You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT JAWATAN KUASA BERTINDAK KESELAMATAN SEKOLAH SJKC AI HWA ,PANCHOR

Tarikh :18.1.2011 Masa :1:30 pm Tempat:perpustakaan sekolah Kehadiran:En Tey Ching Jou Pn Serto Cheau Miin Pn Quek Hui Inn Pn Tan Chen Taan Cik Ng Sin Yin

bil perkara 1. Ucapan pengerusi: Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana sudi hadir ke mesyuarat ini . 2. Agenda mesyuarat : 2.1 Penubuhan jawatankuasa Penyelaras 3K Guru penyelaras Keselamatan Pengerusi :Pn Serto Cheau Miin Setiausaha : Cik Ng Sin Yin AJK :Pn Quek Hui Inn Pn Tan Chen Taan 2.2 perkara perkara yang dibincangkan : 2.2.1mesyuarat ini telah memutuskan guru penyelaras keselamatan akan melancarkan pelbagai program dan aktiviti dalam aspek keselamatan dalam tahun ini. i)keselamatan perjalanan pergi dan balik sekolah ii)keselamatan kebakaran iii)keselamatan penggunaan kantin 2.2.2Skop dan bidang tugas jawatankuasa bertindak keselamatan adalah :

tindakan Pengerusi

Guru-guru penyelaras 3K

Guru-guru penyelaras 3K Guru-guru penyelaras 3K Guru-guru penyelaras 3K

i) ii) iii)

iv)

menyediakan polisi,manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah. Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam . Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah . Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan .

Guru-guru penyelaras 3K Guru-guru penyelaras 3K

2.2.3Mesyuarat telah memutuskan menyediakan menual dan prosedur keselamatan dalam perkara perkara berikut: i)Bidang aktiviti murid ii)Bidang bencana alam iii)Bidang keselamatan fizikal sekolah iv)Bidang social v)Bidang persekitaran dan lokasi sekolah

Semua warga sekolah ,kerjasama daripada PIBG ,ibu 3.1.1Pn Quek menyatakan bahawa demi mewujudkan persekitaran yang selamat ,maka pihak sekolah haruslah bapa dan komuniti setempat. meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program keselamatan sekolah. 3.1 Hal-hal lain

Mesyuarat ini ditangguhkan pada pukul 2:30 petang.

Disediakan oleh,

(Cik Ng Sin Yin) Setiausaha Penyelaras program 3K