Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség
* * *

Budapest 1993

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash,  1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,  1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Tartalom
A csend szava ______________________ 1 Tartalom __________________________ 3 Anthony de Mellóról_________________ 8 Egy perc bölcsesség ________________ 13 Csodák___________________________ 16 Felnőttkor ________________________ 17 Odafigyelés _______________________ 18 Képtelenség_______________________ 19 Világosság________________________ 20 Virrasztás ________________________ 21 Vallás ___________________________ 22 A lelki élet útja ____________________ 23 Jelenlét __________________________ 24 Mélység__________________________ 25 A legbelső ________________________ 26 Karizma__________________________ 27 Harmónia_________________________ 28 Megértés _________________________ 29 Illúzió ___________________________ 30 Prófécia __________________________ 31 Jobbrafordulás _____________________ 32 Gyakorlatiasság ____________________ 33 Mítoszok _________________________ 34 Tudatlanság _______________________ 35 Boldogság ________________________ 36 Elmélkedés________________________ 38 Mozgás___________________________ 39 Realizmus_________________________ 40 Beszéd ___________________________ 41 Lelki megkönnyebbülés ______________ 42 Pletyka ___________________________ 43 Bebörtönzöttség ____________________ 44 Bálványozás _______________________ 45 Azonosság ________________________ 46 Megkülönböztetés __________________ 47 Gépiesség _________________________ 48 Elkerülés _________________________ 49 Végzet ___________________________ 50 Újjászületés _______________________ 51 Álmok____________________________ 52

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Átalakulás ________________________ Reakció __________________________ Filozófia _________________________ Tanítványság ______________________ Vakság___________________________ Közvetítés ________________________ Túlélés___________________________ Menekülés ________________________ Szótlanság ________________________ Erőszakmentesség __________________ Figyelemelvonás ___________________ Hazatérés_________________________ Terméketlenség ____________________ Tudattalanság _____________________ Megérkezés _______________________ Fejlődés __________________________ Felelősség ________________________ Ateizmus _________________________ Kivetítés _________________________ Értékrend_________________________ Függőség _________________________ Könnyedség_______________________ Hagyni magától ____________________ Okozati viszony____________________

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kifejezés _________________________ 77 Felfedezés ________________________ 78 Visszahúzódás _____________________ 79 Fogékonyság ______________________ 80 Megtérés__________________________ 81 Kényszer _________________________ 82 Mérlegelés ________________________ 83 Forradalom________________________ 84 Utánzás___________________________ 85 Egyedüllét ________________________ 86 Kihívás ___________________________ 87 Szemellenzők ______________________ 88 Alázat ____________________________ 89 Elfojtás ___________________________ 90 Burjánzás _________________________ 91 Önelfogadás _______________________ 92 Erőszak___________________________ 93 Jelentéktelen ügy ___________________ 94 Ideológia _________________________ 95 Erkölcs ___________________________ 96 Képzelődés________________________ 97 Körülzártság_______________________ 98 Távirányítás _______________________ 99 Tudatosság _______________________ 100

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 5 Alvajárás ________________________ Belső függetlenség ________________ Felismerés _______________________ Különbözés ______________________ Teremtés ________________________ Távlat kérdése ____________________ Száműzetés ______________________ Változás_________________________ Éleslátás ________________________ Függetlenség _____________________ Hitelesség _______________________ Védőoltás _______________________ Előítélet _________________________ Álszenteskedés ___________________ Lelkesedés_______________________ Totalitarizmus ____________________ Lemondás önmagunkról ____________ Bölcsesség_______________________ Gazdagság _______________________ Különös boldogság ________________ Szeretet _________________________ Egyetemesség ____________________ Áramlás _________________________ Kaland __________________________ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Halandóság_______________________ 125 Felszabadulás _____________________ 126 Korlátozottság ____________________ 127 Elkötelezettség ____________________ 128 Természet________________________ 129 Mennyország _____________________ 130 Jelenlét __________________________ 131 Ráébredés________________________ 132 Bizalom _________________________ 133 Zaj _____________________________ 134 Gondolat_________________________ 135 Kinyilatkoztatás ___________________ 136 Jóindulat_________________________ 137 Bűn_____________________________ 138 Gyógyulás _______________________ 139 Tantétel _________________________ 140 Hiedelem ________________________ 141 Oktatás – mely nem az ______________ 142 Eredet ___________________________ 143 Lencsevégre kapva_________________ 144 Azonosítás _______________________ 145 Érthetőség _______________________ 146 Jelentés__________________________ 147 Üresség__________________________ 148 .

ami nem élmény ___________ Álcázás _________________________ Csoda___________________________ Megtévesztés_____________________ Kibúvó__________________________ 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Ítélet ____________________________ 173 Korlátozás _______________________ 174 Nemtörődömség ___________________ 175 Esztelenség_______________________ 176 Kialakulás _______________________ 177 Felszínesség ______________________ 178 Megadás _________________________ 179 Találékonyság ____________________ 180 Megszűnés _______________________ 181 Valóság _________________________ 182 Távoliság ________________________ 183 Derűs nyugalom ___________________ 184 Szemléltetés ______________________ 185 Elsőbbség ________________________ 186 Burkolt célzás_____________________ 187 Merevvé meszesedés _______________ 188 Pusztítás _________________________ 189 Elnyomás ________________________ 190 Meghiúsulás ______________________ 191 Pontosítások ______________________ 192 Közlés __________________________ 193 Sebezhetőség _____________________ 194 Szembeállítás _____________________ 195 Végtelenség ______________________ 196 .Egy perc bölcsesség 6 Szolgálat ________________________ Lét _____________________________ Megjelenések ____________________ Ünneplés ________________________ Szentség ________________________ Szívélyesség _____________________ Helyeslés ________________________ Nyitottság _______________________ Kényszerűség ____________________ Elszegényedés ____________________ Szavak __________________________ Fegyelem________________________ Mértéktartás _____________________ Ellentmondás_____________________ Tapasztalat ______________________ Hírverés_________________________ Bálványimádás ___________________ Földművelés _____________________ Átmeneti jelleg ___________________ Élmény.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 7 Üldözés _________________________ Összebékülés_____________________ Nagyság_________________________ Megvilágosodás __________________ Megnyilatkozás ___________________ Szemlélődés _____________________ Ártatlanság ______________________ Művészet ________________________ Magány _________________________ Gyanú __________________________ Arányosság ______________________ Erőszakosság_____________________ Ima_____________________________ Mesterkedés _____________________ Különcség _______________________ Kötődés _________________________ Feltűnési viszketegség______________ Megelégedettség __________________ Kegyelem _______________________ 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Magasabbrendűség_________________ 216 Alkalmatlanság ___________________ 217 Eszközül való használat _____________ 218 Közösség ________________________ 219 Bátorság _________________________ 220 Árnyékbokszolás __________________ 221 Szócséplés _______________________ 222 Feltűnésmentesség _________________ 223 Jókedvűség_______________________ 224 Hiúság __________________________ 225 Nevelés__________________________ 226 Csapás __________________________ 227 Félelem nélkül ____________________ 228 Maya ___________________________ 229 Megtisztulás ______________________ 230 A zseni __________________________ 231 Emberség ________________________ 232 Szűrés___________________________ 233 .Anthony de Mello: A csend szava .

Erre de Mello. Újabb vicc. de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Rövid időn belül az egész mennyei udvar. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort. nem volt benne biztos. hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzelése- . ahogy illik.Anthony de Mellóról Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét. még nagyobb nevetés. Az is igaz. Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. hogy a mennyország azóta vidám. elmesélt neki egy viccet. Szent Ignác. szokásához híven. A rövid kis történet azzal záródik. Xavéri Szent Ferenc. mire Szent Pál is kijött. mióta Anthony de Mello is ott van. hogy beengedheti-e a szimpatikus. Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. Péter óriási nevetésben tört ki.

Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó. hogy olyanokkal foglalkozzék. Közben de Mello atya járta a világot. ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. vatikáni zsinat után. . a misszió volt minden vágya. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. Bombayben született 1931-ben. hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Még nincs egészen 16 éves. hol előadásokat adott. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. sőt még püspökök is jöttek hozzá. s nemcsak Indiában. Mindenki arra számított. mikor felveszik a Jézus Társaságába. hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát. Erejét és idejét arra irányította. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe. mert mint később kiderült. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni. Nem sokáig maradhatott azonban ott.Anthony de Mello: A csend szava . Könyveit több tucat nyelvre lefordították. mert Vinayalayába kellett mennie. akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók.Egy perc bölcsesség 9 ket. a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. hol lelkigyakorlatot tartott. hanem az egész világon. vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került. a II. fiatalok nevelői.

megértéssel.Anthony de Mello: A csend szava . büszke volt rájuk. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. 1987. Prugg Verlag. Eisenstadt. barátai úgy jellemezték őt. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. Mégis. mint aki "hatalommal beszélt". és a megoldást is megmutatta nekik. ahogy Joseph X. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. Végletekig szerette barátait. Azonban az is tény. Június 2-án reggel azonban. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott. 1983-ban. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. művei sikerének titkát személyiségében.Egy perc bölcsesség 10 a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. P. Népszerűségének. hogy az USA 14 városában. és a 33. ismerték be tanítványai. majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. . ugyanakkor mélységesen alázatos ember. de Mello részt vett a jezsuiták 32. Puskely Mária. Ismerősei. ill. megosztotta örömüket. szívroham következtében. 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. hogy merjenek kérdezni. Mindössze 56 éves volt. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. szobája padlóján. halva találták New Yorkban. általános rendgyűlésén 1975-ben. sőt bátorította őket.

hogy elismerte érzékenységét. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás.Egy perc bölcsesség 11 még a barátok számára is volt valami. beszélt róla. ami megfoghatatlanná.Anthony de Mello: A csend szava . Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember." Ez nem jelenti azt. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. de szinte sosem mutatta. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. és tudott akkora hatással lenni rájuk. . nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. Akárhogy is volt. mennyország). Talán ő maga is félénk volt. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. üdvösség. mert Isten embere volt. Sokan félreértették. pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. illetve félremagyarázták meglátásait. Tény az. távolivá tette őt. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. Divarkar. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. Első három könyvét Szűzanyának. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. R. Számára az ima olya gyakorlat.

szeretetének túláradó bőségéből van. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. már ez is megérte. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. Török Péter . Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. mintsem a fejünkkel kell végeznünk. mert minden Istentől. hanem hálás köszönet mindenért.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 12 amelyet sokkal inkább a szívünkkel. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. Isten valóságát.

a XX. Lehet ő hindu guru. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. taoista bölcs. században. A látás egy pillanat műve. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. – Természetesen – mondta a Mester. Tanítását megtalálhatjuk Kr. zsidó rabbi. Lehet ő Laoce és Szókratész. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt. században és Kr. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. e. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? .Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. u. Zarathusztra és Mohamed. Buddha és Jézus. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. a VII.

akár hiszik. az a legszebb cselekedet. amely a könyvben megbúvik. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. és nem a valóság leírása. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. mert azokon túl van. amelyet nem beszélnek. hogy felrázzon. felébrednek és átalakulnak. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. amelyet nem végeznek. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. amely nem szándékos. hogy az a legszebb nyelv. s az a legnagyszerűbb változás. nem pedig a csend jegyzéke. csupán a valóságra való ráébredés. hanem arra. nem is a történetekben. akár nem.Anthony de Mello: A csend szava . hangulatában. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. Aki olyan szerencsés lesz. az megérti majd. Valószínűleg elképesztőnek. ingerlőnek.Egy perc bölcsesség 14 Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. . hogy felébred. lehet. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. hanem a szellemében. arra a valóságra. légkörében). az átalakulás. Bizony. a tanítások.

* * * . A túladagolás csökkenti a hatásukat.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 15 Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt.

– Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. ha Isten teljesíti valakinek az akaratát.Anthony de Mello: A csend szava . Nálunk az a csoda. vannak csodák és csodák. .Egy perc bölcsesség 16 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. – Nos. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. ha valaki teljesíti Isten akaratát. Nálatok azt tekintik csodának.

hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. hogy rátámaszkodjunk. hanem azért.Egy perc bölcsesség 17 Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. hogy egy apa nem azért van. – S mikor fogod megtanulni. hogy önállóságra neveljen? .Anthony de Mello: A csend szava . ahelyett. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk.

Anthony de Mello: A csend szava . amikor azt hallod. . Abban a pillanatban. állj meg.Egy perc bölcsesség 18 Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. hogy te magad mondtál valamit. ami a világ minden egyes dolgára figyel.

azt gondolván. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett.Egy perc bölcsesség 19 Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. ahol a tanítvány leült elmélkedni. A tanítvány először boldog volt. hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát.Anthony de Mello: A csend szava . – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! .

ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. mint a holdat. a Mester megmagyarázta. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal. ami valóban ott is van. Mivel a tanítványok nem értették.Egy perc bölcsesség 20 Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. és semmi mást. csak azt lássátok. csak a holdat lásd. és minden világossá válik számotokra. ha néztek valamit. .Anthony de Mello: A csend szava . A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. – Például ha a holdat nézed. – Hogy a csudába tudna valaki mást látni.

amikor a nap kezd felkelni. . hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. azért. hogy a nap reggel felkeljen. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak. amennyit azért tehetsz. amit én magam tehetnék.Egy perc bölcsesség 21 Virrasztás – Van valami.Anthony de Mello: A csend szava .

– S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. méltóságos uram. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. – És ha szabad kérdeznem. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek.Egy perc bölcsesség 22 Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez.Anthony de Mello: A csend szava . mi az elmélkedés? – Csend. . hogy tiszteletét tegye nála.

Anthony de Mello: A csend szava . egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. fogott egy darab papírt." – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. amely életútján vezérelhetné. – Ez túl rövid. tudatosság. tudatosság azt jelenti." . s ráírt egy szót: "Tudatosság." A látogató meghökkent.Egy perc bölcsesség 23 A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. s ráírta "Tudatosság. tudatosság. A Mester a papírért nyúlt. s azt írta: "Tudatosság. hogy TUDATOSSÁG. A Mester barátságosan bólintott. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt. tudatosság.

– De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. jelen kell lenned.Egy perc bölcsesség 24 Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt. – Nem úgy nézek állandóan? – Nem. csak nézz. – Mit kellene látnom? – Semmit. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy láss. a közönséges nézés jó lesz. – Másként kell valahogy néznem? – Nem. Többnyire valahol máshol vagy. – Miért nem? – Mert ahhoz. – Mikor nyerem el? – Éppen most. – Mire? – Amire a szemed rápillant.

A halnak vissza kell térnie a vízbe. Az üzletember megrémült. – Fel kell adnom az üzletemet. Tartsd meg az üzletedet.Anthony de Mello: A csend szava . úgy pusztulsz el te is. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. s térj vissza a szívedbe. neked pedig a magányba. . nem.Egy perc bölcsesség 25 Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba.

s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. – De nekem nincs cellám. – Menj.Egy perc bölcsesség 26 A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. – Igenis van cellád.Anthony de Mello: A csend szava . Én nem vagyok szerzetes. . Nézz magadba. ülj be a celládba.

hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. hogy Ábrahám vendégszerető volt. és Isten őt is kedvelte. Illés szeretett imádkozni. hogy kitaláljam.Anthony de Mello: A csend szava . – A te Bibliád azt mondja. és Isten vele volt. és Isten vele volt. – Van valami mód arra. – Mi jót kell cselekednem. Dávid az országot uralta. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után. és kövesd azt! .Egy perc bölcsesség 27 Karizma A tanítvány zsidó volt.

az élet olyan. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. hogy pont egy szent ember tesz ilyet.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester nyíltan a lány pártjára állt. mint a zene. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. mintsem szabályok szerint.Egy perc bölcsesség 28 Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat. Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. . mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. A tanítvány persze nagyon meglepődött.

– Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. és így megérdemli. hogy aki vétkezik. nem tudja. hogy megbocsássanak neki. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 29 Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. hogy mit is cselekszik. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? – Imával. .

Anthony de Mello: A csend szava . – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. hanem mert halott. mert rossz. vagy nem? – Nem.Egy perc bölcsesség 30 Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. – A múltat nem azért kell eldobni. .

miután betöltöttem a 45. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen.Anthony de Mello: A csend szava . De mondd meg. . mi lesz. hogy ne vegyenek rólad tudomást.Egy perc bölcsesség 31 Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. évemet? – Akkorra felnősz odáig. hogy megszokod. hogy éhezz. – Kész vagy arra.

– Gazdag leszek megint? – Nem. észrevette. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. hogy barátai sincsenek már. fiam.Anthony de Mello: A csend szava . mikor már nem volt egy vasa sem. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. se barátom. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. .Egy perc bölcsesség 32 Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. – Ne izgulj. Jegyezd meg.

várva annak helyeslését. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. A Mester egy pillanatig gondolkodott. hogy vessék el azt a szokást. Senki sem örülne a lakodalomnak. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. . Beszédét befejezve a Mesterre nézett.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. s kijelentette. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját. a gazdagok megsértődnének. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. majd így szólt: – Kedvesem. a szegények pedig éhesek maradnának. hogy nem mernének eleget enni.Egy perc bölcsesség 33 Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. A családod szégyenbe kerülne.

kedveseim.Egy perc bölcsesség 34 Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. . Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . elment a Mesterhez. . a fiú annyit olvas. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. hogy fogalmam sincs. s tanácsot kértek tőle. hogy tudjon is valamit. és megkérdezte: – Mondd.Egy perc bölcsesség 35 Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt. a fiatalember tényleg annyit tud. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. mikor lenne ideje arra. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége.

és tedd ki az állatokat. . Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. Aztán egy hét múlva gyere vissza. Az idegeink kikészültek. hogy engedelmeskedik. – Megígéred. – Jól van. Másnap örömtől csillogó szemmel jött viszsza. De mivel megígérte a Mesternek. ahol laktok. – Esküszöm. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. A szobánk maga a pokol. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. bármit megteszek. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindanynyian! – Menj haza – mondta a Mester –. – Idegroncs vagyok.Anthony de Mello: A csend szava . a gyermekeim. Az ember egész úton rohant hazafelé. egy kecskénk és hat tyúkunk. egymással üvöltözünk.Egy perc bölcsesség 36 Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. meg az apósom és anyósom. bevitte az állatokat is. – Tartsd bent azokat is a szobában. máskülönben megbolondulok. A tanítvány megrémült. Egyetlen szobában élünk: a feleségem. hogy megteszed.

Egy perc bölcsesség 37 – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. A szobánk maga a mennyország. olyan csendes.Anthony de Mello: A csend szava . tiszta és tágas! .

hogy a mennyországba került. . ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. – Hogyan. hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. akik ültek és elmélkedtek. a mennyország van az elmélkedőkben. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. és azt álmodta. – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta.Egy perc bölcsesség 38 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . . a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. hanem mozgás. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. Az a cselekvésben nyilvánul meg. De amikor azt látta.Egy perc bölcsesség 39 Mozgás A tanítványokhoz.

Anthony de Mello: A csend szava . mostantól fogva csak a földszinten játszanék. és kidobtak az ablakon. Mit tanácsolsz.Egy perc bölcsesség 40 Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. hogy csaltam. . illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. Azt kérdezték. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. hát jól elvertek.

egyáltalán nem az. – Hasznos? – Nem.Egy perc bölcsesség 41 Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát.Anthony de Mello: A csend szava . amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám. – Várj egy percig – intette a Mester. – Szórakoztató? – Nem. hogy el ne mondja a pletykát. – Hát akkor minek hallgassuk meg? . Igaz az. amit a piacon hallott.

Amikor azt mondták neki. amit az imádság nem adhat meg. hogy semmilyen szó sem rossz. ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. . hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra.Egy perc bölcsesség 42 Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. megjegyezte: – Úgy tartják. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . hogy továbbadja a pletykákat. de még meg is toldod. .Egy perc bölcsesség 43 Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

44

Bebörtönzöttség
– Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. – Olyan vagy, mint az az elítélt, aki büszke a börtöncellájának nagyságára.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

45

Bálványozás
A tanítványhoz, aki roppant tisztelettudó volt, így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre!

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

46

Azonosság
– Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg, hogy az nincs ott. – Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy, de nem is kettő. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

47

Megkülönböztetés
Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. Soha többé nem leszek szerelmes. – Olyan vagy – mondta a Mester –, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a kályhára, megégette a fenekét.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 48 Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. hogy melyik a fontosabb. A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. természetesen. a bölcsesség vagy a cselekvés. Mi haszna van annak a bölcsességnek.

miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . hogy találkozhasson a Mesterrel. – Hol vagy TE? .Egy perc bölcsesség 49 Elkerülés A turista. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. A turista kijárta. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista.

s mit hozol ki belőle. Az a sors. az nem a végzet. . hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. A végzet az. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. – De arról nem én tehetek. aki a végzete ellen panaszkodott.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy valaki nőnek születik. hogy nőnek születtem.Egy perc bölcsesség 50 Végzet Egy asszonynak.

A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. de a megvilágosodás egy pillanat műve. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 51 Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. – A növekedés fokozatosan történik. . – Én fokozatosan szakítok a múltammal.Anthony de Mello: A csend szava .

azok gapír fák. – Mit kell látnom? – Fákat. Mert nem a valóságban élsz. papír virágok.Egy perc bölcsesség 52 Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. Amiket látsz. – Dehát ezeket mindennap látom. hanem a szavaidban és a gondolataidban. virágokat. és a halálod is csak papír halál lesz. . papír életet élsz. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. a holdat és a csillagokat.Anthony de Mello: A csend szava . papír holdak és papír csillagok. – Nem.

mint szőnyeggel borítani az egész földet. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz.Egy perc bölcsesség 53 Átalakulás A tanítványnak. aki állandóan panaszkodott másokra. ne másokban. . Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal.Anthony de Mello: A csend szava . keresd a változást magadban.

akik alázatos viselkedésemért tisztelnek. Azokat pedig. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem. . azokat azonnal elutasítom. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. hasonló gyorsasággal küldöm el.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 54 Reakció Azt kérdezték a Mestertől.

Anthony de Mello: A csend szava . ha érted az élet értelmét és természetét. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna.Egy perc bölcsesség 55 Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. sem mint hogy spekuláljatok rajta. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. . – Legalább az élet értelmét? – Azt sem. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. A látogató gúnyolódva továbbállt. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem.

Anthony de Mello: A csend szava . de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit.Egy perc bölcsesség 56 Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. Mihelyt elkezdesz követni valakit. hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt. megszűnsz az igazság követője lenni. aki engedélyt kért. .

– Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled.Egy perc bölcsesség 57 Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni. már nem lesz mit tanulnod tőlem.Anthony de Mello: A csend szava . . Mihelyt megnyitod. vagy bárki mástól. mert szemed zárva van.

Egy perc bölcsesség 58 Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. . amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz. – Ha a vizet fel akarod forralni.Anthony de Mello: A csend szava . akkor szükséged van egy edényre.

– Miért küzdöttél annyira. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam.Anthony de Mello: A csend szava . Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. hogy kiszabaduljon. akkor megtalálod őt. . Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. – Majd ha megkapod a kegyelmet. A víz alá nyomta e fejét. – Vágyakozással. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. hogy úgy kapkodj Isten után. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. mint a levegő után.Egy perc bölcsesség 59 Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta.

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 60 Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. Azt tartották. ahol keresni fognak. – Az lesz az utolsó hely. Megkérdeztem az angyalaimat. hogy az óceán feneke. hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. . Volt aki azt mondta.

vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? . – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit. vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. hogy könyvtárban él. amiből nem kreáltak volna tudományt. De mit is mondhatott volna.Egy perc bölcsesség 61 Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól.Anthony de Mello: A csend szava .

De a Mester azt mondta: – Barátom. nem a sziszegést! . hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. A Mestert viszont annyira szentnek tartották.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre.Egy perc bölcsesség 62 Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. az a baj. ne alkalmazzon erőszakot. A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. hogy az a hír járta róla. és meggyőzte. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam. hogy a marást hagyd abba. hogy megszelídítette a kígyót. míg felfedezték.

tökfejek. . – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. amilyen az valójában. így szólt: – Van még valami. amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. miután valaki megértette azt. ami még ezeknél is nehezebb. megérteni azt.Egy perc bölcsesség 63 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt. a valóságot.Anthony de Mello: A csend szava . vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. Amikor a Mester véleményét kérdezték.

a hegyet pedig hegynek látják.Egy perc bölcsesség 64 Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok. . amikor a fa újból fa. amikor a fát fának. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. – És az isteni? – Ah. a lelki és az isteni mondta a Mester. – És a lelki? – Az az. s a hegy újból hegy lesz.Anthony de Mello: A csend szava . a hegy pedig már nem hegy többé. s a fa már nem fa. – Az az állapot. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –.

akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 65 Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz. – De ha gyöngyszemek. .

józannak kell lenned.Egy perc bölcsesség 66 Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. ami részeggé tesz. . – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg. hogy mi az.Anthony de Mello: A csend szava . Hogy láss.

Hagyj fel az utazással.Egy perc bölcsesség 67 Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. hogy ilyen nincs is. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy. – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. Ez egy utazás távolság nélkül.Anthony de Mello: A csend szava . . vagy nehéz? – Egyik sem. és megérkezel.

és a változás magától fog beállni.Egy perc bölcsesség 68 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. mint megállni. . hogy miért. könnyebb utazni. Amikor megérkezel. a valósággal nézel szembe. – Azért. A tanítványok persze tudni akarták. mert amíg utazol valamilyen cél felé. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. – Az igazi változás nem akarásból születik.Anthony de Mello: A csend szava . addig álmodozhatsz róla. Fogadjátok el a valóságot. – De hogyan változhatunk meg.

A falu szélén belefutottak a kormányzóba. hogy jön.Egy perc bölcsesség 69 Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. – Mi vándorúton vagyunk. fenség – mondta a tanítvány. – Téved. – Ő csapta volna be saját magát. – Igazán nem kellett volna. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod. hogy nem őt jöttünk köszönteni. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. A Mester nem szólt egy szót sem. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. aki azt hitte.Anthony de Mello: A csend szava . nem vétkeztünk volna avval. De ha tudtuk volna. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. Nem láttad. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. .

holnap készen lesz. Jöjjetek holnap újra. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. nincs kész. hogy méretet vegyen a Mesterről. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. Azt ígérte. akkor biztosan kész lesz. Elmúlt a hét. Megvették a legjobb anyagot. ha Istent kihagyja az egészből. hogy mikor lesz kész az ing. ha Isten is úgy akarja. Eljött a szabó is a faluból. . s ha Isten is úgy akarja. De ha Isten is úgy akarja. az ing készen lesz egy héten belül. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára.Egy perc bölcsesség 70 Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta.

– De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban.Anthony de Mello: A csend szava . azt rajtad kívül sem láthatod. . hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget.Egy perc bölcsesség 71 Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták.

s én megadom neked. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. ha egy millió évig élnél. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül. – Ha egy millió évig élnék. gondold meg. A tanítványok megrémültek.Egy perc bölcsesség 72 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. – De Mester. . hogy hogyan hoszszabbítsák meg az életüket. az embereket inkább az érdekelné. s nem a bölcsesség.Anthony de Mello: A csend szava . Vagy egy milliószor milliót.

azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében.Anthony de Mello: A csend szava . vigyázott rá. mint egy haszontalan papírdarabot. mohón elolvasta. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette. aztán pedig eldobta. . Amikor legnagyobb örömére megtalálta.Egy perc bölcsesség 73 Függőség Egy tanítványnak. míg bevásárolt. de elvesztette.

Egy perc bölcsesség 74 Könnyedség Egy embernek. azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? .Anthony de Mello: A csend szava . aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt.

mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön.Anthony de Mello: A csend szava . – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. – Hogyhogy semmit? – Semmit. – És mit teszek azért. de még mennyire. hogy elaludjon. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed.Egy perc bölcsesség 75 Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. Az történik. vagy hogy felébredjen? .

– De a legtöbb ember elébe fekszik. s aztán szidja az autót a balesetért. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. hagyja. . igen – mondta nagy sokára. Újabb csend. – Igen. mert tudták. mint egy autó.Egy perc bölcsesség 76 Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. hogy keresztülrohanjon rajta. Csendben vártak. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig.Anthony de Mello: A csend szava .

Aztán tudós tanítványaihoz fordult. . hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel.Egy perc bölcsesség 77 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket.Anthony de Mello: A csend szava . s nem pedig azáltal.

– Miért nem? – Ugyanazért. amiért senki sem segíthet a halnak. . hogy megtalálja az óceánt.Egy perc bölcsesség 78 Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy elfordulsz tőle.Egy perc bölcsesség 79 Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester. hogy megérted önmagadat. – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal. – És hogyan értsem meg? – Úgy. .Anthony de Mello: A csend szava .

– Megtanítanál arra. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. hogy tudod.Egy perc bölcsesség 80 Fogékonyság – Tanulni akarok.Anthony de Mello: A csend szava . ha van tanulás is. Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. .

miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt. s feltálalták egyfajta szentségi ételként.Anthony de Mello: A csend szava . s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. a tököt megfőzték. kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt.Egy perc bölcsesség 81 Megtérés A tanítványok egy csoportjának. – Különös – mondta a Mester ravaszul.

De megpirongatta őket. És sok-sok türelmet. amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől. A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott.Egy perc bölcsesség 82 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól. akik tanítványai akartak lenni.Anthony de Mello: A csend szava . . – A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani.

. mielőtt egyet is lépnének.Egy perc bölcsesség 83 Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. mielőtt elhatároztak valamit. akik teljesen végiggondolnak mindent.Anthony de Mello: A csend szava . egész életüket fél lábon töltik. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. Így fogalmazott: – Azok az emberek.

Egy perc bölcsesség 84 Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától.Anthony de Mello: A csend szava . – A szeretet viszont tudja. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. . hogy mikor hághatjuk át azokat.

kinevette őket.Egy perc bölcsesség 85 Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. anélkül. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek. egyszerű életet élt. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. mert kedvére valónak találta. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját. hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –.Anthony de Mello: A csend szava . hogy szakállat növeszt? . – Mi haszna van annak.

Egy perc bölcsesség 86 Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében. . hogyan keresd.Anthony de Mello: A csend szava . hogyan készíts lámpát magadnak. Inkább megtanítalak arra. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. Te az enyémet akarod kölcsönkérni.

Anthony de Mello: A csend szava . – A csend csak a tevékeny embereket látogatja.Egy perc bölcsesség 87 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt. . hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott.

mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is. . akkor ártasz magadnak. amilyen vagyok. mert nem vagy hajlandó olyannak látni.Egy perc bölcsesség 88 Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –.Anthony de Mello: A csend szava .

Állandó készenlét annak elismerésére. – Tudom. amire mindenek felett szükséged van.Anthony de Mello: A csend szava . Az igazság szenvedélyes szeretete az. hogy tévedhetsz. – Nem. mint az Igazság keresője. aki úgy mutatkozott be. . ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami.Egy perc bölcsesség 89 Alázat Egy látogatónak.

– Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. – Ugye. fiam. Képtelen vagyok rá.Egy perc bölcsesség 90 Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. s meglátta kedvenc tanítványát. – Nem. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. Mester.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? .

– Nem ezt gondolja a rákos daganat is? . amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül. Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó. amint fejlesztési tervét magyarázta. – Igen.Egy perc bölcsesség 91 Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. – A növekedés az egyetlen tényező.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 92 Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény. mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester. .Anthony de Mello: A csend szava .

mint az ördögöt.Egy perc bölcsesség 93 Erőszak A Mester mindig azt tanította. Minden bűntudatot! – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. hanem saját magadat.Anthony de Mello: A csend szava . amit el kell kerülni. . – Amikor bűntudatod van. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. akkor nem a bűnödet gyűlölöd.

örökké tartó életet. .Egy perc bölcsesség 94 Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. hogy pont azok akarnak egy másik. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. Tanítványainak pedig. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után.Anthony de Mello: A csend szava . hogy van-e élet a síron túl. A Mester csak nevetett. ezt mondta: – Észrevettétek-e.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy bemutassák a Mesternek. akik élnek vele.Egy perc bölcsesség 95 Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott. Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért. . A Mester figyelmesen hallgatott. amennyire azok az emberek. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni.

ahogy akartok. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. . máskor nem. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. és a cselekedetetek jó lesz. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. sohasem vett részt ezekben a vitákban. Aztán cselekedjetek úgy. méghozzá teljesen. mégha jelen is volt.Egy perc bölcsesség 96 Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. A Mester. Néha a megoldás egyértelmű volt.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók. – S mi a tévhit? – Azt hinni.Egy perc bölcsesség 97 Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. . és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből.

Rájössz az ostobaságodra is. amihez ragaszkodsz? – Azt mondod.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mitől véd meg a félelmed. s majd egyetértesz. . – Gondolj arra.Egy perc bölcsesség 98 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet.

amit mondanak. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? . az a magabiztonság.Anthony de Mello: A csend szava . s azt hiszed. aki magabiztos akart lenni. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent.Egy perc bölcsesség 99 Távirányítás Egy félénk tanítványnak.

Az üdvösség látáson keresztül jön. . amitől úgy félsz. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc. csak egy kötél a földön.Anthony de Mello: A csend szava . már ott van a nyakadon.Egy perc bölcsesség 100 Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. Hogy a kígyó. amit annyira szeretnél.

– Szentté lettél? – Nem. a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. – Hát akkor mi változott? – Felébredtem. .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 101 Alvajárás A tanítványok. mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem. megkérdezték: – Mondd.

Anthony de Mello: A csend szava . – Bár ritka. hogy egy gazdag szent legyen – mondta. . aki olyan egyszerűen élt. mint a bambusznád árnyékának az udvarra.Egy perc bölcsesség 102 Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. miért nem ítélte el gazdag követőit. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. mégsem lehetetlen. A tanítványok feszülten figyeltek. hogy a Mester. hogy egy porszemet is felkavart volna. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül.

s osztogattam a folyóvizet. észreveszitek a folyót is. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. hogy ne haljon meg.Anthony de Mello: A csend szava . hogy ültem a folyóparton. Miután meghalok. amit nem látunk. amíg velünk vagy? – kérdezték. remélem. Amikor a halála már a küszöbön állt. ha nem mennék el? – Mi az.Egy perc bölcsesség 103 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült. . Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. annál inkább könyörögtek neki. amit majd meglátunk. De a Mester nem válaszolt. a tanítványok. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az.

amit igazán szeretnek.Anthony de Mello: A csend szava . hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. mint ahogy gondoltam. kutató szellemű ember. míg végül. mert azt hitték. Egész nap ezen gondolkodott. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal.Egy perc bölcsesség 104 Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. hogy ez egy bátor. Ez az. A Mester pedig mosolygott. barátom. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. honnan tudod. . – Látjátok. Kedvesen válaszolt hát: – S te. De én sem tőled. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. A tanítványok nevettek. estére kelve. a kolostorba ment. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. mert úgy vélte. s így szólt: – Honnan tudod.

De amikor valaki azt kérdezte tőle. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. még akkor is. A tavasz jön. hogy a forradalmárok pártján állt.Anthony de Mello: A csend szava . ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni. S a fű kizöldül. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. .Egy perc bölcsesség 105 Teremtés A Mesterről köztudott volt. Semmit sem csinálni.

hogy volt-e valaha is lehangolt. Volt. hogy igaz-e az. Igaz volt. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. Azt akarták tudni. .Anthony de Mello: A csend szava . levert. amennyire mi annak tartjuk. – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz.Egy perc bölcsesség 106 Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. Akkor meg azt akarták tudni. hogy állandóan boldognak látszott.

– Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –. kiutasították hazájából. hogy az egész teremtés a te otthonod. . ha rájössz.Anthony de Mello: A csend szava . ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. akik azt kérdezték. – De az szinte embertelen. hogy volt-e valaha is nosztalgiája. A tanítványoknak.Egy perc bölcsesség 107 Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. nemmel válaszolt.

– Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte.Egy perc bölcsesség 108 Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. – De igen. a falevelek tovább hullanak.Anthony de Mello: A csend szava . – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. – Akkor meg miért tanítod. . hogy megváltoztatta.

akik azt gondolták. hogy az önzésből származik. Amikor a Mester tanácsát kérték. Némelyik úgy vélte.Anthony de Mello: A csend szava . mások szerint a tévhitből. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. hogy mi az emberi szenvedés oka. Voltak. hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni.Egy perc bölcsesség 109 Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. .

hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. hogy a kutya sem törődik velem. hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. mi gondolnak felőle az emberek. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal. Amikor a tanítványok megkérdezték. hogy mit gondol a környezetem.Egy perc bölcsesség 110 Függetlenség Úgy tűnt.Anthony de Mello: A csend szava . Azután viszont állandóan azon izgultam. . hogy mit gondolnak rólam az emberek.

nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. hogy meghalld a madár énekét. A személyt nézte. Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra.Egy perc bölcsesség 111 Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok. . nem a bizonyítványt.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy felnőttként megragadhassák a valóságot. s megakadályozzátok. a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. ezt mondta: – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban. .Anthony de Mello: A csend szava . Amikor az okát kérdezték.Egy perc bölcsesség 112 Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára.

hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. . Amikor megkérték. a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester. hogy magyarázza ezt meg. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól.Egy perc bölcsesség 113 Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. . s gyanakodva fogadta azokat. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet. akik szentségükben tündököltek. Az egyik tanítványnak. – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak.Egy perc bölcsesség 114 Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket.

Egy perc bölcsesség 115 Lelkesedés Annak a nőnek. hogy lelkesedni tudj valamiért. azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. hogy valóban boldog légy.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. . kedvesem. holott ahhoz. aki amiatt panaszkodott. csupán arra van szükséged.

Egy perc bölcsesség 116 Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. – Miért? – sürgették a tanítványok. miután a püspök eltávozott.

A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit. Próbáljátok meg! .Anthony de Mello: A csend szava . s minden megvalósul általatok. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan.Egy perc bölcsesség 117 Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. – Az ég szerelmére. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

118

Bölcsesség
A Mester mindig örömmel hallotta, ha az emberek elismerték tudatlanságukat. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. Amikor magyarázatot kértek tőle, ezt mondta: – Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

119

Gazdagság
– Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint én? – kérdezte az üzletember. – Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. – Hogyan? – Azáltal, hogy megtanítana kevesebbet kívánni.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

120

Különös boldogság
A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített, s hogy megtalálja lelki békéjét, a kolostorba jött. De túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy elmélkedjen. Miután elment, a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak, sosem esnek ki ágyukból.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

121

Szeretet
Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen!

Egy perc bölcsesség 122 Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. hogy hasznod legyen a könyvekből. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. s lehetsz lelki ember úgy is. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy sosem mégy templomba. hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz.

hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. – Ami igazán él. csak a művirágok nem hervadnak el. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. hogy Mesterük haldoklik. annak meg kell halnia.Egy perc bölcsesség 123 Áramlás A tanítványokat leverte hír. Mi azt szeretnénk.Anthony de Mello: A csend szava . . ha sosem halnál meg. Nézzétek a virágokat.

aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. . mint amikor az életedet teszed kockára. Mivel nem volt még pénzük. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen.Egy perc bölcsesség 124 Kaland A Mester az életről tartott előadást. Az út hosszú volt és unalmas. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával.Anthony de Mello: A csend szava . a munkások szerencsejátékba kezdtek. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. – Valóban – hagyta helyben a Mester-. de ez tette a játékot izgalmassá.

s lásd magadat.Egy perc bölcsesség 125 Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. hogy az is zuhan. érezd. A tanítvány kipróbálta. s az egész lénye megváltozott. . amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. hogy megállítsd a zuhanásodat.Anthony de Mello: A csend szava . Amikor belekapaszkodsz valamibe.

– Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 126 Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. .

Egy perc bölcsesség 127 Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. akik nagyon csodálkoztak ezen.Anthony de Mello: A csend szava . vagy az isteniről beszélni azoknak. de sosem válaszolt a kérdéseikre. akik meglátogatták. és sosem merült bele teológiai spekulációikba. akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? . így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. Tanítványainak.

akik a "világban" éltek – a házasokat. a kereskedőket. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség.Egy perc bölcsesség 128 Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. a földműveseket –. azoknál. . Amikor rákérdeztek ennek az okára. így válaszolt: – Az a lelkiség. amit tevékeny életben gyakorolnak.Anthony de Mello: A csend szava . akik visszavonultak a kolostorba. összehasonlíthatatlanul értékesebb.

A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. Hallgassatok és nézzetek. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják.Egy perc bölcsesség 129 Természet Az előadó azt fejtegette. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! . Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait.Anthony de Mello: A csend szava . de elfelejtették.

– És hol a mennyország? – A jelenben. hogy már most a mennyben élsz. aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott. megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 130 Mennyország A tanítványtól. itt és most. – Hogyan? – Úgy. .

amelyet utánozhatnának.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. .Egy perc bölcsesség 131 Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták.

csak egy játékszert vesztettél el. – Mi az öröm? – Ráébredés arra. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy ha mindent el is veszítesz.Egy perc bölcsesség 132 Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet.

hogy valaki mit cselekszik. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány.Anthony de Mello: A csend szava . . s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. hanem. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket. hogy mit enged megtörténni. hogy az életszentségben nem az a döntő.Egy perc bölcsesség 133 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott.

Egészen felzaklat a csendje.Egy perc bölcsesség 134 Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. Amikor ennek oka felől faggatták. de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. amit a Mester mond. . ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült. melyekre ő könynyedén és kedvesen.Anthony de Mello: A csend szava .

amellyel rendbe szedhetjük a világot. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. Ezért van az. melyet a valóság sosem érintett. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. – Igaz. – A gondolat az egyetlen eszközünk.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 135 Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. De olyan jól el tudja rendezni. . mintsem tükör. Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

136

Kinyilatkoztatás
A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték, mert valami vita támadt közöttük. Azt hallották a Mesterről, hogy van valami módszere, amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy, vagy akárkire is gondolsz, mondd magadnak: haldoklom, és ez az ember is haldoklik. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. Ha megegyeztek abban, hogy mindannyian gyakoroljátok ezt, akkor a keserűség kihal közületetek, s harmóniában éltek egymással. Miután mondanivalóját befejezte, a Mester el is tűnt.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

137

Jóindulat
Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg, s – attól félt, hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. Ha most ő azt elveszíti, akkor mindennek vége, mert semmi máshoz sem ért. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától, akkor gyűlölni fogod. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára, s áldd meg az üzletedet, kívánj magadnak boldogulást. Aztán fordulj az áruház felé, és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat, aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád. Minden rossz, amit neki kívánsz, téged fog pusztítani. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres, hogy beszámoljon a fejleményekről. Bekövetkezett, amitől félt: be kellett zárnia üzletét. De most már ő vezette az áruházat, s dolgai sokkal jobban álltak, mint valaha.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

138

Bűn
A Mester egyik zavarba ejtő, de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Isten újból összecsomózza a kötelet, s ezzel kissé közelebb húz magához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

139

Gyógyulás
A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna? – Persze. A legtöbb ember ezt teszi. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.

aki sosem lett matematikus. . A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. mert már megtalálta a saját vallásában.Egy perc bölcsesség 140 Tantétel Egy látogató azt állította. hogy a válaszok helyesek voltak.Anthony de Mello: A csend szava . hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. A helyzet iróniája az.

hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. s valójában szükséges is. A tanítvány szomorúan távozott. barátokról." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. Jobban félt a "tudatlanságtól". családról. mint a haláltól. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. hazámról.Anthony de Mello: A csend szava . mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. . még az életemről is. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról.Egy perc bölcsesség 141 Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte.

– Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja.Anthony de Mello: A csend szava . de nem tanít semmit. hanem az. hittételként kezelnénk a tanítását. ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. – Semmit – válaszolta – a tanítvány. hogy mi mit hiszünk. hogy mit látunk. A Mestert pedig nem az érdekli.Egy perc bölcsesség 142 Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. .

– Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. amikor megszülettél. A Mester elmosolyodott. a világba jöttél. s belemerült a megvilágosodásba. ami meghozná a megvilágosodást. vagy a világból jöttél. .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 143 Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. – Mondd. kedvesem. – Valamit. mint egy csillag az égből. Aztán hirtelen meglátta a választ.

Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor. – Szerinted. – És a tested a sírba kerül? – Igen. ha szabad kérdeznem. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. – És.Egy perc bölcsesség 144 Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. te hol leszel? . a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. ha meghalsz. Hogy mire utalt.Anthony de Mello: A csend szava .

vagy a fogótól. ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester. – Éppen őt nézed – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 145 Azonosítás – Szeretném látni az Istent. hogy magába harapjon.Anthony de Mello: A csend szava . Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. hogy mutassa meg magát. . hogy saját magát vágja el.

nem a szavaimra kell hallgatnod. mintsem tükröz. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 146 Érthetőség – Minden szó. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. Hallgasd a csendet! . s azt válaszolta: – Amikor beszélek. kedvesem. – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott.

de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét.Egy perc bölcsesség 147 Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. s rázd addig.Anthony de Mello: A csend szava . . az lángra lobbantja a szívedet. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. amíg az összes szó le nem esik róla. – Ne a szavaira figyelj. hogy hallgassam a Mestert. Ami megmarad.

s így a csendnek befellegzett. de nem a Mestert. zajos látogató érkezett a kolostorba. . Ez a tanítványokat igencsak dühítette. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 148 Üresség Néha nagyon sok. hanem énünk hiánya a csend. mint a csendben. Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya.

hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. mint a visszahúzódást. Jó szándékot talán? – Ó. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. hogy jobban szereti a cselekvést. nem – mondta a Mester. amikor kiemeli a halat a vízből. hogy a "megvilágosult" mit jelent.Egy perc bölcsesség 149 Szolgálat A Mesterről köztudott volt. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. De ő mindig hangsúlyozta. hogy megmentse a megfulladástól! .Anthony de Mello: A csend szava . – Gondoljatok csak arra.

nagyon erős alkatra lesz szükséged. De mielőtt útnak indult volna. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó.Egy perc bölcsesség 150 Lét – Mit tegyek.Anthony de Mello: A csend szava . úgy látszott. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. . Ez a válasz. nagyon tetszett az utazónak.

Anthony de Mello: A csend szava . akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. . annál kevésbé lehet észrevenni. ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. Annak a tanítványának pedig.Egy perc bölcsesség 151 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól.

Anthony de Mello: A csend szava . . – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz.Egy perc bölcsesség 152 Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert.

Egy perc bölcsesség 153 Szentség Annak a prédikátornak. hogy építsük be Istent az életünkbe. hogy ezt észrevegyük. A mi feladatunk az.Anthony de Mello: A csend szava . . aki állandóan azt hangoztatta. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van.

Anthony de Mello: A csend szava . Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz. s szabaddá tesz arra. Önző és énközpontú vagyok. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat.Egy perc bölcsesség 154 Szívélyesség – Mit tegyek. . akkor az éned megelégedett lesz. majd visszajött. hogy a felebarátodat szeresd. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon.

a Mesterhez fordult vigaszért. .Egy perc bölcsesség 155 Helyeslés Egy asszony. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. fia halálán érzett nagy bánatában. majd szelíden így szólt: – Kedvesem. én nem tudom letörölni a könnyeidet. amíg kiöntötte szívfájdalmát. A Mester türelmesen végighallgatta.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . s kijelentette.Egy perc bölcsesség 156 Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik. s odaviszi majd a gyereket. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. ahová tartozik. a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. . hogy ő ezentúl szabadgondolkodó.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve.Egy perc bölcsesség 157 Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban. Felszabadulás. . s minden félelme eltűnt örökre. – És mi a megváltás? – Moksha. Szabadság. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. Erre a Mester hangosán felnevetett.

mi az. de fogalmuk sem volt. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni. – Van neked saját kincsesházad. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. amit se megszerezni. A tanítványok mindmáig keresik azt. lehet. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. – Megvilágosodást. vagy hogyan érhető el. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. hozzátette: – Azért ne keseregjetek. hogy mit keres.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 158 Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. . amely hatalmába kerített. Nem tudjátok megszerezni. se elveszteni nem. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát.

pontosan mit jelentenek e szavak. Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. nem tudják. nem mondják. amely így hangzott: Akik tudják. Akik mondják.Anthony de Mello: A csend szava . . Amikor a Mester belépett. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. megkérdezték.Egy perc bölcsesség 159 Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán.

Egy perc bölcsesség 160 Fegyelem A tanítványoknak. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot.Anthony de Mello: A csend szava . akik azt akarták tudni a Mestertől. akkor teljes virágzásban látom. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember. . hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték.

. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon.Egy perc bölcsesség 161 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. ami ha túlságosan közel esik.Anthony de Mello: A csend szava . akkor semmit sem ér. az állami hatóságok és a guru. Ez a három pedig a tűz. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek. akkor veszélyes. hogy túlságosan tőle függjenek. ha túl messze. ezért legokosabb közepes távolságban tartani. mert ez megakadályozná azt.

Az első az. . hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned.Anthony de Mello: A csend szava . hogy úgy kell cselekedned.Egy perc bölcsesség 162 Ellentmondás – Mit cselekedjek. mintha az elsőről mit sem tudnál. – S mi a második? – Az.

hogy az állattani tanszék vezetője legyen. .Egy perc bölcsesség 163 Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. hogy a megvilágosodást tanítsa. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. – Megakadályozná ez abban. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt.Anthony de Mello: A csend szava . aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. nem arra. hogy megvilágosodott legyen. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének.

és egészen más az. sírni vagy dühöngeni. . hogy úgy viselkedjen. ha a körülmények úgy hozták. ha egy ember szent. elszomorodott. nem zárkózott el egy italtól. hogy a Mester nem "szent ember". Amikor egy utazó azt panaszolta fel. hogy neked is annak tűnjön.Anthony de Mello: A csend szava . az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. Megijedt. hogy megfordult egy-egy csinos nő után.Egy perc bölcsesség 164 Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. sőt kettőtől sem. Szerette a jó ételeket. Tudott nevetni. és az is köztudott volt róla.

mert az emberek többet törődnek a templommal.Egy perc bölcsesség 165 Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. mint az Úrral. s felgyújtom a templomot is. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. . meg az Urat is. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire.Anthony de Mello: A csend szava . Nagyon szerette azt a történetet. mondván. hogy megy a templomot felgyújtani.

a rossz teóriákat. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. – De honnan tudom majd. . ha visszatért hazájába.Egy perc bölcsesség 166 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. hogy melyik a jó.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. Ha nem mész el tőlem. Ha nem mégy el. akik a kolostorban akartak maradni. hogy elmenj. hogy elmégy. Te azáltal maradsz szabad és élő.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő. a Lélek sem fog jönni. hogy mi ez a "Lélek". de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl.Egy perc bölcsesség 167 Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. . Előbb vagy utóbb.

aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. mint az álom. Arról is csak akkor szerzünk tudomást. . De akkor ki az.Anthony de Mello: A csend szava . ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. amikor már felébredtünk.Egy perc bölcsesség 168 Élmény. az "én" eltűnik.

Sokkal jobban járnál. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. ha a csészére figyelnél. . hogy fejtse ezt ki jobban.Egy perc bölcsesség 169 Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. amellyel fillérekért koldult. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. Azelőtt egy csavargó használta. Fogalma sem volt a csésze értékéről. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. aki szegényen halt meg. amelyben a tudásodat tartod.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mit jelképez a csésze.

hogy csodákra képes. Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. A Mester. akiről köztudott volt. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. hogy nem érdeklik a csodák. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy miért ellenzi a csodákat. . ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt.Egy perc bölcsesség 170 Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta.

Csak az tudja. attól. – Az lehetetlen. . aki valóban alszik. de magát nem. akiket roppant érdekelt a mágia. Sajnos. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . aki tetteti az alvást. A Mester mosolygott. – Hogyan különböztetitek meg azt.Egy perc bölcsesség 171 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok.

A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen.Anthony de Mello: A csend szava . amíg a szentember be nem ért a faluba. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? . amíg el nem jutok a faluba. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját.Egy perc bölcsesség 172 Kibúvó Egy látogató elmesélte. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. de mivel félt az éjszakai utazástól. maradj az égen addig.

.Anthony de Mello: A csend szava . sohasem kellene megbocsátanod.Egy perc bölcsesség 173 Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el.

– Amilyent az emberek gondolnak. .Anthony de Mello: A csend szava . olyan nincs – válaszolta a Mester. amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire.Egy perc bölcsesség 174 Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista. – Kikre utalsz.

hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia." . hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét.Anthony de Mello: A csend szava . magunkat kell tanítanunk. hogy mások tekintélyén csüngenénk.Egy perc bölcsesség 175 Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. Ha elrepeszti a deszkát. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. Ez az eset a Mestert arra indította. Jó példa volt erre az a fiatalember. "Az egyik módja. máris tudod. ahelyett. hogy kitaláld. a következő: verd be a szöget. aki szilárdan meg volt győződve arról. hogy a csavarra lett volna szükséged.

hogy miért. A válasz így hangzott: hülyén. Csak annyit sikerült megtudniuk. amennyit a Mester a legkisebb fiának mondott. és ablakot zúzol – s később észreveszed. mint amikor mindent elkövetsz. Amikor a fiú azt is megkérdezte.Egy perc bölcsesség 176 Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy beszédre bírják. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. amikor megvilágosodott. bár a tanítványok mindent elkövettek. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. hogy a ház ajtaja nyitva volt. . az olyan volt. Amikor az azt akarta tudni. hogyan érezte magát az apja.

Az vagy. amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem.Egy perc bölcsesség 177 Kialakulás Az egyik tanítványnak. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni. aki amiatt panaszkodott. azt mondta a Mester: – Valóban.Anthony de Mello: A csend szava . aminek magadat tartod. a talentumaim. képességeid nem korlátlanok. – Nem. . Amikor a gondolkodásod megváltozik. Te változtál. hogy képességei nagyon korlátoltak. te is megváltozol.

Anthony de Mello: A csend szava . s egyre kevesebbet magukról. Később meg egy csillagásznak. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. ami legjobban jellemzi a mai világot. . hogy nevezze meg azt. hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. a fekete lyukak.Egy perc bölcsesség 178 Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert.

– Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni.Anthony de Mello: A csend szava . Anélkül a cselekedeteink halottak.Egy perc bölcsesség 179 Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek. .

. Emberekkel találkozott. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen.Anthony de Mello: A csend szava . Szünet nélkül végezte a házi munkát. s könyveket írt.Egy perc bölcsesség 180 Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. nem kell feladnia az ülést és meditációt. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. s dolgozott kint a földeken. De nagyon ritkán lehetett látni. Ő vezette a kolostor könyvelését is.

– Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány. hogy a végén teljesen legyengült. aki annyira vágyódott a megvilágosodás után.Anthony de Mello: A csend szava . de nem a te erőfeszítéseiddel.Egy perc bölcsesség 181 Megszűnés Egy tanítványnak. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. de nem a kezeddel. A Megvilágosodást el lehet érni. – De hát nem te mondtad. .

vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett. amikor elítélte a kormány zsarnokságát. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. hogy egy gyertyát kioltanak. Például.Egy perc bölcsesség 182 Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. amikor már megvirradt? . – Miért törődne az ember azzal. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. az is köztudott volt róla.Anthony de Mello: A csend szava .

mások meg élvezik a táj szépségét. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester. A Mester nem válaszolt.Egy perc bölcsesség 183 Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. – Mindkettőt. azokat a szavakat idézte. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld.Anthony de Mello: A csend szava . Később. ő meg általában levert. – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. ami-kor az eset felől kérdeztek. .

– Csak egyet mondj! – Számoljátok meg. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 184 Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra. hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is.

Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról. – Nem igaz – mondta a Mester. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? .Anthony de Mello: A csend szava . – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz. aki túl van minden gondolaton és szón. – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban.Egy perc bölcsesség 185 Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. – Hogyhogy nincs? – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. – Ez sem igaz. – Akkor nincs – mondták a tanítványok.

– A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. Manapság. – Gondolj magadra – mondta a Mester. könyörgöm. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom. – Az meg.Egy perc bölcsesség 186 Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének. hogy mi a foglalkozása. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. Amikor egy gyáros megkérdezte tőle. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. de nagyon is tudatában volt a korlátainak.Anthony de Mello: A csend szava . ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. az enyémek jobb embereket. úgy tűnik. .

milyen sokat enged sejtetni! . amit Istenről tudhatunk. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. – De lásd. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 187 Burkolt célzás A Mester azt állította. De senki sem látta a könyvet mindaddig. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. hogy a birtokában van egy könyv. Gyorsan hazavitte.

.Egy perc bölcsesség 188 Merevvé meszesedés – Egek. – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. hogy eljárjon felettünk az idő.Anthony de Mello: A csend szava . hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. de azt mindenképp el kell kerülnünk. – Senki sem kerülheti el az öregedést. vagy igen? – kérdezte a barát.

Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. akik. ellentétben a Mesterrel. – A vallás. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni. ahogy manapság gyakorolják. mégis valahogy úgy tűnt. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. mintha ellenezné a vallást. a vallást és lelkiséget egynek tartották. mintha az árvizet vízzel.Anthony de Mello: A csend szava . . jutalommal és büntetéssel foglalkozik.Egy perc bölcsesség 189 Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott.

" – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. De ami kibújt a bábból. az nem lepke lett. hanem hagyta.Anthony de Mello: A csend szava . . Az illető a folyamatot túl lassúnak találta.Egy perc bölcsesség 190 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. amint éppen a bábjából próbált kimászni. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. Csak azt érjük el. hogy tönkretesszük. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót.

Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. amellyel a Mester egyeseket visszautasított. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot.Egy perc bölcsesség 191 Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást. . másokat pedig felvett tanítványai közé. amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani.Anthony de Mello: A csend szava .

Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. Amikor meglátott egy zsebszámológépet.Egy perc bölcsesség 192 Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat.Anthony de Mello: A csend szava . Jobb pénzzel rendelkezni. hogy mire tanítja a tanítványait. mint a fogalmát körülírni. Jobb egy élményt átélni. . de semmije sincs a zsebében. mint azt számolgatni. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. Hetekkel később. azt válaszolta: – Arra. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. hogy helyes értékrendet állítsanak fel. amit érdemes volna számolni.

Egyesek időveszteségnek tartották. mások nem értettek ezzel egyet.Anthony de Mello: A csend szava . – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. Amikor a Mesterhez fordultak. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő.Egy perc bölcsesség 193 Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. . ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást.

.Egy perc bölcsesség 194 Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy jogként követeljétek azt. – Hagyjatok fel azzal.

akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot. amit a barátaid eltitkolnak előled. .Egy perc bölcsesség 195 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek.Anthony de Mello: A csend szava . ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. csak a kritizáltaknak.

vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. hogy nem tanult semmit. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. hogy Istenről.Anthony de Mello: A csend szava . hogy amit a Mester tanított. – Istenről csak annyit tudunk – mondta. azt nem lehetett tanulni. isteni dolgokról beszéljen. A tanítványok közül csak kevesen értették meg. hogy amit tudunk. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle.Egy perc bölcsesség 196 Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. az semmi. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. Tanítani sem. s az lett az eredménye. . az semmi sem volt.

hogy elérte a teljes igazságot.Egy perc bölcsesség 197 Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette.Anthony de Mello: A csend szava . míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért. . Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. mindaddig. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. hogy Buddhát.

amit nem mond! . hogy közölje.Anthony de Mello: A csend szava . ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. tanácsért fordult a Mesterhez.Egy perc bölcsesség 198 Összebékülés Amikor valaki. Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. s egy hónap múlva visszatért. megtanult a felesége minden szavára figyelni. s figyelj minden szóra. akinek házassága bajban volt.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy hazudjunk neki bármiről is. – Mikor mondhatjuk valakiről. – Amikor már nem szükséges. .Egy perc bölcsesség 199 Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány.

hogy könyveket olvasunk. mikor erről kérdezték –. vagy előadásokat hallgatunk. . mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. – Tanultságra úgy teszünk szert mondta.Anthony de Mello: A csend szava . mintha könyv lennél.Egy perc bölcsesség 200 Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. – És bölcsességre? – Önmagadat olvasod.

hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te. – Te.Anthony de Mello: A csend szava . – És kitalálod-e. .Egy perc bölcsesség 201 Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. szabad a gazda.

De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. nézzetek figyelmesen. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. hogy semmi látnivaló sincs. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. amikor úgy tűnik. hátha tréfál. amikor úgy tűnik. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. Amikor erről faggatták. mi a csend. mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte.Anthony de Mello: A csend szava . amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. hogy minden csendes! . hogy csak a csend alakít át. hallgassatok. hogy meghatározza. csak nevetett. De senki sem tudta rávenni.Egy perc bölcsesség 202 Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. Egyszer aztán megtört a hallgatás.

Egy perc bölcsesség 203 Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte.Anthony de Mello: A csend szava . . a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. s a tó sem kötődik a képükhöz. de erről ők nem tudnak. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő.

amit mindig is tudtál. amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. hogy lássam a naplementét. megmutatja azt. – Megtanít arra. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. A Mester a tanításával arra oktat. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát.Egy perc bölcsesség 204 Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki. .Anthony de Mello: A csend szava .

– Kívánságod teljesen lehetetlen. Isten lesz.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 205 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. nem vagy egyedül. és te nem leszel. te nem létezel. hogy valóban Istennel legyél. akkor sem vagy egyedül. Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. Akkor remélhetőleg. Amikor "Istennel vagy". – Miért? – Mert amikor te vagy. amikor Isten van. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. . akkor az Isten nincs.

A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. hogy saját maguk őszinték. röviden csak ennyit mondott. hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól.Anthony de Mello: A csend szava . hogy felfedezzék a mesterek ámításait? . és csupán ahhoz van szükségük tesztre. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. téged sem fognak becsapni.Egy perc bölcsesség 206 Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte.

mint egy cipész. – Azért jöttem ide. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete.Anthony de Mello: A csend szava . aki semmivel sem különb a többinél. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. – De csupán egy embert találtam. . hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. A tanítvány így felelt: – A mester olyan.Egy perc bölcsesség 207 Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. amelyekkel a Mester őt köszöntötte.

Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára.Anthony de Mello: A csend szava . s megkérdezte. hogy mit gondol erről a Mester.Egy perc bölcsesség 208 Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. hogy szeretne másokat tanítani az igazságra. .

hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték.Egy perc bölcsesség 209 Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. gondolván. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. amikor vásárolni indult. – Ha istened a segítségedre siet. amiért megőrizte kerékpárját. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. ahol hagyta. . s rohant azonnal a piacra. hogy magyarázza ezt meg. akkor itt az ideje. a biciklinek hűlt helyét találta.Anthony de Mello: A csend szava . De e bicikli pontosan ott volt. hogy úgyis ellopták már. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. Amikor azonban kijött a templomból. és kiment a bajból – mondta –.

hogy jobb férjet faragj belőle! . ha te jobb feleség lennél. a házasságod sokkal boldogabb lenne. – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel.Egy perc bölcsesség 210 Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt.Anthony de Mello: A csend szava . Végül így szólt: – Kedvesem.

Egy perc bölcsesség 211 Különcség A tanítványok azt akarták tudni. aki. Ezt mondta a Mester: – Az. ha mindössze két inge van. miféle ember a legalkalmasabb arra. s virágot vesz rajta. hogy tanítvány legyen.Anthony de Mello: A csend szava . . az egyiket eladja.

ezért szeretnék felkészülni rá. s nem veszed észre. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. mit hoz a holnap.Anthony de Mello: A csend szava . – Félsz a holnaptól.Egy perc bölcsesség 212 Kötődés – Fogalmam sincs. .

de még nem vagy kész a tanításra. Másodszor. hogy megítéljem. amin majd én is részt veszek. fiam. mire is lenne szüksége. – Miért nem? – kérdezte az letörten. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy kifejezze. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. A végén egy koldus jött a szónokhoz. – Két okból. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel.Egy perc bölcsesség 213 Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. Először is. a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot.

Az egyik típus hagyja. akik azon fáradozik.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az az igazi újító. vannak újítók és újítók. s ő maga semmit sem tesz. az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. . aki képes mindent úgy hagyni.Egy perc bölcsesség 214 Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. – Nos. mert mindent tökéletesnek lát. ahogy van. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. A másik típus állandóan buzgólkodik. a Mester mindig azt hangoztatta.

Vele szemben ült egy fiatalember. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni. épp olyan. s kívánságának nagy volt az ereje. mint te.Egy perc bölcsesség 215 Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. Egy nap aztán ott találta magát. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember." . Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. Bölcs akart lenni.Anthony de Mello: A csend szava . pont ott. ahol most én ülök. ahol most te vagy.

jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az.Egy perc bölcsesség 216 Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. a Nyugat választhatott először. . a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. aki nagyon büszke volt arra. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki. hogy a Nyugat anyagilag fejlődik.Anthony de Mello: A csend szava . amit ő keleti lelkiségnek tartott.

– Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. . hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. meg akadály is? – A szamár.Egy perc bölcsesség 217 Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak. hogy elérjünk istenhez. amely által bejutsz a házba. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. amely a kapuig hoz. nem az az eszköz.Anthony de Mello: A csend szava . – De hogyan lehet valami segítség is.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

218

Eszközül való használat
Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert, hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához, kért valamit, amit magával vihetne. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró, hanem te, aki annak érzed. Nem a szem lát, hanem te. Nem a körző rajzolja a kört, hanem a műszaki rajzoló.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

219

Közösség
Amikor már biztos volt, hogy a Mester nemsokára meghal, a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. A Mester meghallotta ezt, s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm, ha a nap, hold és csillagok a halotti díszeim, s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz, kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte, hogy ne temessék el, de a tanítványok hallani sem akartak róla, mondván, hogy megennék a madarak és az állatok. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat, hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. – Akkor meg már úgysem számít, hogy a vadak és madarak felfalnak.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

220

Bátorság
Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –, mert nem volt elég merszed megrázni a fát.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

221

Árnyékbokszolás
Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok, s az ajtók megnyílnak. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt, hogy az ajtó kinyíljon neked, amikor sosem volt becsukva?

s megelégedtek a szavakkal. pedig a lényegre volna szükségetek. a szavaknak meg kell halniuk. és csak bolyongtok. Amikor később megkérdezték. ezt felelte: – Eltévedtetek. Szavakon éltek. – Az életet – hangzott a válasz. – Ha élni akarsz. . mert a szavak világában éltek. aki vezetésért jött hozzá. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat.Egy perc bölcsesség 222 Szócséplés – Mi az. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. hogy mit akart mondani. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni.Anthony de Mello: A csend szava .

nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat. . ami mögött nincs valóság. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman.Egy perc bölcsesség 223 Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név.. amelyeket másoknak előírok. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak.. ha valóság lenne név nélkül. nem értem a szent iratokat. Akkor lenne igazi.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. mert ő volt az egyetlen. aki nem végezte a gyakorlataimat. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki. De a negyedik valahogy normális maradt. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt.Egy perc bölcsesség 224 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával. A második belebolondult abba. amit előírtam neki.Anthony de Mello: A csend szava . még a saját tanítását sem. hogy becsületesen elvégezte mindazt. . – Valószínűleg azért. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. hogy belehalt a gyakorlatokba. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak.

a rózsa: Nem kérdezi. nem is illegeti magát. amíg nem tudja.Anthony de Mello: A csend szava . S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. hogy miért. hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles.Egy perc bölcsesség 225 Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. mert kivirul. hogy az. hogy szememet magára vonja." . Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. ha az ember nincs annak tudatában.

s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. hogy körbejárja az egyetemet. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. . a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. De jellemző módon. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson.Egy perc bölcsesség 226 Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem. termek.Anthony de Mello: A csend szava . Egy órával korábban érkezett. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. Nem volt hát meglepő. hogy pártfogolja a bölcsészetet. ha nincs bölcs szív és látó szem.

Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad.Egy perc bölcsesség 227 Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. Végül is egy erdőbe ért.Anthony de Mello: A csend szava . hogy feladja a biztonságát. semmi sem késztette volna a madarat arra. . s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. és elrepüljön. hogy új lakhelyet keressen magának.

. – Mitől félünk? – A szeretettől.Egy perc bölcsesség 228 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava .

amit akartok.Anthony de Mello: A csend szava . tigris van a szobában. Hogy megvédjétek magatokat. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. De amikor a varázslat megszűnik. ártalmatlanná tenni a tigrist. akik cselekszenek.Egy perc bölcsesség 229 Maya A Mester a következőképp magyarázta. . hogy azt higgyétek. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. mert már nem ti vagytok azok. már semmit sem kell tennetek.

hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. hanem olyan valaminek. és kitanulnak mindenből. az semmi. akik nem tanulnak semmit. .Egy perc bölcsesség 230 Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. amit teszünk. amit elhullatunk. Tanítványai fokozatosan felfedezték. hogy amit ő tanít és tesz.Anthony de Mello: A csend szava . Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye.

a sast a tojásban.Egy perc bölcsesség 231 A zseni Egy író jött a kolostorba. a szentet az önző emberben. Igaz ez? – kérdezte. – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. – Az emberek azt mondják. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban. hogy könyvet írjon a Mesterről. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy te zseni vagy.

a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. a munka nélküli jólét. .Egy perc bölcsesség 232 Emberség Jó előre beharangozták. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika. a csend nélküli tanulás. az együttérzés nélküli fejlődés.

a folyóban úszó gazokhoz. de párthoz nem tartozót. s jön. ha húzzák. aki megy ha lökik. aki nem bánkódik a múlt miatt. aki egyenlően szeret minden teremtményt. nem aggódik a jövőért. aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. a szélben libegő tollhoz.Egy perc bölcsesség 233 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. a szelíden őrlő malomkőhöz. hasonlít a hatalmas orkánhoz. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak.Anthony de Mello: A csend szava . nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. s nem is tért vissza soha többé. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful