You are on page 1of 6

CNG TY IN LC HA BNH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

IN LC TP. HA BNH

c lp T do Hnh phc

--------------------------------

---------***-----------

PHNG N GIM TN THT IN NNG


TBA: D 2
Ngy 22 thng 04 nm 2011
I.

C S PHP L LP PHNG N:

Cn c vo nhim v sn xut kinh doanh bn in v ch tiu tn tht in nng in lc TP.


Ha Bnh giao cho t Tng hp 1.
Cn c vo s liu kinh doanh theo di hang thng ca cc trm bin p cng cng. T Tng hp
1 in lc TP. Ha Bnh lp gim tn tht in nng TBA: D 2
II.

C IM TBA V S LIU KINH DOANH CC THNG CA TBA.

1)
TBA D 2 Cng sut 250 Cp in cho 240 khch hng thuc phng Hu Ngh TP. Ha Bnh
T. Ha Bnh.
+ Trong :

- 234 Cng t 1 pha 5 20A v 10 40A


- 06 Cng t 3 pha o trc tip.
- 0 Cng t 3 pha o gin tip.

Cc cng t 1 pha, 3 pha trong thi hn s dng.


+ng dy 0,4kV trm D 2, gm 02 l ng dy 0,4kV
2)

S liu kinh doanh cc thng ca TBA.


in thng phm
Thng/
nm

in nhn
(kWh)

2/2011
3/2011
4/2011
Ly k

37080
34500
32040
103620

T
gia
33461
31838
29697
94996

T l tn
tht (%)

C quan

Tng

442
563
590
1595

33903
32401
30287
96591

4,67
5,84
6,99
5,82

Cng t chy, kt
1 pha

3 pha

0
0
0

0
0
0

V s
c
0
0
0

III.
CNG TC CHUN B V CCH THC T CHC PHNG N GIM TN THT
IN NNG.
1)

Chun b phng tin, thit b o in, vt t.

*Chun b phng tin thi cng:


*Chun b vt t: Vt d do Cng ty in lc cp, in lc TP. Ha Bnh lnh v tp kt ti hin trng.

TT
1
2
3
4
5

Tn vt t
Ghp 3 bu lng AM 70
Ghp 3 bu lng GM 35
Ghp 1 bu lng AM 16 - 70
Ghp 1 bu lng GM
Bng dnh cch in

n v tnh
B
B
B
B
Cun

06
02
12
0
05

n v tnh
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Quyn

02
02
05
05
02
02
02

S lng

Ghi ch

S lng

Ghi ch

*Chun b dng c thi cng:


TT
1
2
3
4
5
6
7

Tn dng c
ng h Ampe km
Ti ng ngh
Km in
T vt 2 v 4 cnh
M lt
C l
S sch

*Chun b dng c an ton:


- Cc trang b an ton c nhn y .
- Bt th in h th: Mi cng nhn mt ci.
- Thang di ng, chn tro..
2)

Chun b nhn lc:

+ Nhn lc mi nhm cng tc gm 03 ngi:

-01 trc tip thc hin vic o dng, o in p gi cao im, thp im, kim tra s u ni cng t,
hot ng ca cng t. Xit li thay th cc ghp ni tip xc dc cc l ng dy 0,4kV thc hin
chuyn u ni cc pha.
-01 ngi gim st.
-01 ngi ghi chp s sch v hng dn cc im cn cng tc.
*a im tp kt: Ti in lc TP.Ha Bnh.
*Ngi cp phiu cng tc: Cao Trung Thng.
*Ngi ch huy trc tip, danh sch cng nhn: Theo phiu cng tc:
-Cp ngy 22 thng 04 nm 2011
-Cp ngy 23 thng 04 nm 2011
IV.
PHNG N K THUT THI CNG V BIN PHP AN TON CHO TNG HNG
MC CNG TC.
1)

Tin cng tc.

Cn c vo khi lng cng vic, tnh hnh chun b vt t, thit b phn thc hin phng n
gim tn tht in nng s tin hnh thc hin trong thi gian t 7h30 pht n 19h45 pht t ngy 22
thng 04 nm 2011 n ngy 23 thng 04 nm 2011
2)

K thut thc hin cng tc:

*Ngy 22 thng 04 nm 2011 thc hin phc tra ch s cng t s liu so snh kt lun ghi ch s cng
t chnh xc, tm ra cng t sai s nh hng % tn tht.
*Kim tra cc khch hng c sn lng in nng cao, s dng tht thng, kim tra hot ng ca cng
t v s u ni dy cng t, kim tra tt c cc hm cng t, cng t trong hm c u ng cc tnh
hay khng, nguyn nim phong ch hm, ch booc, ch tai cng t.
*Kim tra hot ng v s u ni dy cng t o tng TBA.
*Kim tra tip xc cp xut tuyn ti cc u vo v cc u ra p t mt ti t h th, cc mi ni tip
xc dc ng dy 0,4kV cc nhnh r, cc ghp ni cp hm cng t v ng dy 0,4kV bng nn vo
gi cao im.
- Kim tra bng ph ti bong n cc cng t khng s dng a nhm c hay khng.
- o dng in cc pha IA, IB, IC I0 ti cc l phn nhnh, ti cp cp cho hm cng t, ti tng l xut
tuyn v cp u cc TBA vo gi cao im, thp im.
- o in p pha UA0, UB0, UC0 v in p dy UAB, UBC, UCA ti cui cc nhnh l ng dy
0,4kV, u cc TBA vo gi cao im, thp im so snh in p cc pha u ng dy v cui ng
dy vo gi cao im v thp im.

*Kim tra tit din cp cc l ng dy c ph hp dng in hay khng. Khi c s liu dng in l
IA, IB, IC, I0 o vo nhiu thi im ta xc nh c dng Is v tnh hnh cn pha (c biu ghi cc thng
s o dng o p)
- Ngy 23 thng 04 nm 2011 thc hin cng tc cn pha, xit li ghp ni tip xc. Chuyn cc hm cng
t c dng in tng ng t pha c dng in ln sang pha c dng in nh cc pha cn bng nhau.
Tin hnh cn chnh cc pha t cc nhnh r ng dy cn bng n l ng dy 0,4kV cn bng.
- Tin hnh xit li cc ghp ni, cp xut tuyn, cc ghp ni 0,4kV nhnh r, cc ghp ni dc ng dy
0,4kV trc. Nu hng thay th ghp mi hoc tng cng thm ghp. Thc hin xong cng tc cn pha,
xit li tip xc, thay th ghp trn ng dy 0,4kV. Tin hnh ng in, o li dng in v in p
cc pha sau cn pha.
*Bin php an ton:
- Ngy 22 thng 04 nm 2011 do khng ct in 0,4kV nn khi thc hin cng vic kim tra hot ng
cng t, phc tra ch s cng t, kim tra s u ni dy cng t,kim tra tip xc bng nn, o dng
o p gi cao im, thp im cn th bt in cc vt kim loi khng c in mi c tip xc nh
ai hm, hm cng t st, v cng t v cng tc trnh va trm vo cc ng dy dn in xung quanh
hm cng t. o dng in, in p ch khong cch cc pha khi o. Kim tra Ampe km trc khi
cng tc.
- Ngy 23 thng 04 nm 2011 ct ht in ng dy 0,4kV TBA cn pha xit li tip xc. Trc khi
cng tc cn th bt in ng dy 0,4kV, tin hnh lm tip a ti cc v tr ng dy 0,4kV, xong
mi c tip xc vi ng dy 0,4kV cng tc. Lm vic trn cao cn eo dy an ton, ng trn
thang i ng phi c ngi gi chn thang. Khng c mang theo cc vt dng nng km theo khi tro
cao, khng c tung nm dng c m phi dng dy thng ko t t cc vt nng ln.
- Khng c ng di khi c ngi ang lm vic trn cao m phi ng xa chn ct in.
- Khi xong cng vic phi tho tip a, thu dn dng c, c, kim tra qun s, kim tra li ng
dy 0,4kV TBA m bo an ton ng in cc l ng dy 0,4kV, kim tra li kt qu cn pha.
Kt qu thc hin s c tng hp bng bn nh gi kt qu thc hin phng n gim tn tht in
nng.

IN LC TP. HA BNH

T TNG HP 1

BN NH GI KT QU
THC HIN PHNG N GIM TN THT IN NNG

Trm bin p: D 2
Cn c phng n gim tn tht in nng TBA: D 2 S ngy 08 thng 11 nm 2010 c
duyt v thc hin.
Cn c kt qu o kim tra dng in v in p trc thi im cn pha v sau thi im cn
pha, kt qu phc tra, kt qu kim tra o m in nng v vn hnh ng dy 0,4kV. T Tng hp 1
nh gi kt qu thc hin phng n gim tn tht in nng
1- S liu o dng in v in p trc khi cn pha
Ngy gi o
18h30
08/11/2010

19h30
08/11/2010

L 1 (I)
IA = 56
IB = 31
IC = 20
I0 = 30

L 2 (I)
IA = 42
IB = 58
IC = 34
I0 = 25

IA = 112
IB = 86
IC = 87
I0 = 24

IA = 28
IB = 12
IC = 25
I0 = 16

Kt qu o
L 1 (U)
UAO = 224
UB0 = 225
UC0 = 225

L 2 (U)
UA0 = 225
UB0 = 224
UC0 = 225

Tng trm
IA = 107
IB = 89
IC = 74
I0 = 33

UAO = 224
UB0 = 225
UC0 = 225

UA0 = 224
UB0 = 225
UC0 = 225

IA = 120
IB = 115
IC = 72
I0 = 48

2- S liu o dng in v in p sau khi cn pha


Ngy gi o
19h30
22/04/2011

L 1 (I)
IA = 68
IB = 52
IC = 58
I0 = 16

L 2 (I)
IA = 52
IB = 47
IC = 41
I0 = 12

Kt qu o
L 1 (U)
UAO = 226
UB0 = 226
UC0 = 226

L 2 (U)

Tng trm
IA = 120
IB = 110
IC = 108
I0 = 12
UAO = 226
UB0 = 226
UC0 = 226

3- nh gi, kt lun
+ Kim tra cng t o Tng: Ct ph ti s dng in kim tra a nhm cng t khng t tri.
+ Kim tra ng dy 0,4kV vn hnh: m bo tiu chun vn hnh tt.
+ Kim tra hnh lang tuyn ng dy 0,4kV pht quang sch.
+ Dc tuyn DK 0,4kV kim tra cc mi tip xc tt, khng pht hin c im no snh nhit khi kim
tra tip xc bng nn gi cao im.

+ Th bng n 40w vi cc cng t o 3 pha cng t xoay thun chiu a nhm, khng pht hin ra
cng t b chy, hng, kt.
+ DK 0,4kV b lch pha ln cn pha m bo tiu chun vn hnh.

NGI THC HIN

T TNG HP 1

IN LC TP. HA BNH