You are on page 1of 27

‫דף מידע מספר ‪25‬‬

‫אס ער‪ #‬וכתב ‪:‬‬ ‫לחקר יוחסין ותולדות משפחת ענתבי‪.‬‬


‫הצב"י ענתבי ‪-‬‬ ‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬
‫ס"ט‬ ‫אליעוז חפר‬
‫כ"ה אב תשס"ח‬
‫‪ 26‬אוגוסט ‪2008‬‬

‫"שלו שלו לקרוב ולרחוק‪..‬וגו'‪".‬‬

‫משפחתי וידידי הנכבדים – שבוע טוב !‬

‫דורות רבי עברו מאז הגיע היש"ר ענתבי לעיר צפת"ו ‪ ,‬לפני כמאתיי שנה !‬
‫הא אפשר להעלות על הדעת שישנ עדויות בעיר לישיבתו ש ?‬
‫הא הותירו ילדיו וצאצאיו איזו מזכרת בעיר קדושה זו ?‬
‫תתפלאו לשמוע אבל עובדה היא זו ‪.‬‬
‫בתארי‪ #‬ה' באב השנה ‪ ,‬מועד הילולת האר"י הקדוש‪ ,‬לקחתי חופש ממקו עבודתי‬
‫ויצאתי לתור את העיר הנפלאה הזו‪ .‬אפילו החו הכבד לא הצליח להעיב על התרגשותי‬
‫מהממצאי אשר מצאתי ואני מביא כיו לפניכ‪ .‬כמוב שאי זה לי הסיור הראשו בעיר העתיקה‬
‫והכנתי היטב את שיעורי בטר יצאתי לחפש את אשר מצאתי ‪ ,‬אבל תשובתי היא זו לכ רבותי‬
‫תולדות המשפחה חקוקות ש באב תרתי משמע‪,‬‬
‫ואני הקטו שבבניה מתכבד היו להביאה לכ ומי שירצה מוזמ לסייר בעיר ולהתחקות‬
‫אחר המזכרות הללו אשר תשארנה ג אחרי שבתנו על האדמה הזו‪.‬‬
‫זכיתי כמוב לעלות למקו מנוחת האר"י ולהתפלל לעלוי נשמת אבותינו ולבריאות ושלומ של‬
‫כל בניה ודורשי טובתנו בע"ה‪ .‬תבדלו כולכ לחיי ארוכי וטובי ולשלו‪.‬‬
‫התנצלותי על אורכו של ד המידע הפע ‪ ,‬הדבר נובע מרבוי תמונות ששיבצתי בטקסט כדי‬
‫להקל על מי שירצה להתחקות אחר מסלול הסיור‪.‬‬
‫אני מבקש בהזדמנות זו לבר‪ #‬את פרופ' יזהר אופלטקה‪ ,‬מאוניברסיטת ב גוריו על קבלת‬
‫הפרופסורה בחינו‪ .#‬יזהר הוא נכדו של המנהל יהודה ענתבי מצפת ויחד עמו זכיתי לכתוב שני‬
‫מאמרי שיתפרסמו בקרוב אודותיו ‪.‬‬
‫תפילותי ג לאריכות ימי בריאות והרגשה טובה לדודתי שושנה ענתבי ולמר דודי אליהו ענתבי‬
‫מטבריה‪.‬‬

‫שלכ ‪,‬‬
‫הצב"י ענתבי‬
‫אליעוז חפר‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫חקל תפוחין קדישין – "פרדס התפוחים הקדושים"‬

‫כאשר סיירתי ברחבי עיר הקודש‪ ,‬בסמטאות העיר העתיקה ומצאתי את עקבות תולדות המשפחה‬
‫"חקוקי באב" נזכרתי בסיפור ששמעתי פע מפי מי שהיה היוע‪ +‬המשפטי לממשלה יוס חריש‪.‬‬
‫ומה עניי שמיטה להר סיני תשאלו ? הרשו לי לכתר זעיר ואבהיר העניי ‪:‬‬
‫סיפר חריש‪ ,‬שבשעתו קביעה משפטית זו או אחרת שלו העלתה את חמתו של הרב עובדיה יוס‬
‫שליט"א‪ ,‬וזה אמר בקרב חוגי ש"ס "חריש זה – יח'רב ביתו" ‪.‬‬
‫התקשורת עשתה מהעניי מטעמי ‪ ,‬והשמועה על לשונו החריפה של הרב וברכתו עשו לה‬
‫כנפיי‪ .‬החליט הרב מפאת כבודו‪ ,‬שלא להשאיר העניי והתקשר לחריש לפייס את דעתו‪.‬‬
‫וכ‪ #‬מספר חריש‪ ,‬קיבלתי שיחת טלפו מכבוד הרב אשר ידוע בבקיאותו הרבה בכה"ק וברצותו‬
‫לפייסני אמר "דע ל‪ #‬שמה שאמרתי בפליטת פה ברגע של כעס‪ ,‬אינו אלא ברכה"‬
‫אני שהייתי משועשע מחריפותו של הרב שאלתיו – הכיצד ? והוא השיבני‪ ,‬שבתלמוד רשו‬
‫הסיפור הבא ‪:‬‬
‫אבר‪ #‬צעיר אחד שעמד לצאת למסע לדר‪ #‬ארוכה ‪ ,‬קיבל עצת אביו והל‪ #‬לבקש את ברכת הדר‪.#‬‬
‫פנה הצעיר לרב וביקש בירכתו וזה ברכו בזו הלשו ‪:‬‬
‫"לכשתעל תיפוק ‪ ,‬לכשתיפוק – תיעל וליחרב בית‪"#‬‬
‫האבר‪ #‬הצעיר היה המו מדברי הרב והל‪ #‬חפוי ראש לאביו‪ .‬שאלו לפשר העניי ואביו החכ חיי‪#‬‬
‫והשיב לו ברכה גדולה ביר‪ #‬אות‪ #‬הרב‪.‬‬
‫אמר הצעיר – כיצד ?‬
‫כ‪ , #‬הסביר לו האב ‪:‬‬
‫לכשתעל תיפוק – פירושו שכאשר בני‪ #‬יגדלו לחתני וישאו לה כלות לא יהיו סמוכי‬
‫בפרנסת לשולחנ‪ #‬אלא לשולח גבירי ‪.‬‬
‫ולכשתפוק – תיעל – כאשר בנותי‪ #‬תגדלנה לשאת חתני לא יקחו אות מבית‪ #‬אלא יהיה עושר‪#‬‬
‫כ‪ #‬שיהיו חתני‪ #‬סמוכי לשולחנ‪.#‬‬
‫ו"ליחרב בית‪ " ? #‬שאל הב בקוצר רוח ?‬
‫על כ‪ #‬השיבו האב ‪ ,‬שבערבו של יו ‪ ,‬כאשר מסיי אד ישיבתו בעול הזה ומתבקש לישיבה‬
‫של מעלה‪ ,‬חוזר כלעומת שבא ‪ ,‬כל רכושו ומטלטליו מתפזרי ומתחלקי‪ ,‬וא הבית שבו ישב כל‬
‫ימיו עובר לידיה של אחרי‪ ,‬אלא א כ‪ ,‬נחרב אותו הבית‪ .‬שאז‪ ,‬מחמת הזהירות לא בוני‬
‫באותו מקו בית ויאמרו לעד – במקו זה וזה היה ביתו של פלוני אלמוני שביתו נחרב‪.‬‬
‫וכ‪ #‬התקיי באותו אבר‪ #‬מעשה בלע שנהפכה הקללה לברכה‪. . .‬‬

‫‪6‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫והנה כ‪ #‬ג כעת‪ ,‬בני משפחת ענתבי החלו את‬


‫ישיבת בצפת בראשית המאה ה ‪ 19‬כאשר עלה‬
‫היש"ר ענתבי )=הרב יהודה שבתאי רפאל‬
‫ענתבי( כאשר היה כב מצוות לצפת והגיע אליה‬
‫מאר צובא )היא חלב( הרחוקה‪.‬‬
‫א נולד לער‪ #‬בשנת ‪ , 1809‬הרי שעלה‬
‫בסביבות שנת ‪ 1820‬לעיר‪ .‬שנת עלייתו‬
‫המדוייקת אינה ידועה לנו‪ .‬הוא נשלח אליה על‬
‫ידי דודו ר' אברה ענתבי ‪ ,‬רבה הראשי של חלב‪,‬‬
‫אחר שגידלו כב ממש ‪ .‬שכ היש"ר ב הרב יהודה התיית בגיל צעיר להוריו מחמת מגיפה‬
‫שפגעה ביושבי העיר‪.‬‬
‫הדוד‪ ,‬הרב הגדול ‪ ,‬ר' אברה‪ ,‬שלח את הנער הצעיר אל דודתו ואל חיק לימודי ישיבות תלמידי‬
‫החכמי ולומדי התורה המקובלי בעיר‪.‬‬
‫חלפו השני ונולדו ליש"ר שמונה בני‪ ,‬כול הוסמכו לרבנות‪.‬‬
‫אחד מה נותר בעיר – בכורו ‪ ,‬ר' אליהו רחמי ענתבי‪,‬‬
‫ולאחר שנותיו ‪ ,‬שניי מבניו נותרו בה‪ ,‬הדיי הרב רפאל מנשה ענתבי‪ ,‬ומנהל בית הספר יהודה‬
‫חיי ענתבי ‪ .‬יזכרו כול לברכה‪.‬‬
‫ופסו דורות משפחת ענתבי מצפת‪ ,‬הל‪ #‬ופחת הדור נתמעטו צדיקי מבניה ונפוצו צאצאיה לכל‬
‫רוח ועבר ולא ישבו בה יותר‪.‬‬
‫אבל העדות החקוקה באב ‪ ,‬נשמרה עד היו‪ ,‬וכמעשה אותו אבר‪ #‬שבירכו הרב‪,‬‬
‫כ‪ #‬עד עצ היו הזה נית לפגוש בזקני צפת שיכולי להצביע ולהעיד על הבתי האבני ובתי‬
‫הכנסיות שאלו ה שבה גרו בני משפחתנו‪.‬‬
‫את הסיור שאתאר‪ ,‬אשר תוכלו לקיי בעצמכ‪ ,‬אתבל במעט סיפורי מתולדות המשפחה בצפת‪.‬‬
‫וכדי להקל עליכ מעט את ההתמצאות אני מצר מפה כאמצעי לזהוי המקומות אשר בה אספר‪.‬‬

‫לצערי ‪ ,‬אי מפות טובות רבות של צפת העתיקה‪ .‬למעונייני להרחיב יותר אודות הרקע של‬
‫האתרי השוני המוזכרי כא )ומאלו שאינ מוזכרי כמוב( אני ממלי‪ +‬על ספרו של אייל‬
‫מירו "צפת וכל נתיבותיה – לסייר ע יד יצחק ב צבי" בהוצאת ב צבי‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫תחילת סיורנו בצפת העתיקה‪.‬‬


‫למע הנוחות אני מציע‬
‫לבחור יו של סתיו או אביב‬
‫‪ ,‬לא ח ולא גשו‪ ,‬לא בחג‬
‫ומועד אלא "סת יו של‬
‫חול" כמאמר השיר במזג‬
‫אוויר נעי ובראות טובה‪.‬‬
‫ע הרכב כדאי להגיע לרחוב‬
‫ירושלי – שבו נמצא בניי‬
‫העיריה ולמצוא מקו חניה‬
‫ש‪.‬‬
‫רדו כעשרה מטר במורד‬
‫הרחוב עד שתגיעו אל גר‬
‫מדרגות ארו‪ .#‬רדו בה עד‬
‫סמטת‬
‫"בית יוס" כא תחנתנו‬
‫הראשונה ‪.‬‬

‫תחנה ‪ : 1‬גבאי‬
‫בית הכנסת‬
‫"שערי רחמים"‬
‫שבנה היש"ר‬
‫ענתבי זצ"ל‬
‫מהנוקדה שבה תימצאו‬
‫ממוק סו מדרחוב‬
‫האומני אשר היה פע השוק היש‪.‬‬
‫לימינכ ‪ ,‬החנות הראשונה מצד ימי היא חנות של חפצי אומנות יודאיקה ועתיקות‪.‬‬
‫זוהי חנותו של מר שמעו חיי למשפחת יאיר‪ .‬האדו הזה שהינו ב ‪ 76‬מחזיק את המפתחות‬
‫לבית הכנסת שבנה היש"ר ענתבי בתחתית העיר העתיקה‪ .‬ואשר נקרא בפי כל‬
‫יושביה היהודיי של צפת "כניס ענתבי" )בית הכנסת של ענתבי(‬
‫‪8‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫נחזור לעניינינו ‪:‬‬


‫האד החביב הזה שיי‪ #‬למשפחה אשר הינה מצאצאי הגבאי שמעו יאיר שעלה מפרס אשר החזיק‬
‫את בית הכנסת "ענתבי" ‪ .‬המצול בתמונה ‪ ,‬קרוי על ש סבו‪ ,‬שמעו יאיר‪ .‬הסב ז"ל הכיר היטב‬
‫מי בנה את בית הכנסת והקימו‪ .‬הוא שימש בהחזקת המבנה הקט אשר שימש מקו תפילה‬
‫לחכמיה של צפת‪.‬‬
‫אול לאחר שבני המשפחה עזבו את העיר‪ ,‬ונחלשה הזיקה לעיר‪ ,‬המשיכה משפחת יאיר באחזקת‬
‫המבנה דור הל‪ #‬ודור בא וכיו הזיקה שלה אל המשפחה שהקימה את בית הכנסת חלשה יותר‪.‬‬
‫יתר על כ‪ ,‬כאשר בנו של הגבאי שמעו‪ ,‬רחמי נתבקש לישיבה של מעלה ‪ ,‬החליטו בני המשפחה‬
‫לקרוא את בית הכנסת על שמו וכיו הוא קרוי "שערי רחמי"‪.‬‬

‫מעל הגלריה בסמטת "בית יוס"‬

‫מימי בעליה ‪ ,‬גבאי בית הכנסת‬


‫"ענתבי" – מר שמעו חיי יאיר‬

‫‪9‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫אני סבור ‪ ,‬בכל הצניעות ‪ ,‬שמשפחתנו חבה רבות לאותה משפחה ‪ ,‬משפחת יאיר ששימרה את‬
‫המקו במסירות רבה עד לימינו אלה‪ ,‬אול מ הראוי היה שישמרו ג את ש בונה בית הכנסת‬
‫ועל כ‪ #‬ראוי לשי את הדגש אולי בצורת הנצחת לוח זכרו בכותל בית הכנסת או קביעת שלט בר‬
‫קיימא‪.‬‬
‫אני באופ אישי העליתי את משאלתי זו בפני האדו הנדיב הזה בה בשעה שתרמתי לבית הכנסת‬
‫שכ עלות אחזקתו על כתפי משפחת יאיר בלבד‪.‬‬
‫על כל פני‪ ,‬בית הכנסת סגור רב הזמ‬
‫ונפתח רק בשבתות ומועדי‪.‬‬
‫א יוכל מר יאיר בקשו ממנו לפתוח לכ‬
‫את בית הכנסת ‪.‬‬
‫את העדויות לכ‪ #‬שבית הכנסת‬
‫נקרא "כניס ענתבי" ונבנה על ידי משפחתנו‬
‫יש לי בכתב מאת סבי‬
‫יעקב מרדכי ענתבי‪,‬‬
‫בסמטאות‬ ‫ושניי מבני דודיו המעידי על לכ‪ #‬בכתב‬
‫אלו‬ ‫אפרי ענתבי‪ ,‬ושמעיה ענתבי‪ ,‬וכ שלומי‬
‫הילכו‬ ‫ענתבי זכר לברכה‪.‬‬
‫בני משפחת‬ ‫יש עמדי ג עותק מסמ‪ #‬ירושה שכתב‬
‫אחד מבני היש"ר – ר' אברה יעקב ענתבי‬
‫ענתבי‬
‫ובו הוא מציי את בית הכנסת ומצווה‬
‫חלק מנכסיו לאחזקתו‪.‬‬
‫כלומר העדויות בכתב לזיקת בני המשפחה‬
‫שרירות וקיימות‪.‬‬
‫אני דווקא בוחר להפנותכ לספר שהוא‬
‫רומא היסטורי‪ ,‬דווקא הוא שהינו‬
‫חידה מדהימה בעיני מכיל עדויות חיות‬
‫לרב – ש הרומ "ירדנה" של מחברת בש כרמלה לכיש‪ .‬גיבורת הסיפור היא ירדנה ענתבי ‪,‬‬
‫שמתגוררת בצפת‪ .‬לכל אור‪ #‬הספר מתארת המחברת את "בית הכנסת שלנו" או "בית הכנסת‬
‫ענתבי" ‪ .‬לצערי מעול לא הצלחתי ליצור עמה קשר וא שהגדילה לעשות בסיפורה ולתאר איל‬
‫יוחסי של הדמויות המתוארות‪ ,‬לא מצאתי הקשרי משפחתיי וייתכ שמדובר בשמות‬
‫ספרותיי‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫א מר יאיר‪ ,‬אינו פנוי לפתוח את בית הכנסת‬


‫עבורכ‪ ,‬המשיכו בסיור לפי ההמלצה הבאה ‪:‬‬
‫עלו מעט במעלה מדרחוב נאה זה שיש בו חנויות‬
‫אמני לרב‪.‬‬
‫אחת הגלריות המיוחדות שבו ‪ ,‬היא זו של בנו –‬
‫משה יאיר‪ ,‬אשר עוסק באמנות מיוחדת‬
‫של ציור משולב במיקרוקליגרפיה של פסוקי‬
‫תנכיי‪ .‬אחת התמונות המפורסמות שלו היא זו‬
‫של הרב המקובל יצחק כדורי זיע"א אשר כל פניו מצויירי מפסוקי תהילי‪.‬‬
‫בחנותו המקור לאותה תמונה ע ברכתו של הרב כדורי בכתב יד‪...‬‬

‫תחנה ‪ 2‬בסיור ‪:‬‬


‫בית הכנסת "אלשייך"‬
‫מסמטת בית יוס רדו בסמטה הפונה‬
‫שמאלה היא מפותלת‪ ,‬יש ג בה מעט‬
‫מדרגות ‪ .‬בתו ירידה קצרה‬
‫תגיעו לרחוב צר זהו רחוב אבוהב מצדו‬
‫האחד ומצדו השני "סמטת אלשיי‪"#‬‬

‫בסמטה זו נמצא בית הכנסת‬


‫"האלשיי‪ #‬הקדוש" ‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2000‬במקומו "קול העיר" –‬
‫שבועו צפת חצור ראש פינה וקצרי‬
‫פרס מנח הכה טור שבועי שלו קרא‬
‫"סיפור צפת"‪.‬‬
‫בגליו ‪ 305‬של המקומו הוא כותב אודות בית כנסת עתיק זה הממוק בסמו‪ #‬לבית הכנסת‬
‫אבוהב המפורס‪ .‬יש סברה שנבנה בשנת ‪ 1434‬על פי פריט הקודש העתיק ביותר בבית הכנסת ‪,‬‬

‫‪11‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫והוא כתר תורה העשוי לוח כס עתיק וש רשו "קדש לה' לק"ק )לקהל קדושי( בע"ת )בעלי‬
‫תשובה( שנת צד"ק )שה בגימטריה ‪ . (1434‬מפאת קוצר היריעה אקצר את סיפור התולדות‬
‫המפורטי ואבוא לעיקר ‪ :‬בית הכנסת העתיק הזה נפגע קשה בשנת ‪ .1759‬אז ארעו שתי רעידות‬
‫אדמה בצפת בהפרש של חודש אחת אחר השניה‪ .‬מפאת מחסור בכס שופ‪ +‬בשיטת טלאי כא‬
‫וטלאי ש ‪ .‬ברעידת האדמה בשנת ‪ 1822‬התמוטט כמעט כליל ‪ ,‬כ‪ #‬שבעת הרעידה המפורסמת לש‬
‫שנת ‪" 1837‬הרעש הגדול" כבר לא היה רבות שיהרס‪....‬‬

‫קצה הירידה בסמטה‬


‫שבה עליכ לפנות ימינה אל סמטת אלשיי‪#‬‬
‫)התמונה צולמה ממקו כניסת בית הכנסת אלשיי‪(#‬‬

‫וכא נכנסת משפחתנו לסיפור‪.‬‬


‫בשנת תר"א ‪ 1841‬צפת עדיי משתקמת מהריסות החורב הנורא והכבד שפקד את תושביה‪....‬‬
‫באותה עת עולה ר' יעקב ענתבי – רבה הראשי של דמשק‪ ,‬אחר שניצל מעלילת הד הנוראה‪,‬‬
‫לירושלי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫הוא מספר במכתבו למונטיפיורי‪ ,‬כיצד ‪ ,‬הוא עושה את דרכו תו‪ #‬כדי עליה וסיור לקברי צדיקי‬
‫באר‪ +‬ובכל מקו מלא תפילה והודאה ומבר‪ #‬את בוראו ומציליו ‪:‬‬
‫"‪..........‬‬

‫כ‪ #‬מגיע ג ר' יעקב ענתבי לצפת ויושב בה ישיבה תקופה מסויימת )אשר אינה מוזכרת במכתב‬
‫קצר זה( ‪ .‬ש הוא פוגש בב דודו הצעיר היש"ר ענתבי ונות לו עותק ממכתבו למונטיפיורי אשר‬
‫עבר ברשות בני המשפחה‪.‬‬
‫ובאותה עת הוא מחליט לטפל במצבו העגו של בית הכנסת העתיק "האלשיי‪ . "#‬ר' יעקב ענתבי‬
‫אשר נודע ושמו יצא לפניו כגבור שרוח אמונה חזקה שהיתה בו העמידה אותו בניסיו האל‬
‫אנושי‪ ,‬הפעיל את השפעתו והשתדלותו למע שיקו הבניי העתיק‪ .‬וכ‪ #‬כותב מנח הכה‬
‫במאמרו על הקמת בית הכנסת בשנת ‪: 1841‬‬
‫"פרנסי בית הכנסת החלו לפנות לגורמי יהודי בארצות השכנות בבקשת עזרה‪ .‬בכתובת‬
‫החקוקה מעל חלו בקיר המזרחי וקשה מאוד לפענוח מוזכרי מספר יהודי שתרמו לבניית בית‬
‫הכנסת ובראש ר' יחזקאל ב ראוב מכבדי ועשירי היהודי בבגדד – וזאת בהשפעתו של הרב‬
‫יעקב ענתבי ז"ל ‪ ,‬ב למשפחת רבני מכובדת ומיוחסת שמוצא מהעיר חלב שבסוריה ושימש‬
‫כרבה הראשי של דמשק למעלה מארבעי שנה עד "לעלילת דמשק " בשנת ‪.1840‬‬
‫הרב המכובד ובכל ההשפעה הרבה נחשד א הוא בידי השלטונות ‪ ,‬נעצר והושל‪ #‬לכלא ‪ .‬רק‬
‫בהתערבותו הנמרצת של השר משה מוניפיורי הסכימו לשחררו‪...‬‬

‫הפע הקפידו לבנות את בית הכנסת בצורה יסודית ומפוארת קירות עבי‪ ,‬תקרה עשוייה‬
‫קמרונות הנתמכי על ידי קשתות רחבות ואיתנות במיוחד ‪ .‬במרכז האול בימה גבוהה לאור‪#‬‬
‫הקירות מסביב סבסלי אב רחבי לישיבת המתפללי"‬

‫בבואכ לכניסת בית הכנסת תראו שער בחומה ‪ ,‬ומעליו אב שבה חקוקה כתובת‬
‫המעידה על מה שמצוי מעבר לחומה‪ .‬כלומר – בית הכנסת נסתר מהעי‪...‬‬

‫‪13‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫‬
‫מראה השער עם הכתובת‬
‫ומראה בית הכנסת הניבט‬
‫מדלת הברזל‪...‬‬
‫‬

‫לשמאלה של דלת הברזל – בחומה קבוע שלט מאיר עיניי ובו רשו סיפורו המתומצת של‬
‫שיקו בית הכנסת ‪ ,‬אשר פוענח מאותה כתובת החקוקה באב מעל אב הראשה שבחלו העליו‬
‫ביותר בבית הכנסת ‪ ,‬וש באותו שלט – הונצח שמו ופועלו של ר' יעקב ענתבי בשיקו בית‬
‫הכנסת מהריסותיו ‪:‬‬

‫‪14‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫‬
‫מעל – השלט על החומה‬
‫שמציין את שמו של ר'‬
‫יעקב ענתבי כמשתדל‬
‫להקמת בית הכנסת ‪,‬‬
‫מתחת – הכתובת החקוקה‬
‫מעל החלון ‪ ,‬ובהגדלה‬
‫שמו של ר' יעקב ענתבי‬
‫‬

‫‪15‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫ג בית כנסת זה ‪ ,‬כמו "שערי רחמי" )הוא "כניס ענתבי"( סגור מרבית ימות החול ‪ ,‬למעט‬
‫שבתות וחגי‪ .‬התמזל מזלי ביו הביקור שעשיתי ומחזיק המקו צפתי ותיק מר יוס בוכניק‪,‬‬
‫היה בבית הכנסת ‪.‬‬

‫כאשר נכנסתי הוא קיבלני בחיו‪ #‬וכבוד מלכי‪" ,‬יש לכ זכויות יוצרי בבית הכנסת הזה " אמר‬
‫לי והוציא לכבודי את כתר התורה העתיק של המקו כדי שאחזיקו בידי‪.‬‬
‫אול יש לדייק ולציי כא‪ ,‬ששומר בית הכנסת ‪ ,‬הגבאי הרשמי בדי משפחתי ‪ ,‬שהינו אד מבוגר‬
‫היו הוא עו"ד שאול הלוי ‪ .‬עו"ד הלוי הי"ו ‪ ,‬ממעט לפקוד את המקו מחמת גילו הסביר לי מר‬
‫בוכניק‪ .‬באותה כתבה עליה סיפרתי לפני שמונה שני‪ ,‬מופיעה תמונת אביו המנוח של עו"ד הלוי‬
‫על רקע בית הכנסת המיוחד הזה – תמונת הגבאי ר' משה הלוי ז"ל‪.‬‬
‫וכא אולי ראוי שאספר מה הקשר בי משפחת ענתבי ובי אותה משפחה – משפחת הלוי אשר‬
‫מחזיקה דור אחר דור את בית הכנסת ;‬

‫‪16‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫הקשר בין המשפחות – הלוי מצפת ‪ ,‬וענתבי מדמשק‪.‬‬


‫מסופקני א הדורות הרבי שחלפו השאירו תיעוד של איל יוחסי מדוייק בידי בני משפחת הלוי‬
‫הצפתיי מהיכ הקשר לר' יעקב ענתבי ומאימתי ‪ .‬אול המסורה שמוחזקת ביד כפי שסיפרה לי‬
‫אדו בוכניק היא שכאשר השתדל ר' יעקב ענתבי בבניית בית הכנסת מהריסותיו‪ ,‬נשא עיניו בעל‬
‫מוצלח תלמיד תורה חרו‪ +‬כראוי לאחת מבנותיו ‪ .‬העל היה ב למשפחת הלוי ‪ ,‬אשר היו‬
‫מתגוררי בקרבת מקו בבית הכנסת אבוהב מדורי דורות ומתפללי בה‪.‬‬
‫הרב ענתבי שהיה נכבד ביותר בקרב אנשי המקו ושמעו יצא למרחוק פנה בדברי לאביו של‬
‫הנער א‪ #‬התנה תנאי‪ ,‬שיעקור משבטו ויעבור למקו הסמו‪ #‬בבית הכנסת אלשיי‪ #‬וישמור את בית‬
‫הכנסת עד סו הימי‪ .‬כ‪ #‬התנה וכ‪ #‬כתב בשטרות העיד בפני מספר המסורה וכ‪ #‬היה ‪.‬‬
‫הנשואי קויימו ומאז ועד היו צאצאיו של אותו ב משפחת הלוי ‪ ,‬שהיה לרב בימיו‪ ,‬ממשיכי‬
‫לקיי את ההבטחה שנתנו לרב הקדוש‪.‬‬
‫היה לי ספק כאשר שמעתי אודות הסיפור מתי וכיצד אדע את ש בתו של הרב יעקב ענתבי‬
‫שנשאה לב משפחת הלוי ומי היה זה ‪ ,‬עד שבעת הזו ‪ ,‬כיד מכוונת משמי ‪ ,‬נשלחה אלי תמונה‬
‫על ידי ידידי מר רפי לוי )ני הרב הררי נאע מדמשק( שטורח בפעלות התנדבותית בשיקו‬
‫ותיעוד בית העלמי בהר הזיתי‪.‬‬
‫בכל עת שהוא נתקל בכתובות‬
‫מעניינות הוא שולח אלי והרי‬
‫צילו ששלח אלי בעת זו ‪:‬‬

‫"האשה הצד')קת( הכ' מ' )הכבודה‬


‫מנשי( מרי בהר )בת הרב( ענתבי‬
‫מדמשק ‪ ,‬אשת הר' )הרב( חיי א'‬
‫לוי נפ')טרה( ח' ניס תרפ"ו‬
‫תנצב"ה"‬

‫אמנ לא רשו בת איזה רב ענתבי מדמשק‪ ,‬אול אי לי ספק כי מדובר כא ברב יעקב ענתבי‬
‫שכיוו שדמותו היתה כה מפורסמת די היה בציו "הרב ענתבי מדמשק"‬
‫ייתכ שתאמרו ששנת הפטירה )‪ (1926‬אינה מתאימה לתיאור הארועי באמצע המאה ה ‪, 19‬‬
‫על כ‪ #‬אעיר‪ ,‬שיש לזכור שבנות ובני שודכו בגילאי העשרה שלה‪ .‬כנראה לכ‪ ,‬שהצד' מרי בת‬
‫הרב האריכה ימי ושני‪ .‬על כל פני זהו הקשר שבי המשפחות‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫תחנה ‪ : 3‬בית הכנסת "חברת הזוהר"‬


‫חזרו אחורנית בסמטת אלשיי‪ #‬לאותה "צומת קטנה שממנה פנית ‪ ,‬והמשיכו לרדת עוד כמה‬
‫מדרגות ופנו בסמטה הראשונה ימינה‪.‬‬
‫מצד שמאל המראה שיגלה לעיניכ יהיה המראה הבא ‪:‬‬

‫הכותל הצבוע בצבע התכלת האופייני כל כ‪ #‬לבתיה העתיקי של צפת )צבע קדושת השמי‪,‬‬
‫ויש האומרי צבע סגולה כנגד "עינא בישא"( ‪ ,‬כותל זה הוא חומת בית הכנסת "חברת הזוהר"‬
‫הקרוי בפי אנשי צפת ג בית כנסת "החברה" בקיצור ‪.‬‬
‫מקו זה אשר נוסד ממש בתחילת המאה העשרי‪ ,‬היא מקו מפגש למקובלי ללמוד בו את‬
‫הזוהר ועל כ נקרא כ‪ .#‬על כותל החומה מוצב לוח שיש ובו נזכרי החכמי אשר היו נוהגי‬
‫לפקוד את המקו וללמוד בו ‪ .‬ומי בראש הרשימה ?‬
‫ניחשת נכו חכ ממשפחת ענתבי ‪:‬‬

‫‪18‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫רציתי בכל ליבי שחכ רפאל ענתבי הנזכר כא יהיה היש"ר ענתבי אול בשיחה שהיתה לי ע‬
‫מחזיק המקו – צפתי ותיק מר רפאל כמוס‪ ,‬הוא השיבני דבר כי האנשי שהעלה על לוח הזכרו‬
‫ה אלו שמשפחתו זוכרת שהיו פוקדי את המקו וג הוא זוכר כאשר היה ילד קט וכא‬
‫הכוונה ל' רפאל מנשה ענתבי ‪ ,‬אשר לימי היה לדיי בית הדי הספרדי בחיפה‪.‬‬
‫בכל זאת אני מעלה כמה ראיות לכ‪ #‬שייתכ כי ר' יש"ר ענתבי עצמו היה ממיסדי המקו ללימוד‬
‫הזוהר‪.‬‬
‫א‪ .‬בית כנסת "החברה" עומד באותו רחוב שבו בית הכנסת "ענתבי" )בהמש‪ #‬הסמטה( ‪ ,‬וג‬
‫בתיו של היש"ר ענתבי היו ברחוב זה‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬
‫ב‪ .‬סביר שר' רפאל מנשה ענתבי המשי‪ #‬את דר‪ #‬אביו וסבו ללמוד זוהר במקו זה ‪ ,‬הרי‬
‫הנוהג התקבל ממקו שהוא ‪ ,‬בפרט שמדובר ממש בסמיכות הרבה ביותר למקו‬
‫מגוריה‬
‫ג‪ .‬על בית הכנסת מוצב לוח שיש קט שבו רשו שהבניי נתר לבית כנסת בשנת תרס"ב‬
‫)‪ . (1902‬וכ‪ #‬מעיד ג הסופר אייל מירו בספרו "צפת וכל נתיבותיה " שציינתי בראשית‬
‫דברי‪ .‬אול רפאל כמוס מחזיק המקו מעיד בפני את הדברי הבאי ‪:‬‬
‫הוא מצא במקו אצבע לספר תורה ופרוכת מכלכותא משנת ‪ , 1883‬כמו כ יש אזכור‬
‫בספרו של אברה יערי המציי שבמקו זה למדו זוהר במאה ה – ‪. 19‬‬
‫לכ מעלה בפני אדו כמוס את ההשערה שיתכ שהיה נהוג להיאס במקו ללימוד זוהר‬
‫ורק בעת מאוחרת יותר תר בעל הבניי את הבית כהקדש לבית כנסת‪.‬‬
‫היש"ר ענתבי נפטר כאמור בשנת תרמ"ט )‪ (1889‬לכ בהחלט ייתכ שהיה ממיסדי המקו‪.‬‬
‫ד‪ .‬רמז נוס ‪ ,‬מהיכ הגיעה פרוכת מכלכותא ‪ ,‬לבית הכנסת הזה ?‬
‫היש"ר כידוע היה בשליחות בהודו אמנ ‪ ,‬לנו ידוע שהיה בבומבי א‪ #‬סביר שהיה ג‬
‫במקומות אחרי‪ ,‬ואולי פרוכת זו נשלחה אליו על ידי פטרונו ומטיבו העשיר כקורח ‬
‫דוד ששו שחי בהודו ?‬

‫כעת שימו‬
‫פניכ‬
‫חזרה אל‬
‫הכוו‬
‫ההפו‪ #‬של‬
‫אותה‬
‫סמטה‬
‫והמשיכו‬
‫בה ‪:‬‬
‫)ימינכ‬
‫אל בית‬
‫כנסת‬
‫"החברה"(‬

‫‪20‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫תו‪ #‬כעשרי מטר תגיעו אל בית הכנסת שבנה היש"ר ענתבי‪ ,‬כחלק מתרומתו הצנועה לשיקו‬
‫חורבות העיר צפת בעקבות הרעש שפקד אותה ‪:‬‬

‫לימינכ ‪ ,‬הכותל הכחול של המבנה הקט‪ ,‬כמעט נחבא מ העי הוא בית הכנסת "שערי רחמי"‬

‫תחנה ‪ : 4‬בית הכנסת "שערי רחמים"‬


‫אני חוזר למאמרו של מנח כה "סיפורי צפת" חלק יא ‪:‬‬
‫הוא מסכ אותו במילי אלה ‪:‬‬
‫"בנו של ר' יעקב ענתבי ‪ ,‬ר ' רפאל עבר להתגורר בצפת ‪ ,‬סייע רבות לקהילה המוכה לאחר האסו‬
‫הכבד ומאוחר יותר בנה בית כנסת על ש בנו שבתאי שנפטר לאחר שנדבק במחלת הטיפוס‬
‫שפקדה את האיזור‪ .‬בית הכנסת קיי עד היו ונקרא "שערי רחמי" ‪.‬‬
‫הרי זו עדות נוספת לכ‪ #‬ש"שערי רחמי" הוא בית הכנסת שנבנה על ידי יש"ר ענתבי‪.‬‬
‫כמוב שנפל פה שימוש של קשרי המשפחה ‪ :‬ר' רפאל )כוונתו כמוב ליש"ר ענתבי( לא היה בנו‬
‫של ר' יעקב ‪ ,‬אלא ב דודו‪ .‬טעות זו נבעה בקרב אנשי צפת אולי מכיוו שהיש"ר אכ היה צעיר‬
‫מב דודו‪ .‬אכ היה ליש"ר ב צעיר שנפטר ממחלת הטיפוס והוא צעיר בשני א‪ #‬שמו היה "יו‬
‫טוב" ולא שבתאי כפי שנרש בטעות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫אול מעבר לבלבול בשמות שמופיע כא יש פה עדות מעניינת שראוי לציינה ‪:‬‬
‫שיש"ר ענתבי בנה את בית הכנסת הזה כזכר לבנו שנפטר במגיפה ולא כחלק משיקו הריסות‬

‫צפת כפי שנהוג לספר במסורה המשפחתית‪ .‬אפשרות שבהחלט מתקבלת על הדעת ‪.‬‬
‫ממול לבית הכנסת יש מבואה של סמטה מקורה ייחודית לצפת העתיקה אל הסמטה העליונה‬
‫יותר‪ .‬בשעתו היתה במקו ג פנכה בקיר ששמשה לנטילת ידיי‪.‬‬
‫משפחת יאיר רכשה את המחס הסמו‪ #‬לבית הכנסת ואיחדה אותו )צבוע בגוו חו( כדי שישמש‬
‫ל"עזרת נשי" ‪ .‬עוד שמעתי מפי מר יאיר‪ ,‬שמאחורי תיבת ארו הקודש יש חדר קט נסתר‬
‫למנוחה )!‪ (...‬עד היו קיימת חורבה בסמו‪ #‬לבית הכנסת שרשומה על ש בני משפחת ענתבי ‪.‬‬
‫וכנראה שמספר נכסי נדל" ברחוב היו רשומי על ש המשפחה‪.‬‬
‫כתמונה של פני בית הכנסת הקט אביא דווקא תמונה ישנה שנמצאת במוזיאו "המאירי"‬
‫המפורס ‪ .‬בתו‪ #‬ארו הקודש שמונה ספרי תורה עתיקי‪ ,‬מי יודע אילו מה הובאו על ידי‬
‫היש"ר ענתבי ?? ‪ ,‬שלומי ענתבי ז"ל מקיבו‪ +‬איילת השחר ‪ ,‬נהג להביא לבית הכנסת בני קיבו‪+‬‬
‫וללמד אות בגאווה את מורשתו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫שמעו חיי יאיר זוכרו היטב‪ .‬שלומי ז"ל היה מספר לי ‪ ,‬כיצד היה מראה לה שכאשר הוא מרי‬
‫את הכיסוי מעל תיבת החז ‪ ,‬מצא ש את האצבע לספר תורה מכס שהביא ר' אברה יעקב‬
‫ענתבי ממצרי‪.‬‬
‫כיו לצערי ‪ ,‬כל הדור אשר היתה לו זיקה לחפצי הקודש בבית הכנסת הל‪ #‬לעולמו‪.‬‬

‫עוד שתי אנקדוטות מעניינות בהקשר בית הכנסת ‪:‬‬

‫בבית הכנסת פרוכת שנתרמה על ידי דודי – מר דוד ענתבי הי"ו ‪ ,‬לזכר סבתי אליגרה ענתבי ז"ל ‪.‬‬
‫את הפרוכת כנראה הזמי ורכש בשעתו סבי יעקב מרדכי ענתבי ‪ ,‬ודודי החליט לתרו אותה לבית‬
‫כנסת זה באופ סמלי‪ .‬דבר מצמרר אחר הוא סיפורה של פרוכת הטלאי שהיתה תלוייה בבית‬
‫כנסת זה ‪ ,‬אשר הוכנה משמלתה של כלה צעירה אילה מזרחי )לבית ארזוני( שנרצחה במאורעות‬
‫תרפ"ט בידי הפורעי הערבי‪ .‬אמה ‪ ,‬שרצתה להנציח את בתה הכינה משמלתה מעשה חושב‬
‫פרוכת טלאי שהיתה תלוייה בבית הכנסת ולימי נתרמה לתצוגה קבועה ב"מוזיאו המאירי" וכל‬
‫הרוצה יוכל לראותה ש‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫תחנה ‪ : 5‬מוזיאון "המאירי"‬


‫המשיכו עד סופו של הרחוב בו מצא בית הכנסת אשר יורד ומתחבר לסמטה נוספת –‬
‫רחוב זה נקרא "סמטת הי"א "‪ ,‬או מכוונו השני רח' קר היסוד‪ .‬בו נמצא מוזיאו המאירי‪.‬‬
‫דווקא כא השילוט מכוו את ההול‪ #‬אל עבר המוזיאו אשר ממוק כמעט מתחת לבית הכנסת‬
‫"שערי רחמי" ‪ ,‬הכניסה בתשלו סמלי‪.‬‬
‫לא ארחיב בעניי מוזיאו מיוחד זה ‪ ,‬את אוצרותיו הנאי אשאיר לכ לגלות לבד ‪.‬‬
‫אציי שלושה דברי בהקשרו )מעבר לעניי הפרוכת המוצגת בו שהיתה תלוייה בבית הכנסת‬
‫המשפחתי ( ‪:‬‬

‫א‪ .‬הישיבה שבה למד היש"ר – זהו ממצא שלא ציפיתי למצוא במוזיאו זה‪.‬‬
‫באחד החדרי שבו ‪ ,‬מוצגי על כתליו כמה אבני מיותמות מהבנייני העתיקי של‬
‫צפת אות עיטרו בעבר‪ .‬אחת האבני הללו – הפעימה אותי ‪:‬‬

‫ומדוע נפעמתי כל כ‪ #‬תשאלו ?‬


‫‪24‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫מכיוו שבישיבה זו ‪ ,‬למד נכדו של היש"ר ‪ ,‬ר' רפאל מנשה ענתבי בצעירותו‪.‬‬

‫איני יודע א ברור היו היכ עמדה הישיבה ‪ ,‬ומה ק על תילו של אותו מבנה בו שכנה‬
‫אול מראה האב שהתנוססה בפתח אותה ישיבה ריגש אותי ) א שניכר מהשרידי שהיא אב‬
‫מתקופה מאוחרת יותר‪ . (....‬וכ‪ #‬מסופר אצלנו במשפחה ‪:‬‬
‫‪.‬הגאו רידב"ז ז"ל )רבנו יעקב דוד בר זאב( אשכנזי‪ ,‬וראש ישיבה שנקראה על שמו ‪ ,‬דמות‬
‫אצילית שרוח של קדושה היתה חופפת עליה‪ .‬על תלמידי ישבתו שהיו מ המעולי שבאנשי צפת‬
‫נמנה רפאל מנשה ענתבי‪ .‬בנו של ר' אליהו רחמי ענתבי‪ .‬בי הגאו ובי ר' אליהו‪ ,‬אביו של‬
‫התלמיד התפתחה ידידות עמוקה שגררה עמה במרוצת הימי בקורי בית תדירי מזה ומזה‪.‬‬
‫בערבי שבתות נהג רידב"ז לבוא ולבקרו כדי לטעו מ המאכלי שהכינה רעייתו‪ .‬בבחינת‬
‫"טועמיה חיי זכו"‪ .‬באחד מביקוריו של הגאו "כשרוחו היתה טובה אליו אמר לר' אליהו ‪" :‬הרב‬
‫ענתבי להווי ידוע ל‪ #‬שבנ‪ #‬רפאל עתיד להיות גדול ממ‪ #‬בתורה" על כ‪ #‬ענה לו האב ‪" :‬הלהקניטני‬
‫אתה אומר ? ה ידעת שבכל אד מתקנא חו‪ +‬מבנו ותלמידו" )מפי שמעיה ענתבי ז"ל (‬
‫לימי ‪ ,‬מי שהסמי‪ #‬את הרב רפאל מנשה ענתבי לרב היה מורו ורבו – הגאו רידב"ז‪.‬‬

‫ב‪ .‬מסמכי עתיקי לתולדות המשפחה‬


‫במוזיאו מיוחד זה פגשתי את אוצרו – מר אורי גורדוני‪.‬‬
‫מסתבר שבאסופת המסמכי הרבי השמורי במוזיאו‪ ,‬קיימי מסמכי הקשורי לתולדות‬
‫המשפחה‪ .‬שניי העידו בפני על כ‪ , #‬האחד הוא אפרי לוי ‪ ,‬הממונה מטע ועד העדה הספרדית‬
‫בירושלי אשר ער‪ #‬לפני שני רבות עבדות פענוח של הכתבי שהיו רשומי בחצי קולמוס‬
‫למע אוצרי המוזיאו וקטלג אות ‪.‬‬
‫בי הפענוחי הרבי שעשה נשמרו מסמכי המעידי על נכסי נדל" רבי שהיו ליש"ר ולבניו‬
‫הרבני בצפת העתיקה‪ .‬אותי ריגש במיוחד הקדו שבה ‪ ,‬המעיד על רכישת דירה שביצע היש"ר‬
‫ענתבי ‪ .‬אחד המרגשי שבה בעיני הוא זה שמעיד על רכישת דירה על ידי היש"ר ענתבי בעצמו‪:‬‬
‫בצפת – בחודש מנח אב ‪ ,‬תרי"ח – שנת ‪ , 1858‬נמכר בית כפה ‪ +‬חצר ובור )מי( וחורבות‬
‫שקנה המוכר חשה ב יתאח ורעייתו ניג'מה מאת כוללות האשכנזי בשעתו‪ ,‬ובעת הזו בשנה זו‬
‫ה מכרו את בית לר' יאודה שבתאי רפאל ענתבי בסכו נקוב של ‪ 5800‬גרוש‪ .‬עדי המכירה‬
‫החתומי על השטר היו שניי ‪ :‬אליהו עדני ואליהו ארזי הכה‪.‬‬
‫ישנ עוד מסמכי רבי באוצרות המוזיאו אשר אולי ארחיב אודות בעת אחרת ‪ .‬ג את‬
‫הסיבה להתעשרותו הפתאומית של תלמיד ישיבה שקד ולמד אבהיר באותה עת‪.‬‬
‫משה דוד גאו ‪ ,‬אביה של בני גאו מנכ"ל כור ז"ל ויהור יבל"א מספר בספרו "יהודי המזרח‬
‫באר‪ +‬ישראל על היש"ר ענתבי את הדברי הבאי ‪:‬‬

‫‪25‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫"מסופר כי ה' בר‪ #‬אותו בעושר‪ ,‬והוא היה מפזר מעותיו לצדקה וחסד‪ ,‬בונה חרבות‬
‫צפת )מזמ הרעש הגדול שארע בה בשנת תקצ"ז( עבור עניי העיר למע ידורו בה‬
‫חינ אי כס"‬
‫שמעיה ענתבי ז"ל מספק סיבה אחרת מדוע רכש היש"ר בתי ברחוב )וא מחו‪ +‬לצפת ( ‪:‬‬

‫"‪....‬גדול של שמונה בני צעירי בביתו של היש"ר וחינוכ עורר רעש ומהומה‬
‫רבה‪ .‬ההמולה שהקימו סביב א מתו‪ #‬שחוק וקלות ראש ‪ ,‬א על "קוצו של יוד"‬

‫היו לצניני בעיני אביה‪ ,‬ולאחר שהחשה בה לבל יפריעו אותו במעשיו ובעיקר‬
‫בלימודיו ‪ ,‬ולא אבו לשמוע‪ ,‬קרא ממעמקי לבו ‪:‬ריבונו של עול‪ ,‬מלא כל משאלות‬
‫לב לטובה‪ ,‬א‪ #‬פזר במקומות שוני‪ ,‬שלא יגורו בעיר אחת‪ ....‬ונתקיימה תפילתו‬

‫– על כל פני‪ ,‬בחלקה השני‪"....‬‬


‫מסמכי נוספי קיימי ש בכמות רבה של המחנ‪ #‬ומהמנהל יהודה ענתבי זאת על פי עדותו של‬

‫דודו מר' אליהו ענתבי מטבריה‪.‬‬

‫ג‪ .‬ספר לתולדות משפחת ענתבי – במוזיאו העיר ‪.‬‬

‫בראותי כל זאת החלטתי לשמר את מורשת המשפחה ותרמתי למוזיאו עותק קשיח של ספרי‬
‫שלא יצא לאור "בחזרה לעי טאב" ‪ .‬למע יוכל כל המבקש ללמוד עוד על תולדותיה של המשפחה‬
‫לעיי בו ‪.‬‬
‫את מוזמני לבקר באתר שבו העליתי את הספר ‪:‬‬
‫‪http://www.scribd.com/doc/2241427/-The-Antebi-Family-Heritage‬‬
‫ולמצוא ש פרק של גדוש בסיפורי המוקדש לתולדותיה של המשפחה בעיר צפת‪.‬‬
‫אני מקווה שאזכה בע"ה להוציא את הספר לאור‪.‬‬

‫‪26‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬
‫תחנה ‪ 6‬ואחרונה ‪ :‬בית העלמין‬
‫למעונייני לבקר‪ ,‬בבית העלמי העתיק של צפת בו קבורי גדולי העול היהודי לדורותיו ‪.‬‬
‫הסיור מעניי מאוד ובשני האחרונות הקימה בו החברה קדישא פיתוח של שבילי ומדרגות‬
‫שחורצי במקו לאורכו ולרוחבו‪.‬‬
‫אני הכרתי את בית העלמי לראשונה לפני ‪ 15‬שנה ‪ ,‬בעליבותו ‪ .‬אול קדושתו ושלוות המקו לא‬
‫קלה בעיני אז ואולי א היתה יתירה משו מראה המקו אשר נעזב בלא שינוי כש שהיה מש‪#‬‬
‫שנות דור‪ .‬כיו הגישה קלה יותר ונוחה יותר‪.‬‬
‫ממוזיאו המאירי קל לרדת אל בית העלמי ‪ ,‬בצמוד לו יש גר מדרגות שמוביל ישירות אל‬
‫הסמטה הנמוכה שממנה מתחברי אל בית העלמי‬
‫המשיכו מעט בסמטה התחתונה ביותר עד שתגיעו תגיעו אל מורד המדרגות לבית העלמי העתיק‪.‬‬
‫שתי כניסות לבית עלמי זה ‪ ,‬הרחוקה יותר היא זו הסמוכה לבית העלמי הצבאי‪,‬‬
‫הקרובה יותר זו שאת סמוכי אליה יורדת ישר דר‪ #‬מקווה האר"י שסגולות רבות מיוחסות לו ‪.‬‬
‫רדו עד למבנה כיפה הכחולה ‪ ,‬מקו ציו הנביא הושע ועלו בגר המדרגות שלימינו ‪.‬‬
‫ממש מולו נמצא מקו ציו "האלשיי‪ #‬הקדוש" ‪ .‬תחת לו יש מערת צדיקי ‪ .‬במערה זו טמו‬
‫היש"ר ענתבי זצ"ל‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫שעה שהדלקתי נרות נשמה ואמרתי פרקי תהילי לע"נ סב סבי ‪ ,‬נזכרתי בסיפור שסיפרו אודותיו‬
‫נזכרתי בסיפור שסופר אודות יומו האחרו וכ‪ #‬סיפר שמעיה ענתבי ז"ל נכדו של היש"ר‪:‬‬

‫"בערב יו הכיפורי‪ ,‬שנת התרמ"ט‪ ,‬בשעות הצהריי נקרא סבי לישיבה של מעלה והוא ב‬

‫שמוני שנה‪ .‬העיר היתה כמרקחה‪ ,‬אחוזת הקבר שלה היה ראוי היא המערה אשר מצאו בה‬

‫מנוחת עולמי גאוני ומקובלי ידועי ש‪.‬‬

‫א‪ #‬חציבת הקבר בניקרת צור זו תובעת שעות עבודה רבות ומאומצות‪ .‬וכיצד נית יהיה לעשותה‬

‫בזמ המועט שנותר עד התקדש החג ?‬

‫חברה קדישא "שעמדה" על המדוכה )מצאתי לנחו‪ +‬לסטות כא מדפוסי לשו ולכתוב עמדה‬

‫במקו ישבה כי לא היה לה זמ לשבת( החליטה לגשת אל המלאכה וכי מי יודע דרכי צדיקי ?‬

‫ה גדולי ה במיתת יותר מבחייה‪.‬‬

‫ומה רבה היתה השתוממות לראות ‪ ,‬שבמכת איזמל ראשונה‪ ,‬התפורר הסלע במקו הדרוש ויצא‬

‫בקלות מפליאה‪... .‬‬

‫ההלוויה נערכה ברוב ע ‪ .‬זקני וט לקחו בה חלק‪ ,‬וקדושת החג לא נפגמה במאומה"‬

‫יו פטירתו היה יו עצוב בצפת ‪,‬‬

‫מכיוו שעניי רבי הפסיקו באותו יו לקבל את הלח והבשר שהיו רגילי בה‬

‫מתרומת אלמוני בקהילה‪ .‬על כ‪ #‬מספר נכדו ‪:‬‬


‫"כנראה הסבא ז"ל שהיה אחד האמידי בצפת וצדיק תמי רד צדקה וחסד ‪,‬‬

‫ואהב לתת צדקה דצנעא עד כי מסופר שנת כס בצנעא למוכר הקמח ולקצב שיחלק לעניי מנה‬
‫קמח ומנה בשר למשפחות הזקוקות ולא נודע בעיר מי הוא האלמוני הזה המחלק מדי שבוע‬

‫בשבוע ומספק את צרכי השבת למשפחות האלה בסודיות גמורה‪.‬‬


‫והמשי‪ #‬במנהגו זה עד בוא ק‪ +‬כל בשר‬

‫ונגלה לעי כל מי הוא האלמוני הלז וזה היה בערב בערב יו כיפור שנת תרמט )‪"(1889‬‬

‫‪28‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫על מצבתו של היש"ר נכתב ‪:‬‬

‫"העניו כמוהר"ר שבתי רפאל יהודה ענתבי‪ .‬נפטר יו ט' בתשרי שעה ו'‬
‫שנת התרמ"ט"‬

‫בבית העלמי הזה ‪ ,‬טמו ג בנו בכורו – ר' אליהו רחמי ענתבי ‪ ,‬אשר לפי מה שסופר לי‬
‫הינו במערת צדיקי ממול לקברו המפורס של מחבר "השולח ערו‪ . "#‬אול בעוה"ר לא עמד‬
‫הזמ בידי לאתרה ומי מהקוראי שימצאנה מוזמ לצל ולשלוח אלי את התמונה‪....‬‬

‫‪29‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬
‫אילן הדורות הקדמונים של בית משפחת‬
‫ענתבי‬

‫מחבר האילן ‪:‬‬


‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ב‬
‫ברוריה ענתבי ודב חפר יבל"א ‪,‬‬
‫נכד יעקב מרדכי ענתבי ז"ל‬
‫ונינו של ר' ישראל שמואל ענתבי זיע"א‬

‫‪30‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬
‫‬ ‫ לתולדות משפחת ענתבי‬

‫פרפאות ‪:‬‬

‫כבוד הנשיא‪ ,‬מר שמעו פרס חגג את יו הולדתו השמוני וחמש בתארי‪ . 25.8.08 #‬כאשר נשאל‬
‫על כל שנות פועליו הרבי א יוכל לציי איזה ארוע בולט במיוחד השיב בצניעות ‪:‬‬
‫"גדלותו של אד נאמדת במעשיו‪ ,‬ועומק אפסותו כעצמת האגו שבו הוא טובע" על כ‪ #‬אמרו‬
‫חז"ל ‪ :‬איזו היא דר‪ #‬שיבור לו אד ? זו שהיא תפארת לעושה‪ ,‬ותפארת לו מ המקו‪.‬‬

‫ממקומי הצנוע אני שולח אליו את ברכותי החמות ‪.‬‬

‫יה ִל ְבנֵיכֶ ם ַס ּ ֵפר ּו ו ְּבנֵיכֶ ם ִל ְבנֵיהֶ ם ו ְּבנֵיהֶ ם ְלדֹור אַ ֵ ֽחר׃ )יואל א'(‬
‫ָעלֶ ָ‬

‫‪Tell ye your children of it and let your children tell their‬‬


‫‪children and their children another generation‬‬

‫‪31‬‬
‫כל הזכויות לחומרי המתפרסמי בד מידע זה שמורות למחבר בלבד‬
‫ד"ר אליעוז ענתבי חפר ‪M.D. B.Sc. M.P.H‬‬
‫רח' אורני ‪ , 12‬קרית טבעו ‪36043‬‬
‫‪eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il‬‬

You might also like