ISLAM HADHARI

berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak. berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama. . Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu.VISI Visi Islam Hadhari adalah Untuk Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam Contoh. iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.

bertoleransi dan berimbang.MISI Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. maju. bertamadun. .

. mampu berdikari. melihat ke hadapan. inovatif serta cekap menangani cabarancabaran semasa secara bijaksana. berdaya saing. praktikal dan damai. akhlak. material.OBJEKTIF Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). rasional. intelektual.

Kehidupan 7.Penguasaan 5.Keutuhan budaya dan moral 8.Rakyat yang berjiwa merdeka 3.Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita 7.Keutuhan 9.Pemeliharaan alam semulajadi 9.Kerajaan 3.Rakyat 4.Pembangunan ekonomi seimbang dan 5.Keimanan dan ketaqwaan kepada ilahi. 2.Pemeliharaan 10.Kerajaan yang adil dan beramanah 2.Kekuatan 10.Kekuatan pertahanan .Keimanan 1.Pembelaan 8.Penguasaan ilmu pengetahuan 4.Pembangunan komprehensif 6.Kehidupan berkualiti 6.10 PRINSIP ISLAM HADHARI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful