BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 104 Lê Lợi, TP Pleiku, Gia Lai Điện thoại: (059)3821350 Fax: (059)3821350 Email : 1.KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ ĐA Vị trí : TP PLei ku– Tỉnh Gia Lai Quy mô : 124,5 ha 2.KHU CÔNG NGHIỆP TÂY PLEI KU Vị trí : TP PLei ku – Tỉnh Gia Lai Quy mô : 600 ha 3. KHU CÔNG NGHIỆP CỬA KHẨU LỆ THANH Vị trí : Huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai Quy mô : 210 ha 4.CỤM CN TAP TRUNG CHƯ SÊ Vị trí : Xã Ia Blang – Huyện Chư Sê – Gia Lai Quy mô : 51,5 ha 5. CỤM CN – TTCN HUYỆN CHƯ PĂH Vị trí : Huyện Chư Pawh – Gia lai Quy mô : 53, 91 ha 6. CỤM CN DIÊN PHÚ Vị trí : TP PLei ku – Tỉnh Gia Lai Quy mô : 40 ha 7. CỤM TTCN HUYỆN LA GRAI Vị trí : Huyện La Grai – Gia Lai Quy mô : 15ha

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

8. CỤM CN – TTCN HUYỆN KÔNG CHRO Vị trí : Huyện Kông Chro- Gia Lai Quy mô : 15 ha 9. CỤM TTCN LA SAO Vị trí : Thị xã Ayun Pa – Gia Lai Quy mô : 15 ha 10. CỤM CN – TTCN HUYỆN MANG YANG Vị trí : Huyện Mang Yang – Gia Lai Quy mô : 15 ha 11. CỤM CN – TTCN HUYỆN ĐĂK PƠ Vị trí : Huyện Đăk Pơ Quy mô : 15 ha 12.CỤM CN LA KHƯƠL Vị trí : Huyện Chư Păh – Gia Lai Quy mô : 19, 57 ha 13. CỤM CN AYUN HẠ Vị trí : Huyện Phú Thiện – Gia Lai 14. CỤM CN BẦU CẠN – THĂNG HƯNG Vị trí : Huyện Chư Prông – Gia Lai 15. CỤM CN KRÔNG PA Vị trí : Huyện Krông Pa – Gia Lai 16. CỤM CN LA PA Vị trí : Huyện Ia Pa – Gia Lai 17 . CỤM CN ĐĂK ĐOA Vị trí : Huyện Đăk Đoa – Gia Lai

18. CỤM CN AN KHÊ
For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676

Vị trí : Thị Xã An Khê – Gia Lai 19. CỤM CN CHƯ PƯH Vị trí : huyện Chư Pưh – Gia Lai

For further information. Pls feel free to contact:www.techftc.com /84-983.601.676