You are on page 1of 6

Bidang 6 - Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Demokrasi

Nilai Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


1. Sebutkan 3 undang-undang antarabangsa. -Akta Pencegahan Penyeludupan -Undang-undang Laut Antarabangsa -Undang-undang Siber

2. Berikan 2 kesan jika tiada undang-undang antarabangsa. -negara besar dan kaya akan menggunakan pengaruh untuk menindas Negara kecil. -keselamatan Negara akan tergugat. 3. Nyatakan 2 akibat kegiatan penyeludupan tidak terkawal. -hasil negara seperti cukai import akan berkurangan. -meluasnya barangan atau produk tanpa kawalan. 4. Senaraikan 3 kandungan Undang-undang Siber. -Akta Jenayah Komputer -Akta Teleperubatan -Akta Tandatangan Digital 5. Berikan 2 sebab undang-undang Siber perlu dipatuhi.

-kes-kes penjenayah akan bertambah -keselamatan Negara akan tergugat 6. Jelaskan 2 tindakan yang boleh diambil oleh negara kita terhadap kegiatan penyeludupan. -menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan kegiatan penyeludupan -melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berkuasa supaya keselamatan negara terjamin

Nilai Kebebasan suara


Berikan 3 peranan media massa. -Saluran komunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan berita semasa -menyebarkan percambahan idea tentang sesuatu konsep baharu -memberi ruang kepada pembaca untuk meluahkan perasaan tentang sesuatu isu Jelaskan 2 sikap rakyat apabila menggunakan media massa. -berhemah menggunakan saluran media massa -tidak menggunakan media massa untuk tujuan salah Nyatakan 2 kesan jika media massa disalahgunakan -negara akan porak peranda -kerharmonia hidup rakyat terjejas

Nilai Kebebasan Beragama


1. Nyatakan 2 faedah kebebasan beragama. Jawapan: menyatupadukan rakyat, menjaga keharmonian hidup masyarakat 2. Berikan 2 bukti kebebasan beragama di negara kita. Jawapan: dibenarkan membina rumah ibadat, memberi cuti kepada penganut agama 3. Jelaskan 2 contoh kebebasan beragama di negara kita. Jawapan: buddha, kristian 4. Berikan 3 hari perayaan yang diberikan kemudahan cuti umum. Jawapan: Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Wesak 5. Nyatakan 2 cara menghormati kebebasan beragama. Jawapan: Tidak membantah kemudahan yang diberikan kepada penganut agama lain, bekerjasama pada masa tertentu bagi melicinkan perjalanan sambutan perayaan sesuatu kaum 6. Sebutkan 2 cara menunjukkan sikap menghormati kebebasan beragama. Jawapan: peka terhadap amalan agama lain, tidak menghina sesuatu amalan.

Nilai penglibatan diri dalam pembangunan Negara


Berikan 2 contoh badan sukarela yang terdapat di Malaysia. 1. i) Kelab Leo ii) Kelab Rotary

2. Berikan 2 cara kita memberi sokongan kepada badan-badan sukarela tersebut i) Membantu menyebarkan maklumat tentang badan badan sukarela tersebut. ii) Turut serta dalam badan badan tersebut. 3. Jelaskan 2 kepentingan aktiviti-aktiviti sukarela i) Meringankan beban golongan yang memerlukan bantuan. ii) Bersimpati dengan kesusahan. 4. Nyatakan 2 cara untuk mengatasi masalah kewangan badan-badan sukarela I) Mengadakan derma secara sukarela. ii) mendapat pertolongan daripada pihak kerajaan 5. Jelaskan 2 peranan persatuan Bulan sabit merah i) Menyediakan perkhidamtan ambulans sukarela. ii) Memberi perkhidmatan semasa acara sukan dan sambutan sesuatu perayaan.

Nilai sikap Keterbukaan


1. Berikan 2 bukti Negara kita mengamalkan nilai sikap keterbukaan i)Dalam pertandingan,teguran dalam hakim akan dapat meningkatkan kualiti atau keupayaan peserta. ii)Dalam perbincaraan antara negara kita dengan negara lain, negara kita tiadak menimbulkan kemarahan dengan negar lain. 2. Nyatakan 2 kesan jika tidak mengamlkan nilai sikap keterbukaan i)Kepercayaan rakyat terhadap pucuk kepimpinan akan tersusut. ii)Rakyat hidup dalam keadaan tidak selamat.

3. Senaraikan 2 kepentingan mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan masalah. i)Mendapat pelbagai pendapat. ii)Mendapat idea bernas.

Soalan Esei
Pekeliling kementerian pelajaran di bawah menunjukkan kepentingan aktiviti kokurikulum kepada pelajar

Sebagai sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Huraikan dua nilai yand dapat diamalkan oleh semua pelajar sekolah dengan menyertai khidmat social pasukan beruniform dalam kegiatan kokurikulum.

Semua pelajar sekolah dapat mengamalkan nilai rasional.Semua pelajar sekolah hendaklah boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.Contohnya,pelajar sekolah haruslah boleh berfikir bahawa kepentingan kokurikulum supaya tidak diabaikan.Contohnya,pelajar sekolah hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum supaya dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar.Selain itu,semua pelajar dapat mengamalkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara.Semua pelajar mempunyai kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.Contohnya,semua pelajar perlulah aktif dalam

menyertai kokurikulum supaya boleh memupuk sikap bagai aur dengan tebing antara satu sama lain.Contohnya,prestasi kokurikulum pelajar juga dapat dipertingkatkan dan juga dapat menjaga kesihatan pelajar.