Lengkapkan esei di bawah dengan ayat-ayat yang lengkap berdasarkan

pilihan jawapan yang diberikan.

Ciri-ciri Pelajar Cemerlang
Oleh : Gordon Leow
............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................
Senario
ini
hangat
diperkatakan dan tidak hairanlah jika polemik isu ini menjadi ‘buah mulut’
dari warung-warung kopi hingga ke peringkat parlimen. Memang tidak
dapat dinafikan bahawa pelajar cemerlang haruslah sihat dari segi rohani,
intelek, dan fizikal. Pelajar cemerlang juga perlulah seimbang dari segi
kokurikulum dan kurikulum. Walaupun kebanyakan pelajar berusaha
untuk menjadi seorang yang cemerlang, namun usaha-usaha mereka
diibaratkan
“mencurah
air
ke
daun
keladi”................................................................................................... .......
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................
............................................................................................................
....................................................................Hal
ini
demikian
kerana
mengulang kaji pelajaran dapat membantu seorang pelajar mendalami
sesuatu pelajaran yang diajar oleh guru. Dalam konteks ini, pelajar akan
membuat latihan yang cukup untuk mengukuhkan asas pelajaran. Bertitik
tolak dari sini, pelajar akan bersiap sedia untuk menghadapi cabaran pada
hari yang seterusnya. Kesemua ini menyumbang kepada kecemerlangan
seorang
pelajar. .........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................Oleh itu, jelaslah
bahawa mengulang kaji pelajaran adalah salah satu ciri seorang pelajar
cemerlang.

Satu lagi ciri pelajar cemerlang yang tidak kurang pentingnya ialah
rajin
1

hasiahpukim@yahoo.com.my

membaca. ....................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................Apabila guru sedang mengajar, pelajar
akan mudah memahami dan belajar dengan lebih efektif. Hal yang sama
berlaku apabila menghadapi cabaran seharian pada masa depan kelak.
Ilmu yang ditimba haruslah dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah
yang
timbul
pada
masa
depan. ..........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................................................Dengan
kenyataan yang diberikan,tidak dapat disanggah pendapat yang
menyatakan bahawa rajin membaca adalah ciri seorang pelajar
cemerlang.

............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................Pelajar
yang
menumpukan
sepenuh perhatian mampu menjadi pelajar cemerlang kerana perhatian
yang mendalam semasa guru mengajar membolehkan pelajar mendapat
ilmu dan mesej yang disampaikan oleh guru dengan lebih efisien. Nota
ringkas juga dapat dibuat semasa guru mengajar. Nota-nota ringkas ini
dapat membantu pelajar mengingat semula semua isi pelajaran yang
penting dengan lebih cepat dan efektif. Dengan ini, masa yang
diperuntukkan amat pendek. Secara tidak langsung, masa yang
berlebihan dapat digunakan untuk mengulang kaji mata pelajaran
lain................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2

hasiahpukim@yahoo.com.my

......................................................................................................................
..............................................................................................Pendek
kata,
untuk pelajar yang cemerlang hendaklah menumpukan perhatian
sepenuhnya semasa guru mengajar di dalam kelas.

Intihanya, memang tidak dapat dinafikan bahawa pelajar yang
cemerlang akan mengulang kaji pelajaran, rajin membaca, dan
menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dalam kelas.
Pelajar-pelajar haruslah sedar tentang cara-cara untuk menjadi seorang
pelajar
yang
cemerlang. ....................................................................... .........................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................................................................De
ngan kata lain, pelajar hendaklah seimbang dalam aspek kognitif,
psikomotor,
dan
afektif. ..........................................................................................................
... .................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...............

PILIHAN JAWAPAN
1. Menurut Pakar Motivasi, YB Dato Dr Fadzillah Kamsah, dalam
rancangan “Bersama Dato’ Fadzillah Kamsah’ melalui saluran
ASTRO RIA, beliau menyatakan bahawa kajiannya memperlihatkan
sebanyak 90 peratus pelajar cemerlang mengakui mereka
memberikan tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar di dalam
kelas.
2. Persoalannya, apakah ciri-ciri seorang pelajar cemerlang? Tepuk
dada tanya selera.
3. Ciri perdana seseorang
mengulang kaji pelajaran.
3

hasiahpukim@yahoo.com.my

pelajar

cemerlang

adalah

dengan

4. “Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara”, begitulah bunyi
slogan yang sering diperkatakan apabila berbincang tentang pelajar
yang cemerlang.
5. Menurut

mantan
Menteri
Pelajaran
Malaysia,
YB
Datuk
Hishamumuddin bin Tun Hussein, dalam ucapannya sempena
sambutan hari guru peringkat kebangsaan, beliau menyatakan
bahawa pelajar yang rajin membaca dapat meningkatkan ilmu
pengetahuan dan memperluas pandangan seseorang pelajar.

6. Pelajar yang cemerlang bukan sahaja seimbang dari segi intelek,
malah mesti seimbang dari segi rohani, emosi dan fizikal.
7. Seterusnya, seseorang pelajar cemerlang hendaklah menumpukan
perhatian yang sepenuhnya semasa guru mengajar.
8. Seseorang yang rajin membaca dikatakan mampu menjadi pelajar
cemerlang kerana melalui membaca, kita dapat membantu
seseorang menimba ilmu pengetahuan dari empat penjuru dunia.
Ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan oleh pelajar dalam pelajaran
di sekolah.
9. Tegasnya, semua pihak haruslah berganding bahu untuk melahirkan
pelajar yang cemerlang agar hasrat untuk mewujudkan masyarakat
yang berdaya saing, maju, aman, dan gemilang dapat
direalisasikan.
10.
Menurut Pakar Motivasi, Dr Shukri Abdullah, dalam rancangan
“Laman Nurani” melalui saluran TV3, beliau menyatakan bahawa
mengulang kaji pelajaran dapat membantu seseorang pelajar untuk
cemerlang dalam pelajaran.

Ciri-ciri Pelajar Cemerlang
Oleh : Gordon Leow

4

hasiahpukim@yahoo.com.my

“Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara”, begitulah bunyi
slogan yang sering diperkatakan apabila berbincang tentang pelajar yang
cemerlang. Senario ini hangat diperkatakan dan tidak hairanlah jika
polemik isu ini menjadi ‘buah mulut’ dari warung-warung kopi hingga ke
peringkat parlimen. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelajar
cemerlang haruslah sihat dari segi rohani, intelek, dan fizikal. Pelajar
cemerlang juga perlulah seimbang dari segi kokurikulum dan kurikulum.
Walaupun kebanyakan pelajar berusaha untuk menjadi seorang yang
cemerlang, namun usaha-usaha mereka diibaratkan “mencurah air ke
daun keladi”. Persoalannya, apakah ciri-ciri seorang pelajar cemerlang?
Tepuk dada tanya selera.

Ciri perdana seseorang pelajar cemerlang adalah dengan
mengulang kaji pelajaran. Hal ini demikian kerana mengulang kaji
pelajaran dapat membantu seorang pelajar mendalami sesuatu pelajaran
yang diajar oleh guru. Dalam konteks ini, pelajar akan membuat latihan
yang cukup untuk mengukuhkan asas pelajaran. Bertitik tolak dari sini,
pelajar akan bersiap sedia untuk menghadapi cabaran pada hari yang
seterusnya. Kesemua ini menyumbang kepada kecemerlangan seorang
pelajar. Menurut Pakar Motivasi, Dr Shukri Abdullah, dalam rancangan
“Laman Nurani” melalui saluran TV3, beliau menyatakan bahawa
mengulang kaji pelajaran dapat membantu seseorang pelajar untuk
cemerlang dalam pelajaran. Oleh itu, jelaslah bahawa mengulang kaji
pelajaran adalah salah satu ciri seorang pelajar cemerlang.
Satu lagi ciri pelajar cemerlang yang tidak kurang pentingnya ialah
rajin membaca. Seseorang yang rajin membaca dikatakan mampu
menjadi pelajar cemerlang kerana melalui membaca, kita dapat
membantu seseorang menimba ilmu pengetahuan dari empat penjuru
dunia. Ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan oleh pelajar dalam
pelajaran di sekolah. Apabila guru sedang mengajar, pelajar akan mudah
memahami dan belajar dengan lebih efektif. Hal yang sama berlaku
apabila menghadapi cabaran seharian pada masa depan kelak. Ilmu yang
ditimba haruslah dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang
timbul pada masa depan. Menurut Menteri Pelajaran Malaysia, YB Datuk
Hishamumuddin bin Tun Hussein, dalam ucapannya sempena sambutan
hari guru peringkat kebangsaan, beliau menyatakan bahawa pelajar yang
rajin membaca dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas
pandangan seseorang pelajar. Dengan kenyataan yang diberikan,tidak
dapat disanggah pendapat yang menyatakan bahawa rajin membaca
adalah ciri seorang pelajar cemerlang.

5

hasiahpukim@yahoo.com.my

Seterusnya, seseorang pelajar cemerlang hendaklah menumpukan
perhatian yang sepenuhnya semasa guru mengajar. Pelajar yang
menumpukan sepenuh perhatian mampu menjadi pelajar cemerlang
kerana perhatian yang mendalam semasa guru mengajar membolehkan
pelajar mendapat ilmu dan mesej yang disampaikan oleh guru dengan
lebih efisien. Nota ringkas juga dapat dibuat semasa guru mengajar. Notanota ringkas ini dapat membantu pelajar mengingat semula semua isi
pelajaran yang penting dengan lebih cepat dan efektif. Dengan ini, masa
yang diperuntukkan amat pendek. Secara tidak langsung, masa yang
berlebihan dapat digunakan untuk mengulang kaji mata pelajaran lain.
Menurut Pakar Motivasi, YB Dato Dr Fadzillah Kamsah, dalam rancangan
“Bersama Dato’ Fadzillah Kamsah’ melalui saluran ASTRO RIA, beliau
menyatakan bahawa kajiannya memperlihatkan sebanyak 90 peratus
pelajar cemerlang mengakui mereka memberikan tumpuan sepenuhnya
semasa guru mengajar di dalam kelas. Pendek kata, untuk pelajar yang
cemerlang hendaklah menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru
mengajar di dalam kelas.
Intihanya, memang tidak dapat dinafikan bahawa pelajar yang
cemerlang akan mengulang kaji pelajaran, rajin membaca, dan
menumpukan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dalam kelas.
Pelajar-pelajar haruslah sedar tentang cara-cara untuk menjadi seorang
pelajar yang cemerlang. Pelajar yang cemerlang bukan sahaja seimbang
dari segi intelek, malah mesti seimbang dari segi rohani, emosi dan fizikal.
Dengan kata lain, pelajar hendaklah seimbang dalam aspek kognitif,
psikomotor, dan afektif. Tegasnya, semua pihak haruslah berganding
bahu untuk melahirkan pelajar yang cemerlang agar hasrat untuk
mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, maju, aman, dan gemilang
dapat direalisasikan.

6

hasiahpukim@yahoo.com.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful