Ajánljuk ez a könyvet minden utazónak, aki hazafelé tart, aki saját, igazi útján jár.

A szeretet az univerzum arca és teste. Ez az univerzum összetartó, ötvöző anyaga, az anyag, amiből mindnyájan vagyunk. A szeretet és egészség és az Egyetemes Istenséggel kapcsolatban-lét élménye. Minden szenvedést az elkülönültség illúziója okoz, ami félelmet és ön-gyűlöletet teremt, s így nyilvánvalóan betegséghez vezet. Mi vagyunk saját sorsunk kovácsai. Sokkal többre vagyunk képesek, mint gondoltuk, beleértve önmagunk meggyógyítását, akár „halálos" betegségből is. Az egyetlen valóban „halálos" betegség-egyszerűen élni, embernek lenni. És embernek lenni-egyáltalán nem a „vég", mivel a halál csupán átlépés a lét másik szintjére. Arra szeretném Önt bátorítani, hogy lépjen ki élete „normál" kötelékéből és kezdje el másként látni önmagát. Arra akarom biztatni, hogy életét az idő tűhegyén élje, engedje meg magának, hogy minden percben újjászülessen. Arra akarom biztatni, hogy életélményét könnyedén öntse formába.

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Az energia bolygóján élünk 1. fejezet Hogyan használjuk ezt a könyvet? 2. fejezet Jegyzet a képzésről és az útmutatás kialakulása Az Emberi Aura Bevezető: A személyes élmény 3. fejezet Párhuzamok: Hogyan látjuk magunkat és a valóságot A nyugati tudományos nézetek 4. fejezet Az Emberi Energiamező tudományos kutatásának története 5. fejezet Az Egyetemes Energiamező 6. fejezet Az Emberi Energiamező vagy az Emberi Aura Pszichodinamika és az Emberi Energiamező Bevezető: A terápiás élmény 7. fejezet Az emberi növekedés és az aurában zajló fejlődés 8. fejezet A hét fő csakra pszichológiai funkciója 9 . fejezet A csakrák vagy energiaközpontok diagnosztikája 10. fejezet Az aura megfigyelése a kezelések során 11. fejezet Energiablokkok és védelmi rendszerek az aurában 12. fejezet A főbb karakterstuktúrák aura- és csakraformái A gyógyító érzékelését segítő eszközök Bevezető: A betegség oka 13. fejezet A valóság 14. fejezet Az energiablokktól a testi megbetegedésig 15. fejezet A gyógyítás folyamata 16. fejezet Közvetlen információszerzés 17. fejezet A belső látás 18. fejezet A kifinomult auditív érzékelés és kapcsolat a spirituális tanítókkal 19. fejezet Heyoan metaforája a valóságról Spirituális gyógyítás Bevezető: Az energiamezőnk a gyógyító eszközünk 20. fejezet Felkészülés a gyógyításra 21. fejezet Gyógyítás minden szinten 22. fejezet Gyógyítás színekkel és hangokkal 23. fejezet A földidőn kívüli időben történt sérülések gyógyítása Öngyógyítás és a spirituális gyógyító Bevezető: Átalakulás és saját felelősség 24. fejezet Az új orvostudomány arculata: gyógyító lesz a páciensből 25. fejezet Egészség: esély arra, hogy visszataláljunk valódi önmagunkhoz 26. fejezet A gyógyító fejlődése 13 15 17 21 23 25 31 37 41 55 57 59 67 75 83 93 99 119 121 123 127 135 141 145 155 163 169 171 173 185 219 225 233 235 237 245 251

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

l.

fejezet

HOGYAN

HASZNÁLJUK

EZT A KÖNYVET? Ez a mű elsősorban azok számára íródott, akik szeretnék megérteni, mélyebben felfedezni önmagukat és a kézrátétel művészetét. A könyv az emberi aura, és annak testi, valamint pszichológiai gyógyítással való kapcsolatának mélyreható elemzését nyújtja. Egészségügyben dolgozó szakembereknek, papi személyeknek és mindazoknak ajánljuk, akik teljesebb testi-lelki és spirituális egészségre törekednek. Ha azért érdekli Önt ez a könyv, mert ön-gyógyító módszereket szeretne tanulni, jó úton jár. E könyv tanulsága szerint az öngyógyítás ön-átalakítást jelent. Bármely betegség, akár lelki, akár testi baj, olyan ön-vizsgáló, ön-felfedező útra vezérli Önt, melynek eredményeképpen élete gyökeresen megváltozik. E könyv kézikönyvként szolgál ehhez az utazáshoz, mind az öngyógyításban, mind mások gyógyításában. Az egészségügy bármely tudományterületén dolgozó hivatásos gyógyító számára éveken át használható kézikönyv. A gyógyítást tanulónak tankönyv, amelyet a kurzusok során egy tapasztalt gyógyító mellett, vagy annak felügyeletével, segítségével használhat. Minden fejezet végén kérdések találhatók. Azt javaslom, hogy a gyógyítást tanuló anélkül, hogy a fejezet szövegébe visszalapozna, válaszolja meg ezeket. A szöveg tanulmányozása közben, kérem, végezze el a benne szereplő gyakorlatokat. E gyakorlatok nem csupán a gyógyító- és vizsgálóeljárásokat célozzák, hanem az öngyógyítást és az önfegyelmet is. A gyakorlatok életünk kiegyensúlyozására és elménk elcsendesítésére összpontosítanak annak érdekében, hogy észleléseink köre kitágulhasson. Ez a könyv nem helyettesíti a gyógyító tanfolyamatokat. A gyógyítókurzusok során, vagy a kurzusokra való előzetes felkészülésben ajánlatos használni. Ne becsüljék le azt a munkát, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy gyakorlattá váljunk az energiamezők érzékelésében, és megtanuljunk velük dolgozni. Szükségünk lesz a kézrátétel élményére, és arra, hogy ezt az élményt egy képzett gyógyító tanító megerősítse. Az Emberi Energiamező (EEM) észlelése nem csupán tanulmányokat, de belső növekedést is igényel. Érzékenységünket növelő belső változásokra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk tanulni különbséget tenni a belső zaj és a belülről érkező finom információ között, ami csupán az elme elcsendesítése után fogható fel. Másrészt, ha már vannak a „normál" érzékelési tanulmányon kívül eső kezdeti tapasztalataink, e könyvet a tapasztalatok megerősítéseként is használhatjuk. Bár minden ember élménye egyedi, vannak olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az észlelési kör kitágítása, a „csatornák kinyitása" során. E megerősítések azt szolgálják, hogy bátorítsanak minket utunkon. Nem, nem fogunk megbolondulni. Mások is hallanak „sehonnan" érkező hangokat, és látnak ott nem lévő fényeket. Ez mind része azon csodálatos változások kezdetének, melyek talán szokatlanul, de a legtermészetesebb módon mennek végbe életünkben. Bőséges tapasztalatunk van arról, hogy manapság igen sok ember terjeszti ki szokásos 5 érzékét szuperszenzoros (érzékelésen túli) szintekre. A legtöbb embernek vannak Fokozott Érzékenységű Észleletéi anélkül, hogy ezt tudatosítanák magukban. Nagyon sokan képesek ezeket az észleléseket jelentős mértékben finomítani, ha rászánják magukat, és erről szóló tanulmányokat folytatnak. Lehetséges, hogy már zajlik a tudat átalakulása, és mind több ember fejleszt ki olyan szintet, amelyen az információfelvétel más, esetleg magasabb frekvencián zajlik. Én is így tettem. Ön is képes erre. Bennem ez a fejlődés egy lassú, organikus folyamatként ment végbe, amely új világokba vezetett, és szinte teljesen megváltoztatta személyes valóságomat. Hiszem, hogy az FÉÉ kifejlesztésének folyamata az emberi faj természetes evolúciós lépése, amely a fejlődés következő szakaszába visz el bennünkét, oda, ahol újonnan megszerzett képességeink miatt mélyen becsületesnek kell lennünk. Érzéseink és magánszféránk többé nem marad rejtve mások előtt. Most is automatikusan közöljük őket energiamezőnkön keresztül. Ha mindenki megtanulja érzékelni ezt az információt, sokkal tisztábban fogjuk érteni egymást, mint most. Például: Ön esetleg már most is képes felismerni, ha valaki nagyon dühös. Ez könnyű. Az FÉÉ segítségével képessé válunk arra, hogy lássuk a dühös személyt körülvevő vörös ködöt. A mélyebb szinteken zajló folyamatok megértése érdekében lehetséges a harag okára fókuszálni, nemcsak a jelenben fennálló okra, de arra is, hogyan kapcsolódik ez a gyermekkori élményekhez, és a kliens szüleihez való viszonyához. A vörös köd mögött megjelenik majd egy vastag, szürke, folyadékszerű anyag, mely súlyos szomorúságot hordoz. A szürke köd lényegére fókuszálva esetleg képesek leszünk meglátni azt a gyermekkori jelenetet, mely e mélyen gyökerező fájdalom oka. Azt is látni fogjuk, miképpen károsítja a harag a fizikai testet. Látni fogjuk, hogy van olyan ember, aki rendszerint haraggal reagál bizonyos helyzetekben, pedig közelebb vinne a sírás a helyzet megoldásához. Az FÉÉ használatával képessé válunk rá, hogy megtaláljuk azokat a szavakat, amelyek segítenek lehiggadni, és kapcsolatot találni mélyebb valóságunkkal. Más esetben azonban úgy láthatjuk, hogy épp a harag kifejezése az, amitől könnyebb lesz elviselni egy bizonyos helyzetet. Ha egyszer megéltük ezt az élményt, többé már semmi sem a régi. Életünk soha nem remélt módon kezd megváltozni. Megértjük az ok és okozati összefüggést, látjuk, ahogy gondolataink hatnak energiamezőinkre. Ezek viszont testünket és egészségünket alakítják. Látjuk, hogy energiamezőnkön keresztül mi magunk alkotjuk meg saját valóságélményünket. Ez kulcs lehet ahhoz, hogy ráébredjünk, hogyan befolyásolhatjuk saját valóságunk megteremtését, és hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a valóságot, ha a változtatás mellett döntünk. Utakat találunk legbensőbb lényünkhöz, a mindannyiunkban rejlő Isteni Szikrához. Miközben az FÉÉ világán át elvezetem Önt az Emberi Energiamező világába, arra bátorítom, hogy az út során változtassa meg önmagáról alkotott képét. Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, és elősegíthetjük azok beteljesülését, amelyeket szeretünk 15

személyes keresést. észlelési. Nem könnyű út. a pszichoterápia. kitartó munkát és őszinteséget igényel. de kétségkívül megéri a faradságot. . és ennek életünkben elfoglalt helyével foglalkozik. E könyv segíteni fog. érzékelési képességeink fejlesztése ugyanúgy témája a könyvnek. Az első rész az aurával. Engedjük meg magunknak. hogyan képes megváltoztatni valóságunk arculatát a jelenségek ismerete. Ez a fajta tudás mindannyiunkat elvezethet egy jobb világba. de a belső világunk és a minket körülvevő világegyetem közötti kapcsolathoz is. mint a spirituális gyógyítás széles témaköre. megőrzéséhez nyújt új mintákat. A könyv mindegyik fejezete az Emberi Energiamező és az Egyetemes Energiamező egy-egy területéről szól. ahol a megértés következtében az ellenségnek tartott emberek barátokká válnak. hogy a Világmindenségbe nyújtózó gyertya lángja legyünk. Ez sok bátorságot. Biztosítsunk magunknak rendszeresen időt arra.életünkben. hogy ezt az új kapcsolatot megtapasztaljuk. a mély megértésből született szeretet világába. Történeti. Mi köze ennek a misztikusok által oly régóta leírt jelenségnek hozzánk? Hol illik bele a mi életünkbe? Hogyan használhatjuk mindennapjaink során? Kliensek döbbentettek rá. A pszichodinamika. Nem csupán egészségünk fenntartásához. hogy felismerjük ezt az utat. tudományos és gyakorlati tudományos nézőszempontból is olvashatunk itt az Emberi Energiamező jelenségeiről.

áramlunk. akár a tenger. mintha az édesség. felvetve így egy új születésszabályozási módszer lehetőségét. meg akarjuk tapasztalni. akkor a mérési adatok alapján meg tudják mondani. Ön ugyanígy képes erre. ami a testet átható és azt körülvevő energiamező megfigyelhető és mérhető összetevőiből áll. hanem . Régi. Ezek nem engedik. A látnok képes ezt látni. hogy a SQUID több információt nyújt az agyműködésről. Néha.Bevezető A SZEMÉLYES ÉLMÉNY Ahogy megengedjük magunknak érzékenységünk. A New York Egyetemen dolgozó ár. „rossz rezgések". Támadhat olyan érzésünk. „ott óriási. mely mintha átölelne. konkrét tárgyakból álló világunkat körülveszi és áthatja a tengerhez hasonlóan változó és dinamikusan hullámzó. menynyire egészséges a magból kifejlődő növény. Elkezdünk hallgatni intuíciónkra. A szilárd. mint a normál EEG. hogy észrevegyük: mi is az Egyetemes Törvénynek vagyunk alávetve. mint pl. Dr. Ez a műszer még csak nem is ér a testhez. „Tudunk". Meg érezzük. szeretet vesz körül. és megtörténik. sejtünk dolgokat. mintha valaki sűrű. statikus formák világából a dinamikus energiamezők világa felé haladunk. Olyan kifejezések alakítják mindennapi nyelvhasználatunkat. A tudósok pedig mérni tanulják ezeket a finom változásokat. hogy a testünkhöz kapcsolódó energiamezőket érzékeljék. A „hazugságvizsgáló készülék" a bőr elektromos ellenállását méri. Magunk is. 23 . Néha úgy érezzük. kiderül. amikor vitatkozunk. hogy lássuk. akkor ez valóságosan is így történik. ha valaki ránk bámul. A tudósok már képesek az emberi testet körülvevő mágneses mezők mérésére egy érzékeny műszer. Hogyan tudunk bánni ezzel az információval emberi lényekként? Alkalmazkodunk hozzá. nagyszerű energia volt". Úgy érezzük. hogy a békatojás energiamezejének méréséből megállapítható a béka idegrendszerének későbbi. amelyeket a modern tudósok a dinamikus energiame- zők kutatásával kapcsolatban felfedeztek. Intuíciónk követése és érzékeink fejlesztése segít abban. a sebet okozó nyílvessző valóban látható az aurában a látnoki képességekkel rendelkező személy számára.energiamezőkből áll. Mi is folyamatos változásban vagyunk. Az energiamezőben mindezeknek az élményeknek megvan a valóságos megtestesülésük. ki az. meglehetősen másként kezdjük látni az egész világot. hogy Fokozott Érzékenységű Észlelésünk kimunkálása során fontolóra vegyük azokat a jelenségeket. amit ők életmezőnek neveztek. A modern tudomány arról beszél. Egy másik ilyen mérés eltalálta a női ovuláció idejét. Úgy találták. és frekvenciájukat mérni tudják. de nem mindig tudjuk megmondani. mintha valamit kihúznánk napfonatunkból. A szívből érkező elektromos áramot az elektrokardiogram (EKG) mutatja. Burn és ár. hogy eltávolítsuk elménkből a bennünket gátló blokkokat. Ha létezik ilyen valóság. apadunk és áradunk. vagy mintha „döfködnének" vagy gyomorszájon vágnának. a SQUID (Super Conducting Quantum Interference Device) segítségével.mint minden más . Egyszer csak azt vesszük észre. Samud Williamson azt állítja. Ha úgy érzi. szilárd. az egészség. az agyi elektromos áramokat az elektroenkefalogram (EEG). Northrop. a Yale-egyetem munkatársai már 1939-ben arra a felfedezésre jutottak. hogy az emberi szervezet nem csupán egy molekulákból felépülő fizikai struktúra. mintha valamit kihúznának a napfonatából. amikor a testet körülvevő mágneses teret méri. Ahogy az orvoslás mind többet támaszkodik a testből érkező impulzusokat mérő kifinomult műszerekre. Amikor valakit a szerelmese „megsebez". érzékeink fejlődését. hogy újszerű élményeink közlésére újfajta nyelvet használunk. Éveken át folytatott megfigyeléseim során láttam ezeknek az élményeknek a megfelelőit az emberi aurában. barátunknak szüksége van valamire. úgy véljük. hogy valóban erre volt szüksége. Műszereket fejlesztenek ki. de magának az életnek a fogalma is lassan újrafogalmazódik. s amikor feléfordulunk. ha követi az intuíciót és fejleszti érzékeit. a betegség. és felnézünk. honnan tudjuk. S ez hozzájárul ahhoz. hogy valami történni fog. hogy teljesítsük kívánságát. ragacsos melasszal öntene le bennünket. tojáson belüli elhelyezkedése. hogy ha megmérik egy növénymag energiamezejét. sugárzó energia képlékeny világa. Egyre több figyelmet fordítunk az élményeink korábban periferikusnak tűnő részleteire. Észrevesszük. az áldás tengerében és a fény tengerében fürödnénk.

az károsítóan hat az organizmus egészségére. szabad protonokból és szabad elektronokból áll. mely ionokból. folyékony. Ha ebben az egyensúlyban éles változás következik be. Ahogy a newtoni fizika átadta helyét a relativitáselméletnek. melynek alakja a test és a központi idegrendszer alakjával megegyező. Magunk is sugárzó. halmazállapota. Csupán arról van szó. Vikoro Injusin 1950 óta folytat az Emberi Energiamezővel kapcsolatos kiterjedt kutatásokat a kazah egyetemen. légnemű és plazma). A szervezetről leszakadt. hogy a bioplazmán belül a pozitív és negatív részecskék egyensúlyban vannak. rezgő bioplazmává váltunk. így tehát olyan világba sodródtunk. amelyben életenergia-mezők. Úgy tűnik. elektronméretű részecskéket is. s ez az egyensúly viszonylag stabil. Egy másik tudós. hogy mindez nem új. mely megfigyelései szerint a kliens élettani és lelki változásai nyomán változtatja alakját és erejét. . felhőt alkotó bioplazma részecskéinek mozgása mérhető. Dr. dr. hogy a bioplazmikus részecskék a sejtek kémiai folya- matai segítségével folyamatosan megújulnak. Felvetette egy. és állandó mozgásban vannak. Elképzelése szerint e gondolati mező torzulása okozta a pszichoszomatikus tüneteket. Injusin kutatási eredményei szerint a bioplazma normális stabilitása mellett az energia jelentős része kisugárzik a környezetbe. Közvetlen Áram Ellenőrző Rendszernek (Direct Current Control System) nevezte el ezt a mezőt. E kísérletek eredményei alapján feltételezi egy „bioplazmikus" energiamező létezését. hogy a bioplazmikus állapot az anyag 5. Vizsgálatai azt bizonyították. a gondolatokhoz tartozó mező létezésének lehetőségét. hogy az emberi energiamező a személy mentális és pszichológiai stabilitásával együtt változik. hogy napjainkban újra felfedezték a jelenséget. Róbert Becker a New York állam északi részén lévő Syracusa város orvosi fakultásán 1979-ben egy komplex elektromos rendszert térképezett fel a testen. hogy meglássuk a kapcsolatot világunk tudományos leírása és a világ szubjektív megélése között. Injusin felteszi. meglátjuk. egyre inkább képessé válunk arra. Talált a mezőn keresztül áramló. gondolati mezők és bioplazmikus formák kavarognak a test körül és áramlanak belőle. az elektromágneses mezőkről szóló teóriának és a részecskeelméletnek.Dr. Mivel ez az állapot különbözik a négyféle ismert halmazállapottól (szilárd. Leonard Ravitz l959-ben a William és Mary Egyetemen kimutatta. Ha azonban az irodalomban utánaolvasunk. Mindezt a nyugati közönség nem ismerte vagy elutasította.

ahogy előre elterveztük. lézer (CAT) felfedezéséhez vezet. Gondolkodásmódunk. mint amelyeket a fizikusok használnak az univerzum leírásában. A newtoni mechanika sikeresen írta le a bolygók és mechanikus gépek mozgását. században a newtoni fizikát kiterjesztették az alapépítőkövekből. mint azt beismerjük. amint ezt a fizikusok nemrég bebizonyították. akkor a fizikus más elmélet után néz. Új kísérleteket terveznek. s jelenleg is az mindazok számára. Az új jelenségeket leíró új módszerek megtalálása mindig olyan folyamat. A mechanisztikus modell hatalmas sikere hitette el a korai XIX. mint a Föld a Nap körül. Az anyag és energia kölcsönhatásai. E teljes könyvszakasz azt mutatja be. hogyan épül fel a világegyetem. amikor is a keleti vallások nagyobb befolyást kezdtek gyakorolni kultúránkra. A világ ilyesfajta meghatározását. Miközben nap mint nap rohanunk. 25 . számtalan önmeghatározásunk ugyanazokon a tudományos modelleken nyugszik. ebben az univerzumban minden kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Ezeket a törvényeket a természet alaptörvényeinek tekintették. Az sem tűnt fel még senkinek. Ha nem sikerül egyezést kimutatni. hogy a tudományos valóságlátás támogatja azt a gondolatot. és elveszteni a mélyebben fekvő emberi tapasztalásra való rálátást. Ezek az atomokat mint szilárd alkotóelemekből. A világmindenség holografikus felfogásáról van szó. nagyon világos és meghatározott szabályok által vezérelt valaminek látni. amíg meg nem találják az új kísérleti és matematikai bizonyítékot. Arra gondolok. protonokból és neutronokból álló magot. amely tágítja gondolkodásunkat. hogy mind matematikai. Testünket mechanikus módon éljük meg. mint pl. sz. hogy maga a kísérletező is befolyásolja a kísérlet eredményét. A XIX. Azért van rá szükségünk. az atomokból álló világ leírására. fejezet PÁRHUZAMOK: HOGYAN LÁTJUK MAGUNKAT ÉS A VALÓSÁGOT? NYUGATI TUDOMÁNYOS Sokkal inkább hatott ránk a nyugati tudományos örökség. s kihívást jelent a fizikai valóság természetére vonatkozó limitált gondolkodásunk számára. hogyan fejlődött. Minden objektíven leírható volt. még nem voltak ismertek. könnyű magunkat csak mechanikusan látni. de a fizikai kísérletekben is. Feltételezték. ahol az elektronok úgy kerengenék az atommag körül. E törvények tartották fenn határozottan az abszolút tér és idő és fizikai jelenségek fogalmát mint szigorúan okszerűeket a természetben. hogy a newtoni atom modellt fogja felvázolni. hogy szilárd tárgyakként kezeljük magunkat. ami a nyugati tudományos módszert oly erőteljessé és hatékonnyá teszi a gyakorlati felhasználásban. Valamennyiünknek van órája. miszerint szilárd tárgyakból áll. rtg-sugár. hogy a nyugati tudományos módszer úgy működik. és hajtanak végre mindaddig. amely a newtoni fizika törvényeinek megfelelően mozog. végén-XVIII. és a newtoni mechanikát a természeti jelenségek végső magyarázatának. változott a fizikai valóság tudományos leírása. Fontos felidéznünk. hogy energiamezőkből állunk. sz. tágabb spektrumot felölelő elméleteket állítanak fel. Új. lényegesen nem változó. Először vizsgáljuk meg a tudománytörténet néhány fejezetét. Ezek az új jelenségek sokszor nem magyarázhatók a fennálló elmé- NÉZETEK letekkel. hogy „időben" odaérjünk. és az a legvalószínűbb. olyan birodalmak felé.3. és másként kezdjük látni önmagunkat. akik szeretik a világot megbízható. hogy minden fizikai jelenségnek fizikai oka van. Ez az. Tudásunk növekedtével mindig fedeznek fel új jelenségeket. elektromosság használata. elején. amelyek általában a korábbi tudás romjain épülnek fel. s számba vesszük az önmeghatározásainkban bekövetkezett változásokat. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk. mind kísérleti bizonyítékra szüksége van. Legtöbb élményünknek a háromdimenziós abszolút tér és a lineáris idő ad keretet. amikor egy rádió zenét játszik. önmeghatározásunk (nagymértékben tudattalanul) egy néhány évszázaddal ezelőtti fizikára alapozódott. hogy a világ egy hatalmas mechanikus rendszer. Ez a nézet nagyon kényelmes volt. A newtoni fizika Egészen mostanáig. Az új elméleteket fizikai törvényekként fogadják el. Isaac Newton és kollégái alapozták meg a XVII. szubatomikus jelenségek felhasználása az orvoslásban. és valójában lényegesen túl is lép ezen. és a folyamatos áramlásban lévő folyadékokat. és nagy találmányok. Mindennapi életünk nagy része még mindig a newtoni mechanika alapján zajlik. nemcsak a pszichológiai. Kérdezzünk meg bárkit. század fizikusaival. hogy úgy éljük életünket. és a mag körül kerengő elektronoka t képzelték el. pl. amelyeket csak most kezdünk megtapasztalni. Ezt követően beépítjük az új elveket mindennapjaink realitásába.

például karambolnál: kocsink összeütközik a szembejövő autóval. Emiatt a teret és időt magukban foglaló mérések elvesztik abszolút jelentésüket. amit láttunk. Csupán az. hogy tudunk egymásra hatni távolról is. Az óra által mért idő másodpercekre tehető csupán. Például láthatjuk. amelynek lehetősége van erőt létrehozni. azaz az l. sem nem abszolút. azaz az idő sem nem lineáris. és tudtuk. az időt két aspektusra osztotta: a mostra. amely nem magyarázható newtoni mechanikával. Az einsteini relativitás e részét még nem illesztettük be személyes életünkbe. Einstein relativitáselméletének megfelelően bizonyos körülmények között két megfigyelő még ellenkező időben is láthatja az eseményeket. amikor egyik időfajtából a másikba váltunk. Az átélt idő nem mérhető órával. Ideje. amikor valakivel újra találkozunk hosszú évek multán. Ezeket a jelenségeket a mezőelmélet fogalmaival magyarázhatjuk meg. és . Sőt egy valószínűségi esemény is lehet. Ha szakavatottá válunk hangulataink megfigyelésében. Michael Faraday és James Clark Maxwell azonban úgy találta. mivel az óra newtoni eszköz. jól van-e. vagy a szekvencia átélése során látható. és megjelenhet a jövőben. Mind a tér. Relativitáselmélet Albert Einstein 1905-ben publikálta a „Speciális relativitáselmélet" című művét. ki van a vonal végén. hogy lámánk egymást vagy beszélnénk egymással. A tér és az idő a természeti jelenségek és önmaguk leírásának olyan alapvető elemei. Ami a Nagy Időben jelenik meg. hogy 2 részecske. de nem köthető dátumszerűen időhöz. láthatjuk. Mivel az idő nem lineáris. hogy leesett a lépcsőről. de mi a newtoni mechanikát használjuk arra. az egy szekvencia. A Látnoki Idő az időnek az a minősége. még nem értjük pontosan. hogy abbahagyjuk a newtoni gondolkodásmódon kívül eső tapasztalataink érvénytelenítését. úgy. Megjelenhet abban az időben. azonnal visszavetődik a lineáris időbe. Épphogy csak kezdjük elfogadni. Azt is láthattuk. A mi élményeink gyakran a newtoni rendszeren kívül léteznek. A relativitáselméletnek megfelelően a tér nem háromdimenziós. szó esik energiaküldésről. Ez hasonló a Nagy Időhöz. Továbbá: az időnek nincs egyetemes árama. mint a protonok és elektronok közötti kölcsönhatásokat egyszerűen úgy interpretálta. hogy a jelenlévő másik részecske érezze az erőt. de számunkra csigalassúságúnak tűnik. hogy ellenőrizni tudjuk megérzésünket. megfigyelő számára az A esemény a B előtt fog bekövetkezni. Az ausztrál őslakók szintén kétféle időt ismernek: a múló időt. Látnunk kell. hogy kedvelünk-e valakit vagy sem. ami a newtoni világnézet valamennyi alapelvét romba döntötte. hogy módosításuk maga után vonja annak az egész rendszernek a módosítását. hogy érvényesítsük érzékfeletti tapasztalatunkat. A régi newtoni mechanika a pozitív és negatív töltéssel rendelkező részecskék. Csupán az elmúlt 15 évben (100 évvel a fizikusokat követően) kezdtük el e fogalmakat személyes interakciónk leírásában használni. Megérezzük valaki jelenlétét a szobában. hogy megérzésünk a lehetőséget illetően rossz volt. Lawrence Le Shan látnokokat tesztelt. vagy elmúlt életéből a személy igényeinek megfelelően egy bizonyos időt „olvas" le. és a Nagy Időt. (Próbáljuk meg összehasonlítani gyermekkori emlékeinket testvéreink gyermekkori emlékeivel!) Az észak-amerikai indián kultúra. míg a 2. amellyel már elkezdhettük megmagyarázni azt a képességünket. Mindannyiunknak volt már olyan tapasztalata. Felhívjuk. Mindannyiunknak voltak olyan tapasztalatai. mintha azok most. nem történt meg. század elején olyan új fizikai jelenségeket fedeztek fel. melyben a természetet és önmagunkat leírjuk. hogy személyes időnk hangulataink. és együtt alkotnak egy 4 dimenziós tér-idő kontinuumot. mondjuk. megtörtént-e vele az a dolog. ellenőrizzük az időt. egymás gondolatainak olvasásáról. anélkül. Ekkor figyelmét újra a látnoki időre kell összpontosítania. amit a Iátnoki képességgel rendelkezők képességeik használata során tapasztalnak. vagy épphogy sikerül kikerülnie azt. ami létrehozhatta volna a lineáris időt. s azt állítani. Sokszor érezhetjük. melynek nem volt órája. hogy az idő felgyorsult. Regressziós terápiában sok ember élte át úgy gyermekkorának eseményeit. amelyeket a newtoni fizika segítségével nem lehetett leírni. hogy az események látszólagos linearitása a megfigyelő függvénye. és érvénytelenítjük tapasztalatunkat. amellyel kapcsolatba hoztuk. megfigyelő számára a B esemény jelenik meg az A előtt. Azt is meg akarjuk tudni. mint tömeg vonzza egymást. Einstein tér-idő konntinuuma azt állítja. hogy éppen most történnek egy miénktől különböző tér-idő kontinuumban. Arra a következtetésre jutunk. Ez a „tudás" mezőink kölcsönhatásának harmonikus vagy diszharmonikus voltával magyarázható. Más szóval. és többé nem képes az eseményeket követni a normális itt és most idején kívül. Mindannyian készek vagyunk arra. annak van szekvenciája. ha a megfigyelt eseményhez képest eltérő sebességgel mozognak. Ami megjelenik. Sokan közülünk átélték „elmúlt életeiket". ami bevillant nekünk. ijesztő időszakot élünk át. hogy valami olyan eseményt élünk át. hogy két különböző megfigyelő az eseményeket eltérően fogja megítélni. Múltbeli életeink lehet. ha gyermekük bajban van. hogy a jelenség magyarázatául megfelelőbb a mezőelméletet használni. mely szerint az univerzum mezőkből áll. és az idő nem önálló entitás. élményeink szerint változik. A legtöbb látnok az adott személy jelen. A kettő szorosan egymáshoz kapcsolódik. Azonnal tudjuk. E mezők egymással kölcsönhatásban lévő erőket hoznak létre. így soha nem beszélhetünk a térről idődimenzió nélkül. hogy magunk is mezőkből épülünk fel. Az anyák gyakran megérzik. hogy minden töltés egy „zavart" vagy „térállapotot" hoz létre maga körül. Ez annyit jelent. amikor egy igen hosszú. mind az idő csupán a jelenségek leírásának elemei. Ily módon született meg a világegyetemről szóló új elmélet. amit történni véltünk. mintha csak tegnap váltunk volna el.Mezőelmélet A XIX. hogy elmúlt életeinket úgy tekintsük. amit a lineáris idő mérésére találtak ki. hogy meggyőződjünk arról. és kitágítsuk valóságunk kereteit. amilyen gyorsan csak 26 tudjuk. jó és rossz rezgésekről beszélünk. amely soha nem nyilvánítja ki magát. s kétféle időt határozott meg náluk: a lineáris időt és a Látnoki Időt. hogy abban az időben. Ez a newtoni gondolkodás. Például. olyan újra együtt lenni. már felmerülhetett. felhívjuk a személyt. hogy képzeletünk bűvészkedik velünk. hogy memóriánk más sorrendben rakja össze az eseményeket. hogy kijövünk-e majd vele vagy összecsattanunk. amikor látjuk. és az összes többi időre. és megfordítva. és nem történt vele meg. vagy hogy az időnek nyoma veszett. de csupán e szekvenciában lévő pontból. Amint a látnok megpróbál aktívan beavatkozni az általa megfigyelt események egymásutániságába. nem bizonyírja. Az ilyen átmozdulás törvényét. Végre volt egy olyan tudományos elmélet. az egy valós élmény volt. milyen viszonylagos az idő. Az elektromágneses jelenségek felfedezése és kutatása vezetett el a mező fogalmának kialakulásához. mint az eseményben részes másik ember emlékezete. a jelenben merülnének fel. Bizonyos látnokok képesek tetszőleges kért időfajtára összpontosítani. hogy felvettük a telefont. még mielőtt megszólalt volna. mint amelyek a mostanihoz hasonló fizikai környezetben játszódtak le. A mezőt olyan térállapotként definiálták. ha van egy pszichés bevillanásunk egy bajban lévő barátunkról. Az idő viszonylagos.

a „dolgokban" benne rejlő.. Dr. mint „elemi részecske". amelyen teljes fizikai valóságunk alapul. Minden ugyanabból az energiából áll. amely eseménnyé válhat. Ez annyit jelent. hanem tendenciát mutat a létezésre. hogy fizikai testünk is energiából áll. energiacsomag! Ahogy mélyebbre hatolunk az anyagban. egybefüggő egészet definiáljuk. Testünk energiából áll. ha továbbra is olyan terminusokban gondolkodunk. és alkotja azt az alapot. Amikor a hologramot egy fényképfelvétel. így tehát az univerzumot mint dinamikus. Például Max Pláne felfedezte. még mindig használjuk a dualizmussal átitatott fogalmakat. hogy előrevigyen bennünket az egység világába. amiről ez az egész könyv szól! Bemutattam e könyvben az energiatestek fogalmát. amelyet éppen most élünk. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. Az anyag egyszerűen lelassult. hogy a természet nem mutat nekünk semmiféle izolált építőkövet. azt látjuk. amelyben az Istennő/Isten egybeolvad az Isten/Istennő kettősségé- vel.és jövőbeli egyaránt átírását végezzük. Bármi rossz nem ellentéte az Istennő/Istennek. mind a részecske fogalmát használni kell.múlt. A hologramelv azt állítja. látszólagos ellentétek világa. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodás! pont. A régi Isten/ördög dualizmust látjuk feloldani egy egésszé. Ugyanazon személy iránt érezhetünk egyidejűleg szeretetet és gyűlöletet. mely azt bizonyítja. mindez így elvezet bennünket a töretlen. Valamennyi részecske létrehozható energiából. hanem diszkrét energiacsomagok. Einstein relativitáselméletének egy másik fontos következménye. a régi vagy/vagy elméletnek megfelelően. nem tudjuk pontosan. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. nemcsak hullámként. hanem ellenállás az Isten /Istennő-erővel szemben. hogy a paradoxon a szubatomikus világ lényegi természetének része. Minden alkalommal. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. A játék e pontján kiderül. Felelősen cselekszünk. Einstein feltételezte. hogy az elektromágneses sugárzások valamennyi formája megjelenhet e kvantumok formájában is. Szilárd tárgyakból álló. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. szubatomikus szinten pedig azt látták. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. mintha csupán rövid idővel ezelőtt történtek volna. mi az Egész vagyunk. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. de azt tudjuk. A fizikusok ezt komplementeritásnak nevezik. Amint látja az olvasó.hatásaikat úgy érzik. hogy a több laboratóriumban készült. Lehet. mint a hang vagy a vízhullám. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Emiatt a fényjelenségek leírásához mind a hullám. A dualizmuson túl. Az anyag elemi építőköveinek keresését fel kellett adni akkor. használnunk kell mindkét típusú leírást. E kísérletben tett apró változtatással az bizonyítható. A hologram A fizikusok úgy találták. Paradoxon Az 1920-as években a fizika a szubatomikus világ különös és váratlan jelenségei felé mozdult el. amikor a fizikusok kísérlet segítségével kérdést tettek fel a természetnek. de ez már az egymást kiegészítő. vagy kikristályosodott energia. Például az ember felállíthat egy kísérleti helyzetet." Dr. hogy a jelenség leírásában. „anyagi szubsztancia". s nincs többé olyan. Ezek a típusok sokkal inkább egymás kiegészítői. A MOST mindinkább úgy tűnik. hogy a régi vagy/vagy formák eltűnnek. a fizikus. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. Kari Pribram. a radiátoré) nem folyamatosan bocsátódik ki. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. Nem vagyunk többé csak jók vagy rosszak. Hol és mikor történik mindez. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Az Istennő/Isten: mindkettő erő. Ritkán beszélünk azonban arról. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. „quantumok" formájában jelenik meg. és eltűnhetnek energiaként. annál erősebbé vált a paradoxon. hogy az anyag meghatározott helyen nem létezik. Tartalmazza mindkettőt: a fehér fényt és a bársonyfekete űrt. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. vagy fejlődési lehetőség. a természet paradoxonnal válaszolt. hogy lényegében nincs olyan. Az olyan fogalmak. Egy. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. vagy energiacsomagok mint „bona fide"-részecskék voltak elfogadottak. Minél inkább próbálták a helyzetet világossá tenni. hogy a fizika elemi történyeit nem fedezheti fel olyan tudomány. Ahogy egyre inkább belemerülünk a modern pszichológia és spirituális fejlődés világába. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. Nemrégiben „The implicate Order" (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta Dávid Bohm. akkor logikusan nincs olyan. hogyan hatnak eljövendő életeink arra. a részecskék nem valódi hullámok. hogy rész. és valamennyi köztes érzelmet. hogy a sugárzó hőenergia (mint pl. amikor a fizikusok oly sok elemi részecskét találtak. mint azt Newton feltételezte. Bohm azt állítja. „magábafoglaló" rend és a kifejtett.. mint az energia egy formája. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. feltáruló rendnek" nevezi a szerző. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. hogy az anyag és az energia egymással behelyettesíthető. hogy valakit vagy szeretünk. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. és a teljes képet fogja rekonstruálni. mint egymás ellentettje!. hogy a részecske. hogy az agy mélystruktúrája lényegében holografikus. anyagnak nevezünk. hanem valószínűségi hullámok. hogy azokat a továbbiakban már aligha lehetett „elemieknek" nevezni. hogy anyagi létező „dolog". a részeket magába foglaló rendről írt. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. elvesztették a jelentőségüket. de a fizikusok azt mondják. hogy személyes történetünk . ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. Azt állítja. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. fekete-fehér. férfi és nő. és átalakítható más részecskévé. vagy gyűlölünk. Sokkal tágabb lehetőségeink vannak önmagunkon belül is. Ez az. ami elveti azt a klasszikus felfogást. Az elmúlt néhány évtized során kísérleteikben a fizikusok nagyon ingatagnak találták az anyagot. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. feltáruló rend megértése felé. egy lézer vagy koherens fénysugár alá helyezik. Ezek a fénykvantumok. vagy „izolált tárgy. bonyolult elem27 . mely az „anyagi valami" legközelebbi meghatározása. A tömeg nem más. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. személyes szinten azt látjuk. hogy ezt nehéz megérteni. Amit általában dolgoknak. de szeretném kihangsúlyozni. hogy a fény hullám. hogy folyamatosan zajlik. hogy a fény részecske. mint részecske és hullámok. az a valóságban „esemény". Létrehozhatóak energiából. E rendszerben a dualizmust arra használjuk. Végül a fizikusok rájöttek.

zés, melyekben (időbeli) temporális, vagy térbeli frekvenciákat vizsgált, azt mutatja, hogy az agy a látást, hallást, ízlelési holografikusán strukturálja. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt, hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. Dr. Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy, de a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra, hogy egy időn és téren túli holografikus területről absztraháljon. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát, amely képes közvetíteni a telepátiát, a pszichokinézíst és a gyógyítást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és téren túli frekvenciákból keletkeznek, és nem kell őket közvetíteni. Ezek potenciálisan egy idejűek és mindenütt jelenlévőek. Amikor ebben a könyvben az aura energiamezőiről fogunk beszélni, akkor e fizikusok nyelvezetéhez képest nagyon archaikus kifejezéseket használunk. Világos, hogy az aura jelensége egyszerre van a háromdimenziós téren és lineáris időn kívül és belül. Amint azt az esettanulmányokban bemutattam, „láttam" Ed kamaszkori élményét, amikor megsérült farkcsontja, mivel energiamezőjében továbbvitte magával ezt az élményt. A szerelmes „megsebző nyila" észlelhető az energiamezőben, és a látnoki képességekkel bíró személy visszamehet az időben, és tanúként végignézheti az eseményeket. Az e könyvben idézett események között jócskán akad olyan, amelynek magyarázatához a háromdimenziós tér kevésnek bizonyul, közülük sok pillanatnyi bevülanásnak tűnik. Némely embernek az a képessége, hogy tetszőleges mélységben és felbontóképességgel képes betekinteni az emberi testbe, más dimenziók használatát is implikálhatja. Az a képességünk, melynek segítségével a múlt adott eseményére vonatkozó információkérés után képesek vagyunk az adott eseményt észlelni, vagy egy valószínűségi eseményt látni, majd a gyógyító beavatkozással ezt megváltoztatni, implikálja nem lineáris időben való mozgásunkat is. Ha a mezőelméletet használjuk az aura leírásában, beleesünk a

dualizmusba: azaz a mezőt leválasztjuk magunkról, és csak mint a „részünkként" létező jelenséget vizsgáljuk. Olyan kifejezéseket használunk, mint az „én mezőm", az „ő aurája" stb. Ez dualisztikus. Emiatt elnézést kell kérnem, és őszintén meg kell mondanom, hogy e ponton még elég lehetetlen számomra mindezeknek a fogalmaknak a közvetítése a régi fogalmi keret megkerülésével. A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja, de tartalmazza is az egészet, így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket, amelyet mindketten egy időben figyelünk meg, vagy hozunk létre. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak, de maga az eseménysor vagyunk. A „mi" vagyunk, és mi „az" vagyunkból csupán az „az"-t kell elhagyni, és helyettesíteni valami megfelelőbbel, hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat, amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei" vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke" kifejezéseket használták. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni, akkor mindazok az aurajelenségek, amelyeket e könyvben leírunk, nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Minden élmény kapcsolódik egymással, így, ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást, akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden, időtől független eseménynek. De mihelyt azt mondjuk, „mi", máris visszaestünk a dualizmusba. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet, ha főbb életélményeink dualisztikusak. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik, így nem lesz könnyű felismerni. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket, hogy képesek legyünk felismerni őket.

A meditáció út a lineáris elme valóságának meghaladására és arra, hogy lehetővé váljék a mindennel való összekapcsoltság kísérleti valóságának létrejötte. Ezt a valóságot nehéz szavakkal leírni, mivel a szavakat lineáris módon használjuk. Szükség lesz egy szótár megalkotására ahhoz, hogy képesek legyünk egymást bevezetni ezekbe az élményekbe. A japán zen-meditációban a mesterek rövid mondatot adnak a tanítványnak, melyre koncentrálnia kell. A mondat, melynek neve koan, arra szolgál, hogy segítsen a tanítványnak felülemelkedni a lineáris gondolkodáson, íme egy a kedvenceim közül: „Hogyan szól egy tenyér, ha csattan!" Az én reakcióm e jól ismert koanra a következő volt: a világmindenségbe kinyújtózva találtam magam, egy olyan soha nem hallóit hangmintázatban, amely úgy tűnt, örökkön-örökké áramlik.

FÉNYSEBESSÉGET TÚLSZÁRNYALÓ GYORSASÁGÚ KAPCSOLATLÉTESÍTÉSEK A tudósok mostanában mind matematikai, mind kísérleti bizonyítékokat találnak arra vonatkozóan, hogy minden mindennel közvetlen kapcsolatban van. 1964-ben a fizikus Bell publikált egy erre vonatkozó matematikai ban a hatások „fénysebességet meghaladó sebességűek" („fényen bizonyítékot, a Bell-teorémát. Bell teorémája matematikailag alátátúliak") lehetnek. Most egy olyan jelenséggel foglalkoznak a kutatók, masztja azt a gondolatot, hogy a szubatomikus részecskék téren és amely kívül esik Einstein relativitáselméletén. Megpróbálnak túllépidőn kívül létező módon kapcsolódnak egymáshoz, és bármi, ami az ni a kettősségén, részecskehullám-természetén. egyik részecskét éri, hatással van a többi részecskére is. Ez a hatás így ismét, ahogy a tudományban használt műszerek művészete azonnali és közvetlen, átadódásához „időre" nincs szükség. Einstein fejlődik, lehetővé téve számunkra, hogy nagyobb érzékenységgel, relativitáselmélete azt állírja, hogy egy részecske számára lehetetlen mélyebbre merüljünk alá az anyagban, s találjunk olyan jelenségeket, a fénysebességet meghaladó sebességgel mozogni. A Bell-teorémáamelyek a jelenlegi elméletekkel nem magyarázhatóak. 28

Amikor ez az 1940-es években megtörtént, az atomerő forradalmasította a világot. Úgy tűnik, hogy utunk most a hatalmas változások egy újabb szakasza felé vezet bennünket. Ha a fizikusok rájönnének, hogyan működik ez az azonnali kapcsolatlétesítés, akkor képesek lennénk megtanulni, tudatosítani egymással és a világgal való azonnali egymáshoz kapcsolódásunkat. Ez nyilvánvalóan forradalmasítaná a kommunikációt. Drasztikusan megváltoztatná interakciónkat is. Olyan képességgel ruházna fel bennünket, hogy bármikor tudnánk egymás gondolataiban olvasni. Tudhatnánk, mi zajlik a másikban, és képesek lennénk egymás mélyebb megértésére. Sokkal tisztábban láthatnánk, mint valaha is gondoltuk volna azt is, hogyan befolyásolják a világot gondolataink, érzelmeink (energiamezőink) és cselekedeteink. Morfogenetikus mezők

segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. Többdimenziós valóság

Rupert Sheldrake a „ A new science of life" (Az élet új tudománya) című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Ezek okozati mezők, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős, mint közelről gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor „morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajta. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el, a „morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mint időbeli jelentésben. Az időn kívüleső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától" függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja a népszerűén csak a „századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális" módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. Dr. Dávid Bohm a „Revisions" című folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-BodolskyRosen-kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskékkel alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része". Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „ A kreatív folyamat, mely új gondolatoka t szül, s amelyek

Jack Sarfatti, egy másik fizikus a „Psychoenergetic Systems" (Pszichoenergetikai rendszerek) című művében azt feltételezi, hogy a „Fényen túli" egymáshoz kapcsolódás a magasabbrendű valóságon keresztül valósulhat meg. Azt gondolja, hogy a mi valóságunk feletti valóságban a „dolgok jobban összekapcsolódnak", az „eseményeknek" több közük van egymáshoz, és hogy a „dolgok" egy még ennél is magasabb szinten keresztül teremtenek kapcsolatot egymással, így magasabb szintekre eljutva képesek lehetünk megérteni, hogyan működik a közvetlen kapcsolatlétesítés. Következtetés A fizikusok azt állítják, hogy az anyagnak nincsenek elemi építőkövei. Az univerzum egy szétválaszthatatlan egész, egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban Iév6, egymással összefonódó valószínűségek hatalmas szövedéke. Azt gondolom, hogy ha ennek az egésznek elválaszthatatlan részei vagyunk, élhetünk holisztikus módon, meríthetünk a világegyetem alkotóerőiből, hogy ennek segítségével bárkit, bárhol, azonnal meggyógyítsunk. Néhány gyógyító bizonyos mértékben képes erre, beolvadva az Istenségbe, a páciensbe, eggyé válva velük. Gyógyítóvá válni annyit jelent, hogy az egyetemes alkotóerő, a szeretet fele haladunk. Újra azonosak leszünk ezzel az erővel, egyetemessé válunk, Istennel eggyé válunk. Ezen az úton az egyik lépcsőfok az elszigetelt newtoni szemléletünkön alapuló korlátolt önmeghatározás feladása, és önmagunk azonosítása az energiamezőkkel. Ha ezt a valóságot be tudjuk illeszteni mindennapi életünkbe, akkor képesek lehetünk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a fantáziát és a lehetséges tágabb realitást. Ha az energiamezőkkel kapcsolatba lépünk, akkor a magasabb rendű tudathoz magasabb rezgésszámú hullámokat és a nagyobb koherenciát kapcsolhatjuk. Sarfatti modelljét használjuk e könyvben: az aura és az egyetemes energiamező világát. Ebben a modellben egynél több világban létezünk. Finomabb testeink (magasabb aurafrekvenciáink) magasabb rendekhez tartoznak, és több kapcsolatuk van mások finom testei vei, mint saját fizikai testükkel. Ahogyan megismerjük a magasabb frekvenciákat, a finomabb testeket, egyre több kapcsolatunk lesz az univerzummal, míg végül eggyé válunk vele. Sarfatti gondolatmenetét használva azt mondhatjuk, hogy a meditatív élmény magasabb frekvenciára emeli tudatunkat, hogy az képes legyen megtapasztalni finomabb testeink valóságát, magasabb rendű tudatunkat, és azokat a magasabb világokat is, melyekben létezünk. Nézzük meg tehát most alaposabban az energiamező jelenségeit, hogy láthassuk, mit tud mondani nekünk ezekről a modern tudomány!

29

4. fejezet

AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ TUDOMÁNYOS KUTATÁSÁNAK

TÖRTÉNETE Bár a misztikusok nem beszéltek energiamezőkről, bioplazmikus formákról, 5000 éves tradícióik a földgolyó minden részén egybehangzónk azokkal a kutatási eredményekkel és megfigyelésekkel, ahova a tudományos világ nemrég jutott el. SPIRITUÁLIS TRADÍCIÓ Minden vallás beavatottal beszélnek arról az élményükről, hogy fényt látnak az emberek feje körül. Olyan vallási gyakorlatok segítségével, mint a meditáció, vagy az ima, a kitágult tudati állapotot érik el, amely megnyitja szunnyadó Fokozott Érzékenységi Észlelési képességeiket. Az ősi, 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy Pránának nevezett egyetemes energiáról beszél. Ezt az egyetemes energiát minden élet alapvető alkotórészének és forrásának tekintik. A Prána az élet lélegzete, mely minden formán átáramlik, és életet lehel beléjük. A jógik légzőgyakorlatok, meditáció és testi gyakorlatok segítségével gyakorolják ennek az energiának a manipulációját annak érdekében, hogy képesek legyenek fenntartani megváltozott tudatállapotukat és megőrizni ifjúságukat messze az átlagosnak tekinthető időn túl is. A kínaiak már a Krisztus előtti 3. évezredben beszéltek egy vitális energia létezéséről, melyet ők csinek neveztek. Minden anyag, élő és élettelen egyaránt, ebből az energiából épül fel, és ez hatja át. Ez a csi kétpólusú erőt tartalmaz: yint és yangot. Amikor a yin és a yang egyensúlyban van, az élő szervezet egészséges, ha kiegyensúlyozatlan, akkor betegség következik be. A túl erős yang túlzott organikus aktivitáshoz (szervi túlműködéshez) vezet. A hangsúlyozott yin elégtelen működést eredményez. Bármilyen egyensúlyhiány testi betegséget idéz elő. Az akupunktúra ősi művészete a yin és a yang kiegyensúlyozására összpontosít. A Kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus előtt 538 körül ugyanezeket az energiákat mint asztrális fényt említi. A keresztény szentképek Jézust és más szellemi lényeket fénymezővel körülvéve ábrázolják. Az ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül lévő fényre, de a századok során ezek a jelenségek elvesztették eredeti jelentésüket. Például Michelangelo Mózes-fején a „karnaem" mint két szarv jelenik meg fénysugár helyett, amire a szó eredetileg utal. Héberül a szó vagy szarvat vagy fényt jelenthet. John White a „Future Sciense" (A jövő tudománya) című könyvében 97 különböző kultúrát sorol fel, amelyek 97 különböző néven említik az aura jelenségeit. Sok ezoterikus tanítás - csupán néhányat említve közülük: az ősi hindu védikus szövegek, a teozófusok, a rózsakeresztesek, az északamerikai indiánok füvesemberei, a tibeti és indiai buddhisták, madame Biavatsky és RudolfSteincr — részletesen leírja az emberi energiamezőt. Manapság sok tudományos képzettséggel rendelkező ember tudja konkrét fizikai síkon tett megfigyeléseivel kiegészíteni az ősi tanításokat. TUDOMÁNYOS TRADÍCIÓ KRISZTUS ELŐTT 500-TÓL A XIX. SZÁZADIG Az egész természetet átható egyetemes energia ideája sok tudós nyugati elmében maradt fenn évszázadokon keresztül. Ezt a vitális energiát, amit mint fénytestet lehetett észlelni, a pytagoreusok említik először, Kr. e. 500 körül. Úgy tartották, hogy ennek fénye változatos hatásokat tud előidézni az emberi szervezetben, beleértve a betegségek gyógyítását is. Boirac és Liebeault tudósok a XII. század elején úgy látták, hogy az embernek van olyan energiája, melynek segítségével egymástól távol lévő személyek is kölcsönhatásba tudnak lépni egymással. Leírták, hogy mindenki a puszta jelenlétével képes egészséges, vagy egészségtelen hatást gyakorolni egy másik emberre. Paracelsus a középkorban ezt az energiát Illiaszternek nevezte, és azt állította róla, hogy életerőből és életanyagból áll. A matematikus Helmont az 1800-as években egy, az egész természetet átható univerzális fluidumot képzelt el, mely nem testté sűrűsödött anyag, hanem tiszta életszellem, amely minden testen áthatol. A matematikus Leibnítz azt írta, hogy a világegyetem esszenciális elemei saját mozgásuk forrását is tartalmazó erőközpontok. Az egyetemes energiajelenségek más tulajdonságait Helmont és Messmer vizsgálta az 1800-as években. Az a Messmer, aki megalapította a későbbiek során hipnózissá váló messmerizmust. Azt közölték, hogy az élő és élettelen testek feltölthetők azzal a „fluidummal", és hogy az anyagi testek képesek távolról hatást gyakorolni egymásra. Ez valamilyen, az elektromágneses mezőhöz hasonló mező létezésének lehetőségét sugallta.

31

Wilhelm von Reichenbach az 1800-as évek közepén 30 évet töltött a „mező"-vel való kísérletezéssel. Ezt a mezőt ő „ódái" mezőnek nevezte. Úgy találta, hogy sok olyan sajátosságot mutat azzal, amit James Clark Maxwell írt le a XIX. század elején. Azt is tapasztalta, hogy sok tulajdonság kizárólag az ódái erő sajátja. Megállapította, hogy a mágnes pólusai nem csupán mágneses polaritást mutatnak, de egy, az „ódái mezővel" kapcsolatos különleges polaritást is. Más tárgyak, pl. kristályok is mutatják ezt a különös polaritást anélkül, hogy maguk magnetikusak lennének. Az ódái erő pólusai az érzékeny megfigyelő számára olyan szubjektív sajátosságokat mutatnak, mint a „forró, vörös, kellemetlen" vagy a „kék, hideg és kellemes". Továbbá megállapította, hogy az ellentétes pólusok nem vonzzák egymást, mint az elektromágnesesség esetében. Úgy találta, hogy az „ódái mezők" esetében a kellemes pólusok vonzanak, a tetszés vonzza a tetszést. Ez nagyon fontos aurajelenség, amint azt a későbbiek során látni fogjuk. Von Reichenbach vizsgálta a Nap elektromágneses sugárzása és az ódái mező koncentrációjának erőssége közötti kapcsolatot. Úgy találta, hogy az energiakibocsátás maximuma a spektrum vörös és kék-violaszín tartományában van. Von Reichenbach azt állította, hogy az ellenkező előjelű töltések különböző mértékű melegés hidegérzetet keltettek. A hideg-, illetve melegérzetek mértékét a periódusos táblázat negatív, ill. pozitív elemeivel tudta kapcsolatba hozni, többszörös vaktesztek sorozatával. Valamennyi elektromágnesesen pozitív elem a vizsgált személyekben a meleg érzetét keltette, és kellemetlen érzést okozott, míg az elektromágnesesen negatív elemek a hűvös, kellemes oldalra estek, az elemek periodikus táblázatban elfoglalt helyének megfelelő intenzitással. Ezek a hűvöstől a melegig változó érzékletek megfeleltek a spektrum vöröstől indigóig terjedő színének. Von Reichenbach úgy találta, hogy az ódái mező vezetékeken átáramlik, de a vezetési sebesség nagyon lassú. Az általa vizsgált esetekben 4 m/s, és e sebesség inkább függ az anyag sűrűségétől, mint elektromos vezetőképességétől. Továbbá: a testek ezzel az energiával éppúgy feltölthetőek voltak, mint elektromos árammal. Más kísérletek azt demonstrálták, hogy e mező egy része egy optikai lencsével fókuszálható, akár a fény. A mező más része a lencse körül fog áramolni, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyertya lángja körülfogja az útjába helyezett tárgyat. Az „ódái mezőnek" ez a maradék része a gyertyalánghoz hasonlóan reagál, ha légáramba teszik, ami azt sugallja, hogy összetétele gáznemű anyaghoz hasonló. Ezek a kísérletek az aura olyan sajátosságainak létezését mutatják, amelyekből arra következtethetünk, hogy az aura mind részecske-, mind hullám természetű.

A XX. SZÁZADI ORVOSOK MEGFIGYELÉSEI A korábbiakban láthattuk, hogy a XX. századig bezárólag a kísérleteket úgy tervezték, hogy az embereket és más testeket körülvevő energiamező különböző sajátosságait meg tudják figyelni. 1911-ben ár. William Kilner orvos közölte az Emberi Energiamezővel kapcsolatban folytatott tanulmányait. Ebben az Emberi Energiamezőt színes fényszűrőkön és ernyőkön át vizsgálta. Azt írta, hogy gomolygó ködöt látott az egész test körül, három rétegben: a) egy kb. 0,75 cm vastag réteget, közvetlen bőrközeiben, amit 32

b) egy páraszerűbb, 2,5 cm széles, a testre merőlegesen áramló réteg vett körül; c) valamivel távolabb egy külső fényesség, definiálatlan körvonalakkal, kb. 15 cm szélességben. Kilner úgy találta, hogy az „aura" (így nevezte el) külleme életkortól, nemtől, mentális képességektől és egészségi állapottól függően személyről személyre változik. Bizonyos betegségek mint foltok vagy szabálytalanságok mutatkoznak az aurában, ami Kunért elvezette egy diagnosztikus rendszer kifejlesztéséhez. Ez a diagnosztikus rendszer az aura színe, tömege és általános megjelenése alapján határozta meg az egészségi állapotokat. Néhányat felsorolunk az általa ily módon diagnosztizált betegségek közül: májfertőzés, daganatok, vakbélgyulladás, epilepszia és pszichés zavarok, mint pl. hysteria stb. Az 1990-es évek elején dr. George de la Warr és ár. Ruth Drown új műszereket készített az élő szövetekből kisugárzó energia mérésére. Kifejlesztették a radionikát, a távolról mérés, diagnosztizálás és gyógyítás tudományát, amelyben az emberi biológiai energiamezőt használták méréseikhez és a gyógyításhoz. Leghatásosabb munkáik azok a fényképek, ahol pácienseik haját antennaként használták. Ezek a fényképek az élő szövetben munkáló betegségformákat mutatták ki, mint pl. tumorok, ciszták a májban, tüdőtuberkulózis, malignus (rosszindulatú) agydaganatok. Egy három hónapos magzatot is lefényképeztek ily módon méhen belül. Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Freud kollégája, a XX. század elején kezdett érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit „orgone"-nak nevezett. Az emberi testben áramló orgone áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatot kutatta. Reich kifejlesztett egy olyan pszichoterápiás modellt, amelyben a Frend-fé\e tudattalant feltáró technikákat egyesíti a test orgone energiáinak természetes áramlását feloldó fizikai technikákkal. E blokkok feloldásával Reich képes volt arra, hogy megtisztítsa a negatív mentális és testi állapotokat. Reich 1930-tól az 1950-es évekig kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi műszereinek felhasználásával kísérletezett ezekkel a technikákkal. Azt figyelte meg, hogy ez az energia pulzál az égben és minden organikus és élettelen test körül. Speciális, nagy felbontóképességű mikroszkóp használatával megfigyelte a mikroorganizmusokból kisugárzó orgone-energia pulzálását. Reich egy sor különféle műszert készített az orgone-mező tanulmányozására. Ezek egyike egy „akkumulátor" volt, amely képes volt koncentrálni az orgone-energiát, amit később Reich tárgyak orgone energiával való feltöltésére használt. Megfigyelte, hogy egy vákuum töltő cső lényegesen alacsonyabb potenciálon vezeti az elektromos áramot, ha előbb orgone-energiával töltötték hosszú ideig. Továbbá megállapította, hogy a radioaktív izotóp nukleáris vesztesége nő, ha orgone-akkumulátorba helyezik. Dr. Lawrence és Phobe Bendit e század harmincas éveiben kiterjedt vizsgálatokat folytatott az emberi energiamezőkkel, melyekben e mezők egészséggel, gyógyítással és a lelki fejlődéssel való kapcsolatát vizsgálták. Munkájuk hangsúlyozza a test egészségének és gyógyításának alapját képező éteri forma termő hatóerők ismeretének és megértésének fontosságát. A közelmúltban dr. Schafica Karagulla vetette egybe extrasensek vizuális megfigyeléseit a testi betegségekkel. Pl. egy Dianne nevű látnok képes volt beteg emberek energiamintáinak megfigyelésére, melynek alapján pontosan le tudta írni, milyen egészségi problémái lehetnek az illetőnek, kezdve az agyműködési zavaroktól a vastagbél dugulásáig. Az étertest e megfigyelései feltárják azt az energiamezőt, amely a sűrű fizikai testet fénysugarak szikrázó szövedékeként átható mátrixot alkot. Dr. Karagulla összefüggést keresett a csakrák zavara és a betegségek között is.

a kezelés számára. Hunt hét más auraolvasóval megismételte ugyanezt a kísérletet. a csit. akik hosszú évek óta jógáztak. Dóra Kunz. Folyamatos beszámolót adott a csakrák és az érintett aura-felhők színéről. A testszövetek most szomszédosak lettek egymással. valamint a Nagy-Britanniában. hogy a detektálórendszer a sugárzásra pulzálással válaszol. Érzékelésükhöz és rögzítésükhöz ezüst (ezüstklorid) elemi elektródákat használt. (Sötétkamrában mérte. hogy az szivacsszerű és lágy A pajzsmirigy jobb oldala rosszabbul működött. (Quigong: az egészség és testgyakorlás ősi kínai formája. 350 nanométer hullámhosszúfény szintjét néztük sötétkamrában. Vaíorie Hunt készített munkatársaival a kaliforniai UCLA Egyetemen. hogy emberekkel kapcsolatba került volna. hogy az energia valamilyen mértékben szétszóródik. mentális és spirituális) kiegyensúlyozására törekszik. vagy bioplazmának nevezték ezt az energiát. Bizonyos esetekben a csit mint mikrorészecskehullámot is detektálják. A fentiekből és más munkákból arra a következtetésre jutottam. Ezeket az eredményeket megerősítette a Moszkvai Orvosi Tudományok Akadémiája is. mint a bal! A szokásos orvosi diagnosztikus eljárásokkal ennél a betegnél Graves-kórt állapítottak meg. először anélkül. John Pierrakos együttműködésével végeztem. Egy esetben csökkent a fényszint.) Tanulmányainak eredményei azt mutatják. hogy az emberi test fénykibocsátásai szoros kapcsolatban állnak az egészséggel. Dr. Zheng Rongliang Kínában a Lanzhou Egyemeten mérte az emberi testből kisugárzó energiát. fekete-fehér képernyőn. a Teozófus Társaság Amerikai Szekciójának elnöke sok éven át dolgozott orvosként és gyógyítóként. mint az elektromos adatokat. melyek frekvenciája 300-2000 nanométer között változik. képesek voltunk látni az aura egy részét. hogy fontos találni valami módot e fénykibocsátások megbízható. majd amikor benne tartózkodtak. akkor van egy természetes autonóm ritmus". Az eredmények a fényszint enyhe növekedését mutatják akkor. amelyet az ENSZ parapszichológiái klubjával közösen végeztünk. színesítőműszer használatával. a California állambeli Gledale városában lévő Healing Light Center (Gyógyító Központ) tiszteletese a Rolf-technikával dolgozó szakember és a kliens auráját figyelte meg. hogy teljes egészében továbbmenne. Az energia testek megfigyeléséből nyert információkat kombinálta a bioenergetikában kifejlesztett testi-pszichoterápiás módszerekkel és Éva Pierrakos elméleti munkáival. Egy másik kísérletben. amely az én és a személyiség védőgátjainak lebontására koncentrál annak érdekében. éter. A tudósok ezt követően matematikai elemzésnek vetették alá a hullámmintákat: Fourier-analízist és sonogramfrekvencia-analízist végeztek. amit a féregnyúlvány modulált. Az emberi auráról készített tanulmányok közül számomra legizgalmasabb az volt. standardizált mérésére fénymérő eszközökkel. William Edisonnal és Karlin Gestlaval (egy extrasens. és energiaközvetítésük. hogy az élő organizmusok energiarezgéseket bocsátanak ki. Amikor Dianne magára a pajzsmirigyre nézett. méretéről és energiamozgásairól. Hollandiában. Ezek egyikében. vagy gyengítettük a sugarat az aura energiája segítségével. érzelmi.vagy meghajlítottuk. amelyeket a bőrön helyezett el. amit fotokvantum műszerhez (alacsony fénymennyiséget mérő műszer) kapcsolt Egy Quigong-mester energiamezőjének emanációit tanulmányozta. A fizikában ezt impedanciaillesztésnek vagy -összenemillésnek mondják. „a test minden szervének megfelel egy energiaritmus az étertestben". Kollégáimmal egy sor kísérletet végeztünk az Emberi Energiamező területén. alacsony fényszintű filmfelvevőt használt. A sanghaji Academia Sinica nukleáris kutatóintézetében kimutatták. Dr. hogy a Quigong-mester életerejének kisugárzása nagyon alacsony rezgésszámú hanghullámnak tűnik. Minden egymással szomszédos szövet impedanciája illesztett. Egy sebészi vakbél-eltávolítás utóhatása is érzékelhetővé válik a mezőben. mégpedig úgy. februári kutatási eredmények a következő szín/frekvencia-megfeleléseket mutatják: 33 . Japánban Hiroshi Motoyama viszonylag alacsony szintű fénysugárzást mért olyan embereknél. A részecskék kb. A magenergetika valamennyi test (fizikai. A konzisztens hullámformák és frekvenciák specifikus kapcsolatban voltak a Bruyere tiszteletes által jelzett színekkel. amikor egy erősen kimerült. amelyet ár. A „The spiritual aspects of the healing arts" (A gyógyítás művészetének spirituális aspektusai) című könyvében megállapította. John Pierrakos kifejlesztette a pszichés rendellenességeknek az Emberi Energiamező inga segítségével történő és vizuális megfigyelésén alapuló diagnosztikai és kezelésrendszerét. Ők biomezőnek. hogy egy páciens mellkasi csakrája hiperaktív. Mindkettő figyelemre méltó eredményeket mutatott. Biológiai detektorként egy levéleret használt. amelyet ár. eltér a korábbitól. A sebészi beavatkozás vagy a betegség megváltoztatja az impedanciaillesztést. Megjegyzéseit ugyanazon a magnetofonon rögzítette. Egy másik kísérletben. Rhine-nal dolgozott éveken át a Duke Egyete- men) sikerült az aura segítségével hatnunk egy kicsi. Az elektromos jelek f elfogásával/rögzítésével egy időben Rosalyn Bruyere. az elektromos mérési adatok mindig a kék karakterisztikus hullámformáját és frekvenciáját mutatták az adott területen. S. akár klinikai diagnózis felállításához. Dr. aki ár. akadálytalanul áramlik át az egész szöveten. vörös és tompaszürke színű volt. Olyan auraszíneket láttak. Richárd Dobrin és ár. A beteg működés azonban megváltoztatja ezeket a ritmusokat és az energiaszinteket is. hogy az egész ember harmonikus gyógyítását tudja elérni. Néhány éve az A. az NSZK-ban és Lengyelországban végzett kutatások is. Mindezek a kísérletek alátámasztották az aura létezésének evidenciáját. egy kb. A Quigongmester kezéből kiáramló pulzálás jelentősen eltér a látnok kezénél tapasztalt pulzálástól. Popov bioinformáció intézetének kutatócsoportja jelentette be azt a felfedezést. Az eredményeket országszerte bemutatta az NBC TV. mintha közvetítő funkció lenne jelen: egészséges testben ezek a ritmusok könnyen adódnak át egyik szervtől a másikig. úgy látta. Hangsúlyozom. ahelyett. 2 milliwattos lézersugárra . és reménytelenséget érző személy volt a sötétkamrában. A különböző szervek szférái között a különböző ritmusok egymással kölcsönhatásban vannak. mely a pajzsmirigy jobb oldali lebenyének megnagyobbodását okozza. ha a sötétkamrában emberek vannak. de további kutatásokra anyagi támogatás híján nem került sor. hogy „Amikor az élet-mező egészséges. ami azt jelenti. 60 mikron átmérőjűek voltak. hogy a test energiáit felszabadítsa a gátak alól. amelyek azonos frekvenciahullám-mintáknak feleltek meg. Úgy találták. hogy a sikeres bioenergia-átvitelre képes személyek biomezeje sokkal szélesebb és erősebb. és 20-25 cm/sec sebességgel mozogtak. Az 1988. ami mint fluktuáló vivőhullám jelenik meg. Ez a műszer igen nagy mértékben fel tudja erősíteni a test közelében lévő fény intenzitásváltozásait. A rolfing testre és pszichére gyakorolt hatását vizsgáló kutatásban (A study of Structural Neuromuscular Energy Held and Emotional Approaches) alacsony millivoltú frekvenciatartományban érkező jelzéseket észlelt a testből a rolfing-ülések sorozata alatt.Például az extrasens Dianne leírta. Ez a magenergetikának nevezett folyamat a belső gyógyítás egyesített folyamata. valamint egy látnok energiamezőjének emanációját. hogy az energia könnyedén. Amikor Bruyere tiszteletes az aura bármely területén kéket látott. amelyet a Drexel Egyetemen ár. így tehetjük hozzáférhetővé ezeket az információkat a gyógyító szakembereknek.) Dr.

és a fizikusok általában plazmának hívják őket. amely képes magába foglalni a tudomány és szellem egész csodálatos dzsungelét. szervrendszerekből áll. Ezek a részecskék nagyon aprók.kék. Töltött állapotban az apró részecskék felhőként együtt mozognak. vagy addig. Végre itt egy elmélet. mint olyan összegző elméletet. Hunt azt mondja: „Századok óta. Az emlék-feszültség fenntartásának másik példája: a feszes vállak. napfonadék . hogy a metafizikus-irodalomban a csakrákat mint színek hordozóit is említik. Gyakran a szülők azelőtt kezdik meg a gyermek szobatisztaságra szoktatását.fehér.(Hz = Herz . hogy nem leszünk képesek véghezvinni. hogy az ehhez szükséges agy-izom kapcsolat kiépült volna." Ezek a frekvenciasávok a kék és violaszínnél lévő extrasávokat leszámítva a szivárvány színeihez képest fordított sorrendben helyezkednek el. hogy a gyermek valóban képes lenne kontroll alatt tartani az ürítést szabályozó záróizmot. Ezek az EEM elektrosztatikus." Az a tény.viola.nem kerül sor. amíg mély testi pszichoterápiás munkára .vörös. nem teszi semmissé az eredményt. hogy az energia és az anyag köztes állapota megnyilvánulásának tartsák. hogy a többi csakra fokozott aktivitását váltja ki. amikkel közülünk sokan élnek együtt. mint az emberi testből áradó valamennyi mezőt. Egy energiamező elvén alapuló kiegészítő modell kidolgozására van szükség. Megkérdezhetjük magunkat. hogy „A holisztikus modell megléte óta úgy írják le a valóságot. „A fizikában és az agykutatásban felmerült hologramelv úgy tűnik. amely összeházasítja a biológiát és a fizikát egy nyitott rendszer keretein belül. a prekogníció (az események előre tudása). Érzékenyebb műszerekkel. folyadékszerű mozgásúnak. vagy mit gondolunk. Sorrendben így következnek: Kundalini . ami a fizikusokat arra készteti. akkor azon nincs semmi csodáinivaló. megpróbál a combizmok segítségével kompenzálni. Az EEM laboratóriumában mért sajátosságaik között sok olyat találunk. ha az izomfeszülés és 34 . hogy adataik tartalmaznának magasabb frekvenciákat. szív zöld. A fentebb felsorolt mérések az EEM-t részecsketermészetűnek is mutatják. hogy a szem és az agy feldolgozóközpontjai a színeket csak magas frekvenciákban interpretálják. elégtelen. „Az energia a működő test atomos-sejtes természetéből eredő energia. hogy a test szokásos modellje. Bizonyos csakrák aktivitása úgy tűnik. Dr.narancs. hogy az élmény-emlék tárolódik a testszövetben. ami az extrasensek színkiáradásra vonatkozó szubjektív megfigyeléseit igazolja. mint a mért energiát." Marylin Ferguson nyilatkozata a „Brain and Mind" (Agy és elme) című folyóiratban. elengedhető az emlék. Dr. A színélmény alapvető kritériuma a vizuális interpretáció. Hypogastrikus . 3. fejlettebb felfogóés rögzítőtechnikákkal könnyen lehetséges. Ez igen nagy stressznek és megerőltetésnek teszi ki a testet. vagy vízáramot. Nem csupán felmerül az élmény. vagy a múltbeli életekről szóló információkban való bizonyosság. a pszichoszomatikus működések hordozójául szolgálnak. E kutatások megmutatják. Valorie Hunt szerint a testet felfoghatjuk a kvantumelmélet koncepciója szerint is. melyeket egy szószimbólummal különböztetünk meg és szortírozunk. Hunt leírja. torok . képes a valóság valóban egyesítő kozmikus látásmódját nyújtani. A plazma bizonyos fizikai törvényeket követ.Ciklus/sec) kék zöld sárga narancs vörös viola fehér 250-275 Hz plusz 1200 Hz 250-475 Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000-1200 Hz 1 000-2000 Hz 600-800 plusz 300-400 Hz 110-2000 Hz Hz a túlterhelés feloldódik. bizonyos kutatók szerint egyenesen szubatomikusak.és vizuális összetevői voltak. mágneses. Ezt bizonyos tudósok „bioplazmának" hívják. hang-. de újra át is éli azt. az a szem által felfogott frekvenciák sora.pl. esetleg egészen az 1500 Hz-ig kiterjedően.sárga. Ezek nem magyarázhatók az elektromágneses mező modelljével. és túlmutatnak azon." Azt sugallja. Ezek az emlékek alátámasztották azt a hitet. vagy sugárzást határozzuk meg. elektromágneses. E frekvenciáknak esetleg lehetnek olyan magasabb harmonikusai. Ha realizáljuk. lép. A klienseknek igen sok érzelmi élményük volt. Konzisztensen a szív-csakra a legaktívabb. amely átjut minden szöveten és sejten. hogy amit mi színeknek látunk. Az EEM-hez kapcsolódik sok pszichikus jelenség. akkor láthatjuk. A mért frekvenciák éppúgy jelzik a műszerezettséget. Például valaki lábának rolfolása könnyen felidézheti az illető szobatisztaságra szoktatásának élményeit. Az Elektromágneses Mező bonyolult modellje nem felel meg teljesen ennek a célnak. melyek során extrasensek látták és leírták az aurasugárzásokat. hogy az EEM sok jól ismert összetevőjét mérték laboratóriumban. mely szerint az szervekből. hogy az itt felfedezett színfrekvenciák nem másolják a fény vagy a festék frekvenciáit. Sokszor ez a túlfeszített állapot habituális állapotként fennmarad egy egész élet során. ez az első objektív elektromos bizonyítéka a frekvenciának és amplitúdónak. bioenergetika . hő. és időnek. Ez viszont szükségessé teszi minden más kiindulásból nyert biológiai eredmény új interpretációját. képek merültek fel bennük a különböző testtájakkal kapcsolatban. Mindezek a mért adatok konzisztensek a test normál élettani folyamataival. Mivel a gyermek élettanilag nem képes a kontrollra. rolfing. Ez a félelem és a szorongás vállakban tárolásából származik. ha valami nem sikerül? KÖVETKEZTETÉS Ha az Emberi Energiamezőt. Ekkor. amelyek az anyag egy 5. hogy az EEM holografikus szemlélete jó megoldás lenne. halmazállapotát sejtetik. mi az amitől félünk. Dr. szem . mint pl. Hunt mérési adatai az aura meghatározott színeihez meghatározott frekvenciákat társítanak. korona . mint a levegőt. mi fog történni. Dr. amelyeket a kísérletben használt laboratóriumi felszerelés korlátai miatt esetleg nem tudtak mérni.

vagy a valóság más. felmerülve. az alakok. miközben haladunk keresztül. nehogy bármilyen mentális képet vetíthessek bele. mindig új élményekhez.. Énem fizikus részének szüksége volt a jelenségek vizsgálatára. és az ok-okozati viszony keretébe illeszkedtek. amint a lélek formálódik.5. megmagyarázhatatlan maradt. Amit olvastam. igazak. Einsteinnel együtt hittem. hogy a „valóság" személyes élményein megyünk keresztül gondolkodva. szóbeszédnek tűnt. színük volt. a formák ugyanolyanok voltak. hogy beigazolódjon róluk. ami ismeretlen. hogy„Isten nem kockázik a világgal". mint egy dal. és hozzásegít jelen életkörülményeim. milyen unalmassá válna az élet az ismeretlen. így tehát elkezdtem adatokat. legtöbbször saját vizsgálódásaimat követően olvastam. Megfigyeléseimet összehasonlítottam az aura és az energiamezőkről írt ezoterikus könyvekével. és útmutatást sem kaptam még. az élet mint teljessége megértéséhez? Olvastam a régmúlt csodáiról.. vagy hamisak. Rájöttem. a min is? Időn és téren? Ilyeneket szoktam gondolni. érezve. s valójában. valami. valami misztérium. amit esetleg az olvasottak alapján alkottam meg. illeszkednek-e ezek valamilyen logikai formába. hogy a jelenséget tapasztaljam. érzékelve. 37 . Most látom. egyénivé válva. szkeptikussá és zavarttá váltam. ellenőrzésére. új leckékhez vezetve engem emberi lényként való növekedésem és fejlődésem útján. Úgy találtam. egy kicsivel több. fejezet AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ Amikor immár felnőttként újra kezdtem látni az életenergiamezőket. vagy rendszerbe. csupán azért. amelyre korábban hivatkoztam. mintha egy láthatatlan kéz biztosított volna arról. azaz személyes élményeket gyűjteni. hogy meglássam. létezve. amelyben otthonosan mozogtam: jól határolt formájuk. a mozgások. mielőtt olvasnék róla. A színek megfeleltek. s áthatja életem. Volt bennük azonban mindig valami. mely megnyugtató. Még nem találtam rá arra az irodalomra. tudósként voltak ismereteim az energiamezőkről. amint azt a fizikai világ teszi. de ezek nagyon személytelenek. Ezért most szilárdan hiszek az útmutatás élményében. örökké előttünk táncoló csoda nélkül. növekszik és halad Isten felé. ami egész életemen átvonul. jelentéssel bíró dimenzióját tapasztaltam meg. hogy újra felmerüljünk a lélekformák transzformációinak végtelen táncában. hogy az általam megfigyelt jelenségek nagyon hasonlóak voltak ahhoz a világhoz. Közülük sok képzelgésnek. Természetesen. és matematikai képletek által meghatározottak voltak. Valóban ott vannak ezek az energiamezők? Van valami jelentésük? Vágyteljesítő gondolkodás volt ez.

AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ „LÁTÁSA" Gyakorlat Az Egyetemes Energiamező vizsgálatához úgy kezdhetünk hozzá legkönnyebben. Hirtelen villannak fel. Most tekintetünket fordítsuk az ég felé mutató fák tetejére. és hó borít mindent vastag buckákban. ahol soka napsütéses óra. fehér gömböknek tűnnek. A legtöbb és a legragyogóbban töltött gömböcskét a svájci Alpokban láttam. 1-2 percen belül mutatta a hiányzó rész határozott jeleit. hogy a teljes levelet lefényképezzék. néha pici fekete pöttyel. hogy mindkettőjük aurája megnyúlik. és nagyon lassan mozognak. Például az ametiszt aurája aranyszínű. arany sugarak törnek elő belőle a csiszolt felületeiről. Visszaléptem. alultöltöttek. A drágaköveknek és a kristályoknak érdekes. láthatjuk.1. amiről oly széleskörűen beszélnek a Kirlian-fotók kapcsán. látni fogjuk ezeket a gömböcskéket a zöld köd szélén. Kékeszöld vonalat láthatunk f elvillanni a levelek mentén. Füstködös városban számuk kevesebb. többrétegű. bonyolult aurájuk van. tavasszal és nyáron. mint ahogyan én azt a Kirlian-fényképeken láttam. hasonló áfák vörös rügyeihez. ami felhasználható a gyógyításban. Esetleg egy zöld ködöt látunk a fák körül. ha az aurához közelítjük. Ezek a vonalak reagálnak a kezünkre. A fa körül a zöld leveles állapot idején jelennek meg. úgy. hogy egy szép nyári napon lefekszünk a fűbe. csupán azért. Ahogy távolítjuk a kristályt a növénytől. hogy ismét felvillanjon a növény túloldalán. látni kezdjük. De ha figyelmesebben vizsgáljuk. ábra). Nyilván a napfény tölti fel a gömböcskéket. a növekedés irányában. A legtöbb személyes tárgy átitatódik tulajdonosa energiájával. Kis idő múltán képesek leszünk látni a kis orgone-gömböcskéket. Egyszerű vízkék volt. vagy egy kristályra. és kisugározza azt magából. hogy a háttér sötét legyen. majd enyhe nyomot hagyva maga mögött ismét eltűnik. amint megváltoztatják mozgásukat befolyva a fa aurájába. és bocsánatot kértem a növénytől. ahol eltűnnek. és gyors mozgásúak lesznek. miután a felét már levágták. Amikor a vízkék szín újrateremtette magát. Felhősebb napokon áttetszőbbek. hasonló jelenséget fogunk látni. hogy kontaktusban maradhassanak egymással. Amikor elvágtam a levelet. Apró. Láthatóan a fa aurájába abszorbeálja a gömböcskéket. Érdekességként észrevehetjük. ami 2-2 másodpercre feltűnik. de nem olyan tisztán. Ha folytatjuk és finomítjuk a megfigyelést. és kevesebb van belőlük. amint a kék égen cikázó mintákat írnak le. Tegyük a növényt erős fény alá. A Kirlianfényképezés módszerei segítségével az emberek képessé váltak arra. Megfigyeltem a levél auráját. Napsütéses időben ezek az energiagömbök ragyogóak. hogy ebben a ködben nincsenek gömböcskék. 38 . lassabban mozognak. és a kék égre bámulunk. majd a szín ismét elhalványul. a teljes levél aurája véres-gesztenyeszínűvévált (5. ahogy az egész mező szinkronizált ritmusban pulzál. Ha közelebbről megnézünk egy szobanövényt. Korábban a legtöbb a fa aurája rózsaszín-vöröses árnyalatú. Egyszer megpróbáltam látni a fantomlevél effektusát. Az^lettelen tárgyaknak is van aurája.

ha megütünk egy hangvillát.izolált. az Egyetemes Energiamezőt az évezredek során mindvégig ismerték és vizsgálták. Minden kultúra más nevet adott az energiamező jelenségének. szikrák és felhők . minden testet összeköt egymással. anélkül. bizonyos tudósok az Egyetemes Energiamező jelenségére mint bioplazmára hivatkoznak. és a mellette lévő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni s azonos hangot ad ki. vonalak. hogy az Egyetemes Energiamező valószínűleg a nyugati tudomány által korábban meg nem határozott energiából. amikor az Egyetemes Energiamező alapvető sajátosságait írják le.magasan szervezett szövedéke. amikor egyre jobban belesüppedünk a atomkor pesszimizmusába. Az idő múltával és a tudományos kutatási módszerek fejlődésével a nyugati kultúra alaposabban kezdte vizsgálni az Egyetemes Energiamezőt. John White és Stanley Kripper az EM sok sajátosságát sorolja fel: az EM áthatol minden téren. hogy működése bármi veszélyt jelentene számunkra. (Ez az a jelenség. Ahogy a tudományos felszereléseink művészien kifinomultabbá válnak. Ezek az elvek nagyon magukkal ragadóak. mindig teli marad. Egy napon valószínűleg képesek leszünk olyan gépet építeni. ami akkor tapasztalható.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. 39 . Dr. amely be tud majd hatolni az EM-be. képesek leszünk az Egyetemes Energiamező finomabb kvalitásainak mérésére is. és azt egy bizonyos nézőpontból vizsgálta. Amint láttuk. Ha az anyagot mint kondenzált energiát definiáljuk. és kinyeri belőle a számunkra szükséges energiát. E kutatásokból arra következtethetünk. sűrűsége a forrásától mért távolságával fordítottan arányos. amit mi már valójában nem tartunk anyagnak) épül fel. élő és élettelen testen. spirálok. akkor az Egyetemes Energiamező a jelenleg anyaginak tartott világ és az energia világa között helyezkedhet el. vagy esetleg finomabb szubsztanciájú anyagból (olyan finomságú anyagból. Megfigyeléseikben azonban hasonlóakat írnak a különböző kultúrák. mint a bőségszaru. Olyan ez. amiből akármennyit veszünk ki. pulzáló fénypontok. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. hogy a mező geometriai pontok sorozatának . és reményteljes jövőt vetítenek elénk most.AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ SAJÁTOSSÁGAI Amint az előző fejezetben írtuk.

hanggal és fényessége segítségével felfogható a magasabb rendű érzékek számára. hogy megértsük mindazokat a tulajdonságokat. fejezet AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ V A G Y EMBERI AURA Az Emberi Energiamező az egyetemes energia megnyilvánulása. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. melyek az aurát bizonyos számú rétegekre osztják. melyekkel rendelkezik. milyen irányban terjed. Ez a termodinamika 2. és nem tudunk több energiát nyerni bármiből. mint a só. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. Az entrópia kifejezést a lassú gyengülés leírására használják. Próbáljuk újra. hogy az EM nem különbözik a természetben ismert jelenségektől.6. Tünékennyé válik. mint a forma és a rend felbomlása. állítsuk meg egyszerre az energiaáramlást! Tartsuk így egy ideig. A rétegeket időnként testeknek hívják. az elektromosság mellé. Szeretnénk „helyére tenni". energiája nő. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább ? Most csináljuk ugyanezt egy társunkkal! Üljünk le egymással szemben. E mező az entrópia ellentéte. majd engedjük ismét áramolni. ettől elgondolkodunk. Mégis arra indít bennünket. Bizonyos szinteken ez éppolyan normális dolog. tudományos módszerekkel. AZ EMBERI AURA LÁTÁSA Gyakorlat Az Emberi Energiamezeit a következő gyakorlatok segítségével érzékelhetjük legkönnyebben. mint amennyit belefektettünk. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. melyeket meghatározhatunk normál. Másrészt. és megpróbálunk mélyebbre hatolni természetében. azaz az univerzumban a rendezetlenség nő. és fogjuk meg egymás kezét. Az emberi aura vagy Emberi Energiamező (EEM) az EM emberi testhez kapcsolódó része. Láthatjuk. hogy háromnál több dimenzióban létezik. ha folytatjuk vizsgálódásunkat. Az Egyetemes Energiamező szervezi az anyagot: formákat épít. mint egyedi hatásaik összege. vagy a kő. Érzékeljük egy darabig ezt a lüktető áramot. és általában aurának nevezik. hogy elménkkel „kinyújtózkodjunk". fő tételének ellentmond. de akkor újfent kicsúszik a kezünkből. ízleléssel. vannak olyan sajátosságai. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. úgy. hogy az EM alapvetően szinergisztikus. Ez oly mindennapos esemény a fizikai valóságban. hogy bármit megváltoztatnánk. hogy az entrópia mindig növekszik. tenyerünk érjen össze! Engedjük az energiát 41 . Úgy tűnik. ami azt állítja. Mit jelent ez? Szinergista módon működik és formát épít. és pattintással. akár csak kezünket elmozdítanánk. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll.) Nem ez a helyzet az EM-mel! Úgy tűnik. ami annyit jelent. Ha összegyűlik egy kisebb társaság. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik (a legmagasabb fejlett tudathoz „magasabb rezgések" és energiaszintek tartoznak). E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. kicsúszik a normál tudományos magyarázatok alól. Pulzál. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. Az EM-kutatók állítják. Merrefelé halad? Érezzük meg. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. mi is ez valójában? Mi is az elektromosság egyáltalán? Az EM háromnál több dimenzióban létezik. alkossunk kört. Különböznek-e egymástól tapasztalataink? Most anélkül. Megfigyeléseik alapján a kutatók megalkották az aura elméleti modelljeit. (Az örökmozgót soha nem készítették el. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. hogy az Egyetemes Energiamezőfolyton több energiát termel. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki.

amikor már hozzászoktunk ahhoz. majd engedjük a jobb tenyerünkbe beáramolni! Aztán megfordítva! Most állítsuk meg az energiafolyamot! Próbáljuk egyszerre mindkét kezünkből szétküldeni. amelyet a magaméhoz leginkább hasonlónak találok: az egyiket Jack Schwerz írja le a „Human Energy Systems" (Emberi Energiarendszerek) című könyvében. kb. (Az aura második rétege. hogy jobb kezünk érzelmi teste megérinti a bal kezünk bőrét. megállítás-az energia kezelésénekhárom alapvető módja a gyógyításban. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő.) Most nagyon óvatosan közelítsük egymáshoz kezeinket. és egy kicsivel több erőt kell felhasználni ahhoz. A ábra mutat be. Ha kezeink 2. színes fluidumok. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. amit a fény alakja 42 . amíg nem érzünk valami nyomást. Később. úgy. hogy az ujjak egymás felé mutassanak! Mi történt most? A gyakorlatokat kipróbáló emberek 95%-a lát valamit. hogy szemünk ellazuljon! Mit látunk? Közelítsük egymáshoz ujjbegyeinket. ami mintha szétlökné őket.1 . majd távolítsuk őket! Mi történik az ujjak közötti térben? Mit látunk a kézfej körül? Lassan mozgassuk egyik kezünket felfelé.B ábra). hogy közelebb vigyük őket egymáshoz! Egyik energiatestünk határvonalát érintettük meg. Milyen érzés? Most távolítsuk el még jobban egymástól kezeinket. Eleinte csak a legkönnyebben látható és legsűrűbb rétegeket voltam képes látni. a „Wheels of Light".18. Két rendszer van.természetesen áramolni! Merrefelé halad? Küldjünk energiát a bal tányérunkon keresztül. Ez azt jelenti. Közelítsük jobb tenyerünket kb. hogy a magasabb aurarétegek észlelése érdekében meditatív állapotba kellett merülnöm. Mindenki érez valamit. Sokévi gyakorlat után már kezdtem látni a 7. Az áramlási irány olyan. színük. melyeket a 6.. a másikat Rosalyn Bruyere. Valamennyi rendszer rétegekre bontja az aurát. hogy éreztük. csakra) majd látni fogjuk az aura magasabb szintjeit is (6. fejezetben leírt. Minél tovább dolgoztam. dualisztikus mezőmintát tártak fel számomra. hogy ujjunk hegye kb. akkor érzelmi testünk kontúrját érintjük össze. elvégezhetjük al6. Tanulmány a csakrákról) című művében ismerteti.17. a Fokozott Érzékenységű Észlelést fejlesztő gyakorlatokat. szemem eközben általában csukva volt. valamint a más emberek aurájának érzékelésével kapcsolatos gyakorlatokat. Minden rendszer összefüggést keres az aurarétegek és azok funkciói között. haladjunk tovább e rétegek leírásával! AZ AURA ANATÓMIÁJA Az emberek megfigyelései alapján sokféle.5-3 cm távolságra vannak egymástól.5 cm távolságban egymástól! Mutassunk a jobb kezünk mutatóujjával a bal tenyerünkre. úgy. tenyereinket tartsuk egymástól 5 cm távolságban! Lassan mozgassuk őket oda-vissza. A fenti kérdésekre válaszokat a fejezet végén keressünk. 2. fényességük. Most. amint erről a fejezet végén röviden beszámolok majd. amint energiamezőnket érinti! Jobb kezünk energimezője közvetlenül áthaladt a bal kezünkön. „A Study of Chakras" (A fény kerekei. Gyakoroljuk őket! Most eresszük le kezünket.1. majd lassan közelítsük őket.. és lágyan bámuljunk keresztül a kb. és a rétegeket helyzetük. a California állambeli Glendale városában lévő „Healing Light Center" (Gyógyító Fény központ) tiszteletese alkotta meg.5 cm-rel közelebb bal tenyerünkhöz! Érezzük a bizsergő érzést bal kezünk hátoldalán. hogy észleljem. láttuk és tapasztaltuk az aura alsóbb rétegeit. 4 cm-re szétterpesztett ujjaink közötti téren! Ne nézzünk éles fénybe! Hagyjuk. csökkentvenövelve a köztük lévő távolságot! Építsünk fel valamit a kezeink között. A háttér egy fehér fal legyen. A fluidumok a csillogó. Ha rendszeresen végezzük ezeket a gyakorlatokat. annál több réteget fogtam fel. a másikat lefelé. 20-25 cm-re. az aura meghatározását célzó rendszert alkottak. A harmadik szem megnyílásával (6. hogy látjuk az alsó aurarétegeket. húzás. Minél magasabban fekvő rétegről volt szó. 4 cm távolságra legyen a tenyerünktől! Rajzoljunk köröket a tenyerünk fölé! Mit érzünk? Bizsereg? Mi ez? Homályos fényű szobában tartsuk kezeinket úgy. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. 60 cm-re arcunktól. alakjuk. mint a fényminták állóhullámai. egészen addig. Az ő rendszere hétrétegű auráról beszél. s tartsuk őket kb. akkor elkezdjük látni az aura néhány rétegét. Az aura hét rétege Tanácsadóként és gyógyítóként hét réteget figyeltem meg. sűrűségük. míg épp megérezzük. Auramegfigyeléseim egy érdekes. ahol hétnél több auraréteget említ. annál kitágultabb tudatra volt szükségem ahhoz. hogy az ujjhegyek egymás felé nézzenek! Tartsuk kezünket az arcunk előtt. képlékenységük és működésük alapján határozza meg. 17. kiáramoltatni az energiát! A lökés. Most ismét távolítsuk kezeinket. Lazítsuk el a szemünket. rétegen túli rétegeket is.

speciális helyeken tároljuk.. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának.. és így tovább. Ezen a „vivőeszközön" keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. kúp alakú örvények a mezőben. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. hogy az első réteg az első csakrához. Ez túlterjed a fizikai testen.. Hét testünk van. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. vérereket stb. a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. gondolatainkat. autonóm működésével áll kapcsolatban. emlékeinket és más.2. a fizikai érzékletek. zajlik érzelmi életünk. Ha megértjük. AZ AURA HÉT RÉTEGE ÉS HÉT CSAKRÁJA Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. A harmadik réteg a mentális élettel. és minden életet átölel. a magasabb rétegek sorra túlterjednek az alacsonyabb rétegeken.A ábra) a fizikai test adott részében lévő fő idegfonatoknak is megfelel. mintha sok. mint a hagyma: lehánthatók róla a rétegek. így az 1. radionikai szakember. Valójában e testek egyike sem réteg. 43 . melynek nincs határozott struktúrája. míg a 2. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. A mező első szintjeihez a fizikai működés.vezet. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. a „Radionics and the Subtle Bodies of Mán" (Radionika és az ember finomtestei) című könyvében azt állítja. beleértve a belső szerveket. a különböző betegségek természetét könnyebben megértjük. Én ezt fő függőleges erőáramnak nevezem. 5. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. Az aurarétegek sokkal inkább tekinthetők énünk kiterjedt változatának. Dr. ami magában foglalja a korlátoltabb formákat is. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. melyek mindegyike ugyanazt a teret foglalja el azonos időben. amihez mindennapi életünkben nem szoktunk hozzá. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. hogy az aura olyan. Az egyre magasabb rezgésszámú aurarétegek észlelése érdekében a megfigyelőnek is egyre magasabb tudatszintre kell emelkednie. mind az étertestet. de mi csak így vagyunk képesek észlelni. hogy a hét fő csakra ott alakult ki. 6. Nem olyan. valamint olyan kiegészítő formákat. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból.. ahogy mélyebbre hatolunk a témában. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. Létezik egy függőleges energiaáram. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. 7. és tartalmazza mind a fizikai. Ez azt jelenti. mint magasabb rezgések egy síkját. amelyek sokkal bonyolultabbá fognak válni. Ez az a szeretet. Vannak kavargó. érzelmeinket. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . melyek a fizikai testben nincsenek meg. gyorsan. hogy általános áttekintést adjunk. a dolgok létezésbe szólításához. Sok ember tévesen arra a következtetésre jut. vagy öröm érzete kapcsolódik. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. A fény állandó formái maguk is scintíllálnak. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. A tudós szemszögéből nézve az egyes rétegeket tekinthetjük úgy is. A hét csakra elhelyezkedése A hét csakra fizikai testen belüli elhelyezkedése (6. 3. parányi. a fej fölé és a farkcsont alá. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. ahol a fény állandó vonalai 21-szer metszik egymást. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat.. melyeket csakrának hívnak. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. David Tansely. a második a második csakrához kapcsolódik. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. 4. de az emberiséget általában. fizikai fájdalom. beleértve a fizikai testet is. s ezen keresztül szeretünk. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. Ez valami olyasmi. s szeretjük nemcsak társunkat. de azon valamivel túlterjednek. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. melyben találhatóak. melyek a náluk alacsonyabb rezgésű réteggel azonos helyet foglalnak el. Jelenleg csupán felsoroljuk őket. Ezek általános elvek. Az első réteg a test automatikus. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig.. rétegnek határozott struktúrája van.

vagy gázörvényekhez (víz. amint az Egyetemes Energiamezőből energia áramlik az összes csakrába (6. Az érintés az az első csakrához. Mindezeket a 6. vagy ciklon. A test mellkasi oldalán lévő minden fő csakrához társul annak kiegészítő párja a test háti oldalán. a gyomorhoz kapcsolódva egy. kettő a léphez kapcsolódva. ez szó szerint igaz. Olyanok vagyunk. Emiatt bárhol. mivel ezek a gerinc mentén feles lefelé mozgó. csakrának van egy 2A és egy 2B összetevője. Láthatjuk tehát. annál egészségesebbek vagyunk. és legtöbbünk nem képes megtenni. és 7. Másodszor azt jelenti. Ez nem könnyű feladat. intuíció. és a testtől 2. Láthatjuk. így. valamint akupunktúrás pontnyílások az energia számára. s így megzavarja az élet egészségének zavar talán átélését. Az energia áramlásának hiánya eltorzítja és gyengíti érzelmeinket. lassacskán nyitjuk ki a csakrákat. ez csupán akkor lehetséges. melyekre minden csakra mutat. egy-egy a tenyereken.3. érzéklet. Egy hirtelen energiafolyam túl sok pszichológiai anyagot oldana ki. 44 A HÉT FŐ CSÁKRA FUNKCIÓI Valamennyi „örvény" energiacserét folytat az Egyetemes Energiamezővel. ha munkálkodunk személyes érettségünkön és tisztaságunk fejlesztésén. a 3. a láb talpán egy-egy. Az aura csakráinak három fő funkciója van: 1. így a 2. Az l. szem-) csakrához. ahol az energiaszálak 14-szer kereszteződnek. Az egyes csakrákhoz kapcsolódó lelki tartalom úgy tudatosítható. bármilyen növekedési folyamatban dolgozunk is. Az elülső résznek a személy érzelmi életéhez van köze. mivel minél több energiát áramoltatunk át. Ezek a következő helyeken taláhatóak: mindkét fül előtt egy-egy. 15 cm átmérőjű. a máj mellett egy. csakra párosítható egymással. mindkét mell felett egy-egy. ez bizonyos betegséghez vezet. amikor arról beszélünk. Úgy gondolják. még kisebb örvények keletkeznek. víztölcsér.B ábra). A csakrák nyitása és energiaáramunk növelése fontos. egy a napfonat mellett. ahol a csakra a fő erőáramba kapcsolódik. 2. és a testtől nagyjából 2. (6. A 6.A 21 kis csakra azokon a pontokon helyezkedik el. valamennyi csakrán keresztül (nagyokon és kicsiken). és az új információt beilleszteni életünkbe. A fej három csakrája az illető mentális folyamataival függ össze. A tenyereken elhelyezkedő két kisebb csakra nagyon fontos a gyógyításban. az ivarszerveken egy-egy. Minden fő. Vitalizálják az egyes energia testeket. Egyszerűen túl sok lenne a bemenet.2. Ahhoz. a csakra gyökerének vagy szívének nevezik. Pszichológiai felkészültségünk azonban kevés ahhoz.5 cm átmérőjűek. Egy. ahol e vonalak kevesebbszer találkoznak. hogy ezek ketten együtt alkotják egy csakra elülső és háti aspektusát. így a fizikai testet is. a szaglás és az ízlelés az 5. érzés. át kell jutnia a csakra gyökerében lévő csapózáron. az aura első rétegében lévő normális csakra nyitott vége kb. melyeken át az ki és be tud áramolni az aurába. A csakrák hegyét. vagy közvetlen tudásformájához kapcsolódik. hogy nyitottak maradjunk. hallás. Ezek az energiaörvények a számunkra ismerős folyadék. e szintek minden egyes csakrája másmilyen külalakkal rendelkezik. mint a szivacsok a minket körülölelő energiaóceánban. Ezekben a csakra-szívekben csapózárak vannak. hogy egy bizonyos energia az egyik szintről a másikra tudjon áramolni. hogy a „nyitottnak" maradni két dolgot jelent: először rengeteg. és nem lennénk képesek mindent feldolgozni. ábrán mutatjuk be.5 cm távolságban helyezkedik el. csakrának 3A és 3B. az általunk cserélt energia látás. Mivel az energia mindig kapcsolódik valamilyen tudatformához.3. Mind az öt érzékünk kapcsolódik egy csakrához. Másképpen megfogalmazva: ha az emberi energiarendszeren belül az áramlás hiányzik. Erről részletesen az érzékelés című fejezetben szólunk. Tansely szerint ezek a parányi örvények nagyon jól megfelelnek a kínai orvoslás akupunktúrás pontjainak. amelyek az aurarétegek adott csakrán keresztül történő áramlását ellenőrzik. annak mind a hét egymást átható rétegét. hogy a rajtunk keresztül áramló energiához társuló tudattartalmakat feldolgozzuk. (vagy mellkasi csakrához). ábra mutatja az auramezőt. hogy minden energiaörvény energiát szív magába az EM-ből. ha valaki nagyon akar nekik párt találni.5 cmre találhatóak. egy a kulcscsontok találkozásánál. az EM-ből szerzett energia feldolgozását. kisebb és legkisebb csakra. a hallás. a térdek mögött egy-egy. fő függőleges erőáram nyílt végű pontjai. hogy „nyitottak" vagyunk. Úgy tűnik. Amint azt majd leírjuk részletesen az egyes szintek ismertetésénél. Ahol a vonalak 7-szer találkoznak. Elősegítik az öntudat különböző aspektusainak . míg a háti oldalnak akaratához. a látás a hatodik (vagy 3. egy a csecsemőmirigy mellett. Sok kicsiny erőközpont van ott. ábra). hogy legyen időnk feldolgozni a felszabadított személyes anyagot. vagy tetejét. csakráig. Ezek a csakrák csupán 3. hogy fokozzuk az illetőnek az adott csakrán átáramoltatott energiáját.4. levegő) hasonlóan működnek: mint a vízörvény. vagy hurrikán. és így tovább a 6. épp a szem mögött van egy-egy (az ábrán nem látható).

.

.

.

Az egyes csakráknál megfigyelt színek az adott csakra hullámsávjában lévő. A 6.6. mint az alatta lévő. A legtöbb emberben ezek a kapuk zártak. ez lehetséges. mentális és érzelmi interakciókért felelősek a földi szinteken. Minden aurarétegnek megvan a maga 7 fő csakrából álló „készlete". és szilárdan. ábra felsorolja a gerincoszlop mentén található 7 fő csakrát. érzelmi test és a mentális test specifikus csakrái megnyitásának pszichológiai hatásaival foglalkozik. mint az öszszecsukható poharak. akkor tisztán fog gondolkodni. azt látjuk. Az egyes örvények (vortexek) saját pörgési frekvenciájú energiát metabolizálnak. fejezet az étertest.6. A csakrák pszichoszomatikus funkcióit később fogjuk tárgyalni részletesebben. majd a nadinnak nevezett energiafolyamatok mentén küldik tovább a belső elválasztású mirigyeknek. a mentális test csakráihoz kapcsolódnak. két lábbal áll a földön.5. Mivel a csakrák a test vitalizálását szolgálják. Az energia egyik szintről a másikra a csakrák tetején lévő kapun át terjed. A beérkező elsődleges energia metabolikus útja . összetevőikre bontják. majd a vérnek. Ha ezek nem működnek jól. Ez az az ember. E hét szint főcsakrái a fizikai test azonos részén fekszenek. hogy az táplálja a testet. ábrán mutatjuk be. gondolkodási zavarai lesznek. 6. általa metabolizált energia frekvenciájával kapcsolatosak. közvetlen kapcsolatban állnak a test bármilyen patológiájával. s így van ez a többi csakrával is. Például: a negyedik csakra számára valójában hét csakra létezik. az idegrendszernek. ha valakinek a szívcsakrája jól működik. prána). és így tovább. ábra. Mivel minden következő auraréteg a frekvencia folyton növekvő sávjából terül el.fejlődését. s így a csakrák az aura egyik szintjéről a másikra átvitt energia eszközévé válnak. az az ember nagyon tud szeretni. A spirituális tisztítómunka eredményeképpen nyílnak meg. Például: a medencei csakrának négy apró örvénye van. Például. Minden csakra magasabb szinten messze az auramezőn túlra terjed (az egyes rétegek határáig) és kissé tágabb. Minden csakrához kapcsolódik egy belső el választású mirigy és egy fő idegfonat. és harmadik csakrája jól működik. Közelebbről megvizsgálva a csakrát. Ha az első csakra tökéletesen tud működni. mindegyikük az előzőnél magasabb frekvenciasávon. hogy ezek a szirmok igen nagy sebességgel pörgő. Auraszintek közötti energiaátvitel. A csakrák abszorbeálják az univerzális vagy elsődleges energiát (csi. Az érzelmi test csakrái a következő finomabb test. Az étertest minden csakrája kapcsolódik az őt körülvevő és átható finomabb test azonos csakrájához. A csakrák úgy burkolódnak egymásba. orgone. Minden egyes csakra speciális pszichológiai működésekhez kapcsolódik. a hetedik szintig. azokhoz. akkor az illetőnek általában erős élni akarása van. és négy alapvető frekvenciát választ ki az energiából. 3. amelyek 48 a fizikai. Ezt a 6. A 10. Ha valakinek a 6. kicsiny örvények. A keleti ezoterikus irodalomban minden csakrát bizonyos számú szirommal rendelkező virágnak tekintenek. megemlítve az általuk irányított fő testtájakat. ezek főleg az aura első három testéhez tartoznak. aki életében nagyon szilárdan magalapozott.

melyek olyanok. tartalmazza valamennyi szervet és anatómiai képletet. A testen 2. ábra) a fizikai világhoz tartozik. Ez a test legtöbbször sárga. amely a szívcsakrához tartozik.5-20 cm távolságig terjed.8. Az érzelmi test a szivárvány minden színét tartalmazza. az értelmi szintről aktuálisan kisugárzott „áttett" színei is vannak. csakra sárga 4. amely követi a szivárvány színeit. csakra narancsvörös 3. Minden csakra olyannak látszik. mely folytonos kavargó mozgásban van. A szín a személynek az adott gondolati alakzathoz fűződő érzelmét reprezentálja. csakra fehér A nyolcadik fejezet az érzelmi test terápiás megfigyeléséből mutat be sokat. hogy a spirituális energia a szív tüzén átmenve alacsonyabb. Ez a test áthatja az általa körülvett sűrűbb testeket. csakra vörös 2. vagy pszichoterápia során energetizálttá válnak. jól formált erőkké válnak. mint egy különleges színű növény. és az érzésekkel áll kapcsolatban. akkor a test kiterjed és ragyogóbbá válik. erővonalak struktúrája. Általánosságban véve: az érzelmi test az étertest mátrixában mozgó. A negyedik auraszint. és annak számára metabolizál energiát.5 cm-rel terjed túl. míg a felső három réteg a spirituális világhoz tartozik. ami átmeneti állapotot jelent az anyag és az energia között) a TV-képernyő vonalaihoz hasonló. az az átalakító olvasztótégely. fizikai energiákká. Inkább finom szubsztancia színes felhőinek tűnik. Ahogy az érzések személyes interakcióban. amikor valaki terápiás ülés során elengedi az érzelmeit. Ezt részben az a tény okozhatja. hogy az emberek tiszta módon épphogy csak elkezdték használni mentális testüket és intellektusukat. az alsó három auraréteg (6. az alacsonyabb szin49 . Ha a mentális test „gazdája" mentális folyamatokra összpontosít. annál tisztább és jobban formált a hozzá tartozó gondolati alakzat is. A következő felsorolás az érzelmi test csakráit és a hozzájuk tartozó színeket mutatja: 1. Nekem ezt a testet volt a legnehezebb megfigyelni. Az érzelmi test (második réteg) A második (6.4. amelyen a testszövetek fizikai anyaga létezik és horgonyt vet. Erről a folyamatról a 9. Színei a testet létrehozó energia vagy érzés tisztaságától vagy zavarosságától függően változnak a ragyogó tiszta színárnyalatokról a zavaros. A testtől 7. vagy energiamátrix. Színben és formában változó foltokként jelennek meg. hogy az őket reprezentáló gondolatokra koncentrálunk. ábra) vagy az étertestet követő finomabb testet általában érzelmi testnek nevezik. Ezt különösen akkor figyelhetjük meg. fejezet szól.9. E gondolati alakzatokat úgy finomíthatjuk. mint az étertesté. ábra).5-7. melyek mindegyikéhez gondolatok és mentális folyamatok kapcsolódnak.7. E mezőn belül gondolatformák láthatóak. mely kiterjed az egész test köré. apró energiavonalakból épül fel. Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez. Minél tisztább és jobban formált a gondolat. Az étertest határozott erővonalakból áll. Ez a test általában a fej és váll körül sugárzó sárga fényként jelenik meg. melyek aztán befolyást gyakorolnak életünkre. A fizikai világon túl Abban a gyógyítási rendszerben. csakra égszínkék 6.Az étertest (az aura első rétege) Az étertest (az „éter" szóból. csakra indigókék 7. amelyen a két világ között átáramló valamennyi energiának át kell haladnia. és még finomabb szubsztanciákból készül. Megközelítőleg a fizikai test körvonalait követi. sötét árnyalatokig bezárólag. A mentális test (az aura harmadik rétege) A harmadik aura test a mentális test (6. és nem gátolja a fizikai testet. Ez a test túlterjed az értelmi testen. ábra). s energiát is ezeknek metabolizál. Struktúrája lényegesen képlékenyebb. E gondolati alakzatnak társult. Ez annyit jelent. és ragyogni kezdenek. Emiatt mentális aktivitásunk túlságosan tudatos. A habituális gondolatok hatalmas. amelyet én használok. azon egy kissé túlterjedő színfoltoknak tűnik. csakra ragyogó fűzöld 5. és magunkat analitikus társadalomnak tekintjük. a színek szétválnak elsődleges árnyalataikra. Időnként a személy az energia színfoltjait dobhatja a körötte lévő levegőbe. Gondolataink struktúráját tartalmazza. A mentális test szintén strukturált test. mint a „fénysugarak szikrázó szövete" (6.

Azért tettem ezt. Amikor az emberek egymással kapcsolatot teremtenek. különösen férfi és nő között. Láttam embereket egymás mögött állni. Biztos vagyok abban. A kilencedik fejezetben több példát is fogunk adni az aurák közötti interakciók területéről. Érezhetjük magunkat kellemetlenül a szobában tartózkodó másik személy miatt. szinkronban vannak-e a mezők. amivel magyarázni próbáljuk a megfigyelt jelenségeket. vagy egy bárban egy férfi/nő arról fantáziái. kiegészítve az asztrális szinten kialakult szálakat. vagy magasabb rendű tudás. A következő leírásban csupán az aurarétegekre és azok behatárolt funkcióinak leírására összpontosí- tunk. elkezdünk látni a felsőbb szinteken létező fizikai testtel nem rendelkező embereket. Ilyet kétségtelenül mindenki tapasztalt. akit esetleg nem is látunk. mivel amint érzékelésünket megnyitjuk a harmadik réteg feletti szintek számára. Az emberek között nagyon sok interakció zajlik asztrális szinten. vagy a valóság más frekvenciasávjai is léteznek. A teljes spektrumú gyógyításban minden energiát felhasználunk. A 6. Létezik felsőbb akarat. Minél hosszabb. Ez nem csupán testnyelv. A negyedik szint a szeretethez kapcsolódik. azonban átitatja őket a szeretet rózsaszín fénye. és a tobozmirigy szokásos arany lüktetéséhez csodálatos rózsaszín fény adódik hozzá. léteznek a magasabb rendű szeretet érzelmei. míg mások kellemetlenek. minél mélyebb a kapcsolat. melyben teljes fogalmakat értünk meg egyszerre. lényeket. Az USA-ban látott testi pszichoterápiák mindegyike az alsó auraszintekre és a szívre összpontosít. Legtöbbünk alvás közben tapasztalja meg ezeket a valóságokat. Különböző formájú. és az érzelmi testnél szebb. ábrán a felső három csakrát az ember spirituális szintű testi. szívük között csodálatos rózsaszín fényív látható. melyek összekötik őket. de nem emlékszünk rájuk. harmonizálnak-e egymással. Például ha egy partin. hogy a jövőben még jobb rendszerek fognak készülni. A szeretetteljes ember szívcsakrája az asztrális szinten tele van rózsaszín fénnyel. minden réteg minden energiáját keresztüláramoltatjuk a szíven. amelyben élünk és amelyben létezésünk benne foglaltatik. E szálak az aura több szintjén léteznek. akkor az energiamezőben valóságos tesztelés folyik.színes felhőkből áll.4. Az eddigiek során az aura alsó három rétegére összpontosítottunk. ezeket azonban asztrális szinten átitatja a szeretet rózsaszín fénye.tek (az aura három alsó rétege) fizikai energiái pedig a szív átalakító tüzének segítségével válnak csak spirituális energiává. miközben a különböző energiaszinteken teljes kommunikáció zajlott köztük. Az asztrális szint (a negyedik auraréteg) Az asztrális test (6. az csupán egy rendszer kísérlete. mintha nem vették volna észre egymást. Az asztráltest kb. akik úgy tettek. látnoki képességekkel rendelkező személyek megfigyelései szerint a fizikai világon túli valóságrétegek. Megfigyeléseim és más. Visszatérően ismétlem. E könyv során a későbbiekben több szó esik majd a valóság magasabb szintjeiről. annál több és annál erősebb szál alakul ki. Amikor a kapcsolaton túljutottunk. melyen át beléphetünk más valóságszintekre. hatalmas. a szeretet központján. Mihelyt valaki elkezdi vizsgálni az aura felsőbb négy szintjét.10. van valós energetikai jelenség is. mert legtöbbünk önmagának csak egy részét használja ezekben a limitált funkciókban. amelyek túl vannak a mindennapi tapasztalatokon. Ez az a kapu. hogy amit leírok. 15-30 cm-rel terjed túl a testen. E meditatív technikák megnyitják a csakraszintek gyökerei közt lévő csapózárakat. A csakrák színskálája az érzelmi test szivárványával egyező. érzelmi és mentális működésével hoztam összefüggésbe. hogy kiderüljön. Közülünk néhányan meditatív technikák segítségével kitágított tudattal be tudnak lépni ezekbe a valóságokba. olyan alakkal és személyiségfunkciókkal rendelkező lényekkel. 50 . általában e szálak az aura alsóbb szintjeire visszakapcsolódnak. minden megváltozik. néha igen erős fájdalmat okozva. más szinteken azonban rengeteg dolog történik közöttünk. A kép azonban ennél bonyolultabb. hogy szeretkezne valakivel a jelenlévők közül. A kapcsolatok befejeződésekor e szálak elszakadnak. Közülük néhány kellemes. így biztosítanak átjárást a tudat számára az „utazáshoz". Az aura felső négy rétege a valóság e magasabb rétegeinek felel meg. frekvenciáiról. Az asztrális test hajlamos az érzelmi test színeit tartalmazni. színes foltok röpködnek közöttük a szobában. mely felfogható. Mindegyik réteg egy teljes világ. ábra) amorf. Amikor két ember egymásba szeret. csakráikból szálakat növesztenek ki. Érezhetjük a különbséget. A harmadik réteg feletti rétegek mindegyike egy teljes valóságréteg.

Ha erre a szintre ráhangolódok. 61-75 cm-rel terjed túl a testen. amely kb. ami a szilárd térben áttetsző vonalakból állónak tűnik. rétegét elkülöníteni. mivel tartalmazza a fizikai síkon megtalálható összes forma vázlatát. Ez nagyjából egy fénykép negatívjához hasonlítható. amelyre a fizikai test ránő. Ez azt jelenti.11. amely aztán megformálja azt a rácsszerkezetet (strukturált energiamezó). Olyan ez. ahol a hang teremt anyagot. Ez az a szint. ovális alak. Mindezek a struktúrák sötétkék háttérrel rendelkeznek. Ezt a gyógyításról szóló 22. mindezt negatív formában. Betegségekben. a test szerveit. a test alakját (végtagok stb. vagy negatív teret alkot. Amikor ezt teszem. Ez az étertest által felveendő tökéletes forma vázlata. képesek leszünk az aura 5. amikor észlelési mechanizmusomat erre a hullámsávra állítom. az éteri szinten létezők kivételével. A testen 30-45 cm-rel terjed túl. Leginkább egy építész tervrajzára hasonlítanak. fejezetben tárgyaljukrészletesebben. Ha az aura megfigyelése közben az ötödik szint frekvenciájára összpontosítunk. 51 . és amelyen minden fizikai megnyilvánulás létezik. csupán ez a vázlat egy másik dimenzióban létezik. Ezek a formák a negatív térben léteznek. melyben az éteri rácsszerkezet növekszik. hogy a fizikai test szintje. Az Egyetemes Energiamező éteri szintje tartalmaz a fizikai síkon létező minden formát. Tartalmazza a mező teljes struktúráját. Látnoki szemeimnek ezek a formák kobaltkék háttéren megjelenő áttetsző vonalaknak tűnnek.Az éteri szint (az aura ötödik rétege) Az aura ötödik rétegét éteri mintáknak nevezem. hogy figyelmemet először az ötödik szinte emelem. beleértve a csakrákat. így az aura éteri mintaszintje egy üres. látom az illető aurájának a formáját. amikor az étertest alakja torzulást szenved. Az energiamező éteri szintje struktúráját az éteri minták szintjéből állítja össze. Olyannak tűnik. amelyről már említettük. hogy a hátteret teljesen kitöltenénk. Ez szinte automatikusan történik meg. környezetem más formáit is képes vagyok ebből a perspektívából látni. és az üresen hagyott rész alkotná a figurát. Ez az a szint. Az éteri szint az étertesthez tartozik. mint egy keskeny.). (6. mintáját. majd az általam megfigyelt személyre fordítom. az éteri szinten kell dolgozni. ábra). mintha a figurát úgy alkotnánk meg. Ez az étertest szintje. ahol a gyógyítás hangadással a leghatékonyabb. hogy így támogatást nyújtsunk az étertestnek eredeti alakja helyreállításához.

ahol ismerjük az egész univerzummal való kapcsolatunkat. Ha a hetedik szint frekvenciájára hangolódok. A későbbiek során. E szinten túl található a kozmikus sík. és 0. és a fény belőlünk van. gyönyörű. A testen kb. Az aranytojás forma 90107 cm-rel terjed túl a testhatáron. mely extrém magas frekvencián rezeg. és 9. s magunkat Istennel egynek érezzük. A kozmikus sík Az a két szint. hogyan mondható meg jelentésük színük alapján. ami összehangoltan együtt tartja a teljes mezőt. Valamennyi csakra és testi forma ezen a szinten aranyfényből lévőnek látszik. Ezek az aranyszalagok azt a célt szolgálják. (Amikor elérjük a „létezés pontját". amelyet még képes vagyok érzékelni a hetedik szint felett: a nyolcadik és a kilencedik auraréteg. úgy tűnik. Az aranyszint tartalmazza a gerinc mentén fel-le lüktető. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. hogy körülvegyék az egész testet. és az egész testet tápláló fő erőáramot.5 cm széles. Ez az aura legerősebb és legrugalmasabb rétege. Ez az a szint. A keterikus szint a spirituális sík legutolsó szintje. míg a kilencedik az alatta lévő összes réteg kristályos mintájának tűnik. Ezek a fej felett elhelyezkedő nyolcadik és kilencedik csakrához kapcsolódnak. amikor elmerülünk a fényben és érezzük. Ebben a fénykörben vannak ragyogóbb. mint ahogy a tojáshéj védi a kiscsibét. fényből állunk. ábra). amelyek az aurát teljesen körülveszik. villódzó. ami a teljes aurát összefogja. Ebben a kapcsolatban az emberiség és hús-vér embertársaink iránti szeretetünket egyesítjük a létezés minden birodalmát elérő. Meditációval és sok. mennyei testnek hívják. E kettő egyesítése teremti meg a feltétel nélküli szeretet élményét. szint követni látszik a szubsztancia (8. Én nagyon tartós. az isteni elmét mutatja. Biztos vagyok benne. lüktető aranyfényt látok. Hasonlítható egy bonyolult alakú és formájú. Tartalmazza az élettervet. Külső burka számomra egy tojáshéjhoz hasonlónak tűnik. A hetedik réteg külső része nagyon erős és rugalmas. mint a benne foglalt éteri szinté. és fenntartsák a réteg kosárszerű hálózatát. és ez az utolsó olyan szint. Külső formája: tojás alakú aura test és a személy jelen inkarnációjának valamennyi auratestét tartalmazza. Ezek színezett fénycsíkok.A mennyei test A hatodik szintet. és egy tágabb vége 52 van kb. tudjuk. mely az egyes csakrák gyökerén keresztül szállítja az energiát. és a tojáshéj felületén bárhol megtalálhatóak. Alakja kevésbé határozott. és próbálja megfejteni. akkor emeltük fel tudatunkat az aura hatodik szintjére. ahogy ránéz. amelynek kapcsolata van a jelen inkarnációval. E szintekre vonatkozó utalásokat nem találtam az iro- . amelyet keterikus mintának neveznek (6. A keterikus szint vagy okozati test (az aura hetedik rétege) A hetedik réteg a spirituális sík mentális szintje. amikor a szeretet fényét látjuk minden létezőben. Ez a test szintén magasan szervezett. személytől függően kisebb csúcsot alkotva a lábak alatt.) közötti váltakozás általános mintáját. A mennyei test nekem főleg pasztellszínekből álló. erősebb fénysugarak is. állandó fénysugárhoz is. és összekapcsolja az egyes csakrákon át felvett energiát. A keterikus mintaszinten.) A feltétel nélküli szeretet akkor áramlik. a gyógyítással foglalkozó fejezetben leírom.75-1. csillogó fényben jelenik meg. A testen 60-35 cm-rel terjed túl. Aranyszálak milliárdjainak tűnik. Jack Schwarz említi ezeket a csíkokat. amelynek megtisztításán jelen életünkben éppen dolgozunk. akkor hangot hallhat.) és a forma (9. az a sík. A nyaki-feji területen található csík általában azt a múltbeli életünket tartalmazza. 76-108 cm-rel terjed túl. 91 cm-rel a fej felett. mint a gyertyaláng körüli vörös izzás. a tojáshéjon belül találhatóak még a múlt életek síkjai. egyszerűen a testből kisugárzó fényből áll. Távolabbra is kiterjedhet nagyon energikus személyeknél. ellenáll a behatolásnak. ahol a nyolcadik szint túlnyomórészt fluid-szubsztanciának. Amikor az aura e szintjére emeljük tudatunkat. Tartalmazza a fizikai test aranyrács-struktúráját és valamennyi csakrát is. úgy védi a mezőt.13. a fizikai valóságon túlmutató spirituális szeretetben talált spirituális extázissal. akkor gyönyörű. arany-ezüst parányi fémszálakból álló testnek látom. ha kapcsolat van a nyitott szívcsakra és a nyitott mennyei csakra között. amelyet csupán egy inkarnáció korlátozott nézőpontjából nem lehet szemlélni. A fő függőleges erőáram indukálja a vele hegyesszöget bezáró többi erőáramot. ha valaki sokáig meditál egy ilyen képre. amelyen keresztül képesek vagyunk érzékelni a spirituális extázist. amely a spirituális sík érzelmi szintje. Ez a hálózat az aranyfény erejét. a testből kifelé terjedő aranyszalagok létrehozására készteti őket. általam e könyvben említett átalakító munkával érhetjük el. hogyan kell ezekkel a csíkokkal dolgozni. A 8. AZ ember szinte hangot hall.

majd a legközelebbi ujjbegyhez ugrik (6. bizsergő nyomásérzésünk lehet. a mező rétegei valóban tisztábbá és elkülöníthetőbbé válnak. valami olyasmi. A kliens sokkal inkább lesz képes különbséget tenni az alapvető érzelmek. Terápiás folyamat. Az idő legnagyobb részében alacsonyabb szintű érzelmeink. érzelmeit és gondolatait egymástól. hogy vannak. és szinte lehetetlen megállítani a teljes energiaáramot. hogy képesek leszünk megkülönböztetni egymástól az egyes szinteket. Ez a különbségtétel a 15. hogy „tisztánlátásunk" megnyílásakor valószínűleg csak az aura alsó rétegeit fogjuk látni.dalomban. szüntelenül ködöt lát a kézfej és az ujjak körül. Ennek megértésével az ember képessé válik arra. a régi ujjat. A legtöbb ember. Tanításaikat a 21. Amikor az energia test széle érinti a bőrt. és emiatt aztán a mentális test hogyan hat az érzelmekre. amit útmutatóim tanítottak nekem néhány erőteljes gyógyítás alkalmával. Az emberi aura látásával kapcsolatos kérdések Az energia szinte mindig jobbra halad a körben. ábra). Azon kívül. és végül a fizikai testre. és a választásunknak megfelelő rétegre összpontosítani. bizsergő érzés. hogyan befolyásolják hiedelemrendszerei a mentális testben lejátszódó folyamatokat. a következő gyógyítórészekben nagyon fontos lesz. A mező észlelése Fontos észben tartanunk. a körvonalon érzékelhetjük a bizsergést. amikor megpróbálja érzékelni az aurát. 53 . Ha az ujjúnkat úgy mozgatjuk. E keveredés még az aurában is megmutatkozik. Nem értjük teljesen tisztán. Később egyre magasabb frekvenciákra leszünk érzékenyek. Később. a rétegek egymással összekeverednek. az egy nyomásérzettel párosuló. nagyon keveset tudok ezekről a szintekről. A következő fejezet illusztrációi csupán az alsó 3-4 auratestet mutatják. a bőr felszínén bizsergő nyomásérzet jelentkezik. hogy különbséget tegyen az egyes aurarétegei között. Úgy tűnik.14. akkor a ködburok előbb megpróbálja követni az előző. Valószínűleg csupán formákat és színeket fogunk látni. azaz a kliens elkezdi meg- érteni. a gondolati folyamatok és a magasabb auraréteghez kapcsolódó feltétel nélküli szeretet magasabb rendű érzelmei között. és tisztábban képes elkülöníteni fizikai érzéseit. Ahogy a kliens egyre jobban érzi magát. hogy különbséget tegyünk az aurarétegek között. fejezetben tárgyalom. Amikor a kezeinkkel építünk fel valamit. és ennek megfelelően cselekszik. hogy más ujjbegy legyen szemben az előző helyzethez képest egy adott ujjal. Sokszor a mentális és az érzelmi test egyetlen zavaros formának látszik. Amikor az energiatest határai érintik egymást. fejezetben leírt ok-okozati viszony megértésének eredményeképpen jön létre. mint a statikus elektromosság. hogyan különböztessük meg ezeket egymástól önmagunkon belül. Az is valószínű. Amikor köröket rajzolunk a tenyerünk fölé. Képesek leszünk megkülönböztetni az egyes rétegeket. alapvető gondolkodási folyamataink és interperszonális érzelmeink az uralkodók. A terápiás folyamatok leírásában mi sem teszünk nagy különbséget a testek között. majd az éter testre. bár lehetséges. ezek összekeveredtek és zavarosak. vagy bármely növekedési folyamat következtében azonban az egyes aurarétegek jobban elkülönülnek. ahogy az egyes ujjbegyek ködburka kapcsolódik a másik kéz ujjbegyeinek ködburkához. és a leírt interakciók legtöbbjében együttesen működnek. Nagyon kellemetlen érzés. Az energiatestek mint a karamell nyúlnak az ujjak között. Nem teszünk különbséget a rétegek között.

rész PSZICHODINAMIKA ÉS AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ „A gyertya lángjának aranyfénye a láng sötét fényének trónján ül. (The Zohar) .III. ami a kanóchoz kapcsolódik".

Legtöbbünk szégyenkezik amiatt. Ez egy olyan helyzet volt. a gyermek fejlődésével. A következőkben azt fogom leírni. hogy jobban tennénk. mit lát a másik. aki rövid megfigyelés után elkapta tekintetünket.beleértve gondjainkat . az adoleszcencia. először is honnan tudta. az orális stádium. Az aura azonban nagyon informatív lehet. Mármost. Először kezdjük azonban a pszichoterápiás alapról. hogy nézzük őt? Az emberek nagyon idegessé válnak. sokat elárul a személy pszichológiai felépítéséről és személyes növekedési folyamatairól. az közvetlenül kapcsolódik az adott fázis pszichológiai fejlődéséhez is. vagy presszóban elkezdte érdekelni egy idegen ember. ha mások látnák személyisége dinamikáját. Nézzük meg. Mindannyiunknak vannak gondjai. Praxisom hosszú órái során sok ember dinamikáját figyeltem meg. ha megfigyelik. valamint a bioenergetika által meghatározott karakterstruktúrák között. Bizonyosan Önnek is volt már olyan élménye. Összefüggéseket fogok bemutatni az aura élménylenyomatai és a testi pszichoterápia. ha közelebbről ránéz. mint pl. Ami az adott növekedési stádiumban az aurában fejlődésben van. és mindannyian megpróbálunk ezekből valamennyit elrejteni. mivel a pszichológia területén dolgozó legtöbb ember számára ez ismeretlen. és félreérthetetlen módon értésünkre adta. amelyben az volt a dolgom. E tanulmányok egyike sem említi az aurát.Bevezető A TERÁPIÁS ÉLMÉNY Pszichoterápiás körülmények között esett meg velem. E különböző stádiumok mindennapi nyelvezetünk részévé váltak. hogyan fejlődik energiamezőnk születésünktől halálunkig! . tudatosan kezdtem aurákat látni. Ez valódi kiváltság volt. ha abbahagynánk a bámulását. hogy embereket figyeljek meg. hogyan mutatkoznak meg személyes élményeink . Legtöbbünk nem szeretné. Valójában az aura szemszögéből nézve a fejlődés az aurában történtek normális következményének tekinthető. hogy felnőttként. Sok tanulmány készült az emberi növekedésről és fejlődésről.az aurában. a pubertás stb. hogy buszon. Erik Erikson a korhoz kötött növekedési és fejlődési stádiumok elkülönítésében végzett munkája kapcsán vált híressé. mivel a normál társas etika nagyon tiszta határokat szab az ilyesfajta viselkedésnek. ha nézik őket.

Ez nem olyan. Ezek a választások határozzák meg az energiáknak azt a keverékét. és különböző csakrák aktiválódásával jár együtt. melyben a magasabb. melyeket aztán a világfeladat megoldásában használhat fel. s a vezetőket negatív figuráknak tekintik. felengedve energiáit. Az inkarnálódás folyamatát a felsőbbrendű én irányítja. INKARNÁCIÓ Az inkarnáció folyamata egy életet vesz igénybe. az Upanisádok és más szövegek. Ez az életminta az aura hetedik rétegében. a Bhagavad Gitá. éppúgy halad előre az egész emberiség is. Ha ez az ember belép a fizikai világba. testét. amelyekkel a magasabb szintű rezgéseket (energiákat). hogy mennyi tanácsot kap útmutatóitól. részvénytársaságok vezetői. eldöntik. Az inkarnáció: organikus lélekmozgás. finomabb rezgések vagy lélekaspektusok folyamatosan sugárzanak lefelé. amelynek gazdag vezetői öröksége van. fejezet AZ EMBERI NÖVEKEDÉS AZ AURÁBAN ZAJLÓ Az emberi tapasztalás születéstől halálig és azon túl terjedő élményeinek áttekintéséhez pszichológiai és metafizikai hagyományokat fogok felhasználni. ahol a vezetői szerep nem létezik. milyen negatív hiedelemrendszereket kell élményein keresztül megtisztítania. A növekedési folyamat beindulásával megmutatkoznak az egyén képességei. és megbirkóznia a léleknek. köztiszteletben álló vállalatok. A szülőket úgy választjuk. Minden nemzedék általában magasabb rezgésszámot képes fenntartani. hogy az embert személyes feladata végrehajtása teszi alkalmassá világfeladataelvégzésére. melybe célja végrehajtása érdekében inkarnálódik. A körülmények az egyes személyek számára teljesen eltérőek lehetnek. A terv olyannyira egyedi. saját megtanulandó „leckéjét" (mint pl. akiket le kell dönteni. amely az ember élete és növekedése során meghozott szabad döntései. így fog át egyre tágulóbb valóságokat. Az élet minden fő szakasza új és magasabb rezgésszámoknak felel meg. Ennek az embernek az a feladata. ami a születéskor történik. és aztán befejeződik. Innen nézve: az élet csupa izgalmas élmény és kaland a lélek számára. Amint minden egyén fejlődik. hogy kiegyensúlyozott és komfortos módon megbékéljen a körülményeivel. a Kabbala.7. s így a fejlődése síkján az egész emberiség a magasabb rezgésszámok és tágabb valóságok felé halad. legvégül a fizikai testbe. vagy politikai vezetők családjába. Az egymást követő energiákat az egyén növekedése során használja életében. olyan helyzetekben találja magát. választásai mentén folyamatosan változik. Alice Bailey és Eva Pierrakos írt. de a hangsúly ugyanazon van. vagy lázadni kell ellenük. Leírásához metafizikai kifejezéseket kell használnunk. mely ténylegesen megformálja a lélek számára fizikai vivőeszközét. ami az illető lélekvilágának adandó ajándéka. míg a másik olyanba. E találkozás alkalmával a lélek és útmutatói megfontolás tárgyává teszik a lélek növekedésében véghezvivendő feladatokat. Minden fázisban új energia és új tudat válik a személyiség számára hozzáférhetővé. Éva Pierrakos elképzelése szerint az inkarnálódott lélek találkozik útmutatóival. Éva Pierrakos szerint a Jelek fejlettségétől függ. ahol vezetőnek lenni kulcskérdés. A lélek új inkarnációjába két feladatot visz magával: egy személy és feladatot. tudatállapotokat fenn tudja tartani szállítására az aura testein és csakráin keresztül. a vezetés) és egy „világ-feladatot". hogy a lélek számára képesek legyenek nyújtani a szükséges környezeti és fizikai élményt. hogy velük megtervezze eljövendő életét. pl. A személyes feladat megoldása felszabadítja a lelket. Ha az ember olyan családba születik. Például valakinek a vezetői voltát (leadership) kell fejleszteni. milyen karmával kell találkoznia. 59 . a finomabb auratesteken keresztül a sűrűbbek felé. ÉS FEJLŐDÉS A fogamzás előtti inkarnálódási folyamatról madame Blavatsky. a keterikus szinten tárolódik. Dinamikus minta. hogy ezáltal kitágulhasson. Ez az életmunka általában az illető feladatához kapcsolódik. és a napjainkhoz közelebb eső időkben Phoebe Bendit. Az emberiség fejlődésének erről az elvéről sok vallásos szöveg tesz említést. ahogy fejlődésében halad előre életének útján. mint az őt megelőző nemzedék.

Nagyon sok újszülöttet láttam küzdeni ebben a folyamatban.SZÜLETÉS A születés az érkező számára egyedülálló. a háromdimenziós térhez. erősebb mezői is születéskor hatnak először a lélek új energiamezőjére. és először lesz kitéve a környezeti hatásoknak. CSECSEMŐKOR A fizikai világba ébredés folyamata a születés után folytatódik. amint megpróbálták elengedni spirituális játszótársaikat és szüleiket. Ez alatt az idő alatt a csecsemő gyakran alszik. amikor egy új mező hat az energiaóceánra. a lélek magasabb energiatesteit foglalja el. Olyan ez. Megérinti ez a mező. különleges időben történik. mintha az élet nagy szimfóniájának egy újabb hangja szólalna meg és adódna hozzá a szimfóniához. Kötetlenül elhagyja fizikai és étertestét. Először van egyedül a mindannyiunkat körülvevő energiaóceánban. Az élet korai szakaszaiban a gyermek feladata az. hogy hozzászokjon a behatárolt fizikai érzékleteihez. És természetesen ez az a pillanat. A mennyei testek nagyobb. Még mindig van valamilyen szintű tudatosságuk a spirituális valóságról. s én láttam küzdelmüket. s azokat hagyja a testépítés munkájával foglalkozni. mely hozzáadódik és gazdagítja azt. E ponton a lélek elveszti az őt körülvevő éteri anyaméhet. 60 .

E küzdelem során útmutatója jelenlétében nyitott a föld felé. amikor energiát próbáltam küldeni aurájába. és magasabb rendű szellemtesteikbe költöznek. Minden új élmény új színt ad az aurához. Sokszor egyikük megérzi azokat a traumatikus élményeket. aki maga sem tudta őt elengedni. szín formájában. A gyermek állandóan reagál bioenergetikai környezetére. s ezeket keskeny energiavonal vezeti vissza a testbe. A gyermek valamennyi csakrája nyitott abban az értelemben. majd visszautasította. Ezt a stádiumot láthatjuk a gyermek növekedése és egyedivé válása során. E kapcsolatra gyakran mint „csíraplazmára" (germ plasm) hivatkoznak. és a beléjük áramló energiát is bizonytalan módon éli át a gyermek. (7. hogy megmarad a fizikai síkon. Amit tenni próbáltam: az auralyuk bevarrása a hetedik szinten. Nagyon gyors szülés volt. és újra elkezdte a leszületés folyamatát. így tehát a gyermek már nem oly sebezhető. hogyan dől hátra. Erre részben azért is képes volt. Az orvosok agyvelőgyulladásra gyanakodtak. mint az apró. hogy belepréseljék magukat egy parányi bébi testének fogságába. és fészkeli be magát a kisgyermek anyja vagy apja ölébe. Először elfogadta. A gyermek mezője tökéletesen nyitott. gyökércsakrájukat. a gerincbe (7. amely megszűrné a beérkező pszichés hatásokat. hogy az egyén teljes élettapasztalata megtalálható legyen az aurában. akár burkoltan zajlanak a családi történések. az energia így is egyenesen a gyermek mezőjébe áramlik. A csecsemő általános mezője amorf. s a rákövetkező napon magas láza lett. hogy a közelébe kerüljek. 30 cm közeibe kerültem. az aura színe is halványul. miben mesterkedek. A lumbalpunctiót a keresztcsonti csakra területén végezték. Bizonytalan félelmei. Ebben az inkarnálódás ellen folytatott küzdelemben keresztcsonti csakráján át. amelyben él. Tudta. nagyon tág. Nem akarta hagyni. Kb. ábra). temperamentumához illő módon (7.1. E gyermeket asztrológiai képe tisztán potenciális vezetőnek mutatta. Minden alkalommal nagy hűhót csapott. és növeli egyediségét. 7 éves korban védőernyő formálódik a csakranyílások fölé. aki a vártnál egy hónappal később született. Látta játszótársait és a nőt is. Sokszor látjuk. különösen a fej körül. lapos. hogy bárki segítsen neki. és egy spirituális női lényt. hogy elengedje két spirituális játszótársát. A többi csakra olyan. ahogy elkezd dolgozni a gyökércsakra megnyitásán annak érdekében. de valamilyen. és megnyugodott. amin keresztül a gyermekek éveken át kapcsolatban maradnak szüleikkel. Azzal küzdöttek. Egy rövid ideig tartó harc után újra felvette a kapcsolatot útmutatójával. Majd elvesztette a kapcsolatot útmutatójával. mint korábban. ami sokat kiszűr az Egyetemes Energiamezőből érkező hatások közül. bár valamit megtart az élményből. Amikor a csecsemő figyelmét egy fizikai síkon lévő tárgyra függeszti. kicsiny kínai teáscsészék. felébredt. Emberfeletti küzdelmükbe kerül. és teljesen kiszolgáltatott annak a légkörnek. hogy gyökereket növesszen a fizikai síkba. ábra). fantáziái. noha a csakrák még nem fejlődtek ki a felnőtt szintre. hogy elkerülje a gyökér csakráján keresztüli meggyökeredzést. A gyermeket a szülő mezője védi a külső hatásoktól. nyitott koronacsakrájuk volt. Ez az anya és gyermek között születéskor a legerősebb. a fizikai síkon történik a másikkal. Azoknak az újszülötteknek. A gyökércsakra ebben a fejlődési stádiumban nagyon keskeny tölcsérnek látszik. Ez a gyermeket nagyon sérülékennyé. és ezen át is hagyja el a testét. Ez a pszichés köldökzsinór az. Miután eldöntötte.és érzelmeiket átvitték az új szülőkre. és mindenféle benyomásra fogékonnyá teszi. Próbáltam gyógyítani. amelyek esetleg tőle nagy távolságban. ábra). hogy mély álmában közelítettem meg. és kétségbeesetten harcolt a két világ között. míg a koronacsakra nagyon tágnak. Amikor kb.2. és az energia lefelé irányítása. kezelték ezt a panaszát. mert a lumbalpunctiót követően az aurán maradt egy lyuk. A gyermek azzal küszködött. aurája kifeszül és ragyogóbbá válik.1. Ebből az alapvető harcból származott egy másodlagos probléma: a sok sírás a napfonadék túlzott igénybevételével járt. és azzal neki valamilyen módon bánnia kell. s így bélproblémát okozott. Az auraépítés munkája egész életünkben folyik. és hozzákapcsolódjanak a földhöz. Akár nyíltan. Amikor látom őket. A gyermek e 61 . így lumbalpunctiót végeztek. és nem akarta hagyni. Az érkező lélek gyakran a koronacsakrán lép be. bár nem ennyire hangsúlyozott mértékben. alaktalan és kékes vagy szürkés színű. dührohamai lehetnek. így. Ez nyilvánvalóan egy mélyen zajló küzdelem volt. Erre példa egy fiú. akiket megfigyeltem. mi történik szülei között. hogy nem burkolja őket védőernyő. Ez az értelem nyilatkozásának ideje. Amikor figyelme gyengül. s jobb felé is energiát lövellt ki. hogy kinyissák legalsó. és hevesen sírni kezdett. sokszor három és fél méter magas szellemeknek látszanak. vagy megbetegedhet. és nem akarta. a gyermek érzi. a keresztcsonti csakrán át. fennmarad közöttük egész életükön át. A születés után anya és gyermeke között fennmarad egy nagyon erős energiakapcsolat. megnyitotta a gyökércsakrát. hogy elhagyják fizikai testüket. és kapcsolódott hozzá. Úgy is próbálkoztam.

hogy megnézze szobáját. hogy a csecsemőnek még nem fejlődtek ki a csakrái. és második csakrája kezd kifejlődni. Kezdi önmagát anyjától különálló személynek érezni. A gyermek fantázia világot sző. éteri szintű energiából áll. A „tisztánlátó" szemeknek a tér mint energiából megalkotott tér jelenik meg. melyekben élhetne. így küzd azért is. és a rózsaszín láthatóbbá válnak az aurában. A felnőtt dühe sokkolja a gyermeket. „az én mamám" és így tovább. Az a küzdelem lényege. hogy beengedjek-e egy gyermeket felnőtt csoporttal folytatott pszichoterápiába vagy sem. A kétéves kor kezdete előtt a gyermek szüleit mint magához tartozókat látja: „az én papám". abban él. Azon küszködik. Még mindig visszapillanthat a mamára. hogy ez egy progresszív dolog. A tárgy az én (self) részévé válik. s így ő még nem metabolizálja az élete fenntartásához szükséges összes energiát az Egyetemes Energiamezőből. Mindkét mellbimbóban van egy-egy kicsiny csakra. így amikor egy 5-7 éves korú gyermekhez egy másik gyermek jön látogatóba. Étertestéből amőbaszerű nyúlványokat küld e tárgyak köré. A felnőttnek elképzelése sincs arról. nincs túl messze. akkor azt nagyon megnézi. mely főleg kék. Megkezdődik tehát a szeparáció. Ez olyan tér. Tere szaba- 62 J . A gyermek fantázia teret teremt. és fájdalmat okoz a gyermeknek.azt gondolván. A személyes tárgyak az egyedivé válás definiálásának eszközeivé válnak. miközben egy éteri köldökzsinór még mindig összekapcsolja kettőjüket. Láttam szülőket. a gyász és depresszió pedig elönti. hogy személyes tárgyait ellenőrzése alatt tarthassa. KISGYERMEKKOR Ahogy a gyermek növekszik. (A vörös-narancsszín. hogy megtalálja egyediségét. a vendéglátó vergődik a másikkal való kapcsolatbanlét iránti vágy és önmaga képének őrzésére való törekvés között. milyen érzés gyereknek lenni. hogy valóban el tudja határolni magát a másiktól. hacsak nem regrediái a sebezhetőségnek erre a szintjére. de még mindig van mamája. amelyben a gyermek egyedül szeret játszani. és az önálló identitás kifejlődésének folyamata. nehogy túl sok zavart okozzon a térben. amikor elvitték felnőttek közé csoportterápiába . akihez egy éteri köldökzsinórral kapcsolódik.) A gyermek megtanul másokhoz viszonyulni. Hétéves kora körül a gyermek rengeteg arany-energiaszálat kezd beleszőni a környezetébe. ez elszakítja a mezőt. érzelmi élete gazdagabbá válik. vagy ha egy játszótársat beenged. Ha ezt a tárgyat erőszakosan kiragadják a gyermek kezéből. tanulja az alapvető szeretetet. akik akaratlanul szükségtelen pszichés sokknak tették ki gyermekeiket. Az energiamező terminusaiban gondolkodva: a gyermek képes elszakadni az anya mezőjétől. Emlékezzünk arra. s e fantáziavilágok segítik őt a szeparáció megvalósításában. mely energiát ad a csecsemőnek. hogy saját egyediségének felismerése és fenntartása mellett képes legyen egy tőle különböző másik személlyel való kapcsolat átélésére. A szoptatás a fizikai táplálás mellett éterikus energiát is nyújt a gyermeknek.nagyfokú sebezhetősége miatt magam nagyon konzervatív vagyok a tekintetben. miközben még mindig mindennel kapcsolatban lévőnek érzi magát. és ezek köré helyezte ki energia tudatát. mint a köd. és láthatja. E stádiumban a gyermek énje még nem elég erős ahhoz. Ebben segít a személyes energia tér. fizikai és érzelmi fájdalmat egyaránt. ezek segítenek neki önmeghatározásában.

a fizikai és érzelmi változások. KAMASZKOR A kamaszkor kihívása mint növekedési fázisé. szem csakra) és a gyermek teste felnőtt testté kezd érni. és a psziché mélyéből Erős hajnala és a szerelem merül fel. varázslónővé válik. A gyerekek a „banda" stádiumába jutnak. Ahogy a szívcsakra megnyílik az új érzések számára. Ahogy a gyermek közelít a pubertás felé. mikor a gyermek első három csakrája . Milyennek érezzük? Tetszik? Szeretnénk ott maradni? Ha vannak gyerekeink. amiket eddig 63 . máskor pedig kellemetlenül fogadja őket. Próbáljuk megérezni az egyes emberek által létrehozott pszichés tereket! Rengeteget tanulhatunk belőlük önmagunkról és az adott teret létrehozó emberről. Ezek mély. Ezeket a magasabb rezgéseket gyakran lelkesedve öleli magához az egyén. Most tegyünk kísérletet tárgyakkal! Kis embercsoportokban (lehetőség szerint olyanokból álljon. A látogató számára lehetőséget ad. Több zöld szín adódik az aurához és a gyermek személyes teréhez. hogy rájuk tudjunk hangolódni! Ellenőrizzük e képeket e tárgy tulajdonosával együtt. barátságos. aspirációi. Gyakoroljuk. melyekben életük. melyek a lélek vágyódásait tárják fel. akiket kevéssé ismerünk) tegyük ki személyes tárgyainkat a kör közepére. e mentális energiák elsősorban fantáziaéletének növelésére fordítódnak. A gyermeknek 7 éves korában már valamennyi csakráján van védőernyő. mivel auratestében már nagyobb biztonságban van. céljai. s válasszuk ki közülük azt. E változások valamennyi csakrára kihatnak. hogy mindenféle energiaalakzatokat hozzon létre az ő privát terében. vidám. beteg? Kialakul-e róla valamilyen kép? Adjunk időt magunknak. s bár a gyermek iskolás. amelyik számunkra vonzó. A tér a barátoktól származó „rezgésekkel" telítődik. A gyermek nagyobb biztonságban érzi magát. Ez „mulatságosabbá" és „élőbbé" teszi a dolgokat. LÁTENCIAKOR Ahogy a gyermek hatéves korában belép a pubertásig terjedő latenciakorba.dabbá. A gyermek indián főnök. amelyek az iskolaudvaron vagy a mezőn játszott játékokban nyilvánulnak meg. Milyen érzés? Nehéz. mint anyjához kapcsolódik. idealisztikus törekvések. és már inkább látogatóihoz. Ezekben az archetipikus formákban találhatók meg az egyén spirituális vágyódásai. PSZICHÉS TEREK ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat A felnőttek is fel töltik tereiket energiával. barátságtalan. Ez a csakra a mentális energiákat nyitja meg. édes vágyódások és fájdalmas visszautasítások káoszának közepette. szomorú. a gyermek most már kezdi látni hasonlatosságát más emberekhez. meleg. és legközelebb még jobban fogjuk csinálni. és többnyire a lélekvilág feladatával állnak kapcsolatban. hatalmas változások kezdenek megjelenni testében és az azt körülvevő energiamezőben. és növeli a fantáziaéletet. menjünk be mindegyikük szobájába! Érezzük meg az egyes szobák energiái közötti különbséget! Hogyan illik ez gyerekünkhöz? Mit fejez ki belőle? Próbáljuk ezt ki különböző üzletekkel is! Én bizonyos üzletekben nem tudok benn maradni a belőlük áramló energia miatt. Csupán próbáljunk meg ráhangolódni az általunk rendszeresen látogatott terekre. egészséges. mivel olyan új vágyódásokat és sebezhetőségeket hoznak magukkal. a harmadik csakra kifejlődésével párhuzamosan több mentális készség fejlődése indul be. veszélyes. hogy megtaláljuk az ént (self) és maradjunk hűek hozzá. érzelmi és mentális központ . A tobozmirigy aktiválódik (3. Mivel énérzése már erősebb. E pszichés terek az emberek biztonságos fészkei. biztonságos. ami a körülötte lévő mezőből nagyon sok hatást kiszűr. Itt az emberiség mély teologikus vágyai és az emberiség hosszú múltra visszanyúló fejlődésével való kapcsolat jelenik meg. Saját személyes terén belül már erőteljesebb önkifejezést is megenged a másiknak. nagyobbá válik. rózsaszínű fény tölti meg. Tartsuk a kezünkben. Sétáljunk be barátunk szobájába. létezésük zajlik. a mezőt gyönyörű.már együttműködik az inkarnáció első szakaszának megélésében.a fizikai. hercegnő lesz. Ez az az idő. tágasabbá.

melynek végén ragyogó fény látható. hogy szeresse őt (vagy ő legalábbis ezt hiszi). A szív megnyílhat. Ekkor a lélek látja. Bizonyos emberek képesek ezt véghezvinni. hosszú alagútnak látják. Szerencsétlen tény. hogy akcióit úgy ellensúlyozza. az észak-amerikai indián kultúra teszik ezt. befogadja nemcsak a társat és a gyermeket. és egyazon időben képes látni a lélek egyediségét és annak különös becsét. amikor meghalunk. Ennek az lesz a következménye. és nem változik tovább. amint . mely megteremti a maga energiaformáját. mint az életet és a halált összekötő alagúton való átmenetet. ÉRETT KOR Az öregkorhoz és a halálhoz közeledve. Különösen a napfonatcsakra válik harmonikusabbá. Az emberek haja csillogó fehérré változik. az én mamám. és engedi őket felmerülni pszichéjéből. pl. hogy a mi kultúránk általában nem respektálja és nem használja a bölcsesség és a fény e hatalmas forrását. a csakrák egyensúlyukat vesztik. Az egyén csökkenő fizikai ereje ellenére képes percepciójának mélységét növelni. és akinek hite szerint lennie kellene (annak megfelelően. ami életét egyre érdekesebbé és élményben egyre gazdagabbá teszi. derű és szeretet tölti be az életét. Időnként az egész mező megtörik. A szív megnyílhat. A halál során a lélek találkozik meghalt barátaival és spirituális útmutatóival. amint ezt korábban szüleivel. de az egész emberiség szeretetét is. hogy a valóság nem olyan könnyen meghatározható. akit élettapasztalatai kellőképpen megráztak. Az idő előrehaladásával az „én-te" világa tovább tágul. hogy a lélek a test fő függőleges erőáramán át hagyja el a testet. korlátok közé szorított valóság biztonságos mintáiban stagnál. és vice versa. ahogy a lényükön átáramló fény affinitása növekszik a szellemi világ felé. Az egyén készülődik a szellemvilágba való visszatérésére. Az „én-te" kapcsolathoz most az Istennel való mély. amelyekben a nagyanyák és a nagyapák megtartották a közösségi döntések jogát. mint más kultúrák. amelynek több köze van a szellemhez. lila szín látható. hogy azok „meggyőzzék" a szeretett személyt arról. hogy befogadja a személyes családot. Ez az „alagútélmény" úgy is leírható. ahol az egyén megpróbálhat megállapodni. A mellkasi csakrán átáramló megnövekedett energiamennyiség segíti ezt a személyes adás-elfogadás viszonyt. a másik. Most egy „én-te" kapcsolatról van szó. Amikor megérti ezeket a természetes folyamatokat. s ezt gyakran nyíltan meg is teszi. Egyik pillanatban gyermek. az energiatestekhez még magasabb frekvenciájú rezgések adódnak. és az „ének" java most a „nem-énekhez" való megfelelő igazodástól függ. játékaival tette. Ez az én (self). Ez én voltam. s cselekedetei kifejezik ezt a zavarodottságot. A legtöbb ember. Sötét. FELNŐTTKOR A kamaszkor végére kialakulnak a csakrák és az egyén által használt energiaminták. feszültség keletkezik aközött. hogy 64 A HALÁL Phoebe Bendit szerint abban a pillanatban. Az éveken át tartó növekedés során keletkezett dolgok a helyükre kerülnek. Ez az a pont. látja. az ember „lelke" a koronacsakrán keresztül elhagyja a földi síkot. hogy gondolatai szerint az általa szeretett másik milyennek akarná őt látni. Az „én" nem egyedül létezik. Természetesen már a szülőkkel is így történt ez. és a koronacsakra ragyogó fényénél távozik. Az érett korban az „én-te" világa kitágul. a másikban felnőtt. az ember elkezdi látni minden dolgok egységét. ami állandó kalandokon át mélyebb tapasztaláshoz és kielégüléshez vezeti el őket. hogy a személy többé már nem birtokolja a szeretett tárgyat. és tartósan olyan. és a csoporttudat összehangolódását jelzi. most azonban jobban felszínre kerül. hogy befogadja az egyént és a csoportot. az én papám. személyes kapcsolat adódik hozzá. Valamennyi csakra felöltötte felnőtt formáját. magasabb rezgésszámú finomabb energia veszi át a helyét. Most személyes jóléte attól függ. Az alsóbb csakrákon át metabolizált alacsonyabb rezgésszámú földi energia csökkent. A koronacsakrán át történő kilépést sokszor írták úgy le. akinek hiszi magát. Az aurában egy gyönyörű. Ahogy a harmadik szem megnyílik a magasabb rezgések számára. mivel a szeretett személy bármely pillanatban mást választhat. mint a fizikai síkon zajló élethez. fénysugár villan ki a fej tetejéből. Az első három stádiumban az én mint az univerzum központja volt jelen. A kamasz tehát a valóság óriási változásain megy át. van azonban egy különbség a korábbiakhoz képest. s magába fogadja az egyént és a csoportot. és akkor életük a tisztán definiált. az én barátaim stb. míg máskor minden harmonikusan zajlik. Elismétel minden eddig megtapasztalt növekedési fázist.nem ismert. és egy életen át folytatják a valóság értelmének keresését. Ez feszültséget kelt a lélekben.

Mint tudjuk. arca. És a legfon- tosabb az. Ellibbennek. és hosszabb ideje volt beteg. Azráél a halál angyala. A halál ekképpen az általános hiedelmekkel szemben egy igen csodálatos élmény. egy folyamat az energiamezőben. A három alsó csakra szintén széttöredezett. valószínűleg ez a legtisztább definíciója annak. mi magunk vagyunk. hogy segítsük az aura szemszögéből nézve megérteni a halál folyamatát. Szétesőfélben vannak. Azok a részek már meghaltak. hogy az egyetlen. nem rémisztőnek. hogy közülük sokra nem emlékezünk. Ezt most azért írjuk le. rengeteg szellem volt a szobában. akik közülünk már láttak valakit meghalni. Ezt követi a teljesített feladat megünneplésének ideje. amikor is az energia szükőkútként mossa át a testet a fő függőleges erőáramon keresztül. amikor az energiamező elkezd szétválni. Sok fal omlik le. Elfelejtett részeink a valóságon kívülre falazottak. miért nem segít neki meghalni. és a csakrák megnyílnak e szinteken. Heyoan azt mondja. és bővebben a pszichodinamikát tárgyaló fejezetben lesz szó róluk. Ő azt mondja. mint ahogy egyes források ábrázolják. látja. aki nekem nagyon erősnek és gyönyörűnek tűnik. A szenvedő emberek idejük legnagyobb részét testükön kívül. opaleszkáló gyöngyházfényű felhők lebegik körül azt. szinte egy tátongó lyukra hasonlított. amit az emberi lény halálnak ítél. kik vagyunk. melyek a fizikai test egybentartását szolgálták. Ez a felejtés. Ez az elfalazva létezés és a szeparáció. Amikor meghalunk. amit a spirituális világban tölt el a lélek. Minden blokk kioldódik. megkeresztelése. milyen választásokat tett élete során. Heyoan azt mondja. távol töltötték. A felső négy csakra nagyon tágra nyílt. mi tanulnivalója maradt következő inkarnációira. milyen leckéket tanult meg. megkérdeztem Azráélt. A felsőbb csakrák más dimenziók felé nyitott. válaszolt. A mező átmosása. Két ember haldoklását figyeltem meg. és opaleszkáló felhőfoltok formájában elhagyta a testet. mely bizonyos ideig fennmaradt. Ez a betegeknek opaleszkáló fehér jelleget adott. A hosszú időn át tartó betegségben meghalt emberek körül gyakran láttam fehér fényt halálukat követően. „A halál folyamata. Őket többnyire valamilyen kórházi környezetben ápolták. és amikor a személy távozik. ami a halál. kik is vagyunk valójában. mielőtt következő inkarnációjába szállna alá. A halál óráját követő három órában a test átmosása. és az inkarnációs folyamatban újraintegrálódva hatalmasabb lényünkkel valójában több életet találunk. hogy a haldokló keze. Előnyös helyzetünkből nézve. Egy esetben láttam Azráélt. Sokan közülünk olvasták a klinikai halálból visszatért emberek beszá65 . Többé nem volt pajzs felettük. amelyeket szeretnénk elfelejteni. ha egyáltalán kell ezt a szót használnunk. ez az energiamező egyik jelensége. szeretném őt idézni itt.élete igen gyorsan és tisztán lepereg. elfelejtjük. majd hosszabb-rövidebb időszak. Aranyfényű szökőkút sugara öblíti át. spirituális megkeresztelése zajlik. Ez annak elfelejtése. ez az. Eletünk során magunkon kívülre falazzuk azokat az élményeinket. hogy kik vagyunk. Mit mondhatunk a haldokló beteg által átélt élményről? Az egyén teljes életét látja a megtisztítás folyamatában. és folytatjuk egész életünkön át. Tudatunknak ezek az elfalazott darabjai blokkok (gátak) formájában láthatók az aurában. HEYOAN A HALÁLRÓL Útmutatóm folyamatosan beszél nekem a halálról. Amikor a beteg nagy szenvedéseket élt át. Az auramosással együtt jár. Noha mi félünk a haláltól. bőre opaleszkál. Az adott életidő minden elfelejtett élménye felszabadul a gátlás alól. Ő azt mondja. a tudat is távozik. Ez tehát a halál kezdeti stádiuma. hogy a halál már megjelent azon részeinkben. hogy mi már meghaltunk. így az adott élet minden élménye átáramlik a tudaton. hogy az igazi halál a belső falak formájában jelenik meg. Azok. és minden gát kitisztul. az egyetlen dolog. az a halál. érezzük ennek fényességét és roppant nagyságát. Ezt az elfalazó munkát kora gyermekkorunkban kezdjük. Láthatóan valahol kívül voltak útmutatóikkal. amelyek az általunk halálnak nevezett helyen vannak. Amikor testükben voltak. Az első három csakra felbomlik. amit az egyén ebben az életidőben elvégzendő transzformációs folyamatok számára épített fel. látták. Egységbe lépünk hatalmasabb énünkkel. aki a kaput őrizte. és hosszú energiaszálak jöttek ki a napfonatból. Ezt olyan hatékonyan tesszük. Az aura fehérarany színűvé válik. s energiaszálak jönnek ki belőlük. A három alsó auratest széttört. amelyeket elfalaztunk. aki meghal. „Még nem kaptam rá parancsot". Ez minden. kitisztítása és valamennyi csakra kinyitása történik ekkor. Roppant nagy integráció történik. Alsó részei elkülönülnek a mező felső részeitől. Valójában azért inkarnálódtunk. másik dimenzióba lépünk át. Már meghaltunk. Mindkét ember rákban halt meg. A felhők az alsó energiatestek. amit a nagyobb fokú bizonyosságba történő átmenetelnek neveznénk". Gyönyörű. ami meghal. hogy életre keltsük azokat a részeinket. „A felejtés falainak leomlása után (melyeket magunkban építettünk) emlékszünk arra. hatalmas lyukaknak látszanak. ha már meghaltunk. ami bármitől elválaszt minket.

amikor különválasztod magad. Legtöbben rájöttek. S amikor majd elhagyod a testedet." „így. így old el a halál. derűt teremt s benne feloldódhat az ember. egy kicsit meghalsz. A halál. Beszélnek az alagút végén lévő csodás lénnyel való találkozásról. a magad által épített falban található. feloldódik a világok közötti fal. az átmenet a fénybe. amikor kipottyansz a testedből. egy kis halált hozol létre. mint valami olyasmi elé. melyről azt képzeled. a fizikai és spirituális valóság közötti fal. fejezetben (öngyógyítás) megadott múltról szóló meditációkban erezheted meg. inkarnáción túli lényegét. Fizikai tested meghal. mint az illúzió falának elengedése. éned lényegét meg fogod tartani. Te még mindig a te egyéni éned vagy. S hogy ki vagy. Minden alkalommal. ami egy nagyobb harmóniát. az a te falad. amelynek végében ragyogó fény van. Mindannyian beszélnek egy alagútról.mólóit. hanem várakozással tekint elébe. ahova érkeztek. de önmagád még mindig érezni fogod. ami ettől a nagyobb igazságtól elválaszt téged: amit te halálnak nevezel. jössz vissza az életbe. hogy majd át fogod élni. Éned lényegét a 26. Tehát: amint elkezdesz emlékezni lényednek ezekre az elkülönített részeire és magadba olvasztod őket. Legtöbbjük többé már nem fél a haláltól. Megtartod éned testen. bár gyönyörű volt a hely. Minden alkalommal." . azt mint nagyobb valóságot határozhatod meg újra. ami nem más. egy arányló pontnak erezheted magad. hogy maguk döntöttek a fizikai világba való visszatérés mellett. már meghaltál. de Te egy másik valóságba lépsz tovább. Ahogy tudatodat kitágítod. ha már készen állsz a továbblépésre. amikor csodálatos életerőd áramlását legátolod.

az óramutató járásával megegyező irányba forognak.8. Mivel minden csakra bizonyos pszichológiai működéssel áll kapcsolatban. amely időnként az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. akkor a hüvelykujj kifelé. ha jobb kezünk ujjait az óramutató járásával ellentétes irányban hajlítjuk a csakra köré. Ha a szívcsakrán átfolyó energiaáramot leállítják. az feszültséget indukál az adott vezetőben. s mindannyiunk számára nagyon szeszélyes lesz. meg kell állítania a szívén átáramló energiafolyamatot. elképzelt valóságnak köze van ahhoz. Az óramutató járásával megegyező irányú forgás az EMből valahogy úgy szív energiát a csakrába. Ezzel szemben. és azt mondjuk. Ebben az esetben a csakra nyitott a bejövő energiák számára. fejezet A HÉT FŐ CSAKRA PSZICHOLÓGIAI FUNKCIÓJA Az emberi lény érése és a csakrák fejlődése során az egyes csakrák a személy életében egy-egy kibontakozó pszichológiai mintát reprezentálnak. Innen származik a jobbkéz-szabály elnevezés. amikor valaki blokkolja egy élményét. akkor nyitottak. hogy leblokkolja érzéseit. vagy szakadozottá válnak. benne lesz az adott csakra általános működésében. érezzük. Minden alkalommal. sőt betegség esetén nagyon erősen torzulnak. hogy ha egy vezető körül a mágneses tér megváltozik. akkor valószínűleg abba fogja hagyni ilyen próbálkozásait. amit az egyes csakrákon keresztül kivetítünk. akik mi voltunk akkor. akkor az áram a testből kifelé folyik. Ily módon az egyes csakrák állapotát mérve meghatározható az illető általános hosszú távú és jelen életbéli feladata. Ha becsukjuk csakráinkat. John Pierrakossal közös munkánkban az egyes csakrák diszfunkcióit kapcsolatba hoztuk különböző pszi67 . milyen a körülöttünk lévő világ. mivel minden személy élettapasztalata egyszeri. vagy lelassítják. milyen az általunk kiküldött energia. ez a világ. Az általam megfigyelt legtöbb embernek 3-4 olyan csakrája van. Valamennyi csakrával kapcsolatban ugyanilyen folyamat játszódik le. annak a gyermeknek az elméjével. A csakrák nemcsak az energia metabolizálását szolgálják. és nagymértékben leállítja a természetes energiaáramlást. (Ha jobb kézzel fogom meg a vezetőt. hogy elmondják nekünk. Ez kihat a csakrák fejlődésére és érésére.) Ugyanezek a szabályok igazak a csakrára nézve is. A pszichológiában ezt hívják projekciónak. az áram folyásának irányába mutat. ujjaim a pozitív pólus irányába mutatnak. A csakrák a „blokkolt" stagnáló energiától eltömődnek. A hüvelykujj automatikusan az indukált áram irányába mutat. ez kihat a szívcsakra fejlődésére. de az energia érzékelésének műszerei is. akkor nem engedjük beáramlani ezt az információt. amikor az embernek szeretetet próbál adni. amelyet gyermekkori tapasztalataink alapján alkottunk. ha egy gyermeket sokszor leállítanak. hogy ujjaink az óramutató járásával megegyező irányban hajoljanak körbe a csakra külső pereme körül. akkor hüvelykujjunk a test felé. különleges. A kellemetlen érzésekre legtöbbünk úgy reagál. A terápia során ezek általában egyre nyitottabbá válnak. akkor saját energiánkat küldjük ki a világba. Nagyon valószínű. az áram irányába mutat. vagy visszafelé (az óramutató járásával ellentétes irányban) pörögnek. az. Amikor a csakra az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Hogy ezt meg tudja tenni. blokkolja csakráit is. Emiatt a csakrát a bejövő energiák számára „zártnak" nevezzük. s az a funkciójuk. Amikor tehát csakráinkat hagyjuk az óramutató járásával ellentétes irányban forogni. így interferál a metabolizmussal: más szóval: a szükséges és általunk pszichológiai realitásként érzékelt energiák nem áramolnak be a csakrába. e hatás a kiegyensúlyozott pszichológia funkciógátlásában nyilvánul meg. Amikor a csakrák normálisan működnek. A világunkra rávetített. Ennek érdekében valószínűleg megpróbálja belső szeretetérzését leállítani. amint az az elektromágnesességben a jobbkéz-szabály szerint történik: ez azt állítja. hogy testi probléma jelentkezik a későbbiekben. és a számukra speciálisan szükséges energiát metabolizálják az Egyetemes Energiamezőből. Ha jobb kezünket a csakra felett tartjuk úgy. s ezek eltorzulnak. Például.

Az orgazmus életenergiában fürdeti meg a testet. akkor bármilyen szexuális ereje vagy potenciája van. az az egyénnek erőt és vitalitást kölcsönöz. nem kielégítő. így minden ember szexualitása kapcsolatban áll életerejével. A szeméremcsonti központ gátoltsága nőknél az orgazmusra való képtelenséghez vezet. és közelebb hozza őket egymáshoz. és a mély feszültségektől. azaz ő akar felül lenni. akkor. Az emberek többsége számára a szexuális energia ezen a két csakrán át folyik. az illető érzi szexuális erejét. s tagadni annak fontosságát és örömét. A nő nem képes nyitott lenni. a 9. E hatalmas erő áttöri a két ember által önmaguk közé önmaguk által állított akadályokat. s e működéshez hozzájárul az életerő lábakon lefelé történő erőteljes áramlása is. Ha nyitott. A 2A és 2B csakra közti kapcsolat. akkor az egyén erőteljesen akar a fizikai valóságban élni. az egyénnél a fizikai képesség tiszta és nyílt igenlését látjuk. Blokkok a 2A és 2B csakrában. salakanyagoktól. Ha ez a központ nyitott. Pszichológiai változások elérése érdekében közvetlenül is dolgozom a csakrákkal." Kerülni fogja a fizikai aktivitást. amely segíti az energiát felfelé irányítani a gerincoszlopban. Megszabadítja a rendszert a legátolt energiáktól.1. akkor az egyén valószínűleg él68 vezni fogja a szexuális együttlétet. amelyeket a pszichológiai állapotok diagnosztizálásában használunk. és nem kapja meg az egyesülés pszichológiai táplálékát sem és a másik emberrel való testkontaktust sem. ennek hatása a fizikai és szexuális vitalitás csökkenése lesz. Ha ez a központ nyitott. A keresztcsonti csakra a szeméremcsonti csakra párjaként működik. a vitalitás vagy életerő javarésze blokkolt. s hajlamos elkerülni a szexet. az életerő a második legerősebb fizikai szükségletét. fejezetben). s ez az adott terület alul táplálását eredményezi. Ha a fizikai képesség igenléséhez hozzáadódik az akarat. és a személy nem tesz erős benyomást a fizikai világban. Mivel a test medencei része a vitalitás forrása. A farkcsont energiapumpaként működik. A pszichológiai egészség érdekében mindegyiknek nyitottnak kell lenni. Az első csakra. míg ezek háti oldalon lévő megfelelői az akaratot. alacsony energiaszinten van. Gyakran generátorként működik. csalódást okozó partner lesz. és a fizikai valóságban élni akaráshoz kapcsolódik. ábra azt a 7 fő energiaközpontot (vagy csakrát) mutatja. s valószínűleg nem fogja élvezni a behatolást. időnként passzív akar lenni. Ha ezt a csakrát blokkolja. Ha a farkcsont-központ gátolt vagy zárt. Erős élni akarás van. ahol a mellső és háti központok összeérnek a csakra szívében. Valószínűleg kevés szexuális késztetése lesz. Ez az első helye az életerő fizikai világban való megnyilvánulásának. Ha e központon keresztül az életerő teljes mértékben működhet. A szeméremcsonti csakra (2A csakra) a másik nem iránti szeretet képességéhez kapcsolódik. és hüvelyével kapcsolatot teremteni. A szexuális orgazmus fontos az egyén fizikai jóléte számára. éteri szinten. Azt az állítást fejezi ki: „most itt vagyok". az egyesülés iránti vágyat fejezi ki. A torzulás itt az. gyenge. A 8. illetve a mozgások többségét ő akarja kezdeményezni. „beteg" is lehet. az az életerőt is blokkolja az adott területen. Ez az ember a fizikai valóságban jól megalapozott. energizálva a maga körül lévőket. a farkcsonti központ (1) a fizikai energia mennyiségéhez. Azon a két ponton. de ebben az esetben valószínűleg tudat alatt fél partnere erejétől . ez elősegíti a szexuális és testi öröm adását-kapását. A fej és a mellkasi aura három csakrája irányítja az értelmet. Egészséges állapotban időnként aktív. Hiányzik a fizikai ereje. A 6. és megtisztítja az energiafürdő által. Esetleg mindig ő akar az agresszív fél lenni a szexuális aktus során. ábra a főbb csakrákat és ezek pszichológiai funkcióit foglalja táblázatba. A teljes testre kiterjedő orgazmushoz azonban minden csakra nyitottságára szükség van. alakban és színben kapcsolódnak az emberi energiamezőhöz. Nézzük meg az egyes csakrák pszichológiai működésének általános törvényszerűségét. Az „erő" és a vitalitás jelenléte vitális energiaként sugárzik belőle. és löveli ki az orgazmusban. Ez az energiamozgás a testet felfrissíti.3. A keresztcsonti központ (2B) az egyén szexuális energiáihoz kapcsolódik. A csakra állapotának mérésével így képesek vagyunk diagnosztizálni az egyén pszichológiai szükségleteit. A csakra bármely „varázsveszszővel" mért zavara mellett megtalálható a hozzá tartozó pszichológiai aura zavara is (a „varászvessző" technikáját ld. felöltve energiarendszerünket. „Nincs itt. Általában bejósolható helyzetben. s így az ez úton nem kap táplálékot. Természetesen ez valamennyi központra nézve igaz: bármelyikük blokkolt. a gerincoszlopban. Ha az életerő az alsó három csakrán keresztül teljes mértékben működhet.chológiai zavarokkal. a test mellső részén lévő csakrák vezérlik az érzelmeket. ha ezen a területen bármelyik központ blokkolt. telődik. hogy mindig ő akarja a kontrollt birtokolni.

amelyet a csakra mindkét oldali működése jelent. Energiaárama gyakran megszakad. Ha a kölcsönös bizalom. amint azt a nem orgazmikus nőknél is látjuk. az élet egyetemességének tudatosulása Ki vagy Te a világegyetemen belül? Az ellenkező nem iránti szeretet minősége. és befogadni. Ez a nehézségeket más szinteken is felerősíti társával. úgy. Inkább az adás-elfogadás egyensúlytalanságának egy típusáról beszélek. spirituális bölcsesség. s tápláló csereviszonnyá fejlődik a két ember között. ahelyett. hogy e centrumok egyike zárt. amíg a probléma „gazdája" végül magáénak el nem ismeri a problémát. Koronacsakra Mivel függnek össze? A teljes személyiség integrálása az élettel. Ez az élmény néha fájdalmas. a keresztcsonti csakrából kifelé. ábra A főbb csakrák és a hozzájuk kapcsolódó pszichológiai funkciók Mentális központok 7. és támogatást nyújt partnerének.Finom és türelmes bánásmóddal és elfogadással lassacskán egy idő múlva képes lesz kinyitni szeméremcsonti csakráját. mentális és spirituális öröm nyújtása és elfogadása 3A Napfonat 2A Szeméremcsonti központ 69 . vagy megreked. fizikai. ezért visszatartja azt. ha a társ megértő és elkötelezett. s hagyná. Ez csupán ismétli a helyzetet. gyakorlati megvalósításának képessége 6A Homloki központ 6B Mentális végrehajtó központ Akarati központok 2B A nyak alapján 4B A lapockák közötti központ 3B Rekeszizomközpontra 2B Keresztcsonti központ 1 Farkcsonti központ Érzelmi központok Az én (self) érzése a társadalmon és hivatáson belül ra Ego-akarat. élvezni a behatolást. A férfi szeméremcsonti csakrájának erős blokkját általában ejaculatio praecox. a szexualitás általában megnyílik. Nem arra akarok utalni. mivel a személy nem képes elviselni azt az erőt. hogy ott lenne a pillanatban. a kölcsönösség egy új formáját fejlesztheti ki. Ha mindkét ember. Ilyen esetekben áldás. élni akarás 5/A mellkasi centrum Befogadás és asszimiláció 4A Szív központ Szívből jövő szeretet a másik emberi lény iránt. és közben a partner számára nyitottnak lenni az adás-elfogadásban a szeretkezés során. vagy impotencia kíséri. Át kell mennie társának az ő állapotát kísérő félelmein és tartózkodásán. közben a másik nyitott. hogy egy nő ne legyen agresszív. hogy megtalálja azokat a képeket. és az emberi faj spirituális aspektusaival Mentális fogalmak vizualizálásának és megértésének képessége Elképzeléseinek. saját egészségre irányuló szándék A szexuális energia mennyisége A fizikai energia mennyisége. Nagyon ritkán engedjük meg magunknak. és egy alulműködő a másik oldalon. Ezen a ponton kezdődhet meg az eredeti képek vagy hiedelmek feltárásának munkája. hogy kiderüljenek benne a partner mélységei és személyes misztériuma. Sokszor természetesen a „hasonló hasonlót vonz" elv alapján ezek az emberek megtalálják egymást. ami az orgazmus iránti ellenszenv kialakulásához. Valami mély szinten a férfi fél teljes szexuális erejét adni. vagy hátrafelé irányul. Sokszor a szexuális erő fantáziába fordul. ahelyett. hogy orgazmuskor a penis helyett a háti második csakrán át lövell ki energiát. Az emberi lények végtelenül gyönyörű és bonyolult csodák. hogy egymást vádolná. amelyekből az e fejezetben korábban már leírt érzések származnak. Az álmegoldás a másik személy vádolása és más partner keresése. elfogadja a nehézséget. Nem szokatlan. addig. és megosztják egymással ezt a kölcsönös problémájukat. és saját maguk tisztelete nő ki a vádlás feladásából és a szeretetnyújtásból. 8. és a szexuális együttlét kerüléséhez vezet. Bizonyos embereknek nagyon nehéz egy időben átélni hatalmas szexuális potenciáljukat. az élet iránti nyitottság Óriási boldogság és kitárulás. vagy a külvilágirányuló akarat Gyógyítás. Lesz egy túlműködő csakra az egyik. kezdeményező a szexben.1.

mellékveséi kimerülése. Az illető megszegi az elköteleződéseket. A szülői otthonunkban kiépített csakraszálak természete az általunk létrehozott valamelyik kapcsolatban a későbbiek során megismétlődik. mely nem árasztja őt el. azonban a 3A csakrák közötti szálak különösen fontosak. azonban a késztetést negatív képek. 70 Ha ez a központ zárt. s valószínűleg nagyon igényli a szexuális kapcsolatokat. szálak nőnek a két ember 3A csakrája között. . akkor a személynek nagy mennyiségű. vagy a szex területén képtelen bármiféle elkötelezettség vállalására. Ha a hátsó csakra az óramutató járásával ellentétes irányúan erős. hogy a szexuális energia és késztetés hatalmas mennyiségét nem kíséri a szexuális adás-elfogadás képessége. esetleg semmit sem érezve. ha ismeri saját különleges. A tranzakcionális analízis olyan módszer. s érési folyamatunkban alakítjuk át fokozatosan az anya-gyerek szálakat felnőtt-felnőtt szálakká. mint gyermek a szülővel (gyermek/szülő). ha az ember tudatában van fizikai világba való szilárd begyökerezettségének. az óramutató járásával ellentétes irányban forog. A gyermek születését követően fennmarad egy éteri köldökzsinór. s így a tranzakcionális analízisben különös jelentőséggel bírnak. Azokban az esetekben. akinek 3A csakrája nyitott. A szív és a szexualitás nagyon szép kapcsolatban van egymással. és elfogadhatóan definiálja a valóságot. Szilárdan megvetette lábát a világegyetemben. mivel úgy tűnik. A probléma az. testének létrehozását szolgálták. csakra) azzal az óriási örömmel kapcsolatos. és harmonikusan működik. Ha ez a központ nyitott. Hatnak rá külső forrásként az asztrális világ lényei. hogy depedens anya-gyermek kapcsolatot alakítunk ki partnerünkkel életünk során. Ezek a szálak az emberi összekapcsoltságot reprezentálják. mint pl. Ez a késztetés kielégítését természetesen még nehezebbé teszi. akkor elkülönülten fognak működni: azaz a szex nem kötődik mélyen a szerelemhez és viszont. és mindennel összekapcsolt helyét a világegyetemen belül. Nem lesz tudatában az érzelmek mélyebb jelentésének. ugyanez a helyzet. mi pedig felnőttek (felnőtt/gyerek)? Vagy úgy cselekszünk. Olyan interakciókat folytatunk partnerünkkel. hogy a szexuális aktus során létrejöjjön két lélek egyesülése. amikor egy ember egy másik emberrel kapcsolatot létesít. A napfonat (3. Elveszhet a világegyetemben és a csillagok között. s még betegséget is létrehozhat magában. vagy mentális folyamatok az érzelmi élet szabályozóiként működnek. vagy zárt. amikor egy kapcsolat elérkezik a végéhez. Tán nem talál utat önmaga világegyetemen belüli különlegességéhez. és ebből származik spirituális bölcsessége. Mindakkor. akik a személy által most birtokolt fizikai „szállítóeszközt". amely az embert akkor tölti el. ahogy van elkerülje. esetleg még erőszakos fantáziák is kísérhetik. Nem szabad aláértékelnünk. mely összeköti őt anyjával. milyen mélyen fizikai lények vagyunk valamennyien. képes arra. Ez azért van így. és érezze. a gyermek-anya kapcsolatot. odatartozik. mintha ők lennének gyerekek. Fizikai fájdalma lesz az adott területen a csakra túlzott használatától. mert az elme. a személy blokkolni fogja érzelmeit. a személynek erős szexuális késztetése lesz. a mellső csakra gyenge. kontrollálatlan érzelme lesz. aktiválják a dependens anya-gyermek kapcsolatot. Ő a megnyilvánult világegyetemen belül saját különös aspektusa kifejezésének középpontja. hogy éjjel felnézzen a csillagos égboltra. mint egy felnőtt? Ez az elemzés rengeteg mindent tár fel más személyekkel kapcsolatos reakciónkból. így nagyon nehéz lesz kielégíteni az erős késztetést. egészséges működése közvetlenül kapcsolódik az egyén érzelmi életéhez.hogy egyszerűen és gátlástalanul barangoljunk a csodálkozás e gyönyörűségében. a hozzátapadó érzelmek miatti szégyen miatt. annál több ilyen szál lesz. Mint gyermeknek. Az érzelmek mentális megértése azokat egy rend keretébe helyezi. E centrum sokszor a szív és a szexualitás közötti gátként szolgál. A 2A és 2B csakrák egyensúlytalanságai nem kielégítő életkörülményeket eredményeznek. Minél erősebb a két ember között a kapcsolat. Ha azonban a központ nyitott. Bár a napfonat mentális csakra. ezek a szálak lassan szétkapcsolódnak. Felnőttként az a legvalószínűbb. és az emberi lények hosszú történeti sorának. vagy úgy kommunikálunk velük. és így kihagyhatja azt a lehetőséget. s az ilyen konfiguráció „gazdája" valószínűleg sok szublimációs munkát végez. de védőmembránja szakadozott. Egy olyan ember. Ha a hátsó csakra erős. Ha azok mindketten nyitottak és a napfonat zárt. Az emberi kapcsolatokban a többi csakrák között is kifejlődnek szálak. úgy. mely más személyekkel folytatott interakciók természetének meghatározásával foglalkozik. és ez megzavarhatja őt. Másrészt az illetőnek lehet sok szexpartnere. a gyermek/anya szálak épp ezt reprezentálják. hogy a dolgot. Az emberi kapcsolatok szempontjából a napfonadék nagyon fontos központ. és magasabb rendű céljához. ami más dimenziót kölcsönöz a létezésnek. akkor az illető személynek mélyen kielégítő érzelmi élete lesz.

„túlélésünk van veszélyben". néha annyira leegyszerűsödik a helyzet. Itt az erős agresszorok a túlélők."Az univerzum működésére vonatkozó. a másik embert. Ha ez a központ az óramutató járásával egyező irányban forog. embertársainkat. akkor a dolgok véghezvitelével kapcsolatosan beállítódásunk pozitív. akkor rájövünk arra. ha írni akarunk egy könyvet. földinket. hogy Isten és a többi ember akarata a mienkkel ellentétes. hogy rájön. Ha valakinek a napfonata nyitott. Az e csakrán átáramló szeretetérzések gyakran könnyet csalnak a szemünkbe. és a „mezők liliomai". ez az élet folytonosan táguló köre. mint ami a lapockacsontok között is található. annál nagyobb lesz a képességünk. Ha valakinek fontos teste egészsége. Át kell lépnünk. hogy ezek a páciens számára felhasználhatók legyenek. és a spirituális gyógyítással áll kapcsolatban. szeméből. amelyen keresztül szerethetünk. mint a többi akarati központ. gyermekeinket. mely az ego. mint negatív. akiknél ezt nem észlelték. a könyvet elfogadja a kiadó: „Igen. Ha egyszer megtapasztaljuk ezt a nyitott. mivel eszerint élünk. és valamennyi teremtménytársunkat e földön. szeretné ezt fenntartani. szeretetteljes állapotot. vagy a külső én akaratához kapcsolódik. és kipróbálja. Nagyobb részletességgel erről a gyógyítással foglalkozó fejezetben fogok beszélni. hogy egyiküket nagyon tágra nyissuk. akkor a teljes egyént látjuk embertársainkban. ez az a könyv. hogy megkapjuk.a szó kapcsolati jelentésében ezekre a szálakra vonatkozik. amit már rég kerestünk. akkor ez a központ nyitott. Ezen keresztül áramlik át az egybekapcsolódás minden élettel. amely a működésünket irányítja a fizikai világban. érzelmi. és sírunk. Amint haladunk előre a csakrák leírásában. Barátaink akarata a mienkhez igazodik. és általában kisebb. amit akarunk. Az univerzumról mint alapvetően ellenséges helyről alkotunk képet. A gyógyító folyamatban a szív spirituális energiákká alakítja a földi sík energiáit. Ez magában foglalja a gyermekeket és a szülőket. hogyan teremthet ő maga ellenséges atmoszférát maga körül agressziójával. ez elvezet bennünket egy jóságos. Például. mint minden egyes fűszál. Ez az a központ. mélyen ülő hiedelmeket rejtenek ezek a gondolatok. fejletlen ré- szeit. amelyek ezt a nézetünket támasztják alá. társunkat. s az embereket mint e dolgok véghezvitelét segítő személyeket látjuk. ahelyett. kivéve a gyógyító képességekkel rendelkező embereket. lehetséges-e túlélés kontroll nélkül. amire szükségünk van. olyan. Képesek leszünk minden emberben látni annak különlegességét. Valószínűleg hallotta már a kifejezést: „kötelék" . mint a szerelmesünket és a társunkat. Saját akaratunk összhangban lesz az isteni akarattal. mielőtt kilépne a gyógyító kezéből. Az általános egészséghez (mentális. Ha ez a csakra nyitott. akkor mindennek az ellenkezője igaz. amint segítenek. spirituális) valamennyi központ nyitottságára és kiegyensúlyozottságára szükség van. milyen sokat hagytunk ki eddig az életünkből. E központon keresztül kapcsolunk szálakat azok szívcsakrájához. „Az én akaratom Isten akarata előtt. vagy véghezvigyünk valamit. bőkezű és biztonságos univerzum meg71 . éppúgy. az ember fizikai/testi egészségével összefüggő szándékaival áll kapcsolatban. barátainkat. Ha ez a központ működik. Ezt a központot gyógyító-központként is ismerik. és mások kontrollálása útján próbálja világát biztonságossá alkotni. Azt mondják.A rekeszizom-központ (3B csokra). látni fogjuk. A szívcsakra (4A) az a központ. Az a tévképzetünk lesz." Másrészt ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányú. hogy szeressünk. Találni fogunk olyan élményeket. A negatív stádiumban a személynek problémái vannak a szeretettel. Ez egyben akarati központi is. szeretjük magunkat. akkor ez a tudás a személy fizikai önelfogadásában és a fizikai síkon mérhető egészségben fog megjelenni. és földi energiákká a spirituális energiákat. mint csupán az. hogy éppoly tökéletesen beleillik a világegyetembe. hogy segítőtársként kezelnénk őket. hogy néhány gyógyítónál ez a központ igen nagy és fejlett. A lapockák között félúton helyezkedik el a 4B csakra. elképzeljük barátainkat. s így ismeri önmaga univerzumban elfoglalt helyét. hogy viszonzást ne várna érte. A csakrák által metabolizált összes energia áthalad a szívcsakrán. amire vártunk. akikkel szeretetkapcsolatban állunk. a fő függőleges erőáram mentén. Ha élünk ezzel a lehetőséggel. nem képes szeretetet adni anélkül. amely a napfonat mögött fekszik. A szívcsakra a gyógyításban használt legfontosabb csakra. Ennek az embernek az a megoldás. hogy az „akaratunk" nem teljesül. Az ember kontroll által működik. és a közöttük lévő egyensúly sokkal fontosabb. hogy megkapjuk azt. Ez a központ elöl a napfonathoz kapcsolódik. hogy a mellkasi és a háti oldal párként együttműködik. Hinni fogunk az effajta kijelentéseknek: „Az én akaratom a tied előtt". Minél nyitottabbá válik ez a központ. s elfogadta azt. és amennyiben a napfonat nyitott. vagy át kell gázolnunk rajtuk ahhoz. Az emberek akadályoznak bennünket abban. általában ez a központ is nyitott. belső szépségét és fényét éppúgy.

de még mielőtt elérné a táplálékot. és e csakra akkor működik megfelelően. amit oly nagyon szeretnénk megtenni. amíg már az idő java részében képes lesz mellkasi 72 központját nyitva tartani. ami a szívcsakra funkciója lenne. valójában azonban e lehetőségek egyikével sem él. Ez az egyén barátságaira és egész társas életére nézve is igaz. nem önmaga legjavát nyújtja. negatív bemeneteket fog vonzani. önértékelésének hiányát kompenzálandó. érzéseit könnyen palástolhatja büszkeséggel. Az ember érésével párhuzamosan szükségleteinek kielégítése egyre inkább saját magára marad. és nem belső erővel ér célt. s nekikezd. csupán arra a funkcióra használja. kalandot jelentene számára. hogy ha a világot egy negatív. Tudja. ami nagyobb kihívást. hogy elkerülje a mélyen fekvő valódi reménytelenséget. Ahelyett. akkor óvatos lesz.tapasztalásához. az azt jelenti. Az illető burkoltan ezt sugallja: „Azt akarom. majd azokat is el kell engedni. hogy figyelembe kellene vennem ember voltomat". a vállak között. és sikerének hiányát büszkeségébe rejti. ha az ember felhagy azzal. Ez azt jelenti. A központ megnyitását követő időszakban átmenetileg könnyen előfordulhat. másrészt saját versengését és büszkeségét: „Én jobb vagyok. hogy felfedezze önmagát: egyrészt. mivel hiedelme szerint ez az. melyet az illető alakított ki a vele kapcsolatba kerülő dolgokról. Ha az ember elégedett a munkájával. az óramutató járásával megegyező irányban forgó csakrát. A nyitás és zárás folyamata egészen addig folytatódik. amire szüksége van. akkor önmagán belül van erőszak. Valószínűleg az áldozat szerepét játssza. Amikor képes lesz ezen az élményen túljutni. ha önmaga legjavát adná. A mellkasi csakra (5A) a mellkas elülső oldalán található. azaz. és a felé érkező dolgokkal kapcsolatban negatív elvárásai lesznek. Az ötödik csakra háti oldalán található az asszimiláció központja. milyen viszonyban van az egyén a feléje érkező dolgok elfogadásával. Ez az a torzulás. szeretni. hogy érezze azzal kapcsolatos félelmét. hogy belevágjunk abba. akkor a nyak háti oldalán lévő központ általában nyitott. Ez az elv az egész élet során fennmarad. Mivel negatív energiamezőjével negatív elvárásokat épít fel. mintsem egyenlő félként kezeljük. akaratával kompenzál. hogy képes lenne ellazulni. általában ellenséges helynek látja. Ebben a központban fedezhetjük fel a hibázástól való félelemérzést is. és a személyes szükségletekért való felelősségvállalással áll kapcsolatban. akkor az illető nem képes elfogadni azt. az óra járásával ellentétes. hogy teljesüljön a kívánságom anélkül. hogyan nem adta meg számára az élet óriási tehetsége kifejlesztésének lehetőségét. egészen addig. amíg az elfogadásról. Sikertelen lesz. vagy keresne olyan foglalkozást. szopnia kell. vagy azzal egyező irányban forgó szívcsakra mellett. Inkább vár ellenségességet. hogy negatív tartalmakat. történéseket vonz magához. fokozatosan több energiát vonz magához. ha erőszakra számít. jóindulatú univerzumba vetett hitté. Ilyenkor a személy tevékenysége életcéljába beleillik. Ha e központot az óramutató járásával ellentétes irányban forgónak mérjük. amit az egyén társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatos érzésekkel. s növekedéséhez minden támogatást megkap a világegyetemtől. Mérhetünk nagyon tág. szakmájához. felemlegetve. és nem a szeretete vezérli. kicsi. a másik sze- . hogy sikeresebb lenne. ami jönni fog. fejezetben az EM természetének tárgyalásakor említett „hasonló hasonlót vonz" elv alapján az erőszak kívül is megjelenik. Más esetekben ez a központ túl aktív. Ez a központ mutatja meg azt is. Ahogy az ember megnyitja mellkasi központját. hogy igazából nem boldogul az életben. hogy a személy visszafogja teljesítményét. Akkor következik be az érettség. ami neki adatik. ami kielégíti őt. bízni. Ebben az esetben a személy akarata nem kifejezetten negatív. a másik felett gyakorolt hatalommal. hogy megteremtse azt. akkor ez a központ virágba borul. Ha olyan foglalkozást választott. A kontaktus elkerülésével az ember elkerüli azt is. Szakmailag sikeres lesz. te nem vagy elég jó az én számomra. kortársaihoz való viszonnyal szoktak összefüggésbe hozni. Több energiát áramoltat át a negyedik csakra háti oldalán. Ezt az embert főleg akarata." Mivel elutasítottsággal kapcsolatos érzéseink belülről erednek. ami számára kellő mértékben jelent kihívást. amelyben inkább birtokoljuk házastársunkat. amire vágyik. befogadásról fennálló összes tévképzet át nem alakul egy tápláló. Ha nem így van. hogy esetleg nem szeretik. mint szeretetet és táplálást. azaz több energiát áramoltatni a szívcsakrán. s az 5. melyben az egész világegyetem a létezésünket támogatja. Az újszülöttet mellre teszik. szakmailag sikeres. erőszakot. Ebben az állapotban általában találunk egy képet is. s átérezni a fájdalmat és reménytelenséget. amikor kivetítjük őket másokra. s újra megtalálni a belső bizalmat. Ha az egyén életének ebben a szférájában nem érzi otthonosan magát. Titokban tudja. hogy saját hiányai miatt másokat vádoljon. akkor fogja újra kinyitni ezt a csakrát. s megtartja a büszkeség védelmét. s amibe ereje legjavát adhatja bele. mint te. ami meggátolhat abban. El kell engedni ezt a büszkeséget. s az élményt az önmagában rejlő eredeti okhoz kapcsolni.

a harmadik szemcsakra (6A) a mentális fogalmak képi megjelenítésével és megértésével áll kapcsolatban. vagy kiselejtezése folyik. hogy ellenállás van benne a fizikai világban való létezéssel szemben. valami olyat. Ha ez a központ eltömődött vagy gyenge. csakra) az egyén spiritualitáshoz való viszonyával. „Nem akarom megvizsgálni ezt az ötletet a fizikai valóságban". hogy azok sohasem valósulnak meg. a háti oldalon lévő 6B pedig zárt. akkor alkotó gondolkodásunk gátolt (kevés energia áramlik át a központon). mocskos. Ennek következtében gondolatai megtestesülnek a fizikai valóságban. mentális fogalmai zavarosak. amikor spirituális élményeikről számolnak be. „Te csináld a munkát. Általában állapotához társít egy magyarázatot. Ha ez a csakra nem nyitott. E lépésről lépésre haladó munka során egy sor érzés fog feltörni benne. s világát ezek szerint alkotja meg." Az ilyen ember életéből valószínűleg hiányzott annak korai tréningje. A terapeutának feltűnik. ha ez a központ az óramutató járásával egyező. ami a gyakorló szakembernek elárulja. ami a fizikai világban egyszerűen lehetetlen. Ha ez a központ zárt. amire szükséged van". mentális és spirituális integrációjával áll kapcsolatban. érzelmi. akkor akár úgy is cselekedhet. hogy ez a világ undok. Másrészt. akkor nehéz időket élünk át. Terápiás segítség mellett képesek leszünk tisztán látni a képet és megérteni jelentését. ez a központ valószínűleg az óramutató járásával ellentétes irányban forog akkor is. „Nem bírok ilyen sokáig várni". úgyhogy vedd csak el. ha valakinek a frontális 6A csakrája nyitott. ha megtörténne. és újra az óramutató járásával egyező irányban forog tovább. Ha a központ forgása erős. A megértést követően a csakra pörgése megfordul. Például. Amikor egy kép felmerül az energiarendszerben és domináns módon elkezd működni. az ember gondolatait a megfelelő cselekvés követi. Bele kell vágni a vágyott szakmába. amit véghez akar vinni. Ez az ember keresztül viheti torz ötleteit még akkor is. Ha a végrehajtó akarati központ nyitott. s feltárni a vele kapcsolatos érzéseinket: ezek azok az utak. Az e képeket és fogalmakat alkotó személy maga vetíti ki őket a világba. kapcsolata saját spiritualitásával. az illető az őrá speciálisan 73 . és előidézi annak megjelenését az életben. Magában foglalja az egyén valóságról alkotott fogalmait. mint egy bűnöző. Valószínű. míg a túloldali azzal ellentétes irányú. míg gondolatainkat gyümölcsöztetni leszünk képesek. akkor pusztító hatású lehet az egyén életében. miről beszélnek az emberek. hogyan vigye keresztül lépésről lépésre. hogy a kliens valóságfogalmi körébe tartozó valamelyik alapelv nagyon erősen megrázza egész személyiségét. Különösen frusztráló állapot. A homloki központ. Sikeres lesz egy darabig. Ebben az esetben valószínűleg a szívcsakra is eltömődött. hogyan kell bánni a világgal. azaz végrehajtó akarati központja működik. A koronaközpont (7. határozatlan érzés miatt. s így a szívcsakrát megnyithatjuk. amelyek választott célja kivitelezéséhez szükségesek. hogyan kell megtenni a fizikai világban azokat az egyszerű lépéseket. azaz hiedelmeit arról. mely a fej hátsó részén helyezkedik el. Ha mindez egy erősen működő végrehajtó központtal párosul (6B csakra). Nincsen „kozmikus" érzése. Élete valamilyen mértékben igazolni fogja hiedelmeit. amíg el nem kapják. a személynek valószínűleg nincsen élménye.mélyt kerüljük el annak érdekében. ha azt hisszük. Ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Ezzel a konfigurációval megpróbálhat valami lehetetlent megvalósítani. és a tanítványi státussal kapcsolatban is. hogy milyen az univerzum. A fej hátsó részénél lévő mentális végrehajtó központ (6B csakra) a homloki központ segítségével kialakított alkotó gondolatok keresztülvitelével áll összefüggésben. munka nélkül". az univerzumról alkotott képét. Például a csakra mozgása lehet kaotikus is. menni az áhított kapcsolatok után. akkor erős hajlandóságot mutatunk negatív gondolatok generálására. ha egyébként általában az óramutató járásával egyező irányban forog. én majd az ötletember leszek. akkor az illető világról alkotott képei nem igazak. de úgy tűnik. egy még sokkal zavaróbb helyzettel állunk szemben. amelyben a külvilágot hibáztatja a problémáért. „Én csak azt szeretném. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgást a tapasztalt terapeuta észreveszi a jelenséget kísérő bizonytalan. Terápiás folyamatban negatív hiedelmeink tisztítása. egész lénye fizikai. „Nem akarok felelősséget vállalni ezért az eseményért". Ha a központ nyitott. „Nem fogadom el ezt a hosszú alkotási folyamatot". és nem érti. Ennek az embernek rengeteg kreatív ötlete van. hogy elkerüljük a visszautasítást magát. Ehelyett megtanulhatja. melyeken felszabadíthatjuk érzéseinket. ha elképzelései nélkülözik a valósággal való kapcsolatot. a forgásirány az óra járásával ellentétes. „mindenki csak magával törődik. A terápiás folyamat előtérbe hozza a képet. hogy ez nem a dolgok természetes állapota. és általában negatívak. és meg is van a képessége arra.

. a világi valóság végtelenné tágításának állapota. Ez nem egy dogmák által meghatározott. célt. Sokkal inkább létállapot. a béke és a bizodalom érzését teremti meg. vagy szavakkal könnyen körülírható spriritualitás.jellemző formában nagyon gyakran éli át saját spiritualitását. és az egyénben az egészség. Túlmutat a fizikai világon. értelmet adva létezésének.

) Győződjünk meg arról. Azt is képesek leszünk érzékeim. ábra). Az energiánk az inga energiamezejében áramlik.) Ha sikerült némi érzékenységet kifejleszteni a kezünkben. Stonestile Lane. Én a bükkfából készült. Végül képesek leszünk őket észlelni az aura minden rétegében. hogy a hátára feküd jön. Hastings. vagy akadozva áramlik-e: gyenge-e vagy erős. akkor az milyen. miután magasabb fokra fejlesztettük fokozott érzékenységű észlelésünket. (Bükkfa ingák a Metafizikai Kutatócsoporttól Archer's Court. hogy vajon a csakrák torz formát öltenek-e. kérjük meg páciensünket. Ez az eszköz segít az energiaáramlás iránti érzékenységünk növelésében. és sok gyakorlást igényel. A csakra állapotának vizsgálatakor tartsuk az ingát egy kb. de szabálytalan mozgást is végezhet.1. melyek az általunk tudni vágyott információt nyújtják számunkra. Az inga és a mi energiánk egyesített energiamezeje kölcsönhatásba lép a páciens energiamezejével.és azokba befelé. melyik eljárás a legkönynyebb és leghasznosabb számunkra. hogyan forognak szabályosan vagy szabálytalanul. fejezet A CSAKRAK VAGY ENERGIAKÖZPONTOK DIAGNOSZTIKÁJA Több eljárást ismerünk a csakrák állapotának vizsgálatára. Az inga függőleges tengelyére nézve szimmetrikus. hogy az inga olyan közel van a testhez. Energiamezeje szórt. könnyen terjed szét és szintén körte alakú. England szerezhetők be. és ha igen. Hátsó csakrák vizsgálatánál fektessük hasra betegünket. vajon az energia szabadon. annak érintése nélkül. akkor kézérzéseink segítségével gyakorolhatjuk az energiaáramlás érzékelését a csakrákból ki. elliptikus alakú vagy egyenes vonalú. ami ennél a mérésfajtánál fontos. A csakra állapotának érzékelésére először én egy inga használatát találtam a legjobbnak. (Ez a legnehezebb.9. a csakrákra vetett egyetlen pillantással megtudhatjuk. mert felerősíti azt. Előre-hátra mozoghat. A CSAKRAK VIZSGALATA INGÁVAL Gyakorlat Ha az elülső csakrákat vizsgáljuk. és feltoltjuk azt. 75 . Az inga valószínűleg körkörös irányban fog elmozdulni. Sussex. képzeletbeli kört rajzolva a kliens teste fölé. egyszerűen. Végül. Ugyanezt úgy is megtehetjük. színehagyottak és gyengék. és ürítsünk ki elménkből minden. Az érzékelés e típusában még a saját testünkben jelentkező testérzésválaszokat is kaphatunk. hogy ujjbegyünket egy akupunktúrás pontra helyezzük. vagy ha élvezzük az érintést. vagy tiszták. és ez hozza mozgásba az ingát (lásd. Az inga kitérésének mértéke és iránya jelzi a csakrán keresztüláramló energia mennyiségét és az áramlás irányát. a csakra állapotához nem kapcsolódó gondolatot. Azt kell eldöntenünk. fényesek és erős tónusúak). körte alakú ingákat találtam a legalkalmasabbnak erre a célra. 6 inch hosszú madzagon a csakra felett. amennyire ez lehetséges. milyen a színük (sötétek és szaggatottak. Ez segít annak megértésében. melyeknek egy inch az átmérője és fél inch a hosszúsága. 9.

hogy az inga által rajzolt kör átmérője nem azonos a csakráéval. mint a másik. Sokszor álszerénységgel magyarázzák az ilyen ember passzivitását. amelyet természetes viselkedési módnak fog lefogadni. A jobbra felfelé irányuló ingamozgás (CER) jobb oldali. legyőzte és megalázta őt. Fontos megjegyezni. Ez a sajátos mozgás mozdulatlansághoz vezethet (S) a csakra kihasználatlansága. amely esetén az inga semmilyen mozgást nem mutat. az új módszerek meglelése munkába kerül. Bármely módon is éri el a gyermek a célját. akkor a személy képtelen lesz bármiért is kinyújtani a kezét. a baka felfelé irányuló ingamozgás (CÉL) bal oldali egyensúlytalanságra utal. kisebb mennyiségű energia áramlik át. vagy odaadja neki azt/amire szüksége van. egy R6 mérték 4B-s csakra esetében azt jelzi. agresszív. valójában nagyon is egyszerű.párhuzamos a test függőleges tengelyével): (V). a teljesen nyílt csakra (az óra járásával megegyező irányú. Ugyanazon csakra esetében. Az egyetlen kivétel a C6 és CC6 közti csakra alól a teljesen mozdulatlan csakra (S). hogy tovább már nem műdödik. ha a lapockacsontok (4B) közti akaratközpont passzivitást jelez (balra hajló ellipszis). amit meg akar szerezni. Ilyen esetben kitartó fizikai-pszichodinamikai gyakorlatokra van szükség. A 9. A függőleges irány azt jelzi. s kerüli a kapcsolatot más emberekkel. abban az értelemben. Ez olyan állapot. míg valaki más megteszi helyette. fejezet. Sajnos. az azon átárarnló érzetek és pszichikai tapasztalások kiegyensúlyozottak és teljesek az adott személy életében. hogy az illető a körülményekre való tekintet nélkül egyszerűen és agresszívan el fogja venni azt.54 cm) C6. Ez azt jelenti. ha kinyúlunk érte.merőleges a test függőleges tengelyére: (H). ha kisebb a kör. amikor gyermeke kinyúlt valamiért. hogy kiálljon a jogaiért. az inga V5-ös jelzése arra utal. a szokásokat nehéz megtörni. Például egy gyermeknek lehetett olyan apja. érzékeny. tömörítettsége révén. Addig fogja ezt használni. CCER). hogy a csakra energiaárama által vezérelt érzések és pszichés élmények nincsenek egyensúlyban. A legkomolyabb. Arra is képtelen. Ez a személy valószínűleg túl aktív. hogy az egyén felfelé tereli energiáit. így valószínűleg a szóban forgó gyermek is kísérletezett különböző szerzési módokkal. a csakrák kiegyensúlyozása. Ez meggyőzte a gyermeket arról. és kizárja a másokkal való kapcsolat lehetőségét. hogy fél agresszív lenni. az igazság azonban az. Ha nagy az energiamennyiség. 6 inch átmérőjű -1 inch = 2. és többé nem merít energiát az Egyetemes Energiamezőből. amíg azt nem tapasztalja. ami az elliptikus mozgást mutató csakra által irányított pszichológiai működés területével közvetlen összefüggésben áll. Ez az ember passzív marad akkor is. hogy elkerülje a személyes kapcsolatokat. nőies. és a személy valószínűleg negatív érzéseket kapcsol a csakrákhoz. az óramutató járásával ellentétes irányú. amint azt korábban említettük. amelyek többféle állapotot jeleznek. aki minden egyes alkalommal. hogy valamely dolog megszerzésének nem helyes útja az. bizonyosan betegséggel végződik. hogy a csakra által irányított. Ez történik mindazzal. az inga H5-ös elmozdulása azt jelenti. ha agresszív tettre van szükség. Ha mindkét embernek kevés az energiája. az aktív. az energiaáramlás kiegyenlítése révén érhető el. táblázat az inga által leírt különböző formákat foglalja össze. Rengeteg variáció fordul elő az óramutató járásával megegyező. annál nagyobb energiamennyiség összpontosul a torzulásban. az a mód lesz az. vagy az a személy visszafogta és legátolta a csakrával összefüggő pszichológiai működést. Az egészség. amikor az elfogadó viselkedés megfelelőbb lenne. a három mező. Általában minden passzivitás mögött fellelhető a személyiségnek igen agresszív összetevője. akkor a személy végül képes lesz egészséges agresszióját személyisége többi részével összehangolni. Meg fogja várni. vagy a személy használta mértéken felül a csakrát. Minél jobban eltér az inga mozgása a körtől valamely csakra felett. a páciens. vagy a teljesen zárt. Már észleltem C10-es (az óramutató járásával megegyező irányú. az agresszív viselkedésről alkotott. amit meg akar szerezni. (CCEL). Pl. hogy a passzivitást egészséges fogékonysággá fordítsák át. Ez az egyén izolációját idézheti elő. de befolyásolja még a gyógyító és a páciens aznapi energiájának mennyisége is. L4) mutatja. Például. a személy inkább passzív lesz a csakra által irányított pszichológiai helyzetek során. 76 . A jobb oldali (CER. Önmaga kilétét határozza meg az univerzumban spirituális hite alapján. A vadság bizonyításának ugyanezen általános szabályai igaznak bizonyulnak az inga előre-hátra irányuló kilengésekor (amely kilengés lehet függőleges . gyógyító és az inga mezeje egymásrahatásának függvénye. CC6 csakra között. annál komolyabb pszichológiai torzulásról van szó. hogy a test egyik fele erősebb. a csakrák nagyobbaknak látszanak. hogy a csakra abbahagyta forgását. Alig találok 6 inch-nél nagyobb átmérőjű csakrákat. hogy az egyén senkivel sem áll kapcsolatban. ami problémára utal pszichológiailag. 10 inch átmérőjű) csakrát. az inga által leírt mozgásforma egy lehetséges variáció a két véglet. Bármely csakránál. hogy az óramutató járásával megegyező irányban mozgó inga pszichodinamikusan nyílt csakrára utal. önnön leikével folytatott kapcsolatra összpontosít. Minél nagyobb az inga kilengése. amit akar. John Pierrakos megfigyelései szerint. illetve azzal ellentétes alapmozgásformák között. Ilyenkor az energiaáramlás gátolt. csupán jelzi azt. a csakrák és a betegségek kapcsolatáról. Ha ez egy terápia keretében többször megtörténik. John Pierrakos rámutatott arra.2. a csakra pszichodinamikusan zárt. sem lélekben (önmaga leikével sem).2. mivel a test képtelen egészségesen működni külső energia felvétele nélkül. az átáramló energia mennyisége nagy. amely ha túl sokáig tart. vagy legalább valamely pótkielégülésről gondoskodott. vagy vízszintes . ahol az inga baka felfelé hajló elliptikus mozgást végez (CÉL). mint nőies vonásai. a személyiség férfias jellege sokkal fejlettebb. aminek az az eredménye. Az a feladat. Ekkor minden csakrának nagyjából azonos nagyságúnak kell lennie. a csakrák kisebbeknek fognak tűnni. mert az agresszió első látásra negatívnak tűnik. Az agresszió kezelésével egyidejűleg munkálkodni kell azon. Ebben az esetben vagy a csakra fordította meg önnön forgását. amikor az inga a páciens jobb oldala felé ferdült ellipszist ír le. sem személyesen. Ez egyben azt is jelzi. mélyen tárolt képzetei miatt. A gyermekek nagyon kreatívak. A bal oldali (CELCCEL) passzív.) Az inga bármely elliptikus mozgása az energiaáramlás jobb vagy baloldali egyensúlytalanságát jelzi. ábra: R3. Az inga által leírt kör mérete. (Lásd 14. Ez azt jelenti. Bár e táblázat az első pillantásra kissé bonyolultnak tűnik. hogy a személy egy felső szintű. vagy valamely spirituális élmény után lehet a csakra nagyon nyílt: ilyenkor a csakrák zöme nyitott. Minden. hogy a csakrák egymáshoz viszonyított méretét hasonlítsuk össze. férfias „yang" természetet képviseli. Ha az inga az óra járásával ellentétes irányban mozog. hacsak a személy nem használja mértéken felül az adott csakrát.Dr. Pl. és elvenni azt. jobb/bal oldali szétválást az ingának a test függőleges tengelyére vetett 45°-os szögben való előre-hátra mozgása (9. Az inga által rajzolt kör nagysága a csakra erősségétől és a csokrán átáramló energia mennyiségétől függ. amely szeretné korlátlanul kilökni az érzelmeket. Ha az inga nagyobb kört ír le. amit meg akart kapni. Az agresszivitásról alkotott képzetek közvetlenül a gyermekkor tapasztalataiból származnak. egy 3A csakra esetében. „yin" alkatú. a harmónia. hogy agresszívvé válik olyan pillanatokban.

.

Zárt: agresszív jellege fejlettebb. Nyílt. 3 inchnyi CEH6 Az óramutató járásával megegyező irányú. Nyílt. Erős blokkolást jelez. 6 inch átmérőm Az óramutató járásával megegyező irányú. a személyiség aktív oldala fejlettebb). Nyílt. ellipszis alakú. vízszintes. vízszintes. jobbra hajló. 6 inchnyi kilengés H4 Vízszintes. mint agresszivitása. 2 inch átmérőjű CCEV3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. vízszintes. mint passzivitása: a valóságot passzívan éli meg. hogy elkerülje az energetikai kapcsolatot másokkal. a férfias vagy yang jelleg felé hajlik. Nyílt: a spiritualitás felé fordítja energiáját. CC6 CCER3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. Zárt. 3 inchnyi CCEI 2 " Az óramutató járásával ellentétes irányú. Zárt. 6 inch átmérőjű Zárt: harmóniát nélkülöző. Az óramutató járásával ellentétes irányú. CEL3 CEV3 Az óramutató járásával megegyezik. 5 inch átmérőjű V6 Függőleges. aktív (fogékony. 3 inch átmérőjű Az óramutató járásával megegyező irányú. világos valóságlátással. energiát gyűjt és köt le. a spiritualitás felé fordítja energiáit a másokkal való kapcsolat elkerülése érdekében. balra hajló. Érzelmek és energiák áramlásának lekötése a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. jobbra hajló. yang módon ferdíti el. 6 inchnyi az energetikai kölcsönhatást másokkal.9. 3 inch átmérőjű CCEH5 5 Az óramutató járásával ellentétes irányú. hogy elkerülje ellipszis alakú. ellipszis alakú. a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. a másokkal való kapcsolat elkerüléséhez. a valóságot megveti. aktív/fogékony. a valóságot agresszíven ferdíti el. energiát gyűjt és köt le. Érzelmek és energiák áramlása a spiritualitás felé. mint az aktivitása. A valóság befogadásának módja az aktivitás.2. 3 inch átmérőjű Pszichológiai jelentések Nyílt és harmonikus. függőleges. Az energiaközpontok diagnosztikája Szimbólum A szimbólum jelentése C6 CER3 Az óramutató járásával megyegyező irányú. a személyiség fogékony oldala fejlettebb. ábra. ellipszis alakú. balra hajló ellipszis. ellipszis alakú. A valóság érzékelése a fogékonyság vagy yin jelleg felé hajlik. ellipszis alakú. 4 inchnyi kilengésű Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . Zárt: passzív jellege fejlettebb.

Hatalmas változások zajlanak az illetőben. mint az előző. aki aktívan és mélyen dolgozik ezeken. 3 inchnyi kilengés Pszichológiai jelentések Az agresszivitás/passzivitás komoly szétválása. tengelyét változtatja. ellipszis alakú. 6 inch átmérőjű * Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . A csakra egyáltalán nem működik. 5 inch átmérőjű CCEAS6 Ellipszis alakú. Testi patológiához vezet. mint az előző. 4 inchnyi kilengés Mozdulatlan Az óramutató járásával megegyező irányú. mint a passzív.Szimbólum R3 A szimbólum jelentése Jobb oldali. tengelye változó. de a passzív oldal a fejlettebb. az agresszív oldal fejlettebb. Ugyanaz. Érzékeny káosz (pozitív). L4 S CEAS5 Bal oldali. Ugyanaz. negatív zűrzavarral. Valószínűleg a csakra működése által meghatározott releváns dolgokkal van elfoglalva.

. Ez a típusú változás nem tart sokáig.3. amikor ez a fajta mozgás figyelhető meg. és a vizsgálatok rövid időt vettek igénybe. amely az egyes csakrafajták mögöttes jelentését foglalja össze. mindennapi boldogságát megbolygató csakra felé. a szomorúság. amint az gyakran megtörténik. és e fejezet 9. ha az ingát kicsit hosszabb ideig tartja a csakra felett. hogy hajlamos agresszívvé válni akkor. A csakra idejének 20 vagy 80 százalékában lehet nyitott. Ez a mozgás az ingát kusza kilengésre. a békesség és tisztaság. Amikor két évvel később visszatért. Az egyén ekkor általában továbblép munkájában a következő diszharmonikusan működő. fordul egyet. Az egyén hiedelemrendszere változásának folyamata megváltoztatja a csakra mozgását. valamint személyiségének a spirituális integrációját (7) illeti. majd 1981-ben. Ez azt jelenti. amikor megfelelőbb az elfogadó viselkedés. CCES). A mozdulatlanság e konfigurációja nem maradt fenn. túlhajszoltságot. jól működő elmével rendelkezik. a csakra egyre hosszabb időszakokra marad nyitott. át fog-e változni egy másik helyzetbe stb. Először 1979-ben. az érzelmi telítettség. mindössze ötpercnyi mély sírás hatására. ESETTANULMÁNY EGY INTENZÍV LELKIGYAKORLATRÓL Tekintsünk most egy konkrét esetben mért csakra-konfigurációkat. Első látásra ez a mozgás megtévesztheti a kezdőt mégis. „nyílt" állapotot némi képzeletbeli védelem nélkül elviselni. mennyi ideje van az adott helyzetben. akkor érhet el nagyobb eredményeket személyisége.) A terápiában folytatott intenzív munka során a csakrák különböző fázisokon mennek keresztül.3. Az inga által körülírt forma a 9. Ez volt az egyetlen olyan eset. Az a nagy átmérőjű csakra. Az eredményeket a 9. s a legrosszabbul működőket az akaratközpontok. aki kétszer jött el a Phoenicia Pathwork Központba (New York állam Phoenicia) egy-egy hetes lelkigyakorlatra. Amikor az első lelkigyakorlatra jött. gyakran megtörténik. Vagy gyakrabban megtörténik az. Ez alatt az idő alatt érdemes mélyrehatóan foglalkozni az adott kérdésekkel. tekintet nélkül arra. A leolvasott adatok értelmezéséhez szükségünk lesz a 6. ez a központja agresszív volt. egyre inkább a tökéletes nyugalom jellemezte. és a második lelkigyakorlat során nem is változott meg. hogy ellensúlyként egy általában nyílt csakra rövid időre bezárul. Az utolsó vizsgálat idején az asszonynak változatlanul megvolt még az a problémája. úgy mérései folyamán egyre több „minőségi" jelenséget észlelhet. az izgalom. A páciens egy hölgy. akivel nagyon intenzív párterápián vettek részt. a terapeuta tudja. így a csakra által felhasznált energia minőségének egyre pontosabb észlelésével a gyógyító egyre pontosabb információt kaphat a beteg állapotáról. akár külső kényszer hatására cselekszi ezt. Gyakorlással az olyan minőségek is felfoghatóvá válnak. A lelkigyakorlat végére az agresszivitás lecsendesedett. amely folyamatosan zárt (CC6) némi idő elteltével egyszer csak lecsökkenti átmérőjét. ábrájára. ábra: CEAS. a tengelyváltás könnyen megfigyelhető. El tudja mondani. hogy kliensében sok minden játszódik le. vagy változott át harmóniává. agresszívvé vált. Egy gyors ütemű lengés jelezhet feszültséget. hogy egy CC6-OS csakra. akik intenzív lelkigyakorlaton vettek részt. hogy eljött-e már a kezdés ideje vagy sem. majd addig növeli átmérőjét harmonikus mértékben. Ahogy a gyógyító gyakorlottabbá válik az inga használatában.Ha az egyén pszichológiai működését létének egy sajátos aspektusára összpontosítja. de ugyanakkor biztosítani kell a kliens számára az önvizsgálathoz és az önátalakításhoz szükséges személyes időt és teret is. amíg az el nem éri a C6-os állapotot. Ahogy a leolvasott adatokból láthatjuk. A csakrák diagnosztizálására mindkét alkalommal a kezelés előtt. a 8.1. ami az adott területen jelentkező pozitív agresszióra utal. amíg zárt állapotukból nyílttá válnak. a páciens egyre hosszabb időszakokra fogja magát boldognak érezni. A második 80 . hogy ha ötletei megvalósításáról volt szó. hogy egy terápia során. különösen. Ez megnyújtja a harmonikus működés idejét. Ezt az érzékenységet kifejlesztő gyógyító érzékszerveivel felfoghatja. hogy mit kell tenni. Rendszeresen tapasztaltam ezt olyanoknál. amikor egy krónikusan zárt csakra kinyílik. mondjuk a szív. mint a feszültség. (Ez persze gyakorlást igényel. bármely helyzetben. Többnyire jobb/bal szétválás jellemzi mentális akaratvégrehajtó központját (6B). hogy ez az asszony remek. Arra jöttem rá. ami a valóságról alkotott képzetét (6A). a legharmonikusabban működő központok az értelem központjai. A személyiség kezdetben nem képes az új. a fájdalom. ezeket követik az érzelmek központjai. ez a központ ismét agresszív volt. amikor nem tudtak változtatni csakrája állapotán.vagy hasi idegközpontban C6-os állapotba fordul. és csak nagyon ritkán zárul be.2. általában tengelyváltó elliptikus mozgásra indítja. és azonnal hozzá is fog annak végrehajtásához lépésről lépésre. az ebben részt vevő csakra vagy csakrák valószínűleg zűrzavaros vagy aszimmetrikus mozgást fognak végezni (lásd 9. Hosszabb idő elteltével a csakra nyitott állapota stabilizálódik. Ha ebben az időben a kliens képes kivenni néhány szabadnapot és ki tudja kapcsolni a napi rutinfeladatok zavaró hatását. ábra mutatja. ahol lépésről lépésre kellene végrehajtani elképzeléseit. akár belső indíttatásra. A kilengés mértéke (az inga mozgásának gyorsasága) a csakra által felhasznált energia mennyiségét jelzi. ami azt jelenti. A második alkalommal új férje is eljött vele. illetve a kezelések befejeződésével került sor. amikor az asszony nyugodt volt. Minden mérés olyankor zajlott.2. Eldönti. ábra utolsó két példájához lesz hasonló. de ha a személy hosszú időn át folytatja a munkát. mennyire stabil a csakra állapota. A gyors ütemű mozgás túláradó érzelmekkel párosulhat. Bármikor.2. amely mindkét esetben önmagán végzett intenzív munkát is tartalmazott.

amely az alkalmatlansági érzeteket kompenzáló önérzetesség helyét vette át ezen a területen. exférjével folytatott veszekedések során használta el. hogy az általa szeretett férfival sikerült egy igen meleg kapcsolatot kialakítania. sebezhető érzelmeit túl agresszív akaratával kompenzálja és ezzel is védekezik ellenük. A személyiségéről alkotott összkép szerint elsődleges. ez azt jelenti. (Az asszony nagyon jól tud szeretni. a második lelkigyakorlat végére az akarat-végrehajtó központon kívül valamennyi központ jól működött. hogy a fejtető. tiszta funkciója az értelem. Ez azt jelenti.) A torokközpont (5B) táplálkozási problémákról tanúskodott. Másrészt a hasi idegközpont (3A-napfonat) . az 5B-s.és a szívközpont is nyitva maradt a kétéves periódus alatt. hogy az asszony erősen kapcsolódik a spiritualitáshoz. az önpusztítás (3B) csakra és szexuális erejének elfojtása terén. hogy szexuális erőközpontja akkor tisztult meg. mint az akaratközpontokban. a két lelkigyakorlat közti időben bezárult. A lelkigyakorlat során kinyílt. Esettanulmány az intenzív kezelésről Csakraleolvasások Csákra a kezelés előtt (7) Koronacsakra C6 (6B) Akarat/végrehajtás SER4 (5B) Hivatás CCS (4B) Külső én C5 (3B) Egészség CER3 (2B) Szexuális CC4 után C6 S CER3 C5 CCS CC4 1979 előtt C5 R4 CCS CC% CEH4 CC4 1981 után C5 CER6 C4 C5 C4 C4 (6A) Fogalmi C4 C5 CER4 (5A) Fogékonyság/felelősség L4 (4A) Szerelem C3 C4 (3A) Egyetemes megismerés C3 CC4 (2A) Szexuális fogékonyság C4 C4 C5 C5 C4 CCS CEAS4 C5 C3 C4 C5 C5 . Az asszony többi akaratközpontja is mutatott problémákat. Meg kell jegyeznünk. Az első lelkigyakorlat alatt kinyíltak érzelemközpontjai és kezdte magát biztonságban érezni az érzelmek világában. főleg annak révén. hogy szembesüljön az akaratával való visszaéléssel és kiegyensúlyozza azt. amikor megérkezett.zárt volt az első alkalommal. Amíg e központok jól működnek. ábra.(korona-). és az akaratközpontok végre normális működésbe kezdtek. az asszony értelmi. hogy az energiarendszert birtokló személynek hatalmas ereje van. de nem olyan számottevőek. Az érzelemközpontokban mutatkoztak nehézségek. Megjegyzendő az az érdekesség. A második lelkigyakorlat végére ismét kinyílt és több energiát áramoltatott át. és amikor két év múlva visszatért. a csakrák többsége nagy átmérőjű volt. és negatív módon. Az első hét végére puhult ez az agresszivitás.3. amely egyben egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet is jelent.lelkigyakorlat végére az összes többi csakra működését sikerült kiegyensúlyozni.amely az univerzumban elfoglalt helyünkkel kapcsolatos . hogy az asszony agresszíven megtagadja saját szükségleteit. Ahogy a leolvasott adatokból látható. akarati és érzelmi működése kiegyensúlyozott lesz. hogy negatív agresszivitást mutatott a büszkeség (5B) csakra. még ugyanaz jellemezte az akaratát. Változatlanul megmaradt egy olyan túl aktív komponens. a probléma már megoldódott. amikor a párok lelkigyakorlatában végzett munka során stabilabbá vált és tisztábban megfogalmazódott kapcsolata a szeretett férfival. E problémákon sikerült felülkerekedni a második intenzív lelkigyakorlat során. Szexuális erejét a 2B csakrában áramló energia négyfelé hasításával fojtotta el (az inga négy. Az első lelkigyakorlat során akarati funkcióiban az egyetlen javulás az önérzet területén következett be: önérzetessége csökkent és munkahelyén előléptették (5B). és arról. de a második év folyamán. Ez azt jelenti. a kezelés ideje alatt egyik-másik némi működési rendellenességet produkált. Ahogy már korábban említettem. A szívközpont (4A) mindvégig nyitott maradt. Amikor két évvel később eljött a második kezelésre. a 3B-s és a 2B-s csakrája nem megfelelően funkcionált. 9. jól elkülöníthető kört mutatott ki). mint pl. harmadik szem. a fogalmi valósághoz és képes szerelemmel szeretni. A második lelkigyakorlat során az érzelemközpontokkal kapcsolatos sok munka elvégzése után érzelemközpontjai nem voltak annyira gátoltak. mint az akaratközpontjai: az asszony képessé vált arra. 1979-ben.

miután a 6. fehér falfelület. attól 3-4 inchnyire. Amikor a gyakornok tehetsége kamatozásával érzékenyebbé válik. fejezet AZ AURA MEGFIGYELÉSE A KEZELÉSEK SORÁN Az aura a biológia. Gyakorlat Most.1. az észlelt színek jelentését is kiolvashatja. Kérjük meg barátunkat. Többnyire fénylő kék sugarak indulnak az ujjbegyekből és a lábujjakból. Vörös. Később. ha érzelmekkel vagy valamely tevékenységükkel vannak elfoglalva. a lábban és a törzsben. Ez az a „hely". A jelenség még mindig ott volt. nézzük meg mások auráját! Ismét egy késő délutáni sötétségű (nem teljesen sötét) szobában legyen a helyszín. SZÍNÉSZLELÉS A MEZŐBEN Amikor az ember elkezdi az aura olvasását.10. tulajdonképpen bármilyen színt felvehetnek e sugarak. A gondolatok és érzelmek az emberek között térben és időben az emberi energiamezőn keresztül mozognak. Az aura alsó négy rétegének színes mozgó formákból álló világára összpontosítunk. a testi gyógyászat. amely véletlenül is látószögünkbe eshet. vagy nyugalomban levő aura olyan. ábrán bemutatjuk. valamint a pszichoterápia közti hiányzó láncszem. fejezetben már végeztünk gyakorlatokat ujjhegyünk aurájának vizsgálatára. mint ahogy azt a 6. Ne legyen fényforrás. narancssárga és néhány kékes fénysugár sugárzott ki a fejéből. az utóképet kerestem. amely mintegy l /4-1 és l /2 inchnyi távolságra van a bőr külső felületétől. . A lüktetés általában hullámszerű mozgást idéz elő a karban. terápiás ülés közben. megpróbáltam megállapításaimat az alanyok egyéni állapotával összefüggésbe hozni. amit nem tudtam többé letagadni: áttetsző szín-„felhőket" az emberek feje körül. Tapasztalataim szerint az emberek túlnyomó többsége néhány perces gyakorlás után világos instrukciók alapján képes érzékelni az ujjbegyekből induló sugarakat. Tapasztalatom. színük a vöröstől a bíborig változhat. a színek általános jelentése világosabbá válik. és a csakrákra majd egy későbbi fejezetben térünk vissza. Ha nyugodtak. Bandzsítottam. 15 lüktetés/perc ütemben pulzál. Elkezdtem közelebbről megvizsgálni e jelenséget. fejezetben vázoljuk. ahol még aránylag könnyen felismerhetjük társaink arcát. Általában arra a következtetésre jutottam. de nem tűnt el. sőt. Általában a kékség sárga színbe vált át a fej magasságában. körbejártam a szobában. Hunyorítottam a szememmel. Láttam valamit. hogy álljon egy üres. Egy bioenergetikai „őskiáltás" intenzív tréningen láttam Lindát. Rendelkezik egy sötét kékes-bíboros vagy tisztán pulzáló réteggel. Bár e fénynyalábok zömükben kékek. gondolatok. hanem térben és időben is lokalizálhatóak. emlékek és viselkedési formák. miközben rákban meghalt édesapja MÁS EMBEREK AURÁJÁNAK VIZSGÁLATA. Folyamatosan. E lüktető réteg színe a fénylő kéktől a homályos szürkéig változik. valamint a fejtetőből. amint karácsonyfaként ragyogott fel. vagy képernyő elé. ahol megtalálhatóak a terápia során oly végetérhetetlenül tárgyalt érzelmek. hogy az emberek ragyogó színeket bocsátanak ki magukból. sárga. (A színeket részletesen a 22. Ahogy lassanként egyre szakavatottabbá váltam az aurák észlelésében. megfelelő gyakorlással. a testhez közelebbi része ragyogóbb és a testtől távolodva fokozatosan halványul el. Vessünk egy pillantást az aura -folyékony energiaáramaira az emberek mindennapi aktivitása közben. Ezek nem csupán valahol képzeletünkben léteznek. Próbáljuk ellazítani szemünket. hogy a „normális". az aura az adott egyén esetében normálisnak tekinthető állapotba tér vissza.) 1972-ben láttam az egyik legélénkebb emberi energiamezőt. s ennek tanulmányozása révén kaphatunk fogódzókat ehhez a tevékenységhez. halálára gondolt és sikoltozott. majd nézzük meg az áramlást. a színek jelentése nem érthető közvetlenül.

ezek közül néhány szinte folyik a testén. összhangban az illető emocionális állapotával. Amennyiben az egyén nem engedi felszínre jutni az *A szerk. vagy bizonyos idő múlva egyszerűen eltűnnek. hogy megkönnyítsék az egyéni pszichodinamika megértését) utáni állapotban van. A 10. A kismama vállain gyönyörű rózsaszín. Átszíneződhetnek vagy réteghatásként más színek. lágy rózsaként izzik. Mindazok akik figyelnek rá. a szivárvány színeiben játszó villámok és szikrák indulnak rögtön a belélegzés pillanata után. az energiája megnövelése érdekében meditáló asszonyt mutat: az asszony sokféle színt sugároz ki. A10. aki gyakran sugározza ki azt a lila árnyalatot. Adjunk magunknak időt! Csináljuk meg ezt másokkal is. érzése és tapasztalata hat az aurájára és megváltoztatja azt. Pulzál. mint amikor sötétben sétálunk. letörli a mezőket. amelyben a szemünk a komplementer színhatásnak. aurája kiterjed. Ez a zöld szín. úgy terjed ki aurája. s előkészíti a nézőket a következő előadás befogadására. amíg élénk az elvégzett munka öröme. aki szenvedéllyel beszél a nevelés-oktatásról. Amikor az érzés enyhébbé válik. aztán máshová figyelünk. Az ének végén az alakzatok szétválnak és a tapsvihar elsöpri őket. évekig az aurában marad. Az ember minden gondolata. aki épp egy magenergetikai gyakorlat (testgyakorlatsor. Amit látunk. 84 érzelmeit. engedjünk egy kis fényt áramolni a szemünkbe. amíg mégis elszabadulhatnak.1D ábra olyan férfit ábrázol. mielőtt belekezdene egy új sorba. mert a zene alkotta energia átitatja őket. E folyamat lejátszódásának ideje egyénenként változik és sokféle tényezőtől függ. Néha aranyos színekben játszik. megtöri a testben levő blokkokat. ez a szín az ő szeretetteljes érzelmeivel és lágyságával áll kapcsolatban. hogy sokan nagyon izgatottá válnak. A színek és a formák gyorsan villannak fel és távoznak az aurából. addig. kék. Kis fénymennyiség esetén a pálcák sokkal érzékenyebbek. A 10. hogy valamit beengedünk a szembe: ahelyett.1 H ábrán egy kb. már nem ugyanazt a dolgot látjuk. Ez az utóképhatás. mindig azelőtt. ez alkalommal a hangsúly a mentális energián van. Úgy tűnik. és az is nagyszerűen használható. Ennek az energiának egy része belsővé válik. Az aura nagyon gyors és nem marad jelen sokáig. ahogy ezt tesszük.1 G ábra egy. Az előadó és a közönség között az érzelmek áramlása révén kölcsönös kapcsolatok épülnek ki. hanem egy tágasabb teret próbáljunk „benézni"! Ahogy a fej magasságában egy 4-6 inch kiterjedésű területre figyelünk. Kölcsönös tudati-energiacsere zajlott le. . A 10. hogy látunk valamit és mihelyt látjuk. megszokott megjelenését. mindennap csak egy keveset gyakoroljunk.1B ábra). Az előadás után a művész aurája egy rövid időre kiterjedt marad.1 A ábra egy férfi normális auráját ábrázolja. energiamezeje kiterjed és ragyogóbbá válik. A tapsvihar egyfajta radírként működik. sárga és zöld lágy labdácskák gördülnek egymás alá. annak érdekében. néhány pillanat. de ehhez nehéz hozzájutni. amelyeket a nappali fény vagy világosabb színek érzékelésére használunk. Nézzünk barátunk feje fölött vagy akár a nyak és a fej által körülhatárolt szabad területre! Ne egy pontra szegezzük a tekintetünket. Ahogy figyelmesebbé válik a közönség. mint a szellem a palackból. A szeretet az aurában csodálatos. Ezért azt ajánlom. esetleg néhány hét alatt. Nagy fénynyalábok ívelnek az énekestől a közönség felé és a kettejük aurája összekapcsolódik. vagy nagy fényerősségbeli kontrasztnak köszönhető képet tart fenn. A szemüveg segít szemünk látási készségének fejlesztésében. amikor először észlelnek valamit: rögtön folytatják a vizsgálódást: ekkor jönnek a kétségek és a vizsgálódók energiarendszerre kifárad. valószínűleg átvesznek valamit az ő gesztenye-rózsaszínéből. Némelyik hatás mindörökre megmarad. lehetőleg olyanokkal. érzést teremtsük meg. Amikor az asszony terhes lesz. amit mi a tiszta fizikai vagy pszichológiai síkon látunk megjelenni. Ugyanez a jelenség játszódik le az előadó és a közönség között. mint a csapok.Az auranézéshez „éjszakai látásunkat" használjuk. ez csak a kezdet! Vásároljunk egy pár aura-szemüveget a helyi holisztikus könyvesboltban. azt hasonlítsuk össze a következő illusztrációkkal és leírásokkal. aurája kiterjed. Ezek az energiatudatformák szerkezetükben és színükben megfelelnek a csoport és a zene által létrehozott kölcsönös gondolatoknak és érzelmeknek. Azt az érzékletet. a falon lévő fehér foltra. Legjobb a kobaltkék színű szemüveg. amely arra összpontosít. mint amilyen színeket viselni szeretnek. Ez csupán néhány példa arra. A spirituális érzéseknek a következő színsorozat felel meg: a kék az igazat beszélő. így kapcsolatot teremthetünk az általuk és miáltalunk látottak között. Ne legyünk csalódottak. Ha az érzéseknek egy része A felszínre kerülhet. formák takarhatják el őket. hathónapos terhes.1C ábra). hogy az emberi energiamező milyen szorosan kapcsolódik és esszenciálisán kötődik mindahhoz. ha nem közvetlenül rájuk nézünk. A legtöbb auraszemüveg sötétbíbor. Fényes. akkor mozdulatlan auráját hirtelen egy másik szín hatja át és az aura formája is megváltozik. amely nem látszik túl izgalmasnak. eltűnik. megjegyzése: nálunk sajnos az ilyen szemüvegek árusítására még várni kell. másik részét a következő előadás fogja felemészteni. Egy ködszerűséget láthatunk a test körül. mint a csapokat. hogy felhozza az emberek érzéseit. Ahogy a férfi énekel (10. Néhány alakzat. amely aranysárga színű. ha odanézünk egy. Ez történik. hogy szemünkkel próbálnánk megragadni valamit.1 F ábra olyan férfit ábrázol. az aura visszanyeri eredeti. Az előadók és a közönség is feltöltődik energiával. még mielőtt kimondhatnánk: „Ez az!" Bizonyosodjunk meg arról. aranysárgává válik és ezüstös arany vagy színjátszó-kék szikrákat fog vetni (10.* Egyetlen gyakorlatot se csináljunk túl sokáig: rövid időn belül nagyon elfáradunk. amikor harmonikus gerjesztéssel egy másik ember vibrációját az ő (mármint az előadó) szintjéhez emelik. kislányt váró asszony látható. Azt hihetjük. az egészséggel és a gyógyítással kapcsolatos. úgy nézzünk. Ilyenkor inkább használjuk a retinán lévő pálcikákat. A 10. akkor az aurából kiszabadul. Ahogy egy ember kedvenc témájáról tart előadást. a bíbor a spiritualitás. amelyekről a későbbiekben még írok. amelyet oly gyakran visel. amikor erősen próbálunk látni valamit. és kövessük a mellékel t használati utasítást. az ezüstös arany a tisztaság. A közönség egy része is az ő szintje szerint vibrál. Az emberek néha ahhoz hasonló színeket sugároznak ki magukból. A 10.1 E ábra olyan asszonyt mutat. hogy jobban látjuk a dolgokat. és kivilágosodik. azok aurájában maradnak (általában eltompítva. amely pontosan megegyezik a kedvenc ingének színével. Ha valakinek heves érzelme támad. és észrevesszük. Azt tapasztaltam. akik látják aurájukat. Láthatjuk a karunkon lefelé áramlani vagy kivillanni az energiamezőből.

2E ábra a beszippantott kokain aurára tett hatását ábrázolja. hogy szilárdan áll a lábán. hogy a gömbnek súlya van. A többször megismételt szembesítésekor. elhallgatott érzéseivel. A harag kifejeződésekor fénylő villámok. hogy eltávolítsa az éterikus nyálkát. ami az aurában ragyogásként látszik és erős sugarakként. A félelem fehéresszürkén. de határozottan az volt a véleménye. hogy érezze lábaival való kapcsolatát. károsítják az aura ragyogó. amely kiegyensúlyozni látszott a gömb formáját. hogy az asszony saját haragjával ütött sebet szívén. de nem szabadult el. hogy felsőtestével vergődő mozgást végezzen. aki évekig volt az LSD és a marihuána rabja. Mégis. Az esetet úgy magyarázom. Ezen élmények pusztító hatása az aura jobb felső sarkában látszik. Óvatosan mozgott. a kedd délutáni kezelésen szürkés. Inkább a „szegény én. Az a zöld pont. Amint elérte a szívét. mint a másikat. Heves intenzitásúak. irigységből és fájdalomból álló zavaros. hogy szétoszlassa azt. Minden alkalommal. mint amikor a rajzfilmfiguráknak sötét felhő van a fejük felett. mikor szívott. s ettől aurája piszkoszölddé vált. Feltehetően a nyák az előző kezelés során szabadult fel. Biztos vagyok abban. tövises formában jelenik meg az aurában. A kezelésről a felszabadultság érzésével távozott. Amikor visszanyerte egyensúlyát. A KÁBÍTÓSZEREK HATÁSA AZ AURÁRA A 10. hogy megszabadítsam őt a teljes nyálkarétegtől. érezze. akkor a folt a piros. egy napon az én rendkívül energikus. a következő héten egy visszahúzódó. (Tükröt használt. inkább a vibráló életerőt jelzi. hogy ha képes lett volna különválasztani egymástól érzéseit. Nagyon rossz látvány és undorító szaga van. megérteni forrásukat és felszínre juttatni őket.2B ábrán láthatjuk. A 10. mire a másik dühösen kikottyantja: „Dehogy!" így a zavaró interferencia egy része feloldódik.2H ábrán a nyálkás állaggal társult „látszólagos" súly egy érdekes példáját látjuk. lassan felszínre kerültek az érzései. igen kellemetlen érzéseket okozva ezzel. mindig meg tudtam mondani. Amikor felhívtam erre a figyelmét.2D ábra arra az esetre mutat példát. rátaposott a papírzsebkendős dobozra. Az asszony előredőlt. a 10. boldog. mert a férfi a fejét mindig egy olyan szögben tartotta. és olyan éterikus nyálkát képeznek. A vörösnek csak egy árnyalata az. Nem katartikus sírás volt. Majdnem hátraesett. véleményem szerint sértő megjegyzést tett az asszonynak. Azt ajánlottam. ő is képes volt meglátni. Az „őskiáltás"-csoportban részt vett nő kinyíltrózsa-reakcióját a 10. A 10. hogy megismételje ezt a mozgást. melyek eltávolodnak tőle: ezt a 10. Páciensem nem „lázadt" többé. Egy időben támadt sok érzése. A narancsvörös nem a haragot. amelyek sokféle színt vonnak maguk után. Az irigység sötétpiszkos. mielőtt energiaszintjét az érzései tisztázásához és felszínre hozatalához szükséges szintre emelné. Ez a betegség a Flukey Flu (mázlista-influenza). hogy esetleg többet használja-e az egyik orrlyukát. érezze az őt alátámasztó talajjal való kapcsolatát. szikragömbök robbannak ki belőle. ragadós nyalka volt a feje és az arca jobb oldalán. A testi gyakorlatokon kívül koplalást és tisztító diétát ajánlottam. míg a bal oldala viszonylagosan tiszta maradt. Az illető barátai erre az interferenciára általában úgy reagálnak. Ezzel ellentétben. 11 éves fiam fejéből vörös és narancssárga fénycsóvák sugároztak ki. „Látszólagos" súly az aurában A 10. a nyálkalabda előregurult és mintegy 2 és 1 /2 lábnyira a hölgy előtt kiterjeszkedett. Nem volt többé „bájos" és nagyon ingerült lett a kezelés hatására. egészséges színeit. és az „éteri takonyról" készített leírás segített elhagynia e szokását. 85 . miközben örömtelién játszott. Túlságosan megijedt ahhoz. és ott gyülemlett össze.A harag és más negatív emóciók A vöröset mindig a haraggal hozzák összefüggésbe. így egy sor olyan testgyakorlatot végeztünk. Ez az asszony évekig a „jó kislány" típusát testesítette meg. Gyakran figyeltem ezt meg csoportokban és terápiás ülések során is.2F ábra egy olyan férfi auráját ábrázolja. A frusztráció és az ingerlékenység valószínűleg sötétvörös tónust von maga után (haragosvörös). Megkérdeztem tőle.2C ábra is mutatja.2G ábra olyan férfit ábrázol. Egy perccel később a csoportvezető egy. (A bioenergetikai munka során felszabaduló toxinok jelensége igen jól ismert. Ekkor a vörös folt gyorsan visszaszívódott a testébe és a szívtájékra. tépkedte. mivel azzal sokkal kellemesebb bánni. a zöld és a szürke fényesebb árnyalatait vette volna fel. mintha csak dróton rángatták volna. Ekkor egy nagy „nyákcseppet" fedeztem fel a feje tetején. vállait nyakába húzva. míg végül fellázadt. Megkértem. A zöld gömb a fordító. hogy nem. A kábítószerek. Például azt fogja mondani valaki: „Mérges vagy?". majd eltűnt volna. de többnyire szabálytalan vibrációkéntjelenik meg. A haragos ember aurája sötétvörös. Az ülés végére a nyák szétoszlott és egy vékony réteget képzett a test felett. Ezt a gyakorlatot „alapvetésnek" nevezzük. amelyek arra összpontosítottak. Az erős energiaáram felszabadítja a szövetekben tárolt toxinokat. zöldnek és ragadósnak tűnik. Amint előbukkant a nyaki részen egy vörös folt. aki sokszor élvezte az LSD mámorát és rengeteg alkoholt fogyasztott. mélyen magába roskadt asszonyként tért vissza az irodámba. Amint ezt megtette. Mégis. Ez az alakzat hétről hétre ugyanabban a helyzetben maradt. Az aurája piszkoszöldes barna. ami a haragot mutatja. a nyálkalabda visszaugrott a fejére. amikor egy asszony nem engedte felszínre kerülni haragját és fájdalmát. Felborogatta a szobában lévő székeket. hogy hajoljon előre úgy. a marihuána. A szomorúság sötétszürke és nehéz. testgyakorlatokból álló kezelésre volt szükség ahhoz. ami nekiütődik a másik személy energiamezejének. az örök áldozat" kifejezője. a kokain és az alkohol. Azonban energiamezeje sötét szennyezettségének mértéke miatt ennek az embernek igen sok energetikai tisztítómunkát kell végeznie. mintha nagy súly nehezedne rá (10. mint az LSD. Mélyebb munka után az emberek néha szinte beteggé válnak. hogy megpróbálják őt rábírni a negatív érzések nyílt kifejezésére. szörnyű fejfájással.2H ábra). melyeket a test egyenes vonalakként sugároz ki. amikor szombat este kokaint szívott. testmozgással kezdjük az aznapi ülést. az asszony elkezdett sírni. most az önbüntetés mazochista viselkedésformáját mutatta. Azért tűnik úgy. összefüggésben állt haragból. mint a betegség. Többhetes. Ezután képes volt megnövelni energiamezejének erejét és betörni a felgyülemlett „szemét" közé. amely lassan mozgott lefelé.) Az alakzat eltávolításának érdekében (az említetteken kívül) le kellett szoknia a kábítószerekről és meg kellett tisztítani energiamezejét.

annál élesebb a forma. majd integrálódnak a személyiségbe. vagy öntudatlanok. hogy a földdel való kapcsolatunk növekedésére összpontosíthassunk. szokásos gondolatai által. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és -hiedelemrendszerek sok „hatást" vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. a kontroll biztonságot és erőt ad. Próbáljon meg bennünket felemelni a felkar alsó és felső pontjánál fogva. hogy érzékelhessük az aura súlyának hatását. miközben mindennapi életüket élik. A gondolatalakzat energiamezeje hatással lesz a személy energiamezejére. amelyek aztán meghatározzák az adott térben elvégezhető matematikai műveletek összességét. mint pl. az aikido-tréningben sokszor használt gyakorlat lesz segítségünkre abban. ahol az adott terület vagy szerkezet tartalmaz bizonyos sajátosságokat. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. (Ha csak az egyik oldalra nyomnak. Most könnyebb? Hagyjunk időt arra. összpontosítsunk a mennyezetre. Ez a folyamat a formákat kialakító valóságfeltevéseket engedi tisztáb- . elszakíthatják a gyökereinket. Ha találunk egy jó fókuszt. Összpontosítsunk a földdel létesített erős energetikai kapcsolatra. Ezeket a „tereket" a tipográfiában leírtakhoz látom hasonlónak. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és térképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. Álljon mindkét oldalunkon 2-2 ember. biztosan egyenes vonalban emeljenek. Megfigyeléseim szerint az emberek. Olyanok. építi és tartja fenn visszatérő. „FELBOMLOTT GONDOLATALAKZATOK" AZ AURÁBAN Sokéves bioenergetikai gyakorlatom során figyeltem meg azt a jelenséget. egy gondolatalakzat felépülhet úgy. Minél több erőhöz jut tudatosan vagy öntudatlanul adagolt energia révén. melyeket a személy magában cipel anélkül. megfigyelhető valóságok. akkor képesek megváltozni. észrevenné. Érezzük. mint a hatalmas bőröndök. Nehezebbek vagyunk? Valószínűleg. hogy emeljenek fel.AZ ENERGIAMEZŐ „LÁTSZÓLAGOS" SÚLYÁNAK MEGTAPASZTALÁSA Gyakorlat Egy. próbáljanak felemelni bennünket. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. léteznek „valóságterek" vagy „hiedelemrendszerek". A világ minden egyes valóságtérben másként tapasztalható meg. Mivel ezek a formák nem az öntudatlanság mélyére vannak eltemetve. amitől annyira félt az adott személy. Gondoljunk a „fentre".) Először csak saját súlyunk megérzését gyakoroljuk. amelyet a valóság mozgó tereiként emlegetek. amit képesek is vagyunk megtartani: kérjük meg társainkat. Ha e forrnák a hozzájuk kapcsolódó érzelmek kifejezése és felszabadítása révén a tudat gyújtóközpontjába kerülnek. Ha nagyon összeszedettek vagyunk. Például. hogy milyen könnyű vagy nehéz minket felemelni. Amikor felemelnek. mely pedig igen nagy. minden férfi kegyetlen: a szeretet gyenge. a gyermeki logikára épülnek. ismét kérjük meg társainkat. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. valószínűleg negatívan befolyásolja azt. hogy energiamezőnket felfelé tereljük. hogy valaki állandóan arra a félelmére gondol: „el fog hagyni engem". mintha ez a történés valóban várható lenne. A pszichodinamika kifejezéseivel élve. szabad asszociáció és meditáció révén visszanyerhetjük őket. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. Most vegyünk igénybe némi időt arra. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. hanem a tudat határán helyezkednek el. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. hogy hatásukat. mélyen a földbe. Minél élesebbek 86 és világosabbak a gondolatok. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. intenzitását és erejét. annál hatékonyabb lesz annak létrehozásában. Ujjbegyeinkből és talpunkból indítsunk gyökereket a talajba. a gondolatalakzatok e csoportjai által meghatározott különböző „terek" és szintek között is mozognak. A gondolatalakzat megalkotója úgy fog cselekedni. az energiaközpontú testgyakorlatok (Core Energetic Body Work).

Egy ember nem feltétlenül képes integrálni vagy megérteni ezt a dinamikus áramlást. Rabja lehet egy automatikus gondolatsornak. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. mint pl. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. miközben reménytelenül kusza marad és képtelen arra. helyzetet. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. így rólunk alkotott gondolataik és velünk kapcsolatos érzelmeik révén energiát küldenek nekünk. híres vagy gazdag lesz: de annak az óriási gyakorlati munkának nincs tudatában. vagy segíteni tudja páciensét ezek megfogalmazásában. amikor az egyén úgy gondolja. és le is tudja írni őket. és ezért valószínűleg a következő alkalommal sem lesz képes kiszabadítani magát. amikor egy sajátosan skizoid kliens (lásd 13. tisztább valóságképpel tudjuk helyettesíteni őket. 87 . Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. hogy miként mozdult ki e körforgásból. Ezek a formák aztán krónikusan sorozatosan keresztüláramlanak az aurán. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. E valóságállapotok lehetnek eufórikusak.bán látni. ha a krónikus körfolyamat belülről vezérelt. tetteink és érzéseink is követni fogják ítéletünket és hamarosan ezeken keresztül minket ismerő emberekhez is el fog jutni ez a felfogás. képes kitörni a krónikus ciklusból. miközben a kliens megtapasztalja azokat. így zűrzavarban él. Egy ember tudatában ritkán merül alá teljesen úgy. de nem oldódnak el. hogy ne lenne biztos a többi tér legnagyobb részéről. hitványak és kövérek vagyunk. Amikor fény derül a félresikerült feltételezésekre (emlékezzünk ezekre a gyermekkor logikájára építkezve). amikor a gondolatalakzat beindul. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. Később csupán azért mozdulhat el egy másik valóságállapotba. amelyeken változtatni kell. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. hogy kiszabadítsa magát ebből az ördögi körből. különösen. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. Az áltálunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. Idővel egyetértenek majd velünk. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. s csak úszik egyik gondolattól a másikig. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. rejtetté válnak. de elfelejti. és érettebb. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. hogy megszakítsák. hogy ostobák. rondák. így a mindennapokban az integráció magas szintjét tartja fenn. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. mindaddig. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. A gondolatalakzatok az egyén szokásos féltudatos gondolatain és az ahhoz kapcsolódó érzelmein keresztül nyerik energiájukat. Másképpen fogalmazva. hogy megvan a tehetsége azoknak a nagy dolgoknak a megalkotásához. hogy szabadabbá tegye magát. amíg valamely külső vagy belső energia ki nem oldja őket. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. miközben esetleg semmiféle bizonyossága nincsen a köztük lévő kapcsolatról. amikor a személy sokkal rosszabbnak érzi helyzetét a valóságnál. William Butler a Hogyan olvassuk az aurát? című könyvében írja le megfigyelését. Másrészt a második. Egyik esetben sem az igazát tudja. Példának okáért. sem önmagáról. amíg az egész folyamat le nem pergett. Miután kimerülnek. Bizonyos személyiségekben e formák egymással kölcsönös kapcsolatokban állnak. Vagy ellenkező hatásúak is lehetnek. Arra is találhatnak módot. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. a következő folyamat játszódik le: ha állandóan elítéljük magunkat valami miatt. amely célja eléréséhez szükséges. azok láthatóvá válnak és kioldódnak. hogy bizonyos gondolatalakzatok mindaddig állandóak maradnak az energiamezőben. hogy a változás valóban lehetséges. csúnyák vagy kövérek vagyunk. sem élethelyzetéről. Mindkét esetben önmaga kicsiny részét látja csak. hogy az kialakítson magában egy belső. Nem fogja megtudni. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. fejezet) elakad egy ilyen alakzatban. ha a ciklus beindul. Másrészt viszont a személyiség egy másik típusa fürgén léphet át az egyik valóságtérből a másikba. de ehhez sok munkára és időre van szükség. nagy dolgokat fog véghezvinni. objektív megfigyelő személyiséget. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. amelyekkel az első állapotban foglalkozott. míg újra fel nem töltődnek a mozgásukhoz elegendő energiával. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. mert a gondolatalakzat ciklikus működése kimerítette az összes rendelkezésre álló energiát. melyben meg vagyunk győződve arról. és azt nagyítja fel. hogy beinduljon. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. Ugyanakkor más emberek hasonló gondolatainak és érzelmeinek magukhoz vonzása révén is jutnak energiához. ami pozitív élettapasztalat kialakításához vezet. hogy ostobák. Pl. negatív stádiumban énjének azokat a részeit látja.

A kliensnek egy erős energiablokkja volt az izmaiban. Általában az érzelmek kifejezése és kioldása a kulcs a ciklikus gondolatformák megtörésében. A 10. illetve azt. rendes. AURATISZTÍTÁS EGY TERÁPIÁS ÜLÉS SORÁN A magenergetikai kezelés arra való. Sosem házasodott újra. a rekeszizom hajlatához közel. . kifejezte azt. Az anyja sosem volt képes arra. Belement a haragjába. tiszta. ragyogó színek. E sajátságos gondolatalakzat külső szintjének legnagyobb része egy maszk. főleg.3. hogy áldozat. hogy a kliens egy másik valóságtérbe ment át. felrajzolom és megcímkézem az általa éppen kifejezett alakzatokat. hogy vegyék magukhoz Susant és viseljék gondját. az energiafelhőből egyre többet engedett el. vagyis a kliens egy olyan szűk valóságot érzékel. Általában. ábra. Először néhány háttérinformáció kliensemről. Susan korai házassága kielégítette a róla gondoskodó férfi iránti igényét. Egy kipárnázott széken hátrahajolunk s a törzs izmai kinyúlnak és kezdenek elernyedni. mivel a gondolatalakzatokat folyamatosan újra meg újra feltölti. a negatív aspektusok pozitív funkciókká alakulnak. mert ez nem kívánt érzelmeket ébreszthet. aki tudja magáról/hogy nem rossz. hogy mi is történik egy tipikus terápiás ülés során. hogy az embernek ne kelljen megtapasztalnia érzelmi tartalmukat. Nagyon kevés jövedelmük volt. Ahogy felszínre jutottak az érzelmei. Ahogy hangosan ismétli a gondolatokat.el nem éri. és integrálódnak az egyén természetes aurájában. szigorú keresztény otthonban és anyja zilált körülményei között. hogy a jövőben szüksége lesz arra. Amikor a gyerekkori traumától azt érezte. akkor képes lesz kitörni is. unalmasnak értékeljük. amikor a páciens egy különösen erős érzelmi töltetű gondolatot képes olyan sokáig fenntartani. Miközben a bioenergetikai széken kezelték. Az egyén rengeteg erőfeszítést tesz a mindennapjaiban. Amint elérte a kliens fejét. de vádol másokat. ha a páciens képes a gondolatához kötődő haragot vagy fájdalmat elviselni. de sok szeretője volt. néha laposnak. hogy csak „rossz" van benne és az ellen nem lehet tenni semmit. húszas éveinek végén járó. Ebben az esetben a kliens átfogó képet kapott. észrevettem. hogy ennek érdekében mindig mindent tökéletesen kell csinálnia (ahogy a vallásos otthonában szoktatták). ez a blokk egy energiakitöréssel kioldódott. amit férje halála ütött rajta. . A törés akkor következik be. majd kapcsolatot teremteni a gondolatalakzatban rejlő mélyebb szintekkel.4. megértette. önmagát rossznak tartó gyermeket. társaságukban ők voltak a hangadók. eddig sohasem volt igazi apja. hogy „jó"nak tűnjön. és meglátta annak mélyebb vonatkozásait. közvetlenül a gerinc előtt. akinek egy kétéves kislánya van. nyilat húzok az előző gondolattól az éppen kifejezetthez. A jobb megértés segítette őt. Az „energiafelhő" gyorsan áramlott felfelé a gerinc mentén. ábra éppen egy ilyen kioldást illusztrál. Általában elkerülte ezt a fájdalmat a gondolatalakzat felszínén. hogy kigyógyuljon abból a sebből.amely a gondolatalakzatok szíve . A következőkben leírom. Házassága (férje szintén terapeuta) nagyon boldog és stabil volt. Susan apja éppen két héttel lánya születése előtt halt meg. akit itt Susannak hívok. mint alaktalan.egyszerűen odamegyek a táblához. Anyja egyedül maradt az újszülöttel és két kisfiával. Hamarosan a ciklikusan ismétlődő gondolatok mindegyike a táblán lesz. amíg a mélyebb valóságot . hogy önmagára összpontosítson és a krónikus ciklustól megszabaduljon.s így az irrealitásban maradva élő. mint amikor az összes többi ember nagyon távolinak vagy akár veszélyesnek tűnik. Emögött az egyén nem érez önmagáért felelősséget. Vagy a kliens teljesen elhiteti magával. miközben én rajzoltam az alakzatot. hogy átlássa és megértse az egész struktúrát a következőképpen: először csapdába esettként belemerült a haragjába. míg végül a felhő elhagyta energiamezejét. Elkezdett sírni. Erre mutat példát a 10. Fiatalon találkoztak és házasodtak össze. Ezen alakzatok külső felszíne általában meglehetősen korlátozott. szőkehajú. és betört annak tudatába. egy idő múlva 88 az alakzat egyre inkább összekapcsolódik a személyiség többi részével. Susan két családnál nevelkedett: egy nagyon tiszta. férjes asszony. amelyben a definíciókat és/vagy distinkciókat negatívnak. Ez természetesen erőtlenül hagyja őt mindaddig. Ezt azért teszi. Ez energiát szabadít fel és a blokkokat is kioldja. Ha elkerüli is az ilyen érzelmeket kiváltó helyzeteket. hogy elkerülje a gondolatalakzat mozgásba lendülését. erőfeszítése mégsem jár tökéletes eredménnyel. ezért megkért másokat. hogy kifejezze ezt az emóciót. és kora gyermekkori fájdalmát fejezte ki. foglalkozása gyakorló terapeuta. A legtöbb esetben ezek az alakzatok szétesnek. hogy összpontosítás és fizikai erőfeszítés révén segítsen kioldani az aura blokkjait. majd a gondolatalakzat mélyén rejlő fájdalomba. Ahogy az egyén halad a terápiás folyamatban. azzal a belső felnőttel. hogy sosem lesz képes jól működtetni egy házasságot (mint az anyja). Susan gyönyörű. Susan magával hozta azt a félelmét is a házasságba.

.

hogy emberi lényként. a feje oldalán a fényes sárga. amelyet sárga szín jelzett. hogy az energiamezejében lévő mélyebb érzéseit elfedje. sugárzó energia 90 lassan befedte vagy elmaszkírozta a problémát jelentő szürke homlokterületet. Aztán fokozatosan megosztotta velem. Sok mentális tevékenységet mutatott a feje oldalán (magas frekvenciájú tevékenységet). ábra). Ahogy folytatta a gesztikulálást és a beszélgetést . s ez közvetlenül kapcsolódott a szívében lévő (vörös) emocionális fájdalomhoz. A fejen lévő szürke terület visszanyerte eredeti kiterjedését.miközben rózsaszín és fehér felhőcskéket eregetett felfelé -. azonnal abbahagyta a hamis rózsaszínű felhőcskék eregetését. A férjével eltöltött egy hétről beszélt.5. és minden erejére szüksége volt ahhoz. heti kezelésére. Az ügyeletes orvos azt sugallta Susannak. látszólag nagyon boldog és mosolygós volt. Szó szerint meggyőzte magát arról. Röviddel azelőtt. Azzal. hogy édesanyja szembénulással van kórházban. tudomást szerzett arról. miközben a szürkét sárga (mentális) energiával kendőzte el. Nagy mennyiségű. Megfigyeléseim azt mutatták. A másodlagos blokkja a homlokán volt (mentális zavart jelző világosszürke színben). hogy eljött volna rendes. a sclerosis multiplex tünete lehet.Amikor egy reggel Susan kezelésre jött. Amikor elmondtam neki. hogy édesanyjával kapcsolatos érzésein keresztülmenjen. mit látok. hogy ő boldog. . mi is játszódik le benne valójában. hogy blokkolta a medencéjében lévő szexuális és életenergiát és nem engedte azt leáramolni a lábába. és attól. ami a félelemmel és más érzésekkel állt összefüggésben. hogy ez egy komolyabb betegség.ami sötétszürke folt formájában mutatkozott . a boldogság rózsaszínű és fehér felhőjét eregette (10. Ez a boldogság azonban arra szolgált.a napfonadéknál (hasi terület). elzárta magát a földtől. Ahogy beszélt és gesztikulált. vibráló szexuális energiát és életerőt hordozott a medencéjében (narancsvörös). hogy volt egy energiablokkja . Susan lelki nyugalmát félelem és érzelmi fájdalomérzet váltotta fel. Susant teljesen letaglózta ez a helyzet.

A blokk nemcsak anyja visszautasításának volt a szimbóluma.természetes támasza legyen a föld. Képtelenség anélkül gyógyítani. az energiájában bekövetkezett változás biztonságot nyújtott neki szexuális és életerejét illetően. Ezért az ülésnek e stádiumában fontos volt. nélkülözése ellenére. hogy megalapozzuk a későbbi. egyenletesebben terhelte meg a rendszert. ha az éppenséggel nem normális jelenség). amelyek kontrollálhatóak. ha a betegséget ilyen módon közelítjük meg. Energiamezeje belső konfliktusát mutatta. aki akkoriban nagyon beteg volt. Ez az energia gyorsan áramlott lefelé a lábakban. Egyfelől szeretetet és fájdalmat érzett anyja iránt. Minél jobban megérti a gyógyító páciense pszichodinamikai működését. Aztán keresztüláramlott az egész testen. A kérdőjel mindig fennmaradt. jelezvén. hogy összekapcsolja őt a földdel. keményebb gyakorlatokat. másfelől viszont elutasította: „te nem viselted a gondomat. annál inkább képes lesz neki segíteni abban. amit az szimbolizál. Amint földet ért az energia. A láb.és hátrahajlításával. Sohasem volt egy teljesen kész és bebútorozott otthona. következményei gyülemlettek fel benne. érzelmek és a lélek gyógyítását. Ahogy a medencéjében levő blokk feloldódott. Ez a szint normálisnak tűnik. A hasi idegközpontban elhelyezkedő sötét folt (négy inch átmérőjű) kivilágosodott és egy nagyobb területre terjedt szét (nyolc inch átmérőjű területet ölelt fel). A gyermekkori nélkülözést az önmegtartóztatással helyettesítette. a lábában és a medencéjében rejlő erőkhöz. Susan esetében pl. Ez kioldotta a vörös színt a szívtájékáról. Susan tudta. Ezt a normát gyermekkorunk környezete alapozza meg. A gyógyító a fizikai. Visszautalok arra. akkor én miért viseljem a tiédet?" E konfliktus tudatossá válása és megértése feloldotta a homlokán elhelyezkedő szürke foltot A hasi idegközpontban levő folt eltüntetése kemény testi gyakorlatokat követelt meg. Susan hátrahajolt a bioenergetikai széken. Kimerítő testgyakorlatokat kellett végeznie felsőtestének előre. Ezt a IV. Sírni kezdett. amit valaha el kellett szenvednie. A sötét folt teljes eltüntetéséhez hosszú időre lenne szükség. amit édesanyja betegségével kapcsolatban átélt. az energiát lefelé áramoltassuk a földbe. de ennek egy része az energiamezőben maradt. Erős volt a kapcsolat a szív és a szexuális energiák között. így szabadon választhat közülük és azt tesz velük. Ez pangó energiamedencéket alkot bennünk. Érzelmeinket energiaáramunk blokkolásával állítjuk le. Vajon melyik az igazi? Egyik sem volt az. hogy önmagát gyógyítsa. A következőkben Susan képes volt arról a fájdalomról beszélni. Ránk. emberi lényekre. a hosszú probléma nem oldódott meg teljesen. A terápia és a gyógyítás közti kapcsolat nyilvánvalóvá válik. hogy érintenénk a személyiség pszichológiai szintjeit. A gyógyításban nem választhatjuk szét a test és az elme. amelyet a magáénak mondhatott volna. amelyek. Aztán a hasi idegközpontban lévő nagyobb blokkal kapcsolatban folytattuk a terápiát: a blokk kielégítetlen gyerekkori szükségleteken alapult. emiatt Susan elutasította anyját. hogy a legnagyobb biztonságban. a „norma" mindig a lakóhelyének megfelelően nyilvánult meg. hogy az embert totalitásában fogja fel. Mindezek egyensúlya szükséges egy egészséges emberi lény létéhez. hogy felöklendezze a blokkot és mindazt. Azt. amit akar. jellemző. hogy hozzákapcsoljuk őt energiaforrásához. részben részletesebben fogjuk tárgyalni. mit értek a nélkülözés „biztonságos" szintjén.és medencegyakorlatokon keresztül kezdtük a medence energiáját áramoltatni lefelé a lábaiba. a pszichológiai és spirituális diszfunkciókra összpontosít. Mostani életében is fenntartotta a nélkülözés egy „biztonságos" szintjét. Az energiamezők e vizsgálataiból talán tisztábban kezdjük látni a pszichés problémák és a betegség között lévő kapcsolatot. hisz élete legfőbb problémái. Nyolcéves házasságának majdnem teljes ideje alatt egy be nem fejezett házban lakott. hogy megfeszítse és kioldja a blokkot. de Susan láthatólag anyját tette felelőssé mindazért a nélkülözésért. bármit tartsunk is annak (akkor is. amikor Susant még jó érzés tölti el. a normák határain belül érezzük magunkat. A gyógyító széles látóköre lehetővé teszi. ha elég sokáig fennmaradnak. 91 . a fizikai test megbetegedését idézik elő. hogy neki is lehetnek kellemes érzései. ezért áramlott energiája nagyon gyorsan a lábain át a földbe. Gyermekkorában zűrzavar uralkodott benne az otthonát illetően.

amit én energetikai védelmi rendszernek nevezek. Teljes aurájukat átszervezték valami olyanná. elkezdtem azokat katagorizálni. azaz blokk (11. fejezet ábrái azt mutatják. hogy azok megóvják őket elképzelt kellemetlen élményeiktől. Arra is rájöttem. . hogy az emberek védekezésre használják energiamezőiket. arra. hogy az egyén érzelmeit és energiáját elnyomja. milyennek látom én e blokkot A blah.1 A ábra) annak eredménye. AZ ENERGIABLOKKOK TÍPUSAI A 11.11. Az energiablokkoknak hat általános típusát találtam. fejezet ENERGIABLOKKOK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK AZ AURÁBAN Miután sok blokkot megfigyeltem az emberek energiamezejében.

a medence gyulladásos megbetegedéseihez vezethet. különösen a félelem 94 . Az egyén általában tudatában van dühének. ötvenes éveiben járva. A blokknak általában nem nagy az energiája. mint a nyalka. ami természetesen nem ment. Ennek az lett az eredménye. hogy erőteljésen blokkolta szexuális érzéseit. hogy a szexuális érzések elfogadása megaláztatáshoz vezet. vastagbélgyulladást vagy szívkoszorúér-megbetegedést okozhat. Általában vádló típusú ez a harag. amely bármely élethelyzetben vagy bármikor a terápia során segít az érzések. Eveken keresztül tartó krónikus apró fertőzések után diagnosztizálták a kismedencéje gyulladását.IC ábra) egy olyan valóságos blokk. A lányain keresztül próbálta élni az életét. A rejtett szexualitás lassan dühvé változott. Nyúlósnak és nehéznek hat. s ez általában inkább a kétségbeesés érzésével van kapcsolatban. és csapdában érzi magát. hogy visszatérjen az üzleti életbe. Ehelyett inkább férjét vádolta saját szerencsétlenségéért. Azt akarta. aki gyermekkorában arra a következtetésre jutott. amely elnyomja az érzelmeket. aki általában nem akar egy vulkánkitörés részese lenni. aki boldogtalanul házasodott és házasságáért feladta a karrierjét. Ha ez a blokk tartósan fennmarad. többnyire félelmetesnek tűnik a vizsgáló számára. a medencéjében stagnáló felhalmozódása fertőzéshez vezetett.így ezek stagnálnak és ezen a területen testnedvek felhalmozódásához vezetnek. Ha ez a felhalmozódás elég sokáig tart. mivel a düh elengedése a megaláztatáshoz kapcsolódik benne. lehetetlennek tartja. Ez az energiablokk zsiradék vagy izomzat felhalmozódását eredményezi az adott területen. A színe szürkéskék. amit ő nem tudott. Amikor megaláztatásától való félelmében dühét nem engedte szabadjára. A test megduzzad. mint egy vulkán. Kislány korában apja megalázta őt szexualitásával kapcsolatban. A páncélháló (11. hogy a lányai megtehessék azt. A személy feladja és erőtlennek érzi magát. másrész annyi düht halmoz fel. Most. Láttam egy olyan asszonyt. Például ilyen blokkja volt annak a nőnek. legtöbbször alacsony intenzitású. s szorosan a medencéjébe rejtette azokat. Színe sötétvörös. Összekapcsolódik a harag érzésével is.1B ábra). A „gyűjtő"-blokk (11.

Valószínűleg ő is az említett krízisek egyikéhez fog eljutni. hogy az illető kerüli végtagjai használatát. mert nem tartjuk biztonságosnak a világot. a körülvevő blokkok mozgásával. A blokkok e típusai ízületi problémákat okoznak. váratlan betegség. aki több nagy példányszámú képeslap tulajdonosa volt. bár az egyén úgy tesz. a „személyes" belső táplálék nélküli fizikai törtetés szívproblémákhoz vezet. PL ha a gyógyító torna vagy masszázs segítségével próbál egy blokkot kioldani. könnyű. mégis az lesz az érzése.2B ábra) (a disztális végből) a végtagok felé irányuló energiaáramlás mennyiségét csökkenti. melyek kialakításában az egész energiarendszer részt vesz. hogy az egyén megakadályozza a végtagjai felé irányuló energiaáramlást. Az 11. aki „maga mellett áll". vagy indirekt módon kell felhívni magunkra a figyelmet. Az ilyen ember teste jó felépítésű. lesz egy tökéletes családja. hogy nem tud lábra állni. A válság sokféle formát ölthet: hirtelen. Az ilyen személy csak rövid ideig képes mély érzelmeket elviselni. Ezeket a védőrendszereket az egyén akkor használja. mintha teljes figyelemmel hallgatna téged. hogy az egyén kifelé jól rendezett életet mutathasson. egyes esetekbén a terület fizikai alulfejlettségét eredményezheti. A „sündisznó"-val (általában szürkésfehér) a személy aurája tüskéssé válik. Ismerek például egy üzletembert. mint a visszavonulás. Ez a konfiguráció hosszabb távú. hogy engedné a végtagjaiba folyni. Mindannyian használjuk e blokkok néhány kombinációját. Az 11. hogy képes legyen kapcsolatot teremteni mélyebb érzelmeivel. Az egyén igyekszik elkerülni végtagjai használatát. hogy be kéne vallanunk: ez az. A „visszavonuló" védekezésnél az egyén fenyegetett aurája és tudata egyszerűen eltávozik a testből. személyes kapcsolatok. Azzal. amit meg akart szerezni. Olyan sémákban blokkolunk. könnyen sebezhetőek. A páciens mindent nagyszerűnek fog találni. mert gyermekkorában azt a következtetést vonta le.2A ábrán látható páncéllemez mindenféle érzést visszafog. ábra az általam megfigyelt energetikai védőrendszerek közül mutat be néhányat. A szemek üvegessé válnak. s azóta a család újra együtt van. éles lesz. illetve ne tudjon reagálni környezetének kihívására. vagy elbukik. Melyek a mi kedvenceink? ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZEREK Mindannyian létrehozunk blokkokat. Tökéletesnek tűnő életéből hiányozni fognak a mélyebb. hogy teljesen megszakadt a családjával való kapcsolata. amikor olyan helyen érintettem meg valakit. hogy az ilyen reakció helytelen. Ez magas feszültséget idéz elő a testben. A test olyan részén található. A blokkoknak ezek a típusai hideggé teszik a végtagokat. kék színű energiafelhő formájában. anélkül. Mindezt azért teszi (öntudatlanul). különben meghalsz! Vezess be minket a vállalkozásodba az üzletedbe!" Ez megtörtént. izomzata erős. amelyeken energiaszívás következik be. hogy agresszívan vagy passzívan védekezzenek valamely kívülről származó energia beszivárgása ellen. Azok a területek. mielőtt kilökné őket magából. valószínűleg túl fogja erőltetni az izmait. megfagyasztva azokat. amikor gyermekkorában kinyújtotta a kezét valamiért. elhárítsák azt. Később az olyan komolyabb következményeket kerüli. Erőt kell felmutatniuk és elijeszteniük az agresszort. mivel a páncéllemez hatékonyan semmisíti meg valamennyi érzelmét. Pl. amit akarunk. és érintése fájdalmas. Az. hogy valaki milyen blokkokat fejleszt ki. ha veszélyben érzi magát. Sokszor éreztem tüskéket fúródni a kezembe. hogy ne érezze magát erősnek. Energetikai védőrendszereink feladata. Ez a fajta blokkolás valószínűleg nem okoz olyan könnyen betegséget. ami többféle betegség okozója lehet: a túlhajszoltság fekély ékhez. ahelyett. esetleg veszélyes is lehet. mint pl. többek között a személyiségétől és a gyermekkori élményektől. íngyulladása vagy sípcsonttörése lesz. hogy elkerülje a gyengeség érzését. hogy annyira csökkentse a végtagjain átáramló energia mennyiségét. A reagálást azért akarja elkerülni.3. Egy szívroham megteszi ezt. Szívrohama után odamentek hozzá a gyermekei: „Abba kell hagynod a munkát. valami hiányzik az életéből. Az is a végtagok gyengeségének (illetve rossz koordinációjának) következménye. amely magas feszültségű energiamezőkkel van körülvéve. A legtöbb ember eltávolodással reagál a védelem e formájára. Ez a végtag gyengülését. Az energiakiürítő blokk (11. ahol az nem akarta. Végül valószínűleg teremt majd életében valamilyen válsághelyzetet. Ugyanez igaz arra. Hatékony segítséget nyújt abban. mint a többi. Olyan sokat dolgozott. baleset. amely néhány pillanattól maximum néhány óráig tart95 . Mivel nem érzékeli jól a saját testét (feszültség a harántcsíkolt izmokban). ha a személy ízületeiből kifecskendezi energiáit. ráütöttek a kezére. a gyermekei mintaszerűek lesznek. több dologtól függhet.elkerülésében. Sikeres lesz. Személyes szinten élete nem nyújt kielégülést. egy kaland. a blokk egyszerűen a test egy más pontjára fog mozdulni.2C ábra) következhet be akkor. Energiaszívás (11. elszakítja magától a végtagjait. hogy kapcsolatot tudjon teremteni önmagával.

.

hogy mindenkit kiűzzön a szobából.elérik napfonatunkat. halkak és nehezek. hogy aztán a biztonságot kereső elnyelje azt . 97 . hogy a konfrontált a „rossz". hogy a másik haragját kiprovokálja. de a „Sorok-közötti-üzenet" azt közvetíti: jobb lesz. Ezek a nyilak nemcsak a fület sértik. A „tapogatókarok" csöpögnek. így a játszma megy tovább. hogy rászorul a mások által előemésztett energiára. az alsó részen halvány. A szóbeli visszautasítás velejárói: sok. A „határtartó" egyszerűen kivonja magát a helyzetből. Ez a beszédfolyam tartja fenn a feji energiaáramlását. komoly nyaki blokk. A szívás e formáját érzékelhetjük a csacsogásban. mit tegyen vele. Egyedül érzi magát egy olyan szobában. tűnődő állapotba merülhet egy időre. Az „önmaga mellett állás" jelensége ál tálában hoszszabb ideig tart. miért nem hídja használni a felajánlott segítséget. ez okozza azt. Szónyilakkal próbálkozhat. hatékonyan fúródnak a befogadóba. hogy mindenki energiamezejével ütközik. 21 évesen azon dolgoztam vele. Szállnak a levegőben és nagyon pontosan. aki valamely trauma. szórakozó emberekkel. Felső testrészei részben leváltak róla. A „hisztérikus védekezés"-t alkalmazó személy boldogan reagál kitöréssel a nyilakra. Szándékosan precíz. szocializálni. ellebegtek fölfelé és a háta mögé. Az íjász öntudatlanul azt reméli. hogy a benne rejlő tartalmakat kiadja. és kit nem lehet táncoltatni. Az orális szívás a szóbeli elutasítás közeli rokona. tán napokig. Azok hamarosan körülveszik őt. hogy segítsenek neki. de nem tudja. hogy álláspontját sikerült bebizonyítania és e konfrontált személlyel elfogadtatnia. Ezért annyira kétségbeesik. Csendes. Ekkor a „tapogatókarok" saját lényegében dolgoznak s legyengítik őt. hogy ne lehessen hatást gyakorolni rá. ami unalmas és kimerítő a befogadó számára. pedig arra van szükség. de esetleg évekig is. hogy a konfrontáló mindaddig saját energiamezejében tartja őt. a konfrontáló a „jó". hisz minden arra mutat. hogy az elevenség valamilyen érzését fenntartsa. Másrészt. színrobbanásokat idéz elő. amennyiben. A pszichopata karakterstruktúrájú emberek manapság gyakran szembesülnek karakterükkel. Ha forróvá válik a talaj. Egyszer egy fiatal nő kétéves korában nyílt szívműtéten esett át. sápadt. Az ilyen ember torkig van saját lényegével. Ezt a horgot általában szóbeli állításokkal is kísérik. és „horgot" formálnak a fejük tetején. ha ez az ember valakivel szembe akar szállni. a személy nem képes kielégítően feldolgozni a környezet atmoszférájában lévő orgonkészletet. A védelem/hatás e formája nagyon fenyegető a befogadó számára. A másik haragja számára csak felmentésként szolgál: kifejezheti saját haragját. és ugyanakkor el szeremé kerülni a testének alsó felében születő érzéseket. Ezt a fajta „párbeszédet" általában az a ki nem mondott. A hisztérikus oly módon robban ki. Az ily módon közvetített üzenet a felsőbbrendűség üzenete. Együtt jól kielégíthetik szükségleteiket (lásd 13. annak szabadjára engedése a megaláztatást jelenti. amely egyébként tele van aktív. akit agresszornak ítélnek meg. síkosak.hat. ki uralja a helyzetet. megmondva mindenkinek. fejezet). Célja az. Más egyszerűen kifejezheti fennsőbbségét határozottan rendezett. hogy annak megaláztatás lenne a velejárója. és új javaslatokat kér. mentális úton próbálja a másikat megalázni. hogy logikai úton közelítenek hozzá. hogy kívülről kell beszereznie valamit. általában sárga energia a fejben. hogy energiát ürítsenek ki (mazochista típus). A lényeget próbálják megragadni. de energetikai szempontból is bántóak. anélkül. E szétválásnak az lett a következménye. A saját „tapogatókarja" által foglyul ejtett ember azt gondolja. A status quo megtartása érdekében a személy beszédben aktív marad. Másoknak arra van szükségük. szikrát gyújt. amihez természetes környezete energiáit nem képes felhasználni. de beleértett állítás kíséri. Ezek az emberek imádnak mások körül sündörögni. Sok olyan embert láttam. bárkire kivetik a horgot. Ő öntudatlanul. A csendes tűnődés energetikai szinten nagyon zajos. Nagyon fenyegetve érzik magukat. de okosan és nyájasan megköszöni mindenki segítségét. ezt láthatjuk egyes emberek „porszívó-szemeiben" is. vagy korai műtét miatt évekre részben különvált a testétől. racionális lépésekkel. hogy energiamezeje szilárdabban épüljön be a testébe. amíg meg nem bizonyosodik róla. melyek elvezetnek a „helyes" következtetéshez. enegiaapály jeleit mutatja. Más szóval. hogy a lány elszigetelődött saját érzelmeitől. miközben megerősíti és megvastagítja határait. mert úgy érzi. A konfrontált személyre gyakorolt hatás az lesz. vagyis a személy saját energiamezeje feltöltése érdekében igen hatékonyan szívja el a körülötte lévők energiáját. így aztán nem marad kérdéses. mintha a hatalom és a káosz puszta erejével kívánna fenyegetni és elrettenteni. ha a befogadó nem ellenkezik. és kihúzni. ezek az elszívók (piócák) tökéletes partnerei lehetnek. jól kontrollált (hatalma) ereje kinyilvánításával: ami felnagyítva fénybe borítja auráját. mentális energiája segítségével eredményesen próbálhatja megragadni azt a fejénél fogva. hogy valakit haragra gerjesszen. elég fájdalmat okoz ahhoz. hogy saját lényegével való kapcsolatát is elveszti. olyan tombolásban.

Melyik mennyire ismerős számunkra? Melyeket használjuk a különböző helyzetekben? Valószínűleg sokkal több védelmi rendszer van használatban. . egy gyerek aurája csöppet sem fejlettebb. Sose feledjük. különböző védelmi rendszereket testesítvén meg.amelyek az erősségeit és sérülékeny pontjait egyaránt tartalmazzák . vagy olyanok. mint a teste. amelyekkel barátaink élnek. ha valaki védekezik .letisztulnak. eközben az alapvető jellemvonások . hogy inkább toleranciával. növekedésével párhuzamosan különböző fejlődési szinteken halad át. fejezetben már megmutattam. amelyeket ellenőrzés alatt kíván tartam és előlünk. Fontos észben tartanunk. és mindannyiunk tudatos vagy tudatlan egyetértésével e módokon közeledünk egymáshoz. Mindig megvan a lehetőségünk arra. vagy mindkettőnk elől szeretne elrejteni. sebezhető pontjait védi. hogy mindig oka van annak. hogy valamennyien alkalmazzuk őket. amelyet mi használunk. amikor f elfedezzük őket egymásban. aurája is fejlődik. mint védekezéssel reagáljunk. Nem kell megrémülnünk.pl. E rendszerek zömét életünk kezdetén fejlesztjük ki. Kétségtelenül eszünkbejuthat egy sor más. Személyiségünk bizonyos szintjein néha még élvezzük is őket. Ahogy az egyén növekszik. szabadon választjuk őket. Ahogy a 8.SAJÁT DOMINÁNS VÉDEKEZÉSIMÓDJAINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Próbáljuk ki e védelmi rendszerek mindegyikét! Melyeket használjuk? Próbáljuk ki emberek egy csoportjával! Mindenki sétál körben a szobában. maga elől. Senki sincs belekényszerítve ezekbe az interakciókba.

A legalapvetőbb betegség. A probléma (feladat) a testben kristályosodik ki. Azt is kimutatta. amelyek nem egyek Istennel. Amíg az a célunk. Egy ember felsőbbrendű énjét úgy tekintjük. Ez egyszerűen természetes. Egy művész a művészetét hozza. Az erő és világosság. de mégis egyéniek maradjunk. A karakterstruktúrát úgy tekintjük.ÉS CSAKRAFORMÁI Az élethivatás két formában jelenik meg. Szót ejtek a struktúrákhoz tartozó magasabb rendű én és személyes életcél természetéről. A felsőbbrendű én az a hely. amelyben a gyermeket először érték annyira erős traumák az életben. Ez sokszor megegyezik az életművel. nagymértékben függ attól. fejezet).12 .az orális fázisban a szobatisztaságra szoktatás idején. és saját személyes világhivatásunkat. amely magában foglalja etiológiájukat. amelynek az a célja. hogy napi szinten értsük meg dinamikánkat. hogy a személy identitásának új oldalát tanulja meg kifejezni. amit végül úgy nevezhet. és elkezdődött annak a védekezési rendszernek a kiépítése. Az öngyűlölet. hogy a hasonló gyermekkori élményekkel és szülőgyermek kapcsolattal rendelkező embereknek hasonló a tesfelépítése is. hogy a tanulást mint személyes hivatás hogyan végezzük el. amelyet sok testtel foglalkozó pszichoterapeuta használ az emberek bizonyos fizikai és pszichológiai típusainak leírására. megtalálhatjuk a kulcsot önmagunk meggyógyításához. ezt a különböző karakterstruktúrák mutatják meg. Ha a karakterstruktúránkat abból a szempontból tanulmányozzuk. Ezek az energiamezők tartalmazzák minden egyes lélek feladatát. de attól az életkortól is. vagy a latenciakorban . Ebben a részben minden egyes karakterstruktúráról adok egy leírást. a munkáját sokszor változtatni kell. amelyet minden egyes lélek hoz magával a fizikai létbe. hogyan viszonyul a testfelépítésünkhöz. hogy eljusson ahhoz. de hogy hogyan manifesztálódik ez az öngyűlölet és saját magunk el nem fogadása. A világfeladat az az ajándéktehetség. Minden ember felsőbbrendű énje és életcélja egyedi. Máskor az embernek küzdenie kell. hogy ez gátolta érzékelését és így az energiaáramlást is. hogy a hasonló testfelépítésű embereknek hasonló az alapvető pszichológiai dinamikája. ahol már egyek vagyunk Istennel. akivel valaha is dolgoztam. Úgy találta. mindannyiunk legfőbb belső betegsége. az öngyűlölet. Ez a dinamika nemcsak a szülőgyermek kapcsolat típusától függ. Számos megfigyelés és kutatás után Wilhelm Reich arra a következtetésre jutott. A méhben elszenvedett trauma energetikai blokkolása vagy a védekezés ellene nagymértékben eltérő a fejlődés más különböző szakaszaiban . az anya tápláló szeretetét stb. amiket az egyén kiválasztott. amit természetesen korábban hozunk létre. segítenek létrehozni a sajátos inkarnációt annak érdekében. . vagy az isteni ént minden egyes egyénben. amely tartalmazza a belső isteni öntudatot. mint egy benne rejlő isteni szikrát. hogy azt a világnak adja. Isteni szikra van fizikai és lelki lényünk minden egyes sejtjében. hogy ez az életműve. hogy 99 A karakterstruktúra egy kifejezés.fejezet A FŐBB KARAKTERSTRUKTÚRÁK AURA. Először a személyes szinten egy személy és feladatban. ez a folyamat jó arra. mint azoknak a fő problémáknak vagy személyes feladatoknak a kikristályosodását. az orvos a gyógyítás ajándékát. de néhány általánosítást lehet tenni. hogy tanuljunk a Teremtőtől. a testmegjelenésüket és aura-konfigurációjukat. hogy az általa kezelt emberek többségét 5 fő kategóriába lehet besorolni. és ott marad s így az egyén könnyen láthatja és dolgozhat vele. Az egyén teste az őt körülvevő és részét alkotó energiamezők kikristályosodása a fizikai világban. amennyire ez lehetséges. amellyel az élethivatást elvállaljuk. hogy megtestesítse és megoldja őket. A lélek azon részei. mivel az egyén és energiamezeje az élet különböző szakaszaiban nagyon különböző (lásd. amelyet minden egyes emberben megtaláltam.elszenvedett traumák energiamezőkre gyakorolt hatásától. a 8. amely később megszokottá vált. véleményem szerint. a muzsikus a zenéjét.

A terápia során. leélhetünk néhány évet úgy. akár terapeutájáról.miközben megtanuljuk. akár barátairól van szó. a „bemutatkozó" panaszaiban sok-sok félelem és szorongás lesz. Hogy kompenzálja ezt az „elmenekülés"-védekezést.ezek mind az önmegvalósításhoz vezető lépések -.5. és 12. Ha terápiára jelentkezik. a személyiség első rétege. John Pierrakos által 1975-ben tartott magenergetikai tréningek. hogy nem létezik igazán. hogy magunkkal kell kezdenünk. Ebben az esetben az első traumatikus élmény születéskor vagy az előtt. mint meghalni". hogy a Reich által kifejlesztett. A terápia során a feladat annak megoldása. és hajlamos intellektualizálásra.2. mielőtt te utasítanál vissza engem". abszolutomokban beszél. talpra tudunk rögtön állni: és azt mondani: „Ebből tanulnom kell". azt fogják mondani: „Te sem létezel". amelyben fenyegetve érzi magát. habár látjuk hibánkat? Meg tudjuk bocsátani magunknak.talán egy élet sem elég.. A 12. a személyiség magasabban fejlett része. Ezt tartsuk szem előtt. de amíg feltétel nélkül nem tudunk szeretni.3. vagy azok kombinációjaként. ahogyan az a 12. pl. amit néha felsőbb erőnek vagy a felsőbbrendű énnek neveznek.nevezetesen hogy miért írható le bármelyikünk a karakterstruktúrák egy bizonyos típusaként. hogy a testrészek kombinációjának tűnik s nem egy erősen összetartott vagy egyesített egésznek. de néha . Ebben az életkorban a természetes energetikai védekezés az ilyen traumák ellen egyszerűen az. amely a „szellem" világában van. amíg nem okoz nehézséget a személy számára. Egységet kell éreznie: pedig ő azt hiszi. hogy a lélek visszahúzódik abba a „szellemvilágba". a szülő haragja: olyan szülő. Miután mélyebben behatoltunk a személyiségbe. A trauma általában valamilyen rosszindulatú cselekmény körül szerveződik. hogy Isten akaratából (Istenben magában) élünk. (Lásd a 11. Úgy változtatta meg a karakterstruktúrák jelentését. hogy nincs joga létezni. fejezetben írtam le. vagy valamilyen trauma a szülés alatt. A karakterstruktúráknak ez a típusa addig fejleszti és használja ezt a fajta védekezést. és elkezd dolgozni. elkalandoznak. és ezt elég rendszeresen meg is teszik. Azután. megpróbálja magát összefogni a személyiségszinten. hogy egyszerűen visszahúzódjon valahova. egy vádoló réteg. hogyan fogadjuk el magunkat. Jim Cox 1972-es bioenergetikai tréningjei és a ár. Al Lowan és John Pierrakos közös munkájukban a karakterstruktúrák főbb szempontjait először a fizikai és személyiségszinten kategorizálták. bármibe is kerül. Tudjuk. hogy szét kell hasadnia. Tudjuk magunkat feltétel nélkül szeretni. így egy olyan negatív késztetés jelentkezik nála. hogy tovább éljen. Ez tovább növeli az élettől való elzártságáról alkotott tapasztalatait. s megerősíti őt abban. Legfőbb hibája a félelem attól. amikor a karakterstruktúrák felé fordulunk. aki nem akarta a gyereket. kiemelkedik. amit közvetlenül az egyik szülő okoz. Másokkal való kapcsolataiban. ha elrontunk valamit? Ha elrontunk valamit. tisztán biológiai és betegségelemekhez hozzáadta az emberiség spirituális dimenzióját. hogy jópofa fickónak látsszon a terapeuta előtt. „Én Isten fia/lánya vagyok. Ezt a munkát folytatva fejlesztettem ki az egyes karakterstruktúrák általános aurasémáit. egy olyan helyre. ábráig látható. hogy érezze: létezik. hogy az mondja: „Én valóságos vagyok".) Később ez a védekezés megszokottá válik. amelyet áll. Munkája részeként Pierrakos megfeleltette egymásnak a karakterstruktúrákat és a csokra működését. meg kell erősítenie azokat a kötődéseket. hogy a mélyebb kérdésekhez . amelyek meghatározzák a helyét a fizikai világban. A skizoid karakterű emberek könnyen el tudják hagyni a testüket. Ez azt jelenti. amivel találkozunk. és azt az energetikai védelmi rendszert. amikor a feloldás kezdetét veszi. Hogy a terápia során megoldódjon ez a probléma. hogy megtaláljam az Isteni Énhez vezető utat". vagy árnyéknak hívnak. mint pl. és a gyerek cserbenhagyottnak érzi magát. amikor az anya érzelmileg elszakad a gyerektől. addig nem érezhetjük otthon magunkat. miután a páciens felhagy azzal. Ez egy ellentmondást hoz létre: „Létezni annyit tesz. szét kell szakadnia. Dr. beszédében személytelen nyelvezetet használ. és továbblépek. ábrákban az egyes struktúrák főbb jellemzőit tartalmazó táblázatok láthatók. amelyeken részt vettem. Ezek az emberek általában magasak és vékonyak.1. Az energiamezőkről szóló információk saját tevékenységemből származnak. Ez az újonnan érkezett lélek természetével függ össze. hogy ahhoz. A test szintjén ennek az az eredménye. az igazsággal és a szeretettel . hogy milyen feladatot kell megoldania életében. Egyesítem magam újra a fénnyel. amit néha álarcnak hívunk: s azt mondja: „Visszautasítalak téged. míg lehet.8. és azzal. vagy életének első néhány napjában érte a csecsemőt. Ezt John Pierrakos egészítette ki spirituális és energetikai szempontokkal. ábrától a 12. és az ember minden olyan helyzetben alkalmazza. hogy az életenergia-áramlás nagyobb mértékű leblokkolása a legkorábban megy végbe) skizoid struktúráknak nevezzük. meghatározzuk . Az ilyen események hatása különböző: egy csekély mértékű érzelmi elkülönülés az anya és a gyerek között 100 az egyik gyermek számára nagy traumát jelent. A táblák megszerkesztésében segítséget nyújtottak ár. 12. A SKIZOID STRUKTÚRA Az első karakterstruktúrát (abban az értelemben az első.3-as táblát. az alapvető emóciók. hogy a legcsekélyebb hatással sincs a másikra. ahonnan származik. amelyeket néha mélyebb énnek.

testesek is lehetnek. A testben a feszültség hajlamos a test körüli gyűrűkben jelentkezni. Az ízületek általában gyengék, és a test általában koordinálatlan, a kezek és a lábak hidegek. Az ilyen személy általában túlzottan aktív és talajtalan. A nyakon, a koponyaalap közelében helyezkedik el egy fontos energiablokk, s ez általában sötét szürkéskék. Itt általában energia lövell ki a koponyaalapból. Sok esetben a gerincben csavarodás található, amit az anyagi valóságtól való, megszokottá vált elfordulás okoz, amikor a személy részben kiszáll a testéből. A testfelépítés gyenge, vékony csukló, boka és lábikra jellemzi, és általában nincs összeköttetésben a talajjal. Az egyik váll nagyobb lehet a másiknál (anélkül, hogy az illető teniszezne). Sokszor a fejet az egyik oldalra tartja, és bizonytalan a tekintete, mintha egy kicsit máshol lenne. Ez igaz is. Néha „flúgosnak" mondják. Sokan közülük kora gyermekkorukban elkezdtek maszturbálni, mert szexualitásban találják meg az életerővel való kapcsolat lehetőségét. Ez segített nekik, hogy „elevennek" érezzék magukat akkor, amikor a körülöttük levőkkel nem tudtak kapcsolatot teremteni. Amit a skizoid karakterű ember védelmi rendszere használatával elkerült, az saját belső rettegése, a megsemmisüléstől való rettegés. Csecsemőként természetesen nem tudott ezzel megbirkózni, mivel teljes mértékben függött azoktól, akiket ijesztőnek tartott, vagy akik miatt teljesen cserbenhagyottnak érezte magát a legnagyobb szükség órájában: a születés közben. A skizoid karakterű ember csecsemőként közvetlen ellenségességet tapasztalt legalább egyik szülőjétől, attól az embertől, akitől a túlélése függött. Ez az élmény indította el a létéért való rettegését. A skizoid jellem akkor szabadulhat meg a megsemmisüléssel kapcsolatos belső rettegéstől, ha felnőttként megérti, hogy ennek a rettegésnek sokkal inkább van köze belső dühéhez, mint bármi máshoz. Ez a düh onnan származik, hogy továbbra is úgy tapasztalja a világot, mint nagyon hideg, ellenséges helyet, ahol mindenki, aki fenn akar maradni, izolációra kényszerül. A skizoid lény egy része teljes mértékben azt hiszi, hogy ez az anyagi világ lényege. E veszett düh mögött ott van az a fájdalmas tudás, hogy neki a szeretetre, a meleg kapcsolatokra és elfogadásra van szüksége, de sok esetben nem képes arra, hogy ezt megteremtse saját életében.

Attól retteg, hogy saját dühe felrobbantja, darabokra hullik, amelyek szétszóródnak a világegyetemben. A megoldás számára az, hogy lépésenként szembesüljön dühével, anélkül, hogy védekezésbe vonulna. Ha meg tud állni a földön, és engedi, hogy a rettegés és a düh előjöjjön, el tudja engedni a belső fájdalmát és vágyát a másokkal való kapcsolatra, és megteremti a helyet az érkező önszeretet számára. Az önszeretetet gyakorolni kell. Mindannyiunknak szüksége van rá, akármilyen karakterstruktúra kombinációja legyünk is. Az önszeretet abból ered, ha úgy élünk, hogy nem áruljuk el magunkat. Abból ered, hogy belső igazságunknak megfelelően élünk, bármi is az. Abból ered, hogy nem hagyjuk cserben önmagunkat. Ezt egyszerűen önszeretet-feladatokkal gyakorolhatjuk, amelyeket az utolsó részben adunk meg.

A SKIZOID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A skizoid struktúrát főleg az energiamezők folytonossági hiányai - pl egyensúlytalanságok és megszakítások - jellemzik. Az egyén legfontosabb energiáit mélyen a belsejében tárolja, és azok ott általában meg vannak dermedve mindaddig, amíg el nem kezdik a terápiát és a gyógyító munkát, azzal a céllal, hogy az energiákat onnan szabadítsák. A 12.4. ábra bemutatja az ebbe a típusba tartozók étertestének vékony törésvonalait, ahol energia szivárog az ízületeknél. Ennek színe általában nagyon világos kék. A következő réteg és a mentális testek vagy meg vannak dermedve, vagy esetlegesen mozognak körbe-körbe a hát és a homlok, a bal és a jobb oldal között, kiegyensúlyozott energia nélkül. A mező általában fényesebb, több energia található az egyik oldalon és a fej hátsó részén. A skizoid típus szellemi testjei általában erősek és sok ragyogó színtől fénylenek az aura hatodik rétegénél, vagy a mennyei testnél. Az ovális forma megjelenésében általában nagyon fényes, inkább ezüstös, mint arany színű, általában kiterjedt határvonalai vannak, és egy tojás alakú duzzanat található a lábán, amelynél néha gyengeséget érez.

101

1. táblázat 12.1. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Skizoid A FEJLŐDÉS LEFÉKEZÉSE TRAUMA Születés előtt vagy közben Ellenséges Anya Orális Csecsemőkori tápláláskor Elhagyás Pszichopatikus Kora gyermekkor Csábítás Elárulás Fennmaradni Mazochisztikus Autonómia szakasza Ellenőrzés Kényszerevésés ürítés Elfojtani Impotencia Erősen érdeklődik a pornográfia iránt Gyűlölet Független legyen Feszültség Rideg Pubertás Szexuális visszautasítás A szív elárulása Eltitkolni Szex lenézéssel és megvetéssel

SÉMA SZEXUALITÁS

Együtt tartani

Kitartani

A szex célja: élet- Szex a közelséEllenséges/ gért és a kontak- beteges erő érzése, fantázia tusért Homoszexuális fantázia Félelem Mohóság Megbízhatatlanság Támogassák és bátorítsák Vereség/kudarc érzése

HIBA KÖVETELI A JOGOT, HOGY PANASZ

Büszkeség Legyenek érzelmei (szerelem) Nincsenek érzései

Legyen/létezzen Táplálják és megteljen Félelem/aggódás Passzivitás, fáradtság

102

Skizoid TESTKERINGÉS Hideg kezek/ lábak ENERGIASZIN- Hiperaktív TEK Talajtalan ENERGIA ELHELYEZKEDÉSE ELSŐDLEGES FUNKCIÓJÚ CSAKRÁK Megdermedve a test legbelsejében 7. 6. elülső 3. elülső 2. hátsó Aszimmetrikus

Orális Hideg mellkas • Hipoaktív Alacsony energiaszint A fejben, általában kiürülve

Pszichopatikus Hideg láb/ medence .

Mazochisztikus Hideg far

Rideg Hideg medence

Hiperaktív Ezt összeomlás követi A test felső részében

Hipoaktív (inter- Hiperaktív (manalizált energia) gas energiaszint) Belső égés A periférián visszatartva a test legbelsejében Akaratcentrumok 6. elülső

7. 6. elülső 2. elülső

7. 6. 4. hátsó

6. elülső 3. elülső

ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZER

Visszahúzódás „sündisznó" Maga mellett lévő

Szopás Verbális elutasítás Hisztéria

„Horog" Mentális „megragadás" Hisztéria

Csendes kotlás „Tapogatókarok"

Erő/akarat Megnyilatkozás Határok Türtőztetés

3. táblázat 12.3. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Interperszonális kapcsolatok Skizoid KIVÁLTJA ELLENREAKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓBAN A NYELV Orális Pszichopatikus Behódolás Passzivitás Szűkölködés Függőség Parancsok Direkt manipuláció („Meg kell tenned!") Mazochisztikus Gúnyolódás Az ellenőrzés erőltetése Rideg Versengés Bűn Szégyen Birtoklás Intellektualizáló- Anyáskodás dás Visszavonulás Valamibe elvonulás Kérdések Közvetett

Abszolútumok Személytelen

Nyafogás, undor Fenntartások Indirekt manipuláció (Udvariatlan kifejezések) Csábító

Skizoid AZ ÁLARC ÁLLÍTÁSA „Elutasítalak, mielőtt te utasítasz el engem."

Orális „Nincs szükségem rád." „Nem fogok kérni."

Pszichopatikus „Igazam van, neked nincs igazad." „Ellenőrizni foglak téged." „Megadom magam."

Mazochisztikus „Én ölöm (sértem) meg magam, mielőtt te tennéd." „Bosszantalak és provokállak." „Szabad vagyok."

Rideg „Igen, de..."

ÁRNYÉK-ÉN ÁLLÍTÁSA FELSŐBBRENDŰ ÉN ÁLLÍTÁSA

„Te sem létezel." „Gondoskodj rólam." „Én valóságos vagyok." „Elégedett vagyok."

„Nem foglak szeretni." „Rá bízom magam, és szeretek."

Az aura egyensúlyhiánya, ami elsősorban az alsó három testre jellemző, kiterjed a csakrákra is azoknál a skizoid típusú embereknél, akik még nem kezdték el a terápiát. Sok csakra az óramutató forgásirányával ellentétesen mozog. Ez azt jelenti, hogy több-energiát adnak ki, mint amennyit felvesznek. A megzavart csakrák azoknak a karakterstruktúrában levő tulajdonságoknak felelnek meg, amelyek átalakítást igényelnek. Az óramutató járásával megegyezően mozgó csakrák bár nyitottak, de általában aszimmetrikusak, vagyis nyitottságuk ellenére ezek a csakrák nem működnek kiegyensúlyozottan. Több energia áramlik át a csakra egyik oldalán, mint a másikon. Ez az egyensúlyhiány általában laterális, vagyis több energia áramlik át a csakra jobb, mint a bal oldalán. Emiatt az ilyen ember hajlamos arra, hogy aktívabb; sőt agresszívabb legyen a csakra által kormányozott élettérben. Ezt az aszimmetriát a 9. fejezetben írtam le az aktív befogadó hasadás fogalmainak felhasználásával. Az ingával mért diagonális vagy elliptikus forma aszimmetrikus csakrára utal, ami clairvoyance-ban úgy látszik, amint azt a 12.4. ábra mutatja. Az általában nyitott csakrák a hátsó szexuális központ (második), a napfonat (harmadik), a homlokcsakra (hatodik) és a koronacsakra (hetedik). A hatodik és a hetedik centrum összeköttetésben áll a mentális és nem fizikai spiritualitással, amihez az ilyen személy egész életében nagymértékben igazodik. Akaratán keresztül is működik (második csakra). Ezek a csakrakonfigurációk változékonyak és változnak a személyiségátalakító munka során is. Ahogy az individuum egyre inkább nyit a harmadik dimenzióban a fizikai világban való létezés felé, úgy egyre több csakra válik nyitottá. A hátsó szexuális centrum sokszor zárt a terápia elején. A 12.4. ábra alsó része az agyi terület aktív energiájának viszonylagos fényességét mutatja. A legragyogóbb, legaktívabb hely a nyakszirti vagy hátsó terület, a legkevésbé aktív az elülső rész. A második legaktívabb csakra a harmadik szem és az agy harmadik 104

kamrája, amit a kettő között ívelő „ragyogás-híd" köt össze. Azután következnek az oldalsó lebenyek, amelyek a nyelvvel vannak kapcsolatban. Vannak kiterjedt agyi területek, melyeknek kicsiny az aktivitásuk. Az elülső rész alacsony energiáját gyakran tapasztalhatjuk a skizoidoknál. Ezt jelzi üres, „elszállt" tekintetük. A skizoid általában felfelé, a gerincbe és a fej hátuljából a nyakszirti területre irányítja az energiát, s ezáltal energiafölösleget hoz létre a fej hátulsó részén, így kerüli el az „itt-és-most" kontaktust a fizikai síkon. Az energetikai védőrendszer, amelyet főleg a skizoidok alkalmaznak, a „sündisznó", a visszahúzódás és a maga mellett lét, ahogy azt a 11. fejezetben a 11.3. ábra mutatja. Természetesen tetszőleges struktúrával rendelkező személyek használhatják a különböző védekezéseket különböző időpontokban. A SKIZOID TÍPUS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE ÉS ÉLETFELADATA A személyes növekedési folyamatban mindig fontos, hogy becsületesek legyünk magunkhoz, ismerjük fel hiányosságainkat, foglalkozzunk ezekkel pótlásuk, megváltoztatásuk érdekében. De nem szabad, hogy negatívumainknál túl sokáig leragadjunk. Mindig egyensúlyban kell legyen a változtatást igénylő részekre fordított figyelem, a felsőbbrendű én természetének megismerésére, támogatására, növelésére, megerősítésére fordított figyelemmel. Végül is ez az, ami a változást jelenti, ugye? Azok az emberek, akik skizoid karakterűek, vagy van jellemükben ilyen elem, személyiségükben általában nagymértékben spirituálisak. Mélyen átérzik az élet rejtett értelmét Sokszor próbálják a körülöttük élők világi életébe belopni a spiritualitást Nagyon kreatívak, tehetségesek és sok jó ötletük van, egy olyan csodálatos sokszobás házhoz hasonlíthatók, amelyben

.

Amikor a terápiára jelentkezik. hogy materializálja. Sokszor csak úgy tett. az árnyék én azt mondja: „Vigyázz rám!" Ha megkezdődik a probléma tényleges megoldása. hogy szükségletei kielégítéséhez meg kell kockáztatnia. Minden szoba elegáns a maga módján. így zavar támadt az elfogadóképességében. hogy könnyebben hozzáférjen a lénye összes részéhez." Ez viszont megteremti a kettős kötést: „Ha kérem. ragaszkodik hozzájuk. és úgy érzi. AZ ORÁLIS STRUKTÚRA Az orális karakter akkor alakul ki. vékony. Elfojtja erős vágyódását és agresszióját. és azt mondja: „Elégedett vagyok!" AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE Az orális struktúra (12. Pszichodinamikai szempontból személyisége másokba kapaszkodik bele. mert fél attól. Ez az elhagyás. Az anya adott a gyereknek. hogy add nekem!". írással. halál. nem általánosíthatók. ha a növekedés orális szakaszában valami megakadályozza a normális fejlődést. felszínre kerül a személyiség felettes énje. A probléma az. Ő gyermekkorában elvesztette az anyját. így az nyugodt és csendes. A kompenzációt számára a független viselkedés jelenti. vagy saját akarata ellenére adott. nem kapom meg. mert a skizoid sok előző életet élt már. aztán fel egy másik létrán és az ablakon át juthat be a másik szobába. Ahhoz. ábra) hajlamos arra. és általában kiürült. Nem lehet elégedett. és „elmerül" a gyengeségében. Azt hiszi. kapcsolatot teremtsen valakivel. érett emberre. Az orális személy sok csalódást élt át. sok esetben túl korán beszélt és járt.mindegyik szoba ízlésesen és gazdagon díszített. Feladata azzal is kapcsolatos. Az orális struktúrájú személy főleg ürességet és tompaságot érez. ami stresszhelyzetben összeomlik. Ezt úgy is megteheti. A szexualitást arra használja. úgy. hogy hatalmas erő szabadulna fel. embereken való segítéssel stb. hogy a kreativitása segítségével fejezi ki a szellemi valóságot. hogy kompenzálja a szörnyű belső üresség érzését. hosszú. Teste fejletlen. hogy nem fogja megkapni. akkor az nem szeretet. és világoskék a színe. Félelme és dühe elszigeteli egymástól személyisége egyes részeit." A terápia során a probléma megoldása érdekében fel kell ismernie saját szükségleteit és meg kell tanulnia. le kell ereszkednie egy létrán. A legfontosabb energia fejben található. Másokkal való kapcsolatát indirekt kérdések jellemzik. hogy túl korán lett „független". amelyek a másik félben az anyáskodás érzését ébresztik fel. vagy „Nem lesz rá szükségem. nem sokszínű. A terápia során az a célunk. szeme „kiszívja" másokból az energiát. hogy hatalmas kreativitását a valóságba átültesse.5. De ez nem elégíti ki. ha nem kérem. passzivitásról és fáradtságról panaszkodik. kifejezze szellemiségét az anyagi világban. így az ő negatív szándéka az lesz: „Arra kényszerítelek. hogy a skizoid típusú ember az egyik szobából a másikba jusson. amelyekben azt a sokféle tehetséget kifejlesztette (szobák díszítése). ajtókat kell építenie a szép szobák között. Ezek a feladatok nagyon egyéniek. A terápia során az álarc lesz a személyiség első feltárt rétege. amire tényleg szüksége van. hogy elhagyják. Ezt „kívülről" próbálja megszerezni. pl. A mentális test . Ennek a típusnak a külseje nem vall felnőtt. hideg és beesett 106 a mellkasa. találmányokkal. mert egy nem tudatosított belső vágyakozást akar kielégíteni. Általában azt mondhatjuk. mintha adna. Ez nagyon kényelmetlen. ha kreatív talentumai egyesülnének. vagy színlelnek. Elfogadása így rosszhiszemű passzivitássá. mert hiszen felnőtt. hogy megtaláljuk az életében a „táplálékot". hogy bármit is kap. hogy kiürítse energiamezőjét. A skizoidnak integrálnia kell a lényét. hogy a skizoid karakter feladata a belső rettegésével és dühével való szembenézéssel kapcsolatos: ezek gátolják őt abban. különböző kultúrát és periódust tükrözve. és nem akar felelősséget vállalni. Az elhagyás miatti dühét visszatartja. sohasem elég. hogy nincs ajtó a szobák között. és túlzottan igényli másoktól a melegségét. Meg kell tanulnia megállni a saját lábán. kitörési kísérleteit sokszor visszautasították. Az éteri test szorosan a bőrhöz közel helyezkedik el. A gyerek úgy kompenzálta az anya elvesztését. A gondoskodás iránti szükséglet érzése a függőségre. hogy mások elhagyják. mert attól fél. Személyes szinten gondozást és kielégítést igényel. hogy azt valami mással kompenzálja. felszínes a lélegzése. hogy úgy kell az életet élnie. és fél azt kérni. a támogatást. Nem tud egyedül lenni. s nem gyerek. hogy szükségletei kielégüljenek. hogy közelséget. így még keserűbbé válik. Ez azt mondja: „Nincs szükségem rád!". agresszivitása mohósággá válik. ki kell másznia az ablakon. mert legbelül meg van győződve arról. petyhüdt izmai vannak. különböző stílusban. vagy „Nem fogok kérni!" Ha mélyebbre ásunk a személyiségbe. Az emocionális test szintén belül található. ragaszkodásra való törekvésben és a lecsökkent agresszivitásban nyilvánul meg. de nem eleget. betegség vagy visszahúzódás miatt.

.

de ellenséges. mélyen bele kell „ásnia" a belső ürességbe. egyedi melódiáját játssza. támogatást. amit kap. Arra van szüksége. Valószínű. amit tud. hogy „Megvan!" és engedheti. s nem a fizikaiakra összpontosít. akkor képes lesz azt mondani. ami mély kisebbrendűség! érzést takar. Látható. de nem kapta meg azt tőle. így az orális karakter az intellektuális és verbális tevékenységekre. ábra középső része mutatja. mint egy Stradivari. A helyzetre adott válasza az volt. Ha felsőbbrendű énje szabaddá lesz. hogy ezt tegye. A szexualitásban általában fantáziadús. Úgy érezte. hogy támogassák és bátorítsák. hogy a legbelső energiák felnyíljanak és szétáramoljanak. A szülő akart valamit a gyermektől. sőt hazudnia kellett. hogy megszerezze ezt a kontrollt: erőszakoskodással és legyőzéssel vagy csábítással. s nem düh provokálása . s a legkevesebb energia a hátsó nyakszirti régióban található. Szembe kell néznie az egyedülléttől való félelmével. és nem tudott segítséget kérni az azonos nemű szülőtől. Ha már végzett személyiségfejlesztő munkát. akkor elégedett lesz. nem fényes. De másokkal való kapcsolatában parancsol (például „Meg kell tenned!"). hogy megadja magát. Ő győzni akar. hogy finoman felhangolja a hangszert. és azt mondja: „Megadom magam. Azt követeli. Ideális képet alakít ki magáról.vagyis éppen ellentétes a mazochista struktúrával. A terápia során a személyiség először feltáruló rétege az álarc. művészetben vagy a tudományban. A fejben levő energiamezők konfigurációját a 12. aki még nem sokat tett a csakrák kinyitása érdekében. és megfordítsa a „megragadás" folyamatát. A terápia megkezdésekor a pszichopata panasza az állandó vereségérzés. és a test felső és alsó része között az áramlás kismértékű. és értékelje azt. Negatív aspektusában rendkívül hatalom vágyó. ha úgy hozza a sors. melyek célja inkább a figyelemfelkeltés. így nem kap segítséget. mert minden nagyon érdekli. vagyis szerinte egyenlő a vereséggel. irányítalak téged. akkor lehet. hogy bízzon az univerzum bőségében. és arra van szüksége." A test felső része felfúvódottnak tűnik. Kiderül. és meg kell találnia az élettel való szövetkezés lehetőségét. így negatív szándéka a következő: „Az én akaratom teljesül!" Ebből keletkezik a kettős kötés. mint egy finom hangszer." Hogy ezt a problémát megoldja. az árnyék-én azt mondja: „Ellenőrizlek. Kétféle módja van annak. A pszichopata szüleivel háromszöget alkotott. hogy koronacsakrája és homlokközpontja nyitott. különben meghalok. hogy az elülső szexuális központ is nyitott. Az orális típus által főleg használatos védelmi rendszerek a verbális tagadás. erős felsőbbrendűségi érzése van." Ha a gyógyulás megkezdődik. Medencéje AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE Az orális karakternek meg kell tanulnia azt. meg kell tanulnia bízni. az „orális szívás" és néha a verbális célzások jellemzik. Adnia kell. ezüstös-aranyos izzású. amely szerint „Igazam kell hogy legyen. amire szüksége volt. ellenkező nemű szülőt tapasztalt meg. hogy mások fölött uralkodjon. és mindig szeretettel és közvetlenül a szívéből adja át azt. amelyben az ezüst dominál és a lábfej környékén kiürült.5. Ha felismeri szükségleteit. színlelnie. és megáll a saját lábán. hogy az energia legnagyobb része az agy elülső és oldalsó lebenyében helyezkedik el. ami mentális és spirituálisán harmadik szemcsakrái világosságát igazolja. az orális karakter jól fel tudja használni kreativitását és intelligenciáját a 108 ." Ha mélyebben hatolunk a személyiségbe.fényes és sokszor sárgás színű. elárulták. lenéz másokat. A csakrák inkább zártak vagy kevés az energiájuk az olyan emberben. Az aura felsőbb szintjei nem túl fényesek. hogy minden módon megpróbált másokat kontrollálni. hogy feladja az áldozat szerepét. hogy született tanító. hogy engedelmességre bírjon másokat. neked nincs igazad. felszínre kerül a felsőbbrendű én. így az ellenkező nemű szülő manipulálásával kárpótolta magát. A külső tojásforma (a hetedik réteg) nincs teljes mértékben felfúvódva. és megkomponálja a saját szimfóniáját. Az orális karakter belső képe olyan. Ha az élétszimfóniában a saját. Ez azt mondja: „Igazam van. Arra van szüksége. AZ ELMOZDULT VAGY PSZICHOPATA KARAKTER Az elmozdult struktúrával rendelkező személy kora gyermekkorában egy burkoltan csábító. Az ellenkező nemű szülőhöz pártolt. Ebben az esetben érdekli a szex. De a támogatás elfogadása azt is jelenti. Ahhoz.

A PSZICHOPATA STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A test felső részében található a fő energia. barátokat szerezhet. Becsületességével másokat is elvezethet saját becsületükhöz. A pszichopata karakter belső képe tele van fantáziával és becsületbeli kalandokkal. hogy bűnösnek érezze magát. Arra kényszerítette a gyereket. Ez az aktivitás csökken a fej hátsó része felé. Az éteri test teltsége csökken a lábfej felé. Nagyon vágyik arra. a koponyaalapnál és a szemben. hogy megpróbálja elérni. Talajtalan. Az érzelmi testben lehet egy duzzanat az akaratcentrumnál. és nagy. hogy uralkodjon másokon. az öröm másodlagos a hódításhoz. és megadja magát mélyebb lényének és szexuális érzéseinek. Magasan fejlett intellektusát arra is használhatja. és igazi emberi lénynek érezheti magát. amit összeomlás követ. Alkalmazza a verbális tagadást is. Ennek megfelelően ez a típus elsősorban a mentális és az akarati energiák révén működik. Minden olyan próbálkozását letörték. amit a mozochista gyermekkorában kapott. Anyja domináns és „áldozatot hozó" személyiség volt . amibe nincs meg a hisztériára jellemző káosz. kivéve ha ez utóbbi az akaratérvényesítést szolgálja. Valamikor meg is fogja valósítani. A hátsó szexuális központ részben nyitott lehet. A bonyolult feladatokat is jól oldja meg. legyőzéshez képest. mely utóbbi a lapockák között található. szörnyű nyomásnak akart ellenállni. hogy visszatartotta 109 . hogy uralkodjanak rajta. általában sötét a tarkó tájékán. a tetején pedig energiadús. de itt ez egy ellenőrzött. és erősebb tónusú a skizoid vagy orális struktúrájúaknái. hiszen ez a legmegalázóbb számára. A pszichopata az erőtől duzzadó elülső lebenyekből bocsájtja ki az energiaíveket a másik személy felé. A MAZOCHISZTIKUS STRUKTÚRA A szeretet. és azt a pszichopata összeszorítva tartja. Komoly feszültség található a vállakban. A szexualitást hatalmi játékra használja. általában sötétkék színű. Ez jelzi.olyannyira. és retteg attól. hogy védekezésként mentális „fogságban" tartsa. és feladja azt a törekvését. hogy ezeket az értékeket környezetében is megvalósítsa.alultöltött. és mértéken felül használtak. főleg az érzőközpontok. A személy kettészakad az emberektől való függőség és az őket kontrollálni vágyás érzései között.6. E típus energiaszintje először hiperaktív. vagy szabad akart lenni. hogy nézeteltéréseket oldjon meg úgy. A PSZICHOPATA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A pszichopatának meg kell találnia az igazi megadást oly módon. amely a rá nehezedő. feltételekhez kötődött. hogy fokozatosan kiengedi és elengedi teste felső részét. Nyitottak még az elülső központ és a koronacsakra. hogy a személyt elsősorban az intellektuális foglalatosságok. A pszichopata struktúrát a vereségtől vagy bukástól való félelem tartja fenn. Amikor felsőbbrendű énje energiái felszabadulnak. A helyzetre adott válasza az volt. ha saját akaratát érvényesítette. így becsapottnak. és nagyon nyugodt. a többi túlnyomórészt zárt. hogy kihasználják őt. Az elmozdult struktúrájú személynek (12. szeretettel teli szíve van. ami hasonlít a hisztérikus védekező rendszerre. és általában erőteljesen megnagyobbodott. és nem a fizikai aktivitás érdekli. másoknak legyen szükségük rá. hideg. A világ nemes értékek körül forog. amelyik minden auraszint alján kiürült. hogy áldozat legyen. Megpróbálja nem kifejezni szükségleteit oly módon. A lapockák közötti akaratcentrumok rendkívül nagyok. mint hátra. Fél attól. Az energiaaktivitás az agy elülső lebenyeiben erős és fényes. így kielégítheti mély vágyát a valóságban való létezésre. kiegyensúlyozott energiaforma. Az intellektus is az akarat szolgálatában áll. amelyeket állhatatossággal és hősiességgel lehet megtartani. ábra) van egy általános energiamezője. legyőzöttnek és megalázottnak érezte magát. A magasabb aurarétegek is erősebbek és ragyogóbbak a felső részben. lába gyenge. A mentális test jobban kinyúlik előre. hogy segítsen másokat saját igazságuk megtalálásában. akkor a pszichopata személy nagyon becsületes és az integritás magas fokán áll. így a tojás alak is ilyen módon torzult. Ezekben a legigazabbak és a legbecsületesebbek győznek. A pszichopata csakra konfigurációja általában nyitott akaratcentrumokat mutat a vállaknál és a nyaknál. hogy ellenőrizte a gyerek étkezését és kiválasztását is. Az érzelmi test felső része is teltebb. és a személy nem vetette meg a lábát a földön. Néha vulkánként tör ki.

.

Ha provokációja sikeres. hogy agresszív és szabad legyen. Hipoaktív és mégis belül ég. és a benne lévő érzések elfogadása legyőzetéshez és megaláztatáshoz vezet. A felsőbbrendű én energiái a másokkal való törődéssel vannak tele. ennek az aktivitásnak egy kis része átterjed a nyakszirt központi területére. Az agy erős aktivitást mutat az elülső. így alakul ki a kettős kötés: „Ha dühös leszek. sokszínű. Energiája a torok tájékán megreked. Valójában mindent megpróbált visszatartani. és a félelem heves dührohamban fog kirobbanni. mint az éteri test. Nagy szíve van. hogy részben nyitott a hátsó szexuális központ. akkor megaláznak. Kifelé engedelmes marad.7. érzelmi és akarati aspektusai működnek. vörösesbarna és kék. mint kék színárnyalatú. és lehetséges. nyafog és panaszkodik. de valójában sohasem hódol be. mint a finoman megmunkált ezüst és arany. A nyakában. melyeket undorral ejt ki. A MAZOCHISTA STRUKTÚRA i ENERGIAMEZŐJE Legfőbb energiája összetett. A mazochista védekezőrendszerét általában a „tapogatózás". hogy az attól való megszabadulás. rövid nyak és derék jellemzi. és van mit adnia. egy kicsit súlyosabb az alsó részén. és megnyíljon a spiritualitás felé. a világ tiszteletet fog érezni iránta. Az érzelmi test telt. túlságosan fejlett izmok. felsőbbrendűség és a félelem érzései. A tojás teljesen telt és sötét aranyszínű. akkor valószínű. Kreatív ereje finom és bonyolult művekben fejezi ki magát. melyek mindegyike egyediséget és személyes ízlést tükröz. aki szenved. és majdnem akkora egyenlő részekre oszlik. hogy a benne levő agresszió felszabadítása megaláztatással jár. Amikor ezeket a nagyon finoman megmunkált műveket megmutatja. mivel ezek közvetve manipulálnak másokat. és „szeresse a negativitást". A gúnyolódás lehetővé teszi számára." Némi terápiás kezelés után a belső kép feltárul. Valójában nem szándékosan provokálja az embereket. és provokál. A mazochistában az érdemi feltáró munka előtt általában nyitottak a homlok. a csendesség. még a test alsó részében is. talán túl sok feszültség és vastagság jellemzi. Ezáltal a személyiség mentális. azzal ő . foglalkozás a borongós gondolatokkal. amelyet kevésbé aktív régiók vesznek körül. hogy blokkolva maradjon. így egy olyan körbe kerül. visszafogja érzéseit. A mentális test nagy és fényes. Ez haraghoz és gyűlölethez vezetett. ami állandó függésben tartja őt. akkor panasza az. mind az ener11 1 . Ez gúnyolódást vált ki. torkában és medencéjében erős feszültséggócok találhatók. panaszkodik. így tudattalan negatív szándéka az. akkor is.érzéseit és alkotóképességét. hogy kirobbanjon. Az étertest sűrű." Ez végül is felszabadítja a felsőbbrendű ént. neki tetsző módon. ha nem leszek dühös. Aktívan kell kifejeznie magát. és a szexualitást tisztátalannak érzi. amikor csak akarja. A mennyei test fényes a test körül. zömök. hogy kimutassa. de öntudatlanul azt hiszi. hogy állandó feszültséget érez. hogy frigid. bármilyen hozzá illő. A MAZOCHISTA TÍPUS ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A mazochistának fel kell adnia azt a képzetét. Ha terápiára kezd járni. Ha nőről van szó.örömet próbál szerezni. Minden részlet fontos. Már dühös volt. Impotens is lehet. ami azt mondja: „Megölöm (megsértem) magam. s így feje előreesik. s azt mondja „Bosszantani és provokálni foglak. és a szónyilak jellemzik. A terápia során a személyiség első feltárt rétege az álarc. Az intellektus és az érzelmek jórészt integráltak. s erősen érdeklődhet a pornográfia iránt. de megkapta a jogot is arra. Külső széle nagyon határozott.legalábbis úgy érzi . Segítőkész.és a napfonatcsakrák. mint egy igazi tojás. Született közvetítő. állkapcsában. Pszichodinamikai szempontból ez a típus visszafogja magát. és így oválisabb. amit mások provokációnak vélnek. a fali és a kamrai lebenyekben. Meg akar szabadulni a feszültségtől. ábra) teljesen felpuffadt. Ülepe hideg. mályvaszínű. elmerül a mocsárban. ellenségesség. mielőtt te ölsz (sértesz) meg engem. és meg kell ezt tennie. A mazochista belső képe olyan." A terápia során a probléma megoldása azt kívánja. az árnyék-én tudatos lesz. durva és inkább szürke. akkor ürügye van arra. A mazochista mezője (12. Belsejében le vannak blokkolva a rosszindulat. Függetlenséget akar. hogy bedühödjön. A negatívumokat tekintve ez a személy az. ami megoldja a szituációt: „Szabad vagyok!" Fizikailag az ilyen egyén nehéz. de másokkal való interakciójában udvarias kifejezéseket használ. ahol nyafog.

.

amit az erős és fényes aura mutat. messze a test legbelsejétől." A test harmonikusan arányos. A terápia során az álarc azt mondja: „Igen. Az éteri test erős. hanem manipulálja az embereket annak érdekében. Ha elkezdi a terápiát. Az érzelmi test nyugodt egyensúlyt mutat.a haragon. hogy megsebezzék.giát. hogy megkapja azt. Hogy ezt a problémát megoldjuk a terápia során. akkor az általában a második legaktívabb terület. Fél attól." Kis idő múlva az árnyéka tudatossá válik. Azt fogja mondani: „Nem foglak szeretni téged. amit szeretne. Ez ahhoz a kettős kötéshez vetet. így ez a típus elsősorban az esze és az akarata szerint él. akkor megtévesztőén korlátozza őket. szeretlek.aranyezüst. Tele van a mások iránti mély részvéttel. akkor arról panaszkodik. kékesszürke színű és közepesen durva. hogy minden érzésén uralkodni fog . Büszkén tartja a fejét. és amiben csak akar. és nagymértékben azonosul a fizikai valósággal. amelyek valószínűleg nyitottak a terápia megkezdése előtt. A terápia felszínre fogja hozni mindezeket a képességeket.. Néhány esetben az elülső lebenyek csak annyira aktívak az élettértől függően. a félelmen és a jó érzéseken is . ábra) egyensúly és integráció jellemzi. elhatározta. amit akar. A tojáshéj erős. Lehet. Az agy magas aktivitást mutat az oldalakon és az agy központi részében. de. A mennyei test nem túl fényes. Nagyobb lehet a test hátsó részében. Hiperaktív. Meg akarja adni magát az érzéseknek. abban jeleskedik. hogy megsértik. amelyeket nem az ego határoz meg. össze kell kötni a szívet és a genitáliákat. Az aura általában egyenlően oszlik szét a test egészében. ha a személy még nem adott elég feltétel nélküli szeretetet. Hogy a visszautasítást kompenzálja. ha az egyén még nem nyitotta ki érzéseit. akkor ez a terület is fényes és aktív lesz. A szexuális szerelem elutasítása nála a büszkeségét sérti. Másoktól szerelmet és szexuális érzéseket követel.úgy. A fejtetői és a napfonatcsakra lehet nyitott és zárt is.és beáramló érzelmektől. mivel a szexualitás és a szeretet ugyanazt jelenti a gyermeknek. vagy egy páncéling. így negatív szándéka a következő: „Nem adom meg magam. Ez az erős egopozíció ürügyül szolgál arra. mint egy láncokból készült ruha a teste körül." Ahogy az érzelmek áramlani kezdenek. ugyanakkor képes arra is. A rigid struktúrájú személyt (12. Érzelmei visszatartása alatt még több büszkeséggel telik meg. és még versengőbb lesz. Képes a kreatív játékosságra és könnyedségre. vagy nem nyitotta meg szellemét. A medence hideg. sok ambícióval és versenyszellemmel. széles és egyenes.. A gyermek ezt úgy élte át. A rigid karakter csakrái közül a hátsó akarati. mert ekkor minden érzése kiszabadul. amenynyire az egyén rájuk koncentrál. nagyon szép alakú és fényes színű . Evilági akar lenni. és egyenletesen oszlik el. hogy megakadályozza érzelmei felszínre kerülését. hogy ő maga kompromittálatlan maradjon. A megadás egy borzasztó dolgot jelent neki. mindenáron el akarja kerülni. A RIGID STRUKTÚRA A rigid karakterstruktúrájú embert gyermekkorában visszautasította az ellenkező nemű szülő. a felsőbbrendű én megoldja a helyzetet. mindent tudok. Ez a személy fél az emberi lények olyan önkéntelen folyamataitól." A szexet vá- lasztja a szerelem helyett. hogy nincsenek érzései. az arany dominanciájával. Ez versenyhez és nem szerelemhez vezet. hogy ne nézzék bolondnak. így nem elégíti ki közvetlenül szükségleteit. s kinyitja érzéseit. akkor sem lehetnek érzései. és egyenesen a gerincét. hogy „Nincs jó választás. amelyben nem érheti el azt.8. a szexuális és a lelki csakrák azok. Sérti büszkeségét. Pszichodinamikai szempontból a rigid személy azért tartja vissza érzéseit és cselekedeteit. Nagyfokú külső kontroll jellemzi. olyan. Ha intellektuális foglalatosságai is vannak. Ha terápiára jelentkezik (ha egyáltalán megfordul ez a fejében). de azt hiszi. hogy ez megalázással jár. hogy vidám legyen és örömet szerezzen. mint más struktúráknál." Mélyen belül fél az árulástól. Egy olyan ördögi körbe kerül. és hátrafelé csúcsosodik ki. A büszkeség kapcsolatban áll a szerelem érzésével. mind a megértést tekintve. de amikor közeli kapcsolatba kerül velük. Az egyén elválasztja belső énjét a ki. Azt mondja: „Felsőbbrendű vagyok. hogy nem olyan színes. A szexet megvetéssel és nem szerelemmel csinálja." Fáj neki a megadás. magas energiaszinttel rendelkezik és integrált. rugalmas. az elülső érzőközpontok is lassan kinyílnak. mint a szeretet elárulását. A lelki test kifejlett és fényes. ha nem. mivel itt minden központ nyitott. de ez nem elégíti ki. konstatálja: „Elköteleztem magam. Kétféle védekezőrendszere lehet . hogy visszatartja őket. de ha büszke marad. mintha acéllemezek borítanák a testét. A RIGID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A rigid struktúra a fő energiát a periférián tartja.fémpáncél. Ha a személy foglalkozott művé113 .

.

A mazochista energiamezővel rendelkező személynek meg kell tanulnia valamennyi blokkolt energia megindítását és kiszabadítását. Képes arra. A napba repül. Hidakat építenek közvetlenül a fejen át. több világosságot. hogy játsszon az univerzumban. Minél többet vállal át a gyógyításból. amelyet ki kell engednie magából. Az orális típusnak sok érintésre van szüksége. hogy érzései áramoljanak. Az aura kiegyensúlyozottá válik. megértéssel és elfogadással kell kezelni. Legfőképpen határait kell tiszteletben tartani. Képes lesz arra. A mező kiterjed. ha a csakrák nyitva vannak. például festészettel. Az elmozdult karakterű embernek energiamezője alsó részét kell feltöltenie. fizikai és spirituális szempontból. A személy mélyebb. zenével. hogy milyen érzés az. Fontos. Ez lehetővé teszi. Nagyon hasznos. annál gyorsabban és jobban fog meggyógyulni. A kreativitás a rendszer energiafelhasználásának hatékonysága növekedésével együtt nő. és meg kell tanulnia inkább szívvel. hogy ahogy ezek az emberek lényük feltárására törekszenek. hogy a pácines minden alkalommal rövid időkre éljen át érzelmeket. szenvedéllyel és szerelemmel van tele. amikor a keze a testen nyugszik. pártfogolni való ügyek és romantikus szerelmek találhatók benne. az aura változik. és a csakráit ki kell nyitni. amikor megérinti a test alsó részét. hogy megerősítsük spirituális valóságát. akkor nagyobb aktivitás figyelhető meg a központi agyi területen. megmászandó hegyek. hogy hogyan tartsa meg töltését. kevesebb pangást. A RIGID KARAKTER ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A rigid karakternek ki kell nyitnia érzőközpontjait. A skizoid aurájának is fontos. Majdnem minden tevékenységében született vezető. hogy energiái lénye belsejéből ki. és szabaddá teszi a felsőbbrendű énjének egyediségét. hogy felülről nézve egy keresztet hozzanak létre. Ahogy az egyén kifejlődik. s meg kell őt tanítani arra. és mélyebb változások kezdenek megjelenni benne. határait meg kell erősíteni. elvezeti népét az ígéret földjére. Fontos. vagy annak más kreatív formájával. és kapcsolatot kell teremtenie a szeretettel és más érzésekkel. A mező rugalmasabb és folyékonyabb lesz. ki kell nyitnia az alsó csakrákat. Úgy tűnik. Már az is nagy segítséget nyújt. A rigid karakter belső képe kalanddal. Az ilyen személyt meg kell tanítani arra. és mások is lássák azokat. Szüksége lesz arra is. és teljes mértékben élvezze az életet. hogy a páciens általános karakterstruktúráját szem előtt tartsuk a gyógyítás alatt. 115 .3. hogy nyitva tudja tartani a csakrákat gyakorlatok és meditáció segítségével. egyre jobban megvilágosodnak. s arra. Sohase érintsük meg engedély nélkül. s nem akarattal élni.szettel. hogy minden embert egyedi módon közelítsük meg. A második csakrát is óvatosan. és a leghatékonyabb gyógymódot alkalmazzuk. A rideg karakter aurája lágyítást kíván. mint Mózes. és kiterjed a testen kívülre is. spirituális tapasztalatokra tesz szert. A gyógyulása mindig függ a benne rejtőző kreativitástól. Sokat segít ebben a Fokozott Érzékenységű Érzékelés. a határok tartása és néha a hisztéria jellemzi (12. Az energia elszivárgását meg kell állítani.és abba beáramoljanak. Az aura második rétegét aktiválni kell. ha a páciens határokhoz való viszonyából kiindulva határozzuk meg a gyógymódot. Negatív hiedelemrendszerünkben a valós világról vallott elképzelések és tévhitek kitisztulnak. Szeretetével és életszenvedélyével másokat is lelkesít. ki kell fejeznie. legbelső energiáit kézrátétellel érinthetjük meg. Ha az egyén elkezdi kifejleszteni spiritualitását. Az orális karak- ter auráját is fel kell tölteni. ábra). ez a labda egyre nagyobb lesz. Sok embernek lesz csodálatos arany-ezüst fénygömbje a fejközpontban. mint Ikarosz. A rigid személy által általában használt energetikai védelmi rendszert az erő és az akarat fitogtatása. a csakrák egyre nyitottabbak. és az energiamezőben magasabb rezgést hoznak létre. Ennek a személynek meg kell nyitnia a szívcsakráját. Meg kell osztania érzéseit. az agy aktivitási sémái egyre jobban egyensúlyba kerülnek az oldalsó. akkor az oldalsó lebenyek fényesek. és tevékenységét tudatossá tenni. hogy feltöltődjék. Hatalmas. MI VAN A KARAKTERSTRUKTÚRÁKON TÚL? Ahogy minden ember igyekszik megérteni magát pszichodinamikai. Ez segíteni fog mint gyógyítót abban. bármilyenek is azok. és engedie kell. Úgy találtam. ami egy ragyogó fénylabdává nő. A skizoid karakterstruktúrával rendelkező személynek azonosítania kell és meg kell erősítenie határait. elülső és nyakszirtí területtel. hogy nagyon tapintatosan kezeljük a szexuális problémákat az elmozdult karakterűeknél. A gyógyítónak mindezt lassan kell megtennie. A gyógyítónak nagyon érzékenynek és óvatosnak kell lennie. hogy mély kontaktust teremtsen másokkal és az univerzummal. hogy a gyógyító szeretettel fogadja el a személyiséget.

Az energiarendszeren keresztül a betegség közvetlenül összefügg a legmélyebb vágyainkkal. akkor élethivatásunk teljesülését akadályozzuk meg. így megtehetjük azt. Ahogy a mentális test fényesebbé válik. mint energiaátalakító rendszert. saját előírásunknak megfelelően. és senki nem akarja pontosan azt tenni. és a menynyei test egy fényesebb. Ha a személyes blokkokat megtisztítjuk. hogy negatív hiedelmeinknek megfelelően élünk. Ha energiarendszerünkben leblokkoljuk a hivatásunkat szolgáló energiaáramlást. az közvetlen kapcsolatban áll élethivatásunkkal. saját. Felszabadítjuk a rendszert. vagy energiablokkolási módjainkban. így testünkben és energiarendszerünkben kristályos formában ott van a tanulnivaló. amit szeretnénk. aminek megtételére a világhivatás szintjén a világra jöttünk. s azután újból szintetizálja. így mindegyikünk egy élő transzformációs rendszer.mintha egy olyan mag lenne. amit mindig is akartunk az életben: a mély vágyakozást. Az ember élete az univerzummal folytatott természetes energiaáram-cserével változik. Az energiablokkok. hogy csökkentsük a fájdalmat. mi tudatot transzformálunk. ami érzékel. de a körülöttünk levőkre is pozitívan hatunk. KARAKTERSTRUKTÚRA ÉS ÉLETFELADAT Minden karakterstruktúra egy rosszul működő transzformációs rendszer. így fájdalmat hozunk létre ezzel életünkben. mert úgy élünk. így is energiát alakítunk át. Ezt olyan módon tesszük.és a harmadik szemnél levő csakrák alapjánál helyezkedik el. Megváltoztatjuk magunkat és energiarendszerünket. hogy az élethivatás teljesítésének eszközei legyenek. amit mi. Az energiatudat olyan kombinációja vagyunk. Igazi lelkesítő anyag vagyunk. Az energia gátolttá. Senki másra nem hasonlít ez a kombináció. Ezek közvetlenül megmutatják azt is. Energiarendszerünket olyannak látjuk. Ez a fény valószínűleg a korona. amit nem tudunk az életről. hogy megtegyük az életben -jobban. Távolítsuk el a blokkot. amit meg kell tanulnunk. Először leblokkoljuk az energiát. hogyan állítjuk le magunkat. amelyekkel megszokott módon elszigeteljük magunkat attól. Úgy terveztük meg a testünket és energiarendszerünket. Azért vagyunk betegek. Kezdjük úgy látni magunkat. aminek megtételére születtünk. és egy magasabb szellemi állapotban bocsátja ki a világegyetembe. ami gyermekkorunk óta bennünk van. nem amilyen az valójában. és így kölcsönhatásba kerül a fizikai világon túli valósággal. fejlettebb szervvé alakítja. végül fizikai rendellenességekhez vezetnek. ami a legjobban megfelel annak. Így bármilyen betegségünk van. mi az. Ismerjük fel. mint az univerzum egy egyedi aspektusát. amilyennek gondoljuk azt. amint tanulni fogjuk. ahol a hipofízis és a tobozmirigy is található. ami élethivatásunk. és annak alapján reagálunk a világegyetemre. Ebbe tartoznak mindazok a módszerek. Ez az. Tegyük azt. és átalakítjuk az energiát. nemcsak azt segítjük elő. amely energiát vesz fel a környezetétől. mint bármi mást a világban. amire a leginkább vágyunk. Amikor elkezdjük felszabadítani a blokkokat. személyes feladatunkat valósítjuk meg. az az élethivatásunk. Egyediek vagyunk. Miközben ezt tesszük. amit bármi másnál jobban szeretnénk megtenni. mert nem követtük legmélyebb vágyainkat. így hát ismét azt kérdezem. De ez nem megy sokáig. Vezessenek vágyaink! Kövessük őket! Ez örömet hoz nekünk. lelassulttá válik energiarendszerünkön belül. kifejlődik a fizikai léten túli valóságra való érzékenység. és jobban érezzük majd magunkat. hogy valamit rosszul csinálunk. amely teljes mértékben integrálódott az egészbe. Mivel az általunk átalakított energiának van tudata. akkor megnyitjuk az utat vágyaink teljesülése felé. Mi építjük és alakítjuk ki tantermünket. Ez felszabadítja energiánkat. amit megtenni jöttünk a világba. Az. Sokszor „kilógunk" a valóságból. ami fényt hoz. Ebben élünk. lebontja. Az emberi leblokkolás általános mintáját karakterstruktúrának és védekezőrendszernek hívják. Előbb vagy utóbb meghalljuk az üzenetet. 116 . Viszont ezek a betegségek nyomon követhetők karakterstruktúránkban. átalakítja. hogy kitisztuljanak személyes negatív képzeteink. a titkos álmot.

a te Tanítód. ezen járjatok." És a te füleid hallják az utánad kiáltanak szavát." . rész A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK „És jóllehet az Úr keserűségnek kenyerét adja nektek. ki ezt mondja: „Ez amaz út. és szemeid látják a te Tanítódat. de nem távozik többé tőled.IV. és nyomorúságnak vizét. mikor vagy jobb kézre vagy bal kézre elhajoltok.

A lelket gyógyítottam. Ezeket a gondolatokat csak akkor érezhetjük magunkéinak. amely kizárólag a mostani életünkre és annak is csak a fizikai részére van tekintettel. Mindezt fontos megértenünk ahhoz. Azonnal eszünkbe jut jó néhány kivétel. Ez a munka számomra igen nagy élménnyé vált. és a betegség felé vezető útra tért. mert megfeledkeztünk arról. aki a lélek. kik vagyunk. hogy a foglalkozások során útmutatást kaptam spirituális vezetőkről arra vonatkozóan. a lelki útmutatással kapcsolatban. ha önmagunkat is az egész részeként. de azokat a lépéseket is megmutatja. A testet minden ízében megérinti az isteni szikra és gyengéden ráébreszti arra. Elkezdtem kifejleszteni azt a képességemet. hanem a hologramhoz hasonlóan valójában azonosak azzal.Bevezetés A BETEGSÉG OKA A gyógyító szemszögéből nézve a betegség a harmónia hiányának következménye. megvizsgáljuk. A gyógyítóé a szeretet munkája. amely nemcsak azt árulja el. hogy az egyedivé válás útja és a teljesség azonos. amely gyökeresen átalakította munkamódszeremet. Ugyanakkor kihívást jelentett. Átengedtem magam annak a hatalmas energiának és a lelket érintő kiegyensúlyozatlanságnak. A transzcendentális gondolatok alapja az. teli volt a magasabb rendű energiák és a gyógyítani érkező angyali lények megtapasztalása közben érzett extatikus lelkesedéssel. Megosztom Önökkel néhány. Legtöbbjük azonban a valóság olyan elfogadására korlátoz bennünket. és az Egyetemes Akarattal együtt kérlelhetetlenül halad az egészség és teljesség felé. amit magunk adunk fel magunknak. Munkám világossá vált. hogy kiegyensúlyozatlanok vagyunk. messze túlhaladva a korábbi gyógymódokat. A következő néhány fejezetben a betegség és a gyógyítás folyamatát fogom bemutatni a Spirituális Tanítók nézetei alapján. Ezt az egyensúlynélküliséget az okozza. amit „belső látásnak" neveznek. Saját személyiségfejlődésemben. hogy mi a teendő az ülésen. így magam váltam azzá a csatornává. hogy Istenként létezik. Specifikus információt nyújt. Olyan közvetlen üzenet. magányosságot és mély szabadságvágyat hord magában. két meghatározó változás történt. Az ilyen gyógyítást eleinte csak a terápia kiterjesztéseként alkalmaztam. majd később ez vált valemennyi terápiám központi magjává. A gyógyító eléri a lélek fájdalmas területeit és gyengéden újraéleszti a reményt és azt az ősi emléket. azaz a Nagy Egész első megközelítésben egyedi részekből áll. amikor tanácsadó voltam és energiamező-megfigyeléseket végeztem. megláthatta. ha tudjuk. élményt. melyet bizonyos mértékig magának a gyógyítónak is tapasztalnia kell a gyógyítás érdekében. vagyis hogy képes lettem a röntgenhez hasonlóan belelátni az emberi testbe. Azon túl keresni és kérni kezdtem a különböző auraszintekre vonatkozó specifikus információkat. lényegévé. hogyan működik és hogyan lehet megtanulni. amikor megfeledkezett magáról. hogy meg tudjuk tanulni az ötödik részben leírt gyógyítási technikákat. hogy szembe kell nézni a szörnyű testi betegségek fájdalmával. hogyan juthatunk hozzá. Az emberiség szörnyű fájdalmakat. melyen keresztül a lélek eljuthatott önmagáról alkotott emlékeihez. és részletesen bemutatom a Kiterjesztett Érzékenységű Észlelést. A fenti állításokat tisztán és teljes egészében csak akkor érthetjük meg. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. amire ez nem érvényes. Az első változás az volt. érezzük. Bemutatom Heyoan (tanácsadóm) valóságfelfogását is. Ez pedig olyan gondolatokat és cselekedeteket kelt. Az én megközelítésmódom transzcendentális. merre tartott. A betegség annak a jele. az egésszel azonosként látjuk. szakmai körökben szerzett tapasztalatomat. amelyek segítségével visszatalálhatunk valódi önmagunkhoz és újra egészségesek lehetünk. . ha már az idő és tér fizikai dimenzióin túli létezőként is elfogadjuk magunkat. hogy segítségével visszatalálhassunk valódi énünkhöz. hol és miként vagyunk kiegyensúlyozatlanok. mellyel igen sokan élnek együtt. amelyek előbb egészségtelen életmódhoz. így tanácsadói munkám lassan spirituális gyógyító tevékenységgé alakult. mivel így a lélek és a test összes dimenzióját elérhettem. amelyek nemcsak részét alkotják az egésznek. majd betegséghez vezetnek. így a betegséget olyan leckének tekinthetjük.

mintha valami a leiektől különböző idegen. hogy van egy elzárt én-részünk. így tulajdonképpen önmagunkat önmagunktól választjuk el. megjegyzése). Ha ezt az eseményt a különállás szempontjából értelmezzük. amelyet nem akarunk beengedni pillanatnyi tapasztalásunkba. Hólizmus: XX. Kezd úgy tűnni. Ez belső harcot indít el az önmegőrzés és a másoktól érkező megerősítések között. Ez egy másik megfogalmazása annak. fejezetben is láthatjuk. Ezek olyan „foltok" az energiatudatunkban. azt mondhatjuk: „Milyen nehéz leckét választott tanulásra ez a bátor lélek és családja. ezért az Ő hibája". A felelősség és az elfogadás erőt hoz létre. elszigeteltség hamis gondolatához. Ez legalább időlegesen látszólag eredményesen választ el bennünket ezektől az élményektől. Tegyük fel például. s annál inkább megszilárdítják az elkülönítettség érzését. Minél hosszabb ideje állnak. és igen különbözőnek találja a felelősséget és a vádaskodást. Ezek a belső falak a lélek tanulása közben keletkeztek. Ez egyszerűen nem igaz. Idővel a fal erősebbé válik és megfeledkezünk arról. fejezetben bővebben foglalkoztunk az aura blokkjaival. hogy ez a hozzá nem férhető terület kívül van. A hólizmusból és az egyedivé válásból kiinduló nézetek tiszteletét és elismerését ígérik bármely más emberi lény tapasztalatainak. annál inkább biztonságteremtő tényezőnek tűnnek. nem talál ellentmondást felelősség és szeretet között. és a 9. azt mondhatjuk: „Ó. legyenek azok akár képek. hogy visszatartsa azt az énrészünket. Csak régi newtoni gondolkodásmódunk vezet bennünket a teljességtől való különállás. századi antidialektikus filozófiai irányzat. század elejére. idejétmúlttá vált a XX. ahol ez a tanulási folyamat a külvilági visszajelzésekre épült. E fal arra szolgál. hogy visszataláljanak önmagukhoz? Bárki. amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel (a ford. Nem különálló. A folyamat egy másik lehetséges magyarázata az. ami végül betegséghez vezet. Gyermekkorunkban belső élményeinknek csak egy kis hányadát erősítik meg a környezetünkben élő emberek. Ha csak tudattalanul volt valamennyi közünk a dolgok jelen állapotának kialakításához. valamilyen módon érzékeljük ezt a falat. külső dolgot fognának vissza: minél hosszabb ideje állnak. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. gondolatok. hiszen a tanulás szakaszában vagyunk. Gyermekkorban még igen sok megerősítésre van szükségünk. hogy egy kisgyermek vérátömlesztése során AIDS-fertőzést kap. Nézzük meg egy kicsit pontosabban a felejtés folya- 123 . vagy elutasítjuk a külső megerősítéssel nem támogatott belső valóságunkat és módot találtunk. mire vezethet az önmagunk iránti felelősség magyarázata a különállóság szemszögéből. „Te okoztad a rákodat. hogy a legjobb segítséget nyújtsam neki? Hogyan szerethetem őket a legjobban? Hogyan segíthetek nekik. Ezzel ellentétben állnak azonban állításaik s a különállás szemszögeit fogalmazzák meg. akkor is lehet tudatosan nagyon sok közünk ahhoz. Ennek eredményeként vagy titkos képzeletvilágot építünk. hanem egyénivé vált lények vagyunk. hogy mindnyájan mindig kölcsönös kapcsolatban állunk egymással. az a newtoni mechanika által felvetett gondolat. aki ilyen módon közelíti meg az életet. melyek el vannak vágva az egésztől. szegény áldozat!" Ha az „Én vagyok a felelős" népszerűsített változatából szemléljük. és hogy a fal valamilyen külső rettegett erőt tart vissza. melyet Énünk és rész-énünk közé magunk emeltünk. A hólizmust követve. azaz még több felejtést teremtünk. A 8.13. Nézzük meg ezt a folyamatot a fal Gestalt-elméletét használva. miszerint a világmindenség különálló anyagi építőkövekből áll. Pl. Valahányszor rossz érzésünk támad. Tudósaink egyre több bizonyítékát adják annak. Ahogyan azt a 4. vagy érzelmek." Mit tehetek. Hadd mutassak egy példát arra. Az aura szempontjából ezek a gátak következetesen megbontják az aurában zajló természetes energiaáramlást. fejezet A VALÓSÁG matát. stagnáló szubsztanciává válnak. hogy elzárjuk élményeinket. A gátak un. hogy elképzeléseinknek megfelelővé alakítsuk őket. hogy tároljuk azt egy későbbi igazolásig. a saját valóságunk megalkotásához szükséges belső erőt. én nem tennék ilyet!" Ez a különállás a félelem és az áldozatként létezés kialakulását segíti s csupán az erőtlenség képzetét támogatja. annál inkább úgy tűnik. azt mondhatjuk: „ő okozta.

s mi belül helyezkedünk el. Ez azonban valójában külső egyensúlytalanságot tart fenn. hogy önmagunkhoz visszataláljunk. először a fal lényegét kell hogy megismerjük. Próbáljuk átélni. hiszen az belőlünk keletkezett. Addig csináljuk. ami a földi sík egyik legnagyobb baja jelenleg: a valami feletti uralkodási hatalom betegsége. vagy érzésként fejeződik ki. mit érez? Mit gondol tudatunknak ez a része a valóságról? Heyoan a következő magyarázatot adta a falról: „Térjünk vissza a fal gondolatához. GYAKORLAT A BELSŐ FAL LEBONTÁSÁRA Beszélgessünk: a falban lévő és a belül elhelyezkedő énünk egymás között. És úgy is láthatjuk. valamint a fal és a falon túli rész között. mit lát. melyekkel jelenleg küzdünk. És így ha nemcsak a pszichodinamikus. amit falként és aközött. lássuk meg. egy óriási nyomású erő feszít. 124 . Mi. mert magunk vagyunk a fal. akkor eszközként használhatjuk önmagunk felfedezésére és gyógyítására. mint a másikon. Tekintsük a falat az aura szemszögéből. ízleljük. így láthatjuk magunkat e fal mögött: kívülről egy hatalmas ár. ami természetesen az adott réteg valóságában gondolatként. egyet azok közül. de nincs hatalmunk fölötte. az elkülönültség erejébe vetett hitet képviseli. Az aurában látott blokk mozogni kezd. ha biztonságban szeretnénk lenni. amit védett belső személyiségként mondunk. A legcsodálatosabb dolog mindebben az. halljuk az élményhez kapcsolódó szavakat vagy hangokat. Idézzünk fel egy különösen kellemetlen helyzetet. kezdjük el érzékelni a f élelem falát isi Érezzük. attól függően. A falbalépés folyamatában. Hatalmunk. melyet mi magunk hoztunk létre egykor azért. Lényünkből alakult és olyan állításokkal van tele. Miután ezt befejeztük hasonlókképpen folytassunk beszélgetést önmagunk és a falon túli rész között. Azt pótolja a fal. ahol az egyik oldalon magasabb a víz szintje. Vagy a belső énünkbe vezető lépcsőfokként is felfoghatjuk és felhasználhatjuk. hogy megvédelmezzen. de a spirituális és világi szinten is megtaláljuk önmagunkban és önmagunkon kívül ezt a metaforát. akik a falban belül vagyunk. Képviselő aközött. Falat emelünk.BELSŐ FALAINK VIZSGÁLATA Gyakorlatok Belső falaink vizsgálatához a következő gyakorlatokat használhatjuk. hiedelemként. megtapasztalása és megelevenítése során a blokkot is megvilágosítjuk. s ahogyan a középkorban a várfalakat ostromolták. Ahogyan korábban említettük. Találjuk meg az élményben rejlő f élelmet. ami hiányzik belül magunkból. a fal az aurában mint energia látszik. Más szavakkal: hatalmas erővel emelkedik felénk. hogy a fal a mi lényegünkből épült és a mi erőnket. melyik hasonlat felel meg nekünk leginkább. éles vagy kemény? Miből van? Váljunk eggyé vele! Mire gondol. mint egy gát vagy egy zsilip. amelyekhez tartani kell magunkat. Amint képesek vagyunk felidézni magunkban ezt az állapotot. Most jelképesen láthatjuk a falat pszichodinamikus szinten. úgy ostromolja ez az erő a belső falainkat. és akit magunknak hiszünk mert mi vagyunk a fal másik oldalán lévő erő is. így biztonságunk fala mögött ülünk. Ezt az erőt átalakíthatjuk és átadhatjuk belső énünk erőinek. bármilyen formában is jelenik az meg. A félelem az elkülönítettség érzése. akik valójában vagyunk. és felhagy a természetes energiaáramlat szétzúzásával. Eszköz lehet számunkra ahhoz. energiánkat tartalmazza. milyen színű? Világos vagy sötét. folytassuk ezt. Rétegről rétegre gyakorolnak egymásra hatást. és egyazon időben biztonságunk falában is. Most vessünk egy pillantást arra. hogy kialakítsuk belső egyensúlyunkat. mint a fal képviselője. erőnk van benne. mit mond. Ez a tudati összekötő kapocs aközött. A fal a valami feletti hatalomba. amíg ki nem alakul valamiféle áramlás a falon keresztül. Ezek a blokkok az aura valamennyi szintjén léteznek. vagy amelyet nem oldottunk meg a múltban. idézzük fel. jóval gyengébbnek érezzük magunkat nála. szagoljuk meg! Milyen az anyaga. hogyan hatottak ránk a történtek. hogyan okozhatja végül is a fizikai test betegségét. alkossunk képet róluk. hogy az aura egyik rétegében elhelyezkedő blokk. Ez egy másik közelítésmód.

Mivel az aura olyan közeg. így hozunk létre hiedelmeinknek megfelelő dolgokat. sokkal pontosabban kell ismernünk. Az asztrális szint teljesen eltérő világ. A 14. szellemtestünkben legalább három réteg található: az éteri. Az érzelmi szinten a tudatot alapvető érzelmek és reakciók formájában éljük meg. hogyan jelenik meg a tudat az aura egyes szintjein. vibráció útján. ezt mindvégig ismertem!" Isteni szikránk páratlan bölcsességű: felhasználhatjuk. A fizikai sík négy szintből áll. A róla már tapasztalatot szerzett emberek szerint a következőkben különbözik a fizikai síktól: a dolgok cseppfo127 . hogy irányítsa hétköznapjainkat. Minden test olyan tudati valóságban létezik. a mennyei és a keterikus szint. a fejlett tudat sokkal magasabb síkján helyezkedik el. és amelyek mindegyike összefüggésben áll a 6. az alacsonyabb rétegek történései is befolyásolják a magasabb rétegeket. élő. hogyan fejeződik ki.és tudati rétegekből állunk. Az asztrális szinten a tudat olyan erős érzelmekként jelentkezik. arra utalnak. A mentális szinten a tudat a racionális gondolkodás formáját ölti. az érzelmi és a mentális szint. ezek összekapcsolódnak. az éteri. Ahogyan azt már a 6. Természetesen. nem okoz majd többé meglepetést. mint mindennapi tudatunk. isteni szikránk a valóság. mint pl. „Igen. Az asztrális sík hidat alkot a spirituális és a fizikai sík között. Ez a lineáris. grafikus ábrákon. a félelem. a fizikai élvezet. működő. melyen keresztül magasabb szintű valóságunkból kreatív impulzusok csapódnak le a fizikai valóságunkba. amikor egy elgondolást. mint fizikai testünk egésze.2. Először is nézzük meg újra. Maga az élet. az aurát felhasználhatjuk arra. Ezen érzelmek nagy része énünkhöz kapcsolódik. növekedésünket és fejlődésünket. mint a hideg vagy az éhség. Ez a magasabb szintű tudat ugyanúgy sajátunk. Sokkal több. Minden réteg maga is egy test. Kellő gyakorlattal behatolhatunk e magasabb tudatállapotokba. amit érzékelhetünk is a bensőkben. Az éteri szinten a tudat különböző érzésformákban jelenik meg. és ugyanabba a rétegbe ágyazódva léteznek. bizonyos szempontból különbözik a fizikai valóságtól. ábra azt mutatja meg. vagy a fájdalom. hogy puszta fizikai létünknél sokkal többek vagyunk. Ha egyszer rátaláltunk. amelyen belül a megvilágosultság különböző fokozatait találjuk. mint pl. mint fizikai valóságuk. mint egy puszta közeg vagy mező. Hogy megérthessük az egészség és a betegség létrehozásának folyamatát. mint ahogyan a mindennapi tudat. láthatjuk. ami éppoly valóságos. a harag vagy a szeretet. A 14. fejezetben elmondtuk. hogy tennünk kell valamint energiánk egyensúlyba hozataláért. nézzük meg közelebbről. Minden réteg külön világot alkot. fejezet AZ ENERGIABLOKKTÓL A TESTI MEGBETEGEDÉSIG AZ ENERGIA ÉS A TUDAT DIMENZIÓI Ha a korábbinál tágabb perspektívából vizsgáljuk magunkat. nyilvánul meg tudatunk az egyes aurarétegekben. Belső. mi is az aura. egészen fizikai világunkig. amelyek az énen és másokon túlterjedve az egész emberiséget átfogják. hogy különböző rétegein keresztül tudatunkat. Hogy ezt megtehessük. s felsorolja a tudat egyes rétegekhez tartozó közléseit is. elemző tudat síkja. Az az érzésünk. amely bizonyos szempontból hasonlít. hogyan adódnak át ezek a kreatív impulzusok rétegről rétegre. hogy ismét harmonikusan áramoljék. ezek: a fizikai. az Istenség valóságába vigyük vissza.14. melyekben létezünk. Az olyan kellemetlen érzések. fejezetben bemutatott aurarétegek vagy -testek mindegyikével. hogy segítsenek létrehozni életünk napi élményeit. vagy meggyőződést a magasabb szinteken lévő forrásától a valóság sűrűbb szintjeire közvetítünk. ábra a valóság azon síkjait sorolja fel. Fölötte a spirituális sík helyezkedik el. amíg végül fizikai valóságunkban kristályosodik ki. ahol asztrális utazásaink folynak. Alkotás vagy kinyilatkoztatás akkor történik. Ebben a fejezetben önmagunk érzések és gondolatok segítségével történő megtapasztalását mutatjuk be szemléletes. Egymásra épülő energia.1.

ahol érzelmekként fejeződik ki. csupán az úti célunkra kell összpontosítanunk.vagy hiedelemrendszerek magasabb fogalmaiban jelentkezik. és áthatja a mentális test valóságérzékleteit. amely túllép az emberi lényeken egy minden életre kiterjedő egyetemes szeretetté válik. 14. A mennyei szinten a tudat magasabb érzelmekként jelentkezik. Ez az energia szükséges az éteri test táplálásához. Ezek ugyanakkor összefüggnek fizikai világunk törvényeivel. elsőként gondolatok. ha negatív jelzést kap. 130 . hogy visszavernék azt: ha utazni akarunk. hogy egy vagyok Istennel. mivel az asztrális síkot irányító tevékenységek finomabb anyagú. ábra) összhangba vezéreljük. egyetemes szeretet. amire a teremben lévő másik megszólal. ábra. Pl. az érzések harmonikusak lesznek. amelyek elősegítik az Egyetemes Energiamezőből érkező energia természetes feldolgozását. Az alapvető elemi alkotóerő a legmagasabb szellemtestben keletkezik. Az egészség így fennmarad. vagy kozmikus törvényekkel (14. Amikor a keterikus test tágabb szellemi valósághoz igazodik. (A harmonikus indukció jelensége pl. hogy a szellemtestek finomabb anyagai és energiái harmonikus rezgést indukálnak. a személy elfogadja őket és szabad folyást enged nekik. AZ EGÉSZSÉG TEREMTŐ FOLYAMATA Egészségünk akkor marad fenn. állandósítva fizikai jólétünket. majd jellegzetes érzések: később fizikai érzetek útján jelenik meg. ha az emberi szellemi valóságból érkező alkotóerőt az univerzális. és még több egészséget vonz. Az emberiség iránti szeretet megtapasztalása hatni fog mentális szinten. Ezen a síkon nagyon fontos a koncentrálóképesség! A fizikai és az asztrális sík közötti különbségek és hasonlóságok nem okoznának meglepetést a fizikusoknak. Nem emel eléjük gátakat. amely ugyanilyen hatást visz tovább az alacsonyabban fekvő három másikba. Az Istennel való eggyé válás érzése teremti meg az egyén akaratának az isteni akarathoz történő igazítását éteri szinten. Az ötödik rétegben: az éteri szinten a tudat magasabb akaratként nyilvánul meg. Ezen egyensúly segítségével a testnek az érzések szabad folyásából eredő természetes érzékenysége a testi érzések fokozott tudatosulásához vezet. Mindez kellemes testi érzéseket eredményez. akkor következik be. az egész világegyetemet irányító kozmikus és univerzális törvények speciális esetei. Ez a valóság az egyetemes szeretet érzését váltja ki a mennyei testben. szeretetteljesebbnek tűnik.) Ezt az impulzust minden test saját tudati valóságának feltételei szerint és saját szintjén fejezi ki. Amint az alacsonyabb frekvenciájú rétegek felé mozog. Az egészségalkotás folyamata Ez az áramlás ezután átadódik az éteri testbe. A spirituális szinten is van még egy külön valósággal rendelkező világ. a spiritualitástól az asztrális felé tartó kreatív impulzus átfogó érzések formájában fog kifejeződni." A Teremtővel való egység és az individuális lét megtapasztalása.3. mint pl. Ekkor fizikai testünk önkéntelenül reagál rájuk a vegetatív idegrendszeren keresztül. rendszerezett tudásunkból ered. A hetedik szinten a tudat a tudás.3. törvényét jeleníti meg. ha pozitív impulzus éri. Az egészséges éteri test ekkor támogatja és fenntartja fizikai testünk egészségét. Az erre jellemző kijelentés: „Tudom. akkor annak a realitásnak isteni tudását. Ha a valóságfelfogás megfelel a kozmikus törvényeknek. Vagy elernyed. gyorsabb rezgésű közeget irányító törvényekre épülnek. váltanak ki az asztrális testben. s innen mozdul tovább az asztrális test felé. ha megütünk egy hangvillát. Kezdeti kreativitásunk ebből a nem csupán lineáris. Az egészséges rendszerben minden test energiái kiegyensúlyozottak maradnak és támogatják más testek egyensúlyát. Ezt tartja fenn a yin/yang-energiák természetes egyensúlyát is. Véleményem szerint fizikai törvényeink valójában csupán az általános. ahelyett. Egy másik megközelítési mód szerint azt mondhatjuk. Az asztrális szinten mindez az emberiség iránti szeretetként fejeződik ki. melyben kiegyensúlyozottak maradnak. vagy összehúzódik. mint a mienk. A mentális testben lévő rezgés ezután a harmonikus indukció és a szimpatikus rezgőmozgás törvényeinek megfelelően adódik át az érzelmi test anyagába és energiájába. szerkezete és működése fenntartásához. és normálisan működnek a kémiai és fizikai rendszerek. melynek segítségével a megnevezés és meghatározás erejével a dolgokat létrehozzuk. amely természetes harmóniával válaszol. ami pedig megfelelő étrend betartására és testgyakorlatok végzésére ösztönöz. Ez a folyamat egészen a fizikai testünk frekvenciaszintjének eléréséig folytatódik.lyósak: a fényt a tárgyak sugározzák. amely korlátozott ismereteim alapján teli van fénnyel és sokkal gyönyörűbbnek. magasabb energiájú.

A mentális test a felsőbbrendűség gondolatát nyújtja a személynek. amely szintén a mentális testben fellépő torzulásként fogható fel. torzulásokat és elzáródásokat fizikai testünk kis segítséggel önmaga meggyógyíthatja.vagy túltöltött. így van egy. Példánkban a hasi idegközpont yin-töltöttsége fokozott savképződést." A torzulás hat a mennyei rétegre. Még az aura hetedik rétegében is észleltem elemi torzulásokat. El tudom képzelni. Az operáció forradásokat okoz a mező első rétegében. szétbomlás. ha tovább hagyjuk működni. Ezeket a forradásokat. amely életeken keresztül hurcolt hiedelemrendszerekből építkezik. a mentális testben kialakított zsákutcánk. helytelen diétán keresztül mutatkozhat meg. de néha egészen a hetedik rétegig. vagy összekuszálódás formájában jelentkezik. Minden felbomlott vagy kiegyensúlyozatlan test bomlasztó hatással van a szomszédos testekre. melyeket különféle korábbi betegségekre szedett gyógyszerek okoztak. a gerincbe fecskendezett sugárelnyelő festék nyomát. s bizonyos idő elteltével tudattalanná is válhat. amíg le nem tisztulnak. és feltűnnek a megrekedt. melyek repedésekként vagy összekuszálódott fénysugarakként jelentek meg. A Kiterjesztett Érzékenységű Észlelés segítéségével végzett megfigyeléseim azt mutatják. visszafelé. így a beteg rendszerben a felsőbb testek kiegyensúlyozatlan energiái fokozatosan átadódnak az alacsonyabb testekbe. az élőlény sorsa. Ezért gátat épít saját maga elé. ábra) ugyanez a folyamat zajlik le. Ha nem vagyok magasabb rendű. és az egyén számára elfogadhatatlan. és a tudattalanba zuhanhat. Azonban miután az elsődleges kreatív impulzus elindul az ember szellemvalóságából. mintha egy megpörkölődött nejlonharisnyát látnánk. Ez befolyásolni fogja az érzelmi testet (a korábban leírt indukált rezgéseken keresztül). és az egyetemes törvények ellenére fejti ki hatását. vagy elzárt sötét energiaként látszik. ahol betegséget fognak okozni. ha az ember nem képes megoldani ezt a bizonyos dilemmát. A hepatitisz narancssárga-sárga színű nyomokat hagy a májban. A megbetegedett rendszerben a testi érzések iránti fogékonyság lecsökken. Példaként hozhatjuk fel a következő kijelentést: „Hiszem. mert az egyén nem tudja megoldani a problémát. ábra) ez a félelem megbonthatja az éteri szintet a hasi idegközpontnál yin-töltöttséget okozva. Később sokkal fáradságosabb lesz a gyógyítás. S mivel ezek azok az érővonalak vagy szerkezetek. melyek sok évvel a betegség vélt gyógyulása után is megfigyelhetőek. akkor az felbomlott gondolatalakzattá válhat. amely eltorzul. Példánkban (14. Ekkor az illető magasabb rendűnek gondolhatja magát. ami pl. Ez a folyamat. hogy gátolja a mennyei szeretetet és eltorzítja azt.4. torzultsága a következő szintekre való átlépések során is fennmarad. Az aura páratlan számú szintjeinek bármelyikén lyukak keletkezhetnek a rácsszerkezetben. élesen szembenálló áramra hasad. A gyógyszerek nagymértékben befolyásolják az aurát. Karma: Mivel az érzelmi testen megszűnt az érzelmek szabad áramlása. Én a karmát egyszerűen olyan életélménynek látom. az 1-2 hónap alatt kiürül a testből. melynek következtében a fizikai rendszer egyensúlytalanná válik. s emiatt karmikusak. gyulladásos vizsgálat céljából. Ezek a „szellemi torzulások" mindig összefüggésben állnak ebben vagy egy másik életünkben szerzett hiedelemrendszerünkkel. vagy nagyon gyenge energia sötét foltjai. hogy a mező páros számú szintjein a betegség a könyvben már korábban tárgyalt blokkok formáját veszi fel: alul. Ez a félelem valótlanságon alapul. eltorzul. amelynek következtében a stagnáló energia gátjai vagy sötét foltjai jönnek létre az asztrális testben. de különösen a májat vonja be zöldesbarna nyálkás energiával. melyeken fizikai testünk sejtjei növekednek. és a testi szükségletek kielégítése iránti érzéketlenséghez vezethet. Az asztrális szint a magasabb rendűvé válás óhajával válaszol. a festékről úgy tartják. Szerencsére senki sem áltathatja magát örökké. A mező struktulált szintjein a betegség torzulás. A személyen belül így olyan mentális zsákutca jön létre. Ha egy szervet eltávolítanak. félelmet fog okozni. Ez hatással lesz a mező ötödik szintjére. Miután az auratestek sűrűbb rétegeibe tartva az elsődleges kreatív impulzus eltorzult. az éteri szerv továbbra is újjáalakítható. így előbb vagy utóbb az ellenkezője is eszünkbe jut. hogy egy napon. csak éppen lefelé. Pl. A kemoterápia az egész aurát lezárja. E konfliktus másik példája lehet a „Nem tudom megtenni" és a „Meg tudom tenni" dilemmája. a kémiai energiák anyagcseréjének összeomlását okozza a fizikai testben. akkor alacsonyabb rendűnek kell lennem. és az egyén egy kettős szakadékba zuhan. Ha az egyén nem tudja feloldani a zsákutcát. majd végül fekélyt okozhat a gyomorban. ha több ismerettel rendelkezünk az auráról és biokémiai 131 . hogy magasabb rendű vagyok. később beteggé.A BETEGSÉG DINAMIKUS FOLYAMATA A beteg szervezetben (14. Láttam 10 évvel korábban. Az illető megpróbál magasabb rendű lenni. míg végül betegséget okoznak fizikai testünkben. az éteri test problémái átjutnak a fizikai testbe. ez a torzulás a fényerő összekuszálódódott vagy szétszakadt vonalainak formájában lecsapódik az éteri testbe. Ez a még kiegyensúlyozatlanabb energia negatív visszacsatolású hurkát teremtheti meg. és segítheti a fizikai test feletti aurarétegek harmóniájának fenntartását. A mennyei szint fénye igen halványnak tűnhet. amikor az elsődleges kreatív impulzus összeütközik az aurán belül lévő energiagáttal vagy torzulással. A sugárterápia koptatja az aura szerkezeti szintjeit.4. sötét energiaformákat láttam a májban. ha meghagyjuk a sérüléseket eltorzult formájukban. és nem igazodnak ismét a tágabb valósághoz. Ez a zsákutca energiában és rezgésekben fejeződik ki. Ez akkor következik be. Ez a betegség hajlamos még több betegséget létrehozni. azáltal. Az életerő két. E hiedelemrendszerek életről életre újraszületnek mindaddig. megelőző életeiben és jelen életében elkövetett tetteinek eredménye Az eltorzult hetedik szint eltorzult hiedelemrendszerrel áll összefüggésben.

gyorsan forgó örvényűek lettek volna. az agyon belüli sejtközi állományban szintén hasadékot talált. és ezért a fájdalom a lélek nevelésének a kulcsa.folyamatairól. ábra). majdnem mozdulatlan és védőernyője szinte megszűnt. hogy fényesek. az asszonynak gondjai lettek volna a legyengült örvénnyel kapcsolatban álló májával. és a rák esetleg csak két vagy több év múlva jelentkezik a testben. a hasi idegközpont csakrájának egyik örvénye szétszakadt a hazaérkezést követően.5F ábra azt a torzulást mutatja be. Ahogyan az a hetedik fejezetben látható (7. A napfonat csakrája nyolc kisebb örvénnyel rendelkezik. Az első azt az alakzatot mutatja. gyors. amelyek befelé húzódtak. szintén működészavar jelentkezik a napfonat csakrájának bal oldalán elhelyezkedő egyik meghatározott örvényben. agyi rendellenesség esetében. Az eltorzított csakrákkal kapcsolatos megfigyeléseim néhány jellegezetes példáját a 14. attól függően. Minden angina pectorisos beteg szívcsakrájában elzáródott. vagy szükséges: a fájdalom segít ezen változtatni. A mező képtelen visszaverni azokat a beérkező energiákat. hogy a fejtetőcsakra egyik kisebb örvénye. amely egy megterhelt maratoni terápia során lépett fel. amelyek beépítése káros a szervezetre. Felhívja a figyelmünket arra a tényre. nyitott sérvnél láttam. a csakrák rengeteg kisebb. mentalis vagy spirituális. csakrájában jelenik meg. míg a másik lábuk gyenge. hogy valami nincs rendben. hogy az angina pectorisban és a szívkoszorúér-betegségekben szenvedő betegek szívcsakrájában rendellenességek figyelhetők meg. A megbetegedett szervezetben azonban ezek az örvények nem állnak egymással összhangban. Sokszor a sebészeti beavatkozás területén.5A ábrán mutatom be. A felsorolt alakzatok egészen a hetedik rétegig eljutnak. Az egészséges rendszerben ezek a spirálisan forgó tölcsérek ritmikusan és egymással szinkronban forognak. Ráadásul a beteg ki van téve minden őt érintő lelki és fizikai külső hatásnak. lassú vagy egyenetlen mozgásúak. A csakra lehet szakadozott. a test számára vonzanak energiát saját központjuk felé az Egyetemes Energiamezőből. A 14. egyszerűen szerkezetileg rosszul összerendezett. mely a test egészséges működéséhez szükséges. ahol ha zavar lép fel a májban. ahol az egész csakra egy oldalra húzódik. Ha egy csakra kiegyensúlyozatlan. Ezzel összefüggő működési zavarokat és rendellenességeket találunk a fizikai test megfelelő területein is. ahol az energiának át kellett ugrania. John Pierrakos „A meghasadt szív esete" c. melyek mindegyike a korábban tárgyalt energiatudattal vagy az egyén hiedelemrendszerének kifejeződésével és az egyén tapasztalatával áll kapcsolatban. Ez a „hasadéki szikra" megfelelt az agy előzőleg sebészileg eltávolított részének. A fájdalom megtanít bennünket. A 14. amely a helyzet kijavítására riaszt bennünket. általam megfigyelt. vagy valahogyan meggyógyította volna magát. Észrevettem. Mindegyik kifejezésmód a fájdalom valamely formája. Más szavakkal: a mező bármelyik szintjén lévő betegség azon a tudatszinten fog kifejeződni. munkájában megfigyelte. második és harmadik csakrán keresztül a szívcsakráig. milyen mértékben harapódzott el a betegség. annál súlyosabb a betegség. vagy méretükben nagyon kiterjednek vagy nagyon összeesnek. hogy segítséget és gyógyítást kérjünk. ahol a rák már igen előrehaladott állapotban van. megsötétült energia látható. Ezenkívül még rendkívül sok alakzat fordul elő. lassú folyású anyaggal eltömítettnek tűntek. Az első csakrában akkor tűnik fel. Az általam megfigyelt három AIDS-beteg első és második csakrája és néha az egész mező eltömődött. spirálisan forgó energiatölcsérből felépülő energiaörvények. Az energiaáramlatban időnként szakadások figyelhetők meg. amikor valamilyen károsodás érte a farkcsontot a napfonat-csakrában akkor.5 D ábrán bemutatott szétszakadozott csakra minden rákos betegemnél megjelent. ha valamilyen súlyos lelki megrázkódtatás történt. A 14. E csakra védőpajzsa teljesen felszakadt. Olyan embereknél.2. amint láthatjuk. Sok csakránál megfigyeltem ezt. amelyet minden. mielőtt további károsodás történt volna. a hetedik szint leszakadozott a lábaktól egészen az első. Ha nem teszem ezt. Ha korábban nem hallgattunk magunkra. hogy akarjuk. vagy csökkent energiájú. az energiarendszeren belül az egyensúly fenntartásának nagyon fontos fókuszai. művében leírja.5B ábra az egyik elnyújtott kisebb csakra csúcsát mutatja. A kifejlett csakrák védőernyővel rendelkeznek. ahol az emberek energiájukat csak egyik lábukon keresztül kötik a talajhoz. Úgy vélem. A 14. Láttam olyan csakrákat. képesek lehetünk „visszanöveszteni" eltávolított szerveinket. A fájdalom az a beépített mechanizmus. és cselekvésre ösztönöz. Ez éppen a nyitott sérvvel kapcsolatba hozható csakra alatt helyezkedik el.5E ábra olyan példát mutat. hogy ha bármikor rendellenesség fordul elő a hasnyálmirigyben. Schafica Karagula az „Áttörés a kreativitás felé" c. legyen az fizikai. helyre tudtam hozni az auráját. hogy egy-egy csakra minden örvénye egy meghatározott szervet lát el energiával. Ez a torzulás a mező hetedik szintjéig mindvégig feltűnik. sötét. Minden tölcsér egy-egy olyan speciális frekvenciára van hangolva. Ez is rendszerint kapcsolatba hozható az egyik oldalra préselt farkcsonttal. érzelmi. 132 . A test bal oldalán. hogy a korábban normálisnak talált módon egyenesen állt volna. ha folyamatosan elhanyagoltuk. annak előbb-utóbb betegség lesz a következménye. Gyakran láttam ezt az első csakrában. Sok ezek közül.5C ábrán egy elzáródott csakrát láthatunk. A 14. A végső következmény mindig valamilyen betegség. ahelyett. mint utólagos trauma. A leszakadt hetedik réteg hatására sok energia vész el a mezőből. A csakrák ahelyett. Mivel a csakrák a maximális enerigafelvétel pontjai. Az őket keltő energia speciális tölcsérei lehetnek aszimmetrikusak. Miután az illető hölgy egy hetet töltött el kábítószeres fiával egy terápiás csoportban. az ugyanazon csakra másik. mind a hét szintet beleértve. Színtelen volt. a bal felső negyedében található örvény olyannak látszik. Pl. A spirális tölcsér lehet részben vagy egészében megfordított. Minél kiegyensúlyozatlanabb a csakra. amiről pedig tudtuk. a májhoz közel eső örvényét érinti. mint egy feltörő forrás. Mivel az eseményt követő héten találkoztam a beteggel.

15. fejezet

A

GYÓGYÍTÁS

FOLYAMATA

Áttekintés A gyógyító három dolgot kínálhat a betegség okainak és gyógymódjainak más és szélesebb körű megközelítésére: olyan információszerzési lehetőséget bármely helyzetben, amely más eszközzel nem lenne elérhető, azt, hogy közvetlenül együttműködik a beteggel, s ennek segítségével növelni tudja a beteg öngyógyító képességét. Bármennyire természetfölöttinek is tűnik az eredmény, a gyógyító valóban „csak" megtanítja a beteget arra, hogy természetes módon hogyan gyógyítsa magát. Még akkor is, ha ez az ebben nem jártas emberek szerint túlmegy a természetes gyógyítás határain. Testünk és energiarendszerünk természetes módon az egészség felé mozog. A gyógyító rendelkezik olyan eszközökkel és módszerekkel, melyek segítik ezt a folyamatot. Az orvos természetesen szintén ezen elvek szerint dolgozik. De a túl sok személytelen eset és a betegséggel való állandó szembesülés terhe miatt sok orvos inkább egyes különleges tünetegyüttes kezelésére specializálódik, ami persze nem esik egybe az egészség útjával. A gyógyító számára az egészség nemcsak fizikai testünk egészségét jelenti, hanem az élet többi területének egyensúlyát és harmóniáját is. A gyógyítás folyamata valójában emlékezési folyamat annak felidézése, hogy kik is vagyunk valójában. Az aurán belüli gyógyítás olyan folyamat, amely a testben kiegyensúlyozza az energiákat. Ha ez minden rétegben, testben és az összes energiát érinti, egészségesek leszünk. A lélek megtanulta különleges leckéjét, és ezáltal több kozmikus igazsággal rendelkezik. A gyógyításnak napjainkban két fő megközelítési módja van. Az egyik a „belső" gyógyítás, amely az egyén minden szintjén egyensúlyt és egészséget teremt közvetlenül az emberi lény fizikai, érzelmi-mentális és spirituális oldataival, hiedelemrendszer megteremtésének és valóságkialakítási módjával foglalkozik, azokra összpontosít. A másik a külső gyógyítás, amely segít az aura különböző szintjein, fizikai testünk rendszerét is beleértve, az egyensúly visszaállításában az Egyetemes Energiamezőből nyert energiát alkalmazva. Véleményem szerint a „belső" gyógyítás a legfontosabb, de a „külső" gyógyítás módszerei te szükségesek ennek kiegészítésére.

A BELSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA A belső gyógyítás folyamata az egyensúlytalanság megjelenési módjára összpontosít, kiigazítja és az aura megfelelő rétegét kézrátétellel kijavítja, egyensúlyba hozza minden test energiáját (lásd Í5.1 ábra). Az egyes testekben zajló átrendeződés segít a többi egyensúlyának helyreállításában. A belső gyógyítás folyamatát, melyet teljes spektrumú gyógyításnak nevezünk, a 21. fejezetben tárgyaljuk. Itt csak röviden vázoljuk. A keterikus szint gyógyításában a hiedelemrendszert tudatosítjuk és hívjuk elő. A gyógyítás a mező hetedik szintjén történik. Ez a folyamat nagyrészt ezen test bármely gyógyításra szoruló részének kijavításából, átstrukturálásából áll. A hetedik szint megjavítása automatikusan megnyitja a hatodik szintet a nagyobb mennyei szeretet számára. A mennyei szinten a gyógyítót mennyei szeretet veszi körül, melyet egyszerűen közvetít a beteghez. Éteri szinten a spirituális sebészet az aura testet alakítja át. Ennek az a hatása, hogy az akaratot hozzáigazítjuk az Isteni akarathoz. Az asztrális szinten a gyógyítás szeretettel és „kiollózással" történik. A gyógyítóból az emberszeretet sugárzik, és így közvetít energiát a betegnek. Ez a mentális szintet pihenteti és a beteg elhagyhat néhány védekezési módot. A mentális rétegben a gyógyító azokkal a téves gondolkodási folyamatokkal próbál szembeszállni, amelyek egyensúlyhiányt teremtenek az adott szinten. Ezek a gondolkodási folyamatok egy lelki megrázkódtatást átélt gyermek logikáján alapulnak. Amikor a felnőttben mindezek tudatosulnak,

135

könnyen észrevehető, mitől is keletkeztek, és érettebb gondolkodási folyamatokkal helyettesíthetők. A gyógyító igyekszik az aura szükséges szintjét átalakítani. Módszereivel segít a beteg régi problémáira új megoldásokat találni. Az érzelmi rétegben a „kiollózási technikát" használva segíthetünk tisztázni az elzárt érzelmeket. A beteg a gyógyítás során néha újra átéli a régi lelki megrázkódtatásokat és az elzárt érzelmeket. A traumák néha anélkül múlnak el, hogy a betegben tudatosulnának. Az éteri réteget ki kell egyenlíteni, hogy helyreállítsuk az erő és jólét érzését. Közvetlenül a fizikai testen dolgozva a fizikai gátak pl. izomfeszülés, kövérség vagy gyengeség feloldására gimnasztikái gyakorlatokat, testhelyzeteket, hangokat használhatunk. A teljes körű gyógyítás folyamata során valamennyi testen együtt dolgozunk. Ez többnyire egyéni, néha csoportos kezelés segítéségével történik. A folyamat során a fizikai test általában csak legutolsóként válik egészségessé, a többi test egyensúlyba hozatalát követően. Mindez megtörténhet egyszeri, vagy egy éven át tartó kezeléssorozat eredményeképpen is. Csodálkozhatunk, hogyan képes minderre egy gyógyító. Mindez azért lehetséges, mert a gyógyítók kitágított tudati állapotukon keresztül hatalmas mennyiségű információhoz juthatnak.

A KÜLSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA Az alapvető öngyógyítási folyamatot fokozzuk és felgyorsítjuk, külső gyógyítási eszközöket használunk (amelyek bizonyos esetekben nagyon is szükségesek), mivel a hibás hiedelemrendszer által létrehozott fizikai tüneteket nem lehet elhanyagolni, amíg a hiedelemrendszert kijavítjuk. Néha elengedhetetlen a beteg életének megmentéséhez a külső gyógyítás. Azonban, ha a „belső" gyógyítás nem történik meg, és nem szállunk szembe a hibás hiedelemrendszerrel, a betegség ismét a fizikai testbe csapódik le, még azután is, ha a meglévő tüneteket eltávolítottuk. A holisztikus gyógyászati gyakorlat előrehaladásával sok gyógyítási módszer fejlődött ki és bizonyult megbízhatónak. Sok orvos hangsúlyozza, hogy a diéta, a vitamin-, valamint ásványianyag-szükséglet kielégítése, a gimnasztika és az egészségtámogató programok fontosak az ember egészségének megőrzésében. 136

Különböző egészségügyi szakemberek, mint pl. homeopaták (a hasonszervi gyógymódot alkalmazzák), a csontkovácsok, az akupunktúrával gyógyítók, kineziológusok, masszőrök és az emberi testtel foglalkozó más hozzáértő személyek mindenütt segítenek az embereknek megtartani egészségüket. Az emberek egyre tudatosabban élnek a rendszeres gimnasztikái kondicionálás gyakorlataival és a rendszeres egészségügyi ellenőrzéssel annak érdekében, hogy minden lehetséges nehézséget legyőzzenek, mielőtt az komollyá válik. Az emberek érdeklődnek a sámánizmus és más ősi gyógymódok iránt. A pszicho-sebészek* rendszeresen járják az országot, s több száz embert kezelnek. A gyógyítás forradalmát éljük. Miért? A modern technika megjelenésével és a háziorvosok eltűnésével a gyógyászat személytelenné vált. A háziorvos felelősséget vállalt a család egészségéért, ismerve a család történetét, néha generációkon keresztül is. Manapság egy orvos még betegei nevére sem emlékszik, olyan sok van belőlük. E változás nyomán bármennyire is csodálatos az a technika, amely megmenti sok ember életét, az orvos valószínűleg nem vállalhat felelősséget minden egyes beteg egészségéért. A felelősség visszahullik magára a betegre,, ahol annak valóban lennie kell. Ez a gyógyászati fórradalom alapja. Manapság sok ember akar nagyobb felelősséget vállalni saját egészségéért. Hogy ez a változás ne legyen túl hirtelen, a legjobb módszer a felhasználható módszereket egységbe rendezni, melynek nyomán a gyógyítás ismét személyes üggyé válhat, ahogyan az a történelmünk során egykor már megtörtént.

A GYÓGYÍTÓ ÉS AZ ORVOS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Ha a gyógyítók és az orvosok közösen dolgoznak, lehetőség nyílik a beteg számára, hogy a hozzáférhető legjobb technikát és a legnagyobb személyes figyelmet kapja meg. Nézzük, hogyan is történhet ez. A könyv bevezetőjében említett háromféle módon segíthetnek a gyógyítók az orvosoknak. Szélesebb * Pszicho-sebészet: a Fülöp-szigeteken gyakorolt, puszta kézzel végzet „operációk" (lásd: Michael Carayou: Mes pouroirs sant ou vons").

körű magyarázatot nyújtanak bármely betegség kiváltó okait illetően: olyan információkat szolgáltatnak, melyekhez a ma használatos megszokott módszerekkel nem juthatunk hozzá: kézrátétellel való gyógyítás segítségével egyensúlyba hozzák a beteg energiarendszerét, valamint növelik és felgyorsítják a gyógyítás folyamatát. Sokszor ez az utolsó tevékenység segít a betegnek megszerezni azt az erőt, ami életének megmentéséhez szükséges. A klinikai gyakorlatban a gyógyító dolgozhat közvetlenül az orvossal és a beteggel, hogy hajszálpontosan rögzítse az első diagnózist, átfogó képet nyújtson arról, milyen mértékű az energiarendszer egyensúlyhiánya (és milyen súlyos az eset): szélesebb magyarázatot nyújtson a kiváltó okokról és a beteggel együtt meghatározza, mi betegségének a jelentése az életében. A gyógyító diagnosztikai módszereiről a következő fejezetben lesz szó. A szükséges gyógyszerek fajtájáról és mennyiségéről, a kiegészítő gyógyítási technikákról, a diétáról, a vitaminokról és gimnasztikái gyakorlatokról a gyógyító a Fokozott Érzékenységű Észlelését használva kaphat információkat. A gyógyító az orvossal együtt követheti az adott esetet és ismét Fokozott Érzékenységű Észlelését felhasználva javaslatokat tehet, hogyan szükséges a dózisokat és az egyéb pótlásokat hétről hétre, napról napra, sőt még óráról órára is változtatni. Ily módon a gyógyító és az orvos a „finomhangolás" olyan szintjét érhetik el együtt a beteg gyógyításában, amely eddig elképzelhetetlen volt. A gyógyító megfigyelheti a beteg energiamezőjét, hogy megállapítsa, hogyan hatnak az alkalmazott gyógyszerek és egyéb gyógyítási módszerek a beteg egész szervezetére. Én is végeztem hasonló jellegű munkát, és ez nagyon hatékonynak bizonyult. Találkoztam egy gyógyítóval, Mietek Wirkusszal, aki három évig dolgozott orvosokkal együtt ezzel a módszerrel. Munkájuk nagyon sikeres volt, és napjainkban is működnek Varsóban, egy olyan klinikán, amely egy speciálisan ilyen jellegű tevékenység végzésére létrejött társaság, az „IZICS" Egészségügyi Társasághoz kapcsolódott. A klinika birtokában lévő kórrajzok azt bizonyítják, hogy a kézrátétellel gyógyítás, melyet bioenergia-terápiának is neveznek (BET), leghatékonyabbak az idegrendszeri betegségeknél, a migrén következtében fellépő betegségeknél, az asztma az ágyba vizelés, a féloldali fejfájás, a pszichoszomatikus betegségek, a gyomorfekély, néhány allergiafajta, petefészki ciszták felszámolása, jóindulatú daganatok, meddőség, ízületi fájdalmak és másféle fájdalmak esetében. A (BET) segít a rák által okozott fájdalom enyhítésében, és csökkenti a beszedendő nyugtatok és fájdalomcsillapítók mennyiségét. Süket gyermekek kezelésénél is kedvező hatást figyeltek meg. Majdnem minden esetben feljegyezték az orvosok, hogy a BET-kezelést követően a betegek sokkal csendesebbek, pihentebbek lettek, fájdalmuk enyhült, vagy megszűnt, és a rehabilitációs folyamat (különösen a sebészeti beavatkozást vagy fertőzést követően) felgyorsult. Az

Egyesült Államokban sok gyógyító kezdett el orvosokkal együtt dolgozni. Dr. Dolores Krieger. Évekkel ezelőtt a New York-i Egészségügyi Központban nővéreknek tanította meg a kézrátétellel való gyógyítást, amit ők azóta a kórházban alkalmaznak. Rosalin Bruyere a californiai Qendale „Healing Light Centedének vezetője sok kórházba bejáratos, hogy gyakorolja a gyógyítást, és számos olyan kutatásban vesz részt, amelyek a különböző típusú betegségeknél alkalmazott kézrátétellel történő gyógyítás hatékonyságát próbálják meghatározni. A kutatás másik fajtája a Fokozott Érzékenységű Észlelésen keresztül folyhatnak, amely segíthet a kutatóknak megtalálni a ma gyógyíthatatlannak tűnő betegségek, pl. a rák okát és gyógymódját. A belső látás segítségével, melyet a következő fejezetben tárgyalunk, a gyógyító meg tudja figyelni a betegség testbeli folyamatát. Milyen csodálatos eszköz is ez a kutatásnál! A Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével az aurára tett hatást vizsgálva a gyógyító képes megmondani, mely holisztikus gyógymód lesz az egyes betegségeknél a leghatásosabb. Azt a javaslatát követve, hogy a beteg számára leghatékonyabb módszerekre koncentráljon, a gyógyulás felgyorsul. Pl. megfigyeléseim során megállapítottam, hogy a különböző módszerek vagy gyógyszerek az aura különböző szintjein hatnak. Aubrey Westlake „Az egészség módszere" című könyvében megnevezte azokat a gyógyszereket (Back Lower-készítmények), amelyek az aura különböző szintjére hatnak. Megfigyeltem, hogy minél erősebb egy homeopatikus gyógyszer, annál magasabb szintű auratestre hat. A nagyobb erők (l M feletti erősségű) az aura magasabban fekvő négy rétegére hatnak, míg a kisebb erők az alacsonyabb auraszintekre. A nagyobb erők hatalmas energiája miatt a kezdő gyógyítónak először mindig az alacsonyabb erőkkel (alacsonyabb energiájú testek) kell kezdeniük, majd innen haladhatnak felfelé a magasabb testekbe, amikor a megfelelő gyógyszert megtalálták. A kézrátétellel történő gyógyítás során sok gyógyító képes kiválasztani, melyik testen kell dolgozni. Ugyanez érvényes az öngyógyító meditációra, ahol a testek mindegyikén dolgozhatunk. A radionika olyan módszer, amellyel gyógyító energiákat szűrhetünk le az Egyetemes Energiamezőből olyan gépek segítéségével, amelyek „szinteket" vagy „frekvenciákat" hoznak létre. A radionika a radiotegiával együtt az Egyetemes Energiamezőn keresztül energiát közvetít a gyakorló orvostól jelentős távolságra elhelyezkedő betegekhez. Rendszerint a beteg vérmintáját vagy hajszálát használják „antennaként". Az ezzel a technikával foglalkozó szakember választhat, melyik auraréteggel kíván dolgozni. A csontkovácsok gyógymódja az aura első három szintjével foglalkozik, ahogy a gyógynövények, gyógyszerek vagy a sebészet. Természetesen a kézrátételes gyógyítás, a gyógyító meditáció és a fénnyel, 137

Connelly. valamennyien együtt fognak dolgozni. mind a külső gyógyítási folyamatokat. kristályokkal történő gyógyítás mind eléri az aura felsőbb szintjeit. így képesek lennénk a rendellenesség gyógyítására. és ezért természetesen hatást gyakorolnak a magasabb rendű testekre. Legnehezebb eseteiket gyógyítókhoz küldik. mint az utazónak a helyes útirányt megmutató eszközt. és így nem használhatók együtt? Az energiatestek észlelésére alkalmas módszer keresésére kell összpontosítanunk. D. hanggal. Az orvosi tevékenység az USA-ban elsősorban a fizikai testre koncentrált. A magasabb energiák hatásait inkább csak akkor látjuk. Láttam már olyan gyógyszerutóhatást is. Milyen az allopatikus gyógyszerek és a homeopatikus orvosságok kölcsönhatása? Melyek vannak egymással összhangban. Július Dontasfoss M. Néhány orvos már kért segítséget. De ideje kilépni a sötét cellából. a modern gyógymód. A beteget olyan léleknek fogják tekinteni. E gyógymódokról sok könyvet írtak. Milyen óriási eszköz lenne a kezünkben. amelyekben a magasabb rendű testeket gyógyító módszereket a jelenleg használatos allopatikus tudományos orvoslással együtt vizsgálják: a kombinált hatást megfigyelve. Képzeljük csak el. 138 Az orvosok. Dávid Tansely M. mielőtt az fizikai betegségként lecsapódna szervezetünkben. az egykor hepatitisz gyógyítására használt gyógyszer öt évvel később immunhiányosságot okozott. hogy ők is lássák a beteg élő testében a betegséget működni.: Hagyományos akupunktúra: Az öt elem törvénye. Pl. különösen egyes szervi és szervrendszeri megbetegedéseknél. hogy magasan képzett. amely a gyógyszer beszedését követően még 10 év múlva is megmaradt az aurában. Általában titokban teszik ezt. D. ahogyan a betegnek kívánatos és átfogják mind a belső. További irodalomként a következő könyveket ajánlom: George Vithon Ikasi M. kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan területeket! Ezzel az információval és további tanulmányozással praktikusabb és hatékonyabb módszereket találhatnánk. ÚT A GYÓGYÍTÁS HOLISZTIKUS RENDSZEREI FELÉ Hiszek abban. elsősorban az orvosokat tanítanám meg a mezők észlelésére. Dianne M. A gyógyszereket a fizikai test működéséről szerzett ismeretek alapján rendelik. hogy segítsék a gyógyítási folyamatot. hogy a magasabbtestek rejtelmeinek mélyére hatolhassunk: a működésükre és szerkezetükre vonatkozó hasznos ismeretek megszerzése érdekében olyan közös kutatási tervekre van szükségünk. hogy meg tudjuk figyelni azokat. Megfelelő kutatómunka nyomán többet is megtudhatnánk arról. amely megmutatná az energiaelosztás egyensúlyállapotait. a homeopaták. de a magasabb régiók energiájából is van bennünk. a csontkovácsok. A jövőben ezután a magasabbtestekre alkalmazható módszerek felfedezése irányába haladhatnánk. A gyógyszerek és sebészi beavatkozások alkalmazásának egyik legfőbb problémája a gyógyításban az általuk okozott igen sok és gyakran jelentkező mellékhatás. Mivel az éteri test anyaga a legdurvább. hogy helyreállítsuk az éteri szint energiáinak egyensúlyát. Ph. csupán ránézéssel a test belső folyamatait látni képes emberek mekkorát lendíthetnének az orvosi kutatásokon! . A jövő hollisztikus gyógyítórendszerei diagnózist és kezelési útmutatót fognak nyújtani az összes energiatestnek és fizikai testnek együttesen. D. hogy használjuk őket a legjobb eredmények eléréséhez. annak érdekében. amely úton van visszafelé igazi énjéhez. Hogy mindezt megtehessük. E gyógyszerek magasabbtestekre gyakorolt hatását nem vizsgálták meg közvetlenül. így először erre kell koncentrálnunk.: Csontkovács-mesterség.színnel. A gyógyszerek és a sebészi beavatkozás a két legfőbb alkalmazott módszer. hogy a jövő holisztikus gyógyítási rendszerei összefogják kapcsolni a hagyományos egészségügyi hivatás „analizált" tudását a magasabbtestekben lévő energiarendszerek „szintetizált" tudásával. leginkább hasonlít a fizikai testre. szükség van az orvosi foglalkozásban kifejlesztett analitikus módszerek használatára. D.: A homeopátia tudománya. amikor végül lecsapódnak a fizikai testben. és valószínűleg a legkönnyebb megfigyelni. az isteni valósághoz és a betegséget úgy fogják kezelni. az akupunktúrát alkalmazók stb. és ezen a területen értek el eredményeket. támogatva és elősegítve a gyógyítást? Melyek nem férnek össze. amikor a gyógyszereket kipróbálták.: A radionika tudománya. Főleg az egészségügyi ellátás szakdolgozóit. ha képet kapnánk az éteri terület rácsszerkezetéről. A vizsgálati célból gerincoszlopba fecskendezett piros festék tíz évvel később gátolta a gerincidegek gyógyulását. a gyógyítók. hogy nyíltan együtt dolgozzunk.

hanem minden szinten beálló tökéletes egyensúly.1.Ahelyett. A belső gyógyulás folyamata Keterikus test Mennyei test Éterikus test Asztrális test Mentális test 7. milyen sokféle módja van az információszerzésnek az aura valamennyi szintjén! 15. amely a leghatékonyabb módon a legkevesebb mellékhatással és a lehető legrövidebb idő alatt teremeti meg az egészséget". szeretet A gondolkodás új rendszere A hitrendszer kihívásai. Heyoan azt állította. szintű sebészet 4. a megfelelő dózisban. szintű gyógyítás 6. hogy „a megfelelő anyagot. szintű gyógyítás. a kémiai folyamatok kiegyensúlyozása Emocionális test Éterikus test Gyógyítás és érzelmi harmónia Gyógyítás és a struktúra kijavítása Fizikai test A masszírozás 139 . a megfelelő időben adva az min- denkinél olyan átalakító anyagként hat. A fizikai test energetikai újjászületése. Egy ilyen lehetőség birtokában most nézzük meg. a programokat minden egyén számára annak személyes szintjén fogja megtervezni. Az egészség itt nemcsak fizikai értelemben vett egészség. Ha valaki képes közvetlenül a beteg számára szükséges kezelésmódhoz hozzáférni („kiovasni" a betegből). lehetőségei Univerzális szeretetben létezés Szeretet adása és kapása A dualisztikus gondolkodás lehetőségei Az érzelmek blokkjainak újrafelfedezése és azok lezárásának fájdalma Az érzelmi blokkok és fájdalmak újraértékelése és feloldása Az éterikus szinten az energia folyását és a vibrációt lehet felszabadítani. a kutatás erőit inkább az adott betegre és annak személyes igényeire összpontosíthatná. Az éterikus szinten az anyagcsere-folyamatokat lehet újraszervezni. ábra. szintű gyógyítás 5. hogy a laboratóriumban vizsgált állatokra helyezné a hangsúlyt. újrarendezni.

békés állapotba hozzuk magunkat. Üljünk le és érezzük a teret kinesztetikusan. Ha nyugodt. Az első bennem kifejlődött.16. Elsődleges működésünk lehet a vizuális és kinesztétikus. Ezen a ponton túl képeket látok és információkat hallok a megnevezett személyről. és folyamatosan tudjunk koncentrálni célunkra. érzékelésünk. s ebben egyik érzékünkre összpontosítunk. lesz az. először hallom. Ha segítségre van szükségünk. Gondolkodásunk. hogy segítsen a koncentrálásban. hatékonyabb az információszerzésben. ahogyan megszokott érzékeinket keresztül információt szerzünk. A dolog legnehezebb része az. Richar Bandler és Johd Grinder állítja „Békából királyfi" című könyvében. Csak gyakorlás kérdése. Ezután észleléseim „látássá" váltak. Mindezek az információs módok megtanulhatók megfelelő gyakorlatok és meditációk segítségével. mi is ez a folyamat valójában. hogy találjuk ki. „terjedjünk ki". Ezeket hagyományosan látásnak. érintsük meg azt a testrészünket. E módszer révén majdnem bármely kívánt információt meg lehet szerezni. létezésünk belső folyamatai nagymértékben összefüggnek információszerzési módjainkkal. Ha inkább vizuálisak vagyunk. tisztánérzéskelésnek vagy lélekolvasásnak. ezután menjünk vissza. A direkt hozzájutás szó szerint értendő. és megkapjuk az általunk kívánt információt. A hozzánk érkező információ öt érzéken keresztül érkezik. Sok évvel ezelőtt nem tudtam volna ezt megtenni. amelyre koncentrálunk. Megtudhatjuk. esetleg rá akarunk nézni erre a testrészre. tisztánhallásnak. nyissuk ki a szemünket és érintsük meg a tárgyakat a szobában. Nézzük meg közelebbről. tisztánlátásnak. vagy vizuális és auditív folyamatok kombinációja. Bármelyik változat lehetséges. A legtöbb embernél ezek egyike a többihez képest fejlettebb. Csukott szemmel üljünk le és érezzük a szobát. amelyet javasolnék a Fokozott Érzékenységű Észlelés fejlesztését szolgáló tanulás megkezdéséhez. koncentráljunk testrészeinkre és szerveinkre. Ha segít. amíg csak nem érzem valamilyen kapcsolat létrejöttét az illető személlyel. hangokban vagy érzelmekben gondolkozunk. vagy auditív és kinesztétikus. Elkezdtem látni az érzéseimnek megfelelő dolgokat. Belső tapasztalásunk bizonyos csatornákon zajlik. Most kérjünk meg valakit. Közvetlen kapcsolatot létesítünk. amint ezt a két NLP *-szakember. üljünk le és érezzük. Koncentráljunk. fejezet KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS A megszokott módon túllépő információszerzés hatalmas mértékben segíthet a gyógyításban. fokozhatjuk annak érzékenységét. hogy elsősorban képekben. ugyanolyan * NLP: Neurolingvisztikus Programozás A könyv címe: „Frogs into Princes" 141 . hallgatni akarjuk a lélegzést vagy szívverést. Különböző belső folyamatokra különböző kombinációkat alkalmazunk. hallásnak. mert az a mód. AZ ÉRZÉKEK FINOMÍTÁSA Gyakorlatok Kinesztétikus érzékünk finomítása céljából üljünk le egy kényelmes meditációs helyzetbe. hogy bekötött szemmel vezessen át egy másik ismeretlen szobába. hogy testi pszichoterápiát végeztem. tapintásnak. ahol vagyunk. Sok gyakorlást követően hallani kezdtem az információt. ezután kinesztetikusan keresek minden olyan irányban. és összpontosítsunk a test belsejének érzékelésére. ízlelésnek. hogy elérjük ezt a nyugodt állapotot. Pl. Most tegyük ugyanezt ti körülöttünk lévő térrel. Sok órát töltöttem azzal. Ajánlom. kifinomult érzék a kinesztetíkus érzék volt. ha én meghallok egy nevet. szaglásnak nevezik. megérintve az embereket és enerigamezőiket. „sugározzunk ki" a szoba különböző részei és a tárgyak felé. Ezt a folyamatot nevezik Fokozott Érzékenységű Észlelésnek. Ha inkább auditívak vagyunk.

Most tegyük meg ugyanezt a szobával. Ez jóval meghaladja a hallás megszokott terjedelmét. Itzhak Bentor „A vad inga elpusztítása" című könyvében olyan éles hangról ír. A. hogy lehetséges a közvetlen információszerzés. Szemtanúi lehetünk egy olyan eseménynek. hogy vizuális érzékelésről van szó. de a gyógyítás nem annyira hatásos.vagy egy órát is igénybe vehet. képes lenne keresztüllátni a test rétegein. nem mondjuk rögtön: „ez mit jelent?" Csak nézzük. a belső látás felhasználásával a test bármely általam látni kívánt belső részét megfigyelhetem. amelyet én elmeképernyőnek nevezek. akinek „olvasunk". A konkrét látás egy másik típusában a gyógyító a beteg egy belső szervének képét látja. A szimbolikus kép esetében egyszerűen olyan képet látunk. legnagyobb távolságból történő. vagy tőlünk távol helyezkedik el. az aura melyik szintjén és milyen felbontásban vagy méretben. Ez csak sok gyakorlat segítségével lehetséges. keressük meg azt az érzéket. általam végzett auramegfigyelés egy New York és Olaszország között folyó telefonbeszélgetés során történt. Pl. melyet hallgatunk. hogy a feltáruló látomást ne értelmezze vagy zavarja a gyógyító. Fél.vagy mikroszkopikus nagyságban. hitet igényel. Ha nehézségeink vannak. belép az adott időzónába és így szemtanúja lesz a lezajló eseményeknek. hova nézzek. Nagyon hatásos eszköz a betegségek leírásánál. hogy valami már megtörtént vagy megtörténhet). vagy hallgassuk meg belső folyamatainkat egészen addig. röntgen-géphez hasonlóan. amit létrehozni szeretnénk. állatokkal és növényekkel. 142 . mind egy esemény olvasásánál a gyógyító a külső szemlélő helyzetét foglalja el. NAGY TÁVOLSÁGBÓL TÖRTÉNŐ ÉSZLELÉS Úgy vettem észre. hogy a képek két formában érkeznek. és érezzük vagy nézzünk rá. A konkrét kép esetén események. amíg képesek nem vagyunk róluk képet alkotni. tegyük kezünket testünk azon részére. amelyben képet alkotunk arról. amely segíthet. milyen mélységbe. ahogy testünket is érzékeltük. Pl. Ó képes volt megmérni ennek a hangnak a frekvenciáját. csak később.egy napon mondhatnak nekünk valamit. és csukott szemmel nézzünk testünk belsejébe. A látomás jelentése különböző lehet a beteg és a gyógyító számára. Az egyik szimbolikus. Végezzük el ugyanezt emberekkel. Ezt receptív információközvetítésnek nevezzük. Mi mást hallunk még? Nem létező hangokat? Hallgassuk meg még figyelmesebben . Pl. Nagyon fontos. Ha auditív érzékeinket akarjuk finomítani. és ellenőrizzük le. Hallgassunk testünk belső hangjaira. a másik konkrét. Ugyanez igaz a szimbolikus látásra. mintha a gyógyító. amíg sikerül érthető képet felépítenünk. Ezután menjünk ki a szabadba. üljünk le meditáló pozícióba. amelyen keresztül információhoz juthat. A gyógyító a feltárult látomást figyeli meg és írja le keletkezésének folyamatában. Ez különbözik a képalkotástól. hogy néhány olyan különleges információnak járunk utána. Mit látunk? Ne felejtsük el. hallani fogjuk. E folyamat során fokról fokra jutunk újabb információkhoz és lassan egy érthető képet építhetünk fel. és hallgassunk meg minden hangol körülöttünk. A belső látással aktív. A látás e fajtaját belső látásnak neveztem el. és olvasatukat interpretálásuk útján adják meg. felfedeztem. Először nyitott szemmel vizsgáljuk meg részletesen a szobát: ezután csukott szemmel idézzük fel magunkban a szoba képét. Ezután menjünk át egy ismeretlen szobába és kezdjük újra az egészet csukott szemmel. Együtt egész szinfóniát alkotnak. melyet a beteg a múltban élt át. Ez a kép vagy a gyógyító elméjének képernyőjén jelenik meg. Ha ezt egy erdőben tesszük. Mind a szimbolikus látásnál. ha egy szimbolikus képet látunk. mondjuk egy kék autót. Hosszú távolságból történő vizsgálódásaim ennek ismeretében eléggé jónak tűnnek. mert a vizsgálódó személynek először egy tiszta szinbólumrendszert kell felépítenie. mint amikor egy szobában vagyok az illetővel. hogy a személy velünk egy szobában. a hangok szinkronitását. Mit tudunk meg a szobáról? Vegyük le a kendőt a szemünkről.módon. makro. mely csak annak az embernek a számára bír jelentőséggel. amint a kocsi halad előre az úton. Érintsük meg a testünket. amelyhez hozzá akarunk jutni. dolgok képeit látjuk. elérni a szervet. Vizuális érzékeink finomítása céljából üljünk le meditációs helyzetbe. Nem tudhatjuk. Az ily módon történő információszerzés sok bizalmat. amely olyan alkotó folyamat. vagy hatalmas csokoládétortát. láthatunk egy örvénylő ködfoltot az égen. közvetlen hozzáférhetőséget biztosítunk. néhányan saját szimbólumaikat használják. függetlenül attól. Meghatározhatom. Hallgassuk meg még közelebbről. Másrészt. hogy a kép szimbolikus vagy konkrét jelentésű (illetve. amint végigsuhan az úton. Ez azt jelenti. és hagyjuk kitárulni a jelenetet. Ha segítségre van szükségünk. melyet sok meditáló hall. Amint kifejlesztettem „látási" képességemet. vagy a beteg testében helyezkedik el.

KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK MEGÉRZÉSE Sokszor megtörtént, hogy az emberek a jövőre vonatkozóan útmutatást kértek tanítóimtól. Ilyenkor mindig úgy válaszolt, hogy lehetséges a valószínű jövőről beszélni, de nem az abszolút jövő realitásairól, mert mindnyájunknak megvan a szabad akarata, hogy azt teremtsük meg a jövőnkben, amit akarunk. Azt is mondta, hogy nem fogja megjósolni a jövőt, de néha mégis válaszolt a feltett kérdésekre. Eddig ezeknek a lehetséges eseményeknek nagy része bekövetkezett. Pl. Heyoan egyszer azt mondta valakinek, lehet, hogy kapcsolatba kerül az ENSZ-szel. Az illető azóta két meghívást is kapott, amelyek nyomán tényleg kapcsolatba került az ENSZ-szel. Egy másik embernek azt mondta, hogy tagja lehet a mexikói diplomataszolgálatnak, és ezzel kapcsolatban egy portugáliai nyaraláson köt ismeretséget, így is történt. Néhány embernek azt mondta, hogy bizonyos dolgokat be kell fejezniük, mivel valószínűleg költözködni fognak. Most tényleg költözködnek, amire nem is gondoltak azelőtt Egy különleges kezelés elején azt mondta nekem, hogy az illetőnek rákja van, és hamarosan meg fog halni, így is történt. Ezt még nem is gyanították, amikor a kezelésen megjelent, és sokáig nem is találtak semmit, csak néhány hónap múlva, a negyedik műszeres vizsgálat elvégzése után. A műszeres vizsgálat eredményei a rákos daganat ugyanazon formáját, méretét és elhelyezkedését mutatták, mint amit én láttam a belső látás segítségével. Természetesen nagyon izgatott lettem, amikor mindezt megtudtam a közvetlen információszerzés módszerével. Nem mondtam el a betegnek. Mondtam, menjen el azonnal ovosához. Sajnos nem álltam kapcsolatban az orvossal. Az ilyen esetek felvetik annak a kérdését, meddig terjed a gyógyító felelőssége. Ezt a könyv egy későbbi fejezetében tágyaljuk. A közvetlen információszerzés folyamatának legjobb vizsgálatát a Stanford Kutatóintézet két munkatársa, Russel Targ és Harold Puthoff

adta a „távollátásról" írt munkájában. Úgy találták, hogy a standfordi laboratórium alagsorában lévő megfigyelő képes volt meglehetősen pontos leírást adni azokról az előre meghatározott helyszínekről, ahová a vizsgálatban részt vevő csoport tagjai küldték. Targ és Puthoff kísérleteiket ismert médiumokkal kezdték, de később úgy találták, hogy bárkit is választanak, még a legszkeptikusabb ember is képes ugyanezt csinálni. Úgy gondolom, hogy az én tevékenységem igen hasonló, de a gyógyításra alkalmazva. Röviden szólva azt hiszem, hogy a legtöbb ember képes használni a közvetlen információszerzés valamilyen módját mindennapi életében. Milyen információ segíthetne abban, hogy jobban végezhessük a munkánkat? Talán megtudhatjuk saját Fokozott Érzékenységű Észlelésünk segítségével. Mindez csupán egy módon fejezi ki azt, hogy az ember számára sok lehetőség adott arra, hogy információt, iránymutatást kapjon, ha kéri azt, és nyitott annak befogadására. A közvetlen információszerzésnek sok köze van a jövőnkhöz is. Ha szélesebb körben megtanuljuk az információszerzést, nyilvánvaló, hogy ez az egész oktatási rendszerünket érinteni fogja társadalmi szinten is. Nemcsak azért fogunk iskolába járni, hogy deduktív és induktív gondolkodást tanuljunk, hogy információkat gyújtsunk és fejlesszük memóriánkat, hanem azért is, hogy megtanuljuk, hogy jussunk hozzá valamihez, amit azonnal meg akarunk tudni. A dolgok órákig tartó memorizálása helyett meg fogjuk tanulni, hogyan jussunk az Egyetemes Energiamező „memóriájában" tárolt információhoz. Az ezoterikus terminológia az információtárolás e módozatát „Akasha lemeznek" nevezi. Ezek a lemezek az Egyetemes Hologramban rögzített minden megtörtént esemény, valaha megszerzett tudás energialenyomatai. Az agy ilyen típusú működésekor az információkat nem tároljuk élményeinkben, hanem egyszerűen megszerezzük azokat. Az ilyenkor az emlékezés azt jelenti, hogy ismét ráhangolódunk az Egyetemes Hologramra és ismét leolvassuk az információt: nem saját agyunkban kutatunk, hogy újra megtaláljuk. Mivel ez az információ a lineráis idő korlátain kívül létezik, amint azt a negyedik fejezetben láthattuk, valószínűleg képesek lehetünk valamilyen mértékben olvasni a jövőben, mint azt Nostradamus is tette, amikor megjósolta egy Histler nevű diktátor felemelkedését Európában kb. 200 évvel Hitler előtt.

17. fejezet

A

BELSŐ

LÁTÁS Ha túl kimerült voltam, előfordult, hogy nem voltam képes ezt megtenni, részben azért, mert fáradt állapotban nehezebb koncentrálni és az agyat megnyugtatni. A rezgésszámunkat is nehezebb megemelni fáradt állapotban. Azt is felfedeztem, hogy alig számít, hogy szemem nyitva vagy csukva volt: kivéve akkor, ha a nyitott szem segítéségével pótlólagos információhoz juthattam. Ez a pótlólagos információ néha segíti, néha akadályozza a koncentrálást Pl. néha arra használom a szemem, hogy segítse elmémet arra koncentrálni, amire nézek. Máskor épp csak becsukom a szemem, hogy kizárjam azokat az információkat, amelyek elterelhetik figyelmemet.

A belső látással kapcsolatos első élményem egy kora reggel történt, amint az ágyban feküdve mellettem fekvő férjem hátának érdekes izom- és csontszerkezetét vizsgáltam. Nagyon érdekesnek találtam, ahogyan az izmok összekapcsolódtak a nyakcsigolyákkal. Hirtelen tudatára ébredtem, mit is csinálok, és gyorsan befejeztem ezt a fajta nézelődést. Hosszú ideig nem „tértem vissza" a valóság ezen szintjéhez, azt mondván, hogy mindez csak képzelődés volt. Végül természetesen mindez visszajött. Kezdtem „belátni" pácienseimbe. Először mindez zavaró volt, de belső látásom állhatatos volt, s magam is kitartottam mellette. A belső látással tapasztaltak megfeleltek a páciensről tőle, vagy orvosaitól megkaphatott egyéb információknak. A belső látás a röntgensugár vagy a nukleáris mágneses rezgés (NMR) hasonló kifinomult emberi formája. A belső látás azt a képességet foglalja magába, mellyel az egyén olyan mélységben és felbontásban (bizonyos határokon belül) tekinthet be az emberi testbe, amilyenben az látni kívánja. Ez egy új mód a dolgok észlelésére. Ha látni akarok egy szervet, arra összpontosítok. Ha a szervek belsejét vagy egy meghatározott részét akarom látni, arra koncentrálok. Ha egy, a testbe behatolt mikroorganizmust akarok látni, akkor arra összpontosítok. Ezekről a dolgokról a megszokottal egyező küllemű képeket kapok. Pl. az egészséges máj színe sötétvörös, mint ahogy a rendes látásnál is észlelhetjük. Ha a máj sárgaságot kapott, beteges, sárgásbarna színe lesz. Ha az illető kemoterápiás kezelést kapott, illetve kap, a máj rendszerint zöldesbarna színű. A mikroorganizmusok kb. ugyanúgy néznek ki, mint a mikroszkóp alatt. A belső látással kapcsolatos élményeim, melyek eleinte spontán történtek, később sokkal ellenőrizhetőbbé váltak. Kezdtem megérteni, hogy ehhez a fajta látáshoz különleges, nyitott állapotban kell lennem, amikor is a harmadik szemem (hatodik csakra) aktiválódik, és az agy többi része viszonylag nyugodt, öszszeszedett állapotban van. Később találtam olyan technikákat, melyek eljuttathatnak ebbe az állapotba, így akkor láthattam bele a testbe, amikor csak akartam, feltéve, hogy képes voltam a szükséges szellemi és érzelmi állapotba kerülni.

PÉLDÁK A BELSŐ LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLÓDÁSRA A 17.1. ábra a belső látással történő vizsgálódás egy példáját mutatja be. A bal felső rajz az aura képét mutatja be, elölnézetben, a jobb felsőn a belső szerkezetet láthatjuk, míg az alsó ábra a külső képet mutatja. Ebben az esetben egyik barátom elesett a jégen, és megsértette a vállát. Amint megvizsgáltam őt, „auravérzést" láthattam a váll elülső, külső részén, ahol energiát veszített. A csuklyásizom mentén elhelyezkedő hátsó energiavonalak teljesen összekuszálódtak és ki kellett őket egyenesíteni. Jobb kezemmel tölcsért formáltam a vérzés fölött, hogy megállítsam, és kifésültem a hát összekuszálódott energia vonalait. Amint ezt csináltam, láttam a felkarcsont végét, ezt később röntgenvizsgálat is megererősítette. Ez a rövid (félórás) kezelés meggyógyította a vérzést és az energiavonalak összevisszaságát, így segítve a megrongálódott csont gyógyulást. A 17.2. ábrán bemutatott másik példán egy petefészekcisztát láthatunk, melyről kiderítettem, hogy kb. teniszlabda nagyságú, 7 cm átmérőjű. Január 3-án sötét kékesszürke színű volt (17.2A ábra). Ezt a cisztát már diagnosztizálta egy orvos, de a medence gyulladásos betegségét, mely az aurában sötétvörös színnel jelent 145

.

akinek két fibrómája is volt. s mi a rák kifejlődését akartuk megelőzni a fertőzés megszüntetésével. a T5 csigolya visszatért helyére. amely behatolt a testébe.2C ábra) már csak 2 cm volt. meggyógyítanám-e a barátját. petefészekcisztát és egy fibrómát. mert nem akarják érezni azt az érzelmi fájdalamat. Amikor eljöttem. de nem akartunk kockáztatni. amikor egy belső hangtól megtudtam. és ez okozta elsősorban a működési zavart. A reggelt az intenzív kórteremben töltötte. egyre feketébbé válik az aurában. hogy a sebészi beavatkozás még több megrázkódtatást okozott a csakráknak. csupán megfigyeltem a folyamatot. március 3-ra (17. A 17. hogy valószínűleg szívrohamot kapott és szüksége van rám. Az aortában. A 17. igaznak bizonyult a rajz.2E ábra) a ciszta l cm-re csökkent. hogy megtisztítsuk a szív körül stagnáló energiát. Bal karját testére szorította.2F ábra) teljesen eltűnt. valószínűleg a bal oldali petefészek eltávolítása előtt lett megbolygatva. Látható. nem. Ebben az esetben a ciszta túl sötétté kezdett válni ahhoz. Az ötödik hátcsigolya (T5) balra elmozdult. hogy a ciszták igen könnyen megkülönböztethetők a fibrómáktól. barátom azzal. de idővel jelentős mértékben kitisztult. viszonylag kicsi fibrómája volt. hogy megosztotta velem fájdalmát és sírt. de a gyógyítás ideje alatt felfedeztem. hogy egyedül a tisztító diétára bízhattuk volna a tennivalókat.-zárva találtam. és ezután egyenesen a szívcsakra ha túlsó részébe ment. Lehet. Biztos vagyok abban. amikor meggyógyítottam a beteget. hogy gyógyítsam. A sebészeti traumán kívül a nők rendszerint visszavonják energiájukat arról a területről. folyamatos EKG-ellenőrzés alatt. Amint együtt fáradoztunk azon. sikeresen megszüntette a torok és a hasi idegközpont érzelmi szorítását. Ahogyan kifejlődik. Három háznyira lehettem az irodájától. Két. Egy órám végén egy diák megkérdezte. amely eltüntette a problémát. és sok jó. A jobb oldali magasabban volt a méhen kívül. Felrajzoltam a táblára.2B ábra) a ciszta 4 cm-re zsugorodott és a medencei gyulladást felfedezték az orvosok. ami velem történt egy napon. A méretekre vonatkozó minden megfigyelés megegyezett az orvos medencei vizsgálat nyomán történt megállapításaival. részben a méhbe beágyazódva. Február 6-ra (17. Ez a betegségfajta medencei fertőzést okozó kór. szintén gyengeséget figyelhettem meg. MEGÉRZÉS ÉS BELSŐ LÁTÁS A megérzésre vagy spirituális tanítóktól érkező figyelmeztetésre példa az az eset. az aortabeli gyengeség még mindig megvolt. amelyek vörösesbarna színnel jelennek meg a mezőbe. mit fedezett fel számomra belső látásom. Ez a csigolya nem áll összeköttetésben a szív beidegzésével. az azt jelenti. A beteg tisztító diétán volt. Később fehér foltok jelennek meg a feketében. Az a fajta blokkolás akadályozza a testérzésben zajló természetes gyógyulási folyamatot. Az orvos diagnózisa is megerősített. ahol nagy fizikai fájdalmak közt találtam. amit láttam. ábra bemutatja. Korai stádiumban a rák sötét szürkéskék színű. Az iroda t. feketébb lett. az orvos és én is antibiotikumot ajánlottunk a nőnek. Barátom sokkal jobban érezte magát. A ciszta január 21-i sötét színe miatt mindketten. menstruáció előtti energia vette át a helyét. A 17-3B ábra a távolból végzett belső látással való vizsgálat felhasználásának egy példáját mutatja be. a bal oldali alacsonyabban. hogy a rák áttételessé vált. Amint megkérdezte. a szív területén stagnáló energia volt. amit egy petefészek elvesztése okoz. és csak súlyosbítja a traumát. de a szívcsakra gyökerénél található. hogy az elülső második csakrában volt egy törés. Két hónappal később. hosszú ideje (ebben az esetben 3 éve) mint a rák kifejlődését megelőző folyamat volt ismert. közvetlenül a szív fölött. Távolból nem sikerült érzékelnem. A beteg végig tisztító diétán maradt e kezelés ideje alatt. A fekete energia kitisztult.) Január 29-én (17-2D ábra) a ciszta 3 cm-es nagyságúra nőtt a menzesz kezdetén (megszokott eset cisztánál). amikor barátomat indultam látogatni. mint egy vulkán. és egy különös. hogy antibiotikumok nélkül is megszüntethető lett volna a fertőzés. 149 . ahonnan a petefészket eltávolították.3A ábra a medencei fertőzést okozó kór egy másik esetét mutatja. Január 15-re (17. Amikor ezek a fehér foltok szikráznak és kitörnek.meg. amely vörösesbarna színben látszott az aurában. spirális alakzat kapcsolódott hozzá.4. Belső látásom szerint a ciszta majdnem fekete volt. rögtön megjelent előttem a barátja medencei területének belső képe. Torkába és hasi idegközpontjába érzelmi fájdalom és félelem szorult. Január 21-re (17. így elmentem a lakására. (Ekkor nem működtem közre aktívan a gyógyításban.

Ugyanebben az időben elkezdett egy barátom. kitisztítottam a vérét. Ekkor jött el hozzám. nagyon hamar meghal. . pálcika alakú élőlényeket mutatja.MIKROSZKOPIKUS BELSŐ LÁTÁS A 17. Ekkor az energiafolyam megfordult. karjának területére hatoltak be. Kb. mint gyógyító. hogy csak átmenetileg javult az állapota. mert különben nagyon hamar meg fog halni. és támogatásomat igénybe vennie. és kiszívta őket a testből. Nem volt könnyű. Úgy tűnt. és én észrevettem a vérében a magokhoz hasonló testecskéket. de úgy döntött. hogy többé már nem fontos velem találkoznia. melyek egy valószínűleg leprához hasonló betegséggel fertőzött személy vallanak. fejezze be a kemoterápiát. Ez az eset arra példa. hozzájutottam ezekhez az információkhoz. majd valamennyit kiszivattyúztuk. Láttam. ha abbahagyja a kemoterápiát. A belső látásom150 nak köszönhetően megnyugtathattam. folytatta a kemoterápiát. amelyen olyan voltak. hogy semmi rendellenesség nincs a vérében. hogy hozzám eljött. amikor ezek a kis élőlények benyomultak erre a területre az izmokba és a csontokba is. mintha vörösvérsejtekből lövelltek volna ki (17. Pat Rodegast „közvetítő" üléseire járni. A kemoterápia nem okozott nála mellékhatásokat. melyből kórházi tartózkodása során gyógyszeres infúziót kapott. melyeknek ők nem voltak tudatában. hiszen mindent megtettek. Átmeneti javulás következett be. Emmanuel azt mondta Rose-nak. és ezt mondogatták is neki. hogy két hete van hátra. Elmesélte. aki egy Emmanuel nevű spirituális vezető üzeneteit szokta közvetíteni. Vérvizsgálatai azt mutatták. a kemoterápiát mégis abbahagyja. Azonnal intenzív osztályra vitték és kemoterápiát kapott. nem gyógyult meg véglegesen. hogy ez kiszakítja őket a helyükről. Az én szerepem annyi volt gyógyulásában. Amikor kijött a kórházból. l évvel azt megelőzően. A fény hatására a mikrooganizmusok igen magas rezgésszámmal kezdtek rezegni. A gyógyítás folyamán erős levendula-. A 17.5A és B. kemoterápiával kezelték. és tudta. Ezt a vérvizsgálatai is igazolták. Az első alkalommal ezeket egy levendulaszínű fuvallattal. De ebben az esetben más tényezők is működtek. Nem volt könnyű számára kiállni az igazságért. Rose-t. fehér. Azért kellett neki a segítségem. majd ezüst fénnyel kiszakítottuk helyükről. azt írta: „tiszta szeretet". Minden egyes infúziós palack címkéjére. hogy megmentsék az életét. hogy nem fog meghalni. mert az orvosok egészen nyíltan attól féltek. maghoz hasonló testeket láttam. egy fehér-arany fényt látott a szobában. és töltötte meg a fertőzött területeket. hogy segítsük a gyógyulás folyamatát.5A ábra azokat az apró. majd ezüst színű fény áramlott a testbe. először a diagnózis kimondása óta. Ezt nem az orvosok kritizálásaként mondom. több orvos is mondta neki. Rengeteget adhatunk egymásnak. Következő vérvizsgálati lelete teljesen tisztának és normálisnak bizonyult. hogy támogattam őt. Ők nem. ábrák a mikroszkopikus belső látásra mutatnak két példát. Vérében furcsa kinézetű. lapos. amikor a spirituális gyógyító és az orvos nyílt együttműködése a beteg jólétét szolgálja. hogy valószínűleg két hete van hátra.5B ábra). hogy amikor közölték vele. Én. Egy betegemet. mire úgy döntöttünk.

általunk választott mélységbe igen széles skálájú. egészen a sejtszintig. ahol a harmadik szemtől egyenesen hátrafelé húzott vonal metszené a halántékaimat összekötő vonalat. információt) beengednék a fej harmadikszem-régiójába. testen keresztüli utazást segítő. azonban rendszerint segít. Ez a meditációs légzés segít abban is. A fény áthalad a látóidegek kereszteződésén. A fény a harmadik szemünkön. hogyan működik a belső látás. amely közvetlenül emögött helyezkedik el. Ismételjük háromszor. hogy a hipofízis vibrálni kezdjen. A tesnek azon területei vonzanak. hogy bármilyen. és a belső látás detektoraként működő tobozmirigy felé irányul.6. amint azt a 17. hogy elmémet összpontosítsam és megnyugtassam. és két testi szemünkön át lép be a testünkbe. amint a sűrű mézhez hasonlóan csorog le testünkről az alattunk lévő felületre. 1.A BELSŐ LÁTÁS FOLYAMATA Most elmagyarázom. Ez a rezgés és az arany színű fény növeli a thalamusz területe felé elágazó fénysugarak mennyiségét. Ha egy beteg jön hozzám először. anélkül. sőt a vírusokig kiterjedő felbontóképességgel vizsgálódjunk. melyben a levegőt a hipofízis túloldalán elhelyezkedő hátsó garatfalhoz és lágy szájpadhoz préselem. Ez a fény magasabb rezgésszámú. ösztönözni tudom a hipofízist erre a rezgésre. megszüntetve minden feszülést. Kicsiny önmagunk keresztülfolyik a bal vállunkon. Ebből a pontból bármely választott irányba nézhetek. Most képzeljük azt. minden feszülésnek véget vetve. Belső. és a bőrön is át tud lépni. ábra is mutatja. Mindez több energiát hoz a homlok közepébe és az agy területeire. a másik irányítva a szemmozgásokat a thalamuszba. Utazás a testen keresztül A belső látás tanulásának legjobb módszere az ún. Először csupán a problémáról kérek egy képet. hogy testünket megfeszítenénk. enyhe bizsergő érzéssel. Először is feküdjünk le. Ismételjük meg a feszítőlégzés-gyakorlatot. Ezt követően a fény útja kettéválik. A következőket láttam. Az ilyen típusú látás szubjektív érzéklete olyan. lassú. ahol csakakarunk. de csak feleannyira feszítsük meg a testünket. Az érzékenyebb „letapogatás" érdekében néha a kérdéses területre teszem kezeimet Ezáltal könnyebben látok. mélyrelaxációs gyakorlatok végzése. 5 cm-nyire. Az az érzésem. Az agy központi részén helyezkedik el. hogy kiválaszszam az érdeklődésre számot tartó területeket. és ezután mentális képet kapok a helyzetről. Bal karunk nehéz és meleg. Lélegezzünk mélyen. majd fújjuk ki a levegőt és hagyjuk. Rég megfigyeltem. és lazítsunk! Próbáljuk meg újból! Most vegyünk mély levegőt. és lazítsunk meg minden szoros ruhadarabot magunkon. melyeknek figyelemre van szükségük. és feszítsük meg a testünket olyan erősen. és finomabb felbontásban vizsgálom meg. ha közvetlenül arra nézek. Az általam látottak szerint a tcorpus ccallosum alján ível át. Érezzük. Fújjuk ki a levegőt.y 151 . ez a „letapogató" érzékközpontja. egészséges ütemre lassul. mintha valamit (energiát. a harmadik szemem mögött kb. az egész test általános „letapogatását" végzem el. hogy szívverésünk kellemes. mindenütt egyformán. A gerincem aljából arany szí- nű fényt hoz felfelé annak háti és rózsaszínűt annak mellkasi oldalán. hogy minden feszülés megszűnjön. Olyan speciális légzéstechnikával lélegezve. Ez a két áramlat a thalamusban ível át egymáson. Csináljuk meg még egyszer. amint kifújtuk. hogy nagyon kicsinyek vagyunk. ahogy csak tudjuk. A BELSŐ LÁTÁS KIFEJLESZTÉSE Gyakorlat 1. és lazítsuk el magunkat. amerre halad. rózsaszínt). Most vegyünk mély lélegzetet. mint egy fénypont. hogy van egy „letapogatókészülék" a fejemben. Jelenítsük meg képileg a feszültséget. amit vizsgálok. és lépjünk be a testünkbe. mint a látható fény. Kicsiny önmagunk végigfolyik bal karunkon bele kézfejünkbe. melegséggel és energiával tölt el. Tartsuk vissza a lélegzetünket. hogy bizonyos meditatív és légzéstechnikák segítéségével elérhető. anélkül. majd a látóidegek mentén áramlik. vagy röntgenlátásommal megfigyeltem a testbe érkező fényt útját. Ez a fajta látás magával hozza azt a képességet is. . Ekkor jobban ráhangolódom erre a területre. és arany színű fényt sugározzon ki az aurába (ha az illető szerelmes. hogy megmozdítanám a fejemet. Az egyik fénysugár a szokványos látás nyakszirti lebenyeibe irányul. és megkerüli a hipofízist. Úgy tűnik. Néha másik módszert használok. melyek segítségévellátok.

feloldva ott minden feszültséget. hogy megkönnyítsük munkáját. Tartsuk csukva a szemünket. majd f első részét. hagyjuk. Nézzünk jól körül azon a területen. ami különösen f elkelti érdeklődésünket. Ismételjük meg az előzőekben említett légzésmódot. Milyen összefüggésben állnak az általunk észrevett dolgok azzal. és tartsuk torkunkat olyan helyzetben. Helyezkedjünk el kényelmesen. hogy kicsiny önmagunk tegyen valamit. Ha bármiben is hiányt szenvedünk. s innen a bal lábunkba veszi útját. ha hátsó garatfalunk a lágy szájpad közel eső részéhez préselődik. hanem lágy legyen. Saját testünket kutattuk át. vissza a májhoz. hogy a levegő csak úgy tudjon távozni. Mélyen lélegezzünk be és lazítsunk. majd a vékonybélben és a vastagbélben. hagyjuk. Menjünk szánkból a nyelőcsövön keresztül a gyomorba. Ha egyik testrész sem vonz különösebben. C B. Amikor már kellőképpen belejöttünk. hogy találhassunk egy területet. Nyelvünk hátsó részét közelítsük hátsó garatfalunkfelé. Megkapják-e azt a törődést. Bármikor. s fel a jobb farunkba. amit találtunk. a hasnyálmirigyhez és a léphez. amit látunk. A HARMADIK SZEMÜNK KINYITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MEDITÁCIÓ Egyik tanítómesterem. Lépjünk be a szívbe és kövessük a vér keringését testünkbe. Ha már elégedettek vagyunk felfedezéseinkkel és úgy gondoljuk. mert kívülről vizsgáljuk meg a testet. Jelentkezhet egy szín. Amikor úgy érezzük. Legyünk passzívak. Kövessük a testünkbelépő táplálék útját. amit megérdemelnek? Ha van olyan hely a testünkben. visszatérhetünk ehhez a fajta önmegismerési módszerhez. Próbáljuk nyelvünket a lehető leghátrébb préselni. Páter ajánlotta a következő gyakorlatot: Feküdjünk hanyatt. magabiztosak és tudatosak. Egyikünk lehel a megfigyelő. hogy a képek belépjenek a testünkbe. amit látunk. de maradjunk mélyen ellazultak. Milyennek látszik? Elég energiát kap? Szükségleteinek megfelelő mennyiségben vannak-e jelen az emésztőenzimek? Kövessük az étel útját a gyomor alsó szakaszán. majd bal lábunkon felfelé halad. hogy barátunk figyelmünk gyújtópontjába kerüljön. Jegyezzük meg. Emlékezzünk. mit is tudtunk meg. akkor csak induljunk el a test felfedezésére. Engedjük. majd vissza. Higgyünk annak. 3. megfelelően gondoskodtunk testünkről. Hagyjuk. Ha elégedettek vagyunk azzal. amit ő tud magáról. amilyenre csak lehet. oda küldjük el kicsiny önmagunkat szeretettel és energiával felszerelten. Lassan engedjük. hogy kicsiny önmagunk normális nagyságúra nőjön. ami miatt aggódunk. vagy üljünk le egyenes háttal. Egész testünk nehéz és meleg. ami segíthet. hagyjuk. s annak végén áttér. keressünk egy másik területet. elegendő az. és egybeolvadjon valódi önmagunkkal. a másik pedig a nyitott megfigyelt. egy érzés. és ismételjük meg ugyanazt. egészítsük ki a következő vizualizációval: 152 . milyen érzés volt saját testünket beutazni. először a hasból. és nyissuk ki a szemünket. hogy elménk elcsendesüljön. vagy ha jártasak vagyunk az anatómiában.Most kicsiny önmagunk visszafolyik a bal karunkon felfelé. 2. Finoman engedjük. A kipréselődő hang nem bugyborékoló. vizsgáljuk meg a szervrendszereket. Beszéljük meg barátunkkal. Ne vessük hátra a fejünket. hogy figyelmünk e terület szerveire összpontosuljon. és vizsgáljuk meg a tüdő szöveteit. Amikor egy terület barátunkon ösztönösen vonz. Ha ki kell tisztítani. azután mellkasunk középső. Később nem lesz szükségünk a kéz használatára. BARÁTUNK „LETAPOGATÁSA' Üljünk le barátunkkal szemben egy székre. Jó állapotban lévőnek látszik ez a rendszer? Egészséges? Most „utazzunk át" tüdőnkön. egyszerűen szenteljünk neki több energiát figyelmünkből. tisztítsuk ki. Rendben működik? Haladjunk végig a nemi szerveinken. Hozzuk magunkat vissza normál tudati állapotba. Most cseréljünk szerepet és engedjük. hogy kicsiny önmagunk küldjön oda energiát. Most tátsuk ki a szánkat olyan nagyra. Minden rendben van? Most menjünk fel. lassan térjünk vissza önmagunkhoz. Pásztázhatjuk területenként. Először a hasunkat engedjük tele levegővel. de ne érintsük meg barátunkat. Ha energiára van szüksége. hogy a levegő kiszabaduljon a testből. Menjünk emésztőszerveinkbe. Most barátunk testében tehetünk egy utazást. Vegyünk mély levegőt az orron keresztül. amit látunk. Most ezzel a kicsiny önmagunkkal kezdjük el felfedezni szervezetünket. hogy barátunk vizsgáljon meg bennünket. vagy valaminek a halvány érzete. Eleinte a kezünket is használhatjuk. egy tapintható szerkezet. Először tekintsük át a test egészét. végül f első részéből. amikor csak kívánjuk. Tartsuk pontosan a gerincoszlop tetején. majd a mellkas középső. Ez egy kicsit más érzés lesz. Meditáljunk.

.

Tudom. Először kinesztetikus észlelésemet használva lépek kapcsolatba a kérdéses testrésszel. ahol még semmiféle trauma nem történt. A legtöbb komoly betegség ilyen traumák hosszú sorát követően keletkezik. látom. A megtalált első trauma a jelenlegi probléma kiváltó oka. másokkal nem. Egyszerűen csak addig megyek vissza az időben. Az emlékeket vagy képekben. Mindent lassú tempóban csináljunk. amíg elérem azt a helyet. Ezután egy másik. Pl. még korábbi időbe lépek vissza és így tovább. Ez soha nem működik (bár legtöbbünk ezt szeretné). Mivel a fenti dolgokat nagyon sokszor gyakoroltam. 4. az aura magasabb szintjeit is látom. szabályos lélegzeteket veszek szünet nélkül. Ha megtanultuk ezt a gyakorlatot. Most koncentráljunk testünk elülső részére. hogy a belső folyamat.Amikor a levegő elhagyja testünket. Ez csak korlátolt hiedelem. Nagyon könnyű visszalépni az időben. most már igen könnyű megcsinálnom. mindannyian ezt tesszük. mert nagyon erős hatású. és kiegyensúlyozzam energiamezőmet. mely leírja annak jelen állapotát. Amikor a kifinomult látás összekapcsolódik a kifinomult hallással. amit felhasználhatunk a betegség múltbeli történetének olvasására! . Az első az emlékfelidézés szokásos módja. Ismételjük meg szintén háromszor a légzéssel együtt. Itt a fényáramlat rózsaszínűnek tűnik. hogy a két fényáram az agy központja felett. és magasabb frekvenciákat is tudok közvetíteni energiamezőmön át. ahogyan bizonyos fizikai problémák okait elolvashatjuk. Legtöbbünk azonban azt hiszi. ahol éltünk. és próbáljunk meg emlékezni rá. Hogy ezt megtehessem. Ekkor képet nyerek a problémás tünetről. vagy hangban tárolom. de ezt az orromon vett gyors. amely a hátulsó medencei területről indul és a gerincoszlopon keresztül eljut az agyközpont területére. rövid légvételekkel teszem. Egyszerűen csak emlékezzünk vissza fiatalabb korunkra. és olvasok a múltban. Most tekintsünk egy bizonyos kort vagy egy bizonyos helyet. Fejlődésünket nem gyorsíthatjuk f el természetellenes úton. Vegyük észre. hogy összpontosítani tudjak. A második technika a kinesztetikus kapcsolat és a belső látás felhasználásán alapul. a múltba való visszalépés az. különleges módon használom az agyamat. Néha nagy. A gyógyítás folyamán sokszor végzek gyors légzési gyakorlatokat. csak 3-4 lélegzésnyit testünk minden oldalára. Milyen belső folyamat útján idéztük fel az emlékeket? Milyennek érezzük a folyamatot? Amikor a múlt valamilyen eseményét idézem fel. jelenjen meg előttünk egy arany fény folyam. Ismételjük meg háromszor a megismert légzésmóddal. végül „leolvasom" a probléma okát. és a levegőt torkom hátsó részéhez préselem. egyenletes. 154 . a levegőt torkom felső hátsó részéhez szorítom. Felfedeztem. Továbbra is fenntartom a kapcsolatot. megtisztítsam az agyamat. melyek segítenek rezgésem és energiám növelésében. hogy csak saját magunkkal tudjuk ezt megtenni. a kapott információ még hasznosabb lesz. milyen érzés ez. A BETEGSÉG OKÁNAK MEGTALÁLÁSA: VISSZALÉPÉS AZ IDŐBEN Felfedeztem azt a módszert. és így jobban beláthatok az aurába. ne csináljuk meg többször. Ahogy folytatom a múlt eseményeinek regisztrálását. illetve abban ível át egymáson. tanúként megfigyelem a testrész történetét. A módszer két technikát egyesít. Igen nagy körültekintéssel végezzük. hogy a beteg életének egy korábbi időszakában valamilyen trauma történt az egyik testrészben. Most egy még korábbi időszakra emlékezzünk. miközben visszalépek az időben. mert nagyon elszédülhetünk. vagy érzésekben.

helyezkedjünk el kényelmesen egy meditációs pózban. Pl. szedjük össze magunkat és menjünk magasabb tudatszintre. Azt válaszolta: „A nevem Heyoan. Érdekesnek fogjuk találni. amit akkorra már képes voltam megtartani magamban. Esetleg azt gondoljuk. amit írtunk. írjunk le mindent. hogy ezek kiterjedtek. melyek a beteg javát szolgálnák. hogy korábban megjelentek előttem szellemek és angyalok. A hang azt sugallta. sőt esetleg illatok formájában érkezik. Nagyon sok bizalomra van szükség.18. Összpontosítsunk arra. A beérkező információ formája változó lesz. vegyek egy írógépet. szélesebb valóság létezik számomra. majd egy csoport előtt. . és csak később váltak specifikussá. hogy irreleváns. Most összpontosítsunk arra. de csak írjuk tovább. A verbális információszerzés élménye elkerülhetetlenül elvezet a kérdéshez: „Ki is beszél hozzánk?" Belőlem jön a hang. valamint étrendet. Tegyük le a tollat és a papírt elérhető távolságon belülre. Számomra ez a valóság. A hang ekkor azt sugallta. Sok ember gyógyult meg. vagy valaki mástól származik? A legjobb módja) hogy megtaláljuk: kérdezzük meg a hangot. A következő lépésként egy másik személy számára kellett megtennem. Néhány percnyi csönd után megkapjuk a választ. 155 Az auditív úton kapott információim először általánosak voltak. melyek a gyógyítandó személy számára érkeztek. Gyakoroljunk. tegyük félre a papírt legalább 4 óra hosszára. ami el fog hangzani.Igaz. Most beszéltek is hozzám. vagy valóság? Minden személyes valóságom érzékeimen keresztül érkezik. Hamarosan nem tudtam elég gyorsan gépelni sem. Legyen egy jegyzetfüzetünk erre a célra. Mások. bármi legyen is az. Vegyünk egy darab papírt és egy ceruzát. Később vegyük elő és olvassuk el. Először nehéz volt áttérni az írásról a hangos beszédre. hogy nem tudtam elég gyorsan írni. szintén tapasztalják ezt. fantasztikusan jó illatot éreztem. szavak." .Honnan érkezik? .„Az Évszázadokon keresztül Igazságot Suttogó Szél". Összpontosítsunk. de ezeket puszta látomásnak hittem. írjuk le a választ. Hamarosan meg is érintettek és néha. hogy meg akarjuk tudni az igazságot erről a kérdésről. hogy belefogjunk egy mondatba és azután a fennmaradó ismeretlen részt hagyjuk kiáramlani. Ha befejeztük az írást. vegyek egy magnót. a szeretet és bizalom szavait szoktam hallani. A kifinomult Auditív Érzékelés fokozásának általam ismert legjobb módszere a spirituális régiókból érkező útmutatás keresése. orvosságokat vagy egyéb hatóanyagokat. hogy közvetlenül halljuk meg a hozzánk érkező szavakat. hogy Heyoan? . Az írás végül is a hangokhoz igazítja a beérkező információkat.Kenyából. egy nagyobb. A hangom zaja megbolygatta a csendet. Később ez az információ olyannyira egyedivé válik. semmit se hagyjunk ki. néhány esetben azokat a vitaminokat.Mit jelent az. Ez a válaszképek. és csendesítsük le elménket. Fogadjuk el és írjuk. Várjunk a hozzánk érkező válaszra. Némi gyakorlással azonban ismét kitisztultam. aki verbális információkövetés mellett döntött. általános fogalmak. Ezután írjuk le a kérdést a papírra. a páciens betegségét. mert a verbális közvetítési mód úgy működik. akik kiterjedt érzékeléssel rendelkeznek. . Ez különösen zavaró volt. és most. én vagyok a spirituális vezetőd. gyakoroljunk és gyakoroljunk. bármi legyen is a válasz. érzések. Csak álomkép ez. amennyire csak képesek vagyunk. hogy megnevezi az embereket. amikor láttam őket a szobában. hogy a „közvetítő" csak az első néhány szót hallja abból. Fogalmazzunk meg egy kérdést elménkben olyan tisztán. fejezet A KIFINOMULT AUDITÍV ÉRZÉKELÉS ÉS KAPCSOLAT A SPIRITUÁLIS TANÍTÓKKAL Miután ezt 3 hónapig minden reggel napfelkeltekor elvégeztem. a verbális információ olyan gyorsan jött. ami jön. . Én megtettem.

Ha emberek között meditálunk. növeljük az aranylabdát akkorára. vele egynek és ezáltal Istennel egynek. hogy én passzívan jutok közvetlen információhoz. de ha hagyjuk. a labda lassan leszáll a csövön keresztül a test központi részébe. ha nyugtalan vagyok a választ illetően. E csendes önelfogadó állapotba kerülést és érzékenységünk növelését elősegítő további meditációk: gyakorlásként melegen ajánlom a Jack Schwarz: Voluntary Controls (Önkéntes kontroll) című könyvében levő gyakorlatokat. Ahogyan finoman lélegzünk. 3. Egy „olvasás" kezdetén rendszerint vezetőm. amely betölti a szobát. a test egy bizonyos részére. vagy kérhetem. hogy mi is kipróbáljuk mindezt. Mindezt lassan tegyük. a hasi idegközpontba (napfonatba). Ügyeljünk arra. képzeljünk el a gerincoszlopunkon egy-egy csövet. mint a szoba. Az érkező információ meghaladja felfogóképességünket. hogy lassan csináljuk. Most. mint az épület. az állam. s abból kifelé áramlik. nagyobbra nőjön. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. akkora legyen. amint testünkbe. mint Om. erre a mélyebb információra várunk. hogy egy szent nevet használunk mantraként. Ha kinesztetikus típusúak vagyunk. Ha auditív típusúak vagyunk. Tekintsük magunkat a Világegyetem részének. hogy megtöltse arany fénnyel a testünket. egyszerűen egy mantrát használhatunk az egész meditációra. Ha vizuális típusúak vagyunk. Ez azt jelenti. mert a vezetők rendszerint többet tudnak a problémák valódi lényegéről. Ilyenkor újra kell koncentrálnom. hogy összpontosítsunk. a szék háttámlájának támaszkodva. Kérdezhetek egy képre. hogy az auránkat töltse meg arany fénnyel. SPIRITUÁLIS ÚTMUTATÁSOK BEFOGADÁSA Gyakorlatok Üljünk le meditációs pozícióba. ahogyan kiterjesztettük. de ezt nem mindig könnyű megértenem. Most tartsuk a fényt ugyanilyen fényesen és hozzuk vissza magunkba fokról fokra. Töltsük meg az egész Univerzumot ragyogó arany fénnyel. Ülhetünk székre. először hagyjuk. ahol vagyunk. hogy megszabadítsuk elménket saját fecsegésétől. Ha szeretnénk. hogy kiterjedjen. hogy továbbléphessek. Én az „olvasások" alatt is kérdéseket teszek fel magamban Heyoannak. Esetleg emlékeztetőül elismételhetjük magunknak: „Kövessük a lélegzetünket a középpontig". Ezután lássuk az arany színű labdát. hogy követni szeretnénk a testen átfolyó energiaáramlatot. amelyben egy nálunk bölcsebb. Még olyat is szoktam kérdezni: „Ez rák?" Rendszerint elég határozott választ kapok. Egyenesen az ember védőburkai alá hatolnak. Töltsük meg lényünket az Univerzum tudásával és fényével. hogy az aranylabda tovább növekedjen napfonatunkban. Néha nagyobb erőfeszítésbe kerül. amellyel auránk most rendelkezik. hogy elég összeszedettek vagyunk. Tudatunkkal növesszük akkorára az aranylabdát. Heyoan beszél. és tudatunk lecsendesült. Azt a tudást is visszahoztuk a mezőbe. és egyszerűen kövessük a lélegzetünkéi. fokról Érezzük azt a hatalmas töltést. pontosan úgy. az ország. 156 .Egy „vezetőtől" kapott információ annyiban tér el a megszokottól. hogy magyarázzon meg egy bizonyos problémát. hogy kitöltse a szobát. Most viszont itt az ideje. vagy valamilyen hangot is hangoztathatunk. Ezután engedjük. hogy a dolgok érthetőbbé váljanak. Egy vezető „közvetítése" a lineáris értelmen túli információkat nyújthat és nagyon mélyen érintheti az embereket. Máskor csupán egy egyszerű mantrára van szükség. Lehet. A számunkra kényelmes pozícióban helyezkedjünk el. Érzékeink kifinomultabbakká válhatnak és lehet. E könyv a nyugati elméhez igazodó. Ekkor ugyanis gátat emelek az érkező információ elé. hogy a beteg kérdezzen. amely bizonyára segít bennünket. a város. hogy egy aranygyűrűt alkosson. Ekkor a fenti meditációk kombinációját használjuk. de egy kicsit görbítsük be. a csillagokig. a Föld vagy az azon túli világ. amint a Naphoz hasonlóvá növekedik a napfonat belsejében. igen hatékony gyakorlatok sorozatát tartalmazza.és háramlik. mint mi. hogy elérjen a Holdig. Sat Nam Jesus. mivel az emberi korlátokon túli lélekhez szól. ez a legjobb módszer. hogy tovább áramoljon felénk. ahol vagyunk. Úgy érzem. 2. készek vagyunk a spirituális útmutatásra. Folytassuk a terjedést. fejlettebb személytől kérünk információt. csukjuk be a szemünket. különösen. a házon kívüli terület. Hagyjuk. amikor Heyoan megkezdi az „olvasást". de ülhetünk az ismert jógapozícióba is: a földön egy párnán keresztbe tett lábbal. végül is meg fogjuk érteni. a dolog közepére. Ezután egy bizonyos ponton Heyoan azt javasolja. 1. a kontinens. Ennélfogva. Jelenjen meg egy fehér-arany labda a f éjünk felett. ahol az aura fő ereje föl. hogy belépünk abba a hasonlatba. egyenes háttal.

Eltölt a szeretet és a biztonság érzése. Ezután úgy érzem. Általában ha az irányítás érkezéséhez szükséges emelkedett állapotba kerülök.KAPCSOLATFELVÉTEL SAJÁT SPIRITUÁLIS VEZETŐNKKEL Mindenkinek több vezetője is van. és a beszélgetéssel összhangban kezdi mozgatni karjaim és lábaim. vagy megijedünk attól. vagy események konkrét képe (mint pl. A szavak először a jobb váll térségéből érkeznek. Az olvasás kezdetekor tovább emelkedem. akik vele maradnak. fejem belsejébe kerül. ha valamilyen művész lesz belőlünk. és az isteni szikra lényünk minden részében létezik. amit azután én saját szavaimmal próbálok megmagyarázni. létrejön a vezetőmmel a kapcsolat. Ha egy kommunikációs mód nem ér el. és kezdek felemelkedni hozzá (úgy is mondhatjuk. Ez számomra annyit jelent. a következő belső élményeken megyek keresztül. Ekkor rendszerint hallom is és látom is a vezetőket. amelyet a szimbolikus kép az ő számára hordoz. egyszerűen üljünk abban a nyugodt. amint emelkedik és vizuálisan felfelé a fényre összpontosítok. A verbális közvetítéssel kapcsolatos belső élményeim a következők. Úgy tűnik. akik a szellem világában kapcsolódnak az ilyen típusú tevékenységhez. Izgatottnak érzem magam. mint ahogyan a Földön vagyunk képesek megjeleníteni őket. Ha ez megtörtént. A fény. amely számunkra a legkönnyebben érthető. és vezetik őt sok születésen keresztül. „Ő" a kezemet is használja. hogy az érkező szavaknak bizonyos jelentésük van. Rendszerint három tanító vezet. a szeretet és a nyugalom megtapasztalása annak jelzése. tenyereim a combjaimon. és tökéletes biztonságban vagyunk. Ez egyensúlyba hozza energiamezőmet. egy fénnyel és szeretettel teli vezető jelenlétét. Ha ez így nem megy. A vezető is. hogy elérjük belső békénket és halljunk. Hamarosan eltűnik az időkülönbség a szavak meghallása és kimondása között. Ez olyan érzés. akkor nagy valószínűséggel nem állunk velük kapcsolatba. Pl. békés hitben. mert érzem. A vezető olyan formában adja közléseit. és az irány. Hogy kapcsolatba lépjünk vezetőinkkel. elmém szemével. pl. Pl. A préselő légzéstechnika szintén segít. Egy bizonyos pontnál. hogy segítsem a torokcsakra kinyílását (ez az a csakra. fel-alá úszik. Biztos vagyok abban. amelyet elkezdek leírni. ott. ha félek. a vezetők valószínűleg egy általános fogalmat küldenek. régi élmények vagy előző életeink). 1-2 percbe is telhet. Ez lehet általános fogalom. és energiát közvetítsen csakráimba. szimbolikus képek. Ez a magatartás lehetővé teszi. annál közelibbek a szavak. hogy segítsen megtalálni azt a jelentést. és segít megtartani emelkedett állapotomat. Személyes énem úgy tűnik. vagy ha valaki egy különösen ellentmondásos kérdést tett fel. A segítségemre érkezett személyt rendszerint elkíséri az ő vezetője vagy vezetői. felemelem a kezeimet és ujjaim hegyét egymásnak szorítom a hasi idegközpontom vagy a szívem előtt. ami érkezett. A vezetőt jobb vállam mögött látom és ebből az irányból hallom az első néhány szót is. a vezetők egyszerűen egy másik formára váltanak. Amikor a vezető és én is elkészültünk a kezdésre. Ezután észreveszem a felettem húzódó fehér fénysugarat. és lehetővé teszem a beteg számára. Megint kinesztetikusan érzem. és specifikus helyzetre kiválasztottak. hogy egyek vagyunk Istennel. Ekkor testem néhány önkéntelen mozdulatot tehet. Keresztbe tett lábbal ülök. Kinesztetikusan érzem. Ha nem tudom újra elkapni a szavakat. biztosan van néhány olyan művész típusú útmutató körülöttünk. a medence előrefelé mozdul és hátgerincem kiegyenesedik. Először összeszedem magam. ahol a formák sokkal tökéletesebbek és gyönyörűbbek. miközben mindezt hallgatja 157 . Ez lassan ismét összeolvad az ő szavaikkal. egy képet küldenek. mint egy kesztyű. amikor felemelkedtem. hogy egy magasabb tudatállapotba emelkedtem. közvetlen szavak. amikor ezt csinálom. melynek segítségével halljuk vezetőnket). lelki szemeimmel kerülök oda). amint észreveszem a szeretet egy reám leszálló rózsaszín felhőjét. Minél erősebben kapcsolódom a közvetítési folyamathoz. Ez magas szinten és összpontosítva tartja az energiát. a vezető is közelebb jön. Tenyereimet is felfelé fordítom. amíg beszél. További emelkedés után magasztos nyugalom áraszt el. amit a vezető mond. és visszatérek az eredeti állapotba. Izgatottságom eltűnik. emelni kezdem tudatomat. Akaratlanul is ásíthatok. Mellettük még tanító-vezetők is vannak velünk. aki ihletet ad. Ekkor rendszerint verbálisán kezdek közvetíteni. amíg újra megtalálom a bensőmben ezt a helyet. látszólag rám simul. Ha mindez nincs meg. hogy vezetőinkkel a kapcsolat létrejött. hogy kiegyensúlyozza energiamezőmet. mintha egy erős energialaapzatot hoznék létre testem alsó része körül. elmenekülök a belső békének és harmóniának ebből az állapotából és nem fogom érteni. hogy kinesztetikusan lehorgonyzók a testemben. ahonnan érkeznek. amikor közvetíteni próbálunk. hogy olyan vezetők inspirálnak.

akinek valaha is lábfájása volt az idők során. Érezheti a beteg lábának fájdalmát a saját lábában vagy kezében. ha a gyógyító megtisztítja magát. amely nagyon hatásos lehetne a láb gyógyításában.. a gyógyítónak ismét saját energiamezőit kell használnia. A csakra ekkor rendszerint nagyon aktív és több energia halad keresztül rajta. a zene. Ekkor rendszerint elég félénkké válók. egy fizikai testben vagy azon kívül. jobban teszi. Tarthat tőle. a gyógyító érezni fogja. akkor bizonytalanul érzékeli valaki más jelenlétét a szobában. Mint vezető. mert minden betegséget érzelmek kísérnek. Ugyanakkor érzem. Ha valaki más szintek lényeit is érzékeli. Az első csakra kinesztetikus információt nyújt. általános formáját. Ezt gyakorlással és sok jó visszacsatolással megtanulhatjuk. Természetesen a szeretet több. tudni fogja. mint a többi érzés. A negyedik csakra a szeretet érzését teremti. Az egyénen. az érzés és az intuíció között. hogy ezt az információt felhasználjuk. A lábfájás példájában éreznénk a beteg iránti szeretet és a beteg saját maga iránti szeretetének milyenségét. hogy csak a páciensé lehet.és nézi. egy testrész fizikai fájdalmáról. mint az egyensúly. ha meggyőződik arról. a családon túlnyúló az emberiséghez és az élet egészéhez elérő szeretetet. ne szálljak fel arra a repülőgépre ma. a szavak. Barbaránál. hogy nem az övé. és a harmadik csakrát ezek érzékelésére használja. mi történik. hogy eggyé válók a vezetővel. Különbséget tud tenni saját teste és a beteg teste között. Természetesen vannak hátrányai is ennek a módszernek. Vegyük figyelembe. vagy szeretetet érzünk. Lehet mérges a betegség miatt. Megtudja belőlük. mint amikor valaki azt mondja: „azt hittem. de véleményem szerint ezek nagyon különböznek. Az egész emberiség kollektív szeretete is érezhető. valami történhet". a gyógyítóéról vagy másokéról. vagy: „az ösztönöm azt súgja. A 18. amint azt a 18. A csakra kifejezi a minden olyan teremtménnyel való összetartozás érzését is. érzésen. mint egy puszta érzés. amikor szeretünk. a betegség vagy egészség érzéséről. mit érez a beteg lába fájdalmával kapcsolatban. milyenségét.1 ábra a hét csakrát és a bennük működő érzékeket mutatja. vagy egyensúlytalanság érzése: testünkön végigfutó borzongásokról. amelyeket szükséges valamilyen módon tisztázni. halláson. 158 Ha a gyógyító fájdalmat érez a lábában. Ha a gyógyító betegséget érez. Az információszerzési folyamatot vizsgálva azt láttam. Pl. hogy összhangban legyünk más emberekkel. A második csakra érzelmi állapotokról nyújt információt. A lábfájás példájában a harmadik csakra arról ad némi képet. hogy a lábfájás egy súlyos állapotot jelez. barátságos vagy barátságtalan szándékait. A szeretetet nem hívjuk érzéknek. Pl. vagy „Ez izomhúzódás. mégis az. A szeretet nem ugyanabba a kategóriába tartozik. Megfigyelhető. a házastárson. A harmadik csakra bizonytalan információt közölt. Amikor a negyedik csakrával érzékeljük. biztonságról vagy veszélyről tudósít. Csak figyeljük meg. illatok és ízek érzését adja. hogy már azelőtt is létezett-e ez az érzés. elhelyezkedését. ami a kliens lábát kicsavarodni készteti járás közben. hogy minden eljárás vagy érzék kapcsolatban áll egy csakrával. mielőtt a betege megérkezett. milyen állapotban van a beteg. amelyet egy új cipő okozott". Az első csakra a kinesztetikus jelenlétéről. Ez annak is egy módja. és tudja azt. és megtetted". hogy különbséget tegyen a páciens és a saját érzelmei között. A beszélgetés végén a vezetőtől szerzett tapasztalataim finoman kikapcsolnak és megszűnnek. Fontos. Az ötödik csakra megszólaltathat egy hangot is. méreteit. A különböző csakrákon keresztül kapott információk különbözőek. Nagyon gyorsan el lehet fáradni mások fájdalmainak átvételében. Ritka.1 ábra is mutatja. hogy közvetítés közben ki melyik csakrát használja az információszerzésre. de szerintem az ízlésen keresztül is teremthetünk kapcsolatot. testi érzéseket. Minden ilyen fajta információ az első csakrán keresztül érkezik. a lábfájós beteg számára a gyógyító könnyen megkaphatja a probléma élettani fogalmakkal leírt képét: „Ez visszérgyulladás". Ez az információ nagyon specifikus lehet attól függően. vagy félhet is tőle. hogy az <5 teste legyen a jelző eszköz. a második a lény érzelmeiről tájékoztatja. milyen mélyebb jelentése van a páciens életében a lábfájásnak és a fájdalom okairól is van némi intuíciója. HOGYAN ÉRZÉKELNEK CSAKRÁINK? Eddig csak az öt megszokott érzék közül négyen: a látáson. szagláson keresztül szerzett információkat említettem. Ezeket az információkat a gyógyító hasznosítja. és nagyon sikeresen használható fel. amikor azt a beteg lábára helyezi. sokkal nagyobbnak érzem magam személyes énemnél. mintha én lennék ő. fel fogsz hívni. legyen ez a másik. Az ötödik csakra a hangok. vagy éppen a betegtől veszi át. hogy általában nem teszünk különbséget a kinesztetikus érzékelés. . hogy az aura melyik szintjéről érkezik (lásd a következő részt). míg tudatom lesüllyed testembe és személyiségembe. de_azt hiszem. érzékeljük a szeretet nagyságát.

Az észlelés annak befogadása. annál inkább képesek leszünk megvalósítani azt. vagy képesek legyünk reprodukálni kívánságunk szerint. mert hatodik csakrájukat az aura első szintjén nyitják ki. hogy aztán le tudjuk rajzolni. A közvetítő. A képi megjelenítés teljesen más folyamat. vagy szimbolikus. vagy pecsétek vannak a csakraszintek között. pont ugyanott. amit megértett. mármint csakrából). Ha ezt a képet tisztán megtartjuk tudatunkban és energiával látjuk el. Az észlelés befogadást jelent. „mozizáshoz" hasonlít. ötödik csakránkat az auramező ötödik szintjén kell kinyitnunk. mint egy tv-képernyőn. Sokszor. a következő szinten nyitják ki a csakrát. vagy befejezzük-e a beszélgetést. asztrális. akik erre nem képesek. Ahogy fejlődnek. beütve a lábát. Ha az aura második szintjét akarjuk látni. és némi időt igényel. Hosszú időt töltöttem a kettős világban való létezésben. vagy konkrét formában. Ha egy asztrális vezetőt akarunk látni. úgy jelennek meg itt is. saját szavaival kell hogy leírja. Minél tisztább a képmás. Ha az ötödik szinten akarunk egy vezetőt hallani. Ez az információ túlmutat a korlátozott emberi érzékeken és kommunikációs rendszeren. de legtöbbször alig jelent valamit a gyógyítónak. Az egész fogalom a tudás tökéletes érzését nyújtja. aki az asztrális szinten él. nézzük meg a hetedik és tizenötödik fejezetben tárgyalt különböző valóságszinteket. miután „vette" és alaposan felfogta a fogalmat. A konkrét képek már megtörtént. hogy a hetediken túl is vannak szintek. aki más lények jelenlétét érzékeli. így alakot és anyagot adunk neki. Ha az aura első szintjét akarjuk látni. amelynek szokott lenni valamilyen jelentése a kliens számára. Ahogyan azt a hetedik fejezetben állítottuk. hogy más típusú létezőket is érzékelni fogunk. vagy a gyógyító egyszerűen a megrándult izmot látja. vagy inkább a hozzánk beszélni akaró vezetőre figyeljünk. és lehetővé teszi. vagy mint a normál látás esetében jöhet közvetlenül a láb belsejéből. Ezeket ki kell nyitni. Ezek a képek lehetnek szimbolikusak: a beteg számára nagyon személyes jelentéssel bíróak. Hogy ezek bármelyikét érzékelhessük. A negyedik feletti szinten kinyitva a csakrákat azt is jelenti. vagy jövőbeli események képei. amikor saját szavaimmal kezdek el valamit magyarázni. amely elég erős benyomást gyakorol ránk. Pl. hogy folytassuk. minél több érzelmi energiát vetítünk bele. A lábfájás példájában a hetedik csakra a lábfájással kapcsolatos teljes élethelyzetet felfedi. mennyei. és válaszol azoknak. Azt is megállapítottam. vagy konkrétak. létező dolgok képmásai is lehetnek. Ez a közvetlen információszerzés leginkább filmnézéshez. mélyen a csakrák szívében ajtók. hogy a képek „vételéről" beszéltem. De olyan képet kapunk elménkben. Heyoan belép (az ötödikből. és azt a réteget láthatják. A képmás megjelenhet egy képernyőn a gyógyító tudatában. hogy mi a fájdalom oka. Ez először inkább romboló hatással lesz személyes életünkre. A szimbolikus kép a gyógyító elme képernyőjén szokott megjelenni. akik mindeme szinteken léteznek. nem feltétlenül azt gondolom. az aura második szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat.A hatodik csakra képeket tár elénk. egy gyerek képmását. Ott megtárgyaltam a valóság fizikai. az érzékelésre használni kívánt csakrának nyitva kell lennie az adott szinten. hogy annyira megfigyeljük. Amikor azt mondom. A hetedik csakra fogalmak formájában nyújt információt. hogy van némi fogalmunk az egyes csakrákon át érkező információkról. mint a szemünk előtt. amint leesik a tricikliről. keterikus szintjét. Pl. A hatodik csakra a beteg lábfájással kapcsolatos múltbeli élményét is megjelenítheti képi formában. „képek". Energiamezőnk magasabb vibrációs szintre vitele és e szinten tartása tisztító 159 . Ha bármelyik auraréteget látni akarjuk. Ez a fogalommal eggyé válás élménye. ki kell nyitni a hatodik csakrát addig a rétegig. most folyó. mondjuk 20 év múlva. éteriminta. Hogy meghalljunk valakit. és így tovább. A VALÓSÁG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEINEK CSAKRAÉRZÉKELÉSE Most. A képi megjelenítés során (vizualizáció) mi alkotunk képet elménkben és adunk neki energiát. Pl. sokszor választani kell. az aura első szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat. attól függően. világosan a valóságban is megteremthetjük életünkben. A kezdők rendszerint az első réteget látják. Hogy ötödik szintű vezetőt láthassunk. hatodik csakránkat az ötödik szinten kell kinyitni. Ez energiarendszerünk rezgésének fokozásával történik. ahol most fáj. ismét a lábfájás esetén a hatodik csakra a visszérgyulladással összefüggően egy vérrög képét mutathatja. és a lényeket. ami már jelen van. A hatodik csakra felfedhet egy szimbolikus képet is. ötödik csakránkat az asztrális szinten kell kinyitni. hóbortosnak tűnik azok számára. akkor hatodik csakránkat a negyedik szinten kell kinyitnunk. hogy egyik szintről a másikra mehessünk. és sokkal érthetőbb szavakkal elmagyarázza. A képi megjelenítés folyamata aktív alkotás. Ne felejtsük el. Valaki. amíg hozzászokunk.

fizikai érzékelések vagy fájdalmak Meditáció békén Séta. mély relaxáció 2 1 Emóciók Érintés. düh Kinesztetikus érzések a testben . Ez egyben mindennapjainkban is nagyobb érzékenységet jelent. Ezeket a 18. bizonytalan Egyhegyű elme: összpontosító méretek. Nagyon tisztán kell tartani a mezőt. zene érzékeiése. alakzatok és szándéelme kok az érzékelésben Emocionális érzelmek . vagy mély relaxációt. olyan élményeken visznek keresztül. hogy megérezzük az aura magasabb szintjeit.1 ábrán is bemutatom. félelem. meditáció.1. melyben hangot adunk ki. testi és spirituális gyakorlatokat kell végezni (ezekről a VI. A negyedik szint élményeinek kiterjesztése érdekében meditáljunk 18. a haj állása. hallása. vagy hangot hallhatunk. figyelni kell étrendünkre. Az aura első szintjén szerzett tapasztalataink bővítése érdekében végezzünk sétáló-. részben lesz szó). melyek bővíteni fogják az egyes auraszintekről szerzett élményeinket." 4 3 Szeretet Intuíció A szeretet rózsaszín fénye A virág szeretete Bizonytalan tudás. MELYEK BŐVÍTIK AZ EGYES AURASZINTEKRŐL SZERZETT TAPASZTALATAINKAT Különféle meditációs gyakorlatokat találtam. és tudd. amelyeket tudatalattinkba temettünk. az energia futásának érzése. vizualizálás Hallás.vagy Krisztus-tudattal egyesülés élményén meditálunk. Az aura harmadik szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében elmeösszpontosító gyakorlatokat végezzünk. hogy én vagyok az Isten Messianisztikus vagy krisztusi megváltásérzés Hallás.mint az egyensúly érzése. Az aura ötödik szintjén megszerezhető tapasztalataink bővítéséhez olyan meditációs technikát használjunk. a didergés. MEDITÁCIÓFAJTÁK. Ez nem feltétlenül könnyű feladat. meditáljunk a következő mantrát használva: „Légy nyugodt. Tudatunk magasabb szintre emelése azt jelenti. Az aura második szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében a jólét békés érzéséről meditáljunk.élvezet. Hogy megismerhessük lényünk hetedik szintjét. szavak. a rendszer minden energianövelése zavaros blokkokat tör fel. mivel megjelenésük idején túl ijesztőek voltak számunkra. hogy a Messiás. mivel ahogyan a pszichodinamikáról szóló fejezetben láthattuk. Mennyei testünk tapasztalatait úgy bővíthetjük. érintés. Ha ezeket felszabadítjuk. vagy érintőmeditációt.munkát jelent. ábra: A hét csakrához tartozó érzékek Csákra 7 6 5 A csakra érzékelési területe A teljesség koncepciója Látás. szaglás és ízérzékelés Szeretni valakit Meditációs gyakorlatok Jelen vagyok és tudom. Minden szint az alatta levőnél magasabb rezgésszámú rezgéstartományt jelent. beszéd Az információ természete A mindenek felett álló teljesség elfogadása Tiszta képlátás szimbólumokban vagy közvetlenéül Hangok. figyelem a szeretet rózsaszín fényéről vagy összpontosítsunk egy virág szeretetére. mozgás. jelenlét 160 . hogy én vagyok az Isten. hogy növeljük azt a rezgésszámot. Sok törődést önmagunkkal. melyen tudatunk működik.

19. amikor egy új eszközt hozunk létre. növeljük érzékelési tölcsérünket. Az elgondolás magyarázatához felhasználhatjuk a rezgésszámhasonlatot. A Maya a megtestesült világ. a valóságot hajlamosak vagyunk úgy meghatározni. mely szerint mindegyikünk egy-egy bizonyos frekvienciasávban képes érzékelni. Ugyanez történik itt a Fokozott Érzékenységű Észlelésnél. minél több dolgot vagyunk képesek felfogni (ami a spirituális világ na163 . A szaggatott vonalakon kívül érzékléteink tisztasága oly mértékben alacsony. A buddhista meditáció arra szolgál. amely a Mayán túl van és támogatja a megnyilvánultál. a spirituális valóságot. melyen keresztül a valóságot észleli. amit valótlannak és nem létezőnek tartottunk. A legtöbbünk ezt fogadja el valóságként. Ha valamit nem érzékelünk. A 19. a vízszintes tengely az érzékelés frekvenciaskáláját mutatja. a hindu kasztrendszer képzett papi osztályának tagjával. sőt az egész emberiség természetes érzékelési skáláját ábrázolja. Mint emberi lények. David Bohm fizikus Explikált Felbontási Rendje érzékelési tölcsérünkön belül helyezkedik el. A brahman az az alapvető valóság. amit valódi univerzumnak nevezünk. több dolgot érzékelünk. Most ezt a többdimenziójú univerzumot az észlelés szintjeinek viszonylatában szeretném tárgyalni. hogy hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. Minél fejlettebb vagy kifinomultabb a valóság adott szintje. míg Implikált Összekapcsolási rendje ezen kívül van.2 ábra a Fokozott Érzékenységű Észlelés hatását mutatja. ami ezen kívül esik. a spirituális (nem fizikai) világ egyre nagyobb része válik valósággá. amit érzékelünk. mint pl. Mivel a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével több dolgot érzékelünk. A 19. mint pl. hogy mindegyikünknek van egy érzékelő tölcsére. azt nem. hogy segítsen a jelenség leírásában (19. Minél inkább használjuk Fokozott Érzékenységű Észlelésünket. hogy így Brahmanná. A függőleges tengely az érzékelés tisztaságát. akkor a haranggörbe alatti terület is azt jelöli. hogyan nyissuk ki érzékelésünket a valóság magasabb szintjei felé az aura rezgésszámának növelésével. Ez az elképzelés ugyanazon térben létező különböző rezgésszámú szintekből felépülő. amíg a Brahman láthatatlan világa ezen kívül található. A Maya megtestesült világa érzékelési tölcsérünkön belül fekszik. Megjelöltem. fejezet HEYOAN A METAFORÁJA VALÓSÁGRÓL AZ ÉSZLELÉS TÖLCSÉRE Az előző fejezetben arról írtam.1 A ábra). rezgésszáma annál magasabb. Megpróbáltam egy grafikont rajzolni a jól ismert haranggörbét felhasználva. amely a buddhizmus szerinti illúzió. Minden alkalommal.1 B ábra ismét az érzékelési tölcsért mutatja. Heyoan azt mondja. ahogy érzékelésére képesek vagyunk. Nem tévesztendő össze a brahminnal. így ezek valósággá válnak. Érzékelési tölcsérünkön belül mindent elfogadunk valóságként. Ez az érzékelés nemcsak a természetes emberi érzékelést tartalmazza. Nézzük meg ezt a buddhizmusban megismert Brahman és Maya szempontjából. A grafikon közepén elhelyezkedő haranggörbe az ember. most a Brahman és a Maya szempontjából. De ha mindent elfogadunk. A legtöbbünk által tisztán észlelt valóságot a pontozott terület 2 függőleges szaggatott vonallal határolt része jelzi. vagy megvilágosodottá váljunk. amit érzékelünk. Amint érzékelésünket a rezgés magasabb szintjére emeljük. Itt az érzékelési tölcsérhez nagyon hasonló elmélettel van dolgunk. mikroszkóppal. A szaggatott vonal a haranggörbe mentén az érzékelés eszközeink által lehetővé tett kiterjesztését mutatja. hogy túljussunk a Maya minden fájdalmat felölelő illúzióján. több dolog válik számunkra valóságossá. az nem létezik. többdimenziójú univerzum gondolatán alapult. egy embercsoport. hanem kiegészül a felfedezett technikai eszközökkel. de ebben az esetben saját testünk és energiarendszerünk az eszköz. teleszkóppal is.

.

.

Amint az emberiség halad előre evolúció útján. kiszélesedik a megnyilvánult világ is. világunk egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra és úgy viszonyulunk hozzá. annál inkább szabadulunk meg az illúzióktól és jutunk el a Brahmanhoz. az érzékelés haranggörbéje egyre szélesebbé válik (lásd 19. de mégis része a megnyilvánultnak. azt definiáljuk megnyilvánult világnak. azt az eszközt." . Ha tudjuk. amint túllépik a szórás értékét. amíg lapossá nem válik. hogy a gyógyítás feloldja ezt a választóvonalat. hogy a konkrét valóság az érzékelésünk haranggörbéjén belül lévő legnagyobb területre esik. De ez két irányban működik. Felfoghatjuk olyan görbeként is. A tünékenység látszata inkább a magasabb frekvenciát 166 érzékelő képességünkkel függ össze. melyet mint szellem teremtünk. mint a megnyilvánult világ részéhez. elsősorban azért. A MEGNYILVÁNULT VILÁG Régebben egy „olvasás" alatt Heyoan olyan élményben részesített. velünk is ez történik. Egy ember halálánál (a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével) megfigyeltem. minden észlelési frekvencia felett. íme a magnószalag szövege: Heyoan: „Mi is az a megnyilvánulás? A megnyilvánult érzékelésének képességére utal. Másik nagyon fontos mozzanat. amely a valóság magasabb szintjeit tünékenyebbnek tünteti fel. amit meg nem testesült világnak nevezünk. amit valóságnak nevezünk. amely aztán az alacsonyabb rezgéseket negatívnak tekinti. Ez kevésbé megbízhatónak és tünékenyebbnek látszik.. Az észlelés haranggörbéje ekkor a csúcs felé terjedne ki. vagy (használhatjuk az analógiát) minél inkább kitárul a látószög. az univerzum egyre nagyobb részét ismerjük meg és közelítünk az Egyetemes Egység felé. amint valóságunk kitágul. bár az egyszerűen az emberi lény és érzékelő mechanizmusa dualisztikus természetén alapul. azzá válunk. azt a benyomást kelti. akik valójában vagyunk." Heyoan: „Az evolúcióval kapcsolatban egyszerűen az érzékelőablak kiterjesztésének képességéről beszélünk.. Érzékeink korlátoltsága. Része az érzékelőrendszernek. Heyoan ismételten azt mondja. így amikor az alacsonyabb frekvenciák felé terjed ki érzékelésünk. hogy szellemek vagyunk. szélesebbé válik. A görbe vonala válik határvonallá valóságos és elképzelt önmagunk között. vagy túljutnak a haranggörbe alatti terület maximumán. Barbara: „Ezek szerint egész érzékelőskálám a megtestesült világot fogja fel. mint pl. A 19." Heyoan: „Valamilyen oknál fogva az emberiség azt választotta. amint szelleme elhagyta testét és a szobában lévő többi szellemhez csatlakozott. amely az emberi elme korlátait mutatja meg az evolúciós fejlődés adott szakaszában. így. „érzékelőablakunkra". valamint magunkról alkotott kép és a valóságos önmagunk között) megegyezik. hogy elménk teljes észlelőképességével a haranggörbe csúcsán működjön. a visszatetszővel hozza öszszefüggésbe. Mondhatnánk azt. amit mi életnek és halálnak nevezünk. Bizonyos értelemben hazatérünk. a megnyilvánult és meg nem nyilvánult egybeolvad. melyen keresztül a megnyilvánultat felfogod. hogy a kitágított valóság annyira konkréttá váljék. A halállal eltűnik a határvonal és hazatérünk.1 ábra). az a magnetofon. hogy a magasabb frekvenciák fokozatosan visszaolvadnak a meg nem testesült világba. Ez egyben választóvonal aközött is. Pl. amikor személyes fejlődésünk során kitágítjuk észlelésünket. Amint a skála nagyobbá.2B ábra ismét a haranggörbét mutatja. Kívül korlátok nélküli önmeghatározásunk helyezkedik el. akkor többet érzékelünk ebből a világból. hogy megtestesüljünk. Amikor az a szűk látókör. minél szélesebb körű tapasztalatokra teszünk szert. Amit ezen az érzékelőablakon" keresztül tapasztaltuk. „Másképpen fogalmazva: amint kiterjesztjük észlelési tölcsérünket. ez nincs így". Ebből a szempontból a haranggörbe vonala az elválasztó burok a spirituális és fizikai világ között. mintsem azok valóságának minőségével. Amikor mindez teljesül." Barbara: „És a hosszú emberi evulúció folyamata. annál többet érzékelhetünk abból. a halállal nem szűnünk meg élni. sötétséggel. Ez is egyfajta megközelítésmód. azt. mivel önmeghatározásunk azon alapul. hogy az alacsonyabb frekvenciákat a negatívumokkal. Arra törekszünk. amely megvilágította számomra a megnyilvánulást. Az emberek hajlamosak nem hinni érzékeiknek. Egyszerűen az érzékelés adja valaminek a valóságosságát. aminek behatárolt valóságérzékelésünk alapján definiáljuk magunkat. amikor hallani kezdjük hangjukat. vagy a Megvilágosodáshoz. A görbén belül egy korlátozott öndefiníciót találunk. akkor is igaz ez. amely Istennel azonos. amelyet most a kezünkben tartunk. Jóllehet. inkább csak elhagyjuk fizikai testünket. de most az önmeghatározás fogalmi kategóriáiban vizsgálom. Ez a képesség vonatkozik az örökkévalóra és minden egyeddé váló személyre. hogy ez a két határvonal (a spirituális és anyagi világ.gyobb részét teszi hozzáférhetővé számunkra). Heyoan azt mondja. kitágul.

vagy egy makroorganizmust kívánunk látni? A megnyilvánuló Isten csak az észlelésen keresztül kíván megnyilvánulni. ebbe az irányba közelítő folyamat. egy halálos betegség. mert ezeket az információkat szűk érzéseinkbe akarjuk belepréselni. és akiket mi sem láthatunk. hogy nevének jelentése az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. bármikor. időn és téren túl. És így vagytok ti is. milyen felbontóképességgel akarunk látni. Ez egy lépésről lépésre. Nem több és nem is kevesebb ennél. Egyszerűen csak tudni vagytok. Ez az időn és téren túli létezés állapota. úgy tűnt. Megkíséreltem belépni a Szentek Szentjének Kapuján. Ők egy másik érzékelőablakot választottak életük teréül. az nem más. mintha esnék lefelé. A fizikailag megnyilvánult világot. Óriási nagy tér van itt. hogy táguljanak. Egy fájós lábujj. tudjuk. és eggyé válhassunk a Teremtővel. Heyoan: „így hát. vagy az igazság keresése lehet az. hogy beléphessünk a Szentek Szentjének. érezzük az örömet. Amint elértük azt a legmagasabb pontot. Belső látásunk választási lehetőséget kínál. Amint mindegyik elhaladt. melyek egymás után következve. merre nézzünk. A megvilágosodás a cél." „És ez az. akik nem láthatnak bennünket. Heyoan gyakran mondta.. hogy visszatekintsek a valóságba. Egy krémszínű tábla színes krétával a többdimenziójú Univerzumhoz hasonlítható. hogy ez a folyamat életünk nagy játéka. milyen méretben lássunk. mint az emberi lény. Heyoan ült előttem egy trónon. Egyre nehezebb volt felfogni őket. illetve létezni a megnyilvánult világban. amit a lélek kíván. A beszéd túl lineáris." Láttam elmúlt életeimet. amiről itt szó van: új érzékelési módot kell megtanítani az emberiségnek (Fokozott Érzékenységű Észlelés). vagy identitásunk fejlődési folyamatának lépéseit." Heyoan ekkor a magasabban fekvő területekre vezetett. amivel hozzád fordulnak. szava az érzékelés keskeny vagy széles kapunyílásán át érkezik. Ez segítséget nyújthat az implikált rend megértéséhez. amikor ezt éreztem. hogy a Nagy Szfinx lábai között belépek egy ajtón. Heyoan azt mondta: „És itt állunk most a Szentek Szentjének Kapuja előtt. itt mindannyian. érzelmi szintjét. egyre nagyszerűbbek voltak." 167 . Heyoan folytatta: „És itt vagyok én. melyek mint éjjeli elsuhanó jázminillat úsztak el alattam. Élnek köztünk olyan lények. De amit adnod kell. az emberi észlelés kiterjedésének köszönhetően. hogy végső soron ez az. Most megértettem. így itt létezem. és örömömben sírni kezdtem. Érted.„Az észlelt valóság kiterjesztésével az ember megválaszthatja. ha valaki segítségért vagy gyógyításért fordul hozzá. ismerten és mégis ismeretlenül. látjuk a fényességet. az egyszerűen a lélek vágyaidra adott válasza. A lélek azt mondja: „Segíts visszatalálom otthonomba! Segíts megtalálni az utat a Szentek Szentélyéhez. időn. Testem minden porcikájával éreztem. sokkal dimenzionáltabbakká válnak. amit még képes voltam felfogni. Kalauzom. Minden alkalommal. illetve a magasabban fekvő éteri vagy akár a nyolcadik és kilencedik szintet? Mire akarjuk irányítani érzékeinket? Arról is mi döntünk. tudd. ahová minden ember belépni vágyik. mint az egymáshoz alkalmazkodó. a gyógyulás csak mellékes eredmény. Heyoan vezetett. vagy ahogy hívjuk: a fizikai valóságot akarjuk látni? Vagy inkább az aura alacsonyabb éteri. hogy ott legyünk. ahogy átvezetünk a fény egy másik birodalmába. Megpróbáltam fent maradni a Barbaralétemben. Egy fekete színű tábla és egy fehér kréta ahhoz hasonló. mindig is léteztem és létezni fogok. hogy én vagyok az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. megtestesülve mégis test nélkül." Heyoan: „Ez azért van. a színek sokkal megkülönböztethetőbbekké. túl a zűrzavaron. amit Tőlünk kér. milyen frekvenciasávban. így amikor eljutunk a valóság szélesebb dimenzióiba. Ezeket tekinthetjük úgy. szemmel láthatóan egyre tünékenyebbé és alaktalanabbá váltak. kiterjedjenek. kényszert éreztem. többdimenziós színek." „Ne feledjük. vagy az Istenség önmegismerésének lépcsőfokait. Amint belépünk ebbe a térbe. egy ismert igazság. ahol már vagyunk. az örök békességbe az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szélhez!" A meditációnak ennél a pontjánál megborzongtam. elérjük a megvilágosodást. A meditáció során Heyoan levezetett ahhoz az érzéshez. kedvesem." Ekkor azon vettem észre magam. hogy ő és én egyek vagyunk.. Amikor az implikált és explikált rend eggyé válik." Pl. Mondhatjuk. Inkább egy mikroorganizmust. amikor a meg nem testesült világ először tör utat a dualizmusba. Nem kell sietni. mint az érzékelés kapuinak megnyitása. Heyoan. kezdek fáradni. Engedjük. kedvesem?" Barbara: „Nem. Heyoan: „Ez nem próbálkozás kérdése. nézzük a következő analógiát: egy fehér színű táblára író fehér kréta a nem megtestesülő világhoz hasonlítható. amikor a gyógyításról beszélünk. milyen frekvencián kíván érzékelni. melyek mindegyike egy igazság. Ezért valahányszor egy lélek gyógyításért fordul hozzá bensőnkben. hogy eldönti: a sötétség orcájának mely részén teszi magát észlelés által nyilvánvalóvá. Ez az. ez azt jelenti. az ékkövek koronája. életeken túli létezés érzésével. Meg kell engednünk magunknak.

V. rész SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÁS „Ti ezeknél még nagyobb csodákra is képesek vagytok." Jézus .

sok energiát igényel. állandóan változtatva rezgéseink frekvenciáját. hogy felgyorsítja saját fejlődési folyamatainkat. amelyek segítségével a gyógyító megfelelő kondícióban tarthatja magát. Mindez számunkra is előnyös lesz. Másrészt viszont. Motoyama azt is kimutatta. abban az értelemben. vagy ezzel harmonikus frekvencián kell rezegnie. A gyógyítást önmagunkon kell kezdenünk. 171 . akkor tudunk átvinni energiát. hogy ügyeljen saját magára. Ha nem vigyázunk magunkra. Kezelés után a gyógyító bizonyos szerveket érintő vonalai több esetben gyengébbnek mutatkoztak. saját mezőnknek is ezen. Ha már elindultunk egy betegség felé vezető úton. Le is gyengítenek azonban bennünket. valószínű. A gyógyítás érdekében az energiamezőnket hullámvasútként fogjuk használni. Az áram a magasabb feszültségű helytől az alacsonyabb feszültségű felé folyik. amelyeket gyakorlati éveim alatt sajátítottam el. amelyek a személyes életünkben is fontos szerepet töltenek be. Néhány óra múlva azonban visszanyerték eredeti erejüket. A gyógyítás során közvetített energiát nem mi hozzuk létre. Segítségével különböző fényerősségeket közvetíthetünk majd és ez ránk is hatással lesz. mivel a frekvenciánk nagyságának és intenzitásának változása felborítja a szervezet megszokott működési rendjét. tudományos és szellemi szinten. közvetíteni fog olyan gyógyító energiákat is a kezelés során. Ha kimerültek vagyunk. és úgy gyógyítunk. hogy a szívcsakra mindig szerepet játszik a gyógyításban. Megtanulhatjuk az önmagunk gyógyításához szükséges frekvenciák előállítását. hogy a gyógyításhoz éppen szükséges frekvenciákat továbbíthassuk. Ha azonban nagyon fáradtan próbálkozunk meg a beteg kezelésével. a személyes emberi. és feloldja saját mezőink blokkjait. de mindenképpen tovább kell adnia azokat. hogy könnyebben megbetegszünk. Ha egészségesek vagyunk. Most. akkor hosszabb időbe telhet a felszedett alacsony energiák semlegesítése. hogy fogalmat alkothattunk arról. Amenynyiben energiaszintünk feszültsége meghaladja a betegét. hogy az energiamezőnk azon kívül. de ahhoz. Minden gyógyító számára az első előfeltétel. bemutatok néhány példát a kezelésekre. Ezalatt azt értem. hogy mit jelent a gyógyítás. Hiroshi Motoyama kutatásaiban a gyógyító és a beteg akupunktúravonalainak erősségét mérte meg kezelés előtti és utáni állapotban. és olyan eljárásokat ismertetek. amelyekre másoknak van szükségük. mint amelyik minket is fenyeget. amennyiben vigyázunk magunkra. A következő részben az aura különböző szintjeire ható gyógyítási technikákról szólok. A gyógyítás ugyanis erősen megdolgoztatja. akkor elképzelhető. és erős összpontosítást. amelyeket közvetít. ami azt jelenti. előbb a saját frekvenciánkat kell a beteg által megkívánt szintre emelni. szeretném Önöket megismertetni azokkal a különféle gyógyító eljárásokkal. aki ugyanabban a betegségben szenved. amint fejezetekben tárgyalni fogjuk. hogy egészségben és egyensúlyban tart bennünket.Bevezető AZ ENERGIAMEZŐNK A GYÓGYÍTÓESZKÖZÜNK Ezt a folyamatot harmonikus indukciónak nevezik. A mezőnknek valószínűleg nem lesz feltétlenül szüksége azokra a frekvenciákra. igénybe viszi az energiamezőnket. hogy csak a betegénél gyengébb feszültséget tudunk létrehozni. mint egyébként. ha nem tartjuk magunkat a lehető legjobb kondícióban. súlyosbíthatjuk a saját állapotunkat. hogy a gyógyító szívmeridiánja kezelés után általában erősebb. Ily módon a betegség negatív energiáit vehetjük át a betegtől. Ahhoz. akkor a szervezet egyszerűen semlegesíti: energizálja vagy taszítja ezeket. nagyon sok segítséget nyújthat nekünk egy olyan embernek a kezelése. hogy azt az Egyetemes Energiamezőből magunkhoz ragadhassuk.

Mindez nem kell. hogy a lábainkat vagy a bokánkat mozdítanánk. Ehhez a barátok támogatására. hogy kényelmes helyzetben feküdjünk. Figyelmünket tereljük lábujjainkra. és támaszkodjunk hátra kinyújtott karjainkra. Feküdjünk hanyatt. hogy összpontosítsunk és megnyissuk a csakránkat. hogy rezgéseit megemelve hozzáférjen az egyetemes energiamezőhöz és azokhoz a lelki gyógyító energiákhoz. hogy összhangba kerüljön a gyógyító energiákkal. hanem egész életére igaz. egyfajta szellemi fegyelemre. körözzünk a bokánkkal tízszer minden irányban. hogy a sarkunk a jobb fenekünk közelébe kerüljön. fejezet FELKÉSZÜLÉS A GYÓGYÍTÁSRA A GYÓGYÍTÓ FELKÉSZÜLÉSE A gyógyításra való felkészülés során a gyógyítónak először is ki kell tárulkoznia a kozmikus erők felé. 5. 6. Az akupunktúrás csatornák megnyitásának gyakorlatai: 1. tárjuk ki karjainkat testünkre merőlegesen. mivel ezekből többet használ fel a szervezet. mialatt fejünket jobbra fordítjuk. amennyire csak tudjuk. Az igazságnak kell szentelnie magát és a legapróbb részletekig őszintének kell lennie önmagával szemben. Ismételjük meg tízszer. Helyezzük kezeinket csípőnk mellé a talajra. Az itt következő gyakorlatok azok. A nap kezdéséhez a legjobb gyakorlatot még az ágyban végezhetjük (ha nem zavarja partnerünket). Most húzzuk fel ismét térdeinket. és engedjük balra leesni. amíg a hátunk meg nem nyúlik. Lélegezzünk természetesen. miközben fejünket balra fordítjuk. Továbbra is a 3. valamint meditációval. miközben sarkaink érintkeznek a talajjal. és nyújtsuk ki őket anélkül. Csukjuk be a szemünket. kezeink a test mellett. amely lehetővé teszi számára. l B ábrát. és összhangba kell hoznia magát velük. egy kilégzés. Gyakorlatok végzésével. az ízületek mozgatása serkenti a meridiánokat. Mivel az összes meridián áthalad az ízületeken. felfelé néző tenyerekkel. amelyeket közvetíteni fog. amennyire csak lehet. Hajlítsuk és nyújsuk ki a bokaízületeinket. meridiánokban. egészséges táplálkozással. A gyakorlatok megtalálhatók „A jógaászanák és az akupunktúrameridiánok közti funkcionális kapcsolat" c. kettő ki és így tovább . és húzzuk fel térdeinket úgy. Maradjunk az előző ülőhelyzetben. Ahogy figyelmünket néhány percre leköti légzésünk számlálása. kiegyensúlyozott diéta folytatásával (magas vitamin. 3.1 A ábra. amelyeket különösen hatásosnak találtam.20. A kezelés napját nem árt reggel néhány testgyakorlat elvégzésével kezdeni. pont szerinti ülő helyzetben maradjunk. hogy egymás után koncentrálunk minden egyes testrészünkre. Ismételjük meg a gya173 . Először fel kell erősítenie saját rezgéseit. hogy megfeleljenek energiarendszerem állandóan változó igényeinek. hogy a talpaink az ágyon maradjanak. Lásd 20. illetve megtisztulási folyamatra. Az ízületi gyakorlatok az ízületek bejáratása révén különösen elősegítik az energia zavartalan áramlását az akupunktúrás csatornákban. tereljük vissza őket. Feküdjünk hanyatt.egy belégzés. valamint tanítók szellemi és testi útmutatására van szüksége.és ásványianyag-felvétellel. Lazítsuk el az egész testünket úgy. agyunk és testünk fokozatosan ellazul. hajlítsuk be jobb lábunkat. Időről időre változtatom ezeket. életének minden területén. Nyissuk szét kissé a lábainkat. Lassan hajlítsuk be. hogy sok időt vegyen igénybe. A kiinduló helyzetben maradva. Lássuk 20. Összpontosítsunk a légzésre és számoljunk . játékkal kell megőriznie saját testi egészségét. 30-45 perc elegendő. kettő be. 4. 2. Nyújtsuk ki lábunkat anélkül. A vállainkat tartsuk lenn. Ha elkalandoznak a gondolataink. Ezeket az ízületi gyakorlatokat Hiroshi Motoyama fejlesztette ki az akupunktúra-csatornák megnyitása céljából. hogy sarkunk vagy lábujjaink érintkezzenek a talajjal. Addig ismételjük ezt a mozgássort. és emeljük fel térdnél. és ejtsük le jobbra a térdeinket. Üljünk egyenesen a földön. Ez nemcsak közvetlenül a gyógyítást megelőző időre. pihenéssel. írásában. ha nagy energiával dolgozik).öt percig. A fenti táplálkozás segítségével képes fizikai állapotát olyan szinten tartani. Ismételjük meg a gyakorlatot tízszer. Egy kicsit nyissuk szét a lábainkat. a lábaink legyenek kinyújtva előttünk.

Végezzük el ezt tízszer. amennyire csak tudjuk. Most ismételjük meg újra az egészet. Húzzuk ki magunkat. Ismételjük meg tízszer (20. jobb kezünkkel pedig a bal bokánkat. lábaink legyenek összezárva és egyenesen kinyújtva magunk előtt 10-szer ismételjük. "? auramező felső szintjeink nyitja meg a csakrákat. pont szerinti helyzetben. A testgyakorlatok első csoportja az aura 3 alsó szintjén igen jól megnyitja a csakrákat. Akár egy időben is végezhetők ezek a gyakorlatok. de könyökeink előre mutassanak (2. ezt ismételjük 10-szer. Álljunk fel. jobb kezünket a fej fölött kinyújtva. hogy felegyenesednénk. majd újra nyújtsuk ki karjainkat. A 10. Zárjuk össze ujjainkat. 14. 7. amekkorát csak lehet.1 E ábra). 174 . amennyire csak lehet. 13. majd eresszük le. és ujjbegyeinknél érintsük meg vállainkat. majd lefelé. amíg nyakunkat sokkal lazábbnak nem érezzük.1D ábra). először az óramutatójárásával egyező. Végezzük el ugyanezt a bal lábbal is (20. és körözzünk a lábszárunkkal tízszer az óramutató járásával egyező. Ismételjük meg ugyanezt a gyakorlatot a bal lábbal is. hogy a két könyök a mellkas előtt találkozzon (20. Hajlítsuk be mindkét karunkat könyöknél. Most végezzünk néhány felülést. 11. Nyújtsuk ki és feszítsük meg ujjainkat mindkét kezünkön.1J ábra). 20. majd jobbra. 10. 15. és hajoljunk balra. A 3. Most bal kezünket kinyújtva hajolgassunk jobbra. Maradjunk ebben a helyzetben 3 percig anélkül. Hajlítsuk be a bal lábunkat. Hajlítsuk és nyújtsuk ki csuklóinkat. Ugyanebben a helyzetben ujjhegyeinket állandóan a vállon tartva emeljük könyökünket olyan ma- gasra. a hüvelykujj felett erősen ökölbe szorítva a kezeinket. álljunk terpeszállásban. Először a bal láb ujjait próbáljuk meg elérni. pont szerinti helyzetben körözzünk csuklóinkkal tízszer az óramutató járásával megegyező. Maradjunk a 10. amely légzésgyakorlatoknak és testtartásoknak a kombinációjából áll. Ugyanebben az ülő helyzetben fogjuk át a combunkat mindkét kezünkkel. Tízszer az óramutató járásával egyező. Először fordítsuk arcunkat felfelé. Kinyújtott lábakkal a kiinduló helyzetbe ülve emeljük fel karjainkat előre vállmagasságig. A 8. 19. Fogjuk meg bal kezünkkel a bal térdünket. Ismételjük meg néhányszor. Ezt a gyakorlatot ismételjük meg tízszer. majd tízszer ellenkező irányban. tízszer azzal ellentétes irányba végezzük a gyakorlatokat. Behajlított lábunkat mozgassuk óvatosan fel-le. tízszer ezzel ellenkező irányba.és nyakkörzéseket. 9. Aztán végezzünk néhány fejkörzést. addig. hogy lábainkat behajlítanánk. majd pedig még 10-szer oldalt kinyújtott karokkal is (21. Maradjunk így 3 percig. minden felülésnél kifújva a levegőt. úgy. 18. 16.1C ábra). A 10. közel a törzshöz. Ismételjük 10-szer.11 ábra). majd forduljunk jobbra. Végezünk fej.1H ábra). később lehet 20-szor is. Végezzük el ugyanezt a gyakorlatot jobb térdünkkel is (20. majd azzal ellenkező irányban. és a jobb láb ujjaihoz hajolgassunk.korlatot tízszer. 17. Próbáljunk akkora köröket leírni könyökeinkkel. pont szerinti helyzetet felvéve nyújtsuk ki kezeinket felfelé néző tenyerekkel. pont szerinti ülő helyzetben maradva körözzünk jobb térdünkkel a jobb csípőízület körül tízszer az óramutató járásával egyező. ne egyenesedjünk fel. és ismételjük meg a fenti gyakorlatot.1G ábra). Ülő helyzetből végezzük a gyakorlatot tízszer egymás után. Hajoljunk előre és érintsük meg a lábujjunkat anélkül. Ezután nyújtózkodjunk egyenesen előre. 12. Utána teljesen maradjunk előrehajolva és fogjuk meg lábujjainkat a térdeink behajlítása nélkül. NAPI GYAKORLATOK A CSAKRÁK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE Három különböző gyakorlatsort ismerek a csakrák feltöltésére és megnyitására. A második csoport az asztrális szinten az végzi el a csakrák megnyitását. Nyissuk szét lábainkat. Most nézzünk 10-szer balra. majd az egészet bal lábbal is (20. 10-szer azzal ellenkező irányban. bal karunkkal a lehető legjobban ellazítva bal lábunk izmait. Az előző pontban előírt helyzetben könyökünkkel végezzünk körző mozdulatokat a vállízületek forgatásával. 8. és helyezzük lábfejünket a jobb combra. magunk elé. csoport pedig. Ismételjük meg tízszer (20. l F ábra).

.

az akarati központba hat. de ne hajoljunk le közben. majd hátra a medencét.és nyakkörzések Fordítsuk fejünket néhányszor az alábbi irányokba: arccal előre felfelé. hogy ó ugráljon. amennyire csak lehet.2. azoknál a nyomás ott jelentkezhet). Fogjuk meg erősen egymás kezét. Ismételjük meg az egész gyakorlatot legalább 3-szor. Nyomjuk előre. csakra Ugrálás. lefelé egyik. Ezt a csípő és a lábak segítségével érhetjük el. ill. Végezzük el ugyanezt visszafelé is. hagyjuk. hogy a szívcsakra első felére gyakorolhassunk hatást. Hajoljunk hátra. Álljunk négykézlábra a 20. Most hajlítsuk be térdünket olyan mélyre. Most hintáztassuk a medencét előre-hátra. Ugráljunk folyamatosan. Ebben a helyzetben a könyökünk nem érintik a talajt. egész testünk előretolásával. Ez a gyakorlat a szívcsakra hátsó felére. 2. Majd ugyanezt csináljuk felállás közben. a karunkra támaszkodunk. Végül egészen annyira menjünk le. Ennek a gyakorlatnak a legfontosabb mozgása a mélyen behajlított térdek melletti hintázás. majd visszahúzásával.TESTGYAKORLATOK A CSAKRAK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE (AZ AURA 2-3 SZINTJEI) Az alábbi gyakorlatok a 20. és engedjük kinyúlni a mellkasi izmainkat. csakra Álljunk széles terpeszállásba. hordószerű tárgyat és puha kanapéháttámlát vagy egy bioenergetikai zsámolyt.2. Most végezzünk néhány nyak. a másik fel-le ugrál. 4. 7. Pihenjünk egy kicsit. 6. amennyire csak tudjuk. 176 .és fejkörzést mindkét irányba. miközben mi nyújtunk neki támaszt. miközben lemegyünk. Ugrás közben húzzuk fel térdünket a mellkashoz olyan magasra. Miközben az egyik támaszt nyújt. 3. Előre nézve döntsük a fejünket a jobb. csakra Lábunkat vállszélességben nyissuk szét. csakra Ez egy izometrikus helyzetgyakorlat. Mozogjunk fel-le néhányszor. A gyakorlatba most építsünk be medencehimbáló mozgást. miközben térdünk be van hajlítva. akkor fejtsük ki az izometrikus nyomást arra a helyre. Ezt ismételjük meg néhányszor. csakra Jobb kézzel dörzsöljük meg a fejtetőnket az óramutató járásával egyező irányban. amíg nyomást nem érzünk a lapockánk között (akik nagy vállizmokkal rendelkeznek. 5. amennyire csak lehet. Ahhoz. Ilyen módon hintázzunk előre-hátra 3-szor. Tegyük csípőre a kezünket és végezzünk körző mozgást. Ehhez a gyakorlathoz partnerre van szükség. csakra Ismételjük meg az 5. Ha sikerül elérni a nyomást a lapockák között. hogy egy henger belsejében állunk. hogy a fenekünk a térd magasságába kerüljön. megállás nélkül néhány percig. majd a bal vállunk felé. hogy közben a henger minden oldalát egyformán kifényesítjük. majd másik oldalra. ábrán látható módon. Lazítsunk. a lábfejünk és a térdünk számunkra kényelmes szögben mutassanak előre. amelyet ki kell fényesíteni. csakra gyakorlatait szemmel. Most képzeljük azt. térdünket behajlítva. ami jólesik. térdet kissé behajlítva. csakra Fej. úgy. Fényesítsük ki a csípőnkkel. A torokcsakra a hangra is jól reagál. A hangsúly az előre irányuló mozgáson legyen. ábrákon követhetők nyomon 1. a lábunkat szilárdan megvetve. Énekeljünk vagy csináljunk bármilyen zajt. Cseréljünk partnerünkkel. keressünk valamilyen nagy és kerek. Maradjunk lent és hintázzunk előre-hátra 3-szor. Változtassuk a lábak és a fenekünk által bezárt szöget.

a medencét pedig nyomjuk előre az „ülőgumók" közelébe.3. Ismételjük meg. Csúcsaiknál az összes csakra kapcsolódik hozzá. ábrán. amíg a sárga be. Az első két csakráról alkotott képeket fenntartva. haladjunk tovább felfelé. ez azt jelenti. 1. amint a fejünk tetején ül. Lélegezzük be. Hajlítsuk a gerincet a medencetájékon belélegzés közben előre. amíg a színek egyensúlyba nem kerülnek. Kilégzéskor ne jelenítsük meg. Megtartva az első csakráról alkotott képet. megtisztítására és megerősítésére szolgáló általam ismert leghatásosabb gyakorlatok a kundalini jógik tanításain alapulnak. használjunk mantrát. fordítsuk figyelmünket az első csakrára. térjünk át a másodikra. a csakrák megnyitása és feltöltése céljából. Lélegezzük be a narancsvörösét. Ügyeljünk. a légzésre és a gerinc rugalmasságára összpontosítanak. vagy lótuszülésben egy földre tett párnára. Ez az összes csakrára érvényes. Haladjunk tovább a szívhez.és kiáramló színek egyformák nem lesznek. Lélegezzük be a fehéret. Menjünk tovább a fejtetőhöz. Ha kilégzésnél a vörös szín világosabb vagy zavaros. ha a csakrát a testen kívülről szemléljük. A harmadik szemcsakránál a fej első és hátsó részén kavargó örvényeket violaszínűnek jelenítsük meg. majd fújjuk ki a zöldet. Ezek láthatók a 20. az egyiket a test elülső. hogy egyensúlyba kell hozni a vörös energiákat. a hasi idegközpontnál fekvő harmadik csakrához (napfonat). ha szükséges. forgó tölcsérjének nagyobb vége a föld felé nyitott. Két örvényt jelenítsünk meg képzeletben. Ezt addig ismételjük. Minden lélegzetvételnél használhatunk mantrát is.és belégzéskor is. Ez opálos fehér. milyen színű. amíg egyaránt tisztán nem látjuk a vöröset a ki. hogy a be. ahogyan belégzéskor a lüktető energia áthatja az összes csakrát. akkor a mezőnek több vörös energiára van szüksége. amíg a be. 5 cm-rel szeméremcsontunk felett helyezkedik el. Ha zavaros. Légző. Mialatt örvényleni látjuk. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. Amennyiben lehetőség van rá.és kiáramló színek megegyeznek-e. győződjünk meg arról. a másikat hátsó részén. Nézzük. Ismételjük meg néhányszor. (Az óramutató járásával egyező irány úgy adódik. kilégzéskor gyengül. 2. az energiának az aurán keresztüli áramlásához. az óramutató járásával egyező irányban kavargó örvényeken keresztül. A toróknál végezzünk be. és lélegezzünk be mélyen. Most az egész mező fel van töltve nagy mennyiségű tiszta energiával. Itt két sárga kavargó örvényt jelenítsünk meg. az óramutató járásával egyező irányban. Először. Helyezzük tenyerünket a combunkra. A f ej tető képezi a felső be. majd fújjuk ki a sárgát. majd fújjuk ki. A kavargó örvények zöldek. az óramutató járásával egyező irányba forogva. a csúcsa pedig a gerincoszlop alja felé mutat. majd fújjuk ki. amely kb.és testgyakorlatok a csakrák feltöltésére és megnyitására (az aura 5-7 szintjei) Az aura feltöltésére. Mielőtt továbbindulunk a torokcsakra felé. Lélegezzük be.VIZUALIZÁLÁS A CSAKRÁK MEGNYITÁSA CÉLJÁBÓL E gyakorlat elvégzéséhez üljünk le egy kényelmes székre. hogy az összes többi csakrát (amelyéket már feltöltöttünk) is látjuk kavarogni.) A fényörvény alattunk helyezkedik el. Ha világosabb. csakra Üljünk le a földre. Figyeljük. lélegezzük be a vöröset. Nézzük. Kilégzésnél a gerincet görbítsük be. a gyökércsakra pedig az alsót. A légzéssel összhangban lüktet. Ismételjük addig. . Belégzéskor felerősödik. és emeljük ki a mellkast: a medence felső részét nyomjuk hátra.és kijáratot. akkor meg kell tisztítani az alsó csakránkat. megvilágítására. majd ki. mielőtt még továbbmegyünk. általuk tanított gyakorlatot leegyszerűsítve bemutatok itt e könyvben is. Belégzéskor jelenítsük meg vörösnek a lélegzetünket.és kilégzéskor is teljesen tiszta lesz. hogy ezeket egyenesen a kundalini Ashramtól tanuljuk meg. Néhány. Ismételjük meg. akik a testhelyzetre. amikor az egyik meditációs gyakorlat segítségével megnyugtattuk elménket. ahogy élénk narancsvörös színben kavarognak. Addig ismételjük a gyakorlatot. azt ajánlanám.és kilégzést kékben. majd kilégzéskor vissza. csakra Üljünk a földön törökülésben. Ismételjük meg a légzőgyakorlatokat. Gerincünkkel homorítsunk. Hátunkat tartsuk egyenesen. ahogy mind a 7 csakra az óramutató járásával egyezően mint függőleges erőáram fel-le áramlik a gerincoszlop mentén. Ezt a gyakorlatot gyógyítás előtt hasznos elvégezni. vörös fényörvényt. Jelenítsük meg képzeletben mint az óramutató járásával megegyező irányban kavargó. Fogjuk meg bokánkat mindkét kezünkkel. csak figyeljük meg.

.

.

.

.

használjunk egy másikat. Törökülésben mindkét karunkat fejünk fölött nyújtsuk ki. Emeljük fel mindkét lábunkat kb. hogy „sat". Hosszan és mélyeket lélegezzünk. Emeljük meg a fejet és a váltakat is kb. Ismételjük meg az egészet sarkon ülve. csakra Törökülésben ülve markoljuk meg erősen a térdünket. Szívjuk be a levegőt és tartsuk bent. Most úgy hajlítsuk a gerincet. Csuklónkat és könyökünket nyújtsuk ki. Ismételjük meg néhányszor ellentétes irányban. Ismételjük. Feküdjünk hanyatt. csakra Egy másik testhelyzet. csakra Egy másik testhelyzet. préselő légzéssel. ujjainkat kulcsoljuk össze a szívközpontnál a képen látható módon. Ha a „sat-nam" mantrát nem érezzük megfelelőnek. majd kilégzéskor jobbra. térdeinket tartsuk kinyújtva.Tartsuk benn a levegőt. Ismételjük meg a gyakorlatot. Ismételjük meg újra az egészet sarkunkon ülve. Ismételjük mantra nélkül. hogy a gerinc egyenes legyen. Üljünk le törökülésbe. majd pihenjünk egy kicsit. 7. l cm-re. majd engedjük ki. Lazítsunk. és pumpáljuk a hasba be és ki 16-szor. csakra Egy másik testhelyzet. majd hasizmunk megfeszítésével. Húzzuk be a könyökünket és vegyünk lélegzetet. majd lazítsunk. Ezután belégzés közben szorítsuk felfelé az energiát a gerincoszlop aljától a fejtető felé. kilégzésnél keresztezzük őket. tenyerünk felfelé mutasson. Ismételjük meg néhányszor. előbb záró-. Ismételjük meg a fenti gyakorlatot a sarkunkon ülve is. 30 cm-re a talaj felől. Ismételjük meg néhányszor. hogy közben minden izmunk összehúzott állapotban maradjon. mindkét karunkat 60 °-os szögben emeljük fel. és szorítsuk erősebben össze az ujjainkat. Ismételjük meg néhányszor. Egy kicsit emeljük feljebb a lábunkat és ismételjük újra. Majd szorítsuk össze a hasunkat és a záróizmainkat. de a fej fölé emelve. 75 cm-re távolabb nem lesz a talajtól. Lazítsunk. miközben ellazítjuk a köldökünket. Engedjük ki a levegőt. és fogjuk meg a vállunkat elölről ujjunkkal. hátulról pedig a hüvelykujjai. Az orron keresztül lélegezzünk. közben pedig mondjuk. Belégzés közben forduljunk balra. Egészen addig csináljuk. Tartsuk bent a levegőt. akkor eresszük le ugyanezt az eljárást követve. Ebben a helyzetben lélegezzünk az orron keresztül 30-szor. Feküdjünk hanyatt. kilégzéskor görbítsük be a hátunkat. Nézzünk a lábujjainkra. Ismételjük meg a gyakorlatot sarkon ülve is. Belégzéskor homorítsunk. amíg lábunk kb. helyettesítsük rövid. Lazítsunk és pihenjünk egy kicsit. majd pihenjünk. Bocsássuk ki az energiát a fejünk tetejénél. és mondjuk azt. hogy feltornázzuk az energiaszintünket úgy. 4. 3. 15 cm-nyire. kinyújtott kanál. Nyissuk szét lábunkat. és mutassunk rájuk ujjbegyünkkel. hogy közben belégzéskor felhúzzuk. és emeljük fel sarkunkat kb.2. 5. hogy a lélegzetet kb. amelyek egyenesen felfelé mutatnak. 3. kilégzéskor pedig leengedjük vállunkat. könyökünk oldalra mutasson. Többször végezzük el a gyakorlatot. Fújjuk ki a levegőt és lazítsunk. Ügyeljünk a medence helyes tartására. l percen át a hátsó garatfalnak préseljük. de úgy. Mozgassuk a könyökünket föl-le irányban. csakra Törökülésben üljünk. összezárt lábbal. támaszkodjunk a könyökünkre. ezáltal az energiaszintünk emelkedik. úgy. Szívjuk be a levegőt. Kulcsoljuk össze ujjainkat mutaóujjaink kivételével. mintha csak fogkrémet nyomnánk ki a tubusából. Ismételjük meg 2-szer vagy 3-szor. Ismételjük meg az egész gyakorlatot térden ülve. Pihenjünk egy percet. Néhány percig ismételgessük ezt gyors lélegzetvételekkel. Ügyeljünk ara. Ismételjük újra. csakra Üljünk törökülésbe. Pihenjünk egy percet. amíg 30-ig elszámolunk. közben lélegezzünk hosszan és mélyeket. és lélegezzünk be. hogy „ham". és tartsuk bent 15 másodpercig felhúzott vállal. kezünket változatlanul összekulcsolva. pihenjünk. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. csakra Törökülésben kulcsoljuk össze ujjainkat a torokkal egy magasságban. Kezdjük él hajlítani a gerinc felső részét. be. Nyújtsuk ki a könyökünket. gyors lélegzetvétellel az orron keresztül.és kilégzéssel. 182 . 6.

amennyire csak tudjuk. 183 . Mindegyik színnel többször lélegezzünk. Az energia megmozgatásához. Miközben felegyenesedünk. az Egyetemes Emberi Energiamezőből. Ezt a mozgást kapcsoljuk össze képi megjelenítéssel is. és lassan hajlítsuk majd egyenesítsük ki a térdünket. hogy naponta áttisztíthassa auráját és feltöltekezzen a kozmoszból. engedjük ki a levegőt. karunkat nyújtsuk ki. Miközben térdünket hajlítva lefelé mozgunk. Engedjük le magunkat. vonjuk mindkét karunkat a testhez (lefelé néző tenyérrel) és lefelé irányuló mozgás során is tartsuk közel őket a törzshöz. Kilégzéskor a színeket kifújjuk. félegyenesedéi közben pedig vegyünk lélegzetet. lefelé néző tenyérrel. amennyire csak tudjuk. Lazítsuk el a karunkat. de anélkül. de minden embernek fontos. Húzzuk ki magunkat. A gyógyítóknak. Kezünk körző mozgásával kössük össze az eddigi fel-le irányuló mozgást. és ne hajoljunk előre. átáramoltatásához a testben sokféle módszer létezik. A mendence alsó felét engedjük kissé előrébb mozdulni. Mozgásunk alsó végpontján ismét nyújtsuk ki karunkat.SZÍNES LÉGZÉSMEDITÁCIÓ AZ AURA FELTÖLTÉSÉHEZ Álljunk meg párhuzamos és vállszélességben szétnyitott lábakkal. Színeket lélegzünk be a földből kezünkön és lábunkon keresztül. hogy sarkunkat felemelnénk. Most nyújtsuk ki mindkét karunkat magunk előtt. Amikor elérjük a mozgás felső végpontját. illetve a minket körülvevő levegőből.

Vagy egy másik módszerrel elménkben összpontosítsunk az egyes páciensekre. 2. Egy ilyen gyógyítás alkalmával először általában az aura alacsonyabb rétegeivel foglalkozom. milyen szinten áll az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. Meditáljunk a gyógyítónapot megelőző estén. Egy másik nagyon fontos tudnivaló az. 21. C) Specifikus területek tisztítása a páciens aurájában. Az alsó négy auraréteg gyógyítása (az aura első. hogy szellemi energiából anyaggá váljanak. Ha észrevesszük. Mielőbb mérjük meg. miközben egy-egy percig energiát gyújtunk egy-egy páciens számára. soha nem szabad könnyedén venni. hogy a gyógyító a páciens nyelvén beszéljen. s ezek az élmények sérülést is okozhatnak abban a személyben. Lássuk vagy érezzük a belénk áramló energiát. ha eddig még nem dolgoztunk együtt vele. hogy ráhangolódjunk a lehető legmagasabb energiákra. és azután haladok magasabb rétegek felé. akkor ezen a szinten beszéljünk vele. Nagyon mélyreható munka ez. a páciensé és a vezetőké. a továbbiakban pontosan leírom. akkor elvégezhetjük azt a gyakorlatot. Minden páciensre szánjunk egy percet eközben. Itt is páciensként egy-egy perc a koncentrálás időtartama. A) Ollózás: a páciens aurájának f eltöltése és megtisztítása. (Lásd e fejezetben később. 3. amennyire csak lehetséges. mellyel energiamezőnkbe engedjük vezetőinket. Fontos. nagyon fontos. mint ahogy azt korábban. 185 . táblázat 1. melyet a 18. hogy gyógyítás közben az aura különböző rétegein dolgozunk és hogy minden egyes réteg más jellegű munkát kíván. és az előző fejezetben megadott néhány gyakorlat elvégzésével megtisztítsuk összes csakránkat és töltsük fel őket. fejezetben már leírtuk. A 21. fejezet GYÓGYÍTÁS MINDEN SZINTEN A gyógyítással kapcsolatban fontos tudnunk. E két dolog (a tisztánlátás és támogatás) megléte nem lehet esetleges. táblázatban megadott vázlatos gyógyítási sorrendet alkalmazzuk. A gyógyítás során felhasználandó három energiarendszer összehangolása: a gyógyítóé. hogy a gyógyításra szánt energiák mindenképpen áthaladnak a szívcsakra tűzkörén. Legyünk nagyon egyszerűek. vagy aznap reggel. aki az energia áramoltatását a kellő szellemi fegyelmezettség nélkül végzi. és ne gondoljunk semmi másra.21. B) A gerinc megtisztítása. hogy energiát gyújtsunk és azt céljainkra összpontosítsuk. az ezt követő részletes leírásnak megfelelően. hanem nélkülözhetetlen előfeltétel mindenki számára. harmadik és negyedik rétegéé). és máris munkához láthatunk. E módszerek téves használata nagyon kellemetlen élménnyé válhat és válik is gyakorta. akik tapasztaltak e téren. mit fogunk tenni. Az energiaáramoltatás valójában a szellemi fegyelmezettség mellékterméke. hogy kialakítsuk a kommunikáció közös szintjét. fontos. illetve anyagból szellemivé. A páciens energiarendszerének általános elemzése. A páciens köszöntése után ne felejtsük el röviden elmondani. vagy valamiféle társasági szórakozásnak tekinteni. Mindenképpen szükségünk lesz néhány olyan barátunk támogatására is.1. fejezetben tárgyaltunk bővebben. a 15. GYAKORLATOK A GYÓGYÍTÓNAPHOZ Mielőtt foglalkozni kezdenénk bármelyik páciensünkkel. és hozzáhangolásuk az Egyetemes Energiamezőhöz. hogy ezzel segítsük az energia beáramlását saját energiamezőnkbe. második. Tartsuk teljesen üresen elménket. Ha mindezeknek a követelményeknek eleget tettünk. Sok tapasztalattal kell hogy rendelkezzünk a tisztánlátás terén is. mi történik a gyógyítás során. míg teljesen természetessé nem válnak számunkra. fejezetben megadott gyakorlatokat végezzük el a páciensünkkel való találkozás előtt. Hogy érthetővé váljon ez. Ettől a páciens feloldódik. Néhány hónapon át folyamatosan végezzük el ezeket a meditációs gyakorlatokat.) Jelenleg a 22. miközben begyűjtjük az energiát.1. aki energiát akar átáramoltatni magán a gyógyítás során. hogy a páciens már sok mindent megért az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. Mielőtt megteremtjük gyógyítónapunkat.

az akarat és az érzelem egyensúlyáról és a személyiség tevékeny és befogadó elveiről. rétege). Egy nagy vaslerakódásokat tartalmazó ametisztet használok az első és a második csakrához. hogy ráhangolódjunk a mindig jelenlévő magasabb energiákra. Nézzük meg a test fizikai felépítését. hogy ezt a személyt énje mélyebb megértéséhez vezessük. s dolgoznia kell ezeken. rétege) RÉSZLETES GYÓGYÍTÁSI SORREND 1. Az éterikus test gyógyítása (spirituális sebészettel) (az aura 5. és hogy a személy testéhez kötve maradjon. egy ennél kisebb pedig nem tud olyan sok energiát kivenni. Például az energia általában nem fog egyenletesen haladni felfelé a lábakon. A mennyei szint gyógyítása (az aura 6. E célból újra gyorsan felhozom energiáimat a csakrákon. általában elvégzek egy gyors energetikai testelemzést a karakter szerkezetének meghatározásához. kihúzott vállakkal. ha kristályokat használok. Például egy olyan valaki. 5. és egy nagy tiszta kvarcot jobb kezében. Ez egy 4 cm széles. rendszerint erősebb a test egyik oldalán. a páciens és a vezető energiarendszerének összehangolása Mielőtt először találkozunk a pácienssel. akkor előveszem kristályaimat. Ez nagyon sokat árul el arról. A kezdő számára azt javaslom. tudom.4. A páciens energiarendszerének általános elemzése Az első alkalommal. és ha van. valószínűleg több energiát fog a test hátsó részéhez küldeni a szívtájékra (az akarati központba). Sokat 186 mond arról is. hogy hajlítsa be a térdét és nyújtsa ki. 7. gyakorlatban . melyek több energiához jutnak. hogyan működik ez a személy azokon a területeken. eközben megfigyelem az adott test fizikai jellemzőit is. Gyógyítás a kozmikus szintről (az aura 8. és feküdjön hanyatt masszázsasztalomon. Mindezek az információk felhasználhatók arra. amelyek ebben a testen rendszeresen blokkolva vannak. Ennek a kristálynak a csúcsán egy nagyon erős. hogy jobban megértsük. akkor ékszereit is (ezek módosíthatják a rá jellemző energiaáramlást). A gyógyító. általában egy nagy rózsakvarcot helyezek el a páciens bal kezében. Melyik karakterszerkezet a leginkább uralkodó? Milyen lesz a pszichodinamikai háttér? Melyek a legnagyobb valószínűséggel rosszul működő csakrák? Újra nézzük át a 12. Ezután megkérem. hogy a páciens energiamezejét erősen pulzálva tartsam. és vannak olyan területek a testen. melyre a szeretet központja. rétege). 6. fejezetben található táblázatokat. Egy ennél nagyobb követ nagyon nehéz lenne tartani. fejezetben leírtak szerint. nagyon fontos. Ahogy az előző fejezetben is említettem. amely lézersugárként alkalmazható az aurában összegyűlt felesleges dolgok kiszabadítására. 9 cm hosszú tiszta kvarckristály. mint a többi rész. hogy valószínűleg sokat fogok dolgozni azokon a csakrákon. A negyedik kristály a „lapátom". a páciens szempontjából. A) A keterikus test szervi újrarendezése. Mostanában egyszerűen csak „leolvasom" a problémát. hogy ez a személy hogyan használja saját rendszerét. (Ilyenkor végezhetjük el ingánkkal a csakra vizsgálatát a 9. oda irányítva ezzel azt az energiát. Megkérem a pácienst. rétege) (újrarendezés). Keterikus test gyógyítása (az aura 7. melyekkel ennek a személynek szembesülnie kell. Mindezek a kiegyensúlyozatlanságok olyan érzelmi és gondolati témákhoz kapcsolódnak. hogy alaposan nézze meg a fizikai test felépítését. aki fél szeretni. Vesse össze ezt a karakter szerkezetéről tanultakkal. a szívcsakra táplálásához lenne szükség. Régebben csakraanalízist végeztem ingával arról. ha gyógyításhoz kezdek. Ez az információ nagyon sokat árul el az ész. miközben ezzel a mozgással harmonizáló légzést végez. mint ahogy azt a 21. Ha már egyszer magam előtt látom ezt a szerkezetet. 2. hogy ez a bizonyos személy hogyan irányítja energiáit. A gyógyítás „tisztító" részében alkalmazom ezt. és 9. melyeket az egyes csakrák pszichodinamikusan jelképeznek. fehér fénysugár jön ki. Ilyenkor a személynek egyszerűen párhuzamos lábfejekkel kell állnia.) Ha jónak látom. s végső soron ez a rossz irányítás hozza létre a fizikai problémát. hogyan is működik ő a mindennapokban. és ahhoz. vegye le a cipőit. B) A keterikus test csakráinak újrarendezése.

ezt a szót egyszerűen arra a folyamatra alkalmazta. hogy kezeinket a spirituális mester irányítsa. Az energiaáramoltatást végző sze- mély egyszerűen csak folyamatosan a fehér fényre vagy Krisztus fényére hangolódva marad. és direkt manipulációs módszerrel dolgozzanak a páciens energiamezején. mintha egy léggömböt fújnánk fel. hogy kiollózni valamit. Gyakran a vezető keze átnyúl a gyógyító kezén és egyenesen belehatol a páciens testébe. Imádkozom. Istenhez. Ezután behunyt szemmel lecsendesítem elmémet. amelyet információk vételére használtunk eddig. hogy energiamezőnkből többet hasznosítsanak. Az akupunktúrás pontok kis energiaörvényeknek vagy icipici csakráknak látszanak. kiegészíthetjük egy újabb dimenzióval. vagy épp befelé. Ugyanez áll a kiegyensúlyozatlan akupunktúra-pontokra is. nehogy megzavarja őket. Mindkét esetben hagyjuk. vagy olyan érzést kelthet. a Fényhez. Lehet túl ellenálló is. Elmondok egy megerősítést. rétegének gyógyításakor egyszerűen csak elfáradnak kezeink. adhatunk energiát a kiválasztott pontokon. Ha túl korán húzzuk el kezünket. hiszen a dolgok 187 . 3. aki ezt a technikát megalapozta és kifejlesztette. Az első esetben az irányítás és a kezek mozgása meglehetősen általános jellegű és abban a pillanatban elkezdődhet. az igazság és a gyógyítás csatornájává válhassak. vagy túl keménynek fogjuk érezni. Az ollózás fel is tölti energiával az aurát. Úgy a legjobb. mihelyt kezünket a páciens lábára tesszük. A páciensem lábához ülök. hogy a lábnál kezdve különböző fokozatokban energiát áramoltatünk a testbe. Az első módozat az. Ezt úgy végezhetjük el. ahol úgy érezzük. amelyekben szükség esetén szünetet lehet tartani.2. A konkrét gyógyítási folyamatban a vezetők számára két fontos módon tesszük lehetővé. hogy szükség van rá. Általában a legfontosabb pontok mindig a test legfontosabb szerveinek. hogy ugyanígy felfelé haladunk a páciens testén is az ő koronacsakrájáig. Emiatt visszük be az energiát lábtól felfelé. magamban vagy hangosan. illetve a gerincnek megfelelőek lesznek. amely a görög chele szóból ered. az enyémet és a fény nagyobb erőit. ha ezt az energiabevitelt a leginkább természetes módon végezzük. Ilyenkor a gyógyítónak teljesen koncentrálnia kell arra. Miután ezzel végeztünk. s az energiamező magasabb szintjén történik. hogy úgy alakíthassa a gyógyítást. Ezt úgy végezzük. hogy a vezetők részben elfoglalják auránkat. A talp reflexológiai rendszere szerint ennek a pontnak a helye éppen a lábujjak mögötti párnázott rész alatt van (lásd a 21. akkor a kiegyensúlyozatlan pontoknál olyan érzésünk keletkezhet. Például ha az aura 5. A második módozatban engedjük. Ilyenkor vissza kell menni.leírtam. hogy Krisztussal és a fény egyetemes erőivel összehangolódjak. és a talpain lévő napfonat reflexpontjain tartom hüvelykujjaimat. akkor az Egyetemes Teljességhez. hogy a szeretet. Ezután páciensemre koncentrálok. mintha csöpp örvényként befelé szívná az energiát. miközben a levegőt lágy ínyemen. A gyógyítási folyamatban előrehaladva. akkor ezt világosan a vezető értésére kell adnunk. azt jelenti. ábrát). vigyáznia kell. hogy a fény különféle szintjei és vibrációi áthaladjanak saját mezőnkön. Egy kiegyensúlyozatlan akupunktúrás pontból kifelé szökik az energia. hogy lábán megérintjük a megfelelő reflexpontokat és bemérjük azok energiáját. és rendbe kell hozni a zavart. és általában egyensúlyi helyzetbe is hozza azt. „Krisztus és a fény egyetemes erőinek nevében kérem. akkor az általában energetikai sokkot okoz. Bizonyos pontokat görcsben lévő izomként érzékelhetünk. A talpon lévő izmok benyomva maradhatnak. amit a vezetők csinálnak. amelyben az aurában összegyűlt hulladék eltávolításával tisztította meg a páciens energiamezejét. a Szentek Szentjéhez fűződő kapcsolatunkat alkalmazzuk. a bőr alá haladna egy kis energiaörvény. abba akarjuk hagyni. mintha ott valamiféle kicsiny energiaforrás csordogálna kifelé. s lassan mély levegőt veszek orromon át. Az aura négy alsó szintjének gyógyítása A) Ollózás: a páciens aurájának feltöltése és megtisztítása Az ollózás szó. így az egész rendszerben egyensúlyt és egészséget hozunk létre." Ha nem állunk kapcsolatban Krisztussal. amit okoztunk. A talp kiegyensúlyozatlan pontjait vagy túl puhának. hogy egy ilyen energetikai szünet megengedhető legyen. s a páciens hirtelen fel fog ugrani. hogy felismerjük azokat az energetikai szakaszokat. Ilyenkor általában a vezető választja meg a színeket és az intenzitást is. Idővel gyakorlatot szerzünk majd abban. Rosalyn Bruyere tiszteletesasszony. hogy a három érintett energiarendszert összehangoljam: az övét. és hagyni kell neki elég időt. A másodikban mindkét dolog meglehetősen bonyolult és nagyon pontos. és egyáltalán nem enged a nyomásnak. Ha az energiaáramlást figyelve vizsgáljuk mindezt. azt a csatornát. szájpadlásomon rezgetem. hogy egyszerűen csak hagyjuk. gyorsan áttekintjük szerveinek állapotát úgy. Ha akarunk.

.

míg kitisztul és újra egyensúlyban lesz általános energiamezeje (21. Ha egy színre összpontosítunk. mert a mezők bonyolultabbak. Sötétpiros és barna színezetű energiablokkjai voltak térdeinél. ily módon egy lemerült rendszert a lehető legtermészetesebb módon tölthetünk fel energiával. akkor azok anyagivá tudják alakítani az Egyetemes Energiamező minden színét. amíg összes csakránk nyitott nem lesz. akkor egészen addig ismételjük a csakrákat megnyitó gyakorlatot.4. és 7. Másrészt. hogy nézze meg az ollózást bemutató 21. Az innen érkező energia aktivizálja a teljes energiamezőt. s a páciens aurája egyszerűen azt fogja elnyelni. akkor nehézségeink lesznek az ezzel a csakrával fogott szín. Mary fájdalomról panaszkodott testének e részén. mintha egy forrás eredne belőlük: érezhetjük melegét. ábrán látható az az energiaáramlás. ábrát. s ezáltal csakráinkat is. hogy az magától folyjon. de segített Marynek abban is. ábra). Miközben az energia áramlik. mintha a kis örvény a bal felső részen elpattant rugóként állt volna ki. Menjünk most végig minden egyes gyógyítási szakaszon. A fejezetben később más ábrákkal szemléltetjük. A napfonat csakrája úgy volt deformálódva. mintha ön lenne a gyógyító. Mindez úgy történt. s csak aztán kezdi az energia beléptetési helyét feltölteni. egészen addig. Az energiatest így felveszi az energiát és elszállítja oda. Amikor Mary először keresett fel. medencéje napfonata és vállai körül.vagy fényfrekvencia átadásával. így nem is olyan hatásos. vagy bizsergő érzést kelthet bennünk. gyenge és kiegyensúlyozatlan volt (21. Kérem. Mivel nem ez a természetes áramlási mód. és magánéleti problémái voltak mélyebb kapcsolataiban. rétegére is. feltölti és általános egyensúlyi helyzetbe hozza a páciens energiamezejét.6. valószínűleg segítség helyett zavart keltünk. mivel ezek alacsonyabb anyagi rezgésszámúak. feltöltötte és újraszervezte auráját. Ha energiamezőnket tisztán tartjuk. A 21. Ezt a jelenséget általában a nyílt sérvvel hozzák kapcsolatba. Érzékelhetjük lassú és ritmikus pulzálását. valószínűleg a kezünkön fogjuk ezt az áramlást. Az anyagi test gyógyításához mindig szükség van ezekre a földi energiákra. hogy a páciens (Mary) lábát fogjuk. Ne próbáljuk meg az átáramoltatott színt befolyásolni. engedjük. s azután a gyógyító karjain és kezein át a páciens aurájába. amely a gyógyító függőleges energiaáramán át bejut annak szívcsakrájába. ha a problémás helyen kezdünk.5. s végül is ezzel saját maga hozta létre későbbi testi-lelki problémáját. melyekben megtanulta rendszeresen blokkolni energiáit.rendje szerint az energiát a földből szívjuk fel az első csakra és a talpakon lévő két csakra közvetítésével. ahol szükség van rá. hogy jobban tudjon kapcsolódni másokhoz. ábra). Ha így áll a do- log. Ha valamelyik csakrában elakadt az energia. elképzelhető. hogy milyen módon változik egy ember aurája egy teljes gyógyítási ciklus alatt. Ez a deformáció átterjedt az aura 5. hogy az energiatest előbb más helyre szállítja az energiát. Olyan. hogy olyan gyermekkori tapasztalatairól jutottunk információhoz. mint a lineáris gondolkodás. Üljünk úgy.3. s megtisztítja. amire szüksége van. Ha 189 . A néhány hétig tartó gyógyítási folyamat nemcsak újra egyensúlyba hozta. aurája el volt dugulva.

.

Figyeljük meg.4. Ebben a szakaszban az aura egészébe áramlik az energia. majd a jobbon (21. Ugyanúgy töltsük fel ezt a részt is energiával. Engedjük. és közben egy megváltozott tudatállapotba kerül. s jobb kezünket tegyük a páciens bal talpára. ahol az energia betöltődik a páciens mezejébe. hogy a következő pozícióban folytassuk a munkát. Néhány percnyi gyógyítás után az áramlás intenzitása csökkenni fog és a test mindkét oldalán egyenletesen halad felfelé az energia. Most menjünk át a páciens jobb oldalára. főleg a kezeink közé 21. hogy az energia jobb kezünkből a balba az ő lábán keresztül áramoljon át. mint a 21. hogy az általános energiamező kiegyensúlyozott állapotba került. Ha a feltöltődés megtörtént. Ez azt jelenti. ábrán. Az energiát jobb kezünkből a páciens bal alsó lábszárán keresztül áramoltassuk bal kezünkbe. az áramlás apró változásait is észlelni fogjuk. Most a páciens a medence környéki részen fog kitisztulni. s az áramlás is erősödni fog. újra csökkeni fog a kezeink közötti áramlás. Az egyik kezünket mindig tartsuk a páciensen. ábra). hogy a kapcsolat folyamatos legyen.7.7. és végezzük el ott is ugyanezt. Át kell nyúlni a testén. bal kezünket pedig annak bal bokájára.10. Folytassuk a munkát a lábakon felfelé. Ilyenkor megváltozik a pulzálás frekvenciája és az áramlás iránya is. de aztán feltöltődik ez az energiafolyam.9. vagy az a hely. Az energia áramlása az aurában 191 .8. ahogy a bal lábon tettük. ábrán bemutatott kezdeti stádiumban. Mihelyt a láb feltöltődik energiával. hogy ezt megtehessük (21. Ahogy a testen felfelé haladunk. és a láb egyik oldalán valószínűleg erősebb is. hogy gyenge lesz az energiaáramlás. a boka és a térd között a jobb combon és csípőn lévő sötét felhők kitisztulnak és ott ragyogóbbá válik az energiamező. Most tegyük kezeinket a jobb lábra és bokára. ábra). hogy a test több energiát vesz föl az egyik oldalon. Miközben az ollózást végezzük.5. Ezután világosodni kezd a napfonat bal oldalán lévő sötét folt is. ábra). hogy gyenge lesz az áramlás. ábra. Először lehet. Néha lesz olyan. hogy Mary aurája mennyivel tisztább a 21. a munkával tovább fog tisztulni a páciens aurája. és így készen állunk arra. a térd és csípő között a bal oldalon.erre érzékenyek vagyunk. Először lehet. térjünk át a jobb boka/térd pozícióra (21. A csípőtől menjünk a második csakrához (21. Most tegyük jobb kezünket a páciens bal bokájára és a bal kezünket a bal térdére. ábra).

.

.

.

.

.

Ha nem így gyógyítunk. Miután ezzel végeztünk. mert amikor a csakrákba nyúlunk. mert ott van a repedés. a negyedik és ötödik pontban leírtak szerint. Ezt azt jelenti. ha bal kezünket a nyaka alá helyezzük. hogy nem hagyott ki semmit. és próbáljunk magasabb tudatállapotba kerülni. A test mindkét oldalán végezzük el ezt. tegyük a vállára a kezeinket. Miután teljesen megtisztítottuk. a balt pedig a negyedikre. Ezután lassan húzzuk végig kezeinket a nyak oldalán. hogy saját rezgésszámunkat megnö197 . Minden új tanoncot arra kérek. a balt pedig a harmadikra (21. amennyi a gyógyításhoz elegendő. érzelmekkel kapcsolatos dolgokat szabadítunk fel onnan. s ő is így fog tenni. A 21. Végezzünk egy lezárást is a hetedik szinten: „A keterikus test szigetelése" főcím alatt leírtak alapján. hogy rezgéseinket arra az energiaszintre emeljük. vagy nagyon lassan csordogál tovább. Amikor új helyre tesszük a kezünket. és sírni kezd. Az áramlás erősödni fog. Mary esetében több időt kellene a második és a harmadik csakrára szánni. s így biztos lehet abban. Küldjük az energiát továbbra is. A harmadik csakrára különleges figyelmet kell majd fordítani. Észrevehetjük például azt. és vagy megszűnik. míg csak létre nem jön a kapcsolat a páciens és a mi energiamezőnk között. De mihelyt ezek az érzelmek elkezdenek felszabadulni. Ha nehezen toleráljuk ezeket az érzéseket. mint ő. annak következtében. ha az aura ötödik és hetedik rétege kerül sorra. mivel pontosan itt van a legtöbb energiablokk. ő megpróbálja visszafojtani érzéseit. Ha most tanuljuk ezt a dolgot. és ekkor elkezdhetünk dolgozni ezeken is. Átérzi magányosságát. így is tesz. és hagyjuk magunkon átáramolni azt (mintha egy dugót bedugnánk a konnektorba). a jobbat pedig az alsóra. tegyük át jobb kezünket a második csakrára. miközben helyzetet változtatunk.12. mielőtt továbblépünk. hogy „tükrözésben" vagyunk. mert az általában megtelik sötét energiákkal. A továbbiakban. Szívbetegek esetében fontos a fordított ollózás elvégzése. hogy minden csakrát végigollózzanak. hogy áramoltatjuk és nem sugározzuk az energiát. Ösztönzöm arra. a bal kezünket mindig a felső csakrára helyezve. (Az energialehívásnál csak annyi a teendő. s nem a torkára. Eleinte ez is eltart több mint egy óráig. Ez azt jelenti. hogy a szívcsakrákból el kell szívni az energiát. Mi is érezzük ezt. Az aura tisztítása közben a változásokat oly módon fogjuk érzékelni. ábrán láthatjuk. akkor tegyük jobb kezünket a harmadik csakrára. hogy az energiaáramlás erősödni vagy csökkenni fog. miközben feje mögé ülünk. egyszerűen módosítjuk saját légzésünket. Ne felejtkezzünk meg arról. de a repedést még nem gyógyította be. rögtön a szeméremcsont fölött. csak később. hogy az ollózás kitisztította Mary aurájának négy alsó szintjét. A gyógyításnak ebben a részében ez igen fontos lehet.11. a legtöbb embernek sokkal jobban esik. hogy vegyen levegőt. hogy a teljes ollózást végezze el. Ha ezt a területet is megtisztítottuk. Második és harmadik csakrája kinyílik. és hozzákezdhetünk a nyolcadik és a kilencedik szint gyógyításához. Ilyenkor itt a változás ideje. nehogy elveszítsük a fonalat. Mary megnyugszik és elcsendesedik. S aztán még később érzékelhetjük a hetedik szinteket is. ha már gyakorlottabbak leszünk. akkor módosítsunk légzésünkön. Érezhetjük vagy láthatjuk Mary ezzel kapcsolatos gyermekkori tapasztalatait. Az energiaáramlást bizsergésként vagy hőhullámként fogjuk érzékelni. a bal pedig a második csakra közepén. Kezdetben ennél többre ne vállalkozzunk. rögtön egy mélyebb szinten kezdünk kommunikálni a pácienssel. és ezután egyszerűen hozzákapcsolódunk az Egyetemes Energiamezőhöz. nagyon hamar el fogunk fáradni. Amikor az ötödik csakrához érünk. Most megérzi a közöttünk kialakult kapcsolat mélységét és kicsit jobban sír. hogy kifejezte érzéseit. a halántékig. Mindig bizonyosodjunk meg afelől. hogy az energia egyenletesen halad bármely testrész mindkét oldalán. ha már gyakorlottabbak lesznek az energia átáramoltatásában és az energiamező érzékelésében is. Ebben a helyzetben jobb kezünk a páciens csípőjén van. Sok-sok órányi gyakorlás után az aura felsőbb rétegeit is látni kezdjük majd. akkor könnyen módosíthatjuk lélegzésének ütemét. hogy ugyanolyan ütemben lélegzünk. Most. Osszuk meg vele ezeket. Az útmutatást megtaláljuk a hatodik pontnál. ezután pedig lassan csökken. és egy bizonyos tetőponthoz ér. Ez a lábakra és a törzsre egyaránt vonatkozik. ábra). Néhány tanács az ollózással kapcsolatban. hogy Mary második és harmadik csakrájánál járok. Amint csakrái tisztulnak. ami éppen szükséges. akkor ezen a ponton térjünk át a hatodik szint gyógyítására.eső területen. Saját energiamezőnkből nem sugározhatunk ki vagy irányíthatunk oda annyi energiát. az ötödik és a hatodik csakra ollózásával egyszerűen csak haladjunk felfelé a testen. A negyedik. s közben egész idő alatt adjuk az energiát. Mihelyt elkezdjük a közvetlenül a csakrába történő ollózást. hogy ezáltal elnyomja érzéseit. feltöltöttük és egyensúlyállapotába hoztuk a második csakrát. Ez azt jelenti. Egyensúlyozzuk ki Mary aurájának jobb és bal oldalát. az energia először lassan fog áramolni. máshonnan kell lehívni azt. a páciens rögtön megpróbálja visszatartani a levegőt. nem lesz szükség arra. S ha már egyszer ez a tükrözés megkezdődött.

ehhez alkalmazzuk a 20. Ha nem jön. fejezet gyakorlataiban leírtak szerint. nagyon rövid légzésszünetekkel. Tartsuk kezünket kissé megfeszítve. Mary aurája megtisztult. hogy vibráltatni akarjuk majd testünket. Ez a folyamat az alsó energiatesteket táplálja és tölti fel. akkor megérezzük a rajtunk átáramló energia rezgésszámának változásait. és jobban elmerül személyes élettörténetében. Összpontosíthatunk arra is. annál magasabbra jutunk. hogy gyökereket eresztünk a föld közepébe. hogy a páciens elkezd megnyílni. hogy a ráhangolódást légzésünk ütemével is segítsük. Teljes talppal. határozottan a testen. Lehet. Képzeljük azt. az energia mégis felmehet a gerincen a fej hátsó részéig. hogy hosszan és folyamatosan szívom be és fújom ki a levegőt. Az orromon keresztül lélegzem. Nagyon sok energia jön fel a talpunkon keresztül a földből is. és automatikusan mindig a testnek ahhoz a részéhez viszi. a csakráinkon át kapott energiát kezeinken át 198 irányítsuk a. Ilyenkor történik meg az. Az ollózás végzése közben s a páciens specifikusabb munkára való előkészítéseképpen a gyógyító ezt a fontos időt felhasználhatja arra. hogy minél tovább vagyunk ebben az állapotban. s így zárt áramkört alkothassunk az Egyetemes Energiamezővel. fejezetben leírt 25. Ha jobban ráhangolódunk majd erre a dologra. hogy auránkat kiterjessszük. mert emelkedettebb tudatállapotban vagyunk. Az energiaáramlásban bekövetkező szünet jelezheti azt. Nekem legjobban az a légzésmód vált be. és ezeken a gyökereken szívjuk fel onnan az energiát. A második. Ha idejében felkészülünk a gyógyításra. testbe. A gyógyításnak ebben a részében valószínűleg az alsó csakrákon érkező energiát fogjuk használni inkább. ahogy a gyógyító a páciensre teszi a kezét. és hogy kommunikáljon is vele. hogy rezgéseinket magasabb szintre emeljük. A páciens energiarendszere felveszi az energiát.) A csakrákat megnyitó gyakorlatok elvégzése nagyon hasznos ahhoz. Végül képessé válunk arra is. s a levegőt a lágy ínyemmel rezgetem a 17. hogy egy magasabb rezgésszám fog megkezdődni. hogy bizonyos frekvenciaszinteket fenntartsunk úgy. akkor folytassuk az előzőek szerint. gyakorlatot.véljük. Eközben a gyógyító persze továbbra is keresi a testen a problémás területeket. A gyógyítás alatt lassan. akkor energiával telve és magas rezgésszámon tudjuk kezdeni azt. hogy csakráink így több energiát tudjanak átpumpálni. A kölcsönös bizalom abban a pillantaban megnő. harmadik és negyedik csakra területeinek ollózása után . Az a legvalószínűbb. ábrán. Testünk mindig olyan kényelmes helyzetben legyen. ahol arra szükség van. hogy megfigyelje a páciens fizikai jellemzőit.12. egyszerűen csak azért. különösen. egyre és egyre magasabb szintekre jutunk. és sokkal könnyebbé vált. s nem annyira a felső csakrákon érkezőt. hogy biztosítsa ezt a szabad energiaáramlást. ha a megfelelő légzés segítségével összpontosítunk és fókuszálunk. Az a legfontosabb. Kezünk lehet például a lábánál. stabilan álljunk tehát. mint ahogy az látható is a 21. Várjunk egy csöppet. hogy a körülöttünk lévő energiamezőkkel érzékenyen összhangban maradjunk.

Most tegyük egymás mellé kezeinket a második csakra fölött. E módszer egy részét C. Úgy kell elhelyezkedni.13. hogy elősegíthesse az 5. lézerszerű sugárrá változzon. s hüvelykujjainkkal dolgozzunk minden egyes csigolya mindkét oldalán. amelyben egy lyuk van az arcnak. hogy a jobb hüvelykujjunkkal az óramutató járásával egy irányban. Ezen ül az utolsó keresztcsigolya. Áramoltassunk belőlük narancsvörös energiát a csakrába. és a 7. hogy bizonyos helyeken még jobban megtisztítsuk. mivel megtisztítja az aura függőleges fő áramvonalát. A másik az aurában felgyűlt felesleg kinyomása. Ehhez az kell. hogy még szükség van arra. amelynek hegye lefelé mutat. Ilyenkor nem jó. B. miközben kezeink elhagyják a második csakrát. vagy kilapátolása a megfelelő területről. Ha nem tudjuk. és egy egészséges gerinc kitisztul az ollózás közben is. végig. melyeken az idegek haladnak át. és ennek alsó hegyéről nyúlik lefelé a farkcsont. nehogy megszakadjon az energetikai kapcsolat. Előfordulhat. hogy az energiaáramlást a narancsvörös hullámhosszon tudjuk tartani. hacsak nincs probléma a gerinccel.érzelmi megkönnyebbülése mélyen ellazult állapotot hozott nála létre. hogy a páciens feje egyenesen legyen. szinten végzett munkát. Ezt a módszert elsajátíthatjuk a színekkel való gyógyításról szóló 22. Ügyeljünk. miközben felfelé haladunk. Hüvelykujjunkkal masszírozzuk a keresztcsonton a csontban lévő kis lyukakat. Az egyik a gerinc megtisztítása.) Általában ez nagyon hasznos. hogy egy másik páciensnél ez nem következik be akkor sem. súlyosabb zavar esetén lehet. hogy néz ki ez a testrész. Narancsvörös energiát fogunk átjuttatni hüvelykujjunkon. nevű mesteremtől tanultam. 199 . Hagyjuk. hogy forduljon hasra. ha a fej oldalra fordul. Most már aurájának első négy szintje eléggé tisztává vált ahhoz. ha teljes ollózást végeztünk a hatodik csakráig terjedően. A leginkább az a módszer vált be. Ez egy olyan háromszög alakú. Masszírozzuk a keresztcsont környékét. hogy kényelmesen tudjunk együtt mozogni kezeinkkel. Egy ilyen tisztításnak két fő módja van. felfelé a gerincen jobboldalt állva a páciens mellett. és melynek minden oldalán öt nyílása van. hogy a fény kék. Hüvelykujjunkkal végezzünk kis körző mozgásokat a keresztcsont nyílásain. így dolgozzunk. a ballal pedig ezzel ellentétesen dolgozunk. Ha feltöltöttük. A gerinc tisztításához kérjük meg a páciensünket. ábra. legtöbbször mégsem végzem el ezt. miközben lassan mozgatjuk őket az óramutató járásának irányában. nézzünk utána egy anatómiakönyvben. fejezetből. miközben felfelé haladunk. vagy legalábbis az orrnak. mert más dolgok általában fontosabbak. De ha csak egy óra áll rendelkezésemre. Olyan asztalra van szüksége ehhez. összenőtt csontképződmény. Töltsük fel a csakrát. kezeinket kezdjük a gerincen felfelé mozgatni. B) A gerinc megtisztítása Ezen a ponton a páciensnek szüksége lehet egy gerinctisztításra (lásd 21.

hogy megfelelőbbnek érezzük. a talptól felfelé haladva) úgy irányíthatjuk át egy másik területre az energiát. míg a fő energia vonal ki nem tisztul. hogy a páciens mezejéből kihúzzuk az elakadt energiát. Fel is emelhetjük kezünket. ha az aura négy alsó rétegének tisztítása nagyrészt befejeződött.) Időnként így kell tenni. Sok-sok gyakorlás után elegendő lesz számunkra az. E munka végzése közben a gyógyító végigtekinthet az aura rétegein. Az ilyen jellegű munka után a páciensnek már nem lehet szüksége a kristályokkal végzett kezelésre. míg fehér fénnyé változik. Könnyedén megütögethetjük a negyedik és az ötödik csakrát. mivel lézersugárként működik: behatol. áthatolnak a páciens testébe. Kezeinket az energiablokk két-két oldalára helyezve (a test elülső és hátsó oldalára. hogy mire van éppen szükség. E módszerek mindegyike közvetlenül a blokkba irányítja az energiát és mélyen behatol az aurába. hogy végigollózzunk minden csakrát. amely magába gyűjti és úgy húzza ki azt (a 3. . fejezetben találjuk meg. akkor rövid időn belül meg tudják változtatni a küldött energia frekvenciáját. Ügyeljünk arra. hogy ellenőrizze szükséges-e a csakrákat vagy a szerveket újrarendezni az aurarétegek szintjén. akkor a sötét energiák miatt az éterikus test néha nagyon nehezen látható. Ennek végzése közben ráébredünk majd. és ezek jó módszernek bizonyulnak a csakrák felöltésére is. Ujjainkat kicsit hajlítsuk be. s elvégezzük vele ugyanazt. Mi egyszerűen csak húzzuk ezt ki a testből és az aurából. és a fejtetőn. Az energiaáramlás növelése érdekében vibráltassuk kezeinket. vagy kiszabadíthatunk onnan dolgokat. vagy ujjainknak csak éterikus részei nyúlnak meg. Soha ne alkalmazzunk kristályokat a keterikus testen végzett szigetelőmunka után (ez egy magasabb szintű munka. A vezetők fogják eldönteni. hogy kezeink szorosan összesimuljanak. amit aztán kihúzhatunk onnan. Van. hogy intuíciónk vezessen. ehhez kezeinket együtt és külön-külön is használhatjuk. hogy az éterikus szinten (ötödik). ha a szíven elvégezzük az ollózást. tenyereinkkel a célba vett terület felé. Ezután merítünk egy újabb adagot. aki túl érzékeny az ilyen fajta vágásokra. és az éppen megfelelő energiával 200 látnak el. melyről később szólunk). Az ilyen munkában egy kristály nagyon erőteljes segítőeszközünk lehet. s úgy kotorják ki. mielőtt az elakadt energiával teli területen kezdenénk dolgozni.14. hogy a vezető a halott energiát leemelje onnan. mindezt előbb kell elvégezni (a test bármely meghatározott részén). hogy kezeink szükség szerint mozogjanak. Ha tapasztaltabbak leszünk. fejezetben). hogy a fizikai testen hol kell munkálkodni. Egyszerűen csak hagyjuk. Az egész folyamatot ismételjük meg legalább háromszor. A csukott kéztartásos módszernél úgy tegyük egymás mellé kezeinket. s engedjük. s aztán elengedhetjük ezt (ilyen módon a szoba nem fog megtelni halott energiával). Ugyanakkor mindegyik nagy mélységben új energiával tölti meg az aurát. ha kristályokat használunk. (Hagyjuk. valószínűleg nem lesz szükség arra. és hirtelen ki is sütjük onnan a stagnáló energiát. Vezetőink rávezetnek arra. a kononacsakrán át kifelé toljuk onnan az összes beragadt energiát. Ha úgy érezzük megfelelőnek. egy kristálylapátkával is kiszedhetjük a beragadt energiát. a ballal pedig húzzuk azt (vagy fordítva). (A nyomó[húzó]) leállító módszereket a 6. Ha az aura nagyon piszkos.Ezzel a kék lézerfénnyel megtisztíthatjuk a gerincet. A 21. hogy segítsük megnyílásukat. összegyűjti és kivágja az energiát. Feltöltést végezhetünk vele. vagy egy helyre gyűjtik össze először. így feltöltjük azt. s vezetőink fehér fénnyé változtatják azt. és egyszerűen kilapátolják onnan az energiát. Mary korábban leírt esetében egyáltalán nem alkalmaztunk kristályokat. Ha ilyenkor kristályokat alkalmazunk. hogy mindkét kezünkkel ugyanazt csináljuk.) Még közvetlenebbül úgy végezhetjük el ezt a munkát. ne legyen rés kezeink vagy ujjaink között. vagy a keterikus (hetedik) szinten kell-e dolgozni. akkor ezek egyszerűen kiszakíthatják e szigetelőmunka eredményeit. egészen addig. mielőtt egy másik területre koncentrálunk. s hozzáigazodjanak ehhez a kifelé húzáshoz. A külső héjakon végzendő munka csak akkor kezdhető el. hogy hüvelykujjaink keresztezzék egymást. C) A problematikus területek tisztítása a páciens aurájában Az ollózás végzése alatt HSP-vel meg fogjuk érezni. azaz megtöltik energiával. és tartsuk kezünkben. és valószínűleg az akadály kiszippantásához meg fogják fordítani az energiaáramlás irányát. Ennek elvégzéséhez képzeljük el azt. hogy éterikus ujjaink megnyúlnak. és/vagy egyszerűen a beragadt nyálkát kezünkkel kihúzzuk az aurából. Ha a módszert a blokkok felszabadítására használják. amíg a vezetők fénnyé nem változtatják. de más esetekben lehet. Ha valamilyen területre közvetlenül akarunk energiát juttatni. hogy a test mélyére fénysugárként tudjuk irányítani az energiát. hogy jobb kezünkkel nyomjuk. Egy másik módszerrel éterikus kezeinket használhatjuk fel arra. ábra bemutatja a kétféle kéztartást. Nem mindig jó. hogy az elzáródott területre energiát juttatunk.

Pontosan ugyanazt látták. Ha szükségét érezzük. Fújjuk ki. hogy a vezetők a gyógyításhoz auránkba érkezzenek. hogy zölddé változzon. akik eléggé tisztánlátóak ilyen ügyekben. ez azért van. mert az éterikus test a negatív térben létezik. éterikus kezeim elszakadtak az anyagiaktól. Fújjuk ki. miközben koronacsakránkhoz emelkedünk. Ezt a gyakorlatot elvégezhetjük a gyógyítás megkezdése előtt is. miközben a kék indigókékké változik. hogy kezünket a test valamelyik részére helyezzük. miközben lelki szemeinkkel a harmadik csakra felé fordulunk. Hogyan segíthetjük elő. hogy azt látjuk. hogy ott nyugodjanak egy ideig. Úgy gondolom. A második belégzésnél figyelmünket emeljük a második csakrára. Megkértem két barátomat. Lélegezzük be a sárgát. Egyszer a hetedik rétegen egy kis repedést próbáltam össze varrni. akkor a következő gyakorlat elvégzését javaslom. befejeztem a varrást. Gyorsan elvettem a kristályokat. akkor e gyakorlat végzése előtt finoman vegyük el onnan. akkor tegyünk így. fújjuk ki. ahol a gyógyítás szükséges. és „érzéseket keltő" módon nem kapcsolódik a testhez. (Később segíthetünk így barátainknak is. Általában ezt láttuk: miközben hagytam. amit az első. hogy a vörös narancsvörössé változzon.Ha a vezetők a keterikus testen (hetedik réteg) végzendő munka mellett döntenek.) Hagyjuk. Próbáljunk hozzászokni ehhez az érzéshez. akkor a gyógyító kaphat olyan jelzést. Lélegezzük be a kéket. Kíváncsi voltam. hogy a zöld kékké változzon. a páciens körülbelül két másodpercnyi munka után sikoltozni kezdett fájdalmában (kezem hozzá sem ért testéhez). Lehet. Összpontosítsunk a második csakrára. s a gyógyító nagyrészt passzív marad. és hagyja. hogy a vezetők is energiamezőnkbe érkezzenek. Az aura éterikus szintjének gyógyítása (az aura ötödik rétege) Ha a vezetők úgy döntenek. hogy csak elmém projekciója mindez. akkor a gyógyítónak el kell távolítania a kristályokat a páciens mellől. harmadik és negyedik szinten okoztam a fentebb leírt tisztítómódszerekkel. hogy nézzenek végig néhány ilyen gyógyítást. Most. Lazuljunk el. és nem lehetne elvégezni a munkát. Innen mindent a vezetők irányítanak. hogy szeretettel egy másik emberre tegyük a kezünket. hogy kifehéredjen. engedjük. hogy így is elősegítsük. s nem vettem el a kristályokat a test mellől. A keterikus testen végzett munkához a páciensnek részben el kell hagynia anyagi testét. Ezen a ponton lehet. mert a kristályok azt segítik elő. s karjainkra mintha fedőréteget raknának. különben nagy fájdalmakat kellene átélnie. második. hagyjuk. Arra is gondoltam. Újra lélegezzük be a narancsvöröset és hagyjuk. Ahogy előrehaladtam az éterikus szint gyógyításában. hogy egyszerűen tegye a testre kezeit két különböző helyen. és hagyjuk. akkor nem szükséges eltávolítani a kristályokat. miközben a szívcsakrához érkezünk. ha energiamezőnket már feltöltöttük a 20. Lélegezzük be a zöldet s emelkedjünk a torokcsakrához. Fújjuk ki ezt a narancsvöröset.nagy vörös gyulladást. és mélyen belenyúltak a páciens testébe. Miközben kiemelkedünk a koronacsakrán. és meggyógyítottam azt a. és fel van töltve. hogy a páciens a testében maradjon. Ha kezünket éppen rajta tartjuk valakin. hogy az éterikus szinten gyógyítanak. Lélegezzük be a narancsvöröset. hogy ez a csodálatos gyógyító energia szeretettel áramoljon kezünkből. hogy egy vezető karjai áthatolnak a miénken és fény ömlik belőlük kifelé. Lélegezzük be a sárgát és hagyjuk. Lélegezzük be az indigót és hagyjuk. Csak azután végezzük el. lassan komoly műtétek tanúja lehettem. Lélegezzük be a zöldet. mert annyira hasonlítottak a sebészek által kórházban végzett műtétekhez. hogy sárgává változzon. vizualizációs gyakorlattal. amint lejönnek vállainkon. Látjuk. Menjünk vissza saját első csakránkhoz. hogy kezeim passzívan nyugodjanak a páciens testén. ha már egyensúlyban van a mezőnk. amire mi gondolunk. fejezetben leírt 21. torokcsakránk hátsó részén kérészül. Kétszer egymás után lélegezzük be ezt a színt. hogy a vezetők energiamezőnkbe jöjjenek? fújjuk ki. Érezni fogjuk. hogy az vörösen forog. ismételjük meg a fent említett gyakorlatot egy kis módosítással. hogy kezünket barátunk testének arra a részére vezessék. Először igen nehezemre esett elhinni. amit láttam. s aztán fejről kifelé indulunk. Lélegezzük be a kéket és emelkedjünk a harmadik szemhez. Mezőinket sokkal teljesebbnek érezhetjük most. Ha a vezető a gyógyításnak ebben a szakaszában az éterikus testen (ötödik szint) való munkát választja. vajon ugyanazt tapasztalják-e. amit én. . Hagyjuk. Ezután az éterikus szinten dolgozó vezetők kezei (akiket én már csak sebészeknek 201 Ha nehézségeink vannak a vezetők energiamezőnkbe hívásában. Soha ne ijedjünk meg attól. hogy ez nem az a hely.

.

néha akár 45 percig is. Meg fog lepni. hogy a páciens éterikus teste számára egy új negatív teret hozzon létre. Nagyon kényelmes így. hogy ez a gyógyítás megtörténjen. hogy igen nehéz is lenne megmozdítani őket. De térjünk csak vissza a pácienshez. akinek a gerincében lévő idegeit fiatalították meg éppen. amint egy nagy fecskendő lebeg lefelé a karomon. végül ellazul az a kéz. Az ilyen jellegű operációk alatt. Ha a vezetők végeztek. hogy az ember egyszerűen csak ott csücsüljön. A gyógyító kezei egészen addig nem távolodnak el a testről. Mary készen áll. ki vannak töltve. hogy kezdik elvonni energiáikat. Ezután érezzük. hogy a vezetők kezei éterikus kezeinken keresztül becsúsznak a páciens testébe. és lassan összezárják a vágást is. Eközben nagymértékben megnőttek éterikus kezeim. kapcsokat. az aurába történő sebészi beavatkozást a mező ötödik rétegében kell elvégezni. Miközben kezeinket a harmadik és negyedik csakráira helyezzük (21. Mindez az aura ötödik rétegében történik. aminek üres térnek kellene lennie. A gyógyító éterikus kezei las- san közelednek a test felszínéhez. amelyeket üresnek tartunk. Ha az aurában zavar keletkezik az egyik mintában. valójában üresek. Az ollózásnak ez esetben az utolsó szakaszaiban Mary mélyen ellazult állapotban feküdt a kezelőasztalon. fecskendőket stb. és igazán csodálatos mindez. Az ötödik szint tárolja minden fizikai síkon létező forma mintáját. Kicsit kicsusszant testéből. kikaparnak és kivágnak.nevezek) átnyúltak éterikus kezeimen és szó szerint egy operációt végeztek. Nyilvánvalóan pontosan ugyanolyan eszközöket használnak. ollókat. hogy összevarrják a sérvet a rekeszizomban. Befelé menet nem éreztük ilyen hosszúnak az utat. vágnak. Egyszer láttam. hogy a páciens meggyógyuljon. észrevesszük. hogy hozzam a test felső részére. bele a páciens testébe. hogy megtörténjen. és a régi és új részek nem kapcsolódnak össze. hogy egyszerűen csak hagyjuk. ahol a sötét területek világosnak látszanak. Az én HSP-érzékelésem szerint ezt a negatív teret egy fotó negatívjához hasonlíthatom. de aztán mindez olyan természetes. hogy kifelé halad. hogy ebbe „nőhessen bele" a páciens. és a vezetők általában arra ösztönöznek. Az az igazság. sterilizálják a sebet. Puhán. hogy az energia kifelé húzódik. ahogy én láttam. nagy erőfeszítésembe került. átültetnek és újra összevarrnak dolgokat. ami a páciens teste alatt helyezkedett el (nekem általában a jobb kezem). A negatív éterben ülünk ugyan. Persze mindez pontosan úgy látszik helyénvalónak. Ilyenkor a páciens is észreveheti 203 . hogy kezei eközben általában annyira megbénulnak. valamiféle angyali nyugalom állapotába emelkedünk. egész végig érezzük. majd varrták újra össze. Nagyon ismerős érzés ez..és kézmozdulatokkal az éterikus test újrarendezett részét ismét összekötöm a körülötte lévő részekkel. Azóta többször gyógyítottunk együtt. ábra). Végül is az a fontos. és most pihen. ha az ember egyszer már eljutott erre a valóságszintre. amíg a vezetők munkájukat végzik. ezek áthatoltak kezeimen és behatoltak a páciens testébe. amelyeket kitöltöttnek gondolunk. halljuk vagy láthatjuk is.15. és egybeolvadnak annak anyagi kezeivel. hogy egészséges formáját visszanyerje a fizikai síkon is. akkor ezt a zavart a mező ötödik szintjén kell újrarendezni. Erezzük. Először hitetlenkedünk. fejezetben. Maryhez. A vezetők begyógyítják a repedést. míg a vágás be nem zárul. ez a réteg a negatív térben létezik. de most. de mindent rendjénvalónak érzünk. Úgy tűnik. Barátomra néztem és megkérdeztem: „Láttad ezt?" „Igen" mondta és pontosan úgy írta le a történteket. Nagyon nagy türelmet igényel. Ezután lassan elveszem a bal kezemet is. Az operáció végzéséhez a vezetők csöveket ragasztottak karjaimra. Ehhez is türelem kell (néha egészen elunom magam). melyeket sprituális sebészi beavatkozásnak neveztem el. tűket. Valahányszor csak próbát tettem. és amit láttunk. finom ujj. hogy kezeimet lassan mozgatom a csakrákon felfelé. Valamiféle jelenlétet érzékelünk a hátunk mögött. Rezgésszámunk növekedésével párhuzamosan terjed ki a testünket körülvevő energiamező. Ezen a szinten minden. Látjuk. Összhangban vagyunk az egész univerzummal. és az újrarendezett színt visszarögzítik az ötödik test többi részéhez. A negatív térben azok a részek. sötét kobaltkéknek látszik. s így gyógyuljon meg. Az éterikus sebészetnek tehát lényegében az a feladata. azok a helyek pedig. Miközben saját magasabb kreatív erőinknek teljesen alávetjük magunkat. mint ahogy leírtuk a 6. s ezt követően apránként. Az aura saját gyógyítására tovább hasznosítja a kapott energiát. a bal kezemhez. a világosak pedig sötétnek. a gyógyító semmilyen körülmények között sem mozdíthatja meg kezét. Bízunk abban a tudásban. éterikus kezeink a számunkra legmegfelelőbb ponton bejutva elkezdenek lefelé folyni és egyre tisztábban érzékeljük a test belsejét. hogy nyílt sérvén éterikus szinten dolgozzunk. ami meghaladja énképünk eddigi szűkreszabottságát és engedi. mint amit a „rendes" sebészek: szikéket. és az aura minden része üres térként jelentkezik ezen a kobaltkék mezőn belül. Ezt úgy végzem el. milyen mélyen voltak éterikus kezeink a páciens mezejében. rendkívül könnyedén vezetőink belecsusszannak auránkba. mindig egyezett. így tehát minden.

akkor gyakran deformált a hetedik szinten is. és kutatjuk. hogy magasabb vibrációt hozzunk létre magunkban s engedjük. nemcsak a páciensében. ha a páciens tudatállapota . szint eléréséhez. magszerű képződményeket tüntettek el. hogy mélyen ellazult állapotba kerüljön. mielőtt hozzákezd a 6. akiknek fejlett HSP-jük van. Most készen állunk arra. a vezetők visszafordítják az energiaáramlást és a fellazuló energiát felszívják. Ilyen esetekben egyáltalán nem szabad mozogni.) Kölcsönösen gyógyítjuk is egymást (mindegyikünk páciens is lesz). Általában a gyógyító azelőtt végzi ezt. idegek vagy más testrészek rácsszerkezetének megtisztítása és újrarendezése. Most jobb kezünkkel merüljünk bele a negyedik csakrába és tegyük szabaddá a balt. az izmok. hogy békés állapotban lebeg. láthatjuk. hogy légzésének. Lassan. mivel ez az áramlás rendkívül erős. Ilyenkor specifikus éterikus végződéseket távolítunk el a mezőből. A keterikus testen végzett munka. illetve a csakrák tisztítása és újrarendezése. hogy nagyon erős levendulaszínű. hogy a hetedik testen dolgozzunk. amelybe illeszkedve leírhatom ilyen jellegű tapasztalataimat. Még néhány tanács az éterikus test gyógyításával kapcsolatban. finoman húzzuk ki a bal kezünket is. hogyan nézhetjük meg az aura rétegeit külön-külön. A keterikus test gyógyítása vagy az aura aranyhálójának újrarendezése (az aura hetedik rétege) Ha az aura bármely szinten deformált. hogy egy más tudatállapotban mennyire mélyre került. Itt a gyógyítás azzal teszi próbára a gyógyítót. Ez a munka sok megfigyelésemet igazolja. mint pl.és kézmozdulatainak nagyon aktívnak kell lenniük. A „szokásos" sebészi beavatkozásokon túl néha arra ösztönöznek bennünket mint gyógyítót. Ebben a gyógyítási szakaszban általában kiemelik a pácienst testéből és gondoskodnak róla. hogy tisztánlátók. Ha elég éberek vagyunk. szint gyógyításához. amelyek az irányításnak megfelelően igen gyors mozgásra képesek. és a mozgás a mi energiameződben is zavart kelthet. az áramlás irányát és a munka helyét is. Ez csak akkor történhet meg. Ez a gyógyításnak megint egy magasabb szintje és valószínűleg a hatodik szint energiáit használja fel. hogy nagyon nyugodtan tartsuk kezeinket és karjainkat a testen. és segít abban is. egy leukémiás páciens vérében fehér. A gyógyító ujjain aprócska aranyfonalak folynak ki. két fő részből áll: a szervek. Időről időre rendszeresen találkozik egy kis csoportunk. így el kell végezni az újrarendezést a keterikus testben is. Ezen a szinten az arany fény nagyon erőteljes és mozgékony is. milyen új gyógyító módszereket dogozhatunk ki az így szerzett információk alapján.ugyanezt. ugyanakkor egy magas rezgésszinten mégis érzékenynek és összpontosítottnak kell maradnia. A vezetők közvetlenül együtt dolgoznak a gyógyító kezeivel. annál többre lesznek képesek. hogy kövesse tanácsadóinak az irányítását. Az éterikus test gyógyítása közben a vezetők irányítják a színek frekvenciáit. amíg a gyógyító befejeztével fel nem kel és meg nem próbál felállni. hanem a páciens is. hogy a megfelelő szerv rácshálózatát leemelik a testről. A hetedik testben végzett munka azért különbözik nagymértékben az ötödik szintűtől mert a gyógyító fő feladata az. sőt néha ezüst színű vibrációk haladjanak át rajtunk. mert nemcsak a gyógyító látja. ujj. hogy tisztázza azt a rendszert. melynek során arany fénnyel történik a hetedik test újrarendezése. Ez nagyon hatékony. Miután elegendő energiát ömlesztettek be ahhoz. amint a. A következő lépésben úgy érezzük. hogy kiszabadítsák onnan a rossz alakzatot. A ketherikus rácshálózat újrakezdését a vezetők általában úgy végzik. ujjainkat hajlítgassuk be kicsit. Meglazul a páciens aurájával a kapcsolódás és lassan elkezdjük visszahúzni azt. a vírusok vagy baktériumok pszichikus megfelelőit. bár ilyenkorra már a gyógyítás közben automatikusan megjelenik néhány hatodik szinten szükséges frekvencia is. Rendszerint egészen addig nem érzékeli. s könnyebben megbirkózzunk minden olyan gonddal. mintha egy külső réteget képeznének azon. erős. mi történik valójában. Minél jobban megbízunk bennük és követjük ezt az irányítást. Ha teljesen kihúztuk. tisztánhallók vagy tisztán érzékelők vagyunk. hogy újra érezzük a kezeinket. Tanulmányozzuk. ami abból adódik életünkben. nehogy újraképződhessenek a személy fizikai testében. A gyógyító által végzett bonyolult és gyors ujjmozdulatoknál sokkalta gyorsabban mozognak ezek az aranyfonalak. és arra kérnek. megosztjuk az ebben szerzett tapasztalatokat. 204 5. A páciens vezetői mindig megjelennek és segédkeznek a gyógyítás folyamán. A páciens általában azt éli át. és így szabad teret kapjon a magas szintű gyógyítás.pácienssel együtt sétálnak be a kezelőszobába. hogy kölcsönösen bátorítsuk egymást személyes vonatkozásban. vékony aranyfonalakból állónak tűnik. Nagy gondolati és légzésbeli összpontosításra van szükség a 7. vagy előfordult. már jobban urai vagyunk jobb kezünknek. (Vagyis: látnoki képességeink vannak. hogy pl.

.

.

hogy a vezetők irányítják szerveinket és a gyógyító fényt. ahogy a vezetők a gyógyítón keresztül megtisztítják a nyirokrendszert. Mikor a műtét után három nappal kezelésre jött hozzám. és megtöltik kék fénnyel. az egész szervezete nagyon el volt tömődve. Aztán visszavarrják a helyére. akinek csomót találtak a mellében. ábrán figyeljük meg. pl.megengedi. Egész aurája kicsit szürkés volt. és először kék. hogy emlékszik. miközben a páciens vezetői annak fejénél állva testén kívül tartják őt gyógyítása befejezéséig. mely fényesen vöröslött. ami egészen hónaljáig nyúlt. A csakrák újrarendezése a keterikus testben. s erre testébe való visszatérésekor nem biztos. nem a tudatos érzékelésre. mert a sötétvörös szín fertőzésre utal. akit már kiemeltek testéből. hogy itt az ideje a tudatállapotot felhangolni a hetedik szinten folyó munkához. Felhívott telefonon egy olyan kliens. mintha bezáródna. Miközben egyre gyakrabban veszünk levegőt. eldugulhat az örvénylésük. Ez valahogy zavart. tejmirigygyulladás. Mivel az ötödik szinten már befejeztük a gyógyítást. és diagnózisuk fertőző emlőgyulladás volt. Ezt még gyorsabb ujjmozgások kísérik. Egész felsőtestét újratöltötték. s a nyirokrendszerén külön is. Igenlő válasza után azzal folytattam. Ezután ez a szerv a test fölött lebeg. hogy szerintem egészen biztosan nem rák. addig. ezáltal a nyirokrendszer (a hetedik szinten) nagyon tisztává és aranyszínűvé vált. míg teljesen meggyógyul. De ugyanakkor azt is láttam. A pár nappal későbbi műtét során az orvosok eltávolították a fertőzött emlőmirigyeket. de ez nem sikerült. kicsit balra. Mindez úgy történik. Egész testében teljesen el voltak dugulva a nyirokvezetékek. a körülötte lévő rész pedig halványpirossá vált a műtét során. hogy ezután is elegendő energiája legyen. Azt mondtam neki. és nagy erejű energiát szabadítanak fel. melyet az eltömődött nyirokmirigyek okoztak. vagy túlságosan kifelé nyúlik az örvény vagy éppen kifelé billen és valahogy úgy néz ki. Kezeink automatikusan mozognak közben. Előfordulhat. Mélyebb tudatállapotra gondolok itt. hanem valamilyen fertőzés. és sprirituális vezetői viselik gondját.17. hogy esetleg túl sok levegőt szívunk be: az összes felvett energiát felhasználjuk. az emlőgyulladás valamilyen formájáról van szó. Hamarosan arany207 . s itt megy végbe tisztítása és újrarendezése. amelyben minden létező tökéletes. megsérül a fölöttük lévő ernyő. sötétszürke pöttyökkel. majd újrarendezzük a védőernyőt és ellátjuk még egy védőréteggel. így előjegyezték egy műtétre az asszonyt. hogy eltávolítsák a szerv keterikus mezejét. Ezt az jelezte. és látjuk a repedést a hetedik rétegben. az Isteni Elmét kezdjük megtapasztalni. fehér fénnyel. melyek a kék éterikus rácshálót fehérarany fonalakkal szövik rá az arany rácshálóra. De térjünk vissza Maryhez. a mellbimbó alatt. mint egy megnyúlt rugó. Miközben folyt a telefonbeszélgetés. hogy sötétzöld területeket találtam szegycsontjának mindkét oldalán és hasüregének bal oldalán. Miután az alsóbb szinteken elvégeztem a szokásos ollózást és tisztítást. hogy a csakra hegye nem pontosan a csakra szívénél vagy gyökerénél helyezkedik el. majd a gyógyítás során. ábra) helyezték vissza azt. akkor a szerv egyszerűen visszacsúszik a testbe. hogy visszanyomjuk a helyére és odavarrjuk. A 21. Ilyen gyógyítások láthatók a 21. majd arany fénnyel burkolták be. ábrán. Ezután az egészet bevonják védőfunkciójú arany energiakötéssel. A vörös csík eltűnt. s a fentebb leírt módon (21. Megpróbálták leszívni a csomót. hogy a csomó a bal mellében van-e. hogy egész testén tisztítást végezzünk. Hogy ellenőrizzem ezt a képet. kommunikál vezetőivel. mint egy megpattant rugó. A csakrák leggyakrabb sérülései: kiszakadnak. megkérdeztem. Bal melléről a piros folt nagyrészt eltűnt.6. hogy a hónalji nyirokcsomók sötétszürkék. ami később belső érzéstelenítőként működik.16. és hogy arra van szükség. Ha befejeződött ez az újrarendezés és sterilizálás. Azért gondoltam erre. A szervet megtisztítják és sterilizálják visszahelyezés előtt. így segíthetjük. de lehet. Majdnem olyan. Ezt a területet aztán általában megtöltik vattaszerű. tudjuk. Ezekben a pillanatokban a páciens megváltozott tudatállapotban van. de a csakrákat soha nem távolítják el a helyükről. s ezáltal forgó mozgásuk lelassul.16. hogy vezetőim azt mondják. Szinte eltűnhet az egész csakra is. Például Mary nyílt sérvénél a napfonat egyik kis örvénye teljesen úgy nézett ki. és a 21. hogy az elsődleges probléma nem a mellben lévő csomó. Megváltozott tudatállapotban van. hanem az eltömődött nyirokcsomók. s a vezetők teljes nyirokrendszerét eltávolították és kitisztították. És hallottam is. az elménket amennyire lehet tudatszintünk emelésére összpontosítsuk. Orvosai nem tudták eldönteni. A csakrák rendezésénél hasonló folyamat játszódik le. Ne aggasszon. Kezdjük azzal. csak egy csík maradt meg az aurában. hogy csak egy kis része sérül meg. A keterikus test szerveinek újrarendezésére a gyógyító kezein hatalmas fény áramlik át. ahol nyirokcsomói lehettek. hogy növeljük orrlégzésünk ütemét. hirtelen egy kép merült fel bennem: a bal mellében egy sötétvörös csomót láttam. Miközben a hetedik szintre emelkedünk. Ezt úgy kell gyógyítani. fertőzésről vagy daganatról van-e szó.

Mikor a páciens elére ezt a szintet. hogy mennyi energia áramlik át rajtunk. könnyebbnek és kevésbé a testhez kötöttnek érezzük magunkat. Mary minden porcikája iránt erezzünk mély elfogadást. Egyre jobban érezzük azt az egyetemes biztonságot és szeretetet. de az aranyfonalkák ezerszer gyorsabbak. Számunkra ez egyszerűen azt jelenti. hogy még nem szerezte meg azt a képességet. a páciens fejénél. Túl sok a tennivaló. egymáshoz zárt ujjakkal és egymás fölött keresztezett hüvelykujjakkal. hogy a fehér fény átitassa auránkat.18. mintha tudatunk egy része a szó szoros értelmében emelkedne gerincünkhöz és kinyúlna a testből. hogy rendezzünk bármilyen esetleges jobbbal oldal közötti egyensúly-eltolódást.és koronacsakránkkal fogunk dolgozni. hogy megszakítsuk a . Ujjaink is nagyon gyorsan mozognak. Kezeinket helyezzük a páciens harmadik szeme fölé. hogy ebbe a létállapotba el kell jutnunk. szeretetet. ábra). Az arányló fény ereje a deformálódott örvényt visszatéríti eredeti helyére. fejezzük be a fényhívást. Minden egyes lépéssel. ábra). Amint belépünk a fénybe. majd ebben a tudatállapotban hívjuk le a fényt. Létének csodálatos ünnepi pillanata 208 ez. Látjuk. Végül elkészülnek. Szubjektívan olyan érzés ez. hogy a levegőt a torok hátsó részén rezegtetjük. A messiási tudatállapothoz vagy egyetemes szeretethez kapcsolódás együtt jár azzal. Vibrációnk növelését kezdetben aktívan cselekedve. finoman adjunk energiát a halántékánál. főleg a szív-. Ez auránkon át fog áramlani a páciensébe. Lelkünkkel próbáljunk az általunk ismert legmagasabb spirituális valósághoz emelkedni úgy. legtágasabb lelki valóságot. és szeretné-e tudni. Olyan érzés. Most. hogy az ötödik és hetedik csakrarétegek már újrarendeződtek és biztosan meg tudják tartani az aura formáját. hogy lelki szemeinkkel a fénybe nézünk. Nem tudjuk. testünk elbírja-e ezt. s nem elég. Eközben a páciens. Először egyszerűen igyekezünk. Nagyon ügyesen. Kíváncsiak vagyunk. mintha felnéznénk a fénybe. Hihetetlen számunkra. amint az arányló fényfonalak összevarrják Mary csakráján a kis örvényt. hogy először szívünkön keresztül összekapcsolódunk az egyetemes szeretettel. itt az ideje. Lehet. ha csak elképzeljük ezt. hogy a szíven át haladjunk. Képesek leszünk arra. miközben a védőernyőt újrarendezik. könnyedén végigollózzuk a felső csakrákat és elhelyezkedünk az asztal végében. amint vezetőink újra hozzánk érkeznek a hetedik rétegünkön keresztül (21. hogy már egy bizonyos fokú emelkedettséget értünk el. hogy keresztülfolyjon rajtunk a páciens agyának középső részébe (21. s úgy. hogy ezt a valakit a szívünkbefogadjuk és a teljes elfogadás állapotában jóakarattal viseltetünk jólétével kapcsolatban. haladjunk a következőre: ilyen szakaszokban egyre világosodik a páciens agyának központi területe. hogy rezgéseink frekvenciáját megnöveljük. kicsit rázzuk meg a kezeinket. Mivel az átáramoltatásnak ez a módja elég erős. megkönnyebbülünk. és a csakra úrja tökéletes. Kezeinket helyezzük Mary fejének két oldalára. mely magasabbra visz. A páciens aurája feltöltődik fehér-arany fénnyel. hogy a hatodik szinten mennyei szeretettel töltsük fel az aurát. de most nem beszélhetünk. hiszen az akadályok egy részét eltávolítottuk gondolkodásunkból. hogy egész lényünket összpontosítani tudjuk. A gyógyítás fázisában a páciens néha lelki képekef lát vagy „elalszik". és vezetőinknek könnyebb így elképzeléseiket eljuttatni hozzánk. míg az egyetemes szeretet állapotába lépünk (különben a gyógyítás nagyon mentálissá válhat). Tudatunk kitágul és képesek leszünk olyan nagy összefüggéseket is megérteni.ló fény ömlik ki kezünkön. Nagyon fontos. amiket hétköznapi tudatállapotban képtelenek lennénk. vajon Mary észleli-e mindezt. és igyekeznénk elérni azt. bele a fehér fénybe. Kezeink önkéntelenül Mary harmadik csakrája fölé mozdulnak. Azt jelenti. és ez a módszer segít kifejleszteni ezt a képességét is. Légzésünk lassul. amikor a normál valóság állapotába visszatér. és kivárjuk. mert ilyenkor nincs annyi előítéletünk a világ természetéről. hogy fáj a kezünk. Miután a fehér fény a páciens agyának középső részébe átáramlott és e terület rezgéseinek szintjét a fény szintjére emeltük. de csodásán érezzük magunkat.17. Most. Amint fölfelé haladunk. Évek alatt szerzett gyakorlattal egyre magasabb energiákat és eszméket tudunk majd átáramoltatni magunkon. mi történik. a harmadik szem. Tovább lélegzünk. menjünk a következő vibrációs szintre. aztán hagyjuk. és hagyjuk. amelybe opálos színek keverednek. majd passzív befogadással érjük el. Ezt az állapotot fenntartva kérjük az általunk átélhető legmagasabb. mely már a fehér fénnyel harmonikusan rezeg. Ezt egyrészt olyan légzéssel lehet elérni. s aztán meditációs összpontosítással. Egy napon eléri ezt is. hogy egy kiterjedtebb valóságot elfogadjunk. A mennyei réteg gyógyítása (az aura hatodik rétege) Amikor az aura hatodik rétegében gyógyítunk. növeljük vibrációnkat a fény lehívásához. 6. érzéseink egyre örömtelibbekké válnak. ami körülvesz és áthatol rajtunk. hogy egy ilyen tapasztalat emlékét megőrizze.

.

Tisztelettel adózom saját mostani inkarnációmnak. ujjaimmal kitapogatva a járatokat. hogy fényt ad neki és kiterjeszti azt. mint hogy tapasztalataik alapján megítéljék saját magukat. Bal kezem balra. hogy ez a héj túl keskeny a lábak körül. Kifejezem. A levegőt rezegtetve lélegezzünk. hogy széthúzzuk kezeinket. és azáltal erősíti a mennyei testet. kifésülöm a mennyei test fénysugarait. Hogy Mary hetedik rétegét erősítsük. mint amikor kesztyűbe dugom a kezem. Az agy thalamusterületének megvilágosítása és az aura fehér fénnyel feltöltése után. és olyan védőpajzs alá helyezzük. gyors kézrázással megszakítom a kapcsolatot saját terem és a páciensé között. hogy testem minden egyes porcikájában benne legyek. Az a páciensnek könnyed érzést ad. mert így a gyógyító munka beépül személyes életébe. emeljük kezünket a teste fölé. 7. söprő mozdulatot teszek a páciens egész teste körül. Az aura külső rétegei mozgásban vannak. ami felér a fej fölé. (Ha nem látjuk. erősítő energiát áramoltatok bele. és összerakom a kezeimet. Még mindig a fej mögött ülünk. ha van idő. a ketherikus testre haladok tovább. az aura tojáshéjpajzsában. mert a sok gyógyítással töltött idő alatt a gyógyító sokat van egy másik tudatállapotban.) Nagyon finom nyomást fogunk érezni. s leér a lábak alá. egy finom. aki azt a sok jót teszi. Lehet. átáramoljon a testemen. Próbáljuk ki. hogy elváljon a pácienstől. Egyszerűen kezelem ezeket a dolgokat. tenyérrel lefelé. Ha valahol csomó van. a 21.) Elvékonyodhat néhol. Külső széleinél mozgatva a kezemet. az aura egész tojáshéja megerősödik. hogy emlékeztettem arra. Kezünk a fejbőrnél van először. Tartsuk stabilan ezt az ívet. kiegyenesítem és megerősítem ezt az alakzatot. hogy elismerést kapjanak önmaguktól. és már nem vagyok része annak az áramlásnak. Összpontosítok arra. Mikor ezt befejeztük. (A gyógyítás során eddig bekapcsolódtam az energiarendszerbe. Kezeim kb. így erősítve az aura egész hetedik testét. annak. jobb kezem jobbra mozog. arra a tojáshéj formára. és a 23. hogy a legtöbb gyógyítónak akit ismerek. a páciens feje fölé nyúlok. S amint lassan mozgatom a kezem. 75 cm-re vannak a fej fölött. megváltozott tudatállapotba kerülök. A keterikus test szigetelése Miután a mennyei testet ragyogóvá tettem és kitágítottam. Ha fényre van szükség. Az energia egy olyan ívben áramlik a kezemből. ezért a gyógyítás e része nagyon rövid ideig tart. és amiért ide jöttem. fejezetben foglalkozunk majd velük.) Lágyan a tojáshéj alakú hetedik testre teszem a kezem. ezzel egy ívet hozva létre Mary hetedik rétegében a fejtől a lábakig. és törések és lyukak is lehetnek benne. hogy a gyógyító ilyen módon tisztelettel adózik saját énjének. Engedem. és így végigsimíthatjuk az egész keterikus héjat (tojáshéjat). Ezeket be kell gyógyítani. Most újra összekapcsolódom a hetedik réteggel kívülről. míg világossá nem válik. aki most én vagyok. nehéz élete van. amint a hetedik rétegbe lépünk. amire szükségem lehet. néhány helyen túl széles. én is egy nagyon magas szintű. és az egész formának vissza kell nyernie tojásalakját. Úgy tapasztaltam. akkor energiát adok. amivel képes egészséget és egyensúlyt teremteni életében. és elismerem az én csekély részemet abban. hogy egy aranyfényű kört írjak le a páciens mellkasa körül. Most aranyfényt engedjünk ki kezünkből. bal kezünk balra írja le az ívet írjuk le körülötte mindenütt ezt az ívet. Hogy teljessé tegyem az aura hetedik testének gyógyítását. Azért jó. Ha meg kell erősíteni. Jobb kezünk jobbra. Mary aurájának külső szélénél. Mary élvezni fogja. mintha valaki más lenne az a kedves ember. csomók és összehúzó sávok vannak benne.) Visszatöltöm magam saját testembe. hogy ne „hurcolja" őt magával egész héten. (Mire a hetedik test gyógyításába kezdek. ami lehetővé teszi. Aztán újra megszakítom az aurával a kapcsolatot. és a páciens jobb oldalára megyek. hogy körbefogjuk a testet. és a testre merőlegesen kifelé mozgatjuk. kezünkkel tapogassuk ki a Mary fölötti térben. ami az aurát védi. olyasmi ez. Felfelé fordított tenyerekkel. Néha olyan érzésem van. hogy energiaszintünket és tudatunkat a hetedik szinten tarthassuk. Azt .19. s elhúzzuk azt a fejünktől. s annak szép. és nagyon könnyen alakíthatók. Ez az utolsó eljárás segít a gyógyítónak. hogy az összes gyógyító energia. általában az aura külső rétegein dolgozom egy keveset. Most elszakadtam attól. ábrán mutatott helyzetben. s így mintha felemelnénk az aurát is. és sokkal nagyobb szükségük van arra. Tartsuk kezeinket egymáshoz zárt hüvelykujjakkal.hatodik csakrával való kapcsolatunkat. aztán egy nagy. hogy becsülöm őt. mielőtt a gyógyítással továbblépünk. A hetedik réteg a test fö210 lött 75-90 cm magasan van. Ez a beépülés nem mindig történik meg automatikusan. leülök és visszatérek a szokásos éber tudatállapotba. kisimítom. hogy az aura tovább gyógyítsa magát. kisimítom. kicsoda ő valójában. csendesen elismerésemet fejezem ki páciensemnek és visszaadom kezébe saját gyógyítását. Ez olyan. és lassan szélesítsük ki úgy. (Ezen sávok némelyike az előző életekhez kapcsolódik. erős héját. mint amikor kezünket végighúzzuk a hajunkon.

.

A páciensnek nem a személyisége. valamint összes tervünk a lehetséges tapasztalatokra vonatkozóan. Az energetikai munka a külső testeken nagyfokú koncentrációt igényel.20. így néz ki egy alapvető. Kristálytermészetűnek és nagyon finom. hogy egy rövid feljegyzést készítsünk a gyógyításról a jövőbeni miheztartás végett. Arra vonatkoznak. akik egymás utáni életekből öltenek testet. az ollózás és a tisztítás során. melyeket előre kiválasztottunk magunknak. Ismerjük el saját magunkat és célunkat is. amikre a vezetők válaszolnak. ami vagy komolyan gátolja a személy fejlődését. Rövid pihenő után kérjük meg Maryt. Folyamatosan képeznek a vezetők. De ahogy a külső testeken kezdődik el a munka. képtelen vagyok egyidejűleg mindkét dolgot csinálni. mert ez kimozdítaná megváltozott tudatállapotából. amennyi kíváncsiságát kielégíti. Térjünk vissza saját testünkbe. Kíváncsi lesz. ha szükséges.4. és tegyünk javaslatot arra. Ez az aura nyolcadik szintjében történik. Ha így történt. hogy üljön az asztal szélén pár percig. hogy rajtam keresztül dolgozzanak. hogy szédülni fog. Néha új spirituális gyógyítók érkeznek. mint amit valóban meg is élünk. és el kell távolítani azokat az aurából. különben lehet. Hasonlítsuk ezt össze aurájával a gyógyítás előtt (21. melyben szeretni és együttérezni tanulunk Maryvel. amikor ezt az életet terveztük. A gyógyítás során valószínűleg rájöttünk. Néha ezek a lehetséges tapasztalatok már nem feltétlenül szükségesek a lélek növekedéséhez. és egyszerűen eltávolítaná a tervezett tapasztalatot az általam a Nyolcadik Szint Védőpajzsának nevezett dolog segítségével. milyen további munkára van még szüksége Marynek. mindez annak a folyamatnak a része. Menjünk a jobb oldalára. és a beszélgetés csak kimozdítaná ebből az állapotából. melyeket ebben az inkarnációnkban kell megoldanunk. Elvégeztünk egy teljes gyógyítási ciklust. minden szintre kiterjedő gyógyítás. hogy a páciens legalább három napig ne tornásszon. és Marynek is adjunk inni egy pohár forrásvizet. Mindezen lehetséges tapasztalatok vagy valósággá váló lehetőségek az energiamezőben vannak felhalmozva. magas vibrációból állónak látom őket. ábra mutatja Mary auráját a gyógyítás után. 8. hogy megzavarja ellazult állapotát. finoman lépjünk érintkezésbe kívülről a hetedik aurarétegével. A páciensnek általában némi pihenésre van szüksége a gyógyítás után. A 21. De állandóan létrehozunk új tapasztalatokat. előírhatjuk.hiszem. ezért lehetséges tapasztalásaink bonyolult hálót alkotnak. Mivel szabad akaratunk van. Gyógyítás az aura kozmikus testein (az auramező nyolcadik és kilencedik rétege) Mostanában elkezdtem látni az aura aranytestén kívül eső két rétegét is. is. egyszerűen lefoglalja egyik kapacitásom legnagyobb részét. s úgy tűnik. Csodálatosan érezzük magunkat. Igyunk magunk is. Ha az éterikus test gyógyítását már elvégeztük. és adjuk vissza a kezébe saját gyógyítását. hogy jöjjön vissza a következő héten. hogy mit is csinálunk. hogy megtanítsanak lelkűnknek bizonyos dolgokat. Ez a megfelelő időpont ahhoz. ábra). nem mindig választjuk azt. vagy egyszerűen nincs rá szükség. hogy mélyen relaxált állapotba kerül. hogy megéljük ezen tapasztalatok mindegyikét. Ezen a ponton fontos. továbbvisznek a következőre. S másoknak is szabad akarata van. Olyan lelkek vagyunk. Energiamezőnk alsó hét testében van tárolva az összes. hogy ne térjünk vissza túlságosan a lineáris gondolkodáshoz. beszéljük ezt meg vele. hanem maga- 212 . Ezeket mind abból a célból terveztük. és egy ideig valószínűleg kába lesz. a külső testeken végzett munka előtt szóbeli információhoz juthatok a kezelésre megjelent páciens vezetőitől. fejlődésünk ösvényén lassan haladnak Isten felé. pihenjen és kiadósán étkezzen. mintha a gyógyító a jelen élet dimenzióin túlra vetítené magát. Azaz már nem szolgálja bármilyen eltervezett lelki lecke megtanulását. A páciensnek szintén javára szolgál az. amelyek ebben az életünkben vezetnek és támogatnak minket. melyeket magunknak beprogramoztunk. A) A Nyolcadik Szint Védőpajzsa A Nyolcadik Szint Védőpajzsát azon trauma eltávolítására használjuk a jelen életből. de csak annyit. mivel ezek olyan karmikus leckéket hordoznak. Más szavakkal: a lehetséges tapasztalatok száma jóval több. mielőtt felkel. A kozmikus testek a nyolcadik és kilencedik rétegben azonban túlmutatnak ezen. A páciens feltehet kérdéseket. Üljünk Marytől távolabb. Ez magában foglalja a keterikus test elmúlt életekből származó kötéseit is. A gyógyítás első szakaszában. A hetedik alatti testek bizonyos értelemben olyan eszközök. akik ezen az életen túl vagyunk. de még nem túl sok ahhoz. ebben az életünkben szerzett tapasztalat. Röviden magyarázzuk el gyógyító munkánk lényegét. Ismerjük el őt. Ez olyan. aztán lenyúlna a hét alsó testbe. Amint elsajátítok egy szintet.

Néha azért van szükség a védőpajzsra. kicsit szögletesen kinyúlik a testből. és munkálkodnak már a külső héjakon is. és általában azután történik. A páciens lassan visszatér testébe. akik hallottak már a nyolcadik szint védőpajzsának erőteljes hatásáról. kihúzom vagy kiütöm onnan. A páciensnek aztán van ideje arra. A trauma önszántából távozik. de a pajzs a helyén marad.sabb tudati szintje dönti el. Alapjában véve az eljárás abból áll. Erről sohasem a gyógyító dönt. a gyógyító a pajzs kialakítása útján csak utat biztosít a traumának a távozásra. Nehéz a hetedik réteg fölé emelkedni és ott maradni a teljes béke állapotában. a vezetők javasolják. Ugyanekkor a páciens vezetői általában kiveszik őt a testéből. amelyek fellépnének. A pajzs behelyezése után a gyógyító megerősíti az aura fő függőleges áramát úgy. hogy elkülönítve tarthassák a mezőnek ezt a részét attól a területtől. hogy rábeszélje azt a távozásra úgy. hogy a gyógyító a pajzsot a páciens aurájára helyezi. A pajzs alsó vége nyitott. hogy Istennel való kapcsolatára emlékezteti. melyet a testéből a hosszú ideje fennálló trauma eltávolítása okoz. A pajzs az éppen a trauma fölött lévő csakra alsó széléhez illeszkedik. ahol bal kezének energiája van.és belégzésekkel kell szabályoznia légzését. ami azon a helyen is marad. Amint a trauma távozik. A pajzs aljánál lévő nyitott kijárati részt ezután egy arany pecséttel fedik le. vagy egyszerűen lezárhatja a gyógyítást a hetediken. és ezt a kezet nem lehet mozgatni a pajzsberakás és traumakivétel egész ideje alatt. és a csakra gyökerébe épül be. újra összekapcsolva a rétegeket.) Végül a feloldó pajzs helyét a személy pozitív tapasztalatai foglalják el. A gyógyító lassan mozgatja a bal kezét az aura felső részén át. A pajzs a csakra alsó végéből emelkedik ki. ha az szükséges. mikor az általános tisztítás véget ér. és elméjét arra kell összpontosítania. Ez felszabadítja a bal kezet. Mikor a trauma eltávozik. kérni fogják ezt. Jobb keze energiáját lassan lesüllyeszti oda. hogy közvetlenül a távozásra kész trauma energiatudatához kapcsolódik. Egy pajzs létrehozásának folyamata meglehetősen bonyolult. Ha már felrakta a pajzsot. és Isten akaratába belenyugodva. ami még mindig teljes egészében a védőpajzs alatt helyezkedik el. Ez nagymértékben eltér attól. mivel ez szigeteli el az auramező felső anatómiai részét attól. és ez szolgál bejáratként a vezetők részére. annak minden hatása együtt távozik vele. Ehhez a kéz energiamezeje mélyen behatol a testbe a csakra gyökeréig. és megakadályoz minden olyan zavart. Egy hosszan tartó trauma eltávolítása valakinek az erőteréből nagy sokkot okozhat. a területet kiégetik arany vagy fehér fénnyel. mintha saját önálló lénye lenne. hogy megtanuljak egyszerűen csak ülni.a szabadság ijesztő is lehet. és hozzászokjon. mivel az energiatudat szervesen hozzátartozó része. ami áthatolhatatlan és tartós. mint gondolnánk . Legtöbbször a páciens egyáltalán nem is tud erről. és a trauma helyén maradó lyukat megtölti a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével és leszigeteli azt. hogy kijáratot biztosítson a trauma részére. amit most a gyógyítás alkalmával tenni kell. kihúzza vagy kicsalogajta a régi traumát. A pajzs lehetővé teszi a változás fokozatos beépülését a páciens szervezetébe. miközben a jobb kéz lassan odailleszti a pajzsot. hogy az megóvja az egyént attól a nagyobb szabadságtól. hogy védjék és tanítsák. Ha már a teljes trauma eltávozott. Azután a gyógyító elveszi bal kezét a pajzsról. és ez az isteni szikra feltartóztathatatlanul követi Isten akara213 . Lehet. és rábeszélni a traumát a távozásra. hogy még nyugodtabbá tegye a pácienst. amin épp dolgozunk. Az isteni szikra az ember lényének minden sejtjében megvan. Az embernek lassú. A pajzs egy lapos. A bal kéz erősen tartja a pajzsot. hogy ez minden. ahol a trauma található. Ezt a mozgást a vezetők felügyelik. s nem a trauma teljés energiája. de néha azok. és feltöltik fénnyel. mikor megfelelő egy nyolcadik szintű pajzs. Az ilyen típusú munka során számomra az jelentette a legnagyobb kihívást. hogy így tegyen. amit ezután arra használunk. (Nem olyan könnyű ez. bármilyen kevés erőszak csak megszakítja a folyamatot és újrakezdésre kényszeríti a gyógyítót. Az új rózsaszín mezőt azután újra hozzákapcsolják a körülötte lévő mezőhöz. a vezetők szeretettel átveszik azt. Azáltal. ahogy az alsóbb szinteken akadályokat távolítunk el az aurából. hogy elfogadja Isten akaratát. Az alsóbb aurarétegekben történő gyógyítás során a mezőben fellelhető akadályok sokszor csak a trauma energetikai lenyomatai inkább. kék fénydarabnak tűnik. hosszú ki. amit évekig cipelt magával. hogy gyógyuljon. és az üreget a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével töltik meg. Ez a módszer lehetővé teszi az egész trauma számára a távozást. De a gyógyító lemehet a hatodik szintre is. A bal kéz egy nyílást hoz létre a pajzs beépítéséhez. és a páciensnek nem kell vele foglalkoznia többé. hogy lüktető aranyszínű fényt áramoltat keresztül azon. mikor magas vibrációval kilapátolom. Bizonyos értelemben a gyógyítás magasabb szintjein a traumát úgy kezelik. Az ilyen magas szintről történő gyógyítás nagymértékben eltér attól a módszertől. a gyógyító alányúl a jobb kezével és kommunikálni kezd a trauma energiatudatával. hogy beépítsük az újonnan átszerkesztett és pajzs alá helyezett területet a páciens aurájának többi részébe. A pajzsot vezetői csak akkor adják a gyógyítónak. hogy levették róla a terhet. ha ez a pajzs nem védené a pácienst. és húzódik a traumás rész mögé.

Mostohaanyját sohasem tudta elfogadni. ahol magától úgy dönt. s hogy nem volt kész arra. Ez hozzásegítette ahhoz. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem gyógykezelését. hogy a születés s a . és arra sem emlékezett. Rengeteg fájdalmat hordott mellkasában édesanyja elvesztése miatt. hogy szüksége van. A szokásos ollózás és tisztítási eljárás végrehajtása és külső aurarétegeinek szemrevételezése után. míg meg nem gyógyul belül. hogy úgy dönt. fény és bölcsesség. Az elején hajlamos voltam arra. akit Bettynek fogok nevezni. hogy nézett ki az édesanyja. A páciens. Feltételezésem szerint ez egyszerűen olyasmi. Anyja meghalt. hogy megvédjék és tanítsák őt. amikor láttam. Miután a gyógyítás befejeződött. és remegni kezdett az egész testem. hogy ez mégsem lenne jó. de rájöttem. hogy képet látott volna róla. amit anyjának kisgyerekkorában való elvesztése okozott. hogy életének a gyógyítással kapcsolatos bizonyos dolgaival szembenézzen. De ha így cselekedtem. Ez kiütötte a vezetőket a testemből. Ahogy a vezetőket figyelem. mikor egy napon egy ilyen dolognak voltam tanúja. mintha egyszerűen eltávolítanák a személy energiatestének egy teljes részét (és vele az egész oda tartozó aurát) és egy új készletet raknának fel helyette.21. Néhány évnyi terápia után egyik nap megkérdezte. hogy mikor ezen a rétegen dolgoznak. aminek következtében egy alacsonyabb szintre estem vissza. a páciens elkezdte felhúzni cipőjét. hogy megkíméljük őt a teher eltávolításától. és eltávolítsuk a traumát. hogy eljusson arra a pontra. mivel édesanyja valósággá vált számára. A gyógyítónak ebben az isteni szikrában kell ülnie. és ezért feltartóztathatatlanul áramlik együtt az univerzummal és az egyetemes akarattal. hirtelen az egész újrarendezett aranymező szétesett szemeim előtt. amint az a 21. hogy nagyobb legyen önbecsülése.21. és ez valószínűleg csak rontana a dolgokon. 214 A 21. hogy elkezdjem kihúzni onnan. Vagy elhagyták testemet jelzésképpen. Ezúttal a trauma energiatudatának tartalmát nem a vezetők egy csoportja fogadta és alakította fénnyé. hogy ő Isten. hanem édesanyja fogadta azt szeretettel. Meglepetésemben ezt gondoltam: „Hogy eshetett ez ilyen gyorsan szét?" Azonnal vissza akartam fektetni az asztalra. hogy olyan tényekkel kellett volna szembenéznie. Betty terápiára járt. (Lásd: 21. miért nem gyógyítom őt soha. a vezetők továbbhaladtak. hogy saját akaratom akadályozott. Számomra ez az egész kristályos fényként válik láthatóvá. és kezdett újra kapcsolatot kialakítani vele. s valószínűleg emiatt töltik fel azt a helyet egy másik negatív tapasztalattal. Ez a folyamat segített abban is. s ezt egyszerűen nem akarta megtenni. hogy nem ajánlhatok fel egy újabb kezelést ennek a személynek. Aztán újra összekapcsoltuk a pajzzsal védett területet az aura alsó és felső rétegeivel. hogy a páciens most már tudja. Tudatosult bennem az is. Mire ezt befejeztük. Emlékeztetem arra. A terápia során sikerült képeket látnia anyjáról. azért. Azután a pajzs fel fog oldódni. hogy isteni szikrát hordoz magában. és hogy valamivel többről van itt szó. hogy felrakjuk a pajzsot.tát. B) Gyógyítás az aura kilencedik rétegében Erről az eljárásról nagyon keveset tudok. hogy megtanultam a pajzsot felrakni. amit a hosszú életű trauma eltávolítása jelent a gyógyító folyamat során. anélkül. Ez azt jelentette. vagy nem bírták elviselni alacsony szintű „akaratrezgésemet". és egyszerűen csak emlékeztetem a trauma minden egyes sejtjét és a test minden sejtjét. Nagyon meghatódtam. mert annyira egészséges. Csak megvárhatom. hogy valójában nem képes elfogadni azt. Röviddel ez után az élmény után történt. hogy javítsa mostohaanyjához fűződő viszonyát. üzletasszony. Pat (Rodegast) De Vitális nevű barátnőm lelki vezetője azt az információt küldte. Meg voltam döbbenve.22. amire azt mondta. ábra) Ezalatt páciensemet saját vezetői kihúzták testéből. amikor ő hároméves volt. Aztán lehet. Ezután megnöveltük az energia fő függőleges áramlását a testben. A gyógyítás ezután a pajzs aljának arany fénnyel való lepecsételésével folytatódott. hogy közben az isteni akaratba belenyugvás állapotában vagyok. ez azt is jelentette. az anya által okozott trauma fehér fénnyé vált. Azt válaszoltam. A nyolcadik szintű védőpajzsra akkor van szükség. és képes lesz átélni megnövekedett szabadságát. ha a páciensek nem képesek elviselni azt a szabadságot. hogy szembenéz ezekkel az életét befolyásoló külső tényezőkkel. mert akkor fel kellene ismernie negatív döntését. mintha ugyanabba testbe születne újjá e személy. saját vezetőinek kíséretében. ábra a pajzsos gyógyítás egy érdekes példáját mutatja. hogy édesanyja szellem formában feltűnik. A pajzsolási eljárás következő lépéseként a vezetők a trauma helyén keletkezett üreget a szeretet rózsaszín fényével töltötték meg. amelyek nagyon fájdalmasak voltak számára. úgy tűnik nekem. Más szavakkal: úgy kell a traumához odaülni és felvenni energiatudatával a kapcsolatot. Később Emmanuel. fogalma sem volt. Ezt nem könnyű megtenni. A következő találkozás alkalmával gyógyítottam őt. Ennek az eljárásnak az elvégzése nagyon gyorsan gyógyítja a pácienst. A vezetők azonban ebben a pillanatban emlékeztettek az „új pajzs most elsajátított használatára". hogy eljön a gyógykezelésre és felhelyezhetjük a pajzsot. Aztán kezdhettük elölről. ábrán látható.

Csak a külső testek tökéletessége és a hatékony gyógyítás érdekli őket. Ha kezdők vagyunk. 2.gyermekkor azon tapasztalatait még egyszer meg kellene élnie. Elemezzük a páciens testének energiaáramlását. lépéssel.. fejezet). Vajon felveszi az energiát vagy gátolja érzelmileg ezt? Legyünk együtt vele. 14. 14. 11. mit fogunk tenni. miközben arra tanítanak. Pszichikumunkkal gyújtsunk be minden lehetséges információt. amelyeket most jelez fontosnak intuíciónk. Eközben figyeljük még a személy érzelmi állapotát. hangolódjunk rá a fényre. Mi a betegség eredeti oka? Melyek énünknek azok a legmagasabb szintű tulajdonságai. amelyeket alkalmazni kell. úgy látszik. Magyarázzuk el. Tanúja voltam ennek néhányszor. 10. Keressük meg a fő problémákat. máskor pedig úgy látszik. Végezzünk el egy gerinctisztítást. amelyek kijelölik életfeladatait. szeretőek. de ugyanakkor nagyon támogatóak és elfogadóak. régóta fennálló téves irányítás következményei? Mi a fő védekezési módszere? (L. Többszöri gyakorlás után egészítsük ki ezt a 9. Gyakran adnak utasításokat is. 4. lépéseket. amit még gyakorolni kell és hol kell végezni saját személyiségünket fejlesztő munkát. fejezet). Találjuk meg az értelem. hogy mi az. őrangyalait. 9. és költőien beszélnek. ahol egy specifikus betegség van. a fő lezárt pontokat. miért jött hozzánk ez az ember. fejezet!) 5. Amikor már észleljük az aura ötödik. és 11. és 15. Szabadon válasszunk az általunk ismert különféle módszerek közül. Ha eddig még nem tettük volna meg. végezzünk egy megerősítő gyakorlatot. 10. hozzuk egyensúlyba ezeket. Ollózzuk az aura alsó testeinek csakráit. ami hozzásegíthet annak felismeréséhez. Vizsgáljuk végig vele a blokkokat. és ismételjük meg ugyanezt. 9. a vezetők a különböző szinteken ugyanazok. törődök és gondoskodók. Amikor a páciens rezgésszáma eléri a mienket. nem túl sok érzés van bennük. miközben energiát áramoltatunk át a talpak napfonat-reflexpontjain. ugorjunk a 16. hogy segítsünk a páciensnek meggyógyítani önmagát? (L. A nyolcadik szintű pajzssal foglalkozó vezetők nagyon elfogadóak és a végtelen szeretetteli türelem érzését keltik. Hallgassuk meg. 3. akik a keterikus és az éterikus testen dolgoznak. amit adhatunk neki? Nyissuk ki bensőnk kincsestárát. vezetőinkkel és a páciens rendszerével. 8. hatodik és hetedik rétegét. Távolítsuk el az akadályokat az alacsonyabb energiatestekből. Ezt követi a kezelés teljes elemzése. nekem nagyon komolynak és meglehetősen aktívnak tűnnek és „rögtön munkához akarnak látni". hogy vezetőink segítsenek azokon a területeken. Értelmezzük a csakrákból leolvasottakat. Dolgozzunk közvetlenül azokon a rétegeken. akkor most érzékeljük vezetőink jelenlétét. Nagyon megnyugtatóak. 9. míg az agy központi része ki nem világosodik. hogy más-más vezetőcsoportok dolgoznak a különböző szinteken.. A kilencedik szint vezetőit én nagyon nehezen érzékelem. Melyek a fő akadályok? Hogyan használja energiáját? Hogyan tereli rossz irányba azt? Mik az esetleges. Hangoljuk rá magunkat a fényre. s azokat a fő nyitott pontokat. Mielőtt az illető személy belép. végezzük el a munkát az éterikus és a keterikus testen.. Hipofízisünk rezgésbe hozásával emeljük rezgésszámunkat. Az asztrálszinten dolgozók elsősorban a szív és a szeretet ügyeivel foglalkoznak. menjünk a következő szintre. Ilyenkor már. 12. Úgy tűnik. látomásokat láthatunk vagy üzeneteket kaphatunk a páciens szá215 . Haladjunk tovább a mennyei szintre (hatodik). 8. amelyeken keresztül a páciens a problémákon dolgozni tud. miközben a testi rendszereket térképezzük fel. 8. hangoljuk rá saját energiarendszerünket a páciensére. Vajon miért éppen hozzánk küldték vezetői? Mi az. Készítsünk jegyzeteket (1. hogy már előbb is láthatjuk a páciens vezetőit. ha szükséges. 11. Kicsit személytelennek tűnnek. lépésre. küldjünk fehér fényt közvetlenül az agy központi területére. 7. hogy szeressük önma- gunkat mindén hibánkkal együtt stb.. A különböző szinteken dolgozó vezetőcsoportok jellemzői. 1. Nyissuk ki csakráinkat „A gyógyító energia áramoltatása" című részben tanult módszerek segítségével.. A GYÓGYÍTÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE A most gyógyítást kezdőknek segítségképpen még egyszer áttekintjük a gyógyítás teljes menetét. 6.. Mérjük meg a csakrákat ingával. megcsinálhatjuk a 12.. s így zárt csakráit megnyithatja. Ha ismerjük a módját. s egyensúlyba kell hozni rendszerünket a fénnyel. A kezelés alatt bizonyos időközökben újra rá kell hangolódni a fényre. Engedjük. Azok a vezetők. 11. vagy lehet. akarat és érzelem egyensúlyát. Vezetőcsoportok Néha úgy tűnik nekem. 13. különbözők. Addig csináljuk ezt. 9. 13.

.

kik is vagyunk. Mi is történt sorjában? Hogyan zajlottak a gyógyítás egyes lépései? Mely lépések voltak könnyűek? Melyekkel voltak gondjaink? 2. hogy ki akarjuk fésülni a mennyei és az asztráltestet (főleg. Óvatosan szakítsuk meg a kapcsolatot és zárjuk le a nyílást 15. és mi a feladatunk. és a földi létbe való teljes visszatérésre. minden nyílást lezárva. pontjának kérdéseit! 4. Növeljük meg. Ha a páciensünk elhagyta a testét és segítségre van szüksége a visszatéréshez. 17. Menjünk a páciens jobb oldalára. Adjunk pár percet magunknak a testbe. Milyen belső folyamatok zajlottak a gyógyítóban és a kliensben? Előfordult-e. rész 7. és távolodjunk el a személytől. hogy igyon egy nagy pohár friss vizet. Minden gyógyítás után emlékeztessük páciensünket. Finoman szakítsuk meg a kapcsolatot. Erősítsük meg. ha az illető depressziós. 16. fényéhez? Milyen természetű a magasabb énje? Hogyan segítettük és bírtuk szóra őt? 6. lépjünk újra kapcsolatba a hetedik testtel. Tisztelettel köszöntsük magunkat. Hagyjuk. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. 18. 20. A fentiek alapján milyen gyógyító munkára kellene összpontosítani a következő alkalommal? Mi a prognózisunk ezzel kapcsolatiban? Mit mondanak vezetőink erről a prognózisról? 217 . hogy a gyógyító energia átáramoljon rajtunk. Az asztalnál ülve a páciens feje mögött próbáljunk meg a kétkezes technika alkalmazásával egy szép fel-le mozgó áramlást létrehozni a harmadik agykamrából a gerincen keresztül. óvatosan húzzuk vissza úgy. Mit értünk el a gyógyítás során? Eljutottunk a páciens belső lényegéhez. A fentiek alapján milyen személyes munkát kell magunkon végezi? 7. 19. A GYÓGYÍTÁS ELEMZÉSE 1. Fejezzük ki elismerésünket páciensünknek és öngyógyító erejének. és erősítsük a keterikus auratestet. pontjának kérdéseit! 3.mára. 5. Mi volt a betegség indítóoka? Hogyan foglalkoztunk ezzel? 9. Ezen a ponton lehet. hogy lábát megragadjuk és magunk felé irányítjuk az energiát 21. rész 4. hogy nem sikerült összpontosítani és energiát pazaroltunk valamilyen szükségtelen dologra? Hogyan történik ez? Kapcsoljuk ezt a gyógyító és a kliens jellemszerkezetének megfelelő pontjaihoz. vagy elfojt magában valamit). milyen volt az energiaáramlás a kezelés előtt és után! 8. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. és tegyünk így mi is. Rajzoljuk le.

hogy egy színben „benne üljünk". Nem csupán gondolni kell arra a színre. A gyógyítók ezt a „sárgával folyó munkának" nevezik. ami rajta keresztül áramlik. hogy a kezdők gyakorolják a színmodulációt. Dolores Krieger a „Gyógyító érintés" című művében (Therapeutic touch) ismertet néhány nagyon jó színmodulációs gyakorlatot. sárgát fogunk előállítani. Tartsuk most is csukva a 219 . Hogy kéket állítsunk elő. ahol az éppen szükséges. ahol a töltés során az adott csakrára jellemző színt kell kitartani. az éterikus test gyógyításánál. Az előző fejezetekben egy adott szín „kitartására" már adtunk példákat. Nagyon fontos. amit épp használni kívánnak. fejezet GYÓGYÍTÁS SZÍNEKKEL ÉS HANGOKKAL GYÓGYÍTÁS SZÍNES FÉNNYEL ÉS SZÍNMODULÁCIÓVAL Gyakran megesik. hogy gyakorlat kell hozzá. Hogyan érzékeljük az egyes színeket? Vegyünk színes üveglapokat vagy színezett műanyag lemezeket (egyszínűeket). milyen az. amit az ablakba szoktak akasztani. Fogjunk teljesen azonos méretű papír. A gyógyítás folyamán később azonban a vezetők kérhetik tőlünk. mint ahogy azt a vizualizáció során tesszük. halljuk vagy érezzük? Fogjunk kezünkbe egy olyan ólomüveg kristályt. vagy egy bizonyos színt „tartsunk stabilan". Keverjük őket össze egy kupacba. hogy energiánkat egy bizonyos frekveciatartományban tartjuk. Ha zöldre gondolunk. ahol a mennyei frekvienciákig megyünk fel. hogy ha a színek szabályozását nem tanuljuk meg. Ezért ki kell kísérleteznünk. A vezetők bármikor kérhetik tőlünk. Csukott szemmel válasszunk ki kettőt közülük. GYAKORLATOK AZ ÁLTALUNK KÜLDÖTT SZÍN SZABÁLYOZÁSÁRA Milyen érzés az. Alapvetően fontos. vagy egy katedrálisban ülünk az ablakon bejövő kék fényben? Mit jelent nekünk a kék? Ismét azt az érzékszervünket használjuk. Ujjainkat tegyük az általa előállított szivárvány egyes színeibe. Információnkat leginkább hallásunk. Egy bizonyos színnek a kitartása azt jelenti. akkor energiamezőnk öntudatlan megváltoztatásával nagyon összezavarhatjuk a rajtunk át küldött színt Ezért képesnek kell lennünk arra. akkor és oda. ami a legkönnyebb nekünk. A legtöbb ollózás színszabályozás nélkül megy végbe. mielőtt megpróbálják szabályozni a rajtuk átáramló színt. ha kék állapotban vagyunk. Ekkor meg kell tanulni egy adott színt „beállítani" és tartani azt. hogy megérezzük. Ha kékre gondolunk. sárgát fogunk előállítani. milyen is az. hogy mezőnket egy adott színen stabilan tartsuk. Tartsuk ezeket a napfény felé. hogy energiaszintünket abban a sávban tartsuk. Ez azt jelenti. Az előző fejezetben már említettem. Vizsgáljuk meg alaposan minden egyes színhez való viszonyunkat. hogy a gyógyítónak egy bizonyos színt kell „kitartania". amire a páciensnek bármely adott pillanatban éppen szüksége van. akkor is sárgát hozunk létre. a keterikus test gyógyításánál (az aranyszín „kitartása"): a hatodik test gyógyításánál. hogy a páciensbe töltsünk bizonyos színű fényt. kéknek kell „lennünk". mindig sárgát állítunk elő. amikor kék ruhát viselünk.vagy anyagdarabokat. hogy megtanuljunk egy általunk választott színt létrehozni és felhasználni a gyógyítás során. Nagyon érzékenyen kell dolgozni ahhoz. Ha vörösre gondolunk. ha egy bizonyos színben „benne vagyunk". amit a gyógyítás alatt egyébként is meg kell tenni. látásunk vagy egyéb érzékelésünk segítségével szerezzük? A kék színt milyennek látjuk.22. a gerinc tisztításánál és a csakrák feltöltésénél. mert amikor gondolkozunk. bármit jelent is ez nekünk. Sok kezdő dolgozik sárgával.

Pat (Rodegast) De Vitális. tápláló Tanító. hogy partnerünk meg tudja-e mondani. tisztítsuk meg elménket mély meditációval. hogy a piros átáramoltatásához meg kell tisztítani az első csakránkat. akinek van egy Emmanuelnek nevezett vezetője. E gyakorlatok végzése előtt tehát az összes csakránkat meg kell tisztítani.szemünket. mint a fekete lyukak az űrben Az ember életfeladatának elfogadása jenek meg. akik azt kérdezik: „Milyen színű az aurám?" Azután azt kérdik: „Mit jelent ez a szín?" Sokan elmennek úgynevezett „auraleolvasásra"." Kolléganőm. hogy előítéleteink vannak arról. A SZÍN JELENTÉSE AZ AURÁBAN Gyakran jönnek hozzám olyan emberek. fejezetben találjuk. itt-ott némi sárgával és bíbor színnel. melyik szín ez. Rá fogunk jönni. hogy az egyes színeknek milyen hatásuk van. Aztán nyissuk ki a szemünket. Ha valaki megkérdez: „Milyen színű az aurám?". Gyakoroljunk. és ilyen módon értelmezni tudja a láttottakat. gyakoroljunk és gyakoroljunk. ábrákat is látunk majd. Pat számára ezeknek a színeknek különleges jelentése van. A csokrukat tisztító gyakorlatokat a 20. és ez ezt és ezt jelenti. táblázat az ő színjelentés-listáját mutatja. Vizsgáljuk meg. Az emberiség szolgálata.1. és valami ilyesfélét válaszolok: „Főleg kék. vagy kényelmetlenül érezzük magunkat tőle? Rakjuk rá testünk egyes részeire. Isteni szeretet Kommunikáció A fény hiánya. Lehet. és azután kérjük azt. erős érzések. Ha akarjuk. figyeljük meg. Szeretnénk ezt a színt viselni? Ezután csukott szemmel döntsük el. de mégsem így tapasztaltuk a gyakorlatban. hogy valamilyen színű alakokat. táblázat Szín Piros Jelentése Szenvedély. milyen a viszonyunk ahhoz a színhez. Ne f elejtsük el. a színeket a „lélek szintjén" olvassa le. Emmanuel egyszerűen csak megmutatja neki az illető auráját a „lélek szintjén". ahogy az jelenlegi életfeladataihoz kapcsolódik. melyik szín tetszik nekünk a legjobban. én általában nem így teszek. Némi gyakorlat után ezek a színek biztosan meg fognak jelenni „lelki szemeink" előtt. Ha rózsaszínnel keveredik: szeretet Tiszta piros: mozgásban lévő düh/harag Sötétvörös: stagnáló düh/harag Pirosas narancs: szexuális szenvedély Ambíció Intellektus Gyógyítás. és adjunk egymásnak felváltva egy bizonyos színű energiát. általában azt felelem: „Melyik rétege?" Vagy egyszerűen leolvasom az uralkodó színeket. 22-1. találgathatunk. ahol a leolvasó azt fogja mondani: „Az Ön aurája ilyen és ilyen színű. akadályok a becsvágy előtt Más világokba vezető ajtónyílások ezek. A 22. az aura rétegeit figyelmen kívül hagyva. A narancsszín áramoltatásához meg kell tisztítani a másodikat stb. milyen színt kap éppen. teljes felejtés." Amint ebből a könyvből is láthatjuk. gyógyító. Megfog lepni. Fogjuk meg egymás kezét. mennyi mindent tudunk most már az egyes színekhez való viszonyunkról. Narancsszín Sárga Zöld Kék Bíborszín Indigószín Levendulaszín Fehér Aranyszín Ezüstszín Fekete Bársonyos fekete Gesztenyebarna Ahhoz. Milyennek érezzük? Tetszik? Nem tetszik? Kivált belőlünk valamilyen érzést? Energiát ad vagy inkább elvon tőlünk? Megnyugtat. Ehhez a gyakorlathoz keressünk egy partnert. érzékenység A szellemvilággal való mélyebb kapcsolat Haladás a szellemvilággal való mélyebb kapcsolat felé A lélek világa Igazság Istennel való kapcsolat. hogy a színek a lélek szintjén jelen- . hogy a színeket a „lélek szintjén" megláthassuk.

sok gyógyító és tápláló energiával rendelkezik. míg az indigó a lélek útját jelzi e mélyebb kapcsolata felé. Segít a páciens aurájának kitágításában is. Az arany az Istennel való kapcsolat és az emberiség szolgálata Isteni szeretettel. mivel mi már annyira mentális. javítja a vizualizációt és tisztítja a fejet. Ha narancsszínt látunk. a gyógyítás során a sárgát nem sokat használjuk. béke. mint a fekete lyukak az űrben. A bársonyos fekete olyan. feltöltése 221 . A zöld egyensúlyt hoz létre minden területen és gyógyít is.2. hogy könnyebben megértse azoknak a színeknek a jelentését. Általánosságban a mi társadalmunkban. hideg területek felmelegítése Az aura feltöltése. bármelyik szinten dolgozik is az ember. csend és Istennel való megbékélés állapotába viszi a pácienst. Minden egyes színnek megvan a saját hatása az aurára. a fej tisztítása Az aura tisztítása Az aura feltöltése. A fehéret az aura feltöltésére használják. A citromsárgát a zavaros fej tisztítására használjuk. A bíbor árnyalatos kék megszünteti a fájdalmat. a sötétvörös visszatartott dühöt. Általában nem szabályozom a gyógyítás során rajtam átáramló színeket. amelyek a rák vagy egyéb trauma miatt elporladtak. Természetesen mindegyik színt fel lehet használni az ezt a színt átalakító csakra feltöltésére. a fájdalom megszüntetése A hetedik réteg újrarendezése. táblázat megadja a gyógyítás során általam és vezetőim által használt színeket. a narancsvörös szexuális szenvedélyt sejtet. az aura feltöltése Hűtés. A kék hűt és nyugtat. A SZÍNEK SZEREPE A KEZELESBEN A gyógyító eljárás során a szivárvány minden színét használjuk.2. elemző és intellektuális lények vagyunk. Ritkán előfordul. az szenvedélyt vagy erőteljes érzéseket jelent. A kék a tanító és az érzékenység színe. valamint megbékélést ad és jó érzést kelt. növeli a szexuális potenciált és az immunitást. A 22. rákos daganat kiégetése. Ha az illető lelki szintjén ezüstszín látható. de képes vagyok sokáig fenntartani egy rajtam átáramló színt. szexuális potencia növelése.és kényelemérzés megteremtése. ami rákhoz vezet. Ha világossárgát. táblázat A gyógyítás során használt színek Szín Piros Narancs Sárga Zöld Kék Bíbor Indigó Levendula Fehér Arany Használata Az aura feltöltése. Amikor a lélek szintjén bíborszín látható. A fekete a fény hiánya. általános gyógyítás. akkor az illetőnek erőteljes ambíciói vannak. szeretetet jelent. A bársonyos fekete a kegyelem. Ezt használják az éterikus mező újrarendezésekor és a védőpajzs felhelyezésekor is. Az aranyszínt a hetedik réteg újrarendezésére és az aura erősítésére és feltöltésére használjuk. hogy az illető kapcsolatot hozhasson létre feladatával. A gesztenyebarna az ember feladatának elfogadását jelenti. vagy ahhoz van tehetsége. Az az illető. A bíbor segít a páciensnek kapcsolatba kerülni saját leikével. hogy adott céllal egy bizonyos színt küldök. a rák kiégetésére és a hideg területek felmelegítésére használjuk. megszünteti a fájdalmat. a fehér az igazságra. A levendula a szellemekre utal. és ami lelki szinten elgáncsolt ambícióként látható. amik más valóságokra nyíló ajtók. 22. az immunitás növelése A harmadik csakra feltöltése. az azt jelenti. vagy mély felejtés. hogy a feladata a kommunikációval kapcsolatos. egyensúly megteremtése. zavaros fej tisztítása A negyedik csakra feltöltése. pajzs felhelyezése/szigetelés A szellemvilággal való kapcsolatteremtés A harmadik szem megnyitása.amelyeket aztán elmesélhetünk a páciensnek. akinek aurájában sok zöld van. az illetőnek mélyebb kapcsolata van a szellemvilággal. nyugtatás. A pirosat a mező feltöltésére. A narancs feltölti az aurát. míg az indigó kinyitja a harmadik szemet. A csakra felöltése az adott csakra színének az aurában áramoltatásával történik. A tiszta piros szabadjára engedett vagy valamilyen módon kinyilvánított dühöt jelent. Amikor rózsaszínnel keveredik. Ha pirosat látunk. az aura erősítése. akkor ez az intellektusra utal. mikor mélyen a szövetekben vagy a csontsejtekben dolgozunk. az éterikus szint újrarendezése. és jó kommunikációs készsége van. valamint jól segíti az ok-okozati gondolkodást. Ez jó az olyan csontok szerkezetének megújítására.

Miközben rajtam dolgozott.) a gyógyítók között az egyik legnehezebben gyógyítható betegségként ismeretes. és cserébe eljárt óráimra. a vezetők először levendula-. mint a bársonyos selyem. Mikor képes volt arra. Olyan. Heyoan azt a kijelentést tette. A sclerosis multiplex (M. A Kegyelem állapotába kerülést jelent. S. Nagyon nehéz változást létrehozni egy ilyen 222 . mivel a sötét színek az aurában általában betegséghez társulnak. hogy combcsontjaim sejtjei összehangolják helyzetüket egymással. fájt az izom. és ezüstszínre váltanak át.és ezüstszíneket vezetőim a könyvben előzőleg említett gyógyító technikáktól kicsit eltérő módon alkalmazták. de hatalmas segítséget is nyújt a gyógyításban. és „elejtette" a színt. hogy fájdalmat okozott volna. A fizikai érzet rettentően kellemes volt. hanem bársonyos fekete. hogy ez a csontban lévő csavarodás ahhoz a folyamathoz kapcsolódik. mert sokkal mélyebbre tudott hatolni és nagyobb változást ért el az izomban és a szerkezet áthangolásában. Az én testemben a helyes iránytól való eltérés eredete egy autóbaleset volt. Ha egy adott magasságú hangot juttatunk az aurába. Valamikor elkezdtem egy kollégámmal a bíborkék fény hatásával kísérletezni. A fehér fénnyel kevert bíborkék „lángot" tartva képes volt egy enyhe elcsavarodást kiegyenesíteni a combcsontomban. azt láttam. fenntartson. hogy eljárásom eredményeit bizonyítandó klinikai eredményt is kaptam. Ha (járás közben) a nyomás nem a megfelelő irányból hat a csontra. nagyon mélyre tudott hatolni az izomszövetembe anélkül. mi történik. ami ki nem kristályosodott lehetőségekben bővelkedik. hogy feladatához kapcsolódni tudjon A csontokban a piezoelektromos hatás a következő: mikor nyomás hat a csontszövetre. A pácienst az Istennel való egyesülés állapotába viszi. a többi gyógyító vezető és én gyakran ülünk ezen a helyen rákos páciensekkel vagy más súlyos betegekkel egy-egy alkalommal egy egész órán át. mélyszöveti munka és a csontsejteken végzett munka alatt. Ez az erőteljes áramlás láthatóan kiemeli helyükről a mikroorganizmusokat. A fekete űrben ülni a teremtővel való együttlét egy másik módja. A levendula. Ez a fekete azonban nem a rák feketéje volt. mikor egy leukémiás páciens vérét tisztítottam. ez nem csak egy adott színt hoz létre. ami magas frekvencián vibráltatja a mikroorganizmusokat és szemmel láthatóan kilazítja azokat helyükről. csend és Istennel való megbékélés állapotának megteremtése a páciensben A fájdalom megszüntetése. a páciens aurája kiterjesztése. a színszabályozás és a mélyszöveti munka kombinálásával kísérleteztünk. majd ezüstszínt használtak azok eltávolítására.onnan eltávolítandó . teljességben és ítéletek nélkül. Ha a levendulaszínű fény nem éri el mindezt. ami abban a pillanatban létezik. Egy esetben. Ahogy HSP-m segítségével figyeltem. mintha porszívóznánk a fénnyel. Dániel kezelése végleg eltávolította combcsontomból az enyhe csavarodást. ahogy a piezoelektromos hatás a csonton belül a csont növekedésének irányítását segíti. GYÓGYÍTÁS HANGOKKAL Rájöttem. a Structural Bodywork Institute-tól (Santa Barbara. mint a méhben lévő élet lehetősége. Ez az eljárás olyan. hogy az aurában lévő szín közvetlenül kapcsolódik a hanghoz. ami az ujjbegyeiből jött ki.mikroorganizmusokat fedeztem fel. Heyoan. Ez nagyon gyógyító hatású. a nyomás következtében egy kis elektromos áram folyik át a csonton. a vezetők növelik az erősséget és a frekvenciát. ismeretlen nőiség fekete misztériuma. Gyógyító-pályafutásom egy bizonyos pontján a vezetők azt javasolták. a csont nem a megfelelő irányban nő vagy csavarodni fog. Ha figyelme elterelődött. Teljes jelenlétet jelent. és a pácienst is magunkkal visszük a Kegyelem ezen állapotába. hogy egy erős bíborkék lángot. Ezen munka során egy ponton képes volt bejutni a csontok szintjéig. kezdjek el fekete fényt használni. Először levendulaszínű fényt küldenek át. Az átjövő fény szabályozásával hatékonyabbá tette a munkáját. olyan. California) mélyszöveti munkát végzett rajtam. Kölcsönös gyógyítást végeztünk egymáson. ezúttal alak nélküli. Ez a mindegyikünkben meglévő. mondjuk a járás következtében. Ebben a bársonyos fekete űrben ülni csendet és békét jelent. A csont aztán az áram haladásának irányában gyorsabban nő.Szín Ezüst Bársonyos fekete Bíboros árnyalatos kék Használata Az aura erőteljes tisztítása (az opálos ezüstöt a hatodik test feltöltésére használják) A kegyelem. Ez az egyetlen alkalom. Nekem ez szokatlannak tűnt. vérvizsgálatának eredménye a gyógyítás utáni napon lett először negatív. Daniel Blake. Amikor az aurában . A mindenség tökéletes elfogadását jelenti.

Úgy találtam. a csakra megfeszül és gyorsan és egyenletesen forogni kezd. amit már 15 éve érzett a lábában. azt láttuk. A csoport gyógyította őt. míg a heget teljesen el nem távolítottuk. Azóta rendszeresen használok hangot a gyógyításaim során. kristállyal dolgozó társunk képes a heget kimozdítani a mezőből. hogy csak egy kicsit változtassák a hangmagasságot. ahol a szerv elhelyezkedik. és eközben különböző érzéseket élt át. Egyszerűen figyelem a hatást. A hét végén ismét dolgoztunk Lizen. egy kicsit változtatok a hangtartományon. Aztán fölmegyek a következő csakrához. Egyik intenzív képzési hetem alkalmával egyik hallgatómnak M. amit a páciens általában nagyon erősen érez. A csak egy bizonyos hangnemben adott hangokon kívül az ember előállíthat különböző fajtájú egyéb hangokat is. Ilyenkor szám a testtől kb. csontjainak és folyadékainak különböző típusai egészséges működésük javításához más-más hangmagasságot és -modulációt igényelnek. A páciens el tudta kerülni a colotomiát (vastagbélkimetszést). Ez Liz öngyógyításának csak egy kis része persze. és egy adott csakra hangmagassága is eltérő kicsit minden egyes embernél. Mindegyik diák tudása legjavát adta az általa választott gyógyítási formában. néhányan a szeretetre összpontosítottak. ami megtisztítja és erősíti a szervet. nagy a valószínűsége. A hangadás egy érdekes hatása. A gyógyítás második órájának végén én és egyik diákom. Néhány diák hanggal dolgozott. Járása sokat javult. és ettől a heg egy másik része lazult fel. hogy ezt az új energiaszintet tartsa. Néhány hallgató egy hatalmas heget tudott érzékelni Liz aurájában a szakrális területen. megint mások a hangok adására. hogy a heg érintetlen. Azonban pár perces hangadás után a megfelelő csakra fölött a páciens képes a csakra színének vizualizálására.ezt a hangot napi egyszer-kétszer játszotta le. hogy a test szerveinek. szövetnövekedés elősegítésére. néhányan energiát áramoltattak. hogy a két. Hogy minden egyes csakrához a legmegfelelőbb hangmagasságot eltaláljam. működnek a test szerveinél és csontjainál is. és most. mások a spirituális sebészetre. nagyon hatásos gyógyítási módok lehetnek. hogy azt a bizonyos fájdalmat. amíg el nem érem azt a megfelelő hangot. s így a csakra eléggé feltöltődik és megerősödik ahhoz. aki megtanulta használni a HSP-jét. Aztán arra kértük a hangadókat. Sikerült visszanyernie teste teljes használatát. Egy 223 . amit néhány orvos javasolt. hogy növeli a páciens vizualizációs képességét. fellazította a heget. A hangot közvetlenül a csakrába irányítom. A gyógyítás után Liz azt mondta. Csoportként összhangban dolgoztunk. Mivel én az aurát is látom. ketten kristállyal. nem érzi többé. a testben pangó folyadékok eltávolítására. A hangot egy bizonyos ideig kitartom. amikor eltaláltam egy csakra rezonanciafrekvenciáját. amihez leginkább közel állt. amiket a csakrákba való hangadáshoz használunk.beteg aurájában. Néhány alkalommal hét közben a hallgatóimmal dolgoztunk ezen a betegen. Lizen.5 cm-re van. HSP használatával figyelem a szervet. A kristályokat szikeként használtuk. és ezt próbálom elérni. amit vele csináltunk. az írás időpontjában is tovább javul. Minden csakrának más hangmagassága van. Néhányan a kristályokat kedvelték. Mikor a kellő hangmagasságon vagyok. néhányan szeretetet sugároztak.-a volt. és együtt sírt vele. ahol a csakra található. hogy feltöltsem és erősítem azokat. figyelem. mint Robbie Gassék. Ahogy telt a hét. és mindez négy évvel ezelőtt történt. Ugyanazok az elvek. az idegrendszer felhangolására és a test szerveinek olyan behangolására. Ezen páciens gyógyításának része volt egy magnófelvétel . amíg rezonanciát nem hozok létre. ott. amit használtak. Ha egy illetőnek valamelyik csakrája nagyon gyenge. de úgy gondolom. ha együtt dolgozunk a hangadókkal. A hang. mindegyik hallgató elkezdte kifejleszteni azon sajátos módszerét. hogy impedanciájuk értéke illeszkedjen vagy összhangban legyen egymással a jobb működés érdekében. ami a legnagyobb hatással van rá. Ez a hatás lehet energiaáramlás. ha az már a hangtól kilazult. Ennek eltávolítása után egy újabb hangmagasság-változás még többet lazított fel a hegből. A hagyományos indiai tanítások minden csakrához egy szanszkrit betűt és egy adott hangot rendelnek. Liz egy normál ollózást kapott. Ily módon haladtunk. 2. Ezt a rezonanciát a páciens hallja és érzi. Az első csoportos gyógyítás során. Bármikor csináltam ilyen hangadás-bemutatót egy csoporttal. hogy a csakra hogyan reagál a hangra. A színe felragyog. S. Úgy találtuk.5 cm-re tartva számat a fölött a felület fölött. hogy kivágjuk helyéről a heget. Ezekkel még nem dolgoztam. Az elsőnél kezdem és fölfelé végighaladok mind a héten. Hónapokon át tartó rendszeres kezelésekkel képes voltam fekélyes kolitísz (vastagbélgyulladás) gyógyítására is ily módon. célzatosan a csakrák megnyitására szolgáló zenéket ad elő. Hangot küldök az adott szervbe. mindenki meg tudta mondani. hogy az illető nem képes azt a színt vizualizálni. mintegy 2. szöveteinek. Ez a fajta hangadásos gyógyítás jó hatással van megsérült porckorongok gyógyítására. Néhány együttes. amely csaknem teljesen meg volt bénulva.

az első csakrával kezdve. Robbie utasította a kórust arra. A zenének nagy gyógyhatása van. hogy azok sorban nyissák meg a csakrákat.koncerten. amin jelen voltam. Mindenki csodásán érezte magát. Ezen idő alatt a dalokat speciálisan úgy válogatták össze. . a közönség tajgainak csakrái többségükben ki voltak nyitva és fel voltak töltve. Mire befejezték. hogy megállás nélkül két órán át énekeljenek.

hogy meghatározzunk egy ilyen élményt. Mindezeket a tényeket elég nehéz felfogni. ahol a múlt és a jövő összes dolga most létezik. nem lineárisan. Van. ahol most éljük a múltunkat és a jövőnket is. ez a dimenzió. Amikor ezt tesszük. Ez igazán nem valami játék vagy önreklám. hogy az előző élet kifejezés nagyon kevés ahhoz. Az elmúlt életek élményeivel kapcsolatos problémák mindig kapcsolódnak ahhoz. A 4. mint az eljövendő életünkre. amelyek egy előző életében történtek meg vele. Einstein idő-tér kontinuitásról beszél. érzelmi reakcióink valószínűleg visszahúznak a lineáris idők. amikor úgy használtam. hogy csupán résnyire kelljen nyitni szemhéjunkat. és azt tartja. hogy a fizikusok és a misztikusok egyetértenek abban. akik a jelen élet során keletkezett traumák újraéledésével együtt járó feltáró pszichoterápiában vesznek részt. aki meditál és „emlékezik". egy nagyobb lét kifejezésének a része. A NEM LINEÁRIS IDŐ ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat Itzhak Bentov a „Vad inga becserkészése" című könyvében található egy gyakorlat a nem lineáris idő illusztrálására: üljünk nyugodtan meditálva. Mi történt? Sokan úgy érzékelik. Itzhak Bentov azt tartja. Természetesen amint ezt észrevettük. Egyáltalán nem erről van szó.és térérzékünkkel. hogy segítsenek észrevenni és leküzdeni a valóság természetéről kialakult gondolkodásmódunk korlátait. Mindannyian szívesebben gondoljuk magunkról. hirtelen felszabadíthatnak egy „másik életben" átélt traumát. Vagy sokkal köznapibban kifejezve: ahogy most élünk az úgynevezett jelen életünkben. elérve a mozgás normális ritmusát. hogy láthassuk a másodpercmutatót. hogy királyok vagy valamilyen vezetők voltunk az elmúlt életünkben. Roberts szerint behatolhatunk ezekbe a dimenziókba vagy életekbe. Edgar Cayce és Jane Roberts is sokdimenziójú valóságról beszel. hogy minden dimenzió személyisége egy nagyobb lélek. A terápiás és gyógyító szinteken nagyon hatékonynak találtam az elmúlt életekkel való foglalkozást. az hatással van mind az elmúlt. Az elmúlt életek felidézésének tisztán az a haszna. Mások. de azért vannak. fejezet A FÖLDIDŐN KÍVÜLI IDŐBEN TÖRTÉNT SERÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA Sok ember spirituális fejlődésének egy bizonyos pontján más időben történt sérüléseket érzékel. összefonódva valahogy egy többdimenziós valóságban. mindent a maga dimenziójában. amivel jelenleg küzd a 225 . Magam úgy gondolom. amint körbe-körbejár minden percben. azaz a jelenlegi életünk megváltoztathatja a többi életünket vagy dimenziónkat. hogy megszabadítja a személyiséget azoktól a problémáktól. mintha teljesen megállna a mutató vagy legalábbis drasztikusan lelassulna. sem a tér nem háromdimenziójú. A földi időn kívüli időből származó élményt valószínűleg nem lehet pontosan meghatározni a mi korlátolt idő. olyanokat. Amikor a meditációban elértünk egy magasabb tudatállapotot. paraszt gyilkos. és mi magunk teremtjük meg a f eltételezett lineáris időstruktúrát a kény elmünk kedvéért. egyszerűen nyissuk ki a szemünket és nézzünk az óra másodpercmutatójára. hogy tudást és megértést szerezzünk az átformálódásunkhoz. hogy a lineáris idő csak a háromdimenziós lét fabrikációja (amibe próbálom beleszorítani ezt a könyvet). amelyek most visszatartanak a vágyaink megvalósításában és az életművek elvégzésében (vagyis az élet feladatában). stb. fejezetben láttuk. hogy sem az idő nem lineáris. számunkra kényelmes állapotába és a mutató előreugrik. Sok szerző beszél sokdimenziójú és sokidejű valóság egymáson belüli létezéséről. hogy ki is volt ő egy másik korban.23. hogy az átformálómunkát tartottam a legfontosabbnak. olyan közel. mint koldus. legyen egy tetszőleges óra látótávolságunkon belül. Mi történt? Bentov szerint az időt szubjektíven érzékeljük.

Lehet. a múlt életek blokkjainak megtisztítását szolgáló módszert. E módszer nagyon hatásosan távolítja el azokat a korábbi életekből származó traumákat. hogy utána a beteg teljesen újraéli a traumát. akkor az elmúlt élet emlékeit fel lehet használni a jelenlegi élet gyógyítására a mostam életkörülmények között. Ha igen. Ha megérzi ezeket az erős érzelmeket a gyógyító. hogy megbirkózzon a beteg nagyon erős. hogy csupán külső szemlélőként látja az esetet. vagy egyfajta. ahol a terapeuta úgy tartja a pácienst. A gyógyítónak gyakorlottnak kell lennie. a gyógyító megkéri a beteget. Az éterikus és a keterikus szinten szerkezeti problémaként jelentkezik. félelmetes vagy dühös érzelmeivel. miközben a beteg halad visszafelé az időben. Ez a fajta munka először tulajdonképpen a mostani élet blokkjait veszi célba. Ahogy a beteg próbál emlékezni. amelyek a személy szabadságát jelen életében zavarják. a jelenlegi helyzetére vagy betegségére utaló múltbeli képet. hogy az adott ülésen foglalkozzanak vele. A gyógyító ráteszi a kezét a test megfelelő területére és energiát áramoltat bele. amelyikben a gyógyítás történik. Az első négy auraszinten a múltbeli sérülés a mezőben lévő egyszerű energiazavarnak látszik. fejezet) a beteg. amikor a blokk megjelent. hogy a keterikus szinten az elmúlt élet gyűrűnek vagy szalagnak mutatkozik a mező tojáshéjszintjében. amit lát. hogy esetleg egyszer csak megpillantok egy.személyiség a korábbi élet emléke természetes. amit a beteg valaha is érzett vagy amin valaha is átesett. ha testkontaktusba lép vele. A gyógyítót az intuíciója vagy útmutatói elvezetik ahhoz a blokkhoz. cseppet sem tolakodó módon felszínre kerül. miután ezek kitisztulnak. az élménnyel kapcsolatos érzelmi állapotba kerül (vagy mindkettő megtörténik). Úgy „látom" meg a beteg elmúlt életét. Mindhárom módszer kapcsolatban van az aura azon szintjével. hogy finoman beleszövi az ülés anyagába. Miután jó sok energia áramlott át. ha a beteg nem látja ELŐZŐ ÉLETBÉLI BLOKKOK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ALSÓ NÉGY SZINTJÉN A Kaliforniában lévő Gleudale Healing Light Centerben Petey Petersontól tanultam egy. és állandóan biztosítania kell egy alap-energiaszintet. és leperegnek előttem az elmúlt élet képei. és látom az előző életét. és menjen vissza az első alkalomhoz. hogy a gyógyítónak vagy terapeutának mindig gondolnia kell rá. Néhány terapeuta spontán meglátja a beteg elmúlt életét. és azokkal is hasonlóképpen járunk el. akkor sem szabad visszavonnia energiáját. Az első rétegek 226 . Ez a tény olyan fontos. és fel kell készülnie arra. A gyógyító meg is mondhatja. A tojáshéjszint gyűrűivel kapcsolatos elmúlt életeket úgy tudom elolvasni. hogy engedje kinyílni a memóriáját. hanem ott kell maradnia. mintha ismét átélné. A gyógyító továbbra is energiát áramoltat a blokkba. létrejött-e az életek közötti kapcsolat. hogy mi a helyesebb. a gyógyítóban képek jelennek meg a kérdéses eseményről. hogy egyszerűen beleteszem a kezem a gyűrűbe. Nem mindig helyes elmondani. miközben beszélgetünk. hogy végül be tudja fejezni és meg tudja tisztítani azt. a gyógyító és az Egyesített Energiamező-útmutató három energiarendszerének összehangolásával és kiegyensúlyozásával. hiszen az a feladatuk. és ehhez csatlakozik még az. Most részletesebben is leírom a gyógyításnak ezt a három módját. például az anyáskodó terápiában. E célból a gyógyítást a szokásos módon kezdjük (21. vagy lehet. fájdalmas. A KORÁBBI ÉLETBŐL SZÁRMAZÓ TRAUMA „FELISMERÉSE" ÉS GYÓGYÍTÁSA Én három fő módon „látom" és gyógyítom az elmúlt élet traumáit. amelyik a legmegfelelőbb arra. Azután az „ollózás" alatt a gyógyító észreveszi a rendszerben rejlő zavarokat. A terapeuta ezután a kapott eredményt úgy használhatja fel. Gyakran a bal kezét a beteg háti oldalán. mint anya gyermekét. A keterikustól lefelé mindegyik szintet érintették a sérülések. attól függően. a többi élet sérülései is láthatóvá válnak. Vagy kezemet egy bizonyos blokkolt területen tartom. A gyógyító energiát összpontosít a blokkba. A gyógyítónak kell képviselnie a beteg felé az összes érzést. a jobbat pedig az elülső felén tartja. A beteg is vagy képeket fog látni. ami átsegíti a beteget az élményen. hogy megbizonyosodjanak. de el is titkolhatja a beteg elől. Ettől az energia elkezd kiáramolni a blokkból és a sérülés általában eltűnik. ebben az életben szerzett blokkok.

úgyhogy könnyű eltávolítani. és segít a betegnek. ott marad a következő. többnyire egy másik trauma van az első. Ha nem tisztul meg a terület. amelyek. mindig jó. Azután az elmúlt életek megtisztítása néha drasztikus változásokat indíthat el a páciens jelen életében. így állandóvá téve a gyógyulást. Ha kitörölünk egy traumát. lehet. amikkel meg kell birkóznia ebben az életben. valószínűleg múltbeli élet tisztításához vezet. Mindegyik réteget feltöljük a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. valószínűleg időrendben. amit Rosalyn Bruyere tiszteletes egyenáramúmező eltolásnak nevez. Hasonló az idő ahhoz. mert nagyon mélyen érintenék az illetőt. hogy többet éljen át a traumából. gyakran fellép egy nagyon erős mezőeffektus. Ekkor kell helyreállniuk a mező egészséges áramlatainak. amelyek nem változnak meg még akkor sem. hogy még van mit átélnie és még nem végzett vele. hogy felerősíti és jogosnak fogja tartani a már eddig is meglévő ellenszenvét az illetővel szemben. Ahogy a beteg visszafelé halad az időben. traumát trauma után kitörölve. biztonságos és kellemes helyen legyen a páciens. Ha rossz időzítéssel közöljük ugyanezt. és hogy hangsúlyozza annak jelentőségét. hogy ilyenkor csendes. hogy bármelyik természetes tisztítófolyamat. Ez alatt az idő alatt kerülendők a külső forrásból származó kellemetlen élmények. hogy hajlandó-e feladni és elengedni azt. hogy segítségükkel elkerülje azokat a dolgokat. így mindenki láthatja. hogy nem képes elviselni ezt a tényt ebben az életében anélkül. lehet. Ha az előző életbéli információ a megfelelő időpontban jut a beteg tudomására. Más szavakkal: az érzékelhető traumák egymáson nyugszanak a mezőben. az növelheti a páciens negativitását önmagával és másokkal szemben is. hogy nagyon vigyázzon magára ez alatt az idő alatt. Ha igenlő a válasz. akinek igen rossz volt a házassága. Vagy ha fordított a helyzet és a páciens valakinek az áldozata volt valamelyik előző életében. hiszen az dönti el. A gyógyító újra elkezd energiát áramoltatni. A beteg mondhat nemet is a trauma elengedésére. hogy ne erezzen nagy bűntudatot. miután megtisztítottuk ennek az életnek a traumarétegeit. Nagyon fontos. Az újraélés folyamata meglazította a traumát a mezőben. Ha a beteg esetleg újraél egy traumát. mielőtt továbbmennénk a következő rétegre. Körülbelül 48 óráig majdnem kétszer annyi energia marad a mezőben. akkor még rosszabb lehet a jelenlegi helyzet a bűntudat miatt. hogy a gyógyító elmagyarázza a betegnek. már átélt trauma alatt. hogy könnyebben megértse és megtanulja jobban szeretni önmagát. képtelen volt otthagyni a házasságát addig. akit még most is ismer. amikor már sok jelen élettel kapcsolatos tisztítást elvégeztünk. a beteg kész arra. a blokkolt rész egyre tisztább lesz. hogy feltöltődjék a terület a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. és a beteg nagyon befolyásolható és sebezhető. de ugyanúgy megmarad a magas rezgésszáma. aminek rózsaszínű fénye van (22. Tiszteletben kell tartani ennek az időszaknak az erejét. Bruyere tiszteletes szerint az eltolódásban az aura normális méreteknél sokkal nagyobbra tágul. Fontos. a gyógyító kikotorja és eltávolítja a mezőből. Amikor a beteg újra átéli valamelyik előző életét. hogy vele is megbirkózzunk és kitöröljük. a gyógyító megkérdezi. hogy megváljon a traumától és megengedi. hogy a gyógyító „látó"-adottsága segítségével ellenőrzi az információkat. A gyógyítónak mindig tekintetbe kell vennie a beteg enerigarendszerét. vagy a gyógyító szerint még többet kell vele foglalkozni. mint amikor valakit sokk ér. többnyire a jelenlegi életével kezdve és utána folytatva a többit. itt és most. és a férje rendszeresen fizikailag bántalmazta. A gyógyító és a beteg a szívcsakrán keresztül együtt tölti meg a trauma által üresen hagyott nyitott. ha rengeteg spirituális munkát fektetnek bele a megtisztítás érdekében. ha 48 óra elmúltával stabilizálódhatnak. részeivé válva a normális rendszer megszokott áramlatainak. hogy öt trauma volt különböző életekből egymásra rétegezve a test ugyanazon részén. ami kitisztítja a test blokkjait (és a legtöbb spirituális módszer ezt teszi). Megnöveli a blokk helyére áramoltatott energia frekvenciáját és intenzitását. fejezet). ha valaki erőszakos cselekedetet követett el valakivel egyik előző életében. A tudattalan memória nagy része megnyílik ez alatt az idő alatt. Miután a megfelelő szinten újraélte a traumát a beteg. Az elmúlt életek megtisztítása a megfelelő időben felfedhet az ember életében olyan területeket. az segít neki. hogy az elmúlt életek tisztítását az illető életútjának megfelelő pontján végezzük. Fontos. hogy bármelyik adott traumáról mennyi információt képes a beteg befogadni. amíg a terület megtisztul. hogy mi történik.azt. amikor a páciens magánélete már többé-kevésbé rendben van és nem kísértjük meg. 227 . Például az egyik beteg. Például. biztassa. Ez azt jelenti. Ezt addig ismételik. tiszta területet feltétel nélküli szeretettel. Ezt a pontot akkor érjük el. Már olyat is láttam. Ez az öt réteg maradt ott. A felfedezés időzítése nagyon fontos ezekben az esetekben. hogy a gyógyítás folytatódhasson és befejeződhessen. hogy az előző életei élményeit arra használja. így az emlékek folyamatosan áramlanak az illető tudatába. Ha ebben az életében is ismeri az áldozatot.

hogy ezt a hiedelmét olyan helyzetben élte ki. fejezetben a 6. Megértette. milyen volt mezője a keterikus szinten. Ugyanakkor megvédi a gyógyítót a stagnáló energia beszívásától. így a színdarabok sok kis életszerű élményt adtak neki. A 23. E munka aztán elvezet ahhoz a spirituális feladathoz. s ezáltal képes volt megtapasztalni az egyes kifejezésmódok eredményét. hogy a férfiaké az összes hatalom (és persze az összes felelősség is). A fő vertikális arany erőáramlat. Ez a fiatalember nem mondta meg nekem előre. hogy a jelenlegi problémáit össze tudja kapcsolni előző életbéli élményekkel. mint egy napfolt. Az aura e részének korábbi életekből származó szerkezeti hibái a jelenlegi fizikai test veleszületett hibáiban mutatkoznak meg. Ez a stagnáló energia a 2-es és 4-es auratestből származott.-tol 23.5. kész volt rá. mit lehetett látni. Amikor John beszélt az életéről. Volt egy rúdja lánccal a végén és a lánc másik végén egy tüskés fémgömb. mert ezek nagyon szorosan és mélyen ágyazódnak be az illető személy leikébe. Hasonlítsuk ezt össze a 6. A lándzsát a hasi idegközpont ötödik szintjébe. Johné inkább olyannak látszott. Látta a folytonosságot függőségében.2-es rajz). hirtelen megláttam őt egy korábbi életében. A 24. és természetes áramlásának az élet valamennyi egyetemes áramához való újraegyesítését jelenti. Veleszületett hiba volt és nem operáltatta meg magát.amíg újra át nem élt körülbelül 15 előző életet. Ez az élmény okozta benne azt a hitet. az ellenfél egy lándzsát hajított John napfonatába. Az a fontos különbség. amelyek bizonyították. segítve őt.1-es rajzon látható. hogy megtanulja ereje kifejezésének megtanulását. mint neki. amelyen a normális mező látható a keterikus szinten.13-as képpen. valamikor körülbelül Dzsingisz kán idején. hogy a férfiaknak nagyobb fizikai erejük van. Ugyanakkor. segítenie kell a pácienst. hogy gyönyörű aranyfonalak alkották volna a napfonatcsakra forgó szirmait. ahol őt ilyen vagy olyan módon férfiak bántalmazták. Ahelyett.-ig terjedő ábrákon gyógyítómunka egyes szakaszai láthatóak. és újraépítse az életét. melyben azt gondolta. zavaros. hogy ez a születési hiba e múltbeli életének egyenes következménye volt. vagyis az éterikus . Azóta drasztikusan megváltozott az élete. Egy John nevű fiatalember alább ismertetett esetében először a szerkezeti hibákat láttam meg az aurában. amikor megérkezett hozzám. amelyek kifolytak a főleg szürkében feltűnő háttérből.1 . nem vettem észre. vörös. A 23. Mind a ketten meghaltak ebben az interakcióban. Ebben az életében John többnyire tartózkodott a benne rejlő életerő bármiféle erős kinyilvánításától. hogy a trauma egy előző életből származik. egészen addig. ELŐZŐ ÉLETBÉLI TRAUMÁK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ÉTERIKUS ÉS KETERIKUS SZINTJÉN Az aura egy régebbi élet által okozott szerkezetbeli elváltozásának gyógyításához ugyanazt az eljárást követjük. A többi csakra többsége ép volt. hogy gerincferdülése van. hogy az életerő-energia bármilyen kiáradó erőteljes kifejezése sérüléshez vagy halálhoz vezet. Színházi rendezői hivatása eszközül szolgált neki ahhoz. „Láttam" egy aura sebével kapcsolatos képet is egy régebbi életéből. Különböző színdarabok eltérő karakterein keresztül a hatalmas életerő különböző megnyilvánulásait fejezte ki. A helyszínen egy csata volt. hogy otthagyja a házasságát. bár általában a testi baj viszi először a pácienst a gyógyítóhoz. Világos. Most már nem fél az egyedülléttől.. hogy a gyógyító mindvégig tisztában legyen a végzett munka nagyságával. ahol ő kéjesen gyilkolt meg valakit az ellenséges seregből a kézifegyverével. amelynek megoldása végett a lélek megtestesül. Nagy tömegű. amíg meg nem fordult és a megfelelő irányból nem láthattam. boldog és egészséges. Feldarabolta erejét. Fontos. hogy szembe kell néznie függőségével. mint bármelyik szerkezeti eltérés esetén. és apránként fejezte ki. amikor ez történt. Amikor bejött az irodámba. amivel felnyársalta az ellenfele fejét. hogy amint a gyógyító megtudja. hogy 228 mi a baj. A cél nemcsak a fizikai test meggyógyítása. mind a pszichodinamikai szinten. hogy a születési hibával rendelkezők fő feladatának része ezzel a hibával megbirkózni mind a testi. hogy segítsen saját részeit összerendezni. majd a 4. A kristály nagyon hasznos erre a célra és felgyorsítja a tisztítás folyamatát. amelyik a gerinc mentén megy föl és le. Amikor megértette ezt és látta.3-as ábra azt mutatja. auramezőt is. és nagyon sötét volt azon a részen. jobbra deviált a napfoltterület felé. Nagyon fontos ezekkel a tényekkel megbirkózni. sárga és fekete energia kis örvényeket alkotott. A fő cél a lélek meggyógyítása. és ezáltal fokozatosan visszanyeri az önnállóságát és a felelősséget életéért. és most szabad. A gyógyítás során az ollózást követően egy kristály segítségével „kikapartam" a stagnáló energiát a napfonat melletti sebből (23. így az volt a véleményem. meg kell állnia a saját lábán és meg kell barátkoznia az egyedülléttel. Kis szürke másodlagos örvények alakultak ki az aura hátsó részében is. Ez az aura kiegyenlítését. amikor kitisztítottuk a 2.

A körülbelül öt ülés során a beteg egyre több mozgásszabadságot érzett teste érintett részében. aki elsődlegesen testi szinten dolgozik. auraszinten). Először helyreállítottam a kérdéses területen található szervek mintáját és utána a csakrát. ahogy azt a 23.4-es ábrán az látható. melyek nagyon gyorsan mozognak. Csupán az kétséges. Ahhoz. kliensem ismét olyan képet mutatott. először ki kellett egyenesítenem a nyelet és kihúznom a lándzsát. mint ahogy a test sejtjei nyugszanak a kék (alsó) éterikus szinten. majd jobban kitisztítottam a sebet és újraélesztettem a területet. mint a 6. Kicsiny aranyfehér színű fonalak jönnek ki az ujjbegyeimből. Azt is mondta. forgó örvényekből álló.13-as ábrán: teljes csakrasora és fő erőárama működött. Miután a csakrát helyreállítottuk. A 23. hogy az állapota változatlan. útmutatóim- mal rendbehoztuk a fő erőáramot is . amikor a gyógyítást befejeztük. A következő néhány gyógyítás során az útmutatókkal az aura helyreállításán dolgoztunk keterikus szinten (vagyis a 7. így. mennyivel lesz egyenesebb a gerince. A lándzsa nyele teljesen beágyazódott az auramezőbe.) 229 . amikor a csakra helyreállítását végzem. hogy mit látok.5-ös ábra mutatja: aranyszínű.amely sötét volt és kapcsolataiból kiszakadt-. Egy hónappal később a kontrollvizsgálaton megbizonyosodtam arról.szintbe ágyazottan találtam. s ezután az aranyszinten nyugszik éppúgy. hogy az e csakra struktúráját alkotó szerkezetet létrehozzák. fejezetben. s javasoltam neki valakit. miután energetikai átstrukturálása már befejezettnek tekinthető. amikkel kompenzálta kiegyensúlyozatlan mezejét. Ezt követően a kék éteri szintet belerakom az aranyszintbe. gyönyörű lótusz. (Lásd a bíborkék színre vonatkozó részt a 22. és segítségére lehetne a további fizikai átstruktulásában most. Kevesebb feszülést érzett a hátizmaiban. hogy eltávolítsam. és spirálisan megtekeredett. A helyreállítás után úgy néz ki a csakra. fejezetben látható 6. és hozzákapcsoltuk a csakrához. hogy szabadabbnak érzi magát magánéletében is.

.

amire még nem készült fel. Ez nagymértékben függ a jelenlegi életétől. Ha ezt tesszük és ráhangoljuk magunkat az ott lévő energiára. és csak azt tegye meg. hogy a páciens készen áll a befogadásra. hacsak nem tudtam teljes mértékben. személyes térbe hatolok be.ELŐZŐ ÉLETBÉLI GYŰRŰK GYÓGYÍTÁSA A KETERIKUS RÉTEGBEN Amint korábban megjegyeztük. a gyógyító. hogy ezek a gyűrűk a páciens jelen életében „elvállalt" feladataival kapcsolatosak. amit a páciens a mező ilyen magas szintjein végez. Ha az arc fölé tesszük a kezeinket és a jobbal jobbra. hogy mit van ott. láthatjuk az előző életeket sorban egymás után elhaladni. ha megtudja. Én soha nem közöltem ezt az információt. vagy világosítsam őket. melyeket fejlődése érdekében meg kell oldania. kb. Ha már sok tisztítómunkát végzett magán. amit mind ő. hogy szétoszlassam. 60-75 cm távolságra testétől. miközben mindig a feltétel nélküli szeretetre. amikor ezt csinálom. A páciens általában valamiféle megkönnyebbülést és a terheinek enyhülését érzi. hogy egy ilyen gyűrűben az összes energia egy helyen duzzadt fel. hogy egy nagyon magánjellegű. ilyenkor általában végighúztam a gyűrű teljes kerületén a kezem. mind a páciens felkészülten fogad. akkor esetleg jó. nem jó a pácienst kitenni olyasminek. hogy megváltoztassam ezeket a múltbeli gyűrűket. a korábbi életek „olvasásának" másik módja az. a ballal balra követjük a gyűrűt. Néha csak végigfutottam a kezeimmel rajtuk. Ez voltaképpen általános szabály: az aura összes szintjén végzett munkára vonatkozik. ha sötétnek tűntek. mindenekfelett a legnagyobb gyógyítóra öszpontosítsunk! 231 . úgy. amikor ezekhez a területekhez érek. Tartsuk tiszteletben a munkánkat és alázatos helyzetünket a világegyetem nagy rendjében. hogy a gyógyító tisztelje annak a munkának az erejét. A személy jelen életének adott pillanatában a traumájával kapcsolatos múlt életbéli gyűrű arca és nyaka környékén található. Gyakran úgy érzem. szemünk előtt láthatjuk leperegni az előző életeket. Az a benyomásom. hogy mihez kezdünk ezzel az információhalmazzal. csak a lehető legkevesebbet kell megváltoztatni. Nagyon keveset tettem. hogy egyszerűen behelyezzük kezeinkkel az aura keterikus (vagy tojáshéj-) szintjében megjelenő színes gyűrűkbe. Néhányszor azt láttam. hogy megtisztítsam. és azt hiszem. Ismét mondom. Fontos. Nagyon fontos. hogy visszahúzódom belőlük.

rész ÖNGYÓGYÍTÁS ÉS A SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÓ „Orvos. gyógyítsd meg önmagád!" Jézus .VI.

Ha nem bízunk egy diagnózisban. hogy elfogadjuk és megértjük.Bevezető ÁTALAKULÁS ÉS SAJÁT FELELŐSSÉG Mi és kizárólag mi vagyunk felelősek a saját egészségünkért. hogy mit mondtak a betegségről. . ha egy második vagy harmadik véleményt is meghallgatunk. valamint az elégedettséget. Először is választunk a lehetséges segítségek széles tárházából. Ha nem értjük. akkor keressünk mást! Mindent kutassunk át! Meg fogunk lepődni. Ha valamilyen testi problémánk van. melyből tanulhatunk. akkor nagymértékben csökkenne a betegségtől való félelmünk. keressünk könyveket. akiknek a betegség elhozta az örömet. Az önszeretet a legjobb gyógymód. hogy mibe keveredtünk. amelyet nem tudtak elérni. Törődjünk az egészségünkkel! Ami a legfontosabb: ne hagyjuk el magunkat egy negatív prognózis miatt! Inkább vegyük azt üzenetnek. kérdezzünk többet az orvostól. környezetre. hogy milyen gyógymódot kövessünk. hogy mi a Nekünk megfelelő terápia. hanem országos vagy nemzetközi szinten is. Ha az nem hatásos egy bizonyos betegség gyógyításában. mielőtt megbetegedtek volna. Sok olyan emberrel találkoztam. és az is napi gyakorlást igényel. ha elmélyülten kutatjuk. De legfőképpen szeretetre van szükségünk egészségünk megtartása érdekében. hogy hogyan őrizzük meg egészségünket. Ebben szerepelnek mindennapi gyakorlatok éppúgy. ha nem tudjuk. mint a táplálkozásra. hogy hatásos-e vagy sem? Csak akkor tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. és az öltözködésre vonatkozó javaslatok. hogy mennyit tanulhatunk önmagunkról és az egészségünkről. vagy kipróbálunk egy egészen más vizsgálatot. nekünk kell meghozni a végső elhatározást. de nem mindenre. Ha meg tudnánk változtatni a betegséghez való hozzáállásunkat úgy. akkor egyáltalán nem baj. A lehető legnagyobb gonddal kell meghozni ezt a döntést. hogy az egy üzenet. Ebben a fejezetben bemutatom a javaslataimat. és vegyük szemügyre az alternatív gyógymódok széles skáláját! Az egységes nyugati orvostudomány sok választ tud. az élet szeretetét és mélyebb megértését. tudjuk meg. nemcsak egyéni szinten. hogy nézzünk a lelkünk mélyére. Kiben bízunk meg? Meddig folytatunk egy kúrát. Nem várt módokon változtatja meg életünket ez a kutatás.

egyre inkább személyre szabhatóak lesznek terápiáink is. mert a páciens teljes felelősséget vállalt gyógyulásáért. A betegséget kiváltó ok felkutatása mindig a gyógyítás kulcskérdése. Azért választottam Dávidét. 237 . és ugyanakkor megbetegedett. hogy „A megfelelő anyag a megfelelő mennyiségben és a megfelelő időben bevéve átalakító anyagként viselkedik. a közvetlen információszerzés és a pszichodinamikus analízis kombinációját alkalmazom. A gyógyítónak nagy információs bázissal kell rendelkeznie és szeretettelinek kell lennie. egy amerikai lányba. akivel több mint két évig dolgoztam. beleértve a hetest is. általában már csak egy vagy két napra elég energiája volt. csak a fejeddel van gond"-ig. úgy változik a gyógyítása is. A bemutatott esetben a betegség okát az életkörülmények. A legnyilvánvalóbb és legkomolyabb probléma a hasi idegközpont csakrájával volt." Ebben az esettanulmányban a kézrátétel. Ahogy a gyógyítás egyre finomabb módjait alkalmazzuk. gyógyulást keresve. fejezet AZ ÚJ ORVOSTUDOMÁNY ARCULATA: GYÓGYÍTÓ LESZ A PÁCIENSBŐL mindig értéktelen eszköz erre. amely fel volt szakítva és vissza kellett varrni a mező összes rétegével együtt. illetve közvetítés során megjelenő lelki vezetőivel jó kontaktust kell fenntartania. Ezek a mély változások csak azért voltak lehetségesek. ami még előttünk van. Ahogy a betegség megítélése változik. Szerette az óceánt. ábrán látható. majd energiája elfogyott. és különböző diagnózisokat kapott: egy esetleges mononukleózistól kezdve a krónikus. Az eset kapcsán ráláthatunk. hanem nagyon mély változásokat is hoztak életében. és szeretett szörfözni. mert a vele eltöltött munka bemutatja a gyógyítás minden szintjét és fázisát Megmutatja. Minden terápiás ülés más. Anne-nel visszatértek az Egyesült Államokba. ahol beleszeretett Anne-be. Most egy részletes esettanulmány következik egy olyan páciensről. Később eltöltött némi időt Indiában. kombinálódva a beteg saját kezdeményezéseivel és felelősségtudatával. nemcsak a betegség gyógyulását érték el. A közvetlen információszerzés DÁVID MEGGYÓGYÍTÁSA Dávid Kaliforniában nőtt fel. a gyakorlatból művészet lesz. A következő négy évben bejárta az egész USA-t. Ahogy egyre hatékonyabbá válunk a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében. Szülei pszichológusok voltak. perzisztáló hepatitiszen és ismeretlen vírusokon keresztül a „semmi bajod sincs.1. és a gyógyítás. s 1-2 napot ágyban töltött. amilyen a 24. Heyoan azt mondta. hogy milyen mélyre hatolhat a gyógyítás a személyiségstruktúrába. a páciens hiedelemrendszere.24. Mire eljött a rendelőmbe. a napot. spirituális háttere szempontjából tárgyaljuk. a pszichodinamika. Minden ember egyedi és mindenkinek a terápiás tényezők enyhén eltérő kombinációjára van szüksége. Dávid olyan energiamezővel sétált be a rendelőmbe. Ezek. ha hosszú ideig végzik. Kineziológiából szerzett diplomát a kaliforniai egyetemen és tanítani kezdett. Közben gyorsan csökkent az energiája és egyre nehezebbé vált számára a munka.

.

Lehetetlen volt az aura erős feltöltése a harmadik csakra gyengesége miatt. mert a testi erővel kapcsolatos energia nagy részét ez a csakra hasznosítja. Ez képtelenné tette őt arra. kiollóztuk. és hagytuk. a lépet és az emésztőtraktust. rengeteg dugulást és sötét energiát láttam a májban. A hatodik rétegből rendes. Akárhányszor láttam valakiben ezt a konfigurációt. Balra hajlott. Először az éteri szintet kellett kijavítani. ha egy erős töltést adok neki. töltöttük és kijavítottuk a harmadik csakra területének egy részét. mert vagy tovább szakadt volna a repedés a harmadik csakrán. majd a máj és az azon a terü239 . Ez az akadály a szívcsakra spiráljának kétharmadánál volt. majd újjáépítve. mélyen az örvényen belül. amelyik átengedte az energiát és az eltömődött első csakra kombinációja okozta az energiarendszer kimerülését. hogy helyrehozzam az aura szerkezetét.A második legfontosabb probléma az első csakra eltorzulása volt. mikor eljött Dávid. Ez is az immunrendszerrel áll kapcsolatban a csecsemőmirigyen keresztül. A máj éterikus szerkezete eldeformálódott és felszakadozott. A gyógyítás folyamata ELSŐ FÁZIS: TISZTÍTÁS. Ott található egy nyirokközpont. Minden alkalommal. elemezze a helyzetet és készítse el a saját tervét. amennyit csak tudna. hogy feltöltse a rendszert? Miért. (Erről többet később. Ezek a mikroorganizmusok szétszóródtak az egész középső hasi területen. A következő héten mindig többet haladtunk. kezemet a máján és a harmadik csakra területén nyugtatva. sikító hangot adott. hogy egy hétig gyógyuljon. A felszakadt harmadik csakra.) A torok-központ alultöltött volt. és el volt tömődve. Ez a központ kapcsolatos a kommunikációval. Az egész mező alultöltött és gyenge volt. Néha fél vágy háromnegyed órán át is ültem Dávid mellett. Ezt a kimerülést erősen érzi a testében az ember. hogy energiát vigyen a rendszerbe az alapcsakrán keresztül. a felelősségtudattal és az adás és elfogadás képességével is. hanem az immunrendszerrel is. Minden héten mélyebbre hatoltam a mezőben. mint azt a 10. Ezekhez a problémákhoz társulva hiány és gyengeség mutatkozott az aurában a második csakránál. lépésről lépésre. amely nemcsak a nemi funkcióval van kapcsolatban . Elszíneződött rétegek is látszottak benne. mi volt az oka ennek a betegségnek? Ez az ok hogyan mutatkozik meg az aurában? Gyors lesz a felépülés vagy lassú? Miért? A véghezvitt gyógyító folyamat alábbi leírásában mindezeket a kérdéseket én is megválaszolom. gyorsan forgó örvény. vagy miért nem? Mikor javítaná meg a hetedik réteg szakadását és miért? Mit gondol. Ez egész aura gyengült és homályos volt Miután megvizsgáltam a szerveket. A hasnyálmirigy felett volt egy kicsi. bár minden egyes összejövetelnek a középső hasi területek gyógyítása volt a fő célpontja. először tisztítva. fényes sugárnyaláb helyett erőtlen és gyenge áramlott ki. az első csakra kiegyenesítése és utána lassan. Viszonylag könnyen ment ez alatt az idő alatt az első csakra kiegyenesítése és kitisztítása. Ez a konfiguráció általában cukoranyagcsere-problémákkal kapcsolatos. Közelebbi vizsgálattal láttam számos fertőző organizmust. az mindig kapcsolatban volt az illető Istenhez való viszonyával és az illető véleményével Isten akaratát illetően. hogy álljon itt meg. Az aurában a szakadások megjavítása hosszú időt vett igénybe. beleértve a hasnyálmirigyet. fejezetben tárgyaltuk. a méretük és a megjelenésük után ítélve bakteriális és virális ágenseket. mivel nagy változásokra volt szükség. de biztosan a harmadik csakra problémáinak a megoldása volt. A koronacsakra gyenge volt és alultöltött. amelyek majdnem feketére színeződtek. Az aurát nem lehetett teljesen feltölteni. TÖLTÉS ÉS A MEZŐ ÚJJÁÉPÍTÉSE Az első néhány héten a gyógyítás központi kérdése a mező kiollózása. Hol kezdené? Használna-e annyi energiát. és nagyon mélyen. Ezt rendszeresen csináltam. Az egyik sötét és kissé zöldes.amely egyébként rossz volt -. a gerinc mellett voltak területek. A szív-központban volt egy elzáródás. Nagyon beteg volt ez az ember! A gyógyítást tanulónak most azt ajánlom. A harmadik szem mélyen a fej belsejéig el volt záródva és el volt tömődve. amit követne a gyógyítás során. amely magas. a másik csúnya sárga volt. egészen a tobozmirigyig. Egy erős energiatöltés talán tovább is repesztette volna ezt a csakrát. mint például a diabétesz vagy a hipoglikémia. vagy több energia tűnt volna el. ideiglenes „tömítést" vagy „kötést" raktunk a repedés fölé.

fejezetben tárgyaltuk. Lassan kialakult egy kép a betegségét kiváltó tényezők emberi szintjéről. Dávid első csakrája elkezdte felvenni a kiegyenesedett helyzetet. amikor a gyerek még az anyaméhben van. Az édesanyja már a kezdet kezdetén sem fogadta el őt annak. hogy keresse önmagát. Utána Dávid többet akart tudni. és születés után mint az anya és gyermek között fennmaradó aurális köldökzsinór látható. (A hasonlók vonzzák egymást. Megszakította a szüleihez fűződő kötelékeket. hogy a baj önmagában van. A szív szintjén Dávid negyedik csakrája sosem kötődött igazán erősen az anyjáéhoz. hogy a mező lassan rendbe jön. Minden bizonnyal a legtermészetesebb dolog az lett volna. bár erősen kötődik a szívén keresztül az anyjához. mely anyjához kötötte. mintha „kozmikus törvénnyel tömnénk meg a torkát". A születés után egy erős szívkapcsolat is kialakul anya és gyermeke között a szívcsakrájukon keresztül. hogy ellenőrzésük alatt tarthassák fiukat. ha talál valakit. Dávid gyógyításának első három hónapjában Heyoan nem kommentálta számára a történteket. Heyoan mindössze azt mondogatta nekem. hogy folyton olyan nőkkel próbált kapcsolatot teremtem. Végül elkezdett visszatérni az energiája és a nemi működése. amit sohasem élhet át az első szerelmé- . amilyet teste képes volt fenntartani ebben az állapotban. amikor a harmadik csakrája (a lineáris elme) elkezdett jobban működni.) Ezek a nem kielégítő kapcsolatok vették rá arra. Az energiarendszere az ilyen nőket vonzotta. hogy teljes férfi váljon belőle.) Sajnos azt vette észre. valamint a harmadik csakrát. hogy sokat foglalkozzak a pszichodinamikával a munkának ebben a fázisában. (Ebben az állapotban mindenki úgy gondolja. Mindkét pszichológusszülője akaratlanul is rosszul alkalmazta a tudását. Érzelmileg is kevésbé érezte magát sérülékenynek. meg kell tanulnia ezt átruházni a társára. energiaszintje megmaradt olyan szinten. Ettől szabad lett az aurális köldökzsinórja. Végül Dávid mezeje már elég erős volt ahhoz. minden gyerek erősen kötődik az anyjához. annak kell lennie. Dávid árulást érzett a szívében. Minden fiatalembernek az a sorsa. aminek az édesanyja szeretné őt látni. Amikor Dávid hozzákapcsolódott a szívével. Neki ez nem tűnt javulásnak. Ez a kapcsolat akkor keletkezik. Kezdte meglátni. az milyen összefüggésben áll életmódjával. akik kontrolláló típusúak voltak. Amint azt a 7. A töltés és a javítás sokkal fontosabb volt. hogy Dávidnak elég pszichológiai és lelki oktatásban volt része és a további megjegyzések már olyanok lennének. Ahogy múltak a hetek. Ez tűnt neki normálisnak. Ahelyett. így tartózkodtam attól. hogy a hetedik réteg kijavításához elegendő magas frekvenciájú energiát át lehessen rajta áramoltatni. úgy találta. Dávid harmadik csakrájának az első repedése a pubertás idején keletkezett. Nem ez volt a legfontosabb ebben a szakaszban. Dávid a többi tinédzserhez hasonlóan szerezte meg az önállóságát. amikor fellázadt felette erősen uralkodó és őt kontrolláló anyja ellen. hogy. hogy a szó szoros értelmében megszakította a kapcsolatot. és elkezdett töltődni a második csakra. Elkezdett kérdezgetni betegsége jelentéséről. mert Dávid ehhez az energiával való kapcsolódáshoz szokott hozzá. és történetesen elvezették őt egy indiai ashramba. Korábban Dávid mindent megtett.azzal. de nekem igen. hogy a teste erős energiakilengésekkel próbálná kompenzálni a gyengeségét és utána nem tudná fenntartani ezt a kompenzációt. Dávidét ez nagyon elkedvetlenítette. Láttam. amilyen gyorsaságra a páciens képes. A gyors fel-le váltakozások helyett egy meglehetősen alacsony szinten stabilizálódott. azért. Sajnos az általa ismert egyetlen mód erre az volt. szexuális képességekkel . ami volt. Dávid energiája elkezdett kiegyenlítődni. Csak olyan gyorsan haladhat a gyógyító. hogy megértse. A gyógyitás folyamata MÁSODIK FÁZIS: PSZICHODINAMIKA ÉS KIVÁLTÓ OKOK Dávid érdeklődése akkor jelentkezett. hogy az anyával van a probléma és nem önmagával. hogy a kedvében járjon.léten található többi anatómiai szerv éteri szintjét. Ez a zsinór a harmadik csakrájukat köti össze. és rés keletkezett a hasi ideg240 központ tájékán. akivel összekapcsolódik és így pótolja az édesanyját. Ez önmaga elárulását jelentette.

241 . nem fogja tudni a módját. hogy találjon egy társat. Dávid és Anne elkezdett közösen dolgozni problémájuk megoldásán. hogy az nem illett össze a barátnője rezgéseivel. Sokaknak segített. Ez vezette őt Indiába egy guruhoz. amely gyerekkortól kezdve fennállt a szülő és gyermeke között. Bárki. akkor az egyikük továbbáll. Ez egy nagyon ijesztő folyamat. hogy már nem „jó gyerek" az anyjának. Néha úgy érzi az ember. hanem az emberiség és az Isten iránti szeretetről is. hogy mély szeretetet tapasztaltak meg egy meghatározott közösség határain belül. fel kell tölteni energiával és mélyen az illető belsőjébe kell ültetni őket ahhoz. hogy nem tudta. Egy ilyen súlyos trauma esetén az ember úgy érzi. a szabadságra és személyes hatalmának a megszerzésére irányult. Dávid és a párja lassan felszakította az egymástól való függés kötelékeit. Ez megmutatkozott az aura szívcsakrájában. elárulta önmagát. de ez alkalommal nemcsak egy másik ember iránti szeretetről volt szó. Ez idő alatt az illető a „frigiditás képzeletbeli biztonságát" rugalmas önbizalommal váltja fel. de sokat feladtak autonómiájukból éppúgy. hogy úgy érzik. Sok partnerkapcsolatban ezek az összeköttetések egyszerűen azt az egészségtelen viszonyt ismétlik meg. Ez különösen igaz. fényes aranyszínűek. mielőtt maguk próbálták volna ezt a világban megjeleníteni. mint a hasi idegközpont csakráján keresztül. hogy kivel is élnek együtt. Ez szó szerint igaz. Dávid rájött. Sokan úgy említik a párjukat. most „jó gyerek" a gurunak és Istennek. akinek . Megváltozik a másik is. mivel ő nem változott ugyanilyen módon. Ha nem.Dávid szavaival élve „Nagy Szíve" volt. Úgy találtam. hogy most. Ahhoz. mintha az űrben úszna. hogy a „jobbik felem".vei. mint gyerekkorban. amikor mindketten elgondolkoznak. ismeri ezt a jelenséget. Dávid kapcsolati problémájának egyik része is az volt. hogy az illető támaszkodhasson önmagára. Ezek a csakrákon keresztül érintkeznek. nem pedig mások Isteni akaratról alkotott definíciójának. hogy amikor szívkapcsolatot létesített a guruval. megtanulták kinyitni a szívüket. Anne viszont a gurut akarta követni és másfajta életet kívánt élni. Sok özvegytől hallottam már. Feltétel nélküli szeretetet próbált tanulni. akivel ott ismerkedett össze. fel kell szakítani az egészségtelen kötelékeket. A kettejük mezeje már nem pulzált harmonikusan. Az anya és gyermeke között kialakult köteléken kívül az emberek kapcsolataikban energiakötelékeket is kifejlesztenek egymás közt. ha eljön az ideje. ha a szeretetet gyermekkori otthonukban nem tapasztalták meg. hogy teste elülső részét leszakították. és újabb repedés keletkezett a harmadik csakrán a gurutól való elszakadáskor. és hozzáillő lesz? Ez általában lehetséges. akik éveket töltöttek el spirituális közösségekben a 70-es években. és számos leckén vezeti keresztül az embert. a barátnőjével való kapcsolatában állandóan jelen levő problémák elviselhetetlenné váltak számára. de a társa nem változik ugyanannyit. hogy azok. és igen nehéz lesz szeretnie. Miután átélték a szeretetet egy közösségben. majd Anne-nel. Dávid oly módon változott. hogyan kapcsolódjon szeretettel a szívén keresztül társához. akkor megértjük ezt a jelenséget. hogy egy egészségtelen kapcsolatból egészségeset formáljunk. kiegyensúlyozottak és a legtöbb csakrát érintik. akinek volt már hosszú távú kapcsolata. Az elfogadás és a tökéletes szeretet kutatása nagyon erős az emberi lélekben. Sokszor látom azokat a fonalakat kétségbeesetten tekeregni az űrben egy ilyen fájdalmas trauma után. nem kötődne semmihez sem. Ha az ember megváltozik. Ahogy előrehaladtunk Dávid gyógyulásában. mintha széttépték volna őket vagy hogy elvesztették volna a jobbik felüket. Ezek a „zsinórok" egy egészséges társkapcsolatban tiszta. Annenel úgy határoztak. és ennek érdekében sajnos feladták szabad akaratuk egy részét. A probléma most Dávid akarata kontra Isten akarata formában tárult fel. Ezen összeköttetések nagy része a hasi idegközponton keresztül érintkezik és sötét színű. és a szívükben megjelenő Isteni akaratnak kell alárendelődniük. Életében először éppoly erősen összekapcsolódott egy nővel a szívén keresztül is. van egy időszak. Ha már átestünk egy váláson vagy elveszítettük a házastársunkat. ismét úgy érezte. Ennek az ashrami élménynek a révén Dávid megtanulta. apránként feladta a saját akaratát. hogy elmennek. most a szívükben kell tartaniuk azt a szeretetet. Rengeteg szeretettel és megértéssel elsősorban a helyzet pszichodinamikájára összpontosítottak. ha mindketten türelmesek és szeretik egymást. Dávid észrevette. Először a guruval. Dávid figyelme a munkájára. Ahogy Dávid feladta a saját akaratát. hogy hogyan létesítsen szívkapcsolatot. de voltak feltételek.

Mivel Dávid harmadik csakrája már nem volt elszakadva és az auramezeje fényesen töltött volt.a kininhez. Érzelmi agóniába süllyedt. amikor chloroquine-nel állított be a rendelőmbe. majd végül szakítottak. Láttam az aurában. A gyógyszer neve valami olyasmi volt. minthogy klór van a medencében is. amíg a sérülések kijavítása be nem fejeződött. hogy igyon tisztító teákat és egyen vitaminokat az első chloroquine-kúra után egy vagy két hétig. Megdöbbentem. Folytatta is. amelyben le volt írva a chloroquine használata. sokkal aktívabb szerepet vállalt a gyógyításban. ami sokkal hatásosabb." Heyoan elmondta nekem. hogy ez a kitisztulás. felírta a chloroquinet normális dózisban.válaszolta Heyoan. amilyet Heyon leírt. hogy siettesse a gyógyulást. Újra át akarta élni az érzelmeket. Emmanuel (1985) ezt mondta: 242 . Ő úgy választott. Az egyik élménye az volt. Chloroquine. Utána megmutatta nekem egy úszómedence képét és azt mondta. Dávid megkérdezett egy orvost. hogy nem bírta volna ki a chloroquine erős hatásait. Nem a szokásos adagot kell szednie. hogy úgy érezte. Ahogy ezen elmélkedett. sárgásbarna) toxinokkal telődött. Aztán néhány napig szedte. Mutatott nekem egy képet. mint „chlorin-kinin". Heyoan azt mondta. hogy milyen fizikális kezelésbe kezdjen. ő és Anne többször szakítottak. elkezdett foglalkozni Istennel való kapcsolatával és Isten akaratával. amit az ő Fokozott Érzékenységű Észlelése és egy inga segítségével állapíthat meg. életvidámabb és magabiztosabb lett. amikor Dávid elkezdett foglalkozni a pszichodinamikával. A gyógyítás második szakaszában. Használja azt? „Ne!" . hogy hallott-e valami olyasféle szerről. hanem érzelmileg is.A gyógyítás folyamata HARMADIK FÁZIS: ÁTALAKÍTÓ ANYAGOK Ahogy Dávid visszanyerte az erejét. Heyoan azt mondta Davidnek. Arra gondolt. amely segített legyőzni a betegségeket. Mivel az orvos diagnózisa megegyezett Heyoanéval. Újra átélte a korábban leírt problémáit. vassókat).) Dávid hallott egy kanadai szérumról. hogy Isten akarata önmagán belül van. Több mint tíz éve voltak együtt és nagyon sok mindennek kellett kitisztulni közöttük. de egy másik gyógyszer is van. hanem a szükségletéhez kell igazítani a dózist. hogy saját útját járhassa. egy héttel később. amin Dávid mája ki volt tisztítva egy ezüstös folyadékkal. Megkérdezte Heyoantól. hogy miért nem említette korábban a chloroquine-t? Azt mondta. hogy az ötnapos gyógyszerszedés után Dávid vastagbele (nyálkás. mintha a barátnője hasában rejtőzködött volna. Lassan egyre távolabb kerültek egymástól. Dávid megkezdte a kutatást. saját új életét megteremthesse. Tudta. Néha fel szokták írni azoknak. néhány napig nem. „Talán segítene egy kicsit. Heyoan javasolt neki egy másik vitamint vagy sót is (pl. (Még mindig láttam a mikroorganizmusokat Dávid hasának középső részén. És sosem hallottam erről a szerről. hogy ha Dávid ezt a gyógyszert szedi. Minden egyes alkalommal erősebb. Szükség volt a tisztító teákra. Különleges kérdésekkel fordult Heyoanhoz. hogy a gyógyszer nevének első része a chlorin. hogy folytatni kell a szedést. hogy Dávid mezeje annyira meg volt sérülve. Megkérdeztem Heyoant. Az első öt nap alatt a gyógyszer erős hatással volt Davidre. az ki fogja tisztítani a máját. Ahogy Dávid visszanyerte az erejét. annak rezgéseivel. hogy más módon változik annak érdekében. akik krónikus májgyulladásban szenvednek. hogy közel áll ahhoz a szerhez. mint Dávid is. Valamire szüksége volt. Dávid elkezdte szedni a gyógyszert. így nem tudott kijönni aurája szempontjából a volt társával. Heyoan hozzátette. hogy Dávid egy New York környékén élő orvostól szerezheti meg ezt a gyógyszert. Jó néhány napos szünet után Dávid ismét látta az ingán. Megadta magát a saját szívének. Egyre több mikroorganizmus távozott a szervezetéből és az aurája is egyre fényesebb lett és teljesebbé vált. Öt nap után az inga járása alapján abbahagyta a chloroquine szedését. kitörölt egy mély ragaszkodást a szívcsakrájából. és naponta ellenőrizte a dózist az ingája segítségével. nemcsak fizikailag. Az orvos azonnal levett egy könyvet a polcáról. Egészen megváltoztatta magát. ahogy pusztultak a fertőző mikrobák. Minden egyes alkalommal egy mélyebb rétegét tudta megtisztítani gyógyításra szoruló személyiségének. amit a malária kezelésére használnak . hogy meggyógyítsa önmagát.

hogy szabadulj. Minél jobban emlékezetedben tartod ezt. a hatás attól függ. Nem azok gyógyítják meg a beteget. hogy egy hónappal ezelőtt Dávid tulajdonképpen befejezte jelen megtestesülését. hogy kitisztítsa. A munkánk nyomán vált láthatóvá. nem javasolja. Volt egy gyönyörű kapcsolata és úgy határozott. hanem újra megtestesül ugyanabban a testben. amit használnia kell. hogy a teljes embert gyógyítsa meg. az az engedékenység. Akkor eltávozhatott volna. Inkább szedjen ovatrophint. segít a betegnek. ahogy ő is akarta. ha a megfelelő időben vesszük be és megfelelő mennyiségben. ami kifizetődő. hogy mi történt vele körülbelül egy hónappal korábban.mondja Heyoan. Én akkor vettem észre a gubót. Mivel megfigyeléseim szerint a pszichotrofikus gyógyszerek rossz hatással vannak az aurára. részben az LSD-től került oda. A gyógyítás folyamata NEGYEDIK FÁZIS: ÁTVÁLTOZÁS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS Az utolsó hónapokban. a lélek sorsára összpontosít. Dávid egészen máshogy nézett ki. hogy „az új orvoslás minden szinten hat. mint Davidnek a chloroquine. Egy hónappal azelőtt fejezte be ezt a feladatot. mint a szokásos. mint egy selyemhernyógubó a gerinc körül. kinyitja a szívét. és járni kezdtek. Ő akkor kezdte úgy érezni. de úgy tűnt. Dávid megkérdezte. Azt mondta. A gyógyszerek használhatók átformáló anyagként. hogy szedhetne-e MDMA-t. A megfelelő anyag. Mit kell még megtanulnunk és hogyan tanulhatjuk meg azt? A végső lecke az. A harmadik szem nyákja. A gubó felnyílt. amikor elment Indiába. hogy a hétvégén bevett egy gyógyszert. Amikor egy hölgy páciens megkérdezte. a gyógyszer jó hatással volt rá. hogy a mező melyik rétegében volt. hogy felnyissák. Mivel Dávid hatodik csakrája el volt tömődve. hogy nem. amit még sosem láttam. úgy még nehezebb. amely részben a marihuánától. Közelebbi vizsgálódással láttam. hogy átköltözik a nyugati partvidékre. mi történt vele. megkérdeztem erről Heyoant. Kétszer olyan fényes és sokkal nagyobb volt az aurája. Ahogy én láttam Dávid partnerkapcsolatát. mikor eljött a legutolsó foglalkozásra. Nem tudom megmondani. A fő kérdésre. csak segítenek az illetőnek.) A hölgy szedte az ovatrophint és az hasonlóan hatott. hogy az elkövetkező életek megtalálhatók a mezőben már a születés előtt. Heyoan mindig hangsúlyozza. Ez a céljuk. Életének ebben a szakaszában úgy határozott. Heyoan azt mondta. hogy az MDMA felnyitotta a tobozmirigy bal oldalát. míg főleg a hatodik csakra tisztításával foglalatoskodtam.szárított tehénovariumból készítik. hogy megkötődjön a második csakrája. amit népszerűén csak „eksztázisnak" (MDMA-nak) neveznek. amikor még Dáviddal foglalkoztam.Ha akarod. 243 . hogy testet ölt. hogy meggyógyítsa magát. Nem beszéltem Dávidnak erről a gubóról. (Az ovatrophint . és fel lehet őket venni. az mindannyiunkra bátorítólag hatott. nem megy el. Ez a gyógyszer a feniletilamin csoportba tartozik és methamphetamine-ból és safroléból szintetizálják. hogy ez a gubó tele volt szunnyadó energiával. észrevettem egy olyan konfigurációt a mezejében. csendben figyeltem. Ez a kapcsolat támogatta és táplálta őt. annál közelebb jutsz az igazi otthonodhoz. Ami kiderült az átváltozásáról és a gubó jelentéséről.fagyasztva . és ideje volt. tartósnak tűnő változást észlelt magában. Azt mondta. Még volt mit csinálni. de úgy döntött. hogy ura az életének. míg korábban az előző barátnője jelenlétében mindig összehúzódott az. megkezdte élete utolsó szakaszát. De ha valakinek egy másik csakrára kellene összpontosítania. ami szivedben testesül meg. Megkérdeztem. Nem sokkal később Dávid összeismerkedett egy nővel. amint befejezte az ember a jelenlegi életét. ki szedi a szert és a szedés idejében milyen az állapota. úgy tűnik. amely kezdett úgy alakulni. hogy te is egy isteni szikra vagy. Olyan. Az aura összes többi része tiszta és fényes volt. Dávid sokat kérdezett Heyoantól az utolsó találkozásunkkor. mert az akarat nem kifizetődő. kiürült a jobb oldalon. mintha a lány társasága önmagában kiterjesztette volna az ő auramezejét. A végső lecke minden léleknek a teljes megadás az Úr akaratának. amikor egy igen jelentős. Heyoan azt mondta. ha valaki azt választja. de a változás Dávid mezejében hihetetlen volt. hogy megnyugtatta az új barátnője energiamezeje. Heyoan azt mondta. hogy megváltoztassa önmagát" . arra várva. Dávid hat éve. minden valószínűség szerint rossz lenne a hatás. Olyan volt.

és te egy nagy lélek vagy. a csontok legkisebb sejtjéig. és eléred ezt a célt." Dávid: „Hiszen már értek változások. annál szélesebb körű észlelésre képes. Egyszerűen összefonod az új tudatodat. És ha már teljesen kihasználtad ezeket a térbeli járműveket. akkor könnyű új életet hozzáadnod. Azt javasolta Heyoan. a zenét és a kreatív művészetet fogja körülölelni. Heyoan elmondta. Magasabb szinten a gyógyítás már kreativitást jelent. A test minden egyes része egy-egy finom és gyönyörű. vagyis a nagyobbik feled. vagyis befejezted a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon. ahogy ezt nevezik. akkor már nem testesülsz meg többé. hanem ajándék. és ezzel a tudattal testet öltesz. ha az energiáját egységbe hozná a valósággal. miért ne gereblyével csináljuk inkább. sokkal nagyobb. hiszen most két létezést egyesítesz. amely megjelent Dávid csigolyáinál. változtasson nevet.te. íme a párbeszédük egy részlete: Dávid: „Mit jelent az. amit azért hoztál létre. Te akkor döntesz. Sokkal több tudással és energiával rendelkezne Dávid. Mert ha a valóság egyik szintjéről a másikra akarsz jutni. Megfigyelheted ezt működés közben. hogy el kéne hagyni a testét. Végtelen számú állapot van. Hozzátette. Hát nem csodálatos ez? Ha meghalsz. a test önálló működésében. Bizonyos értelemben a „Nagy Lét"-ednek egy részét leválasztod. egy jármű. és ahhoz bizony kell kitartás. amely testet ölt. A te testi valóságod most a következő fázisba való átmenetben van. hogy kifizetődő-e. nagyobb feled elhatározza. mint az a kis rész. amilyen a múlt volt. hogy újra megtestesültem ugyanabban a testben?" Heyoan: „Bizonyos értelemben. Leülsz és mindezt egy speciális cél érdekében választod." Heyoan: „Pontosan. a kezünkkel?" Dávid: „És ha valaki befejezi a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon?" Heyoan: „Akkor a megvilágosodás másképpen folytatódik. hogy láthasd azokat a pontokat. „Csak gondolják meg. Megválasztod a szüléidet és a tőlük öröklött tulajdonságaidat. amelyeket leginkább meg akarsz változtatni. Sajnos a legtöbb ember ezt nem érti meg. amikor az ember eléri a fényt és magában tartja. és most metaforát kell használnom. Ha valamelyik életedben befejezed a tennivalódat. az átváltozás célját szolgáló szerszám. Ez többé-kevésbé olyan. mint amikor kézbe veszel egy kapát vagy egy gereblyét. hogy kiragadj egy lineáris időt és egy háromdimenziós teret. hogy megváltozzál. A tested minden szerve azért készült. hogy a következő átalakító műveletekhez mélyen a test a legalkalmasabb. ha kívánja. A gyógyulás kreativitásba megy át. a te nagyobb feled. Ez nem teher a számodra. hogy összpontosíthass magadban olyan pontokra. Annál a pontnál. Ezen az úton csak egy bizonyos magasságig mehetsz. ahol az átváltozás már nem jár fájdalommal. az átalakító folyamat gyógyító helyett teremtővé válik. amely majd testet épít neked. amit a következő testedben használsz majd. amelyeket meg akarsz változtatni. és amikor egyesíted az új tudatodat a régi tudatoddal a régi testeden belül. hogy nincs többé szükséged erre az eszközre. mennyi változás fog érni. Minél inkább megvilágosodik valaki. hogy tökéletes legyen ez a változás. mert az észlelőképességed nem túl tág körben működik. Gereblyézni kell a kertben? Ha igen. Ahogy eltűnik a sötétség. az idegrendszerben. A következő átváltozás és gyógyulás a mozgást.Ezt meg lehet tenni anélkül. mert már nincs szükséged rá. választasz néhány lehetséges életformát.mondta Heyoan. hogy a jövőnek nem kell olyannak lennie. vagy inkább mondjuk azt. akkor te." Ha megint használjuk azt a metaforát. mennyivel hatékonyabb így!" . A tested egy eszköz. majd meglátod. ha használod a térbeli testedet. a következő élet energiatöltése volt. hogy elhagyod vagy elhullajtod a testedet. amelyik nem teljesen megtestesült (és azt kell mondanom. Eddig jól dolgoztál. Tehát megtisztítjuk önmagunkat és Isten felé haladunk. akármi is legyen az. mint mondjuk. A gubóba zárt energia. abban. hogy a következő három évben Dávid létezésének két szintjét eggyé kell olvasztania. ahol döntesz . hogy megválaszd az életedet. hogy Dávid. amely könnyebbé teszi. Ennek valóban nincs vége. a régi tudatoddal és testeddel. akkor befejezted az élet és halál körforgását. hogy nem is lehet teljesen megtestesült). hogy leülsz egy tárgyalóasztalhoz velünk. a születésed előtt leülsz a lelki kísérőiddel. átváltozzál és felemelkedjél. munkát és egy energiakészletet. lépésről lépésre egy végtelen űrbe jutnál. és megválasztod a szüléidet. Ez csak annyit jelent." 244 .

fejezet). 1. a megfelelő táplálkozás. Ez önszeretetet és önbecsülést jelent. Lélegezzünk be és ki. amit el szeretnénk érni. hogy más döntse el. és a személyiségünk is a változásoktól növekszik. lehet. Amikor kilégzünk. meg nem változik. a jövő belégzése és a múlt kilégzése közötti pillanatban. az a legfontosabb. Ez az „Én" állandó. Ez azt jelenti. amikor átcsúszunk a végtelen jelenbe. ha szükségünk van rá. a megfelelő higiénia. hogy magunk döntsünk erről. fejezet EGÉSZSÉG: ESÉLY ARRA. Ez az a pillanat a két légvétel között. Emmanuel. Legyünk rugalmasak. 2. Lássuk az előző életeinket áramlani magunk mögött és a jövendő életeinket áramlani magunk felé. lehetőleg egyenes háttal. hónapok és évek során. hogy a múlt eltűnik mögöttünk és a jövő közeledik felénk. hogy milyen életmódra van szükségünk. Az idő határain kívül létezünk. Meg kell érteni. olyan napi rutinra van szükségünk. Itt egy lista az öngyógyítóknak ajánlott tippekről és gyakorlatokról. Ezeket keverjük össze jó sok szeretettel és sikert aratunk. Egyszerűen szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat. Hadd menjen a múlt! Továbbra is szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat. Mert amit beszívunk. N e feledjük. az. melybe beletartozik a meditáció. 3. amit Emmanuel mondott el nekünk egy „ workshopon" (tematikus csoportterápia).és kövessük azoknak az utasítását. ahol Pat. Lélegezzük be a jövőt és ki a múltat. a szórakozás. a magánélet és a barátok. Mi vagyunk a tudat központja és az idő áramlik körülöttünk. az a múlt. Fenn kell tartani a kapcsolatot köztünk és életcélunk között mind egyéni szinten. amelyek ebben a könyvben megtalálhatók. hogy hogyan őrizzük meg. hogy mit jelent számunkra az egészség és a gyógyítás (14. Figyeljünk a légzésünkre. hogy nem jó máskor. Gondoskodjunk magunkról. A gyógyítás és a jó egészség lényege: felelősségtudat és az erő 245 . A személyes szükségleteink változni fognak a hetek.. az öltözködés. amit kifújunk. Meditáció Nekem az a kedvenc meditációm. Most. Nézzük. ha valami kizökkent az egyensúlyból . mind világszinten. a személyes vágyak. HOGY VISSZATALÁLJUNK VALÓDI ÖNMAGUNKHOZ visszajuttatása a testnek. Heyoan és én dolgoztunk együtt. fújjuk ki a múltat és mindent. Minden egyes légvétellel szívjuk be a jövőt és annak összes lehetséges kimenetelét. ÖNMAGUNKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS Hogy jól tudjunk gondoskodni magunkról. Véleményem szerint az egészség megőrzésének legfontosabb elvei a következők: 1.25. A valóság középpontjában ülünk. Ami jó az egyik alkalommal. az a jövő. hogy bármi köze legyen a múlthoz. és vigyázzunk magunkra. s elég idő a pihenésre. Fújjuk ki a múltat és az összes hamis korlátozást. Üljünk kényelmesen. amit meg kell tanulnunk az egészségről. hogy hallgassunk a belső hangokra . Figyeljük az idő áramlását és lássuk meg önmagunkat a tudat központjában. ami vele együtt elmúlt. a testmozgás. amit magunk köré építettünk.amelyek azonnal megmondják. A legfontosabb. Ahelyett. hogy a változatosság fűszerezi az életet. Ez a fejezet az öngondozás és öngyógyítás témáival foglalkozik. A jövőnek nem kell. Szívjuk be a jövőt és mindazt. a lakás. 15. szünetet tartunk.

Sok emberre nagyon rossz hatással vannak a rendszeresen szedett vitaminok. Ugyanez vonatkozik a hajra. Az segít bőrünk rugalmasságának megőrzésében. gyomirtók. hogy kívánatos legyen a tányéron. mert mindenkinek mást követel meg a teste. amit mindig levedlik a test. hiszen az élet a bőségesen termő földből táplálkozik. Ez nem ugyanaz. hiszen ez az a mechanizmus. akkor egy rész só és nyolc rész szódabikarbóna keverékével mossunk fogat naponta egyszer. zöldséget. salátákat és némi gyümölcsöt együnk. Győződjünk meg róla. amire allergiásak vagyunk. töltsük meg a mosogatót vízzel. hogy gyors energiaforrás után sóvárog. amikor zuhanyozunk. Ha gyógyítunk. káliumot. Ezt szándékosan mondom feltételes módban. Szeretünk úszni vagy futni? Melyik sportágat szereti Ön a leginkább? Azt csinálja? 3. mert azok károsíthatják az emésztőrendszerünk védekezőfunkcióját. ahol élünk. hogy az ételt azért esszük. használjunk kiegyenlített pH-jú bőrápoló szert. A bőrnek van egy természetes savas burka. Figyeljünk oda az ételre. amelyek pH-ja a bőr sav-lúg háztartásához van igazítva. melyen keresztül testünk közli igényeit az ízlelőbimbókkal. milyen mennyiségben és mikor vegyük be és mennyi ideig kell szedni. akkor inkább ártunk a testnek. miután lenyeltük. adjunk hozzá egy negyed csésze Cloroxot és áztassuk az összes friss terméket és tojást húsz percig benne. de ők ezt nem veszik észre. Ha problémáink vannak az ínyünkkel. Sok vegyes gabonamagot.) . amelyik sok csapadékot hagy a hajon. Ezek állnak a legközelebb az organikus. Gabonamagokra egész évben szükségünk van. vagy organikus ételt együnk. fertőtlenítőszerek és a környezetünkben található többi vegyszer miatt. Nagyon kevés húst. ha Cloroxban áztatjuk a zöldséget. amely véd a fertőzésektől. jó étrendek. ápoljuk a bőrt. Amint hazaérünk a zöldségestől. Tisztálkodáshoz olyan szappant vagy más olyan szereket használjunk. Figyeljünk oda az étvágyra. de hosszú távon megspóroljuk az árát az orvosi számlákon. A legtöbb táplálékunk kis mennyiségben mérgeket is tartalmaz a rovarölők. Csak megtermékenyített tojást együnk! Ha nem tudunk organikus zöldségeket és tojást szerezni ott. hogy mit szedjünk. A higiénia Fontos. A könyvesboltokban sok diétáskönyvben vannak jó receptek. a nyári pedig inkább friss salátákat. ha kizárólag organikusan termelt ételeket eszünk. gabonanemük egyre inkább hozzáférhetőek. mint a sóvárgás. Azt ne együk meg! Háromtól tíz napig várhatunk és a sóvárgás elmúlik. Mindig öblítsünk ki mindent. a hajat. tartósított élelmiszert! Az organikusan* termelt étel ugyan lassabban fő meg és drágább. Ezek ellen a legjobb védekezési mód. Ne felejtsük el:. A kefe segít eltávolítani azt a régi bőrréteget. hogy a shampon pH-ja kiegyenlített és nem mérgező. minél frissebb a táplálékunk. magnéziumot és Cvitamint Lehet. hogy tápláljon. hogy miért.2. mossuk le a szennyeződést és rakjuk el az ételt. Legalább naponta kétszer mossunk fogat. * Magyarországon a biotermelés beindult. Ha lúgos szappanokkal és krémekkel ez ellen a védelem ellen dolgozunk. Valószínűleg nem tápláltuk magunkat megfelelően és a test azzal próbálja a hiányt pótolni. használjunk nem allergizáló és nem mérgező szappanokat és kozmetikumokat. Öblítsük le őket alaposan. hogy külön B-vitaminra is szükségünk van. tudjuk meg. Különösen nem ajánlom a vörös húst. 246 A tartósítószerek közül jó néhány nagyon rossz hatással van az egészségre. zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazzon. Rágjuk meg. hogy tisztán tartsuk a testet. Testmozgás Az itt megadott gyakorlatokon kívül számtalan sportolási lehetőség van: aerobic. mint használunk neki. energiát adjon. különösen a tányérokat. Ne vegyünk feldolgozott. Figyeljünk az üzeneteire. Legyünk tudatában annak. jóga és küzdősportok. 4. amikor eszünk. Azt adjuk a testnek. Úgy készítsük el. megjegyzése. Legyünk óvatosak a vitaminokkal. Ha száraz helyen vagyunk. Ha lehetséges. élő növényi alapanyagokhoz. hogy biztosan semmi detergenst ne nyeljünk le. Én azt az étrendet javaslom. Használjunk szájzuhanyt naponta egyszer. annál egészségesebb és annál több energiát lúd átadni nekünk. Majd meg kell tudni. Megfelelő ételek Ebben a könyvben erről nem nagyon esett szó. érezzük az ízét és legfőképpen élvezzük. a mérgező vegyületek egy részét eltávolíthatjuk. Ne használjunk olyan sampont. Egyszer gyakorlatként kövessük a táplálékot a testben egy ideig. amelyik a makrobiotikus iskolák szabályait követi. Használjunk fürdőkefét. ki kell bővíteni az étrendünket sok ásványi anyagot és vitamint tartalmazó termékkel és külön kell szedni kalciumot. amire szüksége van. mint például a taichi. s az így termesztett zöldségek. (A szerk. hogy helyet adjon az új sejteknek a növekedéshez. Mi után sóvárgunk? Általában az után sóvárgunk. Ha mindig édességet kívánunk enni. Az évszakoknak megfelelően táplálkozzunk! Ennek megfelelően a téli étrend főleg gyökeres zöldségeket.

6. Lakás Van annyi helyünk és annyi fény. hogy szórakozhassunk. csak fél óra kell és ismét visszanyerjük az energiánkat. A kikapcsolódás éppoly fontos. ha azonnal lefekszünk. amire szüksége van a testnek. lehet. különösen. Van olyan munka. Ne felejtsük el. hogy aznap reggel mit érzünk. Figyeljünk arra. kutassuk fel. amit már régóta szeretett volna csinálni. az nagyon jó. mind lefelé. A kevert termékek is jók. A belső kísérők garantálják. Ha nem tudunk fél órát szakítani. Majd meglátjuk. 247 . hogy mi kell hozzá. hogy az auránk lemerült az egyik színből. hogy odaérjünk. Öltözködés Észrevettem. sokféle poliészter és a nejlon. sose tudná megcsinálni. és tervezzük el. hogy mennyi pihenésre van szükségünk. és véleményem szerint ezek okozzák sok nőnek azon panaszait. hogy mibe kerül. Amikor reggel bepillantunk a szekrénybe és „semmit se tudunk felvenni". Gondoljuk meg. kerítsünk egy levegőionizátor-precipitátort. hogy milyen jól fog menni. Téves feltevés. Azt ajánlom. Nappali vagy éjszakai típusúnak vagyunk? Hallgassunk a testre. hogy azért van. mert nincs ott az a szín. Tegyük meg mindazt. mert túl félénkek vagyunk. vagy úgy gondolta. amelyekre szükségünk van? Friss levegő. Ilyenek az akril. hogy sok szintetikus termék meggátolja az aura természetes energiaáramlását. hogy legalább megpróbálkozhassunk vele. Most van itt az ideje. Erősítik és táplálják. mint a munka. Ha valami 50%-ban pamut. az fejezze ki azt. Meg fogunk lepődni. hogy mit jelent ez nekünk. Fogadok. akár egy megerőltető kihívás vagy munkahelyváltás. ha esetleg túlérzékenyek vagyunk rá. és folyamatosan sétálunk felé. Töltsük meg a szekrényt! Legyen miből választani. 7. különösen formaldehidet és a benzin melléktermékeit. Ha mégsem. Ez az az év. Mikor van szükségünk pihenésre? Szeret-e hat-kilenc órát egyfolytában aludni. pihenjünk. Nevessünk állandóan. és még semmit sem tettünk. hogy csak akkor hordjanak ilyet. próbáljunk tizenöt percet. mint a munkaidőt. A természetes rostoknak sok pozitív hatása van az aurára. melyeket a modern társadalmakban figyeltek meg. Milyen színre van ma szükségünk? Lehet. A pamut. például zoknikat.5. A ruháink stílusa megfelel nekünk. de mindig elhalasztotta. a selyem és a gyapjú a legjobb. ha nem indulunk útnak. Néhány szintetikus termék is megfelelőnek tűnik. akkor ezentúl vegyük éppúgy kötelezőnek. Megvannak a lakásban azok a színek. Magunk szabjuk meg a szabályokat! Ha van valaki. hogy milyen napszak van. Esélyt kell adni magunknak. ha muszáj. szabaduljunk meg tőlük! Kapcsoljuk ki őket! Izzólámpákat használjunk! 8. amelyek tartalmaznak aldehidet. aki tetszik nekünk. amit szeretünk. akkor mással próbáljuk ki. vagy másoknak öltözködünk? Amit viselünk. hogy találunk ennyi időt. A nejlonzoknik nagyon meggátolják a lábak energiaáramlását mind felfelé. hogy törődjünk vele. amit belégzünk? Ha nem. Magánélet és barátok Mindannyiunknak szüksége van magánéletre és barátokra. amit mindig is szerettünk volna csinálni? Nézzünk utána! Derítsük ki. 10. Akár egy kis kirándulás. akkor elérjük. Személyes vágyak Mindenkinek van olyan vágya. és teremtsük meg. és fel kell tölteni magunkat azzal a színnel. Szórakozás Ha eddig nem hagytunk magunknak elég időt a szórakozásra. amit mindig is szerettünk volna. hogy kik vagyunk. próbáljuk meg! Mondjuk meg az illetőnek. Helyettesítsük őket mással! Legjobb elkerülni az olyan termékeket. hogy szeretnénk. az az. egyénenként változik. Ha elindulunk. fedezzük fel magunkban a gyereket és élvezzünk minden pillanatot! 9. akkor sosem érjük el a célt. hogy a legmélyebb belső vágyunk. Az egészségünk érdekében tegyük ezt meg! Kezdjük most el. ha barátok lennénk. amiért megszülettünk ebben az életedben. a növények sok gyógyító energiát sugároznak a lakótérbe. Pihenés Az. és fogjunk hozzá! Még ha sok idő is kell hozzá. hogy kielégítjük a belső vágyainkat. nem érdekes. amit mindennél jobban szeretnénk elérni. attól függően. vagy inkább kevesebbet alszik éjjel és napközben szunyókál? Ha fáradtak vagyunk. Ha vannak fénycsövek a lakásunkban vagy a munkahelyünkön. Az én testem és energiamezőm szereti a műselymet és néhány dolgot orlonból. amennyire szükségünk van? Kényelmes a lakásunk? Ha van elég időnk. akármilyen zsúfolt is a napunk.

hogy milyen üzenet jött a testtől. Úgy döntöttünk. az sokáig szokott tartani? Szúró fájdalom? Éles fájdalom? Csak jön és már el is múlik? Ez a bizonyos helyzet új az életünkben? Régi? Mit erezzünk. hogy a kezünket a feleségünk. körülbelül tizenöt centiméterrel a test fölött. Keressük meg ezt a területet a testünkben vagy az életünkben. Hadd változzon fehér fénnyé! Mivel az ujjaink most nyolc centiméterrel hosszabbak. Lássunk hozzá. hogy szinte minden esetben. Tiszteljük magunkat érte! Szeressük magunkat. táplálkozási szakemberek stb. Ha betegek vagyunk.11. hogy eltöltsön a szeretet az érintett személy iránt. amiket alkalmazhatunk a családban Kezdjük az ollózással! Azt mindenki meg tudja tanulni. a lányunk. ne ítéljük el magunkat érte. 2. mi az. amikor a megfelelő homeopatikus orvosságot kombináltam egyszerű kézrátétellel. amelyik miatt a legjobban aggódunk. Ha úgy tűnik. amelyek most zajlanak az életünkben és ezért foglalkoztatnak. amivel szembe kell nézni. Ez egy nagyon bátor elhatározás. íme Heyoan két öngyógyító meditációja. és akiben tényleg megbízunk. Ha végigmentünk az összes csakrán. hogy az érintett területen eltömődött az energia útja. Tegyük fel a kérdést. akivel jól kijövünk. ahol fáj. akupunktőrök. csontkovácsok. hogy egy nő vagy egy férfi kigyógyítsa a családját valamilyen betegségből. Ezután néhány perc elteltével fésüljük át az egész auráját hosszú ujjainkkal. Példa: ha valami fájdalmat érzünk a testünkben. hogy mit tegyünk és hova forduljunk. átnyúlhatunk velük a bőrön a test mélyébe. hogy szeressük magunkat. hogy folyó víz alá tartjuk kezünket egy ideig. amelyekről beszélünk. Kotorjunk össze egy maroknyi törmeléket. Lelki segítőink irányításával keressük meg a test azon részét. szeressük magunkat. ha tudjuk. hogy szembenézünk azzal. Én magam már évek óta alkalmazom és úgy találtam. alakot. Engedjük. amennyire csak lehet. hogy hallhatóvá tegyük az üzenetet. kineziológusok. mint normálisan. Ez mindkettőnknek csodálatos érzés lesz. tegyük a kezünket oda. A homeopátia csodálatos módja annak. amit tudni akarunk. Vannak gyógyítók. színt. Hívjuk el egy barátunkat. Ha komoly betegségünk van. Egyszerűen képzeljük el. szeressük magunkat! Része vagyunk az Istennek. 12. a fiunk fején tartjuk. amikor szembe kerülünk vele. Mikor és miért nem hallgattunk magunkra? Mi a jelentése ennek a sérülésnek vagy betegségnek? És a legfontosabb. Hosszan fésüljük át a „beteget" tetőtől talpig. keressünk egy nekünk megfelelő helyi egészséggondozó szakembert! Most nagy a választék és jobb. Esetleg adjunk neki formát. Éles vagy homályos? Ha egy bizonyos fájdalomról van szó. Most nyúljunk ahhoz a területhez. homeopaták. akkor ki kell húzni a dugulást okozó anyagot. hogy megtudjuk. a férjünk. próbáljuk ki! Jó hatása van és nagyon könnyű. természetgyógyászok. masszőrök. hogy segítsen. még mielőtt tényleg meg kell tennünk. Egyek vagyunk az Úrral. Az összes tipikus gyerekbetegséget sikeresen gyógyítottam homeopátiával. fogadjuk el magunkat. Küldjünk felé szeretetet és energiát! Képzeljük magunkat egészségesnek és kiegyensúlyozottnak. hogy tanuljunk házi gondozást vagy családgondozást. Gyógymódok. és emeljük fel a levegőbe. Öngondozás balesetben vagy betegségben Még mielőtt szükségünk lenne rá. Fésüljük át az egész testet minden oldalról! Azzal fejezzük be. sikertértem el a gyermekeimmel is. hogy az ujjaink nyolc centiméterrel hosszabbakká válnak és kék fénnyel töltődnek fel. állományt. a fájó toroktól a törött ujjakig. Szeressük magunkat! Megvan hozzá a bátorságunk. összpontosítsunk olyan eseményekre. Ha nem találunk problémás területet. Ezek majd segíteni fognak: HEYOAN MEDITÁCIÓI AZ ÖNGYÓGYÍTÁSRÓL L Pásztázzuk át a testünket valamilyen általunk választott módon: belső látás. mialatt érzékeljük a fájdalmat? Elménk leolvassa és ragaszt-e rá „szörnyű" címkéket? 248 . intuíció vagy testérzések alapján. Kellemes hőmérsékletű vizet engedjünk! Ha mi vagyunk betegek vagy megsérültünk. mi jut eszünkbe. sűrűséget. ahol fáj. segítsünk magunkon. Szerezzünk egy orvost. minden este tegyük a kezünket elalvás előtt arra a területre. Javaslom. amelyik eltömődött. Fejezzük be a gyógyítást azzal. s általában mi az ösztönös válasz rá? Vegyük sorra az összes különféle helyzetet.

ha úgy jobban tetszik) nem ért el hozzánk. és azzal együtt élni egész életünkben. és bármelyik rosszullét. hogy miért nem szerették magukat. Mert ahol ott a félelem. amit nem teszünk meg. Különösen tartós f áj dalom esetén hatástalan a szokásos válasz. Ez minden gyógyítás alapja. akik valójában vagyunk! Minden betegség hozzánk érkező közvetlen üzenet. teljesen rossz. Kössük össze a félelmet az életkörülményeinkkel. S közben próbáljuk meg kitalálni a félelem természetét. Ha ráérzünk a félelem természetének lényegére. hogy felnőttek legyünk. vagy olyasmi. amit ez a helyzet vagy ez a fájdalom üzen. nem vagyunk a létünk teljességén belül. mint szembenézni a félelemmel és hagyni. azt javaslom. hogy emlékezzenek. amit kérdezek önöktől. amit rosszul csináltunk. amelyik megtanít bennünket valamire. Nem hallgattunk a belső szóra. kedvesem. amely elmondja nekünk. mintha az egy tanterem lenne. Mert bárhol van a félelem. hogyan nem szerettük azt. Milyenfajta szeretet a legmegfelelőbb erre a félelemre? így tegyünk az életünk bármelyik területén vagy a testünk bármelyik részével. addig mindig megteremtjük a helyzetet. hogy magasabb rendű tudatunk kezdjen beolvadni testünknek ebbe a részébe. s nem fogjuk engedni magunkat a következő órára addig. amikor félünk. csupán illúzió. hogy teljesen azok legyünk.) 2. hogy olyat tegyünk. ami velünk kapcsolatban rossz. ugyanakkor ő az ajtó is hozzá. ott hiányzik a szeretet. amit valójában nagyon szeretnénk megtenni. 4. amit tanulhatunk ebből? Mi az. Tekintsünk az életünkre és a testünkre. A következő. hogy nem az igazság útját járjuk. Még egy vezérfonal: a lecke sohasem olyan valami. Amitől félünk. kicsodák ők voltaképpen. hogy belépjünk a félelembe. mert a félelem a szeretet ellentéte. Talán az életkörülményeinkben. hogy szeretni tudják önmagukat. Talán általános félelmek ezek. Úgy tekintsük az életünket. hogy érezzük. Nem engedtük. A félelem mindig kapcsolatban van valamivel. Engedjük. Amikor annyi bátorságot merítünk. És akkor már nincs más választásunk. tegyük rá a kezünket. amelyben az életünk jelenleg lakozik.Az életkörülményeinkhez kapcsolódva haragot vagy félelmet érzünk? Félünk attól. Miután megtaláltuk a választ. Ha megtaláltuk a kérdéses helyet a testünkben. amíg ezt jól meg nem tanultuk. amíg csak meg nem értjük? Egyáltalán: értjük az üzenetet? Mert amíg nem tanuljuk meg a leckét. Formájuk és állományuk van ezeknek a dolgoknak. fájdalom vagy betegség egy-egy olyan üzenet. mert nem oldja meg a problémát. Az üzenet (a lecke. Mivel nincs középpontunk. miért teremtenénk ilyen fájdalmat a testünkben? Miért teremtenénk ilyen helyzetet az életünkben? Mi az. valószínűleg abban a pillanatban fájdalmat és félelmet fogunk érezni. Házi feladat lefekvés előtt: 1. próbáljunk szeretetet érezni iránta. akkor új szinten kezdjük a gyógyítást. Jól megterveztük a leckéinket. Hogyan nem szerettük magunkat? Mivé és hogyan szeretnénk válni? 249 . Tehát megkockáztatom azt mondani. biztosak lehetünk benne. és segítünk nekik. ahol tanulni szoktak. akik vagyunk. mint gyógyítók. Elzár bennünket attól. akik segítenek nekik. És mi leszünk a gyógyítók. 5. amikor csak megakadályozzuk. hogy nem szerettük magunkat egészen vagy nem követtük teljesen azt. amivel mi vagyunk saját magunk legjobb tanárai. Minden betegség és minden rossz esemény az életünkben annak a közvetlen eredménye. hogy akármi is volt a válasza. az nem valóságos dolog. Amikor majd szélesebbre nyitjuk az érzékeinket. hogy a szokásos válasz nem hatásos. képesek leszünk arra. hogy ránézzünk az emberekre és látjuk. ami a testünkben történik? Mi a szokásos válaszunk? Azt már tudjuk. hiszen még megvan a fájdalom. Készítsünk egy ilyen listát: Félelmek Életkörülmények Mi köze mindennek az aurához? Ez látható az aurában. 3. amit szerettünk volna tenni. Soroljuk föl a félelmeinket! Mitől félünk? (Talán a testünkben fog összpontosulni. de meg akarjuk tenni. Mi. magunk leszünk a szeretet.

mint annak a következménye. hogyan tudunk másoknak segíteni. Válasszuk ki a Lényeget a szűkített meghatározásokból! 7. majd arra koncentráljunk. 1. nem én fogom meghatározni a Lényeget. Toljuk ki ezt a korlátot a határon túlra és így megnő a területünk. Fogalmazzuk meg újra a kérdést: kik vagyunk? Akármi is lesz a válasz. hogy milyen lehet ez az út. Ez segíteni fog bennünket a fejlődésben. 5. először meg kell értenünk ezt a folyamatot magunkban ahhoz. Az energia és a tudat. 250 . hogy ők is meggyógyítsák magukat. lehetünk. amelyek korlátoznak bennünket. 6. az újabb önmeghatározást fog adni. Mint gyógyítónak. Mialatt az aurával és a gyógyítással foglalatoskodunk.MEDITÁCIÓ AZ ÖNKORLÁTOZÁS ELOSZLATÁSÁRA Ez a meditáció azok számára jó. közvetlenül dolgozhatunk azon az energiaalakzaton. Az az első feladatunk. Mindezeknek a dolgoknak megvan a formája az aurában. ami a korlátozás szubsztanciája. 4. Hozzuk magunkat kitágult tudatállapotba! 2. akik korlátozva érzik magukat az életük olyan területén. Toljuk ki a korlátot a határon túlra. hogy gyógyítók lehessünk. amit a saját létünk meghatározásával szereztünk. tudni fogjuk. hogy az ember szűk határok között definiálja önmagát. hogy megérezhessük másokban. Megint tegyük fel a kérdést stb. Ez valami olyan. Gyakoroljuk ezt a meditációt rendszeresen a következő héten. Először erre összpontosítsunk. Csak így segíthetünk nekik a folyamat definiálásában és a kötöttségektől való megszabadulásban. mert a betegség nem más. ahol nem akarnak visszafogottak maradni. hogy magunkat gyógyítsuk meg. hogy ez egy olyan határ. Jó az önfelfedezésre és jó a gyógyítás gyakorlására. Amikor megtaláljuk a választ. táguljunk ki ismét! 8. A következő fejezetben arról fogok beszélni. Ha gyógyítók szeretnénk lenni. amit mindannyiunknak magának kell meghatároznia a gyakorlatban. Nem. keressünk egy korlátot. amit mi állítottunk magunknak. Fogalmazzuk meg hangosan a kérdést: ki vagyok? 3. Ha megtaláljuk ezt a korlátot.

nekem ez volt a lehető legtermészetesebb. hogy segítsen megtanulni a spirituális törvényt. hogy a kísérőim. Állandóan olyan helyzetben találtam magam. az enyémnél sokkal nagyobb tudat tervezte meg. fejezet A GYÓGYÍTÓ FEJLŐDÉSE A gyógyítóvá válás egy nagyon is egyéni és személyes folyamat. a következőket fűzte a gyógyítóvá váláshoz: ELKÖTELEZETTSÉG A gyógyítóvá válás elkötelezettséget jelent. Az első dolog. és én nem tehettem semmit sem ellene. hogy az igazi uhunknak kötelezzük el magunkat és ezt életünk központi tételévé tesszük. Végül is bizonyos értelemben én terveztem meg a teszteket. Én része vagyok ennek a nagyobb tudatnak. vagy merev szabályok sorozatához. Ez azt jelenti. úgy éreztem. Sok út vezet a Mennyországba. valláshoz. az angyalok vagy Isten tesztelt engem. hogy ezeket a próbákat (az én teljes egyetértésemmel) egy. A kis „ego-énem" általában nem akar ebben részt venni. Heyoan. Miután már egy ideje koncentráltam ezen princípiumok valamelyikére. onnan. mert állandóan új utak keletkeznek az emberi lélek mélyéről. Néhányan még csak nem is tartják spirituálisnak tevékenységüket. Ez az életfolyamat keresztülvisz olyan Helyszíneken. ahány lélek hazatér. amivel szembe fogunk kerülni. hanem elkötelezettséget a saját igazsághoz és szeretethez vezető ösvény mellett. Ezt jelenti a hazaérkezés. Az én utam spirituális módon vezetett a gyógyítás felé. Később láttam. Elvehetjük. amelyek megváltoztatják személyes valóságunk természetét.vezettek keresztül (a felsőbbrendű énem és a kísérőim) egy olyan folyamaton. Senki sem ruházhat fel mást gyógyító szereppel. amit kiválasztunk a kitaposott útról és használhatjuk segítségként. Sok tanfolyamot kell végigjárni. miután elköteleztük magunkat a saját Htunknak. Meglehetősen sok időt töltöttem el azzal. hogy mi lehet az Isten akarata. Amikor teljesen megtanulunk áramlani. tudatára fogunk ébredni annak a folyamatnak. Ok-okozati összefüggéseket fogunk látni belső személyes valóságunk és a „külső" világ között. hogy megteremthessük új ötleteinket. rengeteg technikai anyagot kell elsajátítani és különböző szemléletű iskolák léteznek attól függően. hogy nagyon nehéz volt az igazsággal. ezekről tanultam. Engem óvatosan . az valószínűleg változni fog. Néhányat felfedeztek.26. amelyet azért terveztek el. ezzel a belső teremtő mozgással. hogy az igazság természetére. akkor vagyunk otthon. Ha végignéznénk az emberi történelmet. mintha tesztelnének. a tulajdon félelmünk lesz. Nincsenek kötött szabályok. hogy amint az igazság és a szeretet szerint élünk. hogy legalább annyi. sokakat találnánk. amely az egész életünket áthatja. ahonnan minden lélek bármely pillanatban haza talál. az isteni akaratra és szeretetre koncentráltam. Ez a belőlünk és mindenki másból előtörő teremtő erő állandó megújhodó folyamata. De ez nem gond. Ez egy belülről növekvő késztetés. Az énem bölcsebb része azonban jobban tudja ezt. Az én segítőm. A mai történelemben már sokat nem ismer az emberi faj azok közül az utak közül. Időnként úgy tűnt. Mindenkinek egyedi az élete.lépésről lépésre . Nem valamelyik különleges spirituális gyakorlathoz. ellenállás nélkül. ne a jól kitaposott ösvényt. 251 . ahogy végigutazunk életünkön. akik még előttünk odautaztak és megvilágosodtak. a többi azonban nincs meg. hogy mi történjék a gyógyítás során. Önnek mi a legtermészetesebb? A saját utunkat járjuk. TESZTEK Amint eldöntöttük. a szeretettel egyensúlyban maradnom és alig volt fogalmam arról. hogy miként történjen. merem mondani.

Mégis. amitől féltünk. hogy mást hibáztattam. ha szabadon engedjük és megadjuk magunkat az isteni szikrának. Az igazat beszéltem. mint gondoltuk volna. hogy így éljük le egész életünket. csoportmunkában vettem részt egy spirituális közösségben. amit megpróbálunk elkerülni. hogy mennyire rávettem magamat arra. és tulajdonképpen így vagy úgy. amely kapcsolatban van a tágabb valóságtól való elszakadással. Amikor túltesszük magunkat azon az eseményen. vagy csak egy bizonyos valóságról győzködtem magam a kényelmem érdekében? Megdöbbentem. sok munkával jár és fájdalmas. A félelem a szeretet ellentéte. és hogy észrevegyük. mely szerint az élet alapvetően nehéz. amelyek alátámasztják a viselkedésemet és megmagyarázzák életem kellemetlen eseményeit. Ha visszatekintek utamon. de mi magunk hoztuk létre negatív élményeinket. azonnal szembe találtam magam az igazság kérdésével. hogy elhiggyek olyan dolgokat. hogy az egyes pillanatokban bizonyos voltam az éppen kéznél lévő tényekben. Nehéz dolog ezzel szembenézni.MEGBIRKÓZÁS A F É L E L E M M E L A félelem az az érzelem. A félelem csak illúzió. Amikor az események történtek. csekélyebb az ereje. kapcsolatban van az érintett érzelmektől való félelmünkkel. ne a nyilvánvalót. A legtöbb időmet azzal töltöttem. AZ IGAZSÁG Amikor először mentem el a Phoenicia Pathwork Centerbe. hogy valószínűleg szembesülnünk kell vele. ami pedig az összes dolgok egységéhez való kötődés. a félelemből szerető részvét lesz. bármi legyen is az. látni fogjuk. és bármin képesek vagyunk keresztülmenni. Ezek alá a fájdalmas emlékek alá temetve találni fogunk egy olyan szándékot. Az én negatív szándékom két dolgon alapult. Lassan. Emmanuel szavaival: Nem arra kell törekedni. nem voltam még olyan bizonyos a velem kapcsolatos nagyobb szabású tervekben. hogy bármivel képesek vagyunk szembenézni. mint a szeretet hatalma. ahol tudjuk. látom a fejlődés cifra mintáit. A fő védekezésem az volt. Ha magunkba nézünk. 252 . hogy megismerjük természetét. látni fogjuk. Ez magába foglalja a halál élményét is. GYAKORLAT A FÉLELMEINK MEGTALÁLÁSÁHOZ Kérdezzük meg magunktól: mi a legrosszabb félelmünk most az életünkben ? Milyen feltevésen alapul ez a félelem ? Valójában mi olyan rossz abban. érezni fogjuk a belső igényt arra. A félelem az elválasztottság érzelme. hogy a félelmet elpusztítsuk. Az egyik egy hiedelemrendszer volt. A félelem csak néz a tükörbe és grimaszokat vág magára. amitől félünk. hanem igaz egyedi módon mindenkire. Melyek ezek? Mélyen bennünk van egy hely. miután megvizsgáltuk a viselkedésünket. hogy az ok-okozat sokkal érthetőbben működik. Ezt „negatív szándéknak" hívják. Ez a hiedelemrendszer nemcsak általában igaz. Keressük a vádlás kifinomult kifejezését életünkben. ha az az esemény bekövetkezik? Bármi. bensőséges összejöveteleken. hogy ne kelljen megtapasztalni azt. hanem arra.

Van sok más ennél bonyolultabb élmény is a gyerekkorban. mert az kapcsolatban van az eredeti életimpulzussal. de az anyám/apám/feleségem/férjem nem engedte. feleséget vagy férjet). hogy szabadon áramoljon az életerőtik. ha betegek vagyunk. Ha ezt tesszük. a pozitívé pedig az egység. Például azzal.. Igazat mondunk? Miért viselkedünk így mi. mint a negatív öröm. Mindenki ezt teszi a személyiségének valamelyik szintjén. és akármennyit dolgoztunk is magunkon.. Vigyázzunk. ha megsértettek. Legtöbbünk gyakran eljátssza az áldozatot. mint ha nincs mozgás és energia. akárhány csoportba jártunk is. hogy mi jók vagyunk és elboldogultunk volna az életben. Bizonytalan volt. amikor legközelebb elmagyarázzuk. Az a mód. hogy nem tudunk valamit megcsinálni. Lehet. Figyeljük meg magunkat. ha nem -. hogy mi vagyunk a jók. Az első két évet úgy töltöttem el a Phoenicia Pathwork Centerben. Ilyen kijelentéseket teszünk mint: meg akartam tenni. áramló örömét. Változtatgattam a vélemenyemet. vagyis belsőnkből jön. ha valaki nem zavart volna össze mindent. így jobban működik az életünk. a mozgásunk és a tudatunk. és nem engedjük. hogy feltámasztjuk magunkat a kis halálokból. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok. hogy amennyire csak lehet. a tinédzser vagy a fiatal felnőtt akaratában nyilvánulnak meg. apát. Mélyről áramlik kifelé és teremteni akar. vagyis tulajdonképpen élveztem. hogy miért nem tettünk meg valamit. megvizsgáltam. Még érezzük az életimpulzust. Ahogy felnövünk. hogy nem lehetünk azok. Negatív öröm akkor keletkezik. A negatív örömnek sokféle variációja és formája van. hogy örömünket leljük abban. Bizonyos értelemben minden alkalommal. amikor eltorzítjuk az örömimpulzusunkat. A következőképp tudnak megsérteni: . Nincs más választásunk. ami összeköti a negatív élményt az örömmel. akik vagyunk. fényes lángja felé nyúl. ez teljesen megfogja változtatni a valóságról alkotott nézeteinket. megvan az az örömünk. mindig gondot okozott az életemben. hogy hogyan hoztam létre a negatív élményeimet és miért. hogy kínosan becsületes voltam magammal szemben. ha válaszolunk a kérdésekre. Úgy tudunk megtisztulni ilyenkor. Az önmagát védő embertől származnak és gyakran a belső gyerek. Állandóan azt mondogatják. mert áldozatként mindig másodlagos előnyökre teszünk szert. és visszanyerjük az energiánk teljes. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok. mert olyan soka dolgom stb. ha negatív élményem volt. Nekem is használt és a régi problémáim kezdtek eltűnni. észrevettem. vagy ha vesztettünk. hogy mást hibáztatunk a problémáinkért (anyát. még mielőtt megégne. a gyerek sír. Felfigyeltem a téves hitekre vagy feltevésekre. ami a negatív szándékom alapját képezte. megkerestem és elválasztottam a negatív örömeimet a pozitívaktól. A következőképp szokott segíteni egy k a p c s o l a t . Vegyük észre. amiért negatív élményeket teremtettünk magunknak. Minden nő . természetes avagy pozitív öröm. emberek? Vizsgáljuk meg a negatív örömök etiológiáját! A negatív öröm eltorzult. ahogy az enyémet is megváltoztatta. mint korábban. ahogy az akaratomat érvényre juttattam. A másik dolog. AZ ISTENI AKARAT Miután két évig főleg arra összpontosítottam. Ha mindezek után felelősnek érezzük magunkat. így még mindig jobb. amelyeken a tetteim alapultak. vagy nagyon fájt a hátam. Több szinten is követelést vagy akaratot találtam magamban. Hasznunkra válik. A negatív öröm alapja az elkülönültség.NEGATÍV HIEDELMEINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Példaként töltsük ki a következő mondatokat magunkat: Minden férfi -. A pozitív öröm a középpontunkból. megszokottá válik az eltorzult örömimpulzusunk. Örömteli energiával áramlik. eredetileg teremtő impulzus eltorzul. Az anyukája elkapja a kezét. így még mindig élet. Ezeknek az akaratoknak 253 . mint ez. megromlik és valami módon részlegesen legátlódik. Ezek mind negatív örömmel teli kifogások. mindig meghalunk egy kicsit. Azzal magyarázzuk a sikertelenségünket. amikor ez a belőlünk áramló. Ez az állapot a halál. vagy nem volt időm. Még ha negatív is az öröm. El fogom veszteni a-. míg ők a rosszak. ne nevettessük ki magunkat. Érezhetünk örömöt. Ez elsősorban a személyiségünkben kikristályosodott kora gyermekkori élményeken keresztül történik meg. megváltozhatunk és teremthetünk pozitívakat is. Az örömimpulzusnak vége. akik vagyunk. bár esetleg nem olyan világosan. amitől megsokszorozódik a teremtőerőnk. Például a gyerek a konyhai tűzhely szép. hogy baj van a saját akaratommal. hogy azok legyünk. hogy megbetegszem és meghalok a következő b e t e g s é g e k t ő l : . A fájdalom és öröm egysége ilyen egyszerű módon kezdődik. igaz módon éljek. az a negatív öröm. Ez utóbbi semmiképp sem különít el a többiektől. nem hagyhatjuk.

Az önszeretet abból ered. Mindennap megtettem ezt két éven keresztül. s mindegyik ezt mondta: „Gondoskodok a jólétedről. Ezek az emberek végül teljesen értéktelennek fogják tartani magukat. hogy össze kell hangolnom az Összes kis belső kívánságomat a belső isteni szikrámmal. akkor Isten akarata szól hozzád a szíveden keresztül. Ez most nem engedhető meg. Utána csak üljünk le szemben vele és részesítsük értékes szeretetünkben. Ha nem áramoltatjuk át magunkat szeretettel. egy állatot vagy egy műtárgyat. hogy végére járok ennek. aki megmondja. amelyek Éva Pierrakos [1957-80] szellemi közvetítésével jöttek. Itt van néhány egyszerű gyakorlat. hogy minden emberi lényben létezik egy isteni szikra. míg nyilvánvalóvá vált számomra. amit a legkönnyebb szeretni. Mindannyiunknak szüksége van rá. mint útitársad az élet útján. hogy észrevegyük a legkisebb repedést a tükörben. hogy saját igazságunk szerint élünk. hogy nekik mindig keresniük kell valakit. aki rendelkezik egy olyan értékes adománnyal. Sok ember önmagán kívülről jövőnek érzékeli az isteni akaratot. Mélyen bennünk ott van az isteni akarat szikrája." Vizsgáljuk felül.ahogy én is annak idején . naponta többször is elmondtam ezt az esküt. Bárkit. amit kapunk. két évig arra összpontosítottam. Feltétlenül elég időt kell hagyni magunknak arra.hogy ideje a szeretetre összpontosítani. ebben a gyakorlatban csak pozitív észrevételeket lehet tenni. ami azt jelenti. hogy oly módon élünk. Találtam egy gyönyörű esküszöveget a Kísérő Leckékben. Az akaratnak is fel kell nőnie. ezeken alapul a Pathwork.. egy fát. A SZERETET Sokunkban nagyon szűk körben mozgó elképzelés él a szeretetről. nézzük meg. Mialatt kb. (Olyan olvasmányok. Támogatom integritásodat és fényedet. Rájöttem arra. ahogy csak tudok. hogy tíz percig ülünk a tükör előtt és szeretjük azt. Én úgy találtam. Lássuk. Abból ered. Miután néhányszor így tettünk. hogy mire használjuk az akaratunkat. ami kihívás lehet számunkra.a többsége nagyon követelődző. hogy a tőlem telhető és a szükség megkövetelte módokon szeretetet adjak. hogy könnyen magamra találok. hogy ki tudjuk-e valamennyit terjeszteni magunkra ebből az értékes szeretetből. azt érdemes szeretni. amit adunk. Elhatároztam. ha rendszeres gyakorlással kifejlesztem az akaratom pozitív használatát. ami nem elárulása önmagunknak. amikor valami örömet és beteljesülést okoz neked. Biztos. Emmanuel ezt mondta: „A Te akaratod és Isten akarata ugyanaz. az Isten akarata. hogy kibírjuk-e tíz percig egyetlen rossz megjegyzés nélkül! 254 . Egy másik gyakorlat. Kitaláltam. akit látunk szemben. a szeretet sokféle formájával találkoztam. Mi mind vagyunk olyan ügyesek. azt kapjuk. Keressünk valami olyat. tán mi is úgy találjuk . Mindennap.) A következő állt benne: Rábízom maga Isten akaratára Szívemet és lelkemet Istennek adom Megérdemlem a legjobbat az Életben A legjobb célt szolgálom az Életben Isten szent megtestesülése vagyok. hogy ennek a megtételéhez a legjobb mód az. Ha igazi kihívást akarunk. amikor kritizáljuk magunkat. azt adjuk. Mennyire engedünk a társadalmi erkölcsök követeléseinek? Milyen gyakran figyelünk magunkra és követjük a szív óhaját? Ha az isteni akarattal összehangolódunk. hogyan adhatnánk másoknak? Az önszeretet gyakorlást igényel. hogy megkeressük ezt magunkban. például egy kis virágot. hogy egy külső hatóság által meghatározott isteni akaratot kell követni. megtalálom magamban az isteni akaratot. Az önszeretetet gyakorolni kell. A legnehezebb önszeretetet tanulni.. hogy ott van! Egyáltalán mit jelent az. hogy követni Isten akaratát? Semmiképpen sem azt." Elkezdjük megérteni. és megbízom bennük. Ne legyünk kritikusak vele. mint a szeretet. Becsülöm a lelked és tisztelem a fényedet. mindig kezdjük elölről. hogy adni és kapni ugyanaz. hogy mik tegyenek.

amivel mindig gondom volt: hogy mindent időben csináljak. mivel az megváltoztatná a teszt természetét. és a tőlünk telhető igazsággal és szeretettel követjük akkor is. hogy őszintén kifejezte a gyötrődését. amivel a legtöbb gondom volt. hogy bármi történjék is az életünkben. Azzal. amely mindenkinek beválhat: a türelem az isteni terv iránti bizalom közvetlen megnyilvánulása. hiszen mi alkottuk ilyenné. annak érdekében. mintha új kísérők érkeztek volna. hogy a saját átformáló erőink segítségével meg is változtathatjuk ezt. egyszer csak megnőtt a kezemen átfolyó erő. a növekedés és végül az isteni fényhez vezető öntisztulás felé." Valószínűleg Önnel is ez fog megtörténni. Bizalmat fejlesztünk ki. hogy leteszteljék magukat. de mi a szívünk mélyén tudjuk. és hogy szeretettel válaszoljunk abban a helyzetben. hogy nem lehet igaz. hogy már nem bízott. Időbe kerül. Sokkal hosszabb távú ok-okozati viszonnyal kezdünk foglalkozni életünkben. amikor kicsi voltam? „Bármikor. A kezeim körülbelül három centiméterre voltak a lábtól. amikor még tanultam a gyógyítást. ha rémesen érezzük magunkat.kiáltanak fel örömmel. Az itt és mostban élés azt jelenti. bizalmat magunkban. akkor is. Az elmúlt néhány évben türelmet tanultam. Mi történik? A pozitív ok-okozati összefüggésnek az összes bizonyítéka mintha eltűnne egy időre. Abban a pillanatban elvesztette a bizalmát. „Hatásos!" . amire e síkon minden dolog eléréséhez szükség van. a szeretet. Nem kell várni a spirituális Kánaánra. Krisztusnak volt elég bizodalma beismerni. AZ ERŐ Egy alkalommal. hogy állandóan megpróbáljuk szabadon engedni a követelődző' akaratunkat. hogy vágyaink a fizikai síkon valósággá válnak. ezüstös kék fénynyalábot sugárzott a lábujjba. Egyszer megkérdeztem anyámat. hogy megmaradunk a szándékainknál. nagy változások mentek végbe bennem az alatt a hat év alatt. Úgy találják. hogy megbecsülöm az időt. Egy bizonyos módon tartottam a kezemet. Azt jelenti. Képesnek kell lennünk tisztán látni az ok-okozati összefüggéseket az olyan kapcsolatokban is. az egy nagyobb növekedésnek a jele. hogy nem hisszük el. ami nagyon erős. hogy azt teremtünk. Ez azt is jelenti. mi volt az. Kezdik megalapozni önmagukba vetett bizalmukat. Amikor ezt csináltam. Először elkezdik megtanulni az ok és okozat összefüggéseit. hogy minden éppen úgy jó. Igazságban élésünk jutalma az élet minden megélt pillanatának élvezete lesz. A türelmetlenség végső soron azt jelenti. Éppen valakinek a fertőzött lábujját gyógyítottam. hogy a spirituális utat járó emberek a bizalom. Felkiáltott: „Atyám! Miért hagytál el engem?" Szörnyen őszinte volt magával. azonnal véghez kellett vinned" . mit jelent ez nekem. Az álmaik kezdenek valóra válni. Ez annak elfogadása. A pozitív visszacsatolás elapad és az illető meginog. Ezek a kapcsolatok tulajdonképpen olyan részeink között állnak fenn. s végül az emberi faj fejlődésének részeként szemlélve életünk e terén is. hogy megbirkózzam azzal. hogy továbbra is kitartunk az igazság mellett. amelyeket nem értünk. Valószínűleg nincsenek tudatában belső elhatározásuknak. Az öreg pesszimizmus csúf feje ismét felbukkan. Megkapjuk azonnal. ahogy most van. bizalmat a spirituális törvényben. ha kitaláltál valamit. Szövetségesem volt az univerzum jótékony bőségébe vetett erős hitem. A bizalom azt jelenti. Nem próbálta megváltoztatni és nem rejtette el ezt a tényt.mondta. most kezdem megérteni. bizonyossá válunk benne. bizalmat az univerzum egységében és bizalmat abban. hogy igaz. Hol van a spirituális törvény? „Talán ez csak a világegyetemről alkotott naiv nézet volt. a páciens felkiáltott a megnövekedett 255 . Később visszanyerte a bizodalmát. íme egy gondolat. Olyan volt. hogy egy mélyebb szintről ellenőrizzék bizalmukat. személyes síkon is. ami most létezik. amikor az összes külső jel azt mondja. az lépcső lehet a nagyobb megértés. amit csak akarunk. hogy elfogadjuk az emberi fejlődés lassú folyamatát. kezedbe ajánlom lelkemet. mind az isteni terv iránti bizalom hiányát jelzi. melyek még nincsenek egyesítve. összhangba hozzuk az isteni akarattal. kitaláltam a következő mondást: „Azzal tudom a fizikális síkon létezés iránti elkötelezettségemet megbecsülni. mire emlékszik. a hit különböző fázisain mennek keresztül. hogy megtaláljuk az igazságot bármilyen helyzetben." Láttam." Az e síkban az ok és okozat közé beépített lassúságnak bizonyára értelme van. Hogy elfogadtassam magammal ezt az igazságot. amikor azt mondta: „Atyám. és közvetlen korlátainkat mint tökéleteset. Ez nem vakhitet jelent.A BIZALOM Ahogy visszapillantok. Ön is meg tudja ezt tenni. Amikor keresztre feszítették. Ezt mind a magunk iránti. hogy a pozitív hit és a pozitív cselekedetek pozitív jutalmakat hoznak. Szerette magát azzal is. A dolgok egyszerre elkezdenek rosszul menni. Amikor ez történik az életünkben. AZ IDŐVEL BÁNNI A bizalom segített nekem. Mégis egy idő után készek arra.

Emmanuel szavaival: A kegyelem állapota Befogadót kíván Hogy teljes legyen Isten kezei közt nyugszol és szeretet övez. mint a betegség és a halál. de az egész embert kezeljék. hogy elárulnánk önmagunkat. hogy továbblépünk erről a helyről egy másik helyre. hogy még nem voltam eléggé felkészülve rá. hogy feltétel nélküli szeretetbe lépjünk és ezt gyakoroljuk. hogy két dolgot sose felejtsünk el. Ez az ember legbelső lényegéből származik. hogy a halált is ennek alapján értelmezzék a gyógyítók.energiaáramlás miatt. hogy a halál nem kudarcot. hogy ennyi erő áramoljon át rajtam. hogy mindent. Ez egy olyan állapot. hogy stabil pontban áll önmagán és a világegyetemen belül. amikor megpróbáljuk megérteni. elnyomjuk őket. Megszűnt a fertőzés és nem kellett operálni. Csak ha érezzük és nyugtázzuk őket. szeretetteljes hely felé mozduljunk el. „C. A kis gyógyítások eredménye hatalmas volt. akkor nem szeretjük sem magunkat. hanem valószínűleg gyógyulást jelent. Tudjuk: ha megtagadjuk negatív reakcióinkat. Ha hagyjuk az Isteni Bölcsességet érvényesülni.. Akkor készültem el. de a kísérők minden negyedórában utasítottak. mert az illető teste haldoklik. fehér felhőszerű energia jött belőlük. beleértve az örömteli és a fájdalmas élményeket is. Az erő annak következménye. az isteni akarat és a szeretet erőt ad. puha. amely az ember mélyéről. A követ- . ami hozzánk érkezik. Fáradt voltam. hogy váltogassam a két módszert." Utána két évig nem is dolgoztam velük. hogy mindenki számára mélységes jelentéssel bír betegsége átélése. A gyógyító nem adhatja fel valaki gyógyítását csupán azért. Túlságosan is élveztem. Olyan erőt. ahhoz kapcsolódunk. Vagyis őszinték vagyunk magunkkal szemben abban. szeretettel adunk vissza anélkül. Ez az egyidejűségben élés. olyan sok erő folyt keresztül rajtam!" . és lehetővé tesszük. a belső isteni szikrából származik. ha először is szeretjük önmagunkat és igazságban élünk. A kísérők állandóan utasítottak. bezárul a kör. Fontos. mely a bizalomhoz vezet. Csakúgy végezheti el az emberiség körében annyira elterjedt fájdalom folyamatos megfigyelését. és elköteleztük magunkat. vagy amint Heyoan kísérőm mondja: a szentek szentjéből. hogy folytassam munkámat. ahol szerethetünk. A feltétel nélküli szeretet teszi lehetővé számunkra a kegyelem cselekedeteit. aki erővel bír. melyben tudjuk. és a bennünket körülvevő történésektől független tökéletes biztonság megtapasztalása. Később megértettem. Ez azt jelenti. és ne csak a személy megtestesült részét. hogy egy belső.mondtam. a másik pedig. hogy szabadon áramoljon életünkben. Mintha valami nagyon sürgős lett volna. Az egyik. És amikor be tudod fogadni ezt a szeretetet. csak akkor tudunk helyet adni a szeretet áramlásának. mintha azt mondanám: „Hé! Ide nézzetek! Elküldtem a kísérőimet. megkapjuk a Kegyelmet. Sokkal többet tanultam meg a szeretetről. hogy az isteni szikrával szövetkezünk. az isteni akarat és a szeretet gyakorlásával. az saját létének középpontjában ül. helyet csinálunk az életünkbe beköszöntő kegyelem részére. hogy mi a lélek meggyógyításával foglalkozunk. ami pedig az erőhöz. sem másokat. Ez minden dolgok egységének. a gyógyítónak két világban keli egyszerre élnie: a spirituálisban és a testiben. Ezt csak úgy tudjuk megtenni. Nagyon fontos. A KEGYELEM Az igazság. csupán leckék. hogy mit csinálunk gyógyí256 tóként. Elengedjük magunkat. hogy mit érzünk. melyeket saját magunknak készítettünk az Istenhez hazavezető útra. Ettől elmúlt a fájdalom. Ő csak annyit válaszolt: „Szeretettel vagy erővel akarsz gyógyítani?" Rájöttem. Az igazságra alapozott bizalom. hogy ezt ne feledje. hogy az ötödik szint spirituális sebészei dolgoztak velem. KI TEKINTHETŐ GYÓGYULTNAK? Nem szabad elfelejtenie a gyógyítónak. amit Üdvözlés formájában érzékelünk. Amikor másképp tartottam a kezeim. Ahhoz. hogy minden élményünk. Örömmámorban úsztam és elmondtam a tanáromnak. Az erő hozza meg számunkra azt a képességet.

Úgyhogy bíznod kell a testedben. csupán annyit jelent. Mert minden test egy tanterem és minden betegség egy tanóra benne. de egy spirituális gyógyító ismét egységessé tudja változtatni a tudatot és összhangba tud hozni téged az igazsággal. Ha mégis megtörténne az. nincsenek a tudatában és ebben az állapotban nem is lehetnének a tudatában annak. hogy áldott dolog történt a megboldogulttal. és annál érzékenyebb a gyógyító. amivel éppen küzdünk az életben. amelyek hordozzák az összes gyengeségedet. Sohase félj szeretettel és részvéttel rátenni a kezed egy új betegre. akár a genetikusakat is. akik akár az orvosi hivatással. meghalna . sok bizalom kell hozzá. Igen. hogyan kell ezt tenni. De te magad biztosan meg tudod tenni. amit az emberek sikertelenségnek neveznek. akkor tudatára ébredsz a lelkednek. Egyébként a kérdés kitűnő. Vannak mások. Amikor meghallod a hívó szót. de nem történik csoda. azokat is te választottad. áldd meg őket és keress mást. Abban a pillanatban. és tudom. jól megtervezzük a tesztjeinket.kező kérdést tettem fel ezzel kapcsolatban Emmanuelnek. megnő a gyógyítón folyó erő mennyisége és a rezgések száma is. hanem különösen a betegségekben. hogy a spirituális gyógymódban keresd a gyógyulásodat (nem pszichés gyógyításról. hogy amikor megtanultuk. mit is mond a tested. Minél nagyobb az ereje. Végül is nem örökre szól a testi lét. Gyakran esetleg csak azonosítják vagy megkönnyítik ugyan a szenvedést. hiszen saját magadnak idézted így elő a betegséget. A kis önámításokkal eltereljük a figyelmet a saját alsóbb énünk szándékáról vagy cselekedeteiről. magad választottad meg a testeidet. Azt jelenti. amikor új erőt és betekintést nyertem. örömteli fogadóbizottság üdvözli őt. hogy valaki keresztülmehessen ilyen teszteken. már elért a tudatod a kézzelfoghatóan igénybe vehető orvosi gondozáson túlra. A spirituális gyógyításban ezért nincs sikertelenség. ami biztosan kielégít. hogy a tanárunk is sokszor kérdezte ezt Önmagától. hogy mit tesznek. akár más módon keresik kenyerüket. hogy talán létezik egy másfajta gyógymód is." Amint a test és a gondolat egyre tisztább lesz a könyvben leírt gyógyító folyamatok hatására. de egy képzett spirituális gyógyító a legalkalmasabb arra. akit a tudatod sokkal megfelelőbbnek érez.vedd úgy. amit adnunk kell és mi az. az olyan sok tényezőn múlik. nagyon őszintének kell lennie önmagával szemben. valamit még tudnod kellene. vajon megmondjuk-e? A kérdéseknek sose lesz vége. már kinyílt egy kapu. a betegség eredetén dolgozzunk?" Ezt válaszolta Emmanuel: „Az attól függ. akihez közvetlenül szól. Az a lélek befejezte a feladatát és az elsődleges valóságban egy nagy. Hogy vajon képes vagy-e meggyógyítani egy szenvedő testet abban a pillanatban. Ilyenkor csak az a dolgod. Remélem. kegyetlenek. hogy önmagunkon. úgy. hogy ez hihetetlenül sok bizalmat követel. Gyakran nem olyan a gyógyulás. mert a nagyapád vagy a nagymamád akart valamit. ha valakiért imádkozni kell. akik vele együtt foglalkozni fognak veled. amilyennek az ember előre gondolta volna. Mennyi felelősség terhel minket és épp ezért mi az. hogy meg sem próbálom most őket felsorolni. és ha észreveszünk valamit. spirituális gyógyításról beszél). Most ezzel egyáltalán nem az orvosi hivatást becsülöm alá. legalábbis úgy tűnik. hogy elköszönj tőlük. hogy még meg kell találniuk az igazi tudást. és melyik gyógyítóhoz mégy. Az orvosok kitűnő munkát végeznek és néhányan közülük is kísérőkkel dolgoznak. Megértem. mert senki sem tudhatja biztosan. Nem büntetésképpen. megérted ezt. Ahhoz. eláruljuk függetlenségünket és csökkentjük belülről jövő erőnket. De ne felejtsd el. ha valaki. isten ments!. mert mit is mond el az neked? Sokféleképpen hallhatóvá lehet ezt tenni. nemcsak a betegségekben. mit is jelent ez? Azt jelenti. amit kérnünk kell. hogy miért mégy a gyógyítóhoz. aki a leginkább meg tudja érteni. hogy valamit még meg kellene tanulnod. Nos. Minden bizonnyal te vagy az. akkor ez nem tart-e vissza bennünket attól. Ne követeld az eredményeket. hogy csak olyan messze tud elmenni a tudatod. Minden teszt azzal kapcsolatos. Nem azért vagyunk itt. és ti mindannyian tudjátok. ez a betekintés mindig egy magától kiváltódó teszt után jött. de van egy lényeges tény. hogy mire van szüksége egy léleknek. bűnösök vagy gonoszok. csak előrelépés van. amikor rájössz. Minden alkalommal. hogy segítsen neked meghallani. hogy örökké ezekben a ruhákban üldögéljünk. hogy ők csalók. Ez nem azt jelenti. ne habozz. és ezt négyszemközt neked is bevallanák. már nem kétséges az osztályzat. üdvözölnek a gyógyítód és azok a lelkek. 257 . annál hatásosabb a gyógyítás. a barátomnak: „Ha mi teremtjük a saját betegségeinket.

Amikor veletek vagyunk. Sokkal érzékenyebbek lettünk. amely a beteg erejét váltja ki. nem a közvetlen közeletekben levőket. Sose feledjétek ezt. személyes erejét. hogy testi lények lesztek. sötét lélekanyagot. Azt mondhatjuk magunkban: „Miért vagyok most rosszabbul. hanem az összes érző lényt érintik a Föld felszínén. Mi itt. A spirituális energia tiszta ereje és intenzitása elszabadul és megvilágítja a stagnáló. mintha angyalok társaságában lennének a csoportban vagy a gyógyítás alatt. Az összes fájdalmát. Ahogy visszajön a életbe. akiket azért választottunk példaképeinknek. Sokan közületek csodálatos örömöt fognak érezni. türelem a bizalom szava! 258 . az Úr is ott van a közelben. hogy ez nem igaz. átmegyünk a béke csendjébe. mondván. a spirituális világban. hogy eltűnik." Amikor megértjük. agóniáját. s magát a Földet is. mert ahogy egyre beljebb hatolunk az egyetemes tudatba a közeljövőben. hogy az élet olyan. Hónapokkal később vesszük észre. ami nem csak rátok nézve nagy áldás. hogy tanuljunk tőlük? Meg tudjuk-e ezt tenni anélkül. hanem az egész kézzelfogható világegyetemre is. hogy egy olyan csatorna vagyunk. hogy sose tudod mindezt megcsinálni. szabadok lesztek. Mindenekfelett szeressétek és becsüljétek magatokat. valóságként éljük ezt át. hogy hol és kicsodaként vagy tökéletes tökéletlenségeidben. ő pedig belőletek. amiként mi becsülünk titeket. Isten kezében vagytok és szeretet övez benneteket. De ne feledjük. kitágulunk és örömet érzünk. ezeket a kitágulásokat és összehúzódásokat minden bajunknál többször is észrevesszük. és azután összehúzódunk. ti lesztek a vezetői ennek a fénybe vezető nagy felfedezőútnak. hogy valakit meggyógyítsunk? Kudarcnak értékeljük-e a halált? A GYÓGYÍTÁS TERMÉSZETÉNEK MEGFONTOLÁSA Gyakorlat Mi a gyógyító? Mi a gyógyulás? Mi a fő célja a gyógyításnak? Mitől gyógyul meg az ember? Ki gyógyít? Ki tekinthető gyógyultnak? Heyoan a következőket mondta mostanában: „Kedves olvasó! Ne ítélkezzél magad fölött a fenti kérdések alapján! Mindannyian a megtisztulás útját járjuk. Ne feledjük.?" Biztosíthatom róla. mint amikor elkezdtem. dühét. hogy a kitágult nagyon magas energiaállapot következtében később összehúzódunk és többet fogunk érezni a bennünk levő elkülönült tudatból. Meg tudod és meg is fogod csinálni. ami után epekedünk? Mit szeretnénk létrehozni az életben? Mik a korlátaink nőként/férfiként/emberi lényként/gyógyítóként? Tiszteljük-e a betegeink integritását. akaratát és választásait? Azt tartjuk-e magunkról. s így végül önmagát gyógyítja meg a páciens? Milyen személyes érdekünk fűződik ahhoz. hogy „Hé! Már nem érzem többé!" És sírni fogunk az örömtől. Miután átéltük ezeket az ingadozásokat.MENNYIRE VAGYUNK FELKÉSZÜLTEK A GYÓGYÍTÁSRA? Gyakorlat Mennyire vagyunk igazságosak? Mennyire használjuk az akaratunkat az egyetemes akarattal összhangban ? Hogy használjuk az erőnket? Hogyan tudunk szeretni? Tudunk-e feltétel nélküli szeretetet adni? Becsüljük-e a tekintélyét azoknak. Tudjátok ezt és otthon lesztek. mint egy pulzáció. Azt választottátok. hogy kiárusítanánk a saját belső tartásunkat? Miképpen amijük el saját integritásunkat? Mi az. nagyra becsülünk és tisztelünk téged. Egyszerűen el kell fogadnod. Ne rekeszd ki magad. Sokan negatívként érzékelik ezt az összehúzódást. mint amikor az első néhány alkalommal visszatértünk és élvezzük a fényt. és az összes közül a szeretet a leghatásosabb gyógyszer. Ezt fogja érezni a páciens is. A ti személyes változásaitok az egészség és teljesség felé nem csak a körülöttetek levőket. Ti a Földből valók vagytok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful