You are on page 1of 23

Kuliyyah Online IKRAM 22 Jun 2011

MATLAMAT HIDUP MANUSIA

Konsep ini difahami dengan pelbagai cara


 Ditentukan oleh akal Ditentukan oleh hawa nafsu Ditentukan oleh wahyu atau nash

Konsep ini tujuannya apa


 Mencari erti hidup Mencara makna saadah atau kebahagian Atau konsep yang menentukan tiada apa-apa

tujuan, tiada matlamat dan kehidupan hanyalah tiba-tiba dan berakhir begitu sahaja

Bila bincang konsep kebahagian timbul persoalan


 Kenapa adanya golongan yang kaya dan miskin Kenapa adanya peperangan Kenapa adanya sakit Kenapa adanya kezaliman Kenapa tiadanya keadilan Kenapa adanya perceraian dan kekeluargaan

yang runtuh Kenapa adanya maksiat dan kejahatan melata Kenapa hidup

3 soalan untuk difikir


 Dari mana asal manusia dan kedatangannya Apa tujuan di wujudkan di muka bumi Kemana mereka ini akan kembali

Adakah kita setuju mencari makna kehidupan ini dariAllah?


 Persetujuan ini akan memudahkan kita

mencari makna kehidupan dan tujuan kehidupan Perselisihan dasar ini akan pastinya membawa kesan dan impak lain kepada kehidupan.

Jika hawanafsu sahaja menentukan matlamat hidup!


    

Hidup untuk mendapatkan kepuasan maksimum Hidup untuk makan dan mendapat kenikmatan makan yang paling maksimum Hidup untuk mendapatkan harta sebanyak-banyak yang boleh hatta mendapat emas sebesar gunung uhud Hidup untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau nafsu serakah sepuas-puasnya hatta dengan seramai-ramainya rakan nafsu, berbeza jantina, sesama jantina, keluarga sendiri, liwat dan binatang Hidup untuk mengongkong manusia, mengawal manusia, menentukan nasib manusia hatta nyawa mereka Hidup untuk mengambil harta dan tanah manusia walau dengan cara merampas, merompak, membunuh dengan berbagai kaedah Tidak percaya alam sebelum kelahiran, dan tiada hari kebangkitan! Ini dipanggil kehidupan seorang thagut!

Oleh itu apa erti bahagia


 Banyak harta Banyak wanita Pandai dan bijaksana (berpuluh gelaran

sarjana ) Rumah besar laksana istana penuh dengan pelayan2

Pemikir Barat Blaise Pascal abad 16


 Melihat keprcayaan ketuhanan ini terbahagi

kepada
Tidak beriman kepada Tuhan tetapi tuhan itu wujud Beriman kepada Tuhan akan tetapi tuhan itu tidak wujud

 Kesan
Jika pilihan pertama jika benar2 tuhan wujud dia akan dihukum di alam akhirat Jika pilihan kedua dia tiada apa apa kerugian

Jika manusia setuju bahawa matlamat hidup ini ditentukan olehWahyu


 Persoalan asas ini hanya boleh dijawab oleh

wahyu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul

i. GolonganYang Hidup Untuk Dunia Sahaja.


       

Golongan ini ialah golongan kebendaan (materialis), samada berdasarkan falsafah mahupun golongan "Dahriyyin". Pandangan Dahriyyin ini dijelaskan oleh Al-Quran sebagaimana berikut: Yang bermaksud: Dan tentulah mereka akan berkata pula: Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. (Surah Al-An'aam, Ayat: 29). Allah berfirman:

Yang bermaksud: Dan mereka berkata: Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. (Surah Al-Jaathiyah, Ayat: 24).

ii. GolonganYang SesatAntara Dunia danAkhirat

Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna di dalam Risalahnya yang bertajuk "Fi Ayyi Nad'un Nas (Ke mana kita ingin menyeru manusia) menyatakan: "Sebenarnya Al-Quran telah menentukan matlamat kehidupan dan tujuan-tujuan kehidupan manusia ..." Ia menerangkan segolongan manusia yang hidup mereka adalah untuk makan minum dan menikmati kelazatan dunia.

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang binatang ternak makan minum, sedang Nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Surah Muhammad, Ayat: 12).

Yang bermaksud: Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Surah Aali Imran, Ayat: 14).

) ( )

Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya) dan dia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu). Kemudian apabila dia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah dia di bumi, untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. (Surah AlBaqarah, Ayat: 204 - 205).

iii. GolonganYang MenganggapDuniainiAdalahLadangTanaman UntukDi Akhirat.

 Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia

melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? (Surah AlAn'aam, Ayat: 32).

( ) Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah Az-Zariyaat, Ayat: 56).

Al-Fatihah..asas ibadah
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. 3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). 5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon pertolongan. 6. Tunjukilah Kami jalanYang lurus. 7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orangorangYang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.

Ibadah dibina di atas dasar tauhid


Surat Al-Fatihah mencakup berbagai macam induk tuntutan yang tinggi. Ia mencakup pengenalan terhadap sesembahan yang memiliki ti-ga nama, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Tiga asma ini merupakan rujukan Asma'ul-Husna dan sifat-sifat yang tinggi serta menjadi asasnya. Surat Al-Fatihah menjelaskan ilahiyah, Rububiyah dan Rahmah. Iyyaka na'budu merupakan bangunan di atas Ilahiyah, Iyyaka nasta'in di atas Rububiyah, dan mengharapkan petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan sifat rahmat. Al-Hamdu mencakup tiga hal: Yang terpuji dalam Ilahiyah , yang terpuji dalam Rububiyah-Nya dan yang terpuji dalam rahmat-Nya

( ) Al-Maidah
77. katakanlah: "Wahai ahli Kitab! janganlah kamu melampau Dalam ugama kamu secaraYang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaumYang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh) dari jalanYang betul"

 

 An-Nahl :53. dan apa-apa nikmat Yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah; Kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung meminta pertolongan.

 .

 Maryam: 42. ketika( Ibrahim) ia berkata kepada bapanya:" Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah bendaYang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikitpun?

, (


Al-Maidah :60. katakanlah: "Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu tentangYang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada Yang demikian itu? ialah orang-orangYang dilaknat oleh Allah dan dimurkaiNya, dan orang-orangYang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, dan penyembahTaghut. mereka InilahYang lebih buruk kedudukannya danYang lebih sesat dari

jalan Yang betul".

(


An nahl 36. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya.

)
Az Zumar

17. dan orang-orangYang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja Taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita Yang mengembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia); oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu -

( Al Mukminun
23. dan Demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku, Sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?".