ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

DENUMIREA SOCIETĂŢII
__________________________________________________

ÎN CAZ DE URGENŢĂ
TELEFONAŢI LA

ADRESĂ SEDIU ________________________________________________________
TELEFON ____________, FAX _____________, EMAIL ________________________

SALVARE

POMPIERI

POLIŢIE

SE ANUNŢĂ PERSONAL ____________________, TEL._______________________
CONDUCE EVACUAREA ____________________, TEL.__________________________
VERIFICĂ EVACUAŢII _______________________, TEL._______________________
ORDINE EVACUARE ____________________________________________________
NR. ETAJE SUPRATERANE _______ NR. DE PERSOANE DIN CLĂDIRE __________
NR. ETAJE SUBTERANE ___________

GAZ
APĂ
ELECTRICITATE

ISU
CANALIZARE
ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

BUNURI EXISTENTE ÎN CLĂDIRE
TIP ______________________________ CANTITATE __________________________
TIP ______________________________ CANTITATE __________________________

PLAN DE EVACUARE – SCHIŢĂ DE INTERVENŢIE

1.
2.
3.
4.

ECHIPA DE INTERVENŢIE

APROBAT

______________________TEL._____________
______________________TEL._____________
______________________TEL._____________
______________________TEL._____________

____________________
____________________

MĂSURI DE EVACUARE A SUBSTANŢELOR
PERICULOASE
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
LISTĂ SUBSTANŢE PERICULOASE
_________________________________________
___________________________________

FUNCŢIA
____________________

ÎNTOCMIT DE
___________________
___________________
CADRU TEHNIC PSI

ÎN CAZ DE INCEDIU
PĂSTRAŢIVĂ CALMUL
ALERTAŢI PERSOANELE
DIN JUR

ÎNCHIDEŢI SAU ÎNTRERUPEŢI
UTILITĂŢILE APĂ, GAZ,
CURENT ELECTRIC

ANUNŢAŢI INCENDIU
LA POMPIERI

ÎN FUM ŞI CĂLDURĂ
RESPIRAŢI CÂT MAI
APROAPE DE SOL

ATACAŢI FOCUL CU
STINGĂTOARELE

FOLOSIŢI HIDRANTUL DE
INCENDIU

PREVENIRE
NU ÎNGREUNAŢI ACCESUL
LA MIJLOACELE DE
INTERVENŢIE

NU FUMAŢI ACOLO
UNDE ESTE INTERZIS

NU UTILIZAŢI FOCUL
DESCHIS ÎN LOCURI CU
PERICOL DE INCEDIU

NU FOLOSIŢI CONSUMATORI
ELECTRICI CU DEFECŢIUNI

EVACUARE

LEGENDĂ
Stingător portativ

Tablou electric

Hidrant

Sens de evacuare

URMAŢI INDICATOARELE
DE EVACUARE ŞI
INSTRUCŢIUNILE

EVACUAŢI PERSOANELE
ACCIDENTATE

SĂ VĂ ÎNDREPTAŢI SPRE
LOCUL DE ADUNARE

NU UTILIZAŢI LIFTUL

Punct de prim ajutor

powered by

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful