You are on page 1of 65

SGDU 2123 PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR PENSYARAH DATO ABD RAHMAN BIN YOB

KUMPULAN 7 EN. RAMLI BIN OTHMAN EN. SALEHFI I BIN RAMLY PN. SANTHA KUMARI A/P MUTHUSAMY

209137 209138 209147

MATLAMAT DAN PELAKSANAAN SKIM PERLINDUNGAN INSURANS DI SEKOLAH

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

MATLAMAT DAN PELAKSANAAN SKIM PERLINDUNGAN INSURANS DI SEKOLAH


PENGENALAN EFINISI JENIS-JENIS INSURAN PELAKSANAAN PROSE UR KES-KES PO C PENUTUP

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PENGENALAN
Kementerian Pelajaran Malaysia prihatin mengenai pelbagai risiko kemalangan yang dihadapi oleh pelajar pelajar sekolah ketika dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. Begitu juga sewaktu mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Satu skim perlindungan diperkenalkan bagi membantu pelajar dan keluarga sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini dengan nilai manfaat yang ditetapkan oleh syarikat pengendali insurans.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

DEFINISI INSURANS & TAKAFUL Definisi Insurans Satu perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sesebuah syarikat untuk mengganti kerugian dan bayaran premium tertentu
(Kamus Dewan Edisi Ketiga, 2002)

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah DEFINISI INSURANS Ialah suatu perjanjian atau akad yang bermaksud

syarikat insurans berperanan untuk menunaikan sesuatu kepada pemegang polisi atau pengambil faedah yang telah disyaratkan iaitu sejumlah pampasan atau sesuatu yang dipersetujui antara syarikat dan pemegang polisi sewaktu berlakunya musibah atau kemalangan seperti yang diterangkan dalam akad sedangkan pemegang polisi pula perlu membayar premium yang ditetapkan kepada syarikat insurans.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

Definisi Takaful
Takaful adalah satu Skim yang berasaskan persaudaraan,perpaduan,dan bantuan bersama. Takaful yang bermaksud saling menjamin, berasal dari perkataan Arab - Al-kafala. Konsep takaful bertujuan mengalakkan tolong menolong dan perpaduan di kalangan para peserta selari dengan konsep ta'awun. Dalam Islam, menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

JENIS-JENIS INSURANS & TAKAFUL


JENIS-JENIS INSURANS INSURANS HAYAT INSURANS AM JENIS-JENIS TAKAFUL Pelan Takaful Am Pelan Takaful Keluarga Skim Takaful Pelajar Sekolah-Sekolah Malaysia

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

JENIS-JENIS TAKAFUL
A. JENIS-JENIS TAKAFUL AM : 1. Takaful Kebakaran - Kebakaran Asas - Pemilik Rumah - Kandungan Dalam - Semua Risiko Perusahaan

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

2. Skim Takaful Kenderaan Berenjin - Kereta - motor 3. Skim Takaful Kemalangan Diri/Pelbagai - Kemalangan Diri/berkelompok - Kemalangan Diri untuk Jemaah haji

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

3. Skim Takaful Kemalangan Diri/Pelbagai - Semua Risiko - Pampasan Pekerja - Liabiliti Awam - Wang - Gangguan Perniagaan - Cermin - Semua Risiko Alat-Alat Kelengkapan - Pecah Amanah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

4. Skim Takaful Marin - Kargo 5. Skim Takaful Kejuruteraan - Kerosakan Jentera - Semua risiko Penderitaan - Bencana Tekanan

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

B. PELAN TAKAFUL KELUARGA


JENIS-JENIS 1. Menyediakan Pelan Takaful Keluarga Dengan matang : - Minimum - 10 Tahun - Maksimum - 35 Tahun

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

2. Perjanjian Sampingan Dalam Bentuk manfaat-manfaat : - Hospital - Kemalangan Diri - keilatan Kekal - (Seluruh Anggota Badan)

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

4. Pelan Takaful Pelajaran 5. Pelan Takaful Keluarga Berkelompok

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

C. TAKAFUL UNTUK PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM).


- dikenali sebagai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok - diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 21 Jun 1995 - berkuatkuasa mulai sesi persekolahan 1995/96 - dikendalikan Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

MATLAMAT PELAKSANAAN DI SEKOLAH


Selaras dengan Kempen Sekolah Penyayang , Kementerian Pelajaran Malaysia atas rasa tanggungjawab terhadap kebajikan dan kesejahteraan pelajar yang sentiasa terdedah kepada musibah serta risiko kemalangan, telah mewujudkan satu skim perlindungan dengan diberi manfaat perlindungan bagi membantu mereka atau keluarga mereka sekiranya menghadapi keadaan yang tidak diduga iaitu Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PELAKSANAAN DI SEKOLAH Merujuk Kepada : Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1995 : Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/1988 : Penglibatan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd di dalam Perolehan Kerajaan.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PELAKSANAAN DI SEKOLAH
A. Penyertaan dan Bayaran - semua pelajar sekolah rendah dan menengah sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. - Sumbangan tahunan RM1.50 dan diserahkan ke JPN pada akhir Mac. - Perlindungan tamat sekiranya pelajar berhenti atau diberhentikan sekolah.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PELAKSANAAN DI SEKOLAH
B. Jangka Masa Perlindungan. - hari pertama persekolahan sepanjang tahun dan berterusan sehingga tamat persekolahan. - 24 jam dan meliputi seluruh dunia.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PELAKSANAAN DI SEKOLAH
C. Skop Perlindungan - kematian - keilatan kerana kemalangan. - Amaun Manfaat (rujuk lampiran)

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PELAKSANAAN DI SEKOLAH
D. Kekecualian. i. sukan merbahaya ii. perlumbaan, ujian kelajuan dan ujian am iii. keilatan yang sedia wujud iv. bunuh diri atau cubaan serta kecederaan disengajakan v. penyakit atau wabak

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah
sambungan .

vi. vii. viii. ix. x.

pengaruh alkohol atau dadah mengandung atau keguguran peperangan dan risiko aktiviti yang bertentangan dengan syariah risiko nuklear dan yang seumpamanya

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

1. Menyemak tuntutan
1. Kematian sakit biasa atau kemalangan 2. Keilatan kekal 3. Elaun kemasukan hospital

2. Buat laporan ke Meja Takaful dengan kadar segera(30 hari) 3. Dapatkan Borang Tuntutan Asal

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

4. Keluarga pelajar melengkapkan semua maklumat/butir dalam Borang Tuntutan Asal disertai dengan dokumen Laporan Polis Sijil Kematian Pengesahan rawatan doktor

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

5. Keluarga melengkapkan Surat Pengesahan Penerimaan Manfaat Tuntutan 6. Menyemak Borang Tuntutan Asal dan dokumen yang berkaitan 7. Hantar semua perkara tersebut ke Meja Takaful

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

Menerima Surat Pelepasan daripada Meja Syarikat Takaful untuk tuntutan kematian dan keilatan, kecuali elaun kemasukan hospital

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

1. Kembalikan Surat Pelepasan yang telah ditandatangani 2. Menerima cek 3. Menyerahkan kepada penerima manfaat tuntutan 4. Maklumkan kepada pihak Takaful tentang tarikh penyerahan cek.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

Contoh Kes-kes Kemalangan di Sekolah 1. Kes murid mati dihempap tiang gol. 2. Kes jari putus tersepit rantai basikal. 3. Kes Jambatan runtuh.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

Lampiran
1. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/1988 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1995 3. Amaun Manfaat

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah
PERANCANGAN
PENGETUA/GURU BESAR PK HEM

PENGAWALAN
PENGETUA/GURU BESAR

PENGORGANISASIAN
PK HEM

PENGARAHAN
PK HEM

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

PENUTUP
Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok di sekolah merupakan jaminan kepada pelajar sekolah terutamanya ketika mengikuti aktiviti kurikulum dan kokurikulum di luar dan dalam kawasan sekolah. Skop perlindungan yang diberikan mampu membantu menggalakkan pelajar untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti sekolah tanpa perlu merasa bimbang sekiranya mengalami sebarang kemungkinan yang tidak diingini.

SGDU 2123 Pengurusan Pembangunan Pelajar Matlamat Dan Perlaksanaan Skim Perlindungan Insurans Di Sekolah

SEKIAN, TERIMA KASIH