5) ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΛΛΟΔ΢ΣΔΡΗΚΑ ΔΝΕΤΜΑ; ΠΟΗΔ΢ ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ΢

ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΣΟΤ΢ ΑΠΟ ΣΑ ΢ΤΝΖΘΖ;.
ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ MICHAELIS – MENTEN ΔΥΔΗ ΔΠΖΡΔΑ΢ΔΗ ΠΟΛΤ ΣΖΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ΢ ΥΖΜΔΗΑ΢ ΣΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ. Ζ ΔΛΚΤ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
ΔΓΚΔΗΣΑΗ ΢ΣΖΝ ΑΠΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ & ΣΖΝ ΔΤΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ.
ΔΝΣΟΤΣΟΗ΢, ΟΗ ΚΗΝΖΣΗΚΔ΢ ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΠΟΛΛΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ ΓΔΝ
ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΞΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ MICHAELIS – MENTEN.
ΜΗΑ ΢ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΝΕΤΜΩΝ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΤΠΑΚΟΤΟΤΝ ΢ΣΖΝ
ΚΗΝΖΣΗΚΖ MICHAELIS – MENTEN ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΑ ΑΛΛΟ΢ΣΔΡΗΚΑ
ΔΝΕΤΜΑ. ΣΑ ΔΝΕΤΜΑ ΑΤΣΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΔ΢
ΤΠΟΜΟΝΑΓΔ΢ & ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΔΝΔΡΓΑ ΚΔΝΣΡΑ. ΣΑ ΑΛΛΟΔ΢ΣΔΡΗΚΑ
ΔΝΕΤΜΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΤΝ ΢ΤΥΝΑ ΢ΗΓΜΟΔΗΓΔΗ΢ ΓΡΑΦΗΚΔ΢ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢
ΣΖ΢ ΣΑΥΤΣΖΣΑ΢ ΣΖ΢ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ΢ V0 ΢Δ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢Ζ ΜΔ ΣΖ
΢ΤΓΚΔΝΣΡΩ΢Ζ ΣΟΤ ΤΠΟ΢ΣΡΩΜΑΣΟ΢ [S], ΠΑΑ ΟΡΘΟΓΩΝΗΔ΢
ΤΠΔΡΒΟΛΔ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΞΗ΢Ω΢Ζ MICHAELIS –
MENTEN. ΢ΣΑ ΑΛΛΟ΢ΣΔΡΗΚΑ ΔΝΕΤΜΑ, Ζ ΠΡΟ΢ΓΔ΢Ζ ΣΟΤ
ΤΠΟ΢ΣΡΩΜΑΣΟ΢ ΢Δ ΔΝΑ ΔΝΔΡΓΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΖΡΔΑ΢ΔΗ ΣΗ΢
ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΝΔΡΓΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΢ΣΟ ΗΓΗΟ ΜΟΡΗΟ. ΔΝΑ
ΠΗΘΑΝΟ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑ ΣΖ΢ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑ΢Ζ΢ ΑΤΣΖ΢ ΜΔΣΑΞΤ
ΤΠΟΜΟΝΑΓΩΝ ΔΗΝΑΗ ΟΣΗ Ζ ΠΡΟ΢ΓΔ΢Ζ ΣΟΤ ΤΠΟ΢ΣΡΩΜΑΣΟ΢ ΓΗΝΔΣΑΗ
΢ΤΝΔΡΓΔΗΑΚΑ, ΓΖΛΑΓΖ, Ζ ΠΡΟ΢ΓΔ΢Ζ ΣΟΤ ΤΠΟ΢ΣΡΩΜΑΣΟ΢ ΢Δ ΔΝΑ
ΔΝΔΡΓΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΓΔ΢Ζ ΢ΣΑ ΑΛΛΑ ΔΝΔΡΓΑ
ΚΔΝΣΡΑ. ΣΔΣΟΗΑ ΢ΤΝΔΡΓΔΗΑΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΜΗΑ ΢ΗΓΜΟΔΗΓΔ΢
ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ V0 ΢Δ ΢ΤΝΑΡΣΖ΢Ζ ΜΔ ΣΟ [΢]. ΔΠΗΠΛΔΟΝ, Ζ
ΓΡΑ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟ΢ΣΔΡΗΚΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΜΔΣΑΒΛΖΘΔΗ ΑΠΟ ΡΤΘΜΗ΢ΣΗΚΑ ΜΟΡΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΓΔΝΟΝΣΑΗ
ΑΝΣΗ΢ΣΡΔΠΣΑ ΢Δ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ΢ ΑΠΟ ΣΑ
ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ. ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΑΤΣΟ ΟΗ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΔ΢
ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΩΝ ΑΛΛΟ΢ΣΔΡΗΚΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΡΤΘΜΗ΢ΣΟΤΝ
ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢ΣΟΤΝ ΟΗ ΑΜΔ΢Δ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢ ΔΝΟ΢ ΚΤΣΣΑΡΟΤ. ΓΗΑ
ΣΟ ΛΟΓΟ ΑΤΣΟ, ΣΑ ΑΛΛΟ΢ΣΔΡΗΚΑ ΔΝΕΤΜΑ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΚΑΘΟΡΗ΢ΣΗΚΟΗ
ΡΤΘΜΗ΢ΣΔ΢ ΢ΣΗ΢ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ΢ ΠΟΡΔΗΔ΢ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ.
6) ΟΠΩ΢ ΔΗΝΑΗ ΓΝΩ΢ΣΟ ΣΟ NADH ΓΔΝ ΓΗΑΠΔΡΝΑ ΣΖΝ
ΜΗΣΟΥΟΝΓΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΤΣΟ΢ΟΛΗΚΟ
NADH ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΗ΢ΔΛΘΟΤΝ ΢ΣΖ ΜΗΣΟΥΟΝΓΡΗΑΚΖ ΑΛΤ΢ΗΓΑ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΩΝ, ΑΦΟΤ ΠΡΩΣΑ ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΩΓΖΓΖ ΣΖ΢ ΓΗΤΓΡΟΞΤΑΚΔΣΟΝΖ΢ ΢Δ 3 – ΦΩ΢ΦΟΡΗΚΖ
ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ. Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΠΑΝΟΞΔΗΓΩΝΔΣΑΗ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΩΝ ΣΖ΢ ΢Δ ΜΗΑ ΠΡΟ΢ΘΔΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ FAD ΣΖ΢
ΠΡΟ΢ΓΔΜΔΝΖ΢ ΢ΣΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΦΤΓΡΟΓΟΝΑ΢Ζ΢ ΣΖ΢ 3 –
ΦΩ΢ΦΟΡΗΚΖ΢ ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ΢. Ζ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΩΝ ΢ΣΖΝ Q ΓΗΑ ΣΟΝ ΢ΥΖΜΑΣΗ΢ΜΟ QH2, ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΢Δ ΑΤΣΑ
ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΑ ΝΑ ΔΗ΢ΔΛΘΟΤΝ ΢ΣΖΝ ΑΛΤ΢ΗΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΩΝ.

ΟΗ DΝΑ ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Δ΢ ΚΑΣΑΛΤΟΤΝ ΣΖ ΢ΣΑΓΗΑΚΖ ΠΡΟ΢ΘΖΚΖ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΔΟΞΤΡΗΒΟΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΩΝ ΢Δ ΜΗΑ ΑΛΤ΢ΗΓΑ DNA. ΟΠΟΤ ΣΟ dNTP ΓΖΛΩΝΔΗ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΓΔΟΞΤΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΟ & ΣΟ PPi. ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΛΑΘΟΤ΢ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 10-8 ΑΝΑ ΕΔΤΓΟ΢ ΒΑ΢ΔΩΝ. ΢ΣΖ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ Ο ΠΟΛΤΜΔΡΗ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΩΘΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΓΡΟΛΤ΢Ζ ΣΟΤ ΠΤΡΟΦΩ΢ΦΟΡΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΝΕΤΜΟ ΠΤΡΟΦΩ΢ΦΑΣΑ΢Ζ. ΠΟΛΛΔ΢ DNA ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Δ΢ ΔΥΟΤΝ ΑΚΟΜΖ ΜΗΑ ΞΔΥΩΡΗ΢ΣΖ ΓΡΑ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΟΤΚΛΔΑ΢Δ΢ ΠΟΤ ΣΗ΢ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΟΡΘΩΝΟΤΝ ΛΑΘΖ ΢ΣΟ DNA. ΠΟΗΔ΢ ΟΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΝΑ ΓΡΑ΢Ζ. Ζ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΔΠΗΜΖΚΤΝ΢Ζ΢ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ΢ DNA ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Δ΢ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΠΤΡΖΝΟΦΗΛΗΚΖ ΠΡΟ΢ΒΟΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 3’ – ΤΓΡΟΞΤΛΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΔΚΚΗΝΖΣΖ ΢ΣΟ Δ΢ΩΣΔΡΗΚΟ ΑΣΟΜΟ ΦΩ΢ΦΟΡΟΤ ΣΟΤ ΣΡΗΦΩ΢ΦΟΡΗΚΟΤ ΓΔΟΞΤΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΟΤ. ΔΝΕΤΜΟ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΠΑΝΣΟΤ & Ζ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΠΡΟΥΩΡΔΗ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΓΔΞΗΑ. ΢ΣΖΝ ΑΠΛΟΤ΢ΣΔΡΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ. ΔΗΝΑΗ : (DNA)n + Dntp → (DNA)n+1 + PPi. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΔΠΗ΢Ζ΢ ΣΑ 4 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΟΜΑ – ΓΖΛΑΓΖ.11) ΣΗ ΑΝΣΗΓΡΑ΢ΔΗ΢ ΚΑΣΑΛΤΔΗ Ζ DΝΑ ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Ζ Η. . ΣΟ ΔΚΜΑΓΔΗΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΗΚΛΩΝΟ DNA Ή ΓΗΚΛΩΝΟ. dTTP & dCTP – ΚΑΘΩ΢ & Mg++. ΠΟΛΤ ΒΑ΢ΗΚΟ ΢ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΗ΢ΜΟΤ ΔΗΝΑΗ ΟΣΗ ΣΑ ΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ΢ ΔΠΑΝΩ ΢Δ ΔΝΑ ΔΚΜΑΓΔΗΟ DNA ΠΟΤ ΖΓΖ ΤΠΑΡΥΔΗ. ΣΑ ΣΡΗΦΩ΢ΦΟΡΗΚΑ 5’ – ΓΔΟΞΤΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΑ dATP. ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΩΝΣΑ΢ ΜΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝ΢Ζ ΑΣΑΗΡΗΑ΢ΣΩΝ ΝΟΤΚΛΔΟΣΗΓΗΩΝ. ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΤΡΟΦΩ΢ΦΟΡΗΚΟ ΜΟΡΗΟ. ΜΗΑ ΦΩ΢ΦΟΓΗΔ΢ΣΔΡΗΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩ΢Ζ ΠΤΡΟΦΩ΢ΦΟΡΗΚΟΤ. Ζ ΔΠΗΜΤΚΖΝ΢Ζ ΣΖ΢ ΑΛΤ΢ΗΓΑ΢ DNA ΠΡΟΥΩΡΔΗ ΑΠΟ ΣΟ 5’ ΠΡΟ΢ ΣΟ 3’ – ΑΚΡΟ. ΣΟΣΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΢ΤΝΓΔΘΔΗ ΢’ ΔΝΑΝ ΔΚΚΗΝΖΣΖ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΤΓΡΟΞΤΛΗΟ ΢ΣΟ 3’ – ΑΚΡΟ. Ζ DNA ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Ζ ΔΗΝΑΗ ΔΝΕΤΜΟ ΠΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΔΚΜΑΓΔΗΟ & ΢ΤΝΘΔΣΔΗ ΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΔ ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΒΑ΢ΔΩΝ ΢ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟ΢ ΣΟ ΔΚΜΑΓΔΗΟ ΑΤΣΟ. Ζ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΣΑΗ. dGTP. ΔΠΟΜΔΝΩ΢. ΟΗ DNA ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢Δ΢ ΚΑΣΑΛΤΟΤΝ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ΢ ΦΩ΢ΦΟΓΗΔ΢ΣΔΡΗΚΟΤ ΓΔ΢ΜΟΤ ΜΟΝΟΝ ΟΣΑΝ Ζ ΒΑ΢Ζ ΣΟΤ ΣΡΗΦΩ΢ΦΟΡΗΚΟΤ ΝΟΤΚΛΔΟΕΗΣΖ ΔΗΝΑΗ ΢ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΢ΣΖΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΒΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΑΛΤ΢ΗΓΑ΢ ΔΚΜΑΓΔΗΟΤ. ΑΤΣΔ΢ ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ΢ ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΩΝ DNA ΠΟΛΤΜΔΡΑ΢ΩΝ ΠΡΟ΢ΦΔΡΟΤΝ ΣΖΝ ΔΝΣΤΠΩ΢ΗΑΚΖ ΠΗ΢ΣΟΣΖΣΑ ΢ΣΖΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ DNA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful