Registrul tratatelor multilaterale

Tratate încheiate în cadrul ONU
1. Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 21.04.1961 la Geneva În vigoare pentru RM - 05.03.1998 2. Declaratia Universală a Drepturilor Omului Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.12.1948 la New York În vigoare pentru RM - 28.07.1990 3. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 16.12.1966 la New York În vigoare pentru RM - 26.04.1993 4. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 16.12.1966 la New York În vigoare pentru RM - 26.04.1993 5. Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 20.11.1989 la New York În vigoare pentru RM - 25.02.1993 6. Declaraţia privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc şi înţelegere între popoare Organizatii Internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 21.12.1965 7. Convenţia privind drepturile politice ale femeii Organizatii Internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 20.12.1952 la New York În vigoare pentru RM - 26.04.1993 8. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Organizatii Internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 21.12.1965 la New York În vigoare pentru RM - 25.02.1993 9. Conventia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război si a crimelor contra umanităţii Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 26.11.1968 la New York În vigoare pentru RM - 26.04.1993 10. Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid 1

Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 09.12.1948 la New York În vigoare pentru RM - 26.04.1993 11. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 24.04.1963 la Viena În vigoare pentru RM - 25.02.1993 12. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 18.04.1961 la Viena În vigoare pentru RM - 25.02.1993 13. Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 23.05.1969 la Viena În vigoare pentru RM - 25.02.1993 14. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător in zonele transfrontiere Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 25.02.1991 la Espoo În vigoare pentru RM - 10.09.1997 15. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 17.03.1992 la Helsinki În vigoare pentru RM - 06.10.1996 16. Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 17.03.1992 la Helsinki În vigoare pentru RM - 19.04.2000 17. Convenţia asupra contractelor de vînzare internaţională a mărfurilor Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 11.04.1980 la Viena În vigoare pentru RM - 01.11.1995 18. Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile ONU Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 13.02.1946 la New York În vigoare pentru RM - 12.04.1995 19. Convenţia unică asupra stupefiantelor şi Protocolul de modificare a Convenţiei Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 30.03.1961 la New York În vigoare pentru RM - 17.03.1995 20. Convenţia asupra substanţelor psihotrope 2

Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 21.02.1971 la Viena În vigoare pentru RM - 16.05.1995 21. Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 20.12.1988 la Viena În vigoare pentru RM - 16.05.1995 22. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 13.11.1979 la Geneva În vigoare pentru RM - 07.09.1995 23. Convenţia-cadru cu privire la schimbarea climei Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 09.05.1992 la New York În vigoare pentru RM - 07.09.1995 24. Convenţia privind diversitatea biologică Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 05.06.1992 la Rio de Janeiro În vigoare pentru RM - 18.01.1996 25. Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.12.1984 la New York În vigoare pentru RM - 28.12.1995 26. Convenţia internaţională pentru ocrotirea drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 26.10.1961 la Roma În vigoare pentru RM - 05.12.1995 27. Amendamentul la articolul 43 (2) al Convenţiei cu privire la drepturile copilului Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 12.12.1995 la New York În vigoare pentru RM - 18.11.2002 28. Convenţia cu privire la prescripţia extinctivă în materie de vînzare-cumpărare internaţională de mărfuri Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 14.06.1974 la New York În vigoare pentru RM - 01.03.1998 29. Convenţia referitoare la prevenirea şi pedeapsa pentru crimele săvârşite contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională, inclusiv contra agenţilor diplomatici Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 14.12.1973 la New York 3

În vigoare pentru RM - 08.10.1997 30. Tratat privind interzicerea completă a testelor nucleare Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.09.1996 la New York În vigoare pentru RM - 15.02.2007 Semnat la - 24.09.1997 31. Convenţia internaţională privind protecţia noilor soiuri de plante Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 02.12.1961 la Geneva În vigoare pentru RM - 28.10.1998 32. Convenţia internaţională privind protecţia noilor soiuri de plante Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 02.12.1961 la Geneva În vigoare pentru RM - 28.10.1998 33. Convenţia asupra interzicerii utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi de distrugere a acestora Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 18.09.1997 la Oslo În vigoare pentru RM - 01.03.2001 Semnat la - 03.12.1997 34. Acordul internaţional cu privire la zahăr Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 20.03.1992 la Geneva În vigoare pentru RM - 09.06.1998 35. Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 22.03.1989 la Basel În vigoare pentru RM - 01.10.1998 36. Protocolul privind metalele grele la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi din 1979 Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 24.06.1998 la Aarhus În vigoare pentru RM - 29.12.2003 Semnat la - 24.06.1998 37. Acordul privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 22.11.1950 la Florenţa În vigoare pentru RM - 03.09.1998 38. Protocolul adiţional la Acordul privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 26.11.1976 la Nairobi 4

În vigoare pentru RM - 03.03.1999 39. Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.06.1958 la New York În vigoare pentru RM - 17.12.1998 40. Convenţia pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 17.06.1994 la Paris În vigoare pentru RM - 08.06.1999 41. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 25.06.1998 la Aarhus În vigoare pentru RM - 30.10.2001 Semnat la - 25.06.1998 42. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.09.1998 la Rotterdam În vigoare pentru RM - 27.04.2005 43. Convenţia cu privire la protecţia intereselor producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 29.10.1971 la Geneva În vigoare pentru RM - 17.07.2000 44. Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare şi protocoalele anexate Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 10.10.1980 la Geneva În vigoare pentru RM - 08.03.2001 45. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 15.11.2000 la New York În vigoare pentru RM - 16.10.2005 Semnat la - 14.12.2000 46. Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 15.11.2000 la New York 5

În vigoare pentru RM - 16.10.2005 Semnat la - 14.12.2000 47. Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 15.11.2000 la New York În vigoare pentru RM - 16.10.2005 Semnat la - 14.12.2000 48. Protocolul asupra interzicerii sau limitării folosirii de mine, capcane şi alte dispozitive, modificat la 3 mai 1996 (Protocolul II la Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare din 10 octombrie 1980) Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 03.05.1996 la Geneva În vigoare pentru RM - 16.01.2002 49. Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 29.06.1990 la Londra n vigoare pentru RM - 23.09.2001 50. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 22.05.2001 la Stockholm În vigoare pentru RM - 07.04.2004 Semnat la - 23.05.2001 51. Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 09.12.1999 la New York În vigoare pentru RM - 09.11.2002 Semnat la - 16.11.2001 52. Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 17.12.1979 la New York În vigoare pentru RM - 09.11.2002 53. Protocol Opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante Organizatii internationale - O.N.U. Data adoptarii - la 18.12.2002 la New York În vigoare pentru RM - 23.08.2006 Semnat la - 16.09.2005 54. Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 6

la 31.O.02.N.U.N.12. Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon.2008 59.la 25.O.2006 7 .2006 62.23. Data adoptarii .N.1973 la New York În vigoare pentru RM .09.N.O.2008 58.U.O.1999 la New York În vigoare pentru RM .U.28.16.N.22.27. utilizării.1997 la Kyoto În vigoare pentru RM .05.28.la 11.2004 56. Data adoptarii .2005 În vigoare pentru RM .1997 la Montreal În vigoare pentru RM .O.la 30.12.U.O. finanţării şi instruirii mercenarilor Organizatii internationale .la 06.1966 la New York Semnat la .2003 la New York Semnat la .2005 61. Convenţia internaţională cu privire la lupta contra recrutării. Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului nuclear Organizatii internationale .2003 55. Data adoptarii .U. Convenţia internaţională privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid Organizatii internationale . Protocolul Opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei Organizatii internationale .09. Amendament la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon Organizatii internationale .22.la 04.N. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei Organizatii internationale .1989 la New York În vigoare pentru RM .04.Organizatii internationale .N.05.2001 57.la 17.N.11.U.2005 60.2005 În vigoare pentru RM .N.10.23.U.08.11.O.28.04.09.09.10.U.O. Data adoptarii .18.2005 la New York Semnat la .11. Protocolul Opţional la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice Organizatii internationale . adoptat la cea de-a IX-a Reuniune a Părţilor Organizatii internationale . Data adoptarii .O. Data adoptarii .1992 la Copenhaga În vigoare pentru RM .09.16.la 13. Data adoptarii .04.U. Data adoptarii . Data adoptarii .la 16.12.

03. Protocol la Conventia relativa la contractul de transport international al marfurilor pe sosele (C.la 20. Data adoptarii .23.09.2006 la New York Semnat la .la 20.U. adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate Organizatii internationale .U.1989 la New York În vigoare pentru RM .la 26.2001 la New York În vigoare pentru RM .07. Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor persoanelor contra dispariţiilor forţate Organizatii internationale .03.la 17. Data adoptarii .05.2006 64. Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate Organizatii internationale . exportului şi de tranzitare a ajutoarelor umanitare şi a averii personalului de acordare a ajutorului în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale Data adoptarii .03.03.U.12.U.O. piese şi componente ale acestora.U. Data adoptarii .2006 66.U.1999 71.N.N.la 28. Data adoptarii .20.06.O.O.12.U.2006 67.O.N.1999 la Chişinău Semnat la .R.17.N.30.12.1956 la New York În vigoare pentru RM . Data adoptarii .la 15.02. Data adoptarii .1994 la New York În vigoare pentru RM .26.N.N.19. Data adoptarii .2008 65.2007 70.2007 69. Convenţia cu privire la drepturile persoanelor cu disabilităţi Organizatii internationale . Protocol împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc.N.30.la 31. 8 .U.02.63. Acord european referitor la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN) Organizatii internationale .08.O.M.06.2001 În vigoare pentru RM .2006 la New York Semnat la . precum şi de muniţii. Acord referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării Organizatii internationale . Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice privind abolirea pedepsei cu moartea Organizatii internationale .O.06.2007 68.O.O.05.12.la 13. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la măsurile de urgentare a importului.09.) Organizatii internationale .2000 la Geneva Semnat la .N.

Data adoptarii .la 05.05.11.U.1982 la Geneva În vigoare pentru RM . Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .la 05.13.09.2007 72.1978 la Geneva În vigoare pentru RM .1997 Semnat la .1997 Semnat la .1995 4.12.1995 5.1995 7.09. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa Organizatii internationale .05.CoE Data adoptarii .1994 2.1995 Semnat la .01.12.24.12.09. Data adoptarii .1997 Semnat la . Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere Organizatii internationale .12.03.CoE Data adoptarii .31.07. Protocolul nr.10.2009 Tratate încheiate în cadrul Consiliului Europei 1.07.1954 la Paris În vigoare pentru RM . Protocolul nr.05.09.3 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 9 . Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .13.03.02.08.07.03.1950 la Roma În vigoare pentru RM .N.1963 la Strasbourg În vigoare pentru RM .O.07.05.24.09.CoE Data adoptarii .la 21.la 04.24.13.07.05.1979 la Berna În vigoare pentru RM .la 06.05.2 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale . Statutul Consiliului Europei Organizatii internationale .13.1994 Semnat la .CoE Data adoptarii .la 19.1949 la Londra În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .1994 3. Convenţia culturală europeană Organizatii internationale .1952 la Paris În vigoare pentru RM .1996 6.la 19.la 20.1994 Semnat la .CoE Data adoptarii .

privind abolirea pedepsei cu moartea Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .7 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .02.la 06.11.1994 la Strasbourg În vigoare pentru RM .03.1966 la Strasbourg În vigoare pentru RM .la 19.CoE Data adoptarii .4 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.1995 14. Protocolul nr.02.1995 13.1983 la Strasbourg În vigoare pentru RM .la 20.8 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .09.01.11.01.09.11 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .6 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.02.01.02. Protocolul nr.1997 Semnat la .1984 la Strasbourg În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .12.05. Protocolul nr.la 28.09.1998 Semnat la .la 11. Protocolul nr. Protocolul nr.1963 la Strasbourg În vigoare pentru RM .13.13.1997 Semnat la .1963 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1996 11.01. Protocolul nr. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale Organizatii internationale .05.CoE Data adoptarii .02.CoE Data adoptarii .07.CoE Data adoptarii .05.la 16.CoE Data adoptarii .la 01.CoE Data adoptarii .10.12.09.1997 Semnat la .1997 Semnat la .04.07.12.12.01.1996 9.13.1985 la Viena În vigoare pentru RM .1996 12.1997 Semnat la . altele decît cele deja înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie Organizatii internationale .Organizatii internationale .05.07.1997 Semnat la .07.1995 10.09.1995 8.05.12.13.la 22.1995 la Strasbourg În vigoare pentru RM .5 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.1998 10 . amendînd articolele 22 şi 40 ale Convenţiei Organizatii internationale . recunoscînd anumite drepturi şi libertăţi.

1997 Semnat la .1996 16.09.10.05.1957 la Paris În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .la 04. Convenţia despre recunoaşterea calificărilor referitor la studiile superioare din regiunea europeană Organizatii internationale . Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor pentru admiterea în universităţi Organizatii internationale .05.02.1998 Semnat la .1953 la Paris În vigoare pentru RM .01.05.11.1996 22.02.la 13.CoE Data adoptarii .1 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Organizatii internationale .1996 21.la 15.11.1998 Semnat la .1997 20. 2 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Organizatii internationale .1995 15.1996 17.23.13.2002 Semnat la .03.02. Protocolul nr.02.1987 la Strasbourg În vigoare pentru RM .05.CoE Data adoptarii .1993 la Strasbourg În vigoare pentru RM .02.04.02.10.07.05.01.02.CoE Data adoptarii .la 04.CoE Data adoptarii .12.1997 la Lisabona 11 .05. Convenţia europeană de extrădare Organizatii internationale .la 11.CoE Data adoptarii . Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală Organizatii internationale .1999 Semnat la .1959 la Strasbourg În vigoare pentru RM .02.03.2002 Semnat la .CoE Data adoptarii .la 11.1993 la Strasbourg În vigoare pentru RM . Carta europeană pentru Autoadministrarea Locală Organizatii internationale .la 20.11.02.31.Semnat la . Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Organizatii internationale . Protocolul nr.1996 18.10.1985 la Strasbourg În vigoare pentru RM .12.04.12.01.1998 Semnat la .la 26.1997 19.05.CoE Data adoptarii .01.

09.1980 la Luxemburg În vigoare pentru RM .05.la 20.08.În vigoare pentru RM . Acord General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei Organizatii internationale .1998 deciziilor privind 30.05.04.11.la 08.1997 27.01.2003 Semnat la .la 06.09.02.1998 Semnat la .CoE Data adoptarii .08.05. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei Organizatii internationale .la 20.CoE Data adoptarii .CoE Data adoptarii .01.05.03.03.la 02.06.01.1997 25.CoE Data adoptarii .CoE Data adoptarii . Convenţia privind spălarea banilor.06.CoE Data adoptarii .1999 Semnat la . Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor Organizatii internationale .1998 29.1997 23.CoE Data adoptarii .2004 Semnat la .10.11. Acord parţial deschis al Consiliului Europei cu privire la prevenirea.05.05.1949 la Paris În vigoare pentru RM .la 04.06.01. sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională Organizatii internationale . Convenţia-cadru europeană referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale Organizatii internationale .05. Protocol adiţional la Acordul General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei Organizatii internationale .1990 la Strasbourg În vigoare pentru RM .01.1952 la Strasbourg În vigoare pentru RM .02.01.04.1997 28.2004 Semnat la .09.1997 24. Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate Organizatii internationale .1997 la Oviedo În vigoare pentru RM .CoE 12 .01.la 21.2002 Semnat la .06.03.10. protecţia şi acordarea ajutorului în caz de calamităţi cu caracter natural şi tehnologic de mare amploare Organizatii internationale .1983 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1987 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1997 26.11. depistarea.

04.1998 31.01. Al şaselea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei Organizatii internationale .la 21.10. Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului Organizatii internationale .la 28.04.1985 la Grenada În vigoare pentru RM .1998 33.2002 Semnat la .la 31.2001 Semnat la .03.26.01.2000 Semnat la .2008 Semnat la .28.05.04.06.CoE Data adoptarii .07.1975 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1998 32. Acordul european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Organizatii internationale .2002 Semnat la . Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .1998 37.06.25.04.01.la 27.CoE Data adoptarii .24.04.1996 la Strasbourg În vigoare pentru RM .04. Convenţia pentru la protecţia patrimoniului arhitectural al Europei Organizatii internationale .la 05.05.la 03.2001 Semnat la .01.04.la 16.1998 13 . Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei Organizatii internationale .09.01.1977 la Strasbourg În vigoare pentru RM .04.1980 la Madrid În vigoare pentru RM .05.01.05.1998 la Porto Carras 38.1998 34.CoE Data adoptarii .03.05.06.01.05.12.10.1998 36.CoE Data adoptarii .05. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită) Organizatii internationale .1992 la Valetta În vigoare pentru RM . Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare Organizatii internationale .1998 35.Data adoptarii .1996 la Strasbourg În vigoare pentru RM .01.01.CoE Data adoptarii .1981 la Strasbourg În vigoare pentru RM .05.CoE Data adoptarii .1999 Semnat la .la 05.02.2002 Semnat la .22.la 15.CoE Data adoptarii .

CoE Data adoptarii .1998 45.1978 la Strasbourg În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .la 05.03.la 03.05.01.la 06.06. Carta socială europeană revizuită Organizatii internationale . Convenţia europeană cu privire la cetăţenie Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .06.01.1998 43.1978 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1996 la Strasbourg În vigoare pentru RM .2001 Semnat la .01.01.1998 42.11.05. Convenţia asupra reducerii cazurilor de pluralitate a cetăţeniei şi asupra obligaţiei militare în cazul pluralităţii cetăţeniei Organizatii internationale .CoE 14 .03.11.1998 44.03.2002 Semnat la .25.11.11.06.09.1963 la Strasbourg Semnat la .la 27.26.2004 Semnat la .1998 40.06. Convenţia europeană cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari Organizatii internationale .2000 Semnat la .la 17.11.03.26.1999 47.CoE Data adoptarii .la 06. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare Organizatii internationale .1989 la Strasbourg În vigoare pentru RM .39.03.CoE Data adoptarii .01.24.07.01. Convenţia civilă privind corupţia Organizatii internationale .03.09.1998 41.la 17. Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră Organizatii internationale .1999 46.01.1999 la Strasbourg În vigoare pentru RM .07.25.1978 la Strasbourg În vigoare pentru RM . Convenţia penală privind corupţia Organizatii internationale .2001 Semnat la .11.2003 Semnat la .03.la 28.CoE Data adoptarii .05. Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală Organizatii internationale .1997 la Strasbourg În vigoare pentru RM .2003 Semnat la .03.CoE Data adoptarii .05.CoE Data adoptarii .

11.2004 Semnat la .la 12.06. Convenţia privind peisajul european Organizatii internationale .2001 53.11.2000 50.1999 51.2001 54.12. Protocolul nr.11.la 24.CoE Data adoptarii .1999 48.2002 Semnat la .10.31.09.07.la 07.08.09.12. Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei şi Protocolul său adiţional referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane Organizatii internationale .28.01.01. Protocolul adiţional la Convenţia europeană cu privire la transferul persoanelor condamnate Organizatii internationale .la 04.27.11.la 04.06.01.1995 la Strasbourg În vigoare pentru RM .20.la 09.2000 49. Protocolul adiţional la Convenţia-cadru europeană cu privire la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .2004 Semnat la .2001 Semnat la .11.CoE Data adoptarii .11.10.05.27. Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari Organizatii internationale .2003 Semnat la .2000 52.1969 la Strasbourg Semnat la . Protocolul adiţional nr.cadru cu privire la cooperarea transfrontalieră dintre colectivităţile şi autorităţile teritoriale în domeniul cooperării interteritoriale 15 .1999 la Strasbourg În vigoare pentru RM .la 18.Data adoptarii .CoE Data adoptarii .04. 2 la Convenţia .04.2000 la Roma Semnat la .CoE Data adoptarii .11. Acordul european privind plasamentul au – pair Organizatii internationale .2004 Semnat la .06.1999 la Paris În vigoare pentru RM .01.12.03.1968 la Londra În vigoare pentru RM .1997 la Strasbourg În vigoare pentru RM .11.CoE Data adoptarii .2000 la Florenţa În vigoare pentru RM .12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .01.01.CoE Data adoptarii .2001 55.03.la 20.

04.06. Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive (070) Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .06.2001 62.la 15.2002 Semnat la . Acordul parţial deschis privind crearea Grupului de state contra corupţiei – GRECO Organizatii internationale .CoE Data adoptarii . Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .la 07.06.15.27.2001 Semnat la .1978 la Strasbourg În vigoare pentru RM .06.05.1998 la Strasbourg În vigoare pentru RM .2001 Semnat la .06.07.27. Protocolul adiţional la Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .2001 la Budapesta 16 .27.06.la 23.Organizatii internationale .1975 la Strasbourg În vigoare pentru RM .2007 Semnat la .2003 Semnat la .27.1970 la Haga În vigoare pentru RM .15.09.27.28. Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei Organizatii internationale .la 15.06.05.2001 56.01.27.2001 63.24.06.06.2001 58. Convenţia europeană cu privire la protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat Organizatii internationale .05.11.03.05.CoE Data adoptarii .28.CoE Data adoptarii .1999 În vigoare pentru RM .06.CoE Data adoptarii . Convenţia privind criminalitatea informatică Organizatii internationale .2001 61.27.la 01.la 28.2006 Semnat la .15.CoE Data adoptarii .10.2001 59.06.la 15.06.2001 la Strasbourg În vigoare pentru RM .21.06.la 24.2002 Semnat la . Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală Organizatii internationale .2002 Semnat la .2001 57.09.CoE Data adoptarii .27.la 05.1972 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1968 la Londra În vigoare pentru RM .01.2001 60.

1998 65. Carta europeană a limbilor minoritare şi regionale Organizatii internationale . Banca de dezvoltare a Consiliului Europei Organizatii internationale .03.11.04.la 26.07.CoE Data adoptarii .2007 Semnat la .07.CoE 17 .10.CoE Data adoptarii .1996 Semnat la .la 16.2002 68.2006 Semnat la .CoE Data adoptarii .04.1972 la Paris Semnat la .06.CoE Data adoptarii .la 14.22.1992 la Strasbourg Semnat la .05.1956 În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .12.2003 Semnat la .1990 În vigoare pentru RM . Acord cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate Organizatii internationale .2002 67.05.10.la 05. Acord complementar pentru aplicarea Convenţiei europene de securitate socială Organizatii internationale .05. Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi Organizatii internationale .05.01.05.la 03.12.11.2002 69. Comisia europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) Organizatii internationale .25.2001 64.1972 la Paris Semnat la . Protocolul nr.2002 la Vilnius În vigoare pentru RM .01.05.1977 la Strasbourg În vigoare pentru RM .1996 66.13 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanţele Organizatii internationale .22.14.CoE Data adoptarii .07.Semnat la .CoE Data adoptarii .2002 71.25.06.02.23.06.1973 la Strasbourg În vigoare pentru RM .11.25.la 14.03.11. Convenţia europeană de securitate socială Organizatii internationale .2002 72.la 24.11.11. Protocol adiţional la Convenţia privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice Organizatii internationale .1996 Semnat la .CoE Data adoptarii .la 10.2002 70.

2004 78. depistarea.Data adoptarii .CoE Data adoptarii .16.CoE Data adoptarii .15.1964 la Strasbourg Semnat la .2008 80.2003 la Strasbourg Semnat la .03.09.la 13.04.15.la 15.10.05.CoE Data adoptarii .25. Convenţia cu privire la relaţiile personale referitoare la copii Organizatii internationale .la 20.2003 la Strasbourg Semnat la .05.12.16. Codul European de Securitate Socială Organizatii internationale .1997 79.05.01.2003 la Strasbourg Semnat la .la 16.01. Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor.2005 În vigoare pentru RM .15.04.la 16.05.12.09.CoE Data adoptarii .la 28.09. sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului Organizatii internationale .2003 73.2005 În vigoare pentru RM .2005 la Varşovia Semnat la .2005 la Varşovia Semnat la .2008 81.01.CoE Data adoptarii .la 15.2003 75.01. amendînd sistemul de control al Convenţiei Organizatii internationale .2004 la Strasbourg Semnat la .2003 În vigoare pentru RM .la 16. Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea terorismului Organizatii internationale .2003 la Strasbourg Semnat la .05. Protocolul nr.1952 la Paris În vigoare pentru RM .05.2003 77.05.05.05.02.CoE Data adoptarii . Convenţia Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane Organizatii internationale .2007 74.CoE Data adoptarii .11.05.16.la 15.CoE Data adoptarii .CoE 18 . Protocol adiţional la Convenţia penală împotriva corupţiei Organizatii internationale .2003 76. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Protocol de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului Organizatii internationale .05. Protocol la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale Organizatii internationale .

la 24.01.1998 Semnat la . Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .10.CoE Data adoptarii .2005 În vigoare pentru RM .CoE Data adoptarii .01.03.CoE Data adoptarii .2001 la Moscova Semnat la .10.2007 86.16.2008 82.2008 89.01. Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate Organizatii internationale . Protocol Adiţional la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane Organizatii internationale .03.CoE Data adoptarii .01.2007 87.la 12.05.01.1998 84.1992 la Strasbourg Semnat la .06.12. Convenţia europeană privind coproducţia cinematografica Organizatii internationale .2003 Semnat la .02.la 17.CoE Data adoptarii .12.01.la 19.04.04.2008 Semnat la .10.2002 la Strasbourg În vigoare pentru RM .03.11.Data adoptarii .10.la 25.05. Aranjament relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional Organizatii internationale .05.2006 la Strasbourg Semnat la .2005 la Varşovia Semnat la .2005 la Faro Semnat la .11.02.CoE Data adoptarii . Convenţia Consiliului Europei cu privire la informarea şi cooperarea juridică ce ţine de "Serviciile Societăţii Informaţionale" Organizatii internationale .2007 85.2007 la Lanzarote 19 .la 04.01.la 27.1998 la Paris În vigoare pentru RM .08.11.01.05.29.1962 la Paris În vigoare pentru RM .2008 88.1998 83.CoE Data adoptarii . Protocol adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană Organizatii internationale .la 02. Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor Organizatii internationale .la 16.05.

pe de o parte.la 02. pe de o parte.09.2007 90.09.11. pe de alta parte Organizatii internationale .02.04.1998 3.CoE Data adoptarii .2004 5.2007 la Bruxelles Semnat la .12.CE Data adoptarii .la 29.membre ale Consiliului Europei Organizatii internationale .CE Data adoptarii .1989 la Strasbourg Semnat la .1995 la Luxemburg În vigoare pentru RM .1976 LA Viena În vigoare pentru RM . şi Comunitatea Europeana.la 16.01.07.CE 20 . pe de o parte.1994 la Bruxelles În vigoare pentru RM .17. şi Republica Moldova. Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova stabilind un sistem de control dublu fără restricţii cantitative referitor la exportul unor produse siderurgice din Republica Moldova în Comunitatea Europeană Organizatii internationale .1957 la Paris Semnat la .CE Data adoptarii .20.1996 4. Acord între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Moldova privind Comerţul cu produsele textile Organizatii internationale .19.05.CE Data adoptarii . Protocolul adiţional la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi Statele lor Membre. luînd în consideraţie aderarea Republicii Bulgaria şi României la Uniunea Europeană Organizatii internationale .11.09.02. şi Republica Moldova pe de altă parte.2007 2. Convenţia privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă Organizatii internationale .CoE Data adoptarii .la 17. Comunitatea Europeana a Cărbunelui şi Otelului şi Comunitatea Europeana a Energiei Atomice.25.2008 Tratate încheiate în cadrul Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 1.01.2008 Tratate încheiate în cadrul Uniunii Europene 1.29.03. Acord european privind regimul circulatiei persoanelor intre statele .la 13. Acord de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre.04.la 28.10.2004 la Bruxelles În vigoare pentru RM .Semnat la .11.2007 91. Acord interimar privind comerţul si chestiunile legate de comerţ dintre Republica Moldova. pe de alta parte Organizatii internationale .15.CIEC Data adoptarii – la 08. Convenţia contra dopajului Organizatii internationale .

Moldova Organizatii internationale . Republicii Letonia.CE Data adoptarii . Republicii Cipru.2005 11.2000 8. Acord privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) Organizatii internationale .02.10. Memorandum de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova.2005 la Bruxelles În vigoare pentru RM .CE Data adoptarii .09.2005 10. şi Republica Moldova. Republicii Slovace.01.07.CE Data adoptarii .la 31. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind înfiinţarea şi acordarea privilegiilor şi imunităţilor Delegaţiei Comisiei Comunităţilor Europene în Republica Moldova Organizatii internationale .22. Republicii Malta.28. Republicii Slovenia şi Republicii Ungaria la Uniunea Europeană Organizatii internationale .CE Data adoptarii .la 22.2005 la Bruxelles În vigoare pentru RM .2004 9.1/2005 a Consiliului de Cooperare UE-Moldova 22/02/2005 pentru implementarea Planului de Acţiuni UE-MOLDOVA Organizatii internationale .CE Data adoptarii .la 28.22. Recomandarea nr.2005 Semnat la .10.2005 21 .2004 la Chişinău În vigoare pentru RM .2005 Semnat la .02. Protocol adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre.30.01. Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina Organizatii internationale .04.10.06. Republicii Estonia. pe de altă parte.01.la 07.la 13.28.la 04.2004 la Bruxelles În vigoare pentru RM . Republicii Polone. Republicii Lituania.02.2005 Semnat la .1997 la Bruxelles În vigoare pentru RM .28.2005 la Palanca În vigoare pentru RM .CE Data adoptarii .la 30. Memorandum de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Comunitatea Europeană privind finanţarea de către Programul TACIS a achiziţionării lucrărilor de construcţie a drumului de acces şi a punctului de trecere de frontieră din Lipcani. pe de o parte.06.04.10.03.04.06.01.10.01.04.2006 Semnat la .2004 7.04.Data adoptarii .2005 Semnat la .2000 la Bruxelles În vigoare pentru RM . luând în consideraţie aderarea Republicii Cehe.1993 6.07.

01.CE Data adoptarii . Declaraţia comună privind Parteneriatului de Mobilitatea dintre Uniuniea Europeană şi Republica Moldova Organizatii internationale .2006 15.CSI 22 .la 05.05.2006 14. Acord între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor aeriene Organizatii internationale .21.05.2006 13.CE Data adoptarii .11.CE Data adoptarii .04.10. Acord cadru dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Investiţii privind activitatea BEI în Republica Moldova Organizatii internationale .11.03.2007 17.12.2007 la Chişinău Semnat la .01.CE Data adoptarii .2008 Semnat la .01.06.09.11.05.la 01. Acord de constituire a Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .04. Acord intre Republica Moldova si Comunitatea Europeana cu privire la readmisia persoanelor cu şedere ilegală Organizatii internationale .2008 Semnat la .06.CE Data adoptarii .2008 Tratate încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente 1.09. Memorandum de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova şi Acordul de Grant între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova în valoare de 45 mln euro Organizatii internationale .la 11.2007 la Bruxelles În vigoare pentru RM .2006 la Bruxelles Semnat la .2007 16.10. Acord-Cadru între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă Organizatii internationale .2007 Semnat la .2007 18.10.2006 la Luxemburg În vigoare pentru RM .05.CE Data adoptarii .la 21.10.01.CE Data adoptarii .11.01.10.la 10.06.10.2008 Semnat la .la 11.la 10.01.2007 la Bruxelles În vigoare pentru RM .2006 la Chişinău Semnat la .2008 la Luxemburg In vigoare pentru RM . Acord intre Republica Moldova si Comunitatea Europeana cu privire la facilitarea eliberarii vizelor Organizatii internationale .

30. Acord între statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente referitor la forţele armate strategice Organizatii internationale .12.1992 8.12.04.la 30.la 08.1991 Semnat la .CSI Data adoptarii .02.CSI Data adoptarii .12.12.CSI Data adoptarii . Acord al Consiliului Şefilor de state-membre ale Comunităţii Statelor Independente cu privire la forţele armate şi trupele de grăniceri Organizatii internationale . Acord Provizoriu cu privire la Consiliul Şefilor de State şi Consiliul Şefilor de Guverne ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .12.12.1991 7.12.la 08.1991 la Minsk În vigoare pentru RM .1991 Semnat la .08.1991 la Minsk În vigoare pentru RM .1991 Semnat la .02.1991 la Minsk În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .30.1991 Semnat la .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1991 6.1992 Semnat la .12. Acord cu privire la colaborarea în domeniuil ecologiei şi protecţiei mediului natural ambiant Organizatii internationale .02. Acord cu privire la ordinea tranzitului Organizatii internationale . Acord cu privire la instituţiile coordonatoare ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .12.12.CSI Data adoptarii .30.la 30.12.30.12.la 30.02.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .30.la 30.1991 la Minsk În vigoare pentru RM . Acord cu privire la colaborarea în domeniul hidrometeorologiei Organizatii internationale .30.1991 5.30. Acord al Şefilor statelor Comunităţii Statelor Independente cu privire la proprietatea de peste hotare a fostei Uniuni RSS Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .08.1991 Semnat la .CSI 23 .1991 4.1991 3.12.1992 9.Data adoptarii .CSI Data adoptarii .1991 la Minsk În vigoare pentru RM .08.02.08.08.la 08.02.1992 Semnat la .30.la 30.12.12.1991 la Minsk În vigoare pentru RM .1994 2.30.12.30.

CSI Data adoptarii .02.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .14.14.1992 16.la 14.02.la 14. Acord cu privire la restituirea valorilor culturale şi istorice statelor de origine Organizatii internationale .13.02.1992 Semnat la . tehnică.03.14.02.la 14.1992 Semnat la . Acord cu privire la organele de coordonare a transportului feroviar ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 12. Acord cu privire la principiile asigurării forţelor armate ale statelor.1992 Semnat la .02.1992 la Minsk În vigoare pentru RM .membre ale Comunităţii cu armament.la 13.14.02.02. Acord cu privire la garanţiile drepturilor cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul asigurării cu pensii Organizatii internationale .1992 la Minsk În vigoare pentru RM .1992 Semnat la .08.Data adoptarii .la 14.1992 la Moscova Semnat la .03.1992 10.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la reglementarea relaţiilor statelor Comunităţii în domeniul colaborării comercial-economice în anul 1992 Organizatii internationale . Acord cu privire la principiile politicii vamale Organizatii internationale .1992 14.14.1992 Semnat la .1992 la Minsk În vigoare pentru RM .02.13.1992 Semnat la .08.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1992 la Minsk În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .14.02.la 13.03.02.02. mijloace materiale.la 14.1992 11.14.1992 la Minsk În vigoare pentru RM .14.1992 24 .02.1992 la Minsk În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .03. Acord cu privire la coordonarea relaţiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii Organizatii internationale .02.14.1992 15.1992 13.CSI Data adoptarii .02.02.03.la 08. organizării activităţii de producţie a întreprinderilor de reparaţii şi lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie Organizatii internationale .02.02.1992 Semnat la .02.14.13.

03.13.CSI Data adoptarii .13.03.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1992 la Moscova În vigoare pentru RM . organizării cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor de construcţii experimentale 25 .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1992 Semnat la .la 13.1992 Semnat la .03.1992 Semnat la .1992 24. tehnică militară şi alte resurse materiale.03.1992 22.CSI Data adoptarii .13. Acord cu privire la principiile asigurării forţelor armate ale statelor membre ale CSI cu armament.1992 Semnat la .13.13.la 13.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .13.03.17.1992 Semnat la .13.CSI Data adoptarii .03.03.02.13.03.03.03.la 13.1992 20. Acord cu privire la colaborarea tehnico-ştiinţifică în cadrul statelor membre ale comunităţii statelor independente Organizatii internationale .13. Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării.1992 21.la 13. metrologiei şi certificării Organizatii internationale . Acord privind folosirea în comun a obiectelor tehnico-ştiinţifice din cadrul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .13.CSI Data adoptarii .1992 19.13.02.03.13.1992 Semnat la .13.03.03.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .13.CSI Data adoptarii .03.03.03.la 13.1992 23.la 13.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1992 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind relaţiile tehnico-ştiinţifice directe în cadrul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 18.02. Acord de amendare a Tratatului cu privire la succesiunea privind datoria externă şi activele de stat ale Uniunii RSS Organizatii internationale .la 13. Acord cu privire la principiile şi mecanismul deservirii datoriei externe a fostei URSS Organizatii internationale .03.03. Acord privind colaborarea în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificopedagogice şi nostrificării actelor privind calificarea lor în cadrul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .

1992 la Kiev În vigoare pentru RM .Organizatii internationale .20.1993 Semnat la .29.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la măsurile de asigurare a ameliorării achitărilor dintre organizaţile economice ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .15.CSI Data adoptarii . Acord privind condiţiile generale de livrare a mărfurilor între organizaţiile statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale . Acord privind ordinea de asigurare cu pensii a militarilor trupelor de grăniceri.03.CSI Data adoptarii .la 29.CSI Data adoptarii .05.1992 31.03.05.1993 30.03.1993 la Akmola În vigoare pentru RM .1992 Semnat la .la 15.03.03.1992 la Kiev În vigoare pentru RM .03.13.la 20.CSI Data adoptarii .15. Acrod cu privire la ordinea soluţionării litigiilor legate de realizarea activităţii de producere Organizatii internationale .la 20.07.03. Acord cu privire la relaţiile interstatale în problemele complexului agroindustrial Organizatii internationale .1992 26.03.05.1992 Semnat la .03.03.20.1992 Semnat la .20.15.20.20.29.1992 26 .la 20.la 20.1992 27.03.03.la 13.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .05.20. Acord privind grupurile observatorilor militari şi forţele colective de menţinere a păcii în Comunitatea Statelor Independente Organizatii internationale .la 15.05.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .03.1992 29.1992 28.1992 la Kiev Semnat la .1992 Semnat la .05.03.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la reprezentanţele plenipotenţiare ale statelor independente Organizatii internationale .1992 la Kiev În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .15.1992 Semnat la .01.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .03.03.13. membrilor familiilor lor şi asigurării de stat a militarilor trupelor de grăniceri ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 25.

CSI Data adoptarii . tehnică militară şi alte resurse materiale.la 15.CSI 27 .1992 34.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la colaborarea în domeniul culturii Organizatii internationale .05.15.05.15.15.15.1992 Semnat la . Acord cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .la 15.1992 35. organizării lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie Organizatii internationale .la 15.15.la 15.CSI Data adoptarii . Acord privind asigurarea unităţii măsurărilor în Forţele armate unite ale Comunităţii şi în Forţele armate ale statelor părţi la Acord Organizatii internationale .05.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .05.05.1992 38.15.15.15.la 15.05.1992 Semnat la .15.32.la 15.1992 Semnat la .05.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii .05. a muncitorilor şi funcţionarilor Forţelor armate ale statelor-membre ale Comunităţii.05.05.15.CSI Data adoptarii .05.1992 Semnat la .1992 33.15.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .05.CSI Data adoptarii .1992 37.05.05.15. Acord cu privire la organizarea asigurării medicale a militarilor şi membrilor familiilor lor.05.15.1992 Semnat la .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .1992 36.1992 Semnat la . a Forţelor armate Unite ale CSI Organizatii internationale .15.05.05.05.la 15. Acord cu privire la regulile provizorii de procedură ale Consiliului Şefilor de State şi Consiliului Şefilor de Guverne ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .05. Acord cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului Organizatii internationale . Acord între statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind arma chimică Organizatii internationale .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .1992 39.05. Acord privind principiile şi ordinea efectuării transporturilor militare Organizatii internationale .05.

Acord privind ordinea de folosire a spectrului frecvenţelor radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a celor mai importante mijloace radioelectronice în interesele securităţii Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .la 06.07. Acord cu privire la apărarea intereselor statelor din zona rublei în cazurile introducerii de către unele state a valutei lor naţionale Organizatii internationale .05.05.1992 Semnat la .07.05.18.1992 41.1992 Semnat la .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .07.29.15.1992 45.1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .07.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .15.05.CSI Data adoptarii .la 15.07.la 06.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .05.07.05.07.1992 42.05.1992 40.06.15.CSI Data adoptarii .1995 Semnat la .06.CSI Data adoptarii .20.04.1992 la Minsk În vigoare pentru RM . Acord privind statutul Tribunalului economic al Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .03.1992 Semnat la .07.la 06.1994 43.la 15.06. Acord cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei 28 .1992 46.1992 Semnat la .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .15.1992 47.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la colaborarea în domeniul activităţii economice externe Organizatii internationale .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la împărţirea întregii proprietăţii de peste hotare a fostei Uniuni URSS Organizatii internationale .07.la 15.CSI Data adoptarii .06.06.06.07.1992 Semnat la .1992 la Taşkent În vigoare pentru RM .06.la 26.15. Acord cu privire la succesiunea referitoare la arhivele de stat ale fostei URSS Organizatii internationale .06.05.05. Acord privind principiile de bază ale colaborării în domeniul utilizării energiei atomice în scopuri paşnice Organizatii internationale .1994 Semnat la .la 06.15.CSI Data adoptarii .05.Data adoptarii .07.1992 44.1992 Semnat la .

Organizatii internationale .10.09.06.1992 49.06. Acord privind colaborarea în domeniul asigurării unităţii măsurării timpului şi frecvenţei Organizatii internationale .26.1992 Semnat la . Acord privind sistemul monetar unic şi politica valutară şi monetară de credit coordonată a statelor.10.10.09.la 09.CSI Data adoptarii .09.09.10. ce au menţinut rubla în calitate de mijloc legal de plată Organizatii internationale .la 09.CSI Data adoptarii .1992 la Biskek În vigoare pentru RM .1992 51.09.10.CSI Data adoptarii .09.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii .1992 la Biskek Semnat la .1992 52.25. Acord de recunoaştere mutuală a drepturilor şi de reglementare a raporturilor de proprietate în cadrul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .1992 Semnat la .1992 50.10.09.06.09.26.la 09. Acord privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării Organizatii internationale .10.10.1992 48.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .1992 Semnat la .10.09.1992 29 . a minorităţilor naţionale şi popoarelor Organizatii internationale .1992 53.CSI Data adoptarii .10.la 09.1992 54.10.10.1992 Semnat la .la 09. Acord privind întrebările legate de restabilirea drepturilor persoanelor deportate.la 09. Acord privind crerea Comisiei consultativ-economice de lucru pe lîngă Consiliul Şefilor de State şi Consiliul Şefilor de Guverne CSI Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .10.la 26.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .1992 Semnat la .09.09.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .09.10.10.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .la 09.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .10.10.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .10.1992 la Minsk În vigoare pentru RM .10.10. Acord privind crearea teleradiocompaniei interstatale Organizatii internationale .1994 Semnat la .

1992 30 .10. Acord cu privire la organizarea lucrărilor de standardizare interstatală a armamentului şi tehnicii militare Organizatii internationale .09.1992 62. Acord privind specializarea multilaterală interstatală în domeniul producerii şi livrărilor de seminţe hibride şi a soiurilor de culturi agricole Organizatii internationale .la 09.09.10.10.09.1992 Semnat la .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .1992 la Biskek În vigoare pentru RM .55. Acord cu privire la călătoria fără vize a cetăţenilor statelor Comunităţii Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia Organizatii internationale .1992 57.la 09.13.10.1992 56.13.CSI Data adoptarii .09.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii .11.1992 58.1992 Semnat la .13.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .la 13.la 09.CSI Data adoptarii .10.10.1992 Semnat la .1992 60.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .la 13.10.11. Acord privind ordinea de finanţare a activităţii comune de cercetare şi folosire a spaţiului cosmic Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .10. Acord cu privire la coordonarea relaţiilor interstatale în domeniul comunicaţiilor poştale şi electrice Organizatii internationale .10.09.09.CSI Data adoptarii .09.CSI Data adoptarii .1992 59.09.13. cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a pămîntului Organizatii internationale .09.11.10.10.la 09.10.1992 la Biskek În vigoare pentru RM .11.13.la 13.11.11.11. cartografiei.1992 61.1992 Semnat la .1992 la Biskek În vigoare pentru RM .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .10.CSI Data adoptarii . Acord privind colaborarea în domeniul informaţiei Organizatii internationale .11.10. Acord privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor Organizatii internationale .10. Acord cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei.1992 Semnat la .CSI Data adoptarii .1992 Semnat la .la 09.1992 la Moscova În vigoare pentru RM .09.

Republica Lituania.la 22.CSI Data adoptarii .26.CSI Data adoptarii . Acord privind împărţirea parcurilor de inventar a vagoanelor marfare şi containerelor ale fostului MCC al URSS între statele-membre ale Comunităţii.11.13.CSI Data adoptarii . Statutul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .01. Republica Estonia şi utilizarea în comun a acestora în viitor Organizatii internationale .1993 la Minsk În vigoare pentru RM .1992 64.13.13.22.1992 Semnat la .1992 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .Semnat la .1993 67. familială şi penală Organizatii internationale .la 13.CSI Data adoptarii .22.1996 70.1993 la Minsk În vigoare pentru RM .11.22.1993 66.01.1992 la Moscova În vigoare pentru RM . Republica Georgia.11.CSI Data adoptarii .la 22. Acord privind constituirea Consiliului Consultativ pentru muncă. Republica Letonia.27.1992 63.1993 la Minsk În vigoare pentru RM . migraţie şi protecţia socială a populaţiei statelor-membre CSI Organizatii internationale .03.11.la 22. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă.01. Acord privind asigurarea protecţiei reciproce a secretelor interstatale Organizatii internationale .11.CSI Data adoptarii .24.13.1994 68.1993 la Minsk În vigoare pentru RM .01.05.1992 65. Acord privind pregătirea cadrelor militare Organizatii internationale .13.01.CSI Data adoptarii .1993 Semnat la .1993 31 .01.08.1993 la Minsk În vigoare pentru RM .22.1992 Semnat la . Acord privind fondarea băncii interstatale Organizatii internationale .la 13.1993 Semnat la .01.la 22.11.1994 Semnat la .22.la 22.1995 69.01.01.01.11.la 22.11.06.01. Acord privind activitatea în comun relativ la ajutorul umanitar primit din străinătate Organizatii internationale .1993 la Minsk În vigoare pentru RM . Republica Azerbaidjan.

CSI Data adoptarii .04.03.la 12. Acord cu privire la coordonarea politicii antimonopol Organizatii internationale .22.la 28.1993 Semnat la .28.1993 76.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .12.22.12.la 12.28.71.04.28. Republicii Estonia Organizatii internationale .1993 emnat la . Republicii Lituania.CSI Data adoptarii .01.03.1993 Semnat la . Republicii Georgia.03. Acord cu privire la efectuarea zborurilor navelor aeriene cu destinaţie specială Organizatii internationale .1993 la Moscova În vigoare pentru RM .03.CSI Data adoptarii .12.22.la 22.01.04.1993 78. Acord privind crearea în comun a complexului de capacităţi de producţie al uzinei de automobile în oraşul Elabuga Organizatii internationale .01.01. Acord privind interacţiunea în domeniul preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen Organizatii internationale .12.1993 la Minsk În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .1993 74.CSI Data adoptarii .04.22. Republicii Letonia.01. Acord cu privire la folosirea în comun a vagoanelor marfare şi a containerelor din proprietatea statelor membre ale Comunităţii.1993 la Minsk În vigoare pentru RM .1993 la Minsk În vigoare pentru RM .03. precum şi a persoanelor echivalate cu aceştia Organizatii internationale .1993 la Minsk Semnat la .1993 Semnat la .28.1993 Semnat la .1993 Semnat la .03.1993 72.la 28.03.CSI Data adoptarii .1993 la Moscova 32 .1993 la Minsk În vigoare pentru RM .1993 75.01. Acord cu privire la activitatea comună în vederea căutării şi eliberării cetăţenilor fostei URSS.1993 73.04.01.la 12. Acord privind reglarea pieţei interstatale a hîrtiilor de valoare Organizatii internationale .04. Acord cu privire la recunoaşterea reciprocă a dreptului de călătorie gratuită a invalizilor şi participanţilor la Marele război pentru apărarea Patriei.la 22.CSI Data adoptarii .01. a Republicii Azerbaidjan.la 22.1993 77. luaţi prizonieri şi dispăruţi fără veste în perioada războiului din Afganistan şi a conflictelor militare în alte state Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .22.

la 24.09.CSI Data adoptarii .09. Acord privind colaborarea în domeniul medicinei veterinare Organizatii internationale .1993 Semnat la . Acord privind măsurile pentru protecţia proprietăţii industriale şi crearea Consiliului interstatal pentru problemele protecţiei proprietăţii industriale Organizatii internationale .În vigoare pentru RM . Acord privind colaborarea în domeniul construcţiilor de maşini Organizatii internationale .24.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .10.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 la Moscova În vigoare pentru RM .24.03.1993 Semnat la .1995 84.03.03.12.03.12.la 12.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord cu privire la crearea Uniunii Euroasiatice Interstatale "Cărbune şi Metal" Organizatii internationale .1993 82. Acord privind asigurarea informaţională a executării acordurilor multilaterale Organizatii internationale .12.1993 81.CSI Data adoptarii .la 12.09.03.CSI 33 . Acord privind măsurile primordiale pentru protecţia victimelor conflictelor armate Organizatii internationale .24.1993 Semnat la .1993 la Moscova În vigoare pentru RM .03.03.09.la 12.la 24.03.12.CSI Data adoptarii .03.1993 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind asigurarea radionavigaţiei pe distanţe lungi în cadrul CSI Organizatii internationale .09.1993 86.1993 79.12.1993 Semnat la .la 24.1993 Semnat la .05.20.la 24.CSI Data adoptarii .09.09.la 24.CSI Data adoptarii .03.09.1993 85.03.12.03.09.12.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 80.1994 83.09.CSI Data adoptarii .24. Acord cu privire la crearea Uniunii Economice Organizatii internationale .12.24.1993 Semnat la .1993 la Moscova Semnat la .1993 87. Acord privind colaborarea şi interacţiunea în domeniul studierii cutremurilor de pămînt şi prognozării pericolului seismic Organizatii internationale .

1993 89.24.1993 Semnat la .12.09. Acord cu privire la asistenţa socială de stat a membrilor familiilor militarilor căzuţi în Afganistan şi în alte state unde au participat la acţiuni militare Organizatii internationale .09.CSI Data adoptarii .Data adoptarii .1993 34 .CSI Data adoptarii .09.1993 Semnat la .la 23.1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .23.09. Acord cu privire la garanţiile de drept internaţional în vederea activităţii libere şi independente a teleradiocompaniei interstatale "MIR" Organizatii internationale .24.1993 la Moscova Semnat la .09.09. Acord cu privire la mărimea taxei de stat şi ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecţii economici ai diferitor state Organizatii internationale .1993 88.la 24.12.12.24.24.1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM . Convenţia CSI privind drepturile şi libertăţile de bază a omului Organizatii internationale .09.1999 90.1996 94.1993 91.1995 Semnat la .CSI Data adoptarii .1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .25.20.1993 Semnat la .1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .23.09.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 95. Acord cu privire la condiţiile generale şi mecanismul de susţinere a dezvoltării cooperaţiei de producţie a întreprinderilor şi ramurilor din ţările membre ale CSI Organizatii internationale .09.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 92.la 24.04.09.la 24.CSI Data adoptarii .24.la 24.09.CSI Data adoptarii .la 24.2002 Semnat la .la 24.12.la 24.09.la 24.24.09.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .12.09.12.24.1993 93.CSI Data adoptarii .03.24.1993 la Moscova În vigoare pentru RM .12.09. Acord cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe Organizatii internationale .1993 la Moscova În vigoare pentru RM .12. Acord cu privire la colaborarea în domeniul activităţii de investiţii Organizatii internationale . Acord privind schimbul de informaţie în domeniul activităţii economice externe Organizatii internationale .

1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1993 Semnat la .12.12.23.15.23.12.23.12.1993 Semnat la .la 15.CSI Data adoptarii .12. vaccinuri şi alte preparate imunobiologice.CSI Data adoptarii .12.1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .1993 98.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .la 15.06.1993 99. fabricate pe teritoriul statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .08.02.1994 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .1993 Semnat la .23. Acord privind schimbul interstatal al trimiterilor comunicaţiilor speciale Organizatii internationale .1994 102.24.26. Acord privind colaborarea şi ajutorul reciproc în problemele vamale Organizatii internationale .12.1993 101. Acord privind aderarea Ucrainei la Consiliul economic în baza drepturilor associate Organizatii internationale .1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .12.1993 la Aşgabat În vigoare pentru RM .la 24.1994 35 .23.1993 96.12.la 23.12.04.04.1993 97.15.1993 100.la 15. articole de uz medical şi tehnică medicală.12.1994 la Moscova Semnat la .04.04.04.11.12. Acord privind asigurarea populaţiei cu preparate medicamentoase.23.15. Acordu privind ordinea acordării pensiilor şi a asigurărilor de stat angajaţilor organelor afacerilor interne ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .la 23.la 23.2002 Semnat la .24.la 24.2003 Semnat la .12. Acord de colaborare în domeniul turismului Organizatii internationale . Acord privind transportarea încărcăturilor periculoase şi explosive Organizatii internationale .Semnat la .04.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la reexportul mărfurilor şi ordinea de eliberare a permiselor de reexport Organizatii internationale .1995 Semnat la .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .24.1994 103.12.11.

08.15.la 15.la 09.04. scoase ilegal din/şi introduse ilegal în ţară Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .la 09.1995 Semnat la .la 15. familiilor militarilor căzuţi în luptă Organizatii internationale . Acord privind garanţiile drepturilor cetăţenilor la primirea indemnizaţiilor sociale.09. de asigurare şi mixte Organizatii internationale . precum şi a experienţelor nucleare Organizatii internationale .11.12.04.12.04.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .30.15.1994 110.04.08.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .08. participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state.1994 108.CSI Data adoptarii .la 15.15.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 Semnat la .11.1994 105.09.CSI Data adoptarii .1996 Semnat la .04.1994 107. Acord privind sprijinul la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor transnaţionale de producţie.la 15.09.1994 109.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1994 36 .04. compensaţiilor pentru familiile cu copii şi a pensiilor alimentare Organizatii internationale . Acord privind colaborarea serviciilor vamale în problemele sechestrării şi restituirii valorilor culturale.01.la 15.04.104. financiare şi de credit.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 Semnat la .11. comerciale.04.15.04.CSI Data adoptarii .04.CSI Data adoptarii .1994 Semnat la .07.08. Acord privind colaborarea în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi Organizatii internationale .1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 Semnat la .15. Acord privind protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii cetăţenilor care au fost supuşi acţiunii radiaţiei în urma castrofei de la Cernobîl şi altor catastrofe şi avarii radiante.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 Semnat la .09.1994 106.08.09.CSI Data adoptarii . Acord privind recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui război pentru apărarea Patriei. Acord privind crearea zonei de comerţ liber Organizatii internationale .04.09.

1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.24.09.10.09.la 09.CSI Data adoptarii .01.1994 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor la repararea prejudiciului cauzat lucrătorilor în urma unei mutilări.CSI Data adoptarii .09.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.CSI 37 .09.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.2001 Semnat la . Acord cu privire la colaborarea în domeniul construcţiilor Organizatii internationale . Acord cu privire la crearea Comitetului Economic Interstatal al Uniunii Economice Organizatii internationale . Acord cu privire la livrarea mărfurilor în vederea asigurării serviciilor hidrometeorologice naţionale ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . Acord privind colaborarea în domeniul reutilării şi reînnoirii tehnice a materialului feroviar rulant Organizatii internationale .09.09.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.09. Acord cu privire la furnizarea privilegiată către Trupele de Grăniceri ale statelor-membre ale Comunităţii a tehnicii speciale şi a altor mijloace materiale necesare Trupelor de Grăniceri Organizatii internationale .111. Acord privind colaborarea în domeniul chimiei şi petrochimiei Organizatii internationale .1994 116.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.la 09.1994 117.09. Acord cu privire la ordinea transferului mijloacelor băneşti pentru plăţile necomerciale socialmente importante Organizatii internationale .1994 Semnat la .09.07.la 09.1994 113.CSI Data adoptarii .la 09.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .09.09.09.09.09.09.1995 Semnat la .09.09.09.CSI Data adoptarii .la 09.09.1994 Semnat la .la 09.1994 Semnat la .la 09.1994 118.1994 114.09. boli profesionale sau a altei vătămări a sănătăţii legate de executarea de către ei a obligaţiunilor de serviciu Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .09.1994 112.CSI Data adoptarii .1994 115.CSI Data adoptarii .1994 Semnat la .09.1994 Semnat la .09.09.09.09.

10.CSI Data adoptarii .CSI ata adoptarii .1994 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .10.09.10.12.27.CSI Data adoptarii .25.1994 la Moscova Semnat la . Acord cu privire la circulaţia mărfurilor şi cooperarea de producere în ramura construcţiei de maşini pe bază de interdependenţă Organizatii internationale .21. lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război.12.08.09. Convenţia privind asigurarea minorităţile naţionale Organizatii internationale . Acord cu privire la crearea Uniunii de plăţi a statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .la 09.10.la 21.1997 Semnat la .la 09.1994 126.1994 124.12.19.1994 123.12.CSI Data adoptarii .10.10.la 21.09.la 21.12.21.12.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .10.1994 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind colaborarea în organizarea şi efectuarea lucrărilor de căutare/salvare a aeronavelor civile Organizatii internationale .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la colaborarea în domeniul protecţiei muncii Organizatii internationale .13.la 21.21.1997 Semnat la .1994 121.1994 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind schimbul de informaţie juridică Organizatii internationale . Acord cu privire la aplicarea în practică a articolului 83 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională Organizatii internationale .10.1994 120.12.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .21.06.09.Data adoptarii .1994 119.12.1995 Semnat la . Acord privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei.21.1994 la Moscova Semnat la .1994 Semnat la .1994 drepturilor persoanelor apartenente la 122.la 09.1994 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .la 09.09.12.1994 125.2005 Semnat la .12.10.10.1995 Semnat la . în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 38 .

Acord cu privire la crearea Comitetului valutar interstatal Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .1994 la Moscova În vigoare pentru RM .la 10.CSI Data adoptarii .26. etaloanelor.1995 133.1994 128.02.05.1995 131.12.10.1997 Semnat la .la 10.Organizatii internationale .la 10.1995 Semnat la . mijloacelor de măsurare.12.05.02.10.1995 la Alma-Ata Semnat la .30.2000 Semnat la . Acord cu privire la scutirea de taxe vamale.CSI Data adoptarii .02.03. mostrelor etalon.02.2002 Semnat la .CSI Data adoptarii . difuzării cărţii şi poligrafiei Organizatii internationale .08.09.10. suportate de lucrătorii aflaţi în afara ţării de reşedinţă Organizatii internationale .09.1994 127.1995 129.1995 130.la 10.02.1995 la Alma-Ata În vigoare pentru RM .10.1996 Semnat la .12.12.26.CSI Data adoptarii .02.CSI Data adoptarii .02.10.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .1994 la Moscova În vigoare pentru RM .la 09.09.1995 Semnat la .05.11.26.12.12. impozite şi la eliberarea permiselor speciale de transportare a documentelor normative.1995 39 .la 10.1995 la Alma-Ata Data expirarii .1995 la Alma-Ata În vigoare pentru RM .02.2003 Semnat la . Acord cu privire la colaborarea în domeniul cinematografiei Organizatii internationale .10. Acord privind compatibilitatea metodologică şi crearea bazei statistice comune a Uniunii Economice Organizatii internationale .02.05.la 09.1995 la Minsk În vigoare pentru RM . Hotărîre cu privire la bazele legislaţiilor vamale ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . transportate în scopul verificării şi atestării metrologice Organizatii internationale .02.1995 la Alma-Ata Data expirarii .la 26.01.1995 132.02. Acord cu privire la modul de cercetare a accidentelor de muncă. Acord cu privire la colaborarea în domeniul editării.

06.la 26. Convenţie cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale CSI Organizatii internationale .1995 la Minsk În vigoare pentru RM .23.1995 138.06.la 26.10.05.17.1995 la Minsk În vigoare pentru RM .05.2005 Semnat la . Acord cu privire la dezvoltarea activităţii expoziţionale şi de organizare a tîrgurilor în cadrul CSI Organizatii internationale .05.la 26. Acord privind Nomenclatorul Unic de mărfuri al activităţii economice externe în cadrul CSI 40 . Acord privind cooperarea pentru asigurarea protecţiei aviaţiei civile contra actelor de intervenţie ilicită Organizatii internationale .1995 la Moscova În vigoare pentru RM .26.la 26.05.26.1995 139.CSI Data adoptarii .1995 140.11.05.2002 Semnat la .la 03.24.CSI Data adoptarii .1995 la Minsk În vigoare pentru RM .26. Acord cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto Organizatii internationale .05.CSI Data adoptarii .06.05.2003 Semnat la .06. Acord cu privire la crearea spaţiului ştiinţifico-tehnologic comun al statelormembre CSI Organizatii internationale .05.2002 Semnat la .1995 la Minsk În vigoare pentru RM .1995 la Minsk Semnat la .05.1998 Semnat la .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la transportarea încărcăturilor speciale şi a producţiei cu destinaţie militară Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .11.1995 136.05.13.134.06.1995 137.11.02.la 26.1995 la Minsk În vigoare pentru RM . Acord cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelormembre ale CSI Organizatii internationale .03.1995 141.05.CSI Data adoptarii .2002 Semnat la .CSI Data adoptarii .26.26.la 26.1997 135.02.11.

03.06.11.1995 144.03.1996 147. Acord cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul tranzitării petrolului şi produselor petroliere prin conducte magistrale Organizatii internationale .la 12.1999 Semnat la .03.1996 41 .1995 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord cu privire la controlul transportării transnaţionale a deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri Organizatii internationale .11.04.04.1996 148.03.CSI Data adoptarii .1995 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 la Moscova În vigoare pentru RM .11.CSI Data adoptarii .25.12.09.2002 Semnat la .11.la 03.1996 la Moscova Data expirarii .03.1995 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .la 12.04. Acord cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul tranzitului de gaze naturale Organizatii internationale .04.1996 146.1995 Semnat la .la 03.11.11.06.04. Acord privind modernizarea aviaţiei civile a statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .11.1996 la Moscova În vigoare pentru RM .04.03.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la regulile de determinare a originii mărfurilor ţărilor în curs de dezvoltare în cazul oferirii preferinţelor tarifare în cadrul sistemului general de preferinţe Organizatii internationale .11.30.25.11.la 03.1996 la Moscova În vigoare pentru RM .1995 142.1995 143.CSI Data adoptarii .la 12.1995 145.la 12.Organizatii internationale .12.CSI Data adoptarii .03.1996 la Moscova Semnat la .1995 Semnat la .12.11.CSI Data adoptarii .06. Acord privind interacţiunea statelor membre CSI în cazul evacuării cetăţenilor lor din ţările terţe în situaţiile excepţionale Organizatii internationale .1999 Semnat la .12. Acord cu privire la instituirea Consiliului conducătorilor Agenţiilor informaţionale de stat al CSI Organizatii internationale .1995 Semnat la .04.04.CSI Data adoptarii .11.2002 Semnat la .11.la 03.

Acord cu privire la colaborarea în lupta contra crimelor în domeniul economiei Organizatii internationale .149. Acord privind crearea sistemului documentar interstatal al comunicaţiilor cifrate al CSI Organizatii internationale .1996 155.04.04.CSI Data adoptarii .04.1996 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord cu privire la schimbul de informaţie în problemele ocrotirii frontierelor exterioare ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .1996 156.04. Acord cu privire la ordinea elaborării şi protecţiei normelor coordonate şi cerinţelor pentru protecţia muncii la livrarea reciprocă a producţiei Organizatii internationale .12.04.1996 Semnat la .04.12.2002 Semnat la .CSI Data adoptarii .1996 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la crearea sistemului automatizat de dirijare a transporturilor aeriene "Sirena-3" Organizatii internationale .04.CSI Data adoptarii .1996 la Moscova Semnat la .la 12. Acord privind vizitarea mormintelor militare şi monumentelor militare de către veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi cetăţenii echivalaţi cu aceştia Organizatii internationale . Acord cu privire la crearea resurselor interstatale de bioproduse şi a altor mijloace de protecţie a animalelor statelor-membre CSI Organizatii internationale .1996 la Moscova Semnat la .12.04.10.12.1996 Semnat la .1996 154.04.12.18.1996 151.04.1996 153.CSI Data adoptarii .la 12.1996 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind colaborarea în soluţionarea problemelor invalidităţii şi invalizilor Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .04.CSI Data adoptarii .10.CSI 42 .12.199 152.1996 Semnat la .la 18.12.la 12.04.la 12.la 12.12.13.la 12.1996 150.1996 la Moscova În vigoare pentru RM .04.1996 la Moscova În vigoare pentru RM .12.18.04.1996 Semnat la .11.10.04.

1997 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .18. Acord privind colaborarea în vederea asigurării răspîndirii cunoştinţelor şi studiilor pentru maturi Organizatii internationale .10. Acord privind principiile de bază de interacţiune cu agenţia de informare "Interfacs" Organizatii internationale .la 18.10.26.07.01.2002 Semnat la .01.1997 162.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .01.18.01.CSI Data adoptarii .la 17.18.CSI data adoptarii .la 17.CSI Data adoptarii .1997 160.la 18.la 17.10.2002 Semnat la .10.10.01.25.01.07.1996 159. Acord privind desfăşurarea politicii coordonate în domeniul determinării tarifelor de transport Organizatii internationale .10.01.24.la 17.1997 163.24.01.1996 la Moscova În vigoare pentru RM .1996 157. Acord cu privire la susţinerea şi dezvoltarea micului business în cadrul statelormembre ale CSI Organizatii internationale .1996 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord de colaborare pentru formarea spaţiului unic ( comun ) educaţional în cadrul CSI Organizatii internationale .1996 la Moscova Semnat la .1997 161.09.01.01.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .17.17.10.17.17. Acord cu privire la crearea grupului transnaţional financiar-de producere pentru asigurarea exploatării şi reparării tehnicii aeriene a aviaţiei civile statelormembre CSI Organizatii internationale .1996 Semnat la .la 25.1997 Semnat la .2002 Semnat la .01.CSI Data adoptarii .1996 Semnat la .CSI Data adoptarii .1996 158.17.CSI Data adoptarii .1997 la Moscova În vigoare pentru RM .1997 la Moscova În vigoare pentru RM .18.10.1997 43 .la 17.Data adoptarii .17. Acord privind colaborarea în vederea dezvoltării şi utilizării sistemelor de comunicaţii mobile Organizatii internationale .

Protocol privind introducerea modificărilor în Acordul privind comunicaţiile interguvernamentale (felidegherscoi sveazi) Organizatii internationale .03.01.03. Acord privind recunoaşterea reciprocă a licenţelor pentru efectuarea activităţii de construcţie.CSI Data adoptarii .03. Acord privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre CSI Organizatii internationale .27.03.10.la 27.02.1998 Semnat la .03.1997 171.27.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .2003 Semnat la . Acord cu privire la colaborarea în domeniul studierii. explorării şi valorificării resurselor minerale Organizatii internationale .la 27. Protocol la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă. eliberate de organele de licenţiere a statelor-membre CSI Organizatii internationale .03.1997 167.2003 Semnat la .CSI Data adoptarii .1997 la Moscova În vigoare pentru RM . şi penală din 22.CSI Data adoptarii .10.27.1997 44 .1997 la Moscova În vigoare pentru RM .03.13.03.1997 169.1997 166. familială.24.CSI Data adoptarii .03.1997 la Moscova Semnat la .1997 la Moscova În vigoare pentru RM .1997 la Moscova Semnat la .27. Carta urbanistică a statelor-membre CSI Organizatii internationale .14.10.03.02.la 28.CSI Data adoptarii .la 27.28.la 27.1997 168.27.93 Organizatii internationale .2002 Semnat la .03.CSI Data adoptarii .06.la 28.03.164.CSI Data adoptarii .01.la 27.28.03.CSI Data adoptarii .1997 165.03.03.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .02.2002 Semnat la .2002 Semnat la .la 27.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .1997 170.07.03. Protocol privind mecanismul de realizare a Acordului privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre CSI în particular ordinea oferirii serviciilor medicale Organizatii internationale . Convenţia cu privire la protecţia drepturilor investitorului Organizatii internationale .27.

25.1997 175. Acord privind reglementarea relaţiilor sociale şi de muncă în corporaţiile transnaţionale.CSI Data adoptarii .21. care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .1997 180.CSI Data adoptarii . Regulamentul privind procedura de returnare a valorilor culturale exportate şi importate ilicit Organizatii internationale .28.09. Convenţia privind transmiterea persoanelor.la 09.la 28.10.09. Acord privind piaţa agrară unică a statelor-membre CSI 45 .1997 la Biskek În vigoare pentru RM . Acord cu privire la statutul juridic al reprezentanţilor statelor şi persoanelor cu funcţii de răspundere al Comitetului interstatal economic al uniunii economice Organizatii internationale . care suferă de deficienţe psihice.10.172.03.la 28.CSI Data adoptarii .la 09.02.la 09.06.CSI Data adoptarii .1997 la Moscova Semnat la .28.1997 la Biskek Semnat la .2003 Semnat la .1997 177.10.09.1997 la Biskek În vigoare pentru RM .03.CSI Data adoptarii .1997 174.1997 176.10.10. Convenţia cu privire la transportul rutier internaţional de pasageri şi bagaje Organizatii internationale . Acord privind principiile creării spaţiului unic de transport şi interacţiunea statelor-membre CSI în domeniul politicii de transport Organizatii internationale .1997 la Biskek În vigoare pentru RM .1997 la Biskek Semnat la .1997 179.03.07.la 09.10.03.11.10.1997 la Moscova În vigoare pentru RM .09.CSI Data adoptarii .2003 Semnat la .10.2002 Semnat la .1997 178.2002 Semnat la .CSI Data adoptarii .1997 la Moscova Semnat la .03.la 28.1997 173. Protocol privind introducerea modificărilor la Acordul privind interacţiunea statelor membre CSI în domeniul hidrometeorologiei Organizatii internationale .10.10.09.06.28.CSI Data adoptarii . pentru efectuarea tratamentului forţat Organizatii internationale .10.03.la 09. Convenţia de recunoaştere şi de executare a hotărîrilor privind contravenţiile administrative din domeniul circulaţiei rutiere Organizatii internationale .

1998 la Moscova Semnat la .09.03.1998 la Moscova Semnat la .1998 46 .11.11. Acord cu privire la accesul liber şi schimbul de informaţie tehnico-ştiinţifică între statele-membre CSI Organizatii internationale .09.03.la 11.la 11.CSI Data adoptarii .25.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .la 11.09.2002 Semnat la .03.06.1998 182.06.CSI Data adoptarii .1998 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord privind colaborarea informaţională în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului înconjurător Organizatii internationale . Acord privind colaborarea în domeniul complexului forestier şi gospodăriei silvice Organizatii internationale .la 06.09.09.2002 Semnat la .06.03.06.la 11.CSI Data adoptarii .Organizatii internationale .1998 184.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .03.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .06.1998 183.1998 181. Acord privind ordinea executării reciproce a hotărîrilor de arbitraj.06.1998 la Moscova Semnat la .1998 188.1998 186.1998 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .la 06. Convenţia privind transmiterea condamnaţilor la privaţiune de libertate pentru ispăşirea de mai departe a pedepsei Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .1998 185. Acord de colaborare şi statutul programelor şi proiectelor interstatale inovaţionale în sfera ştiinţifico-tehnologică Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .1998 187. Convenţia privind corporaţiile transnaţionale Organizatii internationale .1998 la Moscova Semnat la .17.03.la 06.CSI Data adoptarii . Acord privind colaborarea statelor-membre CSI în lupta cu migraţia ilegală Organizatii internationale .la 06.1998 la Moscova Semnat la .01. de producere şi a judecătoriilor economice pe teritoriile statelor-membre CSI Organizatii internationale .la 06.03.06.09.03.09.03.03.28.09.11.2002 Semnat la .11.

11.11.06.03.06.1998 191.02.11.la 25.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .1998 la Moscova Semnat la .1998 la Moscova În vigoare pentru RM .11.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .11.la 25.la 25. serviciilor) între statele membre CSI Organizatii internationale . Convenţia despre crearea şi statutul centrelor de cercetări ştiinţifice şi organizaţiilor ştiinţifice interstatale Organizatii internationale .la 25.25.11.11.25.11.2002 Semnat la .06.11.1998 190.25.25.la 25.1998 195.1999 Semnat la .1998 la Moscova În vigoare pentru RM .11.1998 193.CSI Data adoptarii .11. Acord cu privire la asigurarea funcţionării în paralel a sistemelor electroenergetice ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . Convenţia despre elaborarea şi statutul programelor tehnico-ştiinţifice interstatale Organizatii internationale .25.25. Acord despre modul de atragere a organizaţiilor de cercetări ştiinţifice şi a specialiştilor statelor-membre ale CSI pentru executarea programelor tehnicoştiinţifice naţionale Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .la 25. Acord privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor.CSI Data adoptarii .1998 47 .2002 Semnat la .1998 192.CSI Data adoptarii .25.2002 Semnat la .09.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .12. Acord cu privire la colaborarea în domeniul soluţionării problemelor HIVinfecţiei Organizatii internationale .25.CSI Data adoptarii .11.24.11.1998 194.2002 Semnat la .1998 la Moscova În vigoare pentru RM .189.2002 Semnat la .09.11.CSI Data adoptarii .10.06.CSI Data adoptarii .la 11. Protocol privind drumurile internaţionale auto al CSI Organizatii internationale .

la 25. Acord de colaborare a statelor-membre ale CSI în lupta cu criminalitatea Organizatii internationale .25.CSI Data adoptarii .2004 Semnat la .08.01.11.13.11.11.196.1999 202.la 13.1998 la Moscova Semnat la .02.13.1998 la Moscova Semnat la . care reprezintă interes reciproc pentru statele-membre ale CSI Organizatii internationale .13. Acord de colaborare privind aplicarea Îndrumarului unic tarifar de calificare a serviciilor şi profesiilor muncitorilor şi Îndrumarului de calificare a funcţiilor funcţionarilor Organizatii internationale .22. Acord privind calcularea reciprocă a vechimei în muncă şi de serviciu în organele şi instituţiile procuraturii statelor-membre CSI Organizatii internationale .1999 la Saratov Semnat la .1998 200.25.11.1998 197.01.CSI Data adoptarii .11.01.1999 48 .01.1999 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .25.1999 la Saratov În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .1998 la Moscova În vigoare pentru RM .13.1998 la Moscova Semnat la .01. Acord privind crearea sistemului de abonament interbibliotecar în statelemembre CSI Organizatii internationale .1998 198.1999 203. Acord privind expertiza interstatală a proiectelor de construcţii.la 25.1998 199.1999 la Saratov Semnat la .11.25.la 25.11.la 13.CSI Data adoptarii .la 13.11. Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne CSI privind aprobarea Programului interstatal de dezvoltare a Blocului de Forţă a CSI pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen pînă în 2010 Organizatii internationale .13.2001 Semnat la .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .11.01.01.2001 Semnat la .la 13. Hotărîrea privind Programul interstatal tehnico-ştiinţific de creare a sistemului monitoringului seismic pe teritoriile statelor-membre CSI Organizatii internationale .19. Acord privind colaborarea în domeniul monitoringului ecologic Organizatii internationale .1999 201.01.la 25.

1999 211.CSI Data adoptarii .1999 la Minsk În vigoare pentru RM .204.02.CSI Data adoptarii .1999 la Astana Semnat la . Acord de colaborare în domeniul combaterii traficului ilicit de produse alcoolice Organizatii internationale .06.la 04. Protocol privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul cu privire la instituirea zonei de comerţ liber Organizatii internationale .01.1999 206.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .06.06.10.12.04.05.1999 207.13.la 04.2001 Semnat la .CSI Data adoptarii .la 04.04.06.1999 208.08.1999 209.1999 49 .02.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .03.06.2001 Semnat la .04.1999 205.1999 la Saratov Semnat la . Acord privind colaborarea statelor-membre CSI în domeniul editării periodice Organizatii internationale .1999 la Minsk În vigoare pentru RM .2002 Semnat la .04.la 02.la 13.04. Acord cu privire la asigurarea obligatorie a călătorilor la transportul rutier internaţional Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .la 05. Acord privind principiile şi formele de interacţiune a statelor-membre CSI în domeniul utilizării informaţiei de arhiva Organizatii internationale .01.CSI Data adoptarii .06.12.CSI Data adoptarii .06.06.2001 Semnat la .1999 la Minsk Semnat la .09. Acord privind ordinea de aflare şi interacţiune a colaboratorilor organelor de ocrotire a normelor de drept pe teritoriile statelor-membre CSI Organizatii internationale .13.la 04.11. Carta Urbanistică a CSI Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .06.06.la 04.13.04.06.1999 Semnat la .09.1999 210.04.1999 la Moscova În vigoare pentru RM . Acord între statele-membre ale CSI privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale şi combaterii contravenţiilor în acest domeniu Organizatii internationale .

1999 217.212.25.la 04.01.06.03.06.1999 214.06.06.06.01.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .08.06. Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în lupta contra terorismului Organizatii internationale . Acord privind modalitatea de tranzit prin teritoriile statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . Acord privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în domeniul protecţiei juridice a invenţiilor Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .la 04.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .04.1999 216.1999 la Minsk Semnat la .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .08.CSI Data adoptarii .01. Acord privind dimensiunile şi greutatea mijloacelor de transport care realizează transportări interstatale pe autostrăzile statelor-membre CSI Organizatii internationale .la 04.22.04.06.1999 213.03. Protocol privind prelungirea valabilităţii Acordului cu privire la promovarea unei politici antimonopol coordonate din 23.04.2002 Semnat la .1999 la Minsk Data expirarii .06. difuzării cărţii şi poligrafiei Organizatii internationale .1999 218.10.2001 Semnat la .la 04.03.la 04.2002 Semnat la .04.04.06.06.1999 219.la 04.2000 Semnat la .la 04.06.1999 215.04.CSI Data adoptarii . Acord privin colaborarea în domeniul protecţiei şi utilizării resurselor genetice a culturilor de plante a statelor-membre CSI Organizatii internationale .06.CSI Data adoptarii .1999 la Minsk În vigoare pentru RM .06.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .1293 Organizatii internationale .04.28. Acord cu privire la crearea Consiliului interstatal privind colaborarea în domeniul editării.1999 la Minsk În vigoare pentru RM .2002 Semnat la . Acord privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor geografice false Organizatii internationale .06.06.CSI Data adoptarii .06.la 04.25.2001 50 .1999 la Minsk În vigoare pentru RM .2002 Semnat la .

01.06.08.10.2001 Semnat la .CSI Data adoptarii .1999 224.10.01.2000 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .08.la 25.la 08.01.1999 la Ialta În vigoare pentru RM . Protocol privind introducerea modificărilor în Nomenclatorul unic de mărfuri al activităţii economiei externe CSI Organizatii internationale .10.04.2000 227.01.07.2000 226.2000 225.25.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .08.10.la 25.Semnat la .04.03.1999 la Ialta Semnat la .10.25.la 25.1999 221.01.10.10.1999 la Ialta Semnat la . Protocol privind modul de conlucrare între serviciile vamale ale statelormembre ale CSI privind transportarea încărcăturilor speciale şi produselor cu destinaţie militară Organizatii internationale .1999 223.01.11.1999 222.2000 la Moscova În vigoare pentru RM .2002 Semnat la .08.CSI Data adoptarii .la 08.01.1999 la Ialta În vigoare pentru RM . Hotărîrea privind Programul interstatal pentru crearea şi utilizarea mostrelor interstatale de standard şi proprietăţilor substanţelor şi materialelor pe anii 1999-2001 Organizatii internationale .22. Acord privind direcţiile de bază de colaborare a statelor-membre CSI în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor Organizatii internationale .la 08.1999 220.10.2000 la Moscova În vigoare pentru RM .2002 Semnat la .25.01.01.2002 Semnat la .06.06. Acord privind modul de perfectare vamală şi de control vamal al mărfurilor transportate între statele-părţi la Acordul privind crearea zonei de comerţ liber Organizatii internationale .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la promovarea unei politici antimonopol coordonate Organizatii internationale .2002 Semnat la .10.la 08.97 51 .CSI Data adoptarii . Protocol privind introducerea modificărilor în Acordul privind colaborarea în domeniul dezvoltării şi utilizării sistemului mobil de comunicare din 17. Acord cu privire la tranzitul de energie şi putere electrică a statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .

04.la 25.2000 la Moscova Semnat la .2002 Semnat la . Hotărîrea privind condiţiile de remunerare a muncii colaboratorilor Teleradiocompaniei Interstatale MIR Organizatii internationale .la 20.06.Organizatii internationale .06. Acord cu privire la barierele tehnice în zona comerţului liber Organizatii internationale .01.06.2000 Semnat la .06.03.2000 la Moscova În vigoare pentru RM . este interzisă (închisă) în confomitate cu legislaţia în vigoare.2000 la Moscova Semnat la .20.01.2000 230.la 20.25.01.CSI Data adoptarii .01.92 Organizatii internationale .25.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .95 Organizatii internationale .06.01.la 10. şi ordinea privind schimbul de informaţie despre migraţia ilegală Organizatii internationale .20.2002 Semnat la .la 25.04.03.2000 228.2000 52 .20.la 25.CSI Data adoptarii .20.03.2000 la Moscova Semnat la . Acord cu privire la interacţiunea statelor-membre CSI în vederea apropierii mecanismului de impozitare la transportul feroviar Organizatii internationale . Protocol privind introducerea completărilor şi modificărilor la Acordul cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării.2000 231.10. Protocol la Acordul privind Nomenclatorul unic de mărfuri al activităţii economiei externe CSI din 03.25.2000 232.2000 234.la 20.2000 la Moscova Semnat la .la 20.2000 la Moscova În vigoare pentru RM .2000 la Moscova În vigoare pentru RM .25.200 229.03.CSI Data adoptarii .01.06. Protocol privind aprobarea Regulamentului privind Comitetul executiv al CSI Organizatii internationale . metrologiei şi certificării din 13.06.01.2000 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .06. Hotărîrea despre Regulamentul privind baza generală de date despre migranţii ilegali şi persoane. intrarea în statele-membre ale Acordului privind colaborarea statelor-membre CSI în lupta cu migraţia ilegală.03.11.CSI Data adoptarii .2000 233.

2001 242.16.30.la 30. securitate radiaţională.16.09.2002 Semnat la .11.11.CSI Data adoptarii .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .12.CSI Data adoptarii .la 01.2000 241.2001 53 .27.2000 la Moscova În vigoare pentru RM .01.12.2002 Semnat la .07.03.03. Decizia privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor Organizatii internationale .la 30.CSI Data adoptarii . Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe narcotice.03.30.la 16.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .2000 la Minsk În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .la 16.15. Protocol cu privire la încetarea acordurilor multilaterale.03.11.2002 Semnat la .2000 la Moscova În vigoare pentru RM .08.la 30.04.03.11.2006 Semnat la .2000 236.2000 240.03.2001 Semnat la .2000 237.06.08.03.11.30. psihotrope şi a precursorilor Organizatii internationale . Acord privind colaborarea în domeniul pregătirii specialiştilor în radioecologie. Acord cu privire la reţeaua hidrometereologică interstatală a CSI Organizatii internationale . Hotărîrea privind finanţarea activităţii Centrului Antiteror al CSI Organizatii internationale .2000 la Moscova În vigoare pentru RM . încheiate în cadrul Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .12. Hotărîrea privind Centrul Antiteror a statelor-membre CSI Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .11. radiobiologie şi ştiinţe conexe Organizatii internationale .2000 238.11.la 30. Acord privind colaborarea în domeniul acţiunilor active asupra proceselor metereologice şi altor procese geofizice Organizatii internationale .09.CSI Data adoptarii .11.30.235.la 30.2000 la Moscova Semnat la .2000 la Moscova Semnat la .30.2000 239.2001 Semnat la .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .11.

2001 la Minsk În vigoare pentru RM .la 16.CSI Data adoptarii . Hotărîrea privind Programul interstatal de cercetări ştiinţifice comune a organizaţiilor statelor-membre ale CSI în domeniul situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen pînă în anul 2003 Organizatii internationale .2001 la Moscova Semnat la .03.2001 la Moscova Semnat la .16.16.19.la 31. Hotărîrea privind Programul interstatal privind utilizarea gazului natural în calitate de carburanţi pentru mijloacele de transport pe anii 2001-2005 Organizatii internationale .2001 245.CSI Data adoptarii .la 16.la 31.2001 246.1993 şi Regulamentul privind schimbul interstatal de trimiteri poştale speciale Organizatii internationale .2001 250.la 16.03. Hotărîrea privind reorganizarea "Radionavigaţia" Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .03. Hotărîrea privind programul interstatal de radionavigaţie a statelor-membre CSI pe anii 2001-2005 Organizatii internationale .CSI Data adoptarii . Acord cu privire la protecţia soiurilor de plante Organizatii internationale .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .2001 249.03. Acord privind cooperarea transfrontalieră în domeniul studierii.2002 54 .CSI Data adoptarii .03.2001 Semnat la .2001 la Moscova Semnat la .2001 248.CSI Data adoptarii .03.05.CSI Data adoptarii .03.03.05.2002 Semnat la .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .03.2001 Consiliului consultativ interstatal 247.16.16.26.03.2001 la Moscova În vigoare pentru RM .2001 244.09.05.la 16.la 16.CSI Data adoptarii .25.03.11.12.16.03. Protocol privind operarea modificărilor şi completărilor la Acordul privind schimbul interstatal de trimiteri poştale speciale din 23.31. Acord privind colaborarea în domeniul profilaxiei stărilor iod-deficitare în rîndul populaţiei statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .06.2001 Semnat la .la 16.243. explorării şi supravegherii zăcămintelor Organizatii internationale .16.2001 la Moscova Semnat la .03.16.

06.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la schimbul de informaţii în domeniul învăţămîntului statelormembre ale CSI Organizatii internationale .31.06.05.2001 la Minsk În vigoare pentru RM .12.05.CSI Data adoptarii .2001 la Minsk În vigoare pentru RM . Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în lupta cu infracţiunile în domeniul informaţiei computerizate Organizatii internationale .03.2002 Semnat la .09.CSI Data adoptarii .2001 257.2001 255.Semnat la .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .07.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .la 31.24.2002 Semnat la .09.2001 251.31.31.2001 252. Acord cu privirea la ordinea de creare şi funcţionare a filialelor instituţiilor superioare de învăţămînt în statele-membre CSI Organizatii internationale .09.04.2001 253.28.2001 Semnat la .2001 254.05.01.11.23.05.CSI Data adoptarii .01.05.07. Protocol la Acordul cu privire la mărimea taxei de stat şi ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecţii economici ai diferitor state Organizatii internationale .2002 Semnat la .05.11. Acord privind colaborarea în domeniul protecţiei sanitare a teritoriilor statelormembre CSI Organizatii internationale .la 28.2002 Semnat la .28.2001 la Moscova În vigoare pentru RM .la 01.2002 Semnat la .31.31.2001 la Minsk În vigoare pentru RM .12.2001 256. Acord privind exportul şi importul valorilor culturale Organizatii internationale .2001 la Minsk În vigoare pentru RM .05.06.la 31.2001 la Minsk În vigoare pentru RM .la 01.CSI Data adoptarii .la 28.09.2001 55 .06.la 31. Hotărîrea privind Regulamentul cu privire la reprezentanţii plenipotenţiari ai statelor-membre CSI pe lîngă Centrul Antiteroare Organizatii internationale .06.05.06.2002 Semnat la .

06.11.11. atestării şi acreditării instituţiilor de învăţămînt ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .la 30. regulilor şi cerinţelor tehnice.la 28.19.CSI Data adoptarii .28.11.la 28.2001 260.09.2003 Semnat la .28.09.2001 la Moscova Semnat la . farmaceutice.09. veterinare şi fitosanitare faţă de mărfurile importate în statelemembre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .la 28.2001 263.2001 261.2001 259.07.11. Acord privind coordonarea lucrărilor în domeniul licenţierii activităţii de studiu.27.30. medicale.CSI Data adoptarii . Acord cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele electro-energetice ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .2002 Semnat la .13.2001 la Moscova În vigoare pentru RM .30.2003 Semnat la .05. sanitare.2002 la Moscova În vigoare pentru RM .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .05.05.11. Hotărîrea privind Programul interstatal de creare a reţelei de centre informaţionale de marketing pentru promovarea mărfurilor şi serviciilor pe pieţele naţionale ale statelor-membre ale CSI pentru perioada de pînă la anul 2005 Organizatii internationale .2002 Semnat la .2001 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .09.09.la 29.27.2002 Semnat la .2001 262.la 28.28.05.2001 la Moscova În vigoare pentru RM .28.11.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .05.2002 56 . Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne al CSI privind Regulamentul despre Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .2002 264.2002 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .29. Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne al CSI cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontieră vamală a mărfurilor ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale Organizatii internationale .09. Acord privind colaborarea în domeniul asigurării securităţii industriale la obiectele periculoase de producere Organizatii internationale .25.05.258.2002 Semnat la .09. Acord privind aplicarea normelor.la 30.CSI Data adoptarii .

07.10.265.07.2002 Semnat la . Hotărîrea privind Fondul interstatal de ajutor pentru refugiaţi şi persoanele strămutate forţat Organizatii internationale .07.2002 57 .10.2002 271.07.10.10.la 07.09.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .10. psihotrope şi a precursorilor Organizatii internationale .07.CSI Data adoptarii .10.CSI Data adoptarii . finanţate din bugetul unic al organelor CSI Organizatii internationale .09.la 07.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .10.2002 Semnat la .2002 267. Hotărîrea despre crearea secţiei Centrului Antiteroare a statelor-membre CSI pentru regiunea central-asiatică Organizatii internationale .2002 Semnat la .10.2002 Semnat la .2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .la 07.10.10.2002 268. Hotărîrea privind măsurile de perfecţionare a structurilor organelor CSI şi simplificarea sistemului remunerării muncii în organele Comunităţii.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM . Hotărîrea despre programul interstatal privind măsurile comune în combaterea criminalităţii pe anii 2003-2004 Organizatii internationale .2002 269.07.05.2002 Semnat la .01.CSI Data adoptarii .07.10.10. Hotărîrea despre Concepţia privind cooperarea statelor-membre ale CSI în combaterea traficului ilicit de substanţe narcotice.CSI Data adoptarii .2002 la Moscova În vigoare pentru RM .07.la 07.la 07.07.10.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .2002 266.2002 270.CSI Data adoptarii .07.01.la 30.30.05.CSI Data adoptarii .2003 Semnat la .07.la 07.09.07. Hotărîre depre informaţia privind îndeplinirea de către statele-membre ale CSI a măsurilor primordiale în perioada 2000-2001 şi propunerile de perspectivă în vederea instituirii comerţului liber luînd în consideraţie dezvoltarea proceselor economice mondiale Organizatii internationale .2002 Semnat la .10. Hotărîrea privind Regulamentul Consiliului coordonator a statelor-membre CSI pentru informatizare pe lîngă Comunitatea regională în domeniul comunicaţiei Organizatii internationale .10.

CSI Data adoptarii .10. psihotrope şi a precursorilor pe anii 2002-2004 Organizatii internationale .2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .14.02.CSI Data adoptarii .10.29. care soluţionează litigii din domeniul economic Organizatii internationale .la 07. Hotărîre despre Programul statelor-membre ale CSI în combaterea traficului ilicit de substanţe narcotice.CSI Data adoptarii . familiale şi penale Organizatii internationale .07. Protocol privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea organizării şi desfăşurării în comun a măsurilor de combatere a acţiunilor de terorism pe teritoriile statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . producere.2002 275.01.2002 la Chişinău Semnat la .10.07.08.CSI Data adoptarii .10.10. Protocol privind introducerea modificărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului înconjurător din 08.2002 la Chişinău Semnat la .2002 274.10.2002 58 .07.2002 279. Convenţia privind standardele alegerilor democratice.CSI Data adoptarii .10.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .03.10.2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .la 07.10.07.10.2002 273.2002 278.CSI Data adoptarii .la 07. drepturilor şi libertăţilor electorale în statele-membre ale CSI Organizatii internationale .10.1992 277.1992 la Chişinău Semnat la .2002 la Chişinău În vigoare pentru RM .la 07.10.10.CSI Data adoptarii . Convenţia privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice pe cazurile civile.2002 Semnat la .19.2003 Semnat la .la 07.07. Acord privind crearea Consiliului preşedinţilor judecătoriilor de arbitraj.2004 Semnat la .07.272.2002 la Chişinău Semnat la .la 07.07.10. economice şi altele.la 07. Acord de cooperare a statelor-membre CSI privind întrebările de întoarcere a minorilor în statele de domiciliere permanentă Organizatii internationale . Acord cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul asigurării eficienţei energetice şi conservării energiei Organizatii internationale .10.CSI Data adoptarii .10.2002 276.07.2005 Semnat la .92 Organizatii internationale .la 07.03.24.

04. finanţate din bugetul unic al organelor CSI Organizatii internationale .09.04.CSI Data adoptarii .2003 282.CSI Data adoptarii .2003 285.2002 la Chişinău Semnat la .25. prevăzute de Acordul privind Regulile determinării originii mărfurilor statelor în curs de dezvoltare prin prezentarea preferinţelor tarifare în cadrul sistemului general de preferinţe din 12 aprilie 1996 Organizatii internationale .la 07.2003 la Moscova În vigoare pentru RM .04. Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne CSI privind acodarea statutului de Organizaţie de bază a statelor membre ale CSI în pregătirea cadrelor în domeniul ştiinţelor umanitare şi social economice Universităţii de Stat din Sankt – Petersburg Organizatii internationale .04.la 25.2003 286.CSI Data adoptarii .03.09.2003 la Moscova Semnat la .2003 283.CSI Data adoptarii .2003 la Ialta Semnat la .25.04. Memorandum privind colaborarea coridoarelor internaţionale de transport statelor-membre CSI în domeniul 59 .07.2003 la Moscova În vigoare pentru RM .la 25.04.25. Protocol privind introducerea modificărilor şi completărilor în Regulile determinării originii mărfurilor statelor în curs de dezvoltare prin prezentarea preferinţelor tarifare în cadrul sistemului general de preferinţe.280.la 18.03.04.04.2004 Semnat la .2004 Semnat la .la 25.la 25.25. Hotărîrea privind acordarea Centrului comparativ de politică educaţională a Ministerului învăţămîntului Federaţiei Ruse statutul de Organizaţie de bază a statelormembre CSI pentru cercetări în domeniul politicii educaţionale Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .2004 Semnat la .03.10.10.CSI Data adoptarii .2003 284. Acord privind statutul juridic al persoanelor cu funcţii de răspundere şi colaboratorilor organelor CSI Organizatii internationale .18.2002 281. Acord privind interacţiunea statelor-membre CSI în domeniul transportării încărcăturilor internaţionale auto Organizatii internationale .04.25. Hotărîrea Şefilor de Guverne ale statelor-membre ale CSI cu privire la condiţiile de remunerare a muncii în organele CSI.2003 la Moscova În vigoare pentru RM .04.

09.CSI Data adoptarii .Organizatii internationale .12.la 18.2003 60 .18.la 18.la 18.CSI Data adoptarii .04.09.la 19.06.CSI Data adoptarii .2003 Semnat la .09.18.2003 292.05.2003 289.05.18. Protocol privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei sănătăţii populaţiei din 26. Protocol privind încetarea acţiunii Acordului despre crearea Uniunii Internaţionale Euroasiatice a cărbunelui şi oţelului din 24 septembrie 1993 Organizatii internationale . Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul activităţii de reclamă Organizatii internationale .19.2003 la Ialta În vigoare pentru RM .18.09.2003 290.09. Acord privind schimbul de materiale între agenţiile naţionale informaţionale a statelor-membre CSI Organizatii internationale .09.31.92 Organizatii internationale .09.2003 la Ialta Semnat la .2003 288.06.2003 293.la 19.09.la 18.2003 291.CSI Data adoptarii .12.CSI Data adoptarii .09.18.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .19.CSI Data adoptarii .la 18.2003 la Ialta În vigoare pentru RM .2003 la Ialta În vigoare pentru RM .2004 Semnat la .18. Protocol de colaborare privind realizarea Hotărîrii Consiliului Şefilor de State ale CSI în vederea oferirii participanţilor la ce de-al II-lea Război Mondial dreptul la transportul feroviar gratuit o dată în an din 30 mai 2003 Organizatii internationale . cooperarea informaţională la lichidarea consecinţelor lor şi acordarea de ajutor populaţiei sinistrate Organizatii internationale .23. Acord privind schimbul de informaţii despre situaţiile excepţionale cu caracter natural şi tehnogen.la 18.06. Hotărîrea privind asigurarea financiară a activităţii Consiliului coordonator al procurorilor generali ai statelor-membre CSI Organizatii internationale .2003 la Ialta În vigoare pentru RM .09.18.2003 la Ialta Semnat la .09.09.09.09.2003 287.2003 la Moscova În vigoare pentru RM .2004 Semnat la .2004 Semnat la .09.09.2004 Semnat la .2003 la Ialta Semnat la .

16.04.CSI Data adoptarii .16.2004 la Ciolpon-Ata Semnat la .2004 la Ciolpon-Ata În vigoare pentru RM . Hotărîrea privind ordinea elaborării.09.04.04.la 16.la 19.2005 Semnat la .CSI Data adoptarii .04. participanţilor la conflictele locale şi victimelor terorismului pe anii 2001-2005 Organizatii internationale .2004 la Ciolpon-Ata Semnat la .19. pe baza condiţiilor acordate cetăţenilor acestor state. Acord cu privire la inroducerea certificatului internaţional de cîntărire a mijloacelor de transport de încărcătură pe teritoriul statelor-membre a CSI Organizatii internationale .04.04.09.09.19.16.06.04.294.20.2004 299.2003 la Ialta Semnat la .2004 297.2003 296.01.2004 la Ciolpon-Ata Semnat la .04. Hotărîrea privind finanţarea în anul 2004 a măsurilor de bază a Programului interstatal complex privind reabilitarea veteranilor de război.04.la 19. finanţate din contul mijloacelor bugetare a statelor-membre CSI Organizatii internationale .16.10.2004 la Ciolpon-Ata În vigoare pentru RM .16.2003 la Ialta Semnat la .CSI Data adoptarii .la 16.09.la 16. cît şi protecţia socială a elevilor şi pedagogilor instituţiilor de învăţămînt general Organizatii internationale .CSI Data adoptarii . Hotărîrea privind măsurile realizării de către statele-membre CSI a obligaţiunilor de transfer a cotizaţiilor în bugetul unic al organelor Comunităţii.2004 298.1993 Organizatii internationale .04.2004 301.01.la 16.CSI Data adoptarii . Acord privind asigurarea pentru cetăţenii statelor-membre ale CSI a accesului la instituţiile de învăţămînt general.CSI Data adoptarii . Acord privind procedura de cooperare reciprocă la evaluarea igienică a producţiei potenţial periculoase.04.2004 300.la 16.CSI Data adoptarii . importată în statele-membre ale CSI Organizatii internationale . realizării şi finanţării programelor interstatale a CSI Organizatii internationale . Convenţia privind statutul corespondentului ce reprezintă sursele mass-media statelor-membre CSI în alte state ale Comunităţii Organizatii internationale .2003 295. Hotărîrea Şefilor de Stat ai CSI cu privire la amendamentele la Statutul CSI din 22.CSI Data adoptarii .la 16.2006 61 .2004 la Ciolpon-Ata Semnat la .

Semnat la .CSI Data adoptarii .2005 Semnat la .04.CSI Data adoptarii . Concepţia de colaborare a activităţii statelor-participante ale CSI în domeniul valutar Organizatii internationale .2004 302.2004 306.2004 la Astana În vigoare pentru RM .04. difuzării cărţii.05.16.2004 304.09.CSI 62 .2004 309.15.2004 305.2004 la Astana Semnat la .2004 307. Acord de colaborare între statele-membre ale CSI privind combaterea criminalităţii în transport Organizatii internationale . Acord cu privire la crearea rezervelor resurselor şi utilizarea lor eficientă în vederea asigurării activităţii stabile în regim paralel a sistemelor energetice a statelormembre CSI Organizatii internationale .2005 Semnat la .la 15.04.2004 la Ciolpon-Ata În vigoare pentru RM .30. Acord privind recunoaşterea reciprocă şi echivalarea actelor de studii din învăţămăntul mediu general.2004 la Astana Semnat la . Hotărîrea privind concepţia unei politici de transport comune a statelormembre CSI pe perioada pînă în anul 2010 Organizatii internationale .09.CSI Data adoptarii .09.16.06.CSI Data adoptarii .09. secundar profesional şi mediu de specialitate Organizatii internationale .09. Hotărîrea privind concepţia cooperării regionale şi frontaliere a statelormembre CSI Organizatii internationale .la 15.CSI Data adoptarii .09.15.09.la 16.2004 308.16.2004 la Astana În vigoare pentru RM .15.la 15. şi poligrafiei Organizatii internationale .la 16.2004 la Astana Semnat la .09.la 15.2005 Semnat la .CSI Data adoptarii .09.04.09.2004 303.09.16.CSI Data adoptarii .15. Acord cu privire la colaborarea în domeniul editării.2004 la Ciolpon-Ata Semnat la .la 15. Hotărîrea privind Concepţia securităţii hidrometeorologice statelor-membre CSI Organizatii internationale .15.04.13.

2004 la Astana Semnat la .2004 310.09.2004 314.09.13.2005 Semnat la .16.11.la 03.12.09.la 15.00 Organizatii internationale .2004 313.09.la 15. Horărîrea privind aprobarea Concepţiei unui registru Unic al actelor normative şi al altor documente a CSI şi Dispoziţia privind registrul Unic al actelor normative şi altor documente a CSI Organizatii internationale .la 15. Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne privind crearea Consiliului Consultativ conducătorilor serviciilor de arhivă ale statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .15. Hotărîrea Consiliului şefilor de state ale Comunităţii Statelor Independente privind Programul de cooperare între statele-membre ale CSI în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe narcotice.CSI Data adoptarii .2004 312.2004 311.2004 la Astana Semnat la .la 03.2004 la Moscova În vigoare pentru RM . aprobată prin Hotărîrea CŞG CSI din 03.09.la 16.27.2004 la Astana Semnat la .12. substanţe psihotrope şi a precursorilor pe anii 2005-2007 Organizatii internationale . Hotărîrea privind comisia regională pe cooperarea militaro-economică a statelor-membre CSI Organizatii internationale .09.15.09.CSI Data adoptarii .03.2004 la Astana Semnat la .2004 la Astana Semnat la .CSI Data adoptarii .09.16.CSI Data adoptarii .09.2004 la Astana În vigoare pentru RM .09.Data adoptarii .2004 la Moscova Semnat la .12.09.12.09.CSI Data adoptarii .15.2004 315.09.CSI Data adoptarii . Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne ale statelor-membre ale CSI cu privire la operarea modificărilor în Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor. Hotărîre privind acordarea alocaţiilor din bugetul statelor-membre CSI pentru crearea şi dezvoltarea sistemului unic de apărare a spaţiului aerian Organizatii internationale .la 16.CSI Data adoptarii .2005 63 . Hotărîrea privind crearea în cadrul Biroului coordonator în lupta cu criminalitatea organizată şi altor crime periculoase pe teritoriile statelor-membre CSI a subdiviziunii structurale pentru coordonarea luptei contra circulaţiei ilicite a substanţelor narcotice şi a precursorilor şi a grupului operativ regional al acestuia în regiunea Central-Asiatică Organizatii internationale .15.la 15.2004 316.

Hotărîrea referitor la Programul privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în vederea combaterii migraţiei ilegale pe anii 2006-2008 Organizatii internationale .08.26. Hotărîrea referitor la Programul privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme de exprimare a violenţei extremismului pe anii 2005-2007 Organizatii internationale .08.02.2005 321.03.2005 319.06.06.CSI Data adoptarii .26.CSI Data adoptarii .2005 la Kazani Semnat la .12.26.2005 323.08.2005 Semnat la .CSI Data adoptarii .08.2005 324.08.2007 Semnat la .la 03.12. Acord privind colaborarea statelor-membre CSI în lupta cu infracţiunile fiscale Organizatii internationale . Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne ale statelor-membre ale CSI cu privire la crearea Consiliului consultativ al conducătorilor organelor de stat (executive) care efectuiază administrarea resurselor materiale în statele-membre ale CSI Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .2005 320.CSI Data adoptarii .2004 317. Hotărîrea privind finanţarea în anul 2005 a măsurilor de bază a programului interstatal complex privind reabilitarea veteranilor de război.06.2005 la Kazani Semnat la .08.2004 318.2005 la Tbilisi În vigoare pentru RM .la 26.08.la 26. Acord privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .2004 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .Semnat la . Anul Comunităţii Statelor Independente 64 .2005 la Tbilisi În vigoare pentru RM . Hotărîrea cu privire la declararea anului 2006.03.la 26.la 26.2005 la Kazani Semnat la .2005 la Kazani Semnat la .CSI Data adoptarii .2005 322.03.08. participanţilor la conflictele locale şi victimelor terorismului pe anii 2001-2005 Organizatii internationale .la 03.03. Hotărîrea referitor la Concepţia privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea terorismului şi altor forme de exprimare a violenţei extremismului Organizatii internationale .03.12.21.06.06.26.la 03.

06.26.CSI Data adoptarii .25.CSI Data adoptarii .25. Hotărîrea privind acţiunile complexe mediu urgente pentru promovarea pe piaţa internă a Comunităţii Statelor Independente şi pieţele ţărilor terţe a producţiei competitive.CSI Data adoptarii . Protocol privind introducerea schimbărilor şi completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi din 15 aprilie 1994 Organizatii internationale .26.la 26.2005 331.08.11.11.la 25.2005 la Moscova Semnat la .08.2005 325.11.CSI Data adoptarii .08.11.la 25. pusă în circulaţie de producătorii naţionali pentru perioada de pînă la 2010 Organizatii internationale . Acord privind cooperare statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea traficului de fiinţe umane.27.06.11.2005 la Moscova În vigoare pentru RM .26.2005 326.08.11.2005 327.la 25.2005 Semnat la .CSI Data adoptarii .08.03.2005 65 . Hotărîrea privind concursul de conferire a premiului Comunităţii Statelor Independente pentru realizările în domeniul producţiei şi serviciilor calitative Organizatii internationale .11.CSI Data adoptarii .2005 330.2005 la Moscova Semnat la . Hotărîrea privind perfecţionarea şi reformarea organelor Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .11. Decizia despre Planul comun de acţiuni al statelor-membre ale CSI în legătură cu cea de-a 20-a aniversare a avariei de la CAE Cernobîl Organizatii internationale .la 26.2005 la Moscova Semnat la . Hotărîrea referitor la Metodologia unică a statisticii vamale privind comerţul extern al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (în redacţie nouă) Organizatii internationale .la 03.2005 329.la 25.2005 la Tbilisi Semnat la .la 25.2005 la Kazani În vigoare pentru RM .25.2005 328.2006 Semnat la . organe şi ţesuturi umane Organizatii internationale .25.CSI Data adoptarii .11.2005 la Moscova Semnat la .25.11.Organizatii internationale .12.2005 la Kazani Semnat la .

Hotărîre privind introducerea modificărilor şi completărilor la Regulamentul privind Consiliul interstatal pentru situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen Organizatii internationale .2005 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .2005 la Moscova În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .2005 la Moscova În vigoare pentru RM .2005 la Moscova Semnat la .2005 333.2005 Semnat la .05.11.2005 Semnat la .CSI Data adoptarii .la 25.la 12.11.11.25.11. finanţate din contul mijloacelor bugetare ale statelor-membre CSI Organizatii internationale . Hotărîre privind Regulamentul privind Biroul pentru coordonarea luptei cu crima organizată şi alte genuri de crime periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .25.la 25.2005 la Moscova În vigoare pentru RM . economice şi organizaţionale favorabile extinderii activităţii de leasing în Comunitatea Statelor Independente Organizatii internationale .01.2005 338.2005 334.11.2006 339.2005 Semnat la .11.2007 Semnat la .11.11.11.05.la 25.01.25.11. Acord privind crearea condiţiilor juridice.la 25. Hotărîre privind introducerea modificărilor şi completărilor la Regulamentul privind Comitetul interstatal de statistică al Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .25.11.25. Acord de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport şi asigurarea restituirii lor Organizatii internationale .2005 335.CSI Data adoptarii .la 25.11.la 25.CSI Data adoptarii . Protocol privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei sănătăţii populaţiei Organizatii internationale .2005 la Moscova Semnat la .25.25.25.11.2005 337. Hotărîre privind modul de determinare şi mărimea cotelor părţi ale statelormembre CSI pentru întreţinerea organelor CSI. Hotărîre privind introducerea modificărilor în Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor din 30 noiembrie 2000 66 .11.25.25.332.10.2005 336.25.2005 Semnat la .2006 la Duşanbe În vigoare pentru RM .11.CSI Data adoptarii .

29.CSI Data adoptarii .la 28.24.2006 340.2006 la Moscova În vigoare pentru RM .06.Organizatii internationale .2006 la Minsk Semnat la .CSI 67 .10.CSI Data adoptarii .la 25. finanţat din contul mijloacelor bugetare ale statelor-membre CSI.05.06.11.2008 345.2006 În vigoare pentru RM .2006 346. în urma îndeplinirii cărora produsul se consideră de originea ţării în care acestea au avut loc Organizatii internationale . Acordul de constituire a Centrului Tehnico-ştinţific Internaţional Organizatii internationale .11. în redacţie nouă Organizatii internationale . Hotărîrea privind introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul privind Centrul Antiteroare al statelor-membre CSI Organizatii internationale . Hotărîrea privind stabilirea timpului unic pentru ridicarea indicelor de pe dispozitivele de evidenţă al energiei electrice.11.28.11.05. Decizia Consiliului Economic al CSI privind introducerea completării şi modificării în Nomenclatorul condiţiilor. Hotărîrea referitor la Regulamentul privind bugetul unic al organelor CSI.11.11.24.2007 Semnat la .la 30.la 24.11.la 24.2006 la Minsk În vigoare pentru RM .10. Decizia privind introducerea completărilor şi modificărilor în Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor.11.2006 344.2006 Semnat la .30.2006 la Minsk În vigoare pentru RM .30.CSI Data adoptarii .la 24.11.11.CSI Data adoptarii .2006 la Minsk Semnat la .2007 Semnat la .24. operaţiunilor de producere şi tehnologice.CSI Data adoptarii . transportate prin linii interstatale de transmisiune electrică în statele-membre CSI Organizatii internationale .2006 la Duşanbe În vigoare pentru RM .CSI Data adoptarii .25.2006 343.06.21.2006 341.24.03.2006 la Minsk Semnat la .CSI Data adoptarii .02.05.2006 342.19.2007 Semnat la .la 24. aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guverne ale CSI din 30 noiembrie 2000 Organizatii internationale . Hotărîrea privind introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul Biroului de coordonare privind combaterea criminalităţii organizate şi altor crime periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .

05.05.03. informaţionale si de prognoz despre situatia generala creata in economie.11. migraţiei şi protecţiei sociale a populaţieie stetelor-membre ale CSI Organizatii internationale .10.CSI Data adoptarii .27.la 06.12.11. Hotărîrea privind activitatea Consiliului conducătorilor serviciilor statistice statelor Comunitătii si Comitetului interstatal in domeniul statisticii al CSI pentru realizarea hotăririlor organelor supreme ale CSI privind ridicarea eficientei analizei dezvoltarii economice si aproceselor de integrare.2001 351. Hotărîrea privind indeplinirea Planului de realizare a măsurilor prioritare pentru dezvoltarea si ridicarea eficientei coordonării activitatii statelor-membre ale CSI in domeniul economic pentru anii 2003-2010 Organizatii internationale .10. Acord privind colaborarea statelor-membre Independente în domeniul culturii fizice şi sportului Organizatii internationale .11.CSI Data adoptarii .la 22. Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor in domeniul proprietăţii intelectuale Organizatii internationale .2007 la Ialta Semnat la .11.CSI 68 .22.CSI Data adoptarii . Programul de colaborare al statelor membre ale CSI în combaterea terorismului si altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2008.25.1998 la Moscova În vigoare pentru RM .la 25.la 13.1992 la Moscova Semnat la .CSI Data adoptarii .05.1992 la Moscova Data expirarii .05.2010 Semnat la .2007 349.2007 353.10.11.2007 ale Comunităţii Statelor 348.1992 347. dinamica si tendintele de colaborare Organizatii internationale . pregătirea materialelor analitice.13.11.2010 Organizatii internationale .4017 Semnat la . Protocolul cu privire la introducerea modificărilor in Acordul privind crearea Consiliului Consultativ in domeniul muncii.05. Hotarirea cu privire la Complexul de actiuni comune ale statelor-membre ale CSI pentru preintimpinarea patrunderii si raspindirii gripei aviare pe teritoriul statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .1992 350.2007 352.2007 la Ialta Semnat la .2007 la Duşanbe Data expirarii .2007 la Aşgabat Data expirarii .la 25.20.25.13.05.Data adoptarii .CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .la 05.11.la 27.

22.11.la 22.2007 la Aşgabat Semnat la . Hotarire cu privire la adjunctul Presedintelui Comitetului Executiv-secretarului executiv al CSI 69 . pentru anul 2007 Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .22. Protocol privind operarea modificarilor in Acordul a recunoasterii reciproce a drepturilor la facilitarea călatoriilor in transport a invalizilor şi a participantilor la razboi şi a persoanelor .. Hotarirea cu privire la realizarea Hotaririi Sefilor de state din 7 octombrie 2002 referitoarea la formarea in orasul Moscova a Centrului de expozitii a statelor-membre ale CSI Organizatii internationale . Hotarirea privind confirmarea bugetului unic al organelor CSI. metrologiei şi certificarii din 13 03 1992 Organizatii internationale . impozitelor si eliberarea permiselor speciale pentru transportarea actelor normative.11.22.2007 356. pentru anul 2006. Organizatii internationale .22.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii . Hotarire privind realizarea bugetului unic al organelor CSI.11.la 22.2007 la Aşgabat Semnat la .11. pentru 2008 Organizatii internationale .la 22.22.CSI Data adoptarii . Protocol cu privire la operarea modificarilor in Acordul privind politica unica in domeniul standartizarii.2007 360.la 22. Protocol cu privire la operarea modificarilor in Acordul cu privire la eliberarea platii a taxelor vamale.2007 361.11.11.CSI Data adoptarii ..la 22.2007 354. finantate dinsursele bugetare ale statelor .membre ale CSI.2007 la Aşgabat Semnat la . finantate din sursele bugetare ale statelor -membre ale CSI.11.2007 la Aşgabat Semnat la .2007 358.11.CSI Data adoptarii . transportate în scopul verificării controlului si atestarii metrologice din 10 februarie 1995 Organizatii internationale . finantate din sursele bugetare ale statelor-membre ale CSI.11.2007 la Aşgabat Semnat la .22. unitătilor de masura si mostrelor etalon.11.11.la 22.2007 la Aşgabat Semnat la .2007 la Aşgabat Semnat la .11.la 22.11. etaloanelor.11.22.CSI Data adoptarii .11.11. din 12 03 1993 Organizatii internationale . Hotarirea privind bugetul unic al organelor CSI.2007 357.la 22.2007 355.2007 359.22.Data adoptarii .2007 la Aşgabat Semnat la .

22.2008 367. Acordul cu privire la colaborarea în lupta cu circulaţia preparatelor medicamentoase falsificate 70 .1992 la Taşkent Semnat la . Acordul cu privire la colaborarea în domeniul creării sistemelor informaţionale de stat a paşapoartelor şi vizelor de generaţie nouă.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii . Hotărîrea Consiliului şefilor de state privind aprobarea Concepţiei dezvoltării pe viitor a Comunităţii Statelor Independente şi Planului de acţiuni principale de realizare a ei Organizatii internationale .Organizatii internationale .la 22.CSI Data adoptarii .2008 369. Memorandum cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul creării sistemelor naţionale telemedicinale consultativ-diagnostice compatibile Organizatii internationale .11.11.CSI Data adoptarii .la 22.05.2007 365.la 15. dezvoltarea ulterioară şi folosirea acestora în statele membre ale CSI Organizatii internationale .22.2008 la Sankt-Petesburg Semnat la .14.11.12.2007 la Aşgabat Semnat la .10. Protocolul cu privire la schimbul de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele vamale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .11.10.10.CSI Data adoptarii .2008 366.05.10.la 10.11.CSI Data adoptarii .2008 368.11.11.la 14.2008 la Chişinău Semnat la .05.2008 la Chişinău Semnat la .21.15.CSI Data adoptarii .2007 la Duşanbe Semnat la .la 14.14. Acordul de colaborare dintre statele membre ale CSI în domeniul asigurării securităţii persoanelor care beneficiază de protecţie şi pază de stat Organizatii internationale .2007 362.CSI Data adoptarii .1992 364.2007 la Aşgabat Semnat la .11. Hotarirea cu privire la adjunctul Conducatorului Centrului antiteror al statelor-membre ale CSI Organizatii internationale .11.la 21. Acord privind ordinea asigurării cu pensii a militarilor şi familiilor lor şi asigurării de stat a militarilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .10.2008 la Biskek Semnat la .la 05.2007 363.

11.CSI Data adoptarii .la 14. Hotărîrea Consiliului Şefilor de Stat al Comunităţii Statelor Independente privind Regulamentul cu privire la deţinerea preşedinţiei în Comunitatea Statelor Independente Organizatii internationale .CSI Data adoptarii .14.2008 71 . Organizatii internationale .11.I.2008 375.14.14. Palnul acţiunilor prioritare.S.Organizatii internationale . Protocolul privind introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind asigurarea protecţiei reciproce a secretelor interstatale.2008 la Chisinau Semnat la .14.2008 la Chisinau Semnat la . Hotărîrea Consiliului Şefilor de Stat al Comunităţii Statelor Independente privind Regulile de procedură ale Consiliului şefilor de stat.14. Consiliului miniştrilor afacerilor externe şi Consiliului Economic ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .2008 la Biskek Semnat la .CSI Data adoptarii .la 14.11. Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Direcţiile de bază de dezvoltare a pieţei serviciilor în domeniul transportului internaţional auto Organizatii internationale .10.CSI Data adoptarii . Consiliului şefilor de guvern.2008 370.la 10.CSI Data adoptarii . Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Complexul de măsuri comune pentru sporirea securităţii alimentare a statelormembre ale C.2008 la Chisinau Semnat la .10.11.la 14.la 10. Strategia de dezvoltare economică a Comunităţii Statelor Independente pentru perioada de pînă în anul 2020 Organizatii internationale .2008 372.10.2008 374.11.la 14.11.la 14. adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993 Organizatii internationale .10.2008 la Chisinau Semnat la .10.CSI Data adoptarii .2008 373.10.la 10. orientate spre dezvoltare şi sporirea eficacităţii leasing-ului investiţional al CSI pentru perioada de pînă la anul 2010 Organizatii internationale .11.CSI Data adoptarii .10.10.2008 371.11.2008 la Biskek Semnat la .11.2008 la Biskek Semnat la .2008 376.CSI Data adoptarii .11.2008 la Chisinau Semnat la .10.

dezvoltarea ulterioară şi folosirea acestora în statele membre ale CSI Organizatii internationale . Protocolul cu privire la schimbul de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele vamale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente Organizatii internationale .10.11.14.10.la 14.14.14. Hotarirea Consiliului sefilor de guverne al CSI privind Forul in domeniul agriculturii al statelor-membre ale Comunitatii Statelor Independente Organizatii internationale . Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Propunerile în vederea asigurării în deplin volum a transmisiunilor radio şi de televiziune ale Teleradiocompaniei interstatale „Mir”. Memorandum cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul creării sistemelor naţionale telemedicinale consultativ-diagnostice compatibile Organizatii internationale . indreptate spre dezvoltarea si ridicarea eficacitatii colaborarii statelor-membre ale CSI in sfera economica în anii 2003-2010 Organizatii internationale .2008 la Biskek Semnat la .2008 la Chisinau Semnat la .11.2008 la Chisinau Semnat la .2008 380.11.2008 381.CSI Data adoptarii .la 14.11.377.11.la 10.2008 72 .2008 la Chisinau Semnat la .14. Acordul cu privire la colaborarea în domeniul creării sistemelor informaţionale de stat a paşapoartelor şi vizelor de generaţie nouă.la 14.CSI Data adoptarii .2008 la Chisinau Semnat la .10. Hotărîrea Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Planul activităţilor de bază pentru pregătirea şi sărbătorirea aniversării a 65-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei Organizatii internationale .11.2008 382. a filialelor naţionale şi a reprezentanţelor Companiei la tehnologiile digitale şi multimedia contemporane (anii 2009-2011)” Organizatii internationale .11.CSI Data adoptarii .CSI Data adoptarii .la 14.CSI Data adoptarii . Hotarirea Consiliului sefilor de guverne al CSI privind mersul indeplinirii Planului de realizare a masurilor primordiale.11.11.la 14.2008 la Chisinau Semnat la .CSI Data adoptarii .2008 la Chisinau Semnat la .11.2008 379.14.11.CSI Data adoptarii .14. argumentarea financiareconomică a acestora şi Planul de trecere a bazei de producere a Teleradiocompaniei interstatale „Mir”.2008 378.2008 383.la 14.11.

1990 la Budapesta În vigoare pentru RM . Memorandum de Intelegere cu privire la Misiunea CSCE in Moldova dintre Guvernul Republicii Moldova si Seful Misiunii Organizatii internationale .11.11.1992 la Oslo În vigoare pentru RM .16.CSI Data adoptarii .CSCE Data adoptarii .1992 2.1999 6.07.12. Hotărîrea Consiliului Economic al CSI privind introducerea modidicărilor în Ordinea stabilirii nivelului întreţinerii băneşti al Preşedintelui Comietului ExecutivSecretarului Executiv al CSI.1992 la Stockholm În vigoare pentru RM . Tratatul cu privire la fortele armate conventionale in Europa cu toate protocoalele si declaratiile aditionale Organizatii internationale .CSCE Data adoptarii .11.07.1993 la Chişinău În vigoare pentru RM .1992 5.04.CSCE Data adoptarii .la 05.06.2008 la Moscova 385.la 07. Convenţia privind concilierea şi arbitrajul în cadrul CSCE Organizatii internationale . Convenţia privind principiile şi modul de realizare a Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale in Europa Organizatii internationale .1993 Semnat la .04.la 14. Hotarirea Consiliului sefilor de guverne al Comunitatii Statelor Independente privind Directiile prioritare de colaborare în domeniul transportului pentru perioada pina la anul 2020 Organizatii internationale .CSCE Data adoptarii .la 15.la 04.05.CSI Data adoptarii .01.CSCE Data adoptarii .16. Convenţia privind nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică în legătură cu Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa Organizatii internationale .07.05.1993 73 .2008 la Chisinau Tratate încheiate în cadrul OSCE 1.384.07.01.07.1992 la Taşkent 4. Documentul final al Conferinţei extraordinare a statelor participante la Tratatul cu privire la Forţele Armate Convenţionale în Europa Organizatii internationale .05.la 03.la 15. (punctul 12 din Ordinea de zi) Organizatii internationale .CSCE Data adoptarii . a persoanelor cu funcţii de răspundere şi colaboraorilor Comitetului Executiv al CSI.1990 la Paris În vigoare pentru RM .la 19.1992 3.05.

1948 la San Francisco În vigoare pentru RM .07.117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale 74 .la 01.1958 la Geneva În vigoare pentru RM .OSCE Data adoptarii .12.la 09.87 privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie Organizatii internationale .la 01.OIM Data adoptarii . Convenţia nr.08.1997 2. Protocol aditional de modoficare a Memorandumului de Înţelegere cu privire la Misiunea CSCE în Moldova între Guvernul Republicii Moldova şi Şeful Misiunii Organizatii internationale .7.2008 Semnat la .1997 5.la 22.2007 8.08.07.OSCE Data adoptarii .OIM Data adoptarii . Convenţia nr.OIM Data adoptarii .1997 4.1997 3. Acordul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa în Republica Moldova privind distrugerea surplusului şi stocurilor învechite ale muniţiilor în Republica Moldova Organizatii internationale .07.07. Convenţia nr.1947 la Geneva În vigoare pentru RM .08.12.08.2008 Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii 1.06.2007 la Chişinău În vigoare pentru RM .12. Convenţia nr.1948 la San Francisco În vigoare pentru RM .OIM Data adoptarii .95 privind protecţia salariului Organizatii internationale .06.1997 7.07.111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei Organizatii internationale .98 privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective Organizatii internationale .06.2007 Semnat la .1997 6. Convenţia nr.06.la 02.OIM Data adoptarii .la 11.OIM Data adoptarii .88 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă Organizatii internationale .1949 la Geneva În vigoare pentru RM .81 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ Organizatii internationale .06.22.2008 la Chisinau In vigoare pentru RM .06. Convenţia nr.06.22.1949 la Geneva În vigoare pentru RM .07. Convenţia nr.12.06.12.12.08.08.la 25.la 06.

Convenţia nr.la 28.08.Organizatii internationale . Convenţia nr.12.122 privind politica de ocupare a forţei de muncă Organizatii internationale .1997 9.1998 16. Convenţia nr.10.la 22.la 28.la 09.OIM Data adoptarii .la 22.1997 8.1971 la Geneva În vigoare pentru RM .OIM Data adoptarii .127 cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător Organizatii internationale .144 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii Organizatii internationale .02.la 23.08.1998 15.14.06.1998 14. Convenţia nr.08.07.la 21.12.47 cu privire la reducerea timpului de muncă pînă la patruzeci de ore pe săptămînă Organizatii internationale . 154 privind promovarea negocierilor collective Organizatii internationale .06. Convenţia nr.OIM 75 .12. Convenţia nr.1976 la Geneva În vigoare pentru RM .1981 la Geneva În vigoare pentru RM .la 19.1964 la Geneva În vigoare pentru RM .14. Convenţia nr.103 cu privire la protecţia maternităţii Organizatii internationale .OIM Data adoptarii . Convenţia nr.OIM Data adoptarii .OIM Data adoptarii .135 cu privire la protecţia drepturilor reprezentanţilor lucrătorilor la întreprinderi şi posibilităţile acordate lor Organizatii internationale .12.1964 la Geneva În vigoare pentru RM .1987 la Geneva În vigoare pentru RM .1967 la Geneva În vigoare pentru RM .1997 10.06.06.1981 la Geneva În vigoare pentru RM .12.la 22.08.14.1998 Data expirarii .10.02.06.1935 la Geneva În vigoare pentru RM .OIM Data adoptarii .OIM Data adoptarii .OIM Data adoptarii .1998 13.28. Convenţia nr.07.OIM Data adoptarii .02.12.06.129 privind inspecţia muncii în agricultură Organizatii internationale .06.1997 11. 158 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa patronului Organizatii internationale .2007 12.08.

Convenţia OIM nr.1969 la Geneva În vigoare pentru RM .29 privind munca forţată sau obligatorie Organizatii internationale .81 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ. în special în ce priveşte ţările în curs de dezvoltare Organizatii internationale .2000 19.23.2001 25.28.OIM Data adoptarii . Convenţia OIM nr. Convenţia nr.12.2001 23.2002 76 .138 privind vîrsta minimă de încadrare în muncă Organizatii internationale .1930 la Geneva În vigoare pentru RM .1975 la Geneva În vigoare pentru RM . semnată la Geneva la 11 iulie 1947 Organizatii internationale .28.05.la 26.OIM Data adoptarii .04.la 24.1999 18.1995 la Geneva În vigoare pentru RM .la 22.03.23.131 privind fixarea salariilor minime.21.19.04.OIM Data adoptarii .27.23. Convenţia nr.la 24. Convenţia nr.23.09.Data adoptarii .OIM Data adoptarii .06.la 25.OIM Data adoptarii .1970 la Geneva În vigoare pentru RM .la 22. Convenţia OIM nr.2001 24.03.100 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminină.la 23.2001 22.06.2007 20. Convenţia nr.2001 Data expirarii .142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane Organizatii internationale .06.OIM Data adoptarii .1981 la Geneva În vigoare pentru RM .06. pentru o muncă de valoare egală Organizatii internationale .2001 21.28.10.la 13.155 privind securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă Organizatii internationale .1958 la Geneva În vigoare pentru RM .06.08.06.108 privind actele de identitate pentru personalul navigant Organizatii internationale .12.OIM Data adoptarii .06. Protocolul Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1995 la Convenţia nr.OIM Data adoptarii .01.03.06.1951 la Geneva În vigoare pentru RM .1973 la Geneva În vigoare pentru RM .03.la 28.132 cu privire la concediile anuale remunerate Organizatii internationale . Convenţia nr.1998 17.06.OIM Data adoptarii .1970 la Geneva În vigoare pentru RM .la 29.

Convenţia OIM nr.06.26.2004 30.12.09.08.2003 28. Convenţia OIM nr.141 privind organizaţiile de lucrători rurali şi rolul lor în dezvoltarea economică şi socială Organizatii internationale .184 privind securitatea şi igiena muncii în agricultură Organizatii internationale .OIM Data adoptarii .2004 31.06.06.1978 la Geneva În vigoare pentru RM .14.06.OIM Data adoptarii .06.la 28.04.la 21. Convenţia OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor Organizatii internationale .06.1921 la Geneva În vigoare pentru RM . Convenţia OIM nr.06.la 17.06.1963 la Geneva În vigoare pentru RM .20.2004 34. Convenţia OIM nr.OIM Data adoptarii .la 25.2004 32.1951 la Geneva În vigoare pentru RM .2004 33.04.04.1975 la Geneva În vigoare pentru RM .2007 77 .OIM Data adoptarii .la 19.OIM Data adoptarii .183 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952 Organizatii internationale .04.04.19.04.11 relativă la drepturile de asociere şi de coaliţie ale muncitorilor agricoli Organizatii internationale .la 15.06.151 privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de ocupare a funcţiilor publice Organizatii internationale .28.OIM Data adoptarii .04.181 privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă Organizatii internationale .OIM Data adoptarii .1999 la Geneva În vigoare pentru RM .la 25.99 privind procedura de stabilire a salariului minim în agricultură Organizatii internationale .la 27.2001 la Geneva În vigoare pentru RM .04.10. Convenţia OIM nr. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.119 privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie Organizatii internationale .2002 27. Convenţia OIM nr.OIM Data adoptarii .2000 la Geneva În vigoare pentru RM .OIM Data adoptarii .la 23. Convenţia OIM nr.04.04.1997 la Geneva În vigoare pentru RM .2003 29.

la 11.2006 41. adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974.1973 la Londra În vigoare pentru RM .1995 la Londra În vigoare pentru RM .07.OMI Data adoptarii .01.OMI Data adoptarii .11.11.11. Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave Organizatii internationale .OMI Data adoptarii .01.11. Codul de pregătire.la 23.35.11.OMI Data adoptarii .OMI Data adoptarii .02.06.10. 43.1988 la Londra În vigoare pentru RM .01.la 27.2006 36.11.11.2006 42.1969 la Londra 40.2006 a navigatorilor.11.OMI Data adoptarii .1988 la Londra În vigoare pentru RM .11.OMI Data adoptarii .1988 la Londra În vigoare pentru RM .OMI Data adoptarii . brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code) Organizatii internationale .01.la 07.la 11.1978 la Londra În vigoare pentru RM .OMI Data adoptarii .01.2006 38.1978 la Londra În vigoare pentru RM .la 02.1992 la Londra În vigoare pentru RM .2006 78 .la 07.11. Protocolul la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare (LL 66) Organizatii internationale .la 17.2006 37. şi Protocolul la ea (SOLAS 74) Organizatii internationale . Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69) Organizatii internationale .11.01.11.2006 39. Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare. Convenţia inaternaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92) Organizatii internationale .07. Protocolul la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare (SOLAS 74) Organizatii internationale .11. Protocolul la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78) Organizatii internationale .la 01. Convenţia internaţională privind standardele de pregătire brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78) Organizatii internationale .01.

la 13.la 18.03.09.la 19. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental Organizatii internationale .OMI Data adoptarii .la 10.la 25. Convenţia OIM nr.2006 49.1949 la Geneva În vigoare pentru RM . Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime Organizatii internationale .12. Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72) Organizatii internationale . 97 privind migraţia în scop de angajare Organizatii internationale .2008 52.1972 la Londra În vigoare pentru RM .OMI Data adoptarii .OIM Data adoptarii .01.2004 Semnat la .28.12.06.185 (revizuită) privind actele de identitate pentru personalul navigant Organizatii internationale . Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.152 privind securitatea şi igiena muncii în operaţiunile portuare Organizatii internationale .OIM Data adoptarii .2006 48.1988 la Roma În vigoare pentru RM .03. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.01.2003 la Geneva În vigoare pentru RM .01.09.12. reprezentată prin Biroul Internaţional al Muncii Organizatii internationale .la 01.1979 la Geneva În vigoare pentru RM .06.31. 92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită) Organizatii internationale . Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.08.22.13. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.06.2007 51.1988 la Roma În vigoare pentru RM .12.1970 la Geneva În vigoare pentru RM .07.2004 la Geneva În vigoare pentru RM .01.2003 79 .01. 133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare) Organizatii internationale .la 20.01.06.OIM Data adoptarii .la 10.2006 50.10.OIM Data adoptarii .12.10.OMI Data adoptarii .12.44.la 30.2006 47.2006 46.OIM Data adoptarii . Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Intrnaţională a Muncii.OIM Data adoptarii .2006 45.11.1949 la Geneva În vigoare pentru RM .

2003 la Paris În vigoare pentru RM .la 14.2000 6. Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale (anexa nr.UNESCO Data adoptarii .11.03.12.1971 la Ramsar În vigoare pentru RM .UNESCO Data adoptarii .17.la 19.2004 8.11.10.04. Convenţia privind lupta împotriva discriminării in domeniul învăţământului Organizatii internationale .12.UNESCO Data adoptarii .la 15.la 14. Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor Organizatii internationale . 1 la Acordul încheiat între UNESCO şi Guvernul Republicii Franceze pentru crearea şi funcţionarea unui Centru Internaţional de înregistrare a publicaţiilor seriale) Organizatii internationale .14.2002 7.UNESCO Data adoptarii .02. în special ca habitat al păsărilor acvatice Organizatii internationale .12.10.1993 3.1954 la Haga În vigoare pentru RM .la 06. Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicrea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import.1952 la Geneva În vigoare pentru RM .11.la 16. Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial Organizatii internationale .2008 80 .UNESCO Data adoptarii . export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale Organizatii internationale .la 14.09.05.UNESCO Data adoptarii .Tratate încheiate în cadrul UNESCO 1.20.1960 la Paris În vigoare pentru RM .UNESCO Data adoptarii .UNESCO Data adoptarii .29.2007 2.la 02.1974 la Paris În vigoare pentru RM .06. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională.UNESCO Data adoptarii .2006 9.02.la 17.24.1972 la Paris În vigoare pentru RM .10. Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat şi Protocolul la aceasta Organizatii internationale .03. Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural Organizatii internationale . Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport a UNESCO Organizatii internationale .1970 la Paris În vigoare pentru RM .23.06.2000 5.12.09.2005 la Paris În vigoare pentru RM .1993 4.01.

la 30.1994 la Bruxelles În vigoare pentru RM .1997 6. Protocol adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor armate Organizatii internationale .30.2006 Semnat la .1995 la Bruxelles În vigoare pentru RM .08.01.12.NATO Data adoptarii .06.la 05.08.1997 5.NATO Data adoptarii .OTAN Data adoptarii .10.Tratate încheiate în cadrul NATO 1.08.la 14. Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Naţiunii Gazdă pentru desfăşurarea exerciţiului "Cooperative Longbow/Lancer 2006" Organizatii internationale .21.NATO Data adoptarii .14.2006 3.2006 2.12.la 06. Protocolul adiţional la Acordul dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la "Parteneriatul pentru pace" privind statutul forţelor armate SOFA Organizatii internationale . Acord administrativ privind punerea la dispoziţie a unui oficiu de către NATO în cadrul sediului Cartierului General NATO şi despre utilizarea acestui oficiu Organizatii internationale .01.07.30.2006 la Bruxelles Semnat la . Acordul dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la "Parteneriatul pentru pace" privind statutul forţelor armate SOFA Organizatii internationale . Acord tehnic între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Comandamentul Componenţei Terestre Aliate din Madrid cu privire la sprijinul din partea Naţiunii Gazdă pentru desfăşurarea Exerciţiului "Cooperative Longbow/Lancer 2006" Organizatii internationale .2006 Semnat la .01.10.1995 4.1996 la Bruxelles În vigoare pentru RM . Acord administrativ privind punerea la dispoziþie a unui oficiu de cãtre NATO în cadrul sediului Cartierului General NATO şi despre utilizarea acestui oficiu Organizatii internationale .la 19.1995 81 .01.01.la 14.01.NATO Data adoptarii .2006 la Madrid În vigoare pentru RM .06.09.08.20.NATO Data adoptarii .NATO Data adoptarii .la 20.1994 la Bruxelles In vigoare pentru RM .2006 7.2006 la Madrid În vigoare pentru RM .01.01.

Tratate încheiate în cadrul GUAM
1. Convenţia statelor membre GUUAM privind acordarea asistenţei reciproce în problemele consulare Organizatii internationale - GUUAM Adoptată la Ialta la 07.06.2001 nu este în vigoare pentru RM 2. Memorandumul de la New York al preşedinţilor statelor GUUAM Organizatii internationale - GUUAM Adoptat la New York la 06.09.2000 În vigoare pentru RM din 06.09.2000 3. Statutul Provizoriu cu privire la Oficiul Informaţional GUUAM la Kiev Organizatii internationale - GUUAM Adoptat la Ialta la 20.07.2002 în vigoare pentru RM din 10.05.2005 4. Acord de cooperare dintre guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi altor infracţiuni grave Organizatii internationale - GUUAM Adoptat la Ialta la 20.07.2002 nu este în vigoare pentru RM 5. Acord privind crearea Consiliului de Afaceri GUUAM Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 20.07.2002 în vigoare pentru RM din 20.07.2002 6. Acord privind crearea zonei de comerţ liber între statele membre GUUAM Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 20.07.2002 în vigoare pentru RM din 10.12.2003 7. Protocol privind Cooperarea în domeniul culturii ale statelor membre GUUAM pentru 2002-2005 Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 20.07.2002 în vigoare pentru RM din 20.07.2002 8. Carta GUUAM de la Ialta Organizatii internationale - GUUAM adoptată la Ialta la 07.06.2001 în vigoare pentru RM din 10.05.2005; 9. Acord privind colaborarea în domeniul învăţământului dintre Ministerele Educaţiei ale statelor membre GUUAM Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 în vigoare pentru RM din 14.05.2007; 82

10. Acord între guvernele statelor-membre GUUAM privind colaborarea în domeniul prevenirii situaţiilor excepţionale şi eliminarea consecinţelor acestora Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 semnat de RM la 04.07.2003 nu este în vigoare pentru RM 11. Acord privind crearea Centrului Virtual GUUAM privind lupta împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi altor infracţiuni grave şi a Sistemului Interstatal de Management Informaţional (SIMI) Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 în vigoare pentru RM din 08.10.2004 12. Protocolul de colaborare între organele operative ale autorităţilor grănicereşti ale statelor-membre GUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Kiev la 22.05.2006 în vigoare pentru RM din 03.08.2006 13. Acordul dintre guvernele statelor-membre GUUAM privind asistenţa reciprocă şi colaborarea în domeniul vamal Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 în vigoare pentru Republica Moldova din 04.07.2003 14. Protocol de colaborare între Academiile de Ştiinţă ale statelor-membre GUUAM în domeniul ştiinţei şi tehnicii Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 în vigoare pentru Republica Moldova din 04.07.2003 15. Memorandum de înţelegere dintre statele membre GUUAM privind facilitarea comerţului şi transportului Organizatii internationale - GUUAM adoptat la Ialta la 04.07.2003 semnat de RM la 04.07.2003 nu este în vigoare pentru RM 16. Acord privind colaborarea în domeniul sănătăţii dintre Ministerele Sănătăţii statelor membre GUUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Chişinău la 22.04.2005 în vigoare pentru Republica Moldova din 11.04.2007 17. Acord privind colaborarea dintre Camerele de Comerţ şi Industrie ale statelor membre ale GUUAM în domeniul activităţii de organizare a expoziţiilor şi iarmaroacelor Organizatii internationale - GUUAM semnat la Chişinău la 22 aprilie 2005 18. Acord dintre Ministerele Afacerilor Externe ale statelor membre GUAM privind pregătirea funcţionarilor diplomatici 83

Organizatii internationale - GUUAM semnat la Kiev la 22.05.2006 în vigoare pentru Republica Moldova din 22.05.2006 19. Protocol privind Regulile temporare al statelor membre GUAM în vederea determinării ţării de origine a mărfurilor pentru implementarea ulterioară a Acordului privind crearea zonei de comerţ liber între statele membre GUUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Kiev la 22.05.2006 în vigoare pentru Republica Moldova din 22.05.2006 20. Statutul Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Kiev la 22.05.2006 21. Acordul cu privire la imunităţile şi privilegiile Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Baku la 19.06.2007 (la moment se află în Parlament) 22. Memorandum de cooperare şi asistenţă reciprocă în problemele securităţii nucleare şi radiologice dintre guvernele statelor-membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Baku la 19.06.2007 23. Acord dintre guvernele statelor membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM privind transportul internaţional multimodal de mărfuri Organizatii internationale - GUUAM semnat la Baku la 19.06.2007 24. Protocol privind Cooperarea în domeniul culturii a statelor membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM pentru 2007-2010 Organizatii internationale - GUUAM semnat la Baku la 19.06.2007 în vigoare pentru Republica Moldova din 19.06.2007 se aplică temporar pînă la 31.12.2010 25. Protocolul adiţional la Acordul privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi altor tipuri de crime grave, semnat la Ialta la 20 iulie 2002 Organizatii internationale - GUAM Data adoptarii - la 04.12.2008 la Helsinki Semnat la - 04.12.2008 26. Protocol de colaborare între autorităţile de pază a frontierei de stat ale statelor-membre ale GUUAM Organizatii internationale - GUUAM semnat la Ialta 04.07.2003 în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2006 84

1999 5.05.1999 în vigoare pentru RM din 01.OCEMN adoptat la Atena la 03.2006 6. Carta Organizaţiei Cooperarea Economică în regiunea Bazinului Mării Negre Organizatii internationale .OCEMN adoptat la Kiev la 06.1999 în vigoare pentru RM din 01.10.06.2002 în vigoare pentru RM din 20. Protocol privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră Organizatii internationale . Protocol adiţional la Acordul între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalităţii în special a formelor sale organizate Organizatii internationale .2003 în vigoare pentru RM din 22.2004 8.2002 în vigoare pentru RM din 16.10. Protocol adiţional privind combaterea terorismului la Acordul între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalităţii.07.2004 3.05. Memorandum de Înţelegere privind dezvoltarea ariei transportului pan-european a Mării Negre adoptat la Tbilisi la 01.Tratate încheiate în cadrul OCEMN 1.2003 7.OCEMN adoptat la Kiev la 15. Memorandum de Înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea CEMN Organizatii internationale .10.03.10.1998 în vigoare pentru RM din 23.OCEMN adoptat la Tbilisi la 30.OCEMN adoptată la Ialta la 05.OCEMN adoptat la Baku la 31. Acord dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică în regiunea Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalităţii.2004 semnat de Republica Moldova la 28.07.07. în special a formelor sale organizate Organizatii internationale .10.1999 4.2005 nu este în vigoare pentru RM 85 .12.04.04.1999 2.OCEMN adoptat la Kerkyra la 02.03. Protocol adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre Organizatii internationale .1998 în vigoare pentru RM din 01. în particular în formele sale organizate Organizatii internationale .

01.04.10.04. Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea reţelei de transport maritim in regiunea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra Organizatii internationale . Acordului cu privire la simplificarea procedurii de perfectare a vizei pentru oamenii de afaceri naţionali ai statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) Organizatii internationale .10.2008 14.2007 În vigoare pentru RM . Acordul cu privire la simplificarea procedurii de perfectare a vizei pentru şoferi profesionişti de camioane ai statelor-membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră Organizatii internationale .OCEMN adoptat la Kiev la 20.2007 10.11.10.2005 în vigoare pentru RM din 05.07.9.OCEMN adoptat la Soci la 15.2007 în vigoare pentru RM din 01.2008 11.05.1970 la Geneva În vigoare pentru RM .2007 12.T. Memorandumul de Înţelegere pentru dezvoltarea coordonata a şoselei de centura a Marii Negre.2007 semnat de RM la 19. elaborat in cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagra Organizatii internationale .OCEMN Data adoptarii .la 23.22. Acordul european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.la 23.OCEMN Data adoptarii .04.10. Acord dintre guvernele ţărilor membre la Cooperarea Economică a Mării Negre privind interacţiunea la acordarea ajutorului în situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen Organizatii internationale .03.2008 13.10.E.04.OCEMN adoptat la Belgrad la 19.R.2008 la Tirana Semnat la .OCEMN adoptat la Belgrad la 19.07.UNECE Data adoptarii .23.2008 la Tirana Semnat la .11.1993 86 .2003 Tratate încheiate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU 1.) Organizatii internationale .23.la 01.1998 în vigoare pentru RM din 11. Protocol adiţional la Acordul dintre guvernele ţărilor membre la Cooperarea Economică a Mării Negre privind interacţiunea la acordarea ajutorului în situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen şi lichidarea consecinţelor acestora Organizatii internationale .

1993 3.2.UNECE Data adoptarii .1975 la Geneva În vigoare pentru RM .26.OMPI Data adoptarii .la 01.la 27.04.05.1973 la Viena În vigoare pentru RM .05.1996 Semnat la .la 12.25.10.01.2006 7.la 14. Convenţia vamala relativa la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor T.la 31.R.UNECE Data adoptarii .UNECE Data adoptarii .OMPI Data adoptarii . Acord european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR).1985 la Geneva În vigoare pentru RM .1994 la Geneva În vigoare pentru RM .08.UNECE Data adoptarii .11.1994 5.05.1994 3.R.02.1956 la Geneva În vigoare pentru RM .06.la 09. Acordul european adiţional la Convenţia privind circulaţia rutieră Organizatii internationale .11. Tratatul privind dreptul mărcilor Organizatii internationale .la 15. Acordul European privind liniile de cale ferată magistrale internaţionale Organizatii internationale .2007 Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 1.) Organizatii internationale .OMPI Data adoptarii .1968 la Viena În vigoare pentru RM . Convenţia relativa la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (C.10. Convenţia asupra circulaţiei rutiere Organizatii internationale .23.I.1975 la Geneva În vigoare pentru RM .M.09.28. Organizatii internationale .11.la 19.01. Convenţia euroasiatică privind Brevetele Organizatii Internationale .UNECE Data adoptarii . cu amendamente Organizatii internationale .16.la 08.06.12.26. Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor Organizatii internationale .1971 la Geneva În vigoare pentru RM .1993 4.24.UNECE Data adoptarii .1994 la Moscova În vigoare pentru RM .1996 6.08.1997 87 .08.1996 2.11.05.10.

1997 6.OMPI Data adoptarii .02.06. Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale Organizatii internationale .01. Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.la 27. şi modificat la 28 septembrie 1979) Organizatii internationale .25.1968 la Locarno În vigoare pentru RM . Acordul OMPI privind dreptul de autor Organizatii internationale .01.03.OMPI Data adoptarii .1996 la Geneva În vigoare pentru RM .1989 la Madrid În vigoare pentru RM .4.25.la 26.1957 la Nice În vigoare pentru RM .10.1967 la Stockholm În vigoare pentru RM .la 15. Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale Organizatii internationale . execuţiile şi fonogramele Organizatii internationale .T.1970 la Washington În vigoare pentru RM .OMPI Data adoptarii .1971 la Strasbourg În vigoare pentru RM . Aranjamentul de la Nice privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (revizuit la Stocholm la 14 iulie 1967. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor Organizatii internationale . Tratat de cooperare în domeniul brevetelor (P.02.26.OMPI Data adoptarii . încheiată la 20 martie la Paris.1991 12. la Geneva la 13 mai 1977.la 08.07.1998 10.la 14.1991 11.1996 la Geneva În vigoare pentru RM .06.la 14.OMPI Data adoptarii .) Organizatii internationale .12.01.la 20.1991 88 .12.12.09.01.12.1998 5.OMPI Data adoptarii .1997 7.OMPI Data adoptarii .OMPI Data adoptarii .1967 la Stockholm În vigoare pentru RM . Tratatul OMPI cu privind interpretările.la 19.12.12.25.C.1998 9.OMPI Data adoptarii .1997 8.la 20.26.12. revizuita la 14 iulie 1967 ("Actul de la Stockholm") Organizatii internationale .06.12.07. Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională de brevete Organizatii internationale .

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale.03.1980 Organizatii internationale . cu modificările şi completările ulterioare Organizatii internationale .04.1995 17.la 12.09.18. Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorgnisme în scopul asigurării protecţiei prin brevete.03.OMPI Data adoptarii .03.la 28. Convenţia referitoare la infracţiuni şi la anumite acte săvârşite la bordul aeronavelor Organizatii internationale .la 24.1929 la Varşovia În vigoare pentru RM .03.la 01.1977 la Budapesta În vigoare pentru RM .07.06.16.02.12.la 28.1971 la Paris În vigoare pentru RM .19. Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor Organizatii internationale . Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional Organizatii internationale .la 26. Protocolul privind modificarea Convenţiei pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional 89 .OMPI Data adoptarii .11.1994 14.09.1998 2.28.2006 În vigoare pentru RM .25.1997 4.06.1981 la Nairobi În vigoare pentru RM .OMPI Data adoptarii .1997 3. Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului Olimpic Organizatii internationale .1991 16.OMPI Data adoptarii .1991 15.09.la 14.OMPI Data adoptarii .la 27.10.11.2006 la Singapore Semna la .25.03.14.OACI Data adoptarii .09.1925 la Haga În vigoare pentru RM .2009 Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile 1.1963 la Tokyo În vigoare pentru RM .OACI Data adoptarii . Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice (Actul de la Paris) Organizatii internationale .21.13. cu modificările ulterioare din 26. Convenţia privind marcarea explozivelor din plastic în scopul detectării lor Organizatii internationale .OACI Data adoptarii .1991 la Montreal În vigoare pentru RM .12.

OACI Data adoptarii .07. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă comise în aeroporturile ce servesc aviaţia civilă internaţională Organizatii internationale .04.la 24.11.AIEA Data adoptarii .1997 5.1997 8. Convenţia privind tranzitul serviciilor aeriene internaţionale Organizatii internationale .OACI Data adoptarii .02.la 18.1944 la Chicago În vigoare pentru RM .la 07.06.20.06.la 10.19.OACI Data adoptarii .1961 la Guadalajara În vigoare pentru RM .1956 la Paris În vigoare pentru RM .1999 10.la 07. Convenţia complementară la Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional Organizatii internationale .OACI Data adoptarii .1944 la Chicago În vigoare pentru RM . Protocolul cu privire la modificarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională Organizatii internationale .1997 6.Organizatii internationale . Convenţia privind aviaţia civilă internaţională Organizatii internationale .OACI Data adoptarii . Acordul multilateral privind drepturile comerciale pentru transporturile aeriene neregulate în Europa Organizatii internationale .10.la 28.21.12.05.OACI Data adoptarii .1995 la Viena În vigoare pentru RM .19.1997 9.24.09.01.23.la 06.05.09. Acordul dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul pentru neproliferare a armelor nucleare Organizatii internationale .17.OACI Data adoptarii .1984 la Montreal În vigoare pentru RM .OACI Data adoptarii . Protocolul cu privire la modificarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională Organizatii internationale .1992 11.09.2006 90 .la 13.20.1994 Tratate încheiate în cadrul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice 1. 7.07.12.08.1955 la Haga În vigoare pentru RM .03.06.1980 la Montreal În vigoare pentru RM .la 27.1988 la Montreal În vigoare pentru RM .

1980 la Viena În vigoare pentru RM .2008 Tratate încheiate în cadrul Uniunii Poştale Universale 1.UPU Data adoptarii .1986 la Viena În vigoare pentru RM .1997 3.07.la 08.1963 la Viena În vigoare pentru RM . Convenţia privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare Organizatii internationale .Semnat la . Acordul privind privilegiile şi imunităţile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică Organizatii internationale .1998 5. Amendamentul la Convenţia privind protecţia fizică materialelor nucleare Organizatii internationale .AIEA Data adoptarii .la 26.2005 la Viena Semnat la .12. Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică Organizatii internationale .1998 8.07.06. Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare Organizatii internationale .AIEA Data adoptarii .08.1986 la Viena În vigoare pentru RM .AIEA Data adoptarii .24.07.05.07.AIEA Data adoptarii .07.la 01.05.la 21.AIEA Data adoptarii . Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică Organizatii internationale .03.2004 În vigoare pentru RM .22.2004 la Bucureşti Semnat la .la 05. Convenţia cu privire la securitatea nucleară Organizatii internationale .la 26.1998 4.la 17.01.06.06.AIEA Data adoptarii .10.AIEA Data adoptarii .06.AIEA Data adoptarii .07.07.1994 la Viena În vigoare pentru RM .09.1998 6.2006 91 .la 03.09.06.06.08.1998 7.10.14.la 26.01.1959 la Viena În vigoare pentru RM .1956 la New York În vigoare pentru RM . Protocolul adiţional VII la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .09.2005 9.1996 2.06.10. Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear Organizatii internationale .

1969 la Tokyo În vigoare pentru RM .la 14.1997 5.1994 la Seul În vigoare pentru RM .07.la 05.UPU Data adoptarii .1997 10.UPU Data adoptarii .03.la 14.la 14.09.10.03.09.1994 la Seul În vigoare pentru RM .2004 la Bucureşti Semnat la .03.UPU Data adoptarii .12.07.2004 la Bucureşti Semnat la .UPU Data adoptarii .UPU Data adoptarii .03.07.UPU Data adoptarii .2004 4.1984 la Hamburg În vigoare pentru RM .la 14.07.03.1974 la Lausanne În vigoare pentru RM .1994 la Seul În vigoare pentru RM .03.1997 7.1997 6.10.UPU Data adoptarii . Protocolul adiţional II la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .la 27. Protocolul adiţional IV la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale . Convenţia Poştală Universală şi Protocolul ei Final Organizatii internationale .10.2.07.1997 12.07. Convenţia poştală universală şi Protocolul final Organizatii internationale .07.07.09.2004 3.07.03.11.UPU Data adoptarii .07. Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale . Protocolul adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale . Aranjamentul cu privire la coletele poştale şi Protocolul final 92 .05. Protocolul adiţional V la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .1997 8.1964 la Viena În vigoare pentru RM .UPU Data adoptarii . Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .UPU Data adoptarii .1989 la Washington În vigoare pentru RM .10.1997 11.la 14.03.1997 9. Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .05.la 05.la 10. Protocolul adiţional III la Constituţia Uniunii Poştale Universale Organizatii internationale .07.la 05.

1994 la Seul În vigoare pentru RM .1992 la Geneva În vigoare pentru RM .03.02.09.1997 13.UPU Data adoptarii .UPU Data adoptarii .09.12.la 22.01.07.1961 la Roma În vigoare pentru RM .FAO Data adoptarii .la 14.12.09.10. Instrument de modificare a Constituţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii Organizatii internationale .la 13.UIT Data adoptarii .Organizatii internationale .01.07. Statutul Uniunii Interanţionale de Telecomunicaţii Organizatii internationale .la 14.02.03.1994 la Seul În vigoare pentru RM .O.17.17.1976 la Roma În vigoare pentru RM .06.UPU Data adoptarii . Constituţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură (F.UIT Data adoptarii .IFAD Data adoptarii .05.1992 la Geneva În vigoare pentru RM .1997 2.1994 la Kyoto 93 .1998 2.la 14.la 22.1997 14.1994 la Seul În vigoare pentru RM .10.1994 la Seul În vigoare pentru RM .1997 15.18. Aranjamentele cu privire la mandatele poştale Organizatii internationale .) Organizatii internationale .A. Acordul privind crearea Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Organizatii internationale .1996 3.UIT Data adoptarii .07.1997 Tratate încheiate în cadrul FAO şi IFAD 1. Aranjamentul privind trimiterile poştale contra ramburs Organizatii internationale .09.03.1996 Tratate încheiate în cadrul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii 1.la 12.la 01.la 14.12.01.1997 3.la 14.FAO Data adoptarii . Constituţia Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii Organizatii internationale .07. Aranjamentul cu privire la serviciile cecurilor poştale Organizatii internationale .1945 la Quebec În vigoare pentru RM .03.18. Statutul Comisiei Codex Alimentarius şi Regulile de Procedură (adoptat în 1961-1962 şi revăzut în 1966) Organizatii internationale .UPU Data adoptarii .

din partea Kosovo.2008 Tratate încheiate în cadrul BIRD 1.1965 la Washington Semnat la .la 31.06. 1961) Organizatii internationale .ONUDI Data adoptarii .05.1992 Tratate încheiate în cadrul ONUDI 1.1997 4.2008 la Chisinau Semnat la .1994 la Kyoto În vigoare pentru RM .19. Republica Serbia şi Misiunea Administrativă Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo.26.O.2008 la Bruxelles Semnat la .la 30.BIRD Data adoptarii . Instrumentul de Modificare a Convenţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii Organizatii internationale . Bosnia şi Herţegovina.U.12. Convenţia privind muniţiile cu fragmentare Organizatii internationale .03.În vigoare pentru RM .10.la 16.1997 5.05.UIT Data adoptarii .05. Memorandum privind garantiile juridice si judiciare contra procesarii ilegale a datelor cu caracter personal Data adoptarii . Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi resortisanţii altor state Organizatii internationale .02.la 18. Republica Moldova.la 14.1979 la Viena În vigoare pentru RM .06.la 26. Constituţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială Organizatii internationale .05.2006 În vigoare pentru RM .06. Acord între Regatul Belgiei şi Republica Albania.2008 3. Protocolul de revizuire a unor prevederi ale Acordului Regional pentru spaţiul european de radiodifuziune (Stockholm.10.2008 la Dublin.N.18.2006la Geneva În vigoare pentru RM .2008 2.08. Montenegro. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.04.02. Republica Croaţia.31.10.01.UIT Data adoptarii .18. în conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind privilegiile şi imunităţile Secretariatului Acordului Central European de Comerţ Liber Data adoptarii . Irlanda 94 . Data adoptarii .la 08.1993 Altele 1.06.

12.1949 la Geneva In vigoare pentru RM .la 05.19.11. Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare Organizatii internationale . semnate la 10 iulie 1977 la Geneva Organizatii internationale .08.12.08. Protocolul III adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea emblemei distinctive suplimentare Data adoptarii .09.1949 la Geneva In vigoare pentru RM .2008 4.la 12.1993 9.2005 Semnat la . Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor.13. Memorandum de înţelegere pentru instituirea Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est Organizatii internationale .07.24. Convenţia cu privire la tratamentul prizonierilor de război (III) Organizatii internationale . bolnavilor si naufragiilor din forţele armate maritime (II) Organizatii internationale .la 22.03. Protocoalele Adiţionale I (referitor la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale) si II (referitor la protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional) la Convenţiile de la Geneva.2006 În vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .1949 la Geneva In vigoare pentru RM .22.2009 7.07.1993 8.1977 la Geneva In vigoare pentru RM .11.11.05.1993 12.07.2006 la Viena Semnat la .06.22. Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est Data adoptarii .05.alte Data adoptarii .la 12.11.02.2005 la Viena In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .08.la 08.2008 5.11.la 10.1949 la Geneva In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .Semnat la .24.1993 11.24.2005 la Geneva Semnat la . Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor.la 12.alte Data adoptarii .1968 la Washington 95 .la 12.05.2006 În vigoare pentru RM .08. bolnavilor din forţele armate în campanie (I) Organizatii internationale .1993 10.la 01.2005 6. Convenţia cu privire la protecţia persoanelor civile in timp de război (IV) Organizatii internationale .24.24.06.alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .11.06.

01.10.09. Constituţia Conferinţei Europene a aviaţiei civile Organizatii internationale . Convenţia asupra dreptului aplicabil la contractele pentru vînzarea internaţională de mărfuri Organizatii internationale .30.21.1994 la Lisabona In vigoare pentru RM .12. Protocol referitor la substanţele care distrug stratul de ozon Organizatii internationale .20.In vigoare pentru RM .01.1993 14.la 22.01.20.1994 la Lisabona In vigoare pentru RM .1970 la Haga In vigoare pentru RM .1996 19.1997 20.1998 96 .06. Protocolul Cartei Energetice privind eficienţa energetică şi aspectele ecologice conexe Organizatii internationale .1994 18.la 12.alte Data adoptarii .1996 Semnat la .22.1986 la Haga 21.12.09.alte Data adoptarii .1996 17.06. Acordul European privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională Organizatii internationale .1971 la Montreal In vigoare pentru RM .01.1998 la Geneva In vigoare pentru RM .la 16. Protocol referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport Organizatii internationale .la 23.1998 22.1997 16.17.06.la 17.alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .1987 la Montreal In vigoare pentru RM .10. Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor Organizatii internationale .16.12.alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .la 16.12.1993 In vigoare pentru RM .22. Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile Organizatii internationale .09.la 17. Tratatul Cartei Energetice Organizatii internationale .08.1953 la Bruxelles In vigoare pentru RM .1996 la Geneva In vigoare pentru RM .04. Statutul Uniunii Europene de Radioteleviziune Organizatii internationale .20.06.12.la 19.12.la 03.alte Data adoptarii .01.1994 13.11.1997 15.la 17.alte Data adoptarii .

alte Data adoptarii .01.2000 31.1998 27.10.07.07.05.1981 Organizatii internationale .la 17.04.01.1999 la Kiev Semnat la .26. Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) Organizatii internationale .1993 la Haga In vigoare pentru RM .10.alte Data adoptarii .la 13. Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Organizatii internationale .1999 la Bucureşti In vigoare pentru RM .01.1999 28.08.alte Data adoptarii .03.01.15.1998 25. Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze Organizatii internationale .la 26.02.12.alte Data adoptarii .la 12.alte Data adoptarii .12.2000 30. Protocol privind apa şi sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale Organizatii internationale .06.1981 la Bruxelles In vigoare pentru RM .la 29.14.alte Data adoptarii .la 30.1957 la Geneva In vigoare pentru RM .05.05.la 25.1999 29.08.03.1999 la Londra In vigoare pentru RM .22.la 22.23. Convenţia asupra interzicerii perfecţionării.01.1972 la Washington In vigoare pentru RM . bacteriologice şi toxice şi asupra distrugerii lor Organizatii internationale . Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale Organizatii internationale .1998 26.alte Data adoptarii .1980 la Haga In vigoare pentru RM . Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi completată prin Protocolul de la Bruxelles din 12.alte Data adoptarii .07.01.2000 97 .02. Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii Organizatii internationale .alte Data adoptarii .09.28.2005 Semnat la .2000 Semnat la . Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere Organizatii internationale .02.la 10.2005 producerii şi stocării armelor 24.1960 la Bruxelles In vigoare pentru RM .03.

alte Data adoptarii .2001 38. Protocolul adiţional privind trecerea de la regimul anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de rută") la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene "EUROCONTROL".1997 la Bruxelles In vigoare pentru RM .32.2001 39.la 29.08. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice Organizatii internationale .la 15.01. Acord privind conservarea liliecilor în Europa Organizatii internationale .alte Data adoptarii .2001 33.04.2000 34. eutroficării şi ozonului troposferic. armonizată prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în 1997 Organizatii internationale .2000 40.la 04.1999 la Gothenburg Semnat la . la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi din 1979 Organizatii internationale .05.01.la 31.alte Data adoptarii .1996 la Haga In vigoare pentru RM .06.07.11.la 30.2000 la Montreal In vigoare pentru RM .25.23.09. Protocolul de la Cartagena privind securitatea biologică la Convenţia privind diversitatea biologică Organizatii internationale .04.05.alte Data adoptarii .2001 35.12.23.14.11. Protocolul armonizând Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene "EUROCONTROL" Organizatii internationale .1958 la Lisabona In vigoare pentru RM .04.01.1979 la Bonn In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii . Protocolul privind combaterea acidificării.01.la 27.10.12.2001 37. Acord asupra conservării păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice Organizatii internationale .alte 98 . Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor Organizatii internationale .alte Data adoptarii .1991 la Londra In vigoare pentru RM .04.01.la 23.2003 Semnat la .1951 la Roma In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .2002 Semnat la . Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională Organizatii internationale .03.01.2001 36.06.la 06.11.alte Data adoptarii .

2002 43. Convenţia privind statutul refugiaţilor Organizatii internationale .alte Data adoptarii .la 27. Protocolul facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate la Convenţia privind drepturile copilului Organizatii internationale . variat amendată şi consolidată prin Protocolul din 27 iunie 1997 Organizatii internationale .la 01.alte Data adoptarii .2002 42.01.2002 48.11.la 01.05.Data adoptarii .alte Data adoptarii .11.06.alte Data adoptarii .11.2002 99 .09.1997 la Bruxelles In vigoare pentru RM .2003 47.2002 la Bruxelles In vigoare pentru RM .1951 la Geneva In vigoare pentru RM .1998 la New York In vigoare pentru RM .la 25.1991 la Geneva In vigoare pentru RM .06.la 28.2000 la New York In vigoare pentru RM .2002 Semnat la .2004 Semnat la .07. Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe Organizatii internationale .31.alte Data adoptarii .01.01.01.01.15.Est" (Pactul de Stabilitate) Organizatii internationale .11.alte Data adoptarii .31.01.2002 Semnat la .2002 la Atena Semnat la .la 12.2000 41.02. Memorandum de Înţelegere privind piaţa regională de electricitate în Europa de Sud Est şi integrarea sa în piaţa de electricitate internă a Uniunii Europene Organizatii internationale .08.2002 la Ljubljana In vigoare pentru RM .06.07.02.07.la 31.01.2002 45.05.01.01.07.23.alte Data adoptarii . Protocolul privind statutul refugiaţilor Organizatii internationale .2002 46.06.alte Data adoptarii .08.2004 Semnat la .08.1967 la New York In vigoare pentru RM . Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC) Organizatii internationale .2002 44.la 08.10.la 15. Declaraţia comună de intenţii a Grupului de lucru "Europa Electronică de Sud .10. Protocolul referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene din 13 decembrie 1960.

1998 Semnat la . Memorandul de Înţelegere privind obiectivele şi principiile fundamentale ale dezvoltării educaţiei în statele regiunii Europei de Sud-Est Organizatii internationale .2003 Semnat la .la 16.la 03.2003 51.05.10.la 21. Memorandum de Înţelegere cu privire la Piaţa energetică regională în Europa de SudEst şi integrarea ei în Piaţa energetică internă a Comunităţii Europene Organizatii internationale .12.16. Federaţiei Ruse şi Republicii Azerbaijan cu privire la acordarea facilităţilor la vămuirea producţiei pomilegumicole Organizatii internationale .05.21.08.alte Data adoptarii .la 21.alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .2003 52. Acord între serviciile vamale ale Republicii Moldova. Protocol privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului la Convenţia din 21 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele transfrontiere Organizatii internationale .05. Protocolul privind înfiinţarea Euroregiunilor Prutul de Sus şi Dunărea de Jos semnat între Preşedinţii Republicii Moldova.21.la 25.1995 50.alte Data adoptarii .2003 la Tirana 54.21. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului Organizatii internationale .2003 53. Ucrainei.2003 la Kiev Semnat la .49.08.05.05.1998 55.alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .1993 la Kiev In vigoare pentru RM . României şi Ucrainei Organizatii internationale .la 08.1998 la Moscova In vigoare pentru RM .07.12.2004 100 .12.2003 la Atena In vigoare pentru RM .05.12.05. Acordul privind cooperarea ştiinţifică dintre Guvernul Republicii Moldova şi INTAS Asociaţia Internaţională pentru promovarea cooperării savanţilor din Statele Independente ai fostei Uniuni Sovietice Organizatii internationale .05.1997 la Izmail 56.2003 la Kiev Semnat la .la 21.21. Protocol privind Registrul emisiilor şi transferul poluanţilor la Convenţia din 7 aprilie 1999 privind accesul la informaţie.la 03. Republicii Belarus.alte Data adoptarii . Acord de constituire a Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina Organizatii internationale .12.05.1995 la Bruxelles Semnat la .alte Data adoptarii .02.

Ucrainei.05.10.1996 la Chişinău In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .la 04.la 05.10.04.02.alte Data adoptarii .30.21. Convenţia Uniunii Internaţionale de Reciclare şi Susţinere a Creaţiei Jurnaliştilor Organizatii internationale .1998 In vigoare pentru RM .05.1998 Semnat la .2006 101 .alte Data adoptarii .05.2003 la Copenhaga In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .05.la 30.1996 60.2001 la Geneva In vigoare pentru RM .04.1996 Semnat la .10.1996 Semnat la .04.10.04.2006 62.1996 63.la 04.alte Data adoptarii .10.03.17.04.2006 la Thessaloniki Semnat la .la 21.04.alte Data adoptarii .1996 la Chişinău In vigoare pentru RM .la 12. securitate şi cooperare în Europa de Sud-Est Organizatii internationale . stabilitate.57.alte Data adoptarii .05.17.04.10.10. Acord-cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii Organizatii internationale .10.01.1998 58.23. Acord privind stabilirea reţelei de căi ferate înalt performante în Europa de Sud-Est Organizatii internationale . Protocol între serviciile vamale ale Republicii Moldova.2000 la Bucureşti Semnat la .1996 64. Federaţiei Ruse şi Republicii Azerbaijan cu privire la prelungirea termenului de acţiune a Acordului Organizatii internationale . Acord prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova şi UNICEF privind interpretarea articolelor VI şi XXIII ale Acordului-cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii Organizatii internationale .2006 61.la 21.2005 59.01.12. Carta relaţiilor de bună vecinătate. Declaraţia antidopaj în sport Organizatii internationale .1996 la Chişinău In vigoare pentru RM .alte Data adoptarii .01.04. Republicii Belarus.la 04. Amendamentul la articolul 1 al Convenţiei asupra înterzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare Organizatii internationale .2006 Semnat la .

06.2007 102 .65.la 06.2007 67.06.alte Data adoptarii .2007 Semnat la .06.2007 Semnat la .06. Memorandum de intelegere privind facilitarea transporturilor transfrontiere civile de importanta vitala Organizatii internationale .la 18.19.05.2007 la Bruxelles In vigoare pentru RM .12. Acord privind modificarea şi aderarea la Acordul de Liber Schimb din Europa Centrală (CEFTA) Organizatii internationale .12. Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii pentru desfăşurarea Exerciţiului "MEDCEUR-2007" Organizatii internationale .2006 la Bucureşti In vigoare pentru RM .la 19.26.2007 la Chişinău Semnat la .alte Data adoptarii .alte Data adoptarii .06.07.05.18.2006 66.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful