You are on page 1of 1

HRMIS https://hrmisone.eghrmis.gov.

my (access internet explorer shj) UNIT HRMIS CONTACT NO: Syida / Wan Zulkifli Mazidah / Hartinie En.Amir 09-6213216 09-6213217 09-6213243

wireless password AP-PPD-KEM 1234567890 jika ID Pengguna Anda Tidak Wujud Di Dalam Profil Pengguna. Sila Hubungi Unit HRMIS (Helpdesk) emelkan ke mohdamir@moe.gov.my maklumat berikut: nama pegawai,no IC,GRED,tarikh masuk ke sekolah

Page 1