You are on page 1of 16

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

Proiect la Informatic
Folosirea MS Access 2007 pentru gestionarea vnz rilor unui MAGAZIN AUTO, folosind o baz de date

Realizat de: Stud. Frt. Cristina MANDA

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

CUPRINS

1. Introducere. Prezentarea bazei de date 2. Crearea propriu- zis a bazei de date 2.1 Crearea i Vizualizarea Tabelelor 2.2 Crearea Relatiilor dintre Tabele 2.3 Crearea i Rularea Interogarilor 2.4 Crearea i Rularea Formularelor 2.5 Crearea i Rularea Rapoartelor 3. Concluzii

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

1.Introducere. Prezentarea bazei de date


O baz de date, reprezint o modalitate de stocare a unor informa ii i date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu posibilitatea reg sirii rapide a acestora. O baz de date este memorat ntrunul sau mai multe fi iere. Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Cel mai r spndit tip de baze de date este cel rela ional, n care datele sunt memorate n tabele. Baza mea de date se nume te Vnz ri ma ini i am ncercat s o folosesc pentru a ine eviden a ma inilor,clien ilor i vnz rilor acestora.respective. Am creat pentru aceast baz de date 3 tabele principale, un tabel secundar , 6 interogari care s afi eze, modifice sau s calculeze anumite date despre clienti, ma ini sau vnz ri. Am ad ugat i formulare care s permit ad ugarea sau modificarea unor noi nregistr ri i am creat rapoarte pentru vizualizarea datelor din tabele.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

2. Crearea propriu-zis a bazei de date.


Am folosit pentru crearea si gestionarea bazei de date programul Microsoft Office Access 2007. Pentru a crea o baz de date nou se alege op iunea Blank Database, se speecific numele bazei de date i apoi se selecteaz op iunea Create.

2.1. Crearea

i Vizualizarea Tabelelor

Pentru a gestiona ct mai multe informa ii i pentru a ob ine o baz de date cuprinz toare, este nevoie de 3 tabele principale : clienti, masini i vanzari. Rela iile dintre tabelele Vanzari i Masini, respectiv vanzari i clien i, sunt ambele de tipul many-to-many, acestea fiind imposibil de implementat direct. Tabelele se creaz din meniul Create, grupul Tables, op iunea Table. Cmpurile tabelelor se introduc cu ajutorul op iunii Design View , iar nregistr rile se introduc cu op iunea Datasheet View, din meniul Datasheet, grupul Views. Tablela clienti con ine urm toarele cmpuri: y Id_client, cheie primar , de tip Autonumber; y Nume_client, de tip Text; y Prenume_client, de tip Text; y Adresa, de tip Text; y Nr_telefon, de tip Text; y Poza , de tip OLE Object y Email, de tip Hyperlink y Permis, de tip Text Am introdus apoi 8 nregistr ri.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

Tabela masini con ine urm toarele cmpuri: y Id_masina, cheie primar , de tip Autonumber; y Marca_masina, de tip Text; y An_fabricatie, de tip Number; y Consum_minim, de tim Number; y Consum_maxim, de tip Number; y Viteza_maxima, de tip Text; y Pret_masina, de tip Currency; y Poza_masini, de tip OLE Object; Aceast tabel con ine 6 nregistr ri.

Tabela y y y y y y y

vanzari, con ine urm toarele cmpuri: Id_vanzari, cheie primar , de tip Autonumber; marca_masini, de tip Number; Nume_clienti, tip Number; Data_cumpararii, de tip Text; Achitat_integral, de tip Yes/No; Modalitate_de_plata, de tip Text; Observatii, de tip Memo.

Tabela Vanz ri am folosit-o pentru a sparge rela ia de tip many-to-many dintre tabelele cllien i i ma ini, iar cele dou chei str ine sunt cele prin care se realizeaz cele dou rela ii de tip one-tomany dintre clienti i vnz ri, respectiv ma ini i vnz ri. Rela iile de tip one-to-many le-am proiectat folosind op iunea Lookup Wizard din coloana Data Type. Tabela ma ini simplu con ine urm toarele cmpuri: y Marca_masina, de tip Text;

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU Viteza_masina, de tip Text; Poza_masina, de tip OleObject.

y y

Tabela ma ini simplu con ine 6 nregistr ri

2.2. Crearea Rela iilor dintre Tabele

n aceast baz de date exist o rela ie many-to-many, ntre tabelele Clien i i Masini adic pentru mai multe nregistr ri din tabela p rinte corespund mai multe nregistr ri din tabela copil. ntruct aceast rela ie nu se poate implementa direct, am creat o a treia tabel , Vanzaei. Astfel, rela ia manyto-many s-a transformat n dou rela ii de tipul one-to-many. Prin selectarea cu click-dreapta a unei rela ii i bifarea tuturor c su elor, marc m regulile de integritate referen ial , care men in consisten a nregistr rilor din tabele, de exemplu, la modificarea sau tergerea unei nregistr ri dintr-o tabel , se modific sau se terg i nregistr rile care sunt asociate acesteia, din alte tabele.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

2.3. Crearea

i Rularea Interog rilor

Voi prezenta, pe rnd, tipurile de interog ri pe care le-am folosit n crearea bazei de date, un exemplu din fiecare, modul de implementare i rezultatul rul rii interog rii. O interogare se creaz din meniul Create, grupul Other, op iunea Query Design.

 Interog rile de selec ie


Permit selectarea cmpurilor din una sau mai multe tabele sau interog ri, pe de-o parte, pe de alt parte, permit selectarea nregistr rilor din tabele care satisfac diverse criterii.

Interogarea 1- Selecta i clien ii care au cump rat ma ini din anul 2008 Pentru a implementa aceast interogare , avem nevoie de tabelele Vanzari i Masini. Nu putem selecta tabela. Din tabela Vanzari select m cmpurile Nume_clienti, Marca_masini i din tabela Masini select m cmpul An_fabricatie. Criteriul pe baza c ruia se face selec ia este ca ma ina cump rat s fie

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU fabricat n anul 2008.

Rezultatul interog rii este:

 Interog rile Agregat


Interog rile agregat permit analiza datelor, calculnd sume, extreme, medii, dispersii etc. Pot fi foarte utile la ntocmirea rapoartelor statistice sau a graficelor. Cele dou tipuri de interog ri agregat pe care Access le pune la dispozi ie sunt Totals i Crosstab.

Interogare 2- s se afi eze cte ma ini de aceea i marc s-au cump rat Pentru proiectarea aceste interog ri avem nevoie de tabelele Vanzari cu cmpul Nume_clienti si Masini cmpul Marca_masini.Pentru a calcula num rul de ma ini avem nevoie de op iunea

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU Totals, pe care o select m din meniul Design, grupul Show/ Hide. Apare un nou rnd, Totals, select m grupare dup marca ma inii i num rare, cu op iunea Count. i

Rezultatul interog rii este:

Interogare 3- s se calculeze profitul adus de fiecare marc de ma in cump rat aceea marc

i num rul de clien i care au

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU Pentru proiectarea aceste interog ri avem nevoie de tabelele Vanzari cu cmpul Nume_clienti i Masini cmpul Pret_masini.Pentru a calcula profitul adus de fiecare marc de ma ina si num rul de clien i avem nevoie de op iunea Totals, pe care o select m din meniul Design, grupul Show/ Hide. Apare un nou rnd, Totals, i select m grupare dup marca ma inii,suma dupa pret ul ma inii i num rare clien ilor cu op iunea Count.

 Interog rile de ac iune


Appen Sunt interog ri care produc o modificare n tabelele existente , de tipul Make-table, Delete, i Update.

Interogare 4- s se genereze o tabel nou , numit Masini simplu Pentru proiectarea acestei interog ri avem nevoie de tabela Masini cu cmpurile Marca_masina, viteza_maxima i poza_masina. Pentru a genera o tabel nou folosim op iunea Make-table din meniul Design, grupul Query Type.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

Rezultatul interog rii este:

 Interog rile parametrice


Interogare 5- s se creeze o interogare parametric , n care parametrul s fie marca ma inii. S se afi eze ma inile i carcateristicile lor. Criteriul de selectare a nregistr rilor este determinat n momentul execut rii interog rii, Access deschide o caset de dialog n care trebuie furnizat valoarea parametrului. Parametrul este specificat n grila de proiectare a interog rii n zona Criteria prin utilizarea caracterelor []. Pentru proiectarea interog rii avem nevoie de 2 tabele: tabela Masini cu cmpul Marca_masini, viteza_maxima, pret_masina, poza_masini i tabela Vanzari cu cmpul Nume_clienti i Data_cumpararii. Pentru a insera un parametru, folosim la criteriu , n coloana corespunzatoare tabelei

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU Masini, caracterele [], n interiorul c rora putem insera un text care s ne apar n momentul rul rii interog rii. De exemplu, [Introduce i marca ma inii].

2.4. Crearea

i Rularea Formularelor

Formularele sunt obiecte din MS Acces care permit utilizatorilor : - s manipuleze nregistr ri dintr-o tabel . Prin manipulare n elegem ad ugare i tergere de nregistr ri sau modificare de cmpuri. - s creeze un ecran pentru navigare la nivel de aplica ie. Crearea unui formular cu butoane de comand sau a unui Swichboard Manager este o op iune u or deprimat n Access2007.

 Crearea un formular cu ajutorul op iunii Form Wizard


Op iunea Form Wizard permite alegera cmpurilor pe care dorim s le con in formularul i ne da posibilitatea s alegem i s modificam aspectul acestuia. Op iunea se g se te n meniul Create, grupul Forms, subgrupul More Forms. Form Wizard-ul permite alegerea cmpurilor din tabela dorit , alegerea layout-ului i a stilului. Alte modific ri se pot face i in meniul Layout View sau Design View. Modific rile pe care le-am adus la formularul Masini sunt ad ugarea unor butoane de ac iune: Go to Next Record, Go to Previous Record din categoria Record Navigation, Add New Record sau Delete Record din categoria Record Operations si Close Form din categoria Form operations Ad ugarea unui buton se face din meniul Design, grupul Controls, dar numai cu selectarea visualiz rii Design View.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

 Crearea unui formular cu subformular.


Am creat un nou formular cu numele Achizitiile clientului i i-am ad ugat un subformular numit Vanzari subform care s afi eze marca_masinii, data_cumpararii, achitat_integral,modalitate_de_plata pentru fiecare client n parte.. Pentru aceasta, am deschis formularul Clienti n Design View i din meniul Design, grupul Controls, am ales op iunea Subform/Subreport . n Subform Wizard am ales Use existing tables and queries, iar apoi tabela Vanzari cu cmpurile marca_masinii, data_cumpararii, achitat_integral,modalitate_de_plata.

 Crearea unui formular cu ajutorul op iunii Form Design.


Aceast op iune se g se te tot n meniul Create, grupul Forms, i se folose te pentru a crea de la zero un formular. Eu am creat 1 astfel de formular, pentru a structura cele 3 formulare Formularul Meniu Tabele l-am folosit pentru a afisa cte un buton corespunz tor fiec rui formular, prin ap sarea c ruia s se deschid respectivele . Mai nti, am ales ca pe fundalul formularului s fie o imagine. Pentru aceasta, am selectat op iunea Property Sheet din meniul Design, grupul Tools . n categoria Format, am ales op iunea Stretch pentru Picture size mode, astfel nct imaginea s mi ocupe tot formularul. n Design View am ad ugat un titlul formularului, iar pentru inserarea butoanelor am folosit

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU op iunea button, din grupul Controls.

2.5. Crearea

i Rularea Rapoartelor

Rapoartele sunt obiecte ale bazei de date folosite pentru a afi a nregistr rile din anumite tabele n vederea print rii acestora , existnd posibilitatea gup rii nregistr rilor dup anumite criterii.

 Crearea unui raport cu ajutorul op iunii Report Wizard


Aceast op iune se g se te n meniul Create, grupul Reports. n Report Wizard se alege mai nti tabela pentru care dorim s realiz m un raport , n cazul meu tabela Masini i cmpurile care dorim sa apar n raport, aici cmpurile marca_masina,id_masina, an_fabricatie, consum_minim, consum_maxim, pret_masini i poza_masini. La pasul urm tor avem op iunea de a alege gruparea nregistr rilor dup anumite cmpuri. Eu am ales gruparea dup marca ma inii

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU

3.Concluzii
Investigarea teoretic ntreprins nso it de aplica ia program prezentat , a condus la eviden ierea urm toarelor concluzii: - rela iile many-to-many existente ntre tabelele bazei de date au impus folosirea cheilor secundare , mpreun cu implementarea unor rela ii de tipul one-to-many; - crearea i rularea interog rilor depinde n mod strict de corectitudinea cu care s-au realizat rela iile dintre tabele; - realizarea unei interfe e aspectuoase a impus realizarea unui Meniu Principal i a nc patru formulare tip meniu care s prezinte i s deschid , la comand , obiecte din baza de date; - tema aleas este destul de complex i din acest motiv nu m-am limitat la existen a unei singure rela ii many-to-many. Binen eles, nu este o baz de date care, n realitate, s satisfac toate nevoile de gestionare a datelor, dar , consider ca pentru a dovedi cuno tin ele acumulate n utilizarea MS Access 2007 , este un exemplu foarte bun.

ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE NICOLAE B LCESCU