y

Ijarah adalah pajakan harta menurut kontrak yang di bawahnya manfaat yang dinyatakan dibenarkan dalam bentuk usufruk satu diperolehi bagi tempoh yang dinyatakan dalam pulangan untuk pertimbangan yang dibenarkan yang dinyatakan. kontrak al-ijarah adalah di mana pembiaya membeli dan memajak aset eqiupment atau lain-lain pemilik perniagaan dengan bayaran atau lebih sering disebut sebagai pendapatan sewa. tempoh pajakan serta fi yang mesti ditetapkan terlebih dahulu dan dipersetujui bersama.

Faedah (usufruk) 2. Pemajak mesti mempunyai hak di sisi undang-undang untuk digunakan dan pajakan aset. 3. Penggunaan aset dan aset itu sendiri mestilah dibenarkan di bawah undang-undang Islam. 5. Tempoh pajakan mesti jelas. Isu-isu Kontrak (Aquad) 1. Kontrak itu perlu ditulis dalam jelas dan pasti bahasa menggunakan tegang yang dahulu atau yang ada sekarang, tidak tegang masa depan. 2. Penerimaan tawaran kontrak itu mesti dipersetujui dengan tawaran itu, dan tawaran dan penerimaan mesti dibuat pada masa yang sama dalam mesyuarat yang sama.

y

y

Pemajak dan pemberi pajak 1. Pemberi pajak mesti di sisi undangundang waras dan dapat memasuki ke dalam kontrak 2. Pemajak mestilah seorang dewasa, bukan kanak-kanak, atau Syarat Islam mesti baligh Aset Sebagai Suwa 1. Aset mesti mampu diterangkan secara terperinci. 3. Aset yang dipajak mesti sah di sisi undang-undang. 4. Penjual mesti mampu untuk menyampaikan aset kepada pemajak. 5. Aset mesti berguna dan berharga kepada pemajak. 6. Maklumat terperinci mengenai aset mesti diketahui oleh kedua-dua penjual dan pembeli. 7. Risiko pemilikan aset itu terletak kepada pemberi pajak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful