Sunday, August 2, 2009

~Ahli-ahli Kumpulan~
-Finolla Lausok -Cornelius Patrick -Ane annie Hendrew -Asimov Dismond -Herianah Ambuna -Christoper Lim -Dennis Latok -Masni -Noor Adibah -Mercy Ujar

Posted by Finolla and The Gang at 7:28 PM 0 comments

Globalisasi dan Cabaran Pendidikan
Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripada yang asal. Jika dulu dunia ini seluas saujana mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak berlaku lagi. Malah pada hari ini kita telah dapat merasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologi maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi tetapi pengaruh globalissasi menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat. Kerajaan Malaysia memberi keutamaan kepada globalisasi ekonomi. Di samping itu, ia memberi perhatian besar kepada globalisasi maklumat dan ilmu dan globalisasi saintifik serta teknologi. Kesungguhan Kerajaan dalam menangani tiga jenis globalisasi ini jelas kelihatan pada berbagai-bagai bentuk wacana di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa seperti dialog, seminar, persidangan dan forum dan juga pada penubuhan berbagai-bagai jenis institusi dan projek. Koridor Raya Multimedia (MSC) adalah simbol harapan serta kemegahan Malaysia dalam menyahut panggilan globalisasi.

dia akan dipandu kepada langkah terdahulu dan ditunjukkan bahan rujukan yang berkaitan bagi memperbaiki kelemahan tersebut. Komputer merupakan salah satu alat komunikasi pada zaman globalisasi ini. kerohanian dan jasmani manusia. Merujuk kepada sistem pendidikan konvensional. Selain itu. Komputer boleh direkabentuk supaya ia dapat membantu pelajar secara individu dan secara berkumpulan. pendidikan jarak jauh dibolehkan dengan wujudnya rangkaian pendidikan yang lengkap. Sekolah merupakan tapak semaian penting bagi memupuk perpaduan negara dan menyemai semangat integrasi nasional. ialah aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. sistem pendidikan perlu membekalkan kemahiran interaksi asas pada awal persekolahan dan menggunakan teknologi maklumat pada masa yang sama. Ini adalah penting supaya pelajar tidak tercicir dan putus asa. Pendidikan. Trenda semasa semakin menampakkan masa depan pengajaran dengan cara jarak jauh tetapi ini tidak bermakna pendidikan konvensional perlu dihapuskan sama sekali. Dapat diberikan contoh pengertian daripada tokoh-tokoh falsafah iaitu Plato yang telah memberikan takrifan pendidikan sebagai suatu proses untu membentuk individu yang berakhlak mulia. kemahiran. terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Pelbagai langkah perlu diambil ke arah memperkasakansekolah kebangsaan supaya ianya menjadi sekolah pilihan semua kaum. mengikut pandangan umum. Contohnya cara persembahan menggunakan komputer amat berbeza dengan cara konvensional. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. Namun kita tidak harus bergantung sepenuhnya kepada komputer dan melahirkan golongan yang tidak mampu berinteraksi tanpa komputer. Pengajaran sedemikian biasanya tidak dijalankan di dalam kelas yang terdiri daripada ramai pelajar. Justeru itu. Kualiti . arahan program dapat memberi peluang terutamanya kepada golongan pelajar "lemah" untuk membaiki kelemahan dia. Justeru itu. Dengan itu. peningkatan prestasi pencapaian sekolah kebangsaan perlu dilakukan supaya menjadi sekolah pilihanrakyat.Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai. Sesetengah daripadanya perlu dikekalkan bagi membolehkan pelajar membelajari kemahiran tertentu yang tidak boleh diperolehi melalui teknologi maklumat. tambahan pula pelajar Asia yang kurang bertanya akan memburukkan lagi proses pembelajaran pelajar. pelajar akan diajar mengikut kadar dan tahap yang boleh diterima oleh mereka. langkah tersebut akan diteruskan asalkan pelajar dapat memberi jawapan yang sesuai dan boleh diterima. pelajar akan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam pembelajarannya. pelajar mempunyai kemahiran lebihan dan pilihan untuk menggunakan teknologi maklumat atau cara konvensional sesuai dengan keadaan tertentu. Namun sekiranya jawapan tersebut tidak memuaskan. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Seterusnya. Ini dapat dijalankan dengan menggunakan Arahan Program. Takrifan pendidikan juga amat penting supaya kita dapat memahami dengan lebih lanjut serta mendalam dengan tajuk yang ingin diselami. Beliau telah menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberikan latihan moral kewarganegaraan yang baik. Dalam arahan program ini. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Pengertian bagi pendidikan pula mempunyai perbezaan bagi setiap individu. kesemua pelajar terpaksa mengikuti sistem yang berlangsung tanpa mengambil kira samada mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut.

Kurikulum dan aktiviti kokurikulum di sekolah juga perlu dikaji semula untuk memastikan ia menyediakan asas kukuh dan bersesuaian dengan kehendak semasa. Institusi pengajian tinggi tempatan perlu diberi tanda aras mengikut piawaian antarabangsa. latihan dan pembelajaran kepada tenaga buruh pada setiap peringkat dan umur termasuk kemahiran penggunaan ICT. Langkah untuk mempertingkat kualiti pendidikan tertiari akan terus dilaksanakan. ³ Dalam konteks dunia global. Posted by Finolla and The Gang at 7:11 PM 0 comments CABARAN MASA DEPAN Cabaran Masa Depan . modal insan bermutu tinggi satu keperluan. serta menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam bidang latihan teknikal. Langkah seterusnya ialah dengan mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan institusi tertiari memenuhi kehendak majikan. menambah kursus lanjutan dalam bidang-bidang teknikal. Pembangunan modal insan dalam RMK-9 dirangka supaya bersifat holistik. kemudahan-kemudahan bagi tujuan pendidikan juga akan terus bertambah bagi tujuan pembelajaran.pengajaran dan pembelajaran di sekolah kebangsaan juga perlu ditingkatkan. Keupayaan dan keberkesanan sesuatu latihan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran perlu ditingkatkan dengan membanyakkan institusi latihan awam. Peluang pendidikan bagi kanak-kanak istimewa dan yang mengalami masalah pembelajaran juga perlu ditingkatkan. kita seharusnya didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan supaya kita semua tidak ketinggalan. Institusi pengajian tertiari juga hendaklah meneliti kursus-kursus yang ditawarkan sejajar dengan keperluan semasa Selain itu. Kepesatan arus globalisasi ini juga akan membuatkan pemikiran anak-anak generasi kita pada masa hadapan akan lebih jauh ke hadapan dengan bantuan pelbagai kemudahan yang di sediakan. kemudahan-kemudahan inilah yang akan membantu kita sebagai alat bantu mengajar yang boleh dipercayai.Merancang mata pelajaran futuristik untuk sumber manusia masa depan . jalinan kerjasama dengan institusi terkemuka di peringkat antarabangsa dan juga swasta perlu dilaksanakan agar misi ini berjaya menjelang 2020. beliau amat berharap agar negara kita akan mencapai hasrat dan aspirasi dan seterusnya menyertai barisan negara maju menjelang 2020. Bagi memperkukuh keupayaan penyelidikan di universiti tempatan. Melalui ungkapan beliau itu.Projek merekacipta sistem pengangkutan mesra alam . bukan lagi kemewahan. dengan mengadakan lebih banyak tempat untuk pembangunan kemahiran. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pernah berkata ketika membentang Rancangan Malaysia Kesembilan. Selain daripada itu. misi ini boleh dicapai.Cadangan menyelesaikan masalah . Maka. Perdana Menteri kita. Bersesuaian dengan dunia tanpa sempadan. menyeluruh dan bersepadu´. Pengambilan pelatih teknikal juga perlu ditambah lagi agar misi ini dapat direalisasikan.

IPT tempatan akan mengalami masalah kekurangan pelajar dan akhirnya membawa kepada penutupan IPT berkenaan. Walaupun secara umumnya globalisasi itu lebih memberi kesan kepada ekonomi dunia. Perkara ini jika tidak dibendung akan meluaskan jurang antara golongan bumiputera dengan golongan bukan bumiputera. . Hal ini berlaku kerana para pelajar mudah mendapat maklumat melalui internet. Han ini hanya sekitar 20 peratus sahaja bilangan pelajar bumiputera di IPTS berbanding ratusan ribu pelajar IPTS keseluruhannya. Amat dibimbangi jika hal ini berterusan dan tanpa kawalan. pendidikan di negara ini menjadi terbuka kepada dunia luar sama ada untuk belajar mahupun menubuhkan cawangan universiti asing di sini. Selain itu. Hal ini akan memberi kesan yang besar kepada IPT tempatan. kualiti pendidikan mungkin diabaikan. khususnya IPTS yang bersaiz kecil. pensyarah terdiri daripada mereka yang kurang terlatih dan kurang pengalaman. Hal seperti ini telahpun berlaku apabila graduan IPT luar negara menjadi pilihan utama majikan berbanding graduan IPT tempatan. Mereka akan membuka cawangannya di negara ini. bahasa Melayu akan menjadi bahasa kedua dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan usaha ke arah pembinaan bangsa Malaysia berdasarkan bahasa Melayu akan terbantut. Kesan globalisasi ini juga akan meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Demi mencapai keuntungan semata-mata. manakala yang miskin dinafikan peluang mereka. Selain itu. Dengan demikian juga.Kajian kes isu sosial di kawasan setempat . Maklumat yang disebarkan melalui internet sebahagian besarnya dalam bahasa Inggeris.Merancang projek kerjasama Posted by Finolla and The Gang at 7:08 PM 0 comments Kesan globalisasi terhadap bidang pendidikan di negara ini Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Sudah tentu peluang yang sebegini akan diambil oleh universiti luar. matlamat dan objektif asal pendidikan akan terkorban. sudah banyak IPTS yang telah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pada masa ini juga.Kajian punca dan cara mengatasi gejala gengsterisme di sekolah . pengkomersilan pendidikan seperti ini akan menafikan konsep pendemokrasian pendidikan. Ini bertentangan dengan dasar kerajaan yang ingin melahirkan masyarakat berilmu tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa.Kajian tentang cabaran sistem kekeluargaan masa depan .perumahan/kesesakan lalu lintas/ pengangkutan . Walaupun cara ini merupakan suatu persaingan yang sihat. Hanya pelajar yang mampu dari segi kewangan sahaja yang berpeluang melanjutkan pelajaran. Jika hal ini berlaku. namun institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan masih belum bersedia untuk menghadapi situasi ini. cawangan universiti luar akan terus menjadikan bahasa Inggeris sebagai wahana dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Natijah daripada dunia tanpa sempadan. kualiti ilmu yang diajar meragui dan lain-lain lagi.Merancang khemah pelarian atau perkhidmatan kecemasan bencana alam . Selain itu. kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang minimum. Ahli korporat pendidikan akan mengaut keuntungan melalui bidang pendidikan. Para pelajar tentu akan memilih universiti luar yang terkemuka demi pasaran kerja mereka. namun bidang lain seperti pendidikan tidak terkecuali. Globalisasi akan memesatkan pengkomersilan pendidikan itu sendiri. terutamanya yang terkemuka dan berprestij. Hal sebegini akan meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu walaupun sudah terbukti bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dalam semua bidang. terutamanya Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Masalah ini akan ketara apabila kelayakan masuk pelajar tidak diambil berat seperti dikenakan syarat yang longgar. hanya yang kaya sahaja akan dapat menikmati pendidikan tinggi.

Kita akan perhatikan bahawa hampir semua aspek kehidupan kita sedang menjalani proses globalisasi yang sebenarnya adalah untuk mengheret kita ke dalam suatu sistem hidup yang diseragamkan di seluruh dunia. akhirnya akan menjadi persepsi yang dianggap benar dan terus dilanjutkan serta kadangkala dipertahankan tanpa soal. semua pihak harus menyedari kesan globalisasi ini dan bersedia dengan langkah yang komprehensif. Kita kerap memperkatakan sesuatu yang sering tidak kita fahami tetapi akibat dari sogokan yang bertubi-tubi melalui pelbagai media ia sudahnya diterima. Kita sekarang sebenarnya sedang berada di suatu zaman di mana proses penyeragaman yang amat ketara sedang berlangsung.Kesan seterusnya yang akan timbul ialah penghayatan ilmu itu semakin terhakis. kita sudah hampir pasti mengatakan kepelbagaian adalah satu ketidaksempurnaan. kemahiran yang mereka miliki mungkin akan digunakan untuk tujuan negatif seperti melakukan pecah amanah. Tidak ada sektor pembangunan dan kemajuan sesebuah negara yang sepi dari sentuhan glabalisasi. Akibatnya. Sesungguhnya kekeliruan dalam pemikiran dan tanggapan terhadap erti kesejahteraan dan kemakmuran hidup telah membawa kepada krisis yang semakin kusut dan tragedi yang amat besar kepada kemanusiaan di waktu ini. menipu dan sebagainya. monopoli kekayaan di atas nama pertumbuhan ekonomi. Posted by Finolla and The Gang at 7:03 PM 0 comments CABARAN GLOBALISASI: KESANNYA KEPADA REMAJA DUNIA kini semakin rumit dan berserabut. Kita tidak boleh mengelak daripada menghadapi globalisasi kerana tanpanya kita akan terus ketinggalan. hedonisme di atas nama kebebasan individu peminggiran di atas nama urbanisasi dan penjajahan di atas nama pasaran bebas. Semua ini sedang dihidangkan kepada generasi pewaris. Di zaman ini tidak ada ungkapan dan laungan yang paling tertonjol dan didengari dan dianggap sebagai benar oleh hampir semua pemegang kuasa dan khalayak awam melainkan Globalisasi. Komplot dikelirukan di atas nama kebersamaan. Apakah yang lebih mengelirukan bagi generasi pewaris jika mereka dalam suatu keadaan sedang menyaksikan kehidupan manusia yang berada di dalam kekaburan dan kesamaran untuk menentukan destinasi hidup yang sebenar? Di suatu waktu golongan muda kita diperdengarkan mengenai slogan keadilan dan kebenaran tetapi di waktu yang lain mereka menyaksikan perbuatan yang zalim dan pemalsuan di atas nama keadilan dan kebenaran itu sendiri. Akibat dari apa yang dikatakan globalisasi. Sejauh mana dan ke mana arah sebenarnya globalisasi akan membawa kita hampir tidak dapat diteliti dengan waras dan saksama oleh pelbagai pemikir dan perancang. dominasi budaya di atas nama liberalisasi. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak disentuh oleh proses globalisasi. Namun begitu kita tidak pula nampaknya mengambil sikap yang kritikal terhadap proses ini. Mereka belajar hanya untuk tujuan peperiksaan atau demi memenuhi tugasan yang diberikan sahaja. Ini akan melahirkan generasi yang cerdik pandai tanpa diimbangi dengan penghayatan ilmu itu sendiri. penindasan golongan lemah di atas nama demokrasi. Kesimpulannya. Dalam jangka masa panjang yang palsu jika diulangi dan diperkukuhkan dengan kenyataan yang tidak disanggah. Oleh itu. Oleh yang demikian kita semakin akur mengatakan bahawa globalisasi adalah suatu konsep yang benar dan tepat walaupun natijahnya jelas membawa banyak kesan negatif daripada positif. Hal ini demikian kerana para pelajar hanya belajar ilmu sahaja tanpa menghayati ilmu itu sendiri. Jika ada dua perkataan yang dapat menggambarkan situasi yang kini sedang berkembang dalam dunia dewasa ini adalah "kekeliruann dan "kepalsuan". . Ramai yang sudah hampir yakin dengan penuh taqlid bahawa fenomena globalisasi adalah suatu realiti yang perlu diakui. kita perlu bersedia untuk mengatasi sebarang cabaran yang wujud daripada fenomena globalisasi ini.

Laungan keadilan dan kesaksamaan universal yang cuba dikaitkan dengan proses globalisasi hanya merupakan suatu pemalsuan dan penyembunyian hakikat sebenar. kedaulatan sesebuah negara bangsa tidak perlu diwujudkan lagi kerana mereka terus beranggapan bahawa apa yang dipanggil "dunia tanpa sempadan" adalah kemuncak kemajuan. Apa yang disogokkan melalui globalisasi ialah segalagalanya perlu disamaratakan. tidak menjadi persoalan penting. Globalisasi pada hakikatnya tidak lebih daripada maksud dominasi. kenapakah realiti globalisasi yang sedang berjalan kini tidak menunjukkan tanda tersebut melainkan semakin ketara fenomena dunia yang bersifat unipolar sedang dikuasai oleh hanya satu blok kuasa iaitu blok barat sahaja. Dengan lain perkataan ia bermakna seluruh pandangan hidup dan nilai hidup hendaklah diseragamkan tidak kira dari mana asas nilainya yang dibentuk.Dalam keghairahan untuk diglobalkan. Keghairahan pemikir-pemikir dan ahli-ahli akademik untuk menerima globalisasi kini diperkukuhkan oleh badan-badan antarabangsa di atas pelbagai nama yang amat mengkagumkan. Globalisasi dilihat sebagai suatu faham bahawa di dalam kehidupan ini tidak wajar lagi diiktiraf tanggapan nilai murni dan mulia secara objektif. Apa yang diutamakan adalah semua pihak perlu menyertai dan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih global. kita semakin terputus dari budaya dan akar sejarah kita sendiri. Kita menjadi semakin terhimpit apabila negara dankebanyakan pemimpin sudah membuat komitmen untuk menyertai proses globalisasi ini. Dengan demikian mereka berasa puas untuk menjadi alat dan hamba kepada pelbagai institusi global yang mengeksploitasi seluruh kepakaran dan keahlian mereka bagi membuka dan merungkai segala halangan yang menyebabkan sesebuah negara tidak memperakui globalisasi sebagai satu kemestian. Apakah makna. Akibat dari "nilai-nilai global" yang dibentuk serta didalangi dan didukungi oleh faham dan pandangan hidup barat. Tidaklah menghairankan kalau penganut-penganut globalisme ini akhirnya akan mengatakan. Lantaran globalisasi mempunyai Jentera penjananya sendiri iaitu badan-badan konglomerat dunia yang sekali lagi berpaksi dan berpusat di barat maka kepentingan globalisasi pada hakikatnya tidak lain daripada kepentingan barat jua. Semakin ramai penganalisis dunia kini telah memperakui globalisasi sebagai satu kenyataan yang diterima dan perlu dijadikan premis yang benar dan tidak boleh dipersoalkan lagi. maka kehidupan yang dilandaskan oleh nilai-nilai mutlak berdasarkan pegangan agama tidak lagi dapat diterima. Ini diterjemahkan dalam pelbagai dimensi hidup dari sekecil-kecil perilaku seperti berpakaian sehinggalah ke sebesar-besar agenda di peringkat perhubungan antarabangsa. ke arah manakah tujuan dan apakah implikasinya. Demikianlah mendalamnya pemikiran globalisasi yang dijiwai oleh perancang-perancang pembangunan di seluruh dunia sehingga tidak wujud lagi rasa curiga terhadap kesan prosesnya yang dijana dan dicanangkan oleh kuasa-kuasa barat. Jika benarlah global itu bermakna lebih menyeluruh dan mengambilkira semua aspek dan kepentingan setiap warga dunia. Kita sering tenggelam dan lemas dalam kejahilan yang amat ketara. Tanpa segan silu lagi mereka mengatakan bahawa fenomena wujudnya "rakyat global" adalah suatu bentuk idealisme yang perlu diterima oleh semua negara. Yang semakin . Hampir jelas globalisasi sebagai suatu istilah baru kepada gerakan yang lama tidak lagi dapat difahami apatah lagi dianalisa dengan kritikal. Murni Itulah hakikat globalisasi sebenarnya di mana ia adalah suatu proses penyeragaman dan penyamarataan "semua untuk satu dan satu untuk semua". Suatu tanggapan yang tidak disedari sedang menjadi asas pemikiran kita masa kini ialah semua sejarah bangsa mahupun negara tidak lagi bermakna melainkan proses globalisasi adalah satu-satunya fenomena yang harus membentuk seluruh tamadun hidup semasa.

Dalam keghairahan untuk mengejari gaya hidup global yang ditandai oleh pelbagai ciri kehidupan barat. Golongan muda seharusnya berani untuk menyanggah arus globalisasi bagi memastikan jati diri kita yang sebenar tidak akan digadai. Dari globalisasi kepada dominasi. Hanya golongan muda yang mempunyai keberanian dan keyakinan diri bahawa sementara kita ingin berinteraksi dengan dunia luar kita tetap akan terus yakin dan tegas dalam mempertahankan kejatian diri kita. anak-anak muda kita secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah untuk meniru secara bulat budaya hidup barat. Melalui pelbagai saluran. Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena di atas boleh disaksikan dengan insiden-insiden dan trend berikut: Pakaian jenama barat. Tanpa . Makanan segera keluaran barat. Media barat yang semakin membanjiri masyarakat muda. sebenarnya kita sudah agak lewat untuk membuat suatu penilaian kritikal bagi mempersiapkan golongan tersebut menghadapi fenomena ini. Kita tidak mempunyai pilihan melainkan untuk meneliti secara kritikal dari implikasi globalisasi yang semakin rancak dan tidak terkawal.jelas ialah bukan konsep menyeluruh itu yang sebenarnya ditekankan tetapi sebaliknya konsep "semua untuk satu" jualah yang kini menjadi agenda barat. golongan muda semakin terdedah kepada kehidupan dan nilai keperibadian yang terputus dan terpisah jauh dari budaya hidup timur. badan korporat dan konglomerat teknologi. Cabaran Satu-satunya cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan di agenda paling atas adalah cabaran ke atas aspek sosial budaya. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi sosio budaya. Rekreasi yang meniru ala barat. Cabaran ini adalah suatu persoalan yang sangat kritikal kerana sesudah terlerainya benteng sosio budaya sesuatu kelompok masyarakat belia dapat disempurnakan maka segala usaha untuk menerobos bidang ² bidang yang lain akan menjadi lebih mudah. Produk rokok yang menajakan budaya hidup barat. y y y y y y y y y Demikianlah antara fenomena globalisasi yang kini sedang mencabar seluruh jati diri golongan muda. bangsa dan agamanya sendiri. Dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara-acara ala barat. Hiburan yang menonjolkan budaya barat. Apabila kita ingin menyinggung persoalan cabaran dan kesan globalisasi ke atas golongan remaja. Malah kesan globalisasi sudah terlalu awal lagi berada dalam kawalan kuasa besar dalam pelbagai bentuk seperti badan ekonomi. golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. Minuman global yang ditaja oleh barat. Sesungguhnya tidaklah mengejutkan apabila sistem sosio budaya masyarakat muda kini sudah dirungkai sehingga segala nilai tradisi kita kini sedang melalui proses penghakisan yang amat ketara. Adalah terlalu ketara untuk menafikan mengenai wujudnya keadaan di mana anak-anak muda semakin menunjukkan tanda tercabut dari akar budaya. Kita dapat saksikan globalisasi budaya ini dalam pelbagai bentuk kehidupan golongan belia.

Mengenai bidang pendidikan pula.kesedaran ini globalisasi akan menenggelam dan melemaskan golongan muda dengan nilai dan pegangan hidup yang sangat mengelirukan dan palsu. kemiskinan antara lain disebabkan ketiadaan peluang pekerjaan. Mengulas cabaran hubungan umat Islam dengan dunia lain pula. ³Usaha membasmi kemiskinan merupakan isu utama yang cuba ditangani oleh pemerintah di negara Islam kerana ia juga menyebabkan ketidakseimbangan piramid penduduk. politik. menu ru t beliau. Beliau turut membangkitkan isu birokrasi dalam mendapatkan kelulusan dan lesen untuk mengendalikan kilang pakaian. Negara Islam jelas beliau. hubungan umat Islam dengan dunia lain dan pentadbiran moden. ialah kemiskinan. kemiskinan paling teruk ialah kemiskinan minda. ³Bagaimanapun.´ katanya. ia berkait rapat dengan soal demokrasi dan masih terdapat kesukaran untuk melaksanakannya di kebanyakan negara Islam terutama di kalangan negara Arab. usaha untuk membasmi kemiskinan dunia Islam menuntut tiga tindakan iaitu daripada masyarakat.´ katanya. Bagaimanapun katanya. beliau berpendapat. Dalam politik pula. usaha tersebut perlu mendapat sokongan kuat dan kerjasama daripada sektor swasta sama ada dari segi pelaburan atau pertukaran bahan makanan. akan terus tercicir daripada arus pembangunan perdana masa kini jika mereka terus gagal menyelesaikan cabaran kedua tersebut. . pertambahan bilangan penduduk dan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar. Sementara cabaran pentadbiran moden pula katanya. tetapi masih banyak yang ketinggalan. pihak kerajaan dan kerjasama antara negara Islam itu sendiri. komunikasi dan penyelidikan saintifik serta penjana kemajuan. Lima cabaran itu menurut beliau. beliau berkata. Sheikh Al-Mohamad berkata. ia juga berkait rapat dengan soal integriti dan rasuah yang perlu dijauhi oleh pemerintah bagi memastikan kesinambungan serta kelangsungan pembangunan negara dan rakyat. pendidikan. ada sesetengah negara Islam maju dalam bidang pendidikan. Mengulas lanjut perkara itu. tetapi sering diabaikan walaupun negara Islam tidak miskin sumber. kerana pendidikan merupakan `aset¶ kepada kemajuan teknologi. sedangkan perkara tersebut telah pun dimansuhkan di kebanyakan negara bukan Islam. ada hubungkait dengan pemulihan semula modal insan. Sheikh Al-Mohamad Al-Ahmad Al Sabah menggariskan lima cabaran yang perlu dihadapi oleh negara Islam dalam era globalisasi. Katanya. bidang yang penting untuk pembangunan modal insan. hari ini. ia melibatkan cabaran untuk membuat pelaburan termasuk dalam bidang latihan dan penyelidikan saintifik. Sheikh Al-Mohamad berkata. latihan dan penyelidikan saintifik. Cabaran yang kita hadapi ialah bagaimana untuk melaksanakan demokrasi itu. Posted by Finolla and The Gang at 7:02 PM 0 comments Lima cabaran era globalisasi Lima cabaran era globalisasi KUALA LUMPUR 28 Mei ± Perdana Menteri Kuwait. ³Selain itu.´ katanya ketika berucap pada Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) Ketiga di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) di sini. dunia sekarang semakin menjadi kecil dan pertukaran idea serta dialog perlu diwujudkan memandangkan umat Islam sering dikaitkan dengan keganasan dan diskriminasi ekoran tragedi 11 September 2001.