Management si Supervizare a Proiectelor de Construire pentru Infrastructura Locala si Regionala

RECLAMATII SI REVENDICARI
Seminar de instruire – FIDIC nivel avansat, Noiembrie, 2009, Bacău

.RECLAMATII/REVENDICARI • • • • • Ce este o revendicare? Cine anume poate face o asemenea revendicare si impotriva cui? Cum anume si cand se emit reclamatiile/revendicarile? Se vor avea in vedere obiectivele contractului Se vor avea in vedere riscurile si responsabilitatile aferente.

personalului sau agentilor acestuia 8.4      Cereri de teste suplimentare sau intarzieri in procedurile de testare (care nu sunt imputabile Antreprenorului).Conditii meteorologice extrem de nefavorabile . etc.Lipsuri neprevazute .Datorate unor intarzieri din motive specificate in Clauzele relevante .24    Costuri aditionale sau intarzieri in executie datorate unor descoperiri arheologice.4 Ordine de Modificare . Ordine de Modificare.  4.5 Intarzieri datorate autoritatilor .1       Intarzieri in predarea amplasamentului (sau imposibilitatea predarii amplasamentului) 4. detalii sau instructiuni intarziate 2. 8.9 Planse.RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANTREPRENORULUI Care sunt posibile motive care ar putea justifica emiterea unei revendicari din partea Antreprenorului? Se face referire la sub-Clauzele FIDIC relevante: 1.6      Lipsa coroborarii lucrarilor din cadrul Contractului cu alte lucrari (daca nu exista prevederi contractuale in acest sens). 7.7      Greseli in detaliile de trasare 4.Intarzieri datorate Angajatorului.12   Conditii fizice neprevazute  4.

2 Costuri suplimentare provocate de preluarea sau exploatarea de catre Angajator a unor parti din lucrare).3 Intarzieri in procedurile de aplicare a testelor la finalizare din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului.2      Teste intarziate (din motive neimputabile Antreprenorului) 10.7 Schimbari in legislatie 16. 11. 10. in cazul in care acestea nu scot la iveala greseli ale Antreprenorului 13.2    Costuri angajate de remedierea unor defecte care nu sunt datorate culpei Antreprenorului 11.9 Suspendarea lucrarilor din motive neimputabile Antreprenorului 9.1 Costurile suspendarii initiate de catre Antreprenor RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANTREPRENORULUI .8    Costurile procedurilor de inspectare suplimentara a lucrarilor.Care sunt posibile motive care ar putea justifica emiterea unei revendicari din partea Antreprenorului? (continuare) Se face referire le sub-Clauzele FIDIC relevante: 8.

Cum va trebui Antreprenorul sa isi justifice revendicarea? Conform prevederilor din Sub-Clauza 20.RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANTREPRENORULUI Exista cel putin 20 de motive diferite care pot sta la baza emiterii de catre Antreprenor a unei revendicari.1. Care sunt atributiunile Inginerului.1 . in acest context? A se vedea prevederile Sub-Clauzei 20.

RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANTREPRENORULUI Care sunt rezultatele cu care se poate finaliza o reclamatie a Antreprenorului? • • • Obtinerea unei prelungiri a duratei de executie Obtinerea unei prelungiri a duratei de executie cu recuperarea costurilor suplimentare provocate AntrExtension of Time for Completion of the Works (EoT) Revizuirea Valorii Contractului (stabilirea unui nou pret). .

11.7 Intarzieri fata de durata de finalizare initial de preconizata.4 Costuri suplimentare provocate de refuzul sau imposibilitatea Antreprenorului de a efectua lucrarile de remediere necesare.4 Rezilierea Contractului 18. 7. Penalitati de intarziere.RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANGAJATORULUI Care sunt posibile motive care ar putea justifica emiterea unei revendicari din partea Antreprenorului? Se face referire la sub-Clauzele FIDIC relevante: 7.3 Lucrari.6 Refuzul sau imposibilitattea Antreprenorului de a efectua lucrarile de remediere necesare 8. 15.1 Recuperarea costurilor neasigurate . sectiuni de lucrare sau utilaje de mare importanta care nu au nivelul calitativ corespunzator 11.6 Costurile provocate in urma accelerarii ritmului executie a lucrarilor 8. materiale sau manopera respinse in urma testarii.5 Efectuarea de teste suplimentare pentru utilaj.4 Reducerea valorii lucrarilor datorata respingerii repetate in urma testelor la finalizare si a reluarii acestora. 9.

5. Care sunt atributiunile Inginerului. in acest context? A se vedea prevederile Sub-Clauzei 2.RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANGAJATORULUI Cum va trebui Angajatorul sa isi justifice revendicarea? Conform prevederilor din Sub-Clauza 2.5 .

Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor Restaurarea nivelului calitativ al lucrarilor Aplicarea Clauzei privind penalitatile de intarziere Deducerea sumelor cuvenite pentru plata subantreprenorilor Retinerea unor sume din Garantia de Buna Executie in cazul rezilierii contractului. .RECLAMATIILE/REVENDICARILE ANGAJATORULUI Care sunt rezultatele cu care se poate finaliza o reclamatie a Antreprenorului? • • • • • • Recuperarea costurilor provocate duin culpa Antreprenorului sau a sumelor datorate de Antreprenor.

PROCEDURI PENTRU SOLUTIONARE A LITIGIILOR Fragment din “Ghidul Utilizatorului FIDIC” Brian W. Totterdill 2001 Legenda: DAB = Dispute Adjudication Board ()Consiliul pentru Solutionarea Litigiilor .

Sa consilieze partile. . Sa ia decizii asupra evenimentelor aduse la cunostinta. ori de cate ori I se cere parerea.ROLUL CONSILIULUI PENTRU SOLUTIONAREA LITIGIILOR • • • • Sa fie informat cu privire la mersul evenimentelor Sa incerce sa faciliteze intelegerea amiabila inainte de a decide sa se angajeze in audierea partilor.

sau intelegerile la care se ajunge in final. fiecare parte va trebui sa fie pregatita pentru a-I sustine cauza (aici intervine rolul unui expert Rolul Inginerului Consiliu pentru Solutionarea Litigiilor Ad-hoc.REGULI GENERALE PRIVIND CONSILIUL PENTRU SOLUTIONAREA LITIGIILOR • • • • • • • Decizii luate. decat in masura in care ambele parti sunt de acord cu decizia finala Proceduri extrem de costisitoare Inainte de audieri. Nu aduce beneficii decat daca se recurge la aceasta solutie Nu rezolva problemele. vor fi in conformitate cu prevederile Acordului de finantare. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful