You are on page 1of 67

Anton Szandor LaVey

BIBLIA SZATANA

PRZEDMOWA
Ksika ta powstaa, poniewa - oprcz kilku wyjtkw - kada rozprawa, praca naukowa lub "tajemniczy" grimo-ire, wszystkie "wielkie dziea" na temat magii, to nic innego jak obudne kamstwa tworzone przez kierowanych poczuciem winy wczgw i ezoteryczny bekot kronikarzy magicznej wiedzy, niezdolnych do obiektywnego przedstawienia tematu lub temu niechtnych. Kolejni pisarze w swoich wysikach zebrania zasad "biaej i czarnej" magii zaciemniali obraz caego zagadnienia do tego stopnia, e niedoszy badacz czarw koczy wszystko gupio - wyciga plansz z literami, majc uatwi kontakt z "tamta stron", stoi w obrbie pentagramu i czekajc na pojawienie si demona, podrzuca lekko dba krwawnika (co praktykuje si w I-Ching) niczym czerstwe precle na stolnicy, aby przepowiedzie przyszo, ktra stracia jakiekolwiek znaczenie, uczszcza na seminaria gwarantujce stamszenie jego ego - a to samo czyni z jego portfelem - i w ogle robi z siebie skoczonego durnia w oczach tych, ktrzy wiedz! Prawdziwy mag zna okultystyczn literatur obfitujc w kruche zwoki wystraszonych umysw i sterylnych cia, samooszukujce si metafizyczne dzienniki i ksigi zasad wschodniego mistycyzmu. Zbyt dugo temat satanistycznej magii i filozofii opisywany by przez dziennikarzy o dzikim wzroku wybierajcych ciek prawej rki. Dawna literatura stanowi produkt uboczny umysw przesiknitych strachem i poraka, niewiadomie napisany w sposb pomagajcy tym, ktrzy naprawd rzdz wiatem i ktrzy z piekielnych tronw miej si z obrzydliw radoci. Pomienie Pieka pal si janiej z powodu opau, jakiego dostarczyy owe tomy sdziwej dezinformacji i faszywych przepowiedni. W tej ksice znajdziesz prawd - i fantazj. Obie s sobie niezbdne, ale kada musi by poznana jako to, czym w istocie jest. Nie zawsze moesz by zadowolony z tego, co zobaczysz, zobaczysz! Jest tutaj zawarta satanistyczna myl przedstawiona z prawdziwie satanistycznego punktu widzenia. Anton Szandor LaVey Koci Szatana San Francisco, Walpurgisnacht 1968

PROLOG
Bogowie cieki prawej rki sprzeczali si i kcili w cigu caej historii ziemi. Kade z tych bstw oraz ich ksia i pastorzy prbowali do swych wasnych kamstw dopasowa filozofi. Okres zlodowacenia religijnej myli moe trwa w tym wielkim schemacie ludzkiego istnienia tylko przez okrelony czas. Bogowie skalani mdroci mieli swoje sagi, a ich milenium traktowano jak rzeczywisto. Kady z nich, kroczcy wasn "bosk" ciek do raju, oskara pozostaych o herezje i duchow nierozwano. Piercie Nibelungw rzeczywicie niesie wieczne przeklestwo, ale tylko dlatego, e ci, ktrzy go szukaj, myl w kategoriach "Dobra" i "Za" - sami bdc przez cay czas "Dobrymi". Bogowie przeszoci, aby y, stali si podobni do swoich diabw. Ich kapani kiepsko grali rol diaba, cho starali si w ten sposb zapeni swoje przybytki i paci czynsz za witynie. Niestety, zbyt dugo studiowali "sprawiedliwo", przez co stworzyli marny i wypaczony obraz diaba. Tak wic wszyscy cz rce w "braterskiej" jednoci i w desperacji id do Walhalli na swe ostatnie wielkie ekumeniczne zgromadzenie. "Znajdujc si blisko mrokw i zmierzch bogw". Kruki nocy wylatuj, aby przywoa Lokiego, ktry podoy pomienie pod Walhall za pomoc palcego si piekielnego trjzbu. Nasta wit. Blask nowego wiata zrodzi si z ciemnoci nocy i powsta Lucyfer, aby po raz kolejny powiedzie: "To wiek Szatana! Szatan rzdzi wiatem!" Bogowie niesprawiedliwych nie yj. Jest to okres narodzin magii i nieskalanej mdroci. CIAO zatriumfowao i zostanie zbudowany wielki Koci powicony jego imieniu. Zbawienie czowieka nie bdzie ju zaleao od jego samozaprzeczenia. I stanie si wiadomym, e wiat ciaa i ycia okae si najwikszym wstpem do wszelkich wiecznych rozkoszy! REGIE SATANAS! AVE SATANAS! CHWAA SZATANOWI! DZIEWI TWIERDZE SATANIZMU 1 Szatan reprezentuje zaspokojenie dz zamiast wstrzemiliwoci. 2 Szatan reprezentuje peni ycia zamiast duchowych mrzonek! 3 Szatan reprezentuje nieskalan mdro zamiast obudnego oszukiwania samego siebie. 4 Szatan reprezentuje przychylno dla tych, ktrzy na to zasuguj, zamiast marnowania mioci na niewdzicznikw. 5 Szatan reprezentuje zemst zamiast nadstawiania drugiego policzka! 6 Szatan reprezentuje odpowiedzialno w stosunku do odpowiedzialnych zamiast troski o psychicznych wampirw! 7 Szatan reprezentuje opini, e czowiek jest zwierzciem, niekiedy lepszym, ale czciej gorszym od czworonogw, z powodu za swojego "boskiego - duchowego i intelektualnego rozwoju" sta si najbardziej drapienym zwierzciem ze wszystkich! 8 Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, poniewa prowadz one do psychicznego, umysowego i emocjonalnego zadowolenia! 9 Szatan jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek Koci posiada, poniewa przez wszystkie te lata dawa mu zajcie!

(OGIE) - KSIGA SZATANA PIEKIELNA DIATRYBA


Pierwsza cz Biblii Szatana nie jest prb blunierstwa, lecz raczej wyraeniem, jak to mona okreli, "diabolicznego oburzenia". Diabe zawsze by atakowany przez sprzymierzecw Boga z ca bezwzgldnoci i bez adnych zahamowa. Ksi Ciemnoci, z powodu braku literatury nigdy nie mia szansy, aby wypowiedzie si w taki sam sposb jak rzecznicy Pana Sprawiedliwych. Twardogowi kaznodzieje definiowali w przeszoci "dobro" i "zo" tak jak im pasowao, pozostawiajc w zapomnieniu kadego, kto nie zgadza si z ich kamstwami - zarwno w sowach, jak i czasami fizycznie. Ich wypowiedzi o "miosierdziu", gdy dotycz Jego Piekielnej Moci, staj si wierutnym kamstwem i - co najbardziej nieuczciwe - ich religie legyby w gruzach bez szataskiego wroga. Smutne, e alegoryczna posta najbardziej odpowiedzialna za sukces duchowych religii przedstawiana jest w sposb moliwie najmniej miosierny, okazujcy si ponadto najkonsekwentniejszym naduyciem - a dzieje si to za spraw tych, ktrzy obudnie gosz zasady fair play! Przez te wszystkie stulecia, w cigu ktrych Diabe by zakrzykiwany, nigdy nie zareplikowa swoim oszczercom. Zawsze pozostawa dentelmenem, podczas gdy ci, ktrych wspiera, wciekali si i szaleli. Pokaza si jako wzr dobrych manier, ale teraz poczu, e nadszed czas, aby wrzasn z oburzeniem. Zdecydowa, e ju najwysza pora odebra to, co mu nalene. Opase tomy pene hipokryzji nikomu nie s ju potrzebne. Do ponownego nauczania Prawa Dungli wystarczy maa, krtka diatryba. Kady jej wers jest piekem. Kade sowo jzykiem ognia. Pomienie Pieka buchaj dziko... i oczyszczaj! Czytaj i poznaj Prawa! _I 1 Wrd tej jaowej dziczy z kamienia i stali wznosz swj gos aby mg go usysze. Zwracam si na Wschd i na Zachd. Pnoc i na Poudnie daj znak i ogaszam: mier dla sabeuszy, bogactwa dla silnych! 2 Otwrzcie swoje oczy, abycie mogli zobaczy. O! ludzie o spleniaych umysach, suchajcie mnie, wy bdzce miliony! 3 Staj bowiem na czele, aby rzuci wyzwanie mdroci wiata i zakwestionowa "prawa" czowieka i "Boga"! 4 Prosz o uzasadnienie waszych zotych zasad i pytam was, z jakiego powodu przestrzegacie waszych dziesiciu przykaza. 5 Poniewa do tej pory nie uczyni tego aden z twoich bokw, ja ci pozwalam, a ten, kto powiedzia do mnie "i bdziesz", jest moim miertelnym wrogiem! 6 Zanurzam palec wskazujcy w wodnistej krwi waszego bezsilnego, szalonego odkupiciela i pisz nad jego rozdarta cierniem brwi: PRAWDZIWY ksi za - krl niewolnikw!

7 adne wiekowe kamstwo nie bdzie dla mnie prawd, aden ciasny dogmat nie powstrzyma mojego pira! 8 Zrywam ze wszystkimi konwencjami, ktre nie prowadz do mojego ziemskiego sukcesu i szczcia. 9 Powstaj wrd rozptanej, srogiej inwazji zasad mocy! 10 Spogldam w szklane oko waszego przeraajcego Jahwe, szarpi go za brod; wznosz szeroki topr i rozpoawiam jego wyart przez robaki czaszk! 11 Wysadzam w powietrze ohydne treci filozoficzne pobielonych grobw i miej si z sardonicznym oburzeniem! _II 1 Spojrzyjcie na krucyfiks; c on symbolizuje? Blad nieudolno wiszc na drzewie. 2 Kwestionuj wszystko. Gdy staj przed rozkadajcymi si i pomalowanymi fasadami waszych wyniosych moralnych dogmatw, pisz o tym literami jaskrawej pogardy: Spjrzcie i zobaczcie - to wszystko kamstwo! 3 Zbierzcie si wok mnie, o wy skaeni mierci, a ziemia stanie si wasz. 4 Zbyt dugo trupiej rce pozwalano wyjaawia yw myl! 5 Zbyt dugo prawda i kamstwo, dobro i zo przeinaczane byy przez faszywych prorokw! 6 adnej wiary nie da si przyj na podstawie autorytetu "boskiej" natury. Religie musz zosta zweryfikowane. adnego dogmatu moralnego nie mona bra za pewnik - adna miara nie moe okrela, co ma by deifikowane. Kodeksy moralne nie posiadaj w sobie wrodzonej witoci, s jak drewniane posgi sprzed lat bdce wytworami ludzkich rk, a co czowiek stworzy, czowiek moe zniszczy! 7 Ten, kto nie kwapi si, aby uwierzy w cokolwiek lub wszystko, posiad wielk mdro, poniewa wiara w jedn faszyw zasad jest przyczyn wszelkiej gupoty! 8 Podstawowy obowizek kadej nowej ery polega na wyniesieniu nowych ludzi, aby ci ustanawiali prawa prowadzce do materialnego sukcesu - aby zerwali zardzewiae kdki i acuchy obumarych zwyczajw, ktre zawsze powstrzymyway zdrowy rozwj. Teorie i zasady, ktre mogy dla naszych przodkw oznacza ycie, nadzieje i wolno, mog teraz oznacza zniszczenie, niewolnictwo i hab! 9 Poniewa zmienia si rodowisko, aden ludzki idea nie jest pewny! 10 Dlatego tam, gdzie kamstwo w jakimkolwiek momencie buduje sobie tron, niech bdzie zaatakowane bez litoci i bez alu, poniewa podczas dominacji niewygodnego kamstwa nikt nie moe pomylnie si rozwija. 11 Niech ustanowione sofizmaty bd zdetronizowane, wykorzenione, wypalone i zniszczone, poniewa s wyran grob dla wszelkiej prawdziwej szlachetnoci myli i czynu! 12 Jeli wykae si, e jakakolwiek domniemana "prawda" jest niczym innym jak pust fikcj, niech bdzie bezceremonialnie cinita w ciemno pomidzy umarych bogw, umare imperia, umare filozofie i cay inny niezliczony zbir odpadkw i mieci! 13 Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich intronizowanych kamstw jest to uwicone i uprzywilejowane - kamstwo powszechnie uwaane za wzr prawdy. Jest podn matk wszystkich innych powszechnych bdw i oszustw. Jest hydrogowym drzewem bezrozumnoci o tysicu korzeni. To rak toczcy spoeczestwo! 14 Kamstwo, ktre rozpoznano, jest ju w poowie wykorzenione, ale takie, ktre nawet ludzie inteligentni przyjmuj za fakt - kamstwo, ktre zostao wpojone maemu dziecku na kolanach matki - jest bardziej niebezpieczne i trudniejsze do zwalczenia ni szerzca si zaraza! 15 Popularne kamstwa zawsze byy najsilniejszymi wrogami osobistej wolnoci. Istnieje

tylko jeden sposb, aby sobie z nimi poradzi - wytnij je do samego dna, jak raka, zniszcz ich korzenie i gazie, unicestwij je, inaczej one unicestwi nas! _III 1 "Kochajcie si wzajemnie" - powiedziano, e to naczelne prawo, ale jaka sia nakazaa, aby tak byo? Na jakiej racjonalnej podstawie opiera si ewangelia mioci? Dlaczego nie powinienem nienawidzi swoich wrogw? Jeli bd ich "kocha", czy to nie sprawi e znajd si na ich asce! 2 Czy mona uzna za naturalne, aby wrogowie byli dla siebie dobrzy - CZYM JEST DOBRO? 3 Czy poraniona i krwawica ofiara moe "kocha" zbroczone krwi szczki ktre wyrywaj jej czonki? 4 Czy wszyscy nie jestemy za spraw instynktu drapienymi zwierztami? Jeeli ludzie zupenie przestan na siebie polowa, czy bd mogli dalej istnie! 5 Czy "namitno i cielesne dze" nie s prawdziwszym okreleniem "mioci" ni rozumienie tego pojcia w kategoriach utrzymania cigoci gatunku? Czy "mio" opisywana w wypowiaych ksigach nie jest po prostu eufemizmem seksualnej aktywnoci, albo moe "wielki nauczyciel" gloryfikuje eunuchw? 6 Kochaj swoich wrogw i czy dobrze tym, ktrzy ci nienawidz i wykorzystuj - czy to nie jest godna pogardy filozofia spaniela, ktry przewraca si apami do gry, gdy si go kopnie? 7 Musisz nienawidzi swoich wrogw z caego serca i jeli kto uderzy ci w policzek, TRZANIJ go w jego! pobij go na gow, poniewa samoobrona jest najwyszym prawem! 8 Ten, kto nadstawia drugi policzek, jest tchrzliwym psem! 9 Odpa ciosem za cios, pogard za pogard, przeklestwem za przeklestwo - majc w tym swj spory udzia! Oko za oko, zb za zb, zawsze po czterokro, po stokro! Sta si Postrachem dla swojego przeciwnika i jeeli wejdzie ci w drog posidzie dodatkow mdro, aby przemyle swoje posunicie. Masz wic sprawi, aby pod kadym wzgldem budzi szacunek i twoja dusza - twoja niemiertelna dusza - bdzie ya, i to nie w niepojtym raju, ale w umysach i energii tych, u ktrych wzbudzie szacunek. _IV 1 ycie jest wielkim zaspokojeniem - mier wielk wstrzemiliwoci. Dlatego wykorzystaj ycie - TU I TERAZ! 2 Nie istniej niebiosa pene chway i pieko, w ktrym sma si grzesznicy. Tu i teraz jest dzie naszej mki! Tu i teraz - dzie naszej radoci! Tu i teraz - nasza szansa. Wybierz wic dzie, t godzin, poniewa nie byo adnego zbawiciela! 3 Powiedz swojemu sercu: "Ja jestem swoim wasnym zbawicielem". 4 Nie dopu do siebie tych, ktrzy mogliby ci przeladowa. Niech ci, ktrzy twierdz, e jeste zgubiony, wpadn w pomieszanie i okryj si niesaw. Niech bd jak mieci rzucone na pastw cyklonu, a kiedy upadn, ciesz si wasnym zbawieniem. 5 Wtedy wszystkie twoje koci powiedz z dum "Kto mi dorwna? Czy nie byem wystarczajco silny dla moich przeciwnikw? Czy nie zbawiem SAMEGO SIEBIE wasnym umysem i ciaem?" _V 1 Niech bd bogosawieni silni, albowiem do nich nalee bdzie ziemia - niech bd przeklci sabi, albowiem odziedzicz jarzmo! 2 Niech bd bogosawieni potni, albowiem inni oddadz im cze - niech bd przeklci maluczcy, poniewa zostan wymazani z pamici!

3 Niech bd bogosawieni miali, albowiem stan si panami wiata - niech bd przeklci cnotliwie pokorni, albowiem zostan rozdeptani rozszczepionymi kopytami! 4 Niech bd bogosawieni zwyciscy, albowiem zwycistwo jest podstaw prawa niech bd przeklci pokonani, poniewa bd na zawsze poddanymi! 5 Niech bd bogosawieni elaznorcy, albowiem nieudolni bd przed nimi umyka niech bd przeklci ubodzy duchem, albowiem bdzie si ich opluwa! 6 Niech bd bogosawieni prowokujcy mier, albowiem dugie bd ich dni na wiecie - niech bd przeklci ci, ktrzy spogldaj na lepsze ycie poza grobem, albowiem zgubi si w tumie! 7 Niech bd bogosawieni ci, ktrzy obalaj zudne nadzieje, albowiem oni s prawdziwymi Mesjaszami - niech bd przeklci czciciele boga, albowiem stan si zarnitymi owcami! 8 Niech bd bogosawieni mni, albowiem oni posid wielki skarb - niech bd przeklci wierzcy w dobro i w zo, albowiem boj si wasnego cienia! 9 Niech bd bogosawieni ci, ktrzy wierz w to, co jest dla nich najlepsze, albowiem strach nie zagoci w ich umysach - niech bd przeklte "owieczki boe", albowiem wykrwawione stan si bielsze ni nieg! 10 Niech bdzie bogosawiony czowiek posiadajcy wrogw, albowiem uczyni go bohaterem - niech bdzie przeklty czynicy dobro innym, ktrzy w zamian za to szydz z niego, albowiem bdzie wzgardzony! 11 Niech bd bogosawieni ludzie o wszechmocnych umysach, albowiem ich unios wiatry - niech bd przeklci ci, ktrzy podaj kamstwa za prawd, a prawd za kamstwa, albowiem budz obrzydzenie! 12 Niech bd po trzykro przeklci sabi, ktrzy poprzez swoja niepewno s niegodziwi, albowiem bd suy i cierpie! 13 Anio samouudy zasiedla dusze "sprawiedliwych" - wieczny pomie mocy pyncy z radoci zamieszkuje w ciele satanisty!

(POWIETRZE) - KSIGA LUCYFERA OWIECENIE


Rzymski bg Lucyfer by tym, ktry niesie wiato, dusz powietrza, uosabiajc owiecenie. W mitologii chrzecijaskiej sta si synonimem za; tylko tego mona byo oczekiwa od religii, ktrych samo istnienie opiera si na niejasnych definicjach i faszywych wartociach! Nadszed jednak czas, aby wszystko wyjani. Naley przeciwdziaa obudnemu moralizmowi i ukrytym niecisociom. Wikszo opowieci i sztuk teatralnych ukazujcych oddawanie czci Diabu, bez wzgldu na to, jak s zabawne, musi by uznana za przestarzae absurdy, poniewa takimi s faktycznie. Zostao powiedziane, e "prawda uczyni czowieka wolnym". Prawda sama w sobie jednak jeszcze nikogo nie wyzwolia. Tylko ZWTPIENIE jest w stanie spowodowa wyzwolenie umysu. Bez tego cudownego elementu

- zwtpienia - drzwi, przez ktre wydostaje si prawda, byyby szczelnie zamknite, nienaruszone mimo usilnych stara tysica Lucyferw. Jake zrozumiaym staje si fakt, e Pismo wite nazywa wadc Pieka "ojcem kamstw" - wspaniay przykad odwrcenia charakteru postaci. Jeeli miaoby si uwierzy w teologiczne oskarenie, e Diabe reprezentuje kamstwo, naleaoby oczywicie wnioskowa, ze TO ON, A NIE BG USTANOWI WSZYSTKIE DUCHOWE RELIGIE I NAPISA WSZYSTKIE WITE BIBLIE! Gdy jedna wtpliwo rodzi drug, dugo pczniejca kamstwem baka grozi w kocu pkniciem. Dla tych, ktrzy ju zwtpili w domniemane prawdy, ksika ta jest objawieniem. Wtedy powstanie Lucyfer. Nadszed czas zwtpienia! Baka faszu pka, a w dwik to grzmicy krzyk wiata!

- POSZUKIWANY! - BG YWY LUB MARTWY


Bardzo typowym nieporozumieniem jest twierdzenie, jakoby satanista nie wierzy w Boga. Koncept "Boga" w czowieczej interpretacji tak bardzo si przez te wszystkie wieki rni, ze satanista po prostu przyjmuje taki, jaki mu najbardziej odpowiada. To czowiek zawsze stwarza swoich bogw, nie za oni jego. Dla niektrych Bg jest askawy, dla innych przeraajcy. Przez satanist "Bg" - jakkolwiek by si go nazwao lub w ogle bezimienny postrzegany jest jako rwnowacy czynnik natury, nie zajmujcy si ludzkim cierpieniem. Ta potna sia, ktra przenika i rwnoway wszechwiat, jest zbyt bezosobowa, aby zajmowa si szczciem bd niedol stworze z krwi i koci na tej kulce brudu, na ktrej wanie yjemy. Kady, kto uwaa Szatana za uosobienie za, powinien zastanowi si nad wszystkimi mczyznami, kobietami, dziemi i zwierztami, o ktrych mierci zadecydowaa "wola Boa". Oczywicie, e osoba rozpaczajca nad nieodwracaln strat swojego ukochanego zdecydowanie wolaby, aby dalej z ni pozostawa zamiast spoczywa w Bogu! Duchowny obudnie na to odpowie: "Mj drogi, taka bya wola Boska" lub "Mj synu, przebywa teraz u Pana". Frazesy takie zawsze stanowiy wygodny sposb wybaczenia Bogu lub wytumaczenia jego okruciestwa. Jeeli Bg sprawuje nad wszystkim cakowit kontrol i jest tak askawy, za jakiego uchodzi, to dlaczego pozwala, aby wszystkie te rzeczy miay miejsce? Zbyt dugo wierni znajdowali oparcie w swoich bibliach i kodeksach, aby czemu zaprzeczy lub co sobie potwierdzi, usprawiedliwi, wybaczy bd zinterpretowa. Satanista zdaje sobie spraw, e czowiek sam odpowiada za wszystko, i nie ma zudze, e kto martwi si o niego czy o to, co dzieje si we wszechwiecie. Nie bdziemy ju duej siedzie z zaoonymi rkami i nic nie robic przyjmowa "los" takim, jakim on jest, poniewa zostao to powiedziane w rozdziale takim a takim, w psalmie takim a takim - i to ju powinno wystarczy! Satanista wie, e modlitwa nie przynosi absolutnie nic dobrego - co wicej, zmniejsza szanse na powodzenie, bowiem gboko wierzcy zbyt czsto w spokoju ducha modli si tylko o co, zamiast wzi si do roboty i zrobi to o wiele szybciej samemu! Satanista wystrzega si takich sw jak "nadzieja" i "modlitwa", gdy oznaczaj one obaw. Jeli mamy nadziej i modlimy si, aby co si zdarzyo, nie postpujemy we waciwy sposb prowadzcy do osignicia celu. Satanista zdajc sobie spraw, e cokolwiek otrzymuje, osiga to w rezultacie wasnych stara, bierze los w swoje rce zamiast modli si do Boga, aby ten zrobi to za niego. Pozytywne mylenie i pozytywne dziaanie prowadzi do sukcesu. Tak samo jak satanista nie modli si do Boga o pomoc, nie modli si o przebaczenie za swoje ze czyny. W innych religiach, gdy kto popeni co zego, albo modli si do Boga o przebaczenie, albo spowiada si ziemskiemu porednikowi i prosi go, aby on modli si do

Boga o wybaczenie jego grzechw. Satanista wie, e skoro modlitwa nie przynosi nic dobrego, spowiadanie si innemu czowiekowi, niczym si ode nie rnicemu, daje jeszcze mniej, a w dodatku ponia. Gdy satanista zrobi co niewaciwego, pozostaje wiadomy, ze popenianie bdw jest dla czowieka czym naturalnym - i jeli naprawd auje tego, co zrobi, postara si wicej nie powtrzy tego samego bdu. Jeli za nie auje tego, co uczyni, a ponadto wie, e bdzie dalej tak postpowa, nie widzi adnej potrzeby spowiadania si i proszenia o wybaczenie. Lecz tak wanie si dzieje. Ludzie spowiadaj si ze swoich grzechw po to, aby oczyci wasne sumienie - i aby mc dalej swobodnie grzeszy, najczciej popeniajc ten sam grzech. Istnieje tak wiele rnych interpretacji Boga, w zwykym sensie tego sowa, jak wiele jest rnych typw ludzi. Wyobraenia rozcigaj si od wiary w Boga pojmowanego jako jaki dziwny rodzaj "uniwersalnego umysu wszechwiata" do wizji antropomorficznego bstwa z duga siw brod, w sandaach, ktre ledzi wszelkie poczynania kadego stworzenia. Nawet w obrbie danej religii subiektywne wyobraenia Boga rni si od siebie zasadniczo. Niektre religie posuwaj si tak daleko, e przyczepiaj etykiet heretyka kademu, kto naley do innej sekty religijnej ni ich wasna, pomimo e oglne zaoenia doktrynalne i wyobraenia o pobonoci maj prawie takie same. Na przykad katolicy uwaaj, e protestanci skazani s na potpienie z tego prostego powodu, e nie nale do Kocioa katolickiego. Z tej samej przyczyny wiele odamw wiary chrzecijaskiej, jak Koci ewangelicki czy grupy Kociow odrodzonych, wierzy, e katolicy s poganami poniewa oddaj cze wizerunkom (Chrystusa przedstawia si na nich w sposb najbardziej zbliony do psychologicznych wyobrae jego czcicieli, a z drugiej strony chrzecijanie krytykuj "pogan" za oddawanie czci symbolom i poskom). ydzi z kolei zawsze byli utosamiani z Diabem. Chocia we wszystkich religiach bg jest zasadniczo ten sam, kady uwaa, e wybrane przez innych drogi prowadz do potpienia, a co wicej - wszyscy oni modl si w intencji pozostaych! Gardz swoimi brami cieki prawej rki, bowiem ich religie przypiy sobie inne etykiety i musz w jaki sposb da upust swoim animozjom. C moe by lepszego od "modlitwy"! To niezwykle cyniczny sposb powiedzenia: "Nienawidz tego, w co wierzysz" pod cienk przykrywk modlitwy za wasnego wroga! Modlitwa za wasnego wroga suy jedynie podtrzymaniu gniewu, w dodatku wyjtkowo podego! Jeeli wystpuje tyle gwatownych sprzecznoci dotyczcych waciwego sposobu oddawania czci Bogu, to jak wiele musi by rnych interpretacji Boga - i ktra jest waciwa? Wszyscy wyznawcy "wiatoci wiekuistej" staraj si przypodoba Bogu, aby po mierci "perowe wrota" stany przed nimi otworem. Nawet jeli czowiek nie przey swojego ycia w zgodzie z zasadami wasnej wiary, moe jeszcze w ostatniej chwili wezwa duchownego do swego oa mierci, aby ten udzieli mu rozgrzeszenia. Wwczas ksidz lub pastor przybywa pospiesznie, aby "uregulowa sprawy" z Bogiem i dopilnowa czy paszport do Krlestwa Niebieskiego jest w porzdku. (Jezydzi, sekta wyznawcw Diaba - wychodz z innego zaoenia. Wierz, e Bg jest wszechmocny i jednoczenie wszystko wybaczajcy. W zwizku z tym zwracaj si do Diaba, ktremu rwnie musz oddawa cze, poniewa to on wanie kieruje ich yciem podczas pobytu tu na ziemi. Tak silnie wierz, e Bg wybaczy im wszystkie grzechy przy ostatnim namaszczeniu, ze nie odczuwaj najmniejszej potrzeby liczenia si z opini Boga w cigu caego swojego ycia). Wszystkie sprzecznoci w chrzecijaskich pismach sprawiaj, e wiele osb nie jest obecnie w stanie racjonalnie zaakceptowa chrzecijastwa w formie dotd praktykowanej. Bardzo wielu zaczyna wtpi, w istnienie Boga, w przyjtym przez chrzecijastwo rozumieniu tego sowa. Zaczynaj wiec nazywa samych siebie "chrzecijaskimi ateistami".

Faktem jest, e Biblia chrzecijaska okazuje si gmatwanin sprzecznoci, ale c zawiera w sobie wicej sprzecznoci od okrelenia "chrzecijaski ateista"? Jeeli wybitni reprezentanci wyznania chrzecijaskiego odrzucaj minione interpretacje Boga, jak mog oczekiwa, e ich wierni bd stosowa si do regu zamierzchej religijnej tradycji? Przy caej tej debacie nad tym, czy Bg jest ywy czy martwy, nasuwa si wniosek, e jeli faktycznie yje, lepiej by dla niego byo, aby WYZDROWIA!

BG, KTREGO BRONISZ, MOE BY TOB SAMYM!


Wszystkie religie o charakterze duchowym s wymysem czowieka. Stworzy on cay system bogw, uywajc tego wanie swojego cielesnego mzgu. Tylko dlatego, e posiada on wasne ego, z czym nie moe si pogodzi, musia je eksterioryzowa i przyoblec w ksztat jakiego wielkiego duchowego symbolu, ktry nazwa "Bogiem". Bg moe robi wszystkie zabronione czowiekowi rzeczy - takie jak zabijanie ludzi, czynienie cudw w celu zaspokajania wasnych zachcianek, sprawowanie wadzy bez wyranych oznak odpowiedzialnoci itd. Jeeli czowiek potrzebuje i uznaje takiego boga, w takim razie oddaje cze istocie, ktr wymylili ludzie. Tak wiec ODDAJE ON CZE, POPRZEZ POREDNIKA, CZOWIEKOWI, KTRY TEGO BOGA STWORZY. Czy nie byoby bardziej rozsdne, aby czci on boga stworzonego przez niego samego, odpowiadajcego jego emocjonalnym potrzebom - a przy tym najlepiej wyraajcego esencj cielesnego i duchowego istnienia, ktrego moc twrcz jest przede wszystkim wymylanie boga? Jeeli czowiekowi a tak zaley na eksterioryzacji swojej prawdziwej natury w formie "Boga", to dlaczego boi si tego swojego prawdziwego ja, bojc si "Boga" - dlaczego wychwala swoj prawdziw natur, wychwalajc "Boga" - dlaczego pozostaje tak daleko od "Boga", ABY BRA UDZIA W RYTUAACH I RELIGIJNYCH CEREMONIACH ODBYWAJCYCH SI W JEGO IMIENIU? Czowiek potrzebuje rytuaw i dogmatw, ale adne prawo nie mwi o tym, e uzewntrzniony bg potrzebny jest do brania udziau w rytuaach i ceremoniach odprawianych w imi boga! Czy nie mogoby si zdarzy, e gdy zniknie ju przepa pomidzy czowiekiem i jego "Bogiem", dostrzee on wypezajcego demona dumy - to ywe ucielenienie Lucyfera, ktre pojawio si w samym jego wntrzu? Nie moe on ju duej postrzega siebie w dwch postaciach, cielesnej i duchowej, ale zauwaa, e cz si one ze sob w jedno i ku swojej niezmiernej zgrozie odkrywa, i jest tylko tworem cielesnym I ZAWSZE NIM BY! Wtedy albo miertelnie siebie nienawidzi, z kadym dniem coraz bardziej - albo cieszy si z tego, e jest tym, czym jest! Jeeli nienawidzi siebie, poszukuje nowych, bardziej zawiych cieek do duchowego "owiecenia" w nadziei, e moe znowu uda mu si rozdzieli samego siebie w poszukiwaniu silniejszych i bardziej uzewntrznionych "bogw", aby wysmaga sw biedn, aosn skorup. Jeeli akceptuje samego siebie, ale zdaje sobie spraw, e rytuay i ceremonie s wanym czynnikiem, ktry stworzone przez niego religie wykorzystuj w celu utrzymania jego wiary w kamstwo, wtedy jest to TA SAMA FORMA RYTUAU, ktra utrzymuje go w wierze w prawd - prymitywne, pogaskie widowisko przydajce jego wiadomoci sw wasn majestatyczn egzystencj dodatkowej substancji. Caa religijna wiara w kamstwa zniknie za spraw zblienia si czowieka do samego

siebie i oddalenia od "Boga", a zblienia do "Diaba". Jeeli to wanie wyraa diabe, a czowiek przebywa i yje w jego wityni, gdzie cigna Szatana poruszaj jego miniami, wtedy albo ucieka on od docinkw i zoliwoci cnotliwych, albo te trwa dumnie w swoich ziemskich kryjwkach, manipulujc pozbawionym rozumu motochem za pomoc swej szataskiej mocy, dopki nie nadejdzie dzie, w; ktrym bdzie mg wyj w chwale i ogosi: "JESTEM SATANIST! POCHYLCIE CZOA, GDY TO JA JESTEM NAJDOSKONALSZYM UCIELENIENIEM LUDZKIEGO YCIA!"

NIEKTRE PRZYKADY NOWEJ ERY SZATANA


Siedmioma grzechami gwnymi w Kociele katolickim s: chciwo, pycha, zazdro, gniew, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nieczysto i lenistwo. Satanizm nakania do folgowania sobie w kadym z tych "grzechw", poniewa wszystkie one prowadz do psychicznego, umysowego i emocjonalnego zadowolenia. Satanista wie, e nie ma nic zego w tym, e jest si chciwym, poniewa oznacza to tylko, e chce on mie wicej ni obecnie posiada. Zazdro oznacza spogldanie z uznaniem na to, co maj inni, i pragnienie posicia podobnych rzeczy samemu. Zazdro i chciwo s siami motywujcymi ambicj - a bez ambicji niewiele wanych spraw mona osign. Nieumiarkowanie w jedzeniu jest po prostu jedzeniem wicej ni potrzeba, aby utrzyma si przy yciu. Gdy przejadasz si a do otyoci, kolejny grzech - pycha - skoni ci do stara o taki wygld, dziki ktremu odzyskasz szacunek dla siebie. Kady, kto kupuje sobie jakie ubranie w innym celu ni przykrycie swojego ciaa i zabezpieczenie przed ywioami, popada w pych. Satanici czsto spotykaj si z szydercami, ktrzy utrzymuj, e noszenie ozdb nie jest potrzebne. Naley jednak udowodni tym przeciwnikom ozdbek, e spord kilku rzeczy, jakie maj na sobie, nie wszystkie su tylko zapewnieniu im ciepa. Nie ma osoby na wiecie, ktra cakowicie wyzbya si ozdb. Satanista udowadnia, e kady ornament na ciele tego, ktry nimi gardzi, dowodzi, e rwnie on popenia grzech pychy. Bez wzgldu na to, jak wygadany cynik prbuje w swoich intelektualnych rozwaaniach wykaza, e jest mu to obce, wci nosi na sobie dowody pychy. Niech do porannego wstawania oznacza dopuszczanie si grzechu lenistwa, a jeli do tego ley si w ku wystarczajco dugo, istnieje moliwo popenienia kolejnego grzechu - podania. Posiadanie najbardziej emocjonujcego pragnienia seksualnego oznacza, e jest si winnym grzechu podania. W celu zapewnienia utrzymania ludzkiego gatunku natura stworzya podanie jako drugi najsilniejszy instynkt, zaraz po instynkcie samozachowawczym. Zdajc sobie z tego spraw, Koci katolicki stworzy cudzostwo jako "grzech pierworodny". W ten sposb utwierdza wszystkich w przekonaniu, e nikt nie moe unikn grzechu. Sam fakt naszego istnienia to wynik grzech - grzechu pierworodnego! Najsilniejszym instynktem wszystkich ywych istot jest instynkt samozachowawczy, ktry doprowadza nas do ostatniego z siedmiu grzechw gwnych - gniewu. Czy nie winnimy uznawa, e nasz instynkt samozachowawczy budzi si, gdy kto nas zrani, e wpadamy w gniew, aby obroni si przed kolejnym atakiem? Satanista wyznaje motto: "Jeeli kto uderzy ci w policzek, trzanij i jego!" Nie pozostawaj dunym za: wyrzdzone ci zo. Bd jak lew na drodze - niebezpieczny nawet wwczas, gdyby mia zosta pokonany! Poniewa naturalne instynkty czowieka prowadz go do grzechu, wszyscy ludzie s grzesznikami, wszyscy grzesznicy za id do pieka. Skoro kady idzie do pieka, to znaczy, e spotkasz tam wszystkich swoich przyjaci. Niebo musi by zatem zamieszkane przez jakie raczej dziwne istoty, zabiegajce o znalezienie si w miejscu, gdzie bd przez ca

wieczno brzdka na harfach. "Czasy si zmieniy. Religijni przywdcy nie gosz ju, e cae nasze naturalne ycie jest grzechem. Nie uwaamy ju, e seks to co nieczystego - lub e duma z siebie przynosi wstyd - lub e zem jest ch posiadania rzeczy, jakie inni maj". Oczywicie, e nie, czasy si zmieniy! "Jeeli chcesz na to dowodu, wystarczy popatrze, jak bardzo liberalne stay si Kocioy. Z jakiego powodu praktykuj wszystkie te rzeczy, ktre s zgodne z twoimi wasnymi wierzeniami". Satanici przez cay czas sysz te i podobne twierdzenia i z caego serca si z nimi zgadzaj. ALE skoro wiat a tak si zmieni, to w jakim celu trzyma si umierajcej wiary? Jeeli wiele religii zaprzecza swoim wasnym pismom, poniewa s przestarzae, i hoduje filozofiom satanizmu, dlaczego nie nazwa tego waciwym imieniem - satanizm? Z ca pewnoci byoby w tym o wiele mniej hipokryzji. W ostatnich latach podjto prby humanizacji duchowej koncepcji chrzecijastwa. Przejawiao si to w najbardziej oczywistych nie za jego aspektach duchowych. Msze, ktre niegdy celebrowano wycznie po acinie, odprawiane s obecnie w jzykach narodowych, co tylko przyczynio si do atwiejszego zrozumienia wszystkich nonsensw, a jednoczenie pozbawio ceremoni ezoterycznego charakteru - logicznego skutku zasad dogmatu. O wiele atwiej wywoa emocjonalne reakcje za pomoc niezrozumiaych sw i fraz, ni uczyni to za porednictwem twierdze, ktre nawet najprostszy umys zakwestionuje, gdy wypowie si je w zrozumiaym dla niego jzyku. Jeeli ksia i pastorzy mieliby uy tych samych rodkw co przed stu laty, aby zapeni kocioy w czasach obecnych, oskareni by zostali o herezje, nazwani diabami, posdzeni o zacofanie, a z ca pewnoci bez wahania ekskomunikowani. Wierni lamentuj: "Musimy dotrzymywa kroku zmieniajcym si czasom", zapominajc, e z powodu czynnikw ograniczajcych i gboko zakorzenionych praw religii wiatoci zmiany nigdy nie bd na tyle wystarczajce, aby zaspokoi oczekiwania czowieka. Niegdy religie zawsze wyraay duchow natur czowieka, powicajc bardzo niewiele uwagi jego cielesnym czy przyziemnym potrzebom lub w ogle zapominajc o nich. Uwaano, e ycie ziemskie jest tylko stanem przejciowym, a ciao jedynie skorup; przyjemnoci fizyczne s trywialne, a cierpienie winno by istotnym przygotowaniem do "Krlestwa Boego". Jake daleko posun si mona w hipokryzji, skoro "sprawiedliwi" dokonuj zmian w swojej religii dla dotrzymania kroku zmianom ludzkiej natury! Jedyny sposb na to, aby chrzecijastwo mogo kiedykolwiek cakowicie suy czowiekowi, stanowi przejcie na satanizm - i to ju TERAZ. Stao si konieczne, aby wysza z ukrycia NOWA religia, oparta na naturalnych instynktach czowieka. Nadano jej ju imi. Brzmi ono satanizm. To ta wanie sia, ktra potpiono za wywoanie religijnej kontrowersji dotyczcej kontroli urodzin - spowodowaa niechtne przyjcie do wiadomoci, e istnieje co takiego jak akt seksualny dla przyjemnoci. To wanie "Diabe" sprawi, e kobiety pokazuj swoje nogi aby podnieca mczyzn s to te same nogi, ktre odsaniaj mode zakonnice chodzce w swoich krtkich habitach, a ich widok zosta ju spoecznie zaakceptowany. C za zachwycajce zjawisko. Czy nie jest moliwe, e wkrtce zobaczymy zakonnice topless, pokazujce swoje zmysowe ciaa na konkursach piknoci? Szatan cieszy si i niezwykle by mu si to podobao - przecie wiele zakonnic to bardzo adne: dziewczyny o zgrabnych nogach. W wielu kocioach w najwikszych parafiach gra si najbardziej rytmiczn, zmysow muzyk - inspirujc rwnie, satanizm. Mimo wszystko Diabe zawsze najlepiej zna si na muzyce. Kocielne pikniki, bez wzgldu na to, co ciocia Marta mwi o obfitym niwie Pana, s

niczym innym, jak dobr wymwk dla niedzielnego obarstwa i kady wie, e przy takich okazjach wicej czasu spdza si w pobliskich krzakach ni na czytaniu Biblii. Dodatkowym czynnikiem przynoszcym dochody kocielnym bazarom s powszechnie znane zabawy odpustowe - zwyky one oznacza wito hodujce ciau; obecnie zabawy takie s dobre, poniewa przynosz Kocioowi pienidze, aby mg on wygasza kazania przeciwko kuszeniu przez Diabla! Bdzie si mwio, e te rzeczy s tylko pogaskimi pomysami i ceremoniami, ktre chrzecijastwo jedynie zapoyczyo. Prawda, ale poganie rozkoszowali si cielesnymi uciechami i nastpnie byli za nie potpiani przez tych samych ludzi, ktrzy obchodzili ich rytuay, nazywajc je tylko inaczej. Ksia i pastorzy s zawsze na czele demonstracji pokojowych, le te na torach kolejowych przed pocigami wiozcymi sprzt wojskowy z rwnie wielkim oddaniem, jak ich duchowni bracia z tych samych seminariw, kapelani wojskowi bogosawicy kule, bomby i onierzy. Kto gdzie musia popeni jaki bd. Czy nie jest moliwe, e Szatan najbardziej nadaje si do wystpienia jako oskaryciel? Oczywicie, tak te zosta nazwany! Gdy szczeniak dorasta, staje si psem; gdy topi si ld, nazywa si go wod, gdy mija dwanacie miesicy, bierzemy do rki nowy kalendarz z odpowiednio uszeregowanymi imionami; gdy magia staje si naukowym faktem, zaczyna znajdowa dla siebie miejsce w medycynie, astronomii itd. Gdy jaka nazwa przestaje ju do czego pasowa, logika nakazuje zmieni j na now, bardziej pasujc do przedmiotu. Dlaczego wiec nie robimy podobnej aktualizacji na polu religijnym? Po co trwa przy nazywaniu religii tym samym mianem, skoro jej doktryny nie przystaj ju do swoich pierwotnych wzorcw? Lub jeli religia przez cay czas gosi to samo, ale jej zwolennicy nie praktykuj ju waciwych dla niej nauk, to dlaczego wci okrelaj siebie nazwa odnoszc si do wyznawcw tej religii? Jeeli nie wierzysz w to, czego naucza ci twoja religia, po co trwa przy wierze sprzecznej z twoimi odczuciami. Nigdy nie gosowaby na osob lub program, ktrym sam nie dowierzasz. Czemu wiec oddajesz swj wyznaniowy gos na religi niezgodn z twoimi przekonaniami? Nie masz prawa skary si na sytuacj polityczn, poniewa sam wybrae i popare ludzi, ktrzy j stworzyli - dotyczy to rwnie usuwania si w cie i zgadzania si dla witego spokoju z ssiadami, ktrym taka sytuacja odpowiada, tylko z tego powodu, e jeste zbyt leniwy albo tchrzliwy, aby powiedzie, co naprawd mylisz. Tak same sprawy si maj z oddawaniem gosu na religi. Nawet jeeli nie moesz by agresywnie szczery w swoich opiniach z powodu niemiych konsekwencji ze strony szefw, miejscowych przywdcw politycznych itp., moesz przynajmniej by szczery wobec samego siebie. W swoim wasnym, domowym zaciszu, w gronie bliskich przyjaci musisz wyznawa religi najblisz TWOJEMU sercu. "Satanizm opiera si na bardzo zdrowej filozofii" - wyemancypowanej. "Ale po co nazywa j satanizmem? Dlaczego nie mogaby si, na przykad, nazywa >>humanizmem<< lub nawizywa do jakiego czarnoksiskiego zgromadzenia, czego nieco bardziej ezoterycznego - czego mniej racego". Istnieje co najmniej jeden ku temu powd. Humanizm nie jest religi. To po prostu styl ycia bez ceremonii i dogmatw. Satanizm posiada zarwno ceremonie, jak i dogmaty. Dogmaty, co zostanie pniej wyjanione, s niezbdne. Satanizm znacznie rni si od wszystkich innych tak zwanych religii wiatoci, zgrupowa czarnoksiskich i "biaej" magii, jakie obecnie istniej. Te sprawiedliwe dla samych siebie i butne religie protestuj, ze czonkowie ich wyznania uywaj siy magii tylko do altruistycznych celw. Satanici patrz z pogard na zgrupowania wyznawcw "biaej" magii, poniewa uwaaj, e altruizm na dusz met jest grzechem. Brak chci zdobywania rzeczy dla siebie to co przeciwnego naturze. Satanizm wyraa form kontrolowanego egoizmu. Nie znaczy to, e nigdy nie zrobisz nic dla kogo innego. Jeli zrobisz przyjemno komu, na kim ci zaley, to jego szczcie da ci poczucie zadowolenia.

Satanizm opowiada si za zmodyfikowan form zotej reguy. Nasza interpretacja tej zasady brzmi: "Postpuj wobec innych tak, jak oni postpuj wobec ciebie", poniewa jeli: "Postpujesz wobec innych tak, jak chciaby, eby oni postpowali z tob", a oni w zamian le ci traktuj, to dalsze okazywanie im szczeglnych wzgldw byoby wbrew ludzkiej naturze. Powiniene postpowa z innymi tak, jak chciaby, eby postpowali z tob, ale jeli twoja uprzejmo nie spotyka si z wzajemnoci, powinno si ich traktowa z ca surowoci, na jak sobie zasuyli. Ugrupowania zajmujce si bia magi twierdz, e jeli przeklniesz kogo, obrci si to przeciwko tobie z potrjn si, przeklestwo spadnie na twoj gow lub w jaki inny sposb wrci do ciebie niczym bumerang. To jeszcze jeden element filozofii opartej na poczuciu winy utrzymywany przez ugrupowania neopogaskie i pseudochrzecijaskie. Biae wiedmy chc zgbi czarnoksistwo, ale nie mog wyzby si cicego na nich: stygmatu. Dlatego te nazywaj siebie biaymi magami, opierajc siedemdziesit pi procent swojej filozofii na banalnych i stereotypowych chrzecijaskich dogmatach. Kadego; kto udaje, e interesuje si magi lub okultyzmem z innego powodu ni chci powikszenia wasnej siy i moliwoci, naley uzna za najgorszego z moliwych hipokrytw. Satanista szanuje chrzecijastwo, przynajmniej za to, e jest konsekwentne w swojej filozofii wszczepiania poczucia winy, ale nie moe mie nic innego prcz pogardy dla ludzi, ktrzy prbuj sprawia wraenie uwolnionych od winy przez to, e wstpuj do grup czarnoksiskich praktykujc t sam w swoich zaoeniach filozofie co chrzecijastwo. Biaa magia rzekomo wykorzystywana jest tylko w dobrych i nieosobistych celach, a czarna magia - jak si twierdzi - jedynie w celach "zych" i egoistycznych. Satanizm nie widzi tu adnej rnicy. Magia jest magi, niech si z niej korzysta, aby pomagaa albo przeszkadzaa. Satanista, bdc magiem, powinien posiada zdolno decydowania o tym, co waciwe, aby nastpnie stosowa swoja moc i osign zamierzony cel. W czasie ceremonii biaej magii praktykujcy ja stoj w obrbie pentagramu, aby chroni si przed "zymi" mocami, ktre wzywaj do pomocy. Satanicie wydaje si to nieco dwulicowe - wzywa do pomocy moce, a jednoczenie broni si przed tymi samymi potgami, ktre przywoano. Satanista zdaje sobie spraw, e tylko poprzez wejcie z nimi w cakowite przymierz moe w peni i bez hipokryzji wykorzysta dla swoich potrzeb Moce Ciemnoci. W trakcie satanistycznej magicznej ceremonii jej uczestnicy NIE cza rk i nie bawi si w "kko graniaste", NIE pal rnokolorowych wiec odpowiadajcych rozmaitym yczeniom, NIE wykrzykuj imion "Ojca, Syna i Ducha witego" podczas rzekomego praktykowania czarnej sztuki, NIE prosz o osobiste przewodnictwo "witego" sprzyjajce rozwizaniu ich problemw, NIE nurzaj si w cuchncych olejach w nadziei, e przyjd pienidze, NIE medytuj w celu dostpienia "wielkiego duchowego przebudzenia", NIE recytuj dugich zakl z imieniem Jezusa wtrcanym co kilka sw dla dobrego brzmienia itd., itd., ad nauseam! BOWIEM - NIE jest sposb praktykowania satanistycznej magii. Jeeli nie potrafisz pozby si obudnego oszukiwania samego siebie, nigdy nie osigniesz sukcesu jako magik, a tym bardziej jako satanista. Satanistyczna religia nie tylko podniosa monet - ale odwrcia j zupenie na drug stron. Z jakiego wic powodu miaaby ona popiera zasady, do ktrych stoi w zdecydowanej opozycji, poprzez nazywanie si czymkolwiek innym ni mianem cakowicie zwizane z przeciwnymi doktrynami, ktre tworz ca satanistyczn filozofi? Satanizm nie jest religi wiatoci; jest religi ciaa, ziemskich rozkoszy i zmysw - tego wszystkiego, czym rzdzi Szatan, uosobienie cieki Lewej Rki. Nie sposb unikn nastpnego pytania: "W porzdku, nie mona tego nazwa humanizmem, poniewa humanizm to nie religia, ale dlaczego w ogle mie jak religi,

skoro wszystko, co si robi, przychodzi niejako zgodnie z natur? Dlaczego prostu nie robi tego?" Wspczesny czowiek przeszed dug drog, rozczaroway go nonsensowne dogmaty minionych religii. yjemy obecnie w owieconych czasach. Psychiatria dokonaa ogromnych postpw w uwiadomieniu czowiekowi jego prawdziwej osobowoci. yjemy w erze intelektualnej samowiedzy, jakiej nigdy nie widzia wiat. Wszystko to bardzo dobrze wyglda, ALE w nowy stan wiadomoci posiada jeden saby punkt. Inn rzecz jest rozumowe zaakceptowanie czego, odmienn za jego emocjonalne zaakceptowania. Istnieje pewna potrzeba, ktrej psychiatria nie potrafi wyjani - wrodzona ludzka potrzeba przemawiania do uczu poprzez dogmaty. Czowiek potrzebuje ceremonii, rytuau, fantazji i magii. Psychiatria, pomijajc wszystko dobre, co zdoaa uczyni, pozbawia czowieka czaru i fantazji, ktrych dostarczay religie przeszoci. Satanizm zdajc sobie spraw z biecych potrzeb czowieka, wypenia ogromn, szar pustk pomidzy religia a psychiatri. Filozofia satanistyczna czy podstawowe zasady i dobre, uczciwe wyraanie emocji lub dogmatw. W dogmatach nie ma nic zego pod warunkiem, e nie s oparte na pojciach i czynnociach pozostajcych w zupenej niezgodzie z ludzk natur. Za najszybszy sposb poruszania si pomidzy dwoma punktami uwaa si drog po linii prostej. Jeli wszystkie narose winy mogyby obrci si na korzy, wyeliminowaoby to potrzeb intelektualnego oczyszczenia psychiki i jej wysiku uwolnienia si od zahamowa. Satanizm to jedyna znana czowiekowi religia, ktra akceptuje czowieka takim, jakim on jest, i bardziej skania do racjonalnego obracania zych rzeczy w dobre anieli do sigania wstecz, aby wyeliminowa z rzeczy. Z tego te powodu, po intelektualnym rozpracowaniu problemw za pomoc zdrowego rozsdku i zblieniu si do tego, czego nauczya nas psychiatria, jeli wci nie moesz wyzwoli si emocjonalnie od bezpodstawnego poczucia winy i nie czujesz si na siach wprowadzi swoich teorii w ycie, powiniene nauczy si sprawia, aby twoja wina pracowaa dla ciebie. Powiniene dziaa zgodnie ze swoimi naturalnymi instynktami, a jeli i wwczas nie potrafisz robi tego bez poczucia winy, znajd rozkosz we wasnej winie. Moe to na pozr prowadzi do sprzecznoci z zasad, ale pomyl o tym, e poczucie winy czsto pozwala doda zmysom smaku. Doroli powinni bra lekcje u swoich dzieci. Dzieci czsto znajduj ogromne zadowolenie w robieniu rzeczy, ktrych robi nie powinny. Tak, czasy si zmieniy, ale czowiek nie. Podstawowe zasady satanizmu istniay zawsze. Jedyn rzecz now jest formalne zorganizowanie religii opartej na uniwersalnych cechach czowieka. Przez cae wieki wspaniae budowle z kamienia, betonu, zaprawy murarskiej i stali powicane byy ludzkiej wstrzemiliwoci. Ju najwyszy czas, aby istoty ludzkie zaprzestay walczy ze sob i powieciy swj czas budowaniu wity sucych ludzkiemu zaspokojeniu. Chocia czasy si zmieniy i zawsze bd si zmienia, czowiek pozosta w zasadzie taki sam. Przez dwa tysice lat wyznacza sobie pokut za rzeczy, za ktre w ogle nie powinien poczuwa si do winy. Zmczeni jestemy odmawianiem sobie przyjemnoci ycia, na jakie wszak zasuylimy. Dzisiaj, jak zawsze, czowiek potrzebuje zabawi si raz na jaki czas zamiast czeka na nagrod w niebie. Dlaczego wic nie mie religii opartej na zaspokojeniu? Oczywicie zgadza si to ze zwierzc natur. Ju duej nie bdziemy trzscymi si w baganiach sabeuszami przed obliczem bezlitosnego "Boga", ktry nie troszczy si o to, czy yjemy czy umieramy. Jestemy penymi dla siebie szacunku, dumnymi ludmi jestemy satanistami!

PIEKO, DIABE, A TAKE - JAK SPRZEDA SWOJ DUSZ


Szatana bez wtpienia nazwa wypada najlepszym przyjacielem Kocioa, jakiego kiedykolwiek ten posiada, poniewa przez te wszystkie lata zapewnia mu zajcie. Zbyt dugo faszywa doktryna Pieka i Diaba pozwalaa kwitn Kocioom katolickim i protestanckim. Bez diaba, na ktrego zawsze wskazywali palcem, religijni przywdcy prawoci nie mieliby czym straszy swoich wiernych. Ostrzegaj: "Szatan wiedzie na pokuszenie", "Szatan jest ksiciem za", "Szatan jest zoliwy, okrutny i brutalny"; "Jeeli ulegniesz diabelskim pokusom, z ca pewnoci bdziesz skazany na wieczne potpienie i smay si bdziesz w Piekle". Semantycznie sowo Szatan to: "przeciwnik", "sprzeciw" lub "oskaryciel". Samo sowo "diabe" pochodzi od sanskryckiego devi, ktre znaczy "bg". Szatan uosabia sprzeciw wobec wszystkich religii, ktre maj na celu sfrustrowanie czowieka i potpienie go za naturalne instynkty. Przypisana mu zostaa rola zego z tej prostej przyczyny, e wyraa cielesne, ziemskie i doczesne aspekty ycia. Szatan, przywdca diabw Zachodniego wiata by pocztkowo anioem, do ktrego obowizku naleao donoszenie Bogu o ludzkich wystpkach. Dopiero w XIV wieku zaczto przedstawia go jako ze bstwo - na wp czowieka, na wp zwierz z kolimi rogami i kopytami. Zanim chrzecijastwo nadao mu imi Szatana, Lucyfera itd., zmysow czci ludzkiej natury rzdzi bg noszcy wtedy imi Dionizos lub Pan, przedstawiany przez Grekw jako satyr lub faun. Pan by pocztkowo "dobrym chopem" - symbolizowa podno i urodzaj. Za kadym razem, gdy jaki nard przechodzi pod now form rzdw, bohaterowie przeszoci staj si osobami potpianymi. Tak same sprawy si maja z religiami. Najwczeniejsi chrzecijanie wierzyli, e pogaskie bstwa byy diabami, a do posuenia si nimi naleao stosowa "czarn magi". Cuda dokonywane za spraw niebios nazywali "bia magi" i tworzyo to jedyne midzy nimi rozrnienie. Starzy bogowie nie umarli, ale strcono ich do Pieka, gdzie zmienili si w diaby. Straszydo, chochlik lub strach, ktrymi straszono dzieci - w jzyku angielskim - okrelenia te pochodz od sowiaskiego sowa "Bog", ktre znaczy "bg", podobnie jak sanskryckie Bhoga. Wiele przyjemnoci, ktrym oddawano cze przed nadejciem chrzecijastwa, zostao potpionych przez now religi. Potrzeba byo jedynie niewielkiej zamiany, aby przeobrazi rogi i rozszczepione kopyta Pana w jedno z najbardziej przekonywujcych wyobrae diaba! Atrybuty Pana zrcznie przeksztacono w karane potpieniem grzechy i w ten sposb caa metamorfoza staa si kompletna. Skojarzenie koza z Diabem mona znale w Biblii chrzecijaskiej, gdzie najwitszy dzie w roku - Dzie Pokuty - obchodzono w ten sposb, e powicano dwa kozy "bez skazy" - jednego Panu, jednego Azazelowi. Koza nioscego na sobie grzechy ludzi wyprowadzano na pustyni, a tam by ju "kozem ofiarnym". Tak wyglda geneza obrzdu zwizanego z kozem, wykorzystywanego do dzi w niektrych ceremoniach w taki sam sposb, jak to czyniono w Egipcie, gdzie raz do roku powicano to zwierz Bogu. Ludzko posiada wiele diabw, a ich pochodzenie jest rozmaite. Odprawianie satanistycznych rytuaw nie obejmuje wywoywania demonw; praktyk t stosuj tylko ci, ktrzy obawiaj si wywoywanych przez siebie mocy. Przypuszczalnie demony s zymi duchami charakteryzujcymi si tym, e prowadz do zepsucia ludzi lub rzeczy, ktrych dotykaj. Greckie sowo demon oznaczao ducha opiekuczego lub rdo inspiracji - dla pewnoci pniejsi teologowie stworzyli cay legion tych zwiastunw natchnienia - wszyscy nikczemni.

Dowodem na tchrzostwo "magw" cieki prawej rki jest praktyka odwoywania si do poszczeglnego demona (ktry byby przypuszczalnie narzdziem diaba), aby speni rozkazy. Zakada si, e demona bdcego sug diaba atwiej potrafimy kontrolowa. Wiedza okultystyczna twierdzi, e tylko najlepiej "zabezpieczony" lub szaleczo nieroztropny czarownik zdobyby si na wywoanie samego diaba. Satanista nie wzywa potajemnie tych "pomniejszych" diabw, ale z podniesionym czoem przywouje tych, ktrzy tworz t piekieln armi - samych Diabw! Teologowie skatalogowali niektre z imion diabw w swoich listach demonw, jak mona tego byo oczekiwa, ale poniszy spis zawiera imiona najskuteczniejsze w satanistycznych rytuaach. S to imiona i rda pochodzenia wzywanych Bogw i Bogi, ktrzy zajmuj znaczn cz Krlewskiego Paacu Pieka.

CZTEREJ PIEKIELNI KSITA


SZATAN - (hebrajskie) oponent, oskaryciel, wadca ognia, pieko, poudnie LUCYFER - (aciskie) ten, ktry przynis wiato, owiecenie, powietrze, poranna gwiazda, wschd BELIAL - (hebrajskie) ten, ktry nie ma pana, niegodziwo wiata, niezaleno, pnoc LEWIATAN - (hebrajskie) w z gbin, morze, zachd

PIEKIELNE IMIONA
Abaddon - (hebrajskie) niszczyciel Adramelech - diabe samaryjski Ahpuch - diabe Majw Amen - egipski bg ycia i podnoci, z gow barana Apollyon - grecki synonim Szatana, zoliwy chochlik Aryman - diabe mazdejski Asmodeusz - hebrajski diabe rozkoszy cielesnych i przepychu, pierwotnie "istota osdzajca" Astaroth- fenicka bogini podania, odpowiednik babiloskiej Isztar Azazel - (hebrajskie) uczy ludzi wyrabiania broni i kosmetykw Baalberith - kanaaski bg porozumienia, z ktrego pniej uczyniono diaba Bafomet - czczony przez templariuszy jako symbol Szatana Balaam - hebrajski demon skpstwa i chciwoci Bast - egipska bogini rozkoszy przedstawiana pod postaci kota Beelzebub - (hebrajskie) Wadca Much, okrelenie zapoyczone z symboliki skarabeusza Behemot - hebrajska personifikacja Szatana przedstawiana pod postaci sonia Beherit - syryjskie imi Szatana Bil, - celtycki bg Pieka Chemosh - bg ludu Moabitw, nastpnie diabe Cimeries - jedzi na czarnym koniu i wada Afryk Coyote - demon Indian amerykaskich Czort - rosyjskie imi Szatana, "czarny bg" Dagon - mciwy demon filistyski, wadca mrz Damballa - bg-w czczony wrd wyznawcw voodoo Demogorgon - greckie imi diaba, ktre, wedug wierzenia, nie moe by znane miertelnikom.

Diabolos - (greckie) "spywajcy w d" Dracula - rumuskie imi diaba Emma-O - japoski wadca Pieka Eurynomos - grecki ksi mierci Fenrir - syn Lokiego, przedstawiany pod postaci wilka Gorge - skrt od Demorgorgon, greckiego imienia diaba Haborym - hebrajski synonim Szatana Hekate - grecka bogini wiata podziemnego i czarw Isztar - babiloska bogini podnoci Kali - (sanskryckie) crka Sziwy, wysoka kapanka thugw Lilith - hebrajska kobieta-demon, pierwsza ona Adama, ktra wprowadzia go w arkana magii Loki - diabe w mitologii germaskiej Mammon - aramejski bg bogactwa i zysku Mania - etruska bogini Pieka Mantus - etruski bg Pieka Marduk - bg miasta Babilon Mastema - hebrajski synonim Szatana Mefistofeles - (greckie) ten, ktry unika wiata; patrz: Faust Melek Taus - diabe jezydw Metztli - aztecka bogini nocy Mictlan - aztecki bg mierci Midgard - syn Lokiego, przedstawiany jako w Milcolm - diabe Ammonitw Moloch - demon fenicki i kanaaski Mormo - (greckie) wadca upiorw, partner Hekate Naamah - hebrajska kobieta-demon uwodzca mczyzn Nergal - babiloski bg Hadesu Nihasa - diabe Indian amerykaskich Nija - polski bg podziemnego wiata O-Yama - japoskie imi Szatana Pan - grecki bg podania, nastpnie wrzucony pomidzy diaby Pluton - grecki bg podziemnego wiata Prozerpina - grecka krlowa podziemnego wiata Pwcca - walijskie imi Szatana Rimmon - demon syryjski czczony w Damaszku Sabazios - pochodzenia frygijskiego utosamiany z Dionizosem, kult wa Sachmet - egipska bogini zemsty Saitan - henochiaski rwnoznacznik Szatana Sammael - (hebrajskie) "jad Boga" Sammu - diabe rodkowoazjatycki Sedit - diabe Indian amerykaskich Set - diabe egipski Shaitan - arabskie imi Szatana Supay - bogini wiata podziemnego Inkw Siwa - (sanskryckie) niszczyciel Tamuz - sumeryjski bg, ktremu pniej przypisano diabelstwo T'an-mo - chiski odpowiednik diaba, symbolizujcy dz i zawi Tezcatlipoca - aztecki bg Pieka Thot - egipski bg magii

Tunrida - skandynawska kobieta-diabe Tyfon - grecka personifikacja Szatana Yaotzin - aztecki bg Pieka Yen-lo-Wang - chiski wadca Pieka Diaby w dawnych religiach zawsze przedstawiano w zwierzcej postaci, co dowodzi staej potrzeby czowieka do zaprzeczania, e on rwnie jest zwierzciem, poniewa podobne praktyki suy miay podbudowaniu jego zuboaego ego. wini gardzili ydzi i Egipcjanie. Symbolizowaa ona takich bogw, jak: Frey, Ozyrys, Adonis, Persefona, Attys i Demetwr, a powicano j Ozyrysowi oraz Ksiycowi. Z czasem jednak zostaa zredukowana do poziomu diaba. Fenicjanie czcili boga much, Baala, od ktrego pochodzi diabe Beelzebub. Zarwno Baal, jak i Beelzebub s identyczni z chrzszczem poswitnikiem lub skarabeuszem Egipcjan, ktry mia si odradza podobnie jak mityczny ptak feniks powstajcy z wasnych popiow. Staroytni ydzi wierzyli, wskutek kontaktu z Persami, e dwoma potnymi siami na wiecie s Ahura-Mazda, bg ognia, wiata, ycia i dobra; i Aryman, w, bg ciemnoci, zniszczenia, mierci i za. Te i mnstwo innych przykadw nie tylko przedstawiaj diaby czowieka jako zwierzta, ale rwnie wykazuj jego potrzeb wyrzekania si niegdysiejszych zwierzcych bogw sprowadzania ich do roli diabw. W okresie reformacji szesnastowieczny alchemik, doktor Johann Faust, odkry sposb przywoywania diaba - Mefistofelesa - z Pieka i zawierania z nim paktu. Podpisa z nim cyrograf wasn krwi, oddajc Mefistofelesowi swoj dusze w zamian za modo natychmiast te sta si modym. Gdy nadesza pora mierci, Faust uda si do swojego pokoju i zosta rozerwany na kawaki, jakby wybucho jego laboratorium. Historia ta jest wyrazem protestu tamtych czasw przeciw nauce, chemii i magii. Aby zosta satanist, nie trzeba sprzedawa duszy Diabu lub zawiera paktu z Szatanem. Pogrk t stosowali chrzecijanie w celu terroryzowania ludzi - mieli nie odcza si od stada. Wygraajc palcami drcymi gosami nauczali swoich wyznawcw, e jeli poddadz si pokusom Szatana i bd yli wedug swoich naturalnych upodoba, przyjdzie im zapaci za grzeszne przyjemnoci oddaniem duszy Szatanowi i cierpieniem w Piekle przez wieki. Ludzi skaniano do wiary, e czysta dusza stanowi przepustk do ycia wiecznego. Poboni prorocy zawsze nauczali, e naley strzec si Szatana. Ale co ze "strachem przed Bogiem"? Jeeli Bg jest tak miosierny, to dlaczego ludzie powinni si go obawia. Czy mamy wierzy, e nie ma nikogo, do kogo mamy si zwrci, aby uciec od strachu? Jeeli masz ba si Boga, to dlaczego nie by "szatanobojnym" i mie przynajmniej troch radoci, na ktr nie pozwala lk przed Bogiem? Bez takiego wszechogarniajcego strachu religijni przywdcy nie mieliby nic, co pozwalaoby im sprawowa wadz nad swoimi wiernymi. Germaska bogini zmarych i crka Lokiego nosia imi Hel, pogaskie bstwo mki i kary. Drugie "L" dodano przy tworzeniu ksig Starego Testamentu. Prorocy, ktrzy napisali Bibli, nie znali sowa "Hell" (Pieko); uywali hebrajskiego Szeol i greckiego Hades oznaczajcego grb, jak rwnie greckiego Tartaros - nazwy siedziby upadych aniow, podziemnego wiata (we wntrzu ziemi), a take Gehenna, ktr bya dolina w pobliu Jerozolimy gdzie rzdzi Moloch; wyrzucano tam i palono odpadki. Std wanie wzio si to, e Koci katolicki rozwin pomys piekielnego "ognia i siarki". Protestanckie i katolickie pieko jest miejscem wiecznej kary; jednake katolicy wierz w istnienie "Czyca", gdzie wszystkie dusze przebywaj przez jaki czas, i "Otchani", dokd id nie ochrzczone dusze. Buddyjskie Pieko dzieli si na osiem czci, z ktrych siedem mona by odpokutowa. Przedstawiany przez Koci obraz Pieka to potworne miejsce ognia i cierpienia; w Piekle Dantego, jak rwnie w wyobraeniach ludw pnocnych uwaano natomiast, e to rejon zimna, rodzaj gigantycznej lodwki.

(Pomimo tych wszystkich grb wiecznego potpienia i smaenia duszy chrzecijascy misjonarze musieli spotyka si z osobami, ktre nie tak atwo chciay przekn ich bezsensown gadanin. Przyjemno i b1, podobnie jak pikno, s bardzo zindywidualizowane. Tak wiec gdy misjonarze zapdzili si na Alask, gdzie straszyli tubylcw potwornociami Pieka w postaci poncego jeziora ognia oczekujcego grzesznikw, Eskimosi ochoczo pytali: "Jak mona si tam dosta?"). Wikszo satanistw nie traktuje Szatana jako istoty antropomorficznej z rozszczepionymi kopytami, z zakoczonym kolcem ogonem i rogami. On jedynie reprezentuje siy natury - moce ciemnoci, ktre zostay tak nazwane, poniewa adna religia nie chciaa wycign ich z owych ciemnoci. Nauka rwnie nie umiaa dopasowa tych mocy do technicznej terminologii. To nie wykorzystany rezerwuar, z ktrego niewielu moe czerpa, poniewa brakuje im zdolnoci uycia narzdzia wczeniej nie uszkodzonego i oznakowania wszystkich wprawiajcych machin w ruch czci. Jest to ta nieustanna potrzeba analizowania, ktra powstrzymuje wikszo ludzi przed wykorzystaniem tych wielu kluczy do nieznanego - ktre satanista woli nazywa "Szatanem". Szatan jako bg, pbg, osobisty zbawiciel lub jako cokolwiek, czego imi chciaby mu nada, wymylony zosta przez twrcw wszystkich religii na wiecie z jednego tylko powodu - aby przewodzi tu na ziemi grzesznymi czynnociami i sytuacjom. W konsekwencji wszystko wynikajce z psychicznego i duchowego zaspokojenia definiowane byo jako "zo"w ten sposb gwarantujc kademu na cae ycie nie usprawiedliwione poczucie winy! Jeli wic nazwali nas "zem", zem jestemy -i co z tego! Nadszed Wiek Szatana! Dlaczego wic nie wykorzysta tego i Y!

MIO I NIENAWI
Satanizm reprezentuje przychylno dla tych, ktrzy na to zasuguj, zamiast marnowania mioci na niewdzicznikw! Nie moesz kocha wszystkich, mieszne nawet sdzi, e moesz. Jeeli kochasz wszystkich i wszystko - tracisz swoj naturaln zdolno dokonywania selekcji, stajc si marnym znawc charakterw i wartoci. Jeeli czego uywa si zbyt swobodnie, traci swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego satanista wierzy, e powiniene kocha mocno i bez granic tych, ktrzy na to zasuguj, ale nigdy nie wolno ci nadstawia drugiego policzka! Mio jest jedn z najsilniejszych ludzkich emocji, drug jest nienawi. Zmuszenie si do odczuwania zbiorowej mioci trzeba uzna za bardzo nienaturalne. Jeli prbujesz kocha wszystkich, mniejszym uczuciem darzysz tych, ktrzy zasuguj na twoj mio. Z kolei tamszona w sobie nienawi moe doprowadzi do wielu psychicznych i emocjonalnych dolegliwoci. Poprzez poznanie sposobw rozadowania uczucia nienawici w stosunku do tych, ktrzy na to zasuguj, oczyszczasz si z owych jadowitych emocji i nie musisz wyadowywa swojej tumionej nienawici na tych, ktrych kochasz. Nie byo dotd w historii wiata adnego wielkiego spoecznego ruchu "mioci", ktry nie odpowiadaby za wymordowanie niezliczonej iloci ludzi; musimy przyj, e dowodzi to najlepiej, jak bardzo ich kochali! Kady hipokryta, jaki kiedykolwiek stpa po ziemi, zawsze mia kieszenie wypenione po brzegi mioci! Kady faryzeuszowski religijny autorytet twierdzi, e kocha swoich wrogw, mimo e gdy kto wyrzdzi mu krzywd, pociesza si myl, i "Bg ich pokara". Zamiast przyzna wobec samego siebie, e jest w stanie nienawidzi swoich wrogw i traktowa ich w sposb, na jaki zasuguj, mwi: "W imi Pana, pjd" i "pomodl si" za nich. Dlaczego mamy upokarza si i ponia przez dokonywanie takich niewaciwych porwna?

Satanizm zawsze by traktowany jako synonim okruciestwa i brutalnoci. Stao si tak dlatego, e ludzie nie s w stanie stan tworz w twarz z prawd - a prawda wyglda tak, e nie wszystkie ludzkie istoty s agodne i kochaje. Skoro to wanie satanista przyzanje, e zdolny jest zarwno do miocci, jak i nienawici, uwaa si go za osob pen nienawici. Tymczsem ecz naleaoby uj inaczej: poniewa jest on zdolny do dawania upustu swojej nienawici za spraw zrytualizowanej ekspresji, jest on o wiele bardziej zdolny do mioci do najgbszego rodzju mioci. Dziki uczciwemu rozpoznaniu obu tych uczu i opowiedzeniu si i za odczuwan przez niego mioci, i za nienawici, nie wystpuje zjawisko mieszania ich obu. Nie posiadajac zdolnoci dowiadczania jednego z tych uczu, nie moesz w peni dowiadczy drugiego.

SATANISTYCZNY SEKS
Wiele kontrowersji powstao wok satanistycznych pogldw na "woln mio". Zawsze uwaano, e czynnoci seksualne s najwaniejszym elementem satanistycznej religii i e ch uczestniczenia w orgiach seksualnych stanowi podstawowy i niezbdny warunek, by zosta satanist. Nic innego nie mogoby bardziej mija si z prawd! W rzeczywistoci oportunici, ktrzy nie wykazuj wikszego zainteresowania satanizmem poza jego seksualnymi aspektami, s niewtpliwie rozczarowani. Satanizm popiera wolno seksualn, ale tylko w prawdziwym sensie tego sowa. Wolna mio w mniemaniu satanisty oznacza dokadnie nastpujc sytuacj: wolno to albo pozostawanie wiernym jednej osobie, albo zaspakajanie swoich seksualnych dz z tyloma osobami, ilu rzeczywicie potrzebuje. Satanizm nie skania do uczestniczenia w orgiach ani zwizkach pozamaeskich tych, dla ktrych nie jest to zjawiskiem naturalnym. Dla wielu osb bycie niewiernym wybranym przez siebie partnerom staoby si bardzo nienaturalne i szkodliwe. Innych z kolei bardzo frustrowaoby pozostawanie w zwizku seksualnym z jedn osob. Kady musi zdecydowa, jaka forma aktywnoci seksualnej bdzie dla niego najlepsza i najbardziej odpowiadajca jego indywidualnym potrzebom. Samooszukujce zmuszanie si do bycia rozpustnym lub do posiadania partnerw seksualnych przed maestwem tylko po to, aby dowie innym (lub co gorzej samemu sobie) wasnego wyzwolenia z poczucia winy seksualnej jest rwnie niewaciwe, z satanistycznego punktu widzenia, jak brak zaspokojenia potrzeby seksualnej spowodowany zakorzenionym poczuciem winy. Wiele z osb stale zaabsorbowanych demonstrowaniem swojego wyzwolenia z poczucia winy seksualnej tkwi w rzeczywistoci w o wiele silniejszych wizach seksualnych ni ci, ktrzy po prostu przyjmuj seks jako naturaln cz swojego ycia i nie robi wielkiego szumu wok wasnej wolnoci seksualnej. Na przykad potwierdzonym faktem jest, e nimfomanki (dziewczyny lub bohaterki marze kadego mczyzny w wikszoci tanich powieci sensacyjnych) nie s seksualnie wolne - w rzeczywistoci s ozibe i skacz z mczyzny na mczyzn, poniewa maj zbyt wiele zahamowa, aby osign peni zadowolenia seksualnego. Kolejnym nieporozumieniem jest zaoenie, e zdolno uczestniczenia w seksie grupowym dowodzi wyzwolenia seksualnego. Wszystkie wspczesne grupy wolnego seksu maj jedn wspln cech - dezaprobat wobec fetyszyzmu i dewiacji. W rzeczywistoci najbardziej wymuszone przykady niefetyszystycznego seksualnego zachowania ukrytego pod cienkim paszczykiem "wolnoci" s tego samego formatu. Kady z uczestnikw orgii zdejmuje z siebie wszystko, idc za przykadem przywdcy, a nastpnie cudzooy - rwnie za jego przykadem. aden z uczestnikw nie bierze pod uwag tego, e ich forma

"wyzwolonego" seksu moe by uwaana za zbyt sformalizowan i infantyln przez osoby spoza grupy, ktre nie stawiaj znaku rwnoci pomidzy jednostajnoci i wolnoci. Satanista zdaje sobie spraw, e jeli chce by koneserem seksu (i naprawd wolnym od poczucia winy seksualnej) nie powinien znajdowa si ani pod presj tak zwanych seksualnych rewolucjonistw, ani pod presj pruderii spoeczestwa ogarnitego poczuciem winy. Wszystkie te kluby wolnej mioci mijaj si z ide wolnoci seksualnej. Jeeli zachowanie seksualne nie bdzie wyraa indywidualnych potrzeb (cznie z osobistymi fetyszami), nie ma absolutnie najmniejszego powodu, aby nalee do organizacji wolnego seksu. Satanizm toleruje wszystkie rodzaje zachowa seksualnych, ktre naleycie zaspokajaj twoje indywidualne dze - moesz by heteroseksualny, homoseksualny, biseksualny lub nawet aseksualny, jeeli tak wybrae. Satanizm sankcjonuje rwnie kady fetysz i dewiacj, ktre wzbogac twoje ycie seksualne" dopki bior w tym udzia osoby, ktre same maj na to ochot. Rozprzestrzenianie si dewiacji i/lub fetyszyzmu w naszym spoeczestwie wypacza wyobrani naiwnych seksualnie. Wicej jest seksualnych wariantw ni nieowiecony osobnik moe ogarn: transwestytyzm, masochizm, urolagnia, ekshibicjonizm - aby wymieni tylko niektre z bardziej znanych. Kady nosi w sobie jak form fetyszyzmu, ale poniewa ludzie nie zdaj sobie sprawy z powszechnoci owego zjawiska w naszym spoeczestwie, czuj si zdeprawowani poddajc si swoim "nienaturalnym" skonnociom. Nawet aseksualni s dewiantami - poprzez swoj aseksualno. O wiele bardziej nienormalny jest brak podania seksualnego (jeeli nie wynika on z choroby, wieku lub jakiego innego powodu usprawiedliwiajcego jego zanik) ni rnorodno ycia seksualnego. O ile jednak satanista przedkada sublimacj seksualn nad jawn ekspresj seksualn, pozostaje to wycznie jego prywatn spraw. W wielu przypadkach sublimacji seksualnej (lub aseksualnoci) kada prba seksualnego wyzwolenia si okazuje si niszczca dla jednostki aseksualnej. *** 1 Fetyszyzm jest nie tylko praktykowany przez istoty ludzkie, ale rwnie przez zwierzta. Fetysz stanowi integralny czynnik ycia seksualnego zwierzt Zapach seksualny jest np. niezbdny niektrym zwierztom do pobudzenia seksualnego drugiego osobnika. Testy laboratoryjne wykazay, e gdy zwierz zostanie sztucznie pozbawione odoru" traci swoj seksualn atrakcyjno dla pozostaych Czowiek dowiadcza tej stymulacji w taki sam sposb, chocia bardzo czsto bdzie temu zaprzecza *** Osoby aseksualne podlegaj staej sublimacji seksualnej przez swoj prac lub hobby. Caa energia i zainteresowanie, ktre normalnie powicono by aktywnoci seksualnej, znajduj upust w innych rozrywkach lub wybranych zajciach. Jeeli kto preferuje inne zainteresowania ni ycie seksualne, stanowi to jego prawo i nikt nie moe potpia go za to. Jednake powinno si przynajmniej zdawa sobie spraw z faktu, e to jest sublimacja seksualna. Z powodu braku moliwoci zrealizowania si wiele ukry tych poda seksualnych nigdy nie wychodzi poza stany fantazji. Prowadzi to do stresu, tote wiele osb wymyla niewykrywalne metody dawania upustu swoim popdom. Tylko dlatego, e wikszo zachowa fetyszystycznych nie jest wyranie zauwaalna, seksualnie niewyrachowani nie powinni oszukiwa samych siebie skaniajc si ku myleniu, e takowe nie istniej. Poprze to mona cytatami obrazujcymi stosowanie wymylnych technik: mski transwestyta bdzie zaspokaja wasny fetyszyzm noszc damsk bielizn podczas codziennych zaj; lub te kobieta-masochistka moe nosi gumowy pasek o kilka numerw za may, tak aby bez niczyjej wiedzy podczas caego dnia czerpa przyjemno seksualn z racji odczuwania

fetyszystycznej niewygody. Powysze przykady s najbardziej typowe i o wiele agodniejsze od tych, jakie mona by byo przytoczy. Satanizm nakania do kadej formy ekspresji seksualnej, jak uznasz za najlepsz, dopki nie wyrzdza si krzywdy innym. Twierdzenie to wymaga uszczegowienia, aby zapobiec niewaciwej interpretacji. Niewyrzdzanie krzywdy innym nie dotyczy nieumylnego zranienia kogo, kto moe poczu si uraony z powodu niezgadzania si z twoimi pogldami na sprawy seksu lub wskutek jego niepokoju o moralno seksualn. Powiniene naturalnie unika obraania innych, ktrzy wiele dla ciebie znacz, np. pruderyjni przyjaciele i krewni. Jeli wszake szczerze podejmu- jesz wysiki, aby unikn zranienia ich i mimo to przypadkowo dowiedz si o czym, nie moesz by za to odpowiedzialnym i odczuwa z tego powodu winy spowodowanej zarwno twoimi seksualnymi przekonaniami, jak i obaw przed zranieniem ich wanie tymi przekonaniami. Jeeli stale obawiasz si uraenia pruderyjnych osb swoim stosunkiem do seksu, nie ma sensu prbowa wyzwoli si z poczucia winy seksualnej. adnemu celowi nie suy jednake ostentacyjne okazywanie, jak bardzo jest si wyzwolonym. Za kolejny wyjtek od reguy uwaa wypada traktowanie masochistw. Masochista ma przyjemno z tego, e jest raniony, tak wic odbierajc masochicie jego przyjemno doznawan poprzez bl, rani si go w ten sam sposb, w jaki rzeczywisty fizyczny bl rani niemasochist. Historia o naprawd okrutnym sadycie najlepiej moe zilustrowa zagadnienie. Masochista mwi do sadysty: "bij mnie". Na co bezlitosny sadysta odpowiada: "NIE!" Jeeli kto chce by zraniony i w cierpieniu znajduje rado, to nie ma powodu, aby nie postpowa zgodnie ze swoimi zwyczajami. Okrelenie "sadysta" w popularnym tego sowa znaczeniu opisuje osob, ktra czerpie przyjemno z jakiejkolwiek brutalnoci. W rzeczywistoci prawdziwy sadysta dziaa bardzo selektywnie. Dokadnie wybiera wrd szerokiego grona odpowiednich ofiar i znajduje ogromn rozkosz w zaspokajaniu pragnie tych, ktrzy cierpienie traktuj jako rdo radoci. "Dobrze zorganizowany" sadysta jest epikurejczykiem w wyborze tych, dla ktrych przeznacza swoj energi! Jeeli osobie takiej wystarczy odwagi, aby przyzna si, e jest masochist i sprawia jej rado, gdy j zniewalaj i poniewieraj ni, prawdziwy sadysta bdzie zadowolony z oddawania jej przysugi! Pomijajc wyej wymienione wyjtki, satanista nigdy celowo nie skrzywdziby innych poprzez naruszenie czyich seksualnych praw. Jeeli prbujesz narzuci swoje pragnienia seksualne innym, ktrzy nie przyjmuj z przychylnoci twoich zabiegw, gwacisz tym samym ich wolno seksualn. Dlatego te satanizm nie popiera gwatu, molestowania nieletnich, kontaktw seksualnych ze zwierztami lub jakiejkolwiek innej formy zachowania seksualnego, pocigajcej za sob uczestnictwo tych, ktrzy nie maj na to ochoty lub z powodu swojej niewinnoci bd naiwnoci s zastraszani czy wprowadzani w bd, a w rezultacie robi pewne rzeczy wbrew swej woli. Jeeli obie zaangaowane strony s dojrzae i dorose, wiadomie przyjmuj pen odpowiedzialno za swoje czyny i z wasnej woli bior udzia w danej formie seksualnej ekspresji - nawet jeli jest to oglnie uznawane za tabu - nie ma powodu, aby gani takie osoby za ich seksualne inklinacje. Jeeli jeste wiadom wszystkich implikacj, dobrych i zych stron, i jeste pewien, e twoje czyny nie zrani nikogo, kto tego sobie nie yczy lub nie zasuguje na wyrzdzenie mu krzywdy, nie masz powodw do powstrzymywania swoich seksualnych upodoba. Tak jak nie znajdziemy dwch dokadnie takich samych ludzi, kiedy porwnamy ich wybr poywienia lub moliwoci konsumpcyjne, tak te kady ma inne seksualne smaki i apetyty. adna osoba ani adna spoeczno nie dysponuj wobec innych prawem ograniczania norm seksualnych lub regulowania czstotliwoci kontaktw seksualnych. Tylko z indywidualnego punktu widzenia mona oceni, czy zachowanie seksualne potraktowa

jako odpowiednie. Dlatego te to, co jednemu wydaje si seksualnie waciwe i moralne, inny poczyta za frustrujce. Sytuacja odwrotna rwnie jest prawdziwa; kto moe by bardzo aktywny seksualnie, ale nieuczciwe z jego strony byoby ponianie osoby, ktrej seksualne moliwoci s o wiele mniejsze, i narzucanie jej swojego podejcia - przykadem mczyzna o nienasyconych seksualnych apetytach, ktrym nie mog sprosta seksualne potrzeby jego ony. Nieuczciwym naleaoby nazwa oczekiwanie ma na entuzjastyczne przyjcie przez on zabiegw o jej wzgldy; ale musi ona okaza rwnie du rozwag. W takich wypadkach, gdy nie odczuwa ona wielkiego podania, moe albo pasywnie (ale uprzejmie) przyjmowa go seksualnie, albo nie mie pretensji, jeeli wybierze on inny sposb zaspokojenia swoich potrzeb - wcznie z praktykami autoerotycznymi. Idealny zwizek to taki, w ktrym ludzie s w sobie gboko zakochani, a ponadto wzajemnie dopasowani seksualnie. ]ednake zwizki doskonae zdarzaj si bardzo rzadko. Wane jest tutaj podkrelenie, e mio duchowa i seksualna mog - ale nie musz - i ze sob w parze. ]eeli nawet pojawia si dopasowanie seksualne, zazwyczaj jest ono ograniczone, zatem niektre pragnienia seksualne bd zaspokojone, ale nie wszystkie. Nie ma wikszej seksualnej rozkoszy ni ta, ktr si czerpie ze zwizku z kim, kogo si gboko kocha, o ile jestecie dobrze dopasowani seksualnie. Jeeli nie jestecie do siebie dopasowani pod tym wzgldem, to jednak naley podkreli, e nie oznacza to braku mioci duchowej. Mona - i czsto tak si dzieje - egzystowa bez jednej z owych postaci mioci. W rzeczywistoci czsto jeden z partnerw zwraca si w kierunku seksu poza jego zwizkiem, poniewabardzo kocha swoj drug poow i pragnie unikn zrani.enia partnera lub narzucenia si mu. Gboka duchowa mio wzbogacana jest mioci seksualn, wystpujc jako niewtpliwie konieczny element kadego zadowalajcego zwizku, ale z powodu rnych seksualnych upodoba seks poza zwizkiem lub masturbacja niekiedy stanowi konieczny dodatek. Masturbacj wielu uwaa za seksualne tabu, wywouje ona poczucie winy, z ktrym nieatwo mona sobie poradzi. Temat ten trzeba potraktowa ze szczeglnym naciskiem, poniewa stanowi on niezwykle istotny skadnik wielu zakoczonych sukce sem magicznych poczyna. Od czasu gdy judeochrzecijaska Biblia opisaa grzech Onana (Gen.38: 7-10), czowiek musia liczy si z wag i konsekwencjami "grzechu sobiestwa". Chocia wspczeni seksuolodzy wyjanili, e grzech Onana to po prostu coitus interruptus, niewaciwa interpretacja teologiczna dokonaa ju przez wieki ogromnych spustosze. Pomijajc rzeczywiste przestpstwa na tle seksualnym, masturbacja jest jednym z najbardziej dezaprobowanych aktw seksualnych. W ostatnim stuleciu napisano niezliczon ilo tekstw przedstawiajcych jej okropne konsekwencje. Praktycznie wszystkie fizyczne i psychiczne schorzenia przypisywano zu masturbacji. Blado cery, krtki oddech, zapadnita klatka piersiowa, nerwowo, pryszcze i utrata apetytu to tylko kilka charakterystycznych objaww wywoanych przez masturbacj. Cakowite fizyczne i psychiczne zaamanie byo pewne, jeli kto nie zwraca uwagi na ostrzeenia w podrcznikach dla modych mczyzn. Niesamowite opisy w takich tekstach mona by przyjmowa niemal humorystycznie, gdyby nie przykry fakt, e mimo wielu wysikw wspczesnych seksuologw, lekarzy, pisarzy itd. w celu usunicia stygmatu masturbacji tylko czciowo zdoali oni wymaza gboko zakorzenione poczucie winy spowodowane nonsensami zawartymi we wspomnianych podrcznikach. Znaczny procent ludzi, zwaszcza tych po czterdziestce, nie potrafi pogodzi si emocjonalnie z faktem, e masturbacja jest naturalna i zdrowa, nawet jeli akceptuj j intelektualnie, a oni z kolei przekazuj swoj niech, nawet podwiadomie, wasnym dzieciom. Uwaano, e mona doprowadzi si do obdu, jeli pomimo licznych upomnie trwa

si w swoich autoerotycznych praktykach. Ten niedorzeczny mit powsta na bazie raportw o szerokim rozpowszechnieniu masturbacji wrd pensjonariuszy instytucji dla umysowo chorych. Wychodzono z zaoenia, e skoro prawie wszyscy nieuleczalnie chorzy psychicznie onanizowali si, to wanie masturbacja doprowadzia ich do szalestwa. Nikt nigdy nie prbowa zastanowi si nad tym, e brak seksualnych partnerw pci przeciwnej i brak hamulcw, charakterystyczny dla skrajnego obkania, byy rzeczywistymi powodami praktyk masturbacyjnych szalecw. Wielu ludzi wolaoby, eby ich partnerzy raczej poszukali sobie kogo na boku, nie za uprawiali samogwat; przyczyny bior si z ich wasnego poczucia winy, niechci partnerw do zaangaowania innych w masturbacj lub z powodu obawy przed niechci samych partnerw - chocia w zadziwiajcej liczbie wypadkw zamiast tego powstaje obawa, e partner moe mie przygody seksualne na boku - chocia rzadko si to przyznaje. Jeeli bodziec jest dostarczony przez wyobraanie sobie, e robi to partner ze wsplnego zwizku, naley t spraw jasno omwi, a obie strony skorzystaj z tych praktyk. ]ednake jeli zakaz masturbacji wynika tylko z powodu poczucia winy ze strony jednego lub obojga partnerw, powinni podj wszelkie wysiki, aby pozby si tego poczucia winy - lub wykorzysta je. Mona by byo ocali wiele zwizkw, gdyby pozostajce w nich osoby nie odczuway winy z powodu dokonywania naturalnych aktw masturbacji. Masturbacj uznaje si za zo, poniewa wynika z niej przy jemno pynca ze wiadomego pieszczenia "zakazanych" obszarw ciaa za pomoc wasnej rki. Uczucie winy towarzyszce wikszoci aktw seksualnych moe ulec zagodzeniu przez odwoanie si do przyjtego twierdzenia, e twoje seksualne rozkosze s niezbdne do spodzenia potomstwa cho uwanie ledzisz kalendarz dla oznaczenia "bezpiecznych" dni. Nie moesz jednak zjedna sobie zwolennikw tego wywodu, jeli angaujesz si w praktyki masturbacyjne. Bez wzgldu na to, co powiedziano ci na temat "niepokalanego poczcia" - nawet jeli lepa wiara pozwala ci przekn t bzdur - wiesz cakiem dobrze, e o ile chcesz zrobi dziecko, musi nastpi kontakt seksualny z osob pci przeciwnej! Skoro czujesz si winny z powodu "grzechu pierworodnego", bdziesz z ca pewnoci mia jeszcze wiksze poczucie winy z powodu uprawiania seksu tylko w celu samozaspokojenia, bez zamiaru podzenia dzieci. Satanista doskonale zdaje sobie spraw, dlaczego religijni przy wdcy gosz, e masturbacja jest grzechem. Ludzie bd to robi, podobnie jak wszystkie naturalne czynnoci, bez wzgldu na surowo udzielanych im reprymend. Wytwarzanie poczucia winy jest wan przykrywk ich przebiegle skonstruowanego schematu majcego na celu zmuszanie ludzi do pokutowania za "grzechy" poprzez pacenie na rzecz wity wstrzemiliwoci! Nawet gdy kto nie walczy ju z ciarem narzuconego przez religi poczucia winy (lub wydaje mu si, e tak jest), wspczesny czowiek wci odczuwa wstyd oddajc si swoim onanistycznym dzom. Mczyzna moe czu si pozbawiony swojej mskoci, jeeli bardziej zaspokaja si autoerotycznie ni wspzawodniczy w grze uwodzenia kobiety. Kobieta moe sama zaspokaja si seksualnie, ale poprzez sport uwodzenia dy do wynagrodzeni.a swojego ego. Ani typ casanovo-podobny, ani okaz sztampowo demonicznej uwodzicielki nie bdzie czu si stosownie do swoich aspiracji, o ile ich seksualne zaspokojenie "zredukowane" zostanie do masturbacji; w obu wypadkach osoby te wolayby nawet niezbyt odpowiadajcego im partnera. Z satanistycznego punktu widzenia o wiele lepiej uciec si do penej fantazji zamiast uczestniczy w nie przynoszcym zadowolenia dowiadczeniu z inn osob. W przypadku masturbacji sprawujesz cakowit kontrol nad sytuacj. Niepodwaalny fakt, e masturbacja stanowi cakowicie nor maln i zdrow praktyk, ilustruje to, e uprawiana jest przez wszystkich czonkw krlestwa zwierzt. Ludzkie dzieci rwnie postpuj zgodnie ze swymi instynktownymi masturbacyjnymi. pod warunkiem, e

nie zostay skarcone przez obupragnieniami rzonych rodzicw, ktrych za to samo skrzyczeli ich rodzice i tak dalej w gb historii. Jest to przykre, ale prawdziwe, e seksualne uprzedzenia ro dzicw bd niezmiennie przechodzi na ich dzieci. Chcc uchroni nasze dzieci przed zgubnym przeznaczeniem seksualnego ukierunkowania naszych rodzicw, dziadkw i najprawdopodobniej nas samych, musimy pokaza, czym naprawd jest wypaczony moralny kod przeszoci - pragmatycznie zorganizowanym zbiorem zasad, ktre w razie surowego ich przestrzegania prowadz do naszego zniszczenia! ]eeli nie wyzwolimy si ze miesznych seksualnych standardw obowizujcych w naszym obecnym spoeczestwie, wcznie z tak zwan rewolucj seksualn, neurozy spowodowane tymi duszcymi normami bd trway nadal. Trzymanie si racjonalnej i humanistycznej nowej moralnoci satanizmu moe zapewni rozwj takiego spoeczestwa, w ktrym nasze dzieci bd mogy dorasta w zdrowiu i bez niszczcych moralnie obcie naszego obecnego, chorego spoeczestwa - i spowoduje to.

NIE WSZYSTKIE WAMPIRY PIJ KREW!


Satanizm reprezentuje odpowiedzialno w stosunku do odpowiedzialnych zamiast troski o psychicznych wampirw. Wielu ludzi, ktrzy stpaj po ziemi, praktykuje pikn sztuk sprawiania, aby inni bez powodu czuli si odpowiedzialni lub nawet zobowizani wobec nich. Satanizm widzi te pijawki we waciwym wietle. Psychiczne wampiry s osobnikami, ktre wycigaj z innych ich yciow energi. Osob tego typu spotka mona niemal na kadej ulicy. Nie speniaj one adnych poytecznych zada w naszym yciu i nie s ani obiektami mioci, ani prawdziwymi przyjacimi. Co wicej, czujemy si odpowiedzialni wobec psychicznego wampira, nie zdajc sobie sprawy, dlaczego tak jest. Jeeli uwaasz, e moesz sta si ofiar takiego osobnika, istnieje kilka prostych sposobw, ktre pozwol ci zda sobie z tego spraw. Czy istnieje osoba, do ktrej czsto dzwonisz lub przychodzisz, mimo e naprawd nie yczysz sobie tego, poniewa wiesz, e bdziesz czu si winnym, jeli tego nie zechcesz? A moe jest taka osoba, ktrej stale wywiadczasz przysugi, chocia nigdy bezporednio ci o to nie prosi, a daje ci tylko do zrozumienia? Czsto psychiczny wampir posuy si psychologi na opak, mwic: "Och, nie mgbym ci o to prosi" - a ty, z kolei, nalegasz, aby to zrobi. Psychiczny wampir nigdy nie bdzie od ciebie niczego wymaga. Byby to przejaw jego nadmiernej pewnoci siebie. Po prostu pozwoli, aby jego yczenia dotary do ciebie w subtelny sposb, tak aby uchroni si przed braniem go za pasoyta. On "nigdy nie mylaby nawet o narzucaniu si" i zawsze jest zadowolony chtnie przyjmujc swj los, bez najmniejszej otwarcie wyraonej skargi! Grzechy psychicznych wampirw nie wynikaj z daiaania, lecz z zaniechania. To, czego nie mwi, a nie to, co mwi, sprawia, e czujesz si wobec nich zobowizany. S zbyt przebiege, aby otwarcie wyraa swoje yczenia wobec ciebie, poniewa wiedz, e mogoby ci to urazi i miaby wyrany i suszny powd odmowy. Znaczny procent tych ludzi posiada specjalne "atrybuty", ktre sprawiaj, e atwiej i z lepszym skutkiem znajduj oni oparcie w tobie. Wiele psychicznych wampirw jest kalekami (lub takich udaj) albo s "umysowo lub emocjonalnie upoledzeni". Inni mog udawa niewiedz lub niekompetencj, aby ty z litoci - lub co czstsze - w wyniku irytacji zrobi co dla nich. Tradycyjny sposb wygnania demona lub ywiou polega na odkryciu jego natury i odprawieniu egzorcyzmw. Rozpoznanie tych wspczenie istniejcych demonw i ich

metod dziaania okazuje si jedynym antidotum na ich niszczcy wpyw na ciebie. Wielu ludzi akceptuje te pasywnie zoliwe indywidua tylko dlatego, e nikt im wyranie nie wytkn podstpnych forteli, jakich uywaj. Po prostu uznaj te "biedne duszyczki" za osoby majce mniej szczcia ni oni sami i czuj si zobowizani pomc im tak, jak tylko potrafi. Jest to bdne poczucie odpowiedzialnoci (lub nieusprawiedliwione poczucie winy), dobra poywka dla "altruizmu", na ktrym eruj te pasoyty! Wampir psychiczny ma zdolno istnienia, poniewa sprytnie wybiera na swoje ofiary ludzi uczynnych i odpowiedzialnych - ludzi niezwykle oddanych swoim "moralnym obowizkom". Niekiedy moemy by wyzyskiwani zarwno przez grupy ludzi, jak i przez pojedynczych osobnikw. Kada organizacja zajmujca si zbieraniem funduszy, dla przykadu: fundacja dobroczynna, rada gminy, organizacja religijna lub bractwo itd., skrupulatnie wybiera osob bieg w wywoywaniu u innych poczucia winy na swojego prezesa, aby nakania nas do otwierania najpierw serc, a nastpnie portfeli przed nim - przyjmujcym akt "dobrej woli" nigdy nie wspominajc, e w wielu wypadkach owi osobnicy nie powicaj bezinteresownie swojego czasu, ale wycigaj niez pensj za swe "szlachetne czyny" S mistrzami w graniu na sympatii i wzgldach ludzi odpowiedzialnych. Jak czsto widzimy mae dzieci wysyane przez tych obudnych Faginw w celu bezbolesnego wycignicia datkw od uprzejmych. Kt mgby oprze si niewinnemu czarowi dziecka? Bywaj, oczywicie, i tacy, ktrzy s nieszczliwi, jeeli nie daj czego, ale wielu z nas nie pasuje do tej kategorii. Niestety, czsto jestemy zmuszani do robienia rzeczy, ktrych jak uwaamy - nie powinno si od nas wymaga. Rozsdnie mylcemu czowiekowi niezwykle trudno odrni dobrowoln dobroczynno od wymuszonej. Chce on robi to, co jest waciwe i sprawiedliwe, kopot za sprawia mu prba podjcia decyzji, komu powinien pomc i do jakiego stopnia mona od niego oczekiwa wsparcia mieszczcego si w granicach rozsdku. Kady musi zadecydowa za siebie, jakie ma obowizki wobec przyjaci, rodziny i spoecznoci. Przed powiceniem swojego czasu i pienidzy ludziom, ktrzy nie nale do jego najbliszej rodziny lub grona bliskich przyjaci, musi podj decyzj, na co jest w stanie sobie pozwoli bez uszczerbku dla najbliszych. Biorc te rzeczy pod uwag musi by pewien, e wczy siebie do grona osb, ktre najwicej dla niego znacz. Powinien uwanie oceni zasadno yczenia i osobowo lub motywy osoby proszcej o jego spenienie. Niezwykle trudno nauczy si powiedzie "nie", gdy przez cae ycie mwio si "tak". Ale skoro nie chce si stale by wykorzystywanym, naley nauczy si mwi "nie" w uzasadnionych wypadkach. Jeli pozwolisz im, psychiczne wampiry bd stopniowo infiltrowa twe codzienne ycie, dopki nie pozbawi ci resztki twojej prywatnoci - i twoje stae uczucie troski o nich wyruguje ca twoj ambicj. Psychiczny wampir bdzie zawsze wybiera osob, ktra jest wzgldnie zadowolona z ycia i usatysfakcjonowana nim - osob szczliw w maestwie, znajdujc przyjemno w swojej pracy i oglnie dobrze dopasowan do otaczajcego wiata - na niej wanie eruje. Sam fakt, e wampir psychiczny wybiera do wykorzystywania osoby szczliwe, dowodzi, e brakuje mu tych rzeczy, jakie posiada jego ofiara. Zrobi on wszystko, co tylko bdzie mg, aby wywoa konflikt i stworzy dysharmoni pomidzy swoj ofiar a bliskimi jej ludmi. Dlatego te strze si kadego, kto sprawia wraenie, i nie posiada prawdziwych przyjaci i nie ma adnego wyranego zainteresowania w yciu (oprcz zainteresowania tob). Zwykle bdzie ci mwi, e jest bardzo wybredny w doborze przyjaci lub nie zaprzyjania si atwo z powodu wysokich kryteriw, jakie stawia swoim towarzyszom. (Aby zdoby i utrzyma przyjaci, naley chcie co da z siebie - a do tego psychiczny wampir nie jest zdolny). Ale bdzie on prbowa jak najszybciej uwiadomi ci, e ty speniasz wszystkie wymagania i stanowisz prawdziwy i znakomity wyjtek wrd ludzi - ty jeste jedn z nielicznych osb zasugujcych na jego przyja.

Aby nie myli szalonej mioci (ktr trzeba uwaa za bardzo egoistyczn) z psychicznym wampiryzmem, ogromna rnica pomidzy obiema tymi rzeczami musi zosta wyjaniona. Jedyny sposb ustalenia, czy jeste wyzyskiwany przez wampira, polega na dokonaniu bilansu: co dostajesz w zamian za to, co dla kogo robisz. Moesz niekiedy sta si rozdraniony z powodu obowizkw naoonych na ciebie przez osob ukochan, bliskiego przyjaciela lub nawet przez szefa. Ale zanim okrelisz kogo jako psychicznego wampira, musisz zada sobie pytanie: "Co dostaj w zamian?" Jeli twj partner lub kochanka nalegaj, aby czsto do nich dzwoni, ale ty rwnie wymagasz od nich rozliczenia si z czasu spdzonego bez ciebie, powiniene zda sobie spraw, e ma tu miejsce sytuacja polegajca na braniu i dawaniu. Lub jeli przyjaciel ma zwyczaj proszenia ci o pomoc w nieodpowiednim momencie, ale ty rwnie moesz na nim polega, e twoje potrzeby potraktuje bezwzgldnie priorytetowo, musisz traktowa to jako uczciwy ukad. Jeeli twj szef poprosi ci o zrobienie czego wicej, ni normalnie si od ciebie oczekuje na twoim stanowisku, ale przymknie oko na sporadyczne spnienie lub da ci wolny dzie, gdy bdziesz tego potrzebowa, z ca pewnoci nie masz powodu do skarenia si i uwaania, e jeste wykorzystywany. Podlegasz jednak wykorzystywaniu, o ile cigle ci wzywaj lub stale oczekuje od ciebie jakiej przysugi ten, kto zawsze ma inne "naglce obowizki", kiedy tylko ty czego od niego potrzebujesz. Wiele psychicznych wampirw bdzie obdarowywao ci rzeczami materialnymi zamierzajc sprawi, aby czu si w zamian zobowizany wobec nich i w ten sposb z nimi zwizany. Rnica pomidzy ich dawaniem a twoim polega na tym, e twj sposb odpacania si przyjmuje form niematerialn. Chc, aby czu si wobec nich zobowizany i bd bardzo rozczarowani lub nawet obraeni, jeli sprbujesz odwzajemni si im przedmiotami materialnymi. W ostatecznoci "zaprzedasz im swoj dusz" i bdzie ci si stale przypomina o twoich obowizkach nie przypominajc ci o tym - ulubiona metoda. Dla prawdziwego satanisty jedyn metod obchodzenia si z psychicznym wampirem jest "udawanie gupiego" i zachowywanie si tak, jak gdyby byo si autentycznym altruist i naprawd nie oczekiwao niczego w zamian. Daj im lekcj, przyjmij uprzejmie wszystko, co ci dadz, dzikujc im wystarczajco gono, by wszyscy o tym usyszeli, i spokojnie odejd! W ten sposb okazujesz si zwycizc. C mog wtedy rzec? A kiedy, co nieuniknione, bd od ciebie oczekiwa, aby odwdziczy si za ich "hojno" (i to jest najtrudniejsze), powiedz "NIE" - ale znw uprzejmie! Gdy odczuj, e wyzwalasz si z ich uciskw, mog si zdarzy dwie rzeczy. Pierwsza - e bd zachowywa si jak "skruszeni" w nadziei, e twoje dawne poczucie obowizku i sympatia powrc, a kiedy (jeli w ogle) to nie nastpi, poka swoje prawdziwe oblicze, stajc si gniewnymi i mciwymi. Jak ju sprawisz, e posun si a tak daleko, TY moesz za gra rol strony pokrzywdzonej. Mimo wszystko nie uczynie nic zego - to tobie przypady "wymuszone obowizki", gdy bye potrzebny owym potworom, skoro za niczego nie mona byo oczekiwa w zamian za ich prezenty, nie powinny powsta adne gbokie urazy. Oglnie mwic, psychiczny wampir zda sobie spraw, e jego metody zostay odkryte i zaprzestanie dalszych naciskw. Nie bdzie ju wicej traci na ciebie czasu i skieruje swoje kroki ku kolejnej niczego si nie spodziewajcej ofierze. Zdarzaj si jednak takie sytuacje, e psychiczny wampir nie poluzuje swoich wizw tak atwo i zrobi wszystko, co moliwe, aby ci dokuczy. Maj na to mnstwo czasu, bowiem gdy zostan odrzuceni, zaniedbuj wszystkie inne rzeczy (bez wzgldu na to, jak niewiele ich im pozostao), aby powici kady wolny moment na planowanie zemsty, do ktrej, jak uwaaj, maj suszne prawo. Z tego powodu najlepiej w ogle unika kontaktw z tego typu ludmi. Ich "schlebianie" ci i poleganie na tobie moe pocztkowo mile echta prno, a ich dary materialne s bardzo atrakcyjne, ale w ostatecznoci zauwaysz, e pacisz za nie

z du nawizk. Nie tra swojego czasu dla ludzi, ktrzy w kocu doprowadz do twojego zniszczenia, zamiast tego skoncentruj si na tych, ktrzy doceni twoj odpowiedzialno wobec nich i podobnie poczuj si odpowiedzialni za ciebie. A jeli ty jeste psychicznym wampirem - uwaaj! Strze si satanisty - jest on gotw i chtny z radoci wbi ci przysowiowy koek w serce!

ZASPOKOJENIE... NIE PRZYMUS


NAJWYSZYM POZIOMEM LUDZKIEGO ROZWOJU JEST WIADOMO CIAA! Satanizm zachca swoich wyznawcw do oddawania si naturalnym podaniom. Tylko robic to moesz by osob w peni zadowolon, pozbawion frustracji, ktre mog sta si szkodliwe dla ciebie i innych wok. Dlatego najprostszy opis wiary satanistycznej to: ZASPOKOJENIE ZAMIAST WSTRZEMILIWOCI. Ludzie czsto myl przymus z zaspokojeniem, ale istnieje pomidzy nimi ogromna rnica. Przymus nigdy nie jest tworzony przez zaspokojenie, lecz przez niemono jego osignicia. Sprawienie, e co jest tabu, suy tylko zintensyfikowaniu podania. Kady lubi robi rzeczy, o ktrych powiedziano, e s zabronione. "Najsodsze s zakazane owoce". Sownik encyklopedyczny Webstera definiuje zaspokojenie w ten sposb: "Oddawa si czemu: nie powstrzymywa si i nie przeciwstawia; dawa wolny dostp do: zadawala poprzez uleganie; oddawa si". Definicja przymusu w sowniku brzmi: "Czynno polegajca na zmuszaniu lub doprowadzania do czego pod psychiczn lub fizyczn presj; skrpowanie woli (obowizkowe, obligatoryjne)". Innymi sowy, zaspokojenie sugeruje wybr, podczas gdy przymus wskazuje brak wyboru. Gdy kto nie ma waciwego upustu dla swoich pragnie, zaczynaj one szybko narasta i prowadz do przymusu. Jeeli kady dysponowaby waciwym miejscem i czasem przeznaczonym na okresowe zaspokojenie swoich osobistych pragnie, nie obawiajc si zakopotania i bez koniecznoci wymwek, stworzyby im wystarczajce ujcie, co na caym wiecie doprowadzioby do ycia pozbawionego frustracji. Ludzie mogliby swobodnie oddawa si wszelkim wybranym przez siebie przedsiwziciom zamiast wypenia swoje obowizki na p gwizdka i niweczy swoje twrcze siy poprzez powstrzymywanie swoich naturalnych pragnie. Dotyczy to wikszoci przypadkw, ale zawsze znajd si i tacy, ktrzy lepiej pracuj, gdy s pod presj. W ogle ci, ktrzy do osignicia peni swych moliwoci potrzebuj przezwycienia szeregu trudnoci, czuj w sobie powoanie artystyczne. (W dalszej czci powiemy o tym wicej przy opisie spenienia poprzez samoograniczenie). Nie znaczy to, e wszyscy artyci pasuj do tej kategorii. Przeciwnie, wielu artystw nie potrafi tworzy, jeli ich podstawowe, zwierzce instynkty nie zostan zaspokojone. Zazwyczaj nie jest to artysta ani indywidualista, ale przecitny mczyzna lub kobieta ze redniej klasy, ktrym brak waciwego ujcia dla wasnych poda. Ironia polega na tym, e odpowiedzialna, szanowana osoba - nieomal podpora spoeczestwa - otrzymuje w zamian najmniej. To osoba, ktra zawsze musi by wiadoma swoich "moralnych obowizkw" i ktrej odmawia si normalnego zaspokojenia naturalnych poda. Religia satanistyczna uwaa to za ogromn niesprawiedliwo. Ten, kto odnosi si z szacunkiem do swoich powinnoci, ma najsuszniejsze prawo do wybranych przez siebie przyjemnoci bez naraania si na krytyk ze strony spoeczestwa, ktremu suy.

W kocu zostaa stworzona religia (satanizm), ktra wychwala i nagradza wszystkich wspierajcych spoeczestwo, w ktrym yj, zamiast potpia ich za ludzkie potrzeby. W kadym zbiorze zasad (religijnych, politycznych lub filozoficznych) mona znale co dobrego. W szalestwie hitlerowskich koncepcji jedna rzecz stanowi wyrany tego przykad - "sia poprzez rado!" Hitler nie by gupcem oferujc Niemcom szczcie na poziomie osobistym, aby zapewni sobie ich lojalno i wykorzysta do maksimum ich zdolnoci. Ustalono wyranie, e wikszo chorb ma natur psychosomatyczn, a choroby psychosomatyczne s bezporednim wynikiem frustracji. Mwiono, e "dobrzy umieraj modo". Dobrzy - wedug chrzecijaskich standardw - naprawd umieraj modo. To wanie niezaspokojenie naturalnych instynktw prowadzi do przedwczesnego wyniszczenia naszych umysw i cia. Za bardzo modne uznano koncentrowanie si na poprawianiu stanu umysu i ducha oraz wyraanie opinii, e dostarczanie przyjemnoci ciau (tej skorupie, bez ktrej umys i duch nie mgby istnie) jest wstrtne, brutalne i w zym stylu. OSTATNIMI CZASY WIKSZO LUDZI, KTRZY UWAAJ SI ZA WYZWOLONYCH, POZOSTAWIA NORMALNO, ABY "PRZEJ NA POZIOM" IDIOTYZMU. Zwijanie si w kbek, stosowanie dzikiej i egzotycznej diety, takiej jak brzowy ry i herbata - podobne rodki maj rzekomo sprawi, e ci nieboracy znajd si na wyszym poziomie duchowego rozwoju. "Pomyje!" - mwi Satanista. Wolaby raczej zje dobry kawaek misa, powiczy swoj wyobrani i przej na wyszy poziom zrozumienia poprzez psychiczne i emocjonalne zaspokojenie. Satanista uwaa, e po tak wielu wiekach dwigania jarzma bezsensownych religijnych wymogw kady chtnie wykorzysta szans, aby by w kocu czowiekiem! Jeeli kto myli, e drog powstrzymywania swoich naturalnych pragnie moe unikn miernoci, powinien zapozna si z mistycznymi wierzeniami Wschodu, ktre w ostatnich latach ciesz si ogromn popularnoci. Chrzecijastwo przypomina "stary kapelusz", tak wic, pragncy wyzwoli si z jego cienia, zwrcili si w kierunku tak zwanych owieconych religii, takich jak buddyzm. Chocia chrzecijastwo zasuguje na krytyk, ktrej je poddano, moliwe, e ganione jest niewspmiernie mocno w stosunku do swojego faktycznego szkodliwego wpywu. Wyznawcy religii mistycznych s w rwnym stopniu winni braku humanizmu jak "bdzcy" chrzecijanie. Obie religie opieraj si na banalnych filozofiach, ale mistyczni religijni przywdcy twierdz, e s owieceni i wyzwoleni z dogmatw opartych na poczuciu winy, typowych dla chrzecijastwa. Jednake mistyk Wschodu nawet bardziej ni chrzecijaski koncentruje si na unikaniu czynnoci animalistycznych, ktre przypominaj mu, e nie jest on "witym", ale zwykym czowiekiem - inn form zwierzcia, niekiedy lepsz, czciej jednak gorsz od tych, co chodz na czterech koczynach; a z powodu swojego "boskiego duchowego i intelektualnego rozwoju" sta si zwierzciem najbardziej ze wszystkich drapienym! Satanista pyta: "C jest zego w byciu czowiekiem i posiadaniu wszystkich ludzkich saboci, jak rwnie zalet?" Poprzez niezaspokajanie swoich pragnie mistyk nie posun si o krok dalej w przezwycianiu przymusu ni jego bratnia dusza, chrzecijanin. Wschodnie wiary mistyczne nauczaj ludzi kontemplacji wasnych ppkw, stania na gowach, wpatrywania si w puste ciany, unikania uywania szablonw w yciu i utrzymywania w ryzach kadego pragnienia zwizanego z materialn przyjemnoci. Niemniej jednak pewien jestem, e widziae rwnie wielu tak zwanych zdyscyplinowanych joginw niezdolnych do kontrolowania swojego nawyku palenia, jak wszystkich innych ludzi; bd rwnie wielu pozornie wyzwolonych buddystw, ktrzy stawali si tak samo podekscytowani jak "mniej wtaje." obecnoci osoby przeciwnej pci - lub w niektrych mniczeni wypadkach - tej samej pci. Gdy jednak, zapytani o wyjanienie swojej hipokryzji, ludzie ci wycofuj si do dwuznacznoci charakteryzujcych ich wiar - nikt nie moe zapdzi ich w kozi rg,

skoro nie ma moliwoci udzielenia jasnych odpowiedzi! Sprowadza si to do prostego faktu: tym, co skonio tego typu osob do wyznania, ktre gosi wstrzemiliwo, jest zaspokojenie. Ich wymuszony masochizm powoduje wybr religii, ktra nie tylko propaguje samoograniczenie, ale wysawia tych, ktrzy si mu poddaj, wskazujc im najwitsz drog wyraenia masochistycznych potrzeb. Im wicej pokus bd w stanie powstrzyma, tym witsi si stan. Masochizm dla wikszoci ludzi oznacza odrzucenie zaspokojenia. Satanizm wskazuje na wiele ukrytych znacze i uwaa masochizm za form zaspokojenia, bowiem kada prba wpynicia na osob o masochistycznych skonnociach spotyka si z jej protestem lub skutkuje niepowodzeniem. Satanista nie potpia tych ludzi za dawanie ujcia masochistycznym pragnieniom, ale czuje najwikszy wstrt do takich, ktrzy nie potrafi by wystarczajco uczciwi (przynajmniej wobec samych siebie), aby stan twarz w twarz ze swym masochizmem i zaakceptowa go jako naturaln cz swojej osobowoci. Wykorzystywanie religii jako wytumaczenia swojego maso chizmu jest bardzo ze, ale ludzie rzeczywicie to czynicy s na tyle bezczelni, e czuj si lepsi od tych, ktrzy nie s sptani samooszukujcym wyraaniem swoich fetyszw! Ludzie ci byliby pierwszymi, ktrzy potpiliby kogo, kto znalaz sposb na uwolnienie swoich cotygodniowych napi z osob, ktra solidnie go zbije, co doprowadzi wanie do tego. Gdyby wspomniane napicia nie znalazy ujcia, uczynioby go to podobnym do owych osobnikw chodzcych z przymusu do kocioa lub religijnych fanatykw. Dziki waciwemu zrealizowaniu swoich masochistycznych pragnie nie ma ju potrzeby postpowania wbrew sobie i upadlania si w kad bezsenn noc, jak czyni to ci masochici z przymusu. Satanici nakaniani s do folgowania sobie w siedmiu grze chach gwnych, jako e nie wyrzdzaj one nikomu krzywdy - zostay stworzone przez Koci katolicki tylko po to, aby zaszcze pi w wyznawcach poczucie winy. Koci katolicki doskonale zdaje sobie spraw, e nie jest moliwe niepopenianie tych grzechw wszak dotycz one wszystkich tych rzeczy, ktre my, istoty ludzkie, musimy czyni zgodnie z nasz natur. Po nieuniknionym popenieniu tych grzechw wystpuje si wobec Kocioa z finansow propozycj w celu "spacenia" Bogu naszego dugu, co stanowi rodzaj apwki w zamian za czyste sumienie parafianina! Szatan nigdy nie potrzebowa ksigi zasad, poniewa naturalne siy ycia zawsze czyniy czowieka "grzesznym" i zdecydowanym broni siebie i swoich uczu. Niemniej jednak podejmowano usilne prby pokazania demoralizujcego wpywu ciaa w zamiarze obrony "duszy", co tylko udowadnia, jak opacznie i bdnie odczytywane s przeciwstawiane sobie okrelenia "zaspokojenie" i "przymus". ycie seksualne oczywicie jest pochwalane i popierane przez satanizm, ale z ca pewnoci fakt, e stanowi on jedyn religi, ktra stawia to uczciwie, powoduje, i daje to tradycyjnie szerokie pole do popisu literaturze. Naturalne, e jeli wikszo ludzi wyznaje religie, ktre represjonuj ich seksualnie, to lektura czegokolwiek podejmujcego w prowokujcy temat dostarcza dreszczyku emocji. Jeeli wszelkie prby sprzedania czego (bez wzgldu na to, czy chodzi o jaki produkt czy pomys) zawiod - seks zawsze powinien to zagwarantowa. Powd tkwi w tym, e pomimo wiadomej obecnie akceptacji seksu jako normalnej i koniecznej funkcji, ludzk podwiadomo wci ptaj rozmaite tematy tabu, jakie naoya na seks religia. Tak wic znw to, co zabronione, okazuje si najbardziej porzdne. S to wanie te straszliwe sowa dotyczce seksu, ktre sprawiaj, e caa pozostaa literatura powicona pogldom satanistycznym na ten temat zostaa skutecznie przysonita. Prawdziwy satanista nie jest bardziej zniewolony przez seks ni przez wszystkie inne swe dze. Jak w przypadku wszystkich innych przyjemnych rzeczy, Satanista to pan seksu, nie za jego niewolnik. Nie jest on perwersyjnym maniakiem, ktry tylko czeka, aby

rozprawiczy kad mod dziewic, ani czajcym si degeneratem, ktry ukradkiem szwda si po "nieprzyzwoitych" ksigarniach, linic si nad "spronymi" obrazkami. Jeeli pornografia zaspokaja jego aktualne potrzeby, to bezwstydnie kupuje jakie "wybrane przedmioty" i bez poczucia winy przeglda je uwanie w wolnym czasie. "Musimy zaakceptowa fakt, e czowiek sta si niezadowolony z tego, e stale czego si mu zabrania, ale musimy wszystko uczyni, co w naszej mocy, aby przynajmniej powstrzyma grzeszne podania czowieka i zapobiec opanowaniu przez nie tej nowej ery" mwi satanistom prawowierni, religijni przywdcy. "Dlaczego wci myle o tych pragnieniach jako grzesznych i przed czym si powstrzymywa, jeli teraz przyznajesz, e s zupenie naturalne?", odpowiada satanista. Czy nie moe by tak, e wyznawcy religii wiatoci s jakby "kwanymi winogronami", gdy nie myleli oni o religii - przed satanistami - jako o czym przyjemnym, a gdyby prawda bya znana, czy nie mogliby oni rwnie zapragn odrobiny ziemskich przyjemnoci, ale ze strachu, e strac twarz, nie chc tego przyzna? Czy nie mogoby tak by, e obawiaj si, i ludzie po usyszeniu o satanizmie powiedz sobie: "To jest dla mnie - dlaczego miabym trwa w religii, ktra potpia mnie za wszystko, co robi, cho nie ma w tym faktycznie nic zego?" Satanista uwaa to za bardziej ni prawdopodobne. Istnieje oczywicie wiele dowodw, e stare religie kadego dnia porzucaj coraz wicej bezsensownych ogranicze. Nawet tam, gdzie caa religia opiera si na wstrzemiliwoci, a nie zaspokojeniu (tak jak powinna), niewiele jej zostaje po zrewidowaniu swego stosunku co do obecnych potrzeb czowieka. Tak wic po c traci czas "kupujc owies zdechemu koniowi'? Haso satanizmu brzmi: ZASPOKOJENIE zamiast "wstrzemiliwoci"... ALE - nie jest to "przymus".

O WYBORZE OFIARY Z CZOWIEKA


Zakadanym celem dokonywania rytuau powicenia ofiary jest wypuszczenie do atmosfery energii dostarczonej przez krew wieo zarnitej ofiary, czemu towarzysz magiczne czynnoci zwikszajce szanse powodzenia maga. "Biay" mag wychodzi z zaoenia, e skoro krew reprezentuje siy yciowe, nie ma lepszego sposobu na uaskawienie bogw lub demonw ni zapewnienie im odpowiedniej jej iloci. Pocz to wierzenie z faktem, e umierajca istota wytwarza nadmiar adrenaliny i innych biochemicznych energii - i masz to, co wydaje si mieszank nie do pokonania. "Biay" mag, zdajc sobie spraw z konsekwencji zwizanych z zabiciem ludzkiej istoty, oczywicie wykorzystuje ptaki i inne "pomniejsze" stworzenia do swoich ceremonii. Wydaje si, e ci przenajwitsi nikczemnicy nie czuj si winni odbierajc inne, nie za ludzkie ycie, w przeciwiestwie do czowieczego. Prawda w tej materii wyglda tak, e jeli "mag" godzien jest swego miana, bdzie on bez nadmiernych ogranicze wyzwala potrzebn si z wasnego ciaa zamiast z niewinnej i nie zasugujcej na to ofiary! W przeciwiestwie do oglnie przyjtej magicznej teorii uwolnienie tej siy NIE bierze si z faktycznego rozlewu krwi, ale z agonii ywego stworzenia! To wyzwolenie energii bioelektrycznej jest dokadnie tym samym zjawiskiem, jakie ma miejsce podczas penego rozpalenia emocji, takiego jak orgazm, lepy gniew, miertelne przeraenie, przejmujca rozpacz itd. Do tych emocji, ktre najatwiej przeywa si z wasnej woli, nale orgazm i gniew, zaraz po nich nastpuje rozpacz. Pamitajc, e dwa rodzaje emocji najchtniej

spord trzech (orgazm i gniew) doznawane zostay przez religijne autorytety utrwalone w ludzkiej podwiadomoci jako "grzeszne" nie ma si co dziwi, e unika ich "biay" mag, ktry wlecze za sob najwikszy z milowych kamieni winy! Bezsensowny absurd potrzeby zabijania niewinnej ywej istoty, praktykowany jako gwny punkt rytuau przez niegdysiejszych "czarownikw", jest oczywicie "mniejszym zem" w ich deniu do wyzwolenia energii. Ci biedni gupcy, obarczeni skrupuami sumienia, nazywajcy siebie czarownicami i czarownikami, gotowi s ochoczo obci gow koza lub kury, aby zuytkowa energi ich miertelnej agonii, a nastpnie zdobywaj si na "bluniercz" odwag masturbowania si przed obliczem Jahwe, cho zaprzeczaj jego istnieniu! Jedyny sposb, w jaki ci mistyczni tchrze mog wyzwoli si przy udziale rytuau, prowadzi raczej przez mierteln agoni innej istoty (a w rzeczywistoci, za porednictwem tamtej, przez ich wasn) ni zaspokajajc si, ktra tworzy ycie! Ci, ktrzy krocz drog wiatoci, s w rzeczywistoci zimni i martwi! Nic dziwnego, e te wrzody na "mistycznej mdroci" musz sta wewntrz zabezpieczajcych krgw i trzyma na wodzy "ze" moce, aby uchroni si przed ich atakiem - JEDEN PORZDNY ORGAZM PRAWDOPODOBNIE BY ICH ZABI! Zastosowanie w rytuale satanistycznym ofiary z czowieka nie oznacza, e zostaje on zamordowany w celu "zadowolenia bogw". Ofiara skadana jest symbolicznie - niszczy si j za pomoc kltwy lub przeklestwa, co z kolei prowadzi do fizycznego, psychicznego lub emocjonalnego zniszczenia "ofiary", lecz w taki sposb, e nie mona tego przypisa magowi. Satanista dokonaby ofiary z czowieka tylko wtedy, gdyby suya dwm celom: albo wyzwoleniu gniewu maga przy rzucaniu kltwy, albo - co waniejsze - pozbyciu si cakowicie odraajcego i zasugujcego na to indywiduum. Satanista pod ADNYM pozorem nie zoyby ofiary ze zwierzcia lub dziecka! Przez stulecia propagatorzy prawoci pletli bzdury o rzekomych ofiarach z maych dzieci i piknych dziewic skadanych przez wyznawcw diaba. Mona by pomyle, e kady, kto przeczyta lub usysza o tych ohydnych historiach, natychmiast zakwestionowaby ich autentyczno biorc pod uwag stronniczo rde, z jakich historie te pochodziy. Tymczasem przeciwnie, jak w przypadku wszystkich "witych" kamstw przyjmowanych bezkrytycznie, ten domniemany modus operandi przypisuje si satanistom po dzie dzisiejszy! Istniej zdrowe i logiczne powody, dla ktrych satanici nie mog skada takich ofiar. Czwiek i zwierz s dla satanisty czym boskim. Najczystsza forma cielesnej egzystencji spoczywa w ciaach zwierzt i maych dzieci, ktre nie stay si na tyle dojrzae, aby czyni wbrew swoim naturalnym pragnieniom. S w stanie dostrzega rzeczy, jakich przecitny dorosy nigdy nie spodziewa si zobaczy. Dlatego te satanista uwaa te istoty za wite, zdajc sobie spraw, e moe wiele si nauczy od tych naturalnych magw wiata. Satanista jest wiadom uniwersalnego zwyczaju kroczcych drog Agarthi - zabijania boga. W zwizku z tym, e bogowie zawsze s stwarzani na podobiestwo czowieka a przecitny czowiek nienawidzi tego, co w sobie dostrzega - nieuniknione musi nastpi zoenie w ofierze boga, ktry reprezentuje czowieka. Satanista nie nienawidzi ani siebie, ani bogw, ktrych sobie wybiera, i nie odczuwa potrzeby zniszczenia samego siebie lub czegokolwiek, czego broni! I z tego wanie powodu nie mgby nigdy wiadomie skrzywdzi zwierzcia lub dziecka. Powstaje pytanie: "Kto wic moe by uznany za odpowiedni i waciw ludzk ofiar i kto ma prawo do wydania sdu o przeznaczeniu takiej osoby?" Odpowied jest brutalnie prosta. Kady, kto niesprawiedliwie wyrzdzi ci krzywd, kto, kto - aby ci zrani - "zszed ze swojej drogi" aby wiadomie sprawi kopoty i trudnoci tobie lub bliskim ci osobom. Krtko mwic, osoba, ktra swoimi czynami sama si prosi o przeklcie jej. Gdy kto wskutek swego karygodnego zachowania praktycznie prosi si o to, aby zosta

zniszczony, twoim uczciwym moralnym obowizkiem jest pomc mu w zaspokojeniu tego yczenia. Kto, kto korzysta z kadej sposobnoci, aby "erowa" na innych, bywa czsto mylnie nazywany "sadyst". W rzeczywistoci osoba taka to bdzcy masochista, ktry pracuje nad wasnym zniszczeniem. Kto zoliwie wystpuje przeciwko tobie albo dlatego, e obawia si ciebie bd tego, co reprezentujesz, albo te nie moe znie twojego szczcia. S to osoby sabe, niepewne i znajduj si na bardzo niepewnym gruncie, gdy rzucasz na nie swoj kltw, i stanowi idealny materia na ludzk ofiar. Czasami atwo pomin rzeczywist nieuczciwo ofiary two jego przeklestwa, gdy kto rozczula si, jak "nieszczliw osob" naprawd jest. Nieatwo jednak powstrzyma niszczce zamiary twojego przeciwnika i naprawi to wszystko, czemu w praktyce zaszkodziy jego lub jej zabiegi. "Idealna ofiara" moe by niestabilna emocjonalnie, ale jed nak machinacje jej niepewnoci przynosz powany uszczerbek twojemu spokojowi lub dobrej reputacji. "Choroba psychiczna", "zaamanie nerwowe", "niemono przystosowania si", neurotyczne niepokoje, "rozbite domy", "rywalizacja rodzestwa" itd., itd., ad infinitum - zbyt dugo byo to dobr wymwk dla agresywnych i nieodpowiedzialnych czynw. Kady, kto mwi "musimy sprbowa zrozumie" tych, ktrzy uprzykrzaj ycie osobom na to nie zasugujcym, ma wspudzia w rozwoju spoecznego raka! Apologeci owych wciekych ludzi zasuguj na wszelkie baty z rk swych podopiecznych! Wcieke psy naley unicestwia i to one o wiele bardziej potrzebuj pomocy ni ludzie, ktrym piana wystpuje na usta wwczas, gdy tak im wygodnie, zwaszcza kiedy irracjonalne zachowanie jest w dobrym tonie! atwo powiedzie: "No i co! ludzie ci s pozbawieni pewnoci siebie, tak wic nie mog mnie skrzywdzi". Ale pozostaje faktem, e jeli tylko bd mieli sposobno, to ci zniszcz! Dlatego masz pene prawo (symbolicznie) zniszczy ich, o ile za twoje przeklestwa sprowokuj ich faktyczne unicestwienie, ciesz si, e stae si narzdziem w uwolnieniu wiata od zarazy! Jeeli twj sukces lub szczcie przeszkadza komu - nie jeste mu nic winny! Zosta stworzony po to, aby go rozdepta! GDYBY LUDZIE MUSIELI ODPOWIADA ZA KONSEKWENCJE SWOICH CZYNW, DWA RAZY ZASTANOWILIBY SI, ZANIM CO ZROBILI!

YCIE PO MIERCI JAKO SPENIENIE EGO


Czowiek zdaje sobie spraw, e pewnego dnia umrze. Inne zwierzta wiedz, e zblia si ich mier, ale dopiero wwczas, gdy jest ona pewna, zwierz wyczuwa, e nadszed ju czas opuszczenia tego wiata. Ale nawet wtedy nie zdaje sobie dokadnie sprawy, co mier za sob pociga. Czsto podkrela si fakt, e zwierzta przyjmuj mier z godnoci, bez strachu i oporu. To pikna koncepcja, prawdziwa jednak tylko w razie nieuniknionej mierci zwierzcia. Kiedy zwierz jest chore lub zranione, bdzie walczyo o swoje ycie, dopki pozostanie w nim chocia odrobina siy. To owa niezachwiana ch ycia, ktra dodawaaby rwnie czowiekoWi - gdyby tylko nie by tak "bardzo rozwinity" - ducha do walki, jakiego potrzebuje, aby pozosta przy yciu. Dobrze znamy fakt, e wiele osb umiera po prostu dlatego, e poddaj si i przestaje im ju na wszystkim zalee. Jest to zrozumiae w przypadku osoby bardzo chorej, bez wyranej szansy na wyzdrowienie. Czsto jednak wystpuje zupenie inna przyczyna. Czowiek zrobi si leniwy. Nauczy si wic i na atwizn. Nawet samobjstwo stao si dla wielu ludzi mniej odraajce od wielu innych grzechw. Win za to naley cakowicie przypisa religii.

mier w wielu religiach uwaana bywa za wielkie duchowe przebudzenie, do ktrego przygotowuje si przez cae ycie. Koncepcja ta wyglda bardzo zachcajco dla osoby niezadowolonej z ycia, ale dla tych, ktrzy dowiadczyli wszelkich radoci, jakie moe da ycie, mier wie si z wielkim przeraeniem. I tak te powinno by. Wanie to pragnienie ycia pozwoli witalnej osobie nadal y po nieuniknionej mierci jej cielesnej powoki. Historia dowodzi, e ludzie powicajcy cae ycie na poszukiwaniu doskonaoci byli po mierci deifikowani za swoje mczestwo. Przywdcy religijni i polityczni niezwykle przebiegle ukadaj swe plany. Poprzez ukazanie mczennika jako wybitnego wzoru dla swoich towarzyszy zapobiegaj zdroworozsdkowej reakcji na fakt, e wiadoma autodestrukcja kci si z ca zwierzc logik. Dla satanisty mczestwo i bezosobowy heroizm nie kojarzy si z uczciwoci, lecz z gupot. Nie odnosi si to oczywicie do sytuacji zwizanej z obron ukochanej osoby. Ale powicenie swojego ycia za co tak bezosobowego jak kwestie polityczne lub religijne stanowi szczyt masochizmu. ycie jest wielkim zaspokojeniem, mier wielkim wyrzecze niem. Dla osoby zadowolonej ze swojej ziemskiej egzystencji ycie przypomina przyjcie, a nikt nie chce opuszcza dobrego przyjcia. Z tego samego powodu kto cieszcy si yciem ziemskim nie bdzie mia ochoty zamieni go na obietnic ycia po mierci, o ktrym nic nie wiadomo. Wschodnie wierzenia mistyczne ucz ludzi powstrzymywania wiadomej chci osignicia sukcesu, aby mogli roztopi si w "Uniwersalnej wiadomoci Kosmicznej" wszystko po to, aby unikn dobrego, zdrowego samozadowolenia lub szczerej dumy z ziemskich osigni! Warto zauway, e tego typu wierzenia kwitn na obszarach, gdzie materialne dobra nie s atwo osigalne. Dlatego dominujcym wierzeniem religijnym musi by takie, ktre nakazuje swoim wiernym odrzucenie rzeczy materialnych i unikanie posdzenia o przywizywanie choby najmniejszej wagi do podobnych dbr. W ten sposb ludzie mog by nakaniani do zaakceptowania swego losu, bez wzgldu na to, jak ndzny by by. Satanizm uywa wielu etykiet! Gdyby nie byo okrele, nie wielu z nas cokolwiek rozumiaoby z ycia, a jeszcze mniej liczni przywizywaliby do niego jakiekolwiek znaczenie - znaczenie zmusza do uznania go, a to jest to, czego chc wszyscy, szczeglnie wschodni mistycy, ktrzy prbuj kademu udowodni, e ten czy w duej potrafi medytowa lub znie wicej wyrzeczenia i blu ni jego towarzysz. Wschodnie filozofie gosz, e zanim zrodzi si grzech, musi nastpi rozpad ludzkiego ego. Satanista uznaje za niemoliwe wyobraenie takiego ego, ktre wiadomie wybraoby dziaanie wbrew sobie. W krajach, gdzie uywa si tego jako zachty dla osb ubogich z wyboru, uchodzi za niezrozumiae, e filozofia, ktra uczy postpowania wbrew swojemu ego, moe suy poytecznym celom - przynajmniej w interesie sprawujcych wadz, dla ktrych niezadowolenie rzdzonych byoby bardzo szkodliwe. Ale dla kadego, kto posiada wszelkie moliwoci uzyskania materialnego sukcesu, wybr tej formy religijnej myli wydaje si naprawd gupi! Wschodnia mistyka opiera si na silnej wierze w reinkarnacj. Dla osoby, ktra rzeczywicie nic nie posiada w swoim obecnym yciu, nadzieja, e w poprzedniej egzystencji bya krlem lub e stanie si nim w przyszym wcieleniu, jest niezwykle atrakcyjna i w znacznym stopniu zaspokaja potrzeb szacunku dla samego siebie. Jeeli czowiek w swoim obecnym yciu nie ma nic, z czego odczuwaby dum, moe pocieszy si myl: "Istniej przecie przysze ywoty". Wierzcemu w reinkarnacj nigdy nie przyjdzie na myl, e skoro jego ojciec, dziadek, pradziadek itd. zgromadzili "dobr karm" poprzez przynaleno do tej samej wiary i etyki co jemu wspczeni - to dlaczego yje teraz w ubstwie, a nie jak maharada? Wiara w reinkarnacj stwarza pikny, bajeczny wiat, w ktrym kady moe znale waciw drog do wyraenia swego ego, ale jednoczenie da wyrzeczenia si go.

Potwierdzaj to role, jakie ludzie przypisuj sobie w swoich przeszych lub przyszych ywotach. Wierzcy w reinkarnacj nie zawsze wybieraj dla siebie godn szacunku osob. Jeeli kto ma szacown, konserwatywn natur, czsto wybierze sobie barwn posta oszusta lub gangstera, zaspokajajc w ten sposb swoje alter ego. Lub te kobieta o wysokim statusie spoecznym moe wybra ladacznic lub sawn kurtyzan dla scharakteryzowania siebie w przeszym yciu. Gdyby ludzie byli zdolni do pozbycia si pitna cicego na zaspokojeniu wasnego ego, nie musieliby realizowa tego naturalnego celu uciekajc si do takich sposobw, jak wiara w reinkarnacj - w istocie gra oparta na samooszukiwaniu si. Satanista wierzy w cakowite zaspokojenie wasnego ego. Satanizm jest w rzeczywistoci jedyn religi propagujc wzmocnienie lub pobudzenie ego. Tylko wtedy, gdy dana osoba odpowiednio zaspokoia wasne ego, moe pozwoli sobie na to, aby by mi i uprzejm dla innych, nie ujmujc nic szacunkowi dla samej siebie. Z reguy uwaamy, e bufon jest osob obdarzon wielkim ego. W rzeczywistoci jego przechwaki wynikaj z potrzeby zaspokojenia zuboaego ego. Przywdcy religijni zawsze trzymali w ryzach swoich zwolennikw tumic ich ego. Sprawiajc, e wierni czuj si czym gorszym, maj pewno, e bg staje si dla nich tym bardziej przeraajcy. Satanizm nakania swoich wyznawcw do rozwijania dobrego, silnego ego, poniewa daje im ono poczucie wasnej godnoci, tak bardzo potrzebnej do aktywnego uczestniczenia w yciu. Jeeli kto jest przez cae swoje ycie aktywny i walczy do koca w obronie swojego ziemskiego ycia, wanie to ego przeciwstawi si mierci nawet po opuszczeniu ciaa, ktre zamieszkiwao. Naley podziwia mae dzieci za ich entuzjazm do ycia. Przykadem moe by mae dziecko, ktre nie chce i do ka, gdy dzieje si co ciekawego, a kiedy w kocu uda si je pooy do ka, i tak wymknie si po schodach, aby zerka przez zason i podglda. Wanie ta podobna do dziecicej ywotno pozwala satanicie patrzy przez zason ciemnoci i mierci pozostajc na ziemi. Samopowicenie nie jest popierane przez religi satanistycz n. Dlatego te samobjstwo nie znajduje uznania w tej religii. Spotykamy pewien wyjtek: mier przychodzc jako zaspoko jenie, niosc ulg w nieznonej ziemskiej udrce. Mczennicy religijni oddaj swoje ycie nie dlatego, e stao si ono dla nich nie do wytrzymania, ale w celu wykorzystania swojego najwikszego powicenia jako narzdzia sucego ostatecznemu dopenieniu wasnych wierze religijnych. Musimy wic zaoy, e samobjstwo popenione w imi Kocioa jest wybaczane, a nawet popierane - mimo e Pismo uznaje ten czyn za grzech - poniew a mczennicy religijni z przeszoci zawsze byli deifikowani. Ciekawe, e inne religie uwaaj samobjstwo za grzech w tym jednym przypadku, gdy stanowi ono zaspokojenie.

WITA RELIGIJNE
Najwiksze wito w religii satanistycznej to dzie urodzin kadego czowieka. Stanowi ono bezporednie przeciwiestwo do najwitszych dni w innych religiach, ktre deifikuj poszczeglnego boga stworzonego w formie antropomorficznej na wzr czowieka, dowodzc w ten sposb, e ego nie zostao do koca pogrzebane. Satanista uwaa: "Dlaczego nie by uczciwym - skoro chcesz wykreowa boga na

podobiestwo czowieka, to czemu nie mgby by stworzony na twoje podobiestwo". Kady czowiek jest bogiem, jeli tylko chce si za takiego uwaa. Tak wic Satanista obchodzi dzie wasnych urodzin jako najwaniejsze wito w roku. Czy nie jeste bowiem szczliwszy z powodu wasnych urodzin ni z powodu urodzin kogo, kogo nawet na oczy nie widziae? Z tej samej przyczyny, pomijajc wita religijne, pytamy. dlaczego przywizywa wiksz wag do dnia urodzin prezydenta lub historycznej daty zamiast do dnia, w ktrym przyszlimy na ten najwspanialszy ze wiatw? Nie biorc pod uwag faktu, e niektrzy z nas mogli by nie chciani lub przynajmniej nie do koca zaplanowani, jestemy szczliwi - gdybymy nawet mieli by jedynymi szczliwYmi - z tego powodu, e tu si znajdujemy! Powiniene poklepa si po ramieniu, kupi sobie to, na co masz ochot, traktowa si jak krla (lub boga), ktrym jeste, i w ogle witowa swoje urodziny z najwiksz pomp i radoci. Zaraz po dniu wasnych urodzin dwoma najwaniejszymi satanistycznymi witami s: Walpurgisnacht (Noc Walpurgi) i Halloween (lub wigilia Wszystkich witych). w. Walpurgis lub Walpurga, lub Walburga - forma imienia zalena od czasu i rejonu urodzia si w Sussex pod koniec VII lub na pocztku VIII wieku. Nauki pobieraa w Winburn w Dorset, gdzie po przywdzianiu habitu przebywaa przez dwadziecia siedem lat. Nastpnie za namow swojego wuja, w. Bonifacego, i brata, w. Wilibalda, wyruszya z innymi zakonnicami, aby zakada domy kocielne na terenie Niemiec. Jej pierwsz siedzib stao si Bischofsheim na terenie diecezji mogunckiej, a w dwa lata pniej (w 754 roku) zostaa przeoon klasztoru benedyktynek w Heidenheim na terenie diecezji Eichstadt w Bawarii, zarzdzanej przez jej brata Wilibalda. Tam ich drugi brat, Winebald, by wwczas take gow klasztoru. Po mierci Winebalda w 760 roku przeja jego obowizki, sprawujc zarzd nad oboma klasztorami a do mierci - do 25 lutego 779 roku. Jej szcztki przeniesiono do Eichstadt, zoono w skalnej grocie, z ktrej zacza wycieka oleista substancja, zwana pniej olejem Walpurgi, ktra miaa cudowne waciwoci, stanowic lek przeciw wszelkim chorobom. Grota staa si miejscem, do ktrego przybywao wiele pielgrzymek, a na jej miejscu wybudowano wspaniay koci. Pami zakonnicy czczono przy wielu okazjach, szczeglnie w dniu 1 maja, w ktrym jej wito zastpio staropogask uroczysto. W zadziwiajcy sposb cae to bajdurzenie potrzebne byo do znalezienia wymwki umoliwiajcej kontynuowanie obchodw najwaniejszego dorocznego, pogaskiego wita - najwikszego wiosennego wita zrwnania dnia z noc! Wigilia maja zapamitana zostaa jako noc, podczas ktrej wychodz na wiat wszystkie demony, upiory, widma i zjawy i wydaj dzik biesiad symbolizujc zadowolenie z nastania wiosny. witych lub Dzie Halloween - wigilia Dnia Wszystkich ~ Wszystkich witych, z 31 padziernika na 1 listopada nalea do wielkich wit ognia w Brytanii za czasw druidw. W Szkocji wito to poczono z okresem, w ktrym duchy zmarych, demony, czarownice i czarownicy byli szczeglni aktywni, a zarazem yczliwi. Paradoksalnie, tej nocy modzi ludzie odprawiali magiczne rytuay, aby sprawdzi, kto bdzie ich przyszym partnerem na cae ycie. Modzi wieniacy traktowali to jako dobr, weso i zmysow zabaw, natomiast starsi brali bardzo powanie i troszczyli si o zabezpieczenie wasnych domostw przed zymi duchami, czarownicami i demonami, ktre owej nocy posiaday wyjtkow moc. Przesilenia i zrwnania dnia z noc s rwnie obchodzone jako wita, gdy wyznaczaj pierwsze dni nowej pory roku. Rnica pomidzy przesileniem a zrwnaniem dnia z noc jest czysto semantyczna - polega na okreleniu relacji, w jakich znajduj si wzgldem siebie soce, ksiyc i gwiazdy. Przesilenie odnosi si do lata i zimy, zrwnanie dnia z noc do jesieni i wiosny. Przesilenie letnie ma miejsce w czerwcu, zimowe w grudniu. Je sienne zrwnanie dnia

z noc wypada we wrzeniu, wiosenne w marcu. Zarwno przesilenia, jak i zrwnania dnia z noc rni si o dzie lub dwa w zalenoci od roku - zale od cyklw ksiycowych w danym momencie - nastpuj jednak zwykle noc z 21 na 22 danego miesica. Pi do szeciu tygodni po tych dniach obchodzone s legendarne satanistyczne wita.

CZARNA MSZA
adna czynno nigdy nie bya bardziej czona z satanizmem ni czarna msza. Mwic, e ceremonia najbardziej bluniercza ze wszystkich obrzdkw religijnych jest niczym innym jak literackim wymysem, wystpujemy z twierdzeniem wymagajcym wyjanienia - gdy nic nie mogoby by prawdziwsze. Typowe wyobraenie czarnej mszy wyglda nastpujco: odziany w habit kapan stoi przed otarzem, na ktrym ley naga kobieta z rozrzuconymi na boki nogami, z wyeksponowan pochw, w kadej z wycignitych na ca dugo rk trzyma czarn wiec wykonan z tuszczu nie chrzczonych dzieci, a kielich wypeniony moczem (lub krwi) prostytutki spoczywa na jej brzuchu. Nad otarzem wisi odwrcony krzy, a trjktna hostia ze skaonego chleba lub zabarwionej na czarno rzepy jest metodycznie wicona, gdy kapan z namaszczeniem wkada j do warg sromowych kobiety lecej na otarzu i wyjmuje spomidzy nich. Nastpnie, jak nam si mwi, po wygoszeniu inwokacji do Szatana i innych demonw odmawia si i odpiewuje szereg modlitw i psalmw - na wspak lub przeplatanych elementami obscenicznymi... Wszystko to odbywa si wewntrz "chronicego" pentagramu wyrysowanego na pododze. Jeli pojawia si Diabe, ma on niezmiennie posta przepenionego energi mczyzny noszcego na ramionach gow czarnego koza. Po tym nastpuje biczowanie, palenie modlitewnika, wzajemne caowanie genitaliw i oglna orgia - wszystko przy wtrze recytowanych w tle w sprony sposb fragmentw Pisma witego i przy gonym opluwaniu krzya! Jeeli istnieje moliwo zarnicia w ofierze maego dziecka podczas rytuau, tym doniolejszy si on staje - gdy, jak wszystkim wiadomo, to przecie ulubiony sport satanisty! Jeli to brzmi odraajco, to podobne raporty z czarnych mszy odniosy swj zamierzony sukces - atwo zrozumie, e Koci utrzyma pobonych na swoim onie. adna "uczciwa" osoba nie mogaby nie trzyma strony inkwizytorw, o ile usyszaa o tego rodzaju witokradztwach. Zajmujcy si kocieln propagand doskonale wypenili swoje obowizki, informujc spoeczestwo od czasu do czasu o tego typu herezjach i ohydnych czynach pogan, katarw, bogomiw, templariuszy i innych, ktrzy z powodu swojej dualistycznej filozofii, a czasami satanistycznej logiki musieli zosta wytpieni. Historie o wykradaniu przez satanistw nie ochrzczonych dzieci w celu wykorzystania ich podczas mszy byy nie tylko skutecznym rodkiem propagandowym, ale rwnie stanowiy stae rdo dochodu dla Kocioa w postaci opat za chrzest. adna chrzecijaska matka po usyszeniu o tych diabolicznych porwaniach nie mogaby powstrzyma si od naleytego ochrzczenia swojego dziecka, i to bardzo pospiesznie. Kolejne oblicze ludzkiej natury przejawia si w fakcie, e artysta lub pisarz o lubienych mylach mg oddawa si swym najbardziej obscenicznym upodobaniom opisujc to, co robi heretycy. Cenzor przegldajcy pornografi, by wiedzie, przed czym ma ostrzega innych, to wspczesny odpowiednik redniowiecznego kronikarza opisujcego obsceniczne czyny satanistw (co oczywicie kontynuuj wspczeni dziennikarze). Kr opinie, e najbogatsze na wiecie zbiory literatury pornograficznej mieszcz si w Watykanie! Caowanie tyka Diaba podczas tradycyjnej czarnej mszy atwo mona przyj za zapowied wspczesnego okrelenia uywanego do opisu kogo, kto poprzez odwoywanie

si do czyjego ego chce uzyska od owej osoby korzyci materialne. Poniewa wszystkie satanistyczne ceremonie miay bardzo realne, materialistyczne cele, oscularum infame (pocaunek niesawy) uwaany by za symboliczny rekwizyt pomocny w osigniciu raczej przyziemnych ni duchowych sukcesw. Zazwyczaj przyjmuje si, e ceremonia lub msza satanistyczna nosi okrelenie czarnej mszy. Czarna msza nie jest magiczn ceremoni praktykowan przez satanistw. Satanista wykorzystaby czarn msz jedynie jako form psychodramy. Co wicej, czarna msza nie musi wcale by dowodem, e jej uczestnicy s satanistami. Czarna msza stanowi przede wszystkim parodi obrzdkw religijnych Kocioa rzymskokatolickiego, ale moe by rwnie traktowana jako satyra na jakkolwiek religijn ceremoni. Dla satanisty czarna msza w swoim blunierstwie skierowanym przeciw ortodoksyjnym rytuaom nie jest wcale konieczna. Obrzdki we wszystkich uznanych religiach s w rzeczywistoci parodiami starych rytuaw odprawianych przez czcicieli ziemi i ciaa. W prbie odseksualizowania i odhumanizowania pogaskich wierze pniejsi propagatorzy wiary duchowej pozbawili rytuay ich prawdziwych znacze, zastpujc je szyderczymi eufemizmami, uznawanymi obecnie za "prawdziwe msze". Nawet jeli satanista miaby spdzi kad noc na odprawianiu czarnej mszy, wcale nie bdzie to wiksz parodi od pobonisia, czsto bywajcego w kociele, ktry nie zdajc sobie z tego sprawy uczszcza na wasne "czarne msze" popenia swoje oszustwo wobec uczciwych i emocjonalnie zdrowych rytuaw pogaskiej staroytnoci. Kada ceremonia uwaana za czarn msz musi skutecznie szokowa i oburza, co zdaje si wyznacza miar jej sukcesu. W redniowieczu blunierstwo przeciw witemu Kocioowi byo szokiem. Teraz jednak Koci nie przedstawia ju przeraajcego obrazu, jak to miao miejsce w czasach inkwizycji. Tradycyjna czarna msza dla ksidza o pokroju dyletanta lub odstpcy nie jest ju odraajcym spektaklem, jak to niegdy bywao. Jeeli satanista pragnie dla celw psychodramy odprawi blunierczy rytua skierowany przeciw szanowanej instytucji, musi zachowa ostrono, aby odby si on w sposb nie zmierzajcy ku miesznej parodii. Tak wic, prawd mwic, kopie on wit krow. Czarna msza dzisiaj skadaaby si z blunierstwa skierowanego przeciw "witym" zagadnieniom, jak wschodni mistycyzm, psychiatria, ruchy psychodeliczne, ultraliberalizm itd. Patriotyzm byby wysawiany, narkotyki i ich ordownicy zostaliby napitnowani, grubiascy wojownicy - deifikowani, a schyek eklezjastycznych teologii mgby nawet otrzyma satanistyczn pochwa. Satanistyczni mdrcy zawsze byli katalizatorami dychotomii koniecznej do wymieszania si popularnych wierze, a w zwizku z tym ceremonia o charakterze czarnej mszy moe suy daleko idcym magicznym celom. W 1666 roku we Francji miao miejsce kilka bardzo interesu jcych zdarze. Wraz ze mierci Fran+ois Mansarta, architekta trapezoidu, ktrego geometria miaa stanowi prototyp nawiedzonego domu, zakoczya si budowa paacu wersalskiego, wzniesionego wedug jego projektu. Ostatnia z fascynujcych kapanek Szatana, Jeanne-Marie Bouvier (madame Guyon) miaa zosta przymiona przez przebieg oportunistk i zimn kobiet interesu Catherine Deshayes, zwan te LaVoisin. Dziaa te pewien znawca kosmetykw, ktry babrajc si w aborcjach i dostarczaniu najskuteczniejszych trucizn kobietom pragncym wyeliminowa nie chcianych mw lub kochankw, odnalaz w ponurych opowieciach o "messes noires" rdo przysowiowej burzy mzgw. Mona miao powiedzie, e data 1666 oznacza rok pierwszej "komercyjnej" czarnej mszy! W rejonie na poudnie od St. Denis, zwanym dzisiaj La Garenne, La Voisin nabya ogromny, ogrodzony murami dom, ktry wyposaya w apteki, cele, laboratoria i... kaplic.

Wkrtce dla czonkw rodziny krlewskiej i dla pomniejszych dyletantw stao si de rigueur, aby przychodzi i uczestniczy w kadym ze wczeniej wspomnianych w tym rozdziale typw obrzdkw. Zorganizowane oszustwo popeniane podczas tych ceremonii zostao bdnie, ale nieodwracalnie odnotowane przez histori jako "prawdziwa czarna msza". Gdy La Voisin aresztowano 13 marca 1679 roku (cakiem przypadkowo w kociele Notre-Dame-des-Bonnes-Neuvelles), koci zostay ju rzucone. Zwyrodniae czyny La Voisin przymiy chwa satanizmu na wiele kolejnych lat. Satanizm dla zabawy i rozrywki pojawi si nastpnie w Anglii w poowie XVIII wieku pod postaci zorganizowanego przez sir Francisa Dashwooda Zakonu Franciszkanw z Medmanham, popularnie zwanego Klubem Ognia Piekielnego. Wyzbywajc si krwi, zabijania i wiec z dziecicego tuszczu stosowanych podczas mszy w wieku poprzednim, sir Francis zdoa wprowadzi rytuay wypenione dobr, nieprzyzwoit zabaw i bez Wtpienia zapewni wielu wiatym postaciom swojego okresu barwny i nieszkodliwy rodzaj psychodramy. Interesujcym odamem grupy sir Francisa, ktry przyczyni si do nadania klimatu Klubowi Ognia Piekielnego, bya grupa zwana Dilettanti Club, take zaoona przez niego. Dopiero XIX wiek przynis oczyszczenie satanizmowi, a to dziki marnym wynikom prb posugiwania si przez "biaych" magw "czarn" magi. Dla satanizmu by to okres niezwykle paradoksalny, cznie z dziaalnoci takich pisarzy, jak Baudelaire i Huysmans, ktrzy pomimo swojej jawnej obsesji za wydawali si cakiem mili. Diabe rozwin swoj lucyferyczn osobowo dla szerokiej publicznoci i stopniowo przeobrazi si w salonowego dentelmena. Bya to era "ekspertw" czarnej sztuki, takich jak Eliphas Levi, i niezliczonej iloci mediw, ktre wraz ze starannie przez siebie omotanymi duchami i demonami zdoay rwnie omota umysy wielu ludzi, ktrzy do dnia dzisiejszego nazywaj siebie parapsychologami! Jeli chodzi o satanizm, najbardziej do niego zblione byy neopogaskie rytuay odprawiane przez Hermetyczny Zakon Zotego witu MacGregor Mathersa i pniej Zakon Srebrnej Gwiazdy Aleistera Crowleya (A.-. A.-. - Argentinum Astrum) i Zakon Wschodnich Templariuszy (Order of Oriental Templars < O.T O >), ktre paranoicznie zaprzeczay jakimkolwiek zwizkom z satanizmem poza narzuconym sobie samemu przez Crowleya wizerunkiem bestii apokaliptycznej. Pomijajc cakiem urocze fragmenty poezji i powierzchown wiedz magiczn, Crowley - gdy nie zajmowa si wspinaczk - spdza wikszo swojego czasu jako par excellence pozer i pracowa po godzinach nad swoim zem. Podobnie jak wspczesny mu duchowny Montague Summers, Crowley oczywicie przez wikszo swojego ycia trzyma jzyk za zbami, ale jego wspczeni zwolennicy s dziwnym trafem zdolni do wyczytania ezoterycznych znacze z kadego jego sowa. Zawsze rwnolegle z tymi towarzystwami istniay kluby seksu wykorzystujce satanizm jako podoe intelektualne, ktre przetrway do dzi i dostarczaj poywki dziennikarzom. Skoro odnosimy wraenie, e czarna msza przerodzia si z literackiej inwencji Kocioa w zdeprawowan komercjaln rzeczywisto, w psychodram dla dyletantw i ikonoklastw, stajc si asem w rkawie mediw... tak wic w ktrym miejscu pasuje to do obrazu prawdziwej natury satanizmu - i kto praktykowa satanistyczn magi przez te wszystkie lata przed rokiem 1666? Odpowied na t zagadk tkwi w innej zagadce. Czy osoba oglnie uznana za satanist praktykuje satanizm w jego prawdziwym znaczeniu, czy raczej wydaje si tak z punktu widzenia rodowiSk opiniotwrczych ulegych niebiaskiej perswazji? CzStO si mwio, i cakiem susznie, e wszystkie ksiki na temat Diaba zostay napisane przez agentw Boga. Dlatego cakiem atwo zrozumie, jak pewne grupy czcicieli diaba powstay w wyniku inwencji teologw. Niegdysiejszy "zy" charakter niekoniecznie musi praktykowa prawdziwy satanizm. Nie jest rwnie ywym ucielenieniem pierwiastka nieskrpowanej

dumy lub wasnego majestatu, co dao postpogaskiemu wiatu definicj diaba sformuowan przez ludzi Kocioa. Zamiast tego stanowi on produkt uboczny pniejszej i bardziej wypracowanej propagandy. Pseudosatanizm zawsze potrafi pojawi si w dziejach nowo ytnych dziki swoim czarnym mszom o rnym poziomie blunierstwa, ale prawdziwego satanist nie tak atwo do rozpozna. Byoby zbyt duym uproszczeniem powiedzie, e kady m czyzna i kada kobieta sukcesu na wiecie jest, nawet o tym nie wiedzc, praktykujcym satanist, ale pragnienie ziemskiego sukcesu i urzeczywistnienie go to dostateczny powd, aby.. kciuk w d. Jeeli wejcie bogatego czow. Piotr skierowa swoj wieka do nieba wydawa si ma rwnie trudne jak przejcie wielbda przez ucho igielne, jeeli zamiowanie do pienidzy rodzi zo, to naley przynajmniej zaoy, e najpotniejsi ludzie na wiecie musz w wikszoci by satanistami. Tyczy si to finansistw, przemysowcw, papiey, poetw, dyktatorw, wszelkiego rodzaju osb opiniotwrczych i przywdcw dziaa na skal wiatow. Od czasu do czasu wskutek "przeciekw" znajduje si na wie cie jakiego enigmatycznego mczyzn lub kobiet "babrajcych" si w czarnych sztukach. wiato dzienne ogldaj jako "tajemniczy ludzie" historii. T akie nazwiska, jak: Rasputin, Zaharoff, Cagliostro, Rosenberg i inne podobne s, mona powiedzie, porednimi ogniwami prawdziwej spucizny Szatana... spucizny, ktra stoi ponad etnicznymi, rasowymi i ekonomiCZnymi rnicami, jak rwnie przemijajcymi ideologiami. Satanici zawsze rzdzili wiatem... i zawsze bd nim rzdzi bez wzgldu na to, pod jakim imieniem wystpi. Jedna rzecz jest pewna: zasady, filozofia i praktyki przedstawione w tej ksice stosowane s przez najbardziej zaawansowanych na drodze samorealizacji i najpotniejszych ludzi na ziemi. W sekretnych mylach kadego mczyzny i kadej kobiety, motywowanych przez zdrowe i nie przymione umysy, zamieszkuje potencja satanisty, zawsze tak byo. Znak rogw ukae si teraz wielu, a magowie wystpi, aby ich rozpoznano.

(ZIEMIA) KSIGA BELIALA PANOWANIE NA ZIEMI


Najatrakcyjniejszy element magii kryje si nie w jej stosowaniu, ale w jej ezoterycznych meandrach. Element tajemniczoci, ktry tak bardzo osania praktyk czarnej sztuki, by zawsze wiadomie i rozmylnie podsycany przez tych, ktrzy czsto uzurpuj sobie prawo do tytuu najwikszego eksperta w owej dziedzinie. Jeeli najkrtsz odlegoci pomidzy dwoma punktami jest linia prosta, to uznani okultyci sprawdziliby si jako budowniczowie labiryntw. Gwne zasady magii ceremonialnej tak dugo sprowadzano do klasyfikowanych w nieskoczono okruchw scholastycznego mistycyzmu, i rzekomi czarownicy staj si ofiarami sztuki bdzenia, ktr

sami powinni stosowa! Mona uy analogicznego przykadu ze studentem psychologii stosowanej, ktry mimo tego, e zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie potrafi znale sobie przyjaci. C za poytek ze studiowania nieprawdy - chyba e wszyscy wierz w t nieprawd. Wielu, oczywicie, WIERZY w nieprawd, ale wci yje w zgodzie z prawami natury. I na tym wanie opiera si satanistyczna magia. To jest elementarz - najwaniejsze dzieo o magii materialistycznej. To satanistyczny Przewodnik McGuffeya. Belial znaczy "bez pana" i symbolizuje prawdziw niezaleno, samowystarczalno i osobiste osignicia. Belial reprezentuje ywio ziemi i w ten sam sposb traktowana bdzie magia mocno stojca obiema nogami na ziemi - realna, silna magiczna praktyka, a nie mistyczne banay pozbawione obiektywnego sensu. Nie szukaj dalej. W tym tkwi sedno!

TEORIA I PRAKTYKA MAGII SZATANA (OKRELENIE I CEL)


Uywana w tej ksice definicja magii brzmi nastpujco: "Zmiana sytuacji lub wydarze zgodnie z wasn wol, ktrej dokonanie przy zastosowaniu oglnie przyjtych metod byoby niemoliwe". Naley przyzna, e pozostawia to szerokie pole do indywidualnej interpretacji. Niektrzy powiedz, e te instrukcje i procedury s niczym innym jak psychologi stosowan lub naukowym faktem okrelonym za pomoc "magicznej" terminologii - dopki nie dojd do tego fragmentu tekstu, ktry mwi: "oparte na nie znanych nauce odkryciach". Z tego te powodu nie prbowano podj prb ograniczania si do ustalonej nomenklatury w znajdowaniu wyjanie. Magii nigdy nie jest si w stanie wyjani w cakowicie naukowy sposb, jednake nauka zawsze bya, przy tej lub innej okazji, uwaana za magi. Nie ma adnej rnicy pomidzy "bia" a "czarn" magi, nie liczc drobnomieszczaskiej hipokryzji, sprawiedliwoci kierowanej poczuciem winy, a take samooszukiwania si "biaych" magw. W klasycznej religijnej tradycji "biaa" magia stosowana jest do altruistycznych, szlachetnych i "dobrych" celw, podczas gdy "czarn" magi wykorzystuje si do wyniesienia samego siebie, zwikszenia osobistej mocy i do "zych" celw. Nikt na wiecie nigdy nie zajmowa si studiami okultystycznymi, metafizyk, jog lub jakkolwiek inn koncepcj "biaego wiata", nie majc na celu zadowolenia wasnego ego i osignicia osobistej mocy. Tak to ju wyglda, e niektrzy ludzie lubi nosi wosiennice, a inni wol aksamit lub jedwab. Co daje przyjemno jednym, moe by przykre dla innych i tak samo jest z "dobrem" i "zem". Kady praktykujcy czary ywi przewiadczenie, e robi rzeczy "waciwe". Magia dzieli si na dwie kategorie: rytualn lub ceremonialn i nie rytualn lub manipulacyjn. Magia rytualna skada si z odprawienia formalnej ceremonii, ktra przynajmniej w czci odbywa si w miejscu przeznaczonym do takich celw i w odpowiednim czasie. Gwne jej zadanie polega na wyizolowaniu adrenaliny i emocjonalnie pobudzanych energii, ktre w normalnych warunkach ulegyby rozproszeniu, i zamianie tego w dynamicznie przekazywan si. To akt czysto emocjonalny, a nie intelektualny. Jakakolwiek intelektualna aktywno musi mie miejsce przed ceremoni, nie za w trakcie jej trwania. Ten typ magii nazywany jest czsto "MAGI wysz". Magia nie rytualna lub manipulacyjna, zwana czasami "MAGI NISZ", polega na pomysowym zastosowaniu rnych przedmiotw i spowodowaniu sytuacji, ktre mog sprawi, e co "zgodnie z wol ulegnie zmianie". W dawnych czasach nazwano by to

"zauroczeniem," "czarem" lub "diabelskim okiem". Wikszo ofiar w procesach czarownic nie bya czarownicami. Czsto ofiary okazay si ekscentrycznymi, starymi, nieprzystosowanymi spoecznie kobietami. Inne byy wyjtkowo atrakcyjnymi niewiastami, ktre zawrciy w gowach panujcym, po czym pozostaway nieczue na ich zaloty. Prawdziwe czarownice rzadko tracono lub nawet stawiano przed sdem, poniewa byy biege w sztuce rzucania urokw i potrafiy oczarowa mczyzn, aby w ten sposb uratowa wasne ycie. Wikszo autentycznych czarownic sypiaa z inkwizytorami. Tak zrodzio si sowo "oczarowanie." Pierwotnie "oczarowanie" oznaczao "czary". Najwaniejsz cech wspczesnej czarownicy jest jej zdolno do uczynienia si pocigajc lub umiejtno wykorzystania oczarowania. Sowo "zauroczenie" ma podobne okultystyczne pochodzenie. Zauroczenie byo okreleniem diabelskiego oka. Podporzdkowanie sobie czyjego wzroku, innymi sowy, zauroczenie kogo, oznaczao rzucenie na niego uroku za pomoc diabelskiego oka. Dlatego te jeli kobieta miaa zdolno zauroczenia mczyzn, uznawano j za czarownic. Nauka skutecznego wykorzystywania potgi SPOJRZENIA jest integraln czci treningu czarownicy lub czarownika. Aby kim manipulowa, musisz najpierw przycign i utrzyma jego uwag. Mona tego dokona poprzez zastosowanie jednej z trzech metod: seksu, uczucia lub niezwykego wygldu, lub te jakiejkolwiek ich kombinacji. Czarownica winna uczciwie si zdecydowa, do ktrej kategorii w sposb najbardziej naturalny pasuje. Pierwsza kategoria, seks, jest oczywista. Jeeli kobieta uwaa si za atrakcyjn lub pocigajc seksualnie, powinna robi wszystko, co w jej mocy, aby by jak najbardziej pontn i uywa seksu jako swojego najpotniejszego narzdzia. Gdy przycignie uwag mczyzny za pomocy swojego seksapilu, bdzie w stanie dowolnie nim manipulowa. Drug kategori stanowi uczucie. Kategoria ta z reguy obejmuje kobiety starsze. Naley do nich typ czarownicy zwanej inaczej "bab-jag", ktra moe mieszka w maym wiejskim domku, ludzie za postrzegaj j jako osob nieco ekscentryczn. Dzieci s zwykle oczarowane niezwyk baniowoci podobnej czarownicy, a modzi doroli ceni j za jej mdre rady. Tylko dzieci dziki swojej niewinnoci mog rozpozna jej magiczn moc. Dopasowujc si do wizerunku sodkiej, maej, starszej babci z ssiedztwa moe ona wykorzysta sztuk wprowadzenia w bd, aby osign swoje cele. Trzecia kategoria to niezwyky wygld. Chodzi tu o kobiety, o dziwnej lub przeraajcej aparycji. Spoytkowujc swj niezwyky wygld umie taka czarownica manipulowa ludmi po prostu dlatego, e bd si obawia konsekwencji niespenienia rzeczy, o ktre poprosi. Wiele kobiet zaliczy mona do wicej ni jednej z tych trzech kategorii. Na przykad moda dziewczyna, ktra ma wiey i niewinny wygld, a jednoczenie jest bardzo seksowna, czy w sobie elementy uczucia i seksu. Lub kobieta typu femme fatale, ktra jednoczy w sobie seksapil i swoisty demonizm, wykorzystuje seks i zadziwienie. Po oszacowaniu swoich cech kada czarownica musi zadecydowa, do ktrej kategorii lub do jakiej ich kombinacji naley, aby nastpnie wykorzystywa to we waciwy sposb. Mczyzna pragncy by dobrym czarownikiem rwnie musi stwierdzi, do jakiej kategorii naley. Przystojnego lub seksualnie pocigajcego mczyzn przypisze si oczywicie do pierwszej kategorii, czyli seksu. Do drugiej kategorii, uczuciowej, zalicza si bdzie starszy mczyzna o wygldzie przypominajcym elfa lub lenego czarodzieja. Sodki starszy dziadziu (faktycznie czsto wstrtny staruch) rwnie znajdzie si wrd osb wykorzystujcych uczucie. Trzecim typem bdzie mczyzna o ponurym lub diabolicznym wygldzie. Kady z tych mczyzn moe zastosowa swoje wadcze spojrzenie w dokadnie taki sam sposb, jak wczeniej opisane kobiety. Wygld zewntrzny wykorzystywany w celu wywoania od powiedniej reakcji emocjonalnej to z ca pewnoci najwaniejszy czynnik w praktykowaniu magii niszej.

Kady na tyle gupi, aby powiedzie, e "wygld zewntrzny nie ma znaczenia", oszukuje samego siebie. Dobry wygld nie jest konieczny, ale "wygld" - niezbdny! Kolejnym wanym czynnikiem manipulacyjnym w magii niszej okazuje si zapach. Pamitaj, zwierzta obawiaj si wszystkiego, co jest pozbawione zapachu! I cho my moemy, jako ludzkie zwierzta, zaprzeczy, e nie opieramy si wiadomie na ocenach powodowanych tym zmysem, wci wch pobudza nas w rwnym stopniu jak czworonogi. Jeeli jeste mczyzn i pragniesz oczarowa kobiet, pozwl, aby naturalne wydzieliny twojego ciaa natychmiast wypeniy atmosfer wok ciebie i dziaay w animalistycznym kontracie ze spoeczn ukadnoci, jaka ci przystraja. Jeeli jeste kobiet i chcesz oczarowa mczyzn, nie obawiaj si, e moesz go "urazi" tylko dlatego, e wydzieliny i zapachy twojego ciaa nie zostay usunite lub e miejsce pomidzy twoimi udami nie pozostaje suche i sterylne. Te naturalne zapachy s seksualnymi stymulatorami, w ktre wyposaya nas pena magicznej mdroci natura. Stymulatory uczucia to takie zapachy, ktre odwouj si do przyjemnych wspomnie i nostalgii. Uwiedzenie mczyzny przez odek zaczyna dziaa w tym wanie momencie, gdy z kuchni dolatuj zapachy! "Uczuciowy" typ czarownicy bdzie to traktowa jako jedn z najbardziej uytecznych metod oczarowywania. Nie jest artem zaprezentowanie techniki uytej przez czowieka, co chcia oczarowa mod kobiet, ktra z domu penego dziecicej radoci trafia do rybackiej wioski. Znajc si na sposobach niszej magii, sprytnie schowa makrel do kieszeni spodni i otrzyma nagrod, jak czsto przynosi wielkie uczucie.

TRZY RODZAJE SATANISTYCZNYCH RYTUAW


Istniej trzy typy ceremonii stosowanych podczas praktykowania satanistycznej magii. Kady z nich odwouje si do podstawowych ludzkich emocji. Pierwszy z nich nazwiemy rytuaem seksualnym. Rytua seksualny jest tym, co powszechnie znamy jako miosny czar lub urok. Cel tego rytuau stanowi wzbudzenie podania w osobie, ktrej ty podasz, albo te wezwanie seksualnego partnera w celu zaspokojenia wasnych dz. Jeeli nie masz w swoim umyle obrazu konkretnej osoby lub typu osoby zarysowanego dostatecznie wyranie, aby wywoa bezporednie seksualne odczucia koczce si orgazmem, odprawienie przez ciebie tego rytuau traci sens. Dzieje si tak dlatego, e nawet gdyby rytua przez przypadek zakoczy si pomylnie, to c by ci przynis, skoro nie mgby wykorzysta nadarzajcej si sposobnoci z powodu braku stymulacji lub podania? atwo pomyli czary pynce z ukrytych pobudek z rzucaniem urokw majcych na celu zaspokojenie twoich pragnie seksualnych. Czary odprawiane w celu zwikszenia wasnej mocy nale wraz z magi ceremonialn do kategorii rytuaw litoci lub zniszczenia, niekiedy za do jednej i drugiej zarazem. Jeeli jest co, czego chcesz lub potrzebujesz tak bardzo, e pozbawiony tego przeywasz smutek i udrk, a moesz uzyska to za pomoc uroku lub czaru w taki sposb, e nie uczyni to nikomu innemu krzywdy, to w celu zwikszenia wasnej mocy moesz uciec si do rytuau litoci. Jeeli pragniesz zaczarowa lub usidli zasugujc na to ofiar dla swoich wasnych celw, moesz odprawi rytua zniszczenia. Formuy te powinny by odpowiednio stosowane, albowiem uycie niewaciwego typu rytuau w celu osignicia podanego skutku zwykle pociga za sob niezwykle skomplikowane konsekwencje. Dobrym tego przykadem jest dziewczyna, ktr nka na trtny zalotnik. Jeeli zrobi may krok, aby go omieli, moe rozpozna w nim psychicznego wampira i pozwoli mu na

odgrywanie jego masochistycznej roli. Jeli jednak lekkomylnie go oczaruje dajc mu wszelkie nadzieje, a nastpnie ku swemu niezadowoleniu stanie si obiektem silnego podania seksualnego, to nie powinna obwinia za to nikogo oprcz samej siebie. Zachowania takie powoduj tylko podbudowanie wasnego ego, a zrodziy si z wpajania wyparcia si go, sprawiajcego, e troch oczarowania jest wrcz niezbdne. Satanistka posiada wystarczajco silne ego, aby wykorzystywa oczarowanie dla wasnego seksualnego zadowolenia lub w celu uzyskania mocy lub powodzenia szczeglnej natury. Drugim typem jest rytua litoci. Rytua litoci lub uczucia odprawia si w celu pomocy innym lub samemu sobie. Zdrowie, szczcie rodzinne, powodzenie w interesach, materialny sukces i scholastyczne mstwo to tylko niektre dziedziny ycia, w ktrych rytua litoci znajduje zastosowanie. Mona powiedzie, e ta forma ceremonii zalicza si do obszaru prawdziwego miosierdzia, pamitajc jednoczenie, e "miosierdzie bierze swj pocztek w domu". Trzecia sia motywujca to destrukcja. Ceremonia ta wykorzystywana bywa dla zaspokojenia gniewu, irytacji, pogardy, lekcewaenia lub zwykej nienawici. Znana jest jako kltwa, przeklestwo lub czynnik niszczcy. Do najwikszych bdw popenianych przy praktykowaniu magii rytualnej naley pogld, e ofiara niszczycielskiego rytuau musi wierzy w potg magii, aby moga zosta przez ni skrzywdzona lub zniszczona. Nic bardziej bdnego, jako e ofiary najbardziej podatne na kltwy zawsze traktoway magi szyderczo. Przyczyna tego jest przeraajco prosta. Gdy niecywilizowany dzikus poczuje, e zostaa na niego rzucona przez wroga kltwa, natychmiast biegnie do najbliszego znachora lub szamana. Posiada wiadomo obecnoci wyrzdzonej mu krzywdy, a tak silnie wierzy w potg przeklestwa, e podejmie wszelkie rodki ostronoci. W ten sposb poprzez zastosowanie magii sympatycznej bdzie w stanie przeciwdziaa kadej prbie wyrzdzenia mu krzywdy. Czowiek taki jest niezwykle ostrony i nie podejmuje adnego ryzyka. Z drugiej strony czowiek "owiecony", ktry nie daje wiary takim "zabobonom", przenosi swj instynktowny strach przed kltw do wasnej podwiadomoci, pozwalajc rozwin si mu w niezwykle niszczc si, potgujc si z kadym kolejnym nieszczciem. Oczywicie za kadym razem, gdy zdarzy si jakie niepowodzenie, nie wierzcy w podobne rzeczy automatycznie zaprzeczy jakiemukolwiek powizaniu fatalnej sytuacji z rzucon kltw, zwaszcza jeli dotyczy to jego samego. To wiadome, stanowcze zaprzeczenie moliwoci dziaania kltwy stanowi wanie czynnik umoliwiajcy jej powodzenie wskutek wywoania przypadkowych sytuacji zewntrznych. W wielu przypadkach, nawet w momencie swego ostatniego tchnienia, ofiara zaprzecza bdzie jakiemukolwiek powizaniu magii z jej losem - podczas gdy mag jest cakowicie zadowolony z osignicia podanego efektu. Naley pamita, e nie ma znaczenia to, czy kto przywizuje jakkolwiek wag do tego, co robisz, dopki wyniki twojej pracy s zgodne z twoj wol. Superlogicy zawsze bd wyjania zwizek magicznego rytuau z kocowym wynikiem jako "zbieg okolicznoci". Bez wzgldu na to, czy magia stosowana jest w celach konstruktywnych czy destruktywnych, sukces caej operacji zaley od wraliwoci osoby, ktra otrzymuje bogosawiestwo bd podlega kltwie. W przypadku rytuau seksualnego lub rytuau litoci bardzo pomaga to, e osoba, ktrej dotyczy, wierzy w magi, ale w obliczu kltwy lub przeklestwa o wiele lepiej jest, jeli ofiara w to NIE WIERZY! Jak dugo czowiek bdzie pojmowa znaczenie uczucia strachu, tak dugo potrzebowa bdzie sposobw i rodkw, aby broni si przed tym, czego si obawia. Nikt nie wie wszystkiego i pki istnie bd cuda, czowiek zawsze bdzie si obawia nieznanego - obszaru ukrytych i potencjalnie niebezpiecznych mocy. Jest to wanie ten naturalny lk przed nieznanym, najbliszy kuzyn fascynacji nieznanym, ktry zmusza logicznie mylcego czowieka do znajdowania

wyjanie. Oczywicie czowiek nauki pragnie odkry znaczenie cudu. Jakie wic przykre, e czowiek uwaajcy si za mylcego logicznie to najczciej ostatnia osoba, jaka potrafi zrozumie esencj rytualnej magii. Religijna wiara i zapa potrafi spowodowa pojawienie si na ciele krwawicych ran podobnych do tych, jakie przypuszczalnie zadano Chrystusowi, nazywanych stygmatami. Rany powstaj w wyniku wspczucia osigajcego szczyt napicia emocjonalnego. Dlaczego wic wtpi si w destrukcyjn moc strachu i przeraenia doprowadzonych do skrajnoci. Tak zwane demony teoretycznie posiadaj moc rozerwania ciaa na strzpy w taki sam sposb, jak gar zardzewiaych gwodzi moe wywoa poczon z krwotokiem ekstaz u osoby przekonanej, e wisi na krzyu Kalwarii. Dlatego nigdy nie przekonuj sceptyka, na ktrego chcesz rzuci kltw. Pozwl mu drwi. Owiecenie go zmniejszyoby szanse twojego sukcesu. Wysuchaj spokojnie jego kpin z twojej magii, wiedzc, e wkrtce przyjd dla niego cikie dni. Jeeli jest wystarczajco nikczemny, dziki asce Szatana moe nawet umrze - miejc si! SOWA OSTRZEZENIA! DLA TYCH, KTRZY BD PRAKTYKOWA TE SZTUKI Odnonie seksu i podania: Wykorzystaj do maksimum wszystkie czary i uroki, ktre s skuteczne; jeeli jeste mczyzn, wkadaj w ni swj twardy czonek ze zmysow rozkosz; jeeli jeste kobiet, roz szeroko nogi w podliwym oczekiwaniu. Odnonie wspczucia: Bd przekonany, e nie al ci ceny, jak zapacie za pomoc innym pod warunkiem, e twoje bogosawiestwo ich obejmujce nie spowoduje problemw dla ciebie samego. Bd wdziczny za to, co ci spotkao dziki stosowaniu magii. Odnonie zniszczenia: Bd pewien, e nic ci nie obchodzi, czy twoja ofiara yje czy nie, zanim rzucisz swoj kltw, a powodujc zniszczenie owej osoby rozkoszuj si tym zamiast odczuwa wyrzuty sumienia. PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD - W PRZECIWNYM WYPADKU ZOBACZYSZ, E WSZYSTKIE TWOJE YCZENIA OBRC SI PRZECIWKO TOBIE, WYRZDZAJC CI KRZYWD, A NIE POMAGAJC!

RYTUA CZYLI "INTELEKTUALNA KOMORA DEKOMPRESYJNA"


Magiczn ceremoni mona odprawi samemu lub w grupie, naley jednak wyjani zalety kadego ze sposobw. Rytua grupowy oczywicie o wiele bardziej utwierdza w wierze i mocy ni ceremonia osobista. Wsplne gromadzenie si ludzi oddanych tej samej filozofii ma na celu nieustanne upewnianie si co do potgi magii. Religia zdoaa przetrwa tylko dziki swojej widowiskowoci. Gdy religia stale staje si ZjaWiskiem indywidualnym, wkracza w sfer samoograniczania si, ktremu towarzyszy antyspoeczne zachowanie. Z tego wanie powodu satanista powinien szuka innych w celu wsplnego organizowania ceremonii.

W przypadku rytuau, podczas ktrego rzuca si kltw lub pragnie czyjego zniszczenia, niekiedy bardzo pomaga magowi potgowanie jego ycze przez innych czonkw grupy. Nie ma nic takiego w podobnej ceremonii, co mogoby prowadzi do zakopotania odprawiajcych ten rytua, skoro gniew i symboliczne zniszczenie wybranej ofiary s jego gwnymi elementami. Z drugiej strony rytua wspczucia, ktremu towarzyszy nieskrpowane wylewanie ez, lub rytua seksualny wraz ze swoimi elementami masturbacyjnymi i orgiastycznymi maj najwiksze szanse powodzenia, gdy odbywaj si w wikszej prywatnoci. W miejscu odprawiania rytuau znikn musi zaenowanie, chyba e stanowi ono integraln cz caego spektaklu i moe by jego pozytywnym aspektem - np. wstyd, jaki odczuwa kobieta suca za otarz, ktra poprzez swoje zakopotanie odczuwa seksualne pobudzenie. Nawet w przypadku zupenie kameralnego rytuau naley zastosowa standardowe, wstpne czynnoci i inwokacje, zanim rozpoczn si intymne fantazje i wystpy. Formalna cz rytuau moe odbywa si w tym samym pokoju lub komnacie co cz intymna, lub formalna ceremonia w jednym miejscu, a osobista w drugim. Pocztek i koniec rytuau musi przebiega w przeznaczonej do tego komnacie, zawierajcej przedmioty symboliczne (otarz, kielich itd.). Sformalizowane rozpoczcie i zakoczenie ceremonii suy jako element dogmatyczny, antyintelektualny, ktry ma na celu oddzielenie czynnoci i punktw odniesienia wiata zewntrznego od tych, jakie obowizuj w rytualnej komnacie, gdzie musi zosta wykorzystana caa sia woli. Ta fasada ceremonii jest najwaniejsza dla intelektualisty, poniewa to on szczeglnie potrzebuje efektu "komory dekompresyjnej" w postaci pieww, dzwonkw, wiec i innych sztuczek, zanim bdzie w stanie skoni swe czyste i podane pragnienia do pracy na jego korzy - sprawi to odpowiednio pobudzona wyobrania. Intelektualna "komora dekompresyjna" szataskiej kaplicy moe by traktowana jako miejsce treningu dla przejciowej niewiedzy, podobnie jak WSZYSTKIE religijne obrzdki! Rnica polega na tym, e satanista WIE, i praktykuje form wymylonej ignorancji w celu rozwinicia swojej woli, podczas gdy wyznawca innej religii nie wie o tym - lub jeli wie, praktykuje to w formie samooszukiwania si, ktre zabrania takiego rozumowania. Jego ego jest ju zbyt chwiejne z powodu religijnej indoktrynacji, aby mg pozwoli sobie na przyznanie si do tak narzuconej ignorancji!

ELEMENTY POTRZEBNE PRZY PRAKTYKOWANIU SATANISTYCZNEJ MAGII


A. PRAGNIENIE. Pierwszym skadnikiem przy odprawianiu rytuau jest pragnienie, zwane inaczej motywacj, podaniem lub emocjonalnym przekonaniem. Jeeli nie pragniesz z caych si kocowego wyniku rytuau, nie powiniene podejmowa prb odprawiania go. Nie istnieje nic takiego jak "praktyka" i jedyny sposb, w jaki mag moe robi takie "sztuczki", jak poruszanie nieoywionych przedmiotw, polega na jego silnej emocjonalnej potrzebie sprawienia tego. Prawd jest, e jeli mag pragnie uzyska moc poprzez wywarcie wraenia na innych swoimi magicznymi wyczynami - musi da namacalne dowody swoich umiejtnoci. Satanistyczna koncepcja magii nie polega na znajdywaniu zadowolenia w udowadnianiu biegoci magicznej. Satanista odprawia swj rytua, aby zapewni powodzenie wasnym pragnieniom i nie

traci czasu ani siy woli na stosowanie magii do czego tak bezuytecznego, jak toczenie owka po stole itp. Ilo energii potrzebnej do lewitacji filianki (autentyczne) tworzyaby si wystarczajc do umieszczenia w gowach ludzi na drugim kocu wiata myli sprawiajcej, e uczyni co zgodnie z nasz wol. Satanista uwiadamia sobie, e jeli nawet uda mu si unie filiank nad stoem, bdzie to i tak potraktowane jako sztuczka. Dlatego te o ile satanista chce sprawi, aby przedmioty unosiy si w powietrzu, uywa do tego drutw, luster lub innych przyrzdw, oszczdzajc energi na samodoskonalenie. Wszystkie "nawiedzone" media i mistycy praktykuj czyst i stosowan magi sceniczn - sztuczki z zawizywaniem oczu i zaklejonymi kopertami, ktre kady dostatecznie biegy magik estradowy lub odpustowy moe bez trudu wykona, i to bez witoszkowatego "duchowego" ta. Mae dziecko uczy si, e jeli pragnie czego wystarczajco mocno, jego yczenie si spenia. Ma to ogromne znaczenie. yczenie jest wyrazem pragnienia, podczas gdy modlitwie towa rzyszy obawa. Pismo zmienio podanie w dz, zawi i chciwo. Bd jak dziecko i staraj si nie tumi swojego pragnienia, aby nie straci kontaktu z pierwszym elementem koniecznym przy praktykowaniu magii. Niech wiedzie ci pragnienie i bierz to, co ci kusi, kiedy tylko masz na to ochot! B. ODPOWIEDNI CZAS. W kadej zakoczonej powodzeniem sytuacji jednym z najwaniejszych czynnikw jest odpowiedni czas. Przy odprawianiu magicznego rytuau waciwy czas moe decydowa o jego powodzeniu lub - nawet w jeszcze wikszym stopniu - o porace. Najlepszy czas na rzucenie czaru lub uroku, kltwy lub przeklestwa. wtedy, gdy twj cel wykazuje najwiksz na nie podatnadchodzi no. Gwarancj posuszestwa mamy wwczas, gdy ofiara jest pasywna najbardziej jak to tylko moliwe. Bez wzgldu na to, jak siln wol kto jest obdarzony, pozostaje w naturalny sposb pasywny podczas snu. Dlatego te najlepsza pora na skierowanie twojej magicznej energii na cel przypada wtedy, gdy on lub ona pi. S pewne okresy w cyklu snu, w ktrych wzrasta podatno na wpywy zewntrzne. Gdy kogo zmczyy caodzienne obowizki, bdzie spa "jak koda", dopki jego ciao i umys nie wypoczn. Okres gbokiego snu zwykle trwa od okoo czterech do szeciu godzin, po czym nastpuje okres "nienia", ktry trwa od dwch do trzech godzin lub do momentu przebudzenia. To wanie podczas "nienia" umys najbardziej ulega zewntrznym i niewiadomym wpywom. Zamy, e mag pragnie rzuci urok na kogo, kto zwykle kadzie si spa o 11 wieczorem i wstaje o 7 rano. Najlepszym czasem na odprawienie rytuau bdzie wic godzina 5 rano dwie godziny przed przebudzeniem si ofiary. Naley podkreli, e mag musi znajdowa si u szczytu swych moliwoci, poniewa stanowi on czynnik "wysyajcy" (energi) podczas odprawiania rytuau. Wedug tradycyjnych opinii wiedmy i czarodziejki s ludmi nocnymi, co atwo zrozumie. Jaki styl ycia bardziej pasuje do wysyania myli w kierunku niczego nie podejrzewajcych, picych ofiar! Gdyby tylko ludzie byli wiadomi tego, e myli wprowadzane s do ich umysw w czasie snu! Stan snu jest miejscem rodzenia si przyszoCi. Wielkie myli powstaj przy przebudzeniu i umys, ktry potrafi je zatrzyma po odzyskaniu wiadomoci, moe wiele stworzy. Ale ten, ktry kieruje si nieokrelonymi mylami, doprowadza si do sytuacji, ktre pniej bdzie interpretowa jako "los", "wol Bo" lub przypadek. Istniej jeszcze inne pory dnia, podczas ktrych czarownik moe narzuci ofierze swoj wol. Kiedy ni si na jawie czy jest si bardzo znudzonym, albo te wtedy, gdy czas bardzo si duy - wanie to s okresy najwikszej podatnoci na sugesti. Jeli to kobieta jest celem twojego czaru, nie zapominaj o tym, jak wane s w tym

wypadku cykle menstruacyjne. Gdyby zmysy mczyzny nie zostay stpione pod wpywem ewolucyjnego rozwoju, wiedziaby, podobnie jak wszystkie czworonogi, kiedy samica objawia najwiksze skonnoci seksualne. mski organ wchu nie ma zdolnoci wyczuwania tych wiele mwicych seksualnych zapachw. Nawet jeli byby czym takim obdarzony, przedmiot jego zainteresowania najprawdopodobniej "zbiby go z tropu" wskutek stosowania powszechnie uywanych perfum majcych ukry i zagodzi "odraajce" wyziewy lub poprzez powstrzymujce dziaanie silnych dezodorantw cakowicie wyeliminowa ich wykrycie. Pomimo tych zniechcajcych czynnikw mczyzna wci odczuwa pocig lub co go odpycha, w zalenoci od sytuacji, co zawdzicza zdolnoci rozpoznawania zmian chemicznych w kobiecym ciele. Staje si to za spraw naturalnych waciwoci zmysu wchu. W celu wiadomego wywiczenia si w wykorzystaniu tych umiejtnoci naleaoby cofn si i pobiera nauki u czworonogw, ale nadwraliwych mogoby to doprowadzi do wilczego obdu. Jest jednak o wiele atwiejszy sposb, polegajcy tylko na tym, aby ustali daty i czstotliwo cyklw menstruacyjnych kobiety, ktra stanowi twj cel. Przypada to zaraz przed okresem, gdy kobieta jest najbardziej dostpna seksualnie, oraz tu po nim. Dlatego wtedy podczas snu mag bdzie mia najlepszy moment na wpojenie myli i sugestii natury seksualnej. Wiedmy i czarownice dysponuj o wiele szerszym zakresem czasu, w ktrym mog rzuca swj czar na wybranych mczyzn. Poniewa mczyzna jest bardziej konsekwentny w swoich seksualnych pragnieniach ni kobieta (chocia s kobiety dorwnujce mu w namitnoci lub nawet go przewyszajce), odpowiedni dzie nie odgrywa takiej roli. Kady mczyzna, ktry nie zosta pozbawiony caej swojej seksualnej energii, jest dla wprawnej czarownicy "siedzc kaczk". Dla mczyzny okres najwikszego seksualnego wigoru nastpuje zaraz po wiosennym przesileniu, kiedy to msko najbardziej domaga si swoich praw. Czarownica z kolei musi zwikszy moc swojej magii, poniewa mczyzna bdzie mia w tym czasie rozbiegane oczy. Czy obawiajcy si tego nie powinien zapyta: "Czy nie ma adnej obrony przed takimi czarami?" Naley odpowiedzie w ten sposb: "Tak, istnieje zabezpieczenie. Nie moesz nigdy spa, ni na jawie, pozostawia myli nie zaprztnitych czym wanym i mie otwartego umysu. Wwczas bdziesz chroniony przed siami magii". C. WYOBRAENIA. Dorastajcy chopiec, ktry lubi wyrzyna w drzewie serca zawierajce inicjay jego i ukochanej, mody chopak, ktry godzinami rysuje swoje projekty wspaniaych samochodw, malutka dziewczynka, ktra koysze w ramionach obdart lalk i myli o niej jak o swoim piknym dziecitku - te uzdolnione czarownice i czarownicy, ci naturalni magowie stosuj czynnik magiczny zwany wyobraeniem, od ktrego zaley sukces kadego rytuau. Dzieci, nie zdajc sobie sprawy ani nie zwaajc na, to czy posiadaj artystyczne zdolnoci lub inne twrcze talenty, zmierzaj do swoich celw poprzez wykorzystywanie obrazw swojego autorstwa, podczas gdy "cywilizowani" doroli s o wiele bardziej krytyczni w stosunku do wasnych twrczych wysikw. Z tego to powodu "prymitywny" mag moe uywa woskowej figurki lub zwykego szkicu odnoszc sukces w swoich magicznych ceremoniach. Dla NIEGO wierno wyobraenia jest wystarczajca. Wszystko, co moe zintensyfikowa emocje podczas rytuau, wpynie na jego powodzenie. Kady rysunek, obraz, rzeba, pismo, fotografia, cz ubrania, zapach, dwik, muzyka lub wyszukana sytuacja, jaka moe zosta wczona do ceremonii, bd bardzo pomocne czarodziejowi.

Wyobraenie suy do staego przypominania tego, co reprezentuje - jest rodkiem sucym do intelektualnego pobudzenia - jako namacalny odpowiednik rzeczywistego przedmiotu. Wyobraeniem mona manipulowa, mona te je ustawia, modyfikowa i tworzy wszystko wedle woli maga, a kady plan stworzony przez wyobraenie staje si formu prowadzc do rzeczywistoci. Jeeli pragniesz dowiadcza przyjemnoci seksualnych z wybran przez ciebie osob, musisz stworzy upragnion sytuacj na papierze, na ptnie, sowem pisanym itd., w moliwie najbardziej przesadzony sposb, jako integraln cz ceremonii. Jeeli masz yczenia dotyczce rzeczy materialnych, musisz wpatrywa si w ich wyobraenia - otoczy si zapachami i dwikami, jakie z siebie wydzielaj - stworzy magnes, ktry bdzie przyciga sytuacje lub rzeczy przez ciebie podane! Aby doprowadzi do upadku wrogw, musisz dokona ich symbolicznego zniszczenia! Musz by zastrzeleni, zakuci, wpdzeni w chorob, spaleni, roztrzaskani, utopieni lub rozdarci w najbardziej przekonywajcy sposb! atwo jest zrozumie, dlaczego religie cieki prawej rki nieprzychylnie patrzyy na tworzenie "bokw". Wyobraenia wykorzystywane przez czarownika s mechanizmem dziaajcym w materialnej rzeczywistoci, stanowic cakowite zaprzeczenie ezoterycznej duchowoci. Pewien grecki dentelmen o magicznych skonnociach zapragn niegdy kobiety, ktra speniaby wszystkie jego pragnienia. Mia tak siln obsesj na punkcie obiektu swoich marze - ktrego nie mg znale - e postanowi sam go stworzy. Gdy zakoczy ju swoje dzieo, poczu tak siln i nieodwracaln mio do kobiety, ktr wykreowa, e przestaa by kamieniem i zmienia si w mierteln istot z krwi i koci, yw i ciep. W ten sposb mag, Pigmalion, otrzyma najwiksze z magicznych bogosawiestw, ktre zwao si Galatea. D. UKIERUNKOWANIE. Jednym z najczciej pomijanych elementw w praktykowaniu magii jest nagromadzenie, a nastpnie waciwe ukierunkowanie mocy. Zbyt wiele rzekomych czarownic i czarownikw odprawia rytua, aby nastpnie krci si niecierpliwie, oczekujc z niepokojem pierwszych oznak jego skutecznego dziaania. Rwnie dobrze mog oni uklkn i pomodli si w intencji wszystkich zamiarw i celw, poniewa ich obawa podczas oczekiwania podanych skutkw tylko niweczy realne szanse sukcesu. Co wicej, przy takim podejciu naley wtpi, czy w ogle zebrana zostanie wystarczajca ilo skoncentrowanej energii, aby we waciwy sposb odprawi ceremoni. Cige zastanawianie si nad warunkami w jakich odbdzie si twj rytua, lub stae uskaranie si na nie gwarantuje osabienie tego, co powinno stanowi rytualnie ukierunkowan si, poprzez jej rozpraszanie i rozdrabnianie. Gdy ju pragnienie zostao odpowiednio mocno ugruntowane, aby zastosowa magiczne siy, wtedy naley podj wszelkie wysiki, aby da upust tym yczeniom PODCZAS ODBYWANIA SI RYTUAU NIE przed ani po! Celem rytuau jest UWOLNI maga od trawicych go myli, ktre stale zaprztaj mu gow. Kontemplacja, sen na jawie i cige knowania wypalaj energi emocjonaln, ktr mona by skupi w dynamicznie wykorzystywaln si, nie wspominajc o fakcie, e normalna produktywno zostaje powanie ograniczona przez taki gorczkowy niepokj. Czarownica, ktra rzuca swj urok w trakcie dugiego oczekiwania przy telefonie, spodziewajc si, e jej niedoszy kochanek zadzwoni, zrujnowany czarownik, ktry baga Szatana o bogosawiestwo, a nastpnie siedzi jak na szpilkach czekajc na nadejcie czeku, mczyzna, ktry zasmucony niesprawiedliwoci, jaka go spotkaa, przekl wroga, lecz dalej znosi trud ze smutn twarz i zmarszczon brwi - wszystko to s przykady le ukierunkowanej energii emocjonalnej.

Nic dziwnego, e "biay" mag obawia si odwetu po rzuceniu "zego" uroku! Odwet wobec kierujcego si poczuciem winy zaklinacza nastpi z pewnoci, a to z powodu doznawania przez tego nieszcznika wyrzutw sumienia! E. CZYNNIK RWNOWACY. Czynnik rwnowacy jest elementem stosowanym w praktykowaniu czarnej magii, ktrego uywa si raczej podczas odprawiania rytuaw podania i litoci ni przy rzucaniu przeklestwa. Element to may, ale niezmiernie istotny. Dogbna wiadomo tego czynnika i wiedza stanowi umiejtno, jak niewiele czarownic i czarownikw zdoao posi. To po prostu znajomo waciwego typu osoby i sytuacji, aby swoj magi mg uprawia w sposb najatwiejszy i uzyskujc najlepsze efekty. Poznanie swoich ogranicze jest swoistym rodzajem retrospekcji dla osoby, ktra powinna by zdolna czyni niemoliwe, co w wielu wypadkach moe wpyn na powodzenie rytuau. Jeeli usiujc osign swj cel zarwno poprzez stosowanie niszej, jak i wyszej magii, stale ponosisz poraki, pomyl o nastpujcych rzeczach: Czy nie stae si ofiar le ukierunkowanego, przesadnie ambitnego ego, ktre pchno ci ku temu, aby zapragn rzeczy i osb, ktrych szanse zdobycia faktycznie nie istniej? Czy nie jeste osob zupenie pozbawion talentu, cakowicie bez suchu, ktra prbuje za pomoc magii zdoby wielki aplauz za swj niemuzykalny gos? Czy nie jeste zwyk, pozbawion czaru wiedm o olbrzymich stopach, nosie i ego poczonych z zaawansowanym przypadkiem pryszczycy, ktra rzuca miosne uroki na modego, przystojnego gwiazdora filmowego? Czy nie jeste zwalistym, gburowatym, spronym wakoniem o zepsutych zbach, ktry pragnie namitnej, modej striptizerki? Jeli tak, to lepiej naucz si stosowa czynnik rwnowacy lub w przeciwnym razie spodziewaj si wiecznych niepowodze! Ogromnym talentem jest umiejtno mierzenia si na zamiary i wielu ludzi nie potrafi zda sobie sprawy z tego, e skoro nie maj moliwoci osign maksimum czego, to zawsze "lepszy wrbel w rku ni kanarek na dachu". Chroniczny utracjusz to taki osobnik, ktry nie posiadajc nic i nie bdc w stanie zarobi miliona dolarw z szyderczym umiechem odrzuci wszelkie sposobnoci zarobienia pidziesiciu tysicy. Jedn z najwikszych broni maga jest jego znajomo samego siebie - swoich talentw, moliwoci, fizycznych zalet i wad itd., oraz wiedza kiedy, gdzie i w stosunku do kogo odpowiednio je zastosowa! Mczyzna nie majcy nic do zaproponowania, ktry prbuje zbliy si do czowieka sukcesu, z racji posiadania wielkiego bogactwa mogcego suy wspaniaymi radami, przypomina pch wac po nodze sonia z zamiarem zgwacenia go! Czarownica z aspiracjami, ktra oszukuje sam siebie uwaajc, e przy odpowiednio zastosowanych rodkach mimo braku magicznej rwnowagi sukces zawsze bdzie pewny, zapomina o jednej istotnej zasadzie: MAGIA JEST PODOBNA DO SAMEJ NATURY, A SUKCES W MAGII WYMAGA HARMONIJNEGO WSPDZIAANIA Z NATUR, NIE ZA WYSTPOWANIA PRZECIWKO NIEJ.

SATANISTYCZNY RYTUA
A. NA CO NALEY ZWRCI UWAG PRZED ROZPOCZCIEM RYTUAU 1. Osoba odprawiajca rytua w cigu caego obrzdu stoi z twarz zwrcon w kierunku otarza i symbolu Bafometa, oprcz tych momentw, gdy inne pozycje s wyranie wskazane. 2. Jeeli jest to moliwe, otarz powinien by ustawiony przy zachodniej cianie. 3. Jeeli rytua odprawia jedna osoba, kapan nie jest potrzebny. Gdy wicej osb jest

wczonych w ceremoni, jedna z nich musi przyj rol kapana. W rytuale osobistym jego jedyny uczestnik postpuje wedug instrukcji obowizujcych kapana. 4. Za kadym razem, gdy przez osob speniajc rol kapana wypowiadane s sowa "Chwaa Szatanowi!", pozostali uczestnicy bd powtarzali za ni te sowa. Po odpowiedzi uczestnikw na "Chwaa Szatanowi!" nastpi uderzenie w gong. 5. Rozmowa (oprcz momentw zwizanych z sam ceremoni) i palenie papierosw s zabronione po dwiku dzwonka rozpoczynajcego rytua. 6. Ksiga Beliala zawiera zasady szataskiej magii i rytuau. Przed podjciem prby odprawienia rytuau z Ksigi Lewiatana konieczne jest, aby przeczyta i w caoci zrozumia Ksig Beliala. Dopki tego nie uczynisz, nie masz najmniejszych szans na powodzenie w trzynastu poniszych etapach. B. 13 ETAPW (szczegowe instrukcje patrz: Przyrzdy uywane do satanistycznego rytuau na stronie 151) 1. Ubranie si do rytuau. 2. Zgromadzenie wszystkich potrzebnych do rytuau przedmiotw, zapalenie wiec i zlikwidowanie wszelkiego rda zewntrznego wiata, umieszczenie pergaminu po lewej i prawej stronie otarza zgodnie z instrukcj. 3. Jeeli kobieta ma posuy za otarz, zajmuje teraz swoj pozycj - z gow zwrcon na poudnie, a nogami skierowanymi ku pnocy. 4. Oczyszczenie powietrza poprzez uderzenie w dzwonek. 5. "Inwokacja do Szatana" i "Piekielne Imiona" (patrz: Ksiga Lewiatana) s teraz odczytywane na gos przez kapana. Uczestnicy powtarzaj kade z Piekielnych Imion po wypowiedzeniu ich przez kapana. 6. Picie z kielicha. 7. Obracajc si w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, kapan kieruje miecz na kady z gwnych kierunkw wiata i wywouje odpowiadajcego mu Ksicia Pieka: Szatana z poudnia, Lucyfera ze wschodu, Beliala z pnocy i Lewiatana z zachodu. 8. Udzielenie bogosawiestwa za pomoc fallusa (jeli jest stosowane). 9. Kapan odczytuje na gos inwokacj odpowiadajc waciwej ceremonii: Podania, Litoci lub Zniszczenia (patrz: Ksiga Lewiatana). 10. W przypadku rytuau osobistego to niezmiernie istotny etap. Samotno jest rwnoznaczna z wyraeniem najbardziej skrytych pragnie i nie naley prbowa ich powstrzymywa podczas odprawiania rytuau, wypowiadania inwokacji lub sporzdzania wyobrae odpowiadajcych yczeniom. To wanie na tym etapie powinno si przygotowa cay "projekt" i przesa go w stron osoby, ku ktrej skierowany jest rytua. (A) Aby przywoa kogo w celach lubienych lub stworzy seksualnie zadowalajc sytuacj opu otarz i usu si w takie miejsce, w tym samym lub innym pomieszczeniu, ktre bdzie najbardziej sprzyja odprawianiu waciwego rytuau. Nastpnie stwrz odpowiedni atmosfer wspgrajc w najbardziej zbliony sposb z sytuacj, do ktrej dysz. Pamitaj, e masz sze zmysw do wykorzystania, tak wic nie ograniczaj si w kreowaniu atmosfery tylko do jednego z nich. Oto kilka przedmiotw, jakie mona zastosowa (zarwno pojedynczo, jak i w poczeniu): a) wizerunki graficzne, takie jak rysunki, obrazy itd.; b) pisemne rodki dziaajce na wyobrani, takie jak opowiadania, sztuki, opisy pragnie i ewentualnych skutkw niektrych z nich; c) przedstawienie pragnie poprzez ywe obrazy i scenki dramatyczne, w ktrych odgrywasz samego siebie lub przedmiot twoich pragnie (przeniesienie) przy zastosowaniu

wszelkich koniecznych rodkw majcych na celu zintensyfikowanie wyobraenia; d) zapachy zwizane z podan osob lub sytuacj; e) dwiki lub haasy w tle, przywodzce silne wyobraenie. Temu etapowi rytuau powinno towarzyszy intensywne uczucie seksualne po osigniciu wystarczajcego wyobraenia. Punktem szczytowym tego etapu powinien by orgazm tak silny, jak to tylko moliwe. To szczytowanie powinno zosta osignite przy zastosowaniu koniecznych rodkw masturbacyjnych. Po osigniciu orgazmu powr do miejsca, w ktrym usytuowany jest otarz, i przejd do etapu 11 opisanego na stronie 151. (B) Aby zapewni pomoc lub powodzenie komu, kto wzbudza twoj sympati lub wspczucie (wcznie z tob samym) Pozosta w bliskiej odlegoci od otarza i stwrz moliwie jak najywsze psychiczne wyobraenie osoby, ktrej starasz si pomc (lub zintensyfikuj al nad samym sob), wyra swoje pragnienia w swj wasny sposb. Jeli twoje emocje bd wystarczajco prawdziwe, towarzyszy im bdzie wylewanie ez; naley pozwoli im pyn bez adnych ogranicze. Po zakoczeniu tego wiczenia uczu przystp do etapu 11 opisanego na stronie 151. (C) Aby spowodowa zniszczenie wroga Pozosta w krgu otarza, chyba e wytworzenie odpowiedniego nastroju wymaga bdzie, aby znalaz si w innym miejscu, np. w pobliu twojej ofiary. Po wytworzeniu wizerunku ofiary przystp do niszczenia jej podobizny w wybrany przez siebie sposb. Mona to uczyni za pomoc kilku niej opisanych metod: a) poprzez wbijanie szpilek lub gwodzi w lalk bdc wyobraeniem twojej ofiary; lalka moe by z kawaka materiau, wosku, drewna, kawaka warzywa itd.; b) poprzez stworzenie graficznego obrazu pokazujcego sposb unicestwienia twojej ofiary - rysunki, obrazy itp.; c) poprzez stworzenia obrazowego literackiego opisu ostatecznego koca twojej of iary., d poprzez wygoszenie monologu skierowanego przeciw wybranej ofierze, przedstawiajcego jej cierpienia i unicestwienie; e) poprzez okaleczenie, zranienie, zadanie blu lub choroby symbolicznie, przy uyciu wszystkich innych potrzebnych metod lub rodkw. Intensywna, wyrachowana nienawi i pogarda powinny towarzyszy temu etapowi ceremonii i nie naley podejmowa adnych rodkw, aby powstrzyma ten etap, dopki wytwarzana przez maga energia nie doprowadzi go do wyczerpania. Gdy ju to nastpi, przystp do etapu 11. 11. Jeeli yczenia maj form pisemn, kapan odczytuje je teraz na gos, a nastpnie spala w pomieniach waciwej wiecy. Po wypowiedzeniu kadego yczenia mwi si "Chwaa Szatanowi!" Jeeli yczenia przedstawiane s ustnie, uczestnicy (kady po kolei) wypowiadaj je w kierunku kapana. Ten nastpnie powtarza te yczenia swoimi wasnymi sowami - takimi, ktre s dla niego najbardziej stymulujce. Sowa "Chwaa Szatanowi!" wymawiane s po wypowiedzeniu kadego yczenia. 12. Teraz jest odczytywany przez kapana waciwy Klucz Henochiaski jako dowd podporzdkowania si uczestnikw Siom Ciemnoci. 13. Dzwonienie dzwonkiem jako element oczyszczajcy, a nastpnie przez kapana wypowiadane s sowa "Niech tak si stanie". KONIEC RYTUAU C.

PRZEDMIOTY UYWANE DO SATANISTYCZNEGO RYTUAU

Mska cz uczestnikw ubrana jest w czarne szaty. Mog one by zaopatrzone w kaptury, w razie potrzeby zakrywajce twarz. Celem zakrywania twarzy jest umoliwienie uczestnikom swobodnego wyraania emocji mimik, bez skrpowania. Zmniejsza ono rwnie rozproszenie myli uczestnikw. eska cz uczestnikw nosi stroje sugestywne seksualnie lub - starsze kobiety - czarne ubrania. Wszyscy uczestnicy nosz amulety z pieczci Bafometa lub tradycyjnym pentagramem Szatana. Mczyni przywdziewaj szaty przed wejciem do komnaty, w ktrej przebiega rytua, i nosz je podczas jego trwania. Zamiast czarnego ubrania mog oni zaoy czarn sutann. Kolor czarny wybrany jest dla szat w komnacie rytualnej, poniewa symbolizuje on Moce Ciemnoci. Kobiety nosz ubrania pocigajce seksualnie w celu stymulowania emocji mskiej czci uczestnikw rytuau, wzmacniajc w ten sposb przepyw adrenaliny i energii bioelektrycznej, co zapewni lepsze efekty. OTARZ Pierwsze otarze czowieka byy z krwi i koci, a ludzkie naturalne instynkty i skonnoci stanowiy fundamenty, na ktrych opary si religie. Pniejsze religie sprawiajc, e wszelkie naturalne ludzkie inklinacje zaczto traktowa jako grzech, doprowadziy do zamiany ywych otarzy na pyty z kamienia i metalowych bry. Satanizm jest bardziej religi ciaa ni duszy i dlatego w sata nistycznych ceremoniach ciao peni funkcj otarza. Ma on za zadanie suy jako punkt, na ktrym skupia si uwag podczas ceremonii. Do satanistycznego rytuau jako otarz wykorzystuje si nag kobiet, gdy jest ona naturalnym pasywnym receptorem i symbolizuje matk ziemi. Podczas niektrych rytuaw nago kobiety sucej za otarz moe okaza si niepraktyczna, tak wic ubiera si j lub czciowo przykrywa. Jeeli kobieta sama odprawia rytua, nie ma potrzeby, aby inna kobieta suya za otarz. Gdy nie ma kobiety mogcej posuy za otarz, podwyszenie, na ktrym miaa ona spoczywa, bywa wykorzystywane do umieszczenia na nim innych przedmiotw potrzebnych do rytuau. Przy rytuaach wieloosobowych mona skonstruowa specjalny otarz wysoki na okoo 11,2 m i dugi na okoo 3 m, na ktrym bdzie leaa kobieta. Jeeli jest to mao praktyczne lub dotyczy ceremonii osobistej, nadawa si bdzie kade podwyszenie. Jeeli kobieta suy za otarz, inne przedmioty mona pooy na stole obok, tak aby znalazy si w zasigu rki kapana. SYMBOL BAFOMETA Symbol Bafometa by uywany przez templariuszy do przedstawiania Szatana. Przez wieki symbol ten nazywano wieloma imionami. Midzy innymi brzmi one: Kozio z Mendes, Kozio o Tysicu Modych, Czarny Kozio, Kozio Judasza i moe najbardziej waciwie - Kozio Ofiarny. Bafomet reprezentuje Siy Ciemnoci w poczeniu z rozrodcz podnoci koza. W swojej "czystej" formie pentagram pokazywany jest jako obrys postaci czowieka wpisanej w pi punktw gwiazdy - trzy skierowane ku grze, dwa w d - symbolizujcych duchow natur czowieka. W satanizmie pentagram rwnie si wykorzystuje, ale w zwizku z tym, e satanizm reprezentuje cielesne instynkty czowieka lub przeciwiestwo natury duchowej, pentagram jest odwrcony, tak aby idealnie pasowa do gowy koza - jego rogw wyzywajco wzniesionych w gr i symbolizujcych dualizm. Pozostae trzy ramiona oznaczaj odwrcenie lub zaprzeczenie trjcy. Hebrajskie znaki umieszczone na zewntrznym obwodzie okrgu s symbolami biorcymi swj pocztek w magicznych technikach Kabay, z ktrych mona odczyta - "Lewiatan" - w wodnych otchani identyfikowany z Szatanem. Znaki te znajduj si na wysokoci piciu ramion odwrconej gwiazdy. Symbol Bafometa umieszcza si na cianie nad otarzem.

WIECE wiece uywane do satanistycznego rytuau symbolizuj wiato Lucyfera - nioscego wiato, owiecenie, ywy ogie, ponce podanie i Pomienie Pieka. Do satanistycznego rytuau mona uywa wycznie wiec biaych i czarnych. Nigdy nie uywaj wicej ni jednej biaej wiecy, czarnych natomiast tyle, ile potrzeba do owietlenia komnaty. Przynajmniej jedna wieca powinna sta po lewej stronie otarza symbolizujc Moce Ciemnoci i ciek lewej rki. Pozostae czarne wiece umieszcza si tam, gdzie potrzebne s do owietlenia. Jedn bia wiec stawia si po prawej stronie otarza jako symbol hipokryzji biaych "magw" i wyznawcw cieki prawej rki. Nie naley posugiwa si adnym innym rdem wiata. Czarne wiece uywane s w intencji mocy i powodzenia uczestnikw rytuau, a w ich pomieniach maj spon pergaminy, na ktrych zapisano yczenia uczestnikw rytuau. Biaa wieca uywana jest w celu zniszczenia wrogw. Pergaminy, na ktrych napisane s kltwy, spala si w pomieniach biaej wiecy. DZWON Dwikowy efekt wywoany przez dzwon ma na celu wskazanie momentu rozpoczcia i zakoczenia rytuau. Kapan uderza w dzwon dziewi razy, obracajc si przeciwnie do kierunku ruchu wskazwek zegara i zwracajc uderzenia ku czterem stronom wiata. Wykonuje si to rozpoczynajc rytua - w celu oczyszczenia powietrza z zewntrznych dwikw, po raz kolejny za na zakoczenie rytuau dla wzmocnienia siy jego oddziaywania i jako akt oczyszczenia oznaczajcy jego koniec. Dzwon powinien wydawa z siebie raczej gony i przenikliwy dwik ni delikatny i brzczcy. KIELICH W satanistycznym rytuale kielich lub czara wykorzystywane s jako symbol "Pucharu Rozkoszy". Najlepiej gdy kielich wykonany jest ze srebra, ale jeli nie ma moliwoci zdobycia srebrnego, moe on by z innego metalu, szka lub porcelany - ze wszystkiego oprcz zota. Zoto zawsze kojarzone byo z religiami wiatoci i Krlestwem Niebieskim. Z kielicha najpierw pije kapan, a nastpnie jego asystent. W rytuaach osobistych osoba odprawiajca ceremoni sama oprnia kielich. ELIKSIR Stymulujcy fluid lub Eliksir ycia uywany przez pogan zosta w wierze katolickiej sprowadzony do roli wina mszalnego. Pocztkowo napj stosowany w pogaskich rytuaach pito, aby zrelaksowa uczestniczcych w ceremonii i zintensyfikowa ich emocje. Satanizm nie powica swojego boga, tak jak robi to inne religie. Satanista nie praktykuje czego takiego jak symboliczny kanibalizm i powraca do pierwotnego przeznaczenia wina mszalnego wykorzystywanego przez chrzecijan - do stymulowania emocji koniecznych przy odprawianiu satanistycznego rytuau. Nie musi to jednak by tylko wino - dobre s jakiekolwiek stymulujce i przyjemne dla podniebienia napoje. Eliksir ycia ma by pity z Kielicha Rozkoszy, jak zostao to wyej opisane, zaraz po wygoszeniu Inwokacji do Szatana. MIECZ Miecz Potgi jest symbolem agresywnej siy i suy jako przeduenie i wzmocnienie ramienia, ktrym kapan gestykuluje i wskazuje. Jego odpowiednik w innych formach

magicznych rytuaw stanowi laseczka lub czarodziejska rdka. Podczas Inwokacji do Szatana kapan trzyma miecz skierowany na symbol Bafometa. Broni t posuguje si rwnie, co zostao opisane w Etapach Rytuau, przy wywoywaniu czterech Ksit Pieka. Kapan przebija kocem miecza pergamin zawierajcy przesanie lub yczenie zaraz po jego odczytaniu na gos. Nastpnie nadziany na ostrze pergamin trafia w pomienie wiecy. Podczas wysuchiwania ycze innych uczestnikw i podczas powtarzania ich kapan trzyma miecz nad gowami zgromadzonych (starym rycerskim zwyczajem). W osobistych rytuaach mona wykorzysta dugi n, lask lub jaki inny podobny przedmiot, jeli miecz jest trudno dostpny. FALLUS Fallus jest pogaskim symbolem podnoci reprezentujcym si rozrodcz, msko i agresj. To kolejny element, ktrego znaczenie zostao blunierczo zmienione, aby pasowao do kierujcych si poczuciem winy chrzecijaskich ceremonii. Fallus jest pozbawion hipokryzji wersj aspergillum, "kropida do wiconej wody" uywanego w katolicyzmie - co stanowi metamorfoz penisa! Jeden z asystentw kapana trzyma fallus oburcz i metodycznie nim potrzsa na cztery strony wiata w celu pobogosawienia domu. Wykorzysta mona kady symbol falliczny. Jeeli jest on trudno dostpny, mona wykona go z gipsu, drewna, gliny, wosku itd. Fallus jest niezbdny jedynie w przypadku zorganizowanych rytuaw grupowych. GONG Gongu uywa si do przywoywania Mocy Ciemnoci. Naley raz w niego uderzy zaraz po powtrzeniu prze uczestnikw rytuau sw kapana "Chwaa Szatanowi!" Gong jest konieczny jedynie w przypadku zorganizowanych rytuaw grupowych. Ze wzgldu na efekty dwikowe najlepiej wybra gong koncertowy, gdy jednak nie sposb go dosta, mona posuy si jakimkolwiek gongiem o penym, bogatym brzmieniu. PERGAMIN O uyciu pergaminu decyduj jego organiczne waciwoci, porwnywalne z elementami natury. Pergamin stosowany podczas ceremonii - o ile ma odpowiada pogldom satanistw dotyczcym skadania ofiar - winien by sporzdzony ze skry owcy zabitej, co naley koniecznie podkreli, na poywienie. adne zwierz nigdy nie bywa zabijane tylko dlatego, aby wykorzysta je w caoci lub czci do satanistycznego rytuau. Jeeli nie ma moliwoci uzyskania pergaminu otrzymanego z wczeniej zabitej owcy, wprowadzi mona w zamian zwyky kawaek papieru. Zapisane na pergaminie przesania lub yczenia spalane s w pomieniach wiecy i wysyane w eter. yczenie jest wypisywane na pergaminie lub na papierze, odczytywane gono przez kapana, a nastpnie spala si je w pomieniach czarnej lub biaej wiecy w zalenoci od poszczeglnego yczenia. Przed rozpoczciem rytuau przeklestwa rzucane s na prawo od kapana, a uroki i bogosawiestwa na lewo.

(WODA) KSIGA LEWIATANA GNIEWNE MORZE


Mimo e osoby nie przywizujce wagi do sw twierdz co przeciwnego, uniesienia ekstazy emocjonalnej lub bl cierpienia mona uzyska drog komunikacji sownej. Skoro ceremonia magiczna ma da zajcie wszystkim zmysom, wobec tego naley przywoa odpowiednie dwiki. Na pewno prawd jest, e "czyny bardziej przemawiaj ni sowa", ale to sowa staj si pomnikami myli. Chyba najbardziej widoczn wad magicznych wezwa stworzonych w przeszoci stanowi brak emocji w czasie ich recytacji. Pewnemu staremu mdrcowi, znanemu autorowi, kiedy recytowa inwokacj uoon przez siebie i majc wielkie znaczenie dla jego magicznych pragnie, zabrako sw w tym wanie momencie, gdy rytua mia si ju speni. wiadomy faktu, e musi podtrzyma poziom emocji, szybko wyrecytowa sowa o duym nateniu emocjonalnym, ktre przyszy mu do gowy - par zwrotek z poematu Rudyarda Kiplinga! W ten sposb przy wsparciu eksplozji chway ociekajcej adrenalin mg zakoczy swoje zaklcie. Inwokacje przedstawione na nastpnych stronach maj suy jako wyraenie pewnoci, a nie penego skargi strachu. Dlatego nie ma tam pytkich obietnic i faszywej dobroczynnoci. Lewiatan, wielki Smok z Wodnej Otchani, wdziera si ryczc niczym morze, a inwokacje te s jego trybunaem. INWOKACJA DO SZATANA In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi! W imi Szatana, Wadcy ziemi, Krla wiata, nakazuj siom Ciemnoci obdarzy mnie swoj Piekieln moc! Otwrzcie szeroko bramy Pieka i wyjdcie z otchani, aby przywita mnie jako swego brata (siostr) i przyjaciela! Obdarzcie mnie zaspokojeniem, o ktrym mwi! Przyjem wasze imi jako cz samego siebie! yj jak zwierz na polu radujce si swoim cielesnym yciem! Obdarzam ask sprawiedliwych i przeklinam zepsutych! Na wszystkich Bogw Pieka - rozkazuj, aby stay si rzeczy, o ktrych mwi! Wyjdcie i odpowiedzcie na wezwania poprzez spenienie moich ycze! O, USYSZ IMIONA IMIONA PIEKIELNE Abaddon Chemosh Lilith Adramelech Cimeries Loki Ahpuch Coyote Mammon Amon Czort Mania Apollyn Dagon Mantus aryman Damballa Marduk Asmodeusz Demogorgon mastema Astaroth Diabolos Mefistofeles Azazel Dracula Melek Taus Baalberith Emma-O Metztli Bafomet Eurynomos Mictlan Balaam Fenrir Midgard Bast Gorgo Milcolm. Beelzebub Haborym Moloch Behemot Hecate Mormo Beherit Isztar Naamah Bile Kali Nergal Piekielne imiona dIa atwiejszego ich odnalezienia zostay tu wymienione w porzdku aIfabetycznym. Przy wzywaniu tych imion mona wyrecytowa wszystkie lub tylko okrelon ich Iiczb potrzebn w poszczegInych sytuacjach. Bez wzgldu na to, czy przywoywane bd wszystkie imiona, czy tylko ich cz, ich Iista musi by wybierana

z niezwyk starannoci i naIey im nada odpowiednie brzmienie fonetyczne. Nihasa Sachmet T"an-mo Nija Sammael Tamuz O-Yama Sammu Tezcatlipoca Pan Sedit Thot Pluton Set Tunrida Prozerpina Shaitan Tyfon Pwcca Shamad Yaotzin Rimmon Supay Yen-lo.Wang Sabazios iwa INWOKACJA ZAKLINAJCA PODANIE Podejd bliej, o nasienie otchani, i oka swoj obecno. Myli me s szczytem poncym, ktry wieci wybranym podaniem momentw uniesienia i wznosi si arliwie w obrzmiaym napiciu. Przylij posaca lubienych uniesie i niech obsceniczne wizje mych mrocznych poda objawi si w przyszych czynach i postpkach moich. Z szstej wiey szatana nadejdzie znak i poczy si z substancj wewntrzn, i poruszy t cielesn powok na me wezwanie. Zebraem me symbole, a ozdoby tego, co ma nadej, gotowe s, i wizerunek mego stworzenia kryje si jako pomienny bazyliszek, co czeka swego uwolnienia. Wizja stanie si prawd, a przez powicenie moje kty pierwszego wymiaru si nabior i stan si substancj trzeciego. Idcie w pust noc (wiato dnia) i przekujcie w umys, wiedziony mylami na cieki lubienego oddania. (Mczyni) Mj prt ju jest nabrzmiay. / Jad mj wgryzie si i zniszczy umys pozbawiony podania; a jak ziarno padnie, tak opary jego rozejd si po mzgu tym i zawadn nim do koca, i podda si on woli mojej. W imi wielkiego boga Pana" niech tajemne myli me zamieni si na mj rozkaz w ruchy tego ciaa, co go tak podam! Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi! (Kobiety) Ldwia me pal. Krople nektaru z mej chutliwej szczeliny niech bd jako to nasienie dla upionego mzgu, a umys, co podania nie czuje, niech zawiruje szalonym impulsem. A gdy dza moja zaspokojon bdzie, nowe niech zaczn si wyprawy, a ciao to, ktrego podam, przybdzie do mnie. W imi wielkiej nierzdnicy Babilonu, i Lilith, i Hekate, niech speni si moje dze! Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi! INWOKACJA ZAKLINAJCA LITO W gniewie cierpienia i wciekoci ponionych odzywam si jak grzmot, abycie usyszeli! O wielcy ukryci w ciemnociach, opiekunowie drogi, ulubiecy mocy Thota! Ruszcie i przybdcie! Ukacie si nam w swej askawej sile, w imieniu tych, co wierz, a cierpi tortury. Ukryj go za murem twej opieki, bo na cierpienie to nie zasuy, ani go te nie pragnie. Niech wszystko, co jest mu przeciwne, straci si i posta. Wspom go przez ogie i wod, ziemi i powietrze, aby odzyska to, co straci. Wzmocnij ogniem koci przyjaciela i bliniego naszego, towarzysza cieki Lewej Rki. Przez wadz Szatana, niech ziemia i przyjemnoci jej wnikn w jestestwo jego. Niech sole yciowe jego pyn niepowstrzymane, aby mg cieszy si cielesnym nektarem swych przyszych poda. Niech niemi bd przeciwnicy jego, cieleni i bez ciaa, aby uwolni si - radosny i mocny - od tego, co boli go. Niech adne nieszczcie nie stanie na drodze jego, bo jednym z nas jest i dlatego chroni

go trzeba. Przywr mu si, rado, wadz bez koca nad przeciwnociami, co go opady. Zbuduj wok niego i w rodku jego radosn promienisto, ktra zapowie wyjcie jego z martwych mokrade, co go otaczaj. Tego prosimy, w imi Szatana, ktrego aski kwitn, ktrego sia zwyciy! Jako Szatan wada, tak i ten, ktrego imi jest jak w dwik: (imi) jest naczyniem, ktrego ciao jest jak ziemia; ycie wieczne, wiat bez koca! Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi! INWOKACJA ZAKLINAJCA ZNISZCZENIE Spjrzcie! Potne gosy mej zemsty rozbijaj nieruchome powietrze i stoj jak posgi gniewu na rwninie skrcajcych si wy. Staj si potworn maszyn zniszczenia dla jtrzcych czci ciaa tego (tej), kto (ktra) mnie chce powstrzyma. Nie czuj skruchy, e me wezwania jad na skrzydach wichury, co wzmacnia ukucie mej goryczy; a wielkie, czarne, olizge ksztaty powstan z jam i zwymiotuj swe wrzody do jego (jej) mzgu. Wzywam posacw przeznaczenia - niech uderz z ponurym zachwytem w ofiar, ktr wybraem. Milczcy jest ten ptak, co ywi si mzgiem tego (tej), co mnie przeladuje, a jego (jej) agonia niech odbdzie si w skomleniu i blu, i niech bdzie to ostrzeeniem dla tych, co mego jestestwa nienawidz. Przybd w imi Abaddona i zniszcz go (j), ktrego (ktrej) imi podaje jako znak. Wielcy bracia nocy, ty, co mnie pocieszysz, ktry wzlatasz na gorcych wichrach Piekie, ktry mieszkasz w wityni diaba; porusz si i pojaw! Poka si temu (tej), co ywi zgnio umysu napdzajcego mamroczce usta kpice ze sprawiedliwych i mocnych!; wyrwij ten bekotliwy jzyk i zamknij gardo. O Kali! Przekuj puca jego (jej) dami skorpionw. O Sachmet! Wrzu substancj jego (jej) w przeklt pustk. O potny Smoku! Rzucam w gr dwudzielne widy Pieka, a powicenie me przez zemst na ich zby wbite w olepiajcym blasku - niech spoczywa! Szem ha-meforasz! Chwaa Szatanowi!

KLUCZE HENOCHIASKIE
JZYK HENOCHIASKI I KLUCZE HENOCHIASKIE Magicznym jzykiem uywanym w satanistycznym rytuale jest henochiaski, ktry uwaa si za starszy od sanskrytu. Ma on bogat gramatyk i sownictwo. Niektrymi dwikami przypomina arabski, innymi hebrajski i acin. W druku ukaza si po raz pierwszy w 1659 roku w biografii Johna Dee, sawnego szesnastowiecznego wizjonera i nadwornego astrologa. Praca ta, napisana przez Merica Casaubona, opisuje dokonania okultysty Dee i jego wsppracownika Edwarda Kelly'ego w sztuce wrenia z krysztaowej kuli. Kelly zamiast w zwyk kul krysztaow - wpatrywa

si w wielocienny trapezoedr. "Anioy" ogldane przez krysztaowe okna, o ktrych mowa w pierwszych Kluczach Henochiaskich objawionych przez Kelly'ego, s "anioami" tylko dlatego, e po dzi dzie okultystom brakuje metafizycznego polotu. Teraz kryszta oczyszcza si, a "anioy" staj si "ktami" i szeroko otwieraj si okna na czwarty wymiar, dla strachliwych - na Bram Piekie. Przedstawiem moje tumaczenie poniszych zawoa w archaicznej, ale satanistycznie poprawnej interpretacji przekadu dokonanego przez Zakon Zotego witu pod koniec dziewitnastego stulecia. W jzyku henochiaskim znaczenie sw wraz z ich jakoci tworzy brzmienie, ktre moe wywoa potn reakcj w atmosferze. Barbarzyskie brzmienie tego jzyka daje prawdziwie magiczny skutek, ktrego nie sposb opisa. Przez wiele lat Klucze Henochiaskie okrywaa tajemnica. Te par istniejcych wyda zupenie pozbawio je odpowiedniego znaczenia, jako e poprawne tumaczenie zostao zamaskowane uyciem eufemizmw, co miao na celu wprowadzenie w bd niewprawnego czarownika lub potencjalnego inkwizytora. Zawoania Henochiaskie stay si apokryficzne (a kt moe powiedzie, jak ponur rzeczywisto wywouj "fantazje") i s satanistycznymi peanami wiary. Po usuniciu takich agodnych wyrae, jak "wity" i "anielski" i arbitralnie dobranych grup liczb, zastosowanych kiedy w zastpstwie "blunierczych" wyrazw - oto s PRAWDZIWE Zawoania Henochiaskie, takie jak otrzymano z nieznanej rki. I Wersja nie zagodzona, przetumaczona przez Antona LaVeya. KLUCZ PIERWSZY Pierwszy Klucz Henochiaski prezentuje pocztkow deklaracj Szatana okrelajc prawa czasowych teologii i wiecznej wadzy trwajcej w tych, ktrzy s na tyle odwani, eby dojrze ziemskie pocztki i byty absolutne. KLUCZ PIERWSZY (po henochiasku) Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piomoel od V aoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ PIERWSZY (po polsku) Jam twoim wadc, rzek Pan Ziemi, si wychwalan ponad i poniej, w ktrego rkach soce jest byszczcym mieczem, a ksiyc ogniem przebijajcym na wskro, ktrego szaty twoim s ubiorem i ktry owietla je wiatem piekielnym. Daem wam prawo rzdu nad witymi i daem lask z wiedz najwysz. Podnielicie gosy i przysigli wierno Temu, kto trwa w triumfie bez pocztku i bez koca, i co wieci jak pomie w waszych paacach, i wada wrd was jako rwnowaga ycia! Rusz i przybd! Otwrz tajemnice stworzenia! Bd przyjacielem mym, jako i ja nim jestem! - prawdziwym wyznawc najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ DRUGI Aby odda cze podaniom, ktre zapewniaj kontynuacj ycia, Drugi Klucz Henochiaski zmienia to ziemskie dziedzictwo w talizman siy. KLUCZ DRUGI (po henochiasku) i-i-vau el! Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe

salada! V.. Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od mocalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozadazodame vaurelar; lape zodir IOIAD! KLUCZ DRUGI (po polsku) Czy wiatr moe usysze twe gosy zdziwienia? O ty, wielkie nasienie robactwa ziemi! ktre Pieko umiecio w mych ustach! i ktre przygotowaem niby kielichy weselne albo kwiaty zdobice komnaty podania! Twe stopy mocniejsze s ni nagi kamie! Gosy twe potniejsze ni wielkie wiatry! Bo ty jak budowla, ktrej nie ma, z wyjtkiem umysw Najpotniejszej obecnoci Szatana! Powstacie! - mwi Najpierwszy! Stacie si sugami jego! Ukacie sw si i uczycie ze mnie tego, co przejrza, bo jestem Nim, ktry yje wiecznie! KLUCZ TRZECI Trzeci Klucz Henochiaski oddaje wadz nad ziemi w rce tych wielkich satanistycznych czarownikw, ktrzy przez kolejne stulecia panowali nad ludmi tego wiata. KLUCZ TRZECI (po henochiasku) Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezodacahisa otahila Gigipahe; vaunud-el-cahisa ta-pu-ime qo-mospelhe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od torezodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali varoesa cala homila; cocabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata odvaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! V aunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an. KLUCZ TRZECI (po polsku) Spjrzcie! - rzek Szatan, jestem okrgiem, w ktrego rkach spoczywa Dwanacie Krlestw. Sze to miejsce yjcego tchnienia, a reszta jest jako ostre sierpy lub Rogi mierci. Tam ziemskie istoty s i nie s, tylko w moich rkach, ktre upione s i powstan! Najpierw uczyniem was sugami i umieciem na Dwunastu stolcach wadzy, dajc kademu z was po kolei rzd nad Dziewicioma prawdziwymi wiekami czasu, abycie z najwyszych naczy i rogw swej wadzy mogli rzdzi wylewajc ognie ycia i wzrasta na Ziemi. I tak stalicie si szat sprawiedliwoci i prawdy. W imi Szatana, powstacie! Ukacie si! Spjrzcie! jego askawo ronie, a imi jego jest wielkie midzy nami. W imi jego mwimy: Poruszcie si! Powstacie! i zstpcie midzy nas jako wykonawcy Jego tajemnej wiedzy w stworzeniu! KLUCZ CZWARTY Czwarty Klucz Henochiaski odnosi si do przemijania wiekw. KLUCZ CZWARTY (po henochiasku) Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gicahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa capi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile

zodir e-na-IAD. das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf normo-lapi! KLUCZ CZWARTY (po polsku) Postawiem stopy me na Poudniu i spojrzaem wok mwic: Czy grzmoty, ktre narastaj, nie wadaj w drugim kcie? Pod ktrymi umieciem tych, co jeszcze nie policzeni z wyjtkiem Jednego; w ktrych drugi pocztek rzeczy jest i sia, ktrzy dodajc numery czasu i ich potgi pierwsi s wrd dziewiciu! Powstacie! synowie przyjemnoci, i przybdcie na Ziemi, bom ja Pan, wasz Bg, ktry jest i yje wiecznie! W imi Szatana: Przybdcie! i ukacie sw posta jako namiestnicy przyjemnoci, abycie mogli chwali Go wrd synw rodzaju ludzkiego! KLUCZ PITY Pity Klucz Henochiaski potwierdza satanistyczne umieszczenie tradycyjnych ksiy i czarnoksinikw na ziemi w celu wprowadzania w bd. KLUCZ PITY (po henochiasku) Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi nazodaretahe afa; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el! KLUCZ PITY (po polsku) Dwiki potne weszy w kt trzeci i stay si nasionami szalestwa na Ziemi, co z pogardliwym umiechem przyniosy jasno Niebios ku pocieszeniu tych, co niszcz samych siebie. Im, wadcom prawych, daem filary zadowolenia i naczynia do podlewania ziemi i jej stworze. Oni s brami Pierwszego i Drugiego i pocztkiem swych wasnych siedzib, co udekorowane s miriadami wiecznych lamp, ktrych jest tyle, co Pierwsze, co koniec, co zawarto czasu! Dlatego, przybdcie i sucie swemu stworzeniu. Przyjdcie w pokoju i pocieszeniu. Przyjmijcie nas do swych tajemnic; a czemu? Nasz Pan i Wadca jest wszystkim w jednoci! KLUCZ SZSTY Szsty Klucz Henochiaski ustala struktur i form tego, co stao si Zakonem Trapezoidu i Kocioem Szatana. KLUCZ SZSTY (po henochiasku) Gahe sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od acame canale, sobola zodare fa-beliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qua-a-on! KLUCZ SZSTY (po polsku) Duchw czwartego kta jest dziewi, potnych w trapezoidzie, co pierwszy powsta, tortura dla przekltych i wieniec dla zych; z dami wciekoci krocz po ziemi, Dziewiciu nieustajcych, co przynosi pocieszenie, wada bez koca jako Drugi i Trzeci.

Dlatego suchajcie gosu mego! Mwiem o was i nadaem posta wam i wadz, a dziea wasze bd pieni honoru i chwa Boga w stworzeniu! KLUCZ SIDMY Sidmy Klucz Henochiaski uywany jest do wezwania podania, oddania hodu przepychowi i radoci z uciech cielesnych. KLUCZ SIDMY (po henochiasku) Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao ialapire-gahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa ni pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita! Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dehe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajirele papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD! KLUCZ SIDMY (po polsku) Wschd jest domem nierzdnic wznoszcych pieni radoci wrd pomieni pierwszej chway, gdzie Pan Ciemnoci usta swe otworzy; i stay si domem, sia czowieka raduje si; a ozdobione s ornamentem blasku, co cuda czyni dla wszelkiego stworzenia. S krlestwami i cigoci Trzeciego i Czwartego, potnymi wieami i miejscami pocieszenia, tronem przyjemnoci i trwania. O wy, sugi przyjemnoci: Przybdcie! Ukacie si, gocie rado na Ziemi i bdcie potni wrd nas. Po to wadza jest dana, a potga nasza ronie w si w naszym pocieszycielu. KLUCZ SMY smy Klucz Henochiaski odnosi si do nadejcia Ery Szatana. KLUCZ SMY (po henochiasku) Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe ox. Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta lolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das paaox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonucaho od V ovina carebafe? NIISO! bagile avavago gohon. NIISO! bagile mamao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji. KLUCZ SMY (po polsku) Poudnie pierwszego jest jak trzecie folgowanie poczynione z filarw hiacyntu, gdzie starcy staj si mocni, com dla wasnej sprawiedliwoci uczyni, rzecze Szatan, i co trwa bdzie jako paw dla Lewiatana. Ilu jest, co przetrwaj w chwale ziemskiej i nie ujrz mierci, a dom upadnie, a smok zatonie? Radujcie si! - bo korona wityni jego i szata jego odwieczne ju nie s podzielone! Przybdcie! Ukacie si! - ku przestrachowi Ziemi i pociesze tych, co gotowi s! KLUCZ DZIEWITY Dziewity Klucz Henochiaski ostrzega przed uyciem substancji, urzdze i farmaceutykw, ktre prowadz do uudy i, w konsekwencji, do uzalenienia si mistrza. Ochrona przed faszywymi wartociami. KLUCZ DZIEWITY (po henochiasku) Micaoli beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje Pe vaunupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi cial. V aunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore gianai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu. Dazodisa etahamezoda

cahisa dao, od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu a sobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od upe ofafafe; bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore. KLUCZ DZIEWITY (po polsku) Potny stranik ognia z pomiennym mieczem o dwu ostrzach (ktre zawieraj ampuki z uud, a ktrych skrzyda z piounu s, a szpik z soli) postawi stopy swe na Zachodzie i wychwalany jest przez duchownych swoich. Zbieraj oni mech Ziemi jako czek bogaty skarby swoje. Przeklci niech bd ci, ktrych s one saboci! W oczach ich kamienie milowe s wiksze ni Ziemia, a z ust ich biey morze krwi. Mzgi ich udekorowane s diamentami, a gowy przybrane marmurem. Szczliwy jest ten, na ktrego nie patrz z nagan. Dlaczeg? Pan Prawoci cieszy si nimi! Odejdcie i zostawcie trucizn sw, bo czas nadszed pocieszenia. KLUCZ DZIESITY Dziesity Klucz Henochiaski wznieca nieokieznany gniew i wywouje przemoc. Niebezpieczny w uyciu, chyba e umie si chroni sw odrbno; jest jak nieprzewidziana byskawica! KLUCZ DZIESITY (po henochiasku) Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo ope copehanu od racaliare maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. V aunala cahisa conusata das daox cocasa ol Oanio yore vohima ol jizod-yazoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali! KLUCZ DZIESITY (po polsku) Gromy gniewu upione s na Pnocy, na podobiestwo dbu, ktrego gazie s wypenionymi odchodami gniazdami lamentu i alu na Ziemi, co pon w dzie i w noc, i wyrzyguj gowy skorpionw i yj siark zmieszan z trucizn. To s gromy, co przyjd w nagym grzmocie z setkami potnych ziemi wstrzni i tysicem fal, i nie odpoczywaj ani czasu nie znaj. Jedna skaa przynosi nastpne, jak serce czowieka z mylami czyni. Rozpacz! Rozpacz! Tak! rozpacz niech bdzie dla Ziemi, bo saboci jej wielkie s, byy i bd. Odejdcie! Ale nie wasze potne odgosy! KLUCZ JEDENASTY Jedenasty Klucz Henochiaski uywany jest do zapowiedzi nadejcia zmarych i do zapewnienia trwania za grobem. Przywizuj do ziemi. Zawoanie pogrzebowe. KLUCZ JEDENASTY (po henochiasku) Oxiayala holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa iga. NIISA! bagile aberameji nonuc,ape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ JEDENASTY (po polsku) Potny tron zarycza i byo pi grzmotw, co poleciay na Wschd. A orze rzek i tak wykrzykn: - Odejdcie z domu mierci! I zebrali si, i stali si tymi, do ktrych to powiedziane byo, i s teraz bezmiertni, co lec na wietrze. Odejdcie! Bom przygotowa miejsce dla was. Ruszcie wic i ukacie si! Odsocie tajemnic swego stworzenia. Bdcie przyjacimi mymi, bom ja wasz Bg, prawdziwy

wyznawca ciaa, co yje wiecznie! KLUCZ DWUNASTY Dwunasty Klucz Henochiaski uywany jest do wyraenia niechci wobec ludzkiej potrzeby nieszczcia i do przywoania mczarni i konfliktu dla zwiastunw rozpaczy. KLUCZ DWUNASTY (po henochiasku) Nonuci dasonuf Babaje od cahisa ob hubaio tibipe: alalare ataraahe od ef! Darix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale qua! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ DWUNASTY (po polsku) O wy, co przemierzacie Poudnie i jestecie latarniami smutku, dopnijcie zbroj sw i przybiecie! Przyprowadcie legiony z armii Piekie, aby Pan Otchani potniejszym by, bo imi jego u was to Gniew! Ruszcie wic i ukacie si! Odsocie tajemnic swego stworzenia! Bdcie przyjacimi mymi, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ TRZYNASTY Trzynasty Klucz Henochiaski uywany jest do uczynienia obojtnych lubienymi i do dokuczenia tym, co odrzucaj przyjemnoci seksu. KLUCZ TRZYNASTY (po henochiasku) Napeai Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ TRZYNASTY (po polsku) O wy, miecze Poudnia, co macie oczy, ktre wywouj gniew grzechu i czyni pustych ludzi jako pijanych: Spjrzcie! obietnica Szatana i Jego Wadzy, co wrd was zwana jest gorzkim ukuciem! Ruszcie i ukacie si! Odsocie tajemnic swego stworzenia! Bom ja jest sug tego samego, waszego Boga, prawdziwym chwalc najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ CZTERNASTY Czternasty Klucz Henochiaski jest woaniem o zemst i manifestacj sprawiedliwoci. KLUCZ CZTERNASTY (po henochiasku) Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial! Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Od cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ CZTERNASTY (po polsku) O wy, synowie i crki spleniaego umysu, co wyroki dajecie na saboci mi narzucone - Spjrzcie! gos Szatana; obietnica Jego, co midzy wami nazwany jest oszczerc i najwyszym demagogiem! Ruszcie wic i ukacie si! Odsocie tajemnic swego stworzenia! Bdcie przyjacimi mymi, bom taki sam! prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ PITNASTY Pitnasty Klucz Henochiaski jest postanowieniem dotyczcym akceptacji i zrozumienia mistrzw, ktrych obowizkiem jest przewodzenie tym, co szukaj bogw duchowych.

KLUCZ PITNASTY (po henochiasku) Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ PITNASTY (po polsku) O ty, wadco pierwszego pomienia, co pod skrzydami twymi s sieci pajczyn opltujcych Ziemi suchoci; ktry znasz wielkie imi "prawo" i piecz faszywego honoru. Rusz wic i uka si! Odso tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ SZESNASTY Szesnasty Klucz Henochiaski pochwala cudowne ziemskie kontrasty, a take trwao tych dychotomii. KLUCZ SZESNASTY (po henochiasku) Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emoda: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ SZESNASTY (po polsku) O ty, drugi pomieniu, domu sprawiedliwoci, co masz pocztki w chwale i co pocieszysz sprawiedliwych: co kroczysz po Ziemi stopami z ognia; ktry rozumiesz i oddzielasz stworzenia! Wielki jeste w Bogu, co nieposkromiony jest i zdobywa. Rusz wic i uka si! Odso tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ SIEDEMNASTY Siedemnasty Klucz Henochiaski wykorzystywany jest do owiecania odrtwiaych i zniszczenia poprzez objawienie. KLUCZ SIEDEMNASTY (po henochiasku) Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro tasataxa yolasa: soba Iad. V onupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare l od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, alpe zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ SIEDEMNASTY (po polsku) O ty, trzeci pomieniu! ktrego skrzyda s kolcami, co wywouj cierpienie, i ktry masz miriady ywych lamp kroczcych przed tob; ktrego Bogiem jest gniew we wciekoci: Przypasz swj miecz i suchaj! Rusz wic i uka si! Odso tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ OSIEMNASTY Osiemnasty Klucz Henochiaski otwiera bramy Pieka, przywouje Lucyfera i prosi o jego bogosawiestwo. KLUCZ OSIEMNASTY (po henochiasku) Ilasa micalazoda olapireta ialpereji.. beliore: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa.

Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe Saitan! KLUCZ OSIEMNASTY (po polsku) O ty, potny blasku i pomieniu pocieszenia! co odsaniasz chwa Szatana do rodka Ziemi; w ktrym wielkie sekrety prawdy maj schronienie; co zwany jest w twym krlestwie: "sia przez rado", a ktrego zmierzy nie mona. Bd oknem pocieszenia dla mnie. Rusz wic i uka si! Odso tajemnic swego stworzenia! Bd przyjacielem mym, bom taki sam! - prawdziwy chwalca najwyszego i niewysowionego Krla Piekie! KLUCZ DZIEWITNASTY Dziewitnasty Klucz Henochiaski uywany jest do podtrzymania naturalnej ziemskiej rwnowagi, prawa zapobiegliwoci i prawa dungli. Obnaa wszelk hipokryzj, a witoszkowatych czyni niewolnikami. Sprowadza najwikszy wylew gniewu na nieszczliwych i daje podstawy sukcesu tym, co kochaj ycie. KLUCZ DZIEWITNASTY (po henochiasku) Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama adoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareyo IDOIGO, od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta querelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-la-tore-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaosa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. V anucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha adoaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Y olacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od peredazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA! KLUCZ DZIEWITNASTY (po polsku) O wy, przyjemnoci, co mieszkacie w pierwszym powietrzu, jestecie potne w czciach Ziemi i wykonujecie wyroki wszechwadnych. O was powiedziano: Spjrzcie w twarz Szatana, pocztek pocieszenia, ktrego oczy s jasnoci gwiazd, co przynis wam wadz nad Ziemi i jej niewysowion rnorodnoci; dajc wadz zrozumienia gwoli czynienia rzeczy zgodnie z opatrznoci Jego, co siedzi na szesnastym tronie i powsta na Pocztku mwic: Niech Ziemia rzdzi si swymi czciami i niech bdzie podzielona; niech chwaa jej bdzie zawsze pijana i wzburzona w sobie. Jej los niech zawsze toczy si ku spenieniu chuci; i jako dziewka niech im suy. Niech jedna pora gmatwa si z nastpn; i niech nie bdzie na niej istoty, co taka sama jest jak inne. Mylce stworzenia Ziemi i Ludzie niech si drani i niszcz nawzajem; i niech zapomn nazw domostw swych. Niech rujnuje si praca Czowieka i jego wysiek. Jego domy niech stan si jaskiniami bestii z pl! Spltajcie jej rozum ciemnoci! Dlaczeg? Bo wyrzucam sobie, e stworzyem Czowieka. Niech raz bdzie mu znana, a drugi raz niech obc mu bdzie; bo jest oem nierzdnicy i domem Lucyfera Krla.

Otwrzcie szeroko bramy Piekie! Nich suy wam nisze niebo pod wami! Wadajcie tymi, co wadaj! Odrzucie tych, co upadli. Przyprowadcie tych, co wzrastaj, i zniszczcie, co zgnie. Niech adne miejsce nie ostanie si cae. Dodawajcie i pomniejszajcie, a gwiazdy zostan policzone. Powstacie! Ruszcie! i ukacie si przed przymierzem Jego ust, ktre przyrzek nam w Swej sprawiedliwoci. Odsocie tajemnic swego stworzenia i uczycie nas uczestniczcymi w NIESKALANEJ MDROCI.