Contractul de voluntariat

Contractul de voluntariat vs. contractul individual de muncă Contractul individual de munca este reglementat de Codul muncii, contractul de voluntariat face obiectul Legii voluntariatului nr. 195/2001 cu modificările şi completările ulterioare. ( O.G. nr. 58/2002, Legea nr. 629/2002, Legea nr. 339/2006). Potrivit art. 2 din Legea 195/2001, voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială (lit. a); activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medicosanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea.

Între contractul individual de muncă şi contractul de voluntariat există o serie de asemănări: 1. salariatul, ca si voluntarul, desfăşoară o anumită activitate profesională pentru un beneficiar 2. în executarea ambelor contracte, prestatorii se subordonează beneficiarului şi ei sunt obligaţi să-şi îndeplinească sarcinile primate de la beneficiarul muncii 3. munca se realizează şi se desfăşoară în cadrul unui program de lucru 4. beneficiarul trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în condiţiile legale de securitate şi sănătate în muncă, luând măsuri pentru evitarea riscurilor de accident şi de boală 5. ambele contracte au caracter intuitu personae adică, obligaţiile contractului nu se pot realiza prin reprezentare

1

prin art. remunerarea. obiectul contractului de voluntariat este o activitate de interes public. 6 alin. !!!!! Excluderea oricarei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii pe baza consimţământului liber exprimat trebuie să fie stipulată expres în contractul de voluntariat. concediu de odihnă 3. 2 . 8 alin. Acest element esential trebuie să nu fie contrazis de realitate. pentru care forma scrisă este cerută ad validitatem. contractul individual de muncă este oneros. cel mai important îl constituie subordonarea prestatorilor faţă de beneficiari. acestei munci. iar contractul de voluntariat este unul cu titlu gratuit (spre deosebire de salariat. 195/2001 se interzice să se încheie un contract de voluntariat în scopul de a se evita încheierea unui contract individual de muncă. drepturi de asigurari sociale. (pentru valabilitatea sa). (1) din Legea nr. potrivit art. răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.Între contractul individual de muncă şi contractul de voluntariat există deosebiri: 1. În acest sens. avându-se în vedere asemănările substanţiale dintre contractul individual de voluntariat şi contractul individual de muncă. pe cand răspunderea în cazul contractului de munca este reglementata de Codul muncii. voluntarul nu beneficiază nici de celelalte drepturi specifice salariatilor: vechime în muncă. în timp ce obiectul contractului individual de muncă este alcătuit din două prestaţii diferite: realizarea unei munci pentru un angajator (persoană juridică de drept public sau de drept privat ori persoană fizică) şi plata. 4. (1) din aceeaşi lege 195/2001. voluntarul nu obţine o contraprestatie pentru activitate) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful