Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji IPP2M.

Bil

Kemahiran

No. Soalan

1
2
3

Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h)
Huruf besar (K, N, G)
Huruf vokal (a, u, o,i, e)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31

Suku kata KV (me)
Perkataan KV + KV (sudu)
Perkataan VKV (api)
Perkataan KV + KV + KV (kelapa)
Perkataan KVK (jam)
Suku kata KVK (pah)
Perkataan V + KVK (ikan, awan)
Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak)
Perkataan KVK + KV (lembu)
Perkataan KVK + KVK (cantik)
Perkataan KV + KV + KVK (sekolah)
Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan)
Perkataan KVKK (wang)
Suku Kata KVKK (bang)
Perkataan KV + KVKK (pisang)
Perkataan V + KVKK (udang)
Perkataan KVK + KVKK (kambing)
Perkataan KVKK + KV (tangga)
Perkataan KVKK + KVK (songkok)
Perkataan KVKK + KVKK (longkang)
Perkataan KV + KV + KVKK (teropong)
Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing)
Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung)
Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak)
Perkataan KV + KVKK + KVK (merangkak)
Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal
Berganding.
Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan
Bergabung.
Membaca Membina Ayat Mudah.

1, 2, 4, 5, 7, 8
3, 6, 10
11, 12, 13,14,
15
16
20
21
36
34
17
22, 39
23, 32, 35
30
45
46
24
25
18
27
26
28
57
38
29
37
31
58
59
60
40,43, 44

32

Bacaan Dan Pemahaman.

30

19, 33, 41, 42
55, 56,
57,58,59,60
61,62,63,64,65

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

1

Kemahiran 1 dan 2 :
Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar).
Arahan:
Soalan 1 hingga 10
Imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis huruf
selepas setiap kad diimbas.
1.

c

2.

b

3.

K
m

4.

5.

6.

i
N

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

2

7.

8.

9.

10.

p
r
h
G

Kemahiran 3 :
Mengenal Huruf Vokal.
Arahan :
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

3

A.
B.

Murid mendengar bunyi vokal yang disebut.
Murid menulis vokal yang didengar.

Bil.

Vokal

11

a

12

u

13

o

14

i

15

e

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK.
Arahan:
Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku
kata berdasarkan suku kata yang didengar.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

4

16.

17.

18.

19.

me
pah
bang
nyak

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22:
KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK,
KVKK,
V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK.
Arahan:
Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

5

Bil

Perkataan

20

sudu

21

api

22

ikan

23

lalat

24

rambutan

25

wang

26

udang

27

pisang

28

kambing

29

longkang

Jawapan Murid

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30:
KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV, KVK.
Arahan :
Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbin
g

gajah

jam
_____________________________________________________________________________
lembu
angsa

Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

6

30.

31.

32.

33.

34.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24:
KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.
Arahan :
Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang
disediakan.

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

7

35.

36.

_______________
37.

________________
38.

_________________

_________________

39.

___________________

Kemahiran 29:
Diftong, Konsonan Berganding.
Arahan :
Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang
diberi.

40.

41.

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

8

hari
42.

bu
43.

si

tu

44.

ker

Kemahiran 13,14,31 :
KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah.
Arahan :
Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

45.

Baju ayah cantik.

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

9

46.

Sekolah Rina besar.

47. Rasa cili pedas.

48. Abang pakai topi.

49. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 :
Ayat Mudah.
Arahan :
Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

50.

baju

Bapa

beli

.

itu

________________________________________________

51.

.

baca

suka

Ali

buku

_____________________________________________________________________________ 10
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

________________________________________________

52.

datang

Pihak

polis

.

ke

situ

________________________________________________

53.

ada

Ravi

guli

.

baru

________________________________________________
54.

.

guru

meja

Ini

saya

________________________________________________

Kemahiran 26, 27, 28, 31:
KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK,
KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat
Mudah.
Arahan:
Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.

55. beg
_______________________________________________________

56. cawan
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 11
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

57. tangga
_______________________________________________________
58. tempurung
_______________________________________________________
59. tengkorak
_______________________________________________________
60. merangkak
_______________________________________________________

Kemahiran 32 :
Bacaan Dan Pemahaman.
Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Ini ayam.
Ini ayam betina.
Ayam betina boleh bertelur.
_____________________________________________________________________________ 12
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

Ayam betina berketuk.
Ayam suka makan jagung.
Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.
Jawab soalan-soalan berikut.
61. Ini gambar apa?
_______________________________________________________

62. Bolehkah ayam betina bertelur?
_______________________________________________________

63. Ayam suka makan apa?
_______________________________________________________

64. Ayam ada berapa kaki?
_______________________________________________________

65. Bolehkah ayam betina berketuk?
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 13
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful