TASN F DI I

T.C. M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I ANKARA

M LLÎ SAVUNMA BAKANLI I 2011 YILI YAPI LER F YAT ANAL ZLER VE B R M F YAT L STES

TASN F DI I

Ç NDEK LER
SAYFA

B R NC BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT L STES K NC BÖLÜM MSB YAPI LER MAK NE B R M F YAT L STES

NUMARASI

1-1

2-1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER NDEN BAYINDIRLIK BAKANLI I YAPI LER B R M F YAT TAR FLER EK F YAT L STES NE G RD Ç N PTAL ED LEN MALATLARIN POZ NO'LARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER NE YEN G REN MALAT POZ NO'LARI BE NC BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER

3-1

MSB YAPI

4-1

1. Sökümler ve Onar mlar 2. Tarihi Binalarda Sökme ve Onar mlar 3. Alt Yap 4. Duvar ve Tavan leri (Tu la ve Alç paneller) 5. Çat ve Kal p leri 6. Yal t mlar-Dilatasyonlar 7. S va ve Boyalar 8. Dö eme ve Duvar Kaplamalar 9. Ah ap leri 10. Alüminyum ve Demir leri 11. Di er ler

5-1 5-27 5-32 5-59 5-66 5-81 5-111 5-123 5-176 5-189 5-198

ALTINCI BÖLÜM MSB YAPI LER MAK NE B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER YED NC BÖLÜM MSB ANAL ZLER NDE KULLANILAN YARDIMCI ANAL ZLER
7-1 6-1

B R NC BÖLÜM

MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT L STES

2011 YILI MSB YAPI
No: Analiz No:
1 MSB 126

LER N AAT B R M F YAT L STES
Br: Birim Fiyat:
1.14 TL

Analiz Ad :

2
3

MSB 133/A MSB 134 MSB 135 MSB 136 MSB 137 MSB 138/A MSB 139 MSB 140 MSB 141 MSB 142 MSB 143 MSB 144 MSB 145 MSB 146 MSB 147 MSB 148 MSB 149 MSB 150 MSB 152 MSB 153 MSB 154 MSB 155 MSB 156 MSB 157 MSB 158 MSB 202/A MSB 205 MSB 206 MSB 207 MSB 208 MSB 304/A MSB 305 MSB 311 MSB 314 MSB 315 MSB 316 MSB 317

Kap ve Pencere Do ramas Madeni Aksam Sökülmesi ad Demir Çat Makas , Profil veya Sac Kolon, Kri A k gibi tn malat n Sökülmesi Kalorifer Kazan -Yak t Tank Kondens Deposu Boyler kg Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi Ah ap Oturma Çat Onar m Yap lmas m3 Mevcut Duvar çinde Elektrik ve Telefon Borular n n m Dö enmesi için Kanal Aç lmas ve Harçla Dö enmesi Ah ap Kap Kasas ve Pervaz Onar m m3 Ah ap Kap Kanad Onar m (Kereste le) m3 Ah ap Kap Kanad Onar m (Kontraplak ile) m2 Ah ap Pencere Onar lmas m3 Mevcut Kap ve Pencere Kanatlar n n Çal r Duruma m2 Getirilmesi Ah ap Kap ve Pencere Kanad na Macun Çekilmesi m2 Madeni Kap ve Pencere Cam na Macun Çekilmesi m2 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Dö eme m2 Kaplamas n n Onar lmas ve Silinmesi Mevcut Dökme Mozaik Dö eme Kaplamas Silinmesi m2 Eski Demir malat n Boyaya Haz r Hale Getirilmesi m2 Ah ap Dolap Onar m Yap lmas m2 Ah ap Dolap Onar m m2 Ah ap Dolap Onar m Yap lmas (kereste ile) m3 Ah ap Dolap Onar m ( Me e Kaplama Yonga Levha ile) m2 Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Dö eme m2 Kaplamas n n Bozulan Yüzeylerinin Silinmesi ve cilalanmas Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi m2 Donat lar Korozyona Kar Koruma mt Polimer Astar m2 Polimer Tamir Harc le Beton Tamirat kg Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri mt Paspay n n K r larak Donat n n Aç a Ç kar lmas m2 Tarihi Binalarda Ah ap Dö eme Sökülmesi (Ah ap Ta y c m2 sistem) Tarihi Binalarda ç ve D S va Sökülmesi m2 Tarihi Binalarda Ta Duvar Onar lmas m2 Tarihi Binalarda ta Duvarlar n Eksik Ta lar n n m3 Haz rlanarak Yerine Monte Edilmesi Tarihi Binalarda ç S va Yap lmas m2 Cüruf Dolgu Yap lmas m3 Granülometrik Çak l Serilmesi m3 Beton Refuj Bordürü Yap lmas m Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genle me Derzi m Yap lmas Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi Yap lmas m Saha Betonu ve Beton Yollarda n aat Derzi Yap lmas Saha Betonu ve Beton Yollarda Genle me Derzi

584.13 TL 0.75 TL 1067.81 TL 7.14 TL 1489.63 TL 1496.75 TL 26.08 TL 1799.90 TL 4.46 TL 3.13 TL 4.12 TL 4.65 TL 3.90 TL 5.73 TL 31.32 TL 17.08 TL 1565.20 TL 48.42 TL 11.73 TL 11.88 TL 1.40 TL 10.57 TL 4.29 TL 410.95 TL 28.50 TL 9.25 TL 5.94 TL 29.45 TL 336.88 TL 18.01 TL 5.75 TL 38.95 TL 24.73 TL 11.22 TL 3.71 TL 6.15 TL 8.12 TL

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38

m m

1-1

46 TL 7.55 TL 9.14 TL 19. yol . hangar ve atölye içi beton m3 kaplama yap lmas Saha .10 TL 16.28 TL 241.72 TL 14. tretuvar . yol .30 TL 131.03 TL 245.78 TL 1624.82 TL 131.43 TL 16.95) 62 63 MSB 414/F1-ÖZEL Alç Tavan Karosu le (Akustik) Asma Tavan Yap lmas m2 MSB 415 MSB 456 MSB 457 MSB 501 Kartonpiyer Alç s ile Perde Band Yap lmas m Is Merkezi Bacalar nda Harman Tu las ile Baca çi m3 Kaplama Yap lmas 22 cm.66 TL 10. otopark . hangar ve atölye içi beton m3 kaplama yap lmas (Haz r beton kullan larak) Beton Kaplama Yap lmas (C30 Haz r Beton Kullan larak) m3 20 cm kal nl nda beton kaplama yap lmas (Granülometrik m2 Kum-Çak l) (A=250 m3/gün) Kendili inden Yerle en Beton m3 Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) m2 Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) (Hangar m2 ve apronlar için) Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) m2 Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) m2 (Hangar ve apronlar için) Bir Tek Kabloya Ait Yer Alt Kablo Kanal na Kum ve Harman m Tu las Serilmesi Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulundu u Kablo m Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (Tip-B) 3 adet AG Kablosunun Bulundu u Kablo Kanal na Kum ve m Harman Tu las Serilmesi (Tip-C) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana m Bulunduklar Kablo Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (Tip-D) 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Bulunduklar m Kablo Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (Tip-E) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulundu u Kablo Kanal na m Kum ve Harman Tu las Serilmesi (Tip-F) Çok say da AG Kablosunun Bulundu u Kablo Kanal na Kum m 336 ve Harman Tu las Serilmesi (TipG) Polistren Köpü ü Dilatasyon Yap lmas (5 cm) 401 m2 414/1-ÖZEL Alç Tavan Karosu le Asma Tavan Yap lmas m2 Ta yünü Tavan Karosu le Asma Tavan Yap lmas m2 414/A1 (60x60x1.00 TL 15.33 TL 156.13 TL 88.12 TL 34.30 TL 12.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 39 MSB 318/B 40 MSB 319 41 LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 17.89 TL 36. otopark .82 TL 303.36 TL 16. tretuvar .80 TL 11.5) 414/E1-ÖZEL Alç Tavan Karosu le PVC Kaplamal Asma Tavan m2 Yap lmas (60*60*0.95 TL 10.33 TL 39.20 TL 31.16 TL 34.06 TL Analiz Ad : MSB 319/A MSB 321 MSB 322 MSB 322/A MSB 323 MSB 324 MSB 325/A MSB 325/B MSB 325/C MSB 325/D MSB 330 MSB 331 MSB 332 MSB 333 MSB 334 MSB 335 MSB MSB MSB MSB MSB 42 43 44 45 J-8 Tipi Çevre Emniyeti Yap lmas m2 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes le Çevre m2 Emniyeti Yap lmas Hudut Karakolu için 3 mt yüksekli inde çevre emniyeti mt yap lmas Saha .den Az Kal nl kta Her Cins Ate Tu las le Baca m3 Örülmesi Betonarme Çat Üzerine Ah ap Kadronlu Dö eme m2 Kaplamas Yap lmas 64 65 66 1-2 .26 TL 23.60 TL 11.95) (60*60*0.

) Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:43 B:80 m mm.59 TL 30.) m Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt le Doldurulmas m 2.46 TL 12.86 TL 15.62 TL 59.) Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:50 m mm.57 TL 63. 0.08 TL 5.10 TL 88 89 90 91 92 93 94 1-3 . Kur un Levhalarla Tecrit m2 Yap lmas Röntgen Odas Dö emesine 4 mm.) Duvar-Tavan Kaplama Alt Kö e Tipi Dilatasyon Profili (H:17 m B:50 mm.31 TL 15.77 TL 309.34 TL 30.71 TL 29. Kur un Levhalarla m2 Tecrit Yap lmas 69.48 TL 44.92 TL 8.12 TL 27.49 TL 35.03 TL 13.26 TL 61.38 TL 226.70 mm Kal nl nda Trapezoidal Alüminyum Levhalar le Çat Örtüsü Yap lmas Mevcut Betonarme Ön Yap ml Haz r Beton Plak Veya 8x10 m2 Ah ap Kadronlar Üzerine 8 cm Cam Yünü Dolguyu.97 TL 35.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 67 MSB 501/A1 68 69 LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 16.) Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 m mm.77 TL Analiz Ad : MSB 501/B1 MSB 501/C MSB 502 MSB 503 MSB 505 MSB 506 MSB 507 MSB 521/A2 MSB 521/B2 MSB 522 70 71 72 73 74 75 76 77 78 MSB 523 79 MSB 530/A MSB 531/A MSB 540/A MSB 540/B MSB 540/C MSB 540/D MSB 540/E MSB 540/F MSB 540/G MSB 563 MSB 564/A2 MSB 564/A3 MSB 564/B2 MSB 564/C MSB 565/A MSB 566/A 80 81 82 83 84 85 86 87 Betonarme Çat Üzerine 5/10 Ah ap Kadron Yap lmas m2 (75x100) Betonarme Çat Üzerine 5/5 Ah ap Kadron Yap lmas m2 (75x100 Betonarme Çat Üzerine 5/10 Ah ap Kadron Yap lmas m2 (50x100) Betonarme Çat Üzerine Ah ap Kadronlu Dö eme m2 Yap lmas Çat örtüsü alt na yönlendirilmi lifli levha (OSB-3) (11 mm) m2 ile kaplama yap lmas glo çin E ri Yüzeyli Ç plak Beton ve Betomarme Kal b m2 glo çin Düz Yüzeyli Ç plak Beton ve Betonarme Kal b m2 Tünel Sistemi le Kal p Yap lmas m2 Boyal Sac Sandviç Sistem Çat Kaplamas Yap lmas m2 Boyal Trapezoidal Kesitli Sac Çat Kaplamas Yap lmas m2 Mevcut Betonarme Ön Yap ml Haz r Beton Plak Veya 6x10 m2 Ah ap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu.70 mm Kal nl nda Trapezoidal Alüminyum Levhalar le Çat Örtüsü Yap lmas 25 cm Geni li inde Alüminyum Saçak Al n Kaplamas m Yap lmas 15 cm Geni li inde Alüminyum Saçak Aln Kaplamas m Yap lmas Dö eme Kaplama Alt Kö e Tipi Dilatasyon Profili (H:35 m B:50 mm.43 TL 30.99 TL 39.23 TL 99.87 TL 5.12 TL 40.68 TL 29.) Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:35 B:30 m mm. 0.) Duvar S va Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:15 B:50 mm.5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren Köpük ile Dö emede m2 s yal t m yap lmas 5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren Köpük ile Dö emede s m2 yal t m yap lmas 2.5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren Köpük ile Duvarda s m2 yal t m yap lmas ki Duvar Aras na 5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren m2 Köpük ile s yal t m yap lmas Röntgen Odas Duvarlar na 4 mm.20 TL 19.04 TL 66.

5 m'den Alçak Binalarda Kullan lmak Üzere) 5 cm. Tel F rça ile m2 Temizlenmesi 97 MSB 568/B2 41.23 TL 4.08 TL Ah ap Çat larda Kiremit Alt Tahtas Üzerine Cam Tülü m2 Ta y c l Kanaviçe Serilmesi 2.17 TL 2.88 TL 11.74 TL 100 MSB 569/1 101 49.27 TL 98 MSB 568/C1 35.69 TL 7.5 m'den Alçak Binalarda Kullan lmak Üzere) 2.38 TL 20.5 m'den Yüksek Binalarda Kullan lmak Üzere) 6 cm.55 TL 42. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan m2 Levha Yap t r larak Duvarda TS 825'e Göre Is Yal t m Yap lmas (3.80 TL MSB 569/2 102 MSB 570 103 MSB 571 105 104 MSB 572 MSB 573 106 MSB 574 MSB 577 107 108 MSB 578 109 MSB 579 110 MSB 580 111 MSB 603/1 112 MSB 603/2 113 MSB 603/4 114 MSB 604 115 MSB 605 116 MSB 606 1-4 .92 TL 9. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan m2 Levha Yap t r larak Duvarda TS 825'e Göre Is Yal t m Yap lmas (3.08 TL 42.19 TL 12.95 TL 23. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan m2 Levha Yap t r larak Duvarda TS 825'e Göre Is Yal t m Yap lmas (3.55 TL 99 MSB 568/D1 42.88 TL 34.5 m'den Yüksek Binalarda Kullan lmak Üzere) 5 cm.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 95 MSB 567 96 MSB 568/A2 Analiz Ad : LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 3.5 cm.5 cm.70 TL 34. Kal nl kta Extrude Polistren Köpük Is Yal t m m2 Levhalar le D Duvarlar n D tan Is Yal t m ve Is Yal t m S vas Yap lmas (Mantolama) So uk Hava Depolar nda S cak ve So uk Mahaller m2 Aras nda Is Tecridi Yap lmas So uk Hava Depolar nda ki So uk mahaller Aras nda Is m2 Tecridi Yap lmas So uk Hava Depolar nda Dö eme Is Tecridi Yap lmas m2 So uk Hava Depolar nda Tavan Is Tecridi Yap lmas m2 So uk Hava Depolar nda Asma Tavan ve Tecridi Yap lmas m2 Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlar na norganik m2 çerikli Çift Kat Malzeme (Ta Yünü) le Ses Yal t m Yap lmas Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Dö emesi Üzerine m2 norganik çerikli Çift Kat Malzeme (Ta Yünü) le Ses Yal t m Yap lmas Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Dö emesi Üzerine m2 norganik çerikli Çift Kat Malzeme (Ta Yünü) le Ses Yal t m Yap lmas Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Dö emesi Üzerine m2 norganik çerikli Tek Kat Malzeme (Ta Yünü) le Ses Yal t m Yap lmas Mevcut Alç Perdah Üzerine 3 Kat Ya l Boya Yap lmas m2 Mevcut Alç Perdah Üzerine Plastik Boya Yap lmas m2 Yeni S val Yüzeylere 2 kat Plastik Boya Yap lmas m2 Alç tavan s vas yap lmas m2 Pencere ve Balkon Kap s ç ve D Merkez S vas m2 Yap lmas Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi.58 TL 10.52 TL 21. Kal nl kta Extrude Polistren Köpük Is Yal t m m2 Levhalar le D Duvarlar n D tan Is Yal t m Yap lmas (Mantolama) 4 cm.01 TL 25.83 TL 12.47 TL 24. Extrude Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan m2 Levha Yap t r larak Duvarda TS 825'e Göre Is Yal t m Yap lmas (3.

14 TL 82.15 TL 11.01 TL 10.34 TL 73.98 TL 51.05 TL 112.54 TL 51.32 TL 81.99 TL 101.09 TL 7.02 TL 119 121 122 MSB 620 123 Z mpara le Temizlenmi Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 m2 mikron Kal nl nda Epoksi.50 TL 48.13 TL 20.07 TL 90.29 TL 14.51 TL 13.55 TL 8.97 TL 9.00 TL 114.64 TL 36.43 TL 99.07 TL 139.75 TL 11.07 TL 5.88 TL 11. Fugal ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli m2 Suni Ta S va (Tarakl Mozaik) Yap lmas Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer Pirinçli Suni m2 Ta S va (Tarakl Mozaik) Yap lmas Pres tu la duvar yüzeylerine poliüreten esasl cila yap lmas m2 Özel Kompoze Ta le Dö eme Kaplamas Yap lmas m2 Özel Kompoze Ta le Duvar Kaplamas Yap lmas m2 Özel Kompoze Ta le Merdiven Basama Yap lmas m Özel Kompoze Ta le Süpürgelik Yap lmas Yap lmas m Kompoze Ta le Dö eme Kaplamas Yap lmas m2 Kompoze Ta le Duvar Kaplamas Yap lmas m2 Kompoze Ta le Merdiven Basama Yap lmas m Kompoze Ta le Süpürgelik Yap lmas m Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kap E i i Yap lmas ad Beyaz Çimentolu Suni Mermer Plaklarla Süpürgelik m Yap lmas 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplamas m2 Yap lmas 3 cm Kal nl nda Mermer Plaka le Oval Hilton Lavabo ve m2 Tezgah Yap lmas 330x330 mm lik Düz Renkli S rl Gre Seramikle Fugal m2 Dö eme Kaplamas Yap lmas 330x330 mm lik Dekoratif S rl Gre Seramikle Fugal m2 Dö eme Kaplamas Yap lmas Beyaz Mermer Limonluk Yap lmas m Renkli Mermer Limonluk Yap lmas m Renkli Mermer Kap E i i Yap lmas m2 Beyaz Mermer Kap E i i Yap lmas m2 Bulancak Füme Granit Plak le Dö eme Kaplamas m2 Yap lmas Bulancak Füme Granit Plak le Süpürgelik Yap lmas m Bulancak Füme Granit Plak le Merdiven Basama m Yap lmas 3 cm Kal nl kta Renkli Mermer le Asansör Sövesi Yap lmas m2 2 cm Kal nl nda Elaz K rm z s Mermer le Duvar m2 Kaplamas Yap lmas Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvar na Harpu ta m2 Yap lmas Mermer veya Traverten Plaklar n Dübellerle Betona Ankre m2 Edilmesi Q12 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q14 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q16 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q18 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q20 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad 1-5 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 MSB 640 MSB 641 MSB 642 MSB 643 MSB 644 MSB 645 MSB 646 MSB 647 MSB 657 MSB 658 MSB 660/A1 134 MSB 661 135 MSB 662 136 MSB 662/A 137 MSB 663/A 138 MSB 664/A 139 MSB 669/A 140 MSB 670/A 141 MSB 671 142 MSB 672 143 MSB 673 144 MSB 674 145 MSB 675 146 MSB 676 147 MSB 677 148 MSB 678/A1 MSB 678/B1 150 MSB 678/C 151 MSB 678/D 152 MSB 678/E 149 .12 TL 9. Çinko Yo un Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya ile 2 Kat Boyanmas Kireç ve Çimento Kar m Harçla Kaba S va Yap lmas m2 Kaba S va Yap lmas m2 Beyaz Çimentolu.16 TL 80.33 TL 10.63 TL 242.96 TL 89.74 TL 96.52 TL 117.64 TL 234.15 TL 36.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 117 MSB 607 118 MSB 608 MSB 608/A 120 MSB 610/A MSB 611/A Analiz Ad : LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 38.88 TL 10.15 TL 8.

72 TL 78.51 TL 35. Kal nl kta Bazalt Asansör Sövesi Yap lmas Tarakl Mozaik Dö eme Kaplamas Yap lmas m2 Me e Kaplama Gömme Dolap Yap lmas m2 Mutfak Tezgah Alt Dolab Yap lmas (Me e) m2 Mutfak Asma Dolab Yap lmas m2 Me e Kaplama Vestiyer Yap lmas m2 Sert A aç Ah ap Bölme Yap lmas (Seperatör Yap lmas ) m2 Üç Rayl Alüminyum Perde Korni li Me e Kaplama Perde m Band Yap lmas Üç Rayl Plastik Korni li Me e Kaplama Perde Band m Yap lmas Lambri Yap lmas m2 Me e Kaplama Dan ma Bankosu Yap lmas m Sert A aç Duvar Koruma Band Yap lmas m Me e Kaplama I kland rma Band Yap lmas m 19 mm Me e Kaplamal Yonga Levha le Asma Tavan m2 Yap lmas Me e Kaplama Merdiven Küpe te Alt Yap lmas m Sert A aç Oturma Bank Yap lmas m Pencere D Kafes Teli Yap lmas m2 182 MSB 706/A 183 MSB 707 184 MSB 708 185 MSB 709 186 MSB 710 187 MSB 711 188 MSB 712 MSB 713 190 MSB 716 189 1-6 .17 TL 40.50 TL 301.80 TL 205. Kal nl kta Ta Duvar Kaplamas m2 Yap lmas Bazalt Merdiven Basama Kaplamas Yap lmas (B:6 m cm.98 TL 53.57 TL 147.60 TL 81.91 TL 60.54 TL 64.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 153 MSB 678/F 154 MSB 678/G 155 MSB 678/H 156 MSB 679 157 MSB 680/A 158 MSB 682 159 LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 14.94 TL 69.41 TL 110.12 TL 403.76 TL 60.50 TL 41.68 TL 6.74 TL 44.29 TL Analiz Ad : MSB 682/A1 160 MSB 683 161 MSB 684 162 MSB 685 163 MSB 686 164 MSB 689/A 165 MSB 689/B 166 MSB 689/C 167 MSB 689/D 168 MSB 689/E 169 MSB 689/F 170 MSB 689/G 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 MSB 689/H MSB 689/I MSB 689/K MSB 689/L MSB 690 MSB 701 MSB 702 MSB 703 MSB 704 MSB 705 MSB 706 Q22 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q24 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Q26 Düz veya Nervürlü Demirle Epoksi ile Filiz Ekimi ad Beton Çelik Çubu unun Kaynak le Birbirine Eklenmesi ad Spor Salonlar nda Ah ap Parke ve Alt na Elastik 3 Kat m2 Izgara le ah ap Dö eme Yap lmas Andezit Plakalarla 4 cm Kal nl nda Ta Duvar Kaplamas m2 Yap lmas Andezit Plakalarla 3 cm Kal nl nda Çarpma Ta Duvar m2 Kaplamas Yap lmas Andezit Merdiven Basama Kaplamas Yap lmas (B:6 cm .68 TL 129.53 TL 6.96 TL 473.41 TL 21.89 TL 16. Kal nl nda Dö eme Kaplamas m2 Yap lmas Bazalt Plaklarla 4 cm.00 TL 58.36 TL 36.15 TL 83. m R:4 cm) 4 cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yap lmas m2 4 cm'lik Andezit Plaklarla D Denizlik Yap lmas m2 Andezit U Harpu ta Yap lmas (6 cm kal nl nda ve her m2 boyutta) Bazalt Plaklarla 4 cm.84 TL 58.80 TL 263.72 TL 114.72 TL 17.45 TL 68.03 TL 79.48 TL 72.88 TL 242.73 TL 375.kal nl nda ve her m2 boyutta ) m Bazalt Bordür Yap lmas (10*25*50 ) m2 Bazalt Kap E i i Yap lmas m Bazalt Limonluk Yap lmas m2 3cm.R:4 cm) m Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yap lmas m2 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yap lmas m2 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yap lmas Bazalt U Harpu ta Yap lmas ( 6 cm.03 TL 199.57 TL 15.60 TL 73.

13 TL 169.76 TL 178.50 TL 28.08 TL 42.40 TL 203.38 TL 85.60 TL 7.39 TL 268.36 TL 29.33 TL 188.48 TL 4.57 TL 8.2011 YILI MSB YAPI No: Analiz No: 191 MSB 751 192 MSB 805 193 MSB 805/A 194 MSB 806 MSB 806/A 196 MSB 807 197 MSB 808/A 198 MSB 812 199 MSB 815 195 LER N AAT B R M F YAT L STES Br: Birim Fiyat: 5.22 TL 17.41 TL 71.37 TL 56.61 TL 17.50 TL 18.54 TL 58.83 TL 238.81 TL 10.31 TL Analiz Ad : 200 MSB 851/1 201 MSB 852/1 202 MSB 902 203 MSB 911 204 MSB 912 205 MSB 913/A1 206 MSB 916/A1 207 MSB 917/A1 208 MSB 919/A 209 MSB 920/A 210 MSB 921/A 211 MSB 922/A 212 MSB 923/A Sac ile Çelik Konstrüksiyon Yap lmas kg Paslanmaz Çelik malat Yap lmas kg Paslanmaz Çelik Merdiven Korkulu u ve Küpe tesi kg Yap lmas Üç Rayl Alüminyum Perde Korni i Yap lmas m Üç Rayl Plastik Perde Korni i Yap lmas m Alüminyum Ayna Altl Yap lmas ad WC Kap lar na Alüminyum Bant Yap lmas m Bizuteli Flotal Ayna (5 mm kal nl nda) m2 Madeni Konstrüksiyonlara Profil veya Ç ta ile 4+16+4 mm m2 Is Kontrol Kaplamal Çift Cam Tak lmas Sac Ya mur ni Borusu Yap lmas m Sac Ya mur Olu u Yap lmas m Spor Salonlar nda Trübün Kenar Çarpma Pano Eleman m2 Yap lmas Mermer Plak Kenarlar n n Pahlanmas m Mermer Dö eme Kaplamas na Pirinç Derz Yap lmas m Laminat Kaplamal Gömme Dolap Yap lmas m2 Laminat Kaplamal Vestiyer Yap lmas m2 Compact Laminat Kap Kanad Yap lmas (Hasta Odalar m2 çin) Laminat Duvar Koruma Band Yap lmas mt Laminat Pis Su Borusu Kapamas m2 8 mm Compact Laminat ç Duvar ve Tavan Kaplamas m2 Yap lmas 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kap m2 Yap lmas Laminat Kaplamal Çekmeceli Banko Yap lmas m 1-7 .25 TL 207.

K NC BÖLÜM MSB YAPI LER MAK NE B R M F YAT L STES .

00 TL 296. Ad. Ad.00 TL 128.50 TL 9.00 TL Kendinden Sifonlu Pisuar Takriben 35x40x50 cm Kilitli Vana (25 mm) Kilitli Vana (32 mm) Kilitli Vana (40 mm) Kilitli Vana (50 mm) Kilitli Vana (65 mm) Kilitli Vana (80 mm) Kilitli Vana (100 mm) Kilitli Vana (125 mm) Kilitli Vana (150 mm) Kilitli Vana (200 mm) Kilitli Vana (250 mm) Akaryak t Sayac (1/2") Akaryak t Sayac (3/4") Akaryak t Sayac (1") Akaryak t Sayac (1 1/2") Akaryak t Sayac (2") 2-1 .20 TL 6.00 TL 1430. Ad. Ad.210-4001 MSB.20 TL 6. Ad.10 TL 6. Ad.00 TL 11.00 TL 82.20 TL 8.413-505 Poz Ad : LER MAK NE B R M F YAT L STES Br.00 TL 71. Birim Fiyat Ad.00 TL 1265.210-4006 MSB.00 TL 10.210-4011 MSB.00 TL 69.413-501 MSB.210-4009 MSB.00 TL 1770. Ad. Ad.00 TL 170.90 TL 12.00 TL 108.00 TL 10.210-4003 MSB.20 TL 6.20 TL 6.00 TL 93.413-503 MSB.080-301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MSB.210-4005 MSB. Ad.00 TL 3290. Ad.2011 YILI MSB YAPI No: Poz No: 1 MSB.00 TL 438. Ad.30 TL 6.00 TL 6.70 TL 10.00 TL 7000.210-4002 MSB.210-4004 MSB. 150.00 TL 196.210-4007 MSB. Ad.20 TL 13. Ad. Ad.210-4008 MSB. Ad.413-502 MSB.20 TL 6.00 TL Montaj Bedeli 16.00 TL 79.210-4010 MSB.413-504 MSB. Ad.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER NDEN BAYINDIRLIK BAKANLI I YAPI LER B R M F YAT TAR FLER EK F YAT L STES NE G RD ÇN PTAL ED LEN MALATLARIN POZ NO'LARI .

traverten.198/18 18. MSB 107/A MSB 108/A MSB 109/A MSB 110/A 18. ya mur olu u sökülmesi Her türlü. MSB 118 18.B. MSB 125 Her Kal nl kta Mermer Plak Kaplama Sökülmesi Dökme Mozaik. MSB 120 20. 4. temizlenmesi. baca kenar . MSB 112 12. Plastik Badana veya Ya l Boya Sökülmesi Ah ap Lambri ve Benzeri Duvar Kaplamas Sökülmesi Cam Sökülmesi 18.198/11 18. temizlenmesi.198/16 18.198/07 18. PTAL ED LEN MALAT POZ NO LARI 1.198/03 Her türlü.BAYINDIRLIK BAKANLI I YAPI LER B R M F YAT TAR FLER EK F YAT L STES NE G RD Ç N PTAL ED LEN MSB YAPI LER B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER B. MSB 115 15.198/03 18. çat örtüsü sökülmesi Her kal nl kta mermer. çinko vb. 2. MSB 101/A MSB 102/A MSB 104 MSB 105 Her Türlü Ya mur Olu u Sökülmesi Her Türlü Ya mur Borusu Sökülmesi Kiremit Çat Örtüsü Sökülmesi Kiremit Mahya Sökülmesi Çinko ve Sac S va Ete i. istif edilmesi Her türlü kiremit çat örtüsü sökülmesi. ya mur borusu sökülmesi Her türlü kiremit çat örtüsü sökülmesi. terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi lgili yap m pozlar na dâhil edilmi tir. MSB 111/A Sac ve Asbest Elyafl Çat Örtüsü 18.198/05 18. Çat Muayene Pencereleri ve Çat Feneri Dipleri Sökülmesi Çinko ve Sac Atika Duvar Arkas Çat Deresi (Gizli Dere) Sökülmesi Çinko ve Sac Oluk Halinde Ufki Çat Deresi Sökülmesi Çinko ve Sac Mail Çat Deresi Sökülmesi Pikdofen Dökülmesi 5. çat muayene pencereleri ve çat feneri dipleri vb. terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi Seramik. 9.198/08 10. toplanmas .198/17 18. 7. MSB 116 16. sac. 3. sac. MSB 121/A 21. traverten. pvc.198/01 18.198/14 18. MSB 117/A 17. duvar kaplamas sökülmesi Her türlü kap ve pencere cam sökülmesi 3-1 .198/09-10 Sökülmesi 11. B R M F YAT TAR FLER EK F YAT L STES NDE YER ALAN KAR ILI I MALATIN POZ NO LARI 18. istif edilmesi Çinko ve sacdan her türlü s va ete i. süpürgelik sökülmesi Her kal nl kta mermer.198/04 6. pvc. çinko vb. cam elyaf takviyeli vb. sökülmesi Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkas çat deresi (gizli dere) sökülmesi Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çat deresi sökülmesi Çinko ve sac levhadan e imli çat deresi sökülmesi Pikdofen sökülmesi Kenetli sac ve bak r çat örtüsü sökülmesi Galvanizli sac.198/11 18.198/12-13 18. alüminyum. dö eme kaplamas sökülmesi Ah ap parke ve ah ap dö eme kaplamas sökülmesi Ah ap ve PVC vb.198/02 18.198/15 18. fayans vb.Karo Mozaik ve Fayans Sökümü Çat Örtüsü Alt ndaki Ah ap Kaplama Tahtas Sökülmesi Çat Örtüsü Alt ndaki Bitümlü Karton Sökülmesi PVC Vinil Asbestli Dö eme Kaplamas Sökülmesi Ah ap Dö eme veya Ah ap Parke Sökülmesi Süpürgelik Sökülmesi (her türlü malzemeden) Kap E i i Sökülmesi (her türlü malzemeden) Duvar ve Tavanda Kireç. MSB 114 14. Baca Kenar . MSB 106/A 18.198/19 18.198/06 18. MSB 113 13. toplanmas .198/20 Ah ap lambiri vb. kaplama sökülmesi Dökme mozayik sökülmesi Çat örtüsü alt ndaki ah ap kaplama tahtas sökülmesi Çat örtüleri alt ndaki su yal t m örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi PVC vb. 8. MSB 119 19.

006/091A (Fayans ve Seramik Yap t r c s ile) 32. Parmakl k.198/21 18. MSB 151/A 29. camekan. asma tavan sökülmesi Her türlü demir (kap . alüminyum. dilatasyon fugas sökülmesi Ah ap asma tavan sökülmesi Alüminyum. Parapet ve Harpu ta Sökülmesi Ah ap Dolap Sökülmesi Tezgah Üstü Mermeri Sökülmesi Duvar.006/087A (Fayans ve Seramik Yap t r c s ile) 250x330 mm lik Dekoratif S rl Gre Seramikle Fugal Duvar veya Cephe Kaplamas Yap lmas 26. Dö eme ve Tavanda Dilatasyon Fugas Sökülmesi 18. MSB 662/B 31. Korkuluk. MSB 128/A 24. pencere.198/25 Mermer. parmakl k. alç panel. traverten ve andezit plaktan denizlik.198/26-27 27. MSB 201/A 18. ta yünü. MSB 129/A 25.198/24 18. MSB 132/A 28.) imalat n sökülmesi Alüminyum ve PVC den yap lan her türlü kap ve pencere do ramas n n sökülmesi Ah ap asma tavan sökülmesi 25x33 cm ebad nda düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugal duvar ve cephe kaplamas yap lmas (Fayans ve yap t r c s ile) 25x33 cm ebad nda rölyef her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugal duvar ve cephe kaplamas yap lmas (Fayans ve yap t r c s ile) Deprem hareketini alg layan otomatik gaz ve enerji kesme cihaz 26.22.885-101 Deprem Sensörü 833-640 3-2 . MSB 131/A1 Asma Tavan Sökülmesi Demir Kap .198/26 Sökülmesi 250x330 mm lik Düz Renkli S rl Gre Seramikle Fugal Duvar veya Cephe Kaplamas Yap lmas 26. MSB 127 23. sac kap kasas vb.198/28 30. korkuluk. camyünü vb. MSB. sac. MSB 662/C Tarihi Binalarda Ah ap Tavan 18. Pencere. Sac Kap Kasas Gibi malat n Sökülmesi Alüminyum ve PVC Pencere Do ramas Sökülmesi 18.198/23 18. dö eme ve tavanda sac. parapet ve harpu ta sökülmesi Her türlü ah ap dolap sökülmesi Tezgah üstü mermeri sökülmesi Duvar.198/29 18. MSB 130 Denizlik. Camekan. ah ap vb.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER NE YEN G REN MALAT POZ NO'LARI .

4. 5. 3.MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER NE YEN G REN MALAT POZ NO LARI POZ NO 1. MSB 325/A MSB 325/B MSB 325/C MSB 325/D MSB 604 TAR F Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) (Hangar ve apronlar için) Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) (Hangar ve apronlar için) Alç tavan s vas yap lmas 4-1 . 2.

BE NC BÖLÜM MSB YAPI LER N AAT B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER .

kilit.i çilik.yenisi tak lacak olan madeni aksam için. yatay ve dü ey ta ma. alet ve edevat giderleri.mente e.kap ve pencere do ramas n n montaj uygun doruma getirilmesi.vasistas vb. i yerindeki yükleme. %25 müteahhit kar ve genel giderler. bo altma. 1 Adet fiyat Birim: Miktar: 01.)sökülmesi.501 Sa Sa 0.008 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 126 Tan m: Kap ve pencere do ramas madeni aksam (Kap ve pencere kolu.tampon.100 Notlar: 5-1 .100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Ad fiyat d r. Sökümden ç kan malzeme idareye aittir. Poz No: Cinsi: ÇLK Do ramac Düz i çi çilik tutar .ispanyolet tak m . Analiz Ad : Kap Ve Sökülmesi Pencere Do ramas madeni Ölçü Br: Aksam Ad Ölçü: Sökülen madeni aksam Adedi hesaplan r.

müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 ton fiyat d r.asetilen vb.kiri .her türlü malzeme ve zayiat .çat makas . 22. Birim: Miktar: Oksijen.000 80. söküm giderleri kar l ÇLK Demirci ustas Düz i çi Kg.501 Sa Sa 25.000 çilik tutar .256 tart larak tutana a geçirilir.008 01. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 133/A Tan m: Demir. i yerindeki yükleme.münferit veya birle ik olarak kullan lan profil veya Sactan yap lm olan kolon. yatay ve dü ey ta malar. 1 ton fiyat 23.000 01.a k gibi imalat n sökülmesi için i çilik. Kiri A k Ton Gibi malat n Sökülmesi Ölçü: Sökülen imalat n a rl Poz No: Cinsi: MALZEME 04. Sökümden ç kan malzeme idareye aittir. Analiz Ad : Ölçü Br: Demir Çat Makas . %25 müteahhit kar ve genel giderler. Profil Veya Sac Kolon. alet ve edevat giderleri.081 den yararlan ld Notlar: 5-2 .

yatay ve dü ey ta malar.su tasfiye cihaz gibi parçalanmadan d ar ç kart lmas mümkün olmayan Tesisat. kar l ÇLK Demirci ustas Düz i çi çilik tutar . Ölçü: Sökülen Tesisat malzemesi a rl Poz No: Cinsi: 04.i çilik her türlü malzeme ve zayiat .501 Sa Sa 0.yak t tank .020 MALZEME Kaynak elektrodu . Tan m: Bina giri kotu alt ndaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazan .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 134 Analiz Ad : Ölçü Br: Kalorifer Kazan -Yak t Tank Kondens Deposu Boyler Kg Hidrofor Gibi Tesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi.050 0. i yerindeki yükleme. alet ve edevat giderleri. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 kg fiyat d r. %25 müteahhit kar ve genel giderler.018 01. Birim: Kg Miktar: 0.malzemelerinin kaynakla parçalanarak d ar ç kart lmas için.boyler.256 tart larak tutana a geçirilir. Teshin merkezi ve servis binas benzeri zemin kat kotunda bulunan ve Tesisat malzemelerinin parçalanmadan ç kart labilece i binalarda bu poz uygulanmaz.asetilen vb. 1 kg fiyat 01.oksijen . sökümden ç kan malzeme idareye aittir.080 Notlar: 5-3 .

ah ap oturtma çat onar m kar l . çat kerestesi.100 10. s n f çam kerestesi Çivi Demir ba lant malzemesi ÇLK Dülger Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . i yerindeki yükleme.152 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil.010 MALZEME II.000 3.çivi ve demir ba lant malzemesi ve zayiat i çilik alet ve edevat giderleri. Poz No: Cinsi: Birim: 04.a k.lata.onar mda kullan lan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyatt r. 1 M3 fiyat 21.dikme.00 Notlar: 5-4 .270 08.017 01.mertek.000 01. bo altma.kaplama tahtas . %25 müteahhit kar ve genel giderler. Analiz Ad : Ah ap Oturtma Çat Onar m Yap lmas Ölçü Br: M3 Ölçü: Ah ap oturtma çat onar m nda kullan lan kereste miktar M3 olarak ölçülür.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 135 Tan m: Mevcut ah ap oturtma çat n n onar m gerektiren.00 24.215 den yararlan ld M3 Kg Kg Miktar: 1.501 Sa Sa 24.payanda ku ak vb. yatay ve dü ey ta malar.

. bo altma.531/MK den yararlan ld Birim: M3 M3 M3 Miktar: 0. alet ve edevat giderleri.borular dö endikten sonra kanal n harçla doldurularak üzerine kaba ve ince s van n yap lmas için.005 0.212 01.041/MK 10. i yerindeki yükleme.012 01.031 Cinsi: MALZEME Kaba harç nce harç Su ÇLK S vac ustas S vac yard mc s Düz i çi çilik tutar .100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. Ölçü: Elektrik ve telefon borusu dö enilen kanal uzunlu u hesaplan r.005 01. 1 mt fiyat 27. Poz No: 10. %25 müteahhit kar ve genel giderler.501 Sa Sa Sa 0. i çilik malzeme ve zayiat .010 0. yatay ve dü ey ta malar.duvar s vas n n ve tu lalar n n k r larak kanal aç lmas .300 0.750 Notlar: 5-5 .042/MK 04..MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 136 Analiz Ad : Ölçü Br: Mevcut Duvar çine Elektrik Ve Telefon Borular n n Mt Dö enmesi çin Kanal Aç lmas Ve Harçla Doldurulmas Tan m: Mevcut duvar içine elektrik ve telefon borular n n dö enmesi amac yla.

503 01.008 01.000 4.500 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil ah ap kap kasas ve pervaz onar m kar l .000 Notlar: 5-6 . Poz No: Cinsi: Birim: 04. bo altma.274 04.000 16. yatay ve dü ey ta malar.000 4. alet ve edevat giderleri.onar mda kullan lan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyatt r.501 Sa Sa Sa 60.728 MALZEME Kereste (Zayiat yla) Vida ve çivi kar l Kreozot ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . 1 M3 fiyat 22.100 3. %25 müteahhit kar ve genel giderler. Analiz Ad : Ah ap Kap Kasas ve Pervaz Onar m Ölçü Br: M3 Ölçü: Ah ap kap kasas ve pervaz n n onar m nda kullan lan kereste miktar hesaplan r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 137 Tan m: Mevcut ah ap kap kasas ve pervazlar n n bozulmu k s mlar n n çam kerestesi ile de i tirerek onar mlar n n yap lmas için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .151 04. i yerindeki yükleme.004 den yararlan ld M3 Kutu Kg Miktar: 1.

008 01. i yerindeki yükleme.501 Sa Sa Sa 60. onar mda kullan lan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyat d r. alet ve edevat giderleri.006 ve 22. dahil ah ap kap kanad onar lmas kar l .151 04.009 den yararlan ld M3 Kg Miktar: 1.100 5. Poz No: Cinsi: Birim: 04.503 01.000 5. %25 müteahhit kar ve genel giderler.000 Notlar: 5-7 . Analiz Ad : Ah ap Kap Kanad Onar m (Kereste ile) Ölçü Br: M3 Ölçü: Ah ap kap kanad n n onar m nda kullan lan kereste miktar hesaplan r.000 01.177 MALZEME Kereste (Zayiat yla) Tutkal ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . 1 M3 fiyat 22. müteahhit kar ve genel giderler.000 21. bo altma. yatay ve dü ey ta malar. her türlü malzeme ve zayiat .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 138/A Tan m: Mevcut ah ap kap kanad n n bozulmu k s mlar n n çam kerestesi ile de i tirerek onar mlar n n yap lmas ve yerine tak lmas için i çilik.

1 M2 fiyat 22. yatay ve dü ey ta malar. müteahhit kar ve genel giderler dahil ah ap kap kanad n n onar lmas kar l . bo altma. alet ve edevat giderleri.501 Sa Sa Sa 1.500 0. Poz No: Cinsi: 04.167/D 04. %25 müteahhit kar ve genel giderler.503 01. onar mda kullan lan 1 m2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyatt r.100 01.100 Notlar: 5-8 . i yerindeki yükleme.177 MALZEME Kontrplak (zayiatiyla)(8mm) Tutkal ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .500 0.008 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 139 Tan m: Mevcut ah ap kap kanad n n bozulmu kontrplak k s mlar n n de i tirilerek onar mlar n n yap lmas ve yerine tak lmas için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .007 den yararlan ld Birim: M2 Kg Miktar: 1. Analiz Ad : Ah ap Kap Kanad Onar m (Kontrplak ile) Ölçü Br: M2 Ölçü: Ah ap kap kanad onar m nda kullan lan kontrplak alan hesaplan r.100 0.

000 5. alet ve edevat giderleri.500 Notlar: 5-9 .) bozulan k s mlar n n de i tirilerek yerine tak lmas için i çilik.008 01.000 22. Poz No: Cinsi: 04. Analiz Ad : Ah ap Pencere Onar lmas Ölçü Br: M3 Ölçü: Ah ap pencere onar m nda kullan lan kereste hacmi hesaplan r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 140 Tan m: Mevcut pencere do ramas n n (kanat.177 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil.501 Sa Sa Sa 100.728 04.000 01.503 01.603 MALZEME Kereste (zayiat yla) Tutkal Kreozot Katranl urgan ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . pervaz vb. her türlü malzeme ve zayiat .100 0. kasa.900 4. yatay ve dü ey ta malar.050 den yararlan ld Birim: M3 Kg Kg Mt Miktar: 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler. i yerindeki yükleme.048 ve 22. bo altma. onar mda kullan lan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyatt r. 1 M3 fiyat 22. ah ap pencere onar lmas kar l .500 62.151 04.

çal r duruma getirilmesi. 1 M2 fiyat 21. i yerindeki yükleme. onar m i lerinin yap lmas için i çilik. mente elerin Sa lamla t r l p ya lanmas vb. Cam bo luklar dü ülmez. bo altma.008 01. Analiz Ad : Ölçü Br: Mevcut Kap ve Pencere Kanatlar n n Çal r Duruma M2 Getirilmesi Ölçü: Onar m ve bak m yap lan pencere ve kap kanad alan hesaplan r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 141 Tan m: Kap kilitlerinin bak m . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.274 MALZEME Vida ve çivi kar l ÇLK Do ramac Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .300 Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri. ya lanmas .10 . pencere ve kap kanatlar n n rendelenerek düzeltilmesi ve rahatça aç l rkapan r hale getirilmesi. Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04. pencerelerin ispanyolet ve kollar n n bak m .126 dan yararlan ld Kutu 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler.100 01.300 0.501 Sa Sa 0. kilit kar l klar n n ayarlanmas . yatay ve dü ey ta malar.

300 0. eksik cam çivilerinin tamamlanmas ve cam macununun çekilmesi i çilik her türlü malzeme ve zayiat .001 den yararlan ld Birim: Kg Kg Miktar: 0.687 Cinsi: MALZEME Cam çivisi Cam macunu ÇLK Camc ustas Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .022 01. i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 142 Tan m: Mevcut ah ap kap ve pencere cam n n bozulmu macunlar n n temizlenmesi.100 Notlar: 5 . Analiz Ad : Ah ap Kap ve Pencere Kanad na Macun Çekilmesi Ölçü Br: M2 Ölçü: Macun çekilen cam alan hesaplan r. 1 M2 fiyat 28. bo altma.400 01.003 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler. müteahhit kar ve genel giderler 1 m2 fiyat d r.501 Sa Sa 0.11 . yatay ve dü ey ta malar. Poz No: 04.298 04. alet ve edevat giderleri.

600 01.008 01.12 . bo altma.041 den yararlan ld Birim: Kg Miktar: 0. Poz No: 04. yatay ve dü ey ta malar. alet ve edevat giderleri. i yerindeki yükleme.400 0.687 Cinsi: MALZEME Cam macunu ÇLK Camc ustas Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 143 Tan m: Mevcut madeni kap ve pencere cam n n bozulmu macunlar n n temizlenmesi ve macun çekilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . 1 M2 fiyat 28. müteahhit kar ve genel giderler 1 m2 fiyat d r. %25 müteahhit kar ve genel giderler.100 Notlar: 5 . Analiz Ad : Madeni Kap ve Pencere Cam na Macun Çekilmesi Ölçü Br: M2 Ölçü: Macun çekilen cam alan hesaplan r.501 Sa Sa 0.

müteahhit kar ve genel giderler 1 m2 fiyat d r.13 .521/1 04.508 04. bo altma.501/MK den yararlan ld 01.050 0.200 0. Poz No: Cinsi: 04. silinmesi ve temizlenmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .005 01. bozulmu derzlerin doldurulmas .500 0.500 Notlar: 5 . Analiz Ad : Ölçü Br: Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Dö eme M2 Kaplamas n n Onar lmas ve Silinmesi Ölçü: Onar lan ve silinen dö eme kaplamas alan hesaplan r. 1 M2 fiyat 26. %25 müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 144 Tan m: Suni mermer plak veya karo mozaik dö eme kaplamas n n (süpürgelik dahil) oynayan parçalar n n sabitle tirilmesi.010 MALZEME Özel macun (oynayan k s mlar n Sabitle tirilmesi ve derz Kg dolgusu kar l ) Arap Sabunu Kg Su M3 ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . alet ve edevat giderleri.501 Sa Sa 0. i yerindeki yükleme. yatay ve dü ey ta malar.031 Birim: Miktar: 0.

010 0.501 Sa 0. Analiz Ad : Mevcut Dökme Mozaik Dö eme Kaplamas Silinmesi Ölçü Br: M2 Ölçü: Silinen dökme mozaik kaplamas alan hesaplan r.14 .150 01. alet ve edevat giderleri.525 Cinsi: MALZEME Su Mozaik silme makinesi ÇLK Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .566/5 den yararlan ld Birim: M3 Sa Miktar: 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler.031 03.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 145 Tan m: Mevcut dökme mozaik dö eme kaplamas (süpürgelikler dahil) mozaik silme makinesi ile silinmesi ve dö eme yüzeyinin temizlenmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . bo altma. müteahhit kar ve genel giderler 1 m2 fiyat d r. Poz No: 04. i yerindeki yükleme.250 Notlar: 5 . yatay ve dü ey ta malar. 1 M2 fiyat 27.

250 0. Analiz Ad : Eski Demir malat n Boyaya Haz r Hale Getirilmesi Ölçü Br: M2 Ölçü: Bay nd rl k ve skan Bakanl Poz No: Cinsi: 04.511 birim fiyat tarifleri 25. müteahhit kar ve genel giderler 1 m2 fiyat d r.15 .015 pozundaki gibidir. kar ncalanm k s mlar n n ta lama motoru ile temiz yüzey ortaya ç kana kadar silinerek temizlenmesi ve boyaya haz r hale getirilmesi için i çilik. alet ve edevat giderleri. i yerindeki yükleme.500 Notlar: 5 . 1 M2 fiyat 25.023 01. yatay ve dü ey ta malar. her türlü malzeme ve zayiat .000 MALZEME Z mpara ve ta lama motoru kar l ÇLK Boyac ustas Düz i çi Malzeme ve çilik tutar . %25 müteahhit kar ve genel giderler. Birim: Ad Miktar: 4. boya ve paslar n n z mpara ka d ile.015/1 den yararlan ld 01.501 Sa Sa 0. kar ncalanm eski demir imalat n . bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 146 Tan m: Boyas bozulmu veya boyanmadan uzun süre bekleyerek paslanm .

100 0. 1 M2 fiyat Birim: M2 M3 Kg Kg Miktar: 1. yatay ve dü ey ta malar.16 .500 0. kenarlar 1x2cm.200 0. me e ç ta ile çerçevelendirilmi yonga levha ile de i tirilerek onar m n n yap lmas için her türlü malzeme ve zayiat . Analiz Ad : Ah ap Dolap Onar m Yap lmas (yonga levha ile) Ölçü Br: M2 Ölçü: Ah ap dolap onar m nda kullan lan yonga levha alan hesaplan r.501 Sa Sa Sa 2.500 0. Poz No: Cinsi: 04. banko vb. bo altma.177 04.271 MALZEME 19mm.500 01. nin bozulmu yonga levha k s mlar n n.156 04.008 01.743/7 04. i yerindeki yükleme.250 Notlar: 5 . %25 müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 147 Tan m: Mutfak tezgah alt ve üstü dolab gömme dolap ve vestiyer. yonga levha Me e kerestesi Sentetik tutkal Çivi ve a aç vidas kar l ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .503 01. alet ve edevat giderleri.0007 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil ah ap dolap onar lmas kar l onar mda kullan lan 1 m2 yonga levhaya tekabül eden fiyatt r.

008 01.271 MALZEME 4mm. %25 müteahhit kar ve genel giderler. ah ap dolap onar lmas . yatay ve dü ey ta malar. onar mda kullan lan 1 m2 kontrplak levhaya tekabül eden fiyatt r.501 Sa Sa Sa 1. 1 M2 fiyat 22. kontrplak Galvanizli Çivi ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .250 Notlar: 5 . Analiz Ad : Ah ap Dolap Onar m (kontrplak ile) Ölçü Br: M2 Ölçü: Ah ap dolap onar m nda kullan lan kontrplak alan hesaplan r. gömme dolap. vestiyer.500 0. i yerindeki yükleme.000 0.) yenisi ile de i tirilerek onar m n yap lmas için.167/B 04.100 0. banko vb.nin bozulmu kontrplak k s mlar n n (çekmece taban vb.009/3 den yararlan ld Birim: M2 Kg Miktar: 1. bo altma. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .100 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 148 Tan m: Mutfak tezgah alt ve üstü dolab . müteahhit kar ve genel giderler dahil. Poz No: Cinsi: 04.503 01.17 .

000 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil.008 01.000 1. Analiz Ad : Ah ap Dolap Onar m Yap lmas (kereste ile) Ölçü Br: M3 Ölçü: Ah ap dolap onar m nda kullan lan kereste hacmi hesaplan r.000 25. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . 1 M3 fiyat Birim: M3 Kg Kg Miktar: 1.100 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 149 Tan m: Mutfak tezgah alt ve üstü dolab . gömme dolap vb. ah ap dolap onar lmas kar l . i yerindeki yükleme.271 MALZEME Kereste Sentetik tutkal Çivi ve a aç vidas kar l ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .503 01.151 04. %25 müteahhit kar ve genel giderler.500 Notlar: 5 . onar mda kullan lan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyatt r.177 04. yatay ve dü ey ta malar. alet ve edevat giderleri. bo altma.18 .000 2.501 Sa Sa Sa 70.nin bozulmu k s mlar n n kereste ile de i tirilerek onar m n yap lmas için. Poz No: Cinsi: 04.

250 Notlar: 5 . müteahhit kar ve genel giderler dahil. me e ç ta ile çerçevelendirilmi me e kaplamal yonga levha ile de i tirilerek onar m n yap lmas için. i yerindeki yükleme.501 Sa Sa Sa 4.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 150 Tan m: Mutfak tezgah alt ve üstü dolab . vestiyer.100 0. alet ve edevat giderleri.0007 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler. yatay ve dü ey ta malar.19 .177 04.271 MALZEME 19mm. gömme dolap.179 04. kenarlar 1x2 cm. 1 M2 fiyat Birim: M2 M3 M2 Kg Kg Miktar: 1. Poz No: Cinsi: 04.100 0.000 0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .743/7 04.008 01.nin bozulmu me e kaplamal yonga levha k s mlar n n. yonga levha Sert a aç kereste Me e kaplama Sentetik tutkal Çivi ve a aç vidas ÇLK Do ramac Ç rak Düz i çi Malzeme ve çilik tutar .500 0.156 04. ah ap dolap onar m kar l . Analiz Ad : Ah ap Dolap Onar m (Me e Kaplama Yonga Levha) Ölçü Br: M2 Ölçü: Ah ap dolap onar m nda kullan lan yonga levha alan hesaplan r.503 01.500 0. banko vb.500 01. bo altma. onar mda kullan lan 1 m2 me e kaplamal yonga levhaya tekabül eden fiyatt r.

029 ÇLK Düz çi Cilac Ustas Sa Sa 0. i yerindeki yükleme.25000 1. yatay ve dü ey ta ma 1 m2 fiyat d r.522/N MALZEME Su Mozaik Silme Makinas Poliüretan esasl Vernik Birim: M3 Sa Kg Miktar: 0.525 04. Malzeme ve çilik Tutar .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 152 Analiz Ad : Ölçü Br: Mevcut Mermer Plak Veya Karo Mozaik Dö eme Kaplamas n n M2 Bozulan Yüzeylerinin Silinmesi Ve Cilalanmas Tan m : Suni mermer plak veya karo mozaik dö eme kaplamas n n bozulan yüzeyinin mozaik silme makinas ile yüzeyinin silinmesi ve dö eme yüzeyinin temizlenmesi. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat Notlar: 5 .15000 0. Ölçü : Silinen dö eme kaplamas alan hesaplan r.20 .00000 25.10000 01. poliüretan esasl vernik ile cilalanmas i çilik. alet edevat giderleri. her türlü malzeme ve zayiat .031 03.501 01.01000 0.070 den yararlan lm t r. (M2) Poz No: Cinsi: 04.

her türlü i çilik. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat d r.501 ÇLK Düz çi 1.507 01.060 0.21 .500 Malzeme ve i çilik tutar .S.150 01. i yerindeki tüm malzemelerin i yerine nakli. kaba temizli i yap lm beton yüzeyin ve donat lar n n titizlikle yeniden temizlenmesi için çipleme ve sulu kumlama yöntemlerinin kullan larak korozyondan ar nd r lm donat lar n ve gev ek parçalardan temizlenmi beton yüzeyin elde edilmesi için her türlü malzeme ve zayiat .517 04.B F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 153 Tan m: Muhtelif nedenlerden dolay bozulmu betonarme yüzeyin kaba temizli inin yap lmas .150 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .M. Analiz Ad : Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi Ölçü Br: M2 Ölçü : Çipleme ve sulu kumlama yap lan yüzey ölçülür (M2) Poz No: 03.501 01.075 0. S n f Usta Düz çi (Kaba Temizlik) Sa Sa Sa 0.007 Cinsi: MALZEME Kompresör nce S va Derz Kumu 20 kg Özel Kum Kar l Birim: Sa M3 Miktar: 0.

11 0. bo altma . sulu kumlama sonras uygulanabilecek donat y korozyondan koruyucu madde kaplanmas için her türlü malzeme ve zaiyat . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt sinin fiyat d r. yatay ve dü ey ta ma .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 154 Tan m: Her türlü temizli i yap larak korozyondan ar nd r lm mevcut donat lar n korozyona kar koruyucu . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 . her türlü i çilik . beton ile aderans art r c .10 Malzeme ve i çilik tutar .22 .501 Donat y korozyona kar koruyucu malzeme Erbap çi Birim: kg sa Miktar: 0. i yerinde yükleme .613/4 01. Poz No: Cinsi: 04. Analiz Ad : Donat lar Korozyona Kar Koruma Ölçü Br: M Ölçü: Korunan donat boyu ölçülür.

yatay ve dü ey ta ma .613/3A 01.25 0.25 Malzeme ve i çilik tutar . çimento bazl polimer harç ile ba lay c tabaka yap lmas için her türlü malzeme ve zaiyat .20 0.212 Yüzeysel beton için polimer harç Düz i çi S va ustas S va usta yard mc s Birim: kg sa sa sa Miktar: 2.23 . her türlü i çilik .501 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 155 Tan m: Her türlü temizli i yap larak korozyondan ar nd r lm . donat lar koruyucu ile kaplanm . Analiz Ad : Polimer Astar Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Astar uygulanan beton yüzeyinin alan ölçülür. eski ve yeni beton aras nda aderans köprüsü sa layacak . Poz No: Cinsi: 04. yüksek aderansl .012 01. bo altma .60 0. antikorozif . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat d r. i yerinde yükleme . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 . temizlenmi beton yüzeyine uygulanacak .

15 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1kg fiyat Notlar: 5 .001 1. yatay ve dü ey ta ma .10 0.10 0. Poz No: Cinsi: 01. Analiz Ad : PolimerTamir Harc le Beton Tamirat Ölçü Br: Kg Ölçü: Kullan lan tamir harc miktar tutanak ile tespit edilir.24 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 156 Tan m: Çimento bazl polimer astar uygulanm betonarme yüzeyi .613/3B Düz i çi S va ustas S va usta yard mc s Su Polimer tamir harc Birim: sa sa sa m3 kg Miktar: 0. i yerinde yükleme . bo altma .031 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 kg m n n fiyat d r. çimento bazl polimer tamir harc ile orijinal geometrisine getirmek için her türlü malzeme ve ziyat . her türlü i çilik .212 04.012 01.10 Malzeme ve i çilik tutar .501 01.

çatla n üzerinin epoxy macun ile kapat lmas . yatay ve dü ey ta ma .507/1 Birim: Miktar: 1 1 6 2 6 6 Ankraj i lerinde kullan lan maddeler Kg Çatlaklar kapatmak için kullan lan maddeler Kg Enjeksiyon makinas (enjeksiyon dübeller ve nipelleri el Sa pompas ankraj plakalar kar l ) Düz i çi Sa 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt sinin fiyat d r.517/2 01. aral kl olarak enjeksiyon ( ortalama 7 adet olacak ekilde) dübellerinin ve nipellerin yerle tirilmesi .613/8a 04. s n f usta yard mc s Sa Notlar: 5 . Analiz Ad : Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri Ölçü Br: Mt Ölçü: Epoxy uygulanan uzunluk ölçülür Poz No: Cinsi: 04.501 01.25 . bo altma .613/8d 03. s n f usta Sa 1.507 01. her türlü i çilik . i yerindeki yükleme . çatlak üzerinde gerekli temizli in yap lmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 157 Tan m: Çatlak betonarme elemanlara epoxy enjeksiyon uygulamak üzere . el pompas ile enjeksiyon epoxy nin çatla tamamen dolduracak ekilde enjeksiyonu için her türlü malzeme ve zaiyat .

501 Cinsi: Düz i çi Düz i çi (Yük.000 1.501 01.26 . Poz No: 01. yatay ve dü ey ta ma. Analiz Ad : Paspay n n K r larak Donat n n Aç a Ç kar lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: K r lan beton yüzeyin alan hesaplan r. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Miktar: 5. nakliye.) Birim: Sa Sa.Ta . yüzeylerin temizlenmesi için her türlü malzeme. i çilik. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .000 Malzeme ve çilik Tutar .Bo .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 158 Tan m: Takviye yap lacak beton yüzeylerin k r larak donat n n aç a ç kar lmas .

yatay ve dü ey ta malar.500 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. i yerindeki yükleme. bo altma.262 den yararlan ld .501 Cinsi: ÇLK Dülger Düz i çi çilik tutar . Birim: Sa Sa Miktar: 0.017 01. sökülen malzemenin istifi.27 . %25 müteahhit kar ve genel giderler. Analiz Ad : Ölçü Br: Tarihi Binalarda Ah ap Dö eme Sökülmesi (Ah ap M2 Ta y c sistem) Ölçü: Sökülen ah ap dö eme alan hesaplan r.250 Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri. Poz No: 01. ah ap dö eme ve kiri sökülmesi için i çilik. ham kereste veya kalas kullan larak yap lm . 1 M2 fiyat 21. Sökümden ç kan malzeme idareye aittir.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 202/A Tan m: Tarihi binalarda.

yatay ve dü ey ta malar. Ölçü: Sökülen iç s va alan hesaplan r Poz No: Cinsi: 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 205 Analiz Ad : Tarihi Binalarda ç Ve D S va Sökülmesi.28 . Ölçü Br: M2 Tan m: Tarihi binalarda.250 Notlar: 5 . bo altma. i çilik. kal nl ortalama 5 cm.müteahhit kar ve genel giderler dahil l m2 fiyat d r. alet ve edevat giderleri.531/MK den yararlan ld . Birim: Sa Miktar: 1. olan iç ve d s van n bozulmu k s mlar n n sökülmesi için. i yerindeki yükleme.501 çilik Düz i çi çilik tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler 1 M2 fiyat 27.

ta duvar n bir bölümünün y k lmas ndan sonra.009/MK 10. mevcut duvar yan yüzeyinde kalan ta lar n ç k nt lar n n t ra lanmas ve kalan bo luklar n onar lmas için. her türlü malzeme ve zayiat . i çilik.212 01.008 0.müteahhit kar ve genel giderler dahil l m2 fiyat d r.012 01.501 Sa Sa Sa Sa 2. Poz No: Cinsi: 10.29 .300 0.042/MK 04.030 0. i yerindeki yükleme.031 MALZEME Kaba harç Kaba s va harc nce s va harc Su ÇLK Ta ç ustas S vac ustas S vac yard mc s Düz i çi çilik tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler 1 M2 fiyat Birim: M3 M3 M3 M3 Miktar: 0.750 Notlar: 5 .041/MK 10.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 206 Analiz Ad : Tarihi Binalarda Ta Duvar Onar lmas Ölçü Br: M2 Tan m: Tarihi binalarda. alet ve edevat giderleri. bo altma.000 0. Ölçü: Onar lan ta duvar yüzeyi hesaplan r.001 01. yatay ve dü ey ta malar.020 0.010 01.000 1.

Tan m: Ocaktan ç kan . 15. tarihi bina ta dokusuna uygun olarak seçilmi .030 10.yatay ve dü ey ta malar. Ölçü: Monte edilecek ta n hacmi hesaplan r.300 0.200 01. i yerindeki yükleme .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 207 Analiz Ad : Ölçü Br: Tarihi Binalarda Ta Duvarlar n Eksik Ta lar n n M3 Haz rlanarak Yerine Monte Edilmesi.000 9.bo altma.müteahhit kar ve genel giderler dahil l m3 fiyat d r. her türlü malzeme ve zayiat . tesviyesi) Duvarc ustas Sa.001 01. mevcuttaki eksik ta bo lu una uygun olarak çapland r lan yonu ta n n yerine monte edilmesi için.013 01.501 ÇLK Ta ç ustas (Ta lar n görünen yatak ve yan yüzlerinin Sa. Malzeme ve i çilik tutar % 25 müteahhit kar ve genel giderler l M3 fiyat .000 9. Poz No: Cinsi: 08. i çilik.000 Notlar: 5 .alet ve edevat giderleri.003/MK MALZEME Yontu ta tasla Harç (Zayiat yla) Birim: M3 M3 Miktar: 1.30 . Düz i çi Sa.

1. bozulmu k s mlar sökülen eski Rus binas vb.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 208 Analiz Ad : Tarihi Binalarda ç S va Yap lmas Ölçü Br: M2 Tan m: Bay nd rl k ve skan Bakanl birim fiyat tarifleri 27.350 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil l m2 fiyat d r.031 MALZEME Kaba harç nce harç Su ÇLK S vac ustas S vac yard mc s Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar % 25 müteahhit kar ve genel giderler l M2 fiyat . i çilik. 27.531 nolu pozundaki tarife uygun olarak haz rlanm kaba ve ince harç ile.501 Sa Sa Sa.31 .012 01. i yerindeki yükleme.018 01. kal nl nda iç s va yap lmas için.800 Notlar: 5 .042/MK 04.041/MK 10.212 01. bo altma.012 0.531/MK den yararlan ld . Poz No: Cinsi: 10. her türlü malzeme ve zayiat . yatay ve dü ey ta malar.046 0. Ölçü: S va yap lan alan hesaplan r.250 0. Birim: M3 M3 M3 Miktar: 0. tarihi binalarda ortalama 5cm.

i çilik. mahallerdeki dü ük dö emelere. hafif agregan n dolgu yap lacak yerlere dökülmesi. alet ve edevat giderleri.100 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 304/A Tan m: Bodrumlu binalarda bodrum kat dö emesi alt nda.32 . bo altma. i yerindeki yükleme. Analiz Ad : Cüruf Dolgu Yap lmas Ölçü Br: M3 Ölçü: Dolgu bo lu u üzerinden ölçülen M3 cinsinden hacmidir. bodrumsuz binalarda zemin kat dö emesi alt nda s yal t m olarak veya dü ük birim a rl ktaki malzeme ile doldurulmas gereken tuvalet vb. Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04.000 Notlar: 5 . %25 Müteahhit kar ve genel giderler. tesviye edilerek s k t r lmas için her türlü malzeme ve zayiat . Nakliyeye esas malzeme miktar nda s k ma oran dikkate al nmaz.501 Sa 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil. 1 m3 fiyat d r. 1 M3 fiyat M3 1.703 MALZEME Hafif agrega ÇLK Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . makine . yatay ve dü ey ta malar.

her türlü malzeme ve zayiat . %25 Müteahhit kar ve genel giderler. alet ve edevat giderleri. müteahhit kar ve genel giderler dahil. yatay ve dü ey ta malar. Poz No: Cinsi: 04. 1 m3 fiyat d r. Notlar: 5 . makine .33 .000 01. bo altma. serme i leminin yap lmas için.003/C MALZEME Çak l ÇLK Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .60 15.140/2 den yararlan lm t r. 1 M3 fiyat Birim: M3 Miktar: 1.i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 305 Tan m: En az iki s n f y kanm elenmi 7-15 mm ila 15-30 mm çaplar nda granülometrik çak l n el ile serilmesi.501 Sa 0. i yerindeki yükleme. Analiz Ad : Granülometrik Çak l Serilmesi Ölçü Br: M3 Ölçü: Serilen Çak l n M3 cinsinden hacmidir.

her türlü malzeme ve zayiat .004 0.501 Cinsi: MALZEME 400 Dozlu demirsiz beton (kars z fiyat ) Seri kal p (kars z fiyat ) 200 Dozlu temel betonu (kars z fiyat ) 450 Dozlu ince harç (kars z fiyat ) ÇLK Duvarc Ustas Düz çi Birim: M3 M2 M3 M3 Sa Sa Miktar: 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. derzlenmesi.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 311 Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde beton röfüj bordürü yap lmas için.500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. kal p 400 dozlu demirsiz röfüj bordürü betonu.65 0. Poz No: 16. 1metre fiyat Notlar: 5 . bordürlerin yerle tirilmesi. alet ve edevat giderleri.500 0.006/ B 21.038 0.071 0. 450 dozlu derz harc . bo altma. Analiz Ad : Beton Röfüj Bordürü Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Beton röfüj bordürün dö endi i meyilde uzunlu u ölçülür.002 10.012/MK 01. 200 dozlu temel betonu. bordürün yerle tirilece i zeminin hafriyat . i çilikleri.34 .013 01.001 16. i yerindeki yükleme yatay ve dü ey ta malar.

Saha betonlar nda her iki istikamette 30-50 m.010 01. Sa. Aral kta. demirin aç kta kalan ucunun 2 kat boyanarak ya lanmas .004 0.110 04. beton kenarlar n n mala ile pahlanmas ve derzin 1900 ye kadar s t lm mastik asfalt ve bitüm kar m ile s cakl 1700 den a a dü memek üzere doldurulmas için.010 0.050 0. anolar halinde dökülen betonun dolu gözlerinin dökümü esnas nda birle im yerlerine ekteki detaya göre 75cm ara ile 50cm boyunda Q16 yuvarlak demir yerle tirilmesi .501 204.100 0.450 0. 1metre fiyat Birim: M3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Mt Miktar: 0. her türlü malzeme ve zayiat .012 01.bilahare bo gözlere beton dökülerek.100 0.000 1.270 04. Sa. alet ve edevat giderleri.200 Notlar: 5 . Analiz Ad : Ölçü Br: Saha Betonu ve Beton Yollarda Demirli Genle me Mt Derzi Yap lmas Ölçü: Demirli genle me derzi uzunlu u hesaplan r. Poz No: 04.503 Sa Sa Sa Sa. ebad ndaki kavak kerestenin mastar çekmek için geçici olarak eklenmesi .450 01. Aral kta. 0.150 2.610/D 04.209 01.010 0. i yerindeki yükleme.010 0.üzerine bir ucu kapat lm suda bekletilmi 20x150 mm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 314 Tan m: Beton yollarda 30-50 m.252 04.100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. yatay ve dü ey ta malar.023 01.100 0.lik parçan n sökülmesi.bo gözlerinin betonu dökülmeden önce.154 04.612/1 04. i çilik. ebad ndaki kavak kerestesine 20x50 mm.101 Cinsi: MALZEME Kavak kerestesi Çivi Bitüm Mastik asfalt Q16 Yuvarlak demir Makine Ya l Sülyen boya Q20 sert PVC boru (kars z fiyat ) ÇLK Tecritçi ustas S vac ustas Boyac ustas Marangoz yard mc s Demirci yard mc s Ç rak Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. prizini ald ktan sonra 20x50 mm.219 01.35 . bo altma.

derzin 190 C ye kadar s t lm mastik asfalt ve bitüm kar m ile s cakl 170 TC den a a dü memek üzere doldurulmas için. alet ve edevat giderleri.100 0.612/1 04. i çilik. 0. kal nl kta derz te kil edilmesi.702 MALZEME T 50 profil (% 10 zayiat ve 30 kez kullan lmas kabulüyle) Bitüm Mastik asfalt Maden kömürü ÇLK Tecritçi ustas S vac ustas (Kenarlar n pahlanmas için) Düz i çi Birim: Kg Kg Kg Kg Miktar: 0. eski betonla olan ara kesitine T 50 lik profil sokularak.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 315 Tan m: Saha veya yol betonunun 3x4 m.256 04.36 .501 Sa Sa Sa.beton kenarlar n n mala ile pahlanmas .bir dolu) dökülmesi. 1metre fiyat Notlar: 5 .090 01.100 0.163 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. ekteki detaya göre 50 mm derinlik ve 6 mm. Analiz Ad : Ölçü Br: Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi Mt Yap lmas Ölçü: Büzülme derzi uzunlu u hesaplan r. her türlü malzeme ve zayiat .012 01. yatay ve dü ey ta malar.010 01.610/d 04. i yerindeki yükleme. bilahare bo gözlere dökülen beton pirizini almadan.600 0.045 0.200 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. Poz No: Cinsi: 04. Ebad nda alanlar halinde dama eklinde (Bir bo . bo altma.

ekteki detaya göre anolar n birle im yerlerine 75 cm.163 0. derzin 190 C ye kAdar s t lm mastik asfalt ve bitüm kar m ile s cakl 170 C den a a dü memek üzere doldurulmamas için. her türlü malzeme ve zayiat .100 0. 1metre fiyat Notlar: 5 .219 01.100 0. i yerindeki yükleme.045 0.612/1 04. dolu gözlere beton dökülürken.bir dolu) dökülmesi.bilahare bo gözlere dökülen beton pirizini almadan.010 01.200 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.256 04.600 0.610/d 04.702 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 316 Tan m: Saha veya yol betonunun 3x4 m.252 MALZEME T 50 profil (% 10 zayiat ve 30 kez kullan lmas kabulüyle) Bitüm Mastik asfalt Maden kömürü Q 16 yuvarlak demir Birim: Kg Kg Kg Kg Kg Miktar: 0.090 1. Poz No: Cinsi: 04. Analiz Ad : Saha Betonu ve Beton Yollarda Yap lmas Ölçü Br: n aat Derzi Mt Ölçü: n aat derzi uzunlu u hesaplan r.012 01.37 .eski betonla olan ara kesitine T 50 lik profil sokularak 50 mm derinlikte ve 6 mm kal nl kta derz te kil edilmesi. boyunda Q 16 yuvarlak demir yerle tirilmesi. i çilik. beton kenarlar n n mala ile pahlanmas .501 ÇLK Tecritçi ustas S vac ustas (Kenarlar n pahlanmas için) Demirci yard mc s Düz i çi Sa Sa Sa Sa 0. alet ve edevat giderleri. yatay ve dü ey ta malar.100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. bo altma.450 01. Ebad nda anolar halinde dama eklinde (Bir bo . ara ile 50 cm.

610/D 04.010 01. Sa 0.100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. 1metre fiyat Birim: M3 Kg Kg Kg Kg Miktar: 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 317 Tan m: Beton yollarda 30-50 m. 20 mm geni li inde derz te kil etmek için. mastik asfalt ve bitüm kar m ile s cakl 17 C den a a dü memek üzere doldurulmas için. i yerindeki yükleme.219 01.38 . bo altma. Poz No: 04.100 0.004 0.beton kenarlar n n mala ile pahlanmas ve derzin 190 C dereceye kAdar s t lm .aral kta Saha betonlarda her iki istikamette 30-50 m.200 Notlar: 5 .010 0. alet ve edevat giderleri. her türlü malzeme ve zayiat . i çilik.150 2.000 0. Aral kta.154 04.300 01.612/1 04. Analiz Ad : Saha Betonu ve Beton Yollarda Genle me Derzi Ölçü Br: Mt Ölçü: Genle me derzi uzunlu u hesaplan r.012 01.bilahare bo gözlerine beton dökülerek pirizini ald ktan sonra 20x50 mm lik parçan n sökülmesi. yatay ve dü ey ta malar.702 Cinsi: MALZEME Kavak kerestesi Çivi Bitüm Mastik asfalt Maden kömürü ÇLK Tecritçi ustas S vac ustas (Kenarlar n pahlanmas için) Demirci yard mc s Düz i çi Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.501 Sa Sa Sa. 48 Saat suda bekletilmi 20x150 mm ebad ndaki kavak kerestesinin mastar çekmek için geçici olarak eklenmesi.100 0.270 04.

278 MALZEME Profil Galvanizli dikenli tel Ba teli Birim: Kg Kg Kg Miktar: 4. i yerindeki yükleme. 1 M2 fiyat Notlar: Direk dibi temel kaz s direk dibi betonu ve kal b Bay nd rl k Bakanl n n ilgili pozlar ndan ödenecektir.920 0. Poz No: Cinsi: 04.750 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. düz ve çapraz s ralar n her kesi me noktas nda galvanizli ba teli ile ba lanmas için.2 s ra e ik k sm na) dikenli telin. 25 cm ara ile 9 s ra düz.yatay ve dü ey ta ma. T 80 lik profilin simetri aksindeki Kanad na dikenli telin montaj için delik ve çentiklerin aç lmas . alet ve edevat giderleri. bo altma. her 40 metrede bir ve kenar kö elerde çift payanda dire i ile takviye edilmesi.çekilmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.8 Tipi Çevre Emniyeti Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Koruma çiti yap lan dikenli telin yüzey alan ölçülür. yatay ve dü ey ta malar.712 04.507 01. her türlü malzeme ve zayiat . 4 s ra çapraz.306 0. 5 . (2 s ra düz. i yerinde yükleme bo altma.501 ÇLK Usta Düz i çi Sa Sa 0.39 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 318/B Tan m: darece onaylanm projesine göre T 80 lik profilin 4 mt aral klarla muhtelif boyutlardaki beton kaidelere dikilmesi.500 0. Analiz Ad : J.046 01.256 04. i çilik.

255 04.549 Malzeme ve i çilik tutar .392 4.693 3.013 25.atölye.85 m) Analiz Ad : Ölçü Br: Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes le Çevre M2 Emniyeti Yap lmas Ölçü: Çevre Emniyeti için yap lan tel kafes alan ölçülür.015/1 ÇLK Düz çi Demirci Ustas Duvarc Ustas Demir malat n Boyanmas Sa Sa Sa M2 4.atölye.406 3.687 01.zayiat dahil) Profil Demiri (Kaynak. I80 lik profilin düz k sm na 40/40/4 kö ebentler ile çerçeve yap lmas ve bu çerçevenin içine 3x3 cm gözlü 150x210 cm boyutlar nda galvanizli dikenli tel ile pano yap lmas . ta malar. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 319 Tan m: Onayl projesine göre duvar üzerine I80 lik profillerin 2.777 1.712 04.484 3. Poz No: Cinsi: 04.50 m ara ile dikilmesi ve ankraj I80 lik profilin e ik k sm na 3 s ra düz 2 s ra çapraz na galvanizli dikenli tel çekilmesi ve ba lanmas .zayiat dahil) Galvanizli Tel Kafes (%10 zayiatl ) Galvanizli Ba Teli Dikenli Tel (%1 zayiatl ) Kö ebent (Kaynak.222 0. i çilik.018 01. tüm demir aksam n boyanmas için gerekli tüm malzeme.259 0. alet-edevat.501 01. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.256/2 MALZEME Lama (Kaynak.278/1 04. üzerine 30/5 lama ile çerçeve punto kaynak ile tespiti.278 04.460 0. (Yüksekli i 1.40 .zayiat dahil) Birim: Kg Kg Kg Kg Kg Kg Miktar: 2.atölye.256 04.

Tüm demir aksam n antipas ve sentetik boya ile boyanmas için her türlü malzeme ve zaiyat .89 15. Her arada iki taraftan I80 lik profil ile detaydaki gibi payanda yap lmas .278 Profil Demir (%10 Zaiyat Dahil) Galvanizli Kafes Tel (%10 Zaiyat) Demir Aksam n Boyanmas Kö e Eleman Profil (I80 .00 Malzeme ve i çilik tutar . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1Mt fiyat Notlar: 5 . ek yerlerinin 3 mm kal nl nda ba teli ile örülmesi.18 01.16 2. temel kolonlar na temiz yüksekli i 3 mt olacak ekilde I80 profillerin 3 mt de bir dikilmesi .41 .90 0.4 mm kal nl nda 4*4 cm gözlü kafes teli profillerle ba lanmas .501 Demirci Ustas Usta Yard mc s Düz çi sa sa sa 7.00 3. yatay ve dü ey ta ma.278/1 25.256 04. Analiz Ad : Hudut Karakolu 3 mt Yüksekli inde Çevre Emniyeti Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Tel Kafes çevre emniyeti uzunlu u ölçülür.60 7.015/1 04. orta ve üstten U80 lik profillerle birbirine ba lanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r. U80) Gergi Teli (3 mm) Birim: kg kg m2 kg kg Miktar: 43.019 01.256 04. i çilik .219 01. i yerinde yükleme . bo altma .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 319/A Tan m: Onayl proje ve detay na göre . Poz No: Cinsi: 04. alt .44 2.

Her türlü malzeme ve i ler kar l 0. suretiyle beton yol . bilahare derzlerin . beton yüzeyinin perdah makinas ile perdahlanmas beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi . ekillerde tamamlanmas suretiyle her çe it (ta t yolu . s k t r lmas . tünel içi kald r m ve yol betonlar yap lmas ve di er bütün i lerin yap lmas için lüzumlu her türlü i çilik . yaya kald r m . derzlerin b rak lmas veya aç lmas ve teçhizi .035/1/MK Malzeme: C16/20 Betonlar (BS 16) olan demirsiz Beton (Kars z) çilik: Makine: 16. kurutulmas ve derz cidarlar na bitümlü malzeme sürülmesi . örtmek vs. Tretuvar . tünel içi kald r m ve yol betonlar ) beton yol yap lmas . gerekli beton veya çelik kal p malzemelerinin i ba nda temini ve kal plar n yap lmas . kum ve çak l n y kanmas hariç) m3 hariç. bitüm ve boya malzemesinin i ba nda temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen . malzeme . Derz latalar . alet ve edevat masraflar ile müteahhit kar ve genel masraflar dahil . bir kat bitüm sürülmesi . Beton yüzeyinin m3 perdahlanmas v.yüklenmesi .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 321 Tan m: artnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak yol betonu dökülmesi . kendir ve kenevirin i ba nda temini ve bunlar n . itinal bir suretle beton kürünün sulanmak . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M3 fiyat Notlar: 1-)Kullan lmas halinde has r çelik bedeli ayr ca ilgili pozdan ödenecektir. Hangar ve Atölye çi Beton Kaplama Yap lmas Ölçü Br: M3 Ölçü: Tatbik projesi ebadlar üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir. dilatasyon derzlerinin alt na sabit derz latalar n n temin edilerek yerle tirilmesi . derz bo luklar na yerle tirilmesi. 5 . iyice temizlenmesi . Otopark . tretuvar . tesviyesi . so uk veya s cak derz malzemelerinin i ba nda temini ve derzlerin bunlarla doldurulmas . 2-)DLH analizlerinden yaralan lm t r. makine . Analiz Ad : Saha . i ba nda bo alt lmas .25 Malzeme ve i çilik tutar . demir i çili i ile çimento ve demirin. derz latalar n n i ba nda temini ve yerle tirilmesi . Yol . (demir bedeli . Poz No: Cinsi: 16.42 .035/1/MK Birim: m3 Miktar: 1 Kal p . çimento . Derz malzemeleri . demir .b. doldurulmas .

Analiz Ad : Saha . Hangar ve Atölye çi Beton Kaplama Yap lmas (Haz r Beton Kullan larak) Ölçü Br: M3 Ölçü: Tatbik projesi ebadlar üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir Poz No: Cinsi: 16. Beton yüzeyinin m3 perdahlanmas v. malzeme .b. dilatasyon derzlerinin alt na sabit derz latalar n n temin edilerek yerle tirilmesi .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 322 Tan m: artnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak yol betonu dökülmesi . tretuvar . örtmek vs. so uk veya s cak derz malzemelerinin i ba nda temini ve derzlerin bunlarla doldurulmas . Derz latalar . kendir ve kenevirin i ba nda temini ve bunlar n . çimento . demir . gerekli beton veya çelik kal p malzemelerinin i ba nda temini ve kal plar n yap lmas . Her türlü malzeme ve i ler kar l . Otopark . 0. Tretuvar . tünel içi kald r m ve yol betonlar yap lmas ve di er bütün i lerin yap lmas için lüzumlu her türlü i çilik . alet ve edevat masraflar ile müteahhit kar ve genel masraflar dahil . 5 . bir kat bitüm sürülmesi . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M3 fiyat Notlar: 1-)Kullan lmas halinde has r çelik bedeli ayr ca ilgili pozdan ödenecektir. yaya kald r m . derz latalar n n i ba nda temini ve yerle tirilmesi . tünel içi kald r m ve yol betonlar ) beton yol yap lmas .25 Malzeme ve i çilik tutar . s k t r lmas . (demir bedeli . beton yüzeyinin perdah makinas ile perdahlanmas beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi . ekillerde tamamlanmas suretiyle her çe it (ta t yolu . i ba nda bo alt lmas .057/1A Makine: Kal p . bilahare derzlerin . doldurulmas . suretiyle beton yol . derzlerin b rak lmas veya aç lmas ve teçhizi . kum ve çak l n y kanmas hariç) m3 hariç. itinal bir suretle beton kürünün sulanmak . Derz malzemeleri . bitüm ve boya malzemesinin i ba nda temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen .yüklenmesi . makine . Yol . iyice temizlenmesi . 2-)DLH analizlerinden yaralan lm t r.43 . kurutulmas ve derz cidarlar na bitümlü malzeme sürülmesi . tesviyesi . demir i çili i ile çimento ve demirin. derz bo luklar na yerle tirilmesi.057/1A Malzeme: Haz r Beton [C 16](Kars z) çilik: Birim: m3 Miktar: 1 16.

kurutulmas ve derz cidarlar na bitümlü malzeme sürülmesi . tretuvar . çimento . beton yüzeyinin perdah makinas ile perdahlanmas beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi . kum ve çak l n y kanmas hariç) m3 fiyat d r. itinal bir suretle beton kürünün sulanmak . 5 . dilatasyon derzlerinin alt na sabit derz latalar n n temin edilerek yerle tirilmesi . iyice temizlenmesi .250 Malzeme ve i çilik tutar . bitüm ve boya malzemesinin i ba nda temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen .000 16. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M3 fiyat Notlar: 1-)Kullan lmas halinde has r çelik bedeli ayr ca ilgili pozdan ödenecektir. suretiyle beton yol . demir i çili i ile çimento ve demirin. Beton yüzeyinin m3 perdahlanmas v.b. doldurulmas . malzeme . tünel içi kald r m ve yol betonlar ) beton yol yap lmas .059/1A Makine: Kal p . Her türlü malzeme ve i ler kar l . Derz latalar .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 322/A Tan m: artnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak BS30 kalitesinde yol betonu dökülmesi . 2-)DLH analizlerinden yaralan lm t r. Analiz Ad : Beton Kaplama Yap lmas (BS30 Haz r Beton Kullan larak) Ölçü Br: M3 Ölçü: Tatbik projesi ebadlar üzerinden hesaplanan m3 cinsinden hacmidir Poz No: Cinsi: 16. (demir bedeli . so uk veya s cak derz malzemelerinin i ba nda temini ve derzlerin bunlarla doldurulmas . alet ve edevat masraflar ile müteahhit kar ve genel masraflar dahil . demir . i ba nda bo alt lmas . bilahare derzlerin . 0.44 . derzlerin b rak lmas veya aç lmas ve teçhizi . tünel içi kald r m ve yol betonlar yap lmas ve di er bütün i lerin yap lmas için lüzumlu her türlü i çilik . yaya kald r m . tesviyesi . örtmek vs.059/1A Malzeme: Haz r Beton [C 30](Kars z) çilik: Birim: m3 Miktar: 1. Derz malzemeleri . derz latalar n n i ba nda temini ve yerle tirilmesi .yüklenmesi . makine . derz bo luklar na yerle tirilmesi. ekillerde tamamlanmas suretiyle her çe it (ta t yolu . bir kat bitüm sürülmesi . gerekli beton veya çelik kal p malzemelerinin i ba nda temini ve kal plar n yap lmas . kendir ve kenevirin i ba nda temini ve bunlar n . s k t r lmas .

teçhizat .-3-A)+(Y.-7) Çimento Ton Derz Aç lmas m2 Derz Dolgu m2 Malzeme ve i çilik tutar .BKA-12-A Beton Haz rlanmas m3 Beton Malzemesi m3 Beton Serilmesi ve Tesviyesi m3 Beton Muhafazas m2 Kal p Kar l [(Y.BKA-2 Y. tulani ve arzani derzler .K. beton kaplama ile ilgili bilimum i lerin ikmali için gerekli hertürlü malzeme . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 1-)Bu imalat fini erle serilen apron .2 0. Poz No: Cinsi: Y. TS 5926 esaslar nda derz dolgu malzemesi .A.B. malzemenin gerekiyorsa y kanmas . Çimento) malzemelerin Teknik artname esaslar na göre ocak .07 1 1 04. derz demirleri .B.008 Y.20 + (Y.A.2 1 0.K. kama ve yük tevzi teçhizat dahil derzlerle ilgili bütün malzemenin temini yükleme-bo altmas .K.BKA-11-A Y.B.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 323 Tan m: Portland çimentosundan mamül beton kaplaman n yap lmas nda. tesviye ve muhafazas için kullan lan su veya di er malzemelerin temini . ta nmas . gerekli her türlü muameleye tabi tutulmas .BKA-7 Birim: Miktar: 0. betonun imali . 5 .2 0.A. fazla kal nl k dolay s yla ilave tediye yapmamak art yla dökülmü beher metrekare (m2) beton kaplama bedelidir. derz aç lmas . taksirut . 2-)DLH analizlerinden faydalan lm t r.BKA-6 Y. haz rlanm betonun yerine ta nmas ve konmas . makine ile bilimum müteferrik masraflar . betonun imali için gerekli di er (Kum-Çak l veya k rmata .-2) + (Y.A. müteahhit kar dahil .K. alet .B. edevat . lüzumlu derz kal plar .45 .BKA-3-A Y. i çilik . pist ve ba lant yollar nda kullan lacakt r. Derz demiri .1 0.-6)]* 0. fabrika veya imalathaneden itibaren temini . Analiz Ad : 20 cm Kal nl nda Beton Kaplama Yap lmas (Granülometrik Kum-Çak l) (A=250 m3/gün) Ölçü Br: M2 Ölçü: Kaplanan beton yüzeyin alan ölçülür.

25 Malzeme ve i çilik tutar .00 0.46 . su/çimento oran 0.30-0. yatay ve dü ey ta ma i çili i Betoniyer Birim: ton m3 m3 m3 kg Miktar: 0.50 0. Poz No: Cinsi: 04. vibrasyona ihtiyaç göstermeyen . kolay pompalanan . bo altma . perdah veya mala i çili i.613 8/C Çimento Kum Çak l Su Onar m betonlar için katk maddeleri (Modifiye edilmi polikarboksilik eter zincirleri esasl hiper beton katk s olan malzeme) Beton Ustas Düz çi Labotatuar deneyleri için beton ustas n aat yerinde yükleme .413 0.008 04.190 7. hiper ak kanla t r c katk ile üretilen . max agrega boyutu 10 mm olan .031 04.005/1b 04.524 sa sa sa sa sa 1. Analiz Ad : Kendili inden Yerle en Beton Ölçü Br: M3 Ölçü: Yerine dökülen betonun m3 olarak hacmi ölçülür. içindeki 0.75 6.501 01. slump kavram yerine yay lma kavram olan .015 01.55 0.70 01.25 2. yay lma ölçüsü 60-70 cm aras nda olan .35 aras nda olan yüksek dayan ml betonun temini .501 03. genel giderler dahil 1 m3 ünün fiyat d r. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M3 fiyat Notlar: 5 .15 mm den daha küçük boyuttaki malzemelerin a rl 550 kg olan .006/c 04.yerine yerle tirilmesi .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 324 Tan m: Özel bir dizayna sahip olan .560 0. müteahhit kar .015 01.

her türlü malzeme ve zayiat. i çilik. Daha sonra kür malzemesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertle ti inde helikopter mala perdah yap lacakt r. film tabakas olu turmayan yüzey koruyucu kür malzemesi olarak 0.750 0. min iki a amada (2/3 ve 1/3) oran nda serpilecektir. tahta mala ve helikopter tepsi perdah ile yerle tirildikten sonra ikinci a ama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdah n n ard ndan. Kuvars agregal yüzey sertle tirici 5 kg/m2 olarak yüzeye homojen bir ekilde. beton içerisine derinlemesine i leyerek emprenye eden. kaymaz ve a nmaz sert bir yüzey olu turan. 1m2 fiyat Notlar: 5 .47 . Analiz Ad : Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) Ölçü Br: M2 Ölçü: Uygulanacak yüzey alan ölçülür.200 kg/m2 olacak ekilde.000 0. tek bile enli.501 Sa Sa 0. f rça.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 325/A Tan m: Beton. üzerine ç k ld nda. Poz No: 04. tozumaz.507 01.613/1F Cinsi: MALZEME Kuvars agregal yüzey sertle tirici (Gri) Kür malzemesi (s v ) ÇLK Birinci s n f usta Düz i çi Birim: Kg Kg Miktar: 5. beton yüzeyinin parlakl n kaybetmesinin ard ndan.500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. yanmaz.200 01. en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini ald nda. solvent içermeyen. Birinci a amada serpilen malzeme.613/3F04 04. rulo ile veya püskürtme eklinde yüzeye uygulanmas kar l gerekli.

müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. f rça. beton içerisine derinlemesine i leyerek emprenye eden. rulo ile veya püskürtme eklinde yüzeye uygulanmas kar l gerekli.200 01.501 Sa Sa 0. i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 325/B Tan m: Beton. 1m2 fiyat Notlar: 5 .550 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.613/3F04 04. beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertle ti inde helikopter mala perdah yap lacakt r. Daha sonra kür malzemesi. Analiz Ad : Ölçü Br: Kuvars agregal yüzey sertle tirici yap lmas (Gri) M2 (Hangar ve apronlar için) Ölçü: Uygulanacak yüzey alan ölçülür. tek bile enli.48 . Poz No: 04. en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini ald nda.825 0.507 01. üzerine ç k ld nda. film tabakas olu turmayan yüzey koruyucu kür malzemesi olarak 0. her türlü malzeme ve zayiat. beton yüzeyinin parlakl n kaybetmesinin ard ndan.000 0. kaymaz ve a nmaz sert bir yüzey olu turan.200 kg/m2 olacak ekilde. min iki a amada (2/3 ve 1/3) oran nda serpilecektir. Birinci a amada serpilen malzeme.613/1F Cinsi: MALZEME Kuvars agregal yüzey sertle tirici (Gri) Kür malzemesi (s v ) ÇLK Birinci s n f usta Düz i çi Birim: Kg Kg Miktar: 8. yanmaz. tozumaz. tahta mala ve helikopter tepsi perdah ile yerle tirildikten sonra ikinci a ama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdah n n ard ndan. Kuvars agregal yüzey sertle tirici 8 kg/m2 olarak yüzeye homojen bir ekilde. solvent içermeyen.

000 0. tek bile enli. solvent içermeyen. beton yüzeyinin parlakl n kaybetmesinin ard ndan.500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici 5 kg/m2 olarak yüzeye homojen bir ekilde. 1m2 fiyat Notlar: 5 .49 . tahta mala ve helikopter tepsi perdah ile yerle tirildikten sonra ikinci a ama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdah n n ard ndan.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 325/C Tan m: Beton.501 Sa Sa 0. film tabakas olu turmayan yüzey koruyucu kür malzemesi olarak 0. f rça. en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini ald nda. rulo ile veya püskürtme eklinde yüzeye uygulanmas kar l gerekli. beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertle ti inde helikopter mala perdah yap lacakt r. i çilik. beton içerisine derinlemesine i leyerek emprenye eden. Daha sonra kür malzemesi.200 01. her türlü malzeme ve zayiat.613/3F07 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.613/1F Cinsi: MALZEME Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici (Gri) Kür malzemesi (s v ) ÇLK Birinci s n f usta Düz i çi Birim: Kg Kg Miktar: 5. kaymaz ve a nmaz sert bir yüzey olu turan. yanmaz. üzerine ç k ld nda. Birinci a amada serpilen malzeme. min iki a amada (2/3 ve 1/3) oran nda serpilecektir. tozumaz. Poz No: 04.507 01.750 0. Analiz Ad : Ölçü Br: Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas M2 (Gri) Ölçü: Uygulanacak yüzey alan ölçülür.200 kg/m2 olacak ekilde.

Analiz Ad : Ölçü Br: Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici yap lmas M2 (Gri) (Hangar ve apronlar için) Ölçü: Uygulanacak yüzey alan ölçülür. üzerine ç k ld nda. f rça. 1m2 fiyat Notlar: 5 .613/3F07 04. tozumaz. her türlü malzeme ve zayiat. en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini ald nda. tek bile enli. solvent içermeyen. Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici 8 kg/m2 olarak yüzeye homojen bir ekilde.550 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. Poz No: 04.507 01.50 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 325/D Tan m: Beton.613/1F Cinsi: MALZEME Kuvars-Kround agregal yüzey sertle tirici (Gri) Kür malzemesi (s v ) ÇLK Birinci s n f usta Düz i çi Birim: Kg Kg Miktar: 8. film tabakas olu turmayan yüzey koruyucu kür malzemesi olarak 0. tahta mala ve helikopter tepsi perdah ile yerle tirildikten sonra ikinci a ama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdah n n ard ndan. beton içerisine derinlemesine i leyerek emprenye eden. min iki a amada (2/3 ve 1/3) oran nda serpilecektir. kaymaz ve a nmaz sert bir yüzey olu turan. rulo ile veya püskürtme eklinde yüzeye uygulanmas kar l gerekli.200 kg/m2 olacak ekilde. beton yüzeyinin parlakl n kaybetmesinin ard ndan.501 Sa Sa 0. Birinci a amada serpilen malzeme. yanmaz. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Daha sonra kür malzemesi. beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertle ti inde helikopter mala perdah yap lacakt r. i çilik.000 0.825 0.200 01.

013 01. Poz No: 04. kablonun alt.017/A 04. 1metre fiyat Notlar: 5 . .501 Sa Sa 0.51 .007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad M3 Miktar: 11.00 0. bo altma. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n (19x9x5 ) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için.yatay ve dü ey ta malar.100 01. i yerindeki yükleme. i çilik. Analiz Ad : Ölçü Br: Bir Tek Kabloya Ait Yer Alt Kablo Kanal na Kum Mt Ve Harman Tu las Serilmesi Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür. ait olduklar pozdan ödenir.300 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 330 Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p. her türlü malzeme ve zayiat . alet ve edevat giderleri.100 0.

üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas ve dolu harman tu las n n (19x9x5) kablo aras na dikine.017/A 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. i yerindeki yükleme.900 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.007 MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad.52 .300 0. M3 Miktar: 33. ait olduklar pozdan ödenir.013 01. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p. bo altma.kablo üzerine enlemesine dikilerek yan yana serilmesi için. Poz No: Cinsi: 04. 1metre fiyat Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri. . (Tip-B) Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi. her türlü malzeme ve zayiat . Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür.000 0.yatay ve dü ey ta malar.1106 01.501 Sa Sa 0. kablonun alt .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 331 Analiz Ad : Ölçü Br: Bir Ad AG Ve Bir Ad YG Kablosunun Bulundu u Mt Kablo Kanal na Kum Ve Harman Tu las Serilmesi. i çilik.

200 0. M3 Miktar: 22. i çilik.013 01. bo altma.(T P-C) Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür. i yerindeki yükleme. 1metre fiyat Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri.007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad. kablonun alt.120 01. her türlü malzeme ve zayiat . ait olduklar pozdan ödenir. Poz No: 04.017/A 04.53 . Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n (19x9x5 ) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için. .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 332 Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi.yatay ve dü ey ta malar. Analiz Ad : Ölçü Br: 3 Ad AG Kablosunun Bulundu u Kablo Kanal na Mt Kum Ve Harman Tu las .000 0.501 Sa Sa 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r.600 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.

54 .007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad.140 01.240 0. ait olduklar pozdan ödenir.013 01. kablonun alt. Poz No: 04. M3 Miktar: 27. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p.720 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 333 Analiz Ad : Ölçü Br: 2 Ad AG Ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana Mt Bulunduklar Kablo Kanal na Kum Ve Harman Tu las Serilmesi (T P-D) Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi. alet ve edevat giderleri. Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür.501 Sa Sa 0.017/A 04.yatay ve dü ey ta malar. i çilik. her türlü malzeme ve zayiat . . bo altma. 1metre fiyat Notlar: 5 .200 0. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n (19x9x5 ) tip kesite göre dizilerek yan yana serilmesi için.

55 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. i çilik. i yerindeki yükleme.200 0. bo altma. Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür. Poz No: 04.017/A 04. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n ( 19x9x5 ) tip kesite göre dizilerek yan yana serilmesi için. kablonun alt.720 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. her türlü malzeme ve zayiat .501 Sa Sa 0. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p.007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad. alet ve edevat giderleri.2110 01.240 0.yatay ve dü ey ta malar. .013 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 334 Analiz Ad : Ölçü Br: 2 Ad AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Mt Bulundu u Kablo Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (T P-E) Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi. 1metre fiyat Notlar: 5 . ait olduklar pozdan ödenir. M3 Miktar: 27.

600 1.yatay ve dü ey ta malar.800 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p. kablonun alt. her türlü malzeme ve zayiat .56 .013 01. ait olduklar pozdan ödenir. ve Y. M3 Miktar: 66.G. Kablosunun Bulundu u Mt Kablo Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (T P-F) Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi.007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r.000 0. . alet ve edevat giderleri.017/A 04. bo altma. i yerindeki yükleme.G. Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n (19x9x5 ) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 335 Analiz Ad : Ölçü Br: Çok Say da A. i çilik. Poz No: 04.332 01.501 Sa Sa 0. 1metre fiyat Notlar: 5 .

007 Cinsi: MALZEME Dolu tu la (19x9x5) Mil kumu ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad.57 .900 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.013 01. Kanal kaz s ve dolgu s k t r lmas bu fiyata dahil olmay p. M3 Miktar: 33.017/a 04. üst ve yanlar n n kum ile doldurulmas n n ve üzerine dolu harman tu las n n (19x9x5 ) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için. i yerindeki yükleme. alet ve edevat giderleri.yatay ve dü ey ta malar. 1metre fiyat Notlar: 5 . Analiz Ad : Ölçü Br: Çok Say da AG Kablosunun Bulundu u Kablo Mt Kanal na Kum ve Harman Tu las Serilmesi (T P-G) Ölçü: Kablo kanal uzunlu u ölçülür.158 01. bo altma.300 0.000 0. kablonun alt. .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 336 Tan m: Ekli detaydaki ölçülerde kaz s yap lm olan kablo kanal na tip kesitte gösterildi i ekilde kablonun yerle tirilmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. i çilik. Poz No: 04.501 Sa Sa 0. ait olduklar pozdan ödenir. her türlü malzeme ve zayiat .

58 .017 Sa Sa 0.501 01. Polistren köpü ü levhalar n (30kg/M3) derz yerine yerle tirilmesi için.612/2C Cinsi: MALZEME : Polistren köpü ü (30kg/M3) ÇLK Düz i çi Kal pç ustas Birim: M3 Miktar: 0. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . yatay ve dü ey ta malar. bo altma.150 0. Poz No: 04. Analiz Ad : Polistren Köpü ü Dilatasyon Yap lmas (5cm) Ölçü Br: M2 Ölçü: Dilatasyon yüzeyi M2 olarak hesaplan r.050 01. i çilik her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.150 Malzeme ve i çilik tutar . %25 Müteahhit kar ve genel giderler. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 401 Tan m: 5 cm kal.

274/1 Cinsi: Alç pan tavan karosu (60x60x0.300 0. montaj malzemeleri dahil ) Vida ve plastik dübel Birim: M2 M2 Ad Miktar: 1. i çilik . yatay ve dü ey ta ma. çelik dübel vb.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 414/1-ÖZEL Tan m: Onaylanm proje ve detaylar na göre f r n boyal metal profillerin özel ayarl galvanizli çelik ask tak mlar ile istenen aral k ve kottaki düzeyde ask ya al nmas .507 01.456/1AÖZEL 04. alet ve edevat giderleri.501 ALÇIPAN TAVAN Birinci s n f usta Düz i çi ÇL Sa Sa 0.050 1.59 . elektrik armatürleri ve tesisat için yerler aç lmas .95) Asma tavan ta y c metal profil sistemi ( Ask teli. 0.25 m2 den küçük havaland rma ve elektrik armatürleri bo luklar ile di er bo luklar dü ülmez. her türlü malzeme ve zayiat .000 3. bu profillerin üzerine veya alt na alç tavan karosu levhalar n n yard mc montaj elemanlar ile tespit edilmesi. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2fiyat Notlar: 5 .000 01. atelye masraflar .95) Ölçü Br: le Asma Tavan Yap lmas M2 Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. Poz No: 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat d r.714/o 04.200 Malzeme ve i çilik tutar . gerek bu aç lan ve gerekse tavan ile duvarlar n birle ti i yerlerde istenilen renk ve malzeme ile ç talar n n yap lmas suretiyle asma tavan n te kili. Analiz Ad : Alç Tavan Karosu (60x60x0. bo altma. çift yayl ma a. i yerinde yükleme.

yatay ve dü ey ta ma. gerek bu aç lan ve gerekse tavan ile duvarlar n birle ti i yerlerde istenilen renk ve malzeme ile ç talar n n yap lmas suretiyle asma tavan n te kili. beyaz boyal M2 %70 ba l nem dayan m na sahip.000 3. çelik dübel vb. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat d r.734/B10 Cinsi: Birim: Miktar: 1.714/o 04.5) Asma tavan ta y c metal profil sistemi ( Ask teli. Analiz Ad : Ta yünü Karosu (60x60x1.050 04.25 m2 den küçük havaland rma ve elektrik armatürleri bo luklar ile di er bo luklar dü ülmez. montaj malzemeleri dahil ) Vida ve plastik dübel Ad 1.000 01. i çilik .60 . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2fiyat Notlar: 5 .200 Malzeme ve i çilik tutar . Poz No: 04. her türlü malzeme ve zayiat .507 01. çift yayl M2 ma a.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 414/A1 Tan m: Onaylanm proje ve detaylar na göre f r n boyal metal profillerin özel ayarl galvanizli çelik ask tak mlar ile istenen aral k ve kottaki düzeyde ask ya al nmas . bu profillerin üzerine veya alt na ta yünü asma tavan levhalar n n yard mc montaj elemanlar ile tespit edilmesi. 0. 15 mm kal nl nda tavan plakas (60x60x1. bo altma. elektrik armatürleri ve tesisat için yerler aç lmas . atelye masraflar . alet ve edevat giderleri.5) le Asma Tavan Ölçü Br: Yap lmas M2 Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. yüklenemeyen.300 0. i yerinde yükleme.274/1 240-260 Kg/M3 yo unlu unda.501 TA YÜNÜ TAVAN Birinci s n f usta Düz i çi ÇL Sa Sa 0.

714/o 04. her türlü malzeme ve zayiat . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2fiyat Notlar: 5 . elektrik armatürleri ve tesisat için yerler aç lmas . gerek bu aç lan ve gerekse tavan ile duvarlar n birle ti i yerlerde istenilen renk ve malzeme ile ç talar n n yap lmas suretiyle asma tavan n te kili. çelik dübel vb.200 Malzeme ve i çilik tutar . 0.95) Asma tavan ta y c metal profil sistemi ( Ask teli.000 3.61 . Poz No: 04.050 1. atelye masraflar . bu profillerin üzerine veya alt na PVC kaplamal alç tavan karosu levhalar n yard mc montaj elemanlar ile tespit edilmesi.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 414/E1-ÖZEL Tan m: Onaylanm proje ve detaylar na göre f r n boyal metal profillerin özel ayarl galvanizli çelik ask tak mlar ile istenen aral k ve kottaki düzeyde ask ya al nmas .456/1BÖZEL 04. alet ve edevat giderleri.501 ALÇIPAN TAVAN Birinci s n f usta Düz i çi ÇL Sa Sa 0. montaj malzemeleri dahil ) Vida ve plastik dübel Birim: M2 M2 Ad Miktar: 1. yatay ve dü ey ta ma.300 0. çift yayl ma a. i çilik .000 01.274/1 Cinsi: Alç pan tavan karosu (PVC kaplamal -60x60x0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat d r. i yerinde yükleme. bo altma. Analiz Ad : Ölçü Br: Alç Tavan Karosu le (PVC Kaplamal ) Asma Tavan M2 Yap lmas (60x60x0.507 01.95) Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.25 m2 den küçük havaland rma ve elektrik armatürleri bo luklar ile di er bo luklar dü ülmez.

000 3. yatay ve dü ey ta ma.456/1CÖZEL 04. 0. i çilik . elektrik armatürleri ve tesisat için yerler aç lmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 414/F1-ÖZEL Tan m: Onaylanm proje ve detaylar na göre f r n boyal metal profillerin özel ayarl galvanizli çelik ask tak mlar ile istenen aral k ve kottaki düzeyde ask ya al nmas . montaj malzemeleri dahil ) Vida ve plastik dübel Birim: M2 M2 Ad Miktar: 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2fiyat Notlar: 5 .274/1 Cinsi: Alç pan tavan karosu (Akustik kuma kapl -60x60x0. her türlü malzeme ve zayiat . alet ve edevat giderleri. çift yayl ma a.200 Malzeme ve i çilik tutar . Analiz Ad : Ölçü Br: Alç Tavan Karosu le (Akustik) Asma Tavan M2 Yap lmas (60x60x0.507 01.714/o 04.95) Asma tavan ta y c metal profil sistemi ( Ask teli.62 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat d r. bo altma.95) Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.300 0. bu profillerin üzerine veya alt na akustik kuma kapl alç tavan karosu levhalar n yard mc montaj elemanlar ile tespit edilmesi. Poz No: 04. çelik dübel vb. atelye masraflar .050 1. gerek bu aç lan ve gerekse tavan ile duvarlar n birle ti i yerlerde istenilen renk ve malzeme ile ç talar n n yap lmas suretiyle asma tavan n te kili.501 ALÇIPAN TAVAN Birinci s n f usta Düz i çi ÇL Sa Sa 0.25 m2 den küçük havaland rma ve elektrik armatürleri bo luklar ile di er bo luklar dü ülmez. i yerinde yükleme.000 01.

haz rlanan kartonpiyer alç s ile temizlenmi yüzeye yap t r lmas yatay ve dü ey ta malar yükleme bo altma.63 . Analiz Ad : Kartonpiyer Alç s le Perde Band Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Yerinde yap lan imalat miktar n n uzunlu u ölçülür. alet ve edevat giderleri.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 415 Tan m: Kartonpiyer alç harc n n haz rlanmas . önceden ekillendirilmi en az 12 cm yüksekli indeki kal plara kartonpiyer alç harc dökülmesi ve dökülürken ara ara keten lifinin konulmas kartonpiyerlerin haz rlanmas .700 0. i çilik . her türlü malzeme ve zayiat n .250 YAPILMASI Sa Sa 0.400 0.020 01.020 01.458/1B 04.450 0.458/F 04.031 04.450 01.00288 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r.501 Malzeme ve i çilik tutar .000 0.144 0.00168 0. nakliye .508 MALZEME Kartonpiyer Alç s Yap t rma Alç s Su Arap Sabunu KARTONP YERLER N HAZIRLANMASI Ç N Alç i leri ustas Alç i leri usta yard mc s Düz i çi KARTONP YERLER N ÇL Alç i leri ustas Düz i çi MONTAJININ ÇLK Birim: Kg Kg M3 Kg Miktar: 2.211 01.501 Sa Sa Sa 1. Poz No: Cinsi: 04. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat Notlar: 5 .

500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. i yerindeki yükleme. i çilik. Poz No: 04. 1 M3 fiyat Notlar: 5 .275 01. her türlü malzeme ve zayiat .000 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 456 Tan m: 890 Adet harman tu las ve 0.0.000 14.10 m2 den küçük bo luklar dü ülmez.64 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r. bo altma.275 M3 harç ile projesine uygun olarak harman tu las ile baca içinin örülmesi için.003/MK Cinsi: MALZEME Harman Tu las (Zayiat yla) Harç ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: Ad M3 Miktar: 890.017/A 10. alet ve edevat giderleri.501 Sa Sa 8. Analiz Ad : Ölçü Br: Is Merkezi Bacalar nda Harman Tu las le Baca çi M3 Kaplama Yap lmas Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r.013 01. yatay ve dü ey ta malar.

i yerindeki yükleme. bo altma. Analiz Ad : 22 cm.0.020 01.019) ve 140 kg. 5 .019 04.501 Cinsi: MALZEME Ate tu las Ate tu las (zayiat ) Özel harç ÇLK Duvarc ustas Düz i çi Birim: M3 M3 Kg Sa Sa Miktar: 0. Poz No: 04.850 0. özel harç (Poz No:04.020 140 8 14. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m3 fiyat d r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 457 Tan m: 0.5 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. . i çilik.870 M3 ate tu las (Poz No:04.019 04.den Az Kal nl kta Her Cins Ate Tu las Baca Örülmesi Ölçü Br: le M3 Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplan r. alet ve edevat giderleri.65 . her türlü malzeme ve zayiat .020) ile projesine uygun olarak ate tu las ile baca içinin örülmesi için.10 m2 den küçük bo luklar dü ülmez. 1 M3 fiyat Notlar: NOT : 1 M3 Ate tu las n n fiyat n n hesaplanmas nda ate tu las n n yo unlu u 1700 kg/M3 olarak al nacakt r.013 01.yatay ve dü ey ta malar.

270 MALZEME 2.501 Sa Sa 1.000 0. bo altma. kal nl nda kadron konulmas . Poz No: Cinsi: 04.66 . i yerindeki yükleme. her türlü malzeme ve zayiat . i çilik. en az 18 mm kal nl kta tahtalar n mevcut kadronlar üzerine çak lmas için.152 04.500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.035 0. alet ve edevat giderleri.017 01.1265) Çiviler (TS 155) ÇLK Dülger Düz i çi Birim: M3 Kg Miktar: 0. çelik dübel konulmas 50x100 cm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 501 Tan m: Betonarme çat üzerine matkapla delik aç lmas .500 01. . aral klarla birbirine dik. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . iki istikamette 5x10 cm. s n f çam kereste (TS 1264. Analiz Ad : Ölçü Br: Betonarme Çat Üzerine Ah ap Kadronlu Dö eme M2 Kaplamas Yap lmas Ölçü: Meyilli Sat h ölçülür. kadronlar n çelik dübeller ile betona monte edilmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.yatay ve dü ey ta malar.

yatay ve dü ey ta malar. Analiz Ad : Ölçü Br: Betonarme Çat Üzerine 5/10 Ah ap kadron Yap lmas M2 (75x100) Ölçü: Meyilli Sat h ölçülür.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 501/A1 Tan m: Betonarme çat üzerine matkapla delik aç lmas .500 01. i yerindeki yükleme. kal nl nda kadron konulmas .270 Cinsi: MALZEME 2.1265) Çiviler (TS 155) ÇLK Dülger Düz i çi Birim: M3 Kg Miktar: 0.750 0. Poz No: 04. her türlü malzeme ve zayiat .0125 0. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . . s n f çam kereste (TS 1264.67 . bo altma. çelik dübel konulmas 75x100 cm. alet ve edevat giderleri.017 01. i çilik. aral klarla birbirine dik 2 istikamette 5x10 cm.400 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil.152 04.501 Sa Sa 0. kadronlar n çelik dübeller ile betona monte edilmesi için. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.

017 01. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .yatay ve dü ey ta malar. s n f çam kereste (TS 1264.68 . i yerindeki yükleme. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.400 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. .501 Sa Sa 0. her türlü malzeme ve zayiat . çelik dübel konulmas 75x100 cm.1265) Çiviler (TS 155) ÇLK Dülger Düz i çi Birim: M3 Kg Miktar: 0.500 01.0063 0. kal nl nda kadron konulmas . i çilik. alet ve edevat giderleri. aral klarla birbirine dik iki istikamette 5x5 cm.750 0. Poz No: Cinsi: 04. Analiz Ad : Betonarme Çat Üzerine 5/5 Ah ap kadron Yap lmas (75x100) Ölçü Br: M2 Ölçü: Meyilli Sat h üzerinden ölçülür.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 501/B1 Tan m: Betonarme çat üzerine matkapla delik aç lmas . bo altma. kAdronlar n çelik dübeller ile betona monte edilmesi için.152 04.270 MALZEME 2.

aral klarla birbirine dik iki istikamette 5x10 cm.016 0. Poz No: 04.500 01. .500 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. kal nl nda kadron konulmas .750 0. i yerindeki yükleme. çelik dübel konulmas 50x100 cm. her türlü malzeme ve zayiat . kadronlar n çelik dübeller ile betona monte edilmesi için. Analiz Ad : Ölçü Br: Betonarme Çat Üzerine 5/10 Ah ap kadron Yap lmas M2 (50x100) Ölçü: Meyilli Sat h üzerinden ölçülür.270 Cinsi: MALZEME 2.1265) Çiviler (TS 155) ÇLK Dülger Düz i çi Birim: M3 Kg Miktar: 0.501 Sa Sa 0.yatay ve dü ey ta malar.152 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. s n f çam kereste (TS 1264. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . i çilik. alet ve edevat giderleri.017 01.69 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 501/C Tan m: Betonarme çat üzerine matkapla delik aç lmas . bo altma.

500 0.en az 18 mm kal nl kta 25 cm.700 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. i çilik.500 01. her türlü malzeme ve zayiat . aral klarla biribirine dik iki istikamette. kadronlar n çelik dübeller ile betona monte edilmesi. . s n f çam kereste Çivi ve çelik dübel kar. Analiz Ad : Ölçü Br: Betonarme Çat Üzerine Ah ap Kadronlu Dö eme M2 Kaplamas Yap lmas Ölçü: Meyilli Sat h üzerinden hesaplan r. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .501 Sa Sa Sa 0.209 01. Poz No: Cinsi: 04. 5x10 cm.700 0.017 01.027 0. alet ve edevat giderleri.çelik dübel konulmas 50x100 cm.152 04.70 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. ÇLK Dülger Marangoz yard mc s Düz i çi Birim: M3 Kg Miktar: 0.270 MALZEME 2. i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 502 Tan m: Betonarme çat üzerine matkapla delik aç lmas . bo altma. kal nl nda kadron konulmas .yatay ve dü ey ta malar. eninde tahtalar n mevcut kadronlar üzerine birer birer atlanarak çak lmas için.

1 M2 fiyat Notlar: Di er Tip ve kal nl ktaki OSB levhalar için ayr ca analiz düzenlenecektir. alet ve edevat giderleri. bo altma. Poz No: Cinsi: 04.300 0. Analiz Ad : Ölçü Br: Çat örtüsü alt na yönlendirilmi lifli levha (OSB-3) M2 (11 mm) ile kaplama yap lmas Ölçü: Kaplanan alan üzerinden hesaplan r.ol.05 0.150 Malzeme ve çilik Tutar %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.017 01. yatay ve dü ey ta malar.450 0. bu i için i çilik.501 01.200 01.270 MALZEME Nemli art. her türlü malzeme ve zayiat .172/2c 04. Mm) kal nl ktaki yönlendirilmi lifli levhalar n (OSB) aral ks z olarak çak lmas . 5 .71 . i yerindeki yükleme. kul. (OSB-3) (11 mm) (kay plar ile) Çivi ÇLK Dülger Düz i çi Düz i çi Birim: M2 Kg Miktar: 1.yük ta .501 Sa Sa Sa 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 503 Tan m: Mevcut çat üzerine idarece onaylanm projesine göre ( .

%25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .5000 0. Analiz Ad : glo çin E ri Yüzeyli Ç plak Beton Ve Betonarme Kal b Ölçü Br: M2 Ölçü: Ç plak B.152 04. Poz No: 04. kal b n ya lanmas .009 01. 8000-1200 dev/dak vibratöre dayanacak ekilde takviye edilmesi.0180 0.5000 1.110/1 Cinsi: MALZEME Çam Kereste Kadron Ba lant Malzemesi (bulon. yatay ve dü ey ta malar.A.501 Marangoz Düz i çi Sa. yüzeyinin alan n ölçülür.0150 0. boru plastik rondela kar l kerestenin %10 u) Çivi Ya (kullan lm ) ÇLK 01.151 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 505 Tan m: Kal nl 30 mm olan tahtalar n aralar na plastik madde konularak betonun s zmamas için birle tirilmesi suretiyle kal p yüzeyinin te kili. tekrar kullan lmak üzere yüzeyin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiat ile.152 04.270 04.5000 Birim: M3 M3 M3 Kg Kg Miktar: 0.1000 Malzeme ve i çilik tutar . kal b n dökülmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil iskele hariç 1 m2 düz yüzeyli kal p yap lmas .72 .0033 0. Sa 3.

A.0023 0. kal b n ya lanmas .3000 0. tekrar kullan lmak üzere yüzeyin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiat ile.009 01.500 Birim: M3 M3 M3 Kg Kg Miktar: 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .152 04. yatay ve dü ey ta malar.1000 Malzeme ve i çilik tutar . kal b n dökülmesi. Poz No: 04.0133 0. boru plastik rondela kar l kerestenin %10 u) Çivi Ya (kullan lm ) ÇLK 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 506 Tan m: Kal nl 30 mm olan tahtalar n aralar na plastik madde konularak betonun s zmamas için birle tirilmesi suretiyle kal p yüzeyinin te kili. 8000-1200 dev/dak vibratöre dayanacak ekilde takviye edilmesi.0100 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil iskele hariç 1 m2 düz yüzeyli kal p yap lmas .501 Marangoz Düz i çi Sa.270 04.110/1 Cinsi: MALZEME Çam Kereste Kadron Ba lant Malzemesi (bulon. yüzeyinin alan n ölçülür. Sa 2.000 1.73 .151 04.152 04. Analiz Ad : glo çin Düz Yüzeyli Ç plak Beton Ve Betonarme Kal b Ölçü Br: M2 Ölçü: Ç plak B.

Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04. Ölçü: Kal p plan ndaki beton gören yüzeyler ölçülür kal p iskelesi fiyata dahil olup ayr ca bedel ödenmez.032 0.1500 0. s n f Düz siyah saç Bulon .027 01.256/2 04. alet edevat giderleri . Duvarlar ve dö emelerde su tesisat .507 Tünel Kal p Yap lmas Düz siyah sac(%10zayiat . Kal plardaki beton art klar n temizlenmesi ve kal plar n özel kal p ya ile ya lanmas .107/1 01. kal p prize yard mc olmak amac yla s t lmas .%15 kaynak ve atölye gideri dahil) Kö ebentler (%10zayiat . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Kg Kg Kg Kg Kg Sa Sa Sa Sa Sa Sa Kg Kg M3 Kg Kg Kg Sa Sa Sa Sa Sa Sa 0.018 01.%15 kaynak ve atölye gideri dahil) Mamül boya (sentetik) Düz i çi S cak demirci ustas Formen Tornac ustas Boyac Tünel Kal p Montaj ve Demontaj çin Vincin 1 saatlik ücreti Petrol (gazya ) Makine ya Çam kereste 2.018 01. Her türlü malzeme ve zayiat .04 0. rezervasyonlar ve gerekli elektrik tesisat tünel kal ba önceden tasarland biçimde yerle tirilmesi. Tünel Kal b n d kal plarla olan ba lant lar n (tijler) çözülmesi. i çilik .75 2 Analiz Ad : Tünel Sistemi le Kal p Yap lmas Ve Uygulanmas Ölçü Br: M2 Notlar: Tünel kal p imalat .5 m ara ile bir s ra ters sehim olu turmayacak ekilde takviye yap l r.110 04.024 0.400 0. haz rlanan düzgün montaj platformu üzerinde tüneller haline getirilmesi.Tünel yerine konduktan sonra demir donat lar (çelik has r levhalar) .261 04.74 .%15kaynak ve atölye gideri dahil) 2 çelik borular(%10zayiat .30 0.3 0.025 0. Koruyucu perdelerin aç lmas .0014 0.152 04.408 01.409 01.409 01.027 0.%15 kaynak ve atölye gideri dahil) Profildemirleri(%10zayiat .505 01. s n f i çi (montaj/demontaj) Malzeme ve i çilik tutar . Sökülen tünelin yerine betona hemen ayarl dikmelerle 1. Yeterli mukavemet sa lanm ise kal p sökümüne devam edilmesi. Kal b n gerekli kot ve sakül ayarlar yap lmas .008 0. ortalama 250 kullan ma göre düzenlenmi tir.30 0.501 01.017 01.501 01. nakliye . D perde panolar n al nmas ve beton prizin kontrol edilmesi.032 0.261 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 507 Tan m: Tünel kal p panolar . Bir sonraki beton dökümü için kal plar üst kata veya yana tekrar kurulmaya ba lanmas .0003 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. konik vida Tüp gaz (Kür uygulama) Tünel Kal p Montaj ve Demontaj çili i Dülger ustas Formen Düz i çi S cak demirci ustas Ya c 1.15 0.036 0. s tma ve havaland rma gibi unsurlar n gerekli bo luklar rezervasyonlar yard m ile b rak lmas .503 04. 5 .Tünel gözleri koruyucu perdelerle kapat l p .023 03.1000 1 0.1000 0.290/3F 04.275/1 04. Sonra d kal p yerle tirilir.256 04. saplama .02 0.107 04.05 0.

100 1.5+0. nakliye. montaj.233/9 dan faydalan ld . araç gereç giderleri müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat d r. duvar dibi.350 Malzeme ve i çilik tutar .275/2 Cinsi: MALZEME Poliüretan yal t ml çat paneli (0. in aat yerindeki yükleme.612/3A2 04. bo altma. a klara tespiti. 7 mikron epoksi astar) 4042 kg/m3 yo unlukta poliüretan dolgulu 0. Analiz Ad : Boyal Sac Sandviç Sistem Çat Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Kaplanan çat yüzeyleri alan olarak hesap edilir.032 01.4+50 mm dolgulu) Bulon.5+0. trifon Birim: M2 Kg Miktar: 1. poliüretan gören yüzlerinin min. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat 18. gibi) yerine konmas . saçak alt .000 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 521/A2 Tan m: Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanm ve B1 s n f (galvanizli saclar n d a bakan yüzeylerinin 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya. i çilik. aksesuarlar n (mahya. Notlar: 5 . malzeme. vida. i yerindeki montaj n n yap lmas .400 0.4+50mm kal nl nda poliüretan dolgulu çat panellerinin bindirilmesi.503 YER NDE MONTAJ Alüminyum Ustas Düz çi Ç rak ÇL Sa Sa Sa 0. Poz No: 04. trifon rondela alt deliklerinin silikonlanmas . zaiyat. kenar kaplama vb. yatay ve dü ey ta ma.75 .350 0.501 01.

a klara tespiti. malzeme.503 Sa Sa Sa 0. Analiz Ad : Boyal Trapezoidal Kesitli Sac Çat Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Kaplanan çat yüzeyleri alan olarak hesap edilir. Notlar: 87 cm eninde plak imalat için 120 cm eninde sac levha kullan lmaktad r. yatay ve dü ey ta ma. montaj.032 01.50 mm trapezoidal sac (0. araç gereç giderleri müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 boyal trapezoidal kesitli sac çat kaplamas yap lmas fiyat d r.233/5A dan faydalan ld . trifon Silikon esasl macun Montaj çili i: Düz i çi Alm. Poz No: Cinsi: 04.2) Blon .76 .85x1. in aat yerindeki yükleme.277/1 04. kenar kaplama vb.35 Malzeme ve i çilik tutar .530 0.010 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat 18.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 521/B2 Tan m: 0.710 1. içe bakan yüzeyi min. 5 mikron. zaiyat.40 0. vida . duvar dibi.000 0. saçak alt . i yerindeki montaj n n yap lmas .50x7. gibi) yerine konmas . Ustas Ç rak Birim: Kg Kg Kg Miktar: 4.501 01. nakliye.35 0. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. aksesuarlar n (mahya. bo altma. trifon rondela alt deliklerinin silikonlanmas . 20 mikron polyester son kat boya) levhalar n bindirilmesi.50mm kal nl nda galveniz üzeri boyal trapezoidal kesitli sac. fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanm (d a bakan yüzeyi min. 5 . i çilik.275/2 04.

Ölçü : Meyilli yüzey üzerinden hesaplan r Poz No: Cinsi: 04.7153 04. Kg M2 Miktar: 0. kenar kaplama vb. matkapla delik aç lmas . çelik dübel konulmas .501 01. aksesuarlar n (mahya. kadranlar n çelik dübellerle betona monte edilmesi.) yerine konmas .152 04.000 2.032 ÇLK Düz çi Dülger Ustas Ç rak Alüminyum Ustas Sa Sa Sa Sa 1. ve tespit edilmesi. i çilik.017 01.46 (Zayiat Dahil) Cam Yünü 6 cm 18 kg/m3 Birim: M3 Kg Kg M2 Ad.100 0.015 0. S n f (Çift Yönlü 10/6) Galvanizli Çivi Silikon esasl Macun Bitümlü Karton Alüminyum Tirfon Tak m Alüminyum Pop Perçin Levha 1.7152 04.70 M2 Mm Kal nl nda Trapezoidal Alüminyum Levhalar le Çat Örtüsü Yap lmas Tan m: Mevcut betonarme çat üzerine bitümlü karton serilmesi.503 01.700 1.20x2.000 01.750 0. 75x100 cm aral klarla birbirine dik istikamette 6x10 cm kal nl nda kadran konulmas .010 1. in aat yerindeki yükleme. Ad. Saçak alt .233/08 den faydalan ld . Notlar: 5 .604 04.70 mm kal nl nda trapezoidal alüminyum levhalar n birbiri üzerine artnamesi ve projesine uygun olarak bindirilmesi. yap lan ah ap kadranlar n aras na 6 cm kal nl kta cam yünü serilmesi. 0. bo altma. Ön Yap ml Haz r Beton Plak Veya 6x10 Ah ap Kadronlar Üzerine 6 Cm Cam Yünü Dolgulu. pop perçinlerle perçinlenmesi. 0.530 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 522 Analiz Ad Ölçü Br: Mevcut Betonarme. yatay ve dü ey ta ma.7151 04.271 04.000 4. her türlü malzeme ve zayiat .000 çilik ve malzeme tutar . müteahhit kar ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyat d r. araç gereç giderleri.000 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat 18.77 .952 1.734/A13 MALZEME Çam Kerestesi 2.050 3. duvar dibi.

152 04. 75x100 cm aral klarla birbirine dik istikamette 8x10 cm kal nl nda kadran konulmas .70 Mm Kal nl nda Trapezoidal Alüminyum Levhalar le Çat Örtüsü Yap lmas Tan m: Mevcut betonarme çat üzerine bitümlü karton serilmesi.233/08 den faydalan ld . Notlar: 5 .7153 04. i çilik.000 çilik ve malzeme tutar .46 (Zayiat Dahil) Cam Yünü 8 cm 18 kg/m3 Birim: M3 Kg Kg M2 Ad. yatay ve dü ey ta ma. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat 18. 0. yap lan ah ap kadranlar n aras na 8 cm kal nl kta cam yünü serilmesi.503 01.700 1. ve tespit edilmesi.0200 0.1000 0. aksesuarlar n (mahya. kenar kaplama vb. kAdranlar n çelik dübellerle betona monte edilmesi.501 01.604 04.032 ÇLK Düz çi Dülger Ustas Ç rak Alüminyum Ustas Sa Sa Sa Sa 1.750 0. matkapla delik aç lmas .78 .530 04.000 0.017 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 523 Analiz Ad Ölçü Br: Mevcut Betonarme. Ön Yap ml Haz r Beton Plak Veya 8x10 M2 Ah ap Kadronlar Üzerine 8 Cm Cam Yünü Dolgulu.000 01. S n f (Çift Yönlü 10/8) Galvanizli Çivi Silikon esasl Macun Bitümlü Karton Alüminyum Tirfon Tak m Alüminyum Pop Perçin Levha 1. in aat yerindeki yükleme.0100 1.7151 04. Kg M2 Miktar: 0. Ölçü : Meyilli yüzey üzerinden hesaplan r Poz No: Cinsi: 04. Ad.000 4.000 2.) yerine konmas . çelik dübel konulmas . Saçak alt .70 mm kal nl nda trapezoidal alüminyum levhalar n birbiri üzerine artnamesi ve projesine uygun olarak bindirilmesi. her türlü malzeme ve zayiat . duvar dibi. bo altma.0500 3.20x2. 0.734/A3a MALZEME Çam Kerestesi 2.952 1.271 04. araç gereç giderleri. pop perçinlerle perçinlenmesi. müteahhit kar ve genel giderleri dahil 1 m2 fiyat d r.7152 04.

050 01.2 mm.271 Cinsi: MALZEME : Boyal trapezoidal alüminyum levha (zayiat dahil) Alüminyum düz levha Çivi ÇLK Alüminyum ustas Düz i çi Ç rak Birim: Kg Kg Kg Miktar: 1.715/A4d 04.875 Malzeme ve i çilik tutar .79 .503 Sa Sa Sa 1.055 0.8125 0. geni li inde ve 1.125 0. Poz No: 04.2 mm kal nl nda düz alüminyum levhadan olu an özel alüminyum saçak aln kaplama parças ile saçak aln kaplamas için i çilik. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r. saçak aln n kaplayan kenar ise 25 cm.715/3A1 04. kal nl nda trapez.501 01.032 01. Analiz Ad : 25 Cm Geni li inde Kaplamas Yap lmas Alüminyum Saçak Ölçü Br: Aln Mt Ölçü: Alüminyum Saçak aln kaplamas yap lan uzunluk ölçülür. fiyat Notlar: 5 . 1mt.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 530/A Tan m: eklinde kesilmi alüminyum çat kaplamas alt na giren kenar 25 cm. yatay ve dü ey ta malar. geni li inde ve 1.her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme. bo altma.375 0.

503 ÇLK Alüminyum ustas Düz i çi Ç rak Sa Sa Sa 1.715/3A1 04.2 mm kal nl nda düz alüminyum levhadan olu an özel alüminyum Saçak aln kaplama parças ile Saçak aln kaplamas için i çilik.715/A4d 04.032 01.875 Malzeme ve i çilik tutar .055 0. geni li inde ve 1.271 Cinsi: MALZEME : Boyal trapezoidal alüminyum levha (zayiat dahil) Alüminyum düz levha Çivi Birim: Kg Kg Kg Miktar: 1. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. geni li inde ve 1.050 01. kal nl nda trapez.4875 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 531/A Tan m: eklinde kesilmi alüminyum çat kaplamas alt na giren kenar 25 cm. bo altma.her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.375 0.80 .501 01. 1mt. saçak aln n kaplayan kenar ise 15 cm. fiyat Notlar: 5 .2 mm. Analiz Ad : 15 cm Geni li inde Kaplamas Yap lmas Alüminyum Saçak Ölçü Br: Aln Mt Ölçü: Alüminyum Saçak aln kaplamas yap lan uzunluk ölçülür. Poz No: 04. yatay ve dü ey ta malar.125 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r.

) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. çelik dübellerle montaj n n yap lmas .500 0. her türlü malzeme ve zayiat .750 Malzeme ve i çilik tutar . bo altma. nakliye. alet ve edavat giderleri. boyutlar nda w:+-4 mm. paketleme. i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/A Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:35 mm. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r.032 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . Analiz Ad : Dö eme Kaplama Alt Kö e Tipi Dilatasyon Profili (H:35 mm. B:50 mm. B:50 mm.81 .501 Sa Sa 1. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM.050 01. Poz No: 04. termoplastik kauçuk fitilli dö eme kaplama alt kö e tipi dilatasyon profillerinin temini.615/4A Cinsi: MALZEMELER Dö eme Kaplama Alt Kö e Tipi ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1. i yerinde yükleme. yatay ve dü ey ta ma.

i çilik. nakliye. Poz No: 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r. boyutlar nda w:+-4 mm. paketleme.500 0. i yerinde yükleme. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . B:50 mm. bo altma. alet ve edavat giderleri.032 01. B:50 mm) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. Analiz Ad : Duvar Tavan Kaplama Alt Kö e Tipi Dilatasyon Profili (H:17 mm. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .050 01.501 Sa Sa 1.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/B Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:17 mm. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. yatay ve dü ey ta ma. termoplastik kauçuk fitilli duvar tavan kaplama alt kö e tipi dilatasyon profillerinin temini. her türlü malzeme ve zayiat .82 .615/4B Cinsi: MALZEMELER Duvar Tavan Kaplama Alt Kö e Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1.750 Malzeme ve i çilik tutar .

%25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .500 0.750 Malzeme ve i çilik tutar .) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. paketleme. i yerinde yükleme. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r. B:80 mm. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . nakliye. Analiz Ad : Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:43 mm.83 . yatay ve dü ey ta ma. i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/C Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:43 mm. her türlü malzeme ve zayiat . a r yük dayan ml .615/4C Cinsi: MALZEMELER Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1. Poz No: 04. B:80 mm. bo altma.050 01.termoplastik kauçuk fitilli dö eme kaplama üstü tipi dilatasyon profillerinin temini. boyutlar nda w:+-4 mm.501 Sa Sa 1.032 01. alet ve edavat giderleri.

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/D Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:35 mm.500 0.501 Sa Sa 1. yatay ve dü ey ta ma. B:50 mm.615/4D Cinsi: MALZEMELER Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1. bo altma. her türlü malzeme ve zayiat . nakliye. i yerinde yükleme. Poz No: 04.050 01.750 Malzeme ve i çilik tutar . Analiz Ad : Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:35 mm.032 01. paketleme. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r. alet ve edavat giderleri. termoplastik kauçuk fitilli dö eme kaplama alt tipi dilatasyon profillerinin temini. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. boyutlar nda w:+-4 mm. i çilik. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .84 .) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . B:50 mm.

i çilik. i yerinde yükleme. Poz No: 04. B:50 mm.050 01. paketleme. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. B:50 mm. termoplastik kauçuk fitilli dö eme kaplama üstü tipi dilatasyon profillerinin temini.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/E Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:15 mm.) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r.032 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r.85 .750 Malzeme ve i çilik tutar . Analiz Ad : Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili (H:15 mm. yatay ve dü ey ta ma.615/4E Cinsi: MALZEMELER Dö eme Kaplama Üstü Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1. bo altma.500 0.501 Sa Sa 1. boyutlar nda w:+-4 mm. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . alet ve edavat giderleri. her türlü malzeme ve zayiat . nakliye.

B:30 mm. termoplastik kauçuk fitilli dö eme kaplama alt tipi dilatasyon profillerinin temini. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. her türlü malzeme ve zayiat .615/4F Cinsi: MALZEMELER Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1.) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. Analiz Ad : Dö eme Kaplama Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:35 mm. bo altma.501 Sa Sa 1.032 01.750 Malzeme ve i çilik tutar .500 0. boyutlar nda w:+-4 mm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/F Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:35 mm. B:30 mm. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . nakliye. i yerinde yükleme. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r. yatay ve dü ey ta ma.86 . i çilik. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . Poz No: 04.050 01. paketleme. alet ve edavat giderleri.

) Ölçü Br: Mt Ölçü: En üste konulan madeni levhan n projesi üzerinden uzunlu u hesaplan r. termoplastik kauçuk fitilli duvar s va alt tipi dilatasyon profillerinin temini. nakliye. Analiz Ad : Duvar S va Alt Tipi Dilatasyon Profili (H:15 mm. Poz No: 04. B:50 mm. i çilik. bo altma. i yerinde yükleme. esneklikte etial 60 alüminyumdan mamul EPDM. boyutlar nda w:+-4 mm. paketleme.87 . alet ve edavat giderleri.750 Malzeme ve i çilik tutar . B:50 mm.050 01.501 Sa Sa 1. her türlü malzeme ve zayiat . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . yatay ve dü ey ta ma. çelik dübellerle montaj n n yap lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r.032 01.615/4G Cinsi: MALZEMELER Duvar S va Alt Tipi Dilatasyon Profili ÇLK Alüminyum ustas Düz çi Birim: Mt Miktar: 1.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 540/G Tan m: Betonarmede b rak lan dilatasyonlar n te kili için H:15 mm.500 0.

501 Sa Sa 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. 1mt.300 Malzeme ve i çilik tutar .150 0. Analiz Ad : Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt le Doldurulmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projeden dilatasyon derzlerinin uzunlu u hesaplan r.612/1 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 metre fiyat d r.300 01.100 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 563 Tan m: Binalarda d duvar ve dö eme dilatasyon derzlerine Maden kömürü kar m mastik asfalt yap l p doldurulmas için. Poz No: 04.010 01. yatay ve dü ey ta malar.000 0.610 /D 04.88 . fiyat Notlar: 5 . bo altma. her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.702 Cinsi: MALZEME : Mastik asfalt (TS 112) Bitüm ( TS 105) Maden kömürü ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Birim: Kg Kg Kg Miktar: 2.

028W/mK olan .89 .5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren Köpük le Dö emede Is Yal t m Yap lmas Ölçü Br: M2 MSB 564/A2 Tan m: Onayl detay projesine göre haz rlanm zemine yüzeyi düzgün (ciltli).5 cm kal nl kta ekstrüde polistren köpü ü ile yap lan s yal t m n n 1 m2 fiyat . yatay ve dü ey ta ma . her türlü malzeme ve kay p i çilik .080 Malzeme ve i çilik tutar . 2. Notlar: 5 . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat 19. s iletkenlik de eri 0.501 01.010 Ekstrüde Polistren Köpük*P5(TS11989) Düz çi Yal t m Ustas Birim: M sa sa 3 Miktar: 0. iyice yap t r lmas .5 cm kal nl nda Ekstrüde polistren köpü ü levhalar n aralar nda bo luk kalmayacak ekilde dö enmesi.050 0. Poz No: Cinsi: 04.612/4C-2a 01. in aat yerindeki yükleme .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Analiz Ad : 2.02625 0. bo altma. araç ve gereç giderleri yüklenici kar ve genel giderler dahil 2.053/2 pozundan yararlan lm t r. Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür. yo unlu u 30 kg/m3 den büyük .

Poz No: Cinsi: 04.90 . iyice yap t r lmas . Notlar: 5 . in aat yerindeki yükleme . nda Ekstrüde Polistren Köpük le Dö emede Is Yal t m Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür.053/2 pozundan yararlan lm t r. s iletkenlik de eri 0. araç ve gereç giderleri yüklenici kar ve genel giderler dahil 5 cm kal nl kta ekstrüde polistren köpü ü ile yap lan s yal t m n n 1 m2 fiyat .080 Malzeme ve i çilik tutar .028W/mK olan . 5 cm kal nl nda Ekstrüde polistren köpü ü levhalar n aralar nda bo luk kalmayacak ekilde dö enmesi.501 01.010 Ekstrüde Polistren Köpük*P5(TS11989) Düz çi Yal t m Ustas Birim: M3 sa sa Miktar: 0. yatay ve dü ey ta ma .0525 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat 19. bo altma.050 0.612/4C-2a 01. her türlü malzeme ve kay p i çilik . yo unlu u 30 kg/m3 den büyük .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Analiz Ad : 5 cm kal nl MSB 564/A3 Tan m: Onayl detay projesine göre haz rlanm zemine yüzeyi düzgün (ciltli).

%25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .000 0.612/4C-2a 04.013/4 01. yo unlu u 30 kg/m3 den büyük.010 Cinsi: Ekstrüde Polistren köpük*P5 (TS 11989) Plastik çivili yal t m dübelleri Çimento bazl yap t r c Yal t m usta yard mc s Düz çi Yal t m Ustas Birim: M Ad kg Sa sa sa 3 Miktar: 0. Malzeme ve i çilik tutar . s iletkenlik de eri 0.053/1 pozundan yararlan lm t r. tesbit edilen vidalar ile yüzeyi düzgün (ciltli).02625 5. yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.5 cm kal nl nda Ekstrüde Polistren köpü ü levhalar n ba lanmas her türlü malzeme kay plar .250 0. gereç . yükleme .250 19.000 4. yatay ve dü ey ta ma .250 0.501 01. duvar yüzlerindende her m2 için 5 adet dübel çak lmas .274/2B1 04.5 cm kal nl nda ekstrüde polistren köpük ile duvarda s yal t m yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür. bo altma araç . Analiz Ad : 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 564/B2 Tan m: Onayl detay projesine göre haz rlanm . Poz No: 04.210 01.91 .028 W/mK olan 2.

501 ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi 19. i yerindeki yükleme. Analiz Ad : Ölçü Br: ki Duvar Aras na (5 cm) Polistren Köpü ü le Is M2 Yal t m Yap lmas Ölçü: Is Yal t m yap lan yüzey alan hesaplan r. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.080 0.056 pozundan yararlan lm t r.92 .010 01. her türlü malzeme ve zayiat .612/2A MALZEME : 15 Kg/m3 Polistren Köpük Birim: M3 Miktar: 0.050 01. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . yatay ve dü ey ta malar. Poz No: Cinsi: 04. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 564/C Tan m: Mevcut duvar yüzüne (s val veya s vas z) en az 15 kg/m3 yo unluk (TS 2193) ve 5 cm kal nl ktaki polistren köpü ünün birbiri ile aral k kalmayacak ekilde serbestçe duvar yüzüne konulmas ve önüne ikinci bir duvar örülmesi için i çilik. Sa Sa 0.050 Malzeme ve i çilik tutar .

levhalar n birbirine ve duvara ba lant malzemesi.60 0.503 Sa Sa Sa Sa 3.040 2.500 Malzeme ve i çilik tutar .264 04.264 Cinsi: MALZEME : Çam kereste Bitümlü karton Bitüm macunu Kur un levha Levhalar n birbirine ve duvara tespiti için ba lant malzemesi kar l kur un levhan n % 1 i ÇLK Marangoz ustas Tecritçi Ustas Düz i çi Ç rak Birim: M3 M2 Kg Kg Kg Miktar: 0.93 . Kur un Levhalarla M2 Tecrit Yap lmas Ölçü: Tecrit yap lan yüzey alan hesaplan r. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. yatay ve dü ey ta malar.000 4. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .200 2.501 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.010 01.000 45. Poz No: 04.000 5. alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 565/A Tan m: Röntgen odas duvarlar na detay projesine göre 4 mm kur un levhalar n tespit edilmesi için i çilik.456 01. Analiz Ad : Ölçü Br: Röntgen Odas Duvarlar na 4 mm.152 04. her türlü malzeme ve zayiat . bo altma.605 04.009 01.500 4.609 04.

503 Sa Sa Sa 3.605 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 566/A Tan m: Röntgen odas dö emesine detay projesine göre 4 mm kur un levhalar n tespit edilmesi için i çilik. Poz No: 04.000 Malzeme ve i çilik tutar .200 2.000 45.456 01.501 01. Kur un Levhalarla M2 Tecrit Yap lmas Ölçü: Tecrit yap lan yüzey alan hesaplan r. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. bo altma.levhalar n birbirine ve dö emeye ba lant malzemesi. yatay ve dü ey ta malar.94 . alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.609 04.010 01. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .000 2.60 0.264 04. her türlü malzeme ve zayiat .264 Cinsi: MALZEME : Bitümlü karton Bitüm macunu Kur un levha Levhalar n birbirine ve duvara tespiti için ba lant malzemesi kar l kur un levhan n % 1 i ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Ç rak Birim: M2 Kg Kg Kg Miktar: 2. Analiz Ad : Ölçü Br: Röntgen Odas Dö emesine 4 mm. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.000 2.

araç ve gereç giderleri. çal ma sehpalar . yatay ve dü ey ta ma.95 . i çilik. ek yerlerinin en az 10 cm. in aat yerindeki yükleme. olacak ekilde bindirme yap larak yap mas n n sa lanmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Analiz Ad : Ölçü Br: MSB 567 Tan m: Ah ap Çat larda Kiremit Alt Tahtas Üzerine Cam Tülü M2 Ta y c l Kanaviçenin Serilmesi Cam tülü ta y c l kanaviçeli örtünün aral ks z dö enmi kiremit alt tahtas üzerine serilmesi. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 . Poz No: Cinsi: 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat : Ölçü:Cam tülü ta y c l kanaviçeli örtü serilen bütün alanlar ölçülür.20 Malzeme ve i çilik tutar .601/1 MALZEME: Cam Tülü Ta y c l Örtüler ( Zayiat le) Ç L K: Yal t mc Ustas Düz çi Birim: M2 Miktar: 1.501 Sa Sa 0. bo altma her türlü malzeme. zayiat .10 0.1 01.010 01.

200 Notlar: 1.501 Ç L K-DUVARA MONTE Ç N Düz i çi Alç levha ustas Alç levha usta yard mc s EKSTRÜDE POL STREN KÖPÜK-ALÇIPAN PLAK B LE K PANOSUNUN HAZIRLANMASI Ç N Yal t m ustas Düz i çi YÜZEY N DÜZELT LEREK BOYAYA HAZIR HALE GET R LMES Ç L S vac ustas Düz i çi Malzeme ve çilik Tutar .5 cm.300 0. i çilik.457/4k 10.010 01.177 10.100 0.0005 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 568/A2 Analiz Ad : Ölçü Br: 2.033 01.5 M den Az Olan Duvarlarda Kullan lmak Üzere) Tan m: Onayl makine tesisat proje ve hesap raporunda belirlendi i üzere yüzeyi düzgün (ciltli). yükleme-bo altma.96 . Extrüde Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan M2 Levha Yap t r larak Duvarda ve Tavanda TS 825 e Uygun Is zolasyonu Yap lmas (Kat Yüksekli i 3.013/4 04. yo unlu u 30 kg/m3 den büyük. yatay ve dü ey ta malar.002 0.050 1. alet edevat giderleri müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.501 01.612/4C-2a 04. saten alç ile rötu lar n yap larak boyaya haz r hale getirilmesi için her türlü malzeme ve zayiat . s iletkenlik de eri 0.500 0.000 1.250 0. 5 . %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Sa Sa Sa 0.).028 W/mK olan 2. Kaba s va imalat kendi pozundan ödenecektir.457/B 04. üstte kalan alç panlar n birle me yerlerine derz bant ve derz dolgu alç s kullan larak en az iki kat derz dolgu i leminin yap lmas .5 cm. 2. malat yüzeyi boyaya haz r hale getirilece inden ayr ca perdah imalat ödenmeyecektir.012 01.061/A 04. kal nl nda Extrüde polistren köpü ü levhalar n tutkal kullan larak alç pan levhalara yap t r lmas (yap t rma i lemi esnas nda alç pan levhalar n ön yüzeyine tutkal bula mamas na dikkat edilecektir. nakliye.100 1.250 Sa Sa 0. Poz No: 04. 3. duvar yüzlerine daha önce proje ölçülerine göre haz rlanan extrüde polistren köpük alç pan plak bile im panosunun alç pan k sm üste gelecek ekilde elastik çimento esasl izolasyon levhas yap t r c s ile duvara yap t r lmas .200 1.025 4.104 Cinsi: MALZEMELER Ekstrüde Polistren Köpük XPS (TS 11989) Çimento bazl yap t r c 12.100 Sa Sa 0. onayl detay projesine göre haz rlanm (kaba s vas yap lm ).5 mm kal nl nda alç duvar levhalar (TS 452) Derz band (cam elyaftan) Alç harc Sentetik tutkal Alç duvar levhas derz dolgu alç s harc haz rlanmas Birim: M3 Kg M2 M M3 Kg M3 Miktar: 0. Is hesaplar na uygun olarak belirlenen polistren köpük kal nl na göre sadece polistren köpük pozundaki miktar de i tirilerek analiz yenilenir. derz dolgusu yap lan yüzeyin z mparalanarak alç pan yüzeyi ile ayn hizaya getirilmesi ( alç pan pano birle im yerlerindeki seviyelerin düzgün hale getirilmesi ). Ölçü: Kaplama yap lan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür.501 01.206 01.

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 568/B2 Analiz Ad : Ölçü Br: 5 cm. Extrüde Polistren Köpük Üzerine Normal Alç pan M2 Levha Yap t r larak Duvarda ve Tavanda TS 825 e Uygun Is zolasyonu Yap lmas (Kat Yüksekli i 3.5 M den Az Olan Duvarlarda Kullan lmak Üzere)

Tan m: Onayl makine tesisat proje ve hesap raporunda belrlendi i üzere yüzeyi düzgün (ciltli), yo unlu u 30 kg/m3 den büyük, s iletkenlik de eri 0.028 W/mK olan 5 cm. kal nl nda Extrüde polistren köpü ü levhalar n tutkal kullan larak alç pan levhalara yap t r lmas (yap t rma i lemi esnas nda alç pan levhalar n ön yüzeyine tutkal bula mamas na dikkat edilecektir.), onayl detay projesine göre haz rlanm (kaba s vas yap lm ), duvar yüzlerine daha önce proje ölçülerine göre haz rlanan extrüde polistren köpük alç pan plak bile im panosunun alç pan k sm üste gelecek ekilde elastik çimento esasl izolasyon levhas yap t r c s ile duvara yap t r lmas , üstte kalan alç panlar n birle me yerlerine derz bant ve derz dolgu alç s kullan larak en az iki kat derz dolgu i leminin yap lmas , derz dolgusu yap lan yüzeyin z mparalanarak alç pan yüzeyi ile ayn hizaya getirilmesi ( alç pan pano birle im yerlerindeki seviyelerin düzgün hale getirilmesi ), saten alç ile rötu lar n yap larak boyaya haz r hale getirilmesi için her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta malar, yüklemebo altma, alet edevat giderleri müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Ölçü: Kaplama yap lan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. Poz No: 04.612/4C-2a 04.013/4 04.457/B 04.457/4k 10.061/A 04.177 10.104 Cinsi: MALZEMELER Ekstrüde Polistren Köpük XPS (TS 11989) Çimento bazl yap t r c 12,5 mm kal nl nda alç duvar levhalar (TS 452) Derz band (cam elyaftan) Alç harc Sentetik tutkal Alç duvar levhas derz dolgu alç s harc haz rlanmas Birim: M3 Kg M2 M M3 Kg M3 Miktar: 0.050 4.000 1.050 1.500 0.002 0.300 0.0005

01.501 01.033 01.206

01.010 01.501

01.012 01.501

Ç L K-DUVARA MONTE Ç N Düz i çi Alç levha ustas Alç levha usta yard mc s EKSTRÜDE POL STREN KÖPÜK-ALÇIPAN PLAK B LE K PANOSUNUN HAZIRLANMASI Ç N Yal t m ustas Düz i çi YÜZEY N DÜZELT LEREK BOYAYA HAZIR HALE GET R LMES Ç L S vac ustas Düz i çi Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat

Sa Sa Sa

0.200 1.100 1.100

Sa Sa

0.250 0.250

Sa Sa

0.100 0.200

Notlar: 1. 2. 3. Kaba s va imalat kendi pozundan ödenecektir. malat yüzeyi boyaya haz r hale getirilece inden ayr ca perdah imalat ödenmeyecektir. Is hesaplar na uygun olarak belirlenen polistren köpük kal nl na göre sadece polistren köpük pozundaki miktar de i tirilerek analiz yenilenir. 5 - 97

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 568/C1 Analiz Ad : Ölçü Br: 2,5 cm. Extrüde Polistren Köpük ve Normal Alç pan Levha M2 ile TS 825 e Uygun çeriden Is zolasyonu Yap lmas (Kat Yüksekli i 3.5 M den Yüksek Olan Yap larda Kullan lmak Üzere)

Tan m: darece onaylanm proje ve detaylar na göre; 50 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU50), vida ve plastik dubel kullan larak 60 cm aral klarla taban ve tavana sabitlenmesi; 50 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi; sabitleme öncesi DU50 profillerinin alt na 50 mm´lik ses yal t m band yap t r lmas ; destek parçalar n n profilden kesilerek haz rlanmas ve yatayda 60 cm aral klarla dü eyde en fazla 125 cm aral klarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; DC50 profillerinin 60 cm aral klarla DU50 profillerinin aras na geçirilmesi ve destek parçalar na sabitlenmesi, haz rlanan 2,5 cm lik ekstrüde polistren köpük malzemesinin önceden kaba s vas yap larak haz rlanm duvar yüzeyine tespit edilmesi, 12,5mm´lik alç duvar levhas n n DU50 ve DC50 profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerekti i durumlarda alç duvar levhas n n kesilerek ebatlanmas ; derz dolgu alç s ile 3 mm den fazla bo luklara ön dolgu yap lmas ; vida ba lar n n derz dolgu alç s yla kapat lmas ; derz band n n alç duvar levhas ek yerlerine yap t r lmas ; bant üzerine derz dolgu alç s uygulanmas suretiyle giydirme duvar n olu turulmas her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplan r. 0,50 m2 den küçük bo luklar ç kar lmaz. Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: MALZEMELER 04.612/4C-2a Ekstrüde Polistren Köpük XPS (TS 11989) M3 0.025 04.457/3k DU 50 profili- 0,5 mm M 1.000 04.457/B 12,5 mm kal nl nda alç duvar levhalar (TS 452) M2 1.050 04.457/3f DC 50 profili- 0,6 mm M 2.500 10.061/A Alç harc M3 0.002 04.457/4l Ses yal t m band (5 cm) M 1.050 04.714/P2O Borozan vida Kt. 0.012 04.274/1 Vida ve plastik dübel Ad 2.000 04.457/4k Derz band (cam elyaftan) M 1.500 10.104 Alç duvar levhas derz dolgu alç s harc haz rlanmas M3 0.0005 Ç L K-ALÇIPAN DUVAR Ç L 01.501 Düz i çi Sa 0.200 01.033 Alç levha ustas Sa 0.900 01.206 Alç levha usta yard mc s Sa 0.900 EKSTRÜDE POL STREN KÖPÜ ÜN DUVARA TES S ED LMES Ç L 01.010 Yal t m ustas Sa 0.250 01.501 Düz i çi Sa 0.250 YÜZEY N DÜZELT LEREK BOYAYA HAZIR HALE GET R LMES Ç L 01.012 S vac ustas Sa 0.100 01.501 Düz i çi Sa 0.200 Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 1. Kaba s va imalat kendi pozundan ödenecektir. 2. malat yüzeyi boyaya haz r hale getirilece inden ayr ca perdah imalat ödenmeyecektir. 3. Is hesaplar na uygun olarak belirlenen polistren köpük kal nl na göre sadece polistren köpük pozundaki miktar de i tirilerek analiz yenilenir.

5 - 98

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 568/D1 Analiz Ad : Ölçü Br: 5 cm. Extrüde Polistren Köpük ve Normal Alç pan Levha ile M2 TS 825 e Uygun çeriden Is zolasyonu Yap lmas (Kat Yüksekli i 3.5 M den Yüksek Olan Yap larda Kullan lmak Üzere)

Tan m: darece onaylanm proje ve detaylar na göre; 50 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU50), vida ve plastik dubel kullan larak 60 cm aral klarla taban ve tavana sabitlenmesi; 50 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi; sabitleme öncesi DU50 profillerinin alt na 50 mm´lik ses yal t m band yap t r lmas ; destek parçalar n n profilden kesilerek haz rlanmas ve yatayda 60 cm aral klarla dü eyde en fazla 125 cm aral klarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi; DC50 profillerinin 60 cm aral klarla DU50 profillerinin aras na geçirilmesi ve destek parçalar na sabitlenmesi, haz rlanan 5 cm lik ekstrüde polistren köpük malzemesinin önceden kaba s vas yap larak haz rlanm duvar yüzeyine tespit edilmesi, 12,5mm´lik alç duvar levhas n n DU50 ve DC50 profillerine 25 mm lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerekti i durumlarda alç duvar levhas n n kesilerek ebatlanmas ; derz dolgu alç s ile 3 mm den fazla bo luklara ön dolgu yap lmas ; vida ba lar n n derz dolgu alç s yla kapat lmas ; derz band n n alç duvar levhas ek yerlerine yap t r lmas ; bant üzerine derz dolgu alç s uygulanmas suretiyle giydirme duvar n olu turulmas her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, i yerinde yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma ile müteahhit kâr ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplan r. 0,50 m2 den küçük bo luklar ç kar lmaz. Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04.612/4C-2a 04.457/3k 04.457/B 04.457/3f 10.061/A 04.457/4l 04.714/P2O 04.274/1 04.457/4k 10.104 01.501 01.033 01.206 MALZEMELER Ekstrüde Polistren Köpük XPS (TS 11989) DU 50 profili- 0,5 mm 12,5 mm kal nl nda alç duvar levhalar (TS 452) DC 50 profili- 0,6 mm Alç harc Ses yal t m band (5 cm) Borozan vida Vida ve plastik dübel Derz band (cam elyaftan) Alç duvar levhas derz dolgu alç s harc haz rlanmas Ç L K-ALÇIPAN DUVAR Ç L Düz i çi Alç levha ustas Alç levha usta yard mc s EKSTRÜDE POL STREN KÖPÜ ÜN DUVARA TES S ED LMES Ç L Yal t m ustas Düz i çi YÜZEY N DÜZELT LEREK BOYAYA HAZIR HALE GET R LMES Ç L S vac ustas Düz i çi Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 1. Kaba s va imalat kendi pozundan ödenecektir. 2. malat yüzeyi boyaya haz r hale getirilece inden ayr ca perdah imalat ödenmeyecektir. 3. Is hesaplar na uygun olarak belirlenen polistren köpük kal nl na göre sadece polistren köpük pozundaki miktar de i tirilerek analiz yenilenir. 5 - 99 M3 M M2 M M3 M Kt. Ad M M3 Sa Sa Sa 0.050 1.000 1.050 2.500 0.002 1.050 0.012 2.000 1.500 0.0005 0.200 0.900 0.900

01.010 01.501

Sa Sa

0.250 0.250

01.012 01.501

Sa Sa

0.100 0.200

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 569/1 Analiz Ad : Ölçü Br:

6 cm Kal nl kta Ekstrüde Polistren (XPS) Köpük Is M2 Yal t m Levhalar le D Duvarlar n D tan Is Yal t m Yap lmas (Mantolama)

Tan m: darece onaylanm proje ve detaylar na göre, d duvarlarda TS 825 e uygun olarak 6 cm kal nl kta ekstrüde polistren köpük XPS (TS 11989 EN 13164, B1 s n f ) yüzeyi pürüzlü veya pürüzsüz kanall s yal t m levhalar n n [yüzeylere dik çekme dayan m >=200 kpa, yo unluk>20 kg/m3, s iletkenlik de eri: 0.031 W/mk] m2 ye 4 kg gidecek ekilde çimento esasl polimer katk l , elastik s yal t m levhalar yap t r c ile duvara yap t r larak m2 ye 6 adet plastik çivili s yal t m dubeli ile yüzeye tespiti levha üzerine m2 ye 3 kg gidecek ekilde 1.kat çimento esasl polimer katk l , elastik s yal t m s vas n n yap lmas ve üzerine 145 ila 160 g/m2 alkaliye dayan ml s va filesinin yerle tirilerek m2 ye 2 kg gidecek ekilde 2.kat çimento esasl polimer katk l , elastik s yal t m s vas yap lmas için i çilik, her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta malar, bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.

Ölçü: Is Yal t m yap lan yüzey m2 olarak hesaplan r. Poz No: Cinsi: MALZEME : 04.479 S va Filesi 04.481 Is Yal t m S vas 04.031 Su 04.274/2B1 Pls.Çivi-Dubel 04.480 Is Yal.Yap t r c 04.612/4C1B1 Ekstrüde Polistren Köpük (6 cm) ÇLK 01.010 Tecritçi Ustas 01.501 Düz i çi 01.210 Yal t m Usta Yard. 19.055/C2 pozundan yararlan lm t r.

Birim: M2 Kg M3 Ad Kg M3 Sa Sa Sa

Miktar: 1.100 5.000 0.0025 6.000 4.000 0.063 1.500 0.750 0.750

Malzeme ve i çilik tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler, 1 M2 fiyat Notlar:

5 - 100

s iletkenlik de eri 0. Malzeme ve i çilik tutar .000 0. s n f plastikten imal edilmi olacakt r.031 Su 04. su buhar difüzyon direnci 90-110 aras nda. Kö e ve pencere elemanlar L kesitli tek parça köpük profiller olacakt r.000 0.500 1.501 Düz i çi 01.055/C2 pozundan yararlan lm t r. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. bir yüzeyi kanall .305/2 Çelik Has r ÇLK 01.05 Mesh aral (mm) 16x16 Çinko Galvaniz (gr/m2) min. Poz No: Cinsi: Birim: M2 Kg M3 Ad Kg M3 Kg Sa Sa Sa Miktar: 1.030 W/mK. Projelerde belirtilen renk ve ekstürde temin edilip kullan lacakt r. kendinden paspayl olacakt r. dübeller ise 1. Mekanik dayan m yüksek katmanda kullan lacak çelik has r donat . Son kat. s va. s yal t m levhalar n n yap t r lma ve kaplanmas nda kullan lan özel harçlard r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 569/2 Analiz Ad : Ölçü Br: 4 cm Kal nl kta Ekstrüde Polistren (XPS) Köpük Is M2 Yal t m Levhalar le D Duvarlar n D tan Is Yal t m ve Is Yal t m S vas Yap lmas (Mantolama) Tan m: Onayl projelerine uygun olarak bina eteklerinde istenilen yüksekli e kadar s yal t m nda kullan lacak ekstrüde polistren köpük levhalar 4 cm kal nl nda.010 Tecritçi Ustas 01.479 S va Filesi 04.750 MALZEME : 04. minimum 160 gr/m2. Has r çeli in.481 Is Yal t m S vas 04. alkali ortama dayan kl . i yerindeki yükleme. Kullan lacak yap t rma ve s va harçlar .500 0. basma dayan m minimum 200 kPa. sentetik katk larla kalitesi artt r lm . Ölçü: Is Yal t m yap lan yüzey m2 olarak hesaplan r.350 Paspay Derinli i (mm) 10 Paspay aral klar (mm) 100x100 Sevk ekli Panel olacakt r.210 Yal t m Usta Yard. minimum 28 kg/m3 yo unlukta. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . dübel vs. bo altma ve genel giderler dahil. yang na kar kendinden sönümlü tipte B1 s n f yang n mukavemetli. her iki yüzeyi pürüzlü.Çivi-Dubel 04. kullan ma haz r d cephe kaplamas d r. yatay ve dü ey ta malar. Bina d yüzeylerine ekstrüde polistren köpük ile s yal t m yap lmas için gerekli her türlü malzeme. silikon katk l .Yap t r c 04. 19.480 Is Yal.100 5. File ve dübeller s yal t m plakalar yla ayn renk seçilmelidir. File 4x4 mm göz aral kl . file. TS 11989 EN13164 ve TS825 e uygun.042 1. 1 m2 fiyat d r.000 4.750 0. s köprüsü olu turmamas için kenarlar binili olacakt r. XPS yal t m plakalar . Malzeme numuneleri ve belgeleri onay için gerekli merciye sunulacakt r.0025 6. Tel çap (mm) 1.101 .) uyumlulu u ve zamana kar dayan m test edilmi olmal d r.274/2B1 Pls. Mantolama sistemini olu turan tüm malzemelerin (yap t r c . zayiat ve i çili i kapsar.612/4C1A1 Ekstrüde Polistren Köpük (4 cm) 04.

501 ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Sa Sa 0.071 pozuna uygun olarak fayans kaplanmas için i çilik.075 pozuna uygun olarak bir kat nem kesici yap lmas .010 01.serbest olarak 2x5 cm.18.075 pozuna uygun olarak bir kat nem kesici yap lmas üzerine.278 04.100 0. bo altma. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .612/2C pozuna uygun strafor konulmas . Miktar: 0. kal nl nda 04.031/1 pozuna uygun 28 cm.lik ta y c tu la duvar örülmesi .100 2 01. yatay ve dü ey ta malar.071/1 pozuna uygun koruyucu ½ tu la duvar örülmesi ve iç yüzeylerin 26.her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme. Poz No: Cinsi: 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 570 Tan m: Tasdikli projesine göre s cak mahalden so uk mahale do ru 18.iç s va yüzeyi üzerine 19.612/2C 04. üzerine 19.350 0.274/2B1 MALZEME : Polistren köpü ü (30kg/M3) Galvanizli tel Plastik çivili yal t m dübelleri Birim: M3 Kg Ad. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.350 Malzeme ve i çilik tutar .bunlar n galvanizli tellerle tutturulmas . duvarlar n her iki yüzünün iç ve d s va pozlar na uygun olarak s vanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil birim fiyatlar ndan ödenmek üzere s va tu la duvar nem kesici ve fayans hariç 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br: So uk Hava Depolar nda S cak ve So uk Mahaller M2 Aras nda Is Tecridi Yap lmas Ölçü: Tecrit yap lan yüzey m2 olarak hesaplan r.102 .

di er yüzünün iç s va pozuna uygun s vanmas üzerine 19. Analiz Ad : So uk Hava Depolar nda ki Aras nda Is Tecridi Yap lmas So uk Ölçü Br: Mahaller M2 Ölçü:. Poz No: Cinsi: 04.Is tecridi yap lan yüzey alan m2 olarak hesaplan r.050 0.071/1 e göre ½ koruyucu tu la duvar yap lmas .üzerine fayans kaplanmas için.önüne 5 cm kal nl nda styraporun galvanizli tel ile tutturulmas üzerine 19. Miktar: 0.075 pozuna uygun nem kesici yap lmas .278 04.031/1 pozuna uygun ta y c tu la duvar n bir yüzüne26.501 ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Sa Sa 0. önüne 18.010 01. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .300 Malzeme ve i çilik tutar .274/2B1 MALZEME : Polistren köpü ü (20kg/M3) Galvanizli tel Plastik çivili yal t m dübelleri Birim: M3 Kg Ad. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 571 Tan m: Tasdikli yal t m projesine göre iki so uk mahal aras ndaki 18.075 pozuna uygun nem kesici yap lmas .103 .her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme. yatay ve dü ey ta malar.300 0.100 2 01.071 pozuna uygun fayans kaplanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil birim fiyatlar ndan ödenmek üzere s va tu la duvar fayans ve nem kesici hariç 1 m2 fiyat d r. i çilik.612/2B 04.

üzerine 10 cm. bo altma.5 cm. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. nem kesici. tesviye betonu. birim fiyatlar ndan ödenmek üzere. sikal ap yap lmas .075 nem kesici yap lmas . bir do rultuda 1.501 01.70 mt. müteahhit kar ve genel giderler dahil. aral klarla yerle tirilmi 5x10 ah ap ta y c sistem aras na 2x5 cm. grobeton. Poz No: Cinsi: 04. Analiz Ad : So uk Hava Yap lmas Depolar nda Dö eme Is Ölçü Br: Tecriti M2 Ölçü: Is tecridi yap lan dö eme m2 olarak hesaplan r. strafor yerle tirilmesi üzerine 19. tesviye betonu ve mozaik hariç 1 m2 fiyat d r. üzerine 19.017 Sa Sa Sa 0. 250 doz demirsiz beton dökülmesi.006 01.101 pozuna uygun 3.075 pozuna uygun nem kesici yap lmas üzerine.100 Malzeme ve i çilik tutar .104 .her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.100 0. sikal ap. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .010 01.152 MALZEME : Polistren köpü ü (20kg/M3) Kereste ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Dülger ustas Birim: M3 M3 Miktar: 0. mozaik dökülmesi için i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 572 Tan m: Mevcut dö eme üzerine 10cm.300 0. üzerine 19. 200 doz grobeton dökülmesi.300 0.612/2B 04. yatay ve dü ey ta malar.

612/2B 04. nem kesici.500 1. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. müteahhit kar ve genel giderler dahil.her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme. Poz No: Cinsi: 04. tecrit detay na uygun olarak a rtmal yerle tirilmi 2x5 cm.501 ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Sa Sa 1. demiri Plastik çivili yal t m dübelleri Galvanizli tel Birim: M3 Kg Ad.101 pozuna uygun 3.075 pozuna uygun nem kesici yap lmas . birim fiyatlar ndan ödenmek üzere s va.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 573 Tan m: Betonarme tavan üzerine tavan s vas yap lmas . tavan s vas üzerine 19. Kg Miktar: 0.100 1.5 cm.105 .251 04.075 nem kesici yap lmas . rabitz s va hariç 1 m2 fiyat d r. üzerine 19.010 01. bo altma. Polistren köpü ü tutturmak için tavana dubellenmi vidalar n ucuna Q 8 lik betonarme demirin ba lanmas ve straforlar n bu her iki istikâmetteki betonarme demirlerine ba lanan galvanizli tellere tutturulmas . 1 M2 fiyat Notlar: 5 .500 Malzeme ve i çilik tutar .274/2B1 04.660 9 0. sikal ap yap lmas .100 01. üzerine 19. üzerine Rabitz s va yap lmas için i çilik. yatay ve dü ey ta malar.278 MALZEME : Polistren köpü ü (20kg/M3) Q 8 n . Analiz Ad : So uk Hava Depolar nda Tavan Is Tecridi Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Is yal t m yap lan tavan alan M2 olarak hesaplan r.

075 pozuna uygun olarak buhar dengeci yap lmas ve rabitz s va yap lmas için i çilik. yatay ve dü ey ta malar. müteahhit kar ve genel giderler dahil. uzunluktaki çift galvanizli teller vas tas ile 10 cm. Polistren köpü ü tutturulmas .500 1. demiri (ask ) Plastik çivili yal t m dübelleri Galvaniz tel (Q2) 19mm. m2 ye 16 Adet gelecek ekilde suntaya tutturulmu ve vidalara ba lanan Q 2 mm. bindirilmi ve yap t r lm 1 kat rüberoitin sunta üzerine çak lmas . her türlü malzeme ve zayiat alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme. sunta levhan n ask demirlerine monte edilmesi.660 9 0. Poz No: Cinsi: 04.278 04.274/2B1 04.501 ÇLK Tecritçi Ustas Düz i çi Sa Sa 1. Kg M2 Miktar: 1.500 Malzeme ve i çilik tutar . üzerine 19. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.150 01.100 1.251 04.612/2B 04. 1 M2 fiyat Notlar: 5 .106 . bo altma. 1 m2 fiyat d r. kal nl kta ve 20 cm.604 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 574 Tan m: Betonarme dö emeye ankre edilecek ask demirleri ile projesinde verilerek yüksekli i sa layacak ekilde 19mm.743/7 MALZEME : Bitümlü karton Polistren köpü ü Q 8 n . Analiz Ad : Ölçü Br: So uk Hava Depolar nda Asma Tavan ve Tecriti M2 Yap lmas Ölçü: Asma tavan yap lan tavan alan M2 olarak hesaplan r.010 01. ek yerleri 10 cm. yonga levha (zayiat ile) Birim: M2 M3 Kg Ad.150 0.100 1.

250 0.100 Malzeme ve i çilik tutar . Poz No: 04. Her türlü nakliyeler.350 norganik içerikli (Ta Yünü) levha ( 2cm kal nl kta ve M2 110kg/M3 yo unlukta ) Galvanizli Çivi Kg ISI ZOLASYONU Ç N Yal t m ustas Düz i çi ÇLK Sa Sa 01. 1 M2 fiyat Notlar: Ses yal t m malzemesi olan ta yününün kal nl ve yo unlu u ses yal t m hesaplar na göre de i ebilir. %25 müteahhit kar ve genel giderler.271 Cinsi: Birim: Miktar: 2. her türlü malzeme ve zayiatlar .107 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 577 Analiz Ad : Ölçü Br: Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlar na M2 norganik çerikli Çift Kat Malzeme (Ta Yünü) le Ses Yal t m Yap lmas Tan m: Onayl detay projesine göre mevcut betonarme duvar üzerine 2cm kal nl nda ve 110kg/m3 yo unlu unda inorganik içerikli (Ta Yünü) levhan n çift kat olarak serbest ekilde dö enmesi.734/B1 04.501 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat . yatay ve dü ey ta malar.010 01. tüm i çilikleri . 5 .100 0. Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplan r.

501 0.734/B1 Cinsi: Birim: Miktar: 2. tüm i çilikleri .20 0.10 Malzeme ve i çilik tutar . 1 M2 fiyat Notlar: Ses yal t m malzemesi olan ta yününün kal nl ve yo unlu u ses yal t m hesaplar na göre de i ebilir. yatay ve dü ey ta malar.010 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2sinin fiyat . 5 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 578 Analiz Ad : Ölçü Br: Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Dö emesi Üzerine M2 norganik çerikli (Ta Yünü) Çift Kat Malzeme le Ses Yal t m Yap lmas Tan m: Onayl detay projesine göre mevcut betonarme dö eme üzerine 2cm kal nl nda ve 110kg/M3 yo unlu unda norganik çerikli (Ta Yünü) levhan n çift kat olarak serbest ekilde dö enmesi. Poz No: 04. Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplan r.108 . her türlü malzeme ve zayiatlar . Her türlü nakliyeler.10 norganik çerikli (Ta Yünü) levha ( 2cm kal nl kta ve M2 110kg/M3 yo unlukta ) ISI ZOLASYONU Ç N Yal t m ustas Düz i çi ÇLK Sa Sa 01.

734/B1 04. 1 M2 fiyat Notlar: Ses yal t m malzemesi olan ta yününün kal nl ve yo unlu u ses yal t m hesaplar na göre de i ebilir. %25 müteahhit kar ve genel giderler.175 norganik çerikli (Ta Yünü) levha ( 2cm kal nl kta ve M2 110kg/M3 yo unlukta ) Galvanizli Çivi Kg ISI ZOLASYONU Ç N Yal t m ustas Düz i çi ÇLK Sa Sa 01.109 .10 Malzeme ve i çilik tutar . Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplan r. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2sinin fiyat . 5 . her türlü malzeme ve zayiatlar .271 Birim: Miktar: 1. yatay ve dü ey ta malar. tüm i çilikleri .05 0.501 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 579 Analiz Ad : Ölçü Br: Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlar na M2 norganik çerikli (Ta Yünü) Tek Kat Malzeme le Ses Yal t m Yap lmas Tan m: Onayl detay projesine göre mevcut betonarme duvar üzerine 2cm kal nl nda ve 110kg/m3 yo unlu unda norganik çerikli (Ta Yünü) levhan n tek kat olarak serbest ekilde dö enmesi.15 0.010 01. Poz No: Cinsi: 04. Her türlü nakliyeler.

501 0.10 Malzeme ve i çilik tutar .110 .05 norganik çerikli (Ta Yünü) levha ( 2cm kal nl kta ve M2 110kg/m3 yo unlukta ) ISI ZOLASYONU Ç N Yal t m ustas Düz i çi ÇLK Sa Sa 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 580 Analiz Ad : Ölçü Br: Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Dö emesi Üzerine M2 norganik çerikli (Ta Yünü) Tek Kat Malzeme le Ses Yal t m Yap lmas Tan m: Onayl detay projesine göre mevcut betonarme dö eme üzerine 2cm kal nl nda ve 110kg/M3 yo unlu unda norganik çerikli (Ta Yünü) levhan n tek kat olarak serbest ekilde dö enmesi. tüm i çilikleri .010 01. 1 M2fiyat Notlar: Ses yal t m malzemesi olan ta yününün kal nl ve yo unlu u ses yal t m hesaplar na göre de i ebilir. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat . 5 .734/B1 Cinsi: Birim: Miktar: 1. Her türlü nakliyeler. Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplan r. her türlü malzeme ve zayiatlar .10 0. Poz No: 04. yatay ve dü ey ta malar.

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 603/1 Tan m: Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi.120 0. (0.140 kg) birinci kat (0. Poz No: Cinsi: 04.140 kg) üçüncü kat sentetik boyan n sürülmesi.140 kg) ikinci kat. pürüzlerin z mparalanmas .504 04.511 MALZEME Kaynam Bezir Mamul Astar Boya (Sentetik) Mamul Boya (Sentetik) Z mpara Ka d Birim: Kg Kg Kg Ad Miktar: 0. yoklama macunu yap lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.023 ÇLK Boyac Ustas Sa 1.503 04. bezirya ile t la edilmesi.111 .200 0. her türlü malzeme ve zayiat. (0.500 01.120 kg) astar sentetik boyadan sonra (0.505 04. Analiz Ad : Mevcut Alç Perdah Üzerine 3 Kat Ya l Boya Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Uygulanan yüzeyin alan al n r. gerekirse tekrar z mparalanmas .050 Malzeme ve i çilik tutar . i çilik.420 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .

her türlü malzeme ve zayiat. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.0010 01.320 0.031 MALZEME Su bazl duvar boyas (plastik-mat) Su Birim: Kg M3 Miktar: 0.503 ÇLK Badanac Ustas Ç rak Sa Sa 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 603/2 Tan m: Mevcut alç perdah üzerine 3 kat su bazl duvar boyas (plastik-mat) yap lmas .460 0. i çilik.524/1 04. Poz No: Cinsi: 04.460 Malzeme ve i çilik tutar .112 . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 . sehpa. Analiz Ad : Mevcut Alç Perdah Üzerine Plastik Boya Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Uygulanan yüzeyin alan al n r.024 01.

Analiz Ad : Yeni S val Yüzeylere ki Kat Plastik Boya Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Uygulanan yüzeyin alan al n r. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Poz No: Cinsi: 04.100 kg birinci kat. ta lama vs. her türlü malzeme ve zayiat.200 01.113 .466/2 04.075 kg su bazl astar (renksiz) uygulanmas ve üzerine istenilen renkte 0.048/1A pozundan yararlan lm t r.024 ÇLK Badanac Ustas Sa 0. 0.075 0.100 kg ikinci kat su bazl plastik mat boya yap lmas için gerekli.) i lemi ve temizli i yap ld ktan sonra.524/1 MALZEME Su bazl astar (renksiz) Plastik duvar boyas (PVA esasl ) Birim: Kg Kg Miktar: 0. Malzeme ve i çilik tutar . i çilik. 0.500 25. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 603/4 Tan m: Boyanacak yüzeyde raspalama (z mpara.

009 0. Analiz Ad : Alç Tavan S vas Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: 1.012 01.250 0.501 01.501 01.Projedeki ölçülere göre.500 0.2 cm kal nl nda s van n tahta mala ile bir kat yap lmas için gerekli. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.0675 0.031 04.015 Malzeme ve i çilik tutar .010 01.458/G 04. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .212 01. 2.114 .031 Cinsi: MALZEME Yap alç s / örgü alç s Su Su ÇLK Düz çi Düz çi S va Ustas S va Ustas Yard mc s Düz çi Birim: Kg M3 M3 Miktar: 11.100 0. s van n bütün yüzler (bo luk yanlar dahil) hesaplan r. Poz No: 04.Bütün bo luklar ve di er cins kaplama yüzeyleri dü ülür. i çilik.501 Sa Sa Sa Sa Sa 0.250 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 604 Tan m: Düzgün yüzeyli beton tavanlar iyice y kan p temizlendikten sonra yap alç s ve yeteri kadar su kat lmas sonucu elde edilen harç ile ortalama 1. her türlü malzeme ve zayiat.

50 Malzeme ve i çilik tutar .035 0. i çilik.037 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat Analiz Ad : Pencere ve Balkon Kap s Yap lmas . 1 M2 fiyat Notlar: 5 .115 .012 01. bo altma yatay ve dü ey ta malar.010 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. eski s van n sökülüp yerinin iyice temizlenmesi ve yeni do ramalar n n montaj na müteakip Bay nd rl k ve skan Bakanl n n iç ve d s va yap lmas birim fiyat tariflerine uygun olarak 400 dozlu harç ile balkon kap s ve pencere merkez s valar n n yap lmas .501 01.010/MK 04. ç ve D Ölçü Br: Merkez S vas M2 Ölçü: Pencere ve balkon kap s n n tespit edildi i duvar kal nl Poz No: 10. yükleme .50 1. Birim: M3 M3 M3 Miktar: 0.031 Cinsi: 400 dozlu kaba harç 400 dozlu ince harç Su geni lik olarak dikkate al n r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 605 Tan m: Mevcut eski ah ap veya demir do ramalar n sökülmesi .75 0.212 ÇLK Düz i çilik S vac ustas S va usta yard mc s Sa Sa Sa 1. malzeme.009/MK 10. çürümü takozlar n yenilenmesi .

5 Notlar: 5 . nakliye . Poz No: Cinsi: 04. i çilik . her türlü malzeme ve zayiat n .116 .00 01.501 Sa 0. alet ve edevat giderleri. Tel F rça ile M2 Temizlenmesi Ölçü: Temizlenen yüzey m2 cinsinden hesaplan r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 606 Tan m: Demir imalat n yüzeyinin raspa edilmesi tel f rça ve z mpara ile temizlenmesi ve boyaya haz r hale getirilmesi için gerekli yatay ve dü ey ta malar yükleme bo altma. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Birim: Ad Miktar: 1. Analiz Ad : Ölçü Br: Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi.511 MALZEME Z mpara ka d ÇLK Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.

her türlü malzeme ve zayiat n .200 04. Poz No: 04.) sürülmesi.522/P poz nolu poliüretan esasl inceltici ve temizleyici 2.200 0.023 Sa 1.280 01. 0.522/P 0. boya ve astar miktar n n %20 si kadar epoksi tiner ile inceltilmesi için gerekli. Tan m: Z mpara ile temizlenmi ve her türlü yüzeylerin 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.522/K 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat 04. nakliye .522/K 0.700 04.500 kg epoksi macun ile macunlanmas . Epoksi çinko yo un primer kar l 04.700kg epoksi Coaltar H1-Build boya ile son kat boyan n (250mikron kal. yatay ve dü ey ta malar yükleme bo altma. çinko yo un primer astar boyan n iki kat (100mikron kal nl nda) sürülmesi.117 . Çinko Yo un Primer Astar (2 kat) Epoksi Coaltar Boya le (2kat) Boyanmas . Epoksi macun kar l : 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 607 Analiz Ad : Ölçü Br: Z mpara le Temizlenmi Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 M2 Mikron Kal nl nda Epoksi. epoksi macun kar l Kg Poliüretan esasl metal astar malzemesi (s v ) epoksi çinko Kg yo un primer kar l [Astar Tabakas Kuru Film Kal nl (100mik)] Poliüretan esasl yar sert kaplama malzemesi (s v ) epoksi Kg çinko fosfat kar l [Birinci kat epoksi çinko fosfat tabakas kuru film kal nl (50 mikron)] Poliüretan esasl yar sert kaplama mal.522/Ö poz nolu poliüretan esasl ak c olmayan macun 3.3 Notlar: Epoksi boya ve epoksi türü boya malzemeleri rayiç fiyatlar bay nd rl k rayiç cetvellerinde yer olmad ndan analizlerde 1. gerekmesi halinde epoksi astar ve boyan n.522/O Cinsi: Birim: Miktar: 0. Epoksi çinko fosfat ve epoksi coaltar H1 build kar l 04. i çilik . Epoksi tiner kar l : 04. 5 .511 04. daha sonra macunlu yüzeyin z mparalanmas toplam 400mikron kal nl nda olmak üzere 0.500 0. alet ve edevat giderleri. Ölçü: Boyanan yüzeyin m2 cinsinden alan d r.200 kg epoksi çinko fosfat boya ile birinci kat boyan n (50mikron kal nl nda) sürülmesi.522/O poz nolu poliüretan esasl metal astar malzemesi 4.500 Z mpara ka d Ad Poliüretan esasl ak c olmayan maun.522/Ö 04. 0.(s v )epoksi coaltar Kg H1 build kar l [ kinci kat Epoksi Coaltar kuru film kal nl (250mikron)] Poliüretan esasl inceltici ve temizleyici (s v ) epoksi tiner Kg kar l ÇLK Boyac ustas Malzeme ve i çilik tutar .522/K poz nolu poliüretan esasl yar sert kaplama malzemesi esas al nm t r.500kg epoksi.

501 01.023 0. in aat yerindeki yükleme.212 TA IMA VE MONTAJ Düz çi S va Ustas S va Usta Yard mc s ÇL Sa Sa Sa 0. bütün bo luklar ve di er cins kaplama yüzeyleri dü ülür.010 01. yüklenici kar ve genel giderler dahil kireç-çimento kar m harçla 1 m2 kaba s va yap lmas . Poz No: 10. Analiz Ad : Kireç ve çimento kar m harçla kaba s va yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projedeki ölçülerine göre s van n bütün yüzeyler hesaplan r.100 Malzeme ve i çilik tutar . i çilik çal ma sehpalar .350 0.225 0.012 01.031 Cinsi: MALZEMELER Kaba Harç Su Birim: M3 M3 Miktar: 0. yatay ve dü ey ta ma. duvar yüzeyinin temizlenmesi.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 608 Tan m: 1 m3 di li kuma 250 kg çimento ve 0.Do rama pervazlar ve varsa ah ap süpürgelik alt nda kalan s va yüzeyleri hesaba kat l r.100 m3 kireç hamuru kat larak haz rlanan harçla ortalama 2 cm kal nl nda kaba s va yap lmas .118 . her türlü malzeme ve kayb . bo altma. gerekli zamanlarda sulanmas . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .041/MK 04.

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 608/A Tan m: 1 m3 di li kuma 350 kg TS 19 uygun PÇ 32,5 (CEM I 32,5) çimento kat lmas ile haz rlanan harçla ortalama 2 cm.kal nl nda kaba s va yap lmas , gerekli zamanlarda sulanmas , duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve kayb , i çilik, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 kaba s va yap lmas . Analiz Ad : Kaba s va yap lmas Ölçü Br: M2

Ölçü: Projedeki ölçülerine göre s va yap lan bütün yüzeyler hesaplan r.Do rama pervazlar ve varsa ah ap süpürgelik alt nda kalan s va yüzeyleri hesaba kat l r, bütün bo luklar ve di er cins kaplama yüzeyleri dü ülür. Poz No: 10.007 MAK 04.031 Cinsi: MALZEMELER Kaba Harç (350 kg Çimento dozajl ) Su Birim: M3 M3 Miktar: 0,020 0,0066

01.501 01.012 01.212

TA IMA VE MONTAJ Düz çi S va Ustas S va Usta Yard mc s

ÇL Sa Sa Sa 0,433 0,660 0,200

27.501/MK den yararlan ld .

Malzeme ve i çilik tutar , %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar:

5 - 119

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 610/A Tan m: 1 m3 kuma 400 kg. çimento kat larak haz rlanan harçta ortalama 2 cm. kal nl ndan kaba s va üzerine 1 m3 mermer pirincine 650 kg. beyaz çimento kat larak haz rlanan harçla 2,5x2,5 cm. kesitinde rendelenmi ç talarla yap lan 1x1 m. Anolara ortalama 2.5 cm. kal nl nda, mastar nda projesine uygun dekoratif taraklan p veya murçland ktan sonra, 2 cm. kalacak ekilde fugal suni ta s van n yap lmas , gerekli zamanlarda sulanmas , duvar yüzeyinin temizlenmesi için i çilik,her türlü malzeme ve zayiat çal ma sehpalar , in aat yerindeki yükleme , yatay ve dü ey ta malar, bo altma, alet ve edevat giderleri müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

Beyaz Çimentolu, Fugal ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer M2 Pirinçli Suni Ta S va (Tarakl Mozaik) Yap lmas

Ölçü: Projedeki ölçülere göre s van n bütün yüzeyleri hesaplan r. Poz No: Cinsi: 04.031 04.151 10.009/MK 10.075 MALZEME : Su ( ba nda) Çam kerestesi (l. s n f) 400 kg. çimento doz. harç yap. Merm. pir. ve bey. çim.ile suni ta TS1264,1265 ( ba nda) ÇLK Ta ustas S vac ustas . Marangoz usta yard mc s Düz i çi ( n aat i çisi)

Birim:

Miktar: 0.01 0.001 0.023 0.03

M3 M3 M3 s va har. yap. M3

01.001 01.012 01.209 01.501

Sa Sa Sa Sa

3 2 0.5 1,6

Malzeme ve i çilik tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler, 1 M2 fiyat

Notlar: Taraklama i lemini kolayla t rmak amac yla suni ta s van n harc na, imalatç taraf ndan belli oranda kireç kar t r labilece i, ancak bu i lem k sa zamanda çatlama ve k r lmalara neden olaca ndan imalat n titizlikle kontrol esast r.

5 - 120

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 611/A Tan m: 1 m3 kuma 400 kg. çimento kat larak haz rlanan harçta ortalama 2 cm. kal nl ndan kaba s va üzerine 1 m3 mermer pirincine 650 kg. beyaz çimento kat larak haz rlanan harçla 2,5x2,5 cm. kesitinde rendelenmi ç talarla yap lan 1x1 m. Anolara ortalama 2.5 cm. kal nl nda, mastar nda projesine uygun dekoratif taraklan p veya murçland ktan sonra, 2 cm. kalacak ekilde fugal suni ta s van n yap lmas , gerekli zamanlarda sulanmas , duvar yüzeyinin temizlenmesi için, i çilik,her türlü malzeme ve zayiat çal ma sehpalar , in aat yerindeki yükleme , yatay ve dü ey ta malar, bo altma, alet ve edevat giderleri müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

Normal Çimentolu, ve Pürüzlü Yüzeyli Mermer M2 Pirinçli Suni Ta S va (Tarakl Mozaik) Yap lmas

Ölçü: Projedeki ölçülere göre s van n bütün yüzeyleri hesaplan r. Poz No: Cinsi: 04.031 04.151 10.009/MK 10.074 MALZEME : Su ( ba nda) Çam kerestesi (l. s n f) 400 kg. çimento doz. harç yap. Merm.pir.ve normal çim.ile suni ta 1264,1265 ( ba nda) ÇLK Ta ustas S vac ustas . Marangoz usta yard mc s Düz i çi ( n aat i çisi)

Birim:

Miktar: 0.01 0.001 0.023 0.03

M3 M3 M3 s va har.yap.TS M3

01.001 01.012 01.209 01.501

Sa Sa Sa Sa

3 2 0.5 1,6

Malzeme ve i çilik tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler, 1 M2 fiyat

Notlar: Taraklama i lemini kolayla t rmak amac yla suni ta s van n harc na, imalatç taraf ndan belli oranda kireç kar t r labilece i, ancak bu i lem k sa zamanda çatlama ve k r lmalara neden olaca ndan imalat n titizlikle kontrolü esast r.

5 - 121

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 620 Tan m: Pres tu la duvar yüzeyinin temizlenmesi, bunu takiben m2 ye birinci kat olarak 0.200 kg. ikinci kat olarak ta 0.150 kg. malzeme isabet edecek ekilde cila malzemesi tatbik edilmesi için i çilik,her türlü malzeme ve zayiat çal ma sehpalar , alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme,yatay ve dü ey ta malar,bo altma, müteahhit kar ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

Pres Tu la Duvar Yüzeylerine Poliüretan esasl Cila M2 Yap lmas

Ölçü: Cila yap lan pres tu la duvar yüzeyi ölçülür. Bo luklar dü ülür. Poz No: 04.522/H 04.522/J 04.522/P 04.511 Cinsi: MALZEME : 1 nci kat poliüretan esasl astar malzemesi 2 nci Kat poliüretan esasl cila malzemesi nceltici ve temizleyici (poliüretan esasl ) Z mpara ka d ÇLK Boyac ustas Ç rak Birim: Kg Kg Kg Ad Miktar: 0.200 0.150 0.100 0.50

01.023 01.503

Sa Sa

1.00 0.25

Malzeme ve i çilik tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler, 1 M2 fiyat

Notlar:

5 - 122

antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas . yap t r lan yerler sertle tikten sonra derz dolgular n yap lmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 640 Tan m: artnamesine ugun olarak yap lm tesviye betonu yüzünün temizlenmesi ve özel kompoze ta yap t r c s n n (TS 11140 a uygun ) uygulama yüzeyine sürülmesi.410/4A 04.123 .000 Malzeme ve i çilik tutar . boyutlar nda özel kompoze ta plaklar n bunun üzerine yap t r lmas gerekli yerlerde mevcut ölçülere göre elmas testerelerle kesilmesi. Poz No: Cinsi: 04. in aat yerindeki yükleme. yatay ve dü ey ta ma. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an. darbe dayan m yüksek.500 2. alet ve edavat giderleri. her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.5 mm.1~2.005 Sa Sa 2.2 cm.000 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . Özel Kompoze Ta Plak M2 Fayans ve seramik yap t r c s (özel kompoze ta yap t r c s Kg TS 11140 a uygun ) Su M3 ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas 01.013/1 04.050 6.005 MALZEMELER 40*40*1.031 Analiz Ad : Özel Kompoze Ta le Dö eme Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Birim: Miktar: 1. bile iminde 0. Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür. bo altma.501 01. 40*40*1.2 cm. yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat . özel tarak ile yivlendirilmesi.

15 3. Poz No: Cinsi: 04. her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an. Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür. yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat .124 . yatay ve dü ey ta ma.500 Malzeme ve i çilik tutar . in aat yerindeki yükleme.050 6.031 04.279 01.000 0.5 mm.1~2.410/4C 04. her s ra yap ld ktan sonra derzlerin doldurulmas . alet ve edavat giderleri. darbe dayan m yüksek.005 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin levhalara tespiti.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 641 Tan m: Kaplama yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi varsa derzlerinin aç lmas . 2 mm yi geçmemek üzere . Özel Kompoze Ta Plak Fayans ve seramik yap t r c s (özel kompoze ta yap t r c s TS 11140 a uygun ) Su Kenet demiri ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Analiz Ad : Özel Kompoze Ta le Duvar Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Birim: M2 Kg M3 Kg Sa Sa Miktar: 1.000 2. bile iminde 0. bo altma.005 MALZEMELER (30*60 ve 60*60) 2 cm. uygulama yüzeyine özel kompoze ta yap t r c s n n (TS 11140 a uygun) sürülmesi. özel kompoze ta plaklar n bunun üzerine yap t r lmas .501 01. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas . yüzeylerin slat lmas . kaplama esnas nda k r lan çatlayan plaklar n de i tirilmesi.013/1 04.

125 . darbe dayan m yüksek.005 Analiz Ad : Özel Kompoze Ta le Merdiven Basama Yap lmas Ölçü Br: Mt MALZEMELER 150 (Basamak 30+r ht 15) 2. yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat .005 Sa Sa 1.500 Malzeme ve i çilik tutar .1~2. Poz No: Cinsi: 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 642 Tan m: Mevcut beton basamaklar n iyice temizlendikten sonra uygulama yüzeyine özel kompoze ta yap t r c s n n (TS 11140 a uygun) uygulama yüzeyine sürülmesi. Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar. projesine göre uzunlukta ve 30*2. basamak d limonluk kaplamalar bu fiyata dahil de ildir. yatay ve dü ey ta ma.Bas.013/1 04.500 1.410/4H 04.Süpürgelik ve Birim: Miktar: 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . yap t r lan yerler sertle tikten sonra derz dolgular n yap lmas .050 3. bile iminde 0. özel tarak ile yivlendirilmesi. alet ve edavat giderleri.5 mm.5 cm r ht olmak üzere özel kompoze ta plaklardan üretim yerinde merdiven basama eklinde üretilen basamaklar n bunun üzerine yap t r lmas . in aat yerindeki yükleme. bo altma.031 kenar boylar projesi üzerinden ölçülür.000 0.5 Özel Kompoze Ta Merd. her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an.5 cm basamak ve 15*2. M Fayans ve seramik yap t r c s (özel kompoze ta yap t r c s Kg TS 11140 a uygun ) Su M3 ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas 01. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas .501 01.

0045 Malzeme ve i çilik tutar .279 01. yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat . Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 643 Tan m: Süpürgelik yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi.410/4A 04. yap t r lan yerler sertle tikten sonra derz dolgular n yap lmas . her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r.311 0.250 0. in aat yerindeki yükleme.5 mm. yatay ve dü ey ta ma.031 04. alet ve edavat giderleri. Poz No: Cinsi: 04.015 0.600 0.013/1 04.035 0. bile iminde 0. özel kompoze ta yap t r c s n n (TS 11140 a uygun) uygulama yüzeyine sürülmesi.0005 0. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an.521/1 04.1~2. 10 cm geni li inde düzgün ekilde kesilmi özel kompoze ta plaklar n bunun üzerine yap t r lmas gerekli yerlerde mevcut ölçülere göre elmas testerelerle kesilmesi.105 0.212 MALZEMELER (30*60 ve 60*60) 2 cm. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .005 01. bo altma. Özel Kompoze Ta Plak Fayans ve seramik yap t r c s (özel kompoze ta yap t r c s TS 11140 a uygun ) Su Özel macun Kenet demiri ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas S va usta yard mc s Analiz Ad : Özel Kompoze Ta le Süpürgelik Yap lmas Ölçü Br: Mt Birim: M2 Kg M3 Kg Kg Sa Sa Sa Miktar: 0.501 01.126 . darbe dayan m yüksek.

501 01. yatay ve dü ey ta ma.5 cm.030 0.050 Analiz Ad : Kompoze Ta le Dö eme Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 01. Notlar: 5 .009/MK 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 644 Tan m: artnamesine ugun olarak yap lm tesviye betonu yüzünün temizlenmesi. in aat yerindeki yükleme. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas . yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat . Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür.000 Malzeme ve i çilik tutar . 40*40*1. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an.031 04. Poz No: 10. derz dolgular n n yap lmas .500 2. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat 26.021 10.001 0. gerekli yerlerde mevcut ölçülere göre elmas testerelerle kesilmesi. slat lmas . darbe dayan m yüksek.005 Sa Sa 2. her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.127 .010 1.410/3A Cinsi: MALZEMELER 600 kg dozlu çimento erbeti 400 kg dozlu çimento harc Su 40*40*1. Kompoze Ta Plak ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Birim: M3 M3 M3 M2 Miktar: 0.5 cm. bo altma. bile iminde 0.220/MK den yararlan ld .1~10 mm. boyutlar nda kompoze ta plaklar n bunun üzerine dö enmesi. alet ve edavat giderleri. üzerine 3 cm kal nl kta 400 kg dozlu çimento harc ile bir altl k serilmesi.

duvar yüzünün slat lmas . Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür. üzerine 1. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 645 Tan m: Kaplama yap lacak duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi. üzerine 400 kg.800 0.5 cm kal nl kta 400 kg.050 0.010 01.009/MK 04. çimento dozlu bir tabaka yap lmas .1~10 mm.501 01. bo altma.013/2 10. Notlar: 5 . yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat . darbe dayan m yüksek.025 0.022/MK 10. yatay ve dü ey ta ma.500 Malzeme ve i çilik tutar .410/3B 04. derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas .031 MALZEMELER (30*60 ve 60*60) 2 cm. 30*60*2 veya 60*60*2 cm boyutlar nda kompoze ta plaklar n kaplanmas . in aat yerindeki yükleme.150 0.279 04.128 . Kompoze Ta Plak Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi 500 kg dozlu çimento erbeti 400 kg dozlu çimento harc Kenet demiri Su ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Analiz Ad : Kompoze Ta le Duvar Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Birim: M2 Kg M3 M3 Kg M3 Miktar: 1.005 Sa Sa 3. Poz No: Cinsi: 04. alet ve edavat giderleri. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin kompoze ta lara tespiti.005 0. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas . çimento dozlu harçla aral klar 2 mm. yi geçmemek üzere.221/MK den yararlan ld . bile iminde 0. her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.000 2. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat 26.

5 Kompoze Ta Merd. yüzeylerin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyat .1~10 mm.Süpürgelik ve Birim: M M3 M3 Miktar: 1.010 Analiz Ad : Kompoze Ta le Merdiven Basama Yap lmas Ölçü Br: Mt MALZEMELER 150 (Basamak 30+r ht 15) 2. bo altma.5 cm r ht olmak üzere kompoze ta plaklardan üretim yerinde merdiven basama eklinde üretilen basamaklar n dö enmesi.009/MK 04. Poz No: Cinsi: 04. 400 kg dozlu çimento harc Su ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 646 Tan m: Mevcut beton basamaklar n iyice temizlenip slat ld ktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla dö eme ve duvar kaplamas teknik artnamesine uygun olarak.031 kenar boylar projesi üzerinden ölçülür. projesine göre uzunlukta ve 30*2. alet ve edavat giderleri. antiye mahalline gelen malzemelerin istifi ve depolanmas . yatay ve dü ey ta ma. Notlar: 5 .129 .Bas. bile iminde 0. in aat yerindeki yükleme.500 Malzeme ve i çilik tutar . her türlü i çilik yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r. Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar.013 0.621/C den yararlan ld . basamak d limonluk kaplamalar bu fiyata dahil de ildir.410/3F 10.050 0.5 cm basamak ve 15*2.500 1. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an. darbe dayan m yüksek.005 Sa Sa 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat 26.501 01.

279 04. bile iminde 0.501 01. bo altma. bunun üzerine 400kg çimento dozlu harç ile aral klar 2mm geçmemek üzere.015 0.005 01. i çilik. yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi.410/3B 10. aras ndaki boyutlarda kuvars agregal ve ba lay c pigmetlerden olu an. silinmesi. Özel Kompoze Ta Plak 500 kg dozlu çimento erbeti Kenet demiri Özel macun Su ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas S va usta yard mc s Analiz Ad : Kompoze Ta le Süpürgelik Yap lmas Ölçü Br: Mt Birim: M2 M3 Kg Kg M3 Miktar: 0.251/C1 den yararlan lm t r. Ölçü: Kaplanan bütün yüzeyler proje üzerinden ölçülür. 10cm geni li inde düzgün ekilde kesilmi pahl kompoze ta süpürgelik plaklar n yerine konulmas derzlerin özel macun ile kapat lmas . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat 26.009/MK 04. Notlar: 5 .212 Sa Sa Sa 0.130 .300 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yap lmas .035 0. i yerinde yükleme. yap m s ras nda k r lan çatlayan plaklar n de i tirilmesi.105 0. üzerine 1.250 0.001 01. duvara yerle tirilmi kenet demirlerin kompoze süpürgeliklere tespiti.1~10 mm.031 MALZEMELER (30*60 ve 60*60) 2 cm. darbe dayan m yüksek.521/1 04. her türlü malzeme ve zayiat .0045 Malzeme ve i çilik tutar . Poz No: Cinsi: 04.5cm kal. yatay ve dü ey ta ma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 647 Tan m: Süpürgelik yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi. slat lmas .0025 0.

1Ad fiyat Notlar: 5 .22 0. Analiz Ad : Beyaz Çimentolu Suni Mermer Kap E i i Yap lmas Ölçü Br: Ad Ölçü: Yap lan e ik say s say l r. Harç Özel macun Arap Sabunu Su ÇLK Usta Düz i çi Birim: M2 Kg Kg Kg M3 Miktar: 0. i çilik.010 0.031 Cinsi: MALZEME : Suni mermer plak (Zayiat yla) 400 dz. slat lmas .508 04.718/b 10.25 0. d kap lar na suni mermer e ik yapmak için tesviye betonunun yüzünün temizlenmesi.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 657 Tan m: Lojmanlar n merdiven Sahanl na aç lan 100x200 cm.005 01. kal nl nda altl k serilmesi. yatay ve dü ey ta malar.bunun üzerine teçhizatl beyaz çimentolu suni mermer e ik pla n n s vanmas . alet edevat giderleri .009/MK 04.016 0.105 0. her türlü malzeme ve zayiat .i yerindeki yükleme .131 . %25 Müteahhit kar ve genel giderler. Poz No: 04. yar m Saat sonra özel macunun temizlenerek arap Sabunu ile cilalanmas için.65 Malzeme ve i çilik tutar .5 cm.521/1 04.501 Sa Sa 0. 1 Adedinin fiyat d r. dozlu harç ile 7. bo altma.002 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil.400 kg.

Çimento dozlu harçla aral klar 2 mm.002 01.10 0. alet ve edevat giderleri.0025 0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . üzerine 1. 1mt fiyat Birim: M2 M3 M3 M3 M3 Miktar: 0.yi geçmemek üzere düzgün ekilde kesilmi beyaz çimentolu suni mermer plaklar n yerine konulmas . yatay ve dü ey ta malar. i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 658 Tan m: Süpürgelik yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi ve s t lmas .) (zayiat yla) Harç Kumlu çimento erbeti Alç harc Su ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . %25 Müteahhit kar ve genel giderler.061/A 04.031 MALZEME Terrazo karo plaklar (Suni mermer) (Beyaz Çim.005 01.5 cm. kal nl nda 400 kg. müteahhit kar ve genel giderler dahil. yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi ve silinmesi için.009/MK 10. bunun üstüne 400 kg.005 0. derzlerin alç hamuru ile iyice kapat lmas ve arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas . 1 mt fiyat d r. Çimento dozlu bir tabaka yap lmas . Analiz Ad : Ölçü Br: Beyaz Çimentolu Suni Mermer Plaklarla Süpürgelik Mt Yap lmas Ölçü: Yap lan süpürgelik uzunlu u projesinden ölçülür. yap m s ras nda k r klar n çatlayan plaklar n de i tirilmesi.022/MK 10. bo altma.001 0.132 .411/1b 10.35 Notlar: 5 .30 0. Poz No: Cinsi: 04.501 Sa Sa 0.

005 01. 1.416/C001 04.61=1.22 K=(1x1. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . yerine konulmas .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 660/A1 Tan m: Mutfak vb. bo altma.031 Cinsi: MALZEME Renkli mermer plak (%5 zayiat yla) Renkli mermer plak (%5 zayiat yla)süpürgelik için Renkli mermer plak (özel yap t r c kar l ) Renkli mermer plak Normal çimentolu harç Beyaz çimento erbeti Su ÇLK Mermer pla n ebatland r lmas . k2=log(h)/log(6)+0. yatay ve dü ey ta ma için Mermer kaplama ustas Düz i çi Eviye bo lu u aç lmas . 1 M2 fiyat Notlar: K=tespit edilen katsay .501 Sa Sa 2.40 .22)-1= 0.22= 0. b=boy (cm).004 01.00 2. eviye bo lu u aç lmas .. Analiz Ad : Ölçü Br: 3 cm. duvarla birle im yerlerine ayn mermerden süpürgelik konulmas . %25 Müteahhit kar ve genel giderler.416/C001 04.00x0. 3x30xs. müteahhit kar ve genel giderler dahil.00 01.133 Birim: M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 Miktar: 1.010 0. Süpürgelikler hesaba kat lmaz. i yerindeki yükleme.005 Sa 3.26 0.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir.85 0.05 0.boy için. k2=log(3)/log(6)+0. k1=log(axb)/log(180)-0.15 0.501 Sa Sa 0.260 m2 5 . 1 m2 fiyat d r. Mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm.416/C001 10. mermer plak kenarlar n n pahlanmas için.17 0.001 0.boy için K=1 04.005 01. yatay ve dü ey ta malar.22 2x30xs. kal nl nda renkli mermer plaklardan maksimum iki parça kullan larak kaplanmas . h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1.16x0.22+0. Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü M2 Kaplamas Yap lmas Ölçü: Mermer kaplama yap lan tezgah üzeri alan hesaplan r. yerine konulmas ve kenarlar n pahlanmas için Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . damlal k yap lmas . Poz No: 04.22 (ebat art katsay s ) .021/A 04.416/C001 . a=en (cm). damlal k yap lmas ve kenarlar n pahlanmas için Mermer kaplama ustas Süpürgelik yap lmas . alet ve edevat giderleri.009/MK 10.50 01. k1=1.416/C001 04.

kenarlar n n yuvarlat lmas ve mevcut lavabonun mermer alt na düzgünce aç lan kanal içerisine yap t r lmas ve elde edilen tezgah n ambalajlanarak antiyeye nakledilmesi. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: K=tespit edilen katsay .501 Düz çi Sa 1. i çilik.005 Mermer Ustas Sa 4.416/A023 3cm kal nl nda serbest boy milas beyaz mermer plak (%5 M2 zayiat yla) süpürgelik ve al n mermeri için 04.00 B) Haz r hale getirilmi mermer plaklar n Hilton tipi lav.22 2x30xs. a=en (cm).507 1. Aç lan kenar. Yerlerin aç l. pahlan.28 MALZEME 65cm eninde serbest boy milas beyaz mermer plak (%5 M2 zayiat yla) 04.05 0. müteahhit kar ve genel giderler dahi l m2 tezgah fiyat d r.501 Düz çi Sa 01.005 Mermer Ustas Sa 1.boy için K=1 04. hilton tipi lavabonun üst a z ölçüsüne uygun oval ekilde musluk aral klar na ba l olarak elipsin aç lmas .22)-1= 0.. Ve al n yap . pahlanmas . kenar pahlar n n yap lmas ndan sonra. S n f Usta Sa 4.50 01. tezgah eni ile boyu çarp l r.416/A023 Cinsi: Birim: Miktar: 1.30 0.134 .005 Mermer Ustas Sa 11. k1=log(axb)/log(180)-0.00x0. h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1.61=1. k1=1.29x0.00 C) Montaj n yap lmas (gerekli i çilik antiye alan nda yatay dü ey ta malar ufak malzemeler kar ) 01.416/A023 3cm kal nl nda serbest boy milas beyaz mermer plak M2 Ç L K (sök+yap m) A) Yerine konulmas yatay ve dü ey ta ma 01. k2=log(h)/log(6)+0.22 (ebat art katsay s ) . Analiz Ad : Ölçü Br: 3 Cm Kal nl nda Mermer Plaka le Oval Hilton Tipi M2 Lavabo ve Tezgah Yap m Ölçü: Süpürgelik ve al n mermeri hariç . 1. k2=log(3)/log(6)+0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 661 Tan m: Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi. Lav. 01.22 K=(1x1.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir.501 Düz çi Sa 11.00 01.boy için. b=boy (cm). yerine montaj için lüzumlu her türlü malzeme. Poz No: 04.416/A023 .28 m2 5 .25 1.00 01. 3x30xs.00 Malzeme ve i çilik tutar .22+0.22= 0.

bo altma. Analiz Ad : Ölçü Br: 330x330 mm Lik Düz Renkli S rl Gre Seramikle M2 Fugal Dö eme Kaplamas Yap lmas Ölçü: Kaplama Yap lacak Yüzey Alan hesaplan r. Poz No: 10. i çilik.008 04.000 1.lik derz aral klar ile mastar nda ve tesviyesinde dö enmesi.021 01.031 10. yatay ve dü ey ta ma.501 Cinsi: MALZEME Harç (500 kg Çimento Dozlu) 330x330 mm lik Gre Seramik Çimento Su Çimento erbeti ÇLK Seramik kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .150 Notlar: 5 . her türlü malzeme ve zayiat .00015 0.022 1. i yerinde yükleme.392/104 04. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m² fiyat d r.005 0. kal nl nda (500 dozlu) harc n serilmesi. ve nemlendirilerek TS 3450 standard na uygun 330x330 mm lik düz renkli s rl gre seramiklerin 3 mm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 662 Tan m: artnamesine uygun yap lm tesviye betonu yüzünün temizlenip slat ld ktan sonra ortalama 2 cm.01 2.040 0.135 . 1mt fiyat Birim: M3 M2 Ton M3 M3 Sa Sa Miktar: 0.013 MAK 04.004 01. üzerine çimento serpilerek. derzlerin çimento erbeti ile doldurulmas yüzeyin temizlenmesi.

01 2.022 1. Analiz Ad : Ölçü Br: 330x330 mm Lik Dekoratif S rl Gre Seramikle Fugal M2 Dö eme Kaplamas Yap lmas Ölçü: Kaplama Yap lacak Yüzey Alan hesaplan r.000 1. ve nemlendirilerek TS 3450 standard na uygun 330x330 mm lik dekoratif s rl gre seramiklerin 3 mm.005 0.136 .008 04.392/105 04. Poz No: 10. üzerine çimento serpilerek. derzlerin çimento erbeti ile doldurulmas yüzeyin temizlenmesi. i çilik.013 MAK 04.150 Notlar: 5 . her türlü malzeme ve zayiat .031 10. 1mt fiyat Birim: M3 M2 Ton M3 M3 Sa Sa Miktar: 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.501 Cinsi: MALZEME Harç (500 kg Çimento Dozlu) 330x330 mm lik Gre Seramik Çimento Su Çimento erbeti ÇLK Seramik kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .lik derz aral klar ile mastar nda ve tesviyesinde dö enmesi.021 01. yatay ve dü ey ta ma. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 662/A Tan m: artnamesine uygun yap lm tesviye betonu yüzünün temizlenip slat ld ktan sonra ortalama 2 cm. kal nl nda (500 dozlu) harc n serilmesi. i yerinde yükleme.004 01. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 m² fiyat d r.00015 0.040 0.

30 0. beyaz mermer 3cm. k1=1.40 Notlar: K=tespit edilen katsay . k2=log(3)/log(6)+0.22)-1= 0.22 2x30xs. alet ve edevat giderleri. 1mt fiyat Birim: M2 M2 M3 M3 Sa Sa Miktar: 0..61=1.001 0. 3x30xs. 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil.boy için. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. yatay ve dü ey ta malar.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir.416/A001 .022 m2 5 .005 01.0012 0.22 K=(1x1. b=boy (cm).22 (ebat art katsay s ) .009/MK 10.022 0. Analiz Ad : Beyaz Mermer Limonluk Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Mermer limonluk uzunlu u hesaplan r.061/A 01.10x0.22= 0.416/A001 04. k1=log(axb)/log(180)-0.137 .416/A001 10. beyaz mermer Harç Alç harc ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . i yerindeki yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 663/A Tan m: Beyaz mermer merdiven basama ucuna 10x3 ebad nda limonlu un konulmas ve silinmesi için.boy için K=1 04. h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1. 1 mt fiyat d r. a=en (cm). bo altma. k2=log(h)/log(6)+0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . Poz No: 04.105 0.501 Cinsi: MALZEME 3cm.

22 K=(1x1.22)-1= 0. yayat ve dü ey ta malar.416/C001 04. renkli mermer (zayiat yla) 3cm.61=1.138 . a=en (cm). 3x30xs.061/A 01. 1mt fiyat Birim: M2 M2 M3 M3 Sa Sa Miktar: 0. alet ve edevat giderleri. k2=log(h)/log(6)+0. müteahhit kar ve genel giderler dahil. bo altma. k1=1.0012 0.boy için.boy için K=1 04. Analiz Ad : Renkli Mermer Limonluk Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Mermer limonluk uzunlu u hesaplan r.416/C001 . i çilik her türlü malzeme ve zaiyat . Poz No: 04. k1=log(axb)/log(180)-0.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir.40 Notlar: K=tespit edilen katsay . h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1. 1 mt fiyat d r.22 2x30xs.30 0.22= 0.105 0. i yerindeki yükleme. renkli mermer Harç Alç harc ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .022 0.501 Cinsi: MALZEME 3cm.001 0.10x0.005 01. 0.. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. k2=log(3)/log(6)+0.022 m2 5 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 664/A Tan m: Renkli mermer merdiven basama ucuna 10x3 ebAd nda limonlu un konulmas ve silinmesi için.22 (ebat art katsay s ) . b=boy (cm).416/C001 10.009/MK 10.

boy için K=1 04. a=en (cm).501 MALZEME 3cm. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .22 K=(1x1. k2=log(3)/log(6)+0. müteahhit kar ve genel giderler dahil. Harç ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . 1 m2 fiyat d r. 3x30xs. yar m saat sonra macunun temizlenmesi.22)-1= 0.033 3.00x0. dozlu harç ile 3 cm. kal nl nda..416/C001 10. dö eme ile kasa ara kesitlerinin özel macun ile s vanmas . h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1.50 Notlar: K=tespit edilen katsay .61=1.005 01. k2=log(h)/log(6)+0. Poz No: Cinsi: 04.22 (ebat art katsay s ) . 1. k1=log(axb)/log(180)-0.009/MK 01. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.416/C001 . alet ve edevat giderleri. bo altma. k1=1.416/C001 04.22 0. bu harç üzerine 3 cm. kasa geni li inde renkli mermer plak e i in konulmas . Analiz Ad : Renkli Mermer Kap E i i Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Mermer plak alan hesaplan r.139 .22= 0. arap sabunu ile cilalanmas için. yatay ve dü ey ta malar. b=boy (cm). kal nl nda altl k serilmesi. i yerindeki yükleme.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir. 1 M2 fiyat Birim: M2 M2 M3 Sa Sa Miktar: 1. renkli mermer plak 400 Dz.22 m2 5 .05 0.50 3..boy için.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 669/A Tan m: 400 kg. renkli mermer plak (zayiat yla) 3cm.22 2x30xs.

50 Notlar: K=tespit edilen katsay .22)-1= 0.05 0. kal nl nda. alet ve edevat giderleri.22 2x30xs.005 01. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.416/A001 . yar m saat sonra macunun temizlenmesi.22 (ebat art katsay s ) .501 MALZEME 3cm. bu harç üzerine 3 cm. arap sabunu ile cilalanmas için. 1. kal nl nda altl k serilmesi.033 3.50 3. k2=log(h)/log(6)+0. beyaz mermer plak (zayiat yla) 3cm. 1 m2 fiyat d r.boy için K=1 04. k2=log(3)/log(6)+0. dö eme ile kasa ara kesitlerinin özel macun ile s vanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil. h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1.61=1.22 0.00x0. Harç ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . b=boy (cm).22 m2 5 .140 .22= 0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . kasa geni li inde beyaz mermer plak e i in konulmas .416/A001 10. yatay ve dü ey ta malar. beyaz mermer plak 400 Dz. a=en (cm).61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir. Poz No: Cinsi: 04. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 670/A Tan m: 400 kg.416/A001 04. Dozlu harç ile 3 cm.boy için.009/MK 01.22 K=(1x1. k1=log(axb)/log(180)-0.. i yerindeki yükleme. Analiz Ad : Beyaz Mermer Kap E i i Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Mermer plak alan hesaplan r. 3x30xs. k1=1. 1 M2 fiyat Birim: M2 M2 M3 Sa Sa Miktar: 1.

22)-1= 0. 1.607 Notlar: K=tespit edilen katsay . Bulancak Füme Granit Plak 3cm kal. b=boy (cm). çatlayan plâklar n de i tirilmesi. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat 26.22 2. k2=log(h)/log(6)+0.0300 0.416/G007 .05 0.005 01. i yerinde yükleme. üzerine 3 cm. Bulancak Füme Granit Plak ÇLK Kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . her türlü malzeme ve zayiat . k2=log(3)/log(6)+0.000 2. slat lmas .61=1.22 K=(1x1. derzlerin normal veya renkli çimento erbeti ile doldurulmas . h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1. bo altma. dö eme esnas nda k r lan. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.416/G007 01.008 04. her boyutta Bulancak Füme Granit plaklar n projedeki ekil ve taksimata göre dö enmesi.22 m2 5 . a=en (cm). k1=log(axb)/log(180)-0.boy için. silinmesi.22= 0. i çilik.00x0.031 04.22 (ebat art katsay s ) . dö eme yüzü harç bula klar ndan temizlenmesi.002/2B 04.boy için K=1 04. Analiz Ad : Ölçü Br: Bulancak Füme Granit Plak ile Dö eme Kaplamas M2 Yap lmas Ölçü : Kaplanan dö eme alan ölçülür (M2) Poz No: 04. yatay ve dü ey ta ma. 3x30xs.22 2x30xs.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir. k1=1.0188 1. kal nl kta 400 kg dozlu çimento harc ile bir altl k serilmesi. tesviye betonu yüzünün temizlenmesi.0126 0. bunun üzerine aral klar en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kal nl kta.416/G007 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 671 Tan m: artnamesine uygun yap lm .501 Cinsi: MALZEME Kum Çimento Su 3cm kal.141 ..202/C1 den yararlan ld Birim: M3 Ton M3 M2 M2 Sa Sa Miktar: 0.

yap m s ras nda k r lan çatlayan plaklar n de i tirilmesi. Bulancak Füme Granit Plak ÇLK Kaplama ustas S va usta yard mc s Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . silinmesi.501 Sa Sa Sa 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r.00270 0. her türlü malzeme ve zayiat . i yerinde yükleme. bo altma.002/2B 04.00125 0.015 0.212 01.25 0.008 04. i çilik.521/1 04. slat lmas .311 Notlar: 5 .251/C1 den yararlan lm t r Birim: M3 M3 Ton M3 Kg Kg M2 Miktar: 0.005 01.002/3 04. bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aral klar 2 mm geçmemek üzere.279 04.5 cm kal. üzerine 1. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yap lmas .00250 0. yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi. Poz No: Cinsi: 04.142 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 672 Tan m: Süpürgelik yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi.00001 0.03500 0. yatay ve dü ey ta ma. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat 26. Analiz Ad : Bulancak Füme Granit Plak le Süpürgelik Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü : Kaplanan süpürgelik ölçülür (mt).031 04.416/G007 MALZEME Kum Mil kumu Çimento Su Kenet demiri Özel macun 2 cm kal.0045 0.105 01. 10 cm geni li inde düzgün ekilde kesilmi Bulancak Füme Granit süpürgelik plaklar n yerine konulmas derzlerin özel macun ile kapat lmas . duvara yerle tirilmi kenet demirlerin granit süpürgeliklere tespiti.

22= 0.150 0. i çilik.22)-1= 0. h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat d r.501 MALZEME Granit (Bulancak Füme) 3cm Granit (Bulancak Füme) 2cm Granit (Bulancak Füme) 3cm Kum Çimento Su ÇLK Kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . i yerinde yükleme. k2=log(h)/log(6)+0. bo altma.380 0. k2=log(3)/log(6)+0.boy için K=1 04. 0.416/G007 04. b=boy (cm).MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 673 Tan m: Mevcut beton basamaklar n iyice temizlenip sland ktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla.500 1.22 K=(1x1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat 26.0052 0. a=en (cm).005 01.0134 1.621 den yararlan lm t r Birim: M2 M2 M2 M3 Ton M3 Sa Sa Miktar: 0. 3x30xs. Poz No: Cinsi: 04.boy için.143 .416/G007 04.002/2B 04. k1=log(axb)/log(180)-0.008 04.031 01.08 m2 5 .08 0.22 (ebat art katsay s ) .416/G007 . Analiz Ad : Granit (Bulancak Füme) ile Merdiven basama Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü : Kaplanan alan ölçülür (mt).61=1. dö eme ve duvar kaplamas teknik artnamesine uygun olarak granit plaklar n (Bulancak Füme) haz rlanmas ve dö eme için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .22 2x30xs.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir. k1=1.013 0.416/G007 04. yatay ve dü ey ta ma.38x0..5455 Notlar: K=tespit edilen katsay .

501 01.025 0.22= 0. derzlerin aç lmas .010 0. Kal nl kta renkli mermer 3cm.050 0. k1=1. kaplama yüzünün harç bula klar ndan temizlenmesi.005 0. a=en (cm). %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Birim: M3 Kg M2 M2 M3 M3 Kg Sa Sa Miktar: 0. alet ve edevat giderleri. i çilik. duvar yüzünün slat lmas .boy için. üzerine 1.22 (ebat art katsay s ) ..61=1. üzerine 400 kg. k2=log(h)/log(6)+0.000 2.144 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. renkli mermer sövenin kaplanmas .279 04.22 m2 5 . 3x30xs. nakliye. derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas .150 1. yi geçmemek üzere 3 cm. silinmesi her türlü malzeme ve zayiat .031 04.500 Notlar: K=tespit edilen katsay .416/C001 10.5 cm kal nl kta 400 kg.22 2x30xs. bo altma.22 K=(1x1. Poz No: Cinsi: 04. Kal nl kta Renkli Mermer ile Asansör Sövesi Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü : Kaplanan alan ölçülür.22 0. çimento dozlu bir tabaka yap lmas . çimento dozlu harçla aral klar 2 mm.boy için K=1 04. b=boy (cm). in aat yerindeki yükleme.009/MK 10. k2=log(3)/log(6)+0. Analiz Ad : 3cm. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin mermer plaklara tespiti. Kal nl kta renkli mermer 400 Dozlu harç Kumlu çimento erbeti Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Malzeme ve i çilik tutar .00x0.416/C001 .022/MK 04. yatay ve dü ey ta ma.61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir.013/2 01. h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1.416/C001 04.80 3.005 MALZEME Su Kenet demiri 3cm.22)-1= 0. k1=log(axb)/log(180)-0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 674 Tan m: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi. 1.

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 675 Tan m: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin aç lmas , duvar yüzünün slat lmas , üzerine 1.5 cm kal nl kta 400 kg. çimento dozlu bir tabaka yap lmas , üzerine 400 kg. çimento dozlu harçla aral klar 2 mm. yi geçmemek üzere 2 cm. Elaz k rm z s mermer ile kaplanmas , her s ra yap ld ktan sonra arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas , derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas , evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin mermer plaklara tespiti, kaplama yüzünün harç bula klar ndan temizlenmesi, silinmesi her türlü malzeme ve zayiat , i çilik, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : 2 cm. Kal nl nda Elaz Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: K rm z s Mermer ile Duvar M2

Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden ölçülür. Poz No: 04.416/C020 10.009/MK 10.022/MK 04.031 04.279 04.013/2 Cinsi: MALZEME 2*30*serbest boy mermer 400 Dozlu harç nce s va veya derz kumu Su Kenet demiri Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi Birim: M2 M3 M3 M3 Kg Kg Miktar: 1.050 0.025 0.005 0.027 0.150 0.80

01.501 01.005

ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas

Sa Sa

3.000 2.500

Malzeme ve i çilik tutar , %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat 26.251/C1 den yararlan ld . Notlar:

5 - 145

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 676 Tan m: Harpu ta yap lacak çat parapet duvar üzerine artnamesine göre ortalama 5 cm. kal nl nda tesviye betonu yap lmas , duvar üzerine ortalama 3 cm kal nl kta 400 dozlu harçla 3 cm. lik istenilen geni likte aç lm mermer plaklar n çat taraf na meyilli olarak yerine koyulmas , dübel ve vida ile her parçaya 2 adet olmak üzere vidalanmas ek yerlerinin akavvi ile doldurulmas , temizlenmesi ve silinmesi için i çilik, in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Renkli Mermer Yap lmas Plaklarla Parapet Duvar na Ölçü Br: Harpu ta M2

Ölçü: Yatay izdü üm düzlemi üzerinden alan hesaplan r. Poz No: 04.416/C001 04.416/C001 10.001/MK 10.009/MK 01.501 01.005 Cinsi: MALZEME 3cm. Renkli mermer plaka 3cm. Renkli mermer plaka 200 Dozlu harç 400 Dozlu harç ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Malzeme ve i çilik tutar , %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Birim: M2 M2 M3 M3 Sa Sa Miktar: 1.050 0.22 0.055 0.035 2.000 4.000

Notlar: K=tespit edilen katsay , a=en (cm), b=boy (cm), h=kal nl k (cm) K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat art katsay s ) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kal nl k art katsay s ) Tüm serbest boylar için ebat art katsay s k1=1 dir. 3x30xs.boy için, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22 K=(1x1,22)-1= 0,22 2x30xs.boy için K=1 04.416/C001 .. 1,00x0,22= 0,22 m2

5 - 146

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 677 Tan m: 0.70x0.30x0.02 mt. ebad ndaki mevcut yerine konmu mermer veya traverten plaklar n betona ankre edilmesi için önce mevcut plaklar n oynatmadan 60 mm. lik matkapla plaklarla birlikte betonun delinmesi, sonra 60 mm. lik dübellerin betona özel bir aparatla yerle tirilmesi vida ba lar n n d ar dan görülmemesi için 61 mm.lik matkapla plakada 0.5 cm. derinli e kadar havca aç lmas , sonra 20/60 l k a aç vidas yerine s k lmas , bu i lemlerden sonra vida ba na gelen k sm n akemi, ta tozu ve uygun oksit boya kar m ile kapat lmas , (her blok pla a 2 dübel gelecek ekilde) mevcut plaklar n dübellenerek ankre edilmesi ve di er tüm imalat n yap lmas için i çilik, her türlü malzeme ve zayiat , in aat yerindeki yükleme, yatay ve dü ey ta ma, bo altma, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

Mermer veya Traverten Plaklar n Dübellerle Betona Ankre M2 Edilmesi

Ölçü: Ankre edilen alan hesaplan r. Poz No: Cinsi: 04.274/1 01.006 MALZEME Vida ve dübel Beton delme kar l MONTAJ Ç L Erbap i çi Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar , %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat

Birim: Ad Sa

Miktar: 10.000 2.000

01.502 01.005 01.501

Sa Sa Sa

2.000 2.000 2.000

Notlar:

5 - 147

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 678/A1 Tan m: Filiz (demir) çap 12 mm, delik çap 17 mm, delik derinli i 18 cm. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas , içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas , demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme, i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta ma, müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

12 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin)

Ölçü: Adet olarak hesaplan r. Poz No: 04.613/8E 03.517 236.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. S n f Usta Birim: Kg. Sa. cm. , karot Sa. 0.300 Miktar: 0.028 0.060 3.600

01.507

Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. fiyat

Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

5 - 148

delik derinli i 21 cm.149 .200 01. reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas . içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi. Analiz Ad : Ölçü Br: 14 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin) Ölçü: Adet olarak hesaplan r.507 Malzeme ve çilik Tutar . fiyat Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. nakliye. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas . cm. yatay ve dü ey ta ma. delik çap 19 mm. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme.517 236.038 0. Sa.300 Miktar: 0.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r. i çilik. 0. 5 . Poz No: 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 678/B1 Tan m: Filiz (demir) çap 14 mm. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r.060 4. S n f Usta Birim: Kg. . karot Sa.613/8E 03.

Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r. delik derinli i 24 cm. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r.613/8E 03. demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme. Sa. fiyat Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r.507 Malzeme ve çilik Tutar .517 236.) 1. S n f Usta Birim: Kg. yatay ve dü ey ta ma. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. cm. 0. reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas .049 0.150 . Poz No: 04.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 678/C Tan m: Filiz (demir) çap 16 mm. . nakliye. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas . delik çap 21 mm.300 Miktar: 0.060 4.800 01. karot Sa. içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi. i çilik. 5 . Analiz Ad : Ölçü Br: 16 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin) Ölçü: Adet olarak hesaplan r.

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 678/D Tan m: Filiz (demir) çap 18 mm, delik çap 23 mm, delik derinli i 27 cm. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas , içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas , demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme, i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta ma, müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

18 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin)

Ölçü: Adet olarak hesaplan r. Poz No: 04.613/8E 03.517 236.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. S n f Usta Birim: Kg. Sa. cm. , karot Sa. 0.350 Miktar: 0.061 0.070 5.400

01.507

Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. fiyat

Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

5 - 151

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 678/E Tan m: Filiz (demir) çap 20 mm, delik çap 25 mm, delik derinli i 30 cm. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas , içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas , demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme, i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta ma, müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

20 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin)

Ölçü: Adet olarak hesaplan r. Poz No: 04.613/8E 03.517 236.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. S n f Usta Birim: Kg. Sa. cm. , karot Sa. 0.350 Miktar: 0.070 0.070 6.000

01.507

Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. fiyat

Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

5 - 152

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 678/F Tan m: Filiz (demir) çap 22 mm, delik çap 27 mm, delik derinli i 33 cm. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas , içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas , demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme, i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta ma, müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

22 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin)

Ölçü: Adet olarak hesaplan r. Poz No: 04.613/8E 03.517 236.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. S n f Usta Birim: Kg. Sa. cm. , karot Sa. 0.350 Miktar: 0.089 0.070 6.600

01.507

Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. fiyat

Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

5 - 153

MSB F YAT ANAL Z
Analiz No: MSB 678/G Tan m: Filiz (demir) çap 24 mm, delik çap 29 mm, delik derinli i 36 cm. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas , içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi, reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas , demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme, i çilik, nakliye, yatay ve dü ey ta ma, müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. Analiz Ad : Ölçü Br:

24 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin)

Ölçü: Adet olarak hesaplan r. Poz No: 04.613/8E 03.517 236.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd .) 1. S n f Usta Birim: Kg. Sa. cm. , karot Sa. 0.400 Miktar: 0.105 0.080 7.200

01.507

Malzeme ve çilik Tutar , %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. fiyat

Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

5 - 154

Poz No: 04.155 . i çilik. demirin projesinde belirtildi i ekilde yerle tirilmesi eklinde yap lan epoksi (filiz ekimi) imalat n n her türlü malzeme. müteahhitlik kar ve genel giderler dahil 1 adet fiyat d r. içerisinin kompresör ile iyice temizlenmesi.400 Miktar: 0.080 7.613/8E 03. yatay ve dü ey ta ma. karot Sa. olan imalat de erlerine göre delik aç lmas . %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad.507 Malzeme ve çilik Tutar . 5 . S n f Usta Birim: Kg.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 678/H Tan m: Filiz (demir) çap 26 mm.517 236. delik çap 31 mm. delik derinli i 39 cm.) 1. cm. Sa.800 01. reçinenin (epoksi) delik ile demir aras ndaki bo lu u tamamen kapatacak ekilde yerine konmas . 0.122 0. nakliye. fiyat Notlar: Bu analiz sadece takviye yap lan projelerde uygulanacakt r. . Analiz Ad : Ölçü Br: 26 (Düz veya Nervürlü Demirle) Epoksi ile (Filiz Ekimi) Adet Yap lmas (Takviye Projeler çin) Ölçü: Adet olarak hesaplan r.301/A Cinsi: Ankraj çin Reçine Kompresör ile Delik Temizleme Delik Açma (Kârs z) (K r c Matkapla (Hilti) delik açma kar l makinas n n delme uzunlu unun %20si al nd . Demir bedeli ilgili pozundan al nacakt r.

Poz No: 04.003/1 pozundan yararlan lm t r.021 01.218 01. i çilik.122 Cinsi: MALZEME Elektrik Cereyan Elektrot (4 mm.200 0. lik) ÇLK So uk Demir Ustas Kaynak Ustas S cak Demir Usta Yard mc s Düz çi çilik ve malzeme tutar .M. Ölçü : Adet olarak hesaplan r.S. her türlü malzeme ve zayiat .500 Notlar: 5 .501 Sa Sa Sa Sa 0. alet edevat giderleri. bo altma. i yerindeki yatay ve dü ey ta malar.112 04. Analiz Ad : Beton Çelik Çubu unun Kaynakla Birbirine Eklenmesi Ölçü Br: Ad.200 0.019 01.156 . Birim: KW Ad Miktar: 10. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Adedinin fiyat d r.000 01.000 20.B F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 679 Tan m: Projesindeki boyutlarda kesilmi olan çelik çubu un mevcut beton çelik çubu a bindirmeli olarak kayaklanmas .600 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Ad fiyat 23.

%25 Müteahhit kar ve genel giderler.511 Birim: Miktar: 1.0275 0.009 01. 1 M2 fiyat 01. alet ve edevat giderleri.152 04.5x10) ebad nda 1.00 MALZEME 1.00 4.270 04. i yerindeki yükleme. Analiz Ad : Ölçü Br: Spor Salonlar nda Ah ap Parke ve Alt na Elastik 3 Kat M2 Izgara ile Ah ap Dö eme Yap lmas Ölçü: Ah ap dö eme alan hesaplan r. S n f çam tahtalardan (bir yüzü rendelenmi ) lambal ah ap dö eme yap lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil. yatay ve dü ey ta malar. aks aral kl (2.151 04.157 . s n f çam kereste M3 2. ah ap dö eme üzerine 1. Poz No: Cinsi: 04.5x10) çam latalar n çivilenmesi. bo altma. S n f me e parke yap lmas için.00 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 680/A Tan m: Tesviye edilmi beton üzerine (2x14x14) ebad nda takozlar n çelik dübel ile tespiti. s n f me e parke (22mm kal nl kta) M2 1.161/c 04. s n f çam kereste M3 Takozlar n betona ve kiri ile latalar n birbirine tespiti için.00 4. yine 40 cm.023 10. bunun üzerine temizi (2. Kg çivi vida ve çelik dübel kar l Z mpara ka d Ad ÇLK Marangoz ustas Dülger Marangoz yard mc s Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .05 0.017 01.00 4. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . 1 m2 fiyat d r.00 Notlar: 5 .209 01. takozlar üzerine (5x10) ebad nda çam kiri lerin akstan aksa 40 cm ara ile çivi ile çak lmas .501 Sa Sa Sa Sa 7.

025 0.5 cm. i çilik. kaplama yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi.279 Cinsi: MALZEME: Andezit Plaklar (Brüt 4 cm kal nl kta ve her boyutta) Harç Çimento erbeti Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi Su Kenet Demiri Birim: M2 M3 M3 Kg M3 Kg Miktar: 1. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin andezit levhalara tespiti. Ölçü: Kaplama yap lan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat . bo altma. kaplama esnas nda k r lan. D kö elerdeki plak kal nl ölçüden ç kar lmaz.80 0.150 Analiz Ad : Ölçü Br: Andezit Plaklarla 4 cm.158 .005 01. Kö elerdeki bindirmeler nazar itibare al nmaz. yatay ve dü ey ta ma.031 04.022/MK 04. k r k parça kullan lmamas . bunun üstüne 400 kg. arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas . duvar yüzünün slat lmas . kal nl kta 400 kg.009/MK 10. andezit plakalar n kaplanmas . temini ve montaj için gerekli her türlü malzeme ve zayiat . üzerine 1.50 3.005 0.05 0. i yerinde yükleme. çatlayan plakalar n de i tirilmesi.010 0. Kal nl kta Ta Duvar Kaplamas M2 Yap lmas 01. çimento dozlu bir tabaka yap lmas .00 Malzeme ve i çilik tutar . yi geçmemek üzere 4 cm.501 Ç L K ( SÖKÜM-YAPIM ) Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 2. her s ra yap ld ktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 . derzlerin aç lmas . Poz No: 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 682 Tan m: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi. Terminezon varsa ölçüye ilave edilir.425/2b8 10. çimento dozlu harçla aral klar en çok 2 mm.013/2 04.

010 0. Kal nl kta Çarpma Ta Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: Duvar M2 01. bo altma.50 3. bunun üstüne 400 kg.150 Analiz Ad : Andezit Plaklarla 3 cm.009/MK 10.005 0. k r k parça kullan lmamas . duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi. kal nl ndaki andezit plaklar n ön yüzeyinin murçlarla ta derinli i 3 cm kalacak ekilde çarpma ta görünümüne getirilmesi.501 ÇLK Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 2. Kö elerdeki bindirmeler nazar itibare al nmaz. i çilik.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 682/A1 Tan m: Brüt 6 cm.025 0. çimento dozlu harçla aral klar 2 mm. i yerinde yükleme.279 Cinsi: MALZEME: Andezit Plaklar (Brüt 6 cm kal nl kta ve her boyutta) Harç Çimento erbeti Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi Su Kenet Demiri Birim: M2 M3 M3 Kg M3 Kg Miktar: 1. temini ve montaj için gerekli her türlü malzeme ve zayiat . yatay ve dü ey ta ma. kaplama yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat . duvar yüzünün slat lmas .013/2 04.5 cm. derzlerin aç lmas . kal nl kta 400 kg. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .80 0.05 0. 1. Poz No: 04. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin andezit plaklara tespiti.022/MK 04. arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas .159 .425/2e6 10.031 04. Ölçü: Kaplama yap lan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. Terminezon varsa ölçüye ilave edilir. çatlayanlar n de i tirilmesi. D kö elerdeki ta kal nl ölçüden ç kar lmaz. her s ra yap ld ktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas . proje ve detay na göre ebatland r lmas .005 01. çimento dozlu bir tabaka yap lmas . kaplama esnas nda k r lan. yi geçmemek üzere andezit plaklar n kaplanmas .00 Malzeme ve i çilik tutar .

dö eme ve duvar kaplamas teknik artnamesine uygun olarak. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . kaplanmas .013 0.005 01. her türlü malzeme ve zayiat .005 01.031 Cinsi: MALZEME: Harç Andezit Plaklar (4 cm kal nl Andezit Plaklar (6 cm kal nl Su projesi üzerinden ölçülerek Birim: M3 M2 M2 M3 Miktar: 0. basamak d kenar boylar hesaplan r. yatay ve dü ey ta ma.010 nda ve her boyutta) nda ve her boyutta) 01. andezit plaklarla 1 mt fiyat .501 Ç L K: Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 1.501 PAH Ç L Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 0.500 0.250 Malzeme ve i çilik tutar .500 01. Analiz Ad : Andezit Merdiven (B:6 cm .009/MK 04. çimento dozlu harçla.150 0.500 1. R:4 cm) Basama Kaplamas Ölçü Br: Yap lmas Mt Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar.425/2b6 04. andezit levhalar n haz rlanmas . i çilik.425/2d8 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 683 Tan m: Mevcut beton basamaklar n iyice temizlenip slat ld ktan sonra. i yerinde yükleme.160 . Poz No: 10. bo altma.Süpürgelik ve limonluk kaplamalar bu ölçüye dahil de ildir. 400 kg.380 0. basamak uçlar n n pahlanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil.

i çilik. bunun üzerine ortalama 3 cm.050 0. Poz No: 04. kal nl Tesviye Harc Harç nda ve her boyutta ) Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1.005 01. bo altma. çimento dozlu harçla 4 cm.055 0. tesviye harc yap lms . harç bula klar n n temizlenmesi. lik andezit plakalar n projesine göre oyu u haz rlanm parapetin yerine konmas .50 Malzeme ve i çilik tutar . her türlü malzeme ve zayiat .00 2. Analiz Ad : 4 cm lik Andezit Plaklarla Parapet Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür. i yerinde yükleme.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 684 Tan m: Parapet yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm.009/MK Cinsi: MALZEME: Andezit Plakalar ( 4 cm. silinmesi.035 01.501 Ç L K: Levhalar n üst k sm na oyuk aç lmas kar l Mermer Kaplama Ustas Düz çi : Sa Sa 5.001/MK 10. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat .161 . kal nl kta 400 kg. yatay ve dü ey ta ma.425/2b7 10.

bunun üzerine ortalama 3 cm. lik andezit plakadan meyil ve damlal projesine göre haz rlanm d denizli in yerine konmas .425/2b7 10.035 01. Analiz Ad : 4 cm lik Andezit Plaklarla D Denizlik Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür. silinmesi.005 01. harç bula klar n n temizlenmesi. bo altma.009/MK Cinsi: MALZEME: Andezit Plakalar ( 4 cm. kal nl kta 400 kg. tesviye harc yap lms . her türlü malzeme ve zayiat .50 Malzeme ve i çilik tutar .501 Ç L K: Plakalara meyil verilmesi ve damlal k aç lmas kar l Mermer Kaplama Ustas Düz çi : Sa Sa 4. yatay ve dü ey ta ma.50 2.055 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .001/MK 10. i çilik.162 . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 685 Tan m: Denizlik yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. Poz No: 04. i yerinde yükleme. çimento dozlu harçla 4 cm.050 0. kal nl Tesviye Harc Harç nda ve her boyutta ) Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1.

kal nl Tesviye Harc Harç nda ve her boyutta ) Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1.009/MK Cinsi: MALZEME: Andezit Plakalar (6 cm.00 3. yatay ve dü ey ta ma.055 0.10 0. harç bula klar n n temizlenmesi.425/2d9 10.501 Ç L K: Mermer Kaplama Ustas ( U Yap lmas ) Mermer Kaplama Ustas ( Yerine Konmas ) Düz çi Sa Sa Sa 3. i yerinde yükleme. 5 . silinmesi.163 . tesviye harc yap lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat : Ölçü: Yatay izdü üm düzlemi üzerinden alan hesaplan r. i çilik.00 2.035 01.001/MK 10.005 01. Analiz Ad : Andezit U Harpu ta Yap lmas ( 6 cm. çimento dozlu harçla 6 cm.kal nl boyutta ) Ölçü Br: nda ve her M2 Poz No: 04.lik andezit plakalar n projesine göre suyun ak n sa layacak ekilde her iki tarafa e imi verilmi . damlal yap lm ve oyu u haz rlanm harpu tan n yerine konmas .50 Malzeme ve i çilik tutar . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: Suyun ak n sa layacak ekilde harpu ta üzerine çift yönlü e im verilecektir. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 686 Tan m: Harpu ta yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. kal nl kta 400 kg.005 01. bunun üzerine ortalama 3 cm. her türlü malzeme ve zayiat .

kal nl kta 400 kg. i yerinde yükleme.00 2. derzlerin normal veya renkli çimento erbetiyle doldurulmas . üzerine 3 cm. yatay ve dü ey ta ma.164 . silinmesi. dö eme esnas nda k r lan.501 Ç L K: Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 2. her türlü malzeme ve zayiat . olmak üzere 4 cm.005 01. Kal nl Yap lmas Ölçü Br: nda Dö eme Kaplamas M2 Ölçü: Bazalt dö enen bütün yüzey ve süpürgelikler proje üzerinden hesaplan r Poz No: Cinsi: Birim: 04. slat lmas .05 0. bunun üzerine aral klar en çok 2 mm.50 Malzeme ve i çilik tutar . çatlayan levhalar n de i tirilmesi. Analiz Ad : Bazalt Plaklarla 4 cm. dö eme yüzünün harç bula klar ndan temizlenmesi. kal nl Harç Çimento erbeti Su nda ve 30 cm *serbest boy) M2 M3 M3 M3 Miktar: 1.031 MALZEME: Bazalt Plaka (4 cm.010 01. bo altma. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/A Tan m: artnamesine uygun yap lm tesviye betonu yüzünün temizlenmesi.021 04. i çilik.001 0.009/MK 10. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat . dozlu çimento harc ile bir altl k serilmesi. kal nl kta bazalt plaklar n projesindeki ekil ve taksimat na göre dö enmesi.426/2k 10.030 0.

426/2j 10. her s ra yap ld ktan sonra derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas . yi geçmemek üzere 4 cm. duvar yüzünün slat lmas . kal nl kta 400 kg.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/B Tan m: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi. bazalt plakalar n kaplanmas . bo altma.50 3.501 Ç L K ( SÖKÜM-YAPIM ) Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 2.013/2 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat . Ölçü: Kaplama yap lan yüzeyler projesindeki ebat üzerinden ölçülür. arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas . Terminezon varsa ölçüye ilave edilir. derzlerin aç lmas .165 .5 cm. yatay ve dü ey ta ma. D kö elerdeki plak kal nl ölçüden ç kar lmaz. temini ve montaj için gerekli her türlü malzeme ve zayiat . çimento dozlu bir tabaka yap lmas . Poz No: 04.005 01.025 0. k r k parça kullan lmamas . kaplama yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi. Kö elerdeki bindirmeler nazar itibare al nmaz. i yerinde yükleme. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin andezit levhalara tespiti.009/MK 10. üzerine 1. kaplama esnas nda k r lan. çatlayan plakalar n de i tirilmesi. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .279 Cinsi: MALZEME: Bazalt Plaklar (4*40*40cm) Harç Çimento erbeti Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi Su Kenet Demiri Birim: M2 M3 M3 Kg M3 Kg Miktar: 1.00 Malzeme ve i çilik tutar .150 Analiz Ad : Bazalt Plaklarla 4 cm. Kal nl kta Ta Yap lmas Ölçü Br: Duvar Kaplamas M2 01. bunun üstüne 400 kg.05 0. i çilik.010 0. çimento dozlu harçla aral klar en çok 2 mm.031 04.022/MK 04.80 0.005 0.

basamak uçlar n n pahlanmas .031 Cinsi: MALZEME: Harç Bazalt Plaklar (4*40*40 cm) Bazalt Plaklar (6*30*serbest boy) Su projesi üzerinden ölçülerek Birim: M3 M2 M2 M3 Miktar: 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil.426/2r 04. kaplanmas .009/MK 04.005 01. basamak d kenar boylar hesaplan r. 400 kg.150 0.013 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/C Tan m: Mevcut beton basamaklar n iyice temizlenip slat ld ktan sonra. dö eme ve duvar kaplamas teknik artnamesine uygun olarak. bazalt levhalar n haz rlanmas . yatay ve dü ey ta ma. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .501 Ç L K: Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 1. i çilik.500 0.005 01.Süpürgelik ve limonluk kaplamalar bu ölçüye dahil de ildir. Analiz Ad : Bazalt Merdiven (B:6 cm . her türlü malzeme ve zayiat .166 .500 1. i yerinde yükleme.426/2j 04.501 PAH Ç L Mermer Kaplama Ustas Düz çi Sa Sa 0. Poz No: 10.250 Malzeme ve i çilik tutar . R:4 cm) Basama Kaplamas Ölçü Br: Yap lmas Mt Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar. andezit plaklarla 1 mt fiyat .010 01. bo altma.500 01.380 0. çimento dozlu harçla.

521/1 04.212 01. yap m s ras nda k r lan çatlayan plaklar n de i tirilmesi.311 Notlar: 5 . yatay ve dü ey ta ma. Analiz Ad : Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü : Kaplanan süpürgelik ölçülür (mt).25 0.001 0.5 cm kal. i çilik.167 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/D Tan m: Süpürgelik yap lacak yüzeyin iyice temizlenmesi. her türlü malzeme ve zayiat .0045 0.251/C1 den yararlan lm t r M3 M3 Kg Kg M2 0.009/MK 04.005 01. duvara yerle tirilmi kenet demirlerin bazalt süpürgeliklere tespiti. yüzeyinin harç bula klar ndan temizlenmesi.105 01. bo altma. silinmesi.03500 0.426/2b Çimento erbeti Su Kenet demiri Özel macun Bazalt ta 2*40*40 ÇLK Kaplama ustas S va usta yard mc s Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aral klar 2 mm geçmemek üzere.015 0. üzerine 1.501 Sa Sa Sa 0. Poz No: Cinsi: MALZEME Birim: Miktar: 10. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yap lmas .279 04.0025 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1mt fiyat 26. bazalt plaklar n yerine konulmas derzlerin özel macun ile kapat lmas . i yerinde yükleme. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r.031 04. slat lmas .

kal nl kta 400 kg. bo altma. çimento dozlu harçla 4 cm.00 2.50 Malzeme ve i çilik tutar . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat . Poz No: 04. i çilik.005 01. i yerinde yükleme. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .168 .426/2k 10. lik bazalt plakalar n projesine göre oyu u haz rlanm parapetin yerine konmas .035 01.001/MK 10.501 Ç L K: Levhalar n üst k sm na oyuk aç lmas kar l Mermer Kaplama Ustas Düz çi : Sa Sa 5.055 0. harç bula klar n n temizlenmesi. Analiz Ad : 4 cm lik Bazalt Plaklarla Parapet Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür. silinmesi. yatay ve dü ey ta ma. tesviye harc yap lms .009/MK Cinsi: MALZEME: Bazalt Plakalar ( 4*30*serbest boy ) Tesviye Harc Harç Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1. bunun üzerine ortalama 3 cm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/E Tan m: Parapet yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. her türlü malzeme ve zayiat .050 0.

50 Malzeme ve i çilik tutar . silinmesi. i yerinde yükleme. çimento dozlu harçla 4 cm.001/MK 10.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/F Tan m: Denizlik yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm.050 0. lik bazalt plakalar n projesine göre oyu u haz rlanm denizli in yerine konmas . i çilik. harç bula klar n n temizlenmesi. Poz No: 04.005 01.501 Ç L K: Levhalar n üst k sm na oyuk aç lmas kar l Mermer Kaplama Ustas Düz çi : Sa Sa 4. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . her türlü malzeme ve zayiat . tesviye harc yap lms .169 .50 2. yatay ve dü ey ta ma. bo altma.035 01.009/MK Cinsi: MALZEME: Bazalt Plakalar ( 4*30*serbest boy ) Tesviye Harc Harç Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat .426/2k 10. bunun üzerine ortalama 3 cm. Analiz Ad : 4 cm lik Bazalt Plaklarla Denizlik Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür. kal nl kta 400 kg.055 0.

bo altma.001/MK 10.50 Malzeme ve i çilik tutar . i çilik.00 2. harç bula klar n n temizlenmesi. kal nl kta 400 kg. yatay ve dü ey ta ma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/G Tan m: Harpu ta yap lacak k sma artnamesine uygun olarak ortalama 5 cm.426/2s 10. bunun üzerine ortalama 3 cm. Analiz Ad : Bazalt U Harpu ta Yap lmas ( 6 cm. her türlü malzeme ve zayiat .005 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat : Ölçü: Yatay izdü üm düzlemi üzerinden alan hesaplan r.035 01.005 01. i yerinde yükleme. silinmesi. çimento dozlu harçla 6 cm. tesviye harc yap lmas .kal nl boyutta ) Ölçü Br: nda ve her M2 Poz No: 04.lik bazalt plakalar n projesine göre suyun ak n sa layacak ekilde her iki tarafa e imi verilmi .170 . damlal yap lm ve oyu u haz rlanm harpu tan n yerine konmas .00 3. 5 .009/MK Cinsi: MALZEME: Bazalt Plakalar (6*40*serbest boy ) Tesviye Harc Harç Birim: M2 M3 M3 Miktar: 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: Suyun ak n sa layacak ekilde harpu ta üzerine çift yönlü e im verilecektir.055 0.501 Ç L K: Mermer Kaplama Ustas ( U Yap lmas ) Mermer Kaplama Ustas ( Yerine Konmas ) Düz çi Sa Sa Sa 3.10 0.

ebatlar nda bazalt bordürün yap lmas için. temel betonu at lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat : Analiz Ad : Bazalt Bordür Yap lmas (10*25*50 ) Ölçü Br: Mt Ölçü: 10*25*50 cm. i çilikleri. üzerine 10*25*50 cm ebad nda bazalt bordürün kenarlarda 5 er cm. 450 dz.002 04. alet ve edevat giderleri. i yerinde yükleme.426/1c Cinsi: MALZEME: 450 Dozlu nce Harç 200 Dz.5 Malzeme ve i çilik tutar .013 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 . yükseklikte 200 dz. her türlü malzeme ve zayiat . Poz No: 10.5 0.020 2. derz harc ile derzlenmesi. bo altma. Bazalt Bordür Birim: M3 M3 Ad Miktar: 0. Demirsiz Beton (Kars z) 10*25*50 cm.012/MK 16.000 01.501 Ç L K ( SÖKÜM-YAPIM ) Duvarc Ustas Düz çi Sa Sa 0. 20 cm. yatay ve dü ey ta malar.171 . ebad nda bazalt bordürün dö endi i meyilde uzunlu u ölçülür. bordürün yerle tirilece i zeminin düzeltilmesi.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/H Tan m: 10*25*50 cm. kalacak ekilde temel betonunun üzerine yerle tirilmesi. geni lik ve 10 cm.0015 0.

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/I Tan m: 400 kg. Harç ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . dö eme ile kasa ara kesitlerinin özel macun ile s vanmas . bu harç üzerine 3 cm. kasa geni li inde bazalt plaka konulmas . arap sabunu ile cilalanmas için.172 .50 Notlar: 5 . i yerindeki yükleme. bo altma. müteahhit kar ve genel giderler dahil. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .033 01.05 0.426/2g 10.501 Sa Sa 3.009/MK MALZEME 3cm. Poz No: Cinsi: 04. 1 m2 fiyat d r. kal nl nda altl k serilmesi.50 3. yar m saat sonra macunun temizlenmesi. Analiz Ad : Bazalt Kap E i i Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Bazalt plaka alan hesaplan r. yatay ve dü ey ta malar. Bazalt ta 3*30*serbest boy (zayiat yla) 400 Dz.005 01. dozlu harç ile 3 cm. kal nl nda. 1 M2 fiyat Birim: M2 M3 Miktar: 1. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. alet ve edevat giderleri.

009/MK 10. Poz No: 04.501 Sa Sa 0. 1mt fiyat Birim: M2 M3 M3 Miktar: 0. 1 mt fiyat d r.001 0.061/A Cinsi: MALZEME 3cm.0012 01. alet ve edevat giderleri.005 01. bo altma.40 Notlar: 5 .105 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/K Tan m: Bazalt merdiven basama ucuna 10x3 ebad nda limonlu un konulmas ve silinmesi için. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . i yerindeki yükleme.30 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.173 . Analiz Ad : Bazalt Limonluk Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Bazalt limonluk uzunlu u hesaplan r. yatay ve dü ey ta malar.426/2g 10. müteahhit kar ve genel giderler dahil. bazalt ta 3*30*serbest boy Harç Alç harc ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .

alet ve edevat giderleri. yatay ve dü ey ta ma. derzlerin aç lmas . nakliye. i çilik. derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmas .005 Sa Sa 3. Kal nl kta Bazalt Asansör Sövesi Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü : Kaplanan alan ölçülür. evvelce duvarlara yerle tirilmi kenet demirlerinin bazalt plaklara tespiti.279 04.500 Notlar: 5 .009/MK 10.010 0. kaplama yüzünün harç bula klar ndan temizlenmesi. Poz No: Cinsi: 04. çimento dozlu harçla aral klar 2 mm. duvar yüzünün slat lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.80 01.426/2g 10.013/2 MALZEME Su Kenet demiri 3cm.025 0. yi geçmemek üzere 3 cm. Analiz Ad : 3cm. üzerine 400 kg.174 . arkalar n n çimento erbeti ile doldurulmas . Kal nl kta bazalt ta 3*30*serbest boy 400 Dozlu harç Kumlu çimento erbeti Fayans ve Seramik Derz Dolgu Malzemesi ÇLK Düz i çi Mermer kaplama ustas Malzeme ve i çilik tutar .000 2.5 cm kal nl kta 400 kg. in aat yerindeki yükleme. üzerine 1.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 689/L Tan m: Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi.150 1. çimento dozlu bir tabaka yap lmas . bazalt sövenin kaplanmas . bo altma. silinmesi her türlü malzeme ve zayiat . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Birim: M3 Kg M2 M3 M3 Kg Miktar: 0.022/MK 04.031 04.005 0.050 0.501 01.

eninde bitümlü karton erit konularak ortalama 4 cm. Analiz Ad : Tarakl Mozaik Dö eme Kaplamas Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projesindeki ölçülere göre tarakl mozaik kaplanan yüzeyler hesaplan r.007 01.040 0.010 0.501 01.003 0. Çimento kat larak elde edilen mozaik harc ile.081 04.608 MALZEME Mozaik harc Su Ç ta kerestesi Bitümlü karton derz te kil edilmesi kar l ÇLK Mozaik ustas Marangoz yard mc s Düz i çi Ta ç (taraklanmas için) Malzeme ve i çilik tutar . i çilik her türlü malzeme ve zayiat .75 2. yatay ve dü ey ta malar. süpürülmesi. bo altma. müteahhit kar ve genel giderler dahil.5 cm. kal nl nda mastar nda mozaik kaplama yap lmas . sulanmas yüzeylerinin taraklanmas . kesitinde rendeli ç talarla yap lan anolara derzlerine 2 cm. 3. Poz No: Cinsi: Birim: 10.50 0. y kanmas için. 1 M2 fiyat M3 M3 M3 M2 Miktar: 0.00 Notlar: 5 . mozaik yap lacak yerin temizlenmesi.000 m3 Mozaik pirincine 650 kg. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 690 Tan m: Mevcut tesviye betonu üzerine 1.08 01. alet ve edevat giderleri.151 04.10 0. 1 m2 fiyat d r.209 01.5x3.031 04. i yerindeki yükleme.175 .001 Sa Sa Sa Sa 1.

40 4.00 0.350 1/3 1/10 1. bo altma.183 04. zgara üzerine 4 mm. Poz No: 04. Me e ç ta ile çerçevelendirilmi .003 2.056 0.177 04. Kadranlarla zgara te kil edilmesi.00 1.176 .00 01.273 04.179 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil. gelen k s mlar nda (arka yan. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.011 0.271 04. Yonga levha Me e kaplama Kay n kaplama 4mm. Yonga levhadan yap lmas .511 Cinsi: 1.713/D 04. 1 m2 fiyat d r.151 04. için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . yatay ve dü ey ta malar. Analiz Ad : Me e Kaplama Gömme Dolap Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Gömme dolap ön yüzünün alan hesaplan r. alt ve tavan ) 50 cm.008 01.00 Notlar: 5 . Bedeli ilgili birim fiyat ndan ödenmek üzere dolab n görünen yüzeyleri cilalanacakt r. taban 4mm. S n f çam keresteden te kil edilmesi.773/B5 04.50 2.167 04.503 01. Aral kla her iki istikamette dö enmi 5x5 cm.743/7 04. arka yüzleri kay n kaplamal 19 mm. s n f çam kereste Me e kerestesi 19mm. Kontrplakla kaplanmas .500 0.50 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 701 Tan m: Dolab n s va yüzeyine.501 Sa Sa Sa 34.00 4. alet ve edevat giderleri. ½ pirinç boru ile ask l k yap lmas .156 04. 1 M2 fiyat Birim: M3 M3 M2 M2 M2 M3 Kg Kg Kutu Kutu Ad Mt Kg Ad Miktar: 0. Kontrplak Sentetik tutkal Galvanizli çivi A aç vidas (küçük) A aç vidas (büyük) Sürgü Boy mente e Pirinç boru Z mpara ka d ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . Kontrplakla kaplanm çekmecelerin 1. kapak ve ara bölmelerin 1x2 cm.274 04.773/B17 04. i yerindeki yükleme. ön yüzleri me e.50 0.00 7.

274 04.271 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil.00 01.00 0. Kontrplak Sentetik tutkal Galvanizli çivi A aç vidas (küçük) A aç vidas (büyük) Sürgü Boy mente e ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . S n f çam keresteden ön yüzünün me e keresteden te kil edilerek atölyede haz rlanmas ve yerine monte edilmesi için.00 2. 1 M2 fiyat Birim: M3 M3 M2 M3 Kg Kg Kutu Kutu Ad Mt Miktar: 0. alet ve edevat giderleri. yatay ve dü ey ta malar.503 01. dolap ön kapaklar n n me e keresteden. Çimentolu yonga levha 4mm. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere dolap ön kapaklar cilalanacak. S n f çam keresteden olu turulmas .773/B5 04.177 .200 0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .273 04.156 04.501 Sa Sa Sa 20.773/B17 1. Analiz Ad : Mutfak Tezgah Alt Dolab Yap lmas (Me e) Ölçü Br: M2 Ölçü: Dolap ön yüzünün alan hesaplan r.002 0. s n f çam kereste Me e kerestesi 20 mm.00 1.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 702 Tan m: Projesine göre dolap ta y c sisteminin 1.008 01.167 04.100 2/3 1/10 2. 1 m2 fiyat d r.151 04.177 04. i yerindeki yükleme. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. Kontrplakla kaplanm çekmecelerin arka ve yanlar n n 1. Poz No: Cinsi: 04. taban 4 mm. bo altma. Me e kereste ile çerçevelendirilmi çimentolu yonga levhadan.011 0. di er yüzeyleri ise cilalanan k sma uygun renkte ya l boya ile boyanacakt r.743/1-G 04. di er yüzleri (arka yanlar ve alt) ile raflar n kenarlar 1x2 cm.029 4.00 5.00 Notlar: 5 .

di er yüzleri (arka yanlar ve alt) ile raflar n kenarlar 1x2 cm.00 4. müteahhit kar ve genel giderler dahil.178 . 1 M2 fiyat Birim: M3 M2 Kg Kg Kutu Kutu Ad Mt Miktar: 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 703 Tan m: Projesine göre dolap dolap ön kapaklar n n me e keresteden. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. yatay ve dü ey ta malar.773/B5 04.00 2.100 2/3 1/10 1. te kil edilerek atölyede haz rlanmas ve yerine monte edilmesi için.773/B17 Cinsi: Me e kerestesi 20mm.026 3.274 04. bo altma. i yerindeki yükleme.156 04.00 2.743/1G 04. Me e kereste ile çerçevelendirilmi 20 mm.271 04.200 0. Poz No: 04.00 Notlar: 5 . Analiz Ad : Mutfak Asma Dolab Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Dolap ön yüzünün alan hesaplan r.177 04.30 0.00 01. çimentolu yonga levhadan.273 04.503 01.501 Sa Sa Sa 16. 1 m2 fiyat d r. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere dolap ön kapaklar cilalanacak. di er yüzeyleri ise cilalanan k sma uygun renkte ya l boya ile boyanacakt r. Çimentolu yonga levha Sentetik tutkal Galvanizli çivi A aç vidas (küçük) A aç vidas (büyük) Sürgü Boy mente e ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . i çilik her türlü malzeme ve zayiat .008 01. alet ve edevat giderleri.

%25 Müteahhit kar ve genel giderler.00 7.250 1/4 01.743/7 04.20 0. s n f çam kereste Me e kerestesi 19mm.179 04. yonga levha Me e kaplama Kay n kaplama Sentetik tutkal Galvanizli çivi A aç vidas ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .008 01.503 01. Cila ve curuf betonu bedelleri birim fiyata dahil olmay p. Poz No: 04.179 . arka yüzleri kay n kaplanm 19 mm. üst arka.273 Cinsi: 1. Me e kereste ile çerçevelendirilmi .501 Sa Sa Sa 20.036 0.156 04. Yonga levhadan te kil edilmesi.004 3. müteahhit kar ve genel giderler dahil. Yukar kald r lmas için. 1 m2 fiyat d r. yanlar ve ara raflar n 1x2 cm.183 04.00 Notlar: 5 . S n f çam Kadranlarla zgara yap lmas .177 04. curuf betonu ile doldurularak 5 cm. taban n bitmi dö eme kotundan. ilgili pozlar ndan ödenecektir. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . ön yüzü me e. Analiz Ad : Me e Kaplama Vestiyer Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Dolap ön yüzünün alan hesaplan r.10 2.27 3. alt ve üst dolap kapaklar ile alt.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 704 Tan m: Vestiyerin duvara yaslanan yüzlerine (arka ve yan) projesine göre yatay ve dü ey tanzimi 4x4 cm. bo altma. ebad nda 1.151 04. i yerindeki yükleme. yatay ve dü ey ta malar.250 0. 1 M2 fiyat Birim: M3 M3 M2 M2 M2 Kg Kg Kutu Miktar: 0.00 3. alet ve edevat giderleri.271 04.

00 4. Poz No: 04. Analiz Ad : Sert A aç Ah ap Bölme (Seperatör) Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Sert a aç ah ap bölmenin bir yüzünün alan hesaplan r.030 0. alet ve edevat giderleri. her türlü malzeme ve zayiat . 1 M2 fiyat Birim: M3 Kg Kg Kg Ad Miktar: 0. müteahhit kar ve genel giderler dahil. i yerindeki yükleme. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere görünen yüzeyler cilalanacakt r.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 705 Tan m: Projesine göre sert a aç kereste ç talarla birbirine geçme.00 01. pirinç vida ayak bedeli hariç 1 m2 fiyat d r.180 .501 Sa Sa Sa 9. bo altma.177 04.503 01.50 7.270 04. yatay ve dü ey ta malar. karelaj yap lmas .30 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.279 04.00 Notlar: 5 .00 1.511 Cinsi: Me e kerestesi Çivi Tutkal lenmi küçük demir Z mpara ka d ÇLK Do ramac ustas Ç rak Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .156 04.008 01. pirinç vida ayaklar ile yere tespiti için gerekli i çilik.30 0.

Poz No: Cinsi: 04. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.40 0.503 Sa Sa 4. Yonga levha ÇLK Do ramac ustas Ç rak Malzeme ve i çilik tutar .8mm kal. arka yüzünün kay n ile kaplanmas . 19 mm. projesine göre perde band n n te kil edilmesi. müteahhit kar ve genel giderler dahil.006 0.12 0. Vida ve plastik dübel Pirinç a aç vidas (küçük) TS 431 Z mpara ka d 3 rayl alüminyum perde korni i 19mm. yerine monte edilmesi.301 04.511 04.743/7 MALZEME Me e kereste (TS 820) Sentetik Tutkal (TS 93) Me e kaplama 0. 1 mt fiyat d r. Yonga levhan n ön yüzünün me e. alüminyum üçlü korni in temini ve monte edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . Analiz Ad : Ölçü Br: 3 Rayl Alüminyum Perde Korni li Me e Kaplama Mt Perde Band Yap lmas Ölçü: Perde band uzunlu u ölçülür. Me e kereste ile çerçevelendirilmi .008 01. i yerindeki yükleme.8mm kal. yatay ve dü ey ta malar.40 01.183 04.05 0.00 Notlar: 5 .704/A 04.00 2. alet ve edevat giderleri.274/1 04. Kay n kaplama 0. bo altma. 1mt fiyat Birim: M3 Kg M2 M2 Ad Ad Ad Mt M2 Miktar: 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 706 Tan m: 1x2 cm.40 2 3 3 1.181 .177 04.179 04. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere Perde band n n görünen yüzeyleri cilalanacakt r.156 04.

Kay n kaplama 0.008 01. i yerindeki yükleme. projesine göre perde band n n te kil edilmesi. 1 mt fiyat d r.400 2.301 04. Yonga levha ÇLK Do ramac ustas Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . %25 Müteahhit kar ve genel giderler.000 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil. bo altma. arka yüzünün kay n ile kaplanmas .183 04.743/7 MALZEME Me e kereste (TS 820) Sentetik Tutkal (TS 93) Me e kaplama 0. Yonga levhan n ön yüzünün me e.120 0.050 0. Poz No: Cinsi: 04.00 2. 1mt fiyat Birim: M3 Kg M2 M2 Ad Ad Ad Mt M2 Miktar: 0.704/B 04.177 04. Analiz Ad : Ölçü Br: 3 Rayl Plastik Perde Korni li Me e Kaplama Perde Mt Band Yap lmas Ölçü: Perde band uzunlu u ölçülür. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere perde band n n görünen yüzeyleri cilalanacakt r.274/1 04. yerine monte edilmesi.8mm kal. plastik üçlü korni in temini ve monte edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .00 Notlar: 5 .400 0. yatay ve dü ey ta malar.179 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 706/A Tan m: 1x2 cm.182 .156 04.000 3.8mm kal.006 0. Me e kereste ile çerçevelendirilmi . alet ve edevat giderleri. Vida ve plastik dübel Pirinç a aç vidas (küçük) TS 431 Z mpara ka d 3 rayl plastik perde korni i 19mm.511 04. 19 mm.000 3.503 Sa Sa 4.400 01.

panolar n zgara üzerine vidalanmas için. 1 m2 fiyat d r.93 sentetik tutkal ile yap t r lmas . Bedeli ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere görünen yüzeyleri cilalanacakt r.183 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil. Kay n kaplama ile TS.156 04.00 3. etraf n n sert a açla masiflenmesi ve lamba aç lmas .00 2.8 mm. s n f çam kereste Sert a aç Tutkal Ceviz kaplama Kay n kaplama Galvanizli 19mm.100 3.008 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 707 Tan m: Detay projesine göre takoz ve zgaralar n duvara tutturulmas .015 0.20 kg. Analiz Ad : Lambri Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Lambri kaplama yap lan yüzey M2 olarak hesaplan r.000 01. kaplama yüzünün z mparalanmas .178 04.183 .8 mm.0 5.151 04.271 04. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .000 0. yatay ve dü ey ta malar. Sunta Z mpara ka d ÇLK Yap lmas için Do ramac Ç rak Yerine konmas için Do ramac Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . sentetik esasl 3 poliüretan ile cilalanmas .25 Notlar: 5 .006 0.177 04.743/7 04. bir yüzün 0.503 Sa Sa Sa Sa 15.008 01.lik ceviz. 1 m2 ye 1. bo altma.000 1.503 01.750 1. Poz No: 04. 19 mm. di er yüzünün 0. 1M2 fiyat Birim: M3 M3 Kg M2 M2 Kg M2 Ad Miktar: 0. i yerindeki yükleme. suntan n projesindeki ebattaki panolar halinde kesilmesi. alet ve edevat giderleri.750 1.511 Cinsi: MALZEME 1. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.

Yonga levha Sert a aç kereste Me e kaplama 5mm.261 04.018 01.008 01.50 3. Analiz Ad : Me e Kaplama Dan ma Bankosu Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Bankonun uzunlu u mt olarak ölçülür.184 .50 1.00 0.156 04.177 04.00 1. yatay ve dü ey ta malar.00 4.501 01.01 9. kontrplak 20/20/1 kare profil 2mm.743/7 04.00 6. i yerindeki yükleme. Kontrplak ile çekmecelerin yap lmas 20/20/1 kare profil ile ta y c taban n te kili için. bo altma.50 8. müteahhit kar ve genel giderler dahil. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .273 04. Yonga levha ile bankonun te kil edilmesi.773/B5 Cinsi: MALZEME 19mm. Siyah Sac Tutkal Z mpara ka d Çivi A aç vidas Boy mente e Sürgü ÇLK Do ramac ustas Demirci ustas Düz i çi Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . tüm yüzeylerinin me e kaplama ile kaplanmas .50 0. 5mm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 708 Tan m: Ekli detaya göre 19 mm.167 04.00 1.503 Sa Sa Sa Sa 44. alet ve edevat giderleri.65 2 01.002 2. 1 mt fiyat Notlar: Birim: M2 M3 M2 M3 Mt Kg Kg Ad Kg Kutu Mt Ad Miktar: 4.292/3 04.00 0.511 04. Bedelleri ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere bankonun tüm yüzeyleri cilalanacakt r.270 04.773/B17 04. Poz No: 04.00 5 . 1 mt fiyat d r. kenarlar n n masiflenmesi. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.05 1.179 04.

008 01.0004 1.501 01. 1 mt fiyat d r.008 0. 1mt fiyat Birim: M3 M3 Ad Miktar: 0.185 .511 MALZEME Kay t kerestesi (zayiat yla) Alüminyum vida ve tespit parças kar l Z mpara ka d ÇLK Do ramac ustas Düz i çi Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . müteahhit kar ve genel giderler dahil. z mparalanarak yerine monte edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . yüzeylerinin. yatay ve dü ey ta malar.00 kerestenin %5 i 01.503 Sa Sa Sa 1. alet ve edevat giderleri.158 04. Analiz Ad : Sert A aç Duvar Koruma Band Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projesine göre uzunlu u hesaplan r. bedeli ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere cilalanacakt r. Poz No: Cinsi: 04.50 Notlar: 5 .25 0. bo altma.158 04. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 709 Tan m: Detay projesine uygun olarak 25 cm. Kal nl nda sert a açtan yap lacak duvar koruma eleman n n haz rlanmas .50 0. Geni li inde 3 cm. Koruma band n n görünen yüzeyleri. i yerindeki yükleme.

008 01.186 . yonga levha kenarlar n n masiflenmesi.00 Notlar: 5 . i çilik her türlü malzeme ve zayiat . yonga levhalar n görünen yüzün me e. 1.511 04. i yerindeki yükleme.500 0.50 0.5 m. yatay ve dü ey ta malar. müteahhit kar ve genel giderler dahil.270 04.00 1/10 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 710 Tan m: Detay projesine uygun olarak 12 mm.177 04.743/7 04. 1 mt fiyat d r. detay na uygun bir ekilde birbirine yap t r lmas . alet ve edevat giderleri.273 Cinsi: MALZEME 19 mm. Yonga levha Sert a aç Me e kaplama Kay n kaplama Tutkal Çivi Z mpara ka d A aç vidas ÇLK Do ramac ustas Düz i çi Ç rak Malzeme ve i çilik tutar .100 4.50 0. di er yüzünün kay n ile kaplanmas için. Poz No: 04. bo altma. ara ile duvara monte edilmesi.503 Sa Sa Sa 4.183 04. Yonga levhalar n kesilmesi.156 04.001 0.50 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.501 01. 1mt fiyat Birim: M2 M3 M2 M2 Kg Kg Ad Kutu Miktar: 0.00 1.179 04. bedeli ilgili birim fiyatlar ndan ödenmek üzere cilalanacakt r.00 2. Analiz Ad : Me e Kaplama I kland rma Band Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projesine göre uzunlu u hesaplan r. I kland rma band n n görünen yüzeyleri.

Analiz Ad : Ölçü Br: 19 mm.156 04. 1 m2 fiyat d r. müteahhit kar ve genel giderler dahil.743/7 04.00 3.301 04.10 1. alet ve edevat giderleri.179 04.501 01. bir yüzünün me e di er yüzünün kay n ile kaplanmas .00 Malzeme ve i çilik tutar . Poz No: Cinsi: 04. bedeli ilgili birim fiyat ndan ödenmek üzere cilalanacakt r.177 MALZEME Pirinç vida 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 711 Tan m: Detay projesine 0.750 3.00 4.60 ebad ndaki çam zgaran n 61 ve 78 cm. yatay ve dü ey ta malar.008 01. Asma tavan n görünen yüzü. i yerindeki yükleme. 19 mm. kaplama yüzeyinin z mparalanmas . bo altma. etraf n sert a aç ile masiflenmesi ve lamba aç lmas .00 5.183 04.152 04.511 04.10 0. Kal nl ndaki suntan n projesindeki ebatta panolar halinde kesilmesi.008 01. 1 M2 fiyat Notlar: 5 . Ara ile 4/40 lambalarla tavana tutturulmas .42x0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.00 3.10 1.006 1.271 04. s n f çam kereste Sert a aç 19 mm.00 0.503 Sa Sa Sa Sa 37.279 04.040 0. Me e Kaplamal Yonga Levha ile Asma M2 Tavan Yap lmas Ölçü: Projesine boyutlara göre asma tavan alan hesaplan r. panolar n zgara üzerine vida monte edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .750 01.187 . sunta Me e kaplama Kay n kaplama Galvanizli çivi Z mpara ka d lenmi küçük demir Tutkal ÇLK Do ramac ustas Do ramac ustas Düz i çi Ç rak Birim: Ad M3 M3 M2 M2 M2 Kg Ad Kg Kg Miktar: 12 0.

00 1.00 Notlar: 5 .60 2.511 MALZEME 19 mm. Yonga levha Me e kaplama Tutkal Z mpara ka d ÇLK Do ramac ustas Düz i çi Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 712 Tan m: 2 Adet 20 cm.88 0.44 0.00 2.179 04. pirinç bulan ve bilezik malzeme giderleri hariç 1 mt fiyat d r. 1mt fiyat Birim: M2 M2 Kg Ad Miktar: 0.501 01. i yerindeki yükleme.177 04.743/7 04. alet ve edevat giderleri. Poz No: Cinsi: 04.188 . yatay ve dü ey ta malar. Geni li indeki 19 mm. Yonga levha üzerine me e kaplama yap lmas korkulukla birle im yerlerine 2 er Adet pirinç bulan deli i aç lmas yerine konulmas ve 40/40/2 profilin basamakla birle ti i noktaya pirinç bilezik monte edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .008 01.00 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil.503 Sa Sa Sa 6. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. Analiz Ad : Me e Kaplama Merdiven Küpe te Alt Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projesine göre uzunlu u ölçülür.

50 9.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 713 Tan m: Detay projesine uygun olarak kutu profil ve kö e bentten demir iskeletin haz rlanmas . ah ap k sm n cilalanmas için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .009 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil. oturma mahallerinin matkapla delinip.00 Notlar: 5 . i yerindeki yükleme.05 01.275 04.96 1. dübel tirfon yard m ile iskeletin yerine tespit edilmesi.256/2 04.00 0.90 3. 1mt fiyat Birim: M3 Kg Kg Mt Kg Mt Miktar: 0.501 25.94 0.256/2 04.030 3.511 Sa Sa Sa M2 M2 Ad 2. Poz No: Cinsi: 04. madeni k sm n ya l boyas .292/2 04.189 . temizlenerek z mparaland ktan sonra tirfon ile iskelete tespiti. 1 mt fiyat d r.292/2 MALZEME Sert a aç Kö ebent Tirfon vida Kutu profil Atölye giderleri ( %5) Atölye giderleri ( %5) ÇLK Demirci ustas Marangoz ustas Düz i çi Demir imalat n boyanmas (kars z) Sert a aç cilas (kars z) Z mpara ka d Malzeme ve i çilik tutar .158 04. sert a açtan oturma yerlerinin atölyede haz rlan p. alet ve edevat giderleri. yatay ve dü ey ta malar.198 0.00 0.015/1 25.00 4. madeni k sm n sentetik boyas ah aptan sonra tirfon ile iskelete tespiti.35 0.018 01.060/1 04. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. Analiz Ad : Sert A aç Oturma Bank Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projesine göre oturma bankosu uzunlu u hesaplan r. bo altma.

500 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: Hudut karakollar nda kullan lacakt r. in aat yerindeki yükleme. araç ve gereç giderleri yüklenici kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.300 0. her türlü fens telinin yerle tirilmesi için . her türlü malzeme kay plar . 5 . Analiz Ad : Pencere D Kafes Teli Yap lmas Ölçü Br: M2 Ölçü: Yerinde yap lan tel kafes yüzeyi dikkate al n r.122 Lama Galvanizli kafes tel (zaiyatl ) Elektrot (zaiyatl ) Birim: kg kg Ad.190 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 716 Tan m: Onayl projesine göre 30/5 lama kasa yap lmas . Miktar: 14.393 3.255 04. bo altma. Poz No: Cinsi: 04.507 01.021 01. yatay ve dü ey ta ma. her türlü malzeme ve kay p i çilik.350 3.501 Kaynakç ustas Birinci s n f usta Düz i çi sa sa sa 0.278/1 04.000 01.000 Malzeme ve i çilik tutar .

256 Cinsi: MALZEME Sac Profil Kaynak. gergi ve ba lant lar n yap lmas .107 0.15=0. kreyn. bulan.501 Sa Sa 0. çelik çerçeve.385x0.058 Miktar: 0.15=0. yatay ve dü ey ta malar.018 01. her kal nl k ve boyuttaki siyah Sac ve profillerin kesilmesi. yerine konmas için i çilik her türlü malzeme ve zayiat . %25 Müteahhit kar ve genel giderler.30 0. alet ve edevat giderleri.385 04.30 Notlar: 5 .262 04. müteahhit kar ve genel giderler dahil. 1 kg fiyat d r. i yerindeki yükleme.256 01. Analiz Ad : Sac ile Çelik Konstrüksiyon Ölçü Br: Kg Ölçü: Mahallinde bile ik elemanlar tart larak tart zab tlar yla tespit olunur.058kg ÇLK Demirci ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .715x0.107kg 0. 1kg fiyat Birim: Kg Kg ve atölye giderleri kar l Kg Kg 0. bu miktar projeye göre ç kar lacak metrajl a rl n üzerinde olamaz. deliklerin aç lmas . perçin malzemenin %15 I 0.262 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 751 Tan m: Her kal nl ktaki düz siyah Sac ve her cins profil ile projesine göre istenen kesintilerin ç kar lmas . bo altma.715 0. kiri ta y c konsollar. Poz No: 04.191 .

1012 Analiz Ad : Paslanmaz Çelik malat Yap lmas Ölçü Br: Kg 01.25 Malzeme ve i çilik tutar .027 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1kg fiyat Notlar: 5 . yerine montaj için gerekli her türlü malzeme ve zayiat .257/01 04.) nazaran tart a rl n tahkik eder.Argon kayna torna freze ve çelik c vata kullan lmas kar l ) 304 Kalite paslanmaz çelik sac (kaynak .10 0.Argon kayna torna freze ve çelik c vata kullan lmas kar l ) çilik: Demirci ustas : Yap lmas çin Demirci ustas : Yerine yerle tirmek çin Kaynakç ustas Tornac Düz i çi: Yap lmas çin Düz i çi: Yerine yerle tirmek çin Kg Kg . torna . imalat n projesine uygun olarak imal edilmesi gerekti inde Argon kayna .20 0. bo altma . yatay ve dü ey ta malar dahil 1 kg. Kg . Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04.501 01.018 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 805 Tan m: 304 kalite paslanmaz çelik levhalardan projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan servis stand . i çilik .257/05 Malzeme: 304 Kalite paslanmaz çelik çubuk 304 Kalite paslanmaz çelik sac 304 Kalite paslanmaz çelik çubuk (kaynak .257/01 04. Bu tart neticesinde bulunanan a rl n cetveldekinden az olmas halinde yap lan imalat n idarece kabul edilmesi art yle tart esas al n r.257/05 04. Kg 0.192 .10 0.088 1. dare lüzum görürse proje boyutlar üzerinden bütün aksam n cetveldeki a rl klar na (TSE normlar na göre a rl klar hesap edilir. standart olmad takdirde Alman normlar na göre hesap yap l r. cetvellere nazaran %5 a rl k fazlas na kadar ödeme yap l r.018 01.021 01. Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat.20 0. Bu tahkik neticesinde.0088 0. özel su tanklar vb. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. yerine konulmadan önce tart l r ve bir zab tla ata mana geçirilir. freze ve çelik c vata kullan lmas . i yerindeki yükleme . paslanmaz çelik yap lmas . %5 den fazla a rl k dikkate al nmaz.012 0.25 0.501 Sa Sa Sa Sa Sa Sa 0.

bo altma bedeli ayr ca ödenmez. metrik ba lant elemanlar . ara kay tlar n dikme borulara ba lant s M6 l k vidalarla yap lacak. 60 veya 90 cm.027 01. 5 .70 0. dikmelerin basamak ba lant yerlerine M10 vida veya f r n boyal ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak yap lacak üzerine krom-nikel Q51 lik kapaklar tak lacakt r. i çilik. yerine konulmadan önce tart l r ve bir zab tla ata mana geçirilir. korkuluk üst ba l k küpe tesi Q51*1. somun.021 01.10 0. freze.70 Malzeme ve i çilik tutar . ara ba lama borular 3 adet Q16*1.85 0. kaynak izi belli olmayacak. yatay ve dü ey ta malar. Q51 lik küpe tenin a z kapaklar paslanmaz çelik kapakla kapat lacak. Bu tahkik neticesinde. kaynak. bo altma.22 Analiz Ad : Paslanmaz Çelik Merdiven Korkulu u ve Küpe tesi Yap lmas Ölçü Br: Kg 01. mafsal. %5 den fazla a rl k dikkate al nmaz. dare lüzum görürse proje boyutlar üzerinden bütün aksam n cetveldeki a rl klar na (TSE normlar na göre a rl klar hesap edilir. polisaj.20=0. malzemenin antiyeye nakliyesi.85 0. metrik ba lant elemanlar . torna. argon kayna . cetvellere nazaran %5 a rl k fazlas na kadar ödeme yap l r. torna. mafsal. kaynak.5.501 Sa Sa Sa Sa Sa Sa 0. i yerindeki yükleme. ara ile dikmeleri Q32*1. Bu tart neticesinde bulunanan a rl n cetveldekinden az olmas halinde yap lan imalat n idarece kabul edilmesi art yle tart esas al n r. rozet.85 0.5. genel giderler ve müteahhit kar dahil 1 kg fiyat : Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 805/A Tan m: Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkulu u yap lmas . ufak malzemeler ve çelik c vata kullan lmas .257/01 Malzeme: 304 Kalite paslanmaz çelik ( Zayiat dahil ) Kg 304 Kalite paslanmaz çelik bedelinin %20 u (atelye Kg masraflar .501 01. küpe te ba lant elemanlar paslanmaz mafsallardan olacak.257/01 04. bunlar n üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek. küpe te ile duvar aras ndaki mesafe en az 5 cm. 0.018 01. olacakt r. malzemenin antiyeye nakliyesi kar l ) (1.çelik c vata. standart olmad takdirde Alman normlar na göre hesap yap l r. dirsekle küpe te birle im yeri kaynakl olacakt r. Yap lan bütün kaynaklar pürüzsüz olacakt r. merdiven dönü üm yerleri patentli dirsek olacak.018 01.22 kg) çilik: Demirci ustas : Yap lmas Demirci ustas : Yerine yerle tirme Kaynakç ustas Tornac Düz i çi: Yap lmas çin Düz i çi: Yerine yerle tirme 1.ufak malzemeler. freze. 304 kalite paslanmaz çelikten projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan paslanmaz çelik merdiven korkulu u ve küpe tesinin projesine uygun olarak imal edilmesi için gerekli atelye masraflar . argon kayna . Poz No: Cinsi: Birim: Miktar: 04.193 . Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven küpe tesi yap lmas . polisaj. rozet. yerine montaj için gerekli her türlü malzeme ve zayiat .90 0. somun.5 çap nda paslanmaz çelikten imal edilecek. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 kg fiyat Notlar: Analiz nakliyeye dahil hesapland ndan imalat bünyesine giren malzemenin i yerine kadar ta nmas ile bu ta maya ait yükleme. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir.5 metre ara ile ba lant mafsal kullan lacak.) nazaran tart a rl n tahkik eder.1*0.

i yerindeki yükleme.25 Notlar: 5 . bo altma. müteahhit kar ve genel giderler dahil. Yüksekli inde. 14 mm. yatay ve dü ey ta malar. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. alet ve edevat giderleri. 0. Analiz Ad : Üç Rayl Alüminyum Perde Korni i Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Yerine monte edilmi alüminyum profilin uzunlu u ölçülür. Poz No: 04. s n f usta Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . 1 mt fiyat d r.25 0. 1mm kal nl nda. 1mt fiyat Birim: Ad Mt Miktar: 2 1.194 .274/1 04.515 kg/m birim a rl ndaki üç yollu alüminyum korni in projesindeki ebatlarda kesilerek dübel ve vida ile tavana tespit edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .503 Sa Sa 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 806 Tan m: 80mm.507 01. Eninde.05 01.704/A Cinsi: MALZEME Vida ve plastik dübel 3 Rayl alüminyum perde korni i ÇLK 1.

%25 Müteahhit kar ve genel giderler. s n f usta Ç rak Malzeme ve i çilik tutar . Poz No: 04. alet ve edevat giderleri. yatay ve dü ey ta malar.507 01. Eninde. 1 mt fiyat d r. i yerindeki yükleme. Yüksekli inde.25 0. Analiz Ad : Üç Rayl Plastik Perde Korni i Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Yerine monte edilmi alüminyum profilin uzunlu u ölçülür. bo altma. 1mm kal nl nda.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 806/A Tan m: 80 mm. 1mt fiyat Birim: Ad Mt Miktar: 2 1.05 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil.25 Notlar: 5 .274/1 04. 0.503 Sa Sa 0.515 kg/m birim a rl ndaki üç yollu plastik korni in projesindeki ebatlarda kesilerek dübel ve vida ile tavana tespit edilmesi için i çilik her türlü malzeme ve zayiat .195 . 14mm.704/B Cinsi: MALZEME Vida ve plastik dübel 3 Rayl plastik perde korni i ÇLK 1.

i yerindeki yükleme.196 . çerçevenin üst kö elerine 2 Adet üçgen kö ebent konulmas ve f 0. 1 Ad.274/1 04. Kg. delik aç lmas için. alet ve edevat giderleri.10 MALZEME Alüminyum çerçeve profil Alüminyum zayiat ve kö ebent giderleri %10 Vida Lastik erit ÇLK Alüminyum ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . kö ebentlerin vidalanmas . %25 Müteahhit kar ve genel giderler.10 Notlar: 5 . müteahhit kar ve genel giderler dahil.714 04. Boyutunda ayna çerçevesinin 2 mm lik (0. yatay ve dü ey ta malar. fiyat 01.5x1x1) alüminyum U çerçeve profili ile çerçevelendirilmesi. Mt.5 cm. Birim: Kg. ayna bedeli hariç 1 Ad fiyat d r. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .180 0. lastik bantlarla aynan n s k t r lmas . Analiz Ad : Alüminyum Ayna Altl Yap lmas Ölçü Br: Ad Ölçü: Alüminyum ayna altl Poz No: Cinsi: 04. bo altma.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 807 Tan m: 40x50 cm.032 01. Ad. Miktar: 0.40 0.461 Adet olarak Say l r.501 Sa Sa 0.714 04.018 10 0.

1mt fiyat Birim: Kg Kg Kutu Miktar: 2.197 . Yükseklikte. U kesitli 3 mm kal nl kta beyaz eloksall düz alüminyum levhan n haz rlanmas . eloksaj gibi malzeme kar l Alüminyum %10 u Vida ÇLK Alüminyum ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar . müteahhit kar ve genel giderler dahil.715/A3d 04. i yerindeki yükleme.715/A3d 04. kap geni li inde ve kap kanad alt kolundan itibaren 10 cm. Analiz Ad : WC Kap lar na Alüminyum Bant Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Kap geni li i ölçülür Poz No: 04.501 Sa Sa 0. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.285 0.625 0.85 0. kenarlar n n pahlanmas hav a ba aç larak kap ya vidayla monte edilmesi için. 1 mt fiyat d r. alet ve edevat giderleri.274 Cinsi: MALZEME Alüminyum düz levha (zayiat yla) EN AW 3003-AlMn1Cu Poliksaj.111 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 808/A Tan m: Ah ap mamul kap üzerine. bo altma. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . yatay ve dü ey ta malar.625 Notlar: 5 .032 01.

655C Cinsi: 5 mm Flotal Ayna Bizute.022 01. alet ve edevat giderleri. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 .655C 04. i çilik . montaj n n yap lmas .198 . nakliye. i yerine nakli.00 2.100 0.300 01. rodaj ve montaj malzemesi kar l Birim: M2 M2 Miktar: 1.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 812 Tan m: 5 mm kal nl nda kristal flotal aynan n yerine göre ölçüleri al narak kenarlar na 2 cm bizute yap lmas .501 ÇLK Camc Ustas Düz çi Sa Sa 3.50 çilik ve malzeme tutar . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. Poz No: 04. her türlü malzeme ve zayiat n . Analiz Ad : Bizuteli Flotal Ayna (5 mm Kal nl nda) Ölçü Br: M2 Ölçü: Yerine monte edilen aynan n yüzey alan al n r.

bo altma.199 .691/D Cinsi: Çift Cam Yüksek Evsafl Macun Takoz Birim: M2 Kg Ad Miktar: 1. i çilik araç ve gereç giderleri müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.500 28.500 0.000 0. yatay ve dü ey ta ma.134 den yararlan ld . Analiz Ad : Ölçü Br: Madeni Konstrüksiyonlara Profil veya Ç ta le 4+16+4 M2 mm Is Kontrol Kaplamal Çift Cam Tak lmas Ölçü: Cam n yüzey alan al n r. ta an macunlar n kesilip temizlenmesi için.691/7C1 04. her türlü malzeme ve zaiyat .501 ÇLK Camc Ustas Düz çi Sa Sa 1. profil veya ç talar n vidalarla tutturulmas .691/E 04.000 01. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . i yerinde yükleme. Poz No: 04. çilik ve malzeme tutar .400 12.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 815 Tan m: Cam yuvas na yüksek nitelikli macun ile ince bir altl k çekilmesi gerekli yerlere takozlar n n yerle tirilmesi ölçüsüne göre imal edilmi 4+16+4 mm kal nl nda s kontrol kaplamal çift caml ünitenin yerine yerle tirilmesi kalan bo luklara ve yan na tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanmas .022 01.

016/1 MALZEME Düz siyah Saç (%10zayiAd dahil) Lamalar Çiviler Demir imalat n boyanmas (kars z) ÇLK Tenekeci ustas Tenekeci usta yard mc s Düz i çi Birim: Kg Kg Kg M2 Miktar: 7.200 . i çilik her türlü malzeme ve zayiat . %25 Müteahhit kar ve genel giderler. kaynaklanmas her iki yüzünün iki kat antipas boya ve iki kat sentetik boya ile boyanmas (25. Kelepçe yap larak.270 25.500 0.50 0.910 0. metrede 1 adet kullan larak çivi ile bina yüzeyine tespiti için.261 04.30 Malzeme ve i çilik tutar .026 01. i yerindeki yükleme. Poz No: Cinsi: 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 851/1 Tan m: darece onaylanm detaylara göre 2 mm lik siyah Saçtan (04. Kare kesitli ya mur ini borusu yap lmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil. alet ve edevat giderleri.016/1) 20/5 lama ile 60 cm. 1mt fiyat Notlar: 5 .501 Sa Sa Sa 0.50 0.020 1. yatay ve dü ey ta malar. 1 mt fiyat d r. bo altma.255 04.261)10x10 cm.505 01. Analiz Ad : Sac Ya mur ni Borusu Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projeye göre uzunlu u hesaplan r.000 01.

lamalar üzerine tespiti ve birbirine kaynat lmas . i çilik her türlü malzeme ve zayiat .30 Notlar: 5 . bo altma.137 25.274 25. müteahhit kar ve genel giderler dahil.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 852/1 Tan m: darece onaylanm çat nokta detay na göre 30x5 lik lama demirinin metrede 3 adet kullan larak. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. d n n iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile boyanmas (25.30 0.30 0. her bir laman n 3 er Adet delinerek ah ap vidas ile kaplama tahtas veya beton parapet üzerine tespiti. 2mm. lik düz siyah Saçtan. Analiz Ad : Sac Ya mur Olu u Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Projeye göre uzunlu u hesaplan r.50 0. projede belirtilen ölçülerde ya mur olu u yap lmas . lehimlenmesi.261 04. yatay ve dü ey ta malar.60 1.505 01.400 MALZEME Düz siyah Saç (%10 zayiat dahil) Kg Lamalar Kg A aç vidas (büyük) Kutu Demir imalât n korozyona kar koruyucu boya ile 2 kat M2 boyanmas (kars z fiyat) Demir imalat n boyanmas (kars z) M2 ÇLK Tenekeci ustas Tenekeci usta yard mc s Düz i çi Demirci ustas Ç rak Malzeme ve i çilik tutar .501 01.50 0.137).016/1 Birim: Miktar: 14.503 Sa Sa Sa Sa Sa 0.201 .370 0. alet ve edevat giderleri. 1mt fiyat 01.255 04. içinin korozyona kar koruyucu boya ile boyanmas (25. i yerindeki yükleme.026 01.019 01.016/1) için. 1 mt fiyat d r.800 16/144 2. Poz No: Cinsi: 04.

Polistren köpü ü üzerine suni deri kaplamal panolar n. Analiz Ad : Spor Salonlar nda Tribün Kenar Eleman Yap lmas Ölçü Br: Çarpma Pano M2 Ölçü: Projesindeki boyutlara göre alan hesaplan r.602 04.00 0.601 04.022 1.008 0. Yonga levha ÇLK Do ramac ustas Dö emeci ustas Düz i çi Ç rak Malzeme ve i çilik tutar .202 .501 01.50 7. hava bo lu u kalacak ekilde as larak.158 04. alet ve edevat giderleri i yerindeki yükleme.500 0. çarpma panosu te kili için.270 04.150 0.139 80.303 04.270 04.255 04.042 0.100 3. Kal nl nda yonga levha kaplanm ve üzeri 20 mm.100 01.100 1. müteahhit kar ve genel giderler dahil. 1 m2 fiyat d r. ah ap çerçeve üzerine. ask lambalar ile arkas ndan 4 cm.612/2C 04.00 5 . i çilik. s n f çam kereste Sert a aç Sentetik tutkal Lama Çivi Düz ba l çivi Özel çivi yi cins suni deri erit kordon Kanaviçe Kaput bezi Polistren köpü ü 10mm.500 1.743/4 MALZEME 2.025 01.460 04.100 0.100 0.152 04. bo altma.00 1.00 4.177 04. Poz No: Cinsi: 04. 10 mm.503 Sa Sa Sa Sa 8.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 902 Tan m: Mevcut s va üzerine yatay olarak te kil edilen ta y c ç talara.008 01.461 04. yatay ve dü ey ta malar. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. her türlü malzeme ve zayiat . 1 M2 fiyat Notlar: Birim: M3 M3 Kg Kg Kg Kg Kg M2 Mt M2 M2 M3 M2 Miktar: 0.

1mt fiyat Birim: Sa Sa Miktar: 0. bo altma. i çilik her türlü malzeme ve zayiat .203 .005 01.501 Cinsi: ÇLK Mermer kaplama ustas Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 911 Tan m: Tezgah üstü. Analiz Ad : Mermer Plak Kenarlar n Pahlanmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Pahlanan mermer plak uzunlu u hesaplan r. i yerindeki yükleme. temizlenmesi ve silinmesi için.25 Notlar: 5 . müteahhit kar ve genel giderler dahil. 1 mt fiyat d r. duvar kaplamas vb. yatay ve dü ey ta malar. mahallerde kullan lan mermer plaklar n görünen kenarlar n n pahlanmas . Poz No: 01. %25 Müteahhit kar ve genel giderler. alet ve edevat giderleri.50 0.

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 912 Tan m: Mermer plaklar n derzlerine 30 mm. Analiz Ad : Mermer Dö eme Kaplamas na Pirinç Derz Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü: Pirinç derz uzunlu u ölçülür.507 01. bo altma. mermere polietilenle yap t r lmas için.204 . s n f usta Düz i çi Malzeme ve i çilik tutar .10 Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri. 1mt fiyat Birim: Kg Kg Sa Sa Miktar: 0.501 MALZEME Pirinç Lama (pirinç kaynak. %25 Müteahhit kar ve genel giderler.080 0. pirinç kaynakla eklerin yap lmas . Poz No: Cinsi: 04.713/E 04.60 0. i çilik her türlü malzeme ve zayiat . atölye giderleri ve zayiat dahil) Polietilen yap t r c ÇLK 1. yatay ve dü ey ta malar. Geni lik ve 3 mm kal nl nda pirinç lamalar n yerle tirilme.256 01. i yerindeki yükleme. 1 mt fiyat d r. müteahhit kar ve genel giderler dahil.880 0.

707/A1+04.kapak mente elerinin minimum 45 kg.743/2a 04. yonga levha 0. lamine levha (APL) Z mpara ka d 18mm.743/2b 04. Poz No: Cinsi: 04. tüm gövde ve raf kenarlar na polivinil klorür (1 mm.080 pozundan yararlan lm t r.707/B1+04. raflar n 18 mm.152 04.70 2. kenarlar n n PVC bant veya postforming olarak dönülerek yap t r lmas ve projesine uygun 5 cm kal nl nda pervaz ve 7 cm kal nl nda bazalar n yap lmas ve di er imalatlar n yap labilmesi için gerekli her türlü malzeme.015 1. yatay ve dü ey ta ma.713/D poz nolu imalat n tutar n n %9 u) Analiz Ad : Laminat Kaplamal Gömme Dolap Yap lmas Ölçü Br: M2 Birim: M3 M2 M2 M2 Ad M2 M2 Kg Kg Miktar: 0. altlar n n 8 mm. kilit ve kilit kollar .743/2a +04. nakliye.65mm. dolab n s va yüzeylerine gelen yerlerine (arka .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 913/A1 Tan m: Projesine uygun olarak. elbise ask lar n n kromajl çelik borudan yap lmas . bo altma. Ölçü: Baza ve pervazlar ölçüye dahil edilmeden görünen yüzey ölçülecektir. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r.177+04.400 %9 01. kapak ve çekmece klapalar n n laminat kaplanmayan di er kenarlar na 3 mm.100 1. s n f çam kereste 19mm.707/B1 04.152+04.177 04.009 01. Malzeme ve i çilik tutar . yük ta yabilen çift yayl çelik tas mente eden yap lmas . sentetik reçine esasl yonga levha Sentetik tutkal Pirinç boru Birle im di er kaplama ve madeni aksam kar l .yan.511 04.743/2b+04.713/D MALZEME 2.100 1. kal nl nda) bant yap t r lmas .aynalar ve sürgülerinin tak lmas . APL laminat ile kaplanmas .i çilik. kal nl nda sentetik reçine esasl yonga levhadan te kili. çekmecelerin yerlerine çelik raylarla monte edilmesi parçalar n birbirine PVC ba l kl krom çelik vida ve kavela ile birle tirilmesi.501 MALAT VE MONTAJ Marangoz ustas Ç rak Düz i çi ÇL Sa Sa Sa 13.tavan) raflar n 18 mm.205 . çekmece kenarlar n n 18 mm sentetik reçine esasl yonga levha. 19 mm kal nl nda yonga levha üzerine 0. ABS bant yap t r lmas . kapak ve çekmece klapalar n n.503 01.400 1.000 0. görünen yüzey ölçüsünde yer alsa bile ayr ca tesisat için laminat kapak analizinden ödeme yap lacakt r.65 mm.65 mm.yan . sentetik reçine esasl yonga levha dan yap lmas . di er yüzeylerin 0. sentetik reçine esasl yonga levha 8mm. HPL laminat. (04. kal nl nda sentetik reçine esasl yonga levha ile te kili. lamine levha (HPL) 0.743/7+04. alt ve tavan ) 50 cm.100 1.00 0. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: Tesisat n kapat lmas amac yla yap lan laminat kapaklar. gövde( arka . aral klarla her iki istikamette dö enmi 2 nci s n f kereste ile seren yap lmas . alet ve edevat giderleri. 5 .511+04.900 0.743/7 04.65mm. zamak veya plastik kapl kulplar n yerine tak lmas .000 3.20 22.707/A1 04.alt .

HPL laminat. gövde parçalar n n birbirlerine krom çelik vida ve kavela ile tutturulmas . bo altma. projede belirtilen her türlü imalat n yap lmas için gerekli her türlü malzeme. kal nl kta PVC bant veya post forming çekilmesi alt cumbas n istenildi inde temizlenebilmesi için gövde ta y c ayaklara PVC. APL laminat ile kaplanmas tüm gövde kenarlar na 1mm. 6 Adet elbise ask l klar n n prinç döküm malzemeden yap lmas .. yatay ve dü ey ta ma.743/7+04.00 0. s n f kereste ile 50 cm. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat d r. 5 .177 MALZEME 2.511+04.707/B1 04. di er yüzeylerin ise 0.009 01.177+ poz nolu imalat n tutar n n %9 u) Analiz Ad : Laminat Kaplamal Vestiyer Yap lmas Ölçü Br: M2 Birim: M3 M2 M2 M2 Ad M2 Kg Miktar: 0. Poz No: Cinsi: 04. görünen yüzey ölçüsünde yer alsa bile ayr ca tesisat için laminat kapak analizinden ödeme yap lacakt r.707/B1+04. sentetik reçine esasl yonga levha Sentetik tutkal Birle im di er kaplama ve madeni aksam kar l (04.00 4. Ölçü: Görünen ön dü ey yüz ölçülür.000 %9 01. nakliye. dolab n duvara Sabitlenmesi için PVC k l f kapl çelik L profil ile tutturulmas .152+04.40 Malzeme ve i çilik tutar .743/7 04.000 0. modüllerin PVC ba l kl vida ile ba lanmas .015 2.li klipsle tutturulmas vesyiyer arka yan ve üstlerinin duvar yüzeyine 2.511 04.yan) baza kapak ve çekmece yanlar n n 19 mm yonga levhadan te kili.707/A1+04. kapaklar n zamak veya plastik kapl tutamaklar n n tak lmas kapak mente elerinin minimum 45 kg.700 2.743/2a 04. ön yüzlerinin 0.152 04.65 mm. kal nl kta sentetik reçine esasl yonga levhadan yap lmas .65mm.i çilik.400 2. s n f çam kereste 19mm.501 MALAT VE MONTAJ Marangoz ustas Ç rak Düz i çi ÇL Sa Sa Sa 17.65 mm. yonga levha 0. alet ve edevat giderleri.206 .65mm.707/A1 04.503 01. lamine levha (HPL) 0. yük ta yabilen çift yayl çelik tas mente eden yap lmas .743/2a +04.700 4.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 916/A1 Tan m: Onayl proje ve detay na göre gövde (arka .700 2. lamine levha (APL) Z mpara ka d 8mm. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: Tesisat n kapat lmas amac yla yap lan laminat kapaklar. aral kla ah ap zgara at lmas çekmece tabanlar n n 8 mm. kapak iki kenar na 3mm.

000 0.450 2. müteahhit kar ve genel giderler dahil (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyat d r: Analiz Ad : Compact Laminat (Hasta Odalar çin) Kap Kanad Ölçü Br: Yap lmas M2 Ölçü: Proje üzerindeki kap ölçülerinden.501 Sa Sa Sa Sa 6. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 M2 fiyat Notlar: 5 . vida.503 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 917/A1 Tan m: Onayl projesine göre 1. Compact Laminat Levha ÇLK Yap lmas Do ramac ustas Yerine tak lmas Do ramac ustas Ç rak Düz i çi 22. kap kanad n n yerine tak l p al t r lmas .012 0. temizi en az 32 mm kal nl kta ve seren ba l klar ndan yap lan çatk aras na 20/32 mm lik ç talarla ve 2 cm aral klarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontraplak. yerine tak lmas için çivi.500 1. eninden 5 cm. S n f çam keresteden.151 04.207 .250 Malzeme ve i çilik tutar .177 04. s n f çam kereste Kontraplak ( 5 mm lik ) Sentetik tutkal 3 mm. 3 mm compact laminat levhan n tutkal ile preslenerek yap t r lmas .008 01.. bo altma ve madeni aksamlar n yerine tak lmas . i yerindeki yatay ve dü ey ta malar.707/C1A Cinsi: MALZEME 1. dü ürülerek kap kanad n n alan hesaplan r.167 04.008 01. Poz No: 04. i çilik. temizi en az 45 mm kal nl kta olacak ekilde. i yerindeki yükleme.000 0.031 0. boyundan 10 cm. prese etmek suretiyle iki yüzü kontraplak presli iç kap kanad yap lmas . tutkal ve her türlü malzeme ve zayiat .009/3A pozundan yararlan lm t r. Birim: M3 M3 Kg M2 Miktar: 0.200 01.

yatay ve dü ey ta malar.400 0.707/B1 04. her türlü malzeme ve zayiat .707/A1 04.B F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 919/A Tan m: Detay projesine uygun olarak 20 cm geni li inde 19 mm kal nl nda yonga levha üzerine kö eler postforming olacak ekilde ön yüz HPL laminat arka yüzü APL laminat levha ile kaplanmas . müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r.177 poz nolu imalat n tutar n n %9 u) Birim: M2 M2 M2 Kg Miktar: 0.707/B1+04. levha yan yüz bitim yerlerinin 3 mm kal nl nda PVC esasl ABS bant yap t r lmas . i yerindeki yükleme.743/7 04.208 .200 çilik tutar .65 mm Lamine levha (HPL) 0. levhalar her 50 cm de bir 2 Adet PVC ba l vida ile duvara monte edilmesi için.220 0.M.S. %25 Müteahhit kar ve genel giderler 1 mt fiyat Notlar: 5 . alet ve edevat giderleri. Analiz Ad : Laminat Duvar Koruma Band Yap lmas Ölçü Br: Mt Ölçü : Projesine göre uzunlu u ölçülür.707/A1+04. Poz No: 04.177 Cinsi: MALZEME 19 mm Yonga Levha 0.009 01.220 0.743/7+04.65 mm Lamine levha (APL) Tutkal Birle im di er kaplama ve madeni aksam kar l (04.220 0.150 %9 01.503 MONTAJ Ç L Marangoz Ustas Ç rak Sa Sa 1.

150 1.008 01.5) cm lik latalardan te kil edilecek zgara üzerine.707/A1 04. Poz No: 04.503 ÇLK Do ramac ustas Düz i çi Ç rak Sa Sa Sa 6.707/B1 04. Analiz Ad : Laminat Pis Su Borusu Kaplamas Ölçü Br: M2 Ölçü: Görüne yüzey ölçülür.100 1. her iki yüzü laminat kaplanm 8 mm yonga levhan n te kili için gerekli her türlü malzeme ve kayb .177 04.65 mm Lamine levha (HPL) 0.743/3 Cinsi: MALZEME Çam Kereste 0.500 Malzeme ve i çilik tutar .501 01.65 mm Lamine levha (APL) Sentetik Tutkal Çivi 8 mm yonga levha Birim: M3 M2 M2 Kg Kg M2 Miktar: 0.800 0.500 0.100 1.100 01.209 .MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 920/A Tan m: Proje ve detay resimlerine göre aral kl olarak duvara konulacak takozlara dü ey do rultuda 30 cm ara ile (6x2. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .152 04. bo altma ve müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 sinin fiyat d r.100 0.0045 1. i yerindeki yatay ve dü ey ta malar. i çilik.270 04.

00 01.210 . profillerle karkas n haz rlanmas .00 1.95 0.008 01.503 01.501 Sa Sa Sa 3.30 1. duvar kaplamas için cephesi kaplanacak yüzeylerin 12 mikron galvaniz yap lm 40*40*2 mm.507 Sa Sa Sa Sa 2. nakliye. i çilik. tavan kaplamas için çelik dübeller yard m ile betonarme tavana monte edilen özel ta y c ask elemanlar na 40*40*2 mm. z vana ile bindirilmesi için gerekli her türlü malzeme.00 0. Alüminyum Agraf Dübel. ask çubu u vb. ask çubu u. c vata. dübel. yükleme-bo altma.507/1 01. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat : Analiz Ad : 8 mm. Compact Laminat Silikon Esasl Macun (Antibakteriyel Silikon ) KARKAS YAPIM Ç L S cak Demirci Ustas Düz çi 1.0 profil Kaynak.714 04.25 Malzeme ve i çilik tutar .80 1. levhalar n birbirine lamba.292/10 04. Compact laminat asma tavan levhalar n n montaj n n yap lmas . 80*80 ebat nda karolaj olacak ekilde karkas n haz rlanmas . ve atölye giderleri kar l %15 8 mm.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 921/A Tan m: Emprenye selülözik esasl fiber levha tabakalar n n imalat esnas nda tüm katmanlar ile birlikte s ve yüksek bas nç alt nda preslenmesi ile elde edilen 8 mm. haz rlanm karkas n tutturulmas . 8 mm. zayiat vb. çelik kontrüksiyon yap ld ktan sonra atölyelerde haz r hale getirilen compact laminat levhalar n montaj n n yap labilmesi için alüminyum ask elemanlar n n levhalar n arka yüzeyine monte edilmesi. Compact Laminat ç Duvar ve Tavan Kaplamas Ölçü Br: M2 Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alan hesaplan r.23 0.714 04.707/C8 04. montaj n n yap lmas . tavana ve yere ankraj n n yap lmas .48 2.530 MALZEME 40*40*2. yatay ve dü ey ta malar.018 01. c vata. S n f Usta COMPACT LAM NAT MALAT VE MONTAJ Do rama Ustas Ç rak Düz çi ÇL Birim: M M Kg Kg M2 Kg Miktar: 3.292/10 04.10 0. Poz No: Cinsi: 04. S n f Usta Yard mc s 1. %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .45 2. kal nl ktaki masif levhalar n atölyelerde proje ve detaylar na göre seçilen ölçü ve renklerde yap lmas .25 1.10 01. atölye giderleri kar l %15 Özel Alüminyum Ray Profil.alet edevat giderleri.501 01. birle im yerlerinin antibakteriyel silikon ile silikonlanmas . duvara.

yükleme-bo altma. gerekli kenarlar n yuvarlat lmas . Compact Laminat Yap lmas Ölçü Br: le Bölme Panosu ve Kap M2 Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden alan hesaplan r. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1m2 fiyat : Analiz Ad : 13 mm.00 1.707/C-13 04. haz r hale getirilen compact laminat levhalar n montaja haz r hale getirilmesi (aksesuar bedelleri hariç ). %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1M2 fiyat Notlar: 5 .501 COMPACT LAM NAT MALAT VE MONTAJ Do rama Ustas Ç rak Düz çi ÇL Sa Sa Sa 3.10 01.25 Malzeme ve i çilik tutar .25 1. i çilik. nakliye.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 922/A Tan m: Emprenye selülözik esasl fiber levha tabakalar n n imalat esnas nda tüm katmanlar ile birlikte s ve yüksek bas nç alt nda preslenmesi ile elde edilen 13 mm.530 MALZEME 13 mm. yerine tak l p. Compact Laminat Levha Silikon Esasl Macun ( Antibakteriyel Silikon ) Birim: M2 Kg Miktar: 1. birle im yerlerinde silikon kullan lmas . al t r lmas için gerekli her türlü malzeme.211 .008 01. Poz No: Cinsi: 04. aksesuar montaj n n yap lmas . yatay ve dü ey ta malar.alet edevat giderleri. kal nl ktaki masif levhalar n atölyelerde proje ve detaylar na göre seçilen ölçü ve renklerde haz rlanmas .503 01.10 0.

2 mm boyal sacdan polyamid tekerlekli raylar n tak lmas .500 5.500 %9 01. atölye ve kaynak giderleri dahildir.707/A1 04. çekmecelere metal kulp tak lmas .743/7+04.yan . %25 müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 Mt fiyat Notlar: 5 .177+04.) Tutkal 18 mm kal nl nda sentetik reçine esasl yonga levha Z mpara ka d Birle im di er kaplama ve madeni aksam kar l (04. panel ve tezgah n 19mm.65 mm lamine levha (HPL) 0. çal ma ve üst banko tablas n n ön ve arka al nlar n n postforming yap lmas . yatay ve dü ey ta malar. Ölçü: Bankonun uzunlu u mt olarak ölçülür.400 1.707/B1 04.018 01.511 Poz nolu imalat %9 u) Analiz Ad : Laminat Kaplamal Çekmeceli Banko Yap lmas Ölçü Br: Mt Birim: M2 M2 M2 M Kg M2 Ad. görünen yüzlerinin 0. 3 gözlü çekmece grubu ba lanmas .500 2.743/7 04.500 2.000 0.503 MALAT VE MONTAJ Do ramac ustas Demirci ustas Düz i çi Ç rak ÇL Sa Sa Sa Sa 17.292/10 04.292/10+04.900 1. bo altma.000 Malzeme ve i çilik tutar .65 mm HPL laminat.501 01.400 4.500 1. Poz No: Cinsi: 04. alet ve edevat giderleri. Miktar: 2. tüm kapaklara ses emici silikon çekilmesi için gerekli her türlü i çilik. di er yüzeylerin APL laminat ile kaplanmas .743/2b 04.511 MALZEMELER 19 mm yonga levha 0. 20*20*1 kutu profil ile ta y c taban te kil edilen çekmecelerin klapelerinin 19 mm yonga levha üzeri 0. 1. malzeme ve zayiat .65mm.177 04.707/A1+04. müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 mt fiyat d r. HPL laminat.212 .008 01. i yerindeki yükleme. yonga levha ile te kili.65 mm lamine levha (APL) 40*40*2 kare profil ( Zayiat. di er yüzeylerinin 18 mm sentetik reçine esasl yonga levhadan olu turulmas . gövdenin laminat kaplanmayan kenarlar na 3 mm kal nl kta PVC esasl ABS bant yap t r lmas .alt ve üst).500 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: MSB 923/A Tan m: Onayl proje ve detay na göre gövde (arka .707/B1+04. gövdenin 40*40*2 mm kutu profiller ile yap lm banko ve tezgah ta yacak ekilde olu turulan iskelete montaj n n yap lmas .

ALTINCI BÖLÜM MSB YAPI LER MAK NE B R M F YAT TAR F VE ANAL ZLER .

6-1 . gömme anahtarl veya basma kumandal . koku fermetürlü. en az 10 y l garantili. montaj bedellerinin yar s kadar al nacakt r.080-301 Takriben 35x40x50 cm Malzeme ve çilik Tutar .(bo altma borusu fiyata dahil de ildir) hzarat: % 60 Poz No: Özellikler: MSB. duvara kadar uzatma parçal ve rozetli. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad.MSB F YAT ANAL Z Poz No: Pozun Ad : Kendinden Sifonlu Pisuar Ölçü Br: Adet MSB. 32 mm. pirinçten kromajl . fiyat Notlar: 1: Renkli fayans camla m çini kullan lmas durumunda montajl fiyatlar % 15 artt r lacak.kendinden sifonlu. 2: Yukar daki malzemelerin demontaj bedelleri. borusu ve rozeti.080-300 Tan m: ISO-EN 9000 veya 9001 sertifikas na sahip bir fabrikada üretilmi . ç k l . montaj bedelleri artt r lmadan aynen uygulan lacakt r. pirinçten kromajl veya geçi adaptörü ile birlikte plastikten 6 cm. çengelleri pirinçten kromajl vidalar ve takozlar yla birlikte i yerinde temini ve yerine montaj . gagal beyaz renkte (camla m beyaz çini) fayanstan ta . 15 mm' lik pisuar y kama muslu u. ekstra kalitede. 32 mm' lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu. TS 2747' ye uygun yandan ve üstten y kama delikli.

210-4006 MSB. PN 10 16 bas nç s n f nda.210-4004 MSB.210-4002 MSB.210-4007 MSB.210-4010 MSB.210-4000 Tan m: Onayl projesine uygun.210-4001 MSB.210-4011 Özellikler: 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm Malzeme ve çilik Tutar . di er özellikleri TSE standartlar na uygun ve TSE kalite uygunluk belgesine sahip kilitli tip kelebek vanan n i yerinde temini ve montaj . %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. diski paslanmaz çelik. GG-25 malzemeden mamül.MSB F YAT ANAL Z Poz No: Pozun Ad : Kilitli Vana Ölçü Br: Adet MSB. kelebek tip. fiyat Notlar: 6-2 .210-4005 MSB.210-4008 MSB. aç k konumda kilitlenerek yetkisiz ki ilerin müdahale etmesine engel olan düzenekli. flan l veya ba lant delikli.210-4003 MSB.210-4009 MSB. elle aç p kapama düzenli. hzarat: % 80 Poz No: MSB.

MSB F YAT ANAL Z Poz No: Pozun Ad : Akaryak t Sayac Ölçü Br: Adet MSB.413-505 ½ ¾ 1 1½ 2 Malzeme ve çilik Tutar .). 1 (25 mm. ½ için 600 lt/h. %25 Müteahhit kar ve genel giderler dahil 1ad. normal.413-504 MSB. ½ için 400 lt/h. 1 ½ için 225 lt/h. ¾ için 1500 lt/h.5.413-502 MSB. çal ma bas nc en fazla 16 kg/cm2 . 2 için 750 lt/h. 1 ½ için 450 mbar. yakla k sayaç ölçme aral en az.). ¾ için 30 lt/h. di er çaplar için 0. 2 için 1000 mbar olan. ¾ için 250 mbar. ba land akaryak t hatt ndan geçen s v yak t miktar n gösteren bölümlü. 2 için 30000 lt/h kapasiteli.). ½ için10 lt/h. 1 ½ için 9000 lt/h. sayaç üzerinde sayac n göstergesinin manuel olarak s f rlanmas n sa layan özelli i olmayan. en az okunabilir miktar ½ için 0. 1 için 3000 lt/h.413-501 MSB. bronz veya demir gövdeli akaryak t sayac n n i yerinde temini ve yerine montaj . prinç..01 lt. 1 için 75 lt/h. 2 için 20000 lt/h. 1 ½ (40 mm. fiyat Notlar: 6-3 . ½ (15 mm.) anma çaplar nda.413-500 Tan m: Onayl projesine uygun olacak ekilde.. 2 (50 mm. en fazla çal ma s cakl 150 o C. sayaç okuma tolerans en fazla ± % 0. 1 için 2000 lt/h.). ¾ (20mm. 1 ½ için 6000 lt/h. üzerindeki bas nç kayb en fazla. en fazla.413-503 MSB. hzarat: % 60 Poz No: Özellikler: MSB.1 lt. ¾ için 1000 lt/h. ½ için 230 mbar. 1 için 250 mbar.

YED NC BÖLÜM MSB ANAL ZLER NDE KULLANILAN YARDIMCI ANAL ZLER .

031 Cinsi: MALZEME: Beyaz Portlant Çimentosu (Torbal ) [TS21.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: 10.5] Su Ç L K: Düz i çi Birim: kg m3 Miktar: 600 1 01. BPÇ 32.501 sa 2 1 m3 fiyat Notlar: 7.008 04.1 .021/A Tan m: Analiz Ad : 600 Dozlu Çimento erbeti (Beyaz Çimento le) Ölçü Br: m3 Poz No: 04.

458/E 04.212 Cinsi: MALZEME: Alç Su S vac yard mc s Ç L K: Düz i çi Birim: ton m3 sa Miktar: 0.000 1 m3 fiyat Notlar: 7.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: 10.501 sa 1.500 01.750 0.2 .061/A Tan m: Analiz Ad : Alç Harc (Saten Alç ) Ölçü Br: m3 Poz No: 04.600 4.031 01.

7.004 1m3 ücreti Notlar: 250 m3/gün kapasiteye göre haz rlanm t r.BKA-2 Tan m: Analiz Ad : A=250 m3/gün Veya Daha Az Kapasiteye Göre Beton Haz rlanmas Ölçü Br: M3 HAVA MEYDANLARI 9 NO LU PORTLAND Ç MENTOSU LE BETON KAPLAMA TEKN K ARTNAMES ESASLARINA GÖRE Poz No: Y.3 .BKA-2T Cinsi: Y.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.BKA-2T(1/250) Birim: 250 m3/gün Miktar: 0.

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.403 Cinsi: Beton Haz rlanmas Formen Traktör-Buldozer Çimento Silosu Elevatör Yükleyici Otomatik Beton Santral Betoncu Ustas Düz çi Mazot Makinist (0.00243 30 50 45.60 57.015 01.521 03.BKA-2T Tan m: Analiz Ad : A=250 m3/gün Veya Daha Az Kapasiteye Göre Beton Haz rlanmas Ölçü Br: 250 m3/gün HAVA MEYDANLARI 9 NO LU PORTLAND Ç MENTOSU LE BETON KAPLAMA TEKN K ARTNAMES ESASLARINA GÖRE Poz No: 01.6 Notlar: 250 m3/gün kapasiteye göre haz rlanm t r. 7.012*2*10) 1 m3 ücreti Birim: sa sa sa sa sa sa sa kg Sa Miktar: 10 10 30 40 10 0.409 03.4 .070 01.511 1932 1930 03.109 01.501 04.

5 .031 04.006/C 04.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.002 Cinsi: Beton Malzemesi Su Granülometrik Kum Granülometrik Çak l Derz Demirleri Birim: m3 m3 m3 kg Miktar: 0.155 0.71 0.5 0.BKA-3A Tan m: Analiz Ad : Beton Malzemesi ( Kum-Çak l ) Ölçü Br: M3 HAVA MEYDANLARI 9 NO LU PORTLAND Ç MENTOSU LE BETON KAPLAMA TEKN K ARTNAMES ESASLARINA GÖRE Poz No: 04.3 Granülometrik kum ve çak la yap lan 1 m3 beton fiyat Notlar: 7.003/C 23.

BKA-6T(10/250) Birim: M3 Miktar: 0.04 1m3 fiyat Notlar: 7.BKA-6T Cinsi: Y.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.BKA-6 Tan m: Analiz Ad : Beton Serilmesi Ve Tesviyesi(250 m3/gün) Ölçü Br: M3 Ölçü: Poz No: Y.6 .

062/2 04.409 Cinsi: Beton Serilmesi ve Tesviyesi Fini er Mazot Operatör-Makinist Kaplama Ustas Düz çi Formen Birim: Miktar: 0.BKA-6T Tan m: Analiz Ad : Beton Serilmesi Ve Tesviyesi(250 m3/gün) Ölçü Br: 250 m3/gün Ölçü: Poz No: 03.109 01.98 2.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.7 .4 10 8 1 Kg Sa Sa Sa Sa 1 m3 fiyat Notlar: 7.404 01.512 01.000243 7.501 01.

BKA-7 Tan m: Analiz Ad : Beton Muhafazas Ölçü Br: M3 HAVA MEYDANLARI 9 NO LU PORTLAND Ç MENTOSU LE BETON KAPLAMA TEKN K ARTNAMES ESASLARINA GÖRE Poz No: 04.35 0.001 1 m3 Beton Muhafaza Fiyat Notlar: 7.613/1-F 4392 Cinsi: Beton Muhafaza Malzeme Malzeme Tatbikat Birim: kg DA Miktar: 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.8 .

MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.031 03.117 04.00014 0.BKA-11/AT Cinsi: Derz Kesme B ça Su Kompresör Düz çi Derz Kesme Makinas Birim: m sa sa 3 Miktar: 0.517 01.9 .046 0.0033 0.BKA-11/A Tan m: Analiz Ad : Derz Aç lmas Ölçü Br: M2 Poz No: 03.046 0.501 Y.046 1 m2 Beton Kaplama çerisindeki Derz Aç lmas Fiyat Notlar: 7.

000346 0.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.015 Cinsi: Derz Kesme Makinas Mazot Makinist Betoncu Ustas (2 Adet) Birim: kg Sa Sa Miktar: 0.0855 1.44 2 1 sa fiyat Notlar: 7.117 04.10 .403 01.BKA-11/AT Tan m: Analiz Ad : Derz Kesme Makinas Ölçü Br: Sa Poz No: 03.109 01.

501 01.MSB F YAT ANAL Z Analiz No: Y.BKA-12/A Tan m: Analiz Ad : Derz Dolgusu Ölçü Br: M2 Poz No: 04.45 0.2 0.616/A 01. 7.615/2 04.2 1 m2 Beton Kaplama çerisindeki Derz Dolgu Kar l Notlar: So uk uygulamal derz dolgu malzemesi ve fitil fatural olarak temin edilecektir.010 01.210 Cinsi: Derz Aç lmas : Bitüm Esasl So uk Uygulamal Derz Macunu 1.S n f Lastik Conta Fitil Tecritci Ustas Düz çi Tecritci Usta Yard mc s Birim: kg mt sa sa sa Miktar: 0.25 0.11 .4 0.