COLESTEROLUL, prieten sau du man ?

Dr. M rginean C lin

Colesterolul, istoric i încadrare
‡ Colesterolul face parte din grupa gr similor, având o molecul mare cu 3 nuclee benzenice, un nucleu tetra- (ciclul ciclopentano-perhidrofenantrenic) i o caten lateral ‡ Are masa molecular 386 u.a.m., p.t. 149oC, formând cristale alb-g lbui la temperatura camerei ‡ Este cunoscut înc din sec. al XVIIIlea ca principalul component al pietrelor din vezicula biliar ‡ Structura chimic este clarificat abia din anul 1932 de c tre Wieland ‡ Întotdeauna cuvântul Äcolesterol´ este asociat în mintea noastr cu un du man redutabil, poten ial generator de hipertensiune arterial , boli de inim sau cauzator de moarte

Colesterolul, este o substan extrem de important i necesar pentru economia întregului organism
Organismul nostru î i sintetizeaz din colesterol :
1) Membrane pentru toate celulele sale 2) Anumi i hormoni absolut necesari 3) Lichidul biliar (pentru emulsionarea gr similor i a unor vitamine din intestin, urmat apoi de absorb ia lor) 4) Un precursor al vitaminei D3 (7-dehidrocolesterolul), pe care-l stocheaz sub piele, substan care are i proprietatea de a limita pierderile de lichide datorate transpira iei. Acest precursor vitaminic se va transforma în vitamina D3 sub ac iunea razelor ultraviolete 5) Din colesterol corpul sintetizeaz i un precursor al (sfingo-)mielinei, material gras, izolator util, necesar Äîmbr c rii´ fibrelor nervoase cerebrale i periferice în teci. În lipsa acestor teci, func ionalitatea sistemului nervos central ar avea serios de suferit

(1) Colesterolul ² produc ie, aport
Produc ia zilnic de colesterol este asigurat în principal de c tre ficat (dar practic, orice celul i organ a corpului nostru este capabil s -l produc !), la o valoare cuprins între 700-1000 mg pe zi ‡ i-n cazul unei diete vegan (vegetarian pur), corpul tot î i va satisface necesarul prin produc ia sa intern ; deci nu va ap rea niciodat vreo problem în sensul vreunui deficit de colesterol ‡ Re ine i : de regul < 70% din valoarea colesterolului sangvin la o persoana omnivor este produs hepatic (sau endogen), iar 30% sau mai mult, este adus prin alimenta ie (exogen) ‡ Aceast cantitate este mai mare sau mai mic în func ie de alimentele consumate, dar ea nu va trebui s dep easc 200-250 mg/ zi de colesterol alimentar ‡

mai mult sau mai pu in accentuat . riscul fiind reprezentat în primul rând de ateroscleroz Aceasta poate duce la înfundarea consecutiv . arteriopatia obliterant a membrelor etc. Practic. nivelul sangvin al colesterolului se va ridica periculos.(2) Colesterolul ² produc ie. accidentul vascular cerebral. hipertensiunea arterial . aport ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ La un aport alimentar de peste 250-300 mg/zi (= maximul zilnic de procesare hepatic ). cardiopatia ischemic . orice zon a corpului va avea de suferit de pe urma deficitului de iriga ie ap rut prin reducerea diametrului intern al vaselor de sânge care irig toate organele i sistemele organismului nostru ‡ RE INE I !!! Toate alimentele de origine animal con in colesterol. îns NICI UN ALIMENT DE ORIGINE VEGETAL NU CON INE COLESTEROL . a tuturor vaselor din corp Strict valorile o ale colesterolului determin un risc de diabet zaharat. colesterolul o fiind toxic èi distructiv pentru celulele pancreatice F-insulare Apar astfel insuficien a circulatorie cerebral .

D.Alimente considerate veritabili recordmeni în colesterol (con inând peste 200 mg / 100 g produs) ‡ Creier ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 2500-3000 (C. amplificând riscul cardio-vascular. al litiazei cardiourice i al crizelor de gut la consumatorii cronici de astfel de alimente . pielea de animale. Neni escu sus ine c ar con ine 17% din masa total a organului !!!) Rinichi 1764 Ficat 450 Unt 240 G lbenu de ou 220-1600 Inima. untura. molu tele i crustaceii marini ‡ Organele animale con in. seul. în afara unor cantit i importante de colesterol i purine. sl nina.

porc file 77 Pieptul de pui dezosat 74 Carnea tocat . pulpa de porc. fazan 71 Carnea de vit mu chi 70 Cotlet de porc. scrumbia 60 .(1) Cantit i aproximative de colesterol în unele alimente (în mg/ 100 g produs) : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Carnea de vit pulp 133 Carnea de porumbel 122 O lingur de ulei de pe te 120 Pulpele de pui dezosate 95 Carnea de iepure de cas 92 Cârna ul de porc i ra a s lbatic 89 Ton 87 Parizerul i salamul de unc 84 Jambonul 83 Carnea de vi el. piept de curcan 67 Crap 65 Bâtlan 63 Rulada de carne de vit 62 P str v 61 unca de Praga. iepure s lbatic 72 Carnea de vit vr bioar . vit . miel.

aceast valoare poate fi mult dep it !) Lin.(2) Cantit i aproximative de colesterol în unele alimente (în mg/100 g produs) : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Crenvur ti tiuca. smântân Brânza topit cu 20% gr sime la greutatea uscat Carnea de al u Brânza de vaci cu 20% gr sime la greutatea uscat Brânza topit cu 10% gr sime la greutatea uscat Brânza de vaci cu 10% gr sime la greutatea uscat Lapte. pl tica Carnea de porc slab Prepeli a Sardele Somon Ca cavalul (dar în func ie de num rul de ou . chefir Brânza de vaci degresat 57 55 53 49 39 38 37 33 28 26 16 10 7 5 1 .

Cât trebuie s fie în mod NORMAL nivelul colesterolului din sânge (colesterolemia) ? ‡ ‡ ‡ ‡ NU exist valori limit inferioar ale colesterolemiei !!! IDEAL ar fi s avem exist valorile colestrolului cât mai mici ! Cât de mici ? Oricât de mici !!! NORMAL ar fi ca nivelul colesterolului din sânge. în prezenìa unui status antiinflamator Peste 190-200 mg% colesterolul tinde s se depun pe vase înfundându-le. Valoarea normal a colesterolemiei este cuprins între 155-175 mg% (norma european actual . s fie de 100 + vârsta în ani (exprimat în mg/100 ml de sânge). 190depunere care va fi cu atât mai accentuat . sau m car < 150-160 mg%.2008) Sub 150-160 mg% colesterolul nu ader la vase. ci din contr . cu cât colesterolemia este mai înalt . se ³spal ´ de pe 150vase.

sau transportatorul de colesterol din vase i de la esuturi spre ficat (Äcolesterolul bun´). care de i se determin uzual. Valorile acestuia nu trebuie s dep easc (50) 70-100 mg% (cu cât este mai sc zut cu atât mai bine !) 2) HDL-Colesterolul. Valorile normale pentru acest parametru se încadreaz între 700-900 mg% 700- ATEN IE !!! 1) q cu 1% a LDL-Colesterolului..1% riscul cardio-vascular cardio4) Între o TG èi q HDL-C exist o leg tur bine stabilit fiind un factor predictor al HDLevenimentelor cardio-vasculare cardio5) o TG post-prandiale sunt foarte periculoase. Nivelul sangvin al acestui transportator este bine s dep easc 40-60 mg% (cu cât e mai mare cu atât mai bine !) 403) Trigliceridele sangvine. permit doar o orientare paraclinic grosier . cardio2) o cu 1% a HDL-Colesterolului. ´de sângeµ ? Când se determin valorile colesterolemiei (denumit i Åcolesterol totalµ). ale c ror valori nu trebuie s dep easc 150 mg% (133 ?) 4) Lipidele totale. cât èi bazal postpost6) Toate evenimentele cardio-vasculare o ca frecvenì când q HDL-C cardiofrecvenì HDL7) La valori normale ale LDL-C dac avem TG > 200 mg% riscul relativ o la > 56% èi HDL < 40 mg% e LDLfoarte r u .Este oare suficient s determin m doar nivelul colesterolemiei la un examen. q cu 3% riscul cardiovascular HDL3) o cu 1 kg în greutate o cu 3. TG ar trebui determinate atât post-prandial.. care este transportatorul de colesterol de la ficat la vase i esuturi (Äcolesterolul r u´). q cu 1% riscul cardio-vascular LDL-Colesterolului. este util a se determina i alte frac iuni lipidice : 1) LDL-Colesterolul.

insulino-rezistenì . adic circumferinìa abdominal > 102 cm la b rbaìi èi > 88 cm la femei ‡ TG > 150 mg% ‡ HDL-C < 40 mg% la b rbaìi èi < 50 mg% cm la femei ‡ Tensiunea arterial > 130/85 mmHg ‡ Glicemia > 100 mg% µDac ai sdr.Sindromul metabolic ‡ Sindromul metabolic = Obezitate. dislipidemie. HTA èi insulino-rezistenì dislipidemie. r mâi f r el !?!µ (deoarece au un ´barem´ mult mai permisiv din cauza frecvenìei o a problemelor lor de s n tate datorate obezit ìii) . metabolic èi mergi în SUA. hiperglicemie ‡ SAU mai exact. 3 din urm toarele 5 : ‡ Obezitate abdominal .

5% dintre ei nici nu sunt con tien i c sufer de aceast boal ? ‡ Dislipidemia NU DOARE i nici NU D (S)CURGERE DE SÂNGE !!! ‡ Dislipidemia este unul dintre cei mai redutabili factori de risc cardio-vascular i de mortalitate la nivel mondial . ‡ 84..tia i c .9% dintre adul ii din România au dislipidemie. iar ‡ 60..

12 e ‡ Colesterol total / HDL-Colesterol patologic) ‡ TG / HDL-Colesterol > 3 => insulino-rezistenì èi indicaìie DLinsulino-rezistenì indicaì major de terapie hipolipemiant ! (indicele Reaven) .13-0.33 (sub 0.5 (peste 5 e patologic) ‡ LDL-Colesterol / HDL-Colesterol 2.5-3 (peste 4 e patologic) ‡ HDL-Colesterol / Colesterol total 0.Mai sunt de actualitate i câteva rapoarte ce se calculeaz între unele frac iuni lipidice : 3-3.

trigliceridele i LDL-Colesterolul ar avea valori crescute A a-zisele Ävalorile normale´ ale acestor markeri au evoluat constant în timp în sensul sc derii lor (cu excep ia HDL-C) Dac acum 20 de ani erau acceptate valori ale colesterolului total de pân la 240 mg%.(1) Discu ii pe marginea valorilor colesterolemiei ‡ ‡ Valorile frac iunilor lipidice au suferit permanent de-a lungul timpului reactualiz ri. sau chiar sub 100 mg% (valori aparent incredibile pentru omul Ämodern´) ‡ ‡ ‡ . dar în func ie de continua acumulare de date legate de riscurile cardio-vasculare. reconsider ri. peste câ iva ani s-ar putea ca i limita actual de 175 mg% s fie (re)considerat prea înalt Sunt date care certific faptul c dac la anumite loturi popula ionale la care dieta vegan este o regul . modific ri Rezultatele studiilor au scos în eviden riscurile preponderent cardio-vasculare ridicate la care suntem expu i. la fel ca i exerci iul fizic zilnic. dac colesterolul total. ast zi limita admis ca Änormal ´ se situeaz undeva sub 175 mg%. nivelul colesterolului total a r mas sub 150 mg%.

cea la care riscurile cardiovasculare au fost cât mai apropiate de zero ! ‡ A adar. am putea tr i spre 120-140 de ani. Glicemia <90 mg%. Tensiunea Arterial <120/70 mmHg i Pulsul de repaus <60 b t i / minut. nici valoarea de 175 mg% se pare c nu corespunde nici ea întrutotul acestui deziderat. a a cum de fapt am fost proiecta i de c tre Creatorul nostru ‡ Întrebare : ÄCare s fie deci colesterolemia normal ?´ Fire te. riscul apari iei bolilor cardio-vasculare a fost în aceste cazuri ca i nul ‡ Date de ultim or certific faptul c omul este singurul Åanimal-primatµ care are valorile colesterolului i ale gr similor sangvine a a de înalte.(2) Discu ii pe marginea valorilor colesterolemiei Asociat celor de mai sus. la un HDL-C cu mult peste 50-60 mg%. fiind lider în lumea mamiferelor ‡ Se presupune c dac Änormalul´ ar fi coborât undeva pe la Colesterol <130 mg%. de departe peste celelalte specii. LDL-C <70 mg%. astfel încât cu siguran va fi i ea reconsiderat în anii care vor urma ! ‡ .

acesta eliminându-se la exterior odat cu bolul fecal **Doar astfel va fi eficient aceast a II-a cale de eliminare a excesului de colesterol prin intermediul ficatului ***Fibrele vegetale.Circuitul colesterolului în organismul uman Colesterolul alimentar se absoarbe din intestinul sub ire în sânge i ajunge pe calea circula iei venoase portale la ficat ‡ În cazul unui exces de colesterol alimentar. Tocmai la acest nivel pot interveni fibrele vegetale. prin fermenta ie în intestinul gros. determinând ateroscleroz ** îl va ³v rsa´ prin secre ia biliar în intestin (în exces existând riscul litiazei biliare). cu ajutorul LDL-C care va cre te. ficatul practic nu prea reu e te s se ad posteasc din fa a excesului de colesterol. ficatul tinde s Äscape´ de colesterol. de unde îns se va reabsorbi rapid înapoi *** va fi depus sub form de lipoame sub piele *Prin cea de-a II-a cale. urm rind una din urm toarele 3 c i : * îl va desc rca pe vase. vor forma propionat. un important limitator al sintezei hepatice a colesterolului ‡ . ce bareaz prin re eaua pe care o produc (dup ce s-au umflat cu ap ) absorb ia colesterolului din intestin.

mergând pân la deces ‡ ´Vrei s fii s n tos sau bolnav ? Depinde numai de. care ne va hr ni optim fiecare p rticic a corpului nostru. fluxul sangvin va sc dea.. irigarea tuturor organelor i sistemelor va fi afectat .. dac vom avea vase înfundate datorit aterosclerozei. iar aceste veritabile tuburi se vor men ine elastice ‡ Reciproc. cu consecin e dintre cele mai grave. vom avea un flux sangvin optim. tine !!!µ . diminuat sau abolit .ÅVârsta noastr este vârsta vaselor noastre de sânge !µ (Syndeham 1652) ‡ Este un proverb medical în spatele c ruia se reg se te mult adev r ‡ Dac vom avea mai mul i ani vase curate.

insuficien cardiac . înfundându-le => ateroscleroza Apare hipertensiunea arterial Se reduce irigarea cu sânge a creierului (apare uitarea.) În timp exist riscul insulinoinsulinorezisten ei cu diabet zaharat tip II ei. aritmii etc.Consecin ele pe termen lung ale unui nivel crescut. sc derea capacit ii de concentrare psihic . infarct miocardic acut. ame eli etc. cum este cazul lipoamelor / xantoame ‡ ‡ ‡ ‡ . poten ial Excesul de colesterol se poate depune i-n vezica biliar cu formarea de calculi (pietre la fiere) Se formeaz depozite patologice de colesterol sub piele. constant i continuu al colesterolemiei ‡ ‡ ‡ Colesterolul se va depune pe vase.) Scade alimentarea cu sânge a inimii (cardiopatie ischemic .

exclusiv prin schimbarea modului de via O diet edenic (format din legume. de peste 30-40 de ani S-a constatat cu stupoare c ATS. cereale.5 litri de lichide pe zi + cump tare + reducerea stresului + odihn de 8-10 ore pe zi. regresez între 6-24 luni. ulcer.Ateroscleroza (ATS). fructe. FAC MINUNI DE VINDECARE. mai ales în bolile cardio-vasculare. în cazul unui stil de via gre it i al unor obiceiuri alimentare nes n toase. dar i-n diabetul tip II. VINDECARE depresii etc. . apare de la vârsta de 2 ani ATS chiar avansat . poate fi un proces reversibil ? FIRE TE ! ‡ ‡ ‡ ‡ Ani la rândul s-a considerat c boala aterosclerotic este strict apanajul vârstelor adulte. leguminoase i semin e) + exerci ii fizice (m car o or în fiecare zi) + normopondere + peste 2.

medicamentul TamoxifenR (la persoanele care fac tratament pentru cancerul de sân) . obezitatea. S-a demonstrat c ace ti factori cresc cantitatea de homocistein din sânge uneori la valori enorme (de exemplu asocierea dintre cafea i fumat la ambele sexe) ‡ Factori care reduc drastic homocisteina sangvin : cerealele integrale san din alimenta ie. excesul de niacin .fumatul.12 (diet lipsit de cereale integrale => pâinea alb ) ‡ Al i factori generatori de homocistein : cafeaua + /. alcoolismul cronic. sedentarismul. stimularea hormonal steroidian ilicit a cre terii musculare sau / i a performan elor fizice din cadrul diverselor activit i sportive.(1) Alte substan e poten ial generatoare de ATS (în afara colesterolului) : HOMOCISTEINA ‡ Este de 9-11 ori mai periculoas decât colesterolul ‡ Apare în special datorit deficitului vitaminic B6. exerci iul fizic. hormonii estrogeni de surs natural sau alimentar (SOIA). anticoncep ionalele orale.9.

determinând formarea de cheaguri în inim i-n interiorul arterelor.9. oxideaz LDL-Colesterolul 3) împiedic ac iunea reparatorie a vitaminei C pe vase i întârzie refacerea acestora dup o agresiune 4) m re te riscul osteoporozei *Aportul din surse vegetariene a vitaminelor B6.(2) Alte substan e poten ial generatoare de ATS (în afara colesterolului) : HOMOCISTEINA Efectele nefaste ale homocisteinei sunt : 1) pro-coagulante.12 d o protec ie sigur împotriva efectelor dezastruoase ale homocisteinei . cu un risc embolic / obturator consecutiv 2) ridic la niveluri neb nuite cantitatea i agresivitatea radicalilor liberi de la nivelul vaselor.

accident vascular cerebral etc.) la pacien ii la care colesterolul are valori normale sau chiar sc zute ‡ Femeile. cât i cele care utilizeaz alimente bogate în fito-hormoni estrogeni au o protec ie cardio-vascular important ‡ Exist o leg tur direct propor ional între frecven a bolii Alzheimer i concentra iile serice mari de homocistein .(3) Alte substan e poten ial generatoare de ATS (în afara colesterolului) : HOMOCISTEINA ‡ Vitaminele B6 i B9 se distrug în propor ie de peste 50% prin fierbere sau prin procesarea alimentelor ‡ O mare parte dintre medicii cardiologi sus in c homocisteina este responsabil de cea mai mare parte a evenimentelor cardiocardiovasculare cu risc vital (infarct miocardic. persoanele active fizic. iar o diet bogat în acid folic (vitamina B9) ar împiedica declan area acestei boli teribile .

seu. cre te la un aport alimentar colesterolic de peste 250-300 mg/zi i-n sedentarism. În general este un marker al aportului crescut de colesterol ! HDL-Colesterolul < 35-40 mg%. somn etc. se pare c acidul miristic ar fi suplimentar i cel mai puternic factor hipercolesterolemiant cunoscut LDL-Colesterolul > 100 mg%. posturile prelungite. c în cantit i modeste în lapte i iaurt). sl nin . Surse alimentare : unt. untur . . untur . sl nin . substan de 1. nuc de cocos.5-2 ori mai periculoas decât colesterolul. hiperlipidemiile ereditare etc.(4) Alte substan e poten ial generatoare de ATS sunt : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Acidul miristic. ulei de palmier. Altele : curele bru te de sl bire. margarine. margarinele (uleiurile hidrogenate). brânz . este o substan de 2-4 ori mai periculoas decât colesterolul Exist în toate preparatele lactate (e drept. smântân . carnea de porc. avocado Dup unele studii recente. este o substan marker al sedentarismului 35Trigliceridele > 150 mg%.

insulin èi generarea de radicali liberi) ‡ Alcoolismul cronic (chiar zi de zi câte pu in alcool = alcoolism cronic) . extrem de periculos pentru vasele sangvine !!! ‡ Fumatul ‡ Stresul (prin catecolamine. formând a a-numitul ³profilul lipidic alterat´) ‡ Aportul a >250-300 mg/zi de colesterol alimentar. Colesterolul alimentar este aproape în totalitate sub form oxidat .(1) Principalii factori de risc cardiovascular (pro-aterogeni) ‡ Statusul pro-inflamator => Proteina C reactiv înalt specific pro=> (hs(hs-CRP) > 2-3 mg/l 2‡ Homocisteina ‡ Acidul miristic ‡ LDL-Colesterolul > 100 mg% ‡ HDL-Colesterolul < 40 mg% ‡ Colesterolemia > 190 mg% ‡ Trigliceridele > 150 mg% (133 ?) (ultimele 4.

dovleac. campaniile militare. lactate.9. soia. pr jeli.12 ‡ Sedentarismul ‡ Acizii gra i (AG) ´transµ din carne. dar poate fi neutralizat sau amânat în bun m sur prin schimbarea modului de via . porumb. p strate la lumin i în ambalaje transparente ‡ Factorul genetic joac i el un rol bine definit în patogeneza ATS. ce produc cre terea colesterolului ‡ Sc derea aportului de Magneziu alimentar printr-o diet s rac în vegetale cu frunze verzi ‡ Deficitul vitaminic alimentar de B6. i-n special cea turceasc sau cea ne-filtru. margarine uleiurile de floarea margarine. dintr-unul nes n tos. in.(2) Principalii factori de risc cardio-vascular cardio(pro(pro-aterogeni) ‡ Cafeaua. soarelui. într-unul s n tos ‡ Alimenta ia f r fibre vegetale (ciobanii de la stân . marinarii). sau cu o cantitate mult sub normal . con ine kaweol i cafestol.

betaxolol. reprezint factori hipercolesterolemian i marca i ‡ AG satura i din lactate au proprietatea de a m ri colesterolemia mai mult decât cei din carne !!! . ciocolat etc.) prescris f r discern mânt i administrat un timp îndelungat continuu (> 6 luni).) în cantit i mari sau zilnic ‡ Utilizarea anticoncep ionalelor orale.(3) Principalii factori de risc cardiocardiovascular (pro-aterogeni) (pro‡ Obezitatea. Excep ii : nebivolol. miere. atenolol. pr jituri.. metoprolol. bomboane. dar în special la femeile fum toare e un dezastru pentru vase (risc major la peste 2 ani de utilizare continu !!!) ‡ Medica ia F-blocant (propranolol. carvedilol ‡ Lactalbumina i cazeina. dar mai ales obezitatea abdominal (burta) ‡ Folosirea glucidelor simple i / sau a dulciurilor concentrate (zah r..

(4) Principalii factori de risc cardiocardio-vascular (pro(pro-aterogeni) ‡ Insuficien a func ional a glandei tiroide sau hipotiroidia ‡ Cre terea cantit ii de sare din alimente ‡ AG satura i sau mai exact un raport supraunitar între AG satura i i AG nesatura i va avea ca rezultat sc derea îndep rt rii colesterolului din sânge i stimularea concomitent a sintezei hepatice de colesterol ‡ Curele violente sau / i bru te de sl bire dar i cele efectuate în lipsa unui efort fizic sus inut ‡ Pr jelile de orice fel. metabisulfi i. sulfa i. a conservan ilor i coloran ilor. unt sau în untur ‡ Dieta cu pro-oxidante (de genul nitra ilor i nitri ilor. a stabilizatorilor. fosfa i. a emulgatorilor. folosi i în industria alimentar la fabricarea preparatelor din carne. în ulei. dar nu numai) .

stimuleaz ficatul s produc trigliceride i colesterol Hipertensiunea arterial (5) Principalii factori de risc cardio-vascular cardio(pro(pro-aterogeni) ‡ ³Scara mortal ´ este format din : . în tratamentul diabetului zaharat.LDL-Colesterol > 100 mg% LDL. sau diabetul zaharat . la fel de important ca i aducerea glicemiei la valori normale este i normalizarea profilului lipidic Consumul a peste 3 linguri de ulei / zi.Hipertensiunea arterial .HDL-Colesterol < 40 mg% HDL.proteina C reactiv înalt specific .Fumatul .Acidul uric sangvin > 7 mg% *Riscul cardio-vascular pro-aterogen.Glicemia crescut .‡ ‡ ‡ Diabetul zaharat . zugr vit prin aceast ³scar ´ se amplific cu cât se cumuleaz 2 sau mai mul i dintre factorii enumera i mai sus !!! .Supraponderea i obezitatea .homocisteina peste normal .Trigliceridele > 150 mg% .

aterogenez i pozi ia anatomic a arterelor afectate Arterele cerebrale Arterele coronare Arterele femurale (creier) (inim ) (coapse) Trigliceridele Hipertensiunea arterial Fumatul +/+++ + +++ +/+ + +/+++ .Corela ia dintre factorii de risc.

germeni de grâu. semin e de in.(1) Principalii factori de protec ie cardiovascular (anti-aterogeni) ‡ Exerci iul fizic ‡ Niacina (vitamina B3) o g sim în drojdii (deci i în pâine !). piersici. cât i cre terea HDL-C.sau ancolesterolic . cartofi. determin sc derea colesterolului sangvin i trecerea doar pe colesterolul endogen (produs de ficat) . soia. Niacina î i exercit mult mai eficient în prezen a Cromului ‡ Vitamina C la doze de peste 100 mg / zi ‡ Vitamina E determin sc derea VLDL i a LDL-C. caise uscate. dar în prezen a vitaminei A F-carotenul (provitamina A) . 2 morcovi de dimensiuni medii consuma i în fiecare zi pot reduce colesterolul plasmatic cu 15-20% ! ‡ Dieta hipo.

avocado. spanac. maz re. hri c . pepeni. Este pigmentul ro u din tomate. cu atât cantitatea de lutein este mai mare ! Licopenul inhib sinteza colesterolului. broccoli. fasole. legume. Cu cât culoarea fructului sau legumei este mai intens .(2) Principalii factori de protec ie cardiovascular (anti-aterogeni) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Fibrele vegetale Coenzima Q10 Luteina . c p uni etc. ardei. pieli a intern a citricelor. semin e. o g sim în : varza alb i de Bruxelles. elin . salat etc. sâmburii de struguri) Germenii de cereale (100 g/zi) Sulfatul de condroitin (din extractele de aloe vera) Cromul ridic semnificativ nivelul seric al HDL-C Cuprul (nuci) previne arterita obliterant . Bioflavonoidele (nuci.

nuci. dovleac. alunele. polen. semin ele de m rar. nucile. frunzele de p trunjel Normoponderea Monoxidul de azot (NO) ce se formeaz din arginin . fistic etc. Surse de arginin : spirulina. floarea soarelui. arahidele. Proteina din soia. soia) q TG cu 3050% Hormonii fito-estrogeni din soia.(3) Principalii factori de protec ie cardiovascular (antiaterogeni) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ cereale. germenii de Acizii gra i omega 3 (din semin ele de in. migdalele. datorit s r ciei sale în aminoacizi cu sulf Uleiurile vegetale mononesaturate (ca de pild uleiul de m sline sline) . spirulin . soia. susan AG ´cisµ (ce exist în toate produsele de origine vegetal ) AG omega 6 din soia. porumb.

Acest raport este subunitar în toate produsele de origine vegetal . sumeaz ni te factori deosebit de importan i de protec ie vascular antiaterosclerotic ‡ ‡ ‡ ‡ . iod. Siliciu. lupin. prin con inutul lor mare de seleniu. Ädac vre i s fi i s n to i. fiind supraunitar în toate produsele de origine animal Unele elemente chimice : Seleniu. s nu ave i zah r în cas ´ (E. Iod Consumul regulat de leguminoase (soia.(4) Principalii factori de protec ie cardiovascular (anti-aterogeni) ‡ ‡ ‡ ‡ Dieta f r dulciuri concentrate . bob.G. ceapa i prazul. fasole. zinc i magneziu. n ut) Amidonul din cereale i cartofi USTUROIUL. siliciu. linte.White) Sc derea consumului de sare Consumul de secar Un raport AG satura i / AG nesatura i subunitar are un efect hipocolesterolemiant. Magneziu. cu excep ia nucii de cocos. Zinc. maz re.

feno-fibrat i gemfibrozilul). benza-. flu-.(1) Ce trebuie s tim despre medica ia hipolipemiant (de sc dere a gr similor din sânge) ? ‡ ‡ 1) 2) 3) 4) ‡ 1) 2) 3) Este format în esen din 2 mari clase terapeutice : statinele i fibra ii Statinele (sim-. sau un colesterol sangvin crescut (în sensul sc derii lor) Se pot da singuri sau în asociere cu statinele. cu atât va fi mai LDLimportant sc derea !) Scad colesterolul cu 20-30% Scad trigliceridele cu 20-35% Cresc nesemnificativ HDL-C cu 0-10% Fibra ii (clo-. lo-. preferabil când avem un HDL-C sc zut i / sau trigliceride crescute . determin : Cre terea HDL-C HDLSc derea trigliceridelor Influe eaz îns discret un LDL-C. ceri-vastatin) : rosuScad LDL-C cu 30-50% (cu cît sînt mai mari valorile ini iale. ator-. pra-. rosu-.

adesea în caz de hiperlipoproteinemii genetice (familiare) periculoase ‡ NU se va institui ´din primaµ terapie medicamentoas . urmând terapia hipolipemiant ‡ . adesea nu este informat onest referitor la riscurile la care se expune. cât i de c tre pacient. nu s-a reu it normalizarea profilului lipidic. care din nefericire. dac profilul lipidic este moderat alterat i dac mai întâi nu s-a încercat o perioad de 3-6 luni doar diet (+) exerci iu fizic (-) vicii ‡ NU absolv pacientul de respectarea în continuare a unui stil de via s n tos ‡ Presupune asumarea unor riscuri deloc de neglijat. atât de c tre medicul curant.(2) Ce trebuie s tim despre medica ia hipolipemiant (de sc dere a gr similor din sânge) ? Medica ia este absolut necesar s fie prescris pacien ilor doar atunci când prin diet (+) exerci iu fizic (²) vicii.

renale. D. cardiace. K. cu risc de osteoporoz 5) Diminu într-o m sur important cantitatea de Coenzim Q10 din corp !!! într6) Are un pre de cost deloc de neglijat 7) Tratamentul cronic impune monitorizarea atent i periodic a func iei hepatice. B12) 2) Produce topire muscular 3) Aduce atingere hepatic 4) Decalcific oasele. E. cât i a performan elor fizice (subiectiv) ‡ Întrebare : de ce s iau mai întâi FI-bra i când pot consuma mai degrab FIBRE ? ‡ Concluzie : op iunea terapeutic trebuie l sat pe ultimul loc i nu ca prim inten ie în tratamentul unui profil lipidic alterat .(3) Ce trebuie s tim despre medica ia hipolipemiant (de sc dere a gr similor din sânge) ? ‡ Efectele adverse ale terapiei hipolipemiante : 1) Reduce semnificativ absorb ia unor vitamine (A.

. sau continuu 3‡ Cura terapeutic cu OPUNTIA NU absolv pacientul de îmbun t irea stilului de via i NU se substituie acestuia !!! ..De la LIMBA SOACREI la. LDLLDLColesterolului i a Trigliceridelor F R EFECTE ADVERSE !!! ‡ Capsule de 180 mg ‡ 1-2 caps/zi în cure de 3-6 luni. hipolipidemie !?! ‡ Denumire tiin ific : OPUNTIA FICUS INDICA ‡ Efecte biologice : sc derea important a colesterolului.

aceasta s fie hrana voastr !µ ‡ Psalmul 104.29 : ³ i Dumnezeu a zis : ³Iat c v-am dat orice plant care produce s mân i care este pe fa a întregului p mânt i orice pom care are în el rod cu s mân ..În loc de încheiere. ‡ Geneza 1... nici sânge !´ ‡ Romani 14.´ ..14 : ³Dumnezeu face s creasc iarba pentru vite i verde uri pentru nevoile omului...21 : ³Bine este s nu m nânci carne i s nu bei vin. ca p mântul s dea pâine.17 : ³.´ ‡ Levitic 3.cu nici un chip s nu mânca i nici gr sime...

Concep ie dezastruoas despre stilul s n tos de vie uire : ‡ ´SINGURUL MOD DE A R MÂNE S N TOS este s m nânci ce nu vrei. s bei ce nu.i place i s faci ce n-ai face !µ (Mark Twain) .

.Re ine i !!! ‡ Pe parcursul istoriei acestui P mânt nivelul crescut al colesterolului din sânge a ucis mai multe persoane decât toate r zboaiele i molimele care au avut loc vreodat !!! . i va continua s ucid ! ..

M rginean C lin v mul ume te pentru aten ie i v dore te o sear pl cut în continuare ! .Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful