Disediakan Oleh: Khairunnisa Binti Jassni Mohamad Amiruddin Bin Ismail Muhammad Haikal Bin Mansor Nazri Fahmi

Bin Baharin Nur Izza Azieta Binti Mohd Jid

Jelaskan perbezaan antara empat teori huraian bahasa yang telah dipelajari 2. Implikasi teori 3. Ringkasan mengajar dengan mengaplikasikan salah satu teori.
1.

Jelaskan Perbezaan Antara Empat Teori Huraian Bahasa Yang Telah Dipelajari .

Nahu tradisonal Struktural Teori Huraian Bahasa Transformasi Generatif Fungsionalis .

morfem dan ayat TG Kajian tentang rumus bahasa Fungsionalis Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahas ketika berkomunikasi dan mementingkan semantik Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalm pembentukan sistem bahasa Kajian menekankan aspek perubahan bahasa ketika berkomunikasi. arbitrari dan utk perhubungan Mengumpulkan bahan pertuturan den mementingkan fakta-fakta yang boleh diperhatikan Pengetahuan bahasa merupakan satu fenomena mental Ayat mempunyai struktur luaran dan dalaman .tradisi Kajian berdasarkan bahasa bertulis struktural Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem. Ilmu tatabahasa bersifat sejagat dan kajian berdasarkan hukum Penggolongan kata berdasarkan makna dan ligik Bahasa sebagai alat pertuturan bersistem.

.

Menggunakan pendekatan pengajaran deduktif iaitu mengutamakan penguasaan undang-undang atau peraturan bahasa sebelum memberikan contoh-contoh Contoh : Guru memberikan penerangan tentang kata kerja Guru memberikan contoh kata kerja Guru meminta pelajar memberikan contoh kata kerja Guru memberikan latihan kepada pelajar tentang kata kerja .

TEORI STRUKTURAL Menggunakan pendekatan pengajaran induktif iaitu mengutamakan contoh penggunaan bahasa daripada undang-undang atau peraturan bahasa contoh : ‡ Guru memberikan contoh ayat dan meminta murid mengenalpasti jenis ayat ‡ Guru menghuraikan ayat tersebut setelah murid mengetahui jenis ayat yang diberikan ‡ Guru meminta murid memberi contoh ayat tunggal untuk memastikan murid faham ‡ Guru memberi latihan .

Contoh : Ayat pasif : Kucing Mardhiah mengejar kucing Fatimah. pelajar diminta menukar ayat pasif kepada ayat aktif.Pengajaran dan pembelajaran menukar ayat tunggal kepada ayat pasif Contoh : -Guru menyediakan ayat-ayat tunggal untuk ditukarkan kepada bentuk ayat pasif -Setelah murid menguasai kemahiran membentuk ayat pasif. Ayat aktif : Kucing Fatimah dikejar oleh kucing Mardhiah. . .

Guru beri situasi TEORI FUNGSIONAL Mementingkan fungsi sosial sesuatu bahasa dan minta murid buat ayat berdasarkan stuasi yang diberikan .

.Sediakan satu ringkasan mengajar dengan mengaplikasikan salah satu teori huraian bahasa yang telah anda pelajari.

20 pagi 8.Tarikh : 17 Julai 2011 Masa : 7.20 pagi (60 minit) Tahun : 5 Cemerlang Bilangan Murid : 35 Orang Tema : Cerita Binatang dan Pahlawan Tajuk Pengajaran : Arnab dan Kura-kura .

iii. Membaca dan menyebut semua perkataan yang terdapat dalam petikan dengan intonasi yang lancar dan tepat. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 sifat arnab dan kura-kura dengan betul. . ii.Objektif Pengajaran : Pada akhir pengajaran. murid dapat : i. Senaraikan dan menyusun lima isi penting mengikut urutan cerita yang terdapat dalam bahan petikan yang telah dibaca.

Fokus Sampingan : 2.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 2 (i) : Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis pola ayat.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa.Fokus Utama: 10. Aras 1 (i) : Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa/puisi) termasuk e-mel yang mudah. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (i) : Membaca perkataan. . 5. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Sistem Bahasa : i. . juara. Kosa kata : tekad. kesedehanaan Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah biasa mendengar dan membaca cerita-cerita binatang daripada pelbagai sumber.Penggabungjalinan : Sains dan Bahasa Melayu Penyerapan nilai : Hormat-menghormati. ii. Tatabahasa : ayat tunggal.

ii. Bahan Bantu Mengajar : i. Video Arnab dan Kura-kura ii. KMD : strategi mengatasi cabaran. Ayat tunggal. iv.Kemahiran Bernilai Tambah : i. Kemahiran berfikir : membanding dan membeza. ii. Teori Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik. Kad ayat . iii. Isi Pelajaran : i. Cerita arnab dan kura-kura. Belajar cara belajar : mengumpul maklumat. Kosa kata. Carta bacaan iii. iii. muzik dan kinestetik. interpersonal.

Video Arnab dan Kura-kura . Catatan .Langkah & Masa Set Induksi (± 5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Guru menayangkan video cerita Arnab dan Kura-kura -Guru menanyakan murid tentang haiwan yang terdapat dalam video.

Langkah & Masa Langkah 1 (± 10 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Petikan cerita "Arnab dan KuraKura " . Catatan -Carta bacaan . .Guru mengedarkan petikan cerita "Arnab dan KuraKura dan membimbing murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.Guru membimbing murid menceritakan semula cerita yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai ayat.

.Nilai murni: Hormatmenghormati. . Siapakah yang menang dalam pertandingan tersebut? 2. Catatan . Soalan Guru: 1.Guru bersoal jawab mengenai isi cerita dan menerapkan nilai murni.Langkah & Masa Langkah 2 (± 10 minit) Isi Pelajaran Petikan cerita "Arnab dan KuraKura". . Bagaimanakah strategi arnab untuk memenangi pertandingan itu semula ? (KBKK) Aktiviti P&P . .Carta bacaan. Bagaimanakah arnab kalah dalam pertandingan? 3.Guru membimbing murid mencari dan menyusun isi-isi penting cerita yang telah dibaca.KMD: Strategi mengatasi cabaran.TKP: verbal linguistik .

. .Kemahiran mengumpul maklumat. Catatan .Ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan mereka.Kemahiran berfikir: Membanding Membeza. .Langkah & Masa Langkah 3 (± 10 minit) Isi Pelajaran Membanding dan membeza sifatsifat arnab dan kura-kura.BBM: Borang Pengurusan Grafik .Penyerapan ilmu: Sains. Aktiviti P&P .Kemahiran interpersonal.Guru membimbing murid membanding dan membeza sifat arnab dan kura-kura secara kumpulan dengan menggunakan borang pengurusan grafik. . .

Guru membimbing murid membina ayat tunggal sendiri. . Aktiviti P&P . . .Guru membimbing murid membaca ayat tunggal yang disediakan pada kad ayat.TKP: verbal-linguistik.Penyerapan Tatabahasa (Ayat Tunggal) -memberi erti kosa kata: menang dan sombong.Guru membimbing murid mencari ayat tunggal yang terdapat dalam carta bacaan. - Catatan Kad ayat. Carta bacaan. .Langkah & Masa Langkah 4 (± 10 minit) Isi Pelajaran .

___________________________________________ membimbing ___________________________________________ murid merumuskan _____________________ isi pelajaran dan menerapkan nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut. -Guru kinestetik. daripada cerita ___________________________________________ .Penerapan nilai tersebut.TKP: muzik dan murni. .Langkah & Masa Penutup (± 5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan -Video cerita Arnab -Guru menanyakan -Nilai murni: dan Kura-kura apa pengajaran hormat-Rumusan isi yang harus diambil menghormati Refleksi : pelajaran. .

Di pertengahan jalan.Pada suatu hari. Kura-kura tertinggal jauh. Mereka melantik Sang Kancil sebagai hakim. Kura-kura terus berjalan tanpa berhenti. Arnab berasa yakin bahawa ia akan mengalahkan kura-kura dalam perlumbaan itu. Arnab berlari dengan pantas. arnab berhenti dan berehat di bawah pokok lalu tertidur. arnab bertemu kura-kura. Ia mengejek kura-kura kerana berjalan lambat. Arnab terjaga daripada tidurnya dan mendapati kura-kura telah menang. Arnab berasa amat malu lalu beredar dari situ. Semenjak hari itu. arnab tidak bersikap sombong lagi. Akhirnya kura-kura sampai ke garisan penamat. Kura-kura bersetuju untuk berlumba dengan arnab. Esoknya. perlumbaan dimulakan. .

Arnab Jawapan .

Berkaki empat Berwarna putih Arnab Berbulu Bertelinga panjang .

Kura-kura Jawapan .

Mempunyai cengkerang Bertulang belakang Kura-kura Berkaki empat Berleher panjang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful