‫ی‬

‫س‬
‫س‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ی‬
‫پ‬
‫م مدری ت کتا خاهن و ون رهات‬
‫)‪(HULMS‬‬

‫کتابچه راهنمای کاررب‬
‫نسخه ‪۲‬‬

‫‪i‬‬

‫درباره نویسنده ‪:‬‬
‫نام‪:‬‬

‫عبدالرحمن‬

‫نام فامیلی‪:‬‬

‫شیرزاد‬

‫شغل‪:‬‬

‫استاد پوهنتون هرات فاکولته کامپیوتر ساینس‬

‫درجه تحصیل‪:‬‬

‫ماستر رشته کامپیوتر‬

‫رشته تحصیلی‪:‬‬

‫برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطالعات و پایگاه داده ها‬

‫ایمیل آدرس‪:‬‬

‫‪absherzad@gmail.com‬‬

‫شماره مبایل‪:‬‬

‫‪+ 93 700 440 209‬‬

‫وب سایت‪:‬‬

‫‪http://www.afghancybersoft.com‬‬

‫عبدالرحمن شیرزاد در شهر هرات – افغانستان متولد و بزرگ شده است‪ .‬او مدرک لیسانس‬
‫خویش را در علوم کامپیوتر از پوهنتون هرات فاکولته کامپیوتر ساینس در اوایل سال ‪6002‬‬
‫به عنوان بهترین و اولین دانش آموز بدست آورد‪ .‬به عنوان یک روشنفکر در برنامه نویسی‬
‫کامپیوتر و بانک های اطالعاتی سیستم مدیریت اطالعات‪ ،‬او به کار تدریس در فاکولته علوم‬
‫کامپیوتر پوهنتون هرات شروع به تدریس نمود‪ .‬همزمان با کار تدریس در فاکولته کامپیوتر‬
‫ساینس پس از مدتی به عنوان مدیر و سرپرست مدیریت اطالعات و پایگاه اطالعاتی در دفتر‬
‫‪ CRS‬شروع بکار نمود‪ .‬پس از چندی تدریس در پوهنتون هرات و کار در دفتر ‪ CRS‬او از طرف‬
‫پوهنتون تخنیکی برلین ‪ TU-Berlin‬دولت آلمان به هزینه بانک جهانی برای تحصیل برای‬
‫دوره ماستری در رشته برنامه نویسی و سیستم مدیریت اطالعات خواسته شد‪ .‬پس از‬
‫بازگشت موفقانه از ماستری او در حال حاضر نیز تدریس در پوهنتون هرات و همچنین به‬
‫عنوان رئیس مدیریت اطالعات مشغول میباشد‪.‬‬

‫‪ii‬‬

‫باسپاس فراوان از ‪:‬‬
‫اول از همه ‪ ،‬می خواهم ابراز سپاس و امتنان داشته باشم از پوهنتون هرات‬
‫به خصوص پروفیسور میر غالم عثمان بارز حسینی رییس پوهنتون هرات و آقای‬
‫عبدالواسع امیری سر پرست فاکولته کامپیوتر ساینس‪ ،‬و دیگر پرسنل و نهادهایی که در‬
‫تأمین رهبری پروژه من را همکاری نمودند ‪.‬‬
‫اعضای موسسه تیم بازسازی والیتی ‪ CIMIC‬مرکز نمایندگی اسلوونی ‪ ،‬هرات‪ ،‬افغانستان‬
‫خانم ملیتا سنکویج (‪)Melita Šinkovec‬‬

‫و آقای سریکو زاجج )‪ (Srečko Zajc‬در‬

‫بخش کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات‪ ،‬تیم پوهنتون تخنیکی برلین ‪ -‬آلمان داکتر نذیر‬
‫پیروز ‪ ،‬آقای رنه هرلیتز )‪ (Rene Herlitz‬و پروگرام ‪ DAAD‬که در تمویل منابع مالی‬
‫برای ایجاد کتابخانه های رودکی و کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات ما را یاری رسانیدند‪.‬‬
‫همچنان تشکر فراوان از خانم وحیده (همکار) ‪،‬آقای اقبال شاه (طاها) و دیگر اعضای‬
‫تیم مدیریت اطالعات پوهنتون هرات که در قسمت تنظیمات و تغییرات کتابچه‬
‫راهنمای کاربرسیستم مدیریت کتابخانه با ما همکاری نمودند‪.‬‬

‫‪iii‬‬

‫فهرست عناوین‬
‫بررسی اجمالی ‪1 ...................................................................................................................................................‬‬
‫نصب و آماده سازی سیستم ‪2 ................................................................................................................... HULMS‬‬
‫پشتیبانی و توسعه سیستم ‪3 .................................................................................................................................‬‬
‫شروع به کار با ‪4 ..................................................................................................................................... HULMS‬‬
‫نقش یا سطح دسترسی ‪4 ...................................................................................................................................‬‬
‫‪ HULMS‬درنگاه ‪5 .................................................................................................................................................‬‬
‫گشت و گذر روی ‪6 .................................................................................................................................. HULMS‬‬
‫جستجو برای کتاب ‪6 .........................................................................................................................................‬‬
‫اطالعات عمومی کتابخانه ‪11 .............................................................................................................................‬‬
‫پروفایل و حساب اعضای کتابخانه ‪11 ...................................................................................................................‬‬
‫مدیریت منابع ‪14 ............................................................................................................................................‬‬
‫مدیریت کتاب‪14 .........................................................................................................................................‬‬
‫ویرایش کتاب ‪15 .........................................................................................................................................‬‬
‫مدیریت کتاب)‪11 ............................................................................................................................ (eBook‬‬
‫روش امانت دادن کتب برای اعضای کتابخانه ‪11 ....................................................................................................‬‬
‫ماستر فایل ها ‪21 ............................................................................................................................................‬‬
‫آمار منابع کتابخانه ‪22 .....................................................................................................................................‬‬
‫اخبار و رویدادها ‪24 ...........................................................................................................................................‬‬

‫‪iv‬‬

‫بررسی اجمالی‬
‫دسترسی داشتن به کتابخانه هائی با منابع زیاد به عنوان یک گام برجسته به منظور توسعه‬
‫اطالعات برای جویندگان دانش شناخته شده و نقش حیاتی در آموزش و تحقیق دارد‪.‬‬
‫شناخت این ویژگی مهم برای توسعه دانش به خصوص در بخش آموزش عالی ما را وادار به‬
‫ایجاد یک سیستم فوق العاده کتابخانه همگام باتکنالوژی عصری برای تسهیل دسترسی سریع‬
‫به منابع مورد نیاز برای تحقیق و مطالعه کرد‪.‬‬
‫این پروژه برای رفع مشکالت حدیده موجود درکتابخانه های دانشگاه هرات و جریان کاری دستی آ‬
‫ن سیستمی رامعرفی و پیاده سازی میکند که راه حلی برای رفع مشکالت موجود میباشد‪.‬‬
‫به طور کلی‪ ,‬هدف سیستم مدیریت کتابخانه جایگزین کردن سیستم ( تکنالوژی عصری) به‬
‫جای سیستم سنتی و کاغذی و ازکار افتاده درحال استفاده در کتابخانه های دانشگاه هرات‬
‫بوده که کارکنان کتابخانه راقادر به انجام تمام وظایف محوله شان به شیوه بسیار موثر میکند ‪.‬‬
‫اجرای این پروژه کارکنان کتابخانه ( کتابدار ) را قادر می سازد به ثبت منابع کتابخانه یعنی کتاب ‪،‬‬
‫کتاب های الکترونیکی )‪ ،(eBooks‬کاربران )‪ ،(users‬اطالعیه ها و غیره همچنین به روز رسانی ‪،‬‬
‫حذف و صدور یک کتاب به عضو ‪ ،‬پیدا کردن اطالعات مربوط به منابع کتابخانه از قبیل تعداد کل‬
‫کتاب ها و اعضا به طور دقیق میباشد برای مثال ‪( :‬لیست کردن) اعضا از لحاظ جنسیت ‪،‬‬
‫دانشگاهها ‪ ،‬مدیریت ها و کتاب های که برای اعضا صادر شده و (کتابهایکه)در زمان تعیین شده‬
‫بر گشتانده نشده‪.‬‬
‫اعضای کتابخانه می توانند از این پروژه برای پیدا کردن جزئیات مربوط به تمام کتابهای حال حاضر‬
‫موجود در کتابخانه ها و تعیین اینکه آیا موجوداند‪ ,‬به قرض گرفته شده اند وموعدیکه‬
‫بایدبرگشتانده شوند استفاده نمایند‪.‬‬

‫‪Page 1 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫نصب و آماده سازی سیستم ‪HULMS‬‬
‫این سیستم کامال آسان برای نصب و استفاده می باشد ‪ ،‬این سیستم می تواند بر روی یک‬
‫شبکه اینترنت بصورت جهانی قابل دسترس و استفاده بود و یا انترانیت (داخلی) نصب و‬
‫پیکربندی شود‪.‬‬
‫در ادامه آموزش برای نصب این سیستم بر روی شبکه اینترانت به عنوان شرح زیر است‪:‬‬
‫‪ .1‬شما نیاز به نصب و پیکربندی سرویس های و برنامه های ‪ Apache, PHP, MySQL‬دارید‬
‫که می توانید به صورت جداگانه و یا با استفاده از بسته ‪ ( WAMP‬برای سیستم عامل‬
‫ویندوز ) بسته ‪ ( MAMP‬برای سیستم عامل ‪ ) MAC‬و ‪ XAMP‬سرور ( برای سیستم‬
‫عامل لینوکس) که شامل تمام ابزار مورد نیاز به شرح زیر می باشد استفاده کنید‪:‬‬
‫‪Apache 2.2.x o‬‬
‫‪MySQL 5.5.x o‬‬
‫‪PHP 5.3.x o‬‬

‫‪ .2‬خارج ساختن ) ‪ ( Extract‬کردن کد منبع ) ‪ ( Source Code‬در داخل دایرکتوری ( ‪) www‬‬
‫‪web server‬‬
‫‪ .3‬تغییر رمز عبور )‪ (password‬و دیگر خصوصیات پایگاه داده )‪(database‬در داخل فایل‬
‫‪db.php‬واقع در دایرکتوری ‪. lib‬‬
‫‪ .a‬خطوط زیر (قسمت های سرخ رنگ) را باید بر اساس اعتبار پایگاه داده خود‬
‫دستکاری کرد‪:‬‬
‫;)'‪Define ('DB_HOST', 'localhost‬‬
‫‪Page 2 of 28‬‬

‫;)'‪Define ('DB_USER', 'myusername‬‬
‫;)'‪Define ('DB_PASSWORD', 'mypassword‬‬
‫;)'‪Define ('DB_SCHEMA', 'mydatabasename‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫‪ .4‬مرورگر را باز کرده و آدرس ‪ PHPMyAdmin‬را بصورت ذیل تایپ کنید‬
‫‪http://localhost/phpmyadmin .a‬‬
‫‪ .5‬بعد گزینه ‪ IMPORT‬را از قسمت باالی سمت راست پنجره انتخاب کنید و فایل پایگاه‬
‫داده به نام ‪ huldb.sql‬را از دایرکتوری ‪ schema‬انتخاب نموده و اجرا نمایید‪.‬‬
‫‪ .6‬در‬

‫نهایت‬

‫آدرس‬

‫مذکور‬

‫را‬

‫با‬

‫استفاده‬

‫از‬

‫یک‬

‫مرورگر‬

‫باز‬

‫نمایید‪:‬‬

‫‪http://localhost/huldb/www/index.php‬‬

‫پشتیبانی و توسعه سیستم‬
‫خوشحال خواهیم شد که شما را در مواقع مواجع شدن بامشکالت احتمالی (درعین کار با‬
‫سیستم) با ارائه اطالعات پشتیبانی و حمایت کنیم‪.‬‬
‫و همچنین پیشنهادات و نظرات نیک و ارزشمند شما را برای اصالح و توسعه بیشتر سیستم‬
‫‪ HULMS‬خواهانیم‪.‬‬
‫نظرات و پیشنهادات شما از طریق آدرس های زیر استقبال خواهد شد‪:‬‬
‫‪absherzad@gmail.com‬‬

‫‪Email:‬‬

‫‪Contact NO: 0093 700 440 209‬‬

‫‪Page 3 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫شروع به کار با ‪HULMS‬‬
‫حاال برای استفاده از ‪ HULMS‬مراحل زیر باید انجام شود‪:‬‬
‫در روی صفحه نمایش ‪ nigol‬که با باز کردن آدرس‬

‫‪http://localhost/huldb/www/index.php‬‬

‫ظاهر می شود ‪ ،‬نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید که توسط کتابداران به شما داده و‬
‫سپس با کلیک بر روی دکمه ورود یا همان ‪ login‬به سیستم وارد شوید‪.‬‬
‫قابلیت های سیستم کتابخانه با توجه به سطح دسترسی و اجازه به سیستم نمایش داده‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫توجه‪:‬‬

‫قابل ذکر است که در هر زمان شما قادر به تغییر رمز عبور ‪ ،‬آدرس ایمیل‪ ،‬یا به روز رسانی‬
‫اطالعات و مشخصات خود می باشید زمانی که به سیستم وارد ‪ login‬شده باشید‪.‬‬

‫نقش یا سطح دسترسی‬

‫قوانین مختلفی برای دسترسی به ‪ HULMS‬وجود دارد که به شرح ذیل اند‪:‬‬

‫‪ .1‬شاگردان‪ :‬اگر شما می خواهید برای دسترسی به ‪ HULMS‬به عنوان دانش آموز وارد شوید‪.‬‬
‫شما قادر به جستجو و درخواست برای کتاب خواهید بود که قرض بگیرید یا برگردانید‪.‬‬

‫‪ .2‬آموزگار‪ :‬در حال حاضر دارای عین امتیاز با دانش آموز است ‪ ،‬اما در آینده ای نزدیک امتیازهای‬
‫بیشتری بر روی سیستم برای شان درنظرگرفته خواهد شد مانند‪ extendibility :‬در طول مدت‬
‫قرض گرفتن کتاب و غیره‪.‬‬
‫‪Page 4 of 28‬‬

‫‪ .3‬کتابدار‪ :‬کاربران با امتیاز کتابداران می توانند امکان دسترسی به بسیاری از ویژگی های‬
‫سیستم و مجاز به مدیریت منابع کتابخانه ‪ ،‬کاربران‪ ،‬کتابها‪ ،‬کتابها‪ ،‬جدید‪ ،‬وغیره را دارا باشند‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫‪ .4‬مدیر‪ :‬اگر به عنوان یک ‪ Administrator‬وارد شوید شما قادر به دستکاری همه منابع‬
‫کتابخانه خواهید بود‪.‬‬
‫به عنوان مثال ذخیره کردن یا بازگرداندن اطالعات در صورت وقوع کدام حادثه ناگوار‪ ،‬تعریف کتابدار‬
‫جدید و غیره‪.‬‬

‫‪ HULMS‬درنگاه‬
‫ویژگی های کلیدی سیستم ‪ HULMS‬عبارتند از ‪:‬‬

‫‪ .1‬بخش عمومی )‪ : (Profile‬به عنوان یک کاربر (با هر نقش و سطح دسترسی) شما می‬
‫توانید وارد اطالعات حساب کاربری خود شده و میتوانید کتابهای وضیعت تمام کتابهای قرض‬
‫گرفته را مشاهده نموده و همچنان میتوانید اطالعات شخصی خود را اصالح نمایید مانند‪ :‬تغییر‬
‫رمز عبور خود ‪،‬آدرس ایمیل ‪ ،‬عکس و غیره‪.‬‬

‫‪ .2‬بخش خدمات )‪ : (Services‬در این بخش ‪ ،‬اشاره به مدیران کتابخانه است که از طریق آن‬
‫آنها قادر به مدیریت منابع کتابخانه و اعضای کتابخانه می باشند به عنوان مثال ‪،‬مدیریت کتب و‬
‫کاربران ‪ ،‬امانت دادن منابع کتابخانه به کاربران ‪ ،‬سفارشی کردن اطالعات کتابخانه ها ‪ ،‬خدمات ‪،‬‬
‫و غیره و همچنان می توانید لیستی از کاربرانی را که زمان بازگشت کتاب قرض گرفته شده آنها‬
‫به پایان رسیده است را مشاهده کنید‪.‬‬

‫‪ .3‬بخش ماستر فایل ها )‪ : (Master‬این بخش به مدیران )‪ (Administrator‬کتابخانه اشاره‬
‫‪Page 5 of 28‬‬

‫می کند که قادر به مدیریت اطالعات فایل های اساسی مثل ‪:‬ثبت و درج نویسنده گان کتاب ‪،‬‬
‫ناشران ‪ ،‬موضوعات کتاب ‪ ،‬و غیره که برای شناسایی کتاب ها و اعضای کتابخانه مورد نیاز است‬
‫می باشند‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫‪ .4‬آمار و مجموع ( ‪ : ) Statistic and Summery‬این بخش یکی از مفید ترین بخش های‬
‫سیستم را فراهم می کند که گزارش های مختلف و مفید در مورد منابع کتابخانه یعنی کتب ‪،‬‬
‫کاربران ‪ ،‬کتابها الکترونیکی ‪ ،‬امانت دهی منابع و غیره برای کتابداران را فراهم می کند و آنها را‬
‫قادر می سازد تا گزارشهای عمومی و نظارت مطلق در وضعیت کتابخانه داشته باشند‪.‬‬

‫‪ .5‬اخبار و رویدادها ( ‪ : ) News and Events‬در این قسمت کاربر( با هر امتیازی ) که باشد‬
‫صرفا می توانند اخبار و رویدادهای مهم را که توسط کتابداران منتشر شده مشاهده نمایند‪.‬‬

‫گشت و گذر روی ‪HULMS‬‬
‫شاید اطالعاتی که در باال ارائه شد به طور کامل به شما درفهم نحوه عملکرد سیستم (وپیاده‬
‫سازی) کمک نکرده باشد ‪ .‬بنابراین‪ ،‬این گشت (مرور برای معرفی و آموزش)به شما قابلیت‬
‫فهمیدن ویژگی های ‪ HULMS‬را توسط شرح بیشتر ‪ ،‬همراه با تصاویر در صورت نیاز آموزش میدهد‬
‫که به شما کمک می کند تا به طور کامل درک و چگونگی استفاده و کار با این سیستم را‬
‫بفهمید‪.‬‬

‫جستجو برای کتاب‬

‫این (بخش) از مهمترین ویژگی ‪ HULMS‬بوده که دارای یک موتور جستجو برای کاربران به منظور‬
‫پیدا نمودن کتاب ها مورد عالقه بر اساس معیارهای مختلف است به عنوان مثال جستجو کتب با‬
‫داشتن عنوان آن‪ ،‬نویسنده‪ ،‬موضوع‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬زبان و غیره‪.‬‬
‫‪Page 6 of 28‬‬

‫از طریق این ویژگی شما می دانید که آیا کتاب مورد نظر شما در دسترس است در داخل‬
‫کتابخانه و یا در حال حاضر توسط شخص دیگری قرض گرفته شده است و چه زمانی به کتابخانه‬
‫باز خواهد گشت عالوه بر این ‪ eBook‬ها وانواع رسانه های مختلف صوتی و تصویری وجود دارد‬
‫که کاربر می تواند آنها را دانلود کند‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫به منظور دستیابی به این ویژگی مفید است‪ ،‬به سادگی بر روی لینک کتاب ها که در باال قرار‬
‫دارد‪ ،‬و توسط تصویر زیر نشان داده شده است کلیک کنید ‪:‬‬

‫تصویر صفحه بعدی جستجوی یک کاربر را برای تمام کتابهای انگلیسی در داخل کتابخانه فاکو لته‬
‫کامپیوتر ساینس نشان می دهد‪.‬‬

‫‪Page 7 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید آیکون دارای پیوند )‪ (link‬است ‪ ،‬که با کلیک کردن بر‬
‫روی آن صفحه ای دیگری نشان داده خواهد شد که نشان دهنده اطالعات کامل در مورد این‬
‫کتاب میباشد مانند‪ :‬اینکه چند نسخه درکتابخانه و چه تعداد توسط اعضای کتابخانه به امانت‬
‫گرفته شده است‬

‫ودرآخر فهرستی از‬

‫انواع دیگر رسانه ها‬

‫باانواع ‪،PDF‬‬

‫‪WORD ,‬‬

‫‪ ,DOCUMENT‬صوتی و تصویری و غیره را به دسترس کاربر قرار داده که بتوانند دانلود کنند‪.‬‬
‫‪Page 8 of 28‬‬

‫برای درک بیشتر میتوانید به تصویری که در صفحه بعدی قرار دارد مراجعه نمایید‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

Page 9 of 28

Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com)

‫اطالعات عمومی کتابخانه‬
‫برای داشتن اطالعات در مورد کتابخانه یعنی تاریخچه کتابخانه ها ‪ ،‬قوانین و مقررات شان‪،‬‬
‫خدمات ‪ ،‬آدرس و تماس تنها کافی است بر روی هر لینک که در باال قرار دارد کلیک کنید‪.‬‬

‫به عنوان مثال‪ ،‬در اینجا با کلیک کردن بر روی لینک صفحه اصلی توضیح کامل کتابخانها را خواهید‬
‫دید که یکی ازآنها (درتصویر) بازشده و شما می توانید بر روی نام کتابخانه های دیگر کلیک کنید‬
‫تا اطالعات مربوط به آن کتابخانه را ببینید که به شرح زیر صفحه نمایش نشان می دهد ‪.‬‬

‫‪Page 10 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫همانطور که می توانید در تصویر باال مشاهده کنید ‪ ،‬شش کتابخانه در سیستم مدیریت کتابخانه‬
‫پوهنتون هرات وجود دارد مانند کتابخانه رودکی‪ ،‬علوم کامپیوتر‪ ،‬کتابخانه مرکزی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬زراعت‪،‬‬
‫و اقتصاد که با کلیک بر روی هر یک از آنها اطالعات خود را نمایش داده خواهد شد‪.‬‬

‫پروفایل و حساب اعضای کتابخانه‬
‫زمانی که به عنوان یک کاربر وارد سیستم شوید شما قادر خواهید بود برای دسترسی‬
‫مشخصات خود و اطالعات مربوط به حساب و همچنین شما می توانید رمز عبور ‪ ،‬آدرس ایمیل‪،‬‬
‫عکس خود را بروز رسانی کنید ‪.‬‬
‫این سیستم به اندازه کافی هوشمند است که داده ها را درهنگام ورود بررسی کند به عنوان‬
‫مثال ‪ ،‬اجازه نمی دهد که کاربر نامه الکترونیک )‪ (email‬و دیگر اطالعات الزامی را خالی بگذارد ‪.‬‬
‫در تصویر زیر مشخصات تنظیمات نمایش خواهد داده شده است ‪:‬‬

‫همانطور که می بینید تصویر باال شامل لینک های مختلف برای مقاصد مختلف می باشد به‬
‫عنوان مثال با کلیک بر روی لینک تغییر کلمه عبور پنجره ذیل ظاهر خواهد شد که شما را قادر به‬
‫بروز رسانی اطالعات می سازد که به عنوان شرح زیر است‪:‬‬
‫‪Page 11 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫اگر شما‪ ،‬به عنوان یک کاربر وارد سیستم شوید و بخواهید که حساب خود را چک کنید که چه‬
‫اندازه کتاب قرض گرفته شده و در حال حاضر چه تعداد کتاب پیش شما وجود دارد و چه زمان باید‬
‫آنها را بازگرداند‪ ،‬شما به سادگی می توانید بر روی نام کاربری خود کلیک کنید و یک صفحه دیگر‬
‫نمایش داده خواهد شد که شامل تمام جزئیات به شرح زیر است‪:‬‬

‫‪Page 12 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

Page 13 of 28

Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com)

‫مدیریت منابع‬
‫هرکتابخانه دارای منابع مختلف از جمله اعضاء‪ ،‬کتابها‪ ،‬و کتابهایی که به اعضا قرض داده می‬
‫شود می باشد ‪ .‬تمام این ویژگی های ذکر شده از طریق بخش خدمات به شرح زیر انجام می‬
‫شود‪:‬‬

‫مدیریت کتاب‬
‫در اینجا ما روش مدیریت کتاب ها توسط مدیر کتابخانه )‪ (Administrator‬را نمایش می دهیم که‬
‫به سادگی با کلیک کردن بر روی لینک مدیریت کتاب انجام می شود و موجب ایجاد یک صفحه‬
‫می شود و کتابدار را برای مدیریت کتاب های مرتبط با کتابخانه مربوطه اش قادر می سازد که‬
‫طور زیر نشان داده می شود‪:‬‬
‫‪Page 14 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫در تصویر باال یک جستجوی پیشرفته نشان داده می شود که این فرصت را برای کتابدار می دهد‬
‫که برای جستجوی کتاب های خاص از آن استفاده کند و هر کتاب دارای لینک ‪Administrator‬‬
‫مخصوص برای ویرایش ‪ ،‬مدیریت و رسوب کتاب می باشد که به شرح زیر است‪:‬‬

‫ویرایش کتاب‬
‫با کلیک کردن بر روی لینک آیکون ویرایش صفحه ای ظاهر می شود که اطالعات مربوط به کتاب‬
‫خانه پری و آماده برای دستکاری می باشد‪.‬‬
‫برای سازمان دهی بهتر الزم است که اطالعات کتاب به دسته های مختلف تقسیم شود یعنی‬
‫اطالعات کلی وعمومی در بخش های مختلف گروه بندی شود ‪ ،‬مانند بخش نویسندگان و‬
‫‪Page 15 of 28‬‬

‫انتشارات )‪ (publisher‬که توسط تصویر زیر نشان داده خواهد شد ‪:‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

Page 16 of 28

Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com)

‫مدیریت کتاب )‪(eBook‬‬

‫همانگونه که قبال ذکر شد کتابدار قادر به اضافه کردن رسانه های مختلف برای کتاب های می‬
‫باشد مانند کتابها با فرمت های مختلف مانند ‪ PDF, DOC, Video, Audio‬و غیره و کاربران تنها با‬
‫کلیک کردن بر روی لینک میتوانند به سادگی دانلود نماید‪:‬‬

‫روش امانت دادن کتب برای اعضای کتابخانه‬
‫به قرض دادن منابع کتابخانه به اعضا یک کار معمول در هر کتابخانه است و این کار را می توان‬
‫با کلیک بر روی ‪ Ready for Deposit‬انجام داد طوری که یک صفحه نشان داده خواهد شد که‬
‫کتاب ها و کپی اطالعات و وضعیت آنها موجود است که به شرح زیراست‪:‬‬

‫‪Page 17 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫در تصویر باال نشان می دهد دو نسخه برای یک کتاب وجود دارد یکی برای خواندن در داخل‬
‫کتابخانه و کپی دیگر آماده است برای قرض‬

‫دادن که کلیک کردن روی پیوند‬

‫منتهی به یک‬

‫صفحه دیگر خواهد شد که به عنوان شرح زیر است‪:‬‬
‫‪Page 18 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

Page 19 of 28

Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com)

‫ماستر فایل ها‬
‫این بخشی است که توسط مدیران‬

‫استفاده می شود و از طریق این بخش شما می‬

‫توانید درج کتاب ها ‪ ،‬کاربران‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬دسته ها‪ ،‬بخش ها‪ ،‬زبانها‪ ،‬ناشران و دانشکده ها‬
‫داشته باشید‪.‬‬

‫به عنوان مثال بعد از کلیک کردن بر ‪ Book Master‬یک صفحه مانند شکلذیل به شما باز خواهد‬
‫شد و شما می توانید یک کتاب جدید را به کتابخانه اضافه نمایید‪:‬‬

‫‪ .1‬برای وارد کردن نام کسی که تغییرات می آورد و یا کتابی را ثبت می کند‬
‫‪ .2‬شما می توانید عنوان کتاب را وارد کنید‬
‫‪ ISBN .3‬مخفف به شماره استاندارد بین المللی کتاب و شما می توانید آن را برای وارد‬
‫کردن شماره کد بین المللی ازکتاب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬برای وارد کردن تعداد صفحات کتاب تحت ثبت نام ‪.‬‬
‫‪Page 20 of 28‬‬

‫‪ .5‬انتخاب زبان‪.‬‬
‫‪ .6‬شما می توانید ‪ edition‬را از ‪) drop down box‬جعبه کشویی ( انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .7‬تعیین کتابخانه ای که این کتاب ها به آن تعلق دارند‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫‪ .8‬اگر شما هر گونه توضیحات درباره این کتاب دارید شما می توانید آنها را در اینجا اضافه‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .9‬باز کردن صفحه فعلی همانطور که در شکل )‪ (a.1‬نشان داده شده است ‪.‬‬
‫‪ .11‬برای وارد کردن اطالعات مربوط به نویسنده کتاب‬
‫‪ .11‬برای وارد کردن اطالعات مربوط به ناشر کتاب‬
‫‪ .12‬توسط این گزینه شما می توانید مشخص کنید کتاب به کدام طبقه بندی مربوط می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ .13‬برای ذخیره کردن اطالعات وارد شده و این به عنوان آخرین مرحله انجام می شود‪.‬‬

‫‪Page 21 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫آمار منابع کتابخانه‬

‫ممکن است شما بخواهید یک گزارش کلی و جامع از منابع کتابخانه داشته باشید مثال در‬
‫مورد کاربران‪ ،‬کتابها و کتابهای الکترونیکی و غیره‪ ،‬که این قسمت با نیازهای شما مطابقت دارد‪.‬‬

‫به عنوان مثال اگر ما به روی گزینه آمار کتاب کلیک کنیم ‪،‬صفحه که در شکل پایین می بینید‬
‫نمایش داده خواهد شد‪:‬‬

‫‪Page 22 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫‪ .1‬اگر می خواهید همه آمار از تمام کتاب ها را ببینید شما می توانید این گزینه را کلیک‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای داشتن آمار از کتاب‬

‫های تحت‬

‫های موجود (برای‬

‫وضعیت کتابخانه‬

‫مثال در‬

‫اینجا ما بر روی لینک کتاب توسط کتابخانه کلیک کردیم و شما نتیجه را می بینید‪).‬‬
‫‪ .3‬برای داشتن اطالعات کلی تحت طبقه‬

‫بندی کتاب‬

‫ها‬

‫بر‬

‫اساس‬

‫گروپ‬

‫بندی‬

‫مشخص(موضوع کلی)‪.‬‬
‫‪ .4‬برای داشتن اطالعات کلی تحت طبقه بندی کتاب ها بر اساس زبان‪.‬‬
‫‪ .5‬برای داشتن اطالعات کلی تحت طبقه بندی کتاب ها بر اساس وضعیت‪.‬‬

‫‪Page 23 of 28‬‬

‫‪ .6‬برای داشتن اطالعات کلی تحت طبقه بندی کتاب ها بر اساس بهترین انتخاب‪.‬‬
‫همین روش می تواند برای آمار زمینه های دیگر نیز استفاده شود ‪.‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

‫اخبار و رویدادها‬

‫این جایی است که شما می توانید آخرین اخبار و اطالعیه ها در مورد کتابخانه و کتابخانه ها را‬
‫پیدا کنید‪ .‬فقط اگر شما بر روی گزینه تاریخ کلیک کنید ‪ ،‬شما می توانید به اخبار مرتبط به آن‬
‫تاریخ که مستقیما به صفحه اخبار متصل است وصل شوید‪.‬‬

‫‪Page 24 of 28‬‬

‫)‪Afghan Cybersoft (www.afghancybersoft.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful