Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

Lo Forestalillo
Nº 132 Nº 132 31-07-2009 31-07-2009
Informe Situació d’Incendis Forestals

Episodi dur i intens

Maniobra al foc de La Donzell (17/07/09). Crema d’eixamplament en un camp de rostolls.

Què hem tingut
Tendència comparada des de principi d’any fins: 30/07/2008 30/07/2009 Nº Serveis (VA+VU+VF) Superfície (ha) 694,87 9.158,77 2.688 4.037

DADES PROVISIONALS I PENDENT DE VALIDACIÓ

Fig 1 Número de serveis (VA+VU+VF) des del 04/07/09 fins al 30/07/09, i serveis de >1ha.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

Descriipciió de lla siituaciió Descr pc ó de a s tuac ó
Evolluciió de lla sequera ((diisponiibiilliittatt de combusttiiblles viius ii gruiixutts mortts)) Evo uc ó de a sequera d spon b a de combus b es v us gru xu s mor s
El darrer episodi d’entrada de sud ha implicat l’assecada dels combustibles gruixuts als extrems del país (Terra Alta, Ports i Alt Empordà) i al nord de la Noguera. Per la setmana que ve els models coincideixen a marcar una nova entrada de sud, potent i ferma, que arribarà al centre d’Europa. Caldrà fer el seguiment de les humitats nocturnes per valorar la nova entrada en disponibilitat de mantenir-se encesos els combustibles més lleugers durant les nits (represes, focus secundaris actius,...) Seguim acumulant sequera dels combustibles vius a la zona mediterrània del país, sobretot a la costa de Tarragona i de la Costa Brava.
Fig. 2 Previsió de P i T fins el dia 14/08/09. (Font: www.wetterzentrale.com)

Fig. 3 Sequera acumulada (Índex Drought Code) del 30/07/03.

Fig. 4 Sequera acumulada (índex Drought Code) del 27/07/09.

Fig. 5 Sequera acumulada (índex Drought Code) del 27/07/08.

Evolluciió dells serveiis ((VA -- agríícolles,, VU -- urbans ii VF -- fforesttalls)) Evo uc ó de s serve s VA agr co es VU urbans VF ores a s

Gràfic 1. Serveis totals i per regió segons el tipus de serveis de vegetació, de l’última quinzena, des del 17/07/09 al 30/07/09.

Destaca l’augment general d’activitat, concentrant-se en l’augment de VF a totes les regions i VU a la RET.

Gràfic 2. Mbs13 (serveis de vegetació forestal) des del 01/01/09 fins al 30/07/09, comparat amb el mateix període del 2008/9 i del 2007/8. També es comparen les evolucions dels anys amb el nombre de serveis normals (en fosc, percentil 50%), menors del normal (en blau) i màxims (en gris) dels darrers 7 anys.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

Per regiions Per reg ons
S’incrementa la sequera acumulada a la zona de la Costa Brava i la disponibilitat dels combustibles morts a la zona del Cap de Creus pel vent i manca de recuperació d’humitats dels darrers dies. Què es preveu La nova entrada de sud implicarà dies de no recuperació d’humitats nocturnes i mantindrà els nivells de sequera acumulats. Cal estar atents a les pluges dels fronts que puguin arribar. Els darrers dies ha augmentat la sequera a la zona del Maresme i Vallesos, la manca de pluges i els altes temperatures han accelerat aquest procés. Què es preveu La xafogor serà intensa a nivell de costa, però a l’interior dels Vallesos l’acanalament del vent de sud, les altes temperatures i la baixa humitat mantindran el nivell d’assecada. La part sud de la regió va acumulant sequera de manera progressiva, sobretot la zona del Penedès i Garraf. L’Anoia ha entrat de ple en el procés de collita del cereal. Què es preveu Seguirà augmentant la sequera amb la nova entrada de sud i cal preveure una major activitat de focs a les zones cerealístiques. La zona sud de la regió està acumulant sequera de manera intensa, cal estar atents especialment al Bages i sud de Solsonès perquè interaccionarà el vent de sud amb l’entrada de les marinades (eixos de Cardener i Llobregat). L’incendi de Pujalt és l’actual referent de comportament de la zona. Què es preveu El pas de fronts implicarà inestabilitat i comportaments erràtics dels focs. El sud reforçarà marinades i topogràfics de grans valls. Cal fer el seguiment de les activitats de cereal. Els Ports, Montsià i la Ribera són les zones que han patit més el darrer episodi de sud, augmentant el nivell de sequera i, per tant, la capacitat de veure comportaments de foc més intensos. L’incendi d’Horat de Sant Joan ha mostrat comportaments intensos, focs de capçades i focus secundaris inclús de nit. Què es preveu No està prevista massa aigua en els passos de front, caldrà fer el seguiment de llamps perquè el combustible gruixut està disponible per mantenir-los uns dies. Augment generalitzat de la sequera als principals massissos de la regió, com Llaberia-Vandellòs, Montsant i el Montmell. L’incendi de Rocafort de Queralt ja marca pautes de comportaments intensos. Què es preveu Cal estar atents a les zones de cereals de la Conca i al procés d’assecada del Priorat, l’entrada de sud que es preveu reforçarà els vents de marinada dels eixos nord-sud. La zona de la Plana manté l’activitat de cereal i ha incrementat la sequera de la zona forestal, els incendis de La Donzell d’Urgell i Plans de Sió del mateix dia 17 han mostrat els comportaments del foc en aquestes masses forestals dins del mosaic agrícola. Què es preveu La nova entrada de sud seguirà afectant els zones dels Montsecs, Comiols i els contraforts del Prepirineu, sobretot reforçant els vents de les grans valls del Segre i les Nogueres. Cal prestar especial atenció a les zones forestals del voltant de la Plana, tant de Garrigues i sud del Segrià, com dels límts amb la REMS i la REC.

Grau d’’acttiiviittatt Grau d ac v a
Baixa Normal Mitja Important Crítica Gran incendi

RELL

RET

RETE

REC

REMS

REMN

REG

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

Aspectes més iimportants Aspectes més mportants
3.1. Resums dels darrers incendis
17/07/09 La Donzell d’Urgell - Agramunt (RELL), 5700 ha vegetació agrícola
Incendi que s’inicia el dia 17 de juliol a les 16h, el primer alertant informa que es tracta d’un foc de matolls però remarcant el fort vent que bufa a la zona, es tracta doncs d’un incendi conduït per vent de ponent (P1). En poc temps la columna de fum ja és important i l’incendi té capacitat per créixer ràpidament. Dintre la propagació de l’incendi queden involucrats diversos punts sensibles, nuclis de Cabanabona, Vilalta, així com diferents masies granges i pallers, que dificulten encara més l’extinció. A última hora de la tarda un canvi del vent de ponent cap a vent de NW va possibilitar que el flanc dret de s’obrís entre els nuclis del Coscó i Vilamajor i una altra llengua seguint el Llobregós. El dia 18 a les 8h es dóna l’incendi en fase de control.
Figura 6: Perímetre de l’incendi de La Donzell d’Urgell, als municipis de Sanaüja, Torrefeta, Vilanova de l’Aguda, Cabanabona, Oliola i Agramunt.

17/07/09 Plans de Sió (RELL), 314 ha vegetació agrícola i roureda seca (Quercus faginea)
L’incendi, simultani al de La Donzell, va propagar-.se pels camps de cereal, collits i per collir, i a través dels marges i taques forestals. La maquinària agrícola que va ajudar a l’extinció va ancorar moltes parts del perímetre amb un parell de passades de la grada. El comandament del servei i la majoria de recursos assignats, de la REC i la REMS, van treballar per protegir les cases i coberts dispersos per la zona. El flanc esquerra va quedar molt frenat pel propi vent de ponent. El dret es va obrir fins arribar als talusos que baixen cap al riu Sió, prop del poble de Castellnou d’Oluges i fins a l’entrada de les Oluges.

Figura 7: Perímetre de l’incendi de Plans de Sió, que va afectar a Castellnou de les Oluges i les Oluges.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

20/07/09 Horta de Sant Joan (RETE), 1140 ha vegetació agrícola i forestal (Pinus nigra, P. halepensis i Quercus ilex)
Des de la UT GRAF no publicarem cap anàlisi ni extraurem conclusions operatives d’aquest foc fins que no finalitzi el període de “secret de sumari” que s’ha instruït. Un cop es pugui publicar l’informe tècnic de Bombers que s’està fent en farem la màxima difusió, com s’ha fet sempre, i de la mateixa manera com han fet els altres cossos d’extinció de casos similars. Moltes gràcies per la comprensió i respecte a aquest procés marcat pel jutjat i la vostra contribució a que el mateix es desenvolupi seguint el seu ritme natural.

23/07/09 Rocafort de Queralt (RET), 49,1 ha vegetació agrícola

Incendi iniciat en zona agrícola que llança focus secundaris mentre el vent és significatiu (cops de més de 30 km/h), però a mesura que el vent amaina els flancs frenen la seva propagació i es pot aturar el cap. La columna de fum marcava diercció Pontils, tot i que ‘augment de HR i reducció del vent en va alentir la seva propagació.
Figura 8: Perímetre de l’incendi de Rocafort de Queralt sobre ortofotomapa 1:10000 i gràfic del SMC de l’estació de Sta. Coloma de Queralt.

24/07/09 Pujalt (REC), 90ha vegetació agrícola

Foc conduit pel vent de ponent, amb llançament de focus secundaris només després de carrera a plena alineació (200m i d’unes 10ha). Un cop perduda l’alineació entra dins capacitat d’extinció. Va ser el darrer incendi d’un episodi de focs a la zona de cereals de la Plana de Lleida i del Bages.

Figura 9: Perímetre de l’incendi de Rocafort de Queralt sobre ortofotomapa 1:10000.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

3.2. Tempesta de foc a la Península Ibèrica
La darrera ona de sud de la setmana del 20 al 26 de juliol ha deixat un rastre d’incendis a tot l’arc mediterrani. La península Ibèrica ha resultat especialment afectada, amb focs virulents davant d’unes condicions meteorològiques extremes. També les illes de Còrsega i Sardenya han patit incendis importants. En les següents taules i mapes es presenten les dades i localitzacions aproximades d’aquest darrer episodi d’incendis. Observeu l’evolució de l’onada de calor en els mapes de temperatura/alçada geopotencial 850hPa (es detallen els dies 21, 23, 25 i 27 de juliol).

Fig. 10: Localització dels incendis més importants a la península Ibèrica. Taula 1: Incendis més significatius de la península Ibèrica.

Província Teruel

Tarragona Cuenca Almeria Cáceres Castelló Avila

Indret Cañizar del Olivar, Fuentespalda Alloza, Los Olmos y Corbalán-Cedrillos Aliaga Horta de Sant Joan Poyatos Mojácar Las Hurdes Segorbe, Pedreguer, Onda Valle del Tiétar

Data inici 21/07/2009 22/07/2009 22/07/2009 20/07/2009 21/07/2008 23/07/2009 25/07/2009 23/07/2009 28/07/2009

Ha afectades Observacions 12.000 1.200 1.850 2.600 3.000 1.180 5.000 1 víctima bomber 5 víctimes bombers

2 víctimes (1 civil, 1 tècnic TRAGSA)

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

Fig. 11: Evolució de l’onada de calor (850 hPa)

Fig. 12: Localització dels incendis més significatius a la riba mediterrània. Taula 2: Incendis més importants fora de la península Ibèrica.

País França Itàlia

Indret Corsega Marsella Sardenya

Data inici 23/07/2009 23/07/2009 23/07/2009

Ha afectades Observacions 6.000 1.100 25.000 2 víctimes civils

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció General Operativa Divisió de Grups Especials Àrea GRAF

3.3. From Paper to Reality. The academic formation of forest engineers in Portugal
Marta Mendes – degree in Geography and António Estevens – degree in Forest Engineering In the last years Portugal was affected by forest fires of great dimensions and its being necessary an reflection of the competent entities, public administration and civil society about the methods and organization during the combat of wildfires. It was reached the conclusion that would be necessary modify the organization of National System of Defensa de la Floresta Contra Incendios through the clarification of competences of the several intervening entities, the modification to appropriate legislation and above all to bet in the professional formation. In the need of filling this gap was being created the course of technological specialization in Forest Defense against Wildfires at the Agriculture College of Coimbra that checks competences for operational planning and executes concrete actions of prevention and combat forest fires. These actions are through the knowledge of techniques of preventive silviculture, pré-suppression, initial attack, extended attack, ground control and post-fire rehabilitation. This course allows a complete practical formation allowing the contact with different entities to know the reality of forest fires to ensure a better strategy of the extinction means. This practical formation are prescribed fire and indirect attack with Gauf (Grupo de análise e uso do fogo); formation about the use of chain-saws and brush cutters at Center of Operations and Forest Techniques in Lousã; in direct attack in the National School of Firemen and in pré-suppression, initial attack and ground control with specialized Chilean firemen in first intervention to render service to Afocelca. Besides this practical contact with fire management this formation enables us to work in other areas such as regeneration, maintenance and forest exploration and operations of maintenance of infrastructures of DFCI, namely, strips of fuel administration, roads and water points. This course has a practical plenty component but the main gap is the lack of study of fire behavior models, the lack use of programs for simulation the fire behavior and the lack of an appropriate geographical information system according our necessities about detection and prediction of forest fires. In the end of the course is necessary the accomplishment of 600 hours of formation in work context. This formation takes place in the months of summer, during the critical fire period, in several linked institutions to DFCI. After having concluded the course the technicians are qualified to carry out several professional functions in the different tied institutions to DFCI because they have all the technical knowledge that is necessary to integrate the national system.
Foto d’una crema controla

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful