P. 1
Makalah Iman Kepada Qadha Dan Qadar

Makalah Iman Kepada Qadha Dan Qadar

Ratings:
(0)
|Views: 1,188|Likes:
Published by Anwar Cassanova

More info:

Published by: Anwar Cassanova on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

makalah iman kepada Qada dan Qadar

Iman kepada Qada’ dan Qadar Allh AWT Standar kompetensi Meningkatkan iman nkepada Qada’ dan Qadar Kompetensi dasar; • Menjelaskan penertian iman kepada Qada’ dan Qadar • Menunjukan bukti/dalil kebenaran akan adanya Qada’ dan Qadar. • Menjelaskan berbagai tanda dan peristiwa yang berhubungan adanya Qada dan Qadar. • Menunjukan ciri-ciri prilaku orang yang beriman kepada Qada’ dan Qadar. • Menampilakn prilaku yang mencerminkan keimanan kepada Qada’ dan Qadar. 1. Pengertian beriman kepada Qada’ dan Qadar Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qada’menurut bahasa artinya Ketetapan.Qada’artinya ketatapan Allah swt kepada setiap mahluk-Nya yang bersifat Azali.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk. Sedangkan Qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran.Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya. Qaqda’ Qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. 2. Dalil kebenaran adanya Qada dan Qadar Takdir terbagi menjadi dua bagian,yakninya: a. Taqdir Mu’allaq Taqdir mu’allaq adalah taqdir Allah swt yang masih dapat diusahakan kejadianya oleh manusia. Sebagai contoh dalam kehidupan ini, kita sering melihat dan mengalami sunnahtullah,hukum Allah yang berlaku di bumi ini,yaitu hukum sebab akibat yang bersifat tetap yang merupakan qada dan qadar sesuai kehendak swt.Seperti, bumi brputar pada porosnya 24 jam sehari;bersama bulan,bumi mengitari bumi kurang lebih 365 hari setahun; bulan mengitari bumi setahun {356 hari};air kalau dipanaskan pada suhu 100 celsius akan mendidih,dan kalau didinginkan pada suhu. Akan menjadi es ;matahari terbit disebelah timur dan teggelam disebelah barat;dan banyak lagi contoh lainnya,kalau kita mau memikirkannya. b. Taqdir Mubram Taqdir mubram ialah taqdir yang pasti terjadi dan tidak dpat dielakkan kejadiannya.dapat kita beri contoh nasib manusia,lahir, kematian, jodoh dan rizkinya,terjadinya kiamat.dan sebagainya.

Tapi siapakah yang mentaqdirkan manusia iti?.semuanya telah tertulis dalam kitab {lauh mahfuz} sebelum kami mewujudkannya.S.jalan hidup manusia seperti itusdudah ditetapkan sejak zaman azali yaitu masa sebelum terjadinya sesuatuatau massa yang tidak bermulaan.tampa usaha yang kuat Allah swt tidak akan mengubah tiba- .tidak seorang pun yang mengetahui hal tersebut.dan kapanya meninggalnya. Allah swt berFirman: Artiya:”setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri.atau bahkan penjahat. Kapan manusia lahir. semua nasib manusia dan perbuatan manusia telah datentukan oleh ALLAH SWT.sikap hidup ialah mencari taqdir. Dengan menyakini qada dan qadarnya. oleh sebab itu.Qada’qadar Allah swt yang berhubungan dengan nasib manusia adalah rasia Allah swt.untuk menentukan nasib kita sendiri.Ar-RA’DU.mereka harus merubahnya simaksimal mungkin ke yang lebih baik.sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri . adapun yang pernah kita dengar peramal yang hebat.hanya Allah swt yang mengetahuinya. maka tidak dapat yang menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum.dan lain sebagainya?siapa yang tau kalau kita jadi petani. jika manusia ingin ansibnya membaik.} Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia seelum diciptakan .” {Q.adalah rahasia Allah swt. Allah SWT berfirman: Artinya:“…….ketahuilah wahai saudara ku itu adalah kebohongan balaka.siapa yang tau bahwa kita-kita manjadi petani.artinya berusaha dernga sekuat tenaga melalui berbagai cara yang ditunjukan Allah SWT.:”{Q.bagaimana rezki kita.Al-hadid. Jadi.kalaupun ada orang seperti itu maka amal ibadahnya tidak akan diterima.iyalah yang disebut dengan ikhtiar. bagaimana ststusnya sosialnya. Manusia diperintahkan mengetahui qada’dan qadarnya melalui usaha dan ikhtiar.S. bagaimana rizkinya .sedangkan taq1dir itu tidak kita ketahui.siapa anak istrinya.pedagang ataukan pejabat? Tidak ada seorang pun yang tau!untuk itu alangkah naifnya kalau kit pasrah begitu saja. pedagang .13:11).siapa jodoh kita. lantas apakah kita hgarus pasrah begitu saja? Toh. Pasrah berarti mernunggu taqdir. Bahkan para tukng ramal pun mendapat azab dengan siksaan yang pedih karena telah membohongi manusia dengan pura-pura mengetahui rahasia Allah SWT.ALLAH SWT teriebih dahulu telah menentukan ketetapan-ketetapanNya bagi manusia yang ditulis dilauh mahfuz .

Namun seandainya Alla swt tetap menghendaki nasibnya tidak berubah.dengan pemahaman srperti itulah .An-Najm.Allah SWT berfirman: Artinya: Apakh manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan . Ikhtar artinya melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan hasil yang baik bagi dirinya.itu adalah hak Allah SWT. dicari jalan keluarnya tampa menyerah pada kesulitan..berani menghadapi tantangan berarti berani menghadapi cobaan .seorang muri akan bekerja keras agar biasa sukses.Diantaranya: 1) Mempunyai semangat ikhtiar Qada’ dan qadar Allah SWT tentang nasib manusia rahasia Allah SWT yang yang semata.karna tidak tau nasibnya.cobaan harus dihadapi dengan tenang.S. .53:3940) 2) Mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan Dengan percaya qada’ dan qadar.bagaimana caranya?yaitu dengan mempajari dan dengan mempraktikkan hokum-hukum Allah SWT. dan sebagainya.penderitaan . Allah SWT berfirman.pedagang akan hidup hemat agar usahanya berkembang. Fungsi beriman kepada Qada’dan Qadar Allah SWT.Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan(kepadanya).dan akhirnya diserahkan kepada Allah SWT.’(Q.manusia akan sadar bahwa kehidupan adalah ujian-ujian yang harus dilalui dengan sabar.berani menghadapi tantangan . 3.”dan mereka tidak di uji”(Q.sabar adalah skap mental yang teguh pendirian.tiba. Artinya:“Dan bahwa manusia hanya meperoleh apa yang usahakannya.manusia harus tau nasibnya.maka manusi tidak boleh menunggu dengan pasrah.Teguh pendirian berarti tidak mudah goyah dalam memagang prisip atau pedoman hidup.S.kesakitan dan kesensaraan.dan tidak menyerah pada kesulitan. Beriman kepada qada’dan qadar mempunyai fungsi penting bagi manusia dalam kehipan sehari-hari.tahan uji.AL-Ankabut.’kami telah beriman .dipikir dengan jernih.29:2) 3) Sabar bahwa cobaan adalah qada’dan qadar dari Allah SWT Segala yang ada di alam semesta hakikatnya adalah milik Allah SWT dan suatu saat akan kembali kepada Allah SWT.yang telah diberikan kepada manusia.

disebabkan oleh jiwanya yang tamak dan rakus. Niscaya akan engkau peroleh keuntungan dan tidak perlu memelas kepada orang yang bakhil Engkau akan memperoleh kenikmatan dalam Surga dengan kesabaran yang hanya sesaat. dan bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia menerima sepenuhnya. maka ia tidak akan mampu. serta mengangkatnya dari tempat-tempat rendah dan hina. ia pun tidak melakukan sesuatu kecuali hal itu dapat memenuhi (menambah) imannya. Qana’ah Dan Kemuliaan Diri.(Q.mereka berkata’Inna’lilliahi wa inna ilaihi rajiun’. qana’ah pada hal-hal keduniaan setelah ia menempuh usaha. hal yang dapat memutuskan harapan kepada makhluk dari hati adalah ridha dengan pembagian Allah Azza wa Jalla (qana’ah). ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu: Qana’ah memberikan manfaat kepadaku berupa kemuliaan adakah kemuliaan yang lebih mulia dari qana’ah Jadikanlah ia sebagai modal bagi dirimu kemudian setelahnya. maka hidupnya akan keruh dan akan bertambah pula kepedihan dan kerugiannya. juga bahwa rizki itu tidak akan dicapai oleh semangatnya orang yang sangat berhasrat dan tidak dapat dicegah oleh kedengkian orang yang dengki. maka sedikitlah musibahnya. Sebab orang yang tamak adalah orang yang terpenjara dalam keinginan dan sebagai tawanan nafsu syahwat.2:156) 4. jadikanlah takwa sebagai barang dagangan. Ia pun mengetahui bahwa seorang makhluk sebesar apa pun usahanya dalam memperoleh ataupun mencegahnya dari dirinya.Firman Allah SWT: Artinya:“(Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah. tetapi yang dimaksudkan dengan qana’ah ialah. Apabila seorang hamba dikaruniai sikap qana’ah. Seandainya jiwa itu bersikap qana’ah. jauh dari kebakhilan. kedudukan yang tinggi. Seseorang yang beriman kepada qadar mengetahui bahwa rizkinya telah tertuliskan. bahwa qana’ah itu pun dapat menghimpun bagi pelakunya kemuliaan diri. dan bebas dari perbudakan hawa nafsu dan keinginan yang rendah. Barangsiapa ridha dengan hukum dan pembagian Allah. Sehingga ia tidak mencari muka dan bermuka dua. dan dari mengorbankan rasa malunya.S. menjaga wibawanya dalam pandangan dan hati. Kemudian. kemuliaan diri dan baiknya usaha. Albaqaraqh. sehingga tetaplah kewibawaan. Di antara kalimat yang indah berkenaan dengan hal ini adalah sya’ir yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin. kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. kerakusan. Dari sini muncullah qana’ah terhadap apa yang telah diberikan. Hal tersebut tidak berarti bahwa jiwanya tidak berhasrat pada kemuliaan. Ciri-ciri dari beriman kepada qadha dan qadhar a. serta membebaskan diri dari penghambaan kepada makhluk dan mengharap pemberian mereka. dan hanya kebenaranlah yang ia junjung. melimpahnya karamah. selamat dari kehinaan. maka akan bersinarlah cahaya kebahagiaan. Kesimpulannya. tenangnya bathin. maka tidak akan ada tempat pada hatinya untuk berharap kepada makhluk. tetapi apabila sebaliknya (apabila ia tidak memiliki sikap qana’ah). Berkata Imam asy-Syafi’i rahimahullahu: Aku melihat qana’ah sebagai perbendaharaan kekayaan maka aku pegangi ekor-ekornya Tidak ada orang yang melihatku di depan .

“Sebaik-baik ucapan yang saya dengar tentang qana’ah ialah ucapan. Cita-Cita Yang Tinggi. Kefakiran dapat . dan menjauhi perkara-perkara remeh dan hina. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Artinya . dan janganlah bersikap lemah! Jika sesuatu menimpamu. baik akhirat maupun dunia.pintunya dan tidak ada orang yang melihatku bersungguh-sungguh dengannya Aku menjadi kaya dengan tanpa dirham dan aku berlalu di hadapan manusia seperti raja. berpangku tangan. dan apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Maksud dari cita-cita yang tinggi adalah menganggap kecil apa yang bukan akhir dari perkara-perkara yang mulia. mencari kesempurnaan. Perkara-perkara ini dan sejenisnya memiliki pengaruh dalam jiwa. niscaya akan demikian dan demikian. dan pasrah kepada takdir. adakalanya memperoleh jabatan dan popularitas. iman kepada qadar mendorong kepada hal itu. Bahkan keimanannya mengharuskannya untuk berusaha bang-kit. dan adakalanya setelah itu dipecat (dari jabatan). tidak puas dengan keadaan yang pahit lagi menyakitkan. dan kehilangan nama. Anda melihat orang yang beriman kepada qadar -dengan keimanan yang benar. Ia tidak rela kehinaan untuk dirinya. mengubah keadaan yang pahit serta menyakitkan kepada yang lebih baik dengan cara-cara yang disyari’atkan. nyaris membinasakan dan kebinasaan seseorang terletak dalam kemewahan. Bersikap Adil. dan tidak menggapai perkara-perkara yang mulia. Iman kepada qadar akan membawa kepada keadilan dalam segala keadaan. dan sangat menginginkan segala kebaikan. Tsa’alabi berkata. Bahkan. 'Seandainya aku melakukan. bukan pada aib-aib (yang dilakukannya) c.' Tetapi katakanlah.adalah tinggi cita-citanya. janganlah mengatakan. (Karena) berdalih dengan takdir hanyalah dibenarkan pada saat tertimpa musibah. memanfaatkan peluang yang datang kepadanya. b. Adakalanya diuji dengan kefakiran. Bertekad Dan Bersungguh-Sungguh Dalam Berbagai Hal. minta tolonglah kepada Allah. adakalanya menikmati kesehatan yang prima. Orang yang beriman kepada qadar. ridha dengan kehinaan. adakalanya diuji dengan penyakit. …Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Baik Pada Saat Senang Maupun Susah. adakalanya mendapatkan kekayaan yang melimpah. sebab manusia dalam kehidupan dunia ini mengalami keadaan bermacam-macam. Sedangkan cita-cita yang rendah. Iman kepada qadar membawa pelakunya kepada kemauan yang tinggi dan menjauhkan mereka dari kemalasan. ia lebih mengutamakan sesuatu yang tidak berguna. Ibnu Thabathaba al-‘Alawi: Jadilah engkau orang yang qana’ah dengan apa yang diberikan kepadamu maka engkau telah berhasil melewati kesulitan qana’ah orang yang hidup berkecukupan Sesungguhnya usaha dalam mencapai angan. besar jiwanya. dan tidak pasrah terhadap berbagai aib dengan dalih bahwa takdir telah menentukannya. 'Ini takdir Allah. hina. Karena itu. keimanan ini memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong para tokoh untuk melakukan pekerjaan besar. yang mereka menduga sebelumnya bahwa kemampuan mereka dan berbagai faktor yang mereka miliki pada saat itu tidak cukup untuk menggapainya. d. dan sama sekali tidak mendorong kepada kemalasan dan sedikit beramal. dan untuk terbebas dari berbagai aib dan kekurangan. yaitu sebaliknya dari hal itu. Sebab. ia akan bersungguh-sungguh dalam berbagai urusannya..

kekayaan tidak membawanya kepada keburukan dan kesombongan. aku tidak peduli yang manakah di antara keduanya yang aku tunggangi. Orang-orang yang beriman kepada qadar menerima sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan dengan sikap menerima. dengan melakukan hal tersebut. mencari pahala. Jika seseorang beriman kepada qadar. sehingga akhlak menjadi tidak lurus. di mana penyakit itu telah menanamkan kedengkian di antara mereka. dengan sebab itu. Iman kepada qadar dapat menyembuhkan banyak penyakit yang menjangkiti masyarakat. kebodohan. Mereka menerima hal-hal yang tidak disenangi dengan keridhaan. kelemahan. Demikian pula kekuasaan dapat mengubah akhlak dan mengingkari sahabat karib. 5.” e. Apabila dia dengki kepada selainnya. kekuasaan tidak membuatnya congkak. Orang yang beriman kepada qadar tidak dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. keadaan-keadaan tersebut menjadi tidak lurus pada garis keadilan. baik karena kesedihan yang mendalam maupun karena kurangnya kesabaran. bersabar. akan mendapatkan berbagai kebaikan yang besar yang dapat menghilangkan hal-hal yang tidak disukai. berarti dia menentang ketentuan Allah. Sebaliknya dari hal itu ialah pemecatan. serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah semata. Sehingga mereka. berbagai kebaikan dan keberkahan. Lalu. baik karena buruknya tabiat maupun sem-pitnya dada. banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. misalnya hasad yang hina. dan kefakiran pun tidak menurunkannya kepada kehinaan. meringankan apa yang dapat mereka ringankan.Begitulah. Selamat Dari Kedengkian Dan Penentangan. yang semakin melipatgandakan kegembiraan mereka. maka kenikmatan tidak membuatnya sombong dan musibah tidak membuatnya berputus asa. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullahu berkata. kekayaan bisa mengubah akhlak yang baik menjadi kesombongan. sebagai ujian. maka dia akan selamat dari kedengkian. “Aku memasuki waktu pagi. Sakit bisa mengubah watak. dan perilakunya menjadi semakin buruk. dan digantikan oleh kegembiraan dan harapan yang baik. mereka mendapatkan. menghadapi apa yang dapat mereka hadapi. bersyukur kepada Allah atasnya. dan dengan kesabaran yang baik terhadap apa yang harus mereka bersabar terhadapnya. dan menjadikannya sebagai sarana atas berbagai urusan akhirat dan dunia. Dia memberikan dan menghalangi dari siapa yang dikehendaki-Nya. Adakalanya hal itu dapat memburukkan akhlak dan menyempitkan dada. karena keimanan-nya bahwa Allah-lah yang memberi dan menentukan rizki mereka. tanda-tanda orang yang Beriman kepada Qada dan qadar Dengan beriman kepada qadha dan qadar. selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang bersifat syar’i (syari’at) dan ketentuan-ketentuan-Nya yang bersifat kauni (sunnatullah).membawa kepada kehinaan. sedangkan kebahagiaan dan kesusahan sebagai dua kendaraan di depan pintuku. karena keterbatasan. pemecatan tidak menurunkannya dalam kesedihan. dan kekurangan dalam diri hamba tersebut. Kecuali orang yang beriman kepada qadar dengan sebenarnya. dan seseorang tidak mampu tabah bersamanya. Hikmah tersebut antara lain: a) banyak bersyukur dan bersabar .

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya : Hai jiwa yang tenang. karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Jika terkena musibah atau gagal. Jika beruntung atau berhasil. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. karena hal tersebut merupakan ujian Firman Allah: Artinya:”dan apa saja nikmat yang ada pada kamu.( QS. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan.Yusuf ayat 87) Sabda Rasulullah: yang artinya” Tidak akan masuk sorga orang yang didalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat kesombongan. maka dari Allah( datangnya). Keberuntungan itu tidak datang begitu saja. karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan. ia bersyukur. ia bersabar dan berusaha lagi. dan bila ditimpa oleh kemudratan. sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Muslim) c) Bbersifat optimis dan giat bekerja Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. maka ia akan bersyukur. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik. kepadamu. maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. apabila memperoleh keberhasilan. Sebaliknya apabila terkena musibah maka ia akan sabar. Firman Allah SWT: Artinya: Hai anak-anakku. melainkan kaum yang kafir. Maka masuklah kedalam jamaah hamba-hamba-Ku. Firaman Allah: Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat.Qashas ayat 77) d) Jiwanya tenang Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya. apabila mendapat keberuntungan. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. dan masuklah kedalam sorga-Ku. pergilah kamu. orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu.Orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridhai-Nya. Oleh sebab itu. (QS. ”( QS. tetapi harus diusahakan. (QS Al. An-Nahl ayat 53). ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa . Al-Fajr ayat 27-30) . b) Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa Orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar.”( HR. ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri.

Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk. Kalau kita melihat qada’menurut bahasa artinya Ketetapan. Sedangkan Qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran.KESIMPULAN Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati. Qaqda’ Qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. diucapkan dengan lisan. .Qada’artinya ketatapan Allah swt kepada setiap mahluk-Nya yang bersifat Azali.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Imran Anugrah liked this
Jupri Je Riyanz liked this
rezquef liked this
Bambang Sejatiee Barcelonistas liked this
Nurul Ashar liked this
Mulya Khan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->