O prim var minunat !

un gând frumos
i

Un m r i or din suflet
Inst. I Oana PENTEA
coala cu cls. I-VIII nr. 2 Timi oara IMartie 2008

Rodica VL DOIANU
Consiliul Seniorilor Timièoara Timiè

Proiect educativ realizat cu sprijinul Consiliului Local Timi oara

Cuprins:

1. M rìièor din pai 2. B nuìi (ciucurei presaìi) 3. Steluìa 4. P tr ìel în dou culori 5. M rìièor în forma literei L 6. Modele prezentate în expoziìie
Sfârèit

M r i de m r idin pai anului 1941 or or a început în jurul Confec ionarea acestui model Materiale necesare ‡ Paie de diferite dimensiuni ‡ A alb i ro ie ‡ Ac ‡ nur pentru m r i or .

ast zi putem folosi i paie de suc de diferite grosimi sau lungimi .Modalitatea de lucru Dac la început în confec ionarea acestui m r i or se foloseau paie de grâu sau pene de gâsc .

‡ Se taie paiul la dimensiunea dorit . ‡ Se continu înf urarea a ei peste pere ii paiului având grij ca firele s nu se suprapun si s fie bine întinse ‡ Dup înf urarea complet a tubului a a se va t ia . ‡ Se introduce acul cu a a înnodat la un cap t prin peretele paiului pentru a se fixa.

oanapentea2008 .‡ Am ob inut primul pai (ro u) i vom proceda în mod similar pentru ob inerea celui de±al doilea de± (alb). ‡ Cu ajutorul unui ac vom trece firul de m r i or prin cele dou paie i facem fonti a.

B nu i (Ciucurei presa i) Materiale necesare ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ a alb i ro ie carton de 9-12 cm 9foarfec nur greut i pentru presat sau fier de c lcat .

. ‡ se pune un nasture si se taie împrejurul lui a a. ‡ la fel se procedeaz cu a a ro ie. având o fonti bogat . ie.Modalitatea de lucru FILM ‡ se înf oar pe un carton a a alb . formând un cerc. ‡ se leag cei doi b nu i cu nurul albalb-ro u. ‡ se decupeaz în partea de jos ‡ se deschide i se pune la presat sau se calc cu fierul de c lcat. cerc. ‡ se introduce prin partea de sus nurul alb ro u i se leag foarte strâns.

‡ Pe aceste cercuri se va înf ura a a alb (ro ie) cu feston. feston. mijloc. ie). ii. ciucurei). oanapentea2008 . ‡ Se leag cu nurul la mijloc (ca i la ciucurei). ‡ Se taie festonul i se îndep rteaz pu in cele dou cercuri pe care s-a sînf urat a a alb (ro ie). ‡ Se preseaz sau se calc pentru a ob ine b nu ii.Alt variant ‡ Se taie dou cercuri din carton care se vor decupa pe mijloc.

Steluor aînceput în jurul anului 1936 Confec ionarea acestui model de m r i a Materiale necesare ‡ Carton tare ‡ A alb i ro ie ‡ nur pentru m r i or .

.Modalitatea de lucru ‡ se decupeaz din carton dou p tr ele egale cu latura de 1-2 cm în func ie de m rimea dorit . ‡ pe unul dintre p tr ele se va înf ura a a alb . ‡ se lipe te p tr elul cu a a alb peste cel r mas liber formând o stelu .

de la exterior spre interior i având grij ca a a s fie strâns . ± dup ce s-a înf urat toat latura se rote te stelu a i se va înf ura pe o alt latur la fel. ± se continu procedeul pân ce toate laturile vor fi înf urate. doar mijlocul r mânând alb. ± se ia firul de a ro ie care se va înf ura pe latura din dreapta cât permite col ul. iar firele unul lâng cel lalt. .‡ se fixeaz a a pe spatele cartonului i se începe înf urarea a ei ro ii astfel: ± se ine stelu a cu un vârf în sus.

dar la început se înf oar pe carton a a ro ie .‡ stelu a alb cu mijloc ro u o ob inem în mod similar.

dou . trei ori mai multe înf ur ri) pe fiecare latur pân la umplerea stelu ei.Alt variant ‡ se parcurg primii pa i ca la modelul anterior diferen a apare la înf urarea a ei: în etape de câte 4 (sau cu una. dac se folose te carton de dimensiuni mai mari aceast stelu deosebit ram pentru fotografii. oanapentea2008 poate fi o .

2 cm în 1func ie de m rimea dorit ‡ A alb i ro ie ‡ nur pentru m r i or .Pionarea acestui tip de m rdou culori1936 tr el în i or a început în jurul anului Confec Materiale necesare ‡ P trat de carton tare cu latura de 1.

.Modalitatea de lucru ‡ se decupeaz un p tr el din carton cu latura de 1. cu ajutorul acului. cartonului. 1‡ se taie a ro ie i alb mai lung sau se folose te direct ghemul. ‡ a a alb se leag de cea ro ie pe spatele cartonului. a a ro ie într-un întrcol al cartonului.2cm. ‡ se introduce.

‡ Se începe înf urarea pe carton cu a a ro ie . ‡ Se ia a a alb i se înf oar tot de 4 ori în continuare. . A a poate fi înf urat de mai multe sau mai pu ine ori în func ie de în l imea treptelor sc ri ei ob inut pe mijlocul p tratului. lalt. ori. ‡ Apoi se ia a a alb i se va înf ura pe latura perpendicular tot de 4 ori. ‡ Se înf oar de 4 ori pe o latur a p tratului. având grij ca a a s fie strâns i firele unul lâng cel lalt. tratului. ‡ Se ia din nou a a ro ie care se va înf ura în continuare pe latura p tratului de 4 ori. ori.

tratului. tratului. iar în final cele dou vor fi legate cu un nur de m r i or. oanapentea2008 . ‡ Se încheie prin lipirea celor dou fire pe spatele p tratului sau prin introducerea acestora pe sub firele de pe spatele p tratului. or.‡ Se continu alternarea culorilor pân la cel lalt cap t al p tratului. ‡ La fel se procedeaz pentru a ob ine i al doilea p tr el.

Model în forma de L Confec ionarea acestui model de m r i or a fost identificat în jurul anului 1958 Materiale necesare ‡ Carton tare ‡ A alb i ro ie ‡ nur pentru m r i or .

. 2‡ se introduc a a ro ie i cea alb într-un col întral ablonului. ‡ se înf oar a ele de câte 4 ori alternativ pân se formeaz un p trat.Modalitatea de lucru ‡ se taie un carton tare în forma literei L cu l imea de 1-2 cm i 1lungimea de 2-4 cm.

‡ dup ce am ob inut p tratul cu sc ri se continu înf urarea pe fiecare latur a L-ului a a ei ro ii. ‡ a a r mas se introduce pe sub firele de pe spatele m r i orului. respectiv albe. iar apoi le leg m cu un nur de m r i or Se poate realiza un L complet ro u i unul complet alb urmând a fi apoi legate cu nur de m r i or oanapentea2008 . iar surplusul se taie. ‡ proced m la fel i cu al doilea L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful