RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAJUK : PENGENALAN JENIS HAIWAN TARIKH : 25 MAC 2011 MASA : 8.40 pagi - 9.40 pagi TAHUN : TAHUN 4 HASIL PEMBELAJARAN : Untuk mengajar murid-murid membaca disamping kemahiran-kemahiran yang lain seperti menulis dan menyanyi. Objektif : 1. Murid dapat mengenal jenis-jenis haiwan 2. Murid dapat membaca petikan dengan intonasi dan jeda dengan betul

BBM/BBB : 1. Kad manila yang mempunyai petikan 2. Kertas edaran latihan 3. Petikan lagu yang mempunyai lagu yang senang dinyanyikan oleh murid-murid

JUMLAH PELAJAR : 36 ORANG

Langkah/masa Set induksi (10minit)

Isi pelajaran - Mengenal bunyi haiwan

Aktiviti P&P Guru : menunjukkan gambar haiwan Murid :soal jawab tentang haiwan yang ditunjukkan

Catatan

Langkah 1(10 minit)

- kaedah membaca nama haiwan

-

Guru menunjukkan petikan (abm-kad manila) dihadapan

-

Murid membaca dengan senyap

-

Kemudian guru membaca dengan kuat dan murid mengikut apa yang guru baca

Langkah 2 ( 20minit)

- Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam pembacaan

-

Guru meminta seorang atau dua orang membaca untuk mengetahui adakah betul cara murid itu membaca

-

Guru meminta murid mencari haiwan dan jenisnya yang terdapat dalam teks

Langkah 3 (20 minit)

- mengenalpasti haiwan dan jenisnya

-

Murid menulis atau mengelaskan haiwan yang didapati didalam teks mengikut klafifikasi yang disediakan seperti

haiwan udara, darat, air dan sebagainya. Murid-murid membuat ayat menggunaka n haiwan yang didapat dalam teks

Langkah 4 (10 minit)

- kaedah pengayaan iaitu menyanyi

-

Hiburan ± guru menyediakan satu teks lagu yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran iaitu lagu yang berkaitan dengan haiwan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful