HORVÁTH ILONA

Szakácskönyv
XI. KIADÁS

• TÁRGYMUTATÓ • SZÓ KERESÉSE •

DIGITALIZÁLÁS : BARZOLA • 2008

M A G Y A R NŐK O R S Z Á G O S TANÁCSA KOSSUTH KÖNYVKIADÓ • 1979

A bevezető részeket írta és a könyvet átdolgozta F. NAGY ANGÉLA Az illusztrációkat KAJÁN TIBOR készítette

ISBN 963 09 1426 3

BEVEZETŐ

„Helyeslem azt, hogy a nők számára minden keresetmódot felszabadítsunk, azt is óhajtom, hogy nő lehessen író, művész, orvos, békebíró, kereskedő, iparűző, tanító, amellett követelem, hogy a nőt úgy neveljük, hogy azért gazdasszony is legyen: midőn a férfi jogaiban osztozik, ne szűnjék meg a nő előjogait megtartani" — írta Jókai Mór, aki nemcsak a regényírásnak volt mestere, de hosszú tanulmányt szentelt a nők problémáinak is. Derűs bölcsességgel tanít bennünket több mint hetven év után is arra, hogy az otthon békességének kulcsa az asszony kezében van, és csak rajta áll, hogy a családi asztalon „minden tál étel egy szerelmi vallomás vagy ellenkezője, egy csöndes válóper" legyen. Manapság már ritka az olyan asszony, aki egész életét csak a háztartásnak szenteli. Sokkal gyakoribb az olyan, aki „második műszakban", a napi munka után végzi el az otthoni teendőket. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk a háztartás minden csínjával-bínjával, ismerjük azokat a fogásokat, ötleteket, melyek segítségével lerövidíthetjük ezt a munkát, anélkül, hogy az a minőség rovására menne. Korunk egyik legdivatosabb szakmája a munkaszervezés. Nagy gyárak, üzemek, gazdaságok előzetesen felmérik az igényeket, a lehetőségeket, hogy a lehető legkisebb anyagi és munkaráfordítással a kínálkozó legnagyobb eredményt érjék el. Ugyanezt kell tennünk kicsiben is: először ismerjük meg szervezetünk szükségleteit, lehetőségeinket, és ehhez igazítsuk mindennapi életünk ritmusát, napi étkezéseink tartalmát, formáját. Ismerkedjünk meg az ételkészítés kisebb-nagyobb fogásaival, gyakoroljuk, hogy saját tapasztalatból is elmondhassuk: nem ördöngös mesterség a főzés tudománya.

5

Kár lenne vezető nélkül nekiindulnunk ennek a vállalkozásnak; e könyv célja, hogy megtanítson a mindennapi táplálkozás törvényeire, és megkímélje az asszonyokat a főzési tanulmányok kudarcaitól, megmutassa a legrövidebb utat, amelyen vargabetű nélkül jó háziasszonyokká válhatnak.

6

KI VAGYOK - MIRE VAN SZÜKSÉGEM?

Az emberek nemcsak színben, alakban, nagyságban, korban különböznek egymástól, hanem alapvető életigényeikben is. Más szükséges a fiatal, növőfélben levő szervezetnek, és más az idősnek, mást kívánnak a forró égöv alatt élők, megint mást a hideggel küszködők. De még egyazon éghajlaton élő, egyforma korú emberek igénye is eltér egymástól aszerint, hogy mivel foglalkoznak, milyen munkát végeznek. Ezeket az igényeket elégítik ki az évszázadok során kialakult táplálkozási szokások; ismernünk kell tehát néhány alapszabályt, amire támaszkodhatunk. Testünket legegyszerűbben a motorhoz hasonlíthatjuk, a táplálkozást pedig az üzemanyaghoz. Tudjuk, hogy a motor akkor is fogyaszt üzemanyagot, ha álló helyzetben működik; ugyanígy szervezetünk is fogyaszt energiát alvás vagy pihenés közben is. Szervezetünk ezen idő alatt is „üzemel", természetesen lassúbb ütemben, kevesebb energiát fogyasztva, mint amikor mozgunk, dolgozunk. A mozgás mértékétől függően növekszik táplálkozási szükségletünk is: minél nehezebb munkát végzünk, s minél mostohább körülmények között, annál erősebben kell szervezetünket „fűteni". A táplálkozásnak azonban nem csupán üzemanyagszerep jut életünkben. Amint ezt már legtöbben tudják, szervezetünk állandóan kopik, ezt a kopást valahonnan pótolni kell. Ez a feladat is a táplálkozásra hárul. A fiatal, növekvő szervezetnek pedig éppenséggel kétszeres az igénye: nemcsak.a kopást kell pótoínia, de a szükséges építőanyagot is szállítani kell a növeke"déshez. Ezzel magyarázható a kamaszok hatalmas étvágya. Ne lepődjünk tehát meg, ha a növésben lévő gyerek — főleg a fiú — többszörösét fogyasztja annak, amit édesapja megeszik. Ugyanez, a túlzott táplálkozás azonban fejlett, felnőttkorban káros; az oka hormonzavar vagy egyszerűen rossz szokás is lehet. A túlzott étvágy okát haladéktalanul fel kell deríteni: ha szervi 7

Helyes testsúlyarányok (kg-ban)
Testmagasság cm-ben
150 155 160 165 170 175 180 185

1. táblázat
35—39 év F N 40—44 év F N

18—24 év F N

25—29 év F N F

30—34 év N

53,5 48,5 56,2 49,9 57,6 51,3 53,5 52,6 59,9 54,4 54,9 49,4 57,1 50,8 58,5 52,2 59,4 53,5 60,8 55,3 57,1 51,3 59,4 52,6 60,8 53,9 61,7 55,3 63,1 57,1 60,8 53,1 62,6 54,4 63,9 55,8 63,9 55,8 66,258,9 63,9 55,8 66,2 56,7 67,6 58,1 68,9 59,9 69,8 61,7 67,6 58,5 69,8 59,9 71,7 61,7 73,5 63,5 74,4 64,9 71,2 62,1 73,9 63,5 76,2 65,3 78,0 67,1 79,4 68,5 75,7 65,8 79,4 67,1 81,6 68,9 83,5 70,8 84,8 72,1

Helyes testsúlyarányok (kg-ban)
Testmagasság cm-ben
45—49 F

2. táblázat
év
60—64

év
N

50—54

év

55—59 F N F

év
N

65—69

év

F

N

F

N

150 155 160 165 170 175 180 185

60,8 55,8 61,2 56,7 61,2 56,7 61,2 56,7 61,2 56,7 61,7 56,6 62,1 57,6 62,1 57,6 62,1 57,6 62,1 57,6 63,9 58,5 64,4 59,4 64,4 59,4 64,4 59,9 64,4 59,4 67,1 60,3 67,6 61,2 67,6 61,2 67,6 61,2 67,6 61,2 70,8 63,1 71,2 63,9 71,2 63,9 71,2 63,9 71,2 63,9 75,3 66,2 75,7 67,1 75,7 67,1 75,7 67,1 75,7 67,1 80,3 70,3 80,7 71,2 80,7 71,2 80,7 71,2 80,7 71,2 86,2 73,9 86,6 75,3 86,6 75,3 86,6 75,3 86,6 75,3

baj, gyógyítani kell, ha rossz szokás, fegyelmeznünk kell magunkat. Az idősebb, öregedő szervezet számára a kövérség egyenesen káros, mert a felesleges kilók megterhelik a szívet, a lábat, nagyobb munkára késztetik a tüdőt és egyéb szerveinket, ami előbb-utóbb betegséghez vezet. Nagyanyáink korában még divatosak voltak a túlzott lakmározások, és sértésnek számított, ha a vendégek nem pusztítottak el mindent az utolsó morzsáig. Ma már neveletlenségnek számít, ha a háziasszony erőszakoskodik a vendéggel, hogy többet fogyasszon, mint amennyi jólesik. A mai háziasszony inkább azzal akar kitűnni, hogy újdonságot, egyéni ötletekkel tarkított fogásokat kínál, alkalmazkodva az idő és hely lehetőségeihez. A régi magyar konyha zsíros, fűszeres ételekből állott, ma már figyelembe vesszük, hogy vendégeink meg akarják őrizni, nem pedig szaporítani kilóikat, ha ugyan nem fogyókúráznak. Ezért divatba jöttek a könnyű, franciás ételek, szívesen adunk többfajta salátát, ételkülönlegességet is. Ez a változás korántsem a minőséget rontja, inkább szélesíti az étlapot, változatossá teszi az étkezést. A történelmi változások is nyomot hagytak a magyar szokásokon, a magyar konyhán. A törököktől származik több, ma már mindennapivá vált ételünk, mint például a pogácsa, a mézeskalács. Mátyás király felesége, Beatrix nemcsak olasz mesterembereit, olasz udvartartását hozta magával, de olasz szokásait, olasz szakácsait is: nekik köszönhetjük a vöröshagymát, a pulykát, a zsemleféléket, sőt a sajtféléket is. De ugyanígy hatott a magyar konyhára a hosszú osztrák uralom, majd a X X . század elejétől — amikor gyakoribbá váltak az utazások — meghonosodtak egyes francia, angol ételek is. Ezek közül sokat annyira megszoktunk, hogy ma már tősgyökeres magyar ételnek tartjuk 9

Szervezetünk napi tápanyagigénye 1. táblázat
Korcsoportok, munkakategóriák 1— 2 éves gyermekek 3— 4 éves gyermekek 5— 6 éves gyermekek 7—10 éves tanulók 11—12 éves tanulók 13—15 éves tanulók 16—20 évesek 14—18 éves ipari tanulók 18—24 éves egyetemi hallgatók ülő foglalkozásúak Közepesen nehéz munkát végzők Nehéz munkát végzők Terhes nők Szoptató nők öregek Kalória Fehérje Állati fehérje gramm
1200 1400 1600 1900 2400 2800 3100 3300 3350 2800 3200 4500 2900 3000 2400 45 50 55 63 84 95 105 110 105 100 110 130 100 110 80 32 32 32 34 42 54 50 55 50 45 50 70 50 60 30

Szervezetünk napi tápanyagigénye
Korcsoportok, munkakategóriák 1— 2 éves gyermekek 3— 4 éves gyermekek 5— 6 éves gyermekek 7—10 éves tanulók 11—12 éves tanulók 13—15 éves tanulók 16—20 évesek 14—18 éves ipari tanulók 18—24 éves egyetemi hallgatók ülő foglalkozásúak Nehéz munkát végzők Terhes nők Szoptató nők öregek

2. táblázat

Zsiradék Szénhidrát Mész Foszfor Vas milligramm.
42 55 60 65 80 88 95

160 180 200 260 325 400 450 460 500 410 470 650 420 440 380

700 700 800 800 820 1000 1000 1000 800 700 800 800 1150 1250 650

500 500 600 600 600 800 800 800 600 500 600 600 900 900 400

8

10 12 12 14 14 15 15 12 12 12 12 15 15 12

100 100
75

Közepesen nehéz munkát végzők 100
137
80 85 58

fokozzák egymás hatását. Vessünk egy pillantást az iménti táblázatra. ha csupán változatos étrendre törekszünk és elegendő kalóriát fogyasztunk. Az elfogyasztott növényi és állati fehérjék álljanak egymással arányban. hanem ügyelnünk kell arra is. a szénhidrátok mellett szüksége van szervezetünknek ásványi anyagokra. Táblázatunk első rovatában a fehérjék szerepelnek. Az emésztés során a számtalan vegyületből összetett fehérjék közül az aminosavak szabadulnak fel. A feleslegesen felvett fehérjét a szervezet elégeti. növekedési zavart. Különösen fontos a fehérjefogyasztás gyermekkorban: a hiányos fehérjeellátás vérszegénységet. a túlzott fehérjefogyasztás tehát szükségtelen. a gyerek fogyását okozhatja. s képet nyerhetünk arról. hogy a különböző tápanyagokat megfelelő arányban fogyasszuk. Szervezetünket azonban nem elégíti ki. Feladatuk a szervezet építése. Kétféle fehérjét különböztetünk meg: növényi és állati fehérjét.őket. nem raktározza el. iktassuk be mindennapi étrendünkbe. és ha ízlik valamilyen idegen étel. Érdemes tehát túlnézni határainkon. étrendünkön ezek egyensúlya uralkodjék. hogy kiegészítsék. fenntartása. Szervezetünk alapanyaga maga is fehérje. mi mennyire fontos szervezetünk számára. vitaminokra is. 11 . A zsírok.

0 20.2 25.0 8.6 23.0 15.5 0. 100 g nyers.5 2.3 6.4 77.2 80. sovány) Borjúhús Csirkehús (sovány) Fácánhús Galambhús Házinyúlhús Juhhús.5 l.4 0.9 73.4 1.0 0.5 17.6 0.5 20.1 0.8 3.1 10.3 0. fehérje-.0 20.0 25. zsír.9 37.0 0.7 74.0 53.8 1.1 1.6 127. vizes 1 db (54 g) Húsok Bárányhús (juhhús.7 1.9 1.és szénhidráttartalma Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs feltüntetve.1 14.1 19.0 1.5 8. tisztított élelmiszerre) Gabonaés gabonatermékek Búzadara Búzaliszt (teljes) Búzaliszt (főző) Rizs (csiszolt) Száraztészta (fehéráru) Száraztészta (2 tojásos) Száraztészta (4 tojásos) Sütőipari termékek Büfékenyér Fehér kenyér Félbarna kenyér Graham-kenyér Rozskenyér Szegedi vágott 1 db (220 g) Kétszersült „Hóvirág" édes Kétszersült „Hóvirág" sós Kifli.0 9.6 3.3 0.0 26.3 54.2 0.1 8. tejes 1 db (44 g) Zsemle.0 1.7 4.5 22.8 0. közepes Sertéshús.4 0.5 0.2 0.1 72.5 21.3 11.3 0.0 13.5 76. sovány Szarvashús Tyúkhús Kalória Fehérje Zsír gramm Szénhidrát 340 342 345 349 376 380 382 264 261 257 265 255 643 388 406 130 147 194 120 110 108 99 158 303 230 112 116 104 102 392 296 144 120 127 9.3 0.3 4.0 13.5 1.1 4.4 14.6 30.0 2.8 75.8 2.4 70. kövér Libahús.9 5.7 11. kövér Sertéshús.0 5.8 1.5 5.7 53.8 14.9 0.4 12.Élelmiszereink kalória-.0 0.0 21.7 20.1 21.8 10.6 12 .4 67.7 19.5 0. sovány Mezeinyúlhús Őzhús Sertéshús.3 22.3 16.3 20.3 35. kacsahús Lóhús Marhahús.1 21.0 16. l 1.9 53.5 52.5 3.6 0.0 10.4 0. sós v.4 0.3 1.9 3..

5 22.3 0.1 0.5 0.6 17.9 40.9 21.2 0. marhamáj Borjú-.1 14.7 20.3 0.1 8.2 8.6 89.2 0.0 0.7 16.0 15.1 0.0 21.2 22.6 7.2 0.8 41.1 3.2 22.6 22.7 23.3 25.7 0.2 0.6 4.2 16.4 3.6 0.2 5.3 0.0 17.5 11.1 12.9 19.5 0.8 17.1 15.0 18.Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs feltüntetve.3 0.0 17.3 19.0 3. marha.0 5.4 2.0 11.5 27. pácolt (hagyma nélkül) Ponty Szardínia Tőkehalfilé Kalória Fehérje Zsír gramm 2. sertésvelő Csontvelő Libamáj Marha.3 0.2 110 121 126 113 822 452 222 138 164 136 213 114 307 335 453 492 314 292 242 366 156 392 314 298 212 159 516 280 291 231 84 73 254 100 283 87 21. debreceni Cserkészkolbász Csabai kolbász Csabai paprikás szalámi Disznósajt Füstölt kolbász Füstölt marhahús Füstölt sertéshús.9 14.1 0.5 3.0 22.1 24.5 15.2 25.8 21.3 0.0 20.0 27. 100 g nyers.2 15.3 0.5 Szénhidrát 0.5 19.6 13.2 0.5 13. sonka Gépsonka Gyulai páros főzőkolbász Kenőmájas Májas hurka Párizsi.8 19.5 23. tisztított élelmiszerre) Vaddisznóhús Vadkacsa hús Borjú-.5 16.4 0.0 33.2 17.v.3 0.1 1. szafaládé Sonkaszalámi Téliszalámi Veronai Véres hurka Virsli Halak és halkészítmények Fogas Harcsa Hering.4 17.8 28. krinolin.3 8.5 19.3 16.1 35.6 14.3 0.9 9.8 15. borjúnyelv Marhavese Pacal Sertésmáj Sertés nyelv Sertésvese Húskészítmények Csemegekolbász.2 0.4 — — — — 13 .4 0.7 17.9 45.0 0.v.2 46.0 7.5 0.2 8.8 0.0 29.2 1.

2 26.8 19.1 3. krémtúró (zsíros) Étkezési tehéntúró.6 4.8 75.4 3.0 12.4 28 .6 0.5 8.5 3.8 25.6 46. tisztított élelmiszerre) Angolszalonna Kolozsvári szalonna Libazsír Margarin (növényi) Margarin (vitaminos) Napraforgóolaj Szalonna (fehér.5 1.1 2. 4.6 3.0 30.7 83.6 0.1 12.8 3.5 0.5 0.2 Tej és tejtermékek 14 . zsíros (Ementáli.0 16.0 99.2 3. Eidami) Félkeménysajt.0 1.5 0.4 17. palack.5 3.3 2.1 99.5 3.1 17.0 0 0 0 0.6 13. Trappista.0 84.0 84.8 73.6 4.7 4.2 29.7 4. 100 g nyers.0 99.7 0.0 0.1 3.0 80.8 21. sovány (Köményes) Kalória Fehérje Zsír gramm Szénhidrát Zsiradékfélék 486 612 893 760 760 898 699 693 898 797 68 65 34 58 64 33 83 173 292 724 197 113 76 216 276 375 343 288 204 16.Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs feltüntetve.6 4. krémtúró (félzsíros) Étkezési tehéntúró (sovány) Ízesített krémtúró (málnás. Pannónia. csemege körözött.9 3.1 26.2 9.5 3.1 18. zsíros (Balaton. juhgomolya.1 15.és tasakos) Joghurt-aludttej.1 0.2 14. mazsolás stb.2 30.0 0.5 0 4. kefir (zsíros) Kefir (sovány) Gyümölcsös joghurt Tejföl Hab tejszín Vaj Étkezési tehéntúró.5 3.9 16.8 1.1 2.3 3. Cseddár) Félkeménysajt.7 3.5 3.4 3. tehéngomolya Keménysajt. vaníliás.4 0.6 9. félzsíros (Óvári) Félkeménysajt.) Juhtúró. nyers) Szalonna (füstölt) Sertészsír Tepertő Kecsketej Tehéntej (teljes) Tehéntej (fölözött) Fogyasztási tej (kanna.9 3. gomolyatúró.5 2.5 61.8 18.9 2.4 0 0 0 0 ny.

8 0.5 1.2 4.4 2.4 0.3 1. Roki) 311 285 Sportsajt 259 Krémsajt Vágható ömlesztett sajt.4 1.1 0. Délibáb) 303 Kenhető ömlesztett sajt.0 3.7 14. Moson megyei csemege.1 2.9 5.2 0.1 31.) 253 Tejpor (zsíros) 493 Tejpor (sovány) 371 Tojás 164 Tojás Tojás 1 db 66 57 Tojásfehérje 14 Tojásfehérje 1 db (24 g) 351 Tojássárgája 54 Tojássárgája 1 db (16 g) 312 Tojásfehérje.5 5.8 5.2 2.2 0. zsíros (Mackó.1 0.7 9. Mecseki hóvirág.0 2.0 26.2 0.1 4.6 4.5 2.5 37.3 23.9 0.3 2.0 12.2 5. Tea.8 15 .1 21.3 0.4 20.6 1.0 51.2 3. Csárdás stb.4 20. szárított 561 Tojáspor Zöldség.2 0.7 4.0 16. Mecseki sonkás. Márvány. 100 g nyers. Rolly hóvirág. Pálpusztai.4 44.2 0. zsíros (Hóvirág. Bojtár.Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs feltüntetve.7 02 0.6 0.és főzelékfélék 46 Bimbós kel 85 Burgonya (nyári) 92 Burgonya (téli) 30 Céklarépa 16 Fejes saláta 38 Karalábé 29 Karfiol 31 Káposzta (fejes) 65 Káposzta (nyári) 31 Káposzta (vörös) 34 Kelkáposzta 127 Kukorica (tejes) 22 Paradicsom 18 Paraj 29 Petrezselyemgyökér 60 Petrezselyemzöld 21.5 0.0 16.3 0.3 0.0 5.4 23.7 5.1 0.7 4.0 27.7 5.3 0.2 0.4 73.7 1. Karaván.0 4.3 0.5 2.0 1.9 2.6 4.3 40.0 1.8 24.1 1.3 1.1 2.3 1. tisztított élelmiszerre) Kalória Fehérje Zsír gramm Szénhidrát Lágysajt.5 25. Hortobágyi.1 18.0 6.0 13.9 3.9 9. Halló.7 3.0 26.6 0.4 2.0 2.8 3.0 5.3 0.7 37. zsíros (Lajta.2 0.4 12.

3 0.7 0.0 1.4 2.2 0.0 3.3 1.v.1 0.9 22.6 0.0 1.4 0.0 8.5 7.1 2.7 1.4 0.3 0.3 3.3 1.4 2.1 0.8 16 .6 0.4 0.8 0.0 54.3 5.3 1.1 0.2 1.5 1.1 1.4 0.9 0.8 31.5 6.1 55.0 1.6 0.4 0.6 0.5 0.2 12.6 0.2 10.7 8.7 26.6 0.3 0.0 3.0 12.5 0.1 0.8 5.7 1.l 1.1 2.5 11.2 1.3 0. húsú) Cseresznye Csipkebogyó (friss) Egres Eper (fa) Görögdinnye Grape fruit Kajszibarack Körte Mandarin Málna Meggy Kalória Fehérje Zsír gramm.5 0.9 5.9 0.6 7.4 1.3 6.1 0.8 14.0 9.2 21.4 11.1 0.5 9.0 15 33 23 16 77 30 11 39 29 40 88 20 313 327 333 39 40 295 30 51 103 41 25 39 45 61 50 38 43 29 35 46 50 44 23 51 1.9 5.3 0.5 7.0 8.0 5. tisztított élelmiszerre) Retek (hónapos) Sárgarépa Sóska Spárga Sütőtök Tök (főző.2 0.4 0.1 0.0 6.2 2.4 Szénhidrát 2.4 0.3 0.2 8.1 0.0 11.3 0.8 16.8 0.Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs feltüntetve. spárga tök) Uborka Vöröshagyma Zellergyökér Zöldbab Zöldborsó Zöldpaprika Száraz hüvelyesek B a b (száraz) Borsó (száraz) Lencse (száraz) Étkezési gombák Csiperke Vargánya Vargánya (szárított) Gyümölcsök Alma (Jonatán) Ananász Banán Birsalma Citrom Cukordinnye (s. húsú) Cukordinnye (z.5 0.3 9.9 53. 0.0 24.0 1.8 1.2 0.7 38.0 14.8 3. 100 g nyers.3 0.5 l.2 1.2 1.

1 0. tisztított élelmiszerre) Narancs Naspolya őszibarack Ribiszke (fekete) Ribiszke (vörös) Szamóca (földieper) Szeder Szilva (besztercei) Szőlő Vörösszilva Zöld ringló Diófélék.Az élelmiszer megnevezése (ahol nincs súly feltüntetve.9 0. azzal.0 10.8 27.0 8.6 6. A túlzott zsírfogyasztás csak kellemetlen. legyünk mértékletesek e téren.6 33.0 57.2 6. felesleges kilókat okoz.1 40 53 40 47 33 34 32 57 76 46 59 654 610 167 627 537 691 636 400 412 326 562 0.6 1.1 18.6 20.9 8.5 1.3 2.5 15.7 32.Széngramm hidrát 1. Angliában birka17 . az orvosok.0 13.8 0 22.6 26.6 0. s ilyen alakban rakódnak le testünkre.5 11.6 Édességek Cukor (fehér kristály. a szalonna volt.5 7. A táplálkozástudomány szakemberei. mint nyáron.5 0.7 0. olajos Dió Földimogyoró Gesztenye Mandula Mák Mogyoró Tökmag magvak Kalória Fehérje Zsír. kocka) Kakaópor Méz Étcsokoládé Testünk fűtőanyagai a szénhidrátok.8 0.2 13.5 51.2 1.7 4. Franciaországban vajjal.0 0 35.2 38.7 3.5 12.0 9.7 14.6 0.7 0.6 0.0 47.3 18.2 63.9 0.0 0.6 99.9 0 19. télen több zsírt kíván szervezetünk. Karcsúságunk érdekében tehát gazdálkodjunk okosan a szénhidrátokkal. Hasonló a helyzet a zsiradékok fogyasztásával is. a kutatók évtizedek óta foglalkoznak a zsirfogyasztás legfontosabb problémájával. 100 g nyers.9 0.0 81. hogy hideg időben. Ebből csak a legszükségesebbet fogyasszuk.0 7. mivel főzzünk.9 42.3 57.8 0.5 0.4 4.0 1.8 0. mert a felesleges szénhidrátokat szervezetünk zsírrá alakítja.0 9. A nyugati országokban ugyanakkor jóformán ismeretlen ez a zsiradékfajta.2 0. Viszont ne feledkezzünk meg arról.6 0.5 52.8 23. hogy melyik zsírfajta a legegészségesebb. mit együnk? A magyar konyha zsíralapja régen a sertészsír.

mert ekkor — a zsírhoz hasonlóan — rendkívül kellemetlen szaga lesz. de hiányuk súlyos betegségeket. a jódhiány pedig súlyos golyvát.a fehérjékből. sokat vesztene értékéből.faggyúval. a túlzott zsírfogyasztás. Érdemes! Az orvostudomány mai álláspontja szerint az emberiség legfenyegetőbb betegsége az érelmeszesedés. a mész. ahol még ma is valóságos népbetegség a golyva. mégis találunk egyes vidékeket Magyarországon. Kezdjük tehát ennél az elmarasztalt szagnál. a jód és a vas. mert „nem szereti a szagát". De a sertészsír nem? Csakhogy azt már megszoktuk! Próbáljuk tehát megszokni ezt az új szagot. Az utóbbi évtizedekben mind többen csatlakoztak hazánkban is az olajjal főzök táborához. a mérsékelt zsírfogyasztás nem egyik napról a másikra. a déli országokban főleg olajjal főznek. A magyar olaj — amely repcéből és napraforgóból készül — ad főzés közben jellegzetes szagot. A sóval éppen fordított a helyzet: inkább több sót fogyasztunk a kelleténél. Az olajos koszt. Természetesen az átálláshoz be kell tartanunk néhány szabályt. Való igaz. hanem évtizedek múltán hozza meg eredményét: a hosszú." hogy egy idő után a sertészsír szaga lesz idegen számunkra. Szervezetünk számára nélkülözhetetlenek az ásványi anyagok. de ha a hazai olajat is oly sok finomító eljárásnak vetnék alá. Az olaj eleinte valóban szokatlannak tűnik. szénhidrátokból. s ha megszoktuk a szagát. Először fele rész zsírral. fejlődési rendellenességeket okozhat: a mészhiány elégtelen csontképződést. s bizonyos. Jóval kevesebb szükséges belőlük. mint . Vigyázzunk. ami szintén nem válik szervezetünk javára. Próbáljuk meg először a hagymás ételeket olajjal főzni. egészséges életet. 18 . elsősorban a konyhasó. már könnyűszerrel megtehetjük a következő lépést: semmiben sem fogjuk érezni a különbséget. amelynek legfőbb kiváltó oka a helytelen táplálkozás. Jódból ugyan csak minimális mennyiségre — ezt elsősorban ivóvizünk tartalmazza — van szükségünk. mint az olívaolajjal teszik. fele rész olajjal főzzünk. majd fokozatosan csökkentsük a zsír mennyiségét és növeljük az olajét. hogy sose égessük le az olajat. mégis a legtöbb háziasszony még ma is idegenkedik ettől. hogy az olívaolaj szaga nem ilyen erős. mint kevesebbet. Érdemes ennyi időt pazarolnunk rá? — kérdezik sokan. zsiradékból.

főleg az idősek. hanem a gyors puhulás következtében szinte hiánytalanul megmaradnak a zöldfélékben az ásványi A vitaminokról Funk lengyel tudós a múlt század végén azt vizsgálta. vitaminnak nevezte el ezt az anyagot. hogy ez az anyag többféle vegyület is lehet. Csak a további kutatások során derült ki. Még előnyösebb. Itt kell említést tennünk a kuktafazék előnyéről. Ezeket betűjelzésekkel látták el majd a betűjelzéseken belül még számjeleket is alkalmaztak. a szívet. 19 . Ezért lehetőleg használjuk fel a zöldfőzelék főzővizét.Az eredmények azt mutatták. Az ásványi anyagok főzés közben a főzővízben oldódnak. A tudós ezt a szót összekapcsolva az eletet jelentő vita szóval. hogy meg tudjak különböztetni a közös betűcsoportokba tartozó de különböző vitaminokat. A túlzott sófogyasztás fokozott folyadékfelvételt igényel. hogy ne szokjuk meg a sós ételeket. amelyek hitük szerint megóvják őket némely betegségtől. megterheli a vesét. hogy ez az anyag az amin jellegű nitrogén tartalmú vegyület. Vigyázzunk tehát. A csökkentett sómennyiség azonban nem mehet az ízek rovására: pirítással vagy egyéb fűszerek adagolásával tehetjük zamatossá az ételt. betegek étele legyen kevéssé sós. ahol nemcsak a gőzben való párolás. ha nem vízben főzzük. sőt érrendszeri betegségeket is okozhat. hanem gőzben pároljuk őket.Egy ember napi konyhasószükséglete két gramm. hogy mit tartalmaznak a hajósok és a falusi emberek egyes kedvek nöyeny elei.

járványosnak hitt betegsége a „tengeri pestis" volt. tengerészek fedezték fel tapasztalati úton. mint faluhelyen. hogy télen-nyáron gondoskodni kell szervezetünk folyamatos C-vitamin-ellátásáról: 20 . ostromlott várak legfenyegetőbb. Az A-vitamin hiánya csökkenti a szervezet ellenálló-képességét. más néven ascorbinsavat a régi hajósok. hogy megóvják szervezetünk egyensúlyát. amiről ma már tudjuk. B-vitaminból is sokfélét ismerünk. hogy nem más. Feltűnő volt. hogy szervezetünket megfelelően ellássuk B-vitaminnal. A hosszú tengeri utak. mint skorbut. hadjáratok. nevezett növénnyel. Ma már tudjuk. és visszatérve elégedetten állapította meg. A friss zöldféléktől elzárt embereket valósággal megtizedelte. az A-vitamin hiánya volt. hörghurutot.és gyümölcsfélékből nyerjük. emberei számára kötelezővé tette rendszeres fogyasztását. a szárított pirospaprikának. de faluhelyen a gyerekek mégis hozzájutottak értékesebb tejhez. felnőtt ember napi karotinszszükséglete 5—6 mg. hogy e betegség oka valójában a C-vitamin hiánya volt. Hiányuk idegességet. a gyógyításra alkalmas növények pedig nagy mennyiségben tartalmaznak C-vitamint. de az egyes vitaminfajták mégis más és más funkciót töltenek be. Legfontosabb karotinforrásunk a sárgarépa. A tejet abban az időben tökéletesen lefölözve árulták. s a körülzárt. Legcélszerűbb májat. száj zug-berepedést és vérszegénységet okozhat. hogy a betegség kiváltó oka. nyers zöldségfélével vagy gyümölccsel. főleg a gyerekek. hogy a betegség inkább a városokban pusztított. sőt savanyított hordós káposztával is. a paradicsom. hogy szinte csodával határos módon gyógyítható a kanálfűnek.A vitaminok szerepe. míg csak fel nem fedezték. ezt a zöldség. de rendkívül nagy karotintartalma van a sült töknek. hogy senki sem kapott hajóján „tengeri pestist". a halmájnak is. A vizsgálatok kiderítették. torokgyulladást és egyéb betegségeket válthat ki. Ezért Cook kapitány már hordószámra vitt magával savanyú káposztát világkörüli útjára. Az A-vitamint szervezetünk állítja elő a rendelkezésre álló karotinoidokból. tojássárgáját fogyasztani. Csak jóval később jöttek rá. ami megóvta őket a megvakulástól. élesztőt. A C-vitamint. arcbőrgyulladást. Dániában az első világháború alatt egymás után vakultak meg az emberek. érzékennyé teszi a járványos betegségekre — főleg szembajokra —.

Szerencsére a táplálkozáselmélet e két vadhajtásának ma már alig akad követője. A C-vitamin tartalmú zöldségfélék elkészítésénél szívleljünk meg még egy tanácsot: ne áztassuk. A túlzott C-vitamin-fogyasztás felesleges. 21 . A D-vitamin hatféle vitaminból álló csoport. mert az orvosok és élelmezéstudományi kutatók a leghatározottabban állást foglaltak ellene. a terhes. mert a mosóvíz is kioldja értéküket. de soha ne forraljuk. A két világháború között számtalan új étkezési mód jött divatba. Ezért a D-vitamin leginkább a Kisgyerekek. Magas C-vitamin tartalma van még a csipkeszörpnek és csipkebornak is. tojássárgájában. ne mossuk őket sokáig főzés előtt. ne főzzük. Legfőbb érvük — az. okosabb itt az arany középúton járni. illetve szoptató anyák számára fontos A D-vitamint leginkább halmájolajban. Szárított csipkebogyóból csészénként 1—2 teáskanálnyit számítva. Ezek között legtöbb hívet a nyerskoszt (Roh-koszt) és a vegetarianizmus szerzett. illetve a csontok fejlődésének elősegítése. Kíméljük meg ezeket a növényeket a fémektől is. ezért a citromot csak fogyasztás előtt vágjuk fel. ha teának készítjük el. és melegítsük majdnem forrásig. Ez a divat azonban nem tartott sokáig. Lehetőleg csap alatt öblítsük. A C-vitamin levegő és hő hatására elveszti értékét. gyümölcsön. mert szervezetünk nem képes azt elraktározni. A zöldségféléket lehetőleg nyersen iktassuk étrendünkbe. melynek feladata főleg szervezetünk csontrendszerének megóvása. citromot műanyag késsel szeletelni. akik csupán növényi eredetű anyagokon éltek. szardíniában. ezért például rendkívül előnyös a paradicsomot. húsra és növényre egyaránt szüksége van — döntötte meg a másik táplálkozási szekta. a vegetariánusok elméletét is. heringben. hogy a szervezetnek mindenféle táplálékra. néhanapján nyers tojáson és egyes nyers húsokon éltek. tegyük a bogyókat hideg vízbe. A csipkebogyó legkellemesebb fogyasztási módja. nyersre és főttre. a savanyú káposzta és a csipkebogyó. Leggazdagabb C-vitaminforrásunk egész éven át a citrom. illetve gombában találjuk. A nyerskosztot kedvelők távol tartottak maguktól minden főtt ételt. Vitamintartalma csészénként 6—7 mg. csupán nyers zöldféléken.felnőtt ember napi szükséglete 50 mg.

de teljesen kiszorította hazánkban a régi. Csak aniiyira fűszerezzünk. javítják az emésztőmirigyek vérellátását. Szakácskönyveink csak a következő évszázadban kezdik emlegetni az akkor még „török bors"-nak nevezett újdonságot. amennyire okvetlenül szükséges az íz szempontjából. Itt is legyünk mértékletesek. hogy jól bírjuk a méregerős paprikát. A paprika olyannyira meghonosodott azóta. hogy a fűszerek emésztésünk számára is nélkülözhetetlenek: az étvágygerjesztésen túl serkentik a száj. elősegítik a tápanyagok tökéletesebb felszívódását. kevésbé erősekkel kell pótolni a számukra ártalmas. sokfajta zamatot adtak a magyar ételeknek. Történelmi feljegyzéseink között lapozgatva. a gyomor és a belek nyálkahártyáját. hogy 22 . amelyek pedig változatos ízt. A teljes mértékű fűszerezés azonban csak az egészséges ember számára megengedett. Termesztésével csak a XVII. elsőnek Galeotto. hogy e kellemes fűszer milyen rövid idő óta szerepel a magyar étlapokon. Mátyás király udvari krónikása soraiból értesülhetünk arról. A külföldiek számára el sem képzelhető magyar étel paprika nélkül. mert a megengedett fűszerféle túlzott fogyasztása is árthat. híres magyar fűszerféléket. inkább emelje ki ételeink eredeti zamatát. A magyar konyha leghíresebb fűszere a paprika. Kevesen tudják azonban. Feljegyzi. azt hiszik. hogy minden magyar fogás piros lében úszik. csípős fűszerfajtákat. csak annyi fűszert használjunk. amelyet a neve tanúbizonysága és a szájhagyomány szerint a törökök hoztak be hazánkba.fűszerekről A fűszerek ételeink ízesítésére szolgálnak. hogy nemcsak nevünkhöz kapcsolják szerte a világon. s akkor is mint gyógynövényt tartották számon: bőrbetegségeket orvosoltak vele. mennyire kedvelik a magyarok a sokféle fűszert. században kezdtek foglalkozni a pesti füvészkertben.Ízekről . Csak kevesen tudják. Ne dicsekedjünk azzal. ne borsozzuk úgy meg az ételt. Az egészségeseknek sem ajánlatos az ételek mértéktelen fűszerezése. Állítólag eredetileg Dél-Amerikából származik. hogy könnyet csaljon a szemünkbe. A betegeknél — betegségükhöz mérten — meg kell válogatni a fűszerféléket. hogy ne nyomja el.

borssal. de az átlag magyar háziasszony — főleg pedig a fiatalja — soha hírét sem hallotta. Kitűnően ízesíthetők vele a levesek — burgonyaleves. a majoranna. gombaleves —. ha sütés előtt a belsejét bedörzsöljük vele (különösen a roston sült vagy alumínium fóliában sült csirkéhez előnyös). fahéjjal. amely meglehetősen kiszorult a modern háziasszony konyhájáról. Jelentős a szerepe a bárányhús elkészítésénél: ha a 23 .bőven élnek az akkor világszerte divatos sáfránnyal. (A bolt postai megrendelésre is szállít. friss zamatot ad fogásainknak. főzelékeink közül a kelkáposzta. de különleges ízt ad a csirke töltelékének. sőt azt is megtudjuk írásából. Hasonlóképpen a kacsa jellegzetes — sokak számára kellemetlen — ízét is közömbösíti. olasz dióval (szerecsendió). gyömbérrel. sok olyan fűszerfélére bukkanunk. Nézzük tehát sorban. vagy az egészben sült csirkének is.) Csak néhány egzotikus fűszerféle „hiánycikk". a savanyú burgonya. de ezeket kitűnően pótolhatjuk meglevő hazai fűszernövényekkel. tehát ki tudja elégíteni a távol lakók igényeit is. Régi szakácskönyvekben tallózva. hogy ezeknek a fűszereknek hazai termesztésévei is kísérleteznek. Egyik-másik fajtája él ugyan különféle vidékek tájételeiben. mert a messzi földről hozott fűszerek túl drágák. Pedig érdemes többször is belenyúlni a majoránnás dobozba. ha sütés előtt kiskanálnyi majorannát szórunk a hasüregébe. amelyet azóta elfelejtettünk. Régi magyar fűszerféle. Az ízek elszegényedéséért elsősorban a kereskedelmet okolják. mert ez a fűszer különleges ízt. s milyen ételekbe tehetjük ezeket. pedig ezeket a régi fűszereket — kevés híján — meg lehet kapni a gyógynövényboltokban. milyen fűszerekkel gazdagíthatjuk konyhánkat.

egyes mártásokba (pl. a kaprot. Minden olyan ételt ízesíthetünk tehát borsfűvel. A kömény azonban levesek.és a szarvashús ízesítésére szolgál — de meg lehet próbálni nyúlnál is — rozmaring. Nélkülözhetetlen disznóölésnél: hurkafélék. a mustármagot. Szintén a vadpáchoz kitűnő a borsfű. a kakukkjű az izsóp és a fehér mustár keveréke. illetve töltött sertéssültek mellől sem. amelyet különben borssal ízesítenénk. De ne feledjünk el babérlevelet Tenni a savanyú főzelékekbe (pl. Kenyér. Egy ágacska friss rozmaring kellemes ízt ad a paradicsomlevesnek és -mártásnak is. fehér mustárral és kevés csípős paprikával keverjük össze. savanyú halleves.vagy vadsültnek. Jó ízt ad a kömény a párolt káposztának. zöld paradicsomból. burgonyaleves. sőt a húsleves) ízesítésére szolgál a babérlevél. paradicsomleves. Kiválóan alkalmas feketebors pótlására olyan diétás étrendben. a savanyú káposztából készült ételekbe. a levesekben pedig egyenesen nélkülözhetetlen: a húslevesbe. Kevesen tudják azonban. Kitűnő ízű lesz az egyben sült sertés-. de nem hiányozhat a különféle párolt. burgonya). sok helyütt a kelkáposztába teszik majoranna helyett. A borsfű szintén megterem hazánkban. az édeskömény és az ánizs főleg hazánk egyes vidékein elterjedt. vadmártás). illetve marhahús is. Nem hiányozhat természetesén a babérlevél a savanyúságból sem: a savanyú uborkából. hogy a borókabogyó milyen kitűnő ízt ad a sertés. ha párolás közben mellé dobunk egy-egy levélkét ebből az illatos fűszerből. Szintén savanyúsághoz alkalmazzuk a koriandert. 24 . cipó és tésztafélék ízesítésére használják. sós süteményekre hintik vagy fűszeres süteményeket sütnek véle. hogy nem hiányozhat a pácléből sem. a borókabogyót. elveszti kellemetlen mellékízét. ahol kímélni kell a beteget az izgató fűszerfélektől. pástétomok ízesítésére.és a burgonyasaláta. A kömény. főzelékek fűszerezésére is bevált. amelyet párolás közben hintünk a sültre. általában saláták ízesítésére használják: kitűnő lesz tőle a cékla a káposzta. megtévesztésig hasonlít a valódi bors ízéhez.faggyújától megtisztított bárányt vagy birkát majorannával bedörzsöljük. Ha viszont a borsfüvet korianderrel. a gulyáslevesbe mindig tegyünk egy-egy mokkakanálnyit ebből fűszerből.apró tökből. egyes vidékeken borsikafűnek is nevezik. Főleg az őz. Ugyancsak levesek (tojásleves. a bazsalikom. a vasfüvet.

gomba. kelt csiga fűszerezésére szolgál. régi pástétomfűszer-keverék .A sáfrány évszázadokon keresztül a világ egyik legnépszerűbb fűszere volt.Ma is használják húsleves. elsősorban édes káposztát. de porcukorral keverve jó ízű lesz tőle a meghintett tejbedara. Kitűnő ízű lesz például krumplis fánkunk vagy bármilyen zsírban sült krokett (hal-. a szilva. zöldségleves.és birkahúst ízesíthetünk. az alma ízét egészíti ki kellemesen. De szokták a szerecsendiót különféle salátákra — burgonya. különféle mártások. A szegfűszeg kimondottan a szilvából készült kompót. Tésztafélék ízesítésére szolgál a fahéj. röszter.vagy tojáskrokett). A valódi sáfrányt jól pótolja a vele egyenértékű sáfrányos szeklice.) Végezetül íme egy jól bevált. Sajnos. savanyúság ízesítője. de teszik krémekbe. Megtörve mézeskalács. amit egészben vagy törött formában árulnak a fűszerüzletekben. (A csombort bizonyos mértékig pótolni lehet a gyógynövényboltban kapható borsfűvel. -mártások és -kompótok ízesítésére használjuk: főleg a meggy. 25 . lucskos káposztát ízesítenek vele. diós piskótatészta. A fahéjat egészben főleg gyümölcslevesek. csak piacokon. az erdélyi tárkonyos báránysült. de megtörve mézeskalácsba. főzelékek ízesítésére. tésztákba is. hogy szép aranyszínűre fesse. ha összegyúrás előtt kevés szerecsendiót reszelünk bele. A tárkonnyal főleg bárány. kofáknál találhatunk rá két értékes fűszerfélénkre: a tárkonyra és a csomborra. A csombor szintén Erdélyből került a magyar konyhára.és zellersaláta — is ráreszelni. a tejberizs vagy a zsírban sült fánk is. a tárkonyos bárányleves messzi földön híres. Egy csomag szerecsendió évekre elég. fűszeres tésztákba is teszik. almás lepény.

Ebből a keverékből a pástétomba 1—2 mokkakanálnyit kell keverni. finomítására szolgálnak. hideg pecsenyékhez. ha mokkakanálnyi paradicsompürét és paprikakrémet is teszünk bele a téli hónapokban. borsfű. boróka. Mártásoknak. és amikor az étel elkészült. és ajánlatos kevés sóval főzni. Figyeljük az élelmiszerüzletek polcait. tubusba töltött vagy por alakban. bazsalikom. máris kellemes ízűvé válik (4—5 percig kell forralni vele még a levest. Első helyen kell említenünk a levesízesítőket — a kiváló magyar. amikor nincs kéznél friss paradicsom és zöldpaprika. zacskóban forgalomba hozott ízesítőt találunk az üzletek polcain. hagyományos ételízesítők és fűszerek mellett azonban egyre több újfajta. édeskömény. erősíthetjük a (másfél liternyi) levest egy. húsleveskockával. amelyek mind ételeink zamatának gazdagítására. fodormenta. és összetörve alaposan elkeverni: koriander. amelyekkel ízesebbé tehetjük főztünket. kakukkfű. ha fogunk közé akadnak. így sose válik főztünk egyhangúvá. honosítsuk meg konyhánkon. nyolcízből álló DELIKÁT 8-at és a többfajta jugoszláv ízesítőt —. . Érdemes tehát a régi ízeket feleleveníteni. de ezt nyersen is adhatjuk hirtelen sült húsokhoz. a bogyókat. bizonyára találunk mindig olyan újdonságokat. pikáns körítés. sonkához. A fűszernövények használatánál ügyeljünk arra. paprika. ebbe kötni bele a fűszerféléket. Kitűnő ízt ad a levesnek.melyet vad-. Kifőtt húsokhoz kínáljunk készen vett ecetes tormát vagy céklás tormát. köménymag. húsételek levének jó ízt ad 1—2 kiskanálnyi ketchup. fehér mustár. Egyenlő arányban kell venni az alábbi fűszerféléket. Konzerviparunk napról napra újfajta ízesítőkkel lep meg bennünket. egyszerűen kidobjuk belőle a felesleges magokat. hogy újjal kísérletezzünk. amelyekből elég 1—2 kiskanálnyit beletenni a levesbe. majoranna. hogy csak ízük maradjon az ételben. mert az ízesítők sót is tartalmaznak). A régi. de ne riadjunk vissza attól sem. Ezért célszerű batisztból vagy gézből kis zacskót varrni. Ha nem főztünk a levesben csontot. Ha ízlik egy-egy ízkombináció. kellemes. és máris érezhető lesz a kitűnő íz. füveket szűrjük ki belőle. mert nem kellemes. orvosi zsáIya. illetve máj pástétom fűszerezésére használhatunk.

de a sötétebb. ott vasalhatunk. az örök rendetlenségtől is.A KORSZERŰ KONYHA BERENDEZÉSE A háziasszony életének jó részét a konyhában tölti. amelyet nemcsak főzésre. hogy sok felesleges lépéstől — az étel szobába cipelésétől — kímél meg bennünket. esetleg a család többi tagja is használhatja olyan munkák elvégzésére. cifrázzuk díszítésekkel — távol álljon ez tőlünk! —. minél simább. szinte orvosi műtőhöz hasonló jellegét. Nem szabad megfeledkezünk azonban egy alapszabályról: a lakókonyha csak akkor gusztusos. rendetlenséget okozna (szabás. de megkíméli a lakást az étkezés okozta szennyeződéstől.). komorabb helyiséget némi erőfeszítéssel szintén barátságossá. szerszámosszekrényt. hogy a konyhát aggassuk tele terítőkkel. párnákkal. hogy megtartjuk a konyha egyszerű. hanem amellett. barkácsolás stb. könnyebb berendezni. Ez a lakókonyhának nevezett helyiség azonban nem azt jelenti. napfényes helyiség a konyha. Ha derűs. ami a szobában piszkot. néhány széket vagy falra erősített padot. ha mindig ragyog a tisztaság27 . ha a családtagok különböző időben járnak haza étkezni. hogy milyen ez a környezet. nem mindegy tehát. Városi konyha A konyha berendezését elsősorban mérete szabja meg. esetleg varrógépet helyezhetünk el. hanem ott is étkezhetünk. sőt. Egyre divatosabb — nyugodtan mondhatjuk. lakályossá tehetjük. hogy nagyon célszerű is — a nagy konyha. a kellemetlen ételszagtól. elkülöníthető részt. háztartási munkára használhatunk. Az így kiaIakított konyha előnye. képekkel. ahol étkezőasztalt. kialakíthatunk olyan sarkot.

A lakókonyha csak akkor kellemes. Ezért tálalás előtt mossuk el a főzés közben összegyűlt piszkos edényt — szennyes között nem gusztusos az étkezés —. Könnyen dolgozhatunk rajta. melyet gyakran lehet mosni. a régit is át lehet az új formára alakítani. hogy könnyen tisztán tarthassuk munka közben és után. Ha nem tudunk i l y e n modern vonalú konyhabútort vásárolni. így könnyen tisztán tarthatjuk. de ízléstelen is. az ablakra akaszszunk ugyanilyen műanyag függönyt. válasszunk ki valamilyen élénk — a konyhabútorhoz illő — kartont vagy szőttest. a tetejét pedig borítsuk be műanyag lappal. nemcsak mert felszedi a piszkot. nem kell külön munkaasztalt beállítani. melyeket a hely szabta lehetőségeknek megfelelően rakhatunk egymás mellé? Az alsó részek egyben asztalul is szolgálhatnak. a megfelelő magasságig pedig csempével burkoljuk. A konyha tisztaságának nélkülözhetetlen feltétele a ragyogó fal. A legfontosabb. A bútorok vásárlásánál is a könnyen kezelhetőséget tartsuk szem előtt. de ennek híján fehér olajlábazattal is bevonhatjuk konyhánk falának alsó részét. szádát. így mindig ragyogó lesz. nehogy aláfolyjon a víz. Ha mégis ragaszkodunk a hagyományos függönyökhöz. hogy a lábakat vágjuk le. A legpraktikusabbak a most divatba jött alsó es felső részből álló konyhabútorelemek. hogy a főzés szaga elszálljon. vasalni. az olajfestéket elég néha nedves ronggyal letörölni.tól. Csipkefüggönyt soha ne tegyünk konyhába. ha fehérre meszeljük konyhánkat. Helyette inkább terítsük le az étkezőasztalt műanyag terítővel. Legcélszerűbb. Kézimunkát ne tegyünk a konyhába. ha állandóan rendes. A műanyagboltokban már kapható a könnyen lemosható műanyag csempe is. és szellőztessünk ki. A csempét. Ha nem jut időnk moso28 .

hogy állandóan legyen meleg vizünk. de ha hozzászokunk az ülve dolgozáshoz. nem marad rajta a piszok az este elmosott tányéron. hófeher bura vagy modern lámpatest kellemes fényt áraszt. mert így azért elég sok holmit el lehet benne helyezni. sivárrá teszi konyhánkat. illetve a tűzhely fölé. Kis lakásokhoz kisebb konyhát terveznek az építészek. ezért célszerű kis. hogy középen állva mindent elérjünk. hogy mindennek legyen meg az állandó helye.vagy villany-vízmelegítőt felszerelni.gatásra. Egy fokkal tágasabb a teakonyha. Rendkívül praktikusak az olyan konyhák. nem égetjük oda a rántást. ha forgószéket helyezünk a konyha közepére. ahol a mosogató függönnyel elfedhető. ahol már be is lehet lépni a konyhába. nagyobb dézsába vagy a mosogatóba rakjuk össze a piszkos edényt. A konyhai eszközöket használat után azonnal el kell mosni és helyükre visszatenni. s külön egyet a mosogató. mert kisebb családban kevesebb munka akad a konyhában. a gyakorlat során érezzük majd lábunkban jótékony hatását. míg a gyakran lemosott. Ügyeljünk a konyha világítására is: a mennyezetről csupaszon lelogó körte kopárrá. amely legtöbbször nemcsak fő29 . Így az esti konyhai munka is könnyebbé válik. Vidéken általában nagy méretű konyhát építenek. A kis konyha még fokozottabb rendszeretetet követel. A legparányibb a főzőszekrény — amely valójában egy szekrény nagyságú. és ülve végezzük a háztartási munkát. hogy ne rontsa az étvágyat. főzőhellyé kiképzett fülke —. mint a nagy. és tüntessük el szem elől. A kis konyha használhatóságának alapszabálya. s a teret jól kihasználjuk. Vidéki konyha A vidéki konyha berendezése — mivel más igényeket kell kielégitenie — némileg eltér a városi konyháétól. A kis konyhát úgy rendezzük be. Célszerű külön lámpát szerelni az étkezőasztal fölé. ahol rendkívül fontos a jó beosztás. a munkahely. Eleinte ugyan furcsának fog tűnni. ötliteres gáz. mert a legkisebb rendetlenség is akadálya lehet a további munkának. Még célszerűbb.

befedett vödrökben tároljuk a vizet. Ha ezt friss vízzel feltöltjük. Ezért. külön helyet kell elkeríteni e célra. Tisztálkodás után a mosdóvizet haladéktalanul ki kell vinni a konyhából. hajszál stb. mosogatásra. fal. aerosolos vegyszerrel védekeznetünk ellenük. de csak olyanokat. Ilyenkor zománcozott. A díszítés sose menjen a tisztaság rovására! . világítótestek elhelyezése — a vidéki konyha kívánalmai megegyeznek a városiéval. amelyek könnyen tisztán tarthatók. hanem a család ott tölti idejének jó részét. Légyfogóval vagy permetezéssel. A lakókonyhai részbe elhelyezhetünk — a vidéknek megfelelő stílusú — színes szőtteseket. Ügyes az ilyen mosdófülkében a falra szerelt víztartály. folyó vízben öblíthetjük le mosdás után testünket. Ha a család a konyhában tisztálkodik is. betegséget terjeszthetnek. és ettől lehetőleg messze helyezzük el — szintén lefedve — a szennyesvizes-edényt. amelyet gyakran ürítsünk ki. mosásra. hanem amennyiben a konyhában más munkát is végzünk. kézimunkákat. az ételbe jusson. a fésűt. Ezek a kis állatok fertőzést. a tisztaságra még fokozottabb gondot kell fordítani. lehetőleg függönnyel elválasztott. falipolcon vagy inkább kis faliszekrényben a fogmosó alkalmatosságokat. vödröt. ha nincs folyóvizünk. Ne feledkezzünk meg a vidéken gyakoribb légyveszélyről. bár alapfeltételeiben — bútorzat. De nemcsak a mosakodás helyét kell elkeríteni. ragyogóan tisztán tartott. a hajkefét. annak a helyét is (pl. vasalásra szolgál. nehogy szappan. gyakran moshatók. a barkácsoló műhelyt). ott kell tárolni a mosakodásra szolgáló lavórt.zésre. Különösen kell óvnunk konyhánk tisztaságát. s a mosdás helyét összetakarítani. sőt gyakran fürdőszoba híján ott is tisztálkodik.

hogy semmit se felejtsünk el. és a vásárlók délután még a legnagyobb csúcsforgalom idején is soron kívül kapják meg. ceruzával a kezünkben gondoljuk át a másnapi teendőket. előző este áztassuk be a szennyest sokkal hamarabb tisztul ki. Papírral. írjuk fel külön cédulára. aprólékos munkát igénylő ebédet.• A HÁZTARTÁS MEGSZERVEZÉSE Amint a bevezetőben már említettük. Ha vasalást tervezünk. a műanyagboltokban célszerű ruhalocsolót lehet kapni. Célszerű. készítsük el azokat a salátákat. ne kelljen visszaszaladni az üzletbe vagy a piacra. mellé ceruzát. ha előre kiszámítjuk egy hónapra vagy két hétre alap éleimiszer-szükségletünket s egyszerre megrendeljük. nem le31 . és ha valami fogytán van a kamrában. amelyek elállnak. kényelmesen összekészítik. mint egy nagy gyár vagy üzem munkáját. csak le kell tépnünk a legfelső teleírt lapot. Nagyobb ünnepek előtt pár nappál süssük meg a süteményt. ha „kivánságlistával" a kezünkben lépünk be a boltba. A b o l t b a indulva. anélkül. Gondoljuk át előre. Városokban már sok helyütt megszervezték az elorendelést: a reggel beadott listán szereplő árukat napközben. hanem valamilyen gyors egytálételt. Függesszünk konyhánk falára blokkot. biztos. amikor kisebb a forgalom. Legfontosabb. hogy így nem felejtünk el semmit. sok helyütt díjmentesen házhoz is szállítják. hogy mit kell vásárolnunk. és ehhez igazítsuk az étlapot. ne készítsünk több fogásos. Ha mosni vagy vasalni akarunk. jegyezzük fel rá. nedvesítsük be a ruhát. hogy megöregednének. esetleg nagytakarítást végezni. Feleannyi időt töltünk a vásárlással. Ne sajnáljunk esténként öt percet a másnapi munka beosztására szentelni — sokszorosan visszatérül. Küzdjünk saját feledékenységünk ellen. hogy felmérjük a másnapi munkánkat. Ne csak a vásárlás és a főzés terén legyünk előrelátók! Ha mosni akarunk. a háztartást ugyanúgy előre meg kell szervezni.

akkor nagyobb kedvvel fognak dolgozni. Vonjuk be családtagjainkat a munkába. de a tej. (Csak arra vigyázzunk. így nem kell az edényeket (elsősorban a tányérokat) törölgetni. a burgonya bevásárlását.) Ne hagyjunk semmit az utolsó percre. nehogy megpenészedjék. . hanem másutt is dolgozik — nem kell egyedül vállalnia a háztartás egész terhét. a mindennapi vásárlás úgyis az ő gondja marad. ha véletlenül elmarad a vasalás. Szervezzük meg munkánkat. önállóan ugyanazt a munkát végeztessük velük. hogy jusson időnk pihenésre. A mosogatásnál ajánlatos edényszárítót használni. törölgetést ossza meg a család tagjaival. amit rájuk bíztunk. ne hagyjuk összegöngyölve a ruhát. hogy rendszeresen. a rendszeres házi munka megszokása csak hasznukra válik. Legyenek felelősek azért.szünk vizesek tőle. mosogatást. sőt segíteni tud az evőeszközök eltörlésében is. Ma már — amikor a legtöbb háziasszony nemcsak otthon. Szervezzük meg. De arra vigyázzunk a gyerekek bevonásánál. szórakozásra is. A szellemi irányítás. A gyerekeket is be kell vonni a munkába. hogy ne legyünk háztartásunk elnyűtt rabszolgái. Kis ügyességgel magunk is készíthetünk hasonlót üres műanyag mosószeres flakonból. a kenyér. Egy 5—6 éves gyerekmár be tudja vetni az ágyát. és a ruha is egyenletesebben nedvesedik. rendrakást. mert a kapkodás okozza a legtöbb hibát. a mindennapi ágyazást. inkább teregessük szét és szárítsuk meg. rendben tudja tartani holmiját.

így az előkészítő eljárás már a vásárlással megkezdődik. a főzés. Kedves kezdő háziasszony. sőt még a szeletelés és a tálalás is. amit nem ajánlatos összecserélni. A főzés már az anyagok kiválasztásával elkezdődik. A főzést a tankönyvek és a hivatalos szakácskönyvek „konyhatechnikai eljárásoknak" nevezik. KONYHATECHNIKAI ELJÁRÁSOK A főzésnek — mint minden munkának — az ésszerűség szabja meg a sorrendjét. Nézzük át a most következő „elméleti" részt. a lazítás. de a főzés szerves tartozékai a mérés. 33 .A FŐZÉS MUNKAMENETE. befejezésre — tálalásra. ne ijedjen meg ettől a vég nélküli felsorolástól. a darabolás. Osszuk csoportokba. A főzés valójában három műveletre oszlik: 1. hogy az itt tanult apróbb-nagyobb fogásokat a gyakorlatban milyen jól alkalmazhatjuk. a tisztítás. s aszerint kell bevásárolnia. számot vet a szükségletekkel. mást pecsenyének. rendszerezzük őket. a keverés. előkészítésre 2. amelyek során a nyers alapanyagokat ízletes étellé alakítjuk át. elkészítésre és 3. hogy a készítményekhez miféle nyersanyagok szükségesek. a gyúrás. egyszerre szerzi be a hozzávalókat. meglátjuk. Előkészítő eljárások A gondos háziasszony néhány napra előre elkészíti az étlapot. a sütés és számtalan egyéb művelet. és amennyire lehetséges. Egyszerű művelet ez mindahány. máris kevésbé lesznek félelmetesek. A háziasszonynak tudnia kell. vagyis olyan műveleteknek. a párolás. Más húst vásárolunk levesnek. A munkát az anyagok kiválasztásával kell kezdeni.

kiskosárba rakva. de mérhetünk kanállal. 1 1/2 = kb. ezekhez esetleg még kefét is-használhatunk. sártól. Ezt a műveletet addig ismételjük. nehogy a rózsái között hernyó maradjon. A mosásnak többféle módja van. amikor pontos méret nem feltétlenül szükséges. a céklát. a rizst. pohárral is. homokszemek nem ülepednek le az aljára. A spenótot. 11/2 = kb. a gyökérféléket. mérleggel a cukrot. nyugodtan rábízhatjuk magunkat az alábbi becslésre: 1 1 1 1 1 1 1 csapott evőkanál zsír csapott evőkanál liszt csapott evőkanál dara csapott evőkanál só csapott evőkanál cukor deci liszt deci dara = kb. 7 dkg dkg dkg dkg dkg dkg dkg Mindenféle nyersanyagnak megvan a sajátos előkészítési módja. száraz főzelék. figyelmesen átvizsgáljuk. 1 = kb. Üvegből vagy műanyagból készült mérőpohárral mérhetjük a folyadékot. spenót. például 34 . homoktól. míg a mézes tésztához kenyérlisztet vegyünk. hogy nem a vizet öntjük le róluk. a piskótához grízes lisztet. Áztatással mossuk a karfiolt is. hogy az emberi táplálkozásra alkalmatlan részeket eltávolítsuk. gyümölcsök előkészítésénél az élvezhetetlen anyagokat eltávolítjuk. lisztet. Mosás. Más zöldségféléket. Rizs. tálcán vagy asztalon helyezzük el. Válogatás. majd szétszedjük és sós vízben áztatjuk. A kelt tésztához sima. Mindig a célnak legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk ki. amíg a víz tiszta marad. Vízzel tisztítjuk meg a nyersanyagokat a szennyeződéstől. Az anyagokat lehetőleg egyszerre mérjük ki. s utána a mérleget tegyük a helyére. a retket. hanem az anyagokat tesszük ki másik edénybe. A tisztítás. Az előkészítő műveletek nyersanyagonként változnak. tányérra. amit szem előtt kell tartani. Vízváltás. 5 = kb. 2 = kb. sóska.mást pörköltnek (ezekről bővebben a húsoknál szólunk). Áztatással mossuk a burgonyát. 1 = kb. Ha pedig éppenséggel nincs kéznél mérleg. gombát kiválogatás után többszöri vízváltással. Célja az. bő vízben mossuk olyanformán.

A hámozásnál ügyeljünk arra. a fejes salátát. Kimagvalással gyümölcsök. A hulladék meg35 . A tisztára mosott gyökérfélék héját vékonyan lekaparjuk. paradicsom. paradicsomot. zöldpaprikát. tök. körte stb. uborka. vigyázva. a kelkáposztát. esetleg kukacok lehetnek. hogy az epét meg ne sértsük. Perzseléssel az állatok (szárnyasok. Folyó vízzel mossuk a húsokat. például a fejes káposztát. Kicsontozással. Vízsugárral és zuhanyozó rózsával mossuk azokat a terményeket. a hulladékot a szeméttárolóba tehetjük. Hámozás. Ezután következhet a darabolás vagy a további feldolgozás. gyümölcsök (tök. szárazon a vadszárnyasokat tisztítjuk. a hal belső részeit. lehártyázással a húsokról lefejtjük a felesleges csontot és a hártyákat. hogy minél kevesebb menjen veszendőbe a héj alatt levő értékes anyagokból. malac. mert a hús akkor keserű lesz. alma.) élvezhetetlen héját eltávolítjuk. azt egy mozdulattal összehajtva. A tisztítási műveleteket célszerű szétterített papír fölött végezni. karalábé. Kibelezéssel eltávolítjuk a baromfi. nem kell utána takarítanunk. halakat. A megmosott zöldségek. szintén vízváltással mosunk. amelyeknek redői között szennyeződések. Kaparás. Kopasztással forrázva a baromfiak tollát tépjük ki. zöldpaprika magvait távolítjuk el.zöldbabot. amelyek gátolják a további feldolgozást. uborkát stb. borjúláb) bőrfelületén maradt szőröket láng fölé tartva távolítjuk el.

párolás. Az anyagok a sütés-főzés alatt kisebb-nagyobb hőhatásnak vannak kitéve. vágódeszkát) azonnal mossuk el vagy helyezzük a mosogatótálba. rétegezés. mák) stb. aminek következtében nagy változásokon mennek keresztül. áttörés (túró). amiket az elkészítés után mindjárt főzhetünk vagy süthetünk. műanyaggal vagy konyharuhával takarjuk le. Darabolás után az anyagokat már vízben nem áztatjuk. egyben sült hús. Darabolás. őrlés (dió. A lényeg az. Az előkészítő munkák után a konyhában a legnagyobb rendnek és tisztaságnak kell uralkodnia. és a nyers élelmiszer kész étellé válik. reszelés (sajt. szeletelés. egyformák legyenek. Az anyagok darabolása az ételek sütését. úgy kevésbé fárasztó. Elkészítő eljárások Az előkészítés után következik az anyagok további feldolgozása. amint azt a készítmény megkívánja. töltés. Természetesen ezek a műveletek nem szükségesek mindig. megformálás. zöldségleves. A darabolás lehet apróra vágás. töltelékek elkészítése. Az előkészítés után a munkaeszközöket (húsdarálót. amelyek átmenetet képeznek a tulajdonképpeni sütés-főzéshez. metéltre vágás. vágás negyedekre. és az asztalt töröljük tisztára. A tisztítási munkák nagy részét ülve végezzük. tűzdelése. torma).felelő részeit vidéken lehetőleg használjuk fel állati takarmányozásra. tésztafelverés. sütés. Vannak anyagok. pl. felezés. kikavarás. összerakás. 36 . fűszerezés. főzését gyorsítja. karikára vágás. mert ezáltal nagy lenne a tápanyagveszteség. cikkekre. késeket. hanem csak a készítmények jellege szerint. Darabolási eljárás a darálás (hús). A további feldolgozásra váró anyagokat tüllel. a megfelelő kiegészítő műveletekkel. kockára. is. Az elkészítő eljárásoknak három művelete van: főzés. hogy a darabok egyöntetűek. Kiegészítő műveletek az anyagok vegyítése.

Felforraljuk a maradék ételeket is. Tejben főzünk rizst. Hoszszabb ideig abáljuk a füstölt húsokat. a mártás. fehér színűre válik. rövidebb ideig a hurkaféléket. birkahúsnál alkalmazzuk. salátáknál. hanem tejben is szoktunk főzni. a buggyantott tojást. 37 . a kolbászt. azaz a víznek forrnia nem szabad. Forraláskor a folyadékot (pl. Párolás. a liszt keményítőtartalma megduzzad. tej. A sejtekbe zárt ízanyagok felszabadulnak. a szalonnát. amíg a növényi vagy állati rostok megpuhulnak. így hamarabb puhulnak az anyagok. a virslit. Főzés alatt az edényt tartsuk egészen vagy félig lefedve. A hő elpusztítja a baktériumokat. A rostok fellazulnak. a rágás könnyebb lesz. A hús és a tojás fehérjetartalma megalvad. csak 90 fok körül van. több vagy kevesebb ideig 100 fokon tartjuk. Forralás. A vízben való főzés is többféle eljárással történik. Főzés alatt az egyes tápanyagok megváltoznak. Abáláskor a víz hőmérséklete nem éri el a 100 fokot. bor) forrpontig hevítjük és utána a tűzről levesszük. Főzéssel készül a leves.Főzés: Főzés közben az anyagokat bő vízben forrásig hevítjük. új zamatanyagok keletkeznek. abáljuk a halat is. Forrázás. A megmosott anyagokat 1—2 percre belemártjuk a forró vízbe vagy azzal leöntjük. hogy az esetleges baktériumok elpusztuljanak. Abálás. tésztát. a főtt hús stb. Ilyenkor a tejet vízzel vegyítjük. a főzelék. Nemcsak vízben. Főzelékeknél. A korszerű főzés egyik lényeges eljárása a párolás. Az ételek vitamintartalma a főzés közben csökken. anyaga megszaporodik. Ebben az anyagok lassabban puhulnak meg. A forrázó vizet kiöntjük. A főzési idő a készítmények szerint különböző. az ízek kialakulnak és élvezetessé válnak. A zsírszövetek kioldódnak és a felületen gyűlnek össze. a sonkát. főleg a C-vitamin roncsolódik. a főzővizet sűríti.

a vízgőz hatására megfő az étel. mivel magasabb hőfokon készülnek. és azzal is emeljük ki. Az anyagok csaknem a saját levükben puhulnak meg fedő alatt. saját gőzében puhul meg. a rántott csirkét. egy másik. teflonedény vagy palacsintasütő. Túl magas hőfoknál a zsiradékok elégnek. Bő zsiradékban sütjük a fánkféléket. az ételek pedig sokkal kellemesebb ízeket kapnak. ez utóbbi a pirítás. a ropogós burgonyaszeleteket. így azok könnyebbek lesznek. és kevesebb tüzelőanyagot is igényelnek. Az ételeket süthetjük bő vagy egészen kevés zsiradékban. Sütés után nyissuk ki az ablakokat és csináljunk kereszthuzatot. hogy további sütéshez vagy más étel elkészítéséhez felhasználhassuk. A párolás kevés vízzel vagy víz hozzáadása nélkül történik.mivel így az ásványi anyagok kevésbé oldódnak ki. szűrő lapátkanállal fordítsuk meg. Ennél az eljárásnál sertészsírt. Sütés zsiradékban. A zsiradékot mindig a kellő hőfokra hevítjük. 38 . erre a célra külön edények is készülnek (az egymásba illeszthető edények. A gyengébb rostozatú főzelékeket. Például a rizs vagy a tarhonya. Amikor az anyag első oldala megsül. A zsiradékban az anyagokat feleslegesen ne forgassuk. a húsféléknél pedig a felületen keletkező sült réteg ne engedje kiszivárogni a belső nedveket. pörköltféléket szoktuk párolni. Így készülnek a pudingok. forróvizes edény tetejére helyezve vagy a tűzhely szélére húzva. A sütésnek többféle módja van. miután főzővize felforr. hogy a tésztafélék egyenletesen emelkedjenek. avas ízűvé válnak. keserű. s bár a gőz nem közvetlenül éri. vajat. olajat használunk. A gőzben való főzés szintén a párolás egy módja. a kukta). kellemetlen. szűrjük át. a vastagabb húsokat. Olajban az ételek szebben sülnek: az olaj kevésbé szívódik be az anyagokba. hússzeleteket. villával ne szurkáljuk. mint a főzés által. Vízzel telt edénybe helyezzük a lefedett vagy szorosan lezárt edényt. ami a szagot eltünteti. Párolással az anyagok hamarabb megpuhulnak. A mai főzéstechnikában az ételek párolására minden lehetőséget felhasználunk. A zsiradékban sütéshez legjobb a fekete vaslemezből készült serpenyő. Zsírban sütés után a zsírt azonnal hűtsük le. fedelét még konyharuhával letakarva.

túlpirított tarhonya. ha gyakori kavargatás mellett történik. a lebbencset. Megpirítjuk egyes levesekhez a zöldséget. paprikásokat felengedés előtt zsírjára pirítjuk. pl. a káposztás kockához a káposztát. hogy a magas hő az izomrostokat összefogja. Pirítani szoktuk a májszeleteket. rakott főzelékeket sütünk a sütőben. A sütőket mindig kellő ideig előmelegítjük. Ha nem találjuk el a kellő hőfokot a pirításnál. A hagymás zsiradékon készült ételeket. A kellő figyelem és szakértelem nélkül végzett sütésnél az ételek kiszáradnak. egyenletes pirítással. levesbetétnek a zsemlekockát. magas hőfokú sütőkről. mert erősebb pirítás mellett az étel keserű ízt kap. nyílt láng felett. Az egyenletes pirítással adhatjuk meg az ételek jellegzetes. mert ha nem járunk el kellő szakértelemmel.Pirítás. az ételek ízét tönkretehetjük (megégetett hagyma. a vesét velővel. a karikára vágott burgonyát. a zöldpaprikát. A pirítás kevés zsiradékban történik. A hagyma pirítását különös gonddal végezzük. kellemes ízét. utána lassan készülnek tovább. lassú. a tarhonyát. közepes. és a kellemes ízanyagok ne szivárogjanak ki. Sütés alatt az anyagok belsejében és a külső felületen kellemes ízű pörzsanyagok keletkeznek. Ezt meglehetősen mérsékelt tűzön végezzük. Mérsékelt tűzön pirítjuk a tésztaféléket. A pecsenyéket sülés közben saját levükkel locsoljuk.). Beszélünk alacsony. Sütőben (csőben) sütés. tésztaféléket. A pirítás módjai az egyes anyagok szerint változnak. mérsékelt tűzön. A pirítás akkor egyenletes. ennek megtanulásához alapos ismeret és gyakorlat kell. amikor az anyagokon a magas hő hatására kellemes ízanyagok keletkeznek. Piríthatunk gyors tűzön. meleg. óvatossággal. A pecsenyéket forró zsiradékkal leöntve tesszük a forró sütőbe. hogy a megfelelő hőfokot elérjük. Gyakorlatlan háziasszonyok a rosszul pirított anyaggal ronthatják el leghamarabb az ételeket. baromfit. a vékony bélszínszeleteket. Pirítjuk egyes ételekhez a zsemlemorzsát. Később mérsékelni lehet a tüzet. a gombás szeleteket. lebbencs stb. Minden ételféle sütéséhez más-más hőfok szükséges. Egészben sült húsokat. mert ez 39 . esetleg megégnek és értékes ízanyagok vesznek el. A pirítás nagyon fontos művelet. amíg az anyag víztartalma elpárolog. az egyes anyagok levet engednek.

közvetlenül fogyasztás előtt pedig gyorsan melegítsük fel. Néhány gyakorlati tanács az ételek elkészítéséhez Az anyagok lazítása A lazítással az anyagokat nagyobb felületre bontjuk. és a hús szép színt kap. Sütés közben a húsokat nem szabad szurkálni. Sütőben (csőben) készíthetünk felfújtat (pudingot) is ún. s ezáltal emészthetőbbé tesszük. Ilyenkor a sütés célja az. Az anyagok már főtt állapotban. amint ez tejnél. A sütőben (csőben) sütés másik fajtája: a gratinírozás. azonnal hűtsük le. Egyes fehérjék és bizonyos zamatanyagok elbomlanak. ebbe állítjuk az anyaggal megtöltött pudingformát. mártással leöntve kerülnek a sütőbe. A különböző hőhatásnak. a rostokat szétroncsoljuk. A húsok lazítása kiveréssel történik. ne tartsuk feleslegesen a melegen. Gázsütőben pár percig felső. A hús40 . A húsvágó deszka alá összehajtott ruhát vagy gumilapot teszünk. és ha a sütő már forró. ugyanis a hőre érzékeny védő tápanyagok. főzésnek hátrányos következményei is vannak. mert akkor nem sül szépen. gyümölcsöknél tapasztalható. majd mérsékelt alsó lángon sütjük. Lehetőleg frissen fogyasszuk. papírlappal takarjuk le.elősegíti a kellemes pörzsanyagok keletkezését. és ha okvetlenül tárolni kell őket. s ha elkészültek. vitaminok roncsolódnak. hogy az anyag jól átforrósodjon és a teteje megpiruljon. sütésnek. ha a teteje pirulna. Gázsütőben ehhez felső lángot használunk. illetve a víz közepesen meleg. hogy kisebb legyen a zaj. gőzben sütéssel: a sütőbe vízzel félig telt tepsit tolunk. A sütőbe egyszerre nem szabad sok anyagot zsúfolni. Ezért ételeinket csak a legszükségesebb ideig süssük vagy főzzük.

Sűrítés Ételeinket általában liszttel. Az emberek többsége az erősen sós. A són kívül még igen sokféle ízesítőanyagot használunk. könnyű utánasózni. és a szelet mindkét oldalára egy-két erőteljes ütést mérünk. gyúrással. rétegezéssel. Lazíthatjuk még a húsokát pácolással. de az elsózott ételen alig lehet segíteni. tejszínhab-felveréssel). A tésztaféléket lazíthatjuk vegyi eljárásokkal: élesztő. Ízesítés Az ételek legfőbb ízesítő anyaga a só. Lazíthatjuk a tésztákat mechanikai eljárásokkal: levegőbevitellel (tojásfehérje-felveréssel. Húsverő híján lazíthatjuk a húst késsel is: a hússzeleteket éles késsel 2 mm távolságra. A szélen a hártyákat aprón bevagdaljuk. de nem vágjuk át teljesen. A kifinomultabb ízlésűek a változatos. ja meg. Levest. salátákat könnyű utánasózni. vigyázva arra. A helyes ízesítés érdekében érdemes tanulmányozni e könyv „ízekről — fűszerekről" c. mártást. amelyre a szervezetnek nagy szüksége is van. fejezetét. szódabikarbóna. hogy szét ne roncsoljuk. sütőpor. 41 . mert ha valami sótlan. Ehhez pedig nagy gyakorlat.verő kalapácsot vízbe mártjuk. jó megfigyelőképesség és elsősorban jó ízérzék szükséges. de például rántott halat vagy pogácsát utánasózással már nem javíthatunk fel értékveszteség nélkül. Azonban mindig óvatosan sózzunk. kiakasztással (vadak). szalakáli. a fűszerek helyes alkalmazása ad-. A jó konyha legfőbb értékét az ízek összhangja. kikeveréssel. rostjukra merőlegesen bevagdossuk. bonyolult zamátokat szeretik. tűzdeléssel. főzeléket. savak hozzáadásával. savanyú vagy csípős ízeket kedveli. szalonnába burkolással. Liszttel való lehintéssel és tojássárgájával. amelyek növelik ételeink élvezeti értékét. habarással. hogy a hús ne ragadjon rá. alkohol. többféleképpen sűrítjük: rántással. hogy sülés közben ne zsugorodjanak össze.

a krémleveseknek. hagymamártásokhoz. vaj vagy olaj) és liszt keveréke. diétás főzésnél. Készíthetünk rántást zsír nélkül is. a paradicsomos ételeknél. Ilyen rántást készítünk a fehérmártásnak (besamel). hogy csomós ne legyen. kihűtjük. az íze megváltozik. az étel keserű ízűvé válik. A fűszerekkel a rántást már nem sokáig pirítjuk. és azután engedjük fel hideg vízzel Az ételekhez megszűrve adjuk és a zsírt külön adjuk az ételbe. A rántásban cukrot is szoktak pirítani. A rántás lehet híg és sűrű. 42 . A lisztet a zsírral vagy vajjal csak addig forrósítjuk. Ennél a lisztet kisebb mértékben pirítjuk meg. fehér rántás. A vizet fokozatosan adjuk hozzá. hozzáadjuk a lisztet és együtt forrósítva gyakori kavargatással megpirítjuk. Először a zsiradékot megforrósítjuk. Ezt általában leveseknél. A lisztet sötét zsemleszínűre vagy barnára pirítjuk. állandóan kavargatjuk. De akkor se csomósodik meg. ha forró rántást öntünk a hideg ételre. paprikát. mert megégnek és kellemes ízüket elvesztik. A rántáshoz gyakran fűszereket is adunk: hagymát. az ételek ízét a keletkező pörzsanyag már befolyásolja.Rántáskészítés A rántás zsiradék (sertészsír. Barna rántás. a hideg rántást meleg vízzel engedjük fel. zsírosabb és kevésbé zsíros. Zsemleszínű rántás. az egyszerű mártásoknál használjuk. Hogy milyent készítsünk. Ilyenkor a lisztet zsír nélkül pirítjuk. ún. A forró rántást hideg vízzel. Száraz rántást készíthetünk a zsírmentes. Ez a rántás az ételeknek már jellegzetes ízt ad és a színüket is megbarnítja. szárazon. A cukrot a rántásba a pirílás végén tesszük bele. zöldpetrezselymet. Világos színű. Egyes rántott levesekhez. A rántás többféle minőségű lehet. főzelékeknél. ezáltal az ételeknek jellegzetes ízt és színt ad. amíg a liszt sárgás színét elveszíti és átfehéredik. barnamártáshoz készítjük. fokhagymát. libazsír. A pirítással a liszt nyers ízét elveszíti. az függ az ételek fajtájától és az ízléstől. karamellizálódik. Ezáltal az ételek színét barnítják és a rántás karamell-ízét fokozzák. Ha a cukor túlpirul.

akkor hintjük meg liszttel. A tojássárgával sűrített ételeket már nem forraljuk. esetleg egy percig forraljuk (tejfölös paprikás csirke). A tejföllel az ételeket már nem főzzük. csak éppen felmelegítjük. becsinált leveseket sűrítünk így. tej vagy tejföl keveréke. Lehintés liszttel. ami egyúttal tetszetős külsőt is ad. A gondos főzés hiánya tejföllel nem pótolható. hogy egy tálban elkeverjük a tojássárgát tejszínnel. gyümölcs-. hozzáadjuk a többi anyagot és az ételek tetejét is meglocsoljuk tejföllel. nem főzzük sokáig.Habarás A habarás liszt és víz. Vaj hozzáadás. Leveseknél. személyenként 1/2 dkg elegendő bele. zöldség-. Gyümölcsleveseket. tejjel vagy vízzel. A tejföl ételeinket táplálóbbá. Finom habarásnak is nevezzük. főzelékeknél a tálaló tálba helyezzük a tejfölt. ízletesebbé. majd a többi anyaghoz öntjük. hozzáadjuk fokozatosan a vizet. mártásos húsokat sűrítünk habarással. sűrűbbé teszi. víztartalmát elvesztette és megpuhult. Sütőben sült és némely lerakott főzeléket ízesítünk így. ezért a főzés végén adjuk az ételekhez. mert az ételek eredeti ízének rovására megy. A nyers vaj illata és íze az ételeket igen kellemesen befolyásolja. Krémleveseket. A tojássárgákat kész ételekhez adjuk olyanformán. A habarékkal az ételeket csak éppen felforraljuk. pörkölt ételeket. zöldségeket. egy keveset hozzáadunk a forró ételből. gyümölcsmártásokat. összekeverjük. tejet vagy tejfölt és habverővel simára kavarjuk. Mindig az elkészítés befejezésekor adjuk hozzá. tejföllel. kevés főzelékkel összekeverjük. A habarékot minden esetben levesszűrőn átszűrve adjuk az ételhez. paprikásokat lisztszórással sűrítjük. Apróra vágott vajdarabkákat a kész ételek tetejére helyezünk vagy az ételbe keverünk. A tejfölözést azonban ne vigyük túlzásba. A magyar konyha egyik fő jellegzetessége a tejföllel való ízesítés. jól Összekeverjük. A zsiradékon párolt anyagokat. Tejföl hozzáadás. Amikor az anyag a zsiradékban lesült. főzzük. 43 . A habarék a következőképpen készül: tálba tesszük a lisztet. felengedjük és felforraljuk. Sűrített tojássárgával (legírozás). egyes főzelékeket. A kész ételek dúsítására és ízesítésére a vajat is használjuk.

mert utána kisütjük a lerakott ételeket. A palacsintatésztát a bundázáshoz még tovább variálhatjuk lazítással. Kisütés sörtésztában. vagy csak lisztbe mártjuk az anyagot. nedveket megtartsa. hogy az ételeket ízletesebbé. A sörtészta hasonló a palacsintatésztához. az mindig szitált legyen. változatosabbá. rendesen előfőzött vagy sütött anyagot rétegenként vagy keverve összerakunk. Sűrűbb palacsintatésztát készítünk a rendesnél. főzelékféléket vagy más. Hasonló az előbbihez. Rendesen tűzálló tálban rétegezünk. és az ízanyagokat. kirántott barack). csak borral készül. Lerakás.Bundázás (panírozás) A bundázás célja. mint a zsemlemorzsával panírozott étel. ismét 10 percig pihentetjük. táplálóbbá tegye. Ha morzsával panírozunk. amikor többféle. A bundázásnál a húsokat. egy-két evőkanál olaj hozzáadásával. a tojást nagyon jól verjük fel. Kitűnő a To-li-mo panírozószer: a besózott nyersanyagot 10 percig állni hagyjuk. tojásba és újra lisztbe mártjuk.) Bortészta. 44 . Bundázhatunk úgy is. (Főleg főzelékeket bundázunk így. morzsába mártjuk és mindkét oldalukat zsiradékban sütjük. rétegezés A változatos konyhának egyik fontos technikai eljárása. sütésre előkészített anyagokat lisztbe. A tojásfehérjét habbá verjük fel. csak tej helyett sörrel készítjük. Gyümölcsök bundázásához használjuk (kirántott szilva. hogy lisztbe. majd To-li-moban megforgatva. és úgy adjuk a tesztához. mint a fánkok. így olyanok lesznek a készítmények. Itt arra kell vigyázni. hogy kevés élesztővel készítjük. tojásba. és abba mártjuk be az anyagokat. Az így bundázott hús vagy főzelék kisütve olyan. A bundázás más módjai Palacsintatésztába bemártás és kisütés.

hogy az anyagok összeillők legyenek, kellő ideig maradjanak a sütőben, hogy a különböző ízek összeérjenek. Összerakhatjuk a főzelékeket hússal, rizzsel, a palacsintát túróval, lekvárral, különböző töltelékekkel. A rakott burgonyának sokféle változatát ismerjük.

Töltés
Húsokat, főzelékeket, gyümölcsöket hozzájuk illő anyagokkal megtöltve tehetünk változatossá, ízletesebbé. A töltelék lehet nyers vagy előre megfőtt anyag, ízesítve. A töltelékek egyik fontos segédanyaga a rizs, ami főzés közben megduzzad. Vigyázzunk, hogy ilyenkor lazán töltsük pl. a töltött paprikát, karalábét, hogy elegendő hely jusson a kiterjedésre, ellenkező esetben a töltelék kemény marad vagy a burkolóanyagok felszakadnak. Értékes töltelékanyag a tejben vagy vízben áztatott zsemle, amelyet jól kicsavarva adunk a töltelékhez.

Derítés, tisztítás
Ha zavaros húslevest, kocsonyát, aszpikot tisztává, átlátszóvá akarunk tenni, tojásfehérjével tisztítsuk. Ez a derítési eljárás. A tojásfehérjéből kevés víz hozzáadásával gyenge habot verünk és a folyadékot állandó kavarás mellett lassan hozzáöntjük a felvert tojáshabhoz. Az ételt ezután visszatesszük a tűzre, és 3—4 percig forraljuk, levéve a tűzről ülepedni hagyjuk, majd sűrű levesszűrőn vagy szűrőruhán keresztül lassan átengedjük a folyadékot (lásd Aszpikfőzés).

Áttörés, passzírozás
Gyakran használatos eljárás az áttörés, amellyel emészthetővé tesszük a durvább rostú anyagokat. A változatos és finomabb elkészítési módok egyik fontos eszköze ez. A hideg- és melegkonyha, a cukrászat egyaránt használja. A passzírozáshoz drót- vagy szőrszitát, rostát, burgonyatörőt, 45

paradicsomtörőt, nagyobb mennyiségnél passzírozógépet használunk. Durvább áttörésnél elég, ha húsdarálón hajtjuk át, az anyagokat vagy finom reszelőn átnyomjuk. A szitán való attörésnél mindig kevés anyagot törjünk át egyszerre a fakanál hátlapjával vagy passzírozófával. A burgonyát mindig forrón törjük át, különben elcsirizesedik. Passzírozás után a szitát azonnal vízsugárral mossuk ki, mert különben az anyagok beleszáradnak.

Sűrűre főzés vagy verés
Krémeket, mártásokat gőz fölé állítva, habüstben főzünk sűrűre. Az anyag akkor kész, amikor a mártás nem fut le a kanálról. Ha a bemártott kanalat sűrűn bevonja, elértük a megfelelő sűrűséget. Krémeket, finom mártásokat nemcsak habüstben, gőz fölött, de tűzön is sűrűre verhetünk kellő gyorsasággal és elővigyázatossággal

Habverés
A habverés a tojásfehérjének, tejszínnek a lazítása: a felveréssel levegőt viszünk az anyag részecskéi közé, ami által az térfogatának háromszorosára növekszik. Felveréssel a tojáshab mindig keményebb lesz, ami cukor hozzáadásával még fokozható. A habverés akkor fejeződik be, amikor a habverőn megáll a hab. A tojásfehérje közé vizet is verhetünk, egy tojásfehérjéhez egy kanál víz, egy csipet só is segít a habverésben. Ha a felvert tojáshabot az üstben egy percig állni hagyjuk, az üstöt szelíden rázogatva, egyben kicsúsztatjuk belőle a habot, nem ragad bele. nem kell kenegetni. A habüst és a habverő tisztasága igen fontos, mert a legkisebb tisztátalanság vagy zsírrészecske megakadályozza a hab felverődését. A hab állása közben a hólyagok szétpattannak és összeesnek, ezért mindig pontosan a felhasználás idejére rögzítsük a habverést. A habot nem szabad túlverni, mert összetörik. A túlvert tejszínhabból a vaj kiválik. Ha nincsen a célnak megfelelő habüstünk, mély porcelán tálban vagy hibátlan zománcozott keverőtálban is verhetünk habot. 46

Kocsonyásítás zselatinnal
Krémeket, aszpikot, zseléket zselatinnal szilárdítunk. Ezt élelmiszeriparunk tiszta, étkezési célra alkalmas formában zacskózva hozza forgalomba. A zselatint előzőleg hideg vízben feloldjuk (2 dkg zselatint 1/2 dl vízben), és azután öntjük a fövő krémhez vagy más anyaghoz. Ha a zselatin nehezen oldódna, kissé meglangyosíthatjuk. Zselatinnal az ételeket lehetőleg ne főzzük, mert az étel enyves ízű lesz. Lehűtés után a kocsonyásított készítményeket nem keverhetjük, mert ezáltal a dermedésben levő anyag összetörik.

Befejező eljárások
Tálalás, terítés
A főzés befejező szakasza, amikor a kész, ízletes ételt tálra teszszük, és az étkezéshez előkészített asztalra visszük. Láthatjuk tehát, hogy a tálalás és a terítés rendkívül fontos része a főzésnek, hiszen nem elegendő az ételt jóízűen elkészíteni, fel is kell kelteni a család étvágyát hozzá. Minden kornak megvan a maga tálalásdivatja. Régi szakácskönyvek képeit nézegetve, meglepve láthatjuk, hogy őseink milyen piramisokat építettek a kész ételből, minden torta szinte egy-egy szobrászati műremek volt. A húsokat, főleg a sülteket egyben tálalták, s az asztalon szeletelték fel. A rómaiakról feljegyzik, hogy külön hússzeletelőt tartottak, aki az asztalfőn ült, és szolga létére is kardot köthetett az oldalára, ezzel is jelezve, hogy milyen fontos tisztséget tölt be. Nehéz is lehetett egy egész vaddisznót vagy őzet ott az asztalon felszelni. De nem is kell olyan messzire mennünk. Dobos C. József — a dobostorta feltalálója — századfordulónkon adta ki könyvét, amely szerint a vadszárnyasokat díszes tollaikkal feldíszítve tették tálra, a tortákat pedig mindennek nézte volna az ember, csak ehetőnek nem. 47

Korunk modern szelleme megváltoztatta ezeket a szokásokat, leegyszerűsítette, a mai ízlés szerint átformálta. Munkánk az ételek elkészítésével még nem ért véget. Gyakran az ételeket teljesen közvetlenül a tálalás előtt fejezzük be (pl. levestészták befőzése, mártások hígítása, tejföl hozzáadása, a főtt tészták vegyítése, a sütemények felvágása, kibontása). Ilyenkor vigyázzunk arra, hogy eltaláljuk a kellő időt, nehogy a tálalás előtt túl korán végezzük el az utolsó simításokat, mert az ételek élvezeti értéke ezáltal csökken: a levestészta elázik, a mártás besűrűsödik, a pecsenyék, köretek kiszáradnak, a meleg tészták kihűlnek. Ha azonban a szükség megkívánja, gondoskodjunk a kész ételek melegen tartásáról. Az edényeket állítsuk egymásra, vagy helyezzük forró vízzel telt tepsibe, vízfürdőbe. Sütőbe csak lefedve tegyük az ételeket, mert könnyen kiszáradnak, s a sütő ajtaját hagyjuk nyitva. A hidegen tálalandó ételeket tartsuk hideg helyen. A tálalás műveleteihez tartozik a levesek kiöntése, legírozása, a főzelékek kiöntése, a hússzeletelés és tálra rakás, a köretek elrendezése és díszítése, meleg pudingok, felfújtak kiborítása, meghintése. Ezeket nem végezhetjük el egyszerre. A húsra a mártást közvetlenül akkor öntjük, amikor asztalra tesszük, különben kihűl, elpárolog, besűrűsödik. A reszelt sajtot is asztalra helyezéskor hintjük az ételre, különben elolvad. A tálalóedények jó melegek legyenek. Ha nincs sütőnk vagy alkalmas helyünk a tálak melegen tartására, tálalás előtt öntsünk beléjük meleg vizet, az felmelegíti. A levest, főzeléket előbb tálaljuk mint a húsokat, mert ezek nem hűlnek ki olyan hamar. A század elején Angliából indult ki az az új divat, amely las48

sanként nemcsak Európában, de a tengeren túl is tért hódított: nem abrosszal terítik le az asztalt, hanem egyforma kis terítőkkel. Minden teríték alá egy-egy kis terítő kerül, amely az évek során a díszes kézimunka vagy csipke alapanyagból műanyaggá vagy a most annyira divatos szalmává változott. Az eleinte csak különcködésből fakadt divatnak ma már tudjuk a hasznát is: ha az étkezés során valamelyik résztvevő bepiszkítja a tányérja alatt levő kis terítőt, nem kell az egész abroszt kimosni, elég csupán azt az egyet kitisztítani. Különösen a műanyag szalmák váltak ebben a műfajban népszerűvé, de nagyon csinos népművészeti vagy egyszerű vászon készleteket is helyezhetünk az asztalra, természetesen mindig az alkalomnak, az évszaknak, sőt a vacsora jellegének megfelelően. A terített asztalra tegyünk mindig díszítésül néhány szál virágot — lehetőleg rövid szárút, hogy ne takarja el a szemben ülőt —, alig foglal el helyet, mégis kedves, barátságos légkört teremt. A kellemes légkör elősegíti az étvágyat, a jó hangulat kedvezően hat az emésztés szerveire is. Legyen az étkezés a család összejövetele, ahol megbeszélik élményeiket, beszámolnak napi elfoglaltságukról. Az ünnepi asztalt mindig az ünnepnek megfelelően díszítsük: karácsonykor fenyőgallyakkal, húsvétkor friss tavaszi virággal, 49

barkával, hímes tojással. Az ünnepi hangulatot fokozza, ha égő gyertyával is díszítjük az asztalt, amelyet mindig gyertyatartóba helyezünk. A gyertyatartót magunk is elkészíthetjük tobozból, dísztökből. Tűzhetjük a gyertyát szép piros almába (a kiemelt csutka helyére), vagy állíthatjuk a virágdísz közepébe is.

Segítőtársaink a konyhában
Míg nagyanyáink ráértek arra, hogy az ebéd elkészítésére rászánják egész délelőttjüket, a dolgozó nőknek csupán rövid idejük marad arra, hogy megfőzzék a napi ebédet vagy vacsorát. Régen az számított jó háziasszonynak, aki hajnaltól alkonyig a meleg, gőzös konyhában töltötte napjait. Ma már annak van becsülete, aki rövid idő alatt változatos, ízletes ételt tud az asztalra tenni. Igaz ugyan, hogy a konyhai körülmények is megváltoztak, a forró, fával vagy szénnel fűthető tűzhelyek helyett ma már legtöbb helyen gázzal vagy villannyal főznek, nem köpülik otthon a vajat, nem savanyítják a káposztát, sőt egyre több olyan főzőeszközt is feltalálnak, ami megrövidíti, megkönnyíti a főzést. Ezek kettős célt szolgálnak: nemcsak munkaidőnket rövidítik le, megőrzik a nyersanyagok eredeti értékeinek lehető legnagyobb részét is.

Kuktafazék
A kuktafazék — ha helyesen használjuk — több célt is szolgál: lerövidíti az ételek főzési idejét (tehát fűtőanyagot takarít meg), megőrzi az ételek tápértékét. Főzés közben ugyanis nem éri levegő a benne levő nyersanyagokat, az ételek jobban megtartják eredeti ízüket, a víz nem oldhatja ki belőlük, mert legtöbbször gőzben főnek. Kiválóan melegíthetünk benne olyan ételeket is, amelyek különben odapirulnának. A kuktába — ha gőzben főzünk — tegyünk másfél deci vizet, erre helyezzük a betétet, és ennek tetejére fektessük a főzendő nyersanyagot. Ha levest főzünk benne, vagy olyasmit, amihez az előírás annyi vizet ír hogy ellepje, ügyeljünk arra, nehogy a folyadék szintje 2/3 rész50

nél magasabb legyen. Pontosan, szorosan zárjuk le a kuktát, és a főzési időt a szelep élénk sípolásától kezdve számítsuk. A főzési időt mindig pontosan tartsuk be, ne főzzük túl benne az ételt. (Soha ne készítsünk benne sárgaborsót, mert eltömi a biztonsági szelepet és a kukta könnyen robbanhat.) Amint a szelep élénken mozogni kezd, állítsuk takarékra a lángot alatta, vagyis csökkentsük a nyomást benne, és ezen a lángon végezzük a főzést. Mit mennyi ideig főzzünk? Vízmennyiség Burgonya egészben Burgonya négyrét vágva Cékla Hagyma Karalábé szeletelve Kelkáposzta szeletelve Karfiol Paradicsom szeletelve Sárgarépa szeletelve Spenót Tök szeletelve Zöldbab Zöldborsó Szárazbab Lencse 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1.5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,0 dl 1,0 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl vízzel befedve vízzel befedve Főzési idő 12 perc 10 perc 14 perc 7 perc 7 perc 3 perc 4 perc 2 perc 3 perc 3—4 perc 4 perc 4 perc 2 perc 18 perc 13 perc 51

Vízmennyiség Rizs Alma Körte Cseresznye Szilva Rebarbara Ribizli Ringló Párolt borjú vagy bárány Párolt marhahús Borjú- vagy bárányszelet Marhaszelet Főtt marhahús Sertésláb vagy -csülök Sertésfej Marhanyelv Borjúnyelv Főtt hal Tyúk Csirke vízzel bőven befedve 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 1,5 dl 2,5 dl 2,5 dl 2,5 dl 2,5 dl vízzel befedve vízzel befedve vízzel befedve vízzel befedve vízzel befedve 1,5 dl 1,5 dl 1,5dl

Főzési idő 5 - - 7 perc 3 perc 5 - -10 perc 1,5 perc 3- -4 perc 2 - - 3 perc 2 perc 2 perc 18--20 perc 20--25 perc 10--12 perc 13--15 perc 25--30 perc 30--40 perc 30--40 perc 40--50 perc 10--12 perc 6- - 8 perc 20--30 perc 14- -17 perc

Természetesen a húsok főzésideje attól is függ, hogy milyen öreg állat húsa került a fazékba. Erre mindig tekintettel kell lennünk. A kuktafazék másik nagy előnye, hogy bár megpuhul benne a nyersanyag, de soha nem fő szét. Éppen ezért olyan ételeket ne készítsünk benne, amiknek szét kell főni, így soha nem lesz jó a kuktában a pörkölt vagy a tokány. A kuktában kiválóan melegíthetünk főtt tésztákat: 1,5 dl vizet töltünk az aljára, belehelyezzük a betétet, és erre rakjuk kis edényben a melegítésre szánt ételt. Lezárva addig hevítjük élénk lángon, míg a szelep mozogni nem kezd, akkor a tüzet lezárjuk alatta vagy levesszük a tűzhelyről, és még 2—3 percig befedve hagyjuk, csak utána nyitjuk ki. A kuktát mindig óvatosan nyissuk ki: könnyebben kinyithatjuk, ha a még lezárt kukta oldalára hideg vizet csurgatunk. Különösen lassan nyissuk ki a kuktát, ha bő vízben főztük benne 52

az ételt, mert a belső nyomás hatására könnyen kiforrhat nyitás közben. A kuktát használat után mindig azonnal mossuk el, soha ne tároljunk benne ételt.

Teflonedények
A teflonedények belső, vastag bevonata biztosítja, hogy ne égjen oda az edényben az étel, és lehetővé teszi, hogy zsiradék nélkül — vagy minimális zsiradékkal készítsük el sültjeinket. Tehát diétázók, fogyókúrások számára különösen kedvező. Az új teflonedényt mindig mossuk el első használat előtt, jól szárítsuk meg, és hajszálvékonyan olajozzuk be a belsejét, az védi a bevonatot. Belsejét nem szabad megkarcolni, ezért csak fa- vagy műanyaglapáttal nyúljunk bele, késsel soha. A teflonserpenyőben zsiradék nélkül süthetünk mindent, amit hirtelen sütnénk más serpenyőben: húst, halat, szárnyast. A húsok közül leginkább a marha-vesepecsenye és a sertéskarajszelet alkalmas hirtelen kisütésre. De készíthetünk benne zsiradék nélkül omlettet, palacsintát is. Kitűnőek a teflon tepsik is, soha nem ragad bele a tésztánk. Csak kevesen tudják, hogy a teflonserpenyőben nemcsak zsiradék nélkül, de bő zsírban is jó sütni: ha sok zsiradékban sütünk például fánkot, lángost, burgonyát, a zsiradék a sütés közben nem ég, tehát konyhánk nem lesz rossz szagú. Használat után a teflonedényeket belül mosószeres vízzel és puha ruhával mossuk ki, a külsejüket erősen súrolhatjuk (akár alumíniumszivaccsal is), mert csak a belső bevonatra kell nagyon ügyelni. Ajánlatos időnként a belsejét vékonyan beolajozni, az meghosszabbítja az élettartamát. A teflonedényeket használat után azonnal tisztogassuk meg, soha ne tartsunk bennük maradékot.

Alumínium fólia (alufólia)
Régen a vadászok kedvenc csemegéje volt az a sült, amit még vadászat közben készítettek: a kizsigerelt vadszárnyasokat puha agyaggal bevonták, és parázs között megsütötték. Mikor az 53

agyagot leverték róla, az lerántotta a tollat is, és a belül levő hús saját levében puhult, sült meg. Ezen az elven alapul az alufólia is: a fólia légmentesen szigeteli a benne levő nyersanyagot, tehát a saját levében, ízeinek és értékeinek megőrzésével puhul meg. Különösen alkalmas zsírmentes ételek (pecsenyék, halak, gombák) elkészítésére. Az alufóliába mindig úgy csomagoljuk bele a nyersanyagot, hogy laza legyen (ezáltal a benne levő anyagok kitágulhatnak), de a széleket alaposan nyomkodjuk össze, hogy kívülről légmentesen lezárjuk. Az alufóliába csomagolt ételeket sütőben, parázs között vagy roston szokták megsütni, de beletehetjük fémserpenyőbe is, és nyílt lángon megsüthetjük. Ilyenkor félidőben meg kell forgatni. Az alufóliába nemcsak egy-egy hússzeletet vagy haldarabkát csomagolhatunk, de a hússzeletre ízes mártást, vagy egyéb félig főtt körítést is rakhatunk, és becsomagolva, együtt süthetjük meg, így átveszik egymás zamatát, ízét. Az alufóliadarabot csak egyszer lehet felhasználni, használat után mindig dobjuk el. Kitűnően lehet tízórait csomagolni a fóliába, mert nem szárad ki. Ugyanígy a hűtőszekrényben kellemetlen szagú ételeket, húsokat csomagolhatunk bele, hogy ne oxidálódjanak. A maradékkai teli lábost is lefedhetjük fóliával, nehogy szagát a mellette levő étel átvegye.

Rostsütők
Ma már a rostsütők egész hadát tartjuk számon: a kezdetleges, de kitűnő kerti rostsütőtől az elektromos rostsütőig (grillsütő) számtalan változatát ismerjük. A kerti és a faszénparázsos rostsütő előnye, hogy a rajta sütött húsok, halak zöldségek kellemesen füstös ízt kapnak, az elektromos rostsütő — amely sajnos egyelőre nagyon drága — viszont ragyogó piros pecsenyét, forró szendvicset kínál. A rostsütőnél ügyelnünk kell arra, hogy a rostot — mielőtt rátennénk a húst, halat vagy egyéb anyagot — olajozzuk meg vagy dörzsöljük be a szalonnabőrke belső, zsíros felével, így később könnyebben letisztíthatjuk. Roston süthetünk baromfit, halat, marhabélszínt vagy -hát54

paradicsomnak. gombát. vöröshagymának is.színt. . A rostot — a többi háztartási berendezéshez hasonlóan — használat után azonnal tisztogassuk le. burgonyát (alufóliába csomagolva). sertésbordát (lehetőleg kicsontozva). de kitűnő íze van a roston sült zöldpaprikának. sőt a roston sült alma is kedvelt édesség.

ÉTELLEÍRÁSOK (ADAGOLÁS NÉGY SZEMÉLYRE) .

a halászok. A krónikások még azt is feljegyezték. bogrács. zacskóba kötve akasztották a nyeregkápába. hogy ezer évvel ezelőtt sem sikerült az asszonyoknak mindig a levesfőzés. és ha már keményre szikkadt. ezt addig forralták. főz. hogy így került külföldön a köztudatba. húsdarabokkal teli levest főztek. fűszeres. Ez főleg a kánikulában frissít. például a honfoglalás korából származó üst. hogy az ízben és színben összhangban álljon az évszakkal és az ebéd fő fogásával: pörkölt előtt ne adjunk soha gulyáslevest. de azt se jégbe hűtve. akkor a napra terítették száradni. Ügyelnünk kell a leves kiválasztásánál. A magyar konyha levesei még ma is igazodnak a régi elvekhez: tartalmasak. előfordult. amiből már arra is következtethetünk. Sose főzzünk nyáron száraz főzelékből levest. míg a levét teljesen el nem főtte. hogy a magyarok nyereg alatt puhítják a húst. Sok helyütt ma már nyáron leves helyett egy-egy pohár nyers gyümölcs. így a különféle zöldségleveseket. lé (leves) és kozmás szavunk. zsíros leves volt.LEVESEK A magyar konyha legősibb ételei a levesek: a nehéz fizikai munkát végző földművesek. télen viszont csak jól fűtött szobában kínáljunk hideg gyümölcslevest. vadászok legfőbb tápláléka az erősen fűszerezett. hogy étvágygerjesztő le59 .) Elég volt ebből a szárított húsból pár marékkal forró vízbe dobni. burgonyapüré előtt krémlevest. sőt a német konyha hatására meleg és hideg gyümölcsleveseket is. üdít. hogy az Európa-szerte portyázó magyarok a konzervlevest is ismerték: hadbavonulás előtt nagy edényekben zsíros. Természetesen ma már számtalan jövevény levest is fogyasztunk. A leves szerepe.vagy paradicsomlevet isznak. fűszeresek. máris készen volt a hazai ízekkel telített finom leves. tartalmas. Ezt bizonyítják nyelvészeti emlékeink is. s kiválóan készíti elő a gyomrot a további táplálkozásra. hogy kozmás lett. krémleveseket. (Valószínű.

galuskát. Ha a rántást. a szükséges mennyiséget főzéskor pótoljuk. különben hamar kifut. mert különben erősen kiérzik a rántás íze. Ha főzés közben a vízből sok elfő. De készítünk leveseket kötőanyag nélkül is. hogy fedezze a szervezet vízszükségletét. ezek a híg levesek (például a gulyásleves). melyeket a zöldségfélékből old ki. félig befödve főzzük. ilyen: a liszt.vagy húslevest. és ilyenkor a legértékesebb anyagok vesznek el. csendesen. egy csésze üres erő. A leveseknél egy személyre 2—3 dl vizet számítunk. kellő ideig főjön. A levesfőzés fő szabálya.már a leveshez adtuk. hogy kellemes ízekkel vezessük be az étkezést. A levesnek a rántás hozzáadása után legalább 5 percig főnie kell. illetve ellássa a szervezetet a számára nélkülözhetetlen ásványi sókkai. Adjunk tehát levest. lúgos ízű lesz. mert különben a galuska elcsirizesedik. hogy lassan. a tojás.gyen. csendesítsük a tüzet: az erős forrással készült leves kellemetlen. 60 . valamint. A levest kötőanyagok hozzáadásával sűrítjük. A levesbetétet. ha mást nem. metéltet mindig tálalás előtt pár perccel főzzük a levesbe. Ha nagyon forr. a metélt elázik.

nem köti meg a levest. egy maréknyi zöldborsót. só vagy ételízesítő. vékony szeletekre vágjuk. Közben hozzáadhatunk néhány szál apróra vágott zöldbabot. felöntjük a szükséges mennyiségű meleg vízzel és azzal csendesen főzzük. esetleg 1—2 db gombát. 1 kanál tejföl. (Ha táplálóbb és finomabb levest akarunk. és nem sűríti. pár percig pirítjuk vele. 1 tojássárga. és ha már puha a zöldség. zöldpaprikát (télen kevés tubusos paprikapürét). zöldpetrezselyem. egy kis fej hagymát apró kockákra vágunk. megsózzuk és fedő alatt pároljuk. máj. Adunk hozzá egy kávéskanálnyi apróra vágott zöldpetrezselymet és végül befőzzük a levesbe való tésztát. 1 kanál tejföl. és ezt a zsiradékon halványsárgára pirítjuk. és forró zsiradékban. só vagy ételízesítő. ha olyan puha.Zöldséglevesek Vegyeszöldség-leves (kertészleves) Hozzávalók: 30—40 dkg vegyes zöldség.vagy burgonyagombóc. sűríthetjük tojássárgájával és tejföllel: a levesestálban elkavarunk egy tojássárgát egy kanál tejföllel. összecsomósodik a tojássárga. Hozzáadjuk a zöldséget. Egy szál sárgarépát és petrezselyemgyökeret vékony karikákra. A karalábét megtisztítjuk fás részeitől. Pároláskor tehetünk hozzá egy kis fej karfiolt rózsáira szétszedve.) Nyáron a vegyeszöldség-leves ízesítéséhez felhasználhatjuk a kovászosuborka. megsózva puhára pároljuk (az íze csak akkor fő ki teljesen. Karalábéleves Hozzávalók: 40 dkg karalábé. Ha már minden zöldség megpuhult. Ez lehet metélt. galuska. Ha hirtelen öntjük hozzá a forró levest. mint a vaj). és lassan felengedjük a levessel. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Most a liszttel meghintjük. télen a savanyúkáposzta levét. 3 dkg liszt. és utána még 10—15 percig főzzük. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. egy paradicsomot (télen kevés paradicsomlevet). hideg vízzel felöntjük. fedő alatt. Hozzáad61 . apró. rizs.

azzal is egy kicsit pirítjuk. só. Rizst. paprika.juk az apróra vágott zöldpetrezselymet és tálaláskor a tejfölt.) Apróra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük. hozzáadjuk a sóskát. és fedő alatt addig pároljuk. néhány darabot a levesbe dobunk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. felfőzzük és hozzáöntjük a tejet. só vagy ételízesítő. 4 tojást keményre főzünk és apró kockákra vágva a levesbe keverjük. 3 dkg liszt. a szükséges vízmennyiséggel felhígítjuk. és jól felfőzzük. 1 dl tej. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. A sóskát szárától és vastag ereitől megtisztítjuk. csipetnyi cukor. megsózzuk. A kifejtett zöldborsót a zsiradékon puhára pároljuk. (Ha a zöldborsónak gyenge a héja. Cukrot is adhatunk hozzá. lehetőleg batisztzacskóba kötve. amíg egészen pépszerűvé nem vált. vagy felébe. 4 egész tojás. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 1 kanál tejföl. Forró vízbe 62 . felöntjük vízzel. ecet. tojással Hozzávalók: 15—20 dkg sóska. vajgaluskát vagy csurgatott tésztát főzünk bele. 1 evőkanál liszt. hagyma. Készíthetjük tojás nélkül is. Betétnek vajgaluskát vagy csurgatott tésztát főzünk bele. Zöldborsóleves Hozzávalók: 60—80 dkg csöves zöldborsó. negyedébe tördeljük. csipet cukorral ízesítjük. 2 dkg liszt. a sóskára öntjük. A zöldbabot megmossuk.11/2 cm-es darabokra vágjuk. akkor tetejére pirított zsemlekockákat adunk. és több vízben jól megmossuk. Sóskaleves. és tálalás előtt kivesszük. Zöldbab leves Hozzávalók: 50—60 dkg zöldbab. liszttel meghintjük. 1 evőkanál tejföl. só. A lisztet a tejföllel összekeverjük. szálkáitól megtisztítjuk. A zsírt megforrósítjuk.

A paradicsomos zöldbableves hasonlóképpen készül az előbbihez. 3—4 dl. Ilyenkor a t e j föl el is maradhat. és ha a zöldbab puhára főtt. és egy evőkanál tejföllel tálaljuk. és 1/2 liter vízzel főni tesszük. 63 .. A zsírból és a lisztből világos zsemleszínű hagymás. Nyáron ízesíthetjük zöldpaprikával és paradicsommal. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. paprika. csipetnyi cukorral ízesítjük. metélt tésztát főzünk bele. 1 kanál tejföl. Berántás után is legalább 10 percig főzzük. paprikás rántást készítünk. Burgonyaleves Hozzávalók: 1/2 kg burgonya. Tálaláskor egy kanál tejfölt adunk hozzá. A nyers paradicsomot zöld részeitől megtisztítjuk. Ha a héja már levált róla. 2 dkg liszt. áttörjük. cukorral. télen kevés paradicsom. sóval. ha konzervből készül. 1/2liter paradicsomlevet adunk hozzá. zöldpetrezselyem. zöldpetrezselymet.vagy zellerlevéllel ízesítjük és tálalás előtt galuskát. 1 kis fej hagyma. só. só vagy 2 púpos kiskanál ételízesítő. csak kevesebb vízzel tesszük fel főni. esetleg 4 dkg vízben főtt rizst keverünk hozzá. Világos zsemleszínű rántást készítünk. és a paradicsom levével s a még szükséges vízmennyiséggel felöntjük. s ha puhára főtt. 2 dkg liszt. sózzuk. 1/8-os doboz paradicsom szükséges hozzá. 20 percig lassan főzzük. világos hagymás rántással berántjuk. de a jól ízesített burgonyalevesből a tejföl el is maradhat. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. Ha eltett paradicsommal készítjük.tesszük. A meghámozott burgonyát karikára vagy kockákra vágjuk. zellerlevél. Főzhetünk bele ízesítőnek 1—2 szál leveszöldséget. és sós vízben vagy csontlében megfőzzük. zellerlevelet. cukor. babér. Paradicsomleves Hozzávalók: 1 kg paradicsom. Végül zöldpetrezselyemmel. Tálalhatjuk pirított zsemlekockákkal is. ecettel.illetve paprikapürével. négybe vágjuk. só helyett 1—2 kanál ételízesítőt.

mint a karfiolleves. Spárgaleves Hozzávalók: 40 dkg spárga. zöldpetrezselyemmel ízesítjük és még 10 percig lassan főzzük. Egy kanál tejfölre tálaljuk. A karfiolt megtisztítjuk. A megtisztított. 4 dkg vaj. 3 dkg liszt. lehetőleg Ella-burgonyát sós vízben olyan puhára főzzük. rózsáira szétszedve megmossuk. Karfiolleves Hozzávalók: 1 kg karfiol. Forró. 1 deci tejföl. de amikor kész.vagy daragaluskát főzünk bele. só.Burgonyapüréleves Hozzávalók: 40 dkg megtisztított burgonya. só. Dúsíthatjuk a karfiolkrémlevest 1 deci tejföllel elkevert 1 tojássárgával is. 3 dkg liszt. 1 tojássárga. 1 kanál tejföl. ezzel a levest besűrítjük és pár 64 . Betétnek apró liszt. Karfiolkrémleves Ugyanúgy készül. A lisztből és a vajból világos rántást készítünk. A spárgákat meghámozzuk és 3 cm hosszú darabokra vágjuk. só. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. enyhén cukros vízben puhára főzzük. Forró vízben félpuhára főzzük. Adhatunk hozzá pirított zsemlyekockát is. Megborsozzuk. azzal felengedjük. sós. hogy szinte már szétessen. amíg a karfiol teljesen puha lesz. és legutoljára beledobjuk a darabka vajat. és a liszttel elhabart tejföllel besűrítjük. 3 dkg vaj. kockára vágott. Ekkor világos rántást készítünk. 1 evőkanálnyi liszt. áttörjük. 1 kanál tejföl. főzővizébe visszatesszük. és pirított zsemlyekockával vagy ropogósra sült borsótésztával tálaljuk. törött bors. Ekkor krumplinyomón keresztültörjük. zöldpetrezselyem. csipet cukor.

(Akkor készítjük. aztán meleg vízzel engedjük fel.percig főzzük. 2 dkg liszt. 1 tojássárga. jól felfőzzük és a tojássárgájára. só. 2 evőkanál liszt. megsózzuk. nyersen megvagdaljuk és forró zsírban kevés sóval fedő alatt puhára pároljuk. Közben világos rántást készítünk és a levest berántjuk vele. A gyenge. ha a spárgalevet egy kifőtt csirkeaprólék levével keverjük el. felengedjük a spárgalével. tavaszi spenótot jól megmossuk. só. Spenótleves Hozzávalók: 20 dkg spenót. A megmosott kelkáposztát vékony metéltre vágjuk. paprikával. ha csontlével vagy csirkeaprólék levével engedjük fel. kaporral vagy fokhagymával. Nagyon hamar megfő. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. liszttel lehintjük. és ha a lé nem volt elég sós. Pirított zsemlekockát adunk hozzá. a tojássárgával elkevert tejfölre óvatosan. üde tavaszi leves. ha spárgát főztünk. 1 kanál tejföl. Amikor zsírjára sül. Nagyon kellemes. forró sós vízben főni tesszük. esetleg tojássárgájával tálaljuk. Pár csepp citromlével ízesítjük. 2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. tejfölre tálaljuk. majd a tálba. 1 tojássárgája. Tetszés szerint ízesíthetjük borssal. 1 kanál tejföl. állandóan kevergetve rászűrjük. Kelkáposztaleves Hozzávalók: 40 dkg kelkáposzta. Tejföllel. 3—4 percig forraljuk. 3 dkg liszt.) A vajból a liszttel világos rántást készítünk. Tartalmasabb. Spárgakrémleves (a spárga főzővizéből) Hozzávalók: 11/2 l spárga-főzővíz. 65 . először hideg. Még finomabb lesz a leves. 1 deci tejföl. citromlé. Tálaláskor tojássárgával elkevert tejfölt adunk hozzá. 5 dkg vaj. só. és a visszamaradt levet felhasználhatjuk hozzá.

10 percig csendesen főzzük. só. de ezzel nem pirítjuk. A gombát többszöri víz66 . 1 dl tejföl vagy 2 dl tej. hanem azonnal felengedjük. vagy gyűszűtésztával tálaljuk. vagy bármilyen másfajta gomba. csontlé. 2 dl tej. beletesszük a kaprot. Visszaöntjük a fazékba. 1 kis fej hagyma. és a tálban megtejfölözzük. hogy az előbbi levest szitán áttörjük és valami zsírban sült betéttel (például borsótésztával. Ha már egyszer jól felforrt. 1—2 dl forró tejjel kiegészítjük és tejföllel elkevert tojássárgára tálaljuk. 2 dkg liszt. Apró zsemlegombócokat főzünk bele. egy csésze tejjel s a még szükséges vízzel felforraljuk. Friss gombaleves Hozzávalók: 20 dkg szegfű-. Legmegfelelőbb e célra a szegfűgomba. forró zsiradékban.Kelkáposztakrém-levest úgy készítünk. Miután felfőtt. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 3 dkg zsír. szitán az egészet átszűrjük és a zellert áttörjük. 11/2evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. kevés vízzel puhára pároljuk. 2 dkg liszt. só. 3 dkg liszt. Zellerkrémleves Hozzávalók: 20 dkg zeller. 1—2 szál sárgarépa és petrezselyemgyökér. A zsírból és a lisztből világos rántást készítünk. Kaporleves Hozzávalók: egy jó evőkanálra való vágott zöld kapor. 3 dkg liszttel behintjük és vízzel felengedjük. gyűszűtésztával) vagy virslikarikákkal tálaljuk. paprika. A megtisztított zellert lapos szeletekre vágjuk. 4 dkg rizs. zöldpetrezselyem. 1 tojássárga. 1 evőkanál tejföl. megsózva. Pirított zsemlekockát vagy nagy kockára vágott keménytojást adunk hozzá. só. fedő alatt. 1 dl tejföl.

mokkakanálnyi köménymag. A marhahúsnak 3 l / 2 órai főzés kell. amíg a hús teljesen megpuhul. zeller. Húslevesek Marhahúsleves Hozzávalók: 1 kg marhalábszár. apróra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük és tejföllel tálaljuk (ami el is maradhat). egy egész hámozott burgonya. adjuk hozzá a tisztított zöldségeket. Kevés paprikával megszórjuk.leves Hozzávalók: 5 dkg szárított gomba. 5 percig hagyjuk állni. hagyma. A jól megmosott húst és csontot 21/2 liter hideg vízben a fűszerekkel együtt főni tesszük. 50 dkg vegyes zöldség: sárgarépa. zöldpaprika. Két dkg zsíron megfuttatott rizst belefőzünk. petrezselyemgyökér. zöldpetrezselyemmel ízesítjük. a hagymát egészben. körömnyi babérlevél. A szárított gombát többször jól megmossuk és puhára főzzük. tejföllel tálaljuk. 4 dkg rizs. Szárítottgomba. 2 dkg zsír. Negyed részét leszűrjük és abba belefőzzük a levesbe való tésztát. karalábé. Levesestálba öntjük és a többi levest rászűrjük. Ha zsírjára lesült. A húslevesből a húst kiszedjük. 30 dkg ritka csont. Négy dkg rizst főzünk bele. pár szem bors. kuktában 1 óra. egy cikkely kelkáposzta. 2 dkg liszt. liszttel lehintjük és zöldséges csontlével vagy csak vízzel felengedjük. szeletekre vágjuk. Ezekkel együtt még nagyon lassú forrással főzzük. a gyökereket hosszában hasítva. Amikor félig megfőtt. hogy zavarossága letisztuljon. zöldpetrezselyem. apróra vágjuk és hagymás zsíron pároljuk.váltással jól megmossuk. Húzzuk le a tűzhelyről. só. paradicsom. forró tál67 . Világos rántással berántjuk.

kevés pirított hagymát. néhány dkg szalonnát. jó erősen kikavarjuk és tetszés szerint fűszerezzük. ha még egyszer átdaráljuk. 25—30 dkg vegyes leveszöldség. 2 áttört főtt tojást. A visszamaradt zöldséges darált húst hagymás zsírban lepirítva rakott főzelékekhez is felhasználhatjuk.ra helyezzük a zöldséggel körülrakva. és tetszés szerinti mártást adunk melléje. A húst megdaráljuk. 40—50 percig jól lefedve. egy áztatott zsemlét. egy dl hideg vizet öntünk hozzá. 5 dkg vajat. eleinte többször megkavarjuk. jól eldolgozzuk és egészben vagy pogácsának megsütjük (lásd Vagdalt húsok). azután leszűrjük. 68 . pár percig így állni hagyjuk. és a fűszerekkel meg a darált zöldséggel együtt 2 liter hideg vízben főni tesszük. újra felforraljuk és tésztát főzünk bele. A tűzről levéve. egy egész tojást keverünk hozzá. hogy egészen letisztuljon. és kevés forró levessel meglocsoljuk. Vagdaltnak készítve szintén jó. a marhahúslevesnél leírt fűszerek. egy kanál tejfölt adunk hozzá. amíg a nedvesség egészen elpárolog belőle. Pástétomnak még egyszer átdaráljuk. Gyors húsleves Hozzávalók: 50 dkg marhahús. A visszamaradt zöldséges húsból pástétomot vagy vagdaltat készítünk: hagymás zsírra tesszük és fedő nélkül addig sütjük. ízletes húslevest készíthetünk zsírjától megtisztított s előzőleg leforrázott birkahúsból is. lassan főzzük. Burgonyakörettel tálaljuk.

Amikor a hús majdnem készen van. A húst a csontokról leszedjük. só. A többi zöldséggel együtt a csontokhoz adjuk és együtt főzzük. feldaraboljuk és forró levessel megöntözve. és két cm-es kockákra vágjuk. körömnyi babérlevél. Megsózzuk és vízzel felengedjük. Csontleves Hozzávalók: 60 dkg marhacsont. 15 dkg leveszöldség. A csontot jól megmossuk és 2—3 órán keresztül főzzük. só. illetve paradicsompüré).Orja leves Hozzávalók: 1 kg sertéscsont (karajcsont). ecetes tormával. Pörköltnek való húst veszünk. ugyanannyi leveszöldség és fűszer. 1 zöldpaprika. Addig főzzük. A sárgarépát. Nyáron zöldpaprikával. pirospaprika. 50 dkg burgonya. Ha a hús puhulni kezd. hagyma. 5 dkg kelkáposztalevél. legjobb hozzá a pacsni. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. de főzési ideje rövidebb. megtisztítva és kettéhasítva tesszük bele a leveszöldséget. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 40 dkg leveszöldség. 69 . Elkészítése hasonló a marhahúsleveséhez. hagymát szeletekre vágjuk és a zsírban lepirítjuk. köménymag. petrezselyemgyökeret hosszába. amíg a hús a csontról könnyen le nem válik. mint a marhahúslevesnél. hozzáadjuk a kockákra vágott burgonyát és azzal lassú tűzön puhára főzzük. mustárral tálaljuk. a karalábét. 5 dkg gomba. hagyma. csöves paprika. Leszűrjük és bármilyen metéltet vagy galuskát főzünk bele. 1 paradicsom (télen paprika-. Gulyásleves Hozzávalók: 30 dkg marha. 1/2 kg fejhús. télen száraz csöves paprikával vagy lecsóval.és paradicsomkrémmel s tetszés szerint köménymaggal meg babérlevéllel ízesítjük.vagy sertéshús (esetleg vegyesen). Az apróra vágott hagymát a zsiradékban fedő alatt megpirítjuk. illetve paprika. beletesszük a pirospaprikát és hozzáadjuk a húst.

Végül dobjuk bele a húsleves-kockákat. a kifejtett mellcsont. és másfél liter vízben a fűszerekkel főzzük meg. Főzhetünk bele hajszálvékony cérnametéltet is. a zöldséget felöntjük vele. a mellből emeljük ki a csontot.Hamis gulyásleves Hozzávalók: 80 dkg burgonya. végül a levesestálban a tojássárgát a tejföllel elkeverjük és a levest ráöntjük. Az aprólékot jól megmossuk. zöldpaprika. Beletesszük a burgonyát. megsószzuk vagy 2 kiskanál ételízesítőt adunk hozzá. levesízesítő. A hagymát a zsiradékban fedő alatt megpirítjuk. 15 dkg leveszöldség. só. vízzel felengedjük és csendesen addig főzzük. körömnyi babérlevél. rászórjuk a paprikát. Szárnyasaprólék-leves Hozzávalók: 25 dkg szárnyasaprólék. a burgonyát kockákra vágjuk. feldaraboljuk és főni tesszük. só. A hagymát apró kockákra. 10 dkg friss vagy konzerv zöldborsó. Ha kirántott csirkemellet. hozzáadjuk a zöldséget. a zöldséget karikákra. paradicsom. és még pár percig együtt főzzük. Mikor a hús puhára főtt. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. amit fedő alatt félpuhára párolunk. 5 dkg gomba. 70 . Hozzáadjuk az apróra vágott zöldpetrezselymet. zöldpetrezselyem. 20 dkg vegyes zöldség. és egy kis fej apróra vágott hagymával a zsiradékban megpároljuk. és forraljuk még 5 percig. a gombát szeletekre vágjuk. 1 tojássárgája. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. illetve combot készítünk. a csirkemell és -comb bőre. 1 hagyma. Hamis szárnyasaprólék-leves Hozzávalók: 2 húsleves-kocka. piros paprika. A zöldséget apró kockákra. húzzuk le a bőrét. mokkakanálnyi kömény. 1 evőkanál tejföl. amíg a burgonya megpuhult. Csipetkét vagy daragaluskát főzünk bele.

1—1 szál sárgarépa meg petrezselyemgyökér. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. 25 dkg bárányaprólék vagy csontos húsrész. 1 dl tejföl. és 5 percig forraljuk. só. Hasonlóképpen készíthető a borjúbecsinált-leves. 1 evőkanál olaj vagy 3 dkg vaj. babérlevéllel ízesített vízben megfőzzük. só. 15 dkg leveszöldség. Utána vízzel felengedjük és a húst puhára főzzük. 2 dkg liszt. 2 evőkanál liszt. 1/2 citrom leve. 1 kanál tejföl. A bárány fejéről és húsáról a faggyús részeket jól letisztítjuk és a fejet pár percre forró vízbe tesszük. fedő alatt félpuhára pároljuk. 2 babérlevél. Az olajból és az egyik evőkanál lisztből világos rántást készítünk. egy kis zeller). Közben hozzáadjuk a leveszöldséget (sárgarépa. ecet. 1 fej hagyma. Galambbecsinált-leves Hozzávalók: 2 gyenge. 40 dkg borjúlapockából. 2 dkg liszt. fiatal galamb. Tárkonyos bárányleves Hozzávalók: 1 bárány fej. 15 dkg leveszöldség. álláról a fehér bőrt jól lekaparjuk és a többi hússal együtt főni tesszük. Az aprólékot a megtisztított. Mindkettő nagyon értékes. 1 tojássárga. Azután nyelvéről. só. 1 tojássárga. szűrőkanálon keresztül a leveshez adjuk. besűrítjük vele a levest. sóval. 2 dkg zsíron gyengén megsózva. hosszában négyrét vágott zöldséggel. petrezselyemgyökér. egy fél citrom levével savanyítjuk és hozzákeverünk 1 tojássárgát. Citromkarikákkal tálaljuk. Végül a tejfölt simára keverjük a maradék liszttel. Ha nagyon gyenge a bárány. zsírjára pirítjuk és egy kanál liszttel lehintjük. A tűzről levéve. A megtisztított galambokat négybe vágjuk. és 2—3 perces forralás után tálaljuk. könnyű diétás étel. egyszerre tesszük fel vele 71 .Erdélyi raguleves Hozzávalók: 1 csirkeaprólék. 1 jó csipetnyi tárkonylevél.

ecet. Mindkét levest ízesíthetjük néhány szál tárkonylevéllel. Borscsleves Hozzávalók: 30 dkg sovány marhahús. Pirított zsemlekockákra tálaljuk. utána behabarjuk. A húst félpuhára főzzük. fokhagyma. 10 dkg paradicsom. a hagymát és az apróra vágott tárkonylevelet. A húst kisebb darabokra vágjuk. esetleg személyenként 1—1 bevert tojást főzünk a levesbe. a metéltre vágott zöldségféléket hozzáadjuk. ízlés szerint a habaráshoz piros paprikát is adhatunk. víz hozzáadásával habarást készítünk. A liszttel és tejföllel. azzal a levest felfőzzük. fokhagymával egy félóráig főzzük. 2 cikk fokhagymát. csak a füstölt hús levének felhasználásával. Közben belefőzünk egy egészben hagyott hagymát. hozzáöntünk. Ha puhára főtt. 1 dl tejföl. ecettel ízesítjük és a levest a tojássárgára tálaljuk.a zöldséget. Beletesszük a hámozott. kevés levessel elkavarva. koponyacsontját középen feltörjük és a velőt pirított kenyérre kenve fogyasztjuk. A hagymát apróra vágva a zsiradékban megfonnyasztjuk. amit a végén kidobunk belőle. tejföllel habarást készítünk és a levesbe öntjük. pár szem bors. 1 kis fej hagyma. a liszttel. 10 dkg sárgarépa és petrezselyemgyökér. 2 dkg liszt. bors. A jól megtisztított és kiáztatott füstölt húst nagyobb darabokra vágva teljesen puhára főzzük. tojássárgával sűrítjük. a levéből a zöldséget'és hagymát kiszedjük. citrom vagy ecet. 10 dkg vöröscékla. ecettel ízesítjük és egy tojássárgát. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 20 dkg édes fehérkáposzta. megsózzuk. Hús nélkül is készülhet. 20 dkg burgonya. 72 . és a húshoz adjuk. só. hagyma. 1 kanál tejföl. A hús levét hagymával. 1 dkg liszt. külön tányéron a fejet is betálaljuk. só. ecettel ízesítjük. 1 tojássárga. Pirított zsemlekockával tálaljuk. Pirított zsemlekockát szórunk a tetejére. Kaszásleves (füstölt húsból) Hozzávalók: 25 dkg csülök vagy más csontos rész.

ha finomabban akarjuk készíteni. hogy a gyümölcs felét áttörve adjuk a leveshez. ilyenkor kevesebb lisztet teszünk hozzá. az ujjnyi metéltre vágott káposztát. ami főleg betegeknek ajánlható.vagy virslikarikákkal. 2 dl tejföl. 1—2 kanál borral vagy rummal. és 5 percig forraljuk. ezt tálalás előtt 5—10 perccel adjuk a leveshez. a levest berántjuk. Tálalhatjuk a leveseket tojássárgára is. vékony szeletekre vágjuk. A liszttel világos rántást készítünk. citromlé. Almaleves Hozzávalók: 60 dkg alma. Ecet helyett ízesíthetjük citrommal vagy kovászosuborka levével. Habart gyümölcslevesek Habarással főként a gyümölcsleveseket: egres-. Sűríthetjük csak tojássárgával is. s ha puhára főtt. 4—5 dkg cukor. hogy ízük jól átmenjen a főzővízbe. cukorral tesszük fel főni. és puhára főzzük. cukorral. ízlés szerint csipetnyi sót is adhatunk a gyümölcslevesekhez. Megtisztítjuk. só. A gyümölcsleveseket ízesíthetjük fahéjjal. hogy a cukrot mindig a gyümölccsel együtt tegyük főni. meggyleveseket készítjük. a kockákra vágott burgonyát. citromhéjjal. Almalevesnek savanykás rétesalmát vegyünk. Készíthetjük marhahús helyett krinolin. egy darabka fahéjjal. kis darab fahéj. Közvetlenül tálalás előtt keverjük el a tejföllel. 1 egész tojás. mert ha utólag adjuk a levesbe. A húst tálalásnál vékonyra felszeleteljük. Személyenként 8—10 dkg gyümölcsöt számítunk. borsot. csipetnyi sóval főni tesszük. azonnal behabarjuk a tejföllel elkevert 73 . a gyümölcs savanyú marad. egy darabka citromhéjjal. A gyümölcsöket hideg vízzel. ribizlicseresznye-. Fontos tudni. Készíthetjük úgy is. 2 dkg liszttel és 1 dl tejföllel behabarjuk. Ha puhára fő. 2 liter hideg vízzel.cikkekre vágott paradicsomot. 2 dkg liszt. pár csepp ecetet. alma-. felfőzzük.

hozzáadunk két kanál cukrot. ezzel a levest behabarjuk és felforraljuk. Vigyázzunk. só. 1 dl tejföl. 2 egész tojás. Az almaleves 8—10 perc alatt elkészül. Az almalevest tálalhatjuk melegen vagy nyáron lehűtve. ízlés szerint még cukrot adhatunk hozzá. 2 dl fehér bor. ízesíthetjük az almalevest néhány szem hámozott. a fehérjéből kemény habot verünk. mint az almalevest. azután szitán áttörjük. a habarást kevesebb liszttel. A vízzel felhígítjuk és ismét főni tesszük 10 dkg cukorral. Barackleves Hozzávalók: 1/2 kg sárgabarack. Újra felfőzzük és tojássárgára tálaljuk. 10 dkg cukor. tejföllel habarást készítünk. negyedbe vágott sárgabarackkal vagy belereszelhetünk a végén 1—2 hámozott körtét. A ribizkét megtisztítjuk. száráról leszedjük.és meggyleves Ugyanúgy készítjük el. azzal elkeverjük és a habgaluskát óvatosan a leves tetejére helyezzük. cseresznye. Ribizkeleves habgaluskával Hozzávalók: 1 liter ribizke. mindkét oldalát beleforgatjuk. A két tojássárgát levesestálba tesszük. majd kiszedjük. és még egy tojássárgával vagy egész tojással keverjük el. hidegen. mert az íze kifő. 1 dkg liszt. A liszttel. citromlével ízesíthetjük. egy csipetnyi sóval. egy pohár vízzel főni tesszük. s ha nem elég üdítően savanykás. és több tejföllel készítsük. Lehűtve tálaljuk. és ízetlenné válik. 2 kanál zsemlemorzsa.lisztes habarással. 1 liter víz. Ha hidegen tálaljuk. hogy a gyümölcs sokáig ne főjön. Tizenöt percig főzzük. A levest a tojássárgákra szedjük. simára verjük és a fövő levesbe kanállal galuskákat szaggatunk. 1 dl tejföl. 15 dkg cukor. Egres-. 1 egész tojás. 74 .

ecet. Tejföllel tálaljuk. és óvatosan beleütjük a nyers tojásokat. babérlevél. Belefőzünk egy kis fej hagymát egészben. beleteszünk egy csapott kiskanál köménymagot és azzal is 1—2 percig pirítjuk. Pirított zsemlekockával tálaljuk. Melegen vagy hidegen tálaljuk. Tetejére pirított zsemlekockát adhatunk. szeletekre vágjuk. 1/2 kávéskanál köménymag. hagyma. Ráöntjük a borban párolt barackra./ kg barackot meghámozunk. Sötét zsemleszínű hagymás. paprikás rántást készítünk. 4 egész tojás. 75 . Erősítő étrendnél belehabarhatunk egy egész tojást. a barack másik felét és áttörjük. a borban puhára pároljuk. Meghintjük a paprikával és hideg vízzel felengedjük. 2 dkg liszt. belefőzzük a zsemlemorzsát. 1 4 Rántott levesek Köménymagos leves Hozzávalók: 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. hozzáadjuk a cukrot és felforraljuk. Tojásleves Hozzávalók: 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. pirospaprika. folytonos keverés mellett hozzáöntjük. paprika. 10 percig lassú tűzön főzzük. Egy tálban az egész tojást a tejföllel jól elhabarjuk és a levest kanalanként. vízzel felengedjük. s tálalás előtt leszűrjük. 11/2 liter vizet felforralunk. só. Sötét zsemleszínű rántást készítünk. cukor. 1 kis fej hagyma. 1 kanál tejföl. 15 percig főzzük. Nagyon egészséges leves. 2 dkg liszt. só. ecettel ízesítjük. betegeknek is igen alkalmas.

a levesestálba egy marék. leszűrt spagettit is tehetünk. 2 dkg liszt. só.Káposztaleves (korhelyleves) Sötét zsemleszínű hagymás. sóval meg törött borssal fűszerezzük. és állandóan kevergetve szűrjük rá a forró levest. ezzel jól felforraljuk és savanyú káposzta levével felöntjük. 1 tojássárgája. A nagyobb darabokra összetört lebbencstésztát. egy kávéskanálnyi hagymát a szalonnazsíron megpirítunk. mint az előbbi leveseknél. Főzhetünk bele kolbászkarikákat. hogy mindenki ízlés szerint tegyen belőle a levesbe. A szükséges vízmennyiség felével engedjük fel. A szalonnát kockákra vágva kisütjük. zöldpetrezselyem. paprika. és 11/2 1 vízzel felengedve. Külön tányérkában adjuk hozzá a megreszelt sajtot. Tészta levesek Lebbencsleves Hozzávalók: 15 dkg lebbencstészta (készítését lásd Főtt tesztáknál). Paprikával vagy törött borssal ízesítjük. Ha sűrűbben akarjuk tálalni a sajtlevest. darabokra vágott sertésvelőt. 10 dkg sajt. A vajból a liszttel nagyon világos rántást készítünk. 1 dl tejföl. 5 dkg füstölt szalonna. só. Felengedjük meleg vízzel és a karikára vágott burgonyával együtt nagyon lassan puhára főzzük. Sajtleves Hozzávalók: 5 dkg vaj. 40 dkg burgonya. rizst. törött bors. A levesestálbán a tejfölt simára keverjük a tojássárgával. 5 percig lassú tűzön forraljuk. paprikás rántást készítünk. paprikával megszórjuk. darabokra tördelt és sós vízben kifőtt. apróra vágott savanyú káposztát. Apróra vágott 76 . zsírjában zsemleszínűre pirítjuk. hagyma.

Ugyanúgy hajtjuk össze és vágjuk ki. Kettébe hajtva a tüdővagdalékból sorjában diónyi halmokat rakunk rá. Ravioli húslevesben Hozzávalók: a tüdőtáska-levesnél leírt tészta. zöld. zöldpetrezselyem. mint a lebbencsleves. megforgat77 . 1/2 fej hagyma. a vízből kivéve szétvágjuk. Tarhonyaleves Hozzávalók: 10 dkg tarhonya.vagy borjútüdő. A tarhonyát forró zsiradékban zsemleszínűre pirítjuk. zöldpetrezselyem. 30 dkg burgonya. paradicsommal ízesíthetjük. Ha zsírjára lesült. hagyma. 2 egész tojás. bors. 11/2 1 húsleves (lehet leveskockából is készíteni). egy tojással a rendesnél valamivel lágyabb. 11/2 evőkanál olaj. 1 kiskanál reszelt vöröshagyma. apróra vágott zöldpetrezselyemmel. só. só. 30 dkg őrölt marha. az eres részektől megtisztítjuk. Készíthetjük a levest készen vásárolt kockatésztával is. törött bors. Közben a liszttel. törött borssal elkeverjük. Tüdőtáskaleves Hozzávalók: a leves tésztájához 10 dkg liszt. paprika. ledaráljuk vagy deszkán jól felaprózzuk és hagymás zsiradékban. A tésztát zöldséglevesbe vagy csontlevesbe főzzük.zöldpetrezselyemmel. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. mint a lekváros derelyét. 10 dkg sajt. 15 dkg sertés. só. Az olajon üvegesre pároljuk a reszelt vöröshagymát. azután úgy készül. fedő alatt puhára pároljuk.vagy sertéshús. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. nagyon vékony levestésztát készítünk. a tűzről levesszük és forrón egy kis tojással. A tüdőt pár percre forró vízbe tesszük.vagy szárított csöves paprikával.

kevés vízzel puhára pároljuk. 4 dkg liszt. Jó íze lesz a belefőzött füstölt csülöktői. 78 . törött borssal ízesítve. esetleg babérlevéllei. Elkészítjük a tüdőtáska-levesnél leírt tésztát. és sóval. és derelyemetszővel négyszögletes darabkákra vágjuk. 11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. kellő mennyiségre hígítjuk. végül kissé megpirítjuk. A szárazbabpüré-levest az előbbihez hasonlóan készítjük. és egyforma közökben a tészta felére rakjuk a megpárolt húst. a levest berántjuk. Tálalás előtt ecettel. hozzáadjuk a hosszában vágott zöldségeket. kis fej hagyma. Lencseleves A szárazbab-leveshez hasonlóan készül. A megtisztított babot előző napon langyos vízbe beáztatjuk (így hamarabb megfő). utána még pár percig főzzük. egy kanál tejföllel. Amikor félig megfőtt. Csipetkét adhatunk bele. tárkonnyal ízesítjük. Száraz hüvelyesekből készült levesek Szárazbab-leves Hozzávalók: 20 dkg száraz bab. 1—1 szál sárgarépa. Zsemleszínű hagymás. külön sós vízben kifőzve. a közöket kissé összenyomkodjuk. cukorral. A tányérokban meghintjük 1—1 maréknyi reszelt sajttal. és a levesben is tálaljuk. petrezselyemgyökér.juk rajta a húst. körömtől. Ráhajtjuk a tészta másik felét. paprika. A húslevesben kifőzzük ezt a megtöltött tésztát. Amikor a rántással a levest felfőzzük. Másnap 11/2 liter vízbe főni tesszük. áttörjük. késfok vastagságúra nyújtjuk. paprikás rántást készítünk. ecet. csipetnyi cukorral. só. szalonnabőrtől vagy a füstölt hús levétől. cukor. ízesítjük ecettel.

11/2 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. amíg sűrűsödni kezd. A száraz babhoz hasonlóan főzzük. berántjuk és áttörjük. Borleves Hozzávalók: 5 dl fehér bor. hogy túl sűrű ne legyen. Esetleg a reszelt tésztából 1/4 részt kihagyunk. beleszórjuk a lisztet. Apró kockatésztát is főzhetünk bele. felhígítjuk a vízzel és hozzáöntjük a szegfűszeggel és citromhéjjal felforralt bort. A tojásból és a lisztből jó kemény tésztát gyúrunk. A tojást habüstben elkavarjuk. 2 dkg liszt. habverővel addig kavarjuk. Külön sós vízben kifőzött csipetkével vagy zsírban sült betéttel tálaljuk. sóval. 5 dkg cukor. finomra megreszeljük és a vízzel hígított. só. Tányérba is tálalhatjuk pirított zsemlekockával. cukrot. Tartalmasabbá tehetjük.vagy krinolinkarikákat főzünk bele. és nyílt tűzre téve. 11/2 liter víz. 79 . Csészékbe szűrve. 1 késhegynyi liszt. hagyma. Betét: 1 egész tojásból és 10 dkg lisztből készült reszelt tészta. 5 dkg cukor. 3 dl víz. só. 1 egész tojás.Sárgaborsó-leves Hozzávalók: 20 dkg sárga felesborsó. forrón tálaljuk. Vegyes levesek Tejleves Hozzávalók: 11/2 liter tej. ha tálalás előtt virsli. cukorral ízesített tejbe befőzzük.

Csigatészta (lúdgége) Jellegzetes. A tészta kívülről recés lesz. 10 dkg liszt) és vékonyra kinyújtott tésztából sokféle betétet készíthetünk. Használhatunk készen vásárolt kagyló.Levesbe való betétek Metélt A híg levesekbe: hús-. 80 . zöldséglevesekbe finomra gyúrt (egy tojás. Reszelt tészta A jó keményre gyúrt tésztát pihentetés nélkül a reszelő többféle formája szerint különböző alakokra reszeljük. főleg ünnepélyes alkalmakra készítik. eperlevél (derelyevágóval nagyobb kockákra vágva). csont-. Ilyenek: kockatészta. cérnametélt. kockametélt. magyaros levestészta. Csipetke A keményre gyúrt tésztát 2—3 mm vastagságúra nyújtjuk ki és ebből egy négyzetcentiméternél is kisebb darabokat csipegetünk. csigatészta.és csillagtésztát is. Az eperlevélhez hasonlóan darabolt finom levestésztát erre a célra szolgáló kis recés deszkán tollszárszerű fapálcikával összecsavarjuk.

Csurgatott tészta Egy tojás. A tojást a liszttel elkeverjük. A tojást vajjal jól elkeverjük és annyi lisztet adunk hozzá. legalább 10 percig lassú tűzön forraljuk. hogy egészen gyenge tésztát kapjunk. míg a galuskák háromszorosára nem nőttek. Néhány óra hosszat állni hagyjuk. Vizes kanállal a levesbe szaggatjuk. majoranna. miközben a levest kevergetjük. a fűszereket és annyi lisztet. és habkönnyűvé nem váltak. a kifacsart és összemorzsolt zsemlét. és hozzáadjuk a lekapart májat. Májgaluska Hozzávalók: 10—15 dkg máj (1—2 csirkemáj). amennyit felvesz. 5 dkg liszt. só. Más módon: Egy tojást csipet sóval és csöppnyi sütőporral. 1 egész tojás. hogy galuska ke81 . mekkora a tojás). A zsiradékon megpirítjuk a vöröshagymát. hozzákeverjük a sárgáját. Vajgaluska Egy tojás. 1 kiskanál olaj vagy 1 dkg zsír. és annyi búzadarát adunk hozzá. egy csipetnyi sütőport és annyi darát adunk hozzá (kb. majd a levesbe szaggatva. 1 kiskanál reszelt vöröshagyma. attól függ. villával összekeverünk. a tűzről levesszük. liszt. 1 tejben megáztatott zsemle. kevés liszt. hogy sűrű masszát kapjunk. törött bors. A csendesen fővő levesbe azonnal beszaggatjuk és 2—3 percig főzzük. a tojást. só. Daragaluska Egy tojásfehérjéből kemény habot verünk. megsózzuk és kanálon vagy tölcséren keresztül a levesbe csurgatjuk. 3 dkg vaj. hogy keményebb galuskatésztát kapjunk. 4—5 dkg-ot.

bors. A vízbe áztatott zsemlét kicsavarjuk. borssal fűszerezzük. zöldpetrezselyem. 1 kanál dara. 1 kanál zsemlemorzsa. apróra vágott zöldpetrezselyem. Az anyagokat összegyúrjuk. zöldséglevesbe. káposztalé-levesbe főzzük. Vegyeszöldség-levesbe. A tojással és liszttel csurgatott tésztát készítünk. majd a liszttel keverjük el. Burgonyagombóc 25 dkg főtt. só. só. apró gombócokat formálunk belőle. és hozzákeverjük a megreszelt májat. áttört burgonya. Apró rizsszemecskékhez hasonló tésztát kapunk. bors. 2 evőkanál olajban vagy 3 dkg zsírban pirított hagyma. apró gombócokat formálunk belőle és a levesbe főzzük. zsemlemorzsával elkeverjük. Húsgombóc 15 dkg darált marhahús. Az anyagokat összekeverjük. pürélevesekbe főzzük. 5 dkg rizs. bors. Pihenni hagyjuk. pirított hagyma. 1 egész tojás. 1/2 tojás. 2 evőkanál olajban vagy 3 dkg zsírban pirított kávéskanálnyi hagyma. 1/2 tojás. Egy órai állás után nedves kanállal szaggatjuk a levesbe. 5 dkg liszt.) 82 . tojással. 2 kanál liszt. (Olyankor készítjük. só. pirított hagymával. ha az ebédhez amúgy is van darált húsunk. Vizes kanál segítségével apró gombócokat formálunk. 1—2 kanál liszt. Zsemlegombóc Egy zsemle. A tésztát nagyobb lyukú reszelőn keresztül a levesbe törjük és közben kevergetjük.ménységű tésztát kapjunk. 1 egész tojás. Sóval. bors. Májrizs 10 dkg máj.

közben szűrőlapáttal forgatjuk. Vékonyra kinyújtjuk és egymásra hajtjuk. 83 . Ha zsiradékon pirítjuk. Bevert tojásbetét Rántott levesbe. A tojás a levesben foszlányokká válik. A felvert tojást vékony sugárban öntjük a forró leveshez és közben a levest pecsenyevillával kavargatjuk. Addig főzzük. Pirított zsemlekocka Zsemlét. gömbökké válik. hogy a levest tartalmasabbá tegyük. Gyűszűtészta Egy tojásból. fehér kenyeret apró kockákra vágunk és sütőben vagy lábasban rózsaszínűre pirítjuk szárazon vagy kevés olajon. Habart tojásbetét Leginkább rántott levesekbe használjuk. 10 dkg lisztből a rendesnél lágyabb tésztát készítünk. tárkányos kaszáslevesbe használjuk. Gyűszűvel vagy egész apró fánkszúróval kiszúrjuk. spenót). Tálalás előtt a csendesen fövő levesbe minden személyre beleengedünk egy tojást.Palacsintametélt Egy tojásból. Ebből néhány palacsintát sütünk. Kiszúrásnál a lapok széle egymáshoz ragad. és sütés közben a tészta felhólyagzik. metéltre vágjuk és közvetlenül tálalás előtt a levesbe keverjük vagy külön tányéron adjuk fel. olajban vagy zsírban kisütjük. lapáttal időnként megforgatjuk. amíg a tojásfehérje megalvad. 1 dl tejből vagy szódavízből 6 dkg liszttel palacsintatésztát készítünk. illetve zsíron. zöldséglevesbe (sóska.

1—2 cm-es kockákra vágjuk és pár percre a levesbe főzzük.Sült borsó Csurgatott tésztát készítünk. majd szűrőkanállal kiszedjük. Külön tányéron tálaljuk. megsütjük. Kiborítjuk és apró kockákra vágjuk. 1 egész tojás. Májpiskóta Egy kanál reszelt máj. Az anyagokból forrázott tésztát készítünk (lásd Képviselőfánk). közben keverjük. 5 dkg liszt. zsírozott sütőlemezre mogyorónyi kis halmokat rakunk. lisztezett sütőlemezen 1 cm vastagságúra elkenjük. 1 kanál liszt. Nagy lyukú reszelőn keresztül a tésztát forró olajba vagy zsírba csepegtetjük. Égetett-tészta-fánk Egy dl víz. borssal fűszerezzük. és jó ropogósra sütjük. 1 nagy tojás. A tojásfehérjét habbá verve adjuk hozzá. Egy személyre fél tojást számítunk. . vizezett csészébe vagy kis formába öntjük és vízfürdőben kocsonyásra főzzük. Külön tányéron adjuk fel. Az anyagokat jól elkeverjük.vagy erőlevesbe Egy egész tojást elkeverünk 1 dl tejjel. sóval. hogy mindegyik oldala pirosra süljön. Bezsírozott. Tojáskocsonya hús. 11/2 evőkanál olaj vagy 21/2 dkg zsír. nyomórózsába tesszük. A fánkok kétszer akkorák lesznek. kiskanál olaj vagy 1 dkg zsír vagy vaj. Ünnepi étrendnél készítjük.

Az előételeknél különleges követelmény. hogy színeivel is felkeltse étvágyunkat. hideg tojásételek. hogy nem lesz lidérces az álmunk. hogy ne csak jóízűek. alapanyagban. mégis jó ízűt akarunk fogyasztani. leves után. mint ha főételnek adnánk. felfújtakat. ezért kevesebbet készítsünk belőle. mint ebből az ételféléből? Régen csak ünnepi étkezések alkalmával készítettek előételeket: leves előtt. omletteket. 85 . És mi lehet változatosabb. ha vacsorára könnyű felfújtat. lerakott zöldfőzeléket. Kétféle előételt ismerünk: meleget és hideget.vagy sonkaféle. miből tudunk ízben. Helyettesíthetjük a hagyományos előételeket valami étvágygerjesztő salátával vagy majonézzel ízesített gyümölccsel is. Az előétel készítése során figyelembe kell vennünk azt is. halételeket. sőt leves helyett is kínálták a legkülönfélébb ízesítőket. Bizonyosak lehetünk például afelől. elkészítésmódban többfélét kínálni. pár csepp paradicsomvelővel. A meleg előételek közé sorolhatjuk a felfújtakat. ízletes lerakott zöldfőzeléket fogyasztunk. Ünnepi étrendnél ragaszkodjunk ma is az előételhez.ELŐÉTELEK „Varietas delectat" (a változatosság élvezetet szerez) — tartja a régi latin mondás. Ma már szívesen tálaljuk ezeket az ételféléket fő ételnek is olyankor. tojássárgájával. az ebéd vagy vacsora hangulatának megteremtése volt. hogy kiadós pecsenye fogja követni. hideg előételek a hússaláták. hálsaláták. Az előétel célja az étvágy serkentése. hideg libamáj. hússal töltött tésztákat. mint az előételek. amiben csak mértékkel szerepel a hús. ha-nem akarjuk megterhelni a gyomrot. omlettféléket. meleg halat. hanem szépek is legyenek: díszítsük mindig élénk színű salátával.

hogy ne ragadjon hozzá. a sűrű fehérmártás vagy a tejben áztatott zsemle. Akkor készek. 4 egész tojás.vagy őzgerinc-formát használhatunk erre a célra. a sütőbe toljuk és közepes tűznél csendesen főzzük. Nem fedjük le egészen. A formát a vízből kiemelve pár percig állni hagyjuk és azután borítjuk a tálra. langyos vízzel telt edénybe állítjuk. 5 dkg sajt vagy morzsa. darált húsokat vagy egyéb anyagokat vegyítünk az alapanyag közé. 86 . Olvasztott vajjal. helyet hagyva az emelkedésre. sajtot. Jellegüknek megfelelően párolt zöldségfélét. Egyszerűbb. Tűzálló tálban vagy mázas tepsiben is süthetjük a felfújtakat. ha a formát tepsibe helyezzük. 10 dkg vaj. sonkát. A víz a formát 3/4 részig érje fel. hogy a formát félig felérje. A forma tetejének a belsejét is bekenjük.Sós felfújtak (pudingok) Felfújtnak nevezzük azokat az ételeket. A formát jól lezárva. Ha nincs zárható pudingformánk. só. ha a próbatűre már nem ragad az anyag. de csak 3/4 részig. A felfújtak főzési ideje általában 30—40 perc. és annyi vizet öntünk alá. kuglófsütő. reszelt sajttal vagy vajasmorzsával meghintve mindig azon frissiben tálaljuk. Burgonyafelfújt Hozzávalók: 25 dkg burgonya. amelyeknek alapanyaga a tojás. Az összekevert anyagokat zsírral kikent és liszttel behintett zárha- tó pudingformába öntjük. melegített tejföllel leöntve.

vagy vajban pirított morzsával szórjuk meg. 4 dkg vaj. és 3 dkg reszelt sajttal megszórjuk. Kikent formában 40 percig gőzben főzzük. és a tojások kemény habjával elkeverjük. 4 egész tojás. A tojássárgákat egy dl jó sűrű tejföllel elkeverjük. főtt vagy sült burgonyát kihűlünk és elkeverjük 6 dkg vajjal. ha már simára kevertük. vagy sütjük. Kikent formába öntjük és 40 percig gőzben főzzük.25 dkg áttört. 4 dkg sajt. 20 dkg áttört főtt vagy sült burgonyát és 20 dkg finomra vágott főtt sonkát. 3 egész tojás. só. Meghinthetjük reszelt sajttal is. hozzáadunk 15 dkg grízes lisztet. 3 dl tej. 25 dkg sonka. 5 dkg liszt. 15 dkg liszt. Tálaláskor leöntjük 4 dkg olvasztott vajjal. 87 . Ha kihűlt. 3 dkg vaj. Burgonyafelfújt sonkával Hozzávalók: 20 dkg burgonya. Kikent formába öntjük és egy óráig gőzben főzzük. 5 dkg liszttel és 3 dl tejjel sűrű fehérmártást készítünk. vagy sütjük. a felfújtra öntjük. és megszórjuk 4 dkg reszclt sajttal vagy apróra vágott sonkával. Öt dkg vajjal. egyenként hozzákeverünk 4 tojássárgáját. Tálaláskor leöntjük 4 dkg olvasztott vajjal. vagy sütjük. só. egyenként hozzáadunk 4 tojássárgát. Négy dkg vajat habosra keverünk. végül a tojások keményre vert habját. Ízlés szerint sózzuk. só. 8 dkg vaj. megsózzuk és végül a 4 tojás keményre vert habjával elkeverjük. Tejfölfelfújt Hozzávalók: 5 dl tejföl. hozzákeverünk egyenként 3 tojássárgát. vagy sajtmártást adunk hozzá. Sajtfelfújt Hozzávalók: 10 dkg sajt. 4 egész tojás. 3 dkg sajt. 3 dl tejfölt. Tálaláskor egy dl tejfölt 3 dkg olvasztott vajjal elvegyítünk.

só. 2 zsemle. a zsemléket tejben megáztatjuk. 35 dkg gombát megtisztítunk. villával széttörjük. 1 kanál zsemlemorzsa.vagy sajtmártást adunk hozzá. csak papírral betakarjuk. Kikent formában 50 percig gőzben főzzük. 3 dl tej. a félretett gombával és apróra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk. hideg vízzel hűtjük. zöldpetrezselyem. 88 . Hozzáadunk egyenként 3 tojássárgáját. a párolt gombát. Hozzáadjuk az áztatott zsemlét. 3 dkg olvasztott vajjal leöntjük és 2 dkg reszelt sajttal megszórjuk.8 dkg reszelt ementáli sajtot és végül a 3 tojás kemény habját. Két zsemlét tejben megáztatunk. amelyből két kanálra valót félretettünk. Kikent formába öntjük és 50 percig gőzben főzzük. Gombafelfújt Hozzávalók: 35 dkg gomba. jól kicsavarjuk. A forma tetejét nem fedjük le. utána kicsavarjuk és villával széttörjük. Tálba kiborítva. Zsemlefelfújt Hozzávalók: 4 zsemle. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Tálra kiborítva. bors. A másnapos zsemlék alsó kemény héját lereszeljük. azután hűlni tesszük. A vajat habosra keverjük a tojássárgákkal. törött borssal puhára párolunk. 10 dkg vaj. Zsírral kikent és liszttel meghintett hosszúkás formába öntjük. ízlés szerint gomba. Utána 10 percig fedő nélkül. só. Ha a víz nagyon forr. Tálaláskor hosszúkás tálra borítjuk. 1 kanál morzsát és végül a tojások keményre vert habját. 4 egész tojás. tejfölmártással leöntjük. sütőben sütjük. Végül hozzákeverjük a tojások keményre vert habját. vízzel félig telt tepsibe állítjuk és a sütőben pároljuk 40 percig. apróra vágunk és olajon vagy zsíron sóval. 3 egész tojás.

5 dkg vaj. 21/2 dl tej. 21/2 dl tejjel sűrű fehérmártást készítünk. 89 . hozzákeverjük egyenként a tojássárgákat. Tálra kiborítjuk és tejföl. só. 4 egész tojás. 5 dkg apróra vágott sonka. a gombát szeletekre vágjuk. A zöldségeket összekeverjük. 80 dkg vegyes zöldség: 20 dkg sárgarépa. vékony csíkokra. 5 dkg sajt. Formába töltjük és forró vízben 40 percig főzzük. ezért már a berakásnál figyeljünk arra. 5 dl langyos tejjel sűrű fehérmártást készítünk. 3 egész tojás. vagy a sütőben gőzben sütjük. Mindegyik zöldségfélét külön-külön megpároljuk 1—1 dkg vajban és kihűtjük. 20 dkg karfiol. Kiborítva nagyon mutatós. 3 dkg reszelt sajtot. 8 dkg liszt. 20 dkg gomba (az egyes zöldségeket szükség szerint helyettesíthetjük karalábéval. 5 dkg vajjal. A formát lezárjuk és 40 percig gőzben főzzük. az áttört parajt. 3 dkg reszelt sajt. a sárgarépát hosszú. 20 dkg parajt megfőzünk és szitán áttörjük. a karfiolt rózsáira szétszedjük. a reszelt sajtot és a tojások felvert habját. 5 dkg vajból 8 dkg liszttel. apróra vágott sonkát és a tojások felvert habját. Ha félig kihűlt.vagy gombamártással tálaljuk. só. és a masszával felváltva 3—4 soros rétegben helyezzük el kikent formába.Vegyeszöldség-felfújt Hozzávalók: 10 dkg vaj. 5 dkg liszttel. Legalul meg a tetején a felfújt alapanyaga legyen. 5 dkg liszt. 5 dl tej. Parajfelfújt Hozzávalók: 40 dkg paraj. petrezselyemgyökérrel vagy zellerrel). amint a vegyes zöldségek színei rétegekben látszanak. 20 dkg zöldborsó. A kihűlt mártáshoz egyenként hozzáadjuk a 3 tojássárgáját. hogy a zöldségek egészen a szélekre kerüljenek. Tálaláskor vajas morzsával vagy sajttal szórjuk meg és tejfölmártást adjunk hozzá. A zöldségféléket megtisztítjuk.

3 dl tejből sűrű fehérmártást készítünk. és félóráig jó tűznél sütjük. 90 . A karfiolt rózsáira szétszedve megfőzzük. 8 dkg liszt. a vizet lecsurgatjuk róla és vékony laskákra vágjuk.Karfiolfelfújt Hozzávalók: 80 dkg tisztított karfiol. 1/2 liter tej. Hozzáadjuk a 3 tojássárgáját. 5 dkg vaj. gőzben kifőzve. A fehérmártáshoz hozzákeverjük a tojássárgákat. 6 dkg liszt. végül óvatosan hozzáadjuk a többi karfiolt és a tojások kemény habját. Bezsírozott és morzsával meghintett kisebb méretű mázas tepsibe vagy tűzálló tálba öntjük. 6 dkg lisztből. a vastag ereket levágjuk. A zsiradékból 8 dkg liszttel. Kelkáposztafelfújt Hozzávalók: 80 dkg kelkáposzta. a reszelt sajtot. 5 dkg sonka vagy füstölt hús. vagy sütőben gőzben sütjük. s félig kihűtjük. só. Készíthetjük úgy is. só. esetleg 10 dkg darált füstölt húst és a tojások kemény habját. esetleg vaj.vagy sajtmártást adunk hozzá. amíg a próbatűről leválik. mint a többi felfújtat. 5 dkg reszelt sajt. az áttört karfiolt. Ha megsült. félig kihűtjük. 1 / 3 részét áttörjük. 3 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. Tojásfelfújt Lásd a Tojásételeknél. 4 egész tojás. fő ételnek is megfelelő készítmény. kockára vágva tálaljuk. 3 dl tej. Kiborítva vajas morzsával meghintjük és tejföl. 4 egész tojás. 1/2 liter tejjel sűrű fehérmártást készítünk. 5 dkg vajból. tetejét 2 dl tejföllel meglocsoljuk. Igen kiadós. 2 dl tejföl. a kelkáposztát. Formába öntjük és 40 percig gőzben főzzük. A kelkáposztát megfőzzük.

vagy citrommártást öntünk köréje. 2 db tejben áztatott zsemle. könnyebb és gyorsabb. Remulárd.Húsfelfújt Maradék főtt vagy sült hús felhasználására igen alkalmas. A készítés módja a felfújtakénál egyszerűbb. A tekercsek a 91 . 3 dl tejből sűrű fehérmártást készítünk. borsozzuk. alkalmi ételnek vagy vacsorára fő ételnek készítjük. a darált húst. Hozzávalók: 30 dkg főtt vagy sült hús. Kiborítva paradicsom-.vagy sertésmáj. 3 dl tej. hozzákeverjük a tojássárgákat. só. borsozzuk és elvegyítjük a tojások kéményre vert habjával. A májat a tejben áztatott és kicsavart zsemlékkel ledaráljuk. 3 egész tojás. bors. hozzáadjuk a tojássárgákat. Ha félig kihűlt. 3 egész tojás. Jól kizsírozott hosszúkás formában egy óráig gőzben főzzük. só. a ledarált májat sózzuk. Fő ételként tálaljuk. hogy szaporítjuk 40 dkg főtt kelkáposztával és három tojás helyett néggyel dolgozzuk el a felfújtat. Kikent formába öntjük és vízgőzön lassú forrás mellett 40 percig főzzük. a 6 dkg zsírt habosra kavarjuk. A zsiradék feléből. A húst 3 dkg zsírral vagy vajjal kétszer ledaráljuk. esetleg vaj. Tészta előételek A tekercseket a pudingokhoz hasonlóan előételnek. vagy külön csészébe tálaljuk a mártást. ízlés szerint sózzuk. végül elvegyítjük a tojások kemény habjával. 3 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. 4 dkg liszt. bors. Ezt a felfújtat készíthetjük úgy is. 3 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. gomba. 4 dkg lisztből. Májfelfújt Hozzávalók: 30 dkg borjú.vagy ciírommártással tálaljuk.

92 . Karfioltekercs Hozzávalók az alaphoz: 5 dkg vajból. amelybe legutoljára kevés olvasztott vajat adunk. Azonnal tiszta konyharuhára borítjuk. zsírozott sütőlemezre kenve. 1 dl tejföl. reszelt sajttal megszórjuk. Az alapot az előbbi leírás szerint megsütjük. mint az előbbinél. Az alap kétféleképpen készülhet: vagy cukor nélküli sós piskótát sütünk. forrón tálaljuk. Két részből állnak: az alapból és a töltelékből. só. összetekerjük és hosszúkás tálra helyezzük. rákenjük a tölteléket és összegöngyölve. 1 dl tejből készült fehérmártás. A karfiolt sós vízben megfőzzük. gyorsan. a tejföllel meglocsoljuk. és forrón tálaljuk. 5 dkg darált sonka. két ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. lisztezett sütőlemezen 1 cm vastagságban elkenjük és forró sütőben 10—15 percig sütjük. Sajttal meghintve az előbbi szerint tálaljuk. 3 dkg sajt. 3 dkg reszelt sajt. Töltelék: 1/2 kg karfiol. 2 dkg lisztből. Nedves szalvétára kiborítjuk és azonnal töltjük.felfújtakhoz hasonló alapanyagokból készülnek. és a forró mártássala tekercset megtöltjük. különben a tésztája kiszárad és törik. átforrósítjuk. 8 dkg lisztből. világosra sütjük. Jól bezsírozott. Mint a piskótatekercset. hozzákeverjük az apróra vágott sonkát. apróra szétszedjük. Lisztezett. 4 dkg vajból. 1/2 liter tejből készült sűrű fehérmártás (lásd ott!). A fehérmártást a sonkával elkeverjük. elkeverjük a tojássárgákkal és a tojás felvert habjával. és utána felcsavarjuk. vagy előbb sűrű fehérmártást készítünk. ezzel a tekercslapot megtöltjük. egy kanál tejfölt. amellyel megkenjük. Sonkás tekercs Hozzávalók az alaphoz: ugyanaz. 3 egész tojás. A félig kihűlt fehérmártást elkeverjük a tojássárgákkal és a tojások kemény habjával. Töltelék: 20 dkg darált főtt sonka.

ezzel megszilárdítjuk. és a tekercset megtöltjük. forró tálra tesszük. és a tűzről levéve. Ezzel töltjük a kisült tésztalapot. tetejére 2 dkg vaj. 5 dkg reszelt sajt. és a tetejét meghintjük sajttal. kissé pirítjuk. késhegynyi só. 1 deci tejföl. 4 dkg zsír. 3 tojássárgája. karfiollal töltve Hozzávalók: 40 dkg paraj. és összegöngyölve. 3 dkg reszelt sajt. 1 csapott evőkanál liszt. Hozzákeverjük a tojássárgákat. 93 . bors. kevés tej. Parajtekercs. A parajt megfőzzük és áttörjük. Hasonlóképpen járunk el. Gombás tekercs Hozzávalók: a karfioltekercséhez hasonló alap. a lisztet és a tojások kemény habját. majd a liszttel meghintve. Megöntözzük a 2 deka olvasztott vajjal. 2 egész tojást elhabarva hozzáadunk. 2 kanál tejföllel megöntözzük és forrón tálaljuk. két ujjnyi szeletekre vágjuk. 2 egész tojás. gyorsan megsütjük. Az olajon vagy a vajon sóval.Velős tekercs Hozzávalók: a karfiol tekercséhez hasonló alap. Hosszú tálra helyezve. mint a karfioltekercsé. 4 kanál tejföl. zsírjára sütjük. elkeverjük benne a tejfölt. 2 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj. Bezsírozott. 35 dkg gomba. törött borssal fűszerezve megpároljuk a vastagabb szeletekre vágott gombát. 1 kanál tejfölt. mint az előbbieknél. lisztezett sütőlemezre kenjük. Tálaláskor 3 dkg reszelt sajttal megszórjuk. 1 db borjúvelő. ferde. 3 kanál liszt. sűrűre főzzük. Tölteléke ugyanaz. Felengedjük a tejjel. A megtisztított borjúvelőt 4 dkg zsírban megpároljuk.

paprika. ráöntjük a tejfölt és egyet forraljuk. és kevés meleg zsiradékban megforgatjuk. 1 közepes fej hagyma. egy kis fej hagyma. A makarónit kettétörjük. közben a tejföllel locsoljuk. 3 evőkanál olaj vagy zsír. forró sós vízben kb. 2 dl tejföl. Vajjal vagy zsírral kikent tűzálló tálban soronként lerakjuk a darált sonkával vagy füstölt hússal. langyos vízzel leöblítjük. leszűrjük. Hozzáadunk egy késhegynyi édespaprikát. 15 percig főzzük. kifőzött galuskát a tejfölös mártásba kavarjuk és tálaljuk. 94 .Somogyi galuska Hozzávalók: galuskatészta (lásd Galuskánál). 5 percre a sütőbe tesszük. A tésztát kanalanként forró sós vízben kifőzzük és leszűrjük. paprika. 8 dkg reszelt sajt. 1 kanál paradicsompüré. bő. Tetejét tejföllel meglocsoljuk. Olyan tésztát készítünk. 2 dl tejföl. 40 dkg sovány sertés. hogy jól átforrósodjon és azonnal tálaljuk.(vagy főtt marha-) hús. paradicsommal ízesítjük és ledaráljuk. 2 dkg vaj vagy zsír. majd mély tűzálló tálban a darált hússal rétegesen összerakjuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Tálalásnál külön reszelt sajtot adunk hozzá. 1 dl tejföl. Makaróni hússal lerakva Hozzávalók: 35 dkg makaróni. Az apróra szaggatott. Forró sütőben 20 percig pirítjuk. A hagymát apróra megvágjuk és a zsíron halvány rózsaszínűre pirítjuk. A húst pörköltnek elkészítjük. Ugyanígy készíthetjük sajttal is. 12 dkg reszelt ementáli vagy eidami sajt kell hozzá. Rakott galuska sonkával vagy sajttal Hozzávalók: 20 dkg apróra vágott sonka. mint a forrázott fánk tésztája (lásd ott).

Sajtos daragaluska Hozzávalók: l/2 liter tej. rétegenként sajttal megszórjuk. 8 dkg sajt. Hortobágyi palacsinta Hozzávalók: 1 kis csirkéből készült paprikás csirke (maradék is lehet) vagy 30 dkg sertéshúsból készült pörkölt. 2 dl tejföl. ösz95 . és a leszűrt makarónira öntjük. gyengén megsózzuk. 20 dkg sajt. s pár percig sütőben jól átforrósítjuk. 1—2 tojás. A makarónit a fentiek szerint megfőzzük. 10 dkg dara. Tetejét reszelt sajttal meghintjük. só. 12 db sós palacsinta. 1 adag olasz paradicsommártás (lásd a Meleg mártásoknál). zsírozott tűzálló tálba helyezzük. A tejből és a darából sűrű tejbedarát főzünk. só. Á paprikás csirkét kicsontozzuk és a csirke. Ha kihűlt. Ezalatt elkészítjük az olasz paradicsommártás sonkás-gombás változatát. A húsvagdalékot kevés pörköltlével meg 1 dl tejföllel elkeverjükj és a palacsintákat ezzel megtöltve. 5 dkg vaj.(vagy sertés-) húst kis darabkákra vágjuk. hozzákeverjük a tojássárgáját és a kemény habbá vert fehérjét.Milánói makaróni Hozzávalók: 35 dkg makaróni vagy spagetti. Olvasztott vajba mártott kiskanállal daragaluskákat szaggatunk. 2 dkg vajat.

A maradék pörköltlevet a másik deci tejföllel elkeverjük. Töltelék: 40 dkg paraj (spenót). hagyma. Szeletekre vágva adagoljuk. paprikásnak való csirke. 2 kanál tejföl. az apróra vágott sonkát és a tojások felvert habját. melegen tartjuk. a tejfölt. Forrón tálaljuk. 10 dkg apróra vágott sonka. . lazán felcsavarjuk. a tömeg emelkedni kezd. és egyharmad részével a húst meglocsoljuk.szegöngyöljük. Kiborítva. paprika. 2 dl tejföl. míg átmelegszik. Hozzáadjuk a 3 tojássárgáját. Csak annyi időre tesszük a sütőbe sülni. A parajt megfőzzük. A visszamaradt paprikás zsírhoz hozzáadjuk a tejfölt. Rétes. és forró sütőben 45 percig sütjük. 1 db kisebb. A csirkéből az aprólék nélkül paprikást készítünk (lásd a szárnyasoknál). szitán áttörjük. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Rózsaszínűre sütjük. Parajjal töltött palacsintafelfújt Hozzávalók: 12 db sós palacsinta (lásd Meleg tésztáknál). só. A leszedett húst vékony metéltre vágjuk és 10 cm-es sávban a kinyújtott tészta szélére helyezzük. Szeletekre vágva. Ezzel a keverékkel a palacsintákat zsírral kikent formában rétegenként összerakjuk. és a palacsintákra öntjük. paprikás csirkével töltve Hozzávalók: 30 dkg liszt a réteshez. hogy könnyen lefejthessük a csontról. de nem szabad megpirítani. sültes tálra helyezzük és a megmaradt levével leöntjük. 3 tojás. amíg. a többit bögrébe téve. a reszelt sajt felét. A tölteléket tésztával letakarjuk. 5 dkg reszelt sajt. majd tűzálló tálra egymás mellé fektetjük. t e j föllel meglocsolva és reszelt sajttal meghintve tálaljuk. és lehetőleg elvágás nélkül helyezzük a tepsibe. Olyan puhára főzzük.

A palacsintatésztát a rendesnél sűrűbbre készítjük. 1 tojás. Sonkával rakott palacsinta Hozzávalók: 12 db sós palacsinta (lásd a Meleg tésztáknál). Kiborítva vagy tűzálló tálban tálaljuk. A darált sonkát elvegyítjük a fehérmártással. 20 dkg édes káposzta. mert a káposzta leve hígít. mindegyik lapot megkenjük a sonkakeverékkel. négybe hajtjuk. valamivel több olajjal. forrón tálaljuk. 2 kanál tejföl. egy tojássárgájával és a tojás felvert habjával. Rendes palacsintákat sütünk belőle. egy kanál tejföllei. tetejére palacsintát helyezünk és 20—25 percig forró sütőben pirítjuk. 1 dl tejjel készült sűrű fehérmártás. só. A káposztát megreszeljük. kisütjük. utána jól kicsavarjuk és a nyers palacsintatésztával jól elkeverjük. legalább 10 percig sóban tartjuk. salátát adunk melléje. 2 dkg vajjal. Káposztás palacsinta Hozzávalók: 12 db palacsintához való tészta. Izés szerint borssal fűszerezhetjük. besózzuk. Szeletekre vágva adagoljuk. 97 . 1 evőkanál olaj vagy 1 dkg zsír. A palacsintákat egyenként zsiradékkal kikent tűzálló tálba vagy lábasba rakjuk. Töltelék: 20 dkg darált főtt sonka vagy füstölt hús. Tetejét 3 dkg reszelt sajttal meghintjük vagy tejföllel meglocsoljuk.Sajtos palacsinta 12 db palacsintához 10 dkg sajtot számítunk. A nyers palacsintatésztába (lásd a Meleg tésztáknál) belekeverünk 5 dkg reszelt ementáli vagy füstölt sajtot. 2 dkg liszttel. Negyedekbe hajtjuk és forrón tálaljuk. mindegyiket meghintjük reszelt sajttal.

Sonkás palacsinta-ropogós (krokett) Az előbbihez hasonlóan a palacsintákat megtöltjük. a palacsintákat egyenként megtöltve felcsavarjuk. A palacsintákat egyenként megtöltjük és a sonkás palacsinta leírásai szerint járunk el. 1 dl tejjel készült fehérmártás. 30 dkg sovány sertéshús. Tartármártással tálaljuk. 2 evőkanál tejföl. Darált hússal rakott palacsinta Hozzávalók: 12 db sós palacsinta (lásd a Meleg tésztáknál). tűzálló tálba helyezve tejföllel meglocsoljuk és 10 percre sütőbe tesszük. tojásba. A húst a zsiradékon pörköltnek elkészítjük. A pörkölt levét a tejföllel elkeverjük és a palacsintákat ezzel locsoljuk meg. adunk hozzá egy kanál tejfölt és a fehérmártást. . ha kész. 2 dkg vajjal. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. két végüket behajtjuk. 1 dkg liszttel. morzsába vagy Toli-móba mártva mindkét oldalukat pirosra sütjük. lisztbe.Sonkával töltött palacsinta Az előbbi tölteléket elkészítjük. a húst átdaráljuk vagy megvagdaljuk. felcsavarjuk. a pörkölt levének egy részével elkeverjük.

Magas a keményítőtartalma.FŐZELÉKFÉLÉK Az ésszerű táplálkozás nagy részét a zöldségfélék adják. így a hámozásnál 99 . főzéssel értékes tápanyagokat (ásványi sók. de teljes értékű fehérjét is tartalmaz. a nátrium szervezetünk napi szükségleteit fedezi. a mész. Hetenként kétszer beiktathatunk száraz hüvelyeseket is étrendünkbe. Jelentős vitamintartalmuk van. A főzelékek elkészítésénél fontos tudnivaló. a jód. hogy forrázással. vitaminok) veszít a zöldség. Fajtánként más és más íz. Burgonya A burgonya jelentős népélelmezési cikk. A burgonya fontos vitaminforrás. Gazdag ásványianyag-tartalmuk: a vas. kalóriadúsak. kevés.és illatanyaguk változatossá teszi napi étrendünket. A szárazfőzelékek fehérjét és szénhidrátot tartalmaznak. konzerviparunk is jelentős mennyiséget dolgoz fel. A szervezetnek mindegyik főzelékfélére egyaránt szüksége van: igyekezzünk tehát mindennap az idénynek megfelelő főzeléket fogyasztani. táplálóbbak. ezáltal a zöldségfélék friss vágy tartósított formában az év minden szakában rendelkezésünkre állanak. emiatt élelmezésünk legolcsóbb vitaminforrásának tekinthetők. Zöldségtermesztésünk évről évre nő. mert a sós víz erősen csökkenti a tápanyagok kioldódását. ezért mindig sós vízzel forrázzuk vagy főzzük ezeket. Nyersrost-tartalmuk a bélműködésre kedvezően hat. különösen C-vitaminban gazdag: a C-vitamin közvetlenül a héja alatt helyezkedik el. és könnyen emészthetők. egyszer levesnek. A zöldfőzelékek vitaminban gazdagabbak. A főzővizet levesek hígításához használjuk fel. egyszer főzeléknek.

Ha pürét készítünk belőle. amit a leves felengedéséhez használunk fel. így a kezünk és a burgonya is tiszta marad. kefével dörzsöljük tisztára.jelentős a veszteség. levét leszűrjük. De ugyanaz a veszteség áll fenn. Tálalásnál az ételek zsírjával gyengén meglocsoljuk és apróra vágott zöldpetrezselyemmel szórjuk meg. hanem elfőzzük és belekavarjuk. Hagymás tört burgonya Egy személyre 15—20 dkg burgonyát. a vizet nem szűrjük le róla. Tálalásig befödve tartjuk. kellemes ízét elveszíti. Sós burgonya Egy személyre 15—20 dkg burgonyát veszünk. hagymát számítunk. 1 dkg olajat vagy zsírt. azután hámozzuk. Ezért a burgonya levét mindig használjuk fel. ha a hámozott burgonyát vízbe áztatják és a főzővizét leöntik. ezért közvetlenül tálalás előtt készítsük. A héjában főtt burgonyát vékony szeletekre vagy apró kockákra vágjuk és világossárgára pirított hagymában jól összetörjük. ha piszkosabb. Héjában főzéshez tisztára mossuk. 100 . leöblítjük. azután hideg vízzel és sóval tesszük fel főni. Ha főzés után sokáig áll. nagyon kevés vízzel és sóval főzzük. A burgonyát előbb tisztára mossuk. A kockára vagy cikkekre vágott burgonyát forró sós vízben megfőzzük.

Zöldségköretekkel vegyesen tálaljuk pecsenyék mellé. hosszú vékony csíkokra vágjuk vagy tökgyalun legyaluljuk. Ezután hosszában félbevágjuk. Utána sózzuk. Burgonyahab (püré) Hozzávalók 4 személyre: 1 kg burgonya. Sült burgonya A burgonyákat meghámozzuk és felébe vágjuk. mint a sós burgonyát. Azonnal tálaljuk. tiszta ruhával megszárítgatjuk. de kefével váltott vízben alaposan megmossuk. 5 dkg vaj. Szalmaburgonya A burgonyát meghámozzuk. bő zsiradékban szalmasárgára sütjük. Köményes burgonya Az apróbb szemű burgonyákat nem hámozzuk meg. s egy 3 literes fazékba. 1 dkg vajat veszünk. 2—3 részben hozzáöntjük a forró tejet és habverővel jó habosra kavarjuk. A burgonyát héjában megfőzzük és burgonyatörőn átnyomjuk. forró. Még melegen a forró vajhoz öntjük. Vékonyan megkenjük fagyos zsírral és sütőben pirosra sütjük. Tálaláskor 1 dkg vajat darabokban rárakunk és zöldpetrezselyemmel meghintjük. Esetleg tálalásig vízfürdőben tartjuk. Ugyanúgy készítjük. és kiolajozott vagy kizsírozott sütőlemezre egymás mel101 . Mártásos ételekhez vagy főzelékekhez tálaljuk. só. 3—5 dl tej. vízbe mártott kanállal kirakva. megsózva. Sütés után sózzuk.Vajas burgonya Egy személyre 20 dkg burgonyát. szűrőlapáttal forgatjuk.

és kb. mint a köményes burgonya. só. a vágott felükkel felfelé ültetjük. a tetején levő szalonna pedig ropogós pörccé pirul. 5 deka sajtot. de a tetejére csupán egy-egy hajszálvékony húsos (kolozsvári) szalonnaszeletet borítunk. Alufóliás burgonya A burgonyát nem hámozzuk meg. sütéshez olaj vagy zsír. egy óra hosszat sütjük. A meghámozott burgonyát késfok vastagságú karikákra vágjuk. 102 . utólag sózzuk. és a fóliába burkoltan rakjuk a tálra. Ezután a burgonyaszemeket egyenként alufóliába burkoljuk. és sóval meg egy csokor finomra vágott metélőhagymával ízesítjük. megsózzuk. hogy ki-ki a tányérján a fóliát szétbonthassa. hanem kefével.lé. forró zsiradékban mindkét oldalát pirosra. Közben elkészítjük a hozzá való mártást: 1—2 kanálnyi sűrű majonézhez egy deci sűrű tejfölt adunk. váltott vízben alaposan letisztítjuk. A kész burgonyákat az alufóliával együtt tetejükön keresztalakban éles késsel bevágjuk. Meghintjük köménymaggal. ropogósra sütjük. amelynek zsírja belesül a burgonyába. és mindegyikre borsónyi vajat rakunk. Szalonnás burgonya Ugyanúgy készül. szűrőkanállal kiszedjük. és a burgonyába vágott mélyedésbe rakhassa ízlése szerint a mártást. Karikára vágott burgonya zsírban vagy olajban sütve (rósejbni) Hozzávalók: 1 kg burgonya. belereszelünk kevés vöröshagymát. A sütőben szép pirosra sütjük.

2 dl tejföl. önálló fogás. és közéreszelünk kevés szerecsendiót. A burgonyát 103 . tiszta ruhára rakva. és karikákra vágva. meghámozzuk. A megtisztított burgonyát hosszában négy vagy több darabba vágjuk. megsózzuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 4 dkg vaj. így a héja könnyebben lejön.Újburgonya zöldpetrezselyemmel Hozzávalók: 1 kg burgonya. szárazra töröljük és tepsibe téve. Az apróbbakat egészben hagyva. a nagyobbakat felébe vágva. zöldpetrezselyemmel meghintjük és fedő alatt puhára pároljuk. só. 20 dkg olaj vagy zsír. Francia burgonya (körítés) Hozzávalók: 1 kg burgonya. kevés reszelt szerecsendió. 1 tojássárgája. Salátával tálalva. só. A megmaradt zsírt leöntjük alóla. A burgonyát megfőzzük. zsiradékban jó forró sütőben pirosra sütjük. Sütés után sózzuk. só. kivajazott tűzálló tálba terítjük. zöldpetrezselyem. Hasábburgonya zsírban vagy olajban sütve Hozzávalók: 1 kg burgonya. A tojássárgáját simára keverjük a tejföllel. azonnal tálaljuk. Az új burgonyát sós vízben mossuk meg. forró zsiradékba tesszük.

kevés vízzel felengedjük. Annyi sós vízbe tesszük fel főni. hozzáadjuk. paradicsomtörőn áttörjük. és ha a héja már leválik. 1 kg nyers vagy y2 liter eltett paradicsom. A burgonyát meghámozzuk és V2 cm-es karikákra vágjuk. Paradicsomos burgonyafőzelék Hozzávalók: 1 kg burgonya. lisztből sötét zsemleszínű rántást készítünk. esetleg főtt sonkadarabokat vagy kolbászkarikákat is teszünk és rétegezve lerakjuk. ecet. Burgonyafánk 104 (lásd a Hústalan feltéteknél) . és a sütőben addig sütjük. és a teteje szép aranyszínűre nem pirult. Végül egy kanál ecettel savanyítjuk és a tejfölt hozzáadjuk. só. a rántásba egy kis doboz paradicsompürét keverünk. só. s a főtt burgonyához hozzáadjuk. A zsiradékból és a lisztből világos rántást készítünk. és lassan forralva egész puhára főzzük. 2 dkg liszt. 2 dkg liszt. 1 dl tejföl. kevés vízzel főni tesszük. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Ha a francia burgonyát önálló fogásnak akarjuk tálalni. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. a burgonya közé karikára vágott keménytojást. A paradicsomot megtisztítjuk zöld részeitől. A mártást sűrűre főzzük. míg a mártást magába nem szívta. Burgonyafőzelék Hozzávalók: 1 kg burgonya. és a paradicsommal felengedjük. leöntjük a tejföllel. Ha konzerv paradicsomból készítjük.megsózzuk. cukor. és ízlés szerint cukorral édesítjük. hogy a víz éppen ellepje. A meghámozott burgonyát karikákra vágjuk és sós vízbe főni tesszük. s ha a burgonya félig megfőtt. A zsiradékból. Pár percig együtt is főzzük. hogy jól ellepje. babérlevél. Egy szál babérlevelet is főzünk bele.

20 dkg szalonna. hagyma. só. Ci-vitamin tartalma igen jelentős. Önálló fogás. 1 dl tejföl. 5 dkg liszt. teljesen puhára főzzük. amikor szűkében vagyunk a friss főzeléknek. Tálaláskor tejföllel meglocsoljuk és a szalonnát szeletekre vágva tetejére helyezzük. kapor. 105 . Vízsugárral lemossuk. hogy ne maradjon benne hernyó. azután átvizsgáljuk. az egész fejet 1—2 percre forró vízbe tesszük. köménymaggal ízesítve. köménymag. ezzel a főzeléket berántjuk. Tisztításnál a külső. Különösen télen értékes C-vitamin forrás a savanyú káposzta. Világos hagymás rántást készítünk. A káposztát csíkokra vágjuk és a forró sós vízben a szalonnával együtt félpuhára főzzük. kaporral. roncsolt leveleit eldobjuk.Burgonyagombóc Burgonya rúd (lásd a Főtt tésztáknál) (lásd a Hústalan feltéteknél) Zöldfőzelékek Káposzta A káposzta a magyar nép egyik legkedveltebb főzeléke mind télen. mind nyáron. Ha leveleit tölteni akarjuk. utána vágjuk vagy szétszedjük. Meg is savanyíthatunk 1—2 főzetre valót gyors savanyítással. Édeskáposzta-főzelék Hozzávalók: 80 dkg káposzta. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Végül ízlés szerint gyengén ecetezzük.

Közben hozzáadunk egy késhegynyi köménymagot. só. besózott. só. 1 kanál cukor. apróra vágott hagymával. 1/2 kg alma. meglocsoljuk egy kanál ecettel vagy citromlével. ha tálalás előtt 1—2 kanál tejfölt adunk hozzá.Paradicsomos káposzta Hozzávalók: 1 kg édes káposzta. hozzáadjuk a megvágott. 106 . és ha szükséges. Sötét zsemleszínű rántást készítünk. és a cukorral ízesítjük. Táplálóbbá tehetjük. forró sós vízbe feltéve. hogy a káposzta szálas maradjon. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Párolt káposzta Hozzávalók: 1 kg édes káposzta. a meggyalult káposztát hozzáadjuk. forró olajban megfonnyasztjuk. A hagymát a zsiradékban megfonnyasztjuk. 4 dkg cukor. köménymag. 5 dkg liszt. ráhintjük a héjastul megreszelt almát. ecet. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Így önálló fogásként is fogyasztható. cukor. Almás vöröskáposzta Hozzávalók: 1 kg vöröskáposzta. ezt a káposztára öntjük. vagy 2—3 dl konzerv paradicsom. s fedő alatt puhára pároljuk. A káposztát ujjnyi szeletekre vágva. Cukorral ízesítjük. megecetezve fedő alatt 10—15 percig saját levében pároljuk. majd kicsavart káposztát. és megsózva. 1/2 dkg só. Bármilyen feltéttel tálalhatjuk. 1 kg friss. de a cukrot a zsiradékba is tehetjük. 1 hagyma. ezzel is még 10 percig főzzük. 3 evőkanál olaj. a paradicsommal felengedjük. A hagymát apróra vágjuk. puhára főzzük. Sokat ne kevergessük. kevés vizet öntünk alája. hagyma.

6 evőkanál olaj vagy 10 dkg zsír. 2 kanál olaj. Német káposzta Hozzávalók: 1 kg édes káposzta. cukorral ízesítjük. Itt is arra ügyeljünk. kb. Savanyú káposzta burgonyával Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta. 2 dl tejföl. Most egy tiszta szalvéta sarkába tesszük. Tálaláskor tejföllel meglocsoljuk.Párolt savanyú káposzta Hasonlóképpen készül. lassú forrás mellett a mártásban főzzük. paprikával. Egy középnagyságú fej. majd újra lisztben megforgatjuk. só. hogy a káposzta szálas maradjon. a levét jól lecsurgatjuk. 1 kg nyers vagy 5 dl eltett paradicsom. Borssal. ami által apró kis káposztafejeket kapunk. cukor. jól becsavarjuk. hogy egész kis csomagot kapjunk. önálló fogás. Egy-egy káposztalevelet úgy hajtogatunk öszsze. 2 egész tojás. 107 . felvert tojásban. s a kirántott apró fej káposztákat 10—15 percig. és forró zsiradékban mindkét oldalát rózsaszínűre sütjük. a vízből kivéve. 10 dkg liszt. csak ecetet nem adunk hozzá. mint az édes káposzta. 2 kanál paradicsomlé. Az apró fej káposztákat lisztben. Közben világos rántással és paradicsommal híg mártást készítünk. 1 dl tejföl. 1/2 kg burgonya. 1 kg-os káposzta leveleit szétszedjük és forró sós vízben félpuhára főzzük. ízlés szerint sózzuk és cukrozzuk.

2 dkg cukor.Apróra vágott savanyú káposztát olajban megpárolunk. ha bogarat találunk benne. hogy éppen ellepje. és ha a kel félig puha. A kelkáposztának puha rostozata van. A vízsugárral megmosott. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Kelkáposzta-főzelék Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta. de több kéntartalmú vegyületet tartalmaz. 10 percre beáztatjuk sós vízbe. 2 dl tejföl. Kelkáposzta A kelkáposzta tápértéke a káposztáéhoz hasonló. 15—20 percre a sütőbe tesszük. 1 dl tejföl. só. a cukrot. Közben a rizst megfőzzük. kapor. 5 dkg liszt. 20 dkg rizs. Világos zsemleszínű rántást készítünk. Mosását vízsugárral végezzük. 2 kanál olaj. Ezen úgy segíthetünk. 1/2 pohár almalé vagy almuska. s egy tűzálló tálban a káposztával rétegenként összerakjuk. 1 kg alma. ezért hamar megfő. hogy elkészítése előtt leforrázzuk. és könnyű átpasszírozni. Tejföllel tálaljuk. egy-egy kanál tejföllel meglocsolva. tálalás előtt ráöntjük a tejfölt. ami gyenge gyomrúaknál puffadást okoz. amivel még néhány percig pároljuk. hozzáadjuk a héjában főtt. hozzáadjuk a szeletekre vágott almát. szeletekre vágott kelkáposztát annyi sós vízbe tesszük főni. berántjuk. szeletekre vágott burgonyát. fokhagyma. Savanyú káposzta almával és rizzsel Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta. 2 kanál sűrű paradicsomlevet. A savanyú káposztát az olajban az almalével félpuhára pároljuk. 30 dkg burgonya. köménymag vagy majoranna. Szeletekre vagy kockára vágott burgonyával is szok108 . Kitűnő körítés. Pár percig együtt főzzük. fodros leveleit alaposan átvizsgáljuk. míg az alma is megpuhul.

belsejét pedig cikkekre vágva. Adhatjuk főzelékfeltétnek. fokhagyma. Kelkáposzta-főzelék (más módon) Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta. a rizst 2 dkg zsiradékon megpároljuk. hogy össze ne törjenek. 25 dkg burgonya. 21/2 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. 109 . Kelkáposzta rizzsel összerakva Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta. köretnek vagy előételnek. s ha a kelkáposzta félig megfőtt. 12 dkg rizs. Mindkét oldalát forró zsírban vagy olajban. Tejföllel leöntve tálaljuk. 2 dl tejföl. Nem rántással sűrítjük. kaporral vagy fokhagymával. só. só. sós vízben megfőzzük. ízesíteni lehet tetszés szerint köménymaggal. ami együtt fő a kellel. Ez megsűríti a főzeléket. Az előbbihez hasonlóan a kelkáposztát megfőzzük.ták készíteni. hozzávegyítjük. Kelkáposzta kirántva A szép. 11/2 dl tejföl. A káposztát zsírral gyengén meglocsoljuk és végül az egészre ráöntünk 2 dl tejfölt. kapor. Sütőben jól átsütjük. vigyázva leszűrjük. Ugyanez készülhet darálthús-töltelékkel is. s bezsírozott tálba a kelkáposztával rétegenként lerakjuk. hanem a burgonyát nyersen megreszeljük. A kelkáposztát cikkekre vágva. Levétől jól lecsurgatjuk és sűrű palacsintatésztába mártjuk. levét leszűrjük (ezt levesbe elhasználhatjuk). majorannával. sós vízben megfőzzük. kisütjük. érett kelleveleket egészben hagyva.

A káposztafélék egyetlen terméke. bő vízben mossuk. majd leszűrjük.Karfiol A karfiol a nemesebb főzelékfélék egyike. Elkészítéséhez használjunk tejet. (mindezek könyvünkben megtalálhatók). 1 tojássárgája. A karfiolt rózsáira szétszedve jól megmossuk. áttörve krémeknek. Ezért nem tanácsos a sóskát vízben megfőzni. Egy tűzálló tálat kivajazunk és a karfiolt úgy helyezzük bele. A maradék vaj darabkákkal megszórjuk és 10 percre forró sütőbe tesszük. hogy rózsái felfelé álljanak. salátáknak stb. 110 . Tisztításnál a vastagabb szárakat eltávolítjuk. Sóska A sóska a kora tavasz egyik legolcsóbb vitaminforrása. besamellel vagy gratenmártással töltve. amíg megpuhul. ami a könnyű diétában is felhasználható. nehogy hernyó maradjon benne. 2 dl tejföl. 6 dkg vaj. Szép pirosra sütjük. A tojássárgájával elkeverjük a tejfölt. puhára főzzük. Tisztításánál figyelmesen át kell vizsgálni. amíg a víz homokmentes nem lesz. sütőben kisütve tejföllel. só. Főzésnél — hogy fehér színét megtartsa — kevés tejet öntünk a vízbe. forró vajjal öntjük le. párolva vajas morzsával. gyengén megsózzuk és a karfiolra öntjük. Sokféle étel készítésére alkalmas. és forró sós vízbe feltéve. lerakva. többször váltott. Inkább a zsiradékon pároljuk. Levesnek. Tejfölös karfiol Hozzávalók: 1 kg karfiol. Vajas karfiol (körítés) A sós vízben főtt karfiolfejet levétől lecsurgatjuk és forró tálra téve. igen kedvelt. mert ez C-vitamin tartalmát tönkreteszi. C-vitamin tartalmának nagy részét megőrizzük. és ha ésszerűen készítjük el. kirántva.

Forró sós vízbe dobjuk és 10 percig főzzük. Oxálsavtartalmánál fogva kálciurnkárosító hatása van. 3 tojás. áttörjük. Spenótfőzelék Hozzávalók: 1 kg spenót vagy 2 doboz mélyhűtött paraj. amíg a sóska egészen szétfő. és jól felfőzzük.Sóskamártás A vajon vagy olajon kevés sóval addig pároljuk. cukrozzuk. só.vagy csontlével is. t e j színnel készítjük el. kén és kálium van benne. Tisztítása és mosása megegyezik a sóskáéval.) Parajkrém (diétás) Hozzávalók: 1/2 kg friss vagy egy doboz mirelit paraj. Spenót (paraj) Különösen K-. A spenótot kiválogatással megtisztítjuk és több vízben jól átmossuk. amit úgy ellensúlyozunk. Vas. foszfor. tejfölözzük. A parajt az előbbihez hasonlóan megfőzzük. tejjel fölengedjük. és ízlés szerint sózzuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkj vaj.vagy tojásételt adunk hozzá. A zsiradékból és a lisztből világos rózsaszínű rántást készítünk. C. só. tejbe áztatott kiflit vagy zsemlét. előbb kevés vízzel. Feltétnek bármilyen hús. Felengedhetjük hús.és B-vitamin tartalma értékes. 5 dkg vaj. hogy tejjel. (Felengedés után adhatunk a főzelékhez egy karikára vágott. és a meg111 . ízlés szerint törött borssal vagy fokhagymával ízesíthetjük. 5 dkg liszt. és jó ízt is ad neki. Kevés liszttel meghintjük. törött bors vagy fokhagyma. majd a tejjel felengedjük. Levétől leszűrjük. 4 dl tej. ahhoz adjuk az áttört spenótot. ami sűríti. szitán áttörjük vagy húsdarálón ledaráljuk.

Fedő alatt. saját levében kevés vízzel párolva is hamar megpuhul. és ízletesebb. A konzervbabot épp csak egyszer átforrósítjuk. liszttel meghintjük. Zöldbabfőzelék párolva A hozzávaló ugyanaz. csipetnyi cukorral. utána a tojások keményre vert habját is hozzáadva. 1 liter forró sós vízbe főni tesszük. Zöldbab Kedvelt főzelékfélénk. mint a vízben főzött. ecettel. A zsenge hüvelyekben a szemek nincsenek kifejlődve. puhára pároljuk. vagy zsírban sült burgonyával önálló fogásként. zöldpetrezselyem. Zöldbabfőzelék Hozzávalók: 1 kg zöldbab. megsózva. tejföllel ízesítjük. Adhatjuk húsok mellé.forrósított vajban tovább pároljuk. megsózzuk. könnyedén elkeverjük. Késő őszig fogyasztható. A babot 2 cm nagyságúra aprítjuk. Ha zsírjára lesült. darabokra vagdaljuk. a babot öszszevágjuk vagy tördeljük. Előkészítésnél megmossuk. A tojások sárgáját hozzákeverjük. só. de soha nem főzzük. mert sok fajtáját termelik. mint a zöldborsó. azért nem olyan tápláló. 112 . 1 kanál tejföl. A lisztből és a zsiradékból rózsaszínű rántást készítünk és ezzel a puhára főtt babot berántjuk. Ízlés szerint hagymát is adhatunk a rántásba. zsiradékban fedő alatt kevés vízzel. ecet. Apróra vágott zöldpetrezselyemmel. de ezzel már nem forraljuk. 4 dkg liszt. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. felengedjük. A zöldbabot megtisztítjuk. két végén lecsípjük. szálkáit lehúzzuk. tejföllel és citromlével ízesítve tálaljuk. forró sós vízbe tesszük főni.

Rakott zöldbab (körítés) Hozzávalók: 1 kg zöldbab. Ételeinkhez igen kedvelt kiegészítő anyag. sós vízben puhára főzzük. se cukorban. zöldpetrezselyem. átpasszírozzuk és a leveshez vagy a főzelékhez öntjük. só. A tojássárgát simára keverjük a tejföllel. esetleg néhány darabkát párolás közben a borsóhoz adunk. és beleöntjük a zöldbabot. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. ezt tálalásnál eltávolítjuk. sózzuk. 1 kanál cukor. Zöldborsófőzelék Hozzávalók: 1 kg zöldborsó. 2 deci tejföl. 1 tojássárgája. pároljuk csak vízzel. a sütőben alaposan átsütjük. 4 dkg vaj.és fehérjetartalma. a zöldbabra öntjük. zöldpetrezselyem. s előbb vízzel. só. A zöldborsót kifejtjük és a zsiradékon fedő alatt puhára pároljuk. Zöldborsó Féléretten kerül forgalomba. és levével engedjük fel a főzeléket. Főzeléknek a zöldborsót ne pirítsuk se zsírban. azt is megfőzzük. só. és tetejére szórva a maradék vajdarabkákat. 2 dkg liszt. és levétől lecsurgatjuk. Nagy a keményítő. A konzervipar igen sokat feldolgoz belőle. Zsenge hüvelyeit is felhasználhatjuk: megfőzzük. 5 dkg vaj. azután tejjel felengedjük és 3—4 percig főzzük. 1 dkg vajjal kikenünk egy mély tűzálló tálat. 1 dl tej. 113 . vagy vajat ezután adjuk hozzá. a zsírt. liszttel lehintjük. Ha a külső zöld csövei még gyengék. ízlés szerint cukrozzuk. Megszórjuk vagdalt zöldpetrezselyemmel. Zöldborsó vajban (körítés) Hozzávalók: 1 kg zöldborsó. A megtisztított zöldbabot egészben vagy hüvelyknyi darabokra vágva.

korral édesítjük. össze vegyítjük. 114 . Karalábéfőzelék Hozzávalók: 80 dkg karalábé. Karalábé Tápértéke a káposztáéhoz hasonló. Mikor már mindhárom zsírjára pirult. zöldpetrezselyem. A cukrot megpirítva is tehetjük a főzelékre. Apróra vágott zöldpetrezselyemmel és cukorral ízesítjük. A korai. s előbb hideg vízzel. Hozzáadunk 1 kanál cukrot. majd tejfölözzük. zöldpetrezselyem. 21/2 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. a leveleit zöldkáposztának. 30 dkg sárgarépa. Vegyes tavaszi főzelék (finomfőzelék) Hozzávalók: 40 dkg kifejtett zöldborsó. karalábét 1/2 cm-es kockákra vágjuk és a zöldborsóval együtt a zsiradékban.A kifejtett gyenge zöldborsót a vajon kevés sóval megpároljuk. s tálalás előtt zöldpetrezselyemmel megszórjuk. A zöldborsót ezenkívül még számtalan ételünkbe felhasználhatjuk. só. Igen változatosan készíthető. A megtisztított karalábét apró kockákra vagy vékony szeletekre vágjuk. de ez a vitaminokat roncsolja. 2 dl tejföl. 30 dkg karalábé. Liszttel behintjük és azzal is pirítjuk. 2 dkg liszt. A sárgarépát. 8—10 percig főzzük. Forró zsiradékban megforgatva megsózzuk és fedő alatt puhára pároljuk. Ha nem elég gyenge a zöldborsó. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. l / 4 liter tej. A zöldborsó megtartja zöld színét. a liszttel meghintjük. ha főzés közben egy csipetnyi szódabikarbónát szórunk bele. Zöldpetrezselyemmel ízesítjük és ízlés szerint cu-. 2 dkg liszt. kevés vizet öntsünk alá. Vízzel felengedjük. 2 dkg cukor. cukor. zsenge karalábénak minden részét felhasználhatjuk. külön-külön lábasban megpároljuk. töltikének vagy főzeléknek. só. majd tejjel felengedjük.

A nem egészen fiatal karalábéhoz egy-két evőkanál vizet is adhatunk. Közben megszórjuk apróra vágott zöldpetrezselyemmel. kerek tálra kiborítjuk. megsózzuk és vajjal kikent lapos tűzálló tálba helyezzük. pirított és zsírjáról lecsurgatott szalonnát keverünk. gratenmártás (lásd ott): 5 dkg vaj. A megtisztított karalábét vékony csíkokra vágjuk. 3 dkg vaj. 20 dkg rizs. megfőzzük. gyengén megsózva. Más változata: a karalábé közé 10 dkg csíkokra vágott. 5 dkg vaj. Lapos tűzálló tálba kiborítjuk. zöldpetrezselyem vagy zöld kapor. ráöntjük a tojássárgával elkevert tejfölt és pár percre a sütőbe tesszük. só. 1/4 liter tejföl. 1 tojássárgája. 3 dkg sajt. majd a fóliát levéve. só. A karalábét a rizzsel soronként lerakjuk. kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. Közben a rizst 2 dkg vajban megfuttatjuk — ahogy köretnek szoktuk elkészíteni —. megsózva. 1 dl tejföl vagy tejszín. Ha lábasban készül. 3 dkg vaj vagy olaj. vajban fedő alatt megpároljuk. Vigyázva kavargassuk. 1 dl tejfölből készítve. gratenmártással leöntjük. 3 dkg liszt. 5 dl tej. 3 egész tojás. a rétegeket tejföllel megöntözzük és sütőben 15—20 percig sütjük. morzsával bőven behintjük. Forró sütőben pirítjuk. Alufóliával lefedve a sütőben 10 percig sütjük. Karalábé tejföllel Hozzávalók: 8—10 fej fiatal karalábé. só.Rizzsel rakott karalábé Hozzávalók: 4 nagyobb vagy 8 kisebb fej tavaszi karalábé (készülhet téliből is). 115 . A gyenge karalábét kisujjnyi vékony csíkokra vágjuk. A karalábét kisujjnyi vékony csíkokra vágjuk és fedő alatt forró vajban. hogy ne törjön össze. Karalábé sütőben sütve Hozzávalók: 1 kg karalábé. Tálaláskor reszelt sajttal megszórjuk. Egy lábast vagy tűzálló tálat kizsírozunk.

Tálaláskor hozzáadjuk a tejfölt. Nyersen is fogyasztható. téli répa alá ajánlatos nagyon kevés vizet is önteni. még egy keveset pirítjuk. Édes íze miatt főzelékként nem nagyon kedvelt. A megtisztított.vagy csontié hozzáadásával sóval. megsózzuk. saját levében párolódik. 1 dl tejföl. főleg karotint tartalmaz. Zsírjára sütjük.Sárgarépa A sárgarépa egyik legnagyobb tápértékű főzelékfélénk. A nyers salátát mindig 116 . A sárgarépát nagyon vékonyra szeleteljük és forró zsiradékban kevés hús. hosszában félbe vagy négyrét vágott (ha fiatal. só. az őszi. só. egészben hagyott) sárgarépát kivajazott tűzálló tálba fektetjük. Zöldpetrezselyemmel vagy citrom héjával ízesítjük. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Alufóliás sárgarépa Hozzávalók: 1 kg sárgarépa. cukorral együtt fedő alatt puhára pároljuk. nem kell alá vizet öntenünk. Sárgarépa-főzelék Hozzávalók: 80 dkg sárgarépa. egy kis tej. kálium. és a tálat alufóliával szorosan lefedve. 5 dkg vaj. mely ízlés szerint el is hagyható. a liszttel lehintjük és tejjel felengedjük. vas teszi értékessé. zöldpetrezselyem. Kalcium. meghintjük reszelt szerecsendióval. 2—3 dkg cukor. Leveseket és mártásokat szívesen ízesítünk vele. zsenge a répa. Zöld vagy fejes saláta Jelentős C-vitamin forrás. Ha fiatal. Fehérjeés szénhidráttartalma mellett majdnem minden vitamint. 2 dkg liszt. reszelt szerecsendió. A nyers sárgarépa leve a csecsemőtáplálkozásban nagy jelentőségű. a sütőben 30—40 percig sütjük. a répa korától függően.

Úgy tisztítjuk. só. ami a spárga korával növekszik. 2 dkg liszt. vékony héjukat lekaparjuk. A leveleit összevágva főzeléknek vagy külön salátának készítjük el. enyhén cukros vízben puhára főzzük. a kemény.közvetlenül az étkezés előtt készítsük el. fokhagyma. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Kötegekbe kötjük. ecet. cukor. Nagy a cellulóztartalma. rostos végüket levágjuk. hogy a fejek egy irányban legyenek. 5 dkg vaj. Forró sós. hogy a víz csak a szárakat érje. Salátafőzelék Hozzávalók: 4 fej közepes nagyságú saláta. felébe vagy negyedébe vágjuk. Spárga Vitamin. végül 2 percig sós vízben áztatjuk. lapos tűz117 . Összekötve. A főzővízbe mindig tegyünk csipet cukrot is. A szárazbab-levesbe is főzhetünk be tálalás előtt metéltre vágott salátát. kevés cukorral ízesítjük. Külső leveleit eldobjuk. Igazán csak akkor élvezhető. világos rántással berántjuk. a fejek a gőzben megpuhulnak. 1 dl tejföl. a kötést eltávolítjuk. s először gyenge vízsugárral mossuk. ha friss és zsenge. azonnal készítjük és tálaljuk. a vastagabb végük felé eső héját lehámozzuk. Spárga vajjal Hozzávalók: 1/2 kg spárga. felállítva főzzük. A spárgákat megtisztítjuk. csak a sárga belsejét használjuk fel nyersen. kaporral. fokhagymával. Legértékesebb a feje. kapor. Szűrőlapát segítségével kiemeljük a vízből. akkor öreg és keserű. Mikor a saláta már öregebb. ecettel. hogy a szárát lehámozzuk. A jól megmosott salátákat négybe vágjuk és forró sós vízben puhára főzzük. Tejfölt öntünk hozzá és az első buggyanásig forraljuk. só. a fejét nem.és ásványtartalma jelentős. Ha körmünk nem megy a héjába.

valamennyi népünk kedvelt eledele. hogy a fejek egy irányban legyenek. ami izgatja a vesét. az emésztőszerveket. puhára pároljuk. már kis mennyiségben is fedezi a C-vitamin szükségletet. Zöldpaprikából készül a magas C-vitamin tartalmú Pritamin. Megtisztítjuk a hagymát meg a zöldpaprikát és egyforma nagyságú kockákra vágjuk. Megmossuk. Fogyasztása télen igen indokolt.álló tálra helyezzük. A túl csípős. 2 deci vörös bor. de konyhai felhasználása is sokoldalú. magoktól alaposan tisztítsuk meg. 2 evőkanál olaj. A paprika ereiben és magvában a kapszicin nevű hatóanyag található. Sok fajtáját termesztik. magvait kirázzuk. Nyáron is főzzünk bele minden zöldfőzelékbe 1—1 cső zöldpaprikát. ezért a zöldpaprika belsejét az erektől. Sült húsok és halak kitűnő körítése. forrón tálaljuk. Az olajon fedő alatt üvegesre pároljuk a hagymát. Tálalás előtt zsírjára sütjük. hogy kettéhasítjuk és úgy távolítjuk el a csutkáját. tűzálló tálra egyenes sorba rakjuk. Dalmát paprika (körítés) Hozzávalók: 1 kg húsos zöldpaprika. Zöldpaprika Jelentős a C-vitamin tartalma. 118 . erős paprikát 1—2 percre leforrázzuk. olvasztott vajjal meglocsoljuk. megsózzuk. hozzáadjuk a paprikát. majd a száránál fogva csumáját benyomjuk. 2 nagy fej vöröshagyma. só. Tisztíthatjuk úgy is. 10 percig a sütőben sütjük. Megszórhatjuk vajban pirított morzsával is. azonnal. 1 tojássárgával elkevert 2 dl tejföllel vagy tejszínnel leöntjük és vajdarabkákkal megszórjuk. főleg nyersen. utána kihúzzuk. megborsozzuk és a borral felöntve. törött bors. Spárga tejföllel A spárgát az előbbihez hasonlóan megfőzzük (a főzővízbe kevés cukrot is teszünk).

Ha parázs között akarjuk sütni. 119 . ha roston készítjük: az így előkészített paradicsomokat megolajozott rostra egymás mellé ültetve sütjük meg. A sajtos paradicsom még finomabb. levest készítünk belőle vagy főzelékeket ízesítünk vele (pl. Mindegyiket megsózzuk. paradicsomos burgonya). Amíg tart a szezonja. 2 dkg vaj. a tartósítás során vitamintartalmából aránylag keveset veszít. és erre kis halmokban a reszelt sajtot. rárakunk 1—1 kanálka tejfölt. Tetejére borsónyi vajat rakunk. Konzerviparunk tartósított formában konzervben. Gyümölcs helyett is fogyasztható. 1 dl tejföl. meghintjük kevés szerecsendióval. ajánlatos a fél paradicsomokat egyenként alufóliába csomagolni. A modern konyha elengedhetetlen ízesítő és díszítő anyaga. emellett böséges vitaminforrás. Nyers leve kellemes. így a héja könnyen lehúzható. majd a hibás vagy éretlen részeket hegyes késsel kivágjuk. A nyers diétának. fogyókúrának fő élelmiszere. és vágott felükkel felfelé kiolajozott tepsibe egymás mellé ültetjük. A paradicsomokat félbevágjuk.Paradicsom Egyik leggazdagabb karotintartalmú élelmiszerünk. vajas vagy zsíros kenyérhez. Egy mozdulattal ki tudjuk húzni a csumáját is. A paradicsomot előkészítése során először jól megmossuk folyó vízben. 10 dkg reszelt sajt. mindig főtt. különösen nyersen fogyasztva. szalonnához. só. Juttassunk az asztalra minél több nyers paradicsomot. és a sütőben megsütjük. paradicsomos káposzta. Sajtos paradicsom (körítés) Hozzávalók: 50 dkg paradicsom. A hidegkonyhán igen változatosan alkalmazhatjuk. reszelt szerecsendió. Finomabb ételekhez meghámozzuk a paradicsomot: szűrőkanálba téve egy pillanatra forró vízbe mártjuk. áttört állapotban adjuk az ételhez. ivóléként vagy sűrítve hozza forgalomba. salátaként elkészítve. Ha mártást. hűsítő ital. 1 kiskanál olaj. egyetlen napon se hiányozzék asztalunkról.

majd ujjnyi szeletekre vágjuk. pirospaprikával. négyfelé. 1 csésze aludttej. Világos rántást készítünk kevés hagymával. A tököt meggyaluljuk és gyengén besózzuk. Egy 3 literes lábasban zsiradékot forrósítunk és a tököt abban pároljuk fedő alatt. A tököt megtisztítjuk. Tálalás előtt 1 dl tejfölt adunk hozzá. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír.Spárgatök Magas vitamintartalmán kívül egyéb tápértéke csekély. esetleg íróval felengedjük. Előbb kevés vízzel. tetejét vajban pirított morzsával megszórjuk. A tök is sok változatban készíthető. 8—10 percre sütőbe tesszük. A 25—30 dekánál nem nagyobb tököt hámozatlanul. kapor. 120 . Fehérmártás helyett a tököt leönthetjük 1 tojássárgával elkevert tejföllel is. amíg átüvegesedik. 1 dl tejföl. Tisztítás előtt megmossuk. 3 dkg liszt. Ízlés szerint apróra vágott zöld kaporral is készíthetjük. A levétől gyengén kinyomkodott tököt beletesszük. gyengén ecetezzük. Tökfőzelék Hozzávalók: 11/2 kg tök. 1/2 fej hagyma. 2 dkg liszt. hogy ne főjön szét. mert az amúgy is csekély tápértékéből sokat veszít és ízetlenné válik. 2 dl tejjel készült fehérmártás. belsejét kiszedjük. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. só. A meggyalult tököt lesózás után nem szabad nagyon kicsavarni. illetve tejjel vagy egy csésze öszszehabart aludttejjel. Tök fehérmártásban Hozzávalók: 11/2 kg gyenge spárgatök. belsejével együtt felhasználhatjuk. 1 dl tejföl. ecet. pirospaprika. azután a héját lehámozzuk vagy lekaparjuk. gyengén megsózzuk. A fehérmártást tejföllel elkeverjük és ráöntjük a párolt tökre.

Sóban tartjuk kb. Liszt nélkül tojásba. belsejét kiszedjük. vigyázva. 5 dkg zsír vagy olaj. nagy zellert kefével megmosunk. Erősen fűszeres íze miatt nem elég népszerű. Zeller sütőben sütve Hozzávalók: 25 dkg zeller. Kivajazott tűzálló tálba helyezzük. Tálaláskor 2 dkg vajat a tetejére darabolunk. hogy össze ne törjön. 2 dkg vaj. 2 dl tej. morzsába mártjuk és forró zsiradékban kisütjük. meghámozzuk és csíkokra vágjuk. a gratenmártást ráöntjük. Inkább levesek ízesítő anyagául használják. vajban pirított morzsával megszórjuk és pár percre a sütőbe tesszük. fedő alatt addig pároljuk. amíg átüvegesedik. fedő nélkül is pároljuk. vékonyan meghámozzuk. félujjnyi szeletekre vágjuk. Zeller A zellernek jelentős az ásványolaj-tartalma. meghámozott zellert vékonyra felszeleteljük. A zsírt megforrósítjuk és a tököt beletesszük. Elkészítési módját kevesen ismerik. Rántott zeller Szép. Nagy lángon. kivajazott tűzálló tálba 121 . húsételek mellé. hogy a főtt. 1/2 dkg só. önálló fogás vagy körítés. 2 tojásból készült gratenmártás (lásd ott). Ha még lé van alatta. sós vízben megfőzünk. A tököt megtisztítjuk. Tűzálló tálba tesszük. 1/2 óráig. majd ujjnyi darabokra vágjuk és megsózzuk. A zellert az előbbi leíráshoz hasonlóan megfőzzük.Párolt tök vajas morzsával Hozzávalók: 11/2 kg gyenge spárgatök. 5 dkg morzsa. 3 dkg vaj. A rakott zeller egyszerűbben úgy készül. morzsába. közben néhányszor megkevergetjük. forró sütőben kisütjük. hosszában négyfelé. 2 dkg liszt. utána ismét tojásba. meghintjük 5 dkg reszelt sajttal.

ecet. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír.rakjuk. paprika. vagy füstölt hús levével főzzük. 2 dkg liszt. csipetnyi cukorral fűszerezzük és tálalás előtt hozzáadjuk a tejfölt. cukor. Szaporíthatjuk ezt a rakott zellert csíkokra vágott. 1/2 fej hagyma. só. 2 dkg liszt. hagyma. Ha a bab már megfőtt. 2 dkg liszt. szitán áttörjük. csak miután a babhoz hozzáadtuk a rántást. paprikás rántást készítünk és a főzeléket berántjuk. a fokhagymát. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 122 . ha füstölt szalonnát. lisztből zsemleszínű rántást készítünk. és egy tojássárgájából két deci tejföllel elkevert nyers mártással leöntjük. kellő sűrűségűre hígítjuk. ecet. Szárazborsó-főzelék Hozzávalók: 30 dkg felcsborsó. 1 dl tejföl. Lencsefőzelék Hozzávalók: 40 dkg lencse. A borsót este beáztatjuk és másnap hideg vízzel főni tesszük. A babpüré ugyanúgy készül. fűszerezzük és felfőzzük. Addig főzzük. fokhagymával ízesítve. beletesszük az apróra vágott hagymát. Szárazbab-főzelék Hozzávalók: 25 dkg fehér. csülköt főzünk bele. 1 gerezd fokhagyma. bors. mint az előbbi főzelék.vagy tarkabab. Tetejére vajdarabkákat hintünk. kis fej hagyma. kevés piros paprikát. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. babérlevél. ecettel. akkor hagymás. Tetejére pirított hagymát hintünk. és a sütőben átsütjük. berántjuk. A megtisztított babot este beáztatjuk és másnap hideg vízben főni tesszük. A zsírból. tejfölös habarással. 1 dl tejföl. Készíthetjük rántás nélkül is. Jó ízt ad a főzeléknek. amíg a szemek teljesen szét nem főttek. főtt füstölt hússal is. só. A beáztatott borsó egy óra alatt teljesen puhára fő. só.

A megtisztított lencsét többször megmossuk és hideg vízben főni tesszük. Tálaláskor tejfölt adhatunk hozzá. ízesítjük. . Ha puhára főtt. csipetnyi cukorral. Ecettel. esetleg babérlevéllel ízesítjük. paprikás rántást készítünk. Melléje adjuk vagy tálalás előtt hozzákeverjük. besűrítjük vele a főzeléket és még pár percig főzzük. szitán áttörjük. Igen jól illik a lencséhez a reszelt torma.berántottuk. hagymás. tejföllel elkeverjük. A lencsepiiré az előbbihez hasonlóan készül. csak miután.

só. Darált hússal is lerakhatjuk a burgonyát. ízletes ebéd vagy vacsora. vagy főtt füstölthússal. Salátákkal.ZÖLDSÉGES EGYTÁLÉTELEK Rakott burgonyák A rakott burgonyának sokféle változatát készíthetjük. A rétegeket tejfölös tejmártással vagy híg paradicsommártással locsoljuk. 4 dkg morzsa 2 dkg zsírban vagy olajban pirítva. 3 evőkanál olaj vagy 4—5 dkg zsír. Ilyenkor a ledarált főtt húst hagymás zsíron egy kevéssé átsütjük. Tetejét pirított morzsával meghintjük s 15 percre forró sütőbe tesszük. olvasztott zsiradékkal locsoljuk s a fehérmártással elkevert tejföllel a rétegeket megöntözzük. hogy miféle nyersanyag és mennyi idő áll rendelkezésünkre. 1—2 dl tejföl. 1 dl tejjel készítve). Rakott burgonya tojással. 2 dkg vaj. Készülhet főtt marhahússal is. 4 főtt tojás. tejfölös fehérmártással Hozzávalók: 1 kg burgonya héjában megfőzve. s a burgonyát a tojással rétegenként lerakjuk. csíkokra vágott vagy darált sonkával. A burgonyát és a főtt tojásokat karikára vágjuk. savanyúságokkal kiegészítve változatos. hagymás zsíron puhára pároljuk. 40 dkg sertéscombot megdarálunk. Közben megsózzuk. zsírozott tűzálló tálat vagy lábast morzsával behintünk. borssal ízesítjük. attól függően. 124 . zsírjára sütjük. Kiegészíthetjük karikára vágott kolbásszal. 2—3 kanál fehérmártás (1 dkg liszt. Természetesen készíthetjük csak tejföllel is.

15 dkg rizs. amit olvasztott zsírral meglocsolunk. kétszer annyi vízzel fölengedjük és félpuhára főzzük. jól lecsurgatjuk és a megpuhult külső leveleit (kb. A káposzta közepét. ami még nyers. 20 percig gyengén fővő sós vízben abáljuk. 2 dl tejből készült fehérmártás. megsózzuk s forró sütőben megsütjük. A fehérmártást a 2 tojással elkeverjük. 1 kis fej hagyma. 3 dkg zsírból. 10—12 levelet) széjjelhajtjuk. 3 dkg lisztből. 1/2 kg zöldborsó 2 dkg zsíron megpárolva. leöntjük. 1/2 kg sertéshús ledarálva és 3 dkg zsíron megsütve. só. a hagymát zsíron fedő alatt puhára pároljuk. villával mélyedéseket fúrunk az anyagba. Tetején burgonya legyen. kivágjuk. 1/4 kg sárgarépa csíkokra vágva és puhára párolva. 3 g bors. 10 dkg zsír vagy olaj.Szalonnával rakott burgonya 1 kg hámozott nyers burgonyát karikákra. majd zsírjára sütjük. A megmosott káposztát külső zöld leveleitől megtisztítjuk. A húst megdaráljuk. Káposztabomba Hozzávalók: 1 középnagyságú fej édes káposzta. a zöldborsót a hússal soronként összerakjuk. amíg a teteje megpirul. 1 tojás. A megtisztított rizst 2 dkg zsiradékon megpároljuk. hogy a mártás mindenüvé behatoljon. 1—2 fej fokhagymát karikákra vágunk. 25 dkg szalonnát vékony lapos szeletekre. a sárgarépát. nagy késsel apróra vagdaljuk. Tűzálló tálban a burgonyát. 2 dl tejföl. Bármilyen savanyúsággal tálalhatjuk. 2 egész tojás. gyengén sózzuk és 2 dkg zsiradékon kevés víz hozzáadásával puhára pá125 . Zsírozott zománcos tepsibe rétegenként összerakjuk. Vegyes egytál Hozzávalók: 1/2 kg burgonya héjában megfőzve. Szűrőlapáttal kiemeljük a vízből. 10 dkg morzsa. 50 dkg sertéscomb. 1 dkg só. Sütőben addig sütjük.

A hús lehet maradék sült vagy főtt hús is. Sertésoldalast. Olcsó. 1 kg édes káposzta. 15 dkg kolbász. ecet. bors. A leveleket szorosan ráhajtjuk. ízesíthetjük ecettel. Most egy másik tálra — amiben feltálaljuk — visszafordítjuk. különleges és finom változata az édes káposztának. kaporral vagy majorannával és egy kanál tejföllel. 1 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. amit hegyes késsel kivágunk belőle. hogy a káposztafej visszanyerje eredeti alakját. s a húst levével együtt ráöntjük és puhára főzzük. só. Ezután az elkészült anyagokat. A káposztát két ujjnyi szeletekre vágjuk. 8 dkg zsír vagy olaj. A savanyú káposztát 2 dkg olajban puhára pároljuk. közvetlenül tálalás előtt tejföllel meglocsoljuk és pirított zsemlemorzsával megszórjuk. lecsurgatjuk és lapos tálra borítjuk. Utána a fazékból kiemeljük. Lucskos káposzta Hozzávalók: 40 dkg sertéshús. a káposztát összekeverjük. hozzáadunk egy nyers tojást. fakanál nyelére függesztve. Világos rántást készítünk és ezzel a káposztát felengedjük. 10 dkg rizs. só. a rizst.roljuk. Ha nem elég sűrű. borssal fűszerezzük. kapor. fazékban forró sós vízben 40 percig főzzük. kevés hagymás olajban megpároljuk és hozzákeverünk 10 dkg párolt rizst. 35 dkg sertéslapocka. a húst. esetleg bőrös részeket veszünk és sós vízben félig megfőzzük. Egy tisztára mosott szalvétába szorosan belekötjük. 1 kanál tejföl. majoranna. szegyet. sóval. A húst szeletekre vágjuk és a káposzta tetejére tálaljuk. Ezzel egyidőben 35 dkg sertéslapockát megdarálunk. torzsájával felfelé. 4 dkg liszt. Az asztalnál cikkekre vágva adagoljuk. 2 dl tejföl. Az így nyert tölteléket a kivágott káposztafej helyére a közepébe egy tömegben visszahelyezzük. Kolozsvári rakott káposzta Hozzávalók: 3 / 4 kg savanyú káposzta. kevés habarást adhatunk hozzá. A káposztát a hústöltelékkel rétegezve lábasba vagy tűzálló tálba 3—4 sorban összerak126 .

juk. Lazíthatjuk a tölteléket egy 127 . hozzáadjuk a káposztát és annyi meleg vizet. beleteszünk 1 kg kifacsart hordóskáposztát és füstölt lével engedjük fel. 10 dkg rizs. 2 dkg liszt. Székelygulyás Hozzávalók: 60 dkg sertéslapocka vagy oldalas. 1 dl tejföl. Tetejét káposztával fedjük be. A tejföl elmarad. 8—10 db savanyúkáposzta-levél. 1/2 fej apróra vágott és 1 dkg zsíron üvegesre párolt hagymát. Amikor a hús félig puhára főtt. Ha kész. Tálaláskor tejföllel meglocsoljuk. Fűszerezhetjük kevés paradicsommal. bors. amennyi ellepi. Töltött káposzta Hozzávalók: 40 dkg darált sertéshús (esetleg fele marha). 3 dkg liszt. kevés húslével hígítva. A rétegek közé rakhatunk 15 dkg karikára vágott. kolbászkarikákat rakunk rá és a maradék tejfölt. A sertéshúst 2 cm-es kockákra vágjuk és apróra vágott hagymás zsiradékon paprikával pörköltet készítünk. hagyma. Csendesen puhára főzzük. párolt kolbászt (sőt karikára vágott keménytojást) is. így eredeti. só. paprika. A darált húshoz hozzáadjuk a kevés forró zsíron megfuttatott rizst. meghintjük kiskanálnyi paprikával. ráöntjük. Befejezés előtt zsírjára sütjük és 10 dkg karikára vágott füstölt kolbászt teszünk bele. sót. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. borsot és jól elkeverjük. 1 kg szálas savanyú káposzta. pirospaprika. 2 dl tejföl. közben 2 dl tejföllel locsoljuk. Hajdúkáposzta 2 evőkanál olajon vagy zsíron megpirítunk 1 fej apróra vágott hagymát. só. csöves paprikával vagy majorannával. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 30 dkg sertésoldalas. hagyma. 80 dkg savanyú káposzta. 20 percig forró sütőben sütjük. a liszttel meg a tejföllel habarást készítünk és ezzel pár percig főzzük.

1 dl tejföl. 8—10 káposztalevelet a vastag erektől megtisztítunk és a hússal megtöltjük úgy. ezzel a levét berántjuk. 1 kg) kelkáposzta. sós vízbe téve. hogy ellepje.vagy sertéshús. Töltött kel Hozzávalók: egy középnagyságú (kb. tetejét káposztával befedjük. sóval. Az egészet cérnával átkötözzük. Utána a húst és a töltelékeket kiszedjük. közepére egy kanál darált húst teszünk. A kel fejét lapát segítségével kiemeljük. a cérnát lefejtjük róla. hogy a tenyerünkre helyezzük a káposztalevelet. kb. a sertésoldalast. kevés víz hozzáadásával felmelegítjük. két oldalát szorosan összecsavarjuk és a levél felső szélét ujjunkkal benyomkodjuk. úgy erre a célra használhatunk gyengén megforrázott. forró. A kel leveleit vigyázva szétválasztjuk és a tölteléket egyenletesen elhelyezve közéje rakjuk. csendesen főzzük kb. Nyáron házilag savanyított káposztából is készíthetjük. a zsiradék felén megfuttatott rizzsel összekeverjük.tojással vagy egy marék apróra vágott savanyú káposztával. egy óráig lassan főzzük. amíg jól megpuhul. A maradék zsiradékból a liszttel világos rántást készítünk. vastag ereitől megtisztított édeskáposzta-leveleket is. meghintjük kevés paprikával és a vágott káposzta felét belehelyezzük. Viszont ha télen nincs savanyú fejes káposztánk a töltelék készítéséhez. A kelkáposztát vízsugárral jól megmossuk és egészben hagyjuk. tetejét tejföllel meglocsoljuk és a feldarabolt oldalassal körítjük. borssal fűszerezzük. A töltött káposztát előző napon is elkészíthetjük és másnap nagyon lassan. levét alája öntjük. Egy lábasban a zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott hagymát. annyi vizet öntünk rá. ráhelyezzük a töltelékeket. Rárakjuk sorjában a töltelékeket. 21/2 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. és a káposztára ráöntjük a 3 dkg liszttel elkevert tejfölt. 2 óra hosszat. A húst megdaráljuk. szükség szerint vízzel hígítjuk és pár percig főzzük. és mély lábasban. 40 dkg borjú. só. 10 dkg rizs. A csontokat vagy bőrös részeket is a lábas aljára helyezzük el. Tálaláskor egy kanál tejfölt adunk a levébe. A levél alsó felét ráhajtjuk. kerek főzelékes128 . Tálaláskor mély főzelékes tál aljába rakjuk a vágott káposztát. 4 dkg liszt. és befedve.

1 tojás. só. 1 kg-os fej kelkáposzta. felcsavarjuk. 5 dkg vaj. 6 dkg zsír vagy olaj. hagyma. a 2 tojás felvert habjával elvegyítjük. só. 2 dl tejföl. mint a palacsintát. 2 tojás. leszűrjük. a tojással. Túróval töltött kelkáposzta Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta. törött borsot és 1 kanál tejfölt. Hozzáadjuk a tojások sárgáját. kapor vagy majoranna. sós vízben megfőzzük. pirított morzsával meghintjük és tejföllel meglocsoljuk. 1 zsemle. a túróval megtöltjük. rövid időre sütőbe tesszük. sóval jól elkeverjük. Ízesítő anyagai: fokhagyma. A káposztalevelek vastag ereit kivágjuk. A kelkáposzta leveleit szétszedjük. 129 . kétszer ledaráljuk. Kelgöngyöleg (főtt marhahús felhasználása) Hozzávalók: 1/2 kg levesben főtt marhahús. Mindezt jól elkeverjük. 21/2 dl tejföl. Zsírozott és morzsával meghintett lapos tűzálló tálba helyezzük. A szalvétából kivéve. 1 dl tejföllel meglocsoljuk. bors. cikkekre vágjuk és a levét köréje öntjük. forró sós vízben félig megfőzzük. kaporral. A tehéntúrót áttörjük. a tejben áztatott zsemlét. Forró vízbe téve 3/4 óráig főzzük. 3 kanál morzsa. A főtt húst szeletekre vágjuk és 4 dkg hagymás zsiradékon átpároljuk. 1 dl tejföllel. szeletekre felvágjuk. 1/2 kg tehéntúró. amit csak a vége felé adunk az ételhez. 1 kanál apróra vágott zöldkapor. A kelkáposzta leveleit szétszedjük. A töltelékkel vékonyan felcsavarjuk. amíg pirulni kezd. a szalvéta két végét és közepét összekötjük. a vastag ereket kivágjuk belőle. hosszúkás tálra helyezzük. de végeit nem tűrjük be.tálba helyezzük. Egy szalvétát négyszög alakban megzsírozunk vagy olajozunk és ráhelyezzük a kelkáposztaleveleket. tetejére vajdarabkákát morzsolunk.

és ráöntjük a rakott karfiolra. lisztbe. só. 3 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. paprika. sós vízben. megmossuk. hússal összerakva Hozzávalók: 1 kg karfiol. pirospaprikával megszórjuk. Tíz percre forró sütőbe tesszük. Leszűrve. 2 dl-nyi vékony mártást készítünk. majd szitára téve lecsurgatjuk. A húst megdaráljuk.Karfiol. 1 kis fej hagyma.vagy húslével hígítva. Kirántott karfiol A karfiolt rózsáira szétszedve. sós vízben. 40 dkg sovány sertéshús. a levét jól lecsurgatjuk. A zsíron egy középnagyságú. 2 dl paradicsomlé. 2 dkg liszt. rózsáira szétszedjük és sós vízben megfőzzük. hagyma. morzsába mártva vagy To-li-móban megforgatva zsírban kirántjuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Átkötve. 130 . só. Rizs vagy burgonya körettel tálaljuk. A karfiolt rózsáira szétszedjük. önálló fogás. A karfiolt megtisztítva. 25 percig főzzük. apróra vágott hagymát megfonnyasztunk. hozzáadjuk a karfiolt. Burgonyával és tartármártással kiadós. hogy szét ne essen. a maradék zsiradékból 2 dkg liszttel és a paradicsommal kb. kevés vizet öntünk alája és befedve puhára pároljuk. csont. kb. a zsiradék felében 1 kiskanálnyi apróra vágott hagymát megpirítunk és abban a húst megpároljuk. Töltike A töltött káposztánál leírt tölteléket készítjük el. megsózzuk. Karfiolpörkölt Hozzávalók: 1 kg karfiol. vigyázva. Kizsírozott tűzálló tálban a karfiolt a hússal összerakjuk. és a húsgombócokat egyenként leforrázott szőlőlevelekbe göngyöljük. nem túl puhára megfőzzük. tojásba.

) Csirke helyett készíthetjük 40 dkg sertés-. ezzel a palacsintákat megkenjük. megsózzuk. 6 evőkanál olaj vagy 8 dkg zsír. 1/2 citrom. egy jó kanál liszttel lehintjük és a paradicsom levével felengedjük.Közben sóskamártást készítünk. só. Apróra vágott és szétzúzott fokhagymával. 10 dkg liszt. Zsírjára sütjük. 10 dkg liszttel és tejjel palacsintatésztát készítünk. 131 . hozzáadjuk a csirkét. 1 kis fej hagyma. só. 1 dl tejföl. összesodorjuk. A csirkét darabokra vágjuk. forró sós vízben 10 percig főzzük. 3 dl tej. Egy tojással. zsírozott tűzálló tálba helyezzük. 2 dkg reszelt sajt. amivel lassan.vagy bárányhússal is. Rendes palacsintákat sütünk belőle. (így elkészítve a spenót jellegzetes íze egyáltalán nem érződik. borjú. A fiatal. 5 dkg olaj. Tálaláskor a tetejét megszórjuk reszelt sajttal. a leszűrt töltelékeket belerakjuk. néhány csepp citromlével ízesítjük. 25 dkg spenót. szitán áttörjük és a palacsintatésztához keverjük. Tálalásnál a csirkedarabokat a spenót tetejére helyezzük. Spenótos csirke Hozzávalók: 1 db 60—70 dekás csirke. gyenge spenótot az előbbihez hasonlóan előkészítve. 3 dkg zsiradékban gyenge rántottát készítünk. a hagymát apró kockákra vágva az olajban megfonnyasztjuk. 50 dkg gyenge spenót. 2 kanál tejföl. 2 dl paradicsomlé. A spenótot forró sós vízben megfőzzük. leszűrjük és a leveleket egészben hagyva. tejföllel meglocsoljuk és citromkarikákkal díszítjük. hozzákeverjük a paradicsomos csirkéhez. tejföllel meglocsoljuk és 10 percre sütőbe tesszük. 2 gerezd fokhagyma. 20—30 percig főzzük. Három tojásból. Előétel vagy önálló fogás. és 5 percig lassú tűzön forraljuk. egy kanál tejföllel hígítva. és fedő alatt puhára pároljuk. Spenótos palacsinta Hozzávalók: 4 egész tojás. 1 kanál liszt.

A sütőben addig sütjük. paprika. utána a zöldbabot. megfőzzük. de a sárgájuknak lágynak kell maradniuk. Gyengén megsózzuk. és erre a vaj darabkák. 10 dkg vaj. öszszekeverjük sóval. A sütőben addig sütjük. de a tojásos tejfölhöz keverjük a reszelt sajt felét. 1 kanál liszt. Ugyanúgy készül. Zöldbab paprikásan Hozzávalók: 1 kg zöldbab. 2 dl tejföl. és a zöldbabot rétegenként megöntözzük ezzel a mártással. Beleteszünk egy késhegynyi pirospaprikát. tetejére morzsoljuk a maradék vajat. mint a rakott zöldbabhoz. Egy fej közepes nagyságú hagymát apróra vágunk és zsírban világos sárgára fonnyasztjuk. és jól befedve puhára pároljuk. 1 kis fej hagyma. törött bors. kevés vizet öntünk alája. a Mártásoknál). és az egészet leöntve a sajtmártással. sajtmártás (l. s a maradék reszelt sajt kerül. míg a tojások fehérje össze nem áll. Tehetünk hozzá egy zöldpaprikát. egyenként ráütjük a tojásokat. de nem szabad sötétre sütni. és a levétől lecsurgatva apróra megvagdaljuk. mintha tükörtojást készítenénk. mint a rakott zöldbab. egy paradicsomot. és ha a bab már megpuhult. A friss parajt megtisztítjuk (a mélyhűtött parajt felolvasztjuk). míg a sajt pirulni nem kezd. 132 . A megtisztított gyenge zöldbabot 2 cm-es darabokra vágjuk. egy kanál liszttel elhabart tejföllel fölengedjük. Az egészet zsírjára sütjük. és még 10 dkg reszelt sajt (ementáli vagy eidami). Tetejére is mártás. 8 tojás. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. só. só. Tűzálló tálba terítjük. Sajtos zöldbab Hozzávalók: ugyanaz.Spenótos tojás Hozzávalók: 1 kg friss vagy 2 doboz mélyhűtött paraj. törött borssal és 8 dkg vajjal.

az olaj felében gyengén megsózva. majd megsózzuk és hozzáadjuk a hámozott. csak fele annyi rizst veszünk hozzá. 1 dl tejfölt. Tálaláskor hozzáöntjük a tejfölt. forró sós vízben megfőzzük. só. Közben a hagymát apróra vágjuk. megsózzuk. tejföllel meglocsoljuk és kisütjük. a maradék olajban megfonnyasztjuk. Karalábé hússal összerakva Azonos módon készül. amíg a tojás szilárdulni kezd. Zsírozott tűzálló tálban a babot a mártással soronként összerakjuk. 1 dl tejföl. szeletekre vágott paradicsomot. mint a rizzsel rakott karalábé. 1/4 kg zöldpaprika. tetejére mártást öntünk. 133 . és együtt is forraljuk. és az előbbihez hasonlóan a megpárolt karalábéval összerakjuk. Kiadós egytálétel. 1 egész tojás. kevés vízzel puhára pároljuk. 3 evőkanál olaj. többszöri kevergetés mellett jól átsütjük. 2 dl tejjel készült híg fehérmártás. pici borssal meghintjük. hozzáadjuk a megtisztított. 1 dl tejföl. hozzáadjuk a darált húst. szeletekre vágott zöldpaprikát. 3 dkg vajból 2 dkg liszttel. A megpárolt rizzsel könnyedén elkeverjük. fedő alatt. a csöveket egészben hagyjuk. és fedő alatt. A fehérmártáshoz hozzáadunk egy tojást. kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. majd zsírjára pirítjuk. Zöldbab fehérmártásban Hozzávalók: 1 kg fehér vajbab. A megtisztított zöldbabot 3 cm hosszú darabokra vágjuk. amivel pár percig pároljuk.Zöldbab lecsóval Hozzávalók: 1 kg széles csövű zöldbab. egy kis fej hagymát apróra vágunk. és sütőben pirosra sütjük. Összekeverjük a zöldbabbal. 30 dkg sovány sertéshúst megdarálunk (vagy maradék sülthúst laskára felvágunk). só. A gyenge babot megtisztítjuk. ha tálalás előtt 4 egész tojást elkeverünk 1 dl tejföllel. 2 dkg zsiradékban megfonnyasztjuk. 1 hagyma. ezt hozzáöntjük és addig kevergetjük. 1/4 kg paradicsom.

Tálaláskor egy dl tejfölt öntünk rá. csipet cukor. 1/2 kg spárga. Belsejét karalábéfúróval kifúrjuk. A megtisztított. 30 dkg sertéshús. zöldpetrezselyem. enyhén cukros vízben megfőzzük. hogy a tojás megkocsonyásodjék. az ép. és szitára téve lecsurgatjuk. 1 dl tejföl. 1 dl tejföl. 6 tojás. felengedjük kevés spárga-főzővízzel. 5 dkg vaj.Töltött karalábé Hozzávalók: 8 db fiatal nyári karalábé. tetejére szórjuk a kifúrt darabokat is. hogy éppen ellepje. 5 dkg reszelt sajt. A zsiradékból és a lisztből világos rántást készítünk és azzal berántjuk. tetejére vajdarabkákat szórunk. sós. A megtisztított karalábékat sós vízben puhára főzzük. Zöldpetrezselyemmel és kevés kaporral ízesítjük. 1 l / 2 dkg liszt. A nyers tojásokat villával összehabarjuk. 3 dkg vaj. Körérakjuk a kivájt karalábéforgácsokat is. sűrű mártássá 134 . 2 dkg liszt. a rizzsel összekeverjük. 2 cm hosszúra vágott spárgát. gombócokat formálunk és hozzáadjuk. só. és a karalábéüregekbe öntve. Megsózzuk és fedő alatt lassan főzzük. só. fiatal leveleket is felhasználjuk. a vajból a liszttel nagyon világos rántást készítünk. Ezzel a karalábékat. Sonkás spárga Hozzávalók: 30 dkg sonka. Ha kihűltek. kevés zsiradékon pirított hagymával ízesítjük. Ha a töltelékből kimarad. amíg a karalábé egészen puha lesz. de nem szabad túl keménynek lennie. nyári karalábé. belsejüket kivájjuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. megsózzuk. só. A karalábét megtisztítjuk. Tojással töltött karalábé Hozzávalók: 8 db fiatal. A sütőben az egészet átsütjük. A sertéshúst megdaráljuk. 8 dkg rizs. A karalábét lábasba rakjuk. és annyi vizet öntünk rá. és az üres karalábékat kivajazott tűzálló tálra egymás mellé ültetjük. valamint az előbb gyengén leforrázott fiatal leveleket megtöltjük.

A sós. és levétől leszűrve. (Levéből leves készülhet. Vinete vagy padlizsán Hazánkban csak egyes vidékek zöldséges kertjeiben ismeretes. befedjük a maradék sonkaszeletekkel. A magyarok kék paradicsomnak is nevezik. Spárga rakottas Hozzávalók: 8 szelet olajban vagy zsírban megpirított zsúrkenyér. 1/2 kg spárga. A tűzről levéve.forraljuk és hozzáadjuk a leszűrt spárgát. bolgárok nagyon kedvelik. A megtisztított. kettévágott spárgát. Azonnal tálaljuk. és levétől lecsurgatjuk. só. Rántott spárga Hozzávalók: 1/2 kg spárga. sörtésztában megmártjuk. sütéshez olaj vagy zsír. 2 dkg vaj. Kivajazott tűzálló tálat kibélelünk a sonkaszeletek felével. hogy a sajt ráolvadjon a tetejére. forró zsiradékban ropogósra kisütjük. mindegyiket befedjük párhuzamosan fektetett vajas spárgával. csipet cukor. a forró vajban megforgatjuk. és bő. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Tartármártás illik hozzá. rásimítjuk a spárgát. só. Mindig hosszúkás vinetéket vá135 . kissé cukros vízben megfőzzük a megtisztított. és tetejét reszelt sajttal meghintjük.) A pirított kenyérkéket forró tálra egymás mellé fektetjük. sörtészta (lásd a Sörtésztánál). csipet cukor. hozzákeverjük a tejfölt. Csak annyi időre toljuk a forró sütőbe. (Levéből spárgakrém-levest főzhetünk. enyhén cukros vízben megfőzzük. 5 cm hosszúra felvágott spárgát sós. 8 tojás. Színe sötétlila. A románok. és 1—1 olajban vagy zsírban sütött tükörtojást csúsztatunk a tetejére. alakja kisfajta tökhöz vagy nagyobb uborkához hasonlít.) 4—4 spárgadarabot összefogunk.

Tűzálló tálban a darált hússal rétegenként lerakjuk. só. Ehhez adjuk a húst. Elkészítési módja nagyon változatos. megsózzuk. Íze a rántott haléra emlékeztet. Rakott padlizsán (musszaka) Hozzávalók: 4 db padlizsán (70—80 dkg). 5 dkg liszt. bors. a magja sok.lasszunk. 10 dkg morzsa. 136 . hogy a tojás az anyagot átjárja. 2 kanál liszt. érdemes készíteni. majd megtörölgetve. majd zsírjára sütjük. 10 dkg olaj. tápláló. 20 percre forró sütőbe tesszük. 30 dkg sovány sertéshús. az apróra vágott hagymát egy kanál olajban megfuttatjuk. A padlizsánt külső héjától megtisztítjuk. többször megkavargatjuk. Villával megszurkáljuk. Padlizsán kirántva Hozzávalók: 2 db padlizsán.) A padlizsánt vékonyan meghámozzuk és fél cm széles karikákra vágjuk. felvert tojásba. lisztbe mártjuk. hosszában 1/2 cm-es szeletekre vágjuk és gyengén megsózzuk. A húst ledaráljuk. 2 egész tojás. 1 egész tojás. és forró olajban mindkét oldalát félig átsütjük. s fedő alatt kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. (így készítjük a darált húst más rakott főzelékhez is. Lisztbe. Könnyű. 1 hagyma. 1 dl tejföl. A gömbölyűnek a húsa sokszor taplós. morzsába mártjuk és zsírban mindkét oldalát pirosra sütjük. Készíthetjük sűrű palacsintatésztába mártva és úgy kisütve. A tojásokat a tejföllel jól elkeverjük és a tetejére öntjük. a héja sima és fényes legyen. gyengén megsózzuk. Tehetünk köréje 1—2 karikára vágott és zsírban átsütött paradicsomot. só. 10 dkg olaj.

a kockára vágott padlizsánbelet. 8 dkg rizs. a vágást citromlével bekenjük. a sütőben kb. A zsírból és a lisztből 137 . hogy épp elfedje. 15 dkg főtt füstölt tarja. hogy a rizsnek helye legyen a növekedésre.Töltött padlizsán Hozzávalók: 2 közepes nagyságú padlizsán. 1 evőkanál olaj. elhabart tojásokat. és a sütőben újból 20 percig sütjük. az áttört. hozzáadjuk a tört fokhagymát. 1 kis fej reszelt vöröshagyma. majd a padlizsánokat újból összeillesztve. megsózott főtt paradicsomba rakjuk a töltelékeket) és fedő alatt puhára pároljuk. Töltött paprika Hozzávalók: 8—10 db paprika. A paprikát magházától. 30 dkg sertéshús. 4 hajszálvékony szelet ementáli vagy eidami sajt. Az olajon megpirítjuk a vöröshagymát. só. A padlizsánokat hosszában kettévágjuk. 1 kg paradicsom áttört leve. 20 percig sütjük. cukor. a nyers. Ezután a padlizsánokat újból felekre szedjük. só. 2 dkg liszt. és belsejüket éles kanállal kikaparjuk. közepére bedugjuk a fakanál nyelét. majd a tűzről levéve. 2 tojás. törött bors. beletesszük a paradicsompürét (illetve ha friss paradicsomból készítjük. mindegyikre egy szelet sajtot borítunk. Lábasba rakva annyi forró sós vizet öntünk rá. illetve 1/4 kg paradicsompüré. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. majd kockára vágjuk. ereitől megtisztítjuk és a töltött karalábénál leírt töltelékkel lazán megtöltjük. 1 gerezd fokhagyma. a vékony metéltre vágott sonkát. kevés citromlé. Ezzel a töltelékkel töltjük a kivájt padlizsánt.

amíg a rizs kipattog. Hozzáadjuk a hámozott. megsózzuk és addig főzzük. amíg szilárdulni kezd. és addig kavargatjuk. 1 fej hagyma. 4 egész tojás. Ízlés szerint cukorral ízesítjük. Zsírjára sütjük. és a visszamaradt zsírban pirítjuk a hagymát. A hagymát karikákra vágva forró olajban világosra pirítjuk. só nélkül félpuhára sütünk. 1 kisebb fej karalábé. A paradicsomot. Hozzáadjuk a felszeletelt paprikát. 6 dkg olaj. Megszórjuk 10 dkg rizzsel. A hagymát karikákra vágva az olajban megfonnyasztjuk. 1/2 dl olaj.1/2 kg paradicsom. a paprikát megtisztítjuk. felszeletelt paradicsomot. 20 dkg zöldbab. hogy gyengén ellepje. pirospaprikával megszórjuk. só. besűrítjük vele a mártást. 10 dkg rizs. 1 fej hagyma. 4 db paradicsom. magvaitól megtisztított. Lefedve addig főzzük. 1 középnagyságú zeller. só. Olaj helyett készíthetjük füstölt szalonnából is: a szalonnát először kiolvasztjuk. Lecsó tojással Hozzávalók: 8 db zöldpaprika. 10 dkg olaj. ráöntjük az elhabart tojásokat. Ugyanígy készül tarhonyával is. Lecsó rizzsel Hozzávalók: 6 db zöldpaprika. amíg minden nedvessége elpárolog. megsózzuk és annyi vizet öntünk rá. 1/2 kg paradicsom. Kolbásszal dúsíthatjuk. 138 . só. a pörcöt kivesszük (ezt majd a kész lecsó tetejére rakjuk). még 20 percig csendesen főzzük. amelyet többszöri kevergetés mellett. 1/4 fej édes káposzta. Dzsuvecs (szerb étel) Hozzávalók: 25 dkg burgonya. karikákra vágjuk és a hagymához adjuk. A hagymát karikákra vágva az olajban halványsárgára pirítjuk.zsemleszínű rántást készítünk. 20 dkg sárgarépa. 1 fej hagyma.

és már a kezdetén ráöntjük a tejfölt. Közéje keverjük a paradicsomot. Tetejére karikára vágva fektetjük a kicsumázott zöldpaprikát. A burgonyát megtisztítjuk. Készíthetjük a rácos húst főtt burgonyából is. a karalábét szeletekre. a paradicsomot meg a hagymát. és a sütőbe visszatolva. 30 dkg zöldpaprika. még egyszer átsütjük. 3 szelet sertéskaraj vagy tarja. Belsejét a magjától megtisztítjuk és gyengén megsózzuk. félpuhára pároljuk. só. só. mély tűzálló tálba terítve. 40 dkg bármilyen húst pörköltnek elkészítünk és mielőtt a zöldségeket sütőbe tesszük. Hússal is készíthető. 30 dkg paradicsom. ha a tetejére kerül néhány hagymakarika is. Tálalás előtt 10 perccel leöntjük a paprikával ízesített tejföllel. egy óra hosszat sütjük. azonnal összekeverjük. a sárgarépát. tetejét káposztalevéllel letakarjuk. 1 kávéskanálnyi liszt. hogy mindkét felük egyenletesen piruljon. s forró sütőben. 1/4 kg zöldborsó. 1 kiskanál olaj. Töltelék: a rizst 2 dkg 139 . akkor a tetejére viszont nem nyers. hanem hirtelen kisütött vagy egyben puhára párolt s utána felszeletelt hús kerül. Ezt a rácos húst elegendő 15 percig sütni a sütőben. a zöldbabot kettőbe törjük. kevergetés nélkül 20—30 percig sütjük. 2 keményre főtt tojás. és az egészet befedjük az alaposan kivert megsózott hússzeletekkel. félretesszük. Töltött paradicsom Hozzávalók: 8 db középnagyságú paradicsom. zellert karikákra. 5 dkg vaj. Rácos hús Hozzávalók: 1 kg burgonya. A fordításnál nem árt.A burgonyát hasábokra vágjuk. 12 dkg rizs. amíg a mindenfajta zöldség teljesen megpuhul és jól átsül. 2 fej vöröshagyma. rétegenként megsózzuk. nagyon kevés víz hozzáadásával. paprikát ujjnyi szeletekre vágjuk és a hagymás olajban összevegyítve. A sütőben kb. késhegynyi pirospaprika. a káposztát. 1 dl tejföl. félidőben megfordítva a hússzeleteket. A paradicsomok tetejét levágjuk. zöldpetrezselyem. és kiolajozott. 2 dl tejföl.

Ugyanaz hússal töltve Hozzávalók az előbbieken kívül: 25 dkg párolt sertéshús. bors. Egy vagy két kis tököt meghámozunk. A tojásból. tojásba. Tálaláskor mindegyik paradicsom tetejére kis zöldpetrezselyem levelet helyezünk. só. s mindezeket gyengén öszszekavarjuk. keresztben 1/2 cm vastag szeletekre vágjuk. 1 tojás és 8 dkg párolt rizsből töltelék. Burgonyapürével vagy rizskörettel tálaljuk. aminek a belseje még gyenge. és úgy sütjük ki. és forró sütőbe tesszük. morzsába (To-li-móba) mártva. fél centiméter széles karikákra vágjuk. Palacsintatészta helyett panírozhatjuk lisztbe.vajon félpuhára pároljuk. 1 tojás. A paradicsomszeleteket előbb lisztbe. hozzáadunk bőven apróra vágott zöldpetrezselymet. zöldpetrezselyem. magját kidobjuk és a tökkarikákat 140 . és közvetlenül a sütés előtt megsózzuk. Kirántott paradicsom Hozzávalók: 1 kg nagy. sózzuk. só. a paradicsomokat vele leöntjük és ezzel is pár percig sütjük. A paradicsom fedőlapját visszahelyezzük. Az előbbi leírás szerint a paradicsomokat megtöltjük és ahhoz hasonlóan sütjük. a forró olajban mindkét oldalát ropogósra sütjük. 2 dl olaj. A tejfölt egy kanál liszttel Összekeverjük. gyengén megborsozzuk. bors. a főtt tojásokat apró kockákra vágjuk. 10 dkg liszt. s a paradicsomokat velük megtöltjük. a zöldborsót szintén megpároljuk. tejből. Kirántott tök Erre a célra egészen fiatal tököt veszünk. majd a tésztába mártjuk. A paradicsomokat meghámozzuk. Tálaláskor mindegyik paradicsom tetejére egy kanál burgonyahabot teszünk. kemény paradicsom. vajazott tűzálló tálba rakjuk. megdarálva. lisztből sűrű palacsintatésztát készítünk. 2 dl tej.

Burgonyakörettel. 1 tojásból sűrű palacsinta. 4 dkg zsír. héjától és belsejétől megtisztítjuk. a vajjal. és gyengén sós vízben. Szűrőlapáttal kiszedjük. kevés sós vízben addig pároljuk. A tököt hosszába vágva. rizsből a szokásos módon tölteléket készítünk. a húsból. egy tojást hozzáadunk s a két fél tök belsejét megtöltjük. pár csepp ecettel csak addig főzzük. Tejföllel meglocsoljuk. tojásba. Tölthetjük a tököt rizzsel. s mindkét oldalon zsírban vagy olajban. só. 1 tojás. morzsába (To-li-móba) mártva. salátával önálló fogásként tálaljuk. 2 dl tejföl. közepes tűzön világossárgára sütjük. A meghámozott tököket nagyságuknak megfelelően keresztben két-három darabba vágjuk. 141 . Túróval töltött tök Hozzávalók: 2—3 salátauborka nagyságú gyenge kis tök. gyengén megsózzuk és a tökdarabokat megtöltjük. tojással. 8 dkg rizs. 5 dkg vaj. és 15—20 percig középmeleg sütőben átsütjük. majd a tésztába mártjuk. zöld kapor. 2 dl tejföl. Töltött tök Hozzávalók: 1 kg fiatal spárgatök. apróra vágott zöld kaporral elkeverjük. olajjal megkent lapos tűzálló tálba üregükkel felfelé helyezzük. megpuhul. amíg átüvegesednek. mint a rántott húsokat. tojással elkevert őrölt sertéspörkölttel is.megsózzuk. A túrót szitán áttörjük. Tejföllel leöntve tálaljuk. 30 dkg sovány sertéshús. 2 tojás. A tököt lábasban. jól lecsurgatjuk. 25 dkg tehéntúró (lehet a fele juhtúró). belsejüket kikaparjuk. Kiránthatjuk lisztbe. Hidegen is fogyasztható. amíg átüvegesedik.vagy sörtésztát készítünk 1/2 dkg élesztővel: a szeleteket előbb lisztbe.

Gyengén megsózzuk. azután fedő alatt kevés vízzel puhára pároljuk. gyenge tökből is. 3 evőkanál olaj vagy 2 dkg libazsír. Közben a paradicsomot is meghámozzuk. 40 dkg marhahús (leveshúsnak való). fél centiméter vastagra. míg a hús kissé megpirul. A rakott tököt készíthetjük egész fiatal. Tálaláskor tetejét zöldpetrezselyemmel vagy zöld kaporral meghintjük. 2 libacomb. A szeleteket az előbbihez hasonlóan a hússal. meghintjük a pirospaprikával. vékonyan meghámozzuk. 1 dl tejföl. és középmeleg sütőben kb. 1 kis fej vöröshagyma. só. 10 dkg olaj. Tűzálló tálban a párolt tököt a darált hússal rétegenként összerakjuk. és a tetejére hintjük a lisztet. egy hagyma. lecsurgatjuk. 3 dkg olajban megfonnyasztjuk. 2 liter vízzel. és a sütőben addig sütjük. belsejével együtt keresztbe vágjuk. 40 dkg füstölt hús (legjobb a füstölt libacomb vagy mell. és ügyelni 142 . 1 evőkanál liszt. egy-két kanál tejföllel meglocsoljuk és kisütjük. paradicsommal összerakjuk. Sólet Hozzávalók: 40 dkg tarkabab. eleinte addig kavargatjuk. 1/4 kg paradicsom. A tököt úgy készítjük elő. beletesszük az előző este beáztatott babot és felengedjük kb. lisztbe mártjuk és mindkét oldalán forró olajban átsütjük. majd zsírjára lepirítjuk. Hozzáadjuk a húsféléket. borsozzuk. Tetejét paradicsomszeletekkel fedjük be. Erre a célra 2—3 kis tököt veszünk. s mindkét oldalán forró olajban gyorsan átsütjük. megsózzuk. 1 kiskanál pirospaprika. ahogyan a „Párolt tök vajas morzsával" leírásánál láttuk. Általában nagy fazékban jó készíteni. vékony szeletekre vágjuk. míg a belevalók teljesen meg nem puhultak. a hagymát apróra vágjuk. sózzuk. majd a darált húst hozzáadjuk. bors. 15 percig sütjük. amelyet belekeverünk. közben egy-egy szelet paradicsomot helyezünk közé.Rakott tök Hozzávalók: 1 kg gyenge spárgatök. Az egészet lefedjük. A húst ledaráljuk. 40 dkg sovány sertéshús. de tehetünk bele füstölt csülköt vagy oldalast is). A zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott hagymát.

Minél kisebbre daraboljuk őket.arra. kivéve a szegfűgomba szárát. a gombatenyészetekből szerzett áru veszélytelen. 143 . ajánlatos kevés vízzel pótolni. Tárolni hűtőszekrényben. amely sokféle étel elkészítésére alkalmas. 5 dkg szárított gomba 25 dkg friss gombának felel meg. A szárított gombát kiáztatjuk. Nálunk legismertebbek a csiperke vagy sampinyon. cikkekre. A fej alsó részéről csak a megfeketedett. túlérett lemezeket vágjuk ki. hogy a víz a kezdetén ellepje a belevalókat. azért csak frissen szedett gombát vásároljunk. a kucsmagomba. mint a friss gombát. finomra vágjuk vagy egészben hagyjuk. Az apróbb gombákat egészben hagyjuk. de anélkül is kitűnő. a férgesét eldobjuk vagy a férges részeit kivágjuk. mert gyakori a gombamérgezés: csak hatóságilag ellenőrzött helyről vásároljunk gombát. de tálalni rövid lével. a piros és barna hátú vargányagomba. a sárga színű róka-. ha túlságosan is elfő a leve. mert az kellemes ízű. Gombás egytálételek Kiváló ízük miatt rendkívül népszerűek és nagy fehérjetartalmuk miatt nagyon táplálóak. több vízben alaposan átmossuk. sűrűn kell. a szegfűgomba. ha a benne levő füstölt hústól nem elég sósak. Sokan gerslit is raknak a sóletbe. Fogyasztásuk nagy óvatosságot kíván. A sülés során a vizet a bab és a húsfélék magukba szívják. Sózni csak akkor kell. A gombát felhasználás szerint daraboljuk: vékony szeletre. lehetőleg aznapi fogyasztásra. a nagyobbak szárát letörjük. üveg vagy porcelán edényben is csak egy-két napig lehet. A gomba könnyen romlik. Az egészen friss gomba fejéről a bőrt nem húzzuk le. A gombát átválogatás után többszöri vízváltással tisztára mossuk. apró kockára. annál könnyebb a megemésztésük. Az egészséges. sós vízben megfőzzük és úgy használjuk fel. ép gombaszárakat is felhasználjuk.

paprika vagy bors. Ekkor hozzáadjuk a szeletekre vágott gombát. illetve 5 dkg vaj. A tojásokat tejföllel elkeverjük és a gombára öntjük. A hagymát apróra vágjuk. A lisztet a tejföllel elkeverjük. hagyma. A vargányagombát megtisztítjuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. pirospaprikával megszórjuk és kevés vízzel 1/2 óra hosszat párol juk. 4 egész tojás. A hagymát apróra vágva a zsiradékban gyengén megpirítjuk. 1 kanál tejföl. megsózzuk és fedő alatt addig pároljuk. sót.Gombapaprikás Hozzávalók: 1/2 kg bármilyen ehető gomba. forró zsiradékon világossárgára pirítjuk. só. vékonyra felszeleteljük. az apróra vágott zöldpetrezselymet. amíg a gomba egészen puha és zsírjára sül. paprika. és gyakori kavargatás mellett erős tűzön megpirítjuk. Esetleg 15 dkg rizsből készített rizskörettel egészíthetjük ki. rizzsel). ízlés szerint borssal vagy paprikával fűszerezzük. Hozzáadjuk a gombát. de tojásfeltét nélkül is kitűnő. 144 . 1 dkg liszt. Zöldpetrezselyemmel. Galuskát vagy rizst adunk hozzá. só. Gomba tojással Hozzávalók: 40 dkg gomba. borsot. és vele jól felforraljuk. bors. zöldpetrezselyem. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. zöldpetrezselyem. Addig kavargatjuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 1 kis fej vöröshagyma. 1 dl tejföl. só. amíg a tojás szilárdulni kezd. A tejföllel elkeverjük. a megpirított gombára öntjük. vacsorára vagy második fogásnak is adhatjuk valami körettel (pl. Előételnek. Tejfölös vargányagomba Hozzávalók: 60 dkg vargányagomba. 2 dl tejföl. Tükörtojással vagy tojás ropogóssal (krokett) tálaljuk. A megtisztított gombát apróra vágva a zsiradékon puhára pároljuk.

morzsába (To-li-móba) mártjuk. tiszta konyharuhával megszárítjuk. megsózzuk. só. hogy a vastagabb fejek is jól átsüljenek.Sült gombafejek Szép nagy gombafejeket megtisztítunk. enyhén ecetes vízbe dobva. megmossuk és lobogó forró. Kirántott gomba Hozzávalók: 60 dkg gomba. úgy különösen finom. 10 dkg liszt. megmossuk. 2 dl olaj. törött borssal. meglocsoljuk kávéskanálnyi olajjal. Hosszúkás vagy kerek tálon 15 dkg rizsből köretet készítünk. és bő. 5 percig főzzük. és forró sütőben megsütjük. 20 dkg morzsa. Zománcos tepsit vagy lapos tűzálló tálat olajjal megkenünk. 15 dkg rizs. Roston is készíthetjük. Mindegyiket megszórjuk apróra vágott zöldpetrezselyemmel. forró olajban lassan megsütjük. felvert tojásba. Rizsalapra helyezve tálaljuk. hogy nyílásukkal felfelé legyenek. s a gombafejeket úgy helyezzük bele. megbarnult lemezeket kikaparjuk. 2 egész tojás. 145 . A gombát megtisztítjuk. és arra helyezve tálaljuk. a belső. Lisztbe.

A gombapéppel a paradicsomokat megtöltjük. amíg megszilárdul. só. 1/2 kg gomba. belsejét éles késsel kitisztítjuk. vékonyan megolajozott. a tejföllel meglocsoljuk.Gomba sörtésztában A kirántott gombához hasonlóan készül. A palacsintatésztához hasonlóan készül. kissé megsózzuk. A paradicsomok felső részét vékonyan levágjuk. 10 dkg liszt. a tojásfehérjét felverve adjuk hozzá. A főtt gombát először lisztbe. vastagabb gombákat keresztbe. vékonyabb szeletekre vághatjuk. 5 dkg vaj. lapos tűzálló tálba helyezzük. Tálaláskor reszelt sajttal megszórjuk. csak nem panírozzuk. majd a sörtésztába mártjuk. 1 dl tejföl. egy fej hagyma. csak sűrűbbre kavarjuk. majd zsírjára pirítjuk. addig keverjük. A nagyobb. lefelé fordítjuk. zöldpetrezselyem. 2 egész tojás. . és forró sütőbe téve. hogy a leve kicsurogjon. úgy sütjük. bors. Sörtészta: 2 egész tojás. 2 dl sör. 5 dkg olaj. Gombás lepény (lásd a Hústalan feltéteknél) Gombával töltött paradicsom Hozzávalók: 10 db középnagyságú paradicsom. és végül 1 kanál olajjal elkeverjük. só. 1 kanál olaj. Hozzáadjuk a szintén apróra vágott gombát és zöldpetrezselymet és fedő alatt puhára pároljuk. Rizsköretet adunk hozzá. A hagymát apróra vágva halvány sárgára pirítjuk. hanem sörtésztába mártjuk. Hozzáadjuk a felvert tojásokat. gyorsan megsütjük.

tőgy. Húsokon általában az izomszöveteket értjük. Gazdag. A testrészek között minőségileg nagy a különbség. mert a húsboltokból rendszerint több napi érés után kapjuk a húst. ízletesebb. Ezért az ételleírásokat alaposan tanulmányozzuk. hogy felületén csúszós. mint: vese. A hús minősége függ az állat fajtájától. pacal. hogy a húsételeket minél nagyobb gonddal és gyakorlattal készítsük el. A húsrészek ismerete fontos. sertés. hogy az állat levágása után néhány napi érlelésre van szükségük. sertésre. mert minden ételhez más-más húsrész a leggazdaságosabb. oldalasok. nemétől. amelyek szintén magas tápértékűek.és borjúhúsoknál általában értékesebbek a gerinc és a hátsó részek. Ez főleg a háznál vágott nagyobb baromfira. rágós. ujjunkkal benyomva nem rugalmas. A romlott hús könnyen felismerhető arról. ezáltal porhanyósabb. de húsfélének számítjuk az úgynevezett belsőségeket is. Gazdasági és egészségügyi szempontból is fontos. azért jobban összezsugorodik és kevésbé gazdaságos. A hűtőszekrényben vagy más hideg helyen tartott hús 2—3 nap alatt „megérik". azért ezek az elsőrendű húsok. hamarább elkészíthető. A húsokat tárolás közben védjük a romlástól. harmadrendűek a lábszár. birkára vonatkozik. nagy a víztartalma. a láb. vér. A frissen vágott hús elkészítve kemény. ragadós nedv keletkezik. velő. takarmányozásától és az egyes testrészektől. a fej. A húsokra általában jellemző. hanem 147 . A marha-. bő választékuk nagy változatosságot tesz lehetővé. máj.HÚSOK A húsokról á l t a l á b a n Étrendünk összeállításában nagy szerepet játszanak a húsételek. kiadósabb lesz. nem olyan jó ízű. korától. Másodrendűek az első részek.

hogy szervezetünk számára fontosabb a fehérje. Ha megnézzük kalóriatáblázatunkat. A fagyasztott húst. Ma már kimutatott tény. addig juhhúsból 29. többféle konyhatechnikai eljárásnak (kiverés. érlelés stb. Az ilyen hús veszedelmes mérgeket tartalmaz. század névtelen magyar szakácsmestere is utolsó helyre teszi könyvében a sertést. borjúból 26. fűszerezés. mint a sertésből. Annál nagyobb volt az akkor még tehénhúsnak nevezett marhahús rangja. pl. mint a sertést —. A marhahús elkészítése azonban jóval több gondosságot igényel — mivel rostjai kemények. jóval drágább a marhahús: de a XVI.) kell alávetnünk. Óvatosan járjunk el a fagyasztott húsok tárolásánál is: nyersen 1—2 napnál tovább ne tartsuk. sertésből pedig csak 15 féle receptet olvashatunk könyvében. de megéri ezt a többletmunkát. Őseink ösztönösen. 148 . de még a juhhúsé is — míg olvasóinak 33-féle tehénhúsreceptet ad. Csak hazánkban és csak századunkban tartják a legfontosabb húsnak a sertéshúst. Külföldön mindenütt sokkal népszerűbb. hogy mit egyenek. mint a zsír. A gyorsan felengedett hús sok értékes húsnedvet veszít. élelmezéstudományi szakismeretek nélkül is helyesen választották ki.puha. Ugyanakkor a marhából sokkal többféle. baromfit hűvös helyen hagyjuk felengedni. azonnal észrevehetjük a két hús közötti különbséget a marhahús javára. fogyasztásra nem alkalmas. sokkal ízletesebb pecsenyét lehet készíteni. zöldes foltok jelennek meg rajta s kellemetlen szaga van.

inkább díszítésül rakunk a tálra. saját gőzében pároljuk. mártást készítünk és közvetlenül a húsra vagy a hús alá öntjük. mert a hosszában felvágott hús rágós. párolva vagy főzve. kevés vízzel. mert könnyen szétroncsolódnak. Ezután fedő alatt. Sütés előtt a húsokat minden oldalról forró zsírban átforgatjuk (elősütés). A mártásos húsokhoz száraz köretet adunk.) A szeletekben készített húsokat a csontoktól és hártyáktól tisztítsuk meg. hanem 10 percig befedve meleg helyen pihentetjük. Egészben sütés. 149 . Hasonlóan sózzuk sütés előtt a baromfiféléket is. Párolásnál a húst egészben vagy szeletekben minden oldalról forró zsírban átsütjük (elősütés). legalább 20 percig állni hagyjuk. pár csepp ecettel dörzsöljük be. sütés előtt sóval bedörzsöljük. A hússzeletek rostjait kiveréssel puhítjuk. hanem feldarabolása előtt folyó vízzel jól mossuk át. hogy rostjait keresztbe vágjuk. párolása és sütése A tisztán kezelt húst nem szabad sokáig vízben áztatni. a hús könnyen megég. A párolást kuktában is végezhetjük. az öregebb húsokat eleinte pároljuk és azután sütjük. amiből csak keveset. Ha több személyre tálalunk. és sütés közben a húsokat saját levükkel időnként locsoljuk. Az egyben sült húsokat megtisztítjuk a fölösleges hártyáktól és csontoktól. mert különben kiszáradnak. A húsokat készíthetjük egészben vagy szeletben sütve. A visszamaradt zsírból. így a tartalmas anyagok a húsban maradnak. mert ezáltal értékes anyagokat veszít. így gazdaságosabban szeletelhetjük fel. A húsrészeket mindig úgy szeleteljük. A húsok egészben sütése igen nagy figyelmet kíván. különben összezsugorodnak. Túl vékonyra azonban nem szabad kiverni. Az egészben sült húsokat nem vágjuk fel azonnal. a körítést ízlésesen külön tálban adjuk az asztalra. Ha öreg hús áll rendelkezésünkre. Ha nem vigyázunk rá. mindig kevés vízzel. (Azért teszünk a vadak páclevébe is ecetet. ez a pecsenyelé. s azzal kissé állni hagyjuk: az ecet ugyanis roncsolja a kemény húsokat. és értékes anyagok vesznek el. A fiatal húsokat csak sütjük. sütésnél kiszáradnak. megégnek. Sok vízben párolva a húsok főtt hús jelleget kapnak.A húsok előkészítése.

Egybesütve. Főzve. félig sült állapotban. Fehér pecsenye 7. Párolva. Dió (gömbölyű felsál) 10. 2. Felső lábszár 15. 5. 4. Főzve. Egybesütve.Marhahúsok A marha húsát sokféleképpen tálalhatjuk. Nyak — tarja 3. Szegy. Egybesütve. főleg ha tudjuk. Fartő (csípő és hamis fartő) 6. Párolva. Apróhúsok. 3. Fekete pecsenye 8. frissen sültnek. félig sült állapotban. Párolva. fűszerezés. magas hátszin 4. Leveshúsok. hátulja (vékony szegye) 11. Uszály 14. 150 . félig sült állapotban. frissen sültnek. Szegy. puha ételeket készíthetünk a marhahúsból is. Alsó lábszár Egyes részek előnyös felhasználása: Nyelv: Főzve. Lapocka 12. mint a nálunk népszerűbbnek tartott sertéshúsé. 4/a. pácolás. frissen sültnek. Leveshúsnak. de megfelelő eljárásokkal: kiverés. eleje (vastag szegye) 13. hogy miből mit készítsünk. Rostélyos. Marha Bontási részei: 1. szeletelve. Bár a húsa keményebb. Hátszín 4/a. Párolva. Vesepecsenye — bélszín 5. Gulyás stb. tűzdelés stb. Szeletelve. 1. Pácolva — füstölve: Száj: Salátának (ökörszáj saláta). Szeletelve. igen ízletes. Felsál 9. A kukta nagyon meggyorsítja a marhahúsok készítését. Fej 2.

Szeletelve. Kuktában ugyan jóval rövidebb idő alatt készül el. hogy a paprika meg ne égjen. Főzve. s már majdnem puha. Szeletelve. Leveshús. csöves paprika. ezért a húst is azonnal hozzáadjuk. lábszár. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. de ezalatt a hagyma nem olvad szét. 13. tehát a levet nem sűríti kellő mértékben. A húst túl puhára ne főzzük. zsírjára sütjük. Pár percig kevergetjük. só. Vagdalva. Gulyás. s jól lefödve pároljuk. a bélszín vége (pacsni). Mély edényben tálaljuk. Pörkölt. Külön tálban adjuk melléje a köretet: sós vízben főtt burgonya illik hozzá. Gulyás. A középnagyságú hagymát apróra vágjuk. pedig a pörkölt rövid lében párolt hús. Leveshús. ízletesebbek. A húst hártyáitól jól megtisztítva. vigyázva. hogy a leve el ne apadjon. zamatosabbak. Párolva. Adhatunk hozzá ízlés szerint 1—2 paradicsomot. Leveshús. s kevés vízzel felöntve teljesen puhára főzzük. paradicsom. megszórjuk egy púpos kávéskanál paprikával. 8. 10. Marhapörkölt Hozzáválók: 60 dkg marhahús. zsírban megfonnyasztjuk. Főzve. Pörköltnek a marhahús lágy részeit használjuk. Majd megsózzuk. Párolva — füstölve. Apróhús. zöldpaprikát. Ilyenek a lapocka. A leve se túl híg. hogy a hús minden oldalról átsüljön. télen kevés paradicsomlevet vagy lecsót.) Párolva. újra öntünk hozzá. Párolva. Főzve. annyi vizet öntünk rá. 2 cm-es kockákra daraboljuk. Főzési ideje kb. Apróhús. hozzávéve egy darab marhaszívet. 13. Pörköltnek. pár percig kevergetjük. Ha nem tálaljuk azonnal. Leveshús. se túl sűrű ne legyen. Leveshus. hogy a húst elfedje. (ököruszály l e ves. 7. édes-nemes paprika. lepirítjuk. vesét. 9. ezért nem ajánlatos benne főzni. 1 fej hagyma.6. mert összeesik és nem gazdaságos a tálalása. Párolva. ha vegyes húsrészekből készítjük. Apróhús. Szeletelve. Ha a vizet elfőtte. Vadasan. 14. Párolva. 12. mert akkor főtt hús jelleget kap. Ha a vizet elfőtte. Főzve. Pörkölt Leveshús. 11. mert ezek puhábbak. Főzve. a lábast helyezzük vízgőz fölé jól lefedve. tetejét díszíthetjük karikákra vágott erős csöves zöldpaprikával. de köríthetjük galuská151 . 2 óra. de egyszerre ne sokat. Jó.

val. aminek vidékenként igen sok változata van. 1 nagyobb fej hagyma. bőven felengedjük vízzel és kockára vágott burgonyát teszünk bele. vigyázva kevergetjük. magjától megtisztított paradicsomot. só. só. Borsos tokány Hozzávalók: 60 dkg sovány marhahús. a zsírját leszűrjük. A bográcsgulyás ősi magyar étel. 1 db paradicsom. zöldpaprika. 80 dkg burgonya. bors. zöldpaprikát. Fövés közben hozzáadjuk a szeletekre vágott. egy fél vagy egy kis tojás. majd zsírjára sütjük. kisujjnyi csíkokra vágjuk. 1 fej hagyma. 1 paradicsom. A húst vékony. 15 dkg füstölt szalonna. Bográcsgulyás Hozzávalók: 60 dkg marhahús (pacsni). s hozzáadjuk a 152 . a fehér bort (ami el is maradhat). Befejezés előtt néhány perccel csipetkét főzünk bele. mint a pörköltet. egy késhegynyi törött borsot. s a pörkölthöz hasonlóan kevés lében pároljuk. a szalonnát szintén. Beletesszük a húst. rizzsel. A szalonnát kisütjük. A bográcsgulyás főleg a sűrűségével különbözik a gulyáslevestől. s a hagymás zsírban többszöri kevergetés mellett átsütjük. a palócgulyás zöldbabbal és tejföllel. amivel csendesen tovább főzzük. Víz helyett adhatunk hozzá kevés vörös bort is. 1 dl fehér bor. a többi zsírnoz öntjük. hogy mit adnak a pörkölt húshoz: a szegedi gulyáshoz a burgonyával egyidőben szeletekre vágott édes káposztát adnak. Mikor a hús majdnem puha. aszerint. Jól lefödve puhára pároljuk. A húst úgy készítjük elő. héjától. esetleg makarónival is. 1 zöldpaprika. A csángógulyás burgonya helyett savanyú káposztával és rizzsel készül. pirospaprika. Csipetkének 15 dkg liszt. Majd vízzel fölengedjük. az apróra vágott hagymát benne megfonnyasztjuk. hogy a burgonya és a csipetke egyenletesen legyen elosztva. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír.

Az igazi erdélyi borsos tokányt puliszkával tálaljuk. párolt rizzsel tálaljuk. esetleg zöldborsós vagy gombás rizst adunk hozzá. egyéni ízlés szerint gombát vagy a rendelkezésre álló hozzá illő más anyagot adva hozzá. s a hússal együtt készre pároljuk. jól felfőzzük. csípős ízűnek kell lennie. Puliszkát. kissé megpirítjuk. egy dkg liszttel meghintjük. jól felforraljuk. piros paprikával. fehér borral ízesíthetjük. mint a borsos tokány. hozzákeverünk 20 dkg gombát. gombás rizst vagy tört burgonyát adunk hozzá. 1 dl tejföllel fölengedjük. s tálaláskor a tokány tetejére helyezzük. reszelt citromhéjával. barna színű. A majorannás tokány olyan. csak kevés majorannával fűszerezzük. A gombás tokány úgy készül. tetejét a szalonna tepertőjével szórjuk meg. sűrű. A húst fokhagymával. pár csepp ecettel. 1 dkg liszttel lehintjük. A tokány leve rövid. Apróra vágott zöldpetrezselyemmel megszórva. esetleg kevés erős. erdélyi étel. Amikor a hús már majdnem puha. Az erdélyi borsos tokányt az előbbihez hasonlóan készítjük. borssal. s tálalás előtt 1 dl tejfölt öntünk hozzá. amivel kb. Mikor zsírjára lesült. mártássűrűségűre felengedjük. csipetnyi cukorral is fűszerezni. Ha a tokányban a hús félig megpuhult. továbbá vegyesen sertés-. tört burgonyát vagy galuskát adunk hozzá. karikára vágjuk. marhahúsból is. csipetnyi babérlevéllel. A debreceni tokány a borsos tokány leírása szerint készül.kisütött szalonnadarabokat. Kivesszük. mint a rendes borsos tokány. 10 percig forraljuk. 153 . A tokányhoz hasonlóan készül a savanyú vetrece. Pár percnyi sütés után kevés vizet öntünk hozzá. 10 percig 1—2 pár debreceni kolbászt párolunk benne. Készíthetjük a tokányt bélszínből vagy bélszínfejből. Amikor zsírjára sült. tejfölös habarással felengedjük. A borsos tokánynak igen sok változata ismeretes a magyar konyhán. s ekkor ízesítjük kevés mustárral. csöves paprikával fűszerezzük. Enyhén savanykás. Főtt burgonyát vagy párolt rizst. Párolt rizst. Lehet pár csepp ecettel. tartalmas.

bors. A rostélyosokat készíthetjük párolva vagy hirtelen sütve. 4 dkg olaj vagy zsír. köménymag. s forró zsírban mindkét oldalát hirtelen pirosra sütjük. Mikor már majdnem puha. lassan főzzük. forró olajban ropogósra sütjük. és zsírpapírba vagy alufóliába csomagolva. hártyáktól tisztítsuk meg. só. fedő alatt rövid lében pároljuk. 1—2 napig hűtőben érleljük. Hagymás rostélyos Hozzávalók: 80 dkg rostélyos szelet. paprikával leöntjük. tetejére visszarakjuk a szeleteket. liszt. kevés finomra tört köménymagot. paradicsomot. a szeleteket az egyik oldalra húzzuk. a levébe tesszük a cikkekre vágott nyers burgonyát. az inaktól. érett. esetleg mustárral is kenjük meg. hozzáadjuk a karikára vágott zöldpaprikát. 2 db paradicsom. só. Vékony karikára vágunk hagymát. borsozzuk. A megtisztított rostélyos szeleteket kiverjük.Rostélyosok A rostélyosokat a magas hátszínből készítjük. ha puha. 2 db zöldpaprika. majd csontozzuk ki. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Serpenyős rostélyos Hozzáválók: 80 dkg rostélyos. de szükségből a lapos hátszín is megfelel. mindkét oldalukat hirtelen megpirítjuk. hogy a 154 . 80 dkg burgonya. 2 fej hagyma. széleit bevagdaljuk. Tálalásnál a hús tetejére szórjuk. kevés vízzel még felöntjük s befedve. Ajánlatos pár órával előbb előkészíteni a szeleteket: olajjal. Sütési idejük 2—3 perc. A rostélyos szeleteket az előbbihez hasonlóan előkószítjük. lisztben megforgatjuk. pirospaprika. Az utóbbi csak akkor ajánlatos. megsózzuk. fiatal hízott állat húsából készítjük. A zsiradékon az apróra vágott hagymát megfonnyasztjuk. a húsokat belehelyezzük. és bő. s hűtőben pihentessük. Vásároljuk felszeletelve. majd kevés vízzel. 1 fej hagyma.

csak a befejezés előtt karikákra vágva vagy egészben hagyva debreceni kolbászt főzünk bele. Tálaláskor megszórjuk apróra vágott zöldpetrezselyemmel és csőtésztával vagy rizzsel körítjük. Amikor a hús félig megpuhult. 12 dkg rizst. Eszterházy rostélyos Hozzávalók: 4 szelet rostélyos. paprika. Készíthetjük virslivel is. 1 kanál liszt. vizet öntünk alája. hozzáadunk 6 db szeletekre vágott zöldpaprikát. A mártásnak sárga színűnek kell lennie.paprikás zsír feljöjjön a tetejére. 2 hagyma. cukor. borsozzuk. Ha a zöldség egészen megpuhult. mustár. elkeverjük és a tejföllel felengedjük. 11/2 dl tejföl. bővebb hagymás zsiradékban. babérlevelet. 15 dkg vegyes zöldség. só. tetejére a burgonyát. hozzáadjuk a vékony metéltekre vágott vegyes zöldséget. Amikor zsírjára sült. s a szeletekkel befedjük. 1/2 kg paradicsomot. 1/4 kg paradicsom. Csáky rostélyos Hozzávalók: 4 szelet rostélyos. 10 dkg olaj vagy zsír. és ha szükséges. A bácskai rostélyos lecsóval készül. zöldpetrezselyem. 4 dkg zöldpaprika. 1 kis fej hagyma. meghintjük liszttel. 3 dkg liszt. só. 1 babérlevél. 11/2 dl tejföl. személyenként egy fél virslit számítva. majd a húsokat rárakjuk. még adunk hozzá vizet. hirtelen átsütjük és kevés vízzel fedő alatt pároljuk. hozzáadunk — ha van — 1/2 dl fehér bort. 6 dkg zsír. A zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott hagymát. Tálaláskor alulra rakjuk a húst. Tálaláskor a lecsós rizst felhalmozzuk. s a levét aláöntjük. Amikor a hús majdnem megpuhult. csipetnyi cukorral ízesítjük. A debreceni rostélyos a serpenyős rostélyoshoz hasonlóan készül. Egy kanál mustárral. 4 egész tojás. 155 . sózzuk. kevés pirospaprikát. A rostélyos szeleteket gyöngén kiverjük. ráhelyezzük a rostélyos szeleteket és (befedve) lassú tűzön puhára pároljuk. és a húst zsírjára pároljuk. vékony karikára vágott csöves paprikával díszítjük.

paradicsommal és a tojásokkal tojásos lecsót készítünk (lásd Lecsó tojással). zöldpaprikával. lehártyázzuk és vigyázva kiverjük. beolajozzuk. széleit bevagdossuk. Ehhez a készítményhez csak fiatal. a zsineget lefejtjük róluk. erős tűzön vagy roston közepes parázson mindkét oldalát pirosra sütjük. Ha megfelelő felsálunk van. végül zsírjára sütjük. Hátszínszelet Hozzávalók: 80 dkg hátszínszelet. liszttel meghintjük. se sűrű. Mikor a hús megpuhult. Közben 1—2 paprikát és 1 paradicsomot is adunk a léhez. egy egész tekercsben is készíthetjük. csontlevet öntünk rá. A kicsontozott hátszínt hártyáitól jól letisztítjuk. A húst gyengén megsózzuk. Tálalásnál a fölösleges zsírt leöntjük róla. Sózzuk. főzelékkörítésekkel és bármilyen salátával tálaljuk. hogy a szeleteket szét ne roncsoljuk. megfonnyasztjuk. rákenjük a lecsót. A rostélyosokat kicsontozzuk. megtűzzük. 6 dkg olaj vagy zsír. A rostélyosokat kiszedjük. szépen felszeleteljük. jól felcsavarjuk. só. és fedő alatt pároljuk. Egy lábasban zsírt forrósítunk. mint a paprikás csirkéé. Kínáljunk hozzá ketchupot is. és nagyon forró zsiradékban. de ennek párolási ideje valamivel több. Ha a hús öregebb marhából van. s a töltött rostélyosokat mindkét oldalról megpirítjuk.vagy felsálszeletekből is. zsírjára sütjük. Sütési ideje csak pár perc. makarónival vagy rizszsel tálaljuk. de nem verjük ki túl vékonyra. átsütés után még kevés vizet öntünk alája és fedő alatt puhítjuk. a széleket behajtjuk. mint a töltott felsált. borsozzuk. hozzáadjuk a tejfölt. hízott marhahús alkalmas.A hagymával. vagy vékony zsineggel összekötjük. se híg. és pár percig még összeforraljuk. Zsírját ráöntve. Leve olyan legyen. piros paprikával meghintjük. mustározzuk. Galuskával. tálra téve a levét aláöntjük. bors. burgonyával. Finomra vágott hagymát teszünk a zsírba. 156 . Készíthetjük hátszín.

vízzel pótoljuk. bort és felöntjük 8 dl vízzel. Amikor a hús megpuhult. Ha a leve közben elfő. Leszórjuk a liszttel. 1 kis fej hagyma. A húst kivesszük. 2 dkg liszt. majd kivesszük a zsírból és befödve tartjuk. a fekete pecsenyét és a lapocka vastagabb részeit. 5 dkg olaj vagy zsír. 1 kis fej apróra vágott hagyma. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. besózzuk. Burgonyát vagy gombás rizst adunk hozzá. belelesszük a karikára vágott zöldséget és a hagymát. amit szintén megpirítunk. amíg a barnamártást elkészítjük.és uborkadarabokkal sűrűn megtűzdeljük. paprika. Vigyázzunk.) Ha már puha a hús (a pecsenyevilla könnyen belemegy). a fokhagymát és kevés víz gyakori hozzáadásával fedő alatt másfél-két óráig puhára pároljuk. jól felfőzzük és tálaláskor a vékonyan felszeletelt hús alá öntjük. a gömbölyű felsált. (Párolhatjuk kuktában is. só. A húst hártyáitól jól megtisztítjuk. babérlevelet. 1 szál babérlevél. s ezt is lepirítjuk. hogy mindegyik oldala jól átpiruljon. pár szem bors. 2 dkg cukor. kivesszük a mártásból. A fent leírt módon készíthetjük egybe sütve a fartőt. paradicsomot. hogy a mártás se túl sűrű. 1 dl bor. Beletesszük a húst és befödve 2—3 óráig a sütőben vagy a tűzhelyen csendescn pároljuk. A fehérpecsenyét hártyáitól megtisztítjuk és hosszúkás szalonna-. ecetes uborka. 1 gerezd fokhagyma. 1 szál babérlevél. meghintjük a pirospaprikával. só. és a mártást rászűrjük. a zsiradékot jól megforrósítjuk és a hús mindegyik oldalát jól átsütjük. A cukrot a zsírban barnára pirítjuk. hozzáadjuk a borsot. Párolt marhafelsál barnamártással Hozzávalók: 80 dkg marhafelsál. megforgatjuk rajta a megtűzdelt húst. 1 szál sárgarépa. a rozsdásra sült zsírhoz 1/2 dl vizet öntünk. 1 kanál paradicsompüré. répa. se híg ne 157 . A zsiradékon megpirítjuk a hagymát. hozzáadjuk a babérlevelet.Tűzdelt fehérpecsenye Hozzávalók: 80 dkg fehérpecsenye. zsírjára sütjük. 10 dkg füstölt szalonna. felszeleteljük. 15 dkg vegyes zöldség.

Hártyáitól teljesen megtisztítva jól kiverjük. s egészen puhára pároljuk. 1/2 kg paradicsom. 3 dkg olaj vagy zsír. A darált húst a zsemlével. pár szem egész borsot. kötözzük jól össze. a liszttel lehintjük és a paradicsommal felöntjük. 3 dkg liszt. burgonyát vagy makarónit adunk hozzá. azután fedő alatt félpuhára pároljuk. Körítésnek makarónit vagy burgonyafánkot adunk. só. Helyezzünk a hús közepére hosszába 3—4 keményre főtt tojást. Adunk hozzá babérlevelet. mint a sonkát és olyan eljárással pároljuk és süssük. fokhagymát. a deszkára négyszög alakban helyezzük és besózzuk. Tálaláskor rozsdamártást készítünk hozzá. 1 nyers tojás. A szeleteket lehártyázzuk. besózzuk és forró zsíron mindkét oldalát átsütjük. Tálaláskor a mártást átszűrjük. vagy 2 dl eltett paradicsomlé. A húst szeleteltessük a hentessel egyenesen erre a célra. Ha a mártás híg. hosszában a tálra helyezzük. Rizst. kifacsart és összemorzsolt zsemle. bors.legyen. babérlevél. a tojással és a törött borssal összegyúrva a húsra simítjuk. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. majd a hússzeleteket visszahelyezzük a mártásba. mint a fehérpecsenyét. még egy kissé beforraljuk. nagyon vékonyra kiverjük. Párolt marhaszelet pikáns mártással Hozzávalók: 80 dkg szeletelt marhafelsál. szükséges mennyiségben vizet. Bármilyen burgonya.vagy rizskörettel tálalhatjuk. 1 fej hagyma. só. hogy a főtt tojás is látsszon és a rozsdamártást aláöntjük. 2 gerezd fokhagyma. 25 dkg őrölt sertéshús. csavarjuk göngyölegbe. 1 tejben áztatott. Stefániasült Hozzávalók: 80 dkg egyetlen nagy szeletre vágott felsál. A szeleteket kiszedjük és a visszamaradt zsírban egy fej apróra vágott hagymát halványra megpirítunk. kávéskanál ecetet. A húst ujjnyi szeletekre vágva. 158 . ecet. 3—4 keményre főtt tojás. Készíthetjük egybesütésre alkalmas bármilyen húsrészből.

159 . egészen megpuhítjuk. és mindkét oldalukon kissé megpirítjuk. Tálalásnál rövid lére párologtatjuk. Akkor megsózzuk. (Nyáron dobhatunk mellé párolás közben 1 fej paradicsomot meg egy cső zöldpaprikát. mint a borsos szelet. majd kevés vízzel jó puhára pároljuk. 2—3 percig forraljuk.Göngyölt felsál Hozzávalók: 8 szelet marhafelsál. megforgatjuk rajta a kivert hússzeleteket. törött bors. ha a füstölt szalonna nem elég sós. de nem forraljuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. késhegynyi pirospaprika. a fogpiszkálót kihúzzuk. bőven törött bors. A megforrósított zsiradékon fedő alatt megpirítjuk a hagymát. mint a borsos szelethez. lassú tűzön jó puhára pároljuk. és lefedve. levébe belekeverjük a tejfölt. 1 kiskanál liszt. megforgatjuk rajta a hústekercseket. 1 dl tejföl. hogy félig ellepje. fogpiszkálóval megtűzzük. alaposan megborsozzuk. Ugyanúgy készül. só. A zsiradékon megpiritjuk a reszelt vöröshagymát. és fedő alatt. Csak akkor sózzuk. A hússzeleteket kiverjük. Annyi vizet öntünk rá. és összegöngyölve. Galuskával vagy rizzsel körítjük. só. 8 ceruzavastagságú füstölt szalonnadarab. majd tálra téve. attól még ízesebbé válik. Makaróni illik hozzá. 1 dl tejföl. Milánói szelet Hozzávalók: Ugyanaz. közepükre 1—1 szalonnadarabkát fektetünk. 1 kis fej vöröshagyma. és spagettivel vagy rizzsel körítve adjuk asztalra. Borsos szelet Hozzávalók: 8 felsálszelet. és még 10 dkg reszelt sajt. meghintjük a paprikával. tetejére reszeljük a sajtot. Tálalás előtt behabarjuk a levét a liszttel elkevert tejföllel.) Ha a hús megpuhult. 1 kis fej reszelt vöröshagyma. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. törött borssal meghintjük. de valamivel kevesebb borsot hintünk rá. amivel csak átmelegítjük.

megkenjük fagyos zsírral és sütőben félig megsütjük. egy fej hagyma. felsál. Egy dkg cukrot barnára pirítunk. a húst beletesszük. 5 dkg szalonna. Minden hártyától. só. Ízesítőnek adhatunk még hozzá ízlés szerint mustárt. Most hozzáadjuk a pácléből a zöldségeket és kevés páclével. Utoljára hozzáöntünk 1—2 kanál ecetet. hogy az olaj félig ellepje. A marhanyelvet is szokták pácolni és hasonló eljárással elkészíteni. végül zsírjára sütjük. A húst 1 cm széles szeletekre vágva hosszában a tálra helyezzük. A húst hártyáitól jól megtisztítjuk és a páclével leöntjük. Lehetőleg a bélszín vékonyabb részét vásároljuk erre a célra. néha megforgatjuk. 5 dkg zsír. lefedve puhára pároljuk.Vadas marhasült Hozzávalók: 80 dkg bélszín. pár csepp ecetet és végül a tejfölt. Csőtésztával vagy zsemlegombóccal körítjük. 4 dl olaj. Ha vékony a 160 . faggyútól jól megtisztítjuk. A pácléhez a zöldséget és a hagymát karikára vágjuk. letakarva meleg helyre tesszük és elkészítjük a vadas mártást. petrezselyemgyökér vegyesen. és erős tűzön mindkét oldalát megpirítjuk. A húst kivesszük. Angol bélszín Hozzávalók: 1 kg-os bélszíndarab. babérlevél. Páclé: 20 dkg sárgarépa. télen melegen a húsra öntjük. és a mártást ráöntjük. bors. 1 dl tejföl. Megfelelő nagyságú serpenyőben az olajat megforrósítjuk. hátszín vagy fehérpecsenye. só. mustár. azt jól átsütjük. A lepirult zöldséghez adunk két kanál lisztet. vékony csikokra vágott szalonnával megtűzdeljük. 2 kanál liszt. vízzel felhígítjuk és a mártásra öntjük. megsózzuk. egy liter vízben pár szem borssal és sóval félpuhára főzzük. Elkészítéskor a húst 5 dkg. A húst a páclében hideg helyen 2—3 napig letakarva tartjuk. ecet. zsírpapírba csomagoljuk és 1—2 napig hűtőben vagy hideg helyen érleljük. és ezt a levet nyáron hidegen. 1 dkg cukor. só. olajjal megkenjük. A maradék mártást külön csészében adjuk. felengedjük a páclével és a mártást pár percig főzzük.

hagymakarikákat rakunk rá. 4 egész tojás. ha vastag. Ha azonban valaki így nem szereti. A visszamaradt zsiradékból kevés vízzel pecsenyelevet készítünk. és 1—2 óráig állni hagyjuk. Tetejére 1—1 tükörtojást szoktak fektetni. karfiol stb. Zsírjából pecsenyelevet készítünk. s a szeleteket beszórjuk apróra vágott. 161 . párolt főzelék. Megsózzuk. akkor jó. Vegyes körítés illik hozzá: szalmaburgonya. Bélszínszelet hirtelen sütve (bifsztek) Hozzávalók: 80 dkg bélszín. 10—12 dkg-os szeletekre vágjuk. ezt külön csészében adjuk mellé. Ha a közepe rózsaszínű.bélszín. Belsejénék piros színűnek kell lennie. de nem véres. Bélszínszelet francia módra Hozzávalók: 40 dkg bélszín. a tálon a körítéseket elhelyezzük. só. Ketchup. A tojásokból 4 lepényt sütünk. párolt gombával. salátákkal tálaljuk. a megszórt bélszínszeleteket belegöngyöljük. mustár nem hiányozhat mellőle. bors. 10—10 perc. Sült burgonyával. úgymint: vajas zöldborsó. a szeleteket olajjal átkenjük. hagyma. A bélszínt hártyáitól megtisztítva. A húst éles késsel vékony szeletekre vágjuk. A bélszínszeleteket jó vékonyra kiverjük. Kevés forró olajban vagy zsiradék nélkül teflonedényben. borsozzuk. 20 dkg gomba. az adagját forró zsírban mindkét oldalon 1—1 percig átsütjük. Megsütjük. hagyma. A vízzel hígított pecsenyelevet aláöntjük. 8 dkg zsír. só. sárgarépa. amit sütéskor leszedünk róla. Szalmaburgonyával tálaljuk. 15—15 perc kell 1—1 oldal sütéséhez. illetve roston pár percig mindkét oldalát pirosra sütjük. Azonnal tálaljuk. párolt zöldségekkel. a tálon változatosan elhelyezve. kevés olaj.

Rizzsel. bors. 1 tojásfehérje. Vajon sóval. 20 dkg gomba.Gombás bélszín Hozzáválók: 50 dkg bélszínközép. Bélszín lángos Hozzáválók: 80 dkg bélszín. A marhahúst kétszer ledaráljuk. 4 1 / 2 evőkanál olaj vagy 8 dkg zsír. 25 dkg gomba. 2 dkg vaj. só. Hamis borjúhús marhahúsból Hozzáválók: 25 dkg sovány marhahús. 11/2 dkg liszt. és mindegyiket vékonyra kiverjük. és az így megtöltött dupla hússzeletek széleit összenyomkodjuk. 1 dl tejjel elkeverjük. só. hozzáadjuk a burgonyát. törött borssal addig pároljuk a felszeletelt gombát. A hús 162 . 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír (ha roston készítjük. bors. esetleg teflonedényben vagy roston a szeleteket mindkét oldalukon megsütjük. fűszerezzük és egy óráig pihentetjük. ez el is marad). vízzel felhígítjuk. Burgonyapüré és mustár vagy ketchup illik hozzá. míg saját levét el nem főtte. 10 dkg héjában főtt és szitán áttört burgonya. Zsiradékban átsütjük. párolt zöldborsóval tálaljuk. egy óráig sóban tartjuk. 1 dl tej. kicsontozott lapos hátszínt. hagyma. Egy darabig együtt pároljuk. a liszttel lehintjük. Közben a gombát vékony szeletekre vágva a húshoz adjuk. azután víz hozzáadásával puhára pároljuk. és ha a hús egészen puha és zsírjára sült. A zsiradékon. törött bors. Ekkor négy nyers hússzeletre 1—1 halmot teszünk a gombából. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. pirítjuk. A bélszínt besózzuk. A húst szeletekre vágjuk és a gombamártást ráöntjük. csak tovább pároljuk. amit megkenünk a tojásfehérjével. fehérpecsenyét is készíthetünk gombás bélszín módjára. Ráborítjuk a másik négy szelet húst. 1 dl tejföl. A bélszínből 8 szeletet vágunk. Ha nem jutunk bélszínhez. Hozzáadjuk a t e j fölt és azzal hirtelen felforraljuk. só. a szélükön 1—1 centiméternyi üres részt hagyva.

A hagymát nagyon finom apró kockákra vágjuk. Borjúhúsok Borjúpörkölt Hozzávalók: 60—80 dkg borjúlapocka és csülök vegyesen. Lisztezett deszkán lapos szeleteket formálunk belőle. de ilyenkor tálalásnál rakjunk a szeletek tetejére borsónyi vajat. Ízesítésként hozzáadjuk a zöldpaprikát (télen lecsót vagy csöves paprikát). A borjúpörköltnek vegyesen puha és porcogós részeket válaszszunk. forró zsírban világossárgára pirítjuk. Főzés közben a fedőt ne nagyon emelgessük. Forgatólapáttal fordítsuk meg és szedjük ki. sót. hozzáadjuk a nagyobb kockákra vágott húst. pár percig a forró zsírban forgatjuk. 1 kanál paradicsompüré vagy 1 dl paradicsomlé. mert így lesz jó tartalmas leve. 1 zöldpaprika. mert nagy a víztartalma és saját levében is megpuhul. azután hozzáöntjük a paradicsompürét és befedve pároljuk. Alig kell vizet önteni alá. 1 fej hagyma. a paprikát. hanem csendesen 163 . édes piros paprika. mindkét oldalát meglisztezzük és nagyon forró zsírban sütjük. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. só.a tejet teljesen magába szívja. Süthetjük zsiradék nélkül teflon-edényben vagy roston.

Nagyon kevés olajon. Bécsi szelet (rántott szelet) Borjúborda vagy felsálszeletet vásárolunk. s bő forró olajban vagy zsírban ropogósra kisütjük.főzzük. forró olajban vagy zsírban. Párizsi szelet A bécsi szelethez hasonlóan készül. és úgy sütjük ki bő. és a hártyáktól megtisztítva. felvert tojásba és zsemlemorzsába. zsírjára is süljön. csőtésztával. s a liszttel elhabart tejföllel felhígítjuk. és sütés előtt óvatosan letörölgetjük róla a nedvességet. besózzuk. Űgy készítjük. Burgonyapürével körítjük. de nem hosszú lével tálaljuk. Borjúpaprikás Hozzávalók: mint a borjúpörköltnél. ha fogyasztás előtt megöntözzük a levével. tarhonyával tálaljuk. fejenként 2—2 12— 15 dekás szeletet. mint a borjúpörköltet. Sós vízben főtt burgonyát vagy tarhonyát adunk hozzá. majd bemártjuk lisztbe. 10 percig állni hagyjuk. Adhatjuk a citromot cikkekre vágva is hozzá. Galuskával. Ha zsírjára lesült. kevés vizet öntünk alája. kevesebb hússal is készíthetjük és több mártással szaporítjuk. hozzáadva még 1 dkg liszíet és 11/2 dl tejfölt. 164 . mint a bécsi szeletet. Finom. így lesz a leve szép tiszta. hogy mire megpuhul. esetleg kissé gyorsabban főzzük. Kiadós étel. de liszt-tojás-morzsa helyett lisztbe. majd sűrű paracsintatésztába mártjuk a hússzeleteket. és vékonyan felszelt citromkarikákkal díszítjük. Natúrszelet (hirtelen sült szelet) Ugyanúgy készítjük elő.

lisztbe mártva mindkét oldalát pirosra sütjük. Burgonyapüré. snittlinget vagy kaprot) is teszünk. ha roston vagy teflonedényben sütjük meg. vajban párolt zöldségféle illik hozzá. csontlével felengedjük.zsíron vagy vajon hirtelen lángon szép pirosra sütjük a szeleteket. Paprikás borjúszelet A szeletek kisütése után nagyon finomra vágott hagymát zsírban megfonnyasztunk. A natúrszelet még sokkal finomabb. széleit bevagdossuk. s a szeleteket visszatéve még 10 percig csendesen főzzük. tejföllel ízesítjük. ami ráolvad. A hártyáktól megtisztítjuk. zsiradék nélkül. különleges jó ízt kap a pecsenye. Ha a vajba előzőleg finomra vágott zöldfűszereket (pertezselymet. de ilyenkor tálalásnál mindegyik szelet húsra borsónyi vajat rakunk. 165 . Zöldborsós rizzsel tálaljuk. Galuskával vagy tarhonyával tálaljuk. Sokan a natúrszeletet sütés előtt lisztben megmártják. reszelt citromhéjával. kevés liszttel lehintjük. paprikával vagy borssal ízesítjük és úgy öntjük a hirtelen kisütött borjúszeletre. úgy kiadósabb. ami lehet borjúborda vagy felsálszelet. zsírjára pirítjuk. Tálaláskor tejföllel dúsítjuk. édes-nemes paprikával megszórjuk. s a mártást jól átforraljuk. Gombás szelet Hagymás zsírban szeletekre vágott gombát párolunk. Tálalás előtt levét pár csepp citromlével. Citromos borjúszelet Egy személyre 12—15 dkg-os szeletet veszünk. megsózzuk. A megmaradt zsírban kevés lisztet megfuttatunk. metélőhagymát. csontlével. csontlével felengedjük. tejföllel fölengedjük.

paradicsommal vagy tejföllel. s ezzel egy tűzálló tálat vagy lábast bebélelünk.Karfiolos borjúszelet A félig kisütött szeletekre kevés vizet öntünk. 2 dkg vaj. Bújtatott pörkölt Hozzávalók: 50 dkg borjú. 8 dkg olaj vagy zsír. só. 1 kis fej hagyma. 166 . 8 dkg zsír. A sültet megdaráljuk. mint a karfiolt kavarjuk. Vagdalt borjúsült szeletben Hozzávalók: 25 dkg borjúsült. nehogy széttörjön. sovány sertéshúsból is. 1/2 kg kifejtett zöldborsó. 25 dkg rizs. 5 dkg liszt. hozzákeverjük az egész tojást. sóval. só. lisztes deszkán szeleteket formálunk belőle. Többféleképpen ízesíthetjük. Beleöntjük a zsírjára pirított pörköltet.vagy sertéshúsból készült pörkölt. rárakjuk a rózsáira szétszedett karfiolt. 3 dkg liszt. borssal. A fent leírt szeleteket készíthetjük fiatal. Forró zsirban mindkét oldalát megsütjük. 1—2 egész tojás. Rizses borjúhús zöldborsóval Hozzávalók: 50 dkg borjúhús. jól lefedve puhára pároljuk. zöldpetrezselyemmel ízesítjük. közben inkább az edényt rázogassuk. ha kevés hús áll rendelkezésünkre. Tűzálló tálban tálaljuk. Főzelékfeltétnek vagy körítésnek adjuk. vagy maradék sült húsunk van. gyengén megsózzuk. Az enyhén sós burgonyapürét lehűtjük. a sűrű fehérmártással. és ha jól kihűlt. tetejét pürével betakarjuk és forró sütőbe téve pirosra sütjük. egy kisebb tojással elkeverjük. zöldpetrezselyem. paprikával. 1 egész tojás. ½ kg burgonyából vajjal és tejjel készült sűrű burgonyapüré. 1 dl tejből készült sűrű fehermártás. Olyankor készítjük.

Magyaróvári borjúszelet Hozzávalók: 8 szelet borjúhús. A rizst 2 dkg forró zsiradékon megfuttatjuk. Készülhet sovány sertéshúsból is. és megsózva. de nem szabad megpirítani. töltött csirkénél). illetve fedő alatt pároljuk. ha zsiradék 167 . törött borssal megpároljuk az apróra vágott gombát. 5 dkg vaj vagy 2 evőkanál olaj. törött bors.A borjúhúst kockákra vágjuk és 4 dkg hagymás zsiradékon előbb jól megsütjük. míg a sajt rá nem olvadt a tetejére. és ha elfőtte a saját levét. A jól kivert. 8 szelet borjúhús. azután vizet öntünk rá és fedő alatt félpuhára pároljuk. (Sertésbordából is kitűnő. illetve roston hirtelen kisütjük. és — ha szeretjük — meghinthetjük kevés reszelt sajttal is. A borjúhús szeleteket alaposan kiverjük. 8 vékony szelet sovány sonka. és a hússal összevegyítjük. 8 hajszál vékony szelet sajt (ementáli vagy eidami). de anélkül is finom. illetve teflonedényben zsiradék nélkül mindkét oldalukon kisütjük. só. és az egészet a sütőbe toljuk. Ha zsiradékon sütöttük a húst.) Búboshús Hozzávalók: 2 zsemléből készült csirketöltelék (L. űrtartalmának megfelelő (háromszor annyi) forró vizet öntünk rá. Sózzuk és csendesen főzzük. addig sütjük. Ekkor a 2 dkg zsiradékon megpárolt zöldborsóval összevegyítjük. Tálaláskor zöldpetrezselyemmel szórjuk meg. kevés zsiradékon vagy zsiradék nélkül teflonedényben. erre 1—1 szelet sajt kerül. A maradék vajon sóval. Tűzálló tálban egymás mellé ültetjük. 5 dkg reszelt sajt (ez el is maradhat). Mindegyiket befedjük 1—1 szelet sonkával. villával kavargatva. mindegyikre 1—1 halom tölteléket nyomunk. só. 5 dkg vaj vagy 2 evőkanál olaj. az egészet leöntjük a pecsenyelével. a hússzeletekre simítjuk. majd tűzálló tálra egymás mellé fektetjük. besózott hússzeleteket a zsiradékon vagy roston. 15 dkg gomba. amíg a rizs megdagad és a hús egészen puha.

nélkül, akkor mindegyik megrakott hús tetejére borsónyi vajat vagy pár csepp olajat teszünk. A sütőben felső lángon addig sütjük, míg a töltelék át nem sült, és a teteje szép piros lett. (Készülhet sertésbordából is.)

Sertéshúsok
A magyar konyha legkedveltebb pecsenyéi a sertéshúsok. A sertés legértékesebb része a karaj, ebből szeletelve készül a borda többféle változata. (Akár egyben, akár szeletelve készítjük el, érdemes sütés előtt kicsontozni, így hamarabb átsül, a csontból pedig kitűnő levesízesítőt főzhetünk.) A karajból készül egybesütve a legízletesebb pecsenye. A karajból, tarjából, combjából

szeleteket készítünk, gyorsan sütve, flekkennek, rostélyon, kirántva bécsi vagy párizsi szeletnek stb. A sertéshúsnak főleg a sütése kíván nagy hozzáértést, hogy a sült puha, zamatos és ne kemény, száraz legyen. Az oldalasból, lapockából, combból egybesülteket készítünk. Az oldalast, dagadót tölteni is szokták. A csülökből, oldalasból és az apróhúsból pörköltet, tokányt készítenek. A káposztában is kedvelt a dagadó és az oldalas. Fejéből, a lábából kocsonyát, pörköltet, székelygulyást készítenek. Füstölve is nagyon sok változatban készíthető.

168

Sertéspörkölt
Ugyanúgy készül, mint a marhapörkölt (lásd ott), de tekintetbe véve a hús zsírosságát, kevesebb zsírral. Nyáron, ősszel zöldpaprikával, paradicsommal, télen és tavasszal lecsóval ízesítjük. Galuska és savanyúság illik hozzá.

Sertés

Bontási részei: 1. Fej 2. Tarja 3. Hosszú karaj 4. Rövid karaj 5. Comb, sonka 6. Csontos rövid oldalas 6/a. Kövér oldalas (dagadó) 7. Lapocka 8. Toka 9. Csülök 10. Köröm 11. Farok Egyes részek előnyös felhasználása: 1. Fejhús, főzve. Fülek és orr, kocsonyának. 2. Egybesütve. Szeletelve (flekken). Rántva. Apróhúsnak (kolbász). Pácolva — füstölve. 3. Egybesütve. Szeletelve bordának (rántva, párizsiasan,

natúr). Pácolva — füstölve, főzve. 4. Egybesütve. Szeletelve bordának (rántva, párizsiasan, natúr). Pácolva — füstölve, főzve. 5. Egybesütve. Apróhúsnak. Pácolva, füstölve (sonka). 6. Egybesütve. Apróhúsnak. Pácolva — füstölve, főzve. 6/a. Főzve. Apróhúsnak. Vagdaltnak. 7. Egybesütve. Párolva. Pörköltnek. Paprikásnak (székelygulyás). Tokány. Kicsontozva, pácolva, füstölve; kötözött sonka. 8. Zsír. Szalonna. 9. Sütve. Pácolva. Füstölve. Kocsonya. 10. Pörköltnek. Pácolva. Füstölve. Kocsonya. 11. Főzve (tormás hús). Pörköltnek. Kocsonya.

169

Egybesült sertésborda (csemege sertéskaraj)
Hozzávalók: 1 kg rövidkaraj, 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír, só, paprika, hagyma, fokhagyma, 2—3 szem fenyőmag. A sertéskaraj oldalán levő gerinccsontot bárddal vágjuk le, a többit késsel fejtjük ki, így szebben sül és gazdaságosabb. Sóval bedörzsöljük, és egy ideig állni hagyjuk. A húst süthetjük tűzhelyen vagy sütőben. Ha tűzhelyen sütjük, akkor forró zsiradékban előbb megforgatjuk, átsütjük, azután kevés víz hozzáadásával fedő alatt puhára pároljuk. Zsírjába teszünk 1—2 cikk fokhagymát vagy szeletekre vágott hagymát, 2—3 szem fenyőmagot. Végül zsírjára sütjük, mindegyik oldalát megpirítjuk. Felvágás előtt 10 percig állni hagyjuk. Vékonyan felszeletelve, a mártásával leöntve tálaljuk. Ha sütőben sütjük a karajt, akkor besózás után felületét meghintjük paprikával, zsírt,vizet adunk alája és a sütőbe tesszük sülni. Tetejét gyakran locsoljuk. Megfordítani nem szabad. Sülési ideje közepes tűz mellett 11/2 óra. (Becsomagolhatjuk alufóliába is.) A pecsenye szép rózsaszínű legyen. Ugyanígy sütünk sertéscombot is, kicsontozva és sonkaszerűen összekötözve. Párolt káposzta, rizs, burgonya illik hozzá.

Debreceni sertésborda kolbásszal
Az előbbihez hasonlóan készül. Besózás után, ha már kicsontoztuk, a közepét éles, vékony késsel átszúrjuk, és a nyílásba belehúzunk egy megfelelő nagyságú füstölt kolbászt. A sütési módja a továbbiakban ugyanaz, mint az egybesült sertésbordáké. Tálra helyezésnél a szeletekben jól látszódjanak a közepén levő kolbászkarikák.

Bőrös sertéskaraj sütése
A fiatal bőrös karajt, amit 1—2 ujjnyi szalonnával árulnak, bőröstül sütjük ki. A karajt az előbbiek szerint készítjük elő. Egy tepsiben néhány percig forraljuk a bőrös részeit: a forró víztől 170

könnyen vágható lesz a bőre, amit ujjnyi közökben kocka alakban 1/2 cm-re bevagdosunk úgy, hogy a szalonnaréteget meg ne sértsük. A bőrrel felfelé serpenyőbe fektetjük, és forró sütőben, gyakori locsolgatás mellett sütjük. Sütés közben nem forgatjuk meg. A sütés befejezése előtt 15 percig már locsolás nélkül sütjük, így a bőre ropogóssá válik és világosbarna színű lesz. Előnyös sörrel vagy szalonnabőrkével kenegetni, attól még könynyebben pirul. Felvágása az előbbi szerint történik. Így sütjük a sertés egyéb bőrös részeit is. A fiatal állat bőrös karaja a legalkalmasabb a roston sütésre.

Székely almáshús
Hozzávalók: 1 kg kicsontozott, zsírjától megtisztított sertés rövidkaraj, 4 dkg vaj vagy 1 evőkanálnyi olaj, 4 alma, 1 kiskanál liszt, só, tárkony. A húst megforgatjuk a megforrósított zsiradékon, sóval meg apróra vágott tárkonnyal ízesítjük, és kevés vízzel jó puhára megpároljuk. Ekkor köré rakjuk a meghámozott, cikkekre vágott almát, lefedve még 5—10 percig pároljuk. Kivesszük a húst, és deszkán felszeleteljük, majd tálra rakjuk. Visszamaradt levét kevés vízzel simára kevert liszttel behabarjuk, az almával együtt 1—2 percig pároljuk, végül a húsra öntjük. Vízben főtt burgonyával vagy rizzsel körítjük. (Készíthetjük borjúhúsból is.) Natúrszelet Párizsi Szelet (lásd a Borjúhúsoknál) (lásd a Borjúhúsoknál)

Rántott Sertésborda

(lásd Bécsi szelet)

171

Temesvári sertésborda zöldbabbal
Hozzávalók: 4 szelet hosszú sertéskaraj, 1/2 kg zöldbab, 2 evökanál olaj vagy 3 dkg zsír, 1 fej hagyma, 4 dkg füstölt szalonna, só, 2 db paprika, 2 db paradicsom, 11/2 dl tejföl. A sertéskarajt kissé kiverjük, lisztbe mártva, forró zsírban mindkét oldalát világosra sütjük. A szeleteket kivesszük és a megmaradt zsírban kissé megpirítjuk a metéltre vágott hagymát az apróra vágott szalonnával, behintjük paprikával és hozzákeverjük a negyedekre tördelt gyenge zöldbabot, a szeletekre vágott zöldpaprikát, megsózzuk, tetejére helyezzük a hússzeleteket, vizet öntünk alája és lassú tűzön pároljuk. Amikor a zöldbab puhulni kezd, hozzátesszük a szeletekre vágott paradicsomot (télen paradicsompürét) is. Ha a hús és a zöldbab egészen puha és zsírjára sült, kevéskanál liszttel lehintjük és a tejföllel felöntjük. Szükség szerint még vizet is öntünk alája, és egyszer átforraljuk. Télen, ha konzerv zöldbabból készítjük, párolás közben csak kevés zöldbablevet adunk a húshoz, és csak a végén tesszük bele a zöldbabot.

Sertésborda zöldborsóval
Hozzávalók: 40—50 dkg sertésborda-szelet, 3 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír, 2 dkg liszt, 80 dkg kifejtett zöldborsó. A sertésszeleteket kiverjük, besózzuk és lisztbe mártva forró zsíron, mindkét oldalát átsütjük. A visszamaradt zsírjából kevés víz hozzáadásával pecsenyelevet készítünk, és a szeleteket viszszahelyezve, tovább pároljuk. A zöldborsót 2 dkg zsíron megpároljuk, a húshoz öntjük. Annyi vizet öntünk alá, hogy elég bő leve legyen, és a zöldborsóval még pár percig összefőzzük. Zöldpetrezselyemmel meghintjük. Köretnek párolt rizst adunk hozzá. Télen, ha konzervborsóból készítjük, a borsót a legvégén adjuk hozzá, és csak 2—3 percig pároljuk már együtt. Ez a készítmény, valamint a temesvári sertésborda fiatal marhahúsból vagy sertéscombból is készíthető, de akkor kevés vízzel puhára pároljuk a húst. 172

Vagdalt hús (fasírozott)
Hozzávalók: 50 dkg sertéshús, 2 egész tojás, 2 zsemle vagy fehér kenyér, kevés hagyma, só, bors, liszt vagy morzsa, olaj a kisütéshez. A húsokat hártyáiktól jól megtisztítva, vékony csíkokra vágjuk, ledaráljuk. A zsemlét vagy kenyeret tejben vagy vízben megáztatjuk (de csak annyira, hogy könnyen morzsolható legyen), kicsavarjuk, a húshoz adjuk és az egész felvert tojásokkal, gyengén megpirított hagymával, sóval, borssal fűszerezve, jól kidolgozzuk. Liszttel vagy morzsával meghintett deszkán egyforma lapos vagy gömbölyű pogácsákat formálunk és forró olajban nem túl gyorsan, mindkét oldalát megsütjük. Vigyázzunk, hogy túl ne süssük, kivált a lapos pogácsákat ne szárítsuk ki. Melegen, köretekkel, salátákkal vagy főzelékre feltétnek tálaljuk. Hidegen is ízletes. Lehet hosszúkás cipóba formázva, kizsírozott tepsiben morzsával meghintve kb. 30 percig sütni.

A SERTÉS HÁZI FELDOLGOZÁSA
A vidéki háztartások legnevezetesebb eseménye a disznóölés, de még a városiak is vágyakozva gondolnak télen a hajnali malacsivítástól hangos falusi udvarokra. Nagy keletje van a vidéki rokonok disznótoros csomagjainak, a szövetkezetek árusító boltjaiban pedig utolsó szemig elkel a friss hurka és sütni való kolbász. Bár vidékenként — sőt családonként — őrzik a hagyományos hurka-, kolbász-, sőt gömböc- (disznósajt) recepteket, melyek titka apáról fiúra száll, mégis helyes, ha mi is módszeresen, rendszeresen megismerkedünk a disznóölés szertartásával, a disznótoros ételek készítésével. A disznóöléshez már az előző napon tegyük meg az előkészületeket. A hízónak ne adjunk enni, és savót vagy sós levet itassunk vele. A disznóöléshez szükséges edényeket készítsük elő, mossuk meg: deszka, dézsa, zsírosbödön, teknő tiszta és szagtalan legyen, a késeket fenjük ki. A fűszereket vásároljuk be, amit kell, törjünk meg, a sót szitáljuk át, a hagymát vágjuk fel. a fokhagymát áztassuk be. a hurkába való rizst tisztítsuk meg! A hen173

tes leölés előtt ne hajszolja a disznót, mert úgy a húsa kemény lesz. A sertést lehet perzselni vagy forrázni. Egyszerűbb házi eljárás a perzselés, mert a forrázáshoz nagy teknő kell. A perzseléstől a szalonna ízletesebb is lesz. A sertésvágáshoz hajnalban kell hozzáfogni, így — ha jól előkészítettük — estére minden munkát befejezhetünk. A vért mély tálba fogjuk fel, még melegen sózzuk meg és keverjük addig, míg kihűl. A megtisztított sertést kétféleképpen szokták bontani: vagy kettéhasítják és karajra vágják, vagy a hátán bontják fel és orrára vagják, vagyis a gerinccsontot hosszában kivágják és a karajokról a húst lefejtik. A belső részeket (máj, tüdő, szív, lép) külön edénybe, a beleket teknőbe tesszük. A béltisztításhoz még melegen hozzá kell fogni. A beleket vigyázva, hogy ki ne szakadjanak, szétfejtjük, a bélzsírt, a fodorhájat gondosan lefejtjük, azonnal hideg vízbe rakjuk. A beleket kiürítjük, a vékonybelet 1 m, a vastagbelet 60 cm hosszúságúra felvágjuk és alaposan kitisztítjuk. Kifordítjuk, a kés fokával lekaparjuk és többször átmossuk; hagymával dörzsöljük; ecetes, sós vízzel öblögetjük és sóval többször megdörzsöljük, hogy a szagát elveszítse. A vastagbelet kukoricával, darált sóval dörzsöljük, esetleg gyengén lúgos vízben is moshatjuk. Hasonlóképpen tisztítjuk a gyomrot is. Utána sós vízben tartjuk. Gusztusos hurkát csak úgy ehetünk, ha a bélmosásra nagy gondot fordítunk. Addig kell mosni, amíg teljesen szagtalanná válik. Használhatunk műbelet is. A sertést aszerint daraboljuk fel, hogy mit akarunk belőle készíteni. Mindenekelőtt kikanyarítjuk a sonkákat, levágjuk a fejet, kivágjuk a szalonnákat: hátszalonna, hasszalonna és toka174

szalonna. A hát- és hasszalonnát hosszú, keskeny, 15 cm-es csíkokra vágjuk. Külön rakjuk a hurkának való zsíros húsrészeket. A háját szétterítjük és szikkadni hagyjuk. A vastag részéből, ami fagyasztva sokáig eláll és nem kell azonnal felhasználni, levágunk egy darabot hájas tésztának. A háj többi részét kiolvasztjuk vagy a hideg májas hurkába tesszük. Amikor a sertést szétbontottuk, minden részét külön tettük, kezdhetjük a feldolgozást. Az abáló lébe tesszük a hurkába való húsokat; tüdőt, lépet és majd ebben főzzük meg a hurkába való rizskását is. Egy 150 kg-os sertéshez kb.l—1 1 / 2 kg rizst főzünk.

Hurkakészítés
A hurkakészítés vidékenként más és más módon történik. Általában készítenek tüdős hurkát, májas hurkát, tüdős és májas hurkát vegyesen, hideg májas hurkát és véres hurkát. Mind-

egyikhez bőven adunk a hurkához való zsíros húsokból, rizskását vagy zsemlét, zsíros abáló levet és fűszert. A hurkákat lazán töltjük meg, különben könnyen megrepednek. A végeket spárgával megkötözzük vagy hurkapálcikával átszúrjuk, és gyengén forró vízben 6-8 percig abáljuk, amíg a hurkák megdagadnak. Ekkor óvatosan kiszedjük, hideg vízbe rakjuk és onnan táblára helyezzük. Könnyebb kezelhetőség végett, jó, ha a hurkákat középen is átkötjük. Sütéskor a hurkát villával megszurkáljuk, fagyos zsírral megkenjük és langyos sütőbe tesszük, hogy lassan melegedjen fel. Közben zsírjával locsoljuk, és nagyobb tűznél folytatva a sütést, pirosra sütjük. így sütve, nem repedezik meg a hurka. 175

Tüdős és májas hurka vegyesen
A megfőzött tüdőt a gégerészektől és vastag erektől jól megtisztítjuk, egy darab megfőtt májjal, kövér húsokkal megdaráljuk, összekeverjük kb. 1/3 rész párolt rizzsel, sóval, borssal, pirított hagymával fűszerezzük. Különleges fűszerezési módja a törött szegfűszeg, szegfűbors, 1—2 reszelt alma, 5 dkg mazsola. Jó zsíros abáló lével elvegyítjük, vastagbélbe töltjük, abáljuk.

Véres hurka
5—6 zsemlét apró kockákra vágunk, világosra megpirítunk, tejjel, abáló lével megáztatunk. Hozzávehetünk 1—2 bögre párolt rizst, darált kövér húsokat és egy tenyérnyi kifőzött szalonnát, apró kockákra vágva. Ezután hozzáöntünk annyi vért, hogy inkább híg legyen, mint sűrű. Fűszerezzük sóval, borssal, jól öszszetört szárított csomborral, tört kapormaggal, majorannával, pirított hagymával. Vastagbelekbe töltjük, megabáljuk. A véres hurkát tovább abáljuk, mint a többi hurkafélét, kb. 15—20 percig, vagyis amíg megszúrva nem jön ki belőle véres lé. A gömböcöt is a véres hurka anyagával töltjük, de azt tovább abáljuk. Ha nincs elegendő bél a töltéshez, a maradék hurkaanyagot feldarabolt hálóba göngyöljük és nem főzzük ki, hanem csak sütjük és ezt használjuk el először. A gömböcöt káposztalevesbe vagy másféle savanyú levesbe főzhetjük, és felszeletelve ecetes tormával tálaljuk.

Kolbászkészítés
A kolbászkészítéshez az apró húsokaí, a zsírszalonnáról leszedett darabokat, és ha több kolbászt akarunk, a lapockákat is összedaráljuk nagy lyukú darálón. Sóval, borssal, paprikával, fokhagymalével fűszerezzük. Egy kilogramm húshoz 2—3 dkg sót számítunk, az egészet jól eldolgozzuk, úgy dagasztjuk, mint a tésztát. A vékonybélbe töltjük. Töltésnél arra ügyeljünk, hogy üres, levegős rész ne legyen a kolbászban, mert ilyen helyen 176

hamar megromlik és húsmérgezést okozhat. A levegős részeket gombostűvel megszurkáljuk. Félméteres párokat készítünk, és pár percig hideg vízbe áztatva, szikkadni felakasztjuk. 24 óra múlva felfüstölhetjük. Sütésnél a kolbászt kevés zsíron, jó forró sütőben sütjük és azonnal tálaljuk, vagy hűlni tesszük és hidegen fogyasztjuk.

Citromos kolbász
Hozzávalók: 80 dkg kolbászhús, 1/2 citrom, egy zsemle, só, bors. A zsemlét tejben megáztatjuk, kicsavarás nélkül jól széttörjük, az átdarált kolbászhúshoz vegyítjük és a citrom finomra reszelt héjával — amit kevés vízben felforralunk — jól összedolgozzuk, fűszerezzük és a bélbe töltjük. Csak gyors fogyasztásra használható, füstölni nem lehet.

Hideg kenőmájas
A disznómájat darabokra vágva, 4—5 percig bő vízben főzzük. Ereitől jól megtisztítva, melegen kétszer finomra megdaráljuk, harmadrésznyi hájjal vagy szalonnával. Hozzáadunk néhány kanál zsíros abáló levet, zsírban pirított hagyma leszűrt zsírját, sót, borsot, s miután jól elvegyítettük, vastagbélbe töltjük, meglehetősen lazán hagyva, és lassan egy óráig abáljuk. Szurkálni nem szabad, csak ott, ahol levegő szorult bele. Hideg vízbe szedjük, utána gyengén lepréseljük és hideg füstön gyengén megfüstöljük. Pár hétig is eláll, de füstölés nélkül is fogyasztható.

Disznófősajt
Hozzávaló részek a fejhús, zsíros bőrök, esetleg a szív, vese, nyelv. A nagyon tisztára mosott és szőröktől megtisztított fejet a bőrökkel olyan puhára főzzük, hogy a csontok könnyen kiváljanak belőle. Kisujjnyi szeletekre vágjuk, sóval, borssal, paprikával, fokhagymalével, szegfűborssal ízesítjük, és a főzővízből pár kanállal hozzávegyítünk. Ez kocsonyás lé és az anyagokat 177

tiszta. a hájat és a bélzsírt. Hideg. A tepertőt a szűrőben merítőkanállal kinyomkodjuk. a zsír pedig átlátszó. lekötve sokáig eltarthatjuk. Külön-külön olvasszuk a szalonnát. száraz helyen tartva sokáig eláll. és minél tovább elálljon. tűvel megszurkáljuk. Az edényt ne tegyük tele. aranysárga. ha a szalonna alá vizet vagy tejet öntünk (10 kg-ra 1 dl tejet vagy vizet számolva). 1/2 óráig csendesen főzzük. könnyen romlik. a bőrös szalonnát. hogy az kellemes ízű legyen. hogy a zsír jól kisült. A zsír alját külön edénybe tesszük rántásnak. mert a forró zsír könnyen balesetet okozhat. Onnan is megtudhatjuk. ha kiloccsan vagy kifröcsköl. keresztben átkötjük. jól összevarrjuk. mert így nem avasodik hamar. Íze kellemes. Főzés után két deszka között lepréseljük. Leszűréskor a zsírt előbb nagy fazekakba szűrjük. Óvatosan dolgozzunk vele. hogy a zsír kifolyjon belőle. ha kevésbé sül ki. Zsírolvasztás Nagy figyelmet fordítsunk a zsír olvasztására. és azzal együtt süssük ki. amíg a zsír kihűl. nincs benne zsír. A zsíros edényeket mosogatás előtt liszttel törüljük ki. ha a tepertője világos zsemleszínű. ha a lábas oldalához nyomott tepertő nem sistereg. az ún. amit nyitva tartunk. Nagyon fontos a zsír olvadáspontját eltalálni. de azért jobb mielőbb fogyasztani. öntsünk alája tejet. A gyomrot megtöltjük. és felfüstöljük. 178 . és azután öntjük a zsírosbödönbe. hogy le ne égjen. A fodorhájat előbb többször áztassuk ki hideg vízben. Finomabb ízű lesz a zsír. Ha megszikkadt. a legsűrűjét. amit rántásnak felhasználhatunk. így tartalmasabb lesz. mert ha túlsütjük. hamar avasodik.jobban összetartja. hogy a szalonnát egyforma kockákra vágjuk. De a tejjel olvasztott szalonnából készült zsír hamarább romlik. a morzsát tepertőspogácsának használjuk fel. amíg nagyon ki nem szárad. bármire használható. hogy könnyen kavarhassuk. mert különben az apróbb tepertő megég. Fontos. de a zsírprésen (burgonyatörőn) keresztül jól ki is préselhetjük. pörcöt. Megsózva még jobb eltenni. és kb. folyton kavargatva. az apró szedett zsírnak valót. A zsírolvadás akkor van készen. A tepertőt üvegekbe téve.

amiket leghamarabb elhasználunk. hogy egyetlen húsrészt se érjen levegő. fület. legfelül a csülköt. füstölésre készek. a sonkák nagyságuktól függően 3—4 hétig maradjanak a páclében. mindegyik oldalát jól bedörzsöljük sóval és teknőbe téve. Sonkákra rakjuk a szalonnát. 179 . orrt. sonkacsülköt. hogy a felület egészen habos legyen. hozzáadva egy kávéskanálnyi koreándert. 10 kg húsra 80 dkg sót. és gyakran megforgatjuk. A besózástól megmaradt anyagot 4—5 liter vízzel felfőzzük. 4 dkg salétromot. A nyelvet. így hagyjuk a sóban állni 5—6 napon keresztül. Füstöletlen fehér sós szalonna Erre a célra vastag szalonnát hagyunk. Ezután elkészítjük a páclevet. 1—2 napig szikkadni hagyjuk. A sonkákat rakjuk legalulra. pár szem fenyőmagot. és csak azután öntjük a húsokra a sózókád egyik oldalán. A sonkákkal együtt pácolhatjuk a szalonnát. és így kiszorítsa a húsok közötti levegőt. egy fej fokhagymát. 1—2 babérlevelet. A karajok 14 napig. száraz helyen.A húsok sózása és pácolása A sertés feldolgozásánál igen fontos a helyes sózás és pácolás. 2 dkg borsot számítunk. hideg helyen tartjuk 2—3 hétig Ezután kötjük fel hideg. Ezután berakjuk a húst a sózókádba. vastag bőrével lefelé. 6—8 napig a páclében tartva. Ezeket az anyagokat összekeverjük és egy részével a húsokat jól bedörzsöljük. és azután füstöljük. A páclevet kihűtjük. 4 dkg cukrot. A húsok a sóban és páclében +7. Különösen a csontok körüli részekre fordítsunk gondot. A páclé teljesen lepje el a húsokat. +8 °C hőmérsékletű helyen legyenek. hogy alulról emelkedjék a lé felfelé. kisebb darab húsokat 5—6 nap múlva kiszedhetjük a pácból — azok fogyasztásra. hogy a sós lé behatolhasson a húsba. Miután a sonkákat a pácléből kivettük. Minden második nap forgassuk meg a húsokat. a kisebb húsokat.

A karajt. zsírba tegyük el. papírba becsomagolva. és hidegen fogyasztva. A húsokat szeletekre vágjuk. Füstölt hússal tölthetünk káposztát és más főzelékeket. pudingokat és rakott ételeket is készíthetünk. átkötve füstre tesszük. A főtt tarjából. A f üstölt kolbászt ne főzzük. jó házi szalonnát nemcsak disznóölés alkalmával készíthetünk. utána zsírjára sütve a szeletek mindkét oldalát pirosra sütjük. A füstölt húsokat is gazdaságosan osszuk be. jól lekötözzük. lapockából sonkás tésztát. inkább csak rövid ideig pároljuk. Az így eltett húsokat felhasználhatjuk főzelékhez feltétnek. Utána besózzuk és 8—10 nap múlva. Forrón tálalva. Nemcsak bablevesbe főzhetjük a füstölt húst. karajt. lapockát lesütve. töltött és rakott főzelékekhez.Füstölt szalonna zsírban abálva A füstölésre szánt szalonnát 10 percre forró zsírba tesszük. és a forró zsírt ráöntve. A nyers sonkaszeleteket pár órán keresztül tejben áztatva és megszárítva. karajból. szitált fahamuval dörzsöljük be. hogy a sertésből minél hosszabb ideig legyen ne csak füstölt. ha hosszabb ideig akarjuk eltenni. Zsírban lesütött és füstölt húsok Disznóvágáskor tartsuk szem előtt a húsok gazdaságos kihasználását. besózzuk s egy napig sóban tartjuk. kenőmájast. reszelt tormával kitűnő. akiknek nincs lehetőségük a sertésvágásra. a hús könynyen kiszedhető. Azután bő zsírban előbb fedő alatt félpuhára pároljuk. mint az oldalast. mint a debreceni kolbászt. süssük sokáig. Felhasználáskor az üveget meleg vízbe állítjuk. hogy ki ne száradjon. hogy semmi nedvesség ne maradjon benne. kisebb üvegekbe rakjuk. s kisebb mennyiségben azok is készíthetik. 180 . hanem friss húsunk is. A húsboltban időnként minden hozzávaló nyersanyag kapható. így nem szárad ki. sonkás palacsintát. és ha a zsír leolvadt. hanem sokféle változatban készíthetjük. Vigyázzunk a kolbász füstölésére. Széles szájú. így egyes húsrészeket. Hasonlóképpen tehetjük el a friss kolbászt is. tarját. kevés zsíros lével főzelékekre feltétnek adjuk. Hurkát. kiránthatjuk. oldalast megfőzve. A kolbászt. kolbászt.

A birkatokány a marha. hideg vízzel leöblítjük. .és b i r k a h ú s o k (juhfélék) A birkát egyéves koráig báránynak nevezzük.és sertéstokányhoz hasonlóan készül. Borjúpaprikásnál). hogy a csontokkal együtt tálaljuk. A bárányt változatosan készíthetjük el. csak fokhagymával és borral ízesítik. A lapockából. mint az egybesült sertéshús. (l. Jellegzetes ízét elvehetjük. így a fejből és apró csontos részeiből tárkonyos bárány leves készíthető. pedig a juhfélék általában magas tápértékűek. Elkészítési módjába is sok változatosságot vihetünk. amiért sokan nem kedvelik.Bárány. a gerincből paprikást ké- szítenek. Az ivartalanított birkát ürünek nevezzük. Az egybesült birkacomb hasonlóan készül. A készítésnél figyelembe kell vennünk. A birkagulyás ugyanúgy készül. gerincét fokhagymával tűzdelve egészben sütik.többszöri vízváltással. első részét megtöltik. fokhagymával megtűzdelve. mint a marhagulyás. mint a marhapörkölt. hamar puhul. Paprikásnak mindegyik része egyformán alkalmas. A bárány húsa gyenge. ha a faggyús részektől megtisztítjuk és ecetes vízzel leforrázzuk. ezért a bárányból 25—30 dkg-ot vegyünk egy főre. de megpuhításához lényegesen több idő szükséges. Miután kihűlt. A birkapörkölt hasonlóképpen készül. A birka húsának jellegzetes szaga van. combjait.

fokhagyma. Sütés után sózzuk. borsozzuk. szalonnával tűzdeljük. rozsdamártással vagy tejfölös mártással leöntjük. hozzáadjuk a köleskását. levétől leszűrjük és azután hagymás zsíron lefedve pároljuk. sok a csontos rész. paprikával. szeletekre vágjuk és a forró zsiradékban nagyon gyorsan mindkét oldalát pirosra sütjük. és az egészet csendesen puhára pároljuk. vékony csíkokra vágjuk. Ha nem sütjük kellő gyorsasággal. A húst apróra vágjuk. paprika. Hozzávalók: 1 kg ürülapocka. Bőven fűszerezzük borssal. vér. Sok helyütt a pirított májat hagymás lében készítik. A májat ereitől megtisztítjuk. levet enged és kemény lesz. hogy jól ellepje. Azonnal tálaljuk burgonyapürével.vagy sertésmáj. ilyenkor a májat a fentiek szerint megtisztítjuk. 11/2 kg köleskása. aprólék Pirított máj Hozzávalók: 25 dkg fiatal marha-. annyi vizet öntünk rá. Ha megpuhult. egyszer bő vízben felforraljuk. amíg megpuhul. fokhagymával. pirítjuk. velő. Belsőrészek: máj. Juhhúsos kása Egyes vidékeken hagyományos szüreti étel. só.A pácolt birkacombot a vadas húsokhoz hasonlóan készítjük. só. bors. 4 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. Főzési ideje megegyezik a marhahúséval. borjú. bors. 4 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. tüdő. 2 fej hagyma. 182 . A birka húsánál nagy a vízveszteség. vese. salátával. azért ennél is 25—30 dkg-ot számítunk fejenként.

csak készen sózzuk meg. és a tálon sóval. közben fordítjuk. az eres részektől megtisztítjuk. Utólag sózzuk. zsírjára sütjük és a májat rátéve. Borssal. aztán lemezekre vágjuk. bors. egy kanál finom morzsát. apróra vágott zöldpetrezselymet. nagyon forró zsíron 6—8 percig sütjük. 2 kis fej hagyma. paprikával ízesítjük. mint a pörköltnek. Elkeverjük és végül a 2 tojás keményre vert habját adjuk hozzá. egy kanál lisztet. apróra vágott zöldpetrezselyem. Kirántott máj Úgy készül. a zsíron kevés hagymát megher183 . 1 kanál liszt. 2 tojássárgáját. A hentesnél ezt a kettőt rendszerint együtt árulják. bőven olaj. borsot. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 1 kis fej hagyma. hozzáadunk 2 dkg olajon pirított hagymát. Körettel és salátával önálló fogásként vagy főzelékekhez feltétként tálaljuk.Hagymát pirítunk. törött borssal hintjük meg. Vese velővel Hozzávalók: 1 sertésvese és velő. Roston sült máj A májszeleteket roston vagy teflonedényben hirtelen megsütjük. kevés vízzel addig pároljuk. 1 kanál finom morzsa. 10 percig vízben áztatjuk. forró olajba evőkanálnyi mennyiségűt szaggatunk és mindkét oldalát gyorsan pirosra sütjük. Májpuffancs Hozzávalók: 20 dkg máj. só. mint a rántott hús. Bő. A májat megkaparjuk. A vesét kettévágjuk. só. sót. Ízesíthetjük a kész májat apróra vágott fokhagymával és petrezselyemmel is. míg szétesik. 2 egész tojás. bors vagy paprika.

a vesét beletesszük. Előételnek. néhány percig pároljuk. végül a tűzről levéve sózzuk. míg a velő megszilárdul. szeletekre vágjuk. salátát adunk hozzá. belsejükből a fehér részt gondosan eltávolítjuk. paprikát vagy borsot szórunk rá. azután apróra vágjuk és a veséhez adjuk. paprika vagy bors.vasztunk. Bármilyen velőből készíthetjük. Velő tojással Hozzávalók: 1 borjúvelő. A forró zsiradékon egy kis fej hagymát pirítunk. és kevés víz hozzáadásával 25—30 percig puhítjuk. végül ráütünk 2—3 elhabart tojást. A veséket hosszában kettévágjuk. 1 kis fej hagyma. Tetejét paprikával vagy borssal megszórjuk. Ekkor adjuk hozzá a mustárt. Burgonyát. 1 evőkanál reszelt vöröshagyma. mint a kirántott húsokat. ebben a velőt néhány percig pároljuk. A velőt pár percre forró vízbe dobjuk. 5—6 percig sütjük. Kirántott velő A velőt hártyáitól megtisztítjuk. Mustáros vese Hozzávalók: 60 dkg sertésvese. A zsiradékon megpirítjuk a vöröshagymát. 1 evőkanál mustár. és élénk tűzön addig sütjük. Csak addig kavarjuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. só. 184 . hártyáitól megtisztítjuk és apróra vagdaljuk. Burgonyapürével vagy sós vízben főtt burgonyával kínáljuk. vagy burgonyával. só. amíg a tojás keményedni kezd. Ezalatt a velőt hártyáitól megtisztítjuk. salátával fő ételnek adjuk. 2—3 egész tojás. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. gyengén megsózzuk és úgy sütjük. míg a saját levét el nem párologtatta. A velő tojással többféle étel töltelékéül is szolgálhat. majd a vesét 3 mm vastag lemezekre vágjuk. megforgatjuk rajta a vesét.

vagy 1/2 liter sertésvér. megsózzuk. A zsiradékból és lisztből zsemleszínű rántást készítünk. piros paprikával meghintjük. Hozzáadjuk a vékony szeletekre vagy kockákra vágott alvadt vért. hideg vízbe tesszük. citrom. hagyma. és puhára főzzük. és folytonos keverés mellett 6—8 percig sütjük. Burgonyával. só. Egy dkg pirított cukorral. ecet. Újból feltesszük annyi sós vízbe főni. 1—2 szál sárgarépa és petrezselyem. A hagymát vékony szeletekre vágva forró zsiradékban megfonnyasztjuk. Tegyük bele a zöldséget egészben (amit később kiveszünk belőle). savanyúsággal tálaljuk. egy szál babérlevéllel. 185 . Nagyon tápláló fehérjeés vastartalma miatt. vízzel bőven felengedjük és olyan puhára főzzük. ízlés szerint borssal vagy paprikával ízesítjük. beleadjuk a körmöket. Leve bőséges legyen. paprika vagy bors. A hagymát világossárgára pirítjuk. 5 dkg olaj. a hörgőktől jól megtisztítjuk. hogy a hús a csontról leváljon. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. savanyú káposztával tálaljuk. babérlevél. 1 dkg cukor. 2 dkg liszt. ecettel vagy citrommal ízesítjük és egy kanál tejföllel tálaljuk. 3 evőkanál olaj vagy 4 dkg zsír. 1 db szívvel együtt. hogy jól ellepje. paprika. 1 kanál tejföl. só. Burgonyával. A tüdőt egy nagy fazék vízben felfőzzük. és 5—6 cm-nyi csíkokra vágjuk. Zsemlegombócot adunk mellé. Vérpörkölt Hozzávalók: 1 liba vagy kacsa vére. Kivesszük. Körömpörkölt Hozzávalók: 1 kg sertésköröm. megsózzuk.vagy borjútüdő. A tisztára mosott körmöket az ízületeknél több darabba vágjuk. 1 fej hagyma.Savanyú tüdő Hozzávalók: 60 dkg sertés. jól felforraljuk. ezzel felengedjük. amíg nyers színét elveszíti.

és a nyelvet szeletekre vágva. morzsában megforgatjuk. s a puha. Hasonlóan készíthetjük a borjúfejet is. vastag rétegét lehúzzuk.vagy sertésnyelv. két óra hosszat). A paradicsomos nyelv az előbbihez hasonlóan készül. sós vízben főtt burgonyával és tartármártással. s bő zsiradékban kisütjük. amíg a bőr a csontról leválik. citrommártás (lásd Meleg mártásoknál). amit a nyelv főzőlevével öntünk fel. Ugyanis a nyelv jó íze csak teljesen puha állapotban élvezhető. Nagyon forrón tálaljuk. tojásban. A nyelvet díszíthetjük citromkarikákkal. Ezután tovább főzzük (kb. Levéből kivéve kicsontozzuk. megmosott borjúlábat zöldséges. a mártással leöntjük. forró vízbe tesszük. 15—20 percig főzzük. Most finom citrommártást készítünk. utána kiszedjük. Citromos nyelv Hozzávalók: egy kis marhanyelv. kihűtjük.Elkészítése elég hosszadalmas: az állat korától függően 3—4 óra. Borjúláb kirántva Az alaposan megtisztított. 186 . só. A levét levesnek vagy aszpik készítésére használjuk fel. Ezért ajánlatos kuktában készíteni. Kuktában főzve gazdaságos. annyi forró sós vízben. bőrös részeket vastag szeletekre vágva lisztben. illetve 2—3 borjú. sós vízben puhára főzzük. Burgonya. és a nyelv megfehéredett. kevés tejföllel ízesített paradicsommártással. hogy ellepje. míg olyan puha lesz. hogy a villa könnyen belemenjen. A nyelvet a gégerészektől és minden leszedhető hártyától jól letisztítjuk. rizs vagy burgonyafánk köret adható hozzá.

a lábakról a körmöket levágjuk és az egész baromfit hideg vízben átmossuk. hogy a baromfit hátára fektetjük. óvatosan kiemeljük az egészet. ha apróbb pihék vannak az állat testén. attól tiszta lesz. szívesen vásárolunk tisztított. A májat azonnal elválasztjuk. belső. sem a májnak összeroncsolódnia. Az epének nem szabad elszakadnia. fejét levágjuk. s mikor a belső részek felfelé fordított tenyerünkön feküsznek. hogy a kezünk beleférjen rajta. azt láng fölött vagy meggyújtott papírral lepörköljük. Ha van bélzsír. Utána a végbélnyílás felett keresztben. de nem fövő vízzel leöntjük. és belső részeit kiszedjük. előbb a nyakán. Ez úgy történik. Ha tisztított baromfit veszünk. s a begyet az összekötő hártyától megszabadítjuk. A zúzát kétfelé vágjuk. A tisz187 . azt is pörköljük meg. a begye tájékán elvágjuk a bőrt. További előkészítése már az elkészítés módjától függ. Mély tálba helyezzük. A nyelőcsövet és gégét kihúzzuk a bőr alól. Városban — és már vidéken is. a beleket a hasüregtől elválasztjuk. A lábakról a sárga bőrt lehúzzuk. Utoljára a végbélnyílást körülvágjuk a béllel együtt. A fejről a csőrt levágjuk.Szárnyasok A levágott baromfit tisztítsuk azonnal elvéreztetés után. az epét levágjuk róla. s előbb a nagyobb. ahol lehetőség van rá —. durva hártyáit lefejtjük. forró. éles késsel metszést csinálunk. azután megforgatjuk. egy percig benne forgatjuk. a szemeket kiemeljük. utána az apróbb tollakat tépegetjük ki. azt is óvatosan lefejtjük. Kezünket óvatosan bedugjuk a mellcsont alá. illetve mélyhűtött baromfit. utána tálcára tesszük. korpával jól dörzsöljük be. A baromfi lábát. mert ilyenkor a tolla könnyebben jön ki.

Először levágjuk a két combját. és a sütőben kb. s azután vágjuk fel. 10 percig pihentetjük.tított baromfit is meg kell tüzetesen vizsgálni. jól felforraljuk. több vízben átmosni. Ha combot és mellet akarunk sütni. A megtisztított csirkét kívül-belül megsózzuk. a kizsírozott tűzálló tálra egymás mellé fektetjük a húsdarabokat. Combjai végét a végbélnyílás fölötti vágásba dugjuk vagy összekötözzük. Kezdetben kevés vizet öntünk alá. A visszamaradt zsiradékhoz kevés vizet öntünk. s visszahelyezzük a mellcsontra. Ha egyenletesen pirosra sült. azt gondosan ki kell tisztítani. A mélyhűtött baromfit először hűvös helyen hagyjuk felengedni. belsejét kevés majorannával megszórjuk. kívülről vajjal bedörzsölni. kompótot adunk melléje. párolt rizst. az esetleg rajta maradt tollacskáktól megtisztítani. Ha gyorshizlalt. Hátát két részre vágjuk.) Elég a csirkét kívül-belül besózni. és folyó vízzel leöblíteni. Ha idősebb a jérce. Zsírban sült burgonyát. s a pecsenye alá öntjük. s a csirke formájához hasonlóan állítjuk össze. 50 percig mérsékelt tűznél sütni. utána vizsgáljuk át. s a sütéshez megformáljuk. a hátrésztől elválasztva a mellét hosszában szeleteljük. mert sokkal rövidebb idő alatt megpuhul.és húsboltokban ilyen csirkéket árulnak. ún. tetejüket vajjal meg188 . 1 kg-os csirkét vagy jércét veszünk. s nem túl forró sütőben sütjük. forró zsiradékkal leöntjük. először a tűzhelyen fedő alatt kevés vízzel pároljuk. broiler csirkéből készítjük a sült csirkét. Az ilyen csirkékben gyakran még egészben van a zúza. hogy sütés közben formáját megtartsa. s utána tesszük a sütőbe. Megfelelő nagyságú tepsibe vagy lábasba tesszük. CSIRKEÉTELEK Sült csirke Sütni 80 dkg-os. kivesszük. felesleges párolni. (Ma már a baromfi. Hosszú tálra helyezzük a darabokat. a két szárnyát. s levével többször locsoljuk. azután kettéhasítjuk a mellkast. mossuk meg.

2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. felső lángon még 5 percig pirítjuk.kenjük (attól pirul meg szépen). bors. apróra vagdalt zöldpetrezselymet. majoranna. nyakánál a nyílást összekötözzük vagy bevarrjuk. Töltelék: 1 zsemle. Töltött csirke Hozzávalók: 1 db sütni való. amikor a besózott. Hosszában félbe vagy negyedbe vágva tálaljuk. A tölteléket egyenletesen a bőr alá töltjük. Ezalatt nemcsak megpuhul. esetleg a csirke apróra vágott máját. Szép sütni való fiatal jércét veszünk erre a célra. az egészet a sütőbe visszatolva. amíg a bőr fel van nyitva.és a mellehúsától. kicsavarjuk. széleit megnyomkodjuk. és a csirkét vajjal kenve. és a húsdarabok nagyságától függően 30—40 percig a sütőben közepes tűznél sütjük. zöldpetrezselyem. a 189 . Alufóliás csirke A sült csirke egyik kitűnő változata. vagy a csirke hasüregébe nyomkodjuk. Töltelék: a zsemlét tejben megáztatjuk. jól szétmorzsoljuk. egészen le a comb tövéig. A csirkét kívül-belül gyengén besózzuk. kevés majorannával fűszerezzük. hogy a bőre szét ne szakadjon. 3 dkg olvasztott zsiradékot. 80 dkg-os csirke. belsejébe egy darabka (kb. 2 egész tojás. Kezünkkel vagy fakanál nyelével ügyesen a bőr alá nyúlva elválasztjuk a bőrt a comb. de meg is pirul a pecsenyénk. hozzáadunk egy csíkokra vágott főtt tojást. A csirke nagyságától függően 40—50 percig sütjük. így a csirke saját levében puhul meg. és a fóliát öszszehajtogatva. a fóliát széthajtogatjuk. a nyílást a végén összetűzve. 1 nyers tojást. sót. hogy légmentesen lezárjuk. amitől különösen jó ízűvé válik. só. Végül — ha ropogósán szeretjük —. 2 deka) vajat dugunk. ízlés szerint adhatunk bele kevés párolt gombát is. Kézzel eligazítjuk. kb. s mindezeket jól elkeverjük. borsot. Már a tisztításnál ügyeljünk arra. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. belsejét majorannával bedörzsölt csirkét olajozott alufóliára fektetjük. megőrizve eredeti értékeit.

hogy belül se maradjon nyers. Időközben kevés vizet is önthetünk alá. A májas szárnya sütésénél vigyázzunk nagyon. Sütés után 10 percig pihentetjük. Egy tojást jól verjünk fel pici sóval. Sütési ideje 50—60 perc. hogy ki ne száradjanak. a húsdarabokat sima lisztben. Nem túl forró sütőben sütjük. kellő ideig végezzük a sütést. tojásban és finoman átszitált zsemle. de jól fejlett csirke alkalmas. Szokták a májat sütés előtt megszurkálni. A megtisztított csirkét. Mérsékelt tűzön. Ha több csirkét rántunk egyszerre. só. sütéshez bőven olaj vagy zsír. és lassúbb tűzön süssük. A máját és zúzáját dugjuk a szárnycsontok közé. mert a máj fröcsköl és égési sebeket okozhat. A visszamaradt zsírban jó csomó. Rántani 50—60 dekás. liszt. Ha nagyobb csirkét rántunk. zsemlemorzsa. de ne emelgessük a fedőt. A szárnyakat zsírpapírba csavarjuk. de ez nem mindig használ. 1 egész tojás (egy csirkéhez). Ajánlatos a májas szárnyakat egyszerre sütni és megfordítás után a lábast befedni.combokat a háton keresztül átkötözzük. hogy ne fröcsköljön. Gyengén sózzuk meg és deszkára téve szikkasszuk a nedvességtől. Rántott csirke Hozzávalók: személyenként 1/4 csirke. de vágjuk ketté a mellet meg a combot. hogy alakját megtartsa. azután daraboljuk fel 8 részre. az egyféle darabokat (combot. forró zsiradékkal leöntjük. mellet) egyszerre sütjük. A rántott 190 . A gyorshizlalt (broiler) csirkét akkor is kiránthatjuk. bokrétába kötött zöldpetrezselymet hirtelen süssünk át. és megfordítás után fedjük be a lábast. de akkor hagyjuk még 10 percig állni. bő zsiradékban süssük mindegyik oldalát aranysárgára. s azután vágjuk fel. 1/2órára áztassuk hideg vízbe. A kimaradt tölteléket a belsejébe töltjük. amit elkészítés előtt közvetlenül is levághatunk. és a zsíros lével sütés közben locsoljuk. de nem túlhevített. Forró. ha nagyobbak a darabok. esetleg To-li-móba hentergessük. a sütést lassabban végezzük. és a tálat ezzel díszítsük.vagy kiflimorzsában forgassuk meg. A töltött csirkét nagyságának megfelelő kis tepsibe vagy lábasba helyezzük.

a csirkét beletesszük. 11/2 dl tejföl. paprikásnak való csirkét felszeletelünk (aprólékjából levest főzünk).csirkét petrezselymes újburgonyával. Tálalásnál tetejére csepegtetjük a maradék tejfölt és zöldpaprika-karikákkal hintjük be. Galuskával tálaljuk. De csípős ne legyen. Egy jó. pirospaprikával megszórjuk. sós vízben főtt burgonyát adunk mellé. zöldpaprikát adunk hozzá. amivel együtt pároljuk. ami a levét sűríti s a színt élénkíti. felülre a húsos részeket rakjuk. Mint a paprikást. rövid lében készítjük. 1 dl tejfelt 1 kanál liszttel elkeverünk. sózzuk és 2 dl vízzel felöntve fedő alatt. és a lábas egyik oldalára halmozzuk. 1 kanál liszt. Nyáron főzés közben adhatunk hozzá egy zöldpaprikát egészben és egy paradicsomot. kb. a húsok mindkét oldalát még gyengén megpirítjuk. Paprikás csirke tejfölösen Hozzávalók: 1 csirke. pörköljük. besűrítjük vele a mártást. de liszt és tejföl nélkül. 31/2 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Valamivel több hagymát és pirospaprikát adunk hozzá. Ha zsírjára sült. édes paprika. Ha öregebb baromfiból készítjük. pároláskor többször vizet öntögetünk alá. zsírjára sütjük. Nyári idényben paradicsomot. Galuskát. Ezután zsírjára sütjük. s a forró pörköltlével leöntjük. jól felforraljuk. 1 óra hosszat főzzük. fejes salátával vagy uborkasalátával frissen tálaljuk. 1 hagyma. tarhonyát. és a húsokkal együtt 2—3 percig forraljuk. egy kis fej reszelt hagymát 5 dkg zsiradékban fedő alatt világossárgára pirítunk. vízzel pótoljuk. Ha levét közben elfőné. só. s azonnal előmelegített tálra tálaljuk. mert a csirke húsának ízét elveszi. Alulra a csontos. majd kevés vizet öntünk alá. 191 . Pörkölt csirke A paprikás csirkéhez hasonlóan készül.

só. A csirkét feldaraboljuk. és mikor már majdnem kész. és zöldpetrezselyemmel megszórjuk. és a megforrósított zsiradékon élénk tűzön néhány percig pirítjuk. A zöldséget kockára vagy hosszúkásra vágjuk. Ha a húsdarabok megpuhultak. 30 dkg vegyes leveszöldség. 1 csokor petrezselyemzöldje. Citromos csirke Hozzávalók: 1 csirke. még 5 percig lassan forraljuk. Ilyenkor a zöldborsó el is maradhat. kevés reszelt citromhéjjal ízesítjük. Karalábés csirke Hozzávalók: 1 csirke. csipet törött bors.Rizses csirke Hozzávalók: 1 csirke. 1 citrom leve. 1 dl tejföl. vékony 192 . darabokra vágott csirkét a zsiradékon. A csirkét feltesszük főni a zöldséggel együtt annyi vízzel. pecsenyevillával kavargatjuk. hozzákeverjük a zöldborsót. só. Csak óvatosan. kevés sóval és vízzel jó puhára pároljuk. A csirkét pörköltnek elkészítjük. és középmeleg sütőben 20—25 percig fedő alatt puhára pároljuk. zúzáját. behabarjuk vele a csirkét. A megtisztított. hozzávesszük a máját. 1 evőkanál liszt. 1 evőkanál liszt. 25 dkg rizs. Kellemesen savanykás. 4 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. só. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj. kevés reszelt citromhéj. ízletes pecsenye. A rizst forró zsírban megfuttatjuk és hozzáadjuk a félig megfőtt csirkéhez. A megtisztított csirkét darabokra vágjuk. Készülhet a rizses csirke pörkölt csirkével is. 1 kg kifejtett zöldborsó. a lisztet simára keverjük a tejföllel. 1 deci tejföl. s a megfőtt rizzsel könnyedén elkeverjük. hogy jól ellepje. Meghintjük vagdalt zöldpetrezselyemmel. Tálaláskor 3 dkg olvasztott vajjal meglocsoljuk. és a citromlével savanyítva. Megtisztítjuk és hosszúkás. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj. 1/2 kg karalábé.

Elkészíthetjük belőle valamennyi csirke. ízletessé válik. kissé cukros vízben megfőzzük. Végezetül zsírjára sütjük. a liszttel elkevert tejföllel behabarjuk. A gyöngycsirke és a gyöngytyúk gazdaságosabb is a közönséges csirkénél. tehát azonos súlyú csirkéből és gyöngytyúkból több húst kapunk. hozzáadjuk a spárgadarabokat. és még 5 percig. és még 5 percig együtt pároljuk. 1 dl tejföl. A csirkét feldaraboljuk. 2 cm hosszúra vágott spárgát sós.és valamennyi fácánreceptet. Különösen a tavaszi. A GYÖNGYCSIRKE ÉS A GYÖNGYTYÚK ELKÉSZÍTÉSE A gyöngycsirke és a gyöngytyúk méltatlanul elhanyagolt tagjai a baromfiudvarnak. 1 evőkanál liszt. időnként megkeverve. cukor. mert nyersen a húsa sötétnek látszik. az egészet puhára pároljuk. kitűnő pecsenyét adhatunk belőle az asztalra. A megtisztított gyöngytyúkot a háziasszonyok félnek megvenni a piacon. a zsiradékon kissé megpirítjuk. állandóan kevergetve pároljuk. Adhatunk hozzá párolt rizst is körítésnek.szeletekre vágjuk a karalábét. és nagyon kevés vízzel. só. 193 . mert csontjai — a közönséges csirkéhez viszonyítva —. megsózzuk. zsenge karalábéból jó ez az egytálétel. Spárgás csirke Hozzávalók: 1 csirke. meghintjük a finomra vágott petrezselyemzölddel. a csirkéhez adjuk. és csak kevesen tudják. sokkal könnyebbek. megborsozzuk. ha a gyöngytyúkot vásároljuk. A megtisztított. és kevés spárgalével puhára pároljuk. 1/2kg spárga. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj. hogy párolás-sütés során hófehérré. Végezetül a tejföllel elkevert liszttel behabarjuk.

a pecsenyelével öntözgetve. só. A megtisztított állatot megsózzuk. és a sütőben. Szeletelésnél először levágjuk a két combját és a szárnya tövét. hogy mindegyik oldala egyformán piruljon. 1 szál sárgarépa. 1/2 óra. alufóliába burkoljuk. belsejét kevés majorannával bedörzsöljük. mellét megtűzdeljük füstölt szalonnával. hosszában négyrét vágott répát. gyenge vagy hízott kacsát egyformán készíthetünk sültnek. 3 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. A KACSA SÜTÉSE Fiatal. Sütési ideje kb. nyitott sütőben hagyjuk tálalásig. mint a csirkét. Ha idősebb a kacsa. és a borral. Megforrósítjuk a zsiradékot. Ha a combvégek és a szárnyak szenesedni kezdenek. Ha a húsa már puha. A tisztított kacsát sütés előtt egy órával besózzuk. közben forgatjuk. hátát 2—3 darabra vágjuk. és ropogósra sült. szintén keresztbe és úgy tálaljuk. azután az egész állatot kettéhasítjuk. 10 dkg füstölt szalonna. mellédobjuk a megtisztított.Gyöngytyúk fehér borban Hozzávalók: 1 szép gyöngytyúk. Ha a hízott kacsa a sütés alatt sok zsírt enged. megforgatjuk rajta a gyöngytyúkot. rászűrjük a levét. Ezután tűzálló tálra rakjuk. 194 . előbb 15 percig fedő alatt pároljuk és jó meleg sütőben. ezt időnként leöntjük róla. felső lángon. A kacsával együtt sütjük a máját is. lassú tűzön jó puhára pároljuk. a mellhúsát keresztbe szeleteljük. 1 pohár fehér bor. szép pirosra sütjük. Jó ízt kap egy gerezd mellédobott fokhagymától. sűrű locsolás mellett sütjük.

A HÍZOTT LIBA FELDOLGOZÁSA A hízott liba igen gazdaságosan beosztható. A belekről a zsírt leszedjük.amit fél süléskor teszünk a zsírba. A levágott kövér libát megtisztítjuk. levesben főtt kacsát jó készíteni. így a háta egész. sós vízben többször kiáztatjuk. Tálaláskor pecsenyelevet öntünk alá és párolt káposztával. fogyókúrázók számára előnyösebb. Lábasba tesszük és annyi vizet öntünk rá. A lábakat levágjuk. A zúzát felvágjuk és megtisztítjuk vastag hártyáitól. Kevés tejet is Önthetünk bele. kicsontozva meg is lehet párolni. diétázók. Az olvasztást főzéssel kezdjük. Azután a libát felbontjuk. ilyenkor húsa szárazabb. és az elkészített étel is 2—3 napig eláll. a bőrt 2—3 helyen bevagdossuk. Télen a húsa is eltartható. csak akkor használjuk fel. Libazsír olvasztása A bőrös zsírréteget jól letisztítjuk. és kifizetődik. késsel lekaparjuk. A roston sült kacsa is kitűnő. A nagy testű hízott libát legjobb a hátánál felbontani. a szárnyakat és a combokat a forgónál kimetsszük. Bonthatjuk úgy is. ettől a tepertő szebb színű lesz. Mérsékelt 195 . lenyúzzuk. Most hozzáadhatjuk a hájat és a bélzsírt is. így nem sértjük meg a májat a kiemelésnél. A nyúzott kacsából pörköltet. a nyakbőrét a nyak tövénél körülvágjuk. Szokás még a kacsát nyúzva (a bőrt és a szalonnát lefejtve) készíteni. Ha már szagtalan. hogy tölteni lehessen. A kacsát süthetjük alufóliában — de a fóliát a végén kibontjuk. miután az epehólyagot lefejtettük. enyhe sós vízben megáztatjuk. sült burgonyával körítjük. féltenyérnyi darabokra vágjuk. Négy személynek egy hízott liba 5—6 napra elegendő. hogy a mellrészt két oldalon elválasztjuk a hátrésztől. hogy ellepje. lecsós kacsát. Éles késsel végigvágjuk a gerincet. de felszeletelve. és a kacsát erős tűznél megpirítjuk. A májat. hogy a bőr felpuhuljon: erős tűzön. ha együtt akarjuk olvasztani.^ ben marad. befedve forraljuk. amíg levét elfövi és sülni kezd.

csak tovább pároljuk. s annyi forró vízzel engedjük fel. sóval. Készülhet a ludaskása libapörkölttel is. 25 dkg leveszöldséggel. amíg a rizs megpuhul. ha a kész levesbe evőkanálnyi rumot öntünk. Libapörkölt A liba csontos részeiből készítjük. 30 dkg rizst 3 dkg libazsíron megfuttatunk. háromszorosa). a lábakat. Erdélyben a ludaskását karikára vágott. Most belevegyítjük a húsokat (a zúzát. fej. csendesen főzzük. 11/2 liter sós vízben. a szívet. Amikor a hús félpuhára párolódott. lefedve. bő olajban ropogósra sütött hagymával hintik be. Ettől a tepertő porhanyósabb. Pár perc múlva a tepertőt szűrőkanállal kiszedjük. 196 . hogy a hús nagyon puha legyen. szív. borssal. húslével felengedjük (háromszorosa legyen a lé a rizs űrtartalmának). Az eljárás ugyanaz. A hozzá való aprólékból pörköltet készítünk. a fejet. nyak). Vigyázzunk arra. kevés vízzel meglocsoljuk és befedjük. Ludaskása A liba vastag szárnyait. köménymaggal. zúza.tűznél addig sütjük. a szívet szeletekre vágva). amíg aranysárga színű és ropogós lesz. Ekkor a tűzről levesszük óvatosan. zsírjára sütjük. a csontos nyakát. a nyelvét és a zúzáját leforrázzuk. Libaleves A hát nyakrészéből és a szárnyak első ízéből készítjük a tyúkleveshez hasonlóan. amíg a hús megpuhul. és apróra vágott zöldpetrezselyemmel fűszerezzük. Tálaláskor tetejére libatepertőt szórunk és a sült vérrel körítjük. s befedve addig pároljuk lassú tűznél. mint a csirkepörköltnél. Az átható libaízt elveszi. megtisztítjuk. vagy készíthetjük aprólékokból (láb. amennyi a rizs mennyiségének megpuhításához szükséges (kb. esetleg az aprólékokat is hozzávesszük.

Ha a leve zavaros. Körítésnek burgonyapürét. belsejét apró kockákra vágjuk. Ecetes tormát vagy céklasalátát adunk hozzá. Közben levével öntözgetjük. befedjük. savanyúságot adunk melléje. egy pohár vizet öntünk alá. amelyeken a bőrt rajta hagyjuk. Egy db zsemlének a héját lereszeljük. Az eljárás ugyanaz. a bőrét bevagdaljuk és forró sütőben megpirítjuk. zsírjától megtisztított bőrös nyakából készítünk kocsonyát. és lefedve lassan puhára pároljuk. mérsékelt hőfokú sütőbe tesszük. -mell. Feldolgozásig (legfeljebb egy napig) hidegen tartjuk. csak annál hamarabb elkészül. lábasba tesszük. Párolt vöröskáposztát. besózzuk. Sült libacomb. hogy toll vagy valami más szennyeződés ne hulljon bele. egy kis fej vöröshagymát. Savanyúsággal tálaljuk. mellé tehetünk egy gerezd fokhagymát. fejéből. -hát A libacombokat. 5 dkg zsiradékban egy nagyobb fej hagymát vékony szeletekre vágva. 197 . nyelvéből. Sült libavér Ha a libát otthon vágjuk le. sárgára megfonnyasztunk. s addig pároljuk. a vérét edénybe felfogjuk.Belekeverjük a rizst. Megsózzuk. Ha már egész puha a hús. Hasonlóan készítjük el a mellehúsát és az egészben hagyott hátat. esetleg kis majorannával fűszerezzük. a vért 1 cm-es kockákra vágjuk és a hagymás zsiradékban 5 percig sütjük. egy tojással deríthetjük. nagyon vigyázva. Libakocsonya A liba lábaiból. amíg a rizs megduzzad. mély tálba helyezzük és az állat vérét erre csurgatjuk. mint a sertéskocsonyánál (lásd Kocsonya készítése). zsírjára sütjük. ízlés szerint borssal vagy paprikával. zsírban sült hasábburgonyát és szilvakompótot adunk melléje.

tejben áztatott fél zsemle. hanem a zsírjától jól megtisztítva. egy egész tojást. A nyakról a bőrt lehúzzuk. Libamell vadasan Elkészítése azonos a vadas marhasültével. A lenyúzott mellbőrt nem olvasztjuk ki. Körítésnek burgonyakrokettet. borsot. majorannával ízesítjük. egy nyers tojás kerül bele. sóval. Ügy sütjük. Rizsre vagy burgonyahabra helyezzük. hanem 10 percig pihentetjük. Hozzáadunk egy tejben megáztatott zsemlét. ráborítjuk a húsra. Töltött libanyak A töltött libanyakat a levessel egyidőben készítjük. végét bevarrjuk és a levesbe téve 20—30 percig főzzük. Köríthetjük vele a ludaskását is. apróra vágott zöldpetrezselyemmel. A liba darabjaiból ízes vagdalékot készítünk: kevés főtt hús. A töltelékkel a libanyakat megtöltjük. kis darab sült máj. Keresztbe szeleteljük fel. zsemlegombócot. egy kis fej reszelt és világosra pirított hagymát. forró sütőben. sót. 1—1 szál megreszelt sárgarépa. Tálalhatjuk melegen és hidegen. jól rányomkodjuk és tojásfehérjével bekenjük. 198 . megdaráljuk. Egy óra alatt elkészül. makarónit adhatunk. cérnával gyengén átkötözzük.Vagdalt libamell A mellcsontokról a libahúst leszedegetjük. saját levével leöntjük. de a libamell súlyához arányítva vegyük hozzá a többi belevalót. borssal. Jól kidolgozzuk. Nem vágjuk fel azonnal. mint az egészben sült kacsát. A húst visszahelyezzük a mellcsontra. Mindezeket jól összekeverjük. Utána kivesszük és a pecsenye zsírjában mindkét oldalát pirosra sütjük. egy apróra vágott főtt tojás. vékony szeletekre vágva. ha kevés a hús. darálhatunk még hozzá 10—15 dkg sertéscombot.és petrezselyemgyökeret. a keskenyebb végét bekötjük. Levével időnként locsolgatjuk.

belefektetjük a májat. mert ebből a drága eledelből többször is juttathatunk finom falatokat az asztalra vagy a tízórai kenyérre. beosztásra. nem túl gyorsan megsütjük. és elegendő. ismét lefedjük 199 . lisztbe. kevés zsiradékon. Ezért egy lábast kibélelünk libahájdarabokkal. Bármilyen burgonyakörettel vagy párolt rizzsel tálaljuk. A májat hozzáteszszük és erős tűzön gyors pirítással. Pirított libamáj A májat 1 cm-es kockákra vágjuk.Libamáj felhasználása A hízott liba legértékesebb része a szépen fejlett máj. mindkét oldalát lisztbe mártva. A szeletek tetejét a levével meglocsoljuk. vacsorára. bő zsiradékban mérsékelt tűzön megsütjük. Egészben sült libamáj A libamájat úgy kell megsütnünk. kevés paprikával vagy borssal fűszerezzük. és az ízei megfelelően érvényesüljenek. sós vízben főtt burgonyát adunk melléje. Libamájszeletek natúr módon A libamájból vékony szeleteket vágunk. megsózzuk. Olajban vagy zsírban nagyon finomra metélt hagymát világosra pirítunk. Zöldborsós rizst és savanyúságokat adunk hozzá. óvatosan kavargatva öt percig sütjük. azonnal tálaljuk. hogy súlyából ne veszítsen. A végén sózzuk. Petrezselymes. megsózzuk. Törekedjünk ennél is a változatos és gazdaságos elkészítésre. Kirántott libamáj A libamájat vékony szeletekre vágjuk. tojásba és finomra szitált morzsába mártjuk.

A PULYKA FELDOLGOZÁSA A megtisztított pulykát pár napig hideg helyen vagy jégen tartjuk. Ekkor a tűzről levesszük. szív) a húsleveshez hasonlóan levest főzünk. de ha az nincs. hozzávehetünk egy darabka sült májat is. combjaiból pörköltet készíthetünk. gyengén megsózzuk. a visszamaradt levét élénk tűzön. és az egészet leöntjük húslevessel (lehetőleg Iibalevessel. Töltött liba. hosszában szeletekre vágjuk. Hátrészéből. és levesszűrőn keresztül a májra szűrjük. lekötjük. leveskockából készült húslevest is felhasználhatunk hozzá). A mellehúsát a csontról lefejtve. fiatal libát vagy kacsát szokták tölteni. így húsa porhanyósabb lesz. vagy szalonnával megtűzdelve. kacsa Csak a gyenge. Hűvös helyen hagyjuk megdermedni. kevés libazsírban öt percig sütjük. és a benne levő libaháj pirulni nem kezdett. Előkészítő és elkészítő eljárása megegyezik a töltött csirke elkészítésével(lásd ott). melegen vagy hidegen tálaljuk. tálra tesszük. 200 . zúza. besózzuk és kirántjuk. A pulyka aprólékából (nyak. láb. Ha kihűlt. pár pillanat múlva késhegynyi pirospaprikát keverünk bele. és lefedve a máj nagyságától függően 20—40 percig lassan forraljuk. míg zsírjára nem sült. Beledobunk egy kis gerezd fokhagymát. forró zsírt öntünk a tetejére. fej. fedő nélkül addig forraljuk. egyben megsütjük és vékony szeletekre vágva. aztán üvegbe töltjük. Kenyérre kenve tízórainak és teavacsorákhoz hetekig használhatjuk. Ekkor a májat kivesszük. Libatepertő-pástétom A libatepertőt törmelékeivel együtt megdaráljuk. szárnyak.libahájjal.

A gesztenyét megfőzzük. 1 dl tejföl. és gyakori locsolgatás mellett.Legfinomabb azonban az egybesült pulyka. 10 dkg füstölt szalonna. és egy óra hosszáig sóban állni hagyjuk. és áttörjük. A pulykát kívül-belül lesózzuk. a nyers tojásokat. hoszszában vékonyra szeleteljük. A pulyka combjában vastag inak vannak. hízott pulyka adja. azután 10 dkg forró zsírt ráöntünk. kinyomkodott és szintén megőrölt zsemlét. Hozzáadjuk a megőrölt sertéshúst. Felszeletelése hasonló a már ismertetett egybesült baromfiéhoz. amelyeket sütés előtt. Mellehúsát a csontról lefejtjük. Gesztenyés pulyka (karácsonyi pecsenye) Hozzávalók: 1 szép pulyka. 2 zsemle. A legjobb pecsenyét a teljesen kifejlett. Szeletelés előtt állni hagyjuk. harapófogó segítségével kihúzunk. a sót meg a törött borsot. Ezzel a töltelékkel töltjük meg a pulykát (mellbőre alatt és a belsejét). kevés víz hozzáöntésével pároljuk. és az eredeti alakhoz hasonlóan összeállítva. Sütési ideje 2—21/2 óra. sütés után is kiszedhetjük. sütőbe tesszük. Előbb fedő alatt 20 percig. kevés tej. így a combjai is puhára sülnek. só. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 2 tojás. megtisztítjuk. törött bors. Ha még maradtak benne vastag inak. A combokat két részre is vághatjuk. 1/4 kg sovány sertéscomb. a tejben megáztatott. A hasüreg nyílását összetűzzük vagy 201 . burgonyapürére vagy rizsköretre rakjuk. 1 kg gesztenye. a tejfölt. többször megforgatva pirosra sütjük.

1/4 kg vegyes zöldséget (sárgarépát. Gyengén megsózzuk és főni tesszük. belsejét kibontjuk. így szép fehér marad a húsa. tűzdelt pecsenye. húsleves. paprikás. majd kevés vízzel puhára pároljuk. Kb. szárazra töröljük és a készítménynek megfelelően feldolgozzuk. savanyú aprólékleves stb. Íze hasonló a csirkééhez vagy jércééhez. tejfölös szelet. Lábasba téve annyi vizet öntünk rá. hasát felvágjuk. tápértéke egyenlő a marhahúséval.vagy a borjúhús alkalmas: pörkölt. P e c s e n y é k a házinyúlból Hazánkban a házinyúl fogyasztása nem olyan elterjedt. vadnyúl-ételek készít hetők belőle. végül a sütőben ropogós pirosra sütjük.) Burgonyával és almapürével kínáljuk. (Tálalásnál a hasüregben levő tölteléket felszeletelve rakjuk a pecsenye köré. amire a csirke. a belőle főtt leves vetekszik bármilyen húslevessel. jól kimossuk és pár órára sós vízbe vagy tejbe tesszük. és a pulyka mellét a szalonnával sűrűn megtűzdeljük. Jól illik hozzá az aszaltszilva kompót is. Egyes külföldi államokban naponta szerepelnek házinyúl-fogások az éttermek étlapjain. Elkészítése nagyon változatos. kis zellert). Párolt házinyúl A házinyulat a fent leírt módon feldolgozáshoz előkészítjük. rizseshús. A házinyúl húsának rendkívül nagy a fehérjetartalma. Ha a leölt állatot nem véreztetjük el. natúrszeletek. 202 . mint amennyire tápértéke és olcsósága indokolttá tenné. becsinált leves. egyenlő darabokra vágjuk. becsinált. átmossuk. Még melegen lenyúzzuk a bőrét. A megölt állatot jól elvéreztetjük. petrezselyemgyökeret. Felhasználáskor a folyadékból kivesszük. Bármit készíthetünk belőle. hogy jól ellepje. Az így megtöltött pulykát a megforrósított zsiradékon megforgatjuk. kirántott szeletek.összevarrjuk.

és a mártáshoz öntjük. kivéreztetett nyulat feldaraboljuk akkorára. kitűnő. Végezetül beledobjuk a lecsumázott szőlőt. 2 gerezd fokhagymát. Szőlős házinyúl Hozzávalók: 1 db másfél kilós házinyúl. (Ugyanezt elkészíthetjük csirkéből.1 fej hagymát karikára vágva a fövésben levő nyúldarabokra szórunk. belerakjuk a nyúldarabkákat. 5 dkg vaj. 2 fürt fehér szőlő. és az egészet a sütőbe tolva addig sütjük. Ezután a szokásos módon lisztben. forró zsiradékban ropogósra kisütjük. míg a szőlő át nem sült. és lassú tűzön puhára pároljuk. feloldjuk. és lassú forrással a húst puhára pároljuk. még egyszer felforraljuk. és bő. a zöldséges lével felengedjük. A lenyúzott. 1 kanál ecetet. Adunk még hozzá 1 babérlevelet. Zsemlegombócot. Amikor a hús már félig megpuhult. Kevés citromhéjával. Rántott házinyúl A feldarabolt házinyulat néhány órára erősen sós tejbe áztatjuk. felvert tojásban és morzsában megforgatjuk (vagy To-limóba mártjuk). 1 pohár vörös bort. megszárogatjuk. A végén 1—2 dl tejfölt hozzáadva. 1 kanál cukrot barnára pirítunk. só. Burgonyapüré illik hozzá. míg szép piros nem lesz. 2 dl száraz fehér bor. rizst vagy makarónit adunk mellé. és a megforrósított vajon addig sütjük. majd leöblítve. új ízű pecsenye. de nem szabad megpirulnia. 5 dkg zsírral és 3 dkg liszttel világos rántást készítünk. törött bors. néhány szem egész borsot.) 203 . néhány szál kakukkfüvet. Ekkor hozzáadjuk a bort. 1 kávéskanál mustárral ízesítjük. mint a csirkét szoktuk.

1 szál babérlevelet. mert ettől a hús megvörösödik. amit hegyes késsel lefejtünk róla. rágós. Vadnyúl pácolva Pácolni a nyúl gerincét és combjait szokták. illetve tollazatúkban hagyva szellős. és hideg helyen tartjuk. makarónival vagy burgonyaropogóssal körítjük. Nem sózzuk meg.vagy borecetet. azért húsukat szalonnával tűzdeljük. Külön kistányéron áfonyadzsemet is adhatunk hozzá. beleteszünk 1 fej karikára vágott hagymát. 204 . hideg helyen ki- akasztva érlelni kell. a kisebb vadszárnyasokat pedig vékony szalonnaszeletekbe burkoljuk. Az elkészítési eljárás ugyanaz. A vadnyúl húsát több réteg hártya takarja. A hártyáitól megtisztított húst a forró páclével leforrázzuk.Vadak A vadhúsok közös tulajdonsága. A vadak húsa zsírszegény. hogy közvetlenül az elejtésük után húsuk kemény. 1/2 dl tárkony. Zsemlegombóccal. csak nem fehér. Az idősebb állatok húsát néhány napig pácoljuk. 20 dkg vegyes zöldséget. A fiatal nyulat pácolás nélkül is készíthetjük a párolt marhafelsálhoz hasonlóan. ettől puhább és ízletesebb lesz. Vadpác: 2—3 liter vizet felforralunk. A vadakat azért néhány napig bőrükben. néhány szem borsot. hanem vörös bort öntünk a mártáshoz. mint a vadas marhasültnél. naponta egyszer-kétszer megforgatjuk benne.

Elkészítési módja ugyanaz. A gerincről a húst lefejtjük. 10 dkg füstölt szalonna. bordáit és belsőrészeit is igen ízletesen elkészíthetjük: nyúlbecsinált levest. azért az elejét. mint a marhapörkölté. 5 dkg zsír. 1 kis fej hagyma. borsozzuk. sózzuk és megtűzdeljük a szalonnával. 205 . vese. 2 dl tejföl. Körítése sósburgonya vagy makaróni. A pecsenyét felszeleteljük. Párolt rizst. felforraljuk. Nyúl. 10 dkg szalonna. Makarónival körítjük. felszeleteljük. pástétomot készíthetünk belőle (a nyúlpástétom leírását lásd a hidegkonyhánál). ha szükséges. és a szükséges vizet hozzáadva. A hártyáitói megfosztott nyúl húsát szalonnával megtűzdeljük és besózva egy óráig állni hagyjuk. de vörös bort is adunk hozzá. Kevés forró zsíron mindkét oldalát hirtelen átsütjük. gyengén kiverjük. és sütőbe téve. gyenge húsú nyulat — úgy előkészítve. tüdő).vagy őzpörkölt Az őz apró húsát vagy a nyúl elejét és aprólékát használjuk e célra (máj. pörköltet. Nagyon jó hozzá az áfonyadzsem vagy a ketchup. só. A zsírt megforrósítjuk. gyakori locsolással egészen puhára sütjük. a mártáshoz még vizet öntünk. Készíthető pácolt vagy friss nyúlgcrincből egyaránt. Sült nyúlszeletek (fiatal állat húsából) Hozzávalók: 1 nyúlgerinc. 4 dkg zsír. A húst darabokra vágjuk és leforrázzuk. így nem lesz olyan sötét színű. akár a sült nyúlszeleteket — roston vagy teflonedényben is megsüthetjük és végül a tetejére borsónyi vajat rakunk. A fiatal. ráöntjük a tejfölt. a hátsó combokat is hozzávesszük. Ha már puhulni kezd.Tűzdelt nyúlgerinc sütve Hozzávalók: egy nyúlgerinc. és átszűrve a húsra öntjük. befödve pároljuk. ha kicsi a nyúl. melléje adjuk a hagymát. sült burgonyát adunk melléje. Bár a nyúlnak a legértékesebb része a gerinc és a hátulsó combok. szív. beletesszük a húst.

citrom. kicsontozzuk. jól felforraljuk. Zománcos tepsibe karikára vágott zöldséget rakunk. 1 pohár vörös bor. cukor. 1/2 narancs reszelt héját és levét — adunk. csak vörös borral. 1—2 gerezd fokhagyma. 1 szál babérlevelet. megsózzuk. Az őzgerincet hártyáitól jól letisztítjuk.Őz. 2—3 napra bepácoljuk. Párolt őzgerinc Hozzávalók: 1 kg őzgerinc. megszórjuk 1 evőkanál liszttel. a visszamaradt zöldséghez hozzákeverjük a paradicsompürét. Párolt őzcomb Az őzcombot hártyáitól megtisztítjuk. Körítésnek párolt rizst vagy burgonyafánkot és külön tányérban áfonya. szárazra törölgetjük. 1 kávéskanál barnára pirított és felhígított cukrot felengedünk vízzel. 1—2 gerezd fokhagymát. Beletesszük az őzgerincet. Tálaláskor a gerinccsontról lefejtjük a húst. 1 evőkanál liszt. 1 fej hagyma. Karikákra vágott citrommal vagy naranccsal díszítjük. Azután a húst kiemeljük. 10 dkg füstölt szalonna. és lassú tűznél puhára pároljuk. só. erre helyezzük az őzgerincet. vörös borral.vagy sertéstokány. rizs vagy makaróni.vagy narancshéjjal. tálra helyezzük és az átszűrt mártást ráöntjük.vagy nyúltokány Hasonlóan készül. sonkaszerűen összekötözzük. felszeleteljük. mint a marha. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Elkészítési módja hasonló a „Párolt marhafelsál barnamártással" nevű ételhez. forró zsírral meglocsoljuk és sütőben félig megsütjük. de a mártásba vörös bort. Körete sósburgonya. szalonnával megtűzdeljük. 206 . 15 dkg vegyes leveszöldség. a füstölt szalonnával megtűzdeljük.vagy áfonyadzsemet. Ízesítjük kevés reszelt citrom. Elkészítéskor a pácléből kivesszük. Külön tálban párolt rizst és áfonyadzsemet adunk hozzá. összecsavarjuk. 1 db szeletekre vágott almát — és ha van. kevés ribizke.vagy narancshéj.vagy ribizkedzsemet adunk mellé.

saját levében megkocsonyásodik és télen napokig eltartható. és annyi vörösboros páclében. A húst alaposan megmossuk. Külön ecetes tormát. húslével elkevert áfonya. azért ajánlatos kuktában főzni. A tálra helyezett szeleteket levével meglocsoljuk. A vadszárnyasokat mindig szalonnával sütjük. sonkakötözéssel átkötjük. A húst öszszesodorjuk. Főzési ideje 3—4 óra. hogy jól ellepje. és 10—15 percnyi pihentetés után felszeleteljük. pihéjét. jó ízt kapnak. hogy külső részét is bőr takarja. 207 • . Csak a nőstény vaddisznó húsát készítsük el. de nem áztatjuk. A vaddisznó húsa igen jó hidegen is. A megfőtt húst a vízből kivesszük. a bőrös részeket súrolókefével megtisztítjuk a koromtól és egyéb szennyeződéstől.vagy csipkeízt adunk hozzá. és végül csak leöblítjük. majd utána kibelezzük. főni tesszük. sós vízben főtt burgonyával körítjük. VADSZÁRNYASOK A fácánt és valamennyi vadszárnyast szárazon kopasztjuk: letépdessük a tollát. a tarja és hasa alja.Vaddisznó főve A vaddisznó legértékesebb része a combja. zöldpaprikákkal. amitől kellemes.amivel a főzési idejét lényegesen megrövidíthetjük. mert a kan húsa kellemetlen szaga miatt élvezhetetlen.

vigyázva. és a fá- 208 . só. só. tetejére fektetjük a puha fácánt. meghintjük a paprikával. és a zsiradék felén a borral nagyon puhára megpároljuk. 2 dl tejföl. leöntjük a tejföllel. köré rakjuk a megtisztított. 10 dkg füstölt szalonna. 1/2 kg alma. 4 evőkanál olaj vagy 6 dkg zsír. Közben egy másik edényben a maradék zsiradékon megpirítjuk a vöröshagymát. A fácán mellét—combját gazdagon megtűzdeljük füstölt szalonnadarabkákkal és a megforrósított zsiradékon köröskörül megpirítjuk. míg a káposzta a tejfölt magába nem szívta. késhegynyi pirospaprika. Kevés vizet (vagy fehér bort) öntünk alá. és az egészet a sütőben szépen megpirítjuk. és lefedve puhára pároljuk. Fácánsült fehér borban (lásd a Gyöngytyúknál) Almás fácánsült Hozzávalók: 1 szép fácán. 1 kis fej vöröshagyma. és almapürével meg sült burgonyával tálaljuk. 3/4 kg savanyú (hordós) káposzta. 10 dkg füstölt szalonna. 1 pohár fehér bor.Fácánpecsenye A füstölt szalonnával megtűzdelt állatot a sült csirkéhez hasonlóan készítjük el. és a sütőben addig sütjük. nehogy az. Burgonyapürét kínálunk hozzá. Káposztás fácán (öreg állatból) Hozzávalók: 1 nagy fácán. törött bors. Végezetül a káposztát mély tűzálló tálba terítjük. A fácánt sűrűn megtűzdeljük a szalonnával. cikkekre vágott almát. 3 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír vagy 5 dkg vaj. és nagyon kevés vízzel szintén puhára pároljuk. alma megégjen. Mikor már majdnem puha.

és a sütőben megsütjük.cán szépen meg nem pirult. Az így előkészített állatokat zománcos tepsire vagy tűzálló tálra egymás mellé ültetjük. Lencsepüré illik hozzá. nehogy a szalonnaszeletek a sütés közben leessenek róla. majorannát hintünk. Belsejükbe kevés sót. A foglyot hajszálvékony szalonnaszeletekbe burkoljuk. . mindegyiket átkötjük. és a káposzta tetejére rakva tálaljuk. Fogolypecsenye Hozzávalók: Személyenként 1 fogoly és 10 dkg füstölt szalonna. Ekkor a pecsenyét feldaraboljuk.

nyálkás. hogy a fejet kampóra akasztjuk és alatta a bőrt körülvágjuk. eltávolítjuk a belet. Ez úgy történik. a keszeg. vigyázva. A pikkelyes halat úgy tisztítjuk. és abban hűtjük le. meglazítjuk és konyharuha segítségével lehúzzuk. hogy szemgolyói tükrösek. Ez veszedelmes mérgeket tartalmaz. vitaminokat.HALAK Élelmezésünket tegyük néha halak fogyasztásával és változatossá. vasat és foszfort. a márna. A halak általában könnyen emészthetők és bőven tartalmaznak fehérjét. Legjobb élő halat vásárolni. Felbontását a végbélnél kezdjük. Ekkor a húsverő kalapáccsal a tarkójára ütünk. gyorsan puhulnak és könnyen szétfőnek. amelyet el kell távolítani. a törpeharcsa. ízetlen. Azért elkészítés előtt legalább 20 percig sóban álljon. A bomlásnak indult hal szemei zavarosak. hogy a bal kezünk két ujjával a hal szemét befogjuk. A pikkely nélküli hal (tükörponty) bőrét le szokták húzni. Ezután váltott vízben többször jól megmossuk és felbontjuk. a pikkelyeket felfelé kaparjuk. A főtt halakat fűszeres lében főzzük. meszet. A halat úgy öljük meg. hogy miként készítjük el. hogy ha nincs kellőképpen fűszerezve. mert ez is keserűvé teszi a húsát (keserű csont). beesettek. és nem tud a farkával csapkodni. a csuka. Izomzatuk laza szerkezetű. hogy az epét meg ne sértsük. jobb kezünkkel — ferdén tartott késsel —. duzzadtak. A hal húsa magas víztartalma miatt gyorsabban romlik a melegvérű állatokénál. bőre is nyálkás tapintású és húsa ernyedt. hogy farkát kezünkben tartva. kopoltyúi élénkvörösek és a hús tapintása rugalmas. A friss hal jellemzői. hegyes késsel végigvágjuk a torkáig. A hal további feldarabolása attól függ. A ponty fejében a gerincoszlop végén egy háromszög alakú csont van. A hal húsára jellemző. kopoltyúja halványpiros. 210 . A halat felvágás után már nem mossuk. mert ettől a húsa keserűvé válik. ettől a test megmerevedik. Nálunk legelterjedtebb halfélék: a ponty. a harcsa. a fogas (süllő).

Miután a lében kihűlt. ha többféle halból készítjük. apróra vágott aszpikkal. Ha azt akarjuk. A főzésre szánt hal legalább 1 kg súlyú legyen. a süllő. lapátkanállal kiemeljük. Ponty. harcsa. A halból 25—30 dkg-ot számítunk egy főre. Egy kg halhoz felfőzünk 1 liter vizet. süllő a legjobb a halászléhez. Levesszük a tűzről. Ha csak egyféle halunk van. Személyenként 25—30 dkg halat veszünk. és ráborítjuk a tálalótálra. egy óráig sóban tartjuk. Főtt hal Főzésre legalkalmasabb a fogas. Egy hagymát. a levében hűtjük ki. majd beletesszük a fövő vízbe és nagyon lassan abáljuk kb. kibontjuk.azért a halat nagyon lassú tűzön főzzük. A hideg halat franciasalátára helyezve is tálalhatjuk. kecsege. A főtt halat olvasztott vajjal vagy majonézzel vagy saját levéből készült olajos ecetes mártással leöntjük. zöldpetrezselyemmel díszítjük. Főtt tojásszeletekkel. 30 percig. Halászlé Igazi jó halászlevet akkor kapunk. inkább csak abáljuk. egy szál petrezselyemgyökeret karikákra vágva belefőzünk. 1/2 dl ecetet vagy egy pohár bort. a compó (cigányhal). és ha hidegen akarjuk tálalni. Főzési ideje kb. hogy a hal főzés közben ne menjen szét. fehér tüllbe bekötve főzzük. a csuka. citromszeletekkel. 20 perc. egy szál sárgarépát. 211 . A megtisztított halat besózzuk.

Halpaprikás Hozzávalók: 1 kg nagyobb fajta hal (harcsa. és faszén. és az apró halakkal. Hozzákeverjük a tejfölt. gyors halászlé készül a halászlékocka segítségével. hosszú csöves paprikával szórjuk meg. csak mozgatjuk az edényt. és nagyon lassú tűzön 25—30 percig főzzük. ponty. Kitűnő. esetleg paradicsomot adunk hozzá és nagyon kis lángon 30—40 percig főzzük. és kevés citromlével meg tejföllel savanyítva kínáljuk. Lassú tűzön 20 percig forraljuk.csuka) 5 dkg vaj vagy olaj. Süthetjük a roston sült halat teflonedényben is. 10 dkg hagyma. Nem kavarjuk. süllő. s úgy tesszük hozzá a pirospaprikát. amikor 2 kockát 8 dl vízben feloldunk. ilyenkor kevesebb pirospaprikát adagolunk bele.só A tisztított halat 1—11/2 cm széles darabokra vágjuk. pirospaprikával jó 30 percig annyi vízben főzzük.vásároljunk hozzá apró kis halakat. paprika. felvert galuskát adunk melléje. Tetejét karikákra vágott. karikákra vágjuk.vagy elektromos roston hirtelen kisütjük. beborsozzuk. megsózva 1/2 óráig állni hagyjuk. borsónyi vaj hozzáadásával. és ha forr. Roston sült hal A megtisztított — lehetőleg kiszálkázott — halszeleteket enyhén besózzuk. majd áttörjük. Könynyű. 1 paradicsomot karikára vágva). 1—2 zöldpaprikát. 2 dl tejföl. helyette néhány szem borsot és 2 babérlevelet rakunk ízesítőül a lébe. Bármilyen nem zsíros halból ké212 . beleadunk 6—8 szelet friss vagy mélyhűtött halat. belerakjuk a haldarabokat (nyáron 1 zöldpaprikát. Ebbe főzzük bele az előre besózott halszeleteket. A halászlevet készíthetjük korhely módra is. amennyi ellepi. Egy kg halra egy jó nagy vöröshagymát számítunk. A hagymát nagyon apróra vágjuk. Tálaláskor szűrőlapáttal szedjük ki a szeleteket. s a vajban vagy olajban megfonnyasztjuk. A tűzről levesszük. Tálalás előtt pár perccel belefőzünk 1—2 citromkarikát.

Kisütött halszeletek Bármilyen nagyobb halat szeletekre vágva. A vastagabb. Személyenként 20—25 dkg-ot számítunk. Adjunk hozzá valamilyen mártást vagy legalább zöldfűszeres vajat. finom morzsába mártjuk. csuka. forró olajban piros ropogósra sütjük mindkét oldalát. előre kiszálkázzuk.szülhet. gerinccsonttal sütött szeleteknél megfordítás után a tüzet csendesítjük. paprikával kevert lisztbe mártjuk és kevés zsírban vagy olajban kisütjük. A tálat citromszeletekkel. Amennyire lehet. Külön mártásos csészében tartármártást adunk hozzá. vagy a gerinccsonttal együtt keresztben. néhány percig még sütjük. a gerincet lefejtjük róla. Sós vízben főtt burgonyával. Petrezselymes vagy sült burgonyát adunk melléje. A rántott halat a zsírból kivéve azonnal tálaljuk. hogy a gerinccsont körül is jól átsüljön a hal. és a fóliában levő levet ráöntjük. és a sütőben 15—20 percig sütjük. vékony szeletekre vágjuk. A halszeleteket a gerinccsontról lefejtjük. tartármártással tálaljuk. 213 . Sütés előtt pár perccel besózzuk. bő zsírban kisüthetünk. Alufóliás halfilé A megtisztított halszeleteket kiolajozott vagy kivajazott alufóliába egyenként becsomagoljuk. A vékonyabb szeletek sütési ideje 4—5 perc. zöld salátalevelekkel díszítjük. és 8—10 dkg-os szeleteket vágunk belőle. ponty. felvert tojásba. lisztbe. Kirántott hal Kirántásra bármilyen nagyobbfajta hal alkalmas: süllő. Tálra rakjuk. bő. A halat keresztben vagy hosszában kettévágjuk. Besózzuk. A kisebb halat egészben hagyjuk. harcsa.

végül a tetejére rakjuk a megtűzdelt halat. Rizzsel vagy sós vízben főtt burgonyával tálaljuk. Végül ráöntjük a tejfölt. 2 dl tejföl. 2—3 paradicsom. 214 . Utána forró sütőbe tesszük. a paprikát meg a paradicsomot. 2 dl tejföl. paprika. 1 zöldpaprika. A pontyot megtisztítjuk és besózzuk. paprikát dugunk (megirdaljuk). Ráfektetjük a karikára vágott hagymát. reszelt hagymát. Ha a ponty nagyobb. 1/2 kg burgonya. Ha túl barnára kezd sülni. 25 dkg torma. 2 dkg vaj. megsózzuk és fél óra hosszat a sütőben sütjük. 30 percig nem túl forró sütőben sütjük. A pontyot besózzuk. só. 15 dkg leveszöldség. 10 dkg szalonna.Tejfölös ponty Hozzávalók: 1 kg ponty. Rácos hal Hozzávalók: 1 kg ponty. Rizzsel vagy burgonyával tálaljuk. hagyma. só. A főtt burgonyát karikákra vágjuk. 2 dl tejföl. kevés vizet adunk hozzá és zsírpapírral letakarva a tűzhelyen forraljuk. só. mintha úszna rajta. megszórjuk apróra vágott hagymával. bors. paprikával meghintjük. amit előzőleg egy kávéskanál liszttel elkevertünk. sót. Fogast. papírral letakarjuk. egy zsiradékkal kikent zománcos tepsi vagy megfelelő nagyságú tűzálló tál alját kirakjuk vele. Két dl tejfölt elkeverünk egy kávéskanál liszttel. Tormás csuka Hozzávalók: 1 kg csuka. s ezzel is egyet forraljuk. hoszszában kettészeljük. Zsiradékkal kikent zománcos tepsibe teszszük. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. csukát hasonlóképpen készíthetünk. cukor. s a közökbe vékony szalonnaszeleteket. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. csukát hasonlóképpen készíthetünk. 2 fej hagyma. A paprikás levet ráöntjük. hagyma. a pontyra öntjük. Zsiradékkal meglocsoljuk és kb. paprika. oldalait 2—3 cm hosszúra bevagdossuk. ahol 15—20 percig sütjük. Fogast. kecsegét. kecsegét. ezzel is egyszer felforraljuk és egészben tálra helyezzük.

A halat egyben hagyva tálra tesszük és a tormamártással leöntjük. A tetejére még hinthetünk tormát. Vegyes hal bormártással Hozzávalók: 1 kg vegyes hal. tűzálló tálba helyezzük. vagy ráfacsarjuk 1/2 citrom levét. Tetejét zöldpetrezselyemmel szórjuk meg. sóval. lisztbe. olajban kisütve. és azzal is még 10 percig lassú tűzön (sütőben) abáljuk. 1 dkg liszttel lehintjük. só. Tonhal elkészítése A fagyasztott tonhalat feldolgozás előtt 2—3 órával tartsuk középhőmérsékletű helyiségben. gombásan. . 5 dkg liszt. hagyma. ha 2 óráig sós. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. majd a vörös borral felengedve 10—15 percig forraljuk. cukorral ízesítjük. A visszamaradt zsírban a hagymát rózsaszínűre pirítjuk. zöldséges ecetes páclében megfőzve. hogy felengedjen. tormás halnak. Sós vízben főtt burgonyát adunk hozzá. tejes vízben áztatjuk. hagymát karikákra vágva félpuhára főzzük egy liter vízben. A fehér halakhoz (pl. fogas) hasonlóan feldolgozhatjuk a tonhalat is: készíthetjük paprikás lisztben megforgatva.A zöldségeket. rászűrjük a halszeletekre. A besózott halszeleteket lisztbe mártjuk. zöldpetrezselyem. és előbb hideg vízzel. 20—25 percig puhára főzzük. A tormát megreszeljük és állni hagyjuk fél óra hosszat. morzsába mártva kirántva. Sóval. forró zsírban kisütjük és lapos. süllő. citromlével. 1/2 citrom. és a tisztított csukát benne csendesen. hallével felengedjük. kihűtve franciasalátával halmajonéznek. egy szál babérlevéllel ízesítjük. sajtosan is kitűnő. s egy darabka vajat megolvasztva hozzákeverünk. A sokak által nem kedvelt tengeri hal ízét elvehetjük. tojásba. keveset pirítjuk vele. akár a csukát. s utána a szeleteket tiszta ruhával szárazra töröljük. hogy elveszítse csípősségét. Hozzákeverjük a tejfölt. 1 dl vörös bor.

zöldpetrezselyem. így vastagabban bundázza a zsemlét. 1 egész tojás. Zsírozott kanállal forró zsiradékba fánkokat szaggatunk és mindkét oldalukat világosbarnára sütjük. Burgonyalabdacs Hozzávalók: 1—2 db burgonya. 2 dkg zsiradékon kevés hagymát pirítunk. hozzáöntjük a burgonyához. Bundás zsemle vagy kenyér Hozzávalók: 2 zsemle. elkeverjük. a tojássárgával. MÁRTÁSOKHOZ A heti étrendbe nem okvetlenül szükséges mindennap húsételt vagy főtt tésztát beiktatni. ízük változatos. só. Mivel sokféle anyagból készülnek. 1 egész tojás. A szikkadt zsemléket hosszában. A tojást nem kell túlságosan felverni. sütéshez olaj vagy zsír. sem hidegen. A burgonyákat nyersen megreszeljük és szitán vagy ritka ruhán megszárítjuk. kevés hagyma. 1 kanál liszt. különböző lehet. a főzelékekhez rendkívül jó kiegészítést adnak a hentesáruból készült és a hústalan feltétek is. bors és zsír vagy olaj. egyenként négy szeletre vágjuk. Tejbe. egyre azonban mindegyiknél ügyelnünk kell: csak frissen kisütve. 216 . a zöldpetrezselyemmel és végül a tojás habjával. azon forrón fogyasszuk. Készíthetjük héjától megtisztított kenyérből is. 2 dl tej.FELVÁGOTTBÓL KÉSZÜLŐ ÉS HÚSTALAN FELTÉTEK FŐZELÉKEKHEZ. habart tojásba mártjuk és forró zsiradékban mindkét oldalát megsütjük. sem felmelegítve nem jók. a liszttel.

és ha nem sűrűn raktuk a serpenyőbe. 8 cm hosszú. Forró zsiradékban kisütjük. olaj vagy zsír és morzsa a sütéshez. só. Annyi langyos tejjel dagasztjuk meg. Mindezeket összekeverjük. és 1 egész tojás.Burgonyafánk Hozzávalók: 25 dkg főtt. halványsárgára pirítjuk. majd bő forró zsiradékban szép pirosra sütjük. kevés tej. a tojássárgákkal és a sóval. morzsába (vagy Toli-móba) mártjuk és forró zsírban megsütjük. egy egész tojással kötjük és lisztezett deszkán pogácsákat formálunk belőle. 15 dkg zsír vagy olaj. hogy könnyű. 2 kanál liszt. sóval. kis fej hagyma. apróra vágott zöldpetrezselymet adunk hozzá. majd összedolgozzuk a liszttel. zöldpetrezselyem. megsózzuk. só. A burgonyából 10 dkg liszttel. egy tojással. kelt tészta keménységű masszát kapjunk. 25 dkg liszt. áttört burgonya. 2 tojássárga. A burgonyafánkot a dagasztás során reszelt szerecsendióval is ízesíthetjük. a többi részét tejben megáztatjuk. Burgonyarúd Hozzávalók: 30 dkg áttört főtt burgonya. 1 tojás. 11/2 zsemle. Ujjnyi vastagra kinyújtjuk. 3 tojásból. kevés zsiradékkal. Ezután egy óra hosszat letakarva pihentétjük. zöldpetrezselyemmel tésztát gyúrunk. 1 evőkanál olaj vagy csapott evőkanál zsír. a burgonyával. 2 cm széles rudakat formálunk. A hagymát apróra vágva. sütéséhez bőven olaj vagy zsír. Az élesztőt langyos tejben megkelesztjük. és kis pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Tojáspogácsa Hozzávalók: (4 személyre): 4 egész tojás. tojásba. 10 dkg liszt. A zsemlék alsó héját levágjuk. só. 2 dkg élesztő. zöldpetrezselyem. 217 . lisztbe. maguktól is megfordulnak. Sülés közben a kis fánkok gömbölyűre duzzadnak. jól kicsavarjuk és elmorzsoljuk. egy csapott kávéskanál liszt hozzáadásával 3 dkg zsiradékon rántottát készítünk.

Lángos Hozzávalók: 40 dkg kenyér. csipet cukorral megkelesztjük. Jól fel218 . s langyos. gyors) Hozzávalók: 10 dkg dara. ha nagy a tojás. 2 dkg sajt. közepébe mélyedést nyomunk. morzsába mártva forró zsírban mindkét oldalát megsütjük. Két tojást keményre főzünk és apró kockákra vágjuk. só. A kihűlt fehérmártáshoz keverjük az apróra vágott keménytojást. bőven olaj a sütéshez. egy egész nyers tojást. 1/2 liter tej. 10 dkg morzsa. A forró tejben a darát jó sűrűre főzzük. Ha kihűlt. hozzáadjuk az egész tojásokat. Lisztbe. hozzátesszük a főtt. beleöntjük a megkelt kovászt. Az élesztőt 1 dl langyos tejben. 2 dl tej.vagy finom liszt. 4 dkg vaj.Tojásropogós (krokett) Hozzávalók: 4 egész tojás. 1/2 dkg só. 6 dkg liszt. 6 dkg lisztből a 2 db tejjel sűrű fehérmártást készítünk. 3 dkg élesztő. 1 evőkanál olaj. de ha több tojást adunk hozzá. egy kanál olajat. 10 cm hosszú és 3 cm széles rudakat formálunk. 2 egész tojás. Kikeverjük és lisztezett deszkán 8 cm hossú és 2 cm széles rudakat formálunk. A lisztet mély kavarótálba szitáljuk. Készíthetjük főtt tojás helyett 20 dkg sonkával vagy húspürével is. kevesebb zsiradékot vesz fel a sütésnél. akkor kevesebb tojás kell. sót. a sütésre olaj vagy zsír. áttört burgonyát. könnyebb. és 10 dkg liszt. Forró zsiradékban mindkét oldalán pirosra sütjük. Készíthetjük pogácsa formában is. 10 dkg morzsa. 2 főtt burgonya. a 2 dkg reszelt sajtot. langyos tej. megsózzuk. Dararúd (egyszerű. egy is elég. A 4 dkg zsírból. Jól eldolgozzuk. sós tej hozzáadásával keményebb galuskatésztának megfelelő tésztát kavarunk. olaj vagy zsír a kisütéshez. A tejet vízzel is vegyíthetjük. és a morzsában megforgatjuk. tojásba.

finom feltét bármilyen főzelékre. A kapros lángoshoz hasonlóan a tészta közepébe diónyi kapros juhtúrót teszünk. ha megfordítottuk.verjük. A lángos gyorsan készül. Tejföllel kevert őrölt sonkával vagy főtt füstölt tarjával töltjük a lángosokat. akár a káposztás kockához. 219 . Tojásos lángos. Ha a tészta jól. apróra vágjuk és 3 dkg zsiradékon puhára pároljuk. 5 dkg liszt. Sonkás lángos. Káposztás lángos. Többféle változatban készíthetjük. majd a tészta széleit ráhajtva. a tésztát egymásra hajtjuk. Gombaszelet Hozzávalók: 25 dkg gomba. nyújtófával újra kinyújtjuk. ezután nyújtogatjuk vékonyra vizes kézzel. azután. Túrós lángos. Tetejét liszttel meghintjük. 3—4 keménytojást nagyon apróra összevagdalunk. és olaj vagy zsír a sütéshez. Kiváló. sőt főzelékekhez is adható feltétnek. A tésztát tenyérnyi darabokra vékonyra kihúzzuk. A tészta közepére diónyi halmot rakunk belőle. apróra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük és egy nyers tojással kötjük. vacsorára teával. törött borssal erősen ízesítjük. egy csomag vágott metélőhagymával meg pár kanálka tejföllel keverjük el. jó alkalmi étel tízóraira. A kiszakított tésztát tenyerünkön szétnyomjuk. 1 egész tojás. kétszeresére megkelt. fedő nélkül ropogósra sütjük. lisztbe forgatjuk és forró zsiradékban mindkét oldalát megsütjük. behintjük finomra vágott zöldkaporral. lisztezett deszkán lapos pogácsákat formálunk belőle. A gombát megtisztítjuk. és előbb fedő alatt. Ha a massza kihűlt. az olajat (vagy zsírt) palacsintasütőben megforrósítjuk. Kapros lángos. Ezt kissé vastagabbra nyújtjuk. ruhával letakarva kb. Nagyon elterjedt. Zsiradékban káposztát pirítunk. a forró zsírba helyezzük. kis mennyiségben hamar megkel. s azonnal sütjük. és ezzel töltjük a lángosokat. és kevés vajjal. 3 dkg vajból és 2 dl tejből készült sűrű fehérmártás. A fehérmártással összekeverjük. 1 óráig kelesztjük.

végül morzsában megmártjuk. Lisztben. a sütéshez zsiradék vagy olaj. 2 egész tojás. inkább csak abáljuk 5—6 percig. Tartármártást adunk hozzá. vékonyra összevágjuk. bő olajban vagy zsírban megsütjük. Kirántott sajt A sajtot félcenti vékony szeletekre vágjuk. 12 dkg olaj vagy zsír. A forró zsírba vagy olajba kanalanként beszaggatjuk és mindkét oldalát megsütjük. és nagyon hirtelen. tojásban. mindkét oldalán zsiradékban megsütjük. 2 kanál lisztet és a 2 tojás felvert habját. tojásban. Tormával. 5 dkg forró zsiradékban tovább pároljuk. Gyorsan dolgozzunk vele. Spenótos labdacs Hozzávalók: 25 dkg spenót. Gőz fölött is elkészíthetjük: szűrőbe téve 10 percig gőz fölött tartjuk. Tükörtojás-sütőben mint a talkedlit. só. jól kicsavart és szétmorzsolt zsemlét. mert könnyen kipukkad. Hozzákeverjük a 2 tojás sárgát.Kelkáposztafasírt Hozzávalók: 1/2 kg kel. 220 . 1 db tejben áztatott zsemle. A spenótot forró sós vízben megfőzzük. bors. kevés törött borsot. mustárral fogyasztjuk. Virslifőzés Egy személyre 1—2 pár virslit veszünk. 2 egész tojás. mert különben a sajt elolvad. 2 kanál finom morzsa. a levét jól lecsurgatjuk. A virsliket gyengén fövő vízbe tesszük. 2 kanál finom morzsát. ismét lisztben. 2 egész tojást. sót. hogy a nedvességét elfője. A kelkáposztát megfőzzük sós vízben. Utána a vízből azonnal kiszedjük. Hozzáadunk egy tejben áztatott. levétől lecsurgatjuk. 2 kanál liszt. Szitán áttörjük.

felvert tojásba. paprika. 221 . Párizsi kosár 20 dkg párizsit egyforma fél cm vastag karikákra vágunk úgy. bőrét lehúzzuk. A hagymás levet ráöntjük. liszt. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. morzsába vagy To-li-móba mártva mindkét oldalán kisütjük. Azonnal tálaljuk. a sütéshez olaj vagy zsír. 30 dkg burgonya. Készíthetjük úgy is. lisztbe. Kirántott párizsi Hozzávalók (2 személyre): 10—15 dkg párizsi. A párizsit egyforma (3—4 mm-es) szeletekre vágatjuk. majd a másik felét is megpirítjuk. Egy hosszúkás tál hosszában a burgonyapürét felhalmozzuk és a virsliket keresztbe ráhelyezzük.Nyerges virsli Hozzávalók: (2 személyre): 2 pár virsli. só. morzsa. A mélyedéseket különböző gyorsan készülő. Készíthetjük 1 tojásból sűrű palacsintatésztába mártva is. mialatt a szeletek kis kosár alakra gömbölyödnek. A burgonyából 1 dkg zsiradékkal és a tejjel burgonyahabot készítünk. rántotta) megtöltjük. Nyers sonkaszeletek kirántva A nyers sonkát nagyon vékonyra szeleteljük és pár órán keresztül tejben áztatjuk. 1 egész tojás. hogy a mélyedésekbe egy-egy tükörtojást sütünk. Utána szárazra töröljük. lisztbe. tojásba. eltérő színű köretekkel (vajas burgonyapüré. paprikát. mint a nyeregbe. A hagymát apróra vágjuk és 4 dkg zsiradékban halványsárgára pirítjuk. vizet öntünk alája és pár percre beletesszük a virsliket. 1 kis fej hagyma. zöldborsó. sót adunk hozzá. párolt sárgarépa. Egyik oldalán forró olajban megsütjük. hogy bőre ép maradjon. 2 dl tej.

A mustár kellemesen pikáns ízt ad a különben unalmas ízű húspástétomnak. mint egy fánk. 2 evőkanál morzsa. 1 egész tojás. és a fóliát öszszehajtva. amiben 1/2 dkg élesztőt is feloldottunk. Alufóliás húspástétom Hozzávalók: 1 db 150 g-os húspástétom-konzerv. Olyan nagy lesz. 1 evőkanál liszt. törött borssal meg babérlevéllel ízesítjük. és sóval. 1 kis doboz paradicsompüré. só. savanyúsággal fogyasztjuk. tojásba. A konzervet felnyitjuk. mint amennyi a püré. megkenjük mindegyiket a paradicsommártással. Töltött húspástétom Ugyanúgy készül. morzsába mártjuk és kisütjük. ha sűrű palacsintatésztába mártjuk. és együtt bepanírozva rántjuk ki. mindegyikre félcenti vastag húspástétom-szeletet fektetünk. de a pástétomot vékonyabb szeletekre vágjuk. a sütéshez olaj vagy zsír. 3 kiskanál olaj. Húspástétom-konzerv kirántva Hozzávalók 2 személyre: 1 db 150 g-os húspástétom-konzerv. 1 kiskanál reszelt vöröshagyma. Lisztbe. Pár percig forraljuk. 1 babérlevél. A forró sütőben 10 percig sütjük. Salátával. törött bors. Még kiadósabb. 1 kiskanál olajon megpirítjuk a hagymát. mint a rántott húspástétom. tepsibe egymás mellé rakjuk. kiborítjuk és keresztben négy szeletet vágunk belőle. hozzáadjuk a paradicsompürét. Fűszer nem kell hozzá. 222 . forró olajban vagy zsírban megsütjük. felengedjük kétszer annyi vízzel.morzsába forgatjuk — vagy még finomabb csak lisztbe és tojásba mártva —. 2 kis kanál olajjal kikenünk alufóliadarabokat. kettőt-kettőt mustárral összeragasztunk.

hozzáadunk egy diónyi mennyiségű pirított hagymát (ez el is maradhat). sót. vékony kenyér. borsot. só. Főzelékfeltétnek adjuk. és egy egész tojással elkeverjük. Egyformára vágott. bors. hagyma. A májat megkaparjuk. 1 egész tojás és a sütéshez oíaj vagy zsír. . de egy csésze teával vagy egy pohár sörrel vacsorának is megfelel.vagy zsemleszeleteket belemártunk a májba és a bemártott oldalát lefelé fordítva forró zsiradékban megsütjük.Májas kenyér Hozzávalók (2 személyre): 10—15 dkg máj.

TOJÁS ÉTELEK A tojásételek általában gyorsan készülnek és magas tápértékűek. Még ízesebbé és kiadósabbá tehetjük a híg tojást. 224 . Főleg vacsorára. hogy a tojásokat hideg vízbe tesszük fel. Fontos egészségügyi követelmény. Híg tojás vajjal A 4 percig főzött tojásokat pohárba kaparjuk és tetejére darabka vajat teszünk. 3—4 percig főzzük. reggelire. előételnek. tojástartóba tesszük és szalvétával letakarjuk. nagyon apróra vágott szalámit vagy sonkát és kevés reszelt sajtot teszünk. Híg tojás héjában (lágy tojás) A tojást forró vízbe tesszük. mert a hideg tojások felmelegedéséhez több idő kell. A lágy tojást úgy is készíthetjük. Híg tojás pohárban A tojást 3 percig főzzük. ha az előre megmelegített pohárba kevés reszelt vöröshagymát. de nagy szerepük van a hidegkonyhán is. és a percekre kiszámított főzési idő nem válik be. utána feltörjük és a tartalmát kis kanállal melegített pohárba kaparjuk. Télen a tojásokat főzés előtt egy órával tartsuk szobahőmérsékleten. a tojások lágyra főnek. a vízből azonnal kivesszük. hogy a tojásokat főzés vagy feltörés előtt mossuk meg. vagy főzelékfeltétnek készítjük. és mire a víz felforr. alkalmi ételeknek.

valamilyen hidegmártással leöntve. Jobban hámozható a tojás. pl. óvatosan egymás mellé ütjük a tojásokat. illetve bevonva. sóskalevesbe — egyenesen belefőzzük. zöldmártással leöntve. de kiegészítő ételnek hússzeletek közé helyezve is tálalhatjuk. s nem forraljuk tovább a vizet. Igen sok változata ismeretes. Hidegen is tálalhatjuk. hideg vízbe rakjuk. Kemény tojás A tojásokat hideg vízben tesszük fel és forrástól számítva 8—10 percig főzzük. attól függően. többféle meleg mártással. kocsonyásabbra vagy keményebbre akarjuk-e készíteni. és borsónyi vajat beledobva. A bevert tojást főzelékre feltétnek adhatjuk. hollandi mártással. sajtmártással. hanem csendes tűzön csak abáljuk 2—3—5 percig. ecetes vizet forralunk. Egyes levesekbe — például tojáslevesbe.erre ütjük rá a híg tojásokat. ha a vízbe sót teszünk. reszelt sajttal s apróra vágott sonkával megszórva. önálló fogásként is adhatjuk olvasztott vajjal meglocsolva. 225 . összekeverjük. hogy sárgáját lágyabbra. kiszedve. tárkonyos levesbe. Bevert vagy buggyantott tojás Egy lábasban sós.

3 dkg vaj vagy 1 evőkanál olaj. Befedjük a maradék tejföllel. beleütjük egyenként a tojásokat.Tükörtojás Az erre a célra készült tükörtojás. és tetejére szórva a sajtot. és megsózzuk. hogy a fehérje megalvadjon. a tojásokat beleöntjük. de a sárgája kocsonyás legyen. s ebben tálaljuk. tűzálló tálat kivajazunk. Tálaláskor a tojások tetejére darabka vajat helyezünk. és erős tűzön. egy ujjnyi tejfölt öntünk bele és ebbe ütjük a tojásokat. mert a sárgája a sótól foltos lesz.vagy palacsintasütőbe kevés olajat öntünk. és soha nem ég oda. a sütőben addig sütjük. míg a tojások fehérje meg nem kocsonyásodott. köretekkel. 1 evőkanál zsemlemorzsa. Kicsit hosszadalmasabb. gőz fölött sütjük meg. A kiolajozott vagy kivajazott tűzálló tálra simítjuk a tejföl felét. meghintjük a morzsával. Olasz rántotta Hozzávalók: 8 tojás. Süthetjük 1—2 személyes tűzálló tálban is. de a sárgájának lágynak kell maradnia. A fehérjét megsózzuk és 6—8 percre a sütőbe tesszük. vagy ezek nélkül mint főzelékfeltétet. ráütjük egymás mellé a tojásokat — mintha tükörtojást készítenénk —. Ha a vaj a mélyedésekben elolvadt. Sokkal könnyebb lesz a tükörtojás. ha a tűzre egy kétliteres lábast teszünk. hogy a sárgája egészben maradjon. mindegyik mélyedésbe borsónyi vajat rakva. és erre fektetjük rá a tükörtojássütőt. 2 dl tejföl. vigyázva. savanyúsággal mint önálló fogást. félig töltve vízzel. só. 226 . 5 dkg sajt. de mosogatásnál nem kell kapargatni a sütőről az odapirult tojást. Tojás tejfölben párolva Lapos. Csak a fehérjét sózzuk. Csak annyira sütjük meg.

ha forrni kezd. kevés vizet öntünk alája. egyet forraljuk és tejföllel elkavarjuk. babérlevél. anélkül. ecettel. mint a pörköltnek. rizzsel tálaljuk. babérlevéllel. amíg a tojásfehérje megalvad. ecet. só. esetleg kis kanyálnyi mustárral ízesítjük. cukorból barna rántást pirítunk. vízzel felengedjük. és tejmerő kanállal négy mélyedést nyomunk bele. só. Zsírban hagymát pirítunk. gyengén behintjük paprikával. hagyma. 227 . gyors vacsoraétel. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 3 dkg liszt. A zsiradékból.Önálló. reszelt sajttal megszórjuk.Tojás burgonyapürében sütve Hozzávalók (2 személyre): 1/2 kg burgonya. lisztből. vagy főzelék tetejére feltétnek adjuk. a fehérjét megsózzuk és sütőbe tesszük. 2 dl tej. 1 dkg cukor. Savanyú tojás Hozzávalók (2 személyre): 4 egész tojás. Egy vajjal vagy zsírral bekent tűzálló tálba helyezzük. Ebbe beleütjük a tojásokat. 10 percig csendesen forraljuk. 3 dkg sajt. A burgonyából forró tejjel. 6 dkg vaj. tejföllel meglocsoljuk. és tálra téve. Tálalás előtt pár csepp citromlével megízesítjük. Tojáspörkölt Hozzávalók személyenként: 1 egész tojás. pár percig forraljuk. hagyma. 4 egész tojás. Burgonyával. Tálaláskor mindegyik tojás tetejére 1/2 dkg-os vajdarabkát teszünk. 1 dkg olaj vagy zsír. 2 dkg vajjal burgonyapürét készítünk. Egy másik edénybe átszűrjük. sóval. Egy kávéskanálnyi apróra vágott hagymát beleadunk. beletesszük a tojásokat bevert tojásnak. só. hozzáadjuk a karikára vágott főtt tojásokat. paprika. 1/2 dl tejföl. 1 dl tejföl. hogy a tojások egész keményre főnének.

Utána tálra csúsztatjuk. megsózzuk és hozzávegyítjük a tojások felvert habját. kikaparjuk a sárgájukat. 2 dl tejföl. Ezeket villával összetörjük. a másik felét ráhajtjuk. Palacsintasütőben a zsiradékot felhevítjük. párolt gombával vagy 10 dkg őrölt sonkával. Salátát. Leöntjük tejföllel. Az omletteknek sok változatuk van. liszttel. só. 1 dl tejjel és 1 dkg liszttel főzött fehérmártás. és a megtöltött fél tojásokat tűzálló tálra egymás mellé ültetjük. Személyenként 1—2 tojást veszünk. A tojások töltelékét többféleképpen ízesíthetjük: összekeverhetjük 15 dkg apróra vágott. s ha az alja pirosra sült. olvasztott vajjal átkenjük és tálaljuk. Tojáslepények (omlettek) Hozzávalók: 1 egész tojáshoz 1 evőkanál tej. savanyúságot adunk hozzá. 3 dkg vaj. és mindegyik töltött tojásra borsónyi vajat rakunk. hogy azt jól takarja. Sós vízben főtt vagy vajas burgonya illik hozzá. Készíthetjük töltelék nélkül is. A tojássárgákat elkeverjük a tejjel. kettőbe hajtjuk vagy felcsavarjuk. s ahány tojásból készült. kifacsart és átdarált zsemlével meg kevés tejföllel. különben összeesik. megsózzuk és törött borssal vagy reszelt szerecsendióval fűszerezzük. 228 . A töltött omletteknél először a tölteléket készítjük el. és még 1 percig sütjük.Töltött tojás Hozzávalók: 6 tojás. meghintjük morzsával. és kettévágva. ilyenkor mint a palacsintát. A sütőben alaposan átsütjük. az egyik felére rákenjük a tölteléket. Ezt a laza krémet halmozzuk vissza a kemény tojás-üregekbe. simára keverjük a fehérmártással. 1 dkg vajból. só. A tojásokat megfőzzük. megtisztítjuk. 1 evőkanál zsemlemorzsa. 1 dkg olaj vagy zsír. annyi lepényt sütünk. törött bors vagy szerecsendió. Fehérmártás helyett szaporíthatjuk a tojássárgákat 2 tejben megáztatott. tejszín vagy tejföl. mindkét oldalán megsütjük. A sütőbe beleöntött maszszát nem kavargatjuk. esetleg kevés reszelt sajttal vagy pár szem kaprival. 1/2 kávéskanál liszt. csak sülés közben oválisra igazítjuk. s azonnal tálaljuk.

Zöldborsós omlett. lisztezett hosszú vagy kerek formába öntjük. vagy tálaláskor a tetejét szórjuk meg. szalonnával. borssal. másik felét vagy a közepébe szórjuk. borssal. megszórjuk zöldpetrezselyemmel és az omlettet ezzel töltjük. felszeletelve önálló fogásként vagy főzelékre feltétnek tálaljuk. húsvagdalékkal. gyors vacsora. Elkeverjük 2 nyers tojássárgájával és végül a két tojás kemény habjával. vagy a felvert tojások közé vegyítve. virslikarikákkal. amit előbb apróra vágva. amit ízlésesen.Sajtos omlett: 1 tojáshoz 2—3 dkg sajt. A reszelt sajt felét elkeverhetjük a tojással. 1 tojásra 4—5 dkg zöldborsót kevés vajban megpárolunk (télen mélyhűtött vagy konzervborsót használunk). Parajjal töltött omlett: 1 tojáshoz 1 evőkanál parajpürét (mélyhűtött) zsírban átsütünk. Percek alatt készülő. mutatósán tálalhatunk is. s úgy töltjük meg az omlettet. hagymás zsiradékon megpárolunk. hosszú csíkokra vágott keményre főtt tojást. és tetejét is darált sonkával hintjük meg. együtt sütjük. bimbóskel.vagy alkalmi étel. Forró sütőben 15—20 percig pirosra sütjük. Sonkás omlett: 1 tojáshoz 3—4 dkg darált sonkát egy kis tejföllel elkeverünk. reszelt sajttal ízesítjük. Tálra kiborítjuk. Tojásfelfújt Hozzávalók 4 személyre: 5 dkg lisztből. zöldpetrezselyemmel ízesítünk. átmelegítjük. 3 dkg reszelt sajt. s az omlettet ezzel töltjük. 229 . lecsó). 5 dkg vajból. Bezsírozott. s az omlettet megtöltjük. vagdalthús-konzervvel töltve. sóval. tepertővel. vagy a tojásokkal elkeverve. és a 3 dkg reszelt sajttal megszórjuk. 5 egész tojás. 3 dl tejből készült sűrű fehérmártás. törött bors. A fehérmártáshoz hozzáadunk 3. Ezekhez hasonlóan készíthetünk omletteket egyéb párolt zöldséggel (sárgarépa. só. sóval. Gombás omlett: 1 tojásra 5 dkg gombát számítunk.

A sonkaszeleteket forró zsiradékban gyorsan átsütjük. A zsírt tojás. amíg az egész átsül. s a tojást a forró zsírba öntjük. tetejét paprikával vagy borssal meghintve. A tojásfehérjéket megsózzuk és lapát segítségével tálra csúsztatjuk. üvegesre sütjük és az egész tojásokat ráütjük. bevagdossuk. só. amíg a tojásfehérje megalvad. hogy minél több változatát ismerjük. ráütjük a tojásokat. megsózzuk. Fontos. Ízlés szerint keményebbre vagy lágyabbra hagyhatjuk. Sonka tojással Hozzávalók 2 személyre: 4 egész tojás. A palacsintasütőben sült rántottát ügyes mozdulattal a tálra csúsztatjuk. Villával olyan módon kavargatjuk. A tojásokat mély tálban jól elhabarjuk. 15 dkg húsos (kolozsvári) szalonna. amíg a tojásfehérje megalvad. A szalonnát szeletekre vágjuk. tápláló étel. Sima vagy natúr rántotta. de közepe kocsonyás marad. olaj vagy vaj. 1 dkg zsír. Rántották A rántotta a leggyakrabban készülő alkalmi étel. Addig sütjük. 15 dkg főtt sonka. hogy a sütő széléről a sült részeket befelé húzogatjuk. A tojássütőben sült rántottát tállal együtt lapos tányérra helyezzük. Hozzávaló személyenként: 2—3 tojás. egy csomóba gyűjtjük. s meleg sütőben 3 percig sütjük. A sonkás tojást és a szalonnás tojást is készíthetjük habart tojással. különben unottá válik ez a kitűnő. 230 .vagy palacsintasütőben megforrósítjuk. só. savanyúsággal azonnal tálaljuk. 2 dkg olaj vagy zsír. só.Szalonna tojással Hozzávalók 2 személyre: 4 egész tojás. Szaporíthatjuk a tojást felveréskor tojásonként egy evőkanál tejjel vagy egy kávéskanál tejföllel.

hozzáöntjük a tojásokat. Zöldpaprikával: a karikára vagy szeletekre vágott paprikát előbb zsiradékban megpároljuk. szalonnával együtt készíthetjük. 1 zsemle. karikákra vágjuk. előbb a szalonnát sütjük ki. párolt gombával. főzelékfeltétnek adjuk. Ezekhez hasonlóan készíthetjük sült szárnyasmájjal. kevergetve. 1 dkg sajt. magvától megtisztítunk. s a habart tojást hozzáöntjük.Rántotta változatok Paradicsommal: Jó kemény fej paradicsomot héjától. lecsóval (lásd Lecsó tojással). ha megpuhult. A zsemle alsó héját lereszeljük. 1 dl tej. s beleöntjük a habart tojást. A szalonnát kockára vágjuk. forró zsiradékban átsütjük. kockákra vágjuk. a főtt sonkát csíkokra vagy kockákra vágjuk. karikára vágott virslivel. Szalonnával: 1 tojáshoz 3 dkg bármilyen szalonnát apró kockákra vágunk. velővel (lásd Velő tojással). készre sütjük. Tojáslepény zsemlével Hozzávalók 1 személyre: 2 egész tojás. Kolbásszal vagy sonkával: a füstölt kolbász héját lehúzzuk. sózzuk és a szalonna zsírjában lepénynek megsütjük. zsírját kisütjük. Hagymával. forró zsiradékban megforgatjuk. megsütjük. zsírjára sütjük. a többit kockákra vágjuk és tejbe áztatjuk. s a habart tojást ráöntve. A szalonna tepertőjét a zsemle közé keverjük. húspástétom konzervvel. Tojásropogós (krokett) (lásd Hústalan Jeltéteknél) 231 . párolt zöldborsóval. jól elkeverjük. hozzáöntjük az elhabart tojást s az előzőhöz hasonlóan sütjük. megsózzuk. só. vagy szeletekre vágva. azután adjuk hozzá a hagymát. 5 dkg szalonna. Összehajtjuk és sajttal meghintve tálaljuk.

és kockára vágjuk. egy kis fej hagyma. végül a levét elpárologtatjuk. Erős tűzön pirítjuk. A kelvirágot kocsányáról leszedjük. pirospaprika. A szalonnát kockára vágva üvegesre olvasztjuk. halványsárgára pirítjuk. míg a tojás kocsonyássá nem vált. Csak addig hagyjuk a tűzön. A burgonyát héjában megfőzzük. 4—5 tojás. A tojásokat elhabarjuk és ráöntjük. A hagymát apróra vágjuk. 1 fej vöröshagyma. Szaporítja az agglegény-rántottat. ráütjük az előzőleg elhabart nyers tojásokat. vízsugárral jól megmossuk. hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát. Kelvirág tojással Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg kelvirág. só. amíg a tojás szilárdulni nem kezd. végül beledobjuk a kockára vágott burgonyát. és benne a kettészelt kelvirágokat fedő alatt. 4 egész tojás. és mikor már az egész ropogós. megpaprikázzuk. Addig keverjük. 20 dkg füstölt szalonna. 232 . és amikor pirulni kezd. só és kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. világosbarna. só. ha karikára vágott kolbászt vagy sonkadarabokat keverünk közé. Tetejét ízlés szerint borssal vagy paprikával hintjük meg. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír.Agglegény-rántotta Hozzávalók: 30 dkg burgonya. Ecetes savanyúsággal kínáljuk.

ráöntjük az elhabart tojásokat és sózzuk. megborsozzuk. Lassú keverés közben süssük meg. míg a kel a saját levét el nem főtte. villával állandóan kevergetve. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 2 egész tojás. A virsli bőrét lehúzzuk. só. Salátával tálaljuk. majd hozzáadjuk az apróra vágott kelt. 5—6 tojás. szeletekre vágott paradicsomot. 1 paradicsom. addig pároljuk. belehelyezzük a virsliket és ráütjük a tojásokat tükörtojásnak. karikákra vágjuk. só. törött bors. megsózzuk és sütőben 3—4 percig sütjük. és ráöntjük az előzőleg elhabart tojásokat. a megtisztított zöldpaprikát szintén karikákra vágjuk és a kolbásszal együtt a zsiradékban megsütjük. Készíthetjük szafaládéval.Debreceni rántotta Hozzávalók (1 személyre): 1/2 pár debreceni kolbász. 2 egész tojás. . 2 mm vastagra szelt nyers spárgából is. Ekkor zsírjára sütjük. A debreceni kolbász bőrét lehúzzuk. Kocsonyásra sütjük. Ekkor hozzátesszük a hámozott. hosszában kettévágjuk és mindkét oldalát gyorsan megsütjük. 1 zöldpaprika. 1 kis fej vöröshagyma. Lapos. 3 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír. hosszában kettévágva vagy karikára vágott krinolinnal is. A zsiradékon megpirítjuk a nagyon finomra vágott vöröshagymát. Virsli tojással Hozzávalók (2 személyre): 2 pár virsli. Kertész rántotta Hozzávalók: 30 dkg apróra vágott kelkáposzta. só. és megsózva. 1 evőkanál olaj vagy 2 dkg zsír.. Ugyanezt készíthetjük kel helyett megtisztított. tűzálló tálat jól megzsírozunk.

MELEG SZENDVICSEK Változatosságból meleg szendvicseket is készíthetünk. négybe vágva. Meleg szendvicsekből is készíthetünk egyszerre két-háromfélét. .vagy sóskifli hosszában kettévágva. könnyű vacsora. 2 dkg vaj. Tálalása ugyanolyan. óriáskifli szeletelve. gyors. Sonkás szendvicsek Hozzávalók: 10 dkg darált sonka vagy főtt tarja. hogy ki ne száradjanak. vajas. gyengén zsírozott vagy vajazott tepsibe helyezzük. Általános készítési módja: a szendvicskenyereket megkenjük. ehhez is csak kistányért és papírszalvétát adunk. A rajta levő anyagoknak csak jól át kell forrósodniuk. jó helykihasználással és előmelegített forró sütőben 5—10 percig sütjük. Vigyázzunk. Meleg szendvicseket ne csak vendéglátás alkalmával készítsünk! Egy részük teával kitűnő. A meleg szendvicsek alapja a szeletekre vágott zsúrkenyér. Igen kedvelt meleg szendvicseket készítenek háziasszonyaink. Felszolgálás előtt 10—15 perccel sütjük ki. 3 evőkanál tejföl. összeállitásuk nem jelent különösebb terhet. Megsütjük és tálaláskor reszelt tormával megszórjuk. a kenyérszeleteket vagy félbe vágott kifliket megkenjük. mert lefolyik. de a szélekre ne halmozzunk a keverékből. bors. Az anyagokat jól elkeverjük. a belsejéből egy keveset kiszedhetünk.. így több fér rá. Ha gazdagabban akarjuk a kifliket megkenni. a kenyereket megrakni. A meleg szendvicsekhez szükséges hozzávalókat is el lehet készíteni előre. mint a hideg szendvicseké. zsemle élére állítva.

Kisütés után apróra vágott póréhagyma zöldjével megszórjuk. borssal ízesítjük. Gombás szendvics Hozzávalók: 25 dkg gomba. ízletesebb. paprika. tejföllel jól elkeverjük. s a hosszában kettévágott kifliket vagy zsúrkenyérszeleteket vastagon megkenjük. só.Töltelék húspástétom-konzervből A húspástétomot villával jól széttörjük. 1—2 kanál fehérmártással. Tojásos szendvics Hozzávalók: 2 kemény tojás átpaszírozva vagy reszelve. 1 dl tejföl. 4 dkg zsír. 2 dkg vaj. 2 evőkanál tejföl (ne legyen híg). Az anyagokat jól elkeverjük. tálaláskor mindegyik közepére pici reszelt tojást vagy apróra vágott zöldpetrezselymet hintünk. kisütés után reszelt sajttal megszórjuk. reszelt sajttal. Májkrémes szendvics Hozzávalók: 10 dkg kenőmájas vagy két doboz májkonzerv. Kisütés után reszelt sajttal meghintjük. a kifliket megkenjük. Sajtos szendvics Hozzávalók: 10 dkg reszelt sajt. és hozzáadjuk a 2 egészben elhabart tojást. 5 dkg vaj. 1 kávéskanál reszelt hagyma. mustár. 2 egész tojás. amit 2 evőkanál tejföllel elkever235 . Az apróra vágott gombát zsíron megpároljuk. 4 dkg vaj. 2 evőkanál tejföl. késhegynyi piros paprika. ha fele részben füstölt sajttal készül. törött bors.

tünk. Igen kedvelt szendvics. beborítjuk meghámozott. Csak félpuhára sütjük a tojással. A zsúrkenyérszeleteket alul vékonyan. A sütőben alsó lángon addig sütjük. 236 . 2—3 mm vastagra szelt almával. felül a sajt rá nem olvadt a tetejére. Töltött kifli A kifliket középen keresztben félbe vágjuk és a belsejüket vékony késsel kiszedjük. arra egy szelet vékony sajtot borítunk. hogy a töltelék ki ne folyjon. 10 dkg vaj.vagy sonkatöltelékkel megtöltjük. 4 alma. 30 dkg sajt. Agglegény-szendvics Hozzávalók: 12 szelet zsúrkenyér. Gomba-. mint a nyitott szendvicseket. 10 dkg vaj. Becsomagolhatjuk a töltött kifliket egyenként alufóliába is. és befedjük 1—1 sonkaszelettel. mert a kifliken sül meg egészen a sütőben. Borssal ízesítjük. hogy minél nagyobb üreget kapjunk. 25 dkg gépsonka. felül középvastagon megkenjük vajjal. és mindegyikre 1—1 vékony szelet sonkát. felül rendesen megvajazzuk. a nyílást betömjük. Valamivel tovább sütjük. míg a kenyér alul meg nem pirult. úgy még szebben sülnek. 25 dkg gépsonka. A sütőben alsó lángon megsütjük. sajt. Forró almás szendvics Hozzávalók: 12 szelet zsúrkenyér. és a kiszedett bélből egy kis dugót meghagyva. A zsúrkenyérszeleteket alul vékonyan. Tálaláskor apróra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk.

A tészta szélét vigyázva megkenjük tojással. Lehetőleg melegen tálaljuk. Egy-egy virslit belecsavarunk a tésztába. Vajaspogácsa hússal vagy sonkával töltve (vajaspástétom) A jól lehűtött tésztát 3 mm vékonyra kinyújtjuk. jó tűznél sütjük. mustárt vagy ketschupöt adunk hozzá. egyenletes. Az egészet tojással megkenve. Reszelt tormát.Virsli vajastésztában A vajastésztát 2 mm vékonyra nyújtjuk. Tetejét is megkenjük tojással. közepére darált sült húst vagy sonkahalmokat teszünk (egész keveset). . Recés szélű. s 50 cm hosszú és 11/2 cm széles szalagokat vágunk belőle. közepes nagyságú fánkszúróval kiszaggatjuk. a két végénél a tésztát tojással megkenjük és összenyomjuk. gyors tűznél sütjük. és egy másik lappal befedjük.

ha hozzá illő.és zsírfelvételünket. emelik a pecsenye zamatát. kevésbé hizlalnak. zöldségfélékből álló köreteket. A zsiradékot megforrósítjuk és a rizst benne 3—4 percig kavargatjuk. megmossuk. megfelelő körítést készítünk hozzá. A köretek kiegészítik. megfuttatjuk. nem növelik szénhidrát. majd tiszta ruhára téve megtörölgetjük. A rizsből gondosan kiválogatjuk az idegen anyagokat. piros répaszeletekkel. gabonaneműekből — rizsből. kb. egyben sült húsainkat díszíteni. ugyanis a rizs vízfelvevő képessége fajtája szerint változik. mint amennyi a rizs térfogata. esetleg megfőtt és vajas morzsával leöntött zöldségfélék. Általában burgonyából. a XX. A pecsenye sokkal étvágygerjesztőbben néz ki a halványzöld zöldborsóval. ellensúlyozzák esetleges zsírosságát. Rizsköret Egy személyre 3—4 dkg rizst. okosan megválasztva növelik étvágyunkat.KÖRETEK A legkiválóbban elkészített húsétel ízét is tovább javíthatjuk. A 238 . A zöldségköretek azonban nemcsak szájunk. Ugyancsak ilyen dekoráló. de emellett ízesítő szerepe van tálalásnál a sült tetejére hintett zöldpaprikakarikáknak vagy nyers paradicsomszeleteknek. leszűrjük és kevés ideig szikkadni hagyjuk. század konyhája azonban mindinkább előtérbe helyezi a zöldfőzelékekből. hanem szemünk számára is kellemesek. amellyel sose mulasszuk el rostélyosunkat. lisztből — szoktunk köreteket készíteni. addig ma egyre inkább divatba jöttek a vízben főtt vagy vajban párolt zöldfőzelékek. 2—3-szor annyit. hófehér karfiollal koszorúzva. 1/2 dkg olajat vagy zsírt veszünk. Bár ízek tekintetében nem maradnak el a korábbi főzelékektől. Míg régebben a zöldféléket általában főzeléknek készítették el — rántással vagy habarással —. Most forró vizet öntünk rá.

1/2 dkg olajat vagy zsírt számítunk. tetejét zöldpetrezselyemmel megszórjuk. Ezért tehetjük forrásban levő étel fölé is. hideg vízzel leöblítjük. sőt konyharuhával le is takarjuk. Befedve puhára pároljuk. vagy nem túl forró sütőbe. ha vízbe mártott tejmerő kanállal adagoljuk a tálra (így felveszi a kanál alakját). Tarhonya Egy személyre 5 dkg tarhonyát. A tarhonyát forró zsiradékban aranysárgára pirítjuk. Felöntés előtt fűszerezhetjük paprikával és hagymával. és meleg zsiradékban megforgatjuk. A darát forró zsírban zsemleszínűre pirítjuk. mert csirizes lesz. kétszer annyi sós vízzel felöntjük. A darabokra tört makarónit sós vízben 10—20 percig. 1/2 dkg olajat vagy zsírt számítunk. Ajánlatos a darát szárazon pirítani. befödjük. Makaróni és spagetti Egy személyre 5—6 dkg makarónit. Párolás közben a rizst nem szabad kevergetni. 239 . Tálalásig meleg vízzel telt edényben. hogy a dara megpuhuljon. megsózzuk. de morzsás maradjon. felforraljuk és utána lefödve a tűzhely szélére húzzuk. vízfürdőben tartjuk. a spagettit kevesebb ideig főzzük puhára. 20— 25 perc alatt megpuhul. 11/2 dl forró vízzel nem egyszerre öntjük fel. mert a magas hőtől pirítás közben a zsír könnyen avas ízűvé válik. Pirított dara Egy személyre 4—5 dkg darát. A rizsnek nem főni kell. hanem csak locsoljuk. A rizs kb. Leszűrjük. Csinosan tálalhatjuk a rizst. 1 dkg olajat vagy zsírt számítunk. hanem duzzadni.rizst megsózzuk.

csak annyira. 1 dl tej. A száraz tésztakörítések elkészítésének legmegfelelőbb módja a főtt tésztáknál (lásd ott) leírt újabb főzési módszer. Mindegyik eszközt előbb vízbe mártjuk. hogy az anyagok összevegyüljenek. Tálalásig vízfürdőn tartjuk. 1—2 egész tojás. Leszűrve. átszaggatjuk a tésztát. se kemény ne legyen. hogy a tészta se túl lágy. víz. kagylótészta (készen vásárolt) Egy szemétyre 6—8 dkg száraz tészta. Galuska Hozzávalók: 50 dkg liszt. fakanállal kevergetve.Metélt-. mert állás közben a tészta keményedik. akkor közvetlenül befőzés előtt keverjük össze. 1/2—1 dkg olaj vagy zsír. hozzáadjuk a lisztet és annyi vizet. Nem szabad sokat keverni. Burgonyaköretek (lásd a Főzelékféléknél) 240 . A galuska befőzése többféleképpen történik: forró sós vízbe kanállal szaggatjuk ki nyeles vágódeszkáról. Szaggatás közben gyakran kavargatjuk. ha feljön a víz tetejére. meleg vízzel leöblítjük és forró zsírba tesszük. 3 dkg langyos olaj vagy zsír. A tojást a zsírral és a tejjel jól elkavarjuk. só. belevagdaljuk vagy lyukacsos galuskaszaggatóra téve. Ha jó könnyű tésztát akarunk készíteni. kocka-. Akkor van készen.

zsírban pirított zsemlemorzsával vagy reszelt sajttal meghintve. Mártásos húsok. egy darabban. sós vízbe eresztve. henger alakban belecsomagoljuk a tésztát. Kizsírozunk egy tiszta konyharuhát. 35 dkg lisztből egy tojással. 1 egész tojás. utána 1 dl tejjel meglocsoljuk. cérnával 1 cm vastag szeletekre vágjuk. de valamivel több tejet és 1 dkg élesztőt is adunk hozzá. 3 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Mártásos húsokhoz. 30 percig főzzük. vizes kanállal gombócokat formálunk és forró sós vízben kifőzzük. Hozzákeverjük a kockára vágott zsemlét. főleg vadashús körítése. önálló fogásként tálalhatjuk. főleg vadashúshoz adjuk. főtt burgonya. mint a zsemlegombóchoz. Cseh gombóc Hozzávalók: ugyanaz.Zsemlegombóc Hozzávalók: 3 szikkadt zsemle. két végén átkötjük és forró. és úgy adjuk a zsemlegombóc tésztájához. Szalonnás gombóc A zsemlegombóc tésztájához pirított szalonnakockákat vagy füstölthús-vagdalékot is adunk (10 dkg szalonna megsütve és zsírjától lecsurgatva vagy 20 dkg apróra vágott füstölt hús). A ruhából kibontva. 1—2 db reszelt. vízzel vegyített tejjel. 1—2 reszelt főtt burgonyával gyenge galuskatésztát készítünk. . A szikkadt zsemléket kockára vágjuk és a zsiradékon megpirítjuk. 35 dkg liszt. Az élesztőt kevés tejben megkelesztjük.

Ha valamibe ecetet teszünk. amíg eltaláljuk a kívánt ízt. hiányos. az ne legyen túl édes. mert a forró étel ízei nem ismerhetők fel tökéletesen. pecsenyék és tojásételek ízét nemesíti meg. tehát a gondos ízesítés. Ne ízesítsük túl az ételeket: amibe cukor kell. A mártásokhoz mindig a legjobb minőségű anyagot vegyük: avas zsír. annak ízét nagyon pici cukorral ellensúlyozzuk. ízléstelen és egyben egészségtelen dolog a kavaró kanállal az ételbe belekóstolni.MÁRTÁSOK A levesen és a süteményen kívül majdnem mindegyik étel megkívánja a saját levét vagy a hozzá való mártást. ne legyen túl savanyú. A mártás se híg. ez utóbbiakat salátákhoz vagy hideg húsokhoz adjuk. A mártás főképpen a párolt és főtt húsok. ami fejlett ízérzéket is kíván. Vannak meleg és hideg mártások. tejjel hígítsuk. halak. ízetlen lesz. A kóstolás úgy történik. Ha mártásunk sűrűbb a kelleténél. Ezért a mártásokat az ízesítésnél többször is meg kell kóstolni. túl savanyú tejföl elveszi a mártások jó ízét. A hígra sikerült mártást beforralással sűrítjük. esetleg egy darabka vajat vagy zsírt liszttel összegyú242 . hogy egy kanálnyit kiveszünk kistányérra. Anélkül az étel száraz. és onnan ízleljük meg az ételt. húslével. se nagyon sűrű ne legyen. A mártások készítésénél a lényeg a jellemző ízek hangsúlyozása. amibe ecet kell. Legjobb a tejföl sűrűségű mártás. vízzel.

ami fő243 . A híg fehérmártást (1—2 kanálnyit kevés tejföllel összekeverve) a rakott főzelékeknél kitűnő tejfölpótlóként is használhatjuk. A vajat megforrósítjuk. só. Most a forró tejjel egyszerre felengedjük. Fehérmártás (sűrű) Hozzávalók: 4 dkg vaj. hogy a tálalás idejére legyenek készen: így nem sűrűsödnek meg. a sűrű mártásnál több a liszt és kevesebb a tej. hozzáadjuk a lisztet és csak addig forrósítjuk.runk és a mártásba morzsoljuk. 1 púpos kanál liszt. sárgarépa) ízesített mártásokat is. de önállóan nem fogyasztjuk. mert ez az ízét megváltoztatja. zöldségekkel (hagyma. A mártások elkészítését úgy irányítsuk. Ha a mártás csomós. hogy mihez készítjük. A fehérmártás lehet híg és sűrű. 2 púpos evőkanál liszt. Meleg mártások Fehérmártás vagy tejmártás (besamel) Az ételek leírásánál sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel: fehérmártás. megsózzuk. tárkony. só. szűrjük át. Leszűrjük a különböző fűszernövényekkel. aszerint. s azzal még 1—2 percig forraljuk. Ez számos ételünk kötőanyaga. Az anyagok összeállításával egész sűrű mártást kapunk. de nem sütjük. A rántással készült mártások főzési ideje a legrövidebb: 10 perc. Fehérmártás (híg) Hozzávalók: 4 dkg vaj. 5—10 percig forraljuk. 4 dl tej. 4 dl tej. sűrű péppé főzzük. amíg egészen átfehéredik. A tűzről levesszük és szükség szerint felhasználjuk. A híg mártásnál kevesebb a liszt és több a tej.

a felfújthoz hasonló készítményt kapunk. Egy kanál tejfölt púpos evőkanálnyi liszttel elkeverünk. 1/2 dl tejszín vagy tejföl. szükség szerint vízzel felengedjük. 3 dl tej. és a lerakott főzelékre öntjük. lassan hozzákeverjük. Gyümölcsmártások habarással (Alma-. Híg fehérmártást készítünk 2 dkg vajjal és 2 dkg liszttel. A tejfölt a tojássárgával simára keverjük. A tojás hozzáadása után már nem szabad forralni. borsozzuk. az almát. birsalmát szeletekre vágva. Gratenmártás Hozzávalók: 4 dkg vaj. só. esetleg 5 dkg reszelt sajt. tekercsek alapjául szolgál. és amikor a fehérmártást leveszszük a tűzről. meggy-. pici sóval. birsalma-. néhány percig forraljuk. A gyümölcsőt megtisztítva. egyszerű gratenmártás Hozzávalók: 2 dl tejföl. 2 dkg liszt. hogy a víz a cukrot éppen ellepje. sózzuk. majd belekeverjük a reszelt sajtot. a megfőtt gyümölcs244 . majd azzal átsütjük. A két tojássárgát elkeverjük a tejszínnel. pudingok. 2 dkg reszelt sajt. Gazdagíthatjuk a mártást reszelt sajttal is. Valamivel jobban besűrítjük. só. Gyors. mert a tojássárga megcsomósodik.vagy ribiszkemártás) Egy személyre 10—12 dkg gyümölcsöt számítunk. A sütőben sült főzeléknél. törött bors. ha a tojásfehérjét habnak fölverve hozzáadjuk a mártáshoz. 1 tojássárgája. 2 tojássárgája. A vajat helyettesíthetjük olajjal vagy zsírral is. A gratenmártás jól felhasználható a sütőben sült főzelékek készítésénél. 2 dkg vajat folytonos keverés mellett belemorzsolunk. annyi cukrot teszünk hideg vízbe főni. pöszméte.ként felfújtak.

ecet. kevés citromhéjat. mialatt a torma megpuhul. Tejfölös habarást öntünk rá. 245 . egy csokor kapor. húslevessel hígítjuk. Tormamártás Hozzávalók: 4 kanál bőven mért torma. 8—10 percig főzzük. Megsózzuk és gyengén ecetezzük. pár csepp ecettel. azért adjuk két részben a mártáshoz. 2 dkg cukor. ecet. hozzáadjuk a hagymát és a kapor felét. Vízzel vagy csontlével felengedjük és 15 percig főzzük. 1 kávéskanálnyi apróra vágott hagyma. ecet. cukor. 2 dkg cukor. Áttörjük és a lábasban még egyszer jól elkeverjük. A zsiradékból és a lisztből világos rántást készítünk. Fűszerezzük sóval. 2 evőkanál liszt. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Tejfölt is adhatunk hozzá. végül a többi kaprot és a tejfölt. ízlés szerint adjuk hozzá a cukrot és pár csepp ecetet. Vízzel. friss ízéből. 4—5 dl tej vagy húsleves. annyi tejjel. só. só. közben hozzáadjuk a cukrot és a szeletekre vágott hagymát. só. és kavargatva felfőzzük. Ízlés szerint még adhatunk hozzá sót és cukrot. amíg a hagyma is pirulni kezd. 1 fej hagyma. A reszelt tormát fél óráig állni hagyjuk. 5—6 dl-nyi legyen. Kapormártás Hozzávalók: 2 evőkanál olaj vagy diónyi vaj vagy 3 dkg zsír. Addig pirítjuk. hogy kb.re öntjük. cukorral. 1 púpos evőkanál liszt. hogy az erejéből veszítsen. ecet. Hagymamártás Hozzávalók: 2 evőkanál liszt. A zsírban a lisztet barnára pirítjuk. 1 dl tejföl. csontlével felengedjük. só. 15 percig főzzük. 1 kanál tejföl. Főzés közben a kapor sokat veszít üde.

2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. Sóval.vagy zellerlevél. 3—4 dkg cukor. 15 percig lassan forraljuk. A megtisztított fokhagymát a kés pengéjével szétnyomjuk és a zsemleszínű rántásba tesszük. Uborkamártás Hozzávalók: 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. felengedjük. só. 1 dl tejföl. 1 hagyma. végül tejföllel elkeverjük. 246 . 1 szál sárgarépa. és a paradicsomlével jól felengedjük. 2 evőkanál liszt. 3—4 gerezd fokhagyma. illetve zellerlevéllel addig főzzük. 15 dkg darált hús (lehetőleg marha. 1 babérlevél. 1 darabka zellergumó. babér. Olasz paradicsommártás kifőtt tésztákra (sugo) Hozzávalók: 3 evőkanál olaj.Fokhagymamártás Hozzávalók: 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. 1 dl tejföl. cukorral ízesítjük. 1 kis fej vöröshagyma. 20 dkg ecetes uborka. Közben az ecetes uborkát nagyon apró kockákra vágjuk és hozzáadjuk a mártáshoz. 1 kis ágacska friss rozmaring. mint a többi mártást. 2 evőkanál liszt. cukor. Tálalás előtt hozzákeverjük a tejfölt. Közben a zsírból és lisztből zsemleszínű rántást készítünk. uborkaecettel ízesítjük. Világos zsemleszínű rántást készítünk. só. megsózzuk és jól felfőzzük. amíg a paradicsom pépszerű lesz. A paradicsomot a hagymával és a babér-. vízzel felengedjük és főzzük. Paradicsommártás Hozzávalók: 80 dkg friss vagy 1/2 liter eltett paradicsom (12 dkg konzerv). törött bors. Szitán áttörjük. só. 2 kis doboz paradicsompüré. Sóval. de sertés is lehet). 2 evőkanál liszt.

) Az olasz paradicsommártást lehet hús nélkül. kagylóra 2—3 evőkanálnyit rakunk. vagy sonkával meg gombával készíteni. Citrommártás Rendesen a pecsenyék zsírjában készítjük. és sajttal meghintjük a tetejét.Az olajon erős tűzön megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát. A belevalóknak teljesen szét kell főni. vagy külön csészében tálalva. tárkonyecet. 247 . mint amennyi az eddigi hozzávalók terjedelme. vízzel vagy húslével felengedjük. tejföllel ízesítjük. só. (Ebből a mártásból a kifőtt makarónira. hozzáadjuk a megreszelt zöldségeket. a fűszereket. húsleves. bors. apróra vágott sonkával. borecet. A hideg mártások alapja: tojássárgája. bevonva vele az ételt. mert itt az egyéni ízlésnek kell érvényesülnie. citrom levével. Olaszország más-más vidékein különféleképpen főzik ezt a mártást. Ízesítői: citrom. mustár. húsokhoz hideg mártásokat adunk. fehérmártás. olaj. cukor. jól felfőzzük. Hideg mártások A hideg tojásokhoz. és még 5 percig pirítjuk. közékeverjük az őrölt húst. pótoljuk. és azokkal tovább pirítjuk. tejszín. krémmé kell puhulni. A visszamaradt pecsenyezsírban 1 evőkanál lisztet gyorsan átsütünk. melléöntve. ha a vizet elfőné. tej. víz. csigatésztára. és még egyszer annyi vizet. Hígító anyagai: tejszín. Elkészítésüknél nincs a pontos mérték mindenütt leírva. lassú tűzön 3—4 óra hosszat főni hagyjuk. reszelt héjával. Ha már szép sárga színük van. pástétomokhoz. Végül beleadjuk a paradicsompürét. halakhoz. Lefedve. spagettire.

de ajánlatos először a tejfölről a savóját leönteni. 1 csapott kiskanál mustár. amitől az egész anyag kisimul. Fontos. hogy az olaj kicsapódik. a porcukrot. kevés porcukor. fényes színt kap. só. cukorral ízesítjük. pár csepp citromlé. Tartármártás 1 tojássárgából. hozzáadjuk a mustárt. Sűrű mártást kapunk. hogy mindkét alapanyag elég hideg legyen. 1 dl olajból készült majonézt 1 dl fehér borral. salátákhoz mártásnak adjuk. nem keveredik a tojássárgájával. amit kevés porcukorral. és amikor keményedik. Ezen úgy segítünk. a nagy 2 tojásból kevert majonéznek. Rántott húsokhoz. habverővel elkeverjük. mustárral és pár csepp citromlével ízesítünk. sóval ízesítjük. Ha több tojásból készítjük. a megtört majonézt ehhez cseppenként adagoljuk. Ha olvadt aszpikot vegyítünk hozzá. Kavarás közben előfordulhat. csipetnyi borssal. Főtt tojások. (A kis tubus megfelel 1 tojásból. csipetnyi cukorral. hogy egy nyers tojást pár csepp olajjal újra kavarni kezdünk.) Majonézmártás 11/2 dl majonézt 1 dl tejszínnel elkeverünk. húsok bevonására használjuk. / dl tejföllel felhígítunk. mustárral. A tojássárgákat mély tálban fakanállal keverni kezdjük. nagyon vékony sugárban önthetjük. töltött tojásokhoz. mustárral. Gyorsabb és egyszerűbb az elkészítése tubusban készen kapható majonézből. megsózzuk és a citrom levét cseppenként hozzáadjuk. Ha már vajkeménységű.Majonéz (olajvaj) Hozzávalók: 1 db nyers tojássárgához 1 dl olaj. de amikor már keményedni kezd. 1 2 248 . az olajos majonézhez tojásonként 1 dl sűrű tejfölt öntünk. halakhoz. Ha sűrűbben szeretjük a tartármártást. Az olajat kezdetben cseppenként adagoljuk a tojássárgához.

Tartármártás kemény tojásból Hozzávalók: 4 kemény tojás. borecettel ízesíthetjük. a cukorral. 249 . Mindezeket nagyon jól elkeverve megízleljük. 1 dl tejjel híg fehérmártást készítünk. só. 1 kávéskanálnyi cukrot. pár csepp ecetet. Majonéz vagy tartármártás turmixgépben készítve A mártáshoz való olajat. 1 dl tejfölt vagy tejszínt. 2 kiskanál porcukor. villával összetörjük. 2 dkg vajból. Tartármártás tojás nélkül Egy kanál lisztből. Utána ízlés szerint ízesítjük. sót. hallével hígítjuk. 1—2 kanál finom étolajat adunk hozzá. és ha nem elég ízes. amikor a kemény tojások fehérjét apró kockára vágva keverjük a saláta közé. a sóval meg a tejföllel. Ha nagyon megsűrűsödik. sárgájukat kikaparva. ha halakhoz adjuk. 3 dl tejföl. A tűzről levéve kihűtjük. 1 kanál mustárt. 1/2 citrom levét. A tűzről levéve kihűtjük és hozzáadunk egy nyers tojássárgát. tejfölt. i/2 citrom levét. pár csepp citromlé vagy ecet. tejszínnel vagy vízzel hígítjuk. cukrot. tejszínnel vagy vízzel. Az egészet tejszűrőn mártásos csészébe átszűrjük. borsot. Ha sűrűnek találjuk. Jól kikeverjük és megszűrjük. 1 evőkanál olaj. utánaízesítjük. Többnyire salátákhoz használjuk. majd habosra kikeverjük a mustárral. 1 dl fehér bort. egy percig forgatjuk. majd jól elkeverjük. Ha nem elég savanyú. tojássárgáját. tejjel. A kemény tojásokat kettévágjuk. Végül hozzáadjuk az olajat is. az ecettel. 2 dl forralt tejjel híg fehérmártást készítünk. Főtt tartármártás (fehérmártásból) 2 dkg vajból 1 dkg lisztlel. mustárt. 1 kiskanál mustár. mustárt a keverőgépbe öntjük. majd hozzákeverünk egy evőkanál olajat. sót.

sóval ízesítjük. megsózzuk és jó habosra kavarjuk. cukorral. ecettel. a tejföllel.Remuládmártás 2 tojássárgát 4 kanál tejjel gőz fölött sűrűre főzünk. cukor. zöldpetrezselyemmel. A remuládmártást lehet tartármártásból is készíteni. egy-két percre forró sütőbe tesszük. só. 1 dl forró húslevessel felengedjük. sóval. cukorral. Almás tormakrém vagy mártás Hozzávalók: 15 dkg torma. húslevessel hígítjuk. sóval ízesítjük. ecettel. leszűrjük. ecet. így elég kemény krémet kapunk. 1 dl tejföl. finoman megreszeljük. cukorral. tejszínnel vagy tejföllel összekeverjük. salátákat öntünk le vele. Mustármártás Egy kanál mustárt elkeverünk 1 dl tejszínnel vagy tejföllel. A megtisztított tormát finomra reszeljük. 250 . Összevegyítjük a reszelt almával. Ecetes torma 25 dkg tormát megtisztítunk. Hideg húsokhoz és meleg főtt húsokhoz adjuk. Tejszínes torma A finomra reszelt -tormát leforrázzuk. 1 dl vízzel hígítjuk. sóval utánaízesítjük. Hideg és meleg húsokhoz adjuk. és hozzákeverünk 2 kanál olajat. ecettel ízesítjük. Ecettel. húsleves. A gőzről levéve lehűtjük. Hideg húsokat. tárkonyecettel ízesítjük. 2—3 alma. hogy erejét elvegyük. 1 dl tejszínt vagy húslevet. Apróra vágott vagy reszelt ecetes uborkával. Ha mártást akarunk készíteni belőle. cukorral.

habossá válik. Zöld mártás Hozzávalók: 1 tojásból majonéz. reszelt célkával összekeverjük.Céklás tormamártás Az ecetes tormát főtt. halakhoz kitűnő. pár csepp citrom. 2 dl tejföl. 1—2 zellerlevél. 1 csomag petrezselyemzöld. 5 dkg reszelt sajt. Amerikai mártás Hozzávalók: 1 tojásból majonéz. 1/2 reszelt vöröshagyma. 1 csomag kapor. 1 csomag metélőhagyma (snidling). Turmixgépben összekeverve különösen könnyűvé. de sültekhez is tálaljuk hidegen. Főtt és sült húsokhoz. a zöld fűszereket nagyon finomra vágva adjuk a mártáshoz. A belevalókat alaposan összekeverjük. és főleg sült burgonyához (alufóliás burgonyához). 2 dl tejföl. . A hozzávalókat alaposan kikeverjük.

hogy az ízek jól megérleljék az alapanyagot. és nyáron sose adjunk téli salátát. hogy elvegyük az ecet erősségét). Salátalé Alapja 1/2 dl ecet. és bővebben olajozzunk. só. hagymával. vacsorára. kivételt képeznek a borecettel készült saláták. ezért lehetőleg borecetet használjunk. kellemes aromáját. Kínáljunk a száraz főzelékekhez is salátát. fokhagymával az egyéni ízléstől függően.SALÁTÁK Ne múljon el étkezés saláta nélkül! Ne csak körítésnek. mert ez árt a gyomornak. Az ecet soha ne legyen túl erős. amelyekhez a hozzávalókat előre meg kell főzni. elveszti friss ízét. A nyers salátákat legfeljebb fél órával fogyasztás előtt készítsük el. A salátákba az ecet mellé cukrot is adagoljunk (csak egy csipetnyit. 252 . A saláták összeállításánál mindig mérsékelten bánjunk az ecettel. tízóraira. mindig néhány órával fogyasztás előtt készítsük el. például ecetes uborkát vagy paprikát. alapot nyújtó zöldféle eredeti zamatát el ne nyomják az erős ízek. paprikával. mert a legtöbbjük összeesik. hogy az. a salátákban levő vitaminok is jobban megemésztődnek gyomrunkban olaj jelenlétében. mert a borecet cukrot is tartalmaz. Az olaj is legyen mindig friss. Azokat a salátákat. ízesíthetjük olajjal. ebédre. tejföllei. mustárral. bizonyára meg fogja a család szeretni. hanem önálló ételként is fogyasszuk: reggelire. tárkonnyal. 1 dl víz. cukor. A salátákat mindig csak enyhén fűszerezzük. borssal. Éljünk az évszak kínálta lehetőségekkel.

hozzáöntjük a felforralt salátalevet és a negyedekre vágott salátára öntjük. 1 dl olajból készült majonéz. 2 kiskanál porcukorral. és sokkal ízletesebb. lecsurgatunk.Francia salátalé 1 kiskanál ecetet kikeverünk 1 kiskanál mustárral. Metéltre vágjuk. A madársaláta kiegészítőnek. s a lében párszor megforgatjuk. Ebben jól megforgatjuk és azonnal tálaljuk. porcukor. Majonézes fejes saláta Hozzávalók: 2 kemény fej saláta. hogy elég száraz legyen. Fejes saláta Két fej salátát alaposan megmosunk. Kiegészítésnek 1—2 kanál tejföllei meglocsoljuk. citrom. 253 . mint a híg lében úszó saláta. csipet sóval és 5 kiskanál olajjal. levétől ki is nyomkodjuk. Tejfölt is tehetünk rá. ízlés szerint édesített salátalével leöntjük. Az olajat lassan adjuk hozzá. 1 dl tejföl. Nem esik olyan hamar össze. 2 keményre főtt tojás. félbe vagy négybe vágva tálra helyezzük. Csak frissen jó! Hasonlóan készül a madársaláta is. hogy a salátamártás sűrű. 1 tojássárgából. majd tiszta konyharuhába téve. Francia fejes saláta 2 fej salátát leveleire szedve megmosunk. só. mustár. és összekeverjük a francia salátalével. díszítőnek is alkalmas. vagy negyedekbe vágott főtt tojást rakunk köréje. (Erdélyi étel) Öntött saláta 5 dkg füstölt szalonnát kockára vágva kisütünk. krémszerű legyen tőle.

zöldpetrezselyemmel szórjuk meg. Francia uborkasaláta 80 dkg uborkát meghámozunk. összekeverjük egy fél fej apróra vágott vöröshagymával 4—5 nagy kockára vágott paradicsommal. ételek savanyítására is alkalmas. Tetejét borssal vagy paprikával. cukorral. és besózva fél óra hosszat állni hagyjuk. A család ízlése szerint hagymával. olajjal vagy tejföllel meglocsoljuk. a levébe helyezünk. fokhagymát teszünk hozzá. és három napig langyos helyen (napon) tartjuk. és az üveget hideg helyre visszük. sós vízzel leöntjük. hogy minél kevesebb levet veszítsen. mustárral ízesítjük és negyedekre vágott kemény tojásszeletekkel körítjük. gyengén besózzuk. Leve is üdítő. 1/2 órát sóban tartjuk. tálra helyezve sótlan salátalevet öntünk rá.Az alaposan megmosott salátafejeket cikkekre vágjuk. Egy darab pirított kenyeret tüllzacskóba téve tetejére. zöldpetrezselyemmel megszórjuk. esetleg fokhagymával ízesítjük. Uborkasaláta 80 dkg uborkát meghámozunk. salátás tálon ízlésesen elrendezzük. Ekkor a sós léből kissé kinyomkodjuk. 254 . legyalulunk. levét kinyomkodjuk. kissé megszurkáljuk vagy behasítjuk. citrommal vagy ecettel. langyos. Kovászos uborka Középnagyságú uborkák két végét levágjuk. Azután a kenyeret kivesszük belőle. sóval. és csipet cukorral. legyaluljuk vagy vékony szeletekre vágjuk. üvegbe helyezzük. A majonézt a tejföllel vagy tejszínnel felhígítjuk. egészséges ital. Kaprot. kevés ecettel meg olajjal ízesítjük.

hogy minden oldalról átsüljenek. kevés ecettel.Paradicsomsaláta A paradicsomokat meghámozzuk. vékony szeletekre vágjuk. 1—2 kanál olajjal leöntjük. s fogyasztás előtt 1/2 óráig benne tartjuk. Tálra rakva. köménymaggal ízesítjük. és külső héja könnyen leválik. A megmosott paprikák csumáját nem szedjük ki. Paradicsomszeletekkel díszítjük. Káposztasaláta A fejes fehérkáposztát meggyaluljuk vagy nagyon vékonyra megvágjuk. Apróra vágott hagymával. 255 . forró sós vízzel leöntjük. egy pillanatra hideg vízbe mártjuk és a külső héját lehúzzuk. és vízzel hígított salátalével. Vöröskáposztából is hasonlóképpen készül. Zöldpetrezselyemmel szórjuk meg. Ha erős a paprika. gyengén megsózzuk. Mindkettőhöz vegyíthetünk zöldpaprikát is. Közben forgatjuk a paprikákat. hanem szárával együtt a tűzhely tetején (gáztűzhelyen sütőlapon) vagy a sütőben megsütjük. előbb leforrázzuk. Kb. és egy óráig benne tartjuk. csinosan tálra helyezzük. Paprika saláta A megtisztított paprikákat karikákra vágjuk. Ha a paprika már jó puha. ecettel meg kevés cukorral ízesítjük. de azt előbb leforrázzuk. egy óra múlva só nélküli salátalevet öntünk rá. Sültpaprika-saláta Jó húsos paprikákat vegyünk e célra. és ha kihűlt. egy kanál olajjal leöntjük.

Nagyon jól illik hozzá a tökmagolaj. ha szükséges. köménymaggal elvegyítünk. Salátástálra helyezzük. burgonyás ételekhez igen alkalmas. (Ez utóbbi eljárással ízletesebb.Hordóskáposzta-saláta Savanyú káposztát hagymaszeletekkel. egy csomó retket vagy egy fej téli retket nagy lyukú reszelőn megre- szelünk s megsózzuk. Céklasaláta A céklát jól megmossuk. Egy kis fej apróra vágott hagymát hozzákeverünk és ráöntjük az olajjal elkevert salátalevet. Vitaminsaláta Egy fél fej vörös.vagy fehérkáposztát. Száraz főzelékekhez. Hagymakarikákat is keverhetünk közé.) Leszűrve hideg vízbe rakjuk. zöldpetrezselyemmel megszórjuk. mert úgy a héja job256 . egy sárgarépát. kefével megsúroljuk és vízben megfőzzük vagy sütőben megsütjük. Kevés ecet és több olaj keverékével leöntjük vagy remuládmártással (lásd ott) összekeverjük. olajjal meglocsolunk. Gombasaláta A gombát egészben vagy félbe vágva enyhén ecetes vízben megfőzzük vagy olajban megpároljuk.

Köménymaggal és reszelt tormával ízesítjük. majd meghámozzuk. megsózzuk. levében hűtjük ki. ecetes lével meglocsoljuk. Levében hűtjük ki és abból készítjük az ecetes levet is. a 257 . Egy kg zöldbabhoz 2 tojássárgájából. sós. Apróra vágott hagymával ízesítjük. jól elvegyítjük. Közékeverünk kevés reszelt vöröshagymát. hogy éppen ellepje. nagyon puhára főzzük. Zöldbabsaláta tartármártással A zöldbabot az előbbihez hasonlóan megfőzzük. amibe főzés után ecetet öntünk. és ha már puha. és egészben hagyva annyi sós vízben. majd a céklát szűrőlapáttal tálra szedjük. és enyhén megecetezzük. 1 dl olajat megforrósítunk. Tetejét zöldpetrezselyemmel megszórjuk. kissé megpirítjuk. s tejföllel vagy joghurttal leöntve fogyasztjuk. és 1—2 óra hosszat hideg helyen állni hagyjuk. beledobjuk az 1 cm-es kockákra vágott céklát. Díszítő késsel szeletekre vágjuk és ecetes-cukros salátalével leöntjük. egy gerezd tört fokhagymát. Nyers céklasaláta A jól megtisztított céklát nyersen káposztareszelőn lereszeljük. több napra készíthetjük. meghámozzuk. Zöldbabsaláta Fiatal zöldbabot megtisztítunk. A leszűrt zöldbabot sorjában tálra helyezzük. megfőzünk. Végül ráöntjük az olajat. 2 dl tejfölből tartármártást készítünk (lásd Hideg mártásoknál). Francia céklasaláta 60 dkg céklát megmosunk. amiben a cékla sült. Üvegbe eltéve. és egy kanál olajat öntünk rá.ban leválik. Tálalásnál 1/2 cm-es csíkokra vághatjuk.

2—3 paradicsom. só. Tetejét főtt tojásszeletekkel és apróra vágott ecetes uborkával díszítjük. 258 . olaj. s az ecetes lében elkevert mustárral. paprikával vagy borssal megszórjuk. vigyázva. kevés mustár. 2—3 kanál tárkonyecettel. vékony szeletekre vágott hagymával soronként összerakjuk.mártást ráöntjük és 1/2 órát ezzel állni hagyjuk. Tetszés szerint ízesíthetjük még apróra vágott hagymával. enyhén ecetes. ráöntjük a burgonyára és 1—2 órát állni hagyjuk. zöldpetrezselyemmel megszórjuk. A paprikát. a paradicsomot karikákra vágjuk. bors. kevés vízzel felhígítjuk. Rizssaláta Hozzávalók: 20 dkg szép nagy szemű rizs. karikára vágjuk és egy fej. Mustáros burgonyasaláta 1/2 kg rózsaburgonyát megfőzünk és karikára vágjuk. Télen paprika. Salátástálba helyezzük. ecet. Burgonyasaláta hagymával A burgonyát megfőzzük. paradicsom helyett készíthetjük 1/2 kg konzerv zöldborsóval. Tetejét kockára vágott főtt tojással. hogy a szemek épen maradjanak. Tetejét karikára vágott főtt tojással. esetleg tejfölt vagy tejszínt is adunk hozzá. Leszűrjük. madársalátával díszítjük. 2—3 zöldpaprika. Jól lehűtve húsételekhez tálaljuk. A szokottnál több sóval készített salátalével leöntjük. sóval. bőven olajos lével megöntözzük. vagy a kész salátára nyers zellert reszelünk. tetejét törött borssal. Egy jó kanál mustárt elkeverünk egy kávéskanál porcukorral. salátástálban a rizzsel rétegenként összerakjuk. A megtisztított rizst forró sós vízben megfőzzük. A burgonyasaláta zellerrel úgy készül. zöldpetrezselyemmel díszítjük. hogy az előbbi salátához egy fej csíkokra vágott főtt zellert vegyítünk.

hogy teljesen ne puhuljon meg. és egy pillanatra lobogó forró ecetes vízbe mártjuk.Majonézes burgonya A főtt burgonyát karikára vágjuk. majd formába (mély tálba) öntjük. hogy ebben hűljön ki. Vigyázzunk. gyufaszálnyi darabokra vágott zellert tésztaszűrőbe tesszük. Leszűrjük és gyengén ecetezett salátalébe teszszük. abból könnyen tálra boríthatjuk a szép alakúra kocsonyásodott salátát. kissé ropogós maradjon. Így a zeller hófehér és ropogós lesz. 259 . a burgonyát alaposan lecsepegtetjük. Zellersaláta A megtisztított zellert karikákra vágva ecetes. sós vízben megfőzzük. majd összekeverjük 2 tojásból készült tartármártással. Ekkor a levet leöntjük róla. Kocsonyázott burgonyasaláta A majonézes burgonyához 1 púpos evőkanálnyi. Tálaláskor még vékonyabb csíkokra is szeletelhetjük. cukorral. egy óra hosszat állni hagyjuk. és híg salátalével leöntve. és mégis megőrzi vitamintartalmát. majd levétől lecsurgatjuk. Utána tartármártással keverjük össze. Néhány órára hűtőszekrényben tartjuk. ecettel. kevés sóval elkevert sűrű mártásban megforgatjuk. olajjal. kevés vízben feloldott zselatint keverünk. végül a formát egy pillanatra meleg vízbe mártva. Mustáros uborka Az ecetes uborkát vékony karikákra vágjuk és mustárral. Nyers zellersaláta A meghámozott.

Leszűrjük. Majonézes spárga A sós.Spárgasaláta A meghámozott spárgát sós. majd sűrű tartármártással keverjük össze. 10 dkg juhsajt. 4 fej paradicsom. 260 . s legalább egy óra hosszat állni hagyjuk. jól megmossuk. és 3 evőkanál olajat 2 kanál spárgalével elkeverve. Bolgár saláta Hozzávalók: 4 fej zöldpaprika. Az egészet összekeverjük. megfőzzük és úgy készítjük tovább. mint a spárgasalátát. és közepére szúrjuk a saláta „szívét". az uborkát alaposan megmosva. kis darabokra vágott spárgát levétől lecsurgatjuk. héjával együtt késfok vastagságúra szeleteljük. olaj. 1 nagy vöröshagyma. a spárgára öntünk. 1 db uborka. A megtisztított hagymát először félbevágjuk. enyhén cukros vízben megfőzzük. Kelbimbósaláta A kelbimbót kocsányáról leszedjük. beleöntjük a majonézes spárgát. és kevés ecettel. A zöldpaprikát metéltre. enyhén cukros vízben puhára főtt. borecet. majd hajszálvékonyan felszeleteljük. a paradicsomot kockára vágjuk. bőven olajjal megöntözzük. Szépen tálalhatjuk a spárgát. só. utána a főzővízbe ecetet öntünk és ebben hűtjük ki. Tálalás előtt tetejére reszeljük a (lehetőleg kissé csípős) juhsajtot. ha a salátástálat fejes salátalevelekkel kibéleljük.

A hagymát megreszelve. 2—3 savanyú uborka. Szendvicseket is készíthetünk belőle. s tetejét 2 kanál olajjal meglocsoljuk. akár a majonéz készítésekor — 2 dl olajat.Padlizsánsaláta Hozzávalók: 1/2kg padlizsán (2—3 db). paradicsomszeletekkel díszítve. Akkor van készen. vagy nagyon apróra vágva keverjük bele. szétnyomkodjuk. 1/2 citrom. 1 kis fej hagyma. Karikára vágott hagymával összevegyítjük. 1 alma. Közben megsózzuk és a citrom levét hozzáöntjük. Tálra felhalmozva megformáljuk. Hideg helyen tartjuk. és krémszerű maszszát kapunk. illetve műanyagkéssel vagy éles fakanál élével apróra vágjuk. só. 20 dkg sárgarépa és petrezselyemgyökér. tartármártással (lásd ott) össze vegyítjük. 1—2 órát állni hagyjuk. Ezeket az anyagokat 1/2 cm-es kockákra vágjuk. zöldpetrezselyemmel díszítjük. és csipet cukorral. amíg az olajat teljesen magába veszi. esetleg a sütőben állandó forgatás mellett gyorsan megsütjük. A padlizsánt parázson vagy a forró tűzhely tetején. 2 dl finom étolaj. Addig kavarjuk fakanállal (a fémtől feketedik). Porcelán tálba téve. paradicsomszeletekkel. Szemes babsaláta Nagyszemű babot sós vízben megfőzünk. Azonnal hideg vízbe mártjuk és a külső kék héját lehúzzuk. önálló fogásként fogyaszthatjuk. Francia saláta Hozzávalók: 40 dkg burgonya héjában főzve. kevés zeller megfőzve (a húslevesből is felhasználhatjuk). citrom261 . amikor már tapintásra teljesen puha és a külső héja repedezni kezd. kevés levet hagyunk rajta. 10 dkg gyenge főtt zöldborsó. Deszkán fa-. Utólag még ízesíthetjük sóval. még langyosan hozzákeverünk — cseppenként. 1 kanál ecettel ízesítjük. Hideg sülthöz körítésként vagy kenyérre kenve.

Borított franciasaláta Ugyanúgy készítjük. kevés vízben feloldott zselatint is hozzászűrünk. A húslevesből maradt főtt húsnak és zöldségnek igen jó felhasználási módja. Hideg húsokhoz. 20—30 dkg marha. de amikor készen van. és belőle tálra borítjuk a szép formára kocsonyásodott franciasalátát. kuglóf. töltött tojásokhoz adjuk.vagy egyéb formába. ha 10 dkg sós vízben megfőtt fehér szemesbabbal is gazdagítjuk. . Fejes salátával vagy télen ecetes uborkakarikákkal díszíthetjük. még egy púpos evőkanálnyi.mal.vagy sovány sertéshúst szintén apró kockákra vágjuk és a saláta közé vegyítjük. Salátákat a Hidegkonyha c. Ekkor önálló fogásként adjuk. Tálalásnál a formát egy pillanatra meleg vízbe mártjuk. és a hűtőszekrényben tartjuk 1—2 óra hosszat. Készíthetjük a franciasalátát úgy is. mustárral. hogy a levesből megmaradt húst. mint a fenti franciasalátát. tartármártással leöntve. Kivizezett őzgerinc-. fejezetben is találunk. esetleg mély tálba öntjük. Kitűnő ízt ad a franciasalátának. 1—2 órát hideg helyen állni hagyjuk.

törött bors. mustár. salátáiig. Körérakjuk kis kupacokban a fűszereket. Tálra tesszük. A tízórai kenyérre kent pástétomoktól. szardíniaolaj. amit szintén a hidegkonyha fogásai közül választhatunk ki. 1 tojássárgája. közepébe mélyedést nyomunk. este csak tálalni kell —. pirospaprika. fejezetbe sorolt ételek étrendünk jelentós részét teszik ki. és nagy cipóvá formázzuk. A hidegkonyha sok lehetőséget. 1 kis fej reszelt vöröshagyma. ketchup. és kirándulásra szívesen viszünk magunkkal egy kis hazait. A dolgozó háziasszony szívesen kínál hideg vacsorát — amit jóelőre elkészíthet. érdemes behatóbban is megismerkedni ezekkel az ételekkel. és kis pohárkában vagy kancsóban adjuk hozzá a szardíniaolajat (de enélkül is jó) és a ketchupot. A bélszínt kétszer átdaráljuk. mindent megta- lálunk itt. só. Tatár bifsztek Hozzávalók: 40 dkg marhabélszín. és ebbe ütjük a tojássárgáját. Az asztalon a család vagy a vendégsereg előtt 263 . krémektől kezdve az ünnepi büféasztal sültjeiig. változatosságot nyújt.HIDEGKONYHA A Hidegkonyha c.

A húsokat a csontokról leválasztjuk. feldíszítve. Kihűtjük s tetejéről a zsírt leszedjük. amíg a csontról a hús és a bőr könynyen leválik. és a sűrű ruhán átszűrt kocsonyalevet ráöntögetjük. kaprot. amit megalvasztunk. hogy a zavarossága leülepedjen. Kocsonya kiborítva (szalonkocsonya) Ünnepélyesebb alkalmakra a kocsonyát rakhatjuk őzgerincvagy hosszúkás formákba. Ilyenkor a formákba u j j nyi vastagságban kocsonyalevet öntünk. bors. Kitűnő hozzá a hagymás burgonyasaláta. A kocsonyának való anyagot nagyon alaposan megtisztítjuk. Csak nagyon gyengén sózzuk. és a sótól jól áztassuk ki. kolbászkarikákat rakunk rá csinosan elhelyezve. fül. Ugyanez áll a besózott kocsonyahúsra is. ha erősen fűszerezett. só. szedjük ki a húsokat és egy dl hideg vizet öntsünk a léhez. a zöldséggel. paprika. és erre úgy rakjuk a kocsonyahúst. 1/2 kg sovány sertéscomb. Ha a víz leapadt. enyhén csípős az íze. karikára vágott tojásszeleteket. fejrész. farok. orr. a bőröket jól megkaparjuk. Akkor jó. Ha megalvadt. a hagymával. tányérokba vagy tálba csinosan elhelyezzük a bőrös részekkel felfelé. Tálaláskor adhatunk hozzá borecetet. Ilyen esetben fordítsunk nagyobb gondot az előzetes tisztításra. 1 fej hagyma. zöldpetrezselymet. A tűzről levéve. hogy a 264 . a fokhagymával meg a borssal nagyon lassan főzzük 3—4 órán keresztül. Annyi vízben. uborkát. Egyes vidékeken a kocsonyának valót felfüstölik. 1 szál sárgarépa. tormát. ecetes tormát vagy tetszés szerinti savanyúságot. Mindig pirítóssal tálaljuk. Hideg helyre — de nem fagyni — alvadni tesszük. a szőröket leperzseljük s a húsokat több vízben megmossuk. 1 szál petrezselyemgyökér. hogy ellepje. céklát. hogy a húsokat jól ellepje. Kocsonya készítése Hozzávalók: 11/2 kg kocsonyahús (köröm.keverjük össze az egészet. annyival pótoljuk. bőrök). fokhagyma. villával alaposan kidolgozva.

széleit ne érintse. A formát megtöltjük a kocsonya levével, amit ruhán kétszer is átszűrünk és alvadni tesszük. Tálalás előtt a formát egy pillanatra meleg vízbe mártjuk, s tartalmát hosszúkás tálra borítjuk. Savanyúságokkal, reszelt tormával, másféle hideg húsokkal körítjük.

Szárnyas kocsonya
Hozzávalók: 1 szép csirke vagy 1 pulykaaprólék és pulykamell, 1 csomag leveszöldség, só, szemes bors. A csirkét feldaraboljuk, ha pulykából készül, alaposan megtisztítjuk az aprólékot, és beleadjuk a mellet is. A zöldséget karikára vágjuk és a húshoz adjuk, annyi vízzel leöntve, hogy ellepje. Sóval, szemes borssal fűszerezzük, majd lassú tűzön olyan puhára főzzük, hogy a hús a csontról leváljon. Ekkor a húst kicsontozzuk, tálra rakjuk, és átszűrve öntjük rá a levet. Ha nem lenne elég „kemény" a leve 1 evőkanálnyi zselatinnal erősítjük.

Halkocsonya
Hozzávalók: 1 kilós ponty, 3 fej vöröshagyma, só, pirospaprika. A megtisztított halat szeletekre vágjuk, és a hagymát is — megtisztítva — felszeleteljük. A lábasba a hagymát a hallal rétegezve lerakjuk, a közöket sóval, pirospaprikával meghintve, míg csak a lábas meg nem telt. Ekkor leöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és nagyon lassú tűzön 30 percig főzzük. Keverni nem szabad. Utána a haldarabokat tálra, tányérokba vagy formába szedjük, a visszamaradt levet felére befőzzük, és átszűrve öntjük a halra. Ha egyenletesen, lassan főtt, a kocsonya teljesen átlátszó, tiszta.

Hideg fogas
Felhasználás előtti napon készítjük el. 1—2 kg-os fogast megtisztítunk, hosszában kettévágjuk és a húst egészben a gerincről lefejtjük, besózzuk és mint a sonkát, összekötözzük. 2—3 szál 265

sárgarépát, petrezselyemgyökeret, egy fej karikára vágott hagymát, egy szál babérlevelet, szemes borsot, a fejet, gerincet megfőzzük és a halat a forró páclében 6—8 percen keresztül csendesen forraljuk. Ha a lé kihűlt, a halat kivesszük és másnapig hideg helyen tartjuk. Tálaláskor vékonyra felszeleteljük, franciasaláta-alapra helyezzük. A hal levéből, derítéssel aszpikot készítunk, azzal fényezzük a halszeleteket. Kockára vágott aszpikkai, fényezett tojásszeletekkel és citromkarikákkal díszítjük. Tartármártást adunk hozzá. Ugyanígy készítjük el a harcsát is.

Marinírozott hal
A kisütött halszeleteket belerakjuk egy széles szájú befőttes üvegbe, vagy ahhoz hasonló üveg vagy porcelán edénybe. Hagymaszeleteket rakunk közé. Ecetet fele arányban vízzel felfőzünk, babérlevéllel, szemes borssal, késhegynyi cukorral fűszerezzük, és forrón a halra öntjük. Ha kihűlt, az üveget lekötjük, hideg helyen tartjuk. 1—2 hétig eláll.

Szardínia készítése házilag
Hozzávalók: 11/2 kg apró hal, 1/2 liter olaj, só. A friss, apró halakat (legjobb a törpeharcsa) megtisztítjuk, a fejeket, farkakat levágjuk, kibelezzük. Jól megmossuk, kívül-belül megsózzuk. Megtisztítva egy kilónyi legyen. 1—2 órát hideg helyen sóban állni hagyjuk. Mély tűzálló tálba helyezzük a halakat, ráöntünk 1/2 liter étolajat, 2 dl vizet, és nagyon lassú tűzön három óra hosszat főzzük, éppen csak hogy gyöngyözzön. Az edényt lekötjük, hidegre tesszük. Jó pár napig használhatjuk.

Sonkatekercs töltve
Kiadósabb a sonkaszelet és táplálóbb, ha megtöltve tálaljuk. Megkenhetjük tojáskrémmel, tejszínnel elkevert tormával, gomba- vagy franciasalátával. Felsodorjuk, franciasaláta-alapra helyezzük és aszpikkal beecseteljük. 266

Hideg nyelv
Marha- vagy borjúnyelvet pár napig sóban tartunk. Ezután leforrázzuk, bőrétől letisztítjuk, két napig páclében tartjuk, majd a páclében puhára főzzük. Hidegen szeleteljük fel és franciasaláta-alapra helyezve tálaljuk. Aszpikkal megfényezzük, fényezett tojásszeletekkel, kockára vágott aszpikkal, zöldbabsalátával, citrommal díszítjük.

Hideg bélszín
(Lásd a Marhasülteknél)

Sült libamáj
(Lásd a Liba feldolgozásánál)

Libamájkrém
Hozzávalók: 1 középnagyságú libamáj, 5 dkg libazsír, 1—2 db keményre főtt tojás sárgája, 2 kanál tejszín, díszítéshez 5 dkg vaj. A libamájat egy kis fej hagymával zsírban megsütjük. Még melegen zsírjával együtt szitán áttörjük a keményre főtt tojássárgákkal. Adunk hozzá édes tejszínt (tejpille), fűszerezzük borssal, mustárral, esetleg szardellapasztával, és mindezeket jó habosra kikeverjük. Üvegtálon formáljuk meg, és a szélét vaj rózsákkal, töltött tojással (a megmaradt tojásfehérjéket megtöltve) díszítjük. Szendvicskenyérre nagyon kiadós. Ugyanígy készíthetünk májkrémet más szárnyas májából is.

Májpástétom gőzben kifőzve
Hozzávalók: 35 dkg borjú- vagy sertésmáj, 25 dkg sertéslapocka, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, 1 kis fej hagyma, 3 egész tojás, 2 db tejben áztatott zsemle, 1 dl tejföl, só, bors, citromhéj. 267

A májat a hússal együtt hagymás zsíron, kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. Kétszer ledaráljuk a tejbe áztatott, kifacsart zsemlékkel együtt. Hozzáadjuk a tojássárgákat, a tejfölt, sóval, borssal vagy borspótlóval, reszelt citromhéjjal ízesítjük, végül a 3 tojás keményre vert habjával elvegyítjük. Egy hosszúkás formát zsírral bekenünk és az anyagot beleöntjük. A formát vízbe állítjuk és lefödve, egy óráig főzzük. Melegen kiborítjuk, és hidegen tálaljuk egészben vagy szeletekre vágva, Savanyúságokkal, főtt tojással körítjük.

Kenőmájas
Hozzávalók: 40 dkg sertésmáj (lehet mirelit is), 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 5 dkg hagyma, 10 dkg vaj, 1—2 kanál tejszín vagy tejföl, só, bors, citromhéj. A májat hártyáitól letisztítjuk, vékony csíkokra vágjuk, s hagymás zsíron a szalonnával együtt, kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. Lehűtjük, finom tárcsájú húsdarálón kétszer ledaráljuk. (Szaporíthatjuk 2 megfőtt, áttört burgonyával is.) A vajat a tejföllel elkavarjuk, hozzáadjuk a darált májat, sóval, borssal, citromhéjjal ízesítjük. Tálra téve megformáljuk, jól lehűtjük. Azonnal fogyasztható.

Húspástétom
Hozzávalók: 25 dkg borjú- vagy főtt marhahús, 25 dkg sertéshús, 1 kis fej hagyma, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyem, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, 2 egész tojás, 6 dkg füstölt szalonna, 6 dkg vaj, só, bors, mustár, 1 kanál tejszín. A húst a karikára vágott zöldséggel és hagymával zsírban puhára pároljuk. Kétszer ledaráljuk, két keményre főtt tojással. A vajat habosra keverjük és hozzáadjuk a húshoz. Borssal, mustárral fűszerezzük, és jól kikavarjuk. Szeletelve vagy kenyérre kenve adjuk. Szendvics kenésére is nagyon alkalmas. Húspástétomot készíthetünk főtt húsból és maradék sültekből is. Egy hosszúkás formát vízzel kiöblítünk és ebbe a pástétomot belenyomkodjuk. Néhány óráig hidegen tartjuk, kiborítjuk és aszpikkal kétszer áthúzzuk. 268

Nyúlpástétom
Hozzávalók: 1 nyúl eleje (lapocka, nyak, bordák), belső részei (máj, szív, tüdő), 10 dkg szalonna, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, 1 zsemle, 2 egész tojás, fűszer, 2 kanál tejföl. A nyúl elejét a belső részekkel együtt előző napon bepácoljuk. Másnap a páclében puhára főzzük. A levét leöntve 5 dkg zsiradékon a szalonnával együtt zsírjára lesütjük. A húst a csontokról leszedjük, kétszer átdaráljuk a tejbe áztatott zsemlével. Hozzáadjuk a nyers tojásokat, fűszerezzük, jól kikavarjuk, hosszúkás vagy kuglóf formában, vízbe állítva, sütőben kb. egy órát sütjük, amíg a próbatű száraz marad. Kerek vagy hosszúkás tálra borítjuk, savanyúsággal körítjük.

Nyúlpástétom (más módon)
Az előzőhöz hasonlóan készül, csak zsemlét nem adunk hozzá és a tojásokat nem nyersen, hanem főve, a hússal együtt ledaráljuk. Nem sütjük meg, hanem csak jól kikavarjuk, 2—3 kanál tejszínnel, fűszerezzük és tálon megformálva fagyasztjuk.

Kaszinótojás
Hozzávalók 4 személyre: 4 egész tojás, 2 dl tejszín vagy tejföl, mustár, szardellapaszta, 1 db citrom (ecet), a salátáknál található franciasaláta. A főtt tojásokat alsó felükön levágjuk, a sárgákat hegyes késsel kiszedjük (a levágott fehérjéket a franciasalátához vágjuk), az áttört tojássárgák felét tejszínnel, mustárral, szardellapasztával, sóval, csipetnyi cukorral elkeverjük, ezzel a tojásokat megtöltjük. Tehetünk a töltelékbe sülthúsvagdalékot is. Hosszúkás tálon vagy tányéron a franciasalátából alapot készítünk és a tojásokat erre felállítjuk. A megmaradt tojássárgából a tejszín felhasználásával tartármártást készítünk (lásd Hideg mártásoknál). Ezzel a tojásokat és a salátát leöntjük. Citromkarikákkal, kockára vágott aszpikkal, zöldpetrezselyemmel díszítjük.

269

Szardellás tojás
Hozzávalók: 4 tojás, 5 dkg vaj, 1 dl tejföl, fél tubus szardellapaszta. A tojásokat keményre főzzük, majd megtisztítva, félbevágjuk. Sárgájukat kikaparjuk és villával összetörve, simára keverjük a vajjal meg a szardellapasztával. Szépen, cifrázva visszatöltjük a fél kemény tojás-fehérjékbe. Jól lehűtve kínáljuk.

Strasszburgi tojás
Hozzávalók: 6 kemény tojás, 1 doboz libamájkrém, 10 dkg vaj, 1 csokor metélőhagyma (snidling), csipet só. A kemény tojásokat megtisztítjuk, félbevágjuk, és sárgájukat kikaparva, villával összetörjük. Habosra keverjük a vajat, beleadjuk a libamájkrémet meg a tojássárgákat, és alaposan kikeverjük. Ezzel a habbal töltjük a fél keménytojás-fehérjéket, és tetejüket metélőhagymával hintjük be.

Töltött tojás sonkával
Apróra vágott sonkát tejföllel elkeverünk és ezzel megtöltjük a tojásokat, amelyeknek csak az alsó részét vágjuk le. Felállítva helyezzük tálra, majonézzel leöntjük vagy aszpikkal kétszer beecseteljük. Hasonlóképpen tölthetjük vagdalt szárnyas vagy bármilyen sült maradékával vagy húspástétommal.

Gombás töltött tojás
Hozzávalók: 4 kemény tojás, 10 dkg gomba, 10 dkg vaj, só, törött bors. Az apróra vágott gombát 3 dkg vajon sóval, borssal ízesítve addig pároljuk, míg saját levét el nem főtte. Közben a kemény tojásokat megtisztítjuk, félbevágjuk, sárgájukat kivéve, villával összetörjük. Habosra keverjük a 7 dkg vajat, hozzáadjuk a pá-

270

rolt gombát, meg a tojássárgákat, és a tojásfehérjékbe visszatöltve, kifagyasztjuk.

,,Gomba" tojásból
A tojásoknak csak az alapját vágjuk le, bármilyen pástétommal vagy húsvagdalékkal töltjük. Tetejére fél paradicsomot fektetünk, amit belül egy kis krémmel bekenünk, hogy ne essen le. Vajból apró, fehér pettyeket nyomunk rá. Hidegtál díszítésénél igen mutatós, kivált, ha a tojásokat előbb kétszer aszpikkal átfényezzük.

Majonézes tojás
Hozzávalók: 6 keményre főtt tojás, 1 tojássárgából és 1 dl olajból készült majonéz, 1/2 dl tejszín vagy tejföl, kávéskanál mustár, citrom vagy ecet, só, cukor. A tojásokat karikákra vagy negyedekre vágjuk (ízlés szerint), tálra helyezzük. A majonézt a tejszínnel felhígítjuk, ízlés szerint ízesítjük, és a tojásszeleteket ezzel leöntjük. Tetejét törött borssal vagy zöldpetrezselyemmel meghintjük. 1—2 óráig hűtőben tartjuk. Egyszemélyes adagolásban kis üvegtányérokon vagy félbevágott zöldpaprikába töltve is tálalhatjuk. Készíthetjük hagymával is.

Tojássaláta
A keményre főtt tojásokat karikára vágjuk, tálra helyezve vékony karikákra vágott hagymát rakunk közéje, és franciasaláta-lével leöntjük. Tetejét apróra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk, önálló fogásként fogyasztjuk.

271

Tojássaláta (más módon)
Hozzávalók: 6 egész tojás, 10—15 dkg hagyma; ecet, só, bors; cukor, 2 kanál olaj, 3—4 főtt burgonya. A hagymát karikákra vágjuk, leforrázzuk, jól lecsurgatjuk. A tojásokat keményre főzzük, kihűlve karikákra vágjuk, üvegtálban a hagymával s a burgonyával soronként elrendezzük, salátalevet készítünk, azzal a tojást leöntjük, olajjal meglocsoljuk; törött borssal meghintjük, önálló fogás.

Tojássaláta paradicsommal
A majonézes tojáshoz hasonlóan készül, csak a majonézt nem tejszínnel, hanem egy kávéskanál paradicsompürével keverjük, és reszelt hagymával ízesítjük.

Hússaláta
Hozzávalók: 25 dkg főtt vagy sült hús, 20 dkg főtt burgonya, 10 dkg ecetes vagy kovászos uborka, 1—2 alma, 1 tojássárgából és 1 dl olajból készült majonéz, 1 dl tejföl, só, bors, mustár, ecet. A főtt vagy sült húst (lehet szárnyas is), a főtt burgonyát, uborkát, almát vékony csíkokra vágjuk. A majonézhez hozzáadjuk a tejfölt, mustárt, szükség szerint sót, ecetet, porcukrot, törött borsot, és a felvágott anyagokkal összekeverjük. (Nyáron karikára vágott paradicsomot és zöldpaprikát is keverhetünk közé.) Csak annyi mártással vegyítsük, hogy a massza formálható legyen. Üvegtálra kúp alakban felhalmozzuk, a maradék majonézzel leöntjük, és vékony metéltre vágott sonkával vagy párizsival megszórva díszítjük.

Virslisaláta
Hozzávalók: személyenként egy pár virsli, 5 dkg édes hagyma, ecet, olaj, só a salátaléhez.

272

Ecetes, sós salátalevet készítünk, és ezzel a szeletekre vágott hagymát egy porcelán tálban leforrázzuk, kihűtjük. A virslit megfőzzük, karikákra vágjuk, és a hagymás, ecetes lével összevegyítjük. Ízlés szerint kevés olajjal meglocsoljuk. Legalább félórával fogyasztás előtt készítsük el. Jól lehűtve tálaljuk. Hasonlóképpen készíthetjük héjától megtisztított krinolinból, vagy csíkokra vágott párizsiból. Adhatunk hozzá majonézt vagy tartármártást is.

Párizsi saláta
Hozzávalók: 25 dkg párizsi, 1/4 kg burgonya, 10 dkg ecetes uborka, 1 tojássárgája, 1 dl olaj, 1 kanál tejföl, mustár, ecet, só, bors. A vékony szeletekre vágott párizsit héjától megtisztítjuk, csíkokra vagy negyedekre vágjuk. A megfőtt és kihűlt burgonyát az uborkával együtt karikára vágjuk és üveg vagy műanyag tálban összekeverjük. A tojássárgából és olajból majonézt keverünk, felhígítjuk a tejföllel, mustárt, sót, borsot, pár csepp ecetet adunk hozzá, csipetnyi cukorral ízesítjük, jól elkeverjük és az összevágott anyagokra öntjük. Könnyedén elvegyítjük, hogy a mártás mindenütt jól érje. Legalább 30 perccel fogyasztás előtt készítsük, hogy az ízek összeérjenek, és jól le tudjuk hűteni. Tetejét zöldpetrezselyemmel, kockára vágott főtt tojással szórjuk meg.

Heringsaláta
Hozzávalók: 25 dkg pácolt hering, 25 dkg burgonya, 10 dkg ecetes uborka, 10 dkg hagyma, 2 kemény tojás, ecet, mustár, só, cukor. A pácolt hering húsát a gerinccsontról lefejtjük, fél centiméter széles csíkokra vágjuk. A kihűlt, főtt burgonyát, az uborkát vékony karikákra vágjuk. A hagymát is karikákra vágjuk és leforrázzuk, hogy a csípősséget elveszítse. Mély tálba egy kávéskanálnyi mustárt, fél kanálnyi porcukrot, 1 dl vízzel felhígított ecetet teszünk. Jól elkeverjük és óvatosan összekeverjük a fel273

vágott anyagokkal. Tetejét tojásszeletekkel, zöldpetrezselyemmel díszítjük. A heringsalátát többféle változatban is készíthetjük. A burgonya helyett adhatunk hozzá például apróra vágott savanyú káposztát, főtt szemes babot, reszelt almát, nyáron paradicsomszeleteket, megöntözhetjük néhány kanál olajjal, ízesíthetjük törött borssal, tárkonyecettel.

Majonézes heringsaláta
Hozzávalók: 1 adag tartármártás kemény tojásból (lásd a Hideg mártásoknál), 3—4 darab pácolt hering, 3 ecetes uborka, 2 alma, 2 kemény tojás. A tartármártásba belekeverjük az apró kockára vágott kemény tojásfehérjéket, majd utána a kiszálkázott, kis kockákra vágott heringet, az apróra vágott uborkát és almát. Alaposan összekeverjük, tálba öntjük, és tetejét kemény tojás-karikákkal díszítjük.

Halikra saláta
Egy csukának vagy pontynak az ikráját megmossuk, hártyáitól megtisztítjuk, csöppnyi sót hintünk rá. Tányérban forró víz fölé tesszük, és addig kevergetjük, amíg kivörösödik. Ekkor levesszük a tűzről. A halikra mennyiségének megfelelően 1/4 vagy egész zsemlét vízben megáztatunk, kicsavarjuk, villával jól öszszetörjük, az ikrához adjuk. 11/4 dl olajat cseppenként 1—1 csepp citromlével felváltva hozzákeverünk. Kb. 1/2 óra hosszat keverjük, amíg jól kihabosodik, és kevés reszelt hagymával ízesítjük. Fogyasztásig pár órára hidegre tesszük. Kenyérre kenve vagy adagolva tálaljuk. Szendvicskenyérre nagyon finom apró citromszeletekkel, zöldpetrezselyemmel díszítve.

274

azon keresztül szedjük ki a magvakat és töltjük helyére a tölteléket. Töltött kovászos uborka Vastagabb kovászos vagy vizes uborkákat vékonyan meghámozunk. Ekkor a magház helyét kitágítjuk. negyedekbe vágva. A paprikát megtisztítjuk a magházától. az egészet leöntjük tartármártással. sima külsejű. Töltött alma Hozzávalók: 6—8 közepes nagyságú alma. A nyílást paradicsomszelettel vagy ízlés szerint krémmel (csillagos nyomócsővel) díszíthetjük. Kisebbfajta. Apróbb töltött paradicsomokkal hidegtálakat is díszíthetünk. 1/4 citrom. Ha nem vágjuk le a tetejét fedőnek. tartármártás. padlizsánsalátával. Megtöltjük franciasalátával. Ügy töltjük a paradicsomokat. a magjától megtisztítjuk. de jól érett almanagyságú paradicsomok tetejét levágjuk. de a belső húsos gerezdeket meghagyjuk. majd szitára téve lecsurgatjuk. körözöttel. és a negyed citrommal együtt pár percig főzzük. 275 . Jól lehűtjük és franciasalátával körítjük.Hideg töltött paradicsom és paprika Igen mutatós és ízletes a különféle salátákkal. Bármilyen körözöttel vagy pástétommal nyomózsák segítségével megtöltjük. és a tetejét fedőnek visszahelyezzük a töltelékre. túrókrémmel vagy salátával. magházukat kiemeljük. hosszában félbevágjuk és belsejüket vékony kis késsel kikaparjuk. hogy a töltelék szép mutatósán kicsúcsosodjon belőle. az egészet behintjük az apróra vágott keménytojás-fehérjékkel. Az almákat meghámozzuk. ebbe az üregbe töltjük a hússalátát. Ezt is lehet szépen szeletelni karikákra vagy félbe. így még szebben mutat. hússaláta. hagymás tojással vagy hússalátával. Ha keménytojásos tartármártással készítettük. a csípős ereket kivágjuk. kemény. felülről kezdve négy vágást csinálunk a paradicsomba — de csak a feléig —. de hagyhatjuk egészben is. és tálra téve. Megtölthetjük körözöttel. krémekkel töltött paradicsom vagy zöldpaprika.

só. köménymag. hogy levük lecsurogjon. Rokfort vajjal Hozzávalók: 15 dkg rokfort (márványsajt). belsejüket megsózzuk. és a habosra kevert vajjal jól eldolgozzuk. kevés cukor. 1 kanál tejszín. A paradicsomok tetejét levágjuk. 10 dkg vaj. cukorral. Könnyebbé és gazdaságosabbá tehetjük. összevegyítjük a finomra reszelt tormával. Az almát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. 5 dkg vaj. ha 1—2 dkg vajjal. gyengén sózzuk. Tálra halmozva elsimítjuk és a kanál nyelével mintákat nyomunk bele. A tehéntúrót szitán áttörjük. a többi anyaggal jól kikeverjük és ízlés szerint fűszerezzük. Ezzel a paradicsomokat megtöltjük. fél citrom. citromlével ízesítjük. 1 kanál tejföl és az előbbinél felsorolt fűszerek. Körözött (kiadósabb) Hozzávalók: 20 dkg tehéntúró. 10 dkg reszelt torma. tejföl vagy tej pille. só. Körözött liptói Hozzávalók: 10 dkg juhtúró. 5 dkg vaj. kihűtve ap276 .Töltött paradicsom almával és tormával Hozzávalók: 4 nagy paradicsom. 1 dkg liszttel. a magokat kiszedjük. Tetejét majonézzel díszítjük. tépett salátalevelekkel körítjük. A rokfortot megreszeljük. reszelt hagyma. Szokás a körözöttet tejföl helyett kevés sörrel kikeverni és kápribogyóval gazdagítani. édes piros paprika. 2 alma. A vajat a túróval és a tejföllel habosra kavarjuk. leforgatjuk. zöld salátalevél. Az ízesítő anyagokkal tetszés szerint fűszerezzük. 1 dl tejjel besamelt készítünk. 5 dkg erős juhtúró.

5 dkg margarin. Beleöntjük vízbe mártott vászonkendőbe. Szendvicskenyérre is igen kedvelt. 277 . apróra vágott hagymával. ízlés szerint ízesíthetjük pirospaprikával. zöldpaprikával. a vajjal habosra kavarjuk. paradicsommal. Az ajókagyűrűket nagyon apróra összevágjuk és a dobozban levő olajjal együtt a krémhez adjuk. megformáljuk. 1 kis doboz ajókagyűrű. 1 kávéskanál reszelt hagyma. Ajókakrém (ringli) Hozzávalók: 20 dkg liptói túró. A túrót áttörjük. Az ajóka helyett vehetünk fél tubus szardellapasztát is. retekkel fogyasztjuk. zöldpaprikával díszíthetünk. Egy nap alatt minden fölösleges lé kicsepeg belőle. 5 dkg füstölt sajt. melyet tojásszeletekkel. A krémet egy kanál sűrű fehérmártással vagy áttört főtt burgonyával szaporíthatjuk. zöldpetrezselyem. köménymaggal.ránként a krémhez keverjük. a hagymával. Kis üvegtálra helyezzük. zöldpetrezselyemmel és a ringlin levő kapribogyóval díszítjük. Sajtkrém Hozzávalók: 5 dkg ementáli vagy óvári sajt. paradicsommal. a reszelt sajtot. Ízesíthetjük kevés reszelt hagymával is. 1/2 kávéskanál porcukrot. Üvegtálra borítjuk és máris fogyasztható. a kendőt összekötjük és szellős helyre akasztjuk. 10 dkg vaj. A fent leírt körözötteket. 1 dl tejföl. Kenyérre kenve. krémeket mixelő gépben percek alatt készíthetjük el. apróra vágott zöldpetrezselyemmel kikeverjük. kiadós krém. édes tejfölbe beleteszünk egy csapott evőkanál szitált sót. A margarint habosra kavarjuk. így a rokfort erős izét is ellensúlyozzuk. hozzávegyítjük a tejfölt. Krémsajt Egy liter sűrű.

Gyors aszpikfőzés Hozzávalók: 25 dkg zsírtalan marhahús. Kétliteres fazékba öntjük és gyors tűzre tesszük.Halkrém (konzerv) Hozzávalók: 1 doboz szardínia vagy halkrémkonzerv. hogy hamar forrjon. Ezalatt a tojásfehérje megalvad és a zavarosságot magába szedi. a tisztított és az emberi táplálkozásra alkalmas zselatin felhasználásával. ezt a félig kihűlt húsléhez keverjük. A mai modern konyha azonban sokkal egyszerűbb aszpikkészítési eljárásokat ismer. valamivel erősebben. Egy tojásfehérjéből egy kanál víz hozzáadásával gyenge habot verünk. 21/2 dl vízbe forrni tesszük. 1 dkg zselatin. Az aszpik nem egyéb. A húst és a zöldséget ledaráljuk. mert könnyen kifut. mert nem alvad meg. A halkrémet a dobozból kivéve a vajjal jó habosra kavarjuk és szardellapasztával ízesítjük. mint a levest szoktuk. 1 szál babérlevél. Rendszerint borjúlábból főzzük — mivel ez sok kocsonyás anyagot tartalmaz — ugyanolyan módon. szardellapaszta. Aszpikfőzés A hidegkonyhának jelentős kiegészítője az aszpik. ízesítésére pedig ecetet. levesszűrőn átszűrjük. Forrástól számítva 5 percig főzzük. egy kanál ecettel. Készítése elég hosszadalmas. 21/2 dl-re kiegészítjük és a zselatint feloldjuk benne. sóval ízesítjük. 1 tojásfehérje. mint a kocsonyát. Túl ne ecetezzük. Egy szál babérlevéllel. mint tisztított kocsonya. ha a leve leapadt. 1 kanál ecet. amit az úgynevezett derítési eljárással tökéletesen átlátszóvá tisztíthatunk. állandó kavarás mellett. 21/2 dl víz. babérlevelet használunk. Derítés. 25 dkg vegyes leveszöldség. 278 . csak leveszöldséget is adunk hozzá. 10 dkg vaj vagy tejes margarin. só. Forrástól számítva 25 percig főzzük.

Ha több aszpikot főzünk. hússalátákat stb. a szűrés hosszabb ideig tart. csak kellőképpen zsírtalanítani kell. és azon keresztül szűrjük le. Erre a célra hosszúkás bádogformát vagy őzgerincformat veszünk. Továbbá. libamáj szeleteket. Mindig arra vigyázzunk. ehhez zselatin nem szükséges. A folyadékot nedvesített. nem öntjük azonnal tele a formát. Aszpikot főzhetünk az előbbi eljárás szerint erős húslevesből is zselatin hozzáadásával és derítéssel. Ezután rakjuk bele a fagyasztani való anyagokat: például sonkatekercset. Ha a berakással elkészültünk. Ha rózsaszínű aszpikot szeretnénk készíteni.Szűrés. ahol rövidesen megfagy. Ezt gyengén megolvasztott. Az aszpik felhasználása Az aszpik nemcsak tápértéket dúsító és díszítő anyag. Apróra tört jég közé ágyazzuk vagy hűtőszekrénybe tesszük. ezért a konyharuhát felfordított konyhaszék négy lábához erősítjük. Különbözőképpen használhatjuk fel: A húsféléket aszpikkal formába rakjuk. apróra vágott zöldpetrezselymet. pástétomokat. Kenőtollal gyengén meglocsoljuk és díszítő anyagokat: karikára vágott tojást. hanem 1—2 cm-t kihagyunk. Óvatosan alvadni tesszük. Űjra jég közé rakjuk és fagyasztjuk. elszíntelenedéstől is megóvja. karikára vagy mintásra vágott sárgarépát helyezünk bele. sűrű szálú konyharuhán átszűrjük.és zöldségkeveréket hagymás zsíron tovább pároljuk. mert az anyagok a lében felemelkednek. hanem a hideg ételeket a száradástól. hideg aszpikkal 2 mm magasságba kiöntjük. Az így nyert aszpik kristálytiszta. Végül annyi aszpikot öntünk a formába. annak a levét is derítéssel tisztíthatjuk. halszeleteket szorosan egymás mellé helyezve. a derítés során késhegynyi paradicsompürét adunk hozzá. kisült és kicsontozott nyúlgerincet. füstölt nyelvszeleteket. Az aszpikfőzésből visszamaradt darált hús. Ezután tá279 . hogy a szélét 2—3 mm távolságban hagyjuk. s felhasználhatjuk húspástétom vagy töltelékek készítésére. ha kocsonyát főzünk. azt néhány papírszalvétával leitatjuk. hogy az anyagokat ellepje. Most újból egész vékony réteg aszpikot öntünk rá és újra fagyasztjuk. Ha a teteje homályos lenne a zsírszemcséktől.

ahol akarja és a teríték csupán egy kistányér. ami főleg az esti világításnál hatásos. de ha 280 . papírszalvétával. főtt nyelvet. Az aszpikkal díszítünk. Az aszpikkal fényezünk.vagy úgynevezett zsúrkenyeret. Az aszpikolás aprólékos munka. A fényezéssel hideg helyen dolgozzunk. A pástétomokat többször is áthúzhatjuk. Az utóbbi: 2 egymásra borított 1/2 zsemle vagy 2 szelet kenyér megtöltve. amíg megdermed. Kis ügyességgel. ott házilag is könnyen készíthetünk szendvics. és ezzel a hideg ételekkel megrakott tálakat díszítjük. Tálaláskor a formát egy pillanatra meleg vízbe mártjuk. zsemlét. A szendvics alapjául használhatunk egyenletes. de a hideg ételeket rendkívüli módon díszíti. pástétomokat. Ennek előnye az. sonkát. mindenki ott fogyasztja el. A mai sütőipar igen sok változatát adja a szendvicsekre alkalmas süteményeknek. Szendvicsek A vendéglátásnak igen alkalmas módja. hogy nem kell szabály szerint felteríteni. vékony szeletekre vágott zsúrkenyeret. díszítésre alkalmazott tojásszeleteket gyengén megolvasztott hideg aszpikkal. Töltött tojásokat. A nyitott szendvicsek mutatósabbak és változatosabban készíthetők. jó ízléssel igen változatos készítményt állíthatunk össze.lalásig jégen tartjuk. A másik előnye. Helyenként nagyon apróra vágott zöldpetrezselyemmel is színezhetjük. megtöröljük és gyors mozdulattal tálra borítjuk. szendvicseket. és aztán kenjük be másodszor. A szendvics lehet nyitott és csukott. így gyorsabban megy a munka. hanem a szendvicses tálat körülhordjuk a vendégek között. és az ételek értékét fokozza. ha előre elkészített szendvicseket adunk. kenőtoll vagy ecset segítségével kétszer bekenünk. Az első bekenés után megvárjuk. hogy előre elkészíthető. de ahol nem lehet hozzájutni. csillogóvá teszi. könnyen elkészíthető szendvics leírását adjuk. Az alábbiakban néhány egyszerű. A keményre alvadt aszpikot apró kockákra vágjuk hólyagpapíron vagy tányéron.

Sajtkrém. 5 dkg vaj. A vajat elkeverjük finomra reszelt tormával. 2 dkg liptói túró. 2 dkg-os gömbölyű vagy ovális alakú kalácsokat sütünk. 10 dkg vajat egy-egy kis csokor finomra vágott petrezselyemzölddel. Sütőlemezen még 1/2 óráig kelesztjük és jó tűznél 10—15 percig sütjük. kolbászhoz illik. A vajat mustárral keverjük el. Vajkrém. Ez főleg sonkához. Tormás vaj. 2 dkg élesztő. így mutatósabb. kaporral. só. Ez jól szaporít és a vaj kenhetőbb lesz. 5 dkg reszelt ementáli sajt. A zsúrkenyeret ferdén vágjuk. Zöld vaj. 10 dkg vajjal elkeverünk 1—2 szitán áttört tojássárgát vagy egész tojást. A vajat sűrű paradicsompürével keverjük el. Paradicsomos vaj. A tésztát még egyszer akkorára kelesztjük és 5—6 cm átmérőjű rudakat formálunk belőle. 10 dkg vajat megsózunk és elkeverjük 1/2 dl tejszínnel vagy tejföllel. Szaráellás vaj. A szendvicskenyereket igen változatos alapkrémekkel kenhetjük meg. mustárral. Mustáros vaj. Szendvicshez való apró kalácskákat (briósokat) is készíthetünk kalácstésztából. és pár csepp citromlével meg csipet sóval ízesítjük. 281 Mit használhatunk a szendvicsek megkenésére? . 2 dkg vaj vagy zsír. kínálásig fedjük le légmentesen a tálat alufóliával. Tojásos vajkrém. kevés cukorral. sóval ízesítjük és egy kanál tejszínnel vagy tejföllel hígítjuk. metélőhagymával keverünk el.korábban készítjük el őket. A vajat szardellapasztával keverjük el. 1/2 dl tejszín habosra keverve. 2 dl tej. Zsúrkenyér Hozzávalók: 1/2 kg liszt. A sörkiflihez hasonló rétestészta keménységű masszát gyúrunk.

tojással rakott szendvicsekre alapozásként kenjük. sonkát. paradicsomszeleteket helyezünk. reszelt sajttal. 1 tojássárgájából kevert majonézt 1 dl tejföllel hígítunk. Almás majonéz. retekszeletekkel rakjuk meg. Kenőmájas (konzerv is lehet) vajjal. ami a kenyeret puhábban tartja. A vajas krémeket szaporíthatjuk. A sajtkrémes szeleteket tojással. karikára vágott tojást. Halkrém. és vajkrémből vajrózsákat nyomunk rá. Franciasaláta. továbbá kis szelet tojást. 1 deci olajból. A kenőmájassal megkent szelepekre tojást vagy apróra vágott tojásfehérjét. krémek). nagyon apróra vágott almával keverünk össze. Főleg zöldséges szendvicsekhez való.2 meghámozott. s a szendvicsek emészthetőségét is megkönnyíti. Mit rakunk a megkent kenyérszeletekre? A vajjal megkent kenyérre rakhatunk fél vagy egész szelet vékonyra vágott téliszalámit. Konzerv-halkrémet vagy apróra vágott főtt halat elkeverünk vajjal és szardellapasztával ízesítjük. Továbbá használhatunk a szendvicsekhez vékony szeletekre vágott liba282 . néhány kanál fehérmártással. Húsos és sonkás szendvicseket alapozunk vele. tejszínnel vagy tejföllel elkeverve. Olajos majonéz. és. retekkarikával díszítve. hallal. Szendvicskenyérre való krémeket a hidegkonyhánál is találhatunk (körözöttek. uborkával vagy zöldpaprikával. Hússal.Májkrém. mustárral ízesítve. Húspástétom. A kész húspástétom tejszínnel vagy vajjal higítva.

Sajtos szendvicsekre tehetünk vékonyra vágott alma. tegyük hideg vízbe. vagy apróra vágott aszpikot mogyoró nagyságú csomókban elhelyezünk rajtuk. Zöldséges szendvics Szendvicskenyeret vékonyan majonézzel átkenünk és erre különböző zöldségféléket rakunk.vagy kacsamájat. Főtt kolbászszeletekhez pár szem áfonyabefőttet. A tojásokat előre főzzük meg keményre. tojáskrémmel. A tojás szeletelésekor leggazdaságosabb tojásvágót használni. sőt aszalt szilvát rakhatunk. illetve megrakhatjuk a szendvicseket megfelelő összeállításban nyers vagy főtt gyümölcsszeletekkel is. Egy személyre 4—5 szendvicset számítunk. Nagyon hatásos és egyben ízletes. körözöttel — amit pirospaprikával halványrózsaszínre festhetünk —. kolbászt ferde karikára vágva. mazsolát. Mindenesetre kerüljük a túldíszítést. gombaszeletet vékonyra szelt paradicsommal díszítünk. főtt nyelvet. Gyümölcsös szendvics Díszíthetjük. A szendvicsek szélét majonézzel vékonyan tölcsérből díszítjük. szardíniát. mert így szebben lejön a héja. olajos majonézzel. Vékony zöldbabot. Nagyon mutatós a zöldséges szendvicsen az aszpikdíszítés. A májas szendvicsre főtt meggy. A szendvicsek ne legyenek nagyobbak egy fél zsemlénél. 283 . málnát.vagy cseresznyeszemeket. áthúzás.vagy körteszeleteket. nem színtelenednek el. A szendvicseket sima vajkrémmel. felvágottakat. hideg sültet. ha a hússzeleteket és a tojásszeleteket olvasztott aszpikkal kétszer átfényezzük. amelyeket először sós vízben megfőztünk és salátalébe áztatunk. olajos halat. spárgafejet. közepére vonalakat húzhatunk vagy apró vajrózsákkal díszíthetjük. Az aszpikkal való fényezésnek az is nagy előnye. hogy az anyagok nem száradnak ki. szardellás vajjal papírtölcsér segítségével (végét csillagosra vágva) körüldíszíthetjük.

Ha ezt még valamivei díszítjük — darabka citrommal. egy kockára vágott szalámit. egy pohár italra tér be a vendég hozzánk. paradicsommal. A mini-szendvicsek legyenek minél változatosabb ízűek és minél tarkábbak. és egy falatnyi ételt — egy karika kemény tojást tetején egy ringlivel. Ezeket csak akkor adhatjuk. fogpiszkálóval szúrjuk át az egészet. lehajazott. Az ilyen szendvicseket szokták koktélpartik alkalmával is adni. Málna. amelyeket egy harapással vehetünk a szánkba.vagy eperdzsemmel megkent kenyérszeletre tejszínhabos díszítést nyomunk.Megkenhetünk kenyérszeleteket csipkebogyólekvárral. sem evőeszköz hozzá. mini-szendvicsek. főleg rozskenyér. ha rövid látogatásra. nem kell sem tányér. zöldpaprikával vagy piros arannyal —. és a kedves vendég még csak morzsázni sem tud velük. Az egy falatos szendvicsek alapja félcenti vastagra szelt kifli vagy vékonyra szelt. Megkenhetjük bármilyen vajjal vagy krémmel. egy karika kolbászt — lehet rárakni. Mini-szendvicsek (snack) Legújabban divatba jöttek az ún. egy darabka sajtot. nehogy leessen róla. huzamosan ott-tartózkodó vendég számára nem elegendő. ha valamiféle vadhússzeleteket rakunk rá. . négyszögletű lapokra vágott kenyér.

közepén végigvágjuk és azután jó éles késsel tetszés szerinti formára metéljük. mert a forró zsiradéktól leragad. Először ujjainkkal elvegyítjük a lisztet. mint amennyi a tojás. ugyanannyi vagy többszörös mennyiségű vizet adunk hozzá. hogy a víz közben állandóan forrjon. Tálalásig forró vízzel telt edényben tartjuk és melegített tálra tálaljuk. az első forrásnál — készen van. Ha a tészta annyira megszikkadt. kockatésztának egész vékonyra nyújtjuk. Most leszűrjük. Ha a tészta feljön a víz tetejére. hogy nem tapad össze. az egész tojást beleütjük. jól kigyúrjuk. de nem forró zsiradékba szedjük.MELEG TÉSZTÁK Főtt tészták A tészta készítése A szükséges mennyiségű szitált lisztet mély tálba helyezzük. Sót ne tegyünk a tésztába. 285 . a felmelegített tészta pedig veszít az értékéből. sós vízbe dobjuk. A tésztát nem nyújtjuk mindig egyforma vastagságúra. és hozzákeverjük az ízesítő anyagát. közepébe mélyedést vájunk. mert az lágyít. vigyázva. lehetőleg minél kevesebb liszt hozzáadásával. és a nyújtódeszkára kitéve.) A jól lecsurgatott tésztát jó meleg. Előnyös teflonedénybe kiszedni. (Ha hideg vízzel öblítjük. azután kezünkkel kemény tésztává gyúrjuk. mert a tészta főzés közben csirizes lesz. lehűl. Cipókra vágjuk és letakarva pihentetjük. hogy a lisztszemecskék megduzzadjanak. sajtosmetéltnek. míg mákos-. meleg vízzel leöblítjük. Kanállal könnyedén kavargatjuk. A kifőzésnél a tésztát bő. rácsavarjuk a nyújtófára. abba nem ragad le. csipetkének gyufaszál vastagságúra. Most a nyújtófával kerek lapot nyújtunk. Csuszának.

Száraz tésztákból 1 személyre 8—10 dkg-ot veszünk. mint a frissen gyúrtakat. kockatésztát. megsózzuk. A főtt tésztáknál egy személyre 10—12 dkg lisztet számítunk. 1 tojás. akkor megkavarjuk és megint főzzük 5 percig. A vizet felforraljuk. kagylót.Munkánkat megrövidíti és megkönnyíti. makarónit. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. A tészta kifőzésének ez a módja főként a készen vásárolt száraz tésztáknál ajánlható. beleadjuk a szükséges zsiradékmennyiséget (10 dkg száraz tésztához 1 dkg zsírt vagy kiskanálnyi olajat). A szárított tészták kifőzésének újabb módja A száraz tésztát lemérjük és még egyszer annyi súlyú vizet veszünk hozzá. Ezalatt a tészta megduzzad és rátehetjük a hozzávaló anyagokat. ha a jó minőségben és többféle alakban kapható készen vásárolt gyári száraz tésztát használjuk: vékony metéltet. A száraz kész tésztákat jóval tovább kell főzni. csillagot. lefödve 5 percig főzzük. Darás kocka Hozzávalók: 40 dkg liszt. spagettit. akkor megfőtt. A lisztből egy tojással kemény tésztát gyúrunk és jó vékonyra 286 . vagy 35 dkg száraz tészta. Félrehúzzuk a tűzhely szélére és 20 percig lefödve állni hagyjuk. 8 dkg búzadara. kettévágjuk és a közepén nem látszik fehéres csík. só. 50 dkg lisztre 1—2 tojást. A száraz tésztát sütőben vagy lábasban jól átforrósítjuk. Beletesszük az átforrósított tésztát. 1—2 dkg zsiradékot. Ha forrás közben kiveszünk egy tésztát.

Ha már kissé szikkadt. Cukor helyett olvasztott mézet is használhatunk hozzá. Ha kifőztük. Jó bő vízben főzzük ki. 11/2 dl tejföl. Jó kemény tésztát gyúrunk a liszttel és a tojással. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. apró levélkéket szaggatunk belőle. hogy a tészta ne tapadjon össze. mert a hideg túró könnyen lehűtheti a tésztát. 11/2 cm-es kockákra vágjuk. Mákos és diós metélt Hozzávalók: 40 dkg liszt. Ha kifőtt. A lisztből és a tojásból tésztát gyúrunk. Vékony metéltnek vagy gvufaszál vastagságú tésztának vágjuk fel. vékonyra kinyújtjuk. 10 dkg dió vagy mák. meleg zsírba kiszedjük és porcukorral összevegyített darált dióval vagy mákkal összekeverjük. Átmelegített tálra tálaljuk. 1 egész tojás. megszórjuk elmorzsolt túróval. Legfontosabb a forró tálalás. morzsa. Sonkás kocka Hozzávalók: 50 dkg liszt. 20 dkg sonka vagy füstölt hús. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. vagy 30 dkg kockatészta. 2 egész tojás. hogy kissé megduzzadjon. Néhány kanál vízzel meglocsoljuk. amit ízlés szerint vékonyra vagy vastagabbra nyújtunk. esetleg a szalonna zsírjával is zsírozzuk. meleg vízzel leöblítjük. Túrós csusza Hozzávalók: 40 dkg liszt. meglocsoljuk gyengén megmelegített tejföllel. Tálra téve. tetejét is ezzel hintjük meg. s a jól lecsurgatott tésztát hozzákeverjük és átforrósítjuk. 2 dl tejföl. 3 tojás. 30 dkg túró. 3 dkg vaj. 10 dkg porcukor vagy méz. 287 .kinyújtjuk. A búzadarát forró zsírban világos barnára pirítjuk. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. amelybe borsónyi zsírt vagy kiskanál olajat teszünk. majd kockára vágott és üvegesre kiolvasztott szalonnával tetejét meghintjük. 8 dkg szalonna. Meleg zsiradékba szedjük ki és jól átforrósítjuk.

Ízlés szerint cukrot is adhatunk hozzá. A zsírt megolvasztjuk. hozzáadjuk a levétől kinyomkodott káposztát és többszöri keveréssel barnára pirítjuk. meleg zsírba tesszük. 1 tojás.A lisztből egy tojással tésztát gyúrunk. 1 dkg cukor. morzsával behintjük és a tésztát beleöntjük. 1 tojás. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 20 dkg lekvár. 2 dl tejfölt. 1 tojás. Káposztás kocka Hozzávalók: 40 dkg liszt. kockára vágjuk. 288 . 1 dl tejföllel összekeverve. megpirítjuk benne a cukrot. kapor. Ezt a tésztára öntjük és elkeverjük. Kapros túrós metélt Hozzávalók: 50 dkg liszt. megsózzuk és 20 percig sóban állni hagyjuk. 80 dkg káposzta. 8 dkg cukor. Két tojássárgáját elkeverünk vajjal. Azonnal. Egy tűzálló tálat vagy tortaformát bezsírozunk. végül a két tojás habját. 11/2 cm-es kockákra vágjuk. jól lecsurgatjuk. vékonyra nyújtjuk. és a kaporral meghintjük. és a káposztával összekeverjük. kifőzzük és meleg zsiradékba szedjük. ha megszikkadt. A káposztát megreszeljük. 20 dkg juhtúró. Ha kifőztük. tetejét tejföllel meglocsoljuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. hogy a tészta össze ne tapadjon. A vékonyra kinyújtott tésztát 1/2 cm-es metéltre vágjuk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Jó forrón tálaljuk. 8 dkg dió. a főzővízbe egy kávéskanálnyi zsiradékot teszünk. Pár szem törött borssal fűszerezzük. Rakott metélt Hozzávalók: 50 dkg liszt. elkeverjük az elmorzsolt juhtúróval. vagy 40 dkg száraz kockatészta. hozzávegyítjük a megdarált sonkát. Készíthetjük csak sonkával is. de akkor is pár percig sütőben tartjuk. Forró sütőbe téve 25—30 percig sütjük. forrón tálaljuk. 1 dl tejföl. A tésztát kifőzzük. Jó kemény tésztát készítünk.

hanem zsírba. Hozzávalók: 50 dkg liszt. amit az egyik tojásból félretettünk. A tészta másik felét ráhajtjuk. megcukrozzuk és ezzel töltjük a tésztát. meleg zsírra szedjük. 10 dkg zsemlemorzsa. mint a lekváros derelye. Lekváros derelye Hozzávalók: 50 dkg liszt. Tetején tészta legyen. 30 dkg szilvaíz. Készíthetjük cukor nélkül is. egymástól 4—5 cm távolságra. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Tálaláskor fahéjas porcukorral meghintjük. tálaláskor tejföllel meglocsoljuk és kockára vágott. kifőzzük. Egy bezsírozott lábasba rétegezzük a tésztát váltogatva cukros dióval és lekvárral. olvasztott szalonnával megszórjuk. Pirított morzsába szedjük át és cukorral meghintve tálaljuk. Az áttört túrót a tojással elkeverjük. és a lekvárhalmocskák között a tésztát jól lenyomkodjuk. Készíthetjük mákkal is. csak lekvár helyett túrótöltelékkel töltjük meg. 10 dkg zsemlemorzsa. 289 . fahéj. kiborítva találjuk. 30 dkg tehéntúró. hogy a tészta meg ne szikkadjon. óvatosan összevegyítjük. Sós vízben valamivel tovább főzzük. 2 tojás. 2 tojás. és nem morzsába szedjük ki. 5 dkg cukor. mint más tésztát. A lisztből és a tojásból nagyon vékony tésztát nyújtunk és egyik felére a szilvalekvárból kanál és kis kés segítségével mogyorónyi halmocskákat rakunk. Derelyemetszővel egyenlő nagyságú négyszögeket vágunk. Forró sütőben megpirítjuk. Gyorsan dolgozunk vele. de ilyenkor a tölteléket vágott kaporral ízesítjük. A morzsát a zsírban aranysárgára pirítjuk és a kifőzött tésztát beletéve. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 5 dkg cukor. Túrós derelye Hasonlóképpen készül. A derelyéket valamivel nagyobbra készítjük. A lekvár közötti részt tojásfehérjével megkenjük.A vékonyra nyújtott tésztát csíkokra vágjuk.

és az asztalnál szórjuk rá a reszelt sajtot. 10 dkg dió. A gyúrt tésztát vékony metéltre vágjuk. kevés sóval és a vaníliás cukorral. A tésztát kifőzzük benne. Széna-szalma Hozzávalók: 40 dkg liszt. Kiszedjük. A lisztből a tojással tésztát gyúrunk és egy cm-es metéltre vágjuk. 1 tojás. 8-dl tej. 5 dkg vaníliás cukor. kockára vágva (vagy száraz kockatészta). 10 dkg cukor. Burgonyás kocka (gránátos kocka) Hozzávalók: 1/2 kg burgonya. 1 liter tej. A tejet forrni tesszük egy dl vízzel.10 dkg olaj vagy zsír. A 290 . hagyma és az előbbiekhez hasonlóan készített tészta. ebben a burgonyát összetörjük és benne a főtt tésztát megforgatjuk. Kifőzés után meleg zsiradékra szedjük. 2 tojás. A meggyúrt tésztát 1/2 cm-es metéltre vágjuk. lecsurgatjuk és 5 dkg vajban vagy zsírban megforgatjuk. A zsiradékon egy kis fej hagymát megfonnyasztunk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Forrón tálra rakjuk. 15 dkg sajt. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Befedve tovább pároljuk és közben a megmaradt tejet hozzáadogatjuk. 1 tojás. diós cukorral meghintjük (dió nélkül is jó). 10 percre a sütőbe tesszük és kiborítva. 5 dkg vaj vagy zsír. Felét az előbbi leírás szerint tejben kifőzzük és 2 dkg zsiradékba kiszedjük. vaníliás cukor.Sajtos metélt Hozzávalóké 50 dkg liszt. Tejben főtt tészta Hozzávalók: 40 dkg liszt. A burgonyát héjában megfőzzük és megtisztítva apró kockákra vágjuk.

Hamis túrógombóc Az aludttejet vagy összement tejet habverővel simára verjük. Nyáron egy zöldpaprikát is főzzünk bele. Akkor egyet kettévágunk. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. Vizes kézzel vagy kanállal fél tojás nagyságú gombócokat formálunk és forró. amíg a levét teljesen felszívja. Tálba kiborítva. megsózzuk és befödve. Közben hozzáadjuk a reszelt hagymát. 3 dkg meleg zsírra kiszedjük. 3 dkg vaj. Sütés közben lyukas lapáttal forgatjuk. cukorral meghintjük. Öreglebbencs (jellegzetes alföldi étel) Hozzávalók: 40 dkg szárított lebbencstészta. kb. sűrű tejbe291 . A tehéntúrót szitán vagy krumplinyomón áttörjük. A lebbencs egyszerű gyúrt tészta. Beletesszük a karikára vágott nyers burgonyát. és végül gyengén lesütjük. hanem forró zsiradékban világossárgára sütjük. majd a tűzhely szélére húzva duzzadni hagyjuk. Salátával önálló étel. 1 dl tejföl.tészta másik felét nem főzzük ki. 5 dkg morzsa. a búzadarát és a lisztet. paprikával megszórjuk és kétszer annyi vízzel felengedjük. 3 dkg zsír. 2 kanál liszt. Nem kavarjuk. tetejét tejföllel meglocsoljuk és a vajban pirított morzsával megszórjuk. Túrógombóc Hozzávalók: 60 dkg friss tehéntúró. A zsiradékot megforrósítjuk és a kétforintos nagyságúra széttört lebbencstésztát benne zsemleszínűre pirítjuk. vékonyra kinyújtva. csendesen főzzük. 40 dkg burgonya. Felforraljuk és egy liter tejre 15 dkg darát számítva. egy kis fej hagyma. és ha már belül likacsos. sós vízbe befőzzük. Hozzáadjuk az egész tojásokat. 10 dkg búzadara. pirospaprika. hogy a tészta szikkadt legyen. 5 percig. hanem az edényt rázogatjuk. A kisült tésztát a tejben kifőtt tésztához vegyítjük és pár percre sütőbe tesszük. 2 tojás. Tálra rakjuk.

2 kanál cukorral és a tejföllel jól elkavarjuk. só. azután még forrón. Cukrozva. Gyengén megsózzuk. a megtisztított és mosott mazsolát és a tojások felvert habját. 1 kiskanál olaj. és utána jól lecsurgatjuk. Juhtúrós galuska (erdélyi étel) Hozzávalók: galuskatészta a körítéseknél megadott mérték szerint. főzés után rövid ideig keményedni hagyjuk. Stíriai metélt Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró. 1 dl tejföl. Stíriai metélt egyszerűbben Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró. vagy 1/2 dkg zsír. olaj vagy zsír. melegen tálaljuk. 292 . vizes kanállal gombócokat formálunk belőle. 8 dkg morzsa. Gyufaszál vastagságúra kinyújtjuk és egy cm széles csíkokra vágjuk. Tálra kiborítva. A szitán áttört túróval. só. 6 dkg vaj. 4 dkg vaj. kevés sóval egy kanál tejföllel gyúrt tésztát készítünk. 30 dkg liszt. Cukorral meghintve tálaljuk. cukorral meghintve tálaljuk. liszttel és tojással az előbbinél keményebb tésztát készítünk. 20 dkg juhtúró. kifőzzük és a zsiradékon pirított morzsával össze vegyítjük. zsiradékkal kikent és morzsával meghintett formába öntjük. A kifőzött tésztát ezzel a keverékkel óvatosan összevegyítjük. és pirított morzsában megforgatjuk. 3 dl tejföl. egy tojással és a liszttel. Az áttört túróval. beleadjuk 1/2 citrom reszelt héját. 5 dkg mazsola. 20 dkg liszt. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 1 evőkanál zsemlemorzsa. Forró sós vízben kifőzzük. 2 tojás. citromhéj. 3 kanál cukor. és forró sütőben pirosra sütjük. Befőttet vagy lekvárt is adhatunk hozzá. 4 tojás.grízt főzünk. A vajat a 3 tojássárgával. Metéltre felvágjuk. 5 dkg cukor.

(Szedhetjük a kifőtt galuskát a szalonna zsírjába is. A burgonyát meghámozzuk és nyersen finomra reszeljük. Tetejét tálaláskor tejföllei meglocsoljuk. A galuskatésztát kifőzzük. Sztrapacska (felvidéki étel) Hozzávalók: 1 kg burgonya. kevés zsiradékba szedjük. kb. és csak annyi időre toijuk a forró sütőbe. Tetejére rámorzsoljuk a juhtúrót. megszórjuk az apróra vágott. de ilyenkor ne adjunk hozzá más zsirt vagy olajat. 1 tojás.A galuskát kanállal szaggatva befőzzük. Tojásos galuska Hozzávalók: galuskatészta a körítéseknél megadott mérték szerint. mint a rántottát és ha a tojás félkemény. meleg vízzel leöblítjük és a maradék megforrósított zsiradékba tesszük. egy egész tojást. a kifőzött galuskát ezzel összekavarjuk. hogy a túró „megpókhálósodjék" a tetején. kevergetjük. 10 dkg füstölt szalonna. hogy rendes keménységű galuskatésztát kapjunk. A vízből kiszedve. liszt. Fejes salátával tálaljuk. Vizezett deszkáról késsel bő sós vízbe apró galuskákat vagdalunk és kb. 4 tojás. 10 percig főzzük. 1 dl tej vagy tejföl. 15 dkg juhtúró. beleöntjük a zsiradékba. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. 40—50 dkg. és annyi lisztet. Hozzákeverünk 2 dkg langyos zsiradékot. ropogósra pirított szalonnával. attól kitűnő ízt kap.) 293 . 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. forró zsírba szedjük és a szétmorzsolt juhtúróval meghintjük. a tojásokat a tejjel vagy tejföllel elkeverjük. A többi zsiradékot megolvasztjuk.

10—15 perces állandó kavarás mellett főzzük. Tejes puliszka A hideg forralt tejet.Puliszkafőzés A székelyek. A forró sós vízbe a lisztet kézzel lassan belehintjük. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. azután a tűzhely szélére húzva. illetve törjük. felcsavarják és cérnával szeletelve vágják. Puliszka köretnek Hozzávalók: 1 liter víz. Főzés előtt a lisztet megszitáljuk és néhány percre meleg sütőbe tesszük. és pár percig azzal is kavarjuk. Egyes országokban erre a célra külön darálják a malmok a finom búzadarához hasonló luxuslisztet. só. románok. 294 . hogy jól átmelegedjék. olaszok népi eledele. Legvégül egy kanálnyi grízes lisztet adunk hozzá. Paprikáshoz. 35 dkg kukoricaliszt. Levesként fogyasztják. ujjnyi vastagra ellapítják. A puliszkát frissen őrölt kukoricalisztből készítjük. Nedves szalvétára vagy zsírral megkent gyúródeszkára kiborítják. hogy össze ne csomósodjon. pörkölthöz. Érett juhtúrót morzsolnak rá. mint a levest. mély tányérba öntik és a meleg puliszkából egy kanálra valót a tejbe tesznek. Ha már a lisztet mind belefőztük. tokányhoz köretnek adjuk. A vizet egy 3 literes fazékba feltesszük főni. 1 kanál grízes liszt. miközben habverővel folytonosan kavarjuk. A sűrűsödő puliszkát a nyújtófához hasonló puliszkakeverővel keverjük. Juhtúrós puliszka (eredeti népies elkészítés) A puliszkát keményre főzik. majd zsíros kanállal tálba szaggatjuk. főzés után kevés ideig szikkadni hagyják. szikkadni hagyjuk.

amely mind főzve. liszttel. hogy a hozzávaló anyagok — liszt. kb. Egy lábast vagy tűzálló tálat megzsírozunk. kanalanként egy réteg puliszkát rakunk bele. tetején túró és zsiradék legyen. Sós vízben kifőz295 . Fontos azonban. 2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír. só. A héjában megfőtt és áttört burgonyát elvegyítjük a zsiradékkai. burgonya. A kukoricalisztet az első leírás szerint megfőzzük. Pihentetés nélkül dolgozzuk ki. zsiradékkal meglocsoljuk és juhtúróval beszórjuk. egyenként a deszkán tenyérrel egy mozdulattal megsodorjuk. Burgonya-sodrott (nudli) A burgonyás tésztát cipókra osztjuk. 20 dkg juhtúró. olaj vagy zsír. 20—30 dkg liszt (attól függ. tojás — helyes arányát megtaláljuk. Burgonyás tészták E tésztáknak alapanyaga a liszten kívül a burgonya. 1 tojás.Juhtúrós puliszka (más módon) Hozzávalók: 1/2 kg kukoricaliszt. mind zsiradékban sütve igen kedvelt étel. ezután két ujjnyi széles csíkokra vágjuk. mennyire lisztes a burgonya). Tíz percre sütőbe tesszük. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír. egy jó kanál búzadara. Még egy-két rétegben belerakjuk a puliszkát a túróval. ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Jó burgonyás tészta készítése Hozzávalók: 1 kg burgonya. darával. Többféle készítményhez használható. megsózzuk és egy tojással összegyúrjuk. Ezeket a csíkokat 1/2 cm széles metéltre vágjuk és jól meglisztezve.

hogy egy 296 . amíg a tészta elsimul. hozzáadunk 5 dkg vajat és amikor újra forrásba jött. 2 egész tojás. vagy fahéjas cukrot teszünk (készíthetjük teljesen ép. mint a szilvás gombóc. csak szilva helyett kisebbfajta vagy félbevágott barackot teszünk a tésztába. Gyors szilvás gombóc Hozzávalók (4 személyre): 1 pohár víz. Egy pohár forró vizet kis fazékba teszünk. A tűzről levéve. Cukorral vagy anélkül fogyasztjuk. langyosra hűtjük és belekeverünk egyenként 2 egész tojást (olyan. 1/2 cm vastagságúra kinyújtjuk. amíg a gombóc feljön a víz tetejére és egyet forr.zük. 15 dkg liszt. mint a forrázott tészta). azonnal tálaljuk. Szilvás gombóc Az előbbi módon burgonyás tésztát készítünk. Leszűrve leöblítjük. 10 dkg cukor. lassan hozzáöntjük a lisztet. 5 dkg vaj. mint a fentiek. Kis tésztás deszkát meglisztezünk és azon hosszú rúd alakba kisodorjuk és felvágjuk 24 egyenlő részre. 5 dkg vaj. 8 cm-es kockákra vágjuk. Töltelék: 24 db szilva. Készíthetjük pirított morzsa helyett mákkal (10 dkg mák. és zsiradékban pirított morzsában megforgatjuk. 10 dkg cukor). érett. Lisztezett tenyér között olyan laposra formáljuk. jól leöblítjük. de akkor csak nagyon gyengén zsírozzuk. 10 dkg olajon vagy zsíron 10 dkg zsemlemorzsát rózsaszínűre pirítunk. és a kifőtt tésztát abban óvatosan megforgatva. csak kemény szilvalekvárral vagy gyümölcsízzel töltjük a gombócokat. késhegynyi fahéj. A barackos gombóc úgy készül. nem kimagvalt szilvával is). amelynek magvát kiszedjük és helyébe egy mokka-kockacukrot. illetve gyengén összerázva és jól átforrósítva. Sós vízben főzzük. A négyszögek sarkait összefogjuk és lisztes kézzel gombócokat formálunk belőle. A lekváros gombóc ugyanúgy készül. Ezt addig keverjük. 5 dkg morzsa. Mindegyik közepébe egy szem szilvát helyezünk.

széleit kenőtollal zsírozzuk. A szilvát előzetesen kimagvaljuk és a mag helyére késhegynyi fahéjas vagy mokka-kockacukrot teszünk. tejszín sűrűségű legyen. a tej felével és a liszttel mély tálban jól elkeverjük. Szükség szerint a mértéket arányosan növeljük vagy csökkentjük. Amikor feljönnek a víz tetejére. majd a tésztát késsel leválasztjuk. cukor. hogy túl 297 . A tűz ne legyen túl gyors. Sütés: A palacsintasütőt jól megforrósítjuk. késhegynyi só. 1 dl szódavíz vagy víz. tésztának inkább édesen készítjük. és habverővel jól kidolgozzuk. Ha nagyon sűrűnek találjuk. Jó. Ha az első fele pirulni kezd. A másik oldalán már pillanatok alatt pirul. olcsó étel. Ha gyenge a tészta. szűrőkanállal kiszedjük. pirított raorzsában megforgatjuk. sós vagy édes töltelékkel változatosan kínálhatjuk. Palacsinták A palacsinta gyorsan és könnyen készülő. mert akkor sok zsiradékot vesz fel és megég. A gombócokat bő sós vízben kifőzzük. Lecukrozva azonnal tálaljuk. A sós palacsintákról az előételeknél beszéltünk. szódavízzel vagy tejjel hígítjuk. hogy egyenletesen szétterüljön. Vigyázunk. hozzáadjuk a többi folyadékot. Kisütéshez zsír vagy olaj. ha előbb próbasütést végzünk. 15 dkg liszt. hogy a tészta ne ragadjon le.szilvát beburkoljon. jól lecsurgatjuk. 3 dl tej. a sóval. A tészta híg. széles késsel megfordítjuk. Keverés után legalább egy óra hosszat pihentetjük. A palacsintasütőt gyengén mozgatjuk. Készítési mód: A tojásokat a cukorral. megforgatjuk. még egy tojással vagy kevés tésztával elkevert liszttel sűrítjük. Palacsintatészta készítése Hozzávalók 12 darabhoz: 1 tojás. hogy csomós ne legyen. kenőtollal megzsírozzuk és egyszerre egy kis tejmerő kanálnyit öntünk a sütőbe.

mert akkor nehezen emészthető. csipet só. tányérral letakarva tartsuk. A következő palacsintákhoz már nem kell kiolajozni a sütőt. cukorral meghintve.zsíros ne legyen. összecsavarjuk vagy négybe hajtjuk. felcsavarjuk. A hozzávalókat habverővel összekeverjük. mert a tésztában levő olaj hatására nem szabad leragadniuk. hozzákeverjük a tojássárgát. Ekkor hajszálvékonyan kiolajozunk egy palacsintasütőt. Ha több palacsintát készítünk. Túrós palacsinta 12 db kisült palacsintához: Töltelék: 20 dkg túró. Lekváros palacsinta A kisütött palacsintákat savanykás lekvárral megkenjük. a cukrot. A jó palacsintának papírvékonyságúnak kell lennie. melegen tálaljuk. és ezen sütjük az első palacsintát. 1/2 l tej. 298 . a tészta viszont könnyebb lesz tőle. így a sütés sokkal gyorsabbá válik. kevés citromhéjat és a tojás keményre vert habját. gyorsabb palacsinta Hozzávalók: 20 dkg liszt. süssük egyszerre két sütőben. 5 dkg cukor. tűzálló tálba helyezzük és tetejét egy kanál tejföllel meglocsolva. Tálaláskor tetejét cukorral meghintjük. Ezzel a palacsintákat megtöltjük. 1 tojás. Tálalásig vagy felhasználásig meleg helyen. és néhány óra hosszat állni hagyjuk. egy kanál tejfölt. A túrót szitán áttörjük. Egyszerűbb. 1/2 dl olaj. 2 kanál tejföl. 2 tojás. 15 percre forró sütőbe tesszük. és a konyhánk nem lesz égett zsír szagú. Zsír nélkül süthetjük teflonedényben. bezsírozott.

1 dl tejjel készült fehérmártás.Kapros juhtúrós palacsinta 12 db kisült palacsintához: Töltelék: 15 dkg liptói túró. 3 kiskanál porcukor. elkeverjük a fehérmártással. a tésztát összegöngyöljük és forró tálra rakjuk. levesszük a tűzről. Frissen. a vágott kaporral és a tojás habjával. megsült fél oldalát megkenjük a töltelékkel. és összegöngyölve. A fehérmártást még forrón ízesítjük a cukorral meg a vaníliás cukorral. porcukorral meghintve azon forrón tálaljuk. friss zöld kapor. és négyrét hajtva rakjuk tálra. 1 csomag vaníliás cukor. Citromos (narancsos) palacsinta Töltelék: 3 dkg vajból 3 dkg liszttel és 3 dl tejjel készült fehérmártás. másik felét ráhajtjuk és mindkét oldalát pirosra átsütjük. A forró palacsintákat megtöltjük a citromos vagy narancsos krémmel. 2 dkg vaj.vagy narancsszörp. 1 tojás. 1 evőkanálnyi vágott. A liptói túrót áttörjük. Kakaós palacsinta A kisütött palacsintákat megszórjuk kakaóporral meg porcukorral. 299 . illetve likőr. A palacsintákat a következő módon töltjük: amikor a palacsintát sütés közben megfordítjuk. 1 citrom vagy egy narancs lereszelt héja és kicsavart leve. 2 dkg liszt. forrón tálaljuk. Vaníliás palacsinta Töltelék: 3 dkg vajból 3 dkg liszttel és 3 dl tejjel készült fehérmártás. a tojássárgával. pár csepp citrom. s 1—1 kanállal téve belőle minden palacsintára.

Ha lábasba rakjuk össze. úgy keverjük a tésztába. Egy bezsírozott. hogy a palacsintatésztához a tojásfehérjét habnak felverjük. cukorral meghintve. Cseresznyés palacsinta Úgy készül. Forró sütőbe tesszük. közepéről a magházat a legkisebb kiszúróval kivágjuk. 10 dkg darált dió. Kisütéséhez valamivel több olajat vagy zsírt használunk. 4—5 db nagy alma. gyengén kicsavarjuk. forrón tálaljuk. Készítésének másik módja. 30—40 dkg cseresznye szükséges hozzá. csak alma helyett kimagvalt. 1/2 dkg élesztővel készítve. vékony szeletekre vágjuk és a palacsintatésztához keverjük. kettőbe hajtjuk és cukorral meghintve tálaljuk. Az almát meghámozzuk. 1/2 kg alma. rendes nagyságú palacsintákat sütünk. A rendesnél kisebb palacsintákat sütünk. 10 dkg cukor. amit előbb a levétől gyengén kinyomkodunk. egyenként a tésztába mártjuk és mindkét oldalukat pirosra sütjük. Dióval rakott palacsinta Hozzávalók: 12 db édes palacsinta. apró. Bundás alma (alma pongyolában) Hozzávalók: 12 palacsintára való tészta. a tésztába vegyítjük. baracklekvárral megkenjük. 1/2 cm-es karikákra vágjuk. Az almát nagy lyukú reszelőn megreszeljük. Az almákat meghámozzuk.Almás palacsinta Hozzávalók: 12 palacsintára való tészta. 10—15 percig pirítjuk. felébe tört cseresznyét teszünk. tűzálló tálba a palacsintákat — mindegyiket külön meghintve a diós cukorral — összerakjuk. felcsavarjuk. Tetejét cukorral 300 . mint az almás palacsinta. kerek tálra borítjuk ki. Tetején palacsinta legyen.

felváltva diós cukorral és lekvárral rétegezve lerakjuk. hanem 3 tojás sárgájával készítjük. gyümölcs kirántásánál is igen gyakran szerepel mint burkolóanyag. de a palacsinta tésztáját nem egész tojással. Tűzálló tálban. vaníliás cukorral megszórjuk. Készíthetjük úgy is. sót. Egyenletesen elsimítjuk. Ha egyik oldala rózsaszínűre sült. Kirántott ételek palacsintatésztában Az itt felsoroltakon kívül a palacsintatészta főzelékfélék. s a tejjel lassanként elkeverjük. két kanál lekvárt. 21/2 dl tej. és szeletekre vágva adagoljuk. a másikat diós cukorral hintjük meg. Végül könynyedén hozzákeverjük a tojások kemény habját. 20 dkg lekvár. a lisztet. A sütése eltér a többi palacsintáétól. só. ezzel is jól felverjük és a palacsintákra öntjük.meghintjük. Ezeket bővebb zsírban sütjük. és ha 1/2 dkg élesztőt is adunk hozzá. Francia vagy csúsztatott palacsinta Hozzávalók: 4 tojás. A tojások fehérjét habnak felverjük. 10 dkg liszt. hogy az egyik lapot lekvárral. húsfélék. Azonnal. 301 . nem túl gyors tűznél. olaj vagy zsír a kisütéshez. vagyis kevesebb tejjel készítjük. Fogyasztás előtt 10—15 perccel középmeleg sütőben sütjük. A vajat habosra kavarjuk. A legutolsót megfordítva borítjuk a palacsintára. adunk hozzá 10 dkg cukrot. egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat. 5 dkg vaj. Rakott palacsinta habbal Az előbbihez hasonlóan készül. amíg a palacsinták mind kisülnek. egy kerek tálra csúsztatjuk a kisütött felével lefelé. Így folytatjuk felváltva. forrón. vaníliás cukorral meghintve tálaljuk. fánkszerűen feljön a palacsintatészta. s a következő kisült palacsintát rácsúsztatjuk. néhány csepp citromlevet. amíg a teteje megpirul. mert csak az egyik oldalát sütjük meg. Szeletekre vágva adagoljuk. Erre a célra a tésztát a megadott mértéknél sűrűbbre. 10 dkg vaníliás cukor.

egész kis résen keresztül a magját eltávolítjuk. Egérke Hozzávalók: 1/2 l tej. A barackokat meghámozzuk. 1/2 1 liszt. A kirántáshoz vehetünk fele olajat. A tejet csipet sóval meg a cukorral ízesítjük. villára szúrva a sűrű tésztába mártjuk és forró zsírban kirántjuk. A barackokat szűrőkanállal kiemeljük. és az olajba mártogatott kanállal a tésztából gömböket szaggatunk bele. 5 dkg liszt. állandóan kevergetve. A tehéntúrót burgonyanyomón áttörjük.kakaós cukorban megforgatjuk. felforraljuk. 6 tojás. Porcukorral meghintve tálaljuk. 2—3 evőkanál cukor. forró olajban. csipet só. a panírozáshoz morzsa. a sütéshez olaj. és bő. és lassan belecsurgatjuk a lisztet. csipet só. a zsiradékot jól lecsurgatjuk. 302 . 5 dkg zsemlemorzsa. Megforrósítjuk az olajat. és tovább verve. Túrófánk Hozzávalók: 1/2 kg tehéntúró. a sütéséhez olaj. Végül hozzáadjuk a tojások kemény habbá vert fehérjét. cukorral meghintjük vagy. Zsemlemorzsában megforgatjuk. és kakaós vagy fahéjas porcukorral meghintve tálaljuk. A zsiradék mennyisége ujjnyi magas legyen. és vizes kézzel hoszszúkás kroketteket formázunk belőle. Ropogós pirosra sütjük. közepes tűzön ropogós pirosra kisütjük. 3 tojás. fele vajat. Levesszük a tűzről. a liszttel meg a morzsával.Vegyes tészták Kirántott barack Fehér borral bortésztát készítünk (lás Bundázást). egyenként dolgozzuk el benne a tojásokat. csipet sóval. kikeverjük a tojássárgákkal.

5 dkg cukor. Az élesztőt egy evőkanál langyos tejben feloldjuk és az összes anyagokat deszkán jól kidolgozzuk. Ekkor könnyebb tésztát kapunk. Csörögefánk Hozzávalók: 35 dkg liszt. csipet sóval és annyi tejföllel gyúrjuk össze. 1 kiskanál cukor. sütéséhez olaj. A tojássárgákat a cukorral meg a sóval elkeverjük és a darához adjuk. egy órát rajta hagyjuk. Egy cm vékonyra kinyújtjuk. csipet só. Tálra felhalmozzuk. Más változatban is készíthetjük 2 tojással. villával darabokra tépjük és sütőlapáttal addig forgatjuk. késhegynyi só. A tojásfehérjéket habnak felverjük és a darához vegyítjük. 1 dkg élesztő. 1/2 citrom reszelt héja. (Tehetjük sütőbe is. 4 egész tojás. 25 dkg olaj a kisütéshez. A lisztet a tojássárgával. a cukorral. Nem túlhevített. amíg az egész megpirul. dzsemmel vagy befőttel tálaljuk. mindegyikből vékony lapot 303 . Melegen megszórjuk vaníliás cukorral.Túróperec Hozzávalók: 20 dkg túró. 20 dkg liszt. a tésztát beleöntjük és egy tömegben pirítjuk. hogy levestészta keménységű legyen. 22 pici gombócot formázunk belőle. egy ujjnyi olajban mindkét oldalát kisütjük. 40 percig pihentetjük. A darára meg a lisztre a hideg tejet ráöntjük. 5 dkg vaj. Ennek a közepét nem szúrjuk ki. 1/4 1 dara. nagy fánkszaggatóval kiszaggatjuk és a közepét gyűszűnyi formával kiszúrjuk. kiszaggatjuk és az előbbihez hasonlóan sütjük (túrófánk). a vajat habosra keverjük a tojássárgákkal. 3 tojássárgája. 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír esetleg vaj. kevés tejföl. diós cukorral megszórva.) Ha már az alja megpirult. csipet só. 5 tojássárgája. A túrót áttörjük. 1/2 liter tej. a tojások felvert habjával. A serpenyőben a zsírt megforrósítjuk. hanem mint a fánkokat. Daramorzsa Hozzávalók: 1/4 l liszt.

A kenyér amit mindennap fogyasztunk. Melegen tálaljuk és rummal hígított baracklekvárt adunk hozzá. Porcukorral meghintve. Hintésre 10 dkg vaníliás cukor. Az erjedés alatt a lisztben levő keményítő cukorrá. (A barackízbe kevés rumot is keverhetünk. a végeket a vágásokon keresztülhúzzuk. és a végeket a vágásokon keresztül áthúzzuk. Bő. fedővel letakarva. hogy rétestészta keménységű legyen. csipet só. 1 dkg élesztő. 1 dl tejföl. hogy az a felesleges zsírt magába szívja. attól nagyon finommá válik. Még melegen vaníliás cukorral meghintjük és csinosan tálra halmozzuk. majd szénsavvá és alkohollá alakul át. és derelyemetszővel 10 cm nagyságú lapokat vágunk belőle. de a lisztben levő sikér rugalmassága miatt nem tá304 . bő zsírban vagy olajban. 5 dkg vaj. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra. Forró. sütéséhez olaj vagy zsír. mindkét oldalát ropogós pirosra sütjük. forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük. Az élesztőt egy evőkanál langyos tejben feloldjuk.) Kelt csöröge Hozzávalók: 25 dkg liszt. A lapoknak a belsejében hosszában még két vágást végzünk a derelyemetszővel.nyújtunk. 1/2 óráig pihentetjük. a lisztet a vajjal összemorzsoljuk és a többi anyaggal összevegyítve a tésztát jól kidolgozzuk. forró barackízzel tálaljuk. Szűrőlapáttal kiszedjük szűrőpapírral (vagy selyempapírral) kibélelt tepsibe. A fejlődő szénsav a tésztát felduzzasztja. 4 tojássárgája. 1 kanál rum. 5 dkg cukor. A kelt tészták lazító anyaga az élesztő. és 20 dkg baracklekvár. Kelt tészták Étrendünkben fontosak és szükségesek a kelt tészták. és derelyemetszővel párhuzamosan bevagdosva. amely a tésztában erjedési folyamatot indít meg. kelt tészta.

A sütőben nem szabad a kelt tésztát túl magas hőfokon. túl meleg helyen kelesztve az élesztőgombák megfőnek. mert #kkor a külső kérge hamar megbarnul és belül sületlen marad. hogy jól. jó meleg legyen a sütőnk. Fontos. Egyenletes. 1 kg lisztből készült kalács sütési ideje kb. illetve a kovászt készítjük és amivel megdagasztjuk. A tésztákat kétszer dagasztjuk és kétszer kelesztjük: első dagasztás. A sikérdús. gyorsan sütni. kevesebb folyadékkal. amikor a megkelt tésztát megformáljuk és tepsibe rakjuk. az újra kelesztés és a sütés. a formálás. ha az első oldalát fedő alatt sütjük. a dagasztás. Ha a tészta már megkelt és még nem tudjuk feldolgozni. míg a sikérben szegény.vozhatik el. A kelt tésztákat — kelesztés után kétféleképpen süthetjük: zsiradékban vagy sütőben. hogy kellőképpen átsülhessen a közepe is. mert különben a tészta nehéz marad. összeesik. természetesen rövidebb ideig és könnyebb mozdulatokkal. Minél likacsosabb a tészta. a rövid ideig kélt tészta nehéz. eltaláljuk a kelesztés hőmérsékletét. Az első keleszlés a dagasztás után történik. annál könnyebb és annál könnyebben emészthető. jó lisztből készült tésztát lágyabbra készítjük. kevésbé rugalmas tésztát keményebbre dagasztjuk. hanem a tésztát likacsossá teszi. Mindig forró zsiradékba tegyük bele a kiszaggatott tésztát. majd a tüzet mérsékelve. a meleget 20 perc múlva csökkenteni kell. amikor az anyagokat összedolgozzuk. A finom. könnyű kelt tészta készítése nagy figyelmet és gondos munkát kíván. A zsiradék lehetőleg olaj legyen. illetve gyúrás. savanyú. illetve átnyomkodjuk. A kelt tészták készítésének mozzanatai: a kovászkészítés. mert hideg helyen a tészta keletlen marad. A kelt tésztának igen sok — édes és sós — változata ismeretes. Jó. nehezen emészthető. a kelesztés. Fontos a hozzávaló tej és víz hőfoka. Kisebb mennyiségű tésztának 30—40 perc 305 . deszkára kiborítjuk és ismét átgyúrjuk. vagyis a sütés előtt. az élesztőt leforrázzuk. 50 perc. a második. ha pedig hideg. a felverés vagy gyúrás. közepes tűzön folytassuk a sütést. A kelt tésztákat jól ki kell dolgozni dagasztással vagy felveréssel. attól könnyebbé Válik a tészta. és a tészta nem nő meg. Ha túl meleg a tej. akkor a tészta lassan kel vagy keletlen marad. másodszor a megkelt tésztát — hogy formázzuk —. amiben az élesztőt kelesztjük. Lényeges a kelesztés ideje is: a túlkelesztett tészta szakad. egész tömegében újra felverjük.

A sütés kezdetén az edényt befedjük. A jól megsült tészta ismertetőjele. összeállítása. újrakelesztve kiszag306 . Szalagos fánk A fánk a legkényesebb kelt tészta. s még forrón vaníliás cukorral meghintjük. A tetejét liszttel megszórjuk. nem lesz szalagos. a helyiség. a gyúródeszka szintén meleg legyen. hogy a sütés után jóval könnyebb. amennyiben a sót feloldottuk. mert akkor nem lesz szalagos. 3 kanál liszttel félsűrű kovászt készítünk. letakarjuk és langyos helyen jó másfélszeresére kelesztjük. A lehullott széleket összegyúrjuk. 2 tojássárga. amennyi kényelmesen elfér. késhegynyi só. A takaró kendő. akkir hirtelen sül. az érett kovászhoz adjuk. 1/2 órán át kelesztjük. 1 pohárka rum. egyenletes tűzön sütjük. Ha túl forró a zsír. kelesztése és sütése nagy gyakorlatot kíván. és a belseje nyers marad. 1 liter olaj vagy 1 kg zsír a sütéshez. egyszerre csak annyit süssünk. a lisztet és annyi langyos tejet. kalácstészta sűrűségű tésztát kapjunk. egy kanál porcukorral. ahol dolgozunk. A megkelt fánk felső része kerüljön a sütéskor alulra. az élesztővel. helyes kelesztése és kellő ideig tartó sülése. huzatmentes legyen. jól elkeverve hozzáöntjük a langyos vajat. Összefoglalva: a jó kelttészta készítés fő tényezői: a kovászkészítés. egyenletesen világosbarna. Melegen tálaljuk. Szűrőkanállal szedjük ki tiszta papirosra. 3 dl langyos tejjel.elegendő. hőmérséklete. Vigyázzunk azonban. Hozzávalók 28—30 darabhoz: 1/2 kg liszt. kb. A zsiradék hőfokát próbafánk-darabbal próbáljuk ki. A lisztet langyosítsuk meg. kezünkkel ujjnyi vastagra szétnyomkodjuk. A fánkot középforró bő zsiradékban. 5 dkg vaj. majd ha átfordítottuk. Utána lisztezett deszkára kiborítjuk. nincs ideje a növekedésre. mint a nyers tészta. hogy lágy. Fakanállal 20 percig verjük vagy géppel dagasztjuk. hogy helye legyen a növekedésre. fedő nélkül sütjük tovább. 5 dkg porcukor. 1/2 liter tej. 2 dkg élesztő. a dagasztás időtartama. A többi porcukorral a tojássárgát elkavarjuk. a tészta keménysége. hogy a tészta túl ne keljen. és gyengén lisztezett deszkán letakarva. még kb. vizespohár nagyságú fánkszúróval kiszaggatjuk. egyenletes meleg.

A lisztet egy 3 literes fazékba öntjük. gyengén megformáljuk. lekvárral melegen tálaljuk.10 dkg cukor. 9 dl tej.gátjuk és utoljára sütjük. ebbe öntünk 2 dl langyos tejet. közepébe mélyedést készítünk. Most lisztezett deszkára borítjuk. kávéskanál só. A megmaradt 2 dkg vajjal kenjük meg a tésztát kenőtolial. olaj vagy zsír a kisütéshez. Az élesztővel. Zsírozott sütőlapon még 1/2 óráig ke307 . Négy személyre a fele mennyiség is elegendő. Ezután hogzák^rerjük a 2 tojás keményre vert habját. ami kevésbé szívódik be a tésztába. 10 dkg vaj (margarin) vagy 8 dkg zsír. 20—30 percig dagasztjuk. sót a langyos tejben oldjuk fel. a tál alját és oldalát kevés liszttel meghintjük. 2 dkg élesztő. A cukrot. . V2 liter tej. a sót. így könnyebb is. 1 dl langyos tejjel és 3 kanál liszttel kovászt készítünk és langyos helyre tesszük. amíg háromszorosára meg nem kelt. 2 tojás. letakarjuk és egyenletes langyos helyen kb. a többi tejet és az egészet fakanállal kb. Melegített? /fedővel lefedjük és 3/4 órán át kelesztjük. hozzámorzsoljuk az élesztőt 2 dkg cukorral és kissé megkelesztjük. 8 dkg cukor. kettőbe vágjuk és külön sodorjuk ki. Cukorral meghintve. Foszlós tejeskalács Hozzávalók: 1 kg sima liszt. A tészta tetejét gyengén meglisztezzük. A vége felé az olvasztott vajat vagy zsírt a tészta közé dolgozzuk. Most a kovászhoz keverjük a 2 tojássárgát. fektessük keresztbe egymásra és négy ággal fonjuk meg. s azzal még néhány percig újrakelesztjük. egy jó órát kelesztjük. Cseh fánk (talkedli) Hozzávalók: 40 dkg liszt. A tükörtojássütőben zsírt forrósítunk. 10—15 percig jól felverjük vagy géppel bedagasztjuk. 25 dkg lekvár. A lisztet a kovásszal és a tejjel elkeverjük és kb. 3 dkg élesztő. zsíros kanállal a tésztából beleszaggatunk és nem túl gyorsan — hogy a közepe is átsüljön — mindkét oldalát megsütjük. Egész gyenge. Legszebben sül az olajban. A tésztát a tálból kiemelve. lágy tésztát kapunk.

lesztjük. vaníliát és mindezeket jól elkeverjük. 3 dl tej. lassú tüznél sütjük. A cukrot a vajjal és a tojássárgájával jó habosra kavarjuk. Ha a teteje erősen megbarnult. Kuglóf A kuglóf abban különbözik a kalácstól. és 3/4 órán át egyenletes. aki barnásán szereti. 308 . amit 1/2 dl langyos tejben. bőven megszórjuk vaníliás cukorral. Puha tésztát kapunk. majd 15 percig fakanállal jól felverjük. 8 dkg cukor. citromhéj vagy vanília. Ha kiborítjuk. 21/2 dl tej. csipetnyi cukorral felfuttatunk. még 50 percig kelesztjük. csipetnyi só. és bőven tartalmaz tojássárgát. 3 tojássárgája. vaj vagy margarin. Bezsírozott kuglófsütőbe öntjük. hozzáadjuk az élesztőt. hogy több cukor és vaj kell hozzá. Főleg ünnepi asztalra készítjük. hanem keveréssel készül. 6 dkg zsír. citromhéjat. 8 dkg vaj. 2 dkg élesztő. Hozzávalók: 40 dkg liszt. és 30 percig egyenletes. 25 dkg lekvár a töltéshez. 5 dkg mazsola. 2 dkg élesztő. csipetnyi só. 2 tojássárga. kevés porcukrot is tehet a tojásba. tetejét megkenjük tojással. tegyünk reá fehér papírt és úgy süssük tovább. jó meleg sütőben sütjük. a tejet. vagy csokoládéfondánnal (lásd Fondanbevonatok) bevonjuk. ízes bukta Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Nem dagasztással. 5 dkg cukor.

Hintéséhez: 20 dkg darált dió. borítsuk ki az egészet deszkára. A liszt közepébe mélyedést készítünk. kétszeresére. Darázsfészek Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt. Sütés után deszkára kiborítjuk. vaníliás cukorral megszórjuk és melegen tálaljuk. zsírozott tortaformába helyezzünk bele egy sort és mindegyiket kenőtollal kenjük be vékonyan vajjal. illetve csokoládé. 8—10 cm-es négyszögekre vágjuk. 8 dkg vaj. és apró pogácsaszaggatóval szaggassuk ki. 1/2 dkg cukorral. és hozzáöntjük a langyosra olvasztott vajat. 1 cm vastagra kinyújtjuk. Minden sor tésztát hintsünk meg bőven diós cukorral. Langyos helyen egy óráig kelesztjük. 2 dkg élesztő. Nem vágjuk. 1/2 óráig kelesztjük és közepesen forró sütőben sütjük. 15 dkg cukor. Fakanállal jól kidolgozzuk. amiben a sót feloldottuk. 2 tojássárga. hanem tépjük. Töltélék: 14 dkg cukor. majd lassú tűznél sütjük. és abba öntjük az anyagokat a kovásszal együtt. Lisztezett deszkára kiborítjuk. Tetejét cukorral meghintjük. Vaníliamártást. Újból kelesztjük. Az ízes bukta tésztájának összetétele szerint. 4 dkg vaj vagy margarin. Ha nincs megfelelő nagyságú kuglófsütőnk. gyengén átgyúrjuk. 4 dkg cukor. 21/2 dl langyos tej. 10 dkg vaj.vagy borsodót adunk hozzá. Ha megkelt. valamivel keményebb masszát készítünk. a megadott anyagot két kisebb formában készítsük el. de csak tálaláskor szedjük szét a buktákat. Ezeket megzsírozott tepsibe egymás mellé helyezzük. tálra borítjuk. közepébe gyümölcsízt teszünk és összecsavarjuk. az élesztővel és 3 kanál liszttel kovászt készítünk. hogy hólyagos legyen. hozzáöntjük a tejet. tetejét zsírral megkenjük.1 dl langyos tejjel. Készíthetjük túrótöltelékkel is. amivel szintén jól eldolgozzuk. A tojássárgákat a cukorral elkavarjuk. Ha megsült. az élesztőt 1/2 dl langyos tejben felfuttatjuk és a tésztához való 309 . Aranygaluska Hozzávalók a tésztához: mint az ízes buktánál.

cukorral meghintjük és 1/2 óráig kelesztjük. Tetejét tojással megkenjük. 2. 3/4 óráig langyos helyen pihentetjük. megszórjuk kristálycukorral. A tésztát henger alakúra felcsavarjuk és 3 cm széles karikákat vágunk belőle. Cukorral elkevert vaj helyett tölthetjük 15 dkg cukor. citromhéj. A tésztának ezen leíráson kívül még többféle változata van. tálalásig letakarjuk és akkor szedjük szét. hozzáöntjük az élesztőt. Ilyenkor a tésztába 7 dkg vajat vagy margarint teszünk.anyagokból puha rétestésztát gyúrunk. és a tésztát letakarva 3/4 óráig kelesztjük. 1/2 liter tej. 2 dkg élesztő. 15 dkg dió keverékével. Végül hozzákeverjük a tojások keményre vert habját. sót. vajjal elkeverjük. Utána még 10 percig csendesített tűznél sütőben tartjuk. Egy tepsit vagy lábast fagyos zsírral bekenünk és a tésztakarikákat laposan 2 cm távolságra belefektetjük. 1. 4 dkg cukor. 310 . 2 tojás. amit előbb a vaníliás cukorral jól eldörzsölünk. vagy dióval és egyenletes lassú tűznél 1/2 órán át sütjük. Kiborítjuk. Az élesztőt egy dl langyos tejben felfuttatjuk. hogy egészen lágy galuskatésztát kapjunk. Egyszerű. langyosra hűtjük. olcsó ebédtészta. A tojássárgát a cukorral. 5 dkg vaj vagy margarin. tetejét megkenjük tejjel. Utána lassú tűznél sütjük. Kiborítva. Fagyos zsírral bekent tepsibe öntjük. az egész tömeget 5 dkg cukorral édesített 2 dl tejszínnel meglocsoljuk. só. 10 dkg vaj. Utána vékony négyzet alakúra kinyújtjuk és megkenjük 10 dkg vajjal. Vaníliamártást adunk hozzá. Utána 1—2 percig újra verjük. a lisztet. Az első leírás szerint készítjük a tésztát és amikor teteje pirosra sült. a tej felét. Kelt pite Hozzávalók: 40 dkg liszt. utána a többi tejet. Más változatban készíthetjük úgy is. hogy tetejét megszórjuk cseresznyével vagy lecukrozott meggyel. utána kockára vágjuk. amit jól kidolgozunk. ahol 20 percig újra kelesztjük. amit fakanállal jól kidolgozunk.

Kapros túrós lepény
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 3 dkg cukor, 1 tojás, 5 dkg zsír vagy vaj, kb. 2 dl tej, só. Töltelék: 40 dkg túró, 3 kanál cukor, 2 tojássárga, 1 kanál dara, 1 kanál apróra vágott zöld kapor. Az élesztőt kevés tejben feloldjuk és a többi anyagból az előbbihez hasonló módon, nem túl kemény tésztát verünk. Langyos helyen kétszeresére megkelesztjük, ujjnyi vastag tésztát nyújtunk és zsírral bekent tepsibe helyezzük. Amíg a tészta a sütőlemezen kel, elkészítjük a tölteléket. A túrót szitán áttörjük, elkeverjük a cukorral, a tojássárgákkal, egy kanál darával, a tojások felvert habjával, és hozzákeverjük a kaprot. A tölteléket a tészta tetejére tesszük és lassan sütjük. Mielőtt kivesszük a sütőből, megkenjük a következő keverékkel: egy kanál jó tejföl, egy kanál cukor, egy tojássárga. Utána még 2—3 percre a sütőbe teszszük, amitől a teteje szép barnára sül. Készíthetjük a tölteléket cukor nélkül, csak sózva. Kapor nélkül készítve, egyszerű túróslepényt kapunk. A kelt tésztából készíthetünk mákos, diós tekercset, lekváros kiflit, túrós táskát is.

Rétestészták
A rétes a legjellegzetesebb magyar tészta. A rétes készítése sok gondot, figyelmet igényel. Ezt a bonyolult szertartást is érdemesnek tartotta Jókai Mór a megörökítésre, írván: „Művészet, ahogy a kihúzott asztalokon két lány kétfelől egy ökölnyi tésztát oly szélesre kinyújt, mint maga az abrosz, hogy azt egy régi római nő mint palástot felvehetne. Azt pedig Magyarországon meghintik tejföllel, zsírral, mandulával, mazsolaszőlővel, aztán összehengerítik, boa konstriktori alakban tepsibe terítik, spanyol inkvizítori rafinériával lassú tűzön megpirítják, s szánakoznak a barbár népeken, akik ezt nem ismerik." A városokban egyre inkább divatba jött a félig kész rétestész311

tából sütni a rétest. Valóban sok munkától kímél meg bennünket, csak arra ügyeljünk, hogy a réteslapot sokkal erősebben zsírozzuk, több olvasztott zsírral locsoljuk meg, nemcsak a lapok közét, hanem a tetejét is. A nyers tésztát — amelyet műanyag tasakban árulnak — felhasználásig jégszekrényben vagy vizes ruha között tartjuk, hogy ha kis rés lenne a tasakon, ne száradjon ki. Egyébként pedig éppen úgy bánjunk vele, mint a házilag nyújtott rétessel. Sok háziasszony azonban büszke arra, hogy maga gyúrta, maga nyújtotta rétest tehet az asztalra. Ezek számára ismertetjük a könnyű, leveles rétestészta elkészítési módját.

A rétestészta készítése
A rétestészta készítésének első feltétele a jó, sikérdús liszt. Ha a liszt minősége bizonytalan, akkor egy tojás hozzáadásával növelhetjük fehérjetartalmát. 50 dkg lisztet tálba helyezünk, egy diónyi zsírral elmorzsoljuk, közepébe mélyedést vájunk és 4—41/2 dl langyos, sós vízzel puha tésztát gyúrunk. Deszkára téve jól kidolgozzuk, kb. 15 percig, amíg egészen sima, ruganyos lesz. Most osszuk két cipóba úgy, hogy sem a tetején, sem az alján gyűrődés ne legyen. Tetejüket kenjük meg langyos zsírral és mindegyiket külön fedjük le melegített lábassal. Pihenési ideje: 15—20 perc. Egy nagy asztalt terítsünk le sima abrosszal, gyengén szórjuk be liszttel, tegyük közepére a tésztát és nyújtófával az asztal alakjának megfelelően egy darabig négyszög vagy téglalap alakúra nyújtsuk ki. Ezután kenjük meg vékonyan zsírral, és mindegyik oldalán kezdjük a kézfej segítségével nyújtani. Ha tenyérrel és ujjainkkel nyújtjuk, könnyen kiszakad. A nyújtást addig végezzük az asztal körül, amíg annak széleit is betakartuk, és a tészta még mindig nyújtható. A rétestésztának hártyavékonyságúnak kell lennie. A széleit kezünkre csavarva leszedjük, pár csepp vízzel összegyúrjuk, pihentetjük, és újra kinyújtjuk. A kinyújtott tésztát félig megszárítjuk, azután meleg zsírral vékonyan, de egyenletesen meglocsoljuk. A lecsüngő részeket az abrosz segítségével hajtsuk fel. A felhajtott részeket is zsírozzuk meg. Télen fűtött helyiségben dolgozzunk vele, hogy gyorsabban száradjon. 312

Most következik a tészta megtöltése. A tészta egyharmadraszét finom morzsával gyéren megszórjuk, és a tölteléket ráhintjük vagy kenjük, ahogy az anyag megkívánja. A töltelék ne legyen túl sok. Most az abrosz széleit felemelve, a tésztát összecsavarjuk, inkább laposan és lazán, mint szorosan. A tepsi hoszszának megfelelően rudakra vágjuk, tetejét zsírral megkenjük és zsírozott tepsibe helyezzük. Ne tegyük szorosan egymás mellé, mert akkor nem sül szépen. Egyenletes tűznél pirosra sütjük. A sütőlemezen szeleteljük és megcukrozva, melegen tálaljuk, illetve tálalásig melegen tartjuk.

Rétestöltelékek
A rétest sokféle töltelékkel készíthetjük. Az alábbi töltelékek egy cipóra valók. A tölteléket a tészta kinyújtása előtt készítsük el és a főtt anyagokat hűtsük ki.

Almatöltelék
1 kg rétesalma, 20 dkg cukor, késhegynyi fahéj. Az almát nem hámozzuk meg, csak a csumáját vágjuk ki, legyaluljuk vagy késsel vékony szeletekre vágjuk. Megpároljuk, amíg levét elfőtte, és 8—10 dkg cukorral édesítjük. Ha jó, érett, puha almánk van, akkor nyersen is használhatjuk. Leszeletelve, cukorral meghintjük, 20 percig állni hagyjuk és a levétől kicsavarjuk. A nyers alma alatt a tésztát bővebben szórjuk morzsával. Fahéjjal ízesítjük. 313

Meggy- és cseresznyetöltelék
Mindkettőből 1/2 kg-ot veszünk egy rétesre. Kimagvaljuk, levét gyengén kinyomkodjuk, a morzsával hintett tésztára egyenletesen elhintjük és azután szórjuk meg cukorral.

Túrótöltelék
30 dkg túró, 1 kanál tejföl, 1 tojás, 2 kanál cukor, 1 kanál dara, citromhéj vagy vaníliás cukor, esetleg 5 dkg mazsola. A túrót áttörjük, tojással, tejföllel, darával, a tojássárgával és az ízesítőkkel elkeverjük, hozzáadjuk a tojás felvert habját és végül a citromot. A töltelék alapját a tésztán darával hintjük meg.

Diótöltelék
15 dkg dió, 15 dkg cukor, 2 kanál édes tejföl. A darált diót a cukorral elvegyítjük, rászórjuk a rétes egyharmad részére és tejföllel meglocsoljuk.

Máktöltelék
15 dkg darált mák, 10 dkg cukor, 2 kanál tejföl. Ugyanúgy járunk el vele, mint a diótöltelékkel. Kitűnő, ha 1—2 nyers almát és citromhéjat is reszelünk a máktöltelékbe.

Káposztatöltelék
80 dkg fehérkáposzta, 3 evőkanál olaj vagy 5 dkg zsír, só, bors, cukor. A káposztát legyaluljuk vagy megreszeljük, gyengén megsózzuk és 1/2 órát sóban állni hagyjuk. A zsírt megforrósítjuk és a levéből kinyomkodott káposztát fedő nélkül sárgára pirítjuk, ízlés szerint cukrozzuk vagy borssal ízesítjük. A káposztás rétest cukrozás nélkül, forrón tálaljuk. 314

Ezeken kívül tölthetjük még a rétest szilvával, kajszibarackkal, szőlővel és lereszelt sütőtökkel.

Vargabéles
Erdélyi sütemény, főleg Marosvásárhely vidékén készítik. Hozzávalók: réteslap vagy vajastészta (lásd ott). Töltelék: 12 dkg lisztből és 1 tojásból készült levestészta, amit 1/2 cm vékony metéltre vágunk fel, 40 dkg, szitán áttört friss tehéntúró, 1 dl sűrű, friss tejföl, 2 tojássárgája, 3 kanál cukor, 5 dkg mazsola és a tojások felvert habjából készült túrókrém. A rétestésztából a tepsi nagyságának megfelelő lapot vágunk és egy ennél jóval nagyobbat. A nagyobbik lappal egy kb. 3 0 x 2 0 cm nagyságú tepsi alját és oldalait bebéleljük, bezsírozzuk és ráterítjük a második lapot. A gyúrt tésztát sós vízben kifőzzük, 3 dkg vajra kiszedjük. Ha langyosra hűl, a töltelékkel összevegyítjük, és a bebélelt tepsibe töltjük. A két fedőlapot ráhelyezzük, a tetejét megkenjük tojással, és egyenletes jó tűznél 30—40 percig sütjük. Még melegen a tepsiben kockákra vágjuk és vaníliás cukorral meghintve, forrón tálaljuk. Réteslapok helyett készíthetjük leveles vajastésztából is, 1—1 lapot fektetve alulra és fölülre.

Édes felfújtak
Az édes felfújtak alapanyaga — ugyanúgy, mint a sós felfújtaknál láttuk — lisztes anyag, sűrű fehérmártás (besamel), kifli, rizs, dara tojással lazítva, ízesítő anyagokkal kiegészítve. Az édes felfújtakat gőzben főzzük vagy sütjük, és édes mártásokkal (lásd ott) vagy gyümölcsszörppel tálaljuk. Könnyű emészthetőségük miatt nagy a szerepük a betegek élelmezésében. Az elkészítési eljárások megfelelnek a sós felfújtaknál található utasításoknak. 315

Vaníliafelfújt
Hozzávalók: 5 dkg liszt, 5 dkg, vaj, 3V2 dl tej, 3 tojás, 5 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor vagy y4 rúd vanília. A lisztből, a vajból és a forró tejből sűrű fehérmártást készítünk, a tűzről levéve rövid ideig hűtjük, hozzáadjuk a vaníliás cukrot (a rúd vaníliát a tejben főzzük ki), egyenként elkeverjük a tojássárgákkal és végül a cukorral felvert tojások kemény habját adjuk hozzá. Zsírral megkent és liszttel meghintett pudingformába öntjük, és gőzben 25 percig főzzük, vagy a sütőben gőzben sütjük. Kiborítva vaníliamártással, lekvárral vagy gyümölcsszörppel tálaljuk.

Csokoládéfelfújt
Ugyanúgy készül, mint a vaníliafelfújt, 2 dkg kakaóporral és 3 dkg cukorral kiegészítve. A kakaót a tejjel főzzük fel. Csokoládémártással tálaljuk.

Kávéfelfújt
Ugyanaz, mint a vaníliafelfújt, csak a tej felét erős feketekávéval helyettesítjük. Kávéöntettel tálaljuk.

Karamellfelfújt
A karamellfelfújtnál a tejet 8 dkg barnára pirított cukorból készült sziruppal egészítjük ki, egyébként ugyanúgy készül, mint a vaníliafelfújt. Karamellöntettel tálaljuk.

Rizsfelfújt
Hozzávalók: 12 dkg rizs, 1/2 liter tej, 1 dl víz, 2 egész tojás, 10 dkg cukor, 2 dkg vaj, citromhéj vagy vaníla, 5 dkg mazsola. 316

A rizst a vízzel elvegyített tejben a cukor felével, a citrom héjával felforraljuk, és a tűzhely szélére húzzuk, vagy nyitott sütőbe tesszük, amíg a szemek egészen megduzzadnak és a tejet magukba veszik. Kanállal kevergetni nem szabad, legfeljebb rázogatni, hogy a szemek össze ne törjenek. A tojássárgát a megmaradt vajjal elkeverjük, hozzáadjuk a kihűlt rizshez, közékeverünk egy kávéskanál lisztet és a felvert tojáshabot. Egy 2 literes lábast vagy egy kuglófformát fagyos zsírral bezsírozunk, finom morzsával behintjük és beleöntjük az anyagot. Jó közepes hőmérsékletű sütőben kb. 30 percig sütjük. Tálaláskor kiborítjuk, tetejét meghintjük porcukorral, melegen tálaljuk. Borhabot vagy csokoládémártást adunk hozzá, de kínálhatjuk málnaszörppel vagy rumos barackízzel is.

Darafelfújt
Hozzávalók: 8 dkg dara, 5 dl tej, 5 dkg cukor, 2 egész tojás, citromhéj, 2 dkg vaj. A darát a tejben fele cukorral jó sűrűre főzzük. A tűzről levéve, állandó keverés mellett hozzáadjuk a vajat, a citromhéjat, a tojássárgákat és a cukorral felvert tojások kemény habját. Zsírral megkent és morzsával behintett kuglófformában megsütjük. Málnaszörppel tálaljuk.

Darafelfújt (más módon)
Hozzávalók: 5 egész tojás, 5 kanál cukor, 5 kanál dara. Öntet: 1/2 liter tej, 3 kanál cukor, 3 kanál rum, vanília. A tojássárgákat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a tojások felvert habját és közben beleszórjuk a darát. Egy 2 literes lábast kivajazunk, morzsával meghintünk, a tésztamasszát beleöntjük és pirosra sütjük. Közben bőven mért 1/2 liter tejet felforralunk, ízesítjük a vaníliával, cukorral, a tűzről levéve hozzáadjuk a rumot, és kanalanként a kisült forró tésztára öntögetjük. Amikor a tejet a tészta már mind felszívta, 10 percre a forró sütobe visszatesszük. Kiborítjuk és gyümölcsöntetet vagy hígított lekvárt adunk hozzá 317

Túrófelfújt
Hozzávalók: 30 dkg tehéntúró, 30 dkg hámozott reszelt alma, vagy sárgabarack, 4 egész tojás, 12 dkg cukor, 5 dkg dió vagy mandula, 5 dkg margarin, 6 dkg dara, 15 dkg mazsola, citromhéj vagy 1 csomag vaníliás cukor. A túrót áttörjük, a reszelt almával elkeverjük. A margarint elkeverjük a tojásssárgákkal, a cukorral, összevegyítjük a túróval, s jól feldolgozzuk. Reszelt citromhéjával ízesítjük, belevegyítjük a darát, a darált diót vagy mandulát, a mazsolát, s végül a tojások fölvert habját. Zsírozott, morzsával behintett kuglófformába öntjük, s közepes hőmérsékletű tűznél 25—30 percig sütjük. Hidegen vagy melegen egyformán ízletes. Vaníliamártást, citrommártást, gyümölcsöntetet vagy szörpöt adunk melléje. Hasonlóképpen készíthetjük vékonyra szeletelt érett sárgabarackkal is.

Kiflifelfújt
Hozzávalók: 8 kifli, 5 dl tej, 4 dkg vaj, 5 dkg mandula (elmaradhat), esetleg cukros meggy, 3 egész tojás, 6 dkg cukor. Másnapos, szikkadt kifliket vágjunk karikára, és egy mély tálban öntsük rá a forró tejet. A tojássárgákat keverjük el a cukorral és 2 dkg vajjal, adjuk hozzá a tojások kemény habját, a mandulát, cukros meggyet. Ezt a keveréket vegyítsük az áztatott kiflikhez. Öntsük kizsírozott tűzálló tálba vagy mázas tepsibe, és sütőben süssük pirosra. Cukorral meghintve tálaljuk.

Rizsfelfújt gyümölcshabbal
Hozzávalók: 12 dkg rizs, 1/2 liter tej, 2 dl víz, 4 dkg cukor; a gyümölcshabhoz: 4 tojásfehérje, 12 dkg cukor, 2 kanál baracklekvár. Tejberizst főzünk. Tűzálló tálba vagy erős porcelán tálba helyezzük. A tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük, hozzáadunk 2 kanál lekvárt és a rizs tetejére öntjük. 10 percre középmeleg sütőbe tesszük, amíg a hab pirulni kezd. Azonnal tálaljuk. 318

Almafelfújt
Hozzávalók: 6—8 alma, 20 dkg cukor, 5 dkg vaj, 10 dkg liszt, 1 / 2 liter tej, 2 evőkanál rum, 4 egész tojás, baracklekvár, citromhéj, fahéj, néhány szem mazsola. Az almákat meghámozzuk, a magházat kis vékony késsel kikaparjuk, gyengén cukrozott citromos vízben egészben pár percig puhára főzzük. A vajból, lisztből, tejből fehérmártást készítünk, félig kihűtjük. Hozzáadjuk a cukrot, a citrom lereszelt héját, a rumot, a tojássárgákat és a tojások felvert habját. Vajjal megkent, morzsával meghintett tűzálló tálba a keverékből egy ujjnyi réteget öntünk, ebbe helyezzük a megfőtt almákat, amelyeknek üregét megtöltjük baracklekvárral, s néhány szem mazsolával. Az almákra ráöntjük a keverék többi részét, s középmeleg sütőben 30—40 percig sütjük. Ugyanabban az edényben tálaljuk, de ki is boríthatjuk. Tálaláskor fahéjas cukorral megszórjuk. Melegen vagy hidegen fogyasztható.

Habfelfújt
Hozzávalók: 6 tojásfehérje, 18 dkg cukor, 2 kanál barack- vagy málnalekvár. A tojásfehérjéket habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot, utána a lekvárt, amivel jó keményre verjük. Bezsírozott, lisztezett pudingformába öntjük és gőzben 20 percig főzzük. Kiborítva azonnal tálaljuk. Citrom-, karamell- vagy vaníliamártást adunk hozzá.

Habfelfújt (más módon)
A tojásfehérjéket habbá verjük, ahány tojás, annyi kanál cukorral, annyi kanál erős feketekávéval vagy málnaszörppel tovább verjük. Lapos tűzálló tálra halmozzuk, és közvetlenül fogyasztás előtt 10—15 percig jó meleg sütőben sütjük. Azonnal tálaljuk, mert hamar összeesik. Készíthetjük málna-, barack- vagy másféle lekvárral is. Maradék tojásfehérjéből így percek alatt finom, forró édességet készíthetünk. 319

Máglyarakás
Hozzávalók: 20 dkg vajaskifli vagy kalács, 3 tojás, 1/2 liter tej, 10 dkg cukor, 3 dkg vaj, 10 dkg darált dió, 10 dkg mazsola, 1/2 dl rum, 1/2 kg alma, 3 kanál barackíz. Az 1—2 napos süteményeket karikákra vágjuk, a tojássárgáját a cukorral és olvasztott vajjal elkeverjük, hozzáadjuk a tejet, és a felszeletelt süteményre — amit egy mély tálba helyeztünk — ráöntjük. Egy ideig benne áztatjuk. Egy szélesebb tűzálló tálat megzsírozunk és az áztatott süteményt belerakjuk, meghintve a rumba áztatott mazsolával, dióval. így rétegezve lerakjuk (mazsola helyett befőtt cseresznyét vagy meggyet adhatunk). Az almát vékony szeletekre vágjuk és a tetejét ezzel beborítjuk. Jó meleg sütőben 30 percig sütjük. Közben a tojásfehérjékből habot verünk, hozzáadjuk a baracklekvárt és a megsült tészta tetejére öntjük, elsimítjuk. 10—15 percig gyenge tűznél még addig sütjük, amíg a hab jól felemelkedik és kissé megpirul. Tűzálló tálban tálaljuk, vagy ha tepsiben sül, kockákra vágva, szedőlapáttal adagoljuk.

FELFÚJTAKHOZ VALÓ MARTÁSOK, SODÓK, ÖNTETEK Vaníliamártás
Hozzávalók: 1/2 liter tejre számítunk 2 tojássárgáját, 5 dkg cukrot, 1 kávéskanál lisztet, 1 csomag vaníliás cukrot vagy 1/4 rúd vaníliát, 1 dkg vajat. A tojássárgákat egy dl tejjel, a cukorral és liszttel elkeverjük. A tejet a vaníliával felforraljuk és forrón a tojássárgákhoz öntjük. Tűzre tesszük és folytonos keverés mellett addig főzzük, amíg sűrűsödni kezd. Forrni nem szabad a mártásnak, mert a tojássárga összecsomósodik benne. Akkor van készen, ha a kanálról nem fut le, hanem azt sűrűn bevonja. Ha a tűzről levettük, beletesszük a vajat és ezzel fényesre kavarjuk. Hidegen vagy melegen tálaljuk, tetszés szerint. Ha kihűlés közben na320

mint a vaníliamártás. Citrommártás (édes) Elkészítése hasonló az előbbihez. Csokoládémártás A vaníliamártást 2 dkg kakaóval vagy 2 szelet csokoládéval fözzük fel. amit előbb aranysárgára pirítunk. átszűrjük. így biztosabb. A továbbiakban ugyanúgy készül. reszelt citromhéjat és egy fél citrom levét keverjük hozzá. hogy elkerüljük a tojássárga összecsomósodását. 1 2 Kávémártás A vaníliamártáshoz hasonló módon készül. amitől nem mártás321 . és amikor langyosra hűlt. 2 dl erős kávét adunk hozzá. Sodók A mártások és a sodók között az a különbség. Vaníliával ízesítjük. tejszínnel vagy tejjel hígítjuk. Kevés vízzel sziruppá főzzük és úgy öntjük a tejhez. hogy az utóbbiakban a tojások felvert habja is benne van. Ha csomós lesz. Karamellmártás / liter tejhez 6 dkg cukrot veszünk. amit a tej mennyiségéből leszámítunk. de a főzés tovább tart.gyon besűrűsödik. Ez az alapja a legtöbb édes mártás készítésének. A mártásokat habüstben. gőz felett is főzhetjük. csak a tejet vanília nélkül főzzük.

Mártásos csészébe öntjük. Vaníliasodó Ugyanúgy készül. amíg az egész tömeg habos lesz. A kész sodókat melegen öntjük a felfújtakra. 10 dkg cukor. 322 . 2 tojás. azonnal tálaljuk. a liszttel és a cukorral jól elkeverjük. és tálalásig meleg vízzel telt edénybe állítjuk. mint a borsodó. Borsodó (kiadósabb) A mérték ugyanaz. Rendszerint melegen tálaljuk és tálalás előtt készítjük. Borsodó Hozzávalók: 2 dl fehér bor. sűrű krémekhez. piskótákhoz vagy más tésztafélékhez adjuk hidegen vagy melegen. A tojássárgákat 8 dkg cukorral. a liszttel és vízzel elkeverjük. A különböző ízű mártásokból is ugyanígy készíthetünk sodókat. Öntetek Az önteteket szintén felfújtakhoz.szerűen folyékonyak. a citrom héjával. A kész vaníliamártást forrón a kevés cukorral felvert tojások habjához adagoljuk és jól elkeverjük. A bort felforraljuk a citrom héjával. és forró víz felett habüstben addig verjük. mint az előbbinél. az egész tojásokkal. hozzáöntjük a forró bort és azzal együtt sűrűre főzzük. 1/2 kávéskanál liszt. A bort a vízzel. hanem habosak. 1/2citrom leve és lereszelt héja. A tojásfehérjéket ezt megelőzően a megmaradt cukorral kemény habbá verjük és a forró mártást állandó keverés mellett a habhoz öntjük. Még néhány percig habverővel keverjük. 1 dl víz.

cukorsziruppal hígítva. Készíthetjük baracklekvárral is. (Németesen szilvaröszternek nevezik. mint az előbbinél. azért jó. ehhez 2 dl málnaszörpöt adunk. LEVELES TÉSZTÁK HAJTOGATOTT LEVELES VAJASTÉSZTÁK A leveles vajastészta nem tartozik az egyszerű készítmények közé. ha kipróbáljuk néhányszor a készítését. esetleg 1—2 kanál rummal ízesítjük. 6—8 dkg cukor. rummal ízesítve. mert ugyanolyan leveles tésztát kapunk belőle. A cukorral felforraljuk. mint ha vajjal 323 . Más módon: 8 dkg cukorból 1 dl szirupot főzünk. Ne főzzük bele. Málnaöntet Hozzávalók: 1/4 kg málna.Szilvaöntet Hozzávalók: 1/2 kg szilva. 8 dkg cukor. Vaj helyett használhatjuk bátran a minőségi margarint. A készítés lényege. gondot és főleg gyakorlatot kíván. A barackokat meghámozva főzzük fel. Nagy figyelmet.) Baracköntet A mérték és az eljárás ugyanaz. Alapanyaga a liszt és a vaj. Hidegen vagy melegen tésztákhoz adjuk. hogy a többszöri hajtogatással a tészta réteges. A kimagvalt szilvát darabokra vágjuk vagy megdaráljuk. leveles lesz. De nem drága sütemény. A cukorból szirupot főzünk és a forró szirupba a málnát belekeverjük. amíg megtanuljuk.

és addig dolgozzuk. mind a liszt és a hozzá felhasznált víz jó hideg legyen. A vajat közepére helyezzük. 4. A beburkolt tésztát a nyújtófával megnyomkodjuk és téglalap alakúra kinyújtjuk. A tészta összeállítása több részből áll: 1. 21/2 dl hideg víz. de előbb a vajból is elveszünk 5 dkg-ot és félretesszük. pergamenpapírra helyezve. Most következik a negyedik hajtogatás. Az előírt lisztmennyiségen kívül még 10 dkg lisztet veszünk külön a hintésre. Hajtogatás. A tésztát háromszorosan egymásra hajtjuk. a sót és egy kis kanál ecetet vagy fél citrom levét (a savak a tésztát megkönnyítik). amikor négysze324 .készült volna. Legjobb a magyar sima liszt. közepébe öntjük a víz egy részét. ha nincs megfelelő hideg helyiségünk és jeget sem tudunk szerezni.) A pihentetés 20 percig tart. 1/2 cm vastagságúra. 1/2 kg vaj (margarin). jégre tegyük. Ezután ismét kinyújtjuk. (Hideg pincében vagy hűtőszekrényben. A vajat a liszttel gyorsan összegyúrjuk. illetve a vaj beburkolása. Azért nyáron. Mindjárt utána kinyújtjuk. ha nedves. és újra 20 percig pihentetjük. amíg a kéztől és a deszkától elválik és belül likacsos lesz. sűrű szálú ruhába csavarva préseljük ki a savóját. de úgy. ecet vagy citrom. 1 dkg só. A vaj friss és savómentes legyen. Ha nagyon lágy a vaj. lapos négyszöget formálunk belőle. hogy a hajtogatás iránya szembe legyen velünk. Most következik a lisztes vaj és a rétestészta összedolgozása. A lisztet a félretett 5 dkg vajjal elmorzsoljuk. 2. vagyis a végek befelé kerüljenek. háromszorosan egymásra hajtjuk. A téglalapra kinyújtott tésztát most háromszorosan hajtjuk össze: jobbról középre. a vajat jól beburkoljuk. Ezután következik a tészta pihentetése hideg helyen. nem tanácsos ezt a tésztát készíteni. A kimért lisztmennyiségből 5 dkg-ra valót elveszünk és a vajhoz adjuk. Ezután a tészta tetejét bevagdaljuk és 20—30 percig pihentetjük. A rétestésztát lisztezett deszkán nyújtófával négyszög alakúra kinyújtjuk. A tészta készítésének legfőbb feltétele a kellő hőfokú hűtés. esetleg jégen. Hozzávalók: 1/2 kg liszt. A liszt minősége nagyon fontos. Most a többi szükséges mennyiségű hideg vízzel középkeménységű rétestésztát gyúrunk. 3. és a tésztát minden oldalról ráhajtogatva. kb. balról középre és az egészet könyv alakban egymásra. hidegre tesszük. Mind a vaj.

a habtekercs. hosszabb ideig tartson. A vastagabb tészták sütése. Ebből készül a krémes lepény. Ha kemény a vaj. Ha a tésztát este készítjük el másnapra. hogy nyáron inkább lágyabb. Ha a tészta már sárgára sült. a vaj kifolyik. forró. csendesített utósütéssel. Ezt a hajtogatott leveles vajastésztát többféleképpen felhasználhatjuk. Az elkészített nyers tésztát nem szükséges aznap feldolgozni. sós rudak és sajtos kocka készítésére felhasználni. fedjük le papírral. Leveles vajastészták készítése A leveles vajastésztát sikeresen akkor süthetjük. Ha a tészta teteje gyorsan pirul. a sajtosrúd stb. amíg egy darabba állnak. így többször is süthetünk belőle.resre hajtjuk össze a tésztát. Ha sütőnk nem elég forró. Ha a rétestésztát jó keményre készítjük. Az éjszakai hosszabb pihenésre a tésztát celofánpapírba jól betakarjuk. a rétest is keményebbre gyúrjuk. hanem egymásra rakva. A maradék széleket sohase gyúrjuk össze. mert különben a teteje megszárad. A maradék széleket legjobb pogácsák. nem emelkedik jól fel. és a tészta nem emelkedik jól fel. hogy ha ujjunkkal gyengén beütjük. télen keményebb rétestésztát készítsünk. a búrkifli. és feldolgozásig újra pihentetjük. a habos lepény. 325 . csendesíthetjük a tüzet. töredezik. a tiroli rétes. a rétestészta is puhább legyen. a franciakrémes. tiroli rétes. hogy az utósütésnél a tészta már csak szikkadjon. Celofánpapírba és vizes ruhába jól becsavarva. Tehát összesen négyszer nyújtjuk ki. nyújtófával nyújtsuk és hajtogassuk. a vajaspogácsa. Legjobb fokmérője a rétestészta keménységének a vaj szilárdsága. mint a búrkifli. akkor este kinyújtjuk kétszer és másnap reggel újra kétszer. ha lágy a vaj. Ebből következik. jó hideg helyen több napig is eltarthatjuk. a tészta sütés közben összezsugorodik. Ezek a tanácsok vonatkoznak a hájastésztákra is. ha sütőnk már jól megmelegedett. A jól megsült tészta onnan ismerhető meg. a tészta nehéz lesz tőle.

Krémes lepény Hozzávalók 24 db-hoz: 25 dkg liszt. 2 kanál édes morzsát. Töltelék: 2 tojásfehérjét 15 dkg cukorral habbá verünk. (A tejszínhabot helyettesíthetjük sziruppal forrázott tojáshabbal is. A fedőlapot bevonjuk 20 dkg cukorból készült fondannal. 25 dkg vajból készült vajastészta. Közepére tölcsérből hosszában rányomjuk a diókrémet. Felszelése a krémeséhez hasonló. A fondant erős kávéval világosbarnára festjük. A vajastésztát 3—4 mm vékonyra kinyújtjuk és 10 cm széles csíkokra vágjuk. 1 rúd vanília vagy 11/2 csomag vaníliás cukor. hozzákeverünk 15 dkg darált diót. 25 dkg vajból készült vajastészta.) A kész vajastésztát 2—3 mm vékonyra kinyújtjuk és két akkora lapra vágjuk. ugyanolyan vastagságban tejszínhabbal megkenjük (4 dl tejszínből verünk habot).) Búrkifli Hozzávclók: 25 dkg lisztből. Ezzel az alsó lapot megkenjük. Lásd Forrázott tojáshab tölteléknek. A fenti vaníliakrém fele mennyiségét készítjük. majd amikor teljesen kihűlt. 6 dl tej. A kockák mentén vizes késsel felszeleteljük. tetejét vizes késsel elsimítjuk. sütőlemezre 326 . A krémet még melegen ráöntjük. Franciakrémes A franciakrémesnél két vékony lapot sütünk a vajastésztából. Patkószerűen meghajlítjuk. Krémhez: 6 tojás. Lapos tálra helyezzük és cukorral meghintjük. 24 dkg cukor. (Leírását lásd a Képviselőfánknál. az összehúzódásra számítva. mint a sütőlemez — valamivel nagyobb is lehet. 12 dkg liszt. citromhéjat. A másik kisült lapot egyforma kockákra vágjuk és a krém tetejére helyezzük. majd egyenletesebb tűznél rózsaszínűre sütjük. A tésztát henger alakúra felcsavarjuk és 12 cm hoszszú darabokra vágjuk. Forró sütőbe tesszük.

Egész tojással megkenjük és forró sütőben sütjük. és durvára vagdalt dióval meghintjük. fémcsöveket háztartási edényboltban készen kaphatunk. A tejszínhabot tojáshabbal is helyettesíthetjük. Úgy helyezzük a sütőlemezre. tejszínhabbal — nyomózsák segítségével — mindkét oldalán megtöltjük. Ha kihűlnek a tekercsek. A vajastésztát 2 mm vékonyságúra kinyújtjuk úgy. és habtekercs formára felcsavarjuk úgy. 5 dkg cukor.tesszük úgy. amíg egy villát vagy drótkarikát belemártva.) Közben a tojásfehérjét keményre felverjük és amikor a szirup kész. tetejét tojással megkenjük. Még melegen. óvatosan lehúzzuk a formákról úgy. Egy tojásfehérjéhez 6— 8 dkg cukrot veszünk. (Ez a próbája a sűrű cukorszirupnak. Most 2 cm széles és 60 cm hosszú csíkokra vágjuk. hogy a csíkok 1/2 cm szélesen fedjék egymást. Habtekercs Hozzávalók 8—10 db-hoz: 10 dkg vajból vagy margarinból és 10 dkg lisztből készült vajastészta. hogy a hajtás alul legyen. 327 . de házilag is készíthetünk. azon keresztül gömböt lehet fújni. Utána még a tűzhelyről levéve pár percig verjük. A cukorból szirupot főzünk egészen addig. forrón vékony sugárban. folytonos keverés közben a felvert habhoz csurgatjuk. és másik kezünkkel a formát gyengén megcsavarjuk. hogy a tészta egyik oldala 60 cm széles legyen. és a tésztából kihúzzuk. Forró sütőben sütjük. vaníliával ízesítjük. Habtekercshez való formát. Töltelék: 2 dl tejszínből felvert hab. Forrázott tojáshab tölteléknek Többféle készítményhez használhatjuk. amíg olyan kemény lesz. hogy a habverőn megáll a hab. hogy a végek alulra kerüljenek. hogy tenyerünkkel átfogjuk a tekercset.

A tészta egész felületét is megkenjük tojással. Málnából. hogy sütés közben egyben maradjon. Ha nagy szemű az eper. málnával. 42 dkg cukor.Habos lepény Hozzávalók: 25 dkg vajból és 25 dkg lisztből készült vajastészta. ízesítő anyagok. dió. Ha kakaóval ízesítjük. hogy a hajtás szét ne nyíljon. A tészta közepére hosszában helyezzük el a tölteléket. eperrel. darabokra vágjuk. A csíkokat vághatjuk derelyemetszővel is. Tetejét cukorral meghintjük. A habot a sült lapra rákenjük. Tepsi hosszúságú és 15 cm széles csíkokat vágunk. hogy az oldalak egymást fedjék. A vajastésztából két lapot készítünk úgy. Töltelék: 6 tojásfehérje. A felvágásnál is ugyanúgy járunk el. A töltelék leírása és mértéke a réteseknél található. és mindegyik kocka tetejére nyomózsákból habrózsát nyomunk. 3—4 dkg kakaót és egy csomag vaníliás cukrot adunk a habhoz. mint a krémes lepénynek. A tésztát 3—4 mm vastagra nyújtjuk. Töltelék: alma. egy-egy szem málnával vagy eperrel díszítjük. cseresznye. mint a krémes lapját. A barackot megpárolva vagy lekvár formájában adjuk a habhoz. ha kimaradt tojásfehérjénk van. A tészta szélén a vágási felületet tojással megkenjük. sárgabarackkal ízesíthetünk. és az összehajtás felületére hullámos vonalban ráhelyezzük. Most a tésztalapot mindkét oldaláról ráhajtjuk a töltelékre. A csíkokat nyújtófára csavarva ráhelyezzük a sütőlapra és ott töltjük meg. túró. A tojásfehérjéből és a cukorból az előbbi szerint forrázott habot készítünk. és úgy helyezzük rá a fedőlapot. Tiroli rétes Hozzávalók: 20 dkg vajból vagy margarinból és 25 dkg lisztből készült vajastészta. A kimaradt tésztából egy cm széles szalagokat vágunk. A tésztát forró sütőben 328 . meggy. eperből egy csészére valót veszünk. Ezt a süteményt főleg akkor készítjük. Mind alatta. amelyet kakaóval. hogy a töltelék nedvességét felszívja. mind felette jól megszórjuk morzsával.

vagy 20 dkg zsír. Félvajastésztának is nevezzük. Ennek az összeállítása is két részből áll: előbb a rétestésztát. és négyet-négyet egymásra teszünk. mert nem kell annyit hajtogatni és pihentetni. 2 dl tejföl. A vaj mennyisége a lisztnél jóval kevesebb. tetejét késsel bevagdaljuk és 15 percig pihentetjük. alulról kezdve felcsavarjuk. Két vizespohár lisztből. esetleg a fele. Mint a tekercset. hanem kelt tésztát készítünk. A rétestésztát jó vékonyra kinyújtjuk és a lisztes vajat rákenjük. Nyáron is könnyen készíthető hideg helyen. GYORSAN KÉSZÍTHETŐ LEVELES VAJASTÉSZTA A leveles vajastésztának van egy gyorsabb készítési módja is. 25 dkg vaj vagy margarin.megsütjük és ferdén felszeletelve. Természetesen a hozzávaló anyagokat készítés előtt hidegen tartjuk. amit jól kidolgozunk. Az így nyert két lapot egyenként tégla alakúra kinyújtjuk és háromba. ÉLESZTŐVEL KÉSZÜLT. Az előírt tésztamennyiségből 3 rúd rétest készíthetünk. A leveles vajastésztánál leírt készítmények bármelyikét süthetjük belőle. 329 . Cipóalakra megformáljuk. A cipókat 10 cm nagyságú négyzet alakra kinyújtjuk. HAJTOGATOTT LEVELES VAJASTÉSZTÁK A hajtogatott vajastészta egyik változata az élesztős tésztával való összedolgozása és hajtogatása. Hozzávalók: 3 vizespohár liszt. egymásra hajtjuk. egyenletesre igazítjuk és nyolc egyforma cipóra vágjuk. 18—21 darabra vághatjuk fel. késhegynyi só. melegen tálaljuk. Ennél az eljárás egyszerűbb. egy egész tojásból és egy sárgájából a tejföllel és a sóval jól gyúrható rétestésztát készítünk. azután a vajjal összedolgozott tésztát készítjük el. 1 egész tojás és 1 tojássárgája. Ezalatt a vajat vagy zsírt egy vizespohár liszttel eldolgozzuk és hideg helyre tesszük. cukorral meghintve. Ennél nem rétestésztát.

a lisztes vajat közepébe tesszük és úgy hajtogatjuk. 10 cm-es kockákra vágjuk. Egy óráig langyos helyen kelesztjük. és középforró sütőben sütjük. ahogyan a rendes. utána a tésztát feldolgozzuk. Töltelék: Lásd a Réteseknél. a rétestésztánál puhább tésztát készítünk. és forró sütőben sütjük. Először egymás után kétszer hajtogatjuk. gyúrótáblán kidolgozva. Az élesztővel és az egész langyos tejjel félsűrű kovászt készítünk. A vajat 10 dkg liszttel késsel eldolgozzuk. 1 egész tojás és egy tojássárgája. 2 dkg élesztő. Lisztezett deszkára borítjuk. Ezután még kétszer kinyújtjuk és hajtogatjuk. 35 dkg vaj. Vajaskifli kávéhoz A kidolgozott tésztát vékonyra kinyújtjuk.Hozzávalók: 1/2 kg liszt. 10—15 percig kelesztjük. kinyújtjuk. a túró felett összenyomjuk. a tojást cukorral elkavarva és a lisztet hozzáadva. majd 20 percig hidegen pihentetjük. Kávéhoz vagy ebédtésztának adjuk. 330 . 20 percig). A fél vajastésztát 1/2 cm vastagra nyújtjuk. 2 dl tej. kifliket csavarunk. só. juk és hidegre tesszük. Utána cukorral meghintjük. tetejét cukros tejjel megkenjük és pirosra sütjük. Közepére túrótölteléket teszünk. háromszögeket vágunk belőle. Túrós táska Hozzávalók: félvajastészta az előbbi mérték szerint. margarin vagy 30 dkg zsír. Ha jól megkelt (20—30 perc). tégla alakúra formál-. A tészta sarkait tojással megkenjük. azután hűvös helyen lehűtjük (kb. leveles vajastésztánál leírtuk. A tepsibe rakott tésztát sütés előtt 10—15 percig rendes hőmérsékletnél pihentetjük. 5 dkg cukor. háromszorosan és négyszeresen. 3 cm távolságra helyezzük egymástól. kissé megnyújtjuk.

A lisztet tejföllel. Disznóöléskor minden háziasszony szívesen félretesz egy darab hájat. utána ruha között megszikkasztjuk. megdaráljuk és azután mérjük ki pontosan a kívánt menynyiséget. ha hideg helyen tartjuk. A háj több napig friss állapotban marad. de uzsonnatésztának hidegen is nagyon finomak. rostjait eltávolítjuk. alulról kezdve feltekercseljük és 1 cm széles korongokra vágjuk. de készítésükhöz vaj vagy margarin helyett friss. Tetejét tojással megkenjük. egy tojássárgájával és az élesztővel 331 . 1 tojás kenéshez. HÁJAS TÉSZTÁK A hájas tészták szintén a hajtogatott leveles tésztákhoz tartoznak. 10 percig langyos helyen kelesztjük. Az élesztőt 1 dl langyos vízzel és cukorral megkelesztjük. Az élesztős vajastészták készítményei igen kedvelt meleg tészták. 1 kávéskanál cukor. hogy abból pogácsát süssön. 25 dkg háj. Ezért készítés előtt tanácsos a hajtogatott leveles vajastésztáról szóló utasításokat elolvasni. Egyenletes. 1 kávéskanál só. 5 dkg zsír. 2 dkg élesztő. nyers sertéshájat használunk. Cukor. az eltérés az anyagok összeállításában van. A hájat 1/2 órán át hideg vízben áztatjuk. Az élesztős tésztát 1/2 cm vastagra.és diókeverékkel megszórjuk. A háj előkészítése. Az elkészítés munkamenete majdnem azonos a hajtogatott vajastésztáéval. Töltelék: 20 dkg darált dió. 1 tojás. sóval.Diós csiga Hozzávalók: élesztős vajastészta az előbbi mérték szerint. Hártyáit. 1 kanál tejföl. Zsírozott sütőlemezre helyezzük 6 cm távolságra egymástól. 40 cm szélesre kinyújtjuk. Hájas pogácsa Hozzávalók: 50 dkg liszt. 20 dkg porcukor. Többféle elkészítési módját ismerjük: élesztővel kelesztve vagy anélkül. nem túl forró sütőben — hogy a dió meg ne égjen — pirosra sütjük. zsírral. Nedvesített kenőtollal áthúzzuk.

a háj 1/3 részét rákenjük. A hájat 10 dkg liszttel jól eldolgozzuk és hidegre tesszük. 30 percig pihentetjük. A kinyújtást és hajtogatást még kétszer megismételjük. A megmaradt liszttel és a többi előírt anyaggal rétestésztát készítünk. nyújtófával előbb kissé ellapítjuk. A rétestésztát vékonyra kinyújtjuk. 1 egész tojás. téglalap alakúra kinyújtjuk és négyszeresre összehajtjuk. felcsavarjuk és nyújtófával kissé szétnyomkodjuk. mint a hajtogatott vajastésztánál láttuk. hogy a tojás az oldalára ne csurogjon. hűvös helyen 1/4 óráig pihentetjük. felcsavarjuk és pihentetjük. Utána a tésztát vékonyra kinyújtjuk és a lisztes hájat egyszerre a tésztára kenjük. tetejét megvagdossuk. Három részbe hajtva. Jó forró sütőben sütjük. Az utolsó pihentetés után ujjnyi vastagra kinyújtjuk. szódavíz vagy víz. mert ez akadályozza a tészta növekedését. Az egészet felcsavarjuk. amit darálás után habosra kavarunk és három részre osztunk. 1 csapott kávéskanál só. 40 dkg tisztított. amit a deszkán jól kidolgozunk és 15 percig pihentetünk. 332 . pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A kenésnél vigyázzunk. most már csak háromszorosra összehajtva. 1 dl fehér bor (helyette esetleg 1 kanál ecet).rétestésztának dolgozzuk ki a szükséges víz hozzáadásával. A háj 2/3 részét hasonló módon két részben a kinyújtott tésztára kenjük. darált háj. tojással megkenjük. 2 kanál jó tejföl. 20 percig hideg helyen pihentetjük. Hájas tészta bármilyen készítményhez Hozzávalók: 70 dkg liszt. ugyanannyi cukor. Ezalatt elkészítjük a hájat.

mint a leveles vajastésztánál leírt tiroli rétes. Egy sütőlemez hosszában két csíkot helyezünk el. egyenes vonalban egymásra hajtva. kisülés után cukorral meghintjük. Ezzel az eljárással emelkedik fel legszebben a hájas tészta. közepére sűrű savanykás lekvárt teszünk. s a gyűrű közepét savanykás lekvárral vagy dzsemmel megtöltjük. mert a hájas tészta jóval nehezebb a vajastésztánál és a közepe nem sül át jól. Tiroli rétes hájas tésztából Ugyanúgy készül. Arra azonban vigyázzunk. Azért a krémes lapokat inkább széles csíkokban süssük. 6 cm-es négyszögeket vágunk. Hájas gyűrű vagy kosár A kidolgozott és jól lehűtött tésztát közepes nagyságú fánkszaggatóval kivágjuk. Krémes lap Ugyanebből a tésztából krémes lapokat is készíthetünk. A tésztát párolt almával vagy diótöltelékkel is tölthetjük. A teljes karikákat vízzel megkenjük. mint a vajastésztáé. hogy a lap ne legyen túl széles. Világossárgára sütjük. 20 percig hideg helyen ismét pihentetjük. minden másodiknak közepét kisebb formával kiszúrjuk.tehát a csavarással együtt összesen négyszer hajtogatjuk. s rájuk helyezzük a kiszúrt karikákat. 333 . Sütési ideje több. Párnacsücske A kidolgozott hájas tésztát 1/2 cm vastagra kinyújtjuk. Készíthetjük párnaalakra. háromszögbe összehajtjuk és jó forró sütőben rózsaszínűre sütjük. Igyekezzünk a lapokat minél vékonyabbra nyújtani.

KÜLÖNBÖZŐ LEVELES TÉSZTÁK Tejfölkifli vagy párna Hozzávalók: 3 csésze liszt. Nagyon vékonyra kinyújtjuk. Utána legalább két óráig hűvös helyen pihentetjük. 1 kanál porcukor. egymásra hajtjuk és egyenletes. jó tűznél világossárgára sütjük. csipetnyi só. Túrókifli Hozzávalók: 20 dkg vaj. Kiflinek felsodorjuk. csipet sóval gyorsan. jól Összedolgozzuk. közepébe lekvárt teszünk. lekvár. Forrón megforgatjuk vaníliás cukorban. Az anyagokat széles kés segítségével gyorsan összegyúrjuk. Kerek fánkszaggatóval kiszúrjuk. élesztővel. . 3 dkg. háromszögekre vágjuk. 25 dkg lekvár. A tésztát 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk (hajtogatni nem kell). háromszor egymás után pihentetés nélkül hajtogatjuk. a lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk és a tejföllel. 20 dkg liszt. 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk és mint a hajtogatott tésztát. élesztő. 1 csésze jó sűrű tejföl. Az élesztőt egy evőkanál tejben feloldjuk. 1 csésze vaj vagy szűken mért zsír. 20 dkg száraz túró. lekvárral megkenjük. jó forró sütőben sütjük és még forrón vaníliás cukorban megforgatjuk. só. A tésztából cipót formálunk.

és a tésztát egy óráig pihentetjük.SÜTEMÉNYEK Égetett vagy forrázott tészták Ide tartoznak azok a tészták. (2—3 perc. amelyeknél a lisztet előbb fövő vízzel megforrázzuk. Képviselőfánk Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt. mindegyik tojással külön-külön jól elkeverjük. telejét simára igazítjuk. egyszerre hozzáöntjük a lisztet és fakanállal addig keverjük. belsejét — ami kevés hártyaszerű tészta — kiszedjük és az üreget vaníliakrémmel megtöltjük. Egy 3 literes fazékba 2 dl forró vizet öntünk és hozzáadjuk a zsírt. 10 dkg zsír. 2 dl forró víz. Tetejét vaníliás cukorral meghintjük vagy ka335 .) A tűzről levéve. 5 egész tojás. Ha a zsír elolvadt és a víz forr. Igen fontos a sütés. 15—20 percnyi sütés után még 5 percig csendesebb tűznél. hozzáadjuk egyenként a tojásokat. Ha nem sül elég ropogósra a tészta. s míg forró. Legismertebb készítmény ezek közül a képviselőfánk. Egyenletes. utána tojásokkal elkeverjük és sütőben vagy zsírban sütjük. 2 cm-es darabokra felvágjuk. Az egyenletes kiszaggatás leggyorsabb módja. A sütő ajtaját 15 percig nem szabad kinyitni. amíg összeáll. rövidesen ellágyul. s golyó alakra megformáljuk. vagy vízben kifőzzük. ha a tésztát lisztezett deszkán 2 cm-es vastagságra kisodorjuk. jó meleg sütőbe tesszük. Egy zsírozott sütőlapra 6 cm távolságban diónagyságú halmokat rakunk. mert a tészta összeesik. Sütés után az alját félig levágjuk. ropogósra sütjük.

de csak nagyon gyéren. ami sokáig nyúlósan tartja és a fánkok tetejét belemártjuk. A zsír ne legyen túl forró. gyors fánk. Először befedve sütjük. könnyedén a tojáshabot. 15 dkg cukor. Készíthetjük úgy is. 10 dkg liszt. a fánkok felrepedeznek és háromszor nagyobbra duzzadnak. A tej 2/3 részét forrni teszszük a vaníliával. hogy a fánkokat apróbbra szaggatjuk. Levéve a tűzről. 8—10 percig sütve. A tojássárgákat elkeverjük a megmaradt cukorral. hozzáadjuk a forró tejet és a tűzhelynél addig főzzük folytonos keverés mellett. Baracklekvárt adunk hozzá. Hideg porcelán tálba kiöntjük. kakaós cukorban forgatjuk meg (10 dkg cukor. a megmaradt hideg tejjel. kiadós. A karamellbe mártást azonban töltés előtt végezzük. amíg olyan sűrű nem lesz.ramellbe mártjuk. s kisütés után vaníliás. A fánkokat lyukas lapáttal kiszedjük. 50 dkg zsírt vagy olajat megforrósítunk egy 2 literes lábasban. Egyszerű. 3 dkg kakaó. A megmaradt zsírt főzésnél felhasználhatjuk. 6 dl tej. a zsírt jól lecsurgatjuk. vaníliás cukorral meghintve. melegen tálaljuk. 336 . 1/2 rúd vanília vagy egy csomag vaníliás cukor. mert akkor nem nőnek meg a fánkok. majd félretesszük. A kidolgozott tésztát gyengén megsózzuk. megfordítás után fedő nélkül. A tojásfehérjéket habüstben a cukor kétharmadával gőz felett keményre verjük. Óvatosan bánjunk vele. hozzáadagoljuk részletekben.) Ezt nevezik ördögpirulának. hogy elválik a lábas aljától. Hozzávalók a vaníliakrémhez: 5 tojás. hozzáöntühk pár csepp ecetet. Így közepes forróság mellett. Kanállal diónyi nagyságú tésztadarabokat szaggatunk bele. mert a forró karamell u j jainkat könnyen megégetheti. amíg forró. a liszttel. Forrázott fánk (ördögpirula) A képviselőfánk tésztaanyagát készítjük el. 1—2 órát pihentetjük. 20 dkg cukrot világossárgára pirítunk. mert a fánkok nagyra nőnek.

azt körülrajzoljuk és ollóval kivágjuk. a sárgáját csészébe tesszük. A nagyobb masszát tovább. A tortakészítés sorrendje: a sütő megmelegítése.) A tojásokat szétválasztjuk. Mindig jól bemelegített sütőben.vagy kristálycukor. Ha lábasban sütjük a tortát. Sütési idő: 30—40 perc. az utolsó 10 percben mérsékelt tűzzel. de ezzel már nem verjük. gyorsabb. középhőmérsékletű tűznél sütjük kb. tej vagy más nedvesítő anyag. ezért sütőporral a tésztát lazítjuk. az anyagok kimérése. A tortaformát nagyságának megfelelően vékony papírral kibéleljük. Lehetőleg porcukrot használjunk. Tehát a liszt és a cukor azonos súlyú legyen. Alapanyaguk: liszt. ami a tésztát szintén lazábbá teszi. akkor is hasonlóképpen készítjük elő. amellyel még tovább verjük. Egyenletes. a lisztet szitálva vagy tésztaszűrőn keresztül hintsük az anyagokhoz. egyszerű és gyors. A tortasütőbe öntjük az anyagot. vagyis a tortaformát ráhelyezzük a papírra. 6 kanál por. (Ajánlatos keverőgéppel verni. Piskóta Hozzávalók: 6 egész tojás. amíg fényes és jó kemény lesz.Kevert tészták A kevert tészták készítése olcsó. egyenletes középhőmérsékleten süssük. késhegynyi szódabikarbóna. (6—7 tojásból készült anyagot 3 literes lábasban sütünk. fakanállal elkeverjük.) Végül lassan adagolva hozzászitáljuk a szódabikarbónával elkevert lisztet. mivel a cukor nehezebb. könnyebb a kidolgozása. amivel szintén még verjük kb. 30 percig. mint a cukrot. tetejét simára igazítjuk. 337 . a tortasütő előkészítése és végül a hozzávalók feldolgozása. cukor. A habot jól felverjük és utána adjuk hozzá kanalanként a cukrot. Most hozzáadjuk egyenként a tojássárgákat. 6 kanál grízes liszt. a fehérjét habüstbe vagy mély porcelántálba. 4—5 percig. A sütőport mindig a liszt közé kell vegyíteni. hanem csak könnyedén. A lisztet púpozottabban mérjük.

Hozzávalók: 4 egész tojás. vékony késsel körülvágjuk. és a tésztát — a ruha segítségével — többször ki-begöngyöljük. Kiadósabb és olcsóbb. mert a tészta könnyen összeesik. 20 dkg liszt. hanem nagyobb tepsiben sütjük. Töltésnél óvatosan kinyitjuk. a teteje nem horpad be. de hosszadalmasabb. A kész tészta tapintása rugalmas. azután az oldalát éles. összegöngyölve hagyjuk kihűlni. és a tüzet csendesítsük. mert a cukor hamar megég. az ne legyen túl forró. hogy ujjnyi vastag tésztát kapjunk. 1 késhegynyi szódabikarbóna. A papíron maradt piskótaréteget lekaparjuk és összegyűjtjük édesmorzsának. Ma nagyon sok háziasszony takarékosságból. fehér papírt tegyünk rá. A tojássárgákat 20 dkg cukorral és 4 evőkanál vízzel 25—30 percig folyamatosan kavarjuk. A tortát hűvös helyiségbe visszük. Ha a teteje sütés közben erősen barnul. gyümölcsízzel vagy krémmel megkenjük és újra feltekerjük. vizespiskótát készít. de nem tortaformában. a torta kemény kérget kap és a belseje nem sül át. Vizespiskóta Az előbbi leírás a piskótatészta hagyományos készítési módja. mert a tojást vízzel szaporítjuk. és csak kihűlés után vágjuk fel. Sütés után tiszta konyharuhára borítjuk. így sohasem reped meg. Amikor az anyagot a sütőbe betesszük. mint az előbbi készítési mód. és a papírt a tetejéről lehúzzuk. amikor a tojás drága. főleg.40—50 percig is süthetjük. 338 . gyengén lisztezett deszkára kiborítjuk. Piskótatekercs A piskótatésztához hasonlóan készül. s ha az teljesen száraz. 8 kanál víz. keményre verjük és 5 dkg cukorral továbbverjük. a tészta készen van. 25 dkg porcukor. a papírt lehúzzuk róla. pár percig még szikkadni hagyjuk. A tojásfehérjékhez hozzáadjuk a 4 kanál vizet. Mikor a tortát kivettük a sütőből. Próbatűvel megszúrjuk a közepét. A sütő ajtaját 10 percig ne nyissuk ki.

1 sütőpor. 30 percig sütjük. 4 egész tojás. és gyümölcsízzel megkenjük. Kiborítás után. 1 citrom héja és leve. mint a rendes piskótánál. azzal tovább keverjük. A továbbiakban úgy járunk el. alapjára visszafordítjuk. Az egész tojásokat a cukorral jó habosra elkeverjük. mint minden tortát. 30 dkg liszt. citromhéj. 4 kanál forró víz. hozzákeverjük a tojás sárgához. 25 dkg cukor. egyenletes tűznél sütjük. A továbbiakban úgy járunk el. 20 dkg darált mák. 3 dl tejföl. beleszitáljuk a sütőporral elvegyített lisztet és végül 2 részletben a felvert kemény habot. 1 sütőpor.A liszt felét. ha kihűlt. Zsírozott. hozzáadjuk kanalanként a tejfölt. Kiborítva. végül a sütőporral elvegyített lisztet apránként hozzászitáljuk. 1/4 liter tej. 20 dkg liszt. Vékony papírral bélélt tepsiben. hosszában kettévágjuk. 339 Máklepény . alapjára visszafordítják. amiben a szódabikarbónát elvegyítettük. vagy bármilyen krémmel töltjük. sima alapját használjuk felső lapnak. Négy tojásból készült és jól kidolgozott vizespiskóta nyolc tojásból készült rendes piskótának felel meg. s az egyenletes. 1 sütőpor és citromhéj. mint az előbbieknél. azután a többi liszttel és a fennmaradt habbal könnyedén elkeverjük. lisztezett tepsibe öntjük. és még jó 5 percig keverjük. amivel még 10 percig keverjük. Hozzávalók: 3 egész tojás. Vizespiskóta (más módon) Hozzávalók: 25 dkg porcukor. Tejföl piskóta (kevert) Hozzávalók: 3 egész tojás. mint a rendes piskótát. A tojássárgákat a cukorral. egyenletes középhőmérsékletű tűznél kb. Hozzáadjuk a finomra reszelt citromhéjat. 25 dkg porcukor. 20 dkg liszt. hozzáadjuk a hab felét. Ezután belekeverjük egyenként a 4 kanál forró vizet. a citrom levével 15 percig keverjük.

A tepsiben kockákra vágjuk fel. Meggyes lepény Hozzávalók: 20 dkg liszt. A vajat habosra keverjük a 15 dkg cukor felével és egyenként hozzákeverjük a tojássárgákat. hozzáadjuk a mákot. Cseresznyés lepény Hozzávalók: 6 egész tojás. és lassan sütjük. megcukrozzuk és melegen tálaljuk. Kockára szeleteljük. lisztezett tepsibe tesszük. A tojásfehérjéket felverjük habnak a cukor másik felével. 12 dkg finom morzsa. felhígítjuk a maradék tejjel. Tetejét cukormázzal bevonhatjuk. Papírral kibélelt tepsibe öntjük. 4 egész tojás. azzal is simára verjük. A morzsát és a habot felváltva adjuk a tojássárgákhoz. Végül gyengén elkeverjük a hozzászitált liszttel. tetszés szerint szeleteljük. vaníliás cukorral meghintjük. 80 dkg kimagvalt meggy és hozzá még 10 dkg cukor. s ha fényes. zsírozott. 20 dkg vaj vagy margarin. Kizsírozott tepsibe öntjük és a levétől lecsurgatott cseresznyét a tetejére rakjuk. 15 dkg cukor. végül a megmaradt habbal az egészet könnyedén elkeverjük. a sütőporral elvegyített lisztet. a habot jó keményre felverjük. hozzáadjuk a cukor másik felét. Amikor elkészült. A meggyet kimagozzuk. Mérsékelt tűznél pirosra sütjük. 6 dkg vaj. 20 dkg cukor. 1/2 citrom héja. kissé benyomkodjuk. középhőmérsékletű tűznél 25—30 percig sütjük.A tojásokat a cukorral és a tej felével jól elkeverjük. Ha kihűlt. 1/2 kg kimagvalt cseresznye. a levétől gyengén kinyomkodjuk és a tésztára szórjuk. jól kikeverjük. A tojássárgákat a vajjal és a cukor felével habosra keverjük. néhány percig szikkadni hagyjuk a tepsiben. cukorral lehintjük. 340 . Egyenletes. Melegen vagy hidegen egyformán jó. hozzáadjuk óvatosan a tojássárgákhoz. ráhintünk 10 dkg porcukrot. Készíthetjük eltett cseresznyével is.

2 dl tej.Úgy készítjük el. 1 sütőpor. a tetejére vágott diót hintünk és egyenletes középmeleg sütőben 25—30 percig sütjük. 20 dkg liszt. Deszkára kiborítjuk. sütjük. végül a lisztet a sütőporral. 341 . 3 egész toiás. 2 egész tojás. és vaníliás cukorban megforgatjuk.Lekváros lepény Hozzávalók: 20 dkg liszt. hozzákeverjük kanalanként a 3 kanál lekvárt. 25 dkg cukor. 3 kanál lekvár. 10 dkg vaj vagy margarin. 25 dkg porcukor. és a maradék tejjel hígítjuk. 1 sütőpor. A tojást a vajjal előbb habosra keverjük. tetszés szerint darabokra vágjuk. és ha kihűlt. a szódabikarbónával elkevert lisztet és végül a 2 tojás keményre vert habját. 1/4 liter tej. a cukrot és a kakaót. zsírozott. Kisebb méretű. 5 dkg vágott mandula.vagy mogyorólepény Hozzávalók: 8 dkg vaj vagy margarin. 10 dkg dió. 10 dkg vaj vagy margarin. mint az előbbit. 2 egész tojás. 1 dl jó tejföl. Jól kidolgozzuk és mint az előbbi tésztát. Lekváros lepény (más módon) Hozzávalók: 35 dkg liszt. egy citrom héja. Kakaós lepény Hozzávalók: 1 egész tojás.vagy málnalekvár. 10 dkg darált dió vagy mogyoró. Sokáig eláll. 25 dkg cukor. 3 kanál barack. Kiborítjuk. 10 percig keverjük. hozzáadjuk a tej felét. citromhéj. még forrón jó éles késsel kockákra vágjuk. 4 dkg kakaó. Dió. A vajat habosra keverjük a cukorral és a tojássárgákkal. lisztezett tepsibe öntjük. 1 sütőpor. Tortaalapnak is felhasználható. egy késhegynyi szódabikarbóna. 5 dkg vaj vagy zsír. 20 dkg cukor. 25 dkg liszt.

1/2 sütőpor. hogy gyengén megpiruljon. A vajat a 4 dkg cukorral habosra keverjük. a tésztára öntjük. A 4 tojásfehérjét kemény habbá felverjük. A vajat habosra keverjük a cukorral. gyenge tűznél 10 percig szárítjuk. 342 . 1 dl tej. 10 dkg lekvár. Deszkára borítjuk. A tésztát jól kidolgozzuk. hogy könnyen verhető puha tészta legyen. 10 dkg darált dió. vagy az egész tésztát hosszában kettévágjuk. s közepét megkenjük lekvárral. úgy adjuk a tésztamasszához. Hozzávegyítjük a sütőporral elkevert lisztet.) Ha a tészta kihűlt. majd hozzávegyítjük a darált diót és végül könnyedén az egész tojáshabot. 10 dkg vaj. Melegen kockákra vágjuk. Női szeszély Hozzávalók: 4 dkg vaj. 4 dkg + 25 dkg kristálycukor. hozzáadjuk a citrom levét és lereszelt héját. 1 citrom. 30 dkg liszt. Tetszés szerinti szeletekre vágjuk. a 25 dkg cukorral könnyedén elkeverjük. (A mogyorót előtte rövid időre sütőbe tesszük. ruha között a héját ledörzsöljük és megdaráljuk. mérsékelt tűznél lassan. hozzáadjuk a 4 tojássárgáját. elsimítjuk. Papírral bélelt tepsiben. s fagyos zsírral bekent sütőlemezre 1 cm vastagon rákenjük. Ha megsült a tészta. 30 percig sütjük (amíg már nem ragad a próbatűre). a lisztet. amit előbb kevés tojáshabbal erőteljesebben kavarunk. kb. a papírt csak kihűlés után húzzuk le róla. Langyos helyen 30 percig kelesztjük. tetejét lekvárral megkenjük. Világos rózsaszínűre sütjük. egyenként hozzákeverjük a tojássárgákat. 20 dkg liszt. Tetejét vaníliás cukorral meghintjük és tetszés szerint szeleteljük.Az anyagokat az előbbiekhez hasonlóan állítjuk össze és sütjük. Kevert linzer Hozzávalók: 5 tojás. 1 dkg élesztő. hosszában kettévágjuk és lekvárral megkenjük. 4 egész tojás. 15 dkg cukor. langyos tejben feloldva az élesztőt. nagyon kevés sót és még annyi langyos tejet. Tortaalapnak is felhasználható.

20 dkg vaj vagy margarin. Az élesztőt langyos tejjel és cukorral felfuttatjuk. tejet. cukor. hogy a vaj megtartsa keménységét. a formálást végezzük el kézzel. csak a legszükségesebb mozdulalokat. Rákenjük a tölteléket. gyorsan összedolgozzuk. hogy a csava343 . A vaj helyett 80 százalék zsírt vehetünk. Utána 2 nagyobb vagy 4 kisebb cipót formálunk belőle. A lisztet mindig előbb a vajjal vagy zsírral dolgozzuk el. Általában hidegen és gyorsan gyúrjuk össze. 25 dkg vaj. ezért az ilyen tésztákhoz lazító anyagnak sütőport használunk. a széleit 2 cm szélességben üresen hagyva. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk hozzáadjuk a jól felvert egész tojásokat. pici só. 5 dkg cukor. 2 dkg élesztő. Vaj helyett minden linzerhez hasonló arányban margarint is használhatunk. és két órán át deszkán letakarva pihentetjük. porcukrot. Ha hosszúkásra akarjuk készíteni. ÉLESZTŐS OMLÓS TÉSZTÁK Diós és mákos patkó (beigli) Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Az élesztős linzerek átmenetet alkotnak a kelt tészták és az omlós tészták között. ha patkó formára. 2 dl tej.Omlós tészták vagy linzerek Alapanyaguk a liszt. téglalap alakúra. Egyes linzereknél lazító anyagként élesztőt használunk. melyet mindig a liszttel keverünk össze. 1 egész tojás. Az olcsóbb linzereknél a vajat zsírral. aludtejjel pótoljuk. az élesztőt. tejjel. vagy margarin. összecsavarjuk úgy. Ezért lehetőség szerint késsel dolgozzuk el. akkor oválisra nyújtjuk 1/2 cm vastagságúra. Általánosan ismert összetétel: 10 dkg cukor. Ezeket természetesen előírás szerint keleszteni is kell. 30 dkg liszt. összeállítás után hideg helyen pihentetjük. 2 egész tojás. vaj. így 20 dkg vajat 16 dkg zsírral helyettesíthetünk. sót. azután adjuk hozzá a porcukrot és a többi anyagot. Ezenkívül egyes tésztáknál még más anyagok is jöhetnek a tésztához. ami a süteményt lényegesen olcsóbbá teszi.

tetejét egész tojással megkenjük. összekeverjük. ha a töltelékben sok a cukor. A megkelt tésztát nem 4 cipóba. Pozsonyi kifli Hozzávaló ugyanaz. Sütőbe helyezés előtt az oldalait hegyes villával gyengén megszurkáljuk. A sütő ajtaját ne nyitogassuk. Máktöltelék: 30 dkg darált mák. A tejet felforraljuk.és máktöltelékkel. Diótöltelék: 30 dkg dióbél. Ha vegyesen készítjük dió. 10 dkg mazsola vagy apró kockákra vágott birsalmasajt. vagy ha a sütő nem volt elég forró. és egy órán át langyos helyen kelesztjük.rás vége alul legyen. több tej hozzáadásával. 5 dkg dara vagy liszt. A tésztát hűtjük. ebbe beleöntjük a diót. ha meleg helyen túlkelt a tészta. mint a diós és mákos patkónál. a töltelékek fele mértékét vesszük. Ehhez is adhatunk mazsolát vagy birsalmasajtot. hogy ne repedjen fel. 20 dkg cukor. ettől lesz a színe márványos. levéve a tűzről hozzákeverjük a morzsát és a többi anyagot. és forró sütőben 25—30 percig sütjük. Sütőlemezre helyezzük. Mikor reped meg a patkó tésztája? Ha a tésztát puhára készítettük. vaníliapor vagy citromhéj. citromhéj. 3 dl vízből a cukorral sűrű szirupot főzünk. hozzáöntjük a darával elkevert mákot és végül a cukrot. Mindkét tölteléket hidegen kenjük a tésztára. 20 dkg porcukor. ovális 344 . ha túl sok a töltelék. hanem 30 db kis golyóba osztjuk. 10 dkg finom édes morzsa. Utána kenjük át tojásfehérjével és 1/2 órára tegyük hideg helyre. 3 dl tej.

az élesztőt. Kelesztése. 2 kanál cukor. 3 dkg vaj. 25 dkg vaj. a lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk. A kígyórétest tölthetjük dió. Mindezeket összekeverjük és végül hozzáadjuk a két tojás felvert habját. 4 cipóra osztjuk. sót. 1 kanál cukor. A töltelékkel megkenjük a széleit — 1/2 cm-t szabadon hagyva — és patkó alakú kifliket formálunk belőle. hozzákeverjük a cukrot. Tejjel. könnyedén összegyúrjuk. 2 tojássárgája. végeit befelé hajtva. Most a bevagdalt széleket keresztbe. kenése ugyanúgy történik. csipetnyi sót és végül a lisztet. 1 egész tojás és 1 tojássárgája. 20 dkg margarin vagy 15 dkg zsír. 1 dl tejföl. két lapot túróval. Deszkára kitéve.alakra nyújtjuk ki. tojással megkenjük és jó meleg sütőben gyorsan megsütjük. hozzáadjuk a cukrot. megcukrozzuk. cseresznyével. Túrótöltelék: 1/2 kg túró szitán áttörve. 3 kanál cukor. só. Két lapot töltünk almával. meggyel. kevés tej. margarin vagy 20 dkg zsír. a megkelt élesztőt. 2 dkg élesztő. frissen tálaljuk. Mint a rétest. Almatöltelék: mint az almás bélesnél. A cipót henger alakúra sodorjuk és kb. A lap hosszabbik oldalait 8 cm szélességben bevagdaljuk. mint a patkóé. tejföllel összeállítjuk és deszkán egy órát pi345 . ha a túró nem elég száraz. 2 dkg élesztő. 40 cm hosszú és 25 cm széles lapot nyújtunk belőle. a vajat mély tálban jó habosra keverjük. A simán maradt közepét hosszában darával vagy finom morzsával megszórjuk és ráhelyezzük a tölteléket. Porhanyós kifli (tojás nélkül) Hozzávalók: 50 dkg liszt.és máktöltelékkel vagy kemény szilvalekvárral. kevés langyos tej. egymásba hajtogatjuk. a tojást. 1 kanál dara. Az élesztőt a szokott módon kevés tejben megáztatjuk. ferdén szeletekre vágjuk. Kígyórétes Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Az élesztőt 1 dl langyos tejben egy kockacukorral felfuttatjuk.

346 . Sütőlapra helyezzük 5 cm távolságra egymástól. kifliket formálunk belőle. 30 dkg liszt. hideg vízzel telt fazékba tesszük és addig hagyjuk benne (kb. 10 dkg vaj vagy margarin. Egy tiszta asztalkendőt liszttel meghintünk és a tésztát lazán belekötjük. só. Bevonat: 20 dkg cukorból és 2 dkg kakaóból készült fondan. 2 dl tejföl. hozzáadjuk a porcukrot és egy tojással összeállítjuk. 1 óra). A lisztet a vajjal elmorzsoljuk. 1 tojás. apró cipókat vágunk és a cukorban megforgatva 10 cm hosszú rudakat sodrunk. kifliket formálunk belőle. lekvárral. jól kidolgozzuk. Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk. 3 mm vékonyra kinyújtjuk. és közepes tűznél világos rózsaszínűre sütjük. amíg feljön a víz tetejére. A deszkát kristálycukorral meghintjük. 12 cm széles. sütőlemezre helyezzük. és azt nyújtófával 3 mm vastag és kb. széleit egyenesre vágjuk és külön-külön megsütjük. nagy fánkszaggatóval karikákat vágunk. hogy a növekedésre hely maradjon. 20 dkg kristálycukor a hintésre. Forró sütőben megsütjük és forrón vaníliás cukorban megforgatjuk. Hengerré formáljuk. 2 dkg élesztő. 1/2 órát pihentetjük. a tésztát ráborítjuk. citromhéj. és 3 egyenlő részre vágjuk. 20 dkg vaj vagy margarin. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk és a hozzávaló anyagokkal meggyúrjuk. Vízen kelt kifli (nagykunsági lakodalmi sütemény) Hozzávalók: 1/2 kg liszt. gesztenyével vagy máktöltelékkel megkenjük.hentetjük. 2 tojássárgája. 1 dl tej. Töltelék: 20 dkg lekvár vagy vegyesíz. A lapokat nyújtófára csavarva. Az egyes darabokból tepsi hosszúságú rudakat sodrunk. egyforma lapokká nyújtjuk. Fakanál nyelére felfüggesztve. ÉLESZTŐ NÉLKÜLI OMLÓS TÉSZTÁK Orleans szelet Hozzávalók: 10 dkg cukor.

pár csepp citromlével ízesítve vagy cukrászfestékkel (illetve meggy kompót levével) rózsaszínűre festhetjük. Bevonat: 2 tojássárgája. A tojássárgákat a finomra szitált porcukorral és vaníliás cukorral jó habosra keverjük. hosszúkás szeletekre vágjuk. s a lekvárral összeragasztott tészta tetejére rákenjük. tepsibe helyezzük. megformázott és hosszú.) A megsült lapokat még melegen lekvárral megkenjük és a három részt összeragasztjuk. 1 sütőpor. Sokáig elálló sütemény. rácsokat készítünk belőle. 6 dkg cukor. és lekvárral megkenjük. és egymásra 347 . hozzávegyítjük a cukrot. Gyorsan összegyúrjuk és ha van idő. kinyújtjuk. 20 dkg porcukor. A tésztát keskeny. 25 dkg margarin vagy 15 dkg zsír. A tésztát 10 percre langyos sütőbe helyezzük. 2 dkg kakaóporral megfestjük és ezzel a tésztát bevonjuk. csak más bevonat jön a tetejére. Kihűlve 3 cm széles és 8 cm hosszú szeletekre vágjuk. 1 tojás. 1 csomag vaníliás cukor. 1/2 óráig hidegen pihentetjük. azután a tisztított mazsolát és fekete szőlőt egyenletesen szétszórjuk a tészta tetején. 10 dkg mandula. 5 dkg apró fekete szőlő. A tészta 2/3 részét tepsi hosszúságúra kisodorjuk. vagy citrommázt keverünk (lásd a Citrommáznál). 1 dl tej vagy 1 kanál tejföl. 5 dkg mazsolaszőlő.(Sütés előtt villával megszurkáljuk. 10 dkg darált dió (ez el is maradhat). hogy ne hólyagosodjon fel a tészta. A lisztet elvegyítjük a sütőporral. a diót és a többi anyagot. citromhéj. Töltelék: 15—20 dkg lekvár. elmorzsoljuk a margarinnal. Rácsos linzer Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Kakaó helyett hagyhatjuk a bevonatot fehéren is. vékonyra vágott mandulát a bevonatra szórjuk. hogy a bevonat jól megkössön. Az előre elkészített. Jókai szelet Az előbbihez hasonlóan készül a tésztája. A megmaradt anyagot vékonyra kisodorjuk. A 20 dkg cukorból fondant készítünk (lásd a Fondankészítésnél). fahéj.

esetleg a kettő vegyesen. Az alsó lapot valamivel nagyobbra készítjük. mint az előbbinél. a cukrot és végül a tojások felvert habját. 2 tojássárgája. 25 dkg vaj vagy margarin. egy késhegynyi sütőpor. hozzáadjuk a habosra kevert vajat. előbb ruhán keresztül kinyomkodjuk vagy több darát hintünk a tésztára. ferde téglalapokra szeleteljük. A töltelékhez a túrót áttörjük.vagy meggylekvár. Rácsos linzer (finomabb) Hozzávalók: 25 dkg liszt. és ha kihűlt. Ha a máz megszilárdul. ha már langyosra hűlt. fahéj. Bevonat: 30 dkg cukor. A tésztához való anyagokból linzerlapot készítünk. 1 kanál tejföl. ráöntjük a tölteléket és ráhelyezzük a felső lapot. elkészítjük a bevonatot: 30 dkg cukorból fondant készítünk (lásd Fondanbevonat) vagy citrommázt keverünk (lásd ott). reszelt citromhéj. 2 tojássárgája. Amíg a tészta sül. 20 dkg barack-. még langyosan hozzáadjuk a vajat. nem 348 . A tésztát darával megszórjuk. (A rácsot megkenhetjük tojássárgájával. egy csomag vaníliás cukrot. 3 egész tojás. Ha a túrót túl nedvesnek találjuk. akkor sütés után szép fényes lesz. végül a citromlevet. 25 dkg dió vagy mogyoró. tégla alakú. ráöntjük a fondant. a tésztára helyezzük.) Középmeleg sütőben 20—25 percig sütjük. 2 dkg vaj. Túrós béles citrommázzal Hozzávalók: 40 dkg liszt. 25 dkg margarin. 2 részre osztjuk. lapos késsel egyformára elsimítjuk. 1/4 citrom leve. 1—2 kanál dara. Töltelék: 1 kg friss tehéntúró. 25 dkg porcukor. vékonyra kinyújtjuk. A kisült tésztát deszkára borítjuk. 5 dkg vaj. a megtisztított mazsolát. 20 dkg cukor.keresztbe rakva. kevés reszelt citromhéjat. a tojássárgákat. Egyenletes tűznél világossárgára sütjük. 1/2 citromhéj. Sütés után deszkára borítjuk. málna. hogy a tepsi széleit is kibélelhessük. A készítési eljárás ugyanaz. 10 dkg mazsola. 10 dkg cukor. hogy a nedvességet felszívja.

10—15 dkg cukor. legyaluljuk. Kiváló tészta ünnepélyesebb alkalmakra is. fahéj. 5 dkg dara. 1 kg alma reszelve s gyengén kicsavarva. 1/2 sütőpor. 10 dkg mazsola. Sütés után deszkára borítjuk. Melegen tálaljuk. cukorral meghintjük. reszelt citromhéj. 4 egész tojás. 1 kg alma. Töltésnél a tészta alsó lapját vékonyan megkenjük baracklekvárral. míg a levét elfőtte. 1 kanál tejföl. 1 kg alma. meggyes bélesnek is. 5 dkg vaj. rákenjük az almatölteléket. hidegen kenjük a tésztára. 10 dkg cukorral addig pároljuk. 2 kanál cukor. 15 dkg vaj vagy 12 dkg zsír. 5 dkg darált dió. Töltelék: Az almát magházától megtisztítjuk. s egy marék dióval vagy finom morzsával meghintjük. A nagyobbik lapot tepsibe tesszük. 20 dkg margarin vagy 15 dkg zsír. 349 . Almás béles (olcsóbb) Hozzávalók: 40 dkg liszt. Töltelék: 60 dkg túró. csipetnyi só. dió vagy morzsa. Almás-túrós béles Hozzávalók a tésztához: mint a túrós bélesnél. Almás béles Hozzávalók: 30 dkg liszt. Az anyagokat gyorsan összegyúrjuk.nagy szeletekre felvágjuk. A fenti almás béleshez hasonlóan készül. 1 egész tojás. Fahéjjal ízesítjük. két lapba kinyújtjuk. A töltelék elkészítése az előbbihez hasonló. Az így készült tésztát használhatjuk cseresznyés. majd ráhelyezzük a másik lapot és tetejét tejjel vagy tojással megkenjük és megsütjük. néhány kanál tejföl vagy tej. kockákra vágjuk.

a tepsibe helyezzük. a mákot a darával befőzzük. Tetejét tojással megkenjük. a tepsibe helyezett alsó lapot vékonyan megkenjük baracklekvárral. 20 dkg cukor. 1 egész tojás. 10 dkg dió. vékonyra kinyújtjuk. a tölteléket rákenjük és a felső lapot ráhelyezzük. 3 dl tej. Ezután készítjük el a tölteléket. 30 dkg liszt. a darált diót és végül a tojások felvert habját. azután vigyázva deszkára kiborítjuk. 2 tojásfehérje. Mákos béles Hozzávalók a tésztához: mint az almás bélesnél. tetejét megcukrozzuk. Először a tölteléket készítjük el. Töltelék: 25 dkg mák. A tésztát 2 részre osztjuk. 5 dkg dara. 4 egész tojás.) A tésztát az almás lepény szerint elkészítjük. a reszelt citromhéjat (mazsola helyett apró kockára vágott birsalmasajtot. Sütés után deszkára kiborítjuk és kockákra vágjuk. amíg jól megduzzad. 10 dkg baracklekvár vagy más lekvár. 1/2 citrom héja reszelve. 350 . cukrozott narancshéjat vagy más cukrozott gyümölcsöt tehetünk bele) és a két tojás felvert habját. Aki szereti. 10 dkg mazsola. villával megszurkáljuk és egyenletes tűznél pirosra sütjük. 2 részben kinyújtjuk. ráhelyezzük a másik lapot. kitűnő lesz tőle. Kihűtjük. 60 dkg magvalt meggy. Beleöntjük a tölteléket. hosszúkás szeletekre vágjuk. villával megszurkáljuk és lassú tűznél 30 percig sütjük. A tejet a cukorral forrni teszszük. Először elkészítjük a linzeralapot és hidegre tesszük. aminek az oldalait kibéleljük. készítheti nagyobb mennyiségű töltelékkel is. (Egy-két almát is belereszelhetünk a töltelékbe. hozzávegyítjük a kimagvalt és lecsurgatott meggyet. Töltelék: 5 dkg vaj.Meggyes béles Hozzávalók: 10 dkg cukor. 20 dkg vaj vagy margarin. Keskeny. A vajat habosra kavarjuk a cukorral és a tojássárgákkal. hozzáadjuk a megtisztított mazsolát. 20 dkg cukor. Pár percig a tepsiben hagyjuk hűlni.

Az anyagokat az Orleans szeletnél leírt eljárás szerint összeállítjuk és két egyforma lapot nyújtunk. két lapban kisütünk. 20 dkg cukor. Ha nehezen nyújtható. ezért másnap vágjuk fel 5 cm-es kockákra. A megadott anyagokból linzeralapot készítünk. A lapokat külön-külön kisütjük. Sütőlemezre helyezve. pár csepp citromlé. Töltelék: 4 tojásfehérje. mint a főtt habból készült habcsók 351 . 20 dkg vaj. a széleket egyenesre vágjuk. 20 dkg vaj. A tojásokat habüstben felverjük. 15 dkg cukor. ezért inkább másnap vágjuk fel. A megadott anyagokból linzeralapot készítünk. hozzáadjuk a cukrot. 30 dkg liszt. amit két részre osztva. Ha egészen kihűlt. Frissen nehezen vágható. és azzal gőz felett sűrű habbá verjük. Habos linzer Hozzávalók: 10 dkg cukor. 15 dkg darált dió vagy mogyoró. 5 cm-es kockákra vágjuk és vaníliás cukorral megszórjuk. a 2 lap közé diókrémet töltünk. Bevonat: A tésztát még felvágás előtt csokoládémázzal vonjuk be. Frissen nehéz egyenletesen szeletelni. A diókrémet a diótortánál vagy a diós patkónál leírt módon készíthetjük. 1/2 dl tejföl vagy tejszín. 1 egész tojás. tepsi nagyságú vékony lappá nyújtjuk. nyújtófára felcsavarva helyezzük a lemezre és kisütjük. Ha egészen kihűlt. 20 dkg vaj vagy margarin. a másikat ráhelyezzük. 2 kanál baracklekvár. Tetejére egy kis krémmel fél diót ragasztunk. Két. az egyik lapot csokoládékrémmel (lásd Dobostortánál) megkenjük. 1 egész tojás. 1 egész tojás. Párizsi kocka Hozzávalók: 28 dkg liszt. nyomkodni is lehet a sütőlemezre. 30 dkg liszt.Bécsi diós Hozzávalók: 10 dkg cukor.

kicsit meglisztezzük. Készíthetjük fele adag citrommázzal is. A tölteléket kiegészíthetjük tetszés szerint még néhány szem nyers vagy befőzött cseresznyével. Frissen nehezen vágható. A tojásfehérjéket felverjük. közepes hőmérséklet mellett világossárgára sütjük. fél reszelt citromhéj. s cukorral meghintjük. A tészta 2/3 részét nagy lyukú reszelőn a tepsibe reszeljük. hogy a nedvesség könnyebben elpárolog a töltelékből. Sütés után pár percig a tepsiben hagyjuk. 20 dkg margarin. 20 dkg cukor. Töltelék: 4 tojásfehérje. 5 dkg vágott dió. aminek előnye. egy csomag sütőpor. Az előbbi linzerektől eltérően jóval keményebb tésztát kapunk. hozzáadjuk a cukrot. A tésztát 6 cm-es kockákra vágjuk. 4 evőkanál barackíz. A tetejét ráhelyezzük. Bevonat: 12 dkg cukorból fondant készítünk. majd a széleket körülvágjuk. Reszelt linzer gyümölcshabbal Hozzávalók: 40 dkg liszt. pár csepp citromlevet. Egyenletes. meggyel. Hozzákeverjük a lekvárt és még melegen az egyik kihűlt lapra öntjük és elsimítjuk. végül a lekvárt és a vékonyra vágott diót.) A habot rákenjük. Kihűlés után kockákra szeleteljük. 15 dkg cukor. málnavagy eperdzsemmel. s azzal együtt jó keményre verjük. s a ráhelyezett deszkára ráfordítva kiborítjuk. Mas linzertésztát is készíthetünk reszelt linzerből: az almás lepénynek. A tésztához való anyagokból linzertésztát készítünk. függőlegesen tartott késsel. (Ha ragad a tészta. túrós lepénynek legalább a tetejét reszelhetjük. s a többi tésztát a hab tetejére reszeljük. 2 tojássárgája. 352 . amit legalább egy fél óráig hideg helyen pihentetünk. ezért ajánlatos a lapokat előző napon megsütni. amit cukrászfestékkel rózsaszínűre festünk vagy rummal ízesítünk és sűrűn rács alakban behúzzuk vele a tészta tetejét.anyagát.

és ezt a tésztán egyenletesen elkenjük. késhegynyi sütőpor. Vigyázva deszkára borítjuk. hogy az oldalak is fedve legyenek. A tojásfehérjét a cukorral gőz felett nem túlságosan kemény habnak felverjük. 5 dkg cukor. Melegen felvágjuk 2 cm széles és 8 cm hosszú szeletekre.vagy mogyoróbéles Hozzávalók: 35 dkg liszt. 1 dkg élesztő. 15 dkg cukor. egy lapban kinyújtva. 25 dkg cukor. A lekvárral megkent tésztára ráöntjük és a másik lappal befedjük. 1 kanál liszt. 10 dkg lekvár. Gyorsan összegyúrjuk és két részre osztjuk. 3 tojásfehérje. hozzáadjuk a cukrot. Dió. 20 dkg vaj vagy margarin. 2 egész tojás.Diós linzer Hozzávalók: 10 dkg cukor. Előbb 8—10 percig szárítjuk és azután gyenge meleg sütőben még 10 percig sütjük. hozzáadjuk az apróra vágott diót. Az egyik rész valamivel több legyen. még melegen megkenjük a lekvárral és ráöntjük a tölteléket. hozzávegyítjük a darált diót és a tojások felvert habját. 15 dkg dió vagy mogyoró. Lassú tűznél sütjük 20—30 percig. egy kanál lisztet. A tojássárgákat a cukorral jó habosra keverjük. a vaníliás cukrot vagy citromhéjat. A tésztához való anyagokból linzeralapot készítünk. 10 dkg dió. 30 dkg liszt. 1 egész tojás. citromhéj. Töltelék: 6 egész tojás. 14 dkg vaj. Töltelék: 10 dkg lekvár. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk. 353 . félig megsütjük. a tojásokat és az egy evőkanál tejben feloldott élesztőt. A nagyobbik cipót vékonyra kinyújtjuk és a tepsit vele bebéleljük. vaníliás cukor vagy citromhéj. hosszúkás szeletekre vágjuk és cukorral meghintjük.

354 . A kinyomott rudakat 8—10 cm hosszúra vágjuk és koszorúkat. lisztezett deszkán a lehető legvékonyabbra kinyújtjuk. amibe a sütőport elvegyítjük. Jó kemény tésztát kapunk. hozzáadjuk a porcukrot. 2 egész vaníliás cukor. A margarint a cukorral habosra kavarjuk. Ha a tészta nem elég kemény. a felvert tojásokat és a vaníliás cukrot. A húsdarálóra felszereljük a kekszformát és tetszés szerinti formákat nyomunk ki belőle. 25 dkg margarin. Közepes tűznél világos rózsaszínűre sütjük. 25 dkg porcukor. de sokáig frissen eláll. kerek szaggatóval kivágjuk. csipkézett szélű. 1 egész tojás. 4 egész tojás. 1 csomag vaníliás cukor. Darálós vagy gépi keksz Hozzávalók: 70 dkg liszt. 25 dkg cukor. vagy derelyemetszővel kockákra vágjuk és közepes tűznél halványsárgára sütjük. a vaníliás cukrot és végül belegyúrjuk a lisztet. 25 dkg vaj vagy margarin. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal. 30 dkg margarin. amiket a gyengén zsírozott sütőlemezre helyezünk. ha előző este készítjük és egy éjjelen át pihentetjük.Vegyes édes aprósütemények Keksz teához Hozzávalók: 1 kg liszt. egy órát pihentetjük. Citromos keksz teához Hozzávalók: 1/2 kg liszt. 1/2 csomag sütőpor. a kekszvágó csillagos formái nem domborodnak ki. S. kifliket. A sütőport előbb a liszttel elvegyítjük. A tésztát sütés előtt pár órával előbb gyúrjuk össze. A tésztát gyorsan összeállítjuk. 11/2 csomag sütőpor. egy sütőpor. 40 dkg porcukor. 1 tojássárgája. egyenként hozzáadjuk az egész tojásokat. de még jobb. Z alakokat formálunk. 4 egész tojás. 1 citrom leve. Ebből a mennyiségből nagyon sok lesz. 1/2 citrom reszelt héja.

Erősen omlós tészta. A tojásfehérjét a cukorporral kemény habbá kavarjuk pár csepp citromlével. Non plus ultra Hozzávalók: 20 dkg liszt. 10 dkg porcukor. Rúdalakra kisodorjuk. 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk. Minden golyócska közepébe benyomjuk az ujjúnkat. 15 dkg vaj. nagyon gyorsan összedolgozva. hogy a hab kívül legyen. derelyemetszővel négyszögekre. A lisztből. diónyi darabokat vágunk belőle. 20 dkg mandula lehéjazva. 355 . Mandulás koszorú Hozzávalók: 20 dkg liszt. A hab ne legyen túl kemény. 5 dkg vaníliás cukor. Középmeleg sütőben alsó lángon 10 percig világosra sütjük. vajból. Huszárcsók Hozzávalók: 20 dkg liszt. Bevonat: 20 dkg porcukor. 2 tojássárgája. A kis mélyedésbe kisülés után dzsemet vagy lekvárt teszünk. tojásfehérjével megkenjük. ha kihűlt.Az anyagokat késsel összedolgozzuk. Az anyagokat a mandula kivételével gyorsan összedolgozzuk. vagy cakkos szélű szaggatóval karikákra vágjuk és halványsárgára sütjük. 2 tojássárgája. 20 dkg barack. 2 tojásfehérje. Kiskanállal mindegyik tésztalapocskára kis halmot rakunk. Vékonyra kinyújtjuk és apró pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. 5 dkg mandula. ezekből golyókat formálunk. 1/2 óráig hűtjük. középmeleg sütőben sütjük. 1/2 citrom héja reszelve. nagyon gyorsan kell vele dolgozni. 2 tojássárgája.vagy málnaíz. 20 dkg vaj. 20 dkg porcukor. tepsibe rakjuk. vaníliás cukorból a tojássárgájával omlós tésztát készítünk. kettőt-kettőt lekvárral összeragasztunk. 20 dkg vaj. vékonyra vágott cukros mandulába forgatjuk.

Ha már mindegyik tojássárgát hozzáadtuk. A tűzről levéve tovább verjük. 2 tojásfehérje. 15 dkg vaj. és tetejét megszitáljuk vaníliás porcukorral. egyenként gondosan elkeverjük. Ha laposra sikerültek.) 356 . Az anyagokból omlós tésztát készítünk. mint a linzi koszorúnál (lásd ott). Mérsékelten meleg sütőben sütjük. kettőt az aljánál összeragasztunk lekvárral. 20 dkg liszt. 1 / 2 citrom reszelt héja. míg langyosra nem hűlt. Az egész tojásokat a porcukorral gőz fölött krém sűrűségűre verjük. Még melegen leszedjük a papírról. apró halmokat vagy ovális formákat nyomunk belőle. 8 tojássárgája. Piskótacsók Hozzávalók: 5 egész tojás. beleszitáljuk a lisztet. Belevegyítjük a vaníliás cukrot és beleszitáljuk a lisztet. Papírral kibélelt sütőlapra kiskanállal diónyi halmokat rakunk belőle. csak a felső karikák tetejét vékonyra vágott mandulával elkevert cukorba mártjuk. Egyenletes tűznél világos rózsaszínűre sütjük. 25 dkg porcukor. Mindegyik sütemény alját bekenjük csokoládémázzal. 1/2 óráig hideg helyen pihentetjük. Az anyagot nyomózsákba teszszük. túlfőztük a gőz fölött. 15 dkg cukor. Kettőt-kettőt finom lekvárral vagy csokoládékrémmel összeragasztunk és csokoládés fondannal vagy sűrű csokoládémázzal bevonjuk. (Ha a sütemény nem elég könnyű. 5 dekát félreteszünk belőle a tetejére. 3 mm vékonyságúra kinyújtjuk és úgy készítjük tovább. A tojássárgákat hozzáadjuk.) Vajas csók Hozzávalók: 20 dkg liszt. 1 csomag vaníliás cukor. A vajat a cukorral habosra keverjük. hozzáadjuk a citrom héját és végül a 2 tojás habját. vagy a liszt mértéke nem volt elég pontos.A lehéjazott mandulát megszárítjuk. (Lásd a Tortabevonatoknál.

Zsírozott. 5 dkg liszt. 3 dkg liszt. Formálás után tehetünk 1— 1 szem mazsolát vagy pár szem ánizst a közepébe. Zsírozott. illetve géppel 2—3 percig. Egy őzgerinc vagy hosszúkás formát kizsírozunk. hogy 357 . vaníliás cukor vagy citromhéj. liszttel behintjük. Jó meleg sütőben gyorsan világosra sütjük. hozzáadjuk a cukrot. 11/2 dkg vaj vagy 1 dkg zsír. Előre elkészítünk apró papírtölcséreket és abba behelyezzük. Jól előmelegített sütőben. egymástól távol. 4 egész tojás. lisztezett sütőlemezre kávéskanálnyi halmokat rakunk. amivel megtöltjük és kívül is azzal vonjuk be. mintegy bevonatként cukorráma keletkezik.Rámás pogácsa (estike) Hozzávalók: 28 dkg porcukor. Késsel a lemezről elválasztjuk és ujjunkra csavarva tölcséreket formálunk belőle. Ha kihűlt. Az egész tojásokat a cukorral fakanállal 40 percig. 25 dkg liszt. Fehér piskóta Hozzávalók: 1 tojásfehérjéhez 2 dkg cukor. Beleszitáljuk a lisztet és végül a langyosra olvasztott és lehűtött vajjal könnyen elkeverjük. A maradék tojásfehérjének igen gazdaságos felhasználása. A tojásfehérjéket habbá felverjük. fényesre verjük. keverőgéppel 5 percig keverjük. egyenletes tűznél 8—10 percig sütjük. akkor a tészta fölemelkedik és a tetején. Készíthetünk hozzá bármilyen tortakrémet. 10 dkg cukor. amivel könnyedén elkavarjuk. Ha jól sül. Beleszitáljuk a lisztet és azzal is keverjük 20. lisztezett sütőlemezekre kávéskanállal egyforma féldiónyi halmokat rakunk. szeletekre vágjuk. Hozzáadjuk a lisztet. A hosszas pihenés alatt a teteje megszárad. Tölcsérek krémmel vagy tejszínhabbal töltve Hozzávalók: 2 egész tojás. és egy é j szakán át langyos helyen szárítjuk. A tojásokat a cukorral jó habosra kavarjuk. A készítmény alapja a tojásfehérje. amivel még tovább.

10 dkg apróra vágott birsalmasajt. hogy a kiskanállal kiszaggatott halmokat sütés után fakanál nyelére csavarjuk. habokhoz vagy fagylalthoz. a vágott mandulát. vágott gyümölcsöket. azután hozzákeverjük a lisztet. a három tojás keményre vert habját. A mazsolát befőtt gyümölccsel is pótolhatjuk. Az egész tojásokat a cukorral 1/2 órát keverjük. Ekkor kis hengereket kapunk. 6 dkg apróra vágott héjas mandula vagy dió. hozzáadjuk a kakaót. amivel pár percig még keverjük és végül az előre elkészített. lásd Gyümölcshabok). akkor a tölcséreket evőkanállal nagyobbra rakjuk ki és a tölcséreket teljesen kihűlve töltjük meg. Közepére egy szem gyümölcsöt teszünk. mint a piskótát.a formáját megtartsa. 12 dkg cukor. különben ellágyulnak. barack-. Bármilyen tortakrémmel (a krémet fele mennyiségben véve) papírtölcsér segítségével megtöltjük. Tölthetjük gyümölcshabbal is (málna-. kis késhegy fahéjat. ha a habot külön verjük fel. citromhéj. 2 dkg kakaó vagy 5 dkg csokoládépor. esetleg dióval beszórjuk. Papírral bélelt kisebb tepsiben vagy hosszúkás őzgerinc formában sütjük. Ha tejszínhabbal töltjük. 25 dkg cukor. eper-. 15 dkg vékonyra vágott héjas mandula vagy dió. Püspökkenyér Hozzávalók: 6 egész tojás. Feléből is készülhet. 25 dkg liszt. langyos helyen tartsuk. és utoljára beleszitáljuk a lisztet. A tojássárgákat a cukorral habosra kavarjuk. tetejét fondanba vagy sűrű csokoládémázba mártjuk. fahéj. 358 . 14 dkg finom liszt. Papírral kibélelt hosszúkás formában sütjük. Kossuth-kenyér Hozzávalók: 3 egész tojás. Gyorsabban készül. birsalmahabbal. 10 dkg mazsola. és üresen adjuk fel a krémekhez. Tölcsér helyett formálhatjuk úgy is. A megformált süteményeket töltésig száraz.

13 dkg liszt. Bevonat: 10 dkg cukorból és 3 dkg kakaóból készült csokoládémáz. középnagyságú tepsibe öntjük. a tojást. de a tészta ne érjen egészen a sütőlap széléig. 1 késhegynyi sütőpor. 20 dkg lekvár. A lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk. csokoládémázzal bevonjuk. Az élesztőt langyos tejben egy kockacukorral felfuttatjuk. A vajat habosra keverjük a cukorral és egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat. A tésztát 3 egyenlő részre osztjuk. ha kihűlt. mert a kelésnél és sütésnél terjeszkedik. hozzáöntjük a megkelt élesztőt. Az alsó lapot lekvárral megkenjük és meghintjük a darált dió és porcukor keverékének a felével. A tepsiben hagyjuk kihűlni. apró kockákra vagy apró hosszúkás szeletekre vágjuk. A tojásfehérjét habbá verjük. Erre rátesszük a harmadik lapot úgy. Zsírral bekent és lisztezett. 359 . 12 dkg cukor.Vajaspiskóta vagy Kossuth-kifli Hozzávalók: 20 dkg vaj. Tetejét megszurkáljuk és lassan sütjük. csipetnyi sütőpor. 1 dkg élesztő. vágott mandulával vagy dióval (ez el is maradhat). 20 dkg porcukor. Ha kihűlt. Ráhelyezzük a másik lapot. 5 dkg cukor. Mindegyik lapot kinyújtjuk egy 3 5 x 2 5 cm nagyságú sütőlemez méreteire. Tetejét meghintjük héjától megtisztított. A megsült tésztát. aztán beleszitáljuk a lisztet. 10 dkg mandula. 1 dl tej. Töltelék: 12 dkg darált dió. vagy fánkszaggatóval félholdakat vágunk belőle. majd tetszés szerint apró szeletekre vágjuk. a cukrot. hogy 1 cm magas legyen benne a tészta. 1 egész tojás. de jó tűznél 30 percig sütjük. hozzáadjuk a sárgákhoz. 20 dkg margarin vagy 15 dkg zsír. egy késhegynyi sütőporral és a többi habbal könnyedén elkeverjük. citromhéjat. 5 tojás. A tésztát rendes hőmérsékletnél kelesztjük egy óráig. Zserbó-szelet Hozzávalók: 35 dkg liszt. míg a teteje egyenletes világospirosra sül. és egyenletes. hogy a széleket is betakarjuk vele. azt is hasonlóképpen kenjük meg és töltjük. a csipetnyi sütőport és jól összedolgozzuk.

Úgy is készíthetjük. Tetejét sütés előtt villával megszurkáljuk. 1 dkg tört szalalkáli. vagy citrommáz. 10 evőkanál tej. és annyi lisztet adunk hozzá. ceruza vastagságú. A felsoroltakat jól elkeverjük. 1 dl lekvárral összekavarjuk és ha a tészta krémszerű péppé jól átázott. Az egyik lapot kockára vágjuk. 2 dkg kakaóval barnára festjük. Egy nagy lapba kinyújtva. 1dl rummai meglocsoljuk. Dominó Hozzávalók: 10 dkg cukor. 360 . A tésztához valókból linzermasszát készítünk. 6 kanál cukor. 10 dkg porcukor. papírtölcsérbe tesszük. dominó nagyságú szeletekre vágjuk.) Vaníliakifli Hozzávalók: 25 dkg liszt. melynek hegyét 2 mm szélesre levágjuk. Három cipót formálunk és három lapban kisütjük. 2 dkg kakaó. kevés vízzel hígítjuk. A tésztaszeletekre dominóhoz hasonló pettyeket és vonalakat húzunk. hogy puha rétestésztát kapjunk. 10 dkg darált mandula.Rumos szelet Hozzávalók: 1 egész tojás. 20 dkg vaj vagy margarin. A bevonat 30 dkg cukorból készült fehér fondan. A tésztához való anyagokat gyorsan összegyúrjuk. A mázból egy jó kanálra valót meghagyunk. 5 cm hosszúra daraboljuk és kifliket formálunk belőle. 25 dkg vaj vagy margarin. a két lap közé töltjük. Másnap a tészta tetejét fehér mázzal bevonjuk. hogy megsütés után cukorba forgatás helyett a kiflivégeket csokoládémázba mártjuk. 10 dkg vaníliás cukor a hintéshez. liszt. 1 egész tojás. 30 dkg liszt. 6 dkg zsír. egészben megsütjük. (Bevonhatjuk citrommázzal is. hogy fel ne hólyagosodjon. hosszú rudakat sodrunk. Másnap hosszúkás szeletekre vágjuk és tetejét cukorral meghintjük. Közepes tűznél egész világosra sütjük és forrón vaníliás cukorba forgatjuk.

25 dkg vaj vagy margarin. A tésztát két részre osztjuk és egyik felébe 2 dkg kakaóport gyúrunk. Az anyagokból linzertésztát gyúrunk. Mindkét tésztát egyforma nagyságúra és vékonyságúra kinyújtjuk. A vajat habosra kavarjuk a porcukorral. Közepébe még forrón lekvárt cseppentünk. egyenletes karikára formáljuk. lehúzzuk róla a papírt. és kisütjük. ha a próbatűre nem ragad rá. hideg helyen egy órát pihentetjük. Kisülés után egy-egy egész és kiszúrt korongot savanykás lekvárral összeragasztunk. alulról fölfelé kavarjuk. Zsírpapírral kibélelt sütőbe öntjük. Ha kihűlt. Linzer csiga Az előbbihez hasonló tésztát készítünk. henger alakúra feltekerjük és egy órát hideg helyen pihentetjük. Először kevesebb hab hozzáadásával erőteljesebben keverjük. késhegynyi szalalkáli. Ezután 1/2 cm vastag szeletekre vágjuk. 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk. A karikák felét középen a legkisebb szaggatóval kiszúrjuk. beleszitáljuk a lisztet. 30 dkg liszt.Linzi koszorú Hozzávalók: 10 dkg cukor. hozzáadjuk egyenként a tojássárgákat. Kiborítjuk. a nagyobb tömegű habbal csak könnyedén. 3 tojás súlyú vaj. 4x4 cm-es kockákra vágjuk. tojásfehérjével megkenjük és diós cukorba mártjuk. közepes hőmérsékletű tűznél 30 percig sütjük. 1 egész tojás. a lapokat egymásra helyezzük. amivel elkeverjük a kakaót és a szalalkálit. s végül hozzáadjuk a tojások felvert habját. 1 csomag vaníliás cukor. még melegen vékonyan megkenjük baracklekvárral és bevonjuk csokoládémázzal. Akkor jó. Csokoládékocka Hozzávalók: 6 egész tojás. 4 dkg kakaó. karikára vágjuk. 3 tojás súlyú liszt. 6 tojás súlyú cukor. 361 .

1 kanál rum vagy pár csepp citromlé. széleit egyenletesre vágjuk. 10 dkg tisztított. 7 dkg apróra vagdalt narancshéj. kevés citromhéj. 1 egész tojás. 15 dkg darált dió vagy mandula. 15 dkg porcukor. 15 dkg vaj. Töltelék: 20 dkg lekvár. pár csepp ecettel vagy citromlével jó habosra kavarunk. lisztezett sütőlemezre rakjuk. kis rum. Diós rudacskák Hozzávalók: 15 dkg darált dió. (Készíthetjük a tésztát a linzi koszorú anyagából is. ujjnyi széles és 10 cm hosszú rudakra vágjuk és széles kés segítségével. 15 dkg porcukor. Ezzel a tészta tetejét egyenletesen bekenjük. zsírozott. kisebb kerek kiszúróval kiszaggatjuk. hideg helyen 1 / 2 órát pihentetjük. Gyenge tűznél inkább szárítjuk.Isli fánk Hozzávalók: 20 dkg liszt. Ezután 1 / 2 cm vastagságúra kinyújtjuk. belekeverjük a lisztet. darált mandula vagy dió. Bevonat: 1 tojásfehérjét 7 dkg nagyon finom porcukorral. Kettőt lekvárral összeragasztunk és csokoládémázba mártjuk. Nagyon vékonyan zsírozott és lisztezett sütőlemezre 1/2 kávéskanálnyi halmokat ra362 . 2 dkg liszt. 1 dl tejszín. Az anyagokat összeállítjuk és morzsával meghintett deszkán 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk. Bevonat: 15 dkg cukorból. A tésztához való anyagokat késsel összedolgozzuk. Moszkvai sütemény Hozzávalók: 7 dkg vaj. gyenge közepes tűznél világosra sütjük. reszelt citromhéj.) A töltelék lehet még csokoládékrém vagy tojáshabból készült kakaós vajkrém (lásd Krémeknél). A lángról levéve. 3 dkg kakaóval készített csokoládémáz. 5 dkg cukor. mint sütjük. Az anyagokat a liszt kivételével összekeverjük és felforraljuk.

Másnapra megpuhul. de ne túl barnára. könnyen emészthetők. de még jobb a sütés előtti este összegyúrni. ezért kisgyermekeknek és betegeknek ajánljuk. esetleg szegfűszeggel ízesítjük. mert az íze keserűvé válik. még melegen vékony késsel alávágunk és sima deszkára helyezzük. 3 egész tojás. Citromhéjjal. Közepes hőmérsékletű sütőben addig sütjük. amíg a lapok megszilárdulnak. jó meleg. Nagyon kiadós sütemény. és rumba mártott kiskanállal kissé ellapítjuk. 1/2 cm-re nyújtjuk és kis pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. 10 dkg cukor. A meleg mézben feloldjuk a vajat. reszelt citromhéj. 10 dkg vaj vagy margarin. fahéjjal. A mézes tészta mindig könnyebb. ha gyúrás után pár óráig pihentetjük. Az anyagokat összegyúrjuk. Sokáig eltarthatók. Táplálók. Mézespogácsa Hozzávalók: 1/4 kg méz. középhőmérsékletű tűznél süssük. 4 kanál olvasztott méz. szélük világosbarnára sül. apró golyókat formálunk belőle. 1/2 kg liszt. 1 csapott kávéskanál szódabikarbóna. késhegynyi szódabikarbóna. 1 egész tojás és 2 tojássárgája. 1/4 kg kristálycukor. hozzáadjuk a többi anyagot és simára gyúrjuk. Tetejét tejfölös tojássárgájával megkenjük és laposra vágott fél mandulával díszítjük. MÉZES TÉSZTÁK A mézes tészták aránylag olcsón és egyszerűen készíthető sütemények. A sütemények alsó lapját csokoládéval bevonjuk.kunk. Mézescsók Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Egyenletes. 5 cm távolságra helyezzük egymástól és megsütjük. 363 . Ha kisült.

2 egész tojás és 2 tojássárgája. hogy lágy galuskatésztaszerű masszát kapjunk. a mézet.Puha mézeskalács Hozzávalók: 50 dkg méz. A lisztet apránként belekeverjük. amivel együtt jól elkeverjük. A zsírt habosra kavarjuk. szegfűszeg. 1 kávéskanál szódabikarbóna. Hamis mézeskalács Hozzávalók: 1/4 kg cukor. zsírozott. 6 dkg cukor. a tojásokkal. 1 egész tojás. mint az előbbieknél. hozzáadjuk a tojást. hozzáadjuk a tojást és a langyosra hűlt szirupot. A liszt fele lehet rozsliszt vagy kenyérliszt. Jól kidolgozzuk. lassú tűznél 40 percig sütjük. 1 szűken mért pohár tej. lisztezett tepsibe téve. és zsírozott. tetejét vagdalt mandulával vagy dióval meghintjük és egyenletes tűznél 40 percig sütjük. 1/4 liter víz. A mézet meglangyosítjuk. 1 kávéskanál szódabikarbóna. citromhéj. 1 késhegynyi fahéj. liszt. amennyit felvesz. amíg galuskatészta lágyságú masszát kapunk. Olcsó mézeskenyér Hozzávalók: 1 pohár méz. de nem nagy tűznél 30 percig sütjük. amennyit felvesz. A cukrot barnára pirítjuk és a vízzel feloldjuk. szeletekre vágjuk. liszt. Jól kidolgozzuk. 10 dkg zsír vagy margarin. fakanállal. 1 egész tojás. lisztezett tepsibe tesszük. A tejjel felhígítjuk és a lisztet adagonként adjuk hozzá a szódabikarbónával. Anynyi lisztet vegyítünk hozzá a szódabikarbónával együtt. 1 csapott kanál szódabikarbóna. Zsírozott és lisztezett tepsibe öntjük. 8 dkg zsír vagy margarin. a fűszerekkel habzásig kavarjuk. és egyenletes. citromhéj. tetejét meghintjük vékonyra vágott mandulával. 5 dkg dió. citromhéjjal. A cukrot a zsírral habosra keverjük. fahéj. 50 dkg liszt. felverjük. fűszer. 1 pohár cukor. Fűszerezzük fahéjjal. Ha kihűlt. 364 .

de egyenletes tűznél sütjük. és hozzáadagoljuk a kihűlt pépet. hanem nagy darabokban megmarad rajta.) A gőzről levesszük. Még melegen belegyúrunk 45 dkg lisztet. 1 kávéskanál szódabikarbóna. szitált porcukrot számítunk. Sütés közben megnő és kissé megrepedezik. A tészta tetejét cukorral meghintjük. ha a habverőről nem folyik le. A tojásfehérjéket mély porcelántálban a cukorral együtt pár csepp ecettel addig kavarjuk. amikor már kissé megpuhult. 1 egész tojás. A lapokat tölthetjük citromos krémmel vagy bármely más lisztpéppel készült tortakrémmel. El365 . gyenge. amíg a kanál a habban megáll. A masszát vaníliával vagy citromlével ízesítjük.unk^belőle. és könnyedén hozzákeverünk negyedekbe tört diógerezdeket. A lapokat krémmel összeragasztjuk. s négy lapban kisütjük. 45 dkg liszt. 2 kanál tej. a tojással és a szódabikarbónával gőz fölött 15 percig jó habzásig főzzük. amivel szintén jól kikeverjük. Másnap vágjuk föl. ettől a hab könnyebb lesz. Méhviasszal vagy vajjal vékonyan bekent sütőlapra kávéskanállal kis halmokat rak. Habcsók (főtt habból) Hozzávalók: 1 tojásfehérjéhez 5 dkg cukor. illetve szárítjuk. 2 kanál méz.Törökmézes lepény Hozzávalók: 15 dkg cukor. A tojásfehérjéket a cukorral gőz felett sűrű habbá verjük. kihűtjük. közben pár csepp ecetet vagy citromot adunk hozzá. 3 dkg dió. s a lapokat ezzel töltjük meg. (A hab akkor van készen. tetejét citrommázzal vagy olvasztott csokoládékrémmel bevonhatjuk. Habcsók (hidegen kikavarva) Hozzávalók: 1 tojásfehérjéhez 7—8 dkg finom. 20 dkg vajat 20 dkg porcukorral jó habosra keverünk. Krém: 1 dl darából 1/2 liter vaníliás tejjel sűrű pépet főzünk. a tejjel. A cukrot a mézzel.

só. Vékonyan zsírozott sütőlemezre helyezzük és gyenge. Sós aprósütemények A sós süteményeket szeszes italokhoz. csak egészen langyos sütőben szárítjuk. 6 dkg margarin vagy zsír. A habból egy evőkanálra valót kiveszünk. A nyújtódeszka egy részét darált dióval vagy nagyon vékonyra vágott mandulával megszórjuk. a darált dióban megforgatva kifliket formálunk belőle. illetve szárítjuk. Habkifli dióval vagy mandulával Főtt habot készítünk a habcsók leírása szerint. Frissen.járásunk ugyanaz. De sok szerepelhet közülük mindennapi étrendünkben is. délelőtti vagy vacsora utáni alkalmakra készítjük. köménymag. Az élesztőt 1/2 dl langyos tejben 2 kockacukorral felfuttatjuk. mint az előbbinél. 2 dkg élesztő. de egyenletes tűznél sütjük. Dió nélkül is készíthetjük. 366 . 3—4 dl langyos tej. Sörkifli Hozzávalók: 1/2 kg liszt. sőt melegen a legértékesebb bek.

sütőlemezre helyezzük. Négy cipót formálunk. liszttel. 35 dkg darált tepertő. és egyenletes jó tűznél 15 percig sütjük. Végül 2 cm vastagra kinyújtva.amíg az élesztő a tej tetejére feljön. Mindegyiket 8 cikkbe vágjuk.) 367 . langyos tej. rélestésztát gyúrunk. kifliket formálunk. mert kiszáradnak. tetejét késsel rács alakban bevagdossuk. Az élesztőt 1 dl langyos tejben megfuttatjuk. amennyi szükséges. jól kidolgozzuk. nyújtófával kissé ellapítjuk. ezeket kerekre kinyújtjuk és megkenjük a 6 dkg vajjal. 15 dkg vaj vagy margarin. Jól kidolgozzuk és vékonyra kinyújtjuk. Jó forró sütőben 10—15 percig pirosra sütjük. só. sós köménymaggal megszórjuk és meleg helyiségben 2 óráig pihentetjük. • Réteges tepertős pogácsa • • Hozzávalók: 1/2 kg liszt. Hozzáadjuk a liszthez és egy káveskanálnyi sóval és annyi langyos tejjel. összesen háromszor nyújtjuk ki 1/2 órai pihentetéssel. mint egy tekercset. 2—3 evőkanál bor. 1 dl tejföl. felébe egymásra hajtva 1/2 óráig langyos helyen pihentetjük. 3 dkg élesztő. kívülről befelé haladva felsodorjuk. (A pogácsákat nem szabad lassan sütni. középnagyságú szaggatóval kiszúrjuk. sóval. tojással megkenjük. Rákenjük a darált tepertőt és az egészet felcsavarjuk. 15 dkg vajjal és a szükséges mennyiségű tejjel rétestésztát gyúrunk. Akkor ismét kinyújtjuk és az előbbi módon felcsavarjuk.

30 dkg száraz tehéntúró szitán áttörve. A margarint a liszttel elmorzsoljuk. 2 tojássárgája (el is maradhat). hozzáadjuk a tojássárgát. 2 dl tejföl. Közepébe fészket készítünk. a tepsiben. a sót. Az élesztőt langyos tejben 2 dkg cukorral felfuttatjuk. tetejét tojással megkenjük. csipetnyi cukorral felfuttatjuk. Egy óráig langyos helyen kelesztjük. széles késsel jól eldolgozzuk. a tojássárgákat. mint a túrós pogácsával. 2 dl tejföl. 1/2 dkg só. Juhtúrós pogácsa Hozzávalók: 50 dkg liszt.Túrós pogácsa Hozzávalók: 30 dkg liszt. Jól kidolgozzuk félkemény rétestésztának. Tejfölös pogácsa Hozzávalók: 1/2 kg liszt. mint a vajastésztát. hogy az oldalára le ne csurogjon. 25 dkg margin. s juhtúróval jól elvegyítjük. langyos tej. Úgy járunk el vele. 1 dkg só. legalább 15 percig kelesztjük és nem túl forró sütőben 10—15 percig sütjük. Juhtúró helyett használhatunk Hóvirág sajtot is. 1 tojássárgája. 25 dkg juhtúró. Az anyagokat a tojás kivételével egy kávéskanál só hozzáadásával deszkára téve. Tetejét tojással megkenjük. 15 dkg margarin vagy 10 dkg zsír. só. amit reszelve dolgozunk a pogácsába. utána 1 cm vastagra kinyújtva apró pogácsákat szaggatunk. A pogácsa napokig puha marad. és rétestészta keménységűvé jól eldolgozzuk. pogácsákat szaggatunk. beleadjuk az élesztőt. sót és a szükséges langyos tejet. kétszer egymás után kinyújtjuk és hajtogatjuk. a tejfölt. Utána 2 cm vastagra kinyújtjuk. t e j fölt. vigyázva. 30 dkg vaj. Két órát pihentetjük. a lisztet a zsírral jól elmorzsoljuk. 1/2 dl tej. 1 egész tojás. 3 dkg élesztő. élesztőt. és jó tűznél sütjük. 2 dkg élesztő. Az élesztőt langyos tejjel. 368 .

A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk. 1 egész tojás. A tésztát hideg helyen 3—4 órát pihentetjük. 1/4 kg vaj vagy margarin. amit 1/2 óráig deszkán pihentetünk. áttört burgonya. 1 dl tej. Az élesztőt 1/2 dl langyos tejben 1/2 dkg cukorral felfuttatjuk. hozzáadjuk az élesztőt és a többi anyagot. Gyenge rétestészta keménységű tésztát kapunk. só. 1 egész tojás. 369 Sós rudacskák . tojássárgát. mert különben a pogácsák sütés közben eldőlnek. tetejét megrácsozzuk és apró pogácsákat szaggatunk belőle. 25 dkg vaj vagy margarin. háromszorosan összehajtva. Burgonyapogácsa Hozzávalók: 1/4 kg főtt.Tejfölös pogácsa (más módon) Hozzávalók: 50 dkg liszt. Nem szabad lágynak lennie. hozzáadjuk az élesztőt. 3 dkg élesztő. mint a többi pogácsával és forró sütőben sütjük. Ha a burgonya kihűlt. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk. Felvert egész tojással megkenjük és sós köménymaggal megszórjuk. só. Azután úgy járunk el vele. Melegen jó. A tésztát ujjnyi vastagra kinyújtjuk. liszttel és tojással összegyúrjuk. Utána kinyújtjuk és háromba hajtjuk. 1/4 kg liszt. Ezt még kétszer megismételjük 20—20 perces pihentetés után. Ceruza vastagra kisodorjuk és 8—10 cmes rudakra vágjuk. sót. A sütőlemezen előbb 10 percig pihenjen a tészta. Az élesztőt langyos tejben a cukorral felfuttatjuk. só és kevés tej. 2 dkg élesztő. 2 dl tejföl. és középmeleg sütőben világos rózsaszínűre sütjük. Hozzávalók: 30 dkg liszt. 1 dkg cukor. 22 dkg margarin vagy 16 dkg zsír. A sütőlemezen 2—3 cm távolságra rakjuk egymástól. a vajjal. és kevés tej hozzáadásával összegyúrjuk. megsózzuk és kétszer egymás után vékonyra kinyújtjuk. 1/2 dkg cukor. 2 tojássárgája. Ebből a tésztából sós rudakat is készíthetünk.

14 dkg főtt. tetejét tojással kenjük meg és sajttal vagy sós köménymaggal szórjuk meg. só. só. tetejének közepét a krémmel megkenjük. Melegen tálaljuk. csak egyórai pihentetés elegendő. 370 . és úgy sütjük. tetejét 2 dkg reszelt sajtba belemártjuk. 8 dkg vaj vagy margarin. vágjunk belőle ferde négyszögeket. mint a burgonyapogácsát. 2 tojássárgája. Sajtos rúd Hozzávalók: 14 dkg liszt. féldiónyi golyókat formálunk. 1 dl tejföl. sós köménymaggal meghintjük és világos rózsaszínűre sütjük. Miután kihűlt. alsó részét levágjuk. 14 dkg parmezán vagy ementáli sajt. Úgy dolgozzuk ki. tepsibe téve. 3 mm vékonyságúra kinyújtjuk. tojással megkenjük. Süssük világos rózsaszínűre. A kidolgozott tésztához hozzákeverünk 6 dkg reszelt sajtot. áttört burgonya. s reszelt sajtba mártjuk. Pirosra sütjük. megsózzuk. és reszelt sajttal meghintjük. vagy derelyemetszővel négyszögeket vágunk. cakkos szélű kekszvágóval kiszaggatjuk. Vékonyra kinyújtjuk és derelyemetszővel ujjnyi széles csíkokra vágjuk. 3 egész tojással készítve. belsejét megtöltjük. 14 dkg margarin. A megadott anyagokból félkemény tésztát készítünk. Lisztezett deszkán a lehető legvékonyabbra nyújtsuk ki a tésztát. késhegynyi szódabikarbóna. Ezt a fánkot tölthetjük sajtkrémmel is. Tetejét tojással megkenjük.Sós keksz Hozzávalók: 25 dkg liszt. Ugyanebből a tésztából készíthetünk sajtos lapocskákat is. mint a képviselőfánkot. Sajtos fánk A forrázott tészta (képviselőfánk) fele mértéke. 8 dkg reszelt sajttal. Nagyon mutatós.

bármilyen leírás szerint margarinnal vagy olajjal. A kidolgozott és lehűtött tésztát 1/2 cm vékonyra kinyújtjuk és középnagyságú. Úgy helyezzük a sütőlapra. hogy az oldalára le ne csurogjon. A háromszög szélesebbik oldalára apróra vágott sonkát helyezünk. de a tésztát erre a célra többször lehet hajtogatni (5—6-szor. Ezért sós rudak készítésére nagyon alkalmas a vajastészta kirrfaradt része. 10 cm hosszú és 2 cm széles rudakat vágunk belőle. kevesebb pihentetéssel). amit már többszörösen összehajtogattunk. 371 . mert akkor nem nő fel. Forró sütőben süssük. Napokig eláll. mert így tartja a formáját. vigyázva. Vajaspogácsa A tészta készítését lásd a leveles vajastésztáknál. Sonkás kifli A vajastésztát nagyon vékonyra nyújtjuk ki és háromszögeket vágunk belőle.LEVELES VAJASTÉSZTÁK FELHASZNÁLÁSA SÓS SÜTEMÉNYEKHEZ Sós rudak teveles vajastésztából Készítsünk leveles vajastésztát. Világos rózsaszínűre sütjük. a tészta csúcsát tojással megkenjük. felsodorjuk és kifliket formálunk belőle. A jól lehűtött tésztát 3 mm vastagra kinyújtjuk. Tetejét tojással megkenjük. sós köménymaggal megszórjuk és jó közepes meleg sütőben zsemleszínűre sütjük. recés szélű fánkszúróval kiszaggatjuk. hogy a háromszög csúcsa alul legyen. felvert tojással óvatosan megkenjük.

és a krémet reszelt sajtba mártjuk. ahogy a habos tekercsnél található. csak a tekercseket jóval vékonyabb csövekre vagy farudakra csavarjuk fel. forrón belekeverünk 2 tojássárgáját. tetejét tojással megkenjük és megsütjük.Sonkás kifli sajtkrémmel A tésztát 3 mm vékonyra kinyújtjuk és ivópohár nagyságú szaggatóval kivágjuk. A tűzről levéve. 10 dkg vajat vagy margarint habosra kavarunk. és a tésztát is keskenyebb szalagokra vágjuk. Kettőbe összehajtjuk. Jó habosra kavarjuk. Felhasználhatjuk szendvicsek megkenésére. Közepébe sonka tölteléket teszünk. tekercsek töltésére. Sajtkrémes tekercs Ez a sütemény úgy készül. Ha a tészta langyosra hűlt. hozzáadagoljuk a kihűlt pépet és 8—10 dkg reszelt ementáli sajtot. és két végét reszelt sajtba mártjuk. . sajtos fánkok. az összehajtás hosszában tölcsérből sajtkrémet nyomunk egy cm szélességben. A tekercsek 8—10 cm hosszúak. Kihűlés után papírtölcsér segítségével sajtkrémmel töltjük meg. 2 kávéskanál liszttel sűrű pépet főzünk. Sajtkrém 2 dl tejjel.

20 dkg cukor. Krém: 3 dl tej. Fehértorta Hozzávalók: 7 egész tojás. 20 dkg cukorral és a liszttel addig főzzük. és az egyik lapot megkenve ráborítjuk a másik hosszúkás lapot. A kerek tortákat vízszintesen két vagy három lapba vágjuk. 373 . illete tepsiben sütjük. A diót késsel jól felaprózzuk. Ha kihűlt. 7 kanál cukor. Az anyagokból piskótaalapot készítünk. A tortákat kerek tortaformában (vagy ép zomácú lábasban). A tűzről levéve. 15 dkg vaj.TORTÁK A torták tésztáját a piskótatésztához hasonlóan készítjük el. 8 dkg cukor. A tejet a vaníliával. állandóan kevergetve kihűtjük. 3 kávéskanál finom liszt. Ezzel a tortát megkenjük és kívülről is bevonjuk. 7 kanál liszt. Díszítés: 5 dkg dió. A tepsiben sült tortát hosszában középen kettévágjuk. 3 korongra vágjuk és a krémmel megtöltjük. amíg sűrű pépet kapunk. A vajar habosra keverjük és lassanként hozzáadjuk a kihűlt pépet. csupán a hozzávaló anyagok mennyisége és aránya változik. 1/2 vanília vagy egy csomag vaníliás cukor.

amivel már nem pirítjuk tovább. majd tepsi nagyságúra kinyújtjuk. Tetszés szerinti szeletekre vágjuk. A tejből. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk. Gyengén vizezett deszkára öntjük. mozsárban darabosra törjük. mikor még nem merevedtek meg.) A lapokat kihűlés után krémmel töltjük meg. a lisztből. s azzal még jól elkeverjük. majd a tejjel és a tojással meggyúrjuk. Krém: 3/4 liter tej. Leboríthatjuk 15 dkg cukorból pirított. ezzel töltjük és vonjuk be a tortát. Ezzel a torta tetejét és oldalait beszórjuk. 35 dkg cukor. olcsó kávékrémet kapunk. 374 . A cipókat egyenként hosszú rúd alakra kisodorjuk. 20 dkg porcukor. és ha teljesen kihűlt. a kihűlt pépet apránként hozzáadagoljuk. 25 dkg vaj. 30 dkg margarin. Finom. 3 kávéskanál kakaó. 6 kis cipóra osztjuk.a cukrot világossárgára pirítjuk és hozzákeverjük a diót. kiadós) Hozzávalók: 50 dkg liszt. Barnatorta Az előbbi fehér krémet 2 dl tejjel és 1 dl erős feketekávéval készítjük. (Süthetünk belőle egyforma kerek tortalapokat is. 10 dkg liszt. hozzávegyítjük a porcukrot és a sütőport. kihűtjük. ellapítjuk. vagy a kész krémbe 2 púpos kiskanál nescafét keverünk. a kakaóból a vaníliával sűrű pépet főzünk. 1 dl tej. vanília. 2 egész tojás. olajos tányérra öntött kemény cukorlappal is. Dobostorta szelet (olcsó. a szeleteket akkor jelöljük késsel a cukorlapon. Tetejét is ezzel vonjuk be. A vajat (fele lehet tejes margarin) a porcukorral habosra keverjük. 1/2 sütőpor. és a tepsi alsó felén vagy szél nélküli sütőlemezen világossárgára sütjük.

Az eljárás ugyanaz. ami ugyanaz. mint a piskótatészta készítésénél. 2 kanál szitált morzsa. 14 dkg cukor. hozzáadjuk a cukrot és gőz felett kemény habbá verjük. amíg kisimul. 1/2 citrom leve. 10 dkg darált mandula vagy mogyoró. mint a dobostortánál. mint a dobostorta. Bevonat: 25 dkg cukorból főzött fondan. 3 részre vágjuk. 375 . amit 2 szelet csokoládéval vagy 2 dkg kakaóval ízesítünk. vagy 2 dkg kakaóból 5 dkg cukorral és 2 dkg vajjal készült csokoládémáz. A tojásfehérjéket habüstben vagy mély porcelán tálban felverjük.Stefánia-torta Ugyanúgy készül. majd egyenként a többi anyagot. és kihűtve 3 lapra vágunk. 2 kanál liszt. Citromkrém: 3 tojásfehérje. Bevonat: 25 dkg cukorból készült fondan vagy citrommáz (lásd a Bevonatoknál). 15 dkg vaj. csak a tetejét nem karamellel vonjuk be. 20 dkg cukor. csokoládékrémmel megtöltjük. Beleöntjük cseppenként a 1/2 citrom levét és lehűtjük. 3 dkg kakaó. amelyet 1/2 citrom reszelt héjával ízesítünk. Csokoládétorta Hozzávalók: 7 egész tojás. és kakaóporral hintjük meg. Citromtorta Hozzávalók: 6 egész tojásból készült piskótatészta. Először a tojássárgákat adjuk a habhoz. gyengén kevergetve. Ugyanúgy sütjük ki. Megtörténhet. hogy a krém a citromtól megtúrósodik. Ha kihűlt. mint a piskótatésztát. hanem csokoládékrémmel. 15 dkg vajat habosra keverünk és részletekben óvatosan hozzákeverjük a habhoz. ilyenkor gyenge főz felett addig kavarjuk.

amiben egy kanál lisztet elkevertünk. és a másodszor megsütött márványos la376 . Darált mogyoróval vagy vékonyra vágott mandulával szórjuk be a tetejét. mély tányérba tesszük és az egyik részt 1 dkg kakaóval barnára megfestjük. langyosra hűtjük. 8 kanál lisztből készült piskótamassza. 10 dkg barackíz.vagy mogyorótorta Az alap megegyezik a diótortáéval. csak dió helyett ugyanannyi mennyiségű mandulát vagy mogyorót vegyünk. Pár percig főzzük.vagy vajkrémmel töltjük és vonjuk be. 10 dkg dió. egy kávéskanál barna tésztát rakunk bele. 1 dl víz. A készítésnél az előbbihez hasonlóan járunk el. Hozzáadjuk a vajat. 1 kanál liszt. amíg az anyag elfogy. Mandula. A felvert piskótaalapot 2 részre osztjuk. hozzáadjuk a darált diót. A cukrot a tejjel felfőzzük. és így sütjük meg. Külsejét fehér mázzal vonjuk be és diógerezdekkel díszítjük. 2 kanál liszt. Az anyag másik részét szintén 2 részre osztjuk. 1 dl tej. 2 dl rum. Ha megsült. 10 dkg dió. 2 kanál morzsa. 1—2 kanál rum. Töltelék: 20 dkg cukor. 8 kanál cukor. Az előbb megsült lapot két részre vágjuk. vanília vagy citromhéj.Diótorta Hozzávalók: 7 egész tojás. Diókrém: 20 dkg cukor. Puncstorta Hozzávalók: 8 egész tojás. jó habosra kikeverjük és 1—2 kanál rummal ízesítjük. Csokoládé. Tölthetjük a tortát csokoládékrémmel. 15 dkg cukor. hogy váltakozva egy kávéskanál sárga. 15 dkg vaj. A tortaformába úgy helyezzük el. Közepe ezáltal szép márványos lesz. Mindkettő belső lapját lekvárral megkenjük. fehér krémmel vagy tojáshabos vajkrémmel is. Az egyik felét tortaformában megsütjük. vaníliával vagy citromhéjjal ízesítjük és félig kihűtjük. 1 dkg kakaó.

egy óráig álljon így. ha langyosra hűlt. hozzáöntjük a rumot. vaníliával sűrűre főzzük. 20 dkg vaj. átdaráljuk. elkeverjük vele. Ezután oldalait egyenesre vágjuk. 20 dkg liszt. 2 tojássárgája. gőz fölött 10 dkg cukorral. A cukorból és vízből szirupot főzünk a vaníliával. egyik részét a krémhez adjuk. meggykompót levével rózsaszínűre festjük. 377 . és a tojások habját két részletben könnyedén hozzákeverjük. amíg a rumos szirupot mind beissza. birsalmasajtszeletekkel és vékonyra vágott mandulával díszítjük. Most a második vékony lapot ráhelyezzük — megkent oldalával lefelé —. 10 dkg cukrot világossárgára pirítunk. a darált dió és a víz (három részletben) hozzáadásával habosra keverjük. mialatt a vajat habosra kavarjuk. 20—30 percig sütjük. 25 dkg cukor. hozzáadjuk a darált diót. és ezzel a márványos lapot addig locsoljuk. 10 dkg dió. Grillázskrém-torta Hozzávalók: vizes. Amikor megszilárdul. mert csak a tetejét húzzuk be és a széleket egyenesre vágjuk. A tortát megtöltjük és bevonjuk. Készíthetjük szögletes vagy hosszúkás formában is. Az egész tojást a sárgákkal együtt habüstben. ekkor feleannyi bevonat szükséges. utána a lisztet a szódabikarbónával apránként hozzászitáljuk. deszkát teszünk a tetejére és egy kg-os súllyal lepréseljük. pár csepp rummal ízesítjük és ezzel a tortát bevonjuk. Grillázskrém: 1 egész tojás. késhegynyi szódabikarbóna. Tetejét befőtt gyümölccsel. vanília. 5 dkg dió). diós piskóta (4 egész tojás. 25 dkg cukor. A tojássárgákat a cukor. Papírral bélelt tepsibe öntjük.pot ráhelyezzük. majd a krémet hozzávegyítjük. Kb. Bevonat: 30 dkg cukorból citrommázt készítünk. és egyenletes meleg tűznél kb. Hűlni tesszük. utána rögtön vizezett deszkára kiborítjuk s olajozott nyújtófával elnyújtjuk. 10 kanál víz. A maradék darabos grillázzsal megszórjuk a torta tetejét és oldalait.

lassú tűznél kb. másnapra megpuhul. A vajat 10 dkg porcukorral és a 3 kanál vízben feloldott kakaóval habosra kavarjuk. pár csepp citromlével kb. 8 dkg cukor. 4 dkg dió. 1 jó kanál baracklekvár. vékonyan kinyújtjuk és a tortalap alsó felén (kerek) vagy sütőlemezen (hosszúkás formában) 4 lapban megsütjük. 378 . Linzertorta Hozzávalók: 10 dkg cukor. Ezután bevonjuk 10 dkg cukorból 2 dkg kakaóval főzött csokoládémázzal. tetejét is ezzel vonjuk be és darált vagy nagyon apróra vágott dióval megszórjuk. 30 dkg liszt. késhegynyi szalalkáli. A 4 egész tojást 10 dkg cukorral habüstben a tűzhely szélén vagy gyenge gőz fölött felverjük. 40 percig sütjük. habos lesz.vagy málnalekvárral. 20 dkg cukor. Egytojásos torta Hozzávalók: 50 dkg liszt. Ezzel a lapokat megtöltjük. aki így szereti). pár csepp citromlé vagy ecet. amíg könnyű. jó 20 percig kavarjuk. 20 dkg vaj.Sacher csokoládétorta Hozzávalók: 15 dkg vaj. 10 dkg vaj. margarin vagy 8 dkg zsír. a tűzről levéve addig verjük. A tojásfehérjéket a porc korral és a baracklekvárral. 1 dl tej. Frissen a tészta ropogós (van. 1 egész tojás. Töltelék: 2 tojásfehérje. 20 dkg méz. 5 dkg kakaó. Töltelék és bevonat: a kisült torta tetejét és oldalát még melegen megkenjük finom barack. 1 egész tojásból készült linzer alaptészta. A tortát kerek formában. A kidolgozott tésztát 4 cipóra osztjuk. A 2 kikavart anyagot óvatosan összekeverjük. 1 kávéskanál szódabikarbóna. és adunk hozzá egy késhegynyi szalalkálit. 15 dkg liszt. amíg lehűl. beleszitáljuk a lisztet. 4 egész tojás. 20 dkg porcukor.

Most a tortát 1—2 órára hűtőszekrénybe vagy hideg helyre tesszük. mint a tejbegrízt. 1 csomag vaníliás cukor. 6 dl tejszín. dupla mennyiségű cukorral és valamivel több tejjel. 10 dkg cukrozott gyümölcs. A lisztet a többi tejjel elkavarjuk. megszórjuk a rumba áztatott mazsolával és az apróra vágott cukrozott gyümölccsel. A cukrot világosbarnára megpirítjuk. 20 dkg vaj. Az egész tojásokat a tejjel. azzal a krémet könnyedén elvegyítjük. amíg kihűlt. kihűtjük és az alábbi krémmel töltjük. 379 . A tűzről levéve addig kevergetjük. a cukorral. hogy kívülről is bevonhassuk. Készíthetjük az alapot méz nélkül. Krém: 5 egész tojás. csak másnap puhulnak meg. de még nem dermedt meg a zselatintól. és a karamellhez öntve sűrűre főzzük. Most hozzáadjuk a felvert. Tálalás előtt tortalapra helyezzük s a megmaradt tejszínhabbal meg cukrozott gyümölccsel díszítjük. 3 dl tej.A lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk és a többi anyag hozzáadásával a tésztát jól meggyúrjuk. A lapok széleit egyenesre vágjuk és krémrrfel megtöltjük. a vaníliás cukrot és addig kavarjuk. A végén hozzáadjuk a forró vízben felolvasztott zselatint. 10 dkg liszt. 6 egyenlő részre osztjuk és a tepsi alján vagy szél nélküli sütőlemezen négyszögű lapokat sütünk. A lapokat megtöltjük a krémmel. Oroszkrém-torta Hozzávalók: 5 egész tojásból készült piskóta vagy kész tortalap. 10 dkg rumba áztatott mazsola. A mézzel készült lapok aznap kemények. amíg teljesen ki nem hűlt. 1/2 dl vízzel és 2 dl tejjel feloldjuk. Langyosra hűtjük és hozzáadjuk darabokban a vajat. tetejét is azzal vonjuk be. 30 dkg cukor. A tortát 3 lapba vágjuk. s a levágott szélek morzsájával meghintjük. 15 dkg cukor. 3 dkg zselatin. Töltelék: 1/2 liter tej. A krémből meghagyunk annyit. 1/2 rúd vanília. gyengén cukrozott tejszínhab felét. a kettéhasított vaníliával gőz fölött sűrűre verjük.

a 25 dkg cukorral. 1/2 kg tisztított eper. 2 dkg + 1 kanál darált kávé. Ha kihűlt. és a tortát ezzel megtöltjük. Tetejére: 4 tojásfehérje. A 2 dkg kávéból 2 dl kávét főzünk és azt 25 dkg cukorral sűrű sziruppá főzzük. 20 dkg vaj. A megsült tésztát kiborítjuk. illetve csak száradni. amit 15 dkg porcukorral édesítettünk. szép nagy torta. 10 dkg barackíz. Felvágva mindegyik szelet tetejére 1/2 epret helyezünk. hozzáadjuk a habosra kavart vajat. A 4 tojásfehérjéből 15 dkg cukorral kemény habot verünk. 1 dkg liszttel. 5 egész tojás. 1/4 rúd kettéhasított vaníliával habüstben gőz felett sűrűre főzzük. Kiadós. 1/4 rúd vanília. Ha kihűlt. Addig verjük.Mokkatorta Hozzávalók: 25 dkg cukor. azt a 4 tojássárgájával. 3 lapra vágjuk. Ha kihűlt. A tojássárgákat egyenként hozzáverjük. Ha kisül. 4 tojássárgája. 1 dkg liszt. 5 dkg mandula. és visszatesszük a sütőbe sülni. amíg kihűl. bekenjük 1/2 liter tejszínből vert habbal. 20 dkg liszt. Kívülről is ezzel vonjuk be és tetejét csokoládéreszelékkel beszórjuk. 2 dkg kávé. tetejét vékonyan megkenjük barackízzel és berakjuk félbevágott eperrel. és végül könnyedén hozzávegyítjük az egy kanál szitált kávéval elvegyített lisztet. Bevonhatjuk az egész tortát vagy díszíthetjük tejszínhabbal is. 20 dkg cukor. 10 dkg liszt. Ugyanezt készíthetjük tejszínhabbal is. Hosszúkás vagy nagy kerek formában lassan megsütjük. Eperhabos piskóta Hozzávalók: 5 egész tojás. Krém: A 2 dkg kávéból 1 dl feketekávét főzünk. 10 dkg cukor. tetszés szerinti formára szeleteljük és minden szelet tetejére 1/2 szem epret teszünk. A krémhez: 25 dkg cukor. 380 . Közben 5 tojásfehérjéből kemény habot verünk és a fonalasra főtt szirupot lassan a habhoz verjük. azt az eperre egyenletesen rákenjük. Öt tojásból piskótaalapot készítünk. rárakjuk az epret.

amit nagyobb tepsiben sütünk meg. 1 csapott evőkanálnyi zselatin. 12 dkg vaníliás cukor. A tejszínből kemény habot verünk. és a mai'adék 1/3 részt nyomjuk a tetejére burgonyanyomón keresztül. A kakaót összekeverjük 12 dkg vaníliás cukorral. Meleg vízbe mártott késsel kockára vágjuk. Töltelék: 45 dkg főtt. 1 csomag vaníliás cukor. átszűrt zselatint. kettévágjuk. Az egyik lapra ráöntjük a krémet és egyenletesen elsimítjuk. és azt lassanként a tejszínhabhoz verjük. 20 dkg cukor (vagy 60 dkg kész gesztenyemassza). a felvert tejszínt a gesztenyemassza 2/3 részével keverjük el. Rigójancsi Hozzávalók: 7 egész tojásból készült csokoládétorta-alap. Amikor kihűlt. Két jó kanálra valót félreteszünk belőle. 1 liter tejszín. Erre a csokoládés krémre 1/4 cm vastagságban rákenjük a fehéren hagyott tejszínhabot. Bevonat: 30 dkg cukorból és 4 dkg kakaóból készült fondan vagy 3 dkg kakaóból 3 dkg cukorral főzött. és közékeverjük a kevés vízben feloldott. 6 dkg kakaó. A piskótát két lapra vágjuk és a tölteléket ráhelyezzük. amit a megmaradt tejszínhabbal kenünk meg és burgonyatörőn áttört gesztenyével megszórunk. elsimítjuk. amit kisebb méretű tepsiben sütünk meg. 3 dkg vajjal elkevert csokoládémáz.Gesztenyeszelet Hozzávalók: 6 egész tojás. Töltelék: 8 dl tejszín. Nagyon könnyű piskótaalapot készítünk. A másik lap tetejét a csokoládémázzal bevonjuk. 6 kanál cukor. 10 dkg cukorral ízesítjük. A gesztenyéhez hozzákeverünk 10 dkg vaníliás cukrot és a tejszín felével elvegyítjük. áttört gesztenye. 5 dkg áttört gesztenye. 5 cm-es koc381 . A tejszínt — amit előbb pár óráig jégen vagy jó hideg helyen tartottunk — habüstben vagy porcelán tálban kemény habbá verjük. Ha kész gesztenyemasszából készítjük. A krémre ráhelyezzük a másik lapot. 10 dkg liszt.

lisztezett sütőlemezre 5 cm átmérőjű félgömböket nyomunk vagy a kerek mélyedésekkel ellátott sütőlapra úgy rakjuk. Ha kihűlt. hogy a massza ne érjen fel a mélyedések pereméig. tetejét csokoládémázzal vonjuk be.kákra vágjuk. cukorral ízesítjük. A tojássárgákat kevés liszttel és 1/2 dl vízzel simára keverjük. A tömeget nyomózsákba tesszük és zsírozott. kettévágjuk. 382 . közepét édes tejszínhabbal töltjük és a másik lapot ráborítva. Egyszerűbb és gyorsabb az elkészítésmódja. A tejszín tetejére ráhelyezzük a fondannal bevont fánkokat. 1/2 dl víz. de egyben. A tojásfehérjét kemény habbá verjük. Bevonat: 20 dkg cukorból és 4 dkg kakaóból csokoládémázt készítünk. 14 dkg liszt. ráhelyezzük a krém tetejére. mint az indusfánk. Végül gyenge tűznél szárítjuk. A tejszínből kemény habot verünk. lassú tűznél gőzmentesen sütjük. Indiáner-torta Ugyanazokból a hozzávalókból készül. s a bevonatlan fánkokra 2 cm magasan ráhalmozzuk. mint az indusfánké. és ugyanolyan finom. kizsírozott. Indusfánk (indiáner) Hozzávalók: 6 egész tojás. ezért a sütő ajtaját néha kinyithatjuk. és kis tortapapírban tálaljuk. közben apránként hozzáadjuk a cukrot. majd az elkevert tojássárgákat és utoljára a megmaradt lisztet. 10 dkg cukor. A sütőlemezről levéve vízszintesen felvágjuk és belsejéből keveset kikaparunk a tölteléknek. Lapos tálra helyezzük és fogyasztásig hideg helyen tartjuk. s forró vízbe mártott és szárazra törölt késsel a kockák irányában végigvágjuk. kilisztezett tortaformában sütjük. Egyenletes.

Ferde szeletekre vágjuk. A kekszet ledaráljuk és az előírt anyagokkal összegyúrjuk. 10 dkg porcukor. Ugyanezt a krémet ízesíthetjük kevés málna.vagy baracklekvárral is. 15 dkg vaj. pár óra múlva forró késsel tetszés szerint szeleteljük. külsejét. esetleg lekvárral. citrompótló. ízesítjük reszelt citromhéjjal. A tölteléket 5 lap közé kenjük. Töltelék: 10 dkg vaj. mint az előbbinél. 20 dkg vaj. 2 kávéskanál kakaó. Ha a krém keverés köz383 . Ostyatorta (Pischinger-torta) citromos töltelékkel Hozzávalók: 1 csomag tortalap. Az eljárás ugyanaz. reszelt citromhéj.Sütemények . pár csepp citromlével és apróra tört citrompótlóval (a sok citromlé ugyanis meglágyítaná a krémet). vanília. Csokoládés töltelék Hozzávalók: 15 dkg cukor. 10 dkg darált dió. felcsavarjuk. 10 dkg porcukor. A cukrot a vajjal habosra keverjük.torták sütés nélkül Keksztekercs Hozzávalók: 1/4 kg háztartási keksz. ha ragad. darált dióval megszórjuk és papírra csavarva állni hagyjuk. 4—5 dkg kakaó vagy 3 szelet puhított csokoládé. egyszerűbb tortakrémmel is. 1 dl feketekávé és 1 csomag vaníliás cukor. 20 dkg porcukor. pár csepp citromlé. Porcukorral meghintett pergamenpapírra kitesszük és négyszög alakúra kinyújtjuk. Készíthetjük más. ezzel megkenjük. tetejét lepréseljük. A töltelékhez való vajat a cukorral és a kakaóval habosra keverjük.

20 dkg cukor. Gyengén lepréseljük.ben kristályosodni kezdene. finom csemege. jól eldörzsöljük. hogy a lábas aljáról kezd elválni. Még forrón a krém közé keverjük. 28 dkg cukor. vaníliapor. Törökmézzel töltött ostya Hozzávalók: 20 dkg méz. Készen vett tortalapok Az üzletekben vásárolható. vékonyra vágott mandulát közé vegyítjük. jó 1/2 óra). 20 dkg vaj. citromhéjjal ízesítjük. Ezalatt 10 dkg cukrot megpirítunk világossárgára. hólyagot fújhatunk belőle — és a mézhez keverjük. a tojásfehérjét kemény habbá verjük. Langyosra hűtjük. Gyorsan készülő. mogyoró vagy dió. és a mézet hozzákeverjük. és két nagy ostyalap közé tesszük. hogy nagy csomók ne legyenek benne. Közben a cukrot sziruppá főzzük — amíg villát belemártva. Gőz felett folytonos keverés mellett főzzük. és még melegen két nagy ostyalap közé kenjük. hozzáadunk egy tojássárgáját vagy 1/2 tojásfehérjét. A mézet megmelegítjük. azzal jól elkeverjük. Grillázskrémmel töltött ostya Hozzávalók: 2 tojássárgája. mint az otthon sütöttek (a sima. majd gyengén lepréseljük. A tojássárgákat 10 dkg cukorral és 10 dkg vajjal addig főzzük. 10 dkg darált dió. citromhéj. Bármely krémmel megtölthetjük. 14 dkg mandula. vaníliával. Kihűlés után azonnal vágható. amíg besűrűsödik (kb. kiváló. a diós és a kakaós egyaránt). amíg olyan sűrű lesz. 3 tojásfehérje. A vékonyra vágott diót vagy a hámozott és kissé megpörkölt. hozzáadjuk a darált diót. de miután ketté384 . készen vett tortalapok mindig szárazabbak. az elsimítja.

a tűzről levéve. Ha 1 púpos evőkanál Nescaféval keverjük el (vagy fele tejből.vágtuk. 3 tojásból vaníliakrém (lásd ott). Gesztenyekrém tortát is készíthetünk az Ötlapos tortalapból: (lásd a Gesztenyekrémnél). lehetőleg olyan krémmel. BABAPISKÓTÁBÓL KÉSZÜLT TORTÁK. ÉDESSÉGEK Malakoff-krém Hozzávalók: 1 doboz babapiskóta. 10 dkg habosra kevert vajjal alaposan kidolgozzuk. 50 dkg málna vagy eper. és csak utána belekenni a krémet. Ha a vaníliás krémhez kevés rumot is adunk. amelyet átdarálva adunk a krémhez. illetve epret keverni). A krémalapot elkeverhetjük 20 dkg pirított cukorral. akkor csokoládétorta lesz belőle (ha tetejét kakaóval behintjük. amelyet tejjel főztünk vagy kevertünk el. ízesíthetjük 2 evőkanál kakaóval. kompótíével vagy rumos-cukros tejjel megöntözni. 385 . puncskrém-tortát készíthetünk belőle. 1/2dl rum. így karamelltortát 4 nyerünk. feketekávéval. vagy a krém közé friss málnát. és 2 csomag vaníliás cukorral ízesítjük. fele erős feketekávéból főzzük az alapot). Stefánia-tortát kapunk). rummal meglocsoljuk. kávékrém-tortánk lesz. vaníliatortát kapunk (jó a tetejét tortadarával meghinteni. Jól kihűtjük és 2 dl tejszínből vert habbal díszítjük. Tetején piskóta legyen. Krémalap: 2 evőkanál lisztet 2 deci tejjel sűrűre főzünk. Ha a krémalaphoz 1 tojássárgát keverünk. 10 dkg cukor. és ha kihűlt. ajánlatos a lapokat tejeskávéval. azon forrón belekeverünk 10 dkg cukrot (amely elolvad). Ötlapos kész tortalap Ezt a száraz piskóta tortalapot mindig fogyasztás előtti napon töltjük meg. A babapiskótákat mély tálba soronként lerakjuk a cukorral megszórt gyümölcsökkel és a vaníliakrémmel.

majd ismét krém. A megmaradt tejszínhabbal díszítjük. Ebből a krémből egy réteget terítünk egy mély üvegtál aljára. Tortakrémek . 1—2 evőkanál rum. utána oldalát jól megtöröljük. Magas pudingformát vagy kerek kuglófsütőt veszünk: körülbelül 20 dkg babapiskótát egyenként gyengén rummal bekenünk. és ezt addig folytatjuk. A formát pár pillanatra meleg vízbe mártjuk. de csak annyira. Közvetlenül tálalás előtt borítjuk ki. Ha kemény. 15 dkg porcukor. A 386 . Tetejét krémmel vonjuk be. Tejszínhab. Most a forma oldalát belülről egymás mellé állított piskótával kibéleljük. A formát fedővel letakarjuk és 2—3 óra hosszat fagyasztjuk. 3 tojássárga. tetejét piskótával befedjük. Csokoládé-bomba Hozzávalók: 25 dkg babapiskóta. előbb feldaraboljuk és langyos helyen puhítjuk. 3 dkg kakaó. A tojássárgákat habosra keverjük a vajjal meg a cukorral. míg a hozzávalókból tart.tortabevonatok Tanácsok a krémek készítéséhez A vajat habüstben vagy mély porcelántálban keverjük habosra. Egy napig hűtőszekrényben tartjuk. A krémmel a formát megtöltjük. belevegyítjük a rumba áztatott mazsolát. és közvetlenül tálalás előtt 3 deci tejszínből vert kemény édes habbal vonjuk be. végül a tojások kemény habbá vert fehérjét és rummal ízesítjük. közékeverjük a kakaót.Oroszkrém-torta (egyszerűbben) Az Oroszkrém-tortánál leírt módon elkészítjük a krémet a tejszínhabbal. ha a piskóták között kis hézagok maradnak. 20 dkg vaj. és lapos üvegtálra vagy tortatálra borítjuk. Nem baj. erre egy sor babapiskóta kerül. hogy el ne ázzon.

mert a krém grízes lesz tőle. törjük át tésztaszűrőn. csokoládéporral. gőz fölött) gyengén puhítsuk fel és újra keverjük ki. A szitált porcukrot a tejszínnel (lehet tejpille is). kakaóval. Ráma vagy tejes margarinnal. 2 sárgája. langyos helyen (pl. kakaóporral. Az itt felsorolt krémekkel ízlés szerint tölthetünk piskótatésztából vagy más kevert tésztaalapból sütött tortát. A vajat helyettesíthetjük fele mennyiségben Liga. Ha nyers tojást adunk a krémhez. mogyoróval. puhított csokoládéval. dióval. A rúd vaníliát a krémbe belefőzzük. mert kicukrosodik. Tejes vajkrém Hozzávalók: 20 dkg porcukor.vagy ribizkelekvárral. mert úgy nehezen kenhető.puha krémet habverővel dolgozzuk ki. sűrű málna. és a vajhoz hozzáadva habverővel jól kikeverjük. 1 csomag vaníliás cukor. a tojás ne legyen túl hideg. 1 dl tejszín. 387 . 20 dkg vaj. A gőzről levéve. vaníliával langyos helyen feloldjuk. 15 dkg vaj. ízesítők. Ha a főzött krém csomós lesz. Ezt a krémet ízesíthetjük ízlés szerint vaníliával. Ízesíthetjük csokoládéval. Ezalatt a vajat habosra keverjük és hozzáadagoljuk a tojáskrémet. A nyers krémekhez szitált porcukrot használjunk. A kikevert krémet ne hűtsük le nagyon. 25 dkg cukor. Túl ne főzzük. kihűtjük. Főtt. vajas alapkrém Hozzávalók: 2 egész tojás. amíg a krém közepesen sűrű lesz. darált dióval vagy mogyoróval. porrá tört griliázszsal. Ha a krém keverés vagy hűtés közben túrós lesz (megtörik). Mély tálban vagy habüstben a tojásokat a cukorral gőz fölött addig verjük. amivel még jól kidolgozzuk. a vaníliás cukrot ne főzzük. hanem csak utólag keverjük a krémhez.

vagy óvatosan hozzákeverünk 5 dkg puhított csokoládét. A vajat habosra keverjük és a habot adagonként hozzáadjuk. A habos vajkrémbe finomra reszelt citrom. Takarékosságból a vaj fele mennyiségét Liga vagy tejes margarinnal helyettesíthetjük. liszttel vagy darával. és a tojáshabos krémek változatai szerint ízesíthetjük. tetejét kakaóval gyengén megszitáljuk. a krém nagyon szapora és aránylag olcsó. A tojásfehérjékből kemény habot verünk. 15 dkg cukrot 1/2 dl vízzel olyan sűrű sziruppá főzünk. Dió. darált dióval. Ez az előbbieknél egyszerűbb eljárás. A kész krémbe beleszitálunk 2 kávéskanál kakaóport vaníliás cukorral.vagy mogyorókrém. vékony sugárban belecsurgatjuk a forró szirupot és tovább verjük. Ezután ízesítjük. egy kanál rummal ízesítjük. A habkrémmel a torták külsejét is bevonhatjuk. Igen finom kakaókrémet nyerünk. Ilyenkor a krémet erősebben ízesítheíjük. csokoládédarával vagy csokoládéreszelékkel. édes morzsával. Citrom. 20 dkg vaj. amíg langyosra hűl. gömböt fújhassunk belőle.Tojáshabos vajkrémek (forrázott habbal) Hozzávalók: 20 dkg cukor. apróra vágott ostyával megszórjuk. hogy vízbe cseppentve golyót formáljon. 1 csomag vaníliás cukor vagy fél rúd vanília.vagy narancshéjat és pár csepp levet keverünk. 388 . A kész vajkrémbe 10 dkg finomra darált diót vagy mogyorót keverünk. ha a krémhez való lisztes pépet 2—3 dkg kakaóval főzzük. közben beleszórjuk az 5 dkg cukrot. Csokoládékrém. vagy villát belemártva. Ennél a vanília elmarad.vagy narancskrém. ízesítő anyagok. A szirupot víz helyett feketekávéval főzzük vagy a kész krémet két púpos kiskanál Nescaféval színezzük. Kávékrém. 3 tojásfehérje. Lisztes vajkrémek A fehér tortánál leírt krémet készítjük el.

Pirított cukorral (Karamell). Készítése: 10 dkg cukrot palacsintasütőben világosbarnára pirítunk. 1—2 evőkanál rum és tej. hozzákeverjük egyenként az egész tojásokat és habverővel erőteljesen kidolgozzuk. a vajat habosra elkeverjük a porcukorral. csokoládédarával. A gesztenyepüré massza 2/3 részét apró lyukú reszelőn átnyomjuk. 20 dkg vaj. ha keverőgéppel verjük. Különösen könnyű lesz a krém. ha csokoládé helyett 2 kiskanálnyi Nescafé-porral ízesítjük a krémet. amellyel töltöttük. kívülről is ezzel vonjuk be és a megmaradt 1/3 rész gesztenyemasszát a tetejére reszeljük. Gesztenyekrém Hozzávalók: 30 dkg készen vásárolt gesztenyemassza. rummal ízesítjük. 2 egész tojás. 15 dkg porcukor. A vajat a cukorral habosra keverjük. A két lapra vágott tortát megtöltjük. Kávékrémet nyerhetünk. hosszúkásra vágott mandulával. apróra tört grillázzsal. vagy Nescafét. Tortabevonatok A tortákat többféle eljárással vonhatjuk be: Krémmel. A tortát kifagyasztjuk. beszórjuk darált dióval. a be nem takart részeket szükség szerint meleg késsel elsimítjuk. s a már előre bevaja389 . Széles késsel egyenletesre simítjuk. gyorsan az egész anyagot a torta felső lapjára öntjük. 25 dkg vaj. ezzel is jól kidolgozzuk és 1—2 kanál tejjel vagy tejszínnel (tejpille) hígítjuk. hozzáadunk 2—3 csepp ecetet (ettől nem keményszik meg hamar). hozzávegyítjük a gesztenyepürét. egy kávéskanál szitált kávét. reszelt csokoládéval. 3 szelet csokoládé vagy 3 dkg kakaó.Nyers tojáskrém csokoládéval Hozzávalók: 25 dkg szitált porcukor. morzsával vagy apróra vágott ostyával. Végül hozzáadjuk a puhított csokoládét vagy a szitált kakaót. 1 csomag vaníliás cukor.

Egyszerű csokoládémáz 2 evőkanál kakaót 2 evőkanál cukorral és kevés vízzel simára keverünk. míg a vaj el nem olvadt.zott késsel gyorsan szeletekre vágjuk. Utána egész langyos sütőben pár percig szárítjuk. A tűzről levéve. hogy hideg tányérra cseppentve ne folyjon szét. ami által a színes máz a fehér alapon márványszerű erezetet alkot. beledobunk 3 dkg vajat. A tortát fehér mázzal bevonjuk. Csokoládémáz 10 dkg főzőcsokoládét megreszelünk. hozzáadunk 7 dkg porcukrot és 1 dl vizet. néhány csepp ecet vagy citromlé. Tojásfehérjéből és cukorból készült mázzal (lásd Fehér máz). és addig keverjük. Fehérmáz Hozzávalók: 2 tojásfehérje. Ezt a bevonatot márványozhatjuk is a következőképpen: a cukormázból egy kanálnyit elveszünk és kakaóval vagy egy-két csepp (patikában kapható) alkörmössel megfestjük. A tűzről levéve elkeverünk benne 1 dkg vajat és ráöntjük a bevonandó tészta vagy torta tetejére. Néhány órai száradási időre van szüksége. Ugyanezzel a mázzal a süteményeket is díszíthetjük. Tejszínhabbal. Kötőtűvel a torta egész felületét 1—2 cm távolságban áthúzzuk. és tetejére színes mázból egyenlőtlenül elhelyezett cseppeket öntünk. A szeleteket a torta tetejére helyezzük. Azonnal a tésztára öntjük. és tűzön nagyon sűrűre főzünk. Folytonos kavarás közben olyan sűrűre főzzük. 15 dkg finomra szitált porcukor. és hagyjuk megdermedni. 390 . Ráöntés előtt 1 evőkanál tojásfehérjét is keverhetünk a már alig langyos mázba. Lapos késsel elsimítjuk. attól még fényesebbé válik.

amíg a teteje. Ezért az alábbiakban részletesen közöljük a fondantkészítés minden részletét. hogy meddig főzzük a szirupot. Ráöntjük a tortára és egyenletesre elsimítjuk. Ahogy sűrűsödik. ügyességet. Forrás közben — ami pillanatig se szűnjön meg — már nem szabad kavargatni. Fondantbevonat A leggyakoribb és a legfinomabb bevonási eljárás. míg a cukor el nem olvadt. Ha rózsaszínű mázat akarunk készíteni. s a szirup tetejét pár csepp vízzel meglocsoljuk. 1 evőkanál meggykompót-levet és 1 evőkanál vizet vegyünk.) 1 napig szellős. (Ha túl sűrű lenne ez a massza. ezt kétféleképpen végezhetjük: 1. a víz helyett 1 evőkanál rumot. a buborékok nagyobbak. hogy könnyen rácsurgathassuk a tészta tetejére. az edényt. Előbb a tűzhely szélén addig kavargatjuk. amíg a cukor teljesen felolvad. golyót formál. és csak addig hűtjük. de elkészítése igen nagy figyelmet.A tojásfehérjét a cukorral. A szirup eleinte habosán fő és gyorsan szétpattanó buborékokat vet. néhány csepp ecettel vagy citromlével kemény habbá verjük. Márványlapra öntjük. Ha a szirup a vízben sűrű oldat marad. Néhány perc után egy kanállal kiveszünk a szirupból és tányérba öntött kevés hideg vízbe cseppentjük. a tűzről levesszük. Következik a kavarás. vagyis összeáll. kevés vízzel hígíthatjuk. hűvös helyen szárítjuk.vagy kristálycukrot teljesen hibátlan literes lábasba teszünk. hólyagosak lesznek és nem pattannak szét a felszínen. pár csepp ecetet. A lábas szélére ragadt cukorrészecskéket vizes ruhával vagy vizes kézzel jól letörölgetjük. 391 . Egy torta bevonásához 25—30 dkg kocka. és erős tűzre forrni tesszük. de azért olyan híg legyen. Nem szabad túl folyósnak lennie. hozzáöntünk 1 dl vizet. Egyszerű citrommáz 30 dkg cukrot 1/2 citrom levével és 2—3 evőkanál vízzel 15 percig keverünk. Legfontosabb tudnivaló. gyakorlatot kíván.

nem nyúlik. 1—2 kanál erős feketekávéval. Mielőtt a tortára öntjük. de csak egészen langyos. hogy a kanalat bevonja. amíg kifehéredik. Üveg vagy porcelán edényben több napig is eltartható. kevés vízzel feloldott kakaóval (egy tortához 2 dkg). barnára pirított cukorral. gyengén törni kezd. amíg a teteje bebőrösödik. és a fénye is megváltozik. Most egy széles nagy késsel addig dolgozzuk. 2. pár csepp vízzel locsolhatjuk is. ettől fényesebb lesz. Ha azonnal nem használjuk fel a fondant. A tűzről a lábast levéve. a lábasban keverjük ki. Eljárás a bevonásnál A fondant nyeles edénybe tesszük (ebben főhet is) és gőz felett lassan melegítve addig keverjük. sötétre pirított karamellsziruppal.széle bőrösödni kezd. amíg a tömeg kifehéredik. kavaró mozdulatokkal. Színesítés A fondant bevonás előtt színesíthetjük és ízesíthetjük pár csepp citromlével. és a csillogó színe eltűnik. Ha túl sűrű. nehogy túlhígítsuk. A festéket előbb egy kávéskanál vízben jól feloldjuk és úgy adjuk a fondanthoz. de utána keverjük jól el. mert a fondant nem fog a tortán megszáradni. hogy meg ne száradjon. belekeverünk 2 dkg vajat és egy kanál rumot. vizes ruhát vagy nedves celofánpapírt teszünk a tetejére.) Most egy fakanál nyelével addig keverjük. Ha a tömeg túl keményre sikerül és nem kavarható. (Ha a tetején kristályszemek képződnek. 1 kanál rummal. hanem törni kezd. matt fényűre változik. hideg vízbe vagy jég közé állítjuk. már nem nyúlik. Ha nincs márványlapunk. kevés vízzel locsoljuk. mint előbb láttuk. a fondantunk nem lesz sima. testmeleg legyen és olyan sűrű. Az olvasztáskor adhatunk hozzá egy kávéskanálnyi tojásfehérjét is. amelyekből egy gombostűfej nagyságnyi is elég egy tortához. és egész langyosra hűtjük. Színesíthetjük még gyógyszertárban vásárolt piros tortafestékkel. Ilyenkor nagyon vigyázzunk. amíg olvadni nem kezd. 392 .

hogy egy csillagos fémcső félig beleférjen. több fáradsággal még jobban kicifrázhatjuk. vékony betűket írhassunk. DÍSZÍTÉS KRÉMMEL A krémmel bevont torta tetejét hideg vízbe mártogatott villával szépen megvonalazhatjuk. késsel igazíthatjuk. Erre a célra használhatunk készen vásárolható krémnyomó fémcsövet vagy sűrű anginból készült vászonzacskót. Legegyszerűbb eljárás a magunk készítette papírtölcsér. A szépen sikerült fondantbevonatot nem is kell díszíteni. vagy beszórhatjuk. de a tetejéhez már nem nyúlhatunk. cukrozott gyümölcsöt. a végén. mert azonnal szárad. hogy a szélekre is egyenletesen lecsurogjon. csillagos csővel ellátva. tejszínhabot. előre megrajzolt minta után. és mokkakanállal kis krémhalmokkal díszíthetjük. ne legyen a torta túldíszítve. Vegyünk egy füzetlap nagyságú pergamenpapírt. Ha nincs csillagos csövünk. esküvőre). úgy formáljuk belőle a tölcsért. hogy a tölcsér felül jól zárható legyen. hogy a krémmel sima.ettől a fondant puha marad. lezárt részét jobb tenyerünkbe fogva. Ha nagyon ünnepélyessé akarjuk varázsolni a tortát. A széleit. Hegyéből annyit vágunk le. széles késsel 1—2 mozdulattal elkenjük. Ha 393 . akkor a tölcsér végére ollóval csillagformát vágunk. ahol gombostűvel megtűzzük. A torták díszítése A torták díszítéséhez használhatunk tölcsérből kinyomott sima krémet. A tölcsért megtöltjük annyi krémmel. formákat. Fontos az egyszerűség. vonalakat írunk a tortára. névnapra. Bevonás előtt a tortát vékonyan áthúzhatjuk hígított lekvárral. akkor a tölcsér végére 2 mm széles lyukat vágunk. A tölcsér felső. ahol nincs bevonva. vagy pergamenpapírból készült tölcsért. hogy alul teljesen zárjon és a papír sarkai egészen fent legyenek. számú tortabevonatnál láttuk. amint az 1. Ettől a fondant jobban tapad és szebb fényt kap. Mert az egész anyagot egyszerre a torta közepére öntjük. Amikor feliratot akarunk készíteni (pl.

amíg a kanálról hegyes formában le nem lóg. Tölcsérbe téve. A tölcsérrel való díszítéshez nagy gyakorlat kell. ezért ajánlatos külön e célra készített krémmel vagy habbal előzőleg a díszítő mozdulatokat gyakorolni.tejszínhabbal díszítünk. a legfinomabb apró mintákat rajzolhatjuk vele. vigyázzunk. krémpettyel azonban szépen és ízlésesen díszíthetjük. Tejszín helyett használhatjuk díszítésre a tojáshabot is. hogy a tejszínhab jó kemény legyen. Egy-két csepp cukrászfestékkel vagy kakaóval festhetjük is. sűrűbb mintákat húzunk. tejszínnel vastagabb. . kétszer átszitált porcukrot 1 tojásfehérjével (pár csepp ecettel) addig kavarunk. A túldíszített torta ma már divatjamúlt. néhány sima vonallal. 10 dkg nagyon finom. és gyorsan dolgozzunk vele. A krémmel vékonyabb.

csipet só. Fogyasztás előtt pár órával készítsük.VEGYES ÉDESSÉGEK Habok. 5 tojásfehérje. egy réteg befőtt cseresznyét rakunk egymásra. A masszát 1—2 óráig hűtjük. 15 dkg cukor. 10 dkg dara. Ha teljesen kihűlt. 4 egész tojás. krémek Darahab vaníliamártással Hozzávalók a habhoz: 10 dkg búzadara. A darát az előbbi leírás szerint készítjük el a felvert tojáshabbal Jól kivajazott formába vagy mély tűzálló tálba öntjük: egy réteg darahabot. Egy 3 literes fazékban forraljunk fel egy liter tejet és főzzünk bele 10 dkg búzadarát. A forró. és állítsuk hideg vízbe. Ha tűzálló tálba rakjuk öszsze. mély porcelán tálba vagy személyenként egy-egy csészébe. 15 dkg cukor. 10 dkg cukorral főtt cseresznye vagy meggy kimagvalva. Erre a tömeg megduzzad és könnyű lesz. 395 . Hideg cseresznyés dara Hozzávalók: 1 liter tej. megfőtt darához gyengéden hozzávegyítjük a felvert habot. Azonnal öntsük vizezett pudingformába. befőttel vagy friss gyümölccsel díszítjük. A megmaradt tojássárgákból vaníliamártást készítünk. és kiborítjuk. Főtt gyümölccsel díszítjük. . hogy lehűljön. nem kell kiborítani. amivel tálalás előtt a darahabot leönthetjük. Közben a 4 tojásfehérjét verjük fel habnak. adjunk hozzá 15 dkg cukrot és verjük jó keményre. üvegtálra kiborítjuk. 1 liter tej. 1/2 citromhéj. amíg az anyagból telik.

396 . A tojássárgákat a cukor felével elkeverjük. a citrom levét és az ecetet. Váratlanvendég-krém Hozzávalók: 1 liter tej. hozzáadjuk a cukrot. Közben a tejet felforraljuk és a darát belefőzzük. 1 egész citrom leve. A rizst mindig a vízben tesszük fel főni. belefőzzük a búzadarát. amíg habos lesz. víz nélkül gőzöljük a gyümölcsöt. Üvegtálra öntjük és gyümölccsel díszítjük. Kiöntjük egy porcelán tálba és habverővel addig verjük (25—30 percig). Tíz perc alatt elkészül. 10 dkg dara. 1 kávéskanál ecet. a tojásfehérjét a cukor másik felével habbá verjük. A vizet felforraljuk a cukorral. 3 tojás. és könnyedén elkeverjük a felvert tojáshabbal. A tojássárgához még forrón hozzákeverjük a megfőtt darát. ezért előmelegített lábasban. és csak amikor a vizet magába szívta. végül hozzáadjuk a 1/2 citrom héját. 2 dkg vaj. vanília. mert üde. 15 dkg cukor. 2 dl víz. 1 csomag vaníliás cukor. Tejberizs hidegen Hozzávalók: 15 dkg rizs. hogy minél kisebb léveszteséggel készüljön. nagy tűznél. Citromos darahab Hozzávalók: 1 liter víz. Hidegen és melegen egyformán jó. 15 dkg cukor. 5—6 percig főzzük.A cseresznyét vagy meggyet a következőképpen főzzük: Arra törekszünk. 1/2 citrom reszelt héja. Azonnal öntsük üvegtálba és befőttel díszítsük. Amikor forrni kezd. ezzel csak 1—2 percig főzzük és azonnal levesszük a tűzről. 5 dkg cukor. 5 dl tej. A tejberizs melegen. hidegen sokféleképpen fogyasztható. kellemes íze megváltozik. 15 dkg búzadara. Fehérjeszegény diétának alkalmas. adjuk hozzá a tejet. A kimaradt gyümölcsszirupot a dara mellé adjuk vagy köré öntjük. A citrommal már nem forraljuk. 4 dkg kakaós cukor a tetejére.

födjük le és tegyük meleg sütőbe vagy gőz fölé. öt percre langyos sütőbe tesszük. Az elkészített tejberizst üvegtálon három rétegben. és ha már jól felforrt. A tejszínből habot verünk. hogy le legyen száraz. barack kimagvalva. vagy a tűzhely szélére. 10 dkg cukor. Ez lehet bármilyen idénygyümölcs. cseresznye. Tejszín hiányában készíthetjük úgy. mint a darahabot: 3 tojásból 8 dkg cukorral kemény habot verünk. hogy saját gőzében megpuhuljon. 1 db tojásfehérje. eper. Egy-két órára hideg helyre (jégre) állítjuk. a nedvesség mind elfőtt. tetejét cukrozott kakaóporral meghintjük. Pudingformát. A tojásfehérjét a 10 dkg cukorral habosra kavarjuk. Tetejére is hagyunk díszítésül. A megmaradt tejszínhabbal és gyümölccsel díszítjük. a forró tejberizszsel összevegyítjük és a gyümölcsökkel összerakva formába tesszük. Közben villával megkavargatjuk. kuglófsütőt. kevés cukorral meghintve. Ekkor hozzáadjuk a cukrot. 3 dl tejszín.Hozzáadjuk a vajat meg a vaníliát. Ha a szemek teljesen megduzzadtak. A rizst a fent leírt módon elkészítjük és lehűtjük. Hidegen tálalva. hozzáadunk egy csomag vaníliás cukrot. esetleg egy kanál finom lekvárral is ízesíthetjük és a rizs tetejére öntjük. Hideg gyümölcsrizs Hozzávalók: Tejberizs a fenti mérték szerint. 5 dkg cukor. 397 . pár perc múlva húzzuk félre. levétől lecsurgatva. lehet még kevés tejet aláönteni. Csokoládés tejberizs Hozzávalók: A fenti anyagok és 3 dkg kakaó. Tálaláskor üvegtálra borítjuk. mély porcelán tálat vagy más megfelelő formát bevizezünk és abba a rizst a gyümölcsökkel rétegezve belerakjuk. a cukorral megédesítjük. 1 csomag vaníliás cukor. 1/2 kg friss gyümölcs és 25 dkg befőzött gyümölcs vegyesen. hogy a teteje kérget kapjon. meggy. cukrozott kakaóval lerakjuk. üvegtányéron adjuk fel. és felét elkeverjük a kihűlt tejberizzsel.

majd a krémet jól kikavarjuk. 1/2 citrom vagy narancs lereszelt héja. a cukorral elvegyítjük. 1/2 citrom. a tejjel villával simára keverjük. hogy a tej lecsurogjon. megfordítjuk. Most elkészítjük a vaníliamártást a tej (azt is adjuk hozzá. A túrót krumplinyomón áttörjük. Egy 3 literes lábasban tejet forralunk és a csendesen fövő vízbe vizeskanállal a felvert habból tojásnyi galuskákat főzünk. A túrót. Kekszet vagy piskótát adunk hozzá. 12 dkg porcukor. A tojások fehérjét 3 kanál cukorral jó kemény habbá verjük. Tányérokba vagy talpas poharakba rakjuk. miután a tejföllel. Kihűtve tálaljuk. A madártejet karamellmártással is szokták készíteni. villával 398 . 1 kanál vaníliás cukor. apróra vágott befőtt gyümölccsel vagy 5 dkg cukorból főzött karamellel megcsurgatjuk a habok tetejét. a megmaradt cukor. esetleg egy kis törött fahéj. 1 csomag vaníliás cukor. A vaníliamártást üvegtálba öntjük és ráfektetjük a tetejére a habgaluskákat. 1 dl tejföl.Madártej Hozzávalók: 11/2 liter tej. a citromhéjat. a tojássárga. 1 kávéskanál liszt. 1 dkg kakaó. és hozzáadjuk a hámozott. Ha jól felemelkedett a hab. tetejét rumba áztatott mazsolával megszórjuk. hogy hely legyen a növekedésére. Egyszerre csak keveset. porcukorral elvegyítettük. a vanília és a liszt hozzáadásával (lásd Édes mártásoknál). Díszíthetjük a habot 2 dkg vékonyra vágott mandulával. 10 dkg cukor. Szűrőlapáttal szitára szedjük. l / 2 rúd vanília vagy 1 csomag vaníliás cukor. Háromszínű túrókrém Hozzávalók: 40 dkg friss tehéntúró. 5 dkg mazsola. 4 tojás. reszelt almát. 1 kanál tejföl vagy tej. Túrókrém almával Hozzávalók: 40 dkg tehéntúró. 15 dkg cukor. 2 kanál baracklekvár. 1/2 kg puha alma. ami a habgaluskákból lecsurgott). tejszín vagy tejpille. és másik felét is fél percig főzzük.

a málnát. ribizlit egészben hagyva. 1 dkg zselatin. jól lehűtve. amíg langyosra hűl. A rendelkezésünkre áló gyümölcsök bármelyikét vehetjük. reszelt citromhéjával ízesítjük. 3 dl tejszín. eper vagy ribizli). 12 dkg cukor. Tetejét darált mandulával vagy mazsolával megszórjuk. porcukorral elkavarjuk. és hozzáadjuk a zselatint. A tejet a cukor felével és a vaníliával felfőzzük. a túróval jól kikeverjük. A nagyobb szemű epret darabokra vágva. tejszínhabbal vagy gyümölcsszeletekkel díszítjük. Tejszínhabot is keverhetünk bele. burgonyatörőn átnyomjuk és három részre osztjuk. Készíthetjük befőttel vagy dzsemmel is. száraz süteménnyel tálaljuk. Ezzel még tovább kever399 . gőz fölött. Üvegtányérokra tesszük. Baracklekvár helyett bármilyen lekvárt vagy dzsemet használhatunk. A tűzről levéve addig keverjük. 1 csomag vaníliás cukor vagy rúd vanília. azután burgonyatörőn átnyomjuk. a harmadikba citromlevet és citrom. a narancsot. A forró tejet lassan a tojássárgákhoz öntjük és állandó kavarás mellett sűrűre főzzük. Miután mindegyiket jól eldolgoztuk. 1 dl tejszín. banánt héjától megtisztítva.vagy narancshéjat keverünk (esetleg egy kanál likőrt). kockákra vagy szeletekre vágva keverjük a túrókrémhez. Vaníliakrém tejszínhabbal Hozzávalók: 2 dl tej. citromhéj. közben a tojássárgákat a cukor másik felével olyan mély tálban keverjük ki. a másikba kakaót és vaníliás cukrot. Főzhetjük habüstben is. 30 dkg érett sárgabarack (málna.széttörtük. Túrókrém nyers gyümölccsel Hozzávalók: 40 dkg túró. amelyet előbb két kanál vízben feloldottunk. 2 tojássárgája. 15—20 dkg porcukor. amiben a krémet a tűzre helyezhetjük. A barackot meghámozzuk. tejszínhabbal díszítjük. tej vagy tej pille. apró kockákra vágjuk. a tejszínnel. télen 2 narancs vagy 2 banán. A túrót villával jól széttörjük. Az egyikbe baracklekvárt. üvegtálba rétegenként egymásra simítjuk.

Piskótát adunk hozzá. felét átpasszírozva. barack a legmegfelelőbb. a cukrot hozzáadjuk s szirupot főzünk belőle. 1 vaníliás cukor. 400 . Gyümölcskrémnél a megfőtt és kihűlt tojáskrémbe (vanília nélkül) két pohár gyümölcsöt keverünk. 1 vaníliás cukor. 2 dkg darált kávé. A kávéból 1 dl vízzel erős kivonatot készítünk. Ha a krémet poharakba adagoljuk. Ez a vaníliakrém az alapja több hasonló technikával elkészített krémnek. A gyümölcskrémeknél a zselatin nem maradhat el. és tálra borítjuk. üvegtálba öntve és abban tálalva. 15 dkg cukor. Tejszínhabos csokoládé Hozzávalók: 2 dl tejszín. és hűlni tesszük. Mindegyiket a gyümölcs jellegének megfelelően díszítjük. önthetjük egyenesen poharakba vagy kistányerokba egyszemélyes adagolásban. vagy vízzel kiöblített. A tejben 5 dkg csokoládét oldunk fel.getjük és akkor adagonként hozzá vegyítjük a tejszínhabot. Tejszínhab kávéval Hozzávalók: 1/2 liter tejszín. Ilyenek: Kávékrém. tálalásig hidegen hagyjuk. Málna. A kávékrémnél a tejmennyiség fele helyett erős feketekávét veszünk vagy a végén Nescaféval ízesítjük. A krémet tejszínhabbal díszítjük. a zselatin el is maradhat. 10 dkg porcukor. Kehelyszerű poharakba öntjük. A tejszínhabot felverjük. vaníliaporral ízesítjük. a kihűlt szirupot apránként hozzáverjük. amit közben 5 dkg vaníliás cukorral fölvertünk. 3 szelet főzőcsokoládé. eper. A tejszínből 4—5 kanálra valót hagyunk a díszítésre. a visszamaradt tejszínhabbal díszítjük. illetve olajjal vékonyan kikent őzgerincformába vagy kuglóf formába. Csokoládékrém. Különböző módon önthetjük formába. A formába öntött krémet tálalás előtt egy pillanatra meleg vízbe mártjuk. felét darabosan.

egy-két órán belül elpuhul. Az így érlelt tejszínt eredeti térfogatának kétszeresénél is nagyobbra lehet felverni. 1/2 citrom. Nyers almakrém tejszínhabbal Hozzávalók: 1/2 kg alma.A csokoládét mély tányérba helyezzük. amit a porcukorral egyszerre adunk hozzá. a vaníliás cukrot és kanalanként a felolvasztott csokoládét. és a habot újraverjük. Most egy-két kanál tejszínnel elkeverjük. Így a nedvtartalma lecsöpög. Ezalatt egy bizonyos érési folyamaton megy át. amelyet legalább 12 órán át +3 C°-on lehűtve tartunk. A felvert tejszínhabot tartsuk hideg helyen. Ezt 2 percig rajta hagyjuk. A felvert tejszínhabot 10% porcukor hozzáadásával édesítjük. A tejszínhabot felverjük. és a hab jól formálható. apránként hozzáadjuk a porcukrot. és babapiskótát adunk hozzá. azután leöntjük a csokoládéról. 8—10 dkg porcukor. de tanácsos azonnal felhasználni. amivel még néhány percig erőteljesen verjük. 1—2 órára hűtőbe vagy jó hideg helyre tesszük. ami ezalatt megpuhul. Ha a tejszínhab áll. mert a sok verés következtében a vaj kicsapódik. levet enged. A fel nem használt vagy díszítésre szánt tejszínhabot tegyük tálka felett szőrszitára és úgy a hűtőbe. ízesítésére szükség szerint vaníliát vagy vaníliás cukrot használunk. amit leöntünk róla. A tejszínhab felverése és kezelése A tejszínhab felverésére csak a 25—30%-os zsírtartalmú habtejszín alkalmas. amit 1/2 dl tejben előbb felfőzünk. A meghámozott almát finomra reszeljük. hogy ellepje. Csokoládé helyett készíthetjük 2—3 dkg kakaóval. Meleg időben a tejszínt jobb felforralni és így alaposan le401 . és annyi forró vizet öntünk rá. Poharakba tálaljuk. 5 dkg dió. de vigyázzunk. kemény marad. és tálalás előtt összevegyítjük tejszínhabbal. citromlével meglocsoljuk. 2 dl tejszín. a porcukorral és a darált dióval összekeverjük.

A tojássárgát a cukorral és a kávéval elvegyítjük. és sokkal masszívabb. Tűzre tesszük és sűrűre főzzük. de nem savanyodik meg. 2 evőkanál liszt. 2 evőkanál cukor. 6 kanál liszt. Karamellkrém pohárban Ugyanúgy készül. a másik 1 / 2 liter forró tejhez öntjük. A tojássárgákat cukorral. eper. Tetejét egy tojásfehérjéből. liszttel. 1 csomag vaníliás cukor. 1/2 liter tejjel felhígítjuk. kiborítjuk. mint a nyers tejszínből. 402 . csak 3 kanál cukorból karamellt főzünk. 1 egész tojás. Kávékrém pohárban Hozzávalók: 1 csésze tej. Vizezett formába öntjük és ha kihűlt. mint a kávékrém. 5 dkg cukorból főtt sziruppal vert habbal díszítjük. 1 csomag vaníliás cukor. Vaníliamártást adunk hozzá. Gyümölcskrém pohárban Hozzávalók: 2 egész tojás. barack. Kakaókrém Hozzávalók: 3 kanál kakaó. 1 liter tej. és a forró vaníliás tejjel felengedjük. Az anyagokat összekeverjük. és hidegen tálaljuk. 1 csésze erős kávé (pótkávé is lehet). gyümölcslével elkeverjük. Ezáltal kissé mandulaízűvé válik a hab. tartósabb krémet lehet belőle készíteni. Kávé helyett tejjel pótoljuk a folyadékot. Melegen poharakba vagy üvegtányérokba rakjuk. 3 evőkanál liszt. 3 evőkanál cukor. nyersen áttörve). 1 csésze tejszín. hozzákavarjuk a lisztet. 1 pohár gyümölcsvelő (málna. 8 kanál cukor.hűteni. amit egy csésze tejjel oldunk fel. simára keverjük.

Gesztenyepüré Hozzávalók: 1 kg gesztenye. és állandó keverés közben sűrű krémmé főzzük. burgonyatörőn átnyomjuk. Poharakba rakjuk. s addig hűtjük. megtisztítjuk és húsdarálón áthajtjuk. hozzáadjuk a cukor másik felét. 3 dl tejszín. 20 dkg cukor (vagy 60 dkg gesztenyemassza). Poharakba vagy tálba öntjük. A tojássárgákat elkeverjük a gesztenyemasszával. jól lehűtjük. gyümölcslével tálaljuk. 1/2 liter tej. 10 dkg porcukorral. és tűzhelyen állandóan kevergetve. s könnyedén elkeverjük. a tűzről levett. Burgonyatörőbe tesszük és üvegtálra kinyomjuk. Előzőleg a tojások fehérjét habbá verjük.hozzáöntjük a tejszínt. A cukorból. Kiborítva vagy a formában hagyva. Gesztenyekrém pudingporral Hozzávalók: 25 dkg hámozott gesztenye. a megmaradt tejjel felhígítjuk és sűrűre főzzük. 1/2 rúd vanília. A héjától megtisztított gesztenyét a tejben-puhára főzzük. a cukorral és a pudingporral összekeverjük. 10 dkg cukor. s azt az áttört gesztenyével jól elkeverjük. 20 dkg cukor. a vaníliával és kevés vízzel sűrű szirupot főzünk. Gesztenyekrém Hozzávalók: 4 egész tojás. Formába öntjük. még forró krémhez apránként hozzáadogatjuk. 403 . 1 vaníliás pudingpor. A gesztenyét puhára főzzük. Köréje tejszínhabot adunk. Tetejét 2 dl tejszínből vert habbal vagy befőtt gyümölccsel díszítjük. 25 dkg gesztenyepüré-massza. sűrűre főzzük. tetejét forró sziruppal készült tojáshabbal és jellegének megfelelő gyümölccsel díszítjük. 1 liter tej. amíg megdermed. utána leöntjük hideg vízzel. feleresztjük a forró tejjel.

Narancshab Hozzávalók: 1/4 liter fehér bor. azután tálba vagy poharakba öntjük. 1 kávéskanál rum. amíg kissé kihűl. nehogy erős ízt kapjon a krém. 6 egész tojás. Gyengébb tűzön vagy erős gőz felett addig verjük. Előnye.Gesztenyepüré hamis tejszínhabbal Hozzávalók: 30—40 dkg gesztenyepüré-massza. Ezután átgyúrjuk. Ha nincs kockacukor. meg tudjuk kínálni frissen készült édességgel. Ha formába akarjuk önteni és kiborítva tálalni. és az almahabbal üvegtálban rétegenként összerakjuk. Habüstben a tojásokat jól elkeverjük a cukorral. 15 dkg porcukor. vagy vajjal. és vagy gesztenyepürét készítünk belőle. A naranccsal óvatosan bánjunk. 2 dkg feloldott zselatint adunk hozzá. amíg sűrű lesz. amikor a tűzről levesszük. Tetejét vékonyra szeletelt narancskarikával vagy tejszínhabbal díszítjük. Tetejére gesztenyepüré-masszát reszelünk. A gesztenyemasszát burgonyatörőn átnyomjuk vagy tormareszelőn lereszeljük. vagy nagyon hideg helyre tesszük. 404 . és vékony sugárban hozzáöntjük a forró bort. majd 30 percig állni hagyjuk. hozzákavarjuk a narancsot és a citrom kicsavart levét. 1 kg alma vagy birsalma. és ha váratlan vendég jön. a narancs és a citrom vékonyan lehámozott héját a borban főzzük. 1 citrom. 15 kockacukor. illetve tejjel lazítva tortatöltelékeket. Alma. krémeket. hogy a gesztenyepor a kamrában egy évig is eláll. Gesztenyepüré-massza porból A gesztenyepüré-port 1 dl folyadékkal keverjük össze (ez állhat tejből és rumból). A bort forrni tesszük. és jégre.vagy birsalmahabot (lásd ott) készítünk. A narancs és citrom héját a kockacukron ledörzsöljük. 1 tojásfehérje. 2 narancs. A tűzről levéve még verjük.

Ha kihűlt. még forrón hozzávegyítjük a tojások habját. hozzákeverjük az egreshez és folytonos keverés mellett sűrűre főzzük. lehéjazzuk. 10 dkg cukorral puhára főzzük. 4 egész tojás. Könnyedén elkeverjük. A tojássárgákat a cukorral habosra keverjük és azt is hozzáadjuk. Az egrest megtisztítjuk. és a forrásban levő tejhez keverjük. egy pohár vízzel. 1 liter tej. 3 egész tojás.vagy mogyorókrém Hasonlóan készül. Mandulakrém Hozzávalók: 10 dkg mandula. a tojássárgákkal. 20 dkg cukor. Egres. 2 dkg liszt. 1/2 liter tejjel. 7 dl tej. a lisztet egy kevés hideg tejjel jól eldolgozzuk. A lisztet elkeverjük a tejjel. A tűzről levéve elkeverjük a 10 dkg cukorral felvert tojások habjával. végül a tojások keményre vert habját. egy-két óráig hűtjük. 15 dkg cukor. mint a mandulakrém. megszárítjuk és ledaráljuk. 4 dkg liszt. A tejet felforraljuk. Dió. 15 dkg cukor. és 1/2 citrom gyengén lereszelt héját. a liszttel. üvegtálba öntjük és jól lehűtve tálaljuk. Üvegtálba öntjük.Citromkrém Hozzávalók: 2 citrom. 5 dkg cukorral felfőzzük. amit a megmaradt 5 dkg cukorral vertünk fel. hozzáöntjük a mandulás tejet. hozzávegyítjük a citromok levét. konyharuha között a héját le405 . Tálba vagy üvegtányérokba öntjük. és sűrűre főzzük. tetejét tejszínhabbal vagy gyümölccsel díszítjük. Levéve a tűzről. A tojássárgáját elkeverjük az 5 dkg cukorral.(pöszméte-) krém Hozzávalók: 1/2 kg egres. 2 egész tojás. A mogyorót előbb gyengén megpörköljük (sütőben). 1 csapott evőkanál liszt. A mandulát leforrázzuk.

amíg egészen besűrűsödik. különösen akkor. Ezt a vaníliaízű krémet tészták töltésére (pl. hibátlan almákat megtisztítunk a magházuktól.dörzsöljük. és tűzre téve. ha szűkében vagyunk a tojásnak. Felforralunk 1/2 liter tejet. illetve mogyoróbelet azután daráljuk. Gyümölcsből készített édességek Sült alma Egyforma nagyságú. Citrom héjával. adunk hozzá 5 dkg cukrot. körülfúrjuk. Poharakba vagy kompótos tányérokra öntve. A krémet erős feketekávéval. csak kevesebb porral és több tejjel főzzük. ekkor más-más ízű krémet kapunk. 406 . és könnyedén a forró krém közé keverjük. hogy az üres alsó része ne sérüljön meg. vaníliával vagy narancs héjával ízesíthetjük. A pudingport 2 tojássárgájával elkeverjük. s a dió-. Pudingporból készült krém A vaníliával ízesített pudingporból többféle krémet is készíthetünk a csomagoláson megadott utasításokon kívül. Édesmártás (sodó) pudingporból Az előbbi krémhez hasonlóan készül. kávéval. hozzáöntjük a keverékhez. krémes lepény. A tűzről levéve hozzákeverünk 2 dkg langyos vajat. Ezt is ízesíthetjük kakaóval. folytonosan keverve addig főzzük. A 2 tojásfehérjéből 5 dkg cukorral kemény habot verünk. 4 kanál tejjel felhígítjuk. karamellel. gyümölccsel díszítve hidegen fogyasztható. képviselőfánk) használják. sűrűre főzött kakaóval vagy karamelles tejjel főzhetjük fel.

Utána szitán áttörjük vagy turmix-gépben 1—2 percig verjük. Almapüré A meghámozott almákat negyedekbe vágjuk. és kevés forró vízben puhára főzzük (üvegesre). A gyümölcsöket meghámozzuk. 1—2 kanál vizet vagy vízzel elkevert bort öntünk alá. a nedvességtől jól lecsurgatjuk és az üreget hideg tejberizzsel megtöltjük. tepsibe rakjuk. kevés vízzel. magházuktól az előző leírás szerint megtisztítjuk. Az almák tetejét tejszín. és sütőben megsütjük. egy darabka citrommal. betegeknek és pecsenyéhez körítésnek adjuk. Gyermekeknek.Az üregeket megtöltjük baracklekvárral. ízlés szerint cukrozva puhára pároljuk. Melegen fogyasztjuk.vagy forrázott tojáshabbal díszítjük. Körtéből is hasonlóképpen készül. amit még melegen mazsolával elkevertünk. 407 . Töltött alma és körte Hozzávalók: 6 db középnagyságú alma vagy körte. Üvegtálra helyezzük és sűrű vaníliamártást öntünk köréje. 5 dkg rizsből főzött tejberizs. Jól lehűtve tálaljuk. 2 dkg mandula és a vaníliamártás fele mértéke. Utána szitára szedve. csak azt a megtöltött oldalával lefelé fordítva helyezzük a tálra.

amíg kemény. Az eljárás ugyanaz. 20 dkg cukor. csak a gyümölcs nyersen kerül bele. Süthetjük az almát megfelelő sütő hiányaban tűzhely tetején is. és porcelán tálban habverővel 20—25 percig verjük. mint az almahab. habos lesz. Száraz süteményt adunk hozzá. mint az előbbi. 20 dkg cukor. vagy négybe vágva kevés vízzel megpároljuk. 1 tojásfehérje. 20 dkg cukor. Almakrém borral Hozzávalók: 1 kg alma. mint az almahabnál. lábassal letakarva. 4 egész tojás. negyedekre vágjuk. 15 dkg cukor. Az almát megmossuk. Birsalmahab Ugyanúgy készül. melegen hozzáadjuk a cukrot. és kevés víz hozzá408 .Almahab (boszorkánykrém) Hozzávalók: 1 kg alma. 1 tojásfehérje. Barackhab Hozzávalók: 1 kg édes sárgabarack gyengén megpárolva és szitán áttörve. 1 tojásfehérje. Az almát forró sütőben megsütjük. fahéj. citrom. Készíthetjük eperrel is. tetejét villával megcifrázzuk és pár szem friss vagy főtt gyümölccsel díszítjük.1/2 liter bor. A megpuhult almát szitán áttörjük. 1—2 kanál rum. a tojásfehérjét. de 20 dkg cukorral. 1 kanál rum. Málnahab Hozzávalók: 1 pohár málnalé vagy két vizespohár málna egészben. Üvegtálra tálalva. A hab ugyanúgy készül.vagy narancshéj.

Tálba öntjük. és könnyedén kevergetjük. Előzőleg fölverjük a tojások fehérjét 10 dkg cukorral. Amikor langyos. 10 dkg cukrot. késhegynyi tört fahéjat. amíg besűrűsödik. citrom vagy narancs vékonyan levágott héját. s habverővel addig verjük. s tetejét megszórjuk darált dióval vagy kekszmorzsával. A barackokat meghámozzuk. Azonnal üvegtálba öntjük vagy poharakba adagoljuk. apránként beleszórjuk a cukrot. majdnem forr. Almahab dióval Hozzávalók: 1 kg alma. félbe vágjuk. apránként a forró krém közé vegyítjük. nagy lyukú reszelőn lereszeljük s a cukorral még a citrommal addig főzzük. hozzákeverjük a tojássárgákat. 5 dkg dió. 1/2 citrom. Tűzre tesszük. Végül hozzáadjuk a darált diót. Utána szitán áttörjük.adásával héjastól puhára főzzük. tálalásig hűtőben tartjuk. Szilvalekvárkrém Hozzávalók: 2 tojásfehérje. Sárgabarack vaníliakrémmel Hozzávalók: 1 kg érett sárgabarack. 5 dkg dió. és jó habosra kidolgozzuk. 15 dkg cukor. Tetejére befőtt gyümölcsöt vagy t e j színhabot teszünk. vaníliakrém (lásd ott). majd hozzákeverjük a szilvaízt. 2 jó evőkanál szilvaíz. villával meghúzogatjuk a tetejét. porcukorral megszór409 . Üvegtányérokba adagoljuk. 5 dkg cukor. amíg semmi leve nem marad. 1 tojásfehérje. 1 evőkanál rum. Az almákat meghámozzuk. és tálalásig hűtőben tartjuk. A tojásfehérjét habbá verjük. a bort. 10 dkg cukor. és a darált dióval megszórjuk. porcelán tálba öntjük s egy tojásfehérjével jó habosra keverjük.

tálalásig hűtőben tartjuk. 410 . 1 dkg zselatin. Még melegen szitán áttörjük. A zselatinport 1/2 dl meleg vízben feloldjuk. a levét is ráöntjük. megcukrozzuk. poharakba adagoljuk vagy tálba kiöntjük. Kis tányérokba. Vaníliakrémet készítünk. kihűlésig kavarjuk. 1 dkg zselatin. Az áttört gyümölcslevet apránként hozzávegyítjük a tejszínhabhoz. mielőtt még megdermedne. Készíthetjük őszibarackból is. A tejszínhabot felverjük és a lehűlt gyümölcsszirupot. tetejét gyümölcsszelettel vagy tejszínhabbal díszítjük. üvegtálba vagy poharakba öntjük. Egy-két órát hidegen tartjuk. 3 dl tejszín.juk. s a hab 1/3 részét félretesszük a díszítéshez. lassanként hozzákeverjük. 20 dkg porcukor. 10 dkg cukor. a barackokat a tetejére helyezzük. Sárga. tetejüket tejszínhabbal díszítjük. A tejszínhabot felverjük. ha kihűlt. Hasonlóképpen készíthetünk vaníliakrémmel összerakva epret és málnát. Azonnal poharakba töltjük. hozzávegyítjük a feloldott zselatint. A megtisztított gyümölcs 2 / 3 -át szitán áttörjük. a rummal meglocsoljuk és fél óráig hidegen tartjuk.vagy málnakrém tejszínhabbal Hozzávalók: 1/2l tejszín. hogy teljesen elolvadjon.vagy őszibarackkrém tejszínhabbal Hozzávalók: 1/2 kg gyümölcs. tetejét a megmaradt tejszínhabbal és gyümölcsszemekkel díszítjük. a meghagyott gyümölcsöt egészben vagy darabokra vágva hozzákeverjük. 1/2 kg eper vagy málna (mirelit). amíg megdermed. A gyümölcsöt fél pohár vízzel és a cukorral felfőzzük (az őszibarackhoz kevés citromot is adunk). A zselatint 1/2 dl meleg vízben előzőleg feloldjuk és a gyümölcshöz öntjük. Eper.

5 dkg cukor. eper vagy barack. Tetejét nyers gyümölcsszeletekkel díszítjük. porcukorral elkevert tejföllel megöntözzük. Az elkészítés módja az előbbihez hasonló. amíg az egész habos lesz. hozzáöntjük a sziru411 . A tojássárgákat 1 kanál vízzel elkeverjük. Hasonlóképpen készíthető ki magvalt meggyel is. 8— 10 dkg porcukor. hanem a felvert cukrozott tejszínhabhoz hozzávegyítjük a szeletekre vágott gyümölcsöt vagy áttört gyümölcsvelőt. A málnaszörpöt a cukorral és az egész tojásokkal habüstben vagy mély tálban gőz fölött habverővel állandóan verjük. frissen fogyasztjuk. 3 egész tojás. Citromkrém vagy -kocsonya Hozzávalók: 1 nagy citrom leve.Gyümölcsös tejszínhab Hozzávalók: 3 dl tejszín. csak zselatint nem teszünk bele. Poharakba adagolva. Málnaszörp-krém Hozzávalók: 2 dl málnaszörp. és jól lehűtve. 2 tojássárgája. A habos krémet poharakba töltjük. Piskótát adunk hozzá. 3 kanál porcukor. A megtisztított gyümölcsöt tálra helyezzük. 15 dkg cukor. Belefőzzük a 1/2 citrom egészben levágott héját. lehűtve tálaljuk. 20 dkg málna. amit főzés után eltávolítunk. 1 pohár tejföl. gyümölcsszemekkel díszítjük. A cukorból és a vízből szirupot főzünk. Málna vagy eper tejföllel Hozzávalók: 1/2 kg eper vagy málna. 2 dl víz. 15 dkg vajjal vagy habosra kevert margarinnal kellemes ízű tortakrémet kapunk belőle. Csak jól működő hűtőszekrényben tehető el másnapig.

1 evőkanál méz. 15 dkg cukor. rummai meglocsoljuk és a vékonyra vágott mandulával megrzórjuk. és újra főzzük. 2 dkg mandula. állandó keverés mellett. amíg megkocsonyásodik. Hideg pudingokhoz öntetnek adjuk. 2 kanál rum. pár órára hűtőbe tesszük. ezután jól összerázzuk. vékony szeletekre vágjuk. 5 dkg cukor. 1 evőkanál darált dió. Üvegtálba helyezzük. közéje hintjük a mazsolát. A joghurtot a mézzel habosra verjük és az almaszeletekre öntjük.pot. 1/2 dl rum vagy likőr. Üvegtálba öntjük. A kimagozott cseresznyét mély üvegtálba tesszük. amíg sűrűsödni kezd. Cseresznyés almasaláta Hozzávalók: 1/2 kg cseresznye. Vegyíthetünk hozzá vékony karikára vágott. 2 dl joghurt. dióval megszórjuk. soronként porcukorral üvegtálba összerakjuk. tisztított narancsot is. közéje vegyítjük a vékony szeletekre vágott nyá412 . és mikor sok levet engedett. A megtisztított. Gyümölcssaláták Almasaláta Hozzávalók: 1/2 kg alma. Ilyenkor poharakba öntve hűtjük ki. 1/2 óráig állni hagyjuk. jó puha almákat vékony szeletekre vágjuk. Forrnia nem szabad. Almasaláta joghurttal Hozzávalók: 1/2 kg puha alma. Érett puha almát meghámozunk. de tejszínhabbal díszítve önálló édességként is adható. 1/2 kg alma. Piskótával tálaljuk. 5 dkg mazsola.

ízlés szerint lecukrozzuk és egy citrom levével vagy 2—3 evőkanál rummal meglocsolva 1—2 óráig hideg helyen tartjuk. 2 dl vörösbor. diógerezdekkel. Almát. félbevágjuk. akár a zsemlét. fele banánból is készíteni. Tálalás előtt 1 dl narancslikőrrel meglocsoljuk. és éles kiskanállal a magvakat eltávolítjuk. és néhány órára jégbe hűtjük. lecsumázott epret meghintjük a porcukorral. Tálalás előtt a rummal vagy likőrrel meglocsoljuk. A salátát a fél sárgadinnyékbe töltve tálaljuk. megöntözzük a borral. A megmosott. és pár órára jó hideg helyre tesszük. Az epersalátát szokás fele eperből. lecukrozva hideg helyre tesszük. Vegyes gyümölcssaláta Különböző gyümölcsöket nyers állapotban tálra halmozunk. félbe vagy négyrét vágjuk. Lecukrozzuk. Készíthetjük befőtt cseresznyével is. cukor. Ha nagyszemű az eper. 1—2 evőkanál rum vagy egy citrom leve. vékonyra vágott mandulával díszítjük. Dinnyesaláta Hozzávalók: 1 sárgabélű sárgadinnye. körtét. 10 dkg porcukor. citromlével ízesítjük. Epersaláta Hozzávalók: 1/2 kg eper. Két kis sárgadinnyét szép tisztára megmosunk.és sárgabarackot. kockára vágjuk és azt is a saláta közé vegyítjük. Sárgadinnye gyümölcssalátával töltve Vegyes gyümölcsből salátát készítünk az előbbi leírás szerint. sárgadinnyét szeletekre vágunk és a gyümölcsök levével leöntjük. 413 .ri almát. őszi. Húsát kanállal kiszedjük.

citrom. akkor a krémhez hozzáadjuk a dinnye kivájt és apró kockára vágott belsejét is. s végül. ízesíthetjük vörös borral vagy kevés rummal is. 1/2 l tejből főzött vaníliakrém. Gesztenyesaláta (kompót) Hozzávalók: 1/2 kg gesztenye. Jégbe hűtve kínáljuk. A gesztenyét megsütjük. Utoljára annyi vizet öntünk rá. fahéjat. 1/2 citrom leve. Lehűtve tálaljuk. Főleg akkor készítjük. citromlevet. hogy egészben maradjanak a szemek. és rummal vagy citromlével megöntözzük. 1 evőkanál rum vagy pár csepp rumeszencia. kimagvalt és kockára vágott őszibarackot. Ugyanabban a vízben tesszük főni. s addig főzzük.vagy narancshéjat. kihűlt vaníliakrémba keverjük a megtisztított. 414 .vagy narancslével meglocsoljuk és cukorral meghintjük. Aszaltszilva-kompót Az aszalt szilvát több vízben jól megmossuk. és kevés rummal ízesítjük. amikor már levettük a tűzről. Lehet ezt a salátát félbevágott. Megcukrozzuk. amíg a magja könnyen kijön. ha ízetlen. savanyú dinnyét kaptunk az üzletben. hogy jól ellepje. kivájt sárgabélű dinnyében is tálalni. vigyázva meghámozzuk. Őszibaracksaláta Hozzávalók: 1 / 2 kg magvaváló őszibarack. 2 dl vízből és a cukorból szirupot főzünk és a gesztenyét benne 10—15 percig nagyon lassan főzzük. Tálaláskor citrom. és húsát kockára vágjuk. Letakarva 24 órán keresztül áztatjuk.A meghámozott dinnyét a magjától megszabadítjuk. 10 dkg cukor. A főtt. Közben ízesítő anyagokat adunk hozzá: cukrot.

és a gyümölcsöt meglocsoljuk vele. Narancssaláta almával Hozzávalók: 3 narancs. 1/2 citrom. 5 dkg cukor. Narancssaláta Hozzávalók: 3 narancs. vékony szeletekre vágjuk és üvegtálon a naranccsal együtt elrendezzük. 3 dkg mogyoró. 4 banán. meghintjük a porcukorral és vékony csíkokra vágott hámozott mandulával megszórjuk. A narancsokat meghámozzuk. A héjától jól megtisztított narancsot keresztben vékonyra szeleteljük. A héjától megtisztított gyümölcsöket kockára vágjuk. ízléses sorokban üvegtálra helyezzük. soronként porcukorral meghintjük és rummal vagy likőrrel locsoljuk. A meghámozott banánt vékony szeletekre vágjuk. félbevágjuk. 10 dkg cukor. 1 dl tejszín. kihűtjük. a belső fehér héját is jól letisztítjuk. 1 dl fehér bor. Az almát (lehetőleg puha fajalmát) meghámozzuk. a citrom levével meglocsoljuk. konyakot vagy likőrt. 3 dl rum vagy konyak. üvegtálba 415 . A kihűlt sziruphoz hozzáöntjük a rumot. Egy órát hideg helyen tartjuk. 3 dkg mandula. Tetejét vékonyra vágott. 1/2 dl rum vagy likőr (Triple Sec vagy Maraszkino). A vízből és a cukorból egy fél narancs héjával szirupot főzünk. 3 narancs. 2 dkg mandula. magházától megtisztítjuk. 1 dl víz. A magokat eltávolítjuk. hámozott mandulával megszórjuk. és éles késsel keresztben vékony szeletekre vágjuk. 5—6 dkg porcukor. Lehűtve tálaljuk. Gyümölcssaláta (téli) Hozzávalók: 2 puha alma.Banánsaláta Hozzávalók: 4 banán. 2 alma. 5 dkg porcukor.

4. Ha már megfagyott az egész tömeg. Az anyag lehűtése. és kanállal az oldaláról a megfagyott anyagot leválasztjuk. Hűvös helyen dolgozzunk vele. A cukrot a borban feloldjuk. 2. 15—20 percnyi forgatás után az edényt gondosan megtörölve kinyitjuk. Fagylaltok . vékony falú edény. ami részben a vaníliásmártás készítéséhez hasonló módon történik. amit rétegenként erősen megsózunk. középre helyezzük a fagylaltos edényt. Ez lehet tejeskanna. nehogy só kerüljön a fagylaltra. Fagylaltgép hiányában a következőképpen készítünk fagylaltot: a jeget felhasználásig jégszekrényben vagy hideg pinceben tartjuk.helyezzük. akkor fagylaltot kapunk. Egy liter anyag fagyasztásához 1/2 tábla jég és 3/4 kg konyhasó szükséges. amely történhet fagyasztógéppel. Egy órára hidegre teszszük. 416 . ezt jól körülrakjuk jéggel. hozzávegyítjük a t e j színt és a gyümölcsre öntjük. és az edényt tetejénél fogva forgatjuk. A fagyasztás.parfék Fagylaltkészítés A fagylaltkészítés munkamenete a következő: 1. 3. bádogdoboz stb. ahol a mélyhűtő részben vagy a jégkockák helyén 2 óra alatt lehűl. amibe a fagyasztani való anyagot öntjük. az edény tetejére is jeget rakunk. Nagyon vigyázva dolgozzunk vele. Ezt parfénak nevezzük. és a vizet kiöntjük az edényből. Tálaláskor lehűtött poharakba vagy tányérokba adagoljuk. A fagylalt anyagának elkészítése. lehet vizesveder vagy fazék (ebbe rakjuk a jeget) és egy kisebb. A darabokra tört jég felét sóval meghintett edénybe rakjuk. A fagyasztáshoz szükséges egy nagyobb edény. vagy hűtőszekrényben. zárható pudingforma. és tálalásig jég között tartjuk. Időnként a jeget és a sót pótoljuk. megszórjuk egy kevés reszelt narancshéjjal elkevert darált mogyoróval. Fagyasztó eszközök előkészítése.

és ott fagyasztjuk. Tálalásnál a formát egy pillanatra langyos vízbe mártjuk. jobb lesz a parfé. kihűlt masszát kivizezett formába (amelyik befér a hűtőszekrény mélyhűtő részébe. azután szőrszitán leszűrjük és teljesen lehűtjük. (Minél jobban lehűtjük. amíg sűrűsödni kezd. Az adott mennyiség 8—10 személyre való.A parfékészítés jóval egyszerűbb: a kész. 20 dkg cukor. A parfét tejszínhabbal szokás díszíteni. annál hamarabb fagy. 1/2 liter tej. így a tojásfehérjét mindig habbá verve adjuk hozzá. fele adagból is készíthetjük. így az alábbi fagylaltok mértéke ezzel azonos. A vaníliafagylalt többféle tejes fagylalt alapját képezi. 1—2 dl habbá vert tejszínnel is lazítjuk. A tűzről levéve még tovább verjük. Az egész tojásokat a többi cukorral elkeverjük. Vaníliafagylalt Hozzávalók: 1 liter tej. Vaníliafagylalt (más módon) Hozzávalók: 5 egész tojás. minél habosabb az alapkrém. A tejet egy 3 literes lábasban forrni tesszük a vaníliával és a cukor felével. 417 .1/2 rúd vanília. 1/2 rúd vanília hosszában elvágva. vagy a jégkockatartóba) töltjük. 15 dkg cukor. és ha lehet. és úgy borítjuk ki belőle a parfét. 4 egész tojás.) Ezután fagyasztjuk. és a lábasba visszaöntve addig főzzük habverővel kavarva. Annál könnyebb. folytonos kavarás közben hozzáöntjük a forró tejet.

Vízzel egy literre kipótoljuk. 25 dkg cukor. 1/2 liter áttört gyümölcsvelő. Vigyázzunk. mert akkor nehezen fagy. így tartalmasabbak. hogy az anyag az apadás következtében túl édes ne legyen. Kihűtjük. illetve tűzön felolvasztjuk. hozzáöntjük a forró tejet. A cukrot a vízzel felfőzzük. Annyi gyümölcsöt törünk át szitán. Gőz fölött sűrűre főzzük.és meggyfagylalt Hozzávalók: 1/2 liter víz.A tojásokat habüstben jól felverjük a cukorral. Készíthetjük a gyümölcsfagylaltokat tejszínnel is. Eper-. Ilyenkor 2 dl vízzel kevesebbet veszünk a cukoroldathoz. Ha jól lehűtöttük. fagyasztható. 3/4 kg). Kávéfagylalt A vaníliafagylalt mértékéhez adunk 4 dkg kávéból 2 dl vízzel főzött erős feketekávét. amit a tej mennyiségéből leszámítunk. 418 . Fagyasztás előtt a teljesen lehűlt anyaghoz hozzákeverünk 2 dl tejszínt. barack-. málna-. a tej egy részével feloldjuk és úgy öntjük a többi anyagra. ribizli. hogy 1/2 liternyi menynyiségű velőt kapjunk (kb. folyamatos kevergetés mellett kihűtjük és a hűtőszekrényben megfagyasztjuk. amelyben a vaníliát is felfőzzük. Karamellfagylalt A vaníliafagylaltnál előírt cukormennység feléből karamellt készítünk.

Kiadósabb a citromfagylalt. Ha nem elég savanykás. barack) 1/2 citrom. kihűtjük és a hűtőszekrényben félig megfagyasztjuk. 1 citrom gyengén lereszelt héját. 2 dl áttört gyümölcs (eper. 1/2 liter tejszín. hogy a citromlé helyett egy pohár áttört gyümölcslevet (epret. Értékesebb és táplálóbb. 1/2 liter joghurt. Mindezeket jól elkeverjük és a hűtőszekrény fagyasztótartályában megfagyasztjuk. ribizli. 25 dkg cukor.Citromfagylalt Hozzávalók: 1 liter víz. Télen nagyon jól használhatók erre a célra a mirelit készítmények. 1/2 dkg zselatin. 2 dl víz. málna. tűzön felolvasztjuk. lehűtve üdítő. Citromfagylalt (más módon) Hozzávalók. A cukrot vízben. 30 dkg cukor. ha fagyasztás közben hozzákeverjük egy tojás felvert habját. ízlés szerint adhatunk hozzá kevés reszelt citromhéjat. A joghurtot habverővel jól felverjük. 2 citrom. akkor a vízből elvesszük ezt a mennyiséget. málnát. A joghurttal készült citromfagylalthoz hasonlóan csinálhatunk gyümölcsfagylaltot oly módon. 2 dl tejszín vagy 1 tojás felvert habja.és a citromlevet. kellemes krém. Amikor gyengén kocsonyá419 . Fagyasztás nélkül is jó. 2 citrom kicsavart levét. 5 középnagyságú citrom. hűtjük. hozzáadjuk a cukrot. ha tálaláskor tejszínhabot adunk a tetejére. hozzáadjuk a gyümölcs. 1/2 dkg zselatin. majd hozzáadjuk a kicsavart citromok levét. Tejszínhabos gyümölcsfagylaltok Hozzávalók: 20 dkg cukor. A cukorból a 2 dl vízzel szirupot főzünk. barackot) vagy 3—4 kanál lekvárt adunk a keverékhez és ahhoz hasonlóan fagyasztjuk. a kevés vízben feloldott zselatint. Ehhez is adhatunk fagyasztás előtt 2 dl tejszínt. a feloldott zselatint. borkősavval ízesíthetjük.

Felszolgálás előtt jól lehűtött poharakba rakjuk a gyümölcsöt. 15 dkg cukor. leve nélkül). (Ehhez a mennyiséghez 2 evőkanál kakaó vagy 1 púpos evőkanál Nescafé vagy 1 csomag vaníliáscukor elegendő. 2 kanál porcukorral meghintjük és legalább 1/2 óráig hideg helyen tartjuk. Ezután ha vanília. Csokoládéfagylalt Hozzávalók: 3 egész tojás. őszibarack vagy más gyümölcs. 3 szelet reszelt csokoládé. majd nagyon hidegre lehűtjük. eper.sodni kezd. a felvert tejszínhabhoz hozzáadagoljuk. a kész habba verjük bele a gyümölcsöt (25 deka epret vagy málnát. málna. 1/2 liter tej. visszaöntjük a tartályba és egészen kifagyasztjuk.) Ha gyümölcsparfét akarunk készíteni. Egyszerű parféalap / liter tejszínt 2 evőkanál cukorral ízesítünk. Jól lehűtjük. 1—2 kanál rummal meglocsoljuk. (A fagylaltot ételtermoszban szállítjuk. gőz fölött sűrűre főzzük. 1 csomag vaníliás cukor vagy 1/2 rúd vanília. 1/2 liter készen vásárolt vegyes fagylalttal a poharakat megtöltjük. úgy fagyasztjuk. a hűtőszekrény fagyasztótartályába öntjük és megfagyasztjuk. és utána kemény habot verünk az egészből. a tejszínt megízesítjük.) Tetejét pár szem gyümölccsel vagy tejszínhabbal díszítjük. 1 dkg kakaó. levével együtt és kb. A hozzávalókat habüstben összekeverjük. 1 2 420 . Gyümölcsserleg fagylalttal 30—40 dkg vegyes gyümölcs: sárgabarack. és állandóan kevergetve. A barackokat és a nagy szemű epret kockákra vágjuk. felforraljuk. csokoládé vagy kávéparfét akarunk készíteni.

A lisztet a tej felével kikeverjük. 9 g fahéj. A fagylalthoz adhatunk babapiskótát. fakanál nyelére csavarjuk és hamar lehúzzuk. de sima. 7 dkg vaj. parféhoz. mert hamar megszilárdul és nem csavarható. pár pillanatig sütjük. hogy a nyitott sütőben tartjuk a lemezt. hozzáadjuk közben a porcukrot és végül beleszitáljuk a lisztet. ahol a melegben újból meglágyul. mint a fenti ostya. 421 . Ha mégis megkeményedett a lap. amiből nem tölcsért készítünk. A habot nagyon vékonyan rákenjük. macskanyelvet és az apró süteményeknél leírt tölcsérből készített lapokat. késsel elsimítjuk és középmeleg sütőben pár percig világossárgára sütjük. ha csak méhviasszal kenjük meg. kerek lapokként is adhatjuk fagylalthoz. Nagyon gyorsan dolgozunk vele. Ajánlatos úgy dolgozni vele. össze is lehet sodorni egy fakanál nyelére közvetlenül sütés után. Habverővel jól kiverjük. 7 dkg cukor. végül a maradék tejet tesszük közé. Boros ostya Ugyanúgy készül. A sütőből kivéve.Ostyák fagylalthoz Hozzávalók: 4 tojásfehérje. A tepsi hátlapját előzőleg jól megtisztítjuk. 1 tojás. 14 dkg porcukor. A tojásfehérjét habnak felverjük. nyújtófára hajtjuk és íveket formálunk belőle. kiskanálnyi tésztát adunk hozzá. tegyük vissza a sütőbe. Még jobb eljárás. hanem a lemezről leválasztva. gyorsan 8 cm széles és 10 cm hosszú lapokra vágjuk. Az ostyasütőt kiolajozzuk. vajjal megkenjük és liszttel meghintjük. és a sütőt összecsukva. 3 dl tej. Késsel leválasztjuk a lemez aljáról. utána a többi belevalókat. Édes ostya Hozzávalók: 14 dkg liszt. de tej helyett borral keverjük ki a tésztát. 7 dkg liszt. krémhez.

1/2 rúd vanília. vajazott sütőlemezre vagy vajazott porcelán tálra kiöntjük. adunk hozzá egy kis késhegynyi szódabikarbónát. Márványlapra. Kávékaramell (más módon) A megfőzött anyagot. tördeljük el a vágások nyomán. Az anyagokat összekeverjük és csendesen főzzük. Ezzel jól elkeverve. a szirup a kanál nyelén marad és azt a hideg vízben is sűrűn bevonja. s ha megszilárdult. 1 cm vastagságban ellapítjuk. mint a fondant. megszilárdul annyira. hogy ha a fakanál nyelét belemártjuk és utána hideg vízbe tesszük.Egyszerű. 422 . öntsük ki egy gyengén vajazott. Mire kihűl. Rögtön tegyük jól zárható dobozva vagy üvegbe. ahol a megfelelő sűrűség mellett 1/2 cm vastagra szétfolyik. miután kiöntöttük. tetejét késsel megrácsozzuk és kockákra felvágjuk. szél nélküli sütőlemezre vagy márványra. Köhögés ellen nagyon jó. 2 dl tejszín. Ezzel az eljárással a cukorka omlós lesz. széles késsel kidolgozzuk. Vajazott kés fokával gyorsan kockázzuk meg jó mélyen. Kávékaramell Hozzávalók: 1/2 kg cukor. amíg olyan sűrű lesz. Sokáig eláll. házilag készíthető cukorkák Karamellcukorka 20 dkg cukrot palacsintasütőben világosra pirítunk. 2 cm-es kockákra vágjuk és vajpapírba csomagoljuk. hogy vágható. 14 dkg burgonyacukor. 1 dl erős feketekávé.

hozzáadjuk a cukrot és gőz felett addig verjük pár csepp ecettel. 10 dkg csokoládépor. mert meglágyul. 14 dkg porcukor. Adjuk hozzá a diót. 10 dkg dió. A cukrot palacsintasütőben olvasszuk meg és pirítsuk aranysárgára. Készíthető napraforgómagból is. Diósbomba Hozzávalók: 14 dkg cukor. 8—10 napnál tovább nem tartható. és előre elkészített olajozott márványra vagy deszkára borítsuk ki. hanem csak sima csővel vagy kávéskanállal ötforintos nagyságú halmokat rakunk. és ha megkeményedett. A csíkokat olajozott nyújtófára hajtsuk rá. Hólabdának nem csillagos csővel. és zsírozott. Sütőben megszárítjuk. szedjük le. 6 cm hosszú csíkokat. Langyos sütőben megszárítjuk. Olajozott nyújtófával nyújtsuk el 2—3 mm vékonyra. ettől lesz csillogó. egyet-egyet egy kis megmaradt habbal összeragasztunk. Gyorsan dolgozzunk vele. lisztezett sütőlemezre koszorúkat nyomunk belőle. Az anyagokat a palacsintasütőben gyűjtsük egy tömegbe. azzal keverjük jól össze és pár csepp ecetet is keverjünk hozzá. Zárt üvegben vagy dobozban tartjuk. A tojásfehérjét habüstben felverjük. Vághatunk belőle csak sima kockákat vagy csíkokat. 1 egész tojás.Grillázs Hozzávalók: 20 dkg cukor. Habkoszorú és hólabda karácsonyfafüggeléknek Hozzávalók: 2 tojásfehérje. 14 dkg darált dió. A diót megdaráljuk vagy nagy konyhakéssel apróra megvágjuk. 423 . ettől sokáig nyújtható lesz. s a habverő nyoma megmarad a habban. amíg a habverőn hegyes formában lóg. és vajas késsel vágjunk belőle 2 cm széles. tetejét kristálycukorral beszórjuk. közéje téve 6 cm duplán összehajtott ezüst zsinórt. Csillagos csővel ellátott nyomózsákba tesszük. 1 kanál rum.

diónyi golyókat formálunk belőle. jól eldolgozzuk. Tehetünk a közepébe egy jól megszikkasztott rumos meggyet. 10 dkg rumban áztatott. mignonpapírba rakjuk. 1/4 kg kókuszreszelék. és kis papírkosárkába rakjuk. apróra vágott mazsola. darált dióban vagy finom kristálycukorban megforgatjuk. Golyókat formálunk belőle.A cukrot a tojással 10 percig kavargatjuk. áttört burgonya. Kókuszgolyók Hozzávalók: 1/4 kg főtt. 2 evőkanál kakaó. csokoládéporban vagy kókuszreszelékben megforgatjuk. Az anyagokat összevegyítjük. azután hozzáadjuk a többi anyagot. Nem áll el sokáig! . 1/4 kg porcukor. 1/2 narancs vagy citrom gyengén lereszelt héja.

majd a tűzről leemeljük. Szoktak kávétejszínt vagy felvert tejszínhabot is adni 425 . hogy mindenki ízlése szerint édesítse. Forró vízzel átmelegített kannába öntjük. A vizet felforraljuk. a fövő vízbe a frissen darált kávét beleteszszük és felforraljuk. 1 dl víz.ITALOK Kávéfőzés A kávét ma nagyon sokféle korszerű házieszközzel és géppel főzik. melyek a kávé minden illatát és zamatanyagát kitűnően kivonják. Mokkacukrot adunk melléje. A fedőt levesszük róla. és egy kanál hideg vízzel meglocsolva 3—4 percig állni hagyjuk. egy más célra nem használt tiszta edényben. Különleges kávéfőző hiányában is készíthetünk igen jó kávét. Pár pillanat múlva visszatesszük. Tűzálló kis poharakba vagy mokkás csészékbe öntjük. de a kis nyeles kávéfőzőkben — amiben készítettük — is vihetjük az asztalra. és ezt háromszor ismételjük. Török kávé Hozzávalók egy személyre: 1/2 dkg finomra darált babkávé.

Felhasználásig zárható dobozban tartsuk. mert könnyen kilövődik a kávéval együtt. hanem csak forrázzuk. A frissen és nagyon finomra darált kávét termoszba tesszük. Hátránya. így sokkal zamatosabb. A forrrázó víznek nem szabad sokáig forrnia. A jó teát tehát nem főzzük. ráöntjük a szükséges menynyiségű forró vizet és jól összerázzuk. egyszer-kétszer még összerázzuk és azután leszűrjük. A kannát pár percig lefedve tartjuk. vigyázzunk. mint főzve. 1/3 rész erős. és kihűlésig hagyjuk befedve. hibátlan zománcú vagy jénai teafőző kanna. hogy lassan készül. Hideg kávé (mazagran) Egy pohárban összekeverünk 1/3 rész kristály étjeget. amíg a víz megsötétedik. hogy túl sötétre ne pörköljük. Sokáig ne tartsuk a vizet a teán. amibe forrázzuk. édesített feketekávét.hozzá. A kávét 30 percig a termoszban tartjuk. mert akkor a tea lúgos ízű lesz. hozzá való fedéllel. A dugóját csak lazán dugjuk be. 1/3 rész szódavizet. Kiváló üdítő ital. (Ha magunk pörköljük a kávét.) Forrázott kávé Jó kávét főzhetünk termoszban is. Legjobb egy nikkel. Szalmaszállal tálaljuk. ha külön edényt tartunk kizárólag erre a célra. A valódi teán kívül még sokféle növényt használunk teafőzésre. mert csersavízt kap. akárcsak az eszpresszókávé. Pörkölés után azonnal töltsük porcelán tányérba. és egy másik kanna. Egy személyre 1/2 csapott kávéskanál teát teszünk egy porcelán kannába és arra öntjük a forró vizet. Első helyen áll a szárított csipkebogyó főzete (magas C426 . Teafőzés Jó teát csak akkor főzhetünk. A visszamaradt kávézaccot még felhasználhatjuk tejeskávéhoz való pótkávé főzésekor. Olyan zamatos lesz.

és jól lehűtve. 2 tojássárgája. Ezeket se főzzük. citrom.vitamintartalmú). a többi cukorral és a vaníliával felforraljuk. a szárított meggyfalevél. 5 perc múlva leszűrjük. A tea másik felével elvegyítjük. Ezenkívül ősidők óta főznek teát egész sor gyógynövényből (fodormenta. ánizs. de ezeket 1—2 percig forralni kell és utána néhány percig állni hagyni.). a teát leforrázzuk 427 . 1/4 rúd vanília. A teát fazékba tesszük. hozzáöntjük a vizet. székfű stb. A tojások sárgáját a cukorral elkeverjük. Teakoktél (puncs) Hozzávalók: 2 dkg tea. hozzákeverjük forrón a tea felét. felfrissítő és szomjúságcsillapító a citromos. tűzre tesszük és sűrűsödésig óvatosan főzzük. 2 kanál cukrot világosbarnára pirítunk. a forrásban levő vízzel leforrázzuk. koktélos poharakban tálaljuk. jól lehűtjük és citromkarikákkal savanyítjuk. Hideg tea Nyáron igen üdítő. 1 liter víz. 15 dkg cukor. kömény. a planta tea. gyengébben édesítjük. hársfa. 1 dl rum. Jó erős teát főzünk. Csája Hozzávalók 4 személyre: 1 evőkanál tea. csak forrázzuk. 1 liter víz. hideg tea. bodza. 10 dkg cukor.

tej nélkül. Forralt bor tojással Az eljárás az előbbihez hasonló. utána leszűrjük. hozzáöntjük a rumot. diétás étrendben. ráöntjük a tejet és felforraljuk. hogy C-vitamin-tartalmát megőrizze. tápláló ital. A kakaót lábasban összekeverjük a cukorral. Kakaó Hozzávalók (1 személyre): 1 kávéskanál kakaó.vele. Az anyagokat össze vegyítjük és 1/2 órán át állni hagyjuk. A kész csomagolásban árusított reggeli ital — ami szintén tartalmaz kakaót — használati utasítását a csomagban találjuk. hozzáöntjük a citrom levét. 3 dl víz. fahéj. amit a kakaóval és a tejjel keverünk el. Finomabb. Forralt bor Hozzávalók (4 személyre): 6 dl bor. vagy sűríthetjük 1—2 tojássárgával (4 személyre 1 tojássárga). 1/2 citrom leve és héja. 10—12 dkg cukor. Vízzel is főzhetünk kakaót. Csipkebogyótea 1 dkg száraz csipkebogyót 1/2 liter vízzel melegítünk. csészékbe szűrjük. 1—2 kávéskanál cukor. Leszűrve csészékbe vagy kannába öntjük. szegfűszeg. és poharakba szűrve. Egyszer felforraljuk. 2—3 percig rajta hagyjuk. ha fehér és vörös borból vegyesen készítjük. ízesíthetjük vaníliával. 21/2 dl tej. forrón tálaljuk. egy kanál vízzel elkeverünk és a forralt bort 428 . de a forráspont alatt tartjuk 5 percig. csak még 2 tojássárgát egy kanál cukorral. Mindegyik tetejére egy szelet citromot teszünk. Hidegen vagy melegen egyformán kellemes ízű.

Ha a folyadék színtelen. és ruhával letakarva addig tartjuk középhőmérsékletű helyen (konyha). 3 liter víz. üvegekbe rakjuk és rendesen bedugaszolva kamrában vagy pincében tartjuk. Az almát az esetleg hibás részektől megtisztítjuk és nagy lyukú reszelőn lereszeljük vagy kockákra vágjuk. megmossuk és nagy uborkásüvegbe vagy fazékba helyezzük. 429 . kevés pirított cukorral színesítjük. tetejét ritka ruhával lekötjük és így hagyjuk forrni 6 hétig. Rendes hőmérséklet mellett ritka ruhával lefedve tartjuk 8—10 napig. a gyöngyözés megszűnt. Almabor Hozzávalók: 1 kg alma. Minél tovább áll. Ragyogó tiszta. Nagy uborkásüvegbe tesszük. 1 kg cukor. Ribizkebor Hozzávalók: 1 kg ribizkelé. hét. annál jobb. A cukrot a vízben feloldjuk és ráöntjük az almára.fokozatosan hozzákeverjük. 1 kg cukor. hogy a tojás össze ne fusson. Csipkebogyóbor Hozzávalók: 2 dkg csipkebogyó. amíg a forrás befejeződött. átlátszó. Az anyagokat uborkásüvegben összekeverjük. amíg a fő erjedés lezajlik. vigyázva. 4 hét után rendesen bedugaszoljuk és 3 hónap múlva kiváló erős borunk van. 5 liter víz. 6 hét után üvegekbe öntjük. Ekkor tisztára mosott szitán átszűrjük és az üvegbe visszaöntve addig tartjuk. ami 3—4 hétig tart. 2 kg cukor. Ekkor leszűrjük. amíg egészen letisztul és az érés befejeződik. Ezután lefejtjük és üvegekbe öntve bedugaszoljuk. 5 liter víz. ami kb. langyosan ráöntjük a gyümölcsre. A vízben a cukrot felforraljuk. 3—4. A dércsípte csipkebogyót szárától és csumájától megtisztítjuk. gyengén bedugaszolva még 4 hétig érleljük. Poharakba szűrjük.

Hasonló eljárással készíthetünk gyümölcsbort meggyből. hozzáadjuk a szegfűszeget. A kávét frissen megpörköljük és 3 dl vízzel erős kávét főzünk belőle. a vaníliát kettéhasítva tesszük bele. 40 dkg porcukor. Pár napig jól ledugaszolva tartjuk. 1 rúd vanília (vagy 2 csomag vaníliás cukor). Tölcsérbe tett szűrőpapíron keresztül leszűrjük. Kávélikőr Hozzávalók: 6 dkg kávé. 6 dl tiszta alkohol. Borlikőr Hozzávalók: 1 liter vörös bor. hozzáöntjük a szeszhez. a vaníliát és jó erősen lekötözve 6 hétig hűvös helyen tartjuk. Ha gyorsabb fogyasztásra kell. 3 dl alkohol. pár szem szegfűszeg. szilvából vagy vegyes gyümölcsökből. A gyümölcsborok mind nyáron. időnként öszszerázzuk. egy 2 literes befőttesüvegbe tesszük. azon a szirupot átszűrjük és a szeszt hozzáöntjük. Az anyagokat összekeverjük. A zöld diót kettévágjuk. Egy tölcsérbe vattát teszünk. 430 . 6 dl víz. A cukorból és 3 dl vízből szirupot főzünk. 10 dl víz. többször felrázzuk. és még egy hétig érleljük. 1/2 rúd vanília. ráöntjük a tiszta szeszt. Diólikőr Hozzávalók: 15 szem zöld dió. 1/2 kg cukor. a vaníliával és a leszűrt kávéval összevegyítjük. 1/2 liter rum. 2 literes üvegbe öntjük és fogyasztható. A cukorból és vízből szirupot főzünk. 1/4 rúd vanília. mind télen kellemes italul szolgálnak. akkor a cukrot 2 dl meleg borban előbb feloldjuk.

késhegynyi tört ánizsmag. Köménylikőr Hozzávalók: 1/2 liter tiszta szesz. Négy hétig szobahőmérsékleten jól bedugaszolva érleljük. 1/4 rúd vanília. a magot megtörve. A meggyet kimagozva. fahéj. Meggylikőr Hozzávalók: 1 kg hólyagos meggy. Az első napokban időnként öszszerázzuk. 2 dkg köménymag. 1/4 liter tiszta 96 fokos alkoholhoz. 40 dkg cukor. a fahéjjal. 2 liter víz. Ráöntjük a pálinkát és a cukrot. Finom szűrőpapíron átszűrjük. hozzáöntjük az ánizzsal a szeszhez és 10 napig áztatjuk. 1 liter pálinka. naponta felrázva. 1/2kg cukor. kivonatokkal. Szűrjük le. 3 liter 40 fokos pálinka. 5 dkg tört meggymag. üvegekbe öntjük és jól ledugaszoljuk.és sárgabaracklikőrt is. 1/2 liter vízhez. A csipkebogyót Összevagdaljuk és 5 literes demizsonba tesszük. öntsük rá a pálinkát és jól lekötve 3 hétig meleg helyen vagy napon érleljük. öntsük hozzá a szirupot és szűrőpapíron keresztül szűrjük üvegekbe. a szesszel összekeverjük. vaníliával tegyük egy 3 literes üvegbe. megtörjük. Ekkor az alkoholt a köményről leöntjük. Likőrök eszenciával készítve Likőröket készíthetünk eszenciákkal. Üvegekbe szűrjük és pár napig még érleljük. Ugyanígy készíthetünk cseresznye. 1 kg cukor. 1/4 liter vízből szirup. 1/2 kg cukorhoz 1 dkg 431 . Pár napig még érleljük.Csipkebogyólikőr Hozzávalók: 1 liter érett csipkebogyó. majd a vízzel és a cukorral szirupot főzünk. és ha langyosra hűlt. A köménymagot nagyon gyengén megpirítjuk.

esetleg 1—2 dl finom likőrt vagy konyakot. A lényege az. felöntjük a vízzel és hozzáadjuk még a többi cukrot is. összekeverjük a rumeszenciával és az alkohollal. vékony szeletekre vágjuk. Bólé készítése Bólénak nevezzük azokat az italokat. mély öblös üvegtálban. Pár napig érleljük. tömény szeszes italokból készítenek azonnali fogyasztásra. aromáját az ital átvegye és a gyümölcsnedvek keveredjenek. A bólét nagy. pezsgőt vagy habzóbort 432 . 1/2 liter tiszta szesz. egy liter fehér. Rum készítése Hozzávalók: 1 dkg rumeszencia. Ha kihűlt. Üvegbe töltjük és pár hétig érleljük. Tálaláskor öntünk hozzá egy üveg hideg szódavizet.kivonatot veszünk. leegyszerűsített formában. 1/2 liter víz. Hozzáadjuk egy citrom levét. Az alábbiakban néhány bólé leírását adjuk. hogy levet engedjen. erre a célra szolgáló üvegkanállal vagy poharakban előre kiadagolva szolgáljuk fel. pezsgőből vagy habzóborból és aromás. A szirupot megfőzzük. egy liter vörös csemegebort. 10 dkg cukor. csemegeborokból. hogy a gyümölcsök ízét. egy órán át állni hagyjuk. 4 dkg cukrot világosbarnára megpirítunk. kihűlés után hozzáadjuk az alkoholt és az eszenciát. amelyeket friss gyümölcsökből. 20 dkg porcukorral lehintjük. Őszibarack bólé Egy kg érett őszibarackot meghámozunk. Felszolgálás előtt adjuk hozzá a jégbe hűtött pezsgőt vagy szódavizet. összekeverve 1—2 órán át hidegen vagy jégen tartjuk.

lecsurgatjuk. késhegynyi tört fahéj. 25 dkg porcukorral lehintjük. Mély üvegtálba teszszük. Közvetlenül tálalás előtt egy kis üveg jeges szódával vegyítjük. A kockacukrot a narancsok. egy citrom levét rácsavarjuk. hozzáadjuk a narancsok vékonyra szelt és negyedekre vágott belsejét. Jól lehűtve. Uborkabólé Egy nagy zöld uborkát meghámozunk. egy liter fehér bort. rászórunk 10 dkg porcukrot. 1 l szódavíz. 1/2 433 . a rumot meg a kétféle bort. és közvetlenül tálalás előtt adjuk hozzá a jégbe hűtött szódavizet. batisztruhán átszűrjük. üvegtálba helyezzük.Eperbólé Egy kg epret szitán keresztül jól megmosunk. beszórjuk porcukorral. hogy keserű ne legyen. Mély üveg vagy porcelán tálba tesszük. 5 dkg porcukor. Felforraljuk. 3 cl konyak. hozzáadjuk a fahéjat. 2 narancs. 1 dl rum. pezsgőt vagy habzóbort. A meghámozott körtét vékony szeletekre vágjuk. pezsgő vagy habzóbor. illetve a citrom héján ledörzsöljük. így hagyjuk állni jégen vagy hűtőszekrényben 1—2 órát. A szódavíz tulajdonképpen a pezsgőt helyettesíti. Körtebólé Hozzávalók: 1/2 kg érett körte. Vékony szeletekre vágjuk. poharakba tálaljuk. Fél óra múlva ráöntjük az almuskát a konyakkal. 1 üveg almuska. 1/2 l fehérbor. 1 citrom. 1/4 kg málna. egy citrom reszelt héját. Jégbe hűtjük. Narancsbólé Hozzávalók: 25 dkg kockacukor. 1/2 l vörösbor. Hozzáöntünk egy liter vörös csemegebort. Vigyázzunk. rárakjuk a málnaszemeket.

ha beoltás előtt tejszínt vagy tejfölt adunk hozzá. Főzelékek ízesítésére is használhatjuk tejföl helyett. Vert tej Az aludttejet levesestálba öntjük és habverővel addig verjük. poharanként 1—1 kiskanál tejföllel elkeverjük. Joghurt készítése házilag A tejet hirtelen felfőzzük. Leöntjük egy üveg fehér borral és fogyasztásig hidegre állítjuk. Poharakba öntjük és 3—4 óráig kb. de testmelegre langyosított tejet poharakba vagy köcsögbe öntjük. 2—3 óra múlva fogyasztható. Hideg citromos „pezsgő" Hideg teát készítünk (lásd a 427. mint az aludttej.órát állni hagyjuk. Utána lehűtjük. Enyhén fanyar ízű és igen frissítő nyári ital. A joghurt zsírtartalmát növelhetjük. Egy liter tejhez egy evőkanál joghurtot adunk. Tovább eláll. azután hűtjük. ebből 1/2 kávéskanálnyit veszünk egy liter tejhez. Jól zárható üvegbe öntjük és jégre tesszük. oldalon). Legjobb a langyos sütő. 1/3 rész szénsavas ásványvizet vagy szódavizet öntünk hozzá. langyosra hűtjük. kevés rummal ízesítjük és ha kihűlt. Ha nincs joghurtunk. a másnapos gyomor kitűnő gyógyszere. vásároljunk a gyógyszertárban joghurt-oltót. 434 . amíg sima lesz. Poharakba öntve azonnal fogyasztjuk. 35—40 C° hőmérsékleten tartjuk. Aludttej A forralatlan. és rendes szobahőmérsékletnél egy napig fénytől védett helyen állni hagyjuk. Fogyasztás előtt leszűrjük és hozzáadunk 1—2 üveg hideg szódavizet. amivel a tejet beoltjuk.

6. a keverőpohárba öntjük. esetleg konyakkal ízesítve. 5. vékony szeletekbe vágott alma. és az áramot kikapcsoljuk A szódavízzel készült italokat rövidebb ideig forgatjuk. 2 dl tej. A zellert finomra reszeljük. 11/2 dl tej.Turmix-italok Nagyon kellemesen üdítőek és táplálóak a turmix-gépben készült. változatos italok. 3 cl konyak. 11/2 dl tej. 1 dkg zeller. különböző összetételű. Három gerezd narancs. A tejjel készült italok anyagát egy tálban öszszekeverjük. 1/2 dl csipkeszörp vagy málnaszörp. héjuktól megtisztítva. apró kockákra vágott uborka. Egy nagyobb. 4. 8. cukorral. 1/2 dl almaié vagy 10 dkg tisztított. 10 dkg friss vagy kompót magvalt meggy. 2. 1 dl tej. Alapanyaguk: többnyire tej. késhegynyi vaníliás cukor. egy csepp só. 21/2 dl tej. 1 kanál méz. 10 dkg tisztított. Ehhez a keverékhez nagyon jól megfelel az aludttej is. 435 . 3. A gyümölcsés főzelékfélék jól megmosva. Mindig forralt és lehűtött tejet használjunk. szeletekre vágott őszibarack. 9. pár csepp citromlé. az anyagokat összeöntjük. 1 kanál citromlé. esetleg borsot adunk a keverékhez és a keverőedénybe tesszük. 3 cl konyak vagy Triple Sec. 2 dkg porcukor. pár csepp citromlé. 2 dkg porcukor. felaprózva kerüljenek a keverőbe. Ízlés szerint 1—2 dkg porcukrot adunk hozzá. pár csepp citromlé. A gépet 40—50 másodpercig forgatjuk. 3 dkg cukor. 1 dl sűrű paradicsomlé. 7. 2 dl tej. 1—2 dkg cukor. gyümölcs vagy valami főzelékféle. érett. A technikai eljárás általában mindegyik italnál egyforma. 11/2 dl tej. 2 dkg porcukor. s az áramot bekapcsoljuk. 10 dkg nagyon finomra reszelt sárgarépa. pár csepp citromlé. 2 dl tej. 1. 2 dl tej. Egyszerre 1—2 adagra valót készítünk. Egy vékonyra felszeletelt banán. egy csipet sót. amelyek a keverőgép elterjedésével közkedveltté váltak. Tej helyett használhatunk szódavizet is. mézzel. hámozott.

2 dkg porcukor. 1 kanál konyak. 1 kanál rum vagy citromlikőr. Az anyagokat hosszúkás befőttesüvegbe összetöltjük. 21/2 dl tej. citromlével. Gyümölcs. 11/2 dl tejszínnel kevert tej. 1 tojássárga. 1 dl erős tea. 1 dl erős feketekávé. Az évszakoktól függetlenül mélyhűtött gyümölcsből is készíthetjük. Nyáron kellemes üdítő és tápláló uzsonnaital. habverővel verjünk fel. forralatlan vagy forralt tej. 1 kanál cukor vagy méz. amíg a tej szépen átszínesedik. Azonnal pohárba öntjük és fogyasztjuk. 3 dkg porcukor. fél (szeletekre vágott) alma. 3 cikk narancs. 11. 13. 1 tojássárga. 1 dkg cukor. 12. Az italok ízének összetételét kombinálhatjuk mézzel. 11/2 dl tej. 1 dl vörös bor. 1/2 dl tej. tejszínnel. 1 kanál citromlé. 1 dl savanyú káposzta lével. csipet reszelt citromhéj. Egyszerre két adagnál többet ne készítsünk. . az üveget celofánnal jól lekötjük és két kézbe fogva 1—2 percig rázzuk. Egy kávéskanál kakaó. 10 dkg málna vagy eper. 1 dl vízben felfőzve. 11/2 dl tejszínes tej. 11/2 dl tej. 14. 1 tojássárga. 15. vagy ebédhez leves helyett adhatjuk.(turmix-) ital gép nélkül Hozzávalók 1 személyre: 3 dl lehűtött. 1 dkg porcukor.10. 1 tojássárga. 2 dkg porcukor. Nagyobb mennyiséget habüstben.

A befőzéseknél természetesen ne a régi.és cukortartalmuk főleg a gyermek egészséges táplálásánál fontos. Így nyáron a bő gyümölcs. uzsonnára vagy vacsorára egy kanál gyümölcsíz vagy néhány szem befőtt igen jó hatást gyakorol az emésztésre mind a gyerekeknél. és befőzéssel értékesítsük. Ugyanígy változatossá tehetjük konyhánkat a zöldfőzelékek eltevésével.és zöldségtermő vidékeken. mint a felnőtteknél. Reggelire.és gyümölcskonzervekkel. hogy egyszerre ne terhelje meg háztartásunkat. Mindennapi főzésünket is változatossá tehetjük gyümölcslevesek. és a konzervgyárak sem képesek minden esetben feldolgozni. Gyümölcs. gazdasági érdek. korszerűtlennek látszó munkájától. többféle eltett savanyúsággal. tízóraira. hogy a termés ne menjen veszendőbe. Világhírű konzerviparunk bőségesen ellátja élelmiszerboltjainkat főzelék. gyümölccsel készített édességek beiktatásával nemcsak nyáron. pénzt.BEFŐZÉSEK Konyhánk minden területén igyekszünk kihasználni a tudomány fejlődésének eredményeit. Ha mindent egybevetve — időt. mártások. Mindezek ellenére még mindig fennáll a létjogosultsága a befőzésnek. hamarosan kiderülne. apránként szerezzük be a hozzávaló cukrot. hanem az év minden szakában. a házi konzerválásnak. ahol a termést nem fogyasztják el. megkímélve a háziasszonyokat a nyári befőzés fárasztó. Betegség esetén az eltett gyümölcs üdítőleg. hogy az otthoni befőzés sokkal költségesebb. Sok gyümölcsöt te437 . fáradság és tápérték szempontjából nem a legelőnyösebbek. ásványi só. amelyek a befektetett költség. elavult módszereket alkalmazzuk. hűsítőleg hat. Gondoskodjunk jó előre a befőzések költségeinek fedezéséről.és zöldségtermés idején gondoljunk a téli napokra. Gazdag vitamin-. Sokat hangoztatjuk a gyümölcsök szerepét az ésszerű táplálkozásban. fáradságot — összeszámolnánk.

A befőttek eltevésére üveget használunk. A befőzésre a legjobb -minőségű gyümölcsöt vegyük. zománcozott lábast. de megfelel a cserép. Használat előtt forró szódás vízzel jól mossuk át. és amit lehet. de ne töröljük ki. nagy gonddal. mert a legkisebb morzsa is előidézheti a befőttek romlását. Használhatunk a befő438 . a vitaminok szempontjából előnyösebb. illetve lekötözzük celofánpapírral. Tartsunk a befőzésre külön. hanem tiszta ruhára borogassuk le az üvegeket. és nem túl nagy megterhelés számunkra. A befőtteket üvegbe rakás után légmentesen lezárjuk.vagy tisztára súrolt. amelyet előbb nedves ruhával áttörlünk. Távolítsunk el az asztalról minden idegen anyagot. megnedvesített spárgával vagy gumigyűrűvel jó szorosan zárjuk le. paradicsomtörőt használjunk. hogy jól tapadjon az üveg szájához. otthon is főzzünk be. Amennyiben az adottságaink lehetővé teszik. száraz dunszttal készítsünk.és porcelán edény is. Ha pergamenpapírt használunk a lekötéshez. utána száraz ruhával töröljük meg. amit csak lehet. Ez gyorsabb. gőzölés nélkül. alaposan öblítsük. teljesen hibátlan.hetünk el nyersen is. áttörésre tisztára súrolt szitát. lehetőleg csak befőzésre használt fakanalat. Az üvegeket vékony. Előkészületek a befőzéshez A befőzés egyik fő szabálya a legnagyobb tisztaság. Kavarásra tiszta fém. előbb langyos vízben áztassuk. több ízben jól mossuk át és tiszta ruhán vagy szitán szárítsuk meg.

amelynek alja rácsozattal van ellátva és jól zárható. hogy az anyagban élő baktériumokat a megadott hőfokon és megfelelő idő alatt elpusztítsa. áttört állapotban mérjük. a vizet lassan gyöngyöző forrásban tartjuk a megfelelő ideig. újságpapírt vagy tiszta faforgácsot. mert a megfőtt.zéshez gumizáras üvegeket. ecettel. A kamra szellős. A cukor mennyisége a készítmény fajtája és a gyümölcs cukortartalma szerint változó. gőzöléssel. Legalkalmasabb a kocka. csak kissé költséges. A gyümölcsök befőzéséhez cukrot használhatunk. írjuk rá a készítmény nevét és az évszámot. Ha az üveg tartalma meleg. tárolni. akkor meleg vizet öntsünk rá. A befőttek kigőzölése (dunsztolás) A kigőzölés vagy dunsztolás tulajdonképpen csírátlanítás. Erre legalkalmasabb a gőzölő fazék. sűrű cukoroldattal. Az a célja. Nyáron 439 . A gyümölcsöt mindig tisztított. Vigyázzunk. Az üvegek elhelyezése után az edényt befedjük. azokat elpusztítva. hámozott. Ha ez nincsen. Ez történhet hevítéssel. felpuhult celofán rosszul zár. a befőtt megromlik. hogy a víz a celofánt ne érje. A nagy gonddal. Az üvegekre ragasszunk kis címkét. ecettel. Gőzölés után az üvegeket töröljük szárazra. A befőzési eljárásoknak az a céljuk. de megteszi helyette a csomókba gyűrt újságpapír. fáradsággal elkészített befőtteket ugyanolyan gonddal kell a továbbiakban is kezelni. és ehhez számítjuk a szükséges cukormennyiséget. hűvös. mert a celofánt a légy vagy a darázs átszúrja. megakadályozzák. alkohollal. A fazékba annyi vizet öntsünk. illetve faforgács is. akkor hideg vízzel öntsük fel.vagy csomagolópapírral. hogy az üvegeket 3/4 részig ellepje. ha a gőzölendő befőtt hideg. ez a legbiztosabb. a celofánkötözést kössük le egy réteg selyem. hogy a baktériumok életműködését. hogy ne ütődjenek egymáshoz. a főzelékféléknél sóval. Az üvegek közé helyezzünk tiszta ruhát. A gőzölés ideje minden gyümölcsnél változik. száraz legyen.vagy kristálycukor. A dunsztolási idő a gyöngyözés pillanatától számít. farácsot vagy átlyuggatott deszkalapot helyezünk a fazék aljára. költséggel.

Ennek az a lényege. télen ne süllyedjen 0 °C fok alá. Erre a célra asztalra vagy padlóra pokrócot terítünk. attól függően. mert már a másodszori forrázástól nagyon átforrósodnak. A száraz dunsztoláshoz szalmával. A gyümölcsöt belerakjuk a gondosan kimosott üvegekbe és az üvegeket a tűzhelyre tesszük vízzel félig telt tepsibe. fokozatosan lehűlnek. és ez a csírátlanítást még eredményesebbé teszi. egy liter vízhez 30—40 dkg cukorral. és visszaöntjük a szirupot. hogy egy gyümölccsel telt üvegbe annyi vizet öntünk. Időnként vizsgáljuk át a befőtteket és a romlottakat távolítsuk el. párnával. Utána az üvegek száját kanállal elzárva. hogy a gyümölcsöt éppen elfedje. kanalanként adagoljuk a gyümölccsel telt üvegekbe.ne emelkedjen 20 °C fölé. Az üvegeket vigyázva. Másodszor is leforrázzuk a gyümölcsöket az üvegekben. rá papirost helyezünk. A szükséges szirupmennyiséget úgy mérjük ki. vagy láda is megfeleL Ebben a csomagolásban egy napig maradjanak az üvegek. A szirupot elkészítjük. gyorsabb formája a száraz dunsztolás. Jól letakarjuk ruhával. és a forrón lekötött üvegeket sűrűn egymás mellé helyezzük. pokróccal kibélelt kosár. eközben lassan. hogy a forrón üvegekbe rakott befőtteket. ruhával fogva emelgessük. gőzölés nélkül Ennek a befőzésnek a lényege a forrázással való csírátlanítás. Befőttek szirupban. A szirupot har440 . Cukoroldatot főzünk. időmegszakítás nélkül további magas hőfokon tartsuk a teljes lehűlésig. hogy milyen édes a gyümölcs. mert mindkettő ártalmas. A vizet az üvegből egy bögrébe visszamérjük és annak mennyiségét szorozzuk az üvegek számával. és forrón. a pokróc széleit felhajtjuk. hogy lassan felmelegedjenek. Száraz gőzölés (dunsztolás) A csírátlanítás egyik praktikus. hogy hűvös levegő ne érje. Az üvegeket közvetlen napfény ne érje. a szirupot visszaöntjük a fazékba és újra forraljuk.

mert gőzölés közben a gyümölcs is nedvet enged. Gyorsan dolgozzunk a lekötésnél. és annyi cukoroldatot öntsünk rá. csendes főzés mellett 20 percig gőzöljük. Ezzel az eljárással tehetünk el cseresznyét. 441 . hogy a befőttek jó forrón kerüljenek a száraz dunsztba. de nem egészen tele. a tetején levő idegen anyagokat. ringlót. amelyet a gyümölcs mennyisége szerint szaporíthatunk. száraz dunsztba tesszük. Cukoroldat (szirup) készítése Az előírt cukormennyiséget egy liter vízhez számítjuk. kemény gyümölcsöt veszünk. és ha a legcsekélyebb hibát találjuk rajta. amikor apró gyöngyök kezdenek felfutni az üvegben. azt eltávolítjuk. Egy liter vízhez 30 dkg cukorból főzünk szirupot. A gyümölcsöket üvegbe helyezve. a m i egyúttal gazdaságos helykihasználást is jelent. tetszetős elhelyezése. hogy egy ujjnyival érjen a gyümölcs fölé. Jól lekötjük és gőzölő fazékba állítva. Fontos a gyümölcsök ízléses. barackot. hogy minél több férjen el benne. Az üvegeket a gőzölő fazékban langyosra hűtjük. az üveget gyengén rázogatjuk. nem túl érett. A cukoroldatot vagy szirupot tiszta befőző edényben felforraljuk. amely június vége felé és július elején kerül a piacra. a szennyes habot leszűrjük és az oldatot kihűtjük. Cseresznyebefőtt Erre a célra nagy szemű. és annyit öntünk az üvegekbe. A gőzölési időt attól számítjuk. A gyümölcsöt nagy gonddal megmossuk. mert romlási folyamatot idéz elő. körtét.madszor is felforraljuk. Mindegyik üvegbe egy borsónyi szalicilt teszünk. és az előre elkészített celofánnal gyorsan lekötve. Előbb mindig az oldatot készítsük el. hogy a gyümölcsöt két ujjnyi híjával lepje el. A gyümölcsöket üvegekbe rakjuk. meggyet.

A kemény húsú barackot tovább gőzöljük. magházától megtisztítjuk. mint a cseresznyebefőtt. Őszibarack-befőtt A kajszibarackhoz hasonlóan készítjük. negyedekbe vagy hat részbe vágunk. egy citrom levével oldatot készítünk és a forró szirupban a körtéket pár percig főzzük (egyszerre csak keveset). A gyümölcsöt vékonyan meghámozzuk. félig érett gyümölcsből. egy kanál oltott mész).Meggybefőtt Hasonlóképpen készül. mert akkor nem repedezik fel a gyümölcs. A magvaváló őszibarackot citromsavas vízben áztatjuk elő. felibe vágjuk és 25 percig mészvízben áztatjuk (10 liter víz. Egy liter vízre körülbelül 40 dkg cukrot számítva. Utána többször jól megmossuk és úgy helyezzük üvegbe. Egy liter vízre 30 dkg cukrot számítva. de a meggynek egy pici szárát meghagyjuk. Tizenöt-húsz percig gőzöljük. szép. hogy a fél barackok egymást fedjék. Kajszibarack-befőtt A félig érett. Körtebefőtt Nem egészen érett körtét cifrázó késsel meghámozunk. szirupot főzünk. hogy minél több elférjen bennük. Ez megkeményíti a rostokat és megakadályozza az elpuhulást. A gőzölőfazékban félig langyosra hűtjük. Egy liter vízhez 50 dkg cukrot számítunk. Meleg üvegekben úgy helyezzük el. A kemény húsú duránci barackot cifrázó késsel hámozzuk. a gőzölő fazékban hűtjük le. szárától. hidegen a gyümölcsre öntjük és 25 percig gőzöljük. Egész szeptember hónapban kaphatunk befőzni való őszibarackot. amibői többször kimossuk és úgy rakjuk üvegbe. A szirupot forrón rá442 . hibátlan barackokat július elején tesszük el.

Birsalmabefőtt Ugyanúgy készül. hogy a szirup csak gyengén gyöngyözzön. 25—30 percig lassú tűzön gőzöljük. Jól lekötve 10—12 percig lassan gőzöljük. Rumos szilvabefőtt A megtisztított. Minden üvegbe egy szem szegfűszeget vagy kis darab fahéjat teszünk és egy kanál rumot öntünk rá. A ringlók szárait 1 cm hosszúra meghagyjuk. aztán kiszedjük és kihűlésig betakarjuk.öntjük a körtére. Ringlóbefőtt Befőzésre nagy szemű. és addig tartjuk a vízben. szirupot főzünk 1/2 citrom levével (belefőzhetjük a héját is). 443 . azzal felöntjük. egy liter vízhez 30 dkg cukrot számítva. A gőzölő fazékban hűtjük ki. egy liter vízhez 40 dkg cukrot véve. A gőzölő fazékban hűtjük ki. A fazékban félig hűtjük. és hidegen az almákra öntjük. másnapig ott tartjuk. kemény húsú ringlót használunk. hideg szirupot öntünk rá. azonnal lekötjük és főzőládába vagy párnák közé helyezzük. amíg egyiknekmásiknak a héja repedezni kezd. gyenge ecetes vízzel megforrázzuk. Jól lekötözzük és gőzölő fazékban nagyon rövid ideig gőzöljük. amíg a víz forrni és a szirup gyöngyözni kezd. Szűrőkanállal kiszedjük. mint a körtebefőtt. jól megmosott magvaváló szilvákat üvegekbe rakjuk. szirupot főzünk. Egy liter vízhez 60 dkg cukrot adva. Aranyalmabefőtt Az aranyalmák szárait 1 cm hosszúra meghagyjuk és a gyümölcsöt üvegbe helyezzük.

Ecetes szilva 2 kg kemény. A szilvát hidegen üvegekbe tesszük. a szirupot ismét felforraljuk és a szilvára öntjük. a szeletekre vágott és magjától megtisztított narancsokat a sziruphoz adjuk. A szedret szitán keresztül többszöri locsolással megmossuk. 4 napig áztatjuk úgy. Az egészen ép narancsokat — lehet vörös bélű is — tiszta. 1 citrom. üvegekbe rakjuk. Ekkor a narancsszeleteket a sziruppal együtt széles szájú üvegekbe rakjuk. 30—40 perc). A cukorból 21/2 dl vízzel sűrű szirupot főzünk. hogy az erős. amíg az oldat besűrűsödik (kb. hogy a gyümölcsöt ne lepje el egészen. 10—15 percig gőzöljük. és addig főzzük. 1 kg cukor. hogy a vizét minden nap cseréljük. 80 dkg cukor. vagy megszurkáljuk. Szederbefőtt 1 kg szederhez 40 dkg cukorból szirupot főzünk. Erre a célra a legmegfelelőbb a vastag héjú jaffa narancs. a gőzölgő fazékban hűtjük. A 444 . Hasonlóképpen készítjük a fekete faeperbefőttet is. citromhéjjal felforralunk. és ezzel a szilvát leforrázzuk. fahéjjal. amikor a szirup már fonalasan folyik. Narancsbefőtt Hozzávalók: 1 kg narancs. más célra még nem használt körömkefével minden oldalról jól átkeféljük. Narancshéjbefőtt Hozzávalók: 1 kg narancshéj. amikor kocsonyásodni kezd. magvas szilvát porcelán tálba teszünk. Csak két hónap múlva bontjuk fel. csípős ízét eltávolítsuk. hideg szirupot öntünk rá. 1 dl borecettel. 40 dkg cukrot 4 dl vízzel. Pecsenyéhez illő körítés. Teljesen kihűtjük. Nagy uborkásüvegekben. erősen lekötjük és száraz dunsztba tesszük. Forrástól számítva 6—8 percig gőzöljük.

A narancshéjból kihúzzuk a cérnát (a formáját csiga alakban megtartja) és a szirupba belefőzzük. és hideg helyen tartjuk. közben többször megkavarjuk. 11/2 kg cukor. 1 dkg szalicil. 1 dkg szalicil. hűsokhoz vagy nyers fogyasztásra használjuk. A narancshéj súlyának megfelelő mennyiségű cukorból sűrű szirupot főzünk. hűvös helyen tároljuk. mindegyik üveg tetejére 2 kanál rumot öntünk. Szalicilos vízzel kiöblített és megszárított üvegekbe rakjuk. és az előbbi leíráshoz hasonlóan a cukorral és a szalicillal összekeverjük. a vizet jól lecsurgatjuk róla. Süteményhez. 445 . hogy a cukor a gyümölccsel keveredjen. mindegyik üveg tetejére egy kanál rumot öntünk. jól megszikkasztjuk és lemérjük. 1 dl rum. Sütemények töltelékeinek ízesítésére. a vizet naponként váltjuk. húsokhoz körítésnek kitűnő. és száraz. Másnapig az edényben tartjuk és ismét felforraljuk. hűvös helyen tároljuk. Minden szeletet csiga alakban összesodrunk és cérnára fűzünk. így hagyjuk 24 óráig. A meggyet mély tálban a cukorral összekeverjük. A vízből kivéve leszűrjük. jól lekötjük és száraz. gombóchoz. torták díszítésére vagy ízesítésére használjuk fel. Szilva nyersen eltéve Hozzávalók: 5 kg szilva. közben az 1 dkg szalicilt is hozzáadjuk. 20 percig forraljuk. és ezt 2—3 napon keresztül folytatjuk.narancs héját 1 cm széles szeletekben lehámozzuk. Légmentesen lezárjuk. Utolsó napon a narancsfüzéreket forró vízbe főni tesszük és puhára főzzük. 5—6 napig hideg vízben áztatjuk. 2 kg cukor. A kimaradt levét nyersen üvegekbe töltjük és jól ledugaszolva eltesszük. naponta többször megkeverjük. Jó érett meggyet vegyünk erre a célra. hozzáadunk egy citromlevet. Tésztához. Azután üvegekbe rakjuk és lekötjük. kimagvaljuk. Meggy nyersen eltéve Hozzávalók: 4 kg kimagvalt meggy. Üvegekbe rakjuk. légmentesen. 1 dl rum. A szép nagy szemű szilvákat megmossuk.

) Tetejére egy kanál rumot. tetejére egy késhegynyi szalicilt teszünk. Készíthetjük úgy is.GYÜMÖLCSÖK ELTEVÉSE LEVESEKHEZ. Ribizke Ügy tesszük el. jól lekötözzük és 15 percig gőzöljük. hogy hány személyre használjuk fel a főzésnél. Amikor sütemény készítéséhez felhasználjuk. és légmentesen jól lezárva 20 percig lassan gőzöljük. jól lenyomkodjuk. MÁRTÁSOKHOZ ÉS SÜTEMÉNYEKHEZ Meggy 1 kg meggyre 40—50 dkg kristálycukrot számítunk. egy borsónyi szalicilt teszünk. mint a meggyet. Levét szódavízzel szörpnek fogyaszthatjuk. mint a meggyet. 446 . A gyümölcsre rendes ivóvizet öntünk. 15—20 dekát véve 1 kg gyümölcshöz. Pöszméte (egres) A pöszmétét megtisztítva üvegekbe rakjuk. cukorral összerakva. 30 percig. Cseresznye Jó érett. A jól megmosott meggyet kimagvaljuk és a gyümölcsöt a cukorral rétegesen összerakjuk. kb. Borsónyi szalicilt teszünk a tetejére. a gőzölő fazékban csak félig hűtjük. Nagyon lassan gőzöljük. Felhasználáskor édesítjük. (Az üveg nagyságát ahhoz mérjük. üvegekbe rakjuk. előzőleg szitára tesszük és levétől lecsurgatjuk. de ép szemű cseresznyét kimagvalunk. A gőzben hűtjük ki.

Borsónyi szalicilt teszünk a tetejére. Készíthetjük teljesen cukor nélkül is. Egyszerre csak 1 kg-ot főzzünk széles. a víztől lecsurgatjuk és kimagvaljuk. 50. és azzal is pár percig kavarjuk. lereszeljük vagy káposztagyalun legyaluljuk. nyílt lángra téve addig kavarjuk. lekötjük. 447 . hullott almát. egy kanál szalicil. Az almát meghámozzuk. hogy minél gyorsabban készüljön. amíg az egész tömeg forrásba jön. Felhasználáskor a cukrot ízlés szerint pótoljuk.Alma Hozzávalók: 5 kg hámozott. megmossuk. Magvalt cseresznye és meggy gyors eltevése Hozzávalók: 1 kg meggyhez 50 dkg. Az eltevés sikere attól függ. 1 kg cseresznyéhez 30—40 dkg cukor. minél kevesebb levet enged a gyümölcs eltevés közben. Néhány perc után a cukrot két részletben hozzáadjuk. amíg az első forrást eléri. és mindent kéznél tartunk. a férges részektől megtisztítjuk. A lábast jól előmelegítjük és — levét lecsurgatva — beletesszük a gyümölcsöt. dkg cukor. Annál sikerültebb a főzés. amikor bőven vásárolhatunk olcsó. amennyit egyszerre felhasználunk. A gyümölcsöket gondosan kiválogatjuk. üvegekbe rakjuk és 20 percig gőzöljük. Az almát főleg akkor tesszük el így. hogy milyen gyorsan dolgozunk. Egy üvegbe annyit tegyünk. Nagy tűzre. A gőzölőfazékban hűtjük. gyorsan száraz dunsztba tesszük. Az üvegeket egy vízzel telt tepsiben előmelegítjük. Ekkor a nagy tűzről félrehúzzuk és gyorsan üvegekbe rakjuk. 4—5 literes lábasban. hogy a gyümölcsöt le ne hűtse. lereszelt vagy szeletelt alma. ami a lekötéshez szükséges. Egy nagy tálban a cukorral és a szalicillal összekeverjük.

Cseresznye. amíg a gyümölcs a kavarókanálról sűrűn. vagy hámozatlan állapotban dolgozzuk fel a gyümölcsöt. és azután adjuk hozzá a cukrot. Huzatmentes helyen dolgozzunk. vagy hideg tányérba cseppentve nem folyik szét. meggyet. mert ezeknek a legmagasabb a cukortartalmuk. mint a szilva. a cukor megbarnul. Használhatunk másodrendű gyümölcsöket is. A cukorral állandó kavarás mellett 30— 40 percig főzzük. egybeállóan esik le. de a rothadt. A nagyobb cukortartalmú gyümölcsöket. Bő vízben jól megmossuk és szükség szerint hámozzuk. amíg teteje bebőrösödik. Egyes gyümölcsöket. hanem csak betakarjuk és másnapig így hagyjuk. kilónként 20—60 dkg-ig. hanem egybeáll és bőrösödni kezd. jól megmosva. A gyümölcsízeket üvegekbe töltés után nem kötjük le azonnal. A gyümölcsöket előbb cukor nélkül főzzük a kívánt sűrűségűre. mint az eper. és úgy öntjük bele a forró lekvárt. Kihűtve lekötjük. A gyümölcsíz készítéséhez a legérettebb gyümölcsöket válogassuk ki. és ez cukortakarékosságot is jelent. szellős helyen tartjuk. Általánosságban minden gyümölcsíznél egyforma az eljárás. ahogy a gyümölcs édessége megkívánja. ribizli. Ha a lekvárt a cukorral sokáig főzzük. Cukor nélkül addig főzzük. gyümölcsízt vagy lekvárt kapunk. érett alma. szeder.GYÜMÖLCSÍZEK (LEKVÁROK) Ha a gyümölcsöket áttört vagy ledarált állapotban. barackot kimagvalva ledaráljuk. lassan. a cseresznyét. cukor hozzáadása nélkül is sűríthetjük. málna. mert a huzattól is elrepedhetnek a forró üvegek. penészes részeket eltávolítjuk. A lekvárt forrón. előmelegített üvegekbe töltjük. cukor hozzáadásával főzzük és sűrítjük. Az üvegeket fémtálcára vagy tepsibe helyezzük (ami a meleget elvezeti).vagy rozsdamentes szitán. és száraz.és meggyíz A gyümölcsöket kiválogatva. áttörünk szőr. kimagvaljuk és ledaráljuk. színe sötétebb lesz. karamellizálódik benne és a gyümölcs jellegzetes ízét és zamatát megváltoztatja. Azonban a lekvár értékét a cukor nagymértékben növeli. amíg levének nagy részét 448 .

áttörjük és azután főzzük el. A gyümölcsökre kilogrammonként 60—80 dkg cukrot számítunk. A gyümölcsöket szitára téve. 80 százalék cu449 . Kétféleképpen készíthetjük: 1. utána a visszamaradt magvas héját bő vízzel felöntjük. amíg megduzzad és a lekvár sűrűbb. a szedret augusztusban. egy kg meggyhez 60—80 dkg cukrot adunk.elfőtte. A ribizke bogyóit szárától megtisztítjuk. 40—50 dkg cukrot számítunk 1 kg vegyes gyümölcsre. poshadt szemek ne kerüljenek közé. azután hozzáadjuk a cukrot. málna-. A magok leszállanak az edény aljára. amivel 20—25 percig főzzük. a héja felülmarad. mint az előbbinél. mint az előbbi utasításnál láthattuk. A ribizkének a héját is beletehetjük a következő eljárással: a gyümölcsöt nyersen nyomjuk át szitán. Ha sűrűbb lekvárt akarunk készíteni. Kajszibarack. A ribizkét június. ribizke. áttörheti szitán. mivel ezek savanykás gyümölcsök. vegyesen készítjük. A gyümölcsöket előbb kevés ideig főzzük. és teljesen egészséges legyen. s a kavarás nyomán a kanál vastag vonalat hagy maga után. Kimagvalás után azonnal megfőzzük és áttörjük. ha a két gyümölcsöt együtt. Ízletesebb a lekvár. kb. Forrón üvegekbe töltjük és úgy járunk el vele. Ezeket is készíthetjük vegyesen. darabosabb lesz. 30 percig főzzük. Ekkor a gyümölcsöt előbb kevés víz hozzáadásával puhára főzzük. július hónapban tesszük el. Ilyenkor kevesebb. azután áttörjük. Ha valaki a darabos lekvárt nem szereti. de azért ne túlérett. Egy kg cseresznyéhez 30—40 dkg cukrot.és szederíz Mindegyik készítési módja ugyanaz. Eper-. amivel kb. Cukor nélkül sűrűre főzzük. Szűrőkanállal leszedjük a héját és a gyümölcs levéhez tesszük. így az epret vagy ribizkét málnával. vízsugárral mossuk (locsoljuk). A további eljárás olyan. gyorsan besűrítjük és 50 százalék cukor hozzáadásával 20—25 percig főzzük.(sárgabarack-) íz A gyümölcs minél érettebb.

Egyszerre ne dolgozzunk fel nagy mennyiséget. A teljesen érett. legfeljebb 1—2 kg gyümölcsöt. Őszibarackíz Egy kg tisztított őszibarackhoz 50—60 dkg cukrot és egy citromot veszünk. Végül hozzáöntjük egy citrom kicsavart levét. letakarjuk. sárgadinnye. hogy a hideg cukor ne hűtse le a lekvárt. Ilyen az alma. így kapunk szép világos lekvárt. A kajszi főzésének titka: gyorsan bánjunk a gyümölccsel. kisebb mennyiségű cukorral. 2. amelyek egymagukban nem adnak jó ízt. kásás őszibarackot egy pillanatra forró vízbe mártva meghámozzuk. Ezzel a gyümölcsöt rétegesen összerakjuk egy porcelán tálba úgy. Július közepén rakjuk el. forrástól számítva 20—25 percig főzzük. Vegyes gyümölcsízek Vannak gyümölcsök. gyorsan lekötjük és párnák közé vagy főzőládába rakva. Az utóbbi eljárásnál készíthetjük a lekvárt hámozott barackból is. hűvös helyen egy napig. Tetején cukor legyen. apró szemű. Így tartjuk letakarva. kimagvaljuk és a cukorral rétegesen porcelán vagy hibátlan cserépedénybe rakjuk. Ezalatt a cukor teljesen feloldódik. és szárazon gőzöljük kihűlésig. hogy legfelül cukor legyen. Ezeket a gyümöl450 . A cukrot előbb kevés vízzel feloldjuk és felforraljuk. kihűlésig ott tartjuk. hogy minél kevesebbet érintkezzen a levegővel. körte. Forrón üvegekbe öntjük. Másnap felfőzzük és a forrástól számítva 25— 30 percig főzzük. Utána gyors tűznél. mert így a felforralás tovább tart és a világos szín rovására megy.korral főzzük rövidebb ideig. A kajszibarackíz legelterjedtebb készítési módja a következő: A gyümölcsöt válogatás és mosás után kimagvaljuk és hámozás után gyorsan ledaráljuk. A nyers gyümölcshöz kilogrammonként 50—70 dkg cukrot veszünk. azután 12 órán át állni hagyjuk. A lekvárt mindkét eljárásnál forrón üvegbe rakjuk. birsalma.

meggyet többféle vegyesízhez adhatunk.és kajszibaracklekvár nyersen kikavarva Egy kg gyümölcs. jó érett ribizkét szitán áttörjük és 30—40 percig porcelán tálban kavarjuk. vagy ha cukorbeteg számára tesszük el a gyümölcsízt. vagy teljesen cukor nélkül. Cukor nélküli gyümölcsízek Ha a befőzés idején nem áll rendelkezésünkre elegendő cukor. szellős helyen tartjuk. Ha több az anyag. ribizkét. Felbontáskor adjuk hozzá a szükséges cukrot. Ribizke. Ugyanúgy készítjük kajszibarackból is. 1 kg porcukor.csöket más gyümölcsökkel keverjük. DARABOS GYÜMÖLCSÍZEK (DZSEMEK) A dzsem abban különbözik a rendes lekvártól. Ilyenkor a rendesnél jóval sűrűbbre főzzük a gyümölcsöt. hogy élvezhető legyen. hogy alapanyaga kocsonyás és benne a gyümölcs darabos. A dzsemeket ke451 . amelyeknek átütő. sárgabarackot. A kikavart lekvárt üvegekbe rakjuk. ízesítőnek lekvár formájában keverjük a vegyesízhez. A cukrot fokozatosan adjuk hozzá. főzhetünk gyümölcsízeket kevesebb cukor hozzáadásával is. ami az íz és szín rovására megy. A málnából néha egy tizedrésznyi is kellemes ízt ad az egész lekvárnak. tetejére szalicilt hintünk és 20 percig gőzölőfazékban gőzöljük. meggyet. és száraz. Ha valamelyik gyümölcsnek a befőzési ideje elmúlt. Így adhatunk hozzá málnát. és a gyümölcsök cukortartalmának megfelelően adjuk hozzá a cukrot. vagy édesítőszert. tetejét porcukorral behintjük. A frissen szedett. esetleg szalicilt is teszünk a tetejére. jellegzetes íze az egész lekvárt megízesíti. kilogrammonként 10—15 dekát számítva. A gyümölcsízeket forrón üvegekbe rakjuk. annak arányában kavarjuk tovább. Málnát.

és a cukor konzerváló hatását utólagos gözöléssel pótolják. hogy a gyümölcsöt jól ellepje. fonalasán folyik. 70 dkg cukor. hozzáadjuk a többi gyümölcsöt és a citrom kicsavart levét. Meggydzsem Hozzávalók: 1 kg kimagvalt meggy. s a kanálról sűrűn. amíg kristályosodni kezd. Eperdzsem Hozzávalók: 1 kg tisztított eper. A cukrot a vízzel feloldjuk. Most az üvegekbe öntjük a szirupot. és — tetejét cukorral megszórva — másnap lekötni. Ha az eper nagyon homokos. de vigyázzunk. vízbe téve mossuk és szitán lecsurgatjuk. Jól lekötjük és 15 percig gőzöljük. annyit. és olyan sűrűre főzzük. Habját mindig letisztítjuk. előmelegített üvegekbe rakjuk és a visszamaradt szirupot tovább főzzük. hogy kristályosodni kezdjen. s addig főzzük. Most hozzáadjuk az előfőzött gyümölcsöt és az egészben hagyott meggyet. utána szűrűkanállal kiszedjük. Cukortakarékosságból azonban ma általában úgy készülnek a dzsemek. hogy jóval kevesebb a cukor a gyümölcs súlyánál. amikor is a tetején bőr képződik. lassan hűtjük. amíg tányérra cseppentve.vesebb ideig főzzük. Gőzölés után rövid idő múlva kiszedjük és letakarva. 3 dl víz. Az epret száraitól megtisztítva szitára helyezzük és vízsugárral jól megmossuk. 80 dkg cukor. kocsonyá452 . A dzsemeknél szabály szerint 1 kg gyümölcshöz 80—100 dkg cukrot adunk. ha már levet engedett. kihűteni. 3 dl víz. A gyümölcsöt 8 percig forraljuk. amíg kocsonyásodni nem kezd. Az elkészítési eljárás az egyes gyümölcsöknél különböző. Beletesszük a gyümölcs kétharmad részét. hogy meg ne barnuljon. A cukorból és vízből szirupot főzünk. Ilyenkor a dzsemeket nem kell főzés után még gőzbe rakni. hanem csak forrón üvegekbe téve. mint a lekvárokat. egy citrom. A meggy felét húsdarálón ledaráljuk és cukor nélkül sűrűsödésig főzzük.

felibe vágjuk.sodni kezd. Ehhez hasonlóan készíthetjük a rózsabarackot. amíg sűrűn. sűrűsödésig. és hűvös helyen 12 órát állni hagyjuk. ráöntjük a citrom levét és forrástól számítva 5 percig főzzük. Másnap gyorsan felforraljuk és a forrástól számítva 20 percig álandóan kevergetve főzzük. Most a gyümölcsöt megint visszaöntjük a szirupba. Apró szemű. Forrón üvegekbe rakjuk és szárazgőzben tartjuk kihűlésig. Nem egészen érett barackot meghámozunk. 70 dkg cukor. 60 dkg cukor. fehér papírt teszünk a tetejére. egy citrom leve. egy citrom leve. Cukorral porcelán tálba rétegesen lerakjuk. így kilogrammonként 15 dkg cukorral kevesebb kell. Ezalatt a cukorból sűrű szirupot készítünk. de hibátlan őszibarackokat meghámozunk. 80 dkg cukor. 3 dl víz. Őszibarackdzsem Hozzávalók: 1 kg érett őszibarack. papírral letakarjuk és a szirupot tovább főzzük. felibe vágunk és kimagvalunk. az őszibarackot és az epret is. A szép kemény. magját eltávolítjuk. s porcelán tálba helyezzük. Porcelán tálba téve. Kajszibarackdzsem (más módon) Hozzávalók: 1 kg gyümölcs. 5 percig újra forraljuk. fonalasan folyik. A gyümölcsöt hozzáadjuk. A gyümölcsöt szűrőkanállal óvatosan kiszedjük. kásás. forrón üvegekbe tesszük és szárazgőzben tartjuk kihűlésig. Kajszibarackdzsem Hozzávalók: 1 kg gyümölcs. Forrón üvegekbe rakjuk és szárazgőzben tartjuk kihűlésig. rétegenként 453 . Készíthetjük a meggyet cseresznyével vegyesen. de érett barackot felibe vágjuk.

Másnap gyors tűznél 20 percig forraljuk. és szárazgőzben tartjuk kihűlésig. gőzölőfazékban 25 percig gőzöljük. Szép. hogy gyorsan felforrjon. tetejére kevés szalicilt téve. A héjának nem szabad leválni a húsról. A cukorból 3 dl vízzel sűrű szirupot főzünk. Csak addig főzzük. forrón üvegekbe rakjuk. Erdei szederdzsem Hozzávalók: 1 kg szeder. a citrom levét hozzáadjuk. és 10—12 órát állni hagyjuk. Egyszerre csak 2 kg-ból készítsük. 4—5 literes lábasban. forrón lekötjük. Szilvadzsem Hozzávalók: 1 kg szilva. Beletesszük a gyümölcsöt és gyors tűznél addig főzzük. amíg forrni kezd. A gyümöcsöt a levével együtt üvegekbe teszszük. A gyümölcsöt rétegesen összerakjuk a cukorral. Forrón üvegekbe rakjuk. Köhögés ellen. 25 dkg cukor. Forrón üvegbe rakjuk. mindegyik tetejére egy kanál rumot teszünk. és szárazgőzbe tesszük. és egy napig hűvös helyen álni hagyjuk. nagy magvaváló szilvákat kimagozunk és gyors tűznél a cukorral együtt főni tesszük. Jó érett bodzabogyót használunk befőzésre. 454 . abban is hűtjük ki. amíg sűrűn folyós lesz. Bodzadzsem Hozzávalók: 1 kg tisztított gyümölcs. meghűléskor jó házi gyógyszer. 60 dkg cukor. 80 dkg cukor. A fekete faepret is ugyanígy készíthetjük. szárazgőzbe rakjuk és kihűlésig ott tartjuk. kis rum.cukorral összerakjuk.

és egy napig langyos helyen álni hagyjuk. Ekkor 3 decis üvegekbe töltjük. 1 kg cukor.Citromdzsem Hozzávalók: 3 db érett citrom. GYÜMÖLCSKOCSONYÁK . Jól lecsurgatjuk róla a vizet. 1 kg cukor. félpuhára főzzük. az egészet 1 cmes kockákra vágjuk. (Üvegbe töltés 455 . aztán kötjük le. lekötjük és száraz dunsztba teszszük. A tököt tökgyalun lereszeljük és a cukorral 20 percig forraljuk. kocsonyásodni nem kezd. és ha kihűlt. másnap lekötjük. (Egy kiló tiszta léhez 60—80 dkg cukrot számítunk. Üvegekbe rakjuk. addig folytatjuk állandóan kevergetve a zselé főzését. A cukorból 21/2 dl vízzel szirupot főzünk. Ehhez a gyümölcsöt lecsumázzuk. míg tányérra cseppentve belőle. hanem fonálként folyik). a belső héjával együtt szintén lereszeljük. kevés porcukor. Narancsdzsem Hozzávalók: 1 kg vékony héjú narancs. Ekkor áttörjük. és megmérjük. hogy a teteje megbőrösödjék. amikor fonalasra fő (a kanálról nem csepeg. A magját és a belső vastagabb héját eltávolítjuk. Üvegekbe töltjük.) A tiszta levet 10 percig élénk tűzön főzzük. Végül hozzáadjuk a citrom levét. amivel még 10—12 percig főzzük. A narancsokat a narancsbefőttnél leírt módon átkeféljük és négy napig hideg vízben áztatjuk. majd a cukrot hozzáadva. tetejét cukorporral beszórjuk. 1 citrom. Utána a narancsokat egészben forró vízbe téve. egészben. a többit magában néhány percig pároljuk. míg a gyümölcsszemek megtöppednek.ZSELÉK A gyümölcskocsonyát általában ribizliből vagy málnából készíthetjük. beleteszszük a gyümölcsöt és jó 20 percig főzzük. a hibásat kiválogatjuk. a vizet mindennap váltva. A citromot nagy lyukú reszelőn. 1 kg gyenge tisztított spárgatök. magvait kiszedve a tökhöz adjuk.

ha birsalmabefőtt eltevésénél sok héj marad. A kiöntéssel siessünk. úgy még biztosabban eláll. Kiöntéskor szórhatunk az anyag közé vékonyra vágott. annyi pohár cukorral addig főzzük. Most az áttört gyümölcsöt lemérjük és egy kg anyagra 80 dkg cukrot számítunk. Addig főzzük. illetve málnazselét általában — újból felolvasztva — gyümölcstorták bevonására használjuk.után késhegynyi szalicilt is adhatunk hozzá. s annyi hideg vízzel tesszük fel főni. Ahány pohár a lé. magházuktól megtisztítjuk. Szűrőkanállal kiszedjük és szitán áttörjük. Szitára öntjük és másnapig hagyjuk csöpögni. másnap kötjük le. mert gyorsan alvad. héjával együtt forró vízben puhára főzzük. de tölthetünk vele tésztát vagy akár kenyérre kenve is fogyaszthatjuk. Vékony szeletekre vágva. Minél több cukrot vettünk hozzá. állandó kavarás mellett 10—15 percig főzzük. Birsalmasajt Szép.) A ribizli-. Most tetszés szerinti formába öntjük. annál kiadósabb. Sütemények. Üvegekbe öntjük. torták bevonásánál nagyon szép díszítő anyag. Rendszerint akkor készítjük a kocsonyát. csemegének fogyasztjuk. langyos helyen tartjuk 2—3 hétig. mély kistányér stb. őzgerincforma. Birsalma-kocsonya A birsalma vastagon lehámozott héját és a magházat jól megmossuk. hámozott mandulát vagy tisztított diót. érett birsalmákat negyedekbe vágunk. amíg olyan sűrű. Másnap pergamenpapírra kiborítjuk és száraz. amíg a leve piros lesz. 456 . Az áttört gyümölcsöt széles lábasban addig főzzük. amíg hideg porcelán tányérba cseppentve a teteje hamarosan bebőrösödik. hogy kavarás közben a lábas alját láthatjuk. Hozzáöntjük a cukrot és gyors tűznél. Időnként forgatjuk. Celofánpapírba csomagolva száraz helyen tartjuk. amíg hideg vízbe csepegtetve a lé megalszik. amíg a külseje egészen megszikkad. amennyi ellepi. ami lehet puding-.

forrón üvegekbe öntjük. öszszetörjük. azonnal lekötözzük és kihűlésig szárazgőzben tartjuk. Nyomkodni nem szabad. Az anyagokat egy porcelán tálban jól összetörjük. Vitamindús. felfüggesztjük. Ekkor sűrű szálú ruhán leszűrjük. lehet törött is. Másnap szalicilos vízzel kiforrázott üvegekbe töltjük.GYÜMÖLCSSZÖRPÖK Eper-. hogy magától csepegjen ki a folyadék. aromás ital. Málnaszörp (más módon) Málnaszörpnek jó érett málnát vegyünk. légmentesen lekötjük vagy bedugaszoljuk. Kisebb tüllzacskókba merjük (egy kilót egy zacskóba). alá edényt teszünk és 12 óráig állni hagyjuk. 457 .és szederszörp (nyersen eltéve) Egy kg gyümölcshöz 6 dl vizet adunk. amíg a cukor teljesen elolvad. Közben néhányszor megkevergetjük. uborkás üvegbe tesszük. Minden 1 liter mennyiséghez 1 kg cukrot veszünk. 1 kávéskanál borkősavat. Megmérjük a lecsepegett folyadékot és ugyanany- nyi súlyú cukrot adunk hozzá. ribizke. amíg a zavarossága letisztul. 1/2 kávéskanál szalicilt. jól kinyomkodjuk és 1 literhez 1/2 hter vizet öntünk. málna-. jól felforraljuk. az üveget ruhával lekötjük és 6—8 napig langyos helyen érleljük. felbontás után is eltartható.

légmentesen lezárjuk. Ép zománcú edényben a magjával együtt összenyomjuk. Rózsaszörp 30 dkg vastag húsú. Az alkoholos kivonatból tetszés szerint töltünk hozzá. ráöntjük a meggylevet és 20 percig főzzük. Literenként 1 g szalicilsavat hozzáadunk. így hosszabb ideig eltartható. piros rózsaszirmot 2 liter hideg vízzel főni teszünk. abban 1—2 hónapig állni hagyjuk. ne nyomkodjuk. hogy a leve lecsurogjon. Narancsszörp A narancs héját vékonyan lehámozzuk. Egy kg cukorból és 1/2 liter vízből szirupot főzünk.Meggyszörp Apró szemű érett cigánymeggyből kiválogatjuk a romlott szemeket és a többit jól megmossuk. Narancsízű szörp. Ha kihűlt. üvegekbe töltjük. 458 . dzsemet főzünk. habját letisztítjuk. és addig főzzük. Feloldunk benne 25 tabletta citrompótlót. 5 narancs héjához veszünk 2 dl alkoholt. kb. Szitára öntjük. másnapig állni hagyjuk. Hozzáadunk egy kis üveg narancsaromát és néhány napig érleljük. a rózsaszirom fehér lesz. Az alkohol ezalatt a narancshéj illó olajait kioldja és tömény alkoholos kivonat keletkezik. A megmaradt megy húsából 1 kg gyümölcsre 60 dkg cukrot számítva. hogy a leve lecsöpögjön. akkor szűrőbe tesszük. Szódavízzel fogyasztjuk. Minden liter léhez 80 dkg cukrot mérünk. amíg a lé piros. 5 perces forralás után a habját leszedjük és a szirupot lehűtjük. gyors fogyasztásra Egy kg cukrot 8 dl vízzel felfőzünk.

Mézes almaszörp Egy evőkanál mézet 2 evőkanál citromlével egy 3 dl-es szörpös pohárban elkeverünk. Előkészített. karalábét kör alakú kúpokba felhalmozva helyezzük el. Időnként válogassuk át a tárolt zöldségeket és a romlásban levőket távolítsuk el. annyi pohár cukorral 20 percig főzzük. bedugaszoljuk. mert felbontva nem állanak el. A sárgarépát. Felengedjük félig almalével. amelyek természetes állapotban is eltarthatók pincében. A tököt a száránál szurokkal lepecsételjük vagy bemeszeljük és egymás mellé helyezzük. időnként megforgatjuk. a téli karfiolt tövestül ültethetjük el a pince földjébe. A céklát. félig szódavízzel. száraz homokba rakjuk. így még decemberben is használható lesz.A lecsöpögött levet kimérjük. Főzelékfélék tartósítása A főzelékfélék tartósításának többféle módja ismeretes. Befőzéssel tartósított zöldségfélék A befőzött zöldségféléknél olyan nagyságú üvegeket használjunk. A zöldpaprikát. retket. petrezselyemgyökeret pincébe. A burgonyát egy halomba. szárítással. A főzelékféléket hosszabb időre tartósíthatjuk befőzéssel. száraz üvegekbe töltjük. Azonnal fogyasztjuk. egymásra öntjük. Vannak termények. 459 . sózással. ahány pohár lé. amelyeknek tartalma egyszerre felhasználható. ha kihűlt. ecettel. kamrában.

Szárazgőzben tartjuk. hogy a celofánt vagy a marhahólyagot előre felvágjuk az üveg nagyságának megfelelően. forrón az előre kimosott és előmelegített üvegekbe öntjük (az üvegeket fémtálcára vagy tepsibe tesszük. mert a hólyag a nyílásnál tökéletesen rátapad az üvegre. Lecsó télire 4 kg zöldpaprikához vegyünk 2 kg jó érett paradicsomot. akkor a paradicsomot előbb felfőzzük. Jól felforraljuk. Borsószemnyi szalicilt teszünk a tetejére és forrón lekötjük. forró paradicsomlével leöntjük. üvegbe helyezzük és frissen főzött. amíg héja ráncosodni kezd. hogy gyengén megpuhuljanak. zöld részeitől megtisztítjuk és nyersen passzírozógépen áttörjük. ereitől megtisztítjuk és karikákra vagy hosszú szeletekre vágjuk. pokróccal és párnákkal jól kibélelt ládába rakjuk. egy pillanatra forró 460 . Alapos mosás után a paprikát magházától. a forró üvegekre ráhúzzuk és csak gyengén kötözzük meg. Tölteni való zöldpaprika paradicsomban A tölteni való egyforma paprikát felső részeiktől megtisztítjuk. amennyit egyszerre felhasználunk. a belső erezetet kivágjuk. száraitól. Az üvegeket úgy kötözzük le. egymásba dugdossuk. Ha nincsen áttörőgépünk. A víztől jól lecsurgatjuk. újra felforraljuk. 1—2 percre fövő vízbe dobjuk. A paradicsomot meghámozzuk. forrón üvegekbe öntjük és a fenti módon szárazgőzbe rakjuk. Nagyon jól letakarva kihűlésig ott hagyjuk. ha nehezen megy a hámozás. amíg kihűl. A marhahólyagot előre vízbe áztatjuk és száraz ruhával megtöröljük. hogy el ne pattanjanak). Egy üvegbe csak annyi paprikát rakjunk el. s többet tudjunk az üvegbe elhelyezni. celofánnal vagy marhahólyaggal lekötözzük. A celofánt csak gyengén nedvesítjük és szárazra törölve kötjük az üvegre. azután paradicsomtörőn áttörjük.Paradicsomfőzés Jó érett paradicsomot többször megmosunk.

így könnyen lejön a héja. Egészen gyenge. ráöntjük a babra. ami a lecsón megérződik. borsónyi szalicilt teszünk a tetejére. celofánnal lekötjük és kihűlésig szárazgőzben tartjuk. gyengén sós vízben 2—3 percig előfőzzük. frissen szedett cukorborsó alkalmas az eltevésre. Légmentesen lezárjuk és 20 percig fazékban gőzöljük. s mihelyt egyet forr. Hogy színét megtartsa. vagy ferdén 2 cm-es darabokra vágjuk és sós vízben puhára főzzük. Forrón üvegekbe rakjuk. Széles lábasba tesszük főni a paradicsomot. Forrón kis üvegekbe rakjuk. A babot üvegekbe helyezzük és a visszamaradt főzőlevet gyengén megecetezzük. 6—8 dkg zsír. forrón lekötözzük és másnapig szárazgőzben tartjuk.vízbe dobjuk. Zöldborsó télire Csak patentzáras üvegekbe ajánlatos eltenni. A gőzölőfazékban hagyjuk kihűlni. A lecsót lehetőleg augusztusban rakjuk el. A zöldborsót forró. Egy kg sóska. A szálkáitól megtisztított babot egészben hagyjuk. Félbe vagy negyedekbe vágjuk. Télen az elkészítéséhez zsírt nem kell használni. Leszűrjük. Sóska télire A megtisztított sóskát zsírban fedő alatt puhára pároljuk. Zöldbab télire Erre a célra gyenge vajbabot vegyünk. Szűrőkanállal kiszedjük és a levétől jól lecsurgatjuk. ha már lisztesebb. Télen az elkészítésénél a felhígított rántáshoz adjuk. tetejére vékony rétegben olajat öntünk. nagyon könnyen romlik. késhegynyi szódabikarbónát tegyünk a főzővízbe. jól kihűt461 . mert szeptemberben a paprika és a paradicsom már savanykás ízű. beleöntjük a paprikát és azzal is csak az első forrásig főzzük.

tárkony sóban eltéve A fiatal kapor zöld leveleit leszedjük és üvegekbe rakva. rövidebb ideig tartva a gőzben. 1/4 kg zellert. és üvegbe jól belenyomkodjuk.) Légmentesen lezárjuk és gőzölőfazékban egy órán át lassan gőzöljük. de vigyázzunk. de nem egészen tele. húsdarálón ledaráljuk. 1/5 rész sóval összevegyítjük. Zöldpetrezselyem sóban eltéve A zöldpetrezselyem leveleit apróra megvágjuk vagy megdaráljuk. 1/5 rész sóval rétegezzük. A borsóra 3 százalékos sós. Egy kg tisztított paprikához 20 dkg sót számítva öszszekeverjük. Vegyes leveszöldség sóban Mindenféle leveszöldséget veszünk e célra. A tárkony is ugyanígy rakható el sóban. Tetején só legyen. mert ilyenkor az ételekhez jóval kevesebb só szükséges. cukros vizet öntünk. 462 . Kapor. üvegekbe rakjuk és lekötjük. (Egy liter vízhez 3 dkg só. 2 kg sárgarépát. Használat előtt gyengén kimossuk. 3 dkg cukor. SÓZÁSSAL TARTÓSÍTOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK Paprikalekvár A jó érett. piros paradicsompaprikát (szeptember hónapban) teljesen kitisztítjuk a belső erektől és a magvaktól. Az üvegeket még melegen kiszedjük és 2—3 napi időközben a gőzölést még kétszer megismételjük. karfiolt. Ételek ízesítésére az egész év folyamán használhatjuk.jük és üvegekbe rakjuk. Egy kg petrezselyemgyökeret. amit előzőleg felforralunk és lehűtünk. karalábét.

Zöldséglevesnél. nyersen is. szellős helyen tartsuk. Töltésre alkalmas kisebb fejeket is rakunk a rétegek közé. érett. kelkáposzlaleveleket. Ha nincs csavaros dézsánk. friss zöldség helyett használjuk. kemény fejű káposztát veszünk savanyításra. 463 . a konyhában. szemes borsot. A külső. tisztára mosott köveket helyezünk a tetejére. Ételeink ízesítésére használjuk. fonnyadt levelektől megtisztítjuk. ezzel összekeverjük. Mindezeket ledaráljuk és kilogrammonként 25 dkg sót számítva. Szép fehér. A tetejére vágott káposztát tegyünk. dézsába rakjuk és rétegenként jól ledöngöljük. csontlevesnél. de itt lassabban érik. rakjuk tüllzacskókba és száraz. Ha kevés leve van. kaprot ízlés szerint. A tetején képződő habot hetenként leszedjük. megsózzuk. pl. Ezeknek a torzsáit körülvágjuk és az üreget sóval behintjük. Raktározhatjuk már kezdettől fogva is pincében. pár liter sós levet önthetünk hozzá. torzsáját kiszedjük és káposztagyalun legyaluljuk. Káposztasavanyítás A savanyú káposzta sok C-vitamint tartalmaz. ha nem használjuk fel. A káposztát hordóban vagy csavarral ellátott dézsában savanyítjuk. utána pincében tartjuk. a követ vagy a deszkát lemossuk. Eleinte langyosabb helyen 10—18 C°-nál érleljük. szárítsuk meg napon vagy meleg konyhában. mert különben a káposzta leve nyúlóssá válik. Száraz főzelékekkel savanyúságnak kitűnő. néhány zöldpaprikát. köménymagot. de kisebb mennyiséget is eltehetünk üvegbe vagy zománcos edénybe. ezért fogyaszszunk belőle minél többet télen. pár órát állni hagyjuk. azután üvegekbe rakjuk. és ruhával letakarjuk. A káposzta rétegei közé rakhatunk néhány szál babérlevelet. Egy kg káposztára 2—3 dkg sót számítunk.hagymát. A gazdasszony munkáját nagyon megkönnyíti. csöves paprikát. szeletekre vágott birsalmát. ' SZÁRÍTOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK A zöldpetrezselyem és zeller levelét.

Elég. jól lecsurgatjuk és tiszta ruhára szétterítve a napon. amíg a cukor a zöldborsót bevonja. hosszában kettéhasítjuk. mint a tésztát.és a sampinyongomba. Télen legyen mindig a háznál szárított zöldpaprika. A fris464 . 10—12 órán keresztül tartjuk a sütőben. kifőzzük. ízébői semmit nem veszít. szellős helyen tartjuk el. Szárított gomba Szárítására legalkalmasabb a vargánya. a száraz babfőzelékkel vegyesen is főzhetjük. hogy túl ne főjön. Tüllzacskóba téve száraz. hosszú csövű velőborsót veszünk. Karamellizálódás veszélye nélkül kb. vigyázva. pár óra alatt megszárad. Különösen gombatermő vidéken igen ajánlatos a szárítás. amelyet tovább már nem fűtünk. ha hajlíthatóra puhul. Nagyon jó ízű levest vagy főzeléket kapunk belőle. hanem főzzük. Szárított zöldborsó Erre a célra egészen gyenge. Amikor a külső héja már öszszeráncosodott. egy jó marék cukorral meghintjük és addig tartjuk a sütőben. Szűrőkanállal kiszedjük. Tüllzacskóba tesszük és jó száraz helyen tartjuk. Használat előtt pár óráig vízben áztatjuk. Szárított zöldpaprika Nem túl vastag húsú paprikát és hosszú csöves paprikákat spárgára fűzünk és több napon keresztül jó meleg napon vagy meleg helyiségben megszárítunk. Töltött paprikának is igen jó. forró vízben.Szárított zöldbab A fiatal zöldbabot szálkáitól megtisztítjuk. Télen a felhasználáskor nem pároljuk. A frissen kifejtett borsót tepsibe helyezzük és 2—3 napon keresztül jó meleg napon szárítjuk. gyengén melegített sütőbe tesszük. Ételek ízesítésére használjuk.

a vizet felforraljuk. Az eltartásnál gondosan kezeljük. Ha szárítása nem tökéletes. vékonyra felszeljük. mert hamar megmosolyodik. lehűtjük és az uborkára öntjük. Középnagyságú. 465 . gyengén meleg sütőben vagy kemencében szárítjuk tovább. Felbontva. Kis családnál kisebb üvegekbe rakjuk el az uborkát. egészen friss. Savanyúságok Vizes uborka Igen sokféle eltevési módja ismeretes. nem túl érett gombát megtisztítjuk. legfelülre éretlen szőlőt vagy egrest. amíg a zavarossága letisztul. Az uborkásüveg aljára kaprot teszünk. Itt a legegyszerűbbet közöljük. közéje rakjuk a tormát. árnyékos helyen kiforrni hagyjuk. éretlen szőlőt. jól megmossuk. zöld egrest. az uborkát függőlegesen felállítjuk. és 4—5 napon keresztül jó meleg.sen szedett. hogy a felduzzadás következtében meg ne repedjen. egészséges uborkákat veszünk. de a túlságosan tűző napon való szárítás nem jó. Zárt edényben vagy celofán zacskóban tartsuk. tetejét bezsírozzuk. hosszába vágott tormát bőségesen. Napra kiterítve pár óra alatt megszárad. Veszünk hozzá kaprot. Ha lekötésre marhahólyagot használunk. egészséges. Egy liter vízre 3 dkg sót számítva. ezért időnként árnyékos helyre vigyük. hidegen tartva 2—3 hétig is élvezhető.

az ecetes vizet felfőzzük és langyosra hűtve az uborkára öntjük. 1 liter ecet arányban. Egyet 466 . ízlés szerint. de a paprika teljesen hibátlan legyen. A paradicsomot keresztben 1/2 cm-es karikákra vágjuk. Felbontás után nem szükséges egyszerre elfogyasztani. két pálcikát keresztbe helyezünk az üveg hajlásába. így hagyjuk állni 24 óráig. frissen szedett egészséges uborkákat több vízben megmosunk és üvegbe helyezünk. mert az ecetes vízben továbbra is megmarad. gyömbért. nagyobb üvegekbe tegyük. meggy falevelet. Hasonlóképpen készíthetjük a fehér húsú zöldpaprikát. vízben azonban sokáig ne hagyjuk állni. Tetejére 2 cm vastagságban olajat öntünk. Paradicsompaprika ecetben Szeptember hónapban a szépen kifejlett húsos paprikákat rakjuk el ecetbe. 3 dkg cukrot számítunk. kaprot. Jól megmossuk. Ha felbontva túl ecetesnek találjuk. Ha kihűlt. amit szintén karikákra vágunk. Hogy a paprikák ne emelkedjenek fel a vízben. A levét felforraljuk és a paradicsomot részletekben beledobjuk. tormát. lehűtjük és a paprikára öntjük. 3 dkg sót. 10 dkg cukorral. 5 kg paradicsomra 1 kg hagymát számítunk.Ecetes uborka Apró. Zöldparadicsom-saláta (különleges főtt saláta) Rendszerint ősszel. Másnap ecetes levet készítünk 3 liter víz. Fűszereket rakhatunk közéje. Minden liter vízhez 4—5 dl ecetet. Az ecetes vizet felforraljuk. hosszú csöves paprikát. 6—8 cm-es. és megsózzuk (1 kg anyagra 3 dkg só). Egy liter vízhez 3—4 dl ecetet. és egészben hagyva. a zöld paradicsomot és a kis dinnyét. lekötjük. Szárait vágjuk rövidre. 2 dkg sót és 4 dkg cukrot számítunk. Pergamennel vagy celofánnal kötjük le. a be nem érett zöld paradicsomból készítjük. Nagy tálba helyezzük. használat előtt pár napig cukros-sós vízben tartjuk.

zöld paradicsomot. A leapadt levet 1—2 nap után még pótoljuk. egyharmad rész ecettel és ezzel az üvegeket megtöltjük. még utánaöntünk az ecetes léből és lekötjük. Végül a megmaradt ecetes levet ráöntjük. sós vizet készítünk. Ha másnapig a leve leapadt. Kihűlés után lekötjük. inkább lazán. Kb. de ne nyomkodjuk túlságosan le. még töltünk utána. Félóra múlva hozzáöntünk 2 liter ecetet. piros. Gyengén megsózzuk. Paprikasaláta Vastag húsú. . Ecetet mindig önthetünk utána. Ha másnapig leapad. épp hogy kissé megpuhuljon és pár órát állni hagyjuk. a többi anyagot karikára vágjuk és 3 százalék sóval öszszevegyítjük. fehér és zöld paprikákat vegyünk. Utána üvegekbe rakjuk. Tárkonyecet Az erdélyi magyar konyhának és a francia konyhának kedvenc fűszere a tárkony és a belőle készült ecet. Ecetes levet készítünk. Az üvegeket jól lezárjuk.forraljuk. és kihűlve a paprikára öntjük. mint túlságosan öszenyomva rakjuk. Üvegbe ízlésesen elhelyezzük a három színt. mert különben megpuhul. A káposztát vékonyra meggyaluljuk. Ecetes. szűrőkanállal kiszedjük és üvegekbe rakjuk. Uborkásüvegekbe rakjuk. zöldpaprikát piros paprikával keverve és egy negyedrész hagymát. Vegyes saláta Egyenlő arányban veszünk középnagysági uborkát. hogy az ecet jól átjárhassa. mert így könnyen megpuhul. amelyet főleg saláták ízesítésére használunk. 20—25 dkg tárkonylevelet jól megmosunk és szikkadni hagyjuk. mint az előbbiekben láttuk. jól lenyomkodjuk és ráöntünk 1/2 dl alkoholt. Tetejére borsónyi szalicilt teszünk és lekötözzük. Pár nap múlva használható. fehér káposztát. belsejüket jól kitisztítjuk és egyenlő karikákra vágjuk. így hagyjuk állni pár óráig.

máris ott termett előtte a terített asztal. Ezért a gyorsfagyasztott élelmiszerekről elsősorban azt kell tudnunk. haladéktalanul el kell őket fogyasztani. ami eltér ettől. félkész és készételekkel nap nap után találkozhatunk az üzletek mélyhűtő tárolóiban. tovább nem tárolhatók. rövid idő alatt meleg ételt tudunk az asztalra adni: a mélyhűtött készítmények egész sora. de ismerkedjünk meg néhány olyan ötlettel. Gyorsfagyasztott ételek A gyorsfagyasztott. 468 . hogy a gyorsfagyasztás során —35 C°-os alagúton viszik keresztül a termékeket. de ha felolvadnak. úgynevezett mirelit árukkal. ezáltal sem állaguk. de az üzletek polcain számtalan olyan áru sorakozik. sem tápértékük nem károsodik. Érdemes kipróbálni mindahányat a dobozon vagy a zacskón feltüntetett utasítás szerint. rajta a sok finom falat. hogy ha az üzletből hazavisszük.A KORSZERŰ KONYHA ÚJ ANYAGAI A mesebeli egyszeri vándorlegénynek csak egy varázsigét kellet kimondania. az egyre szaporodó — por alakú — félkész és készételek. recepttel is. —13 C° és —25 C° között hosszú ideig eltarthatok. Mi ugyan nem ismerünk ilyen varázsigét. csak a háromcsillagos hűtőszekrényben. szerkezetük nem változik meg. amelyből fáradság nélkül. annak is a —18 C° hőmérsékletű mélyhűtő rekeszében tárolhatjuk hetekig—hónapokig. Mégis csak kevesen tudják. valamint a konzervek.

A mélyhűtő nélküli. húsok 6 óráig köretek. főzelékek 30 félkész és készételek. hogy tervszerűen tudunk velük gazdálkodni. húsok 7 köretek. tészták 4 óráig állnak el. tészták 30 Az egycsillagos hűtőszekrény —5 C°-os mélyhűtőjében gyümölcsök. főzelékek 8—10 óráig félkész és készételek. főzelékek 3 félkész és készételek. gyümölcskészítmények 10—12 óráig gyümölcskrémek 4 óráig zöldségek. A gyorsfagyasztott ételek egyik előnye. tészták 7 napig napig napig napig napig állnak el. húsok 25 köretek. A gyorsfagyasztott termékeket — ha felolvadtak — soha nem szabad újrafagyasztani! Ezért. a mélyhűtőben tárolt ételeket előzőleg el kell fogyasztanunk. ha a hűtőszekrény szokásos tisztogatásánál leolvasztjuk a zúzmarát. Ha számot vetettünk hűtőszekrényünk 469 . napig óráig napig napig napig állnak el. gyümölcskészítmények 30 gyümölcskrémek 30 zöldségek. +5 C°-os hűtőszekrényben gyümölcsök. gyümölcskészítmények 2 gyümölcskrémek 12 zöldségek.A kétcsillagos hűtőszekrény —12 C°-os mélyhűtőjében gyümölcsök.

lepény és rétes készítéséhez. A meggy szintén 350 g-os csomagolásban kerül forgalomba: kiválóan alkalmas leves. és lefedve hagyjuk felolvadni. málna vagy ribizke: a kevés cukorral ízesített tejfölt a fagyott gyümölcsre simítjuk. Ha lepényt. ribizkéből levest. nagyobb mennyiségű élelmiszert vásárolhatunk egyszerre. sűrű sziruppal locsoljuk meg. Ugyanígy fagyottan keverjük az italokba (pl. többféle gyümölcsöt összekeverünk. a gyümölcsöt felolvasztjuk. Ha szükséges. borítsuk a csomagolóanyagból egy tányérra. a bóléba) is.vagy vacsorakészítés előtt csupán elő kell venni. rétes-. de mivel a legtöbb gyümölcs (pl. málna. abban olvasszuk fel. forró olajban ropogósra sütve is jó. csak közvetlenül fogyasztás előtt cukrozzuk meg. bő. sőt a cseresznye felolvasztva. kimagozva. kevés rummal meglocsoljuk (ha kell cukrozzuk is). A 350 g-os csomagolású málnából. Ebéd. eper) cukrozottan kerül a gyorsfagyasztóba. Különösen jó a tejfölös eper. azzal néhány percig együtt párolva. A gyorsfagyasztott (400 g-os csomagolású) szilva nemcsak 470 . turmixitalhoz felengedett állapotban keverjük hozzá. illetve tortatölteléket. Ha gyümölcssalátaként akarjuk fogyasztani. parfét. és lefedve hagyjuk néhány óra hosszat állni. levétől kinyomkodva. bundázva. és huzamosabb ideig tudjuk otthon tárolni. és — mivel tisztítás. mártást. Tortakrémhez. sőt előpárolás után csomagolják — gyorsan tudjuk tálalni. levétől kinyomkodjuk. szamócából (földieperből). mártás. lepény-. MIT KELL TUDNUNK A GYORSFAGYASZTOTT GYÜMÖLCSÖKRŐL? Ha nyersen akarjuk fogyasztani a gyümölcsöket.befogadóképességével. úgy olvasztjuk fel. Ha kompótként akarjuk tálalni. rétest akarunk gyümölccsel tölteni. Ugyanezek az ételek gyorsfagyasztott cseresznyéből is kitűnőek. a fagyos gyümölcsöt forró. parféhoz. pudingot készíthetünk. de sovány sültek (sertés vagy szárnyasok) mellé téve. krémet. kellemesen pikáns ízt ad a pecsenyének. utána friss gyümölcsként tölthetjük vele a tésztát. Ehhez azonban ismernünk kell néhány alapvető tudnivalót. még ezzel sem lesz gondunk. ribizli.

De elkészíthetjük úgy is. Soha ne pároljuk tíz percnél tovább! A gyorsfagyasztott zöldség olvadás közben kb. szabályozzák az emberi szervezet vízháztartását. rummal meglocsolva — télen is friss ízű gyümölcssalátát kaphatunk. megsózzuk és lefedve. mint a frissekből. A hűtőipar a zöldségeket nemcsak tisztítja. erre öntjük a még fagyott zöldséget. a hagymás babot pedig tartármártással keverjük össze. de salátának is kiváló. de lepény. ünnepi étkezések kiadós körete lehet. Ha 1—2 óra múlva a levet leszűrjük róla. rétes. megkeményedik. élvezhetetlenné válik. A hűtőipar a használati utasításban azt javasolja. cukrozzuk. MIT KELL TUDNUNK A MÉLYHŰTÖTT ZÖLDSÉGEKRŐL FŐZELÉKEKRŐL? A zöldségek kalóriaszegények. időnként megkeverve. Nemcsak leves. majd a tűzről levéve. mint a frisseket. saját levén megpároljuk. illetve párolni. levesnek.. de . A zöldborsó (400 g-os csomagban vásárolható) főleg gazdag fehérjetartalma miatt figyelemre méltó. gombóc töltelékeként is kitűnő. Hasonlóképpen a zöldbabnak (300 g-os csomagolású) is árt a 8— 10 percet meghaladó főzés: szétmállik. vajas köret. hogy diónyi vajat vagy Ráma margarint megolvasztunk. enyhén előrefőzi) is a gyorsfagyasztás előtt. Felhasználásuk során tehát rövidebb ideig kell őket főzni. 471 . annyi vizet enged. gusztustalan lesz. mártásnak alkalmas. amennyi a pároláshoz elegendő. levét kissé ecetezzük. és ezzel megszünteti a párolás alatti káros oxidációt. főzelék. Ha tíz percnél tovább pároljuk vagy főzzük. pörkölt készülhet belőle. Ugyanolyan ételeket készíthetünk belőlük. és ebben a lében kihűtve tálaljuk. enyhén sós vízbe dobjuk.blansírozza" (röviden.kompótnak. és meghatározott ideig főzzük. hogy a zöldségeket forrásban levő. A fenti gyümölcsökből — összekeverve (a szilvát apróra vágva). közé vágunk egy nagy fej vöröshagymát. Általában kétszemélyes csomagolásban kerülnek forgalomba. vitamintartalmukat nem nélkülözhetjük. hússal rakott egytálétel. Ehhez enyhén sós vízben nyolc percig forraljuk.

petrezselyemgyökeret. zellert és paszternákot) tartalmazó kockák előnye a kis kalóriaértéken kívül. enyhén ecetezve. A félkész lecsó 500 g-os csomagban vásárolható (paprika és paradicsom van benne). de sós vízben öt percig főzve. A leveszöldséget — ha húslevest akarunk belőle készíteni — a hússal és a fűszerekkel együtt hideg vízben tesszük fel főni. forró sós-ecetes vízben néhány percig főzzük. A kelbimbót legjobb vajon. hogy megkíméli a háziasszonyt az aprólékos. A karfiolhoz hasonlóan a kelbimbót is ki lehet rántani. tejfölös mártással leöntjük. időnként megkeverve nagyon lassú tűzön pároljuk. kevés sóval. bő forró olajban kirántva. forró sós vízbe dobva csak hat percig főzzük. lefedve. esetleg csak felvert tojásban megmártva. az a pároláshoz bőven elegendő. kockákra vágott vöröshagymát műanyagfóliá472 . Még fagyott állapotban kell feldarabolni (a paprikát kicsumázni. finomfőzelék. tejföllel vagy sajtos mártással leöntve is kitűnő. vagy különféle mártásokkai leöntve sokféle saláta készíthető belőe. ráterítjük a zacskóból kiszedett tököt. kitűnő zöldségpuding alapanyaga. sőt saláta is készülhet belőle. kitűnő húspótló. de ha rózsáira szedve. Ha tökfőzelék lesz belőle. majonézes karfiol vagy sima hagymás karfiolsaláta készülhet. rácos húst vagy halat. A megtisztított. enyhén paprikáskapros rántást készítünk. Ennek rendkívüli előnye. vajon párolt vagy hússal rakott karfiol. utána lecsurgatjuk és bundázzuk. Találkozunk az üzletek mélyhűtő tárolóiban a 400 g-os csomagolású kelbimbóval is. Párolva vagy sós vízben megfőzve zöldségleves. Vizet ehhez se adjunk. és kivajazott edényben. és nem drágább. Úgy készíthetünk belőle lecsót. hogy A-vitamintartalmuk aránylag elég nagy. és összekeverve. vajas párolt vegyesköret. mint a frissből. saját levén megpárolni. A vegyeszöldséget (350 g összsúlyú sárgarépát. főzelék. forró olajban ropogósra sütni. úgy sütjük meg.A karfiolból (300 g-os csomagban árulják) leves. erét kiszedni). gyalult állapotban. Ha nem sajnáljuk a munkát. hússal vagy sonkával lerakva. mint ha frissen vásároljuk. 1 kg-os csomagokban (zöld kaporral együtt) kerül az üzletek gyorsfagyasztó tárolóiba. hosszadalmas tisztítási művelettől. Ha rakott tököt akarunk készíteni. mert amit az olvadás során ereszt. A tök tisztított.

vágni. a visszamaradt parajt a rántáshoz tesszük. és forró sütőben kb. hogy nem kell tisztítani. míg magától felolvad. Vizet ne adjunk hozzá.ba csomagolva találjuk a mélyhűtő ládákban.) Ha nincs időnk megvárni. tejjel felengedjük vagy besamelhez keverjük. Ha a paraj felolvadt. a kuktafazék aljára másfél deci vizet öntünk. jól záródó üvegben a hűtőszekrény mélyhűtő részében kitűnően eltartható. A gyorsfagyasztott paradicsomot (250 g-os csomagolású) kevés borecettel. Mire jelezni kezd. összekeverhetjük kiskanálnyi mustárral. Ízesíthetjük még reszelt hagymával. 800 g friss. előnye. hogy sós vízben főzzük ki. olyan lesz. De elkészíthetjük úgy is. csipetnyi cukorral is megszórjuk. olajjal meglocsoljuk. könnyfakasztó munkától. utána fűszerezzük: ez az angolos paraj. A 400 g-os uborkasalátát még fagyott állapotban kell összekeverni kevés ecettel. (Ezek részletes leírását a könyvben megtalálhatjuk. derelyét. mert az olvadás során bőven ereszt levet. 20 percig sütjük: így nem fő ki belőle a friss íz. Ha nem használjuk fel egyszerre a zacskóban levő teljes menynyiséget. Ha csak öt deka vajjal keverjük el. omlettet. A kuktát lezárjuk és a tűzre tesszük. beleállítjuk a betétet. csavaros tetejű. mint a nyári. palacsintát is készíthetünk. frissen szedett. ezen a kis nyíláson kicsorgatjuk a levét. Felhasználása megegyezik a friss hagymáéval. úgy olvasszuk fel. a paraj felolvadt. A csemegekukorica (2 db. parajkrémmel töltött fánkokat. kb. úgy hagyjuk felolvadni. A levétől leszűrt parajból még felfújtat. 300 g van egy csomagban) egész télen át élvezhető. a zacskó oldalára kis lyukat vágva. ízesítjük és kész a parajfőzelék. de mindenképpen sózzuk-borsozzuk. csipetnyi cukorral. A használati utasítás azt javasolja. tehát mentesít a kézpiszkító. leveles parajnak felel meg) a dobozban vagy a műanyag zacskóban olvasztjuk fel. Az 500 g-os csomagolású parajt (kb. 473 . csirkével vagy hússal rakott parajt. Ha közönséges ecetet használunk hozzá. hogy a kukoricacsöveket egyenként vékonyan kiolajozott vagy kivajazott alufóliába csomagoljuk. és erre fektetjük eredeti csomagolásban a parajt.

Nagyon finom. összevagdalt kemény tojással. Az átdarált pirított májat főtt. de bő forró zsírban ropogósra sütve is jó. feldarabolt 250 vagy 300 g-os májból (amelyhez kis tasakban. Élénk tűzön kell pirítani és közvetlenül tálalás előtt kevés vizet hozzáadva. majorannával öszszegyúrva vagdalt cipót süthetünk belőle a sütőben. vadas. gomba-. áttört burgonyával. két tojással. majd a felolvadt. pástétomfűszerrel elkeverve. összemorzsolt zsemlével. legtöbbször összevágott hagymát is mellékelnek) legcélszerűbb pirított májat készíteni: a hagymát olajon megpirítani. sózni. kevés tejföllel. párolt rizssel.MIT KELL TUDNUNK A GYORSFAGYASZTOTT HÚSOKRÓL. Ajánlatos a főzés ele474 . csak átmelegítjük. friss vízben — egy-egy szál sárgarépát. egy tejbén áztatott. de még hideg májat rádobni. kinyomkodott. ha a kis húsgombócokat — még fagyott álapotban — leveskockákból készült húslevesben kifőzzük. sóval. paradicsom. Nagyon finom a kész pirított máj. paradicsompaprikát töltünk meg vele. fűszerekkel összekeverjük. felforraljuk. hideg májpástétomként is fogyaszthatjuk. paradicsomot.) Készíthetünk a májból májropogóst. HALAKRÓL? A fagyasztott. és levétől lecsurgatva.vagy sajtmártással öntjük le. petrezselyemgyökeret. (A sóval már nem forraljuk. Ez melegen. illetve gulyáslevesbe. mint ha friss májból vagy húsból készítenénk. késhegynyi pirospaprikával és majorannával fűszerezni. és a sütőben átsütve adjuk asztalra. A bundázott májszeletet (2 db van egy csomagban) vagy sertésborda szeletet még fagyott álapotban tesszük a bő. hogy megszabadítja a háziasszonyt a hosszadalmas és fáradságos tisztítási művelettől: a húst fagyott állapotban forró vízbe tesszük. forró zsiradékba. hidegen egyaránt kitűnő. majd a vizet leöntve róla. lassúbb tűzön kell sütni. májgombócot vagy ugyanannyi sertéshússal átdarálva. A kilós csomagolású kocsonyahús legfőbb előnye. pár szem borsot beledobva — nagyon lassú tűzön puhára főzzük. A gyorsfagyasztott húsgombócokat belefőzhetjük zöldség-. sót. mustárral. törött borssal. ha átdaráljuk.

újra összeillesztjük. hogy éppen ellepje. sokféle felhasználási lehetősége miatt szívesen vásárolják. Finom forró szendvics is készíthető belőle: a kisütött kis bélszínrolókat kivájt. úgy húzzuk be a kivájt stanglikba. A bélszínroló kiváló meleg „borkorcsolya" is. a zsiradékot tetejéről leszedjük. forró olajban ropogósra sütjük. Ugyanígy megtölthetjük sonkával. Elkészítése a legegyszerűbb. négy adag kocsonyát kapunk. majd a sütőben átsütjük. ha hússal szaporítjuk. 2 mm vastagra kinyútjuk. Ha nincs kéznél stangli. majd ismét felolvasztjuk és a húst tányérokba osztjuk. bő. Ha nem szeretjük a mustár ízét. Ha kocsonyaként kívánjuk fogyasztani. és mindkét felén ropogósra sütjük. elkészíthetjük a burgonyafánk tésztáját. míg a sajt bele nem olvadt. azután két deci tejföl meg egy tojássárga keverékével leöntve. tetejére kevés sajtot reszelve. a sütőben átsütjük. mindegyikébe egy-egy hoszszúkás vékony sajtszeletet tűzünk. ha még fagyottan anynyi forró olajba tesszük. a világosra kisütött bélszínrolókat hosszában bevágjuk. és fogpiszkálóra tűzve kínáljuk italhoz. akkor lehűtjük. és tűzálló tálra egymás mellé fektetve. forrón ecetes tormával. és a sütőben átmelegítjük. téglalap alakú darabokra vágjuk. a sütőben vagy griliben addig melegítjük. A 200 g-os bélszínroló a hűtőiparnak egyik legnépszerűbb terméke: olcsó ára. a levét pedig batisztruhán rászűrjük és megalvasztjuk. belülről mustárral kikent péksüteménybe (stanglikba) rakjuk. Ha sajtosan akarjuk adni.jén sovány színhúst is hozzáadni. Tálalhatjuk leszűrve. és a kisütött bélszínrolókat egyenként belecso475 . Ha nem teszünk bele több húst. nyolc tányérra is telik ebből a mennyiségből. közepüket ecetes tormával megkenjük. a kis bélszínrolókat egycentis darabokra vágjuk. a kisütött bélszínrolókat hoszszában kettévágjuk.

A mélyhűtött tengeri hal az egyik legrégibb gyorsfagyasztott termék. forró olajban kisütjük vagy sütőlemezre fektetve. 476 . A burgonyapürét vagy úgy olvasztjuk fel. hogy egyenletesen piruljon. TÉSZTÁKAT? Az 500 g-os burgonyapüré fogyasztásra kész. Nagyobb üzletekben a többféle gyorsfagyasztott hal között talájuk a tisztított. Elkészítésének leírását lásd a 215. hirtelen tűznél sütjük ropogós pirosra. csak fel kell melegíteni (10—15 perc alatt olvad fel). hogy a tasakból kivesszük. A hasábburgonya legismertebb elkészítési módja. Amikor megpuhult. A gyorsfagyasztott hasábburgonyából tört burgonyát is készíthetünk: egy kis fej vöröshagymát kevés olajon megpirítunk. majd a továbbiakban bármelyik pontyrecept szerint elkészíthetjük. kevés olajjal meglocsoljuk. A csomagból kivéve. amennyi ellepi. egy nagy zománcos tepsit vagy tűzálló tálat alaposan kiolajozunk. tányéron. vagy kuktában. forró olajban. Csak tálalás előtt sózzuk. ruhánk. nehogy odakapjon (esetleg kevés vizet is adhatunk hozzá). Azon forrón kínáljuk teához. Ha nem akarjuk. beletesszük a fagyott burgonyahasábokat. állandóan kevergetve lazítjuk. oldalon. Mindkettőt bő. Sütés közben ajánlatos megforgatni. Kapható félkész ételnek feldolgozva is: bepanírozva vagy ízesítőkkel krokett formára összedolgozva. megsózzuk. kevés citromlével megöntözve hagyjuk felolvadni. kevés forró tejben. esetleg kevés vajjal dúsítható. és a sütőben ropogós pirosra sütjük. szétterítjük benne a még fagyott burgonyahasábokat. HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL A GYORSFAGYASZTOTT KÖRETEKET. hogy konyhánk. bő.magolva. sörhöz. meghintjük késhegynyi pirospaprikával. kivajazott formában a sütőben átsüthetjük. Ügyeljünk. szeletelt pontyot. tetejüket tojással megkenve a sütőben ropogós pirosra sütjük. hogy annyi forró olajba öntjük. élénk tűzön pirítsuk meg az alját. a parajpürénél leírt módon. Ha a felolvadt pürébe 1—2 tojás sárgáját és kemény habbá vert fehérjét keverünk. hajunk olajszagú legyen. lassú tűzön. és nagyon lassú tűzön pároljuk.

és reszelt sajttal borítjuk be. A galuska teljesen kész állapotban kerül a gyorsfagyasztóba.gnocchi"-t is: a nagyon kevés zsiradékon felmelegített burgonyasodralékot keverjük össze a jellegzetes olasz paradicsommártással. A szilvásgombócot (6 darab. porcukorral és szilvaröszterrel fogyassza vagy kevés zsiradékon átmelegítve. és hirtelen sütjük meg. 300 g) szintén még fagyott állapotban forró vízbe tesszük és 10—12 percig főzzük. Aki édesen szereti. kevés vajjal együtt melegített tejföllel meglocsoljuk. enyhén sós vízbe dobjuk. Készíthetünk belőle olasz ételkülönlegességet: . pörköltlével és tejföllel öntjük le. felhasználásakor kiolajozott tűzálló edénybe öntjük. majd zsiradékon pirított zsemlemorzsában megforgatjuk. 477 . vagy forró tálra téve. A 400 g-os csomagolású burgonyasodralék (krumplinudli) nemcsak tésztaként. A nyolc gombócot tartalmazó. tálalás előtt cukros őrölt dióval vagy mákkai elkeverve. Ugyanígy készül a hasonló csomagolású és súlyú barackos gombóc is. tésztaként akarjuk fogyasztani. de tojásos galuskának is. morzsolódnak. tetejét ke. Nem szabad kiszárítani vagy pirítani. A szilvalekváros derelyét (barátfülét) lobogó sós vízbe téve.sugo"-val és bőven hintsük meg reszelt sajttal. Kitűnő a sajtos változata is: a leszűrt főtt gombócokat olvasztott vajjal locsoljuk meg. két evőkanálnyi olajon pirítsunk zsemlemorzsát.vés olajjal meglocsoljuk és időnként megkeverve. 240 g-os túrógombócot forrásban levő. négy percig főzzük. forgassuk meg benne a még fagyott tésztát. csak átmelegítjük. De a kifőtt túrógombócot főételként is tálalhatjuk: előre melegített tálra téve.A burgonyakrokettet fagyott álapotban helyezzük a forró olajba. apróra vagdalt pörkölthússal. Ha nem elég forró az olaj. Ha a szokott módon. az ún . Sütés után ajánlatos itatóspapíron leszárítani róla az olajat. és a sütőbe téve.. de főételként is tálalható. vagy leszűrve. lassú tűzön melegítsük fel. csak olvasztott vajjal öntözzük és darált dióval hintjük meg. zsiradékon pirított zsemlemorzsában megforgatjuk. majd leszűrve. és porcukorral behintjük. Utána pirított morzsában megforgatjuk vagy vajjal megöntözzük és darált dióval hintjük meg.. a krokettek szétesnek. 15 percig főzzük. kb. Kitűnő köretnek.

Egy-egy adag készétel általában két személy számára elegendő. A csomagban 12 darab téglalap alakú vékony palacsintát találunk. nagyon lassú tűzön.vagy darált pörkölttöltelékkel. és tetejét tejjel vagy ha túrós rakott palacsintát készítünk enyhén édes tejföllel meglocsoljuk. és reszelt sajttal is meghinthetjük. de mindegyiknél közlik a súlyt is. (Melegítési ideje kb.A mirelit palacsinta a legújabb és talán a legfinomabb gyorsfagyasztott kész tészta. De készíthetünk sós rakott palacsintát többféle — például paraj—sonka—sajt — krémmel is. és a sütőben fólia nélkül legalább egy fél óráig sütjük. összegöngyöljük. közüket a kívánt töltelékkel megtöltjük. esetleg lábasba vagy tűzálló edénybe téve. A pacalpörkölt szintén 500 és 300 g-os csomagolásban kapható. gomba-. Ízlésünknek megfelelően utána lehet ízesíteni. összegöngyölt palacsinták tetejét vízzel vagy tejjel vékonyan kenjük meg. időnként megkeverve felolvasztani. 15 perc. akkor egyenként megtöltjük paraj-. hogy a nagy étkűek felmérjék.) 478 . hány csomag elég éhségük csillapítására. vagdalt sült hús. Ekkor a tetejére 2 deci tejfölt öntünk. Elkészíthetjük édesen vagy sósan. A szokásos töltelékkel megtöltött. A szalontüdő 500 g-os vagy 300 g-os dobozban kerül forgalomba. az 500 g-os 256. a 300 g-os 136 g belsőséget tartalmaz. és vízfürdőn. Ezeket szobahőmérsékleten hagyjuk felolvadni. Ha sósan tálaljuk a palacsintát. és a sütőben — lehetőleg alufóliával letakarva — melegítsük meg. A félkilós 226 g. vagy tejföllel gazdagítani. tetejüket tejföllel megkenjük. a 300 g-os pedig 153 g pacalt tartalmaz. Ha édes rakott palacsintát készítünk. akkor egy tűzálló tálra egymásra fektetjük a kész palacsintákat. majd szétbontjuk. HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL A GYORSFAGYASZTOTT KÉSZÉTELEKET? A készételeket tálalás előtt csupán melegíteni kell: célszerű a csomagolóanyagból kivenni. összegöngyölve vagy lerakva.

Az 500 g-os parajfőzelék hússal két — egyenként 85 g-os — szelet kisütött sertéshúst és az ehhez a mennyiséghez illő. kellően fűszerezve. kevés tejfölös pörköltlével elkeverve. A borsót csak felmelegítjük és a külön csomagolt húst átsütjük. és lábasban felmelegíteni. Az 500 g-os marhapörkölt 200 g színhúst tartalmaz. 15—20 perc a melegítési ideje.A töltött káposzta két 100—100 g-os. A felolvasztott sertéspörkölt húsa apróra összevagdalva. ugyancsak ízes pörköltnek elkészítve: ezt a készételt azonban nemcsak pörkölt gyanánt. A zöldborsófőzelék hússal szintén két 85 g-os kisütött hússzeletből és kész borsófőzelékből áll. Az 500 g-os sertéspörkölt 191 g húst tartalmaz. (Melegítési ideje 15—20 perc.) A kolozsvári rakott káposztát kicsomagolva. annak érdemes a melegítés során még egy babérlevelet is közékeverni. tejjel készült parajpürét tartalmaz. csak kevés vizet vagy tejet kell aláönteni. töltött burgonyának. A székelykáposztát (az 500 g-os csomag 85 g főtt színhúst tartalmaz) kicsomagolva. lábasban felső lángon. lábasban vagy sütőben. Ha a felolvasztott sertéspörköltet egy kiskanálnyi liszttel elkevert tejföllel pár percig forraljuk. Tálalás előtt egy deci — kiskanálnyi liszttel simára kevert — tejföllel egy-két percig forraljuk. tovább is sütjük. Tálalásnál a töltelékeket egy-egy szelet becakkozott. erdélyi módon fűszerezve. Ha a felolvasztott pörkölthöz 30 deka főtt hordós ká479 . A töltött paprika két. ropogósra sütött füstölt szalonnával koronázzuk. és a sütőben legalább 25 percig — ha szükséges. míg a szalonna ropogós piros lesz. lassú tűznél kb. kitűnő sertéspaprikást kapunk. kellően fűszerezett töltelékkel töltött paprikát tartalmaz. de számos más változatban is tálalhatjuk. hagymának vagy burgonyafánknak. darált húsból és előfőzött rizsből álló tölteléket tartalmaz. vagy tűzálló edényben a sütőben 25 percig melegítjük. tűzálló edénybe tesszük. és meglocsolhatjuk a szalonnazsírral vagy kevés tejföllel is. de aki szereti. 30 perc alatt melegszik át. befedjük néhány becakkozott füstölt szalonnaszelettel. kitűnő tölteléke a hortobágyi palacsintának. kevés tejfölt simítunk a tetejére. egyenként 140 g-os darált húsból és párolt rizsből készült.

hogy pl. Ezekhez elegendő az előírt mennyiségű vizet hozzáadni.vagy vacsoraételt. Pirított zsemlekockát adunk hozzá. Még finomabbak ezek a levesek. A kis. paradicsomot. és csak a végén tesszük bele a még fagyott levesalapot. A készételek sorában bővült a levesek választéka. mint uzsonna. a karfiol. különböző forró szendvicshez használható fel: kivájt kiflit vagy stanglit. ha a vízben puhára főzünk egy csirkeaprólékot vagy kevés sertés-. a zöldborsó-. PARFÉKRÓL? Az utóbbi időben megszaporodott az üzletekben a fagylaltok és parfék választéka is. ezzel tölthetjük a zsenge tököt. (Ha úgy érezzük. A hűtőipar egyik legrégibb terméke a zellerkrémleves: a porított levesalaphoz a súlyának megfelelő tejet adunk. tejszínhabbal beborítva. karalábét. de gyümölccsel lerakva. káposztafejet vagy kelt. levelestésztát. Na480 . Megtaláljuk a hűtőpultban a csirkeaprólék-levest is. parfékat nemcsak önmagukban kínálhatjuk. illetve marhacsontot. A levesek általában két személyre elegendők.) Tálalás előtt — ízlésünk szerint — tejfellel gazdagíthatjuk a levest. Az összevagdalt pörkölthúst összekeverhetjük öt deka főtt rizzsel meg egy nyers tojással. omlettet tölthetünk vele. rétest. frissen gyúrt burgonyafánkot. Az összevagdalt pörkölthúst kevés tejföllel elkeverve. egyszemélyes csomagolású vagy nagyobb dobozokban kapható fagylaltokat. tálaláskor tejfölözzük vagy tojássárgával dúsított tejföllel ízesítjük. padlizsánt. de bármilyen főzelékhez kitűnő feltét is. MIT KELL TUDNUNK A FAGYLALTOKRÓL. simára keverjük és kevergetve forraljuk néhány percig. a zöldbab-. az előírtnál több vizet adhatunk hozzá.és a tavaszi vegyeszöldséglevesek között. az aprólékkal túl sűrűvé vált a leves. székelygulyást kapunk. különleges édességeket is készíthetünk belőlük.posztát keverünk és liszttel elkevert tejföllel besűrítjük. és a csomagoláson feltüntetett ideig forralni. sőt erősítő étrend esetén egy tojássárgával elhabart tejföllel: tejfölözés után azonban már ne forraljuk fel. Ezeket a forró szendvicseket nemcsak egy csésze teával kínálhatjuk. Ma már válogathatunk a halászlé.

majd a gyümölcs levével kissé megöntözve. ezt befedjük a maradék parféval. ha egy mély üvegtányérba vagy talpas kehely alakú pohárba alulra egy adag parfét teszünk. mártás. 481 . Ezt a műveletet azonban csak közvetlenül tálalás előtt végezhetjük el. Félkész ételek por és pehely alakban Világszerte egyre népszerűbbek a por és pehely alakban tartósított és forgalmazott élelmiszerek: hűtőszekrény nélkül is sokáig eltarthatók. Ezt is csak közvetlenül fogyasztás előtt készíthetjük el. A por alakban kapható ételek a kis háztartások számára is előnyösek: nem kell egyszerre az egészet felhasználni. mert ha a parfé vagy fagylalt felolvad. a többit félretehetjük más alkalomra. A vaníliaparfé felét üvegtányér aljára terítjük. olasz fagyalt. tészta stb. tetejét tejszínhabbal koronázzuk.gyon finom édességet készíthetünk például. erre egy sor felolvasztott. Kitűnő változata a parféval készült édességnek az ún. és percek alatt készülhet belőlük leves. ha elfelejtettünk köretet vásárolni az ebédhez vagy vacsorához. megöntözzük valamilyen pikáns ízű gyümölcsszörppel. levétől lecsurgatott málna vagy más gyümölcs kerül. nem ijedünk meg. ha váratlan vendég érkezik. nem jövünk zavarba. és beborítjuk tejszínhabbal. erre 1—2 levétől lecsurgatott őszibarackbefőttet borítunk. Néhány csomag ilyen por formában tartósított élelmiszerrel felszerelve. élvezhetetlenné válik. köret.

Felhasználási módjukról a dobozon levő felirat tájékoztat. és tetejét vajjal meglocsolva átsütjük. és öt deka reszelt sajttal meghintve. beleöntjük a burgonyapelyhet. Egy kiolajozott tűzálló tál aljára simítjuk a kész burgonyapüré felét. majd egy percig állni hagyjuk. de szilvával vagy szilvaízzel megtöltve.) Kitűnő burgonyapüré-leves is készülhet burgonyapehelyből: az előírt folyadék kétszeresét adjuk hozzá.A burgonyapehely a legyakoribb és legnépszerűbb a porított ételek sorában. tetejét olvasztott vajjal meglocsolva. ha az előírtnál több tejet és ennek megfelelően kevesebb vizet (kb. pirított zsemlekockákkal tálaljuk. a lengyel importból származó négyet is kielégít. A magyar burgonyapehely három jó étvágyú személy számára elegendő. De úgy is finom. A sonkás rakott püréhez — a bújtatott pörkölthöz hasonlóan — egy kivajazott tűzálló tálba alulra egy réteg burgonyapürét terítünk. A burgonyagombóc-por tésztája — a rajta levő használati utasítás szerint elkészítve — nemcsak a mártásos húsok kitűnő körete. kevés tejföllel elkevert. fele-fele arányban) forralunk fel kis darabka vajjal meg kevés sóval. gőzben megsütjük. de jó belőle a feljújt is: a kész burgonyapürébe három tojássárgáját és a tojások kemény habbá vert fehérjét keverjük. (ízesíthetjük a felfújtat kevés reszelt szerecsendióval. kifőzve és zsiradékon pirított zsemlemorzsában megforgatva. befedjük a maradék burgonyapürével. erre egy sor apróra vágott pörkölthús kerül. borsónyi vajdarabkákkal megszórva. hogy a tésztaréteg vékony legyen. Bújtatott pörköltet is készíthetünk belőle. A burgonyapehelyből nemcsak burgonyapürét készíthetünk. a sütőben. és a tűzről levéve. befedjük a maradék burgonyapürével. darált főtt füstölt húst vagy sonkát borítunk. és kivajazott tálba terítve. Arra ügyeljünk. De tölt482 . nagyon különleges ízű lesz tőle. és tejföllel gazdagítva. inkább apró gombócokat készítsünk. ha lekvárral töltjük. erre húsz deka. Elkeverjük. végül habverővel simára verjük. a sütőben átsütjük. gyorsan készülő szilvásgombócként is felhasználható.

A pászkagombóc-dara legfőbb előnye. 483 . tetejét tojással kenve. négyszögletű lapokra vágjuk. és belecsomagolhatunk ujjnyi darabokra szelt. Szűrőkanállal szedjük ki az olajból. Nem szabad barnára pirítani. de elősütve kapható: melegen köretnek. vékony főzőkolbászt vagy virslit: összegöngyölve vagy bő. 30 db pászkagombóchoz. kevés tejföllel elkevert pörkölthússal vagy főtt füstölt hússal is. hogy még szárazabb legyen. a sütőben megsütjük. hogy nem nekünk kell finomra törni a pászkát. A doboz tartalma kb. nagyon kiadós. alaposan lecsepegtetjük. hidegen borkorcsolyának kínálhatjuk. Hirtelen tűzön. vagy sütőlemezre egymás mellé fektetve. gyorsabban elkészíthetjük belőle a gombócot. de rövid ideig sütjük. tehát több alkalomra is elegendő. kidolgozott tésztát vékonyra kinyújtjuk. forró olajban kisütjük. ropogóssá válik. pillanatok alatt szép rózsaszínűvé. Sütéséről tudnunk kell. mert akkor megkeseredik. itatóspapírra terítjük. hogy serpenyőben alaposan megforrósított bő olajba egyszerre csak kisebb mennyiségű — 2—3 evőkanálnyi — burgonyaszirmot dobunk bele. ekkor a kifőtt gombócokat kevés olvasztott vajban vagy olajban megforgatjuk és reszelt sajttal tálaljuk. sőt. nemcsak meghámozva. ha hidegen akarjuk tálalni. hogy az összeállított. mert sokszorosára dagad. A burgonyafánk-port a dobozon levő recepten kívül úgy is adhatjuk. A burgonyaszirom műanyag zacskóban.hetjük apróra vagdalt. legyalulva.

már süthetjük is. a sütőben tálalás előtt átsütjük. Az előírás szerint 3 deci vízzel. és összegöngyölve. ha 2—3 evőkanálnyi olajat is adunk a masszához. illetve főtt füstölt hússal — palacsintatortát is: a tejföllel elkevert húspéppel megkenjük az egymásra fektetett palacsintákat. habverővel simára keverjük a tálba öntött port. húst készíthetünk a palacsintapor segítségével. kevés tejföllel meglocsolva. így nem szív magába sok zsiradékot a sütés során: a palacsintasütőt csak az első darab előtt kell kizsírozni. A sós palacsinták között különlegesség a káposztás palacsinta: a sós palacsintákat paprikás-hagymás zsiradékon megpárolt hordós káposztával töltjük.A palacsintaporhoz elegendő csupán az előírt mennyiségű vizet adni.és tortaalap. a forró zsiradékba mártogatott kiskanállal szaggassuk a bő. bundázott halat. és tetejére megtisztított. bundás almát (alma pongyolában). A Pufi fánkpor az előírás szerint készül. A palacsintát adhatjuk sósan vagy édesen — előző fejezeteinkben már bővebben írtunk erről. és fél óra hosszat állni hagyni. Süthetünk a Pufi fánkporból lepényt is: az elkészített masszába 2—3 tojássárgáját és felvert habját keverjük. utána zsiradék nélkül süthetjük. tetejüket sajttal behintjük. zsírral kikent tepsibe öntjük. forró zsiradékba. Porcukorral behintjük. bármilyen — a palacsintáknál leírt — édes krémmel töltjük. Ha kevesebb vizet adunk a porhoz — hogy sűrű maszszát kapjunk —. úgy sütjük meg közepes tűznél a sütőben. Készíthetünk — darált maradék pörkölttel. feldarabolt gyümölcsöt szórunk. és az ott leírt módon tálaljuk. De még finomabb lesz a palacsintánk. A kakaós süteménypor kiváló tészta. ha 484 . egymás mellé fektetjük. Ha édesen akarjuk adni a palacsintákat. kimagvalt. de még jobb. úgy sütjük át a sütőben.

ha hígításra hideg. kilisztezett tepsiben. percek alatt felverhető. ha kihűlt. de a tepsiből kiborítva. Ha gyümölcsízzel kentük meg. Ezután csokoládévagy vaníliakrémmel rétegezve. A kakaós süteményporból készült tészta csokoládés vagy vaníliás bomba alapja is lehet: a kisült tésztát deszkára borítjuk. de forralt tejet használunk fel.2—3 evőkanálnyi olajat is hozzáadunk. A tejszínhab-porból nemcsak édes tejszínhabot. a tetejét keserűcsokoládé-öntettel vonjuk be. hűvös helyen nagyon sokáig — évekig is — eltartható. és bevonjuk kevés rummal színezett és ízesített citrommázzal. és utána adjuk hozzá a vizet meg az olajat. ha kihűlt. kettévágjuk. és ha szükség van friss habra. szamócával (földieperrel). Készíthetünk belőle kakaós gyümölcskenyeret is: a port először 10 deka mazsolával és 10 deka durvára vágott dióval keverjük el. hogy a kamrában. közepes tűznél sütjük meg a sütőben. ribiz485 . vékonyan megkenjük málnaízzel. A tejszínhab-por különböző országokból származik. A tasakon olvasható használati utasítás szerint készítjük el. ha friss gyümölccsel — málnával. és e szerint az adag mennyisége is változó. megkenjük barackízzel és egymásra illesztve kis kockákra vágjuk. kilisztezett püspökkenyér. és egy napig jégbe hűtjük. kizsírozott. Ha finom csokoládétorta alapja a kakaós süteménypor. ha krémmel töltöttük. De nem okvetlenül szükséges hozzá hideg. még azon melegen — porcukorral hintjük meg.vagy őzgerincformában sütjük. sokkal keményebb és tartósabb habot verhetünk belőle. az alapmasszába még keverhetünk egy evőkanálnyi kakaót. bomba alakúra rakjuk (mazsolát és durvára vágott diót is szórhatunk a krémre). termé'szetesen föle nélkül. de különböző krémeket is készíthetünk: ha keserűcsokoládé-öntetet csurgatunk bele. majd tejszínhabbal bevonva kínáljuk. nyers tej. kihűtve és félbevágva megtölthetjük gyümölcsízzel vagy bármilyen krémmel. Kizsírozott. ugyanezzel vonjuk be kívülről is. A kakaós süteményt — sütés után. Előnye. csokoládékrémet kapunk. Adhatjuk rumosan is: a tepsiből deszkára borított tésztát még melegen rummal megöntözzük.

a sütőben átsütjük. málna-. a szállítás során nem törik. A cseresznye-. vagy levével együtt mártásként. tészták töltésére.és szőlőbefőttet levétől kinyomkodva lepény. hogy az üveget nem kell az üzletbe visszavinni. így például a kész sült csirkemellre ráfektetünk levétől lecsurgatott. Tudnivalók a konzervekről A legrégebbi tartósítási módszer a konzerválás. alma. ráreszelünk kevés szerecsendiót.) Az édes krémmel befedett kompótot még felvert édes tej486 . csokoládé. csak arra ügyeljünk. levesként használhatjuk fel. már csak átmelegítjük. hogy sűrű mártást kapjunk. és tetejére diót reszelhetünk. A konzerv-zöldfélékből ugyanazokat az ételeket készíthetjük el. azt pár percig forraljuk. A levétől lecsurgatott befőttszemeket leönthetjük karamell-. Ugyanígy készíthetjük el a hirtelen sült sertésbordát vagy borjúszeletet is. mint a frissekből. mennyire zsenge a borsó). finom gyümölcskrémet kapunk. majd a zöldborsót vagy zöldbabot beletéve. lerakott gyümölcsételek alapanyagaként használjuk fel.vagy vaníliamártással. hogy mit vásárolunk (pl. Az élelmiszerüzletek polcain ott sorakoznak a gyárilag tartósított üveges és dobozos zöldségek. hogy — mivel a zöldfélék teljesen megfőzve kerülnek üvegekbe. gyümölcsök. és apró vajdarabkákkal meghintve. de nem forraljuk. de a gyárak ma már leveszik a háziasszonyokról a készítés terhét. Készülhet kávékrém is a habból. Ezért például a zöldborsó. fél őszibarackokat. vagy levüktől leszűrve húsos ételek ízesítésére. hogy a rántást annyi konzervlével engedjük fel.vagy zöldbabfőzeléket úgy készítjük konzervből. (A körtebefőttből különösen jó ez. meggy-.livel — verjük 1—2 percig a kész habot. dobozokba — ne főzzük. nem vesztette el időszerűségét. az üveges konzerveknél viszont látjuk. ehhez ízlésünk szerint nescafét vagy Lio-kávét keverünk. ne forraljuk őket. dzsemek és készételek. A dobozos konzerv előnye. rétes töltésére. A gyümölcsbefőtteket vagy kompót gyanánt fogyasztjuk.

. mert a bébiételeknek nemcsak a kicsinyek látják hasznát. de ezeket sem árt utánaízesíteni. ne hagyjuk a dobozban a maradékot. almás csemege készülhet. és a sült szalonnával körítjük.. .konzervízük". tejszínhabbal bevonva. de ha mégis dobozosat vettünk. de a kereskedelem is többet rendel belőle. de kiválóan alkalmas idős. élelmezését meg lehet oldani a bébiételek segítségével. öntsük át üvegbe. és kössük le.színnel is koronázhatjuk.konzervízük" — van: ezt utánafűszerezéssel és megfelelő tejfölözéssel csökkenthetjük. Az üveges készételeknek nincs „konzervízük". A bébiételek választéka az utóbbi években jelentősen bővült: nemcsak az ipar készít többfélét és nagyobb mennyiséget. hogy mellékízük — . és fűszerezésük is olyan. almapürével vagy gesztenyepürével lerakva. hogy kímélő étrenden élő betegeknek is megfelel. A dzsemekről elég annyit tudnunk. ha pirított füstölt szalonna zsírját adjuk hozzá. tejfölözni vagy ecetezni. A bébiételek kétféle változatban — hússal vagy hústalanul — kerülnek forgalomba. Hasonlóképpen ne tároljunk dobozban semmiféle megbontott konzervet sem. Például a káposztás konzervek zamatát növeli. Egyszemélyes adagokban vásárolhatók meg. A bébiételeknek nincs . beteg emberek táplálására is. Az almabefőttből. ha a családban csak egy személy diétázik. nem kell számára külön főzni. így például. mert belülről fóliázott dobozokban tartósítják. Különösen jók a májjal készült változataik. A dobozos konzerv-készételekre sok az a panasz. hogy — ha lehet — inkább az üveges csomagolásút vásároljuk. ezért sokkal kedveltebbek. Ez azért fontos.

A kirándulóhelyeken. erdőkben ma már mindenütt találunk tűzrakásra alkalmas helyeket (másutt nem ajánlatos tüzet gyújtani. Az évezredek során az ízek. az alapművelet ugyanaz maradt. 488 . barkácsol kerti tűzhelyet. de a lényegük. mert könnyen erdőtüzet okozhatunk).FŐZÉS. Ebből fejlődött ki a mai háziasszonyok és szakácsok „tudománya". illetve parázson való főzés-sütés. SÜTÉS A SZABADBAN A legősibb ételkészítési művelet a szabadban. nyílt tűzön. a nyaralókertekben pedig mindenki szívesen készít. zamatok ugyan megváltoztak. pihenőidejét kirándulásokkal vagy saját kiskertjének művelésével teszi változatossá. A kirándulás során vagy a táskába csomagolt szendvicsekből áll az ebéd. vagy nyílt tűzön készítenek frissen főtt vagy sült ételt. A mai városi ember szívesen tér vissza a természetbe.

ahonnan — ismerve a helyi széljárast — a füst nem megy be a házba. mert a hozzávalókat — kosárban vagy tálcán — oda kell vinni. Legfinomabb a rostonsült. Főzni is lehet rajta. különben elég. Ha főzni akarunk a szabadban. Ha sütni akarunk. amelyek felső vége Y-formájú. ha a rostély tetejére nagy vaslábast helyezünk.vagy téglasorral (hogy a tűz tovább ne terjedjen). elektromos hajszárító segítségével élénkithetjük. hogy a tűz elegendő levegőt kapjon.) A rostot a sütés előtt mindig dörzsöljük be füstölt szalonnabőrkével. s alatta rakhatjuk a tüzet. ha faszénparázson sütjük. ahol nincs a közelben gyúlékony anyag. Ha sütés közben a lecsöpögő zsírtól a parázs lángra kapna. a tűztér fölé 40—50 cm magasra. A nyílt tűzhely ne legyen túl távol a háztói. Sütni csak parázson jó. akkor lássunk hozzá a sütéshez. (Ha van lábakon álló rostsütőnk és a teraszon faszénparázson akarjuk sütni a pecsenyét. de a kövek között hagyjunk kis nyílásokat. 30 cm magasan legyen a parázs fölött — fektetjük majd azt a 489 . a háromlábra akasztjuk a kondért. nem kell fújnunk a parazsat. nem lángol. így nem ragad oda a pecsenye. lábakra állítsuk a házilag barkácsolt rostélyt. Az Y hajlatába — amely kb. körülrakjuk kő. és ha már csak izzik. A főzésre-sütésre akalmas helyet homokkal vagy kővel alapozzuk. A sport. míg a lángok el nem hamvadnak. mert különben csak füstöl. de egy vaslábakra szerelt fém lábtörlő is megteszi. és ahol a szomszédokat sem zavarjuk. de nem lángol. a tűztér két oldalára a földbe jó mélyen (hogy szilárd legyen) két olyan fa. célszerű a sportboltban ún. Csak a parázson folytassuk a sütést.Hogyan alakítsuk ki a kertben a főzés-sütés helyét? A kertnek abban a részében alakítsuk ki a nyílt tűzhelyet. Ha nyárson akarunk sütni. húzzuk félre a húst. ezért a tüzet — ha már lobog — rakjuk meg vastag fahasábokkal.és vadászboltokban készen is kaphatunk ilyen rostsütőt. gyorsíthatjuk az égést. háromlábat és hozzá kondért vásárolni.vagy fémrudat szúrunk.

a libaleves. (Természetesen mérlegelni kell. és annyi vízzel. Mindezek leírását a névmutató alapján megtalálhatjuk könyvünkben. a nyúl. megpirítani. paprikás és rizses csirke. illetve -tokány készülhet a szabadban. amelyre a sütni valót húzzuk. fedő nélkül — csak 4—5 óra alatt puhul meg. só. A kondér alján megforrósítjuk az olajat.(korhely-). valamint a paprikáskrumpli is jó a kondérban főzve. a vér. a gombapaprikás. MIT FŐZHETÜNK A SZABADBAN? A kondérban való főzésre legalkalmasabbak a húslevesek. A húsok közül a marhapörkölt. A nyárson való sütésnél is ügyelnünk kell arra. félpuhára pároljuk.) De az alábbiakban adunk még két jellegzetesen bográcsfőzéshez illő receptet is: Hétvezér-tokány Hozzávalók: 30 dkg marhapacsni. 1 fej paradicsom. 30 dkg borjúborda. 1 tyúkmell. illetve lebbencslevest és bablevest is. Ha mégis előfordul. a juhhúsos kása. a zöldpaprikás és a lecsós zöldbab.vagy őzpörkölt. a szőlős házinyúl. a savanyú tüdő-.nyársat. míg a parázs ismét csak izzik. a Csáky rostélyos. mert a marhahús — kondérban. a libapörkölt és ludaskása. hogy ellepje. a borsos tokány. 2 fej vöröshagyma. 30 dkg sertéscomb. Ha már a sertéshúskockák is puhulni kezdenek. 2 evőkanál olaj. az Eszterházi rostélyos. Az egytálételek közül a lucskos káposzta. megpirítjuk rajta a kockára vágott vöröshagymát. beleadjuk a szintén kockára vágott marhapacsnit. a serpenyős rostélyos. 1 cső zöldpaprika. a székelygulyás és a hajdú káposzta.és körömpörkölt. a lecsó. hogy a lecsepegő zsír lángra ne kapjon. a sertéspörkölt. a zöldpaprikát meg a paradicsomot. a pörkölt-. 490 . a bográcsgulyás. törött bors. hogy mennyi időnk és energiánk van a főzéshez. a tejfölös vargánya. hagyjuk abba egy időre a sütést. Ezt a nyársat állandóan forgatva kell a húst. a szárnyast vagy a halat átsütni. és időnként megkeverve tovább főzzük. de készíthetünk benne káposzta. Ekkor adjuk hozzá a hasonlóan feldarabolt sertéshúst.

gyorsan megpuhul a konyhában is: megfelelően előkészített marha vesepecsenyét. Meghintjük pirospaprikával. illetve -lábszárból is). és az egészet együtt puhára pároljuk. pulykamellet. Szüreti pörkölt Hozzávalók: 1 kg birkahús (de vehetünk hozzá vegyesen ugyanennyi sertéscombot meg oldalast. bárányt. 1—2 cső zöldpaprika (ha kedveljük a csípős ízeket. 2 fej paradicsom. Az olajon együtt üvegesre pároljuk az apró kockákra vágott szalonnát meg vöröshagymát. inkább rázogatva. 10 dkg füstölt szalonna. hogy ellepje. Az egészet lassú tűzön. sőt készülhet marhapacsniból.belevetjük az ugyancsak kockára vágott borjúhúst vagy tyúkmellet. megsózzuk. zöldséget. leginkább paradicsomot. bor vagy must. amely könnyen. míg a hús meg nem puhult. sóval ízesítjük. kevés bort vagy mustot adunk még hozzá. vöröshagymát. A gyümölcsök közül sütésre legalkalmasabb az alma meg a körte. tejeskukoricát. hozzáadjuk az apró kockára vágott húst. csirkét. a paradicsommal. sertéskarajt. Ha kell. és élénk tűzön pirítjuk pár percig. padlizsánt. A többféle hús együttesen különlegesen jó zamatot ad a tokánynak. borsozzuk. 2 fej vöröshagyma. a zöldpaprikával. rostélyost vagy hátszínt. erőset adjunk hozzá). és leöntjük annyi borral vagy musttal. 491 . 1 csapott evőkanál édes-nemes pirospaprika. mint keverve addig főzzük. 1 evőkanál olaj. burgonyát. Süthetünk nyárson vagy roston különféle halakat. illetve előfőzött sertésoldalast. só. MIT SÜSSÜNK A SZABADBAN? A szabadban minden olyan húst lehet sütni. zöldpaprikát. Rövid lével tálaljuk.

1 evőkanál ketchup. mint az egyszerű rostonsülthöz. és olajjal is megkenve. Először elkészítjük a mártást. Mártással ízesített rostonsült Hozzávalók: fejenként 2—3 szelet hús. egymásra fektetve. só. 1 kiskanál borecet (vagy pár csepp közönséges ecet). ettől különlegesen jó zamatot kap. a mártáshoz 1 evőkanál olaj. törött bors. 1/2 dl bor. amelyhez az olajon. és sütés közben a borral locsolgatjuk. hideg helyen néhány óra hosszat állni hagyjuk. kevés mustár. Mikor a parázs már megfelelő a sütésre. a húsokról lecsepegtetjük a levét. kicsontozzuk (a sertéshúst. A húst felszeleteljük. Az egyszerű rostonsülthöz hasonlóan készítjük elő a hússzeletekét. 1 kiskanál mustár. vagy rostjaikra merőlegesen bevagdaljuk). 1 kiskanál méz. a szárnyasokat ki is verjük. 492 . 1 evőkanál olaj. só.vagy sertéshúsból jó) Hozzávalók: ugyanaz. hozzáadjuk a többi belevalót. és még 2—3 deci erős vörös bor. Csak tálaláskor sózzuk.ROSTONSÜLTEK Egyszerű rostonsült Hozzávalók: fejenként 2—3 szelet hús. megborsozzuk. mindkét oldalukat ropogós pirosra sütjük. megkenjük sűrűn mustárral. és a szalonnával megdörzsölt rostra fektetve. 1 kis fej reszelt vöröshagyma. fedő alatt megpirítjuk a hagymát. A hússzeleteket — mielőtt a forró rostra fektetnénk — a mártással megkenjük. és sűrű mártássá forraljuk. Rostonsült vörös borral (Csak marha.

körülrakjuk nagy kockára vágott vöröshagymával. legfinomabb hozzá a lila hagyma. a füstölt szalonnát vékonyabbra. 20 dkg füstölt szalonna. és a megrakott nyársakat a rostra fektetve parázs fölött addig sütjük. a hagymát. Az oldalast tenyérnyi darabokra vágjuk. puha kenyér illik hozzá. és ujjnyi kolbászkákat formázunk belőle. (A hagymát ajánlatos fogyasztás előtt legalább fél nappal felvágni. és roston szép pirosra sütjük. 15 perc. gőzön addig pároljuk. 5 fej vöröshagyma. de ugyanekkora kockákra. (A lezárt kuktában a jelzéstől számítva kb. hogy elmenjen az ereje. roston pirosra sütjük. só. a gombát. vagy kettévágjuk. míg a csontjai könnyen kihúzhatók. törött bors. sertéskaraj. csirkemell jó hozzá). 10 fej vöröshagyma. 2—3 evőkanálnyi olaj. megöntözzük az olajjal. Faszénparázson. és tálra szedve.Mártással ízesített oldalas Hozzávalók: 1 kg sertésoldalas. 5x5 cm nagyságú kockákra vágjuk. Rablóhús Hozzávalók: 1 kg hús (marha-vesepecsenye. és a kuktafazékban. a mártással megkenjük. A nyársra felváltva húzzuk a húst. A darált húst összegyúrjuk 1 fej reszelt vöröshagymával.) Friss. 493 . a szalonnát. fele sertéshús). 30 dkg gomba. A gombát — nagyságától függően — vagy egészben hagyjuk. A húst 1/2 cm vastagra és kb.) Ezután a húsdarabokat kihűtjük. Scsebabcsicsa Hozzávalók: 1 kg darált hús (fele marha-. 1 késhegynyi szódabikarbóna. az előző mártás. míg a szalonna meg nem pirult. a fűszerekkel meg a szódabikarbónával.

Szalonnás hal Hozzávalók: Az előbbi halmennyiség. borsozzuk. Fokhagymás dalmát hal Hozzávalók: fejenként 1 kicsi vagy egy fél nagy hal. só. meghintjük a finomra vágott zöldpetrezselyemmel. amur.Roston sült hal Hozzávalók: Fejenként 1 kis. keszeg. a gerincükre merőlegesen bevagdossuk. 3—4 evőkanál olaj. esetleg 5 dkg reszelt sajt. Sütés után meglocsoljuk az olajjal. úgy lassabban puhul. só. mert a szalonna bőven ízesít. Forró tálra fektetjük. harcsa (ez utóbbi felszeletelve). só. és a már leírt módon bevagdosott hal vágataiba kenjük. megsütjük. Sütés közben nem kell sem olajjal locsolni. A halat a roston sült halnál leírt módon előkészítjük. A kis halakat sűrűn. tömhetünk bele reszelt sajtot is. A harcsát vagy más nagy halat kétujjnyi vastagra szelve sütjük meg. kevés pirospaprikával elkevert liszt. A szalonnát késsel krémmé kaparjuk. 1 evőkanál olaj vagy 2 dkg vaj. kemény paradicsom. az apró kockára vágott fokhagymával és megöntözzük az olajjal. bőrétől megtisztított angolna. törött bors. 5 gerezd fokhagyma. és zsírozza a halat. megsózzuk. sem szórni. vagy két személyre egy nagy hal. Roston sült paradicsom Hozzávalók: 8 közepes nagyságú. de nem pirul meg az alja. a vágatokat sózzuk. és a paprikás lisztbe megforgatva fektetjük a rostra. Sütés közben olajjal locsolgatjuk. és a rostra fektetve. (A paradicsomot alufóliába csomagolva is süthetjük. 10 dkg füstölt szalonna. 494 . 2 evőkanál olaj. amely lehet ponty. 1 csokor petrezselyemzöldje. és a roston mindkét felén szép pirosra sütjük. A paradicsomok tetejét kereszt alakban bevágjuk.

úgy tesszük a rostra. úgy fektessük a rostra. egy óra alatt puhulnak meg. s tálra téve. Kb. és egyenként alufóliába csomagoljuk. Parázsban sült tejes kukorica A lehántott kukoricacsöveket megsózzuk. ha a roston barnára sült zöldpaprika külső hártyáját lehúzzuk. de hagyjunk rajta egy réteg barna héját. Sült burgonya A közepes nagyságú. megvajazzuk vagy olajozzuk. ecetezzük. sokkal jobb. Az alufóliás roston sült almát készíthetjük töltve is: az almát meghámozzuk. egyforma burgonyaszemeket kefével. Fogyasztás előtt ezt a barna héjat lebontjuk. mint a főtt kukorica. Hidegen fogyasztjuk. héjastól fektetjük a parázs fölé. Parázs közé fektetve sütjük meg. váltott vízben többször alaposan átmossuk.Roston sült zöldpaprika A vastag húsú zöldpaprikákat a szalonnával megkent rostra fektetjük. vagy egyenként alufóliába csomagoljuk. és a parázs közé fektetve megsütjük. Roston sült vöröshagyma A hagymafejeknek csak a legkülső burkát húzzuk le. helyére vagy ba495 . vagy kiolajozott alufóliában sütjük meg. és a forró sült hagymára sót meg kis darabka vajat teszünk. Sült alma Az almát roston kétféleképpen készíthetjük el: vagy egészben. a paprikát négyrét vágva kicsumázzuk. Kitűnő. borsozzuk és kevés fokhagymával meg olajjal keverjük össze. sózzuk. egyenként alufóliába csomagoljuk. magházát kivájjuk.

és ha a hús már megpuhult. Kétféleképpen süthetünk nyárson: ha zsenge húst vagy halat akarunk sütni. porcukorral meghintjük. gyöngycsirkét. megpirítjuk. esetleg kevés Vegeta keverékét. porcukor és barackíz keverékével. de felhúzhatunk a nyársra fiatal sovány kacsát. A körte minősége szerint 10—40 percig sütjük. késhegynyi paprika. Az almákat kiolajozott alufóliadarabokra fektetjük (akkorákra. NYÁRSONSÜLTEK A nyársonsültek között leggyakoribb a csirke és a hal. illetve a kacsa belsejébe csak majoránnát tegyünk. vagy megtömjük a nyílást darált dió. csipetnyi kakukkfű. kevés citromlével megöntözzük. és pirítjuk a pecsenyét. csak egyszerűen áthúzzuk a nyársat a húsdarabon és rákötözzük. és egyenként kiolajozott vagy kivajazott alufóliába csomagolva. bazsalikom. 496 . Sült körte A körtét sütés előtt mindig meghámozzuk. vesepecsenyét. úgy rögzítjük a nyársra. A szívósabb húst (sertéskarajt. majoránna. nehogy elforduljon. meglocsoljuk kevés citromlével. sőt a nagyobb csirkét is) olajozott alufóliába csomagoljuk. Az alma keménységétől függően a sütési idő 10—30 perc. Addig forgatjuk a parázs fölött. a roston megsütjük. majd vajjal vékonyan bekenve. A szárnyas belsejét is ezzel a fűszerkeverékkel dörzsöljük be. ha a húst vékony szalonnarétegbe csomagoljuk. hogy elvegye a kellemetlen mellékízt. a fóliát lebontva vajazzuk. a szalonna és a hús közé téve a fűszereket: összemorzsolt rozmaring. a rostra fektetjük. marha-vesepecsenyét vagy fiatal sertéskarajt is (a szűzpecsenye mindig megsüthető a nyárson).rackízt csepegtetünk. és a fóliát összezárva. hogy bele lehessen csomagolni). míg a hús meg nem puhult. Nagyon finom lesz a nyársonsült.

tormamártást stb. esetleg az olajos fokhagymát még kevés pirospaprikával is elkeverjük. az évszaknak megfelelő hozzávalókból összeállított saláta (sohasem meleg köret!). törött bors. a paradicsom.vagy zöldbabból készült babsaláta is. és tegyünk rá mindent. pirospaprika. ROSTONSÜLTEK. az legyen a specialitásunk. a rövid lével készült fejessaláta. Míg valaki ügyel a sütésre — hosszú nyelű konyhai csipesszel forgatva a húsdarabokat a roston —. mellé az evőeszközt. a különféle vegyes saláták. Még a sütés elkezdése előtt helyezzünk el a sütőhely közelében egy asztalt. a fűszereket és a salátákat. A rostonsültek megfelelő körete a többféle hideg.A fólia nélkül sütött nyársonsült ízét változatossá tehetjük. s az időközben kisült 497 . mustár. A rostonsültek legszebbek fatányéron tálalva. Só. az étkezés a kerti rostsütés során folyamatos. Minél többféle fűszert készítsünk az asztalra. NYÁRSONSÜLTEK TÁLALÁSA A szabadban sütött hús. de készíthetünk hideg mártásokat is. illetve az étkezés során szükségünk lehet. legyen minden a kezünk ügyében. hogy sütés közben ne kelljen a tüzet otthagyni. és amelyik a legjobban ízlik. hogy saját ízlésünk szerint tegyük még zamatosabbá a pecsenyét: próbáljunk végig néhány ízesítési módot. sőt a szemes. papírszalvétát. poharakat. Mivel a sütőterünk nem lehet túlságosan nagy. hogy ki-ki saját gusztusának megfelelően ízesíthesse a pecsenyét. ha sütés közben tört fokhagymával összekevert olajjal kenegetjük. illetve zellersaláta. A sütés során tág lehetőség nyílik arra. hal vagy zöldség a környezethez illő módon kerüljön az asztalra. Ősszel finom és laktató a padlizsán-. ecetes torma. így uborkamártást. fűszeres paradicsommártást.meg paprikasaláta. ruhába csomagolva a felszeletelt kenyeret. Az asztalra rakjuk gúlába a tányérokat. de kínálhatjuk műanyag tányérokon is: semmiképpen ne vigyünk ki a kertbe kényes porcelánedényt. a többiek már elkezdhetik az evést. amire a sütés. Kitűnő hozzá a hagymás vagy majonézes burgonyasaláta. ketchup mindenképpen legyen az asztalon.

elég a kirándulás során csak tüzet rakni. ha a csomagok tetejére is ráhúzzuk a parazsat. Meggyorsítja a sütést. 4 vékony szelet sajt. törött bors. 4 vékony szelet sonka. Mindkét felükön legalább 10—10 percig sütjük. kicsontozzuk. Az alufóliában sültek elkészítéséhez tudnunk kell. alufóliába burkolva fektetjük a rostra. 498 . és mikor parázzsá hamvadt. megborsozzuk. ALUFÓLIÁBAN SÜLTEK A rostonsültek külön csoportja. és ezeket a vastag szeleteket kívül megsózzuk. 1 evőkanál olaj. így a hozzávalók kölcsönösen ízesítik egymást. és mindegyik fél mellet vékonyra kiverjük. tehát a szélét nagyon gondosan nyomkodjuk össze. A rostonsült ételek nemcsak finomak. jó előre becsomagolhatjuk a sütni valókat. só. Alufóliában sült csirkemell Hozzávalók: 4 csirkemell. ne csuroghasson ki belőle a lé vagy a mártás. hogy a nagyra szabott alufóliába úgy csomagoljuk be a hozzávalókat. nem igény elnek külön rostot. Egy szelet húsra egy szelet sajtot. beborítjuk egy másik hússzelettel. így sokkal alkalmasabbak kirándulásokra. halat. Alufóliában ezeket az ételeket parázs fölé fektetve is megsüthetjük. közé fektetni a kis alufóliás csomagokat. de a szabadban való étkezés nagyon hangulatos is: a városi ember kellemes kikapcsolódása. gyümölcsöt. A csirkemelleket lebőrözzük. amikor nem a nyílt parázs fölött sütjük meg a húst.falatokkal rakhatják meg újból és újból a kiürült tányérokat. hogy mikor a sütés félidejében a roston megfordítjuk. majd kiolajozott alufólia-lapokba csomagoljuk. zöldséget. erre egy szelet sonkát fektetünk. hanem kombinálva őket. Ráadásul már otthon.

apróra összevágjuk. 1 nyers tojás. babérlevéllel meg egy kis ágacska rozmaringgal ízesítve. A tűzről levéve közékeverjük a reszelt sajtot. borssal ízesítve — addig pároljuk. 2 dkg vaj. apróra vágott kemény tojásokat. hozzákeverjük a finomra vágott petrezselyem zöldjét. 1 kis doboz sűrített paradicsom. mint amenynyi a püré. A tűzről levéve. só. esetleg 5 dkg reszelt sajt. 1 evőkanál reszelt vöröshagyma. 2 kemény tojás. és a dupla hússzeleteket kiolajozott alufóliába csomagolva. Mindegyiket megsózzuk. 20 perc. felengedjük kétszer annyi vízzel. megtöltött hússzeleteket kiolajozott alufóliába burkolva megsütjük. pár percig forraljuk. törött bors. ha kell. A halszeleteket felolvasztjuk. Az egyik kanál olajon megpirítjuk a hagymát. A sülés ideje kb. a megtisztított. Ezt a tölteléket kenjük 2—2 hússzelet közé. 2 evőkanál olaj. hogy 1/2 cm vastagok legyenek. 1 evőkanál paradicsompüré. 10 dkg reszelt sajt (a fele füstölt sajt). 1 evőkanál olaj. Göngyölt tonhal Hozzávalók: 6 tenyérnyi kiszálkázott halszelet. és minden fél mellet vékony szeletté verünk ki. míg saját levét el nem főtte. és sóval. hozzáadjuk a paradicsompürét.Gombával töltött csirkemell Hozzávalók: 4 csirkemell. kicsontozzuk. és a dupla. mindegyik felükön legalább 15—15 percig sütjük. 20 dkg gomba. kettőt-kettőt a mártással összeragasztunk. 1 evőkanál olaj. és a vajon — sóval. 1 csokor petrezselyem zöldje. félidőben megforgatva a tűzön. só. 30 dkg gomba. törött bors. Vékonyra kiverjük a hússzeleteket. törött borssal. Olasz sertésborda Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott rövidkaraj. A csirkemelleket lebőrözzük. és ha kihűlt. friss rozmaring. elvágjuk úgy. 1 babérlevél. törött bors. megborsoz499 . só. A gombát megtisztítjuk. a nyers tojást.

hogy csak egy réteg legyen a gomba körül. meghámozzuk és karikára vágjuk. fogpiszkálóval megtűzzük. parázs között megsütjük.) A halat úgy göngyöljük össze. A sülés ideje kb. (Ha kisebb a gomba. egészben. és apró vajdarabkákkal beszórva úgy göngyöljük össze. Négy nagy alufólia lapot szabunk. ha a szalonna nem túl sós.almát. egy csíkban gombát fektetünk. Csak akkor sózzuk. Mindegyik sonkaszeletre hosszában fektetjük egy sorban az almaszeleteket. 500 . Parázs között kb. (Lehet a halat belülről reszelt sajttal is meghinteni. a curryvel meghintjük. 1 evőkanál olaj. ha nagyobb. A gombák kalapját függőlegesen bevágjuk.zuk. 20 dkg füstölt szalonna. 50 dkg burgonya. Fogpiszkálóval megtűzzük. 50 dkg alma. Almával töltött sonka Hozzávalók: 12 vékony szelet gépsonka. késhegynyi curry. Az almát meghámozzuk és vékony cikkekre vágva. 3 dkg vaj. vékonyan megkenjük paradicsompürével. mindegyikre rakunk főtt burgonyát. mindegyikbe 1—1 szalonnaszeletet tűzünk. és a szelet közepére. 20 perc. és erre — kalapjukkal felfelé — ültetjük a gombákat. magházát eltávolítjuk. A sülés ideje kb 20 perc. és a göngyölegeket egyenként kiolajozott alufóliába csomagoljuk. só. kissé megsózzuk. hajszálvékony szalonnaszeletekkel alapozzuk. 10 percig sütjük. só. és a fóliát összezárva.) Szalonnás gomba Hozzávalók: 50 dkg gomba. szeletelve fektetjük a halra. A burgonyát megfőzzük. hogy a sonka épp körülölelje az. parázs között megsütjük. és kiolajozott alufólia lapba egyenként becsomagolva.

Az alapanyagok lerövidítik a különben hosszú munkát igénylő ételek elkészítését. töltsük át mindig kis üvegedénykébe. 10 percig sütjük. A tubusos csomagolás fő előnye. dobozban A tubosos.tubusban. jó ízt adhatunk föztünknek. A göngyölegeket egyenként kiolajozott alufóliába csomagoljuk. A sajtból olyan hosszú rudakat vágunk. megtűzzük. és összegöngyölve a sonkát.Sajtos sonka Hozzávalók: 12 vékony szelet gépsonka. és kb. ráreszelünk kevés szerecsendiót. A dobozos termékeket. az ízesítők segítségével különleges zamatot. Krémek . ami külünösen kis háztartásokban előnyös. és mindegyik sonkára egyet-egyet fektetünk. 20 dkg sajt. 501 . mint a sonkaszelet. üveges vagy dobozos csomagolású krémeket két csoportba sorolhatjuk: az alapanyagokra és az ízesítőkre. így akár fél évig is frissek maradnak. amennyiben nem az egészet használjuk fel. 2 dkg vaj. üvegben. és szintén leíedve a hűtőszekrényben tárolhatjuk akár egy hétig is. kevés reszelt szerecsendió. hogy a megbontott termék további tárolás során sem szárad be. 1 evőkanál olaj. Meghintjük apró vaj darabkákkal. A megbontott üveges készítményeket ajánlatos — műanyag tetővel vagy alufóliával szorosan befedve — jégszekrényben tartani.

húsfélékbe tehetünk belőle egy mokkás. 160 g-os és 80 g-os tubusban kerül forgalomba. vagy két személynek elegendő mártást. reszeléstől. hogy víztartalma a friss hagymáénál nagyobb. krémbe. Különösen alkalmas körözöttbe és minden hagymát igénylő hideg pástétomba. de jó ízt kap tőle a majonézes burgonya.ALAPANYAGOK Majonéz (tubusos) Kétfajta csomagolásban. pörkölt alá pedig lefedve pirítsuk. hidegtálakat. kiváló zamatot ad. a kisfogyasztóknak elegendő a legkisebb doboz is. amelyhez vágott hagyma szükséges — tehetjük. mert spriccel. A hagymakrémmel készülő ételeket ne sózzuk. csak arra ügyeljünk. de ízesítő is: levesekbe. illetve dobozban kapható. Nemcsak alapanyag. ajánlatos utánaízesíteni: keverjünk a kis tubushoz egy kiskanálnyi mustárt.vagy kiskanálnyit. így a rántás — ha nem kevergetjük — könynyebben odakap. és senki nem gondolná. A tubusból kinyomva szépen díszíthetjük vele a szendvicseket. két kiskanálnyi porcukrot és pár csép citromlevet. Paradicsompüré (üveges és dobozos) Többféle nagyságú üvegben. mert maga a krém is sós. Hagymakrém (üveges) Kétféle. a céklasaláta is. 502 . egykilós és félkilós csomagolásban kapható. íze a friss hagymáéval egyenértékű. A nagy háztartásoknak gazdaságosabb az üvegeset vásárolni. Minden hagymával készülő ételbe — a lecsó kivételével. Egy fej vöröshagymának két evőkanálnyi hagymakrém felel meg. hogy így mindössze 3—4 perc alatt készíthetjük a mártást. de ha tálkában kínáljuk. A majonézt leggyakrabban tartármártássá hígítjuk: a fent leírt ízesítés után még 2 dl tejfölt is keverünk hozzá. Egy kis doboz paradicsompüréből négy személy számára főzhetünk paradicsomlevest. Megkímél bennünket a kellemetlen hagymatisztítástól.

így különlegesen jó lesz a pecsenye. gulyásba. 503 . Mérsékelten adagoljuk. főzeléket fűszerezhetünk vele. Paprikakrém (üveges) Szintén kétféle: csípős vagy nem csípős minőségben vásárolhatjuk. Ezenkívül kitűnő lesz tőle a körözött. Ugyanúgy használjuk fel. mert megpenészedhet. közepesen sűrű paradicsompüré. halhoz. kellemes szendvicskrém. és műanyagfedővel vagy alufóliával lezárva a hűtőszekrényben huzamosabb ideig is eltarthatjuk. Bugacvére (üveges) Erősen csípős. nem csípősen fűszerezett. de nem hiányozhat az egybesült sertés. paprikaízű fűszerkrém. Vaj közé keverve egy kéveset. szendvicsek díszítésére. Ketchup (ejtsd kecsap) Erősen.ÍZESÍTŐK Piros Arany paprikakrém (tubusos) Kétfajta minőségben. ízesítésére. salátamártások fűszerezésére kiválóan alkalmas. kellemesen. mint a Piros Arany paprikakrémet. „csípős" és „csemege" jelzéssel találjuk meg az üzletek polcain. ehetetlenül csípőssé válik tőle. pástétomokat. mert ha túl sokat teszünk belőle a pörköltbe. Meleg és hideg sültekhez. ízesíti a salátamártásokat. meleg és hideg tojásételekhez. ízlésünk szerint adagolhatjuk az ételbe: pörköltet. A megbontott üveget ajánlatos hűtőszekrényben tartani. halászlébe.vagy marhahúsból sem: párolás előtt megkenjük paprikakrémmel a hús tetejét.

saláták. Vegyeszöldség-krém Friss zöldségekből készült. Zellerkrém Nyers zellerízű krém. néhány evőkanálnyi gulyáskrémmel fűszerezhetjük. az a friss fokhagymagerezdet kívánja meg. de bármelyik zöldféléből készült levest ízesebbé. hogy keze fokhagyma illatú legyen. mert ki ne irtóznék attól. de só nélkül majdnem puhára főzünk. Gulyáskrém (tubusos) A gulyáskrém eredetileg ízesítő: a kész gulyáslevest (amelyet nem sóztunk meg).Fokhagymakrém (tubusos) Minden olyan ételbe tehetjük. szendvicskrémek kellemes zamatot kapnak egy-két kanálka zellerkrémtől. késhegynyi köménymaggal. A fokhagymakrém a háziasszonyok körében rendkívül népszerű. mint a friss fokhagyma. kitűnő zöldséglevest kapunk. A fokhagymakrém nem olyan erős. a paprikás ételeket is. amely fokhagymát kíván. ki szereti a deszkáról lesúrolni a nehezen eltávolítható fokhagymaszagot!? Csupán a fokhagymás pirítóshoz nem használhatjuk. teljesen puhára főzzük a burgonyát. ízesíthetjük a gulyáskrémmel a pörköltet. A gulyáskrém íze kissé csípős! 504 . fűszerekkel kellemesen ízesítve. zöldfőzelékek. Ugyanakkor a gulyáskrém alapanyag is. tartalmasabbá tehetünk egy-két kanálnyi vegyes zöldségkrémmel. 2. ezért valamivel többet adagolunk belőle. deci vízben egy evőkanálnyit feloldva. mint a frissből. kitűnő hamisgulyás készülhet belőle: egy liter vízben 3—4 szem kockára vágott burgonyát körömnyi babérlevéllel. Levesek. majd egy tubusnyi gulyáskrémet hozzáadva.

vagy burgonyasaláta. tejfölbe. mert a kocka maga is sós. a nagy háztartások számára az üveges gazdaságos. Csak arra ügyeljünk. sonkához. ízű mártást kapunk. Hideg sültekhez. ne sózzuk a húst. . ha reszelt almát vagy reszelt sárgarépát és almát is keverünk az ecetes tormához: kiváló fogyókúrás hideg köret. de jó zamatot kap tőle a cékla. tormás mustárt. a párolás félidejében. hogy amennyiben a párolt hús mellé egy húsleveskockát dobunk. és 1—2 percig forraljuk.és tyúkhúsleves kocka (dobozos) Az eredetileg levesalapnak szánt kockákkal kiválóan ízesíthetünk minden húsételt. erős mustárt (Hercules). illetve tartármártásba keverve pedig kellemes pikáns.Marha. főzeléket.) A megbontott dobozú ecetes tormát mindig hűtőszekrényben tároljuk. dobozos és tubusos) Sokféle csomagolásban. Ecetes torma (műanyag dobozban) Megkímél bennünket a fáradságos. A főzelékekbe. levesekbe berántás előtt tesszük a húsleveskockát. A mustárok minősége is változó. nagyságban kapható: a kis háztartások számára a tubusos vagy a dobozos ajánlott. virslihez kínálhatjuk. kaphatunk sima mustárt. Mustár (üveges. zöldséglevest. (Még finomabb. kelemetlen tormareszeléstől. 1—2 hónapig is friss marad. ízesített mustárt (Lucullus).

sóska. tarhonya. hogy éléskamránkban legyen mindig kész levesbe való tészta. továbbá tisztított dió. szitált morzsa és szitált liszt. Gyorsan csak akkor dolgozhatunk. hogy a gazdasszonynak milyen nagy a gyakorlata a technikai eljárásokban és az idő beosztásában. amit előre elkészíthetünk. télire eltett paradicsom. néhány tojás stb. ha a szükséges nyersanyagok felhasználható állapotban rendelkezésünkre állnak.KÜLÖNFÉLE TANÁCSOK Mit készíthetünk el 30 perc alatt? Ételleírásainknál sok helyen utalunk az elkészítés idejére. Ebben a részben tekintetbe vesszük azt is. csőtészta. Ezért szabad időnkben gondoskodjunk arról. lecsó. különösen kiemelve a gyorsan készülő ételeket. Vi506 . néhány napra valót. hogy mi az. metélt. zöldpetrezselyem. úgyszintén zsírban pirított hagymát is tarthatunk üvegekben jól lekötve. Rántást is készíthetünk előre. Az is sokat számít. néhány konzerv. Ez mind megkönnyíti munkánkat. és csak az elkészítés munkájával számolunk.

így nem savanyodik hamar. így a felvágásnál nem morzsálódik a kenyér. A galuskatésztát nem készíthetjük el előre. Az újburgonyát hámozás előtt erősen sózzuk meg. minden munka gyorsabban megy. hanem mindegyiket külön-külön. Nem ég oda a tej. A bizonytalan helyről vásárolt tojásokat ne üssük egymás után tálba. lábassal lefedve. tisztítás után felvágásig tartsuk hideg vízben. akár héjában. a sütemény. mert megszíjasodik . kis pohárba benyomva és lefelé fordítva. Friss élesztőt eltarthatunk pár napon keresztül. mert csak össze kell keverni. utána csináljunk kereszthuzatot.és halszagot kézről. nehogy sokat öntsünk egyszerre.szont reggel munkába indulás előtt is elkészíthető sok minden: zöldségtisztítás és darabolás (víz nélkül eltéve). tésztagyúrás stb. Almát. ledarálása. ha a lábast előbb vízzel kiöblítjük. Ne öntsük az ecetet az ételbe soha az üvegből. Egyéb tanácsok Konyhakésünk mindig éles legyen. akár meghámozva főzzük. A szétfövő burgonyát sós vízbe tegyük főni. deszkáról. Ha olajjal sütünk. Nyáron a tejet egy csipetnyi szódabikarbónával forraljuk fel. burgonyát sütő nélkül is süthetünk a tűzhely tetején. nehogy egy rossz elrontsa az összes tojást. késről ecetes sós vízzel tüntethetjük el. Ha nagyon erős a hagyma. hússzeletek előkészítése. időt és anyagot takarítunk meg vele. 507 . egy csésze fölött. gondosan letakarva és hideg helyen tartva. nyissunk ablakot. A hagyma. de ez nem is vesz el sok időt. hanem kanálból. így héja könnyen lejön. vagy a régi lábast vékonyan bezsírozzuk.

A kettévágott citromot. 508 . Tejszínhab helyett forrázott szirupos tojáshabot is használhatunk. mint a rugós. jól lehűtve. különben keserű lesz. mert egyúttal kavarhatjuk is vele a habos krémeket. A tejszínt felverés előtt 12 órán keresztül jégen vagy jó hideg helyen tartsuk. Ha nincs kaparó.Tűzálló tál helyett erős gránittálat is használhatunk. Forralt tej föléből is lehet verni tejszínt. ilyenkor kevesebb vajat és cukrot veszünk. A citrom héját csak gyengén reszeljük. tortamasszát azzal kaparjuk ki. A lereszelt citromhéjat cukorral elkeverve és üvegekbe rakva sokáig eltarthatjuk. lefedve napokig eláll. hogy egy kis tányérra téve. ha szeletekbe vágjuk. 5 dkg kakaót 10 dkg csokoládéporral helyettesíthetünk. A citrom is sokáig felhasználható. cukorral bőven meghintjük és üvegben lefödve tartjuk. és a vágási felülettel lefelé fordítva hűvös helyen tartsuk. Ha túl sokáig verjük a tejszínhabot. A vaníliás cukorral a készítményeket ne főzzük. pár perc múlva leöntjük róla. A csokoládét úgy puhítjuk anyagveszteség nélkül.vagy habkártyánk. hanem azt főzés után keverjük az anyaghoz. mert így gazdaságos. mártsuk sóba vagy cukorba. forró vizet öntünk rá. ha pár napig el akarjuk tenni. A megmaradt tojásfehérje hideg helyen tartva. vaj lesz belőle. tiszta keménypapírt hajtsunk össze és a krémet. Jobb a hosszúkás gömb alakú habverő.

Ha nem szeretjük az olaj ízét. felerészben vajjal készülnek. ha kifőzéskor egy kanál olajat öntünk a vízbe. melegített késsel. ha a deszka alá ruhát teszünk. nem kell főzés után hideg vízbe tenni. ezért túrókészítés után azt ne öntsük ki. A csípős ízű juhtúrót feleannyi friss tehéntúróval gyúrjuk jól össze. öntsünk rá négyszer annyi hideg vizet és egy óráig főzzük. a kalácsot csak kihűlve vágjuk fel. A kenyeret. nem nedvesedik meg a só. morzsát. A húst majdnem zaj nélkül verhetjük. azonnal lejön a héja. különben a zöldségféle kemény marad. tegyünk alsókarunk alá hideg vízzel telt edényt. A paradicsomot is a már majdnem puha zöldségféléhez. Hosszabb ideig melegen tarthatjuk az ételt. A savak a zöldségféléket keményítik. Ha forró tűzhely fölött dolgozunk. Tegyünk a sótartóba pár szem rizst.vagy teljesen száraz nylonzacskóban tartani. Kihűtjük és másnap leszedjük a víz tetejéről. Az avas zsírt háromszor annyi vízzel és minden liter folyadékra egy kávéskanál szódabikarbónával egy óra hosszat főzzük.Lisztet. darát legjobb zsákban. vászon. Főzzük a kemény tojásokat sós vízben. egy szeletekre vágott hagymát kisütünk benne. Nem tapad össze a tészta. burgonyához adjuk. ha felerészben olajjal. 15 percig gyúrjuk. 509 . ha a tűzről levéve szorosan körülcsavarjuk egy konyharuhával és pokrócok közé rakjuk. kétszer-háromszor váltott hideg vízben mossuk ki. azután szűrjük le. vagy ha szükséges. öntsünk rá édes tejet. Avas vajat vágjunk kisebb darabokra. azután leszűrjük. Nagyon jó rétestésztát készíthetünk savóval. süssünk ki benne néhány szeletekre vágott burgonyát. Azért csak egészen puhára főtt állapotban ecetezzük az ételeket. Az égett zsírokat gyűjtsük össze. Másnap leszedjük a víz tetejéről a megfagyott zsírt. így nem molyosodik meg. Sült vagy főtt állapotban egyaránt nagyon finomak az ételek.

egy tojásfehérjét egy kanál vízzel gyenge habbá verünk. az csökkenti a sós ízt. így a benne levő vitamin nem vész kárba. Ha elsóztuk a levest vagy a pörköltet. Ha nagyon zavaros lesz a hús. cukros tejjel vagy feketekávéval is. mert így nagyobb erőt lehet kifejteni. A forrás közben összement tejet túrónak készítsük el. szép tiszta levest kapunk. így nem folyik le a lé a tűzhelyre vagy a padlóra. kis késhegynyi szódabikarbónát adjunk hozzá. a zöldség lekapart héját dobjuk nekik.vagy csontleves. Addig forraljuk. Nem fröcsköl a zsír. azonnal kenjük be tojásfehérjével a további kezelésig. 20 perc alatt megfő. Tojás hiányában megkenhetjük a sütemények tetejét hígított tejföllel. vagy hamis túrósgombócot főzünk belőle. néhány karikára vágott burgonyát tegyünk bele. és azt a levesbe öntjük. Ha a fedőt felemeljük az edény felett. amíg a tojásfehérje megtúrósodik és a zavarosságot magába veszi (5—10 perc). vagy függőlegesen az edény felett tartsuk. azonnal fordítsuk meg. A túlecetezett étel savanyúságát cukor hozzáadásával közömbösíthetjük. ha egy kevés sót teszünk bele. Utána sűrű szitán leszűr j ük. amely az égett ízt magába veszi. és kelt tészta készítésére felhasználhatjuk. Kavarásnál mindig magunk felé.A csemegekukoricát forró vízbe tegyük főni. befelé kavarjunk. Ha kezünket megégettük. Ha baromfi van a ház körül. Elrontott ételek helyrehozása Ha a pecsenye leve leég. A pecsenyezsírral kitűnő rántott levest készíthetünk. 510 . ruhán át vagy habverővel simára verjük.

rummal meglocsoljuk. darált dióval. ha kenyeret vagy hagymát szenesedésig sütünk benne. a lábast jól súroljuk ki és úgy főzzük tovább. teához. Amikor a piskótatészta annyira megég. húst. víz hozzáadásával teljesen felolvasztjuk és újra főzzük. kevés szódabikarbónát adunk hozzá. Ha a tejszín nem verődik fel. hogy majdnem használhatatlan. Ha a pirított cukor túlságosan megbarnul. Ha csomós a rántás. porcukorral. lekvárral ösz511 . kávéhoz vagy mártásokhoz használjuk fel. újra hűtjük és az alját leöntjük. Ha a bab nem fő meg idejére. a használható részeket kiszedjük. Ha a hús sülés közben nagyon kemény. A túlfőzött fondant. ami már keverés előtt kristályos. A kellemetlen szagú avas zsírt megjavíthatjuk. A megtört vajas krémet gyengén melegítsük és újra keverjük. összevágjuk. A kicukrosodott krémhez adjunk egy tojássárgáját. főzeléket vagy lekvárt öntsük más edénybe. 1—2 kanál ecettel locsoljuk meg.Megpenészedett lekvárt vagy befőttet újra főzünk vagy gőzölünk. Ha a leveshús kemény. tálalás előtt 1/2 órával szeleteljük fel és fedő alatt pároljuk. szűrjük meg. A túlkelesztett tésztát kevés tej és liszt hozzáadásával verjük fel újra. A lekozmált mártást. vagy szükség szerint 1/2 tojásfehérjét és jól keverjük el.

A maradék tojásfehérjének igen sok felhasználási lehetőségét találhatjuk meg a könyvben habcsók. Maradék leveszöldséget franciasaláta készítésére használhatunk fel. Maradék ételek felhasználása Száraz zsemlét vagy kiflit felrissíthetünk. s ha nem is lesz tökéletes. vagy diónyi golyókat formálunk belőle és kakaós cukorban megforgatjuk. Maradék száraz főzeléket felhígítva levesnek készíthetünk el. ha egy pillanatra hideg vízbe mártjuk és forró sütőben pár percig sütjük. Megszáradt kalácsból. 512 . A megmaradt leveshúsból húspástétomot készíthetünk. A megégett tészta használható részeit édes morzsának készítsük el. gyümölcshabok. készítésénél. A híg krémet megjavíthatjuk.szekeverjük és más süteményhez tölteléknek felhasználhatjuk. felfújtak stb. kifliből kiflifelfújtat vagy máglyarakást készíthetünk. ha kevés liszt hozzáadásával újra főzzük. de ehetővé válik.

hogy rámutassunk azokra a lényeges szempontokra. püréknek készítsük el. a gyümölcs érett. burgonyahab. A maradékok felhasználásánál legyünk óvatosak. szagtalan. vagy adjuk az állatoknak. krémleveseknek. Az ételek elkészítésénél a könnyű emészthetőséget tartsuk szem előtt. Általában nem használhatunk fel megmaradt gombás ételeket. inkább öntsük ki. Célunk csupán az. paraj. túróval vannak megszórva. Mit kell tudni a beteg élelmezéséről? Könyvünk terjedelme nem engedi meg. Ha valami gyanú áll fenn a maradék frisseségét illetően. tojás. hogy könynyű és mégis tápláló ételeket adjunk a betegnek. gyümölcsök adhatók a betegeknek. Az anyagokat különös gonddal készítsük elő. hideg helyen tartsuk. (A fémszita ízét a beteg megérzi. tészták.) A leveseket.A maradék sült és főtt húsokat rakott és töltött főzelékek. Ezért a rostos főzelékféléket szőrszitán áttörjük. a diétás eljárásokról részletesebben szóljunk. sárgarépa áttörve. Burgonyakrémleves. Első szempont a nyersanyag megválogatása. Betegnek mindig a legjobb minőségű és a legfrissebb anyagokat válogassuk ki. amelyek nyersanyagokkal. Ételleírásainkban sok helyen találkozunk olyan ételekkel. hús. főzelékféle friss. egészséges és friss legyen. amelyeket betegek számára ajánlunk. Csak nagyon jól megmosott főzelékek. A tej. és az orvos külön diétát nem ír elő. tejföl. olyan főtt tésztákat. s ha az orvos 513 . vaj. hogy a beteg élelmezéséről. főzelékeket pépes alakban. ha beteg van a házban. és felhasználáskor újra forraljuk vagy süssük jól át. amelyeket követnünk kell a főzésnél. A maradék ételeket jól letakarva. mint hogy betegséget okozzunk a takarékossággal. mákkal. nehogy a megromlott étel mérgezést okozzon. hússaláták elkészítésére használjuk. mert ezekben ételmérgek keletkezhetnek. hanem arra utasít.

kacsa-. tojással lazítva adjuk. marha-. cérnavékony metélt. inkább friss vajjal főzzünk. liba-. felfújtak. Ezek mellett adhatunk gyenge húslevest is. A húsokat megkaparva. Betétnek könnyű daragaluska. Borjú-. vajjal és tojással felfújtnak mindig adhatjuk. Tejfölt minél kevesebbet használjunk. A húsoknál csak a könnyen emészthető fiatal húsok jöhetnek számításba. mert ettől nehezen emészthető zsírsavak keletkeznek. szárazon pirított zsemlekocka. Tejjel. vagdalva. A felfújtak igen nagy szerepet játszanak a beteg élelmezésében. tölteléknek elkészítve. Készíthetjük parajból. hüvelyeseket is adhatjuk gondosan áttörve. amelyek nehezen emészthetők és zsírosak. minél kevesebb zsiradékkal. csirke-. Kerüljük a zsíros készítményeket. de a tetejéről a zsiradékot jól szedjük le. tojásból. Általában kerüljük a zsírok túlhevítését. zsemlével. galambbecsinált-levesek. édes mártások alakjában adjuk. A tojást lazított. mert az jóval könnyebben emészthető. vagy krémek. gyenge darált húsokból. a lehető legfrissebben elkészítve. A kimondott finom. Azért a rántásokat is szárazon készítsük és utólag adjuk 514 . vagy vékonyan kiverve vízben megpárolva szeletnek. vadhúsok. A gyenge húsokat nem adhatjuk kirántva vagy zsírban kisütve. jól megfőtt rizszsel. lehetőleg vajjal elkészítve. mint a zsír. elosztott állapotban adjuk. darálva. szagtalan olajjal elkészített ételek a beteg élelmezését könnyen emészthetővé teszik és táplálók. fehérmártás alappal. burgonyából. inkább igen kevés édes tejszínt adjunk az ételekhez. A könnyű élelmezésnek egyik legfontosabb anyaga a burgonya. amit utólag adunk az ételekhez. Kerülendők a sertés-. tojással lazítva. mert ez igen nehéz. utólag vajjal leöntve. így tojássárgát keverünk a levesbe.engedélyezi.

ecet helyett citromlevet vagy legalábbis borecetet használjunk. fehérbors. nehéz galuskák. ami hátráltatja a gyógyulást. zellerlevél. Igen kitűnő ízesítő és színesítő anyag a pirított cukor. kalács.hozzá a zsiradékot. amelyek zavarják az emésztést. Tésztaféléknek és édességeknek adhatunk: dara. Helyettük inkább teljesen ártalmatlan fűszereket használjunk ízesítésre. citromos limonádé. kimagozva. A beteg egyszerre ne egyék sokat. Kenyér. tárkony. mint zöldpetrezselyem. mustár. gyümölcslevek. valamint a feketekávét. inkább többször és keveset. De feltétlenül adjunk nyers gyümölcsöket hámozva. . tej (a kakaó is nehéz). hogy túl sok édességgel ne terheljük a beteget. kompótot. mézestésztákat. könnyű. Amibe nem szükséges. Ugyanígy kerülni kell a zsírban sült tésztákat. fahéj. Könnyen megunja a beteg. mert ezek mind nehezebben emészthetők. ecet használatát. gyümölcskrémet. A beteg élelmezésénél igen fontos szempont a változatosság. péksütemény csak pirítva adható. s végül is étvágytalanná válik. csombor. Édes piros paprikát kis mértékben adhatunk. habfelfújtat. Vigyázzunk azonban. narancshéj. A főtt tészták sem ajánlhatók a könnyű diétánál — kivált a vastagra vágott metéltek. Szigorúan tiltottak a kelt tészták. száraz piskótát. úgymint a palacsinta. csöröge. citromhéj. gombócok —. málnaszörp szódavízzel ajánlhatók. Ha sok vizet kíván a beteg. a porhanyós zsíros tészták a vajas torták. ha mindig ugyanazokat az ételeket adjuk. szegfűbors. és az almát reszelve. Italok közül a tea. madártejet. égetett cukorkrémet. azt inkább gyengén cukrozott hideg teával pótoljuk. erős paprika. A betegélelmezéssel ma egészen külön tudomány foglalkozik. fánk. sós halakat. Szigorúan kerülni kell a fűszereket és szeszes italokat (ez utóbbi legfeljebb orvosi engedéllyel adható). ne tegyünk hagymát. paradicsom. babérlevél. feketebors. kekszet. mert ez csökkenti az étvágyat. kétszersültet.vagy rizsfelfújtakat. Kerülni kell a túlsózott ételeket. amelyekben a tojás elosztott állapotban van. tejszín és vaj nélküli krémet. legfeljebb belefőzzük és utána kidobjuk az ételből. vaníliakrémet (kevés vaníliával). de a pirított hagymát feltétlenül el kell kerülni.

498 Alufóliás halfilé 213 Alufóliás húspástétom 222 Alufóliás sárgarépa 116 Alumíniumfólia (alufólia) 53 Amerikai mártás 251 Aminosavak 11 Angol bélszín 160 Ánizs 24 Aranyalmabefőtt 443 Aranygaluska 309 Ásványi anyagok 18 Aszaltszilva kompót 414 Aszpik felhasználása 279 Aszpikfőzés 278 Áztatás 34 B Babérlevél 24 Babpüré 122 Bácskai rostélyos 155 Banánsaláta 415 Barackhab 408 Barackleves 74 Barackos gombóc lásd Szilvás gombóc Baracköntet 323 .TÁRGYMUTATÓ A Abálás 37 Agglegény-rántotta 232 Agglegény-szendvics 236 Ajókakrém (ringli) 277 Almabor 429 Alma eltevése 447 Almafelfújt 319 Almahab (boszorkánykrém) 408 Almahab dióval 409 Almakrém borral 408 Almaleves 73 Almamártás 244 Alma pongyolában lásd Bundás alma Almapüré 407 Almasaláta 412 Almasaláta joghurttal 412 Almás béles 349 Almás béles (olcsóbb) 349 Almás fácánsült 208 Almás palacsinta 300 Almás tormakrém vagy -mártás 250 Almás-túrós béles 349 Almás vöröskáposzta 106 Almatöltelék 313 Almával töltött sonka 500 Aludttej 434 Alufóliás burgonya 102 Alufóliás csirke 189.

481 Burgonyafelfújt sonkával 87 Burgonyafőzelék 104 Burgonyagombóc 82. gőzölés nélkül 440 Beigli lásd Diós és mákos patkó Bélszín lángos 162 Bélszínroló 474 Bélszínszelet francia módra 161 Bélszínszelet hirtelen sütve (bifsztek) 161 Besamel lásd Fehérmártás Bevert tojásbetét 83 Bevert vagy buggyantott tojás 225 Birkacomb egybesütve 181 Birkacomb pácolva 182 Birkagulyás 181 Birkapörkölt 181 Birkatokány 181 Birsalmabefőtt 443 Birsalmahab 403 Birsalmakocsonya 456 Birsalmamártás 244 Birsalmasajt 456 Bodzadzsem 454 Bográcsgulyás 152 Bólé készítése 432 Bolgár saláta 260 Borított franciasaláta 262 Borjúbecsinált-leves 71 Borjúláb kirántva 186 518 Borjúpaprikás 164 Borjúpörkölt 163 Borjúszelet gombásan lásd Gombás szelet Borjúszelet paprikásan lásd Paprikás borjúszelet Borleves 79 Borlikőr 430 Borókabogyó 24 Boros ostya 421 Borscsleves 92 Borsfű 24 Borsodó 322 Borsodókiadósabb 322 Borsos szelet 159 Borsos tokány 152 Bortészta 44 Boszorkánykrém lásd Almahab Bőrös sertéskaraj sütése 170 Buboshús 167 Bugacvére 503 Bújtatott pörkölt 166 Bundás alma (alma pongyolában) 300 Bundás zsemle vagy kenyér 216 Burgonyafánk 217.Barna rántás 42 Barnatorta 374 Bébiételek 486 Bécsi diós 351 Bécsi szelet (rántott szelet) 164 Befőttek kigőzölése (dunsztolás) 439 Befőttek szirupban. 483 Burgonyafelfújt 86. 475 Burgonyakrokett 476 Burgonyalabdacs 216 Burgonyaleves 63 . 482 Burgonyahab (püré) 101.

481 Burgonyarúd 217 .és meggyíz 448 Cseresznyeleves 74 Cseresznyés almasaláta 412 Cseresznyés béles lásd Almás béles Cseresznyés lepény 340 Cseresznyés palacsinta 300 Csigatészta (lúdgége) 80 Csipetke 80 Csipkebogyóbor 429 Csipkebogyólikőr 43 519 . egyszerű 391 Cukor nélküli gyümölcsízek 451 Cukoroldat (szirup) készítése 441 CS Csája 427 Csáky rostélyos 155 Csángógulyás 152 Császármorzsa lásd Daramorzsa Cseh fánk (talkedli) 307 Cseh gombóc 241 Csemegekukorica 473 Cseresznyebefőtt 441 Cseresznye eltevése 446 Cseresznye. 476 Burgonyás tészta készítése 295 Burgonyaszirom 483 Búrkifli 326 C Céklasaláta 256 Céklasaláta nyersen lásd Nyers céklasaláta Céklás tormamártás 251 Citromdzsem 455 Citromfagylalt 419 Citromfagylalt (más módon) 419 Citromkrém 405 Citromkrém vagy -kocsonya 411 Citrommártás 247 Citrommártás (édes) 321 Citromos borjúszelet 165 Citromos csirke 192 Citromos darahab 396 Citromos keksz teához 354 Citromos kolbász 177 Citromos (narancsos) palacsinta 299 Citromos nyelv 186 Citromos töltelék (ostyatortába) 383 Citromtorta 375 Citrom.vagy narancskrém 388 Citrommáz. Burgonyasaláta hagymával 258 Burgonyás kocka (gránátos kocka) 290 Burgonyás lángos lásd Lángos Burgonyasodrott (nudli) 295.Burgonyapehely 482 Burgonyapogácsa 369 Burgonyapüré lásd Burgonyahab Burgonyapüré-leves 64.

385 Csombor 25 Csontleves 69 Csőben (sütőben) sütés lásd Sütőben (csőben) sütés Csörögefánk (forgácsfánk) 303 Csuka tejfölös tormával lásd Tormás csuka Csurgatott tészta 81 Csúsztatott palacsinta lásd Francia palacsinta D Dalmát paprika (körítés) 118 Darabolás 36 Darafelfújt 317 Darafelfújt (más módon) 317 Daragaluska 81 Darahab vaníliamártással 395 Darálós vagy gépi keksz 354 520 Darált hússal rakott palacsinta 98 Daramorzsa 303 Dararúd 218 Darás kocka 286 Darázsfészek 309 Debreceni rántotta 233 Debreceni rostélyos 155 Debreceni sertésborda kolbásszal 170 Debreceni tokány 153 Dinnyesaláta 413 Diólikőr 430 Diós bomba 423 Diós csiga 331 Diós és mákos patkó (beigli) 343 Diós linzer 353 Diós metélt lásd Mákos és diós metélt Diós rudacskák 362 Dióstorta 376 Diótöltelék 314 Diótöltelék patkóba 344 Dió.vagy mogyorókrém 388. egyszerű 390 Csokoládés tejberizs 397 Csokoládés töltelék 383 Csokoládétorta 375.Csipkebogyótea 428 Csokoládébomba 386 Csokoládéfagylalt 420 Csokoládéfelfújt 316 Csokoládékocka 361 Csokoládékrém 388.vagy mogyorólepény 341 Dióval rakott palacsinta 300 Díszítés krémmel (tortáknál) 393 Disznófő-sajt 177 Dobostorta-szelet (olcsó. 400 Csokoládémártás 321 Csokoládémáz 390 Csokoládémáz.vagy mogyoróbéles 353 Dió. 405 Dió. kiadós) 374 Dominó 360 .

és szederíz 449 Eper-. 505 Ecetes uborka 466 Édeskáposzta-főzelék 105 Édesmártás (sodó) pudingporból 406 Édes ostya 421 Egérke 302 Égetett-tészta fánk 84 Egres. ribizke. málna-.(pöszméte-) krém 405 Egresleves 73 Egybesült birkacomb 181 Egybesült fehérpecsenye lásd Tűzdelt fehérpecsenye Egybesült sertésborda (csemege sertéskaraj) 190 Egy tojásos torta 378 Élelmiszerek kalória-. hajtogatott leveles tészták 329 Eperbólé 433 Eperdzsem 452 Eperhabos piskóta 380 Eper-.vagy tejmártás (besamel) 243 Fejes saláta 253 521 .vagy málnakrém tejszínhabbal 410 Erdei szederdzsem 454 Erdélyi borsos tokány 153 Erdélyi raguleves 71 Estike lásd Rámás pogácsa Eszterházy rostélyos 155 F Fácánpecsenye 208 Fácánsült fehér borban lásd Gyöngytyúk Fagylalthoz való ostyák lásd Ostyák fagylalthoz Fagylaltkészítés 416 Fahéj 25 Fasírozott lásd Vagdalthús pogácsa Fehérjék 11 Fehérmártás (híg) 243 Fehérmártás (sűrű) 243 Fehér máz 390 Fehér piskóta 357 Fehér rántás lásd Rántáskészítés Fehértorta 373 Fehér. ribizke.és meggyfagylalt 418 Eper-. málna-. málna-.és szénhidráttartalma 12 Előkészületek a befőzéshez 438 Élesztővel készült. ribizke. zsír.Dunsztolás lásd Száraz gőzölés Dzsuvecs (szerb étel) 138 E Ecetes szilva 444 Ecetes torma 250. fehérje-.és szederszörp (nyersen eltéve) 457 Epersaláta 413 Eper. barack-.

vajas alapkrém 387 Főzés 36. fehér sós szalonna 179 Füstölt húsok lásd Zsírban lesütött húsok Füstölt szalonna zsírban abálva 180 G Galambbecsinált-leves 71 Galuska 240. 37 Francia burgonya (körítés) 103 Francia céklasaláta 257 Francia fejes saláta 253 Franciakrémes 326 Franciasaláta 261 Francia salátalé 253 Francia uborkasaláta 254 Francia. 476 Gesztenyekrém 403 Gesztenyekrém pudingporral 403 Gesztenyekrém-torta lásd ötlapos kész tortalap Gesztenyekrém (tortához) Gesztenyepüré 403 Gesztenyepüré hamis tejszínhabbal 404 Gesztenyepüré masszaporból 404 Gesztenyesaláta (kompót) 414 Gesztenyés pulyka (karácsonyi pecsenye) 201 Gesztenyeszelet 381 Gombafelfújt 88 Gombaleves friss gombából lásd Friss gombaleves Gombaleves szárított gombából lásd Szárított gomba-leves Gombapaprikás 144 Gombasaláta 256 .Fekete faeperdzsem lásd Erdei szederdzsem Finomfőzelék lásd Vegyes tavaszi főzelék Fogas hidegen lásd Hideg fogas Fogolypecsenye 209 Fokhagymakrém 504 Fokhagymamártás 246 Fokhagymás dalmát hal 494 Fondantbevonat 391 Forralás 37 Forralt bor 428 Forralt bor tojással 428 Forrázás 37 Forrázott fánk (ördögpirula) 336 Forrázott kávé 426 Forrázott tojáshab tölteléknek 327 Forró almás szendvics 236 Foszlós tejeskalács 307 Főtt h a l . 211 Főtt tartármártás (fehérmártásból) 249 Főtt tészták készítése 235 Főtt.vagy csúsztatott palacsinta 301 522 Friss gombaleves 66 Füstöletlen.

(turmix-) ital gép nélkül 436 Gyűszűtészta 83 H Habart tojásbetét 83 Habcsók (főtt habból) 365 Habcsók (hidegen kikavarva) 365 Habfelfújt 319 Habfelfújt (más módon) 319 Habkifli dióval vagy mandulával 366 Habkoszorú és hólabda karácsonyfa-függeléknek 423 Habos lepény 328 Habos linzer 351 Habtekercs 327 Hagymakrém 502 Hagymamártás 245 Hagymás rostélyos 154 Hagymás tört burgonya 100 Hájas gyűrű vagy kosár 333 523 . hamis 70 GY Gyors aszpikfőzés 278 Gyors.Gombás bélszín 162 Gombás omlett 229 Gomba sörtésztában 146 Gombás szelet 165 Gombás szendvics 235 Gombás tekercs 93 Gombás tokány 153 Gombás töltött tojás 270 Gombaszelet 219 „Gomba" tojásból 271 Gomba tojással 144 Gombával töltött csirkemell 499 Gombával töltött paradicsom 146 Göngyölt felsál 159 Göngyölt tonhal 499 Gránátos kocka lásd Burgonyás kocka Gratenmártás 244 Gratinírozás 40 Grillázs 423 Grillázskrémmel töltött ostya 384 Grillázskrém-torta 377 Gulyáskrém 504 Gulyásleves 69 Gulyásleves. egyszerű gratenmártás 244 Gyors fánk lásd Egérkék Gyors húsleves 68 Gyors szilvás gombóc 296 Gyöngytyúk fehér borban 194 Gyümölcskrém 400 Gyümölcskrém pohárban 402 Gyümölcsmártások habarással 244 Gyümölcsös szendvics 283 Gyümölcsös tejszínhab 411 Gyümölcssaláta (téli) 415 Gyümölcsserleg fagylalttal 420 Gyümölcs.

478 Halikra saláta 274 Halkocsonya 265 Halkrém (konzerv) 278 Halpaprikás 212 Hamis borjúhús marhahúsból 162 Hamis gulyásleves 70 Hamis mézeskalács 364 Hamis szárnyasaprólékleves 70 Hamis túrógombóc 291 Hámozás 35 Háromszínű túrókrém 398 Hasáb burgonya zsírban vagy olajban sütve 103.Hájas pogácsa 331 Hájas tészta bármilyen készítményhez 332 Hájas tészták 331 Hajdúkáposzta 127 Halászlé 211. 475 Hátszínszelet 156 Helyes testsúlyarányok 8 Heringsaláta 273 Hétvezér tokány 490 Hideg bélszín lásd Marhasültek Hideg citromos „pezsgő'' 434 Hideg gyümölcsrizs 397 Hideg cseresznyés dara 395 Hideg fogas 265 Hideg kávé (mazagran) 426 Hideg kenőmájas 177 Hideg nyelv 266 Hideg tea 427 Hideg töltött paradicsom és paprika 275 524 Híg tojás héjában (lágy tojás) 224 Híg tojás pohárban 224 Híg tojás vajjal 224 Hordóskáposzta-saláta 256 Hortobágyi palacsinta 95 Hurkakészítés 175 Húsfelfújt 91 Húsgombóc 82 Húsok egészben sütése 149 Húsok párolása 149 Húsok sózása és pácolása 179 Húspástétom 268 Húspástétom-konzerv kirántva 222 Hússaláta 272 Huszárcsók 355 I Indiáner lásd Indusfánk Indiáner-torta 382 Indusfánk (indiáner) 382 Isli fánk 362 ízes bukta 308 Izsóp 24 J Joghurt készítése házilag 434 Jókai-szelet 347 Juhhúsos kása 182 Juhtúrós galuska 292 Juhtúrós pogácsa 368 Juhtúrós puliszka 294 .

tárkony sóban eltéve 462 Káposzta 105 Káposztabomba 125 Káposztaleves (korhelyleves) 76 Káposztasaláta 255 Káposztasavanyítás 463 Káposztás fácán 208 Káposztás kocka 288 Káposztás lángos 219 Káposztás palacsinta 97 Káposztatöltelék 314 Kapros juhtúrós palacsinta 299 Kapros lángos 219 Kapros túrós lepény 311 Kapros túrós metélt 288 Karalábé 114 Karalábéfőzelék 114 Karalábé hússal összerakva 133 Karalábéleves 61 Karalábés csirke 192 Karalábé sütőben sütve 115 Karalábé tejföllel 115 Karamellcukorka 422 Karamellfagylalt 418 Karamellfelfújt 316 Karamellkrém pohárban 402 Karamellmártás 321 Karamelltorta lásd Ötlapos kész tortalap Karfiol 110. 471 Karfiol gratenmártással lásd Karfiol Karfiolfelfújt 90 Karfiol hússal összerakva 130 Karfiolkrémleves 64 Karfiolleves 64 Karfiolos borjúszelet 166 Karfiolpörkölt 130 Karfioltekercs 92 Karfiol vajban lásd Karfiol Karikára vágott burgonya zsírban vagy olajban sütve (rósejbni) 102 Kaszásleves 72 Kaszinótojás 269 Kávéfagylalt 418 Kávéfelfújt 316 Kávéfőzés 425 Kávékaramell 422 525 .Juhtúrós puliszka (más módon) 295 K Kajszibarackbefőtt 442 Kajszibarackdzsem 453 Kajszibarackdzsem (más módon) 453 Kajszibarack(sárgabarack-) íz 449 Kakaó 428 Kakaókrém 402 Kakaókrém (tortához) 388 Kakaós lepény 341 Kakaós palacsinta 299 Kakaós süteménypor 484 Kakukkfű 24 Kaparás 35 Kapor 24 Kaporleves 66 Kapormártás 245 Kapor.

474 Kocsonya kiborítva (szalonkocsonya) 264 Kocsonyázott burgonyasaláta 259 Kókuszgolyók 424 Kolbászkészítés 176 Kolozsvári rakott káposzta 126. 400 Kávékrém pohárban 402 Kávékrém (tortába) 388 Kávélikőr 430 Kávémártás 321 Keksz teához 354 Keksztekercs 383 Kelbimbósaláta 260 Kelgöngyöleg 129 Kelkáposzta 108 Kelkáposztafasírt 220 Kelkáposztafelfújt 90 Kelkáposzta-főzelék 108 Kelkáposzta-főzelék (más módon) 109 Kelkáposzta kirántva 109 Kelkáposztaleves 65 Kelkáposzta. rizzsel összerakva 109 Kelt csöröge 304 Kelt pite 310 Kelt tészták sütése lásd Kelt tészták Kelvirág tojással 232 Kemény tojás 225 Kenőmájas 268 Kenőmájas hidegen lásd Hideg kenőmájas Képviselőfánk 335 Kertész rántotta 233 Készen vett tortalapok 384 Ketchup (kecsap) 503 Kevert linzer 342 Kibelezés 35 Kicsontozás 35 Kiegészítő műveletek 36 Kiflifelfújt 318 526 Kígyórétes 345 Kimagvalás 35 Kirántott barack 302 Kirántott ételek palacsintatésztában 301 Kirántott gomba 145 Kirántott hal 213 Kirántot karfiol 130 Kirántott libamáj 199 Kirántott máj 183 Kirántott paradicsom 140 Kirántott párizsi 221 Kirántott sajt 220 Kirántott tök 140 Kirántott velő 184 Kisütés sörtésztában 44 Kisütött halszeletek 213 Kocsonya készítése 264. 477 Kopasztás 35 Korhelyleves lásd Káposztaleves Koriander 24 Kossuth-kenyér 358 Kovászos uborka 254 Kömény 24 Köményes burgonya 101 Köménylikőr 431 Köménymagos leves 75 Körömpörkölt 185 Körözött liptói 276 .Kávékaramell (más módon) 422 Kávékrém 388.

502 Majonézes burgonya 259 527 .Körözött (kiadósabb) 276 Körtebefőtt 442 Körtebólé 433 Krémes lap 333 Krémes lepény 326 Krémsajt 277 Krokett lásd Tojásropogós Kuglóf 308 Kuktafazék 50 L Lágy tojás lásd Híg tojás héjában Lángos 218 Lebbencsleves 76 Lecsó 472 Lecsó rizzsel 138 Lecsó télire 460 Lecsó tojással 138 Legírozás lásd Lehintés liszttel Lehintés liszttel 43 Lekváros derelye 289 Lekváros kifli lásd Kapros túrós lepény Lekváros gombóc lásd Szilvás gombóc Lekváros lepény 341 Lekváros lepény (más módon) 341 Lekváros palacsinta 298 Lencsefőzelék 122 Lencseleves 78 Lencsepüré 123 Leveles vajastészták készítése 325 Leves készételek 479 Libakocsonya 197 Libaleves 196 Libanmáj egészben sütve 199 Libamáj felhasználása 199 Libamájkrém 267 Libamájszeletek natúr módon 199 Libamell vadasan 198 Libapörkölt 196 Libatepertő-pástétom 200 Libazsír olvasztása 195 Likőrök esszenciával készítve 431 Linzer csiga 361 Linzertorta 378 Linzi koszorú 361 Lisztes vajkrémek 388 Lucskos káposzta 126 Ludaskása 196 M Madársaláta lásd Fejes saláta Madártej 398 Máglyarakás 320 Magvait cseresznye és meggy eltevése 447 Magyaróvári borjúszelet 167 Máj 473 Májas kenyér 223 Májfelfújt 91 Májgaluska 81 Májkrémes szendvics 235 Majonéz (olajvaj) 248.

kagylótészta 80. diós tekercs lásd Kapros túrós lepény Mákos és diós metélt 287 Máktöltelék 314 Máktöltelék (patkóba) 344 Malakoff-krém 385 Málnahab 408 Málnaöntet 323 Málnaszörp 457 Málnaszörp-krém 411 Málna vagy eper tejföllel 411 Mandulakrém 405 Mandulás koszorú 355 Mandula. 240 Mézes almaszörp 459 Mézescsók 363 Mézeskalács hamis lásd Hamis mézeskalács Mézeskalács.Majonézes fejes saláta 253 Majonézes heringsaláta 274 Majonézes spárga 260 Majonézes tojás 271 Majonézmártás 248 Majonéz. puha 364 Mézeskenyér. olcsó 364 Mézespogácsa 363 Milánói makaróni 95 Milánói szelet 159 Mini-szendvicsek (snack) 284 Mit használhatunk a szendvicsek megkenésére? 281 Mit rakunk a megkent kenyérszeletekre? 282 . kocka-.vagy mogyorótorta 376 528 Marha.vagy tartármártás turmixgépben készítve 249 Majoranna 23 Majoránnás tokány 153 Máj pástétom gőzben kifőzve 267 Májpiskóta 84 Májpörkölt lásd Pirított máj Májpuffancs 183 Májrizs 82 Makaróni és spagetti 239 Makaróni hússal lerakva 94 Máklepény 339 Mákos béles 350 Mákos.és tyúkleves kocka 505 Marhahúsleves 67 Marhapörkölt 151.és cseresznyetöltelék 314 Meggyes lepény 340 Meggyleves 74 Meggylikőr 431 Meggymártás 244 Meggy nyersen eltéve 445 Meggyszörp 458 Metélt-. 478 Marha részei 150 Mártással ízesített oldalas 493 Mártással ízesített rostonsült 491 Meggybefőtt 442 Meggydzsem 452 Meggy eltevése 446 Meggyes béles 350 Meggy.

vagy mogyorótorta Mokkatorta 380 Mosás 34 Moszkvai sütemény 362 Mustár 505 Mustármag 24 Mustármártás 250 Mustáros burgonyasaláta 258 Mustáros uborka 259 Mustáros vese 184 N Nápolyi lásd Töltött tortalapok Narancsbefőtt 444 Narancsbólé 433 Narancsdzsem 455 Narancshab 404 Narancshéjbefőtt 444 Narancsízű szörp.vagy őzpörkölt 205 Nyúltokány lásd Őz. gyors fogyasztásra 458 Narancssaláta 415 Narancssaláta almával 415 Narancsszörp 458 Natúr sertésszelet lásd a borjúhúsoknál Natúrszelet (hirtelen sült szelet) 164 Német káposzta 107 Non plusz ultra 355 Női szeszély 342 NY Nyerges virsli 221 Nyers almakrém tejszínhabbal 401 Nyers célklasaláta 257 Nyers sonkaszeletek kirántva 221 Nyers tojáskrém csokoládéval 389 Nyers zellersaláta 259 Nyúlpástétom 269 Nyúl.Mogyoróbéles lásd Dióvagy mogyoróbéles Mogyorólepény lásd Diólepény Mogyorótorta lásd Mandula.vagy nyúltokány O Olasz paradicsommártás kifőtt tésztákra (sugo) 246 Olasz rántotta 226 Olasz sertésborda 499 Omlettek lásd Tojáslepények Orjaleves 69 Orleans-szelet 347 Oroszkrém-torta 379 Oroszkrém-torta (egyszerűbben) 386 Ostyák fagylalthoz 421 Ostyatorta (Pischinger torta) citromos töltelékkel 383 529 .

vagy nyúltokány 209 P Pacalpörkölt 477 Pácolt birkacomb 182 Pácolt marhanyelv lásd Vadas marhasült Padlizsán lásd Vinete Padlizsán kirántva 136 Padlizsán. rakott lásd Rakott padlizsán Padlizsánsaláta 261 Palacsinta (egyszerűbb. egyszerű 420 Párizsi kocka 357 Párizsi kosár 221 Párizsi saláta 273 Párizsi szelet 164 Párnacsücske 333 . gyorsabb) 298 Palacsintametélt 83 Palacsinta (mirelit) 477 Palacsintapor 484 Palacsintatészta készítése 297 Palacsinta sütése 297 Palócgulyás 152 Paprika 22 530 Paprikakrém 503 Paprikalekvár 462 Paprikasaláta 255 Paprikasaláta (télire) 476 Paprikás borjúszelet 165 Paprikás csirke tejfölösen 191 Paradicsom 119 Paradicsomfőzés 460 Paradicsomleves 63 Paradicsommártás 246 Paradicsomos burgonyafőzelék 104 Paradicsomos káposzta 106 Paradicsomos nyelv lásd Citromos nyelv Paradicsomos zöldbableves 63 Paradicsompaprika ecetben 466 Paradicsompüré 502 Paradicsomsaláta 255 Parajfelfújt 89 Parajfőzelék hússal 478 Parajjal töltött omlett 229 Parajjal töltött palacsintafelfújt 96 Parajkrém (diétás) 111 Parajtekercs.Ö Öntetek 322 Öntött saláta (erdélyi étel) 253 Ördögpirula lásd Forrázott fánk Öreglebbencs 291 Őszibarackbefőtt 442 Öszibarackbólé 432 Öszibarackdzsem 453 Öszibarackíz 450 Öszibaracksaláta 414 Ötlapos kész tortalap 385 Őz. karfiollal töltve 93 Parázsban sült tejes kukorica 495 Parféalap.

tejfölös fehérmártással Rakott vagy Rakott Rakott 136 301 124 348 galuska sonkával sajttal 94 metélt 288 padlizsán (musszaka) Rakott palacsinta habbal Rakott tök 142 Rakott zöldbab (körítés) Rámás pogácsa (estike) Rántották 230 Rántotta változatok 231 Rántott csirke 196 Rántott házinyúl 203 Rántott sertésborda lásd Bécsi szelet Rántott spárga 135 357 113 531 .Párolás 36. 37 Párolt házinyúl 202 Párolt káposzta 106 Párolt marhafelsál barnamártással 157 Párolt marhaszelet pikáns mártással 158 Párolt őzcomb 206 Párolt őzgerinc 206 Párolt savanyú káposzta Párolt tök vajas morzsával Párolt vöröskáposzta lásd Párolt káposzta Pástétomfűszer-keverék 25 Pástétom zöldséges húsból lásd Gyors húsleves Pászkagombóc dara 433 Perzselés 35 Pirítás 38 Pirított dara 239 Pirított libamáj 199 Pirított máj 182 Pirított zsemlekocka 83 Piros Arany paprikakrém Piskóta 337 Piskótacsók 356 Piskótatekercs 333 Porhanyós kifli (tojás nélPozsonyi kifli 344 Pörkölt csirke 191 Pöszméte (egres) eltevése Pöszmétemártás 244 Pudingporból készült krém 406 446 kül) 345 503 121 107 Pufi fánkpor 483 Puliszka köretnek 294 Puncskrém-torta lásd Ötlapos kész tortalap Puncstorta 376 Püspökkenyér 358 R Rablóhús 493 Rácos hal 214 Rácos hús 139 Rácsos linzer 347 Rácsos linzer ( finomabb ) Rakott burgonyák 124 Rakott burgonya tojással.

és kajszibaracklekvár nyersen kikavarva 451 Ribizkeleves habgaluskával 74 Ribizkemártás 244 Rigójancsi 381 Ringli lásd Ajókakrém Ringlóbefőtt 443 Rizses borjúhús zöldborsóval 166 Rizses csirke 192 Rizsfelfújt 316 Rizsfelfújt gyümölcshabbal 318 Rizsköret 238 Rizssaláta 258 Rizzsel rakott karalábé 115 Rokfort vajjal 276 Róseibni lásd Karikára vágott burgonya zsírban vagy olajban sütve Rostélyosok 154 Rostonsült. egyszerű 492 Roston sült hal 212. 372 Sajtkrémes tekercs 372 Sajtleves 76 Sajtos daragaluska 95 Sajtos fánk 370 Sajtos metélt 290 Sajtos omlett 229 Sajtos palacsinta 97 Sajtos paradicsom (körítés) 119 Sajtos rúd 370 Sajtos sonka 501 Sajtos szendvics 235 Sajtos zöldbab 132 Salátafőzelék 117 Salátalé 252 Sárgabarack vaníliakrémmel 409 . 446 Ribizke.Rántott zeller 121 Ravioli húslevesben 77 Remuládmártás 250 Reszelt linzer gyümölcshabbal 352 Reszelt tészta 80 Réteges tepertős pogácsa 367 Rétes. 494 Roston sült máj 183 532 Rostonsült mártással ízesítve 492 Roston sült paradicsom 494 Rostonsült vörös borral 492 Roston sült vöröshagyma 495 Roston sült zöldpaprika 495 Roston sütés 54 Rostsütők 54 Rozmaring 24 Rózsaszörp 458 Rum készítése 432 Rumos szelet 360 Rumos szilvabefőtt 443 S Sacher csokoládétorta 378 Sáfrány 25 Sajtfelfújt 87 Sajtkrém 277. paprikás csirkével töltve 96 Rétestészta készítése 312 Ribizkebor 429 Ribizke eltevése.

vagy őszibarackkrém tejszínhabbal 410 Savanyú káposzta almával és rizzsel 108 Savanyú káposzta burgonyával 107 Savanyú tojás 227 Savanyú tüdő 185 Savanyú vetrece 153 Scsebabcsicsa 493 Serpenyős rostélyos 154 Serpenyős sertésborda (rostélyos) lásd Serpenyős rostélyos Sertésborda zöldborsóval 172 Sertéspörkölt 169 Sertés részei 169 Sertéstokány lásd Marhatokány Snack lásd Miniszendvicsek Sodók 321 Sólet 142 Somogyi galuska 94 Sonkás kifli 371 Sonkás kifli sajtkrémmel 372 Sonkás kocka 287 Sonkás lángos 219 Sonkás omlett 229 Sonkás palacsinta-ropogós (krokett) 98 Sonkás rakott püré 482 Sonkás spárga 134 Sonkás szendvicsek 234 Sonkás tekercs 82 Sonka tojással 230 Sonkával rakott palacsinta 97 Sonkával töltött palacsinta 98 Sós burgonya 100 Sóska 110 Sóskafőzelék lásd Sóskamártás Sóskaleves tojással 62 Sóskamártás 111 Sóska télire 461 Sós keksz 370 Sós rudacskák 369 Sós rudak leveles vajastésztából 371 Sörkifli 366 Sörtésztában kisütés 55 Spagetti lásd Makaróni Spárga 117 Spárga-krémleves 65 Spárgaleves 64 Spárga rakottan 136 Spárgasaláta 260 Spárgás csirke 193 Spárga tejföllel 118 Spárgatök 120 Spárga vajjal 117 Spenót (paraj) 111 Spenótfőzelék 111 Spenótleves 65 Spenótos csirke 131 Spenótos labdacs 220 Spenótos palacsinta 131 Spenótos tojás 132 Stefániasült 158 533 .Sárgaborsó-leves 79 Sárgadinnye gyümölcssalátával töltve 413 Sárgarépa 116 Sárgarépa-főzelék 116 Sárga.

gyors 296 Szőlős házinyúl 203 Sztrapacska 293 Szüreti pörkölt 491 .Stefánia-torta 375. 477 Szilvás gombóc. 495 Sült csirke 188 Sült gombafejek 145 Sült körte 496 Sült libacomb. -mell. 385 Strasszburgi tojás 270 Stíriai metélt 292 Stíriai metélt egyszerűbben 292 Sült alma 406. -hát 197 Sült libamáj lásd Liba feldolgozása Sült libavér 197 Sült nyúlszeletek 205 Sültpaprika-saláta 255 Sűrítés tojássárgájával (legírozás) 43 Sütés zsiradékban 38 Sütőben (csőben) sütés 39 SZ Szalagos fánk 306 Szalmaburgonya 101 Szalonnás burgonya 102 Szalonnás hal 494 Szalonnás gomba 500 Szalonnás gombóc 241 Szalonna tojással 230 Szalonnával rakott burgonya 125 Szalontüdő 477 Szárazbab-főzelék 122 Szárazbab-leves 78 534 Szárazborsó-főzelék 122 Száraz gőzölés (dunsztolás) 440 Szardellás tojás 270 Szardínia készítése házilag 266 Szárított gomba 464 Szárítottgomba-leves 67 Szárított tészta kifőzésének újabb módja 286 Szárított zöldbab 464 Szárított zöldborsó 464 Szárított zöldpaprika 464 Szárnyasaprólék-leves 70 Szárnyaskocsonya 265 Szederbefőtt 444 Szegedi gulyás 152 Szegfűszeg 25 Szendvicsek kenése 281 Székely almáshús 171 Székelygulyás 127 Székelykáposzta 478 Szemesbab-saláta 261 Széna-szalma 290 Szénhidrátok 17 Szerencsendió 25 Szervezetünk tápanyagigénye 10 Szilvadzsem 454 Szilvalekvár-krém 409 Szilvalekváros derelye 477 Szilva nyersen eltéve 445 Szilvaöntet 323 Szilvás gombóc 296. 495 Sült borsó 84 Sült burgonya 101.

vagy erőlevesbe 84 Tojáslepények (omlettek) 228 Tojáslepény zsemlével 231 Tojásleves 75 Tojásos galuska 293 Tojásos lángos 219 Tojásos szendvics 235 Tojáspogácsa 217 Tojáspörkölt 227 Tojásropogós (krokett) 218 Tojássaláta 271 Tojássaláta (más módon) 272 Tojássaláta paradicsommal 272 535 .T Talkedli lásd Cseh fánk Tanácsok a krémek készítéséhez 386 Tarhonya 239 Tarhonyaleves 77 Tárkony 25 Tárkonyecet 467 Tárkonyos bárányleves 71 Tartármártás 248 Tartármártás tojás nélkül 248 Tatár bifsztek (különleges nyers étel) 263 Teafőzés 426 Teakoktél 427 Teflonedények 53 Tejben főtt tészta 290 Tejberizs hidegen 396 Tejes puliszka 294 Tejes vajkrém 387 Tejfölfújt 87 Tejfölkifli vagy párna 334 Tejföl hozzáadás 43 Tejfölmártás lásd Gratenmártás Tejfölös karfiol 110 Tejfölös pogácsa 368 Tejfölös pogácsa (más módon) 369 Telfölös ponty 214 Tejfölös vargányagomba 144 Tejfölpiskóta (kavart) 339 Tejleves 79 Tejmártás lásd Fehérmártás Tejszínes torma 250 Tejszínhab felverése és kezelése 401 Tejszínhab kávéval 400 Tejszínhabos csokoládé 400 Tejszínhabos gyümölcsfagylaltok 419 Tejszínhab-por 485 Temesvári sertésborda zöldbabbal 172 Tepertős pogácsa rétegesen lásd Réteges tepertős pogácsa Tészta készítése 285 Tiroli rétes 328 Tiroli rétes hájas tésztából 333 Tisztítás 34 Tojás burgonyapürében sütve 227 Tojásfelfújt 229 Tojáshabos vajkrémek 388 Tojáskocsonya hús.

Tojással töltött karalábé 134 Tojás tejfölben párolva 226 Tonhal elkészítése 215 Tormamártás 245 Tormás cékla 504 Tormás csuka 214 Tortalap készítése lásd Piskóta Tortabevonatok 389 Torták díszítése 393 Tök fehérmártásban 120 Tökfőzelék 120 Tölcsérek krémmel vagy tejszínhabbal töltve 357 Töltelék húspástétomkonzervből 235 Tölteni való zöldpaprika paradicsomban 460 Töltike 130 Töltött alma 275 Töltött alma és körte 407 Töltött csirke 189 Töltött húspástétom 222 Töltött káposzta 127. kacsa 200 Töltött libanyak 198 Töltött padlizsán 37 Töltött paprika 137 Töltött paradicsom 139. 140 Töltött paradicsom almával és tormával 276 Töltött paradicsom és paprika hidegen 275 536 Töltött paradicsom hússal töltve 140 Töltött tojás 228 Töltött tojás sonkával 270 Töltött tortalapok lásd Ostyatorta Töltött tök 141 Török kávé 425 Törökmézes lepény 365 Törökmézzel töltött ostya 384 Túrófánk 302 Túrófelfújt 318 Túrógombóc 291. 476 Túrókifli 334 Túrókrém almával 398 Túrókrémek nyers gyümölccsel 399 Túróperec 303 Túrós béles. citrommázzal 348 Túrós csusza 287 Túrós derelye 289 Túrós lángos 218 Túros palacsinta 298 Túrós pogácsa 368 Túrós táska 330 Túrós táska kelt tésztából lásd Kapros túrós lepény Túrótöltelék 314 Túróval töltött kelkáposzta 129 Túróval töltött tök 141 Tüdős és májas hurka vegyesen 176 Tüdőtáska-leves 77 Tükörtojás 226 Tűzdelt fehérpecsenye 157 . 477 Töltött karalábé 134 Töltött kel 128 Töltött kifli 236 Töltött kovászos uborka 275 Töltött liba.

473 Újburgonya zöldpetrezselyemmel 103 V Vadas bélszín 160 Vadas gomba 481 Vadas marhasült 160 Vaddisznó főve 207 Vadmártás 481 Vadnyúl pácolva 204 Vadpác 160 Vagdalt borjúsült szeletben 166 Vagdalt hús (fasírt) 173 Vagdalt hús zöldséges húsból lásd Gyors húsleves Vagdalt libamell 198 Vajas burgonya 101 Vajas csók 356 Vajas karfiol 110 Vajaskifli kávéhoz 330 Vajaspástétom lásd Vajaspogácsa hússal vagy sonkával töltve Vajaspiskóta vagy Kossuthkifli 359 Vajaspogácsa 371 Vajaspogácsa hússal vagy sonkával töltve 237 Vajgaluska 81 Vaj hozzáadás 43 Válogatás 34 Vaníliafagylalt 417 Vaníliafagylalt (más módon) 417 Vaníliafelfújt 316 Vaníliakifli 360 Vaníliakrém 400 Vaníliakrém képviselőfánkhoz 336 Vaníliakrém tejszínhabbal 399 Vaníliamártás 320 Vaníliasodó 322 Vaníliás palacsinta 299 Váratlanvendég-krém 396 Vargabéles 315 Vasfű 24 Vegyes egytál 125 Vegyes gyümölcsízek 450 Vegyes gyümölcssaláta 413 Vegyes gyümölcssaláta (nyári) 413 Vegyes hal bormártással 215 Vegyes leveszöldség sóban 462 Vegyes saláta 467 Vegyes tavaszi főzelék (finomfőzelék) 114 Vegyeszöldség-krém 504 Vegyeszöldség-felfújt 89 Vegyeszöldség-leves 61 Velős tekercs 93 Velő tojással 184 537 .Tűzdelt nyúlgerinc sütve 205 U Uborkabólé 433 Uborkamártás 246 Uborkasaláta 254.

Véres hurka 176 Vérpörkölt 185 Vert tej 434 Vese velővel 183 Világos színű. vajastésztában 237 Vitaminsaláta 256 Vízen kelt kifli 346 Vizespiskóta 338 Vizespiskóta (más módon) 339 Vizes uborka 465 Vízváltás 34 Vöröskáposzta almával 106 Z Zeller 121 Zellerkrém 504 Zellerkrém-leves 66 Zellersaláta 259 Zeller sütőben sütve 121 Zöldbab 112 Zöldbab fehérmártásban 133 Zödbabfőzelék 112 Zöldbabfőzelék párolva 112 Zöldbab lecsóval 133 Zöldbableves 62 Zöldbab paprikásan 132 Zöldbabsaláta 257 Zöldbabsaláta tartármártással 257 Zöldbab télire 461 Zöldborsó 113.vagy fejes saláta 116 Zs Zsemlefelfújt 88 Zsemlegombóc 241 Zsemlegombóc. 471 Zöldborsófőzelék 113 Zöldborsófőzelék hússal 478 Zöldborsóleves 62 Zöldborsós omlett 229 Zöldborsó télire 461 Zödborsó vajban (körítés) 113 Zöld mártás 251 Zöldpaprika 118 Zöldparadicsom-saláta 466 Zöldpetrezselyem sóban 462 Zöldséges szendvics 283 Zöld. fehér rántás 42 Vinete vagy padlizsán 135 Virslifőzés 220 Virslisaláta 272 Virsli tojással 233 Virsli. levesbe 82 Zsemleszínű rántás 42 Zserbó-szelet 359 Zsiradékok 17 Zsírban lesütött és füstölt húsok 180 Zsírolvasztás 178 Zsúrkenyér 281 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful