Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség
* * *

Budapest 1993

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash,  1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,  1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Tartalom
A csend szava ______________________ 1 Tartalom __________________________ 3 Anthony de Mellóról_________________ 8 Egy perc bölcsesség ________________ 13 Csodák___________________________ 16 Felnőttkor ________________________ 17 Odafigyelés _______________________ 18 Képtelenség_______________________ 19 Világosság________________________ 20 Virrasztás ________________________ 21 Vallás ___________________________ 22 A lelki élet útja ____________________ 23 Jelenlét __________________________ 24 Mélység__________________________ 25 A legbelső ________________________ 26 Karizma__________________________ 27 Harmónia_________________________ 28 Megértés _________________________ 29 Illúzió ___________________________ 30 Prófécia __________________________ 31 Jobbrafordulás _____________________ 32 Gyakorlatiasság ____________________ 33 Mítoszok _________________________ 34 Tudatlanság _______________________ 35 Boldogság ________________________ 36 Elmélkedés________________________ 38 Mozgás___________________________ 39 Realizmus_________________________ 40 Beszéd ___________________________ 41 Lelki megkönnyebbülés ______________ 42 Pletyka ___________________________ 43 Bebörtönzöttség ____________________ 44 Bálványozás _______________________ 45 Azonosság ________________________ 46 Megkülönböztetés __________________ 47 Gépiesség _________________________ 48 Elkerülés _________________________ 49 Végzet ___________________________ 50 Újjászületés _______________________ 51 Álmok____________________________ 52

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Átalakulás ________________________ Reakció __________________________ Filozófia _________________________ Tanítványság ______________________ Vakság___________________________ Közvetítés ________________________ Túlélés___________________________ Menekülés ________________________ Szótlanság ________________________ Erőszakmentesség __________________ Figyelemelvonás ___________________ Hazatérés_________________________ Terméketlenség ____________________ Tudattalanság _____________________ Megérkezés _______________________ Fejlődés __________________________ Felelősség ________________________ Ateizmus _________________________ Kivetítés _________________________ Értékrend_________________________ Függőség _________________________ Könnyedség_______________________ Hagyni magától ____________________ Okozati viszony____________________

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Kifejezés _________________________ 77 Felfedezés ________________________ 78 Visszahúzódás _____________________ 79 Fogékonyság ______________________ 80 Megtérés__________________________ 81 Kényszer _________________________ 82 Mérlegelés ________________________ 83 Forradalom________________________ 84 Utánzás___________________________ 85 Egyedüllét ________________________ 86 Kihívás ___________________________ 87 Szemellenzők ______________________ 88 Alázat ____________________________ 89 Elfojtás ___________________________ 90 Burjánzás _________________________ 91 Önelfogadás _______________________ 92 Erőszak___________________________ 93 Jelentéktelen ügy ___________________ 94 Ideológia _________________________ 95 Erkölcs ___________________________ 96 Képzelődés________________________ 97 Körülzártság_______________________ 98 Távirányítás _______________________ 99 Tudatosság _______________________ 100

Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 5 Alvajárás ________________________ Belső függetlenség ________________ Felismerés _______________________ Különbözés ______________________ Teremtés ________________________ Távlat kérdése ____________________ Száműzetés ______________________ Változás_________________________ Éleslátás ________________________ Függetlenség _____________________ Hitelesség _______________________ Védőoltás _______________________ Előítélet _________________________ Álszenteskedés ___________________ Lelkesedés_______________________ Totalitarizmus ____________________ Lemondás önmagunkról ____________ Bölcsesség_______________________ Gazdagság _______________________ Különös boldogság ________________ Szeretet _________________________ Egyetemesség ____________________ Áramlás _________________________ Kaland __________________________ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Halandóság_______________________ 125 Felszabadulás _____________________ 126 Korlátozottság ____________________ 127 Elkötelezettség ____________________ 128 Természet________________________ 129 Mennyország _____________________ 130 Jelenlét __________________________ 131 Ráébredés________________________ 132 Bizalom _________________________ 133 Zaj _____________________________ 134 Gondolat_________________________ 135 Kinyilatkoztatás ___________________ 136 Jóindulat_________________________ 137 Bűn_____________________________ 138 Gyógyulás _______________________ 139 Tantétel _________________________ 140 Hiedelem ________________________ 141 Oktatás – mely nem az ______________ 142 Eredet ___________________________ 143 Lencsevégre kapva_________________ 144 Azonosítás _______________________ 145 Érthetőség _______________________ 146 Jelentés__________________________ 147 Üresség__________________________ 148 .

Anthony de Mello: A csend szava . ami nem élmény ___________ Álcázás _________________________ Csoda___________________________ Megtévesztés_____________________ Kibúvó__________________________ 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 Ítélet ____________________________ 173 Korlátozás _______________________ 174 Nemtörődömség ___________________ 175 Esztelenség_______________________ 176 Kialakulás _______________________ 177 Felszínesség ______________________ 178 Megadás _________________________ 179 Találékonyság ____________________ 180 Megszűnés _______________________ 181 Valóság _________________________ 182 Távoliság ________________________ 183 Derűs nyugalom ___________________ 184 Szemléltetés ______________________ 185 Elsőbbség ________________________ 186 Burkolt célzás_____________________ 187 Merevvé meszesedés _______________ 188 Pusztítás _________________________ 189 Elnyomás ________________________ 190 Meghiúsulás ______________________ 191 Pontosítások ______________________ 192 Közlés __________________________ 193 Sebezhetőség _____________________ 194 Szembeállítás _____________________ 195 Végtelenség ______________________ 196 .Egy perc bölcsesség 6 Szolgálat ________________________ Lét _____________________________ Megjelenések ____________________ Ünneplés ________________________ Szentség ________________________ Szívélyesség _____________________ Helyeslés ________________________ Nyitottság _______________________ Kényszerűség ____________________ Elszegényedés ____________________ Szavak __________________________ Fegyelem________________________ Mértéktartás _____________________ Ellentmondás_____________________ Tapasztalat ______________________ Hírverés_________________________ Bálványimádás ___________________ Földművelés _____________________ Átmeneti jelleg ___________________ Élmény.

Egy perc bölcsesség 7 Üldözés _________________________ Összebékülés_____________________ Nagyság_________________________ Megvilágosodás __________________ Megnyilatkozás ___________________ Szemlélődés _____________________ Ártatlanság ______________________ Művészet ________________________ Magány _________________________ Gyanú __________________________ Arányosság ______________________ Erőszakosság_____________________ Ima_____________________________ Mesterkedés _____________________ Különcség _______________________ Kötődés _________________________ Feltűnési viszketegség______________ Megelégedettség __________________ Kegyelem _______________________ 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Magasabbrendűség_________________ 216 Alkalmatlanság ___________________ 217 Eszközül való használat _____________ 218 Közösség ________________________ 219 Bátorság _________________________ 220 Árnyékbokszolás __________________ 221 Szócséplés _______________________ 222 Feltűnésmentesség _________________ 223 Jókedvűség_______________________ 224 Hiúság __________________________ 225 Nevelés__________________________ 226 Csapás __________________________ 227 Félelem nélkül ____________________ 228 Maya ___________________________ 229 Megtisztulás ______________________ 230 A zseni __________________________ 231 Emberség ________________________ 232 Szűrés___________________________ 233 .Anthony de Mello: A csend szava .

Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. még nagyobb nevetés. Szent Ignác.Anthony de Mellóról Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya. mire Szent Pál is kijött. de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. A rövid kis történet azzal záródik. Újabb vicc. hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzelése- . Erre de Mello. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. ahogy illik. hogy a mennyország azóta vidám. szokásához híven. elmesélt neki egy viccet. Xavéri Szent Ferenc. Rövid időn belül az egész mennyei udvar. nem volt benne biztos. Az is igaz. Péter óriási nevetésben tört ki. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. mióta Anthony de Mello is ott van. hogy beengedheti-e a szimpatikus. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort. Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több.

hol előadásokat adott. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó. Erejét és idejét arra irányította. hanem az egész világon.Egy perc bölcsesség 9 ket. vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát. . vatikáni zsinat után. sőt még püspökök is jöttek hozzá. Bombayben született 1931-ben. hogy olyanokkal foglalkozzék. akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók. s nemcsak Indiában. hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott. mikor felveszik a Jézus Társaságába. ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe. a II. Mindenki arra számított. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. Közben de Mello atya járta a világot. a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. mert Vinayalayába kellett mennie. hol lelkigyakorlatot tartott. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni. Könyveit több tucat nyelvre lefordították. mert mint később kiderült. hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. Még nincs egészen 16 éves. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került.Anthony de Mello: A csend szava . fiatalok nevelői.

halva találták New Yorkban. 1983-ban. bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. ill. Június 2-án reggel azonban. Puskely Mária. ahogy Joseph X.Anthony de Mello: A csend szava . Népszerűségének. és a megoldást is megmutatta nekik. ismerték be tanítványai. majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. büszke volt rájuk. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. mint aki "hatalommal beszélt". tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. hogy merjenek kérdezni. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. Végletekig szerette barátait. . ugyanakkor mélységesen alázatos ember. Mégis.Egy perc bölcsesség 10 a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. és a 33. megosztotta örömüket. általános rendgyűlésén 1975-ben. 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). megértéssel. Mindössze 56 éves volt. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. sőt bátorította őket. P. Eisenstadt. Ismerősei. barátai úgy jellemezték őt. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. hogy az USA 14 városában. 1987. Prugg Verlag. művei sikerének titkát személyiségében. de Mello részt vett a jezsuiták 32. szívroham következtében. szobája padlóján. Azonban az is tény.

mert Isten embere volt. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. ami megfoghatatlanná. hogy elismerte érzékenységét. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. távolivá tette őt. beszélt róla. mennyország). Éppen ezért nagy gondot fordított arra. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. de szinte sosem mutatta. üdvösség. Talán ő maga is félénk volt. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni." Ez nem jelenti azt. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. Akárhogy is volt. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. Tény az. illetve félremagyarázták meglátásait. Első három könyvét Szűzanyának. R. Sokan félreértették. nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. Divarkar. . talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. Számára az ima olya gyakorlat. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg.Anthony de Mello: A csend szava . pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. és tudott akkora hatással lenni rájuk.Egy perc bölcsesség 11 még a barátok számára is volt valami.

Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. mintsem a fejünkkel kell végeznünk. Török Péter . mert minden Istentől.Egy perc bölcsesség 12 amelyet sokkal inkább a szívünkkel. hanem hálás köszönet mindenért. Isten valóságát.Anthony de Mello: A csend szava . szeretetének túláradó bőségéből van. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. már ez is megérte.

Zarathusztra és Mohamed. – Természetesen – mondta a Mester. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. században. Tanítását megtalálhatjuk Kr. Buddha és Jézus. e. Lehet ő hindu guru. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? . A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. u. taoista bölcs. században és Kr. Lehet ő Laoce és Szókratész. a VII. a XX. zsidó rabbi. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. A látás egy pillanat műve.

hanem a szellemében. amelyet nem beszélnek. . csupán a valóságra való ráébredés. nem is a történetekben. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. arra a valóságra. Bizony. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. amely a könyvben megbúvik. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. és nem a valóság leírása. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. hogy felébred. nem pedig a csend jegyzéke. ingerlőnek. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. hogy felrázzon. a tanítások. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. s az a legnagyszerűbb változás. mert azokon túl van. légkörében). az átalakulás. amely nem szándékos. akár nem. hogy az a legszebb nyelv. hanem arra. Aki olyan szerencsés lesz. az a legszebb cselekedet.Egy perc bölcsesség 14 Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. felébrednek és átalakulnak. akár hiszik. lehet. hangulatában. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. Valószínűleg elképesztőnek. amelyet nem végeznek.Anthony de Mello: A csend szava . Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. az megérti majd.

A túladagolás csökkenti a hatásukat.Egy perc bölcsesség 15 Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt. * * * .Anthony de Mello: A csend szava .

Nálatok azt tekintik csodának. Nálunk az a csoda. .Egy perc bölcsesség 16 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. vannak csodák és csodák. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. ha valaki teljesíti Isten akaratát.Anthony de Mello: A csend szava . – Nos.

Egy perc bölcsesség 17 Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. – S mikor fogod megtanulni. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. hanem azért. hogy egy apa nem azért van. – De hiszen te tanítasz bennünket arra.Anthony de Mello: A csend szava . hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. ahelyett. hogy önállóságra neveljen? . hogy rátámaszkodjunk.

Abban a pillanatban. ami a világ minden egyes dolgára figyel.Egy perc bölcsesség 18 Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. amikor azt hallod.Anthony de Mello: A csend szava . hogy te magad mondtál valamit. állj meg. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. .

Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. A tanítvány először boldog volt. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! . hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát.Anthony de Mello: A csend szava . ahol a tanítvány leült elmélkedni. azt gondolván. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb.Egy perc bölcsesség 19 Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod.

mint a holdat. ami valóban ott is van. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. – Például ha a holdat nézed. .Egy perc bölcsesség 20 Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. a Mester megmagyarázta. és semmi mást. ha néztek valamit. csak azt lássátok. csak a holdat lásd. és minden világossá válik számotokra. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy a csudába tudna valaki mást látni. Mivel a tanítványok nem értették.

Egy perc bölcsesség 21 Virrasztás – Van valami. amit én magam tehetnék. hogy a nap reggel felkeljen. amennyit azért tehetsz. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak. amikor a nap kezd felkelni. . azért.Anthony de Mello: A csend szava .

– Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. – És ha szabad kérdeznem. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek. . – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. mi az elmélkedés? – Csend.Anthony de Mello: A csend szava . – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend.Egy perc bölcsesség 22 Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. méltóságos uram. hogy tiszteletét tegye nála.

tudatosság azt jelenti. amely életútján vezérelhetné." – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött." . s azt írta: "Tudatosság. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt.Anthony de Mello: A csend szava . fogott egy darab papírt. hogy TUDATOSSÁG. – Ez túl rövid. tudatosság." A látogató meghökkent. A Mester barátságosan bólintott. s ráírta "Tudatosság. A Mester a papírért nyúlt. tudatosság. s ráírt egy szót: "Tudatosság.Egy perc bölcsesség 23 A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. tudatosság.

– Nem úgy nézek állandóan? – Nem. – Mit kellene látnom? – Semmit. hogy láss. .Egy perc bölcsesség 24 Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt.Anthony de Mello: A csend szava . Többnyire valahol máshol vagy. – De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. a közönséges nézés jó lesz. – Miért nem? – Mert ahhoz. csak nézz. – Mire? – Amire a szemed rápillant. jelen kell lenned. – Mikor nyerem el? – Éppen most. – Másként kell valahogy néznem? – Nem.

neked pedig a magányba. Tartsd meg az üzletedet. nem. úgy pusztulsz el te is. Az üzletember megrémült.Anthony de Mello: A csend szava . – Fel kell adnom az üzletemet.Egy perc bölcsesség 25 Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. . A halnak vissza kell térnie a vízbe. s térj vissza a szívedbe.

Nézz magadba.Anthony de Mello: A csend szava . – Menj. – Igenis van cellád. ülj be a celládba. . – De nekem nincs cellám. Én nem vagyok szerzetes. s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 26 A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani.

Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után. – Van valami mód arra. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . hogy Ábrahám vendégszerető volt. Illés szeretett imádkozni. és kövesd azt! . Dávid az országot uralta.Egy perc bölcsesség 27 Karizma A tanítvány zsidó volt. és Isten vele volt. és Isten vele volt. hogy kitaláljam. és Isten őt is kedvelte. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. – A te Bibliád azt mondja. – Mi jót kell cselekednem.

A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg.Egy perc bölcsesség 28 Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat. Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. mint a zene. A Mester nyíltan a lány pártjára állt.Anthony de Mello: A csend szava . Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. A tanítvány persze nagyon meglepődött. az élet olyan. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. mintsem szabályok szerint. .

hogy megbocsássanak neki. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? – Imával. – Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál. hogy aki vétkezik. és így megérdemli.Egy perc bölcsesség 29 Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében. hogy mit is cselekszik. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg.Anthony de Mello: A csend szava . nem tudja. .

. vagy nem? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . hanem mert halott. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz.Egy perc bölcsesség 30 Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. – A múltat nem azért kell eldobni. mert rossz. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad.

– Kész vagy arra. . hogy megszokod. hogy ne vegyenek rólad tudomást. hogy éhezz.Egy perc bölcsesség 31 Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. mi lesz. évemet? – Akkorra felnősz odáig. miután betöltöttem a 45. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen.Anthony de Mello: A csend szava . De mondd meg.

Egy perc bölcsesség 32 Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. hogy barátai sincsenek már. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. mikor már nem volt egy vasa sem.Anthony de Mello: A csend szava . és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. se barátom. fiam. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. . észrevette. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. – Gazdag leszek megint? – Nem. – Ne izgulj. Jegyezd meg. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét.

hogy vessék el azt a szokást. a szegények pedig éhesek maradnának. hogy nem mernének eleget enni. s kijelentette. várva annak helyeslését. majd így szólt: – Kedvesem. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. a gazdagok megsértődnének. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. A családod szégyenbe kerülne. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. Senki sem örülne a lakodalomnak.Anthony de Mello: A csend szava . Beszédét befejezve a Mesterre nézett.Egy perc bölcsesség 33 Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. . A Mester egy pillanatig gondolkodott.

. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg.Anthony de Mello: A csend szava . úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével.Egy perc bölcsesség 34 Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. kedveseim.

a fiatalember tényleg annyit tud. hogy fogalmam sincs. és megkérdezte: – Mondd. .Egy perc bölcsesség 35 Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt. a fiú annyit olvas. mikor lenne ideje arra. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. s tanácsot kértek tőle. elment a Mesterhez. hogy tudjon is valamit.Anthony de Mello: A csend szava . hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége.

egy kecskénk és hat tyúkunk. – Jól van. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindanynyian! – Menj haza – mondta a Mester –. bármit megteszek. Az idegeink kikészültek. a gyermekeim. máskülönben megbolondulok. Az ember egész úton rohant hazafelé. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. – Tartsd bent azokat is a szobában.Egy perc bölcsesség 36 Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. – Megígéred. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítvány megrémült. meg az apósom és anyósom. A szobánk maga a pokol. hogy engedelmeskedik. Aztán egy hét múlva gyere vissza. – Idegroncs vagyok. bevitte az állatokat is. . – Esküszöm. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. De mivel megígérte a Mesternek. és tedd ki az állatokat. egymással üvöltözünk. hogy megteszed. Másnap örömtől csillogó szemmel jött viszsza. ahol laktok. Egyetlen szobában élünk: a feleségem.

A szobánk maga a mennyország. tiszta és tágas! .Anthony de Mello: A csend szava . olyan csendes.Egy perc bölcsesség 37 – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak.

– Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. és azt álmodta. . hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. a mennyország van az elmélkedőkben. akik ültek és elmélkedtek. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. – Hogyan. hogy a mennyországba került.Egy perc bölcsesség 38 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt.Anthony de Mello: A csend szava . Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is.

Anthony de Mello: A csend szava . . De amikor azt látta. hanem mozgás. Az a cselekvésben nyilvánul meg. a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták.Egy perc bölcsesség 39 Mozgás A tanítványokhoz.

hát jól elvertek. .Anthony de Mello: A csend szava . mostantól fogva csak a földszinten játszanék. Mit tanácsolsz.Egy perc bölcsesség 40 Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. hogy csaltam. Azt kérdezték. és kidobtak az ablakon.

amit a piacon hallott. – Hát akkor minek hallgassuk meg? . – Várj egy percig – intette a Mester.Egy perc bölcsesség 41 Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát. egyáltalán nem az. amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám. hogy el ne mondja a pletykát. – Szórakoztató? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . Igaz az. – Hasznos? – Nem.

ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy semmilyen szó sem rossz. Amikor azt mondták neki.Egy perc bölcsesség 42 Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat. amit az imádság nem adhat meg. megjegyezte: – Úgy tartják. hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra.

A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.Egy perc bölcsesség 43 Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. de még meg is toldod. . hogy továbbadja a pletykákat.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

44

Bebörtönzöttség
– Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. – Olyan vagy, mint az az elítélt, aki büszke a börtöncellájának nagyságára.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

45

Bálványozás
A tanítványhoz, aki roppant tisztelettudó volt, így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre!

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

46

Azonosság
– Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed, annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg, hogy az nincs ott. – Ez azt jelenti, hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy, de nem is kettő. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye, az óceán és a hullám, az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

47

Megkülönböztetés
Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. Soha többé nem leszek szerelmes. – Olyan vagy – mondta a Mester –, mint az a macska, amelyik elhatározta, hogy soha többé nem ül le, mert amikor ráült a kályhára, megégette a fenekét.

A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. hogy melyik a fontosabb.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 48 Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. a bölcsesség vagy a cselekvés. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . Mi haszna van annak a bölcsességnek. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. természetesen.

Egy perc bölcsesség 49 Elkerülés A turista. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. – Hol vagy TE? .Anthony de Mello: A csend szava . miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista. A turista kijárta. s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. hogy találkozhasson a Mesterrel.

s mit hozol ki belőle.Egy perc bölcsesség 50 Végzet Egy asszonynak. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. Az a sors. aki a végzete ellen panaszkodott.Anthony de Mello: A csend szava . – De arról nem én tehetek. – Hogy valaki nőnek születik. hogy nőnek születtem. . A végzet az. az nem a végzet. hogy hogyan fogadod el női mivoltodat.

– A növekedés fokozatosan történik. – Én fokozatosan szakítok a múltammal.Egy perc bölcsesség 51 Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. . de a megvilágosodás egy pillanat műve. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást.Anthony de Mello: A csend szava . és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel.

papír virágok. azok gapír fák. Mert nem a valóságban élsz. hanem a szavaidban és a gondolataidban. – Dehát ezeket mindennap látom. papír életet élsz. virágokat. . Amiket látsz. papír holdak és papír csillagok. a holdat és a csillagokat.Anthony de Mello: A csend szava . és a halálod is csak papír halál lesz. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. – Nem. – Mit kell látnom? – Fákat.Egy perc bölcsesség 52 Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester.

aki állandóan panaszkodott másokra. keresd a változást magadban. ne másokban. mint szőnyeggel borítani az egész földet.Anthony de Mello: A csend szava . . Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal.Egy perc bölcsesség 53 Átalakulás A tanítványnak. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz.

hasonló gyorsasággal küldöm el. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem.Anthony de Mello: A csend szava . Azokat pedig. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. . azokat azonnal elutasítom.Egy perc bölcsesség 54 Reakció Azt kérdezték a Mestertől. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait.

Egy perc bölcsesség 55 Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. ha érted az élet értelmét és természetét. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem.Anthony de Mello: A csend szava . de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. . A látogató gúnyolódva továbbállt. sem mint hogy spekuláljatok rajta. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem.

aki engedélyt kért.Egy perc bölcsesség 56 Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. megszűnsz az igazság követője lenni. . Mihelyt elkezdesz követni valakit.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt.

Mihelyt megnyitod. mert szemed zárva van. már nem lesz mit tanulnod tőlem. . vagy bárki mástól.Egy perc bölcsesség 57 Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled.Anthony de Mello: A csend szava . mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni.

– Ha a vizet fel akarod forralni.Egy perc bölcsesség 58 Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz.Anthony de Mello: A csend szava . akkor szükséged van egy edényre. .

A víz alá nyomta e fejét. . mint a levegő után. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést.Egy perc bölcsesség 59 Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. – Miért küzdöttél annyira. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. hogy úgy kapkodj Isten után. hogy kiszabaduljon. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam. Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal.Anthony de Mello: A csend szava . – Vágyakozással. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. akkor megtalálod őt. – Majd ha megkapod a kegyelmet.

hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. Volt aki azt mondta. Megkérdeztem az angyalaimat. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. hogy az óceán feneke.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 60 Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. Azt tartották. – Az lesz az utolsó hely. ahol keresni fognak. . Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot.

hogy könyvtárban él.Egy perc bölcsesség 61 Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? . – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit.Anthony de Mello: A csend szava . De mit is mondhatott volna. amiből nem kreáltak volna tudományt.

míg felfedezték.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az a hír járta róla. De a Mester azt mondta: – Barátom. nem a sziszegést! . hogy megszelídítette a kígyót. az a baj. ne alkalmazzon erőszakot. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. és meggyőzte. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam.Egy perc bölcsesség 62 Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. hogy a marást hagyd abba. A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. A Mestert viszont annyira szentnek tartották.

megérteni azt. miután valaki megértette azt. . ami még ezeknél is nehezebb. amit a Szentírásban kinyilatkoztatott.Anthony de Mello: A csend szava . – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. tökfejek. Amikor a Mester véleményét kérdezték. a valóságot. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott.Egy perc bölcsesség 63 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. így szólt: – Van még valami. vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt. amilyen az valójában.

Egy perc bölcsesség 64 Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. s a fa már nem fa.Anthony de Mello: A csend szava . a hegy pedig már nem hegy többé. s a hegy újból hegy lesz. amikor a fát fának. a hegyet pedig hegynek látják. amikor a fa újból fa. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. . – Az az állapot. a lelki és az isteni mondta a Mester. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok. – És a lelki? – Az az. – És az isteni? – Ah. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –.

– De ha gyöngyszemek. .Egy perc bölcsesség 65 Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket.Anthony de Mello: A csend szava . – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz.

józannak kell lenned. hogy mi az.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 66 Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. ami részeggé tesz. Hogy láss. . – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg.

és megérkezel. hogy ilyen nincs is. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy.Anthony de Mello: A csend szava . . – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. vagy nehéz? – Egyik sem. Hagyj fel az utazással. Ez egy utazás távolság nélkül.Egy perc bölcsesség 67 Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja.

Fogadjátok el a valóságot. hogy miért. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. mert amíg utazol valamilyen cél felé. és a változás magától fog beállni. . A tanítványok persze tudni akarták.Egy perc bölcsesség 68 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj.Anthony de Mello: A csend szava . – Azért. Amikor megérkezel. mint megállni. – Az igazi változás nem akarásból születik. addig álmodozhatsz róla. könnyebb utazni. – De hogyan változhatunk meg. a valósággal nézel szembe.

Egy perc bölcsesség 69 Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. nem vétkeztünk volna avval. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod.Anthony de Mello: A csend szava . – Mi vándorúton vagyunk. hogy nem őt jöttünk köszönteni. – Ő csapta volna be saját magát. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. hogy jön. De ha tudtuk volna. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. Nem láttad. A Mester nem szólt egy szót sem. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. aki azt hitte. fenség – mondta a tanítvány. – Igazán nem kellett volna. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. . – Téved.

Egy perc bölcsesség 70 Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre.Anthony de Mello: A csend szava . Jöjjetek holnap újra. Elmúlt a hét. ha Isten is úgy akarja. . a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. ha Istent kihagyja az egészből. az ing készen lesz egy héten belül. hogy mikor lesz kész az ing. s ha Isten is úgy akarja. Azt ígérte. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. Megvették a legjobb anyagot. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. nincs kész. holnap készen lesz. De ha Isten is úgy akarja. Eljött a szabó is a faluból. akkor biztosan kész lesz. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. hogy méretet vegyen a Mesterről.

azt rajtad kívül sem láthatod. hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget.Egy perc bölcsesség 71 Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták.Anthony de Mello: A csend szava . . – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban.

Egy perc bölcsesség 72 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. Vagy egy milliószor milliót. az embereket inkább az érdekelné. A tanítványok megrémültek. – De Mester. gondold meg.Anthony de Mello: A csend szava . s nem a bölcsesség. . – Ha egy millió évig élnék. hogy hogyan hoszszabbítsák meg az életüket. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. s én megadom neked. ha egy millió évig élnél. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül.

aki minden bizalmát a könyvekbe vetette. .Anthony de Mello: A csend szava . azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. aztán pedig eldobta. míg bevásárolt. de elvesztette. Amikor legnagyobb örömére megtalálta. mint egy haszontalan papírdarabot.Egy perc bölcsesség 73 Függőség Egy tanítványnak. mohón elolvasta. vigyázott rá.

Anthony de Mello: A csend szava . aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt. azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? .Egy perc bölcsesség 74 Könnyedség Egy embernek.

Egy perc bölcsesség 75 Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. vagy hogy felébredjen? . – Hogyhogy semmit? – Semmit.Anthony de Mello: A csend szava . de még mennyire. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön. Az történik. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. – És mit teszek azért. hogy elaludjon. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed.

. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. mert tudták. Csendben vártak. s aztán szidja az autót a balesetért. – De a legtöbb ember elébe fekszik. mint egy autó. hagyja. hogy keresztülrohanjon rajta. – Igen. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk.Anthony de Mello: A csend szava . Újabb csend.Egy perc bölcsesség 76 Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. igen – mondta nagy sokára.

hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. Aztán tudós tanítványaihoz fordult.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 77 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy. hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. . s nem pedig azáltal.

hogy megtalálja az óceánt. .Egy perc bölcsesség 78 Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben.Anthony de Mello: A csend szava . amiért senki sem segíthet a halnak. – Miért nem? – Ugyanazért.

– De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal.Egy perc bölcsesség 79 Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . – És hogyan értsem meg? – Úgy. hogy elfordulsz tőle. . hogy megérted önmagadat.

ha van tanulás is.Anthony de Mello: A csend szava . Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. . hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat.Egy perc bölcsesség 80 Fogékonyság – Tanulni akarok. hogy tudod. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. – Megtanítanál arra.

a tököt megfőzték. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt.Egy perc bölcsesség 81 Megtérés A tanítványok egy csoportjának. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt. s feltálalták egyfajta szentségi ételként. miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. – Különös – mondta a Mester ravaszul.Anthony de Mello: A csend szava .

– A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. És sok-sok türelmet. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. . amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől.Egy perc bölcsesség 82 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól.Anthony de Mello: A csend szava . De megpirongatta őket. akik tanítványai akartak lenni. A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott.

Így fogalmazott: – Azok az emberek.Anthony de Mello: A csend szava . egész életüket fél lábon töltik. . mielőtt egyet is lépnének. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. mielőtt elhatároztak valamit.Egy perc bölcsesség 83 Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. akik teljesen végiggondolnak mindent.

Egy perc bölcsesség 84 Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. – A szeretet viszont tudja.Anthony de Mello: A csend szava . de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától. hogy mikor hághatjuk át azokat. . – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta.

amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. hogy szakállat növeszt? . – Mi haszna van annak. mert kedvére valónak találta.Anthony de Mello: A csend szava . kinevette őket. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját.Egy perc bölcsesség 85 Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. anélkül. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. egyszerű életet élt. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek.

Te az enyémet akarod kölcsönkérni. Inkább megtanítalak arra.Egy perc bölcsesség 86 Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. . hogyan keresd.Anthony de Mello: A csend szava . hogyan készíts lámpát magadnak. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében.

– A csend csak a tevékeny embereket látogatja. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott. hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. .Egy perc bölcsesség 87 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt.Anthony de Mello: A csend szava .

Egy perc bölcsesség 88 Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –. . mert nem vagy hajlandó olyannak látni. mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. amilyen vagyok.Anthony de Mello: A csend szava . akkor ártasz magadnak. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is.

Egy perc bölcsesség 89 Alázat Egy látogatónak. – Tudom. ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami.Anthony de Mello: A csend szava . mint az Igazság keresője. aki úgy mutatkozott be. Állandó készenlét annak elismerésére. hogy tévedhetsz. amire mindenek felett szükséged van. . – Nem. Az igazság szenvedélyes szeretete az.

A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. – Nem. sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét.Egy perc bölcsesség 90 Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. Mester. fiam. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? . Képtelen vagyok rá. s meglátta kedvenc tanítványát. – Ugye.Anthony de Mello: A csend szava .

– A növekedés az egyetlen tényező.Anthony de Mello: A csend szava . – Igen. amint fejlesztési tervét magyarázta. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? . amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül.Egy perc bölcsesség 91 Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó.

mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény.Egy perc bölcsesség 92 Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember.Anthony de Mello: A csend szava . .

hanem saját magadat. mint az ördögöt. Minden bűntudatot! – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. – Amikor bűntudatod van. amit el kell kerülni. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés.Egy perc bölcsesség 93 Erőszak A Mester mindig azt tanította. . akkor nem a bűnödet gyűlölöd.Anthony de Mello: A csend szava .

akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után.Anthony de Mello: A csend szava . ezt mondta: – Észrevettétek-e. . vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. hogy pont azok akarnak egy másik.Egy perc bölcsesség 94 Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. Tanítványainak pedig. hogy van-e élet a síron túl. örökké tartó életet. A Mester csak nevetett. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra.

akik élnek vele. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. hogy bemutassák a Mesternek. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. A Mester figyelmesen hallgatott. . amennyire azok az emberek. Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért.Egy perc bölcsesség 95 Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott.Anthony de Mello: A csend szava .

aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. A Mester.Egy perc bölcsesség 96 Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. mégha jelen is volt. Néha a megoldás egyértelmű volt. .Anthony de Mello: A csend szava . sohasem vett részt ezekben a vitákban. és a cselekedetetek jó lesz. máskor nem. ahogy akartok. Aztán cselekedjetek úgy. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. méghozzá teljesen. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –.

Anthony de Mello: A csend szava . és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből.Egy perc bölcsesség 97 Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. – S mi a tévhit? – Azt hinni. hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók. .

amihez ragaszkodsz? – Azt mondod. s majd egyetértesz. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. Rájössz az ostobaságodra is. – Gondolj arra. hogy mitől véd meg a félelmed.Egy perc bölcsesség 98 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól.

aki magabiztos akart lenni. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed.Anthony de Mello: A csend szava . amit mondanak. az a magabiztonság. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? . s azt hiszed. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent.Egy perc bölcsesség 99 Távirányítás Egy félénk tanítványnak.

csak egy kötél a földön. . amitől úgy félsz.Anthony de Mello: A csend szava . Az üdvösség látáson keresztül jön. már ott van a nyakadon.Egy perc bölcsesség 100 Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. Hogy a kígyó. amit annyira szeretnél. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc.

– Hát akkor mi változott? – Felébredtem.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. – Szentté lettél? – Nem. megkérdezték: – Mondd. . mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem.Egy perc bölcsesség 101 Alvajárás A tanítványok.

aki olyan egyszerűen élt. hogy egy gazdag szent legyen – mondta.Egy perc bölcsesség 102 Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. mint a bambusznád árnyékának az udvarra. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Mester. A tanítványok feszülten figyeltek. mégsem lehetetlen. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. miért nem ítélte el gazdag követőit. hogy egy porszemet is felkavart volna. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül. – Bár ritka.

hogy ültem a folyóparton. a tanítványok. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. remélem. észreveszitek a folyót is. s osztogattam a folyóvizet. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az.Egy perc bölcsesség 103 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült.Anthony de Mello: A csend szava . annál inkább könyörögtek neki. De a Mester nem válaszolt. Amikor a halála már a küszöbön állt. Miután meghalok. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. ha nem mennék el? – Mi az. amit majd meglátunk. hogy ne haljon meg. amíg velünk vagy? – kérdezték. amit nem látunk. .

hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én. Egész nap ezen gondolkodott. barátom.Anthony de Mello: A csend szava . Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. Ez az. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. mert azt hitték. honnan tudod. A Mester pedig mosolygott. mint ahogy gondoltam. A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. s így szólt: – Honnan tudod. . estére kelve. Kedvesen válaszolt hát: – S te. – Látjátok. a kolostorba ment. kutató szellemű ember. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. míg végül. hogy ez egy bátor. amit igazán szeretnek. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól.Egy perc bölcsesség 104 Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. De én sem tőled. A tanítványok nevettek. mert úgy vélte.

ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni.Egy perc bölcsesség 105 Teremtés A Mesterről köztudott volt. még akkor is.Anthony de Mello: A csend szava . S a fű kizöldül. Semmit sem csinálni. A tavasz jön. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. . hogy a forradalmárok pártján állt. De amikor valaki azt kérdezte tőle.

hogy igaz-e az. Akkor meg azt akarták tudni. amennyire mi annak tartjuk. levert. hogy volt-e valaha is lehangolt. – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. . Igaz volt. Volt. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni.Egy perc bölcsesség 106 Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. hogy állandóan boldognak látszott. Azt akarták tudni.Anthony de Mello: A csend szava .

ha rájössz. hogy volt-e valaha is nosztalgiája. kiutasították hazájából. akik azt kérdezték. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. A tanítványoknak. nemmel válaszolt. hogy az egész teremtés a te otthonod.Egy perc bölcsesség 107 Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. – De az szinte embertelen. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –.Anthony de Mello: A csend szava . .

Egy perc bölcsesség 108 Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre. hogy megváltoztatta.Anthony de Mello: A csend szava . – De igen. . – Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte. a falevelek tovább hullanak. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. – Akkor meg miért tanítod.

mások szerint a tévhitből. Némelyik úgy vélte. Voltak. hogy mi az emberi szenvedés oka. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. . hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől.Anthony de Mello: A csend szava . akik azt gondolták. hogy az önzésből származik.Egy perc bölcsesség 109 Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. Amikor a Mester tanácsát kérték.

hogyan is érte el ezt a belső szabadságot.Egy perc bölcsesség 110 Függetlenség Úgy tűnt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mit gondolnak rólam az emberek. Azután viszont állandóan azon izgultam. hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. mi gondolnak felőle az emberek. . hogy mit gondol a környezetem. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. hogy a kutya sem törődik velem. Amikor a tanítványok megkérdezték. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal.

hogy meghalld a madár énekét. nem a bizonyítványt. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 111 Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok. . A személyt nézte. Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra.

a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. Amikor az okát kérdezték. s megakadályozzátok. ezt mondta: – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban.Anthony de Mello: A csend szava . hogy felnőttként megragadhassák a valóságot.Egy perc bölcsesség 112 Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. .

hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. Amikor megkérték. . a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól. hogy magyarázza ezt meg.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 113 Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz.

Az egyik tanítványnak. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 114 Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. akik szentségükben tündököltek. – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. s gyanakodva fogadta azokat.

mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. csupán arra van szükséged. .Egy perc bölcsesség 115 Lelkesedés Annak a nőnek. kedvesem. aki amiatt panaszkodott. holott ahhoz. hogy lelkesedni tudj valamiért.Anthony de Mello: A csend szava . azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. hogy valóban boldog légy.

– Miért? – sürgették a tanítványok.Anthony de Mello: A csend szava . . hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra. miután a püspök eltávozott.Egy perc bölcsesség 116 Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester.

már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit.Egy perc bölcsesség 117 Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. s minden megvalósul általatok. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan. A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. Próbáljátok meg! .Anthony de Mello: A csend szava . – Az ég szerelmére.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

118

Bölcsesség
A Mester mindig örömmel hallotta, ha az emberek elismerték tudatlanságukat. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. Amikor magyarázatot kértek tőle, ezt mondta: – Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

119

Gazdagság
– Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint én? – kérdezte az üzletember. – Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. – Hogyan? – Azáltal, hogy megtanítana kevesebbet kívánni.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

120

Különös boldogság
A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített, s hogy megtalálja lelki békéjét, a kolostorba jött. De túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy elmélkedjen. Miután elment, a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak, sosem esnek ki ágyukból.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

121

Szeretet
Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen!

s lehetsz lelki ember úgy is. hogy sosem mégy templomba. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba.Egy perc bölcsesség 122 Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. hogy hasznod legyen a könyvekből.

hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. Mi azt szeretnénk. annak meg kell halnia.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 123 Áramlás A tanítványokat leverte hír. ha sosem halnál meg. – Ami igazán él. . Nézzétek a virágokat. hogy Mesterük haldoklik. csak a művirágok nem hervadnak el.

mint amikor az életedet teszed kockára.Anthony de Mello: A csend szava . Mivel nem volt még pénzük. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen. . – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. de ez tette a játékot izgalmassá.Egy perc bölcsesség 124 Kaland A Mester az életről tartott előadást. – Valóban – hagyta helyben a Mester-. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával. a munkások szerencsejátékba kezdtek. Az út hosszú volt és unalmas.

A tanítvány kipróbálta. s az egész lénye megváltozott. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. hogy az is zuhan. hogy megállítsd a zuhanásodat.Egy perc bölcsesség 125 Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. érezd. s lásd magadat.Anthony de Mello: A csend szava . . Amikor belekapaszkodsz valamibe.

Egy perc bölcsesség 126 Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki. hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. – Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. .Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . vagy az isteniről beszélni azoknak. Tanítványainak. akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? . így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. és sosem merült bele teológiai spekulációikba. akik meglátogatták. de sosem válaszolt a kérdéseikre.Egy perc bölcsesség 127 Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. akik nagyon csodálkoztak ezen.

akik a "világban" éltek – a házasokat. összehasonlíthatatlanul értékesebb. így válaszolt: – Az a lelkiség. a kereskedőket. azoknál. a földműveseket –.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 128 Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. amit tevékeny életben gyakorolnak. akik visszavonultak a kolostorba. Amikor rákérdeztek ennek az okára. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség.

A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni.Anthony de Mello: A csend szava . a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják. Hallgassatok és nézzetek. de elfelejtették. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! . hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait.Egy perc bölcsesség 129 Természet Az előadó azt fejtegette.

hogy már most a mennyben élsz.Egy perc bölcsesség 130 Mennyország A tanítványtól. – És hol a mennyország? – A jelenben. itt és most. . megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze.Anthony de Mello: A csend szava . aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott. – Hogyan? – Úgy.

.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. amelyet utánozhatnának. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták.Egy perc bölcsesség 131 Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől.

. csak egy játékszert vesztettél el.Egy perc bölcsesség 132 Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet. hogy ha mindent el is veszítesz. – Mi az öröm? – Ráébredés arra.Anthony de Mello: A csend szava .

. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az életszentségben nem az a döntő. hogy valaki mit cselekszik. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány.Egy perc bölcsesség 133 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott. s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. hanem. hogy mit enged megtörténni.

Amikor ennek oka felől faggatták. Egészen felzaklat a csendje. melyekre ő könynyedén és kedvesen. . amit a Mester mond. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült.Anthony de Mello: A csend szava . de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból.Egy perc bölcsesség 134 Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el.

mintsem tükör. De olyan jól el tudja rendezni. – A gondolat az egyetlen eszközünk. melyet a valóság sosem érintett.Anthony de Mello: A csend szava . hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. amellyel rendbe szedhetjük a világot.Egy perc bölcsesség 135 Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. Ezért van az. . Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. – Igaz.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

136

Kinyilatkoztatás
A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték, mert valami vita támadt közöttük. Azt hallották a Mesterről, hogy van valami módszere, amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy, vagy akárkire is gondolsz, mondd magadnak: haldoklom, és ez az ember is haldoklik. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. Ha megegyeztek abban, hogy mindannyian gyakoroljátok ezt, akkor a keserűség kihal közületetek, s harmóniában éltek egymással. Miután mondanivalóját befejezte, a Mester el is tűnt.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

137

Jóindulat
Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg, s – attól félt, hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. Ha most ő azt elveszíti, akkor mindennek vége, mert semmi máshoz sem ért. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától, akkor gyűlölni fogod. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára, s áldd meg az üzletedet, kívánj magadnak boldogulást. Aztán fordulj az áruház felé, és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat, aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád. Minden rossz, amit neki kívánsz, téged fog pusztítani. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres, hogy beszámoljon a fejleményekről. Bekövetkezett, amitől félt: be kellett zárnia üzletét. De most már ő vezette az áruházat, s dolgai sokkal jobban álltak, mint valaha.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

138

Bűn
A Mester egyik zavarba ejtő, de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Isten újból összecsomózza a kötelet, s ezzel kissé közelebb húz magához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

139

Gyógyulás
A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna? – Persze. A legtöbb ember ezt teszi. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.

. mert már megtalálta a saját vallásában. aki sosem lett matematikus.Egy perc bölcsesség 140 Tantétel Egy látogató azt állította. hogy a válaszok helyesek voltak.Anthony de Mello: A csend szava . A helyzet iróniája az. A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére.

hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. barátokról. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok.Anthony de Mello: A csend szava . Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. Jobban félt a "tudatlanságtól". A tanítvány szomorúan távozott. ." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. mint a haláltól. s valójában szükséges is. még az életemről is. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról. hazámról. családról.Egy perc bölcsesség 141 Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte.

hanem az. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja.Anthony de Mello: A csend szava . hogy mi mit hiszünk. A Mestert pedig nem az érdekli. de nem tanít semmit. hogy mit látunk. A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. – Semmit – válaszolta – a tanítvány. hittételként kezelnénk a tanítását.Egy perc bölcsesség 142 Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. .

Egy perc bölcsesség 143 Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. A Mester elmosolyodott. s belemerült a megvilágosodásba. ami meghozná a megvilágosodást. mint egy csillag az égből. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. – Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. – Mondd. Aztán hirtelen meglátta a választ. – Valamit. . amikor megszülettél.Anthony de Mello: A csend szava . vagy a világból jöttél. kedvesem. a világba jöttél.

– És. te hol leszel? . akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 144 Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. – Szerinted. Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. ha meghalsz. ha szabad kérdeznem. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. Hogy mire utalt. – És a tested a sírba kerül? – Igen. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének.

Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. .Egy perc bölcsesség 145 Azonosítás – Szeretném látni az Istent.Anthony de Mello: A csend szava . ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. vagy a fogótól. – Éppen őt nézed – mondta a Mester. hogy mutassa meg magát. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester. hogy saját magát vágja el. hogy magába harapjon.

mintsem tükröz. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. Hallgasd a csendet! .Egy perc bölcsesség 146 Érthetőség – Minden szó.Anthony de Mello: A csend szava . nem a szavaimra kell hallgatnod. kedvesem. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül.

s rázd addig. amíg az összes szó le nem esik róla. hogy hallgassam a Mestert. az lángra lobbantja a szívedet. Ami megmarad. de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. – Ne a szavaira figyelj. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 147 Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. .

zajos látogató érkezett a kolostorba. mint a csendben. de nem a Mestert.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 148 Üresség Néha nagyon sok. hanem énünk hiánya a csend. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott. Ez a tanítványokat igencsak dühítette. . Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya. s így a csendnek befellegzett.

hogy jobban szereti a cselekvést.Egy perc bölcsesség 149 Szolgálat A Mesterről köztudott volt. De ő mindig hangsúlyozta.Anthony de Mello: A csend szava . nem – mondta a Mester. amikor kiemeli a halat a vízből. Jó szándékot talán? – Ó. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. hogy a "megvilágosult" mit jelent. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. – Gondoljatok csak arra. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. hogy megmentse a megfulladástól! . mint a visszahúzódást.

Anthony de Mello: A csend szava . Ez a válasz. . – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó.Egy perc bölcsesség 150 Lét – Mit tegyek. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. De mielőtt útnak indult volna. úgy látszott. nagyon erős alkatra lesz szükséged. nagyon tetszett az utazónak.

ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. annál kevésbé lehet észrevenni. Annak a tanítványának pedig.Anthony de Mello: A csend szava . . akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták.Egy perc bölcsesség 151 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól.

. – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 152 Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert.

hogy ezt észrevegyük.Egy perc bölcsesség 153 Szentség Annak a prédikátornak. aki állandóan azt hangoztatta. hogy építsük be Istent az életünkbe.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester ezt mondta: – Ő már ott van. A mi feladatunk az. .

majd visszajött. .Anthony de Mello: A csend szava . hogy a felebarátodat szeresd. Önző és énközpontú vagyok. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon. s szabaddá tesz arra. Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz.Egy perc bölcsesség 154 Szívélyesség – Mit tegyek. akkor az éned megelégedett lesz. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat.

én nem tudom letörölni a könnyeidet. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 155 Helyeslés Egy asszony. amíg kiöntötte szívfájdalmát. majd szelíden így szólt: – Kedvesem. A Mester türelmesen végighallgatta. fia halálán érzett nagy bánatában. a Mesterhez fordult vigaszért.

Egy perc bölcsesség 156 Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. s kijelentette. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó. ahová tartozik. . a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. s odaviszi majd a gyereket. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik.Anthony de Mello: A csend szava .

Szabadság. s minden félelme eltűnt örökre. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. . hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve.Egy perc bölcsesség 157 Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. Erre a Mester hangosán felnevetett. – És mi a megváltás? – Moksha. Felszabadulás.Anthony de Mello: A csend szava .

Nem tudjátok megszerezni. – Megvilágosodást. vagy hogyan érhető el. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. amit se megszerezni. amely hatalmába kerített. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. mi az.Egy perc bölcsesség 158 Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. A tanítványok mindmáig keresik azt. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. hozzátette: – Azért ne keseregjetek.Anthony de Mello: A csend szava . de fogalmuk sem volt. lehet. – Van neked saját kincsesházad. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. hogy mit keres. . se elveszteni nem. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat.

Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. amely így hangzott: Akik tudják. megkérdezték. nem mondják.Egy perc bölcsesség 159 Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. pontosan mit jelentenek e szavak. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. Amikor a Mester belépett. Akik mondják.Anthony de Mello: A csend szava . . nem tudják.

így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot. akkor teljes virágzásban látom.Anthony de Mello: A csend szava . hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember.Egy perc bölcsesség 160 Fegyelem A tanítványoknak. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. akik azt akarták tudni a Mestertől. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. .

hogy túlságosan tőle függjenek. ha túl messze. ezért legokosabb közepes távolságban tartani.Egy perc bölcsesség 161 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. ami ha túlságosan közel esik. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek. mert ez megakadályozná azt. Ez a három pedig a tűz. . akkor semmit sem ér. akkor veszélyes. az állami hatóságok és a guru.

Anthony de Mello: A csend szava . akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned. hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. . mintha az elsőről mit sem tudnál.Egy perc bölcsesség 162 Ellentmondás – Mit cselekedjek. hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. – S mi a második? – Az. Az első az. hogy úgy kell cselekedned.

Egy perc bölcsesség 163 Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. nem arra. – Megakadályozná ez abban. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. hogy az állattani tanszék vezetője legyen. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. hogy a megvilágosodást tanítsa. hogy megvilágosodott legyen. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy.Anthony de Mello: A csend szava . . ahogy egy elefántot megakadályozna abban.

sírni vagy dühöngeni. Szerette a jó ételeket. Megijedt. sőt kettőtől sem. hogy a Mester nem "szent ember". hogy úgy viselkedjen. Amikor egy utazó azt panaszolta fel. ha a körülmények úgy hozták. ha egy ember szent. elszomorodott. Tudott nevetni. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az.Anthony de Mello: A csend szava . hogy neked is annak tűnjön. nem zárkózott el egy italtól. . és az is köztudott volt róla. hogy megfordult egy-egy csinos nő után. és egészen más az.Egy perc bölcsesség 164 Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren.

mint az Úrral. mondván. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon.Egy perc bölcsesség 165 Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. meg az Urat is. Nagyon szerette azt a történetet. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. s felgyújtom a templomot is. .Anthony de Mello: A csend szava . mert az emberek többet törődnek a templommal. hogy megy a templomot felgyújtani.

a rossz teóriákat.Anthony de Mello: A csend szava . hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól. – De honnan tudom majd. hogy melyik a jó. és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. ha visszatért hazájába.Egy perc bölcsesség 166 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. .

a Lélek sem fog jönni.Egy perc bölcsesség 167 Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. akik a kolostorban akartak maradni. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. hogy mi ez a "Lélek". Te azáltal maradsz szabad és élő. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. hogy elmégy. hogy elmenj. de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. Előbb vagy utóbb. Ha nem mész el tőlem. . Ha nem mégy el. A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő.Anthony de Mello: A csend szava .

amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. mint az álom. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –.Egy perc bölcsesség 168 Élmény. az "én" eltűnik. . Arról is csak akkor szerzünk tudomást. amikor már felébredtünk.Anthony de Mello: A csend szava . De akkor ki az.

– Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. Azelőtt egy csavargó használta. ha a csészére figyelnél. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. aki szegényen halt meg. Fogalma sem volt a csésze értékéről. hogy mit jelképez a csésze. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. amelyben a tudásodat tartod.Anthony de Mello: A csend szava . amellyel fillérekért koldult.Egy perc bölcsesség 169 Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. Sokkal jobban járnál. hogy fejtse ezt ki jobban. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. .

Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt. hogy miért ellenzi a csodákat. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. A Mester. akiről köztudott volt.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 170 Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. . hogy csodákra képes. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. hogy nem érdeklik a csodák. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre.

Egy perc bölcsesség 171 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. Csak az tudja. . Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat. attól. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. A Mester mosolygott. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. aki tetteti az alvást. – Az lehetetlen. Sajnos. – Hogyan különböztetitek meg azt. aki valóban alszik. akiket roppant érdekelt a mágia. de magát nem.Anthony de Mello: A csend szava .

amíg el nem jutok a faluba.Egy perc bölcsesség 172 Kibúvó Egy látogató elmesélte. maradj az égen addig. de mivel félt az éjszakai utazástól. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen.Anthony de Mello: A csend szava . amíg a szentember be nem ért a faluba. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? .

sohasem kellene megbocsátanod. .Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 173 Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el.

Egy perc bölcsesség 174 Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista. amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. – Amilyent az emberek gondolnak. . – Kikre utalsz. olyan nincs – válaszolta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava .

magunkat kell tanítanunk. ahelyett.Anthony de Mello: A csend szava . hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. Ha elrepeszti a deszkát. máris tudod. Ez az eset a Mestert arra indította. a következő: verd be a szöget." . hogy a csavarra lett volna szükséged. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. hogy kitaláld. "Az egyik módja. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. aki szilárdan meg volt győződve arról.Egy perc bölcsesség 175 Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. hogy mások tekintélyén csüngenénk. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. Jó példa volt erre az a fiatalember. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai.

Egy perc bölcsesség 176 Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. mint amikor mindent elkövetsz. amennyit a Mester a legkisebb fiának mondott. bár a tanítványok mindent elkövettek. hogy a ház ajtaja nyitva volt. amikor megvilágosodott. Amikor a fiú azt is megkérdezte.Anthony de Mello: A csend szava . az olyan volt. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. és ablakot zúzol – s később észreveszed. hogyan érezte magát az apja. hogy miért. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. A válasz így hangzott: hülyén. Amikor az azt akarta tudni. hogy beszédre bírják. Csak annyit sikerült megtudniuk. .

amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. Amikor a gondolkodásod megváltozik. képességeid nem korlátlanok. Te változtál.Anthony de Mello: A csend szava . te is megváltozol. aminek magadat tartod. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni.Egy perc bölcsesség 177 Kialakulás Az egyik tanítványnak. Az vagy. hogy képességei nagyon korlátoltak. a talentumaim. – Nem. aki amiatt panaszkodott. azt mondta a Mester: – Valóban. .

. hogy nevezze meg azt. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. ami legjobban jellemzi a mai világot. a fekete lyukak. s egyre kevesebbet magukról. Később meg egy csillagásznak. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei.Anthony de Mello: A csend szava . hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága.Egy perc bölcsesség 178 Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy.

Anélkül a cselekedeteink halottak. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 179 Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. . – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek.

– Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. Szünet nélkül végezte a házi munkát. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen. nem kell feladnia az ülést és meditációt.Egy perc bölcsesség 180 Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. s dolgozott kint a földeken.Anthony de Mello: A csend szava . Emberekkel találkozott. s könyveket írt. . Ő vezette a kolostor könyvelését is. De nagyon ritkán lehetett látni.

azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. de nem a te erőfeszítéseiddel. – De hát nem te mondtad.Anthony de Mello: A csend szava . aki annyira vágyódott a megvilágosodás után. hogy a végén teljesen legyengült. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány.Egy perc bölcsesség 181 Megszűnés Egy tanítványnak. A Megvilágosodást el lehet érni. – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. de nem a kezeddel. .

– De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. amikor elítélte a kormány zsarnokságát.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 182 Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. Például. hogy egy gyertyát kioltanak. amikor már megvirradt? . és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. – Miért törődne az ember azzal. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. az is köztudott volt róla. vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett.

ami-kor az eset felől kérdeztek.Anthony de Mello: A csend szava . azokat a szavakat idézte. mások meg élvezik a táj szépségét. – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld.Egy perc bölcsesség 183 Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. A Mester nem válaszolt. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester. . Később. – Mindkettőt. ő meg általában levert.

Egy perc bölcsesség 184 Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! .Anthony de Mello: A csend szava . hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is. – Csak egyet mondj! – Számoljátok meg.

Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogyhogy nincs? – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. aki túl van minden gondolaton és szón.Egy perc bölcsesség 185 Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. – Ez sem igaz. – Nem igaz – mondta a Mester. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? . – Akkor nincs – mondták a tanítványok. – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban. – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz.

Amikor egy gyáros megkérdezte tőle.Anthony de Mello: A csend szava . így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. az enyémek jobb embereket. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. – Gondolj magadra – mondta a Mester. – Az meg. . könyörgöm. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. hogy mi a foglalkozása. ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. úgy tűnik. Manapság.Egy perc bölcsesség 186 Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének.

Egy perc bölcsesség 187 Burkolt célzás A Mester azt állította. Gyorsan hazavitte. milyen sokat enged sejtetni! . amit Istenről tudhatunk. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. – De lásd. De senki sem látta a könyvet mindaddig. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a birtokában van egy könyv.

. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. de azt mindenképp el kell kerülnünk. – Senki sem kerülheti el az öregedést.Egy perc bölcsesség 188 Merevvé meszesedés – Egek. vagy igen? – kérdezte a barát. – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. hogy eljárjon felettünk az idő.

Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. . mintha az árvizet vízzel.Egy perc bölcsesség 189 Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott. ellentétben a Mesterrel. mintha ellenezné a vallást. – A vallás.Anthony de Mello: A csend szava . akik. ahogy manapság gyakorolják. jutalommal és büntetéssel foglalkozik. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. a vallást és lelkiséget egynek tartották. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. mégis valahogy úgy tűnt. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni.

amint éppen a bábjából próbált kimászni." – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. . Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. az nem lepke lett. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot.Egy perc bölcsesség 190 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést.Anthony de Mello: A csend szava . De ami kibújt a bábból. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót. hanem hagyta. Csak azt érjük el. hogy tönkretesszük.

Egy perc bölcsesség 191 Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást. másokat pedig felvett tanítványai közé. Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot. amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani.Anthony de Mello: A csend szava . amellyel a Mester egyeseket visszautasított. .

nem tudott hova lenni a csodálkozástól. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. Jobb egy élményt átélni. azt válaszolta: – Arra. mint azt számolgatni. hogy helyes értékrendet állítsanak fel. Hetekkel később.Egy perc bölcsesség 192 Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat.Anthony de Mello: A csend szava . Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. . Amikor meglátott egy zsebszámológépet. mint a fogalmát körülírni. amit érdemes volna számolni. de semmije sincs a zsebében. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. Jobb pénzzel rendelkezni. hogy mire tanítja a tanítványait.

. ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. Egyesek időveszteségnek tartották.Egy perc bölcsesség 193 Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak.Anthony de Mello: A csend szava . Amikor a Mesterhez fordultak. mások nem értettek ezzel egyet.

amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt.Egy perc bölcsesség 194 Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. – Hagyjatok fel azzal.Anthony de Mello: A csend szava . hogy jogként követeljétek azt. .

akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak.Anthony de Mello: A csend szava . amit a barátaid eltitkolnak előled. ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot. csak a kritizáltaknak.Egy perc bölcsesség 195 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek. .

Tanítani sem. . s az lett az eredménye. hogy amit tudunk. azt nem lehetett tanulni. hogy nem tanult semmit. hogy Istenről. az semmi sem volt. hogy amit a Mester tanított. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. isteni dolgokról beszéljen. – Istenről csak annyit tudunk – mondta. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. A tanítványok közül csak kevesen értették meg. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. az semmi.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 196 Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert.

Egy perc bölcsesség 197 Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. mindaddig. míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért.Anthony de Mello: A csend szava . hogy elérte a teljes igazságot. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. . hogy Buddhát.

megtanult a felesége minden szavára figyelni.Egy perc bölcsesség 198 Összebékülés Amikor valaki. tanácsért fordult a Mesterhez. amit nem mond! . Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. s figyelj minden szóra. s egy hónap múlva visszatért. akinek házassága bajban volt.Anthony de Mello: A csend szava . hogy közölje.

hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány. . – Mikor mondhatjuk valakiről.Egy perc bölcsesség 199 Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. hogy hazudjunk neki bármiről is. – Amikor már nem szükséges.Anthony de Mello: A csend szava .

mikor erről kérdezték –. mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. – És bölcsességre? – Önmagadat olvasod.Egy perc bölcsesség 200 Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. . Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. mintha könyv lennél. vagy előadásokat hallgatunk. – Tanultságra úgy teszünk szert mondta. hogy könyveket olvasunk.Anthony de Mello: A csend szava .

aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te.Anthony de Mello: A csend szava . . általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. – És kitalálod-e.Egy perc bölcsesség 201 Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. szabad a gazda. – Te.

mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. hátha tréfál.Egy perc bölcsesség 202 Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. hogy meghatározza. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. Amikor erről faggatták. hogy semmi látnivaló sincs. mi a csend. amikor úgy tűnik. De senki sem tudta rávenni. hogy minden csendes! . csak nevetett. De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. Egyszer aztán megtört a hallgatás. hogy csak a csend alakít át. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. nézzetek figyelmesen.Anthony de Mello: A csend szava . amikor úgy tűnik. hallgassatok.

s a tó sem kötődik a képükhöz. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő. .Anthony de Mello: A csend szava . a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte. de erről ők nem tudnak.Egy perc bölcsesség 203 Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni.

A Mester a tanításával arra oktat. amit mindig is tudtál.Egy perc bölcsesség 204 Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki. . megmutatja azt. amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. hogy lássam a naplementét. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. – Megtanít arra.Anthony de Mello: A csend szava .

akkor az Isten nincs. Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. te nem létezel.Anthony de Mello: A csend szava . Isten lesz. Akkor remélhetőleg. és te nem leszel. akkor sem vagy egyedül. nem vagy egyedül. hogy valóban Istennel legyél. Amikor "Istennel vagy".Egy perc bölcsesség 205 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. – Kívánságod teljesen lehetetlen. amikor Isten van. . – Miért? – Mert amikor te vagy.

hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. téged sem fognak becsapni.Egy perc bölcsesség 206 Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? .Anthony de Mello: A csend szava . röviden csak ennyit mondott. és csupán ahhoz van szükségük tesztre. A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. hogy saját maguk őszinték.

Egy perc bölcsesség 207 Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. – De csupán egy embert találtam. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. A tanítvány így felelt: – A mester olyan. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete. mint egy cipész. – Azért jöttem ide. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. aki semmivel sem különb a többinél.Anthony de Mello: A csend szava . .

hogy szeretne másokat tanítani az igazságra.Anthony de Mello: A csend szava . Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. hogy mit gondol erről a Mester. de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. s megkérdezte.Egy perc bölcsesség 208 Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. .

amiért megőrizte kerékpárját. ahol hagyta. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. . hogy magyarázza ezt meg. s rohant azonnal a piacra. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. a biciklinek hűlt helyét találta. – Ha istened a segítségedre siet.Anthony de Mello: A csend szava . a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. és kiment a bajból – mondta –. gondolván. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. amikor vásárolni indult. hogy úgyis ellopták már. Amikor azonban kijött a templomból.Egy perc bölcsesség 209 Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. akkor itt az ideje. De e bicikli pontosan ott volt.

Anthony de Mello: A csend szava . Végül így szólt: – Kedvesem. a házasságod sokkal boldogabb lenne. hogy jobb férjet faragj belőle! . – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel.Egy perc bölcsesség 210 Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt. ha te jobb feleség lennél.

Anthony de Mello: A csend szava . az egyiket eladja. s virágot vesz rajta. Ezt mondta a Mester: – Az. . hogy tanítvány legyen.Egy perc bölcsesség 211 Különcség A tanítványok azt akarták tudni. aki. ha mindössze két inge van. miféle ember a legalkalmasabb arra.

hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. mit hoz a holnap. ezért szeretnék felkészülni rá.Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 212 Kötődés – Fogalmam sincs. s nem veszed észre. – Félsz a holnaptól.

. a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. – Miért nem? – kérdezte az letörten.Egy perc bölcsesség 213 Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. hogy kifejezze.Anthony de Mello: A csend szava . Másodszor. amin majd én is részt veszek. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt. A végén egy koldus jött a szónokhoz. de még nem vagy kész a tanításra. fiam. mire is lenne szüksége. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. – Két okból. Először is. hogy megítéljem.

. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. Az egyik típus hagyja. hogy az az igazi újító. hogy még nedvesebbé tegye a folyót.Anthony de Mello: A csend szava . az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. a Mester mindig azt hangoztatta.Egy perc bölcsesség 214 Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. vannak újítók és újítók. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. aki képes mindent úgy hagyni. ahogy van. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. – Nos. A másik típus állandóan buzgólkodik. mert mindent tökéletesnek lát. akik azon fáradozik. s ő maga semmit sem tesz.

Anthony de Mello: A csend szava . Bölcs akart lenni. ahol most én ülök. pont ott." . ahol most te vagy. Egy nap aztán ott találta magát. épp olyan. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember. Vele szemben ült egy fiatalember. mint te. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni.Egy perc bölcsesség 215 Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. s kívánságának nagy volt az ereje. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni.

jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki.Egy perc bölcsesség 216 Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. . a Nyugat választhatott először. aki nagyon büszke volt arra.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a Nyugat anyagilag fejlődik. a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. amit ő keleti lelkiségnek tartott.

Egy perc bölcsesség 217 Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. nem az az eszköz. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. amely által bejutsz a házba. meg akadály is? – A szamár. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. amely a kapuig hoz. hogy elérjünk istenhez. – Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. . hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak.Anthony de Mello: A csend szava . – De hogyan lehet valami segítség is.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

218

Eszközül való használat
Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert, hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához, kért valamit, amit magával vihetne. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró, hanem te, aki annak érzed. Nem a szem lát, hanem te. Nem a körző rajzolja a kört, hanem a műszaki rajzoló.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

219

Közösség
Amikor már biztos volt, hogy a Mester nemsokára meghal, a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. A Mester meghallotta ezt, s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm, ha a nap, hold és csillagok a halotti díszeim, s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz, kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte, hogy ne temessék el, de a tanítványok hallani sem akartak róla, mondván, hogy megennék a madarak és az állatok. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat, hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. – Akkor meg már úgysem számít, hogy a vadak és madarak felfalnak.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

220

Bátorság
Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –, mert nem volt elég merszed megrázni a fát.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

221

Árnyékbokszolás
Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok, s az ajtók megnyílnak. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt, hogy az ajtó kinyíljon neked, amikor sosem volt becsukva?

Amikor később megkérdezték.Egy perc bölcsesség 222 Szócséplés – Mi az. s megelégedtek a szavakkal. – Az életet – hangzott a válasz. mert a szavak világában éltek. aki vezetésért jött hozzá. hogy mit akart mondani. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni. és csak bolyongtok. – Ha élni akarsz. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. Szavakon éltek. a szavaknak meg kell halniuk.Anthony de Mello: A csend szava . . pedig a lényegre volna szükségetek. ezt felelte: – Eltévedtetek.

. nem értem a szent iratokat.Anthony de Mello: A csend szava ..Egy perc bölcsesség 223 Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. ami mögött nincs valóság. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. amelyeket másoknak előírok.. Akkor lenne igazi. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név. ha valóság lenne név nélkül. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak.

. De a negyedik valahogy normális maradt. még a saját tanítását sem. hogy becsületesen elvégezte mindazt. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt. hogy belehalt a gyakorlatokba. A második belebolondult abba. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. mert ő volt az egyetlen. aki nem végezte a gyakorlataimat. hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. – Valószínűleg azért. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak.Anthony de Mello: A csend szava . amit előírtam neki. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki.Egy perc bölcsesség 224 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával.

" . hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. nem is illegeti magát.Egy perc bölcsesség 225 Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. a rózsa: Nem kérdezi. amíg nem tudja. hogy szememet magára vonja. hogy az. mert kivirul. hogy miért. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul.Anthony de Mello: A csend szava . ha az ember nincs annak tudatában.

termek. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson. hogy körbejárja az egyetemet.Egy perc bölcsesség 226 Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. hogy pártfogolja a bölcsészetet. a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. Egy órával korábban érkezett. . ha nincs bölcs szív és látó szem. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem.Anthony de Mello: A csend szava . csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. De jellemző módon. s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. Nem volt hát meglepő. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak.

Anthony de Mello: A csend szava . hogy új lakhelyet keressen magának. s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. hogy feladja a biztonságát. . Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. semmi sem késztette volna a madarat arra. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől.Egy perc bölcsesség 227 Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. Végül is egy erdőbe ért. és elrepüljön.

Anthony de Mello: A csend szava . .Egy perc bölcsesség 228 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester. – Mitől félünk? – A szeretettől.

Hogy megvédjétek magatokat. . hogy mindannyiótokat meghipnotizálták.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 229 Maya A Mester a következőképp magyarázta. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. mert már nem ti vagytok azok. ártalmatlanná tenni a tigrist. hogy azt higgyétek. már semmit sem kell tennetek. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. akik cselekszenek. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. amit akartok. tigris van a szobában. De amikor a varázslat megszűnik.

amit elhullatunk. hanem olyan valaminek. akik nem tanulnak semmit.Egy perc bölcsesség 230 Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. . hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. és kitanulnak mindenből. az semmi. Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye. amit teszünk. hogy amit ő tanít és tesz. Tanítványai fokozatosan felfedezték.Anthony de Mello: A csend szava .

hogy könyvet írjon a Mesterről. a sast a tojásban. a szentet az önző emberben. – Az emberek azt mondják. . Igaz ez? – kérdezte. hogy te zseni vagy.Egy perc bölcsesség 231 A zseni Egy író jött a kolostorba. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban.Anthony de Mello: A csend szava .

Anthony de Mello: A csend szava . az együttérzés nélküli fejlődés. a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika. hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. . így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. a munka nélküli jólét.Egy perc bölcsesség 232 Emberség Jó előre beharangozták. a csend nélküli tanulás. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott.

s jön. nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. a szélben libegő tollhoz.Egy perc bölcsesség 233 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt. ha húzzák. aki nem bánkódik a múlt miatt.Anthony de Mello: A csend szava . a folyóban úszó gazokhoz. miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. aki egyenlően szeret minden teremtményt. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. nem aggódik a jövőért. a szelíden őrlő malomkőhöz. . hasonlít a hatalmas orkánhoz. de párthoz nem tartozót. aki megy ha lökik. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak. s nem is tért vissza soha többé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful