PERDAGAN GAN

PENGGUNAAN MATA WANG

PERCUKAIAN

PUSAT PERDAGANGAN YANG PENTING EDUDU AN YANG STRATEGI EMUDAHAN PENTADBIRAN JAWATAN LA SAMANA JAWATAN SYAHBANDAR UNDANGUNDANG LAUT MELA A SISTEM TIMBANG DAN SU AT PERTU ARAN BARANG JUAL BELI .

MEMUDAH AN JUAL BELI MATA WANG DARIPADA TIMAH SISTEM BARTER WANG TIMAH MELA A WANG ATUN WANG EMAS ELANTAN( IJANG) .

CU AI TETAP(CU AI IMPORT) AMALAN RIBA TIDA DIBENAR AN CU AI DIRAJA MEMBAYAR ZA AT HARTA BERAS&MA ANAN TIDA PERLU CU AI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful