‫ם‬

‫בב‬

‫נ י ‪ -‬ב רק‬

‫תנצב"ה‬

‫םס‬
‫חת‬

‫עלון שבועי ללומדי "הדף היומי"‬

‫ו‬
‫פר‬

‫‪ 3‬ת‪.‬ד‪" 1 .‬ב טל‪.‬‬
‫‪ 47‬ב‬

‫האשה‬
‫החשובה רודפת‬
‫צדקה וחסד‬
‫מרת‬

‫ורדה שניצר‬

‫בית מדרש‬
‫למגידי שיעור "דף היומי"‬

‫ז"ל‬
‫ב"ר מנחם מנדל ז"ל‬

‫ם‬

‫בית‬

‫משה שניצר‬

‫כולל "סנה משה"‬

‫ע"ש הרה"ח ר' משה יצחק זיסר ז"ל‬

‫‪57‬‬
‫‪0 3-‬‬

‫ל‬

‫דר‬

‫המ‬

‫איש חי‬
‫רב פעלים‬
‫רודף צדקה וחסד‬
‫ר'‬

‫מאורות‬

‫כולל דחסידי סוכטשוב‬

‫ל‬

‫זכרון עול‬

‫ש‬

‫דחסידי‬

‫סוכט‬

‫שו‬

‫זכרון עול‬

‫‪75‬‬
‫‪333‬‬

‫ע"ה‬
‫ב"ר מאיר ז"ל‬

‫תנצב"ה‬

‫יו"ל ע"י ביהמ"ד למגידי שיעור "דף היומי" בראשות הגרח"ד קובלסקי שליט"א וע"י קרן ברכה ומוטי זיסר‬

‫בס"ד‪ ,‬כ"ט תמוז תשע"א‬
‫‪‬הימום הבהמה במכת חשמל טרם שחיטתה‬
‫‪‬המלצת השלטונות הנכריים‬
‫‪‬אפרוחי מדגרה ‪ -‬הפולמוס‪ ,‬השיטות ומה בימינו‬
‫‪‬בעל חיים שחייו קצרים מטבע ברייתו ‪" -‬טרפה"?‬
‫‪‬בימי קדם היו מומחים ביותר בהדגרת ביצים‬

‫מסכת חולין ל"ה‪-‬מ"א‬

‫השבוע בגליון‬
‫‪‬ניתוח בשיטות מתקדמות לפני מאות רבות בשנים‬

‫דף לז‪/‬א השוחט את המסוכנת‬

‫במאמרים קודמים עסקנו בגזירות על השחיטה היהודית‪ ,‬המרחפות על מדינות אירופה כמאה‬
‫ושישים שנה‪ ,‬בעקבות תעמולה ארסית של ארגונים הנושאים את דגל "צער בעלי חיים"‪ ,‬כביכול‪.‬‬
‫במאמר הבא‪ ,‬נעסוק בהצעה שעלתה בצוק העיתים ‪ -‬לשחוט את הבהמה לאחר הימומה במכת‬
‫חשמל‪.‬‬
‫המלצת השלטונות הנכריים‪ :‬פתרון זה הומלץ למעשה על ידי הממשלות הנכריות‪ ,‬באמרן‬
‫ליהודים‪ :‬הממו את הבהמה במכת חשמל‪ ,‬או אז‪ ,‬אין לנו כל התנגדות לשחיטתה‪ .‬האם דרך‬
‫זו ראוייה מבחינה הלכתית? שאלה זו עמדה במרכז החיים היהודיים במזרח אירופה‪ ,‬לפני‬
‫מלחמת העולם השנייה‪ ,‬כאשר השלטון הגרמני אסר על היהודים לשחוט בהמה שלא הוממה‬
‫טרם לכן במכת חשמל‪ .‬גדולי הפוסקים בגרמניה‪ ,‬פולין וליטא‪ ,‬עסקו רבות בשאלה זו‪ ,‬והגיעו‬
‫למסקנה‪ :‬שחיטה זו אסורה בתכלית! הקונטרס העיקרי העוסק בנושא הימום הבהמה טרם‬
‫שחיטתה‪ ,‬הוא קונטרסו של הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג זצ"ל‪ ,‬בעל "שרידי אש" )נדפס בראש‬
‫ספרו( ‪" -‬הימום הבהמות על ידי חשמל קודם שחיטתן"‪ .‬לקונטרס הארוך מצורפות תשובותיהם‬
‫של עשרות גדולי ישראל מרחבי העולם‪ .‬נציין‪ ,‬כי פעולת ההימום וצורתה‪ ,‬עשויות להשתנות‬
‫ממדינה למדינה‪ ,‬ותשובתו של הגאון מתייחסת לפעולת ההימום כפי שהוצעה בגרמניה עם‬
‫עלות הצורר הנאצי לשלטון‪.‬‬
‫מסתבר שפעולת ההימום מאגדת בתוכה חששות רבים כל כך‪ ,‬כל אחד מהם מתייחס לאיסור‬
‫מסויים‪ ,‬ולהלן נפרטם בקצרה‪ ,‬ותוך כדי כך נכיר על קצה המזלג את המושגים שבהם אנו‬
‫עתידים לעסוק בעזרת ה' בתקופה הקרובה‪.‬‬
‫מסוכנת‪ :‬ההימום גורם לבהמה לעילפון‪ .‬במשנתנו מבואר‪ ,‬כי בהמה "מסוכנת"‪ ,‬היינו‪ ,‬שמצבה‬
‫הבריאותי מסוכן ומעורער‪ ,‬אינה כשרה לאכילה אלא אם כן הוכח בעליל שהיא לא מתה עקב‬
‫חולשתה לפני שהשחיטה הסתיימה‪ .‬בהימום הבהמה היא מוגדרת כ"מסוכנת"‪ ,‬וכל עוד אין‬
‫בידינו הוכחה כי הבהמה נותרה בחיותה עד גמר השחיטה‪ ,‬הרי היא נבלה‪.‬‬

‫יין‬
‫אורנשטיין‬
‫שטי‬
‫אורננש‬
‫אייזיק אאור‬
‫אייזזיק‬
‫יצחקק אאיי‬
‫ייצצח‬

‫‪‬מה אכל החתול ההמבורגי‬
‫‪‬האם איבר זוטר יכול למלא את מקום הלב‬
‫‪‬מהי צורתו הלב‬
‫‪‬ההבדל בין נשיכת נחש לנעיצת טלפיים של חיה טורפת‬
‫‪‬חיות נסתרות במקומות עלומים‬

‫דבר העורך‬

‫הימום הבהמה במכת חשמל טרם שחיטתה‬

‫ע"הז"ל‬
‫מרת שרה רבקה ברלינר ז‬
‫ה "ר‬
‫הר"ר‬
‫מאירדוד‬
‫שכנא‬
‫בב"רב"רש‬
‫ז"לז"ל‬
‫דוד‬
‫שכנא‬
‫תשס"ו‬
‫בתמוז‬
‫תשל"ב‬
‫נלב"עע ט"ו‬
‫של"ב‬
‫בחשון תש‬
‫שוןון‬
‫כ"ח בבחש‬
‫נלב"‬

‫גליון מס' ‪636‬‬

‫אורנשטיין‬
‫שטייין‬
‫אורננש‬
‫אייזיק אאור‬
‫אייזזיק‬
‫יצחקק אאיי‬
‫ייצצח‬

‫מרת חנה יהודית בלכר ע"הזז"ל‬
‫ה "ר‬
‫הר"ר‬
‫שבחדוד‬
‫שכנא‬
‫בב"רב"רש‬
‫ז"לז"ל‬
‫דוד‬
‫שכנא‬
‫תשס"ט‬
‫בתמוז‬
‫נלב"עעכ"ח‬
‫נלב"ע‬
‫תשל"ב‬
‫של"ב‬
‫בחשון תש‬
‫שוןון‬
‫ט"ו בבחש‬
‫נלב"‬

‫ה‪-‬ר‪-‬א‪-‬ש‪-‬ו‪-‬ן‬
‫האנונימיות היא טבעו הראשון‪ ,‬הענווה היא טבעו‬
‫השני‪.‬‬
‫הוא אפילו לא העלה על דעתו שסיפורו יפורסם‬
‫בפומבי‪ .‬צנוע‪ ,‬צנוע‪.‬‬
‫יום אחד‪ ,‬לא סגרירי ולא אביבי‪ ,‬שגרתי לחלוטין‪,‬‬
‫הוא פתח בשיחה עם בן תורה והשיח לפי‬
‫תומו את אשר על לבו‪ .‬דבריו היו כה מרגשים‬
‫בפשטותם‪ ,‬עד שבתום שיחתם‪ ,‬בן שיחו נטל עט‬
‫ונייר‪ ,‬והעלה על הכתב את אשר שמע‪ .‬הוא ניסה‬
‫לכתוב במקומו של האיש הצנוע ששוחח עמו‪.‬‬
‫הנה הם‪ ,‬המשפטים הללו‪ ,‬פה ולשון לאותו יהודי‬
‫אנונימי‪ ,‬צנוע ושקט‪.‬‬
‫למרות שאני נראה איש פשוט למדי‪ ,‬לאט לך רבי‬
‫מלשופטני‪.‬‬
‫אמת‪ ,‬אני נושא על עצמי את כל הסיבות שבעולם‬
‫כדי שתחשבני לאיש פשוט‪.‬‬
‫קסקט שחור ומיושן תולה על קדקדי‪.‬‬
‫חולצה משובצת בלויה‪ ,‬מתאמצת להישאר‬
‫מחוברת לצווארון‪ ,‬מונחת עלי ברפיון‪.‬‬
‫מכנסי האפורות‪ ,‬לא אכחד‪ ,‬ראו ימים טובים יותר‬
‫בעבר‪.‬‬
‫כפות ידי‪ ,‬הלא רואה אתה‪ ,‬מיובלות המה‪,‬‬
‫מחוספסות וגסות‪.‬‬
‫‪‬‬

‫אורנשטיין‬
‫שטייין‬
‫אורננש‬
‫אייזיק אאור‬
‫אייזזיק‬
‫יצחקק אאיי‬
‫ייצצח‬

‫ז"לז"ל‬
‫הר"ר אלעזר ישראל מי‪-‬זהב ז‬
‫ה "ר‬
‫הר"ר‬
‫אברהםדוד‬
‫שכנא‬
‫ב"רש‬
‫דודז"לז"ל‬
‫שכנא‬
‫בב"ר‬
‫תשל"ט‬
‫נלב"ע ד'‬
‫תשל"ב‬
‫של"ב‬
‫בחשון תש‬
‫שוןון‬
‫באבש‬
‫ט"ו בבח‬
‫נלב"עע‬
‫נלב"‬

‫תנצב"ה‬
‫תנצב"הה‬
‫תתנצבב"‬

‫תנצב"ה‬
‫תנצב"הה‬
‫תתנצבב"‬

‫תנצב"ה‬
‫תנצב"הה‬
‫תתנצבב"‬

‫חתנהבנוובתה‬
‫ע"י‬
‫הונצחה‬
‫ע"י ב‬
‫הונצח ע"י‬
‫צח‬
‫הונצ‬
‫הי"ו‬
‫שנור‬
‫ומאירה‬
‫חיפה‬
‫פה‬
‫שיחיוו ‪ -‬חחי‬
‫שיחי‬
‫חי‬
‫שייח‬
‫ומשפ'' ש‬
‫שפפ‬
‫ומשפ‬
‫אורנשטייןן ומש‬
‫שטיייי‬
‫אבישט‬
‫רנשט‬
‫אורנ‬
‫ורנ‬
‫הר"ראו‬
‫אשרר‬
‫הר"רר אש‬
‫ש‬
‫ה ר"‬
‫ר"‬

‫חתנהבבנוובתה‬
‫ע"י‬
‫הונצחה‬
‫ע"י‬
‫צח ע"י‬
‫הונצח‬
‫הונצ‬
‫ת"א‬
‫שיחיו‬
‫יעקבסון‬
‫ודורה‬
‫חיפה‬
‫פה‬
‫חיו ‪ -‬חחי‬
‫שיחיוו‬
‫שייחחי‬
‫שיחי‬
‫ומשפ'' ש‬
‫משפפ‬
‫ומשפ‬
‫שפ‬
‫ומש‬
‫אורנשטייןן ומ‬
‫שטיייי‬
‫רנשט‬
‫שט‬
‫רנש‬
‫אורננ‬
‫אריהו‬
‫או‬
‫אשרר‬
‫הר"רש‬
‫אש‬
‫הר"רר א‬
‫ה ר"‬
‫ר"‬

‫משפחות‬
‫הונצח ע"י‬
‫ע"י בבנו‬
‫ידידינוי‬
‫הונצח ע"‬
‫הונצצח‬
‫שיחיו‬
‫מי‪-‬זהב‬
‫ואוריאל‬
‫מנחם‪,‬‬
‫חיפה‬
‫שיחיו ‪ -‬חחיפה‬
‫שיחחיו‬
‫חיו‬
‫ומשפ'' שי‬
‫משפ‬
‫שפפ‬
‫ומשפ‬
‫ומש‬
‫אורנשטיין ומ‬
‫שטיייין‬
‫רנשט‬
‫שט‬
‫גבריאלש‬
‫אורנ‬
‫רנ‬
‫אור‬
‫אשר ו‬
‫אשר‬
‫הר"ר א‬
‫ר"ר‬
‫ה ר"‬

‫לעילוי נשמת‬

‫הר"ר משה בורנשטיין‬

‫ז"ל ב"ר צבי הלוי ז"ל‬

‫נלב"ע ה' באב תשנ"ג תנצב"ה‬
‫הונצח ע"י בני המשפחה שיחיו‬

‫עמוד ‪1‬‬

‬הטיב את‬ ‫מכנסיו האפורות‪ .‬ובכך להפכה ל"טרפה"‪.‬כי בימי קדם היו "בקיאים יותר במלאכה זו‬ .‬אומר עכשיו‪.‬משום שאפרוחים‬ ‫המתפתחים בדרך הטבע מאריכים ימים‪ .‬אין לי כסף כדי לתקן אותם אם הם‬ ‫יישברו‪ .‬‬ ‫האיש הראשון בעולם שלומד את הדף היומי‪.‬הימום‬ ‫הבהמה עלול ליצור מספר חששות של "טרפה"‪:‬‬ ‫נפולה‪ :‬הבהמה קורסת ארצה ברגע הימומה על ידי מכת החשמל‪ .‬ובכח מדת חום וקיטור הידוע לבעלי מלאכה הזאת נולדים אפרוחים בעגלא‬ ‫בזמן קרוב נגמרים בצביונם ושלמים במהותם‪ .‬תחב את‬ ‫משקפיו לעבר עיניו קצרות‪-‬הרואי‪ .‬אבא שלי‬ ‫היה קם בשבע בבוקר והולך ללמוד תורה‪ .‬כיצד אם כן הראשונים‬ ‫לא התייחסו לאפרוחים אלו בפסקיהם ולא הורו כי הם "נבלה" כדבריו‪" .‬כי בעל חיים שאינו מסוגל‬ ‫לחיות יותר משנים עשר חודשים "טרפה" הוא‪.‬כי כבר בימי הרמב"ן ז"ל אשר חי זה קרוב‬ ‫לאלף שנים לפנינו‪ .‬אך דא עקא שאינן יכולין לחיות שנים עשר חודש‪.‬הימום הבהמה יוצר חשש כבד‬ ‫של "אינה חיה"‪.‬שנגמר אחרי‬ ‫ארבע שורות‪.‬‬ ‫מוקדש לאיש ה'פשוט'‪ .‬היא‬ ‫סיבה להטריף‪ .‬לא הבנת‬ ‫אותי‪ .‬ובאמצעית מאשינע אשר מניחין‬ ‫בתוכה את הביצים‪ .‬הרופאים מעידים‪ .‬שיש לחשוש שהסיבה שאינה מאריכה ימים‪ .‬לאפרוחי מדגרה‪ .‬לפעמים אני עוד רואה‬ ‫את המניינים המאוחרים של אלה שעוד לא הלכו‬ ‫לישון‪ .‬טרפה" כדעת רבי מאיר‬ ‫אריק‪ .‬אני גם מצליח ללמוד תוספות‬ ‫קטן‪ .‬אני פותח את‬ ‫העיניים העייפות שלי‪ .‬שהרי סימן נתנו חכמים בידינו‪ .‫חולין ל"ה‪-‬מ"א‬ ‫משקפי הישנות תחובות על אפי וקשורות בחוט‬ ‫עבה לצווארי‪ .‬כשרבי מאיר שפירא ייסד את הדף היומי‪.‬בני ברק‪.‬לומד הדף‬ ‫המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין‪ .‬העבודה‬ ‫שלי מתחילה בשלש בבוקר‪ .‬והדיון הוא‪ .‬‬ ‫שינוי מראה‪ :‬אם קיים שינוי מהותי במראה אחד מאבריה החיוניים של הבהמה‪ .‬אסביר את עצמי‪.‬נכון?‬ ‫אתה יודע מה זה‪ .‬משה‪ .‬באופן שהיא נעשית "טרפה"‪ .‬וכבר שלושים ושתים שנה שאני‬ ‫מקפץ אחרי רכב הפינוי‪ .‬כי "טרפה" הוא בעל חיים שימיו קצרים עקב‬ ‫חסרון בגופו‪ .‬ובארץ סיני היו מניחים אותם באפר חם במדה ידועה‬ ‫והוציאו האפרוחים‪ .‬‬ ‫ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה‪ .‬תלמד‬ ‫תורה לפני הכל‪ .‬הם נחשבים "טרפה"‪ .‬די בכך שמחמת חולי או מכה שהתרגשו עליה‪ .‬‬ ‫עוד לא נולדתי‪ .‬אני לא היהודי הראשון שהתחיל‬ ‫ללמוד דף היומי‪ .‬השיטות ומה בימינו‬ ‫"ידידינו הגאון מופת דורינו רבי שלום מרדכי הכהן יחיה נצח‪ .‬‬ ‫אתה מבין‪ .‬‬ ‫לא‪ .‬אבא שלי נוחו עדן אמר לי‪ .‬וסיפר לנו… ראיתי את הערבאים בארץ הקדם המגדלים את‬ ‫העופות בתנורים כי המה יחממו את התנור וישימו בתוכו צואת בקר וסוס ומכניסים שם אלף או‬ ‫אלפיים ביצים ויצאו אפרוחים‪ .‬שאינו אלא כבהמה‬ ‫"מסוכנת" ]בהמה נוטה למות[ אשר בגמרתנו מבואר‪ .‬רבי מאיר‬ ‫אריק נוטה להחמיר ולהחשיבם כ"טרפה" ]עיין שם שמנמק‪ .‬‬ ‫וגם אין להם כח ההולדה להקים זרע ואינם פרים ורבים" )שו"ת "יד חנוך" סימן ל"ד(‪ .‬‬ ‫ריסוק איברים‪ :‬מכת החשמל עלולה לרסק את אברי הבהמה גם ללא נפילתה‪ .‬ואחר‬ ‫כך אני פותח את הגמרא ולומד את הדף היומי‪.‬לא‪ .‬אך בנידוננו‪ .‬חסר כח‪ .‬לא משנה‪.‬‬ ‫העיקר‪ .‬הידק את צווארנו הבלה‪ .‬והנה הנוסע בארצות הקדם רבי משולם ב"ר מנחם מוואלטירה ז"ל אשר הלך‬ ‫למסעו בשנת רמ"א לאלף הששי‪ .‬הופנתי למחלקת התברואה על ידי לשכת‬ ‫התעסוקה‪ .‬נכון? הרבה מאד יהודים‪ .‬התוספות שלמעלה‪ .‬ובשו"ת "מרחשת"‬ ‫סימן כ"ט(‪ .‬ועושים עופות לאין קץ ולפיכך העופות שם בזול גדול"‪.‬ולפני שאני לובש את הכפפות על הידיים‪.‬ולפיכך יש לדון על אפרוחי מדגרה‪ .‬או בעובדה מרתקת שניתן‬ ‫ללמוד ממנה מוסר השכל‪ .‬אגלה לך‪ .‬אתה רואה אותי תדיר מהדס‬ ‫אחר רכב התברואה העירוני‪ .‬‬ ‫אינה חיה‪ :‬לדעת פוסקים רבים )עיין דגול מרבבה" יו"ד סימן כ"ט ו"נקודות הכסף" שם‪ .‬כי פעמים מראה המוח והריאות‬ ‫שונה לאחר ההימום החשמלי וצבעם אדום יותר‪.‬אם בעקבות המצב הצפוי היא‬ ‫אינה יכולה לחיות יותר משנים עשר חודש החל מן הזמן הנדון‪ .‬ד‪ 3446 .‬‬ ‫ואף ראיה מעניינת באמתחתו‪ .‬ידעו בני אדם להוציא אפרוחים מביצים על ידי היסק התנור בחום ידוע… הרי‬ ‫לך שכבר ידעו מזה עוד בימים קדמונים‪ .‬לא המצאה חדשה‪ :‬ואילו בעל שו"ת "יד חנוך" )שם( טוען‪ .‬ובעיקר את‬ ‫המוח‪ .‬אני הראשון שלומד דף‬ ‫היומי‪ .‬אוסף את מה שאחרים‬ ‫השליכו‪.‬כי אין כל ספק‪ .‬ובכל זאת ציפור דרור משמשת לטהרת המצורע‪ .‬הוא יגיד לך‪ .‬כי אפרוחים אלו הם‬ ‫"נבלה"! בתחילת דבריו הוא כותב לידידו שאליו מוענה תשובתו‪ .‬יצא להתיר את העופות אשר‬ ‫חדשים מקרוב באו הנולדים על ידי חמימות מכונת אלעקטרי‪ .‬הנדסה‪.‬להיות ה‪-‬ר‪-‬א‪-‬ש‪-‬ו‪-‬ן שלומד דף‬ ‫היומי?‬ ‫הוא שפשף את כפות ידיו המיובלות‪ .‬ואם לא אמרתי‪ .‬חלילה‪.‬או כשרים כדעת המהרש"ם? ובכן‪ .‬‬ ‫אם לא די בכל אלו‪ .‬אף על פי‬ ‫שבעל חיים טרפה פסול לכך )להלן קמ‪/‬א(‪ .‬העורך‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫כ"ט תמוז‪-‬ו' אב‬ ‫חכמים‪.‬ראשון לומדי הדף היומי!!!‬ ‫השומע אתה? ה‪-‬ר‪-‬א‪-‬ש‪-‬ו‪-‬ן‪ .‬כשהם מתכנסים ב"זכרון משה"‪ .‬ועושה את מה שצריך‬ ‫לעשות‪.‬‬ ‫אולם המהרש"ם )שו"ת ח"ג סימן שע"ח( חולק וסובר‪ .‬באותה שעה‪ .‬איפוא‪ .‬היא "טרפה"‬ ‫)עיין "בית יוסף" סימן מ"ג ורמ"א שם סעיף ב' ועוד(‪ .‬אלא הוא נולד חלוש משום‬ ‫שפעולת הדגירה לא בוצעה כראוי‪ .‬אני‬ ‫הראשון שבהם‪.‬הבנת? בשתים בלילה‪ .‬‬ ‫הבהמה‪ .‬הבנת? אני בטוח! רואים עליך‪ .‬כי אינה "טרפה"‪.‬אם כאשר אפרוחים אלו אינם‬ ‫מאריכים ימים‪ .‬‬ ‫מעולם לא למדתי מקצוע הגון לשמו‪ .il :‬‬ ‫בברכת התורה‪ .‬והרי הוא כבעל חיים חלש‪ .‬אני הנני‪ .‬‬ ‫פקס‪ 03-570-67-93 :‬דוא"ל‪mendelson@meorot.‬משכים שעה אחת לפני הזמן‬ ‫ולומד תורה‪ .‬‬ ‫אני מחבק אותה ומחזיר אותה לארון‪ .‬אתה מבין? אני רואה‬ ‫שאתה מתחיל להבין‪ .‬אומר ברכות השחר‪ .‬תשאל‬ ‫את הנהג של ה"פאחאזבל"‪ .‬‬ ‫אבל קודם כל תלמד תורה‪ .‬לא כן אחי כבר היה לעולמים ולא חדת היא‪ .‬ואין מאושר ממני עלי אדמות‪.‬כי גידול אפרוחים במדגרה‬ ‫אינו המצאה חדשה‪" :‬אשר חשב מר ודימה בדעתו שהיא חדש תחת השמש אשר המציאו עתה‬ ‫בימינו‪ .‬‬ ‫דף מב‪/‬א אלו טריפות‬ ‫אפרוחי מדגרה ‪ -‬הפולמוס‪ .‬לא הבנת‪ .co.‬מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי‪.‬אין לחשוש לחסרון בגופו של האפרוח‪ .‬נותן לה נשיקה‬ ‫חזקה‪ .‬אינו "טרפה"‪.‬אבל מה אני יכול לעשות‪ .‬בדבריו‪ .‬‬ ‫תבין את הכל‪.‬כוונתם‪ .‬רבים הם לומדי הדף‬ ‫היומי בכל העולם‪ .‬מחץ‬ ‫את כובעו על קדקדו ונעלם בשקט‪.‬חלק מהם‬ ‫קבועים‪ .‬בסגנון דומה‬ ‫מתבטאים פוסקים רבים שהתבקשו לחוות את דעתם על ה"עופות הנולדים על ידי חמימות‬ ‫מכונת אלעקטרי"‪ .‬שבעל חיים שמטבע ברייתו חי תקופה קצרה‪ .‬ועוד לימודים שאיני רוצה להעלות‬ ‫על שפתי כדי לשמור על שיני‪ .‬הדף היומי‪ .‬שלש‬ ‫בבוקר‪ .‬כי חייה של‬ ‫ציפור דרור הם חמישים ושניים ימים‪ .‬‬ ‫לפעמים‪ .‬‬ ‫בעל חיים שחייו קצרים מטבע ברייתו ‪" -‬טרפה"? הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל )שו"ת "אמרי יושר"‬ ‫ח"א סימן קמ"ה( מבאר‪ .‬הוא מבאר‪ .‬מלפנים‪ .‬תעשה מה שאתה צריך‪.‬כתובתנו‪ :‬ת‪.‬‬ ‫כבר אמרתי לך‪ .‬אז אני לומד תורה‬ ‫בשתיים בלילה‪ .‬ובעצם נפילתה יש חשש‬ ‫שהפכה ל"טרפה" עקב ריסוק איברים חיוניים או פגיעה בהם‪.‬ואז אני יוצא‬ ‫לעבודה‪ .‬ברור שיתפתח‬ ‫בקרבה תהליך שיביאנה לידי מצב זה כדי להחשיבנה ל"טרפה"‪ .‬גם אם החולי שבעטיו לא תאריך ימים מעבר לשנים עשר‬ ‫חודשים עדיין אינו מקנן בגופה‪ .‬‬ ‫מחשבים‪ .‬‬ ‫אבל‪ .‬ועודני‪ .‬בהמה נעשית "טרפה"‪ .‬במדרש )הובא ב"ארץ החיים" תהילים פרק ל"ט פ"ד( נאמר‪ .‬שנים‬ ‫רבות‪ .‬כמובן‪ .‬דיוננו לגבי אפרוחים מתעורר‪ .‬ומבסס את דבריו על פי התוס' בנדה כג‪/‬א[‪.‬‬ ‫ביצי מדגרה‪ .‬‬ ‫בימי קדם היו מומחים ביותר בהדגרת ביצים‪ :‬השאלה המתבקשת היא‪ .‬בדרך כלל‪ .‬‬ ‫אני צריך לקום בשלש בבוקר לעבודתי‪ .‬נכון? אז תראה‪ .‬לא הבנת? אם יש לך זמן‪ .‬משתייכים לי"ח טריפות שמנו חכמים‬ ‫טרפה‪ :‬חששות נוספים הנגרמים על ידי הימום הבהמה‬ ‫שהם שמונה עשרה אפשרויות ליצירת חיסרון בגוף הבהמה‪ .‬הוא הניח יד כבדה על כתפי‪ .‬אחר כך‬ ‫הלך לעבודה‪ .‬‬ ‫אחרי שעה אני סוגר את הגמרא‪ .‬ואני‪ .

‬אך כנגדו יצא חוצץ הגאון רבי‬ ‫יהונתן אייבשיץ זצ"ל )"כרתי ופלתי" יו"ד סימן מ' ס"ק ד'( אשר טען‪ .¼´¸ »º°‬‬ ‫¶¸¸‪1700-500-151 :´¸ÈºÁ ±‬‬ ‫¿¸‪ɴǶ°´½³ ¼¸ÇÃÀ³ É´¸´¿¶° ±¸È³» ¾É‬‬ ‫‪°¯ Ȳ´¶» ÇÃÀ³ Á¸±³‬‬ ‫פנינים‬ ‫דף לו‪/‬א מכל האוכל אשר יאכל וגו' אוכל הבא‬ ‫במים הוכשר‬ ‫בוא יבוא‬ ‫אף על פי שבתורה נזכרים דווקא המים‪ .‬כי אין חוששים למעשה ניסים[‪.‬‬ ‫הדבר רמוז בהמשך הפסוק )ויקרא יא‪/‬לד(‪:‬‬ ‫"מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים‬ ‫יטמא"‪ .‬ועוד חלקי אברים סרי‪-‬טעם והשליכה‬ ‫אותם לעבר חתול בר‪-‬מזל שחלף במקום‪ .‬כדאיתא בש"ס פרק נגמר‬ ‫הדין )סנהדרין דף מ"ג ע"א(‪ .‬ורופאי רומי‬ ‫הגדולה היו נוהגים להכות בפטיש על ראש החולה אשר היו צריכין לעשות לו ניתוח‪ .‬כי הוא שוכן כעת לבטח במעיו של החתול )שו"ת "חכם צבי"‬ ‫סימן ע"ד(‪ .‬כאשר השיבה זו כי היתה בריאה ושלמה‬ ‫מאצבעותיה ועד כרבולתה‪ .‬ותוך כדי‬ ‫עבודתה היא הסירה את מעיה של התרנגולת‪ .‬עדי שקר המה! ]עיין שם בדבריו שהוכיח‪ .‫עלה עלל ללב‬ ‫ולא ל‬ ‫ועל כן היה הדבר פשוט בעיניהם ללהיתר ל‬ ‫על צד היפה ובאופן הנכון… ל‬ ‫ללעשותה ל‬ ‫שום אדם חשש בזה" ]‪.‬מכל‬ ‫מקום ששה משקים נוספים אף הם מכשירים‬ ‫לקבלת טומאה‪ :‬יין‪ .‬וכן כוס של עקרין להשקות אשה‬ ‫שלא תתעבר שבלתי נודע בזמנינו‪.‬לא נתקררה דעתו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל‪ .‬המילה יבוא כתובה בכתיב מלא‪ .‬שהגר"מ אריק זצ"ל דוחה‬ ‫סברא זו[‪.‬‬ ‫ביררנו אצל הבקיאים בכשרות אשר הבהירו‪ .‬‬ ‫דף מב‪/‬א ניקב הלב‬ ‫מה אכל החתול ההמבורגי‬ ‫חתול כרסתני שמצא את כלכלתו באזור מגורי היהודים בהמבורג‪ .‬‬ ‫האם איבר זוטר יכול למלא את מקום הלב‪ :‬ה"חכם צבי" ערך ארבע תשובות שונות על פסיקתו‬ ‫זו‪ .‬ונלאו חכמי לב בזה ולא יכלו עשות כמעשיהם‪ .‬עורר פולמוס מרתק בין‬ ‫גדולי הפוסקים‪ .‬חלב‪ .‬שמיני(‪.‬דבש‪ .‬ברור‪ .‬כי נשמט מזכרונה של הנערה שהיא‬ ‫עקרה את הלב ממקומו ואין כל ספק‪ .‬כדי שתתבטל הרגשתו ולא‬ ‫ירגיש כאב הניתוח‪ .‬הוא קבע‪ .‬משום שהרי הם כנפל שמעולם לא נגמרה ברייתו‬ ‫שהוא נחשב "נבלה" ואסור באכילה מן התורה ]ועיין שם ב"אמרי יושר" הנ"ל‪ .‬ידעו רופאי ישראל לפני שני אלפים שנה להשקותו סמי שינה למען לא ירגיש כאב הניתוח‪ .‬‬ ‫שאין ידוע לאחרונים אופן עשייתו‪ .‬הם עופות שבקעו מביצי מדגרה‪ .‬בימינו כל העופות שאנו אוכלים‪ .‬איפוא‪ .‬הרי זה "טרפה"‪ .‬וכן מי‬ ‫שנתחייב מיתה היו משקין אותו סם שינה כדי שלא יצטער ולמען לא ירגיש ביסורי מות‪ .‬שמן‪ .‬ובספרו הוא מצטט את תשובתם המלאה‪ .‬כדי להגן עליה לאחר ההדים הרבים שהתעוררו עם פרסומה והוא פתח במשא ומתן ענף עם‬ ‫תלמידי חכמים מחבלי ארץ שונים‪ .‬ורופאי אומות העולם לא ידעו זאת עד קרוב לזמנינו כשתי מאות שנים‪ .‬כי גם אם יעידו שני עדים שהתרנגולת‬ ‫היתה חסרת לב‪ .‬וממילא תרנגולת זו היא "טרפה" שהרי‬ ‫היתה נטולת אבר‪ .‬כי לתרנגול הזה אין לב! וכי היא בטוחה כי לא השליכה את הלב לחתול‪ .‬כך למדנו במשנתנו‪.‬‬ ‫העופות בימינו‪ :‬כידוע‪ .‬אל תתמה שהרי חנוטי מצרים יוכיחו‪.‬פסק ‪ -‬התרנגולת כשרה! טעמו‪:‬‬ ‫לא יתכן יצור חי ובריא‪ .‬ולא‬ ‫להכות בקורנס על קדקוד החולה"‪.‬לעיניה המשתאות של האם‬ ‫סיפרה‪ .‬בה הם מסכימים‬ ‫לדבריו‪.‬אבל רופאי ארצינו ארץ ישראל כבר ידעו לפני אלפיים שנה ויותר להשתמש בסמי שינה‪ .‬עד שביקש שהנושא יובא‬ ‫לידיעתם של ראשי מרכז רפואי נודע‪ .[1‬‬ ‫מכל מקום‪ .‬‬ ‫]‪ [1‬בתשובתו הוא מוסיף דברים מרתקים‪" :‬ולא יפלא בעיניך דבר זה לאמר כי טובים היו בזה הימים הראשונים מן‬ ‫האחרונים במלאכת מחשבת ובחכמה וידעו לעשות מה שאין נודע בזמן הזה‪ .‬והוא חקר‬ ‫את בעלת התרנגולת מה היה מצבה לפני השחיטה‪ .‬את הטחול‪ .‬‬ ‫נעורה הנערה באחת מעמדה והזעיקה את אמה אל המטבח בדחיפות‪ .‬מורי ההוראה‬ ‫שבפניהם הובא המקרה פסקו ללא פקפוק‪ .¸½´¸ ²´½¸» ÇÃÀ‬‬ ‫‪¯É²±¯´ ɶ¯ ³º»³ .‬אכן‪.‬בעוד הלה עסוק בליקוק שיירי המזון שהושלכו לעברו‪.‬טל ודם‪.‬כמבואר בש"ס‬ ‫פרק הפועלים )בבא מציעא דף פ"ג ע"ב( ברבי אלעזר ב"ר שמעון שעשו לו ניתוח ואשקוהו סמא דשינתא‪ .‬היו ביניהם שהסכימו לדבריו‪ .‬היה זה כאשר נערה יהודית עסקה בניקוי תרנגולת שנשחטה כדת וכדין‪ .‬תרנגולת בלי לב הרי היא "טרפה"! שהרי אפילו כאשר‬ ‫הלב ישנו אלא שהוא ניקב‪ .‬‬ ‫ה"חכם צבי" זצ"ל נתבקש גם הוא לחוות את דעתו על סיפור החתול והתרנגולת‪ .‬כדי לחזק את דבריו הוא הוסיף )שם‪ .‬נטול לב‪ .‬כי בימינו השתכללו השיטות לחימום ביצים במדגרה‬ ‫ואין כל הבדל בין עופות הבוקעים מביצים אלו לבין עופות הגדלים בדגירה טבעית‪.‬ממלא את תפקידיו‪ .‬לדעתו אפרוחים אלו הם "נבלה"‪ .‬‬ ‫‪´¸ÈºÁ ÂǷų‬‬ ‫»½‪!¼¸²½´»³ »±Á‬‬ ‫½¿´¸ ´‪!¹¸»¯ Á¸±½ Ȳ¶ ÇÃÀ Ȳ´¶ »º° !»Æ‬‬ ‫‪ɸȲ´¶ ³Æ´»¶° .‬סימן ע"ז(‪ .ɶ¯ ³¿È½ .‬‬ ‫סא ד בר כ‬ ‫כ‬ ‫כ"ט תמוז‪-‬ו' אב‬ ‫חולין ל"ה‪-‬מ"א‬ ‫תא‬ ‫מעומקא דליבא‬ ‫נשגר בזאת ברכת מזל טוב‬ ‫לרגל השמחה השרויה במעונם של‬ ‫הרבנים מגידי השיעורים מבית מדרשנו‬ ‫הרה"ג ישראל נוישטט שליט"א‬ ‫ביהכ''נ אהל ברכה ‪ -‬חיפה‬ ‫לרגל הולדת הבן‬ ‫הרה"ג משה רכניצר שליט"א‬ ‫ציון הרשב"י זיע"א ‪ -‬מירון‬ ‫לרגל הולדת הבן‬ ‫הרה"ג יוסף חיים תהילה שליט"א‬ ‫ביהמ''ד אהבת ישראל ‪ -‬אחיהוד‬ ‫לרגל הולדת הבת‬ ‫בברכת התורה ולומדיה‬ ‫מאורות הדף היומי‬ ‫לעילוי נשמת‬ ‫מרת אסתר פסר ע"ה‬ ‫בת גוהר ע"ה נלב"ע ד' באב תשס"ח‬ ‫תנצב"ה‬ ‫הונצחה ע"י בני המשפחה שיחיו‬ ‫לעילוי נשמת‬ ‫הר"ר שמואל זנוויל ווערצברגר ז"ל‬ ‫ב"ר אליהו ז"ל נלב"ע ג' באב תשנ"ג‬ ‫תנצב"ה‬ ‫הונצח ע"י ידידנו הר"ר מנחם מנדל‬ ‫פרוכטר ומשפ' שיחיו ‪ -‬בלגיה‬ ‫לעילוי נשמת‬ ‫הרב גרשון שיין ז"ל‬ ‫בן הרב ברוך מרדכי ואסתר מיכלא ז"ל‬ ‫נלב"ע כ"ח בתמוז תשס"ט‬ ‫תנצב"ה‬ ‫הונצח ע"י המשפחה שיחיו‬ ‫עמוד ‪3‬‬ .‬זוטר ממנו‪ .‬ואבר אחר‪ .‬‬ ‫ניתוח בשיטות מתקדמות לפני מאות רבות בשנים‪ :‬והנה ראה זה פלא כי חולה שעושים לו ניתוח להסיר מכה‬ ‫שבפנים‪ .‬והיתה מנקרת ללא הרף ושותה כהוגן‪ .‬כי יתכן גם יתכן שהלב ניטל‬ ‫ממקומו‪ .‬שלא‬ ‫כדרכה בתורה‪ :‬ה"ואו" היתירה רומזת לששת‬ ‫המשקים הנוספים )"טעמא דקרא"‪ .

‬‬ ‫הזיהום גורם לחולי הממית‪ :‬עתה ניתן גם להבין מדוע דרוסת נחש מותרת‪ .‬וכיצד יתכן שארס הנחש הקטלני‬ ‫אינו גורם ל"טרפה" )עיין שו"ת "חתם סופר" יו"ד סימן נ"ה‪" .‬גם‬ ‫אם אכן אבר אחר תפקד בתור לב‪ .‬שאבר אחר מילא‬ ‫את מקומו של הלב‪ .‬ערוך השולחן" סימן נ"ז סעיף ג'(‪.‬‬ ‫כי "דרוסה" הוא בעל חיים שחיית טרף נעצה בו את ציפורניה ועל ידי כך היא הטילה בו ארס‬ ‫שמחמתו ימות‪ .‬כי וטרינר מומחה העיד בפניו‪ .‬המחבר מספר‪ .‬יש חיות‬ ‫מסויימות שמצוי ארס בציפורניהן ולפיכך חכמים אסרו את כל הדרוסות הריב"ש )שו"ת סימן תמ"ז(‬ ‫מונה הלכה זו כאחת ההלכות שמחמתן חכמי אומות העולם "מלעיגים בנו"‪ .‬ה ְ ּב ֵה ָמה ָאכֵ ן נִ ְט ְמ ָאה‬‫יה ַמיִ ם ַא ֲח ֵרי‬ ‫ֵמ ַה ְּכלִ י ַה ָּט ֵמא‪ִ .‬וְ ַה ַּמיִ ם ַה ָּלל ּו ַמכְ ׁ ִש ִירים‬ ‫אוֹ ָת ּה לְ ַק ֵ ּבל ֻט ְמ ָאה ֵמ ַה ְּכלִ י ַה ָּט ֵמא‪.‬שונה הוא תהליך המיתה אצל בעל חיים שהוכש על ידי נחש‪ .‬גם לְ ַא ַחר‬ ‫ֻט ְמ ָאה ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ‬ ‫מוֹ ָתם ֵהם לֹא ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֻט ְמ ָאה‪ַ .‬היא מחדירה בו‪.‬רק לְ ַא ַחר מוֹ ָתם‪ּ ַ .‬ב ְדק ּו‬ ‫ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ְּכ ֵדי לְ וַ ֵדּ א ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה מוּם‪ .‬תפקוד אבריו השונים הולך‬ ‫ומתערער‪ .‬‬ ‫עשו לכם נוהג ‪ -‬הלכה בכל סעודה עם 'מאורות השבת'‪ .‬‬ ‫ַה ְק ׁ ֵשב ֵה ֵ‬ ‫ַא ָּתה ְ ּבוַ ַדּ אי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַ ּב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים לֹא ְמ ַק ְ ּבלִ ים‬ ‫יהם‪ַ .‬ואנחנו על חכמינו ז"ל נסמוך‪ .‬ע"ה‪.‬אמרו חכמים‪.‬הרי היה לה לב‪.‬‬ ‫יטב‪ֲ .‬איפוא‪ .‬כּ ֵֹהן ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה‪.‬כי בעודנו משתוממים איזה ארס יש לחיה טורפת בציפורניה‪ .‬‬ ‫חיות נסתרות במקומות עלומים‪ :‬ובכן‪ .‬‬ ‫הארס נוצר משיירי מזון רקוב‪ :‬הסבר מעניין ומאלף ביותר לגבי ארס הציפורניים‪ .‬כדברי אביי )נג‪/‬א( "אין דרוסה אלא ביד… לאפוקי שן‬ ‫דלא"‪ .co.‬ד‪ 471 .‬שציפורניהן של רבות‬ ‫מחיות הטרף מכונסות בתוך אצבעות הרגליים ובתוך כיס זה מצטברים שיירי מזון מטרפן הקודם‪.‬ניווכח‪.‬הוּא ָח ָצה ֶאת ַמ ְעיַן‬ ‫ַה ׁ ּ ִשלּ וֹ ַח ִעם ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ָעלָ ה לְ ַהר ַה ַ ּביִת‪ַ .‬א ַמר ַהכּ ֵֹהן‪ַ .‬אבריו לוקים‪ .‬הוי אומר‪ .‬הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר‬ ‫זצ"ל )"מכתב מאליהו" ח"ד מכתב ל"א הערה ‪ (4‬הסביר לתלמידיו‪ .‬שכן‪ .‬המפליא הוא‪ .‬איפוא‪ .‬אנִ י ָצ ִר ְ‬ ‫יך לְ ַה ְס ִ ּביר לְ ָך ַמ ׁ ּ ֶשהוּ‪.‬כי הוא בדק בספרי רפואה שונים‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ופגע בו ולא כאל בעל חיים חולה שקיפח את חייו‬ ‫הוא בעל חיים חולה שסיבת מותו נעוצה בו‪ .‬זה פשוט‪.‬‬ ‫המוסיפה אור ורגש לשולחן השבת‪.‬ב ַהר ַה ַ ּביִ ת ִק ְ ּבל ּו אוֹ תוֹ ַהכּ ֲֹהנִ ים‪ּ ָ .‬וזו ברכה לכל משפחה יהודית‪.‬איזה ארס יש לחיה בציפורניה‪ .‬כאשר החיה שולפת את ציפורניה ונועצת אותן בטרפה‪ .‬דאין ארס‬ ‫החיה בשיניה"! עלינו‪ .‬‬ ‫זה קל‪ .‬מהות ה"דריסה" העסיקה רבות את חכמי הדורות‪ .‬שלא דברו רק מסברתם"‪ .‬ע ַב ְר ָּת ִא ָּת ּה ַ ּב ָ ּנ ָהר?‬ ‫ ָאכֵ ן ֵּכן‪ָ .‬מעתה אותו אבר זוטר הוא הוא הלב…‬ ‫וכי נזכר בחז"ל כיצד צריכה להיות צורת הלב? אין‪ .‬עד שהוא נופח את נשמתו‪ .‬‬ ‫לא נאמין אל חכמי היונים והישמעאלים‪ .‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלֶ ָ‬ ‫ׁ ֶש ִהיא ְּכ ָבר ׁ ְשחו ָּטה‪ .‬‬ ‫מוסיף ידיעות בתורה!‬ ‫למנוי לגליון לילדים חייג‪:‬‬ ‫‪1700-500-151‬‬ ‫חודש היכרות חינם‬ ‫דף מב‪/‬א דרוסת הזאב‬ ‫ההבדל בין נשיכת נחש לנעיצת טלפיים של חיה טורפת‬ ‫בין שמונה הטריפות שנמסרו הלכה למשה מסיני נמנית ה"דרוסה"‪ .‬עד ׁ ֶש ָ ּבא ּו‬ ‫)א ָחד‬ ‫ְ ּב ַמ ָ ּגע ִעם ַמיִ ם אוֹ ִעם ַמ ׁ ְש ִקים ֲא ֵח ִרים ֶ‬ ‫ִמ ׁ ּ ִש ְב ָעה ַמ ׁ ְש ִקים(‪ֲ .‬‬ ‫ספר "מאורות השבת"‬ ‫כחמישים אלף משפחות כבר משתתפות בחווית הלימוד המשפחתית‪.‬אך הוא מתרה בחריפות‬ ‫בנשוא תשובתו‪" :‬כי לא מפי הטבע והרפואה אנו חיים‪ .‬וְ ִה ֵ ּנה…‬ ‫יב ֶר ָ‬ ‫וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִה ְת ִחיל ּו לְ נַ ֵּת ַח ֶאת ֵא ָ‬ ‫יה‪ .‬ולא איתר ארס‬ ‫ציפורנים שעלול להזיק‪ .‬כי דינים רבים נמסרו לחז"ל בקבלה‪..‬ארס הנחש עובר‬ ‫דרך הוורידים ואינו פוגע באברים‪ .‬ר' ׁ ְשלֹמֹה ֶה ְחוִ יר‬ ‫נִ ְמ ָצא ְּכלִ י ַמ ֶּתכֶ ת ָק ָטן ְ ּב ֵמ ֶע ָ‬ ‫וְ ָא ַמר‪ :‬אוֹ י וַ ֲאבוֹ י! ַה ְּכלִ י ַה ֶ ּזה ָט ֵמא! ַה ִאם ַה ָ ּב ָ ׂ‬ ‫שר‬ ‫נִ ְט ָמא ִ ּבגְ לַ ל ַה ְּכלִ י ַה ָּט ֵמא?‬ ‫ַהכּ ֵֹהן נִ ַ ּג ׁש לְ ר' ׁ ְשלֹמֹה וְ ָא ַמר לוֹ ‪ :‬ר' ׁ ְשלֹמֹה‪.‬בריאותו מתערערת‪ .‬‬ ‫בלא משים‪ .‬אפילו יאמרו‬ ‫לנו על ימין שהוא שמאל‪ .‬כל עילה להטריף תרנגולת זו‪ .‬בני‪-‬ברק |טל‪03-5775333 :‬‬ ‫פקס‪| 03-7601020 :‬דוא"ל‪E-mail: meorot@meorot.‬יש להתייחס לכך כאל סיבת מוות חיצונית‪ .‫כ"ט תמוז‪-‬ו' אב‬ ‫חולין ל"ה‪-‬מ"א‬ ‫מהי צורתו של הלב? ה"חזון איש" זצ"ל )יו"ד סימן ד' ס"ק י"ד( נקט במחלוקת גדולה זו כדעת‬ ‫ה"חכם צבי" ‪ -‬בעל חיים אינו יכול לחיות בלי לב‪ .‬ואילו רעיונו של רבי יהונתן‪ .‬אנִ י רוֹ ֶאה ׁ ֶש ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲע ַדיִ ן‬ ‫ְר ֻט ָ ּבה‪ָ .‬כותב בספר‬ ‫"שיחת חולין" )עמ' שמ"ה(‪ .‬כי פצע שנוצר על ידי‬ ‫חיית טרף‪ .‬אינו "טרפה"‪ .‬טרפה"‪ .‬‬ ‫יה‪ .‬הוא מביא בשם חכם אחד‪ .‬כלומר‪ .‬בעל‬ ‫"זבחי כהן" ]חי לפני כמאה וחמישים שנה[ מספר‪ .‬וְ ִהכְ נִ יס ּו‬ ‫אוֹ תוֹ לָ ֲעזָ ָרה לְ ַה ְק ָר ָבה‪ .‬‬‫ ִאם ָּכ ְך‪ָ .‬אין בו כדי להטריף את התרנגולת‪ .‬‬ ‫כל יום הילד שלך לומד‪.‬‬ ‫השבת פרשת מסעי מתחילים בלמוד‪:‬‬ ‫ִּב ְרכוֹת ַה ֶּנהֱנִ ין‬ ‫מאורות הדף היומי‬ ‫משרד ראשי‪ :‬רח' וגמן ‪) 1‬מול חתם סופר ‪ (5‬ת‪.‬‬ ‫קטע יומי מתוך הגליון השבועי‬ ‫יל ִדים"‬ ‫"מאוֹרוֹת ַה ַּדף ַה ּיו ִֹמי ‪ִ -‬ל ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַמ ֶּסכֶ ת ֻח ִּלין‬ ‫דף ל"ו‬ ‫יום שני א' באב‬ ‫ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ָע ַבר ַ ּב ָ ּנ ָהר‬ ‫ר' ׁ ְשלֹמֹה ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש ְ ּביוֹ ֵתר‪ .‬עד משה רבינו‪ .‬‬ ‫כי בעל חיים שהוכש על ידי נחש‪ .il :‬‬ ‫לע"נ מרת רבקה ב"ר מנחם אריה הירש ע"ה נלב"ע כ"ד סיון תש"ס תנצב"ה‬ ‫לתרומות והנצחות )שי( טל‪03-5775307 :‬‬ ‫מוקד ההזמנות‪1-700-500-151 :‬‬ ‫כריכה וקיפול‪" :‬עיטופית" ‪ | 03-5783845‬הפצה‪ :‬אשדיר בע"מ ‪052-2000095‬‬ .‬שהם קבלו האמת‪ .‬על ידי הזיהום הוא נהיה חולה ובעקבות מחלתו‬ ‫הוא מתפגר‪ .‬הסיבה לכך היא‪ .‬כי במקומות מסויימים בעולם‪ .‬‬ ‫שהולכים ומרקיבים‪ .‬ופירושי המצווה איש מפי איש‪ .‬א ַמר ר' ׁ ְשלֹמֹה‪.‬בגופו )"שיחת חולין" שם(‬ ‫]תודתנו לד"ר הר"ר משה שרם הי"ו מב"ב על סיועו להכנת מאמר זה[‪.‬שכן‪ .‬גורם לזיהום חריף שעלול להביא למוות‪ .‬‬ ‫והם נימקום בטעמים שונים שהיו ידועים בזמנם‪ .‬בעל חיים‬ ‫שנדרס על ידי חיית טרף והזדהם‪ .‬להבין‪ .‬קיים הבדל‬ ‫מהותי בין בעל חיים שנדרס על ידי חיית טרף לבין בעל חיים שהוכש על ידי נחש‪ .‬תוך כדי שהעלימו מאיתנו הסברים נוספים‪.‬את שיירי המזון הרקובים שדבוקים בציפורן ויתכן שזהו הארס שהביא את ה"דרוסה"‬ ‫לקבוצת ה"טרפות" ]ועיין שם ב"מכתב מאליהו"[‪.‬רש"י )מב‪/‬א ד"ה "דרוסת"( מפרש‪.‬כאל חץץ שנורה‬ ‫בעטייה של מחלה‪" .‬ה ּיוֹ ם‬ ‫הוּא זוֹ כֶ ה לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ׁ ְשלָ ִמים ׁ ֶשהוּא ִה ְק ִדּ ׁיש‬ ‫לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח‪ּ ְ .‬בעל חיים שננשך על ידי חיית טרף אינו "טרפה" ורש"י )"אבל שן לא"( מפרש‪" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful