P. 1
Copy of Final_gata

Copy of Final_gata

|Views: 6,942|Likes:
Published by Necula Bogdan Mihai

More info:

Published by: Necula Bogdan Mihai on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Obiectul şi importanţa topografiei în domeniul tehnic
 • 1.2 Elementele topografice ale terenului
 • 1.2.1 Forma şi dimensiunile Pământului
 • 1.2.2 Proiecţia punctelor în geodezie şi topografie
 • 1.2.3 Proiecţii cartografice
 • 1.2.4 Elementele topografice ale terenului
 • 1.2.5 Unităţi de măsura
 • 1.3 Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate
 • 1.3.1 Suprafeţe de referinţă
 • 1.4 Noţiuni de teoria erorilor de măsurare
 • 1.4.1 Eroarea medie pătratică individuală
 • 1.4.2 Eroarea medie a mediei aritmetice
 • 2.1 Scara planurilor şi hărţilor
 • 2.4.1 Forme tip de înălţimi
 • 2.4.2 Forme tip de adâncimi
 • 2.5 Folosirea planurilor şi hărţilor
 • 2.5.1 Determinarea coordonatelor rectangulare
 • 2.5.2 Determinarea distanţei între două puncte pe hartă
 • 2.5.3 Determinarea orientării unei direcţii
 • 2.5.4 Orientarea în teren a hărţilor sau planurilor
 • 2.5.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel
 • 2.5.6 Determinarea pantei liniei terenului între două puncte
 • 2.5.7 Trasarea liniei de pantă constantă între două puncte pe hartă
 • 2.5.8 Intocmirea profilului longitudinal
 • 3.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile
 • 3.2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile
 • 3.2.1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal
 • 4.1 Măsurarea directă a lungimilor
 • 4.1.1 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor
 • 4.1.2 Măsurarea directă a lungimilor
 • 4.1.3 Corecţii ce se aplică distanţelor măsurate cu panglica sau ruleta
 • 4.2 Măsurarea directă a lungimilor orizontale
 • 4.3 Măsurarea electronică a distanţelor
 • 4.4 Măsurarea indirectă a distanţelor
 • 4.4.1 Determinarea stadimetrică a distanţelor
 • 4.4.2 Determinarea telemetrică a distanţelor
 • 4.4.3 Determinarea paralactică a distanţelor
 • 5.1 Schema generală a teodolitului clasic
 • 5.3 Părţi componente ale teodolitului
 • 5.3.3 Metode de măsurare a unghiurilor
 • 5.3.3.1 Măsurarea unghiurilor orizontale
 • 5.3.3.2 Măsurarea unghiurilor verticale
 • 5.3.4 Precizia măsurării unghiurilor cu teodolitul
 • 6.1 Reţele de sprijin planimerice
 • 6.1.2 Marcarea punctelor topografice
 • 6.1.3 Semnalizarea punctelor topografice
 • 6.2 Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin
 • 6.2.1 Principiul intersecţiei
 • 6.2.2 Principiul intersectiei înainte
 • 6.2.3 Principiul intersectiei înapoi
 • 6.3.1 Clasificarea drumuirilor
 • 6.3.2 Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice
 • 6.3.2.1 Operaţii de teren la drumuiri
 • 6.3.2.2 Calcule şi compensări la drumuiri
 • 6.4 Ridicarea detaliilor planimetrice
 • 6.4.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice)
 • 7.2.2 Nivelul rigid cu şurub de basculare
 • 7.2.3 Nivele cu orizontalizare automată a axei de vizare
 • 7.3.1 Nivelmentul geometric de mijloc
 • 7.3.2 Nivelmentul geometric de capăt
 • 7.4.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente
 • 7.4.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente
 • 7.6 Drumuirea de nivelment geometric
 • 7.6.1 Drumuirea de nivelment închisă pe punctul de plecare
 • 7.6.2 Drumuirea cu punct nodal
 • 7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice
 • 7.8 Nivelmentul suprafeţelor
 • 7.8.1 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mici
 • 7.8.2 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari
 • Figura 7.13 - Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari
 • 7.9 Nivelmentul în condiţii speciale
 • 7.9.1 Nivelmentul peste cursuri de apă
 • 7.9.2 Nivelmentul în terenuri mlăştinoase
 • 7.9.3 Nivelmentul terenurilor cu pantă mare
 • 7.9.4 Precizia nivelmentului geometric
 • 7.9.5 Obţinerea curbelor de nivel pe plan
 • 8.1 Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor
 • 8.2 Trasarea pe teren a elementelor topografice
 • 8.2.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redusă
 • 8.2.1.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie
 • 8.2.1.3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată
 • 8.2.2 Trasarea pe teren a distanţelor
 • 8.2.2.1 Trasarea pe cale directă
 • 8.2.2.2 Trasarea pe cale indirectă
 • 8.2.3 Trasarea cotelor proiectate
 • 8.2.3.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric
 • 8.2.3.1.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc
 • 8.2.3.1.2 Trasarea prin nivelment geometric de capăt
 • 8.2.3.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric
 • 8.2.3.3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic
 • Figura 8.9 - Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic
 • 8.2.3.4 Trasarea cotelor la etaj şi în groapa de fundaţie
 • 8.2.4.1 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric
 • 8.2.4.2 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric
 • Figura 8.13 - Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric
 • 8.3 Reţeaua de construcţii
 • 8.4 Metode de trasare a punctelor construcţiilor
 • 8.4.1 Metoda coordonatelor rectangulare
 • 8.4.2 Metoda coordonatelor polare
 • 8.4.3 Metoda intersecţiei înainte
 • 8.4.4 Metoda intersecţiei reperate
 • 8.5 Trasarea fundaţiilor şi a stâlpilor
 • 8.6 Trasarea împrejmuirilor
 • 8.8 Calculul volumului de terasamente şi trasarea platformelor
 • 8.9 Lucrări topografice în timpul exploatării construcţiilor
 • 8.9.1 Determinarea înălţimii construcţiilor înalte
 • 8.9.2 Determinarea verticalităţii construcţiilor
 • 8.9.3 Determinarea tasării construcţiilor în timpul exploatării
 • 8.10 Lucrări la trasarea axelor căilor de comunicaţii terestre
 • 8.10.2 Calculul şi trasarea elementelor principale ale curbelor de racordare
 • 8.10.3 Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare
 • 8.10.3.1 Metoda absciselor egale
 • 8.10.3.3 Metoda coordonatelor polare
 • 9 SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI
 • 9.2 Segmentele componente ale sistemului
 • 9.4 Locul tehnologiei GPS în cadrul masurătorilor terestre

Topografia în construcţiile civile

1

"Oamenii se împart în două :
unii care caută şi nu găsesc,
alţii care găsesc şi nu-s mulţumiţi"
(Mihai Eminescu)
Topografia în construcţiile civile
2PREFAŢĂ
Lucrarea ce urmează, se adresează în principal studenţilor “boboci” în general
şi în ale topografiei în special, care consideră că meseria de constructor civilist
poate constitui pentru ei domeniul în care se pot manifesta cel puţin în viitorul
apropiat. Cunoştinţele în domeniul măsurătorilor terestre, în general şi în cel al
topografiei aplicate în special, vor fi pentru ei o posibilitate de afirmare
profesională dar şi un prilej de a economisi sume semnificative în bugetul de
cheltuieli pentru realizarea unei investiţii pe care o au pe “mână”.
Evoluţia măsurătorilor terestre în general, a fost spectaculos marcată de
apariţia sistemului de poziţionare globală cu sateliţi; tehnica aceasta este
aplicabilă şi în domeniul lucrărilor topografice ce însoţesc etapele de realizare ale
unei construcţii, indiferent de destinaţia construcţiei respective. Condiţia
esenţială de vizibilitate pe verticală, absolut necesară în cazul aplicării acestei
tehnici de măsurare, nu poate fi mereu îndeplinită. Urmare a acestui fapt,
tehnicile clasice de măsurare au evoluat dar nu au devenit inutile. Aparatele
optico-mecanice clasice, teodolite, nivele şi rulete nu vor dispare chiar dacă pe
lângă ele au apărut staţiile totale de măsurare sau rulete electronice; ele au
devenit acum aparate opto-mecano-electronice prin înlocuirea cercurilor gradate
din cristal ale teodolitelor clasice cu cercuri digitale sau prin înlocuirea mirelor
clasice cu mire digitale, la care aportul operatorului se reduce numai la a viza
mira şi a apăsa tasta de înregistrare a citirilor. Avantajul imens al acestor tehnici
noi este acela că se elimină posibilitatea erorilor umane ce pot apare la
transcrierea repetată a datelor din măsurători în diverse formulare de calcul.
Principiul metodelor însă nu s-a modificat.
Surpriza cea mare poate fi pentru unii din cei care acum înţeleg ce este
topografia faptul că nu “butonatul” unei staţii totale este treabă inginerescă ci
locul în care se ţine prisma pentru a obţine un produs grafic de calitate.
Selectarea în teren a punctelor care vor conduce la obţinerea planului de situaţie
este cu adevărat o treabă inginerească.
Prezenta carte doreşte să satisfacă solicitările unui mare număr de ingineri
cu care am colaborat pe diverse şantiere şi care au remarcat faptul că nu găsesc
cărţi din care să se documenteze deoarece cele mai vechi sunt de mult epuizate.
Prezenta carte se mai doreşte şi o expresie a respectului faţă de cei care m-au
învăţat sau de la care am “furat” această meserie, în primul rând a foştilor colegi
din cadrul colectivului topo dar şi a directorului de foraj-dezvoltare de la fostul
Trust al Petrolului Ploieşti, alături de care mi-am început cariera. De la primii am
învăţat să “miros” meseria, de la cel de-al doilea am învăţat să “miros” viaţa.
Mulţumesc lui Dumnezeu şi tatălui meu pentru ce au făcut şi simt că încă
mai fac pentru mine pe această lume.

Autorul,
Topografia în construcţiile civile
3
1 NOŢIUNI GENERALE.
1.1 Obiectul şi importanţa topografiei în domeniul tehnic.
Nevoia de cunoaştere, caracteristică esenţială a omenirii, dar mai ales necesitatea ca suma
cunoştinţelor acumulate în timp să fie transmisă generaţiilor viitoare, s-a făcut simţită şi în
domeniul măsurătorilor terestre atât prin găsirea modalităţilor de reprezentare a unor zone
prin care oamenii au călătorit cât şi a celor în care îşi desfăşurau activitatea în mod curent.
Sunt cunoscute necesităţile omenirii pentru satisfacerea cerinţelor militare, economice, de
navigaţie, religioase, etc.
Evoluţia în timp a măsurătorilor terestre a fost condiţionată de dezvoltarea ştiinţelor
exacte - matematica şi fizica. Instrumentul teoretic al măsurătorilor terestre este furnizat de
matematică prin principiile şi metodele de prelucrare a măsurătorilor, instrumentele necesare
observaţiilor sunt construite pe baza cunoştinţelor de mecanică, optică şi electronică,
astronomia permite obţinerea datelor primare necesare prelucrării reţelelor de sprijin pe
suprafeţe mari şi stabilirea formei şi dimensiunilor Pământului, pentru ca la sfârşit să obţinem
imaginea micşorată a zonei de interes prin intermediul cunoştinţelor de cartografie.
Respectarea cerinţelor privitoare la fidelitatea reprezentării pe hartă a formelor naturale
existente în teren nu se poate face fără legătura cu geografia, geologia şi geomorfologia.
Cunoaşterea geografiei permite o tratare corespunzătoare a elementelor naturale ale terenului
cum ar fi relieful, vegetaţia, natura solurilor, hidrografia, în timp ce apelând la geologie şi
geomorfologie se ajunge la formele reliefului şi legile de modificare a lor.
Domeniul măsurătorilor terestre se poate împărţi în următoarele ramuri principale:
geodezia - care se ocupă cu studiul, măsurarea şi determinarea formei şi dimensiunilor
globului pământesc sau a unor porţiuni întinse ale acestuia. Pentru a se realiza acest lucru, pe
suprafaţa terestră se determină coordonatele spaţiale ale unor puncte care, prin unirea din
aproape în aproape, determină vârfurile unor triunghiuri. Odată determinate coordonatele
geografice sau rectangulare ale acestor puncte, acestea devin puncte de sprijin pentru toate
celelalte măsurători terestre. Totalitatea acestor puncte alcătuieşte reţeaua de puncte
geodezice. Datorită suprafeţei mari pe care se desfăşoară aceste lanţuri de triunghiuri, este
necesar ca la prelucrarea măsurătorilor să se ţină seama de influenţa curburii Pământului.
topografia - care, pornind de la datele furnizate de geodezie (coordonatele unor puncte
într-un sistem unitar, care însă nu delimitează şi nu reprezintă detalii din teren), să stabilească
poziţia relativă a obiectelor din teren şi să le reprezinte pe hărţi sau planuri. Caracteristic
pentru lucrările topografice este că acestea se desfăşoară pe suprafeţe relativ mici în care
influenţa curburii Pământului este considerată neglijabilă.
fotogrametria - poate fi considerată ca o tehnică nouă în măsurătorile terestre în sensul că
poziţia unor detalii se obţine direct pe fotografii speciale, metrice, numite fotograme,
executate în anumite condiţii, fie din avion (denumite fotograme aeriene) fie de la nivelul
solului (fotograme terestre). Ca şi topografia, exploatarea fotogramelor se face utilizând
reţeua de sprijin creată cu ajutorul geodeziei.
Prin produsele pe care le furnizează - hărţi şi planuri - măsurătorile terestre sunt
indispensabile diverselor domenii de activitate, indiferent de stadiul de execuţie al unei lucrari;
sunt folosite la construcţia şi sistematizarea teritorială, la organizarea teritoriului agricol, la
amenajarea silvică sau hidrologică, în prospectarea şi exploatarea zăcămintelor de substanţe
utile, precum şi la elaborarea de studii şi cercetări în domeniul hidrografic, pedologic,
geologic, geografic.
Importanţa ştiinţifică a măsurătorilor terestre constă în aceea că furnizează date necesare
studierii formei şi dimensiunilor reale ale Pământului şi modificările în timp ale acestora.
Topografia în construcţiile civile
4
1.2 Elementele topografice ale terenului.
1.2.1 Forma şi dimensiunile Pământului.
Secţionarea cu un plan vertical a scoarţei terestre permite observaţia că se disting trei
curbe care o interesează şi anume : suprafaţa topografică, geoidul şi elipsoidul de referinţă
(figura 1.1). Suprafaţa topografică este de fapt urma terenului lăsată pe planul de secţiune,
urmă care, datorită neregularităţilor, nu se poate exprima printr-un model matematic. Este
suprafaţa care face obiectul reprezentărilor pe hărţi şi planuri.

Figura 1.1 - Suprafaţa topografică, geoidul şi elipsoidul de referinţă.
Geoidul reprezintă locul geometric al punctelor care materializează nivelul mărilor şi
oceanelor liniştite, nivel neafectat de mişcarea valurilor, curenţilor sau mareelor, prelungit pe
sub continente. Numit şi suprafaţa de nivel zero, nu se poate exprima printr-un model sau
formulă matematică. Datorita faptului că nu reprezintă nici măcar aproximativ configuraţia
terenului natural, nu face obiectul reprezentării pe hărţi şi planuri, fiind de fapt o formă
geometrică ipotetică din punct de vedere al exprimării.

Figura 1.2 - Elipsoidul de referinţă.
Elipsoidul de referinţă (figura 1.2) a apărut ca urmare a imposibilităţii reprezentării
terenului sau a geoidului pe hărţi şi planuri prin coordonate. Fiind descris de o relaţie
matematică, corespondenţa reciprocă între puncte din teren şi omoloagele lor pe elipsoid
permite raportarea acestora pe hărţi şi planuri prin coordonate, într-un sistem unic şi unitar.
În timp, s-au folosit o serie de elipsoizi de referinţă care au purtat numele celor care le-au
descris prin mărimile lor caracteristice: Delambre, Bessel, Heyford, Krasovski. Pentru toate
tipurile de elipsoizi cunoscuţi, elementele caracteristice cu valorile acestora numai pentru
elipsoidul Krasovski,sunt:
a = 6378245 m (semiaxa mare)
b = 6356863 m (semiaxa mică)
o = (a-b)/a = 1/298,3 (turtirea elipsei)
Topografia în construcţiile civile
5
1.2.2 Proiecţia punctelor în geodezie şi topografie.
Elementul care defineşte modalitatea de proiectare a punctelor pe o suprafaţă este
mărimea acesteia în sensul că la suprafeţele mari se impune să se ţină cont de curbura
Pamântului (cazul unor regiuni, ţări, continente sau întreg globul), în timp ce dacă suprafaţa
determinată de puncte este mică, influenţa curburii se poate neglija.
În primul caz avem de-a face cu ceea ce se numeşte proiecţie geodezică iar în al doilea caz
cu o proiecţie topografică a punctelor.
Prin proiecţia geodezică a punctelor de triangulaţie A, B, C, D pe suprafaţa elipsoidului, în
punctele a, b, c, d se obţin triunghiuri cu laturi curbe, laturi care se numesc şi linii geodezice.
Se poate observa (figura 1.3) că în acest caz proiectantele punctelor de triangulaţie sunt
convergente către o zonă din centrul globului pământesc. Dacă suprafaţa pe elipsoid este
mică (cazul punctelor apropiate), putem asimila elipsoidul cu o suprafaţă plană fără ca
precizia coordonatelor şi poziţia punctelor să sufere.
În acest caz proiectantele punctelor vor fi paralele între ele, iar poziţia punctelor de
triangulaţie se defineşte prin coordonatele rectangulare plane x, y precum şi prin cota H,
reprezentând distanţa pe verticală de la suprafaţa de nivel zero la punctul din teren.
A
B
C D
a
b
c
d
suprafata elipsoidului
A
B
C D
a
b
c
d
y
x
O
plan orizontal de proiectie

Figura 1.3 - Proiecţia geodezică şi proiecţia topografică a punctelor.
Se poate observa că totdeauna distanţele care se pot determina pe planuri reprezintă, de
fapt, proiecţii orizontale ale distanţelor înclinate corespondente, din teren. Deasemeni, aceste
distanţe sunt liniile drepte care unesc punctele din teren, indiferent de configuraţia terenului
în lungul acestui traseu.
1.2.3 Proiecţii cartografice.
Deoarece în cazul general se impune reprezentarea grafică a unor suprafeţe întinse ale
globului, se constată existenţa a două dificultăţi mari:
- suprafaţa globului este curbă, apropiată de o sferă;
- reprezentarea reliefului ar trebui să fie tridimensională.
Aceste dificultăţi se pot elimina prin alegerea unui număr suficient de puncte
caracteristice, proces numit şi geometrizarea terenului, după care suprafeţele curbe se
transformă, prin calcule, în suprafeţe plane. O astfel de transformare nu se poate face însă
fără ca distanţele de pe elipsoid să nu sufere modificări. Funcţie de sistemul de proiecţie
adoptat se pot modifica şi alte elemente cum sunt unghiurile sau suprafeţele. Clasificarea
proiecţiilor cartografice se va face deci funcţie de elementele care se păstrează nemodificate,
astfel:
 conforme sunt cele care păstrează unghiurile nedeformate;
 echivalente sunt cele care păstrează suprafetele nedeformate;
 echidistante sunt cele care păstrează numai anumite distanţe nedeformate;
 arbitrare sunt cele care nu păstrează nici un element nedeformat.
Topografia în construcţiile civile
6
Din cele prezentate, putem constata că deformaţiile pot fi liniare, unghiulare sau areolare
(deformarea suprafeţelor). Un alt criteriu de clasificare al proiecţiilor cartografice este cel al
modului de realizare a reprezentării, care conduce la aspectul reţelei cartografice; în acest caz
clasificarea se prezintă astfel:
 azimutale sunt proiecţiile în care reprezentarea se face pe un plan tangent sau secant
la sferă în punctul central al zonei de reprezentat;
 cilindrice sunt cele în care reprezentarea se face pe un cilindru care are o poziţie
oarecare faţă de sferă (nu este obligatoriu să fie tangent).
 conice sunt cele la care reprezentarea se face pe un con tangent sau secant la sferă,
cu variantelor cunoscute ca proiecţiile policonice şi cele pseudoconice.
Din prima categorie face parte proiecţia stereografică, care, pentru teritoriul României a
fost aplicată şi cunoscută iniţial ca "proiecţia stereografică 1933" şi mai recent "proiecţia
stereografică 1970"; poziţia punctului central în cele două proiecţii diferă în sensul că prima
avea acest punct în zona Braşov pentru ca a doua să-l aibă în zona Făgăraş. În figura 1.4 sunt
ilustrate elementele ce caracterizează o proiecţie stereografică:
C - centrul de proiecţie,
V - punctul de vedere,
R
0
- raza medie de curbură la centrul de proiecţie,
CD - adâncimea planului de proiecţie,
M - un punct pe elipsoid,
m - proiecţia pe planul secant a punctului M,
r - raza cercului de secanţă

Figura 1.4 - Proiecţia stereografică.
Din a doua categorie, pentru ţara noastră a fost folosită "proiecţia Gauss". Pentru a
obţine această proiecţie, este suficient să se introducă o sferă într-un cilindru pentru ca apoi
sfera să fie rotită cu unghiuri egale (figura 1.5). ”Feliile” din sferă sunt proiectate pe cilindru,
una lângă alta şi apoi cilindrul este tăiat pe generatoarele ce trec prin cei doi poli. Faţa vizibilă
se aşează în plan, obţinând o reprezentare în proiecţia Gauss.

Figura 1.5 - Proiecţia Gauss.
Reprezentarea elipsoidului se face în acest caz prin zone denumite fuse având în general
Topografia în construcţiile civile
7
6° pe longitudine. Meridianul origine, numit şi "meridian 0", este cel care trece prin
Observatorul Greenwich. Avantajele acestei proiecţii constau în aceea că permite
reprezentarea întregului glob pe zone cuprinse între cei doi poli.
Dezavantajele se refera la situaţia teritoriilor relativ mici care se reprezintă uneori pe două
fuse vecine (cazul ţării noastre în L - 34 şi L - 35), precum şi la faptul că deformaţiile sunt
uneori mai mari decât în alte proiecţii.
1.2.4 Elementele topografice ale terenului.
În mediul înconjurator se află o serie de obiecte naturale ( văi, dealuri, ape, munti) şi
artificiale, apărute datorită omului (construcţii, limite între folosinţe sau proprietăţi), toate
alcătuind detalii topografice.
Pentru determinarea formei şi poziţiei acestora, se aleg, pe detaliul din teren, puncte
caracteristice denumite topografice, reprezentând schimbări de direcţie ale unui contur sau a
pantei terenului, sau minimum de puncte în funcţie de care să se poată reprezenta orice
detaliu sau formă de teren (figura 1.6). La stabilirea minimului de puncte este necesar să se
cunoască scara planului sau a hărţii.
Detaliile topografice sunt, în general, alcătuite din linii sinuoase a căror determinare şi
exprimare matematică ar fi practic imposibilă şi apoi chiar şi inutilă. Aceeaşi linie sinuoasă se
poate transforma într-o linie frântă care să îmbrace şi să înlocuiască cu suficientă fidelitate
conturul iniţial. În figura 1.6 sunt prezentate două moduri de a geometriza un contur sinuos :
în cazul "a", datorită faptului că s-au ales puţine puncte pe contur, geometrizarea este
incorectă, în timp ce în cazul "b", datorită numărului adecvat de puncte alese, linia frântă care
aproximează conturul sinuos este mult mai aproape ca formă de acest contur.

Figura 1.6 - Geometrizarea terenului
Operaţiunea poartă denumirea de geometrizarea terenului şi se poate face atât în plan
orizontal, când un punct se determină prin coordonate x şi y, cât şi în plan vertical, situaţie în
care determinarea se face prin cotă şi distanţa faţă de un reper ales.
Două sunt categoriile de elemente care se măsoară în teren şi anume cele liniare respectiv
unghiulare. Intersecţia suprafeţei topografice cu un plan vertical ce trece prin punctele M şi N
se numeşte aliniament, fiind o linie sinuoasa în plan vertical, în timp ce în plan orizontal este
o linie dreapta.
Materializarea unui aliniament între două puncte şi reprezentarea lui într-o secţiune
verticală (figura 1.7) conduce la definirea următoarelor elemente topografice ale terenului:
- distanţa înclinată, L, între punctele A şi B, este lungimea liniei drepte între punctele
marcate în teren; ea este linia geometrizată între punctele A şi B din teren.
- distanţa orizontală, D, reprezintă proiecţia în plan orizontal a distanţei înclinate L.
- unghiul de pantă o este unghiul format de orizontala ce trece printr-un punct şi direcţia către
cel de-al doilea punct (figura 1.7). Unghiurile de pantă, la fel ca şi diferenţa de nivel, pot fi
pozitive sau negative. Pozitive sunt unghiurile de panta către toate punctele situate deasupra
liniei orizontului, după cum unghiurile de pantă sunt negative pentru toate punctele situate
Topografia în construcţiile civile
8
sub linia orizontului. Dacă direcţia de referinţă nu este orizontala ce trece printr-un punct ci
verticala locului, atunci unghiul format de verticală cu direcţia MN se numeşte unghi zenital şi
se notează cu "Z". Între unghiul zenital şi unghiul de pantă al unei direcţii date există
totdeauna relaţia:
g
100 Z = +o [1.1]

A
o (+)
o (÷)
Z

Figura 1.7 - Elementele topografice ale terenului.
- diferenţa de nivel AH
MN
= H
N
- H
M
, este distanţa pe verticală între planele orizontale ce trec
prin punctele M şi N. Din figura 1.7 se observă că diferenţa de nivel poate fi pozitivă (de la M
la N) sau negativă (de la N la M). Mărimea diferenţei de nivel între punctele M şi N se poate
calcula, funcţie de lungimea înclinată L şi unghiul de pantă o. cu relaţia :
o o tg * D sin * L H
MN
= = A [1.2]
sau, dacă se cunoaşte mărimea unghiului zenital, Z:
ctgZ * D Z cos * L H
MN
= = A [1.3]
- cota unui punct se defineşte ca distanţa pe verticală de la suprafaţa de referinţă la planul
orizontal ce trece prin acel punct. Din figura 1.7, se poate deduce cota punctului N, H
N
,
funcţie de cota punctului M, H
M
, presupusă ca fiind cunoscută şi diferenţa de nivel AH
MN
,
calculată cu una din relaţiile [1.2] sau [1.3], funcţie de elementele măsurate.
- unghiul orizontal | (figura 1.8), între direcţiile MN şi MP este unghiul diedru format de
planele verticale ce conţin punctele M şi N (planul V
N
), respectiv M şi P (planul V
P
). Mărimea
lui se obţine din diferenţa direcţiilor către punctele P şi N, putând avea valori cuprinse între 0
g

şi 400
g
.
|
N
M
P
V(N)
V(P)
+ x
+ y
xN
yN
oyNM

Figura 1.8 - Unghiul orizontal între două aliniamente.
- orientarea directiei MN, u
MN
, se defineste ca unghiul format de direcţia nordului cu direcţia
de măsurat (MN), unghi măsurat în sensul orar. Orientarea unei direcţii se calculează din
coordonatele punctelor ce determina direcţia, cu relaţii de tipul :
Topografia în construcţiile civile
9
M N
M N
MN
MN
MN
M N
M N
MN
MN
MN
y y
x x
y
x
ctg sau
x x
y y
x
y
tg
÷
÷
= =
÷
÷
= =
o
o
u
o
o
u [1.4]
- poziţia unui punct în plan se defineşte fie prin coordonatele rectangulare x şi y, fie prin
coordonatele polare. Coordonatele punctului M din figura 1.8 se calculează funcţie de
coordonatele punctului N cu relaţiile:
NM MN N NM N M
NM MN N NM N M
sin * d Y y Y Y
cos * d X x X X
u o
u o
+ = + =
+ = + =
[1.5]
1.2.5 Unităţi de măsura.
Funcţie de elementele care se determină în operaţiile topografice, în ţara noastră se
folosesc unităţile de măsură ale sistemului internaţional şi anume:
→ pentru lungimi, metrul cu multipli şi submultipli săi;
→ pentru suprafeţe, unităţile ce derivă din cele folosite la lungimi, metrul pătrat, kilometrul
pătrat; se mai folosesc însă şi arul,respectiv hectarul, astfel:
10 m * 10 m = 100 mp = 1 a (un ar) [1.6]
100 m * 100 m = 10000 mp = 100 a = 1 ha (un hectar) [1.7]
→ pentru unghiuri, gradele şi radianii. Datorită dificultăţilor de exprimare în sistemul
zecimal, gradaţia sexagesimală a fost înlocuită cu gradaţia centesimală. Astfel, un cerc are 400
grade centesimale, (notate 400
g
), iar un cadran 100
g
. Submultipli sunt minutul centesimal,
egal cu 1/100 dintr-un grad (notat 1
c
), respectiv secunda sexagesimală, egală cu 1/100 dintr-
un minut ( notată 1
cc
). Pentru transformări dintr-un sistem în altul, se folosesc următoarele
relaţii:
din sexagesimal în centesimal : 1° = 1,111111
g
[1.8]
din centesimal în sexagesimal : 1
g
= 0,9° [1.9]
Radianul este unghiul căruia i se opune un arc egal cu raza cercului pe care-l descrie.
Legătura între radian şi unităţile de măsură în grade este:
sexagesimal p '' = 206265 '' [1.10]
centesimal p
cc
= 636620
cc
[1.11]
1.3 Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate.
1.3.1 Suprafeţe de referinţă.
Determinarea în plan vertical a poziţiei punctelor se face prin raportare la geoid, caz în
care suprafaţa se numeşte suprafaţa de nivel zero. Poziţia acesteia se obţine prin observaţii
multianuale. Aparatele cu care se determina cota mării sau oceanului se numesc
medimaregrafe sau medimaremetre. Ele constituie punctele fundamentale pentru originea
cotelor în lucrările de măsurători terestre.
Suprafaţa care este normală în fiecare punct al ei la direcţia verticalei se numeşte suprafaţă
de nivel. Altitudinea sau cota absolută a punctului topografic se defineşte ca fiind distanţa pe
verticală între suprafaţa de nivel zero şi suprafaţa de nivel ce trece prin punctul considerat.
În cazul suprafeţelor mari se poate considera că Pământul este aproximativ sferic, iar
suprafeţele de nivel, inclusiv suprafaţa de nivel zero sunt sfere concentrice în centrul
Pământului (figura 1.9). Pentru suprafeţe mici, se consideră că suprafeţele de nivel, inclusiv
cea de nivel zero, sunt plane paralele şi orizontale între ele.
Pentru anumite lucrări desfăşurate pe suprafeţe mici şi precis definite, este posibil ca
suprafaţa de nivel, considerată originea în determinarea cotelor, să fie alta decât suprafaţa de
Topografia în construcţiile civile
10
nivel zero, aleasă conventional.
În acest caz spunem că avem de-a face cu o altitudine convenţională a punctului. În acest
caz, cotele tuturor punctelor de pe această suprafaţă, vor diferi faţă de cotele absolute cu
aceeaşi cantitate, egală cu distanţa pe verticală între suprafaţa de nivel zero şi suprafaţa
convenţional aleasă. În aceste condiţii, relieful terenului este reprezentat pe hărţi sau planuri
identic, indiferent de sistemul de referinţă ales pentru cote (absolut sau convenţional).
1.3.2 Sisteme de coordonate.
Pentru a cunoaşte direcţiile cardinale ale hărţilor şi planurilor, acestea trebuie să fie
orientate. Acest lucru înseamnă ca direcţiile identificate pe o hartă sau plan să fie făcute
paralele cu omoloagele lor din teren, prin rotirea în mod convenabil a hărţii sau planului.
Direcţia care se foloseşte în orientarea lucrărilor de măsurători terestre, numită direcţie de
referinţă, este direcţia nordului geografic. Ţinând cont de faptul că determinările se fac în sens
orar, pentru a se păstra relaţiile cunoscute din trigonometrie, s-a adoptat cercul topografic, la
care numerotarea cadranelor se face în sens orar, pornind de la direcţia nordului (figura 1.10).
Deoarece exista nordul geografic (stabil în timp) şi nordul magnetic (variabil în timp
îndelungat), rezultă că şi orientările pot fi geografice (fixe în timp) respectiv magnetice (uşor
variabile în timp).
Prin orice punct de pe suprafaţa terestră pot fi duse un meridian geografic şi unul
magnetic; implicit, o direcţie oarecare, într-un sistem de axe de coordonate este orientată faţă
de o paralelă la meridianul axial şi nu faţă de meridianul geografic al locului respectiv.
Considerând o direcţie A-B în teren (figura 1.11), faţă de aceasta se disting următoarele
orientari:
orientarea magnetică (sau azimutul magnetic), care este unghiul format de direcţia nordului
magnetic cu direcţia A-B;
orientarea geografică (sau azimutul geografic) care este unghiul format de direcţia nordului
N
M

Figura 1.9 - Suprafeţe de nivel.


Figura 1.10 – Cercul trigonometric si cercul topografic

Topografia în construcţiile civile
11
geografic cu direcţia A-B;
Unghiul format de cele două orientări poartă denumirea de deviaţie magnetică o. Acest
unghi este necesar în cazul determinării orientărilor cu busola, în vederea corectării acestora
pentru a se putea raporta la orientări geografice.
1.4 Noţiuni de teoria erorilor de măsurare.
Având în vedere că orice măsurătoare, oricât de precis ar fi executată, este însoţită de mici
diferenţe faţă de valoarea reală a mărimii respective, vom defini erorile ca fiind micile
diferenţe care apar la măsurarea repetată a unei mărimi. Este de menţionat că valoarea reală a
mărimii măsurate nu este niciodată cunoscută. Cauzele care conduc la apariţia erorilor se
refera la:
→ imperfectiunilor constructive ale aparaturii sau dispozitivelor cu care se execută
măsurătorile, erorile numindu-se erori instrumentale;
→ datorită operatorului care execută măsurătorile, caz în care erorile se numesc erori
personale;
→ datorită condiţiilor de mediu în care se efectuează măsurătorile, situaţie în care erorile
se numesc erori datorate condiţiilor exterioare;
Este de remarcat ca niciodată, categoriile enumerate mai sus nu acţionează singure, ci apar
toate la un loc. Eroarea se defineşte matematic ca diferenţa între valoarea eronată şi valoarea
justă, iar corecţia este totdeauna diferenţa între valoarea justă şi valoarea eronată. Dacă notăm
cu v
j
valoarea justă şi cu v
e
valoarea eronată, putem scrie că:
j e
v v e ÷ = [1.12]
după cum :
e j
v v c ÷ = [1.13]
Din expresiile [1.12] şi [1.13] se poate scrie că :
e c sau c e ÷ = ÷ = [1.14]
Dacă asupra unei mărimi se vor face un număr mare de determinări, se vor calcula
abaterile fiecărei determinări faţă de media aritmetică şi se va întocmi un grafic pe care se vor
raporta, pe abscisă mărimea erorilor, iar pe ordonată frecvenţa apariţiei unei valori a erorii, se
va obţine un grafic al unei curbe, cunoscută sub numele de "curba clopot GAUSS',
reprezentând de fapt curba de distribuţie normală a erorilor întâmplătoare.
Clasificarea erorilor se poate face după:
mărimea lor:
o
u
u

Figura 1.11 - Tipuri de orientări
Topografia în construcţiile civile
12
 erori propriu-zise, care sunt acceptate în procesele de măsurare;
 erori grosolane, numite şi greşeli, care nu se acceptă în şirul de măsurători, motiv
pentru care, la prelucrare, sunt eliminate.
modul de propagare:
 sistematice, caracterizate prin aceea că sunt constante ca semn şi mărime. Acest tip
de erori nu se pot elimina, dar influenţa lor poate fi anulată prin calcul;
 întâmplătoare sau accidentale, apar aleator ca semn şi valoare, iar influenţa lor nu
se cunoaşte şi nu se poate diminua.
valoarea de referinţă:
 reale, care reprezintă diferenţele între diversele valori din şirul de determinări şi
valoarea reală a mărimii măsurate. Se poate lesne constata că deoarece valoarea reală
a mărimii nu este cunoscută, nici erorile reale nu se pot determina.
 aparente, care reprezintă diferenţa între fiecare valoare din şirul de măsurători şi
valoarea cea mai probabilă, definită ca media aritmetică a celor "n" determinări.
În cazul unui număr de determinări făcute asupra aceleaşi mărimi, de un singur operator,
cu un singur instrument de măsură şi în condiţii meteo aproximativ identice, suma erorilor
aparente tinde la 0. Dacă vom nota cu “v” erorilor aparente, cu M
i
masurătorile propriu-zise
şi cu M media celor "n” determinări, putem scrie:
M M v
. .......... ..........
M M v
M M v
n n
÷ =
÷ =
÷ =
2 2
1 1
[1.15]
Prin însumarea relaţiilor [1.15], se ajunge la egalitatea:
M * n M ..... M M v ..... v v
n n
÷ + + + = + + +
2 1 2 1
[1.16]
Dacă notăm suma erorilor v
i
cu [v] şi suma măsurătorilor cu [M], relaţia [1.16] se poate
scrie sub forma:
n*M ] M [ ] v [ ÷ = [1.17]
şi deci:
0 [v] = [1.18]
care constitue criteriul de apreciere a corectitudinii prelucrării măsurătorilor.
Pornind de la considerentul că un şir de măsurători este reprezentat ca o funcţie de cele
"n" determinări, asimilate ca "n" variabile, erorile sunt derivatele de ordinul I în raport de
aceste determinări. Diferenţa între oricare două măsurători din şirul de măsuratori efectuate se
numeşte ecart; dacă această diferenţă se face între valoarile extreme, se numeşte ecart maxim.
Pentru a putea fi prelucrat, şirul determinărilor trebuie să se încadreze în toleranţa “T”,
care se defineşte ca fiind ecartul admisibil între măsurători. Valoarea toleranţei se precizează
prin instrucţiuni tehnice şi valoarea ei este obligatoriu de respectat în orice gen de lucrări de
măsurători terestre. Tehnica care se ocupă cu modul de prelucrare a masurătorilor şi
ajungerea la valoarea cea mai probabilă se numeşte teoria erorilor de măsurare, iar procedeul
se numeşte al celor mai mici pătrate.
După modul în care se obţin, mărimile măsurate pot fi:
- directe, caracterizate prin aceea că observaţiile sunt făcute direct cu instrumentul asupra
marimii care se măsoară, de exemplu, măsurarea unei distanţe cu ajutorul ruletei;
Topografia în construcţiile civile
13
- indirecte, în care, prin calcul, din mărimi determinate direct se obţin mărimile care
interesează. Un exemplu este determinarea a două laturi într-un triunghi în care se
cunosc toate unghiurile şi a treia latură.
- conditionate, în care mărimile măsurate direct trebuie să răspundă unor conditii, ca de
exemplu, suma unghiurile măsurate într-un triunghi să fie egală cu 200
g
.
Din punct de vedere al modului de efectuare a observaţiilor sau al aparaturii folosite, se
disting:
- măsurători de aceeaşi precizie, numite şi măsurători de ponderi egale, în care
determinările se fac cu aceeaşi metodă, de un singur operator care foloseşte un singur tip
de aparat;
- măsurători de precizii diferite, numite şi măsurători ponderate, care se efectuează cu
aparate diferite, de către operatori diferiţi, în condiţii şi cu instrumente diferite.
1.4.1 Eroarea medie pătratică individuală.
Pornind de la forma generala a ecuatiilor de erori, şi anume:
M M v
. .......... ..........
M M v
M M v
n n
÷ =
÷ =
÷ =
2 2
1 1
[1.19]
pentru a se înlătura incertitudinile datorate semnelor + şi - ale erorilor v
i
, se ridică la
pătrat suma erorilor şi prin însumare se ajunge la eroarea medie pătratică individuală:
n
] [ν
n
v v v
e
2
n
q
± =
+ +
± =
2 2
2
2
1

[1.20]
Aceasta eroare constituie un criteriu de apreciere calitativa a şirului de măsurători luate
individual. Asupra valorii erorii medii pătratice individuale acţionează preponderent erorile
întâmplătoare cu valoare absolută mare, tocmai cele care determină gradul de siguranţă al
măsurătorilor. Datorită faptului că această eroare este relativ stabilă, este practic suficient un
număr relativ mic de determinări pentru a obţine această eroare cu o precizie satisfăcătoare.
1.4.2 Eroarea medie a mediei aritmetice.
Pornind de la "i" măsuratori efectuate în aceleaşi condiţii asupra unei singure mărimi M,
valoarea cea mai probabilă se acceptă a fi media aritmetică. Se poate deci scrie că:

n
M + + M + M
M
n

2 1
= [1.21]
sau:
M
n
1
+ + M
n
1
+ M
n
1
M
n 2 1
 = [1.22]
Dacă acceptăm că fiecare măsurătoare este afectată de aceeaşi eroare, e
q
, în timp ce
eroarea medie pătratică a valorii M va fi e
M
, prin ridicare la pătrat şi neglijând termenii de
ordinul II (adică produsele între termenii "i" şi "j"), atunci putem scrie că :
( ) 1 n n
] vv [
n
e
e
e
n
1
e
n
n
= e
n
1
+ + e
n
1
+ e
n
1
e
q
M
2
q
2
q
2
2
q
2
2
q
2
2
q
2
2
M
÷
± = ± = ¬
¬ = = 
[1.23]
Topografia în construcţiile civile
14
Acestă mărime este un criteriu de apreciere a preciziei măsurătorilor.
2 HĂRŢI ŞI PLANURI.
Planul topografic este o reprezentare convenţională, micşorată şi asemenea a unei
porţiuni relativ restrînse a terenului, care, prin detaliile pe care le conţine, permite formarea
unei imagini sugestive asupra planimetriei şi reliefului terenului. La întocmirea lui nu se ţine
seama de influenţa curburii Pămîntului.
Harta topografică, spre deosebire de plan, reprezintă o suprafaţa mai mare de teren,
imaginea pe care o redă este generalizată, adica nu conţine toate detaliile dintr-un plan, iar la
întocmirea ei se ţine seama de curbura Pâmîntului. Pentru aceasta este necesar mai întâi să se
creeze o reţea geografică de paralele şi meridiane în vederea reprezentării suprafeţelor curbe
de pe sferoid.
2.1 Scara planurilor şi hărţilor.
Raportul constant între o distanţă de pe hartă şi omoloaga ei din teren poartă denumirea
de scară. După modul de prezentare, se disting:
a).scara numerică, cu forma generala :
n
1
D
d
S
c
= = [2.1]
în care, cunoscând două valori, se poate determina a treia. După mărimea numitorului scării,
n, se disting:
 scări mari, la care numitorul este mic, folosite la planurile topografice (1:1000, 1:500,
etc);
 scări mijlocii, folosite la hărţile topografice (1:5000, 1:10000, …, 1:50000);
 scări mici, la care numitorul este mare, folosite la hărţile geografice (1:100000,
…,1:1000000).
b).scara grafică, care este reprezentarea grafică a scării numerice, permiţând determinarea
directă, în unităţi din teren, a lungimii ce se doreşte a se determina. După construcţie, pot fi
scări grafice simple sau transversale.
Scările grafice simple (figura 2.1) fac posibilă citirea distanţei cu o precizie de până la 1/10
din valoarea bazei. Orice scară grafică simplă este alcătuită dintr-un număr întreg de baze
situate în dreapta originii scării şi un talon situat la stânga originii. Acesta este divizat în 10
intervale de lungimi egale, lungimea talonului fiind egală cu lungimea unei baze. Determinarea
distanţei între două puncte de pe hartă se face luându-se această lungime în deschiderea unui
compas sau distanţier şi aşezând apoi compasul cu un vârf pe o bază întreagă astfel ca al
doilea vârf să se găsească în interiorul talonului.
Distanţa se determină prin însumarea numărului de baze întregi cu partea fracţionară,
reprezentată de distanţa determinată în interiorul talonului. Distanţa corespunzătoare

Figura 2.1 – Scara grafica simplă.
Topografia în construcţiile civile
15
exemplului din figura 2.1 este de 95 m compusă fiind din 4 baze a câte 20 m fiecare şi din
partea zecimală reprezentată de 7,5 diviziuni a câte 2 m fiecare.
Scările grafice compuse sau transversale (figura 2.2.), la care este posibilă citirea pînă la
1/100 din valoarea bazei. Acest tip de scară este perfecţionat faţă de scara grafică simplă, în
sensul ca acum este posibilă obţinerea unei precizii de 1/100 din valoarea bazei. Modul de
utilizare este asemănător cu cel prezentat anterior : distanţa de pe hartă se ia în deschiderea
compasului şi se aplică apoi pe scara grafică astfel ca un capăt al compasului să se afle pe o
bază întreagă iar cel de al doilea capăt în interiorul talonului, exact pe un punct de intersecţie
al orizontalelor cu transversalele. Trebuie avut grijă ca ambele capete ale compasului să se afle
pe aceeaşi orizontală.
Scările grafice servesc fie la determinarea unei distanţe de pe hartă, fie la raportarea pe
hartă a unei distanţe măsurată în teren. Contracţia hârtiei planului şi modalităţi de eliminare a
acesteia, constitue un fenomen inerent, datorat condiţiilor de păstrare şi manipulare a hărţilor,
ca urmare a condiţiilor de temperatură şi umiditate ale mediului ambiant, care se modifică
permanent. Fenomenul poate afecta hărţile până la un cuantum de 2% pe orice direcţie.
Pentru eliminarea acestui inconvenient, fie odată cu tipărirea hărţii se tipăreşte şi scara grafica,
fie înainte de tipărire hârtia se lipeşte (se caşerează) pe un suport nedeformabil (zinc, sticlă,
material plastic, etc.)
Precizia grafică a scării este un rezultat al faptului că este imposibil de determinat distanţa
“d” cu o precizie mai mare de 0,1mm, dar care în mod obişnuit are valori de 0,2-0,3mm.
Acestor erori le corespunde în teren o lungime ce depinde de scara hărţii. Pentru
determinarea acestei mărimi se porneşte de la definiţia scării numerice şi anume:
[m] 10 n* e* [m] P
n
1
P
e
30
s
s
÷
± = ÷ = [2.2]
Din relaţia [2.2] se poate observa că, cu cât numitorul scării este mai mare, deci scara este
mai mică, cu atât precizia de citire şi raportare a distanţelor este mai mică.
Funcţie de scara la care sunt redactate, produsele cartografice se clasifică în:
 planuri topografice cu scara cuprins în general între 1:1000 şi 1:10000;
 hărţi topografice cu scara mare, până la 1:100000;
 hărţi topografice de ansamblu cu scări medii, până la 1:200000 sau 1:1000000;
 hărţi geografice la scări mai mici de 1:1000000
2.2 Semnele convenţionale
Detaliile din teren se reprezintă pe planuri şi hărţi prin semne astfel concepute încât să fie
cât mai sugestive, mai uşor de reprezentat prin desen. Acestea pot reprezenta pe planuri sau
hărţi detalii planimetrie şi altimetrice, într-o formă cît mai sugestivă, putându-se clasifica după
destinaţia detaliilor pe care le reprezintă în semne de planimetrie şi semne de altimetrie.
Figura 2.2 - Scara grafică transversală.
Topografia în construcţiile civile
16
Semne pentru planimetrie, care se împart în :
 semne de contur, care permit desenarea la scara hărţii a naturii detaliilor (mlaştini,
păduri, etc). În cazul pădurilor se reprezintă numai conturul pădurii nu şi poziţia
arborilor în pădure.
 semne de poziţie sau de scară, care folosesc pentru redarea detaliilor care nu se pot
reprezenta la scară. Ele arată însă poziţia exactă a detaliului pe care-l reprezintă.
 semne explicative, care "explică" anumite detalii de pe harta. Această categorie se
foloseşte numai împreună cu celelalte semne convenţionale. La reprezentarea unei
păduri, în afara conturului păduri, din loc în loc se foloseşte un semn convenţional care
precizează specia preponderentă a arborilor.
Semne pentru altimetrie se folosesc la reprezentarea formelor de relief, cum ar fi
dealurile, vărfurile, văile, râpele, etc.
Semnele convenţionale folosite la redactarea hărţilor sau planurilor sunt cuprinse în atlase
de semne convenţionale. Câteva exemple sunt prezentate în figura 2.3.
2.3 Reprezentarea reliefului.
Relieful cuprinde totalitatea neregularităţilor, convexe şi concave ale terenului, iar
reprezentarea lui cît mai corectă şi expresivă este foarte importantă. Pentru aceasta se folosesc
următoarele metode : curbe de nivel, planul cotat, planuri în relief, umbre cu tente.
Dintre toate metodele, cea mai folosită este cea a curbelor de nivel. O curbă de nivel este
locul geometric al punctelor care au aceeaşi cotă, proiectat în plan orizontal. Se obţin prin
secţionarea terenului cu suprafeţe plane orizontale, iar proiecţia în plan orizontal al urmei
secţiunii este chiar curba de nivel.
Pentru reprezentarea curbelor de nivel, în funcţie de scara hărţii, se alege o echidistanţă,
E, reprezentând distanţa pe verticală între două suprafeţe de secţiune a terenului (figura 2.4).
Această mărime se numeşte echidistanţa numerică sau naturală; ea depinde de accidentaţia
terenului, de scara hărţii şi de precizia cu care se doreşte a fi reprezentat relieful. Se consideră
că între două curbe de nivel panta terenului este constantă, iar acest lucru se obţine prin
selectarea punctelor care se măsoară astfel ca la schimbarea pantei să se determine, prin
măsurare, obligatoriu, un punct. Curbele de nivel se clasifică în funcţie de valoarea
echidistanţei E. Valoarea acesteia este funcţie de scara planului sau hărţii şi este în general de
5 m pentru scara 1:25000, 10 m pentru scara 1:50000 şi 20 m pentru scara 1:100000.
Indiferent de scară, culoarea pentru prezentarea curbelor de nivel pe planuri sau hărţi este
Zid de piatra sau beton
Autostrada
Sosea asfaltata cu latime de 7m
Drum comunal
Linie electrica pe ferme metalice
Conducta de gaze la suprafata
Islaz
Parloaga
Tufisuri compacte
8
58
tunel
8
0.35
Semnul Obiectul
Punct geodezic
Punct topografic bornat
Reper de nivelment
Cale ferata in rambleu
Cale ferata in debleu
Padure de conifere sau foioase cu inaltimea
medie de 8 m si diametrul mediu de 0,35m
Vie
Fineata
Tunel de 8m latime si 58 lungime
Semnul Obiectul
7(12) As
Dc 264

Figura 2.3 – Semne convenţionale

Topografia în construcţiile civile
17
culoarea sepia (maro-roşcat).
Forma unei curbe de nivel este cea de linie curbă cu contur închis, indiferent de
configuraţia terenului reprezentat. Funcţie de echidistanţa dintre ele, curbele de nivel se
împart în :
normale, reprezentate prin linii subţiri, cu grosime uzuală de 0,15 mm, dispuse în contururi
închise, distanţa pe verticală între două curbe de nivel normale fiind egală cu echidistanţa.
principale, reprezentate prin linii mai groase, cu grosime uzuală de 0,25 mm, distanţa pe
verticală între doua curbe principale fiind egală cu 5E;
ajutătoare, trasate prin linii subţiri, întrerupte, având distanţa pe verticală egală cu ½ E. Se
trasează numai atunci când se consideră că densitatea curbelor normale este insuficientă şi nu
are loc o redare exactă a configuraţiei terenului. Acest tip de curbe de nivel se poate
reprezenta prin linii curbe deschise, numai pe zonele unde curbele de nivel normale sunt rare.
auxiliare, trasate prin linii întrerupte, mai scurte decât cele ajutătoare, având echidistanţa
de ¼ E. Şi acestea sunt curbe deschise, reprezentate sporadic numai acolo unde este necesar.
Normala aproximativă la două curbe de nivel se numeşte linie de cea mai mare pantă.
Pentru a se indica sensul de scurgere al apei, curbele de nivel sunt însoţite de mici linii numite
“bergstrich”-uri. Poziţionarea în interiorul curbei a begstrich-ului indică o formă de relief care
“ţine apa”, după cum poziţionarea pe exteriorul curbei indică curgerea apei.
2.4 Forme tip de relief.
Totalitatea şi complexitatea formelor de relief se poate reduce la trei tipuri caracteristice:
 şesuri, care reprezintă suprafeţele de teren plane, cu diferenţe de nivel nesemnificative,
ce reprezintă o câmpie dacă terenul se află la mai puţin de 200 m deasupra nivelului
mării, sau podiş dacă se află la peste 200 m deasupra nivelului mării;
 înălţimile, care reprezintă forme tip de relief, cu diferenţe de nivel pozitive, sensibil
diferite de zona înconjurătoare
 depresiunile, care reprezintă forme tip de relief, cu diferenţe de nivel negative, sensibil
diferite de zona înconjurătoare
2.4.1 Forme tip de înălţimi.
Mamelonul este o ridicătură cu înălţime de 50 - 150 metri mai mari faţă de terenul
înconjurător, cu vîrf rotunjit şi pante relativ simetrice care sunt dispuse în toate direcţiile. Se
reprezintă prin curbe de nivel închise (figura 2.5).
P1
P2
P3
P4
P5
E
E
E
E

Figura 2.4 - Obţinerea curbelor de nivel

Topografia în construcţiile civile
18
Piscul se reprezintă asemănător cu mamelonul numai că pantele fiind mai abrupte, curbele
de nivel vor fi mai dese decât la reprezentarea mamelonului.
Dealul este o ridicătură cu doi versanţi, despărţiţi prin culme sau creastă. Se reprezintă ca
un diedru convex. Elementele caracteristice sunt linia de despărţire a apelor, vîrful şi piciorul
crestei. Se poate întâlni şi sub denumirea de crupă, creastă sau bot de deal.
Şaua este forma de relief care racordează două creste sau mameloane. Centrul şeii se
numeşte gît şi formează originea a două văi care sunt dispuse transversal pe linia de creastă.
2.4.2 Forme tip de adâncimi.
Căldarea este forma inversă a mamelonului. Se caracterizeaza prin margine, perete şi fund.
Reprezentarea se face prin curbe de nivel închise, ale căror valori cresc din interior spre
exterior.
Valea este depresiunea formată de doi versanţi care coboară şi se unesc pe fundul vaii.
Este reprezentată de un diedru concav. Caracteristicile văii sunt determinate de firul văii sau
talvegul, originea şi gura văii. Ca arie, valea se desfăşoară pe suprafeţe întinse. Ca mod de
reprezentare prin curbe de nivel, acestea sunt alungite, cu concavitatea spre firul văii (talveg).
Viroaga sau crovul reprezintă o vale de întindere mai mică, caracteristică regiunilor de şes,
formarea ei datorându-se acţiunii erozive a torenţilor în roci moi. Este omoloaga văii pentru
zonele de câmpie. Aceste forme de relief se reprezintă prin curbe de nivel aşa cum este arătat
în figura 2.6.
2.4.3 Bazinul hidrografic.
Este o formă complexă, închisă pe trei părţi de linia de despărţire a apelor şi deschisă pe o
latură. În interiorul unui bazin hidrografic, apele sunt colectate de pe versanţi şi evacuate prin
latura deschisă, iar din punct de vedere al alcătuirii, acesta se compune din mai multe forme
de relief simple : mameloane, şei, văi. Astfel, între două forme de relief de tip mamelon există
totdeauna o şa ce va constitui obârşia unei văi. La rândul lor, aceste văi mai mici se vor uni în
180
140
150
160
170
179,8
170
180
140
150
160
170
180
140
150
160
170

Figura 2.5 - Forme tip de ridicături : mamelonul, botul de deal, şaua.

180
140
150
160
170
180
140
150
16 0
170
180
140
150
160
170
140,3
1 70
1 80

Figura 2.6 - Reprezentarea adânciturilor.
Topografia în construcţiile civile
19
puncte de confluenţă şi vor forma o vale majoră ce va colecta apele întregului bazin
hidrografic. Din cele prezentate în figura 2.7, se poate vedea că bazinul hidrografic este definit
ca suprafaţa de pe care în mod natural apa pluvială este colectată şi evacuată la vale.
Importanţa cunoaşterii întinderii bazinului hidrografic pentru un curs de apă este utilă în
cazul proiectării construcţiilor hidrotehnice pentru stabilirea volumului potenţial de apă dintr-
un viitor lac de acumulare pentru o hidrocentrală.
În cazul proiectării podurilor aferente unei căi de comunicaţii, cunoaşterea bazinului
hidrografic permite calculul volumului de apă ce va trece pe sub viitorul pod, fapt ce permite
calculul înălţimii libere a podului.
2.5 Folosirea planurilor şi hărţilor.
2.5.1 Determinarea coordonatelor rectangulare.
Pentru determinarea coordonatelor plane ale unui punct pe o hartă sau plan se utilizează
caroiajul kilometric, care este o reţea de pătrate, trasată numai pe hartă şi inexistentă în teren,
având latura de 1km în teren, trasate pentru valori kilometrice întregi. Determinarea poate să
ţină sau poate să nu ţină cont de deformaţia hârtiei planului.
În cazul în care trebuie să se ţină cont de deformaţia hârtiei planului, se determină
coeficienţii pe cele două direcţii - x şi y - ale planului, coeficienţi care au expresiile:

Figura 2.7 - Bazinul hidrografic.


Figura 2.8 - Determinarea coordonatelor.
Topografia în construcţiile civile
20
y R
T
y
x R
T
x
D
D
k
D
D
k
=
=
[2.3]
în care D
T
= distanţa teoretică între două linii de caroiaj succesive, D
Rx
, respectiv D
Ry
,
distanţele reale între aceleaşi două linii de caroiaj, pe direcţia x respectiv y. Distanţele de mai
sus se calculează funcţie de scara planului în cazul lui D
T
, respectiv se măsoară cu mare atenţie
cu o riglă şi se transformă în unităţi din teren, în cazul lui D
Rx
, respectiv D
Ry
.
Relatiile de calcul pentru coordonatele plane X şi Y sunt :

y SV SV A
x SV SV A
a*n*k Y Δy Y Y
c*n*k X Δx X X
+ = + =
+ = + =
[2.4]
în care X
SV
şi Y
SV
sunt coordonatele colţului de sud-vest al caroiajului în care se găseşte
punctul ale cărui coordonate se determină; n este numitorul scării; a, c reprezintă segmentele
măsurate pe harta, pe paralelele duse prin punct la axele de coordonate (figura 2.8)
Dacă determinarea coordonatelor nu ţine cont de deformaţia hârtiei planului, în relaţiile
2.4 valoarea coeficienţilor k
x
respectiv k
y
va fi egală cu 1.
Dar problema se poate pune şi invers, în sensul că date fiind coordonatele unui punct din
teren se cere ca acesta să fie raportat pe hartă. Pentru rezolvarea problemei se vor calcula
segmentele corespunzătoare fracţiunilor de kilometri pentru cele două coordonate, se va alege
colţul de sud-vest şi se vor raporta segmentele calculate pe axele de coordonate. La intersecţie
se va găsi punctul determinat în teren.
2.5.2 Determinarea distanţei între două puncte pe hartă.
Pentru soluţionarea problemei, se vor analiza mai întâi datele referitoare la configuraţia
distanţei sub aspect geometric şi apoi elementele cunoscute. Se pot distinge următoarele
cazuri:
a).cînd distanţa între cele două puncte este un aliniament, acesta se poate determina fie:
→ folosind coordonatele punctelor care determina distanta, cu relatia :
2 2
) Y Y ( ) X X ( D
A B A B AB
÷ + ÷ = [2.5]
→ folosind scara numerică a hărţii : se măsoară cu o riglă distanţa dintre capetele distanţei,
iar valoarea se multiplică cu numitorul scării şi se transformă în unităţi din teren. Măsurarea se
va face cu mare atenţie, pînă la zecime de milimetru.
→ folosind scara grafică a hărţii : se ia în deschiderea compasului distanţa ce se doreşte a
se determina şi prin poziţionarea convenabilă a compasului pe scara grafică, se obţine direct
distanţa corespunzătoare în unităţi din teren.
b).cînd distanţa între puncte are un traseu sinuos, pentru determinarea distanţei se
foloseşte un instrument, numit curbimetru, care permite urmărirea traseului cu ajutorul unei
rotiţe cuplate la un contoar ce afişează direct distanţa funcţie de scara hărţii.
2.5.3 Determinarea orientării unei direcţii.
Acest tip de problemă se poate rezolva fie folosind raportorul şi procedând la o măsurare
directă între direcţia nordului (reprezentată de o paralelă la liniile verticale de caroiaj, linie ce
trece prin punct) şi direcţia de măsurat, fie folosind funcţiile trigonometrice, tangenta sau
cotangenta, calculate folosind coordonatele cunoscute sau determinate ale punctelor între care
se doreşte a se afla orientarea. Astfel:
Topografia în construcţiile civile
21

A B
A B
AB
x x
y y
tg
÷
÷
= u [2.6]
sau
A B
A B
AB
y y
x x
ctg
÷
÷
= u [2.7]
Se va utiliza acel raport care este subunitar. Relaţiile sunt valabile în situaţia în care axa Ox
este pe verticală şi Oy pe orizontală.
2.5.4 Orientarea în teren a hărţilor sau planurilor.
Este operaţiunea prin care linii de pe hartă sau plan devin paralele cu omoloagele lor din
teren şi au aceeaşi direcţie. În această situaţie, toate detaliile ce se află de o parte a unei
direcţii în teren se află de aceeaşi parte a direcţiei şi pe hartă. Acestă operaţiune se poate face
şi cu busola, situaţie în care direcţia nordului magnetic al harţii este suprapusă peste direcţia
nordului magnetic determinată în teren cu ajutorul busolei.
2.5.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel.
Dacă punctul este chiar pe curba de nivel, cota lui va fi egală cu valoarea curbei de nivel.
În caz contrar, se duce prin punct linia de cea mai mare pantă (numită şi normala
aproximativă la cele două curbe), reprezentată de cea mai scurtă distanţă între cele două
curbe, trecînd prin punct (figura 2.9). Se măsoară cu o riglă distanţa D între curbe, precum şi
distanţa d de la una din curbe la punct. Utilizînd relatia:
E
D
d
h δ
AP
· = [2.8]
unde E este echidistanţa curbelor de nivel este posibilă datorită triunghiurilor asemenea APP’
şi ABB’.
Cota punctului P rezultă însumând algebric valoarea calculată cu valoarea curbei de nivel
corespunzătoare segmentului d. Valoarea obţinută pentru o h
AP
trebuie să fie mai mică decât
echidistanţa.
2.5.6 Determinarea pantei liniei terenului între două puncte.
Panta terenului reprezintă înclinarea suprafeţei terenului faţă de orizontală şi este chiar
tangenta unghiului de înclinare (figura 2.10).
Relaţia generală de calcul este:
AB
AB
D
h δ
tgα p = =
[2.9]
1 1 0
1 2 0
1 3 0
a p b
D
d
d
D
A
P
B
P '
B '
o h AP
E

Figura 2.9 - Determinarea cotelor.

Topografia în construcţiile civile
22
în care o h reprezintă diferenţa de nivel cu semn algebric între punctele de capăt, iar D
reprezintă distanţa orizontală din teren între cele două puncte.
Ca mod de exprimare, aceasta se poate exprima fie aşa cum rezultă din relaţia 2.9, fie sub
formă procentuală, adică:

AB
AB
D
h δ
100 100tgα p% = = [2.10]
sau în grade, minute şi secunde
2.5.7 Trasarea liniei de pantă constantă între două puncte pe hartă.
Această problemă apare cînd se doreşte trasarea axului unei căi de comunicaţie, axul unui
canal, sau orice situaţie în care se impune alegerea unui traseu a cărui pantă trebuie să fie egală
sau mai mică decât o valoare impusă. Problema se reduce la calculul unor distanţe d
i
pe plan,
astfel ca omoloagele lor D
i
din teren să aibă panta p% egală sau mai mică decât valoarea
impusă.
Pornind de la formula pantei exprimată sub formă procentuală:
ij
ij
D
h δ
100 tgα 100 p% = · = [2.11]
A
B
HA
HB
DAB
o
nivel 0

Figura 2.10 - Determinarea pantei.

A
B
d1
d2
d2
d2
d3
1
2
3
4
5

Figura 2.11 - Trasarea liniei de pantă dată.
Topografia în construcţiile civile
23
se obţine :
p%
h δ 100
D
ij
ij
·
= [2.12]
căreia îi corespunde distanţa d
i
de pe hartă,

p% n
h δ 100
n
D
d
ij ij
·
·
= = [2.13]
Se disting trei situaţii, funcţie de valorile pe care le poate lua oh, şi anume:
 când valoarea lui oh este egală cu echidistanţa curbelor de nivel, distanţa pe hartă este
dată de relaţia:

% p n
E 100
d
·
·
=
2
[2.14]
 când punctul A nu se află pe curba de nivel, valoarea distanţei d se calculează cu
relaţia:
% p n
h δ 100
d
1 A
·
·
=
1
[2.15]
 când punctul B nu se află pe curba de nivel, valoarea distanţei d se calculează cu relaţia:

% p n
h δ * 100
d
B 5
·
·
=
3
[2.16]
Distanţele d se numesc pas de proiectare. Trasarea pe plan sau hartă a liniei de pantă dată
se face astfel : în deschiderea compasului se ia distanţa d
1
şi cu vârful compasului în punctul A
se descrie un arc de cerc care intersectează prima curba de nivel în doua puncte. Se ia în
deschiderea compasului distanţa d
2
, se aşează vârful, succesiv în punctele determinate anterior
şi se descriu arce de cerc, obţinând, pe a doua curba de nivel, în total patru puncte. Din aceste
puncte se vor trasa cu acelaşi pas de proiectare punctele de intersecţie cu următoarea curbă de
nivel, şi aşa mai departe. Se observă că numărul variantelor se dublează de fiecare dată. Pentru
a nu se încărca desenul inutil, se vor alege la trasare numai acele puncte care răspund la
celelalte condiţii de proiectare. De exemplu, pentru trasarea axului unui drum se vor alege
acele variante care asigură unghiuri obtuze între aliniamentele succesive.
2.5.8 Intocmirea profilului longitudinal.
Prin secţionarea terenului cu un plan vertical trecând prin două punctele se obţine profilul
terenului între acele puncte.
Pentru o reprezentare sugestivă, se alege scara înălţimilor de 10 ori mai mare decât scara
lungimilor, de exemplu dacă scara lungimilor este 1:25000, scara înălţimilor se va alege 1 :
2500. Cele două scări reprezintă axe de coordonate, în care scara lungimilor se reprezinta pe
orizontală şi scara înălţimilor pe verticală (figura 2.12)
Se unesc printr-o dreaptă punctele A şi B şi se notează punctele de intersecţie ale dreptei
cu curbele de nivel. Se iau în deschiderea compasului, succesiv, distanţele de la punctul A la
fiecare curbă de nivel şi se marchează punctele pe profilul longitudinal. Se determină
corespondentul în teren al acestor distanţe şi se precizează în rubrica corespunzătoare din
cartuşul profilului longitudinal.
Se calculează cotele punctelor A şi B prin interpolarea curbelor de nivel, trecând valorile
pe linia corespunzătoare cotelor din cartuş. Se completează cotele punctelor de intersecţie ale
dreptei A-B cu curbele de nivel. Originea axei cotelor se alege astfel ca cea mai mică cotă să
se reprezinte la circa 1-1,5 centimetri deasupra axei distanţelor.
Topografia în construcţiile civile
24
Poziţia punctului A pe profilul longitudinal se obţine la intersecţia perpendicularei
ridicate pe axa lungimilor cu perpendiculara pe axa cotelor care marchează valoarea cotei
punctului A. Poziţia celorlalte puncte se obţine similar, la intersecţia perpendicularelor pe
cele două axe. Punctele astfel obţinute pe profilul longitudinal se unesc prin linii drepte.
2.6 Determinarea suprafeţelor pe hărţi şi planuri.
O astfel de problemă se rezolvă funcţie de elemente geometrice ce se obţin prin
măsurători pe harta sau plan. În principiu, se pot folosi metode numerice, grafice sau
mecanice, iar unele din metodele ce se vor descrie se pot folosi şi pentru determinarea
suprafeţelor din teren.
2.6.1 Metodele numerice.
Aceste metode utilizează relaţii analitice, geometrice sau trigonometrice.
 relaţiile analitice se aplică în situaţia în care sunt cunoscute coordonatele rectangulare ale
tuturor punctelor ce definesc conturul a cărui suprafaţă se cere determinată. Conturul se
descompune în triunghiuri pornind de la unul din vârfurile conturului. Suprafaţa unui triunghi
se determină prin calcularea unui determinant conţinând pe primele două coloane
coordonatele x şi y ale vârfurilor triunghiului iar pe coloana a treia termenul 1. Pentru un
triunghi cu vârfurile notate cu i, j, k, se obţine relaţia :
( )
k i i j j k k j i k j i
k k
j j
i i
y x - y x - y x - y x + y x + y x
1 y x
1 y x
1 y x
i S 2 = = [2.17]
Întreaga suprafaţă va rezulta ca suma suprafeţelor triunghiurilor componente; prin
însumarea şi gruparea termenilor din relaţiile de tipul de mai sus se obţine o relaţie de tip
generalizat de forma:
( ) ( )
¯ ¯
=
+ ÷
=
÷ +
÷ = ÷ =
n
1 i
1 i 1 i i
n
1 i
1 i 1 i i
x x y y y x S 2 [2.18]
Prima sumă apare când gruparea termenilor se face dupa abscisele x
i
, iar a doua când
gruparea se face după ordonatele y
i
.
 relaţiile geometrice se aplică în situaţia în care conturul suprafeţei de determinat se poate
150 140 130 120 110 110 120 130 140 150
A
B
Nr.pct.
Cota pct.
Dist.
Dist.cum.
Panta
A 1 2 3 4 5 6 7 8 B
147.7 140 130 120 110 110 120 130 140 142.4
80.2 115.7 108.5 103.0 153.7 78.6 73.4 68.8 22.1
0 80.2 195.9 304.4 407.4 561.1 639.7 713.1 781.9 804.0

Figura 2.12 - Întocmirea profilului longitudinal.
Topografia în construcţiile civile
25
împărţi în triunghiuri la care se cunosc numai elementele liniare, fie că este vorba de baze şi
înălţimi, fie că este vorba numai de laturi. În cazul în care se cunosc numai laturi, relaţia de
calcul a suprafeţei unui triunghi este:
( )( )( ) c p b p a p p S ÷ ÷ ÷ = [2.19]
unde p este semiperimetrul, iar a, b şi c sunt laturile unui triunghi. Suprafaţa totală va fi suma
celor "n" triunghiuri componente.
Dacă se cunosc baze şi înălţimi în triunghiurile în care s-a descompus conturul, relaţia de
calcul a suprafeţei unui triunghi va fi:

2
I B
S
·
= [2.20]
unde B şi I sunt baza respectiv înalţimea unui triunghi, iar suprafaţa conturului este dată de
suma suprafeţelor celor "n" triunghiuri componente.
 relatiile trigonometrice se folosesc în situatia în care în urma descompunerii conturului în
triunghiuri, pentru acestea se cunosc atât elemente liniare cât şi elemente unghiulare.
Suprafaţa unui triunghi se va calcula în acest caz cu relatii de tipul:
sinC
2
b a
sinB
2
c a
sinA
2
c b
S
·
=
·
=
·
= [2.21]
iar suprafaţa conturului va rezulta ca suma suprafeţelor triunghiurilor componente.
2.6.2 Metode grafice.
În situaţia în care nu dispunem de coordonatele punctelor, elementele necesare
determinării suprafeţelor urmând a se determina grafic, prin citire de pe plan. În acest context
este evident că suprafaţa va fi cu atât mai precis determinată cu cât lungimile de pe plan sau
hartă vor fi mai precis măsurate grafic, deci scara hărţii va fi mai mare.
 descompunerea în figuri geometrice simple, triunghiuri sau trapeze (figura 2.13) necesită
măsurarea pe plan a bazelor şi înălţimilor în cazul triunghiurilor, respectiv a bazelor mici,
bazelor mari şi înălţimilor în cazul trapezelor. Funcţie de scara hărţii, aceste lungimi se
transformă în lungimi din teren ce vor fi utilizate la calcule.
Indiferent de figurile geometrice alese, se recomandă ca verificarea determinărilor să se
facă alegându-se o altă variantă de descompunere, cu repetarea operaţiunilor privind
determinarea lungimilor şi apoi a suprafeţelor, urmând ca rezultatele celor două determinări să
se compare între ele.
metoda paralelelor echidistante sau metoda trapezelor se aplică pentru suprafeţe alungite
(figura 2.14).Pe o foaie de hârtie transparentă se trasează o reţea de linii paralele şi
S1
S2
S3
S5
S6
S7
S4

Figura 2.13 - Descompunerea în figuri geometrice simple.
Topografia în construcţiile civile
26
echidistante. Se recomandă ca pentru o mai uşoară folosire, să se traseze şi paralelele situate la
jumătatea distanţelor determinate de primele paralele. Această reţea se suprapune peste
conturul de pe plan (figura 2.14).
În urma acestei operaţiuni, conturul de pe plan a fost descompus într-o succesiune de
trapeze care vor avea toate înălţimile egale între ele, iar baza mare a unui trapez devine baza
mică în trapezul alăturat. Suprafaţa totală se obţine însumând suprafeţele trapezelor, adică :

n 2 1
b a b a b a S · + + · + · =  [2.22]
sau :

¯
· =
i
b a S [2.23]
Dacă este cazul, la această valoare se adaugă suprafaţa rămasă dintr-un trapez incomplet.
Pentru controlul determinării se procedează la o altă poziţionare a reţelei de paralele şi
determinarea suprafeţei funcţie de aceeaşi înălţime a trapezelor, dar cu alte valori pentru b
i
.
metoda patratelor module este folosită la determinarea suprafeţelor cu contur neregulat. Pe o
foaie de hârtie transparentă se construieşte o reţea de pătrate cu latura “a” (figura 2.15).
Se suprapune reţeaua de pătrate peste suprafaţa cu contur neregulat şi se numără pătratele
întregi, n
1
, apoi, prin aproximare, se determină n
2
, numărul patratelor incomplete. Suprafaţa
totală va fi deci :
S = a
2
(n
1
+ n
2
) [2.24]
în care a
2
este suprafaţa unui patrat.
Pentru verificare, reţeaua se amplasează într-o altă poziţie şi se face o nouă determinare a
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

Figura 2.14 - Metoda paralelelor echidistante

Figu
ra 2.15 - Metoda patratelor module.

Topografia în construcţiile civile
27
suprafeţei.
2.6.3 Metoda mecanică.
Ca şi metodele grafice, metoda mecanică se foloseşte în situaţia în care nu dispunem de
coordonatele punctelor de pe contur. Se va folosi în acest caz un instrument denumit
planimetru. Funcţie de construcţie, acesta poate fi polar, cu disc, liniar sau digital. Principiul
metodei este arătat în figura 2.16.
Se poate vedea astfel că polul planimetrului este, în cazul descris, în afara suprafeţei de
măsurat; se poate însă ca acest pol să fie situat şi în interiorul suprafeţei S.
Planimetrul polar se compune din braţul polar P şi braţul trasor T sau braţul căruciorului,
articulate între ele în punctul O. Braţul trasor T, de lungime reglabilă, urmăreşte, cu un capăt
prevăzut cu un vârf, conturul suprafeţei S, iar la celălalt capăt se înregistrează mişcarea
stiletului pe conturul suprafeţei prin intermediul unui contoar sau dispozitiv înregistrator.
Polul braţului polar, cu lungime constantă, se fixează cu ajutorul unei contragreutăţi cu ac
pe masa de lucru. Dispozitivul de înregistrare a mişcării planimetrului se compune dintr-un
contoar şi a ruletă integratoare. Citirile pe această ruletă se fac cu ajutorul unui vernier (figura
2.17).
Pentru determinarea mărimii suprafeţei se porneşte de la faptul că suprafaţa unei figuri
oarecare, planimetrate, este egală cu suprafaţa unui dreptunghi de lungime egală cu lungimea
L a braţului trasor şi lăţime egală cu o diviziune, r, a ruletei.
S = n *(r *L) [2.25]
Din această relaţie se constată că unitatea de măsură folosită la planimetrul polar este
egală cu 10
-3
din (r * L), valoare ce provine din cele 10 diviziuni ale contoarului, 10 diviziuni
ale ruletei şi 10 diviziuni ale vernierului. Ea poartă denumirea de constanta de scară, K
s
, fiind
brat polar
pol
stilet
articulatie
contor de ture
suprafata
S
brat trasor

Figura 2.16 - Schema de principiu a planimetrului polar
7
8
0
10
V R C

Figura 2.17 - Construcţia căruciorului.
Topografia în construcţiile civile
28
funcţie de scara planului şi constantă pentru o lungime L a braţului trasor.
Valoarea numărului generator, n, din relaţia [2.25] se determină prin diferenţa între citirea
finală C
f
şi citirea iniţială C
i
, citiri efectuate la sfârşitul, respectiv începutul parcurgerii
conturului suprafeţei S cu ajutorul stiletului. Dacă se înlocuieşte
n = C
f
- C
i

în relaţia [2.25], se obţine:
S = K
s
(C
f
- C
i
) [2.26]
În vederea determinării constantei de scară K
s
, în trusa planimetrului polar există o rigletă
ce permite, ca prin fixarea stiletului pe unul din orificiile existente pe ea, să se parcurgă un
cerc de rază dată. În acest caz, suprafaţa cercului este cunoscută, iar prin efectuarea diferenţei
între citirile de la sfârşitul şi de la începutul parcurgerii circumferinţei cercului să se determine
numărul generator, n.
Utilizând relaţiile [2.25] şi [2.26], se poate scrie că:
( )
mediu
i f
2
i f
s
C C
r π
C C
S
K
÷
=
÷
= [2.27]
Pentru o cât mai corectă valoare a diferenţei citirilor, se procedează la parcurgerea de mai
multe ori a conturului şi calculul unei valori medii a diferenţei citirilor.
În situaţia când valoarea obţinută pentru constanta de scară nu este o valoare întregă (2, 5,
10, 20), se calculează o nouă lungime a braţului trasor L’ cu relaţia:

'
s
s
K
K
L
' L · = [2.28]
unde K’
s
este noua constantă de scară având o valoare întregă. După fixarea noii lungimi a
braţului, L’, se procedează la o verificare şi eventual reajustare a planimetrului.
În cazul în care suprafaţa de planimetrat este mare, este posibil ca polul planimetrului să
fie amplasat în interiorul suprafeţei. Relaţia de calcul în acest caz va fi :
( )
s
K n C S ± = [2.29]
în care C reprezintă constanta planimetrului şi este egală cu suprafaţa cercului de bază funcţie
de lungimea braţelor, valoarea constantei fiind dată în fişa tehnică a planimetrului. Semnele +
sau - se folosesc funcţie de poziţia reciprocă a suprafeţei de planimetrat şi a cercului de bază.
Dacă cercul de bază este în interiorul suprafeţei, se foloseşte semnul +, iar dacă cercul de bază
este în exteriorul suprafeţei, se foloseşte semnul -.
S=tr
2
r

Figura 2.18 - Determinarea constantei planimetrului.
Topografia în construcţiile civile
29
Pentru ca planimetrarea să fie corectă, se impune respectarea următoarelor reguli:
- planul sau harta se fixează pe o planşetă orizontală şi netedă;
- braţele planimetrului să formeze unghiuri cuprinse între 30° şi 150° pe tot conturul
planimetrat;
- ruleta se va deplasa pe o suprafaţa suficient de rugoasă pentru a asigura o aderenţă
optimă;
- deplasarea stiletului în sens orar pe conturul suprafeţei conduce la obţinerea de valori
pozitive ale suprafeţelor determinate, în timp ce deplasarea în sens antiorar conduce la
valori negative.
Mărimea suprafeţei determinată mecanic este afectată de o serie de erori care depind de
scara planului, metoda de planimetrare şi mărimea suprafeţei planimetrate. Toate aceste erori
vor trebui să fie mai mici, cel mult egale cu toleranţa admisă T
s
. Pentru determinări ale aceleaşi
suprafeţe, se impune o toleranţa de :
] cm [ , S 0,02 T
s
2
s [2.30]
iar dacă se ţine cont de scara planului, toleranţa este dată de relaţia :
] m [ , S n 0,0002 T
s
2
· · s [2.31]
3 JALONAREA ALINIAMENTELOR.
Pentru măsurarea corectă a unor lungimi din teren, ce sunt mai mari decât lungimea
instrumentului de măsurat, este necesar ca măsurarea să se facă pe aliniamentul determinat de
punctele de capăt ale distanţei de măsurat.
Stabilirea poziţiei unor puncte intermediare situate pe acest aliniament poartă denumirea
de jalonare. Punctele ce se vor jalona sunt astfel alese încât să fie situate la distanţe mai mici
sau cel mult egale cu lungimea ruletei cu care se vor face măsurătorile şi la schimbarea de
pantă, în vederea determinării distanţelor orizontale corespunzătoare lungimilor înclinate
măsurate.
3.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile.
Operaţiunea presupune ca între punctele ce marchează aliniamentul să existe vizibilitate
directă, adică privind din exteriorul aliniamentului spre celălalt capăt, acesta să fie vizibil
(figura 3.1).
Punctele de capăt, A şi B sunt materializate în teren prin jaloane, urmând ca punctele 1, 2,
3 să fie aliniate începând cu punctul 1. În punctul A se află un operator, care privind
tangenţial pe lângă jalonul din A astfel încât să vadă jalonul din B, dirijează portjalonul 1 până
A
3
2 1
B
Sensul jalonarii
vedere in plan
sectiune verticala

Figura 3.1 - Jalonarea aliniamentelor.
Topografia în construcţiile civile
30
ce acesta se va afla într-o poziţie în care jalonul este tangent la planul vertical ce trece prin A
şi B. După ce jalonul 1 a fost înfipt în pământ, port jalonul va deplasa jalonul 2 până la
aducerea în aliniament. Se va proceda identic cu toate celelalte puncte alese pentru a fi
marcate pe aliniamentul AB.
După cum se observă, operaţiunea se desfăşoară de la B către A, motiv pentru care
spunem că se procedează la o aliniere “spre sine”. Ordinea operaţiilor este numai cea descrisă
mai sus; dacă jalonarea s-ar face tot din punctul A dar începând cu punctul 3, atunci acest
jalon va face imposibilă determinarea corectă a poziţiei punctelor 1 şi 2, deoarece acestea nu
ar mai fi vizibile din punctul A datorită dimensiunilor jalonului din 3.
Un caz particular este cel prin care se va jalona intersecţia a două aliniamente (figura 3.2).
În această situaţie, un operator situat în punctul A va alinia pe direcţia AB portjalonul 1.
Simultan, un al doilea operator situat în C,va dirija şi el portjalonul din 1 pe aliniamentul CD.
Operaţiunea de jalonare a intersecţiei va fi deci o operaţiune succesivă în A şi B şi se
consideră încheiată atunci când operatorul din A constată că jalonul din 1 este pe direcţia lui
B şi operatorul din C constată că jalonul din 1 este pe direcţia lui D.
3.2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile.
3.2.1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal.
Dacă situaţia din teren este de aşa natură încât punctele A şi B nu sunt vizibile între ele
(figura 3.3), atunci se vor alege două puncte 1 şi 2 astfel ca portjalonul din 2 să vadă punctele
1 şi B, iar portjalonul din 1 să vadă jaloanele din punctele A şi 2.
A
B
1
C
D

Figura 3.2 - Jalonarea intersecţiei aliniamentelor.

A
2 1
B
1
1
1
2
2
'
''
'''
'
''

Figura 3.3 - Jalonarea aliniamentelor peste un deal.

Topografia în construcţiile civile
31
Iniţial, portjalonul din punctul 1' aliniază portjalonul 2 în poziţia 2', pe aliniamentul 1'-A.
Portjalonul 2' aduce portjalonul 1’ în poziţia 1" pe aliniamentul 2'-B. Operaţiunile se repeta
succesiv până ce portjalonul 1 priveşte spre A şi constată că portjalonul 2 se află pe
aliniament, iar portjalonul 2 privind spre B constată că portjalonul 1 este pe aliniament.
Există însă posibilitatea ca, deşi între capetele aliniamentului există vizibilitate reciprocă,
totuşi, datorită unor obstacole aflate în afara aliniamentului, să nu se poată face jalonarea după
procedeul arătat mai sus (figura 3.4).
În acest caz, în punctele 1 şi 2, arbitrar alese, se vor poziţiona jaloane manevrate de câte
un portjalon. În faza iniţială port jalonul 1 aflat în poziţia 1’ va dirija jalonul 2 în poziţia 2’, pe
aliniamentul 1’-A. Portjalonul din 2’ va dirija acum jalonul din 1’ în 1”, pe aliniamentul 2’-B.
Operaţiunile se repetă până când din 1 privind spre A, jalonul 2 nu mai trebuie mişcat,
respectiv din 2 privind spre B, jalonul 1 nu mai trebuie mişcat.
4 MĂSURAREA LUNGIMILOR.
4.1 Măsurarea directă a lungimilor.
Elementele liniare necesare determinării coordonatelor punctelor topografice, constând
fie în distanţe înclinate fie în distanţe orizontale, se pot determina prin măsurare directă cu
ajutorul ruletelor, panglicilor sau a firelor de invar (aliaj cu coeficient de dilatare termică foarte
mică), sau indirect, folosind procedee optice sau electronice. Aparatura şi tehnica de măsurare
care se adoptă ţin cont de precizia cerută la determinarea distanţei.
4.1.1 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor.
Instrumentele folosite la măsurarea directă a distanţelor sunt :
 instrumente pentru determinarea precisă a distanţelor, numite fire de invar, folosite la
măsurarea bazelor geodezice;
 instrumente pentru determinarea cu precizie medie a lungimilor, folosite în lucrările
curente de topografie, numite rulete sau panglici.
 instrumente pentru determinarea cu precizie redusă a distanţelor orizontale, cum ar fi lata
(mira de nivelment) şi bolobocul.
Cele mai folosite instrumente pentru măsurarea distanţelor sunt panglicile şi ruletele de
oţel. Ambele instrumente sunt benzi de oţel sau material sintetic, rezistent la întindere, cu
grosimi de de 0,2 - 0,7 mm, lăţimi cuprinse între 10 - 13 mm şi lungime variabilă de 20, 25,
50 sau 100 m pentru panglici sau de 10, 20, 25 sau 50 m pentru rulete. Diferenţa între o
A
2
1
B
1
1
2
2
'
''
'''
1
'
''
Figura 3.4 - Jalonarea aliniamentelor cu capete inaccesibile.

Topografia în construcţiile civile
32
panglică şi o ruletă constă în aceea că panglica este mai lată decât ruleta, fiind divizată din
decimetru în decimetru, prin găuri circulare în axul benzii de oţel, în timp ce ruleta este
divizată cel puţin centimetric pe toată lungimea cu excepţia capetelor, unde divizată milimetric
în intervalul de 10 centimetri la fiecare capăt. Pentru marcarea valorilor rotunde, reprezentând
jumătăţile de metru, respectiv metrii întregi, pe banda panglicilor sunt ataşate plăcuţe ştanţate
cu valoarea diviziunii corespunzătoare. Ruletele, în schimb, au inscripţionate, prin ştanţare
direct pe banda metalică, toate informaţiile necesare. Pentru depozitare şi transport, panglicile
sunt rulate pe un cadru metalic, care prin rotire permite desfăsurarea pentru utilizare sau
înfăşurarea în vederea depozitării. Ruletele au banda metalică înfăşurată pe un tambur montat
fie într-o carcasă metalică sau din piele, fie pe furci metalice, ambele fiind prevăzute cu mici
manivele pentru mânuire comodă.
În mod obişnuit, panglicile sunt etalonate la o temperatură de + 20°C şi o forţă de
întindere de 15 daN, în timp ce ruletele sunt etalonate la o temperatură de + 20°C şi o forţă
de întindere de 5 daN.
La efectuarea măsurătorilor directe de lungimi, se folosesc o serie de accesorii :
 termometru pentru determinarea temperaturii panglicii sau ruletei în momentul măsurării;
 dinamometru pentru întinderea ruletei sau panglicii cu o tensiune identică celei din
momentul etalonării;
 set de fişe (vergele) metalice cu lungime de 20 - 30 cm şi diametru de 3 - 5 mm care se
folosesc la marcarea tronsoanelor (panourilor) egale cu lungimea panglicii sau ruletei când
distanţa de măsurat este mai mare decât o lungime a instrumentului de măsurat.
 întinzătoare pentru întinderea panglicii sau ruletei în momentul măsurării, fiind
confecţionate din lemn, prevăzute cu un sabot metalic la capătul inferior pentru a se putea
înfige în pământ.
4.1.2 Măsurarea directă a lungimilor.
Operaţiunea de măsurare se desfăşoară de către o echipă formată din operator şi
două ajutoare, aşa cum se vede în figura 4.1. Se vor folosi şi accesoriile, aducă întinzătoarele 1,
panglica sau ruleta 2, fişele 3, dinamometrul 4 şi jaloanele 5. Pentru efectuarea unei măsurători
corecte se impune curăţirea în prealabil a terenului de vegetaţie şi jalonarea aliniamentului AB.
Operatorul din A va înfige în pământ întinzătorul din A într-o poziţie convenabilă astfel
ca diviziunea 0 a panglicii sau ruletei să se suprapună peste reperul A. Operatorul, care merge
înainte, spre punctul B, va alinia întinzătorul şi dinamometrul pe direcţia AB, iar ajutorul va
înfige vertical, în pământ, o fişă în dreptul diviziunii de 50m a ruletei. Operaţiunea se repeta în
acelaşi mod până la măsurarea completă a distanţei AB.
0
50
l = 50 m
A
B
1
1
2
3
4
5
Figura 4.1 - Măsurarea directă a lungimilor.
Topografia în construcţiile civile
33
4.1.3 Corecţii ce se aplică distanţelor măsurate cu panglica sau ruleta.
corecţia de etalonare - Al
k
-
apare datorită diferenţelor între lungimea nominală (valoarea
citită pe banda de oţel) şi lungimea reală (obţinută prin etalonarea panglicii pe un banc de
probă, de lungime etalonată). Avînd în vedere că este o eroare care se comite la fiecare
aplicare a panglicii, corecţia va fi:
Al
k
= l
o
- l
n
[4.1]
unde : Al
k
- corecţia ce se calculează; l
o
- lungimea reală; l
n
- lungimea nominală a
panglicii pentru o aplicare a sa. Pentru întreaga lungime măsurată, compusă din n aplicări de
ruletă, corecţia va fi dată de relaţia:
AL
k
= Al
k
L
l
n
= Al
k
. n [4.2]
unde
n =
L
l
n

corectia de întindere - Al
P
- apare datorită inegalităţii între forţa cu care se întinde panglica în
timpul măsurării şi tensiunea aplicată la momentul etalonării. Relaţia de calcul este:

( ) F F E S
l 1000
l
n
p
÷ · ·
·
= A
0
[4.3]
unde: l
n

- lungimea nominală, S - secţiunea transversală a ruletei, exprimată în cm
2
, E -
modulul de elasticitate al oţelului ( 2,1. 10
4
kg/mm
2
),
F - forţa în timpul măsurării, F
o
- forţa la
etalonare. Se recomandă ca tensionarea panglicii în timpul măsurării să se facă la aceeaşi
valoare cu cea de la etalonare, aceasta din urmă fiind specificată în buletinul de etalonare al
fiecarei panglici.
corectia de temperatură - Al
t
- apare datorită diferenţei între temperatura la etalonare şi cea de
la momentul măsurării. Relatia de calcul este :
Al
t
= l
t
- l
etal
= l
.
o (t° - t°
o
) [4.4]
unde : l - lungimea panglicii, o - coeficientul de dilatare termică liniară a oţelului avînd
valoarea de 0,0115mm/grad celsius/m, t - temperatura la momentul măsurării, t
o

-
temperatura la momentul etalonării (se specifică în certificatul de etalonare). În cazul
panglicilor de 50m, înlocuind valorile lungimii şi coeficientului de dilatare termică liniară,
relaţia [4.4] devine:
Al
t
= 0,6mm (t° - 20°) [4.5]

corectia de reducere la orizont - AL
0
- apare datorită pantei terenului ce are drept consecinţă
faptul că în teren se măsoară lungimi înclinate iar la prelucrarea măsurătorilor se folosesc
proiecţiile lor în plan orizontal.
Distanţa orizontală se va calcula cu relaţia :
Al
0
= d - l [4.6]

unde :
2 2
h l cos l d ÷ = · = o [4.7]
din acestă cauză, calculul corecţiei se va putea face, fie funcţie de unghiul de pantă o. fie
funcţie de diferenţa de nivel, oh, între capetele lungimii înclinate.
Topografia în construcţiile civile
34
Astfel, funcţie de unghiul de pantă:
( )
2
α
2lsin cosα 1 l l cosα l Δl
2
0
÷ = ÷ ÷ = ÷ · = [4.8]
funcţie de diferenţa de nivel:
Al l l h
0
2 2
= ÷ ÷ ÷
|
\

|
.
| o [4.9]
care, după dezvoltare în serie şi efectuarea calculelor, conduce la relaţia finală:
Al
h
l
h
l
0
2 4
3
2
8
= ÷ ÷
o o
[4.10]
Corecţia de reducere la orizont este totdeauna negativă.
Este de menţionat că la aplicarea corecţiilor de temperatură şi etalonare se va ţine cont de
semnul algebric al corecţiei, care rezultă din efectuarea parantezelor conţinute în relaţiile de
calcul pentru corecţiile respective. Valoarea finală a distanţei orizontale, va fi deci:
D = l + Al
k
+ Al
p
+ Al
t
+ Al
0

[4.11]

4.2 Măsurarea directă a lungimilor orizontale.
Când panta terenului între două puncte este mare şi neregulată, iar precizia cerută nu este
mare, se poate determina distanţa între două puncte folosind unul din următoarele procedee :
lata şi bolobocul (figura 4.3) - se foloseşte o scândură dreaptă, lată de 10-15 cm, groasă de 5
cm şi lungă de 3, 4 sau 5 m.Această scândură se aşează orizontal, cu un capăt în punctul A.
Pentru orizontalizarea ei se va folosi un boloboc. Celălalt capăt se va marca pe teren cu
ajutorul unui fir cu plumb lăsat să plonjeze pe lăngă scândură. Originea următoarei aplicări a
o
Ah
A
B

Figura 4.2 - Reducerea la orizont a lungimilor.

B
A
D
d
d'

Figura 4.3 - Masurarea distantei orizontale cu lata si bolobocul.
Topografia în construcţiile civile
35
latei va fi locul în care firul cu plumb atinge pământul. Operaţiunea se repetă până la
terminarea tronsonului AB. Distanţa orizontală între A şi B va fi dată de relaţia:
D
AB
= n . d + d’ [4.12]
unde d’ se determină prin măsurare pe lată, iar d reprezintă lungimea latei.
metoda cultelaţiei - este asemănătoare cu metoda descrisă mai sus, cu singura deosebire că în
locul firului cu plumb se foloseşte o a doua lată sau o miră de lemn. În acest ultim caz este
posibil ca pe lângă distanţa orizontală să se determine şi diferenţa de nivel între A şi B prin
citire pe mira aşezată vertical.
4.3 Măsurarea electronică a distanţelor.
Acest procedeu se bazează pe principiul măsurării timpului de propagare, pe traseul dus –
întors, al unei unde de lumină modulată între un emitor şi un recepor, aşezate pe aceeaşi
verticală şi un reflector aşezat în cel de al doilea capat al aliniementului supus măsurării. Dar
în locul luminii modulate se pot folosi şi unde radio. În ambele cazuri distanţa D este dată de
relaţia:

2
t v
D
·
= [4.13]
în care v este viteza de propagare a undei (luminoasă sau radio), iar t este timpul de
propagare pe traseul dus-întors.
Cum însă măsurarea timpului de propagare a undei se face cu erori mari, acesta se
determină indirect, prin măsurarea defazajului între modulaţia de ieşire şi cea de intrare.
Deoarece unghiul de fază m se poate exprima funcţie de frecvenţa f şi de timpul t, parcurs
de o undă, prin relaţia :
m = 2t-f*t [4.14]
se deduce :
t
t
t
m
2
= [4.15]
obţinându-se pentru distanţă relaţia:

f
v
unde λ

λ
f 4π
v
D =
·
=
·
·
=
m m
[4.16]
Tendinţa actuală a constructorilor de aparatură topografică este să cupleze aparatele de
bloc masurare
defazaj
bloc emitor
bloc receptor
antena
emisie
antena
receptie
reflector

Figura 4.4 - Determinarea electronică a distanţelor.Topografia în construcţiile civile
36
măsurat distanţe cu aparatele pentru măsurarea direcţiilor (teodolite), astfel ca rezultatul să fie
un produs capabil să furnizeze elementele necesare calculului coordonatelor punctelor
topografice. Astfel de aparate poartă denumirea de staţii totale şi se adresează utilizatorilor ce
au de determinat distanţe de până la 2 - 3 km cu precizie centimetrică. în general precizia
acestor aparate se înscrie în limita D 10 0,5cm m
6
D
÷
+ ± = .
4.4 Măsurarea indirectă a distanţelor.
4.4.1 Determinarea stadimetrică a distanţelor.
Un instrument topografic care are trasate în câmpul vizual al lunetei, atât firele reticulare
cât şi firele stadimetrice, va permite determinarea optică a distanţelor.
Considerând cazul particular când axa de vizare a lunetei este perpendiculară pe miră,
firele stadimetrice a' şi b', ale lunetei se vor proiecta pe miră în punctele A şi B (figura 4.5).
Privind prin luneta instrumentului amplasat într-un capăt al distanţei de măsurat, vizând
mira amplasată în celălalt capăt, distanţa de determinat, D, este dată de relaţia:
( ) f ' D D + + = c [4.17]
Din asemănarea triunghiurilor se poate scrie:

h
H
f
' D
= [4.18]
unde:
h - distanţa între firele reticulare;
f - distanţa focală;
H - numărul generator.
Relaţia [4.18] se poate scrie şi sub forma:
H K H
h
f
' D · = · = [4.19]
În relaţia 4.19, K poartă denumirea de coeficient stadimetric şi are valoarea 100 ( este
posibil ca valoarea să fie şi 200 sau 50).

C
v
a'
b'
a
b
F
A
B
o
f D'
D
a'
b'
1.0
0.9
0935
1060
0998

Figura 4.5 - Determinarea stadimetrică a distanţelor.

Topografia în construcţiile civile
37
Relaţia 4.17 devine astfel:
( ) f δ H K D + + · = [4.20]
unde o reprezintă distanţa de la centrul optic al lentilei obiectiv la axa verticală a teodolitului şi
este cunoscută. Notând o + f = c, formula distanţei devine:
c H K D + · = [4.21]
Prin utilizarea lentilelor analatice, imaginea unui obiect se formează pe axa verticală a
aparatului, iar relaţia 4.21 devine:
D = K • H = 100 H [4.22]
Relaţia 4.22 este valabilă numai în cazul vizelor orizontale pe miră; dacă viza nu
îndeplineşte această condiţie şi face cu orizontala un unghi o, atunci numărul generator H
devine H' = H cos o, iar lungimea înclinată L va fi:
L = K H coso = 100 H coso [4.23]
iar distanţa orizontală D va fi:
D = L coso = 100 H cos
2
o [4.24]
Precizia determinării distanţelor prin acest procedeu este cuprinsă între 0,10m şi 0,20m
pentru distanţe de până la 100m.
4.4.2 Determinarea telemetrică a distanţelor.
Principiul de funcţionare este cel al coincidenţei semiimaginilor unui acelaşi obiect. Din
figura 4.6, se vede că un punct situat la distanţa L
1
, care este vizat prin luneta de construcţie
specială, are o imagine “ruptă“ în două. Acest lucru este posibil datorită existenţei a două
prisme pentagonale, una fixă şi alta mobilă.
Prisma fixă vede punctul sub un unghi de 100
g
- ¸, în timp ce prisma mobilă vede punctul
sub un unghi drept. Cele două raze trec prin acelaşi punct numai atunci când imaginile
obiectului vizat sunt în coincidenţă. Distanţa de la aparat la punctul vizat va fi dată de relaţia:
L = b.ctg¸ = b.K [4.25]
Deoarece ¸ este constant, mărimea lui se alege astfel încât ctg¸ = K = 200. Valoarea lui b,
numit şi bază variabilă, se citeşte pe o riglă dispusă pe aparat, după ce s-a realizat coincidenţa
semiimaginilor. Instrumentul BRT 006 este un exemplu de aparat care utilizează principiul
descris mai sus, capabil să permită determinări cu o eroare de ± 6 cm la o distanţa măsurată
de 100 de metri.
P2

L
1
L
2
b
1
b
2
campul lunetei necoincidenta coincidenta
¸
¸
¸

P1
C
C’

Figura 4.6 - Principiul tahimetriei telemetrice.

Topografia în construcţiile civile
38
4.4.3 Determinarea paralactică a distanţelor.
Distanţa AB (figura 4.7) se poate determina şi în condiţiile în care în punctul A este
amplasat un teodolit, iar în punctul B, perpendicular pe direcţia AB şi simetric faţă de B, este
aşezată mira orizontală MN.
Prin vizarea cu teodolitul a capetelor M şi N, se determină unghiul ¸ sub care se vede
mira. În triunghiul ABN se poate scrie că:
ctgγ
2
b
D = [4.26]
Dacă b=2m, rezultă că distanţa între A şi B va fi dată de cotangenta unghiului paralactic ¸.
Mira astfel construită poartă denumirea de miră BALLA. Teodolitul folosit la astfel de
determinări va fi unul de precizie (1
cc
....5
cc
), iar mărimea unghiului paralactic se va obţine ca
medie a mai multor determinări. Pentru a putea obţine determinări precise, latura AB nu va fi
mai mare de 60m...80m. Dacă lungimea de măsurat este mai mare, atunci se va apela la una
din schemele din figura 4.8.
Teodolitul va determina unghiurile paralactice sub care se vede mira din cele două capete
ale distanţei, iar distanţa se va determina pornind de la relaţia 4.26, cu formula:
2 1 2 1
ctgγ ctgγ D D D + = + = [4.27]
Dacă lungimea este cuprinsă între 200m şi 400 m, atunci la unul din capete se va alege o
latură auxiliară, mai mică de 80m, care se va măsura cu mira BALA. În triunghiul format, se
vor măsură toate unghiurile interioare. Distanţa care dorim să o determinăm va rezulta prin
rezolvarea triunghiului.
5 STUDIUL TEODOLITULUI.
Instrumentul care permite măsurarea direcţiilor orizontale la două sau mai multe puncte

b/2
b/2
D
¸/2
¸/2
A B
M
N

Figura 4.7 - Principiul paralactic.

¸ ¸
¸1 ¸2
¸1
¸2
|

Figura 4.8 - Determinarea paralactică a lungimilor mari.

Topografia în construcţiile civile
39
din teren, precum şi înclinarea (în plan vertical) acestor direcţii poartă denumirea de teodolit.
Determinările se raportează la un plan orizontal care trece prin punctul în care se staţionează
cu teodolitul, numit punct de staţie.
Clasificarea teodolitelor se face după :
 modul de citire a direcţiilor;
 precizia determinărilor;
 gradele de libertate ale mişcărilor cercului orizontal.
După modul de citire a direcţiilor, se cunosc două categorii de teodolite:
 clasice, la care cercurile sunt gravate pe metal, citirile făcându-se cu ajutorul vernierului,
microscopul cu scăriţă sau microscop cu tambur. Acest ultim tip de aparat nu se mai
construieşte.
 moderne, la care cercurile sunt gravate pe sticlă, iar lecturile se fac centralizat pentru
ambele cercuri, într-un singur microscop, fixat lateral faţă de lunetă.
 electronice, la care cercurile sunt digitale, valoarea indicaţiei fată de un reper de pe cercul
gradat fiind afişată pe un ecran cu cristale lichide.
Clasificarea după precizia de determinare a unghiurilor conduce la următoarele categorii:
- teodolite de mare precizie, sau astronomice, la care lecturile se fac până la zecime de secundă
de arc (Theo 002, Wild T4, Kern DKM 3);
- teodolite propriu-zise, la care determinările se fac până la o secundă de arc (Theo 010, Wild
T2, Kern DKM2) ;
- teodolitele tahimetrice la care determinarile se fac la minut de arc (Theo 020, Theo 030,
Wild T1A, Wild T16, Kern DKM 1) precum şi teodolite tahimetrice de şantier, la care
determinările se fac la 10 minute de arc.
Clasificarea după gradele de libertate ale mişcării cercului orizontal gradat se face în:
 teodolite simple, la care numai cercul alidad se poate mişca în jurul axei verticale;
 teodolitele repetitoare, la care atât cercul alidad cât şi limbul au posibilitatea mişcării în jurul
axei verticale;
 teodolitele reiteratoare, la care mişcarea limbului în jurul axei verticale se face prin
intermediul unui şurub exterior, numit reiterator.
Din cele prezentate mai sus, se poate constata că nu orice tip de teodolit se poate folosi
cu rezultate bune în domeniul construcţiilor. Criteriile după care se va face o astfel de alegere
vor ţine cont de necesităţile de precizie şi de preţul produsului. Astfel, nu se vor alege aparate
care pot măsura direcţii cu precizie mare deoarece acestea sunt scumpe dar şi foarte greu de
manevrat, necesitând condiţii speciale de amenajare a punctului pe care este instalat. Se vor
prefera astfel teodolite propiu-zise sau teodolite tahimetrice; prima categorie se va alege
actunci când se lucrează preponderewnt cu structuri metalice care împun precizii din
domeniul milimetric, în timp ce teodolitele tahimetrice se pretează lucrărilor de fundaţii,
betonare sau zidărie.
5.1 Schema generală a teodolitului clasic.
Întregul aparat se compune din infrastructură şi suprastructură. Infrastructura este
cuprinsă între ambaza teodolitului şi limb inclusiv, iar suprastructura este compusă din restul
parţilor componente, toate putându-se mişca în jurul axei verticale V-V). La vizarea unui
obiect îndepărtat, teodolitul are posibilitate de mişcare în jurul axei principale de rotaţie, V-V
şi posibilitate de mişcare a lunetei într-un plan vertical în jurul axei orizontale secundare O-O.
Topografia în construcţiile civile
40
5.2 Axele teodolitului.
Din punct de vedere constructiv, fiecare teodolit, indiferent de clasa din care face parte,
are trei axe şi anume:
axa V-V, numită şi principală, care este axa de rotaţie a suprastructurii aparatului. în
timpul măsurătorilor, aceasta trebuie să fie verticală;
axa O-O, numită şi secundară, care este axa în jurul căreia se roteşte luneta împreună cu
cercul vertical;
axa r-O (reticul-obiectiv) numită şi de vizare, care este linia materializând direcţia spre care
se efectuează măsurătoarea.
Toate cele trei axe trebuie să se întâlnească în acelaşi punct, Cv, numit centrul de vizare
al teodolitului.
5.3 Părţi componente ale teodolitului.
5.3.1 Luneta topografică.
Lunetele instrumentelor topografice sunt constituite ca un dispozitiv optic ce serveşte la
vizarea, la distanţă, a obiectelor numite şi semnale topografice, a căror imagine obţinută prin
lunetă este clară şi mărită, imposibil de obţinut cu ochiul liber. În afară de aceasta, luneta
poate servi şi la determinarea distanţelor (măsurare) pe cale optică, procedeul numindu-se
determinarea stadimetrică a distanţelor.
După modul de alcătuire, se disting lunete:
 cu focusare exterioară, la care planul imaginii este fix iar planul reticulului este mobil. Au
Cv
1 2
3
20
4 4
5
6
7
19
18
9
10
8
11
12
13
14
21
Vs
16
15
17
17
V
O O
V
N N

Figura 5.1 - Schema generală a teodolitului.

1 - luneta teodolitului;
2 - cercul vertical;
3 - axa de rotaţie a lunetei;
4 - furcile lunetei;
5 - cercul alidad;
6 - cercul gradat orizontal (limbul);
7 - axul teodolitului;
8 - coloana tubulară a axului teodolitului;
9 - ambaza teodolitului;
10 - şuruburi de calare;
11 - placa de tensiune a ambazei;
12 - placa ambazei;
13 - şurub de prindere (şurub pompa);
14 - dispozitiv de prindere a firului cu plumb;
15 - nivela torică a cercului orizontal;
16 - nivela sferică a cercului orizontal;
17 - dispozitiv de citire a cercului orizontal;
18 - şurub de blocare a cercului alidad;
19 - şurub de blocare a limbului;
20 - şurub de blocare a mişcării lunetei;
21 - ambaza trepiedului;
VV - axa principală a teodolitului (verticală);
OO - axa secundară a lunetei;
NN - directricea nivelei torice;
VsVs - axa nivelei sferice;
Cv - centrul de vizare al teodolitului
Topografia în construcţiile civile
41
fost folosite la aparatele vechi, iar acum nu se mai construiesc.
 cu focusare interioară, la care planul imaginii este mobil iar cel al reticulului este fix.
Luneta cu focusare exterioară (figura 5.2) se compune din:
1- tub obiectiv; 2 - tub ocular; 3 - obiectiv; 4 - ocular; 5 - reticul; 6 - lentilă divergentă de focusare; 7 - şurub
de focusare; 8 - şurub cremalieră; 9 - şuruburi de rectificare a firelor reticulare; 10 - locul de formare al imaginii în
absenţa lentilei de focusare; O
1
- centrul optic al obiectivului; O
2
- centrul optic al ocularului; r - centrul reticulului;
xx - axa geometrică a lunetei; O
1
O
2
- axa optică a lunetei; a - distanţa variabilă între lentila de focusare şi obiectivul
fix ; p' - distanţa variabilă între obiectiv şi imagine.
Spre deosebire de luneta cu focusare exterioară, la cea cu focusare interioară, planul
firelor reticulare este fix, iar claritatea imaginii se realizează prin deplasarea unei lentile numită
de focusare. Lungimea lunetelor este variabilă la cele cu focusare exterioară şi constantă la
cele cu focusare interioară.
Pentru a nu se pierde timp cu căutarea obiectului ce se doreşte a se viza, pe lunetă se
amplasează un dispozitiv, tip “cui – cătare” sau mai nou un colimator, care odată suprapus
peste obiectul vizat asigură existenţa în câmpul vizual al lunetei a obiectului vizat.
Axele lunetei, care trebuie să coincidă între ele, sunt materializate de:
 axa optică, determinată de centrele optice ale obiectivului şi ocularului şi nu este
materializată;
 axa geometrică, sau de simetrie, este determinată de centrele celor două sau trei tuburi
concentrice şi deasemeni nu este materializată;
 axa de vizare, determinată de centrul r al firelor reticulare şi centrul optic O al
obiectivului, fiind singura axă materializată.
Reticulul lunetei este format dintr-o placă de sticlă pe care sunt gravate foarte fin trăsături
numite fire reticulare. În cazul în care se constată descentrarea centrului firelor reticulare de la
axa geometrică a lunetei, aceasta este prevăzută cu şuruburi de rectificare în plan orizontal,
respectiv vertical, care prin acţionare permit readucerea centrului pe axa geometrică. La
lunetele moderne reticulul este fix şi se află în planul focal anterior al ocularului.
Punerea la punct a lunetei se execută în două faze şi anume:
a). punerea la punct a imaginii firelor reticulare se realizează prin îndreptarea lunetei spre
o suprafaţă de culoare deschisă, iar prin rotirea ocularului se tinde la obţinerea unei imagini
clare a firelor. Operaţiunea se execută la începutul unei zile de măsurători şi rămâne valabilă
atât timp cât nu se schimbă operatorul la aparat.
b). punerea la punct a imaginii obiectului vizat urmăreşte să realizeze o claritate maximă a
imaginii prin acţionarea surubului de focusare. Acest lucru se realizează când planul imagine
se suprapune cu cel al firelor reticulare. Operaţiunea se numeşte focusare şi se execută la

x x
O
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
O
2 r
a (variabil)
p' (constant)

Figura 5.2 - Luneta topografică.

Topografia în construcţiile civile
42
fiecare vizare cu luneta, deoarece depinde de distanţa de la obiect la aparat.
Ordinea operaţiilor este strict obligatorie în succesiunea în care este prezentată mai sus;
inversarea ordinii conduce la alterarea clarităţii imaginii obiectului vizat când se realizează
claritatea firelor după focusarea imaginii obiectului vizat.
Punctarea obiectelor vizate este operaţiunea prin care se aduce centrul firelor reticulare pe
punctul matematic al obiectului vizat. Operaţiunea se realizează în etape succesive:
→ se suprapune dispozitivul de vizare aproximativă (cui-cătare sau colimator) peste
imaginea obiectului vizat. În acest moment, în câmpul vizual al lunetei apare imaginea neclară
a obiectului. Se focusează imaginea cu ajutorul şurubului de focusare până la obţinerea unei
imagini clare.
→ se deplasează luneta în plan vertical până ce firul reticular orizontal se suprapune peste
punctul vizat, acţionând din şurubul de fină mişcare în plan vertical.
→ se deplasează firul reticular vertical până ce se ajunge pe punctul vizat, prin acţionarea
şurubului de fină mişcare în plan orizontal.
5.3.2 Nivelele teodolitului.
Nivelele sunt dispozitivele care servesc la orizontalizarea sau verticalizarea unor drepte,
precum şi la măsurarea unor unghiuri mici de pantă. Se disting următoarele tipuri de nivele:
sferică, (figura 5.3) formată dintr-o fiolă de formă cilindrică, având la partea superioară
forma unei calote sferice. Interiorul este umplut cu eter sau alcool, lăsându-se un mic spaţiu
ce formează o bulă de vapori saturaţi de lichid. Partea centrală a calotei reprezintă punctul
central al nivelei prin care trece axa verticală V
s
-V
s
a acesteia. Pe calota fiolei se gravează
cercuri concentrice cu diametrul mărit cu 2 mm. întregul ansamblu se fixează într-o montură
protectoare din material plastic dur sau metal.
torică, (figura 5.4.) formată dintr-o fiolă în formă de tor (cilindru curbat dupa un arc de cerc),
umplută cu aceleaşi lichide ca şi nivela sferică.
La partea superioară a fiolei se gravează trăsături simetrice faţă de mijlocul ei, la interval de 2
mm una de cealaltă. Atunci când centrul bulei coincide cu centrul fiolei, tangenta la centrul
fiolei devine orizontală. Tangenta poartă denumirea de directrice a nivelei.

5
5
5
3
6
M
Vedere in plan
4
1
2
3
5
6
Vs
Vs
Pn Pn M
Sectiune transversala
1 - Fiola de sticla
2 - Montura
3 - Suport
4 - Cercul alidad
5 - Suruburi de rectificare
6 - Cerc reper
M - Punctul central al fiolei
PnPn - Plan director tangent
VsVs - Verticala cercului de
curbura a nivelei

Figura 5.3 - Nivela sferică.


N N
a
b
1
2
3
4
5
6 7
7
a - sectiune verticala
b - vedere in plan
1 - montura metalica
2 - fiola de sticla
3 - surub de rectificare
4 - suportul nivelei
5 - articulatie
6 - reperele nivelei
7 - bula nivelei
NN - directricea nivelei
N N
a
m m
o
M
M'
C
R
R

Figura 5.4 - Nivela torică.

Topografia în construcţiile civile
43
Mărimea ce caracterizează o nivelă se numeşte sensibilitate şi reprezintă unghiul la centru
de înclinare a fiolei pentru o deplasare a bulei de 2 mm. Cu cât unghiul este mai mic cu atât
sensibilitatea este mai mare şi invers. Acest lucru se obţine la nivelele cu rază de curbură cât
mai mare.
Un caz particular al acestui tip de nivela este nivela cu coincidenţă, (figura 5.5),la care
semiimaginile capetelor bulei nivelei sunt aduse, printr-un sistem de prisme, într-un ocular
secţionat în două jumătăţi pe verticală. Când capetele sunt în prelungire, centrul bulei coincide
cu centrul nivelei. Procedeul prin coincidenţa este de până la 10 ori mai precis decât cel cu
repere gravate.
Dacă vom realiza o nivelă compusă din două toruri dispuse cu curburile opuse una faţă
de cealaltă, deci ambele feţe vor fi convexe, realizăm o nivelă butoiaş, care ataşată unui
dispozitiv ce-i va permite rotirea convenabilă, va putea să lucreze prin răsucire fie pe o faţă fie
pe cealaltă.
5.3.3 Metode de măsurare a unghiurilor.
Operaţiunile necesare măsurării unghiurilor constau din următoarea succesiune:
 verificarea şi eventual rectificarea teodolitului;
 aşezarea în staţie a teodolitului;
 vizarea punctului, făcută pentru determinări azimutale la baza semnalului, prin
suprapunerea peste acesta sau bisectare a firului reticular vertical, iar pentru determinarea
unghiului zenital prin suprapunerea firului reticular orizontal peste semnal, fie la înălţimea “i”
a instrumentului, fie la înălţimea “S” a semnalului. Anterior însă, este necesară vizarea
aproximativă cu ajutorul colimatorului, punerea la punct a imaginii firelor reticulare şi apoi a
imaginii obiectului vizat (semnal geodezic).
 efectuarea determinarilor propriuzise.
5.3.3.1 Măsurarea unghiurilor orizontale.
Funcţie de numărul punctelor spre care se vor face determinările, metodele de măsurare
se referă la măsurarea unghiurilor izolate, dacă este vorba de unghiul format de două puncte
vizate, sau de unghiuri dispuse în tur de orizont dacă este vorba de mai mult de 2 puncte
vizate.
metoda diferenţei citirilor sau simplă - se foloseşte la determinarea unghiului format de
direcţiile către două puncte, fară o precizie deosebită.
Pentru aceasta (figura 5.6) se procedează astfel: se eliberează mişcarea înregistratoare a
cercului orizontal gradat, se vizează punctul A în poziţia I a lunetei (cerc vertical stânga) şi se
efectuează citirea C
1
; se deblochează mişcările generale ale aparatului şi se vizează punctul B,
cu luneta tot în poziţia I; se efectuează citirea C
2
.
Valoarea unghiului format de direcţiile către punctele A şi B va fi dată de diferenţa
citirilor :
1 2
c c ω ÷ = [5.1]

a
b
a,b - campul ocularului nivelei cu coincidenta
a - pozitia in necoincidenta a bulei nivelei
b - pozitia in coincidenta a bulei nivelei

Figura 5.5 - Nivela torică cu coincidenţă.
Topografia în construcţiile civile
44
Dacă operaţiunile descrise mai sus se completează cu vizarea în poziţia a doua a lunetei, se va
obţine o valoare mai precisă a valorii unghiului dintre cele două direcţii. Pentru această a doua
fază se rotesc aparatul şi luneta cu câte 200
g
, cercul vertical fiind acum în dreapta lunetei
(pozitia a II-a), după care se vizează punctul B şi se efectuează citirea C
2
'; se vizează punctul
A, prin rotirea aparatului în sens antiorar şi se efectuează citirea C
1
'. Unghiul măsurat în
poziţia I va fi:

1 2
c c ' ω ÷ = [5.2]
iar în poziţia a II-a va fi :

'
1
'
2
c c " ω ÷ = [5.3]
Dacă diferenţa celor două determinări se încadrează în toleranţa admisă, atunci valoarea
cea mai probabilă a unghiului va fi media aritmetică a celor două determinari.

2
ω" ω'
ω
+
= [5.4]
Un caz particular al acestei metode este cel în care pe direcţia iniţială, în poziţia I se
aduce valoarea zero a cercului orizontal gradat. În acest caz, citirea iniţială devenind 0, rezultă
că citirea făcută pe punctul B este chiar mărimea unghiului ce se doreşte a se măsura, în
poziţia I a lunetei. Prin aducerea aparatului în poziţia a II-a a lunetei, valoarea unghiului va fi
dată de diferenţa între C
2
' şi 200
g
. Cu cele două valori obţinute, dacă acestea se înscriu în
toleranţe, se calculează media ca fiind valoarea cea mai probabilă a unghiului e.
metoda repetitiei - se foloseşte la determinarea cu precizie sporită a unghiurilor izolate,
atunci când pentru măsurători este folosit un instrument repetitor ( figura 5.7). Ne propunem
să determinăm unghiul sub care se văd, din punctul de staţie, punctele A şi B, prin trei
repetiţii.
Principial, metoda foloseşte de fiecare dată drept origine a citirilor, valoarea direcţiei
determinată în măsurătoarea anterioară. Pentru determinarea unghiului între două direcţii
concurente în punctul de staţie, cu instrumentul în poziţia I a lunetei, se vizează punctul A şi
se efectuează citirea C
1
; se vizează punctul B căruia i-ar corespunde citirea C
2
, citire care însă
nu se efectuează; în schimb, după vizarea punctului B se blochează mişcarea înregistratoare,
0
C1
C2
A
B
e e' e"
A
B
0 (200)
C1
C2
C'1
C'2
Figura 5.6 - Metoda diferenţei citirilor.

A
B
A
B
A
B
c1
c2
c1
c2
c3
c1
c2
c3
c4

Figura 5.7 - Metoda repetiţiei.

Topografia în construcţiile civile
45
se deblochează mişcarea generală în plan orizontal şi se vizează punctul A. Se deblochează
mişcarea înregistratoare şi se revizează punctul B; citirea corespunzătoare ar fi C
3
, care la fel
ca şi C
2
nu se efectuează. După această secvenţă am efectuat două "repetiţii" pentru
măsurarea unghiului între direcţiile spre punctele A şi B. În sfârşit, după vizarea punctului B
se blochează mişcarea înregistratoare, se deblochează mişcarea generală în plan orizontal, se
vizează A, se deblochează mişcarea înregistratoare şi cea generală în plan orizontal şi se
vizează B. Numai acum se poate face citirea la dispozitivul de citire a cercului orizontal.
Valoarea cea mai probabilă a unghiului măsurat prin cele trei repetiţii va fi obţinută cu
relaţia :

3
c c
ω
1 4
÷
= [5.5]
Metoda se aplică în cazul măsurării unghiurilor izolate, în ambele poziţii ale lunetei, în
situaţia în care se dispune de un aparat cu o precizie de citire mai mică decât precizia cerută
pentru determinarea unghiului.
metoda seriilor (sau reiteraţiilor) se foloseşte de fiecare dată când se urmăreşte determinarea
mărimii unghiurilor dintr-un punct de staţie în care converg mai multe vize (figura 5.8).
Din totalitatea vizelor, se alege ca direcţie de referinţă (iniţială) viza cea mai lungă, de la
care se vizează toate celelalte puncte, în ordine, în sens orar, încheindu-se turul de orizont
tot pe viza iniţială. Pentru acest tur de orizont, luneta aparatului este în poziţia I (cerc vertical
stânga). Se aduce aparatul în poziţia a doua, se vizează aceeaşi direcţie iniţială, după care
vizarea se desfăşoară în sens antiorar până la închiderea pe aceeaşi viză iniţială. Valorile
măsurate se prelucrează, procedându-se la calculul mediilor între cele două poziţii, a
neînchiderii şi a corecţiei totale şi unitare şi prin aplicarea celei din urmă în vederea obţineri
valorilor compensate pentru direcţiile măsurate. Pentru exemplificare se prezintă mai jos
(tabelul 5.1) un exemplu de prelucrare.
Prin efectuarea diferenţei între direcţia iniţială (considerată valoare justă) către punctul A
şi direcţia finală (considerată viză afectată de erori) tot către punctul A, se obţine valoarea
corecţiei totale:
c = 10,1263
g
- 10,1375
g
= - 1
c
12
cc

Acestă valoare se va repartiza proporţional fiecărei vize, cu o cantitate c
u
adică :
c
u
=
cc
28
n
c
÷ =
Viza iniţială fiind neafectată de erori nu va primi nici o corecţie, viza către punctul B va
primi c
u
, viza către punctul C va primi 2*c
u
şi aşa mai departe până la viza de închidere care va
A
B
0
C1
C2
C'1
C'2
C
C3
C4
C"1
C'4
C'3
C"'1
200
D

Figura 5.8 - Metoda seriilor.
Topografia în construcţiile civile
46
primi 4*c
u
. Se observă că prin aplicarea coreţiei corespunzătoare la valoarea măsurată, viza
finală devine egală cu viza iniţială.
Dacă se doreşte o creştere a preciziei determinărilor, se pot executa mai multe serii, însă
cu origini diferite ale direcţiei iniţiale. Intervalul între serii se stabileşte cu relaţia:

n m
400
I
g
·
= [5.6]
unde I reprezintă intervalul între serii, m - numărul dispozitivelor de citire (în general 2), n -
numărul de serii ce se execută.
Dacă observaţiile se fac numai într-o singură poziţie a lunetei, de obicei în sens orar,
metoda se numeşte a turului de orizont.
5.3.3.2 Măsurarea unghiurilor verticale.
Pentru măsurarea unghiurilor verticale se procedează în felul următor:
 se instalează aparatul în punctul de staţie, se centrează şi se calează;
 se măsoară înălţimea aparatului (notată cu “i”);
 se vizează semnalul din punctul B, fie la înălţimea aparatului fie la înălţimea “s” a
semnalului, prin aducerea firului reticular orizontal la unul din cele două repere menţionate
mai sus; se citeste unghiul vertical la dispozitivul de citire.
După poziţia originii diviziunilor cercului vertical, se pot determina, fie unghiuri zenitale,
când originea este îndreptată spre zenit (în sus, pe verticală), fie unghiuri de pantă, dacă
originea este pe direcţia orizontalei ce trece prin centrul de vizare al aparatului.
Măsurarea unghiurilor de panta se face cu luneta în ambele poziţii, calculându-se media:
poziţia I o
1
= 100 - c
1
[5.7]
poziţia a II-a o
2
= c
2
- 300
g
[5.8]
de unde rezultă:
( )
g
g
2 1 2 1
100
2
c c
2
300 c c 100
2
α α
α ÷
÷
=
÷ + ÷
=
+
=
1 2
[5.9]
care reprezintă valoarea cea mai probabilă a determinărilor.
În cazul măsurării unghiurilor zenitale relaţiile de calcul devin:
poziţia I Z
1
= c
1
[5.10]
poziţia a II-a Z
2
= 400
g
- c
2
[5.11]
de unde rezultă:
( )
g 2 1 2
g
1 2 1
200
2
c c
2
c 400 c
2
Z Z
Z +
÷
=
÷ +
=
+
= [5.12]
Pct. Pct. Unghiuri orizontale Medii Corectie Directii
st. viz. Pozitia I Pozitia a II-a compensate
1 0.0050 399.9925 399.9988 0.0000 399.9988
2 155.2050 355.2175 155.2113 -0.0012 155.2100
B 3 208.0800 8.0900 208.0850 -0.0025 208.0825
4 333.3300 133.3225 333.3263 -0.0037 333.3225
1 0.0025 200.0050 0.0037 -0.0050 399.9988
Tabelul 5-1
Topografia în construcţiile civile
47
Pentru calculul unghiului de panta prin masurarea unghiului zenital se foloseste relatia:
o = 100
g
- Z [5.13]
din care se poate constată că unghiul de pantă este o mărime algebrică; acesta este pozitiv
pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului şi negativ pentru toate punctele
situate sub linia orizontului ce trece prin centrul de vizare al unui teodolit instalat într-un
punct de staţie. Pornind de la relaţia [5.13], se poate scrie că:
o
1
= 100
g
- Z
1
; o
2
= Z
2
- 300
g
[5.14]
iar controlul citirilor se face cu relaţia :
Z
1
+ Z
2
= 400
g
[5.15]
5.3.4 Precizia măsurării unghiurilor cu teodolitul.
Dacă urmărim succesiunea operaţiunilor efectuate într-o staţie pentru măsurarea unui
unghi, indiferent de metodă, vom constata că la toate metodele a trebuit să :
 centrăm aparatul pe punctul de staţie, operaţiune care atrage după sine comiterea unei
erori m
c =
eroare de centrare a aparatului în staţie;
 vizăm un semnal instalat în punctul vizat, deci săcomitem eroarea m
r
= eroarea de
centrare a semnalului vizat (de reducţie)
 efectuăm măsurătoarea propriuzisă, citind valorile direcţiilor la dispozitivele de citire,
ocazie cu care am comis eroarea m
m
= eroarea de măsurare propriuzisă;
 am utilizat un instrument care oricât de precis ar fi are totuşi erori constructive, sau
erori instrumentale m
i
;
 efectuăm măsurătorile în condiţii meteo mai mult sau mai puţin favorabile, dar în nici
un caz ideale, motiv pentru care observaţiile sunt influenţate de m
CE
= eroarea datorită
condiţiilor exterioare.
Orice direcţie măsurată într-o poziţie a lunetei este influenţată de erorile menţionate mai
sus cu o cantitate:
m m m m m m
c r m i CE 1
2 2 2 2 2
= + + + + [5.16]
Deoarece unghiul este compus din două direcţii, rezultă că eroarea unui unghi va fi dublul
erorii unei directii, şi deci:
m m m
e
= +
1
2
2
2
[5.17]
A
B
Z
o(+)
linia de vizare
i
s
i
o(+)

Figura 5.9 - Măsurarea unghiurilor verticale
Topografia în construcţiile civile
48
Pentru unghiurile măsurate în ambele poziţii ale lunetei, eroarea unghiului va fi egală cu
eroarea direcţiei .
6 PLANIMETRIE.
6.1 Reţele de sprijin planimerice.
Problema principală a topografie este determinarea coordonatelor tridimensionale (x, y,
H) pentru punctele de detaliu existente în teren, astfel ca aceste puncte să poată fi
reprezentate apoi pe hărţi şi planuri. Cerinţa majoră pentru această operaţiune este ca
reprezentarea să fie asemenea cu cea din teren, fapt ce necesitătă calităţi cum ar fi
continuitate, omogenitate şi unitate. Aceste calităţi nu se pot atinge decât prin realizarea unei
reţele de puncte de coordonate cunoscute, ce constituie reţeaua de sprijin faţă de care se
leagă, din punct de vedere geometric, detaliile.
6.1.1 Reţeaua geodezică.
Planurile şi hărţile topografice reprezintă, la scară, o figură asemenea cu proiecţia
orizontală a figurilor din teren, reprezentare ce trebuie să fie unitară, continuă şi omogenă ca
precizie. Pentru îndeplinirea acestor condiţii, este necesar ca pe suprafaţa de ridicat să existe o
serie de puncte de coordonate cunoscute, numită osatură, de la care să plece toate
determinările, constituind o reţea locală. Dacă se extinde teritoriul de ridicat în plan la
suprafata unei ţări, este necesară îndeplinirea aceleeaşi condiţii privind existenţa unei osaturi
omogene, care de data acesta se va constitui într-o reţea geodezică de stat.
Reţeaua de triangulaţie de stat se compune din lanţuri de triunghiuri, organizate, funcţie de
distanţele dintre ele, pe ordine de mărime şi precizie de determinare. Se consideră că
triangulaţia de ordine I-IV constituie reţeaua de triangulaţie de stat, numită triangulaţie
superioară, iar reţeaua de ordinul V reprezintă triangulaţia de ordin inferior.
Reţeaua de triangulaţie de ordinul I se desfăşoară aproximativ pe direcţia meridianelor şi
paralelelor, alcătuind lanţuri de triangulaţie (figura 6.1). La intersecţia lanţului desfăşurat pe
meridian cu cel de pe paralel, se fixează poziţia unor laturi care se măsoară, numite baze de
triangulaţie. în aceleaşi zone se fac şi determinări de coordonate geografice - latitudine şi
longitudine - pentru unele puncte, care se vor numi puncte "Laplace". Lungimea laturilor în
triangulaţia de acest ordin este de 20-60 km.
Din punctele de triangulaţie de ordinul I (figura 6.2) se deternină puncte de triangulaţie de
ordinul II, în condiţii de precizie cu o clasă inferioară, având laturile de 15-20 km; în

Figura 6.1 - Lanţuri de triangulaţie.

Topografia în construcţiile civile
49
continuare se obţine triangulaţia de ordinul III, cu laturile de 10-15 km, respectiv ordinul IV
cu lungimile laturilor de ordinul a 5-10 km.
Punctele triangulaţiei de ordinul V îndesesc ordinul IV, având laturile de 1-5 km, astfel
încât să asigure o densitate de un punct la 50 ha. Pentru lucrări cu caracter special (baraje,
metrouri, obiective industriale mari), apar reţele de triangulaţie cu forme speciale, care se
lucrează separat de triangulaţia de stat, dar care pot avea puncte de racordare cu aceasta.
Precizia unor astfel de reţele locale este mult mai bună decât precizia reţelei geodezice de stat.
Chiar dacă distanţa dintre punctele de triangulaţie de ordinul V este de 1...1,5 km, aceasta
nu poate asigura în toate cazurile distanţe convenabile până la punctele de detaliu. Se impune
în astfel de situaţii, ca între punctele de triangulaţie să se realizeze reţele poligonometrice, ale
căror puncte trec prin apropierea detaliilor. O astfel de metodă este denumită drumuire.
6.1.2 Marcarea punctelor topografice.
Operaţiunea prin care se urmăreşte materializarea în teren a unor puncte, cărora iniţial să
li se determine coordonate şi ulterior să servească drept puncte de coordonate cunoscute
pentru efectuarea unor lucrari topografice este numită operaţiunea de marcare a punctelor
topografice.
După durata în timp, care se prezumează că este necesară să o acopere, se disting:
 marcare provizorie, care se efectuează cu ţăruşi, cu secţiune rotundă sau pătrată de 5 cm,
confecţionaţi din lemn, de preferinţă de esenţă tare. La partea superioară a ţăruşilor se
materializează, printr-o cruce sau prin cherneruire, punctul topografic. Acest tip de marcare se
foloseşte la drumuirile planimetrice în extravilan (figura 6.3).
 marcare definitivă, care urmează să permită utilizarea punctului pe o durată de timp mare şi
care se realizează cu ţăruşi metalici sau borne de beton armat, funcţie de natura solului în care
se instalează.
În cazul bornării punctelor în terenuri obişnuite, în extravilan, se recomandă ca sub borna
de beton să se instaleze o placă martor cu rolul de a face posibilă replantarea în cazul
distrugerii punctului. Borna, odată montată, se acoperă cu pământ, lasând liberă doar partea
superioară circa 5-10 cm. Dacă bornarea se face în terenuri cu mult pietriş, se recomandă
montarea a doi martori, iar la suprafaţă borna se fixează într-o zidărie de piatră. în acest ultim
caz, zidăria va cuprinde şi un mic şanţ de gardă pentru scurgerea apelor pluviale. În schimb, în
terenuri stâncoase nu se mai foloseşte martorul, iar borna se fixează cu ajutorul mortarului de
ciment.
În cazul marcării punctelor în intravilan, bornele vor fi prevăzute cu un capac metalic
protector. Se mai pot folosi la marcarea punctelor în localităţi fie ţăruşi metalici, fie chiar ţevi
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
Figura 6.2 - Dezvoltarea reţelei de triangulaţie.

Topografia în construcţiile civile
50
încastrate în beton, protejate cu o cutie metalică.
Pentru a asigura poziţionarea pe aceeaşi verticală, atât a martorului cât şi a bornei, după
săparea gropii în care se vor monta cele două piese, cu ajutorul a patru ţăruşi se construiesc
diagonalele gropii; se întind două sfori între ţăruşii de pe diagonală, iar cu un fir cu plumb se
centrează atât centrul martorului cât şi centrul bornei la intersecţia celor două diagonale ale
gropii. Între martor şi bornă se aşează un strat semnalizator din sticlă spartă sau cărămidă
pisată şi apoi pământ.
Pentru marcarea punctelor de nivelment se folosesc mărci metalice încastrate în
construcţii solide, care în timp să nu se deplaseze pe înalţime.
6.1.3 Semnalizarea punctelor topografice.
Semnalizarea punctelor topografice este operaţiunea prin care se urmăreşte punerea în
evidenţă a unui punct topografic astfel ca acesta să fie vizibil de la distanţă mare.
La fel ca şi marcarea, semnalizarea poate fi :
- provizorie, pentru care se utilizează jaloanele (figura 6.4). Acestea sunt construite din
lemn sau aluminiu, cu vîrful ascuţit, colorate alternativ în culori contrastante cu mediul
înconjurator (rosu-alb). În secţiune, jalonul poate fi de formă octogonală, hexagonală sau
triunghiulară. Jalonul se aşează în poziţie verticală fie "din ochi" fie cu ajutorul unui fir cu
plumb şi se menţine în această poziţie cu portjalonul.
- definitivă sau permanentă, care urmăreşte vizualizarea la distanţă a punctului pentru o
perioadă mai lungă de timp. Se poate face prin:
balize la sol, centrice sau excentrice (figura 6.4) - sunt construite din lemn de esenţă moale,
de preferinţă brad. Piesele componente sunt fie manele cu diametru de 10-15 cm fie rigle cu
secţiuni de până la 10x10cm. Pentru a fi vizibil de la distanţă, la partea superioară se montează
perpendicular una pe alta, patru scânduri vopsite în negru şi alb. Montajul pe verticală se
realizează cu o cutie de circa 0,80m adâncime, ce se îngroapă lângă bornă. Pentru a fi vertical,
la montarea semnalului se foloseşte un fir cu plumb pe două direcţii perpendiculare între ele.
Un astfel de semnal poate avea înălţime de până la 6 metri. Distanţa la care se amplasează
baliza se numeşte excentricitate, iar direcţia şi mărimea ei se măsoară.
o 2
o 5
5 cm

Figura 6.3 - Marcarea punctelor


I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
o 2
o 5
5 cm
40-80
0.8-1m
e

Figura 6.4 - Semnalizarea punctelor.

Topografia în construcţiile civile
51
e

Figura 6.5 - Semnalizare cu baliză în pom.
balize în pom, deasemeni centrice sau excentrice (figura 6.5). Pentru a spori înălţimea
semnalului, în locul popului folosit la baliza la sol, se foloseşte înălţimea unui arbore situat în
apropierea bornei. Din acest motiv, este posibil că baliza în pom să fie centrică sau excentrică.
Datorită poziţiei sale, balizele în arbori au inconvenientul instabilităţii: fixarea se face pe
ramurile arborelui, iar adierile de vânt pot constitui prilej de instabilitate a semnalului.
Avantajul constă în aceea că permite economisirea materialului lemnos ce ar fi necesar pentru
construcţii de semnale.
Linia de vizare
a inaltimilor

Figura 6.6 - Piramidă la sol.
piramide la sol sau piramide cu poduri. Acest tip de semnal (figura 6.6) se foloseşte cu
precădere pentru semnalizarea punctelor din reţeaua geodezică de stat, iar în cazul în care
vizele între puncte străbat trasee ce întâlnesc obstacole, se impune realizarea unor construcţii
mai înalte, cu poduri. Piramidele sunt semnalizări centrice, care pot fi, în secţiune
triunghiulare (pentru cele la sol) sau pătrate (pentru toate tipurile).
Picioarele se unesc la partea superioară a piramidei şi se consolidează cu un pop pe care
se află fluturele piramidei. Montarea piramidei trebuie să se facă astfel ca picioarele ei să nu se
suprapună peste vizele către punctele vechi (cunoscute) sau noi (necunoscute), ce se vor
observa din punctul respectiv.
pilaştri pe cladiri, în localităţi. Datorită spaţiului redus, acoperirii mari a terenului şi înălţimii
construcţiilor, aglomerările urbane presupun găsirea de soluţii specifice pentru materializarea
şi semnalizarea punctelor topografice. În cele mai multe cazuri, problema se rezolvă prin
amplasarea punctelor pe acoperişul sau pe terasa clădirilor mai înalte din zonă.
Pentru o astfel de materializare, pilaştrii ce vor servi atât la semnalizare cât şi la
materializare, se pot construi din beton, cărămidă sau lemn, obţiunea finală fiind determinată
de condiţiile specifice fiecărei situaţii în parte.
Caracteristic tuturor situaţiilor este faptul că pilaştrii amplasaţi pe acoperiş sau terasă
Topografia în construcţiile civile
52
trebuie să asigure un acces facil, o vizibilitate bună către alte puncte şi nu în ultimul rând o
securitate totală pentru operator şi instrument.
Figura 6.7 - Semnalizare cu pilastru pe case sau terase.
Ultima condiţie presupune realizarea de poduri de lucru şi balustrade de protecţie,
suficient de solide pentru a elimina orice risc privind integritatea corporală a operatorului şi
cea tehnică a instrumentelor de măsurat.

Figura 6.8 - Vizarea semnalelor topografice.
Indiferent de situaţie şi tipul de semnal, acesta trebuie să satisfacă o serie de condiţii
minime : să contrasteze cu mediul înconjurător, şi să fie stabil în condiţii de vânt de intensitate
medie.
6.2 Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin.
6.2.1 Principiul intersecţiei.
Metoda intersecţiei are ca scop determinarea coordonatelor unor puncte, altele decât cele
din reţeua de triangulaţie, în scopul apropierii de punctele de detaliu care servesc la
întocmirea hărţilor sau planurilor; ea constă în utilizarea coordonatelor şi determinărilor
unghiulare efectuate cu ajutorul punctelor de coordonate cunoscute aflate în zonă, (numite
"puncte vechi") în vederea determinării poziţiei planimetrice a altor puncte din zonă (numite
"puncte noi"). Prin utilizarea acestei metode, distanţa între puncte se micşorează la circa 0,5 -
1,5 km. Deoarece această apropiere nu este suficientă, din punctele determinate prin
intersecţii, reţeaua se îndeseşte în continuare prin drumuiri.
6.2.2 Principiul intersectiei înainte.
Considerînd existente minim două puncte de coordonate cunoscute, deci puncte vechi,
între care există vizibilitate în teren şi un punct materializat şi semnalizat în teren, ale cărui
coordonate dorim să le determinăm.
Pentru rezolvarea problemei (figura 6.9), se staţionează punctele vechi şi în urma
determinărilor unghiulare efectuate în teren, se calculează unghiurile în plan orizontal dintre
direcţiile determinate de punctele vechi şi direcţiile determinate de un punct vechi şi punctul
nou ce se doreşte a fi determinat.
Topografia în construcţiile civile
53
x
y
O
o
|
N
N
uBP
uAP
xA xP xB
yP
yB
yC
A
B
P

Figura 6.9 - Intersectia inainte.
Coordonatele punctelor fiind X
A
, Y
A
, X
B
, Y
B
pentru punctele vechi, respectiv X
P
, Y
P

pentru punctul nou, se poate scrie că:
tg
x
y
x x
y y
AB
AB
AB
B A
B A
u = =
÷
÷
A
A
[6.1]
respectiv funcţia tangentă aplicată celor două orientări din punctele vechi către punctul nou :
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷
÷
=
A
A
=
÷
÷
=
A
A
=
B P
B P
BP
BP
BP
A P
A P
AP
AP
AP
y y
x x
y
x
tg
y y
x x
y
x
tg
u
u
[6.2]
Se constată că acest sistem de două ecuaţii cu necunoscutele X
P
, Y
P
, tgu
AP
, tgu
BP
, numai
aparent nu poate fi rezolvat. Ţinând cont de relaţia [6.1], putem scrie că:
β) (θ tg θ tg
) 400 α tg(θ tgθ
BA BP
g
AB AP
+ =
÷ + =
[6.3]
în care u
BA
= u
AB
+ 200
g
.

Cu valorile astfel cunoscute ale orientărilor, sistemul [6.2] devine:
x
P
- x
A
= (y
P
- y
A
) . tgu
AP
· x
P
= x
A
+ (y
P
- y
A
) . tgu
AP
[6.4]
x
P
- x
B
= (y
P
- y
B
) . tgu
BP
· x
P
= x
B
+ (y
P
- y
B
) . tgu
BP
[6.5]
Egalând relaţiile [6.4] şi [6.5] funcţie de y
P
, rezultă:
y
x x y tg y tg
tg tg
P
B A A AP B BP
AP BP
=
÷ + · ÷ ·
÷
u u
u u
[6.6]
valoarea lui x
P
urmând a se calcula cu relaţiile [6.4] şi [6.5]. Cele două valori pentru x
P
trebuie
să fie riguros egale, acest fapt constituind un element de control al corectitudinii calculelor.
Deoarece funcţia tangentă are o reprezentare asimptotică, se poate întâmpla ca în anumite
situaţii (orientări apropiate de 0
g
şi 200
g
), valoarea funcţiei să tindă la infinit; în această
situaţie, pentru calcule, se va utiliza formula cotangentei, relaţiile folosinte fiind:
y
P
- y
A
= (x
P
- x
A
) . ctgu
AP
· y
P
= y
A
+ (x
P
- x
A
) . ctgu
AP
[6.7]
y
P
- y
B
= (x
P
- x
B
) . ctgu
BP
· y
P
= y
B
+ (x
P
- x
B
) . ctgu
BP
[6.8]
respectiv :
BP AP
AP A BP B A B
P
ctg ctg
ctg x ctg x y y
x
u u
u u
÷
· + · ÷ ÷
= [6.9]
Dacă, pentru rezolvarea matematică a problemei sunt suficiente două puncte de
Topografia în construcţiile civile
54
coordonate cunoscute, din punct de vedere topografic se impune existenţa unui al treilea
punct de coordonate conoscute astfel ca punctul nou P să fie determinat din cel puţin două
combinaţii de puncte vechi. Acest lucru se impune pentru a exista posibilitatea verificării
corectitudinii determinării punctului P. Deoarece fiecare combinaţie folosită produce un set
de coordonate x
P
, y
P
, coordonatele finale ale punctului P vor fi reprezentate de media
aritmetică a valorilor rezultate din combinaţiile utilizate. Pentru a putea fi utilizate la
determinarea coordonatelor unor puncte noi prin intersecţie unghiulară înainte, punctele
vechi trebuie să permită staţionarea lor cu teodolitul.
6.2.3 Principiul intersectiei înapoi.
Spre deosebire de intersecţia înainte, la care se staţionează punctele vechi, vizând puncte
noi, această metodă se deosebeşte prin aceea că se staţionează puncte noi din care se vizează
puncte vechi. Matematic, problema este rezolvabilă prin vizarea a trei puncte vechi dintr-un
punct nou (figura 6.10). Din punct de vedere topografic însă, problema se rezolvă prin vizarea
a minimum patru puncte vechi dintr-un punct nou.
x
y
O
o
|
N
N
uAP
A
B
P
o
CN
|
uAP
uAP

Figura 6.10 - Intersecţia înapoi.
Staţionând punctul P cu teodolitul, se vizează punctele vechi A(x
A
, y
A
), B(x
B
, y
B
) şi C(x
C
,
y
C
). Se pot scrie ecuaţiile asemănătoare cu cele de la intersecţia înainte, în care necunoscutele
vor fi coordonatele punctului nou P(x
P
, y
P
) şi orientările din punctul nou spre punctele vechi.
Se constituie astfel un sistem de trei ecuaţii cu cinci necunoscute.
tg
x
y
x x
y y
tg
x
y
x x
y y
tg
x
y
x x
y y
AP
AP
AP
P A
P A
BP
BP
BP
P B
P B
CP
CP
CP
P C
P C
u
u
u
= =
÷
÷
= =
÷
÷
= =
÷
÷
¦
´
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
A
A
A
A
A
A
[6.10]
Nedeterminarea care apare se elimină dacă se notează unghiurile făcute de direcţia către
unul din puncte, succesiv, cu direcţiile către celelalte puncte. Direcţiile PA şi PB formează
între ele unghiul o, iar direcţiile PA şi PC formează unghiul |. Ducând paralele la AP prin B
şi C, putem scrie că :
u
BP
= u
AP
+ o [6.11]
u
CP
= u
AP
+ | [6.12]
După acest artificiu, se constată că se obţine un sistem de trei ecuaţii, în care
necunoscutele sunt coordonatele punctului nou, x
P
, y
P
şi orientarea u
AP
, aleasă ca fiind de
referinţă. Rezolvând sistemul prin metoda substituţiei, se ajunge la expresia orientării u
AP
, de
forma :
Topografia în construcţiile civile
55
( ) ( )
( ) ( )
tg
x x ctg x x ctg y y
y y ctg y y ctg x x
AP
B A A C C B
B A A C C B
u
o |
o |
=
÷ + ÷ + ÷
÷ + ÷ ÷ ÷
[6.13]
La fel ca în cazul intersecţiei unghiulare înainte, deoarece funcţia tangentă tinde la infinit
pentru valori ale unghiului apropiate de 100
g
respectiv 300
g
, se poate folosi o relaţie funcţie de
cotangentă:
( ) ( )
( ) ( )
ctg
y y tg y y tg x x
x x tg x x tg y y
AP
B A A C C B
B A A C C B
u
o |
o |
=
÷ + ÷ + ÷
÷ + ÷ ÷ ÷
[6.14]
Mărimea orientării iniţiale devenind cunoscută, se rezolvă relaţiile [6.11] şi [6.12],
problema fiind adusă la cazul intersecţiei înainte.
Un caz aparte de intersecţie este cel în care se staţionează un punct vechi din care se
vizează un punct nou. în continuare se vizează din punctul nou puncte vechi, inclusiv cel din
care s-au făcut iniţial determinările, iar metoda poartă denumirea de intersecţie laterală. Se
rezolvă ca o intersecţie înainte, deoarece vizele se pot acum orienta.
6.3 Drumuirea planimetrică.
Avînd în vedere că distanţele între punctele de triangulaţie, fiind mari, nu asigură
vizibilitate la toate punctele de detaliu din teren, iar îndesirea reţelei nu este posibilă din
considerente economice, se pune problema determinării coordonatelor unor puncte care prin
amplasamentul lor să asigure determinarea unor puncte din care să se poată măsura toate
detaliile terenului; acesată tehnică se numeşte metoda drumuirii. Din punct de vedere
geometric, drumuirea este o linie frîntă care începe şi se termină (se sprijină) pe puncte din
reţeaua de triangulaţie de ordinele I-V, sau între puncte ale căror coordonate au fost
determinate prin intersecţii. Coordonatele care se determină prin aceasta metodă sunt
coordonatele punctelor de frîngere.
6.3.1 Clasificarea drumuirilor.
Clasificarea drumuirilor se poate face după:
felul punctelor între care se execută drumuirea:
- principale, când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie sau puncte determinate
prin intersecţii;
a
b
N
N
N
N

Figura 6.11 - Drumuirea sprijinită la capete.
- secundare, când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie şi puncte din drumuiri
principale sau ambele capete sunt puncte din drumuiri principale.
forma traseului :
- sprijinită la capete cu orientare iniţială şi orientare finală (figura 6.11a).
- sprijinită la capete cu orientare iniţială (figura 6.11b).
Topografia în construcţiile civile
56
- închisă pe punctul de plecare (figura 6.12a)
- drumuirea deschisă sau în vânt (figura 6.12b) este forma de drumuirea cel mai puţin
folosită deoarece nu asigura controlul măsurătorilor.
a
b
N
N
N
N

Figura 6.12 - Drumuirea închisă şi drumuirea în vânt.
mărimea unghiurilor de frângere:
- întinse, cînd unghiurile de frângere sunt cuprinse între 180
g
şi 220
g
.
- frânte, cînd unghiurile de frângere nu sunt cuprinse în intervalul menţionat mai sus.
Aceasta clasificare este necesară numai la compensarea riguroasă a drumuirilor.
forma pe care o au:
- unice, când se desfăşoară o singură drumuire sprijinită la capete;
- cu punct nodal (figura 6.13), când două sau mai multe drumuiri se intersectează în unul
sau mai multe puncte după care fiecare continuă traseul său, punctele de întretăiere numindu-
se puncte nodale.
N
N
N
N
nod

Figura 6.13 - Drumuirea cu punct nodal.
modul de determinare a lungimii laturilor:
- cu laturi măsurate direct, când laturile drumuirii se măsoară cu panglica sau ruleta;
- cu laturi masurate indirect, când laturile se măsoară stadimetric, paralactic sau
electonooptic.
modul de determinare a orientărilor laturilor:
- cu orientări determinate prin calcul şi unghiuri orizontale măsurate în teren;
- cu orientări măsurate în teren;
- cu orientări magnetice, când determinarea orientărilor se face folosind busola.
6.3.2 Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice.
Traseul drumuirilor se stabileşte pe planuri la scara 1:5000 sau mai mari, pe care sunt
raportate punctele de triangulaţie din zonă. Funcţie de aceste puncte şi de suprafaţa ce trebuie
Topografia în construcţiile civile
57
ridicată în plan, se aleg traseele drumuirilor care, dacă lungimile laturilor de drumuire sunt
măsurate cu ruleta, trebuie să respecte următoarele condiţii:
- traseul să fie cât mai aproape de linia dreaptă;
- lungimile drumuirilor să nu depăşească 3000 m şi în cazuri excepţionale, cînd
densitatea punctelor de triangulaţie este mică 4000 m.
- lungimea maximă a laturilor să nu fie peste 300 m, iar cea minimă sub 50 m.
- lungimile laturilor să fie aproximativ egale, iar trecerea de la laturi lungi la laturi scurte
sau invers să fie treptată.
Definitivarea traseului, deci a punctelor de staţie, se face la teren, în acest scop fiind
necesară recunoaşterea terenului. La recunoaştere se vor verifica:
- integritatea bornelor care marchează punctele de sprijin din reţeaua de triangulaţie sau
drumuiri principale,
- poziţionarea definitivă a punctelor de staţie din drumuirile ce se vor efectua,
- verificarea vizibilităţii efective între punctele consecutive ale drumuirii.
La alegerea poziţiei definitive a punctelor de staţie se va avea în vedere ca acestea să
asigure :
- aliniamente situate în apropierea detaliilor ce se vor ridica;
- marcarea definitivă cu borne sau ţăruşi martori de dimensiuni mai mari. Punctele astfel
marcate se vor muşuroi.
Când drumuirile se execută în localităţi, marcarea se va face cu ţăruşi metalici sau borne.
În timpul măsurătorilor punctele vecine se vor semnaliza astfel ca să fie posibilă materializarea
direcţiilor din a căror diferenţă să se poată determina unghiurile orizontale între laturile de
drumuire ce converg într-un punct. Direcţiile verticale se vor determina măsurând înălţimea
"i" a instrumentului, iar prin efectuarea citirilor verticale la această înălţime, cu unghiurile
verticale sau zenitale se va trece la calculul corecţiei de reducere a distanţelor la orizont.
6.3.2.1 Operaţii de teren la drumuiri.
Măsurarea laturilor drumuirii. Lungimea laturilor drumuirii se poate determina fie prin
măsurare directă fie prin măsurare indirectă. Măsurarea directă se execută cu panglici sau
rulete, etalonate în prealabil şi care nu prezintă rupturi reparate sau porţiuni lipsă. Indiferent
de modul de măsurare al distanţelor, determinările se vor face atât în sensul dus cât şi în
sensul întors. În cazul măsurării directe a distanţelor, la prelucrarea ulterioară se va folosi
media celor două determinări, după ce fiecărei valoari măsurate i-au fost aplicate corecţiile
pentru lungimile măsurate direct. Toleranţa admisă între cele două determinări, dacă lucrarea
se execută în teren plan cu panta pînă la 5
g
, va fi dată de relaţia:
km km
L
7500
1
L 0,004 T + ± = [6.15]
pentru extravilan, sau:

km
L 0,003 T ± = [6.16]
pentru intravilan.
Dacă ecartul Al s T, se vor folosi la calcule lungimile medii rezultate din cele 2
determinări:
2
l" l'
l
+
= [6.17]
Măsurarea unghiurilor de pantă. Deoarece unghiul de pantă se măsoară în ambele capete ale
laturii de drumuire, pentru calculele ulterioare se va folosi media lor, adică:
Topografia în construcţiile civile
58

2
" α α'
α
i
+
= [6.18]
Măsurarea unghiurilor orizontale. Indiferent de tipul drumuirii, se vor măsura în două poziţii
ale lunetei toate unghiurile între laturile de drumuire, precum şi, acolo unde este cazul,
unghiurile dintre laturile ce constituie orientările de plecare şi închidere şi laturile de drumuire.
M
N
dMN
ohMN
N'
o(+)

Figura 6.14 - Reducerea distanţelor şi calculul diferenţei de nivel.
Se va folosi în calculele ulterioare valoarea medie, adică:
2
" β ' β
β
i
+
= [6.19]
6.3.2.2 Calcule şi compensări la drumuiri.
Etapa include : calculul distanţelor orizontale şi a diferenţelor de nivel între punctele
drumuirii planimetrice (figura 6.14) :
i i i i i i i
tgα d sinα l h δ ; cosα l d = = = [6.20]
- calculul orientărilor între punctele de coordonate cunoscute cu relaţiile:

CD
CD
C D
C D coord
CD
AB
AB
A B
A B coord
AB
x
y
x x
y y
tg
;
Δx
Δy
x x
y y
tgθ
A
A
=
÷
÷
=
=
÷
÷
=
u
[6.21]
din care rezultă valorile orientărilor între puncte de coordonate cunoscute, adică
orientarea de plecare şi cea de închidere. Fiind valori calculate din coordonate, acestea vor fi
considerate în etapa de compensare, valori juste, neafectate de erori.
A
B
C
D
101
102
103
uA÷B
uA÷101
|0
|1
u101÷102
u102÷103
u103÷C
uC-D
|2
|3
|f
x
y
xA
xC
yA yD

Figura 6.15 - Drumuirea planimetrică : calculul şi compensarea orientărilor.
- calculul orientărilor provizorii ale laturilor de drumuire cu ajutorul unghiurilor |
i

măsurate. Până la această etapă însă vom constata că raportul între orientarea directă u
ij
şi cea
inversă u
ji
este dat de relaţia:
g
ij ji
200 θ θ = = [6.22]
la care se ajunge prelungind direcţia “ij” dincolo de punctul j. Cum u
ji
este definită ca
Topografia în construcţiile civile
59
unghiul format de direcţia nordului cu direcţia de măsurat, ea se compune din orientarea
directă u
ij
la care se adaugă 200g. Conform figurii 6.15, se pot scrie următoarele relaţii:
g
f 3 2 1 0 AB
g
f
g
C 103 D C
g
3 2 1 0 AB
g
3
g
103 102 C 103
g
2 1 0 AB
g
2
g
102 101 103 102
g
1 0 AB
g
1
g
101 A 102 101
0 AB 101 A
800 β β β β β θ 400 β 200 θ θ
600 β β β β θ 400 β 200 θ θ
400 β β β θ 400 β 200 θ θ
200 β β θ 400 β 200 θ θ
β θ θ
÷ + + + + + = ÷ + + =
÷ + + + + = ÷ + + =
÷ + + + = ÷ + + =
÷ + + = ÷ + + =
+ =
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷
[6.23]
Dar u
CD
rezultă şi din relaţiile [6.21] sub forma unei valori juste, rezultate din calcul, în
timp ce valoarea obţinută din relaţiile [6.23], fiind obţinută cu ajutorul unghiurilor măsurate,
va fi afectată de erori. Se poate calcula eroarea pe orientări, ca differentă între cele două
valori:

coord
CD CD θ
θ θ e ÷ = [6.24]
Dacă valoarea calculată este mai mică decât toleranţa
T p n
u
= ± [6.25]
unde "p" este precizia dispozitivului de citire al teodolitului şi "n" numărul de staţii de
teodolit, atunci, se poate calcula corecţia unitară pentru orientări, cu relaţia :

n
e
c
θ
θ
÷ = [6.26]
unde n = 5 staţii (A,101,102,103,C)
Calculul orientărilor compensate se face pornind de la orientările calculate cu relaţiile
[6.23] la care se aplică corecţia pentru orientări,c
u:


coordonate
D C θ D C
comp
D C
θ C 103
comp
C 103
θ 103 102
comp
103 102
θ 102 101
comp
102 101
θ 101 A
comp
101 A
θ c 5 θ θ
c 4 θ θ
c 3 θ θ
c 2 θ θ
c 1 θ θ
÷ ÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
= · + =
· + =
· + =
· + =
· + =
[6.27]
Egalitatea între orientarea calculată din coordonate şi cea transmisă cu ajutorul
unghiurilor de frângere, egalitate exprimată în ultima condiţie din ecuaţiile [6.27] constituie un
control al corectitudinii calculelor.
Cu valorile compensate ale orientărilor, aşa cum rezultă din relaţiile [6.27], se trece la
calculul şi compensarea creşterilor de coordonate. Expresiile creşterilor de coordonate sunt
de forma:
C C C C C C
A A A A A A
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
tg * d h sin * d y cos * d x
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= = =
= = =
= = =
= = =
103 103 4 103 103 4 103 103 4
103 102 103 102 3 103 102 103 102 3 103 102 103 102 3
102 101 102 101 2 102 101 102 101 2 102 101 102 101 2
101 101 1 101 101 1 101 101 1
o o u o u o
o o u o u o
o o u o u o
o o u o u o
[6.28]
care prin însumare conduc la relaţiile:
Σd*tgα Σδh Σd*sinθ Σδy Σd*cosθ Σδx
C A C A C A
= = =
÷ ÷ ÷
[6.29]
Valorile de mai sus sunt valori eronate provenind din măsurători; valoarea justă
corespunzătoare se calculează din diferenţa coordonatelor. În acest fel se poate ajunge la
valoarea erorii pe x, y, respectiv h şi implicit la valoarea corecţiei:
Topografia în construcţiile civile
60
) H (H Σd*tgα e
) y (y Σd*sinθ e
) x (x Σd*cosθ e
A C h
A C y
A C x
÷ ÷ =
÷ ÷ =
÷ ÷ =
[6.30]
A
B
C
D
101
102
103
uA÷B
uA÷101
|0
|1
u101÷102
u102÷103
u103÷C
uC-D
|2
|3
|f
x
y
xA
xC
yA yD

Figura 6.16 - Calculul şi compensarea creşterilor de coordonate.
Dacă valorile creşterilor de coordonate calculate se înscriu în toleranţa dată de relaţia:
500
D
D 0,003 T
x,y
+ ± = [6.31]
iar cele pentru cote în toleranţa dată de relaţia
hm h
D 0,25 T ± = [6.32]
se vor calcula corecţiile unitare cu relaţiile:
d
e
c
x
x
E
÷ =
d
e
c
y
y
E
÷ =
d
e
c
h
h
E
÷ = [6.33]
Prin aplicarea corecţiilor în relaţiile [6.28], se ajunge la creşterile de coordonate
compensate :
h C
comp
y C
comp
x C
comp
h
comp
y
comp
x
comp
h
comp
y
comp
x
comp
h A
comp
y A
comp
x A
comp
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
c * d h h c * d y y c * d x x
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
+ = + = + =
+ = + = + =
+ = + = + =
+ = + = + =
103 4 4 103 4 4 103 4 4
103 102 31 3 103 102 3 3 103 102 3 3
102 101 2 2 102 101 2 2 102 101 2 2
101 1 1 101 1 1 101 1 1
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
[6.34]
Pentru control se va verifica respectarea egalităţii între suma cantităţilor corectate cu
valorile omoloage determinate din coordonate. Calculul coordonatelor absolute se face cu
relaţii de forma :
comp
1 A 101
comp
1 A 101
comp
1 A 101
δh H H δy y y δx x x + = + = + = [6.35]
6.4 Ridicarea detaliilor planimetrice.
6.4.1 Metoda radierii.
Această metodă constă în determinarea, în vederea raportării pe plan, a coordonatelor
punctelor de detaliu din teren. Se foloseşte atunci când punctele sunt dispuse în jurul unui
punct de coordonate cunoscute ( punct de triangulaţie sau din drumuire), la distanţă de
maxim 150m (figura 6.17).
Se vor măsura lungimea înclinată de la punctul de staţie la punctul radiat, unghiul de pantă
către punctul radiat precum şi unghiul orizontal făcut de o latură de drumuire (101-102) cu
direcţia către punctul radiat. Dacă distanţele au fost măsurate direct, se vor aplica toate
corecţiile cunoscute. Etapa de calcule de birou include fie raportarea punctelor în coordonate
Topografia în construcţiile civile
61
polare, situaţie în care se folosesc unghiurile orizontale măsurate în teren şi lungimile reduse la
orizont, fie cu aceste valori se calculează coordonate rectangulare pentru punctele radiate. în
acest ultim caz este nevoie să se calculeze orientările către punctele radiate cu relaţii de forma:
g
1001 A A 101 102 101
400 β θ θ ÷ + =
÷ ÷ ÷
[6.36]
iar lungimile înclinate să fie reduse la orizont cu relaţii de forma:

i i i
cosα l d = [6.37]
A
101
102
103
x
y
1005
u101÷102
u101÷1001
1001 1002
1003
1004

Figura 6.17 - Metoda coordonatelor polare.
Cu aceste valori, se vor calcula pentru fiecare punct în parte,creşterile de coordonate:
cosθ d x δ
i i
· =

i i i i i
i i
tgα d sinα l h δ
sinθ d y δ
= =
· =
[6.38]
şi respectiv coordonatele rectangulare faţă de punctul de staţie din care au fost măsurate la
teren:
i statie i
i statie i
i statie i
δh H H
δy Y Y
δx X X
+ =
+ =
+ =
[6.39]
Din punct de vedere practic, este posibil ca punctele radiate să fie măsurate simultan cu
determinările în vederea realizării drumuirii planimetrice. Coordonate pentru punctele radiate
se calculează însă după calculul şi compensarea drumuirii planimetrice. Când un punct radiat
este determinat din două staţii de drumuire diferite, spunem că acel punct este radiat dublu.
6.4.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice).
Metoda presupune determinarea directă a coordonatelor echerice - abscisă şi ordonată, de
obicei faţa de o latură de drumuire considerată axă de operaţie. Pentru a putea fi aplicată, este
necesar ca detaliile să fie situate la distanţe mai mici decât lungimea ruletei cu care se fac
determinările ( de obicei ruleta de 50m).
101
102
103
x
y
104
+x
-x
+y
1001
-x1001
y1001

Figura 6.18 - Metoda coordonatelor rectangulare.
Topografia în construcţiile civile
62
În exemplu din figura 6.18, detaliile din teren, reprezentate de colţurile proprietăţilor şi
colţurile construcţiilor, se vor determina funcţie de poziţia lor faţă de o axă arbitrară, numită
axa de operare, care este latura de drumuire 102 - 103. Abscisele punctelor vor fi reprezentate
de distanţa de la punctul 102, considerat originea axei, până la piciorul perpendicularei
coborât dintr-un punct de detaliu pe axa de operare.
Ordonatele se raportează pe o axă perpendiculară pe prima, la care am convenit ca sensul
pozitiv să fie în stânga laturii de drumuire, iar cel negativ în dreapta. Pentru verificarea
măsurătorilor se recomandă perimetrarea detaliilor, iar după raportarea punctelor se va
proceda la compararea dimensiunilor pe perimetru determinate pe plan după raportarea
punctelor cu cele măsurate în teren
Metoda coordonatelor echerice presupune obţinerea absciselor şi ordonatelor în valori
orizontale; din acest motiv, metoda este recomandabil să fie aplicată pentru ridicări în zone de
şes.
6.4.3 Metoda aliniamentului.
Dacă o serie de detalii sunt dispuse în linie dreaptă ( de exemplu stâlpii de susţinere din
reţelele electrice sau de iluminat stradal), este mai comod să se determine coordonate numei
pentru punctele de capăt, celelalte puncte fiind amplasate pe dreapta astfel definită, se vor
raporta numai prin distanţa la care se află faţă de unul din capetele aliniamentului.
101
102
103
x
y
104
+y
1001
1002
1003
1004
1005
d1
d2
d3
d4

Figura 6.19 - Metoda aliniamentului.
În exemplul din figura 6.19, se vor determina coordonatele punctelor de capăt prin
metoda radierii, iar punctele intermediare se raportează pe plan prin distanţa faţa de unul din
capete, toate punctele fiind situate pe dreapta ce uneşte capetele aliniamentului. La fel ca la
metoda coordonatelor rectangulare, distanţele se vor determina în valoare orizontală, deci
metoda este recomandat să se aplice în terenuri plane.
7 ALTIMETRIE.
7.1 Generalităţi.
Dacă noţiunile prezentate în capitolele anterioare se refereau la determinarea poziţiei în
plan a punctelor, altimetria vine să completeze această imagine prin a treia dimensiune,
reprezentată de cote. Putem spune deci că altimetria se ocupă cu studiul aparatelor, metodelor
şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a altitudinii punctelor.
Planurile topografice fără reprezentarea reliefului au o utilizare limitată şi în plus, nu oferă
o imagine completă a terenului.
Funcţie de metoda folosită la determinarea diferenţei de nivel între două puncte,
nivelmentul se poate clasifica în:
 nivelment geometric de mijloc sau de capăt, metodă ce foloseşte pentru determinarea diferenţei
de nivel sau a cotei principiul vizelor orizontale;
 nivelment trigonometric cu vize ascendente sau vize descendente, sau nivelmentul cu vize înclinate,
Topografia în construcţiile civile
63
foloseşte pentru determinarea diferenţelor de nivel sau a cotelor distanţa orizontală dintre
puncte precum şi unghiul de pantă sau unghiul zenital al aliniamentului determinat de cele
două puncte;
 nivelment hidrostatic foloseşte la determinarea diferenţelor de nivel între puncte principiul
vaselor comunicante;
 nivelment barometric foloseşte principiul variaţiei presiunii aerului funcţie de altitudine;
Din procedeele enumerate mai sus, numai primele trei prezintă interes din punct de
vedere topografic; nivelmentul barometric, deoarece furnizează date cu erori mari, practic de
neacceptat din punct de vedere topografic, se foloseşte în navigaţie, în special pentru
determinarea altitudinii de zbor a avioanelor.
7.2 Instrumente de nivelment.
Aparatele folosite în nivelmentul geometric poartă denumirea de nivele, iar principala lor
caracteristică este aceea că realizează orizontalizarea precisă a axei de vizare. Acest lucru este
de o importanţă deosebită deoarece la nivelul axei de vizare se fac citirile pe miră.
După modul de orizontalizare a axei de vizare, instrumentele de nivelment se clasifică în :
 nivel rigid simplu;
 nivel rigid cu şurub de basculare;
 nivel cu orizontalizare automată a axei de vizare.
7.2.1 Nivelul rigid.
Schema unui astfel de instrument este prezentată în figura 7.1. El se compune din lunetă
topografică, nivelă torică şi sferică, ambază, şuruburi de calare şi placă de tensiune. Poate fi
dotat eventual şi cu cerc orizontal gradat.
O r
V
V
N N'

Figura 7.1- Nivelul rigid.
Pentru a se efectua măsurători cu un astfel de aparat trebuie ca după efectuarea unei calări
aproxomative cu nivela sferică, înainte de efectuarea unei citiri pe miră, să se procedeze la
orizontalizarea axei de vizare cu ajutorul şuruburilor de calare convenabil amplasate,
orizontalizare ce se constată cu ajutorul nivelei torice a aparatului. Această operaţiune se
repetă înainte de fiecare citire efectuată pe miră.
7.2.2 Nivelul rigid cu şurub de basculare.
Din punct de vedere al părţilor componente, are aceleaşi componente la care se adaugă
şurubul de basculare, cu rolul de a înclina fin luneta, astfel ca aceasta să capete o poziţie
orizontală. Acest dispozitiv este situat între lunetă şi pivotul instrumentului. La fel ca şi la
nivela rigidă, calarea se face aproximativ, cu şuruburile de calare şi după vizarea mirei, dar
înainte de efectuarea citirilor, se procedează la aducerea bulei nivelei torice între repere.
Pentru o cât mai bună orizontalizare, nivela torică folosită este una cu coincidenţă. Exemple
Topografia în construcţiile civile
64
de astfel de nivele sunt Ni 030 şi Ni 004 fabricate de Karl Zeiss Jena.
O r
V
V
N N'

Figura 7.2- Nivelul rigid cu şurub de basculare.
Acestor nivele li se poate ataşa un dispozitiv cu plăci plan paralele care permite sporirea
considerabilă a preciziei măsurătorilor până la sutime de milimetru. Pentru aceasta însă este
nevoie să se folosească mire de invar.
7.2.3 Nivele cu orizontalizare automată a axei de vizare.
Acest tip de instrument foloseşte pentru orizontalizarea axei de vizare fenomene fizice
cum ar fi poziţia verticală a unui pendul. Dar se pot folosi şi alte fenomene ca de exemplu
nivelul orizontal al unui lichid într-un vas indiferent de poziţia vasului. Spre exemplificare se
prezintă, în figura 7.3, schema de construcţie a nivelului automat Ni 025.
O r
V
V

Figura 7.3 - Nivela cu orizontalizare automata a axei de vizare.
Aparatul poate asigura o precizie de 2,5 mm pe kilometrul de dublu nivelment. La acest
tip de aparat o rază orizontală ce vine de la miră, trece prin obiectiv, este clarificată de lentila
de focusare şi ajunge la compensator. Acesta se compune dintr-o prismă fixată pe corpul
aparatului şi două prisme fixate pe pendul. La înclinări mici ale axei de vizare, tija pendulului
are tendinţa să se aşeze pe direcţia verticalei locului sub acţiunea forţei gravitaţionale. Pentru a
amortiza rapid oscilaţiile tijei, aceasta este introdusă într-un piston în care se formează vid, ce
duce la amortizarea oscilaţiilor. O rază înclinată cu unghiul o. ce intră prin obiectiv, este
deviată de prima prismă pendul cu un unghi 2o către prisma fixă (pentaprismă), care la rândul
ei deviază raza cu încă 2o spre a doua prismă pendul. Compensatorul intră în funcţiune
numai după ce s-a procedat la calarea apriximativă după nivela sferică.
Aceste tipuri de aparate conduc la un randament sporit în lucrările de teren, dar trebuie
avut în vedere faptul că un compensator nu poate lucra în medii cu vibraţii (hale industriale,
căi de comunicaţie cu trafic intens greu, etc.), situaţie în care se vor folosi numai aparate
rigide.
Topografia în construcţiile civile
65
7.3 Nivelmentul geometric.
Este cunoscut şi sub denumirea de nivelmentul vizelor orizontale. Funcţie de poziţia
instrumentului de nivelment faţă de mirele de nivelment, se disting nivelmentul geometric de
mijloc şi nivelmentul geometric de capăt. Indiferent de tip, nivelmentul geometric se execută
cu instrumentele de nivelment numite nivele şi cu mire centimetrice sau de invar (pentru
determinări precise).
7.3.1 Nivelmentul geometric de mijloc.
Pentru determinarea diferenţei de nivel între două puncte sau pentru determinarea cotei
unui punct când se cunoaşte cota unui alt punct aflat în apropiere, se poate amplasa pe fiecare
din cele două puncte câte o miră, iar aproximativ (în limita a 2-3m diferenţă) la mijlocul
distanţei, fară a fi obligatoriu să fie şi pe aliniamentul format de cele două puncte, se
amplasează o nivelă. Prin citirile efectuate pe cele două mire se pot determina mărimile
descrise mai sus.
Distanţa între aparat şi una din mire se numeşte portee, în timp ce distanţa între mire se
numeşte niveleu. Din figura 7.4 se vede că H
A
şi H
B
sunt cotele celor două puncte, dintre ele
numai prima fiind cunoscută. Pe mire se fac citirile a şi b. Dacă notăm cu oh
AB
diferenţa de
nivel între A şi B, rezultă că:
b a h
B A
÷ =
÷
o [7.1]
Spunem că diferenţa de nivel este totdeauna diferenţa între citirea înapoi şi cea înainte.
Într-adevăr, dacă terenul ar avea panta inversă decât cea din figura 7.4, datele problemei fiind
aceleaşi, diferenţa de nivel ar fi negativă, lucru ce se obţine făcând diferenţa “a-b” a citirilor pe
miră.

A
B
a
H A
b
H B
S u p r a f a t a d e n i v e l " 0 "
p o r t e e p o r t e e
n i v e l e u
m i r a
m i r a
a l t i t u d i n e a p l a n u l u i d e v i z a r e
s e n s u l m a s u r a t o r i l o r
o h A B

Figura 7.4 - Principiul nivelmentului geometric de mijloc.
Considerând acum cunoscută cota punctului A, cota H
B
a punctului B va fi :
b a H h H H
A B A A B
÷ + = + =
÷
o [7.2]
în care definim altitudinea planului de vizare ca fiind distanţa pe verticală între suprafaţa de
nivel zero şi axa de vizare a instrumentului de nivelment:
a H H
A v
+ = [7.3]
de unde rezultă că :
b H H
v B
÷ = [7.4]
Relaţia [7.3] devine utilă atunci când dintr-o staţie se impune calculul cotelor mai multor
puncte.
Topografia în construcţiile civile
66
7.3.2 Nivelmentul geometric de capăt.
Poziţia instrumentului în acest caz este pe un capăt al niveleului, sau la o distanţa foarte
mică de acesta.
Principiul este arătat în figura 7.5. Se acceptă a se categorisi tot ca nivelment de capăt şi
nivelmentul în care instrumentul nu este aşezat deasupra punctului A ci foarte aproape de
acesta ( circa 2-3 m).
După cum se observă, aparatul este aşezat deasupra punctului A. înălţimea “i” a
instrumentului se măsoară cu o ruletă.

Figura 7.5 - Principiul nivelmentului geometric de capăt.
Relaţiile de calcul devin :
b i h
AB
÷ = o [7.5]
b i H h H H
A AB A B
÷ + = + = o [7.6]
i H H
A V
+ = [7.7]
b H H
B B
÷ = [7.8]
Precizia nivelmentului geometric de capăt este net inferioară celei obţinute prin
nivelmentul geometric de mijloc datorită impreciziei măsurării înălţimii ”i” a instrumentului
(± 5 mm) precum şi erorilor de sfericitate şi refracţie atmosferică.
7.4 Nivelmentul trigonometric.
Deoarece se efectuează cu ajutorul unui teodolit, se mai numeşte şi nivelment cu vize
înclinate. După direcţia vizei, se disting nivelmentul trigonometric cu vize ascendente, când
punctul ce se va determina este situat deasupra liniei orizontului şi nivelmentul trigonometric
cu vize descendente, când punctul este situat sub linia orizontului. Principial, diferenţa de
nivel se calculează funcţie de unghiul de pantă sau unghiul zenital şi distanţa orizontală.
7.4.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente.
Pentru determinarea diferenţei de nivel şi a cotei unui punct, se instalează un teodolit în
punctul A. Instrumentul are înălţimea “i” şi vizează un semnal instalat în punctul B cu
înălţimea “s”.
Considerând cunoscută distanţa D
AB
, se poate calcula cota punctului B din figura 7.6
observând că:
s H tg * D i H
B A
+ = + + o [7.9]
de unde rezultă :
s i tg * D H H
A B
÷ + + = o [7.10]
dar, mai rezultă din figură şi expresia diferenţei de nivel:
Topografia în construcţiile civile
67
oh
AB
+ s = i + D.tgo [7.11]
oh
AB
= D.tgo + i – s [7.12]

A
B
HA
HB
Suprafata de nivel "0"
sensul masuratorilor
ohAB
s
Dtgo
i
o

Figura 7.6 - Nivelment trigonometric cu vize ascendente.
Dacă se ţine cont că relaţia între unghiul de pantă o şi unghiul zenital z este :
o + z = 100
g
[7.13]
putem să exprimăm relaţiilr [7.10] şi [7.12] funcţie de unghiul zenital z :
H
B
= H
A
+ D.ctg z + i - s [7.14]
respectiv:
oh
AB
= D.ctg z + i - s [7.15]
7.4.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente.
Dacă punctul B este situat sub linia orizontului ce trece prin punctul A, problema se rezolvă,
conform figurii 7.7.
A
B
HA
HB
Suprafata de nivel "0"
sensul masuratorilor
ohAB
s
Dtgo
i
o

Figura 7.7 - Nivelment trigonometric cu vize descendente.
Astfel:
s Dtg H i H
B A
+ + = + o [7.16]
şi rezultă expresia pentru H
B
:
s i tg * D H H
A B
÷ + ÷ = o [7.17]
Diferenţa de nivel se determină din la egalitatea:
Topografia în construcţiile civile
68

A B AB
H H h ÷ = o [7.18]
unde valoarea lui H
B
se înlocuieşte cu relaţia [7.17]:
s i tg * D h
AB
÷ + ÷ = o o [7.19]
Relaţiile de calcul pentru diferenţa de nivel şi cota punctului, aşa cum sunt prezentate mai
sus, sunt valabile numai în cazul în care distanţa orizontală D este mai mică de 500m. Dacă
această valoare este mai mare, atunci intervine o corecţie datorată sfericităţii şi refracţiei
atmosferice, ce are expresia :
( )
2R
D
k 1 C
2
÷ = [7.20]
în care:
k este coeficientul de refracţie atmosferică (k=0,13 pentru teritoriul României),
R este raza medie a pământului (R = 6379 km)
Această corecţie este totdeauna pozitivă şi se adaugă la diferenţa de nivel.
7.5 Nivelmentul hidrostatic.
Principiul de funcţionare este cel al vaselor comunicante, iar cel mai cunoscut şi folosit
mod de lucru cu nivelul hidrostatic este cel al furtunului cu apă folosit pe şantiere pentru
transmiterea unei cote în mai multe puncte. Din figura 7.8 se observă că de pe zidul pe care se
află punctul A se transmite pe zidul punctului B cota lui A.
Pentru determinarea diferenţei de nivel între punctele A şi B, se vor măsura cu o riglă sau
ruletă segmentele a şi b, rezultând :
b a h
B A
÷ =
÷
o [7.21]
şi cota punctului B cu relaţia:
b a H h H H
A B A A B
+ ÷ = + =
÷
o [7.22]
a
b
oh
A
B

Figura 7.8 - Nivelmentul hidrostatic.
Pentru măsurătorile efectuate cu furtunul cu apă, precizia determinărilor se înscrie în
limita a ± 0,5...1cm pentru distanţe de sub 50m.
7.6 Drumuirea de nivelment geometric.
Prin această metodă se urmăreşte determinarea cotelor unor puncte intermediare situate
între două puncte de cotă cunoscută. Dacă măsurătorile se efectuează cu determinarea numai
o singură dată a diferenţelor de nivel, drumuirea va fi una simplă de nivelment; dacă
diferenţele de nivel se determină de două ori ( fie prin schimbarea altitudinii planului de vizare
fie prin efectuarea măsurătorilor "dus-întors" atunci spunem că se execută o drumuire de
Topografia în construcţiile civile
69
dublu nivelment. Pentru a se putea vedea modul de calcul al unei drumuiri, se vor analiza
datele prezentate în figura 7.9.
a1 b1
a2 b2
a3 b3
a4 b4
A
B
1
2
3
oh1
oh2
oh3
oh4
ohAB

Figura 7.9 - Drumuirea de nivelment geometric sprijinită la capete.
Operaţiile de teren la o astfel de lucrare constau din alegerea poziţiei şi marcarea
punctelor intermediare 1,2, 3, instalarea de mire pe punctele A şi 1 şi alegerea şi aşezarea în
staţie a instrumentului de nivelment în staţia S
1
. Din această staţie se fac citirile a
1
şi b
1
pe cele
două mire. Se mută apoi mira din A în punctul 2, aparatul se instalează în staţia S
2
, iar mira
din punctul 1 se orientează cu faţa către aparatul din staţia S
2
. Se vor efectua citirile a
2
şi b
2
.
Operaţiunile se repetă până la terminarea traseului pe punctul B. Ca date iniţiale cunoscute se
consideră cotele punctelor A şi B, respectiv H
A
şi H
B
. Pe teren se vor efectua citirile pe mirele
amplasate pe punctele A, 1, 2, 3, B, notate cu a
i
respectiv b
i
.
Calculul diferenţelor de nivel funcţie de citirile pe miră se face cu relaţiile:

b a h
b a h
b a h
b a h
n n n
E ÷ E = E
÷ =
÷ =
÷ =
o
o
o
o
    
2 2 2
1 1 1
[7.23]
În acelaşi timp însă se poate calcula diferenţa de nivel între A şi B din cotele punctelor
care sunt valori cunoscute:

B A
coord
H H h
B A
÷ =
÷
o [7.24]
Din punct de vedere matematic, dacă măsurătorile nu ar fi însoţite de erorile de măsurare,
între relaţiile [7.23] şi [7.24] s-ar putea pune semnul egalităţii. Din punct de vedere topografic
însă, apariţia erorilor de măsurare conduce la nerespectarea condiţiei matematice. Pentru
calculul erorii vom folosi valoarea obţinută prin relaţia [7.23] ca valoare afectată de erori, fiind
rezultată din valorile citite pe mire şi valoarea obţinută din relaţia [7.24] ca valoare justă,
obţinută din valori considerate neafectate de erori. În această situaţie, eroarea drumuirii va fi
dată de relaţia:

coord
B A h
h h justa valoarea eronata valoarea e
÷
E ÷ E = ÷ = o o [7.25]
Dacă valoarea este mai mică cel mult egală cu toleranţa
km * km
D e T = , unde :
e
km
- eroarea pe kilometru conform cărţii tehnice a aparatului,
D
km
- lungimea în kilometrii a traseului de nivelment,
se calculează corecţia totală :
Σδh δh e c
B A h h
÷ = ÷ =
÷
[7.26]
Topografia în construcţiile civile
70
respectiv corecţia unitară
D
c
c
h
u
= . Pentru un niveleu cu lungimea d
i
corecţia ce se va aplica
diferenţei de nivel va fi dată de relaţia :

i u i
d * c c = [7.27]
iar pentru o diferenţă de nivel compensată, oh
i
comp.
, relaţia de calcul va fi:
oh
i
comp.
= oh
i
+ c
i
[7.28]
Cu valorile astfel calculate se vor obţine cotele definitive (compensate) ale punctelor
drumuirii de nivelment:
H
1
comp
= H
A
+ oh
1
comp

H
2
comp
= H
1
+ oh
2
comp

. . . . . . . . . . . . . . . [7.29]
H
B
comp
= H
n
+ oh
n
comp
= H
B
dat
( control)
Compensarea se poate face însă şi pe cote, nu numai pe diferenţe de nivel; în acest caz:
H
1
comp
= H
A
+ oh
1
+ c
1

H
2
comp
= H
1
comp
+ oh
2
+ c
2

. . . . . . . . . . . . . . . [7.30]
H
B
comp
= H
n
comp
+ oh
n
+ c
n
= H
B
dat
( control)
7.6.1 Drumuirea de nivelment închisă pe punctul de plecare.
Dacă vom considera că într-o drumuire de nivelment geometric punctul iniţial coincide
cu punctul final, între ele determinându-se cotele unor puncte intermediare, atunci drumuirea
este închisă pe punctul de plecare. În acest caz, condiţia matematică este ca suma diferenţelor
de nivel să fie nulă. Acest fapt conduce la determinarea valorii juste a diferenţei de nivel care
trebuie să fie nulă, în timp ce suma diferenţelor de nivel calculată conform relaţiilor [7.23]
reprezintă valoarea eronată. Putem scrie aşadar că:
Σδh justa valoarea eronata valoarea e
h
= ÷ = [7.31]
iar expresia corecţiei totale va fi de forma:
Σδh e c
h h
÷ = ÷ = [7.32]
Toate celelalte calcule se desfăşoară după modelul celor de la drumuirea de nivelment
geometric sprijinită la capete.
7.6.2 Drumuirea cu punct nodal.
Considerând situaţia în care se dau trei puncte de cotă cunoscută, între care se efectuează
drumuiri, iar acestea se întâlnesc într-un punct, acest punct este considerat un nod al celor trei
drumuiri efectuate. Cota sa va putea fi determinată cu o precizie mai mare datorită faptului că
pentru el este posibil să se determine cota din fiecare drumuire. Considerând că cele trei valori
sunt apropiate între ele, încadrându-se în toleranţă, atunci valoarea cea mai probabilă a cotei
punctului nodal va fi de forma:
H
H p H p H p
p p p
N
N N N
=
· + · + ·
+ +
1
1
2
2
3
3
1 2 3
[7.33]
în care p
i
reprezintă ponderile sau gradul de încredere ce se acordă măsurătorilor din
fiecare drumuire. Aceste ponderi sunt invers proporţionale cu lungimile drumuirilor, astfel :
Topografia în construcţiile civile
71
;
D
1
p ;
D
1
p ;
D
1
p
3
3
2
2
1
1
= = = [7.34]
După ce a fost calculată cota punctului nodal, drumuirile între punctele de cotă cunoscută
şi punctul nodal se calculează şi se compensează ca drumuiri sprijinite la capete.
7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice.
Procedeele care permit determinarea poziţiei pe înăţime a detaliilor din teren sunt :
radierea de nivelment, profile şi combinaţii de drumuire cu profile. Aceste metode sunt
folosite funcţie de configuraţia suprafeţei de teren ce se va măsura şi funcţie de destinaţia
lucrării. Astel, radierile de nivelment se vor folosi pentru suprafeţe mari, în timp ce metoda
profilelor se pretează foarte bine cerinţelor proiectării căilor de comunicaţie terestră (drumuri
sau căi ferate), în general acelor lucrări care necesită ridicări sub forma unor benzi.
7.7.1 Radieri de nivelment.
Prin aplicarea acestei metode este posibilă determinarea cotelor mai multor puncte din
aceeaşi staţie de nivelment.
Se consideră date cunoscute cota punctelor 101 şi 102 (figura 7.10). Acestea provin fie
dintr-o drumuire de nivelment ce se execută simultan cu radierile dar se prelucrează fiecare
separat, fie sunt puncte de nivelment de cotă cunoscută.
După aşezarea pe punctele cunoscute a mirelor şi efectuarea citirilor a
i
şi b
i
din staţia de
nivelment, se execută şi citirile c
i
către punctele 1001, 1002, 1003, etc. Deoarece cota
punctului 101, H
101
este cunoscută, se poate calcula altitudinea planului de vizare H
v
cu
relaţia:

i v
a H H + =
101
[7.35]
1001
1002
1003
ai c1 c2 c3 bi
Hv
101
102
101
1001
1002
1003
102
H101
H1001 H1002

Figura 7.10 - Radieri de nivelment.
Faţa de această valoare se vor putea calcula cotele punctelor radiate nivelitic cu relaţii de
tipul :

2 1002
1 1001
c H H
c H H
v
v
÷ =
÷ =
[7.36]
Dacă instrumentul de nivelment are şi cerc orizontal, prin efectuarea lecturii la cerc şi
calculând distanţa de la aparat la punct pe cale stadimetrică, se poate proceda la raportarea în
Topografia în construcţiile civile
72
coordonate rectangulare sau polare a punctelor radiate nivelitic.
7.7.2 Metoda profilelor.
Se foloseşte la lucrările în vederea proiectării de drumuri sau căi ferate. După felul lor,
profilele pot fi longitudinale sau transversale. în proiectare, primele se folosesc la stabilirea
profilului în lung al căii de comunicaţie, în timp ce profilele transversale permit stabilirea
amprizei (lăţimea totală) căii.

101
102
1000
103
104
S1
S2
S3
1001
1002
1003
1004
1005
axul drumului

Figura 7.11 - Metoda profilelor.
Din punct de vedere al executării lucrărilor topografice, această metodă este o combinaţie
de drumuire de nivelment, care urmăreşte să determine cotele punctelor situate în axul căii,
simultan cu radierile de nivelment executate asupra unor puncte ce se situează pe un
aliniament perpendicular pe axul căii. Atât punctele de drumuire cât şi cele situate pe profilele
transversale se aleg la schimbările de panta ale terenului. Cotele punctelor de pe profilele
transversale se calculează cu ajutorul altitudinii planului de vizare din staţia corespunzătoare.
7.8 Nivelmentul suprafeţelor.
Dacă metodele descrise până acum se pot aplica în terenuri cu o accidentaţie mare la fel
de bine ca şi în terenuri aproximativ plane, în cele ce urmează se vor prezenta posibilităţi de
executare a nivelmentului pe suprafeţe cu a accidentare nesemnificativă, pe care urmează să se
amplaseze construcţii industriale, civile sau agricole ce necesită o sistematizare verticală.
Funcţie de precizia cerută, mărimea suprafeţei sau de relief, nivelmetul suprafeţelor se poate
execută pe pătrate mici sau mari.
7.8.1 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mici.
Acest procedeu se foloseşte la suprafeţe relativ mici ( sub 5 ha), când terenul nu are o
pantă mai mare de 5° şi fără o acoperire mare.
Metoda presupune realizarea unei reţele de pătrate cu latura până la 50m (figura 7.12),
colţurile pătratelor urmând a se folosi drept puncte cărora li se va determina cota. În zona de
lucru se presupune că există un punct RN, de cotă cunoscută H
RN
, sau în lipsa lui se va
efectua o drumuire de nivelment de la un reper la unul din punctele reţelei de patrate (de
exemplu la punctul 1). Dacă lungimea vizelor (maxim 200m) permite, se va instala aparatul în
staţia S
1
din care se vor efectua citirile pe mirele amplasate pe punctele 1, 2, ... etc. Se vor
obţine lecturile c
1
, c
2
, ..., c
n
.
Se mută aparatul pe un nou amplasament, S
2
, din care se fac citirile c
1
’, c
2
’, ..., c
n
’. Dacă
diferenţele c
i
- c
i
’ sunt constante, cu variaţii în limita a maximum 4 mm, atunci se poate trece la
calculul cotelor punctelor. Pentru aceasta, se va calcula pentru fiecare punct media celor două
citiri, c
i
şi c
i
’, valoarea cu care se vor calcula cotele punctelor din reţeaua de pătrate.

1
1 m v
c H H + = [7.37]
unde c
m1
reprezintă media citirilor pe punctul 1.

Topografia în construcţiile civile
73
S1
S2
1 2 3 4 5
RN (HRN)
10-30m
c1
c1'
c2
c2'

Figura 7.12 - Nivelmentul suprafetelor prin patrate mici.
Cotele punctelor se calculează, funcţie de altitudinea planului de vizare, cu formula:

i
m v i
c H H ÷ = [7.38]
Dacă suprafaţa este la limita superioară a condiţiei de pantă medie a terenului sau
acoperirea terenului este mare, cotele punctelor se vor determina printr-o drumuire de
nivelment cu puncte radiate.
7.8.2 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari.
Calculul cotelor punctelor este funcţie de metoda aleasă pentru efectuarea lucrărilor de
teren: fie se determină citirile pe mirele amplasate în colţurile fiecărui pătrat, fie se execută o
drumuire de nivelment închisă pe punctul de plecare.
S1
S2
1 2 3 4 5
RN (HRN)
50-200m
c2 c2'
S3 S4
S5
S10
S9
S8 S7
S6
10 9 8 7 6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16

Figura 7.13 - Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari.
Patratele vor avea laturile de până la 200 de metri, iar construcţia se va realiza cu ajutorul
unui teodolit sau a unui tahimetru.
Ridicarea altimetrică în pătrate izolate se efectuează instalând instrumentul de nivelment
la intersecţia diagonalelor pătratului (cu abatere de 2-3m). Din această staţie se radiază toate
cele patru colţuri ale pătratului. Din figura 7.13, se observă că nu este necesară staţionarea în
Topografia în construcţiile civile
74
toate pătratele ci numai în cele care asigura determinarea cotei colţurilor. Punctul 8 este
determinat din staţiile S
2
şi S
3
, astfel că nu mai este necesară staţionarea în patratul delimitat
de punctele 8, 9, 12 şi 13.
Controlul citirilor se face pe diagonală, faţă de o latură şi anume :

9 2' 9' 2
c c c c + = + [7.38]
Această egalitate, dacă este satisfăcută cu o toleranţa de ± 3mm, măsurătorile se consideră
bune şi se pot folosi la calculul cotelor. Cotele se determină prin drumuire închisă pe punctul
de plecare pentru punctele situate pe conturul suprafeţei şi prin drumuire sprijinită la capete
pentru punctele situate în interiorul suprafeţei.
Un alt mod de efectuarea măsurătorilor este şi cel în care pe colţurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15,
16,17, 18, 19, 20, 11 şi 10 se execută o drumuire închisă, iar cotele punctelor 7,8,9,12,13,14 se
determină ca puncte radiate.
7.9 Nivelmentul în condiţii speciale.
O serie de lucrări de nivelment urmăresc fie să transmită o cotă peste un curs de apă, fie
să se efectueze lucrări de nivelment prin terenuri mlăştinoase sau cu pante mari. Fiecare din
lucrările enumerate mai sus au un specific propriu, fapt ce conduce la tratarea diferită a
fiecărui caz în parte.
7.9.1 Nivelmentul peste cursuri de apă.
Această operaţiune se impune când lăţimea luciului de apă este sub 300m. Se poate apela
pentru rezolvarea problemei fie la metodele clasice, constând din efectuarea unor drumuiri de
nivelment geometric ce traversează apa pe podurile existente, sau sunt efectuate iarna când
apa este îngheţată, dar se pot rezolva şi cu ajutorul nivelului luciului de apă sau prin efectuarea
de măsurători de pe un mal pe altul.
În primul caz se vor amenaja pe maluri, mici incinte protejate, în care nivelul apei nu este
afectat de curenţi sau valuri, iar în acestă incintă se materializează cu câte un ţarus nivelul apei
la un anumit moment. Pe ambele maluri, nivelul apei fiind acelaşi, dacă se cunoaşte cota pe un
mal, pe celălalt mal cota va fi aceeaşi.
14
15
16
17

Figura 7.14 -Panou glisant pe miră.
Pentru cazul în care cursul de apă are lăţime mai mare de 300 m, pe miră se montează un
panou glisant negru (figura 7.14) ce are la mijlocul lui o fantă cu lăţime de 2...5 cm. Datorită
conului creat de grosimea firului reticular orizontal, acesta practic se suprapune peste mai
multe diviziuni centimetrice. Inconvenientul este rezolvat prin vizarea fantei din panoul
glisant, fantă ce este adusă prin deplasarea panoului, pe firul reticular orizontal. Citirea se
consideră a fi media citirilor de la partea superioară respectiv inferioară a fantei suprapusă pe
Topografia în construcţiile civile
75
miră.
Aceeaşi problemă se poate rezolva prin alegerea pe fiecare mal a câte unei staţii, S
1
şi S
2
,
iar la distanţă de sub 30m de fiecare staţie se aleg puncte care se materializează prin ţăruşi
(figura 7.15). Din fiecare staţie se efectuează lecturi pe mirele instalate pe punctele bornate, A
şi B, lecturi ce se folosesc la determinarea diferenţei de nivel. Dacă valorilor obţinute diferă cu
mai puţin de 10mm între ele, atunci diferenţa de nivel între cei doi ţăruşi se consideră media
aritmetică a determinărilor.
S1 S2
A
B
a1
a2
b1
b2

Figura 7.15 - Transmiterea cotelor peste apă.
Astfel :
1 1
b a h
'
AB
÷ = o [7.39]
pentru staţia S
1
, respectiv din staţia S
2
diferenţa de nivel va fi :

2 2
b a h
"
AB
÷ = o

[7.40]
iar diferenţa de nivel definitivă este :

2
" h δ ' h δ
h δ
AB AB
AB
+
= [7.41]
Pentru diminuarea influenţei condiţiilor de mediu în determinarea diferenţelor de nivel, se
vor efectua măsurători dimineaţa, în zori şi după amiaza, în jurul orei 16.
7.9.2 Nivelmentul în terenuri mlăştinoase.
Deoarece stabilitatea operatorului, a instrumentului de nivelment şi a mirelor este practic
inexistentă, se impune gă sirea de soluţii pentru a asigura stabilitatea instrumentului, mirelor şi
operatorilor. Acest lucru conduce la găsirea unei soluţii pentru a crea posibilitatea ca şi în
astfel de zone să se poată executa lucrări.
Soluţia o reprezintă :
 instalarea instrumentului de nivelment pe pari de lemn, bătuţi oblic,
 instalarea mirelor, deasemeni, pe pari de lemn,
 construirea de podine de lucru, pentru operatori, independente de parii pe care se
instalează nivela,
 efectuarea lecturilor se va face de doi operatori, unul pentru sensul înainte şi altul pentru
sensul înapoi.
Topografia în construcţiile civile
76

Figura 7.16 - Nivelment în teren mlăştinos.
Instrumentele de nivelment folosite se recomandă să fie din categoria instrumentelor cu
orizontalizare automată a axei de vizare.
7.9.3 Nivelmentul terenurilor cu pantă mare.
Dacă dorim să determinăm diferenţa de nivel între două puncte situate pe un versant cu
pantă mare, în condiţiile în care precizia determinării nu trebuie să fie mare, se poate folosi o
metodă expeditivă. Aceasta necesită două mire şi un boloboc (figura 7.17). Una din mire se
aşează orizontal pe punctul A, orizontalitate care se realizează cu ajutorul bolobocului, iar pe a
două miră, aşezată vertical cu ajutorul unui fir cu plumb, se citeşte diferenţa de nivel oh
i
.
Operaţiunea se repeta până la punctul B. Diferenţa de nivel între A şi B se determină ca sumă
a difernţelor de nivel pe fiecare tronson în parte.
B
A
oh1
oh2
oh3
oh4

Figura 7.17 - Nivelmentul terenurilor accidentate.

4 3 2 1 AB
δh δh δh δh δh + + + = [7.42]
Metoda descrisă mai sus permite şi determinarea distanţei orizontale între A şi B, simultan
cu determinarea diferenţei de nivel.
7.9.4 Precizia nivelmentului geometric.
Pornind de la relaţia [7.23], pentru calculul diferenţei de nivel funcţie de citirile pe miră,
putem scrie că :

n n AB
b a b a b a h ÷ + + ÷ + ÷ = 
2 2 1 1
o [7.43]
şi dacă vom considera că citirile pe miră sunt afectate de erorile e
1
, e
1
', e
2
, e
2
', . . . e
n
, e
n
',
diferenţa de nivel
AB
h o va fi afectată de aceste erori astfel:
oh
AB
+e
oh
= (a
1
+e
1
) - (b
1
+ e
1
')+ (a
2
+e
2
)-(b
2
+e
2
')+ . . . . + (a
n
+e
n
)-(b
n
+e
n
') [7.44]
Prin scăderea relaţiilor [7.43] şi [7.44], se ajunge la :
e
oh
= e
1
- e
1
' + e
2
- e
2
' + . . . . + e
n
- e
n
' [7.45]
Deoarece măsurătorile sunt efectuate cu acelaşi aparat, de către un singur operator, în
Topografia în construcţiile civile
77
condiţii exterioare aproximativ identice, putem considera că erorile sunt egale între ele, adică:
e
1
= e
1
' = e
2
= e
2
' = . . . . = e
n
= e
n
' = e [7.46]
Eroarea totală va fi suma erorilor componente, sau :
E = ± e ± e + . . . . ± e [7.47]
care prin ridicare la pătrat şi neglijarea produselor parţiale ca căpăta forma:
2n e e e e E
2 2 2
± = + + + =  [7.48]
Dar lungimea drumuirii D = 2.n.d unde n este numărul de staţii şi d reprezintă lungimea
unei portei. În acest fel relaţia [7.48] devine :
D e' D
d
e
d
D
e E · ± = ± = ± = [7.49]
în care e’ reprezintă influenţa preciziei aparatului.
7.9.5 Obţinerea curbelor de nivel pe plan.
Principiul de obţinere a curbelor de nivel a fost stabil în capitolul referitor la probleme ce
se pot rezolva pe hărţi şi planuri. Cum însă nu dispunem de mulajul care să reprezinte la scară
terenul, pe care să-l putem secţiona cu planuri paralele situate la distanţe egale cu echidistanţa
curbelor de nivel, vom rezolva problema pornind de la cotele unor puncte situate în teren.
110.00
110.50
111.00
111.50
112.00
112.50
113.00
A
109.83
B
113.15

Figura 7.18 - Interpolarea curbelor de nivel cu izograful.
Pornind de la condiţia că punctele de cotă cunoscută sunt astfel alese încât să reprezinte
schimbările de pantă, vom accepta că între două puncte de cotă cunoscută terenul creşte
uniform. Pentru interpolare se va desena pe un suport transparent (calc sau folie) o reţea de
15...20 de linii paralele la distanţa de 3...5 mm una de alta (figura 7.18). Numărul de linii
precum şi distanţa dintre ele este funcţie de accidentaţia terenului pentru care dorim să
interpolăm curbe. La un teren cu accidentaţie pronunţată distanţa între linii va fi mai mică, în
timp ce la un teren cu relief plan, liniile vor fi la distanţa mai mare una de alta. Liniile paralele
se vor inscripţiona cu cotele corespunzătoare echidistanţei curbelor de nivel ce se vor desena.
Această folie se suprapune peste desenul ce conţine punctele cotate astfel ca punctul A de
cotă 109,83m de pe desenul cu puncte să se pozitioneze corespunzător pe izograf. Acesta se
roteşte până ce punctul B de cotă 113.15m de pe desenul cu puncte se poziţionează pe
izograf. Cu un ac se înţeapă punctele de intersecţie între aliniamentul AB şi paralele
izografului. Repetând operaţiunea pentru toate perechile vecine de puncte şi unind punctele
înţepate, de aceeaşi valoare, se obţin curbele de nivel.
8 TOPOGRAFIE APLICATĂ.
Topografia în construcţiile civile
78
Totalitatea noţiunilor abordate în primele capitole se concretizau în posibilitatea de a
determina poziţia unor detalii din teren într-un sistem de coordonate unitar şi omogen; cu alte
cuvinte până acum nu am făcut altceva decât să consemnăm o situaţie existentă în teren. Cum
însă nimic nu este veşnic, în capitolul de faţă vom vedea cum se pot transpune în realitate
proiectele de investiţii ce urmăresc realizarea de noi construcţii, fie că este vorba de
construcţii civile, industriale, hidrotehnice sau de căi de comunicaţii. Cu studiul metodelor de
transpunere din punct de vedere topografic a proiectelor în teren, se ocupă topografia
inginerească sau topografia aplicată.
8.1 Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor.
Orice lucrare de investiţii parcurge o serie de etape care sunt, din punct de vedere al
conţinutului, identice. O primă etapă este cea în care, după ce a apărut ideea investiţiei se
impune să se studieze dacă şi în ce condiţii tehnice, economice şi financiare este posibilă
realizarea investiţiei. Pentru aceasta, din punct de vedere topografic, este necesar să existe
planuri de situaţie care să permită studierea investiţiei în condiţiile exacte ale terenului. Aceste
planuri fie că pot exista din lucrări anterioare şi, pentru că nu au apărut elemente noi sau
acestea sunt puţine, pot fi folosite ca atare, sau, în cazul în care aceste planuri nu există vor
trebui întocmite. În general aceste planuri sunt fie la scara 1:25000 - 1:5000 pentru studiile de
amplasament, fie la scări mari, 1:1000 - 1:5000 pentru elaborarea proiectului. Pe astfel de
planuri, proiectantul va gândi toată investiţia. Aceasta este etapa numită “studiu tehnico-
economic - S.T.E.” şi ea poate conţine una sau mai multe variante de execuţie a investiţiei. În
baza acestei documentaţii, factorii de decizie hotărăsc care este varianta ce se va transpune în
practică. Odată hotărârea luată, proiectantul va detalia varianta finală în vederea execuţiei
propriuzise a investiţiei; acum soluţiile prezentate sunt concrete şi urmează să se execute. O
astfel de faze se numeşte “proiect de execuţie - P.E.” Există situaţii în care cele două etape se
contopesc, deoarece investiţia este una comună, nu ridică probleme de proiectare sau execuţie
deosebite, nu are decât o singură soluţie, astfel că se ajunge la un “proiect fază unică -
P.F.U.”.
Nu numai lucrările topografice sunt necesare în această fază, ci şi cele legate de geologia şi
geotehnica locului (pentru a se vedea dacă şi în ce condiţii terenul suportă construcţia) şi de
hidrologie.
Partea care presupune transpunerea în teren a investiţiei începe după ce a fost elaborat şi
avizat proiectul de execuţie. Din acest moment, întreaga lucrare se va materializa şi cu aportul
activităţii topografice. Activitatea însă, cu toată complexitatea ei, se poate reduce la trasări de
elemente pe teren : distanţe, unghiuri, cote, linii de pantă, transmiteri de cote la etaj sau în
fundaţii, etc.
8.2 Trasarea pe teren a elementelor topografice.
8.2.1 Trasarea unghiurilor.
Indiferent de precizia cu care se va trasa unghiul, datele cunoscute sunt aceleaşi pentru
toate cazurile. Se consideră cunoscute coordonatele punctelor A,B şi C, iar în teren există
două puncte A şi B, care constituie direcţia de referinţă fată de care se va trasa unghiul |.
Din coordonatele punctelor se vor calcula orientările u
AB
şi u
AC
cu relaţiile:
AC
AC
AC
AB
AB
AB
Δy
Δx
tgθ ;
Δy
Δx
tgθ = = [8.1]
Valoarea unghiului | va rezulta ca diferenţa celor două orientări (figura 8.1) şi va
reprezenta mărimea proiectată a unghiului ce se va trasa.
Topografia în construcţiile civile
79
8.2.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redusă.
Se instalează teodolitul în punctul A, se vizează punctul B şi ce face citirea c
B
, care în
general este diferită de 0. La valoarea citită se adună mărimea calculată a unghiului |,
obţinându-se citirea către punctul C. Se va roti teodolitul în sens orar până ce la dispozitivul
de citire se obţine valoarea calculată a citirii C
C
. La o distanţă oarecare, un jalon, ce va
materializa unghiul trasat, se deplasează convenabil până când se suprapune peste firul
reticular verticat al lunetei teodolitului. Vârful jalonului va materializa direcţia AC.
A
B
C
|

Figura 8.1 - Trasarea cu precizie redusă.
Trasarea se poate face şi procedând la aducerea diviziunii “0” a cercului orizontal gradat
pe direcţia iniţială, AB. în acest caz, iniţial se va găsi diviziunea “0” a cercului gradat, se va
bloca mişcarea înregistratoare şi se va viza punctul B. Citirea către punctul C va fi acum
identică cu mărimea unghiului |, după care se va proceda identic ca în cazul general. Din
punct de vedere al preciziei rezultatului final, ambele metode sunt comparabile, aducerea lui
"0" pe direcţia iniţială necesitând însă timp în plus faţă de cazul general.
8.2.1.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie.
Datele cunoscute şi elementele ce se calculează sunt aceleaşi. Pentru trasare se instalează
teodolitul în punctul A, se vizează, cu luneta în poziţia I (cerc vertical stânga-CS) punctul B şi
ce face citirea C’
B
.
B
A
C
C'
C"
|

Figura 8.2 - Trasarea cu precizie medie.
Se roteşte teodolitul în sens orar până ce la dispozitivul de citire se obţine valoarea
calculată a citirii C’
C
; la o distanţă oarecare, un cui sau un ac vor materializa unghiul trasat. Se
aduce aparatul în poziţia a II-a (cerc vertical dreapta-CD) şi se vizează punctul B făcându-se
citirea C”
B
; aceasta va diferi de citirea din poziţia I cu aproximativ 200
g
. La această citire se
Topografia în construcţiile civile
80
adaugă valoarea unghiului | calculat şi se obţine citirea C"
C
care se va introduce la dispozitivul
de citire prin rotirea teodolitului în sens orar. Se va obţine o direcţie AC", apropiată de AC'.
Unghiul proiectat |, trasat cu precizie medie, va fi determinat de bisectoarea unghiului format
de direcţiile AC’ şi AC”, iar punctul C se află la jumătatea segmentului C'C".
Un caz particular este cel în care pe direcţia iniţială, în poziţia CS se aduce diviziunea "0"
a cercului orizontal. În continuare, se procedează identic ca în cazul general.
8.2.1.3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată.
Metoda permite obţinerea celor mai bune precizii la trasarea unghiurilor şi este de fapt o
combinaţie de trasare de unghi şi trasare de element liniar de lungime mică. Teodolitul instalat
în punctul A va viza punctul B, viză căreia îi va corespunde citirea C
B
. Faţa de acestă direcţie
se va trasa, cu precizie scăzută unghiul |, obţinând direcţia AC', după care unghiul astfel trasat
se va măsura cu precizie, folosind, de exemplu una din metodele de măsurare a unghiurilor
izolate, cum este metoda repetiţiei, sau folosind metoda seriilor.
B
A
C
C'
|
'
|
A|
q

Figura 8.3 - Trasarea cu precizie ridicată.
După prelucrarea măsurătorilor şi obţinerea valorii celei mai probabile, unghiul trasat cu
precizie scăzută dar măsurat precis, |', va diferi de unghiul proiectat, |, cu o cantitate A|;
β' β Δβ ÷ = [8.2]
Acestei mărimi unghiulare îi corespunde o mărime liniară q, care se poate calcula, cu
relaţia:
tgβ d q · = [8.3]
sau, deoarece unghiul este foarte mic, cu relaţia:
cc
cc
ρ
Δβ
d q · = [8.4]
Cantitatea q se aplică în teren construind pe aliniamentul AC’ o perpendiculară; prin
aplicarea cantităţii q, se obţine poziţia punctului C, care defineşte unghiul proiectat |.
Indiferent de metoda de trasare aplicată, unghiurile vor fi afectate de erorile direcţiilor ce
compun unghiul. La rândul lor direcţiile vor fi eronate, eroarea medie pătratică pentru o
direcţie având forma:
Topografia în construcţiile civile
81
m m m m m m
dir c r i m CE
= ± + + + +
2 2 2 2 2
[8.5]
unde:
- m
c
reprezintă eroarea datorată centrării aparatului pe punctul de staţie;
- m
r
eroarea de centrare a mărcii sau semnalului vizat (eroare de reducţie);
- m
i
eroarea instrumentală a aparatului folosit la trasare;
- m
m
eroarea de măsurare;
- m
CE
eroarea datorată condiţiilor exterioare.
La rândul lor, erorile componente au expresii de forma:
m
i
- eroarea instrumentală are expresia:
m m m m m m
i co v i d ex
= ± + + + +
lim
2 2 2 2 2
[8.6]
unde:
- m
colim
este eroarea de colimaţie a lunetei teodolitului
- m
v
este eroarea de înclinare a axei verticale a teodolitului
- m
i
eroare de înclinare a axei secundare, a umerilor lunetei,
- m
d
eroarea de divizare a cercului orizontal şi a dispozitivului de citire,
- m
ex
eroarea de excentricitate a cercurilor orizontale (alidad şi limb),
iar eroarea de măsurare are expresia:
m m m
m c viz
= ± +
2 2
[8.7]
unde:
- m
c
este eroarea de citire datorată aproximaţiei dispozitivului de citire,
- m
viz
este eroarea de vizare.
8.2.2 Trasarea pe teren a distanţelor.
Trasarea distanţelor pe teren se poate face, la fel ca şi măsurarea, direct sau indirect.
Indiferent de procedeul ce se va adopta, fie din coordonatele proiectate ale punctelor ce
definesc distanţa, fie din proiect, se cunoaşte mărimea ce urmează a fi trasată, totdeauna
valoarea reprezentând distanţa orizontală. Aceasta înseamnă că dacă avem de trasat o distanţă
şi punctele ce o definesc se află la cote diferite, va fi necesar să trecem de la distanţa
orizontală la lungimea înclinată. Trasarea propriu-zisă se va compune, indiferent de metoda
aleasă, din două etape: prima în care se trasează o distanţă apropiată ca valoare cu cea
proiectată şi a doua în care se trasează diferenţa până la valoarea proiectată.
8.2.2.1 Trasarea pe cale directă.
Pentru a putea face o trasare de distanţă pe cale directă va trebui să dispunem de o ruletă,
sau pentru trasări foarte precise de un fir invar.
Dproiect
A
B
Ad
D

Figura 8.4 - Trasarea directă a distanţelor orizontale.
În figura 8.4 se arată că într-o fază iniţială s-a trasat distanţa orizontală aproximativă D,
Topografia în construcţiile civile
82
diferită de cea proiectată D
proiect.
. După măsurare, distanţei D i se calculează toate corecţiile
necesare:
de etalonare : Al
k
= l
o
- l
n

unde l
o
- lungimea reală; l
n
- lungimea nominală;
de întindere :
( )
0
n
P
F F E S
l 1000
Δl
÷ · ·
·
=
unde: l
n
- lungimea nominală, S - secţiunea transversală a ruletei, exprimată în cm
2
, E -
modulul de elasticitate al oţelului ( 2,1. 104 kg/mm
2
), F - forţa în timpul măsurării, F
o
- forţa la
etalonare;
de temperatură :
Al
t
= l
t
- l
etal
= l * o (t° - t°
o
)
unde : l - lungimea panglicii, o ÷ coeficientul de dilatare termică liniară a oţelului avînd
valoarea de 0,0115mm/grad celsius/m, t - temperatura la momentul măsurării, t
o
-
temperatura la momentul etalonării;
de reducere la orizont :
3
4 2
0
8l
h δ
2l
h δ
Δl ÷ ÷ =
unde l este lungimea înclinată şi oh este diferenţa de nivel între capetele distanţei de trasat.
Toate aceste corecţii se vor aplica cu semnul schimbat faţă de cele ce s-ar aplica în cazul
măsurării.
8.2.2.2 Trasarea pe cale indirectă.
În practică se pot întâlni cazuri în care avem de aplicat distanţa orizontală, iar între
punctele A şi B (figura 8.5) terenul este fie orizontal, fie are o diferenţă de nivel oh sau face cu
orizontala un unghi de pantă o.
Dproiect
A
B
Ad
D
o
B'
oh

Figura 8.5 - Trasarea indirectă a distanţelor.
Când valorile pentru oh sau o nu se dau prin proiect, ele se vor determina prin măsurare
la teren. Trasarea propriu-zisă presupune aplicare unei distanţe D sau a unei lungimi înclinate
L, care vor diferi de valoarea proiectată. Diferenţa până la valoarea proiectată se va aplica cu o
ruletă, direct în teren, faţa de punctul B'.
8.2.3 Trasarea cotelor proiectate.
Datele cunoscute în acest caz se referă la existenţa în teren a reperului de nivelment a
cărui cotă este cunoscută, H
A
, cota punctului ce urmează a fi trasat pe înălţime, H
B
, precum şi
distanţa orizontală D, între reperul de nivelment şi punctul ce se va trasa pe înălţime (acolo
Topografia în construcţiile civile
83
unde este cazul). Trasarea se poate face prin nivelment geometric, de mijloc sau de capăt,
nivelment trigonometric sau nivelment hidrostatic.
8.2.3.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric.
La trasarea cotelor folosind acest procedeu, se foloseşte principiul vizelor orizontale; la fel
ca şi la măsurarea cotelor, nivelmentul poate fi de mijloc sau de capăt. Cel de al doilea se
foloseşte foarte rar datorită erorilor ce intervin la determinarea înălţimii aparatului. Aparatura
necesară se compune din instrumentul de nivelment şi cel puţin o miră.
8.2.3.1.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc.
În figura 8.6, se cunoaşte poziţia altimetrică a punctului A, în teren, precum şi valorile
cotelor punctelor A şi B. Se cere să se traseze pe înălţime punctul B.
A
B
a
HA
HBteren
bpr
bteren
HBpr.
suprafata de nivel "0"

Figura 8.6 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de mijloc.
Din figură se poate scrie că:
H a H b
A B pr
pr
+ = + [8.8]
unde a se citeşte pe mira amplasată pe reperul de nivelment. Din relaţia [8.8] se poate afla
valoarea lui b
pr
:
b H a H
pr A B
pr
= + ÷ [8.9]
Pentru trasare, mira amplasată în punctul B, se va deplasa în sus sau în jos până când la
firul nivelor orizontal se citeşte valoarea calculată a lui b
pr
. În acel moment, la talpa mirei, se va
însemna cu creionul sau cu creta, cota proiectată a punctului B.
8.2.3.1.2 Trasarea prin nivelment geometric de capăt.
Pentru trasarea cotelor prin acest procedeu, instrumentul de nivelment se va instala
deasupra punctului A, considerat reperul de nivelment.
A
B
i
HA
HBteren
bpr
bteren
HBpr.

Figura 8.7 - Trasarea cotelor prin nivelment geometric de capăt.
Topografia în construcţiile civile
84
Din figura 8.7, putem scrie că:
H i H b
A B pr
pr
+ = + [8.10]
de unde rezultă valoarea lui b
pr
:
b H i H
pr A B
pr
= + ÷ [8.11]
Pentru trasarea propriuzisă se procedează ca în cazul trasării prin nivelment geometric de
mijloc.
Trasarea pe înălţime a punctului B se poate face şi dacă se cunoaşte cota punctului B la
nivelul terenului. în acest caz, diferenţa între cota proiectată şi cota terenului determină cota
de lucru, c
l
,după relaţia:
c H H
l B B
pr teren
= ÷ [8.12]
Odată calculată această valoare, ea este aplicată cu o ruletă pe un ţăruş sau o stinghie
bătute în pământ, în apropierea punctului B. Pe şantier, această mărime este mult utilizată,
deoarece dă posibilitatea ca odată punctul marcat planimetric în teren, faţă de cota terenului,
să se poată aplica uşor cantităţi ce se pot măsura cu o ruletă sau metru.
8.2.3.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.
În cazul trasării cotelor prin această metodă, se presupune că, fie prin măsurare directă fie
prin calcul, din coordonatele punctelor, se cunoaşte distanţa orizontală între reperul de
nivelment şi punctul a cărui cotă trebuie trasată (figura 8.8).
A
B
HA
HBteren
i
o
i
cl
D
HBpr.

Figura 8.8 - Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.
Metoda presupune de fapt trasarea unui unghi de pantă care, la distanţa D, asigură cota
proiectată a punctului. Din figura 8.8 putem scrie că:
tg
H H
D
B A
pr
o =
÷
[8.13]
din care rezultă valoarea lui o. La teren, se instalează teodolitul în punctul A şi se măsoară
înălţimea "i" a instrumentului. Se vizează către punctul B, astfel ca la cercul vertical să citim
valoarea unghiului de pantă o. În B se instalează o miră, care poate fi mişcată pe verticală, în
sus şi în jos, astfel ca la firul reticular orizontal al teodolitului din A să citim înălţimea "i". La
talpa mirei se află cota proiectată a punctului B.
Topografia în construcţiile civile
85
8.2.3.3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.
Cea mai cunoscută şi folosită dintre metodele de trasare a cotelor pe şantier este cea care
foloseşte principiul vaselor comunicante, cunoscută sub denumirea de furtunul cu apă.
Cunoscându-se valorile cotelor reperului de nivelment şi a punctului ce se va trasa, se poate
calcula valoarea cotei de lucru c
l
cu relaţia:
c H H
l pr RN
= ÷ [8.14]
Prin nivelment hidrostatic (figura 8.9), se transmite pe verticala punctului proiectat cota
reperului de nivelment, după care cu un metru sau o ruletă, faţă de această cotă transmisă se
aplica valoarea cotei de lucru calculate.
cl
HRN
Hpr

Figura 8.9 - Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.
Pentru aplicarea corectă a procedeului, se impune ca pe timpul trasării furtunul cu apă să
nu fie expus inegal la soare şi să nu prezinte ştrangulări care ar împiedica circulaţia liberă a
lichidului.
8.2.3.4 Trasarea cotelor la etaj şi în groapa de fundaţie.
În cazul în care cotele de trasat au diferenţe mari faţă de cota reperului de nivelment, aşa
cum se întâmplă în cazul gropilor de fundaţie sau a transmiterilor la etajele construcţiei,
nivelmentul geometric efectuat cu mirele clasice nu mai poate fi utilizat comod. Se va proceda
deci la înlocuirea citirilor pe miră cu citiri pe o bandă gradată de oţel, cea mai comodă fiind
banda unei rulete.
RN
Bteren
Bproiect
HRN
a
bpr
c"
HBpr.
c'
S1
S2

Figura 8.10 - Trasarea cotelor în groapa de fundaţie.
Un instrument de nivelment este instalat în staţia S
1
(figura 8.10) şi face citirile a, pe mira
amplasată pe reperul de nivelment şi c’ pe o ruletă suspendată. Pentru a se menţine ruleta în
poziţie verticală şi a-i asugura stabilitate, de capătul de jos al său se va lega o greutate ce se va
scufunda într-un vas cu lichid vâscos (ulei auto). Un al doilea instrument de nivelment este
Topografia în construcţiile civile
86
instalat în groapa de fundaţie şi face citirea c” pe ruleta suspendată. Din figură se poate scrie
că:
H
RN
+ a = H
Bpr
+ b
pr
+ (c” - c’) [8.15]
În ecuaţia de mai sus, cotele punctelor sunt cunoscute din proiect, citirile a, c” şi c’ se fac
pe miră sau ruletă. Rezultă:
b
pr
= H
RN
+ a - H
Bpr
- (c” - c’) [8.16]
Odată aceste calcule efectuate, trasarea presupune ca mira amplasată pe punctul B să fie
ridicată sau coborâtă până când la firul reticular orizontal se va citi valoarea lui b
pr
.
Trasarea cotelor la etaj se face, principial, identic. Diferă însă poziţia reperului de
nivelment şi a punctului ce se trasează pe înălţime. Astfel, din staţia S
1
se fac citirile a, pe mira
amplasată pe reperul de nivelment şi c” pe ruleta suspendată. Din staţia S
2
se face citirea c’ pe
ruleta suspendată. Din figura 8.11 se poate scrie egalitatea:
H
RN
+ a + (c” - c’)= H
Bpr
+ b
pr
[8.17]
de unde rezultă:
b
pr
= H
RN
+ a + (c” - c’) - H
Bpr
[8.18]
Pentru trasare, se ridică sau se coboară mira din punctul B până când la firul reticular
orizontal se citeşte valoarea calculată a lui b
pr
.
HRN
a
bpr
c'
c"
HBpr
RN
B S2
S1
0

Figura 8.11 - Transmiterea cotelor la etaj.
Atât la transmiterea cotei în groapa de fundaţie cât şi la transmiterea la etaj, se recomandă
ca citirile pe ruletă, din cele două staţii de nivelment să fie simultane.
8.2.4 Trasarea liniilor de pantă dată.
O linie de pantă dată se poate trasa prin nivelment geometric, nivelment trigonometric
sau, mai rar, prin nivelment hidrostatic. Indiferent de metoda aleasă, problema se reduce la a
trasa un punct a cărui cotă să asigure panta proiectată. Se consideră ca date cunoscute ale
problemei, poziţia altimetrică, în teren a punctului A, lungimea d şi valoarea pantei ce urmează
să fie trasată.
8.2.4.1 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric.
Aparatura folosită presupune un instrument de nivelment şi cel puţin o miră. Din figura
8.12 rezultă :
Topografia în construcţiile civile
87

d
s
tg p = = o [8.19]
de unde se obţine valoarea lui s :
o tg * d s = [8.20]
A
B
a
d
bteren
s
k
a
bpr

Figura 8.12 - Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric de mijloc.
Pentru trasare se instalează o nivelă aproximativ la jumătatea pantei de trasat şi se citeşte
"a" pe mira amplasată în punctul A. Se calculează b
pr
corespunzător pantei "p" cu relaţia:
s a b
pr
+ = [8.21]
Valoarea calculată a lui b
pr
se aplică în teren prin ridicarea sau coborârea mirei din B până
ce la firul nivelor se citeşte valoarea lui b
pr
. La talpa mirei se găseşte al doilea punct ce
materializează linia de pantă "p".
Trasarea liniilor de pantă dată se poate face şi prin nivelment geometric de capăt,
rezolvarea şi relaţiile fiind identice cu constatarea că în acest caz citirea "a" pe miră se
transformă în înălţimea "i" a instrumentului.
8.2.4.2 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric.
Aparatura folosită presupune un teodolit, a cărui înălţime “i” se măsoară şi o miră. Din
figura 8.13 rezultă :
o tg p = [8.22]
A
B
i
o
i
cl
D

Figura 8.13 - Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric
de unde rezultă valoarea unghiului de pantă o:
Topografia în construcţiile civile
88
arctgα α = [8.23]
Unghiul astfel obţinut se introduce la cercul vertical al teodolitului care vizează o miră
instalată pe punctul B. Mira se ridică sau se coboară până când la firul reticular orizontal se
citeşte pe miră valoarea înălţimii aparatului. În acel moment, la talpa mirei se află trasat
altimetric punctul B care asigură linia de pantă proiectată între A şi B.
O atenţie deosebită se va acorda valorii unghiului de pantă o, care poate fi pozitiv (pentru
toate punctele situate deasupra liniei orizontului) sau negativ (pentru toate punctele situate
sub linia orizontului).
În situaţia în care distanţa între punctele ce marchează capetele liniei de pantă este mare şi
necesităţile de şantier o cer, vor trebui trasate şi o serie de puncte intermediare. În acestă
situaţie se va proceda la trasarea capetelor liniei de pantă, după unul din procedeele descrise
mai sus, apoi se vor trasa punctele intermediare fie ca mai sus fie utilizând completul de teuri.
În figura 8.14, punctul B a fost astfel trasat altimetric încât să asigure panta proiectată p.
A
B
1
2

Figura 8.14 - Utilizarea completului de teuri.
Pentru trasarea punctelor intermediare 1 şi 2, în punctul A se va instala un teu de o
înălţime oarecare, terminat la partea superioară cu o şipcă orizontală vopsită în culoarea albă.
în punctul B se va instala un al doilea teu care are şipca orizontală de lăţime dublă faţă de cea
a teului din A, vopsită jumătatea de jos în negru şi jumătatea de sus în alb. Înălţimea teului din
B, până la zona de separare a culorilor este aceeaşi cu înălţimea teului din A. Un al treilea teu
se instalează pe un ţăruş bătut în punctul 1. Operatorul din punctul A va privi tangent la
partea superioară a teului din A către teul din B. Un al doilea operator va mişca în sus sau în
jos teul din 1 până ce operatorul din A va vedea partea superioară a teului din 1 peste linia de
demarcaţie a culorilor negru şi alb a teului din B. Pentru teul din punctul 2 se va proceda în
acelaşi mod.
8.3 Reţeaua de construcţii.
Aşa cum am văzut în capitolul “Planimetrie”, lucrările topografice referitoare la ridicarea
deteliilor din teren se execută, pornind de la punctele reţelei de triangulaţie, care, dacă este
necesar, se pot îndesi prin drumuiri. În general, preciziile pe care le pot asigura aceste puncte
nu satisfac în totalitate cerinţele de precizie necesare în cazul amplasării unor obiective de
investiţii. Pentru a rezolva acest inconvenient, se impune realizarea unei reţele locale de
puncte, care se vor măsura cu precizii superioare punctelor de triangulaţie. Pe de altă parte,
construcţiile care se vor realiza în cadrul unui ansamblu de locuinţe sau în cadrul unei viitoare
fabrici sau uzine sunt, în general, dispuse paralel sau perpendicular unele faţă de altele. Dacă
se ţine seamă de aceste considerente, vom concepe o reţea de puncte astfel alcătuită încât să
ofere o serie de avantaje faţa de reţelele de triangulaţie în sensul că reţeaua ce se va realiza şi
care se va numi “reţea de construcţie”, va fi formată din figuri geometrice regulate (pătrate şi
dreptunghiuri).
Într-o dispunere a construcţiilor ca în figura 8.15, laturile reţelei de construcţie, ce
Topografia în construcţiile civile
89
formează figuri sub forma patratelor sau dreptunghiurilor, sunt paralele sau perpendiculare pe
faţadele construcţiilor.
A
B
I
II
a b

Figura 8.15 - Reţea de construcţii.
Axele de coordonate au originea, (0, 0), în colţul din stânga, jos, al reţelei. În zonă există
însă şi puncte de triangulaţie, notate cu I şi II, din care se va trasa în teren baza reţelei de
construcţie, delimitată de punctele A şi B. Aceasta va fi paralelă cu latura ab a celei mai
importante contrucţii. Funcţie de amplasamentul construcţiilor, reţeaua se va proiecta astfel
ca laturile ei să fie valori întregi şi să aibă lungimi de zeci de metri, iar în cazuri exceptionale
lungimi ce sunt multipli de 5 metri. Nu se vor accepta deci laturi decât de forma 120,00m şi în
nici un caz de forma 123,45m. După ce reţeaua a fost proiectată se va trece la trasarea în teren
a bazei reţelei din punctele I şi II, iar restul punctelor reţelei se vor trasa numai din cele două
capete ale bazei. Va rezulta o reţea trasată provizoriu la teren, care însă nu va fi o reţea de
patrate sau dreptunghiuri şi având laturile cu valori de zeci de metri. Această reţea se va
măsura foarte precis, se va compensa şi în urma acestei faze vom obţine coordonatele
punctelor reţelei de construcţii care vor fi puţin diferite de varianta proiectată. Pentru a ajunge
la ceeace am gândit iniţial, va trebui să calculăm “reducţiile” punctelor, adică nişte corecţii
unghiulare şi liniare care odată aplicate vor face ca reţeaua noastră să aibă forma şi
dimensiunile proiectate. Punctele ce definesc reţeaua definitivă vor servi la trasarea în teren a
tuturor punctelor construcţiilor, prin metode ce se vor prezenta în cele ce urmează.
Considerentele pentru care se realizează o reţea de construcţie sunt legate de :
- uşurinţa cu care se determină coordonatele plane într-o reţea cu formă regulată şi implicit,
creşterile de coordonate între doua puncte;
- posibilităţi multiple de control la trasarea unui punct;
- datorită densităţii mari a punctelor de sprijin, trasarea unui punct sau a unor elemente
devine deosebit de comodă, deoarece se dispune de suficiente posibilităţi de alegere.
8.4 Metode de trasare a punctelor construcţiilor.
8.4.1 Metoda coordonatelor rectangulare.
Punctul de trasat prin metoda coordonatelor rectangulare, C, are coordonate date prin
proiect, iar în teren există punctele reţelei de construcţie 5, 6, 10, 11, ce alcătuiesc un ochi al
Topografia în construcţiile civile
90
reţelei de construcţie.
5 6
10 11
x
y
C
C'
x
y
|

Figura 8.16 -Trasarea prin coordonate rectangulare.
Din coordonate, se va calcula mărimea abscisei şi ordonatei punctului C faţă de punctul
10, cu relaţiile:
10 c
10 c
y y y
x x x
÷ =
÷ =
[8.25]
Pentru trasare, se va aplica în teren lungimea y, pe aliniamentul determinat de punctele 10
şi 11 ( latură a reţelei de construcţie), obţinând punctul C’. În acest punct se va trasa unghiul
drept |, şi fată de punctul C', la lungimea x se obţine poziţia punctului C. Este de remarcat că
exista şi posibilitatea de a se aplica întâi lungimea x pe latura 10-5 şi apoi lungimea y. Dacă s-
ar proceda aşa, erorile în poziţionarea punctului C ar fi mai mari ca în primul caz şi s-ar datora
exclusiv erorilor la trasarea unghiului drept. Concluzia este că nu se recomandă trasarea unor
laturi lungi din laturi scurte. Metoda este folosită în special la trasarea punctelor construcţiilor.
8.4.2 Metoda coordonatelor polare.
Punctul de trasat prin metoda coordonatelor polare, C, are coordonate date prin proiect,
iar în teren există punctele reţelei de construcţie 5, 6, 10, 11, ce alcătuiesc un ochi al reţelei de
construcţie.
5 6
10 11
x
y
C
|

Figura 8.17 - Trasarea prin coordonate polare.
Topografia în construcţiile civile
91
Din coordonate, se vor calcula distanţa între punctul reţelei de construcţie şi punctul de
trasat, precum şi mărimea unghiului polar, |.
Astfel:
( ) ( )
2
10 C
2
10 C 10 C
y y x x d ÷ + ÷ =
÷
[8.26]
5 10 C 10
θ θ β
÷ ÷
÷ = [8.27]
unde u
10-C
se obţine cu relaţia:

10 C
10 C
C 10
x x
y y
tgθ
÷
÷
=
÷
[8.28]
Pentru trasare (figura 8.17), se staţionează cu teodolitul în 10, se vizează punctul 5 şi se
trasează unghiul |; pe această direcţie se trasează lungimea d
C-10
, la capătul căreia se va afla
punctul C.
Precizia trasării este legată atât de precizia trasării unghiului cât şi de precizia trasării
lungimii. Ca şi metoda coordonatelor rectangulare, metoda coordonatelor polare se foloseşte
la trasarea punctelor construcţiilor.
8.4.3 Metoda intersecţiei înainte.
Punctul de trasat prin metoda intersecţiei înainte, C, are coordonate date prin proiect,
iar în teren există punctele reţelei de construcţie, 5, 6, 10, 11, ce alcătuiesc un ochi al reţelei de
construcţie. Din coordonate, cu relaţii de forma [8.27] şi [8.28], se vor calcula unghiurile
o şi |. Pentru trasare, se va staţiona cu un teodolit în punctul 5 şi un al doilea teodolit în
punctul 10 (figura 8.18). Se vor trasa direcţiile 5-C şi 10-C prin trasarea unghiurilor o
1
şi |
1
.
La intersecţia celor două aliniamente se va afla punctul C.
5 6
10 11
x
y
C
o1
|2 o2
|1

Figura 8.18 - Trasarea prin intersecţie unghiulară înainte .
Verificarea trasării se face prin alegerea unei alte combinaţii de trasare, de exemplu din
punctele 10 şi 11. În acest caz, se vor calcula unghiurile de intersecţie corespunzătoare,
o
2
şi |
2
. Metoda se recomandă a fi folosită în special atunci când măsurarea distanţelor se
face greu sau este chiar imposibilă, datorită obstacolelor de pe traseul vizelor.
Metoda intersecţiei se poate folosi şi în situaţia în care în locul unghiurilor se folosesc
distanţe: astfel din punctul 5 se va trasa un arc de cerc de rază R
1
= d
5-C
care se va intersecta
cu un al doilea arc de cerc de rază R
2
= d
10-C
. Punctul C se va afla la această intersecţie.
Topografia în construcţiile civile
92
8.4.4 Metoda intersecţiei reperate.
Metoda se foloseşte fie în cazul trasării punctelor construcţiilor care presupun gropi de
fundaţie, fie în cazul podurilor, pentru trasarea punctelor centrale ale pilelor (picioarele pentru
sprijin, altele decât cele de capăt, numite culee). În primul caz, punctul de trasat, C, se află la
intersecţia a două aliniamente perpendiculare între ele. Aceste puncte au fost anterior trasate
astfel ca prin întinderea unor sârme sau sfori între punctele 10-11 şi 5-6, să se poată
reconstitui în orice moment poziţia punctului C.
În cazul aplicării metodei la trasarea infrastructurii podurilor (figura 8.19), axa podului
este definită de aliniamentul 5-6. Pe unul din maluri se aleg punctele a şi b, cărora li se
calculează coordonatele în sistemul local al podului. Coordonatele centrelor pilelor, C şi C’
sunt cunoscute din proiect, astfel că din coordonate se pot calcula orientările din punctele a şi
b către punctele 5, C şi C’. Din diferenţa orientărilor se vor calcula unghiurile făcute de
aliniamentele existente în teren, determinate de punctele a şi b către punctul 5 şi aliniamentele
din punctele a şi b către C şi C’.
5
6
10 11
C
5
6
C
C'
b'
b"
a'
a"
a
b

Figura 8.19 - Trasarea prin intersecţie reperată .
Pentru trasarea pe teren a punctului C se vor staţiona concomitent punctele a şi b cu câte
un teodolit, se va viza, pentru orientare punctul 5, şi se vor trasa unghiurile către punctul C.
Metodele de trasare a punctelor construcţiilor, prezentate mai sus sunt cele mai des
folosite, dar nu şi singurele. Astfel, trasarea punctelor se poate face şi prin intersecţie înapoi
(folosită în special la trasarea barajelor de beton), metoda triunghiului ( pentru trasări precise
de utilaje) sau metoda aliniamentelor.
8.5 Trasarea fundaţiilor şi a stâlpilor.
Pentru aplicarea pe teren a proiectelor de construcţie, în faza preliminară construcţiei
propriu-zise, proiectantul va elabora proiectul de execuţie al acesteia cu toate detaliile
necesare. Fiecare fundaţie, aşa cum se vede din figura 8.20, are o poziţie planimetrică bine
definită. Aceasta se va materializa în teren prin două aliniamente perpendiculare, de exemplu
aliniamentele B şi 3, la intersecţia cărora se află una din viitoarele fundaţii.
Amplasarea în teren a acestor aliniamente este necesară deoarece datorită săpăturilor,
trasarea în teren a centrului gropii de fundaţie şi menţinerea lui în timp este un lucru imposibil
de realizat; centrul gropii va dispare cu ocazia săpăturilor. Pentru a se preîntâmpina acest
neajuns, trasarea se face prin intersecţie reperată, materializarea aliniamentelor făcându-se pe
o împrejmuire construită în jurul gropii de fundaţie. Funcţie de natura lor, fundaţiile pot fi
turnate sau prefabricate (de tip pahar). Indiferent de tipul fundaţiei, din punct de vedere
Topografia în construcţiile civile
93
topografic, trasarea fundaţiilor înseamnă respectarea distanţelor proiectate între axele
fundaţiilor precum şi trasarea pe înălţime a acestora la cota proiectată. În fundaţiile astfel
trasate urmează să se monteze stâlpii de susţinere ai viitoarei construcţii.
A
B
C
D
1 2
3 4

Figura 8.20 - Fundaţii proiectate.
Materialul din care sunt confecţionaţi aceştia poate fi metalul sau betonul armat şi se pot
realiza fie la faţa locului fie pot fi prefabricaţi. Indiferent de material sau locul de realizare,
stâlpii vor fi prevăzuţi cu rizuri verticale pentru poziţionarea lor pe aliniament, precum şi cu
un riz orizontal pentru poziţionare pe cotă.

Figura 8.21 - Tipuri de stâlpi şi trasarea lor pe teren.
În cazul stâlpilor prefabricaţi din beton, montaţi în fundaţii de tip pahar, pentru corecta
poziţionare a lor se vor folosi pene de lemn care vor fixa stâlpul până ce betonul de legătură a
făcut priză. După montare, dar înainte de fixarea cu beton în fundaţie, poziţia stâlpilor va fi
verificată cu un teodolit, prin vizare laterală.
8.6 Trasarea împrejmuirilor.
Deoarece construcţiile presupun realizarea unor fundaţii, deci a unor săpături,
materializarea colţurilor construcţiei în teren nu va avea o viaţă prea lungă. în vederea
conservării în timp a acestor puncte, chiar şi după realizarea săpăturilor pentru fundaţie, se
impune găsirea unei modalităţi de marcare a punctelor astfel ca ele să poată fi utilizabile în
orice moment, funcţie de cerinţele de şantier. Acest lucru este posibil prin realizarea unor
împrejmuiri în jurul construcţiei, împrejmuiri ce pot fi continue sau discontinue (figura 8.22).
Ele sunt constituite dintr-o succesiune de stâlpi de lemn, bătuţi în pământ în lungul unui
aliniament, toţi având partea superioară la aceeaşi înălţime, între care se fixează scânduri, tot
ansamblul fiind amplasat la o distanţă de construcţie funcţie de adâncimea fundaţiei, de circa
Topografia în construcţiile civile
94
1,5h unde h reprezintă adâncimea fundaţiei. Din cele arătate mai sus rezultă că împrejmuirea
are la nivelul părţii superioare a scândurilor aceeaşi cotă. în cazul amplasării lor pe terenuri în
pantă, realizarea împrejmuirii continue nu mai este recomandată, astfel că se va trece la
realizarea împrejmuirilor discontinui.
A
A
B C
B C D
D
1 1
2 2
3 3
A B C D
A B C D
2 2
1 1
a
a

Figura 8.22 - Tipuri de împrejmuiri.
Transmiterea punctelor construcţiilor pe împrejmuire se realizează concomitent sau
imediat după trasarea punctelor pe teren. Astfel, punctul a, la fel ce toate celelalte puncte ce
delimitează construcţia, se trasează pe teren printr-o metodă oarecare. Cu teodolitul instalat în
punctul a se vizează succesiv capetele aliniamentului 1-1, ocazie cu care se marchează cu cuie
acest aliniament pe împrejmuire prin plonjarea lunetei cu firul reticular vertical la partea
superioară a împrejmuirii. Operaţiunea se repetă şi pe aliniamentul B-B, cu marcarea acestuia
pe împrejmuire. Din acest moment punctul a se poate identifica în teren prin întinderea unor
sârme pe aliniamentele 1-1 respectiv B-B. La alegerea soluţiei de împrejmuire, trebuie ţinut
seama că cele continue necesită un volum mare de masă lemnoasă care nu este totdeauna
justificat.
8.7 Axele construcţiilor.
Forma unei construcţii este, în general, fie dreptunghiulară fie patrată. Fiind figuri
geometrice regulate, acestea acceptă axe de simetrie, care se pot folosi în şantier pentru
trasarea punctelor construcţiilor. Dacă o construcţie este de formă dreptunghiulară, atunci se
acceptă o axă longitudinală ca fiind dispusă pe lungimea cea mai mare şi o a doua axă,
transversală pe prima. În cazul în care construcţia are intrânduri sau proeminenţe ale
fundaţiilor, acestea nu se iau în considerare la stabilirea axelor; axele vor fi stabilite după
tendinţa generală a construcţiei şi nu după situaţiile particulare şi nesemnificative. Dacă totuşi
necesităţile o cer, se pot adopta o serie de axe secundare ale construcţiei, care se vor trasa la
fel ca axele principale. În cazul construcţiilor de alte forme, cum ar fi cele de formă circulară
sau de figură geometrică simetrică, axele se vor stabili după două diametre perpendiculare.
8.8 Calculul volumului de terasamente şi trasarea platformelor.
Configuraţia terenului pe care urmează să se facă construcţii este în general neregulat,
situaţie ce nu convine din punct de vedere constructiv. Aceste neregularităţi ale terenului vor
trebui îndepărtate prin nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este
totdeauna indicată) fie sub forma unei platforme ce urmează să aibă o anumită pantă, în
vederea scurgerii apelor pluviale. Pentru a putea rezolva problema, se impune un calcul al
volumului de pământ ce se va disloca, volum care se traduce fie prin aplicarea unei cote
impuse a platformei, fie prin egalarea volumelor de săpătură cu cele de umplutură.
În figura 8.23 este prezentată situaţia unei porţiuni a terenului de formă pătrată, având
latura de lungime L. Se acceptă, deşi aparent nu pare riguros matematic, că volumul prismei
delimitată de punctele 1, 2, 3, 4 este dat de relaţia:
Topografia în construcţiile civile
95
( )
4 3 2 1
H H H H
4
S
V + + + = [8.29]
unde S reprezintă suprafaţa bazei prismei ( deci suprafaţa unui pătrat de latură L), iar H
i

reprezintă cotele colţurilor pătratului.
h
1
h
2
h
3 h
4
L
L
2
1
4
3

Figura 8.23 - Calculul terasamentelor în pătrat.
Deoarece aceste calcule se fac în general printr-un nivelment al suprafeţelor prin metoda
patratelor, funcţie de accidentaţia terenului şi de precizia cerută laturile pătratelor având
lungimi între 10 şi 50 m, creşterea preciziei se face prin reducerea laturii pătratului.
I II
III IV V
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11

Figura 8.24 - Calculul terasamentelor într-o reţea.
Pentru calculul terasamentelor într-o reţea de forma celei din figura 8.24, vom scrie relaţii
de tipul [8.29] pentru fiecare din pătratele componente, astfel:

( )
( )
( )
( )
( )
11 10 7 6 V
10 9 6 5 IV
9 8 5 4 III
6 5 3 2 II
5 4 2 1 I
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
H H H H
4
S
V
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
[8.30]
Volumul total va fi suma volumelor parţiale:
( )
11 10 9 8 6 5 4 3 2 1
n
1 i
i
H 2H 2H H 3H 4H 2H H 2H H
4
S
V V + + + + + + + + + = =
¯
=
[8.31]
O primă constatare se referă la cotele punctelor reţelei care apar în relaţia finală de un
număr diferit de ori: colţurile 1, 3, 7, 8 şi 11 apar o singură dată, punctele de contur 2, 9, 10
Topografia în construcţiile civile
96
apar de două ori, punctul de frângere 9 de trei ori, iar punctul interior 5 de patru ori. Se va
putea deci scrie o relaţie generală de forma:

( )
V V
S
H H H H
i
i
n
colturi
m ini frangeri erior
= = + + +
=
¯ ¯ ¯ ¯ ¯
1
4
2 3 4
arg int
[8.32]
Cu volumul astfel determinat se poate calcula o cotă medie a platformei cu relaţia :
H
V
n S
mediu
=
·
[8.33]
unde n reprezintă numărul pătratelor reţelei iar S suprafaţa unui pătrat. Cota astfel calculată
reprezintă de fapt altitudinea la care se va trasa platforma în varianta în care volumul de
săpătură este egal cu volumul de umplutură.
Trasarea cotei H
mediu
se va face printr-una din metodele de trasare pe verticală a
punctelor, în contextul in care cota de lucru, c
l
, se calculează ca diferenţă între cota medie şi
cota terenului cu semnul algebric care rezultă din relaţia 8.34.
c
l
= H
proiectat
- H
teren
[8.34]
În cazul trasării unei platforme înclinate, trebuie avut în vedere că platforma este definită
pe direcţia pantei de o infinitate de linii de pantă constantă, iar pe direcţie perpendiculară de o
infinitate de linii orizontale. Acest fapt se traduce prin trasarea printr-o metodă cunoscută a
unei linii de pantă constantă.
Calculele prezentate mai sus se pot face şi pe planuri cu curbe de nivel. în exemplul din
figura 8.25 conturul ABCDE este suprafaţa care interesează, marcată pe un plan cu curbe de
nivel. Pentru calculul cotei medii avem:
- măsurarea, printr-un procedeu oarecare, a suprafeţelor S
i
, delimitate de curbele de nivel în
interiorul suprafaţei ABCDE;
- calculul volumului dintre două curbe de nivel succesive cu relaţii de forma:

'
i i i
H * S V = [8.35]
unde H
i
’ este media cotelor curbelor de nivel ce delimitează suprafaţa S
i
.
- calculul volumului total cu relaţia :

n n 2 2 1 1
H S H S H S V + + + = E  [8.36]
- calculul cotei medii cu relaţia:
S
ΣV
H
mediu
= [8.37]
S1
S2
S3 S4
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

Figura 8.25 - Calculul terasamentelor pe planuri cu curbe.
Topografia în construcţiile civile
97
- se calculează cota de lucru lucru cu relaţia:

mediu i i
H H h ÷ = [8.38]
- calculul volumelor cu relaţii de tip:

i i
'
i
h * S V = [8.39]
care prin însumare, permit calculul volumului de săpătură egal cu cel de umplutură:

2
ΣV'
V V
u s
= = [8.40]
Trasarea platformei se rezolvă identic ca în cazul prezentat anterior.
8.9 Lucrări topografice în timpul exploatării construcţiilor.
8.9.1 Determinarea înălţimii construcţiilor înalte.
În cazul general, vom considera că distanţa de la aparat la construcţia a cărei înălţime
dorim să o determinăm nu se poate măsura (figura 8.26).
A
B
|
¸
o
o1'
o2'
o2
o1
C'
C
dAC
dBC

Figura 8.26 - Determinarea înălţimii construcţiilor.
Se vor alege două puncte, A şi B, astfel ca distanţa între ele să se poată măsura şi ele să
formeze cu punctul C, situat pe construcţie, două direcţii aproximativ perpendiculare. Din
punctele A şi B se vor măsura:
- distanţa d
AB
între punctele de staţie;
- unghiurile orizontale către construcţie, | şi ¸:
unghiurile verticale o
i
şi oi' făcute de direcţia de vizare din fiecare staţie cu partea superioară
respectiv partea inferioară a construcţiei. Cu aceste date măsurate vom calcula:
1. γ) (β 200 δ
g
+ ÷ = [8.41]
relaţie ce rezultă din condiţia îndeplinită de unghiurile dintr-un triunghi;
2. din teorema sinusului se pot calcula acum distanţele d
AC
şi d
BC
:
sinβ
d
sinγ
d
sinδ
d
BC AC AB
= = [8.42]
3. calculul înălţimilor parţiale ale construcţiei din staţiile A şi B cu relaţiile:
Topografia în construcţiile civile
98
2 2
1 1
o
o
tg * d h
tg * d h
BC
BC
=
=
[8.43]
relaţii ce se aplică atât în staţia A cât şi în staţia B
4. calculul înălţimii totale a construcţiei cu relaţia :
B B C
A A C
h h H
h h H
2 1
2 1
+ =
+ =
[8.44]
Valoarea cea mai probabilă va fi media celor două determinări. În situaţia în care distanţa
de la aparat la construcţie este accesibilă, în sensul că se poate măsura, problema se reduce la
rezolvarea punctelor 3 şi 4 de mai sus cu măsurarea elementelor corespunzătoare necesare.
8.9.2 Determinarea verticalităţii construcţiilor.
În general această problemă apare la construcţiile înalte, în timpul construcţiei şi mai apoi
al exploatării lor. Este indicat ca măsurătorile efectuate în timpul exploatării să se facă cel
puţin anual sau ori de câte ori au loc mişcări tectonice.
C
1
C
2
S1
S2 A
¸
o

Figura 8.27 - Principiul determinării verticalităţii.
Principiul de determinare este prezentat în figura 8.27 şi constă în amplasarea a două staţii
aproximativ perpendiculare, S
1
şi S
2
, cu vizibilitate către puncte de coordonate cunoscute C
1
şi
C
2
, staţii din care se vizează baza şi vârful construcţiei, ca în figura 8.28.
S1
S2
A
A'

Figura 8.28 - Vizarea cu teodolitul din cele două staţii.
Topografia în construcţiile civile
99
Distanţa la care se amplasează staţiile de teodolit este de 1...1,5H unde H este înălţimea
construcţiei, cea mai simplă modalitate de stabilire a două direcţii perpendiculare fiind
direcţiile determinate de prelungirile a doi pereţi. Din cele două staţii se vor măsura unghiurile
orizontale formate de direcţiile de referinţă cu direcţia către baza, respectiv vârful construcţiei.
Se vor măsura, deasemeni şi distanţele de la staţii la baza construcţiei. Considerând că :
f var baza
f var baza
o o o
¸ ¸ ¸
÷ = A
÷ = A
[8.45]
reprezintă abaterile unghiulare de la verticalitate ale vârfului faţa de bază, putem calcula
abaterile liniare corespunzătoare:

cc
2A 2A 2
cc
1A 1A 1
ρ
Δδ
* d *tgΔt d Δq
ρ
Δγ
* d *tgΔt d Δq
= =
= =
[8.46]
unde p
cc
= 636620
cc
.
Abaterea totală de la verticală se va calcula cu relaţia :
[8.47]
Metoda descrisă mai sus este aplicabilă numai la construcţiile prevăzute cu muchii. Cum
în practică se întâlnesc situaţii în care construcţiile pot avea şi formă circulară (coşuri de fum,
turnuri de răcire, utilaje petrochimice, etc.), partea de calcule şi semnificaţia notaţiilor rămâne
neschimbată, în schimb tehnica măsurătorilor se modifică.
B
C'
C
dBC
B
A

Figura 8.29 - Verticalitatea construcţiilor circulare.
Pentru determinarea abaterilor unghiulare de la verticală se va proceda la vizarea
tangenţială stânga şi dreapta a conturului construcţiei, atât la bază cât şi la vârf. Media citirilor
de la bază va fi omoloaga direcţiei ¸
bază
din primul caz, după cum media citirilor de la vârf va
fi omoloaga direcţiei ¸
vârf
din staţia A (figura 8.29). Identic, se procedează şi cu citirile din
Topografia în construcţiile civile
100
staţia B. Din acest moment calculele se desfăşoară conform relaţiilor 8.45 şi următoarele.
Pentru o corectă determinare a abaterilor de la verticalitate ale construcţiilor înalte, atunci
când aceste măsurători se efectuează la anumite intervale de timp, este bine ca staţiile de
observaţie să fie marcate cu borne, astfel ca ele să fie staţionate la fiecare serie de măsurători,
iar punctele de pe construcţie să fie şi ele materializate prin mărci de vizare.
Verticalitatea construcţiilor se poate determina şi prin procedeul plonjării unui fir cu
plumb de la partea superioară a construcţiei. Metoda are o serie de inconveniente, cum ar fi:
- dependenţa de condiţiile meteorologice -măsurătorile sunt mult îngreunate de vântul în
rafale;
- necesitatea existenţei unor utilaje specializate cum ar fi firele pentru observaţii, dispozitive
de suspendare, greutăţi pentru lestarea firului, personal mai numeros.
Singurul avantaj al acestei metode este că el dă posibilitatea obţinerii abaterii de la
verticală chiar în momentul măsurării, fără alte prelucrări.
8.9.3 Determinarea tasării construcţiilor în timpul exploatării.
Orice construcţie, pe măsura edificării ei, sau, în continuare, pe parcursul exploatării,
exercită asupra terenului de fundare o anumită presiune, care poate fi constantă sau variabilă
(în cazul depozitelor de materiale). În cazul halelor industriale de mari dimensiuni, care
presupun realizarea pe tronsoane a fundaţiilor, este necesar ca pe parcursul exploatării să se
poată vedea dacă toate tronsoanele construcţiei se mai află la cota proiectată sau în toleranţele
permise. Cea mai comodă modalitate de determinare a acestor deplasări pe verticală este
oferită de nivelmentul geometric. Într-o reţea ca cea prezentată în figura 8.30, două baterii de
câte patru celule ale unui siloz de cereale sunt încadrate într-o reţea de trei repere de
nivelment, RN
i
.
Pe pereţii exteriori ai celulelor silozului s-au amplasat, prin încastrare în beton (ideal este
ca operaţiunea să se facă încă din faza de construcţie), mărci de tasare, notate cu numere de la
1 la 16. Rolul acestor mărci este acela de a permite aşezarea mirelor de nivelment pe toată
durata măsurătorilor în aceleaşi puncte.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
15 16
11 12
13 14
RN1
RN2
RN3
I
II
III
IV V

Figura 8.30 - Reţea de urmărire a tasărilor.
Mărcile de tasare sunt confecţionate din metal inoxidabil, fiind compuse dintr-o parte fixă
ce se incastrează şi o parte mobilă prevăzută la o extremitate cu o terminaţie sferică iar la
cealaltă extremitate cu un filet. O astfel de construcţie permite ca pe timpul măsurătorilor
partea sferică să fie în esterior, iar între măsurători în interior, aşa cum se poate vedea în
figura 8.31. Reperele de nivelment RN
1
, RN
2
şi RN
3
sunt amplasate în teren stabil, în afara
zonei de influenţă a construcţiei. Ele au rolul de a asigura puncte de cote cunoscute, stabile în
timp. Reperele se vor încadra în drumuiri efectuate între ele pe traseele RN
1
- RN
2
-RN
3
-
Topografia în construcţiile civile
101
RN
1
. Pe de altă parte mărcile de pe conturul fiecărei baterii de celule se vor încadra în
drumuiri închise pe traseele 1-2-4-6-8-7-5-3-1 respectiv 9-10-12-14-16-15-13-11-9, cu legătură
între ele prin punctele 4 şi 11. în sfârşit, între unele mărci de tasare şi reperele de nivelment se
vor efectua bretele de legătură, ca de exemplu RN
1
-3, RN
2
-12 şi RN
3
-8.

Figura 8.31 - Marcă de tasare.
Cu o astfel de reţea de urmărire se vor putea realiza următoarele poligoane închise :
- poligonul I format pe traseul RN
1
-3-1-2-4-11-9-10-12-RN
2
-RN
1
;
- poligonul II format pe traseul RN
2
-12-14-16-15-13-11-4-6-8-RN
3
-RN
2
;
- poligonul III format pe traseul RN
3
-8-7-5-3-RN
1
-RN
3
;
- poligonul IV format pe traseul 3-1-2-4-6-8-7-5-3;
- poligonul V format pe traseul 12-14-16-15-13-11-9-10-12;
- poligonul VI format pe traseul RN
1
-RN
2
-RN
3
-RN
1
;
În urma prelucrării măsurătorilor vor rezulta cotele cele mai probabile ale punctelor
reţelei, deci atât pentru repere cât şi pentru mărci. Fie aceste cote notate cu H
i
0
. Măsurătorile
descrise mai sus este bine să se facă cel mai târziu la sfârşitul execuţiei silozului, rezultatele
reprezentând cote de referinţă pentru măsurătorile viitoare.
După terminarea execuţiei, silozul începe să fie umplut cu cereale, deci asupra fundaţiilor
sale se vor exercita forţe suplimentare. După ce silozul a fost umplut în proporţie de 50%, de
exemplu, se efectuează o nouă serie de măsurători, după acelaşi model cu cele descrise mai
sus. Se vor obţine noi cote pentru mărcile de tasare, care sunt mai mici decât cele iniţiale. Fie
aceste cote notate cu H
i
1
.
Se continua încărcarea silozului până la plin, se repetă măsurătorile, se prelucrează şi se
obţin cotele notate cu H
i
2
. Operaţiunile se repetă la anumite intervale de timp şi se obţin
cotele notate cu H
i
i
.
Din setul de cote obţinute se vor putea determina o serie de valori, cum ar fi:
tasarea relativă între două cicluri de măsurători ( de obicei interesează tasarea între
ciclul actual şi cel precedent):

1 ÷
÷ =
k
i
k
i relat
H H T [8.48]
1. tasarea absolută, care este diferenţa cotelor unei mărci în ciclul actual faţă de ciclul iniţial:

0
i
k
i absolut
H H T ÷ = [8.49]
2. tasarea medie a construcţiei:

n
n n
medie
S S S
S T S T S T
T
+ + +
+ + +
=


2 1
2 2 1 1
[8.50]
Topografia în construcţiile civile
102
unde : T
i
- reprezintă tasarea totală a mărcii i;
S
i
- reprezintă suprafaţa tălpii fundaţiei aferentă elementului de rezistenţă pe care a
fost amplasată marca i.
Tasările absolute şi tasările medii ale construcţiei se pot reprezenta grafic, pe diagrame ale
tasărilor. Este de remarcat că evoluţia în timp a tasărilor nu este numai o linie frântă
descendentă; în cazul silozului din exemplul de mai sus, dacă acesta era încărcat cu produs în
ciclul precedent şi în ciclul actual este numai parţial încărcat, atunci diagrama tasării mărcilor
va prezenta o tendinţă crescătoare.
Pentru proiectantul construcţiei, ca şi pentru beneficiar, important este ca tasările mărcilor
să fie constante, pericolul apărând atunci când mărcile de pe o parte a construcţiei prezintă
valori mai mari decât mărcile de pe restul conturului.
8.10 Lucrări la trasarea axelor căilor de comunicaţii terestre.
Proiectarea şi construcţia unor căi de comunicaţie - drumuri sau căi ferate - presupune
parcurgerea unor etape obligatorii pentru fiecare obiectiv:
1. faza de proiectare care presupune
- lucrări preliminare care constau din culegerea de informaţii asupra materialelor existente
cum ar fi hărţi şi planuri cât mai recente, la diverse scări (1:100000 ... 1-2000), informaţii
asupra geologiei regiunii, perspective şi necesităti economice ce urmează să se dezvolte. Pe
materialul astfel cules se aleg variantele informative ale traseului viitorului obiectiv. Aceste
variante trebuie să ţină seama că traseul trebuie să aibă o pantă longitudinală care nu trebuie
să depăşească o anumită valoarea impusă, iar racordarea aliniamentelor să se facă cu raze mai
mari decât o valoare minimă stabilită de proiectant;
- lucrări definitive care constau din trasarea axei drumului, măsurarea unghiurilor de
frângere ale aliniamentelor şi calculul elementelor principale ale curbelor de racordare, calculul
şi trasarea în detaliu a curbelor de racordare, nivelmentul traseului pichetat şi calculul
elementelor de racordare în plan vertical;
2. faza de execuţie care presupune:
- trasarea pe teren a profilului longitudinal al drumului pe varianta definitivă;
- trasarea profilelor transversale;
- orice alte trasări curente solicitate de activitatea de şantier.
8.10.1 Alegerea traseului.
Stabilirea traseului se va face, în faza preliminară, pe hărţi sau planuri cu curbe de nivel,
cea mai folosită fiind metoda axei zero. Traseul astfel ales nu va putea rămâne definitiv
deoarece are prea multe schimbări de direcţie.
O1
O2
O3
A
B
V1
V2
V3

Figura 8.32 - Alegerea axului zero şi înlocuirea lui cu aliniamente succesive.
Topografia în construcţiile civile
103
În exemplul din figura 8.32, între punctele A şi B, se cere să se proiecteze un traseu de
drum care nu va avea panta mai mare de p%, iar viteza de proiectare cu care vor circula
vehicolele pe acest tronson va fi de v
km/h
. Pentru rezolvare vom apela la cunoştinţele din
capitolul referitor la probleme rezolvabile pe hărţi şi planuri. De acolo ştim să trasăm o linie
de pantă constantă între punctele A şi B, pantă ce are valoarea p% ( de obicei mai mică de 7%
şi în mod excepţional, pentru porţiuni scurte, de maxim 10%). Din multitudinea de trasee
obţinute am ales varianta figurată cu linii punctate. Se constată că această variantă prezintă
multe inflexiuni, care fac circulaţia imposibilă. Din acest motiv vom stabili o succesiune de
aliniamente, reprezentând tendinţa generală a liniei de pantă constantă. Vom stabili astfel
aliniamentele A-V
1
, V
1
-V
2
, V
2
-V
3
, V
3
-B ce se vor racorda între ele prin arce de cerc cu
centrele în O
1
, O
2
şi O
3
. Traseul care rezultă este deci o succesiune de aliniamente şi arce de
cerc.
V1
V2
V3
A
B
P1
P2
P8
P9
P7
P6
P5
P3
P4
P10
P11
P12

Figura 8.33 - Ridicarea topografică a treseului prin drumuire cu profile.
Acesta va fi măsurat în teren (figura 8.33), de exemplu, printr-o drumuire planimetrică
executătă între punctele A şi B, care va trece prin V
1
, V
2
şi V
3
. Simultan cu drumuirea
planimetrică, se vor măsura şi o serie de profile transversale.

Arcele de cerc ce descriu traseul
se caracterizează printr-o serie de elemente care vor trebui calculate şi trasate în teren.
8.10.2 Calculul şi trasarea elementelor principale ale curbelor de racordare.
Două aliniamente concurente în punctul V (figura 8.33) trebuiesc racordate cu un arc de
cerc. Datele iniţiale cunoscute se referă la mărimea razei de racordare, R şi la măsura
unghiului între aliniamente, |.
Elementele caracteristice curbei sunt:
- raza de racordare, R, cunoscută din faza de proiectare;
- unghiul de frângere, m. cu valoarea:
β 200
g
÷ = m [8.51]
unde | este măsurat în teren.
- lungimea tangentelor, T, calculate cu relaţia:

2
tg R T
m
· = [8.52]
- lungimea bisectoarei, b, obţinută cu relaţia:
|
.
|

\
|
÷ = ÷ = 1
2
sec R VB VO b
m
[8.53]
- lungimea curbei :
Topografia în construcţiile civile
104

g
c
200
R π
l
m
= [8.54]
|
m
m
Ti
Te
O
A
B
V
|/2
m/2
b

Figura 8.34 - Elementele curbelor circulare de racordare.
- depăşirea tangentelor :

c T
l 2T D ÷ =

[8.55]
- coordonatele pe tangente ale punctului bisector B :
abscisa
2
sin R x
B
m
· = [8.56]
ordonata |
.
|

\
|
÷ = ÷ =
2
cos 1 R OA OT y
i B
m
[8.57]
Pentru trasare, se va amplasa un teodolit în vârful V cu care se va măsura unghiul |.
Valoarea unghiului şi raza de racordare permit calculul elementelor principale. Pentru trasarea
lor, din punctul V, la lungimea calculată a tangentelor, T, se obţin punctele de intrare,
respectiv ieşire din curbă, T
i
şi T
e
. Pentru trasarea bisectoarei, se trasează faţa de unul din
aliniamente, jumătatea unghiului |. Pe acest aliniament, la distanţa calculată, b, se obţine
punctul B. Situaţia prezentată este valabilă când vârful V este accesibil.
8.10.3 Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare.
Atunci când racordarea aliniamentelor se face cu arce de cerc cu rază mare de curbură,
trasarea în teren numai a punctele de intrare şi ieşire, respectiv a bisectoarei nu sunt suficiente
pentru realizarea curbei. În această situaţie, condiţiile de şantier reclamă existenţa mai multor
puncte amplasate pe curbă. Acest lucru se poate face prin diverse metode de trasare în detaliu
cum sunt : coordonate rectangulare pe tangentă, coordonate polare, coordonate pe coardă,
tangente succesive, corzi prelungite, toate fiind metode riguroase, sau prin metode
aproximative dar foarte rapide cum este metoda sfertului. Dintre metodele enumerate mai sus
vom prezenta numai acelea care sunt cel mai des folosite.
8.10.3.1 Metoda absciselor egale.
Această metodă face parte, alături de metoda arcelor egale, din categoria metodelor de
trasare în detaliu cu ajutorul coordonatelor rectangulare pe tangentă. Această denumire este
Topografia în construcţiile civile
105
urmarea faptului că se foloseşte drept axă a absciselor chiar tangenta. Elementele ce se
calculează pentru a trasa în detaliu o curbă se referă la coordonatele rectangulare ale punctelor
1, 2, ..., n şi rezultă din figura 8.35.
x
2x
y1
y2
1
2
x1
x2
Ti
1'
2'
V
O

Figura 8.35 - Metoda absciselor egale.
Abscisele punctelor se aleg de 2, 5, 10 sau 20 metri, iar acestora le vor corespunde
ordonatele. Din figură calculăm coordonatele punctului 1 :

2 2
i 1
1
x R R ' O1 OT y
x x
÷ ÷ = ÷ =
=
[8.58]
Analog, calculăm coordonatele punctului 2:

( )
2 2
i 2
2
2x R R ' O2 OT y
2x x
÷ ÷ = ÷ =
=
[8.59]
iar relaţiile pentru calculul coordonatelor punctului “i” de pe curbă sunt de forma:

( )
x i x
y OT Oi R R ix
i
i i
= ·
= ÷ = ÷ ÷ '
2
2
[8.60]
Trebuie observat că se vor calcula şi trasa atâtea puncte de detaliu până când se ajunge la
punctul bisector pornind de la T
i
; ramura curbei de la B la T
e
fiind simetrică, se vor trasa
aceleaşi puncte pornind de această dată din T
e
spre B.
Trasarea se execută prin pichetarea pe aliniamentul T
i
- V a absciselor egale; din punctele
astfel marcate se trasează unghiuri drepte pe care se aplică ordonatele.
8.10.3.2 Metoda arcelor egale.
Din geometria plană se ştie că, la arce egale corespund unghiuri la centru egale. Acest fapt
se poate folosi în cazul trasării în detaliu a curbelor de racordare. Astfel, la arce egale de 5, 10,
20m, corespund unghiuri la centru ì, egale.
Considerând exemplul din figura 8.36, coordonatele punctelor 1, 2, ..., i se vor calcula
pornind de la o valoare aleasă a arcului l care subîntinde unghiul ì ce se poate calcula cu
relaţia:

cc
ρ
R
l
λ= [8.61]
Topografia în construcţiile civile
106
unde p
cc
= 636620
cc
, reprezentând mărimea în secunde centesimale de arc a unui radian.
y1
y2
1
2
x1
x2
Ti
V
O
ì
ì
1'
2'

Figura 8.36 - Metoda arcelor egale.
Cu valoarea obţinută se calculează coordonatele punctului 1:

( ) cosλ 1 R ' O1 OT y
sinλ R x
i 1
1
÷ = ÷ =
· =
[8.62]
Coordonatele punctului 2 se calculează asemănător, obţinând :

( )
) cos2λ R(1 ' O2 OT y
2λ sin R x
i 2
2
÷ = ÷ =
· =
[8.63]
şi analog pentru punctul "i"

( )
) cosi*λ R(1 Oi' OT y
iλ sin R x
i i
i
÷ = ÷ =
· =
[8.64]
Trasarea punctelor de detaliu se face şi în acest caz similar cu metoda prezentată anterior,
iar punctele fiind simetric dispuse faţă de punctul bisector, se vor calcula puncte numai pentru
una din ramuri, acestea fiind folosite şi la trasarea în detaliu a celeilalte ramuri a arcului de
cerc.
8.10.3.3 Metoda coordonatelor polare.
În situaţia în care nu există accesibilitate în lungul tangentelor, datorită, fie vegetaţiei, fie
altor obstacole, se recomandă folosirea metodei coordonatelor polare. În acest caz este
necesar să existe acces în lungul corzii T
i
B respectiv T
e
B (figura 8.37).
Impunând o lungime a corzii s de 5,10 sau 20 metri, se calculează unghiul la centru
corespunzător cu relaţia :

2R
s
2
λ
sin
2
λ
sin R
2
s
= ¬ · = [8.65]
Din relaţia [8.65] se obţine valoarea unghiului ì/2. Pentru trasare se va instala un teodolit
în punctul T
i
care va trasa faţă de direcţia către V unghiul ì/2; pe această direcţie, la lungimea
s se va meterializa punctul 1. În continuare, teodolitul va trasa faţă de acelaşi aliniament T
i
V
unghiul 2(ì/2). Din punctul 1, deja materializat, se va trasa lungimea s până la intersecţia cu
direcţia trasată cu teodolitul; se obţine astfel punctul 2.
Topografia în construcţiile civile
107

1
2
T
i
V
O
ì/2
ì
ì/2
ì/2
2(ì/2)

Figura 8.37 - Metoda coordonatelor polare.
La fel ca la celelalte metode de trasare în detaliu, cealaltă ramură a curbei fiind simetrică,
elementele calculate vor fi aceleaşi, iar trasarea se va face pornind din punctul T
e
B.
Fiecare din metodele de trasare descrise mai sus au aplicabilitate funcţie de condiţiile de
relief de la locul trasării şi de configuraţia curbei de trasat.
9 SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI.
9.1 Principii de bază.
Dezvoltarea tehnicii militare, în special după cel de al II-lea război mondial, a condus
inevitabil la apariţia necesităţii unei orientări permanente în spaţiu. Astfel, avioanele, rachetele
sau vasele militare aflate în marş, pe mare sau în aer, puteau fi mai uşor urmărite şi îndrumate
dacă s-ar fi dispus de un sistem care să permită determinarea poziţiei lor în orice moment.

Figura 9.1 - Principiul de funcţionare GPS
Topografia în construcţiile civile
108
Datorită distanţelor mari faţa de bazele de comandă, se impunea conceperea unui sistem
global de poziţionare, care să facă legătura între diversele locuri de pe glob cu alte locuri de pe
glob prin intermediul sateliţilor. Pentru a putea determina coordonatele vectorilor militari, se
impunea realizarea unei reţele de puncte de coordonate cunoscute. Dacă pentru a determina
coordonatele unor puncte de detaliu aflate pe suprafaţa terestră, a fost creată reţeaua
geodezica, similar a fost concepută o “reţea de puncte” aflate în spaţiu, puncte ce aveau
coordonate cunoscute, denumit Sistem de Poziţionare Globală (G.P.S).
Aşa cum am văzut în capitolul referitor la metode de îndesire a reţelelor geodezice, prin
staţionarea unui punct în vederea determinării coordonatelor lui, avem nevoie de cel puţin
(matematic) trei puncte de coordonate cunoscute. în mod similar, dacă aceste trei puncte sunt
situate nu pe suprafaţa terestră ci pe bolta cerească, problema pare aparent rezolvabilă. Numai
că, datorita distanţei mari, punctele de pe boltă vor trebui să fie “vizibile”. Acest lucru este
posibil numai dacă aceste puncte vor emite un semnal care să permită atât identificarea
punctului cât şi determinarea poziţiei lui la un anumit moment. Pentru a putea ajunge la un
receptor terestru, un astfel de semnal are nevoie de un timp, timp în care însă satelitul se
deplasează şi ajunge într-o poziţie cu alte coordonate. Problema timpului necesar pentru a
parcurge distanţa de la satelit la receptorul terestru se rezolvă prin “vizarea” unui al patrulea
satelit (figura 9.1). Încă din faza de început, s-a stabilit ca temă de rezolvat pentru acest sistem
de poziţionare, o precizie de 10 cm pentru distanţe de ordinul a 2000 km.
9.2 Segmentele componente ale sistemului.
Dacă principiile de bază au fost arătate mai sus, realizarea practică presupune existenţa
unei reţele compacte de sateliţi, a căror traiectorie de mişcare să fie posibil de definit în orice
moment. Acest lucru va fi posibil urmărind segmentele ce contribuie la exploatarea sistemului
de poziţionare globală.
S A T E L I T I
2 4 S A T E L I T I
1 2 O R E P E R I O A D A
2 0 0 0 0 K M O R B I T A
R E C E P T O A R E
I N R E G I S T R A R I D E C O D S I F A Z A
C A L C U L U L P O Z I T I E I
E X T R A G E R E A D E M E S A J E
S T A T I I D E C O N T R O L
S I N C R O N I Z A R E A T I M P U L U I
P R E D I C T I A O R B I T E I
S T A R E A S A T E L I T U L U I
I N J E C T A R E A D E D A T E

Figura 9.2 - Segmente componente ale GPS.
După cum se vede din figura 9.2, sistemul conţine atât partea tehnică cât şi cea
comercială: sateliţii şi staţiile de urmărire şi control au costat suficient de mulţi bani pentru ca
după satisfacerea necesităţilor militare, sistemul să nu producă bani. În prezent el este folosit
pentru foarte multe aplicaţii civile, iar prin precizia şi randamentul lucrărilor pe care îl asigură,
sistemul este din ce în ce mai mult folosit în lucrările de topografie, produsele rezultate fiind
extrem de precise.
Aplicaţiile sistemului nu sunt numai în domeniul militar şi cel al măsurătorilor terestre. O
serie de firme constructoare de automobile au început să livreze pe piaţa maşini echipate cu
sisteme de poziţionare, atât de performante încât conducătorul indicând punctul de plecare şi
destinaţia, poate căpăta un traseu optim de urmat care să fie cel mai scurt, sau cel mai rapid,
sau cel cu cele mai mari şanse de evitare a locurilor predispuse blocajelor rutiere. Acelaşi
sistem echipează vehicolele ce participă la raliuri de anduranţă, cu trasee ce străbat zone aride,
Topografia în construcţiile civile
109
fără puncte de reper, iar prezenţa echipamentului GPS asigura o orientare extrem de rapidă.
Dacă echipamentele descrise mai sus, sunt toate staţionare pe maşinile pe care sunt
montate, tehnica a mers mai departe şi s-au produs receptoare GPS pentru personal, care pot
fi folosite pentru determinarea poziţiei în orice punct cu erori de ordinul a 10-15 metri după o
recepţionare de semnal satelitar ce durează 2 minute. Practic, putem afirma că în prezent se
poate determina poziţia unui obiect oriunde pe glob.
9.2.1 Segmentul spaţial.
Pe de altă parte, aceşti sateliţi vor fi astfel distribuiţi încât să asigure o acoperire uniformă a
întregului glob terestru. O astfel de distrubuţie presupune existenţa a 6 orbite pe care
gravitează câte patru sateliţi. Cei 24 de sateliţi, împreună cu traseele lor, constituie segmentul
spaţial al GPS.
Caracteristicile tehnice ale sateliţilor din sistemul GPS se referă la:
•altitudine - 20200 km
•perioadă - 12 ore
•frecvenţe - 1575 MHz
- 1228 MHz
•date de navigaţie - 4D, X, Y, Z, t
•înregistrare - continuă
•precizie - 15m (codul P)
•constelaţie de sateliţi - 24
•geometrie - repetabilă
•ceasul satelitului - rubidium, cesium


Figura 9.3 – Constelaţia sateliţii GPS.
Orbitele sateliţilor sunt înclinate faţă de ecuator cu un unghi de 30°. Unghiul între doi
sateliţi de pe aceeaşi orbită este de 120°, iar unghiul între două orbite vecine este de 60°.
Sateliţii GPS au 845 kg şi dispun de sisteme de stabilizare a orbitei. Pentru determinarea cu
precizie a timpului, sunt folosite oscilatoare din clasa de precizie 10
-12
- 10
-13
s, pe bază de
Topografia în construcţiile civile
110
cesium sau rubidium. În afara frecvenţei de bază de 10,23 Mhz, sunt folosite alte două
frecvenţe purtătoare, cu valori de :
L
1
= 154 x 10,23 MHz = 1575,42 Mhz
L
2
= 120 x 10,23 MHz = 1227,60 Mhz
fiecare satelit emiţând ambele frecvenţe, folosite atât ca semnale de navigaţie cât şi pentru
mesaje de date .
9.2.2 Segmentul de control.
Rolul acestui segment este poate cel mai important din întregul sistem. El este cel ce
controlează sateliţii, verifică timpul sateliţilor, calculează efemeridele (orbitele) şi corecţiile de
timp ale sateliţilor, precum şi datele de navigaţie precum şi conţinutul fiecarui mesaj emis de
sateliţi. Segmentul se compune dintr-o staţie principală (Master Control Station / MCS)
situată în Colorado Springs, trei staţii de monitorizare şi antene terestre în Kwajalein,
Ascension şi Diego Garcia, precum şi două staţii de monitorizare în Colorado Springs şi
Hawaii (figura 9.4).
Staţiile de monitorizare recepţionează semnalele de la sateliţi şi le trimit la staţia centrală
împreună cu datel meteorologice. Aici, informaţiile primite sunt preluate şi prelucrate,
obţinându-se efemeridele şi corecţiile de ceas astfel ca să se poată alcătui mesajele satelitare.
Aceste date prelucrate se redirecţionează către staţiile de antene care le retrimit sub formă de
mesaje la fiecare satelit în parte.
Hawaii
Kwajalein
Ascension
Diego Garcia
Colorado Springs

Figura 9.4 -- Alcătuirea segmentului de control.
Staţia principală are rolul de a calcula efemeridele sateliţilor, pentru ca apoi aceste date să
fie “injectate” în mesajele către sateliţi. Un alt obiectiv este acela de a testa starea de
“sănătate” a ficărui satelit, iar în momentul în care, din diverse motive, ceva nu este normal cu
un satelit, prin mesajele ce acesta le va transmite, va avertiza utilizatorii că nu este disponibil
pentru a putea fi utilizat în măsurători.
9.3 Structura semnalului GPS.
Deoarece în măsurătorile cu sateliţi este nevoie de informaţii foarte precise asupra
timpului şi frecvenţelor, de ordinul a ± 1us, se impune ca frecvenţele să fie deosebit de stabile,
cu valori de 1*10
-15
s, pe durata mai multor ore. Din acest motiv, singurele dispozitive care
pot asigura o astfel de precizie sunt ceasurile atomice. Cum în sistemul internaţional de unităţi
de măsură, secunda de timp este definită ca parte a perioadei de oscilaţie a atomului de
Cesiu
133
, atât staţiile terestre cât şi sateliţi sunt echipaţi cu ceasuri pe bază de cesiu (sau
ribidiu).
Topografia în construcţiile civile
111
Semnalele folosite la comunicare între sateliţi şi staţiile terestre, sau între sateliţi şi
utilizatori, sunt semnale modulate. Vom avea astfel de-a face cu semnale purtătoare, coduri şi
date pentru toate informaţiile recepţionate. În acest fel, frecvenţa de bază este de 10,23 Mhz
şi aparţine ceasului atomic. Frecvenţele semnalului purtător sunt două şi anume L
1
cu valoarea
1575,42 Mhz, ceea ce corespunde unei lungimi de undă de 19,05 cm şi L
2
cu valoarea 1227,60
Mhz, cu o lungime de undă de 24,45 cm. Codurile folosite sunt denumite P, cu o frecvenţă de
10,23 Mhz, cu o lungime de undă corespunzătoare de 29,31 m şi o ciclicitate de 267 zile,
respectiv codul C/A cu aceeaşi valoare a frecvenţei, lungime de undă de 293,1 m şi ciclicitate
de 1 milisecundă. Pentru date, frecvenţa de 50 bps şi durata 30 s.
timp
unda
purtatoare
coduri
PRN
1
-1
semnal

Figura 9.5 - Structura semnalului GPS.
Structura semnalului emis de sateliţii GPS este prezentată în figura 9.5. La sol, semnalele
sunt recepţionate prin intermediul antenelor, de receptoarele GPS. Dacă în măsurătorile
clasice, se impunea ca între punctele reţelei de sprijin să existe vizibilitate directă, acum se
impune ca vizibilitatea să fie către sateliţi. Pentru a putea fi recepţionate, semnalele trebuie să
nu fie perturbate de eventuale obstacole, cum sunt construcţiile înalte sau vegetaţia. Dar
perturbarea semnalului se poate datora şi reflectării lui de către sol sau construcţiile aflate la
oarecare distanţă de antenă. Pentru a elimina posibilitatea recepţionării unor semnale parazite,
antenele sunt prevăzute cu un "guler" care ecranează semnalele venite de sub linia orizontului
şi în plus operatorul are posibilitatea să seteze unghiul de pantă minim peste care se pot
observa sateliţii. De obicei, se recepţionează sateliţii aflaţi la peste 15° unghi de pantă.
A
B

Figura 9.6 - Influenţa poziţiei sateliţilor asupra PDOP.
În vederea determinării cu precizie a coordonatelor punctelor prin observaţii la sateliţi,
este necesar ca aceştia să fie dispuşi uniform pe bolta cerească; o conformaţie a sateliţilor
grupaţi, conduce la rezultate proaste ale determinărilor. Funcţie de mărimile care se vor
Topografia în construcţiile civile
112
determina, o serie de coeficienţi arată acurateţea determinărilor :
- pentru poziţia orizontală - HDOP
- pentru poziţia verticală - VDOP
- pentru determinări tridimensionale - PDOP
- pentru timp - TDOP
În configuraţiile de sateliţi din figura 10.6, pentru punctul A vom beneficia de determinări
tridimensionale bune, sateliţii fiind dispuşi sub unghiuri mari unul faţă de celălalt, în timp ce
determinările punctului B vor fi mai puţin precise.
9.4 Locul tehnologiei GPS în cadrul masurătorilor terestre.
O evaluare corectă a poziţiei măsurătorilor GPS în cadrul tehnicilor de măsurare a
terenului trebuie să se bazeze pe de o parte pe o analiză atât a posibilităţilor legate de
domeniul lungimilor extreme ce se pot determina, pe de altă parte pe preciziile obţinute cu
tehnicile respective şi nu în ultimul rând pe criteriul costurilor pentru aparatură şi personal.
Această comparaţie se poate urmări în figura 9.7.
Metodele clasice permit determinări ce nu depăşesc lungimi de 60 km cu precizii de circa
0,25-0,30m. Aproximativ în acelaşi domeniu de lungime se înscriu metodele inerţiale respectiv
metodele tranzit.
La cealaltă extremă a distanţelor se află interferometria cu baze foarte lungi sau
măsurători laser de distanţe la sateliţi. Ambele sunt metode extrem de sofisticate şi
costisitoare, greu de utilizat în activitatea cotidiană. Între aceste categorii se situează
tehnologia GPS, cu posibilităţi de măsurare atât în domeniul măsurătorilor clasice cât şi în cel
al distanţelor foarte lungi (de ordinul miilor de kilometri).
VLBI
SLR
GPS
CLASIC
INERTIAL
TRANSIT
Distanta (km)
Precizia (cm)
10 100 1000 10000
10
20
30
40

Figura 9.7 - Compararea tehnicilor de măsurare.
Dacă ne raportăm la preciziile determinărilor, observăm că domeniul clasic şi cel al GPS
sunt comparabile numai în domeniul distanţelor mai mici de 15 km, deoarece peste această
valoare, tehnica GPS este mult mai precisă. Un alt amănunt care trebuie avut în vedere este
cel care se referă la manevrabilitate. Deoarece au fost făcuţi paşi importanţi în domeniul
miniaturizării receptoarelor, practic acestea au devenit extrem de comod de folosit, indiferent
de poziţia pe glob sau condiţiile de relief.


Topografia în construcţiile civile
113
10 BIBLIOGRAFIE
Atudorei M. Măsurători geodezice prin unde, Institutul de
Construcţii Bucureşti, 1981
Colectiv Catedra Topografie I.C.B. Îndrumar de lucrări practice topografice, I.C.B., 1971.
Colectiv coordonator Oprescu N. Manualul inginerului geodez, vol. I, II, III, Editura
tehnică, Bucureşti, 1974.
CostăcheI A., Cristescu N. ş.a. Topografie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1970.
Cristescu N. Topografie inginerească I, fasc. 1 şi 2, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1961.
Cristescu N., Topografie inginereasca, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1978.
Cristescu N., Sebastian Taub M., Curs topografie inginerească (pentru secţiile construcţii
hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare), I.C.B., 1970.
Deumlich F., Seyfert M. Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Verlag
fur Bauwesen, 1980.
Fotescu N. Teoria erorilor de măsurare şi metoda celor mai mici
patrate, Institutul de Constructii, Bucureşti, 1978.
Fotescu N., Savulescu C. Îndrumător pentru lucrări practice la teoria erorilor,
Institutul de Construcţii, Bucureşti, 1988.
Gagea L., Nicolaescu Gh. Calcule topografice, Editura didactica şi pedagogică,
Bucureşti, 1972.
Grobmann W., Kahmen H. Vermessungskunde III, Walter de Gruyter, Berlin,
1988.
Henecke F., Verner H. Ingenieur- Geodasie, VEB Varlag für Bauwesen,
Berlin, 1986.
Matasaru T. şi col. Drumuri.
Neamtu M., Ulea E., ş.a Instrumente topografice şi Geodezice, Editura
Tehnica, Bucureşti, 1982.
Neamţu M., Sebastian-Taub M. Topografie, vol. 1 şi 2, I.C.B., 1977.
Neamtu M., Onose D., Neuner J. Măsurarea topografică a deplasărilor şi deformaţiilor
construcţiilor, Institutul de Construcţii, Bucureşti, 1988.
Neuner J. Sisteme de poziţionare globală, Editura Matrix Rom,
Bucureşti, 2000.
Nistor Gh. Geodezie aplicată la studiul construcţiilor, Editura
Gheorghe Asachi, Iaşi, 1993.
Onose D., ş.a. Măsurători terestre – fundamente, Editura Matrix Rom,
Bucureşti, 2001.
Topografia în construcţiile civile
114
Popescu D. Lucrări topografice la construcţia sediului administrativ
al Regiei Autonome „PETROM” Ploieşti, Buletinul
Universităţii Petrol-Gaze, vol.XLVII-L (1995-1998)
nr.5/1998
Popescu D. Topografia în construcţiile compozite beton-metal-
sticlă. Simpozionul aniversar 50 de ani de la înfiinţarea
Facultăţii de Geodezie şi 180 de ani de la prima
promoţie de ingineri hotarnici, 1998
Russu A. Topografie cu elemente de geodezie şi
fotogrammetrie, Editura Agrosilvica, Bucureşti, 1968.
Russu A. Topografie, Editura Tehnica, Bucureşti, 1955.
Ursea V. Topografie generală, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1974.
Ursea V. Topografie aplicată în construcţii, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1974.
Ursea V., ş.a. Indrumător pentru lucrări practice şi proiect de
topografie inginerească, Institutul de Constructii,
Bucureşti, 1986.
Witte B., Schmidt H. Vermessungskunde für Bauingenieure, Verlag Konrad
Wittwer, Stuttgart, 1991

Topografia în construcţiile civile
115
1 NOŢIUNI GENERALE. .................................................................................. 3
1.1 Obiectul şi importanţa topografiei în domeniul tehnic. ........................... 3
1.2 Elementele topografice ale terenului. ...................................................... 4
1.2.1 Forma şi dimensiunile Pământului. .................................................. 4
1.2.2 Proiecţia punctelor în geodezie şi topografie. .................................. 5
1.2.3 Proiecţii cartografice. ....................................................................... 5
1.2.4 Elementele topografice ale terenului. .............................................. 7
1.2.5 Unităţi de măsura. ............................................................................ 9
1.3 Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate. ...................................... 9
1.3.1 Suprafeţe de referinţă. ...................................................................... 9
1.3.2 Sisteme de coordonate. .................................................................. 10
1.4 Noţiuni de teoria erorilor de măsurare. .................................................. 11
1.4.1 Eroarea medie pătratică individuală. .............................................. 13
1.4.2 Eroarea medie a mediei aritmetice. ................................................ 13
2 HĂRŢI ŞI PLANURI. ................................................................................... 14
2.1 Scara planurilor şi hărţilor. .................................................................... 14
2.2 Semnele convenţionale ......................................................................... 15
2.3 Reprezentarea reliefului. ........................................................................ 16
2.4 Forme tip de relief. ................................................................................. 17
2.4.1 Forme tip de înălţimi. ..................................................................... 17
2.4.2 Forme tip de adâncimi. .................................................................. 18
2.4.3 Bazinul hidrografic. ....................................................................... 18
2.5 Folosirea planurilor şi hărţilor. .............................................................. 19
2.5.1 Determinarea coordonatelor rectangulare. ..................................... 19
2.5.2 Determinarea distanţei între două puncte pe hartă. ..................... 20
2.5.3 Determinarea orientării unei direcţii. ............................................. 20
2.5.4 Orientarea în teren a hărţilor sau planurilor. ................................. 21
2.5.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel. .......... 21
2.5.6 Determinarea pantei liniei terenului între două puncte. ................. 21
2.5.7 Trasarea liniei de pantă constantă între două puncte pe hartă. ...... 22
2.5.8 Intocmirea profilului longitudinal. ................................................. 23
2.6 Determinarea suprafeţelor pe hărţi şi planuri. ........................................ 24
2.6.1 Metodele numerice. ....................................................................... 24
2.6.2 Metode grafice. .............................................................................. 25
2.6.3 Metoda mecanică. .......................................................................... 27
3 JALONAREA ALINIAMENTELOR. .......................................................... 29
3.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile. ....................................................... 29
3.2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile. ................................. 30
3.2.1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal. ......................................... 30
4 MĂSURAREA LUNGIMILOR. ................................................................... 31
4.1 Măsurarea directă a lungimilor. ............................................................. 31
4.1.1 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor. ...................... 31
4.1.2 Măsurarea directă a lungimilor. ..................................................... 32
4.1.3 Corecţii ce se aplică distanţelor măsurate cu panglica sau ruleta. . 33
4.2 Măsurarea directă a lungimilor orizontale. ............................................ 34
Topografia în construcţiile civile
116
4.3 Măsurarea electronică a distanţelor. ...................................................... 35
4.4 Măsurarea indirectă a distanţelor. .......................................................... 36
4.4.1 Determinarea stadimetrică a distanţelor. ........................................ 36
4.4.2 Determinarea telemetrică a distanţelor. ......................................... 37
4.4.3 Determinarea paralactică a distanţelor. .......................................... 38
5 STUDIUL TEODOLITULUI. ....................................................................... 38
5.1 Schema generală a teodolitului clasic. ................................................... 39
5.2 Axele teodolitului. .................................................................................. 40
5.3 Părţi componente ale teodolitului. ......................................................... 40
5.3.1 Luneta topografică. ........................................................................ 40
5.3.2 Nivelele teodolitului. ..................................................................... 42
5.3.3 Metode de măsurare a unghiurilor. ................................................ 43
5.3.3.1 Măsurarea unghiurilor orizontale. .............................................. 43
5.3.3.2 Măsurarea unghiurilor verticale. ................................................ 46
5.3.4 Precizia măsurării unghiurilor cu teodolitul. ................................. 47
6 PLANIMETRIE. ............................................................................................ 48
6.1 Reţele de sprijin planimerice. ................................................................ 48
6.1.1 Reţeaua geodezică. ......................................................................... 48
6.1.2 Marcarea punctelor topografice. .................................................... 49
6.1.3 Semnalizarea punctelor topografice. .............................................. 50
6.2 Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin. ....................................... 52
6.2.1 Principiul intersecţiei. .................................................................... 52
6.2.2 Principiul intersectiei înainte. ........................................................ 52
6.2.3 Principiul intersectiei înapoi. ......................................................... 54
6.3 Drumuirea planimetrică. ........................................................................ 55
6.3.1 Clasificarea drumuirilor. ................................................................ 55
6.3.2 Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice. ........................... 56
6.3.2.1 Operaţii de teren la drumuiri. ..................................................... 57
6.3.2.2 Calcule şi compensări la drumuiri. ............................................ 58
6.4 Ridicarea detaliilor planimetrice. ........................................................... 60
6.4.1 Metoda radierii. .............................................................................. 60
6.4.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice). ............................. 61
6.4.3 Metoda aliniamentului. .................................................................. 62
7 ALTIMETRIE. ............................................................................................... 62
7.1 Generalităţi. ............................................................................................ 62
7.2 Instrumente de nivelment. ...................................................................... 63
7.2.1 Nivelul rigid. .................................................................................. 63
7.2.2 Nivelul rigid cu şurub de basculare. .............................................. 63
7.2.3 Nivele cu orizontalizare automată a axei de vizare. ...................... 64
7.3 Nivelmentul geometric. .......................................................................... 65
7.3.1 Nivelmentul geometric de mijloc. .................................................. 65
7.3.2 Nivelmentul geometric de capăt. ................................................... 66
7.4 Nivelmentul trigonometric. .................................................................... 66
7.4.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente. ............................. 66
7.4.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente. ........................... 67
Topografia în construcţiile civile
117
7.5 Nivelmentul hidrostatic. ......................................................................... 68
7.6 Drumuirea de nivelment geometric. ...................................................... 68
7.6.1 Drumuirea de nivelment închisă pe punctul de plecare. ................ 70
7.6.2 Drumuirea cu punct nodal. ............................................................. 70
7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice. .............................................................. 71
7.7.1 Radieri de nivelment. ..................................................................... 71
7.7.2 Metoda profilelor. .......................................................................... 72
7.8 Nivelmentul suprafeţelor. ...................................................................... 72
7.8.1 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mici. ................................... 72
7.8.2 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari. ................................... 73
7.9 Nivelmentul în condiţii speciale. ........................................................... 74
7.9.1 Nivelmentul peste cursuri de apă. .................................................. 74
7.9.2 Nivelmentul în terenuri mlăştinoase. ............................................. 75
7.9.3 Nivelmentul terenurilor cu pantă mare. ......................................... 76
7.9.4 Precizia nivelmentului geometric. ................................................. 76
7.9.5 Obţinerea curbelor de nivel pe plan. .............................................. 77
8 TOPOGRAFIE APLICATĂ. ......................................................................... 77
8.1 Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor. ................................... 78
8.2 Trasarea pe teren a elementelor topografice. ......................................... 78
8.2.1 Trasarea unghiurilor. ...................................................................... 78
8.2.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redusă. .................................... 79
8.2.1.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie. ..................................... 79
8.2.1.3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată. .................................. 80
8.2.2 Trasarea pe teren a distanţelor. ...................................................... 81
8.2.2.1 Trasarea pe cale directă. ............................................................. 81
8.2.2.2 Trasarea pe cale indirectă. .......................................................... 82
8.2.3 Trasarea cotelor proiectate. ............................................................ 82
8.2.3.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric. ............................... 83
8.2.3.1.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc. ................................... 83
8.2.3.1.2 Trasarea prin nivelment geometric de capăt. ..................................... 83
8.2.3.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric. ......................... 84
8.2.3.3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic. .............................. 85
8.2.3.4 Trasarea cotelor la etaj şi în groapa de fundaţie. ....................... 85
8.2.4 Trasarea liniilor de pantă dată. ....................................................... 86
8.2.4.1 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric. ......... 86
8.2.4.2 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric. .... 87
8.3 Reţeaua de construcţii. ........................................................................... 88
8.4 Metode de trasare a punctelor construcţiilor. ......................................... 89
8.4.1 Metoda coordonatelor rectangulare. .............................................. 89
8.4.2 Metoda coordonatelor polare. ........................................................ 90
8.4.3 Metoda intersecţiei înainte. ............................................................ 91
8.4.4 Metoda intersecţiei reperate. .......................................................... 92
8.5 Trasarea fundaţiilor şi a stâlpilor. .......................................................... 92
8.6 Trasarea împrejmuirilor. ........................................................................ 93
8.7 Axele construcţiilor. ............................................................................... 94
Topografia în construcţiile civile
118
8.8 Calculul volumului de terasamente şi trasarea platformelor. ................. 94
8.9 Lucrări topografice în timpul exploatării construcţiilor. ........................ 97
8.9.1 Determinarea înălţimii construcţiilor înalte. .................................. 97
8.9.2 Determinarea verticalităţii construcţiilor. ...................................... 98
8.9.3 Determinarea tasării construcţiilor în timpul exploatării. ............ 100
8.10 Lucrări la trasarea axelor căilor de comunicaţii terestre. ..................... 102
8.10.1 Alegerea traseului. ....................................................................... 102
8.10.2 Calculul şi trasarea elementelor principale ale curbelor de
racordare. ..................................................................................................... 103
8.10.3 Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare. ........................ 104
8.10.3.1 Metoda absciselor egale. ...................................................... 104
8.10.3.2 Metoda arcelor egale. ........................................................... 105
8.10.3.3 Metoda coordonatelor polare. .............................................. 106
9 SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI. ..................... 107
9.1 Principii de bază. .................................................................................. 107
9.2 Segmentele componente ale sistemului. .............................................. 108
9.2.1 Segmentul spaţial. ........................................................................ 109
9.2.2 Segmentul de control. .................................................................. 110
9.3 Structura semnalului GPS. ................................................................... 110
9.4 Locul tehnologiei GPS în cadrul masurătorilor terestre. ..................... 112
10 BIBLIOGRAFIE ...................................................................................... 113

Topografia în construcţiile civile

PREFAŢĂ
Lucrarea ce urmează, se adresează în principal studenţilor “boboci” în general şi în ale topografiei în special, care consideră că meseria de constructor civilist poate constitui pentru ei domeniul în care se pot manifesta cel puţin în viitorul apropiat. Cunoştinţele în domeniul măsurătorilor terestre, în general şi în cel al topografiei aplicate în special, vor fi pentru ei o posibilitate de afirmare profesională dar şi un prilej de a economisi sume semnificative în bugetul de cheltuieli pentru realizarea unei investiţii pe care o au pe “mână”. Evoluţia măsurătorilor terestre în general, a fost spectaculos marcată de apariţia sistemului de poziţionare globală cu sateliţi; tehnica aceasta este aplicabilă şi în domeniul lucrărilor topografice ce însoţesc etapele de realizare ale unei construcţii, indiferent de destinaţia construcţiei respective. Condiţia esenţială de vizibilitate pe verticală, absolut necesară în cazul aplicării acestei tehnici de măsurare, nu poate fi mereu îndeplinită. Urmare a acestui fapt, tehnicile clasice de măsurare au evoluat dar nu au devenit inutile. Aparatele optico-mecanice clasice, teodolite, nivele şi rulete nu vor dispare chiar dacă pe lângă ele au apărut staţiile totale de măsurare sau rulete electronice; ele au devenit acum aparate opto-mecano-electronice prin înlocuirea cercurilor gradate din cristal ale teodolitelor clasice cu cercuri digitale sau prin înlocuirea mirelor clasice cu mire digitale, la care aportul operatorului se reduce numai la a viza mira şi a apăsa tasta de înregistrare a citirilor. Avantajul imens al acestor tehnici noi este acela că se elimină posibilitatea erorilor umane ce pot apare la transcrierea repetată a datelor din măsurători în diverse formulare de calcul. Principiul metodelor însă nu s-a modificat. Surpriza cea mare poate fi pentru unii din cei care acum înţeleg ce este topografia faptul că nu “butonatul” unei staţii totale este treabă inginerescă ci locul în care se ţine prisma pentru a obţine un produs grafic de calitate. Selectarea în teren a punctelor care vor conduce la obţinerea planului de situaţie este cu adevărat o treabă inginerească. Prezenta carte doreşte să satisfacă solicitările unui mare număr de ingineri cu care am colaborat pe diverse şantiere şi care au remarcat faptul că nu găsesc cărţi din care să se documenteze deoarece cele mai vechi sunt de mult epuizate. Prezenta carte se mai doreşte şi o expresie a respectului faţă de cei care m-au învăţat sau de la care am “furat” această meserie, în primul rând a foştilor colegi din cadrul colectivului topo dar şi a directorului de foraj-dezvoltare de la fostul Trust al Petrolului Ploieşti, alături de care mi-am început cariera. De la primii am învăţat să “miros” meseria, de la cel de-al doilea am învăţat să “miros” viaţa. Mulţumesc lui Dumnezeu şi tatălui meu pentru ce au făcut şi simt că încă mai fac pentru mine pe această lume.

Autorul,
2

Topografia în construcţiile civile

1
1.1

NOŢIUNI GENERALE.
Obiectul şi importanţa topografiei în domeniul tehnic.

Nevoia de cunoaştere, caracteristică esenţială a omenirii, dar mai ales necesitatea ca suma cunoştinţelor acumulate în timp să fie transmisă generaţiilor viitoare, s-a făcut simţită şi în domeniul măsurătorilor terestre atât prin găsirea modalităţilor de reprezentare a unor zone prin care oamenii au călătorit cât şi a celor în care îşi desfăşurau activitatea în mod curent. Sunt cunoscute necesităţile omenirii pentru satisfacerea cerinţelor militare, economice, de navigaţie, religioase, etc. Evoluţia în timp a măsurătorilor terestre a fost condiţionată de dezvoltarea ştiinţelor exacte - matematica şi fizica. Instrumentul teoretic al măsurătorilor terestre este furnizat de matematică prin principiile şi metodele de prelucrare a măsurătorilor, instrumentele necesare observaţiilor sunt construite pe baza cunoştinţelor de mecanică, optică şi electronică, astronomia permite obţinerea datelor primare necesare prelucrării reţelelor de sprijin pe suprafeţe mari şi stabilirea formei şi dimensiunilor Pământului, pentru ca la sfârşit să obţinem imaginea micşorată a zonei de interes prin intermediul cunoştinţelor de cartografie. Respectarea cerinţelor privitoare la fidelitatea reprezentării pe hartă a formelor naturale existente în teren nu se poate face fără legătura cu geografia, geologia şi geomorfologia. Cunoaşterea geografiei permite o tratare corespunzătoare a elementelor naturale ale terenului cum ar fi relieful, vegetaţia, natura solurilor, hidrografia, în timp ce apelând la geologie şi geomorfologie se ajunge la formele reliefului şi legile de modificare a lor. Domeniul măsurătorilor terestre se poate împărţi în următoarele ramuri principale: geodezia - care se ocupă cu studiul, măsurarea şi determinarea formei şi dimensiunilor globului pământesc sau a unor porţiuni întinse ale acestuia. Pentru a se realiza acest lucru, pe suprafaţa terestră se determină coordonatele spaţiale ale unor puncte care, prin unirea din aproape în aproape, determină vârfurile unor triunghiuri. Odată determinate coordonatele geografice sau rectangulare ale acestor puncte, acestea devin puncte de sprijin pentru toate celelalte măsurători terestre. Totalitatea acestor puncte alcătuieşte reţeaua de puncte geodezice. Datorită suprafeţei mari pe care se desfăşoară aceste lanţuri de triunghiuri, este necesar ca la prelucrarea măsurătorilor să se ţină seama de influenţa curburii Pământului. topografia - care, pornind de la datele furnizate de geodezie (coordonatele unor puncte într-un sistem unitar, care însă nu delimitează şi nu reprezintă detalii din teren), să stabilească poziţia relativă a obiectelor din teren şi să le reprezinte pe hărţi sau planuri. Caracteristic pentru lucrările topografice este că acestea se desfăşoară pe suprafeţe relativ mici în care influenţa curburii Pământului este considerată neglijabilă. fotogrametria - poate fi considerată ca o tehnică nouă în măsurătorile terestre în sensul că poziţia unor detalii se obţine direct pe fotografii speciale, metrice, numite fotograme, executate în anumite condiţii, fie din avion (denumite fotograme aeriene) fie de la nivelul solului (fotograme terestre). Ca şi topografia, exploatarea fotogramelor se face utilizând reţeua de sprijin creată cu ajutorul geodeziei. Prin produsele pe care le furnizează - hărţi şi planuri - măsurătorile terestre sunt indispensabile diverselor domenii de activitate, indiferent de stadiul de execuţie al unei lucrari; sunt folosite la construcţia şi sistematizarea teritorială, la organizarea teritoriului agricol, la amenajarea silvică sau hidrologică, în prospectarea şi exploatarea zăcămintelor de substanţe utile, precum şi la elaborarea de studii şi cercetări în domeniul hidrografic, pedologic, geologic, geografic. Importanţa ştiinţifică a măsurătorilor terestre constă în aceea că furnizează date necesare studierii formei şi dimensiunilor reale ale Pământului şi modificările în timp ale acestora.
3

Topografia în construcţiile civile

1.2
1.2.1

Elementele topografice ale terenului.
Forma şi dimensiunile Pământului.

Secţionarea cu un plan vertical a scoarţei terestre permite observaţia că se disting trei curbe care o interesează şi anume : suprafaţa topografică, geoidul şi elipsoidul de referinţă (figura 1.1). Suprafaţa topografică este de fapt urma terenului lăsată pe planul de secţiune, urmă care, datorită neregularităţilor, nu se poate exprima printr-un model matematic. Este suprafaţa care face obiectul reprezentărilor pe hărţi şi planuri.

Figura 1.1 - Suprafaţa topografică, geoidul şi elipsoidul de referinţă.

Geoidul reprezintă locul geometric al punctelor care materializează nivelul mărilor şi oceanelor liniştite, nivel neafectat de mişcarea valurilor, curenţilor sau mareelor, prelungit pe sub continente. Numit şi suprafaţa de nivel zero, nu se poate exprima printr-un model sau formulă matematică. Datorita faptului că nu reprezintă nici măcar aproximativ configuraţia terenului natural, nu face obiectul reprezentării pe hărţi şi planuri, fiind de fapt o formă geometrică ipotetică din punct de vedere al exprimării.

Figura 1.2 - Elipsoidul de referinţă.

Elipsoidul de referinţă (figura 1.2) a apărut ca urmare a imposibilităţii reprezentării terenului sau a geoidului pe hărţi şi planuri prin coordonate. Fiind descris de o relaţie matematică, corespondenţa reciprocă între puncte din teren şi omoloagele lor pe elipsoid permite raportarea acestora pe hărţi şi planuri prin coordonate, într-un sistem unic şi unitar. În timp, s-au folosit o serie de elipsoizi de referinţă care au purtat numele celor care le-au descris prin mărimile lor caracteristice: Delambre, Bessel, Heyford, Krasovski. Pentru toate tipurile de elipsoizi cunoscuţi, elementele caracteristice cu valorile acestora numai pentru elipsoidul Krasovski,sunt: a = 6378245 m (semiaxa mare) b = 6356863 m (semiaxa mică)

 = (a-b)/a = 1/298,3 (turtirea elipsei)
4

Topografia în construcţiile civile

1.2.2

Proiecţia punctelor în geodezie şi topografie.

Elementul care defineşte modalitatea de proiectare a punctelor pe o suprafaţă este mărimea acesteia în sensul că la suprafeţele mari se impune să se ţină cont de curbura Pamântului (cazul unor regiuni, ţări, continente sau întreg globul), în timp ce dacă suprafaţa determinată de puncte este mică, influenţa curburii se poate neglija. În primul caz avem de-a face cu ceea ce se numeşte proiecţie geodezică iar în al doilea caz cu o proiecţie topografică a punctelor. Prin proiecţia geodezică a punctelor de triangulaţie A, B, C, D pe suprafaţa elipsoidului, în punctele a, b, c, d se obţin triunghiuri cu laturi curbe, laturi care se numesc şi linii geodezice. Se poate observa (figura 1.3) că în acest caz proiectantele punctelor de triangulaţie sunt convergente către o zonă din centrul globului pământesc. Dacă suprafaţa pe elipsoid este mică (cazul punctelor apropiate), putem asimila elipsoidul cu o suprafaţă plană fără ca precizia coordonatelor şi poziţia punctelor să sufere. În acest caz proiectantele punctelor vor fi paralele între ele, iar poziţia punctelor de triangulaţie se defineşte prin coordonatele rectangulare plane x, y precum şi prin cota H, reprezentând distanţa pe verticală de la suprafaţa de nivel zero la punctul din teren.
A C B D A C
x

B D

a b
suprafata elipsoidului

a c

b d
y

c

d
O

plan orizontal de proiectie

Figura 1.3 - Proiecţia geodezică şi proiecţia topografică a punctelor.

Se poate observa că totdeauna distanţele care se pot determina pe planuri reprezintă, de fapt, proiecţii orizontale ale distanţelor înclinate corespondente, din teren. Deasemeni, aceste distanţe sunt liniile drepte care unesc punctele din teren, indiferent de configuraţia terenului în lungul acestui traseu.
1.2.3 Proiecţii cartografice.

Deoarece în cazul general se impune reprezentarea grafică a unor suprafeţe întinse ale globului, se constată existenţa a două dificultăţi mari:  suprafaţa globului este curbă, apropiată de o sferă;  reprezentarea reliefului ar trebui să fie tridimensională. Aceste dificultăţi se pot elimina prin alegerea unui număr suficient de puncte caracteristice, proces numit şi geometrizarea terenului, după care suprafeţele curbe se transformă, prin calcule, în suprafeţe plane. O astfel de transformare nu se poate face însă fără ca distanţele de pe elipsoid să nu sufere modificări. Funcţie de sistemul de proiecţie adoptat se pot modifica şi alte elemente cum sunt unghiurile sau suprafeţele. Clasificarea proiecţiilor cartografice se va face deci funcţie de elementele care se păstrează nemodificate, astfel:  conforme sunt cele care păstrează unghiurile nedeformate;  echivalente sunt cele care păstrează suprafetele nedeformate;  echidistante sunt cele care păstrează numai anumite distanţe nedeformate;  arbitrare sunt cele care nu păstrează nici un element nedeformat.
5

Topografia în construcţiile civile

Din cele prezentate, putem constata că deformaţiile pot fi liniare, unghiulare sau areolare (deformarea suprafeţelor). Un alt criteriu de clasificare al proiecţiilor cartografice este cel al modului de realizare a reprezentării, care conduce la aspectul reţelei cartografice; în acest caz clasificarea se prezintă astfel:  azimutale sunt proiecţiile în care reprezentarea se face pe un plan tangent sau secant la sferă în punctul central al zonei de reprezentat;  cilindrice sunt cele în care reprezentarea se face pe un cilindru care are o poziţie oarecare faţă de sferă (nu este obligatoriu să fie tangent).  conice sunt cele la care reprezentarea se face pe un con tangent sau secant la sferă, cu variantelor cunoscute ca proiecţiile policonice şi cele pseudoconice. Din prima categorie face parte proiecţia stereografică, care, pentru teritoriul României a fost aplicată şi cunoscută iniţial ca "proiecţia stereografică 1933" şi mai recent "proiecţia stereografică 1970"; poziţia punctului central în cele două proiecţii diferă în sensul că prima avea acest punct în zona Braşov pentru ca a doua să-l aibă în zona Făgăraş. În figura 1.4 sunt ilustrate elementele ce caracterizează o proiecţie stereografică: C - centrul de proiecţie, V - punctul de vedere, R0 - raza medie de curbură la centrul de proiecţie, CD - adâncimea planului de proiecţie, M - un punct pe elipsoid, m - proiecţia pe planul secant a punctului M, r - raza cercului de secanţă

Figura 1.4 - Proiecţia stereografică.

Din a doua categorie, pentru ţara noastră a fost folosită "proiecţia Gauss". Pentru a obţine această proiecţie, este suficient să se introducă o sferă într-un cilindru pentru ca apoi sfera să fie rotită cu unghiuri egale (figura 1.5). ”Feliile” din sferă sunt proiectate pe cilindru, una lângă alta şi apoi cilindrul este tăiat pe generatoarele ce trec prin cei doi poli. Faţa vizibilă se aşează în plan, obţinând o reprezentare în proiecţia Gauss.

Figura 1.5 - Proiecţia Gauss.

Reprezentarea elipsoidului se face în acest caz prin zone denumite fuse având în general
6

reprezentând schimbări de direcţie ale unui contur sau a pantei terenului. ea este linia geometrizată între punctele A şi B din teren. limite între folosinţe sau proprietăţi). Intersecţia suprafeţei topografice cu un plan vertical ce trece prin punctele M şi N se numeşte aliniament. când un punct se determină prin coordonate x şi y. Detaliile topografice sunt. Unghiurile de pantă.  distanţa orizontală. Pozitive sunt unghiurile de panta către toate punctele situate deasupra liniei orizontului. ape. 1. la fel ca şi diferenţa de nivel.35). pot fi pozitive sau negative. Două sunt categoriile de elemente care se măsoară în teren şi anume cele liniare respectiv unghiulare. fiind o linie sinuoasa în plan vertical. unghiul de pantă  este unghiul format de orizontala ce trece printr-un punct şi direcţia către cel de-al doilea punct (figura 1. după cum unghiurile de pantă sunt negative pentru toate punctele situate  7 . cât şi în plan vertical. linia frântă care aproximează conturul sinuos este mult mai aproape ca formă de acest contur. în general. reprezintă proiecţia în plan orizontal a distanţei înclinate L. munti) şi artificiale. numit şi "meridian 0".2. se aleg. Aceeaşi linie sinuoasă se poate transforma într-o linie frântă care să îmbrace şi să înlocuiască cu suficientă fidelitate conturul iniţial. Meridianul origine. Avantajele acestei proiecţii constau în aceea că permite reprezentarea întregului glob pe zone cuprinse între cei doi poli. între punctele A şi B. apărute datorită omului (construcţii. datorită numărului adecvat de puncte alese. sau minimum de puncte în funcţie de care să se poată reprezenta orice detaliu sau formă de teren (figura 1. Dezavantajele se refera la situaţia teritoriilor relativ mici care se reprezintă uneori pe două fuse vecine (cazul ţării noastre în L .7) conduce la definirea următoarelor elemente topografice ale terenului:  distanţa înclinată. precum şi la faptul că deformaţiile sunt uneori mai mari decât în alte proiecţii. Figura 1.7). pe detaliul din teren. Materializarea unui aliniament între două puncte şi reprezentarea lui într-o secţiune verticală (figura 1. În mediul înconjurator se află o serie de obiecte naturale ( văi. în timp ce în plan orizontal este o linie dreapta. geometrizarea este incorectă.4 Elementele topografice ale terenului. toate alcătuind detalii topografice.6 sunt prezentate două moduri de a geometriza un contur sinuos : în cazul "a". puncte caracteristice denumite topografice. În figura 1. dealuri. situaţie în care determinarea se face prin cotă şi distanţa faţă de un reper ales.Topografia în construcţiile civile 6° pe longitudine. L. este lungimea liniei drepte între punctele marcate în teren. Pentru determinarea formei şi poziţiei acestora. este cel care trece prin Observatorul Greenwich. datorită faptului că s-au ales puţine puncte pe contur.6). alcătuite din linii sinuoase a căror determinare şi exprimare matematică ar fi practic imposibilă şi apoi chiar şi inutilă. în timp ce în cazul "b". D.6 . La stabilirea minimului de puncte este necesar să se cunoască scara planului sau a hărţii.34 şi L .Geometrizarea terenului Operaţiunea poartă denumirea de geometrizarea terenului şi se poate face atât în plan orizontal.

dacă se cunoaşte mărimea unghiului zenital.2] sau [1. Mărimea lui se obţine din diferenţa direcţiilor către punctele P şi N. unghi măsurat în sensul orar. se poate deduce cota punctului N. între direcţiile MN şi MP este unghiul diedru format de planele verticale ce conţin punctele M şi N (planul VN). MN.7 se observă că diferenţa de nivel poate fi pozitivă (de la M la N) sau negativă (de la N la M). funcţie de cota punctului M. funcţie de lungimea înclinată L şi unghiul de pantă  cu relaţia : H MN  L * sin   D * tg [1. diferenţa de nivel HMN = HN . atunci unghiul format de verticală cu direcţia MN se numeşte unghi zenital şi se notează cu "Z". Dacă direcţia de referinţă nu este orizontala ce trece printr-un punct ci verticala locului.8 .7. este distanţa pe verticală între planele orizontale ce trec prin punctele M şi N. respectiv M şi P (planul VP). Între unghiul zenital şi unghiul de pantă al unei direcţii date există totdeauna relaţia: Z    100 g [1. unghiul orizontal  (figura 1. orientarea directiei MN.8).2]  sau.  +x V(N) V(P) N M P  xN yNM yN +y Figura 1. calculată cu una din relaţiile [1.HM.Elementele topografice ale terenului.1]     Figura 1. Mărimea diferenţei de nivel între punctele M şi N se poate calcula. putând avea valori cuprinse între 0g şi 400g.Topografia în construcţiile civile sub linia orizontului.3]. Z: H MN  L * cos Z  D * ctgZ  [1. Din figura 1.Unghiul orizontal între două aliniamente.3] cota unui punct se defineşte ca distanţa pe verticală de la suprafaţa de referinţă la planul orizontal ce trece prin acel punct. Din figura 1. Orientarea unei direcţii se calculează din coordonatele punctelor ce determina direcţia. cu relaţii de tipul :  8 . funcţie de elementele măsurate.7 . presupusă ca fiind cunoscută şi diferenţa de nivel HMN. HN. se defineste ca unghiul format de direcţia nordului cu direcţia de măsurat (MN). HM.

Aparatele cu care se determina cota mării sau oceanului se numesc medimaregrafe sau medimaremetre. Astfel.9° [1.5 Unităţi de măsura. Funcţie de elementele care se determină în operaţiile topografice. iar un cadran 100g.9] Radianul este unghiul căruia i se opune un arc egal cu raza cercului pe care-l descrie. Pentru transformări dintr-un sistem în altul. iar suprafeţele de nivel.2. Coordonatele punctului M din figura 1. → pentru suprafeţe. inclusiv suprafaţa de nivel zero sunt sfere concentrice în centrul Pământului (figura 1.Topografia în construcţiile civile tg MN   yMN y N  yM  xMN xN  xM sau ctg  MN  xMN xN  xM  yMN y N  yM [1. în ţara noastră se folosesc unităţile de măsură ale sistemului internaţional şi anume: → pentru lungimi. gradaţia sexagesimală a fost înlocuită cu gradaţia centesimală.1 Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate.respectiv hectarul. se consideră că suprafeţele de nivel. se folosesc următoarele relaţii: din sexagesimal în centesimal : 1° = 1. În cazul suprafeţelor mari se poate considera că Pământul este aproximativ sferic. Pentru suprafeţe mici. inclusiv cea de nivel zero.3. este posibil ca suprafaţa de nivel. Suprafaţa care este normală în fiecare punct al ei la direcţia verticalei se numeşte suprafaţă de nivel.11] 1.8 se calculează funcţie de coordonatele punctului N cu relaţiile: X M  X N  x NM  X N  d MN * cos  NM YM  YN  y NM  YN  d MN * sin  NM [1. Altitudinea sau cota absolută a punctului topografic se defineşte ca fiind distanţa pe verticală între suprafaţa de nivel zero şi suprafaţa de nivel ce trece prin punctul considerat. egal cu 1/100 dintr-un grad (notat 1c ). egală cu 1/100 dintrun minut ( notată 1cc ). Suprafeţe de referinţă. astfel: 10 m * 10 m = 100 mp = 1 a (un ar) [1. un cerc are 400 grade centesimale. se mai folosesc însă şi arul. să fie alta decât suprafaţa de 9 . respectiv secunda sexagesimală. Pentru anumite lucrări desfăşurate pe suprafeţe mici şi precis definite. metrul cu multipli şi submultipli săi.111111g [1.5] 1. unităţile ce derivă din cele folosite la lungimi. Determinarea în plan vertical a poziţiei punctelor se face prin raportare la geoid.9).10] [1. Submultipli sunt minutul centesimal.8] din centesimal în sexagesimal : 1g = 0. Poziţia acesteia se obţine prin observaţii multianuale. fie prin coordonatele polare.4] poziţia unui punct în plan se defineşte fie prin coordonatele rectangulare x şi y. gradele şi radianii. Legătura între radian şi unităţile de măsură în grade este: sexagesimal centesimal  '' = 206265 '' cc = 636620cc [1.7] → pentru unghiuri.6] 100 m * 100 m = 10000 mp = 100 a = 1 ha (un hectar) [1. caz în care suprafaţa se numeşte suprafaţa de nivel zero. kilometrul pătrat. (notate 400 g ). metrul pătrat.3 1. sunt plane paralele şi orizontale între ele. Datorită dificultăţilor de exprimare în sistemul zecimal. considerată originea în determinarea cotelor. Ele constituie punctele fundamentale pentru originea cotelor în lucrările de măsurători terestre.

o direcţie oarecare. numită direcţie de referinţă. relieful terenului este reprezentat pe hărţi sau planuri identic. Ţinând cont de faptul că determinările se fac în sens orar.3.Topografia în construcţiile civile nivel zero. care este unghiul format de direcţia nordului magnetic cu direcţia A-B. s-a adoptat cercul topografic. orientarea geografică (sau azimutul geografic) care este unghiul format de direcţia nordului 10 . În acest caz spunem că avem de-a face cu o altitudine convenţională a punctului.2 Sisteme de coordonate. cotele tuturor punctelor de pe această suprafaţă. Deoarece exista nordul geografic (stabil în timp) şi nordul magnetic (variabil în timp îndelungat). Figura 1. aleasă conventional. 1. faţă de aceasta se disting următoarele orientari: orientarea magnetică (sau azimutul magnetic).10). În acest caz. într-un sistem de axe de coordonate este orientată faţă de o paralelă la meridianul axial şi nu faţă de meridianul geografic al locului respectiv.10 – Cercul trigonometric si cercul topografic Direcţia care se foloseşte în orientarea lucrărilor de măsurători terestre. N M Figura 1. la care numerotarea cadranelor se face în sens orar. Considerând o direcţie A-B în teren (figura 1. pentru a se păstra relaţiile cunoscute din trigonometrie. acestea trebuie să fie orientate.11). indiferent de sistemul de referinţă ales pentru cote (absolut sau convenţional). Pentru a cunoaşte direcţiile cardinale ale hărţilor şi planurilor. rezultă că şi orientările pot fi geografice (fixe în timp) respectiv magnetice (uşor variabile în timp). implicit. Prin orice punct de pe suprafaţa terestră pot fi duse un meridian geografic şi unul magnetic.9 . În aceste condiţii. prin rotirea în mod convenabil a hărţii sau planului.Suprafeţe de nivel. este direcţia nordului geografic. vor diferi faţă de cotele absolute cu aceeaşi cantitate. egală cu distanţa pe verticală între suprafaţa de nivel zero şi suprafaţa convenţional aleasă. Acest lucru înseamnă ca direcţiile identificate pe o hartă sau plan să fie făcute paralele cu omoloagele lor din teren. pornind de la direcţia nordului (figura 1.

→ datorită operatorului care execută măsurătorile. Cauzele care conduc la apariţia erorilor se refera la: → imperfectiunilor constructive ale aparaturii sau dispozitivelor cu care se execută măsurătorile.Topografia în construcţiile civile geografic cu direcţia A-B. erorile numindu-se erori instrumentale.    Figura 1. categoriile enumerate mai sus nu acţionează singure. Este de menţionat că valoarea reală a mărimii măsurate nu este niciodată cunoscută.12] şi [1.13] se poate scrie că : e  c sau [1. pe abscisă mărimea erorilor. Având în vedere că orice măsurătoare. iar corecţia este totdeauna diferenţa între valoarea justă şi valoarea eronată. oricât de precis ar fi executată. se va obţine un grafic al unei curbe.12] după cum : c  v j  ve [1. situaţie în care erorile se numesc erori datorate condiţiilor exterioare. Acest unghi este necesar în cazul determinării orientărilor cu busola. în vederea corectării acestora pentru a se putea raporta la orientări geografice. 1.4 Noţiuni de teoria erorilor de măsurare. → datorită condiţiilor de mediu în care se efectuează măsurătorile.13] c  e Din expresiile [1. reprezentând de fapt curba de distribuţie normală a erorilor întâmplătoare. Este de remarcat ca niciodată.14] Dacă asupra unei mărimi se vor face un număr mare de determinări. Clasificarea erorilor se poate face după: mărimea lor: 11 . cunoscută sub numele de "curba clopot GAUSS'. este însoţită de mici diferenţe faţă de valoarea reală a mărimii respective. se vor calcula abaterile fiecărei determinări faţă de media aritmetică şi se va întocmi un grafic pe care se vor raporta. vom defini erorile ca fiind micile diferenţe care apar la măsurarea repetată a unei mărimi.11 . Dacă notăm cu vj valoarea justă şi cu ve valoarea eronată. Eroarea se defineşte matematic ca diferenţa între valoarea eronată şi valoarea justă. iar pe ordonată frecvenţa apariţiei unei valori a erorii. ci apar toate la un loc. caz în care erorile se numesc erori personale.Tipuri de orientări Unghiul format de cele două orientări poartă denumirea de deviaţie magnetică . putem scrie că: e  ve  v j [1.

relaţia [1.. Diferenţa între oricare două măsurători din şirul de măsuratori efectuate se numeşte ecart. asimilate ca "n" variabile. erorile sunt derivatele de ordinul I în raport de aceste determinări. Pornind de la considerentul că un şir de măsurători este reprezentat ca o funcţie de cele "n" determinări..  vn  M1  M 2  . la prelucrare. .. După modul în care se obţin.... În cazul unui număr de determinări făcute asupra aceleaşi mărimi. de exemplu. Tehnica care se ocupă cu modul de prelucrare a masurătorilor şi ajungerea la valoarea cea mai probabilă se numeşte teoria erorilor de măsurare.15] Prin însumarea relaţiilor [1. Acest tip de erori nu se pot elimina... care se defineşte ca fiind ecartul admisibil între măsurători.. cu Mi masurătorile propriu-zise şi cu M media celor "n” determinări.. care nu se acceptă în şirul de măsurători.. Dacă vom nota cu “v” erorilor aparente. mărimile măsurate pot fi:  directe.Topografia în construcţiile civile erori propriu-zise.  aparente. cu un singur instrument de măsură şi în condiţii meteo aproximativ identice. dacă această diferenţă se face între valoarile extreme.. iar influenţa lor nu se cunoaşte şi nu se poate diminua.  erori grosolane.. Valoarea toleranţei se precizează prin instrucţiuni tehnice şi valoarea ei este obligatoriu de respectat în orice gen de lucrări de măsurători terestre.16] Dacă notăm suma erorilor vi cu [v] şi suma măsurătorilor cu [M]. numite şi greşeli..17] şi deci: [v]  0 [1. care sunt acceptate în procesele de măsurare. Pentru a putea fi prelucrat. iar procedeul se numeşte al celor mai mici pătrate. care reprezintă diferenţele între diversele valori din şirul de determinări şi valoarea reală a mărimii măsurate.. nici erorile reale nu se pot determina. 12 .  întâmplătoare sau accidentale... se numeşte ecart maxim. sunt eliminate. apar aleator ca semn şi valoare. vn  M n  M [1. suma erorilor aparente tinde la 0. modul de propagare:  sistematice. care reprezintă diferenţa între fiecare valoare din şirul de măsurători şi valoarea cea mai probabilă. caracterizate prin aceea că sunt constante ca semn şi mărime. valoarea de referinţă:  reale. Se poate lesne constata că deoarece valoarea reală a mărimii nu este cunoscută. motiv pentru care... de un singur operator..15]. definită ca media aritmetică a celor "n" determinări.18] care constitue criteriul de apreciere a corectitudinii prelucrării măsurătorilor.16] se poate scrie sub forma: [ v ]  [ M ]  n*M [1.. şirul determinărilor trebuie să se încadreze în toleranţa “T”.... dar influenţa lor poate fi anulată prin calcul..  M n  n * M [1. caracterizate prin aceea că observaţiile sunt făcute direct cu instrumentul asupra marimii care se măsoară. se ajunge la egalitatea: v1  v2  .. măsurarea unei distanţe cu ajutorul ruletei.. putem scrie:  v1  M 1  M v2  M 2  M .

.  măsurători de precizii diferite. . se ridică la pătrat suma erorilor şi prin însumare se ajunge la eroarea medie pătratică individuală: eq   2 2 2 v1  v2  vn [ν 2 ]  n n [1.. din mărimi determinate direct se obţin mărimile care interesează.... ca de exemplu.. atunci putem scrie că : 1 2 1 2 1 2 n 2 1 2 e + 2 eq +  + 2 eq = 2 eq  eq  2 q n n n n n eq [ vv ]  eM    nn  1 n 2 eM  [1. în care determinările se fac cu aceeaşi metodă. prin ridicare la pătrat şi neglijând termenii de ordinul II (adică produsele între termenii "i" şi "j"). se disting:  măsurători de aceeaşi precizie. valoarea cea mai probabilă se acceptă a fi media aritmetică.Topografia în construcţiile civile indirecte.2 Eroarea medie a mediei aritmetice.19] pentru a se înlătura incertitudinile datorate semnelor + şi .ale erorilor vi.  conditionate. Pornind de la "i" măsuratori efectuate în aceleaşi condiţii asupra unei singure mărimi M.20] Aceasta eroare constituie un criteriu de apreciere calitativa a şirului de măsurători luate individual...23] 13 . de către operatori diferiţi. Din punct de vedere al modului de efectuare a observaţiilor sau al aparaturii folosite.4. eq. în care... 1. suma unghiurile măsurate într-un triunghi să fie egală cu 200g. prin calcul.21] sau: M  [1.4.....22] Dacă acceptăm că fiecare măsurătoare este afectată de aceeaşi eroare. Asupra valorii erorii medii pătratice individuale acţionează preponderent erorile întâmplătoare cu valoare absolută mare. şi anume: [1. în condiţii şi cu instrumente diferite. vn  M n  M Pornind de la forma generala a ecuatiilor de erori. în timp ce eroarea medie pătratică a valorii M va fi eM. v1  M 1  M v2  M 2  M . Un exemplu este determinarea a două laturi într-un triunghi în care se cunosc toate unghiurile şi a treia latură.. care se efectuează cu aparate diferite. Se poate deci scrie că: M M1 + M 2 ++ M n n 1 1 1 M 1 + M 2 ++ M n n n n [1. de un singur operator care foloseşte un singur tip de aparat. Datorită faptului că această eroare este relativ stabilă. în care mărimile măsurate direct trebuie să răspundă unor conditii... este practic suficient un număr relativ mic de determinări pentru a obţine această eroare cu o precizie satisfăcătoare. tocmai cele care determină gradul de siguranţă al măsurătorilor.  1...1 Eroarea medie pătratică individuală. numite şi măsurători ponderate. numite şi măsurători de ponderi egale.

La întocmirea lui nu se ţine seama de influenţa curburii Pămîntului. folosite la hărţile geografice (1:100000. Pentru aceasta este necesar mai întâi să se creeze o reţea geografică de paralele şi meridiane în vederea reprezentării suprafeţelor curbe de pe sferoid. Distanţa corespunzătoare 14 . 2 HĂRŢI ŞI PLANURI. care. etc). permiţând determinarea directă. Scările grafice simple (figura 2. iar la întocmirea ei se ţine seama de curbura Pâmîntului. cu forma generala : Sc  d 1  D n [2. în unităţi din teren. 1:500. se poate determina a treia.scara grafică. După modul de prezentare. Determinarea distanţei între două puncte de pe hartă se face luându-se această lungime în deschiderea unui compas sau distanţier şi aşezând apoi compasul cu un vârf pe o bază întreagă astfel ca al doilea vârf să se găsească în interiorul talonului.1] în care. lungimea talonului fiind egală cu lungimea unei baze. se disting:  scări mari. b). reprezintă o suprafaţa mai mare de teren. După construcţie. Acesta este divizat în 10 intervale de lungimi egale.1 – Scara grafica simplă. 1:10000.  scări mijlocii. la care numitorul este mic. reprezentată de distanţa determinată în interiorul talonului. folosite la hărţile topografice (1:5000. spre deosebire de plan. permite formarea unei imagini sugestive asupra planimetriei şi reliefului terenului.Topografia în construcţiile civile Acestă mărime este un criteriu de apreciere a preciziei măsurătorilor.1) fac posibilă citirea distanţei cu o precizie de până la 1/10 din valoarea bazei. …. prin detaliile pe care le conţine. se disting: a). Planul topografic este o reprezentare convenţională. ….  scări mici. adica nu conţine toate detaliile dintr-un plan. Orice scară grafică simplă este alcătuită dintr-un număr întreg de baze situate în dreapta originii scării şi un talon situat la stânga originii.scara numerică. Distanţa se determină prin însumarea numărului de baze întregi cu partea fracţionară. Raportul constant între o distanţă de pe hartă şi omoloaga ei din teren poartă denumirea de scară.1:1000000).1 Scara planurilor şi hărţilor. care este reprezentarea grafică a scării numerice. Harta topografică. micşorată şi asemenea a unei porţiuni relativ restrînse a terenului. n. Figura 2. După mărimea numitorului scării. la care numitorul este mare. imaginea pe care o redă este generalizată. a lungimii ce se doreşte a se determina. folosite la planurile topografice (1:1000. 1:50000). pot fi scări grafice simple sau transversale. 2. cunoscând două valori.

cu atât precizia de citire şi raportare a distanţelor este mai mică. mai uşor de reprezentat prin desen. sticlă. până la 1:100000. datorat condiţiilor de păstrare şi manipulare a hărţilor. Fenomenul poate afecta hărţile până la un cuantum de 2% pe orice direcţie. fie la raportarea pe hartă a unei distanţe măsurată în teren.  hărţi topografice cu scara mare.1 este de 95 m compusă fiind din 4 baze a câte 20 m fiecare şi din partea zecimală reprezentată de 7.Topografia în construcţiile civile exemplului din figura 2.5 diviziuni a câte 2 m fiecare.3mm.Scara grafică transversală. la care este posibilă citirea pînă la 1/100 din valoarea bazei. putându-se clasifica după destinaţia detaliilor pe care le reprezintă în semne de planimetrie şi semne de altimetrie.2] se poate observa că. într-o formă cît mai sugestivă.2 Semnele convenţionale Detaliile din teren se reprezintă pe planuri şi hărţi prin semne astfel concepute încât să fie cât mai sugestive.2. 15 . Acest tip de scară este perfecţionat faţă de scara grafică simplă. Figura 2. Funcţie de scara la care sunt redactate. cu cât numitorul scării este mai mare. exact pe un punct de intersecţie al orizontalelor cu transversalele. care se modifică permanent. fie odată cu tipărirea hărţii se tipăreşte şi scara grafica. ca urmare a condiţiilor de temperatură şi umiditate ale mediului ambiant.2 .2] Din relaţia [2. Pentru eliminarea acestui inconvenient. Trebuie avut grijă ca ambele capete ale compasului să se afle pe aceeaşi orizontală. Pentru determinarea acestei mărimi se porneşte de la definiţia scării numerice şi anume: e 1   Ps [m]   e* n* 10  30 [m] Ps n [2. dar care în mod obişnuit are valori de 0. Scările grafice servesc fie la determinarea unei distanţe de pe hartă. constitue un fenomen inerent.  hărţi topografice de ansamblu cu scări medii. material plastic. Contracţia hârtiei planului şi modalităţi de eliminare a acesteia. Modul de utilizare este asemănător cu cel prezentat anterior : distanţa de pe hartă se ia în deschiderea compasului şi se aplică apoi pe scara grafică astfel ca un capăt al compasului să se afle pe o bază întreagă iar cel de al doilea capăt în interiorul talonului. produsele cartografice se clasifică în:  planuri topografice cu scara cuprins în general între 1:1000 şi 1:10000.). etc. Acestor erori le corespunde în teren o lungime ce depinde de scara hărţii. deci scara este mai mică. Scările grafice compuse sau transversale (figura 2.) Precizia grafică a scării este un rezultat al faptului că este imposibil de determinat distanţa “d” cu o precizie mai mare de 0.  hărţi geografice la scări mai mici de 1:1000000 2. Acestea pot reprezenta pe planuri sau hărţi detalii planimetrie şi altimetrice. în sensul ca acum este posibilă obţinerea unei precizii de 1/100 din valoarea bazei.1mm.2-0. fie înainte de tipărire hârtia se lipeşte (se caşerează) pe un suport nedeformabil (zinc. până la 1:200000 sau 1:1000000.

care "explică" anumite detalii de pe harta. Dintre toate metodele. Ele arată însă poziţia exactă a detaliului pe care-l reprezintă. râpele. Semnul Obiectul Punct geodezic Punct topografic bornat Reper de nivelment Cale ferata in rambleu Cale ferata in debleu 8 tunel 58 0. care folosesc pentru redarea detaliilor care nu se pot reprezenta la scară. O curbă de nivel este locul geometric al punctelor care au aceeaşi cotă. vărfurile. reprezentând distanţa pe verticală între două suprafeţe de secţiune a terenului (figura 2. Se consideră că între două curbe de nivel panta terenului este constantă. în funcţie de scara hărţii.  semne de poziţie sau de scară.35 8 Semnul Obiectul Zid de piatra sau beton Autostrada 7(12) As Dc 264 Sosea asfaltata cu latime de 7m Drum comunal Linie electrica pe ferme metalice Tunel de 8m latime si 58 lungime Padure de conifere sau foioase cu inaltimea medie de 8 m si diametrul mediu de 0. ea depinde de accidentaţia terenului. etc). planuri în relief. Această mărime se numeşte echidistanţa numerică sau naturală. planul cotat. păduri. Câteva exemple sunt prezentate în figura 2.3 Reprezentarea reliefului. iar proiecţia în plan orizontal al urmei secţiunii este chiar curba de nivel. 10 m pentru scara 1:50000 şi 20 m pentru scara 1:100000. de scara hărţii şi de precizia cu care se doreşte a fi reprezentat relieful.4). Pentru aceasta se folosesc următoarele metode : curbe de nivel. Curbele de nivel se clasifică în funcţie de valoarea echidistanţei E.Topografia în construcţiile civile Semne pentru planimetrie. văile. iar acest lucru se obţine prin selectarea punctelor care se măsoară astfel ca la schimbarea pantei să se determine. Valoarea acesteia este funcţie de scara planului sau hărţii şi este în general de 5 m pentru scara 1:25000. Se obţin prin secţionarea terenului cu suprafeţe plane orizontale. prin măsurare. cum ar fi dealurile. din loc în loc se foloseşte un semn convenţional care precizează specia preponderentă a arborilor. proiectat în plan orizontal. care permit desenarea la scara hărţii a naturii detaliilor (mlaştini. în afara conturului păduri. Indiferent de scară. Relieful cuprinde totalitatea neregularităţilor. Semne pentru altimetrie se folosesc la reprezentarea formelor de relief. un punct. etc. Pentru reprezentarea curbelor de nivel.3.3 – Semne convenţionale 2. La reprezentarea unei păduri. Această categorie se foloseşte numai împreună cu celelalte semne convenţionale. umbre cu tente. Semnele convenţionale folosite la redactarea hărţilor sau planurilor sunt cuprinse în atlase de semne convenţionale. convexe şi concave ale terenului. se alege o echidistanţă.35m Conducta de gaze la suprafata Islaz Parloaga Tufisuri compacte Vie Fineata Figura 2. În cazul pădurilor se reprezintă numai conturul pădurii nu şi poziţia arborilor în pădure. obligatoriu. E. care se împart în :  semne de contur. culoarea pentru prezentarea curbelor de nivel pe planuri sau hărţi este 16 .  semne explicative. cea mai folosită este cea a curbelor de nivel. iar reprezentarea lui cît mai corectă şi expresivă este foarte importantă.

Topografia în construcţiile civile culoarea sepia (maro-roşcat).4. Pentru a se indica sensul de scurgere al apei. reprezentate sporadic numai acolo unde este necesar. cu diferenţe de nivel nesemnificative. Poziţionarea în interiorul curbei a begstrich-ului indică o formă de relief care “ţine apa”.Obţinerea curbelor de nivel Forma unei curbe de nivel este cea de linie curbă cu contur închis. trasate prin linii subţiri. întrerupte. cu grosime uzuală de 0. cu diferenţe de nivel pozitive. cu diferenţe de nivel negative. ajutătoare.1 Mamelonul este o ridicătură cu înălţime de 50 . Se reprezintă prin curbe de nivel închise (figura 2. indiferent de configuraţia terenului reprezentat. Şi acestea sunt curbe deschise. Se trasează numai atunci când se consideră că densitatea curbelor normale este insuficientă şi nu are loc o redare exactă a configuraţiei terenului.150 metri mai mari faţă de terenul înconjurător. curbele de nivel sunt însoţite de mici linii numite “bergstrich”-uri. P3 P5 P4 E E E E P2 P1 Figura 2.4 . sensibil diferite de zona înconjurătoare depresiunile. care reprezintă forme tip de relief. Acest tip de curbe de nivel se poate reprezenta prin linii curbe deschise. dispuse în contururi închise. mai scurte decât cele ajutătoare. Totalitatea şi complexitatea formelor de relief se poate reduce la trei tipuri caracteristice: şesuri. 2.4  Forme tip de relief. după cum poziţionarea pe exteriorul curbei indică curgerea apei. reprezentate prin linii mai groase. cu vîrf rotunjit şi pante relativ simetrice care sunt dispuse în toate direcţiile. 17 . distanţa pe verticală între doua curbe principale fiind egală cu 5E. numai pe zonele unde curbele de nivel normale sunt rare. sensibil diferite de zona înconjurătoare Forme tip de înălţimi. care reprezintă forme tip de relief.15 mm. având echidistanţa de ¼ E. distanţa pe verticală între două curbe de nivel normale fiind egală cu echidistanţa. Normala aproximativă la două curbe de nivel se numeşte linie de cea mai mare pantă. principale. sau podiş dacă se află la peste 200 m deasupra nivelului mării.5). ce reprezintă o câmpie dacă terenul se află la mai puţin de 200 m deasupra nivelului mării. auxiliare.25 mm. trasate prin linii întrerupte. înălţimile. reprezentate prin linii subţiri. cu grosime uzuală de 0.   2. curbele de nivel se împart în : normale. care reprezintă suprafeţele de teren plane. Funcţie de echidistanţa dintre ele. având distanţa pe verticală egală cu ½ E.

Caracteristicile văii sunt determinate de firul văii sau talvegul. închisă pe trei părţi de linia de despărţire a apelor şi deschisă pe o latură. creastă sau bot de deal. între două forme de relief de tip mamelon există totdeauna o şa ce va constitui obârşia unei văi. iar din punct de vedere al alcătuirii. Se poate întâlni şi sub denumirea de crupă. caracteristică regiunilor de şes. Este reprezentată de un diedru concav. 180 170 160 150 14 0 18 0 17 0 16 0 150 1 40 140.4. valea se desfăşoară pe suprafeţe întinse. Se caracterizeaza prin margine. 180 170 160 150 140 180 170 160 150 140 179. originea şi gura văii. văi. Viroaga sau crovul reprezintă o vale de întindere mai mică. La rândul lor. Este o formă complexă. Valea este depresiunea formată de doi versanţi care coboară şi se unesc pe fundul vaii. acesta se compune din mai multe forme de relief simple : mameloane.6. ale căror valori cresc din interior spre exterior.6 . 2. În interiorul unui bazin hidrografic. Se reprezintă ca un diedru convex. Elementele caracteristice sunt linia de despărţire a apelor. aceste văi mai mici se vor uni în 18 . Şaua este forma de relief care racordează două creste sau mameloane.5 . Dealul este o ridicătură cu doi versanţi. Este omoloaga văii pentru zonele de câmpie. curbele de nivel vor fi mai dese decât la reprezentarea mamelonului. apele sunt colectate de pe versanţi şi evacuate prin latura deschisă.3 1 70 1 80 140 150 160 170 180 Figura 2. vîrful şi piciorul crestei. despărţiţi prin culme sau creastă. şaua. Ca mod de reprezentare prin curbe de nivel.2 Forme tip de adâncimi. botul de deal. Căldarea este forma inversă a mamelonului. acestea sunt alungite.8 170 180 170 160 150 140 Figura 2.Reprezentarea adânciturilor.4. Ca arie.Topografia în construcţiile civile Piscul se reprezintă asemănător cu mamelonul numai că pantele fiind mai abrupte. şei. cu concavitatea spre firul văii (talveg).Forme tip de ridicături : mamelonul. 2. Aceste forme de relief se reprezintă prin curbe de nivel aşa cum este arătat în figura 2.3 Bazinul hidrografic. perete şi fund. Centrul şeii se numeşte gît şi formează originea a două văi care sunt dispuse transversal pe linia de creastă. formarea ei datorându-se acţiunii erozive a torenţilor în roci moi. Reprezentarea se face prin curbe de nivel închise. Astfel.

8 . Figura 2.7 .Topografia în construcţiile civile puncte de confluenţă şi vor forma o vale majoră ce va colecta apele întregului bazin hidrografic.x şi y . având latura de 1km în teren. Pentru determinarea coordonatelor plane ale unui punct pe o hartă sau plan se utilizează caroiajul kilometric.7. fapt ce permite calculul înălţimii libere a podului. Importanţa cunoaşterii întinderii bazinului hidrografic pentru un curs de apă este utilă în cazul proiectării construcţiilor hidrotehnice pentru stabilirea volumului potenţial de apă dintrun viitor lac de acumulare pentru o hidrocentrală. În cazul proiectării podurilor aferente unei căi de comunicaţii. Determinarea coordonatelor rectangulare.Bazinul hidrografic. Determinarea poate să ţină sau poate să nu ţină cont de deformaţia hârtiei planului. Din cele prezentate în figura 2. se determină coeficienţii pe cele două direcţii .Determinarea coordonatelor. coeficienţi care au expresiile: 19 . cunoaşterea bazinului hidrografic permite calculul volumului de apă ce va trece pe sub viitorul pod.5 2. 2. Figura 2. care este o reţea de pătrate. trasată numai pe hartă şi inexistentă în teren.ale planului. se poate vedea că bazinul hidrografic este definit ca suprafaţa de pe care în mod natural apa pluvială este colectată şi evacuată la vale. În cazul în care trebuie să se ţină cont de deformaţia hârtiei planului.1 Folosirea planurilor şi hărţilor. trasate pentru valori kilometrice întregi.5.

n este numitorul scării. se vor analiza mai întâi datele referitoare la configuraţia distanţei sub aspect geometric şi apoi elementele cunoscute. acesta se poate determina fie: → folosind coordonatele punctelor care determina distanta. linie ce trece prin punct) şi direcţia de măsurat. → folosind scara grafică a hărţii : se ia în deschiderea compasului distanţa ce se doreşte a se determina şi prin poziţionarea convenabilă a compasului pe scara grafică. Distanţele de mai sus se calculează funcţie de scara planului în cazul lui DT. c reprezintă segmentele măsurate pe harta.5.8) Dacă determinarea coordonatelor nu ţine cont de deformaţia hârtiei planului. Dar problema se poate pune şi invers.cînd distanţa între puncte are un traseu sinuos.5.4] în care XSV şi YSV sunt coordonatele colţului de sud-vest al caroiajului în care se găseşte punctul ale cărui coordonate se determină. Măsurarea se va face cu mare atenţie.Topografia în construcţiile civile kx  DT DR x D ky  T DR y [2. Astfel: 20 . Se pot distinge următoarele cazuri: a). numit curbimetru. 2.5] folosind scara numerică a hărţii : se măsoară cu o riglă distanţa dintre capetele distanţei. Acest tip de problemă se poate rezolva fie folosind raportorul şi procedând la o măsurare directă între direcţia nordului (reprezentată de o paralelă la liniile verticale de caroiaj. pînă la zecime de milimetru.2 Determinarea distanţei între două puncte pe hartă. DRx . Pentru rezolvarea problemei se vor calcula segmentele corespunzătoare fracţiunilor de kilometri pentru cele două coordonate.cînd distanţa între cele două puncte este un aliniament. în cazul lui DRx. în relaţiile 2. respectiv se măsoară cu mare atenţie cu o riglă şi se transformă în unităţi din teren.3 Determinarea orientării unei direcţii. fie folosind funcţiile trigonometrice. La intersecţie se va găsi punctul determinat în teren. iar valoarea se multiplică cu numitorul scării şi se transformă în unităţi din teren. calculate folosind coordonatele cunoscute sau determinate ale punctelor între care se doreşte a se afla orientarea. 2. pe paralelele duse prin punct la axele de coordonate (figura 2. Pentru soluţionarea problemei. cu relatia : D AB  ( X B  X A )2  ( YB  YA )2 → [2. se va alege colţul de sud-vest şi se vor raporta segmentele calculate pe axele de coordonate. Relatiile de calcul pentru coordonatele plane X şi Y sunt : X A  X SV  Δx  X SV  c*n*k x YA  YSV  Δy  YSV  a*n*k y [2. pentru determinarea distanţei se foloseşte un instrument. pe direcţia x respectiv y.3] în care DT = distanţa teoretică între două linii de caroiaj succesive. se obţine direct distanţa corespunzătoare în unităţi din teren. în sensul că date fiind coordonatele unui punct din teren se cere ca acesta să fie raportat pe hartă. respectiv DRy . respectiv DRy. b). a. care permite urmărirea traseului cu ajutorul unei rotiţe cuplate la un contoar ce afişează direct distanţa funcţie de scara hărţii.4 valoarea coeficienţilor kx respectiv ky va fi egală cu 1. tangenta sau cotangenta. distanţele reale între aceleaşi două linii de caroiaj.

5.Determinarea cotelor. D d a 110 120 130 P A d B P' D  h AP B' E p b Figura 2.Topografia în construcţiile civile tg AB  yB  y A xB  x A xB  x A yB  y A [2. cota lui va fi egală cu valoarea curbei de nivel. 2. trecînd prin punct (figura 2. precum şi distanţa d de la una din curbe la punct. Este operaţiunea prin care linii de pe hartă sau plan devin paralele cu omoloagele lor din teren şi au aceeaşi direcţie.9] p  tgα AB DAB 21 . 2. În această situaţie.6 Determinarea pantei liniei terenului între două puncte. Acestă operaţiune se poate face şi cu busola.9 . 2. se duce prin punct linia de cea mai mare pantă (numită şi normala aproximativă la cele două curbe). Dacă punctul este chiar pe curba de nivel.5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel. toate detaliile ce se află de o parte a unei direcţii în teren se află de aceeaşi parte a direcţiei şi pe hartă.6] sau ctg  AB  [2. situaţie în care direcţia nordului magnetic al harţii este suprapusă peste direcţia nordului magnetic determinată în teren cu ajutorul busolei. Relaţiile sunt valabile în situaţia în care axa Ox este pe verticală şi Oy pe orizontală. În caz contrar.4 Orientarea în teren a hărţilor sau planurilor. Se măsoară cu o riglă distanţa D între curbe. reprezentată de cea mai scurtă distanţă între cele două curbe.5.10).7] Se va utiliza acel raport care este subunitar. Cota punctului P rezultă însumând algebric valoarea calculată cu valoarea curbei de nivel corespunzătoare segmentului d. Valoarea obţinută pentru hAP trebuie să fie mai mică decât echidistanţa. Relaţia generală de calcul este: δh [2.9).8] unde E este echidistanţa curbelor de nivel este posibilă datorită triunghiurilor asemenea APP’ şi ABB’.5. Utilizînd relatia: δ h AP  d E D [2. Panta terenului reprezintă înclinarea suprafeţei terenului faţă de orizontală şi este chiar tangenta unghiului de înclinare (figura 2.

astfel ca omoloagele lor Di din teren să aibă panta p% egală sau mai mică decât valoarea impusă.9. Pornind de la formula pantei exprimată sub formă procentuală: p%  100  tgα 100 δhij Dij [2. B A  DAB HB nivel 0 HA Figura 2. fie sub formă procentuală. iar D reprezintă distanţa orizontală din teren între cele două puncte. minute şi secunde 2.7 Trasarea liniei de pantă constantă între două puncte pe hartă.Topografia în construcţiile civile în care h reprezintă diferenţa de nivel cu semn algebric între punctele de capăt.10 . Această problemă apare cînd se doreşte trasarea axului unei căi de comunicaţie. 1 2 3 4 5 d3 d1 d2 d2 B d2 A Figura 2. adică: p%  100tgα 100 δhAB DAB [2.Trasarea liniei de pantă dată. sau orice situaţie în care se impune alegerea unui traseu a cărui pantă trebuie să fie egală sau mai mică decât o valoare impusă. Ca mod de exprimare.11] 22 . axul unui canal. Problema se reduce la calculul unor distanţe di pe plan.11 . aceasta se poate exprima fie aşa cum rezultă din relaţia 2.5.Determinarea pantei.10] sau în grade.

15]  când punctul B nu se află pe curba de nivel. succesiv în punctele determinate anterior şi se descriu arce de cerc. Pentru a nu se încărca desenul inutil. 23 . şi anume:  când valoarea lui h este egală cu echidistanţa curbelor de nivel. şi aşa mai departe. distanţele de la punctul A la fiecare curbă de nivel şi se marchează punctele pe profilul longitudinal.5 centimetri deasupra axei distanţelor. Se ia în deschiderea compasului distanţa d2.12) Se unesc printr-o dreaptă punctele A şi B şi se notează punctele de intersecţie ale dreptei cu curbele de nivel. funcţie de valorile pe care le poate lua h. Din aceste puncte se vor trasa cu acelaşi pas de proiectare punctele de intersecţie cu următoarea curbă de nivel. se alege scara înălţimilor de 10 ori mai mare decât scara lungimilor. Se determină corespondentul în teren al acestor distanţe şi se precizează în rubrica corespunzătoare din cartuşul profilului longitudinal. d Dij n  [2.14]  când punctul A nu se află pe curba de nivel. Trasarea pe plan sau hartă a liniei de pantă dată se face astfel : în deschiderea compasului se ia distanţa d1 şi cu vârful compasului în punctul A se descrie un arc de cerc care intersectează prima curba de nivel în doua puncte. distanţa pe hartă este dată de relaţia: d2  100  E n  p% [2.12] căreia îi corespunde distanţa di de pe hartă. pentru trasarea axului unui drum se vor alege acele variante care asigură unghiuri obtuze între aliniamentele succesive. Cele două scări reprezintă axe de coordonate.8 Intocmirea profilului longitudinal. obţinând. De exemplu. scara înălţimilor se va alege 1 : 2500. de exemplu dacă scara lungimilor este 1:25000. se vor alege la trasare numai acele puncte care răspund la celelalte condiţii de proiectare. 2.Topografia în construcţiile civile se obţine : Dij  100  δhij p% 100  δhij n  p% [2. trecând valorile pe linia corespunzătoare cotelor din cartuş. în care scara lungimilor se reprezinta pe orizontală şi scara înălţimilor pe verticală (figura 2. succesiv.16] Distanţele d se numesc pas de proiectare.13] Se disting trei situaţii. pe a doua curba de nivel. Originea axei cotelor se alege astfel ca cea mai mică cotă să se reprezinte la circa 1-1. valoarea distanţei d se calculează cu relaţia: d3  [2. în total patru puncte. Se calculează cotele punctelor A şi B prin interpolarea curbelor de nivel. se aşează vârful. Se completează cotele punctelor de intersecţie ale dreptei A-B cu curbele de nivel.5. Pentru o reprezentare sugestivă. Prin secţionarea terenului cu un plan vertical trecând prin două punctele se obţine profilul terenului între acele puncte. Se iau în deschiderea compasului. valoarea distanţei d se calculează cu relaţia: d1  100  δhA 1 n p % 100 *  δh5 B n p % [2. Se observă că numărul variantelor se dublează de fiecare dată.

Punctele astfel obţinute pe profilul longitudinal se unesc prin linii drepte.cum.4 407. Dist. Suprafaţa unui triunghi se determină prin calcularea unui determinant conţinând pe primele două coloane coordonatele x şi y ale vârfurilor triunghiului iar pe coloana a treia termenul 1. Dist. Aceste metode utilizează relaţii analitice.7 713.  relaţiile geometrice se aplică în situaţia în care conturul suprafeţei de determinat se poate 24 . Poziţia punctului A pe profilul longitudinal se obţine la intersecţia perpendicularei ridicate pe axa lungimilor cu perpendiculara pe axa cotelor care marchează valoarea cotei punctului A.1 639. se pot folosi metode numerice. O astfel de problemă se rezolvă funcţie de elemente geometrice ce se obţin prin măsurători pe harta sau plan.2 115.7 140 130 120 110 110 120 130 140 1 42.6.Întocmirea profilului longitudinal.0 Figura 2. k.4 561.7 108.2 195. Poziţia celorlalte puncte se obţine similar.17] Întreaga suprafaţă va rezulta ca suma suprafeţelor triunghiurilor componente. iar unele din metodele ce se vor descrie se pot folosi şi pentru determinarea suprafeţelor din teren. la intersecţia perpendicularelor pe cele două axe. Panta A 1 2 3 4 5 6 7 8B 147.xk y j .7 78.x j yi .1 781.1 0 80.9 304. geometrice sau trigonometrice.6 73.4 80. Pentru un triunghi cu vârfurile notate cu i.0 153 . Conturul se descompune în triunghiuri pornind de la unul din vârfurile conturului.4 68.xi yk 1 [2. 2. se obţine relaţia : xi 2 S i   x j xk yi yj yk 1 1  xi y j + xk yi + x j yk . 2. iar a doua când gruparea se face după ordonatele yi.5 103.  relaţiile analitice se aplică în situaţia în care sunt cunoscute coordonatele rectangulare ale tuturor punctelor ce definesc conturul a cărui suprafaţă se cere determinată. grafice sau mecanice. j. Cota pct.8 22.pct.1 Metodele numerice.Topografia în construcţiile civile A 150 140 130 120 110 110 120 B 130 140 150 Nr. În principiu.12 .6 Determinarea suprafeţelor pe hărţi şi planuri.9 804.18] Prima sumă apare când gruparea termenilor se face dupa abscisele xi. prin însumarea şi gruparea termenilor din relaţiile de tipul de mai sus se obţine o relaţie de tip generalizat de forma: 2 S   xi  yi 1  yi 1    yi xi 1  xi 1  i 1 i 1 n n [2.

pentru acestea se cunosc atât elemente liniare cât şi elemente unghiulare. metoda paralelelor echidistante sau metoda trapezelor se aplică pentru suprafeţe alungite (figura 2. respectiv a bazelor mici. deci scara hărţii va fi mai mare.  descompunerea în figuri geometrice simple. prin citire de pe plan. aceste lungimi se transformă în lungimi din teren ce vor fi utilizate la calcule. b şi c sunt laturile unui triunghi. fie că este vorba numai de laturi.  relatiile trigonometrice se folosesc în situatia în care în urma descompunerii conturului în triunghiuri. Indiferent de figurile geometrice alese. triunghiuri sau trapeze (figura 2. urmând ca rezultatele celor două determinări să se compare între ele. Suprafaţa totală va fi suma celor "n" triunghiuri componente. cu repetarea operaţiunilor privind determinarea lungimilor şi apoi a suprafeţelor. În situaţia în care nu dispunem de coordonatele punctelor. iar a. Suprafaţa unui triunghi se va calcula în acest caz cu relatii de tipul: S bc ac a b sinA  sinB  sinC 2 2 2 [2. În acest context este evident că suprafaţa va fi cu atât mai precis determinată cu cât lungimile de pe plan sau hartă vor fi mai precis măsurate grafic.Topografia în construcţiile civile împărţi în triunghiuri la care se cunosc numai elementele liniare. relaţia de calcul a suprafeţei unui triunghi este: S p p a  p b p c  [2.Descompunerea în figuri geometrice simple. fie că este vorba de baze şi înălţimi. iar suprafaţa conturului este dată de suma suprafeţelor celor "n" triunghiuri componente. se recomandă ca verificarea determinărilor să se facă alegându-se o altă variantă de descompunere. S2 S1 S5 S3 S7 S6 S4 Figura 2.19] unde p este semiperimetrul. bazelor mari şi înălţimilor în cazul trapezelor.20] unde B şi I sunt baza respectiv înalţimea unui triunghi.2 Metode grafice.Pe o foaie de hârtie transparentă se trasează o reţea de linii paralele şi 25 .14). Dacă se cunosc baze şi înălţimi în triunghiurile în care s-a descompus conturul.13) necesită măsurarea pe plan a bazelor şi înălţimilor în cazul triunghiurilor. relaţia de calcul a suprafeţei unui triunghi va fi: S BI 2 [2. elementele necesare determinării suprafeţelor urmând a se determina grafic.21] iar suprafaţa conturului va rezulta ca suma suprafeţelor triunghiurilor componente.13 . În cazul în care se cunosc numai laturi. Funcţie de scara hărţii. 2.6.

adică : [2.14).23] Dacă este cazul.15 .14 . Pe o foaie de hârtie transparentă se construieşte o reţea de pătrate cu latura “a” (figura 2.24] în care a2 este suprafaţa unui patrat. să se traseze şi paralelele situate la jumătatea distanţelor determinate de primele paralele. Figu ra 2. Se recomandă ca pentru o mai uşoară folosire. apoi. dar cu alte valori pentru bi.Metoda paralelelor echidistante În urma acestei operaţiuni. prin aproximare.15). Suprafaţa totală va fi deci : S = a2 (n1 + n2) [2. n1. metoda patratelor module este folosită la determinarea suprafeţelor cu contur neregulat. b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 Figura 2. Pentru verificare. Această reţea se suprapune peste conturul de pe plan (figura 2. iar baza mare a unui trapez devine baza mică în trapezul alăturat.22] S  a  b1  a  b2    a  bn sau : S  a   bi [2. Pentru controlul determinării se procedează la o altă poziţionare a reţelei de paralele şi determinarea suprafeţei funcţie de aceeaşi înălţime a trapezelor. la această valoare se adaugă suprafaţa rămasă dintr-un trapez incomplet. Suprafaţa totală se obţine însumând suprafeţele trapezelor. reţeaua se amplasează într-o altă poziţie şi se face o nouă determinare a 26 . conturul de pe plan a fost descompus într-o succesiune de trapeze care vor avea toate înălţimile egale între ele. Se suprapune reţeaua de pătrate peste suprafaţa cu contur neregulat şi se numără pătratele întregi.Topografia în construcţiile civile echidistante. se determină n2 .Metoda patratelor module. numărul patratelor incomplete.

r. S = n *(r *L) [2. de lungime reglabilă.16. conturul suprafeţei S. urmăreşte. Se va folosi în acest caz un instrument denumit planimetru. Ca şi metodele grafice. brat polar contor de ture stilet pol articulatie brat trasor suprafata S Figura 2. Planimetrul polar se compune din braţul polar P şi braţul trasor T sau braţul căruciorului. Polul braţului polar.25] Din această relaţie se constată că unitatea de măsură folosită la planimetrul polar este egală cu 10-3 din (r * L). Citirile pe această ruletă se fac cu ajutorul unui vernier (figura 2. se poate însă ca acest pol să fie situat şi în interiorul suprafeţei S. în cazul descris. metoda mecanică se foloseşte în situaţia în care nu dispunem de coordonatele punctelor de pe contur.Topografia în construcţiile civile suprafeţei. 2.Schema de principiu a planimetrului polar Se poate vedea astfel că polul planimetrului este. în afara suprafeţei de măsurat.6. a ruletei. 10 diviziuni ale ruletei şi 10 diviziuni ale vernierului. acesta poate fi polar.17 .16 . planimetrate. Dispozitivul de înregistrare a mişcării planimetrului se compune dintr-un contoar şi a ruletă integratoare. Ks.17). Principiul metodei este arătat în figura 2. iar la celălalt capăt se înregistrează mişcarea stiletului pe conturul suprafeţei prin intermediul unui contoar sau dispozitiv înregistrator. Braţul trasor T. se fixează cu ajutorul unei contragreutăţi cu ac pe masa de lucru. fiind 27 . 0 10 7 8 V R C Figura 2.Construcţia căruciorului. valoare ce provine din cele 10 diviziuni ale contoarului. liniar sau digital. Ea poartă denumirea de constanta de scară. este egală cu suprafaţa unui dreptunghi de lungime egală cu lungimea L a braţului trasor şi lăţime egală cu o diviziune. cu un capăt prevăzut cu un vârf. Funcţie de construcţie.3 Metoda mecanică. articulate între ele în punctul O. Pentru determinarea mărimii suprafeţei se porneşte de la faptul că suprafaţa unei figuri oarecare. cu disc. cu lungime constantă.

Semnele + sau . se obţine: S = Ks (Cf . În situaţia când valoarea obţinută pentru constanta de scară nu este o valoare întregă (2. citiri efectuate la sfârşitul. n.Ci) [2. Utilizând relaţiile [2. Valoarea numărului generator.25]. iar prin efectuarea diferenţei între citirile de la sfârşitul şi de la începutul parcurgerii circumferinţei cercului să se determine numărul generator. n. Dacă cercul de bază este în interiorul suprafeţei. se poate scrie că: Ks  S πr 2  C f  Ci C f  Ci  mediu [2. După fixarea noii lungimi a braţului. valoarea constantei fiind dată în fişa tehnică a planimetrului. În acest caz. să se parcurgă un cerc de rază dată. L’. 5. suprafaţa cercului este cunoscută. se foloseşte semnul +.Topografia în construcţiile civile funcţie de scara planului şi constantă pentru o lungime L a braţului trasor. S=r2 r Figura 2. 10. 28 .26] În vederea determinării constantei de scară Ks. din relaţia [2.25] se determină prin diferenţa între citirea finală Cf şi citirea iniţială Ci. 20). se foloseşte semnul -. Dacă se înlocuieşte n = Cf . este posibil ca polul planimetrului să fie amplasat în interiorul suprafeţei. ca prin fixarea stiletului pe unul din orificiile existente pe ea.29] în care C reprezintă constanta planimetrului şi este egală cu suprafaţa cercului de bază funcţie de lungimea braţelor.25] şi [2. se procedează la o verificare şi eventual reajustare a planimetrului. în trusa planimetrului polar există o rigletă ce permite. iar dacă cercul de bază este în exteriorul suprafeţei.27] Pentru o cât mai corectă valoare a diferenţei citirilor.26]. se calculează o nouă lungime a braţului trasor L’ cu relaţia: L'  L  K 's Ks [2.Determinarea constantei planimetrului.28] unde K’s este noua constantă de scară având o valoare întregă.se folosesc funcţie de poziţia reciprocă a suprafeţei de planimetrat şi a cercului de bază.18 . respectiv începutul parcurgerii conturului suprafeţei S cu ajutorul stiletului. se procedează la parcurgerea de mai multe ori a conturului şi calculul unei valori medii a diferenţei citirilor. Relaţia de calcul în acest caz va fi : S  C  nK s [2.Ci în relaţia [2. În cazul în care suprafaţa de planimetrat este mare.

care privind tangenţial pe lângă jalonul din A astfel încât să vadă jalonul din B. se impune o toleranţa de : Ts  0.1 Jalonarea aliniamentelor accesibile. cel mult egale cu toleranţa admisă Ts. ce sunt mai mari decât lungimea instrumentului de măsurat. se impune respectarea următoarelor reguli:  planul sau harta se fixează pe o planşetă orizontală şi netedă. 2. Pentru determinări ale aceleaşi suprafeţe.  braţele planimetrului să formeze unghiuri cuprinse între 30° şi 150° pe tot conturul planimetrat.Topografia în construcţiile civile Pentru ca planimetrarea să fie corectă. urmând ca punctele 1. metoda de planimetrare şi mărimea suprafeţei planimetrate. Punctele de capăt. Toate aceste erori vor trebui să fie mai mici.02 S . 3 JALONAREA ALINIAMENTELOR. toleranţa este dată de relaţia : Ts  0. Stabilirea poziţiei unor puncte intermediare situate pe acest aliniament poartă denumirea de jalonare. dirijează portjalonul 1 până 29 . Mărimea suprafeţei determinată mecanic este afectată de o serie de erori care depind de scara planului.  ruleta se va deplasa pe o suprafaţa suficient de rugoasă pentru a asigura o aderenţă optimă.0002  n  S .31] iar dacă se ţine cont de scara planului. [ cm2 ] [ m2 ] [2. Sensul jalonarii sectiune verticala A 3 2 vedere in plan 1 B Figura 3. în vederea determinării distanţelor orizontale corespunzătoare lungimilor înclinate măsurate.  deplasarea stiletului în sens orar pe conturul suprafeţei conduce la obţinerea de valori pozitive ale suprafeţelor determinate.1). Operaţiunea presupune ca între punctele ce marchează aliniamentul să existe vizibilitate directă.1 . este necesar ca măsurarea să se facă pe aliniamentul determinat de punctele de capăt ale distanţei de măsurat. acesta să fie vizibil (figura 3.Jalonarea aliniamentelor. Punctele ce se vor jalona sunt astfel alese încât să fie situate la distanţe mai mici sau cel mult egale cu lungimea ruletei cu care se vor face măsurătorile şi la schimbarea de pantă. 3 să fie aliniate începând cu punctul 1. 3. adică privind din exteriorul aliniamentului spre celălalt capăt.30] [2. Pentru măsurarea corectă a unor lungimi din teren. A şi B sunt materializate în teren prin jaloane. în timp ce deplasarea în sens antiorar conduce la valori negative. În punctul A se află un operator.

Simultan. port jalonul va deplasa jalonul 2 până la aducerea în aliniament. un al doilea operator situat în C. 30 . Jalonarea aliniamentelor peste un deal. C B 1 A D Figura 3.3). După ce jalonul 1 a fost înfipt în pământ. un operator situat în punctul A va alinia pe direcţia AB portjalonul 1. deoarece acestea nu ar mai fi vizibile din punctul A datorită dimensiunilor jalonului din 3.Jalonarea aliniamentelor peste un deal. Operaţiunea de jalonare a intersecţiei va fi deci o operaţiune succesivă în A şi B şi se consideră încheiată atunci când operatorul din A constată că jalonul din 1 este pe direcţia lui B şi operatorul din C constată că jalonul din 1 este pe direcţia lui D. Ordinea operaţiilor este numai cea descrisă mai sus.2 .Topografia în construcţiile civile ce acesta se va afla într-o poziţie în care jalonul este tangent la planul vertical ce trece prin A şi B.2.2). Se va proceda identic cu toate celelalte puncte alese pentru a fi marcate pe aliniamentul AB.2 3. În această situaţie. motiv pentru care spunem că se procedează la o aliniere “spre sine”.va dirija şi el portjalonul din 1 pe aliniamentul CD.Jalonarea intersecţiei aliniamentelor.3 . atunci acest jalon va face imposibilă determinarea corectă a poziţiei punctelor 1 şi 2. iar portjalonul din 1 să vadă jaloanele din punctele A şi 2. dacă jalonarea s-ar face tot din punctul A dar începând cu punctul 3. 3.1 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile. atunci se vor alege două puncte 1 şi 2 astfel ca portjalonul din 2 să vadă punctele 1 şi B. operaţiunea se desfăşoară de la B către A. Un caz particular este cel prin care se va jalona intersecţia a două aliniamente (figura 3. După cum se observă. Dacă situaţia din teren este de aşa natură încât punctele A şi B nu sunt vizibile între ele 1' 2' 2 '' A 2 1 1'' 1''' B Figura 3. (figura 3.

Diferenţa între o 31 . deşi între capetele aliniamentului există vizibilitate reciprocă. Măsurarea directă a lungimilor. jalonul 1 nu mai trebuie mişcat. arbitrar alese. În faza iniţială port jalonul 1 aflat în poziţia 1’ va dirija jalonul 2 în poziţia 2’. pe aliniamentul 1’-A.  instrumente pentru determinarea cu precizie medie a lungimilor.1 MĂSURAREA LUNGIMILOR. panglicilor sau a firelor de invar (aliaj cu coeficient de dilatare termică foarte mică).7 mm.  instrumente pentru determinarea cu precizie redusă a distanţelor orizontale. totuşi. pe aliniamentul 2’-B. rezistent la întindere.4). 25. să nu se poată face jalonarea după procedeul arătat mai sus (figura 3. pe aliniamentul 1'-A. Operaţiunile se repeta succesiv până ce portjalonul 1 priveşte spre A şi constată că portjalonul 2 se află pe aliniament.Topografia în construcţiile civile Iniţial. folosite la măsurarea bazelor geodezice. Cele mai folosite instrumente pentru măsurarea distanţelor sunt panglicile şi ruletele de oţel. datorită unor obstacole aflate în afara aliniamentului. Operaţiunile se repetă până când din 1 privind spre A.4 . 25 sau 50 m pentru rulete. numite rulete sau panglici.Jalonarea aliniamentelor cu capete inaccesibile. 4 4. Există însă posibilitatea ca. Aparatura şi tehnica de măsurare care se adoptă ţin cont de precizia cerută la determinarea distanţei. folosite în lucrările curente de topografie.0. 50 sau 100 m pentru panglici sau de 10. 20. Ambele instrumente sunt benzi de oţel sau material sintetic. respectiv din 2 privind spre B.1 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor. Elementele liniare necesare determinării coordonatelor punctelor topografice. în punctele 1 şi 2. se pot determina prin măsurare directă cu ajutorul ruletelor. cu grosimi de de 0. se vor poziţiona jaloane manevrate de câte un portjalon.13 mm şi lungime variabilă de 20. jalonul 2 nu mai trebuie mişcat. constând fie în distanţe înclinate fie în distanţe orizontale. 4. sau indirect. numite fire de invar. folosind procedee optice sau electronice.1. portjalonul din punctul 1' aliniază portjalonul 2 în poziţia 2'. Portjalonul 2' aduce portjalonul 1’ în poziţia 1" pe aliniamentul 2'-B. cum ar fi lata (mira de nivelment) şi bolobocul. lăţimi cuprinse între 10 . Portjalonul din 2’ va dirija acum jalonul din 1’ în 1”. iar portjalonul 2 privind spre B constată că portjalonul 1 este pe aliniament. În acest caz. 1' 2' 2 '' 2 1 1'' 1''' A B Figura 3.2 . Instrumentele folosite la măsurarea directă a distanţelor sunt :  instrumente pentru determinarea precisă a distanţelor.

se folosesc o serie de accesorii :  termometru pentru determinarea temperaturii panglicii sau ruletei în momentul măsurării. în pământ. în schimb. unde divizată milimetric în intervalul de 10 centimetri la fiecare capăt. care prin rotire permite desfăsurarea pentru utilizare sau înfăşurarea în vederea depozitării. 32 .  set de fişe (vergele) metalice cu lungime de 20 . prevăzute cu un sabot metalic la capătul inferior pentru a se putea înfige în pământ. fiind divizată din decimetru în decimetru. 5 1 2 0 50 3 1 A B 4 l = 50 m Figura 4. respectiv metrii întregi. fişele 3. În mod obişnuit.  dinamometru pentru întinderea ruletei sau panglicii cu o tensiune identică celei din momentul etalonării. aşa cum se vede în figura 4. Se vor folosi şi accesoriile. prin găuri circulare în axul benzii de oţel. Ruletele.1. 4. toate informaţiile necesare.  întinzătoare pentru întinderea panglicii sau ruletei în momentul măsurării. spre punctul B. Operaţiunea de măsurare se desfăşoară de către o echipă formată din operator şi două ajutoare. Pentru marcarea valorilor rotunde. o fişă în dreptul diviziunii de 50m a ruletei. reprezentând jumătăţile de metru. Pentru depozitare şi transport. Ruletele au banda metalică înfăşurată pe un tambur montat fie într-o carcasă metalică sau din piele. dinamometrul 4 şi jaloanele 5. Operatorul. panglicile sunt etalonate la o temperatură de + 20°C şi o forţă de întindere de 15 daN. ambele fiind prevăzute cu mici manivele pentru mânuire comodă. Operaţiunea se repeta în acelaşi mod până la măsurarea completă a distanţei AB.30 cm şi diametru de 3 . în timp ce ruletele sunt etalonate la o temperatură de + 20°C şi o forţă de întindere de 5 daN.1 . panglicile sunt rulate pe un cadru metalic. La efectuarea măsurătorilor directe de lungimi. Pentru efectuarea unei măsurători corecte se impune curăţirea în prealabil a terenului de vegetaţie şi jalonarea aliniamentului AB. care merge înainte.1.5 mm care se folosesc la marcarea tronsoanelor (panourilor) egale cu lungimea panglicii sau ruletei când distanţa de măsurat este mai mare decât o lungime a instrumentului de măsurat. aducă întinzătoarele 1. au inscripţionate. iar ajutorul va înfige vertical. în timp ce ruleta este divizată cel puţin centimetric pe toată lungimea cu excepţia capetelor.Măsurarea directă a lungimilor. fiind confecţionate din lemn.2 Măsurarea directă a lungimilor. panglica sau ruleta 2. va alinia întinzătorul şi dinamometrul pe direcţia AB. pe banda panglicilor sunt ataşate plăcuţe ştanţate cu valoarea diviziunii corespunzătoare. fie pe furci metalice. Operatorul din A va înfige în pământ întinzătorul din A într-o poziţie convenabilă astfel ca diviziunea 0 a panglicii sau ruletei să se suprapună peste reperul A.Topografia în construcţiile civile panglică şi o ruletă constă în aceea că panglica este mai lată decât ruleta. prin ştanţare direct pe banda metalică.

Se recomandă ca tensionarea panglicii în timpul măsurării să se facă la aceeaşi valoare cu cea de la etalonare. n ln [4. 33 . .apare datorită diferenţei între temperatura la etalonare şi cea de la momentul măsurării. h.  (t° . corecţia va fi: lk = lo .lungimea nominală.l [4. F .forţa la etalonare. corecţia va fi dată de relaţia: Lk = lk unde n= L ln L = lk . S . Avînd în vedere că este o eroare care se comite la fiecare aplicare a panglicii. compusă din n aplicări de ruletă.1.lungimea panglicii. corectia de temperatură . În cazul panglicilor de 50m. t . Relatia de calcul este : lt = lt .secţiunea transversală a ruletei. Pentru întreaga lungime măsurată. calculul corecţiei se va putea face.6] unde : d  l  cos   l 2  h 2 [4.3] unde: ln .4] unde : l .1. to temperatura la momentul etalonării (se specifică în certificatul de etalonare). lo . E modulul de elasticitate al oţelului ( 2.0115mm/grad celsius/m.t°o) [4.L0 . Fo .5] corectia de reducere la orizont . aceasta din urmă fiind specificată în buletinul de etalonare al fiecarei panglici. fie funcţie de unghiul de pantă fie funcţie de diferenţa de nivel. între capetele lungimii înclinate.corecţia ce se calculează.lP . ln .1] unde : lk . înlocuind valorile lungimii şi coeficientului de dilatare termică liniară. 104 kg/mm2).6mm (t° .coeficientul de dilatare termică liniară a oţelului avînd valoarea de 0. relaţia [4.7] din acestă cauză.letal = l .lungimea reală.forţa în timpul măsurării. Relaţia de calcul este: l p  1000  ln S  E  F0  F  [4.2] corectia de întindere .lungimea nominală a panglicii pentru o aplicare a sa.temperatura la momentul măsurării.ln [4.3 Corecţii ce se aplică distanţelor măsurate cu panglica sau ruleta.apare datorită diferenţelor între lungimea nominală (valoarea citită pe banda de oţel) şi lungimea reală (obţinută prin etalonarea panglicii pe un banc de probă. corecţia de etalonare -lk . exprimată în cm2.lt .20°) [4. de lungime etalonată).apare datorită inegalităţii între forţa cu care se întinde panglica în timpul măsurării şi tensiunea aplicată la momentul etalonării.apare datorită pantei terenului ce are drept consecinţă faptul că în teren se măsoară lungimi înclinate iar la prelucrarea măsurătorilor se folosesc proiecţiile lor în plan orizontal. Distanţa orizontală se va calcula cu relaţia : l0 = d .Topografia în construcţiile civile 4.4] devine: lt = 0.

Această scândură se aşează orizontal.10] Corecţia de reducere la orizont este totdeauna negativă. 4 sau 5 m. iar precizia cerută nu este mare.9] care. Valoarea finală a distanţei orizontale. Pentru orizontalizarea ei se va folosi un boloboc. groasă de 5 cm şi lungă de 3.Masurarea distantei orizontale cu lata si bolobocul.3 . Originea următoarei aplicări a 34 . cu un capăt în punctul A. lata şi bolobocul (figura 4.Reducerea la orizont a lungimilor. conduce la relaţia finală: l 0    h2 2l   h4 8l 3 [4.Topografia în construcţiile civile B h A  Figura 4.2 .se foloseşte o scândură dreaptă. Când panta terenului între două puncte este mare şi neregulată. se poate determina distanţa între două puncte folosind unul din următoarele procedee : d A d' B D Figura 4. lată de 10-15 cm. va fi deci: D = l + lk + lp + lt + l0 [4.2 Măsurarea directă a lungimilor orizontale. Celălalt capăt se va marca pe teren cu ajutorul unui fir cu plumb lăsat să plonjeze pe lăngă scândură. care rezultă din efectuarea parantezelor conţinute în relaţiile de calcul pentru corecţiile respective. funcţie de unghiul de pantă: Δl0  l  cosα l  l 1  cosα   2lsin 2 α 2 [4.3) .11] 4.8] funcţie de diferenţa de nivel:   l 0    l  l 2   h 2    [4. Este de menţionat că la aplicarea corecţiilor de temperatură şi etalonare se va ţine cont de semnul algebric al corecţiei. Astfel. după dezvoltare în serie şi efectuarea calculelor.

parcurs de o undă.13] în care v este viteza de propagare a undei (luminoasă sau radio).12] unde d’ se determină prin măsurare pe lată. iar d reprezintă lungimea latei. al unei unde de lumină modulată între un emitor şi un recepor. iar t este timpul de propagare pe traseul dus-întors. reflector Deoarece unghiul de fază  se poate exprima funcţie de frecvenţa f şi de timpul t.15]  2 t obţinându-se pentru distanţă relaţia:  v   λ v D 4π  f  4π unde λ  f [4. 4.3 Măsurarea electronică a distanţelor.14] [4. antena emisie bloc emitor bloc masurare defazaj bloc receptor antena receptie Figura 4. Distanţa orizontală între A şi B va fi dată de relaţia: DAB = n . prin măsurarea defazajului între modulaţia de ieşire şi cea de intrare. cu singura deosebire că în locul firului cu plumb se foloseşte o a doua lată sau o miră de lemn. Acest procedeu se bazează pe principiul măsurării timpului de propagare. prin relaţia : 2f*t se deduce : t [4. În ambele cazuri distanţa D este dată de relaţia: D v t 2 [4.este asemănătoare cu metoda descrisă mai sus.4 . aşezate pe aceeaşi verticală şi un reflector aşezat în cel de al doilea capat al aliniementului supus măsurării. metoda cultelaţiei .16] Tendinţa actuală a constructorilor de aparatură topografică este să cupleze aparatele de 35 . Operaţiunea se repetă până la terminarea tronsonului AB. Dar în locul luminii modulate se pot folosi şi unde radio.Topografia în construcţiile civile latei va fi locul în care firul cu plumb atinge pământul. pe traseul dus – întors. acesta se determină indirect. Cum însă măsurarea timpului de propagare a undei se face cu erori mari. d + d’ [4. În acest ultim caz este posibil ca pe lângă distanţa orizontală să se determine şi diferenţa de nivel între A şi B prin citire pe mira aşezată vertical.Determinarea electronică a distanţelor.

19] În relaţia 4. astfel ca rezultatul să fie un produs capabil să furnizeze elementele necesare calculului coordonatelor punctelor topografice.Topografia în construcţiile civile măsurat distanţe cu aparatele pentru măsurarea direcţiilor (teodolite).distanţa între firele reticulare. distanţa de determinat. Considerând cazul particular când axa de vizare a lunetei este perpendiculară pe miră.4.1 Măsurarea indirectă a distanţelor. în general precizia acestor aparate se înscrie în limita mD  0.3 km cu precizie centimetrică. B a' Cv b'  a F b f D' a' b' 1060 1. 4.5cm  10 6 D . vizând mira amplasată în celălalt capăt. Un instrument topografic care are trasate în câmpul vizual al lunetei. 36 .Determinarea stadimetrică a distanţelor.18] se poate scrie şi sub forma: D'  f H  K H h [4. K poartă denumirea de coeficient stadimetric şi are valoarea 100 ( este posibil ca valoarea să fie şi 200 sau 50).18] unde: h .5 .9 D Figura 4. firele stadimetrice a' şi b'.5). Astfel de aparate poartă denumirea de staţii totale şi se adresează utilizatorilor ce au de determinat distanţe de până la 2 . H . va permite determinarea optică a distanţelor. f .4 4.17] D  D'   f  Din asemănarea triunghiurilor se poate scrie: D' H  f h [4. atât firele reticulare cât şi firele stadimetrice. Determinarea stadimetrică a distanţelor. este dată de relaţia: [4.0 A 0998 0935 0. D.19. Relaţia [4.distanţa focală.numărul generator. Privind prin luneta instrumentului amplasat într-un capăt al distanţei de măsurat. ale lunetei se vor proiecta pe miră în punctele A şi B (figura 4.

imaginea unui obiect se formează pe axa verticală a aparatului. Acest lucru este posibil datorită existenţei a două prisme pentagonale. mărimea lui se alege astfel încât ctg = K = 200.K C’ C [4. 37 .2 Determinarea telemetrică a distanţelor. Instrumentul BRT 006 este un exemplu de aparat care utilizează principiul descris mai sus. Principiul de funcţionare este cel al coincidenţei semiimaginilor unui acelaşi obiect. dacă viza nu îndeplineşte această condiţie şi face cu orizontala un unghi .21 devine: D = K • H = 100 H [4..24] Precizia determinării distanţelor prin acest procedeu este cuprinsă între 0.22 este valabilă numai în cazul vizelor orizontale pe miră. se citeşte pe o riglă dispusă pe aparat. formula distanţei devine: D  K H  c [4.6 . are o imagine “ruptă“ în două. una fixă şi alta mobilă. în timp ce prisma mobilă vede punctul sub un unghi drept.22] Relaţia 4.ctg = b. L 2 campul lunetei necoincidenta coincidenta Deoarece  este constant. numit şi bază variabilă.Principiul tahimetriei telemetrice.4. se vede că un punct situat la distanţa L1. iar lungimea înclinată L va fi: L = K H cos = 100 H cos iar distanţa orizontală D va fi: [4. după ce s-a realizat coincidenţa semiimaginilor. 4.10m şi 0.21] Prin utilizarea lentilelor analatice. Din figura 4. atunci numărul generator H devine H' = H cos .17 devine astfel: D  K  H  δ  f  [4. Valoarea lui b.23] D = L cos = 100 H cos 2  [4.Topografia în construcţiile civile Relaţia 4. Cele două raze trec prin acelaşi punct numai atunci când imaginile obiectului vizat sunt în coincidenţă.6. Distanţa de la aparat la punctul vizat va fi dată de relaţia: L = b.20m pentru distanţe de până la 100m. capabil să permită determinări cu o eroare de ± 6 cm la o distanţa măsurată de 100 de metri. Prisma fixă vede punctul sub un unghi de 100g . iar relaţia 4. Notând  + f = c.25]    P1 b1 L 1 P2 b2 Figura 4.20] unde  reprezintă distanţa de la centrul optic al lentilei obiectiv la axa verticală a teodolitului şi este cunoscută. care este vizat prin luneta de construcţie specială.

. Dacă lungimea de măsurat este mai mare. se vor măsură toate unghiurile interioare. M A   b/2 B b/2 N D Figura 4. este aşezată mira orizontală MN. Prin vizarea cu teodolitul a capetelor M şi N.. atunci se va apela la una din schemele din figura 4. Teodolitul va determina unghiurile paralactice sub care se vede mira din cele două capete ale distanţei. atunci la unul din capete se va alege o latură auxiliară. Instrumentul care permite măsurarea direcţiilor orizontale la două sau mai multe puncte 38 . Distanţa AB (figura 4. care se va măsura cu mira BALA.5cc).Determinarea paralactică a lungimilor mari. În triunghiul ABN se poate scrie că: D b ctgγ 2 [4. Distanţa care dorim să o determinăm va rezulta prin rezolvarea triunghiului.27] Dacă lungimea este cuprinsă între 200m şi 400 m.        Figura 4.7 . iar mărimea unghiului paralactic se va obţine ca medie a mai multor determinări. cu formula: D  D1  D2  ctgγ1  ctgγ2 [4. Pentru a putea obţine determinări precise.80m.4. perpendicular pe direcţia AB şi simetric faţă de B.8.. 5 STUDIUL TEODOLITULUI.8 . Mira astfel construită poartă denumirea de miră BALLA...3 Determinarea paralactică a distanţelor. iar distanţa se va determina pornind de la relaţia 4. latura AB nu va fi mai mare de 60m. se determină unghiul  sub care se vede mira.7) se poate determina şi în condiţiile în care în punctul A este amplasat un teodolit.26. mai mică de 80m. rezultă că distanţa între A şi B va fi dată de cotangenta unghiului paralactic. iar în punctul B.26] Dacă b=2m.Principiul paralactic. În triunghiul format. Teodolitul folosit la astfel de determinări va fi unul de precizie (1cc.Topografia în construcţiile civile 4.

Theo 030. betonare sau zidărie. 39 . Acest ultim tip de aparat nu se mai construieşte. la care mişcarea limbului în jurul axei verticale se face prin intermediul unui şurub exterior. la care determinările se fac la 10 minute de arc.  teodolitele repetitoare. la care atât cercul alidad cât şi limbul au posibilitatea mişcării în jurul axei verticale. Kern DKM 3). Astfel. Clasificarea teodolitelor se face după :  modul de citire a direcţiilor.  teodolitele tahimetrice la care determinarile se fac la minut de arc (Theo 020. se cunosc două categorii de teodolite:  clasice.1 Schema generală a teodolitului clasic. teodolitul are posibilitate de mişcare în jurul axei principale de rotaţie. iar suprastructura este compusă din restul parţilor componente. 5.  gradele de libertate ale mişcărilor cercului orizontal. La vizarea unui obiect îndepărtat. citirile făcându-se cu ajutorul vernierului. Wild T4. la care cercurile sunt gravate pe metal. Se vor prefera astfel teodolite propiu-zise sau teodolite tahimetrice. Wild T1A. prima categorie se va alege actunci când se lucrează preponderewnt cu structuri metalice care împun precizii din domeniul milimetric. Clasificarea după precizia de determinare a unghiurilor conduce la următoarele categorii:  teodolite de mare precizie. la care lecturile se fac până la zecime de secundă de arc (Theo 002. Clasificarea după gradele de libertate ale mişcării cercului orizontal gradat se face în:  teodolite simple. precum şi înclinarea (în plan vertical) acestor direcţii poartă denumirea de teodolit. Infrastructura este cuprinsă între ambaza teodolitului şi limb inclusiv. Criteriile după care se va face o astfel de alegere vor ţine cont de necesităţile de precizie şi de preţul produsului. nu se vor alege aparate care pot măsura direcţii cu precizie mare deoarece acestea sunt scumpe dar şi foarte greu de manevrat. numit punct de staţie. în timp ce teodolitele tahimetrice se pretează lucrărilor de fundaţii. la care determinările se fac până la o secundă de arc (Theo 010. Wild T2. V-V şi posibilitate de mişcare a lunetei într-un plan vertical în jurul axei orizontale secundare O-O.  teodolite propriu-zise. microscopul cu scăriţă sau microscop cu tambur.Topografia în construcţiile civile din teren. la care cercurile sunt gravate pe sticlă. valoarea indicaţiei fată de un reper de pe cercul gradat fiind afişată pe un ecran cu cristale lichide. numit reiterator. Kern DKM 1) precum şi teodolite tahimetrice de şantier.  precizia determinărilor. iar lecturile se fac centralizat pentru ambele cercuri. După modul de citire a direcţiilor. fixat lateral faţă de lunetă. se poate constata că nu orice tip de teodolit se poate folosi cu rezultate bune în domeniul construcţiilor. la care numai cercul alidad se poate mişca în jurul axei verticale. Determinările se raportează la un plan orizontal care trece prin punctul în care se staţionează cu teodolitul.  moderne. Întregul aparat se compune din infrastructură şi suprastructură.  electronice. Wild T16.  teodolitele reiteratoare. la care cercurile sunt digitale. într-un singur microscop. Kern DKM2) . toate putându-se mişca în jurul axei verticale V-V). sau astronomice. necesitând condiţii speciale de amenajare a punctului pe care este instalat. Din cele prezentate mai sus.

1 Părţi componente ale teodolitului. 7 .3.dispozitiv de citire a cercului orizontal. 21 . imposibil de obţinut cu ochiul liber. OO . indiferent de clasa din care face parte. are trei axe şi anume: axa V-V. Toate cele trei axe trebuie să se întâlnească în acelaşi punct.axa de rotaţie a lunetei.nivela sferică a cercului orizontal. Cv . 17 .placa ambazei. a obiectelor numite şi semnale topografice.2 Axele teodolitului.Topografia în construcţiile civile V 3 O 4 16 N Vs 17 6 8 9 10 11 12 21 14 13 18 7 19 2 Cv 4 1 20 O 17 5 15 N V 1 . numită şi principală. luneta poate servi şi la determinarea distanţelor (măsurare) pe cale optică. 5 . 5. 11 .ambaza teodolitului.cercul alidad. 12 .axa principală a teodolitului (verticală).şurub de prindere (şurub pompa). axa O-O. la care planul imaginii este fix iar planul reticulului este mobil. Luneta topografică. 6 .furcile lunetei.Schema generală a teodolitului.axa nivelei sferice. 10 .3 5. 3 .centrul de vizare al teodolitului Figura 5.cercul vertical. care este axa în jurul căreia se roteşte luneta împreună cu cercul vertical. Din punct de vedere constructiv.şuruburi de calare. fiecare teodolit. care este axa de rotaţie a suprastructurii aparatului. Lunetele instrumentelor topografice sunt constituite ca un dispozitiv optic ce serveşte la vizarea. la distanţă. Cv.şurub de blocare a mişcării lunetei.cercul gradat orizontal (limbul). Au 40 . numită şi secundară.directricea nivelei torice.axul teodolitului. 8 . 4 . 20 . 2 . aceasta trebuie să fie verticală. 19 . procedeul numindu-se determinarea stadimetrică a distanţelor.coloana tubulară a axului teodolitului. 9 .şurub de blocare a limbului. numit centrul de vizare al teodolitului. 18 .şurub de blocare a cercului alidad. NN . în timpul măsurătorilor.nivela torică a cercului orizontal. 15 . axa r-O (reticul-obiectiv) numită şi de vizare.dispozitiv de prindere a firului cu plumb.ambaza trepiedului. 13 .luneta teodolitului.1 . a căror imagine obţinută prin lunetă este clară şi mărită.axa secundară a lunetei. 5. se disting lunete:  cu focusare exterioară. După modul de alcătuire. care este linia materializând direcţia spre care se efectuează măsurătoarea. 16 . VsVs . În afară de aceasta. 14 . VV .placa de tensiune a ambazei.

7 .distanţa variabilă între obiectiv şi imagine.centrul reticulului.Topografia în construcţiile civile fost folosite la aparatele vechi.şurub cremalieră. Axele lunetei. O1 . r .tub obiectiv. Lungimea lunetelor este variabilă la cele cu focusare exterioară şi constantă la cele cu focusare interioară. sunt materializate de:  axa optică.locul de formare al imaginii în absenţa lentilei de focusare.reticul. este determinată de centrele celor două sau trei tuburi concentrice şi deasemeni nu este materializată. care prin acţionare permit readucerea centrului pe axa geometrică.şurub de focusare.2 .centrul optic al ocularului.axa geometrică a lunetei. determinată de centrul r al firelor reticulare şi centrul optic O al obiectivului. respectiv vertical. O2 . 3 . b). la care planul imaginii este mobil iar cel al reticulului este fix. iar acum nu se mai construiesc. xx . Reticulul lunetei este format dintr-o placă de sticlă pe care sunt gravate foarte fin trăsături numite fire reticulare. 9 . care odată suprapus peste obiectul vizat asigură existenţa în câmpul vizual al lunetei a obiectului vizat. 5 . Acest lucru se realizează când planul imagine se suprapune cu cel al firelor reticulare. la cea cu focusare interioară.2) se compune din: 1. 4 . iar prin rotirea ocularului se tinde la obţinerea unei imagini clare a firelor. Luneta cu focusare exterioară (figura 5.  axa geometrică. 10 . fiind singura axă materializată. 8 .axa optică a lunetei. 3 1 7 9 8 5 2 x r O 2 x a (variabil) 4 p' (constant) O 1 6 10 9 Spre deosebire de luneta cu focusare exterioară. Operaţiunea se execută la începutul unei zile de măsurători şi rămâne valabilă atât timp cât nu se schimbă operatorul la aparat. aceasta este prevăzută cu şuruburi de rectificare în plan orizontal. tip “cui – cătare” sau mai nou un colimator.centrul optic al obiectivului. Pentru a nu se pierde timp cu căutarea obiectului ce se doreşte a se viza. planul firelor reticulare este fix. Punerea la punct a lunetei se execută în două faze şi anume: a). La lunetele moderne reticulul este fix şi se află în planul focal anterior al ocularului. pe lunetă se amplasează un dispozitiv.  axa de vizare. punerea la punct a imaginii firelor reticulare se realizează prin îndreptarea lunetei spre o suprafaţă de culoare deschisă. 6 . iar claritatea imaginii se realizează prin deplasarea unei lentile numită de focusare.lentilă divergentă de focusare.obiectiv.tub ocular.distanţa variabilă între lentila de focusare şi obiectivul fix . În cazul în care se constată descentrarea centrului firelor reticulare de la axa geometrică a lunetei. a . punerea la punct a imaginii obiectului vizat urmăreşte să realizeze o claritate maximă a imaginii prin acţionarea surubului de focusare. 2 . . care trebuie să coincidă între ele.şuruburi de rectificare a firelor reticulare.ocular. p' .  cu focusare interioară. Operaţiunea se numeşte focusare şi se execută la 41 Figura 5.Luneta topografică. O1O2 . determinată de centrele optice ale obiectivului şi ocularului şi nu este materializată. sau de simetrie.

reperele nivelei 7 . torică.Nivela sferică. Ordinea operaţiilor este strict obligatorie în succesiunea în care este prezentată mai sus. Operaţiunea se realizează în etape succesive: → se suprapune dispozitivul de vizare aproximativă (cui-cătare sau colimator) peste imaginea obiectului vizat. Se disting următoarele tipuri de nivele: 5 Pn 3 M 6 Vs M 1 Pn 2 5 3 5 Vedere in plan Vs Sectiune transversala 4 5 1 . acţionând din şurubul de fină mişcare în plan vertical.Cercul alidad 5 .Montura 3 . 5. 7 N a 5 6 b 7 2 1 N 3 4 a .directricea nivelei N a m R  R M M' m N C Figura 5.Plan director tangent VsVs . Pe calota fiolei se gravează cercuri concentrice cu diametrul mărit cu 2 mm. Atunci când centrul bulei coincide cu centrul fiolei.Suport 4 .4. (figura 5. în câmpul vizual al lunetei apare imaginea neclară a obiectului.surub de rectificare 4 .Verticala cercului de curbura a nivelei 6 Figura 5.montura metalica 2 .3 . → se deplasează firul reticular vertical până ce se ajunge pe punctul vizat.Topografia în construcţiile civile fiecare vizare cu luneta. umplută cu aceleaşi lichide ca şi nivela sferică.sectiune verticala b .vedere in plan 1 .bula nivelei NN . deoarece depinde de distanţa de la obiect la aparat.Punctul central al fiolei PnPn .3) formată dintr-o fiolă de formă cilindrică.fiola de sticla 3 .suportul nivelei 5 .Nivela torică. (figura 5. Partea centrală a calotei reprezintă punctul central al nivelei prin care trece axa verticală Vs -Vs a acesteia.Suruburi de rectificare 6 .) formată dintr-o fiolă în formă de tor (cilindru curbat dupa un arc de cerc). având la partea superioară forma unei calote sferice. → se deplasează luneta în plan vertical până ce firul reticular orizontal se suprapune peste punctul vizat.3. lăsându-se un mic spaţiu ce formează o bulă de vapori saturaţi de lichid.4 . Nivelele sunt dispozitivele care servesc la orizontalizarea sau verticalizarea unor drepte. precum şi la măsurarea unor unghiuri mici de pantă. întregul ansamblu se fixează într-o montură protectoare din material plastic dur sau metal. inversarea ordinii conduce la alterarea clarităţii imaginii obiectului vizat când se realizează claritatea firelor după focusarea imaginii obiectului vizat. Interiorul este umplut cu eter sau alcool. Punctarea obiectelor vizate este operaţiunea prin care se aduce centrul firelor reticulare pe punctul matematic al obiectului vizat. tangenta la centrul fiolei devine orizontală. la interval de 2 mm una de cealaltă.Fiola de sticla 2 . prin acţionarea şurubului de fină mişcare în plan orizontal. 42 .2 Nivelele teodolitului. În acest moment. La partea superioară a fiolei se gravează trăsături simetrice faţă de mijlocul ei.articulatie 6 . Tangenta poartă denumirea de directrice a nivelei. sferică.Cerc reper M . Se focusează imaginea cu ajutorul şurubului de focusare până la obţinerea unei imagini clare.

6) se procedează astfel: se eliberează mişcarea înregistratoare a cercului orizontal gradat. se deblochează mişcările generale ale aparatului şi se vizează punctul B. sau de unghiuri dispuse în tur de orizont dacă este vorba de mai mult de 2 puncte vizate. cu luneta tot în poziţia I. (figura 5. realizăm o nivelă butoiaş.3.Topografia în construcţiile civile Mărimea ce caracterizează o nivelă se numeşte sensibilitate şi reprezintă unghiul la centru de înclinare a fiolei pentru o deplasare a bulei de 2 mm.5). se vizează punctul A în poziţia I a lunetei (cerc vertical stânga) şi se efectuează citirea C1. 5. iar pentru determinarea unghiului zenital prin suprapunerea firului reticular orizontal peste semnal. Valoarea unghiului format de direcţiile către punctele A şi B va fi dată de diferenţa citirilor : ω c2  c1 [5. Operaţiunile necesare măsurării unghiurilor constau din următoarea succesiune:  verificarea şi eventual rectificarea teodolitului. Un caz particular al acestui tip de nivela este nivela cu coincidenţă.5 . metodele de măsurare se referă la măsurarea unghiurilor izolate. făcută pentru determinări azimutale la baza semnalului. 5.3. care ataşată unui dispozitiv ce-i va permite rotirea convenabilă.  efectuarea determinarilor propriuzise.la care semiimaginile capetelor bulei nivelei sunt aduse. centrul bulei coincide cu centrul nivelei. printr-un sistem de prisme. Anterior însă.pozitia in necoincidenta a bulei nivelei b .1] 43 .  vizarea punctului. fie la înălţimea “S” a semnalului. Când capetele sunt în prelungire. este necesară vizarea aproximativă cu ajutorul colimatorului. a.1 Măsurarea unghiurilor orizontale. va putea să lucreze prin răsucire fie pe o faţă fie pe cealaltă. se efectuează citirea C2. Acest lucru se obţine la nivelele cu rază de curbură cât mai mare.Nivela torică cu coincidenţă. metoda diferenţei citirilor sau simplă .3 Metode de măsurare a unghiurilor. punerea la punct a imaginii firelor reticulare şi apoi a imaginii obiectului vizat (semnal geodezic). Dacă vom realiza o nivelă compusă din două toruri dispuse cu curburile opuse una faţă de cealaltă.campul ocularului nivelei cu coincidenta a b a . Pentru aceasta (figura 5. dacă este vorba de unghiul format de două puncte vizate.  aşezarea în staţie a teodolitului. fară o precizie deosebită. Funcţie de numărul punctelor spre care se vor face determinările. Cu cât unghiul este mai mic cu atât sensibilitatea este mai mare şi invers. prin suprapunerea peste acesta sau bisectare a firului reticular vertical.3. Procedeul prin coincidenţa este de până la 10 ori mai precis decât cel cu repere gravate. într-un ocular secţionat în două jumătăţi pe verticală.se foloseşte la determinarea unghiului format de direcţiile către două puncte. fie la înălţimea “i” a instrumentului. deci ambele feţe vor fi convexe.pozitia in coincidenta a bulei nivelei Figura 5.b .

se va obţine o valoare mai precisă a valorii unghiului dintre cele două direcţii.se foloseşte la determinarea cu precizie sporită a unghiurilor izolate.Metoda repetiţiei. cu instrumentul în poziţia I a lunetei. rezultă că citirea făcută pe punctul B este chiar mărimea unghiului ce se doreşte a se măsura.Topografia în construcţiile civile A 0 0 (200) C1 C1 C'1 A  C2 B C2 ' " C'2 B Figura 5. citirea iniţială devenind 0. atunci când pentru măsurători este folosit un instrument repetitor ( figura 5. citire care însă nu se efectuează. după care se vizează punctul B şi se efectuează citirea C2'. În acest caz. Ne propunem să determinăm unghiul sub care se văd. valoarea unghiului va fi dată de diferenţa între C2' şi 200g. în poziţia I se aduce valoarea zero a cercului orizontal gradat.2] ω'  c2  c1 iar în poziţia a II-a va fi : ω"  c2'  c1' [5. se vizează punctul A. se vizează punctul A şi se efectuează citirea C1.7 . Unghiul măsurat în poziţia I va fi: [5. Principial. după vizarea punctului B se blochează mişcarea înregistratoare. atunci valoarea cea mai probabilă a unghiului va fi media aritmetică a celor două determinari. dacă acestea se înscriu în toleranţe. metoda foloseşte de fiecare dată drept origine a citirilor. în poziţia I a lunetei.3] Dacă diferenţa celor două determinări se încadrează în toleranţa admisă. Prin aducerea aparatului în poziţia a II-a a lunetei. 44 .4] Un caz particular al acestei metode este cel în care pe direcţia iniţială. Pentru această a doua fază se rotesc aparatul şi luneta cu câte 200g. metoda repetitiei . în schimb. c1 c2 c3 c4 c1 c2 A B c1 c3 c2 A B A B Figura 5. prin trei repetiţii.6 . Cu cele două valori obţinute. se vizează punctul B căruia i-ar corespunde citirea C2. valoarea direcţiei determinată în măsurătoarea anterioară. ω ω'  ω" 2 [5.7). Pentru determinarea unghiului între două direcţii concurente în punctul de staţie. punctele A şi B.Metoda diferenţei citirilor. prin rotirea aparatului în sens antiorar şi se efectuează citirea C1'. cercul vertical fiind acum în dreapta lunetei (pozitia a II-a). Dacă operaţiunile descrise mai sus se completează cu vizarea în poziţia a doua a lunetei. din punctul de staţie. se calculează media ca fiind valoarea cea mai probabilă a unghiului .

care la fel ca şi C2 nu se efectuează.10. se vizează A. După această secvenţă am efectuat două "repetiţii" pentru măsurarea unghiului între direcţiile spre punctele A şi B. se alege ca direcţie de referinţă (iniţială) viza cea mai lungă. Valoarea cea mai probabilă a unghiului măsurat prin cele trei repetiţii va fi obţinută cu relaţia : ω c4  c1 3 [5. Numai acum se poate face citirea la dispozitivul de citire a cercului orizontal.8). Pentru exemplificare se prezintă mai jos (tabelul 5.Metoda seriilor. Valorile măsurate se prelucrează. în situaţia în care se dispune de un aparat cu o precizie de citire mai mică decât precizia cerută pentru determinarea unghiului.1375g = . Se aduce aparatul în poziţia a doua. cu o cantitate cu adică : cu = c  28 cc n Viza iniţială fiind neafectată de erori nu va primi nici o corecţie. se obţine valoarea corecţiei totale: c = 10.1) un exemplu de prelucrare.1c12cc Acestă valoare se va repartiza proporţional fiecărei vize. În sfârşit. a neînchiderii şi a corecţiei totale şi unitare şi prin aplicarea celei din urmă în vederea obţineri valorilor compensate pentru direcţiile măsurate. se deblochează mişcarea înregistratoare şi cea generală în plan orizontal şi se vizează B. se vizează aceeaşi direcţie iniţială. Prin efectuarea diferenţei între direcţia iniţială (considerată valoare justă) către punctul A şi direcţia finală (considerată viză afectată de erori) tot către punctul A. după care vizarea se desfăşoară în sens antiorar până la închiderea pe aceeaşi viză iniţială. în sens orar. Pentru acest tur de orizont. Din totalitatea vizelor.Topografia în construcţiile civile se deblochează mişcarea generală în plan orizontal şi se vizează punctul A. viza către punctul B va primi cu. în ambele poziţii ale lunetei. după vizarea punctului B se blochează mişcarea înregistratoare. în ordine. procedându-se la calculul mediilor între cele două poziţii. metoda seriilor (sau reiteraţiilor) se foloseşte de fiecare dată când se urmăreşte determinarea mărimii unghiurilor dintr-un punct de staţie în care converg mai multe vize (figura 5. luneta aparatului este în poziţia I (cerc vertical stânga).5] Metoda se aplică în cazul măsurării unghiurilor izolate. încheindu-se turul de orizont tot pe viza iniţială. viza către punctul C va primi 2*cu şi aşa mai departe până la viza de închidere care va 45 .8 . 200 0 D C'4 C4 C'1 C1 C2 C'3 C C3 C"1 C"'1 A C'2 B Figura 5.1263g . Se deblochează mişcarea înregistratoare şi se revizează punctul B. se deblochează mişcarea generală în plan orizontal. de la care se vizează toate celelalte puncte. citirea corespunzătoare ar fi C3.

2050 355. Intervalul între serii se stabileşte cu relaţia: I 400 g m n [5.3225 399.0900 333. fie unghiuri zenitale. însă cu origini diferite ale direcţiei iniţiale.  se măsoară înălţimea aparatului (notată cu “i”). Măsurarea unghiurilor de panta se face cu luneta în ambele poziţii.3225 0.11] Z1  Z 2 c1  400 g  c2 c c   1 2  200 g 2 2 2   [5.2 Măsurarea unghiurilor verticale. fie la înălţimea aparatului fie la înălţimea “s” a semnalului.3. st.3.3263 0. calculându-se media: poziţia I poziţia a II-a de unde rezultă: α = 100 . m . fie unghiuri de pantă.c1 2 = c2 .numărul dispozitivelor de citire (în general 2).9988 Tabelul 5-1 Dacă se doreşte o creştere a preciziei determinărilor.0050 399. când originea este îndreptată spre zenit (în sus.0050 Directii compensate 399.c2 [5.9925 155. Dacă observaţiile se fac numai într-o singură poziţie a lunetei. metoda se numeşte a turului de orizont. se pot determina. se citeste unghiul vertical la dispozitivul de citire.0000 -0.2113 208.0850 333. Pct. n numărul de serii ce se execută.3300 133. de obicei în sens orar.2100 208.300g [5.7] [5.0050 Medii 399. În cazul măsurării unghiurilor zenitale relaţiile de calcul devin: poziţia I poziţia a II-a de unde rezultă: Z Z= c1 Z2 = 400g .Topografia în construcţiile civile primi 4*cu.0025 200. viza finală devine egală cu viza iniţială. Pct.0825 333. Se observă că prin aplicarea coreţiei corespunzătoare la valoarea măsurată.2175 208.9988 155.9] care reprezintă valoarea cea mai probabilă a determinărilor. Pentru măsurarea unghiurilor verticale se procedează în felul următor:  se instalează aparatul în punctul de staţie. se pot executa mai multe serii. prin aducerea firului reticular orizontal la unul din cele două repere menţionate mai sus. se centrează şi se calează. dacă originea este pe direcţia orizontalei ce trece prin centrul de vizare al aparatului. 1 2 B 3 4 1 Unghiuri orizontale Pozitia I Pozitia a II-a 0.0012 -0.  se vizează semnalul din punctul B.10] [5.12] 46 .6] unde I reprezintă intervalul între serii.0025 -0.0037 -0.0800 8. După poziţia originii diviziunilor cercului vertical.8] α1  α2 100  c1  c2  300 g c c   2 1  100 g 2 2 2   [5.0037 Corectie 0.9988 155. 5. pe verticală). viz.

= Z2 . acesta este pozitiv pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului şi negativ pentru toate punctele situate sub linia orizontului ce trece prin centrul de vizare al unui teodolit instalat într-un punct de staţie.  vizăm un semnal instalat în punctul vizat. indiferent de metodă.300g [5. ocazie cu care am comis eroarea mm = eroarea de măsurare propriuzisă. dar în nici un caz ideale.13].Măsurarea unghiurilor verticale Pentru calculul unghiului de panta prin masurarea unghiului zenital se foloseste relatia: [5. sau erori instrumentale mi. operaţiune care atrage după sine comiterea unei erori mc = eroare de centrare a aparatului în staţie. deci săcomitem eroarea mr = eroarea de centrare a semnalului vizat (de reducţie)  efectuăm măsurătoarea propriuzisă.Topografia în construcţiile civile linia de vizare Z  i s i B  A Figura 5.15] iar controlul citirilor se face cu relaţia : Z1 + Z2 = 400g 5. şi deci: 2 2 m  m1  m2 2 2 2 2 m1  mc  mr  mm  mi2  mCE [5. motiv pentru care observaţiile sunt influenţate de mCE = eroarea datorită condiţiilor exterioare. se poate scrie că: = 100g . rezultă că eroarea unui unghi va fi dublul erorii unei directii.17] 47 .16] Deoarece unghiul este compus din două direcţii.9 .Z = 100g .  am utilizat un instrument care oricât de precis ar fi are totuşi erori constructive.13] din care se poate constată că unghiul de pantă este o mărime algebrică. Orice direcţie măsurată într-o poziţie a lunetei este influenţată de erorile menţionate mai sus cu o cantitate: [5. Dacă urmărim succesiunea operaţiunilor efectuate într-o staţie pentru măsurarea unui unghi.  efectuăm măsurătorile în condiţii meteo mai mult sau mai puţin favorabile.3. citind valorile direcţiilor la dispozitivele de citire.14] [5.Z1 . vom constata că la toate metodele a trebuit să :  centrăm aparatul pe punctul de staţie. Pornind de la relaţia [5.4 Precizia măsurării unghiurilor cu teodolitul.

numită osatură.pentru unele puncte. pe ordine de mărime şi precizie de determinare. continuă şi omogenă ca precizie. este necesar ca pe suprafaţa de ridicat să existe o serie de puncte de coordonate cunoscute. funcţie de distanţele dintre ele.1 Reţeaua geodezică. Lungimea laturilor în triangulaţia de acest ordin este de 20-60 km.latitudine şi longitudine . constituind o reţea locală.1 . omogenitate şi unitate. Problema principală a topografie este determinarea coordonatelor tridimensionale (x. iar reţeaua de ordinul V reprezintă triangulaţia de ordin inferior. Pentru îndeplinirea acestor condiţii. se fixează poziţia unor laturi care se măsoară. ce constituie reţeaua de sprijin faţă de care se leagă.2) se deternină puncte de triangulaţie de ordinul II. eroarea unghiului va fi egală cu eroarea direcţiei . din punct de vedere geometric. având laturile de 15-20 km. Figura 6. organizate. numite baze de triangulaţie. care de data acesta se va constitui într-o reţea geodezică de stat. Reţele de sprijin planimerice. în 48 . fapt ce necesitătă calităţi cum ar fi continuitate. astfel ca aceste puncte să poată fi reprezentate apoi pe hărţi şi planuri. detaliile. la scară. Aceste calităţi nu se pot atinge decât prin realizarea unei reţele de puncte de coordonate cunoscute. Din punctele de triangulaţie de ordinul I (figura 6. H) pentru punctele de detaliu existente în teren.Topografia în construcţiile civile Pentru unghiurile măsurate în ambele poziţii ale lunetei. 6 6. Dacă se extinde teritoriul de ridicat în plan la suprafata unei ţări. reprezentare ce trebuie să fie unitară. Cerinţa majoră pentru această operaţiune este ca reprezentarea să fie asemenea cu cea din teren.1 PLANIMETRIE.Lanţuri de triangulaţie. Planurile şi hărţile topografice reprezintă.1). în aceleaşi zone se fac şi determinări de coordonate geografice . 6.1. numită triangulaţie superioară. Se consideră că triangulaţia de ordine I-IV constituie reţeaua de triangulaţie de stat. o figură asemenea cu proiecţia orizontală a figurilor din teren. y. La intersecţia lanţului desfăşurat pe meridian cu cel de pe paralel. este necesară îndeplinirea aceleeaşi condiţii privind existenţa unei osaturi omogene. Reţeaua de triangulaţie de stat se compune din lanţuri de triunghiuri. alcătuind lanţuri de triangulaţie (figura 6. de la care să plece toate determinările. Reţeaua de triangulaţie de ordinul I se desfăşoară aproximativ pe direcţia meridianelor şi paralelelor. care se vor numi puncte "Laplace". în condiţii de precizie cu o clasă inferioară.

în terenuri stâncoase nu se mai foloseşte martorul. ca între punctele de triangulaţie să se realizeze reţele poligonometrice. O astfel de metodă este denumită drumuire.3). ale căror puncte trec prin apropierea detaliilor. În cazul bornării punctelor în terenuri obişnuite.Topografia în construcţiile civile continuare se obţine triangulaţia de ordinul III. cărora iniţial să li se determine coordonate şi ulterior să servească drept puncte de coordonate cunoscute pentru efectuarea unor lucrari topografice este numită operaţiunea de marcare a punctelor topografice. obiective industriale mari). Chiar dacă distanţa dintre punctele de triangulaţie de ordinul V este de 1. II II I I I III III III III II II II II I II Figura 6. Se mai pot folosi la marcarea punctelor în localităţi fie ţăruşi metalici. cu secţiune rotundă sau pătrată de 5 cm. punctul topografic. se recomandă ca sub borna de beton să se instaleze o placă martor cu rolul de a face posibilă replantarea în cazul distrugerii punctului. apar reţele de triangulaţie cu forme speciale. respectiv ordinul IV cu lungimile laturilor de ordinul a 5-10 km. în acest ultim caz.2 . funcţie de natura solului în care se instalează.2 Marcarea punctelor topografice. lasând liberă doar partea superioară circa 5-10 cm. 6. iar borna se fixează cu ajutorul mortarului de ciment. În schimb. La partea superioară a ţăruşilor se materializează. dar care pot avea puncte de racordare cu aceasta. Borna.. care se lucrează separat de triangulaţia de stat. astfel încât să asigure o densitate de un punct la 50 ha. confecţionaţi din lemn. se recomandă montarea a doi martori. fie chiar ţevi 49 . odată montată. care urmează să permită utilizarea punctului pe o durată de timp mare şi care se realizează cu ţăruşi metalici sau borne de beton armat.5 km. se acoperă cu pământ. După durata în timp. Precizia unor astfel de reţele locale este mult mai bună decât precizia reţelei geodezice de stat.  marcare definitivă. Se impune în astfel de situaţii. metrouri. cu laturile de 10-15 km. care se prezumează că este necesară să o acopere. bornele vor fi prevăzute cu un capac metalic protector.. de preferinţă de esenţă tare. printr-o cruce sau prin cherneruire.1. care se efectuează cu ţăruşi. Operaţiunea prin care se urmăreşte materializarea în teren a unor puncte. se disting:  marcare provizorie. în extravilan. Acest tip de marcare se foloseşte la drumuirile planimetrice în extravilan (figura 6. Dacă bornarea se face în terenuri cu mult pietriş. având laturile de 1-5 km. Punctele triangulaţiei de ordinul V îndesesc ordinul IV. zidăria va cuprinde şi un mic şanţ de gardă pentru scurgerea apelor pluviale. Pentru lucrări cu caracter special (baraje.1. aceasta nu poate asigura în toate cazurile distanţe convenabile până la punctele de detaliu. În cazul marcării punctelor în intravilan. iar la suprafaţă borna se fixează într-o zidărie de piatră.Dezvoltarea reţelei de triangulaţie.

Un astfel de semnal poate avea înălţime de până la 6 metri. atât a martorului cât şi a bornei.4 . Se poate face prin: balize la sol. Pentru a fi vertical. după săparea gropii în care se vor monta cele două piese. ce se îngroapă lângă bornă. Piesele componente sunt fie manele cu diametru de 10-15 cm fie rigle cu secţiuni de până la 10x10cm.3 . cu ajutorul a patru ţăruşi se construiesc diagonalele gropii.3 Semnalizarea punctelor topografice. Distanţa la care se amplasează baliza se numeşte excentricitate. colorate alternativ în culori contrastante cu mediul înconjurator (rosu-alb). III III III 6.8-1m e Figura 6. protejate cu o cutie metalică.Topografia în construcţiile civile  încastrate în beton. 50 . II I III II Semnalizarea punctelor topografice este operaţiunea prin care se urmăreşte punerea în evidenţă a unui punct topografic astfel ca acesta să fie vizibil de la distanţă mare. la partea superioară se montează perpendicular una pe alta.Marcarea punctelor Pentru a asigura poziţionarea pe aceeaşi verticală. În secţiune. iar cu un fir cu plumb se centrează atât centrul martorului cât şi centrul bornei la intersecţia celor două diagonale ale II II gropii. cu vîrful ascuţit. pentru care se utilizează jaloanele (figura 6. hexagonală sau triunghiulară. la montarea semnalului se foloseşte un fir cu plumb pe două direcţii perpendiculare între ele.80m adâncime.4). cm  cm  Figura 6.  definitivă sau permanentă.Semnalizarea punctelor. semnalizarea poate fi :  provizorie. II II I Pentru marcarea punctelor de nivelment se folosesc mărci metalice încastrate în II construcţii solide. Jalonul se aşează în poziţie verticală fie "din ochi" fie cu ajutorul unui fir cu plumb şi se menţine în această poziţie cu portjalonul. care în timp să nu se deplaseze pe înalţime. jalonul poate fi de formă octogonală. 40-80 0. de preferinţă brad. centrice sau excentrice (figura 6. Între martor şi bornă se aşează un strat semnalizator din sticlă spartă sau cărămidă I I pisată şi apoi pământ. Acestea sunt construite din lemn sau aluminiu.sunt construite din lemn de esenţă moale.4) . care urmăreşte vizualizarea la distanţă a punctului pentru o perioadă mai lungă de timp. iar direcţia şi mărimea ei se măsoară. La fel ca şi marcarea. se întind două sfori între ţăruşii de pe diagonală. patru scânduri vopsite în negru şi alb.1. Pentru a fi vizibil de la distanţă. Montajul pe verticală se realizează cu o cutie de circa 0.

Topografia în construcţiile civile

e

Figura 6.5 - Semnalizare cu baliză în pom.

balize în pom, deasemeni centrice sau excentrice (figura 6.5). Pentru a spori înălţimea semnalului, în locul popului folosit la baliza la sol, se foloseşte înălţimea unui arbore situat în apropierea bornei. Din acest motiv, este posibil că baliza în pom să fie centrică sau excentrică. Datorită poziţiei sale, balizele în arbori au inconvenientul instabilităţii: fixarea se face pe ramurile arborelui, iar adierile de vânt pot constitui prilej de instabilitate a semnalului. Avantajul constă în aceea că permite economisirea materialului lemnos ce ar fi necesar pentru construcţii de semnale.
Linia de vizare a inaltimilor

Figura 6.6 - Piramidă la sol.

piramide la sol sau piramide cu poduri. Acest tip de semnal (figura 6.6) se foloseşte cu precădere pentru semnalizarea punctelor din reţeaua geodezică de stat, iar în cazul în care vizele între puncte străbat trasee ce întâlnesc obstacole, se impune realizarea unor construcţii mai înalte, cu poduri. Piramidele sunt semnalizări centrice, care pot fi, în secţiune triunghiulare (pentru cele la sol) sau pătrate (pentru toate tipurile). Picioarele se unesc la partea superioară a piramidei şi se consolidează cu un pop pe care se află fluturele piramidei. Montarea piramidei trebuie să se facă astfel ca picioarele ei să nu se suprapună peste vizele către punctele vechi (cunoscute) sau noi (necunoscute), ce se vor observa din punctul respectiv. pilaştri pe cladiri, în localităţi. Datorită spaţiului redus, acoperirii mari a terenului şi înălţimii construcţiilor, aglomerările urbane presupun găsirea de soluţii specifice pentru materializarea şi semnalizarea punctelor topografice. În cele mai multe cazuri, problema se rezolvă prin amplasarea punctelor pe acoperişul sau pe terasa clădirilor mai înalte din zonă. Pentru o astfel de materializare, pilaştrii ce vor servi atât la semnalizare cât şi la materializare, se pot construi din beton, cărămidă sau lemn, obţiunea finală fiind determinată de condiţiile specifice fiecărei situaţii în parte. Caracteristic tuturor situaţiilor este faptul că pilaştrii amplasaţi pe acoperiş sau terasă
51

Topografia în construcţiile civile

trebuie să asigure un acces facil, o vizibilitate bună către alte puncte şi nu în ultimul rând o securitate totală pentru operator şi instrument.

Figura 6.7 - Semnalizare cu pilastru pe case sau terase.

Ultima condiţie presupune realizarea de poduri de lucru şi balustrade de protecţie, suficient de solide pentru a elimina orice risc privind integritatea corporală a operatorului şi cea tehnică a instrumentelor de măsurat.

Figura 6.8 - Vizarea semnalelor topografice.

Indiferent de situaţie şi tipul de semnal, acesta trebuie să satisfacă o serie de condiţii minime : să contrasteze cu mediul înconjurător, şi să fie stabil în condiţii de vânt de intensitate medie.

6.2
6.2.1

Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin.
Principiul intersecţiei.

Metoda intersecţiei are ca scop determinarea coordonatelor unor puncte, altele decât cele din reţeua de triangulaţie, în scopul apropierii de punctele de detaliu care servesc la întocmirea hărţilor sau planurilor; ea constă în utilizarea coordonatelor şi determinărilor unghiulare efectuate cu ajutorul punctelor de coordonate cunoscute aflate în zonă, (numite "puncte vechi") în vederea determinării poziţiei planimetrice a altor puncte din zonă (numite "puncte noi"). Prin utilizarea acestei metode, distanţa între puncte se micşorează la circa 0,5 1,5 km. Deoarece această apropiere nu este suficientă, din punctele determinate prin intersecţii, reţeaua se îndeseşte în continuare prin drumuiri.
6.2.2 Principiul intersectiei înainte.

Considerînd existente minim două puncte de coordonate cunoscute, deci puncte vechi, între care există vizibilitate în teren şi un punct materializat şi semnalizat în teren, ale cărui coordonate dorim să le determinăm. Pentru rezolvarea problemei (figura 6.9), se staţionează punctele vechi şi în urma determinărilor unghiulare efectuate în teren, se calculează unghiurile în plan orizontal dintre direcţiile determinate de punctele vechi şi direcţiile determinate de un punct vechi şi punctul nou ce se doreşte a fi determinat.
52

Topografia în construcţiile civile
y

yP

N

P
N

yB yC
O

AP

B

BP

A

xA

xP

xB

x

Figura 6.9 - Intersectia inainte.

Coordonatele punctelor fiind XA, YA, XB, YB pentru punctele vechi, respectiv XP, YP pentru punctul nou, se poate scrie că:
tg
AB 

 x AB x  xA  B  y AB yB  y A

[6.1]

respectiv funcţia tangentă aplicată celor două orientări din punctele vechi către punctul nou :
 x AP xP  x A  tg  AP   y  y  y  AP P A   xBP xP  xB tg    BP   y BP y P  y B 

[6.2]

Se constată că acest sistem de două ecuaţii cu necunoscutele XP, YP, tgAP, tgBP, numai aparent nu poate fi rezolvat. Ţinând cont de relaţia [6.1], putem scrie că:
tgθ AP tg(θ AB α  400 g ) tg θ BP tg (θ BA β)

[6.3]

în care AB + 200g. Cu valorile astfel cunoscute ale orientărilor, sistemul [6.2] devine: xP - xA = (yP - yA) . tgAP  xP = xA + (yP - yA) . tgAP [6.4] [6.5]
[6.6]

xP - xB = (yP - yB) . tgBP  xP = xB + (yP - yB) . tgBP Egalând relaţiile [6.4] şi [6.5] funcţie de yP, rezultă: x  x A  y A  tg AP  y B  tg BP yP  B tg AP  tg BP

valoarea lui xP urmând a se calcula cu relaţiile [6.4] şi [6.5]. Cele două valori pentru xP trebuie să fie riguros egale, acest fapt constituind un element de control al corectitudinii calculelor. Deoarece funcţia tangentă are o reprezentare asimptotică, se poate întâmpla ca în anumite situaţii (orientări apropiate de 0g şi 200g ), valoarea funcţiei să tindă la infinit; în această situaţie, pentru calcule, se va utiliza formula cotangentei, relaţiile folosinte fiind: yP - yA = (xP - xA) . ctgAP  yP = yA + (xP - xA) . ctgAP [6.8]
[6.9]

[6.7]

yP - yB = (xP - xB) . ctgBP  yP = yB + (xP - xB) . ctgBP respectiv : y  y A  x B  ctg  BP  x A  ctg  AP xP  B ctg  AP  ctg  BP

Dacă, pentru rezolvarea matematică a problemei sunt suficiente două puncte de
53

2. Spre deosebire de intersecţia înainte. Direcţiile PA şi PB formează între ele unghiul .11] CP = AP +        [6. se vizează punctele vechi A(xA. Acest lucru se impune pentru a exista posibilitatea verificării corectitudinii determinării punctului P. Matematic. se ajunge la expresia orientării AP. yP şi orientarea AP. din punct de vedere topografic se impune existenţa unui al treilea punct de coordonate conoscute astfel ca punctul nou P să fie determinat din cel puţin două combinaţii de puncte vechi. xP. Deoarece fiecare combinaţie folosită produce un set de coordonate xP. Staţionând punctul P cu teodolitul.aleasă ca fiind de referinţă.10 . yC). succesiv. problema este rezolvabilă prin vizarea a trei puncte vechi dintr-un punct nou (figura 6.3 Principiul intersectiei înapoi. yP) şi orientările din punctul nou spre punctele vechi. putem scrie că : BP = AP +        [6.Intersecţia înapoi. iar direcţiile PA şi PC formează unghiul . Din punct de vedere topografic însă. 6. y N A AP BN    AP CN  AP P O x Figura 6. vizând puncte noi. yP. cu direcţiile către celelalte puncte. de forma : 54 . coordonatele finale ale punctului P vor fi reprezentate de media aritmetică a valorilor rezultate din combinaţiile utilizate.  tg    tg   tg   AP  BP  CP   x AP x  xA  P  y AP yP  yA  x BP x  xB  P  y BP yP  yB  x CP x  xC  P  y CP y P  yC [6. Rezolvând sistemul prin metoda substituţiei.10] Nedeterminarea care apare se elimină dacă se notează unghiurile făcute de direcţia către unul din puncte. Se pot scrie ecuaţiile asemănătoare cu cele de la intersecţia înainte. yB) şi C(xC. punctele vechi trebuie să permită staţionarea lor cu teodolitul. Ducând paralele la AP prin B şi C. la care se staţionează punctele vechi. yA). această metodă se deosebeşte prin aceea că se staţionează puncte noi din care se vizează puncte vechi. Se constituie astfel un sistem de trei ecuaţii cu cinci necunoscute. B(xB. în care necunoscutele sunt coordonatele punctului nou. problema se rezolvă prin vizarea a minimum patru puncte vechi dintr-un punct nou.Topografia în construcţiile civile coordonate cunoscute. în care necunoscutele vor fi coordonatele punctului nou P(xP.12] După acest artificiu.10). Pentru a putea fi utilizate la determinarea coordonatelor unor puncte noi prin intersecţie unghiulară înainte. se constată că se obţine un sistem de trei ecuaţii.

acesată tehnică se numeşte metoda drumuirii.Drumuirea sprijinită la capete. Avînd în vedere că distanţele între punctele de triangulaţie. inclusiv cel din care s-au făcut iniţial determinările. a N N N N b Figura 6. Se rezolvă ca o intersecţie înainte.14] Mărimea orientării iniţiale devenind cunoscută. se rezolvă relaţiile [6.3 Drumuirea planimetrică.11] şi [6.1 Clasificarea drumuirilor.  55 .12].11a). se pune problema determinării coordonatelor unor puncte care prin amplasamentul lor să asigure determinarea unor puncte din care să se poată măsura toate detaliile terenului. deoarece vizele se pot acum orienta. drumuirea este o linie frîntă care începe şi se termină (se sprijină) pe puncte din reţeaua de triangulaţie de ordinele I-V.11 . deoarece funcţia tangentă tinde la infinit pentru valori ale unghiului apropiate de 100g respectiv 300g. fiind mari. 6. 6.13] La fel ca în cazul intersecţiei unghiulare înainte. iar metoda poartă denumirea de intersecţie laterală.  sprijinită la capete cu orientare iniţială (figura 6. iar îndesirea reţelei nu este posibilă din considerente economice. Un caz aparte de intersecţie este cel în care se staţionează un punct vechi din care se vizează un punct nou. forma traseului :  sprijinită la capete cu orientare iniţială şi orientare finală (figura 6.Topografia în construcţiile civile tg AP   x B  x A ctg   x A  xC ctg  yC  y B  y B  y A ctg   y A  yC ctg  xC  x B [6. nu asigură vizibilitate la toate punctele de detaliu din teren. când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie şi puncte din drumuiri principale sau ambele capete sunt puncte din drumuiri principale. Din punct de vedere geometric. Coordonatele care se determină prin aceasta metodă sunt coordonatele punctelor de frîngere.3. secundare.11b). se poate folosi o relaţie funcţie de cotangentă: ctg AP   y B  y A tg   y A  yC tg  xC  x B  x B  x A tg   x A  xC tg  yC  y B [6. sau între puncte ale căror coordonate au fost determinate prin intersecţii. în continuare se vizează din punctul nou puncte vechi. Clasificarea drumuirilor se poate face după: felul punctelor între care se execută drumuirea:  principale. când capetele drumuirii sunt puncte de triangulaţie sau puncte determinate prin intersecţii. problema fiind adusă la cazul intersecţiei înainte.

12 . când laturile se măsoară stadimetric. punctele de întretăiere numinduse puncte nodale. Aceasta clasificare este necesară numai la compensarea riguroasă a drumuirilor. cu orientări măsurate în teren. cu laturi masurate indirect. mărimea unghiurilor de frângere:  întinse.  cu punct nodal (figura 6. cu orientări magnetice. când determinarea orientărilor se face folosind busola. cînd unghiurile de frângere nu sunt cuprinse în intervalul menţionat mai sus.13 .13).Drumuirea închisă şi drumuirea în vânt.Topografia în construcţiile civile închisă pe punctul de plecare (figura 6. N N N modul de determinare a lungimii laturilor:   nod N Figura 6.  frânte. când laturile drumuirii se măsoară cu panglica sau ruleta.3.Drumuirea cu punct nodal.    6.  a N N N N b Figura 6.12a)  drumuirea deschisă sau în vânt (figura 6. cînd unghiurile de frângere sunt cuprinse între 180g şi 220g . când se desfăşoară o singură drumuire sprijinită la capete. Funcţie de aceste puncte şi de suprafaţa ce trebuie 56 . paralactic sau electonooptic. modul de determinare a orientărilor laturilor: cu orientări determinate prin calcul şi unghiuri orizontale măsurate în teren. cu laturi măsurate direct. Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice. când două sau mai multe drumuiri se intersectează în unul sau mai multe puncte după care fiecare continuă traseul său. pe care sunt raportate punctele de triangulaţie din zonă. forma pe care o au:  unice.12b) este forma de drumuirea cel mai puţin folosită deoarece nu asigura controlul măsurătorilor.2 Traseul drumuirilor se stabileşte pe planuri la scara 1:5000 sau mai mari.

Când drumuirile se execută în localităţi.  poziţionarea definitivă a punctelor de staţie din drumuirile ce se vor efectua. Dacă ecartul l T.16] T  0. iar trecerea de la laturi lungi la laturi scurte sau invers să fie treptată.  marcarea definitivă cu borne sau ţăruşi martori de dimensiuni mai mari.003 Lkm pentru intravilan. după ce fiecărei valoari măsurate i-au fost aplicate corecţiile pentru lungimile măsurate direct. se face la teren. deci a punctelor de staţie. Toleranţa admisă între cele două determinări. etalonate în prealabil şi care nu prezintă rupturi reparate sau porţiuni lipsă. Indiferent de modul de măsurare al distanţelor.004 Lkm  1 Lkm 7500 [6.Topografia în construcţiile civile ridicată în plan. trebuie să respecte următoarele condiţii:  traseul să fie cât mai aproape de linia dreaptă. se aleg traseele drumuirilor care.  lungimea maximă a laturilor să nu fie peste 300 m. 6. pentru calculele ulterioare se va folosi media lor. Direcţiile verticale se vor determina măsurând înălţimea "i" a instrumentului.17] Măsurarea unghiurilor de pantă. la prelucrarea ulterioară se va folosi media celor două determinări. în acest scop fiind necesară recunoaşterea terenului. sau: [6. Definitivarea traseului. determinările se vor face atât în sensul dus cât şi în sensul întors. iar cea minimă sub 50 m. La recunoaştere se vor verifica:  integritatea bornelor care marchează punctele de sprijin din reţeaua de triangulaţie sau drumuiri principale. Măsurarea laturilor drumuirii. dacă lungimile laturilor de drumuire sunt măsurate cu ruleta. Punctele astfel marcate se vor muşuroi. cînd densitatea punctelor de triangulaţie este mică 4000 m.15] pentru extravilan. În timpul măsurătorilor punctele vecine se vor semnaliza astfel ca să fie posibilă materializarea direcţiilor din a căror diferenţă să se poată determina unghiurile orizontale între laturile de drumuire ce converg într-un punct. Măsurarea directă se execută cu panglici sau rulete.  lungimile drumuirilor să nu depăşească 3000 m şi în cazuri excepţionale. cu unghiurile verticale sau zenitale se va trece la calculul corecţiei de reducere a distanţelor la orizont.3.  verificarea vizibilităţii efective între punctele consecutive ale drumuirii.2.  lungimile laturilor să fie aproximativ egale. marcarea se va face cu ţăruşi metalici sau borne. va fi dată de relaţia: T  0. Deoarece unghiul de pantă se măsoară în ambele capete ale laturii de drumuire.1 Operaţii de teren la drumuiri. La alegerea poziţiei definitive a punctelor de staţie se va avea în vedere ca acestea să asigure :  aliniamente situate în apropierea detaliilor ce se vor ridica. se vor folosi la calcule lungimile medii rezultate din cele 2 determinări: l l'  l" 2 [6. În cazul măsurării directe a distanţelor. dacă lucrarea se execută în teren plan cu panta pînă la 5g . adică: 57 . Lungimea laturilor drumuirii se poate determina fie prin măsurare directă fie prin măsurare indirectă. iar prin efectuarea citirilor verticale la această înălţime.

Cum jieste definită ca 58 .18] Măsurarea unghiurilor orizontale.3. adică orientarea de plecare şi cea de închidere.2 Calcule şi compensări la drumuiri.15 . acestea vor fi considerate în etapa de compensare. x B  x A Δx AB y D  yC yCD  x D  xC xCD [6. Până la această etapă însă vom constata că raportul între orientarea directă ij şi cea inversă ji este dat de relaţia: θ ji  θij  200 g [6.Drumuirea planimetrică : calculul şi compensarea orientărilor.14 . Indiferent de tipul drumuirii. acolo unde este cazul.2.Reducerea distanţelor şi calculul diferenţei de nivel.Topografia în construcţiile civile αi  α'  α" 2 [6. δhi  li sinαi  di tgαi [6. N hMN M  N' dMN Figura 6. precum şi. Se va folosi în calculele ulterioare valoarea medie.14) : di  li cosα . unghiurile dintre laturile ce constituie orientările de plecare şi închidere şi laturile de drumuire. Etapa include : calculul distanţelor orizontale şi a diferenţelor de nivel între punctele drumuirii planimetrice (figura 6. se vor măsura în două poziţii ale lunetei toate unghiurile între laturile de drumuire. valori juste.21] din care rezultă valorile orientărilor între puncte de coordonate cunoscute. Fiind valori calculate din coordonate. adică: βi  β'  β" 2 [6.19] 6. neafectate de erori.20]  calculul orientărilor între punctele de coordonate cunoscute cu relaţiile: tgθ coord  AB tg  coord CD  y B  y A Δy AB  .  calculul orientărilor provizorii ale laturilor de drumuire cu ajutorul unghiurilor i măsurate. x B   A    101  102  C xA xC  103 f C-D D C yA yD y Figura 6.22] la care se ajunge prelungind direcţia “ij” dincolo de punctul j.

103. atunci. va fi afectată de erori. cu relaţia : cθ   eθ n [6.28] care prin însumare conduc la relaţiile: Σδx AC  Σd*cosθ Σδy AC  Σd*sinθ ΣδhAC  Σd*tgα [6. în timp ce valoarea obţinută din relaţiile [6. aşa cum rezultă din relaţiile [6. egalitate exprimată în ultima condiţie din ecuaţiile [6.23].27] Egalitatea între orientarea calculată din coordonate şi cea transmisă cu ajutorul unghiurilor de frângere.26] unde n = 5 staţii (A.15. Cu valorile compensate ale orientărilor. se poate calcula corecţia unitară pentru orientări.23] Dar CD rezultă şi din relaţiile [6. ea se compune din orientarea directă ij la care se adaugă 200g.101. y.21] sub forma unei valori juste. Se poate calcula eroarea pe orientări.27]. valoarea justă corespunzătoare se calculează din diferenţa coordonatelor. se trece la calculul şi compensarea creşterilor de coordonate. se pot scrie următoarele relaţii: θ A101  θ AB  β0 θ 101102  θ A101  200 g  β1  400 g  θ AB  β0  β1  200 g θ 102 103  θ 101102  200 g  β 2  400 g  θ AB  β0  β1  β 2  400 g θ 103 C  θ 102 103  200 g  β3  400 g  θ AB  β0  β1  β 2  β3  600 g θC  D  θ 103 C  200 g  β f  400 g  θ AB  β0  β1  β 2  β3  β f  800 g [6. ca differentă între cele două valori: coord eθ  θCD  θ CD [6. Conform figurii 6. În acest fel se poate ajunge la valoarea erorii pe x.c θ comp  θ A  101  1  cθ A  101 comp θ 101  102  θ 101  102  2  cθ  comp θ 102 103  θ 102  103  3  cθ comp θ 103  C  θ 103  C  4  cθ comp coordonate θ C  D  θC  D  5  cθ  θ C  D [6. rezultate din calcul. fiind obţinută cu ajutorul unghiurilor măsurate. Expresiile creşterilor de coordonate sunt de forma: x1  d A 101 * cos  A 101 x2  d101 102 * cos 101 102 x3  d102 103 * cos 102 103 x4  d103  C * cos 103  C y1  d A 101 * sin  A 101 y2  d101 102 * sin 101 102 y3  d102 103 * sin 102 103 y4  d103  C * sin 103  C h1  d A 101 * tg  A 101 h2  d101 102 * tg 101 102 h3  d102 103 * tg 102 103 h4  d103  C * tg 103  C [6.24] [6.Topografia în construcţiile civile unghiul format de direcţia nordului cu direcţia de măsurat.C) Calculul orientărilor compensate se face pornind de la orientările calculate cu relaţiile [6.27] constituie un control al corectitudinii calculelor.102.29] Valorile de mai sus sunt valori eronate provenind din măsurători.25] Dacă valoarea calculată este mai mică decât toleranţa T   p n unde "p" este precizia dispozitivului de citire al teodolitului şi "n" numărul de staţii de teodolit. respectiv h şi implicit la valoarea corecţiei: 59 .23] la care se aplică corecţia pentru orientări.

Dacă valorile creşterilor de coordonate calculate se înscriu în toleranţa dată de relaţia: Tx. Această metodă constă în determinarea. se vor aplica toate corecţiile cunoscute.30] B   A 101   102    103 C  C C-D f y xA xC D yA yD Figura 6.1 Ridicarea detaliilor planimetrice. în vederea raportării pe plan.28].34] Pentru control se va verifica respectarea egalităţii între suma cantităţilor corectate cu valorile omoloage determinate din coordonate.33] Prin aplicarea corecţiilor în relaţiile [6. Metoda radierii.32] ey d eh d se vor calcula corecţiile unitare cu relaţiile: cx   ex d cy   ch   [6. Etapa de calcule de birou include fie raportarea punctelor în coordonate 60 .25 Dhm [6.Calculul şi compensarea creşterilor de coordonate. Calculul coordonatelor absolute se face cu relaţii de forma : comp x101  x A  δx1 comp y101  y A  δy1 comp H 101  H A  δh1 [6. Se foloseşte atunci când punctele sunt dispuse în jurul unui punct de coordonate cunoscute ( punct de triangulaţie sau din drumuire). Dacă distanţele au fost măsurate direct. a coordonatelor punctelor de detaliu din teren.Topografia în construcţiile civile ex  Σd*cosθ  (xC  x A ) e y  Σd*sinθ  (yC  y A ) eh  Σd*tgα  (H C  H A ) x [6.35] 6.16 .31] iar cele pentru cote în toleranţa dată de relaţia Th  0. Se vor măsura lungimea înclinată de la punctul de staţie la punctul radiat. se ajunge la creşterile de coordonate compensate : comp x1  x1  d A 101 * c x comp x 2  x2  d101 102 * c x comp x3  x3  d102 103 * c x comp x 4  x4  d103  C * c x comp y1  y1  d A 101 * c y comp y2  y2  d101 102 * c y comp y3  y3  d102 103 * c y comp y 4  y4  d103  C * c y h1comp  h1  d A 101 * ch comp h2  h2  d101 102 * ch comp h3  h31  d102 103 * ch comp h4  h4  d103  C * ch [6.4. la distanţă de maxim 150m (figura 6.4 6.003 D  D 500 [6. unghiul de pantă către punctul radiat precum şi unghiul orizontal făcut de o latură de drumuire (101-102) cu direcţia către punctul radiat.17).y  0.

39] Din punct de vedere practic.36] iar lungimile înclinate să fie reduse la orizont cu relaţii de forma: di  li cosαi x 1001 1002 1005 1004 [6. 61 .abscisă şi ordonată. este posibil ca punctele radiate să fie măsurate simultan cu determinările în vederea realizării drumuirii planimetrice.Metoda coordonatelor rectangulare. fie cu aceste valori se calculează coordonate rectangulare pentru punctele radiate.Metoda coordonatelor polare. Cu aceste valori.37]   1003 101 A 103 102 y Figura 6. Metoda presupune determinarea directă a coordonatelor echerice . situaţie în care se folosesc unghiurile orizontale măsurate în teren şi lungimile reduse la orizont. de obicei faţa de o latură de drumuire considerată axă de operaţie. în acest ultim caz este nevoie să se calculeze orientările către punctele radiate cu relaţii de forma: θ101 102  θ101  A  β A 1001  400 g [6. spunem că acel punct este radiat dublu. Coordonate pentru punctele radiate se calculează însă după calculul şi compensarea drumuirii planimetrice. Când un punct radiat este determinat din două staţii de drumuire diferite.creşterile de coordonate: δ xi  di  cosθ δ yi  d i  sinθ δ hi  li sinαi  d i tgαi [6.4. Pentru a putea fi aplicată.2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice). se vor calcula pentru fiecare punct în parte. 6.Topografia în construcţiile civile polare.17 .38] şi respectiv coordonatele rectangulare faţă de punctul de staţie din care au fost măsurate la teren: X i  X statie  δxi Yi  Ystatie  δyi H i  H statie  δhi [6.18 . x +x 104 y1001 -x 1001 1001 102 103 +y 101 -x y Figura 6. este necesar ca detaliile să fie situate la distanţe mai mici decât lungimea ruletei cu care se fac determinările ( de obicei ruleta de 50m).

considerat originea axei. 6. Ordonatele se raportează pe o axă perpendiculară pe prima. Dacă o serie de detalii sunt dispuse în linie dreaptă ( de exemplu stâlpii de susţinere din reţelele electrice sau de iluminat stradal).4. nu oferă o imagine completă a terenului.  nivelment trigonometric cu vize ascendente sau vize descendente. x 104 102 1001 103 1002 d1 d2 1003 101 d3 +y 1004 d4 1005 y Figura 6. este mai comod să se determine coordonate numei pentru punctele de capăt.19. reprezentate de colţurile proprietăţilor şi colţurile construcţiilor. La fel ca la metoda coordonatelor rectangulare.Metoda aliniamentului. deci metoda este recomandat să se aplice în terenuri plane. metodă ce foloseşte pentru determinarea diferenţei de nivel sau a cotei principiul vizelor orizontale. Dacă noţiunile prezentate în capitolele anterioare se refereau la determinarea poziţiei în plan a punctelor. celelalte puncte fiind amplasate pe dreapta astfel definită.103.Topografia în construcţiile civile În exemplu din figura 6.19 . nivelmentul se poate clasifica în:  nivelment geometric de mijloc sau de capăt. Generalităţi. se vor determina coordonatele punctelor de capăt prin metoda radierii. iar după raportarea punctelor se va proceda la compararea dimensiunilor pe perimetru determinate pe plan după raportarea punctelor cu cele măsurate în teren Metoda coordonatelor echerice presupune obţinerea absciselor şi ordonatelor în valori orizontale.18. Pentru verificarea măsurătorilor se recomandă perimetrarea detaliilor. la care am convenit ca sensul pozitiv să fie în stânga laturii de drumuire.1 ALTIMETRIE. numită axa de operare. altimetria vine să completeze această imagine prin a treia dimensiune. Funcţie de metoda folosită la determinarea diferenţei de nivel între două puncte.3 Metoda aliniamentului. Abscisele punctelor vor fi reprezentate de distanţa de la punctul 102. distanţele se vor determina în valoare orizontală. 62 . metodelor şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a altitudinii punctelor. din acest motiv. care este latura de drumuire 102 . Planurile topografice fără reprezentarea reliefului au o utilizare limitată şi în plus. detaliile din teren. toate punctele fiind situate pe dreapta ce uneşte capetele aliniamentului. iar punctele intermediare se raportează pe plan prin distanţa faţa de unul din capete. În exemplul din figura 6. Putem spune deci că altimetria se ocupă cu studiul aparatelor. metoda este recomandabil să fie aplicată pentru ridicări în zone de şes. 7 7. reprezentată de cote. iar cel negativ în dreapta. sau nivelmentul cu vize înclinate. se vor determina funcţie de poziţia lor faţă de o axă arbitrară. se vor raporta numai prin distanţa la care se află faţă de unul din capetele aliniamentului. până la piciorul perpendicularei coborât dintr-un punct de detaliu pe axa de operare.

Acest lucru este de o importanţă deosebită deoarece la nivelul axei de vizare se fac citirile pe miră. în special pentru determinarea altitudinii de zbor a avioanelor.2. Schema unui astfel de instrument este prezentată în figura 7. Din procedeele enumerate mai sus. să se procedeze la orizontalizarea axei de vizare cu ajutorul şuruburilor de calare convenabil amplasate. Aparatele folosite în nivelmentul geometric poartă denumirea de nivele. 7. numai primele trei prezintă interes din punct de vedere topografic. Din punct de vedere al părţilor componente. se foloseşte în navigaţie. La fel ca şi la nivela rigidă. cu rolul de a înclina fin luneta. se procedează la aducerea bulei nivelei torice între repere. orizontalizare ce se constată cu ajutorul nivelei torice a aparatului. V N O N' r V Figura 7. nivelă torică şi sferică. nivela torică folosită este una cu coincidenţă.1 Nivelul rigid. Acest dispozitiv este situat între lunetă şi pivotul instrumentului. Exemple 63 .  nivel cu orizontalizare automată a axei de vizare. 7. iar principala lor caracteristică este aceea că realizează orizontalizarea precisă a axei de vizare. are aceleaşi componente la care se adaugă şurubul de basculare.Nivelul rigid.2 Instrumente de nivelment. Pentru o cât mai bună orizontalizare. astfel ca aceasta să capete o poziţie orizontală.  nivelment hidrostatic foloseşte la determinarea diferenţelor de nivel între puncte principiul vaselor comunicante. cu şuruburile de calare şi după vizarea mirei. Poate fi dotat eventual şi cu cerc orizontal gradat. Această operaţiune se repetă înainte de fiecare citire efectuată pe miră. practic de neacceptat din punct de vedere topografic.  nivelment barometric foloseşte principiul variaţiei presiunii aerului funcţie de altitudine. deoarece furnizează date cu erori mari. Pentru a se efectua măsurători cu un astfel de aparat trebuie ca după efectuarea unei calări aproxomative cu nivela sferică. calarea se face aproximativ. După modul de orizontalizare a axei de vizare.Topografia în construcţiile civile foloseşte pentru determinarea diferenţelor de nivel sau a cotelor distanţa orizontală dintre puncte precum şi unghiul de pantă sau unghiul zenital al aliniamentului determinat de cele două puncte.1.2.2 Nivelul rigid cu şurub de basculare. nivelmentul barometric. 7. înainte de efectuarea unei citiri pe miră. dar înainte de efectuarea citirilor. El se compune din lunetă topografică. instrumentele de nivelment se clasifică în :  nivel rigid simplu. şuruburi de calare şi placă de tensiune.  nivel rigid cu şurub de basculare. ambază.1.

Compensatorul intră în funcţiune numai după ce s-a procedat la calarea apriximativă după nivela sferică. este clarificată de lentila de focusare şi ajunge la compensator. dar trebuie avut în vedere faptul că un compensator nu poate lucra în medii cu vibraţii (hale industriale.3. 64 .Nivelul rigid cu şurub de basculare. V N O N' r V Figura 7. La acest tip de aparat o rază orizontală ce vine de la miră. Acest tip de instrument foloseşte pentru orizontalizarea axei de vizare fenomene fizice cum ar fi poziţia verticală a unui pendul. Pentru aceasta însă este nevoie să se folosească mire de invar.). O rază înclinată cu unghiul ce intră prin obiectiv.3 Nivele cu orizontalizare automată a axei de vizare. care la rândul ei deviază raza cu încă 2 spre a doua prismă pendul. în figura 7.5 mm pe kilometrul de dublu nivelment. schema de construcţie a nivelului automat Ni 025.Topografia în construcţiile civile de astfel de nivele sunt Ni 030 şi Ni 004 fabricate de Karl Zeiss Jena. V O r V Figura 7.3 . Dar se pot folosi şi alte fenomene ca de exemplu nivelul orizontal al unui lichid într-un vas indiferent de poziţia vasului. Aceste tipuri de aparate conduc la un randament sporit în lucrările de teren. Acestor nivele li se poate ataşa un dispozitiv cu plăci plan paralele care permite sporirea considerabilă a preciziei măsurătorilor până la sutime de milimetru. căi de comunicaţie cu trafic intens greu. Acesta se compune dintr-o prismă fixată pe corpul aparatului şi două prisme fixate pe pendul.2. aceasta este introdusă într-un piston în care se formează vid. ce duce la amortizarea oscilaţiilor.Nivela cu orizontalizare automata a axei de vizare. Pentru a amortiza rapid oscilaţiile tijei. este deviată de prima prismă pendul cu un unghi 2 către prisma fixă (pentaprismă). tija pendulului are tendinţa să se aşeze pe direcţia verticalei locului sub acţiunea forţei gravitaţionale. 7. etc.2. La înclinări mici ale axei de vizare. trece prin obiectiv. situaţie în care se vor folosi numai aparate rigide. Spre exemplificare se prezintă. Aparatul poate asigura o precizie de 2.

Pe mire se fac citirile a şi b. Indiferent de tip. se amplasează o nivelă. nivelmentul geometric se execută cu instrumentele de nivelment numite nivele şi cu mire centimetrice sau de invar (pentru determinări precise). 7. Din figura 7. se disting nivelmentul geometric de mijloc şi nivelmentul geometric de capăt. se poate amplasa pe fiecare din cele două puncte câte o miră.1] hA B  a  b Spunem că diferenţa de nivel este totdeauna diferenţa între citirea înapoi şi cea înainte.3 Nivelmentul geometric. dintre ele numai prima fiind cunoscută.4] Relaţia [7. lucru ce se obţine făcând diferenţa “a-b” a citirilor pe miră.2] în care definim altitudinea planului de vizare ca fiind distanţa pe verticală între suprafaţa de nivel zero şi axa de vizare a instrumentului de nivelment: Hv  H A  a [7. Într-adevăr. în timp ce distanţa între mire se numeşte niveleu. fară a fi obligatoriu să fie şi pe aliniamentul format de cele două puncte. diferenţa de nivel ar fi negativă.1 Nivelmentul geometric de mijloc.3] de unde rezultă că : H B  Hv  b [7.4. Distanţa între aparat şi una din mire se numeşte portee.3. cota HB a punctului B va fi : H B  H A  hA B  H A  a  b [7. Funcţie de poziţia instrumentului de nivelment faţă de mirele de nivelment. 65 . Este cunoscut şi sub denumirea de nivelmentul vizelor orizontale. dacă terenul ar avea panta inversă decât cea din figura 7. Dacă notăm cu hAB diferenţa de nivel între A şi B. Considerând acum cunoscută cota punctului A. iar aproximativ (în limita a 2-3m diferenţă) la mijlocul distanţei.4 se vede că HA şi HB sunt cotele celor două puncte.Topografia în construcţiile civile 7.Principiul nivelmentului geometric de mijloc. Pentru determinarea diferenţei de nivel între două puncte sau pentru determinarea cotei unui punct când se cunoaşte cota unui alt punct aflat în apropiere.3] devine utilă atunci când dintr-o staţie se impune calculul cotelor mai multor puncte. rezultă că: [7. Prin citirile efectuate pe cele două mire se pot determina mărimile descrise mai sus. datele problemei fiind aceleaşi. niveleu portee mira altitudinea planului de vizare mira portee b a B h AB HB HA A sensul masuratorilor Suprafata de nivel "0" Figura 7.4 .

Considerând cunoscută distanţa DAB.6] [7. Deoarece se efectuează cu ajutorul unui teodolit. Pentru determinarea diferenţei de nivel şi a cotei unui punct.7] [7. Poziţia instrumentului în acest caz este pe un capăt al niveleului. sau la o distanţa foarte mică de acesta.4. Se acceptă a se categorisi tot ca nivelment de capăt şi nivelmentul în care instrumentul nu este aşezat deasupra punctului A ci foarte aproape de acesta ( circa 2-3 m).9] de unde rezultă : H B  H A  D * tg  i  s [7.5] [7. Figura 7. Relaţiile de calcul devin : hAB  i  b H B  H A  hAB  H A  i  b HV  H A  i [7. 7.10] dar. După direcţia vizei. înălţimea “i” a instrumentului se măsoară cu o ruletă. diferenţa de nivel se calculează funcţie de unghiul de pantă sau unghiul zenital şi distanţa orizontală. Principial. când punctul ce se va determina este situat deasupra liniei orizontului şi nivelmentul trigonometric cu vize descendente. când punctul este situat sub linia orizontului.3.6 observând că: H A  i  D * tg  H B  s [7.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente. se instalează un teodolit în punctul A.4 Nivelmentul trigonometric.5. aparatul este aşezat deasupra punctului A.Principiul nivelmentului geometric de capăt.5 . Principiul este arătat în figura 7. se disting nivelmentul trigonometric cu vize ascendente.Topografia în construcţiile civile 7. Instrumentul are înălţimea “i” şi vizează un semnal instalat în punctul B cu înălţimea “s”. După cum se observă. 7. se poate calcula cota punctului B din figura 7. mai rezultă din figură şi expresia diferenţei de nivel: 66 . se mai numeşte şi nivelment cu vize înclinate.8] HB  HB  b Precizia nivelmentului geometric de capăt este net inferioară celei obţinute prin nivelmentul geometric de mijloc datorită impreciziei măsurării înălţimii ”i” a instrumentului (± 5 mm) precum şi erorilor de sfericitate şi refracţie atmosferică.2 Nivelmentul geometric de capăt.

s respectiv: [7.17] şi rezultă expresia pentru HB : H B  H A  D * tg  i  s Diferenţa de nivel se determină din la egalitatea: 67 .tg + i – s [7. Dacă punctul B este situat sub linia orizontului ce trece prin punctul A.6 .13] [7.Nivelment trigonometric cu vize descendente.Nivelment trigonometric cu vize ascendente. problema se rezolvă.4. conform figurii 7.tg hAB = D. Dacă se ţine cont că relaţia între unghiul de pantă  şi unghiul zenital z este :  + z = 100g putem să exprimăm relaţiilr [7. Dtg  i A hAB HA s HB B sensul masuratorilor Suprafata de nivel "0" Figura 7.12] funcţie de unghiul zenital z : HB = HA + D.12] Dtg  i HA A sensul masuratorilor Suprafata de nivel "0" s B hAB HB Figura 7.2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente.14] [7.16] [7.ctg z + i .7 .7.15] hAB = D.Topografia în construcţiile civile hAB + s = i + D.s 7.11] [7. Astfel: H A  i  H B  Dtg  s [7.ctg z+ i .10] şi [7.

5.1cm pentru distanţe de sub 50m. 7.17]: hAB   D * tg  i  s Relaţiile de calcul pentru diferenţa de nivel şi cota punctului.. sunt valabile numai în cazul în care distanţa orizontală D este mai mică de 500m. R este raza medie a pământului (R = 6379 km) Această corecţie este totdeauna pozitivă şi se adaugă la diferenţa de nivel. rezultând : hA B  a  b [7. dacă diferenţele de nivel se determină de două ori ( fie prin schimbarea altitudinii planului de vizare fie prin efectuarea măsurătorilor "dus-întors" atunci spunem că se execută o drumuire de 68 .19] unde valoarea lui HB se înlocuieşte cu relaţia [7. Dacă măsurătorile se efectuează cu determinarea numai o singură dată a diferenţelor de nivel. Din figura 7. iar cel mai cunoscut şi folosit mod de lucru cu nivelul hidrostatic este cel al furtunului cu apă folosit pe şantiere pentru transmiterea unei cote în mai multe puncte. Prin această metodă se urmăreşte determinarea cotelor unor puncte intermediare situate între două puncte de cotă cunoscută. 7. se vor măsura cu o riglă sau ruletă segmentele a şi b. atunci intervine o corecţie datorată sfericităţii şi refracţiei atmosferice. Pentru determinarea diferenţei de nivel între punctele A şi B.13 pentru teritoriul României). Dacă această valoare este mai mare..Nivelmentul hidrostatic. precizia determinărilor se înscrie în limita a ± 0.20] în care: k este coeficientul de refracţie atmosferică (k=0. Principiul de funcţionare este cel al vaselor comunicante.5 Nivelmentul hidrostatic.8 .22] b a Figura 7. aşa cum sunt prezentate mai sus.21] şi cota punctului B cu relaţia: H B  H A  hA B  H A  a  b B h A [7. drumuirea va fi una simplă de nivelment.8 se observă că de pe zidul pe care se află punctul A se transmite pe zidul punctului B cota lui A.6 Drumuirea de nivelment geometric.18] [7.Topografia în construcţiile civile hAB  H B  H A [7. ce are expresia : C  1  k  D2 2R [7. Pentru măsurătorile efectuate cu furtunul cu apă.

Pentru a se putea vedea modul de calcul al unei drumuiri.Topografia în construcţiile civile dublu nivelment. Operaţiile de teren la o astfel de lucrare constau din alegerea poziţiei şi marcarea punctelor intermediare 1. Din punct de vedere topografic însă. 2. Din această staţie se fac citirile a1 şi b1 pe cele două mire. unde : ekm . notate cu ai respectiv bi.24] ca valoare justă. În această situaţie.lungimea în kilometrii a traseului de nivelment.23] şi [7. obţinută din valori considerate neafectate de erori.24] Din punct de vedere matematic.9. Calculul diferenţelor de nivel funcţie de citirile pe miră se face cu relaţiile: h1  a1  b1 h2  a2  b2  [7. 3. eroarea drumuirii va fi dată de relaţia: coord eh  valoarea eronata  valoarea justa  h  hA  B [7. aparatul se instalează în staţia S2. respectiv HA şi HB. instalarea de mire pe punctele A şi 1 şi alegerea şi aşezarea în staţie a instrumentului de nivelment în staţia S1. 3.23] ca valoare afectată de erori. între relaţiile [7. fiind rezultată din valorile citite pe mire şi valoarea obţinută din relaţia [7.26] 69 . 1. se calculează corecţia totală : ch  eh  δhA B  Σδh [7. apariţia erorilor de măsurare conduce la nerespectarea condiţiei matematice. Pentru calculul erorii vom folosi valoarea obţinută prin relaţia [7. Pe teren se vor efectua citirile pe mirele amplasate pe punctele A.23]  hn  an  bn  h  a  b În acelaşi timp însă se poate calcula diferenţa de nivel între A şi B din cotele punctelor care sunt valori cunoscute: hcoord  H A  H B A B [7. iar mira din punctul 1 se orientează cu faţa către aparatul din staţia S2.25] Dacă valoarea este mai mică cel mult egală cu toleranţa T  ekm* Dkm . Operaţiunile se repetă până la terminarea traseului pe punctul B.9 . a4 a2 b2 2 a3 b3 3 b4 B a1 A b1 1 h4 h3 hAB h1 h2 Figura 7. Se vor efectua citirile a2 şi b2. Se mută apoi mira din A în punctul 2.24] s-ar putea pune semnul egalităţii. dacă măsurătorile nu ar fi însoţite de erorile de măsurare. B. Dkm .2. se vor analiza datele prezentate în figura 7.eroarea pe kilometru conform cărţii tehnice a aparatului.Drumuirea de nivelment geometric sprijinită la capete. Ca date iniţiale cunoscute se consideră cotele punctelor A şi B.

.. HBcomp 7.33] în care pi reprezintă ponderile sau gradul de încredere ce se acordă măsurătorilor din fiecare drumuire....6. iar acestea se întâlnesc într-un punct.28] Cu valorile astfel calculate se vor obţine cotele definitive (compensate) ale punctelor drumuirii de nivelment: H1comp = HA + h1comp H2comp = H1 + h2comp .Topografia în construcţiile civile respectiv corecţia unitară cu  ci  cu * d i ch . atunci drumuirea este închisă pe punctul de plecare.. Aceste ponderi sunt invers proporţionale cu lungimile drumuirilor.. încadrându-se în toleranţă.. în acest caz: H1comp = HA + h1 + c1 H2comp = H1comp + h2 + c2 . între ele determinându-se cotele unor puncte intermediare. Considerând că cele trei valori sunt apropiate între ele..30] HBdat ( control) = Hncomp + hn + cn = Drumuirea de nivelment închisă pe punctul de plecare.2 Drumuirea cu punct nodal. [7. 7.hicomp.31] iar expresia corecţiei totale va fi de forma: ch  eh   Σδh [7. în timp ce suma diferenţelor de nivel calculată conform relaţiilor [7........ acest punct este considerat un nod al celor trei drumuiri efectuate..32] Toate celelalte calcule se desfăşoară după modelul celor de la drumuirea de nivelment geometric sprijinită la capete. condiţia matematică este ca suma diferenţelor de nivel să fie nulă. nu numai pe diferenţe de nivel. Pentru un niveleu cu lungimea di corecţia ce se va aplica D diferenţei de nivel va fi dată de relaţia : [7.1 [7.. Putem scrie aşadar că: eh  valoarea eronata  valoarea justa  Σδh [7.23] reprezintă valoarea eronată. = hi + ci HBcomp = Hn + hncomp = HBdat ( control) Compensarea se poate face însă şi pe cote... Dacă vom considera că într-o drumuire de nivelment geometric punctul iniţial coincide cu punctul final.... . între care se efectuează drumuiri. Acest fapt conduce la determinarea valorii juste a diferenţei de nivel care trebuie să fie nulă.29] hicomp. atunci valoarea cea mai probabilă a cotei punctului nodal va fi de forma: HN  2 3 H 1  p1  H N  p2  H N  p3 N p1  p2  p3 [7. În acest caz. Cota sa va putea fi determinată cu o precizie mai mare datorită faptului că pentru el este posibil să se determine cota din fiecare drumuire.. relaţia de calcul va fi: [7.. Considerând situaţia în care se dau trei puncte de cotă cunoscută. astfel : 70 ..6...27] iar pentru o diferenţă de nivel compensată.

profile şi combinaţii de drumuire cu profile.1 Radieri de nivelment. Aceste metode sunt folosite funcţie de configuraţia suprafeţei de teren ce se va măsura şi funcţie de destinaţia lucrării. Acestea provin fie dintr-o drumuire de nivelment ce se execută simultan cu radierile dar se prelucrează fiecare separat. 7.10). se execută şi citirile ci către punctele 1001. Procedeele care permit determinarea poziţiei pe înăţime a detaliilor din teren sunt : radierea de nivelment. fie sunt puncte de nivelment de cotă cunoscută. H101 este cunoscută. 1003. Faţa de această valoare se vor putea calcula cotele punctelor radiate nivelitic cu relaţii de tipul : H1001  H v  c1 H1002  H v  c2 [7.34] După ce a fost calculată cota punctului nodal. drumuirile între punctele de cotă cunoscută şi punctul nodal se calculează şi se compensează ca drumuiri sprijinite la capete. Prin aplicarea acestei metode este posibilă determinarea cotelor mai multor puncte din aceeaşi staţie de nivelment. etc. radierile de nivelment se vor folosi pentru suprafeţe mari. Deoarece cota punctului 101.7.7 Ridicarea detaliilor altimetrice. prin efectuarea lecturii la cerc şi calculând distanţa de la aparat la punct pe cale stadimetrică. 7. 1002. D1 p2  1 . se poate calcula altitudinea planului de vizare Hv cu relaţia: [7.Topografia în construcţiile civile p1  1 . Se consideră date cunoscute cota punctelor 101 şi 102 (figura 7.10 . D3 [7. După aşezarea pe punctele cunoscute a mirelor şi efectuarea citirilor ai şi bi din staţia de nivelment. D2 p3  1 . în general acelor lucrări care necesită ridicări sub forma unor benzi.Radieri de nivelment. se poate proceda la raportarea în 71 . Astel. în timp ce metoda profilelor se pretează foarte bine cerinţelor proiectării căilor de comunicaţie terestră (drumuri sau căi ferate).36] Dacă instrumentul de nivelment are şi cerc orizontal.35] H v  H101  ai 1002 101 1001 1003 102 ai Hv c1 c2 c3 bi 102 1003 1001 101 1002 H1001 H1002 H101 Figura 7.

cu variaţii în limita a maximum 4 mm. Metoda presupune realizarea unei reţele de pătrate cu latura până la 50m (figura 7.2 Metoda profilelor. Se foloseşte la lucrările în vederea proiectării de drumuri sau căi ferate. . ci şi ci’. Se mută aparatul pe un nou amplasament. Dacă diferenţele ci . După felul lor. H v  H1  cm1 [7.Metoda profilelor. 1001 1000 S3 axul drumului 101 1002 1003 103 104 S1 102 1004 1005 S2 Figura 7. cn’. când terenul nu are o pantă mai mare de 5° şi fără o acoperire mare. această metodă este o combinaţie de drumuire de nivelment. 72 .. din care se fac citirile c1’. c2’. 7. nivelmetul suprafeţelor se poate execută pe pătrate mici sau mari. Dacă metodele descrise până acum se pot aplica în terenuri cu o accidentaţie mare la fel de bine ca şi în terenuri aproximativ plane. simultan cu radierile de nivelment executate asupra unor puncte ce se situează pe un aliniament perpendicular pe axul căii. atunci se poate trece la calculul cotelor punctelor. profilele pot fi longitudinale sau transversale. civile sau agricole ce necesită o sistematizare verticală.. de cotă cunoscută HRN. . Atât punctele de drumuire cât şi cele situate pe profilele transversale se aleg la schimbările de panta ale terenului. . sau în lipsa lui se va efectua o drumuire de nivelment de la un reper la unul din punctele reţelei de patrate (de exemplu la punctul 1). care urmăreşte să determine cotele punctelor situate în axul căii. în cele ce urmează se vor prezenta posibilităţi de executare a nivelmentului pe suprafeţe cu a accidentare nesemnificativă.ci’ sunt constante. în proiectare.12). 2. Din punct de vedere al executării lucrărilor topografice. Dacă lungimea vizelor (maxim 200m) permite.. colţurile pătratelor urmând a se folosi drept puncte cărora li se va determina cota. S2. Funcţie de precizia cerută.Topografia în construcţiile civile coordonate rectangulare sau polare a punctelor radiate nivelitic. se va instala aparatul în staţia S1 din care se vor efectua citirile pe mirele amplasate pe punctele 1. în timp ce profilele transversale permit stabilirea amprizei (lăţimea totală) căii. Pentru aceasta. Se vor obţine lecturile c1. primele se folosesc la stabilirea profilului în lung al căii de comunicaţie.11 . etc. 7. În zona de lucru se presupune că există un punct RN. cn. valoarea cu care se vor calcula cotele punctelor din reţeaua de pătrate.8. Acest procedeu se foloseşte la suprafeţe relativ mici ( sub 5 ha)...7. pe care urmează să se amplaseze construcţii industriale. 7.37] unde cm1 reprezintă media citirilor pe punctul 1. se va calcula pentru fiecare punct media celor două citiri.. mărimea suprafeţei sau de relief. c2.1 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mici... Cotele punctelor de pe profilele transversale se calculează cu ajutorul altitudinii planului de vizare din staţia corespunzătoare.8 Nivelmentul suprafeţelor.

iar construcţia se va realiza cu ajutorul unui teodolit sau a unui tahimetru. Calculul cotelor punctelor este funcţie de metoda aleasă pentru efectuarea lucrărilor de teren: fie se determină citirile pe mirele amplasate în colţurile fiecărui pătrat.Nivelmentul suprafetelor prin patrate mici.38] Dacă suprafaţa este la limita superioară a condiţiei de pantă medie a terenului sau acoperirea terenului este mare.Topografia în construcţiile civile RN (HRN) 1c1' c1 2c2' c2 3 4 5 S1 S2 10-30m Figura 7.13 . cu formula: H i  H v  c mi [7. RN (HRN) 1 c2 2 c2' 3 S2 S3 4 5 S1 10 S10 11 S9 20 50-200m S4 7 S5 6 9 8 12 S8 19 13 S7 18 14 15 S6 17 16 Figura 7.Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari. fie se execută o drumuire de nivelment închisă pe punctul de plecare. Din această staţie se radiază toate cele patru colţuri ale pătratului. 7.2 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari. Din figura 7. Patratele vor avea laturile de până la 200 de metri. Ridicarea altimetrică în pătrate izolate se efectuează instalând instrumentul de nivelment la intersecţia diagonalelor pătratului (cu abatere de 2-3m). cotele punctelor se vor determina printr-o drumuire de nivelment cu puncte radiate.13.12 . Cotele punctelor se calculează. funcţie de altitudinea planului de vizare.8. se observă că nu este necesară staţionarea în 73 .

19. acesta practic se suprapune peste mai multe diviziuni centimetrice. fantă ce este adusă prin deplasarea panoului. 4. măsurătorile se consideră bune şi se pot folosi la calculul cotelor. fie să se efectueze lucrări de nivelment prin terenuri mlăştinoase sau cu pante mari. 15. 9. În primul caz se vor amenaja pe maluri. Controlul citirilor se face pe diagonală. pe celălalt mal cota va fi aceeaşi. Cotele se determină prin drumuire închisă pe punctul de plecare pentru punctele situate pe conturul suprafeţei şi prin drumuire sprijinită la capete pentru punctele situate în interiorul suprafeţei. fapt ce conduce la tratarea diferită a fiecărui caz în parte. 16. 3. nivelul apei fiind acelaşi. iar în acestă incintă se materializează cu câte un ţarus nivelul apei la un anumit moment.5 cm.1 Nivelmentul peste cursuri de apă.9.12.14 -Panou glisant pe miră. Se poate apela pentru rezolvarea problemei fie la metodele clasice. dacă este satisfăcută cu o toleranţa de ± 3mm. astfel că nu mai este necesară staţionarea în patratul delimitat de punctele 8. Pe ambele maluri. pe firul reticular orizontal.14) ce are la mijlocul lui o fantă cu lăţime de 2. 7. O serie de lucrări de nivelment urmăresc fie să transmită o cotă peste un curs de apă. Fiecare din lucrările enumerate mai sus au un specific propriu. 20. dacă se cunoaşte cota pe un mal. sau sunt efectuate iarna când apa este îngheţată.13. Citirea se consideră a fi media citirilor de la partea superioară respectiv inferioară a fantei suprapusă pe 74 . dar se pot rezolva şi cu ajutorul nivelului luciului de apă sau prin efectuarea de măsurători de pe un mal pe altul. 12 şi 13.38] c2  c9'  c2'  c9 Această egalitate. 6. Inconvenientul este rezolvat prin vizarea fantei din panoul glisant. Această operaţiune se impune când lăţimea luciului de apă este sub 300m. Datorită conului creat de grosimea firului reticular orizontal.9.17. pe miră se montează un panou glisant negru (figura 7. iar cotele punctelor 7. Pentru cazul în care cursul de apă are lăţime mai mare de 300 m.9 Nivelmentul în condiţii speciale. 18. 14 15 16 17 Figura 7. 7. mici incinte protejate..8.Topografia în construcţiile civile toate pătratele ci numai în cele care asigura determinarea cotei colţurilor.14 se determină ca puncte radiate. Punctul 8 este determinat din staţiile S2 şi S3.. 2. constând din efectuarea unor drumuiri de nivelment geometric ce traversează apa pe podurile existente. 5. în care nivelul apei nu este afectat de curenţi sau valuri. 11 şi 10 se execută o drumuire închisă. Un alt mod de efectuarea măsurătorilor este şi cel în care pe colţurile 1. faţă de o latură şi anume : [7.

2 Nivelmentul în terenuri mlăştinoase. se impune gă sirea de soluţii pentru a asigura stabilitatea instrumentului. lecturi ce se folosesc la determinarea diferenţei de nivel. Acest lucru conduce la găsirea unei soluţii pentru a crea posibilitatea ca şi în astfel de zone să se poată executa lucrări. Soluţia o reprezintă :  instalarea instrumentului de nivelment pe pari de lemn. bătuţi oblic. Deoarece stabilitatea operatorului. Dacă valorilor obţinute diferă cu mai puţin de 10mm între ele.15 . S1 b1 a1 A b2 S2 a2 B Figura 7.  instalarea mirelor. în jurul orei 16. independente de parii pe care se instalează nivela. 7. unul pentru sensul înainte şi altul pentru sensul înapoi. iar la distanţă de sub 30m de fiecare staţie se aleg puncte care se materializează prin ţăruşi (figura 7. Astfel :  h'AB  a1  b1 [7.39] [7. A şi B.41] pentru staţia S1. deasemeni. în zori şi după amiaza. mirelor şi operatorilor. Aceeaşi problemă se poate rezolva prin alegerea pe fiecare mal a câte unei staţii.Transmiterea cotelor peste apă. pentru operatori.  efectuarea lecturilor se va face de doi operatori.15).Topografia în construcţiile civile miră.9. 75 . S1 şi S2. atunci diferenţa de nivel între cei doi ţăruşi se consideră media aritmetică a determinărilor.  construirea de podine de lucru. Din fiecare staţie se efectuează lecturi pe mirele instalate pe punctele bornate.40] [7. respectiv din staţia S2 diferenţa de nivel va fi :  h"  a2  b2  AB iar diferenţa de nivel definitivă este : δ hAB  δ hAB'  δ hAB" 2 Pentru diminuarea influenţei condiţiilor de mediu în determinarea diferenţelor de nivel. se vor efectua măsurători dimineaţa. a instrumentului de nivelment şi a mirelor este practic inexistentă. pe pari de lemn.

17 . Una din mire se aşează orizontal pe punctul A.(b1+ e1')+ (a2+e2)-(b2+e2')+ .45] Deoarece măsurătorile sunt efectuate cu acelaşi aparat. 7. diferenţa de nivel hAB va fi afectată de aceste erori astfel: hAB+eh = (a1+e1) . . e2. în 76 . e1'.9.44]. .16 . orizontalitate care se realizează cu ajutorul bolobocului. h4 [7. . Dacă dorim să determinăm diferenţa de nivel între două puncte situate pe un versant cu pantă mare. A h1 h2 h3 B Figura 7. . .Nivelmentul terenurilor accidentate. în condiţiile în care precizia determinării nu trebuie să fie mare.43] şi dacă vom considera că citirile pe miră sunt afectate de erorile e1. . Instrumentele de nivelment folosite se recomandă să fie din categoria instrumentelor cu orizontalizare automată a axei de vizare.en' [7.43] şi [7.Nivelment în teren mlăştinos. de către un singur operator. se ajunge la : [7. e2'. en. se citeşte diferenţa de nivel hi. Pornind de la relaţia [7.Topografia în construcţiile civile Figura 7. Operaţiunea se repeta până la punctul B. .e1' + e2 . putem scrie că : hAB  a1  b1  a2  b2    an  bn [7. 7. aşezată vertical cu ajutorul unui fir cu plumb.9. .23].17). se poate folosi o metodă expeditivă.44] eh = e1 . Aceasta necesită două mire şi un boloboc (figura 7.4 Precizia nivelmentului geometric.42] δhAB  δh1  δh2  δh3  δh4 Metoda descrisă mai sus permite şi determinarea distanţei orizontale între A şi B. iar pe a două miră.e2' + . pentru calculul diferenţei de nivel funcţie de citirile pe miră. Diferenţa de nivel între A şi B se determină ca sumă a difernţelor de nivel pe fiecare tronson în parte. + (an+en)-(bn+en') Prin scăderea relaţiilor [7. + en . .3 Nivelmentul terenurilor cu pantă mare. en'. simultan cu determinarea diferenţei de nivel.

Cu un ac se înţeapă punctele de intersecţie între aliniamentul AB şi paralele izografului..50 112.18 . La un teren cu accidentaţie pronunţată distanţa între linii va fi mai mică.. vom rezolva problema pornind de la cotele unor puncte situate în teren.15 Figura 7.50 113. .00 109.15m de pe desenul cu puncte se poziţionează pe izograf. sau : E=±e±e+.47] care prin ridicare la pătrat şi neglijarea produselor parţiale ca căpăta forma: [7. Cum însă nu dispunem de mulajul care să reprezinte la scară terenul..9. Repetând operaţiunea pentru toate perechile vecine de puncte şi unind punctele înţepate. 8 TOPOGRAFIE APLICATĂ. A 110.20 de linii paralele la distanţa de 3. .5 mm una de alta (figura 7. . se obţin curbele de nivel.83m de pe desenul cu puncte să se pozitioneze corespunzător pe izograf. 7.d unde n este numărul de staţii şi d reprezintă lungimea unei portei. Numărul de linii precum şi distanţa dintre ele este funcţie de accidentaţia terenului pentru care dorim să interpolăm curbe.18).46] Eroarea totală va fi suma erorilor componente.n.5 Obţinerea curbelor de nivel pe plan. Pentru interpolare se va desena pe un suport transparent (calc sau folie) o reţea de 15. În acest fel relaţia [7.50 111. 77 . Principiul de obţinere a curbelor de nivel a fost stabil în capitolul referitor la probleme ce se pot rezolva pe hărţi şi planuri..±e [7..49] în care e’ reprezintă influenţa preciziei aparatului. vom accepta că între două puncte de cotă cunoscută terenul creşte uniform. Această folie se suprapune peste desenul ce conţine punctele cotate astfel ca punctul A de cotă 109.83 B 113.Topografia în construcţiile civile condiţii exterioare aproximativ identice. adică: e1 = e1' = e2 = e2' = . Pornind de la condiţia că punctele de cotă cunoscută sunt astfel alese încât să reprezinte schimbările de pantă.00 112. Liniile paralele se vor inscripţiona cu cotele corespunzătoare echidistanţei curbelor de nivel ce se vor desena..00 111. liniile vor fi la distanţa mai mare una de alta.00 110. de aceeaşi valoare.48] Dar lungimea drumuirii D = 2. pe care să-l putem secţiona cu planuri paralele situate la distanţe egale cu echidistanţa curbelor de nivel. = en = en' = e [7. în timp ce la un teren cu relief plan..48] devine : E  e D e  d d D  e'  D E  e2  e2    e2  e 2n [7. putem considera că erorile sunt egale între ele.Interpolarea curbelor de nivel cu izograful. Acesta se roteşte până ce punctul B de cotă 113.

se poate reduce la trasări de elemente pe teren : distanţe.1:5000 pentru studiile de amplasament. Trasarea unghiurilor.1 Trasarea pe teren a elementelor topografice.B şi C.U. transmiteri de cote la etaj sau în fundaţii. 78 . întreaga lucrare se va materializa şi cu aportul activităţii topografice. pentru că nu au apărut elemente noi sau acestea sunt puţine. Δy AB tgθ AC  Δx AC Δy AC [8. fie că este vorba de construcţii civile. proiectantul va detalia varianta finală în vederea execuţiei propriuzise a investiţiei. se ocupă topografia inginerească sau topografia aplicată. Cu studiul metodelor de transpunere din punct de vedere topografic a proiectelor în teren.” Există situaţii în care cele două etape se contopesc. cote. este necesar să existe planuri de situaţie care să permită studierea investiţiei în condiţiile exacte ale terenului. Indiferent de precizia cu care se va trasa unghiul. identice. pot fi folosite ca atare. O primă etapă este cea în care. deoarece investiţia este una comună. industriale. în capitolul de faţă vom vedea cum se pot transpune în realitate proiectele de investiţii ce urmăresc realizarea de noi construcţii. 1:1000 . Cum însă nimic nu este veşnic. astfel că se ajunge la un “proiect fază unică P. Pentru aceasta. Din acest moment. Activitatea însă. Aceste planuri fie că pot exista din lucrări anterioare şi. O astfel de faze se numeşte “proiect de execuţie . sau. 8. linii de pantă.2. Se consideră cunoscute coordonatele punctelor A. Aceasta este etapa numită “studiu tehnicoeconomic . nu ridică probleme de proiectare sau execuţie deosebite. factorii de decizie hotărăsc care este varianta ce se va transpune în practică. 8. În general aceste planuri sunt fie la scara 1:25000 .1) şi va reprezenta mărimea proiectată a unghiului ce se va trasa.1:5000 pentru elaborarea proiectului. Pe astfel de planuri.P.Topografia în construcţiile civile Totalitatea noţiunilor abordate în primele capitole se concretizau în posibilitatea de a determina poziţia unor detalii din teren într-un sistem de coordonate unitar şi omogen.E. după ce a apărut ideea investiţiei se impune să se studieze dacă şi în ce condiţii tehnice. în cazul în care aceste planuri nu există vor trebui întocmite.1 Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor. Odată hotărârea luată. economice şi financiare este posibilă realizarea investiţiei. Partea care presupune transpunerea în teren a investiţiei începe după ce a fost elaborat şi avizat proiectul de execuţie. nu are decât o singură soluţie. unghiuri.”. fie la scări mari.S. iar în teren există două puncte A şi B. care constituie direcţia de referinţă fată de care se va trasa unghiul  Din coordonatele punctelor se vor calcula orientările AB şi AC cu relaţiile: tgθ AB  Δx AB . ci şi cele legate de geologia şi geotehnica locului (pentru a se vedea dacă şi în ce condiţii terenul suportă construcţia) şi de hidrologie.F. acum soluţiile prezentate sunt concrete şi urmează să se execute. proiectantul va gândi toată investiţia. datele cunoscute sunt aceleaşi pentru toate cazurile.2 8. Nu numai lucrările topografice sunt necesare în această fază. din punct de vedere al conţinutului.T. În baza acestei documentaţii.E.1] Valoarea unghiului  va rezulta ca diferenţa celor două orientări (figura 8. cu toată complexitatea ei.” şi ea poate conţine una sau mai multe variante de execuţie a investiţiei. Orice lucrare de investiţii parcurge o serie de etape care sunt. cu alte cuvinte până acum nu am făcut altceva decât să consemnăm o situaţie existentă în teren. etc. hidrotehnice sau de căi de comunicaţii. din punct de vedere topografic.

Se va roti teodolitul în sens orar până ce la dispozitivul de citire se obţine valoarea calculată a citirii CC. La o distanţă oarecare. obţinându-se citirea către punctul C.1 .2. Pentru trasare se instalează teodolitul în punctul A. Trasarea se poate face şi procedând la aducerea diviziunii “0” a cercului orizontal gradat pe direcţia iniţială. ce va materializa unghiul trasat. Din punct de vedere al preciziei rezultatului final. cu luneta în poziţia I (cerc vertical stânga-CS) punctul B şi ce face citirea C’B . Se aduce aparatul în poziţia a II-a (cerc vertical dreapta-CD) şi se vizează punctul B făcându-se citirea C”B. 8. aceasta va diferi de citirea din poziţia I cu aproximativ 200g. La această citire se 79 . AB. se vizează punctul B şi ce face citirea cB. Citirea către punctul C va fi acum identică cu mărimea unghiului . la o distanţă oarecare.Trasarea cu precizie medie. Se roteşte teodolitul în sens orar până ce la dispozitivul de citire se obţine valoarea calculată a citirii C’C.1.2 . se deplasează convenabil până când se suprapune peste firul reticular verticat al lunetei teodolitului. un cui sau un ac vor materializa unghiul trasat.Topografia în construcţiile civile 8. se va bloca mişcarea înregistratoare şi se va viza punctul B. Vârful jalonului va materializa direcţia AC. după care se va proceda identic ca în cazul general. iniţial se va găsi diviziunea “0” a cercului gradat.1.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redusă. B  A C Figura 8. La valoarea citită se adună mărimea calculată a unghiului . B  A C' C C" Figura 8. Se instalează teodolitul în punctul A.2. care în general este diferită de 0. un jalon.Trasarea cu precizie redusă. Datele cunoscute şi elementele ce se calculează sunt aceleaşi. aducerea lui "0" pe direcţia iniţială necesitând însă timp în plus faţă de cazul general. în acest caz. se vizează.2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie. ambele metode sunt comparabile.

Se va obţine o direcţie AC". La rândul lor direcţiile vor fi eronate. Indiferent de metoda de trasare aplicată. cu o cantitate . Teodolitul instalat în punctul A va viza punctul B. va diferi de unghiul proiectat. folosind. de exemplu una din metodele de măsurare a unghiurilor izolate. care se poate calcula. Δβ  β  β' [8. obţinând direcţia AC'. Metoda permite obţinerea celor mai bune precizii la trasarea unghiurilor şi este de fapt o combinaţie de trasare de unghi şi trasare de element liniar de lungime mică. În continuare. în poziţia CS se aduce diviziunea "0" a cercului orizontal.2. unghiul trasat cu precizie scăzută dar măsurat precis. apropiată de AC'. cu relaţia: qd Δβ cc ρ cc [8. '. Un caz particular este cel în care pe direcţia iniţială. după care unghiul astfel trasat se va măsura cu precizie. deoarece unghiul este foarte mic. Faţa de acestă direcţie se va trasa. cum este metoda repetiţiei.1.3 . se procedează identic ca în cazul general. unghiurile vor fi afectate de erorile direcţiilor ce compun unghiul. va fi determinat de bisectoarea unghiului format de direcţiile AC’ şi AC”. prin aplicarea cantităţii q.4] Cantitatea q se aplică în teren construind pe aliniamentul AC’ o perpendiculară. se obţine poziţia punctului C.Topografia în construcţiile civile adaugă valoarea unghiului  calculat şi se obţine citirea C"C care se va introduce la dispozitivul de citire prin rotirea teodolitului în sens orar. cu relaţia: q  d  tgβ [8.3] sau. B  A '  C' q C Figura 8.Trasarea cu precizie ridicată. Unghiul proiectat . cu precizie scăzută unghiul . După prelucrarea măsurătorilor şi obţinerea valorii celei mai probabile. 8. .3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată. sau folosind metoda seriilor. care defineşte unghiul proiectat . trasat cu precizie medie. eroarea medie pătratică pentru o direcţie având forma: 80 . viză căreia îi va corespunde citirea CB. iar punctul C se află la jumătatea segmentului C'C".2] Acestei mărimi unghiulare îi corespunde o mărime liniară q.

2.eroarea instrumentală are expresia: 2 2 2 2 mi   mco lim  mv  mi2  md  mex [8. a umerilor lunetei. se cunoaşte mărimea ce urmează a fi trasată.4 se arată că într-o fază iniţială s-a trasat distanţa orizontală aproximativă D. mviz este eroarea de vizare. indiferent de metoda aleasă.6]      unde: mcolim este eroarea de colimaţie a lunetei teodolitului mv este eroarea de înclinare a axei verticale a teodolitului mi eroare de înclinare a axei secundare.1 Trasarea pe cale directă. fie din proiect. la fel ca şi măsurarea. 8. direct sau indirect. mCE eroarea datorată condiţiilor exterioare. mr eroarea de centrare a mărcii sau semnalului vizat (eroare de reducţie). va fi necesar să trecem de la distanţa orizontală la lungimea înclinată. md eroarea de divizare a cercului orizontal şi a dispozitivului de citire. 81 . mex eroarea de excentricitate a cercurilor orizontale (alidad şi limb).2 Trasarea distanţelor pe teren se poate face. erorile componente au expresii de forma: mi . 8.7]   unde: mc este eroarea de citire datorată aproximaţiei dispozitivului de citire. Trasarea propriu-zisă se va compune.Topografia în construcţiile civile 2 2 2 2 mdir   mc  mr  mi2  mm  mCE [8. La rândul lor. A D B d Dproiect Figura 8.5]      unde: mc reprezintă eroarea datorată centrării aparatului pe punctul de staţie. din două etape: prima în care se trasează o distanţă apropiată ca valoare cu cea proiectată şi a doua în care se trasează diferenţa până la valoarea proiectată. iar eroarea de măsurare are expresia: 2 2 mm   mc  mviz [8. Pentru a putea face o trasare de distanţă pe cale directă va trebui să dispunem de o ruletă. mm eroarea de măsurare.4 . În figura 8. fie din coordonatele proiectate ale punctelor ce definesc distanţa. Indiferent de procedeul ce se va adopta. Trasarea pe teren a distanţelor.2. totdeauna valoarea reprezentând distanţa orizontală. Aceasta înseamnă că dacă avem de trasat o distanţă şi punctele ce o definesc se află la cote diferite. sau pentru trasări foarte precise de un fir invar.2. mi eroarea instrumentală a aparatului folosit la trasare.Trasarea directă a distanţelor orizontale.

8.. S .forţa în timpul măsurării. Datele cunoscute în acest caz se referă la existenţa în teren a reperului de nivelment a cărui cotă este cunoscută.secţiunea transversală a ruletei. F . care vor diferi de valoarea proiectată. Trasarea propriu-zisă presupune aplicare unei distanţe D sau a unei lungimi înclinate L. faţa de punctul B'. de întindere Δl P  1000  ln S  E  F  F0  unde: ln .forţa la etalonare. distanţei D i se calculează toate corecţiile necesare: de etalonare : lk = lo .1. direct în teren. între reperul de nivelment şi punctul ce se va trasa pe înălţime (acolo 82 .t°o) unde : l . Diferenţa până la valoarea proiectată se va aplica cu o ruletă.lungimea panglicii. HB.Trasarea indirectă a distanţelor. t .2.ln unde lo .2.5) terenul este fie orizontal. Toate aceste corecţii se vor aplica cu semnul schimbat faţă de cele ce s-ar aplica în cazul măsurării. În practică se pot întâlni cazuri în care avem de aplicat distanţa orizontală.2 Trasarea pe cale indirectă. de reducere la orizont : Δl0   δh 2 δh 4  3 2l 8l unde l este lungimea înclinată şi h este diferenţa de nivel între capetele distanţei de trasat. fie are o diferenţă de nivel h sau face cu orizontala un unghi de pantă  B' B  A h Dproiect Figura 8.lungimea nominală. cota punctului ce urmează a fi trasat pe înălţime.lungimea nominală. 8.0115mm/grad celsius/m.letal = l *  (t° . exprimată în cm2. După măsurare. precum şi distanţa orizontală D.3 Trasarea cotelor proiectate.lungimea reală.Topografia în construcţiile civile diferită de cea proiectată Dproiect. de temperatură : lt = lt . 104 kg/mm2). Fo . to temperatura la momentul etalonării. ele se vor determina prin măsurare la teren.5 . ln .temperatura la momentul măsurării. D d Când valorile pentru h sau  nu se dau prin proiect. HA.2.  coeficientul de dilatare termică liniară a oţelului avînd valoarea de 0. E modulul de elasticitate al oţelului ( 2. iar între punctele A şi B (figura 8.

3.3.Trasarea cotelor prin nivelment geometric de mijloc. în teren. În acel moment. instrumentul de nivelment se va instala deasupra punctului A.Topografia în construcţiile civile unde este cazul). se va însemna cu creionul sau cu creta. se cunoaşte poziţia altimetrică a punctului A.1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric.1. Pentru trasarea cotelor prin acest procedeu. la talpa mirei. Cel de al doilea se foloseşte foarte rar datorită erorilor ce intervin la determinarea înălţimii aparatului. Se cere să se traseze pe înălţime punctul B. bpr bteren a B HBpr. nivelment trigonometric sau nivelment hidrostatic. nivelmentul poate fi de mijloc sau de capăt.1. de mijloc sau de capăt.9] b pr  H A  a  H Bpr Pentru trasare. la fel ca şi la măsurarea cotelor. În figura 8.2.2 Trasarea prin nivelment geometric de capăt.8] se poate afla valoarea lui bpr : [8. Din relaţia [8.3. Din figură se poate scrie că: H A  a  H Bpr  b pr [8. cota proiectată a punctului B. bpr bteren i B HBpr. considerat reperul de nivelment.7 . 83 .2. se va deplasa în sus sau în jos până când la firul nivelor orizontal se citeşte valoarea calculată a lui bpr. se foloseşte principiul vizelor orizontale.Trasarea cotelor prin nivelment geometric de capăt.6.2. 8.1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc. 8.6 . Aparatura necesară se compune din instrumentul de nivelment şi cel puţin o miră. 8. HBteren HA A Figura 8. HBteren HA A suprafata de nivel "0" Figura 8. precum şi valorile cotelor punctelor A şi B. La trasarea cotelor folosind acest procedeu. Trasarea se poate face prin nivelment geometric.8] unde a se citeşte pe mira amplasată pe reperul de nivelment. mira amplasată în punctul B.

ea este aplicată cu o ruletă pe un ţăruş sau o stinghie bătute în pământ. se presupune că. din coordonatele punctelor.8 putem scrie că: tg  H B pr  H A D [8. la distanţa D. astfel ca la cercul vertical să citim valoarea unghiului de pantă .3. În B se instalează o miră. Trasarea pe înălţime a punctului B se poate face şi dacă se cunoaşte cota punctului B la nivelul terenului. diferenţa între cota proiectată şi cota terenului determină cota de lucru. asigură cota proiectată a punctului.Topografia în construcţiile civile Din figura 8.7. care poate fi mişcată pe verticală. se cunoaşte distanţa orizontală între reperul de nivelment şi punctul a cărui cotă trebuie trasată (figura 8.10] [8.8). Din figura 8.11] de unde rezultă valoarea lui bpr : b pr  H A  i  H Bpr Pentru trasarea propriuzisă se procedează ca în cazul trasării prin nivelment geometric de mijloc. 84 . cl .2.13] din care rezultă valoarea lui La teren. 8. se instalează teodolitul în punctul A şi se măsoară înălţimea "i" a instrumentului. Se vizează către punctul B. În cazul trasării cotelor prin această metodă. în apropierea punctului B. putem scrie că: H A  i  H Bpr  b pr [8. i cl  i HA A B HBteren HBpr. în acest caz. Metoda presupune de fapt trasarea unui unghi de pantă care. Pe şantier.Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric. să se poată aplica uşor cantităţi ce se pot măsura cu o ruletă sau metru. astfel ca la firul reticular orizontal al teodolitului din A să citim înălţimea "i". deoarece dă posibilitatea ca odată punctul marcat planimetric în teren. această mărime este mult utilizată. faţă de cota terenului.după relaţia: [8.2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric.12] cl  H Bpr  H Bteren Odată calculată această valoare. La talpa mirei se află cota proiectată a punctului B.8 . D Figura 8. fie prin măsurare directă fie prin calcul. în sus şi în jos.

nivelmentul geometric efectuat cu mirele clasice nu mai poate fi utilizat comod.Trasarea cotelor în groapa de fundaţie.9 .Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic. Pentru a se menţine ruleta în poziţie verticală şi a-i asugura stabilitate. Un instrument de nivelment este instalat în staţia S1 (figura 8. Cea mai cunoscută şi folosită dintre metodele de trasare a cotelor pe şantier este cea care foloseşte principiul vaselor comunicante. se transmite pe verticala punctului proiectat cota reperului de nivelment. cunoscută sub denumirea de furtunul cu apă. după care cu un metru sau o ruletă. c' a RN S1 HRN bpr HBpr.3. 8.10) şi face citirile a. pe mira amplasată pe reperul de nivelment şi c’ pe o ruletă suspendată. se impune ca pe timpul trasării furtunul cu apă să nu fie expus inegal la soare şi să nu prezinte ştrangulări care ar împiedica circulaţia liberă a lichidului.2. c" Bproiect Bteren S2 Figura 8.2. Pentru aplicarea corectă a procedeului.4 Trasarea cotelor la etaj şi în groapa de fundaţie. Un al doilea instrument de nivelment este 85 . Se va proceda deci la înlocuirea citirilor pe miră cu citiri pe o bandă gradată de oţel.3. faţă de această cotă transmisă se aplica valoarea cotei de lucru calculate. se poate calcula valoarea cotei de lucru cl cu relaţia: c l  H pr  H RN [8.Topografia în construcţiile civile 8. În cazul în care cotele de trasat au diferenţe mari faţă de cota reperului de nivelment.14] Prin nivelment hidrostatic (figura 8.9).3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic. cea mai comodă fiind banda unei rulete. Cunoscându-se valorile cotelor reperului de nivelment şi a punctului ce se va trasa. aşa cum se întâmplă în cazul gropilor de fundaţie sau a transmiterilor la etajele construcţiei. Hpr cl HRN Figura 8. de capătul de jos al său se va lega o greutate ce se va scufunda într-un vas cu lichid vâscos (ulei auto).10 .

c” şi c’ se fac pe miră sau ruletă. Indiferent de metoda aleasă. cotele punctelor sunt cunoscute din proiect. se ridică sau se coboară mira din punctul B până când la firul reticular orizontal se citeşte valoarea calculată a lui bpr.HBpr [8. Diferă însă poziţia reperului de nivelment şi a punctului ce se trasează pe înălţime.(c” .1 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric. Rezultă: bpr = HRN + a .c’)= HBpr + bpr [8. trasarea presupune ca mira amplasată pe punctul B să fie ridicată sau coborâtă până când la firul reticular orizontal se va citi valoarea lui bpr. principial. din staţia S1 se fac citirile a.c’) [8. O linie de pantă dată se poate trasa prin nivelment geometric. identic. Din figura 8.2. din cele două staţii de nivelment să fie simultane.4 Trasarea liniilor de pantă dată. lungimea d şi valoarea pantei ce urmează să fie trasată. mai rar.16] Odată aceste calcule efectuate. Din figură se poate scrie că: HRN + a = HBpr + bpr + (c” .12 rezultă : 86 . RN HRN Atât la transmiterea cotei în groapa de fundaţie cât şi la transmiterea la etaj. 8.Transmiterea cotelor la etaj. Trasarea cotelor la etaj se face. citirile a. pe mira amplasată pe reperul de nivelment şi c” pe ruleta suspendată. Astfel.11 . 0 c' bpr B S2 HBpr c" a S1 Figura 8.17] de unde rezultă: bpr = HRN + a + (c” . 8. Din staţia S2 se face citirea c’ pe ruleta suspendată.18] Pentru trasare. Se consideră ca date cunoscute ale problemei.Topografia în construcţiile civile instalat în groapa de fundaţie şi face citirea c” pe ruleta suspendată. nivelment trigonometric sau. în teren a punctului A. prin nivelment hidrostatic.15] În ecuaţia de mai sus.HBpr . problema se reduce la a trasa un punct a cărui cotă să asigure panta proiectată.11 se poate scrie egalitatea: HRN + a + (c” .2. Din figura 8.c’) . se recomandă ca citirile pe ruletă.c’) [8. Aparatura folosită presupune un instrument de nivelment şi cel puţin o miră.4. poziţia altimetrică.

13 .2. Aparatura folosită presupune un teodolit. 8.2 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric.Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric de mijloc.4.Topografia în construcţiile civile p  tg   s d [8.22] p  tg i cl  i A B D Figura 8.13 rezultă : [8.12 . Trasarea liniilor de pantă dată se poate face şi prin nivelment geometric de capăt. La talpa mirei se găseşte al doilea punct ce materializează linia de pantă "p". Se calculează bpr corespunzător pantei "p" cu relaţia: b pr  a  s [8. Pentru trasare se instalează o nivelă aproximativ la jumătatea pantei de trasat şi se citeşte "a" pe mira amplasată în punctul A.19]     [8. rezolvarea şi relaţiile fiind identice cu constatarea că în acest caz citirea "a" pe miră se transformă în înălţimea "i" a instrumentului. Din figura 8.20] de unde se obţine valoarea lui s :   s  d * tg  a a A bpr s B bteren k d Figura 8.21] Valoarea calculată a lui bpr se aplică în teren prin ridicarea sau coborârea mirei din B până ce la firul nivelor se citeşte valoarea lui bpr. a cărui înălţime “i” se măsoară şi o miră.Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric de unde rezultă valoarea unghiului de pantă : 87 .

ce 88 . construcţiile care se vor realiza în cadrul unui ansamblu de locuinţe sau în cadrul unei viitoare fabrici sau uzine sunt.14. 8. Înălţimea teului din B. laturile reţelei de construcţie. preciziile pe care le pot asigura aceste puncte nu satisfac în totalitate cerinţele de precizie necesare în cazul amplasării unor obiective de investiţii. va fi formată din figuri geometrice regulate (pătrate şi dreptunghiuri). se impune realizarea unei reţele locale de puncte. după unul din procedeele descrise mai sus. care. În figura 8. Pentru a rezolva acest inconvenient. terminat la partea superioară cu o şipcă orizontală vopsită în culoarea albă. care se vor măsura cu precizii superioare punctelor de triangulaţie. Pentru trasarea punctelor intermediare 1 şi 2. punctul B a fost astfel trasat altimetric încât să asigure panta proiectată p. în punctul B se va instala un al doilea teu care are şipca orizontală de lăţime dublă faţă de cea a teului din A.3 Reţeaua de construcţii. în punctul A se va instala un teu de o înălţime oarecare.Utilizarea completului de teuri. vor trebui trasate şi o serie de puncte intermediare. Operatorul din punctul A va privi tangent la partea superioară a teului din A către teul din B. În acestă situaţie se va proceda la trasarea capetelor liniei de pantă. Mira se ridică sau se coboară până când la firul reticular orizontal se citeşte pe miră valoarea înălţimii aparatului. pornind de la punctele reţelei de triangulaţie. care poate fi pozitiv (pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului) sau negativ (pentru toate punctele situate sub linia orizontului).Topografia în construcţiile civile α  arctgα [8. A 2 1 B Figura 8. În situaţia în care distanţa între punctele ce marchează capetele liniei de pantă este mare şi necesităţile de şantier o cer. apoi se vor trasa punctele intermediare fie ca mai sus fie utilizând completul de teuri. lucrările topografice referitoare la ridicarea deteliilor din teren se execută. Pe de altă parte. dispuse paralel sau perpendicular unele faţă de altele.15. până la zona de separare a culorilor este aceeaşi cu înălţimea teului din A. la talpa mirei se află trasat altimetric punctul B care asigură linia de pantă proiectată între A şi B. se pot îndesi prin drumuiri.14 . Într-o dispunere a construcţiilor ca în figura 8. Dacă se ţine seamă de aceste considerente. O atenţie deosebită se va acorda valorii unghiului de pantă . dacă este necesar.23] Unghiul astfel obţinut se introduce la cercul vertical al teodolitului care vizează o miră instalată pe punctul B. Un al doilea operator va mişca în sus sau în jos teul din 1 până ce operatorul din A va vedea partea superioară a teului din 1 peste linia de demarcaţie a culorilor negru şi alb a teului din B. vom concepe o reţea de puncte astfel alcătuită încât să ofere o serie de avantaje faţa de reţelele de triangulaţie în sensul că reţeaua ce se va realiza şi care se va numi “reţea de construcţie”. În acel moment. Un al treilea teu se instalează pe un ţăruş bătut în punctul 1. Pentru teul din punctul 2 se va proceda în acelaşi mod. în general. Aşa cum am văzut în capitolul “Planimetrie”. În general. vopsită jumătatea de jos în negru şi jumătatea de sus în alb.

care însă nu va fi o reţea de patrate sau dreptunghiuri şi având laturile cu valori de zeci de metri. Metoda coordonatelor rectangulare. ce alcătuiesc un ochi al 89 . Funcţie de amplasamentul construcţiilor. Pentru a ajunge la ceeace am gândit iniţial.15 . al reţelei.  datorită densităţii mari a punctelor de sprijin. creşterile de coordonate între doua puncte.Reţea de construcţii.4 8. După ce reţeaua a fost proiectată se va trece la trasarea în teren a bazei reţelei din punctele I şi II. Aceasta va fi paralelă cu latura ab a celei mai importante contrucţii.00m şi în nici un caz de forma 123. iar restul punctelor reţelei se vor trasa numai din cele două capete ale bazei. 6. în colţul din stânga. (0. Punctul de trasat prin metoda coordonatelor rectangulare. C. va trebui să calculăm “reducţiile” punctelor. iar în cazuri exceptionale lungimi ce sunt multipli de 5 metri. jos. În zonă există însă şi puncte de triangulaţie. se va compensa şi în urma acestei faze vom obţine coordonatele punctelor reţelei de construcţii care vor fi puţin diferite de varianta proiectată. reţeaua se va proiecta astfel ca laturile ei să fie valori întregi şi să aibă lungimi de zeci de metri. are coordonate date prin proiect.1 Metode de trasare a punctelor construcţiilor. notate cu I şi II. delimitată de punctele A şi B. sunt paralele sau perpendiculare pe faţadele construcţiilor. Nu se vor accepta deci laturi decât de forma 120. trasarea unui punct sau a unor elemente devine deosebit de comodă. prin metode ce se vor prezenta în cele ce urmează. 0). Această reţea se va măsura foarte precis.45m. iar în teren există punctele reţelei de construcţie 5. din care se va trasa în teren baza reţelei de construcţie. 10. Punctele ce definesc reţeaua definitivă vor servi la trasarea în teren a tuturor punctelor construcţiilor. adică nişte corecţii unghiulare şi liniare care odată aplicate vor face ca reţeaua noastră să aibă forma şi dimensiunile proiectate. deoarece se dispune de suficiente posibilităţi de alegere. II Axele de coordonate au originea. Va rezulta o reţea trasată provizoriu la teren. 11.Topografia în construcţiile civile formează figuri sub forma patratelor sau dreptunghiurilor.  posibilităţi multiple de control la trasarea unui punct. Considerentele pentru care se realizează o reţea de construcţie sunt legate de :  uşurinţa cu care se determină coordonatele plane într-o reţea cu formă regulată şi implicit. 8.4. A a B b I Figura 8.

10. Metoda este folosită în special la trasarea punctelor construcţiilor. 11. la lungimea x se obţine poziţia punctului C.Trasarea prin coordonate polare. C. În acest punct se va trasa unghiul drept . 8.17 . Din coordonate.16 -Trasarea prin coordonate rectangulare. Este de remarcat că exista şi posibilitatea de a se aplica întâi lungimea x pe latura 10-5 şi apoi lungimea y.4. se va aplica în teren lungimea y. x 5 6 C  y 10 11 Figura 8. x 5 6 C x  10 y C' 11 y Figura 8.Topografia în construcţiile civile reţelei de construcţie. Concluzia este că nu se recomandă trasarea unor laturi lungi din laturi scurte. ce alcătuiesc un ochi al reţelei de construcţie. Dacă sar proceda aşa. iar în teren există punctele reţelei de construcţie 5. are coordonate date prin proiect. erorile în poziţionarea punctului C ar fi mai mari ca în primul caz şi s-ar datora exclusiv erorilor la trasarea unghiului drept. 6. şi fată de punctul C'. cu relaţiile: x  xc  x10 y  yc  y10 [8. obţinând punctul C’. se va calcula mărimea abscisei şi ordonatei punctului C faţă de punctul 10. Punctul de trasat prin metoda coordonatelor polare. pe aliniamentul determinat de punctele 10 şi 11 ( latură a reţelei de construcţie). 90 .2 Metoda coordonatelor polare.25] Pentru trasare.

metoda coordonatelor polare se foloseşte la trasarea punctelor construcţiilor. pe această direcţie se trasează lungimea dC-10. Astfel: d C 10  xC  x10 2   yC  y10 2 [8. În acest caz. se vor calcula distanţa între punctul reţelei de construcţie şi punctul de trasat. ce alcătuiesc un ochi al reţelei de construcţie. 8.Trasarea prin intersecţie unghiulară înainte . 6. cu relaţii de forma [8. precum şi mărimea unghiului polar. datorită obstacolelor de pe traseul vizelor. 91 . Pentru trasare. se vizează punctul 5 şi se trasează unghiul . de exemplu din punctele 10 şi 11. La intersecţia celor două aliniamente se va afla punctul C. C.26] [8. 5.18). 11. Precizia trasării este legată atât de precizia trasării unghiului cât şi de precizia trasării lungimii.17). se va staţiona cu un teodolit în punctul 5 şi un al doilea teodolit în punctul 10 (figura 8. se vor calcula unghiurile de intersecţie corespunzătoare. Metoda intersecţiei se poate folosi şi în situaţia în care în locul unghiurilor se folosesc distanţe: astfel din punctul 5 se va trasa un arc de cerc de rază R1 = d5-C care se va intersecta cu un al doilea arc de cerc de rază R2 = d10-C.28].18 . are coordonate date prin proiect. x 5  6 C    10 11 y Figura 8. iar în teren există punctele reţelei de construcţie.4. şiMetoda se recomandă a fi folosită în special atunci când măsurarea distanţelor se face greu sau este chiar imposibilă. 10. Se vor trasa direcţiile 5-C şi 10-C prin trasarea unghiurilor  şi . Punctul C se va afla la această intersecţie. . la capătul căreia se va afla punctul C.28] Pentru trasare (figura 8. Din coordonate. Punctul de trasat prin metoda intersecţiei înainte.3 Metoda intersecţiei înainte. se staţionează cu teodolitul în 10.27] şi [8. se vor calcula unghiurile şi.Topografia în construcţiile civile Din coordonate. Ca şi metoda coordonatelor rectangulare.27] β  θ10  C  θ10  5 unde 10-C se obţine cu relaţia: tgθ 10  C  yC  y10 xC  x10 [8. Verificarea trasării se face prin alegerea unei alte combinaţii de trasare.

pentru trasarea punctelor centrale ale pilelor (picioarele pentru sprijin. cărora li se calculează coordonatele în sistemul local al podului. astfel că din coordonate se pot calcula orientările din punctele a şi b către punctele 5. Aceasta se va materializa în teren prin două aliniamente perpendiculare.4 Metoda intersecţiei reperate. determinate de punctele a şi b către punctul 5 şi aliniamentele din punctele a şi b către C şi C’. Fiecare fundaţie. Amplasarea în teren a acestor aliniamente este necesară deoarece datorită săpăturilor.5 Trasarea fundaţiilor şi a stâlpilor. materializarea aliniamentelor făcându-se pe o împrejmuire construită în jurul gropii de fundaţie. C şi C’ sunt cunoscute din proiect. fundaţiile pot fi turnate sau prefabricate (de tip pahar). 8.Topografia în construcţiile civile 8. se va viza. Metoda se foloseşte fie în cazul trasării punctelor construcţiilor care presupun gropi de fundaţie. proiectantul va elabora proiectul de execuţie al acesteia cu toate detaliile necesare. fie în cazul podurilor. axa podului este definită de aliniamentul 5-6. C şi C’. Din diferenţa orientărilor se vor calcula unghiurile făcute de aliniamentele existente în teren.Trasarea prin intersecţie reperată . prezentate mai sus sunt cele mai des folosite. Pe unul din maluri se aleg punctele a şi b. dar nu şi singurele.20. pentru orientare punctul 5. din punct de vedere 92 . În primul caz. Metodele de trasare a punctelor construcţiilor. trasarea se face prin intersecţie reperată. şi se vor trasa unghiurile către punctul C. Pentru aplicarea pe teren a proiectelor de construcţie. Astfel. În cazul aplicării metodei la trasarea infrastructurii podurilor (figura 8. Coordonatele centrelor pilelor. la intersecţia cărora se află una din viitoarele fundaţii. 5 a 5 b C C 10 11 C' 6 b' b" 6 a' a" Figura 8.19). punctul de trasat. metoda triunghiului ( pentru trasări precise de utilaje) sau metoda aliniamentelor. Pentru a se preîntâmpina acest neajuns.19 . Aceste puncte au fost anterior trasate astfel ca prin întinderea unor sârme sau sfori între punctele 10-11 şi 5-6. aşa cum se vede din figura 8. în faza preliminară construcţiei propriu-zise. altele decât cele de capăt. are o poziţie planimetrică bine definită. trasarea punctelor se poate face şi prin intersecţie înapoi (folosită în special la trasarea barajelor de beton). să se poată reconstitui în orice moment poziţia punctului C. se află la intersecţia a două aliniamente perpendiculare între ele. de exemplu aliniamentele B şi 3. Indiferent de tipul fundaţiei. C.4. numite culee). Funcţie de natura lor. centrul gropii va dispare cu ocazia săpăturilor. trasarea în teren a centrului gropii de fundaţie şi menţinerea lui în timp este un lucru imposibil de realizat. Pentru trasarea pe teren a punctului C se vor staţiona concomitent punctele a şi b cu câte un teodolit.

Figura 8.20 .Fundaţii proiectate. 1 A B C D 2 3 4 Figura 8. pentru corecta poziţionare a lor se vor folosi pene de lemn care vor fixa stâlpul până ce betonul de legătură a făcut priză. prin vizare laterală. Materialul din care sunt confecţionaţi aceştia poate fi metalul sau betonul armat şi se pot realiza fie la faţa locului fie pot fi prefabricaţi. tot ansamblul fiind amplasat la o distanţă de construcţie funcţie de adâncimea fundaţiei. funcţie de cerinţele de şantier. bătuţi în pământ în lungul unui aliniament. materializarea colţurilor construcţiei în teren nu va avea o viaţă prea lungă. Ele sunt constituite dintr-o succesiune de stâlpi de lemn.Tipuri de stâlpi şi trasarea lor pe teren. Acest lucru este posibil prin realizarea unor împrejmuiri în jurul construcţiei. Indiferent de material sau locul de realizare. deci a unor săpături. trasarea fundaţiilor înseamnă respectarea distanţelor proiectate între axele fundaţiilor precum şi trasarea pe înălţime a acestora la cota proiectată. poziţia stâlpilor va fi verificată cu un teodolit. În cazul stâlpilor prefabricaţi din beton. se impune găsirea unei modalităţi de marcare a punctelor astfel ca ele să poată fi utilizabile în orice moment. În fundaţiile astfel trasate urmează să se monteze stâlpii de susţinere ai viitoarei construcţii. chiar şi după realizarea săpăturilor pentru fundaţie.21 .Topografia în construcţiile civile topografic. toţi având partea superioară la aceeaşi înălţime. precum şi cu un riz orizontal pentru poziţionare pe cotă. Deoarece construcţiile presupun realizarea unor fundaţii. montaţi în fundaţii de tip pahar.22). împrejmuiri ce pot fi continue sau discontinue (figura 8. dar înainte de fixarea cu beton în fundaţie. 8. stâlpii vor fi prevăzuţi cu rizuri verticale pentru poziţionarea lor pe aliniament. de circa 93 . între care se fixează scânduri.6 Trasarea împrejmuirilor. în vederea conservării în timp a acestor puncte. După montare.

7 Axele construcţiilor. Forma unei construcţii este. La alegerea soluţiei de împrejmuire. axele se vor stabili după două diametre perpendiculare. care se vor trasa la fel ca axele principale.Tipuri de împrejmuiri. În cazul construcţiilor de alte forme.23 este prezentată situaţia unei porţiuni a terenului de formă pătrată. În figura 8. astfel că se va trece la realizarea împrejmuirilor discontinui.22 . situaţie ce nu convine din punct de vedere constructiv.8 Calculul volumului de terasamente şi trasarea platformelor. la fel ce toate celelalte puncte ce delimitează construcţia. atunci se acceptă o axă longitudinală ca fiind dispusă pe lungimea cea mai mare şi o a doua axă. Operaţiunea se repetă şi pe aliniamentul B-B. că volumul prismei delimitată de punctele 1. realizarea împrejmuirii continue nu mai este recomandată. trebuie ţinut seama că cele continue necesită un volum mare de masă lemnoasă care nu este totdeauna justificat. Cu teodolitul instalat în punctul a se vizează succesiv capetele aliniamentului 1-1. 8. Pentru a putea rezolva problema. în general. deşi aparent nu pare riguros matematic. acestea nu se iau în considerare la stabilirea axelor. acestea acceptă axe de simetrie. transversală pe prima. În cazul în care construcţia are intrânduri sau proeminenţe ale fundaţiilor. fie dreptunghiulară fie patrată.5h unde h reprezintă adâncimea fundaţiei. se impune un calcul al volumului de pământ ce se va disloca. în vederea scurgerii apelor pluviale. Aceste neregularităţi ale terenului vor trebui îndepărtate prin nivelare fie sub forma unei platforme orizontale (care nu este totdeauna indicată) fie sub forma unei platforme ce urmează să aibă o anumită pantă. Fiind figuri geometrice regulate. Configuraţia terenului pe care urmează să se facă construcţii este în general neregulat. axele vor fi stabilite după tendinţa generală a construcţiei şi nu după situaţiile particulare şi nesemnificative. în cazul amplasării lor pe terenuri în pantă. Din cele arătate mai sus rezultă că împrejmuirea are la nivelul părţii superioare a scândurilor aceeaşi cotă. cum ar fi cele de formă circulară sau de figură geometrică simetrică. 8. A 1 B a C D 1 2 A 1 a B C 1 D 2 2 A B C D 2 3 A B C D 3 Figura 8. 2. 3. ocazie cu care se marchează cu cuie acest aliniament pe împrejmuire prin plonjarea lunetei cu firul reticular vertical la partea superioară a împrejmuirii. cu marcarea acestuia pe împrejmuire. se pot adopta o serie de axe secundare ale construcţiei. având latura de lungime L. punctul a.Topografia în construcţiile civile 1. Din acest moment punctul a se poate identifica în teren prin întinderea unor sârme pe aliniamentele 1-1 respectiv B-B. fie prin egalarea volumelor de săpătură cu cele de umplutură. 4 este dat de relaţia: 94 . Dacă o construcţie este de formă dreptunghiulară. Se acceptă. Transmiterea punctelor construcţiilor pe împrejmuire se realizează concomitent sau imediat după trasarea punctelor pe teren. se trasează pe teren printr-o metodă oarecare. volum care se traduce fie prin aplicarea unei cote impuse a platformei. care se pot folosi în şantier pentru trasarea punctelor construcţiilor. Astfel. Dacă totuşi necesităţile o cer.

Pentru calculul terasamentelor într-o reţea de forma celei din figura 8. 7.31] O primă constatare se referă la cotele punctelor reţelei care apar în relaţia finală de un număr diferit de ori: colţurile 1.24.24 . 10 95 .30] Volumul total va fi suma volumelor parţiale: V   Vi  i 1 n S H1  2H 2  H 3  2H 4  4H 5  3H6  H 8  2H 9  2H10  H11  4 [8.23 . Deoarece aceste calcule se fac în general printr-un nivelment al suprafeţelor prin metoda patratelor. 1 4 I III 8 2 5 II 3 7 V 10 11 6 IV 9 Figura 8. 8 şi 11 apar o singură dată. funcţie de accidentaţia terenului şi de precizia cerută laturile pătratelor având lungimi între 10 şi 50 m. 3.29] unde S reprezintă suprafaţa bazei prismei ( deci suprafaţa unui pătrat de latură L). creşterea preciziei se face prin reducerea laturii pătratului.Calculul terasamentelor în pătrat. iar Hi reprezintă cotele colţurilor pătratului. vom scrie relaţii de tipul [8. astfel: S H 1  H 2  H 4  H 5  4 S VII  H 2  H 3  H 5  H 6  4 S VIII  H 4  H 5  H 8  H 9  4 S VIV  H 5  H 6  H 9  H 10  4 S VV  H 6  H 7  H 10  H 11  4 VI  [8. 1 h 1 h2 2 L h4 h3 4 L 3 Figura 8. punctele de contur 2. 9.29] pentru fiecare din pătratele componente.Calculul terasamentelor într-o reţea.Topografia în construcţiile civile V S H 1  H 2  H 3  H 4  4 [8.

printr-un procedeu oarecare.Topografia în construcţiile civile apar de două ori. delimitate de curbele de nivel în interiorul suprafaţei ABCDE. a suprafeţelor Si. în contextul in care cota de lucru. cl. iar pe direcţie perpendiculară de o infinitate de linii orizontale.37] calculul cotei medii cu relaţia: H mediu  ΣV S A B S1 E D A E D B S2 S3 C S4 C Figura 8. marcată pe un plan cu curbe de nivel. Se va putea deci scrie o relaţie generală de forma: V  Vi  i 1 n S 4  H colturi  2 H m arg ini  3 H frangeri  4 H int erior  [8. iar punctul interior 5 de patru ori. punctul de frângere 9 de trei ori. în exemplul din figura 8.Hteren [8. Pentru calculul cotei medii avem:  măsurarea. Acest fapt se traduce prin trasarea printr-o metodă cunoscută a unei linii de pantă constantă.25 . Calculele prezentate mai sus se pot face şi pe planuri cu curbe de nivel. 96 . se calculează ca diferenţă între cota medie şi cota terenului cu semnul algebric care rezultă din relaţia 8.25 conturul ABCDE este suprafaţa care interesează. Trasarea cotei Hmediu se va face printr-una din metodele de trasare pe verticală a punctelor.34] În cazul trasării unei platforme înclinate. Cota astfel calculată reprezintă de fapt altitudinea la care se va trasa platforma în varianta în care volumul de săpătură este egal cu volumul de umplutură.Calculul terasamentelor pe planuri cu curbe.  calculul volumului dintre două curbe de nivel succesive cu relaţii de forma: Vi  S i * H i' [8.32] Cu volumul astfel determinat se poate calcula o cotă medie a platformei cu relaţia : H mediu  V nS unde n reprezintă numărul pătratelor reţelei iar S suprafaţa unui pătrat.35]   unde Hi’ este media cotelor curbelor de nivel ce delimitează suprafaţa Si.36] [8. cl = Hproiectat .34. calculul volumului total cu relaţia : V  S1 H 1  S 2 H 2    S n H n [8. trebuie avut în vedere că platforma este definită pe direcţia pantei de o infinitate de linii de pantă constantă.33] [8.

41] relaţie ce rezultă din condiţia îndeplinită de unghiurile dintr-un triunghi. Se vor alege două puncte.Topografia în construcţiile civile   se calculează cota de lucru lucru cu relaţia: hi  H i  H mediu [8. A şi B.9 8. vom considera că distanţa de la aparat la construcţia a cărei înălţime dorim să o determinăm nu se poate măsura (figura 8.1 Lucrări topografice în timpul exploatării construcţiilor. Cu aceste date măsurate vom calcula: 1. În cazul general.9. din teorema sinusului se pot calcula acum distanţele dAC şi dBC: d AB d AC d BC   sinδ sinγ sinβ [8. 2.26 . Determinarea înălţimii construcţiilor înalte. calculul înălţimilor parţiale ale construcţiei din staţiile A şi B cu relaţiile: 97 .  şi  unghiurile verticale i şi i' făcute de direcţia de vizare din fiecare staţie cu partea superioară respectiv partea inferioară a construcţiei. C C' ' '    dBC  B dAC  A Figura 8. două direcţii aproximativ perpendiculare.38] [8.Determinarea înălţimii construcţiilor.42] 3.26). permit calculul volumului de săpătură egal cu cel de umplutură: Vs  Vu  ΣV' 2 Trasarea platformei se rezolvă identic ca în cazul prezentat anterior. situat pe construcţie. δ  200 g  (β  γ)   [8.39] [8. Din punctele A şi B se vor măsura:  distanţa dAB între punctele de staţie.  unghiurile orizontale către construcţie.40] calculul volumelor cu relaţii de tip: Vi'  S i * hi care prin însumare. 8. astfel ca distanţa între ele să se poată măsura şi ele să formeze cu punctul C.

În general această problemă apare la construcţiile înalte.27 . 98 .Topografia în construcţiile civile h1  d BC * tg1 h2  d BC * tg 2 [8. 8.43] relaţii ce se aplică atât în staţia A cât şi în staţia B 4.44] Valoarea cea mai probabilă va fi media celor două determinări.9. staţii din care se vizează baza şi vârful construcţiei.28 .27 şi constă în amplasarea a două staţii aproximativ perpendiculare.Vizarea cu teodolitul din cele două staţii. C2  A  C1 S1 Figura 8. ca în figura 8. în sensul că se poate măsura. S1 şi S2. S2 Principiul de determinare este prezentat în figura 8. cu vizibilitate către puncte de coordonate cunoscute C1 şi C2 .28. problema se reduce la rezolvarea punctelor 3 şi 4 de mai sus cu măsurarea elementelor corespunzătoare necesare.Principiul determinării verticalităţii. A' A S1 S2 Figura 8.2 Determinarea verticalităţii construcţiilor. în timpul construcţiei şi mai apoi al exploatării lor. În situaţia în care distanţa de la aparat la construcţie este accesibilă. Este indicat ca măsurătorile efectuate în timpul exploatării să se facă cel puţin anual sau ori de câte ori au loc mişcări tectonice. calculul înălţimii totale a construcţiei cu relaţia : H C  h1 A  h2 A H C  h1B  h2 B [8.

deasemeni şi distanţele de la staţii la baza construcţiei. turnuri de răcire. după cum media citirilor de la vârf va fi omoloaga direcţiei vârf din staţia A (figura 8. Considerând că :    baza   var f [8.Verticalitatea construcţiilor circulare. utilaje petrochimice.5H unde H este înălţimea construcţiei. respectiv vârful construcţiei. se procedează şi cu citirile din 99 . etc. C C' dBC B B A Figura 8.Topografia în construcţiile civile Distanţa la care se amplasează staţiile de teodolit este de 1. atât la bază cât şi la vârf. putem calcula abaterile liniare corespunzătoare: Δγ ρ cc Δδ Δq2  d 2A*tgΔt  d 2A* cc ρ Δq1  d1A*tgΔt  d1A* [8.1.29). cea mai simplă modalitate de stabilire a două direcţii perpendiculare fiind direcţiile determinate de prelungirile a doi pereţi. Pentru determinarea abaterilor unghiulare de la verticală se va proceda la vizarea tangenţială stânga şi dreapta a conturului construcţiei.. Cum în practică se întâlnesc situaţii în care construcţiile pot avea şi formă circulară (coşuri de fum. Abaterea totală de la verticală se va calcula cu relaţia : [8.47] Metoda descrisă mai sus este aplicabilă numai la construcţiile prevăzute cu muchii.29 . Se vor măsura.).46] unde cc = 636620cc. partea de calcule şi semnificaţia notaţiilor rămâne neschimbată.. Identic.45]    baza   var f reprezintă abaterile unghiulare de la verticalitate ale vârfului faţa de bază. Din cele două staţii se vor măsura unghiurile orizontale formate de direcţiile de referinţă cu direcţia către baza. în schimb tehnica măsurătorilor se modifică. Media citirilor de la bază va fi omoloaga direcţiei bază din primul caz.

în afara zonei de influenţă a construcţiei. prin încastrare în beton (ideal este ca operaţiunea să se facă încă din faza de construcţie). Singurul avantaj al acestei metode este că el dă posibilitatea obţinerii abaterii de la verticală chiar în momentul măsurării. care presupun realizarea pe tronsoane a fundaţiilor. exercită asupra terenului de fundare o anumită presiune.30. RN2 şi RN3 sunt amplasate în teren stabil. aşa cum se poate vedea în figura 8. fiind compuse dintr-o parte fixă ce se incastrează şi o parte mobilă prevăzută la o extremitate cu o terminaţie sferică iar la cealaltă extremitate cu un filet. personal mai numeros. pe parcursul exploatării. sau. greutăţi pentru lestarea firului. Ele au rolul de a asigura puncte de cote cunoscute. Într-o reţea ca cea prezentată în figura 8.  necesitatea existenţei unor utilaje specializate cum ar fi firele pentru observaţii. iar între măsurători în interior. Reperele de nivelment RN1. Verticalitatea construcţiilor se poate determina şi prin procedeul plonjării unui fir cu plumb de la partea superioară a construcţiei. pe măsura edificării ei. iar punctele de pe construcţie să fie şi ele materializate prin mărci de vizare.3 Determinarea tasării construcţiilor în timpul exploatării. cum ar fi:  dependenţa de condiţiile meteorologice -măsurătorile sunt mult îngreunate de vântul în rafale. RNi. este bine ca staţiile de observaţie să fie marcate cu borne. fără alte prelucrări. Cea mai comodă modalitate de determinare a acestor deplasări pe verticală este oferită de nivelmentul geometric. stabile în timp.9. 8. Mărcile de tasare sunt confecţionate din metal inoxidabil. dispozitive de suspendare. Rolul acestor mărci este acela de a permite aşezarea mirelor de nivelment pe toată durata măsurătorilor în aceleaşi puncte. astfel ca ele să fie staţionate la fiecare serie de măsurători. în continuare. Din acest moment calculele se desfăşoară conform relaţiilor 8.30 . Metoda are o serie de inconveniente. Reperele se vor încadra în drumuiri efectuate între ele pe traseele RN 1 . Orice construcţie. este necesar ca pe parcursul exploatării să se poată vedea dacă toate tronsoanele construcţiei se mai află la cota proiectată sau în toleranţele permise. atunci când aceste măsurători se efectuează la anumite intervale de timp. notate cu numere de la 1 la 16. care poate fi constantă sau variabilă (în cazul depozitelor de materiale).31. În cazul halelor industriale de mari dimensiuni. mărci de tasare. două baterii de câte patru celule ale unui siloz de cereale sunt încadrate într-o reţea de trei repere de nivelment. RN1 1 3 5 2 4 6 I IV 7 8 11 9 RN2 10 12 14 16 V III 13 15 II RN3 Figura 8.Reţea de urmărire a tasărilor. O astfel de construcţie permite ca pe timpul măsurătorilor partea sferică să fie în esterior. Pentru o corectă determinare a abaterilor de la verticalitate ale construcţiilor înalte.45 şi următoarele.Topografia în construcţiile civile staţia B. Pe pereţii exteriori ai celulelor silozului s-au amplasat.RN2 -RN3 100 .

Topografia în construcţiile civile RN1. tasarea medie a construcţiei: Tmedie  T1S1  T2 S 2    Tn S n S1  S 2    S n [8. cu legătură între ele prin punctele 4 şi 11. deci asupra fundaţiilor sale se vor exercita forţe suplimentare. ca de exemplu RN1-3. se repetă măsurătorile.50] 101 . Fie aceste cote notate cu Hi0. silozul începe să fie umplut cu cereale.48]       1. se efectuează o nouă serie de măsurători. deci atât pentru repere cât şi pentru mărci. care sunt mai mici decât cele iniţiale. În urma prelucrării măsurătorilor vor rezulta cotele cele mai probabile ale punctelor reţelei. Din setul de cote obţinute se vor putea determina o serie de valori. între unele mărci de tasare şi reperele de nivelment se vor efectua bretele de legătură. rezultatele reprezentând cote de referinţă pentru măsurătorile viitoare. După ce silozul a fost umplut în proporţie de 50%. RN2-12 şi RN3-8. Se continua încărcarea silozului până la plin. poligonul IV format pe traseul 3-1-2-4-6-8-7-5-3. Figura 8.49] 2. după acelaşi model cu cele descrise mai sus. poligonul V format pe traseul 12-14-16-15-13-11-9-10-12. Pe de altă parte mărcile de pe conturul fiecărei baterii de celule se vor încadra în drumuiri închise pe traseele 1-2-4-6-8-7-5-3-1 respectiv 9-10-12-14-16-15-13-11-9. cum ar fi: tasarea relativă între două cicluri de măsurători ( de obicei interesează tasarea între ciclul actual şi cel precedent): Trelat  H ik  H ik 1 [8. care este diferenţa cotelor unei mărci în ciclul actual faţă de ciclul iniţial: Tabsolut  H ik  H i0 [8. poligonul VI format pe traseul RN1-RN2-RN3-RN1. de exemplu. tasarea absolută. Măsurătorile descrise mai sus este bine să se facă cel mai târziu la sfârşitul execuţiei silozului.31 . se prelucrează şi se obţin cotele notate cu Hi2. Fie aceste cote notate cu Hi1. Operaţiunile se repetă la anumite intervale de timp şi se obţin cotele notate cu Hii. poligonul II format pe traseul RN2-12-14-16-15-13-11-4-6-8-RN3-RN2.Marcă de tasare. După terminarea execuţiei. poligonul III format pe traseul RN3-8-7-5-3-RN1-RN3. în sfârşit. Cu o astfel de reţea de urmărire se vor putea realiza următoarele poligoane închise : poligonul I format pe traseul RN1-3-1-2-4-11-9-10-12-RN2-RN1. Se vor obţine noi cote pentru mărcile de tasare.

1-2000). în cazul silozului din exemplul de mai sus. pe hărţi sau planuri cu curbe de nivel.. pericolul apărând atunci când mărcile de pe o parte a construcţiei prezintă valori mai mari decât mărcile de pe restul conturului. la diverse scări (1:100000 . Este de remarcat că evoluţia în timp a tasărilor nu este numai o linie frântă descendentă. faza de execuţie care presupune:  trasarea pe teren a profilului longitudinal al drumului pe varianta definitivă.  lucrări definitive care constau din trasarea axei drumului. 8. Stabilirea traseului se va face.reprezintă tasarea totală a mărcii i. faza de proiectare care presupune  lucrări preliminare care constau din culegerea de informaţii asupra materialelor existente cum ar fi hărţi şi planuri cât mai recente. nivelmentul traseului pichetat şi calculul elementelor de racordare în plan vertical. 8. important este ca tasările mărcilor să fie constante.10 Lucrări la trasarea axelor căilor de comunicaţii terestre. calculul şi trasarea în detaliu a curbelor de racordare. 2.  orice alte trasări curente solicitate de activitatea de şantier. pe diagrame ale tasărilor.drumuri sau căi ferate . în faza preliminară.Alegerea axului zero şi înlocuirea lui cu aliniamente succesive.reprezintă suprafaţa tălpii fundaţiei aferentă elementului de rezistenţă pe care a fost amplasată marca i. Traseul astfel ales nu va putea rămâne definitiv deoarece are prea multe schimbări de direcţie. iar racordarea aliniamentelor să se facă cu raze mai mari decât o valoare minimă stabilită de proiectant. dacă acesta era încărcat cu produs în ciclul precedent şi în ciclul actual este numai parţial încărcat. Aceste variante trebuie să ţină seama că traseul trebuie să aibă o pantă longitudinală care nu trebuie să depăşească o anumită valoarea impusă. Pe materialul astfel cules se aleg variantele informative ale traseului viitorului obiectiv. Pentru proiectantul construcţiei.10. Si . Proiectarea şi construcţia unor căi de comunicaţie . 102 . informaţii asupra geologiei regiunii.presupune parcurgerea unor etape obligatorii pentru fiecare obiectiv: 1..Topografia în construcţiile civile unde : Ti . perspective şi necesităti economice ce urmează să se dezvolte.  trasarea profilelor transversale. atunci diagrama tasării mărcilor va prezenta o tendinţă crescătoare.32 . măsurarea unghiurilor de frângere ale aliniamentelor şi calculul elementelor principale ale curbelor de racordare. ca şi pentru beneficiar. Tasările absolute şi tasările medii ale construcţiei se pot reprezenta grafic. V1 O1 B O2 O3 V3 A V2 Figura 8. cea mai folosită fiind metoda axei zero.1 Alegerea traseului.

51] unde  este măsurat în teren.   lungimea tangentelor. 8. b. V3-B ce se vor racorda între ele prin arce de cerc cu centrele în O1.Ridicarea topografică a treseului prin drumuire cu profile. De acolo ştim să trasăm o linie de pantă constantă între punctele A şi B.52] lungimea bisectoarei.2 Calculul şi trasarea elementelor principale ale curbelor de racordare. reprezentând tendinţa generală a liniei de pantă constantă. între punctele A şi B. care fac circulaţia imposibilă. printr-o drumuire planimetrică executătă între punctele A şi B. V2 şi V3.Topografia în construcţiile civile În exemplul din figura 8. cunoscută din faza de proiectare. care va trece prin V1. Pentru rezolvare vom apela la cunoştinţele din capitolul referitor la probleme rezolvabile pe hărţi şi planuri. de exemplu. R.33) trebuiesc racordate cu un arc de cerc. R şi la măsura unghiului între aliniamente. Simultan cu drumuirea planimetrică. V1-V2. Două aliniamente concurente în punctul V (figura 8. Arcele de cerc ce descriu traseul se caracterizează printr-o serie de elemente care vor trebui calculate şi trasate în teren. Din multitudinea de trasee obţinute am ales varianta figurată cu linii punctate.  cu valoarea:   200 g  β [8. Vom stabili astfel aliniamentele A-V1.33).32. Acesta va fi măsurat în teren (figura 8.  Elementele caracteristice curbei sunt:   raza de racordare. Datele iniţiale cunoscute se referă la mărimea razei de racordare. Se constată că această variantă prezintă multe inflexiuni.53]  lungimea curbei : 103 . P7 P5 P4 P3 P1 P2 P8 V2 A P9 P10 V3 P11 P12 P6 V1 B Figura 8. obţinută cu relaţia:    b  VO  VB  R sec  1 2   [8.10. V2-V3. Din acest motiv vom stabili o succesiune de aliniamente. iar viteza de proiectare cu care vor circula vehicolele pe acest tronson va fi de vkm/h. O2 şi O3. de maxim 10%).33 . se cere să se proiecteze un traseu de drum care nu va avea panta mai mare de p%. Traseul care rezultă este deci o succesiune de aliniamente şi arce de cerc. pantă ce are valoarea p% ( de obicei mai mică de 7% şi în mod excepţional. se vor măsura şi o serie de profile transversale. T. pentru porţiuni scurte. unghiul de frângere. calculate cu relaţia: T  R  tg  2 [8.

coordonate pe coardă. tangente succesive. Ti şi Te. se obţine punctul B. T. condiţiile de şantier reclamă existenţa mai multor puncte amplasate pe curbă. 8. respectiv a bisectoarei nu sunt suficiente pentru realizarea curbei. se trasează faţa de unul din aliniamente.Topografia în construcţiile civile lc  π R 200 g [8.Elementele curbelor circulare de racordare. corzi prelungite. Valoarea unghiului şi raza de racordare permit calculul elementelor principale. Situaţia prezentată este valabilă când vârful V este accesibil. Pentru trasarea bisectoarei. alături de metoda arcelor egale. toate fiind metode riguroase. coordonate polare.3. la lungimea calculată a tangentelor. Pe acest aliniament. Această denumire este 104 . Acest lucru se poate face prin diverse metode de trasare în detaliu cum sunt : coordonate rectangulare pe tangentă.34 . jumătatea unghiului . din categoria metodelor de trasare în detaliu cu ajutorul coordonatelor rectangulare pe tangentă. sau prin metode aproximative dar foarte rapide cum este metoda sfertului. Dintre metodele enumerate mai sus vom prezenta numai acelea care sunt cel mai des folosite. 8.10.56] [8. se obţin punctele de intrare. b.   depăşirea tangentelor : DT  2T  lc [8.57]   y B  OTi  OA  R 1  cos  2  Pentru trasare.1 Metoda absciselor egale. Atunci când racordarea aliniamentelor se face cu arce de cerc cu rază mare de curbură. la distanţa calculată. trasarea în teren numai a punctele de intrare şi ieşire.10. respectiv ieşire din curbă. Această metodă face parte. Pentru trasarea lor. În această situaţie. din punctul V. se va amplasa un teodolit în vârful V cu care se va măsura unghiul .55] x B  R  sin coordonatele pe tangente ale punctului bisector B : abscisa ordonata  2 [8.3 Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare.54] V  b  B Ti A  Te   O  Figura 8.

36. Astfel. Din figură calculăm coordonatele punctului 1 : x1  x y1  OTi  O1'  R  R 2  x 2 [8.. Considerând exemplul din figura 8. i se vor calcula pornind de la o valoare aleasă a arcului l care subîntinde unghiul  ce se poate calcula cu relaţia: λ l cc ρ R [8. 2. 10 sau 20 metri..Topografia în construcţiile civile urmarea faptului că se foloseşte drept axă a absciselor chiar tangenta.61] 105 . .. Trasarea se execută prin pichetarea pe aliniamentul Ti . n şi rezultă din figura 8.59] iar relaţiile pentru calculul coordonatelor punctului “i” de pe curbă sunt de forma: xi  i  x yi  OTi  Oi '  R  R 2  ix  2 [8. . O 2' x2 2 1' Ti x1 x 1 y1 2x y2 V Figura 8.35 . 10. egale. Abscisele punctelor se aleg de 2.. iar acestora le vor corespunde ordonatele.V a absciselor egale.58] Analog. la arce egale de 5. la arce egale corespund unghiuri la centru egale. din punctele astfel marcate se trasează unghiuri drepte pe care se aplică ordonatele. Din geometria plană se ştie că. 20m. coordonatele punctelor 1. 2.35. calculăm coordonatele punctului 2: x2  2x y2  OTi  O2'  R  R 2  2x 2 [8.. Acest fapt se poate folosi în cazul trasării în detaliu a curbelor de racordare. ramura curbei de la B la Te fiind simetrică. 8. corespund unghiuri la centru .2 Metoda arcelor egale. se vor trasa aceleaşi puncte pornind de această dată din Te spre B.60] Trebuie observat că se vor calcula şi trasa atâtea puncte de detaliu până când se ajunge la punctul bisector pornind de la Ti. 5. Elementele ce se calculează pentru a trasa în detaliu o curbă se referă la coordonatele rectangulare ale punctelor 1.3.10.Metoda absciselor egale..

deja materializat. obţinând : x2  R  sin2λ  y2  OTi  O2'  R(1  cos2λ ) [8.10. Impunând o lungime a corzii s de 5. acestea fiind folosite şi la trasarea în detaliu a celeilalte ramuri a arcului de cerc. la lungimea s se va meterializa punctul 1.10 sau 20 metri. pe această direcţie. În situaţia în care nu există accesibilitate în lungul tangentelor. se recomandă folosirea metodei coordonatelor polare.3.65] se obţine valoarea unghiului /2. iar punctele fiind simetric dispuse faţă de punctul bisector.65] Din relaţia [8. reprezentând mărimea în secunde centesimale de arc a unui radian. În continuare. fie altor obstacole. Pentru trasare se va instala un teodolit în punctul Ti care va trasa faţă de direcţia către V unghiul 2. În acest caz este necesar să existe acces în lungul corzii TiB respectiv TeB (figura 8. 8. 106 . teodolitul va trasa faţă de acelaşi aliniament TiV unghiul 22).37). Din punctul 1.64] Trasarea punctelor de detaliu se face şi în acest caz similar cu metoda prezentată anterior. datorită. se calculează unghiul la centru corespunzător cu relaţia : s λ  R  sin 2 2  sin λ s  2 2R [8.36 .3 Metoda coordonatelor polare. O  2' 1'  2 1 y1 x2 y2 V Ti x1 Figura 8. se obţine astfel punctul 2. se va trasa lungimea s până la intersecţia cu direcţia trasată cu teodolitul. fie vegetaţiei.62] Coordonatele punctului 2 se calculează asemănător.Topografia în construcţiile civile unde  = cc 636620cc.63] şi analog pentru punctul "i" xi  R  siniλ  yi  OTi  Oi'  R(1  cosi*λ ) [8.Metoda arcelor egale. Cu valoarea obţinută se calculează coordonatele punctului 1: x1  R  sinλ y1  OTi  O1'  R1  cosλ  [8. se vor calcula puncte numai pentru una din ramuri.

puteau fi mai uşor urmărite şi îndrumate dacă s-ar fi dispus de un sistem care să permită determinarea poziţiei lor în orice moment. elementele calculate vor fi aceleaşi. Figura 9. Fiecare din metodele de trasare descrise mai sus au aplicabilitate funcţie de condiţiile de relief de la locul trasării şi de configuraţia curbei de trasat. iar trasarea se va face pornind din punctul TeB.Topografia în construcţiile civile O    2  1 Ti  V Figura 8. rachetele sau vasele militare aflate în marş.1 SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI. a condus inevitabil la apariţia necesităţii unei orientări permanente în spaţiu. cealaltă ramură a curbei fiind simetrică. Astfel. Dezvoltarea tehnicii militare. pe mare sau în aer. La fel ca la celelalte metode de trasare în detaliu.Principiul de funcţionare GPS 107 . în special după cel de al II-lea război mondial. Principii de bază. avioanele.1 . 9 9.37 .Metoda coordonatelor polare.

Problema timpului necesar pentru a parcurge distanţa de la satelit la receptorul terestru se rezolvă prin “vizarea” unui al patrulea satelit (figura 9. În prezent el este folosit pentru foarte multe aplicaţii civile. Numai că. timp în care însă satelitul se deplasează şi ajunge într-o poziţie cu alte coordonate. sistemul conţine atât partea tehnică cât şi cea comercială: sateliţii şi staţiile de urmărire şi control au costat suficient de mulţi bani pentru ca după satisfacerea necesităţilor militare. Aşa cum am văzut în capitolul referitor la metode de îndesire a reţelelor geodezice. realizarea practică presupune existenţa unei reţele compacte de sateliţi. atât de performante încât conducătorul indicând punctul de plecare şi destinaţia.S). iar prin precizia şi randamentul lucrărilor pe care îl asigură. a fost creată reţeaua geodezica. Acelaşi sistem echipează vehicolele ce participă la raliuri de anduranţă. Încă din faza de început. sistemul este din ce în ce mai mult folosit în lucrările de topografie. Pentru a putea ajunge la un receptor terestru.P. datorita distanţei mari. puncte ce aveau coordonate cunoscute. sistemul să nu producă bani.2 Segmentele componente ale sistemului.2 . sau cel mai rapid. produsele rezultate fiind extrem de precise. în mod similar. avem nevoie de cel puţin (matematic) trei puncte de coordonate cunoscute. Dacă pentru a determina coordonatele unor puncte de detaliu aflate pe suprafaţa terestră. 9. o precizie de 10 cm pentru distanţe de ordinul a 2000 km. Acest lucru este posibil numai dacă aceste puncte vor emite un semnal care să permită atât identificarea punctului cât şi determinarea poziţiei lui la un anumit moment. problema pare aparent rezolvabilă. un astfel de semnal are nevoie de un timp. similar a fost concepută o “reţea de puncte” aflate în spaţiu.Topografia în construcţiile civile Datorită distanţelor mari faţa de bazele de comandă.1). Pentru a putea determina coordonatele vectorilor militari. se impunea conceperea unui sistem global de poziţionare. se impunea realizarea unei reţele de puncte de coordonate cunoscute. R E C E P T O A R E S T I N R E G I S T R A R I D E C O D S I F A Z A A T I I D E C O N T R O L S I N C R O N I Z A R E A T I M P U L U I C A L C U L U L P O Z I T I E I P R E D E S A J E I C T I A O R B I T E I E X T R A G E R E A D E M S T A R E A S A T E L I T U L U I I N J E C T A R E A D E D A T E S A T E L I T I 2 4 S A T E L I T I 1 2 O R E P E R I O A D A 2 0 0 0 0 K M O R B I T A Figura 9. dacă aceste trei puncte sunt situate nu pe suprafaţa terestră ci pe bolta cerească. cu trasee ce străbat zone aride. Acest lucru va fi posibil urmărind segmentele ce contribuie la exploatarea sistemului de poziţionare globală.2. prin staţionarea unui punct în vederea determinării coordonatelor lui. care să facă legătura între diversele locuri de pe glob cu alte locuri de pe glob prin intermediul sateliţilor. punctele de pe boltă vor trebui să fie “vizibile”. a căror traiectorie de mişcare să fie posibil de definit în orice moment. poate căpăta un traseu optim de urmat care să fie cel mai scurt. s-a stabilit ca temă de rezolvat pentru acest sistem de poziţionare.Segmente componente ale GPS. sau cel cu cele mai mari şanse de evitare a locurilor predispuse blocajelor rutiere. Dacă principiile de bază au fost arătate mai sus. Aplicaţiile sistemului nu sunt numai în domeniul militar şi cel al măsurătorilor terestre. denumit Sistem de Poziţionare Globală (G. 108 . După cum se vede din figura 9. O serie de firme constructoare de automobile au început să livreze pe piaţa maşini echipate cu sisteme de poziţionare.

2. sunt toate staţionare pe maşinile pe care sunt montate. Y.20200 km •perioadă . Orbitele sateliţilor sunt înclinate faţă de ecuator cu un unghi de 30°. iar prezenţa echipamentului GPS asigura o orientare extrem de rapidă.4D. 9.rubidium.15m (codul P) •constelaţie de sateliţi .10-13 s. împreună cu traseele lor.continuă •precizie .1228 MHz •date de navigaţie .1575 MHz . sunt folosite oscilatoare din clasa de precizie 10-12 .3 – Constelaţia sateliţii GPS. Z. tehnica a mers mai departe şi s-au produs receptoare GPS pentru personal.repetabilă •ceasul satelitului . Pentru determinarea cu precizie a timpului. Dacă echipamentele descrise mai sus. Cei 24 de sateliţi. Sateliţii GPS au 845 kg şi dispun de sisteme de stabilizare a orbitei. putem afirma că în prezent se poate determina poziţia unui obiect oriunde pe glob. Caracteristicile tehnice ale sateliţilor din sistemul GPS se referă la: •altitudine . t •înregistrare . X.Topografia în construcţiile civile fără puncte de reper.12 ore •frecvenţe .24 •geometrie . aceşti sateliţi vor fi astfel distribuiţi încât să asigure o acoperire uniformă a întregului glob terestru. cesium Figura 9.1 Segmentul spaţial. Practic. Pe de altă parte. constituie segmentul spaţial al GPS. care pot fi folosite pentru determinarea poziţiei în orice punct cu erori de ordinul a 10-15 metri după o recepţionare de semnal satelitar ce durează 2 minute. O astfel de distrubuţie presupune existenţa a 6 orbite pe care gravitează câte patru sateliţi. Unghiul între doi sateliţi de pe aceeaşi orbită este de 120°. iar unghiul între două orbite vecine este de 60°. pe bază de 109 .

Deoarece în măsurătorile cu sateliţi este nevoie de informaţii foarte precise asupra timpului şi frecvenţelor.42 Mhz L2 = 120 x 10. El este cel ce controlează sateliţii. se impune ca frecvenţele să fie deosebit de stabile.3 Structura semnalului GPS. cu valori de : L1 = 154 x 10. verifică timpul sateliţilor. prin mesajele ce acesta le va transmite.23 MHz = 1227. Colorado Springs Hawaii Kwajalein Diego Garcia Ascension Figura 9.4 -.23 Mhz. obţinându-se efemeridele şi corecţiile de ceas astfel ca să se poată alcătui mesajele satelitare. În afara frecvenţei de bază de 10. calculează efemeridele (orbitele) şi corecţiile de timp ale sateliţilor. Aici. pe durata mai multor ore. 9. singurele dispozitive care pot asigura o astfel de precizie sunt ceasurile atomice.Alcătuirea segmentului de control. Segmentul se compune dintr-o staţie principală (Master Control Station / MCS) situată în Colorado Springs. cu valori de 1*10-15 s.23 MHz = 1575. ceva nu este normal cu un satelit. 110 .2 Segmentul de control. Din acest motiv. din diverse motive. precum şi datele de navigaţie precum şi conţinutul fiecarui mesaj emis de sateliţi. sunt folosite alte două frecvenţe purtătoare. Un alt obiectiv este acela de a testa starea de “sănătate” a ficărui satelit. va avertiza utilizatorii că nu este disponibil pentru a putea fi utilizat în măsurători. folosite atât ca semnale de navigaţie cât şi pentru mesaje de date . Aceste date prelucrate se redirecţionează către staţiile de antene care le retrimit sub formă de mesaje la fiecare satelit în parte. de ordinul a s.4). Rolul acestui segment este poate cel mai important din întregul sistem. iar în momentul în care. atât staţiile terestre cât şi sateliţi sunt echipaţi cu ceasuri pe bază de cesiu (sau ribidiu).2. Cum în sistemul internaţional de unităţi de măsură. trei staţii de monitorizare şi antene terestre în Kwajalein. pentru ca apoi aceste date să fie “injectate” în mesajele către sateliţi. 9. precum şi două staţii de monitorizare în Colorado Springs şi Hawaii (figura 9. Staţiile de monitorizare recepţionează semnalele de la sateliţi şi le trimit la staţia centrală împreună cu datel meteorologice. Ascension şi Diego Garcia. informaţiile primite sunt preluate şi prelucrate. Staţia principală are rolul de a calcula efemeridele sateliţilor.Topografia în construcţiile civile cesium sau rubidium. secunda de timp este definită ca parte a perioadei de oscilaţie a atomului de Cesiu133.60 Mhz fiecare satelit emiţând ambele frecvenţe.

ceea ce corespunde unei lungimi de undă de 19.23 Mhz. Pentru a putea fi recepţionate. De obicei.Influenţa poziţiei sateliţilor asupra PDOP. lungime de undă de 293. sau între sateliţi şi utilizatori. se impunea ca între punctele reţelei de sprijin să existe vizibilitate directă. cu o frecvenţă de 10.Topografia în construcţiile civile Semnalele folosite la comunicare între sateliţi şi staţiile terestre.5 . semnalele sunt recepţionate prin intermediul antenelor. o conformaţie a sateliţilor grupaţi. timp unda purtatoare 1 coduri PRN -1 semnal Figura 9. Funcţie de mărimile care se vor 111 .23 Mhz şi aparţine ceasului atomic. În vederea determinării cu precizie a coordonatelor punctelor prin observaţii la sateliţi. se recepţionează sateliţii aflaţi la peste 15° unghi de pantă. semnalele trebuie să nu fie perturbate de eventuale obstacole. A B Figura 9. de receptoarele GPS. Vom avea astfel de-a face cu semnale purtătoare. coduri şi date pentru toate informaţiile recepţionate. frecvenţa de 50 bps şi durata 30 s. Dar perturbarea semnalului se poate datora şi reflectării lui de către sol sau construcţiile aflate la oarecare distanţă de antenă. cu o lungime de undă de 24. conduce la rezultate proaste ale determinărilor. Frecvenţele semnalului purtător sunt două şi anume L1 cu valoarea 1575. Pentru a elimina posibilitatea recepţionării unor semnale parazite.1 m şi ciclicitate de 1 milisecundă.60 Mhz. Dacă în măsurătorile clasice. Pentru date.42 Mhz.6 . În acest fel. La sol. Codurile folosite sunt denumite P.05 cm şi L 2 cu valoarea 1227.31 m şi o ciclicitate de 267 zile.Structura semnalului GPS. cum sunt construcţiile înalte sau vegetaţia.45 cm. antenele sunt prevăzute cu un "guler" care ecranează semnalele venite de sub linia orizontului şi în plus operatorul are posibilitatea să seteze unghiul de pantă minim peste care se pot observa sateliţii. Structura semnalului emis de sateliţii GPS este prezentată în figura 9. acum se impune ca vizibilitatea să fie către sateliţi. cu o lungime de undă corespunzătoare de 29. este necesar ca aceştia să fie dispuşi uniform pe bolta cerească. frecvenţa de bază este de 10. sunt semnale modulate. respectiv codul C/A cu aceeaşi valoare a frecvenţei.5.

Un alt amănunt care trebuie avut în vedere este cel care se referă la manevrabilitate. observăm că domeniul clasic şi cel al GPS sunt comparabile numai în domeniul distanţelor mai mici de 15 km. în timp ce determinările punctului B vor fi mai puţin precise. pe de altă parte pe preciziile obţinute cu tehnicile respective şi nu în ultimul rând pe criteriul costurilor pentru aparatură şi personal. 112 . Ambele sunt metode extrem de sofisticate şi costisitoare.7. 9.7 . sateliţii fiind dispuşi sub unghiuri mari unul faţă de celălalt.25-0. pentru punctul A vom beneficia de determinări tridimensionale bune. Aproximativ în acelaşi domeniu de lungime se înscriu metodele inerţiale respectiv metodele tranzit. deoarece peste această valoare. practic acestea au devenit extrem de comod de folosit. O evaluare corectă a poziţiei măsurătorilor GPS în cadrul tehnicilor de măsurare a terenului trebuie să se bazeze pe de o parte pe o analiză atât a posibilităţilor legate de domeniul lungimilor extreme ce se pot determina. Această comparaţie se poate urmări în figura 9. La cealaltă extremă a distanţelor se află interferometria cu baze foarte lungi sau măsurători laser de distanţe la sateliţi. Deoarece au fost făcuţi paşi importanţi în domeniul miniaturizării receptoarelor.4 Locul tehnologiei GPS în cadrul masurătorilor terestre. tehnica GPS este mult mai precisă.Topografia în construcţiile civile determina.6.Compararea tehnicilor de măsurare.PDOP  pentru timp TDOP În configuraţiile de sateliţi din figura 10. greu de utilizat în activitatea cotidiană.30m. Dacă ne raportăm la preciziile determinărilor. indiferent de poziţia pe glob sau condiţiile de relief. Metodele clasice permit determinări ce nu depăşesc lungimi de 60 km cu precizii de circa 0. cu posibilităţi de măsurare atât în domeniul măsurătorilor clasice cât şi în cel al distanţelor foarte lungi (de ordinul miilor de kilometri). Între aceste categorii se situează tehnologia GPS. o serie de coeficienţi arată acurateţea determinărilor :  pentru poziţia orizontală HDOP  pentru poziţia verticală VDOP  pentru determinări tridimensionale . Precizia (cm) 40 INERTIAL 30 TRANSIT 20 CLASIC 10 GPS SLR VLBI Distanta (km) 10 100 1000 10000 Figura 9.

Institutul de Construcţii Bucureşti.B. Bucureşti. 1970. Gagea L. Editura didactică şi pedagogică. 1 şi 2. Kahmen H. Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. Topografie. fasc. Topografie.C. Deumlich F. 1982. Curs topografie inginerească (pentru secţiile construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare). 1988. Topografie inginereasca. Drumuri. I. Bucureşti. II.Topografia în construcţiile civile 10 BIBLIOGRAFIE Atudorei M. Verlag fur Bauwesen. Neamtu M. 1970.C. Henecke F... Cristescu N. Institutul de Construcţii. Nicolaescu Gh. Editura Matrix Rom. Cristescu N... Ulea E. 1 şi 2. Verner H. Matasaru T. 1972.. Institutul de Construcţii. ş.. Neuner J. şi col. Onose D. Colectiv coordonator Oprescu N. Topografie inginerească I. Cristescu N. Bucureşti.. Iaşi. 1978.a. I. Nistor Gh. Institutul de Constructii.C. I. 2000. ş. 1980. vol. Sisteme de poziţionare globală. Cristescu N. vol.. Bucureşti. Geodezie aplicată la studiul construcţiilor.. Teoria erorilor de măsurare şi metoda celor mai mici patrate. Bucureşti. Editura Matrix Rom. Neamtu M. CostăcheI A. Berlin.. 1974. I. Sebastian Taub M.a. Bucureşti. Vermessungskunde III.. Neuner J. ş. 1977. 1988.B. Fotescu N. Măsurători geodezice prin unde. 1993. Ingenieur.. 1981 Îndrumar de lucrări practice topografice. Editura Gheorghe Asachi. Editura didactică şi pedagogică. Grobmann W.B. Bucureşti. VEB Varlag für Bauwesen...B. Bucureşti.C. Editura didactica şi pedagogică. Walter de Gruyter. III. 1971. Bucureşti. Măsurarea topografică a deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor. Savulescu C. Instrumente topografice şi Geodezice. 113 . 1961..Geodasie... Seyfert M. Îndrumător pentru lucrări practice la teoria erorilor. 1978. Bucureşti. Măsurători terestre – fundamente. Colectiv Catedra Topografie I. Bucureşti. Sebastian-Taub M. Berlin. Onose D. Editura didactică şi pedagogică.a Neamţu M. 1986. Calcule topografice. Fotescu N. Manualul inginerului geodez. 1988. 2001.. Editura Tehnica. Editura tehnică.

. Institutul de Constructii. 1974. Bucureşti. Buletinul Universităţii Petrol-Gaze. Topografie generală. ş.XLVII-L (1995-1998) nr. Russu A. 114 . Schmidt H.5/1998 Topografia în construcţiile compozite beton-metalsticlă. 1968. Ursea V. vol.. Editura didactică şi pedagogică. Vermessungskunde für Bauingenieure. Editura didactică şi pedagogică. Topografie aplicată în construcţii. Ursea V. Indrumător pentru lucrări practice şi proiect de topografie inginerească. 1955. 1986. Ursea V.a. 1998 Topografie cu elemente de geodezie şi fotogrammetrie. Verlag Konrad Wittwer. Topografie.Topografia în construcţiile civile Popescu D. 1974. Bucureşti. 1991 Popescu D. Editura Tehnica. Lucrări topografice la construcţia sediului administrativ al Regiei Autonome „PETROM” Ploieşti. Bucureşti. Russu A. Editura Agrosilvica. Witte B. Bucureşti. Simpozionul aniversar 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Geodezie şi 180 de ani de la prima promoţie de ingineri hotarnici. Stuttgart. Bucureşti.

.............................. 9 1.......... ..........................................6 Determinarea suprafeţelor pe hărţi şi planuri....1 Forma şi dimensiunile Pământului... 18 2....... 19 2..............1 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor.........4.................. 7 1...................... 4 1.3 Proiecţii cartografice..............................5....... 31 4...... .................................... 3 1.. ............... ................................................... 33 4...........2........... 24 2............... 9 1.2 Elementele topografice ale terenului.................5 Unităţi de măsura..........1 Suprafeţe de referinţă.. ...............................................1 Forme tip de înălţimi..... 16 2............................................6.. 20 2............. .........2.................................... 13 1.....4 Orientarea în teren a hărţilor sau planurilor............................................ 23 2............ 14 2..............4.... ............ ..........1 Obiectul şi importanţa topografiei în domeniul tehnic...5 Folosirea planurilor şi hărţilor....... 30 4 MĂSURAREA LUNGIMILOR.3 Determinarea orientării unei direcţii........................................ .2 Metode grafice.......... 5 1....1 Măsurarea directă a lungimilor.. .... .. 30 3............................................................ 34 1 115 ...................................................................................... ...............................................................................2 Eroarea medie a mediei aritmetice.... ..................5 Determinarea cotelor prin interpolarea curbelor de nivel.6............................... ...... 21 2. ................... ............................................................4 Noţiuni de teoria erorilor de măsurare..........2.......1 Jalonarea aliniamentelor accesibile....... .2..4...................................4 Forme tip de relief.......2 Jalonarea aliniamentelor cu capetele inaccesibile. ... ... 25 2....................... ............ ......2 Măsurarea directă a lungimilor............................ ......3 Bazinul hidrografic..............1 Scara planurilor şi hărţilor...................................4 Elementele topografice ale terenului.................. ....Topografia în construcţiile civile NOŢIUNI GENERALE.....................5............................................. ............ .......... 10 1..............4..............................2............3 Reprezentarea reliefului........................7 Trasarea liniei de pantă constantă între două puncte pe hartă.................. .... ... ..............2 Semnele convenţionale ....5..................6 Determinarea pantei liniei terenului între două puncte..4..........2 Forme tip de adâncimi.......................5...... 17 2......................1....1 Eroarea medie pătratică individuală....... 27 3 JALONAREA ALINIAMENTELOR............................ 18 2..........................................................2 Sisteme de coordonate....5... ........................3.... 13 2 HĂRŢI ŞI PLANURI.......... 21 2................5................. .. ................ 29 3.........................5. ......2 Măsurarea directă a lungimilor orizontale...................... 17 2............... .......1......................... ... .................... 15 2............... 22 2............................ 31 4.............. 11 1........ 21 2...................1 Determinarea coordonatelor rectangulare...............................1............... 9 1...... ........2 Determinarea distanţei între două puncte pe hartă..5....3 Corecţii ce se aplică distanţelor măsurate cu panglica sau ruleta................... 24 2... 5 1.....................1 Jalonarea aliniamentelor peste un deal..................................... . 3 1. .............8 Intocmirea profilului longitudinal...................3.............. ....................... 4 1.......................................... 29 3......... 31 4. 14 2........3 Suprafeţe de referinţă şi sisteme de coordonate.............................................1 Metodele numerice..6.....2........... 19 2... 32 4.........3 Metoda mecanică................. .....2 Proiecţia punctelor în geodezie şi topografie......................................................... 20 2................

.....3 Metoda aliniamentului.........3..........1 Operaţii de teren la drumuiri..............................3 Nivelmentul geometric..........3..2 Marcarea punctelor topografice.................................3................................ 62 7.............. ...............................................2 Nivelul rigid cu şurub de basculare............... .. 52 6.....................3 Metode de măsurare a unghiurilor. 67 116 ................3 Determinarea paralactică a distanţelor........................................ 62 7 ALTIMETRIE....Topografia în construcţiile civile 4.......... ............... .....1.....2.... 58 6..... 39 5................................................... .......... ..........2 Operaţii preliminare la drumuirile planimetrice...... ..4 Precizia măsurării unghiurilor cu teodolitul.2 Nivelmentul geometric de capăt.1 Clasificarea drumuirilor............2 Instrumente de nivelment................. 38 5............ 50 6............ ...3........... 47 6 PLANIMETRIE.................... 43 5..........3... 54 6..................... 62 7.....2 Calcule şi compensări la drumuiri. ...3...................................... ..............................................................................................1 Metoda radierii........................4..2.............................. ........................................................................................3. .....2 Nivelmentul trigonometric cu vize descendente..... 36 4..........4 Măsurarea indirectă a distanţelor.........4.................... ........................................1 Principiul intersecţiei............................4.......... ................ ...4 Nivelmentul trigonometric.................................................... 57 6...........................................1 Reţele de sprijin planimerice.........1...............................................................1 Reţeaua geodezică...............................4 Ridicarea detaliilor planimetrice.......... 38 5 STUDIUL TEODOLITULUI.................................. .............. 52 6.................... 61 6..............3 Măsurarea electronică a distanţelor................................................................... ...... 36 4................ 40 5.. 63 7.... 48 6.... ......... 37 4................ 55 6............................... 66 7.........................................2 Principiul intersectiei înainte............ 42 5..................................................2 Metoda coordonatelor rectangulare (echerice).............1...1 Nivelmentul geometric de mijloc.................. 55 6.... 65 7......2 Determinarea coordonatelor reţelei de sprijin........................... 66 7.............2 Determinarea telemetrică a distanţelor. 40 5..............2 Măsurarea unghiurilor verticale.........4............ .................. ...........3 Semnalizarea punctelor topografice......1 Luneta topografică.................................................................. ....................3 Drumuirea planimetrică............................ ....................... 60 6........................ ...... 49 6...........3 Nivele cu orizontalizare automată a axei de vizare.................. 56 6....1 Determinarea stadimetrică a distanţelor.. 65 7...... ............ ..2......... .................... 48 6........... 52 6.1 Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente....... ....2........................... 63 7..................... .....................1 Generalităţi...........................................3..................... .........1 Măsurarea unghiurilor orizontale..............2................................ 64 7...............2............3......................................................................... ..3 Părţi componente ale teodolitului.. ........2..... 60 6........4............ 63 7............2 Nivelele teodolitului. ....................3........................................... 48 6............................................. 66 7. ............ 43 5......... .....1 Nivelul rigid........ 40 5...3 Principiul intersectiei înapoi.............3... ......3................ 35 4........................................2 Axele teodolitului.........3.......... 46 5.............................................1 Schema generală a teodolitului clasic........ .................... ........4............. ............4.....2.....4....... . ............3...............

..............2...7 Ridicarea detaliilor altimetrice.. ................. 83 8.......................... ................1 Metoda coordonatelor rectangulare.......6............... 89 8......... .........................1......... 74 7. 85 8................2.......................... .................... ...............9..................8....1 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mici.......... 85 8...............4.... 82 8.............. 68 7...................7 Axele construcţiilor....................................... ..1 Drumuirea de nivelment închisă pe punctul de plecare.. .................6 Trasarea împrejmuirilor.........5 Nivelmentul hidrostatic......................................... .........................2.......... .......2...... 70 7..................................................... ..................... .......2.......... .......3................... 80 8.2...................8.2.. 91 8.................... 72 7......2 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment trigonometric...................1 Trasarea unghiurilor........6..4.............2....... .......2 Trasarea prin nivelment geometric de capăt.... 86 8....3 Trasarea cotelor prin nivelment hidrostatic.......... 77 8 TOPOGRAFIE APLICATĂ........................ .........................8 Nivelmentul suprafeţelor...... .... ...3 Trasarea cotelor proiectate.. ................................... .1 Trasarea prin nivelment geometric de mijloc.. ................................................................................... 70 7.................. .......2 Nivelmentul în terenuri mlăştinoase............2..3........... 68 7...........1.. 71 7......2 Nivelmentul suprafeţelor prin pătrate mari...........................2........ ....Topografia în construcţiile civile 7.......... 81 8................. 93 8.. 82 8... ................ ................... 78 8.. ....1 Nivelmentul peste cursuri de apă......... 79 8..1... 76 7................... 88 8....................................4....2..........2..3....... ............3 Reţeaua de construcţii.. 92 8..................1............................5 Obţinerea curbelor de nivel pe plan.9......................1 Lucrări topografice la proiectarea construcţiilor.....3....2 Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric....................... 76 7........................1 Radieri de nivelment........................ ............................ ..2............ 83 8............ 89 8......... 78 8..2...... ....2.... 77 8.9..... ...... 87 8..... ...... 94 117 .1 Trasarea pe cale directă...... 84 8.................. .....7..................3 Trasarea unghiurilor cu precizie ridicată....... 90 8...2.... 75 7.........................................4 Metode de trasare a punctelor construcţiilor..2 Trasarea pe cale indirectă............................2 Trasarea pe teren a distanţelor....... .......4..........4... 79 8..... 72 7. ............................... .... .1 Trasarea cotelor prin nivelment geometric... 72 7.... 73 7...........................4 Trasarea cotelor la etaj şi în groapa de fundaţie.1 Trasarea unghiurilor cu precizie redusă........ ........................2 Drumuirea cu punct nodal.......................9 Nivelmentul în condiţii speciale........ .................2 Metoda coordonatelor polare.......2 Trasarea unghiurilor cu precizie medie......7..... 74 7.......2.1 Trasarea liniilor de pantă dată prin nivelment geometric................................................. ...........................9......3 Nivelmentul terenurilor cu pantă mare........3.............................................5 Trasarea fundaţiilor şi a stâlpilor................................................................................. 83 8.......................2 Metoda profilelor............... 71 7............ ....6 Drumuirea de nivelment geometric................... 81 8.. ...............3 Metoda intersecţiei înainte..... 86 8...... 92 8.... ..... 78 8....................2.1.................. .....................4 Metoda intersecţiei reperate.9...........................4 Precizia nivelmentului geometric..4 Trasarea liniilor de pantă dată... ...................................3.............2................................2 Trasarea pe teren a elementelor topografice...........................................................4..

...9 Lucrări topografice în timpul exploatării construcţiilor...... ............10...3..........8 Calculul volumului de terasamente şi trasarea platformelor............ 107 9... 94 8...................1 Alegerea traseului...... . 106 9 SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI................................ 108 9...1 Principii de bază.......10.... .. 110 9......................2 Determinarea verticalităţii construcţiilor............ ......... 109 9...3 Determinarea tasării construcţiilor în timpul exploatării...................... .............. 104 8... .............. 104 8......................4 Locul tehnologiei GPS în cadrul masurătorilor terestre.................................... ...................................... 102 8..............................................Topografia în construcţiile civile 8........2 Metoda arcelor egale...................... 113 118 ..3........................2 Segmentul de control................1 Metoda absciselor egale............... 103 8.......10.2 Segmentele componente ale sistemului.............. 98 8...... 105 8.................. 110 9......10..... 107 9........3......... .... 100 8................. ...................3 Structura semnalului GPS............ ....................................................9.........................9................2.... ........................2.....1 Segmentul spaţial....3 Metoda coordonatelor polare. ....................................................... .............................2 Calculul şi trasarea elementelor principale ale curbelor de racordare... .....10 Lucrări la trasarea axelor căilor de comunicaţii terestre.10......3 Metode de trasare în detaliu a curbelor circulare...................... 112 10 BIBLIOGRAFIE ....... 102 8...................................... .........................10....... ...... ...1 Determinarea înălţimii construcţiilor înalte...............9.... 97 8.................................................. 97 8..............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->