P. 1
ilmihal

ilmihal

|Views: 48|Likes:

More info:

Published by: Tadin Talični Biberovic on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2011

pdf

text

original

Sections

 • S A D R Ž A J
 • PRISTUP
 • Čime počinjemo svaki dobar posao?
 • Šta znači Bismilla?
 • Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu?
 • ISLAM
 • Šta je Islam?
 • Ko su muslimani?
 • Šta smo mi po vjeri?
 • Šta je Kur'an?
 • ISLAMSKI POZDRAV - SELAM
 • Šta je selam?
 • PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE
 • DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE
 • TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE
 • PETA TEMELJNA ISTINA VJERE
 • ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE
 • PRVA ISLAMSKA DUŽNOST
 • DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT)
 • Kako stojimo u namazu?
 • Kako se pregibamo u namazu?
 • Kako se spuštamo na zemlju u namazu?
 • Kako sjedimo u namazu?
 • UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI)
 • PRVI UVJET ZA NAMAZ - OPĆA ČISTOĆA
 • DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST
 • UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz)
 • O meshu
 • Tejemmum
 • Gusul
 • TREĆI UVJET ZA NAMAZ - POKRIVANJE TIJELA
 • ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ - VRIJEME NAMAZA
 • Ezān
 • PETI UVJET ZA NAMAZ - KIBLA (KA'BA)
 • ŠESTI UVJET ZA NAMAZ - NIJJET (ODLUKA)
 • Ikāmet
 • SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA - NAMASKI RUKNOVI
 • NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz)
 • Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir)
 • Pregibanje u namazu (rukū')
 • Spuštanje lica na tle (sedžda)
 • Sjedenje u namazu
 • Završetak namaza (selām)
 • DODATAK O KIRĀETU
 • PET DNEVNIH NAMAZA
 • SABAH-NAMAZ
 • AKŠAM-NAMAZ
 • PODNE-NAMAZ
 • IKINDIJA NAMAZ
 • JACIJA-NAMAZ
 • VITR-NAMAZ
 • NAMASKA DOVA
 • ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA)
 • ŠTA KVARI NAMAZ
 • POUKE O FARZ-NAMAZIMA
 • POUKE O SUNNETIMA
 • ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT)
 • OSTALI NAMAZI
 • TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST
 • ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST
 • PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST
 • ISLAMSKI BLAGDANI
 • - Kurban-bajram
 • Ramazanski bajram
 • Kurban-bajram
 • - Nova muslimanska hidžretska godina,
 • Nova muslimanska hidžretska godina
 • Mevlud
 • Mubarek-noći
 • ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK)
 • DUŽNOSTI PREMA ALLAHU
 • DUŽNOSTI PREMA SEBI
 • DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA
 • GRIJESI I KAJANJE
 • Veliki grijesi

1

Priredili: Idris Resić, Prof. i Dr. Sulejman Mašović

ILMIHAL
KRATKA UPUTA U ISLAM

Izdavač: ISLAMIC RELIEF
2

SADRŽAJ
S A D R Ž A J ..................................................................................... 3 PRISTUP............................................................................................. 6 Čime počinjemo svaki dobar posao? .............................................. 6 Šta znači Bismilla? .......................................................................... 6 Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? ......................................................................................... 6 ISLAM ................................................................................................ 7 Šta je Islam? .................................................................................... 7 Ko su muslimani? ........................................................................... 7 Šta smo mi po vjeri? ....................................................................... 8 Šta je Kur'an? .................................................................................. 8 ISLAMSKI POZDRAV - SELAM ................................................... 10 Šta je selam? ................................................................................. 10

I DIO - ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) .................... 11
PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE ............................................... 13 DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................ 15 TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................. 16 PETA TEMELJNA ISTINA VJERE ................................................ 18 ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE.............................................. 19

II DIO - GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI..................... 20
PRVA ISLAMSKA DUŽNOST ....................................................... 21 DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) ................. 22 Kako stojimo u namazu? ............................................................... 22 Kako se pregibamo u namazu? ..................................................... 22 Kako se spuštamo na zemlju u namazu?....................................... 23 Kako sjedimo u namazu? .............................................................. 23 UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) .................................... 24 PRVI UVJET ZA NAMAZ - OPĆA ČISTOĆA .............................. 25 3

................NIJJET (ODLUKA)...........VRIJEME NAMAZA .............................. 46 Sūra Vel-Asri ............................................... 47 Sura Tebbet-jedā .......... 43 Salavāti ..................... 49 PET DNEVNIH NAMAZA .................................................................................................... 46 Sūra Nasr (Izā džāe) ............. 45 Eūza i Bismilla .................... 33 PETI UVJET ZA NAMAZ .......................................................................... 53 IKINDIJA NAMAZ ...................................................................................................................................................... 26 UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) ........................................................... 37 NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) .............................................................. 36 Ikāmet ....... 51 AKŠAM-NAMAZ ........................................................................................................... 45 Sura El-Fatiha ......................................................................................................................... 52 PODNE-NAMAZ ............................................................DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST ........................KIBLA (KA'BA).......................... 30 Gusul ..........................................POKRIVANJE TIJELA .......................... 44 Dove .................................. 43 Ettehijjātu ................................................................... 43 Sjedenje u namazu ................................................. 29 Tejemmum .................................................................... 35 ŠESTI UVJET ZA NAMAZ . 38 Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) ......................................................... 47 Sura Ihlas (Kul-huvallahu)................................... 48 Sura Nas ............................................................................................................................................................................................................................... 32 ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ ......................... 36 SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA ...............................................NAMASKI RUKNOVI ............... 42 Spuštanje lica na tle (sedžda) ................................................................................................................................................................ 44 DODATAK O KIRĀETU .............................................................................................................................................................................................. 33 Ezān........................................................................................................................................... 27 O meshu ............. 55 4 .......... 44 Završetak namaza (selām)....................... 48 Sura Felek ................................... 31 TREĆI UVJET ZA NAMAZ ........................... 41 Pregibanje u namazu (rukū') ................................................................. 45 Subhāneke .......... 50 SABAH-NAMAZ ....................................

....... 56 VITR-NAMAZ ............................. 61 POUKE O FARZ-NAMAZIMA .................................. 71 Nova muslimanska hidžretska godina ............................................................................. 62 ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) ..................................................... 67 PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST............... 74 DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA .............. 74 DUŽNOSTI PREMA SEBI ...................................................................................................................... 77 Veliki grijesi...... 75 GRIJESI I KAJANJE................................................. 64 TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ................................................................................................................................................................................... 71 Kurban-bajram .... 72 Mubarek-noći ...... 61 ŠTA KVARI NAMAZ.. 57 ZIKR ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) ............................................................................................................................JACIJA-NAMAZ.. 65 ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST .......................... 77 5 .................................................... 58 NAMASKA DOVA .................................................. 64 OSTALI NAMAZI ............. 74 DUŽNOSTI PREMA ALLAHU .......................................................................................................... 72 ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK).......... 62 POUKE O SUNNETIMA .. 71 ISLAMSKI BLAGDANI ...... 72 Mevlud ........................................................... 71 Ramazanski bajram .........................................KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ............. 69 III DIO .........................................................................................................................................

snaga i razum zavise od Njega. kada radimo školski zadatak.PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIRRAHMĀNIRRAHIM. kada učimo Kur'an. jer naš život. kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao. U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo. kada pristupamo objedu. kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju. SVEMU DOBROČINITELJA. Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći: kada peremo ruke i umivamo lice.. MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA. Šta znači Bismilla? Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne. Allaha dželle šānuhu.. što znači: U IME ALLAHA. 6 .

koji sve stvara. a zabranjuje sve što je štetno.ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli. to činimo u ime Allaha dželle šānuhu. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz: islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog. Islam uči da. Allah dželle šanuhu. 7 . a njegovi propisi i načela važe za sve prostore. Ko su muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. vremena i prilike. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. kad volimo. kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. Ahiret. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti. osjećanju i poslu. i Sudnji dan. Islam naređuje sve što je dobro i korisno. to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu. održava i rastvara. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. Allah. i kad mrzimo. Islam uči da postoji samo jedan Bog.

post. kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama. Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. a to znači čvrsto vjerovati u šehadet... Šta smo mi po vjeri? Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. Šta je Kur'an? Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ . namaz. patnjama i kušnjama. ponašanje prema islamskim propisima.- izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku. Kur'an nas uči: 8 . zekat i hadž). O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.

te kako se ljudi trebaju vladati. pedagogiju. izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. arheologiju. koje islamske dužnosti treba vršiti i kako. Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice. On je savršeni zbornik moralnih propisa. astronomiju. 9 . sociologiju. Kur'an nije samo vjerozakonik. biologiju.- šta i kako treba vjerovati. medicinu. fiziku. Kur'an zahvata i opću povijest.

ISLAMSKI POZDRAV . što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.SELAM Šta je selam? Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima.« 10 . Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM. što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM.

VE RUSULIHĪ 5. vjerovati u Božije meleke (anđele).u Posljednji (Sudnji) dan.u Božije Kitabe. vjerovati u Boga. . duhovna bića.u Božije meleke. HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ . VE-MELĀIKETIHĪ 3. 4. vjerovati u Sudnji dan (Posljednji dan).I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) Da bismo mogli biti muslimani. . VE BIL-KADERI MINELLĀHI TEĀLĀ . Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova). vjerovati u Božije kitabe (knjige). 2. vjerovati u Božije poslanike (pejgambere). biva s Božijom voljom 11 .Ja vjerujem u Boga. 5. to jest da sve što se događa. 3. biva s Božijom voljom i određenjem. a one glase: 1. AMENTU BILLĀHĪ 2.u Božije poslanike (pejgambere). VE KUTUBIHĪ 4. VEL-JEVMIL-ĀHIRI 6. . vjerovati u Božije određenje (kader). Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere. 6. dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Temeljne istine vjere su: 1. . a zovemo ih imanski šarti. Svaki musliman i muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku.i vjerujem da sve što se događa.

12 .i određenjem. Onaj koji ne vjeruje u svih šest temeljnih istina vjere ne može biti musliman odnosno muslimanka.

Allah sve zna. U suri Ihlas Kur'an kaže: »Reci: On. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom. što znači: »Ja vjerujem u Boga. Allah. čuje i vidi. . Allaha dželle šanuhu. Allah je oduvijek i nije postao. Allah sve stvara. Allah nije ničemu sličan. Stvoritelja i Vladara svjetova. a ovdje navodimo slijedeća: Allah ima i postoji. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu kojih ima mnogo.jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio nikoga.« Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno. Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Allah sve čini svojom voljom. održava i rastvara. ništa nije slučajno. niti je On rođen. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno. i Njemu niko nije ravan!« 13 .PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE Prva temeljna istina vjere je ĀMENTU-BILLĀHI. Allah je zauvijek jer ga neće nestati. Allah sam o sebi opstoji. Allah je jedan. Allah živi svojim vječnim životom.

u pisanju. 14 . š.Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž.

sa drugim za to određenim melekima.ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima.š.« 15 .ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan).rastavlja duše od tijela u času smrti. rast i sazrijevanje bilja. padanje kiše. Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džebrail . donose mu dobre misli i pišu njegova djela. Azrail . što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića). Određeni meleki prate čovjeka. - Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (đavoli). a nazivaju se Kiramen kātibini. određuje. Mikail . itd. nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž. kretanje oblaka.sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova. Israfil . što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILLĀHI MINEŠ-ŠEJTĀNIR-RADŽĪM.DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE Druga temeljna istina vjere je VE-MELĀIKETIHĪ. listanje.« Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe.

s. objavljen Isāu a.s. Pored spomenutih kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Božijim poslanicima.s. Zebūr.« Božije knjige (kitābi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici. objavljen Dāvūdu a. Indžīl.s. U Božijim kitabima sadržane su upute. savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dž. objavljen Mūsāu a.alejhisselam . š. Kur'ān. š. jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu. poziva da ga proučavaju i u životu primjenjuju. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije. objavljen Muhammedu a. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž. 16 . kitābe.da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana.TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE Treća temeljna istina vjere je VE KUTUBIHĪ. Kur'an je zakonik i vodič u životu muslimana. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima. Najpoznatija su nam četiri velika kitaba: Tevrāt. što znači: »Ja vjerujem u Božije knjige. Naša Božija knjiga (kitāb) je uzvišeni Kur'an koji je dostavljen Muhammedu . Kur'an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana.

s. Bilo je mnogo Božijih poslanika a najpoznatiji su: Adem. što znači: »Ja vjerujem u Božije poslanike. Prvi pejgamber je Adem a. 17 . Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dž. Ibrahim.« Božiji poslanici su odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Bog dž. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana. Mūsā. Nūh. š. i od njih je postao cijeli ljudski rod. Isā i Muhammed-alejhisselam. s. s. Poslije Muhammeda a. koji je ujedno i prvi čovjek na zemlji. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima. Posljednji Božiji poslanik je Muhammed a.ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHĪ. š.

PETA TEMELJNA ISTINA VJERE Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-ĀHIRI. Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga. što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan. Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen.« Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti. i za njih nema oprosta. Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela. 18 . Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet (raj). a za loša djela kazna je Džehennem (pakao). pa će biti i najstrožije kažnjeni.

a ako se odlučimo za zlo. a što neće. dogada se. to biva. Iako je sve određeno. Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest. raspoređuje i stvara. trebamo znati da je to Allah dž. da nas spasi i otkloni nevolje. smrt. jer će biti kažnjen zato što se odlučio na izvršenje nekog grijeha. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On određuje raspored i zbivanja u njima. Ono što Allah hoće. Prema tome. biva s Božijom voljom i određenjem. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba.š. a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo. sudbinom.« Vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove vjere. Allah dž.š. šteta i sl. kao što će i dobročinilac biti nagrađen zato što se odlučio da izvrši dobro djelo. Kada će i koliko šta potrajati. griješnik se ne može pravdati Božijom odredbom.š. bit ćemo nagrađeni. On je uzrok svim uzrocima. to se ne može dogoditi niti biti. što znači: »Ja vjerujem da sve što se događa. 19 . razvijati se i nestati. strah.).ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE Šesta temeljna istina vjere je VE BIL-KADERI HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ. Ako se odlučimo za dobro djelo. treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž. Allah određuje. Niko ne može Njega spriječiti u Njegovoj volji i radu. bit ćemo kažnjeni. je dao čovjeku slobodnu volju. a ako ne. Sve nesreće koje nas u životu zadese dužni smo spriječiti i otkloniti ako to možemo.

očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i šehadet).II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. a srce im je Kelime-i šehadet. 4. 3. postiti mjesec ramazan (savm). Pet glavnih islamski dužnosti nazivamo islamskim šartima. 2. Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i šehadeta. klanjati propisane namaze (salat). izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (hadž). Te glavne islamske dužnosti su: 1. Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom. 20 . 5. davati propisani dio od imovine (zekat).

s. VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ. niti je rođen. Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu.s. 21 . poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a.PRVA ISLAMSKA DUŽNOST Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a. što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: KUL HUVALLĀHU EHAD. .« Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). ALLĀHUS-SAMED.« KUFUVEN EHAD. VE LEM JEKUN LEHŪ Njemu niko nije ravan. Nije nikoga rodio. Allah. LEM JELID. poslanstvo. Vjerovanje u Muhammedovo a. mnogo ga volimo i cijenimo. s. što znači: »Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi.jedan je. Zato mi slijedimo Muhammeda a. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. s. Reci: »On. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha. on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom.s. VE LEM JŪLED. On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. i njegovo učenje. ali za razliku od njih.

rukama se odupremo o koljena.NAMAZ (SALAT) Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. Svaki namaz ima svoje vrijeme. i to: sabah. jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. spuštanje lica na zemlju i sjedenje. Pregibanje u namazu zovemo rukū'. Svaki dan treba klanjati pet namaza. a ruke sastaviti desnu po lijevoj. podne. Namaz može imati dva. gledajući preda se.š. stajanje. a ženske ih stavljaju na prsa. tri ili četiri rekata. Ovih šest dijelova čine oblik namaza.DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST . akšam i jaciju. i ima šest dijelova. Stajanje. Kako se pregibamo u namazu? U namazu se pregibamo preko polovine tijela. Stajanje u namazu zovemo kijām. spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem. pregibanje. učenje Kur´ana. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir. Muškarci stavljaju ruke preko pasa. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje tri prsta. glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. ikindiju. Jedno stajanje. Namaz je propisan od Allaha dž. Kako stojimo u namazu? U namazu stojimo mirno i skrušeno. pregibanje. Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. 22 .

Prvo dižemo glavu. 23 . a onda učinimo još jednu sedždu. Ruke se drže na koljenima. ako može. u ruke. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. Gleda se preda se.Kako se spuštamo na zemlju u namazu? Iz stajaäeg položaja pognemo se i povijemo noge. onda ruke. povijenih prsta. Sa sedžde podignemo glavu i ruke. a desnu drži uspravljena stopala. pa spustimo na tle koljena. a zatim ruke. i između njih spustimo nos i čelo. To je sedžda. Ženska iskrene noge na desnu stranu. Kako sjedimo u namazu? U namazu sjedimo na koljenima. na lijevu nogu. pa koljena. Muškarac sjedne.

24 . obavljanje namaza nije ispravno.UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. 6. okrenuti se prema Kibli. Ako nedostaje makar jedan uvjet. da bude čisto tijelo. 2. 4. odlučiti klanjati (nijjet). Šest uvjeta za namaz. uzeti abdest ili. nazivamo namaskim šartima. 3. odijelo i mjesto gdje če se klanjati. biti pristojno obučen. Uvjeti za namaz su: 1. na vrijeme klanjati. 5. ako je potrebno. okupati se.

OPĆA ČISTOĆA Kod muslimana treba da bude čisto: tijelo. pranje ruku prije i poslije jela. pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela.PRVI UVJET ZA NAMAZ . 25 . krv. nečist. pranje zuba. kao i svaka druga nečistoća koja je islamskim propisima zabranjena. obrezivanje nokata. U nečistoču koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi. alkohol. odijelo i stan. U čistoću spada: kupanje. mokraća.

Desnom rukom ispiramo usta. a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat. Nakon što uzmemo abdest. operemo prvo desnu. odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha (tri puta). proučimo Bismillu. 4. 26 . 6. 7. Kažiprst stavimo u uho. lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom. ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest. a lijevom rukom čistimo nos. Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. S jednim abdestom. 3.DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedan puta). možemo klanjati više namaza. palac iza uha. 5. 2. operemo prvo desnu. 8. operemo ruke do iza šake (tri puta). Abdest se uzima ovako: 1. a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta). operemo lice. potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedan puta. a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). izaperemo usta i nos (tri puta).

Izapiranje usta 3.UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) 1. Izapiranje nosa 4. Pranje lica 27 . Pranje ruku do iza šaka 2.

5. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave (mesh) 8. Pranje ruku do iza lakta 6. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave . Pranje nogu do iza članaka 28 .mesh 7.

a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva.u izuzetnim slučajevima . Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest.ne može oprati taj dio tijela. Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka. a) Mesh po zavoju Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo čistim zavojem. prilikom uzimanja abdesta. kad dotična osoba ima abdest. b) Mesh po mestvama Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahku kućnu obuću). ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda. ako povratimo ili ako pustimo vjetar. umjesto pranja. tj.Šta kvari abdest? Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu. ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje. U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste. ako zaspimo. Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć. nego će po njima mesh činiti. 24 29 . možemo mesh činiti po zavoju. O meshu Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće. i to naročito u zimskom vremenu. da nisu poderane koliko tri prsta. da pokrivaju nožne članke. ako se . da ne propuštaju vodu. da se može u njima komotno hodati i da se obuku.

kao da ga peremo. sa vrha prstiju do iza laktova. a uzima se ovako: 1. tj. u slučaju potrebe. Tejemmum U izvjesnm slučajevima može se. ili predmet od zemlje. Ali. Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju. a desnom lijevu ruku. u ovim slučajevima: 1. Tejemmum se uzima. 3. 72 sata. uzeti tejemmum. 3. Kako se uzima tejemmum U tejemmuma su tri farza. nije moguće okupati. tj. čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili 30 . a ako smo na putu (musāfir). radi namaza ili prihvaćanja Mushafa). Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju. kada imamo samo malo vode. Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza. kad se. kako bih se mogao približiti Uzvišenom Allahu. Nijjet tejemmuma za namaz glasi: Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim. ako smo kod kuće (mūkim). Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer. koja nam je potrebna za piće ili za pribavljanje hrane. uglavnom. 2. kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode. pa potaremo lijevom desnu. umjesto abdesta ili gusula. sve dok ne dođemo do vode. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje. dlanove otresemo i njima potaremo lice. onda tri dana i tri noći. 2.sata. ili predmet od zemlje.

ako je tejemmum uzet umjesto abdesta.okupati se. tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati . 3. Gusul se uzima na ovaj način: 1. 2.ako je tejemmum uzet umjesto kupanja. pokvariće i tejemmum. ili uzeti abdest . usta i grlo vodom dobro isplakati. Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati. zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći. 31 . Gusul Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama. Sve što kvari abdest. nos izaprati.

s napomenom da je to islamski način odijevanja žene u svim prilikama. treba da se pristojno obučemo.POKRIVANJE TIJELA Kada hoćemo da stupimo u namaz.TREĆI UVJET ZA NAMAZ . Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake. 32 .

Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sata poslije izlaska. Ešhedu enne 33 . Ešhedu en lā illāhe illellāh. jacije. Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (muslimanskom kalendaru). Allāhu ekber. Allāhu ekber. Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu. Ezān Allāhu ekber. Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu i traje do akšama. Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana.VRIJEME NAMAZA Svaki namaz se klanja u svome vremenu. Hajje ales-salāh. Hajje ales-salāh. resūlullāh. Allāhu ekber. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullāh. Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska Vrijeme podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije. sunca.ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ . kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi. Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru. Ešhedu en lā illāhe illellāh. odnosno ima svoj vakat.

Essaltu hajrun minen-nevm. Allāhu ekber. Ezan uče samo muškarci. Ezan se uči na munari. Hajje alel-felāh. U sabahskog ezāna poslije »Hajje alel-felah« uči se: Essalātu hajrun minen-nevm. Lā illāhe illellāh. Allāhu ekber. On se uči usporeno i glasno.Hajje alel-felāh. 34 . a može i na nekom drugom mjestu.

Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani. Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje.KIBLA (KA'BA) U gradu Meki.PETI UVJET ZA NAMAZ . onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla. nalazi se mubarek mjesto Ka'ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). Ako ne znamo gdje je smjer Meke. Ka'ba u Meki 35 . u Arabiji. a nemamo nikoga upitati.

Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Allahu ekber. Ikāmet »Allāhu ekber. treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz. Izgovarajući nijjet. Allāhu ekber. resūlullah. zovemo nijjet.« Prije nijjeta farz namaza muškarci uče Ikāmet. Lā ilāhe illelāh. Svaki namaz ima svoj nijjet.ŠESTI UVJET ZA NAMAZ . kad se namaz klanja pojedinačno.« Ikāmet se uči ubrzano i u sebi. kad kāmetis-sālah. u srcu donesenu. a kad se klanja zajedniči tj. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako: »Nevejtu en usallije lillāhi teāla salātel-vakti edāen mustakbilel-kibleti Allahu ekber. hajje alel-felah. Tu odluku. u džematu onda ga uči mujezin naglas. Kad kāmetis-salātu. Ešhedu en Iā ilāhe illellāh. Allāhu ekber. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullah.NIJJET (ODLUKA) Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati. Hajje alel felāh. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili arapskom jeziku. Ešhedu enne 36 . hajje ales-sālah. Hajje ales-salāh.

37 . pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt.SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA . 2. 6. pregibanje (ruku'). spuštanje lica na zemlju (sedžde). početni tekbir (iftitāh-i tekbir). učenje. 3. i to: 1. Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni. 4.NAMASKI RUKNOVI Namaz ima šest sastavnih dijelova. sjedenje na svršetku namaza (ka'de-i ehireh). stajanje (kijām). Namaz može imati dva. učenje Kur'ana (kirāet). Stajanje. tri ili četiri rekata. 5.

Iftitāh-i tekbir: početni tekbir (Allahu ekber) s kojim se stupa u namaz (ženska i muška osoba) 2. i 3. Kijām: stajanje u namazu.NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) 1. Kirāet: učenje Kur'ana na kijamu 38 .

K'āde-i ehire: posljednje sjedenje na kraju namaza na kojem se predaje selam 39 . Sedžda: spuštanje lica na tle pred Allahovim dž. š. Rukū: sagibanje u namazu 5.4. veličanstvom 6.

Selām: završavanje namaza predajom selama na desnu i lijevu stranu 40 .

Ženske dižu ruke u visini ramena. Stajanje u namazu (kijām) Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke. dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber.Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) Početnim tekbirom tekbir) stupa se u namaz. stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. Stajanje u namazu zove se kijām. (Učenje Kur'ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata.) 2. Šta je kirāet? Kirāet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. Prsti su ispruženi. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza? Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće: 1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: 41 . klanjaće sjedeči. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji. Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha. a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur'an samo na prva dva rekata. (iftitāh-i Dignemo ruke. učenje Fatihe i sūre). Učenje Kur'ana u namazu (kirāet) 1.

a učenje Kunutdove je vadžib. 4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhāneke. zatim malo zastanemo i 42 . Eūza. kao i na stajanju prvog rekata.« 3. Fatiha i sūra. Dižući se s rukū'a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«. Bismilla. izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«. Vršeći rukū'. Učenje Subhaneke. tj. te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova. Fatiha i sūra. Fatiha i sūra. Fatiha i sūra. 6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla. tri puta. a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«. 7) na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Bismilla. kao i na stajanju drugog rekata. kao i na stajanju drugog rekata.Subhāneke. Pregibanje u namazu (rukū') Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū'. 3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se samo Bismilla i Fatiha. 5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla. Euze i Bismille je sunnet. Šta učimo na stajanju u namazu? Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke. tj. Eūzu. Fatiha i sūra. tj. 2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla. Eūza. Bismilla. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār. Bismilla i Kunut-dovu. Fatiha i sūra.

Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo. Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh. salavāte i dove. na isti način. a onda. govoreći »Allāhu ekber«. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima. dlanovima.reknemo: »Rabbenā lekel-hamd«.činimo sedždu. pa predamo (izgovorimo) selam. spustimo na tle. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu. Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin.kāde-i ehire. učinimo drugu sedždu. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Evo kako glase: Ettehijjātu. spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« . Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. 43 . nosom i čelom. Na sedždi gledamo niz lice. Spuštanje lica na tle (sedžda) Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«. salavāti i dove: Ettehijjātu Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. pa se. a onda nos i čelo. koljenima. zatim dlanove. Kad činimo rukū. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje . gledamo u noge. Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta. Prvo spustimo koljena. dižemo na drugi rekat. izgovarajući »Allāhu ekber«. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. Sa sedžde se. ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū. Sjedenje u namazu Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo.

44 . kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim. kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim. Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām. Inneke hamidummedžīd. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. Završetak namaza (selām) Namaz završavamo. Izgovarajući selam.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. inneke hamidummedžīd. Pošto predamo selām. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu. potiremo se dlanovima po licu. izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh.predavanjem selama. Dove Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār. proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām. gledamo u vrhove ramena.« Dok ovo učimo. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb.Salavāti Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed.

potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke Subhane-kellahumme ve bi-hamdike. svemu Dobročinitelja. Tvoje je veličanstvo veliko. Eūza i Bismilla Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm Prijevod Euze i Bismille Utječem se Allahu od prokletog šejtana. i Tebi hvala. 45 . ve tebāre-kesmuke. moj Bože. ve te-'ālā džedduke. Tvoje je ime uzvišeno. Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje. nema drugog Boga osim Tebe. U ime Allaha.DODATAK O KIRĀETU (učenje sūra i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu. va lā-ilāhe gajruke. Milostivog.

Prijevod sūre Vel-Asri Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju. svemu Dobročinitelja. Māliki jev-middīn. Vladaru Sudnjeg dana. Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe Hvala Allahu Gosposdaru svjetova. Ihdi-nessirātal mustekīm. rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. i samo od Tebe pomoć molimo. 46 . Illellezine āmenu ve amilus-salihāti. sirātallezīne en'amte 'alejhim.Sura El-Fatiha El-hamdu-lillāhi Rabbil . ve tevāsav bilhakki. Uputi nas na pravi put. na put onih kojima si darovao Svoje blagodati. Milostivom. gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn.'ālemīn. a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Errahmānir-rahīm. Samo Tebe obožavamo. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. ve tevāsav bissabr.

Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa 47 . proklet neka je on sam. Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog. onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost. Prijevod sure Tebbet-jedā Proklete neka su ruke Ebu Lehebove. Vemre-etuhū hammā-letel . Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. On mnogo oprašta. Prijevod sūre Izā džāe Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru. zaista. jer. (Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a.hatab. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«. Sejaslā nāren zāte-Leheb. Fi džīdīha hablun mim-mesed.s. Innehū kāne tevvābā.

Min šerri mā halek. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Njemu niko nije ravan. I od zla mrkle noći kada razastre tmine.islam i muslimane i ko im nanosi zlo. Allah. On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. I od zla smutljivca kada smutnju sije. Nije nikog rodio. Ve min šerri hāsidin izā hased. ve lem jekullehū kufuven ehad.) Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad. Lem jelid. Prijevod sūre Kul-huvallahu Reci: On. . ve lem jūled. niti je rođen. Sura Felek »Kul eūzu bi rabbil-felek.« Prijevod sure Felek Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.jedan je. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” 48 . Allāhus-Samed.

Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.« Prijevod sure Nas Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi. Ilāhin-nās. Minel-džinneti ven-nās. Min šerril-vesvāsil-hannās.Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Od zla šejtana . Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!” 49 .napasnika. Boga ljudi. Melikin-nās. Vladara ljudi.

Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom. 50 . a Muhammed alejhisselam je preporučio i klanjanje sunnet-namaza.PET DNEVNIH NAMAZA Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza. Spomenuli smo da namazi mogu imati dva. I farz-namaz i sunnet-namaz klanjaju se na isti način. tri ili četiri rekata. a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju.

Fatihu i jednu suru. pa onda farz. izvršimo rukū' i dvije sedžde.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski sunnet okrenuvši se prema Kibli .Allahu ekber. Prvo se klanja sunnet.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski farz.Allah je najveći. Sabahski farz-namaz se zanijeti ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti . Sabahski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti .Allāhu ekber.Allah je najveći. okrenuvši se prema Kibli . Muškarci prije nijjeta farz-namaza trebaju proučiti ikamet. Bismillu.” Kad izvršimo početni tekbir. Fatihu i jednu suru. Euzu.SABAH-NAMAZ Sabah namaz ima četiri rekata: dva rekata suneta i dva rekata farza. ustanemo na drugi rekat. Kada završimo učenje.” Nakon početnog tekbira klanjaćemo prvi i drugi rekat isto kao i kod sunnet-namaza. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. salavate i dove te predamo selam. Ovim je završen sabahski sunnet-namaz. 51 . stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena. Onda ustanemo i zanijetimo sabahski farz-namaz. i završiti sa sjedenjem i predajom selama. sastavimo ruke. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu.

sastavimo ruke.Allah je najveći. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Kada završimo učenje. Ovim je završen akšamski farz. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu.” Kad izvršimo početni tekbir. Fatihu i jednu suru. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski sunnet okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber.” Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet.AKŠAM-NAMAZ Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta. 52 . salavate. dovu i predamo selam. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Na trećem rekatu učimo: Bismillu i Fatihu (bez sure). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Prvo se klanja farz. Bismillu. Euzu. Akšamski farz-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-magribi edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći. pa onda sunnet. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Onda ustajemo i zanijetimo akšamski sunnet ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-magribi edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski farz okrenuvši se prema Kibli . Fatihu i jednu suru.

Bismillu. tj. Kada završimo učenje. Podnevski farz-namaz ima četiri rekata.Allāhu ekber. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Prvo se klanja sunnet. Fatihu i suru.Allāhu ekber. Podnevski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti . Na drugom rekatu učimo: Bismillu.PODNE-NAMAZ Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta. Fatihu i suru. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza.: Bismillu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na trećem rekatu.Allah je najveći. s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat. Ovim je završen podnevski sunnet.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunnet okrenuvši se prema Kibli . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet). Fatihu i jednu suru. Fatihu i jednu suru.” Kad izvršimo početni tekbir. I na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu.” Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz. Poslije 53 . sastavimo ruke. Nijjet se čini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći. Euzu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski farz okrenuvši se prema Kibli . pa onda farz. i na kraju sunsunnet. Na trećem rekatu učimo: Bismillu. salavate. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). dovu i predamo selam.

toga izvršimo rukū'. klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .Allāhu ekber.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli . Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata. Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet- 54 .” namaz. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz. dvije sedžde i posljednje sjedenje.Allah je najveći. pa predamo selam.

Ovim je završen ikindijski sunnet.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski farz okrenuvši se prema Kibli . Euzu. Klanja se isto kao podnevski farz. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Euzu.” 55 . Ikindijski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . Nijet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti .” Kad izvršimo početni tekbir. pa onda farz. Fatihu i suru.Allāhu ekber. Bismillu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo: Bismillu. Na trećem rekatu učimo: Subhaneke. salavate. Ikindijski farz-namaz ima četiri rekata. Fatihu i jednu suru. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo Et-tehijjatu i salavate (za razliku od podnevskog sunneta).Allāhu ekber. sastavimo ruke. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu.Allah je najveći. Kada završimo učenje.IKINDIJA NAMAZ Ikindija namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Prvo se klanja sunnet. Bismillu. Fatihu i jednu suru.Allah je najveći. Fatihu i suru. dovu i predamo selam.

Allāhu ekber. Klanja se isto kao podnevski i ikindijski farz-namaz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli .Allah je najveći. Jacijski sunnet-namaz se klanja isto kao ikindijski sunnet- Jacijski farz-namaz ima četiri rekata.JACIJA-NAMAZ Jacija namaz ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta.” namaz.Allāhu ekber. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .” Jacijski sunsunnet ima dva rekata i klanja se isto kao i podnevski sunsunnet ili sabahski i akšamski sunnet.Allah je najveći.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski farz okrenuvši se prema Kibli . Prvo se klanja sunnet.” 56 .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Jacijski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .Allāhu ekber. dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet) i tri rekata vitr namaza koji se obično klanja poslije jacijskog sunsunneta.Allah je najveći. četiri rekata farza. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . pa farz. pa sunsunnet i na kraju vitr namaz.

Kad završimo Kunut-dovu. Fatiha i sūra. Allāhumme ijjāke na'budu ve leke nusallī ve nesdžudu. koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta. ve ilejke nes'ā ve nahfidu. Nerdžū rahmeteke ve nahšā 'azābeke. dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam.” Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz. a zatim se uči Kunutdova.Allah je najveći. kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Ve nahle'u ve netruku men jefdžuruke. Inne 'azābeke bil-kuffāri mulhik. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. Neškuruke va lā nekfuruke. ve netūbu ilejke ve netevekkelu 'alejke.) Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke.VITR-NAMAZ Vitr-namaz je posebni namaz. dignu se ruke. ve nusnī 'alejkel-hajre kullehū. Kunut-dova (Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli . pošto se prouči Bismilla. 57 . Tada se ruke sastave (svežu). Fatiha i sura. treba ga naklanjati. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla. Vitr-namaz ima tri rekata. ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu. obavimo rukū'. ve nesteh-dīke ve nu'minu bike. Ako prođe vitr-namaz.

Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda. pa počnemo Ajetul-kursiju.« Kad završimo Ajetel-kursijj. ĀJETUL-KURSIJJ Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. Ajetul-kursijj. J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. tesbih i učiniti dovu. SALAT I TEMDŽID »Ala resulillahi salavāt. El-hajjul-kajjūm. ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz. ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvelalijjul-azīm.« A onda proučimo Euzu i Bismillu. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. onda učimo: 58 . š.ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm. lijepo je proučiti Salat i Temdžid.

Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet. Allāhu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta.« Tada izgovorimo Zatim učimo: »Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh« i reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta. Najposlije učimo: »Rabbil-āllmine teāla šanuhū. 59 . Iza toga učimo: »Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh. Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha. Sad se dignu ruke.TESBIH »Ja Rabbi zel-dželāli »subhānallāh« 33 puta. subhānallah. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr. s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova.

Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn. Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entet-tevvāburrahīm. El-fātiha. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Ve selāmun ‘alel-murselīn. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb.NAMASKA DOVA Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entessemīul-‘alīm. 60 .

salavati i dove. nasmije. jaukne. suru ili prvo sjedenje). namaz treba ponoviti. pa se preda selam.ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu. treba da izvrši dvije sedžde. bez potrebe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu. ŠTA KVARI NAMAZ Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti vjetar). Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde. što zovemo sehv-i sedždom. a onda se ponovo prouči Ettehijjatu. 61 . ako se u namazu progovori. Ako grešku učinimo hotimično. glasno zaplače.

Ako čovjeku prođe farz-namaz treba da ga naklanja čim prije. Stoga i mi klanjamo sunnete. s.POUKE O FARZ-NAMAZIMA Obaveza klanjanja farz-namaza nastaje otkaka čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno 62 . Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard- Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard-namazi od četiri rekata. ikindijski. u ime Allaha. i. sabahski farz-namaz koji mi je prošao. Farz-namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava. POUKE O SUNNETIMA Uz farz-namaz. Kako se klanjaju sunnet-namazi? namaz. podnevski. Sunnet-namazi mogu imati dva ili četiri rekata. npr: sabahski. Sunnet-namazi se klanjaju prije farza. a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju. je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet-namaze. a od deset godina privoljeti ih na klanjanje. Sunnetnamazi se klanjaju kao i farz. Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju.ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam. kao od Boga propisanu islamsku dužnost. poslije farza ili prije i poslije farza. akšamski ili jacijski farz. Allahov poslanik Muhammed a.

npr. lkindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči. i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu. Osim ovog slučaja. a možemo ih i posve izostaviti. Kad naklanjavamo sabahski farz istog dana prije podne.sure Nas. ali se ne predaje selam. naklanjaćemo i sunnet. kao i na prvom rekatu.sure. a koji izostaviti? Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata. Salavati i Dove. 63 . Podnevska obadva sunneta. sunnet.sure Ihlas. akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni.sure Kevser. sunnet-namazi se nikad ne naklanjavaju. treći rekat . drugi rekat . Kur´anske sure učimo po redu kako su napisane u Mushafu. nego ustajemo na treći rekat. Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski Koji sunneti se mogu skratiti. prvi rekat . Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti.sure Felek i četvrti rekat .

koji ga predvodi i mujezina. teravih-namaz.ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) Farz-namaz klanjamo pojedinačno. svako sam za sebe ili zajednički (džematile). bajram-namaz. Džamija je mjesto za klanjanje i islamsko učilište. nafile namazi. itd. dženaze-namaz. Za svaki ovaj namaz postaje propisi. Džuma-namaz. zajednica). Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup. a sunnet namaze klanjamo samo svako za se. OSTALI NAMAZI Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što su: Džuma-namaz. Svaki džemat ima imāma. Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Boga dž. bajramnamazi i dženaza-namaz klanjaju se uvijek zajednički u džamiji. š. 64 .

dočekuju i posjećuju rođaci. Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz. Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti ramazan. a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama. popije.TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post. U džamijama se uči i tumači Kur'an.čas kada treba prekinuti post. Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet. š. pića. dar u novcu ili namirnicama. poslije noćnog ručka kad se i zaposti. Ramazanski post se zanijeti ovako: »Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha. dobročinstva i vjerskog preporoda. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post. a kod kuće se pomažu siromašni. U toku dana razlikujemo dva osnovna termina: sehur . 65 . Post će biti pokvaren ako se nešto pojede. a može se dati i za potrebe Islamske zajednice. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. post neće biti pokvaren. Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur'ana azimu šana.« Ramazanski post se obično zanijeti prije zore. To darivanje zove se sadekatul-fitr. komšije i prijatelji. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materijalna pomoć.vrijeme početka posta. pušenja i spolnog uživanja od prije zore do zalaska sunca. Ramazan je mjesec ibadeta. što više besposlena razgovora. u svrhu odanosti Bogu dž. i iftar . Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti. zapali cigareta i sl. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela.

žena za vrijeme mjesečnog pranja. žena koja nosi ili doji dijete. vojnik na odsluženju vojnog roka. putnik.Ramazanski post može izostaviti: bolesnik. Sve navedene osobe dužne su post napostiti do idućeg ramazana. a osobe koje nisu u stanju napostiti propuštene dane zbog teške bolesti ih starosti dužne su za svaki dan izostavljenog posta podijeliti otkupninu u vrijednosti sadekatul-fitra (fidja). zatvorenik. 66 . starije osobe nesposobne da izdrže post. radnik na teškim fizičkim poslovima. putnik koji se udaljava od boravišta više od 80 km do 15 dana.

srebro). Davanjem zekata postižemo slijedeće koristi: stičemo zadovoljstvo.5% od te imovine. posteljina. 67 . Zekat se daje na novac. pomažemo siromahe i nevoljnike. živo blago (stoku) i ostale vrijednosti.6 grama zlata ili 641. čistimo imovinu od tuđeg prava. milost Allahovu. Zekat na žito. Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine. odjeća.žito.5 grama srebra. Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca. Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim muslimanima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva. trgovačku robu. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90. putnicima koji nemaju sredstava za povratak kući.5%. obavezni vjerski doprinos. namještaj i sl. ako je namijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2. uklanjamo nesporazume i mržnju izmedu imućnih i siromašnih.ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat. Zekat na ostalu robu . Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2. siromašnim licima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje. te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava. zlato. zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug. podmirujemo potrebe islamske zajednice. dragocjenosti (nakit. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (nisāb). voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr). čistimo srce od škrtosti i privikavamo se na darežljivost. brašno.

da se obavezni iznos zekata podijeli u najljepšu svrhu koju sam odredi ili utvrdi nadležni organ islamske zajednice.- Da bi zekat bio valjan i kod Allaha primljen potrebna su dva uvjeta: nijet zekata. da se obavezno srcem odluči da se izdvaja dio imovine u ime Boga. tj. svrha zekata . 68 .

Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to: ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce. da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima. 69 Glavne koristi od hadža su slijedeće: - . u Kur'anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka'bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. životnim izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio.š. boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta. Ka'bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. tavafi zijaret tj.« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama.PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž. Allah dž. a žene pokrivaju i glavu). Hadžija je prije hadža dužan da: osigura svoju porodicu odgovarajućim potrebama do povratka sa hadža. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. počasni obilazak oko Ka'be u danima Kurban-bajrama. Tako uzvišeni Kur'an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka'bu.š.

- - 70 . kod mezara Muhammeda a. u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž. prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta. za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi. š.- da se kod Ka'be na Arefatu. da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima. da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska. s.

dana mjeseca zul-hidžeta.III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ISLAMSKI BLAGDANI Muslimani imaju dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban-bajram. i 13. Kurban-bajram Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10. a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu.. posjećivali džamiju i slušali predavanja. pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu. 71 . 1/3 podijeliti kao dar prijateijima. klanjali teravihnamaze.. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. Ramazanski bajram Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga propisane životinje u određeno vrijeme. i 3. Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama. 11. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta. 12.. 2.

Lajlei-berat pada 15. Te noći osjetila je hazreti Amina. Nova muslimanska hidžretska godina Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje. noć ša'bana kada Allah dž. s. Muslimanske hidžretske godine računaju se Muhammeda a. š. Mevlud i mubarek-noći: Lejlei-regaib. Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba. muharrem svake godine. Mubarek-noći Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. Lejlei-miradž pada 27.Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane: Nova muslimanska hidžretska godina. određuje 72 . s. rebiulevel kao rođendan Muhammeda a. Lejlei-miradž. Lejlei-berat i Lejlei-kadr. s. s. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. od seobe Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. U toj noći Muhammed a. š. da je ponijela Muhammeda a. kao i u raznim drugim prilikama. i prvih muslimana iz Meke u Medinu. noć mjeseca redžeba. zaduženje za pet dnevnih namaza. a ima 354 ili 355 dana. Mevlud Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12.

ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta, ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. Lejlei-kader pada 27. noć ramazana. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. š. da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. š. objavljivati Kur'an a. š. Muhammedu a. s.

73

ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) Moral je skup pravila o dobrom vladanju. Izvori islamskog morala su Kur'an, Hadis i način života islamskih velikana. Propisi o islamskom moralu dijele se u tri grupe: dužnosti prema Svemogućem Allahu, dužnosti prema sebi i dužnosti prema ostalim ljudima.

DUŽNOSTI PREMA ALLAHU Prema Allahu smo dužni: čvrsto vjerovati u svih šest temeljnih istina vjere; redovno i sa zadovoljstvom izvršavati islamske dužnosti; imati uvijek na umu da je dobro što god je naredio Svemogući Allah dž. š., a zlo što god je On zabranio.

DUŽNOSTI PREMA SEBI Život i zdravlje darovao nam je Svemogući Allah i mi trebamo da ih čuvamo. U tu svrhu potrebni su: čistoća, hrana, odijevanje i umjerenost u svemu. Naročito treba paziti na osobnu čistoću. Bog nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo. Zabranjeno je 74

jesti: svinjsko meso i masti i svinjske prerađevine, meso krepane životinje, meso životinje koja nije propisno zaklana i krv. Zabranjeno je piti sva alkoholna pića, radi otklanjanja brojnih štetnih posljedica od upotrebe navedenih jela i pića. Muslimani i muslimanke treba da budu propisno odjeveni i da ne pretjeruju u luksuzu. Muškarci ne smiju nositi svilu i zlato, a žene ne smiju nositi kratke, tijesne i prozirne haljine a dužne su pokrivati cijelo tijelo i kosu osim lica i šaka. Hrana, odijevanje i sve ostalo treba da budu od pošteno zarađenih sredstava. Nauka i odgoj oplemenjuju naše srce i um i odvraćaju nas od hrđavih djela, misli i navika. Nije dovoljno imati samo znanje, nego se treba prema njemu i vladati. Da bismo postigli lijep odgoj trebamo biti uljudni, stidljivi, promišljeni i strpljivi. Ne smijemo biti umišljeni, oholi, srditi i grubi. Čovjek mora raditi da sebi i svojoj porodici na pošten način osigura izdržavanje, da bude u stanju pomoći siromaha i nemoćnog, te da može doprinijeti nešto i za napredak vjere i domovine.

DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA Prema ostalim ljudima smo dužni biti dobri, pravedni, iskreni i korisni. Dobrota se sastoji: u dobru mišljenju o drugima (ako to zaslužuju), u praštanju i u pomaganju okoline dobrim djelima. Protivni dobroti su: mržnja, zavist i ogovaranje. Istinost se sastoji u slijedećem: da čovjek govori istinu, da se ne pretvara i da ispunjava dato obećanje. Istinosti je protivna: laž, dvoličnost i pretvaranje. Neke stvari ne treba javno iznositi iako su istina, kao što su: prenošenje tuđih riječi, otkrivanje tuđih sramota, 75

brinuti se da ih upute na nauku ili zanat i osposobe za život. a da prepusti drugima njihovo pravo. onda moraju izdršavati svoje roditelje. da su zahvalna i poslušna. brinuti se da ih dobro u vjeri odgoje. da se na svaki poziv roditelja odmah odazovu. vole i pomažu. a ako su siromašni a djeca imaju imetka ili mogu zarađivati.mahana i tajni te ogovaranje drugoga. 76 . Djeca prema roditeljima imaju ove dužnosti: - I ostalu rodbinu treba lijepo paziti i pomagati. Pravednost se sastoji u tome da svaki pojedinac dobije ono što je njegovo i što njemu pripada. da mrtve roditelje spominju dovom i da u njihovo ime daju sadaku ih pomoć. ako su roditelji bolesni i iznemogli. da ih slušaju. Roditelji su dužni: brinuti se za zdravlje i život svoje djece. Pravednost je protivna nepravednosti. Porodica je osnovna ljudska zajednica. koja nastaje na islamskom braku i ljubavi. štuju. moraju ih djeca njegovati.

treba da se odmah pokaje (tevbu učini). estagfirullāh ve etūbu ilejh. Estagfirullāh. imovinu ili čast. jesti svinjsko meso i mast i prerađevine od ovog mesa. piti i proizvoditi alkoholna pića i droge i baviti se njihovom prodajom i posluživanjem. 6. pa je potrebno da se za te grijehe pokaje. ali je zaslužio oštru kaznu. prouči se Amentu billahi i Kelime-i šehadet. Vjera zabranjuje sve što je loše i štetno za dušu i tijelo. odnosno počinilac tih grijeha nije prestao biti musliman. ako su siromašni. Ako čovjek učini kakav grijeh. ne htjeti istinu svjedočiti. Ko radi što je vjerom zabranjeno čini grijeh. život i porodicu.« Kad se ovo izgovori. Veliki grijesi Veliki grijesi su oni za koje je predviđena oštra kazna. Tevba se obično čini usmeno ovako: »Milostivi Bože. srce ili um. ubiti čovjeka. Uz iskreno kajanje treba učiniti i neko dobro djelo. hotimično ili nehotice. ali oni ipak ne izvode iz vjere (dina). osim u nužnoj odbrani. vrijeđati i ne poštovati roditelje kao i ne brinuti se za njihovo izdržavanje. Spomenućemo neke velike grijehe koji se najčešće čine: 1. lagati. 5. 3.GRIJESI I KAJANJE Vjera je Allahova uputa kojom se usmjeravaju ljudi da dragovoljno čine ono što je samo po sebi dobro. 2. estagfirullāh. 7. krivo svjedočiti i krivo se zaklinjati. ja se iskreno kajem što sam učinio grijeh i molim Tvoj oprost. 4. 77 .

18. 9. drugog vrijeđati. zekat i hadž ne izvršavati. klevetati i tuđe mahane iznositi i širiti (gībet). odnosno stupati u vanbračne spolne odnose. 19. otimati i uništavati. zavidjeti. ne bojati se Božije kazne. biti ohol. 10. 15. 13. željeti da nekome nestane neko dobro (hased). tj. a druge ponižavati (kibur). 22. 12. krasti i krivo mjeriti. ne izvršavati svoje imovinske obaveze. 23. drugom zlo spremati. 11. prisvajati tuđu imovinu. prenositi tuđe riječi i time zavađati i mržnju sijati (nemīmet). biti škrt. zinaluk činiti. odabirati zemaljska uživanja nad ahiretskim. praviti se velikim i precjenjivati se. 27. tj. 78 . 17. 21. vračati i vračarima (gatarima) vjerovati. prigovarati za dobra djela. 16. namaz ne klanjati. 25. 14. post. izvršiti samoubistvo i dr. 24. 26. životinje spaljivati na vatri ili ih na neki drugi način mučiti. biti dvoličan. tj.8. 20. isključiti iz nasijeđa nekoga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->