SEKOLAH KEBANGSAAN LIKAS KOTA KINABALU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU KERTAS 1 (TAHUN 4) : PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN TAHUN ARAS SEDERHANA (30%)
Aplikasi
No Soala n Bil Soala n

UJIAN/PEPERIKSAAN

ARAS RENDAH (50%) Bil Topik Sub Topik
Pengetahu an
No Soala n Bil Soala n 2 1 3,4 4 5 6 1 11 7,8, 12,13 10 15 17 1 1 16 18 2 1 1 1 4 1 1 1 19

ARAS TINGGI (20%)
Sintesis
No Soala n Bil Soala n

Kefahama n
No Soala n Bil Soala n

Analisis
No Soala n Bil Soala n

Penilaian
No Soala n Bil Soala n

Jumlah Soalan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TATABAHASA “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” “ “ “ “ KEFAHAMAN “

PENJODOH BILANGAN KATA ARAH KATA MAJMUK PENANDA WACANA KATA BILANGAN KATA ADJEKTIF KATA GANDA IMBUHAN SINONIM ANTONIM KATA GANTI NAMA DIRI PERIBAHASA PENGGUNAAN PERKATAAN YANG BETUL AYAT TANYA AYAT SAMA MAKSUD AYAT BETUL PETIKAN SYARAHAN PETIKAN BERITA JUMLAH SOALAN

1,8 2

2 1 2 1 1 2 4 1 2 2
1 20,21 22,23 24 25,26 27,28, 29,30 31 36 1 1 2 2 1 2 4 32,33 37,38 2 2 34,35 39,40 2 2

1 2 2 1 2 4 5 5 40

6

14

1

11

4

4

Disediakan oleh, …………………………….……. ………………………….. NORSAIDAH SAIDIN Pentadbiran

Disemak oleh, ……………….………………………… DG. TIMAH DT. ETING Ketua Panitia Bahasa Melayu, SK Likas, Kota Kinabalu.

Disahkan oleh, ………………….. JAGJIT KAUR Penolong Kanan Kurikulum dan

………………………… DG. 4. ………………….SEKOLAH KEBANGSAAN LIKAS KOTA KINABALU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU KERTAS 2 (TAHUN 4) : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ARAS SEDERHANA (30%) Aplikasi No Soala n Bil Soala n UJIAN/PEPERIKSAAN ARAS RENDAH (50%) Bil Topik Sub Topik Pengetahu an No Soala n Bil Soala n ARAS TINGGI (20%) Sintesis No Soala n Bil Soala n Kefahama n No Soala n Bil Soala n Analisis No Soala n Bil Soala n Penilaian No Soala n Bil Soala n Jumlah Soalan 1.. NORSAIDAH SAIDIN Pentadbiran Disemak oleh. ……………………………. 5. ETING Ketua Panitia Bahasa Melayu. ………………. MEMAHAMI DAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT MEMBINA KARANGAN BINA 5 AYAT A 1 1 AUTOBIOGRAFI FAKTA MELENGKAPKAN CERITA NILAI MURNI B1 1 B2 1 B3 1 C 2 1 1 Disahkan oleh.……. . …………………………. JAGJIT KAUR Penolong Kanan Kurikulum dan 1 1 1 1 1 1 5 “ “ ULASAN JUMLAH Disediakan oleh.. 3. TIMAH DT. 2.

.SK Likas. Kota Kinabalu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful