You are on page 1of 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Budetowej na rok 2011 Gminy Karczew

VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku

Plan rachunku dochodw, o ktrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych i wydatkw nimi sfinansowanych na 2011 rok

Dzia 801 Rozdz.80101


stan rodkw na pocztek roku 2011
plan dochodw w roku 2011

Szkoa
Szkoa
Szkoa
Podstawowa w
Podstawowa w
Podstawowa Nr 2 Otwocku Wielkim Sobiekursku

RAZEM

122200

20864

66550

209614

paragraf 0690

200

200

paragraf 0750

5000

5000

paragraf 0830

100000

paragraf 0960

2000

2000

paragraf 0970

15000

15000

plan wydatkw w roku 2011

122200

20864

20864

66550

66550

187414

209614

paragraf 4210

5000

paragraf 4220

100000

paragraf 4270

15200

15200

paragraf 4300

2000

2000

stan rodkw na koniec roku 2011

Dzia 801
Rozdz. 80104 Przedszkola
stan rodkw na pocztek roku 2011
plan dochodw w roku 2011
paragraf 0830
plan wydatkw w roku 2011
paragraf 4220
stan rodkw na koniec roku 2011

Dzia 801
Rozdzia 80110 Gimnazja

5000
20864

66550

187414

Gminne
Gminne
Gminne
Gminne
Przedszkole w
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Sobiekursku

Gminne
Przedszkole w
Otwocku Wielkim RAZEM

0
200200

0
181566

0
169000

0
32032

0
87472

200200

181566
181566

169000
169000

32032

87472
87472

670270

181566
0

169000
0

32032

87472
0

670270

200200
200200
0

32032
0

670270
670270
0

Publiczne
Gimnazjum w
Karczewie

0
stan rodkw na pocztek roku 2011
plan dochodw w roku 2011

133000

paragraf 0690

2000

paragraf 0750

35000

paragraf 0830

90000

paragraf 0960

1000

paragraf 0970

5000

plan wydatkw w roku 2011

133000

paragraf 4210

24000

paragraf 4220

90000

paragraf 4240

10000

paragraf 4300

3000

paragraf 4530

6000

stan rodkw na koniec roku 2011

Na podst. Uchway Nr LI/411/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wskazania jednostek owiatowych
prowadzonych przez Gmin Karczew, ktre tworz rachunek dochodw wasnych oraz ustalenia rde dochodw wasnych i ich przeznaczenia

PRZEWODNICZCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
Tadeusz Marton