Panawagan para maiden issue ng DYORNAL na KAWING ng PSLLF

1 sa 3

Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino
s/p De La Salle University Taft Avenue, Maynila 1004

PANAWAGAN PARA SA MGA PAPEL, PANANALIKSIK AT ARTIKULO PARA SA MAIDEN ISSUE NG DYORNAL NA “KAWING” NG PSLLF
Ang KAWING ay isang multidisiplinaring dyornal sa wika, panitikan, kultura at pedagohiyang Pilipino/Filipino, na taunang ilalathala ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF), Ink. Pangunahing layunin ng KAWING ang mga sumusunod: 1. Paunlarin ang paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik 2. Itaguyod ang pananaliksik na nakaugat sa kontemporaryong isyu at suliraning pampagtuturo, pangwika, pampanitikan, pangkultura at panlipunan 3. Pukawin ang makabansang kamalayan ng mga guro, mag-aaral, mananaliksik at taumbayan sa pamamagitan ng mga pananaliksik na makabuluhan, interesante at madaling maintindihan Malaya ang tema ng maiden issue ng KAWING. Anumang may kaugnayan sa wika, panitikan, kultura at pedagohiyang Pilipino/Filipino ay maaaring ipasa. EXTENDED NA DEDLAYN ng pagpapasa: Nobyembre 18, 2011 (BIYERNES) PETSA NG PUBLIKASYON: Disyembre 2011 Narito ang ilan sa mga ispesipikong tema ng papel na maaaring ipasa: • • • • Teorya, Praktika/Metodolohiya ng Pagtuturo ng Mga Babasahing Mandatory (“Noli Me Tangere” atbp.) Mga Isyung Pangwika Mga Development sa Balarila/Gramatika ng Wikang Pambansa Kontemporaryong Identidad at Kultura ng Mga Pilipino

Panawagan para maiden issue ng DYORNAL na KAWING ng PSLLF

2 sa 3

• • • • • • • • • •

Representasyon ng mga Pilipino sa Midya Paggamit ng Wikang Filipino sa Midya Wikang Filipino Bilang Wikang Panturo sa Iba’t Ibang Asignatura Monolinggwalismo, Bilinggwalismo at Multilinggwalismo sa Edukasyon Teorya at Praktika ng Pagsasaling Teknikal at Pampanitikan Bagong Pagsusuri sa Teksto at/o Mga Tauhan ng Mga Babasahing Mandatory Mga Bagong Metodolohiya sa Pagtuturo ng/sa Filipino Pagbuo ng Makabansa/Patriyotikong Kurikulum Patakarang Pangwika ng Pilipinas Suring-basa ng bagong aklat (nobela, antolohiya atbp.) sa Filipino Ang mga nabanggit na tema ay pawang mga mungkahi lamang. Maaaring

magpasa ng mga pananaliksik at artikulo na di saklaw ng tema basta’t may kaugnayan sa wika, panitikan, kultura at pedagohiyang Pilipino/Filipino. Maaari ring magpasa ng personal na sanaysay at suring-pelikula. Ang mga pananaliksik, artikulo at iba pang ipapasang lahok sa KAWING ay sasailalim sa proseso ng blind review. IPADALA SA EMAIL NA ITO ANG IYONG LAHOK: kawing.dyornal@gmail.com Narito ang FORMAT ng lahok: 1. Word file, short bond paper, 12 font size, Arial font type, 1 inch margin sa lahat ng gilid at doble-espasyo; DI HIHIGIT SA 50 PAHINA (kasama na ang bibliyograpiya) 2. Pamagat: Di hihigit sa 40 salitang Filipino; may salin sa Ingles 3. Abstrak: Di hihigit sa 250 salitang Filipino; may salin sa Ingles 4. Bibliyograpiya at Citation: Estilong MLA (tingnan: http://library.concordia.ca/help/howto/mla.php?guid=intro
http://www.lib.uoguelph.ca/assistance/writing_services/components/documents/MLA.pdf )

Panawagan para maiden issue ng DYORNAL na KAWING ng PSLLF

3 sa 3

PAALALA: HUWAG ilagay sa Word file ng pananaliksik/artikulo ang pangalan ng may-akda. Magpasa ng bukod na Word file para sa impormasyon hinggil sa may-akda: PANGALAN: PAARALANG PINAGTUTURUAN/ INSTITUSYONG PINAGTATRABAHUHAN/ ORGANISASYONG KINABIBILANGAN: RANGGO/POSISYON (SA ORGANISASYON, INSTITUSYON/PAARALAN): Doktorado at Paaralan: Masterado at Paaralan: Batsilyer at Paaralan: Email address: Cellphone number: Office landline: ~~~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful