Pusat Sumber Sekolah

y y y

y

Lokasi ± Tingkat 2 bangunan pentadbiran sekolah Terdiri dari ± 3 bilik : Perpustakaan, Pusat Akses & Bilik Tayang Matlamat ± memberi kemudahan pinjaman buku dan bahan pengajaran kepada guruguru & para pelajar serta kemudahan menggunakan komputer dan tv untuk tujuan P&P. Beroperasi dari 8am hingga 4.30pm

Maklumat Pusat Sumber Sekolah

y y y y y y

Pinjaman buku cerita & buku rujukan Pinjaman alat bantu mengajar & CD/VCD bagi guru Laminating servis Suratkhabar dan majalah Tempahan untuk Group Discussion ( bagi pelajar Tingkatan 3, 5 & 6 ) Tempahan penggunaan komputer di pusat Akses & penggunaan bilik Tayang

Perkhidmatan yang disediakan

y

Guru Penyelaras Pusat Sumber : Pn. Zati Helma Zainal ( sessi pagi ) Guru Penolong Penyelaras Pusat Sumber: ««««««««( sessi petang ) Guru Penyelaras Pusat Akses : ««««««««««««««««««. Pembantu Pusat Sumber (N17) : «««««««««««««««.

y

y

y

Tenaga Kerja Pusat Sumber

y y y

y

Wajib bagi semua pelajar Yuran dan kad keahlian perpustakaan ± RM3 sepanjang tahun persekolahan Bagi pengawas Pusat Sumber ± RM5 untuk tanda nama kad ahli dan tambahan RM 1 sebulan untuk tabung pengawas. Kemudahan bagi pemegang kad keahlian ± menggunakan bilik-bilik di Pusat sumber

Keahlian

y y y y

Dilarang membawa masuk bahan/buku ke dalam PSS Dilarang makan dan minum di Pusat Sumber ( walaupun chewing gum ) Masuk dengan kebenaran guru kelas, matapelajaran, guru PSS dan pembantu PSS. Mencuri apa-apa bahan di PSS adalah 1 kesalahan disiplin & layak dikenakan tindakan tatatertib oleh Badan Disiplin Sekolah

Peraturan Am Pusat Sumber

y y y y y

y

Peraturan Penggunaan Perpustakaan

Disiplin : Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suissuis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter.

y y

Disiplin :

Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. y Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. y Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. y Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.

Peraturan Penggunaan Perpustakaan

y y y

y

Bahan-bahan Perpustakaan : Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.

Peraturan Penggunaan Perpustakaan

Pakaian : Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. y Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. y Peringatan: y Tindakan tatatertib boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.
y y

Peraturan Penggunaan Perpustakaan

y y y y

Disiplin : Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik tayang. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik tayang. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik tayang semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik tayang/perpustakaan di tempat yang disediakan.

y y y

Peraturan Penggunaan Bilik Tayang

y y

y

y y y

Bahan-bahan bilik audio visual ; Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS. Segala perisian di dalam bilik tayang tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS. Pakaian : Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik tayang. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik tayang.

Peraturan Penggunaan Bilik Tayang

Disiplin : Pelajar diminta senyap apabila memasuki & menggunakan Pusat Akses. y Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Pusat Akses. y Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam Pusat Akses tanpa kebenaran guru PSS. y Pelajar dikehendaki duduk di tempattempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter.
y y

Peraturan Penggunaan Pusat Akses

y y

Disiplin :

Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. y Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam Pusat Akses tanpa kebenaran. y Pelajar tidak dibenarkan masuk ke Pusat Akses semasa sesi pembelajaran. y Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar Pusat Akses di tempat yang disediakan.

Peraturan Penggunaan Pusat Akses

y y

Disiplin : Pelajar dilarang melayari laman web lucah, bermain game secara online atau melalui perisian, memuat turun (download) bahan-bahan yang bukan untuk tujuan pembelajaran dan bahan terlarang ( gambar lucah dsb )

Peraturan Penggunaan Pusat Akses

y

Bahan-bahan di Pusat Akses :

Penggunaan keras cetak dan printing servis haruslah dibayar mengikut kadar yang ditetapkan. y Segala perisian di dalam Pusat Akses tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS.
y
y

Pakaian :

Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam Pusat Akses. y Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Pusat Akses.
y

Peraturan Penggunaan Pusat Akses

Hanya layak kepada pemegang kad keahlian PSS y Terhad kepada 2 buah buku seminggu y Tempoh pinjaman ± 7 hari @ seminggu y Denda lewat ± 10 sen sehari bagi setiap hari yang lewat y Buku hilang ± menggantikan buku tersebut atau membayar harga buku yang hilang
y

Pinjaman & Pemulangan Buku

Pinjaman & pemulangan mestilah dibuat melalui Pengawas PSS yang bertugas y Pinjaman & pemulangan dalam tempoh operasi PSS atau semasa penggunaan mengikut kelas. y Pinjaman buku red spot ± perlukan kebenaran dari Guru Penyelaras PSS
y

Pinjaman & Pemulangan Buku

merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membina tabiat membaca di kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu. Merangkumi rancangan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan melalui aktivitiaktiviti galakan membaca di sekolah. Merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun. Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di Sekolah Rendah dan Tingkatan Satu dan Peralihan di Sekolah Menengah pada 1999.

µNILAM¶ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca

Program NILAM

OBJEKTIF Menggalakkan pelajar memupukkan budaya suka membaca berterusan sepanjang hayat mereka. y Menjadikan murid banyak membaca, bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan. y Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.
y y

Program NILAM

Pelajar akan diberikan buku rekod Nilam melalui koperasi dgn bayaran melalui yuran sekolah. y Isikan maklumat & ringkasan buku-buku yang telah di pinjam & dibaca. y Hantar kepada Guru BM/BI setiap 2 minggu sekali untuk semakan. y Jumlah bacaan terbanyak akan direkodkan untuk penganugerahan Program NILAM peringkat sekolah, daerah & negeri kepada yang layak
y

Program NILAM

y

y

Untuk mengelakkan kesesakan di perpustakaan, jadual penggunaan perpustakaan akan disediakan mengikut kelas dan pelajar serta guru hendaklah mematuhi jadual ini. Silat lihat papan Notis Pusat Sumber untuk carta organisasi Guru PSS, Pengawas PSS, Jadual Penggunaan PSS, Jadual Bertugas PSS, Peraturan PSS, promosi buku baru & lain-lain maklumat berkenaan PSS.

LainLain-lain Maklumat

Pemilihan Pengawas Pusat Sumber bagi Tingkatan 1 akan dibuat pada akhir bulan Januari. y Pelajar yang berminat hendaklah menyerahkan nama kepada guru kelas masing-masing. y Kriteria ± rajin, mematuhi arahan guru, berpakaian kemas, pernah menjadi pengawas PSS di sekolah rendah, disiplin diri yang tinggi dsb.
y

LainLain-lain Maklumat

Sekian, Sekian, Terima Kasih

Created by Z.Helma©2009 (enygma.75s@gmail.com)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful