PANATA SA PAGBABAGO PANATA SA PAGBABAGO Pilipino Ako Namamanatanatutulongakosaakingpamunuan Sapagtataguyodngmarangalnapamamahala Sapagpapalakasngisanglipunangmakatarungan At sapagpapatingkad n gating demokrasya Upangguminhawaangpinakamamahal Nating baying

Pilipinas Gagampanankoanglahatngkatungkulanngisang Mabutingmamamayan Na kasingtindingpaghamonkosaatingmga Pinunonasumusunodsalandasnamatuwid Makikipagkapit-bisigakosaakingkapwa Pilipino Sama-samanatingbabaguhinangtakbongkasaysayan Upangumiralangkagandahangloob Ipinapangao koi to, sangalanngakingmganinuno At mgaapo PatnubayannawangPoongMaykapalangsamabayana n. Pilipino Ako Namamanatanatutulongakosaakingpamunuan Sapagtataguyodngmarangalnapamamahala Sapagpapalakasngisanglipunangmakatarungan At sapagpapatingkad n gating demokrasya Upangguminhawaangpinakamamahal Nating baying Pilipinas Gagampanankoanglahatngkatungkulanngisang Mabutingmamamayan Na kasingtindingpaghamonkosaatingmga Pinunonasumusunodsalandasnamatuwid Makikipagkapit-bisigakosaakingkapwa Pilipino Sama-samanatingbabaguhinangtakbongkasaysayan Upangumiralangkagandahangloob Ipinapangao koi to, sangalanngakingmganinuno At mgaapo PatnubayannawangPoongMaykapalangsamabayana n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful