SecreteSexuale

s! o satisfaci la maxim #i s! o convingi s! fac! ce "i-ai dorit dintotdeauna Juan.ro Secrete Sexuale .1 Cum s! exci"i o femeie.

Într-un fel.. $i adesea presupun c! #tiu ce e mai bine pentru ceilal"i. Asta se nume#te “Percep"ie”. Iar cînd e vorba de sex. INCON$TIENTE. prelucr!m informa"iile oferite de sim"uri. dar au încetat s! se mai gîndeasc! la ele odat! ce s-au convins c! majoritatea oamenilor simt acela#i lucru cînd beau cafea. le compar!m cu ce am mai sim"it pîn! atunci.ro Secrete Sexuale . deciziile sînt.. Comunic! în moduri în"elese de ei..sau e un pic altfel?. a# dori s!-"i reamintesc c! sexul este perceput #i sim"it în mod diferit de femei #i b!rba"i. A"i ghicit . incon#tient. $i spun asta deoarece mul"i oameni îi trateaz! pe al"ii a#a cum ar vrea s! fie ei trata"i. sau :”Oare apa are acela#i gust pentru ea. la nivelul INCON$TIENTULUI. Pentru început. Ea are loc.2 Î"i multumesc din nou pentru c! ai cump!rat "Manualul de Seduc"ie" #i sper din tot sufletul ca acesta s!-"i transforme via"a în bine. ac"ion!m în func"ie de ce am hot!rît s! facem. f!r! s! mai verfice dac! au dreptate.” Poate unii #i-au pus astfel de întreb!ri o dat! sau de dou! ori. în cea mai mare parte. Cei mai mul"i dintre noi nu se întreab! în sinea lor: “Hm. în cea mai mare m!sur!. la clasific!m. e normal s! fie a#a. În cele din urm!.. Din nou. etc. cred c! b!rba"ii #i femeile trec prin cele patru etape într-un mod un pic diferit. Descrierea asta este simplificat! la maxim. ne hot!rîm ce dorim s! facem în leg!tur! cu ce am sim"it. Juan. în cea mai mare parte.. Mai întîi. din nou totul e. ne folosim cele cinci sim"uri de baz! pentru a prelua informa"iile despre lumea înconjur!toare. ni le imagin!m în alte moduri #i avem reac"ii INCON$TIENTE. dar cred c! e un model bun de folosit în acest caz. mult mai diferit. voi vorbi despre “experien"!”. oare ea simte gustul cafelei la fel ca mine?”.. În acest supliment vom vorbi despre SEX. Mai întîi. Apoi. În esen"!. Ca fiin"e umane..

Primul lucru pe care îl simt femeile cînd V%D un b!rbat atr!g!tor este de regul! curiozitatea. mai complexe). ordinea sau succesiunea de experien"e #i gînduri au un rol foarte important în reac"iile manifestate de b!rba"i #i femei. sînt foarte diferite. observ! toate femeile. cum ar fi s! fii lovit cu o minge. dac! le ar!"i unui b!rbat #i unei femei o poz! dintrun catalog de lenjerie intima. iar asta se întîmpl! altfel decît în cazul b!rba"ilor.” $i tocmai aceast! diferen"! face ca multe prime întîlniri s! mearg! prost. Juan.” Dac! o femeie îi zîmbe#te unui b!rbat. interesul. Chiar dac! o femeie vede un b!rbat bine. în acest context. gata de sex.3 Iat! explica"ia: cînd e vorba de senza"iile elementare. e#ti dr!gu"! #i pari prietenoas!. ea va interpreta asta prin mesajul: “Bun!. În fine. în general.. de regul!.ro Secrete Sexuale . oamenii au experien"e destul de asem!n!toare. b!rbatul. Unui b!rbat care este afar! #i î#i repar! ma#ina #i vede cu col"ul ochiului o femeie frumoas! îi vine cheful instantaneu. destul de simpli: V!zut femeie frumoas!. atunci experien"ele diferitor oameni. Totul în vreo 1-3 secunde. Pe de cealalt! parte. Dac! un b!rbat îi zîmbe#te unei femei. Dar cînd e vorba de senza"ii mai “subtile” (adic! mai pu"in extreme #i. De ce? Pentru c!. în special apar"inînd diferitor sexe. excitat. va fi RAREORI excitat! sexual. Unele lucruri pe care "i le voi spune ar putea p!rea doar idei “interesante” sau neobi#nuite. Pe m!sur! ce voi discuta despre sex #i cum poate fi îmbun!t!"it. va trebui s! "ii minte acest lucru. dorin"a de a #ti mai mult. femeilor le trebuie mai mult timp s! ajung! s! aib! chef de sex. În ceea ce prive#te sexul. b!rba"ii sînt. femeile sînt un pic mai complicate. s! gu#ti sare sau sau vezi o culoare. inclusiv culorile #i detaliile. De exemplu. de obicei.. el va interpreta asta prin mesajul: “Sînt interesat! s! fac sex. în timp ce femeia observ! articolele de lenjerie.

“anticiparea”. ciocolat! #i #ampanie. femeilor le plac lucrurile “luate pas cu pas”.ro Secrete Sexuale . limbajul senzual (nu sexual) #i descrieri vii. Vorbem de cîteva idei. Dac! b!rbatul era într-adev!r interesat. Tonul vocii. Mirosuri #i mirosit. Dar astea-s c!r"ile care ne-au picat. De aceea. #tiu. În ce prive#te sim"urile: în general. O gam! foarte bogat! de atingeri. $i le place s! fie mirosite. 2. “experien"ele intens senzoriale”. cu foarte multe detalii. Femeilor le plac parfumurile bune. Femeile ador! s! aud! o voce sexi care s! descrie idei. femeile sînt excitate de cîteva mari categorii de lucruri: 1.. Da. Hai s! le punem laolalt!. trebuia s! demonstreze asta în mod repetat "i . toate au scopul specific de a face apel la mintea feminin! #i la preferin"ele în alegerea unui partener. $i cred c! a#a suna conceptul de “iubire romantic!”. “discu"iile romantice” #i “preludiul”. Acum mii de ani. Femeilor le place s! li se serveasc! tot soiul de minun!"ii precum c!p#uni.. 4. sentimente #i scenarii. mîngîieri #i îmbr!"i#!ri. diminea"a. De#i sînt intresante #i neobi#nuite. s!ruturi. 3. a#a c! trebuie s! înv!"!m cum s! juc!m cu ele. Juan. Gusturi.4 Dar nu este a#a. Mergem înainte. s! fie dispus s! a"tepte pentru sex. To"i ne dorim o femeie care s! ne doreasc! în clipa în care d! cu ochii de chipul nostru neb!rbierit #i p!rul ciufulit. femeile au fost nevoite s! înve"e cum s! hot!rasc! dac! un b!rbat va fi un partener dedicat #i loial.

fie pentru c! nu e#ti “genul” ei. de regul!. vei aprinde o flac!r! înl!untrul ei care va cre#te #i va cre#te (asta dac! faci totul cum trebuie). B!rba"ii sînt.. ea va începe s! se simt! excitat! (desigur.. folosindu-i celelalte sim"uri #i imagina"ia. dac! insi#ti prea mult asupra romantismului. mai mult decît de ce le ofer! toate celelalte sim"uri la un loc. c! felul în care ar!"i te poate ÎMPIEDICA s! fii atr!g!tor. dac! î"i croie#ti drumul cum trebuie. Este un mod de a-i spune: “Vreau s!-"i ofer o experien"! minunat!”. În ceea ce m! prive#te.. Dar dac! o s!ru"i u#or.ro Secrete Sexuale . femeile nu sînt excitate de ceea ce v!d atît de mult ca de celelalte sim"uri. va avea un sentiment cald. Femeile observ! lucruri subtile.. Juan. va fi dezgustat!. romantismul înseamn! a-i demonstra unei femei c! întîlnirea #i “rela"ia” cu ea înseamn! ceva. sau din alte motive. u#or #i încet . Dac! îi mîngîi mîna cu vîrfurile degetelor. Am men"ionat apoi cum femeile observ! detalii. îns!. De ce? Ei bine. Dac!-i mîngîi mîna unei femei. Pentru femei conteaz! celelalte sim"uri. de prietenie fa"! de tine. Este adev!rat. fie pentru c! nu te îngrije#ti. Dar cred (#i mi-am dovedit asta în mod repetat) c!. Dac! s!ru"i o femeie pe buze #i îi înfigi limba în gur!... #i alte condi"ii trebuie s! fie îndeplinite). po"i ap!sa butonul pe care scrie “M! iube#te #i vrea s! se c!s!t!reasc! cu mine”. A#a c! ai grij!. po"i dep!#i felul în care ar!"i #i po"i stimula sexual FOARTE MULT o femeie. foarte u#or #i foarte încet. Îns!. apoi o s!ru"i din nou.5 A"i observat c! lipse#te ceva din list!? Am omis V%ZUL. apoi te retragi un pic #i o prive#ti în ochi . Am mai vorbit #i de romantism. excita"i de imagini.

” Surpriza poate însemna orice. ceea ce le face mai receptive. Spune: “Am o surpriz! pentru tine. Orice. Leag-o la ochi. Juan. Femeile ADOR% s! fie legate la ochi! Nu cere voie. ADOR% s! fie luate prin surprindere. cadourile #i scrisorile de dragoste. celelalte sim"uri devin mai ascu"ite.. ai grij! s! joci doar la nivelul sim"urilor. Secretul e s!-i treze#ti curiozitatea #i s! o faci s! doreasc! s! afle ce e..” $i apoi: “Dar nu "i-o dau înc! . Femeile ADOR% s! se întrebe ce urmeaz!. Adu-"i aminte c! femeile sînt oricum excitate mai mult de celelalte sim"uri. OPRE$TE-TE. Nu are importan"!. Femeilor le place s! li se ia ce le face pl!cere . ADOR% s! fie gata de a fi luate prin surprindere. În lipsa v!zului. Poate p!rea ilogic. B!rba"ilor le place s! identifice ce le place #i O FAC LA INFINIT. incitarea #i tensiunea sînt cele mai puternice senza"ii pe care le încearc! o femeie. Ia o e#arf! din dulap (de m!tase. 3. ca s! simt! #i mai mult! anticipare! Ai în"eles? Inventeaz!-"i propriile moduri de a creea anticipare.. Iat! cîteva modalit!"i de a realiza asta: 1.. Cînd faci ceva care o excit!. Anticiparea Consider c! anticiparea. Dac! nu. Nu-i nimic r!u în leg!tur! cu acestea din urm! . e pentru mai tîrziu. doar c! duc inevitabil la cuvîntul cu C (c!s!torie). Dar f!-o s! anticipeze ce urmeaz!. Spune-i o poveste despre cineva care a experimentat anticiparea. Dac!-"i dore#ti o so"ie. 2. minunat. dac! ai) #i leag-o la ochi cu ea. Spune-i c! o sim"i #i tu.. de la o ciocolat! la un ulei de masaj parfumat cu care s!-i masezi umerii.6 Recomand abordarea genului de romantism care implic! sim"urile #i nu cel care are de-a face cu banii. dar func"ioneaz! ca o magie.ro Secrete Sexuale .. f!-o.

7 Stimuleaz!-i sim#urile Deci. peste tot. mirosind-o. mmm .. Folose#te-"i vîrfurile degetelor.. 3. Vreau doar s! te miros un pic. Spune-i: “Mmm . Uleiul aromat nu doar are gust bun. Doar mirosit. 1. De asemenea.” $i o s!-"i plac! la nebunie cum va reac"iona. Îmi place s!-"i simt buza de jos cînd "i-o s!rut... jos #i încet. B!rba"ilor le place s! li se spun!: “Îmi place s! o ai tare. picioarele ei .. ci se ÎNFIERBÎNT% atunci cand sufli peste el. u#or #i încet . am s! urc apoi pe gît . Suge-i u#or buzele. S!rut-o de o sut! de ori pe gît #i pe umeri. apoi am s! te s!rut adînc ... Vorbe#te-i sexi.” Femeilor le place s! aud! DETALII. Vorbe#te-i pe un ton u#or.”. Juan. miro#i atît de bine ..ro Secrete Sexuale . A# putea s! te s!rut ore întregi . un pic de #ampanie – toate astea sînt foarte sexi.. pre" de cîteva minute. "ii minte? 6. cump!r!-"i ni#te ulei de masaj de la magazinele pentru adul"i. Spune-i pove#ti #i descrie-i ce o s!-i faci. gîtul. Primul s!rut trebuie s! fie foarte fin. F!r! s!rutat. Atinge-o foarte u#or #i încet. cum îi po"i stimula cel mai bine celelalte patru sim"uri astfel încît s! o exci"i? Asta-i o întrebare MINUNAT%. î"i aduci aminte? .. buzele.. 4. F!r! lins. exact ce o s!-i faci. femeilor le place s! aud!: “ Buzele tale sînt atît de moi #i sexi... doar un pic mai încet. F!-o s! guste buc!"ele mici de c!p#uni.. ciocolat!. Ca #i cum ai gusta-o un pic de fiecare dat!. “$tii ce o s! fac acum? Mai întîi.. Linge-o un pic pe gît. Adulmec!-i gîtul #i umerii 5-10 minute PE CEAS.. aproape o atingere. o s!-"i s!rut umerii. e atît de bine. 2. S!rut-o senzual. în acela#i mod detaliat. Miroase-o. umeri #i buze.. Dac! o incit!.. va fi #i mai excitat!.. Plimb!-"i u#or nasul #i buzele peste gîtul #i umerii ei. 5. Dac!-i evi"i sînii.. miro#i atît de bine. umerii. o s!-"i adulmec parfumul sexi . pentru mai tîrziu (anticiparea..” Ai priceput? Tot a#a. spune-i ce-"i place "ie. Poart!-"i vîrfurile degetelor pe bra"ele. “Cînd îmi va atinge sînii?”).. Ca #i cum ai linge o înghe"at!. mîinile. #opte#te-i la ureche. pubisul #i fesele.

Atunci vei #ti c! po"i merge mai departe. în timp ce îi stimulezi sim"urile. Î"i va lua. dac! #tii cum s! pui problema. Trebuie îns! s! perseverezi. începi #i te opre#ti. F! ceva incitant. trebuie s! afi#ezi o atitudine nep!s!toare. ca #i cum n-ai avea nimic de pierdut. unul dintre aceste semnale va ap!rea. A zis cumva cineva “anticipare”? A#a ziceam #i eu. dac! ai r!bdare. mai întîi. Dac! perseverezi îndeajuns de mult. Combin! toate astea cu o atitudine care s! spun!: “Îmi face pl!cere. înc! 20-30 de minute s! o inci"i în felul !sta. Deci.ro Secrete Sexuale . dar. Juan. 4. 2. dar trebuie s! TE POR&I CA $I CUM NU TE INTERESEAZ%.” 5. Începe s! se dezbrace. dar nu mor f!r!” #i e#ti pe drumul cel bun. Spune: “Chiar m! exci"i” sau “Mi-e atît de cald. n-ai decît s!-i împuiezi capul cu pove#i cum c! asta-i ultima ta #ans! în via"! de a face sex ( e interesant c!. Î"i atinge pubisul. Mai încolo. dup! ce lucrurile s-au pus în mi#care. 3. La început. vei vedea c! a meritat. apoi las!-l #i f! altceva. Calea de a o face s! vrea sex e s! creezi anticipare. o s! te cread! #i o s!-i #i plac!). Începe s! te dezbrace. Începi #i te opre#ti. poate.8 Tranzi#ia c!tre sex (cunoscut! "i ca preludiu) O gr!made de b!rba"i m! întreab!: “Cum s! ac"ionez?” #i “Cum s! o fac s! se culce cu mine?” R!spunsul meu este: mai #ti"i vorba din b!trîni cum c! fl!mîndului nu-i d! nimeni de mîncare? Sun! ca un paradox. Sînt cîteva semnale majore: 1. Începe s!-#i frece #oldurile de tine.

ro Secrete Sexuale . scoate-i bluza. S!rut!-i umerii . opre#te-te #i întoarce-te la a construi anticipare. 3. #i opre#te-te pentru pauze de anticipare. Dac! merge bine. E prostesc. Dac! semnalele c! este excitat! continu! s! se manifeste. Nu te îndrepta imediat c!tre sîni! Nu face asta! Atinge-i u#or fiecare parte expus! (presupunînd c! înc! are sutienul pe ea). În cazul !sta. gu#ti #i s! o atingi u#or #i încet. atunci opre#te-te. Spre binele tuturor b!rba"ilor nes!bui"i. e timpul s! fii b!rbat #i s! faci ceva (nu-i a#a c!-i greu s! fii b!rbat uneori?).. Nu te comporta de parc! abia ai ie#it din pu#c!rie. 10. 7. Femeilor le place s! fie atinse lîng! marginile lenjeriei. Dac! faci asta de cîteva ori. 6. Trece-"i mîinile peste sînii ei (prin haine). 4. S-ar putea s! se împotriveasc! ( ca #i în cazul mi#c!rilor anterioare). În cele din urm!. Încet #i hot!rît. Nu uita. Creeaz! anticipare. 5. continu! s! o s!ru"i. Apoi. Ridic!-i bluza un pic. Trece-"i mîinile peste fesele ei (prin haine). încet. u#or #i încet. Nu for"a niciodat! o femeie. Adu-"i aminte ce "i-am spus. Odat! sco#i pantalonii. gust-o cîte un pic.” Juan. încet. miro#i. întinde mîna #i atinge-o u#or între picioare. ea se va excita pîn! în punctul în care va dori s! continui. Atinge-o u#or. apoi atinge-i u#or partea expus! a abdomenului #i a spatelui. scoate-i sutienul #i continu! s! o s!ru"i. Atinge-o u#or la marginea lenjeriei intime. Urmeaz! pantalonii. acum e momentul s!-i atingi #i s!-i s!ru"i sînii prin sutien. 8. Încet #i hot!rît. sau te împinge. u#or .9 Cînd prime#ti semnalul. S-ar putea s! fie nevoie s!-i sco"i pantofii #i #osetele mai întîi.. continu!. 2. 9. gre#it #i ilegal. #i spatele. Opre#te-te din cînd în cînd. trebuie s! spun: “Dac! î"i spune OPRE$TE-TE... Recomand urm!toarea succesiune: 1.

2. pe picioare . Dac! îi place. E#ti gata acum pentru adev!rata ac"iune... Iat! lista: 1. 7. Op"iuni pentru degetele introduse: le po"i aluneca în!untru #i înafar!. 3. sau în jurul lui. Începe prin a o s!ruta pe abdomen . A#a c! nu uita s! o atingi #i s! acorzi aten"ie întregului ei corp. în jos . 6. iar degetele în!untru. apoi. Sexul oral Întregul corp al femeii poate fi excitat. Încearc! fiecare dintre op"iunile pentru gur! pîn! î"i dai seama ce îi place cel mai mult. #i s-ar putea sim"i jenat! c! a f!cut du# acum mai multe ore. Op"iuni de a-"i folosi gura: po"i linge în sus #i în jos. anticipare. pentru a afla ce-i place. Po"i face “mmmm”. Dac! !sta e cazul întreab-o dac! ar dori s! fac! du# împreun! cu tine. sugîndu-l. introdu un deget. Începe prin a s!ruta #i linge. dintr-o parte în alta. Începe prin a o s!ruta u#or. f! rost de o carte..ro Secrete Sexuale .. 4. Folose#te-"i limba pe clitorisul ei. deoarece majoritatea femeilor au nevoie de relaxare. un punct din interior. 8. Ai la dispozi"ie cîteva unelte importante #i cîteva moduri de a le folosi. S!rut-o #i linge-o încet.. încet sau mai repede. Mi#c!-te încet. Femeilor le place s! se simt! curate. apoi pe partea inferioar! a coapselor. pentru a se obi#nui cu asta. dup! cîteva minute. întreab-o dac! vrea dou! degete. “proaspete”. dar hot!rît.. Juan.10 Asta-i tot pentru preludiu. ca ea s! #tie c! î"i place. direct pe clitoris. po"i freca partea superioar! sau inferioar!. 5. le po"i "ine nemi#cate. etc. în cercuri. Întreab-o dac! se simte confortabil. Î"i recomand s! încerci cîteva lucruri înainte de a-i face sex oral.. Dac! nu #tii unde se afl! clitorisul #i punctul G..

. #i se împingea în tine. Juan. Introdu doar vîrful b!rb!"iei.. B!rba"ilor le place mai repede #i mai tare. Apoi doar vîrful. fii atent. 10. F!-"i un serviciu: spune-i ce î"i place #i cum î"i place. Anticipare. Încearc! fiecare dintre op"iunile pentru degete pîn! î"i dai seama ce îi place cel mai mult. mi-a pl!cut cînd mi-ai f!cut asta . dac! i-a pl!cut cînd i-ai s!rutat #i supt gîtul cu putere . La început... e bine s! te mi#ti foarte încet. Fiec!rei femei îi plac lucruri diferite...ro Secrete Sexuale . etc.”. ea va dori s!-"i întoarc! favoarea #i s!-#i foloseasc! gura pentru a-"i oferi pl!cere..” #i “e a#a de bine cînd . Sexul Este bine ca întotdeauna s! fii atent la felul cum reac"ioneaz! ea la atingerile. spune-i cînd te face s! te sim"i bine. Apoi trage-l afar!. Spune: “Ooo ..11 9.. Deci. EXACT în felul acela. iar sexul e domeniul în care diferen"ele sînt cele mai evidente. A#adar. Odat! ce ai g!sit combina"ia magic!. cu EXACT aceea#i vitez! #i presiune. A#a c! . femeilor. continu! s! o aplici. Anticipare. de regul!. Apoi trage-l afar!.. atunci este foarte probabil c! va fi mai axat! pe partea fizic! atunci cînd vine vorba de sex. s!ruturile tale. c!pitane. Anticipare. Dac! te descurci bine. Doar nu îi spune de parc! ai mai f!cut-o de o mie de ori #i e#ti expert în explica"ii. le place acela#i ritm pîn! la orgasm. Combin!. Spune-i cum te sim"i. Repet!-"i “Pot s! a#tept” de o mie de ori. femeilor le place s! #tie cînd te sim"i bine.

Mîngîie-o. Doar opre#te-te. încît te po"i opri s! o s!ru"i. Juan. deoarece va fi mai umed!. 3. s!rut-o #i atinge-o. o s! iau o pauz!”. apoi una adînc! #i lent!. 4. în acela#i timp. Iat! o list! (ai v!zut c!-mi plac listele?) cu alte idei: 1.. simte apa. Ia o pauz!. Dac! ai nevoie s! te opre#ti ca s! nu erupi ca un vulcan. po"i înv!"a ce îi place #i.. opre#te-te. observ! ce o face s! se simt! bine #i repet! acel lucru în timpul sexului. Acela#i lucru func"ioneaz! #i dac! e#ti stresat sau "i se diminueaz! excitarea. Ajut! la detaliul meu preferat: Anticiparea. simte-i gustul. dar care sînt #i minunate pentru ea. Poate îi place s! fie s!rutat! în acela#i timp . s!rut-o pentru un timp . Ideea este s! faci lucruri creative.. Prive#te-o în ochi în timpul sexului. sau s!-i ciupe#ti sfîrcurile. E ok s! fii s!lbatic în punctul !sta. care s! o ia prin suprindere. apoi continu!. 5. G!se#te combina"ii de lucruri care-i plac... cum ar fi 9 penetr!ri u#oare. 2. nu uita de restul corpului ei.12 Va fi cu siguran"! mai bine dac! ai f!cut-o s! aib! un orgasm grozav cu cîteva momente înainte . Fiind atent. Asta î"i va distrage mintea îndeajuns cît s! recape"i controlul. Ascult! valurile. Orice ai face. 6. Nu e nevoie s! spui: “Ca s! nu ejaculez prematur. Las-o s! cread! c! e#ti atît de st!pîn pe situa"ie. Imagineaz!-"i c! îno"i în ocean. Nu-i nici o problem! s! faci o pauz! dac! ai nevoie. pentru a împiedica ejacularea prematur!. Încearc! varia"ii..ro Secrete Sexuale . O alt! tehnic! este s! încetine#ti (ceea ce le place femeilor) #i s!-"i imaginezi c! e#ti în alt! parte. po"i încerca lucruri noi. 7. Încearc! #i p!streaz! ce îi place. Acum e momentul s! te dezl!n"ui.

Asta va da momentului un sentiment mai “animalic”. femeile declar! c! simt mai pu"in! intimitate atunci cînd fac sex pe la spate. apleac!-te #i întinde-te în spatele ei. astfel încît ea s! stea înc! pe spate. împinge-i picioarele pe o parte. încet. Acum apleac!-te #i s!rut-o. Trebuie s! faci u#or. întoarce-o pe burt! #i continu!. În acest timp. 4. Uite cum trebuie s! procedezi: 1. Dac! vrei s! încerci pozi"ia pe la spate pentru c! î"i place fundule"ul ei sexi #i vrei s!-l prive#ti. tranzi"ia spre pozi"ia dorit!. 3. Mai întîi. 5. În sondaje. Îmbr!"i#eaz-o #i s!rut-o pe gît un pic.13 Alte idei Uite o idee bun! pentru tine: cele mai multe dintre femei prefer! sexul în pozi"ia misionarului. împingîndu-i picioarele mai într-o parte. 8. cum faci o femeie s!-i plac! sexul #i în pozi"iile care-"i plac sau care te fascineaz!? Asta e o alt! intrebare foarte bun!. pîn! se obi#nuie#te cu pozi"ia. Apoi. Juan. 6. Iat! r!spunsul pe scurt: O tranzi"ie lent! #i aten"ie. doar cu picioarele într-o parte. Deci. S! spunem c! e#ti deasupra #i vrei s! treci la doggy style. în timp ce e#ti înc! în ea.ro Secrete Sexuale . u#or. sau ele deasupra. ridic!-i picioarele #i penetreaz-o adînc. În timp ce o s!ru"i. Începe din nou penetrarea. 7. Celor mai mul"i b!rba"i le place pe la spate. 2. nu-"i recomand s! o întorci pur #i simplu pe burt!.

Juan Juan.14 9.ro Secrete Sexuale . Dar a#a trebuie f!cut prima dat!! Î"i mul"umesc c! ai citit #i sper c! "i-a pl!cut acest material. asta men"ine un pic de “intimitate”. ridic!-i #oldurile #i apleac!-te s! o s!ru"i pe gît #i pe buze . care î"i plac foarte mult este s! faci TRANZI&IA la ele încet #i cu grij!.. dup! ce ea se obi#nuie#te cu pozi"iile noi. apleac!-te. te po"i mi#ca mai repede. Apoi opre#te-te. în sfîr#it. cuprinde-o #i continu!! Ai reu#it! Cheia de a trece la pozi"ii noi #i minunate.. 10. Mai tîrziu. $i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful