MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERECETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA.
SCOALA CU CLASELE I –VIII
„DIMITRIE ONCIUL” STRAJA

Nr. _____ / _________
__________
AVIZUL UNITĂŢII ŞCOLARE
ŞCOLARE
DE UNDE PLEACĂ ELEVUL
TRANSFERĂ ELEVUL
DIRECTOR,
DIRECTOR,
__________________________
____________________________

Nr. _______ /
AVIZUL UNITĂŢII
LA CARE SE

CERERE DE TRANSFER
Subsemnatul __________________________ domiciliat în
_______________ str. __________________ nr. _______ vă rog să aprobaţi
transferul fiului/fiicei meu/mele _________________________, elev în
clasa
______________
de
la
Şcoala
____________________________________
la
Şcoala
___________________________
Solicit transferul din următoarele motive :
_____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
Anexez următoarele documente în susţinerea cererii
mele :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___

Către.Data. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ . Semnătura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful