You are on page 1of 10

ARALIN 1

I. Layunin: A. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t ibang Huni ng Hayop Sanggunian: BEC Pakikinig p. 33, Landas sa Wika at Pagbasa p. 2-6, MG p. 4-7, B.A. 2-8 Kagamitan: plaskard/larawan Pinagsanib na Aralin: Filipino at EKAWP Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Alagang Hayop. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Balik-Aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na Gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga Gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Masayang Paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop Pangwakas na Gawain: A. Paglalapat: Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito 3. Ibon Masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- Masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan Pagtataya: Ipares ang mga huni ng Pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-k! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! II a. baboy b. aso c. baka d. sisiw e. pusa

II.

III.

IV.

V.

VI.

Takdang Aralin: Gumupit nang 3 larawan ng alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni/ tunog na tinutukoy nito.

Manok na nangingitlog. II. Asong tumataghoy b. Layunin: A. MG p. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. 33. a. natutuwa c. c. Nakapagsasalita ng maliwanag.manok. 9-13 Kagamitan: Larawan at Plaskard Pamamaraan A. Ano ang dapat mong gawin? a. C. .nasisiyahan 4. nagugutom c.A. Landas sa Wika at Pagbasa p. III. Maingay ang inyong alagang hayop (baboy). nauuhaw 5. ibon 2. naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Science at EKAWP I. Sanggunian: BEC pakikinig p. Kumuha ng kahoy at papaluin ito 3. Manok na pumuputak e. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Palakang kumokokak c. a.ARALIN 2 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. E-e-e-e-k! E-e-e-e-k! Ang sabi ng baboy. V. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. a. Ito ay. c. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang mapapansin kung sila y busog? Nagugutom? Sinasaktan? 3. 9-12. Balik-aral Ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. a. natutuwa Takdang Aralin: Gawin ang mga sumusunod: a. Inaantok b. Nagagalit b. Kalabaw na unga ng unga Pagtataya: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. 1. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Talakayin ang talasalitaan: bisiro naligaw sariwa nasalubong naraanan damo B. B. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Baboy na gutom na gutom d. Baka b. nagugutom c. Nasisiyahan b. IV. Unggoy na nagugutom. 8-11 B. b. Hoy. Panimulang Gawain: 1. Maghahanda sa pagpasok 2. Ano ang gagawin mo? a. Pagtukoy sa Dinaramdam o Mensaheng Ibig Ipaalam ng mga Hayop. kambing e. Ito ay __________. baboy d. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Ibong umaawit d. Paksang Aralin. a. Bubugawin ang tandang b. baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Pangwakas na Gawain 1. Tuwing umaga.

Ngumingiyaw ang pusa. Mee! Ang ingay ng kambing. Sumisiyap ang sisiw. y Pusang nagugutom y Asong nagagalit y Ibong masaya y Kambing na itinali y Tandang na tumitilaok IV. Paglalahat Ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Saan sila pupunta? c. Sabihin: May mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: Tilaok ng manok umaga na Huni ng ibon maganada ang panahon Tahol ng aso may taong dumarating Ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain Unga ng kalabaw nagugutom na siya C. Maa! Ang sigaw ng baka. Panlinang na Gawain 1. ik! Ik-ik-ik-ik! f.Aralin 3 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP Layunin: A. inahing manok e. B. Pamamaraan: A. tsart III. tak-ti-la-ok 5. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. kalabaw d. unggoy c. 2. 65 Kagamitan: Flipchart. Nakapagsasalita ng maliwanag. I. daga b. Gayahin ang sinabi ni Tagpi kay Gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. C. larawan. Pagbasa sa kuwentong Pasukan Na . Itanong: a. . Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Takdang-Aralin: Gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. Panimulang Gawain 1. Paksang-Aralin: Huni o Ingay na Ginagawa ng Hayop Sanggunian: BEC Handbook Pakikinig p. 2. Sino ang gustong sumama kay Gemma at Arnold? b. me-e-e! me-e-e! 4. Karaniwan nating naririnig ang sumusunod: (Ipabasa sa mga bata) Tumitilaok ang manok. Pakikinig p. B. Unga! Ang atungal ng kalabaw. II. tandang a. 2. kra-kra-kra-kra V. Paglalapat Ulitin mo ang huni ng mga sumusunod na mga hayop. Nasasabi ang dinaramdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Pangwakas ng Gawain 1. A B 1. tak-tak-tak-pu-tak! 3. Sabihin: Iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. 33.

II. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. IV. C. 12 B. maikli o mahabang tunog. Pagtataya: Panuto: V. Busina sirena ugong Hudyat istasyon ilaw-trapiko B. Panimulang Gawain: 1. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan. bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. A B _______1. Magpahulaan: Gayahin ng isang bata ang ugong o tunog ng ibang sasakyan. Kalesa a. Aralin 3 MG p. Motorsiklo e. gutom na baboy 2. Maunawaan na may iba t ibang kahulugan ang tunog ng mga sasakyan. Magparinig ng isang tape ng mga tunog sa daan. Pangwakas na Gawain: 1. Eroplano c. B. tak! Tak! Tak! Tak! _______5. C. plaskard. 18-21.A. tape recorder Pagpapahalaga: Nasasabi ang kahalagahan ng tunog ng mga sasakyan. Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. 33. tsug! Tsug! Tsug! _______3. Panlinang na Gawain: 1. Ipagawa at pahulaan ang galaw ng sasakyan at tunog. 18-24 Kagamitan: larawan ng mga sasakyan. I. E. Tren d.Aralin 4 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. i-i-i-i-i-i-k! Takdang Aralin: Gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. D. at EKAWP. Isulat ang titik ng ugong sa tapat ng bawat sasakyan. e-e-e-e-eng! _______2. Itanong: Anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanaong ng Ilan. Ambulansya b. Landas sa Wika at Pagbasa p. 3. maysakit na aso 2. Paglalapat: Gayahin ang tunog o ingay ng mga sasakyang nakalarawan. Pamamaraan: A. masayang ibon 3. Pagbasa ng Kuwento na Sa May Daan . . Kanino. Bakit at Paano. 3. Nakababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. Dyip motorsiklo kalesa Ambulansya tren kotse Van bisikleta bumbero Eroplano traysikel bus 2. pook o bagay. 3. Paksang Aralin: Pagtukoy sa Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Pakikinig p. Pagganyak: Pag-obserbahan ang mga tunog o ugong ng mga sasakyang nagdaraan sa paaralan. III. Maunawaan na dapat mag-ingat sa pagtawid sa daan. cassette. Sibika at Kultura. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Layunin: A. mahina. Balik-Aral: Paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1.

Sanggunian: BEC Handbook p. atbp. Pamamaraan: A. Ako ay? ____________ b. Maysakay na mga sundalo. a. Nawalan ng gasolina. Pinaaalis ang mga tao. a. Landas sa Wika at Pagbasa p. MG p. Pangwakas na Gawain: 1. Tak-Tak! Tak tak! IV. B. 33. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. 27-32 Kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Nagtatawag ng pasahero. 2. 5. Ano ang gagawin mo? 3. Humihingi ng gasolina. b. Takdang Aralin: Gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko.A. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong Iba t Ibang Tunog: May Kahulugan . Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. (pagpapatabi. Talasalitaan: Nagsarasyon nabibingi kaklase Gusali bangko ugong Traysikel nagtakip B. b. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang Tulong ng Sasakyan sa Tao. a. 1. c. . Ano ako? _________________ 2. Ayaw umandar. a. Maysakay na maysakit. b. Panlinang na Gawain: 1. Pagtataya: Panuto: Piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. c. c. Habang sa daan ay sumisirena ako. Kumakalembang ang kalesa. 3. 3. Panimulang Gawain: 1. c. May sakay na ikakasal. C. 2. V. ano ako? ________________ c. b. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Para takutin ang mga tao. Maysakay na panauhin. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Maraming tao sa gitna ng daan. b. Pumipito ang pulis.Aralin 5 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. E-e-e-e-e-e-ng! e. Halimbawa: Isa kang dyip o kotse. May nasusunog na bahay. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. 4. c. Bru-u-u! Pak! Pak! b. pagtawag ng sasakyan. Para ayusin ang trapiko. Paksang Aralin: Pagsabi sa Kahulugan ng Iba t Ibang Pagpapatunog ng Sasakyan. May daraang padre. 27-32. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. a. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may likha nito. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. Pumupot-pot ang dyip. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. Layunin: A. a. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! d. III. Pangkatin ang klase sa apat. a. Sumisirena ang ambulansya. Tsug! Tsug! c. Itanong: Bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. 16-19. I.) II. Para siya ay bigyan ng pera. Sining at EKAWP.

Itanong: Bakit hindi makatawid ng daan si Angie? Anong sasakyan ang biglang nagdaan ng tatawid na si angie? Sino ang tumulong kay Angie? Anong hindi mabuting Gawain ang dapat alisin sa sarili ni angie? Bakit? Talaga bang nakakatakot ang tunog ng bumbero at ambulansya? B. Pot! Pot! Pot! Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng iba t ibang sasakyan at isulat ang tunog o ugong na nagagawa nito. Iba t iba rin ang kahulugan ng ugong ng mga sasakyan. Ambulansya e. B. Pipiiip! Pipiiip! 5. Pitada ng tren o bapor dadaong na ang bapor. Pipipip ng kotse. Naipapakita ang kawilihan sa pakikipagtalakayan. . IV. Pangwakas na Gawain: 1. dyip o trak pagpapatab o pagtawag sa pasahero c.Aralin 6 Layunin: A. Tsug! Tsug! Tsug! 3. 16-19 B. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. Panimulang Gawain: 1. V.A. ng bapor Pagtataya: Panuto: Itambal ang Hanay A sa Hanay B. Pagbasa sa Kwento. darating o aalis ang tren d. 2. Ugong ng eroplano c. 27-32. may pasyente na mabilis na dinadala sa ospital 2. ng trak ng bumbero d. Tren d. Bapor a. Dyip b. III. Natutukoy ang iba t ibang tunog ng mga sasakyan. Panlinang na Gawain: 1. b. Iiiing ! Iiiiing! 2. Pitada ng tren. Pipip ng dyip o kotse b. Sirena ng ambulansya nagpapatabi sa mga tao. C. larawan. Sirena ng trak ng bumbero may sunog e. 27-32 Kagamitan: flipchart. Ugong ng eroplano lumilipad na ang sasakyan. Landas sa Wika at Pagbasa p. Paksang-Aralin: Iba t Ibang Tunog ng mga Sasakyan Iba t Ibang kahulugan ng Pagpapatunog ng mga Sasakyan Sanggunian: BEC Handbook p. Paglalapat: Gawin ang ugong o tunog na nilliikha ng bawat sasakyan at sabihin ang kahulugan nito. a. 33. Sasakyan ng mga bumbero c. Sabihin: Iba-iba ang ugong na nilikha ng mga sasakyan. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. tsart Pagpapahalagan: Pagpapakita ng Tulong ng mga sasakyan sa mga tao. Pamamaraan: A. (Ipabasa sa mga bat-Flip Chart) a. Hanay A Hanay B 1. Paglalahat: y May iba t ibang kahulugan ang pagpapatunog ng mga sasakyan gaya ng pagpapatabi ng mga naglalakad at pagtawag sa mga pasahero. Kling! Klang! Kling! Klang! 4. pagtawag ng sasakyan at iba pa) C. II. MG p. I. Sirena ng ambulansya.

Iing! Iing! Iing! 2. 35-38. ipasabi ang uri ng tunog. V. II. . D. Itanong: Anong ibig sabihin nito? 3. III. 2. Weng! Weng! Weng! c. Bip-bip-bip b.A. Iparinig ang tunog ng bawat isa. c. ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. B. B. Pamamaraan: A. Ipabasa nang malakas ang kuwentong Pareho ang Ginagawa . gong. 19-24 B. C. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. 3. Ipabasa ang ngalan ng bawat instrument na nakasulat sa plaskard at sa pisara. torotot. 33. Landas sa Wika at Pagbasa p. biyulin. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. paghaharana sa mga dalaga at iba pa. Layunin: A. ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Isulat ang tunog ng mga ito. Talasalitaan: Matinis baho saliw Bandurya pompiyang ano Malakas tamborin gitara 2. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Pagtataya: Panuto: Pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. d.Aralin 7 Pinagsanib na Aralin sa Filipino at EKAWP I. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Paksang Aralin: Paggaya sa Tunog ng Iba t Ibang Instrumento Sanggunian: BEC Handbook p. Panlinang na Gawain: 1. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. Pangwakas na Gawain: 1. Pagusapan ang kahalagahan nito kung may mga kasayahan tulad ng pista. Paano pinatutunog ang mga ito? b. malakas o matinis. 4. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Alin sa mga instrument ang may tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. Gagayahin nang sabay-sabay ang mga napiling instrument sa harapan ng klase. tulad ng mahaba. Panimulang Gawain: 1. a. 35-40 Kagamitan: tape ng mga tunog. a. Takdang Aralin: Gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. pagtatanim. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. plaskard Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga Instrumento at ang mga Partikular na Gamit ng mga Tao. 3. IV. MG p. Papiliin ang ilang bata ng instrumentong (larawan) pangmusika at gayahin ang tunog ng instrument sabihin kung bakit naibigan niya ito.

Paghahawan ng balakid a. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa Pilipinas. Minana niya ang talinong ito sa kanyang ama na isang mahusay na musikero. Layunin: A. nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. III. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. C. tsart Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa Natatanging Pilipino Pamamaraan: A. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Dalubhasa c. IV. Pangkatang Gawain: Pangkat I Ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Paglalahad (Babasahin ng guro ang kwentong Si Ernesto at ang kanyang Biyolin nang pabigkas.Aralin 8 I. 19-24 B. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. Paglalapat: Ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: Ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. Landas sa Wika at Pagbasa p.33. Paksang-Aralin: Pakikinig sa Kwento: Si Ernesto at ang Kanyang Biyolin Sanggunian: BEC Handbook p. Pagganyak: Ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. Musikero 2.) Pangkat II Sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) Pangkat III Sino si Ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) Pangkat IV Ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2.A.35-38. Pagtatalakay Alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si Ernesto Vallejo.) 2. larawan. Nang lumaki na si Ernesto. Panimulang Gawain: 1. 3. MG p. Natatangi d. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. 35-40 Kagamitan: flipchart. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. II. ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Biyolin e. . C. Magkasaliw b. Bakit tinaguriang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo sa larangan ng musika? B. Siya ang unang guro ni Ernesto. Panlinang na Gawain: 1. Sa larangan ng musika. B. Pangwakas na Gawain 1. Isang natatanging Pilipino si Ernesto Vallejo. siya ay ating maipagmamalaki.

35-40 Kagamitan: flipchart. tambol Takdang-Aralin: Gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. III. V. biyolin 4. Pagganyak: Mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Panlinang na Gawain: 1. MG p. C. larawan. at EKAWP. Layunin: A. Hanay A Hanay B 1. B. Panimulang Gawain: 1.19-24. 35-38. Ito ay ang mga instrumentong pangmusika. .A. Landas sa Wika at Pagbasa p. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. II. Tot-to-rot-tot! b. C. titik lamang ang isusulat sa sagutang papel.Aralin 9 Pinagsanib na Aralin sa Filipino.33.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. I. tsart Pamamaraan: A. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. torotot 5. Paksang-Aralin: Tunog ng Instrumentong Pangmusika Sanggunian: BEC Handbook p. Pyang-pyang! Pyang! e. Balik-Aral: B. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. IV. Paglalapat: Alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. B. 2. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! a. gitara 2. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. Ting-ling-ling! d. pong-pyang 3. Musika. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. Boom! Boom! Boom! c.

Pabula sa mga bata ang natutuhan ni Kunehong Liit. parang 5. IV. MG p. Basahin nang malakas ang kuwentong Natuto Rin. Panimulang Gawain: 1. B. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Iba t Ibang Halimbawa ng Kombinasyon ng Pantig Sanggunian: BEC Handbook p. larawan Pagpapahalaga: Nasasabi ang Kahalagahan ng Tamang Pantig Pamamaraan: A. Halimbawa: Pa la ba ta I na ba sa tu bo A na Ba la Ba to ku bo ta sa 2. Anu-anong mga letra o titik na bumubuo sa mga pantig? C. Tang ha li an Takdang Aralin: Basahin ang seleksyong Ang ating Watawat . Pa-la-is-daan Pagtataya: Panuto: tukuyin ang mga salitang nakasulat sa plaskard. It-log d. puti na sumasagisag sa kalinisan. Sagutin ang mga tanong: a. Layunin: A. at Mindanao. at bughaw sa kapayapaan. Sa-ga-na e. Pakinggan ang pagbigkas sa mga sumusunod na salita. Sino ang nagtayo ng paaralan sa kagubatan? b. Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa paaralan. Anu-ano ang buting nagagawa ng pag-aaral nang mabuti at seryoso. pula sa katapangan. Ano ang sinabi ni Inahing Manok? Ni Amang Daga? c. b. Ba ku ran 2.Aralin 10 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Talakayin ang mga salitang ginamit sa kuwento. a. Isulat ang salitang aking bibigkasin.33-37 B.33. Bakit dapat ninyong pagbutihin ang pag-aaral? 2. Natutukoy ang mga salitang narinig na binubuo ng pinagsamang pantig. Ur-su-la c. Am-pa-la-ya b. a. Ito ay may tatlong kulay. V. Ulitin ang mga pantig na may salungguhit. 2. Pumili at sumulat ng 5 salita at pantigin. Panlinang na Gawain: 1. Nakapagbibigay ng iba t ibang halimbawa ng mga pantig.A. gubat c. 57-62 Kagamitan: plaskard. Ak da 3. Pin ya 5. 3. . Visayas. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa ating malalaking pulo ang Luzon. Im po 4. Bakit naging masipag siya sa pagpasok? 4. Talakayin ang talasalitaan: Gubat nagniningning tinalon Inahin nangangagat babala Nag-aaksaya kuwago tarangkahan Suwerte sisiw nagsawa Maliban parang lumiban B. 1. Mayroon itong isang araw at tatlong bituin. Sibika at Kultura at EKAWP. II. sisiw d. Maglagay sa pisara ng mga pares ng salita na may titik na magkaiba. III. a. Pangwakas na Gawain: 1.53. Ang Ating Watawat Ang watawat ang pinakasagisag ng ating bansa. Ilalagay ng bata ang nawawalang titik sa mga salita. a. Anak b. I. Parihaba ang sukat nito. Sino ang tamad pumasok? d. Landas sa Wika at Pagbasa p.