LICITAȚIA deVARĂ

2011
MIERCURI, 15 IUNIE ORA 19.30 J.W. MARRIOTT

Nicolae Dărăscu, Chioggia (detaliu)

Aducem mulţumiri celor care au contribuit la realizarea evenimentului şi catalogului de licitaţie: d-nelor Dorana Coșoveanu, Ioana Cristea, Doina Schobel, d-nilor Adrian Silvan Ionescu, Tudor Octavian, Petre Oprea, colecționarilor și instituțiilor care ne-au pus la dispoziţie informaţii, fotografii în vederea documentării fişelor de prezentare a autorilor şi lucrărilor ce fac obiectul catalogului de licitaţie, Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Municipiului București, Muzeului Zambaccian, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Județean de Artă “Ion Ionescu-Quintus“, Ploiești, Muzeului de Artă “Vasile Pârvan”, Bârlad, Muzeului de Artă Constanța, Muzeului de Artă Cluj Rugăm persoanele care sesizează erori în textul ori referințele unora dintre fișele de prezentare a autorilor și loturilor licitației ori care pur și simplu se află în posesia unor date relevante pentru o mai bună documentare a loturilor licitației să ne contacteze la adresa horatiu.lipot@artmark.ro, respectiv 0756.163.400. Mulțumiri anticipate!

© 2011 Galeriile Artmark Nicio parte din acest catalog nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun mod, sub nicio formă fără consimțământul scris al deținătorilor de copyright

ExperŢi Ioana Beldiman Ioana Cristea Ruxandra Garofeanu

Texte Cynthia Canela, Veronica Dănilă, Iulian Pleștiu Corectori Cristina Olteanu, Valeriu Sângeorzan Fotografii Ionuț Albu, Ioana Bițin Design graphic, DTP Ionuț Albu, Ioana Bițin, Veronica Dănilă, Valeriu Grama Tipar C.N.I. Coresi S.A. ISBN: 978-606-8280-17-2

Coperta I: Nicolae Tonitza, Pe verandă; Coperta IV: Constantin Artachino, Turcoaice la malul Dunării (detaliu)

J.W. Marriott Grand Hotel

București

Miercuri, 15 iuNie 2011

Licitația de vară
Ora 19.30

Expoziția loturilor ce se vor licita:
Sâmbătă 11 Iunie- Miercuri 15 Iunie orele 11 - 21 J.W. Marriott Grand Hotel Calea 13 Septembrie nr. 90 București

Accesul la Licitație admis pe baza invitației nominale Ținută formală, de seară Participarea posibilă și prin telefon sau ofertă scrisă Pentru înscrieri şi invitaţii: 021 210 30 16 / 0756 056 104 rodica.medrega@artmark.ro

Țărăncuță cu fuior pe cale (detaliu) .Nicolae Grigorescu.

ARTMARK. cu mânuși. ne ocupăm noi de restul.. Chiar și online .PARTICIPA ONLINE LA LICITAȚIILE ARTMARK PE WWW.RO PARTICIPĂ ONLINE 1 Pasul 1: Completezi un minim de date personale 2 Pasul 2: Îți alegi operele favorite 3 Pasul 3: Stabilești o sumă maximă până la care dorești să licitezi și apeși butonul “Înregistrează oferta” Alexandru Bălănescu IT Senior Officer ..

Localitate Județ / Sector Province / District Cod poștal Postal Code PARTICIPANT PERSOANĂ JURIDICĂ / LEGAL ENTITY Denumire Nationality Name of the legal entity Naționalitatea ADRESĂ SEDIU / HQ ADDRESS Str. Prenume Last Name. Reg. PRIN OFERTĂ SCRISĂ ABSENTEE BID FORM Artmark Membership Card No. Com Trade Register Nr Județ / Sector Province / District No. Building Bloc Scara Entrance Ap Ap. fie să acorde prevalență descrierii lotului.ro/formulare-de-inscriere . Localitate ADRESĂ DE LIVRARE / DELIVERY ADDRESS Str. fie să nu dea curs solicitării mele • ca.E FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ÎN LIPSĂ. atunci când între numărul lotului menționat şi descrierea completată a lotului există contradicție.medrega@artmark. Card Membru Artmark Paletă licitare Bidding paddle Data (ZZ / LL / AAAA) Date (DD / MM / YYYY) / / PARTICIPANT PERSOANĂ FIZICĂ / NATURAL PERSON Nume. code C. atunci când valoarea maximă ofertată de mine nu corespunde pasului de licitație. Building Scara Entrance Ap Ap. să ia în considerare drept valoare maxim ofertată pasul de licitație de valoare proximă • la aceeaşi valoare maxim ofertată (rivalitate de oferte). în termenul prevăzut în Regulamentul de Licitare al ARTMARK. să prefere oferta formulată de un participant prezent în sală.artmark. when there is a contradiction between the number of the mentioned lot and his description of the same.ro Descărcați formularul în format electronic / Download the electronic form: http://www. when the value offered by me does not match the bidding step • in case of rivalry to prefer the bid made by a present participant Plată numerar Cash payment Transfer bancar Wired transfer Card bancar Bank card Subsemnatul mă angajez să efectuez plata loturilor ce îmi vor fi adjudecate urmare a licitării în baza acestui formular. by: DECLAR CĂ PRIN SEMNAREA PREZENTULUI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ACCEPT NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE REGULAMENTULUI DE LICITARE AL ARTMARK I DECLARE THAT I ACCEPT UNCONDITIONALLY THE TERMS PROVIDED BY THE ARTMARK BIDDING RULES Semnătură Signature Telefon/Fax: 021 210 30 16/15 Email: rodica.U. to either grant priority to the lot description or to choose not to go ahead with my request • to take into consideration as maximum offered value the next bidding step. Localitate Cod poștal Postal Code Autorizez ARTMARK: • ca. First Name Cetățenia Citizenship ID Type Phone Personal Numeric Code CNP Act de identitate Telefon Mobil Mobile Serie Series Număr Fax Fax Number Mobil #2 Mobile #2 Adresă de email Email Address ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ / MAILING ADDRESS Str.I. urmată de cea formulată de un participant prin telefon sau în scris I hereby authorize ARTMARK: • to choose. prin: I hereby undertake to pay the lots I adjudicate as a result of such telephone bidding. Building Bloc Scara Entrance Ap Ap. Street City Cod poștal Postal Code (Bifați dacă este acceași cu adresa de corespondență / Check if same with the mailing address) Nr Bloc No. Street City Nr Județ / Sector Province / District No. within the term provided by the ARTMARK Bidding Rules. Street City Fiscal reg.

AVEȚI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAȚI ŞTERGEREA DATELOR. OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE. EMPLOYMENT. PâNĂ LA VALORILE MAI JOS DESEMNATE I HEREBY REqUEST TO ARTMARK TO BID IN MY NAME FOR THE BELOw MENTIONED LOTS UP TO THE SPECIFIED MAxIMUM VALUES Nr. 677/2001. Descriere lot (după autor ori denumirea lotului) Lot description (by author or by lot name) Valoarea maximă a ofertei Maximum bid value € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL . THE HEREINABOVE DATA ALLOWS US TO KEEP YOU INFORMED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY.L. DIN STR.SUBSEMNATUL SOLICIT ARTMARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE MEU PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE. SUBSEQUENTLY. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS MENȚIONAT. 677/2001. DLUI.R. YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COMPETENT COURT OF LAW. DATED AND SIGNED REQUEST TO THE HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S. DATA ȘI LOCUL NAȘTERII. 13177. 677/2001. LOCATED IN 18 LOGOFAT LUCA STROICI STREET. CONFORM LEGII NR. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA . AS PER LAW NO. POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. ADRESA. ADDRESSED TO MR. BENEFICIAȚI DE DREPTUL DE ACCES. TELEFON. ALSO. ADDRESS. SURNAME. VĂ PUTEȚI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ. 13177. 18. IN ACCORDANCE WITH LAW NO. E-MAIL. DATATĂ ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S. HOBBIES / PREFERENCES. FAX. DATE AND PLACE OF BIRTH.L. E-MAIL. LOC DE MUNCĂ. CODUL NUMERIC PERSONAL. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REMOVAL OF SUCH DATA.NAME. ÎN SCOP DE RECLAMĂ. YOU MAY FILE A WRITTEN. DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR. YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA. PHONE NUMBER. PRENUME. MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVITIES. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE. SECTOR 2. IONUȚ ALEXANDRU ALBU. PROFESIE. lot Lot no. SECTOR 2. PROFESSION. PE VIITOR DATELE MENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. PERSONAL NUMERICAL CODE. MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIȚIEI. LOGOFĂT LUCA STROICI NR. SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE. FOR COMMERCIAL. DIRECTOR IT.NUME. ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. DE ASEMENEA.R. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS. IT MANAGER. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COMMUNICATED TO THE ARTMARK EMPLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. THE RIGHT TO MODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI. IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. IONUȚ ALEXANDRU ALBU. . 677/2001. FA NUMBER. SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD.

I. when there is a contradiction between the number of the mentioned lot and his description of the same.FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ÎN LIPSĂ. fie să acorde prevalență descrierii lotului. Building Scara Entrance Ap Ap. Street City Județ / Sector Province / District Cod poștal Postal Code (Bifați dacă este acceași cu adresa de corespondență / Check if same with the mailing address) Nr Bloc No. PRIN TELEFON PHONE BID FORM Card Membru Artmark Artmark Membership Card No. Localitate Județ / Sector Province / District Cod poștal Postal Code Autorizez ARTMARK: • ca. Street City Nr No. by: DECLAR CĂ PRIN SEMNAREA PREZENTULUI FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ACCEPT NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE REGULAMENTULUI DE LICITARE AL ARTMARK I DECLARE THAT I ACCEPT UNCONDITIONALLY THE TERMS PROVIDED BY THE ARTMARK BIDDING RULES Semnătură Signature Telefon/Fax: 021 210 30 16/15 Email: rodica. în termenul prevăzut în Regulamentul de Licitare al ARTMARK. Building Bloc Scara Entrance Ap Ap. Reg. atunci când valoarea maximă ofertată de mine nu corespunde pasului de licitație. prin: I hereby undertake to pay the lots I adjudicate as a result of such telephone bidding. Com Trade Register Nr No. fie să nu dea curs solicitării mele • ca. Localitate ADRESĂ DE LIVRARE / DELIVERY ADDRESS Str.ro/formulare-de-inscriere .U. to either grant priority to the lot description or to choose not to go ahead with my request • to take into consideration as maximum offered value the next bidding step. Street City Fiscal reg. să ia în considerare drept valoare maxim ofertată pasul de licitație de valoare proximă • la aceeaşi valoare maxim ofertată (rivalitate de oferte). code C. First Name Cetățenia Citizenship ID Type Phone Personal Numeric Code CNP Act de identitate Telefon Mobil Mobile Serie Series Număr Fax Fax Number Mobil #2 Mobile #2 Adresă de email Email Address ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ / MAILING ADDRESS Str. atunci când între numărul lotului menționat şi descrierea completată a lotului există contradicție.ro Descărcați formularul în format electronic / Download the electronic form: http://www. să prefere oferta formulată de un participant prezent în sală. Paletă licitare Bidding paddle Data (ZZ / LL / AAAA) Date (DD / MM / YYYY) / / PARTICIPANT PERSOANĂ FIZICĂ / NATURAL PERSON Nume.medrega@artmark. Building Bloc Scara Entrance Ap Ap. within the term provided by the ARTMARK Bidding Rules. Prenume Last Name. urmată de cea formulată de un participant prin telefon sau în scris I hereby authorize ARTMARK: • to choose. Localitate Județ / Sector Province / District Cod poștal Postal Code PARTICIPANT PERSOANĂ JURIDICĂ / LEGAL ENTITY Denumire Nationality Name of the legal entity Naționalitatea ADRESĂ SEDIU / HQ ADDRESS Str. when the value offered by me does not match the bidding step • in case of rivalry to prefer the bid made by a present participant Plată numerar Cash payment Transfer bancar Wired transfer Card bancar Bank card Subsemnatul mă angajez să efectuez plata loturilor ce îmi vor fi adjudecate urmare a licitării în baza acestui formular.artmark.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE.SUBSEMNATUL SOLICIT ARTMARK SĂ LICITEZE ÎN NUMELE MEU. 677/2001. PROFESSION. THE DATA IS REQUIRED AND INTENDED FOR THE SOLE USE OF ARTMARK AND IS ONLY COMMUNICATED TO THE ARTMARK EMPLOYEES RESPONSIBLE FOR THE FULFILLMENT OF THE HEREINABOVE OBJECTIVE. ADDRESSED TO MR. 13177. SECTOR 2. / ARTMARK PROCESSES YOUR PERSONAL DATA . SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE. TELEFON. IONUȚ ALEXANDRU ALBU. 677/2001. SECTOR 2.R. CONFORM INSTRUCȚIUNII MELE TELEFONICE. DIRECTOR IT. DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR. OBIȘNUINȚELE/PREFERINȚELE. 13177. MARKETING AND PUBLICITY PURPOSES FOR AND/OR IN RELATION TO THE ARTMARK ART GALLERY AND AUCTION HOUSE SPECIFIC ACTIVITIES. DE ASEMENEA. 18. IT MANAGER. YOU MAY FILE A WRITTEN. FOR COMMERCIAL. lot Lot no. ÎN SCOP DE RECLAMĂ. VĂ PUTEȚI ADRESA CU O CERERE SCRISĂ. IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF NOTIFICATION NO. AVEȚI DE ASEMENEA DREPTUL SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ŞI SĂ SOLICITAȚI ŞTERGEREA DATELOR. VĂ ESTE RECUNOSCUT DREPTUL DE A VĂ ADRESA JUSTIȚIEI. IN ACCORDANCE wITH MY REAL TIME BY PHONE INSTRUCTIONS. Descriere lot (după autor ori denumirea lotului) Lot description (by author or by lot name) ARTMARK PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL . THE RIGHT TO MODIFY SUCH DATA AND THE RIGHT OF NOT BEING THE SUBJECT OF AN INDIVIDUAL DECISION. CONFORM LEGII NR. PERSONAL NUMERICAL CODE. DATED AND SIGNED REQUEST TO THE HEADQUARTERS OF GALERIILE ARTMARK S. LOGOFĂT LUCA STROICI NR. FA NUMBER. E-MAIL. SURNAME. SUBSEQUENTLY. ALSO. BENEFICIAȚI DE DREPTUL DE ACCES.L. YOU HAVE THE RIGHT TO ADDRESS THE COMPETENT COURT OF LAW. HOBBIES / PREFERENCES. SERIES AND NUMBER OF YOUR IDENTIFICATION CARD. DLUI. POTRIVIT NOTIFICĂRII NR. PROFESIE.R. . ADRESA. YOU HAVE THE RIGHT TO ACCES THE DATA. MARKETING ȘI PUBLICITATE PENTRU ȘI/SAU ÎN LEGĂTURA CU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE GALERIILOR DE ARTĂ ȘI CASELOR DE LICITAȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE ARTMARK. 677/2001. LOCATED IN 18 LOGOFAT LUCA STROICI STREET. DIN STR. 677/2001. CODUL NUMERIC PERSONAL. FAX. IONUȚ ALEXANDRU ALBU. PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI. DATATĂ ŞI SEMNATĂ LA SEDIUL GALERIILE ARTMARK S. DATELE SOLICITATE SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE ARTMARK ȘI SUNT COMUNICATE NUMAI ANGAJAȚIILOR ARTMARK CU ATRIBUȚII ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI MAI SUS MENȚIONAT. E-MAIL. PHONE NUMBER. AS PER LAW NO. EMPLOYMENT. LOC DE MUNCĂ. THE HEREINABOVE DATA ALLOWS US TO KEEP YOU INFORMED AS REGARDS THE ACTIVITIES OF OUR COMPANY. YOU ALSO HAVE THE RIGHT TO OPPOSE THE PROCESSING OF YOUR DATA AND TO REQUEST REMOVAL OF SUCH DATA. DATA ȘI LOCUL NAȘTERII.NUME. IN ORDER TO EXERCISE SUCH RIGHTS. ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. ADDRESS. PENTRU LOTURILE MAI JOS LISTATE I HEREBY REqUEST TO ARTMARK TO BID IN MY NAME. DATE AND PLACE OF BIRTH. IN ACCORDANCE WITH LAW NO. PE VIITOR DATELE MENȚIONATE MAI SUS NE PERMIT SĂ VĂ ȚINEM LA CURENT CU ACTIVITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE. FOR THE BELOw MENTIONED LOTS Nr.NAME.L. PRENUME.

urmărind pe internet.artmark.artmark. . în timp ce instructați prin telefon un reprezentant Artmark cum să liciteze în numele Dvs. cel târziu până în ora 16 .Vă invităm să vizionaţi Licitația Artmark în direct. desfășurarea licitației.ro Pentru a vă asigura că Îndepliniţi cerinţele tehnice necesare.ziua licitației. vă rugăm să accesaţi adresa http://tv. completați și faxați (021 210 30 15 ) sau trimiteți prin email (rodica. pe Internet. ca și cum ați fi prezent în sală.ro Puteți participa la licitație de la distanță.ro) formularul anexat de participare prin telefon. în timp real. observând live și ecranul licitatorului.medrega@artmark. la adresa: http://tv. În vederea participării prin telefon.

Natură statică cu fructe (detaliu) .Nicolae Tonitza.

.

palatul Cesianu este ridicat după modelul renascentist. iar dormitoarele au ferestre orientate către curte. la festivitatea de inaugurare participând. activitatea de restaurare a palatului primește premiul Ordinului Arhitecţilor din România. pe strada Clemenței. 5. biroul și două saloane mari – Salonul Roșu și Salonul Spaniol. Palatul Cesianu-Racoviţă devine noul sediu al Casei de Licitații Artmark. Muzeul Național de Artă al României. Reședința beneficia de pe urma ultimelor tehnologii privind confortul locativ . Pereţii salonului central de la etaj au fost decoraţi cu stucaturi şi picturi în ulei. 10. care amintesc de stilul artistului francez François Boucher. De-a lungul secolului al XX-lea palatul va “facilita” fotografierea zborului biplanului ”Farman”. în vecinătatea celor mai importante repere culturale ale orașului: Ateneul Român. . generos și discret a fost proiectat la sfârșitul secoulului ala XIX-lea de către arhitectul francez Jules Berthet la cererea proprietarului Nicolae Cesianu. încăperile de “paradă”. În perioada 1892 – 1900. grupuri de femei și bărbați la picnic sau care cântă la diferite instrumente. condus de francezul Michelle Molla pe deasupra Palatului Regal (1910) și succesiv va deveni sediul Cercului Cultural Liberal al comunitații evreiești din București (1910). În 1950 este naționalizat. ornamentând spaţiul care are atât funcţie de primire cât și de sală de bal. lumină electrică și apă curentă. sediul Fasciei și a organizațiilor coloniei italiene din București (1941). iar în 2000. La etaj. Rosetti devine noul sediu al Automobil Club Român. la nr. parterul fiind destinat prăvăliilor. au ferestre care dau către stradă. iar palatul din C. Decorația originală din somptuosul hol se păstrează şi astăzi.instalație de încălzire cu calorifere. În 1909 familia Cesianu se mută în str. avocat cu rădăcini oltenești din familia Jienilor. A.A. Biserica Enei nr. Biblioteca Central Universitară. piano nobile. Spațiul elegant. alături de întreaga protipendadă bucureşteană. Din 2011.Palatul Cesianu se află în centrul Bucureștiului. care acorda cea mai mare importanță primului nivel. sediul ARLUS . Compoziţiile înfăţişează scene de gen elegante. intrând ulterior în patrimoniul societăţii Comaliment S. prinţul moştenitor Ferdinand.Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (1948). O clădire cu o istorie fascinantă este redată astăzi unei funcţii nobile: aceea de a adăposti opere de artă şi o activitate dedicată dezvoltării pieţei româneşti de artă.

5 NOUL Sediu al Casei De LicitaŢii ARTMARK Holul de recepție anul 1905 Holul de recepție anul 2011 .RacoviŢă.A. Rosetti.Palatul Cesianu . C. Nr.

cu participarea unui clasând lucrarea pe locul șase în topul celor mai bine vândute panel de 16 vorbitori. reușește o rată de adjudecare de 71% (față de rata primei licitații de sculptură din noiembrie 2009).000 euro. ce revine lucrării „Ulcică diferite. validând un nou sector de piață de artă de patrimoniu Noiembrie 2010 – Loturile Licitației 12+1 Capodopere Impresioniste și Postimpresioniste din Colecții Particulare sunt adjudecate în proporție de 100% (între care și două vânzări peste 100 mii euro.aceeași zi a avut loc și prima Licitație Artmark de Postmoderncare peste 88% din loturile puse în vânzare. respectiv „Panseluțe” de Nicolae Grigorescu. rata de adjude. între care Ministrul Culturii și Patrimo. respectiv cele 2010 89 de loturi adjudecate (dintr-un total de 98 puse în licitație) totalizează cca. reprezentând o locomotivă desenată în o amplă compoziție reprezentativă pentru perioada “albă” a mărime naturală (4. în parteneriat cu Royal Pre. și în parc”. se adjudecă cu 155. cu flori de câmp” de Ioan Andreescu. Opera Națională Timișoara + J. proiectată în parteneriat cu și "La marginea pădurii". adjudecată la 135. cu sprijinul Institutului Bancar Român.000 euro pentru o operă de artă vândută Artă din România. Luna februarie aduce la Artmark și două deniului Național. În românească de artă – cca 650 de participanți. Rectorul Academiei de Studii Economice. punerea în vanzare a celei mai scumpe opere de artă propuse pieței românești. Două capodopere de Nicolae Grigorescu.000 de pune față în față know-how-ul bucureștenilor cu privire la euro. ambele aparținând reputatei colecții interbelice Dr. provenită din colecţia Iulie 2010 – Licitația de Orientalism 2010.000 euro în Licitația de Vară se adjudecă cu 175. unde Bucureștiul își adjudecă cca 55% din operele de artă puse în vânzare. o prezență de cca 700 participanți și o cifră de vânzări de aprox. realizează.000 euro. vândută pentru suma de 230. Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România. record de autor.euro.opere de artă.000 euro. împrumutată o lună mai tarziu de colecționarul achizitor expoziției permanente a Muzeului de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”. a artistului național. cabinetul Vicepremierului. “Tăietorul de lemne” de impresionistul francez Camille Pissarro. nou record de autor. “Car cu boi” de Nicolae Grigorescu. adjudecată la 115. prima Licitație de Artă Decorativă și prima Române de Mărfuri. iar Banatul și zonele adiacente cca 45% . provenind din colecția dipl. care s-a vândut pentru suma de 130. Vega din Mamaia – Constanța. Iosif Dona. retrocedată de Muzeul Național de Artă al României în 2009.nou record de autor pentru Ion Andreescu cu lucrarea „Femei ferred Banking. Vasile Stoica. „Golgota” lui Nicolae Tonitza.3 milioane euro. organizând eveni. Președintele Bursei buturi însemnate. realişti de la Barbizon. găzduită de Palatul Ghika din București. găzduită de Hotelul lui Ion Luca Caragiale. un succes absolut – “Fata în roz” de Nicolae Tonitza se adjudecă cu 120. “Port” de Marcel Iancu. respectiv 130. „Prinţesa” (din 112 loturi adjudecate). 270 de euro. sumă record în piața românească a licitațiilor de artă. ajunsă în licitație la prețul de 200. provenind dintr-aceeași colecție Dona Aprilie 2010 – Licitația Colecției Tiberiu Puica. de Alexandru Bunescu. adjudecată în urma a 45 de artă cu opțiunea bănățenilor pentru frumos la prețuri accesi. soldată cu alte două recorduri absolute de piață românească. respectiv peste 40 de recorduri de autor lucrare de artă scoasă vreodată la licitaţie în lume. tranzacție publică devenită a doua ca însemnătate financiară în piața românească de artă Noiembrie 2010 – a doua Licitație anuală de Sculptură (Românească și Europeană). Rezultă o rată de adjudecare record de 96%. cifră de vânzare record Iunie 2010 – Lansarea Indexului Pieței Românești de Artă – “Catalog de randamente anuale (1995-2009) ale celor mai Februarie 2011 – Licitația de Mărțișor 2011 înregistrează un tranzacționați artiști români”. președintele Asociației Comercianților cu Obiecte de pragului critic de 200. record de autor pentru Ștefan Luchian. un meritat record personal al artistului."Cârciumă la Rucăr".5 metri înălţime şi 20 de metri lungime).000 euro.000 de euro.000 euro Iunie 2009 – Licitația de Vară 2009 a Casei Artmark.000 de euro locul II anterior deținut de Ștefan Luchian cu pictura “Garoafe” Mai 2011 –„Licitația Vechi Maeștri ai Picturii Românești” a marOctombrie 2010 – Licitația de Toamnă 2010. a doilea duplex național Sibiu (Hilton) – București (J. primul duplex cat piața de artă prin două recorduri inedite: cel mai scump național între două săli de licitație de artă situate în orașe cm2 de artă din România. “Păunii privirilor”. au urcat direct în vârful clasamentului vânzărilor de artă fesionaliza piața de artă la nivel național. Licitația de Iarnă 2008. alte personalități vreodată în licitație publică în România. de vânzarea “Garoafelor” cu 140. Vicepreședintele Comisiei Naționale a Licitație de Vinuri Vechi Românești Valorilor Mobiliare. o lucrare de influenţă a maeştrilor Muzeul de Arta din Constanța și Consiliul Județean Constanța. detronând fost achiziționată în licitație pentru suma de 35. Iunie 2010 – Recordul anterior în Ștefan Luchian este detronat provenind dintr-aceeași reputată colecție dipl.ISTORIC ARTMARK Decembrie 2008 – prima licitație de artă a Casei Artmark. de Ion Țuculescu.000 debutează campania Artmark 2010 .W. 80. și cel mai îndelung licitată operă de artă din România.pași de licitare bile. 1. în cadrul căreia Artmark reușește vânzarea “Macilor” lui Ștefan Luchian cu prețul de adjudecare de 132.000 euro.Licitația de Primăvară Artmark 2011 a marcat o președintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din nouă etapă pentru piața de artă din România prin depășirea România.000 euro) Decembrie 2010 – Licitația aniversară de Iarnă 2010. marchează două recorduri naționale: pictura „Păstorița” de Nicolae Grigorescu. Marriott București. Marriott). 750 mii euro. organizat în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu susținerea cluburilor locale Rotary și Lions. Martie 2011 . divizia de private banking a RBS România. cu 160.din România mente de licitație de artă într-o serie de orașe reprezentative ale României Aprilie 2011 – Prima Licitație de Art-Nouveau și Romantism a realizat o rată de adjudecare de 100% și a obținut un nou Septembrie 2010 – prima Licitație Artmark de Impresionism și record al pieței de artă din România cu lucrarea “Țărăncuță Postimpresionism Românesc stabilește noi recorduri în piața odihnindu-se” de Nicolae Grigorescu (270.W.000 euro. vânzarea capodoperelor “Aișe” de Camil Ressu respectiv.000 de euro). în aceeași licitație. adjudecată pentru 125. cotațiile artiștilor tranzacționați public și jocul de bursă de „Țărăncuță” de Ștefan Luchian. cifra de afaceri de ism și Contemporană ce a surprins publicul prin cea mai mare peste 800 mii euro. Vasile Stoica.000 euro.2011 de a extinde/pro.000 euro.

ro AcționAriAt și mAnAgement Casa de Licitații Artmark este deținută de Alexandru Bâldea (61%).ro Roxana Vâlcu Head of Auction Sales 0758 056 111 roxana.00 – 18.Contabil/Facturare și plăți 0757 056 110 florina.Director Consignare Vechi Maeștri. Președintele Fundației este Ruxandra Garofeanu.ro Valeriu Sângeorzan Director Business Development PR și Comunicare 0757 056 109 valeriu.00 14.Persoană de contact: Rodica Medrega Fax: 021 210 30 15. Sculptură. 010281.ro Suzana Vasilescu Relationship Manager Postmodernă și Contemporană 0756 066 302 / suzana.radulescu@artmark.00 – 14. 5.poleuca@artmark.00 11.stomff@artmark.vasilescu@artmark.istrate@artmark. Ruxandra Demetrescu.ro Florin Petcu Relationship Manager Artă Modernă 0758 056.valcu@artmark.00 contAct Str. Bijuterie.18.00 . Florin Rogneanu.serban@artmark.102 / robert. vă rugăm să solicitați o programare la: Robert Rădulescu .olteanu@artmark. C.sangeorzan@artmark. Vinuri de colecție 0756 056. Rosetti. Manuela Plăpcianu (10%). Orologerie 0756 163 404 / catrinel.petcu@artmark.A. . respectiv fondul olandez de investiții Artmark International BV (29%).ro Marius Istrate Director Administrativ Expedieri în țară și internaționale 0757 056 106 marius. E-mail: office@artmark.ro Marina Olteanu Brand Manager 0756 163 362 marina. Doina Păuleanu.115 / florin. Ioan Sbârciu.ro Pentru depuneri în consignație în afara programului.ro Mihail Stomff Head of Private Sales 0756 056 101 mihail. Consiliul de onoare al fundației Centrul Cultural ArtSociety este format din Dan Hăulică .Președinte de Onoare.ro Florina Poleucă Financiar .PROGRAM DE DEPUNERE ÎN CONSIGNAȚIE. București Telefon informații: 021 210 30 16 . nr.ro Catrinel Șerban Relationship Manager Artă Decorativă. Consiliul de Administrație al Casei Artmark este alcătuit din Manuela Plăpcianu și Alexandru Bâldea. EVALUARE ȘI EXPERTIZARE: Marți Joi Sâmbătă 11.

Portul Roscoff (detaliu) .Jean Alexandru Steriadi.

.

.

prin chemarea unuia dintre asistenţii de licitaţie. în timpul licitaţiei. Vă mulţumim! . poate solicita reintroducerea acestuia în licitaţie. Licitația #33/2011 începe în ziua de 15 iunie la ora 19. B. Înregistrarea se face prin completarea de către participant a formularului de înregistrare. 4.30 și curge neîntrerupt. 6. prin două metode: A. Participantul care doreşte să liciteze pentru un lot strigat şi neadjudecat. 3. 2. 5. Fiecare participant găseşte pe scaunul său o paletă de licitare şi un formular de înregistrare.REGULI DE ÎNREGISTRARE A PARTICIPĂRII LA LICITAȚIA DE VARĂ (#33/2011) 1. SMS la 0756 066 302. Paleta şi formularul se predau la final recepţiei Artmark. situate la ieșirea din sala de licitație. în ordinea din catalogul de licitație. în cazul în care acesta a licitat efectiv. conţinând doar numărul lotului. Accesul în sala de licitaţie se face pe baza invitației nominale de participare.

Mamaia.cALenDAr LicitAții ArtmArK 2011 27 ianuarie LICITAȚIA DE ALB-NEGRU LICITAȚIA DOAMNELOR ARTELOR FRUMOASE ROMÂNEȘTI LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR ARTĂ PLASTICĂ ȘI SCULPTURĂ LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR . XVIII . XVIII-XIX) LICITAȚIA DE ARTĂ DECORATIVĂ ȘI DESIGN (SEC. CINEGETICĂ ȘI MARINĂRIT LICITAȚIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ LICITAȚIA DE ALB-NEGRU 23 februarie 24 februarie 23 martie 13 aprilie 12 mai 2 iunie 15 iunie 17 iulie 28 septembrie LICITAȚIA ROMÂNIA REGALĂ 14 decembrie LICITAȚIA DE IARNĂ Ateneul Român .ARTĂ DECORATIVĂ LICITAȚIA VINURILOR DE COLECȚIE LICITAȚIA COLECȚIEI DE POSTMODERNISM PETRE BUzATOV LICITAȚIA DE PRIMĂVARĂ LICITAȚIA DE ROMANTISM ȘI ART NOUVEAU LICITAȚIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ LICITAȚIA VEChI MAEȘTRI AI PICTURII ROMÂNEȘTI (SEC. Constanța LICITAȚIA DE IMPRESIONISM ȘI POSTIMPRESIONISM ROMÂNESC Opera Națională București 20 octombrie 15 noiembrie 16 noiembrie 17 noiembrie LICITAȚIA DE TOAMNĂ LICITAȚIA “VALORI TRADIȚIONALE” LICITAȚIA DE ARTĂ DECORATIVĂ DE EPOCĂ LICITAȚIA DE EChITAȚIE. București LICITAȚIA DE VARĂ LICITAȚIA DE ORIENTALISM hotel Vega.XXI) LICITAȚIA “PRIMUL MEU TABLOU” Athénée Palace hilton.

.

Nicolae Dărăscu. Natură statică cu bujori și carte (detaliu) .

.

Paleta de licitare se înmânează participantului o data cu formularul de înregistrare. participantul adjudecă cel puţin 3 obiecte. Licitatorul decide suveran preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei. deţinători de card de membru Artmark Clasic. ultimul situat vizibil la un birou aflat în faţa sălii de licitaţie. 10. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ (maxim). prin telefon sau în scris. Toate obiectele ce se vor vinde vor fi expuse în vederea vizitării/inspectării în cadrul expoziţiei ce precede vânzarea prin licitaţie. Ordinea generală de prioritate este: întâi ofertele manifestate ori strigate în sala de licitaţie. Membrii Artmark. conform art.) și taxa de timbru a artiștilor plastici.000 euro. 17. potrivit legii. specificându-l. contractual. ce se va folosi drept monedă de calcul a preţului de strigare. de regulă va avea prioritate prima ofertă recepţionată. ce se adaugă separat. Licitaţia de obiecte de artă (sau de colecție) este organizată de Artmark (« Galeriile Artmark srl ») şi condusă de unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Artmark (licitator/licitatori). cât şi în formă tipărită. 7. iar valoarea totală adjudecată depăşeşte 25. 6. . unor deponenţi (consignanţi) ce doresc să rămână anonimi. şi reprezintă o opinie a experţilor şi specialiştilor Artmark cu privire la obiectele de artă supuse licitaţiei. cuprinzând numărul de ordine al participantului în cadrul unei licitaţii anume. programul şi locaţia expoziţiei obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil. În cadrul licitaţiei se vor vinde numai obiecte de artă enumerate şi descrise în rezumat în cuprinsul catalogului. se aplică cursul oficial al BNR în ziua adjudecării. acesta va alege dintre participanţi o singura paletă. de regulă. cât şi în cadrul catalogului tipărit ori la recepţie). Licitatorul anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia. respectiv adjudecare. 9. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Artmark. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative. Persoanele interesate de loturi în licitaţie pot participa şi în absenţă. Durata.5%. În cazul în care. 16. 12. dacă un participant o solicită explicit. nu exhaustive. 8. cât şi în cadrul licitaţiei. inclusiv cu prilejul reintroducerii sale în licitaţie. fie pas strigat de licitator. precum şi prin alte căi de publicitate. Formularul de înregistrare a participantului la licitaţie se poate completa în timpul licitaţiei . apoi ofertele manifestate în absenţă. Adjudecarea constituie angajament ferm. Nici un lot nu se va vinde sub preţul de pornire. pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei. prin pagina de web a Artmark. 13. garantează că obiectul de artă ce îl depun în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine ori că au dreptul legal de a-l vinde. în condiţiile şi termenii prezentului regulament. acesta va fi specificat în catalogul de licitaţie.REGULAMENT DE LICITARE 1. în cadrul aceleiaşi licitaţii. beneficiază de o reducere a taxei la 18%. 3. Catalogul de licitaţie prevede. putând modifica preţul de pornire al acestuia în timpul licitării. Obiectul de artă (sau de colecție) licitat va fi adjudecat cumpărătorului la împlinirea cumulativă a condiţiilor: licitatorul strigă « adjudecat » şi bate ciocănelul de licitaţie. Lotul se adjudecă participantului care oferă preţul cel mai mare. precum şi prin poştă. astfel încât să îşi formeze o convingere proprie cu privire la calităţile/imperfecţiunile obiectului. Atunci când consignanţii agreează divulgarea numelui lor în cadrul vânzării prin licitaţie. ca răspuns la strigarea pasului de licitare de către licitator. 4. Un lot nevândut în cadrul licitaţiei va putea fi cumpărat. în catalogul de licitaţie. de 0. În cazul în care Casa nu anunţă un curs convenţional.atât online. care variază funcţie de statutul cumpărătorului în relaţie cu Artmark. acesta este restituit deponentului în termenul prevăzut în certificatul de consignaţie. În cazul în care un lot nu se adjudecă în cadrul licitaţiei. fie pe calea participării telefonice prin personalul Casei.în sala de licitaţie. Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare. 2. ce manifestă în condiţiile prevăzute de lege dreptul de preemţiune al statului. Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare lot dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie. Loturile (obiectele de artă supuse licitaţiei) sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. fie pe calea formulării scrise de ofertă (formularul se pune la dispoziţia cumpărătorilor interesaţi anterior ţinerii licitaţiei . Casa de Licitaţie va anunţa. Strigarea şi adjudecarea preţului se fac în EUR. Cumpărătorii vor avea oportunitatea de a se lămuri cu privire la condiţia. 14. de cumpărare. în următoarele 5 zile după licitaţie şi anterior restituirii sale. fie preţ de pornire. 16 şi 18). iar reprezentantul Artmark va purta numărul 2. i se va adăuga taxa totală de licitaţie (care include TVA și dreptul de suită etc. Taxa totală de licitaţie este de 20% din preţul de adjudecare. de regulă. Deponenţii (consignanţi). Loturile nelicitate la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în cadrul şi în timpul licitaţiei. taxa scade la 15%. în condiţii egale. Obiectele de artă supuse licitaţiei aparţin. 5. 15. de la locaţia expoziţiei. de la locaţia unde se organizează licitaţia. conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei. La licitaţie pot de asemenea participa. Participarea la licitaţie/licitarea se face prin ridicarea unei palete de licitare. un reprezentant al Ministerului Culturii. cursul convenţional (echivalenţa) EUR/USD – RON folosit de Casă în scopul licitaţiei curente. Reprezentantul Statului va purta numărul 1. prin actele ce le semnează cu Artmark. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei voinţa de a licita preţul cerut de licitator. numai intervalul de estimare a valorii obiectului. de regulă în ordinea ridicării paletelor (ţinând cont şi de măsura vizibilităţii manifestării dorinţei de a licita).artmark. Preţului de adjudecare. Artmark publică în prealabil licitaţiei un catalog al obiectelor de artă (sau de colecție) supuse licitaţiei – atât în cadrul paginii sale de web (www. la valoarea minimă a intervalului valorii de estimare (la care se adaugă taxa de licitaţie. atât în cadrul expoziţiei. 18. 11.ro). prealabil începerii licitaţiei. iar nu şi preţul de pornire al licitaţiei cu privire la respectivul obiect. precum şi un reprezentant al Artmark.

Casa înştiinţează cumpărătorii că scoaterea din ţară. Acesta este dator să preia obiectul adjudecat în termen de 2 săptămâni de la recepţionarea plăţii de către Casa de Licitaţie. bunurile culturale creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export. convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. respectiv c) a vinde lotul penultimului participant ofertant. Licitatorul va comunica de asemenea dacă Ministerul Culturii a înțeles să exercite dreptul de preemțiune prevăzut de lege în favoarea sa. însoţite de o opinie scrisă a unui expert atestat potrivit legii. precum şi c) prin card bancar. adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile. Casa marchează fiecare dintre loturile livrate cu un element alfanumeric de siguranţă (ireproductibil şi autodistructiv în caz de încercare de desprindere). . Cod fiscal RO24235977. La ridicarea operelor. echivalentul în lei a sumei de 25. Millennium Bank Sucursala Ermil Pangratti). fie se poate transmite în copie prin fax. pe orice cale. astfel cum este acesta publicat în catalogul de licitaţie. 20.000 euro. Pentru a evita tentativele de fraudă. fie ulterior ţinerii licitaţiei de la sediul Artmark. unuia dintre obiectele supuse vânzării. de la data licitației. bunul urmează a fi atribuit Ministerului Culturii în virtutea dreptului de preferință de care se bucură. însoţite. 31. Casa poate pretinde persoanei care produce o daună. Cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia unor anume loturi trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii întrucât acestea sunt supuse la data licitației unei evaluări a clasabilității acestora în categoriile patrimoniului naţional cultural mobil (fond ori tezaur). Cumpărătorului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare. 29. categoria tezaur. Casa are dreptul de a produce. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark. gratuit. de o bună reputaţie. precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/zi din suma datorată. Începând cu o lună de la data licitației. la serviciile de reprezentare ale Casei de Licitaţie. licitatorul informează cumpărătorii că. RO38MILB0000000000295478 (EUR). Obiectul de artă (sau de colecție) adjudecat va fi achitat de cumpărător în termen de o săptămână de la momentul adjudecării (cu excepţia cazului în care cumpărătorul deţine un card de membru). Cumpărătorul poate contesta autenticitatea unui obiect de artă adjudecat prin comunicarea către Casă a unei contestaţii scrise motivate. Plata se efectuează în lei. fără adăugarea taxei. a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv. de obligaţiile legale de rigoare. cumpărătorii sunt înştiinţaţi că achiziţia loturilor ce sunt clasate în patrimoniul național (fond ori tezaur) trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii. 24. în accepţiunea generală. la solicitarea cumpărătorului. separat de eventuale taxe si costuri percepute de emitentul certificatului de export. SWIFT: MILBROBU. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina cumpărătorului. 22. general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi beneficiind. În acest scop. cât şi b) prin transfer bancar (titular de cont «Galeriile Artmark srl». 25. ARTMARK GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI. facturarea şi plata lotului adjudecat se pot petrece atât în timpul ori ulterior finalizării licitaţiei – la locaţia organizării licitaţiei – cât şi ulterior licitaţiei – la sediul Artmark. În situația în care loturile puse în vânzare sunt clasate în patrimoniul național. 21. constituie operaţiune de export ilegal. Profitul şi riscul vânzării se transferă asupra cumpărătorului la momentul adjudecării. eliberat în condiţiile legii. Livrarea lotului plătit se va efectua gratuit de Casă în cazul în care a) cel puţin unul dintre loturile adjudecate are o dimensiune ce nu se pretează transportului folosind un autoturism sau b) valoarea loturilor adjudecate depăşeşte. la preţul licitat maximal de acesta. Totodată. Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport. Casa de Licitaţie poate opta între a) a considera adjudecarea nulă şi repune obiectul de artă (sau de colecție) în vânzare. respectiv 45 de zile pentru nerezidenți. În situația în care Ministerul Culturii și-a exercitat dreptul de preemțiune. în cursul expoziţiei ori a licitaţiei. RO27MILB0000000000295482 (USD). în contul și pe seama cumpărătorului. să transfere operele neridicate de cumpărător. În cazul în care cumpărătorul doreşte să exporte lotul achiziţionat (nerestricţionat la export prin lege ori prin condiţionarea vânzătorului) poate apela. în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament. Artmark poate elibera. 23. b) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei totale de licitaţie. factura se poate ridica fie de la locaţia organizării licitaţiei. în situația în care prețul de adjudecare este mai mic sau egal cu cel oferit de către Ministerul Culturii. RO66MILB0000000000295459 (RON). depozitare și oricare altele accesorii. Potrivit legii (Legea 182/2000 şi HG 518/2004). într-un depozit extern. Atunci când achitarea se produce în numerar ori utilizând cardul bancar. potrivit modelului din Anexa 6 a HG 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 6 luni de la data depozitării externe. Artmark păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă (sau de colecție) vândut în oricare materiale cu scop promoţional. Plata se poate efectua atât: a) în numerar la casieria Casei. să suporte dauna achitând preţul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate. o contraexpertiză a unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Artmark nu mai răspunde patrimonial față de cumpărător pentru integritatea operei adjudecate. 26. 27. în eventualitatea clasării. 28. pentru obţinerea certificatului de export. 30. Preluarea obiectului de artă (sau de colecție) se poate efectua îndată după achitarea sumei facturate. Atunci când plata se efectuează prin transfer bancar. cumpărătorul va achita costul de transport la depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului. 32.19. cumpărătorii sunt informați că Ministerul Culturii a fost înștiințat cu privire la punerea în vânzare a loturilor în cauză. cumpărătorul autorizează Artmark ca. după o lună în cazul rezidenților. Pentru acest serviciu Casa aplică un tarif de 150+TVA euro. urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă.

18. by the documents they sign with Artmark. The lot is adjudicated to the participant offering the highest price. 2. while Artmark holds paddle number 2. that they are the legal owner of the art items they consign for auction and they have the right to sell it. The total sale tax represents 20% of the hammer price. An unsold lot may be put again to sale. Someone may participate to the auction when absent as well. before the auction starts. 3.000. The lot is adjudicated to the buyer when. A Ministry of Culture and National Patrimony representative may participate to the auction. the conventional exchange rate EUR/USD – RON. usually. a bidding paddle designating the number of the participant during that auction. 16. 11. The catalogue provides. 9. on the exhibition location. namely 0. The auctioneer may decide to eliminate from the auction any lot. the auctioneer shall choose among them and nominate one bidding paddle. during the auction – in the saleroom. 7. to enable someone to formulate its own opinion with regard to the qualities/imperfections of the lots. The location and time schedule of the prior exhibition of the lots will be announced on Artmark’s web page and within the auction catalogue. The art items (or collectibles) usually belong to consigners which choose to remain anonymous. to exercise the State’s preemption right. The consigners guarantee. If and when Artmark does not make public a conventional exchange rate. 14. 12. in front of the saleroom. 6. becomes applicable. Adjudication constitutes a firm and contractual engagement to buy the adjudicated lot in accordance with the terms and conditions of these regulations. No lot can be sold under the starting price. holding an Artmark membership card.ro). which he will show to the auctioneer to indicate he agrees to pay the price the auctioneer asks. The auction is organized by Artmark («Galeriile Artmark srl») and conducted by one or more Artmark representatives (auctioneers).5% of the sale price. used by Artmark for the current auction. 17. Artmark publishes the catalogue of the auction on its web page (www. 5. on the auction location or by post. Artmark members. then the bids by phone and the absentee written bids.artmark. The auction will include only the art items enumerated and briefly described within the catalogue. The State representative holds the bidding paddle numbered 1. including when unsold lots are subjected again to auction at someone’s request. when a participant requires so during the auction. while the representative of the Auction House may participate as well. within the auction catalogue or at the reception desk) or by phone (intermediated by Artmark’s personnel). the tax decreases to 15%. 8. The auctioneer has the supremacy to decide the starting price of each lot. as well as in a printed form. Where more absentee bidders formulate bids for the same lot at the same (maximum) price. the Auction House will add the total sale tax (which includes VAT and the artist’s resale royalty etc. for reasons to be considered by the parties in a fair connection with the sound and diligent course of the auction. only for the evaluation of the market price of the lots (and not the starting price). Any participant receives. The registration signifies the unconditioned acceptance of the terms and conditions of these auction rules. 19. 15. 35/1194. The Auction House will announce. The calling and adjudicating price are told in euro. even if exhibited and illustrated in the auction catalogue. the National Bank of Romania exchange rate. cumulatively: the auctioneer says “sold” and it hits the auction hammer. in principle the first received absentee bid will take priority. General order of priority is: explicit offers manifested in the salesroom. according to Law no. Whether the consigners agree to the disclosure of their name. The adjudicated lot must be paid by the buyer a week after the adjudication (except the case when the buyer is a “classic” or “elite” . The lots are put on sale strictly following the order of the auction catalogue. 13. and represent an opinion of our experts and specialists. The auction catalogues are available with Artmark’s headquarters. either by an absentee bid (an absentee bid form is available online. the content and the conformity of the lots subject to auction either before or during the auction. benefits of a reduction of the tax to 18%. Whether a lot is not adjudicated during the auction. preferably following the order the participants have raised their paddles (taking into account also the visibility of the manifestation of the will to bid). An unsold lot may be privately sold in the following two days after the auction but prior to its return to the consignor with the lesser value of the evaluation interval (to which the sale tax will be added – which varies depending of the buyer’s statute in relation with Artmark – see articles 16 and 18).AUCTION RULES 1. along with the registration form. official for the adjudication date. Anyone can participate if he registers. 10. If the participant buys once minimum 3 lots which amounts at least EUR 25. 4. the latter being located at sight. All the art items subject to auction will be exhibited before the auction in order to ensure proper inspection. The auctioneer announces the lot number and its starting price. it will be returned to its consigner in accordance with the certificate of consignment. such shall be mentioned in the auction catalogue. To the hammer price. The pictures and texts with respect to the auction lots are indicative and not exhaustive. When several participants indicate their will to bid for the asked price. All the participants will have the opportunity to get familiar with the condition. in equal conditions.) and the art stamp tax.

as provided by the Annex 6 of the Government Decision 1420/2003 for the approval of the norms regarding the movable cultural goods trade. To avoid any attempt of fraud. during the exhibition or the auction. Additionally. depositary and whatever other adjacent costs. as published in the auction catalogue. free of charge. 25. the contemporary cultural goods can be exported permanently or temporarily without an export license. The buyer has to take-over and pick-up the lot within two weeks after due payment=. Artmark may issue. the invoice can be picked up from the auction’s location. respectively c) to sell the lot to another bidding participant. Artmark reserves the right to publish images and descriptions of the art items (or collectibles) which it sold. or after the auction at the Artmark headquarters or transmitted by fax. 27. The Auction House may request. The Auction House delivers the lot free of charge when: a) at least one of the adjudicated lots has a size that makes it undeliverable by car or b) the value of the adjudicated lots exceeds. The lot can be picked up as soon as the entire amount is paid. the Auction House marks all the delivered lots with an alphanumerical element of security (which cannot be reproduced and selfdistructing if one tries to disengage it). if attesting to the customs that the respective goods were created by living artists. 26. The Auction House informs the buyers that the export. Given the physical constraints of Artmark’s own deposit. Artmark has the right to offer (once again) the work for sale to recover its transportation. the agency of the Auction House. Taking-over and transportation of the lot is under the buyer’s care. the buyer pays the transportation cost to the external deposit and the share of the rental fee for the deposit. The payment is made in lei: a) cash at the House cashier.Artmark member). SWIFT: MILBROBU. in case the adjudication price is below or equal to the one offered by the Ministry of Culture. in the case of classification. the Auction House may choose: a) to consider the adjudication null and void and reintroduce the lot for sale. The Auction House has the right to commit. RO27MILB0000000000295482 (USD). 30. to cover the damage by paying the acquiring the lot with a price equivalent to the maximum limit of the estimated value. 22. The fee for this service is Euro 150+VAT. In case the Ministry of Culture has exercised its preemption right. The buyers are informed that the acquisition of some of the lots must legally be communicated to the Ministry of Culture because at the date of the auction they undergo an evaluation for classification in one of the categories of national movable cultural patrimony (fund or thesaurus). at his highest offered price. the buyers are informed that the Ministry of Culture has been notified of the offer for sale of the respective lots. Payment may be done in cash or by bank card. within three months after receiving the contestation. ARTMARK GUARANTEES TO THE BUyER THE AUTHENTICITy OF THE ART ITEM ADJUDICATED DURING THE AUCTION. accompanied by a written opinion issued by an art expert authorized in accordance with the Romanian laws. In case the buyer does not collect the adjudicated works in term of 6 months from the date of external depositing. Artmark seizes its patrimonial responsibility towards the buyer for the integrity of the adjudicated lot. According to the law (Law 182/2000 and Government Decision 518/2004). Millennium Bank Branch Ermil Pangratti).000. save for eventual other taxes asked by the issuer. The Auctioneer will also communicate if the Ministry of Culture has understood to exercise its preemption right foreseen in its favor by law. to an external deposit. on the account and on behalf of the buyer. accompanied. b) to request the buyer to pay the hammer price and the sale tax. 20. no matter the way. in any promotional materials. a document-in-proof in accordance with the model provided by Annex 5 of the Government Decision 518/2004 on the approval of the methodological norms regarding temporary or permanent export of movable cultural goods. the Auctioneer informs the buyers that. 29. to a person causing damage to one of the art items put for sale. 31. The buyer of an art item will be issued a sale certificate. To this end. 24. from the date of the auction. in order to obtain the export license. In case the respective lots offered for sale are classified as national patrimony. without the sale tax. 23. the buyers are informed that the acquisition of the lots which are classified as national patrimony (fund or thesaurus) must legally be communicated to the Ministry of Culture. b) by wire transfer (account holder « Galeriile Artmark srl». 21. 28. represents an illegal export operation. At collection of the works. a counter-expertise produced by an expert enjoying the same level of competence and reputation. the buyer may contract. Fiscal Identification Code RO24235977. generally recognized by the professional community for his competence with respect to the artwork of the artist whose paternity is under question mark and enjoying a generally accepted good reputation. by the legal obligations in place. agreed upon by the parties as equal to the equivalent of 10% of the adjudication price/ month. during the auction at the auction’s location – as well as after the auction at the Artmark headquarters. of movable cultural goods without obtaining a temporary or permanent export license. 24). RO38MILB0000000000295478 (EUR). 32. The profit and the risk of the lot are transferred to the buyer at the moment of the adjudication. The buyer may contest the authenticity of the art item by a written motivated contestation. the equivalent in lei of EUR 25. Starting one month from the date of the auction. . plus a penalty of 1 percent per day of delay. the good is to be attributed to the Ministry of Culture in light of the right of preference it enjoys. the thesaurus category. When payment is made by bank transfer. Whether the price is not paid in due term. accounts: RO66MILB0000000000295459 (RON). as well as c) by bank card. the buyer authorizes Artmark to transfer the works that have not been collected by the buyer in term of one month in the case of residents. If the buyer wishes to export the purchased art item (if not restricted by law or by the seller’s condition as per art. upon request. respectively 45 days in the case of non-residents.

.

.

.

.

000 euro Licita ia de Iarnă 2010 Artmark Camil Ressu Aișe 160.000 euro 200.000 euro Licita ia de Art Nouveau și Romantism 2011 Artmark Nicolae Grigorescu Cârciumă la Rucăr 230.000 euro 100.000 euro Licita ia de Primăvară 2011 Artmark Nicolae Grigorescu La marginea pădurii 200.300.000 euro 50.000 euro Licita ia de Vară 2009 Artmark .000 euro 150.000 euro Nicolae Grigorescu ărăncu ă odihnindu-se 270.000 euro Licita ia de Primăvară 2011 Artmark Nicolae Grigorescu Păstori ă 175.

000 euro Licita ia de Primăvară 2011 Artmark Nicolae Grigorescu Car cu boi 155.000 euro Licita ia Colec iei Tiberiu Puica.000 euro Licita ia de Vechi Maeștri ai Picturii Românești 2011 Artmark Ștefan Luchian Maci 132.000 euro Licita ia de Vară 2010 Artmark Ioan Andreescu Ulcică cu ori de câmp 135.TOPUL VÂNZĂRILOR PUBLICE DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ DE PATRIMONIU Ștefan Luchian Flori de primăvară 155.000 euro Licita ia de Impresionism și Postimpresionism Românesc 2010 Artmark Ștefan Luchian Garoafe 140. aprilie 2010 Artmark .

pictori români călători prin Orient.Li Nicolae Tonitza. Tătăroaice (guașă pe hârtie) ci ta tia . romantism etc) până în 1 iunie 2011 . MAMAIA Primim în consignare pictură și sculptură orientalistă (colonia de la Balcic. 17iulie 2011 de Orie is al nt m Hotel Vega.

artă decorativă și alte artefacte reprezentând membri ai familiei regale. Carol I inspectând trupele . grafică. ai altor familii princiare ori domnitoare românești sau în legătură cu teme. momente.RomâniA RegALă 28 septembrie 2011 opera națională București Primim în consignare pictură. evenimente definitorii ori semnificative pentru regalitatea românească. fotografie. până în 23 iulie 2011 Licitația Oscar Spathe. sculptură.

Looping. Berna .Licitația de Artă Decorativă de Epocă 15 Noiembrie 2011 Primim în consignare loturi importante de artă decorativă de epocă (cel târziu stil Art Deco) până în 1 Octombrie 2011 Ceas deșteptător miniatural din argint.

1923). artă decorativă.Matilda Lotz (1861 . curiozități și articole tehnice. sculptură. cinegetică și Marinărit Primim în consignare pictură. simbolistica și pasiunile pentru echitație. până în 1 octombrie 2011 Licitația de 16 noiembrie 2011 . alte artefacte în legătură cu estetica. cinegetică și marinărit. Pursânge echitație. grafică.

16 NOIEMBRIE Licitația de artă contemporană Francisc Chiuariu. Înger cu orhidee 2011 Primim în consignare loturi importante de artă postmodernă și contemporană românească până în 30 iulie 2011 .

.

.

Centrul Artistic Baia Mare “Repere europene între tradiţii şi inovaţii” (expoziţie permanentă) Muzeul Judeţean de Artă Str. Romania Telefon: 0262. Maramureş. 1 Mai.214080 .213964 Fax: 0262. jud. nr. 8 Baia Mare. 430331.

48 pg. 116 pg. 70 pg. 290 pg. Catargi Henri H. 255 pg. Cheller Jean Ciobanu Mircea Ciucurencu Alexandru Ciupe Aurel Cornescu Traian Cornescu Traian Cristescu-Delighioz Ecaterina Dărăscu Nicolae Dărăscu Nicolae Dărăscu Nicolae Dimitrescu Ştefan Dumitrescu Emilia Eleutheriade Micaela Eleutheriade Micaela Enea Nicu Enea Nicu Furduescu Nicolae Gherasim Paul Ghiață Dumitru Ghiață Dumitru Grigore Vasile Grigore Vasile Mănăstirea Sinaia Canal olandez Sfârșit de iarnă Peisaj meridional Peisaj din sudul Franței Turcoaice pe malul Dunării Pont Neuf Zi de sărbătoare Flori de câmp Promenadă prin Iași Vedere asupra Balcicului Cișmeaua din Balcic Flori de măr Țărăncuță între vii Gladiole imperiale Coș cu mere Pere Poiana Mărului Scenă egipteană Chip de țărăncuță Femeie cu flori în păr Satul din vâlcea Fereastra atelierului Balcic Natură statică cu chitară și pipă Peisaj din Valea Argeșului Peisaj de iarnă Natură statică cu fructe Natura statică de primăvară Autoportret Peisaj la Veneția Trandafiri roz Promenadă la Nice Bulevardul Elisabeta după ploaie Chioggia Natură statică cu bujori și carte Natură statică cu fructe coapte Pe lac Floarea-soarelui Vas cu flori Culă muntenească Nud cu mărgele Bal mascat Țarină Capul Caliacra Trandafiri albi Vas cu flori Repaos (Femeie în galben) pg. 86 pg.A 16 60 14 31 32 51 B 54 8 48 98 44 47 1 3 5 10 11 121 46 104 113 118 52 45 C 66 94 88 112 97 34 82 83 26 D 29 63 81 99 123 E 86 87 12 13 F 6 G 120 64 85 110 111 35 Aman Theodor Arnold Max Artachino Constantin Artachino Constantin Artachino Constantin Artachino Constantin Baba Corneliu Bassarab Ludovic Băeșu Aurel Bălăcescu Dem Lucia Bălţatu Adam Bălțatu Adam Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Băncilă Octav Bernea Horia Biju Leon Alexandru Boambă Horia Bota Dan Brădean Traian Bunescu Marius Burada Sever Catargi Henri H. 230 pg. 208 pg. 304 pg. 300 pg. 162 pg. 299 pg. 84 pg. 254 pg. 56 pg. 150 pg. 67 pg. 85 Pe malul apei (”Canalul neștiut”) pg. 296 pg. 100 pg. 102 pg. 274 pg. 262 Lectură pg. 280 pg. 136 pg. 106 pg. 108 pg. 52 pg. 89 pg. 272 pg. 66 pg. 264 pg. 68 pg. 236 pg. 65 pg. 119 pg. 228 pg. 244 pg. 132 pg. 112 pg. 105 pg. 192 pg. 281 pg. 249 pg. 288 pg. 206 pg. 60 pg. 107 pg. 174 pg. 248 pg. 88 pg. 287 pg. 260 pg. 118 pg. 124 pg. 252 pg. 275 pg. 96 pg. 79 Păstoriță Marină Siestă Baigneuze Natură moartă cu vânat Natură statică cu flori și mere Plase la uscat Natură statică cu muschetar Autoportret la șevalet Ghivece cu flori la fereastră Costa Blanca Patio de Sevilla Natură statică cu rodii Natură statică cu smochine Natură statică cu vas și fructe Natură statică cu mâțișori Nocturnă (Case la Turtucaia) Case la Silistra Marea la Roscoff Autoportret la șevalet Flori de câmp Vedere din Balcic Balerine Case în Poiana Brașov Joc de îngeri Natură statică cu cărți și iriși Stânci la Nice Iole în lagună Golf în Villefranche-sur-Mer pg. 212 pg. 302 pg. 198 pg. 142 pg. 270 pg. 158 pg. 61 pg. Spiridon Ţărăncuţă cu broboadă albă Țărăncuță cu fuior pe cale Nimfă dormind Nomazi Casa albă Carmen Sylva Natură statică cu portocale și pistolet Case în Bretania Fata cu floare Plajă în sudul Franței La terasă Țărăncuță din Muscel Portretul unei colombine Toreador pg. 292 pg. 120 pg. 64 pg. 50 pg. 276 pg. 202 pg. 293 pg. 266 pg. 305 pg. 94 pg. 78 pg. 301 pg. 258 pg. 298 pg. 92 pg. 128 pg. 126 . 286 pg. 291 9 56 58 H 2 117 I 23 101 91 103 50 73 95 74 92 L 24 20 M 19 41 100 114 77 122 36 39 40 N 90 P 115 116 106 107 119 68 30 57 96 102 67 42 108 38 65 89 27 25 49 Grigorescu Lucian Grigorescu Nicolae Grigorescu Nicolae Grigorescu Nicolae Harșia Teodor Hatmanu Dan Ioanid Pan Iordache Dem (Dumitru) Iorgulescu Yor Petre Irimescu Ion Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Iser Iosif Lazăr Ghelman Loghi Kimon Maniu-Mutzner Rodica Maniu-Mutzner Rodica Maniu-Mutzner Rodica Moscu Alexandru Moser Padina Alexandru Musceleanu Ion Mutzner Samuel Mutzner Samuel Mutzner Samuel Negoșanu Grigore Pacea Constantin Pacea Constantin Pacea Ion Pacea Ion Pacea Ion Pallady Theodor Petrașcu Gheorghe Petrașcu Gheorghe Petraşcu Gheorghe Petrașcu Gheorghe Petraşcu Gheorghe Phoebus Alexandru Piliuță Constantin Popa-Frunză Paraschiva Popea Elena Popescu Cicerone Popescu Isachie Constantin Popescu Ștefan Popescu Ștefan Bucureștiul vechi dinspre Sf. 99 pg. 256 pg. 259 pg. 294 pg. 58 pg. 268 pg. 267 pg. 97 pg. 297 pg.

218 Natură statică cu struguri și mere pg. 263 pg. 59 și ceașcă galbenă Interior secuiesc pg. 227 pg. 82 pg.R 75 78 84 33 S 105 53 21 22 28 59 71 93 43 Ș 18 55 T 69 80 7 15 61 62 V 70 72 76 79 109 37 4 17 Rădulescu Magdalena Rădulescu Magdalena Ressu Camil Rosenblut Iosif Savargin Savu Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Schweitzer-Cumpăna Rudolf Steriadi Jean Alexandru Sterian Margareta Sterian Margareta Storck Romeo Șirato Francisc Șirato Francisc Theodorescu-Sion Ion Theodorescu-Sion Ion Theodorescu-Sion Ion Tibor Erno Tonitza Nicolae Tonitza Nicolae Vânătoru Gheorghe Vânătoru Gheorghe Vânătoru Gheorghe Vânătoru Gheorghe Velea Mircea Velisăratu Vasile Vermont Nicolae Vermont Nicolae Călușari Basm Peisaj din Ardeal Peisaj din Dumbrava Morii Norocul În fața vetrei Uliță în plin soare Stradă în Paris Drum de vară Portul Roscoff Peisaj din Poiana Țapului Vas cu flori Coasta de Argint Popas Abibe pg. 239 pg. 186 Natură statică cu masă roșie Flori roșii și albe Pe terasă Natură statică cu flori și mere Marină Balerină Popas Chivuță pg. 90 pg. 98 pg. 83 pg. 232 pg. 170 pg. 226 pg. 74 . 146 Medeea (legenda argonauților) pg. 238 pg. 289 pg. 69 Pe verandă pg. 250 pg. 104 pg. 76 pg. 234 pg. 222 pg. 240 Natură statică cu trandafiri pg. 176 Natură statică cu fructe pg. 282 pg. 114 pg. 138 pg. 54 pg.

academism romantism tradiționalism .

Popas (detaliu) .Francisc Șirato.

000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Simbol al forţei şi al hotărârii. Ruxandra.) Bibliografie: DREPTU.C. București.5 cm semnat dreapta sus. atingându-şi scopul în imaginile care redau realităţile epocii sale.000 . bujori. Băncilă a realizat un număr mare de picturi reprezentând flori. Octav Băncilă Valoare estimativă: € 2. Picturile cu flori apăreau în expoziţii alături de lucrările pe teme rurale sau inspirate din viaţa muncitorimii. portrete ale unor valori umane atribuite. violete. pentru crearea unui echilibru armonios între formă şi conţinut. cât şi expresie a demnităţii proletare.1944. maci. cu brun.1 Octav Băncilă (1872. descriptivismul şi simplitatea mesajului. iar nu să farmece ochii privitorului. eliminând construcţia compoziţională savantă sau subtilităţile cromatice. Bucureşti) Flori de măr ulei pe pânză 56 × 14. petunii – care apar ilustrate în lucrările sale exprimând frumuseţea simplă şi modestia. care i-au adus popularitatea. ale Iaşului începutului de secol al XX-lea. subiecte care favorizau o mai mare preocupare pentru calitatea estetică a imaginii. Florile însele erau alese dintre cele de câmp sau din grădinile satelor şi ale oraşelor – liliac. Ed. ”Octav Băncilă”.4. Pictura sa este menită să provoace gânduri. Corni. Botoșani . (C. Meridiane. stilul lui Octav Băncilă urmăreşte comunicarea directă. 1987 48 . ghiocei.

49 .

Pe filieră tradițională. Cluj Napoca) Nomazi ulei pe pânză 60 × 80 cm semnat și data dreapta jos. 1976 LĂPTOIU.2 Teodor Harșia (1914. “Dicţionarul artiştilor români contemporani”. de prospețimea cromatică oferită de patina vremii asupra aspectelor urbane. pictând Clujul sau Dejul. poate oferi o imagine de ansamblu asupra propriei viziuni plastice. Mureş . Negoiţă. șatra putea apărea în imaginarul lui Harșia și din motive mult mai subtile. Aceste brunuri și ocruri par singurele capabile să ofere. imaginile prezentate de ardelean nu au căutat niciodată apariții grandioase sau foarte recognoscibile. singurul ce poate modela întreaga compoziție. Harșia.4. Dată fiind maniera impresionistă pe care o mânuia excelent. Filipaşu Mare.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Alegerea unui repertoriu de inspirație marginală a reprezentat pentru Harșia modalitatea personală de a accepta peisajul drept o prelungire a propriei simțiri față de artă. într-un regim cât mai veridic și însuflețit. ci mai ales din cauza calităților teroase ale culorilor alese. Harșia alege un subiect profund al artei românești. artistul nu stăruie mult în fața subiectului și se lasă purtat de penelul împăstat. Rezonanța austeră a zidurilor de piatră l-au îndreptat pe pictor și spre peisajul rustic.000 . Opera prinde materialitate nu numai din cauza unei pictări generoase. poate chiar marginale. T.P. Într-o pictare vibrantă. o imagine atât de expresivă. De factură grigoresciană. Chiar dacă face mai mult peisaj urban.) Bibliografie: BARBOSA. (19)38 Valoare estimativă: € 2. Atras de materialitatea zidăriei. tema nomadului. Harșia putea fi atras în primul rând de apariția pitorească a unei culturi profund pământene. atunci când nu suferă interpretări părtinitoare. Ed. cu brun închis. În opera de față. modelând paleta în funcție de contactul din ce în ce mai pregnant cu natura și atmosfera satului transilvănean. (I. a țiganului sau a negustorului călător apare ca un profund element românesc al spațiului intracarpatic. care.1987. Bucureşti. “Teodor Harşia” în Catalogul Galeriei Naţionale. Meridiane. Harșia a ales colțuri personale. Muzeul Naţional de Artă Cluj 50 . Octavian. provincial.

51 .

3
Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Țărăncuță între vii
ulei pe pânză 56 × 25 cm semnat stânga jos, cu brun, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 4.000 - 6.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Octav Băncilă nu a zugrăvit viața idilică și rustică a țăranului român; în fapt putem afirma că se plasează în totală antagonie cu imaginarul creat de Grigorescu și ai lui epigoni. Chiar dacă tematica socială nu era unică în epocă, Băncilă se plasează totuși în fruntea unui grup extrem de omogen de artiști ce au ridicat țăranul, categorie socială nedreptățită, la rangul de unic motiv pictural pentru o anume perioadă a creației. În epocă, critica de stânga îl considera pe Băncilă unul dintre revoluționarii care acceptau misiunea propovăduirii tipului uman ales drept cel mai de preț. După ce depășește etapa critică, aceea definită de tematica “1907”, Băncilă încearcă să tempereze elanul social, ajungând la compoziții profunde, în care motivul central, chiar dacă același, este reinterpretat prin maniera de prezentare a subiectului. Țăranul își pierde din acea monumentalitate martirică și va fi pictat în activități de zi cu zi, desigur sub spectrul unei existențe grele și anevoioase.

În lucrarea prezentată se pot observa mici reminiscențe ale unei prezentări tipice, de început, însă paleta expresivă reușește să adâncească compoziția spre o operă definită. Prezentată frontal, în prim-plan, țărăncuța este surprinsă în plin soare, la muncă. Umbra făcută prin aducerea mâinii la ochi, “streașină”, ne fixează atât momentul din zi, dar și activitatea personajului. Țăranca se află probabil la ora odihnei, arșița unui soare zenital fiind toropitoare. Băncilă nu evită să amintească câteva tente sociale și reușește acest lucru relativ simplu, prin cromatică și prin compunerea personajului. Țăranca este îmbrăcată simplu, cu picioarele goale, o mostră a sărăciei în care se află, iar compunerea portului fixează simbolistica. Cămașa sărăcăcioasă, albă, evidențiază puritatea și sfințenia omului de la sat, iar fota roșie amintește de steagul fluturat de țăranca din “Vestirea răscoalei”. (I.P.) Bibliografie: DREPTU, Ruxandra, “Octav Băncilă”, Ed. Meridiane, București, 1987

52

53

4
Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Popas
ulei pe pânză 38,5 × 50 cm semnat și datat dreapta jos, cu brun, Nicolae Vermont, 1898 Valoare estimativă: € 4.500 - 7.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Un prim eveniment marcant în evoluţia sa artistică a avut loc în 1874, odată cu întâlnirea cu Nicolae Grigorescu, care a locuit pentru o vară în acelaşi imobil cu familia Vermont. Prin intermediul maestrului, copilul, pe atunci în vârstă de opt ani, a învăţat să vadă realitatea prin prismă artistică, iar influenţele lui Grigorescu nu se opresc aici. Tot el l-a ajutat pe Vermont să se înscrie la Şcoala de Arte frumoase, iar la prima sa expoziţie personală, din 1900, i-a cumpărat mai multe tablouri.

Tabloul ”Popas”, datat 1898 şi lucrat probabil în ţară, prezintă un subiect de factură grigoresciană, care denotă trăirea sinceră în faţa motivului şi un simţ al naraţiunii. Compusă cu o deosebită atenţie pentru echilibrul formelor bine conturate, pictura se remarcă prin atmosfera sa specifică, dată de lumina palidă de amurg, atmosfera în care se reflectă întinderea de zăpadă şi povara carului cu boi, evocată de Vermont cu forţă de sugestie. Pictorul alege să reprezinte o scenă de iarnă pentru a-şi concentra atenţia către problemele Profesor de pictură şi gravură i-a fost redării diferenţelor de consistenţă şi Theodor Aman, Vermont făcând parte de lumină în prezenţa zăpezii. Gama din primele promoţii de studenţi ale sobră de culori, aprinse de accentul Şcolii de Arte frumoase organizate de roşu purpuriu al hainei personade acesta. A absolvit în 1886, jului, contribuie la nota dramatică acumulând mai multe medalii şi a scenei. Şi aici, precum în lucrările menţiuni la concursurile studenţeşti, cu tematică ţărănească realizate la iar un an mai târziu a plecat pentru începutul fazei sale de maturitate, studii la München – centrul artistic artistul insistă asupra sărăciei către care se îndreptau, în ultimul oamenilor de la ţară, demonstrânsfert al secolului al XIX-lea, tinerii du-şi concepţia asupra rolului social români absolvenţi ai şcolilor de arte al artei. (C. C.) din Bucureşti şi Iaşi. Acolo a studiat cu profesorul Ludwig Loefftz, care a exercitat o influenţă puternică şi de lungă durată asupra lui Vermont, şi a frecventat muzeele, fiind impresionat de opera lui Rembrandt. Opera lui Vermont se sprijină pe tradiţiile bine stabilite ale picturii, din care nu lipsesc unele formule academice, fiind în acelaşi timp deschisă pătrunderii inovaţiilor tehnicii picturale moderne. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, arta sa era foarte apreciată de către critica de artă, care îi adresa cronici elogioase şi îl plasa, ca valoare, alături de Luchian.

Bibliografie: IONESCU, Radu, PAVEL, Amalia, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1958

54

55

5
Octav Băncilă
(1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti)

Gladiole imperiale
ulei pe pânză 65,5 × 56 cm semnat dreapta jos, cu negru, Octav Băncilă Valoare estimativă: € 4.000 - 6.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Chiar dacă Băncilă este unanim apreciat pentru tematica țărănească pe care o disecă cu un ochi extrem de aspru, arta moldoveanului nu s-a rezumat doar la această pictură de factură socială. Realitatea a reprezentat pentru artist punctul de plecare și pentru alt tip de compoziții, pe care le-a orânduit în funcție de motivul scontat, la fel de puternice și expresive ca și cele ale tipurilor sociale. Chiar dacă portretul se desprinde greu de tema socială, peisajul, nudul sau natura statică se eliberează complet de sub influența țărănească și astfel apar compoziții ce ne conduc spre un artist deschis și spre o operă mai facilă. Spre ultima parte a carierei se observă o tendință în tematica lui Băncilă, aceea în care natura statică este înlocuită treptat de pictarea florilor. Chiar dacă lucrează multe naturi moarte cu mâncăruri, fructe, cireșe, mere, pepeni sau piersici, strălucitoare și expresive, încetul cu încetul încep să apară florile, pe care le pictează din ce în ce mai mult. Consecvent cu propria-i fire, Băncilă nu pictează flori scumpe, ci mai adesea flori obișnuite, ale oamenilor modești. În plus, odată cu mutarea în cartierul Păcurarilor din Iași, întreaga atmosferă este schimbată de mediul înconjurător, în special prin abundența liliacului, ce va deveni floarea preferată a pictorului.

Pictura florilor nu se va depărta de tipicul plastic modelat de Băncilă, iar acea materialitate și rugozitate oferită de pasta încărcată va ajuta motivul să se încarce de expresivitatea atât de necesară în pictarea unor flori. Chiar dacă nu s-a apropriat de sensibilitatea uleiurilor lui Luchian, Băncilă, realist, a pictat frumosul prin firesc, menit să bucure și să inspire. (I.P.) Bibliografie: COMAN, Anton, “Octav Băncilă”, E.S.P.L.A., București, 1954

56

57

Bucureşti) Bal mascat ulei pe carton 70 × 49. 1980 REZEANU. Ed. “Pictori puțin cunoscuți”. Furduescu Valoare estimativă: € 1. Alma.500 . Scrisul românesc. Dolj .2. “Artele plastice în Oltenia. 2009 58 . Craiova.6 Nicolae Furduescu (1908.1954.1944”. cu galben. Craiova. Craiova. Ed.5 cm semnat dreapta jos. Paul. 1821.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: REZEANU. Paul.

cu negru.7. 1938 Valoare estimativă: € 4.7 Ion Theodorescu-Sion (1882. TSion. Brăila .1939.000 .5 x 49 cm semnat și datat stânga jos.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 59 . Ianca. Bucureşti) Natură statică cu trandafiri și ceașcă galbenă ulei pe carton 60.

Theodor. “Figuri contimporane din România”. în pastă. 1911 60 . Literele A-B.800 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: ARGHEZI.8 Ludovic Bassarab (1868. Bucureşti) Zi de sărbătoare ulei pe placaj 23. Galaţi . București. Theodor.1. CORNEL. Bassarab Valoare estimativă: € 900 .1933.5 × 31 cm semnat dreapta jos.

cu roșu.000 . Câmpina) Țărăncuță cu broboadă albă ulei pe lemn 17. Grigorescu Valoare estimativă: € 18.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 61 .9 Nicolae Grigorescu (1838.5 × 14 cm semnat stânga jos.33. Dâmboviţa .1907. Pitaru.

Meridiane. fete cu furca. Bucureşti) extind până la 1900. 1984-1985 toate reprezentând chipuri de fete OPRESCU. ale cărui lucrări erau cumpărate de către cei care guvernau sau care constituiau intelectualitatea vremii. Totodată. Muzeul de Artă al României. considerată de exegeţi ca întinsă între 1880 şi 1887. însă operaţia nuanţele pielii. în ultimii ani. „Cap de fată (Cap de ţărăncuţă) din 1885.C. Dumitru Dumitrescu. Figura individualizată a anului în care au fost realizate. Totuşi. Tot din această fază datează şi admirabilele studii şi portrete de ţărănci de la Rucăr şi din alte regiuni ale ţării străbătute în lung şi în lat. 1885-1890 (Complexul Muzeal Iaşi). 1970 62 . care îmbină armonios alte lucrări similare. „Ţigăncuşei cu broboadă albă” situarea în perioada amintită a denotă faptul că artistul a lucrat în picturii „Ţigăncuşă cu broboadă albă” prezenţa unui model care îl atrăsese. picturăsau „Ursăreasa din Bolduri” din grafică”.Bibliografie: 1890 (Muzeul de Artă din Craiova) „Nicolae Grigorescu. „Ţărăncuţă” din 1883-1890 (Muzeul Naţional de Artă al României). Nicolae Grigorescu era deja un pictor apreciat de către public şi critica de artă. George. precum făceau cu picturile autorilor celebri din muzeele europene. Artistul se bucura şi de aprecierea colegilor de breaslă. care îl considerau un maestru şi îi copiau lucrările. printre care peisaje şi scene de la Vitré şi din Bretania. care Grigorescu: maturitatea şi ultimii le separă de fundalurile întunecoase. rareori artistul ei. Celelalte părţi ale imaginii. picturi cu acelaşi tip de subiecte. realizează unele dintre operele capitale ale creaţiei sale. intervalul în care opera prezentă ar putea fi încadrată temporar. precum „Cap de fată cu basma albă” din 1890-1900 (Complexul Muzeal al Judeţului Prahova). (C. Astfel. pictura este un rezultat al maturităţii artistului. portrete ale oamenilor întâlniţi în călătoriile sale şi scene de interior. Bucureşti. încadrate de baticul alb. „Ţărancă” datată 1894 (Muzeul Naţional de Artă al României) sau „Mina” din 1904 (Colecţia Margareta şi acad. care îi dădea ocazia de a observa atent particularităţile personajului şi de a nota detaliile sugestive. Cu certitudine însă. arată mâna sigură a este improbabil a da rezultate sigure. artistul a pictat deseori din memorie subiectele sale cele mai George Oprescu semnala dificultatea îndrăgite. poate fi făcută prin comparaţie cu iar tuşele largi. artistului. ani”. Ed. tratate asemănător. indică aproximaţie între 1880 şi 1890 mai faptul că portretul ar fi fost terminat fac parte următoarele portrete: „Cap dintr-o singură şedinţă. În perioada imediat următoare. „Nicolae tinere. şi chiar la primul deceniu al secolului al XX-lea. ciobănaşi cu câinele lângă cu această temă.) de ţărancă” din 1879-1885 (Muzeul Naţional de Artă al României). în special a celor mai tineri. Impresia de autenticitate pe care o dau portretele lui Grigorescu provine din practica sa de lucru după model. făcând parte din galeria atât de sugestivă de figuri de muntence a lui Nicolae Grigorescu. Din etapa de creaţie cuprinsă cu executate mai expeditiv. vederi din ţară.După terminarea războiului de independenţă din 1877. ciobăniţe datării operelor lui Grigorescu cu oi. contactul cu modelul devenind considerând relevantă notarea mai rar.

Mina Nicolae Grigorescu. Țărancă (detaliu) Muzeul Național de Artă al României 63 . Cap de fată cu basma albă Complexul Muzeal Județean Câmpina Nicolae Grigorescu.Nicolae Grigorescu. Fata cu basma albă Nicolae Grigorescu.

10 Octav Băncilă (1914. cu orange.7.1987.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 64 .000 . Octav Băncilă Valoare estimativă: € 4. Mureş . Filipaşu Mare.5 cm semnat dreapta sus. Cluj Napoca) Coș cu mere ulei pe lemn 50 × 70.

Octav Băncilă Valoare estimativă: € 3.1987.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 65 . Mureş . cu roșu. Cluj Napoca) Pere ulei pe pânză 33 × 44 cm semnat dreapta sus. Filipaşu Mare.6.000 .11 Octav Băncilă (1914.

1930 Valoare estimativă: € 2. Bacău) Culă muntenească ulei pe pânză 54 × 89.Al. de o substanţă şi nu are calităţile lui ambiţios potenţate. Bacău.5 cm semnat și datat dreapta jos. Enea avea deja o temeinică pregătire artistică. (C. între care se găseşte şi opera „Gospodărie”. Steriadi. o pondere semnificativă având-o peisajul rural şi compoziţiile cu ţărani. „Nicu Enea”. Verona. Petraşcu şi A. cu brun. În anul 1925 a frecventat şi Academia liberă de pictură cu J. Abordează în opera sa toate genurile picturii.) Bibliografie: SAVIN. Bacău . Lucăceşti. transfigurate artistic.200 . Complexul Muzeal Judeţean Casa „Nicu Enea”. propunând imaginea unei realităţi aspre. ci la nivelul celei mai sincere integrări: este unul dintre pictorii români caracteristici”. N. Viorel. Prin alegerea subiectului. 66 astfel că la începutul deceniului al treilea.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Criticul de artă Ion Frunzetti spunea despre Enea că „e de o fiinţă cu poporul.1960. dosul unei locuinţe paupere. Enea se opune idilizării satului românesc. A frecventat Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti cu intermitenţe începând cu 1921 şi a absolvit în 1928. Enea.12 Nicu Enea (1897. G.3. 1989 .C.

”Pictori români uitaţi”. cu brun. 2005 ”Nicu Enea”. ci realizarea unor armonii de culori potrivite stării de voluptoasă abandonare. compusă din tonuri diminuate. Steriadi. postura şi spaţiul în care este ilustrat. 2003 67 . Nudurile sale arată predilecţia pentru formele clasice. N. Bacău .13 Nicu Enea (1897. pe care a confruntat-o cu cea primită de la J.5. la Academia Liberă de Pictură. compoziţia se află toate în descendenţa tradiţiei clasice a nudului în pictura europeană. Verona. probabil influenţată de cursurile urmate la Academia Liberă de Pictură.1960. G. 1978 OCTAVIAN. nu urmăreşte o redare naturalistă.300 .500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Artist cu pregătire ambivalentă. G.) Bibliografie: Catalogul Casei memoriale Nicu Enea. prin alegerea unor mijloace picturale din alt registru. Mirea. Tudor. Bucureşti. la claritatea preţuită în pictura academică şi adoptă o manieră nouă. precum şi o depărtare de normele academiste. Paleta cromatică. Enea Valoare estimativă: € 3. (C.C.D. Enea a asimilat lecţia neoclasicismului de la profesorul său. Bacău. Muzeul de Artă Bacău. este o temă secundară regăsită în mai multe dintre nudurile feminine din creația pictorului.Al. Petraşcu şi A. Muzeul judeţean de istorie şi artă. Insinuarea ideii de contemplare a creaţiei artistice. Lucăceşti. Bacău) Nud cu mărgele ulei pe carton 76 × 128 cm semnat stânga jos. tabloul în tablou. Enea renunţă însă la tratarea netedă a suprafeţelor. Anatomia atletică a personajului. NOI media print.

5 cm semnat dreapta jos.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 68 . Giurgiu .1954. Bucureşti) Sfârșit de iarnă ulei pe pânză 48 × 50.14 Constantin Artachino (1870. cu brun. C.000 . Artachino Valoare estimativă: € 2.3.

IANCU. MNAR. ”Destine la răscruce.15 Erno Tibor (1885.1945. Oradea. “Artiști plastici din nordul Transilvaniei victime ale Holocaustului“. Oradea . Monica. Valentina. Tibor Erno Valoare estimativă: € 1. 2007 69 .500 . Dachau. Artiști evrei în perioada Holocaustului” (catalog).500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: ENACHE. Ed. Germania) Interior secuiesc ulei pe carton 69 × 100 cm semnat dreapta jos. 2010 ZINTZ. în pastă. Arca.2. Maria.

Aman nu reușește să facă saltul spre acea confesiune lirică pe care o putem identifica la Grigorescu. care. Astfel. peisajul începea să ocupe o parte însemnată din preocupările plastice ale lui Aman.5 × 25. Intimitatea și singurătatea oferite de un peisaj pur este rareori atinsă de Aman. devenea mult mai liber. ne relevă cu adevărat importanța ei documentară. transformând pictura de la peisaj la peisagistică de gen. care alegea de cele mai multe ori să populeze imaginile sale. 1888 Valoare estimativă: € 14. care nu va renunța însă la pictura de gen. când Aman începea să finiseze lucrări în atelier. Aman. Schița după natură va deveni una dintre practicile cele mai aprofundate.22.000 . pe teme profund gândite și chiar să manifeste un interes considerabil pentru problemele ridicate de plein-air. Principala sursă de motivație în cazul acestor opere 70 . 1880-1890. procedeu ce aducea schimbări și în desen. Scenele de petrecere în grădină sau horele țăranilor de la marginea satului vor fi modalitățile iscusite de un pictor ce a avut mereu capacitatea să transforme și să valorifice un produs nedefinit. și pictura acestuia din aceeași perioadă. care. sub lumina contemporaneității. O evoluție evidentă poate fi identificată chiar după 1870. În timp. 1888 Muzeul Național de Artă al României Din ultima decadă a vieții lui Aman ne parvin o serie de lucrări. chiar dacă alege să facă peisaj clasic.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Theodor Aman. Argeş -1891. produs al unei mâini mult mai încrezătoare. cu brun. să compună opere de mărimi considerabile.5 cm semnat și datat stânga jos. Bucureşti) Mănăstirea Sinaia ulei pe lemn 15.16 Theodor Aman (1831. dar va reuși să introducă peisajul în acele compoziții. Câmpulung Muscel. sub noile auspicii. Pe terasă la Sinaia (detaliu).

71 .

Peisaj la Sinaia (detaliu).1883 Muzeul Național de Artă al României Bibliografie: BOGDAN. fie cele ale țăranilor. (I. fie în sânul societății burgheze. Vasile. de dimensiuni asemănătoare operei prezentate de noi. Ed. București. Aman modelează un mic peisaj.P. ușor recognoscibile. reușește să redea atmosfera. pictorul a căutat să compună opere în care să fixeze personajele în imagini cât mai grăitoare. și. însă imaginile erau modelate pe cât de complet și de fidel considera Aman că era necesar. Aman a căutat locurile cele mai însemnate. Chiar dacă compunerea efectivă a bisericii și mănăstirii nu trezește mari emoții. Atunci când nu mai are la îndemână surse imaginare autohtone. Aman fiind asemeni unui pictor călător ce notează acele colțuri reprezentative. 1972 72 .L. fapt relevat de un ulei ce ne prezintă una dintre aleile parcului.) Theodor Aman. “Pe terasă la Sinaia”. București.. “Theodor Aman”. Meridiane. în horele tipice. artistul picta tocmai acele apariții pitorești. Construirea Peleșului începuse încă din 1875. Un om al societății de sfârșit de secol XIX. Omul va aduce în arta lui Aman un aport destul de însemnat. artistul nu căuta să descrie la fel de minuțios ca documentariștii epocii. Într-o paletă luminoasă. “Theodor Aman”. Într-o compoziție grăitoare stilului amintit mai sus. Așadar nu încape îndoială că Valea Prahovei era încă din ultimile decenii ale secolului al XIX-lea un punct extrem de important în destinațiile autohtone ale românilor. conturat în jurul desișului vegetal. 1955 FLOREA. Chiar dacă își făcuse mâna.A.a constat în pitorescul romantic. sau cel documentar. E. primul plan. Aman caută să aprofundeze problemele ridicate de lumină. ne oferă o pictare veselă. Orașul apare în universul vizual al lui Aman încă din 1882-1883. Radu.P. imagine pe care o recunoaștem din marea compoziție tematică realizată în același an. Aman reușește să atingă acea voluptate ce numai pictura în aer liber o poate oferi. Sinaia anilor 1880 era principala direcție în vacanțele de vară ale înaltei societăți. cu prisosință în ultimul deceniu al vieții. iar opera se relevă drept o profundă creație picturală. calea ferată legase Bucureștiul de Valea Prahovei în 1879. iar dezvoltarea localității era recunoscută prin titulatura de oraș pe care o primea în 1880. pensula fiind lăsată liberă pe suprafața lemnului. 1882 .S. prin desen și pictură în fața motivului. iar pensulația face trecerea de la instanță documentară la o imagine însuflețită a unui motiv personalizat. Fascinat de adunările umane. pictorul nostru nu a evitat în vacanțele sale destinațiile la modă. În “Mănăstirea Sinaia” descoperim complexul monahal reprezentativ pentru micuțul oraș montan. Aflat în fața motivului. adică propria-i grădină sau sala de bal a casei.

73

17
Nicolae Vermont
(1866, Bacău - 1932, Bucureşti)

Chivuță
ulei pe carton 58,5 × 33,5 cm semnat și datat dreapta jos, cu negru, Nicolae Vermont, 1919 Valoare estimativă: € 6.500 - 9.500

Un element interesant al biografiei lui Nicolae Vermont constă în particularitățile activității sale imediat după încheierea primului Război Mondial. Era epoca în care majoritatea artiștilor care fuseseră influențați direct sau indirect de grozăviile războiului se regăseau într-o artă legată strâns de mediul social. Vermont, care nici nu părăsise Bucureștiul sub ocupație, nu numai că nu se lăsa condus spre o pictură de avânt, dar nici măcar nu resimțea schimbări de perspectivă. Singura explicație plauzibilă în această necorespondență dintre arta pictorului și spiritul epocii pare să fie definită de retragerea voită a lui Vermont din viața artistică bucureșteană. Subiectele cele mai îndrăgite rămân axate în jurul femeii, fie în posturi idealizate, fie în activități de zi cu zi sau în aparițiile binecunoscute ale țărăncilor și florăreselor. Un virtuos al compozițiilor cu țigănci, Vermont avea capacitatea să ofere unui singur personaj încărcarea necesară pentru ca acea operă să se omogenizeze sub spectrul temei scontate. Chiar dacă nu s-a ferit niciodată de eticheta de epigon al lui Grigorescu, Vermont a reușit să se individualizeze atât de bine, încât va ajunge la rândul său să fie copiat, dar fără aceeași calitate pe care el o oferea unor apariții tipologice. Personajele sale, chiar dacă nu depășesc două-trei tipuri umane, reușesc să confere întregului bloc plastic o coerență rar întâlnită la pictorii români.(I.P.)

Bibliografie: IONESCU, Radu, PAVEL, Amelia, “Nicolae Vermont”, Ed. Academiei R.P.R., București, 1958 VRANCEA, Angela, “Nicolae Vermont”, E.S.P.L.A., București, 1956

74

75

18
Francisc Șirato
(1877, Craiova - 1953, Bucureşti)

Popas
acuarelă pe hârtie 32 × 44,5 cm semnat și datat dreapta jos, cu negru, Șirato, (1)916 Valoare estimativă: € 3.000 - 5.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

În 1921, cu ocazia organizării primei expoziții personale, Șirato reunea în multitudinea de cicluri alese și operele cele mai reprezentative ale anilor războiului. O practică des întâlnită în epocă, dacă ne gândim și la colegii de mai târziu din Grupul celor Patru, Tonitza și Dimitrescu, care expun după 1920 operele cele mai impresionante ale greilor ani ai Primului Război Mondial. Unul dintre ciclurile cele mai reprezentative ale perioadei războiului s-a conturat în 1916, când Șirato, rămas în Bucureștiul aproape ocupat de armatele germane, cu o slujbă mizeră și cu activitatea publicistică întreruptă, începe o expresivă portretizare a populației sărace ce trăia de pe o zi pe alta. Propria-i situație, angajat ca supraveghetor la Grajdurile Comunale, îl motivează pe artist să observe îndeaproape, din unghi social și psihologic, tipologia personajului izolat, dislocat din propriul mediu, dar și a maselor umane ce reacționau ca individul strămutat. Astfel apar muncitori, măturătoare, scene de refugiu, convoaie sau militari prizonieri în multiple secvențe, surprinse în eboșe de o puternică factură realistă.

Având în vedere numărul însemnat de astfel de opere, scenele cu țărani refugiați par să fie cele care au răscolit cel mai profund sensibilitatea pictorului. Tema țărănească, accesată pentru prima oară în acei ani, va reprezenta și mai târziu un punct principal de focalizare a artei pictorului. Excelent desenator, Șirato modelează compoziția mereu pe baza primei creionări, în special în cazul operelor realizate în tehnici minore. În trăsături largi și în contraste puternice, personajele sunt văzute exclusiv în prim-plan, focusul fiind de cele mai multe ori pe chipurile dârze, expresive ale țăranilor.(I.P.)

Francisc Șirato, Popas (detaliu) Muzeul Național de Artă al României

Bibliografie: DRĂGUȚ, Vasile, “Fr. Șirato”, E.S.P.L.A., București, 1956 ISPIR, Mihai, “Șirato”, Ed. Meridiane, București, 1979

76

77

19
Rodica Maniu-MÜtzner
(1890, Bucureşti - 1958, Bucureşti)

Păstoriță
ulei pe carton 40 × 49 cm semnat stânga jos, cu negru, R. Maniu Valoare estimativă: € 2.200 - 3.200

Născută într-o familie de intelectuali, Rodica Maniu recurge la semnul grafic și pictural pentru a se impune într-un domeniu atât de puțin populat de sexul frumos. Având ca prim mentor pe Nicolae Vermont, de la care ia lecții timp de trei ani, între 1905 și 1908, Maniu va urma un traseu tipic pentru un tânăr artist ce dispunea și de un mediu financiar confortabil. După absolvirea liceului se va îndrepta spre Paris, unde va frecventa cunoscutele Academii Julian și La Grande Chaumiere pentru a-și cultiva tehnica picturală. În țară, Rodica Maniu se impune relativ rapid în rândul noului val de artiști ce se aflau sub mantaua

Tinerimii Artistice, expune alături de maestrul ei, Vermont pentru prima expoziție personală și ia parte la prima manifestare a Artistelor Pictore, în 1916. Principala calitate a picturilor sale era surprinsă, încă din epocă, de Eugen Crăciun, care în 1927, perioadă de maturizare, menționa capacitatea cu care artista crea originalitate prin însăși felul ei, prin temperament și modul cu care acesta răsfrângea lumea sensibilă în imaginile expresive ale țărăncilor la lucru. (I.P.) Bibliografie: ANDREESCU, Viorica, “Rodica Maniu”, Ed. Meridiane, București, 1987

78

“Pictori români uitați”.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: OCTAVIAN. București. Serres. Bucureşti) Pe malul apei (“Canalul neștiut”) ulei pe carton 50 × 70. Macedonia . Ed. Kimon Loghi Valoare estimativă: € 1. Noi Media Print. 2003 PĂULEANU. București.1952. cu verde închis. Ed.5 cm semnat stânga jos. “Singularitate și reconstrucție imaginară”.400 . 2010 79 .20 Kimon Loghi (1873. Arcade. Tudor. Doina.2.

impresionism și postimpresionism .

Nicolae Dărăscu. Bulevardul Elisabeta după ploaie (detaliu) .

3. Bucureşti) Uliță în plin soare ulei pe pânză lipită pe carton 24.21 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886. Schweitzer Cumpăna Valoare estimativă: € 1.5 cm semnat stânga jos. cu negru.5 × 33.1975.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 82 .700 . Piteşti .

5 cm semnat.000 . Piteşti .22 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886. Bucureşti) Stradă în Paris acuarelă pe hârtie 43 × 32. Paris.1975. dreapta jos.2. Schweitzer Cumpăna.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 83 . cu negru. 1932 Valoare estimativă: € 1. datat și localizat.

Bucureşti) Carmen Sylva ulei pe carton 18 × 25 cm semnat dreapta jos. P Ioanid . Valoare estimativă: € 250 . cu negru.23 Pan Ioanid (1878.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 84 .1956. Bucureşti .

24 Ghelman Lazăr (1887.1976.5 × 36 cm semnat și datat dreapta jos. în creion.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 85 . Lazăr. 1921 Valoare estimativă: € 250 . G. Galaţi . București) Lectură pastel pe hârtie 53.

din cursul anului 1923. Bărci Bibliografie: OPRESCU. ci mai mult expresive prin ineditul cromatic sau compozițional ce îl puteau oferi. În scurta călătorie în Veneția. sejur ce a lăsat în urmă capodopere ale genului ca “Santa Maria della Salute” din colecția Pinacotecii București. Finţeşti. când. cu negru. A pictat marea încă de la începutul carierei. (19)23 Valoare estimativă: € 2. Bucureşti) Iole în lagună ulei pe lemn 26 × 35 cm semnat și datat dreapta jos. 2002. ”Ștefan Popescu”.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pe verso etichetă de participare la expoziția “Valori artistice reprezentative din colecții bucureștene”. de Stat pentru Literatură și Artă. a devenit o temă extrem de pregnantă în întreg corpul plastic al artistului.P. Ed. trecut prin filtrul epocilor de creație. în Venețiile marginale sau pe malurile Mării Negre. chiar dacă analiza comparativă și cronologică ne poate oferi o localizare în timp și spațiu a colțului surprins.000 . Ștefan Popescu a căutat mereu acele imagini rapide. St. Popescu se oprește cu privirea nu o dată spre lagunele venețiene. Muzeul Național de Artă al României. Anonimul priveliștei este căutat și în “Iole”. Buzău . pe la 1904 străbătea malurile din Penmarch pentru a lua primele notițe cu adevărat impresioniste ale unor priveliști liniștitoare. În Delta Dunării. în călătoriile din nordul Africii. (I. Bretania reapare cu consistență în subiectele lui Popescu. București 86 .3. Popescu. fie în realizări revelatoare ale provinciei franceze.1948. colecția Răzvan Demetrescu Ștefan Popescu.25 Ștefan Popescu (1872.) Ștefan Popescu. fără prea multă însemnătate geografică. Rapiditatea tușei încearcă să atingă aceeași prezență fugară ca aceea a iolelor duse de vânt înaintea ochilor pictorului. Atracția față de mediul acvatic și față de unele colțuri insolitele se va face simțită în toate locurile care i-au putut oferi vedute relevante stilului. George. fie prin colțuri pitorești. Seara în lagună Una dintre temele favorite pictate de Ștefan Popescu s-a conturat în jurul motivului marin care. Muzeul Colecțiilor de Artă.

87 .

600 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: ALEXA. cu negru.26 Ecaterina Cristescu-Delighioz (1901. 1939 Valoare estimativă: € 1. ”Centrul artistic Baia Mare (1896 .1973. Muzeul Județean Maramureș.1996)”. Bucureşti) Promenadă la Nice ulei pe pânză 50. Tulcea .600 . E. Cristescu-Delighioz. Nice.5 × 62 cm semnat. Tiberiu. localizat și datat stânga jos. Baia Mare.2. 1996 88 .

Bucureşti) Stânci la Nice ulei pe carton 49. Bucureşti.5 cm semnat dreapta jos. ”Expoziţia Isachie”. Adevărul. sculptură. ”Expozanţi la Saloanele oficiale de pictură. grafică 1924-1944”.27 Constantin Isachie Popescu (1888. Isachie”. Paşcani . Eugen. 13 martie 1930 JIANU.000 . Petre.1967. 25 februarie 1931 OPREA. ”Expoziţia C. Ionel.4.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: CRĂCIUN. Isachie Valoare estimativă: € 2. C. 2004 89 . Rampa. cu albastru.5 × 69.

1975.28 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886. se disting prin sugestia mişcării. personajele sunt integrate cromatic în peisaj.) Bibliografie: POENARU. pictorul concentrându-se mai ales asupra priveliştilor din sate şi din oraşe. Bucureşti) Drum de vară ulei pe carton 40 × 53 cm semnat și datat stânga jos. ocruri deschise şi brunuri. dată cu virtuozitate de artist prin câteva atingeri de penel. artistul înfăţişând un moment de toamnă. Ed. Gheorghe.5. Meridiane. Piteşti . C. evocat prin paleta caldă. O constantă în aproape toate peisajele sale este prezenţa umană. 1951 Valoare estimativă: € 3. pe care le trasează trunchiurile şi ramurile desfrunzite ale copacilor şi cerul acoperit.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Peisajele care înfăţişează natura sunt mai puţin întâlnite în opera lui Schweitzer-Cumpăna. Cele trei siluete. cu negru. Schweitzer Cumpăna. pictate în aceleaşi culori. (C. prin liniile dramatice. formată din galbenuri pale.000 . întunecate. “Rudolf Schweitzer-Cumpăna”. umplând caietele sale de schiţe. adecvat realismului căruia pictorul i se consacrase. care animă scenele rurale şi citadine. 1969 90 . cadrul natural imprimă imaginii un caracter narativ. Uşurinţa în reprezentare provine din numeroasele studii de mişcare cărora se dedică. în timp ce în pictura prezentă. Aici.

91 .

au fost prezentate publicului în cea de-a doua expoziţie a grupării Arta Română.29 Nicolae Dărăscu (1883. Descoperă cu entuziasm impresionismul în colecţiile şi expoziţiile pariziene. În 1906 pleacă la Paris şi intră în atelierul lui Jean Paul Laurens de la Academia Julian. Meridiane. precum este și „Bulevardul Elisabeta”.D. care fac parte probabil din aceeaşi perioadă. în care culoarea reuşeşte să ordoneze planuri şi să exprime structuri materiale. paleta formată din culori reci. Se dedică în special acestui gen. Un alt indiciu este obscuritatea tablourilor realizate atunci. Peisaje bucureştene. însă adevărata sa vocaţie îl îndeamnă către natură. Dărăscu simţea nevoia unor imagini echilibrate. Giurgiu . Piața Teatrului Național pe ploaie (detaliu) Muzeul Național de Artă al României 92 . spre cheiul Senei. comparabilă ca valoare cu multe dintre tablourile care fac azi faima picturii impresioniste şi neoimpresioniste” (Vasile Drăguţ). 1966 Nicolae Dărăscu. este preocupat de redarea materialităţilor specifice şi a atmosferei. cu negru. care au întunecat suprafaţa pictată. fără însă să ducă la pierderea vibraţiei cromatice. În vara lui 1908 ajunge la Saint Tropez. Lumina difuză. Bucureşti.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Decizia de a deveni pictor îşi are originea în anii de liceu. odată ajuns în faza de maturitate. Călătoreşte în anii următori prin Provence şi Italia.) Bibliografie: DRĂGUŢ. Mirea şi Ipolit Strâmbu. cu forme şi perspective construite logic. În peisajele sale. precum şi o sensibilitate personală. artistul a reuşit aici să sugereze forfota mulţimii şi atmosfera bulevardului bucureştean. descoperind Veneţia în 1909. întâlnirea sa cu pictura petrecându-se odată cu vizitarea expoziţiei lui Luchian din 1903.000 . 1918 . Preocuparea sa a fost desenul. cu claritate. Ed. Dărăscu Valoare estimativă: € 5. apoi Bretania şi ţărmurile Mediteranei. În 1911 artistul se întoarce în ţară şi organizează o expoziţie cu lucrările adunate de-a lungul şederii sale de cinci ani în Franţa. când începe să se dedice pasiunii sale pentru desen.1959.1919. datorată culorilor preparate pe bază de bitum. ci motivele sale capătă sub penelul său perenitate şi consistenţă. (C. frecventează muzeele şi se lasă atras la început de personalitatea artistică a lui Claude Monet. În 1902 se înscrie la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti. care afirma cu putere impresionismul şi neoimpresionismul. în lumina estompată a înserării. Opera „Piaţa Teatrului Naţional pe ploaie” – aflată în Galeria Naţională – s-a remarcat prin puterea de sugestie a ploii şi umidităţii atmosferei. Cu toate că nu îl inspira arta academică practicată de profesorii săi. ca „una dintre marile reuşite ale picturii lui N. ceaţa subtilă în care este învăluită imaginea constituie elementele comune ale celor două picturi.5 cm semnat dreapta jos. Dărăscu a fructificat anii studenţiei prin disciplina şi aplecarea sa pentru studiu. în surdină. apoi cucerit de experienţa pointillistă şi demonstraţiile savante ale lui Paul Signac. Dărăscu. unele dintre peisajele sale fiind considerate adevărate capodopere.8. organizată în 1919. Vasile. Bucureşti) Bulevardul Elisabeta după ploaie guașă pe carton subțire 64 × 80. Este admis la Académie des Beaux-Arts în 1907 şi lucrează în atelierul lui Luc Olivier Merson. pe care l-a cultivat cu precădere de-a lungul celor patru ani de şcoală. Arta lui Dărăscu nu este rezultatul unei impresii trecătoare. în care găseşte corespondenţe cu stările sufleteşti. „Nicolae Dărăscu”. Prin pete expresive de culoare. unde are loc conturarea viziunii sale picturale şi definirea unor coordonate ale modului său de expresie artistică. C. unde studiază cu profesorii G.

93 .

tuș și accente de guașă pe hârtie 30. 46. Una dintre cele mai evidente astfel de manifestări s-a consumat în itinerarul formulat începând cu 1919.) Bibliografie: FLOREA. Subiect reluat pe țărmurile Bretaniei. Vasile. Marea. când Petrașcu căuta imagini cu o anume însemnătate pentru modelarea unor compoziții profunde. 1957. Petrașcu va începe o serie însemnată de recuperări în ceea ce privește arta maestrului de la Câmpina. la cat. Petrașcu încearcă să compună un spațiu generos. Muzeul de Artă al R. stătea în preajma lui Grigorescu pentru a “fura” meserie. cu negru. (1)926 Valoare estimativă: € 3. 26.1949. însă desigur că apariția temei a fost influențată de paleta tipică perioadei. Saint Enigat sau Saint Malo și Roscoff. în care omul. în special cele marine. Morlaix. o ruină.. Astfel apar în opera sa imagini din Vitre. student fiind. spre țărm. Petrașcu 1940. Nocturna apare ca motiv central încă din perioada simbolistă. nr 205. Bucureşti) Nocturnă (Case la Turtucaia) acuarelă. Galaţi .000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera a participat la: Expoziția Personală din 1926. 30.R. 1989 94 . (I. Eleonora Costescu. 28. București. 1975. chiar dacă este prezent. în perioada interbelică. “Petrașcu”.S. în întinderi relativ extinse.5. Dinan. 6. axate de obicei pe un singur punct de fugă. la cat. este acaparat de natură.30 Gheorghe Petrașcu (1872. Petrașcu. colecția avocat Ștefan Călin Opera a participat la Expoziția “Gheorghe Petrașcu-Desenator și Gravor”. la cat. G. tușuri sau gravuri. nr. Tecuci. pag. nr. 63. anul în care Petrașcu lua calea Bretaniei. sub titlul “Casă în Turtucaia noaptea” Admirația față de maestrul Nicolae Grigorescu a reprezentat punctul de pornire în multe investigații plastice întreprinse de Petrașcu de-alungul carierei sale. 1972 și este reprodusă și menționată în catalogul expoziției la cat. Editura Meridiane.5 × 45 cm semnat și datat dreapta jos. Meridiane.000 . sau chiar de tehnica aleasă. Expoziția Personală Gh.În alegerea subiectelor pentru peisajele sale. pag. Expoziția Comemorativă “Gheorghe Petrașcu”. uleiul fiind deseori acompaniat de acuarele. pictând în locurile vizitate de Grigorescu.P. sub titlul “Casă” Opera este reprodusă în monografia “Gheorghe Petrașcu”. ani mai târziu. matur și recunoscut unanim printre valorile în viață. București. el s-a regăsit inițial în peisajele din Mangalia sau Balcic. Dacă la început. pag. o cetate sau o casă singuratică sunt principalele motive alese de pictor în zugrăvirea acelor peisaje singuratice.

95 .

1954. Bucureşti) Peisaj meridional ulei pe pânză 55. Giurgiu .31 Constantin Artachino (1870.Artachino Valoare estimativă: € 2.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 96 . C.200 .3.5 × 73 cm semnat stânga jos. cu brun.

500 . Artachino Valoare estimativă: € 1. Bucureşti) Peisaj din sudul Franței ulei pe carton 38. Giurgiu .32 Constantin Artachino (1870. C.1954. cu negru.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 97 .5 × 48.5 cm semnat dreapta jos.2.

Radu. intitulat și datat. Ed. 1956 Valoare estimativă: € 650 . “Pictori evrei din România 1848 – 1948”. București) Peisaj din Dumbrava Morii ulei pe carton 40 × 52 cm semnat.100 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: IONESCU.1975. Meridiane.1. Bucureşti . Ed. în creion. Iosif. București. 1969 PAVEL. Dumbrava morii.33 Iosif Rosenblut (1894. R. „R. Amelia. Hasefer. Iosif”. 2003 98 . București.

Lugoj . Ed. A.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: ȘORBAN. cu galben.1988. București. Cluj-Napoca.34 Aurel Ciupe (1900. Dacia. 1978 99 . 1967 DEAC. Ciupe Valoare estimativă: € 2.3.5 × 52 cm semnat dreapta jos. Cluj Napoca) Autoportret ulei pe pânză 70. “Aurel Ciupe“.000 . Ed. Mircea. “Aurel Ciupe“. Raul. Meridiane.

după trei ani. 33 × 46 cm a cărei lumină şi culoare aveau să semnat stânga jos. Bucureşti. pe care l-a avut ca profesor la Academia liberă de arte plastice. pe care modelul lui Nicolae Grigorescu le reprezenta. pe principii raţionale. Magda. precum impulsul senzaţiei şi intuiţiei în cercetarea vizuală. care a însemnat definirea unei viziuni solide a construcţiei imaginii. care valorifica claritatea volumelor şi vibraţia atmosferică. În 1920. marine şi naturi statice. experienţă folositoare pentru tânărul interesat de pictura în plein air. Spiridon voie natura şi rămânând impresionat ulei pe pânză de farmecul oriental al Dobrogei. în 1916. se orientează către o peisagistică tipic grigoresciană în picturi de mici dimensiuni. îşi continuă studiile de pictură.D. Meridiane. Lucian Grigorescu a crescut colindând în Bucureștiul vechi dinspre Sf. A urmat. în 1940. însă în fapt sintetizează senzaţiile prin viziunea matură a artistului. Mirea şi frecventează Academia liberă de arte plastice. la clasa lui G. acestea fiind întrerupte de încorporarea sa în armată şi participarea la lupte timp de doi ani. într-o perioadă în care concepţia şi tehnica impresionistă ajunseseră la finalul evoluţiei. Peisaj bucureştean este una dintre operele acestei perioade. unde ajunge în 1924. Descoperind din adolescenţă Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării pasiunea sa pentru pictură.(C. De la Steriadi. radical diferită faţă de cea din tinereţe. După terminarea războiului. (1894. care coincide cu redescoperirea Bucureştiului ca motiv pictural şi o calibrare a paletei la condiţiile specifice de lumină şi atmosferă de aici. Bucureşti) Grigorescu deprinde o manieră moderat impresionistă. „Lucian Grigorescu”. 1989 100 . Cromatica se sintetizează. Lucian Grigorescu integrând spiritul său exuberant viziunii cerebrale. unde dădeau lecţii de pictură Iser. Acest an marchează începutul perioadei numite de exegeţi „constructivă” sau „cézanniană”. Artistul opta astfel pentru o artă rezultată din contactul nemijlocit cu natura şi pentru o viziune modernă asupra picturii.C. echivalentă cu o eliberare de constrângerile picturii de tradiţie post renascentistă şi o întoarcere la natură şi la dialogul cu realul.9. Această etapă. Lucian Bibliografie: CÂRNECI. Medgidia . în care geometria interioară a imaginii se citeşte în spatele culorii aplicate cu vervă. în planuri întinse. Ed. Petraşcu. cu valenţe reci.500 . Aducea cu sine luminarea paletei. a urmat cursurile Şcolii bucureştene de arte. păstrând însă unele principii. revelaţia Parisului.500 sa. între anii 1918 – 1924. în opoziţie cu exigenţele academice ale şcolii. începe o nouă fază de creaţie. dinamice ale naturii. L. Grigorescu se răsfrângă mai târziu în opera Valoare estimativă: € 6.) În prima perioadă a creaţiei sale. Ştefan Popescu şi alţii. Va renunţa curând la impresionismul fazei de formaţie. cu verde. devenind mai gravă. Steriadi. intensificarea culorilor şi divizarea lor optică. ajunge pentru practica de vacanţă la Colonia de la Baia Mare. care prin calitatea lor picturală demonstrează asimilarea lecţiei maestrului omonim. volumele se limpezesc iar atmosfera este sugerată pregnant. dominată de ordine şi rigoare. avea să joace un rol important în dezvoltarea stilului său ulterior. într-o pictură care simplifică la o primă impresie datele realului. fază care a persistat până în 1930 şi care poate fi recunoscută într-o serie de perisaje citadine.35 Lucian Grigorescu Originar din Medgidia.1965. după un contact mai puţin însemnat cu mediul artistic italian. Odată cu reîntoarcerea artistului de la Paris. fragmentarea tuşei şi transcrierea spontană a aparenţelor efemere. Impresionismul a constituit încă o etapă în evoluţia sa artistică. aflat în căutarea propriei expresii artistice.

101 .

Trebuie să acceptăm ideea că aceasta este cu adevărat o calitate. (I. în care Mützner se regăsește în încrengătura plaselor de pescuit. Imaginea prinde dinamism în jurul motivului central. ci s-a regăsit și în acele compoziții atât de îndrăgite de Mützner. Structura logică după care este construit peisajul este susținută nu numai de desen.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Samuel Mützner.P. Mützner Valoare estimativă: € 6. Un subiect destul de rar întâlnit. Ed. Orașul-port de pe malul drept al Dunării nu a fost pictat doar prin ineditul tematic. Bucureşti) Plase la uscat ulei pe pânză lipită pe carton 47 × 64 cm semnat dreapta jos. ci poate mai mult în capacitatea pictorului de a-și alinia vedutele la atmosfera locului căutat. Meridiane. dar și un oraș destul de rar pictat.36 Samuel MÜtzner (1884. București. napatca fiind pictată în asemenea mod încât să ofere impresia de mișcare.000 . S. dar și ca manieră. Însă Mützner reușește. având în vedere faptul că artistul se putea lesne pierde. nu numai ca identitate artistică. în multitudinea de locuri pe care le-a străbătut.) Bibliografie: ANDREESCU. devenind unul dintre cei mai sensibili peisagiști pe care i-am avut. principala moderatoare a planului cromatic. În “Plase la uscat” regăsim aceeași temă abordată și în alte lucrări cu acest subiect central. cu ajutorul căreia Mützner punctează lumina. Tulcea cu ale sale plase de pescuit.9. a trezit în conștiința lui Mützner necesitatea unor interogații plastice serioase. dar și de paleta subtilă. în care se lasă fermecat de forfota piețelor și a târgurilor. În patrimoniul Pinacotecii București. dar și în cel al Muzeului de Artă din Constanța se pot găsi alte două opere de inspirație tulceană. indiferent de perioadă sau locație. cu negru.1959. să se identifice cu atmosfera specifică. Plase la uscat Muzeul de Artă Constanța Ineditul peisajelor lui Mützner stă nu numai în pitorescul colțurilor alese. “Samuel Mützner”. Bucureşti . 1974 102 . Viorica.

103 .

București) Balerină monotip 65. Veli. Brăila .14. datat și dedicat. Ancuței. de ziua ei.37 Vasile Velisaratu (1895.03. (1)964. de la tataia Valoare estimativă: € 450 .1978.5 × 34 cm semnat.750 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 104 .

Valoare estimativă: € 600 .38 Paraschiva Popa-Frunză Case în Poiana Brașov ulei pe pânză 50 × 65.850 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 105 . Popa Frunză P. cu negru.5 cm semnat dreapta jos.

1959.6.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 106 . cu negru. S. Bucureşti) Natură statică cu muschetar ulei pe pânză lipită pe carton 60 × 49 cm semnat și datat dreapta jos. Mützner.39 Samuel MÜtzner (1884. Bucureşti .000 . (19)32 Valoare estimativă: € 3.

175 107 . Bucureşti) Autoportret la șevalet ulei pe carton 47 × 31 cm Valoare estimativă: € 2.4.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera este reprodusă în monografia “Samuel Mutzner”.1959.000 . Bucureşti .40 Samuel MÜtzner (1884. 2005. la pag. Rodica Marian. București.

) Bibliografie: ANDREESCU. şi au continuat an de an – au primit aprecierea publicului şi a criticii de artă. mărturisind despre peisajele marine din Caliacra: „Le-am făcut cu atâta dragoste. colecție preluată în 1977 de Muzeul Național de Artă al României. restituită moştenitorilor diplomatului. Bucureşti. în cursul anului 2009 Primul contact aprofundat al artistei cu peisajul marin s-a petrecut pe coasta Bretaniei. zbuciumul sau calmul apei. În expoziţia deschisă în ţară în acelaşi an. artista a descris.” Preocupată de redarea profunzimii cromaticii mării şi a efectelor intensităţii luminii. R. atât în ulei. în urma unui şir îndelungat de procese. care prezenta ciclul breton. Samuel Mützner.41 Rodica Maniu-MÜtzner (1890.1958. după 1923.500 . Bucureşti . (C. cu ocazia unei călătorii care a marcat încheierea fazei sale de formaţie artistică. Şi marinele realizate de Rodica Maniu în timpul incursiunilor sale la Balcic – împreună cu soţul său. Ed. cu brun. iar după căderea regimului comunist. miam pus tot sufletul.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera provine din colecția diplomatului român Vasile Stoica. masivitatea rocilor. Maniu Valoare estimativă: € 6. Artista trăia cu intensitate în faţa frumuseţilor locului. pentru expresivele valenţe picturale şi libertatea de factură.9. Meridiane. Bucureşti) Marină ulei pe pânză 40 × 50 cm semnat dreapta jos. 1987 108 . „Rodica Maniu”. limpezimea atmosferei. picturile ilustrând porturile de la Douarnenz sau Bestrée au fost considerate ca având „cele mai frumoase calităţi. Viorica. prin viziunea şi culoarea lor remarcabile”. C. care au început din primii ani ai căsătoriei lor. în 1921. cât şi în acuarelă.

109

colonia de la balcic și orientalism

Adam Bălțatu, Cișmeaua din Balcic (detaliu)

42
Alexandru Phoebus
(1899, Bucureşti - 1954, Bucureşti)

Vedere din Balcic
acuarelă și accente de guașă pe hârtie 37 × 50 cm semnat, intitulat și datat dreapta jos, cu albastru, Al. Phoebus, Vedere din Balcic, 1933; semnat și datat dreapta jos, cu verde, A. Phoebus, 1933 Valoare estimativă: € 2.000 - 4.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Alexandru Phoebus a făcut parte dintr-o generație de artiști destul de încercată de vremuri, care însă nu a cedat sub presiunea destinului. Martor la nenorocirile a două războaie, matur în perioada marii crize mondiale, Phoebus a reușit să se impună și să rămână în posteritate un nume demn de luat în seamă în cadrul corpului artistic interbelic. Școlit pe băncile Academiei de Belle Arte, unde se înscria în 1918, mânat de pasiunea evidentă pentru pictură, Phoebus nu va stărui mult timp în instituția condusă de sexagenarul G.D. Mirea și va urma un traseu personal. Influențat de vizita din 1920 la Centrul din Baia Mare, alături de Honoriu Crețulescu, Horia Igiroșeanu și alții, va inființa Asociația Belle Arte, un sindicat al elevilor ce va sta la baza viitoarei Academii libere de artă. Astfel, Phoebus a fost beneficiarul unor lecții și corecturi venite din partea lui Steriadi, Petrașcu sau Verona, câțiva dintre profesorii care au venit să îi ajute pe mai tinerii lor colegi. În verile petrecute la Colonia de la Baia Mare, la jumătatea deceniului al treilea, artistul a reușit să își formuleze propriul cadru plastic influențat atât de pictura în aer liber, dar și de teoriile ce parveneau din modernitatea franceză. De la Derain a împrumutat Phoebus modalitatea de observare și redare a naturii, în maniera binecunoscută, cu economie, într-o esențializare ce avea menirea să ofere expresivitate. După debutul pe simezele bucureștene, la Salonul Oficial din 1925, Phoebus a încercat să se orienteze și să se plaseze pe o nișă

care să i se potrivească. Studiul formei, construcția și viziunea tematică îl vor apropia, în cea de-a doua parte a deceniului trei, de arta lui Șirato, compozițiile sociale ale artistului fiind înrudite cu opera lui Phoebus. Apropierea de Șirato i-a favorizat pictorului o asociere afectivă la constructivismul cezannian, care va lua amploare în urma sejurului parizian, concretizat prin scurte lecții la Academia Julian și la Le Grande Chaumiere. Matur, Phoebus își va stabiliza componentele compoziționale începând cu deceniul 4, moment în care artistul înțelege ierarhia plastică ce îi va aduce succes. Primul pas consta în căutarea desenului, apoi a valorii aferente, raportul dintre formă și valoare fiind unicul punct de pornire, iar la final culoarea, ce trebuia să reprezinte forța execuțională. În peisajul nostru, Phoebus își etalează una dintre calitățile excepționale, aceea de iscusit acuarelist. Calitatea acuarelelor sale, comparându-l cu Max Arnold, se fixează în special pe materialitatea oferită paletei cromatice, ce nu își pierde din forța valorică chiar dacă vorbim de culori de apă. Imaginea, deși are la bază un desen foarte bun, nu se pierde în simpla apariție a unui realism pur, ci îmbracă o formă vădit expresionistă, tipică perioadei următoare în arta lui Phoebus. (I.P.) Bibliografie: PINTILIE, Andrei, “Alexandru Phoebus”, Ed. Meridiane, București, 1986

112

113

43
Romeo Storck
(1903, Paris - 1991, Paris)

Coasta de argint
ulei pe pânză 54 × 66 cm semnat dreapta jos, cu negru, Storck Romeo Valoare estimativă: € 2.000 - 3.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Influențat de formația artistică a părinților, Fritz și Cecilia Storck, Romeo s-a îndreptat spre pictură treptat, inițial influențat de pasiunea mamei pentru pictura murală, puternic decorativă, gen care l-a și consacrat peste hotare, marcat de evoluții ulterioare în acord cu perioadele de studiu bucureștene și pariziene. În peisajele din Balcic ale lui Romeo Storck se poate observa cel mai pregnant influența mamei. Compozițional, acestea urmează un tipar. Artistul preferă să plaseze în mijlocul structurilor arhitectonice ori a peisajului, personaje surprinse cu spatele spre privitor, într-o ”glisare” lipsită de materialitate corporală. Deși se observă preocuparea pentru redarea luminii, mai ales cea specifică Balcicului, peisajele sale sunt lipsite de exuberanța solarității. Dealurile cretoase ale coastei de argint sunt ritmate de sinuozitatea liniei împrumutate din viziunea decorativă. Masivitatea stâncoasă ce se desfășoară pe orizontală este accentuată de silueta umană, care marchează verticala și care pare să se prelungească, la nivelul orizontului marin, cu vela micii ambarcațiuni ce se zărește pe suprafața mată a apei. Bibliografie: COSTESCU, Eleonora, ”Artiştii Storck”, Ed. ARC 2000, Bucureşti, 1996

114

115 .

Bucureşti. experienţă care a marcat începutul unei perioade de căutări febrile şi de schimbări profunde în arta sa. de pădure sau periferice din jurul Huşiului natal.44 Adam Bălţatu (1899. 1970 116 . a preferat lecţiilor academice peisajele câmpeneşti. cu negru. Înscris la Şcoala ieşeană de Belle-arte în 1914. În perioada începuturilor. (C. prin ritmul creat de volumele geometrice. al construcţiei formei şi modelării volumelor prin culoare.4. trăind intens bucuria de a fi în natură. pe care le-a pictat. de liniile şi planurile imaginii. În 1920 a luat contact cu marea artă a trecutului în muzeele şi atelierele Italiei. Vaslui . Astfel. face parte dintre operele realizate de artist după anul 1925.500 . Pictura prezentă. Meridiane. lucrările sale realizate atunci afirmându-l ca un subtil colorist şi creator de atmosferă. Bălţatu Valoare estimativă: € 2. în anii de debut.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Studiul după natură a constituit pentru Bălţatu punctul de pornire al întregii creaţii. prin aprofundarea nivelului de semnificaţii. Huşi.) Bibliografie: DUMITRESCU. îndrumările le-a primit din sugestiile oferite de arta lui Nicolae Grigorescu. Maria. Bucureşti) Vedere asupra Balcicului ulei pe carton 32 × 43.5 cm semnat stânga jos. prin paleta luminoasă şi armoniile în surdină ale culorilor. Ed. precum şi de studiul atent al materiei. „Adam Bălţatu”. din 1925 – an de răscruce în creaţia sa – Bălţatu începe să fie preocupat de îmbogăţirea expresiei picturii sale. C. din vecinătăţile Iaşiului sau de pe valea Bârladului.1982.

117 .

NOI media print. 27. Ed.45 Sever Burada (1896. Burada Valoare estimativă: € 1. cu brun.800 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pe verso etichetă de participare la Expoziția Retrospectivă “Sever Burada”. Craiova) Balcic ulei pe carton 48 × 73 cm semnat stânga jos. Muzeul de Artă Craiova.1.8 febr. 2010. Tudor Octavian. 2003 REZEANU. cat. “Pictori puțini cunoscuți”. colecția Bedivan Dumitrașcu Opera este reprodusă în monografia “Viața și opera pictorului Sever Burada”. la pag. București. 100 Referințe: OCTAVIAN. 13 dec. Paul. “Pictori români uitaţi”.1968.000 . 2009 118 . . Craiova. ALMA. 1998. Craiova . Tudor. Bucureşti. Ed.

Tudor. Craiova. Paul. ALMA. Bucureşti . cu negru. București. Ed.200 . 2003 REZEANU. “Pictori români uitați”. Biju Valoare estimativă: € 2.3. 2009 119 . NOI Media Print. “Pictori puțini cunoscuți”. Bucureşti) Scenă egipteană ulei pe carton 50 × 60 cm semnat stânga jos. Ed.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: OCTAVIAN.1970.46 Leon Alexandru Biju (1880. LA.

o variantă de compoziţie verticală cu acelaşi motiv şi factură plastică similară. Maria. Bucureşti) Cișmeaua din Balcic ulei pe carton 48 × 34 cm semnat dreapta jos. Opera prezentă se remarcă. contribuind la mesajul poetic al picturii lui Bălţatu. Vaslui . Lucrarea. (C. Huşi. este datată 1923.000 . luminoase şi strălucitoare. care ilustrează.8. care stabilesc acorduri subtile.C. Bucureşti.47 Adam Bălţatu (1899.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Adam Bălțatu. apare reprodusă o pictură semnată Adam Bălţatu. prin culorile temperate. „Adam Bălţatu”. într-un cadru orizontal. cişmeaua zidită de pe uliţa Balcicului. se îmbogăţeşte cu culori noi.) Bibliografie: DUMITRESCU. Ed. Artistul nu părăsise încă etapa de căutări. când paleta sa cromatică. Bălțatu Valoare estimativă: € 4. prin factura netedă a tuşelor.1982. aflându-se. Particularităţile sale stilistice confirmă o dată în plus o datare anterioară anului 1925. Meridiane. aflată în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României. an pe care îl putem atribui şi picturii prezente. într-o perioadă de îmbogăţire a expresiei sale plastice. până atunci abundentă în tonuri întunecate de brunuri şi negruri. 1970 120 . însă nu mai devreme de 1923. care încep să umple planurile puternic conturate. în comparaţie cu varianta sa. între 1923 şi 1925. cu negru. care se transformă ulterior într-o pensulaţie energică. Balcic (detaliu) Muzeul Național de Artă al României În volumul „Balcicul în pictura românească” al Doinei Păuleanu.

121 .

tezaur .

Theodor Pallady. Natură statică cu mâțișori (detaliu) .

1928. fiind încă în cel de-al treilea an de şcoală. erau îndeosebi peisaje. Suceava . reprezentării celor umili.) Bibliografie: CIUCĂ. cu roșu. „Aurel Băeşu”. Lucrările expuse cu această ocazie. la absolvirea şcolii. După ce o vreme abandonase genul naturii statice. alegând Institutul Superior de Artă din Roma. caracterizate de notaţia de tip impresionist şi de tendinţa către echilibru şi sinteză. Mihai Onofrei. hotărăşte să îşi prezinte lucrările. în această perioadă. Se întoarce în ţară în 1922. Aici decorul antropomorf al farfuriei comunică subtil cu relieful drapajului şi cu forma ca de rocă a glastrei de flori. Ed. cu profesorii Gheorghe Popovici şi Constantin Artachino. compuse cu ştiinţă şi fantezie. Fălticeni. multe dintre ele peisaje în care era interpretată natura moldavă. precum şi în anul următor. Piatra Neamţ) Flori de câmp ulei pe pânză 61 × 49.500 .5 cm semnat dreapta jos. Meridiane. precum şi portrete de oameni simpli. Băeşu este preocupat de redarea unei atmosfere misterioase. care atrag atenţia comentatorilor operei sale. C. în care obiectele capătă semnificaţii simbolice. oferind sugestia unui peisaj. Bucureşti. alături de colegul şi prietenul său. drapajului şi farfuriei decorate. Aprecierea de care lucrările sale s-au bucurat s-a concretizat în decernarea premiului întâi Le comte de Noüy. Luchian şi Tonitza.4. Băeşu debutează la Salonul oficial din 1915. 1987 124 . care milita pentru o artă desprinsă de temele limitative ale academismului sau de cele idilic-sămănătoriste şi dedicată. Modele pentru generaţia din care făcea parte erau Grigorescu. cu spaţiul prozei lui Sadoveanu. Aurel Băeșu Valoare estimativă: € 2. care dovedeau însuşiri artistice excepţionale pentru un elev. în expoziţia din 1922 revine cu câteva lucrări remarcabile. publicului bucureştean. într-o perioadă în care se făceau simţite unele schimbări de mentalitate în mediul academic.48 Aurel Băeșu (1896. mai ales în rafinarea paletei cromatice şi în adoptarea unei viziuni mai permisive faţă de decorativ. Viziunile picturale ale artistului se confundau.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Băeşu studiază la Şcoala de Belle Arte din Iaşi. În 1919. prin alăturarea sugestivă a vasului cu flori. (C. care îi primeşte cu entuziasm pe pictorii moldoveni. dar imediat remarcat prin numărul mare de lucrări. îl recomandau ca pe un artist cu o viziune conturată. în schimb. ca urmare a problemelor ridicate în 1906 de către Tonitza şi Dimitrescu. Valentin. Lucrările alese de Băeşu. Opera prezentă demonstrează capacităţile imaginative şi compoziţionale ale artistului. Succesul expoziţiei îl impulsionează să îşi continue studiile în străinătate. de către Academia Română. În 1916 expune la Salon 74 de pânze care îi aduceau şi primele câştiguri ca artist şi astfel face încă un pas către consacrare. toate în raporturi formale şi cromatice studiate. cu care artistul a avut de-a lungul timpului numeroase contacte. însă lecţia italiană îşi lasă amprenta în planul creaţiei.

125 .

când se stabileşte pentru o perioadă în Bretania. îşi însuşeşte temeinic studiul desenului. (C. Popescu. din anii de formaţie petrecuţi în Germania şi Franţa. după absolvirea Academiei. St. În 1900. Cea mai mare parte a aceastora o constituie peisajele româneşti.1948. litoralul şi mai multe sate din Transilvania. până în anul 1893. Multe peisaje sunt realizate și în timpul numeroaselor sale călătorii. când se înscrie la Academia de pictură din München. sub îndrumarea profesorului Nicolaos Gysis. care devine oglinda stărilor sufleteşti ale artistului. Pictura prezentă a fost realizată probabil în timpul unei călătorii în Franţa. Villefranche În timpul pregătirii sale pentru a deveni învăţător. C. conferă profunzime şi un sens de echilibru şi linişte. aducând reflexia cerului în imagine. Bucureşti) Golf în Villefranche-sur-Mer ulei pe pânză 50 × 65 cm semnat și datat stânga jos. Buzău . ori poate ilustra un peisaj italian. În acelaşi an. de unde Ministerul Instrucţiunii Publice din Paris cumpără lucrarea „La malul Dunării”. 1958 126 . precum şi cu concepţiile moderne despre opera de artă. Albastrul apei. Vocaţia şi-o găseşte curând în peisajul în plein air. formează primul plan al imaginii. biografia sa consemnându-i prezenţa în Italia în 1924. care afirmă o viziune artistică pornită din realitate şi conformă cu imaginaţia şi lirismul său.18. Finţeşti. Timp de doi ani.000 . de Stat pentru Literatură și Artă. apoi din Italia.) Bibliografie: OPRESCU. ”Ștefan Popescu”. cu care ia contact în 1903. artistul colindând Delta Dunării. Aici. București. pe care reuşeşte treptat să îl înlocuiască cu noile teorii despre culoare şi lumină. însă trecând la partea de culoare. George. treptat estompat. exprimând o întreagă arie de trăiri. Turcia şi nordul Africii.49 Ștefan Popescu (1872. cu negru. o cortină prin care se observă priveliştea îndepărtată. pentru Musée du Luxembourg. Balcicul.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Ștefan Popescu. ajunge la Paris cu bagajul de cunoştinţe münchenez. construcţii masive cu impresie de versanţi. participă cu şase picturi reprezentând peisaje din ţară la Expoziţia internaţională de la Veneţia. Preocuparea sa pentru peisaj se constată din numeroasele opere de pictură şi grafică rămase. (19)24 Valoare estimativă: € 10. Ed. cu trunchiuri contorsionate. Valea Râmnicului şi a Bistriţei. Ştefan Popescu studiază desenul ca autodidact. În cele mai multe dintre peisaje se opreşte asupra copacului. arbori meridionali. realizează limitările mediului academic în care predomina pictura cu culori bituminoase. de formaţie neoclasică.

127 .

500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Cam în aceeași perioadă în care Steriadi. creionarea este rapidă. Revest-ul și împrejurimile. la fel și punerea culorii pe suprafață. Cannes sau Nisa. ISER Valoare estimativă: € 12. Acea perioadă va reprezenta fondul primar al unor acumulări ce se vor sedimenta și individualiza relativ rapid. atât plastic cât și spiritual. Plaja nu era căutată de Iser doar din punctul de vedere al umanului. Era prima vacanță de vară pe care soții Iser o petreceau prin Saint Tropez. Această manieră era de expresie. Iser își pregătește sejurul vizibilă și cu câțiva ani în urmă. cele mai îndrăgite fiind vederile de la plajă. ce vor modela un ciclu extrem de valoros al acestei teme. putem observa cum Iser alege să fixeze planurile compoziționale în funcție de paletă și desen. la Saint Malo. Însă acea imagine. când. pentru ca sfârșitul deceniului să ne ofere o artă total eliberată de orice influență exterioară. pictorul surprindea vara prin localitățile sudice. amestecul doar câteva tușe de contur sau de exotic de senzualitate al unor pastă. meridional din 1928 călătorind toată la Saint Malo. Chiar uleiuri extrem de expresive. în special cu acele instanțe extrem de luminoase.17. Iser cobora și el din Parisul nordic. ci se lasă exclusiv condus de observația pură. Analizând compunerea peisajului. Cassis. Bucureşti) Plajă în sudul Franței ulei pe carton 41 × 33 cm semnat dreapta jos. fie în nordul Franței. căuta anumite priveliști. mereu populate. surprinzând omul într-una dintre cele mai relaxante posturi.500 . Iser călătorea a doua oară în sud. Iser va căuta acele colțuri pitorești. ci devenea și zona geografică ce îi permitea să experimenteze cromatic. în călătoriile din Spania. Fie la Mamaia. cu negru. în lucrări din primul deceniu al secolului al XX-lea. În 1928. facilitând astfel crearea unei imagini Preocupat de îmbogățirea mijloacelor dinamice. În cazul operei de față. unde se stabilise încă din 1921. începutul de deceniu trei va rămâne influențat. de legăturile culturale și prietenești cu Derain sau Jules Pascin. Henri Catargi sau Lucian Grigorescu lucrau în sudul Franței. motiv recognoscibil în aproape toate perioadele de creație. se vor materializa în materialitatea acestui ulei. Clima fugitiv o plajă plină cu oameni. Tipic iserian. dar și mai târziu. în caldă. nu reușește să atingă interbelică. și prima întâlnire a lui Iser cu atmosfera zenitală a acestor țărmuri exotice franțuzești. Ploiești .1958. Pictorul dacă tehnica diferă. vacanță ce urma să ofere o primă mostră a noii viziuni asupra naturii acaparate de lumină și culoare. pe cât de stațiuni pitorești încă din perioada expresivă. Un maestru al guașei. vizita Toulon-ul. Iser avea totuși 128 . Primul sejur pe malurile Mediteranei va produce una dintre cele mai valoroase colecții de peisaje meridionale. veduta meridională este cu atât mai mult susceptibilă unei analize cromatice aprofundate.50 Iosif Iser (1881. Iser nu uzitează de tehnici suplimentare de construire a peisajului. mediteraneeană. Chiar dacă în 1921 Iser intra în contact cu Othon Friesz.

129 .

Dacă verdele coronamentului se regăsește în același ton rece cu albastrul cerului. iar personajele sunt totalmente integrate naturii. 1982 130 . nisipul și aspectul arid al caselor amintesc de peisajele spaniole de mai târziu. București.(I. “Iosif Iser”.posibilitatea să ofere unei guașe sau unei acuarele volumetria necesară unei apariții dense. dar și prin aspectul de impresie rapidă pe care îl au. Marin. În modelarea paletei. Iser reușește să amplifice contrastul maselor cromatice prin nuanțări provocate de atmosfera luminoasă.) Bibliografie: MIHALACHE. Ed.P. Iser nu exagerează cu o împăstare inutilă. astfel putem observa la acest peisaj ulterior celui din Bretania. nu numai prin comportamentul relaxat. o evoluție clară în capacitarea unui peisaj prin valorificarea formei. În partea inferioară a tabloului. Meridiane. ci reușește să se folosească de lumină și de contrastul natural dintre dominante.

131 .

cu precădere la Turtucaia. Implicarea sa în mișcarea inițiată de Alexandru Bogdan-Pitești și Vermont. în urma conflictului cu Constantin Stăncescu. La această ”lâncezeală” au contribuit și activitatea didactică. pe care și-a desfășurat-o cu o impreionantă responsabilitate față de elevii săi. grupul de patru turcoaice frapează prin tipul de compoziție ales. dar care l-a aruncat la fel într-o blândă blazare. dar și a calității operelor sale. lucrarea achiziționată de stat și de o vădită influneță simbolistă. După cearta cu bunul său prieten Luchian și o căsătorie terminată datorită divergențelor monetare. Constantin și este reprodusă la poz. După episodul Salonului Independenților se dedică picturii de biserici. de unde ne parvin ample peisaje. îl regăsim printre inițiatorii Salonului Independenților din 1896 și mai apoi.000 . Ulterior critica a pus pe seama acestui succes de societate. ca un mizantrop. trupurile înfășurate lăsând să se întrevadă Constantin Artachino. în anii 30. De altfel. Artachino Valoare estimativă: € 18. o scădere a interesului. Pe același tip de peisaj monocord din punct de vedere cromatic Artachino reușește să redea comunitățile orientale cu un anumit tip de finețe de interpretare care uimește și care vine în descendența multiplelor portrete pe care le-a executat și care dincolo de manierismul pe care l-au creat în opera sa.51 Constantin Artachino (1870.28. marcată de calătoriile în Dobrogea. i-au conferit prețioase instrumente de interpretare. C. Dacă în 1890 este secretarul societății Cercul Artistic. dar și multiple portrete și compoziții centrate pe comunitățile de turci și tătari care populau zona. artistul intră. perioadă de navetă între Iași și București. în 1898. Giurgiu . cele patru femei sunt redate cu spatele spre privitor. unde studiase cu Cabanel și preluase în opera sa influența simbolistă. implicarea în formele de organizare artistică din țară.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Personaj insolit. prezentat prin ochii lui Petre Oprea. ca mai apoi să se remarce ca unul din cei mai buni portretiști. dar și prin parcursul inegal al operei sale. Operă din ciclul oriental aminitit. cel puțin de vedere artistic. citată la Artachino s-a remarcat prin activipagina 33 tatea artistică constantă.1954. fiind căutat de negustori și bancheri și remunerat pe măsură. De altfel se observă o lipsă de sensibilitate a pictorului mai ales în peisajele din perioada 1909 – 1920. Studiu pentru Scenă din Dobrogea (detaliu) Muzeul Național de Artă al României 132 . cu negru. Opera a participat la expoziția trăind spre sfârșitul vieții în condiții societății Tinerimea Artistică din 1939 materiale precare. a Societății Ileana. Bucureşti) Turcoaice pe malul Dunării ulei pe pânză 105 × 81 cm semnat dreapta jos. în 1894 se remarcase la Salonul astiștilor în viață cu lucrarea ”Biblis schimbată în izvor”. lipsite adesea de sclipire. 1. venea în continuarea sejurului petrecut la Paris. în care continuă să răspundă cerinței de portrete și în același timp să predea. Pe fundalul aceluiași tip de peisaj monocord. într-o perioadă fastă a creației. Parcursul său a fost unul foarte inegal. poate și datorită numeroaselor influențe și stiluri adoptate.

133 .

134 .

turcoaicele întoarse cu spatele ale lui Artachino “atacă autoritatea chipului şi a frontalităţii”. Nemira.doar câteva elemente ale chipului – crâmpie de frunte. Dar. pentru ca doar una dintre aceste femei să scruteze enigmatic orizontul. omul fără acţiune.” În acord cu modul de viaţă al acestor popoare orientale. fixând totodată și compoziția lui Artachino. sunt diferite sau chiar opuse. Contestare a frontalităţii. București. ne invită să privim în aceeaşi direcţie cu grupul de turcoaice. București. pictorul alege sa ne înfăţişeze trei dintre personaje aşezate. acestea. În astfel de reprezentări comunicarea este temporar suspendată. Meridiane. Dacă postura rămâne aceeaşi. Artachino se folosește abil și de costumul specific oriental. nasurile. instrumentată să ne prezinte inedit una din cele mai inspirate imagini ale ”celuilalt. “Dacă omul fără chip este omul fără nume. extrascena se poate prezenta fie ca o consfinţire a unui eşec. animând scena învăluită în metaforă prin coloritul viu al veșmintelor. George. Marin. 2008 MIHALACHE. în volumul ”Spatele omului – pictură și teatru”. de fiecare dată. Ed. cu agresivitatea chiar. să descopere o lume ce. receptorul este de fapt obligat nu să intre în dialog cu ceea ce este reprezentat.” Bibliografie: BANU. Spectatorul intrigat şi ca atare. primplanul operei. ci ocupă. 1982 135 . ”Spatele omului – pictură și teatru”. nu sunt surprinse cu spatele datorită unei activităţi ce le impune această postură. Iar cel chemat să exploreze secretul omului întors cu spatele este. acela al personajului reprezentat întors cu spatele către receptor. În plus. ”Omul întors cu spatele oferă o alternativă la confruntarea cu privirea” afirma George Banu în studiul său asupra unuia dintre cele mai insolite aspecte din istoria artei. Verticalitatea sa pare să conteste şi mai mult frontalitatea atât de familiară receptorului. altfel ni se dezvăluie doar secundar. nevoit să-şi pună întrebări. în schimb. el nu este. din 2008. ca privire fugară printr-o fereastră. Totodată ni se dezvăluie excelentul desenator care echilibrează orizontul fad cu diagonalele care alcătuiesc modelul pânzelor în care sunt înfășurate femeile. după tipologia sugerată de George Banu. “Iosif Iser”.” Afirmaţie susţinută şi de faptul că. aşa-numita “activitate absorbantă” şi nici nu se află într-o scena secundară. spectatorul. Fiinţa lui se cristalizează în act” punctează exact George Banu în studiul său. motivaţiile în schimb. Ed. pe de o parte “pentru a suspenda temporar dialogul privilegiat cu spectatorul”. fie ca orizont al unei aşteptări. ci să ”privească” spre ceea ce privesc și personajele. postura aleasă de Artachino. iar pe de alta pentru “a cerceta îndeaproape motivele existenţiale inedite ce l-au determinat să se îndepărteze de semenii lui. “Întoarcerea speatelui implică întotdeauan un refuz. ambivalentă.

friguroasă și apatică. “Marius Bunescu”. ci are rolul de a fixa atmosfera. București. așezate militărește pe pervazul ce îi oferă o deschidere perspectivală generoasă. Meridiane. fiind unul dintre cei mai renumiți pictori ai Bucureștiului.1971. peisajele tematice sau sezoniere. compozițiile s-au valorificat tocmai prin forța de expresie a acelor tonuri îndrăgite.52 Marius Bunescu (1881. Opera noastră se regăsește în tabloul acelor naturi statice impunătoare realizate de Bunescu. pentru a picta fundalul ce se relevă. Bucureşti) Fereastra atelierului ulei pe pânză 50 × 61 cm semnat stânga jos. Ed. transformat-o într-o apariție personală. obiectele pictate de artist stau aliniate în fața ochilor scrutărori. 1971 136 . Natura statică compusă de Bunescu a fost de fiecare dată scena unor adevărate spectacole vizuale. al propriului atelier. cu brun. care se regăsește în fața unor obiecte banale. Străzile vechi. mai ales la un pictor atât de atras de tonurile reci. O iarnă bucureșteană. pictorul a reușit să își apropie de fiecare dată tema. Arta lui s-a definit ca o creație sintetică. mai ales că avem de a face cu o compoziție ce își găsește rădăcini în spațiul personal.9. îl ține închis în atelier pe Bunescu. toate au reprezentat o atracție nestăvilită pentru Bunescu.) Bibliografie: OPREA.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Marius Bunescu a fost unul dintre artiștii cu o activitate puternic axată pe imortalizarea orașului. fie prin amănuntul plastic. Într-o înșiruire riguroasă. Chiar dacă paleta cromatică nu a surprins. intim.P. necerebrală. Bunescu reușește să combine eficient două teme și. mereu motivată de sentimentul simțit în fața materialității motivului. Chiar dacă de cele mai multe ori peisajul a fost cel ce a reprezentat sursa acestui imaginar. clădirile cele mai reprezentative.(I. Caracal . Bunescu Valoare estimativă: € 6. Petre. în fața căruia sunt așezate obiectele. fie prin subiectul ales. definitorie unui caracter puternic. Peisajul nu are menirea de a acapara compoziția. utilizând un șiretlic. se folosește de transparența geamului.000 .

137 .

22. cu fervoare și deplină desăvârșire. Astfel. pe parcursul a multor zeci de ani. 1927 Valoare estimativă: € 14. s-au pus imediat în slujba modelării eroilor săi preferați. care. 138 .000 . peisaje sau scene de gen.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera lui Schweitzer-Cumpăna a reușit să expună atât de veridic. Bucureşti) În fața vetrei ulei pe carton 70 × 100 cm semnat și datat dreapta sus. Putem vorbi fără ezitare de o frescă a vieții țăranului român.1975. interesul pentru zugrăvirea vieții de la țară a făcut ca în centrul creației sale. în diversele ipostaze ce îl puteau descrie cât mai aproape de realitate. Schweitzer-Cumpăna. în apariții cu adevărat monumentale. pictorul a ales un traseu al viziunii concentrate tocmai pentru a emfaza cu mai multă ușurință subiectele sale preferate. concepute aproape sculptural.53 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886. Caracterizat de o plasticitate gravă încă de timpuriu. una dintre cele mai largi galerii de chipuri și tipuri umane pe care vreun pictor le-a oferit artei românești. Piteşti . fie portrete. Principala calitate a compozițiilor lui Cumpăna s-a regăsit în modalitatea tipică de construire a formei și a volumului. Atras încă din anii studenției de anumite pături sociale. Schweitzer va alege să tălmăcească misterul și zbuciumul vieții în diverse compoziții tematice. cu roșu. prin simpla portretizare a vieții de zi cu zi a omului de rând. să apară mereu țăranul român. creată de Schweitzer intuitiv.

139 .

Însă compunerea echilibrată a tabloului. 1969 140 . Pictorul compune cele două personaje și centrul lumii lor.P. în stânga compoziției se află țăranul. teroase. calde se regăsesc în mici sclipiri de galben. plasarea simetrică față de un centru compozițional marcat de ulcică. Restul compoziției nu este foarte bine individualizat. alături de păturile defavorizate. niciunul nu are puterea de a susține de unul singur compoziția. Gheorghe. În viziunea lui Schweitzer. Meridiane. își împinge pumnii în bărbie. al vetrei românești. roșu argilos și oranj concentrat. pensulația. În poziție sacerdotală.) Bibliografie: POENARU. fie prin penel. În jurul unei măsuțe sărăcăcioase stă un cuplu de bătrâni țărani. În ciuda masivității cromatice. încarcă opera de monumentalitate și expresivitate tradițională. pe chipurile oamenilor se pot distinge drama. fie prin elemente ce țin de compunerea planurilor. a împăstării excesive. care. Chiar dacă epigonismul grigorescian începea să dispară. iar singurele nuanțe luminoase.(I. ci mai mult. bătrânețea și neajunsurile unei vieți marginale fiind căutate de pictorul nostru. ocupată doar de un ulcior cu apă. pictura lui Cumpăna a avut capacitatea intuitivă de a prezenta subiectul în cel mai mic amănunt plastic.Epoca dintre cele două războaie mondiale oferă tablourilor lui Schweitzer-Cumpăna o încărcătură stilistică uimitoare. manieră ce îl plasează pe artist spre stânga. oboseala și bătrânețea. desigur. țăranii apar în toată tulburătoarea lor înfățișare. concentrându-se într-o nouă și expresivă atitudine artistică a realismului de care pictorul se simțea atras. bărbatul pare să fie atât de departe de consoarta lui. “Rudolf Schweitzer-Cumpăna”. gânditori în fața vieții. ghemuit sub șuba de lână. Ed. În opera de față pictorul ne introduce într-un mediu familiar. atât de expresive. în tonurile acelea tipice. Chiar dacă nu excelează în detalii. Privind îngândurat spre masa goală. pictorul s-a poziționat total antagonic față de maniera idilică în care țăranul era portretizat. și. într-o postură resemnată. intră sub autoritatea pastei puse de Schweitzer. Prin analizarea celor două personaje putem trage concluzia că deși avem de a face cu două portrete de țărani. măsuța. patriarhal. sărăcia. pufăind din pipă. la fel de distrată.

141 .

54 Corneliu Baba (1906. accesează cele mai profunde straturi ale unei intimităţi psihice. Portretist desăvârşit. (19)83 Valoare estimativă: € 18.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pictor de gândire realistă. Bucureşti) Pont Neuf ulei pe pânză lipită pe carton 42.1997.5 × 47. În aceste compoziţii din urmă. gata compus şi pictat. Baba simte nevoia unor introspecţii în faţa motivului pictat. Printre cele mai cunoscute peisaje. Veneţiile şi colţurile pariziene par a fi febleţea lui Baba. El visează. El alege mereu colţuri dificile. unde pitorescul are o importanţă cât mai mică. Alegerea unor vederi mai puţin revelatoare este provocată tocmai de bogăţia în motive a locului pictat. Desigur că însăşi imaginea unui canal veneţian sau a Senei prezintă din start un spectacol vizual. Craiova . cu negru. însă departe de o exteriorizare vanitoasă.cu 142 . el îi oferă un caracter extins şi cuprinzător. unde găsim imagini elocvente la un Pallady sau mai ales la un Petraşcu . profitând de maleabilitatea unui concept ca realismul.000 . Dincolo de simplul contact vizual al pictorului cu aspectele exterioare ale naturii şi de reprezentarea plastică ulterioară. Baba. conştient de propria-i valoare. A feri imaginea de pericolul pitorescului nu se doreşte a fi o replică dată artei realiste a perioadei interbelice.28. tocmai din nevoia de a personaliza universul plastic al unui pictor totuşi realist. Baba se va arăta şi în faţa peisajului un bun psiholog. îşi imaginează. exceptând cele realizate în ţară. interogaţiile lui Baba resimt o mutaţie şi. creator al unor personaje emblematice în compoziţii tulburătoare. Baba nu se desprinde niciodată de lumea omului. iar detaliile sunt oferite mai mult de pensula artistului.5 cm semnat și datat dreapta jos.

143 .

însă maniera de saturare a În lucrarea de faţă. fie în amintirea contrastului luminos-întunecos. cadrul urban amintit. Dacă în cazul vederilor din Veneţia această calitate este mult mai evidentă în reproducerea plastică. Aplecarea lui Baba spre o viziune intimistă este datorată acelei tente dramatice ce îi modelează întregul univers tematic. Lumina este amintită prin antagonismul valoric cu întunericul. Peisajul este pus în balanţa luminăîntuneric. al înserării. face trecerea între cele expresivă conturată de Baba are două planuri. 2006 144 . Paleta folosită nu se remarcă printr-o efervescenţă valorică. atmosfera de pod oferă lucrării o materialitate se contractă în jurul podului. Baba foloseşte al spaţiului european. și de jos în sus. drept izvor alegerea momentului zilei. care oricum este orânduit în jurul a câtorva tonuri pământii. când spre Chiar dacă imaginea reprodusă de cafeniu cremos. Picturalitatea în rol dublu. iar incertitudinea crepusculară a cerului nu face decât să întărească acestă disonanţă.peisaje pariziene în cazul primului. umbra şi penumbra podului devenind Bibliografie: coloana vertebrală a compoziţiei. conturată şi exprimată de materialitatea volumelor. Timişoara. gravă. ”Palatul Liant al paletei. inspiră monumentalitate arcelor În perspectivă focalizată. în pictarea colţurilor pariziene Baba traduce această aură psihologică prin fine interogaţii cromatice. Însă gravitatea oferită de efectul incipient al întunericului. când vestitului pod peste Sena. Baba ne expune. pentru a accentua Baba nu ne relevă podul în întregime. (I. Alegând să pornească construcţia de la inflexiunile oferite de valenţele penumbrei. un colţ al ocrul. pictorul îşi însuşeşte acea “redescoperire” a negrului. apariția crepusculară facilitând clarobscurul căutat de pictor. de la dreapta la stânga.) înserarea devenind sursă principală în fixarea unui reper temporal. sau celebrele vedute veneţiene ale celui din urmă. în potenţări diferite. suprafeţei colorate încarcă volumul sustras din acel episod crepuscular de substanţialitate. spre galben deschis. pe care îl utilizează fie în conturul. se dizolvă într-o atmosferă remarcabilă. Muzeul de Artă Timişoara. fără să se maniera iscusită prin care pictorul îndepărteze de nota generală. Negrul devine miezul ansamblului pictural.P. Tastet Editeur. Pont Neuf. recognoscibilă. culoarea reuşeşte Baroc şi Colecţiile sale”. Samuel să coaguleze registrul cromatic. care.

145 .

moment în care reputația artistului va fi un fapt statornicit. subiectul ales și maniera picturală sunt definitorii unor opere de un 146 . Stilul ce îi va caracteriza arta lui Șirato timp de câțiva ani în deceniul trei. figurează lucrarea “Abibe” Francisc Șirato. Bucureşti) Abibe ulei pe carton 60. cu negru.1953. va fi împământenit în opinia publică odată cu apariția compoziției “Întâlnirea”. Craiova . racordată la spiritul umanist în care pictorul se regăsea încă din perioada primului Război Mondial. în 1924. chiar dacă naturile statice aveau o însemnătate mai redusă. au reprezentat punctul de cotitură în arta lui Șirato nu numai din cauza calității excepționale a operelor. Șirato Valoare estimativă: € 20. ce devine o constantă în arta anilor ce vor urma.5 × 49 cm semnat dreapta jos.55 Francisc Șirato (1877. Desigur că influența omului asupra artei lui Șirato nu s-a manifestat prin eliminarea subiectelor neutre.30. eminamente influențat de specificul național. Ceea ce ne interesează direct este inovația particularităților structurale ale operei. ci mai mult din cauza acelei redirecționări a subiectului. În pridvor Grupul celor Patru.000 . Portretistica se dezvoltă având la bază cunoașterea sufletului uman. peisajul fiind preponderent. ce apar la jumătatea anilor ’20. calitate pe care pictorul o cunoscuse și o modelase cu un deceniu înaintea apariției marilor compoziții tematice. 1927 În deceniul al treilea al secolului trecut. Viziunea monumentală.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării În catalogul Expoziției Grupul celor Patru din 1927. unanim propovăduit în epocă. ce căuta să se plaseze în concordanță cu specificul românesc. Portretele de țărani români sau turci. la poziția 30. tipologia umană pe care o accesează și o aprofundează Șirato cunoaște o evoluție specifică.

147 .

simplificând. o apariție grandioasă a tipului oriental românesc. Șirato pictează. influențate de mediul solar dobrogean. sub spectrul unei arte culte. “Chip de tătăroaică”. simplă și unitară. portretul tinerei fete atinge note de solemnitate. având în vedere noua atmosferă și pitorescul orientalizant. Dacă aceste reușite apăreau în momentul în care Șirato de abia începea interogațiile etnografice.S.L. Acestei lucrări îi vor urma altele ca “Negustorul de scoarțe”. viziune ce va anunța următorul pas evolutiv. prin apariția acelor tipuri caracteristice zonei. Țărancă (detaliu) Muzeul Național de Artă al României puternic caracter universalist. “Francisc Șirato”. reprezentate atât prin personaje cât și prin specific arhitectural. 1979 148 . Elementul interesant constă în maniera prin care Șirato acceptă în categoria tipurilor umane demne de monumentalizat. București. având în vizor doar provincialitatea Olteniei.Francisc Șirato. Primele popasuri la Tuzla și la Techirghiol. orientalul românesc. Până atunci. E. se resfrâng imediat asupra operei lui Șirato. atât din punct de vedere al tipologiilor umane descoperite. deschiderea spre alte zone ale țării se va dovedi extrem de benefică. având în vedere faptul că la expoziția proaspăt înființatului Grup al celor 4 (Șirato.. probabil realizate în vara lui 1926. sentiment resimțit de Șirato în fața acestei apariții monumentale. Călătoriile în Dobrogea îi vor oferi lui Șirato noi surse de inspirație. menit să ofere un tablou coerent al vieții țăranului român. și noile chipuri dobrogene. Șirato”. Tonitza. Ed. spiritualitatea populară. dar și din punct de vedere compozițional. Mihai. Meridiane. “Vedere din Techirghiol”. Șirato descoperă pitorescul estic.P. Turcoaica și turcul vin să completeze tabloul chipurilor românești în realizări plastice poate chiar mai impresionante decât cele anterioare. 1956 ISPIR. “Întoarcerea de la târg” sau “Vânzătoarea de covoare”. Han) din februarie-martie 1927. într-o atmosferă caldă.) Bibliografie: DRĂGUȚ. opere ce depășesc simplul cadru folclorizant și reușesc să atingă. Dimitrescu. “Chip de turc”.P.A. în spiritul operelor de gen anterior concepute. ce parcurge particularitățile fizionomice cu o mare ușurință. apar pentru prima oară titluri relevante: “Abibe”. București. “Fr. sursă primară a vizualului folcloric până în 1926. vor deveni principalele mijloace de exprimare ce vor modela viziunea picturală. “Seara la Tuzla” sau “Lacul Techirghiol”. Culoarea și lumina. În armonii coloristice surdinizate. În “Abibe”.(I. Vasile. Chipul de turcoaică este pictat într-o ritmicitate liniară.

149 .

când ajunge la Paris spre a studia la Ecole des Beaux-Arts şi până la sfârşit. a fost ministru al muncii la începutul anilor 20. Inteligenţă artistică. Printr-o opţiune asumată (chiar dacă nemărturisită).56 Nicolae Grigorescu (1838. prima femeie chirurg din România.1907) împlineşte prin pictura sa racordarea la curentele ce vor reformula esenţial drumul artei moderne: realism. Marta s-a căsătorit cu Francisc Rainer. impresionism. anatomist și antropolog. căci începând din 1861.220. între cele două arii. Grigore. Eufrosina provenea din cunoscuta familie armenească Trancu. avocat. mult mai “declarat”). Pitaru. se împart aproape anual. întemeietorul Institutului de Antropologie din România. Grigorescu Valoare estimativă: € 120. un post secundar de chirurg. intuiţia modernităţii (în creaţie dar şi în modalităţile de organizare a propriei vieţi de artist) stau la baza elaborării vastei antologii picturale realizate de Grigorescu în România şi în Franţa. una dintre primele studente străine admise la Universitatea din Berlin. creaţia grigoresciană a reuşit să selecteze (cu o preferinţă netă spre modern). După încheierea războiului s-a dedicat. profesoară și directoare de școală normală în Piatra Neamț. viaţa şi opera. să prescurteze. având astfel șansa să îl aducă pe lume pe Regele Mihai. A fost mobilizată în primul război mondial cu gradul de maior și a legat o strânsă prietenie cu Regina Maria.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera a făcut parte din colecția Eufrosinei Trancu-Săvescu. economist. cu roșu.5 × 88. Destinul acestui artist modern. ginecologiei.000 . Nicolae Grigorescu (1838 . rămâne în infecției căpătate pe frontul primului război mondial. Dâmboviţa .5 cm semnat stânga jos. în urma Urmându-i lui Theodor Aman în conectarea României la fenomenul artei occidentale din epocă. Marta a urmat Facultatea de medicină din Iași și un curs de medicină internă la Spitalul ”Colțea” din București. A ocupat. împletite. ministru al muncii și pe Marta (Trancu) Rainer. pe care a operat-o la mână. la cabinetul său particular. prin concurs. Astfel ajunge să conducă. profesor universitar. unele lucrări târzii incorporând şi sugestii de informal (s-a întâmplat şi la Monet la o altă scară. croit de el însuşi prin talent şi opţiuni personale de viaţă. Câmpina) Țărăncuță cu fuior pe cale ulei pe pânză 55. la cererea acesteia. Casătoria dintre Lazăr Trancu și Ana Ciomac a dat culturii și științei române pe Grigore Trancu-Iași. atunci. prin Aman. să rezume pentru şcoala românească de pictură (ce se năştea implicit. fiind primită cu dezaprobare de colegii săi bărbați. în timp ce conducea Spitalul Colțea și pe cel al Școlii de Poduri și Șosele. vocaţie indubitabilă pentru peisaj şi pentru studiul fizionomic. experienţele artistice ale secolului al XIX-lea occidental ce fructificau secole anterioare de stiluri şi limbaje necunoscute la noi. om politic. Grigorescu şi ceilalţi din jur).1907. 150 . scriitor și memorialist român. Spitalul de Chirurgie instalat la Palatul Regal.

151 .

S-a născut în acelaşi deceniu cu viitorii Impresionişti. Prin limbajul primei faze a operei (1863 . Bazille.anii ‘70). Agapia (jud. era administrator de moşie.. executarea la comanda Cleopatrei Trubetzkoi a unor lucrări la biserica din Băicoi. ca şi pictarea în ulei. Toate episoadele ce ţin de construcţia formaţiei sale de artist pot fi interpretate în legătură cu viitoarea sa carieră. colecţionar de artă veche. Seara.1882) care se stabilise deja de peste un deceniu în capitala Valahiei. Grigorescu rămâne legat de această Şcoală. 1926 Către 1848. cât şi colegul de serie al lui Auguste Renoir. realizat de un grup de elevi ai Şcolii plus cei ce fuseseră elevii particulari ai lui Gleyre. le va fi vizitat la Paris. descoperă talentul lui Grigorescu şi mijlocește obţinerea bursei. în satul Pitaru (jud. activând în special ca portretist al boierimii. se înscria de fapt în demersul de schimbări radicale. În toamna lui 1861 Nicolae Grigorescu reuşeşte la concursul de admitere de la Ecole Impériale des Beaux-Arts. alături de mai mulţi colegi. ante 1860. este cel care. Paleta luminoasă începe de prin 1874. prin fidelitatea de o viaţă faţă de tematica rurală însuşită la Barbizon. Monet. a bisericilor de la Puchenii Mari (Ilfov. 152 . reprodusă în Almanahul ziarului Universul. Dâmboviţa). Zamfira (jud. Exersânduse în genul icoanei neoclasice. Ion Grigorescu. FotoPress. între toţi aceştia numărându-se: Renoir. ministru al Moldovei. devine ucenicul pictorului ceh Anton Chladek (1794 . Este posibil ca prima întâlnire a copilului Grigorescu cu arta să se fi petrecut în conacul boierului colecţionar Filip de Linche. lângă Bucureşti). Neamţ ). aflat împreună cu mama şi cu fraţii săi la Bucureşti. Când în vara anului 1863 se decidea. Grigorescu se iniţiază astfel în tehnica occidentală a picturii în ulei. ale căror expoziţii le-a urmărit şi. colegii lui de generaţie. vizitând Agapia. iar drumurile sale s-au intersectat cu episodul Gleyre din formaţia lui Claude Monet.Prahova). au constituit bagajul său de pregătire artistică în baza căruia obţine după Unirea Principatelor bursa statului moldovean pentru studiul picturii la Paris. Faza matură (anii 1880) şi perioada albă de la finalul creaţiei (cu momentele ei diferite ca expresivitate) pot fi interpretate drept un răspuns original şi contributiv la problematica luminii propusă artei moderne de Impresionişti. A fost elevul profesorului Charles Gleyre.. spre casă. Mihail Kogălniceanu. să facă pictură de plein air în pădurea Fontainebleau. Frecventarea ulterioară a atelierului de icoane de la Mănăstirea Căldăruşani..cultura noastră un caz exemplar şi “recuperator” pentru domeniul picturii (în raportul şcolii româneşti cu istoria artei occidentale). unde tatăl său. în majoritate.

153 .

”Ţărăncuţă cu fuior pe cale” (55 x 88) aparţine tematic şi stilistic ciclurilor de peisaje realizate de artist către final. în jur de 1900. În faza ei matură. Subiectul pictural. ”Fată cu ulcior” ori ţăranca torcând din ”Semănătorul” (toate în Vlahuţă. SCIA. la Galerie Martinet. Îşi creează acum “modulul” său. 3. reprezentate în mers. în raport direct cu ceea ce artistul vede şi pictează “sur le motif”. mai puțin cunoscut decât ar fi putut să fie”. 142).1683). treptat tot mai dominată de alburi şi griuri colorate. după Nicolaes Berchem (1620 . ”Primăvara”.Nicolae Grigorescu. reprodus de Remus Niculescu (“Grigorescu între clasicism şi romantism”.la Millet. constituie dovada atenţiei acordate picturii impresioniste ca şi a opţiunii nedezminţite pentru un limbaj contemporan ce nu este pastişă. văzută în exerciţiul torsului. precum Léon Lhermitte sau Bastien Lepage. În variante diferite precum ”Rodica”. 1957). cu accente de griuri şi 154 . în subiecte rurale. în sens negativ. în picturi şi desene. Diaz sau la cea de a doua generaţie de pictori de la Barbizon. de repetiţie neinspirată). putând fi datată în jur de 1900. prin tuşa largă ce construieşte forma. unde expusese şi Manet. Imaginea este un dreptunghi pe verticală. ca şi în perioada albă. Rodica ”Pe malul Siretului”. colecţia Gh. Problematica figurii în aer liber. tratat în pete largi de alburi colorate. în care protagonistă este tânăra ţărancă subţire ca un lujer. Pânza de faţă ”Ţărăncuţă cu fuior pe cale” se înscrie prin tema păstoriţei torcând alături de turmă. în ciclul de pânze realizate în perioada albă. Un cronicar parizian recenzând expoziţia personală deschisă de Grigorescu în iarna 1886/1887 la Paris. silueta efilată şi graţioasă a tinerei ţărănci desculţe. Bazavan. subiectul căpătând la francezi o notă dramatică şi naturalistă. p. sub impulsul emoţiei imediate. ocupând cam 2/3 din înălţimea lucrării. IA. îmbrăcată în costum muntenesc. tânăra subţire ca o trestie apare recurent în chip de ideal al frumuseţii feminine de la noi. ca şi prin motivul peisajului scăldat în lumină. în care cerul domină. Scene omoloage executate în România în perioada albă. Courbet. îl defineşte drept: “[…] acest artist impresionist de mare talent. 1956. opera lui Grigorescu se înscrie aproape de gestualism. îl interesase pe Grigorescu şi atunci când făcuse copii la Luvru (către 1863-1864). pot fi considerate replica grigoresciană în gamă lirică a temei muncilor rurale din pictura realistă franceză . 1910). fapt atestat de tabloul ”Păstoriţe cu turma la păşune” (35 x 27. Este una dintre numeroasele variaţii pe aceeaşi temă a peisajului subcarpatic cu scenă de gen rustică şi motiv animalier. un leit motiv al ciclurilor de lucrări din faza finală (calificat mai târziu ca “manierism”.

155 .

Monitorul oficial şi Imprimeriile cu scenă de gen pastorală. între acestea situăm VLAHUȚĂ. La collection am amintit-o mai sus. Meridiane. atunci când pictează în tuşe 2007. Ioana. p. [Paris]. “Doi Luceferi”. Muzeul de Artă al mai mici dimensiuni a lucrării ”La RPR. 2003. pictura noastră NICULESCU Remus. (Ioana Beldiman) nuanţe teroase ca de acuarelă. 1946 mai descriptiv decât obişnuieşte în OPRESCU. Bucureşti. Lausanne. “Grigorescu între artiştii epocii sale”. 156 . 1955. Bucureşti. Vlahuţă 1910. CIOFLEC. 5/1988. 1. 1957 păşune” (66 x 136. Aurel. În centrul compoziţiei. OPRESCU. Ed. Marianne. Musée Marmottan Monet. Bucureşti. Este consemnat. pentru peisajul grigorescian târziu. 3-9.Grigorescu. mai mult pe artist în această zonă a imaginii. “Şapte tablouri de Nicolae Grigorescu” în I. George. şi ea un studiu de lumină (vezi V. este chiar imensitatea cerului. 1910 compoziţionale şi de stilistică a tuşei. p. 93 x 140). Cioflec. ”Grigorescu şi colecţia Spiru Haret). Bucureşti. Calendarul Minervei. Efectele de alburi mătăsoase par a-l interesa cel Georges de Bellio [catalog expoziţie]”. un început de amiază în care umbrele scurte sunt aşternute în tente uşor colorate. blana ISTRATI. în planul din faţă. Colecţia Seulescu-Stere. ”À l´apogée de păstoriţa mergând. Vieaţa şi Opera lui”. vol. Paris. Ioana Iancovescu. şi mişcare. „Nicolae perioadele matură şi albă (poate Grigorescu. ori doar să se verifice pe el însuşi în această formulă). şi tabloul nostru. George. ”Histoire de ”La păşune” pot fi ataşate alte pânze. momentul precis identificabil al luminii diurne de vară. grupul de animale cu Remus şi alţii. şi pânza ”O dimineaţă de vară”. Atelierele grafice Socec/ Se cuvine semnalată pentru apropieri Co. Constantin. 2 mai mult ori mai puţin diferenţiate compoziţional. din Paris. p. Albin Michel. apare inserat elementul de viaţă Cultura Naţională. in Arta. La Bibliothèque des Arts. NICULESCU. Bucureşti. datând din 1903 (93 x 140). nr. Bucureşti. Muzeul Judeţean de Artă Prahova [Ploieşti]. a cărei tipologie l´Impressionnisme. ”N. 1970. Livia Drăgoi. Beldiman. Ioana. În liniile ei generale. este o variantă simplificată şi de catalog expoziţie. 1925. Impressionnisme”. ”Pictorul N. Grigorescu. De peisajul REWALD. Vasile. ”Grigorescu”. 1908. Ed. în mioarelor. 45-101. În acest “prototip” artistul construieşte forma Statului. Imprimeria Naţională.I . lucrare ce Franţa.Bibliografie: BELDIMAN. 115-178. BELDIMAN. John. ca la olandezii de secol XVII sau la Impresionişti. 1925 DELAFOND. Bucureşti. 2007 rapide şi consistente de alb. Grigorescu”. maturitatea şi ultimii intenţionând să o trimită la Salonul ani”. Studiu asupra formaţiei poate fi considerată “prototip” spirituale şi artistice a pictorului”. a aerului atmosferic estival ce inundă scena.

La pășune Colecția Spiru Haret Nicolae Grigorescu.Nicolae Grigorescu. La pășune Colecția Edmond Goodwin Nicolae Grigorescu. O dimineață de vară 157 .

profund provincial. pag. din perioade de creație apropiate. Mangalia.R. Tecuci. Bucureşti) Case la Silistra ulei pe pânză 39 × 46.57 Gheorghe Petrașcu (1872. 14 Una dintre cele mai interesante elemente ale picturii lui Petrașcu ni se relevă în urma unor comparații realizate între lucrări cu subiect general comun. Muzeul de Artă al R. Veneției sau Senlis-ului. Neconcordanța imaginarului. cu aer danubian. Dacă luăm drept reper perioada din jurul lui 1930. Târgoviște sau Balcic. 1972. la cat. pe care Petrașcu a reușit să îl racordeze la imaginile europene. cat.S. și chiar să le depășească în importanță. dar de influență diferită. Acestă metodă ne poate ajuta să înțelegem ce anume trezea în sufletul lui Petrașcu o imagine și cu ce unelte ataca artistul problema. București.P. 13-anexă. 1957. G. etichetă de colecție.. Ioan Babă Opera a participat la expoziția comemorativă “Gheorghe Petrașcu”. Galaţi .R. anul pictării operei de față. Încă era perioada marilor itinerarii europene.38.5 cm semnat. Ștefan Moțoiu. București. Petrașcu. Ed. 1957. au reprezentat sursele acestui vizual. Turtucaia. ne introduce în cotloanele universului petrașcian. Expoziția Retrospectivă “Gheorghe Petrașcu”. pentru care cel mai de preț avut consta în propria-i țară.R.000 Pe verso etichete de participare la: Expoziția Comemorativă “Gheorghe Petrașcu”. Muzeul de Artă al R. cu albastru. Muzeul de Artă al R.1949. Techirghiol.. putem alătura unei imagini autohtone. 1972. Provincialității unui pitoresc oraș multinațional de pe malul drept al Dunării îi erau alăturate ponturile iberice. București. apariții mult mai pestrițe. mai pitorești. datat și localizat stânga jos. colecția Dr. (1)930. Dr. București. Meridiane. ca acelea ale Toledo-ului.. Muzeul de Artă al R.S. Silistra Valoare estimativă: € 28. catedralele franceze sau palatele ducale venețiene.R. Partea curioasă se contura în jurul imaginilor surprinse.000 . 1975. Eleonora Costescu. având în vedere grandoarea atinsă în imaginile vest-europene. colecția Ing.P. Silistra. 158 . Ion Babă Opera este reprodusă în monografia “Gheorghe Petrașcu”. cu al lor insolit marginal. în care Petrașcu aprofunda termenii picturali în imagini din ce în ce mai pătrunzătoare.. 109 Opera este reprodusă în catalogul Expoziției Retrospective “Gheorghe Petrașcu”.

159 .

Vasile. perspectiva rămâne una clasică. 1989 160 . reducând adâncimea tabloului. Efectul este realizat prin linia de fugă trasată rapid. Editura Meridiane. 1975 FLOREA. alternat cu albastrul cerului. Petrașcu își asumă paleta de culori. chiar naturală. în schițarea fugitivă din partea stângă a operei. pictată cu mai bine de 15 ani înaintea celei de față. Chiar dacă pictorul nu se folosește de mici notații artificiale pentru a imprima ritm. Eleonora. dar expresivă. Editura Meridiane. planurile sunt astfel modelate spre a atinge o picturalitate echilibrată. oferind imaginii o însemnătate ridicată. într-o atmosferă poate prea luminoasă pentru un cer totuși nedecis. colorând-o viu. Petrașcu recurge la același tertip compozițional binecunoscut. Cerul primește o încărcătură materială.Gheorghe Petrașcu. Petrașcu fiind atras mereu de principiile de stabilitate figurativă oferite de însăși natura. cel puțin în ceea ce ține de formă. În compunerea structurii. anonimă. “Gheorghe Petrașcu”. “Petrașcu”. Deși planurile sunt comprimate. variantă a operei în Muzeul de Artă Brașov Într-o lucrare inspirată de același orășel. liniară. o ruină sau o întindere de apă. o simplă casă. Petrașcu ne prezintă o uliță sărăcăcioasă.) Bibliografie: COSTESCU. Peisajul se desfășoară după legile unei aparențe firești. fără calități picturale nemaipomenite. Artistul alege să ofere casei o apariție pitorească. În timp. Și în cazul operei noastre. s-au transformat în interogații plastice expresive. inundată de paleta împăstată a unui pictor ce încă încearcă să găsească în reprezentare materialitatea extremă. fiind subiectiv în fața unui motiv poate prea tern pentru o pictare întocmai. fără să renunțe total la perspectivă. este și el amintit. În “Casă la Silistra”. probabil cea mai stingheră apariție în peisagistica petrașciană. albul dens. fiind responsabil de atingerea unei coerențe volumetrice. evidentă în partea inferioară a casei. Omul. București. pictorul a reușit să strunească materia până într-acolo unde suprafețele se individualizează instinctiv sub imperiul pastei dominatoare. (I. Nu o dată. dar puternic și împăstat. prin plasarea iscusită a motivului în centrul compoziției. București. până spre momentul pictării peisajului nostru. pictorul optează pentru o simplificare a planurilor. într-o schemă compozițională simplă.P.

161 .

director adjunct al Banque du Roumanie până în 1910. Dâmboviţa .I. Foreign Languages Publishing House of the Rumanian Institute for Cultural Relations with Foreign Countries. Opera este reprodusă în monografia “Nicolae Grigorescu“. Nicolae Petrașcu. La începutul secolului al XX-lea. Grigorescu“. 1887. pe care Grigorescu le însemnase ca vândute. Alexandru Vlahuță.D. artistul mai cunoaşte unele reveniri la formele de inspiraţie clasică. Factura sa apropiată de academism justifică o încadrare în etapa începuturilor. opera era expusă trunchiat. SOCEC.. 1908. lucrarea afirmă influenţele academiste. „Nimfă dormind” face parte dintre cele mai desăvârşite nuduri ale creaţiei grigoresciene. Grigorescu“. Copii Goodwin Opera a participat la a doua expoziție personală Nicolae Grigorescu. înainte de sosirea publicului: „. bancher. la Palatul Eforiei.5 × 76 cm semnat dreapta jos. sub titlul “Nud. sub titlul “Studiu“. cu roșu. referitoare la cea de-a doua expoziţie deschisă de artist. Ionel Jianu. Pictată probabil din imaginaţie.58 Nicolae Grigorescu (1838. Acesta enumeră pictura printre alte câteva peisaje şi o natură moartă. precum aflăm dintr-o relatare de-a lui Alexandru Vlahuţă. București. punând în practică tehnici precum clarobscurul. Opera este reprodusă în Calendarul Minervei.220. cca.. în 1887. dovedește o concepţie ce depăşise principiul finitului. în contra 162 . etapă când are loc formularea viziunii sale în sfera impresionismului. Opera este reprodusă în “Masters of Roumanian Painting. pag. „Fără grijă” (colecţia Alexandru Vlahuţă) sau „Bacantă” (colecţia Cella Delavrancea). sub titlul “Dormind“. considerată a se întinde până în 1887.) să-şi asigure. 122-129.. Mirea. Opera se număra printre preferatele lui Nicolae Grigorescu. pag. redând-o circulației în formatul conceput de Grigorescu. o restaurare ulterioară a operei a recuperat această porțiune clasicistă a operei.000 . cum sunt şi operele „Înainte de baie” (colecţie particulară). Câmpina) Nimfă dormind ulei pe pânză 46.“ G.1907. 1910. însă libertatea tuşelor cu care este tratat restul imaginii. București. tratate într-o manieră asemănătoare celor realizate în şcolile de artă. 168. alături de alte nuduri sau figuri aproape goale. Pitaru. 85. Grigorescu Valoare estimativă: € 120. 16 cm lungime ai suprafeței stângi a picturii. planșa 20. se grăbise să vie în ziua aceea mai de dimineaţă (. fiind pliați pe șasiu.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera a făcut parte din celebra colecție Ernest Edmond Goodwin. De altfel. Palatul Eforiei.. normă în pictura oficială. 1930.. pp.. în special în portretele şi nudurile din perioada căutărilor. menționată în capitolul XI al monografiei “Viața și opera pictorului N. reprezentând colțul întunecat al pădurii.

163 .

surprinsă în timpul ritualurilor sale private cotidiene. căsătorit cu Maria Şuţu. punând acest fapt pe seama sfielii lui Grigorescu: „Îl simţim rezervat. în faţa modelului gol. Prin 1910. englez de origine şi director adjunct la Banque de Roumanie. De multe ori sunt asociate cu florile. primează caracterul senzual 164 . mai ales cele cu ţigănci. În unele picturi. ori odihnindu-se. Sunt plasate în spaţiul domestic. observate în timpul activităţilor lor zilnice. ascunzând identitatea şi protejând intimitatea personajului.”1 Din atelierul lui Grigorescu a cumpărat-o probabil Ernest Goodwin. amestecată cu respect pentru trupul femeii.2 George Oprescu scria în „Grigorescu desinator” despre frecvenţa redusă a temei nudului în opera artistului. fiind ilustrate torcând căzute pe gânduri. în grădină sau pe lângă casă. Acesta a achiziţionat în decurs de douăzeci de ani lucrări de Grigorescu. iar lucrările lui Grigorescu sunt achiziţionate de diverşi amatori. şi care nu e lipsită de farmec. în care se citeşte o admiraţie mută. poate chiar puţin jenat.”3 Poate aceeaşi reţinere îl determină să aleagă să reprezinte nudul văzut din spate. Mai târziu. „Nud pe malul mării” din 1881 (colecţia Iosif Dona) sau „Nud” din 1880-1885 (Muzeul Naţional de Artă al României). Reprezentarea femeii în pictura lui Grigorescu se înscrie într-o direcţie specifică pentru arta europeană a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea: femeia ca obiect pasiv al contemplaţiei. în camere. dezvăluindu-se nepăsătoare față de privirea pictorului. din monografia dedicată pictorului de Al. în mijlocul cărora se află sau cu melancolia. Atitudinea aceasta are drept efect tablouri de un sentiment pudic. cunoscut pentru priceperea cu care a adunat unele dintre cele mai bune picturi ale maestrului. cea de care artistul nu intenţiona să se despartă. fără interes pentru identitatea modelului. dar pe care a cedat-o totuşi colecţionarului englez. oferindu-se inconştient actului voyeurist. colecţia sa concurând în număr şi valoare cu cele ale lui Eugeniu Carada şi Alexandru Vlahuţă. pe care le alegea după vizite repetate în atelierul său şi mai rar din expoziţii. şi pe care niciodată şi cu nici un preţ n-a vrut să le vândă. însă planul nu îi reuşeşte. scumpe ca o fiinţă vie.cumpărătorilor câteva tablouri care-i erau scumpe. numită „Nimfă dormind la marginea pădurii”. Aflăm. ipostază care imprimă în acelaşi timp o notă de mister imaginii. Vlahuţă. cu acul şi fuiorul. observăm că rezerva faţă de trupul feminin îl părăseşte. în picturi precum „Intrând în baie” din 1880-1882 (Muzeul Municipiului Bucureşti). la câmp. o castitate rară la artişti. Goodwin decide să îşi vândă în bloc colecţia unei singure persoane. În nuduri şi portete de ţărănci sunt redate caractere generice. că printre operele din colecţia Goodwin făcea parte şi opera prezentă. personajele afişând ipostaze relaxate. pensionându-se şi dorind să se întoarcă în ţara de origine.

165 .

biata mama. subliniând Femeia în natură. pe munca productivă a femeilor. ca „natură” în opoziţie cu „cultura”. ori „Nimfă dormind” reia motivul simspunând vreo vorbă rea. femeia se afla în centrul pronunţată dimensiune decorativă. al reprezentării. dezvăluind trupul. bolist. sunt simboluri ale circulaţie în arta practicată în unei existenţe pastorale metaforice. femeile erau Titlurile lucrărilor vorbesc şi ele în continuare în afara vieţii publice. melancolie este unul dintre tipurile „O floare între flori”). social („Ţărăncuţă”. economie ţărănească – principala femeia ocupă câteva roluri în creaţiile sursă de venit naţional – se baza simboliştilor francezi: de fecioară. prin hainele care alunecă pe corp. dormind sau lucrând cu o calitate estetică („Bălăioara”. cu accent evocatoare pentru valorile pe care asupra sexualităţii şi a conştientizării şi le formase: „Cu acul ne-a crescut acesteia. potrivit unui stil cu o românesc.4 Viziunea lui Grigorescu asupra simbol al maternităţii împlinite sau femeii trebuie să fi fost influenţată femme fatale. s-a învăţat singură ca muză. a cărei Subiect ornamental al admiraţiei. Portretele adesea în picturile sale reprezentând femei. obiect al contemplaţiei. unei societăţi patriarhale. pe care o întreprind („Cusând”. de largă individualizate. Şi o dată n-am auzit-o plângându-se ori blestemând. Imaginile pe care ni le de apartenenţa sa la mediul rural. în anii în care Grigorescu se afla acolo. ca unul permanentizeze prin opera sa. deci cu accent pe rolul său biologic şi „Fata cu zestrea”). în spaţiul şi eleganţă.secolului al XIX-lea prezintă etapele rate de mama sa cu seninătate fiind ciclului biologic al femeii. „Ţărancă citind”. întinsă între flori şi vegetaţie. provenienţa geografică („Munteanca”) sau etnică asupra căruia Grigorescu revine („Ţigănca de la Ghergani”). care oferea pretextul pentru liniile curbe de contur. „Ţărancă odihnindu-se”). despre interesul lui Grigorescu Creaţia sa reflectă realitatea socială a pentru reprezentarea unor tipologii caracteristice pentru satul românesc. S-a trudit. după activitatea ca muză pentru actul artistic. de origine mitologică. alte dăţi fetele apar ştrengare şi voioase ca nişte copile. chiar şi atunci când sunt una specific simbolistă. jurul anului 1900. reprezentând femeia în Femeile sunt numite după statutul lor linia tradiţională a artei patriarhale. căci la Paris.să citească şi să scrie. al femeii sărăcuţa de ea. oferă arta occidentală a sfârşitului relatările cu privire la greutăţile îndu. „Ţărancă torcând”. Art Nouveau-ul a pe care Grigorescu încearcă să o preluat mai târziu subiectul. „Logofeteasă”. 166 . sugestia de mişcare În secolul al XIX-lea.”5 Nici contactul cu mediul francez nu a avut efectul de a îi transforma concepţia. ca să ne poată învăţa şi pe noi puţină carte. contextului. Tema femeii între flori este lor.

Studiu de nud 167 .Nicolae Grigorescu. Înainte de baie Nicolae Grigorescu. Fără grijă Nicolae Grigorescu.

„Viaţa şi opera pictorului N. 1970 VLAHUŢĂ. conferă graţia şi senzualitatea imaginii. Linia diagonală. 12 februarie 1912 3 George Oprescu. Bucureşti. coord. 1910. „Femeia între linişte domestică şi senzualitate în arta lui Grigorescu” în „Nicolae Grigorescu şi modernitatea”. Muzeul Naţional de Artă al RSR. „Femeia între linişte domestică şi senzualitate în arta lui Grigorescu” în „Nicolae Grigorescu şi modernitatea”. Nu este de mirare că artistul se îndrăgostise de propria lui creaţie. Do-MinoR. unduitoare. 1910 168 . 1960 OPRESCU. Bucureşti. se încheie cu braţul întins al femeii. 77 Bibliografie: “Grigorescu pictor al naturii“ (1838-1907). Pictură şi grafică”. cu tuşe fine. ibidem. 2008 OPRESCU. gâtului dezgolit. Institutul de Istoria Artei „G. Muzeul Naţional de Artă al României. Alexandru. p. care topesc nuanţele unele în celelalte. a siluetei. George. mai mult decât a sugera ingenios desişul pădurii. 2007 “Nicolae Grigorescu. Bucureşti 25 octombrie – 30 martie 2008.) Note: 1 Alexandru Vlahuţă. în diverse tonuri de verde. 1984 NIŢIŞ. 77 5 Alexandru Vlahuţă. taliei. Oprescu” al Academiei Române. I. printr-un joc de tuşe libere. SOCEC. Meridiane. Editura Meridiane. p. p. Ioana Vlasiu. texte Mariana Vida. Bucureşti. Ed. Ioana Vlasiu. Trupul femeii este cel asupra căruia se concentrează întreaga atenţie a pictorului. „Grigorescu desinator”.care se oferă inconştientă privirilor şi imaginaţiei.” Viaţa şi opera pictorului Nicolae Grigorescu”. maturitatea şi ultimii ani”. „Pictorul Nicolae Grigorescu” apud Olivia Niţiş. 23 4 Olivia Niţiş. Bucureşti. coord. Rodica Matei. idealizată.C. (C. Olivia. George. Grigorescu”. “Grigorescu”. „Grigorescu la vânzare” în „Neamul românesc literar”.121-129 2 George Oprescu. catalog de Ioana Beldiman şi Gheorghe Cosma. într-o scenă lirică. Lumina participă şi ea la scoaterea în evidenţă a corpului. Bucureşti. care porneşte de la tălpi şi trecând le-a lungul coapselor. Carnaţia este lucrată cu măiestrie. aducând reprezentarea corpului într-un grad ridicat de finisare. prin contrastul puternic între umbră şi lumină obţinându-se redarea volumului şi a adâncimii. care se desprinde aproape iluzionistic de pe fundalul întunecos. Bucureşti. care nu pare preocupat de redarea naturii din jur. coord. Bucureşti. p. intenţionând să refuze cu orice preţ să o vândă. „Nicolae Grigorescu.

169 .

Roscoff Valoare estimativă: € 18. în creion. perioadă care este însă definită de multitudinea călătoriilor întreprinse. peisajele provinciale fiind legate exclusiv de perioada de perfecționare. Principalul promotor al acestor călătorii spre litoralul nordic poate fi considerat chiar maestrul parizian al lui Steriadi. printre altele. Lucien Simon. organizată de Muzeul Toma Stelian sub auspiciile Asociației “Amicii Franței”. Bucureşti) Portul Roscoff ulei pe carton 53 × 69 cm semnat. care. resimțită atât în temă cât și în modalitatea de construire a operelor.000 . “Colț de cârciumă la Concarneau”. devine una dintre destinațiile preferate ale lui Steriadi. Olanda sau Bulgaria sunt doar câteva dintre destinațiile preferate de artist în procesul de acumulare a unui bagaj imaginar de nedespărțit al manierei impresioniste care se contura concomitent.59 Jean Alexandru Steriadi (1880. este conturat în jurul descoperiri Balcicului.1956. (19)28. cel puțin în maniera și calitatea peisajelor. Prezența timpurie a lui Steriadi în nord-estul Franței ne este dezvăluită de expoziția Tinerimii Artistice din 1904. datat și localizat. Isidor Karmitz. 170 . Opera este menționată în tabla ilustrațiilor la cat. Steriadi cu peisajele din Bretania se consumă chiar în 1903. anul în care pictorul ajunge în Franța și își începe perioada de studiu pariziană. Spania. București. Bucureşti .000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera a participat la Expoziția “Franța văzută de pictori români”. Franța meridională. 211 și reprodusă în catalogul expoziției cu mențiunea apartenenței la col. și “Cap de bretonă”. Însă această influență. data la care pictorul consideră încheiată etapa de studii. Steriadi. două tablouri ale căror titluri ne oferă locația. Steriadi va ocoli Bretania timp de 2 decenii. unul dintre cei mai de succes antrepenori ai perioadei interbelice Primul contact al lui Jean Al. când pictorul expune. Factorul decisiv în modelarea unui stil inconfundabil. Jean Al. unul dintre cei mai aplaudați pictori ce au surprins viața și peisajul breton.30. va stărui în arta lui Steriadi doar în perioada de 3 ani pe care o petrece în Franța. 1946. din 1922. După 1906. Italia.

171 .

Ed. București. Steriadi. 1988 PĂULEANU. În dominantă rece. “Jean Al.) Jean Al. București. cu albastrul ce acaparează două suprafețe picturale. tocmai de aceea devine spațiul de descătușare a acelei maniere impresioniste atât de celebrată în epocă. 1928 Colecția Beatrice și Hrandt Avakian Bibliografie: DAN. pictorul va realiza o serie remarcabilă cu vederi din port sau cu țărmurile mării. Cerul este una dintre componentele cele mai elocvente în acest discurs pictural iscusit de Steriadi. Călin. de această dată dintr-o perspectivă ce îl plasează pe observator undeva pe o barcă. știindu-se plăcerea lui Steriadi de a călători pe jos. 1928 Colecția Garabet Avakian Al doilea sejur în Bretania s-a consumat în 1928-1929. cât și orașul în orizont. ca și în opera de față. Roscoff. cerul nu răspunde decât în fața culorii și a tușelor puse de Steriadi. 2010 172 . Tipic operelor din acest ciclu. Aici. în căutarea priveliștilor celor mai expresive. din diverse colțuri și ipostaze. Steriadi a călătorit în departamentul Finistere. cât și la Balcic.P. verile. Doina. port la Marea Nordului.(I. ce cuprinde atât golful. Arcade. Meridiane. mai exact în preajma Roscoff-ului.Jean Al. Steriadi”. Ușor pastelată. Ed. perioadă în care. peisajul este compus într-o perspectivă generoasă. Steriadi. “Singularitate și reconstrucție imaginară”. la malul apei. este prezența țărmului portuar. fiind porțiunea care primește o atenție specială. pe suprafața pictată se observă un tipic compozițional recognoscibil și la opere asemănătoare realizate atât la Roscoff. cerul și apa. Fiind independent de desen. dominat de un vas cu catarge. cu orele. Portul Roscoff.

173 .

a râurilor sau pâraielor repezi de munte. Ceea ce îl deosebește și particularizează astfel pe Arnold printre pictorii noștri de marine este capacitatea de a sintetiza stilistic ”calitatea contradictorie de fluid și de masă” a apei. A început să expună acuarelă din 1916. de la sala Mozart. al micilor porturi la cap de lume. alături de o altă acuarelă din această țară.) Bibliografie: PELEANU.S. conferind o ”spiritualitate proprie fenomenului”. Muzeul de Artă al R. M. cea care subordonează celelalte elemente. s-a aflat în centrul intereselor sale artistice.R. 1970 174 .(I. Georgeta. îl înscriu pe Arnold între maeștrii acuareliști români. Apa devine elementul centralizator al tabloului. Pictor realist în esență.W. Canal la Amsterdam Operă expusă în 1940. dar și ca tematică.300 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Max Arnold. care articulează compoziția în jurul căreia gravitează planuri secundare. acuarelistul a trecut dincolo de simpla aparență a imaginii. Arnold Valoare estimativă: € 2. Arnold fiind de altfel numit ”poet al cheiurilor. dar și portrete ori naturi statice. susține întreaga compoziție.P. București. atât din punct de vedere al perspectivei cât și din cel al stilului.3. Iaşi . Apa.400 . Expunea alături de acuarele. dar în același timp. Instanța aceasta a mediului acvatic în măreția sa calmă a generat și asocierea cu viziunea orientală. Bucureşti) Canal olandez acuarelă pe carton 49 × 65 cm semnat dreapta jos. toate înfățișând peisaje din spațiul german. intitulată Flissingen Cele două decenii de continuă activitate artistică și inovație în tehnica acuarelei.1946. așa că renunță. ci este cea stăvilită la gurile porturilor europene ori a canalelor trasate de mâna omului. uleiuri și pasteluri. cu provocările sale în ceea ce privește materialitatea. Peisajul a fost genul în care a excelat și pe care l-a aprofundat indiferent de schimbările stilistice. Arnold încercase să urmeze Academia din Dresda. nici cea a mărilor ori oceanelor dezlănțuite.” Georgeta Peleanu surprindea acurat faptul că apa în opera lui Arnold nu este cea tumultoasă.W. dar ratează clasa profesorului Kokoschka. la Expoziția personală de la Sala Dalles. Din această cauză ea ocupă și cele mai mari suprafețe. telurice și fracționate. ”M.60 Max Arnold (1897. Arnold”. dar este remarcat o dată cu expoziția din 1924. în creion.

175 .

Magda. opera fiind printre puținele care au supraviețuit primului val de confiscări. au drept scop o fixare exactă a unor date obiective care ne pot ajuta în a înțelege dinamicitatea unui complex influență-produs. Așadar. opera este restituită de către Muzeul Municipiului București.în largul unui acaret fără proprietăreasă dedesubt. ministru plenipotențiar la Petersburg și ulterior. o tindă 176 . cu trei copii mici și cu grija zilei de mâine. astăzi Casa Oamenilor de Știință. cei trei-patru ani petrecuți în micuțul orășel subcarpatic vor fi principala perioadă de timp surprinsă de pânzele prezente pe simezele acelei expoziții. Assan. Am aici o casă bătrânească. unde își instala atelierul și casa. Magda și Ion. 3 copii: Marie Jeanne. boier și diplomat român. de locația și specificul zonal. Tonitza ajungea în primăvara lui 1921 în Vălenii de Munte. ambasadorul României la Paris. pictorul de biserici Dumitru Pavlu. Bunurile familiei cât și colecția de artă au fost pierdute după 1945. Marie Jeanne Diamandy. în urma deciziei din 2006. cu brun. imediat după stabilirea în noua casă: “…sunt într-adevăr la Vălenii de Munte. În 2008. Tonitza Valoare estimativă: € 100. Plecat în 1921 din București. compusă din un salon vast. cumulând cea mai numeroasă expoziție Tonitza organizată în timpul vieții artistului.000 . Marie Jeanne și-a început colecția sub îndrumarea tatălui.1940. Bucureşti) Pe verandă ulei pe carton 59. Bârlad .5 × 49 cm semnat dreapta jos. doar pentru a fi confiscată în anii 80. Theodor Pallady și Ioana Ghica. Constantin Diamandy a avut cu Ioana. născută Ghika. iar sora sa. unde ne-am strămutat ca să răsuflăm . Marie Jeanne s-a căsătorit cu Neculai Bastaki. În cele 100 de lucrări.61 Nicolae Tonitza (1886. tineri căsătoriți (fototeca revistei Arta) Marie Jeanne era fiica Ioanei Pallady din căsătoria acesteia cu Constantin Diamandy.mai ales cu copiii . Menționarea unor date ce țin pur de biografia artistului. Iubitoare de artă. și chiar mai mult.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera a fost dăruită de Nicolae Tonitza lui Theodor Pallady pentru fiica vitregă a acestuia. Tonitza se stabilea la Văleni în urma invitației deschise făcute de fostul coleg din timpul studenției ieșene. alături de care a locuit în casa Assan din piața Lahovary. Iată ce îi scria Tonitza lui Ștefan Dimitrescu. pe strada Berevoiești. la numărul 39.175. inginer agronom cu studii în Belgia. și mai apoi cu George G. cu Emil Sturdza Experiența anilor trăiți în izolarea autoimpusă de la Vălenii de Munte s-a materializat prin impresionanta expoziție pe care Nicolae Tonitza și-o organiza în ianuarie 1925 la Salonul Sindicatul “Artelor Frumoase”. către moștenitorii lui Marie Jeanne (Diamandy) Bastaki.

177 .

În compozițiile respectivilor ani petrecuți în orășelul muntenesc. plus alte edecuri: grajd. chiar dacă nu a impresionat numeric. Dacă scrisul a reprezentat calea clasică de exteriorizare. sunt doar o picătură din personalitatea avidă de exprimare. interioare și peisaje cu Vălenii perioadei 19211924. una de vară. cerdac pe cinste. s-a evidențiat în special prin calitatea coagulării structurale.Nicolae Tonitza. toată ziua. magazie. Cap de copil Muzeul “Vasile Pârvan“. Rândurile sunt cu atât mai interesante cu cât ne pot oferi o imagine completă a vieții de zi cu zi în atelierul artistului. o odaie zdravănă. chiar dacă este mai mult decât recognoscibil. dar și modul de căutare a propriilor pași spre o artă din ce în ce mai consistentă. Subiectul ales. ele nu reprezintă cuantumul cel mai însemnat al operei artistului. Dacă opera plastică ne-a lăsat în urmă o serie importantă de portrete. Compoziția cu temă specifică. dar și tenta ironică. o bucătărie de iarnă. o maternitate.. îmi stau godacii. când desenatorul și analiticul Tonitza se transformă într-un pictor sensibil. coștereață. pictura lui Tonitza capătă o adâncire și o îmbogățire a tematicii. ne este oferit într-una dintre cele mai rare apariții picturale ce ne parvin din moștenirea tonitziană. Lăsând la o parte tenta idealizantă prin care 178 . Chiar dacă mare parte a acelor frumoase portrete de copii sunt realizate tocmai în această perioadă. de răsunet.”.. evidentă prin descrierea amănunțită. La Văleni. Iubirea față de cei mici. în care. o imagine extrem de familiară. importanța locului. Tonitza pictează. iar coloritul ajunge la acea strălucire afectivă. dar mai ales un meșter al construcției plastice. În lucrarea de față. atunci pictura a devenit maniera ultra personală prin care Tonitza a căutat să valorifice surse ale unui vizual profund. Este etapa decisivă a carierei artistului. prin care pictura sa ocupă locul meritat în decalogul artei românești. fiind una dintre cele mai bune reușite ale momentului. în deplină consonanță și implicare afectivă. Tonitza a căutat să amplifice instanța picturală până la atingerea unei corespondențe naturale. mai mult în pielea goală decât îmbrăcați. pivniță și un alt lăcaș care ar putea fi confundat cu parlamentul român. dacă în afară de un anumit miros – (specific democrațiilor de răspântie) – ar avea și o siluetă mai impunătoare. precum și o livadă de pruni în întindere de circa două pogoane. Bârlad respectabilă. un colorist iscusit. de anvergură. în compararea parlamentului cu cotețul. Să-ți mai spun că în preajma casei am și o grădină de zarzavat. mărturiile scrise ale pictorului ne aduc în prim-plan și sentimentele profund umane ce se trezeau în sufletul său.

179 .

date fiind individualizarea subiectelor propriu-zise. cu ajutorul creionului și a unor tonuri de ocru surde. fie tradiționalreligioase. Primul și cel mai însemnat plan pictural este orânduit unitar. mama pare desprinsă din acele fotografii de epocă cu doamnele înaltei societăți. înțelegem acele opere în care capul pruncului se întrevede mereu din acea împânzitură albă. cromatice. Ecaterina fiind mai mereu supusă unor portretizări anonime. redată pe chipul inocent al micuțului.verzui nenatural. Afectată. fie idealizant al spațiului matern. sunt amintite pliuri și pliuri de material. Bebelușul a reprezentat o temă în sine. Chipul doamnei ocupă evident suprafața cea mai expresivă a compoziției. Această manieră de portretizare ne duce cu gândul la portretele tematice din ciclul “Obosiții”. pare contagioasă. sau la cele din “Spleen” sau “Orfanii”. în ipostaze caznice. Tonitza se folosește pentru prima dată cu adevărat de culoare în 180 . cu capul aplecat meditativ și cu privirea în gol. fiind mai mult decât grăitoare pentru însemnătatea iconografică. În fapt. nu se uită către pictor. Pictorul alege albul. femeia nu stă la pozat în mod tipic. fiind prezentă și pe chipul mamei. dar mai ales modalitatea tipică de pictare și schițare a trăsăturilor. Astfel sunt create umbra și faldurile hainei. pe suprafața căreia. compoziția poate fi descompusă după criterii logice.Nicolae Tonitza. opere la care modelul este surprins în posturi rușinate. într-un subtil arabesc. chiar și structurale. în jurul motivului central. ținând în brațe pruncul. în care. grave. pentru prima dată. Acest aspect ne face să tragem concluzia că modelul folosit nu este soția lui Tonitza. ci evită orice contact vizual. alienată fiind. Cu acei ochi pătrunzători. În continuarea compunerii operei. dacă analizăm portretistica tonitziană putem trage concluzia că avem în față două portrete. chiar șterse. Tenta lirică amintită în cazul acelor opere se resimte și în opera de față. tematice. tată al unui prunc ce nu va depăși însă vârsta infantilității. Puritatea copilăriei. de un albastru. stânjenite sau prea obosite să privească frontal. Mama. Multitudinea de studii pare a ne pregăti pentru o compoziție asemănătoare acesteia. În ceea ce privește rezolvarea plastică. gânditoare. simbol cu profunde însemnătăți fie iconografice. cu atât mai mult cu cât întreaga compoziție încearcă să contopească un spirit fie feeric. Vecinica Colecția Constantin Constantinescu este afișată relația maternă. veșmântul devine sursa unor interogații picturale mai apăsate. devine punctul singular al unor interogații pur picturale. ca masă cromatică principală. opera impresionează prin multiplicitatea simbolică. tonurile folosite. având în vedere faptul că Tonitza devine la Văleni tată pentru a patra oară. Astfel.

181 .

sau. acel plan vegetalo-floral pe care îl regăsim sub altă consistență în cazul capetelor de copii. apoi putem observa lesne grupurile de complementare cu ajutorul cărora pictorul a compus imaginea. iar cea de-a doua este oferită de imaginea de final. sunt culorile ale căror amestec gradat creează albul. folosirea repetată a acelui stâlp de pridvor ne duce cu gândul la o apariție ce depășește simpla coincidență perspectivală. de faptul că nu apare în altă perioadă de creație. roșu-verde. Astfel. pe atât de simplistă la prima vedere. Tonitza reușește să conceapă o operă pe cât de expresivă. Cerdacul (detaliu) Muzeul Național de Artă al României 182 . Particularitatea uzitării acestui element arhitectural tipic românesc este oferită. centrul operei este ocupat de o masă extinsă de alb. în “Femeie în cerdac”. Albastru cu oranj. Este vorba de planul profund decorativ. O parte interesantă a suprafeței compoziției ne este oferită de cer. În primul rând. recurent în toată perioada petrecută de Tonitza la Vălenii de Munte. cadrul vegetal pictat pare să ne amintească de livada și grădina descrise de Tonitza în scrisoarea către Dimitrescu.Nicolae Tonitza. fapt relevat în operele cele mai cunoscute ale epocii: “Casa dascălului”. Apariția acestui simbol este decisiv legată de faptul că Tonitza picta chiar din pridvorul casei în care locuia. din patrimoniul Muzeului din Craiova. stâlpul de lemn al pridvorului tipic muntenesc. și pe alocuri cu un auriu ce prevestește toamna. ușurința cu care Tonitza s-a folosit de tubul de culoare. Revenind la discuția despre compunerea structurală. după cum ziceam. deține secretul paletei cromatice. este aceea de a contrasta cu personajele din prim-plan. cu ajutorul acestui gri neutru. artistul pictează acea perdea de verdeață cu o menire dublă. dar mai ales gruparea cea mai expresivă. însă însemnătatea poate varia în funcție de accepțiuni. când Tonitza crea acele naturi statice cu iz popular. Chiar dacă discuția despre specificul românesc apare după puțin timp de la momentul Văleni. dată fiind puritatea culorilor. nu putem uita unul dintre cele mai însemnate motive. într-un proces de reductibilitate cromatică. Casa dascălului Muzeul Județean de Artă “Ion Ionescu-Quintus“. Ploiești fixarea fundalului. În masă compactă de culoare. prin regresie. În verde crud. galben cu tente violacee ce răsar din verdele boschetului. Efectul decorativ nu este desconsiderat total de Tonitza. produc griul neutru. sau “Natură statică cu icoană”. care. “Sorcova”. cea mai evidentă. putem observa. sau în “Vânzătorul de nimicuri”. Poate fi chiar prima formulare a Nicolae Tonitza. și mai evident. Astfel. având în vedere faptul că planul secund nu își găsește justificarea artistică decât în acea concentrare picturală. Una. creând acel decupaj plastic. chiar dacă aparent nu are nici cea mai mică însemnătate. dar în realitate.

183 .

1984 COMARNESCU.N. Meridiane. București. București. Ed.N. “Tonitza”. București. pentru a le recompune într-o compoziție unică. Tineretului. prin acceptarea unei structuri arhitecturale drept specific românesc. 1962 JIANU. 1967 BREZIANU.Tonitza”. “Căminul Artei”. (I.Tonitza”. Barbu. Ed. Ed. lucru lesne de acceptat dacă ne gândim că pridvorul de lemn îl regăsim în istoria arhitecturii rurale străvechi (Biserica Bucur). oricât de stilizate. care ne oferă o altfel de icoană a mamei și copilului. Ed.Tonitza”.) Bibliografie: BREZIANU. În final.”N. Universul familial se extinde cu fiecare pânză în care pictorul modelează copii. București. Petru. 1986 CIUCĂ. Sport-Turism. “N. “N. Ed. Tonitza explorează universul vizual cunoscut. Raoul. București. “Tonitza”. putem admite că opera atrage prin ineditul tematic.Casa în care a lucrat și a trăit Nicolae Tonitza la Vălenii de Munte tradiționalismului. Barbu. recombină elementele ce îi suscită cele mai puternice sentimente. “Pe urmele lui Tonitza”. Ed. 1945 ȘORBAN.N. vederile Vălenilor se regăsesc în colțurile înverzite. București. 1973 184 . iar atmosfera își găsește de fiecare dată izvor în pensulația și maniera atât îngrijită în modelarea materiei. personală. Meridiane. Ionel.P. Valentin. Academiei.

185 .

artist afiliat mişcării secesioniste. în perioada petrecută la München. printre lucrările din expoziţii. unde este fascinat de pânzele lui Rembrandt. Vizitează totodată şi expoziţiile celor două tabere.65. 1964. academistă şi secesionistă. Bârlad . lucrate sub influenţa lui Habermann. 77. dar este dezamăgit de inactualitatea şi nepăsarea faţă de implicarea socială a artei pictorilor academişti münchenezi. falsificarea vieţii reale a oamenilor din popor şi lipsa de combativitate.1940. București. Tonitza este impresionat de relaţia de prietenie pe care o leagă cu profesorul său.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera este menționată în catalogul Expoziției Retrospective “Nicolae Tonitza”. Bucureşti) Natură statică cu fructe ulei pe carton 30 × 40 cm semnat dreapta sus. 1990 Prima etapă a instruirii artistice a lui Tonitza s-a petrecut în cadrul Şcolii ieşene de Belle Arte. devine cu adevărat pasionat de meşteşug.62 Nicolae Tonitza (1886. Admis în cadrul Academiei de Arte. la clasa lui Hugo Von Habermann.. Natură statică cu fructe Colecția dr. Muzeul de Artă al R. în câteva portrete tratate minuţios. Mai târziu descrie cei cinci ani petrecuți acolo ca pe o irosire.P. unde a cunoscut modelul unei şcoli de artă organizate. Frecventează bibliotecile. drept variantă a naturii statice din col. Cunoaşterea capodoperelor din arta trecutului devine. Dürer. menționată și descrisă în cartea “Mărturisiri și reflecții ale unui colecționar de artă”. Holbein şi Rubens. colecția Ferdinand Alexandrescu Opera este reprodusă. “învăţătura lui supremă”. Correggio. muzeele. Tonitza Valoare estimativă: € 45. începând din anul 1902. Lucrările lui Tonitza din această perioadă reflectă deprinderea unor norme ale picturii academiste. Tizian. când urmează clasa de „natură vie”. unele interesante. însă abia din anul al patrulea.000 .R. comparându-i cu experienţa şcolii din München. Nicolae Tonitza. Dona de la cat. Iosif Dona 186 . Picturii secesionismului îi reproşa idilismul. Dorina Munteanu. galeriile şi mai ales Altere Pinakothek. însă putea recunoaşte. cu brun.

187 .

Este prin intermediul culorii. alegând să studieze singur. Tonitza refuză să mai urmeze o şcoala propriu-zisă. în acea perioadă. Tonitza consideră reprezentarea naturii o dominare a sa. prin armoniile ei. cei doi împărtăşind dragostea pentru om şi solidaritatea cu cei aflaţi în suferinţă. făcând-o să vorbească nesfârşite trăiri sufleteşti. le cunoştea şi le studiase pe cele mai reprezentative dintre ele. “impresionist”. În 1909 părăseşte definitiv cursurile Academiei regale bavareze. pornind într-o călătorie care îl poartă prin Italia şi se încheie la Paris. pe care îl cunoaşte în 1913 şi care îi devine îndrumător şi profesor. oglindind simţirea dominantă. pot să „ilustreze o revoltă” sau exprima „un tremur sufletesc”. când deja se realizase ca grafician. să se „orchestreze reciproc”. cutreierând malurile Senei. aceea de a lăsa culorile însufleţite să grăiască direct despre sentimentele care îl 188 . dar şi pe planul temelor şi subiectelor predilecte. iar nu să o imite sau să o copieze. Tonitza crede că acestea pot să „cânte”. în care mijloacele de expresie plastică întâlnesc intenţia ce se află la baza picturii. asupra căreia se apleacă cu mai multă dedicare. Afinităţile pe care le simţise încă de la început cu Luchian se manifestă pe planul concepţiei şi premiselor artistice. care pot fi „triste sau solemne”. Un alt moment important al formării sale artistice a fost întâlnirea cu pictorul Luchian. a cărui reuşită constă în studiul îndelung şi profund al naturii. gen mai rar abordat. Era. În naturile statice. natura statică. Concepţia lui Tonitza despre raportul dintre natură şi pictură îşi află originea în interpretarea lui Luchian. pentru ca influenţa lor să se manifeste în opera sa în perioada şederii la Vălenii de Munte (1921-1924). Cunoaşterea creaţiei lui Luchian. pentru care pictorul trebuia să lucreze în spiritul naturii. Tonitza vede un exerciţiu de exprimare prin cromatică şi compoziţie. începând din 1922. că sentimentele sunt exprimate variat. În legătură cu limbajul culorilor. până atunci când îi devine limpede că natura care îl preocupă mai mult este cea umană. de etalare a unui sentiment. Se străduise să îi vadă lucrările în muzee şi colecţii mai mult sau mai puţin accesibile. împrejurimile Parisului şi satele învecinate. petrecută în anii de maturitate. să „plângă”. Astfel. Însă pictorul este întotdeauna cel care aduce la viaţă materialul mort care este culoarea.Disciplina academică o respecta însă cu dificultate. au avut efectul de a-l orienta pe Tonitza către pictură. vizitează muzee. care se află la baza imaginii. fiind îndepărtată de spiritul său spontan şi liber. Pentru un artist care îşi dedică aproape întreaga operă crezului său umanist. după cum mărturiseşte. fără a se mulţumi doar cu analiza cromatică a motivului şi fără a încerca să evadeze prin aceasta din realităţile zilei. odată cu întoarcerea sa definitivă în ţară. străduindu-se să picteze atmosfera. „Natură statică cu fructe” este unul dintre exerciţiile împlinite ale lui Tonitza. artistul caută să impună naturii stări ale sufletului său. dar mai ales pictează în aer liber. În 1911 ia sfârşit perioada sa pariziană. care participă la crearea atmosferei tabloului. în timp ce reproducerea – doar un mijloc de a rămâne în sclavia naturii. frecventează diverse cursuri şi ateliere de artişti. constituie un prilej de afirmare a unei atitudini. Odată ajuns aici.

189 .

Dona. Nicolae. ‘‘N. „Scrieri despre artă”. „Natură statică cu fructe” provine din colecţia Dorinei Munteanu. 1986 COMARNESCU. „Mărturisiri şi reflecţii ale unui colecţionar de artă”. o variantă a celei care se află în colecţia I.) 190 Bibliografie: ‘‘Nicolae Tonitza’’. Bucureşti. 1964 . într-o cromatică strălucitoare de lumină. gutui. catalog de expoziţie. triumfător asupra obscurităţii din planul secund. Barbu. Meridiane. cu galbenul său solar. subliniat de negrul strugurilor. Tineretului. pere. Ed. care menţiona opera deţinută în volumul său. text de Georgeta Peleanu. ce te farmecă prin contrastul culorilor vii: roşul rubiniu al merelor. de verdele perelor. ‘‘Nicolae Tonitza’’. Pictura este o variantă a unei alte naturi statice din colecţia dr. Raul.animă. Ed. Tonitza’’.” (C. 1965 TONITZA. Tonitza’’. Bucureşti. într-o gamă ce încântă ochiul. N. apărută în 1990. ceea ce justifică o datare a lucrării prezente în preajma acestui an. adică în plină perioadă a maturităţii sale creatoare. 1964 BREZIANU. Bucureşti. prins în întregime. Ed. mere.C. cu struguri. Meridiane. aşezând în centru gutuia. Bucureşti. la Bucureşti: „În colecţia mea am o natură moartă de Tonitza. Iosif Dona – acum clasată în categoria Tezaur a Patrimoniului naţional cultural – datată 1925. Întreaga compoziţie depăşeşte prin măiestrie tehnică şi aşezarea în pagină însăşi natura care a inspirat pe artist. care reapare în primul plan. în ciorchinii de struguri negri. Un dialog viu se stabileşte între nuanţele fragede ale fructelor. de galbenul gutuii care domină maiestuoasă întreg ansamblul. N. Bucureşti. 1962 ŞORBAN. care umplu din abundenţă planul imaginii şi întunericul fundalului. ‘‘N. Ed. Petru. Meridiane. Compoziţia bazată pe simetrie inspiră stabilitate şi echilibru.

191 .

Traian Iliescu. la Grimaud și Ramatuelle.S.1959.. pe care le va găsi în școlile vest-europene. Muzeul de Artă al R. Este bine cunoscut traseul pe care Nicolae Dărăscu îl urmează imediat după terminarea Școlii de Belle Arte din București. Contactul cu pictura lui Signac sau Seurat. Academia Julian sau Academie des Beaux-Arts. Giurgiu . În plus. pentru doi ani. strâns relaționat cu întregul corp plastic ce a acoperit mai bine de 50 de ani de carieră. la poz. etichetă de participare la Expoziția Retrospectivă “Nicolae Dărăscu”.. 45 sub titlul “Peisaj venețian (Bărci)“ Anterior aparteneței la col. între 1906 și 1908. București. mai ales că motivarea activității sale a ținut de modalitatea de înțelegere a actului artistic.000 . trebuie să apreciem just pașii evolutivi și să descifrăm motivația alegerii unui traseu atât de strâns legat de impresionism și postimpresionism. respectiv col. respectiv Luc Olivier Merson. Dorința de perfecționare este cea care l-a împins să caute surse noi de valoare. dar mai ales la Saint Tropez.S. sunt locurile în care Dărăscu experimentează pașii ce îi vor înlesni descoperirea neoimpresionismului.50. Parisul este prima destinație. 1926 Valoare estimativă: € 30. București. Constantin Constantinescu În încercarea de a plasa opera de față într-un cadru obiectiv. Meridiane.R. 1987. unul dintre cele mai puternice ale picturii românești antebelice. prin expoziția organizată împreună la Ateneu în 1914. unde.63 Nicolae Dărăscu (1883. prin profesorii Jean Paul Laurens. din col. Ed. Dărăscu. colecția Traian Iliescu Opera este reprodusă în monografia “Nicolae Dărăscu”. Ștefan Matei. București. va frecventa pe rând mai multe instituții capabile să îi ofere lecții noi. Bucureşti) Chioggia ulei pe pânză 49 × 60. cat. perioada petrecută la Paris și în sudul Franței. Radu Ionescu. pe rând. 1966 Opera este reprodusă și menționată în catalogul Expoziției Retrospective “Nicolae Dărăscu”.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pe verso. înțelegerea constructivistului Cezanne sau aprofundarea teoriei lui Eugene Chevreul vor reprezenta elementele principale ce vor contura prima etapă de creație. opera a făcut parte. fapt relevat și de încrederea care i se dă în epocă. cu roșu.5 cm semnat și datat dreapta jos. Muzeul de Artă al R.R. 54. de Luchian. va oferi miezul unui ciclu de sine stătător. 192 . 1966.

193 .

Chioggia. Aceste acumulări succesive vor fi evidențiate în epocă în două dintre cele mai valoroase expoziții pe care Dărăscu și le organizează. aceeași perioadă în care Gheorghe Petrașcu descoperea și el vedutele lagunare. Dărăscu descoperea concomitent materialitatea pastei dar și valoarea picturală a culorilor. Petrașcu și Dărăscu au pictat canalelele. 1926 Prima călătorie pe care o întreprinde Dărăscu în nordul Italiei. Pensulație cu pensulație. Balcicul. biografia lui Dărăscu ne relevă sursele unui imaginar peisagist din ce în ce mai expresiv. Timp de mai bine de 25 de ani. Primul ciclu cu adevărat coerent ce a surprins laguna italiană s-a conturat între anii 1914-1915. În interpretări atât de personale. În anii războiului și în cei ce vor urma. pictorul expunea lucrări pictate între 1921 și 1923 în Dobrogea. în armoniile severe ale unei palete smălțuite. Paralela pe care evident o putem face între operele celor doi ne poate ajuta să înțelegem cum au fost atât de apreciați. chiar dacă primele lor apariții în spațiul italian erau încă subordonate unui stil pictural susceptibil unor evoluții în paletă și în interpretare tematică. din 1924. peisajul urban. ci și prin faptul că pictura lor a reușit să acopere două gusturi artistice diferite. sub plin imperiu plein-airist. aprofundarea manierei impresioniste și liniștea oferită de statutul pe care îl ocupa în modernitatea românească îi vor fixa lui Dărăscu un mediu creator propice marilor capodopere interbelice. Dărăscu a înveselit prin abundența cromatică vedutele strălucitoare surprinse în sclipiri de lumină și culoare. cu opere specifice zonei. Este probabil unul dintre cele mai interesante elemente biografice ce îi leagă pe cei mai celebrați pictori de Veneții pe care țara noastră i-a avut. criticați și colecționați tocmai pentru această temă comună. perioadă în care Dărăscu începea să depășească etapa pointilistă prin aprofundarea paletei cromatice. perioadă în care și pictura lor s-a modelat și definitivat sub imperiul culorii. și mai ales prin utilizarea din ce în ce mai pregnantă a uleiului. ce căpăta din nou importanță în fața acuarelei atât de îndrăgite. cei doi maeștri vor reuși să domine imaginile atât de expresive ale orașelor venețiene. temă ce nu a avut rezonanță în opera niciunui alt maestru autohton al perioadei interbelice. piețele și ponturile Veneției și Chioggiei. Delta.Nicolae Dărăscu. în special cel bucureștean și vederile italienești vor constitui unul dintre cele mai coerente universuri picturale pe care istoria artei le va descoperi și aprecia vreodată în arta românească. Opera celor doi a putut să dăinuie concomitent nu numai prin valoarea excepțională a pânzelor. în 1927. la Veneția și Chioggia. lagunele. În cea de-a patra expoziție personală. pe care începea să le folosească din ce în ce mai abundent. se consuma în jurul lui 1910. Apoi. 194 . În timp ce Petrașcu reda o Veneție gravă. Noile priveliști descoperite.

195 .

în ciclul “Veneția”. În “Chioggia”. Pensulația este singura care trădează sensibilitatea unui pictor ce altminteri este stăpânit de o strânsă disciplină. Vasile. ce îl împiedică pe Dărăscu să se încline spre un domeniu fantastic. Însemnătatea acestei călătorii ne este oferită și de sursele documentare ce au parvenit contemporaneității. în propriul atelier.Nicolae Dărăscu. nr. 1966 196 . Muzeul Naţional Cotroceni. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. al cărei scop final consta în consonanța culorilor. ce surprinde în orizont unul dintre punctele de referință ale insulei. Preocuparea pentru lumină și culoare nu reduce cu nimic realismul de viziune la care Dărăscu nu renunță niciodată. probabil prezentă în rândul lucrărilor expuse în clădirea din Aristide Briand. într-o manifestare aparent restrânsă. Veneția. într-o vedere generoase. Bucureşti. care își găsește în Dărăscu singurul capabil să realcătuiască în ulei această forfotă cromatică. 2009 DRĂGUŢ. Bucureşti.) Bibliografie: Catalogul Expoziţiei Retrospective “Nicolae Dărăscu”.P. Pensula avea o libertate deplină. dar mai ales pânzele micilor vapoare și reflexiile din apă alcătuiesc un cadru multicolor incandescent. Vechile palate. Magician al culorii”. sub imperiul căreia pictorul zugrăvește un mozaic uimitor. Dărăscu ne prezintă unul dintre canalele micuțului oraș. Torre di Sant’Andreea. în fotografii din arhiva personală ce ne oferă o imagine completă a pictorului și omului Dărăscu. unul dintre vestitele turnuri cu ceas ale lagunei venețiene. realizată prin maniera fluidă prin care pasta era așternută fără prejudecăți principiale pe suprafața picturală. an din care ne parvine și opera de față. fixează colțul ales de pictor în popasul său acvatic. ce transpune cu o voluptate ieșită din tipare bucuria prezenței luminii. Bucureşti. Pânza impresionează în special prin materia picturală. însă cele două elemente compoziționale sunt singurele care orânduiesc peisajul. 1926 Muzeul Municipiului București la cea de-a cincea personală. 1966 Catalogul Expoziţiei “Nicolae Dărăscu.(I. 11 bis. Erau pânze realizate în 1926. Dărăscu expunea 45 dintre cele mai valoroase pânze. “Nicolae Dărăscu”. Ed. Meridiane. în călătoria întreprinsă în Veneția și Chioggia.

197 .

17. Ghiață Valoare estimativă: € 12. Mehedinţi . cu negru.64 Dumitru Ghiaţă (1888. Bucureşti) Capul Caliacra ulei pe carton 59 × 73 cm semnat dreapta jos.1972.500 .500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 198 . Colibaşi.

199 .

care comunică cu Arte din Bucureşti. exotismul Mangaliei şi al Cavarnei. calea pentru numeroşi pictori români care aveau să formeze la Balcic una dintre cele mai însemnate colonii artistice din România. Un rol hotărâtor în formaţia sa artistică l-a avut profesorul Ion Cantacuzino. De Stat pentru Literatură şi Artă. (C. frecventează atelierul pictorului I. Acolo audiază cursurile Academiilor Ranson şi Delecluze. Ghiaţă a fost unul dintre primii care au descoperit peisajul litoralului dobrogean. 1977 Peisajul prezent ilustrează stâncile monumentale ale Capului Caliacra. Picturile acelei Pictura lui Ghiaţă inspiră stabilitate perioade erau expresia căutării valor. Abia după călătoria de de sugestiile materiei. 1957 PREUTU.) afirmarea sa ca pictor.În urmarea destinului său artistic. Ed. îi cunoaşte pe Brâncuşi şi pe pictorul japonez Fujita. ”D. prin trăirea şi lumina caracteristică a sudului. muzeele. Prima sa expoziţie personală se scăldate de lumina puternică a deschide în 1921 la Ateneul Român. prin sfera medicinei. Ghiaţă”. ”Dumitru Ghiaţă”. pentru ca în 1913 să primească. C. soarelui. Meridiane. lucrează în atelierul gravorilor André Lavrillier şi Lucien Monod. V. oferindu-i un important material de studiu. care au ştiut să recunoască şi să susţină un talent precum cel al lui Ghiaţă. care a pătruns în paleta lui Ghiaţă. deschizând. urmând în paralel cursurile Academiei libere de pictură.. Timp de trei ani primeşte lecţii în atelierul său. prin intermediul căruia îl cunoaşte pe pictorul Arthur Verona. compleÎn perioada interbelică are loc mentaritatea elementelor. alături de J. Mediul artistic parizian al acelei perioade de efervescenţă a contribuit la pregătirea sa în egală măsură cu mediul universitar. unde era director. de masivitatea studii în Italia. de un albastru irizat. încă din anii tinereţii şi formaţiei sale. ci s-a concentrat asupra peisajelor. care i-a dedicat o serie de articole şi cronici în publicaţii de specialitate 200 . adunate dramatic în primul urma unui concurs al Şcolii de Belle plan al imaginii. Bucureşti. Armonia este dată şi tria planurilor. care îi deschideau posibilităţi vaste de expresie. apare interesul întinderea vastă şi calmă a apei. fiind impresionat totodată de coexistenţa dintre natura frustă şi oamenii locului. Ghiaţă explorează în picturile sale frumuseţea dură a reliefului stâncos de la Capul Caliacra şi a ţărmului înalt al Balcicului. 1966 BENEŞ.ale volumelor. ”Ghiaţă D. Ed.”. Pictorul împarte compoziţia pe prin contactul cu pictura italiană diagonală. Steriadi. pe care le străbate sistematic. Bucureşti. pentru a reda. cerul şi marea participau la cromatica cu totul specială a zonei. cu ajutorul prof. Bibliografie: BACONSKy. său mai pregnant pentru culoare. sa artistică în faţa naturii. a trecut. câştigată în rocilor. Al. Meridiane. din 1922.şi seninătate prin compoziţia solid ilor eterne ale artei şi a preocupării structurată şi ritmurile armonioase pentru structura materiei şi geome. Ed. la început. mare om de cultură şi artă. un mediu deschis spre cultură şi populat de personalităţi marcante. Marina. Nu a fost interesat însă de înregistrarea aspectelor pitoreşti legate de traiul acestora. Oficial din 1914. fiind remarcat de criticul francez Henri Focillon. Ion Cantacuzino. Ioanid şi pe cel al sculptorului Anghel Chiciu.. o bursă de studii la Paris din partea statului român. Lumina specifică. care se prăbuşesc în apele după debutul în cadrul Salonului calme ale mării. Anatol E. şi i-a cumpărat două lucrări pentru colecţia muzeului Jeu de Paume din Paris şi a celui din Lyon. căpătând valenţe afective.

201 .

dar a fost impulsionată să îşi lărgească orizonturile după contactul cu viaţa artistică tumultoasă a Germaniei acelei perioade. Pictoriţa se stabileşte apoi la Paris. Maria. Editura Muzeului de Artă Braşov. precum şi interesul pentru spontaneitatea expresiei. descins parcă de pe plafoanele palatelor italiene şi dinamica pronunţată a personajelor. obţinută prin contururile ferme şi nuanţarea culorii. adeptul unui „cubism temperat”.8. Primeşte influenţe dinspre impresionismul german. iar mai târziu. 1969 202 .5 × 80 cm semnat dreapta jos. 24 septembrie – 14 noiembrie 2010”. Braşov . Arta sa se dramatizează.000 . C. Bucureşti. aşezate cu o pastă fluidă. 2010 DUMITRESCU. (C. consistenţa păstoasă a picturii sale de până atunci se diluează.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pregătirea artistică a Elenei Popea începe în preajma anului 1900 la Leipzig. se situau în coordonatele mişcării de reacţie faţă de impresionism. interioare şi nuduri. Apropierea de cubism a artistei a însemnat o structurare geometrică interioară a formelor şi o schematizare a volumelor. ale cărui mijloace de expresie. unde devine eleva lui Lucien Simon. specifică creaţiei sale dintre anii 1925 şi 1926. După 1922. marcate de adeziunea la concepţia lui Lhote. prin particularităţile sale. laolaltă cu predilecţia pentru scene de interior şi portrete.1941. Meridiane. Bucureşti) Joc de îngeri ulei pe pânză 104. Pictura se distinge prin impresia sculpturală a corpurilor personajelor. care se remarcă în scenele inspirate din viaţa ţăranilor din Transilvania. după ce începuturile au fost caracterizate de coloritul viu.) Bibliografie: „Elena Popea. E. precum şi compoziţii cu temă religioasă. realizată prin întretăierea de axe. sub influenţa personalităţii artistice a lui André Lhote. cu negru. Jordan Jakob şi Caroline Kempter. asimetrie şi diagonale subliniate. Jank Angelo. manifestă împrumuturi din universul tematic al profesorului său: peisajele şi viaţa oamenilor din Bretania. Studiile pariziene lasă urme puternice în creaţia artistei. „Joc de îngeri” este una dintre lucrările sale arhitecturizate prin geometria formelor şi dispunerea lor ritmică. „Elena Popea”. opera Elenei Popea suferă o reevaluare a demersului artistic. Popea Valoare estimativă: € 4. care aveau să devină constante ale creaţiei sale. care în primele sale expoziţii arată unele preluări de limbaj plastic de la Lucien Simon. Expoziţia retrospectivă Elena Popea – Muzeul Naţional de Artă Braşov.65 Elena Popea (1879. în tonuri temperate. pe filiera artiştilor cu care studiază. precum şi din experienţa lucrului în natură şi a contactului cu mediul coloniilor artistice de la Stornberger See şi Landsberg am Lech. aparţinând. marcate de preocuparea pentru construcţia riguroasă a formei. iar cromatica trece înspre surdină. Prin subiectul său. însă purtând un semnificativ aport personal. opera capătă o notă de baroc modern. în sensul unei tot mai pronunţate tendinţe către conceptualizare. fazei stilistice de nuanţă cubistă. Din această etapă a formaţiei sale provine orientarea către o pictură fidelă percepţiilor senzoriale. unde a ajuns cu intenţia de a studia filologia. peisaje din Bretania şi Olanda. Ed.

203 .

204 .

205 .

Cu strictețe de geometru. Bucureşti . fără profunzime sau o materialitate excepțională. Catargi (1894. Muzeul de Artă al R. reușind să atingă o concentrare plastică expresivă.H. surdinizate. după ce sunt împărțite și ordonate după un spirit cartezian.) Bibliografie: CEBUC. Chitara. pictorul a ales să pună în scenă compoziții expresive. 1986-1987 și este menționat la cat. un ghiveci cu plante sau o carte. Pictată în game cromatice rafinate. Alexandru.H. București. În cazul operei de față. Ed. de o mare rezonanță cromatică. Alexandru Cebuc. colecția Marcel Avram Natura statică a reprezentat pentru Catargi una dintre cele mai puternice modalități de exprimare și de aliniere la o modernitate profundă. Atmosfera de cerebralitate pe care o emană aceste compoziții este cu ușurință depășită.. Catargi pictează natura statică după aceleași principii binecunoscute.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Pe verso etichetă de participare la Expoziția ”Natura statică”. Meridiane. 168.(I. sub titlul “Natură statică cu ghitară.A.R. Catargi. În pictura lui Catargi se pot identifica unele elemente de construcție care explică aparițiile aparent rigide pe care ni le pot oferi operele sale. Capabil să se folosească de culoare și desen pentru a atinge monumentalul.C.66 Henri H. fie prin pictarea acelor obiecte personale. Muzeul Colecțiilor de Artă în colaborare cu S.P. pot fi supuse demersului cromatic. mereu diluată. București. opera se modelează după principiul raportului dintre formă și culoare. București. colecția Marcel Avram Opera a participat la Expoziția Retrospectivă H.H. structura solid arhitecturală fiind completată și închegată prin tonurile acestea stinse.Catargi”. o pipă. 1987 la cat. 2-22 iunie 1994. chiar dacă sunt construite exemplar. (19)59 Valoare estimativă: € 5.8. cu ocru. Ed. în care mediul familial. 62. HH. “H. Meridiane. fie prin aspectul fluid al paletei de culori.. par să reconstituie de fiecare dată o atmosferă de sugestivă și profundă poezie. Catargi a pornit mereu interogația plastică de la structura suprafețelor. care.S. în linie corespondentă cu arta lui Pallady.R.C. pipă și frunză”. nr. planșa XXXVIII Opera este reprodusă în monografia “H. 1987 206 .000 . lucrurile personale sau obiectele obișnuite au devenit personaje pe paravanele și mesele atelierului. Bucureşti) Natură statică cu chitară și pipă ulei pe carton 68 × 90 cm semnat și datat stânga jos. Catargi”. nr.1976.

207 .

Galaţi . smalţuri. naţional. case tradiţionale şi mori de apă. În arta sa primează profunzimea observaţiei şi rafinarea expresiei. indiferent de natura lor originală. În anul în care este datată opera prezentă. deşi a recurs deseori la împrumuturi de motive din universul artei populare. 5 cm semnat şi datat dreapta jos. pronunţându-se ferm pentru o formulă modernă. capătă materialitate anorganică. în care obiectele. însă doar în prima parte a creaţiei sale s-au făcut simţite ecouri sămănătoriste.1949. 1924.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Arta lui Petraşcu s-a situat întotdeauna dincolo de orice program social. ulcele şi scoarţe basarabene. politic sau de altă natură. (1)924 Valoare estimativă: € 20. Petraşcu a depăşit această fază. Între formele picturii sale au intrat căni. Petraşcu. geme şi diamante. amintind de gresii. acestea devenind o componentă majoră a stilului său. fără a se afilia mişcării de căutare a specificului naţional prin artă. Critica de artă nu a 208 . manifestată printr-o orientare intimistă. artistul participa cu zece lucrări la cea de-a XIV-a ediţie a Bienalei de la Veneţia şi stârnea entuziasmul multor comentatori din mediul artistic internaţional. Ceea ce frapa la această pictură era viziunea sculpturală şi aspectul mineral al universului său. sub influenţa operei lui Grigorescu. Tecuci.000 . În cel de-al doilea deceniu al secolului trecut. Petraşcu împlinise cincizeci de ani şi se afla în perioada de apogeu a creaţiei sale artistice. G. Bucureşti) Flori de câmp ulei pe carton 48 × 35.67 Gheorghe Petraşcu (1872.32. printr-o atenţie specială acordată problemelor ce ţin de meşteşug. cu negru.

209 .

Editura statice. Gheorghe Petrașcu. 210 . unul dintre exegeţii operei artistului. Se afirmă despre Petraşcu că a realizat unele dintre cele mai frumoase exemplare ale genului în pictura românească. care fusese premiat cu un an înainte. poziţia sa aparte devenind o evidenţă pentru toţi. fiind cel de-al doilea artist căruia îi era decernat. primeşte Premiul naţional pentru pictură. Mirea. din 1919. florile apar în număr foarte mare. în care se manifestă formula sa cu totul personală. procesul fiind la Petraşcu unul de esenţializare. Vasile. Flori de câmp Muzeul de Artă Cluj nalbe. Vasile Florea sugera similaritatea florilor sale cu cele de mină şi constata că „în pictura nici unui alt artist denumirea de natură moartă nu este atât de justificată ca la Petraşcu. florile sale. De altfel. Vasile Florea. asupra posibilităţilor acesteia de a se transfigura. în 1925. alese dintre cele mai comune – cârciumărese. 45 de tablouri. În prima sa expoziţie postbelică. tot nişte naturi statice. 1989 să sondeze propria-i interioritate şi să aprofundeze funcţiile expresive ale culorii.D. natura statică. Naturalul este sacrificat atunci când plantele îşi pierd efemeritatea şi prospeţimea vegetală pentru a se cristaliza.întârziat să-i recunoască valoarea şi caracterul de excepţie al viziunii sale în peisajul artistic românesc. “Petrașcu”. constata că şi compoziţiile cu case sunt. Începând cu aceast moment şi pe întreaga perioadă de maturitate.) Originalitatea lui Petraşcu se Bibliografie: manifestă deplin în naturile sale FLOREA. București. interioarele şi florile devin motivele predilecte ale lui Petraşcu. subiecte care îi dau prilejul Meridiane. iar în 1937 devenea primul artist plastic membru al Academiei Române. în fapt.C. în comparaţie cu ponderea genului în expoziţiile de dinainte de război. după G.” (C. în a căror realizare artistul se concentrează asupra materiei. dalii – primind o materialitate preţioasă.

211 .

65. încât. Consecvența acelor decenii de practică s-a manifestat prin modelarea unul tablou artistic atât de compact. încât și aparițiile tipice din perioada interbelică par a fi doar căutări ale unei poetici de gest. putem observa cum avântul anilor de început. Retras în lumea lui interioară. putem recunoaște la Pallady o limitare a propriului univers vizual. cu nuduri pictate în ipostaze simbolice. spre o epurare tematică atât de profundă. TP Valoare estimativă: € 45. atât de importantă. Itinerarul tematic s-a limitat încetul cu încetul la propriul spațiu. Imaginile din tinerețe au urmat un traseu lucid.000 . semnat dreapta jos. probabil cauzată atât de “urâtul” pe care îl evita. fără ocolișuri. în urma apariției din 1944 a monografiei închinate lui de către Ionel Jianu. Dacă urmărim traseul operelor. în creion. al casei și al apartamentului. prin zgrafitare. că ultima decadă parcursese un traseu atât de unitar. Bucureşti) Natură statică cu mâțișori ulei pe pânză lipită pe carton 61 × 50 cm semnat central dreapta. dar poate și din cauza faptului că el căuta mereu să aprofundeze doar acele instanțe cu adevărat însemnate. T.000 Opera provine din colecția Lucrezia și Ion Pacea Conduita picturală pe care și-o stabilizează undeva în jurul anului 1920. atunci când a simțit că se “repetă”. anii cu peisaje în plin aer. va reprezenta pentru Pallady probabil cea mai importantă calitate a întregii sale opere. și ele pierdute în spatele perdelei închise ulterior.68 Theodor Pallady (1871.1956. Poezia 212 . de unde a făcut și acele ultime peisaje urbane. încât o analiză cronologică a operei părea inutilă. a renunțat a mai picta. încât chiar pictorul recunoștea. se stingea sub imperiul concentrării și elaborării. Pallady. Iaşi .

213 .

a reprezentat maniera profund împroprietărită cu ajutorul căreia Pallady a reușit să modeleze acea libertate a motivului față de realitatea naturii. definitorie. Astfel prinde valoare. în special în cazul naturilor statice. nu a forțat umbra sau contraste nenaturale. Obiectele sunt modificate din însăși semnificația primară. prin poetica obiectelor . cartea sau chiar masa suport sunt doar sursa formală. Ca o paralelă. fructul. Transpunerea mimetică a obiectelor nu numai că este desconsiderată total. natura moartă a lui Pallady. urban. Ca și în opera de față. planta. și chiar mai mult. nul. ci doar relația pe care o dezvoltă în plan ritmic în alăturarea de un al doilea obiect. Cele două au devenit adevărate instituții picturale. obiectele. creator de armonii potolite. alături de Grigorescu. o pălărie. Pallady a excelat prin temperare. a unui spirit ordonator. o pierd ulterior în imaginile topite sub imperiul visului. uzual. naturală. nu necesită decât simpla remodelare. interesul subiectului în sine trebuie sa fie. dealurile. personal și intim la exteriorul grigorescian. s-a desprins de aspectul primar al 214 .interiorului a reprezentat alegerea rațiunii. atmosfera și climatul intim al căminului oferindu-i atât versatilitate. poate cea mai însemnată. Esențializarea tematică. exprimată în gest. rostul practic. peisagistul. În planul cromatic al compoziției. de aceeași măsură și calitate. Vasul. ceasul. Forma. scrumiera. cutia. până la finalizarea unei adevărate instalații picturale. închegată sub spectrul unui cumul liric. Pictura lui Pallady atinge anumite note de rezonanță sublimă. după ce câștigă această calitate prin pictarea efectivă. totul a fost lăsat în mâna penelului calm. dar și prin formă. fiind eliminat încă de la prima schițare. recognoscibilitatea obiectelor fiind greu de evitat în pictări succesive ale aceluiași motiv. ce vibrează atât prin culoare. drumurile și marginile rurale. care. și este. Pallady ne oferă de la bun început o construcție solidă. Într-o natură moartă. Pallady fiind cu adevărat pictorul interioarelor. a reprezentat răspunsul pe care Pallady a fost nevoit să îl găsească pentru a evita repetarea. și tot așa. Paradoxul constă în faptul că lucrurile. putem alătura pe linia marilor resurse vizuale ale artei românești interiorul palladian. la Pallady. prin monumentalitatea obiectelor personale. în câmpiile. pe Pallady chiar nu îl interesează obiectul în sine. fie ea estetică sau nu. care au o materialitate incipientă. Evidența cezanniană în ceea ce ține de compunerea spațiului este de netăgăduit. logic. intensitate și armonie. dar și trăinicie. Nu a căutat pitoresc coloristic. dată fiind trăirea interioară. nu a produs lumină.

215 .

Chiar dacă nu abundă în efect. de structură. fără acțiune sau un dinamism concret.) Bibliografie: MÂNDRESCU. într-o apariție muzeală a unei teme extrem de valabile. Tonurile de galben acaparează compoziția. valorile tonale și liniile de compunere reprezintă materialul pictural uzitat. prin detașarea culorii și a luminii față de realitatea cromatică naturală. oferindu-ne o imagine de profund intimism. înțelegem că altfel obiectele nu puteau exista. 1963 ŞORBAN. ci doar așa. Meridiane. Bucureşti. prin amintirea unui loc. Fără mesaj. Pallady pictează sincer. pe acea față de masă. Meridiane. Ed. un bagaj limitat . Astfel. cu mijloace pur vizuale. al unui colț uitat. sau prin multitudinea obiectelor. Maniera astfel modelată a compus acel spirit intimist. Însă românul nu se pierde în postcezannianism. antagonic din temelii cu lumea prozaică a vremii. Raoul. acea cutie și acea vază. „Theodor Pallady”. atunci când privim opera de față.lucrului real. Meridiane. În “Natură statică cu mâțișori” regăsim întregul bagaj palladian mai sus enumerat. Ed. modelate într-o regie. sofaua cea galbenă oferindu-ne o fărâmă mai generosă din casa pictorului. în special în cazul naturilor statice. într-o compoziție ce pare trecută printr-un tifon fin. sub mantaua firavă a nostalgiei. dar îndeajuns de expresiv pentru a capacita și valorifica o operă. 1971 NANU. (I. așa cum au ales deconstructiviștii sau cubiștii. Întreaga operă de maturitate a lui Pallady. Culoarea. Ed. 1975 216 . boem. Adina. opera se coagulează în jurul unei cromatici aprofundate. Bucureşti. într-o scenografie ce păstrează aparențele firescului.P. „Theodor Pallady”. fără vreo narațiune inutilă. un voal încețoșat prin fața ochilor. Anatol. „Theodor Pallady”. ci alege să se folosească de această calitate a formei pentru a corela și a facilita o comunicare între datele cele mai expresive ale motivului. Colțul este recognoscibil. ne dezvăluie această căutare a relațiilor intime. care de cele mai multe ori evită o disipare vizuală a motivului central.

217 .

1939. pentru a-l pedepsi pe Iason pentru trădare. De fapt Medeea ridică posibilitatea de existenţa a celuilalt în propria persoană. Bucureşti) Medeea (legenda argonauților) ulei pe carton 33 × 41 cm semnat și datat stânga jos.500 . Medeea a fost o figură în permanentă schimbare încă din antichitate. cea care vine din tărâmuri îndepărtate doar spre a pleca spre altele. Medeea ne este prezentată în ipostaza sa răzbunătoare. 1927 Valoare estimativă: € 8. o deschizătoare de drumuri. Spre deosebire de majoritatea figurilor mitice.500 Opera a participat la expoziția din 1915 a societății Tinerimea Artistică. 2010 218 . hotărârea cu care Ion Theodorescu-Sion. a tipului de activitate perturbatoare care ameninţă din interior. Pe această structură compozițională Sion recrează legenda Medeei și a Argonauților plecați în câutarea lânii de aur. opera ori dansul sunt printre domeniile care au dat viaţă acestui personaj misterios din eposul legendelor. Pindar. cu negru. Figura Medeei a inspirat artişti din cele mai diverse domenii de-a lungul secolelor. indiferent de tematica abordată. Medeea a devenit treptat simbolul dihotomiei sinecelălalt. inițial fiind prezentată ca o fecioraă-salvatoare. Aceeași Medeea este cea care va ucide pentru pasiunea sa pe fratele ei în momentul în care pleacă cu Iason.i perioadă.i în alte opere din aceea. teatrul. folosindu-se mai ales de vicleșuguri. deopotrivă culturală. Figură complexă. Indiferent de varianta autorilor antici menţionaţi. după o scurtă perioadă în care a acţionat ca factor perturbator. pe fundalul unui peisaj ce se regăse. Ianca. care opera o diferenţiere de atitudine.69 Ion Theodorescu-Sion (1882. TSion. Apollonius şi Ovid numărându-se printre autorii în operele cărora aceasta prinde viaţă în cele mai diverse ipostaze. Pictorul a reușit să traducă în limbaj pictural elementele legendei. La malul mării. marcată de dorinţe conflictuale şi o diversitatea de comportamente.te . unind aceste două concepte pornind de la diferenţa în viziune specfică antchităţii greceşti. Ovidiu în exil Licitația de Toamnă Artmark. socială şi politică între greci şi ceilalţi. În diversele misiuni la care acesta este supus Muedeea se implică. Euripide. Brăila . Medeea este mereu prezentată ca o străină. de unde și imaginea sa duală. alături de Ovidiu în exil (proiect decorativ) Vianu identifica în compozițiile pictorului Theodorescu-Sion ”vizualitatea specifică omului de la munte” transpusă în tendința de aglomerare a prim-planului cu volume pregnante. artele plastice. Ea este mereu cea exilată în interiorul Greciei. cum ar fi “Ovidiu în exil“. dar și pe proprii copii. la marginea unei stânci. Legenda o prezintă pe Medeea ca cea care îl ajută pe Iason să obțină lâna de aur în schimbul promisiunii că o va lua de soție. ale căror atribute au rămas constante de-a lungul diverselor interpretări. Literatura. grupul de personaje din prim plan se profileaz monumental. de obicei numiţi barbari.14. pe regele Creon și fiica acestuia Creuse. o profană şi o iniţiatoare.

219 .

Amelia. 1971 220 . James.privește spre orizont marcând. în care este influențat de simbolism și art-nouveau. Lucrase grafică pentru publicațiile satirice în care abordase curentul din punct de vedere al elementelor stilistice. revenise în 1908 în țară și se implică activ în viața artistică. București. ”Ion Theodorescu-Sion”. Un an mai târziu deschidea prima expoziție personală în care erau expuse lucrări din Mediterană și de la malul Mării Negre. fratele mai mic al Medeei. de dimensiuni vizibil reduse. “Medeea: Essays on Medeea in myth. Ed. numărânduse printre primii artiști care iau contact cu Balcicul. în 1915. însă desenele executate de artist au intrat în colecția Victor Eftimiu. București. momentul plecării de după obținerea lânii. Sarah. ”în urma câștigării concursului. CLONARU. Meridiane. Vasile Morțun îi comanda. Complexitatea mitului ne obligă la o interpretare probabilă a structurii compoziționale. Theodorescu-Sion. însă ceea ce surprinde este modul de reprezentare al Medeei. Așa cum personajul masculin din prim plan poate să fie Iason. 1967 SCHOBEL. încununat de lauri după îndeplinirea misiunilor la care fusese supus. executate pe drumul de întoarcere în țară.” Bibliografie: CLAUSS. decorarea murală a Sălii de Consiliu a Primăriei din Constanța. Princeton University Press. ”Theodorescu-Sion”. drum făcut cu vaporul de la Rotterdam. JOHNSTON. societății Arta. Doina. probabil. Meridiane. iar în 1913 transpusese poemul lui Macedonski. sacrificat pentru a putea pleca ori un simbol al copiilor celor doi. philosophy and art“. Între aceștia. literature. Din cauza războiului lucrarea nu s-a mai executat. marcată de statura impresionantă. de fața puternic roșie și postura specific grecească. Alegerea lumilor inspirate din mitologie și antichitate ori a subiectelor din lumea vechiul Tomis este specifică perioadei de început a pictorului. În 1913 era mobilizat ca ofițer în campania din Bulgaria. 1997 PAVEL. poate fi Absirt. participând la expozițiile Salonului. Ed. în urma studiilor din Franța. ”Excelsior” în proiectul decorativ ”Pe celălat tărâm. Hariton. Tinerimii Artistice. în ipostaza sa răzbunătoare.

221 .

dimpotrivă. atent așezate în diverse recipiente.. Olteniţa. În descendența unui expresionism cromatic. Ed. de cele mai multe ori ștergare ori scoarțe sau cu carnalitatea opacă a fructelor. Marin. obiectele împrumutându-și astfel din nuanțe. Opera pictorului pare să fi fost zămislită numai sub imperiul întunericului care se revarsă asupra obiectelor ori a peisajelor. (19)80 Valoare estimativă: € 6. Gng. Singurele izvoare ”de viață” sunt fructele. Interioarele ”smălțuite” de albastru ori verde prind viață prin contrastul epatant cu vivacitatea decorului folcloric românesc a diverselor obiecte ce populează deseori crepuscurile intime. omonim se poate vorbi despre un regim de lucru nocturn în cazul lui Vânătoru. cu roșu.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Aşa cum în cazul lui Petrașcu.5 × 100 cm semnat și datat dreapta jos. București) Natură statică cu masă roșie ulei pe pânză 81.70 Gheorghe Vânătoru (1908.9. Pe suprafața textilă a ștergarului ”se reflectă” materialitatea vitrată a sticlelor. probabil mere și portocale. care delimitează suprafața mesei. București. fie dezordonate. indiferent de material dând impresia unor relflexii atent concertate. “Vânătoru”. fie. Bibliografie: MIHALACHE.000 . Același cadru mineral al albastrului devine incandescent sub imperiului mesei de un roșu aprins. Vânătoru amestecă culorile printr-o ușoară glisare dintr-una într-alta. Arghezi afirma că lucrează cu șapca trasă pe ochi. 1979 222 . ”Natura statică cu masă roșie” reunește multiple motive întâlnite în opera sa. Meridiane. Călărași -1983.V.

223 .

expresionism și avangardă .

Alexandru Padina. Vânat (detaliu) .

Bucureşti. Mariana.acuarelă. “Margareta Sterian“.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: MOCANU.5 cm semnat dreapta jos.71 Margareta Sterian (1897. București) Peisaj din Poiana Țapului guașă. Mariana. „Margareta Sterian. Ed. peniță și accente de ulei pe carton 34 × 48. Buzău .1992.R . Opera grafică”. Tehnică. Sterian Valoare estimativă: € 850 . Meridiane. „Margareta Sterian”. 2000 VIDA. Bucureşti.A. 1990 VIDA. cu negru. Virgil. M.1. 2003 226 . Ed.N.

București) Flori roșii și albe ulei pe carton 41.5 cm semnat și datat dreapta jos. (19)66 Valoare estimativă: € 1. cu alb.800 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 227 .V. Olteniţa.2. Gng..72 Gheorghe Vânătoru (1908.5 × 34. Călărași -1983.800 .

Era perioada în care tânăra generație de artiști. poeți și intelectuali români acaparau viața culturală bucureșteană. Bucureşti) La terasă ulei pe carton 37 × 33 cm semnat dreapta sus. Interesul lui Iser pentru mediul literar.P. sau “Flacăra” fiind unele dintre publicațiile ce colaborau strâns cu artistul nostru. liantul principal fiind în special Ion Minulescu și al său cerc apropiat. de mic aristocrat. Meridiane.1958. efervescent. pe linia acelor ferme trăsături geometrizante. într-o perioadă în care principala activitate consta în cea de ilustrator pentru periodicele vremii.) Bibliografie: MIHALACHE. prin postura și chipul sculptural. Anticariatul de pe cheiul Dâmboviței (detaliu) Muzeul Național de Artă al României În anii dinaintea primului Război Mondial îl găsim pe Iser stabilit în București încă din 1911. din compoziția “Primul anticariat pe cheiul Dâmboviței”. Bărbatul. de o impunătoare prestanță. Iser se identifică cu aceste puternice figuri mai mult sau mai puțin anonime. ne amintește de personajul boem . nu face decât să ne ofere cadrul social. Ploiești . În opere ce aparțin aceleiași perioade de creație. monumentalizată de Ressu într-o compoziție elocventă. unde putea fi întâlnită o bună parte din intelectualitatea autohtonă. În opera noastră recunoaștem exercițiul și înclinația lui Iser către o portretistică de societate.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Iosif Iser. Ed.10. în care Iser trăia și din care își extrăgea principiile morale și de conduită. s-a concretizat într-o gamă extinsă de portrete și scene devenite peste timp adevărate mărturii sociologice. Regăsim în prim-plan un portret expresiv. cu negru. (I. Vestita “Academie Terasa”. 1982 228 .73 Iosif Iser (1881. Marin. pentru cafeneaua artistică a vremii. folosindu-se de fiecare ocazie pentru a monumentaliza o instanță urbană.000 . ISER Valoare estimativă: € 6. Bucureşti. “Iser”. “Facla”. “Viața Socială”.

229 .

care. Îmbrăcate sumar.000 . Dacă pentru desenarea odaliscelor ne sunt prezentate acele personaje inconfundabile. Bucureşti.5 × 38. în comparaţie cu privirea ascunsă sau timidă a turcoaicelor. va deveni totuși reprezentativă artei interbelice româneşti. atât în întreaga operă a acestuia. Ed. balerine. odihnindu-se sau exersând. Alături de arlechini. însă modelul este titularul întregului univers şi îl formulează exemplar după principiile scontate de artist. în interioare reprezentative. influenţată exclusiv de expresionismul tipic parizian. Întinse pe sofa sau pe fotolii. Meridiane. 1982 230 . relevat de privirea frontală a personajelor. dansatoarele de circ au definit acea porţiune a operei lui Iser. cu brun deschis. sunt surprinse mai mereu în posturi dacă nu intime. în cazul dansatoarelor atmosfera este alcătuită exclusiv în jurul personajului.74 Iosif Iser (1881. Bibliografie: MIHALACHE.1958. Modelul Muzeul Zambaccian Scenele de intimitate prezentate de Iser au un statut important. dansatoare ne apar ca reprezentante ale unui univers îndepărtat de lumea de zi cu zi. Ca în cazul scenelor orientale şi pentru aceste opere Iser a descoperit ”reţeta” atmosferei specifice. ISER Valoare estimativă: € 5. iar de cele mai multe ori chipul transcrie atât sentimentele personajului. “Iser”. în posturi îngândurate. perosnajele lui Iser. Bucureşti) Portretul unei colombine ulei pe pânză 46. cât și ale pictorului. în costumaţia specifică. Dansatoarele lui Iser au apariţii mult mai naturale decât odaliscele artistului. Modelul pozează relaxat. Recuzita este sumară. atunci personale. Lucru evidenţiat şi de modalitatea de comunicare între artist şi model. Marin.500 Iosif Iser. Ploiești .5 cm semnat stânga jos sus.7. dar şi ca lucrări de sine stătătoare.

231 .

Dinamismul roiurilor sale umane nu poate fi extras decât din așa-numita lume a spectacolului – de la circuri la obiceiuri specific românești marcate de o teatralitate. București. Artista reușește abil să plonjeze în esența ritualului. O atemporalitate care nu ”nivelează”. Cavalcadele ori Circurile sale.5 × 50 cm semnat și datat dreapta jos. București. VELESCU. cu brun.1983. Muzeul Colecțiilor de Artă. 1980 . Mircea. Magdalena Rădulescu. spațiul este abolit.75 Magdalena Rădulescu (1902. Forum. Lipsesc coordonatele ”geografice” de perspectivă. Florența. i-a permis Magdalenei Rădulescu să integreze receptorul vâltoarei care pare să se dezlănțuie în Horele. 1994 DEAC. Meridiane. ‘‘Magdalena Rădulescu’’. ”Călușarii” Magdalenei Rădulescu ”roiesc” în fața noastră definiți de invizibile cercuri concentrice ce sugerează mișcarea continuă. Dacă în registrul superior aceștia sunt ușor de recunsocut datorită bastoanelor de care flutură tricolorul.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Numele Magdalenei Rădulescu a devenit sinonim în lumea artistică cu un anumit tip de compoziție și de tematică. indiferent de epocă. 1978 Valoare estimativă: € 2. ‘‘Magdalena Rădulescu. CristianRobert. timpul de asemenea. 1946 IVANIUC. aceștia suferă o metamorfoză care îi apropie de lumea carnavalului. ci dimpotrivă vine să încorporeze într-o trăire universală și perpetuă pe receptorul dispus să se abandoneze unei lumi primordiale. trecând prin registrul central și ajungând la cel inferior. ‘‘Catalogul expoziției de pictură și grafică’’. medievale și panglici multicolore. cultură ori scop. Paris) Călușari ulei pe pânză 65. Ed.500 . Ed. Petre. București.4. Râmnicu Vâlcea . 232 Bibliografie: COMARNESCU. cu pălării țuguiate. Structurarea pe registre ce amintește de benzile desenate ori de vechea artă orientală compusă din cartușe succesive. cu subtilitate interpretată de o artistă aplecată natural spre lumea fantasticului.

233 .

la nuduri și portrete de țărănci.5 × 49. Ca și în cazul naturilor statice.V. de la portretul pe linie clasică al soției. aceștia au lipsit cu desăvârșire din amplele sale peisaje cu perspective largi. “Vânătoru”. iar albastrul Bibliografie: cerului este subtil sugerat în materia MIHALACHE. Schweitzer Cumpăna ori Tiberiu Puica. Tipologia feminină pare să fie aceeași.5. indiferent de substanța materială. București. Marin. Olteniţa. Aurelia Morărescu. cu roșu. mai ales până la abordarea portretului ca gen.000 . Gng. Meridiane. reușind astfel să reconcilieze stilul său ”mineralizant” cu un subiect prin excelență marcat de vitalitate. Călărași -1983. București) Pe terasă ulei pe pânză lipită pe placaj 61.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării În opera lui Vânătoru oamenii au fost reprezentați cu rezervă. nuanțele par să se reflecte una în cealaltă. Spre sfârșitul perioadei de creație aceasta se regăsește în scene de interior ori compoziții atent orchestrate și încadrate de peisaje nocturne. Pictorul a integrat acest gen mai puțin flexibil esteticii sale insolite. În cazul scenei surprinse ”Pe terasă” cele două femei se profilează pe fundalul de o tonicitate acidă. dar și a cromaticii în esență masculină. 1979 234 . De altfel primele portrete sunt cele ale prietenilor ori apropiaților săi . marcată de o robustețe a formelor cu ajutorul maselor compacte de culoare. astfel galbenul dealurilor nuanțează părul personajului feminin din stânga. datorat contrastului dintre albastrul cerului și galbenul peisajului. textilă a rochiilor ori a feței de masă. Ed.76 Gheorghe Vânătoru (1908. (19)76 Valoare estimativă: € 3. Femeia se regăsește în diferite ipostaze.soția.5 cm semnat și datat stânga jos. frustă și proaspătă.

235 .

drept pseudonim. formele fiind construite din culoare şi din raportul de lumină şi umbră. (C. cu reveniri şi suprapuneri.1932. numele satului natal.Al.77 Alexandru Moser Padina (1904. București. precum şi expoziţiile personale. frecventând probabil şi Academia liberă de pictură. Ed. Padina Valoare estimativă: € 6. Zambaccian”.5 × 66 cm semnat dreapta jos. conferind o dimensiune tactilă expresivă suprafeţei.H. Buzău .C. București. Padina. Fondul Plastic. ZÜrich) Natură moartă cu vânat ulei pe pânză 53. Universul său tematic este compus în principal din peisaje. în muzeul de artă care poartă numele colecţionarului. flori sau vânat. unde profesori erau J. aşezată în tuşe viguroase. Casa Școalelor. cu negru. drept un pictor de valoare. trei peisaje urbane şi trei portrete de femei. 1939 ”Catalog Muzeul K. Culoarea aplicată în straturi groase. în anii 1929. Steriadi. subiectul este tratat într-o gamă sumbră de tonuri. Preocuparea sa este una profund picturală. Astăzi. În pictura prezentă. sculptură şi desen) Muzeul Toma Stelian”. fructe. fără ca desenul să fie aparent. În 1949 părăseşte definitiv România pentru a se stabili în Elveţia. consemnate în presa vremii. pe care pictorul o sondează în imagini conferite cu o notă gravă. alături de portrete şi naturi statice. Petraşcu şi A. judeţul Buzău. a preluat mai târziu. G. aflăm că a studiat la Bucureşti. în aceeaşi ambianţă citadină care caracterizează şi creaţia lui Petraşcu. mai ales în concepţia asupra culorii şi tactilităţii suprafeţelor. la Academia de Belle Arte. Din puţinele date biografice care ne parvin. continuator al unei tradiţii solide.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Născut în localitatea Padina. formează reliefuri disputate de umbră şi lumină. 1973 236 . cu perspective ample. dar şi a impresiei minerale pe care o imprimă pasta. prin repertoriul lor de obiecte.1994. ţara de origine a tatălui său. se află şase picturi realizate de artist. Despre activitatea expoziţională a artistului se cunosc participările la Salonul oficial în 1936 şi la expoziţii de grup. Verona. în cei câţiva ani care l-au despărţit de plecarea din ţară. pentru a accentua dramatismul imaginii.) Bibliografie: ”Catalog (pictură.9. trimit la preocupările specifice zonei urbane. Krikor Zambaccian a fost un mare admirator şi susţinător al său. afirmându-se. În maniera picturală a lui Padina se pot urmări influenţele stilului lui Petraşcu. Chiar şi naturile moarte.000 . Padina debutează în cel de-al patrulea deceniu al secolului trecut. descoperindu-l de timpuriu şi colecţionând picturile sale.

237 .

Valoare estimativă: € 1. Paris) Basm acrilic pe carton 57 × 45 cm semnat și datat dreapta jos. Râmnicu Vâlcea .78 Magdalena Rădulescu (1902.600 .2.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 238 .1983.

79 Gheorghe Vânătoru (1908. GhgV. Olteniţa.3. Călărași -1983. cu brun. București) Natură statică cu flori și mere ulei pe carton 30 × 35 cm semnat și datat dreapta jos.000 . (19)46 Valoare estimativă: € 2.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 239 .

modernism .

Gheorghe Petrașcu. Autoportret la șevalet (detaliu) .

000 . adjudecat pentru 9. Brăila . (1)934 Valoare estimativă: € 5. cu negru. ”Theodorescu-Sion”.8.000 € Bibliografie: PAVEL. Meridiane. Amelia. Doina. Meridiane. Ion Theodorescu-Sion. Ianca. Folosindu-se la început de o pensulație impresionistă.80 Ion Theodorescu-Sion (1882. Bucureşti) Natură statică cu struguri și mere ulei pe carton 45. București. Natura statică cu flori și fructe este realizată în aceeași desfășurare a verticalelor marcate de modelul mesei. București. 1967 SCHOBEL. După 1935 va domina albul colorat de reflexe valorate alături de culorile stridente în asocieri contrastante. ”Ion Theodorescu-Sion”. florile în vase învelite de hârtie sau tratarea subiectului în verticale ce se succed pe întreaga suprafață a acestuia. Se îndreaptă în această perioadă asupra motivului și din perspectiva cercetărilor tehnice care i-au caracterizat cariera. Buchetul este singularizat între partea superioară a tabloului cu fundalul verde și partea inferioară cu stridenta masă în nuanțe de albastru. uneori motivul desprinzându-se de fundal printr-o lumină puternică. Fructele răsturnate dezordonat sunt singularizate de codițele de care mai sunt încă prinse câteva frunze. Florile în alburi colorate se revarsă din vasul în care pare să se reflecte albastrul mesei. În realizarea motivului a reluat câteva teme care i-au permis mai multe direcții de cercetare – florile așezate la fereastra cu gratii. Teodosion. Ed. Ed. dar și datorită bolii care îl obligă să stea mai mult în casă. CLONARU. florile prind viață prin armonii și contraste de culoare. Hariton. cea a anilor 30.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Tematica naturii statice cu flori se regăsește în opera lui TheodorescuSion în ultima perioadă de creație. fiind astfel nevoit să se inspire din temele de interior.1939. 1971 242 . În definirea florilor dispar ”contururile categorice” cu aspectul intarsiilor în lemn ori definite de culoare. Flori și fructe Licitația de Toamnă Artmark.5 × 55 cm semnat și datat stânga jos. 2010.

243 .

iar transparenţa formelor lui Cezanne este preschimbată în voluptate materială dărăsciană. ci încorporează caldul şi recele în întreaga substanţă. Bucureşti) Natură statică cu bujori și carte ulei pe pânză 65. Cu o gamă cromatică aproape neschimbată pe parcursul întregii cariere. dar deopotrivă păstoase. pictorul reuşeşte continuu să moduleze variat culoarea. În construcţia acestui buchet de flori Dărăscu nu ezită să folosească culoarea în saturaţie maximă.5 × 82 cm semnat stânga jos. Consistenţa oferită volumelor este realizată de pictorul nostru prin tuşe largi. chiar dacă de cele mai multe ori culoarea pură este imediat întărită de o complementară. în căutarea acelei structuri de tonalităţi. ce încarcă forma de carnalitate şi tridimensionalitate.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Nicolae Dărăscu.81 Nicolae Dărăscu (1883. cu ajutorul căreia compune un univers puternic înrădăcinat într-un cult al senzaţiei vizuale. Prin tuşe repetitive forma ia consistenţă şi se modelează 244 . spontane şi nervoase. adjudecat pentru 42. Utilizând o paletă restrânsă. galbenul sau brunurile şterse. Dărăscu nu modelează formele prin juxtapunerea savantă a nuanţelor. 2010. Dărăscu reuşeşte să emancipeze culoarea pe pânzele sale.1959. Dărăscu Valoare estimativă: € 18. Pornind de la interogaţiile cezanniene asupra raporturilor cromatice de cald şi rece. sau de variaţii de ton. Giurgiu . Dărăscu construieşte întreaga compoziţie în jurul bivalenţei calorice intermediate de cele două culori dominante. cu roșu.30. Faţă de maniera predecesorului său. dialogul valoric fundamental are loc instinctiv între albastru şi roşu. Natură statică cu bujori și carte Licitația de Impresionism și Postimpresionism Românesc Artmark.000 . alături de care se întrepătrund verdele.000 € Pornind de la interogaţii ce ţin de consistenţa materială a obiectelor.

245 .

roşul captând interesul prin efectul vizual puternic. 1966 DRĂGUŢ. Culorile se influenţează reciproc. efect iscusit de Dărăscu şi prin contrastul simultan. conturul şi umbra fiind excluse din realizare. ci este difuză. Hariton. de la peisajele observate în perspective largi şi revelatoare.senzual după impresia lăsată artistului. CLONARU. Dărăscu schimbă fundamental modul de reprezentare a motivului ales şi. natura statică este atent focusată pe singularitatea vazei cu flori. Contrastul intens este întărit prin alăturarea tonurilor reci de albastru şi verde. Prin pensulaţii fine de alburi şi rozuri. Fundalul pierde din înţelesul figurativ şi rămâne doar cu calităţile de armonizare cromatică a întregului. iar mutaţiile de tonuri întăresc impresia optică. care însă nu este concentrată în fascicole şi nu provoacă contraste sau efecte. care sunt realizate prin decompresarea cromatică în suprafeţele întinse de albastru şters. Muzeul de Artă al R. Muzeul Cotroceni. dar şi prin variaţii calitative. Vasile. Complexul pictural devine astfel caracterizat de tensiunea şi vibraţia coloritului expresiv. Punctul central al lucrării se observă lesne. Ed. Bibliografie: ”Nicolae Dărăscu. florile par să se încarce de luminiscenţă prin propria lor carnalitate. 2009 CONSTANTINESCU. tocmai din cauza folosirii culorilor pure. Într-o contradicţie de viziune. 1966 246 .R. Dărăscu utilizează inteligent valenţele luminii. magician al culorii”. ”Expoziția Nicolae Dărăscu”. Paul. coordonată exclusiv de gradul de reflexie dat de suprafeţele colorate.S. Meridiane. ”Nicolae Dărăscu”.

247 .

200 . București) Peisaj la Veneția ulei pe carton 70 × 49 cm semnat dreapta jos.1965. în pastă.500 248 . Cornescu Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Valoare estimativă: € 1.82 Traian Cornescu (1885. Botoșani .2.

83 Traian Cornescu (1885. cu albastru. Cornescu Valoare estimativă: € 700 .400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 249 . Botoșani .5 × 50.1.5 cm semnat dreapta jos.1965. București) Trandafiri roz ulei pe carton 69.

prin călătoria la Brașov și în perifericul Dârste.) Bibliografie: COSMA. Editura Meridiane. casa din planul îndepărtat și cerul decorativ sunt instrumentele folosite de Ressu într-una dintre cele mai însemnate cicluri peisagiste pe care le-a modelat în perioada interbelică. în anii începutului de deceniu 3. în pastă. va fixa momentul compunerii acestor opere.000 . chiar de încordare. Galaţi . copacii. bine delimitate. este maniera prin care Ressu adună reflexele în suprafețe de umbră și lumină. Frunzișul arbuștilor ce îngrădesc casa.15. acoperișul bătut de vânt și soare.(I. oferind peisajului un ton de gravitate. ce marchează profunzimea.P. Evident și în lucrarea de față. Bucureşti. lumina și consistența plastică. în plus față de decorativismul atins cu ușurință. Editura Academiei Republicii Populare Române. Gheorghe. Ce impresionează în peisajul de față. Bucureşti) Peisaj din Ardeal ulei pe carton 58.1962.5 × 45 cm semnat stânga jos. “Camil Ressu”. într-o compoziție în care forma nu are contur. culoarea fiind singura ce poate reglementa volumul.84 Camil Ressu (1880. Teodor. suprafețele de culoare sunt individualizate cu ușurință. ce încadrează compoziția într-o scenografie dinainte pregătită.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Un drum. ”Camil Ressu”. dar mai ales cerul violaceu sunt principalele zone în care culoarea are materialitate profundă. Chiar și după experiența Vlaici. concentrată în masele cele mai expresive. Ressu nu renunță la acele peisaje rurale în care se regăsesc elementele primordiale ale unei construcții arhitectonice a maselor cromatice. 1958 250 . Bucureşti. C. Incursiunea în spațiul ardelenesc. 1967 ENESCU. Ressu Valoare estimativă: € 10.

251 .

1977 252 . Nelipsite din compozițiile acestea sunt și vasele specific românești. respiră aceeași simplitate. ulcelele de pământ. s-o modulezi. în ciuda ”somptuozității ostentive” asociată cu acest tip de floare. s-o colorezi.) Bibliografie: PREUTU.500 . cu smerenia pe care o mărturisea însuși artistul.” Simplității speciilor de flori alese pentru a fi imortalizate pe pânză. ”modulațiile de alb” valorat ca de obicei cu roz sau verde. marcată intrinsec de monumentalitatea asociată de pictor. care pare să aibă mai întotdeuna un rol dublu. Maria. marcate de exuberanța vieții. îi vine în completare o bogată paletă cromatică.7.1972. Colibaşi. aceea a unei reverențe făcute naturii. și anume. Ghiață D. Meridiane. Ed. cu alb. din punct de vedere stilistic. dihotmic.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Aspectul biografic al pasiunii pentru botanică s-a reflectat în analiza criticilor asupra uneia dintre tematicile care revin frecvent în opera lui Ghiață. ”trebuie să mângâi floarea. prin viziune. Buchetul de trandafiri albi. Valoare estimativă: € 4. București. influența științifică a cercetătorului care s-a împletit fericit cu viziunea estetică. Bucureşti) Trandafiri albi ulei pe carton 40.85 Dumitru Ghiaţă (1888.5 × 33 cm semnat dreapta jos. transformată în motiv decorativ de meșteșugarii olari. natura statică cu flori. naturii și ”produselor” sale.(I. aceștia văd în pasiunea de a reda plantele.P. pentru că subliniază austeritatea mineralizării în subtile acorduri rafinate. alegere ce poartă același iz biografic. Se remarcă. Mehedinţi . ”Dumitru Ghiață”. De comun acord.

253 .

Dan. București.86 Micaela Eleutheriade (1900. Meridiane. Eleutheriade Valoare estimativă: € 1.5 × 45 cm semnat dreapta jos. 1981 GRIGORESCU. Ed. București. 1978 254 . “Expoziție Retrospectivă Micaela Eleutheriade”. Bucureşti .2. cu brun.500 .500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.1984. “Micaela Eleutheriade”. Bucureşti) Floarea-soarelui ulei pe pânză 35.

5 × 31.1984.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 255 .200 . cu negru.5 cm semnat stânga jos.2. Bucureşti) Vas cu flori ulei pe pânză 41. Bucureşti . Eleutheriade Valoare estimativă: € 1.87 Micaela Eleutheriade (1900.

000 . ca în cazul de față. Jean Cheller Valoare estimativă: € 4. Cheller este cu siguranță unul dintre cei mai reprezentativi pictori ai Bucureștiului interbelic. Plăcerea pictării unor străduțe periferice. în fața subiectului. Tudor. dar mai ales selectarea anotimpului înzăpezit ne poate oferi o notă asupra sufletului artistului. Cheller nu se dezice de la alegerea tipică a colțului scontat. Bucureşti) Peisaj de iarnă ulei pe pânză 36 × 46 cm semnat dreapta jos. subiectul. Ed. cu brun. Pro Editura. (I.7. drumul și hornul înghețat sunt simbolurile unei desprinderi decisive de universul uman. nu atât prin modalitatea de pictare. iar atunci când sunt pictate. perifericului și pitorescului urban. oferind în gamele acelea expresive o imagine superbă a marginalului. În opera prezentă.) Bibliografie: OCTAVIAN. orașul. chiar dacă este destul de des întâlnită în epocă. nu prinde materialitate decât în fața unui pictor ce se dovedește a fi sensibil. pictorul se destăinuie în plină poezie plastică. cu alb din abundență și cu griul crepuscular. Bucureşti .000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Alături de Marius Bunescu.88 Jean Cheller (1911. București 256 . cât prin eliminarea omului. chiar pasional. În tonuri neutre. unde casa. Ființele apar rar pe străzile înfundate ale lui Cheller.P.1952. sunt sufocate de atmosfera grea. este mereu construit într-o notă gravă. oferindu-ne o imagine ce îl caracterizează. ”Jean Cheller”. Peisajul de inspirație urbană devine astfel modalitatea prin care pictorul nostru alege să se exprime în culoare sau chiar și în grafică. Tema. Sustras parcă din poezia expresionistă. impunătoare.

257 .

1.1998. LĂPTOIU. Vălenii de Munte. Cicerone.89 Cicerone Popescu (1908. vol. cu verde. Arc 2000. Prahova . Negoiţă. 1956 Valoare estimativă: € 750 . Vasile. Giurgiu) Natură statică cu cărți și iriși ulei pe carton 42 × 52 cm semnat și datat stânga sus. “Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani”. Bucureşti 258 . Ed. Alexandru. FLOREA. VIII.300 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: CEBUC.

Scrisul românesc. Căneşti. “Artele plastice în Oltenia 1821-1944”. Paul.200 . Buzău . Negoșanu Valoare estimativă: € 1.90 Grigore Negoșanu (1885.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: REZEANU. cu roșu.1953. Bucureşti) Ghivece cu flori la fereastră ulei pe pânză 56 × 68 cm semnat dreapta jos. Ed. Craiova. 1980 259 .2.

Iorgulescu renunță la mare parte a facilităților înlesnite de traiul oferit de familie și va lua calea Parisului spre a-și desăvârși cunoștințele artistice. 1969 . dar va asculta și sfatul lui Maurice Denis.(I. dar și prin calitatea sa de pictor. yor se dedică carierei artistice târziu. indiferent care. Radu Cornel. fiu de magistrat. la fel ca și Iser. Meridiane. prin contactul cu normandul Friesz. și el la rândul său școlit în ale dreptului. Crescut în stil boieresc. prin atelierele lui Teișanu și Steriadi.5 × 44.1939. După un scurt traseu românesc. pictorul ajunge la Academiile pariziene. descoperirea Balcicului. atât prin firea sa. cu negru.7. Deceniul cel mai valoros din punct de vedere al creației artistice. Experiența franceză se va condensa practic prin contactul cu Othon Friesz. va reprezenta perioada de deplină maturitate în manieră și în modalitate de exprimare.5 cm semnat dreapta jos. date fiind boala și moartea sa prematură. În acea etapă de acumulări. P. Iorgulescu YOR Valoare estimativă: € 4. Râmnicu Sărat . Călătoriile dese în Franța. Iorgulescu cunoaște și se familiarizează cu constructivismul cezannian.91 Petre Iorgulescu-Yor (1890. În fața motivului. “Petre Iorgulescu-yor”.1935. Iorgulescu a căutat mereu să redea senzualitatea volumelor. mai exact la Julian. imediat după război. spre 30 de ani. se va apropia de fauvi.500 .) 260 Bibliografie: CONSTANTINESCU. fapt realizat prin tehnica de pictare. Cluj) Case în Bretania ulei pe carton 37. dar și prin preferințele cromatice.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Petre Iorgulescu-yor a fost unul dintre cele mai curioase personaje ale culturii românești interbelice. dar și singurul. În 1919. care îi va deveni mentor și confident. 1925 .P. Ed. de fapt tot complexul plein-airist pe care și-l asumă au stat la baza modelării unui bagaj plastic extrem de capabil.

261 .

mandolină şi atitudinea mândră a luptătorilor din arena cu tauri. ISER Valoare estimativă: € 2. cu broderiile lor bogate.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării În anul 1930. Ed. Marin Mihalache observa: “Întâlnirea cu Spania a însemnat un moment hotărâtor în activitatea artistului. C. Paleta cromatică se remarcă prin contrastul dintre verdele limpede al fundalului şi reflexele roşu intens ale hainelor de coridă. Bucureşti) Toreador pastel pe hârtie 40 × 32. din aprilie până în septembrie. Marin. pătruns de o lumină scânteietoare. se poate vorbi acum la el despre strălucirea veşmântului pictural. București.) Bibliografie: CRĂCIUN. urme ale trecutului glorios şi oameni care îl fascinează. personajul ilustrat purtând costum de toreador. 1945 MIHALACHE. (C. dintre linie şi culoare. 1982 262 .1958. Căminul Artei. Iosif Iser călătoreşte în Spania.000 . Portretul prezent îşi are originea în acelaşi univers iberic.5 cm semnat stânga sus. despre apariţia unor accente de roşu sonor şi a unui negru misterios. Referitor la aceasta. Expoziţia reliefa împlinirile la care ajunsese artistul în urma perseverentelor căutări în domeniul perfecţionării tehnicii picturale. “Iser”. Eugen. catifelat. întâlnind peisaje pline de farmec. Mai mult decât înainte.” Portretele ocazionate de experienţa sa spaniolă s-au făcut remarcate în expoziţie. Ploiești . cu negru. Ed. Realizează numeroase lucrări în guaşă şi pastel. critica menţionând figurile de picadori şi cele ale femeilor pentru capacitatea lor de a evoca particularităţile spiritului personajelor şi nota locală distinctivă. ca şi despre deplina sinteză a tututor mijloacelor sale de expresie şi înainte de toate fuziunile intime.3. somptuos. 74 dintre ele fiind prezentate într-o expoziţie deschisă la Ateneu la sfârşitul anului 1930. organice. Bucureşti. “Iosif Iser”. Meridiane .92 Iosif Iser (1881. precum şi schiţe asupra cărora are să revină în anii următori. despre deplina afirmare a culorii.

cu negru. margareta sterian Valoare estimativă: € 850 . București) Vas cu flori guașă.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 263 . acuarelă și peniță pe hârtie 48 × 31 cm semnat dreapta jos.1992. Buzău .93 Margareta Sterian (1897.1.

Treptat. Catargi (1894. vâlcene sau doljene”. din jurul Bucureștiului. Bucureşti) Peisaj din Valea Argeșului ulei pe pânză 50 × 66 cm semnat și data stânga jos. de pe valea Prahovei. Acorduri cromatice de ocru și brun atent concertate sunt punctate fugar de tușe de albastru și roșu. și-l amintește pe Catargi din vremurile petrecute la Balcic. Catargi”.H. sculptoriță. Meridiane. se observă preocuparea pentru spațiu și organizarea acestuia. cu oranj. revelând reverența pe care artistul a făcut-o constant de-a lungul carierei sale naturii. Zoe Băicoianu.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării În opera lui Catargi alături de naturile statice care reclamă o cerebralitate aproape arhitecturală stă o impresionantă serie de peisaje. Călător neobosit. București. Ed.500 . Bibliografie: CEBUC. pictorul a revenit mereu la peisajul românesc. ”de pe meleagurile muscelene. traducând cromatic raționalitate cu care a lucrat din punct de vedere al compoziției. Tot ea este cea care menționează faptul că pictorul relua în cadrul atelierului analiza celor studiate la peisaj.94 Henri H. ”cu o perseverență și cu o tenacitate de necrezut. pânze. “H. HH. în timpul studiilor. încărcat de materiale . (19)71 Valoare estimativă: € 3.6. 1987 264 . unde acesta se îndrepta zilnic. pentru ca treptat interesul să se îndrepte spre culoare și lumină. așa-numitele ”documente de culoare”. pentru a studia structura lucrurilor în cel mai mic amănunt”.șevalet. Catargi declara ”am fost un peisagist înrăit” și detalia ”procesul manufacturier” prin care peisajul se decanta pe pânză – de la schița fugară în mijlocul naturii până la experimentele laborioase cu tempera sau acuarela. Bucureşti . realizând astfel sinteze plastice sub imperiul rațiunii. culori.1976.C. Alexandru. de la primele peisaje realizate în Franța.

265 .

Ploiești . cu negru.1958.5 cm semnat stânga jos. ISER Valoare estimativă: € 2.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 266 .95 Iosif Iser (1881.4. Bucureşti) Țărăncuță din Muscel guașă pe carton subțire 30 × 23.500 .

3.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 267 . tuş şi accente de guaşă pe carton 30.5 × 38.1949. Tecuci.5 cm semnat dreapta jos. Bucureşti) Marea la Roscoff acuarelă. cu negru.000 .Petraşcu Valoare estimativă: € 2. Galați .96 Gheorghe Petraşcu (1872. G.

care găzduia dintre cele mai diferite forme de manifestare artistică.16. Ed. impresionismul.1977. “H. (1)937. ia contact mai întâi cu Academia Julian şi apoi lucrează în atelierul lui André Lhote (1885-1962). Tonitza. Mirea și Camil Ressu. Tulcea . De la marii colorişti români. De la Pallady. Elementele subţiri şi transparente şi tendinţa de tind către un acord decorativ. prin efectul pe care l-a avut cultivarea desenului şi a compoziţiei. și punctat prin utilizarea tonurilor în straturi de verdele crud al ulcelei. menită să înfrâneze elanurile debordante. Meridiane. Culorile pe care le foloseşte aici sunt cele la care recurge în mod constant în naturile sale moarte.H. Luchian. Brănești Valoare estimativă: € 9. precum şi respectul pentru ordine şi rigoare geometrizată în compunerea tabloului. în creion.000 . cu realitatea. ”Natură statică de primăvară” afirmă preocuparea pictorului de a investi culoarea cu capacitatea de a sugera forma în mod material.5 × 50 cm semnat.D. scenelor înfăţişate. După ce traversează o etapă constructivistă. într-o intensitate moderată. fără a a investi culoarea cu capacitatea de a se îndepărta însă de la concordanţa conţine forma. cât mai degrabă. datat și localizat dreapta sus. pornind de acum cu mai multă determinare pe calea investigării realului.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Ciucurencu a studiat la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti cu G.C. pictura sa dobândind noi Bibliografie: mijloace de accentuare a veridicului CEBUC. care. cu o vocaţie naturală de colorist. Ciucurencu. Bucureşti) Natură statică de primăvară ulei pe hârtie lipită pe carton 60. Ciucurova. deşi depăşite în epocă. Ciucurencu descoperă atmosfera efervescentă a capitalei. Ciucurencu se dezlănţuie într-o explozie de culoare şi îşi îngăduie libertatea celor mai îndrăzneţe combinaţii. Alexandru. Tot el a fost cel care l-a îndrumat spre studii în Franța. izvorâtă din trăirea sa Operele primei sale perioade se lirică în faţa motivului. București. pictura sa începe să se înscrie în coordonatele realismului socialist. ultimul lăsându-şi amprenta asupra personalităţii sale artistice. Petraşcu. a învăţat în special că pictura nu trebuie concepută ca pe un mesaj al intelectului. La Paris. A. Ajuns în Franța în 1931.97 Alexandru Ciucurencu (1903. ca pe unul al emoţiei artistice resimţite în faţa fenomenelor vieţii. Ciucurencu obţinând prin concurs o bursă. intrând în faza sa de maximă jubilare coloristică. s-a orientat către acele curente care puneau în centru preocuparea pentru culoare. 1987 268 . a cărui influenţă va marca evoluţia artistică a tânărului pictor. Ciucurencu a preluat anumite reguli de compunere a naturilor statice. post-impresionismul și fovismul. nic al mesei și fundalului. Albul puternic caracterizau prin interesul pentru valorat este încadrat de roșul puterobţinerea unui efect pictural rafinat. După anii 1946-1947. îi puteau furniza cunoştinţe relevante. Catargi”.

269 .

copacii. universul personal s-a resfrânt unduitor. oferit în prim-plan. Petre. în costumație pompoasă. ce pare că traversează sub ochii noștrii alea parcului. Pictat în același spirit ludic. nealterate.) Bibliografie: MEREUȚă. Ed. Compoziția ne oferă două planuri picturale. Iulian. a unei pictorițe ce s-a jucat mereu cu subiectul abordat. București.98 Lucia Dem(etriade) Bălăcescu (1895. Bălăcescu. în culori pure. cu menirea de a fixa subiectul. 1979 270 .4. Bălăcescu se folosește de maleabilitatea guașei pentru a schița doar personajele. București. Dragos. în care. amintind de ciclul Rememorărilor. 1970 MORăRESCU. În plus. stăruie totuși în acel mediu sprinten al imaginației fecunde. în fapt toată compoziția. Chiar dacă evită acea apariție miniaturală cu care redă marea parte a citadinelor. în jurul unui peisaj viu și colorat. oferă o încărcătură narativă. cu negru. făcându-ne să ne gândim la următorul cadru. Personajele prezentate sunt privite ca la teatru. tipic unei poetici personale. pe cât de veridică. unul.500 . de care nu s-a desprins de la începutul carierei.(I. Toată atmosfera. OPREA. Lucia Dem. peisajul nu se impune prin forța picturală. Imaginea este definită de vivacitatea cromatică dar și de dinamismul impus de rapiditatea tușei.500 Citadinele Luciei Bălăcescu au avut întotdeauna un iz de veridicitate inocentă. și mai mult. Bucureşti . Meridiane. cel de-al doilea.1979. Bucureşti) Promenadă prin Iași guașă pe carton subțire 45 × 65 cm semnat dreapta jos. au chiar o apariție teatrală. Lucia Demetriade– Bălăcescu.P. familia. LDB Valoare estimativă: € 2. ci prin mica amprentă naivă.

271 .

Ca într-o natură statică-școală. Iaşi) Natură statică cu fructe coapte ulei pe pânză 40 × 50 cm semnat dreapta jos.Dimitrescu Valoare estimativă: € 10. Aceste valențe obiective ce țin de construcția și orânduirea unei compoziții erau susținute de Dimitrescu având la bază două elemente biografice. chiar cu cuțitul împăstat. iar cel de-al doilea ținea de propria experiență pariziană. 1978 272 . pictate în pensulație opulentă. Claudiu. București. Principala calitate ce emană din această lucrare este condusă spre expresivitate de o pictare robustă într-o stare afectivă strâns legată de specificul tradițional atât de îndrăgit de artistul nostru. fapt evident pentru un artist recomandat de calitatea de excepțional desenator. Într-o compoziție clasică. cu o glastră și o farfurie pline de fructe. St. Ed. cu brun. element definitoriu și pentru alți artiști ca Tonitza. cu atât mai mult cu cât periodizarea ne apropie de momentele în care Dimitrescu își împroprietărea influențele pariziene. Dimitrescu ne oferă o lecție de pictare postimpresionistă a unei teme destul de rare a portofoliului pictural propriu.1933. Este cunoscută reticența pe care pictorul o dezvoltase față de masa extinsă de astfel de opere care nu reușeau să depășească pura repictare a unei instanțe fotografice reci și fără fond.) Bibliografie: PARADAIS. Primul este legat de propria experiență pe băncile unei școli ieșene de artă împământenite în structura învechită academistă. fructele fiind roadele unui pământ lucrat de țăranul atât de îndrăgit. (I. “Ștefan Dimitrescu”. Pictura își găsește loc în opera lui Dimitrescu tocmai prin specificul amintit. Meridiane. opera se autodefinește prin expresiva paletă cromatică ce acaparează total această apariție plastică. Acest lucru era cu atât mai evident atunci când Dimitrescu își asumase calitatea de dascăl la Academia de Arte Frumoase din Iași. Băeșu ori Bălțatu. indiferent de perioada de creație ce îmbracă realizarea. În opera prezentată se pot observa lesne afinități stilistice cu o compoziție tipică maestrului francez. ce se va manifesta în arta lui Dimitrescu în direcția unei reconfigurări plastice sub imperiul constructivismului cezannian. Construcția efectivă a operei pornește de la un puternic desen preliminar. este orânduită de un complex cromatic eficient modelat în consonanță cu o teorie a culorilor și a constrastelor. toți reformiști în propriile manifestări.P.000 .000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Natura statică a reprezentat pentru Dimitrescu prilejul unor manifestări ce au depășit simplul exercițiu plastic.15.99 Ştefan Dimitrescu (1886. Huşi . Materialitatea fructelor. fiind unul dintre cei ce propovăduiau un studiu extins și permanent asupra culorii și luminii pentru a oferi formei calitățile naturale cuvenite.

273 .

Bucureşti) Siestă acuarelă și cărbune pe hârtie 54 × 43. R. în creion.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 274 . Bucureşti .5 cm semnat dreapta jos.100 Rodica Maniu-Mutzner (1890.1958. Maniu Valoare estimativă: € 900 .1.

Meridiane. cu negru. Bucureşti.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: BARBOSA. Octavian. Drăguşeni.1982. Bucureşti) Natură statică cu portocale și pistolet ulei pe carton 35. Ed. Ed. 1976 RĂCHITEANU.5 cm semnat dreapta sus. Meridiane.1.5 × 49. Galaţi . 1970 275 . Bucureşti. Carmen. “Dicţionarul artiştilor români contemporani“. Iordache Valoare estimativă: € 800 . “Dem Iordache”.101 Dem (Dumitru) Iordache (1905.

un câine. dar relevantă pentru pictura pe care o va practica Petrașcu pentru încă câțiva ani. o pisică în brațele fiicei Mariana sau un vânat fiind puținele excepții. Meridiane. el însuși în oglindă și desigur cel ce vizionează lucrarea. stilistic dar și compozițional. Exceptând perioada romantică. O dată cu înaintarea în vârstă. o modalitate mai rară. 1989 276 . (I. Tecuci. însă maniera prin care acesta a reușit să umanizeze universul pictat a fost fin limitată de Petrașcu.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Apariția ființelor vii în arta lui Petrașcu a fost de cele mai multe ori o prezență stingheră. 1921 Valoare estimativă: € 18. din 1895. gestica. G. “Gheorghe Petrașcu”.5 × 27 cm semnat și datat dreapta jos. de cele mai multe ori pe malul mării.000 . nu mai puțin de 20 de studii în ulei sau creion fiind prezente pe simezele Ateneului. Galaţi . la doar a doua expoziție personală. în posturi statice. București. Personajele ce apar în peisaj sunt ca niște apariții inerte. Pictorul s-a scrutat pe sine însuși. Petrașcu s-a mai folosit de personajul uman. în opere determinante în stabilirea unui traseu pictural elocvent. fie în interioarele familiale sau în compoziții cu nuduri. încă din anii tinereții până spre sfârșitul carierei. stăruitor. Avea doar 23 de ani. de fiecare dată feminin. Bucureşti) Autoportret la șevalet ulei pe carton 34. însă opera stăruie prin măiestria picturii. reușind să creeze echilibrul dorit între măreția cadrului natural și om. Petrașcu stă cu privirea spre observatorul bivalent. Petrașcu are totuși o viziune plastică asupra ființei umane. este prezent încă din această apariție timpurie. dat fiind faptul că nu caută să arate particularități ale fizionomiei.28. Peste 8 ani. Petrașcu elimină amănuntele fizionomice. cu negru.) Bibliografie: FLOREA. ce este eliminată aproape complet din repertoriul propriu. apăsată de atmosfera pe care artistul a conceput-o cu ajutorul materiei anorganice. pictând opere remarcabile prin severitatea și profunzimea cu care își definește personalitatea. însă elementul atât de recognoscibil mai târziu. din nou însă fără un interes pictural crescut față de motiv. o operă de pură inspirație grigoresciană. ca de lut. Petrașcu. Petrașcu nu renunță la această metodă de autobiografiere și cunoaștere. raportarea la el însuși determină în procesul pictural o introspecție și analiză a sufletului într-o serie extinsă de autoportretizări extrem de valabile atât biografic. la lucru. Implicațiile psihologice nu sunt atât de profunde ca la un portret de prim-plan. inspirat de poezia simbolistă.P.102 Gheorghe Petrașcu (1872. Omul ar fi singura ființă care a încercat să anime din când în când peisajul sau interiorul. Petrașcu se prezenta cu o serie impresionantă de autoportrete. Cele mai rare astfel de manifestări sunt legate de lumea animală. Ed. de fiecare dată femei. când personajele sunt încadrate unui spațiu mistic sau floral. de început de secol al XX-lea. Chiar dacă pictorul nu a căutat să se definească drept un Rembrandt autohton. Fără nici cea mai mică intenție de individualizare. În uleiul datat 1921. Primul autoportret datează din anii studenției. În plin lucru. Vasile. privirea ageră. artistul se portretizează în atelier.1949. Petrașcu ne-a lăsat o serie de uleiuri extrem de prețioase ce ne pot ajuta să înțelegem și omul din spatele pictorului.

277 .

sculptură .

Norocul (detaliu) .Savu Savargin.

Irimescu Ion Valoare estimativă: € 1. Meridiane. „Ion Irimescu”.2. Preuţeşti. „Irimescu”.5 × 7. Bucureşti. Eugen. Suceava . Ed.103 Ion Irimescu (1903.2005. Meridiane.5 cm semnat lateral stânga. 1995 SCHILERU. Fălticeni ) Fata cu floare bronz 21 × 15.500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: CEBUC. Bucureşti. Alexandru. Ed.400 . 1969 280 .

dar viu și masiv. Bucureşti) Chip de țărăncuță marmură și piatră 47 × 26.104 Horia Boambă (1889. Boambă se va lăsa influențat de estetica rodiniană chiar de la începutul carierei. H. Fire fragilă.5 × 25 cm semnat și datat lateral stânga. 2009 281 .(I. în momente marcate de proaspăta amintire a prizonieratului de la Haskovo. ”Visuri şi himere”.000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Creată în ultima parte a vieții. primește un surplus plastic prin limitarea nivelului de adâncime pe care îl suferă suprafața feței. Simbolismul.1923. Braşov . Bulgaria.800 . Chipul nostru de țărăncuță. care probabil l-a ajutat în modelarea și găsirea particularităților compoziționale. Paciurea este cel ce a intermediat transferul valoric dintre materialitatea blocului rodinian către tânărul ochi al brașoveanului. Boamba. Partea interesantă a vieții sale constă și în interesul oferit picturii. Bucureşti. cioplit neregulat.) Bibliografie: ŞOTROPA.P. Integrarea acestuia în blocul de piatră. influență ce se va reverbera asupra artei sale prin intermediul primului maestru.3. încarcă opera de substanțialitate. 1919 Valoare estimativă: € 1. Adriana. și o anume alegere idilică de redare a subiectului vor fi principalele arme ale lui Boambă în scurta carieră de sculptor. opera lui Boambă se regăsește în ciclul unor opere influențate mai mult sau mai puțin de propria-i biografie. cioplit și șlefuit în marmură.

Savargin nu a avut prezențe foarte însemnate. La Saloanele Oficiale autohtone. cu care va practica atât sculptură. fiindu-i expuse între 1934 și 1945 doar 5 lucrări . Mihaela. 2010 282 . 1923. 1923. Ed. unica urmă lăsată fiind participarea la Salonul Național Francez cu un bust de bronz ce îl înfățișa pe primarul Bucureștiului.P. unul dintre cei mai reprezentativi profesori ai Academiei de Belle Arte de la începutul secolului al XX-lea. frontal. Sejurul în Paris nu a fost de lungă durată. Andrei-Aurel. iar arta lui Savargin este comentată de Comarnescu sau Tache Soroceanu cu ocazia unor personale sau expoziții de grup în care sculptorul se evidențiază. Buc. ne prezintă un motiv antic reinterpretat. un gips și o marmură. ștampilă de atelier. după vechea vorbă de duh “noroc chior”. Standardizarea. sculptură. NOROCUL Valoare estimativă: € 1. “Expozanți la Saloanele Oficiale de pictură.800 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării O prezență rară în expozițiile bucureștene. datată 1923. fiind unul dintre elevii lui Antonin Mercie. Școlit la Belle Artele din București. 2004 STOMFF. Fabrica V. Presa vremii nu îl evită însă.) Bibliografie: OPREA.. denumit pe plintă. București. Petre. V.000 . într-o operă de un cert farmec. alături de panglica ce acoperă ochii unui chip rubicond sunt principalele elemente ale simbolului amintit de sculptor. STOMFF. “Salonul Oficial de sculptură”. cât și desenul. Lucrarea de față. Savargin își va definitiva studiile în Franța. Savargin este unul dintre acei puțini sculptori pe care perioada interbelică i-a oferit culturii românești. Norocul este prezentat după cutuma românească.1.105 Savu Savargin (1890 . iar Savargin optează pentru un mixaj iconografic.1954) Norocul bronz patinat 34 × 19 cm semnat și datat lateral dreapta. Rășcanu. purtate de Hermes. grafică”. (I. la bază. Savargin ocolește reprezentarea clasică a deității si a patronajului corespondent și alege o factură umoristă. București. Savargin. Ministerul Culturii și Cultelor.3 bronzuri. Urme ale pălăriei petasus (cu aripi).

283

postmodernism

Horia Bernea, Poiana Mărului (detaliu)

106
Ion Pacea
(1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti)

Natură statică cu rodii
ulei pe carton pânzat 39 × 55 cm semnat dreapta jos, cu negru, PACEA Valoare estimativă: € 2.000 - 3.000
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Paleta de culori a lui Pacea este formată preponderent din culori calde, de multe ori preluate din gama roşului aprins şi a galbenului solar, ale căror raporturi şi alternanţe afirmă înţelegerea legilor culorilor de către artist. Din compoziţiile sale, prin felul în care aşează obiectele naturii statice, înconjurate de un vid colorat şi proporţiile lor, reiese un sentiment de echilibru. Preocuparea lui Pacea este aceea de a aduce pictura într-o stare de armonie cu natura, iar construcţia imaginii urmăreşte principiile acesteia, fără a intenţiona efecte decorative. Liniile

care apar ferme, negre, conturând obiectele, evocă aceeaşi aspiraţie de a lucra în spiritul naturii, unde nu se întâlnesc nici linii drepte, nici unghiuri de 90°. În schimb, rotunjimile rodiilor şi cele ale vasului, curbele lor solid construite, sunt elemente din natură, integrate în planul picturii. (C.C.) Bibliografie: GRIGORESCU, Dan, „Ion Pacea”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976

286

107
Ion Pacea
(1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti)

Natură statică cu smochine
ulei pe carton 50 × 67 cm semnat stânga jos, cu negru, Pacea Valoare estimativă: € 2.500 - 3.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

„Arta lui Pacea e expresia unei meditaţii asupra sensului lucrurilor din universul realului, meditaţie tălmăcită apoi în limbajul culorilor” afirma Dan Grigorescu, vorbind despre colorismul artistului ca despre capacitatea sa de a alcătui o compoziţie logică, folosindu-se de funcţia constructivă a culorii. Picturile cu suprafeţe ample de culoare nu sunt simple jocuri cromatice şi nici nu sunt generate de universul interior de trăiri al artistului, ci sunt mijloace de interpretare a datelor realului, într-un efort de creare a unei imagini raţionale a lumii. Imaginile sale surprind ipostaze ale lumii materiale, investigând raportul dintre artă şi real, pe care artistul îl concepe în sensul unei permanente Bibliografie: descoperiri a lumii şi a adecvării GRIGORESCU, Dan, „Ion Pacea”, Ed. mijloacelor de expresie la aceasta. Meridiane, Bucureşti, 1976 (C.C.)
287

108
Constantin Piliuţă
(1929, Botoşani -2003, Bucureşti)

Balerine
ulei pe pânză 54 × 47 cm semnat dreapta jos, cu negru, C. Piliuță Valoare estimativă: € 2.200 - 3.500
Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării

Referințe: PRUT, Constantin, “Constantin Piliuță”, Ed. Sport-Turism, București, 1983

288

Bucureşti. București . București) Marină ulei pe pânză 26. “Dicţionarul artiştilor români contemporani“. Ed.5 × 47 cm Valoare estimativă: € 350 .109 Mircea Velea (1924. Meridiane. Octavian. 1976 289 .500 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: BARBOSA.1993.

200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 290 . Bucureşti) Vas cu flori ulei pe pânză lipită pe carton 30 × 30 cm semnat şi datat dreapta jos. (19)88 Valoare estimativă: € 750 . V. Grigore.110 Vasile Grigore (n. 1935.1. cu brun.

V. Muzeul Naţional de Artă. 1995 BARBOSA. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Constantin. (19)88 Valoare estimativă: € 800 . “Dicţionar de artă modernă”. “Dicţionarul artiştilor români contemporani“. Bucureşti) Repaos (Femeie în galben) Referințe: “Vasile Grigore”.1. 1935. cu negru.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 291 . Bucureşti. Octavian. 1982 ulei pe pânză lipită pe carton 29 × 32 cm semnat dreapta jos. Meridiane. Albatros. Grigore. 1976 PRUT. Ed.111 Vasile Grigore (n.

Lausanne. Ciobanu Valoare estimativă: € 2.000 . Gilbert. Bucureşti .5 cm semnat dreapta sus.112 Mircea Ciobanu (1950. le colosse de Mon-Repos”. cu roșu.3. 24 Heures. Geneva) Natură statică cu fructe ulei pe carton 40 × 42.1991. “Ciobanu. 1984 292 .000 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: SALEM.

Sălişte.650 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 293 . cu negru DAN BOTA. 1935. 1971 Valoare estimativă: € 400 . Sibiu) Femeie cu flori în păr ulei pe hârtie 59 × 43 cm semnat și datat dreapta jos.113 Dan Bota (n.

Tudor. 2007 294 .114 Alexandru Moscu (1896.200 . câinele din partea stângă și alimentele care dau impresia unui prânz frugal. pentru ca la întoarcerea în țară să se înscrie și la Școala de Arte frumoase din București. iar una dintre ele coase. Alexandru Moscu se folosește în “Baigneuze” de o temă clasică pentru a realiza o fină ironie la adresa societății. A urmat o perioadă de studii la Praga. DEAC. Moscu (Alexandru) Valoare estimativă: € 2. Bârlad .1968.pălăria și pantofii “burghezi“. cu un desen bine însușit și cu un colorit temperat. NOI Media Print. la Munchen cu Herman Graeber și mai apoi la Academia de Artă. surprinse uneori în activități din domeniul artistic. București) Baigneuze ulei pe placaj 57.3. de detaliu vin să puncteze acut . Grupul nostru. Compoziția amintește într-adevăr de tematica baigneuzelor. iar la revenirea în țară s-a dedicat exclusiv activității artistice. dar a fost și directorul Muzeului Aman. deschizând expoziții la Iași și la București. Marcat de rigurozitatea germană. “300 de pictori români“.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Alexandru Moscu a studiat inițial în mediul german. Bibliografie: OCTAVIAN. Elemente disparate. Ed. A făcut parte din mai multe asociații ale vremii . Mircea. cu rosu.Tinerimea Artistică.5 × 71 cm semnat dreapta jos. Grupul Nou. însă femeile lui Moscu sunt îmbrăcate în halate și poartă baticuri strânse muncitorește.

295 .

Din 1990. urmând o perioadă marcată de expoziţii personale şi colective în România. pe care o cumpără în 1992 şi unde îşi va petrece an de an lunile de vară. Germania. 2006 296 . Fundación Eberhard Schlotter. cu roșu. Nisipul brun-auriu aminteşte de arenele de coridă. care se insinuează în registrele imaginii. locuieşte mai întâi în Suedia. dincolo de care se întinde întunericul locuinţelor meridionale. Franţa şi Spania. Alături de acesta se află atelierul din Paris şi casa din Altea. 1957. Formaţia artistică se petrece în cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. pe coasta de est a Spaniei. în sud.) Bibliografie: „Dibujos y pinturas de Constantin Pacea desde La Olla de Altea: paisajes”. unul dintre cei mai importanţi pictori români ai secolului al XX-lea. fără să mai revină în România până la căderea regimului comunist. în atelierul tatălui său. Altea. pentru a lucra în atelierul tatălui său.2. o altă realitate locală. un loc pe care îl consideră unul dintre cele mai potivite pentru creaţie. iar în 1985 se stabileşte definitiv în Paris. pictorul Ion Pacea. De la Altea. Exilându-se din ţară. Spania. sunt locuri de refugiu şi de izolare. se întoarce în fiecare iarnă în Bucureşti. a călătorit frecvent la Sevilla. apoi în Germania.200 . Constantin Valoare estimativă: € 1. unde a fost inspirat să picteze fermecătoarele curţi interioare cu ghivece de flori.5 cm semnat.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Vocaţia de pictor şi-o descoperă din copilărie. (C. unde studiază. curţile umbroase. Respirând trecutul maur glorios.115 Constantin Pacea (n. Suedia. dreapta jos. Bucureşti) Costa Blanca ulei pe pânză 53 × 77.C.

Constantin. cu roșu.2. Bucureşti) Patio de Sevilla ulei pe pânză 70 × 50 cm semnat stânga jos.116 Constantin Pacea (n. cu roșu. (20)10 Valoare estimativă: € 1.200 . 1957. datat dreapta jos.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării 297 .

117 Dan Hatmanu (n. Bucureşti. Maria. „Dan Hatmanu”. planșa II Referințe: BRATU.5 cm semnat stânga sus. Iaşi) Casa albă ulei pe placaj 35 × 41. 1967 HATMANU. ARC 2000. cu negru.600 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Opera este reprodusă în albumul “Dan Hatmanu“. 1926. București. Ed. 1983. Ed. Ed. Meridiane.000 . Bucureşti. Dan Hatmanu Valoare estimativă: € 1. 2005 298 . Meridiane. Scobinţi.1. Ileana. Adriana Bobu. „Dan Hatmanu”.

noiembrie – decembrie 1998 ‘’Seniori ai Picturii Românești Contemporane’’. Bucureșt 299 .118 Traian Brădean (n. 1927. U. (19)63 Valoare estimativă: € 1. martie 2003.. Angela Popa Brădean”.2. Programul Restituiri. Arad) Satul din vâlcea ulei pe carton 44 × 59 cm semnat și datat.P. Oradea. Galeria Apollo. dreapta jos cu negru.A. Brădean. Catalog de expoziție.400 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: “Traian Brădean.400 . Fundația HAR. Muzeul Țării Crișurilor. T. Comlăuş .

800 . căci reprezintă un eşantion prelevat din natură. Macedonia .C. prin care pictura capătă masivitate şi stabilitate. În acest sens. fiecare obiect ales are o importanţă anume. Totodată. cu albastru. permanenţele lumii. în refuzul decorativului se pot urmări influenţele naturilor moarte ale lui Pallady.1999. esenţialul pe care îl transfigurează prin artă. naturile moarte evocând.5 cm semnat dreapta jos. prin obiectele şi fructele integrate în ritmul compoziţional. (C. Horopani.5 × 47. formele au o geometrie severă. Scoarţele populare îl inspiră în simplificarea expresiei. Intenţia lui Pacea este aceea de a surprinde aspectele durabile. 1976 300 .119 Ion Pacea (1924.) Bibliografie: GRIGORESCU. Bucureşti. Pacea Valoare estimativă: € 1. construcţia imaginii este fermă.500 Naturile statice ale lui Pacea amintesc într-o oarecare măsură de pictura lui Matisse: culori intense se armonizează fără stridenţe.2. Ed. Dan. Meridiane. Bucureşti) Natură statică cu vas și fructe tempera și colaj de cartoane pictate în tempera pe carton 67. „Ion Pacea”.

“Anticritice”.120 Paul Gherasim (n.000 . Ed.500 Referințe: BARBOSA. Anastasia. Octavian. “Despre ucenicie”. GP. Bucureşti. cu alb. 1976 DUMITRESCU. Meridiane. Botoșani) Țarină ulei pe pânză 46 × 54 cm semnat și datat dreapta jos. 2006 Valoare estimativă: € 1. Ed. Anastasia. 2002 301 .1. “Dicţionarul artiştilor români contemporani“. Sorin. Ed. 1925. 2002 SÂRBULESCU. Mihai.

3. sat din judeţul Braşov unde tatăl său.121 Horia Bernea (1938. seriile sale de lucrări de la Poiana Mărului rămânând unele dintre cele mai valoroase realizări ale perioadei. Opera prezentă surprinde una dintre formele căpătate de experimentele sale avangardiste dintre anii 1965 şi 1972 şi face parte dintr-o serie din peisajele amintite. în jurul său luând naştere o tabără de creaţie.B. Bernea a dedicat etape îndelungate aprofundării unui subiect într-o serie. A pictat în natură şi i-a îndemnat şi pe alţii să vină şi să descopere pictura în plein air. Bucureşti -2000. cu verde. La începutul anilor ’80. obişnuia să îşi ducă familia. aceasta fiind un tip de expresie caracteristică pentru programul coerent şi explicit formulat de artist. Locul de refugiu din perioada tulbure care a coincis cu copilăria pictorului. Paris) Poiana Mărului ulei pe pânză 60 × 70 cm semnat și datat mijloc jos. a devenit mai târziu un fericit spaţiu de creaţie la care artistul a revenit în fiecare an. 8. 2006 302 . Mihai Oroveanu. H. în monogramă. Bucureşti. (C.800 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Destinul lui Horia Bernea s-a legat de timpuriu de Poiana Mărului. C.68 Valoare estimativă: € 2. Noi Media Print.800 . sociologul şi etnologul Ernest Bernea. Coord.) Bibliografie: „Horia Bernea 1938 – 2000”. Horia Bernea devenise un reper în artele vizuale. o şcoală de pictură şi apoi un adevărat curent în plastica românească.

303 .

Musceleanu. (1)983 Valoare estimativă: € 1.122 Ion Musceleanu (1903. Ed. Vasile. Bucureşti. Caracal . “Ion Musceleanu”.400 . 1974 304 . I. Meridiane. Bucureşti) Natură statică cu flori și mere ulei pe carton pânzat 61 × 50 cm semnat și datat dreapta jos.1997.2. cu verde.200 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: DRĂGUŢ.

Octavian. Brăila) Pe lac acuarelă. (19)75 Valoare estimativă: € 300 . 1976 DOŞULEANU. Meridiane. 4 decembrie 2000 305 . flowmaster și cariocă pe hârtie 50.450 Preţul de pornire se va situa sub limita minimă a evaluării Referințe: BARBOSA. ”Dicţionarul artiştilor români contemporani”. Bucureşti. ”Dăruiesc aceste adevăruri regăsite oamenilor. EmD. fluviului şi pământurilor de aici”. Ed. în ”Ziarul de Iaşi”.123 Emilia Dumitrescu (1921. cu negru. Brăila -2005.5 cm semnat și datat stânga jos. Cristina.5 × 70.

C. sector 3.ro secretariat@muzeulbucurestiului.18.00 . București Tel. 2. E-mail: 021 315 68 58 021 310 25 62 relatii.ro biblioteca@muzeulbucurestiului.ro Program de vizitare: miercuri-duminică 10.00 . Brătianu nr.publice@muzeulbucurestiului. Fax.Muzeul Municipiului București Vă invităm să descoperiți istoria Bucureștiului oglindită în expozițiile și bogatele noastre colecții Adresa: B-dul I.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cod 020337 Tel. Web: www.ro Customer Relantionship Management . 8. Fax: +4 021 242 05 43 E-mail: sales@genesys4s.ro. S2.genesys4s.: +4 021 242 05 42. Dimitrie Pompeiu nr.Bd.

.

din România. de acest gen 900 .Primul dicţionar Sunt prezentaţi peste de colecţionari ai zilelor noastre şi ai veacurilor trecute.

.

.

.

.

Dry Tomato. Quill Egg. Crem Fresh & Bellini’s Iranian Oscietra Caviar Premium Selection served Original Style 30gr Iranian Oscietra.ro CASA FRUMOASA . Crem Fresh & Bellini’s Salmon Roe with Cream Fresh & Chives topped on Rosti Foies Grass. Sector 1. Melba Toast Kamatchatka Crab Salad Crab Meat. home made Ravioli Reservation highly recommended +40 733 735 932 VIP Receiving / Valet Parking 40. Bucuresti +4021 317 60 07 www. Fig Marmelade. Bdul. Avocado. Green Leaves. Lascar Catargiu. Brioche Toast Foie Gras d’Oie au Torchon Fresh Norwegian Salmon Tartar. Riesling wine & Normandy Butter sauce.Iranian Beluga Caviar Premium Selection served Original Style 20gr Iranian Beluga. Salmon Roe. Crem Fresh & Bellini’s Beluga Caviar Caspian Sea Classic Selection served Original Style 25/50 gr Caspian Beluga Caviar. Cherry Tomato. Avocado. Honey Vinaigrette Kamatchatka King Crab Merus on bed of home made Ravioli Crab meat.casafrumoasa.

.

7 grame din cel mai bun amestec de cafea precum [i respectarea unor anumi]i parametri: timp. METODA IPERESPRESSO Un espresso perfect necesit` 6. Iperespresso este u[or de utilizat. chiar dac` nu ai mai f`cut o cafea pân` acum. iar illy a recreat-o cu ajutorul espresoarelor [i capsulelor protejate de cinci brevete.ro. Aceasta este arta barmanului. intens [i catifelat: partea cremoas` este [i în interiorul cafelei. nu numai deasupra. Rezultatul este aromat. .CUM S~ |}I PREPARI CEL MAI BUN ESPRESSO CHIAR LA TINE ACAS~? IAT~ METODA. temperatur` [i presiune.probrands. Mai multe detalii pe www. Este metoda Iperespresso.

.

Parteneri media: .

Flori de câmp (detaliu) .Gheorghe Pterașcu.

medrega@artmark.ro .Accesul la licitație admis pe baza invitației nominale Participarea la licitație posibilă și prin telefon sau ofertă scrisă Pentru înscrieri la licitație și invitații la eveniment: 021 210 30 16 / 0756 056 104 rodica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful