P. 1
Evanghelii apocrife - Didahia (sau învăţătura celor doisprezece apostoli)

Evanghelii apocrife - Didahia (sau învăţătura celor doisprezece apostoli)

|Views: 3,172|Likes:
Published by Billy Dean
"Tot cel ce vine în numele Domnului, sa fie primit; iar apoi, dupa ce îl cercetati, îl veti cunoaste, ca veti avea pricepere sa deosebiti dreapta de stânga. "
"Tot cel ce vine în numele Domnului, sa fie primit; iar apoi, dupa ce îl cercetati, îl veti cunoaste, ca veti avea pricepere sa deosebiti dreapta de stânga. "

More info:

Published by: Billy Dean on Sep 17, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

DIDAHIA

DIDAHIA
SAU INVĂŢĂTURA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI

INTRODUCERE

În limba greacă se numeşte Didach, traducerea este Didahia . Este totuşi o carte apocrifă, şi trebuie privită ca atare. A fost afişată aici (ca şi celelalte cărţi) pentru a fi cunoscută şi citită de toţi creştinii care doresc acest lucru. Dorinţa noastră a fost aceea de a fi cunoscute cât mai multe cărţi apocrife din cele existente, pentru ca nimic să nu rămână necunoscut de creştinii români. Sunt multe situri creştine străine care le studiază îndelung. Deci, există posibilitatea acum ca şi creştinii români să le studieze şi să îşi facă o părere despre ele, pentru a nu fi consideraţi "mai puţin cunoscători" în aceste lucruri. Capitolul I 1. Sunt două căi: una a vieţii şi alta a morţii; şi este mare deosebirea între cele două căi. 2. Calea vieţii este aceasta : Mai întâi, să iubeşti pe Dumnezeu, Creatorul tău; al doilea, pe aproapele tău ca pe tine însuţi şi toate câte voieşti să nu ţi se facă ţie, nu le face şi tu altora. 3. Iar învăţătura acestor cuvinte este aceasta : Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi rugaţi-vă pentru duşmanii voştri; postiţi pentru cei ce vă prigonesc; că ce mulţumită aveţi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc ? Nu şi păgânii fac acelaşi lucru ? Voi, înşişi, iubiţi pe cei ce va urăsc, şi nu veţi avea duşman. 4. Depărtează-te de poftele trupeşti şi lumeşti. Dacă-ţi dă cineva o palmă pe obrazul drept, întoarce-i lui şi pe celălalt şi vei fi desăvârşit. Dacă te sileşte cineva să mergi o mila, mergi cu el două dacă-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa; dacă cineva ia de la tine ce-i al tău, nu cere, că nici nu poţi. 5. Oricărui cere de la tine, dă-i şi nu cere înapoi, că Tatăl vrea să dea tuturor din darurile Sale. Fericit este cel ce dă potrivit poruncii, că este nevinovat. Vai de cel ce ia! Dacă ia, având nevoie, va fi nevinovat; dar cel care ia neavând nevoie, va da socoteală de ce a luat şi pentru ce; dus la închisoare, va fi cercetat de cele ce a făcut şi nu va ieşi de acolo până când nu va da şi cel din urmă ban. Dar şi despre acestea s-a zis : Să asude milostenia ta în mâinile tale până cunoşti cui dai Capitolul II 1

DIDAHIA

1. A doua poruncă a învăţăturii: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter; să nu strici băieţi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu vrăjeşti, să nu faci otrăvuri, să nu ucizi copil în pântece, nici pe cel născut să nu-l ucizi, să nu pofteşti cele ale aproapelui. 2. Să nu juri strâmb, să nu dai mărturie mincinoasă, să nu vorbeşti de rău, să nu ţii minte răul. 3. Să nu fii cu două gânduri, nici cu două feluri de vorbă, pentru că două feluri de vorbă este cursa morţii. 4. Să nu fie cuvântul tău mincinos, nici în deşert, ci plin de faptă. 5. Să nu fii lacom, nici răpitor, nici făţarnic, nici rău, nici mândru. Să nu ai gând rău împotriva semenului tău. 6. Să nu urăşti pe nici un om, ci pe unii să-i mustri, pe alţii să-i miluieşti, pentru alţii să te rogi, iar pe alţii să-i iubeşti mai mult decât sufletul tău.

Capitolul III

1. Fiul meu, fugi de orice rău şi de tot ce este asemenea lui. 2. Să nu fii mânios, că mânia duce la ucidere; nici invidios, nici certăreţ, nici mânios, că din toate acestea se nasc ucideri. 3. Fiul meu, să nu fii poftitor, că pofta duce la desfrâu; să nu spui cuvinte de ruşine, şi nici să te uiţi cu ochi pofticioşi, că din toate aceste se nasc adulterele. 4. Fiul meu, să nu ghiceşti viitorul după zborul păsărilor, pentru că aceasta duce la închinare de idoli; să nu descânţi, să nu citeşti în stele, să nu faci vrăji, să nu vrei să auzi de ele, nici să le vezi, că din toate acestea se naşte închinarea la idoli. 5. Fiul meu, să nu fii mincinos, pentru că minciuna duce la hoţie; nici iubitor de argint, nici iubitor de slavă deşartă, că din toate acestea se nasc hoţiile. 6. Fiul meu, să nu fii cârtitor, pentru că te duce la hulă, nici obraznic, nici cu gând rău, că din toate acestea se nasc hulele. 7. Să fii blând, pentru că cei blânzi vor moşteni pământul. 8. Să fii îndelung răbdător, milostiv, fără răutate, paşnic şi bun, tremurând totdeauna pentru cuvintele pe care le-ai auzit. 2

DIDAHIA

9. Să nu te înalţi pe tine însuţi, nici să ai sufletul tău obraznic. Să nu se lipească sufletul tău de cei mândri, ci să ai legături cu cei drepţi şi cu cei smeriţi 10. Cele ce ţi se întâmplă se le primeşti ca bune, ştiind că nimic nu se face fără Dumnezeu.

Capitolul IV 1. Fiul meu, să-ţi aduci aminte, ziua şi noaptea, de cel ce-ţi grăieşte Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l cinsteşti ca pe Domnul, că unde se vorbeşte de domnie, acolo este şi Domnul. 2. Să cercetezi în fiecare zi cărţile sfinţilor, ca să afli odihna în cuvintele lor. 3. Să nu faci dezbinare şi să împaci pe cei ce se ceartă. Să judeci cu dreptate, să nu te uiţi la faţa omului, când ai să mustri pentru păcat. 4. Să nu te îndoieşti dacă un lucru va fi sau nu. 5. Să nu fii cu mâinile întinse la luat şi cu ele strânse la dat. 6. Dacă ai dobândit ceva prin lucrul mâinilor tale, să dai ca răscumpărare pentru păcatele tale. 7. Să nu stai la îndoială când dai şi nici să murmuri când dai, că vei cunoaşte cine este Bunul Răsplătitor al plăţii. 8. Să nu întorci spatele, celui lipsit; să faci parte din toate ale tale fratelui tău şi să nu zici că sunt ale tale. Dacă suntem părtaşi la cele nemuritoare, cu atât mai mult la cele muritoare. 9. Să nu iei mâna ta de pe fiul tău sau de pe fiica ta, ci să-i înveţi din tinereţe frica de Dumnezeu. 10. Să nu porunceşti slugii tale sau slujnicei tale, când eşti amărât şi supărat, că şi ei nădăjduiesc în acelaşi Dumnezeu, ca nu cumva să nu se mai teamă de Dumnezeu, care este şi Dumnezeul tău şi al lor. Că Dumnezeu n-a venit la noi, ca să ne cheme după fată, ci la aceia pe care i-a pregătit Duhul. 11. Iar voi, cei care sunteţi robi, să vă supuneţi, cu ruşine şi cu teamă, stăpânilor voştri, ca unor chipuri ale lui Dumnezeu. 12. Să urăşti orice făţărnicie şi tot ce nu este plăcut Domnului. 13. Să nu părăseşti poruncile Domnului şi să păstrezi ceea ce ai primi fără să adaugi şi fără să scoţi. 3

DIDAHIA

14. În Biserică să-ţi mărturiseşti păcatele tale şi să nu te duci la rugăciune cu conştiinţa rea. Aceasta este calea vieţii.

Capitolul V 1. Calea morţii este aceasta : Mai întâi de toate este rea şi plină de blestem : ucideri, adultere, pofte, desfrânări, hoţii, idolatrii, vrăji, farmece, răpiri, mărturii mincinoase, făţărnicii, inimă vicleană, vicleşug, mândrie, răutate, obrăznicie, lăcomie, cuvinte de ruşine, invidie, neruşinare, îngâmfare, fudulie, lipsă de teamă, 2. prigonitori ai celor buni, urâtori de adevăr, iubitori de minciună ; nu cunosc răsplata dreptăţii, nu se lipesc de bine, nici de dreapta judecată; nu priveghează spre bine, ci spre rău ; bunătatea şi răbdarea este departe de ei; iubesc cele deşarte, umblă după mită, nu miluiesc pe sărac, nu sufăr pe cei necăjiţi, nu cunosc pe Creatorul lor, ucigaşi de copii, stricători al făpturii lui Dumnezeu, întorc spatele celui lipsit, asupresc pe cel în strâmtorare; apărători ai bogăţiilor, judecători nelegiuiţi ai săracilor, plini de tot păcatul. Izbăviţi-vă fiilor, de toate acestea!

Capitolul VI 1. Vezi să nu te abată cineva de la această cale a învăţăturii, că acela te învaţă cele ce sunt în afară de Dumnezeu. 2. Dacă poţi purta tot, jugul Domnului, desăvârşit vei fi; dar dacă nu poţi, fă ce poţi. 3. Cu privire la mâncări, ţine ce poţi, dar fereşte-te tare de cele jertfite idolilor, că este slujire a unor zei morţi.

Capitolul VII

1. Cu privire la botez, aşa să botezaţi : După ce aţi spus mai înainte toate cele de mai sus botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. În apă proaspătă. 2. Iar dacă n-ai apă proaspătă, botează în altă apă; iar dacă nu poţi în apă rece, în apă caldă. 3. Dacă nu ai de ajuns nici una nici alta, toarnă pe cap de trei ori apă, în numele Tatălui al Fiului şi al Sfântului Duh 4

DIDAHIA

4. Înainte de botez să postească cel ce botează şi cel botezat şi alţi câţiva, dacă pot. Porunceşte, însă, ca cel ce are să se boteze să postească o zi sau două înainte.

Capitolul VIII 1. Posturile voastre să nu fie ca cele ale făţarnicilor că ei postesc lunea şi joia; voi, însă, să postiţi miercurea şi vinerea; 2. Nu vă rugaţi ca fariseii ci cum a poruncit Domnul în Evanghelia Sa! Aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este puterea şi slava în veci. 3. De trei ori pe zi să vă rugaţi aşa.

Capitolul IX

1. Iar cu privire la euharistie, aşa să faceţi euharistia : 2. Mai întâi cu privire la potir: "Îţi mulţumim Ţie, Părintele nostru, pentru sfânta vie a lui David, sluga Ta, pe care ne-ai făcut-o nouă cunoscută prin Iisus, Fiul Tău. Ţie slavă în veci". 3. Cu privire la frângerea pâinii : "Îţi mulţumim Ţie, Părintele nostru, pentru viaţa şi cunoştinţa, pe care ne-ai făcut-o cunoscută noua prin Iisus, Fiul Tău. Ţie slavă în veci". 4. După cum această pâine frântă era împrăştiată pe munţi şi fiind adunată a ajuns una, tot aşa să se adune Biserica Ta de la marginile lumii în împărăţia Ta. Că a Ta este slava şi puterea, prin Iisus Hristos în veci. 5. Nimeni să nu mănânce, nici să bea din euharistia voastră, ci acei care au fost botezaţi în numele Domnului. Căci cu privire la aceasta, a spus Domnul: "Nu daţi ceea ce este sfânt câinilor".

Capitolul X

1. După ce v-aţi împărtăşit, mulţumiţi aşa:

5

DIDAHIA

"Îţi mulţumim Ţie, Părinte Sfinte, pentru sfânt numele Tău, pe care l-ai sălăşuit în inimile noastre şi pentru cunoştinţa, credinţa şi nemurirea, pe care ne-ai făcut-o nouă cunoscută prin Iisus, Fiul Tău. Ţie slavă în veci". 2. Tu, Stăpâne atotputernice, ai zidit toate, pentru numele Tău. Mâncare şi băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca să-Ţi mulţumească Ţie, iar nouă ne-ai, dăruit, prin Fiul Tău, mâncare şi băutură duhovnicească şi viaţă veşnică. 3. Înainte de toate, Îţi mulţumim, că eşti puternic. Ţie slavă în veci. 4. Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica Ta, ca s-o izbăveşti de tot răul şi s-o desăvârşeşti în dragostea Ta şi adună din cele patru vânturi, această Biserică sfinţită în împărăţia Ta, pe care ai pregătit-o. Că Ţie este puterea şi slava în veci. 5. Să vină harul şi să treacă lumea aceasta ! Osana Dumnezeului lui David! Dacă este cineva sfânt, să vină! Dacă nu este, să se pocăiască! Maranatha, Amin. 6. Profeţilor, însă, îngăduiţi-le să mulţumească atât cât vor.

Capitolul XI

1. Dacă vine cineva la voi să vă înveţe acestea toate, pe care le-am spus mai înainte, primiţi-l. 2. Dar dacă învăţătorul însuşi se schimbă şi învaţă altă învăţătură, ca să o distrugă pe aceasta, să nu-l ascultaţi; iar dacă învaţă pentru sporirea dreptăţii şi cunoştinţei Domnului, primiţi-l ca pe Domnul. 3. Cu privire la apostoli şi profeţi, potrivit dogmei Evangheliei, să faceţi aşa: 4. Orice apostol, care vine la voi, să fie primit ca Domnul; 5. dar să nu rămână decât o zi ; iar dacă e nevoie, şi a doua zi ; dar dacă rămâne trei zile, este profet fals. 6. Apostolul, când pleacă, să nu ia nimic decât pâine, până ce găseşte alt sălaş; dar dacă, cere bani, este profet fals. 7. Nu ispitiţi şi nici nu criticaţi pe orice profet, care vorbeşte în duh, că orice păcat se va ierta, dar păcatul acesta nu se va ierta. 8. Dar nu oricine grăieşte în duh este profet, ci numai dacă are purtările Domnului. Deci după purtări se va cunoaşte profetul fals şi profetul. 9. Orice profet, care rânduieşte, în duh, masa, nu mănâncă din ea, decât dacă este profet fals. 6

DIDAHIA

10. Orice profet, care învaţă adevărul, dacă nu face ce învaţă este profet fals. 11. Orice profet încercat şi adevărat, care lucrează în taina lumească a Bisericii, dar nu învaţă pe alţii să facă ceea ce el însuşi face, să nu fie judecat de voi, că el cu Dumnezeu are judecata; aşa au făcut şi vechii profeţi. 12. Dacă, însă, unul spune în duh: "Daţi-mi bani sau altceva, pe acela să nu-l ascultaţi; dar dacă spune să i se dea pentru alţii, care-s lipsiţi, nimeni să nu-l judece.

Capitolul XII

1. Tot cel ce vine în numele Domnului, să fie primit; iar apoi, după ce îl cercetaţi, îl veţi cunoaşte, că veţi avea pricepere să deosebiţi dreapta de stânga. 2. Dacă cel ce vine este un drumeţ, ajutaţi-l cât puteţi; dar să nu rămână la voi decât două, sau trei zile, dacă e nevoie. 3. Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaş, să lucreze şi să mănânce; 4. dar dacă nu are o meserie, socotiţi-vă după priceperea voastră, ca să nu trăiască împreună cu voi un creştin trândav. 5. Iar dacă nu vrea să facă aşa, atunci face neguţătorie cu Hristos. Fiţi cu luare aminte cu unii ca aceştia.

Capitolul XIII

1. Orice profet adevărat, care vrea să se stabilească la voi, este vrednic de hrana lui. 2. La fel dascălul adevărat este vrednic şi el ca lucrătorul de hrana lui. 3. Luaţi dar toată pârga produselor linului, a ariei, a boilor şi oilor şi daţi profeţilor pârgă, că ei sunt preoţii voştri. 4. Iar dacă nu aveţi profet, daţi-o săracilor. 5. Dacă fac pâine, ia pârga şi dă-o potrivit poruncii. 6. La fel dacă deschizi un vas cu vin sau cu undelemn, ia pârga şi dă-o, profeţilor.

7

DIDAHIA

7. Ia, după socotinţa ta, pârga din argintul, din hainele şi din toată averea ta şi o dă potrivit poruncii.

Capitolul XIV 1. Când vă adunaţi în duminica Domnului, frângeţi pâinea şi mulţumiţi, după ce mai întâi v-aţi mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. 2. Tot cel care e certat cu tovarăşul său să nu vină împreună cu voi până nu se împacă, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră. 3. Că aceasta este ceea ce s-a zis de Domnul, " În orice loc şi timp să-mi aduceţi jertfă curată; că Împărat mare sunt, zice Domnul, şi numele Meu este minunat între neamuri".

Capitolul XV 1. Hirotoniţi-vă vouă episcopi şi diaconi, vrednici de Domnul, bărbaţi blânzi, neiubitori de argint, adevăraţi şi încercaţi; că şi ei îndeplinesc slujirea profeţiilor şi dascălilor. 2. Nu-i dispreţuiţi, că ei sunt cinstiţi între voi împreună cu profeţii şi dascălii. 3. Mustraţi-vă unul pe, altul, nu cu mânie, ci în pace, cum este scris în Evanghelie; cu cel care greşeşte împotriva altuia, nimeni din voi să nu vorbească, nici să-l asculte, până nu se pocăieşte. 4. Rugăciunile voastre, milostenii-le şi toate faptele voastre aşa să le faceţi, cum este scris în Evanghelia Domnului nostru.

Capitolul XVI

1. Privegheaţi pentru viaţa voastră; candelele voastre să nu se stingă, coapsele voastre să nu vi le descingeţi, ci gata, că nu ştiţi ceasul, în care Domnul nostru va veni. 2. Adunaţi-vă des, pentru a căuta cele de folos sufletelor voastre. Când nu vă va fi de folos tot timpul credinţei voastre, dacă nu veţi fi desăvârşiţi în timpul cel din urmă. 3. Că în zilele cele din urmă se vor înmulţi profeţii falşi şi cei ce strică; şi se vor schimba oile în lupi şi dragostea se va schimba în ură.

8

DIDAHIA

4. Sporind fărădelegea, se vor urî unii pe alţii şi se vor prigoni şi se vor vinde şi atunci se va arăta înşelătorul lumii, ca fiu al lui Dumnezeu, şi va face semne şi minuni; şi pământul va fi dat în mâinile lui şi va face lucruri nelegiuite, care nu s-au făcut niciodată din veac. 5. Atunci va merge făptura oamenilor în focul cercării şi se vor sminti mulţi şi vor pieri, iar cei care vor stărui, în credinţă vor fi mântuiţi de Însuşi Cel ce a fost supus blestemului. 6. şi atunci se vor arăta semnele adevărului; mai întâi semnul deschiderii cerului, apoi semnul glasului trâmbiţei şi al treilea, învierea morţilor; 7. dar nu a tuturora, ci după cum s-a zis: Va veni Domnul şi toţi sfinţii cu El. 8. Atunci lumea va vedea pe Domnul, venind pe norii cerului.

SFÂRŞIT

(Preluare de pe http://dovewings.110mb.com/Didahia.htm ) (Vezi şi alte Evanghelii apocrife pe: http://www.scribd.com/people/documents/236910billydea , n.r.)

9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->