P. 1
Intervensi kaunseling

Intervensi kaunseling

|Views: 2,285|Likes:
Published by Jane Mak

More info:

Published by: Jane Mak on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

Tajuk 6: Kemahiran melaksana intervensi

‡Terapi bermain ‡Terapi bercerita ‡Terapi seni ‡Terapi muzik

DEFINISI
‡ Penggunaan secara sistematik model tereotikal untuk membentuk proses interpersonal. (Persatuan Terapi Bermain) ‡ Suatu pendekatan yang berstruktur dan teoritikal kepada terapi berasaskan komunikasi normal dan proses pembelajaran kanak-kanak. (Carmichael 2006)

RASIONAL
‡ Menolong kanak-kanak mengambarkan masalah yang dihadapi dan bukan melalui bahasa verbal. ‡ Objek mainan dan main perkataan dan bahasa kanak-kanak 
Membantu kanak-kanak belajar tingkah laku positif Memperkembang kognitif dan memberi persepsi untuk menyelesaikan konflik dalaman pemikiran negatif kanak-kanak.

KEGUNAAN Carmichael (2006): kanak-kanak (3-12 tahun) ‡ Pelan rawatan digunakan sebagai intervensi asas untuk pelbagai keadaan kesihatan mental. pengurusan marah. Autism.Terapis memerhati klien bermain dengan objek mainan untuk menentukan punca gangguan tingkah lakunya. . kebimbangan. ADHD. tingkah laku bermasalah dll ‡ Digunakan sebagai alat untuk diagnosis. .

Kanak-kanak diberi masa bermain bebas atau bermain bukan berstruktur. .Menurut pandangan psikodinamik. ‡ Digunakan sebagai mekanisma pertolongan diri. .Kanak-kanak melibatkan diri dalam main untuk menangani kebimbangan dan halangan dalaman. .

. .Pendekatan ‡ Penggunaan proses desensitizasi secara sistematik atau pembelajaran semula untuk mengubah gangguan tingkah laku kanak-kanak.Menolong kanak-kanak mengadaptasi gangguan mental dan mengenalpasti penyelesaian masalah.

Manfaat Menolong kanak-kanak: ‡ Lebih bertanggungjawab dan membentuk strategi yang lebih berkesan ‡ Membangun penyelesaian baru dan kreatif untuk masalah. ‡ Memupuk hormat dan penerimaan kendiri dan orang lain. ‡ Memupuk empati dan menghormati fikiran dan perasaan orang lain. . ‡ Belajar kemahiran sosial baru dan kemahiran relasional dengan keluarganya. ‡ Membentuk keberkesanan kendiri dan meningkatkan keyakinan terhadap kebolehannya.

.DEFINISI ‡ Suatu aktiviti digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan menggunakan perkataan. Elemen penting dalam cerita: plot. watak serta pandangan. nilai murni Bercerita untuk terapi: Pendekatan berkesan untuk kaunseling kanakkanak yang mempunyai tingkah laku bermasalah. imej dan suara.

(Helen Keller The story of my life ) . Mendengar cerita menyediakan pengalaman hadapan 3. Cerita mengambarkan hidup emosi dalaman 2.Kegunaan 1. Membolehkan kanak-kanak menyusun. Cerita menunjukkan tindakan dan akibat 5. memanipulasi. Cerita mencermin keadaan manusia secara universaliti 6. Cerita mengajar penyelesaian masalah secara kreatif 4. memikir dan mempersepsi dunia secara rasional. menstruktur.

Teknik terapi bercerita yang berkesan: ‡ Harus sensitif ‡ Harus kreatif ‡ Harus positif ‡ Menggalakkan kanak-kanak mereka cerita .Teknik Terapi Bercerita Matlamat: membolehkan kanak-kanak yang mengalami pengalaman traumatik memproses pengalaman yang diceritakan.

Menyediakan alat bantu mengajar dan soalan-soalan untuk aktiviti susulan .Pastikan suara guru jelas dan lantang .Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita ‡ Memilih cerita yang sesuai (minat.Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi . umur.menghafal isi-isi penting . pengalaman murid.Pastikan murid bersedia mendengar cerita . kebolehan. objektif pelajaran) ‡ Sebelum sesi bercerita bermula: .Pastikan murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru (duduk atau berdiri) .Pandang terus ke muka murid secara bergilir-gilir .

‡ Semasa sesi bercerita: .Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semula-jadi ‡ Selepas bercerita: . lakonan) .aktiviti susulan (soal jawab. .Mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya.Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan boleh difahami oleh murid. .

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita Perancangan dan Persediaan: ‡ Memilih tajuk cerita yang sesuai Tema: nilai murni  Isi: menarik. perkataan sesuai  Panjang-pendek cerita: sepadan dengan peruntukan masa ‡Berlatih menghafaz dan bercerita secara sendiri ‡Menyediakan alat bantu mengajar dan soalan ‡Menyusun tempat duduk murid ‡Tempat bercerita dihias dengan alat-alatan yang sesuai dengan isi cerita .

gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian murid-murid ‡ Menggunakan soalan-soalan membimbing murid mengikut perkembangan cerita .Sesi Bercerita: ‡ Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik ‡ Menggunakan dengan suara.

Berbincang dengan murid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita .Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang telah didengar .membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan Aktiviti penutup .Penutup: Tujuan.Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri .Menyoal murid murid tentang isi cerita yang disampaikan .

. kapur. (American Art Theraphy Association) Suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna. pensil dan marker.DEFINISI ‡ Satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambahbaik dan menyempurnakan fizikal. diintegrasikan dengan teori psikoterapeutik dan teknik proses kreatif untuk mendiagnosis punca masalah yang dihadapi oleh kliennya. mental dan emosi individu di bawah semua peringkat umur.

mahir dalam aplikasi pelbagai modaliti seni . dewasa.Terapi Seni ‡ Sasaran: remaja. penyalahgunaan dadah dll ‡ Ahli terapi seni profesional yang memperolehi ijazah sarjana dan ijazah terapi seni . depresi. kumpulan dan keluarga Masalah.kebimbangan. orang tua. gangguan mental.

‡ Berdasarkan kemahiran dan psikoterapi. . Terapi seni: Melukis boleh menjadi proses pemulihan dan produk seni yang dihasilkan dapat memberi komunikasi maklumat yang relevan adalah penting untuk terapi. terapis seni memilih bahan-bahan seni dan intervensi yang sesuai dengan keperluan klien dan mereka bentuk sesi terapi untuk mencapai objektif terapeutik.

‡ Mengenalpasti fikiran dan perasaan yang sebenar melalui lukisannya.Tujuan ‡ Menambahbaikkan dan mengekalkan kesihatan mental individu. .

(Vija Lusebrink 1990) .Kontinum Terapi Ekspresif (KTE) ‡ Merupakan cara menggelasifikasi interaksi dengan media seni bertujuan memproses maklumat dan membentuk imej.

Kontinum Terapi Ekspresif PERINGKAT Fungsi Hemisfera Otak Kiri Komponen Kognitif Perseptual Kinestetik Fungsi Hemisfera Otak Kanan Komponen Simbolik Afektif Sensori PERINGKAT 4 3 2 1 Kreatif 4 3 2 1 .

Perkembangan Hierarki Kontinum Terapi Ekspresif Peringkat Kreatif Peringkat Kognitif/ Simbolik Peringkat Perseptual/ Afektif Peringkat Kinestetik/ Sensori .

Masalah dalam kehidupan yang menggerakkan individu meminta bantuan terapi (halangan pemerosesan maklumat daripada satu atau lebih komponen) b.Penggunaan Kontinum Terapi Ekspresif dalam Terapi Seni ‡ Membolehkan terapis mengkonsepsikan masalah individu dengan cara: a. Masalah berlaku apabila individu menunjukkan kesukaan kuat dengan memproses maklumat secara eksklusif untuk satu komponen sahaja .

kemahiran membuat keputusan dijejaskan Pemilihan gaya hidup adalah sempit Akibatnya.Apabila strategi memproses maklumat adalah terhad kerana halangan atau lebih mengguna cara dihadkan. gangguan mental berlaku ke atas individu tersebut .

‡ Membolehkan terapis mentafsir komponen yang disukai dan halangan signifikan untuk fungsi optimal.‡ Digunakan untuk menilai peringkat halangan klien dalam pemerosesan maklumat supaya menentukan pengalaman terapeutik yang sesuai. ‡ Mengurangkan pergantungan yang berlebihan lantas menyebabkan fungsi kaku. . ‡ Membolehkan terapis memberi panduan kepada klien melalui perancangan langkah menghapuskan halangan daripada sebarang komponen.

Soalan dan Perbincangan . Memulakan Rawatan Berasaskan Terapi Seni 5. Membentuk Hubungan Interpersonal Antara Terapis dengan Klien 4. Menentukan Tempat Bermula untuk Terapi Seni 3. Merancang Perubahan Komponen Terapeutik 6.Sesi Terapi Seni 1. Intervensi individu dengan Kontinum Terapi Ekspresif 2.

emosi kognitif dan sosial.DEFINISI ‡ Suatu profesion penjagaan kesihatan yang menggunakan muzik untuk menjaga keperluan individu dari aspek fizikal. (American Music Theraphy Association) . ‡ Intervensi muzik klinikal untuk mencapai matlamat individu di bawah hubungan terapeutik yang dilaksanakan oleh terapisyang telah dilatih dan berjaya dalam program terapi muzik yang diakui.

‡ Digunakan: .menambahbaikkan komunikasi .mengurus tekanan . orang tua . termasuk bersalin .memulihkan kesihatan .gangguan mental. remaja.Terapi Muzik ‡ Intervensi teraputik berbentuk bukan-verbal. pembelajaran bermasalah.menggalakkan pemulihan fizikal ‡ Sasaran: kanak-kanak.mengekspres perasaan . dewasa.meningkatkan ingatan . penyakit Alzheimer.

Sejarah ‡ Zaman Tamadun Yunani .mula diaplikasikan di hospital selepas Perang dunia 1 dan Perang dunia 2.Bermula daripada penulisan Aristotle dan Plato lebih 2000 tahun dahulu ‡ Abad ke-20 . .muzik amatur dan profesional bermain instrumen muzik untuk anggota tentera yang mengalami kecederaan fizikal dan trauma emosi dari medan perang .

aktif tetapi ganjil melebihi formal.Terapi Muzik dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) Ciri-ciri Autisme: . dan kefahaman verbal Terapi muzik memainkan peranan signifikan dalam proses penilaian kanak-kanak yang menghadapi gangguan komunikasi kerana ciri muzik adalah bukan verbal dan medium digunakan dalam sistem komunikasi praverbal . kaku dan kekok.Suka bersendirian. pasif. masalah komunikasi seperti masalah berucap.

Strategi Umum untuk Terapi Muzik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Struktur Hubungan Terapeutik Interaksi muzik Kawalan emosi Integrasi sensori .

Mengadakan tempoh penilaian 4. Mendapat persetujuan dengan rancangan rawatan dan etika intervensi. Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan setiap sesi terapi 5. Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi 6. Mengatur prasesi untuk klien menghadiri di bilik terapi 3. Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi berikutnya 7. Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai dan membenarkan masa yang cukup bagi klien memahaminya .Proses Perancangan dan Pelaksanaan 1. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->