SVJETLOST SUNNETA I TAMA BID’ATA

Dr. Seid El Kahtani _________________________________

Prevod: Emir Demir

Šerijatska recenzija prevoda: Hafiz mr. Muhammed Fadil Porča

______________________________________

Izdavač: Mektebetu El Guraba
e-mail: ehlisu@yahoo.co.uk

______________________________________

Sarajevo, Juni 2005 godine. 

SADRŽAJ: - Predgovor - Muhammed Fadil Porča - Uvod - Seid El Kahtani

- SVJETLOST SUNNETA I TAMA BIDATA - Pojam i definicija Sunneta - Prvo: Akida u jezičkoj i šerijatskoj terminologiji - Drugo: Pojam Ehlis-Sunneta - Treće: Pojam Džemata, odnosno zajednice - Nazivi sljedbenika Sunneta i njihove osobine - Sunnet je apsolutna blagodat - Pozicija sljedbenika Sunneta - Pozicija sljedbenika novotarija

- TAMA NOVOTARIJA (BID’ATA) - Pojam novotarije - Uslovi primljenosti djela - Pokuđenost novotarije u Vjeri - Prvo: iz Kur’ana - Drugo: iz vjerovjesničkog Sunneta - Treće: izreke ashaba, o pokuđenosti novotarija - Četvrto: izreke tabiina i onih koji ih slijede po dobru - Razlozi nastanka novotarija 

- Podjela novotarija - Prva podjela: stvarna i dodatna novotarija - Druga podjela: novotarija djelovanja i ostavljanja - Treća podjela: novotarija u uvjerenju i praktična novotarija - Propis o novotariji u Vjeri - Vrste novotarija kod kaburova - Savremene rasprostranjene novotarije - Novotarija proslavljanja poslanikovog, s.a.v.s., rođenja (mevluda) - Novotarija proslavljanja prve noći uoči petka mjeseca redžeba - Novotarija proslavljanja Isra’a i Mi’radža - Proslava petnaeste noći mjeseca ša’bana (lejletul-beraet) - Teberruk – traženje blagoslova - Loše novotarije su različite i mnogobrojne - Glasno izgovaranje nijjeta - Zajednički zikr poslije namaza - Traženje da se uči El-Fatiha za duše umrlih, ili da se uči umrlima - Sazivanje sijela prilikom smrti i unajmljivanje učača Kur’ana - Sufijski zikrovi koji su suprotni Muhammedovoj, s.a.v.s., Uputi - Izgradnja na kaburovima i njihovo uzimanje za džamiju - Pokajanje novotara - Posljedice i štete novotarija - Novotarije su glasnik nevjerstva - Govor o Allahu bez znanja - Mržnja novotara prema Sunnetu i njegovim sljedbenicima 

Loše posljedice i ishodi za novotara .Novotaru se miješa Istina i neistina .Novotar razjedinjuje Ummet .Novotar slijedi svoju strast i inati i suprotstavlja se Šerijatu .Dozvoljeno je ogovarati novotara koji javno iznosi svoju novotariju kako bi se Ummet na njegovu novotariju upozorio .Djelo novotara udaljava od Islama .Novotar je sebe stavio na poziciju oponašanja Zakonodavca .Neprimanje svjedočenja i predaje od novotara .Novotar se udaljava od Allahovog spomena ..Novotar pravi dopunu Šerijatu .Novotari najviše zapadaju u smutnje .Novotar nosi grijehe i grijeh onoga ko ga slijedi .Iskrivljeno shvatanje novotara .Odbacivanje novotarovog djela .Novotarija njenog počinitelja vodi u prokletstvo .

filozofima. proganjani. Nije se tome čuditi kada znamo da je Mudri i Sveznajći Allah. Najbolje generacije ovog Ummeta. mnogi od Islama imaju samo ime. a ne iz svojih izvora. te sa Allahovom. te obećao pomoć onima koji je se pridržavaju. sallallahu alejhi ve sellem. Uspjeh ovoga Ummeta vezan je za pridržavanje izvornih principa Islama kao i njegovih savršenih propisa. Subhanehu ve Te’ala.Predgovor U ime Allaha Milostivog Samilosnog Elhamdu lillah vessalatu vesselamu ala resulillah Uzvišeni Allah. Ovaj Ummet bio je neprestano jak i čvrst pred mnogobrojnim iskušenjima i neprijateljima sve dok nije napadnut iznutra raznim podjeljenostima i neslogama kroz mnogobrojne sekte koje su uvele svakojake novotarije u Islam i promjenile ono na čemu su bile prve generacije muslimana. u nizu poslanika i vjerovjesnika sa jasnom Uputom i Pravim putem da ljude izvede iz tmina neznanja i neznaboštva na svjetlo Upute i spasa. a živi se zapostavljaju. Oni koji još uvijek pozivaju u izvorno vjerovanje i striktno i dosljedno primjenjivanje islamskih propisa nailaze na mnogobrojne poteškoće i prepreke i bivaju sprječavani u radu i djelovanju. što se pokazalo u praksi muslimana koji postaše u kratkom vremenu predvodnicima i uzorom cijelom čovječanstvu. Nažalost. zasnovanih na Kur’anu i Sunnetu. zapadnim i istočnim misliocima i sličnima. nebi li se promjenili i popustili. mnogi ga znaju preko drugih. pomoći očuvali je i nenatrunjenu prenijeli kasnijim generacijama. Kuran se uči mrtvima. poslao je Svoga časnog Poslanika Muhammeda. Sunnet je sveden na nekoliko neobaveznih propisa i većinom se ne poznaje. Subhanehu ve Te’ala. Nakon toga muslimani su postali lahkim plijenom drugima. nazivani svakojakim imenima. a generacijama dokazana ispravna islamska ulema zamjenjena je drugim autoritetima među orjentalistima. ashabi i oni koji ih slijediše u dobročinstvu prihvatili su čistu i izvornu Uputu i ljubomorno je čuvali. objavio ovu Vjeru i garantovao njeno očuvanje. Subhanehu ve Te’ala. tako da su i mnogobrojna mjesta i zemlje pali u ruke din dušmana. . Tako je i do današnjeg dana.

Subhanehu ve Te’ala. Sunnet je jedan od dva izvora Islama. jer je to uz Kur’an Zakon ove Vjere koju je Uzvišeni objavio cijelom čovječanstvu do kraja ovog svijeta. i prihvatanje njegovog pravca i sistema života je ugrađeno u drugi dio šehadeta – Muhammedun resulullah. sallallahu alejhi ve sellem. kakav su odnos prema novotarijama i novotarima imali poznati učenjaci Ummeta i drugo vezano za ovu važnu tematiku. Hafiz mr. novotarija u vjeri koja predstavlja falsifikat njenih propisa i koju Uzvišeni Allah. Ovo je jedno nastojanje na tom putu. Na Sudnjem danu će ljudima biti po tome suđeno. nalazi se među koricama ove vrijedne knjige. To je njegova praktična strana koja sprječava zlonamjerne i neznalice da se poigravaju sa ovom Vjerom. Slijeđenje Poslanika. svojstva po kojima se poznaju njegovi sljedbenici. On tumači i pojašnjava Kur‘an.Put je jasan i Islam je očuvan. štetnost i negativne posljedice novotarija u Vjeri. kako vjerovanju tako i radu i djelovanju u pokornosti Uzvišenom Stvoritelju. Suprotno Sunnetu jeste bid‘at. vrste i savremeni oblici. Treba ljude naučiti njihovoj vjeri. uzroci njihovog nastanka. Neka nam Uzvišeni pomogne i učini nas istrajnim na putu Istine. prezire i ne prima. Oni koji je pročitaju sa iskrenim nijjetom osjete jačinu i snagu koju u sebi nosi Islam i daje poticaj onima koji se natječu u svakom dobru. Važnost i vrijednost Sunneta. Subhanehu ve Te’ala. Muhammed Fadil Porča .

te da je Sunnet apsolutna blagodat. vanjštinom i nutrinom. a koga On u zabludu odvede. niko ga neće u zabludu odvesti. Srca su im zamračena a i sva stanja su im zamračena. Sunnet je vezan za njegove sljedbenike. propis o pokajanju novotara.“ Sljedbenik Sunneta ima živo i osvijetljeno srce i potčinjava se Allahovoj naredbi slijedeći Allahovog Poslanika. Sljedbenik novotarije je mrtva i zatamnjena srca. Njemu zahvaljujemo. vrste novotarija kod kaburova i dr. „Na dan kada će neka lica pobijeljeti. . U ovoj skraćenoj brošuri: „Svjetlost Sunneta i tama bid’ata“. pokuđenost novotarija u vjeri. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Jedinoga. kao i savremene rasprostranjene novotarije. njegove ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana. propise. nazive sljedbenika Sunneta. od Njega pomoć i oprost tražimo.“ (Ali Imran. sallallahu alejhi ve sellem.UVOD Zahvala pripada samo Allahu. izvede ga iz ovih tmina na svjetlo Sunneta. a pocrnjet će lica sljedbenika novotarija i razjedinjenja. a neka pocrnjeti. uslove primanja djela. Koji sudruga nema i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. te njen pojam. kao i poziciju i znakove njegovih sljedbenika. posljedice i štete novotarija. pojasnio sam pojam Sunneta. Nema sumnje da je Sunnet život i svjetlo koji predstavljaju sreću i uputu roba. njene podjele. Tama je ovladala sljedbenicima novotarija. niko ga neće uputiti. 106) Ibn Abbas. pa makar rezultat njihovih djela došao kasnije. radijAllahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. Pojasnio sam poziciju Sunneta. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Neka je salavat i selam na njega.. Koga Allah uputi. Kome Allah želi sreću. razloge nastanka novotarija. kaže: „Pobijeljet će lica sljedbenika Sunneta i Džemata. Spomenuo sam poziciju bid’ata (novotarije) i njenih sljedbenika.

Azze ve Dželle. . 0. iskrenim u ime Njegovog Časnog Lica. Neka Allah donese blagoslov. Autor: Dr. Molim Ga da okoristi svakoga ko do njega dođe. Seid El Kahtani . Nema stanja i nema snage osim sa Allahom Uzvišenim i Velikim. 9. h. Odabranika među svim stvorenjima. mir i bereket na Svoga roba i Poslanika. da ovo djelo učini blagoslovlje-nim. ashabe i sve one koji ih slijede po dobru do Sudnjeg dana. On nam je dovoljan i divan je On zaštitnik. On je Najbolji Koji može biti upitan i najčasniji od Koga se može nadati. našeg vjerovjesnika Muhammeda. a drugi: „Tama bid’ata“. njegovu porodicu. korisnim za mene u mome životu poslije moje smrti. Molim Allaha. Prvi dio: „Svjetlo Sunneta“. g.Ovaj moj rad sam podijelio na dva dijela. Svaki dio sadrži nekoliko manjih poglavlja.

1/120) Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „Sunnet je ono o čemu postoji šerijatski dokaz. (Mebahisu fi aqideti Ehli sunnet vel džemat. 13) Hafiz Ibn Redžeb kaže: „Sunnet je pravac kojim se hodi. učvršćivanje ili stezanje. sallallahu alejhi ve sellem. Akida je ono u što čovjek vjeruje i za što je čovjek vezan svojim srcem i nutrinom. govorom i djelom. neispravna je i akida. 9) Drugo: Pojam Ehlis-Sunneta Sunnet u arapskom jeziku označava pravac ili put. Taj pojam obuhvata pridržavanje onoga na čemu je bio Vjerovjesnik. što označava vezivanje. To je Sunnet koji je obavezno slijediti.“ (Džamiul ulum vel hikem. Prekoreni se oni koji mu se suprostavljaju. Ovo je potpuni Sunnet. (Ibn Munziri. a u terminologiji učenjaka islamskog vjerovanja označava uputu na kojoj je bio Allahov Poslanik. svejedno činio ga Allahov Poslanik.“ Prvo: Akida u arapskom jeziku i šerijatskoj terminologiji Akida vodi porijeklo od riječi „akd“. a oni imaju svoje uvjerenje i okupljaju se oko Istine. djela i izreka. te ono što uzima kao pravac svoga vjerovanja kojeg ispoljava. sallallahu 9 . Bilo bi umjesno da se spomenu definicije ove tri riječi: „Akida Ehlis-Sunneta vel-Džemata. šejh Nasir Abdulkerim Uqla. 9) U šerijatskoj terminologiji pod ‘akdom’ se misli na nedvojbeno vjerovanje i kategoričku presudu kojoj ne prilazi nikakva sumnja. uvjerenjem. znanjem.SVJETLOST SUNNETA Pojam i definicija Sunneta Sunnet ima svoje sljedbenike. sallallahu alejhi ve sellem. i njegovi ashabi. kao što su akide zalutalih sekti. bio on dobar ili loš. Ako su ovo nedvojbeno vjerovanje i ova kategorička presuda ispravni i akida je ispravna.šejh Nasir Abdulkerim Uqla. Ibn Faris. kao što je akida Ehlis-Sunneta vel-Džemata. Ako su neispravni. 9/. (Mebahisu fi aqideti Ehli sunnet vel džemat. tj. sallallahu alejhi ve sellem. i njegovi ispravni nasljednici u vidu uvjerenja. Zbog toga je rečeno: Taj i taj čovjek je od Ehlus-Sunneta. a sljedbenici tog Sunneta su pohvaljeni. on slijedi ispravan i pohvalan pravac.. To je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.

sallallahu alejhi ve sellem.’ (Medžmu’u fetava. Zato što nije postojalo ono što bi iziskivalo rad po njemu. odnosno zajednice Džemat u arapskom jeziku označava okupljanje i sastajanje. 157/3) Treće: Pojam Džemata. ili je postojala zapreka za to. kaže: „Džemat je ono što je u saglasnosti sa Istinom. Ebu Šameh. Igasetul-lehfan. pridržavaj se onoga na čemu je Džemat bio prije nego što se iskvario. i njegovi ashabi. 70/1. 13/322/2. Slijeđenje prvih generacija prethodnika iz reda muhadžira i ensarija. (Šerh El Aqidetu Tahavijje.alejhi ve sellem. Azahu. El Bejheqi) NAZIVI SLJEDBENIKA SUNNETA I NJIHOVE OSOBINE su bili Vjerovjesnik. Oni se pridržavaju Vjerovjesnikovog. El-Albani. pa makar čovjek bio sam.“ (Imam Ibnul Qajjim. Šerhu usuli i’atikad. ) Abdullah ibn Mes’ud. Ibn Faris kaže: „Temeljni harfovi ove riječi ukazuju na sjedinjenje određene stvari. šejhul-islam Ibn Tejmijje. radijAllahu anhu. Ibn Kajjim. bili oni ashabi.“ (El-Lalikai. ili su to drugi činili u njegom vremenu. tabi’ini ili oni koji ih slijede sve do Sudnjega dana. Tarihu Dimešk. nutrinom i vanjštinom. . Muhammed Halil Harasi. 1.. /) U ovom značenju Sunnet bi se mogao definisati kao: ‘Slijeđenje predaja Allahovog Poslanika. Ibn Ebi Izz. Igaseti el lehfani. pa makar bio i sam. Šerh Aqidetu Vasitijje Ibn Tejmijje. El-Bais ala inkaril-bid’a vel havadis. 22. Sunneta. Ehlu Sunnet vel-Džemat su oni. Oni koji su se ujedinili oko jasne Istine iz Kur’ana i Sunneta.“ (Medžmu’u fetava. šejhul-islam Ibn Tejmijje. 1/61. koji su na onome na čemu 0 . U suprotnom je značenju od razilaženja. Tada si ti sam Džema’at. ili ga nije činio i drugi ga nisu činili u njegovom vremenu. sallallahu alejhi ve sellem. Miškatul-mesabih.“ Džemat u terminologiji učenjaka islamskog vjerovanja predstavlja prethodnike ovog Ummeta. Ibn Asakir. 1/69) Nuajm ibn Hammad kaže: „To znači: Ako se Džemat iskvari. sallallahu alejhi ve sellem.

321/2.“. Sunnetu i što se ujedinjuju oko njegovog prihvatanja. a jedna je u Džennetu. a 72 u Vatri. rec. Allahov Poslaniče?“ Odgovorio je: „Ona koja se pridržava onoga na čemu sam ja i moji ashabi.. pored toga što je u mnogome iskrivljeno ono što danas rade. 32/1.3992. rekavši: „Sve su u Vatri osim jedne. Ma džae fi iftiraq hazihi umme. Kitabu Sunne. prenosi se da je Allahov Poslanik. (Fethu Rabbi el berijeti . Isti je slučaj sa današnjim.(x) Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša. niti ga slijede. Kitabu el fiten. 9/.13) Nazvani su tim imenom zato što se pripisuju Poslanikovom. 10. El Usejmin. Sahih El Albani fi Sahihu Ibn Madže..9. Šerh aqidetu Vasitijje.. sallallahu alejhi ve sellem. Kitabu sunne. Potpomognuta skupina.Oni su ashabi. El šejh Salih el Fevzan. radijAllahu anhu. spašena od Vatre. govorom i djelom. Ebi Davud. Kršćani su se razišli na 72 skupine. 364/2. ona nije u Vatri. To su oni koji su bili istrajni u slijeđenju i udaljavali se od uvođenja novotarija. sallallahu alejhi ve sellem. makar radili po ispravnom iz vjerozakona prije poslanog poslanika.) X U Et-Tirmizijevoj predaji od Abdullaha ibn Amra prenosi se da su rekli: „A ko je ta skupina. tabi’ini i vođe Upute koji ih slijede. . rekao: „Židovi su se razišli na 71 skupinu.“ (Sunnen Tirmizi. a ko su oni? Odgovorio je: Džemat. Oni ostaju i potpomognuti su sve do Sudnjeg dana. Ukoliko bi ga odbacili. moj Ummet će se razići na 73 skupine. sve dok se nije pojavio sljedeći poslanik koji im je došao. javno i tajno. Vjerovjesnik. postali bi nevjernici i od stanovnika Vatre.. šejh Nasir Abdulkerim Uqla. u bilo kojem prostoru ili vremenu. tj. Židovi i kršćani koji će u Džennet.) 2. su oni koji su ispravno i izvorno slijedili poslane im poslanike i Objave. (Mebahisu fi aqideti Ehli sunnet vel džemat. Jedna je u Džennetu. Kitabu iman. ne čineći širk. Fevzan. Spašena grupa. 71 je u Vatri.. 11) 3. koji ne priznaju Muhammeda.) (prim. 10) Od Avfa ibn Malika.“ (Ibn Madže. /. sallallahu alejhi ve sellem. tj. Ibn ebi Asim. a 70 u Vatri. Jedna je u Džennetu. (Min usuli ehlis sunnet vel džemat. ju je izdvojio kada je spominjao skupinu. sallallahu alejhi ve sellem. te uvjerenjem (akidom).63.“ Rečeno je: „Allahov Poslaniče.

radijAllahu anhu. /. /. . Kitabu menaqibi. a oni će biti takvi. Ma džae fi iftiraq hazihi umme.“. prenosi se da je čuo Allahovog Poslanika. Muslim Kitabu imare. /. Kitabu iman. ) . /. kako govori: „Neprestano će jedna grupa iz moga Ummeta izvršavati Allahovu naredbu.“ (Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. 0) El-Fudajl ibn Ijad kaže: „Allah ima Svoje robove kojima će oživjeti pokrajine. /. sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari. spada u Allahovu stranu. 0) Od Sevbana. Muslim Kitabu imare. Kitabu imare. 90) Od Džabira ibn Abdullaha prenosi se slična predaja. . a oni su sljedbenici Sunneta. Oni su lijep uzor koji upućuje na Istinu i po njoj Ejjub Es-Sihtijani kaže. „ U sreću mladića i nearapa spada da ih Allah uputi na učenjaka od sljedbenika Sunneta. /.“ (Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. ) postupaju. sve dok ne dođe Allahova odredba. o njima rekao: „Ona na čemu sam ja i moji ashabi. 0) Od El-Mugire ibn Šu’be se prenosi slična predaja. te onoga na čemu su bile prve prethodne generacije iz reda muhadžira i ensarija. 5. (Sahih Muslim. tj. Oni koji se pridržavaju Allahove Knjige i Sunneta Njegovog Poslanika. oni su na istome na čemu sam ja i moji ashabi. radijAllahu anhu. (Sahih Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. se prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.“ (Buhari.“ sallallahu alejhi ve sellem. /. 9) 4.Od Muavije. Ko shvata šta mu ulazi u njegov stomak od onoga što mu je dozvoljeno. /. Zato je Vjerovjesnik. Imam Lalikai. /. Neće im naštetiti onaj ko ih napusti sve dok ne dođe Allahova odredba. Neće im naštetiti onaj ko ih napusti ili im se suprostavi. Imam Lalikai. a oni su prepoznatljivi među ljudima. (Sunnen Tirmizi. Kitabu imare.. Kitabu menaqibi. rekao: „Neprestano će jedna grupa iz moga Ummeta pomagati Istinu.

“ (Medžmu’u fetava.“ (Imam Ahmed ibn Hanbel. Imam Lalikai.zabranjuju novotarije i sprječavaju sljedbenike novotarija da ih čine. strasti i sekti. /. 6. radijAllahu anhu. radijAllahu anhu. prenosi se da je rečeno: „Ko su usamljenici.“ (Imam Ahmed ibn Hanbel. Sljedbenici Sunneta su usamljenici (pojedinci) kada se ljudi iskvare. putu Istine i sredine. među mnoštvom Sljedbenici Sunneta nose znanje i ljudi su tužni zbog rastanka s njima.“ (Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. „Ljudi tuđinci u svojim plemenima. rekao: „Islam je počeo sa usamljenicima (sa pojedincima) i ponovno će biti usamljen kao što je počeo. 368-369/3) 7. Allahov Poslaniče?“ Odgovorio je: „Dobri ljudi među lošim ljudima. sallallahu alejhi ve sellem. pa blago li usamljenicima !“ (Sahih Muslim. 398/1) U predaji od Imama Ahmeda od Abdullaha ibn Amra ibn ElAsa. El Musned. radijAllahu anhu. Kitabu iman. kada se spomenu strasti on se ni za jednu od njih fanatično ne veže. Sljedbenici Sunneta su odabranici među ljudima. /. koji Ebu Bekr ibn Ajjaš upitan je: „Ko je Sunnija?“ Odgovorio je: „Onaj. El Musned. 0/. ) U predaji. Od Ebu Hurejre. prenosi se da je rečeno: „Ko su usamljenici?“ Rekao je. El Musned. šejhul-islam Ibn Tejmijje. Više im se ljudi protivi nego što im se pokorava. prenosi se da je Allahov Poslanik. . koja dolazi drugim putem (prenosiocima).“ (Imam Ahmed ibn Hanbel. /) Sljedbenici Sunneta su usamljenici sljedbenika novotarija. ) U predaji od Imama Ahmeda od Abdullaha ibn Mesuda . kaže se: „Oni koji su ispravni kada se ljudi pokvare. ) Šejhul-islam Ibn Tejmijjje spominje: „Sljedbenici Sunneta su najbolji ljudi među Ummetom i oni su umjereni na ispravnom putu.

1. Apsolutna blagodat vezana je za vječnu sreću. šehida i dobrih ljudi.“ Rekao je također: „Oni koji priželjkuju smrt sljedbenika Sunneta žele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. kao da sam izgubio jedan od svojih tjelesnih organa. Allah će upotpuniti Svoje svjetlo. onih koje je njima odlikovao i učinio ih pripadnicima Najvišega društva. a divno li je to društvo. rekli su: „Naslovite vaše prenosioce!“ Gledalo bi se u sljedbenike Sunneta i njihov hadis bi se uzimao. u prijevodu značenja ajeta: -„Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku. Azze ve Dželle. vjerovjesnika. El muqadimeh. Zato je Ebu Ejjub Es-Sihtijani rekao: „Kada budem obaviješten o smrti nekog čovjeka od sljedbenika Sunneta.“ (Sahih Muslim. Zbog toga je Ibn Sirin rekao: „Ashabi nisu pitali za lance prenosilaca. Gledalo bi se u sljedebnika novotarija. /) Sljedbenici Sunneta su oni za kojima ljudi žale ako ih napuste.9. /.“ (Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. Sunnetu i spasu na dunjaluku i Ahiretu. /. 69) Ove četiri kategorije pripadnici su ove apsolutne blagodati. ali kada se desila smutnja. pa makar nevjernicima bilo krivo.” (En-Nisa. Blagodat Islama i Sunneta je blagodat za koju nam je Allah . Uzvišeni kaže. a to je blagodat Islama i Sunneta. svojatanja besposličara i tumačenja neznalica. u prijevodu značenja ajeta El Maide. Ovi pripadnici su označeni riječima Uzvišenog.) SUNNET JE APSOLUTNA BLAGODAT Dvije su vrste blagodati: apsolutna i ograničena. Imam Lalikai. naredio da Ga molimo u našim namazima kako bi nas uputio na put onih koji ih slijede. pa se njihov hadis ne bi uzimao. : .Sljedbenici Sunneta nose znanje i štite ga od iskrivljavanja ekstremista. bit će u društvu onih koje je Allah blagodario. Sreća na dunjaluku i Ahiretu sazdana je na tri temelja: Islamu. pravednika.

33-36/2) 2. upotpunio je iman. kao što je blagodat zdravlja. Ograničena blagodat. Što god je čvršći u njima. 1/9) Allahova vjera je Njegov zakon. Ovoj blagodati uistinu može se radovati. zabranu i ono što On voli.. i za vjernika i za nevjernika. Konačno ishodište ove blagodati je patnja za onoga kome nije darovana apsolutna blagodat. Ova blagodat je zajednička i za dobročinitelja i za grješnika. njegovo je srce radosnije. u prijevodu značenja ajeta: -„Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. 58) U opticaju su različite izreke ispravnih prethodnika (selefu salih) o Allahovim blagodatima i Njegovoj milosti: Islamu i Sunnetu. prema ovom tumačenju je to istina.’“ (Junus. (Ibn Kajjim. Idžtimau el džujuši islamijjeti ala gazvi el mu’attileti . srce poigrava od radosti kada izvršava Sunnet i kada su ljudi najtužniji. Želi se reći da je apsolutna blagodat isključivo data vjernicima. . Omer ibn Abdul-Aziz kaže: „Vjerovanje ima svoje granice. bogatstva. Idžtimau el džujuši islamijjeti ala gazvi el mu’attileti . Čak. Shodno životnosti srca čovjek se raduje ovim dvjema stvarima. mnoštva djece.. 33-36/2) pozicije. Kada se kaže: „Allah nevjerniku daje blagodat“. POZICIJA SUNNETA Sunnet je Allahova čvrsta tvrđava i ko u nju uđe bit će siguran..“ Usavršavanje se odnosi na vjeru.-„Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Ko ih upotpuni. Uzvišeni kaže.“ (Buhari. Sunnete i propise. Radovanje ovoj blagodati označava radovanje onome što Allah voli i čime je zadovoljan. lijepih žena i slično. koji podrazumijeva Njegovu naredbu. obaveze. Takav je ispunjen sigurnošću kada se ljudi plaše. a upotpunjenje na blagodati.. Ko uđe na Njegova najveća vrata stići će na odredište. a ona je blagodat Islama i Sunneta. (Ibn Kajjim. to je bolje od onoga što gomilaju.. Ograničena blagodat je postepeno navođenje nevjernika i grješnika.

Sunnet će podići svoje sljedbenike Sunneta. Ali Imran. da mu dadne svjetlo. neki poput noge. a neka pocrnjeti. Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. sluhu. Ići će pred njim. sprijeda. vidu. Idžtimau el džujuši islamijjeti ala gazvi el mu’attileti . kostima i krvi. Učinio ih je osobinom onih koji posjeduju iman. te za šest strana. a neki i manje od toga. (Ibn Kesir. 106: -„Na dan kada će neka lica pobijeljeti. pa makar sjedila njihova djela. a ponekad gasiti. Azze ve Dželle.. za svoja vanjska i unutrašnja čula. slijeva. drugi poput zvijezde. tražio je svjetlo za sebe i za svoje organe. ispod njega. Idžtimau el džujuši islamijjeti ala gazvi el mu’attileti . 38-41/2) . a pocrnjet će lica sljedbenika novotarija i razjedinjenja. Također. da ga učini svjetlom.. molio je Allaha. njegov govor je svjetlo i njegovo djelo je svjetlo. Vjerovjesnik. Čak će biti onih koji će dobiti svjetla na vrhu svoga nožnog palca koje će se ponekad paliti.93/7. mesu. Tamo će se to svjetlo pokazati jasnim i vidjet će se. alejhi sellam. jeziku. kao što je bilo njegovo svjetlo i slijeđenje na dunjaluku. koje se pokorava Njegovoj Jednoći i slijedi ono s čime je poslan Allahov Poslanik. iznad njega. neki će ljudi imati svjetlosti poput sunca. radijAllahu anhu. Živo i svijetlo srce je ono koje shvata od Allaha. otpozada.. Ulaz vjernika je svjetlo.. a izlaz je svjetlo. Ovo svjetlo je shodno veličini njegove snage ili slabosti.“ Allah daje Uputu. Allah. s njegove desne strane. Džamiul bejan. (Ibn Kajjim.. kaže: „ Pobijeljet će lica sljedbenika Sunneta i Džemata. Tefsir. treći poput duge palme. (Ibn Kajjim. u njegovoj koži.“ Ibn Abbas. da mu dadne svjetlo u njegovom srcu. Svjetlost Sunneta će sjati ispred njih kada se sljedbenicima novotarija i licemjerja pogase njihova svjetla. sallallahu alejhi ve sellem. Azze ve Dželle. u prijevodu značenja ajeta. Idžtimau el džujuši) POZICIJA SLJEDBENIKA SUNNETA Sljedbenik Sunneta je živa i osvijetljena srca. Uputa i spas roba. 369/1. spominje život i svjetlost u Svojoj Knjizi na više mjesta. Azze ve Dželle. Allah. zdesna. a to će se pokazati vlasniku svjetla na Sudnjem danu. 36/2) Sunnet je život i svjetlost u kojima je sreća. Ibn Džerir. kaže.

Imam Ebi Usman es-Sabuni. 39/2) . Uzimanje Allahovog Poslanika. Njihova srca su zatamnjena i vide istinu u slici neistine. Kada se budu dijelila svjetla na Sudnjem danu prije Sirat-ćuprije. sallallahu alejhi ve sellem. a neisitnu u slici istine. (Aqidetu selef ashabul hadis. 4. Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a min ahtar. a njegov moral bio je Kur’an. a nisu živi. Subhanehu ve Te’ala. za uzor. Njihova djela su zamračena. kako bi se preko nje prešlo. jer je Istina izgubljena stvar vjernika koju on prihvata. 5. 2. Allah je smrt i tamu učinio opisom za onoga koji izlazi iz imana. Sva njihova stanja su mračna i kaburovi su im ispunjeni tamom. Ljubav prema Ehlis-Sunnetu i onima koji se za njega pridržavaju. Traženje presude u Kur’anu i Sunnetu u primarnim i sekundarnim propisima. 264) POZICIJA SLJEDBENIKA NOVOTARIJA Srce sljedbenika novotarije je mrtvo i zamračeno. Ovo je tama u kojoj su stvorenja prvo stvorena. 3. Oni su u tminama i iz njih ne izlaze. a i govor im je zamračen. (Ibn Kajjim. Ne treba biti čudan. šejh Salih Seid es-Suhejmi. ostat će u tami. Njihov ulaz u Vatru je mračan..Znakovi po kojima se raspoznaju sljedbenici Sunneta su brojni. mali broj onih koji slijede Sunnet. Iskrenost u riječima i djelima uz ispravno prakticiranje Kur’ana i Sunneta. ostavit će ga u tami. pa makar mu se ljudi suprostavili. Kome Allah. izvest ga na svjetlo. Mrtvo i tamno srce ne shvata od Allaha niti se pokorava onome s čime je poslan Poslanik.. Kome želi nesreću. Pridržavanje Kur’ana i Sunneta i čvrsta ustrajnost u tome. te mržnja prema sljedbenicima novotarija. Shvataju ih pametni ljudi. Idžtimau el džujuši islamijjeti ala gazvi . Zato je Allah Uzvišeni ovu vrstu ljudi opisao kao da su mrtvi. a najvažniji od tih znakova su: 1. želi Uputu. 147.. Zato je tama njima ovladala tokom cijeloga života. sallallahu alejhi ve sellem.

“ I kaže. Ima više definicija novotarija u šerijatskoj terminologiji učenjaka koje jedne druge upotpunjuju. . rekao je: „Novotarija je ono što je suprotno Knjizi i Sunnetu ili koncenzusu učenjaka Ummeta. 119) U osnovi novotarstvo označava činjenje nečeg novog bez prethodnoga primjera. ili ono što je izumljeno poslije Vjerovjesnika. bilo ono govor ili djelo. . šejhul-islam Ibn Tejmijje. Od njih su: 1.Temeljno pravilo za ibadete je da se u njima ne može ništa propisati. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. šejhul-islam Ibn Tejmijje: „Dvije su vrste novotarija: prva vrsta se odnosi na izreke i uvjerenja. a druga na djela i ibadete. 0/) Imam Ahmed i drugi su svoj pravac sazdali na činjenici: “. u vidu različitih strasti i djela. kao što su izreke haridžija. kaderija i džehmija.“ (Medžmu’ul fetava.” (Medžmu’ul fetava. 0/. kao što prva poziva u drugu. Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „Novotarija u vjeri je ono što nije propisao Allah i Njegov Poslanik.Djela su ibadeti i običaji. vezanom za uvjerenje i ibadete. Druga vrsta podrazumijeva prvu. (Medžmu’ul fetava. ili ono što nije naređeno kao obaveza ili pohvalno djelo. Allah najbolje zna. 414/35) Kaže se: ‘Izumio sam nešto’. osim što je Allah propisao. 196/4) Također. kada se dotična stvar otpočne bez postojanja prethodnoga primjera. osim što je Allah zabranio. jedenjem trave i drugim novotarijama koje predstavljaju obredoslovlja grupacija koje se suprostavljaju Knjizi i Sunnetu.a temeljno pravilo za običaje da se od njih ne može ništa zabraniti. 346/18.“ (Medžmu’u fetava. onih koji to čine brijanjem brada.414/35) ____________________________________________________________________ .TAMA NOVOTARIJA (BID’ATA) Pojam novotarije Novotarija u jeziku označava inoviranje vjere poslije upotpunjenja. kao i onih koji ibadet čine putem plesa i pjesme u džamijama Ili. rafidija – šija 1. (Mu’džemu el maqajisu fi el lugati Ibn Faris.

koji su ga u teškom času slijediti. koji žele Allahovu dobrotu i zadovoljstvo steći. 2402) Uzvišeni kaže.“ Tada mu Alevije rekoše: „Ovo je čovjek iz naše skupine. Izvršite nad njim smrtnu kaznu. čestite žene su za čestite muškarce. Azze ve Dželle. i Allahu i Poslaniku Njegovu pomažu. u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio. sallallahu alejhi ve sellem. 117) „I siromašnim muhadžirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni. “ (Et-Tevbe. Imam El-Lalikai. to su. 26) Ako je Aiša razvratna. sallallahu alejhi ve sellem.“ (Halku ef`alil-ibad. razvratan. „ElFisal“.“ (En-Nur. Imam El-Lalikai. ružnim spomenom razvrata. onda je i Vjerovjesnik.: „A što se tiče tvrdnje kršćana koji se brane tvrdnjom da rafidije .” (Ibn Hazm. jer je On prema njima Blag i Milostiv. a čestiti muškarci za čestite žene. radijAllahu anha.) Utbe ibn Abdullah el-Hemedani el-Kadi kaže: Da je u njegovom prisustvu bio neki čovjek koji je spomenuo Aišu. zaista pravi vjernici. “ (El-Hašr.“ Nad njim je izvršena smrtna kazna.šija. Rekao je: „O dijete. sallallahu alejhi ve sellem. Njima se ne naziva selam. “ (Šerh usulu ittiqad Ehlis Sunnet. (Šerh ittiqad Ehlis Sunnet vel džemat.“ Odgovorio je: „Allahu se utječem! Ovo je čovjek koji vrijeđa Vjerovjesnika. u prijevodu značenja ajeta: „Allah je oprostio Vjerovjesniku. i to je grupacija koja ide putem Židova i kršćana u laži i kufru (nevjerstvu). ili klanjao za Židovom i kršćaninom. u prijevodu značenja ajeta: „Nevaljale žene su za nevaljale muškarce.Kaže Imam Buharija o rafidijama – šijama: „Svejedno mi je da li klanjao za džehmijom i rafidijom . Imam Buharija.šijom. Nije dozvoljeno ženiti njihove žene. Taj čovjek je nevjernik. Allah . niti je dozvoljeno jesti njihovo meso (koje oni zakolju). udri ga po vratu. 10) 9 . i muhadžirima i ensarijama. 2811. niti ih je dozvoljeno posjećivati. Njihovo svjedočenje se ne prihvata. Rafidije su sekta koja se pojavila 25 godina nakon smrti Poslanika. El-Fisal. a nevaljali muškarci su za nevaljale žene. treba znati da rafidije nisu muslimani.šije tvrde da je Kur`an promijenjen. 2/213) Imam Šafija kaže: „Od sljedbenika zablude nisam vidio ljude koji više svjedoče lažju od rafidija . ) 1 Kaže Ibn Hazm El-Endelusi u svom poznatom djelu. je rekao.

Židovi su rekli: Kralj može biti samo iz Davudove porodice. sallallahu alejhi ve sellem. 0 . onda ti je jasno kolika je zabluda i zastranjivanje rafidija . U Islam nisu ušli iz želje i straha od Allaha. Židovi spuštaju svoju odjeću ispod članaka.Poslanik.šije. Iskušenje sa rafidijima. ashabe. 2541) Kada si to spoznao. Prenosi se od Šabija da je rekao: „O Malik. zato što od njih ima Židova koji zatiru Islam kako bi živjela njihova zabluda. vrijeđajući ih i proklinjući ih. Njihova srca su se ispunila zlobom i prezirom prema ashabima. 3673. Allahov Poslanik. da su životinje bili bi magarci. kada bi jedan od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi dostigao vrijednost pregršta jednog od njih. a isto i rafidije. Židovi ne smatraju da ima priček nakon razvoda. a rafidije su rekle: Namjesnici mogu biti samo iz Alijine porodice.šija. Rafidije su rekle: Nema džihada sve dok se ne pojavi El-Mehdi i dok ne pozove pozivač sa neba. a da su ptice bili bi lešinari. a ni njegovu polovinu. a isto i šije. je kao iskušenje sa Židovima. Židovi su rekli: Nema džihada na Allahovom putu sve dok se ne pojavi Mesihi dedždžal ili ne siđe Isa sa neba. Oni hilafet i namjesništvo pripisuju samo Alijinoj porodici. Alija ih je spalio vatrom i protjerao ih u daleke krajeve. Upozoravam te na zablude. je prošao pored čovjeka koji je spustio svoju odjeću ispod članaka. koji su podcijenili Vjerovjesnikove. izučio sam sve zablude i nisam vidio ljudi da su glupi poput daske. a najgora od njih su rafidije . nego iz mržnje prema sljedbenicima Islama i želje da ih vrijeđaju. pa mu ju je prekrojio. Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. kaže: „Nemojte grditi moje ashabe! Nemojte grditi moje ashabe! Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša.“ (El-Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.

i žele između toga dvoga iznaći put neki.. Samo je jedna Skupina spašena. Njihov primjer je kao primjer onih o kojima Allah.Židovi preziru Džibrila..“ (En-Nisa. njihova skupina razjedinjena. Kršćani su upitani ko su najbolji ljudi iz vaše vjere. pa su odgovorili: Muhammedovi sljedbenici. a i rafidije – šije Kur’an. 143) . kaže u prijevodu značenja ajeta: „Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju napraviti razlike te govore: “U neke vjerujemo. Naređeno im je da traže oprosta za njih. EnNihaje. Rafidije su upitane: ko su najgori ljudi iz vaše vjere. Azze ve Dželle. niti su sa ovima niti sa onima. Ne trebaju čvrsto na zemlji stajati niti podignute zastave imati. pa su odgovorili Musaovi sljedbenici. a niti zajedničke riječi iznijeti. -„Kolebaju se između toga. govoreći on je naš neprijatelj iz reda meleka. 2/212) Neka se boje Allaha oni ljudi koji pozivaju na približavanje Sunija i šija . Židovi i kršćani su odlikovani nad rafidijima s dvije odlike. Njihov poziv je obesnažen. 150) Stoga. Rafidije su upitane: ko su najgori ljudi iz vaše vjere.rafidija. a oni ih grde. Židovi su iskrivili Tevrat. 4/146.“ (Šerh usulu itiqad Ehlis Sunnet vel džema. Sablja je protiv rafidija – šija. A onoga koga Allah u zabludu odvede nećeš mu naći puta ka Uputi.“ (En-Nisa. a također dio rafidija govori: ‘Pogriješio je donoseći Objavu Muhammedu’. isukana sve do Sudnjeg dana. a u neke ne vjerujemo“. Ibn-Esir. Oko čega će se onda približavati takvi ljudi. pa su odgovorili: Isaovi pomagači. oni su zbilja pravi nevjernici. pa su odgovorili Muhammedovi pomagači. pomognuta i pobjedonosna sve do Sudnjega dana. Imam El-Lalikai. postoji samo jedan Pravi put. Židovi su upitani ko su najbolji ljudi iz vaše vjere.

a to nema utemeljenja u vjeri. a nema utemeljenja u Šerijatu koje bi se uzelo kao dokaz. Uzimanjem toga puta želi se postići novi šerijatski put. pa makar to bila novotarija samo u jezičkom izrazu. nema izbora. i saznanje kako dati odgovor na njihove sumnje. Svaki onaj koji nešto nanovo uvede i pripiše ga vjeri. Time su objedinjene obje definicije.Njihov primjer se navodi u riječima Poslanika. Vjera se njega odriče.. od dr. Od tih navoda je i izreka Omera. ) Ko želi dodatni govor o ovom pitanju. Tim putem se namjerno ide i želi se pretjerati u ibadetu Allahu Uzvišenom. onaj koji je zadužen propisima Islama. rekavši: „Lijepa li je ova novotarija. Primjer za obične stvari koje su nužno vezane za ibadet su kupovina.“ 2.“ 3. ne smatra se novotarijom. neka pogleda knjigu. Ono što ima utemeljenje u Šerijatu s dokazom. nego novotariju samo specifično određuju za ibadete. iznajmljivanje. Hafiz Ibn Redžeb kaže: „Pod novotarijom se misli na ono što . kada je okupio ljude na teravih-namazu u džamiji oko jednog imama. djela. (El Itisam. u vanjštini i nutrini. brak. Izašao je i vidio ih kako tako zajedno klanjaju. sallallahu alejhi ve sellem: „Primjer licemjera je kao primjer ovce koja se nalazi između dva stada. Navodi koji se prenose od ispravnih prethodnika o uzimanju nekih novotarija lijepim. odnose se na novotarije u jezičkom. Ne zna koje bi slijedila. Imam Eš-Šatibi kaže: „Novotarija je izumljeni put u Vjeri Ovo je mišljenje onih koji ne svrstavaju običaje u značenje novotarije.“ ( Muslim. govora. ‘’Pitanje približavanja između Ehli Sunneta i šija’’. Imam Ebi Ishaq Eš-Šatibi. Jedanput pređe u jedno. Prema mišljenju onih koji djela običaja uvode u značenje novotarije. Sve ovo je ograničeno uslovima i šerijatskim mjerilima u kojima. novotarija bi značila izumljeni pravac u Vjeri kojim se oponaša ono što je propisano u Vjeri. Imam Ebi Ishaq Ibrahim ibn Musa Eš-Šatibi. a oni običaji putem kojih se čini ibadet ili se stavljaju u poziciju ibadeta tek tada postaju novotarija. prodaja. to mu se odbacuje i to je zabluda. /) Zatim je Imam Eš-Šatibi prema drugoj definiciji zaključio da u običajima nema novotarija. 50-56/1) je nanovo uvedeno. a drugi put u drugo stado. Nasira El-Kaffarija. puštanje iz braka. a ne u šerijatskom značenju. prijestupi itd. (El Itisam. svejedno radilo se o pitanjima uvjerenja. _____________________________________________________________________ kojim se oponaša ono što je propisano u Vjeri.

/. pa ga neće moći izvršavati.2012) Od njih je: Vjerovjesnik. Kitabu bed’i el vahj. 1344/3. isti postupak ima utemeljenje u Šerijatu na koje se može povratiti. ovim je želio reći da ovaj postupak nije bio na ovakav način prije dotičnog vremena. Poslanik. Svakom čovjeku pripada ono što je namjeravao. Imam Ebi Ishaq Ibrahim ibn Musa Eš-Šatibi. (jer je prestala Objava) (Sahih El Buhari. sallallahu alejhi ve sellem. a ovaj namaz je postao Sunnet njegovih ispravnih halifa. Ibn Redžeb.90) Drugi uslov je: slijeđenje Poslanika. /) Novotarija je dvojaka: novotarija koja izvodi iz Islama i novotarija koja čovjeka čini grješnikom i ne izvodi ga iz Islama. Međutim. sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. Kitabu iqdijeh.“ (El Buhari.Omer. je podsticao na teravih-namaz i afirmirao ga. ono se odbacuje. sallallahu alejhi ve sellem. 516/2) USLOVI PRIMLJENOSTI DJELA Nijedno djelo kojim se približava Allahu. Buhari.“ (Muslim. 309/2. bili su sigurni da se to neće desiti. Prvi uslov je: iskrenost djela u ime Allaha Jedinoga Koji nema sudruga. sallallahu alejhi ve sellem. Azze ve Dželle.“ (Džamiul ulum vel hikem. kaže: „Djela se cijene prema namjerama. 9) Onaj ko iskreno bude radio djela radi Allaha i u tome slijedi Allahova Poslanika. 9/1. Od njih su: Vjerovjesnik.1. . jer on kaže: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi (Islamom). sallallahu alejhi ve sellem.1718. Kitabu imare. sallallahu alejhi ve sellem. poslije Vjerovjesnika. Međutim. je jedne ramazanske noći predvodio ashabe u tom namazu. Ljudi su u njegovo doba klanjali u džamijama kao razbijene grupice i pojedinačno. Muslim. njegovo djelo će biti primljeno. radijAllahu anhu. neće biti primljeno osim sa dva uslova. naredio je slijeđenje Sunneta ispravnih halifa. Zatim je prestao sa ovim namazom bojeći se da im ne bude propisan kao obaveza. Kitabu salatu teravih. (El Itisam.

vaga je za djela koja se čine vanjštinom. pripada nagrada kod Gospodara njegova. sekundarni propisi. 112) Hadis kojeg prenosi Omer.“. javno i tajno. riječi: „Ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje. 23) Ko objedini obje stvari. potpada pod govor Uzvišenog: -„Ko je bolje vjere od onoga ko je predao svoje lice Allahu. ono mu se odbacuje. Kaže En-Nevevi: „Poslanikove. radijAllahu anhu: „Djela se cijene prema namjerama.“.ili u drugoj predaji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu s onim na čemu smo mi (Islamom). koji je bio vjere čiste? A Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja. radijAllahu anha: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu s onim na čemu smo (Islamom). govori sažetim govorom. u prijevodu značenja ajeta: -„ Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili. . takvi se neće ničega bojati. ono se odbacuje. niti će za bilo čime tugovati. a dobročinitelj je i slijedi vjeru Ibrahimovu. . malo riječi a puno značenja. sallallahu alejhi ve sellem. vaga je za djela koja se obavljaju srcem. Ovaj hadis je jedno od velikih pravila Islama i ulazi u kategoriju onih hadisa u kojima Poslanik. 125) -„A nije tako! Onome ko se bude Allahu predao i usto dobra djela činio. Također i hadis Aiše. u prah i pepeo ih pretvoriti. 0) Imam En-Nevevi rekao je o hadisu Aiše. Ovo su dva velika hadisa u koje ulazi cijela Vjera. veoma vrijedan govor. smatraju da znači da je ‘neispravno i da se ne uzima u obzir’.“ (En-Nisa. šejh Es-Sadi.“ Učenjaci arapskog jezika pod ovom riječju ‘odbacuje’.“ (El-Furkan. govorom i djelima. djelo mu se odbacuje i svrstan je u riječi Uzvišenog.“ (El-Bekare. sallallahu alejhi ve sellem. njeni temelji. ili ne bude imao jedno od to dvoje. to mu se odbacuje. sallallahu alejhi ve sellem.“. On je sasvim jasan u odbacivanju svih novotarija i izuma u Vjeri. radijAllahu anha. (Behdžetu qulub ibrari ve quretu ujun ihjar.Ko ne bude imao iskrenosti i ne bude slijedio Allahovog Poslanika.

“ (En-Nahl. Oni čija su srca pokvarena . da biste se grijeha klonili. pa da vas odvoje od puta Njegova. Na nju su upozorili ashabi i njihovi nasljednici po dobru. /) POKUĐENOST NOVOTARIJE U VJERI O pokuđenosti novotarije postoje mnogi tekstovi iz Kur’ana i Sunneta. a to je Sunnet. El Mufhemu lima eškeli min telhisi kitabu Muslim. i doista. (El Itisam. sve je od Gospodara našeg!’’.A samo razumom obdareni shvaćaju. Onda se protiv njega treba argumentirati drugom predajom u kojoj se jasno kaže da se odbacuju sve izmišljene stvari. 7) Imam Eš-Šatibi. svejedno uveo je onaj koji je čini ili je uveo neko prije njega. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: ’’Mi vjerujemo u njih.željni smutnje i svoga tumačenja – slijede one što su manje jasni. Uzvišeni kaže.. 70-76/1) -„.“ (Ali Imran. 9) . Kurtubi. Uzvišeni kaže. ovo je Pravi put Moj. Kada neko argumentira prvom predajom onda može reći: ‘’Ja nisam ništa novo uveo!’’. Uzvišeni kaže. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. spominje predaje koje ukazuju da se ovaj ajet odnosi na one koji se raspravljaju o Kur’anu. oni su glavnina Knjige. Šatibi. u prijevodu značenja ajeta: -„On tebi objavljuje Knjigu. 153) Pravi put je Allahov put na koji On poziva. na haridžije i one koji su sa njima u saglasnosti.“ (Šerh Nevevi Sahihu Muslim..U drugoj predaji postoji i dodatak u kome se kaže da nekada oni koji rade novotarije mogu biti inadžije. Ukratko ćemo spomenuti neke navode. u prijevodu značenja ajeta: . Ovaj ajet obuhvata zabranu svih puteva sljedbenika novotarija. Prvo: iz Kur’ana. a drugi su manje jasni. eto. u prijevodu značenja ajeta: . 76/1) -„Allahovo je usmjeravanje na Pravi put. A tumačenje njihovo zna samo Allah. a da On hoće. to vam On naređuje. tj. sljedbenici novotarija. (El Itisam. sve bi vas uputio. u njoj su ajeti jasni.“ (El-En’am.. Imam Šatibi. a ima ih i krivih. a stranputice su putevi kojima idu oni koji se razilaze i koji su zastranili sa Pravoga puta. 257/14.

Put sredine ovdje je put Istine, a sve što je mimo njega, zastranilo je od Istine. To su putevi novotarija i zabluda. -„Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.“ (El-En’am, 159) Ovo su sljedbenici strasti, zabluda, i novotarija iz ovoga Ummeta. (El Itisam, Imam Šatibi, 9/) -„Predano Mu se obraćajte! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna onim što ima.“ -„Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih bolna patnja ne snađe.“ (En-Nur, 63) -„Reci:’’On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili vas u stranke podijeliti i učiniti da silu jedni drugih iskusite. Pogledajte samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili.“ -„A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio. I ispunit će se riječ Gospodara tvoga: Napunit ću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno.“ 
. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta Hud, 118-119: . Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta El-En’am, 65: . Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: . Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta Er-Rum, 31-32: . Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta:

Drugo: iz Vjerovjesničkog Sunneta Prenose se mnogobrojni hadisi od Allahovog Poslanika, sallao pokuđenosti novotarija i upozorenju na njih. Od njih su sljedeći:
llahu alejhi ve sellem, sellem,

u kome kaže: „Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, to mu se odbacuje.“ (El Buhari, 2697; Muslim, 1718) 

. Hadis Aiše, radijAllahu anha, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve

U predaji od Muslima stoji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi (Islamom), ono mu se odbacuje.“
(Muslim, Kitabu iqdijeh, 1344/3, 1718)

sallallahu alejhi ve sellem,

u svojoj hutbi govorio: -„Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Muhammedova Uputa. Najgore stvari su novotarije. Svaka novotarija je zabluda.“ (Muslim, Kitabu džumu’a, 592/1, 867)
ve sellem, 

. Od Džabira, radijAllahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik,

u svojoj hutbi najprije govorio zahvaljujući Allahu i iznoseći Njegove pohvalne osobine, čega je On i dostojan. Zatim bi rekao: -„Koga Allah uputi, niko ga neće odvesti u zabludu. A koga u zabludu odvede niko ga neće uputiti. Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, Uputa. Najgore su uvedene stvari, a svaka uvedena stvar je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.“ (Sahih Muslim, En-Nesaija, Kitabu salatu i’dejn, /,) 

. U predaji od En-Nesaija stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: -„Ko poziva na Uputu, imat će nagradu poput nagrada onih koji ga slijede, ali im se time neće umanjivati njihove nagrade. Ko poziva u zabludu imat će grijeh poput grijeha onih koji ga slijede, ali to neće ništa umanjivati njihove grijehe.“
(Muslim, Kitabu ilm, 00/, ) 

. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: -„Ko u Islamu uvede jedan lijep običaj imat će nagradu za njega kao i nagradu onoga koji bude poslije njega po njemu postupao, ali se od njihovih nagrada neće ništa oduzimati. Ko u Islam uvede ružan običaj, snosit će teret za njega kao i teret onih koji po njemu postupaju poslije njega, ali se od njihovih tereta ništa neće oduzimati.“ (Muslim, Kitabu zekat, 0/, 0) 
. Od Irbada ibn Sarije, radijAllahu anhu, prenosi se da je rekao: 

. Od Džabira ibn Abdullaha, radijAllahu anhu, prenosi se da je

„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je posavjetovao tako da su se naša srca pobojala, a oči zasuzile. Rekli smo: „Allahov Poslaniče, kao da je ovo savjetovanje onoga koji odlazi, pa nam daj preporuke.“ = 

Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem:„ Oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost, pa makar vam za nadređenog bio postavljen rob. Ko od vas poslije mene poživi vidjet će mnoga razilaženja. Pridržavajte se moga Sunneta i sunneta ispravnih i upućenih halifa. Svojim se očnjacima za njih prihvatite! Čuvajte se uvedenih stvari, jer je svaka novotarija zabluda.“
(Ebi Davud, Kitabu Sunneh, 0/,0; Tirmizi, Kitabu ilm, /,; Ibn Madže, Muqadime, 15-16/1,42-44; Imam Ahmed, Musned, 46-47/4)

7. Bilježe Buharija i Muslim, od Huzejfe ibn Jemana, radijAllahu prenosi se da je rekao: -„Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, iz bojazni da me ono ne snađe. Rekao sam: „Allahov Poslaniče, mi smo bili u paganstvu i zlu. Allah nam je donio ovo dobru, pa da li će poslije ovog dobra biti zla?“ Odgovorio je: „Da.“ Upitao sam: „A da li će poslije toga zla biti dobra?“ Odgovorio je: „Da. Ali će biti primjesa zla.“ Pitao sam: „A šta je primjesa zla?“ Odgovorio je: „Ljudi koji se povode za drugim običajima mimo moga Sunneta, koji uzimaju drugu uputu mimo moje. Kod njih je nešto od poznatog a negirati ćeš nešto.“ Upitao sam: „Da li će poslije toga dobra biti ponovo zla?“ Odgovorio je: „Da. Pozivači na vratima Džehennema. Ko im se odazove, bace ga u njega.“ Pitao sam: „Allahov Poslaniče, opiši nam ih.“ Rekao je: „Da. To su ljudi naše kože i govore našim jezicima.“ Upitao sam: „Allahov Poslaniče, šta treba učiniti ako me to doba sustigne?“ Odgovorio je: „Pridržavaj se Džemata muslimana
anhu,

(prim. rec.: koji su okupljeni oko Sunneta, a nikako novotara okupljenih oko ogavnih novotarija) i njihovog imama (halife).“ Rekao sam: „Ako ne budu imali Džemat ili imama (halife)?“

Odgovorio je: „Izdvoji se iz svih tih sekti, pa makar se zubima uhvatio za korijen drveta sve dok ti ne dođe smrt, a ti budeš na tome.“ (Buhari, Kitabu el fiten, 9/, 0; Muslim, Kitabu imare, /, )

Imam En-Nevevi kaže: „Koji će uzimati uputu mimo moje Upute. Uputa označava pravac i životopis. Za riječi „.. pozivači na vratima Džehennema. Ko im se odazove na njih, ubace ga u njega.“, učenjaci kažu da su ovo oni namjesnici koji pozivaju u zabluđujuće novotarije, kao haridžije, karamiti i učesnici iskušenja (prim.rec.: na kojeg su stavili imama Ahmeda koji se suprostavio novotariji ilmul kelama).“ (Šerh Nevevi Sahihu Muslim, 9/) 

102) . u njoj je uputa i svjetlost. 1041/2. rekao: „O . 12/1. 139/1. Svaka novotarija je zabluda.rec. 0) . Ko je bude slijedio bit će na uputi. Taberani. Čuvajte se vi njih. Ibn Vedah. Prihvatite se Allahove Knjige i čvrsto je se pridržavajte. rekao: -„O ljudi. To će vam biti dovoljno.sallallahu alejhi ve sellem. 121. (Ibn Vedah.“ (Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. Ed-Darimi.6-7. pa su govorili po mišljenju. čuvajte ih se da vas ne odvedu u zabludu ili vas uvedu u smutnju. Abdullah ibn Mes’ud. napisao je nekom čovjeku rekavši: 9 . Od Ebu Hurejre. Ostavljam vam dvije stvari. Kitabu fadailu el sahabeh.“ (El tabaqatu el kubri. pa mu se ja odazovem. Četvrto: izreke tabi’ina i onih koji ih slijede po dobru . 8770. radijAllahu anhu. El bid’a ve nahia anha. radijAllahu anhu. ni vaši očevi. da je Ebu Bekr. Sunnen. El bid’a ve nahia anha. 47/1. radijAllahu anhu. El muqadimeh. Omer ibn Hattab. kaže: „Slijedite. Donosit će vam hadise koje niste čuli ni vi. radijAllahu anhu. Poslanik. Imam Lalikai.“ (Muslim. Ako budem dobro postupao. Ibn Abdulberr. a ko je ostavi bit će u zabludi. 2001) a nemojte unositi novotarije. ispravite me. 96/1. To je Allahovo čvrsto uže. Prva je Allahova Knjiga. Zamorilo ih je pamćenje hadisa. pomozite me. 136/3) . sallallahu alejhi ve sellem. El me’džimu el kebir. Omer ibn Abdul-Aziz. 43. Šerh usulu ittiqad ehlis sunneti vel džemat. /. prenosi se da je Allahov Treće: izreke ashaba o pokuđenosti novotarija ljudi. ja samo slijedim a ne uvodim novotarije. a samo što mi ne dođe izaslanik moga Gospodara. ja sam samo čovjek. Lalikai. 65-67) 9.“ 154/9.12-14. 201. je rekao: „Čuvajte se racionalista (prim. Ibn Sa’d prenosi. (Muslim. a onda su zalutali i druge odveli u zabludu. Džamiu bejan el ilm ve fedaleh. rekao: -„Na isteku ovoga svijeta bit će varalica.: koji daju prednost razumu nad Objavom) jer su oni neprijatelji Sunneta. a ako zastranim. lažaca.“ Podstakao je i afirmirao slijeđenje Allahove Knjige. U hadisu od Ubejda ibn Erkama prenosi se da je Vjerovjesnik.

“ Ono što tada nije bilo vjera ne može biti vjera ni danas. Imam Ahmed kaže: „Temelji Sunneta kod nas su pridr- žavanje onoga na čemu su bili ashabi Allahovog Poslanika.“ (Ebi Davud. umjereno slijeđenje Allahove naredbe. Šerijat je došao upotpunjen. tvrdi da je Muhammed. Unošenje novotarija suprotno je ovoj činjenici. jer Allah kaže: „Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. sallallahu alejhi ve sellem. /. Novotar se opire i protivi Šerijatu. ostavljanje rasprave. onda mu preostaje da slijedi isključivo strast. Imam Eš-Šatibi. Imam Lalikai. a ni govor ni djelo nisu ispravni bez nijjeta.) . slijeđenje Sunneta Njegovog Vjerovjesnika.: koji raspravljaju o akidetskim pitanjima po svom razumu oponašajući filozofe zabludjele) (Ebi Neim . jer kada razum ne slijedi Šerijat. Novotar slijedi svoju strast.“ (El Itisam. ne podnosi dodavanje ili oduzi3. druženja sa sljedbenicima strasti. Slijeđenje njihovog primjera i ostavljanje novotarija. 203/4. 0 . iznevjerio poslanstvo. /) Peto: novotarije su pokuđene sa nekoliko aspekata sami sebi istinsku korist bez Objave. sallallahu alejhi ve sellem. te ostavljanje onoga što su uveli novotari nakon što je njegov Sunnet raširen.“ (Šerh usulu itikad ehli sunne. sallallahu alejhi ve sellem. te se sa njima obiđu sva plemena uz govor: ‘Ovo je kazna za onoga ko ostavi Kur’an i Sunnet i prihvati se apologetike’.“ x(prim. El-Hasan el-Basri kaže: „Govor nije ispravan bez djela. Imam Malik kaže: „Ko u Islam uvede novotariju smatrajući da je ona dobra. Imam Šafija kaže: „Moja presuda za apologetičarex je da se izbičuju i postave na deve. /) . Kitabu Es-Sunneh. El Hilajeh. /9) .rec. Svaka novotarija je zabluda. Imam Lalikai. 4612. 873/3) .„Oporučujem ti bogobojaznost. Albani. manje. polemike i razmirica u Vjeri.“ (Šerh usulu itiqad Ehlis sunnet. 1. Ostavljanje razmirica. Praksom je potvrđeno da umovi nisu samostalni odrediti 2. Ni govor ni djelo ni nijjet nisu ispravni bez Sunneta. 4.

i srce njegovo zapečatio. /. 0/. a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga. Imam Eš-Šatibi. 36) Dželle. 28) -„Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo.“ -„Budi strpljiv uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji za licem Njegovim. one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati. ) Drugo: slijeđenje strasti je jedan od opasnih uzroka koji ljude odvode u novotarije i zablude. -„. a neznanje je opasan nedostatak. i vid. Među ljudima će ostaviti poglavare neznalice koji će davati fetve bez znanja.vca. 61-70/1) 5. (El Itisam. i sluh njegov. u prijevodu značenja ajeta: -„Ne govori ono što ne znaš! I sluh. a od njih su sljedeći: Prvo: neznanje. koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu. jer je Zakonodavac postavio pravila i obavezao one koji su zaduženi Šerijatom da postupaju prema njihovim sunnetima. i ne slušaj onoga čije smo srce da Nas spominje nehajnim učinili. kako govori: -„Allah neće najedanput od ljudi oduzeti znanje. u zabludu skrenuo. 0. sallallahu alejhi ve sellem.. radijAllahu anhu. za sve to će se. Azze ve kaže. a on svjestan bio. Muslim. na Pravi put uputiti? Zašto se ne opametite?“ (El-Džasije.“ (El-Isra. Kitabu ilm. zaista. Kitabu el itisam bil kitabi ves sunneh.“ (El-Kehf. odgovarati. Novotar je sebe stavio na poziciju oponašanja Zakonoda- UZROCI NASTANKA NOVOTARIJA Novotarije imaju svoje uzroke. ako neće Allah. Allah.“ (Buhari. onoga koga je Allah. i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahovog puta. pa će tako zalutati i druge odvoditi u zabludu. Od Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa. i razum. 23) . prenosi se da je čuo Vjerovjesnika. nego će usmrtiti učenjake i sa njima podići znanje.

“ (El-Ahzab.“ (En-Nedžm. sve je od Gospodara našeg!’’. a već im dođe od Gospodara njihova Uputa. -„Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da. 36) Peto: slijepo slijeđenje i fanatizam. -„ A kada im se kaže:’’Slijedite ono što je Allah objavio!’’ – oni odgovaraju:’’Ne. Fanatično se pridržavaju svojih pravaca. nego ćemo slijediti ono na čemu smo naše pretke zatekli. 23) Treće: vezivanje za sumnje. -„On tebi objavljuje Knjigu.-„Pa ako ti se ne odazovu. niti su na Pravom putu bili.A samo razumom obdareni shvaćaju“ (Ali Imran.daju vjeru i prateći njihove tragove mi smo na Pravom putu. 50) -„. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore:’’Mi vjerujemo u njih. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša.. u njoj su ajeti jasni. doista.“ (El-Kasas.’’ Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali.“ (Ez-Zuhruf. oni su glavnina Knjige. 22) Sljedbenicima novotarija su uljepšana njihova djela. 170) -„Oni čak govore:’’Mi smo zatekli pretke naše kako ispovije. taj je očito skrenuo s Pravog puta.. a ne Allahovom uputom! Allah. a ostavi tekst iz Kur’ana i Sunneta ili jednog od njih. pa zato Uzvišeni kaže u prijevodu značenja ajeta : -„Zar pomoći možeš onome kome su njegova ružna djela prikazana lijepim. onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. neće uputiti na Pravi put narod koji sam sebi nepravdu čini. A tumačenje njihovo zna samo Allah. a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena .željni smutnje i svoga tumačenja – slijede one što su manje jasni. Novotari se vežu za sumnje i zapadaju u novotarije.“ (El-Bekare. Onaj ko se osloni na svoj razum. 7) Četvrto: isključivo oslanjanje na razum. Većina sljedbenika novotarija slijepo slijedi svoje očeve i šejhove.oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude. kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. a i on ih smatra lijepim? Allah doista u zabludu skreće onoga koga . po svome nahođenju postupe. zalutao je.

“ (El-Ahzab. pojašnjava da će se kajati onaj koji se druži sa zlim ljudima. kaže: „Primjer lijepoga sagovornika (druga) i lošega sagovornika je kao primjer onoga koji nosi miris mošusa i koji puše u kovački mijeh. Azze ve Dželle. /. pa su nas oni sa Pravog puta odveli. -„Na Dan kada zalim prste svoje bude grizao govoreći:’’Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao! Kamo sreće. 8) Allah . 0/. doista. 140) Poslanik. onda ne sjedi sa zalimima kad se sjetiš. govorit će:’’Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali! I govorit će:’’Gospodaru naš. Azze ve Dželle. dobro zna sve što oni rade. ) . teško meni. Allah.“ (El-Furkan.“ (El-En’am. ili ćeš od njega kupiti. pojašnjavajući stanje sljedbenika novotarija i zabluda kaže u prijevodu značenja ajeta: -„Na Dan kad se njihova lica u Vatri budu prevrtala. Onaj koji puše kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću. Gospodaru naš. inače. Muslim.“ (Buhari. ili ćeš osjetiti ružan miris. Allah.“ (Fatir.hoće. ili ćeš od njega osjetiti lijep miris. neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. a na Pravi put upućuje koga hoće. 27-29) -„Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju.“ (En-Nisa. pa ne izgaraj od žalosti za njima. mi smo prvake naše i starješine naše slušali. A ako te šejtan navede da zaboraviš. ne sjedite s njima dok ne stupe u drugi razgovor. Allah će sigurno sastaviti u Džehennemu sve licemjere i nevjernike. . bit ćete kao oni. 68) -„On vam je već u Knjizi objavio: ‘’Kada čujete da se Allahove riječi poriču i da im se izruguje. podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. da toga i toga za prijatelja nisam uzeo! On me je od opomene (Kur’ana) odvratio nakon što mi je priopćen bio! – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. sallallahu alejhi ve sellem. 66-68) Šesto: miješanje i druženje sa sljedbenicima zla je jedan od uzroka koji vode u zapadanje u novotarije i njihovo širenje među ljudima. Onaj koji nosi miris mošusa ili će te namirisati.

on je vjernik. Radile bi ono što im nije bilo naređeno.“ (Muslim. a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju.“ (Ali Imran. a od zla odvraćati. 187) Allah. 104) Od Ebu Seida. njih će Allah prokleti. niti ih očistiti. 9) sallallahu alejhi ve sellem. prodajući je za bagatelnu cijenu! A ružno li je to što za to kupuju. Oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave. radijAllahu anhu. i da naređuje dobro a sprječava zlo.“ (Ali Imran.Sedmo: šutnja učenjaka i skrivanje znanja jedan je od razloga širenja novotarija i nereda među ljudima. i Uputu (Pravi put) nakon što smo ga pojasnili ljudima u Knjizi. rekao: -„Svaki vjerovjesnik kojeg je Allah slao određenom ummetu prije mene imao je iz svoga ummeta pomagače i drugove koji su se pridržavali njegovog sunneta i slijedili njegovu naredbu. Ako ni to ne može. Zatim bi poslije njih došle generacije koje bi govorile ono što nisu radile. Ovaj hadis pojašnjava da je naređivanje dobra i odvraćanje od zla obaveza svakoj osobi prema ovim nabrojanim stepenima. prenosi se da je Vjerovjesnik. Ko se protiv njih bude borio svojim . oni će šta žele postići. 9/. -„I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro. obavezao je grupaciju iz Ummeta da se bavi pozivom ka Allahu. ako ne može. Azze ve Dželle. Kitabi iman. 174) -„A kada Allah uze obavezu od onih kojima je data Knjiga da će to sigurno ljudima objašnjavati i ništa iz nje neće kriti. na Sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti. Ko se protiv njih bude borio svojom rukom. -„One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili. Od Abdullaha ibn Mes’uda prenosi se da je Allahov Poslanik.“ (El-Bekare. onda svojim srcem. onda svojim jezikom. 159) -„Doista oni koji taje ono što je Allah u Knjizi objavio i to prodaju za bagatelnu cijenu – ti u trbuhe svoje samo vatru trpaju. a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv.“ (El-Bekare. pa su je oni za leđa svoja bacili. njima pripada kazna bolna. sallallahu alejhi ve sellem. a to je najslabiji iman. rekao: -„Ko od vas vidi kakvo loše djelo neka ga promijeni svojom rukom. i to javno ispolje.

Albani. Tako je većina ljudi iz reda muslimana oponašala nevjernike u djelima novotarija i širka. /. Prešli su na Islam na dan oslobođenja Mekke. hasen sahih) U ovom hadisu je jasan dokaz da je oponašanje nevjernika podstaklo sinove Israilove da upute ovaj ružan zahtjev. 0/. Muqadimeh. Nazivali su ga Zatu Envat. kao što su praznici i rođendani. 147. Isto to je navelo ashabe Vjerovjesnika Muhammeda .jezikom. mnogoboštva. rekao je: „Allahu ekber! Rekli ste. Ahmed. tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. sallallahu alejhi ve sellem. Ebi Davud. Tirmizi. 0) Od Ebu Hurejre. bit će na Sudnjem danu zauzdan uzdama od vatre. prenosi se da je Allahov Poslanik. Kada smo to rekli Vjerovjesniku. radijAllahu anhu. na Hunejn. Musned. Sahihu Sunnen) Osmo: Oponašanje i slijepo slijeđenje nevjernika jedan je od najvećih uzroka nastanka novotarija među muslimanima. Albani. on je vjernik. Tek smo nedavno prešli na Islam. Nema sumnje da je slijeđenje običaja drugih jedno od poglavlja strasti i novotarija. uistinu. Prošli smo pored nekog drveta i rekli Allahovom Poslaniku. Kitabu el fiten. El šejh Nasir Abdulkerim Uqla. (Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a min ahtar.“ (Tirmizi. sallallahu alejhi ve sellem.. Ibn Madže. novotarije na dženazama i zidanje turbeta.reče on“ (El-Ea’raf. 321/3. Azze ve Dželle. Poslije toga nema imana ni koliko je zrno gorušice. 305. 3658. 29/5. El šejh Salih Seid es-Suhejmi. da ga pitaju da im odredi jedno drvo u kojem će tražiti bereket mimo Allaha. Kitabus sunneh. sallallahu alejhi ve sellem. Ilm. sallallahu alejhi ve sellem.“ (Ebi Asim. radijAllahu anhu. Kitabi iman. El šejh Salih el Fevzan. 170/2) . on je vjernik. 2649. ono što su rekli i sinovi Israilovi Musau: „Napravi i ti nama boga kao što i oni imaju bogove! Vi ste.“ (Muslim. Kitabu tevhid. 263/2. koji kaže: „Izašli smo sa Allahovim Poslanikom. sallallahu alejhi ve sellem. a onda ga prikrije. narod koji nema znanja. Kitabu ilm. Hasen. Kitabus sunneh.: „Napravi nam Zatu Envat kao što oni imaju Zatu Envat!“ Nevjernici su imali drvo oko kojeg su boravili i svoje oružje za njega okačivali. /. Ehvae vel iftiraq vel bid’a ve mevqafus selefu minha. 266. Na to ukazuju hadis Ebu Vakida El-Lejsija. /.0. 87.. 138) Vi ćete sigurno postupati po običajima onih prije vas. rekao: „Ko bude upitan o nekom znanju koje poznaje. Ko se protiv njih bude borio svojim srcem. 98/1.

7320.361-363/22. Muslim. 287/1) Deseto: Ekstremizam i pretjerivanje jedan je od najvećih uzroka širenja novotarija i njihove pojave. To je uzrok i pojave mnogoboštva (širka) među ljudima. (Fethul bari. 9) Imam En-Nevevi kaže: „Običaji su pravci ili putevi. Čak i kada bi ušli u gušterovu rupu.“ Rekli smo: „Allahov Poslaniče. Učinio je moju opskrbu pod sjenom moga koplja. hadiski stručnjaci ne prihvataju za izgradnju šerijatskih pravila. Ko se poistovijeti sa nekim narodom. 0/. put i ulazak u rupu.“ (Šerh Sahihu Muslim. a pedljem. rekao: -„Sigurno ćete slijediti običaje onih prije vas. 9. vid dočaravanja slijeđenja nevjernika u svemu onome što Šerijat zabranjuje ili smatra pokuđenim. Imam Eš-Šatibi. Musned. Ovo je očito nadnaravno djelo Allahovog Poslanika. lakat po lakat. 0/) Očituje se da su pedalj. upozorio je na oponašanje sljedbenika drugih vjera. 0/) Vjerovjesnik. Nema stanja. Ljudi su poslije Adema. Mnogi sljedbenici novotarija oslonili su se na isprazne. pedalj po pedalj. Takve hadise. podlakticom i gušterovom rupom želi se dočarati ogromna suglasnost u nepokornostima i prekršajima. Hadis prenosi od Ibn Omera) Deveto: Oslanjanje na slabe i apokrifne hadise jedan je od uzroka koji vodi u novotarije i njihovo širenje. El itisam bil kitabi ves sunneh. bili u čistom . sallallahu alejhi ve sellem. sve dok ne bude obožavan Allah Jedini Koji nema sudruga. jer se desilo ono o čemu je i obavijestio. Odbacili su ispravne hadise koji se suprostavljaju novotarijama kojih se oni pridržavaju. rekavši: -„Poslan sam pred sami Sudnji dan sa sabljom. vi biste ih slijedili. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Hadžer. slabe hadise koji su izmišljeni kao laž na Allahovog Poslanika. a poniženje je dao onome ko se suprostavlja mojoj naredbi. sallallahu alejhi ve sellem. Kitabu ilm. i nema snage osim uz pomoć Allaha. Time su zapali u propast i teškoću. jesu li to židovi i kršćani? Odgovorio je: „Ko bi drugi bio?“ (Buhari. ali ne i suglasnost u nevjerstvu. on je od njih. sallallahu alejhi ve sellem. El Itisam.To je još jasnije iz hadisa Ebu Seida El-Hudrija u kojem kaže da je Vjerovjesnik. (Medžmu’u fetava Ibn Tejmijje. podlaktica.“ (Imam Ahmed ibn Hanbel. alejhissellam.

vodi u obožavanje. Iktidau es-siratil musteqim.. njihovo uzdizanje iznad stepena koji zaslužuju. Poslije toga su se vezali za dobre ljude i pretjerali u tome.tevhidu (ispovijedali jednoću Allahu) deset stoljeća.. jer je pretjerivanje u vjeri one prije vas u propast odvelo. Pretjerivanje u suštini označava prelazak granice u vjerovanjima i djelima. propisao. radijAllahu anhu. šejhul-islam Ibn Tejmijje. Od Ibn Abbasa. 171) Vjerovjesnik. kao što je smatranje vođa i evlija svetima. sahih) Očituje se da je pretjerivanje u vjeri jedan od najvećih uzroka širka. (Iktidau es-siratil musteqim.“ (Ibn Madže.. tako da se nešto previše pohvali ili pokudi izvan činjeničnog stanja. šejh Nasir Abdulkerim Uqla.. To. ili pretjeranom žestinom i nepravednim izvođenjem drugih iz Islama. prenosi se da je Vjerovjesnik. Pretjerivanje u vjeri može biti i dodavanjem na ono što je Allah. upozorio je na pretjerivanje u vjeri. samo je Allahov poslanik. Ibn Tejmijje.s. 183) Zbog opasnosti pretjerivanja u vjeri Vjerovjesnik. Ja sam samo Njegov rob. Recite: ‘Allahov rob i Njegov poslanik’. Azze ve Dželle. rekao: -„Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. ) ve sellem. Zatim su se jedan za drugim smjenjivali poslanici. na kraju. Imam Eš-Šatibi. 171/1. 329-331/1.“ (El Buhari. Mesih. 289/1. 00/. Ibn Kesir. EnNesaji. 106/1) Pretjerivanje i ekstremizam može biti vezano za ličnosti. a. . i o Allahu govorite samo istinu. “ (En-Nisa. Musned. sallallahu alejhi ve sellem. Isa sin Merjemin. Azze ve Dželle. (Iktidau es-siratil musteqim. /. Ibn Tejmijje. El Itisam. 9/. sve dok ih nisu počeli obožavati mimo Allaha. Kitabu el menasik. novotarija i strasti. sallallahu alejhi zabranio je pretjerano hvaljenje.. Allah Uzvišeni poslao je Nuha da poziva u tevhid. / . sallallahu alejhi ve sellem. ne zastranjujte u svom vjerovanju. Imam Ahmed. /. Ehvae vel iftiraq vel bid’a . 9/) Allah Uzvišeni upozorio je na pretjerivanje rekavši sljedbenicima Knjige: „O sljedbenici Knjige. rekavši: -„Nemojte me uzdizati kao što su kršćani uzdigli Isaa sina Merjemina.. Kitabu enbija. (El bidaje ven nihaje.

Oni koji su to učinili sami od sebe su unijeli novotariju takvog ibadeta i sami sebe njome obavezali. novotarija iz osnove) je ona za koju nema šerijatskog dokaza ni iz Kur’ana ni iz Sunneta. Azze ve Dželle. (El Itisam. Tejsiru. /. Zbog toga je nazvana novotarijom.PODJELA NOVOTARIJA Novotarije imaju različite podjele s obzirom na različita tumačenja. odbacivanjem ovog svijeta i njegovih naslada. Međutim. Primjer za to je zikr poslije namaza.. Novotarija dodavanja (tj. jer je izum u vjeri koji nije imao sličnog prethodnika. dodatne novotarije. El šejh Salih Seid es-Suhejmi. (El Itisam. Isto se odnosi i na namaz er-regaib u prvoj noći dana petka u mjesecu redžebu. tj. njegovo obavljanje na ovakav način nije utemeljeno i to je novotarija oprečna Sunnetu.. Ovo su negativne novotarije. Es-Sadi.. Ona je utemeljena s obzirom na osnovu. Imam Šatibi. niti argumentacije koja se može uzeti u obzir kod islamskih učenjaka. Osnovna novotarija (tj. 2. Međutim. (Imam Šatibi. 367/1) Od primjera za to su približavanje Allahu. ni općenito ni podrobno. Evo ti sažetog ali podrobnog pojašnjenja: Prva podjela: osnovna novotarija i novotarija dodavanja 1. 782) Jedan od primjera jeste i zabranjivanje lijepih stvari koje je Allah dozvolio radi ibadeta Allahu i drugi primjeri. izdvajanjem od ljudi u brdima. 96) . El Itisam. To se ne navodi ni u Kur’anu ni u Sunnetu. ali je novotarija s obzirom na ono što joj je dodato. ona koja nije bila novotarijom ali je promjenom propisanog to postala). Tefsir Ibn Kesir. tj. novotarstvo se sada ogleda u odabiru vremena ili mjesta ili načina. Ibadeti namaza i posta su utemeljeni. Imam Eš-Šatibi. ili u bilo kojem vremenu uz okupljanje i izgovaranje u jedan glas. Zikr je utemeljen u Šerijatu. 452/1. 367/1) Od primjera jeste i odabir petnaeste noći ša’bana za poseban post i klanjanje. Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a min ahtar. ni konsenzusa učenjaka. radi ibadeta Allahu. Ili da imam i ljudi aminaju iza namaza. 0/. Azze ve Dželle. Imam Šatibi. (El Itisam. putem monaštva.

a to vrijeme Šerijat nije odredio. Muslim. ali i spavam. Novotarija ostavljanja općenito ulazi u definiciju novotarije (Kitabu tevhid. a njenim izvršavanjem se misli na pretjerivanje i ibadet Allahu. Subhanehu ve Te’ala.“ Sljedeći je rekao: „Ja neću prilaziti ženama i nikada se neću ženiti. kao što je određivanje petnaestog dana i noći mjeseca ša’bana za post i klanjanje. 0) Pod Sunnetom se misli na pravac. 105/9) 9 . 30. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. 50-56/1.“ Allahov Poslanik.Druga podjela: novotarija djelovanja i ostavljanja izmišljeni pravac u vjeri koji je sličan šerijatskom pravcu s ciljem njegovog izvršavanja.“ (Buhari. Tenbihu uli ebsari. kao da su smatrali malim. ja se najviše bojim Allaha i najbogobojazniji sam od vas. nije od mene. Ko se udalji od moga Sunneta. Imam Eš-Šatibi. 96) 1. 99. Kitabu en-nikah. je došao i rekao: „Jeste li vi oni što su rekli tako i tako? Tako mi Allaha. Es-Seid el Gamidi. 5063. a ne na Sunnet u poređenju sa farzom. ali postim i prekidam post. El šejh Salih Seid es-Suhejmi. sallallahu alejhi ve sellem. ). ibadetima. “izumljeni pravac u Vjeri“. El šejh El Adevi. To je Primjer za to je dodavanje Allahovom Zakonu onoga što nije od njega. ili da uvede u vjeru ono što nije od nje. Od dokaza da je ostavljanje ovakvih i sličnih stvari novotarija jeste kazivanje o trojici koji su došli u kuće Vjerovjesnikovih. Želi se reći: ‘Ko ostavi moj pravac i uzme pravac nekoga drugoga mimo mene. Ženim se ženama. ili da čini ibadet na način koji je suprotan Vjerovjesnikovoj. Novotarija djelovanja ulazi u definiciju novotarije.“ Drugi je rekao: „Ja ću stalno postiti i neću prekidati post.“ Jedan od njih je rekao: „Ja ću noću stalno klanjati. zato što je. Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a min ahtar. (Fethul bari. Ibn Hadžer. El šejh Salih Seid es-Suhejmi.. 367-445/1. 2. (El Itisam. 37/2). kao npr. Uputi. pa su rekli: „Šta smo mi u odnosu na Vjerovjesnika. nije od mene’. žena pitajući o njegovom ibadetu. (Usulu fil bid’a ves-sunnen. sallallahu alejhi ve sellem. Haqiqatu el bid’a ve ahkamuha. sallallahu alejhi ve sellem? Njemu je Allah oprostio i prethodne i buduće grijehe. Klanjam. El šejh Salih el Fevzan. Kada su obaviješteni o Poslanikovim. Ili da odredi posebno vrijeme za propisani ibadet. Kitabu en-nikah. da neko doda namazima po jedan rek’at.

(El Itisam. post. Onaj ko čini ono što je on ostavio je kao onaj koji ostavlja ono što je činio. ali se izvrši neutemeljenim opisom. posvećivanje ibadetu otežavanjem nefsu u ibadetima do granice kada to izlazi iz okvira Sunneta Allahovog Poslanika. Isto tako od nas traži da ga slijedimo u ostavljanju određenih dijela. El šejh El Adevi. Prva vrsta: novotarija u temelju ibadeta. druza. Vjerovjesnikov. kao da se uvede novi ibadet koji nema osnove u Šerijatu. da uvede novi neutemeljeni namaz. sallallahu alejhi ve sellem. kao što je izvršavanje propisanih zikrova zajedničkim glasovima i u ritmu. Kao što je pojašnjeno i da se Sunnet dijeli na dva dijela: Sunnet djelovanja i Sunnet ostavljanja. i ostalih zalutalih sekti i njihovih uvjerenja. Usulu fil bid’a. Treća vrsta: da propisani ibadet ima određeni opis. u njegovim djelima kojima se približavamo Allahu. Praktičnih novotarija ima više vrsta. isto tako ne možemo Mu se približiti činjenjem onoga što je ostavio.Iz prethodnog se jasno očituje da se novotarija dijeli na dva dijela: novotarija djelovanja i novotarija ostavljanja. U to ulaze i sekte koje su se pojavile kao kadijanije. kao npr. također. Npr. rafidija-šija. ne možemo približiti ostavljanjem onoga što je on učinio.. ili praznik. Nema razlike među njima. rafidija-šija. Kao što se Allahu . 0 . pod uslovom da to nije samo njegova posebnost. 37/2. kao što su rođendani i slično. Tako je ostavljanje djela Sunnet. kao što je i određeno djelo Sunnet. Imam Eš-Šatibi. Govorna novotarija u uvjerenju je kao novotarija izreka džehmija. sallallahu alejhi ve sellem. 57-60/1. kao što nas je Allah zadužio slijeđenjem Vjerovjesnika. Haqiqatu el bid’a ve ahkamuha. mu’tezila. nusajrija. kao što je. i drugih sekti. Azze ve Dželle. 70) Treća podjela: govorna novotarija u uvjerenju (akidi) i praktična novotarija 1.. Sunnet kao što biva djelom biva i ostavljanjem djela. Es-Seid el Gamidi. da se doda peti rekat na podnevski ili ikindijski namaz. behaije i sve ezoterijske sekte poput ismailija. sallallahu alejhi ve sellem. 2. Druga vrsta: dodatak utemeljenom ibadetu.

Ovdje spadaju i izreke ekstremnih džehmija. Međutim. a noć za namaz. Neke od tih novotarija su od ostalih grijeha. 100). El šejh Salih Seid es-Suhejmi.) Poslanik. /. zabrana se razlikuje shodno vrsti novotarije. /. 346/18. El šejh Salih el Fevzan. Međutim. Tirmizi.0. 82) . dozivanje onih koji su u kaburovima. kao što je izgradnja turbeta na kaburovima. određivanje posebnog vremena u potrebi je za argumentom.Četvrta vrsta: Određivanje vremena za propisani ibadet. te namaz i dova kod kaburova.“ (Ebi Davud.414/35. a Šerijat ga nije odredio. Kitabu tevhid. (Medžmu’u fetava Ibn Tejmijje. kao što je kruženje oko kaburova iz približavanja onima koji u njima leže. U osnovi su namaz i post utemeljeni. Tenbihu uli ebsari. /. te prinošenje žrtava i zavjetovanje kaburovima. sallallahu alejhi ve sellem. El šejh Salih el Fevzan. Neke od njih su sredstva i put do širka. 81. El Buhari. Novotarije u ibadetima su zabranjene.ono mu se odbacuje. posta uz stajanje na suncu.“ A u predaji od Muslima stoji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi. Muslim. jer je svaka uvedena stvar novotarija.9. jer Poslanik. traženje pomoći od njih. sallallahu alejhi ve sellem. kastriranje s ciljem prekidanja strasti i slično. (Kitabu tevhid. a svaka novotarija je zabluda. kao da se petnaesti dan mjeseca ša’bana odredi za post. Od njih su neke nevjerstvo (kufr). kao što je novotarija celibata. 0/. također kaže: „Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje.) Oba hadisa ukazuju da je svaka uvedena stvar u vjeri novotarija i da je svaka novotarija zabluda i da se odbacuje.“ (Muttefekun alejhi. kaže: -„Čuvajte se uvedenih stvari. mu’tezila i rafidija .šija. PROPIS O NOVOTARIJI U VJERI Nema sumnje da je svaka novotarija u vjeri zabluda i da je zabranjena.

da se stalno ne čini. Imam Eš-Šatibi. .9/./) . To obuhvata novotariju koja izvodi iz Islama i novotariju koja čovjeka čini grješnikom. Imam Šatibi. (El Itisam. život. Potcjenjivanje grijeha je veće od samog grijeha. .9/. da li je novotarija jasna ili komplicirana. s obzirom da li se novotar predstavlja da čini idžtihad ili se povodi za nekim. jer ustrajnost u njenom činjenju čini je velikom novotarijom u pogledu njenog počinioca. s obzirom da li je novotarija iz osnove ili je postala promjenom propisanog. ili nešto drugo. 216-224/1. svaku novotariju nazvao zabludom. da li se bori protiv sljedbenika Sunneta ili ne bori. zato što se time uvećava grijeh jer se mnogo postupa po njoj. . jer je Vjerovjesnik. da li ustrajava u novotariji ili ne ustrajava. 0/) Nema sumnje da se novotarije dijele shodno njihovim stepenima u grijehu i to na tri dijela: . .Imam Eš-Šatibi spominje da grijeh novotara nije na jednom stepenu. Da se ne čini na mjestima okupljanja ljudi niti na mjestima gdje se uspostavljaju Sunneti. . pojašnjava da se ovi stepeni razlikuju i u grijehu shodno stepenu novotarije. (El Itisam. . Jedan od velikih grijeha. povezanost novotarije sa jednom od nužnih stvari./. . Očito nevjerstvo. Da malu novotariju ne smatra malom ili prezrenom. . 9. . nego na različitim stepenima. Pisac. A mala novotarija ima svoje uslove: . da li poziva u nju ili ne poziva. prema sljedećem poretku: . jer se na takav način potcjenjuje. sallallahu alejhi ve sellem. Pojašnjava da su neki stepeni ovih novotarija zabranjeni a neki pokuđeni. . Svojstvo zablude stalno je vezano za novotariju i obuhvata sve njene vrste. svejedno bila ona velika ili mala. Imam Eš-Šatibi. . razum i imetak. Ime zablude obuhvata ove sve tri podjele. da li je novotarija nevjerstvo (kufr) ili nije. . Jedan od manjih grijeha. . da li novotar prikriva novotariju ili je javno propagira. da ne poziva u nju. čast. a ta različitost dolazi iz nekoliko aspekata. a to su vjera.

“ (Ebi Davud. a svaka novotarija je zabluda. 56-57) Svakog onog koji doziva Vjerovjesnika. Oni ulaze u kategoriju obožavatelja kipova. Ovaj ajet je općenit za svakoga onoga koji doziva druge mimo Allaha ili se putem dozivanog želi približiti Allahu. 2676) Imam Eš-Šatibi odbacio je ovu podjelu nakon što ju je spomenuo. Čak je i sama kontradiktorna. 201/4. Međutim. pohvalnosti ili dozvoljenost je spajnje dvije kontradiktorne stvari. ili u kojima je dat izbor. 44/5. Tirmizi. i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne njegove. Tako bi djelo novotarije ulazilo pod propis općenitih djela koja su naređena. dozvoljenost onda ne bi ni postojala novotarija. (El Itisam. oni vas neće moći nevolje osloboditi niti je preusmjeriti’’’’Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti.Ima i onih koji su podijelili novotarije prema podjeli pet islamskih propisa. sallallahu alejhi ve sellem. Spajanje pojmova da su te stvari novotarije i da postoje dokazi za njihovu obaveznost. Da postoji dokaz za nju iz Šerijata za obaveznost. Svako ko doziva mrtvoga ili odsutnoga iz reda vjerovjesnika i dobrih. a i onoga koji je zastupa. svjedeno bilo to riječima traženja pomoći ili slično. jer u suštini novotarija nema šerijatskog dokaza.: „Svaka izmišljena stvar je novotarija. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva. počinio je veliki širk kojeg Allah neće oprostiti osim sa pokajanjem. pohvalnost. sallallahu alejhi ve sellem. smatrate bogovima. a ne iz nekog drugog aspekta. evliju. niti iz šerijatskih tekstova niti iz pravila Šerijata. Uzvišeni kaže: „Reci:’’Molite se onima koje.4607. Eš Šatibi. treći je mendub. ova podjela je suprotna riječima Vjerovjesnika. 246/1) VRSTE NOVOTARIJA KOD KABUROVA Prva vrsta: Onaj ko moli mrtvoga za svoju potrebu. ovaj ajet obuhvata. pa su rekli: ‘Jedan dio novotarija je vadžib. četvrti mekruh i peti proizvoljan’. pa. drugi je zabranjen. pored Allaha. nada se Njegovoj milosti. Odgovor je. Što se tiče pokuđenih (mekruh) i zabranjenih (haram) novotarija. boji se Njegove kazne. ili dobrog čovjeka pridajući mu nešto od božanstvenosti.“ (El-Isra. da je ova podjela izmišljena i nema šerijatskog argumenta. to se može prihvatiti iz aspekta što su novotarije. Svako ko pretjera u pogledu veličanja vjerovjesnika ili dobrog čovjeka i prida .

ili njegovom svetošću. Alijj ibn El-Husejn vidio je nekog čovjeka kako dolazi do otvora na kaburu Vjerovjesnika. Fadlu es-salah. a on od moga djeda. Od njega se traži pokajanje. tabiina. Nemojte vaše kuće činiti kaburovima. govoreći: O sejjide. a to je jedna od uvedenih novotarija u Islam. ovo nije propisao. Ashabi Allahovog Poslanika. Donosite salavat i selam na mene. Većina u svojim dovama uzima sredstvo do Allaha putem vjerovjesnika i dobrih ljudi. kalemom i druge slične izjave u njihovim dovama. a ni Njegov Poslanik. ili da je bolja od dove u džamiji. Allah . sahih Albani). prema konsenzusu i nije nam poznato razilaženje među vođama ove vjere u pogledu toga.mu određenu vrstu ibadeta. niti je to činio iko od ashaba. ili dobrim ljudima među Tvojim robovima. Zato ide na kaburove.“ (Tearifu el bidate ve istilahan. Treća vrsta: Da osoba misli da je dova kod kaburova uslišana. jer će do mene doći vaši selami i vaši salavati. Ispravni prethodnici (selefu salih) su zabranjivali dove kod kaburova. kao da kažu: ‘Tebi se približavamo tvojim vjerovjesnikom ili tvojim vjerovjesnicima. ili Tvojim melecima. a ni vođa muslimana. a on od Allahovog Poslanika: -„Nemojte moj kabur uzimati za svetost (praznovanje). Ili putem živog i prisutnog muslimana koji moli za svoga brata muslimana. sallallahu alejhi ve sellem. Druga vrsta: Da moli Allaha Uzvišenog mrtvim. Tada je rekao: „Hoćete li da vam ispričam hadis kojeg sam čuo od moga oca. su nekoliko puta doživjeli sušu i snalazile su ih poteškoće. pomozi me! Spasi me! Opskrbi me! Ja sam u tvojoj moći!. i tražio kišu njegovom dovom. Ova vrsta nije poput prethodne i ne dolazi na stepen velikoga širka. sallallahu alejhi ve sellem. To je jedno od loših djela. Azze ve Dželle. doveo El-Abbasa ibn Abdulmuttaliba. a u Sunnetu se navodi približavanje i okretanje Allahu Allahovim imenima i Njegovim uzvišenim osobinama. pa u njega uđe i tamo moli. gdje god bili. I druge slične izjave. nego je Omer. ali nisu išli na Vjerovjesnikov kabur. te dobrim djelima kao što je potvrđeno u oba Sahiha u kazivanju o trojici koji su bili zatočeni u pećini. Sve ove stvari su izmišljene novotarije. . ili s pravom tog i tog šejha. ili da kaže: približavam Ti se Levhi mahfuzom. Allah Uzvišeni je poslao poslanike i objavio knjige da bi bio jedini obožavani i da Mu se ne bi pripisivao drugi bog. a ako se ne pokaje bit će ubijen. sallallahu alejhi ve sellem. radijAllahu anhu. . sve je ovo širk i zabluda. .

a on je zabranio da se uzima za svetinju i praznovanje. /. Abdurrahman Qasim. ga nije propisao ni govorom ni djelom. kabur najbolji kabur na zemlji. bez obzira na koga se odnose. sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovjesnik. prenosi se da je Allahov Poslanik. Zato nije dozvoljeno proslavljati mevlud zbog nekoliko sljedećih dokaza: o kojima Allah nije objavio nikakvoga dokaza. Donosite salavat na mene. rekao: -„Nemojte vaše kuće načiniti kaburovima. /) Od Ebu Hurejre.rec.21) 1. a on je naš uzor i naš vođa. i koji često Allaha spominje. sallallahu alejhi ve sellem. Novotarija proslavljanja Vjerovjesnikovog. Navest ćemo neke radi primjera. „Ono što vam dadne Poslanik to uzmite. Imam Ahmed.Argument u ovom hadisu jeste da je Vjerovjesnikov. sallallahu alejhi ve sellem. Učenjaci u starijem i novijem dobu pojasnili su neispravnost ove novotarije i replicirali onima koji su je izmislili i po njoj postupali.“ (Ebi Davud. jer vaš salavat mi dolazi gdje god vi bili. 7) „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Proslavljanje mevluda spada u izmišljene novotarije u vjeri . a što vam zabrani ostavite! “ (El-Hašr. sallallahu alejhi ve sellem.“ (El-Ahzab. ni potvrdom. (Ed-durerus sunnijeti fi adžvebeti en-nedždijje.: koja se obilazi u određeno vrijeme i koja se veliča ili se kod nje rade Islamom neutemeljene stvari).mevlud Proslavljanje mevluda (rođendana) je ružna novotarija. a nemojte ni moj kabur uzeti za svetost (praznovanje) (prim. Musned /) SAVREMENE RASPROSTRANJENE NOVOTARIJE Savremene rasprostranjene novotarije su veoma mnogobrojne.0. Prvi su je uveli Abidijjuni (Fatimije-jedna od šitskih grupa) u četvrtom hidžretskom stoljeću. Stoga je preče da se ostali kaburovi obuhvate tom zabranom. rođenja . radijAllahu anhu. Kitab el menasik. a ne da bi ih sve pobrojali.

i iz potvore. sallallahu alejhi ve sellem. Rečeno je da su bili medžusije.“ (Ebi Davud. a sa njima i ashabi Poslanika. a također je rečeno da su bili ateisti. El šejh Ali Muhfaz.“ sallallahu alejhi ve sellem. bi ga činio tokom svoga života i preporučio bi ga za svoj Ummet. Azze ve Dželle. Poslanik. Ispravne i upućene halife. i njihove običaje koji su u suprotnosti sa Uputom Vjerovjesnika. zalutali. sallallahu alejhi ve sellem. El šejh Salih Seid es-Suhejmi. Azze ve Dželle. kaže: „Ko u ovu našu vjeru uvede nešto što nije od nje. jer je svaka izmišljena stvar novotarija. Poslanik. je upotpunio vjeru i kaže u prijevodu znače- upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Oni su najbolji pripadnici Ummeta poslije njihovog Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem.šije su prve uvele proslavljanje mevluda i Abidijjuni u četvrtom hidžretskom stoljeću. pečat svih vjerovjesnika i poslanika i najpotpunijeg dostavljanja poslanice i savjetovanja Allahovih robova. sallallahu alejhi ve sellem. govoreći o ispravnim halifama kaže: -„Pridržavajte se moga Sunneta i sunneta ispravnih i upućenih halifa poslije mene. nepravedno i lažno. Svojim se očnjacima za njih prihvatite. 2676) 2. a udaljava od Vatre. a svaka novotarija vodi u zabludu. sallallahu alejhi ve sellem. je dostavio vjeru na jasan način. 4607. radijAllahu anha. Čuvajte se izmišljenih stvari. sallallahu alejhi ve sellem. kaže: . 3) Vjerovjesnik. Pripisivali su se Fatimi. 251). Da je proslavljanje mevluda dio vjere s kojom je zadovoljan Allah. najbolji vjerovjesnik. 232. Iza sebe nije ostavio ni jedan put koji vodi u Džennet. Poznato je da je naš Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. Muhammeda. Vjerovjesnik. Fatimije . nja ajeta:„Danas sam vam vjeru vašu usa-vršio i blagodat Svoju prema vama 4. (Tenbihu uli ebsari. nisu proslavljali mevlud niti pozivali na njegovu proslavu. Allah. to mu se odbacuje.“ (El-Maide. 3. a u suštini su Židovi. El ibdai fi medar el ibtidai. a da ga nije pojasnio Ummetu. Tirmizi.Vjerovjesnik. Proslavljanje mevluda je običaj onih koji su zastranili i Da li pametan musliman može slijediti rafidije-šije. sallallahu alejhi ve sellem.

nego se ljubav očituje putem njegovog slijeđenja. navodno. Proslavljanje mevluda ne ostvaruje ljubav prema Poslaniku. a u suprotnom laže. -„ Reci: Ako vi Allaha volite.. Azze ve Dželle. alejhi sellam. prakticiranja njegovog Sunneta. 9/) 8.” (Ali Imran. shvata se da Poslanik. Proslavljanje Vjerovjesničkog mevluda i njegovo činjenje 9. Onaj ko se poziva na ljubav prema Allahu. i pokornošću njemu. pa je stoga. Kitabu imare. 31) Ovaj ajet se naziva „ ajet iskušenja “. onda je iskren. Zadul mead. Allah. Ibn Tejmijje. potrebno uspostaviti ono čime bi se vjera upotpunila. 7. . sallallahu alejhi ve sellem. jer su ljudi tvrdili da vole Uzvišenog Allaha. Azze ve Dželle. Ibn Kajjim. a da njegova dužnost nije bila da uputi na ono najbolje što on za njih zna i da ih upozori na zlo koje za njih zna. i upozoravaju na suprostavljanje Poslaniku riječju. sve dok nisu došli novotari iz zadnjih generacija uvodeći u Allahov Šerijat ono što On nije dozvolio i tvrdeći da ih to približava Allahu. Zabranjeno nam je da se s njima poistovjećujemo i da ih slijedimo. 6. i Njegovom Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem. /. i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i milostiv je.-„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika.“ (Muslim. navodno nije dostavio ono što je bilo potrebno da dostavi Ummetu. Nema sumnje da u ovome leži velika opasnost i suprostavljanje Allahu. (Iktidau essiratil musteqim. pa je On. Pametan čovjek neće biti obmanjen mnoštvom ljudi koji proslavljaju mevlud u raznim islamskim krajevima.) Allah Uzvišeni nije upotpunio vjeru ovom Ummetu. djelom ili postupkom. radeći po 5. Azze ve Dželle. upotpunio je vjeru i usavršio Svoju blagodat nad Svojim robovima. onda mene slijedite. moramo pogledati u njegovo djelo. jasno su osudili mevlude i upozorili na njih. valorizatori (koji provjeravaju vjerodostojnost nečega). sallallahu alejhi ve sellem. 614/2. Učenjaci Islama. Iz uvođenja ovih novotarskih mevluda shvata se kao da dokazima iz Kur’ana i Sunneta koji upozoravaju na novotarije u vjeri i naređuju slijeđenje Vjerovjesnika. objavio ovaj ajet. praznikom je vid oponašanja Židova i kršćana u njihovim praznicima. Ako bude slijedio Allahovog Poslanika. Također. sallallahu alejhi ve sellem.

sallallahu alejhi ve sellem. alejhi sellam. presuda za to u Allaha je. Postoji šerijatsko pravilo koje kaže: vraćanje onoga u čemu se ljudi razilaze na Allahovu Knjigu i Sunnet Njegovog Poslanika. a što vam zabrani ostavite!“ (El-Hašr.) alejhi ve sellem. Allahu i Njegovom Poslaniku. upitan o postu ponedjeljkom. ako vjerujete u Allaha i drugi svijet! To je bolje i posljedice su ljepše. ma koliko ti želio. „Ono što vam dadne Poslanik to uzmite.“ (Šura. nije naredio proslavljanje mevluda. . Time se zna da proslavljanje mevluda nije od vjere. ako to želi. oni bi te od Allahova puta odvratili. neće biti vjernici.“ (Jusuf. Znači.“ (Muslim. „O vjernici.Istina se ne prepoznaje po brojnosti onih koji je prakticiraju. 10) Nema sumnje da onaj koji se vrati u pogledu proslavljanja mevluda. jer je Poslanik. ili je rekao „Dan u kome mi je došla Objava. dan u kome sam poslan kao Poslanik. nego da je uvedena novotarija.“ (El-En’am. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nadležnim između vas! A ako se u nečemu ne slažete. i oni samo neistinu govore. 116) „A većina ljudi.103) „A malo je zahvalnih među robovima Mojim.“. sallallahu alejhi ve sellem. postom ponedjeljka a ne proslavljanje njegovog rođenja. Utemeljeno je da musliman posti ponedjeljak.“ (En-Nisa. Kitabu sijam. oni se samo za pretpostavkama povode. 7) Uzvišeni pojašnjava da je upotpunio vjeru i usavršio blagodat nad vjernicima. pa je rekao: „To je dan u kome sam rođen. 59) „A u čemu god se vi razišli. naći će da Allah naređuje slijeđenje Vjerovjesnika. 11.“ (Sebe. sallallahu mevluda. propisano je uzimanje uzora u Vjerovjesniku. sallallahu alejhi ve sellem. da ga nije činio i da ga nisu činili ni njegovi ashabi. 9/. „Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji. obratite se Allahu i Poslaniku. Također naći će da Vjerovjesnik.13) 10. nego se prepoznaje po šerijatskim dokazima. sallallahu alejhi ve sellem.

u sebi ima izraza širka. (El ibdai fi medar el ibtidai. niti ima kontakta ni sa jednim čovjekom. 15-16) 9 .. Dešavaju se ružna djela na proslavama Vjerovjesnikovog Uzvišeni kaže. puši duhan na mjestima učenja Kur’ana. ) 3. uz podizanje glasova pjevača i uz jak pljesak vođe zikra.neispravnosti. Knjiga. kao Nekada se desi i veliki širk. sallallahu alejhi ve sellem. prema konsenzusu učenjaka. tako što neki ustaju prilikom spomena njegovog rođenja iz počasti i respekta prema njemu i uvjerenja da Allahov Poslanik. koje pjevaju oni koji što je miješanje muškaraca i žena. na njegovom mjestu okupljanja. prisustvuje mevludu. pjesma i upotreba instrumenata. neće izaći iz svoga kabura prije Sudnjega dana. a ne da bi ih sve nabrojali: slave mevlud nije lišena tj. sallallahu alejhi ve sellem. Praznik mevluda većinom nije lišen različitih zala i 1. Uspostavljaju se halke iskrivljenog zikra u džamijama za vrijeme mevluda. u prijevodu značenja ajeta: -„Vi ćete. te konzumiranje opojnih sredstava. 251-257) rođendana. te pretjerivanja i pretjeranog uzdizanja kojeg je Allahov Poslanik. Kitabu el-enbija. (‘dobro nam doš’o hej mili gostu’). na onom svijetu. To se može vidjeti iz posmatranja mevluda. kasida i hvalospjeva. Sve je to neutemeljeno i bidat je. Nego recite: Allahov rob i Njegov Poslanik. oživljeni biti. El šejh Ali Muhfaz. nego će boraviti u svom kaburu sve do Sudnjega dana. poslije toga. ne prisustvuje njihovim okupljanjima. ili drugih vjerovjesnika. 2. sljedbenika Istine. Azze ve Dželle. Njegova duša je u najvišim Ilijjinima kod njegovog Gospodara u Kući počasti.“ (El Buhari. pomrijeti. Zato pozdravljajući ga izražavajući mu dobrodošlicu. (Et-tahzir minel bid’a. Većina ilahija. Potcjenjuje se Allahova. tj. Vjerovjesnik. zabranio rekavši: „Nemojte me prekomjerno uzdizati kao što su kršćani neograničeno uzdizali sina Merjeminog. Na većini proslava mevluda dešavaju se i druge zabrane.. sallallahu alejhi ve sellem. tako što se traži pomoć od Poslanika. Ovo je najveća neistina i najružnije neznanje.” (El-Muminun. El šejh Adulazziz Abdullah ibn Baz. Ja sam samo Njegov rob. /. a zatim ćete. a neki od ovih grijeha ćemo navesti za primjer. sallallahu alejhi ve sellem. ) 12.

) Hafiz Ibn Hadžer kaže: „O vrijednostima mjeseca redžeba nije ništa navedeno.Poslanik. ) Potom je pojasnio da hadisi koji se prenose o vrijednosti redžeba. kaže da ga je obavijestio Ebu Muhammed El-Makdisi: „Namaz u redžebu kod nas nije uveden u Bejtul-Makdisu sve do 480-e god. Nema ispravnog hadisa kojim bi se moglo argumentovati. Adulazziz Abdullah ibn Baz. El ibdai fi medar el ibtidai. ) 0 . neistina i nisu vjerodostojni. /. a i drugi mrtvi neće izaći iz svojih kaburova sve do Sudnjeg dana.“ (Muslim. Allah mu se smilovao. 250-258). Nismo ga ni vidjeli ni za njega čuli prije ovoga. ili vrijednostima njegovog posta. kao ni o njegovom postu. Allah mu se smilovao. ili posta nekih dana u njemu dijele se na dvije vrste: slabe i lažne.“ (Tebjinu el adžeb bima verede fi šehri redžeb. Učenjak Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz. 14. (Tebjinu el adžeb bima verede fi šehri redžeb. ) Ovo je ajet i časni hadis. niti postu jednog određenog dana. „Ovo je činjenica oko koje su svi muslimanski učenjaci izrazili saglasnost i nema među njima razilaženja. Sve što je u ovom značenju od ajeta i hadisa ukazuje da Vjerovjesnik. Novotarija proslavljanja prve noći uoči petka mjeseca redžeba Proslavljanje prve noći petka u mjesecu redžebu je ružna novotarija. Ibn Hadžer. Ovaj namaz je novotarija kod velike većine učenjaka. Hadisi koji se prenose o namazu regaiba u noći prvoga petka u mjesecu redžebu su laž. kaže. prvi nad kojim će se rascijepiti kabur.“ (Taifu el-mearifi fima lemvasim el ami minel ve taif. sallallahu alejhi ve sellem.“ (El havadis vel bid’a. Ebi Bekr et-Tartuši.h. prvi zalagač (šefadžija) i prvi kome će se zalaganje primiti. El šejh Ali Muhfaz.“ (Et-tahzir minel bid’a.. Imam Ebu Bekr Et-Tartuši. kao ni o klanjanju u posebnoj noći. Kitabu el fedail. Ibn Hadžer. 267) Hafiz Ibn Redžeb kaže: „Poseban namaz u mjesecu redžebu nije potvrđen. sallallahu alejhi ve sellem. kaže: „Ja sam prvak Ademovog potomstva na Sudnjem danu.

g. Suprotan je hadisu Ebu Hurejre . Ovaj namaz nije spomenut na mjestima gdje se stiče znanje.“ (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis. to je laž na Allaha zbog određenja nagrade za djela o kojima nije objavljen nikakav dokaz. Također. Allah mu se smilovao. Ovo svakako obuhvata prvu noć petka mjeseca redžeba i druge noći. tabiini i sljedebnici tabiina i drugi napisali knjige u Šerijatu svojski nastojeći da poduče ljude farzovima i sunnetima.Imam Ibn Es-Salah . Imam Ebu Šameh. a da ga ovakve vođe vjere ne poznaju. u kome Vjerovjesnik.) Zato nije dozvoljeno noć uoči petka posebno odrediti za dodatni namaz u odnosu na ostale noći zbog ovoga hadisa. Allah mu se smilovao. 303/2. Kitabu es-savm. sallallahu alejhi ve sellem. Kitabu es-sijam. Imam Ebi Šame. 0/. „Da je namaz regaib ružna novotarija i da je hadis koji se o njemu prenosi laž na Allahovog Poslanika. Učenjaci su kao tumači ove vjere i vođe muslimana. Posebni namazi redžeba i ša’bana su novotarija i laž su na Allahovog Poslanika. Nijedan od njih nije spomenuo ovaj namaz.1985. niti njemu nešto slično u svojim knjigama. 9) Završit ćemo govor učenjaka. o namazu u noći regaiba kaže: „Hadis o ovome je apokrifan i izmišljen na Allahovog Poslanika. tako što je izmišljeno ono što nije od njegovog hadisa. Muslim. sallallahu alejhi ve sellem.“ (Buhari. je to pojasnio na sljedeći način: Prvo: uvođenje ovoga namaza kao novotarije. kaže: -„Nemojte posebno odrediti noć uoči petka za klanjanje između ostalih noći. Imam Ebi Šame. sažetkom govora imama Ebu Šameh o neispravnosti i štetama namaza regaiba. To je novotarija koja je uvedena poslije četvrtog hidžretskog stoljeća.h. ashabi. . Drugo: ovaj namaz je suprotan Šerijatu sa tri aspekta: . sallallahu alejhi ve sellem. ) . Imam Ebi Šame.. sallallahu alejhi ve sellem. Nemoguće bi bilo da ovo bude Sunnet. radijAllahu anhu. osim da on bude jedan od dana koji vi postite (zaredom). Nemojte posebno odrediti petak za post između ostalih dana. (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis. ) Imam El-’Izz ibn Abdus-Selam izdao je Fetvu .“ (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis.

te ga izbjegavati i smatrati ružnim. treba ostaviti (negirati) ono što je iznešeno kao laž na Allahovog Poslanika. ustvari podstakao je na činjenje nepokornosti i loših dijela.’’ . Ostavljanjem novotarija odvraćaju se novotari i lašci od izmišljanja novotarija. Ovaj novotarski namaz obuhvata suprostavljanje šerijatskim sunnetima u namazu iz nekoliko razloga: a) Suprostavljanje Sunnetu Vjerovjesnika.Onaj ko ljubomorno čuva svoj odnos prema Poslaniku. te potpunoj predanosti Allahu i razmišljanje o značenjima Kur’ana. i da kažu: ‘’Ovo je jedan od Sunneta. kada vide da se proširilo ono što su izmislili i da su ljudi u to zapali. Četvrta: kada učenjak klanja ovaj izmišljeni namaz bit će razlogom da ljudi slažu na Allahovog Poslanika. poniznosti i . Treća: kada čovjek znalac (učenjak) počini novotariju onda on pogrešno običnim ljudima pokazuje da je ta novotarija Sunnet i tako laže na Allahovog Poslanika. Onaj koji je izmislio ovaj hadis o namazu u noći regaiba. sallallahu alejhi ve sellem. svojim postupkom. tesbiha. Postupak je nekada dovoljan u odnosu na govor. i broja učenja sure El-Kader. kao i ljude odvraćati od toga. sallallahu alejhi ve sellem. El-Ihlas na svakom reka’atu. sallallahu alejhi ve sellem. Većina ovih novotarija je prihvaćena od ljudi zbog ovog razloga. tako će smatrati da su ovim ibadetima nadomjestili ono što su ostavili i da im je dozvoljeno ono što su činili. Druga: činjenje novotarija odvodi novotare u zabluđivanje ljudi. a od njih su: Prva: obični ljudi će se osloniti na vrijednosti ovih noći i mnogi od njih će biti podstaknuti na dvije stvari: a) Zapostavljanje strogih islamskih obaveza. b) Zapadanje u grijehe uz očekivanje dolaska ove noći i klanjanje spomenutog namaza. sallallahu alejhi ve sellem. Tako će ih voditi iz novotarije u novotariju. prisustva srca u namazu. Saglasnost sa ovim stvarima ima više negativnih posljedica. b) Suprostavljanje Sunnetu u pogledu skrušenosti. sallallahu alejhi ve sell- em. želeći da podstakne na što više pokornosti. u namazu zbog broja sedždi.

d) Upotpunjenost ovog novotarskog namaza kod onih koji su ga izmislili je u postu četvrtka. sallallahu alejhi ve sellem. Azze ve Dželle. u obavezu mu je stavio pet namaza. izreke imama. Azze ve Dželle. Novotarija proslavljanja Israa i Mi’radža Noć Israa i Mi’radža je jedan od Allahovih velikih dokaza koji ukazuju na iskrenost Vjerovjesnika. da su mu se otvorila nebeska vrata i da je prešao sedmo nebo.u Sunnetu koji se obavljaju u kućama. 1: „Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Mesdžidi-Harama u Mesdžidi-Aksa. sallallahu alejhi ve sellem. ) . sve čuje i sve vidi. uistinu. 153-196) c) Suprostavljanje dobrovoljnim namazima zabilježenim Svi dokazi koji su prethodno izneseni. e) Dvije sedžde u ovom namazu poslije završetka su sedžde koje nemaju nikakvoga povoda. Za jedno djelo dobiva se deset nagrada. vidovi neispravnosti i raznovrsne štete. Azze ve Dželle. Naš Vjerovjesnik. Njegov Gospodar. Allah. čiju smo okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. ali pedeset po nagradi. Neka je zahvala Allahu na svim Njegovim blagodatima koje se ne mogu prebrojati. šejh ibn Baz. Allah.“ Od Allahovog Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. kaže u prevodu značenja ajeta El-Isra. njegovu visoku poziciju kod Allaha i veličinu Allahove moći i Njegovu uzvišenost nad svim Njegovim stvorenjima. (Et-tahzir minel bid’a. je najprije naredio pedeset namaza. On. osim teravih namaz u ramazanu. pojašnjavaju pametnom čovjeku da je namaz u noći regaiba negativna ružna novotarija i uvedena stvar u Islam. neprestano se vraćao svome Gospodaru i molio ga za olakšanje sve dok ih On nije učinio kao pet obaveznih. (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis. Imam Ebi Šame. prenosi se predaja u koju zbog broja prenosilaca kategorički nema sumnje (mutevatire) da je on podignut na nebo.Time se opovrgavaju dva Sunneta: iftar i Sunnet olakšavanja srcu od teškoće gladi i žeđi. jer činjenje ovih namaza u kućama i pojedinačno je preče nego njihovo činjenje u džamijama. sa njim je razgovarao kao što je htio.

niti se obilježava nečim posebnim od ibadeta koji nisu propisani. sljedbenika znanja i imana nije poznato da je noći El-Israa. On kaže.“ (Et-tahzir minel bid’a. Ibnul Kajjim. sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ebi Šame. /) Treće: Allah. (Zadul mead. čak je nisu ni spomenuli. 3: . kod učenjaka u hadisu. ) Drugo: ni kod jednog muslimana. 9. Tebjinu el adžeb bima verede fi šehri redžeb. Allah je dao veliku mudrost u zaboravu datuma ove noći među ljudima. Vjerovjesnik. ni u redžebu ni u drugim mjesecima. Da je o njoj izdata kakva naredba bila bi poznata i ashabi bi to nama prenijeli. Azze ve Dželle.“ (Zadul mead. da li je bila u redžebu ili nekom drugom mjesecu. u odnosu na ostale . bi to pojasnio Ummetu. na godinu prije Hidžre. njegovi ashabi. Rečeno je da je to dvadesetsedma noć mjeseca rebiulevvela. bez argumenta. sallallahu alejhi ve sellem. Sve što se navodi o njenom preciziranju nije vjerodostojno prenešeno od Vjerovjesnika. a to je kod onih koji se bave provjerom vjerodostojnosti šerijatskih tekstova čista laž.19) Imam Ibnul-Kajjim spominje da se ne zna koje je noći bio ElIsra. Ibn Hadžer. je upotpunio ovom Ummetu vjeru i usavršio Svoju blagodat. Da je potvrđen njen tačan datum ne bi bilo dozvoljeno da se išta u njoj odredi kao poseban ibadet. iz sljedećih razloga: Prvo: za ovu noć u kojoj su se desili El-Isra i Miradž nema vjerodostojne predaje koja govori o preciznom datumu. 232. sallallahu alejhi ve sellem. šejh ibn Baz. Rečeno je da je to dvadesetsedma noć mjeseca rebiul-ahira. ili govorom ili djelom. tabiini i njihovi sljedbenici po dobru nisu je proslavljali i nisu je specifično odredili nekim ibadetom.U ovoj noći u kojoj se desio Isra (noćno putovanje) nema nikakve proslave. Ibnul Kajjim.“ (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis. poslanstva. 58/1) Učenjak Abdul-Aziz ibn Baz kaže: „O ovoj noći u kojoj se desio El-Isra i Mi’radž nema vjerodostojnog hadisa koji je precizira. u prijevodu značenja ajeta El-Maide. Imam Ebu Šame kaže: „Neki prenosioci kažu da je Isra bio u redžebu. Rečeno je također da je bila pet godina poslije njegovog poslanstva.dao posebnu vrijednost. Rečeno je da je ova noć bila petnaest mjeseci poslije Muhammedovog. sallallahu alejhi ve sellem. Da je proslavljanje ove noći bilo utemeljeno Allahov Poslanik.

5665. niti islamskih pravnika da se obaziru na petnaestu noć mjeseca ša’bana.“ (Ibn ebi Asim fi es-sunneh.“ (Eš-Šura. .21) Četvrto: Vjerovjesnik. noći mjeseca ša’bana (lejletul-beraet) te njeno određivanje za klanjanje i određivanje njenog dana za post Imam Muhammed ibn Veddah el-Kurtubi sa lancem prenosilaca od Abdur-Rahmana ibn Zejda ibn Eslema prenosi da je rekao: „Nisam zatekao nijednog od naših učenjaka. 109/20. 125.“ „Zar oni da imaju ortake koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi odluke. je upozorio na novotarije i jasno rekao.“ U predaji od Muslima stoji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi. Ibn Ebu Mulejke je rekao: „Da sam ga čuo i da je u mojim rukama bio štap. da je svaka novotarija zabluda i da će se vratiti onome koje čini. čeka patnja nesnosna. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: „Ko u ovu našu vjeru uvede nešto što nije od nje. Buharije i Muslima. 235) . i zakon kojeg Allah nije dozvolio. a ni Njegov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. ono mu se odbacuje. El havadis vel bid’a. 9) Imam Ibn Veddah sa svojim lancem prenosilaca prenosi da je Ibn Ebu Mulejki rečeno da Zijad En-Numejri govori da je nagrada u petnaestoj noći ša’bana poput nagrade u noći Lejletul-kadr. radijAllahu anha.) Nije vidio da ona ima posebne vrijednosti u odnosu na ostale noći. Ibn Hibban. Nisam nijednog od njih zatekao da spominje Mekhulov hadis. Ebi Neim fi el hilajeh. doista. prenosi se da je Vjerovjesnik.“ A Zijad je bio kadija.„Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. (Imam Ibn Veddah. El bid’a. /. udario bih ga njime.“ Ispravni prethodnici (selefu salih) su upozoravali na novotarije. Ebi Bekr et-Tartuši. U oba Sahiha. A zalime. Novotarije su vid oponašanja Allahovih neprijatelja kršćana i Židova koji su unosili dodatke u svoju vjeru. 9/. sallallahu alejhi ve sellem. jer su one dodatak vjeri. od Aiše . Taberani fi el kebir. El bid’a ve nahia anha. to mu se odbacuje. Proslava 15. Bejheqi fi iman. (Ibn Veddah. među njima be već bilo presuđeno.

Azze ve Dželle. Imam Ebi Šame. pozantog kao Ebu Šameh. hadisa u kome se kaže: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi. ono mu se odbacuje. je Svojim stvorenjima kojima je htio dao posebnu vrijednost i bereket. (Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. Azze ve Dželle. zbog općenitog Vjerovjesnikovog. Šejtan im je uljepšao tako što im ga je načinio temeljnim obredom muslimana. . Ruci. a sa njim se dešavaju grijesi i nepokornosti. sura El-Ihlas deset puta. specifična je samo za Allaha. petnaeste noći mjeseca ša’bana. namazu ili nekom drugom ibadetu.Imam Ebu Šameh kaže: „Što se tiče elfijje to je namaz u petnaestoj noći ramazana koji je nazvan tako zato što se u njemu hiljadu puta prouči Kul huvallahu ehad. sallallahu alejhi ve sellem. Obični ljudi su uveliko zaneseni njime. a traženje blagoslova nečim označava traženje blagoslova uz njegovo posredovanje.“ (Et-tahzir minel bid’a. ) Prema onom što je rečeno u govoru Imama Ibn Veddaha. svejedno radio to pojedinačno ili zajednički. neutemeljeno i novotarija je koja nema osnove ni u Knjizi ni u Sunnetu. Pobožnjaci iz reda običnih ljudi u pogledu ovog namaza imaju čvrsto uvjerenje.“ Postoje i drugi dokazi koji ukazuju na negiranje novotarija i upozorenje na njih. On se klanja čitavu noć. Riječ istog korjena “tebareke“. Zbog njega se u mnogim džamijama u pokrajinama koristilo osvjetljenje. niti je to činio ijedan od ashaba Vjerovjesnika.“ (Kitab el baas ala inkar el bid’a vel havadis. miješanje muškaraca i žena. i Imama Abdurrahmana ibn Ismaila. Imama Et-Tartušija. osim slabe ili apokrifne. sallallahu alejhi ve sellem. Allah. To je dug i zamarajući namaz o kojem nema nikakve predaje. 0) Nema sumnje da su dobro i bereket u Allahovoj. Ovaj namaz ima stotinu rekata. tajno ili javno. Nasir el Džedia. Na svakom rekatu se po jedanput uči Fatiha. ) Učenjak Abdlul-Aziz ibn Baz kaže: „Nije dozvoljeno muslimanu da ovo uvodi u Allahovu vjeru. TEBERRUK – TRAŽENJE BLAGOSLOVA Teberruk. je traženje blagoslova. jasno je da je posvećivanje. Ima različitih smutnji čije strasti ne dozvoljavaju da se opišu. dr. te Hafiza Ibn Redžeba i Imama ovog vremena Abdul-Aziza ibn Baza. El šejh ibn Baz. Azze ve Dželle.

tj. ga je poslao kao milost svim svjetovima. On daje blagoslov (bereket) kome hoće od Svojih stvorenja.“ (Tejsir el kerimir-rahman fi tefsir kelamu el mennan. njime je pečat stavio svim poslanicima.. Riječju “Tebareke “ – “ Uzvišen je “. a on je dvojak: blagoslov u postupcima Poslanika. Imam Ibnul-Kajjim. Azze ve Dželle. Allah. 9/) Blagoslovljenih (mubarek) stvari ima više vrsta: .Sadi. El šejh Es. 21-69) . Traženje bereketa iz Kur’ana biva njegovim učenjem u pravom smislu riječi i postupanjem po njemu na način kako to voli Allah. Mnoštvo dobra i njegovo povećanje.sallallahu alejhi ve sellem. Njegov ponos i uzvišenost. tj. opisuje se samo Allah. a on je dvojak: a) Značenjski blagoslov. mnogo dobro. je mubarek. Potvrda dobra i njegova stalnost. ima mnogo blagoslova i dobara. te blagoslov u samome njemu i njegovim pojavnim tragovima. Azze ve Dželle. dozvolio im je lijepe.. te njegova trajnost jednog iza drugog. sallallahu alejhi ve sellem. (Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. Njegovo konstantno dobro. a zabranio ružne stvari. . a to je ono čime ga je Allah počastio od nadnaravnih djela koja ukazuju na njegovu iskrenost.. U značenjima terminologije Kur’ani-Kerima može se vidjeti da se bereket odnosi na nekoliko stvari: . To je ono što mu je Allah dao blagoslova u samom njemu. Njegova vjera sa sobom nosi olakšanje i toleranciju. Ovo je uzeto iz kur’anskih termina koji ukazuju na više značenja. Poslanik. b) Čulni blagoslov. Sva dobra dolaze od Njega. Zato su ashabi u njemu tražili blagoslov za njegovog života. izveo je ljude iz tmina na svjetlo. Azze ve Dželle. Kur’ani-Kerim je blagoslovljen. . Allah je u njemu učinio blagoslov. blagoslovljen. U njemu je dobro dunjaluka i Ahireta. i u tragovima njegovog tijela koji su ostajali poslije njegove smrti.tj. samo se Njemu pripisuje “Tebareke “. . svetost. dr.Ovo značenje je veliko i njime se naziva samo Allah. Nasir el Džedia. kaže: „ Tebarekehu Subhanehu ve Te’ala “. veličina. a to su blagoslovi njegovog poslanstva na dunjaluku i Ahiretu.

(Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. petak. i stvari koje je upotrebljavao.Traženje blagoslova u Vjerovjesniku tokom njegovog života neusporedivo je sa bilo kojim Allahovim. To biva na utemeljen način. Zato su ashabi tražili blagoslov samim Poslanikom. izvršavanjem dobrih. i El-Mesdžidul-Aksa. blagoslovljen. doba Allahovog spuštanja u zadnjoj trećini noći i druga balgoslovljena vremena u kojima musliman ne traži bereket od samih njih. Nasir el Džedia. Podrazumijeva traženje blagoslova od Allaha. kao što je odjeća. tijelom. Ashabi su tražili blagoslov u Poslanikovoj. Allah je u njemu dao blagoslov. ponedjeljak. četvrtak. Azze ve Dželle. . dr. 0) Utemeljeno traženje blagoslova biva sljedećim stvarima: 1. alejhi sellam. i sve drugo što je imalo kontakta sa njegovim. jer je Poslanik. alejhi sellam. sveti mjeseci (redžeb. stvorenjem. Kur’an će biti zalagač za one koji su ga učili na Sudnjem danu. sallallahu alejhi ve sellem. Također. zul-hidže. kao što su kosa. jačini srca u pokornosti. Poslanikov mesdžid. Traženje blagoslova spominjanjem Allaha (zikr) i učenjem Kur’ana. posuđe. sreći na dunjaluku i Ahiretu. dr. utemeljenih djela. spuštanju smiraja. sallallahu alejhi ve odjeći i tragovima njegovih prstiju. Azze ve Dželle. Utemeljeno traženje blagoslova samim Poslanikom. vodi njegovog abdesta. a zatim ostali mesdžidi. sallallahu alejhi ve sellem. Azze ve Dželle. Međutim. nego u njima traži bereket od Allaha. sellem. a poslije njega su ostajale. tokom njegovog života. muharem). spomenom srca i jezika i postupanjem po Kur’anu i Sunnetu na utemeljen način. Tražili su blagoslov u stvarima koje su od njega bile odvojene. je u nekim vremenima učinio bereket. Ne traži se blagoslov putem Mushafa tako što se stavi u kuću ili u auto. liječenju od mahana. (Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. zul-kade. ostatku vode nakon pijenja i toga je mnogo. Nasir el Džedia. nego traženje blagoslova biva putem učenja i postupanja po njemu. 201-241) 2. Allah. Nema sumnje da je Allah u vjerovjesnicima. Azze ve Dželle. lejletul-kadr. kao što je ramazan. kao što je blagoslovljeno sve ono što je za njega vezano. putem njih se ne traži blagoslov zbog nepostojanja dokaza. obuća. neka mjesta su blagoslovljena kao što su tri džamije: El-Mesdžidul-Haram. kao i u melecima i dobrim ljudima. oprostu grijeha. dao blagoslov. alejhimus-salatu ves-salam. deset dana zul-hidžeta. Blagoslov toga se ogleda u smiraju srca.

Nije prenešeno da su ashabi to radili sa drugima. Traženje bereketa pijenjem vode Zemzema.3062.“ (Ibn Madže.“ (Muslim. neko tražeći bereket to radio. ne traži se bereket putem samih njih. ona je hrana za gladnoga i lijek za bolesnoga. (Tirmizi. sallallahu alejhi ve sellem. o vodi Zemzema kaže: „Ona je blagoslovljena. spominje. 1922/4. niti u toku njegovog života niti poslije njegove smrti. Kitabu el menasek. nije se desilo da je. radijAllahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. nosio vodu u posudama i mješinama. poslije sebe ovom Ummetu nije ostavio boljeg od Ebu Bekra es-Siddika. Subhanehu ve Te’ala. Nasir el Džedia. a ni sa ostalim ashabima od kojih nema boljih u ovom Ummetu. jer je ova voda za ono za što se i pije. Fadail es-sahabah. Poslanik. 269-278) voda na zemlji.1018/2.2473) . Ona može biti i lijek od bolesti kada se pije sa ispravnim nijjetom. dr.Sa njim se ne može niko drugi porediti i od njega se ne prenosi da je naredio traženje balgoslova putem nekog drugog od ashaba i slično. posipao bi njome bolesne i napajao ih. Bejheqi. Ona zasićuje onoga ko se napije i nadomještava mu hranu. Međutim. ali to nije činjeno sa njim (nije tražen bereket). ima dobra i bereketa i velike koristi. el hadždž. Zatim. ) Imam Eš-Šatibi kaže:„Ni od jednog ashaba poslije smrti Poslanika. nego se postupa po njihovom ispravnom znanju i povodi za sljedbenicima Sunneta od njih. a ni s Omerom. u pogledu nekoga nakon njega. (Et-teberruk:Enva’ahu ve ahkamuhu. To nisu činili ni sa prvim prethodnicima iz reda muhadžira i ensarija. 0/. dove i zadobijanja vrijednosti sa njima na mjestima okupljanja gdje se Allah. niti sa ispravnim i upućenim halifama. se prenosi da je rekao: „Voda Zemzema je za ono za što se pije. Albani sahih Sunnen) 9 . On je bio njegov nasljednik. a isto tako ni sa Osmanom ni sa Alijjem. /) Nema sumnje da u prihvatanju znanja od učenjaka. sallallahu alejhi ve sellem. Albani Sahih fi Sunnen. ni za jednog od njih ispravnim putem nije potvrđeno da je neko putem njih tražio blagoslov ni na jedan od tih načina. sallallahu alejhi ve sellem. Jer Poslanik. (Teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. /) Prenosi se da je Vjerovjesnik.” (El Itisam. 286/3. slušanju njihovih predavanja. Imam Šatibi. jer je to nabolja Od Džabira. niti sa destericom kojima je obećan Džennet. a on je bio najbolji pripadnik Ummeta poslije Ebu Bekra.963.

niti u noći u kojoj je poveden na El-Isra. mjestima na kojima mu je objavljena Objava. Potom će se otići do kabura i učtivo stati. Traženje bereketa Vjerovjesnikom poslije njegove smrti. To je već prethodno pojašnjeno. niti u noći u kojoj je rođen. sallallahu alejhi ve sellem. ili ako se posjeti džamija da se posjeti i kabur. putevima kojima je hodio. misleći da je dova kod kabura uslišana. Neće od njega tražiti zalaganje (šefa’at). 1. Sve što je mimo toga traženje bereketa nije utemeljeno. Nasir el Džedia. Ko to bude činio zadobio je veliko dobro i veliku nagradu. 315-380) 0 . niti se poduzimaju putovanja radi posjete njegovog kabura. borio se radi Allaha istinskom borbom i savjetovao Ummet“. okrenuvši se prema odaji i učtivo tiho reći ‘’Neka je selam na tebe Allahov Poslaniče’’. i Vjerovjesnikovog mesdžida. niti sjećanjem na hidžru. (Medžmu’u fetava El šejh Ibn Baz. kao što je njegova odjeća. Zato nema traženja bereketa putem njegovog kabura. El-Mesdžidul-Aksaa. sallallahu alejhi ve sellem. na to ne bi ništa dodavao. Allahov odabraniče od stvorenja.Zabranjeno traženje bereketa je prema sljedećem: Zabranjeno je osim u dva slučaja. nisu propisali. Ibn Omer. niti će potirati po kaburu. dr. (Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. te sreću i na dunjaluku i na Ahiretu. Posjeta njegovog kabura. da si dostavio poslanicu. pokornošću i njegovim slijeđenjem. izvršio pojvereno. onome ko je u Medini je samo pohvalna. nego se poduzimaju radi posjete jednog od tri mesdžida: El-Mesdžidul-Harama. Prvi: vjerovanjem. kosa. Opis posjete je sljedeći: kada se uđe u Poslanikovu džamiju klanjat će se tehijjetul-mesdžid. 9/) Neće upućivati dovu kod kabura. ljubiti ga ili ljubiti jedan od njegovih zidova. radijAllahu anhu. kao i ostalim djelima koje Allah a i njegov Poslanik. Drugi: traženje bereketa u onome što je ostalo iza Vjerovjesnika. Neće tražiti bereket u mjestima na kojima je sjedio ili klanjao. Allahov Poslaniče. nema smetnje jer su to njegove osobine. Ako bi se dodalo ‘’Neka je selam na tebe. svjedočim da si ti uistinu Allahov Poslanik. El Hadž vel umra. sallallahu alejhi ve sellem. mjestu na kojem je rođen. posuđe.

putem dobrih ljudi. u njima. počinio je ogavnu novotariju i uradio ružno djelo. približavajući im se. Ko od toga nešto učini.“ (Zadul mead. tražeći bereket od Allaha. niti njihovim kaburovima. ako je uvjeren da oni donose štetu ili korist. niti tražiti potrebe kod njihovih kaburova. Onaj ko to učini. dr. jer je to u suprotnosti sa onim na čemu je bio Vjerovjesnik. alejhi sellam. radi bereketa. Ko to uzme kao vjerski obred zatražit će se od njega pokajanje. Ako se ne pokaje bit će ubijen. 381-418) 2.“ Govoreći o osobenostima Mekke kaže: „Nema na zemlji nijednoga mjesta u koje je obavezno otići svakom ko je u mogućnosti i kružiti oko Kuće koja se nalazi u tom mjestu. da daju ili uskraćuju. Zabranjeno traženje bereketa jeste traženje bereketa putem Ibnul-Kajjim kaže: „Nema na zemlji mjesta za koje je utemeljeno ljubljenje ili dodirivanje. niti na mjestima njihovog boravka. . niti mjestima njihovog ibadeta. Neće se po njima potirati. a naziva se i brdo En-Nura. Nasir el Džedia.. 48/1) Šejhul-islam Ibn Tejmijje. Ibn Tejmijje. (Iktidau es-siratil musteqim. Traženje bereketa putem toga je uzrok za veličanja ovih brda i mjesta. kaže: „Tavaf oko drugih mjesta mimo Ka’be. Bereket se neće tražiti samim njima niti njihovim tragovima. Kod njih se neće klanjati. 799/2) 3. Azze ve Dželle. je jedna od najvećih zabranjenih novotarija. osim kod El-Hadžerul-Esveda i jemenskog rukna.“ (Medžmu’u fetava šejhul-islam Ibn Tejmijje. Neće se potirati ništa drugo osim HadžerulEsveda i jemenske strane Ka’be. (Et-teberuk:Enva’ahu ve ahkamuhu. Ibnul Kajjim. niti ljubljenje Mekami Ibrahima. sallallahu alejhi ve sellem. niti kod njih boraviti. koji je precizno određen. kao ni jednog zida džamije. To je ibadet Allahu. jer je Vjerovjesnik. prema konsenzusu učenjaka. doticao samo dvije jemenske. kod kojeg se skidaju tereti. 121/26) Nije dozvoljeno potiranje. Neće se tražiti bereket u njihovim rođendanima i sl. niti s namjerom na njemu klanjati. počinio je veliki širk Allahu. Nije propisno posjećivati ga. niti će se poduzimati putovanja da bi se oni posjetili. i o njemu nema rasprave. Neće se tražiti bereket na brdu Hira. Nije dozvoljeno to činiti upotrebljavajući analogiju sa Hadžerul-Esvedom ili tavafom oko Ka’be. a ni Hidžru Ismaila. penjati se ka njemu. U zabranjeno traženje bereketa ulazi i traženje bereketa brda i određenih mjesta. o propisu kruženja oko drugih mjesta mimo Ka’be.

Ovo traženje bereketa je pretjerivanje. zapadanje u raznolike laži. Vjerovjesnikovu odaju. niti na brdu Ebu Kubejs.Neće se tražiti bereket u brdu Sevr. Učenjaci su se usaglasili da nije utemeljeno tražiti bereket putem drveća. To je duh obožavanja. odstranjivanje sredstava pretjerivanja i manifesta traženja bereketa. Sve ove stvari su negativne posljedice zabranjenog i pokuđenog traženja blagoslova. činjenje nepokornosti. Dodirivanje i ljubljenje Hadžerul-Esveda i dodirivanje jemenskog rukna Ka’be je vid ibadeta i veličanja Allaha. niti na brdu Arefat. jer je traženje bereketa od nekog drugog mimo Allaha. Ako traženje bereketa vodi širku. onda je ono jedno od sredstava do velikog širka. kao što je Erkamova kuća i sl. jedno od djela mušrika. zapostavljanje Sunneta. pa čak i za Mekami Ibrahim.’KitabutTevhid’. (Iktidau es-siratil musteqim.. uništenje svakog puta od ovih spomenutih. Posljedice zabranjenog traženja bereketa su mnogobrojne. Kitabu tevhid. niti će se tražiti bereket u kućama. Šejh Abdur-Rahman Nasir Es-Sa’di komentarišući. mešheda i sl. . Nije propisano posjećivati brdo Et-Tur. pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. oponašanje nevjernika i veličanje tragova na određenim mjestima. Subhanehu ve Te’ala. Neće se tražiti bereket u drveću. kamenju i sl.. Nasir el Džedia. Kao što je prehodno spomenuto.. a od njih su veliki širk. a to je veliki širk. (Teberuk: Enva’ahu ve ahkamuhu. pozivanje na Put istine. mjesta. te pokornosti Njegovoj veličini. niti je propisano posjećivati ga. On je najveća i najopasnija posljedica. niti se poduzimaju putovanja ka njemu.. iskrivljavanje tekstova i davanje značenja koja se ne mogu uzeti kao validna. 795-802. Kubbetus-Sahra u Bejtul-Makdisu i ostala vrijedna mjesta. poglavlje: “Ko traži bereket preko drveta. Sredstva za borbu protiv zabranjenog traženja blagoslova su širenje znanja. Ovo je općenito za svaku stvar. niti na brdu Subejr. šejh Fevzan) . Ibn Tejmijje. 9) Povodi zabranjenog traženja bereketa su nepoznavanje vjere. kamena i tome slično”. kamenja. U negativne posljedice zabranjenog traženja bereketa jeste i novotarstvo u vjeri. obmanjivanje neznalica. što postepeno vodi u upućivanje dove i ibadeta ovim stvarima. zapostavljanje budućih generacija. kaže: „To je širk. samo po sebi širk.

Uputa. Traženje da se uči El-Fatiha za duše umrlih. Oni su ljudi koji su najbolje poznavali Vjerovjesnikovo stanje. 92/1) Utemeljeno je da svako izgovori spomenuti zikr ponaosob (pojedinačno). Allah mu se smilovao. Sve su to novotarije i tereti o kojima Allah. ili da se uči umrlima. 1. iza propisanih farz namaza. a ne kako bismo ih sve pobrojali. 51. Ili da kaže: Odlučih da postim ovaj dan kao farz ili dobrovoljno djelo Allahu Uzvišenom.Sejh Abdurrahman Nasir Es-Sadi) LOŠE NOVOTARIJE SU RAZLIČITE I MNOGOBROJNE Navest ćemo neke novotarije kao primjer.Veličanje Stvoritelja i ibadet Njemu. Ibn Redžeb.“ (El qavlu es-sedid fi meqasid et-tevhid. hrane. sallallahu alejhi ve sellem. i dove upućene stvorenju u kojoj se od tog stvorenja nešto moli. Ibn Redžeb el Hanbeli. Nijjet je srčano djelo. Mjesto nijjeta je srce. unajmljivanje učača Kur’ana misleći da je to vrsta saučešća i da koristi mrtvome. spominjao Allaha. kao da musliman kaže: Odlučih da klanjam Allahu to i to. Sazivanje sakupljanja prilikom smrti nekoga i spravljanje 2. jer to nije Vjerovjesnikova. Ili da kaže: Odlučih da uzmem abdest. Zajednički zikr poslije namaza. Azze ve Dželle. Azze ve Dželle. koja predstavlja iskrenost i tevhid. Glasno izgovaranje nijjeta. kao što je Vjerovjesnik. ili odlučih da se okupam i sl. Uputi. Oni su prakticirali njegov Sunnet. Ovo izgovaranje nijjeta je novotarija. sallallahu alejhi ve sellem. Razlika između ove dvije stvari je kao razlika između dove Allahu. nije objavio dokaza. pa se time zna da je ovakav postupak uvedena ružna novotarija. i koje nisu činili ashabi. ili njeno učenje poslije dove za mrtve. ili prilikom hutbe vjenčanja. Stoga nema sumnje da je zajednički zikr novotarija suprotna Vjerovjesnikovoj. . Sve su to ružne novotarije koje se ne navode od Allahovog Poslanika. 3. a ne djelo jezika. sallallahu alejhi ve sellem. i kao što su radili ashabi..“ (Džamiul ulum vel hikem. koja je širk i prizivanje takmaca Allahu. kaže: „Nijjet je namjera srca i nije obavezno izgovarati ono što je u srcu ni u jednom od ibadeta. Azze ve Dželle. sallallahu alejhi ve sellem. 4. a ostalo je veličanje stvorenja i pripisivanje božanskih osobina njemu.

neće doći podne a postaće ludak.Daleko je. “ (Fetava fil aqide .dovoj. El šejh Salih el Fevzan. 2/513) Kaže Imam El Bika’i: „Onaj ko vjeruje da neko ima put ka Allahu. pjesma i zapostavljanje šerijatskih propisa. i namaz na kaburovima. ) Kaže bivši šejhul-Azhar. i neka se drže onoga što je On propisao. 75) Kaže Hafiz Ibn Hadžer: „Njihovo željeno treba suprotno uzimati. Oni su heretici .“ (El Džam’iu li ahkami El Kur’an. jer Vjerovjesnik. ukopavanje mrtvih u njima.. (Kitabu tevhid. ) Kaže Imam Ukajli: „Allah.” (El Feth.Šejh Muhammed Salih el Munedžid) 2 Kaže Imam Šafija:„Ako čovjek uđe u sufizam početkom dana. ono mu se odbacuje. Neće se niko družiti sa sufijama četrdeset dana. osvjetljavanje kabura. sallallahu alejhi ve sellem. 11/16) _____________________________________________________________ Izgradnja džamija na kaburovima. 9) 6. obliku. bez slijeđenja Poslanika. piće. Posjeta kaburova radi traženja bereketa.otpadnici od vjere. i čitati loše umjesto najboljeg. Abdul-Hamid Mahmud: „Sve sufije i filozofi. sallallahu alejhi ve sellem. još od Pitagore i Platona do dana današnjeg proklamiraju jedan te isti pravac.“ (Telbis. bezumna i nevjernička djela. Uputi. posjeta žena kaburovima. ples. traženje bereketa putem namaza na njihovih kaburovima. vunu. Izgradnja na kaburovima i njihovo uzimanje za džamiju.. Sufijski2 raznoliki zikrovi koji su suprotni Muhamme- Šejh Muhammed Salih el Munedžid kaže:„Ako sufije govore istinu. kaže: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi. a da će mu se pamet vratiti. uzimanje mrtvih kao sredstva približavanja Allahu. Heretici se nisu usudili odbaciti Šerijat dok ne dođoše sufije. svjedeno bili suprotni u izrazu. čuvajte se slušanja njihova govora. on je nevjernik i prijatelj šejtanov.“ (Muslim) _____________________________________________________________ 5. činjenje dove kod njih. . prema mišljenju sve uleme (idžma’u). zajedno ga potvrđuju i potpuno su u njega uvjereni.“ (Ibid. sallallahu alejhi ve sellem. neka se pokore Allahu i Njegovom Poslaniku.“ (El Kešf. vremenu. Jelo. daleko ono čemu se nadaju. Sve su ovo ružne novotarije. koji sastaviše dronjke. sallallahu alejhi ve sellem. Allah. Azze ve Dželle.

nisu propisali.” komentarišući: preko drveta.“ (Medžmu’u fetava Šejhul-islam Ibn Tejmijje.“ Također. bereket putem (El qavlu es-sedid fi meqasid et-tevhid.“ (Et-Taberani.Učenjak Abdur-Rahman Nasir Es-Sa’di. pokajanje je moguće tako što će ga Allah uputiti i voditi sve dok mu se ne očituje Istina. Albani sahih Silsile. Od grijeha se može pokajati. unište ga. jedno od Učenjaci su se usaglasili da nije utemeljeno tražiti drveća. se prenosi da je Allahov Poslanik.“ (Šerh es-sunneh.“.. kao što je rekao Sufjan EsSevri:„Novotarija je draža Iblisu od grijeha.: zato što je grijeh ružan i zdrave ga duše odbacuju makar nakon izvjesnog vremena. kao što je Uzvišeni uputio nevjernike i munafike. a Allahu pripada zahvala. mešheda i sl. od novotarije se ne može pokajati. te grupacije sljedbenika novotarija i zablude. rekao: „Allah je uskratio pokajanje svakom novotaru. pa kako da se od nje pokaje.. djela mušrika.. /) (prim. radijAllahu anhu. kamenja. Novotarija više uništava od grijeha. sallallahu alejhi ve sellem. /. on kaže: „Ko kaže da se pokajanje novotara apsolutno ne prima. sve dok ga vidi dobrim neće se od njega pokajati.. Sve dok svoje djelo vidi dobrim i on je loš u isto vrijeme i neće se pokajati. kaže: „To je širk. 51. jeste da novotar uzima vjeru koju Allah i Njegov Poslanik.. Sejh Abdurrahman Nasir Es-Sadi) POKAJANJE NOVOTARA Nema sumnje da je novotarija opasnija od grijeha. poglavlje: “ Ko traži bereket kamena i tome slično”. sallallahu alejhi ve sellem.0) . Od Enesa. Kada se grijesi sastave kod jednog čovjeka i on bude ustrajan u njima.“ Zatim kaže: „Međutim. jer uslov pokajanja jeste da se zna da je počinio loše djelo kako bi se pokajao od njega i da je ostavio dobro koje mu je naređeno kao obavezno ili pohvalno. El Begavi. rec. 9-10/10. /. “Kitabut-Tevhid”. mjesta. Njemu je uljepšano njegovo djelo i on ga smatra dobrim. 685/11) Šejhul-islam Ibn Tejmijje je protumačio hadis o uskraćivanju pokajanja onome ko čini novotariju na sasvim jasan način. dok novotariju onaj koji je čini smatra lijepom. počinio je ružnu pogrešku.) Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: „Značenje njihovih riječi „Od novotarije se ne može pokajati.

ako postoje. pokaju i odluče da se više na njeg ne vrate. sigurno. Allah.“(Ta-ha.“ Rečeno je: „Allahov Poslaniče. radijAllahu . POSLJEDICE I ŠTETE NOVOTARIJA Novotarije imaju opasne posljedice i loše završetke i kobne štete. kao Perzijanci i Bizantinci?“ Odgovorio je: „A ko su ljudi osim njih.. Allah Uzvišeni. prenosi se da je Allahov Poslanik. novotara i sličnih počinilaca grijeha pod uslovom da se upotpune uslovi pokajanja. a zatim Allaha moli da mu oprosti.“ (Ez-Zumer. Novotarije su glasnik nevjerstva. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će. koji ste protiv sebe u grijesima pretjerivali. sallallahu alejhi ve sellem. ili prema sebi nasilje učini. od kojih su sljedeće: anhu. 191/8.“ (El-Furkan. 70) „ Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini. 110) Ovo pokajanje je blagodat za onoga ko se pokaje iz reda ateista. Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti.“ (Buhari. u značenju prijevoda ajeta: „. sve grijehe oprostiti. 82) „Reci:’O robovi Moji. mnogobožaca. Nema sumnje da šerijatski tekstovi tumače jedni druge. i koji zatim na Pravom putu istraje. lakat po lakat. naći će da Allah prašta i da je milostiv!“ (En-Nisa. ubica i bludnika i prijetnje poniženjem kaže. mnogo prašta i On je milostiv. nakon spomena mnogobožaca.7319) 1. doista. a Allah prašta i milostiv je. je pojasnio Svojim robovima da prima pokajanje pokajnika kada se ustegnu od svojih zlodjela.Značenje ovog hadisa je pojašnjeno prethodnim govorom Ibn Tejmijje. nevjernika. El itisam bil kitabi ves sunneh. rekao: „Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se moj Ummet ne prihvati djela prijašnjih generacija (naroda) pedalj po pedalj. Od Ebu Hurejre. i vrate prava onima kojima i pripadaju. 53) „ A ko učini kakvo zlo. a Allahu pripada zahvala. On. osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine. Azze ve Dželle.

Onaj ko pogleda u životopis novotara vidjet će da su to ljudi koji najviše lažu na Allaha i Njegovog Poslanika. jer Vjerovjesnik. Za grijeh se može pokajati.“ Rekli smo: „Allahov Poslaniče. sallallahu alejhi ve sellem. lakat po lakat. židovi i kršćani?“ Odgovorio je: „Pa ko drugi. kaže: „Znakovi sljedbenika novotarija su očiti i na njima prepoznatljivi. 41/1. Mi bismo ga desnicom kaznili.. rekao: „Novotarija je draža Iblisu od nepokornosti. Jedan od najuočljivijih dokaza i znakova kod njih.0. Kitabu el ilm. jer šejtan želi da 4. 9/. Muslim. Govor o Allahu bez znanja. /. a onda mu žilu kucavicu presjekli.44) Vjerovjesnik. sallallahu . Imam es-Sabuni. El muqadimeh. Loše posljedice i ishodi za novotara. čak i kada bi ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. A u Muslimovoj predaji stoji: „Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa onim na čemu smo mi. kaže: „Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje.9) 2.“ (El Buhari. Kitabu el itisam. To je dokaz opasnosti novotarija. a od novotarije se ne može pokajati. Muslim. Kitabu el ilm. sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ismail ibn Abdur-Rahman Es-Sabuni. ono mu se odbacuje. /) Zbog toga je Sufjan es-Sevri. Mržnja novotara prema Sunnetu i njegovim sljedbenicima.108. Allah Uzvišeni upozorio je na iznošenje neistine o Njemu rekavši u prijevodu značenja ajeta: „A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio. To potvrđuje da su novotarije opasnije od grijeha. i njihovo potcjenjivanje. rekao: „Sigurno ćete slijediti običaje onih prije vas. Allah mu se smilovao. 99) alejhi ve sellem.“ (El-Hakka. Prva prepreka jeste širk Allahu Uzvišenom.“ 5. je upozorio na laž na njega i izrekao oštru prijetnju.“ pobijedi čovjeka na jednoj od više prepreka.) 3. Allah mu se smilovao.. 0/. sallallahu alejhi ve sellem.“ (Aqidetu selef ve ashabul hadis. Ibnul Kajjim. jeste žestoko neprijateljstvo prema onima koji nose predaje (hadise) od Vjerovjesnika. oštrom kaznom za onoga ko to čini. pedalj po pedalj.“ Hadis kod Buharije.Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je Vjerovjesnik. Odbacivanje novotarovog djela. Ako se spasi od ove prepreke šejtan od njega zahtijeva da počini novotariju. (Medaridžu salikin. sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: „Ko bude namjerno na mene iznosio laž neka sebi pripremi mjesto u vatri.“ (El Buhari.

“ (Muslim. (Serh Nevevi Sahihu Muslim. rekavši: „Požurite sa djelima prije nego što dođu smutnje poput dijelova tamne noći. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih bolna patnja ne snađe. postoji razilaženje u primanju njegove predaje. Kitabu iman. Imam En-Nevevi je dao prednost mišljenju da se predaja od takvog prima ukoliko ne poziva u svoju novotariju. je „I čuvajte se iskušenja koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili. jer je svojom novotarijom . i ne pokornosti njegovoj naredbi.“ (En-Nur. upućuje koga hoće na Pravi put. Allah. a ne prima se ukoliko je propagira. On vidi dobro lošim. Novotari najviše zapadaju u smutnje. Čovjek će osvanuti kao vjernik. ) sebe postavio kao zakonodavca i upotpunitelja vjere. islamski pravnici i islamski metodologičari su se usaglasili da se od novotara koji postane nevjernik svojom novotarijom predaja ne može primiti. proširit će se novotarije. Sunnet kao novotariju. i znajte da Allah žestoko kažnjava. sallallahu alejhi ve sellem. Iskrivljeno shvatanje novotara. Neprimanje svjedočenja i predaje od novotara. je upotpunio vjeru i usavršio blagodat. ili omrknuti kao vjernik. Azze ve Dželle. 25) „ Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu (Poslanikovu). 0/. Allah .“ (Imam Ibn Vedah. sallallahu alejhi ve sellem. Azze ve Dželle. je podstakao na dobra djela. 6. a Allah. El Bida. 8. Azze ve Dželle. 162) 7. pa kada jedna od njih bude ostavljena reći će: Ostavljen je Sunnet.Ovo je u većini slučajeva. Onaj koji ne postaje nevjernik svojom novotarijom. prije nego što se desi smutnja. Učenjaci hadisa. Od Huzejfe ibn El-Jemana prenosi se da je rekao: „Tako mi Allaha. /) upozorio na smutnje. Prodat će svoju vjeru za ovodunjalučku korist.63) Ima li opasnije smutnje od suprostavljanja Sunnetu Allahovog Poslanika. Novotar pravi dopunu Šerijatu. a osvanuti kao nevjernik. Vjerovjesnik. a novotariju kao Sunnet. a omrknuti kao nevjernik. On kaže u prijevodu značenja ajeta: 9. a loše dobrim.Enfal.“ (El.

“ (El Buhari. ako se budete Allaha bojali. sallallahu alejhi ve sellem. rekavši. Novotar je lišen bogobojaznosti kojom biva pomognut njen posjednik da dođe do istine. 10. Muslim. Novotaru se miješa Istina i neistina. a ništa se od njihovih nagrada neće umanjivati. Novotarija njenog počinitelja vodi u prokletstvo. A Allahova dobrota je neizmjerna.“ (En-Nahl. Ko poziva u zabludu imat će grijeh poput grijeha onih koji ga slijede.“ (El-Enfal.“(Maide. radijAllahu anhu. 187/8. radijAllahu anhu. rekao o onima koji uvedu nove stvari u Medini. prenosi se da je Allahov Poslanik.„Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. sallallahu alejhi ve sellem. Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo. ) kojeg bilježe Buharija i Muslim.“ (Muslim. prokletstvo meleka i svih ljudi.. Imam Eš-Šatibi. 9/) 9 . neka je na njega Allahovo prokletstvo. u prijevodu značenja ajeta: „I sjeti se onog Dana kada protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka od njega samog i tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih. Znanje je svjetlost. 00/.“ (El Itisam. rekao: „Ko poziva na uputu imat će nagradu poput nagrade onoga ko ga slijedi. a od njihovih grijeha se ništa neće oduzimati. 1366) Imam Eš-Šatibi kaže: „Ovaj hadis u općenitom kontekstu obuhvata svaku uvedenu stvar suprotnu Šerijatu. U hadisu 11. a kojeg prenosi Enes. Uzvišeni kaže u prijevodu značenja ajeta: „ O vjernici.3) Uzvišeni je pojasnio da je u Kur’ani Kerimu razjasnio sve. Kitabu hadz.ko u njoj uvede nešto novo (novotariju) ili da utočište novotaru. sljedeće: 12. „. a novotarije su najružnije uvedene stvari. 29) Od Ebu Hurejre. On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti.7306.89) kojim Allah upućuje koga želi od Svojih robova. Novotar nosi svoje grijehe i grijeh onoga ko ga slijedi. se kaže da je Vjerovjesnik. i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam.. Kitabu itisam. 994/2.

. se prenosi da je Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem.6575.“. moji ashabi. Izvora će biti postavljena pregrada na Sudnjem danu. radijAllahu anhuma. a zatim će se između mene i njih staviti pregrada. 266/7. sallallahu rekao: „Moj Gospodaru. mi Ti se utječemo da se vratimo svojim stopama ili da budemo dovedeni u smutnju u našoj vjeri. Kitabu reqaiq.“ alejhi ve sellem. pa ću reći: „Gospodaru. Neki od njih su ograničeni. 1793/4. jer nam je Allah. a ko se napije nikada neće više ožednjeti.6593. moji ashabi.. i ujutro i naveče Ga veličajte. tj. 1796/4. rekao: „Bit ću na Izvoru i gledati ko mi od vas prilazi.2293) se udaljava od Allahovog spomena. Ljudi će ispred mene biti odvođeni. 1794/4. nisu precizirani vremenom i prostorom. Tim zikrovima su neovisni o onome što je propisao Allah i Njegov Poslanik. ili su zaokupirani i opčinjeni svojim novotarijama ili zamjenjuju propisane zikrove novotarskim zikrovima. jutarnji i večernji zikr.“ (El Buhari. Allah.6583) Od Šekika a on od Abdullaha prenosi da je Vjerovjesnik. (Tenbihu uli ebsari ila kemal el din ve ma fi el bid’a.“ (El Buhari. kaže. 264/7. Kitabu fedail. u prevodu značenja ajeta: „ O vjernici.“ (El Buhari. sallallahu alejhi ve sellem. neprestano su se vraćali svojim starim stopama. Kitabu reqaiq.2297) Od Esme bint Ebu Bekr. Pa će se reći: „Ti ne znaš šta su oni poslije tebe uveli novo.“ Reći će: „Neka je daleko onaj koji je poslije mene mijenjao. šejh es-Suhejmi. Muslim. pa će se reći: „Ti ne znaš šta su oni poslije tebe uveli novo. Azze ve Dželle. rekao: „Ja sam vaš predvodnik na Izvoru (Havdu). sallallahu Od Sehla ibn Sa’da. od mene iz moga Ummeta:“ Pa će se reći: „Jesi li znao šta su radili poslije tebe? Tako mi Allaha. Kitabu reqaiq. Muslim.229) U drugoj verziji kaže: „Oni su od mene. Između novotara i pijenja sa Vjerovjesnikovog. zikr prije spavanja i poslije buđenja. putem njih su se udaljili od Allahovog zikra (spomena). Prići će mi ljudi koje poznajem i koji mene poznaju. Muslim. sallallahu alejhi ve sellem.“ (El-Ahzab.alejhi ve sellem. Kitabu reqaiq. se prenosi da je Vjerovjesnik. propisao zikrove i dove u Svojoj Knjizi. Novotar Novotari se udaljavaju od ovih zikrova. 264/7. Neki od njih su neograničeni. Kitabu fedail. (El Buhari. 262/7.“ Ibn Ebu Mulejke bi govorio: „Allahu. radijAllahu anhu. kao što su zikrovi poslije namaza. 189)đ 0 . Kitabu fedail. 13. jezikom Njegovog Poslanika. Azze ve Dželle. često Allaha spominjite i hvalite. 41-42) 14. sallallahu alejhi ve sellem. Ko mu priđe napit će se.

njih će Allah prokleti.159) novotarijama koje su neutemeljene to je razlog da se neprijatelji Islama ismijavaju sa vjerom Islamom. Neki su ovih šest stvari sastavili u istoznačne stihove. razjedinjuju muslimane.sljedbenicima. kaže. Nema sumnje da je onaj koji javno obznani svoju novotariju daleko opasniji od onoga ko javno obznani svoj grijeh. 159) 18. jer je Allah postavio zakone i obavezao obveznike šerijatskim tekstovima da se pridržavaju njihovih Sunneta. traženje pomoći za izmjenu zla. Novotar razjedinjuje Ummet. Allah. El šejh Salih Seid es-Suhejmi. Azze ve Dželle. Kada postupa po 15.Zboga nanešene nepravde. On kaže u prijevodu značenja ajeta: „One koji budu tajili jasne dokaze koje smo Mi objavili. Novotari skrivaju istinu i utajuju je pred svojim 17. on i njegovi sljedbenici. 9) 16. te radi prepoznavanja određene osobe. ali je dozvoljeno sa šerijatskim ciljem iz šest razloga: . On će ih o onome što su radili obavijestiti. Allah će se za njih pobrinuti. Allah je zaprijetio ovakvima i njima sličnima prokletstvom. a proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju. Novotar slijedi svoju strast i inati i suprotstavlja se 20. Djelo novotara udaljava od Islama. traženje fetve. Dozvoljeno je ogovarati novotara koji javno iznosi svoju novotariju kako bi se Ummet na njegovu novotariju upozorio. u prijevodu značenja ajeta: „Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. . Novotar je sebe stavio na poziciju oponašanja Zakonodavca.“ (El-Bekare. upozorenja muslimana na zlo. i Pravi put. Zbog toga se pojavljuju različite stranke i grupacije. javnog činjenja grijeha i novotarije. a ustvari Islam je čist od ovih novotarija. (Tenbihu uli ebsari.“ (El-En’am. Šerijatu 19. koji smo u Knjizi ljudima označili. Ogovaranje je zabranjeno po Kur’anu i Sunnetu. Svojom novotarijom.

KOMENTAR OTKLANJANJE SUMNJI Šejh Muhammed Salih El Usejmin .uk .Jusuf Kardavi NA VAGI ŠERIJATA Šejh Sulejman Salih El Harraši .v. Abdurreuf Muhammed Usman .PUT ISTINE I PUTEVI ZABLUDA Grupa autora e-mail: ehlisu@yahoo.ČUVANJE ČEDNOSTI Šejh Bekr Ebu Zejd .DA LI JE MUSLIMAN OBAVEZAN DA SLIJEDI JEDAN OD ČETIRI MEZHEBA Muhammed Sultan El Ma’sumi .SVJETLOST SUNNETA I TAMA BID’ATA Dr. Seid El Kahtani . _________________________________________________ Knjige u izdanju Mektebetu El Guraba : .LJUBAV PREMA POSLANIKU s.Molim Allaha da meni i svim muslimanima oprosti i podari spas i na dunjaluku i na Ahiretu. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika.s.SVJETLOST IMANA I TAME NIFAKA Dr. sallallahu alejhi ve sellem. Seid El Kahtani .a.co.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful