За да удовлетвори комплексните нужди от комуникация на корпоративните клиенти, GLOBUL

предлага напълно нови пакетни оферти. Те представляват комбинации от:
Фиксирани гласови услуги;
Факс услуга;
Мобилен интернет;
Фиксирана услуга с активен мобилен номер;

Пакетните оферти предлагат включени минути за разговор към национални фиксирани мрежи и
Зона 1, неограничени минути за разговори в група и неограничен интернет, на познатото високо
качество, но на много по-изгодна цена.
1.Ценови условия за предоставяне на Пакетна оферта „Advanced Office”.
“Advanced
Office M”

“Advanced
Office L”

“Advanced Office
XL”

Месечен абонамент за Пакетна оферта при 24-месечен
срок на това Приложение

9,27 лв.

15,58 лв.

21,58 лв.

Месечен абонамент за Пакетна оферта при 12-месечен
срок на това Приложение

11,58 лв.

19,58 лв.

25,58 лв.

Включени минути за разговори към номера от
национални фиксирани мрежи и от мрежи от
Международна зона 1 (на отчетен период)

250 мин

500 мин

700 мин

Неограничен*

Неограничен*

Фиксиран тел.
Апарат + 3G
интернет модем
или
Безжичен рутер

Фиксиран тел.
Апарат + Факс
модем + 3G
интернет модем
или
Безжичен рутер +
Факс модем

Параметър

Включен обем трафик в пакета (МВ) (на отчетен
период)

Предоставени устройства

Фиксиран тел.
Апарат + Факс
модем

Цени за национални разговори
Параметър

Цена

Цена за разговори със селищни и междуселищни номера от фиксираната мрежата на
ОПЕРАТОРА след изчерпване на включените (на минута)

0,008 лв.

Цена за разговори със селищни номера от други национални фиксирани мрежи след
изчерпване на включените (на минута)

0,015 лв.

Цена за разговори с междуселищни номера от други национални фиксирани мрежи
след изчерпване на включените (на минута)

0,06 лв.

Цена за разговори с мобилни номера от всички национални мобилни мрежи (на
минута)

0,27 лв.

Първоначална такса към фиксирани номера от всички национални мрежи (на
разговор)

0,11 лв.

Цени за изпращане на национални факс съобщения.
Параметър

Цена

Цена за изпращане на факс съобщение към селищен и междуселищен номер от
фиксираната мрежа на ОПЕРАТОРА (на минута)

0, 008 лв.

Цена за изпращане на факс съобщение към селищен номер от други национални
фиксирани мрежи (на минута)

0,04 лв.

Цена за изпращане на факс съобщение към междуселищен номер от други
национални фиксирани мрежи (на минута)

0,07 лв.

Цена за изпращане на факс съобщение към национален мобилен абонатен номер (на
минута)

0,27 лв.

1

41.20 лв. Цена на предоставения 3G интернет модем при 12-месечен срок на това Приложение 0. Цена на предоставения фиксиран телефонен апарат при 12месечен срок на това Приложение 0.20 лв.58 лв.40 лв. Зона 3 0. Предоставени устройства Цена на предоставен фиксиран телефонен апарат Безжичен фиксиран апарат Стационарен апарат Стандартна цена на предоставения фиксиран телефонен апарат 41.00 лв. “Корпоративни клиенти”.50 лв.00 лв.00 лв.00 лв. Зона 6 1.00 лв. Пенчо Ликов. Цена на предоставения факс модем при 12-месечен срок на това Приложение 0.10 лв.00 лв. Цена на предоставения фиксиран телефонен апарат при 24месечен срок на това Приложение 0.00 лв.00 лв. както и да продължим да развиваме нашите бизнес отношения.12 лв. 0. Надяваме се с настоящото предложение да отговорим на Вашите изисквания. Зона 5 0. Цена на предоставения безжичен рутер при 24-месечен срок на това Приложение 0.Международни разговори и факс съобщения Международна зона Цена на минута Зона Балкани 0. Цена на предоставения факс модем при 24-месечен срок на това Приложение 0.00 лв.00 лв. Зона 7 3. Зона 4 0. Цена на предоставен 3G интернет модем Параметър 3G интернет модем Стандартна цена на предоставения 3G интернет модем 399. С уважение. гр. Зона 2 0.40 лв. Параметър Цена на предоставен безжичен рутер Параметър Безжичен рутер Стандартна цена на предоставения безжичен рутер 190. Пловдив. Космо България Мобайл ЕАД – GLOBUL . Цена на предоставения безжичен рутер при 12-месечен срок на това Приложение 0. Цена на предоставен факс модем Параметър Факс модем Стандартна цена на предоставения факс модем 190.00 лв. 0. Зона 1 0.00 лв.09 лв.00 лв.58 лв. Цена на предоставения 3G интернет модем при 24-месечен срок на това Приложение 0. очаквания и бизнес нужди.

bg .тел: 0898 400 307 e-mail: plikov@globul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful