You are on page 1of 6

SG (OHSAS 18001)

alanlarn, geici iilerin, mteahhid personelin, ziyaretilerin ve

S&Q

alma alanndaki dier insanlarn refahn etkileyen faktrler ve artlar.

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

SE Faktrleri ve artlar
irket politikas Tasarm ve planlama Gelirler ve karllk retim Prosesi Tehlikeli maddeler Tama Satn alnan malzemelerin SG faktrleri Personel yeterlilii Hareket ve davranlar alma ortam dzeni Eitim letiim, Prosedrler Alet, ekipman kullanm Koruyucu ekipmanlar Kaynak yeterlilii Grsellik

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

SE Ynetimi Nedir?
SG Ynetimi,
Kurulula ilgili tm SE konularnn planland, koordine edildii ve yrtld btnsel ve sistematik bir ynetim anlaydr. irketin SE politikas dorultusunda SE risklerinin kontrol altna alnmasdr. Bir sistem halinde uygulanr.

S&Q

OHSAS 18001
Kuruluun faaliyetleri ile ilgili SE riskleri ynetimini kolaylatran, tm ynetim sisteminin bir parasdr. Bu kurulu yapsn, faaliyet planlalarn, sorumluluklar, deneyimleri, prosesleri; prosedrleri ve kuruluun SE politikasnn gelitirilmesi, uygulanmas, iyiletirilmesi, baarlmas, gzden geirilmesi ve srdrlmesi iin kaynaklar kapsar."

Organizasyonun insana verdii deerin ve sorumluluk bilincinin yansmasdr.


ISO 18001 Awareness Training Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi 3

SG Standartlarnn Nedenleri
Artan harcalamalar Profesyonel yaklamlar Ekonomik kazan, dller, pazar pay art

S&Q

Ortaklk gereksinimleri

Uluslararas gereksinimler

Finansman - Harcama Konrol

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

SG Ynetimi Kavramnn Geliimi


British Standards Institute (BSI) Operational Safety and Health Agency (OSHA)

S&Q

The International Organization for Standardization (ISO)

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

OHSAS 18001 Tarihesi


- 1960 1960 - 70 1970 ABD 1971 ABD 1970 1980 1996 1999 2001 : yaplan yerde kaza olabilir yaklam : Acaba nlenebilirmiydi : To send EVERY worker home whole and healthy everyday. (OSHAct) : OSHA Agencynin kurulmas : Ulusal teknik SG standartlarn gelitirilmesi : Ulusal / Sektrel ynetim standartlar : BS 8800 SG Ynetim Sistemi Rehberi : OHSAS 18001 SG Ynetim Sistemi Standard : TS 18001 SG Ynetim Sistemi Standard

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

OHSAS 18001 SG Standartlar


Gereksinimler
SG Ynetim Sistemi OHSAS 18001

S&Q

Uygulama Rehberi
OHSAS 18001in uygulama rehberi ISO 18002

Yasal Yaptrmlar

evre Ynetimi ile ilikili ISO 14001

SG Denetimi ISO 10012, ISO 19000

Tehlike /Risk Deerlendirme Henz yaynlanmad

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

Unutmayn!!!
OHSAS 18001 standard
zorunlu deildir, kanuni yaptrm yoktur, Gnll katlm ister/ierir, i kazalarnn nlenmesi iin metotlar iermez, i kazalar iin limit deerler vermez, SG performans seviyelerinin tespitini iermez, rn standardizasyonunu iermez.

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

SE Ynetimi Neleri erir


Kazalarn nlenmesi konusunda bilgilendirilme, bilinlendirilme Salkl ve gvenli bir alma ortamnn hedef alnmas Tehlike tanmlama > Risk Deerlendirme > Planlama. Periyodik denetimler, gzetim ve gzden geirmeler. TEHLKELER TANIMLAYIN ! RSKLER DEERLENDRN ! NLEMLERNZ PLANLAYIN ve UYGULATIN ! GEREKT YERLERDE KAYIT TUTUN ! PERFORMANSINIZI DEERLENDRN !
ISO 18001 Awareness Training Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

S&Q

SG konularnda eitim Az dokmantasyonun tam kontrol. Dinamik bir sistem. Gereken yerlerde kayt sistemi.

OHSAS 18001 (+)lar


Kuruluun SGye duyarll hakknda alanlara ve mterilere gven verir, Toplum ve hkmet birimleri ile iyi ilikiler kurulmasnda etkili olur, Kuruluun imajn olumlu ynde etkiler, SG uygulamalar sayesinde kazan salanr. (tazminatlarn azalamas, iin durmasndan dolay kayplar, vb) Verimlilik/dk maliyet salanr, SG konusunda bilinlenme salanr, DAHA SALIKLI ve GVENL BR ALIMA ORTAMI !!!

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

10

OHSAS 18001 (-)leri


Giderlerin art - kk ve orta lekli kurulular iin kritik Gnll kurulmas gerekmesine ramen toplum ve pazar basks ile kurulabilme olasl Krtasiyenin artmas

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

11

rnek
ABD;

S&Q

1971de, 3,5 milyon iyerinde 56 milyon alan vard. 1971 - 1998 aras, kaza ve hastalklar % 40 azaltld. Bu sre iinde iyeri says 6,9 milyona, alan says ise 105 milyona kt. ABD ekonomisinin bymesinde byk neme sahip.

ISO 18001 Awareness Training

Ders 2 - SG Standartlar, SGnin nemi

12