You are on page 1of 4

Code No.

Total No. of Questions : 42

36

March, 2010

BIOLOGY
Time : 3 Hours 15 Minutes ]

[ Max. Marks : 90
( Kannada Version )

WQ R XR .
R X R Y.

i)
ii)

- I (Wh)
- A
x XR X@ WY O :5 1 = 5
1.

YVR ( Plasmolysis ) WzW.

2.

S ?

3.

R.Q.

4.

W y R ( Vascular bundle ) x E
( Closed vascular bundle ) RO ?

5.

R @

( Golden rice )

( Host cell )

xY xR

- B
x XRY XR X@
O :

5 WY
5 2 = 10

6.

x @ \R J .

7.

X ( Transcription ) O R ( Translation ) WzW.

8.

X Wx
R .

9.

S @ ZR .

10.

] ( Auxins ) @ XV XR .

11.

R WzW. ( Log phase ) ?

( Storage parenchyma )

L x XR

- C
x @ XR X@ WQ
Y :
12.

. xY
.

13.

\R J .

14.

xZ X QM }R .

15.

xY Xy ( Monoclonal antibodies ) y R .

16.

J ( Yeast ) O WJy Y WJ
VY x XR .

17.

... E X
ZR .

( E.coli )

Wy-

200 - 250
4 5 = 20

( Lac-Operon )

SR X

( Lactic acid bacteria )

( DNA fingerprinting technique )

- D
I.

x XRY XR O :
18.

J J X
.

19.

x y x :

( Steward's starch hydrolysis )

QMR

a)

... Y ( Adenine )
( Thymine ) ( Guanine ) | ( Cytosine )
O.

b)

YVR |W] ( Gene taxi ) O.

c)

Y@x

( Sclerenchyma )

( Plasmodesmata )

II.

15=5

YVV|

Y.

d)

WJ E S SyY Y.

e)

x N O.

(X WX XR X)
x XR O :

15=5

20.

Z W y L x R XR .

21.

W Z ( Ganong's
X .

respiroscope )

XR R

- II (Xh)
- E
x XR X@ WY O :
22.

23.

WR WzW.

24.

xX--| X ( Cri du chat syndrome ) x |O ?

25.

y x ( Corpus callosum ) ?

26.

y WJR .

51=5

- F
x XRY XR 2 5 WY O :
5 2 = 10

O O O O
XyR ( Antibodies ) J .

27. A

( Antigens )

28.

Y ? }R .

29.

@ \R J .

30.

( Cyanosis ) yR .

31.

\} ? R .

32.

( Fertilization membrane ) |O ? Z?

- G
x @ XR X@ WQ
Y :

200 - 250
4 5 = 20

33.

O x] y XR .

34.

X ( Nephron ) R XR .

35.

Z R ( Dihybrid cross ) O } .

36.

XY Z XR .

37.

O ( Narcotic drugs ) ? R J ,
X@ }R .
{ PR WzW.

b)

X Y|x@ @ yR J .

c)

W ? R .

38. a)

- H
I.

x XRY XR O :
39.

SO

XR
representation ) .

40. a)

QM

XZ

15=5
( Schematic

X X S B } S .

b)

{ Bx @ }R J
.
2

c)

P XR WzW.

(X WX XR X)
II.

x XR O :
41.

15=5

N L x, R XR .

42. a)

S YJ Q x (
, XR .

V.S. of blastula )

R
2

b)

x O O O W @
WWR J .
2

c)

x ( Leydig cells ) YO ?

PediaWikiBlog.blogspot.com